Page 1

1. juni 2012


Indholdsfortegnelse Socialsektionen ................................................................................................................... 4 Førtidspension.................................................................................................................. 4 Antal personer omfattet af Integrationsloven .................................................................. 5 Borgere med bostøtte....................................................................................................... 5 Borgerservice...................................................................................................................... 6 Henvendelsesstatistik ......................................................................................................6 Udførersektionen .............................................................................................................. 10 Statistik på tilbud ........................................................................................................... 10 Økonomi......................................................................................................................... 10 Kvalitative kursistinterview............................................................................................ 12 Staben............................................................................................................................... 13 Igangværende projekter/arrangementer/opgaver på tværs.......................................... 13 Controlling ..................................................................................................................... 15 Jobcentret ......................................................................................................................... 16 Sygedagpenge ................................................................................................................ 16 Forsikrede ledige............................................................................................................ 19 Kontanthjælp ................................................................................................................. 22 Rettidighed ................................................................................................................... 24 Ledighedsudvikling i sammenligning.............................................................................. 26 Ministermål .................................................................................................................... 27 Unge............................................................................................................................... 29 Mentorordning................................................................................................................ 32 Fleksjob og ledighedsydelse........................................................................................... 33 Henvendelsesstatistik .................................................................................................... 34 Sygefravær ....................................................................................................................... 35 Økonomi............................................................................................................................ 37 Personalebudget ............................................................................................................ 37 Bevilling 51 .................................................................................................................... 38 Bevilling 59 .................................................................................................................... 38 Bevilling 61 .................................................................................................................... 39 Bevilling 67 .................................................................................................................... 40 Bevilling 69 .................................................................................................................... 40 Kilder ................................................................................................................................ 41

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

2


Læsevejledning Formål Ledelsesinformationen, der præsenteres i nærværende rapport, bliver samlet og afrapporteret 10 gange om året. Hovedformålet er at give et overblik til ledere i Job- og Borgerserviceafdelingen i Silkeborg Kommune. Rapporterne skal informere og styrke afdelingsledelsens styringsmuligheder ved at afdække udviklingen på centrale områder herunder budgetforbrug. Afrapporteringen fungerer som samling og præsentation af en række data, der for størstedelens vedkommende i forvejen bruges i den daglige administration i afdelingen, men ikke andetsteds bliver samlet ét sted. Rapporterne bliver ydermere brugt som information til politiske udvalg, LBR Silkeborg og internt i organisationen herunder MED-systemet. Indhold De tilbagevendende rapporter indeholder central statistik fra hver sektion. Materialet er det senest opdaterede data, der er tilgængeligt ved rapporternes udfærdigelse. Efter behov kommenteres udvalgte områder af materialet af de relevante sektions- eller afdelingsledere med forklaring på en given udvikling. Under overskriften for hver sektion kommenterer sektionslederne og efter underafsnittene, f.eks. sygedagpenge, kan relevante fagpersoner eller ledere kommentere. Rapporterne kan i en periode suppleres med et eller flere temaer, der fokuseres særligt på, ligesom det er muligt at udvide eller sortere i det udvalg af data, der måtte være behov at få præsenteret. Disposition For læsevenlighedens skyld er afsnittene for hver sektion samt Staben markeret med farver (se diagram herunder). Ideen er, at det skal være let for læseren at orientere sig i rapporterne og muligt at læse selektivt. Sygefravær og den økonomiske afrapportering på bevillingsniveau er samlet bagerst i rapporten.

Organisationsdiagram for Job- og Borgerservice

Afdelingschef Michael Maaløe

Staben Lauge Clemmensen

Socialsektionen

Jobcentret

Borgerservice

Udførersektionen

Maj-Britt Olesen

Jens Folman

Tina Villumsen

Jens Laurids Jensen

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

3


Socialsektionen Førtidspension Antal borgere på førtidspension Antal borgere på førtidspension

3100 3050

Antal

3000 2010

2950

2011

2900

2012

2850 2800

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

2010 2958

2965

2962

2963

2966

2968

2974

2967

2959

2984

3006

3017

2011 3019

3007

3010

3030

3043

3033

3033

3025

3021

3014

3039

3039

2012 3046

3041

3034

3024 Sammenligning 2010, 2011 og 2012

Antallet af borgere på førtidspension ligger på 3.024 personer pr. april 2012.

Tilkendelser - førtidspension

Antal

Tilkendelser 40 35 30 25 20 15 10 5 0

2010 2011 2012

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

2010

30

16

4

11

22

9

22

15

2

29

37

Dec. 28

2011

21

8

12

25

17

14

5

6

6

4

22

22

2012

18

14

18

12 Sammenligning 2010, 2011 og 2012

Antallet af tilkendelser af førtidspension er 12 i april 2012.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

4


Antal personer omfattet af Integrationsloven Antal tilskud pr. måned dækker antal personer omfattet af Integrationsloven, som Silkeborg Kommune i den givne måned kan hjemtage tilskud for.

Antal

Antal personer omfattet af Integrationsloven*

215 205 195 185 175 165 155 145 135 125

2010 2011 2012

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

2010 138

136

138

138

142

146

155

157

159

163

164

169

2011 177

177

176

180

180

185

180

184

192

188

190

194

2012 199

196

195

196

197

Sammenligning 2010, 2011 og 2012

* Statistikken dækker alene det antal, som Silkeborg Kommune kan hjemtage tilskud for.

I 2011 konstateres et generelt højere niveau sammenlignet med tilsvarende måneder i 2010. Stigningen har været ventet. Flygtningekvoten i Silkeborg Kommune for 2012 er 60 personer, hvilket er et fald på 4 personer ift. 2011. Det forventes, at kommunen i lighed med tidligere år modtager hele kvoten. Dertil kommer familiesammenførte.

Borgere med bostøtte Antallet af borgere med bostøtte efter Lov om social service § 85.

Antal borgere

Antal borgere med bostøtte

220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100

2011 2012

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug. Sep.

Okt.

2011

135

137

142

153

153

161

161

167

176

2012

180

191

197

198

198

173

Nov. Dec. 176

164

Sammenligning 2011 og 2012

Stigningen i antal borgere med bostøtte skyldes, at Socialteamet/Bostøtten PULS pr. 1. januar har overtaget en gruppe borgere fra Handicap og Psykiatri og samtidig har påbegyndt afvikling af venteliste.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

5


Borgerservice Henvendelsesstatistik Personlige henvendelser

Henvendelsesstatistik - front (Rådhuset)

7500

7000

6500

Antal henvendelser

6000

5500 2010 2011 2012

5000

4500

4000

3500

3000

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

2010 4811

4086

5526

4554

4326

5060

4419

4322

4142

3467

3761

3510

2011 4977

4376

5394

4280

4370

4929

3981

4555

7187

4090

4306

4202

2012 5878

4761

5592

4597

Sammenligning 2010, 2011 og 2012

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

6


Opkald til funktionsnumre Antallet af henvendelser på funktionsnumre tæller direkte henvendelser rettet til relevante afdelinger for bl.a. boligstøtte, pension, pas og skat.

Antal henvendelser

Henvendelsesstatistik - telefon (funktionsnumre)

9000 8500 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

2010 2011 2012

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

2010 6828

5563

6015

5364

4945

4404

4310

5217

5659

4910

5457

4324

2011 7370

5520

6333

4928

6306

7369

5380

6373

5901

5155

4848

3771

2012 8462

6587

6840

5762

Sammenligning 2010, 2011 og 2012

Opkald til kommunens hovednummer

Antal opkald

Opkald til hovednummer (Rådhuset)

12000 11500 11000 10500 10000 9500 9000 8500 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000

2010 2011 2012

Jan.

Feb.

Mar.

2010

Apr.

Maj

10627

10406 10055

2011 11745

9062

10898

8302

2012 11378

8938

10356

7762

Jun. 9863

Jul. 7971

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

10835

10033

9228

10346

Dec. 9391

10225

9881

8792

9360

7950

Sammenligning 2010, 2011 og 2012

* Der mangler statistik på januar, februar, marts, juni og juli måned 2010.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

7


Genkald til kommunens hovednummer Genkald til hovednummer (Rådhuset) 4000

Antal genkald

3800 3600 3400 3200 3000

2010

2800 2600

2012

2011

2400 2200 2000

Jan.

Feb.

Mar.

2010

Apr.

Maj

3607

3426 3056

2011

3465

3288

3521

2881

2012

3101

2533

2804

2171

Jun. 2675

Jul. 2399

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

3471

3438

3177

3869

2905

3701

3144

3879

3836

2598

Sammenligning 2010, 2011 og 2012

* Der mangler statistik på januar, februar, marts, juni og juli måned 2010.

Telefonstatistik Køtid er den tid, borgeren venter på at komme igennem til hovednummeret, hvor "velkomsttalen" tæller med i køtiden med ca. 10 sek. Handletid er den tid, medarbejderen på hovednummeret taler med borgeren.

Varighed i sekunder

Telefonstatistik - køtid

65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2010

2010 2011 2012

Jan. Feb. Mar. Apr.

Maj

48,1 35,5

Jun .

Jul. Aug . Sep. Okt. Nov. Dec. 43,5 37,9 36,2 33,9 38,6

2011 42,1 43,9 44,1 43,5 44,9 58,7 51,5 45,8 49,3 53,5 56,4 50,3 2012 48,2 46,4 49,5 56,6

Sammenligning 2010, 2011 og 2012

* Der mangler statistik på januar, februar, marts, juni og juli måned 2010.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

8


Telefonstatistik - handletid

Varighed i sekunder

25 20 15

2010 2011 2012

10 5 0

Jan. Feb. Mar. Apr.

2010 2011 17,4 17,6

19

Maj

Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

21,2 19,8

20,9 19,1 19,7 18,2 20,9

18,3 17,8 17,8 19,5 17,8 18,3

20

20,2 18,4

2012 18,9 20,7 21,3 23,6

Sammenligning 2010, 2011 og 2012 * Der mangler statistik på januar, februar, marts, juni og juli måned 2010.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

9


Udførersektionen Statistik på tilbud Antal borgere i tilbud Virksomheden Antal borgere i tilbud pr. 30. april 2011 Antal borgere i tilbud pr. 30. april 2012

299

Jobkompagniet 467

Udførersektionen i alt 766

173

462

635

Virksomheden Nedgangen i antal borgere i tilbud i forhold til april 2011 er sammenhængende med ændring i strategien for aktiveringsindsatsen i forhold til kontanthjælp, herunder oprettelse af Fokuscentret pr. 1/9 2011. Projekt Fleksjob Fokus indgår i tallene frem til 31/5 2011. Antal borgere afsluttet Virksomheden Afsluttede borgere år til 30. april 2011 Afsluttede borgere år til 30. april 2012

274

Jobkompagniet 523

Udførersektionen i alt 797

182

593

775

Virksomheden Faldet i antal afsluttede borgere i forhold til april 2011 er sammenhængende med færre deltagere samt en ændret målgruppesammensætning. Projekt Fleksjob Fokus indgår i tallene frem til 31/5 2011.

Økonomi År 2012 Salg til Jobcenter Salg til andre kommuner og private Produktionssalg Salg i alt Faktiske udgifter Resultat

Virksomheden 3.537.549

Jobkompagniet 8.568.712

Udførersektionen i alt 12.106.261

0 522.608 4.060.157 5.402.974 -1.342.817

1.829.054 1.081.349 11.479.115 11.688.233 -209.118

1.829.054 1.603.957 15.539.272 17.091.207 -1.551.935

Virksomheden Den markante afvigelse mellem udgifter og indtægter skyldes primært en væsentlig nedgang i antal henviste kontanthjælpsmodtagere (980.000 kr.), samt i mindre omfang at

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

10


husleje for hele 2012 afregnes i februar måned, og at diverse lønrefusioner afregnes kvartalsvis bagud.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

11


Kvalitative kursistinterview Som led i Jobkompagniets kvalitetssikring og metodeudvikling har Jobkompagniet allieret sig med en af kommunens kommunikationsmedarbejdere om gennemførelse af 9 videointerviews med kursister fra forskellige tilbud på Jobkompagniet i november 2011. Tilgangen til interviewene har været narrativ, kursisterne har selv bestemt, hvad de ønskede at fortælle om, og derfor afspejler hvert enkelt interview, det den enkelte kursist har været optaget af på det givne tidspunkt. Interviewene anvendes: til kvalitetssikring til at informere nye kursister om Jobkompagniets tilgang og tilbud til kompetenceudvikling i medarbejdergruppen med udgangspunkt i de subjektive oplevelser i markedsføringsøjemed på Jobkompagniets hjemmeside. Det er varieret, hvad den enkelte kursist er optaget af. Fælles for størsteparten er, at forløbet på Jobkompagniet har fået dem til at acceptere den nye livssituation og de nye vilkår, de står i, ligesom forløbet har været med til at få kursisten til ”at føle sig normal i sygemeldingen”, som én af de interviewede udtrykker det. Det er processer, de har oplevet som vigtige for igen at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Alle kursister er optaget af den stemning, der er på Jobkompagniet, som de oplever som positiv i lærings-/erkendelsesprocessen og flere udtrykker, at de bliver mødt i øjenhøjde. Dette bliver underbygget af udsagn som ”føler mig lyttet til”, ”taget alvorligt” og ”der bliver taget højde for det enkelte menneske”. Et sammendrag af de 9 interviews kan tilgås på Jobkompagniets hjemmeside på følgende sti: http://www.provector.dk/embediframesingle_hd.aspx?poditemid=18034&confid=5649&cid =70&startstate=hd

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

12


Staben Igangværende projekter/arrangementer/opgaver på tværs Staben har som bindeled mellem afdelingsledelsen og de fire sektioner i Job- og Borgerservice en tværgående rolle i en række af afdelingens projekter, arrangementer og opgaver. Derudover løser Staben en række løbende driftsopgaver, bl.a. politikbetjening. Tabellen nedenfor giver et overblik over opgaver, der går på tværs. Projekter

Periode

Bestiller

Fremtidens Job- og Borgerservice

1/10-2010 -

Afdelingsledelsen

Andre afdelinger eller sektioner involveret Alle sektioner

Brobyggerprojekt

1/1-2011 –

LBR Silkeborg

Jobcentret

AMU og Byrådet

Jobcentret,

1/1-2013

31/12-2012 En helhedsorienteret ungeindsats – ungestrategi for Silkeborg Kommune

Ultimo 2010 2015

Socialsektionen, Familiesektionen i Børneog Familieafdelingen samt Handicap & Psykiatri i Handicap- og Psykiatriafdelingen samt KL

Brugertilfredshedsundersøgel se blandt leverandører af jobsøgningsforløb

Forår 2012 -

AMU

Fastholdelse i arbejde

1/9-2011 –

Afdelingsledelsen

medio 2013

Jobcentret

Udførersektionen, Jobcentret og Sundhed & Omsorg

Brugertilfredshedsundersøgel se på sygedagpengeområdet

Efterår 2011 -

AMU

Jobcentret

Resultatbaseret styring i afdelingen for forsikrede ledige

Medio 2011 –

Afdelingsledelsen

Jobcentret

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

medio 2012

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

13


”Grøn” kampagne for selvbetjeningsløsninger

Efterår 2011-

E-2012

Borgerservice, Jobcentret,

efterår 2012

styregruppen

Teknik- og Miljøafdelingen og Biblioteket

Hvem-ved-hvad om lovgivningen

Ultimo oktober

Udvikling af hjælpemiddelsamarbejdet

15/11-2011 -

Afdelingsledelsen

Alle sektioner

Afdelingsledelsen

Jobcentret og

2011 -

Udførersektionen (Jobkompagniet)

Projekt Talegenkendelse pilot med efterfølgende fuld implementering

1/1-2012 –

Afdelingsledelsen

primo 2013

Alle sektioner i Job- og Borgerservice samt Sundhed & Omsorg og Børne- og Familieafdelingen

Arbejdsgruppe til overvågning af ny lovgivning på beskæftigelsesområdet i 2012-2013

Forår 2012 –

Administrationsgrundlag og strategi på sygedagpengeområdet

1/3-2012 -

Etablering af kampagne for socialøkonomiske virksomheder

Forår 2012 –

Projekt mentorer for udsatte unge

Afdelingsledelsen

Alle sektioner

ultimo 2012

AMU

august 2012

Jobcentret og Udførersektionen

AMU

Jobcentret

Forår 2012 -

Jobcentret inkl. UU

Jobcentret (Kontanthjælp

2013

og

og UU) samt PULS i

Beskæftigelsesregi

Socialsektionen og

on Midtjylland

Beskæftigelsesregion

efterår 2012

Midtjylland Projekt Udviklingen i Byggeog anlægsbranchen

Forår 2012 -

LBR’ere i

Jobcenteret og østjyske

2013

Midtjylland

LBR’ere

Projekt Business Region Aarhus (callcenter og velkomstpakke)

2012 -

Borgmesteren

Borgerservice og andre kommuner

Udover ovenstående er Staben tovholder på optimering af fundraising-området på tværs af afdelingen. Resultater heraf vil løbende blive præsenteret i LIS-rapporterne, og der er oprettet en intranetside om området. For at styrke Stabens funktion som tværgående enhed og for at Stabens medarbejdere får større konkret indsigt i sektionernes arbejde, er det i Staben besluttet, at alle stabsmedarbejdere minimum hvert halve år er i praktik et sted i afdelingen. Valg af praktikplads sker i samarbejde med stabsleder, medarbejder og den konkrete arbejdsplads.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

14


Controlling Rettidig revurdering af ledighedsydelse Staben foretager p.t. en stikprøve på 10 sager til intern opfølgning. Stikprøvekontrol af kontering af hhv. aktive og passive perioder Staben har i samarbejde med Kontanthjælp og jobcentret foretaget en stikprøvekontrol, der anviser forbedringspotentialer i den rette kontering af hhv. aktive og passive perioder for kontanthjælpsmodtagere. Stikprøven er til intern brug overfor revisionen. Desuden foretages kontrol af området for hele 2012.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

15


Jobcentret Sygedagpenge Antallet af sager er opgjort på månedsbasis som løbende, hvilket dækker det gennemsnitlige antal sygedagpengesager en given måned. Generelt skal det bemærkes, at balancen i antallet sygedagpengesager fordeler sig med flest sager i 1. og 4. kvartal og færrest i 2. og 3. kvartal. Mao. kan man forvente en stigning i antallet sidst på året. Antal løbende sager

Antal sager

Antal løbende sager

1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000

2010 2011 2012 Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

2010 1513

1508

1553

1505

1430

1409

1297

1244

1275

1354

1402

1483

2011 1472

1465

1458

1425

1376

1354

1177

1149

1203

1205

1276

1302

2012 1274

1274

1282

1219

Sammenligning 2010, 2011 og 2012

Der er et fortsat fald i antallet af løbende sager sammenlignet med tilsvarende periode i 2010 og 2011. Udviklingen stemmer overens med forventningerne i Sygedagpengestrategien og målsætningen i Beskæftigelsesplanen 2012.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

16


Antal løbende sager over 52 uger

Antal sager

Antal sager over 52 uger

400 350 300 250 200 150 100

2010 2011 2012 Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

2010

309

300

307

295

301

308

290

294

315

303

303

318

2011

296

304

308

286

267

251

201

186

210

211

205

210

2012

204

199

201

203

Sammenligning 2010, 2011 og 2012

Antallet af sager over 52 ugers varighed på sygedagpenge er svagt stigende. Årsagen er, at flere borgere inden tidspunktet for forlængelse af sygedagpengene rejser en sag om førtidspensions- eller arbejdsskadesag. Afdelingen har igangsat handlinger, der skal sikre mere effektive arbejdsgange og hurtigere afklaring af sagerne. Udviklingen følges tæt.

Gennemsnitlig varighed af sager Den gennemsnitlige varighed påvirkes af balancen mellem antallet af nye sygemeldinger og antallet af lange sager.

Antal uger

Varighed - gennemsnitligt

40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20

2010 2011 2012 Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

2010 32,1

31,3

31,2

32,2

34,0

35,2

36,3

38,1

37,4

34,5

33,3

32,5

2011 31,9

31,8

32,7

32,7

33,1

32,6

31,9

32,5

32,2

30,9

29,1

28,3

2012 29,3

29,2

29

30,6

Sammenligning 2010, 2011 og 2012

Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengesager ligger p.t. på 30,6 dage (april). Siden maj 2011 har gennemsnittet ligger under niveauet for 2010. Udviklingen stemmer overens med forventningerne i Sygedagpengestrategien og målsætningen i Beskæftigelsesplanen 2012. Årsagen til stigningen i den gennemsnitlige varighed er, at der har været en positiv udvikling i mængden af sygemeldinger under 26 ugers varighed.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

17


Antal sygedagpengesager pr. sagsbehandler Nedenfor præsenteres oversigter over det gennemsnitlige antal af sygedagpengesager pr. sagsbehandler. Målet er et gennemsnit på 50 sager.

Antal sager (gennemsnitligt)

Antal sygedagpengesager pr. sagsbehandler 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 2012

Mål 2012

2012

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

49

49

49,3

50

Maj

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

2012

Antal sager Fuldtidsnormering/sagsbehandlere

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Jan. 1274 26

Feb. 1274 26

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Mar. 1282 26

Apr. 1219 24,36

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

18


Forsikrede ledige Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed) Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed) 3200 3100

Antal personer

3000 2900 2800 2010 2011 2012

2700 2600 2500 2400 2300 2200 2010

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

3022

3025

3015

2800

2588

2454

2467

2602

2484

2509

2440

2592

2685

2457

2549

2493

2460

2494

2416

2544

2011

3062

2937

3003

2796

2012

2910

2954

2888

2679

Sammenligning 2010, 2011 og 2012

Antallet af dagpengemodtagere ligger i april 2012 pĂĽ 2.679 personer.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 ¡ 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

19


Antal langtidsledige dagpengemodtagere En langtidsledig defineres som en ledig, der har været ledig i minimum 80 pct. af tiden i det seneste år.

Antal personer

Antal langtidsledige dagpengemodtagere

800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300

2010 2011 2012

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

2010

440

491

535

523

603

652

583

654

692

690

730

735

2011

745

723

744

678

737

735

552

668

677

660

691

698

2012

689

657

656

591

Sammenligning 2010, 2011 og 2012

Antallet af langtidsledige dagpengemodtagere har siden juli 2011 ligget tæt på niveauet for tilsvarende periode i 2010, men siden oktober 2011 har tendensen været et lavere niveau sammenlignet med året før. Tendensen fortsætter for april 2012.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

20


Antal ”udfaldstruede” dagpengemodtagere Tallene giver et øjebliksbillede over dagpengemodtagere, der har modtaget dagpenge i minimum 104 uger i givne måneder. Efter gældende regler vil 104 uger være den maksimale længde af dagpengeretten efter 1. januar 2013. Alt andet lige havde 457 borgere i maj således mistet deres dagpenge, hvis forkortelsen af dagpengeperioden fra 2013 allerede var slået igennem. Generelt gælder det for området for forsikrede ledige på det danske arbejdsmarked, at størstedelen finder job inden et år. Det er et forhold, der gør sig gældende selv i lavkonjunktur. Specifikt vedrørende ”udfaldstruede” peger studier på, at relativt mange af de langtidsledige finder beskæftigelse kort før deres dagpengeret udløber. Arbejdsmarkedskommissionen skriver i sin analyserapport, at omkring 70 pct. af de, der forlader dagpengesystemet omkring dagpengerettens udløb, finder beskæftigelse eller finder selvforsørgelse, hvor omkring 10 pct. kommer i uddannelse og omkring 20 pct. overgår til anden form for offentlig forsørgelse (primært kontanthjælp). Anvendt på de nyeste tal nedenfor vil det for Silkeborgs vedkommende betyde, at omkring 320 af de ”udfaldstruede” langtidsledige finder job ved dagpengerettens udløb, og omkring 90 personer overgår til anden offentlig forsørgelse.

Antal "udfaldstruede" langtidsledige

500

Antal personer

450 400 2011 2012

350 300 250

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

2011 2012

450

460

481

463

Maj

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

322

323

362

361

362

385

400

438

457

2012 sammenlignet med 2011

* Tallene opgøres på ugebasis og er her trukket i den sidste tredjedel af hver måned. Det skal bemærkes, at der ikke er et præcist tal for antal af ”udfaldstruede”. En del af gruppen, der er talt sammen ovenfor, vil finde job inden tabet af deres dagpengeret. Statistikken tæller ikke januar til april 2011, da den manuelle optælling af gruppen blev foranlediget af den landspolitiske dagsorden omkring dagpengereform fra foråret 2011.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

21


Kontanthjælp Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed)

Antal personer

Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed)

2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200

2010 2011 2012

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

2010

1715

1718

1765

1733

1693

1706

1673

1651

1636

1656

1682

1686

2011

1727

1751

1771

1781

1811

1874

1854

1857

1843

1876

1916

1909

2012

1940

1974

1997

1951 Sammenligning 2010, 2011 og 2012

Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere er generelt steget fra september måned 2011 med et fald fra marts til april 2012. Siden foråret 2011 har antallet af kontanthjælpsmodtagere ligget højere sammenlignet med niveauet i 2010 og ligger i januar 2012 over niveauet i både 2010 og 2011.

Fordeling på matchgrupper Kontanthjælpsmodtagere fordelt på matchkategorier

Antal

445

892

448

955

340

436

Apr.2011

Apr.2012

Match 1 Match 2 Match 3

April 2012 sammenlignet med april 2011

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

22


Aktivering – heraf antal påbegyndte virksomhedspraktikker Aktivering - heraf antal påbegyndte virksomhedspraktikker

450

420

400 350

319 292

Antal

300 250

Aktivering - antal påbegyndte forløb (inkl. virksomhedspraktikker)

200

Aktivering - virksomhedspraktikker alene

150 100 67

63

57

50 0 Jan.

Feb. Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug. Sep.

Okt.

Nov. Dec.

2012

Antallet af påbegyndte forløb i marts 2012 var 319 heraf 57 virksomhedspraktikker.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

23


Rettidighed Oversigten over rettidigheden på området for forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere er hentet fra Beskæftigelsesregion Midtjyllands D.U.R.-statistik, hvor der er megen anden nyttig statistik fra beskæftigelsesområdet: http://www.brmidtjylland.dk/Resultatopfoelgning/Statusnotater.aspx Jobsamtaler Nedenfor ses manglende opfyldelse rettidighedskrav til jobsamtaler fordelt på forsikrede ledige og match 1, 2 og 3 på kontanthjælpsområdet. Jobsamtaler - rettidighed

25% 20% 15% 10%

procentandel, der mangler

30%

5% 0% mar-11 apr-11 maj-11 jun-11

jul-11

A-dagpengemodtagere

aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12

KTH-Match 3

KTH-Match 2

feb-12 mar-12

KTH-Match 1

Aktive tilbud Oversigterne nedenfor dækker manglende opfyldelse af minimumskrav for forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere i hhv. match 1 og match 2. Bemærk at de tre grafer hver har to y-akser: Venstre side opgør den manglende rettidighed i antallet af personer, der er omfattet af rettidighedskravene, hvor den højre side opgør den manglende rettidighed i procent. Aktive tilbud - rettidighed for forsikrede ledige 3.000

10%

8% 7%

2.000

6% 1.500

5% 4%

1.000

3%

Andel, der manger opfyldelse

antal, der er omfattet af minimumskrav

9% 2.500

2%

500

1% 0

0% mar-12 feb-12 jan-12 dec-11 nov-11 okt-11 sep-11 aug-11 jul-11 jun-11 maj-11 apr-11 mar-11

Omfattet af minimumskrav i alt

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

- heraf mangler i alt

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

24


Aktive tilbud - rettidighed for kontanthjælpsmodtagere (match 1) 14%

430

12%

420

andel, der mangler opfyldelse

antal, der er omfattet af minimumskrav

440

10%

410 400

8%

390 6%

380 370

4%

360 2%

350 340

0% mar-12 feb-12 jan-12 dec-11 nov-11 okt-11 sep-11 aug-11 jul-11 jun-11 maj-11 apr-11 mar-11 Omfattet af minimumskrav i alt

- heraf mangler i alt

Aktive tilbud - rettidighed for kontanthjælpsmodtagere (match 2) 20% 18% 900

16% 14%

850

12% 10%

800

8% 6%

750

andel, der mangler opfyldelse

antal, der er omfattet af minimumskrav

950

4% 2%

700

0% mar-12 feb-12 jan-12 dec-11 nov-11 okt-11 sep-11 aug-11 jul-11 jun-11 maj-11 apr-11 mar-11

Omfattet af minimumskrav i alt

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

- heraf mangler i alt

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

25


Ledighedsudvikling i sammenligning Nedenfor præsenteres ledighedsudviklingen i Silkeborg Kommune fra og med januar 2010 i sammenligning med hhv. hele landet og Region Midtjylland. Ledighedsudvikling i sammenligning 2010 7 6,5 6

Procent

5,5 Hele landet Region Midtjylland Silkeborg

5 4,5 4 3,5 3

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Hele landet

6,4

6,7

6,7

6,3

6

6

5,5

5,4

5,7

5,8

5,9

Region Midtjylland

Jan. 6,2

Feb. 6,4

Mar. 6,4

Apr. 5,8

Maj 5,5

5,5

5

4,8

5,2

5,2

5,3

Dec. 5,5

Silkeborg

5,8

6,2

6,2

5,7

5,4

5,4

4,9

4,6

5,2

5,2

5,2

5,4

6,1

2010

Ledighedsudvikling i sammenligning 2011

7 6,5 6

Procent

5,5 Hele landet Region Midtjylland Silkeborg

5 4,5 4 3,5 3

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Hele landet

6,7

6,7

6,7

6,1

6

5,9

5,4

5,3

5,6

5,7

5,8

Dec. 6

Region Midtjylland

6,1

6,1

6,1

5,5

5,3

5,2

4,7

4,7

5

5

5,1

5,2

Silkeborg

6,1

6,3

6,3

5,7

5,4

5,4

4,9

4,7

5,2

5,3

5,4

5,5

2011

Ledighedsudvikling i sammenligning i 2012

7 6,5

Procent

6 5,5 Hele landet

5

Region Midtjylland 4,5

Silkeborg

4 3,5 3

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Hele landet

6,5

6,7

6,7

6,2

Region Midtjylland

5,8

6,1

6

5,6

Silkeborg

6,1

6,3

6,2

5,7

Maj

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

2012

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

26


Ministermål Afsnittet herunder præsenterer løbende udviklingen på de ministerielle målsætninger, der er sat for beskæftigelsesindsatsen i hhv. 2011 og 2012. I april 2012 er meldt nye mål ud for indsatsen i 2013, som vil blive fulgt i løbet af 2013. Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven dækker over ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed. Ministerens mål er 1.600 personer i december 2012.

Antal personer

Arbejdskraftreserven

2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

2011 2012

Jan.

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

2011

1806

1842

1948

1852

1937

1929

1401

1702

1702

1461

1751

1816

2012

1876

1827

1916 2012 sammenlignet med 2011

Antallet af personer i arbejdskraftreserven ligger i marts 2012 på 1.916 personer.

Tilgang af personer til permanente forsørgelsesordninger Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger tæller ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Ministerens mål er 325 personer i december 2012.

Antal personer

Tilgang af personer til permanente forsørgelsesordninger

360 330 300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 0

2011 2012

Jan.

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

2011

328

314

307

312

307

297

293

296

291

291

292

284

2012

274

277

272 2012 sammenlignet med 2011

Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger er 272 i marts 2012.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

27


Antallet af unge på offentlige forsørgelsesydelser Antallet af unge på offentlige forsørgelsesydelser gælder unge under 30 år. Ministerens mål er 1.250 personer i december 2012.

Antal personer

Antallet af unge på offentlige forsørgelsesydelser

1650 1625 1600 1575 1550 1525 1500 1475 1450 1425 1400 1375 1350 1325

2011 2012

Jan.

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

2011

1489

1517

1505

1466

1460

1466

1425

1436

1428

1464

1499

1532

2012

1579

1621

1593 2012 sammenlignet med 2011

Antallet af unge på offentlige forsørgelsesydelser ligger i marts på 1.593 personer. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser Ministerens mål for nedbringelse af antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser er 750 i december 2012.

Antal personer

Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser

850 840 830 820 810 800 790 780 770 760 750

2011 2012

Jan.

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

2011

792

801

805

803

802

814

780

798

803

819

821

821

2012

837

836

833 2012 sammenlignet med 2011

Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser ligger i marts 2012 på 833.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

28


Unge Statistikken på ungeområdet gælder unge i Silkeborg Kommune mellem 16 og 24 år opdelt i hhv. 16-17-årige og 18-24-årige. Tallene giver udsving i forbindelse med især uddannelsesstart/uddannelsesafslutning omkring årsskifte og sensommer. Fordelingen af unge på de forskellige aktiviteter svinger med den samlede størrelse på ungegruppen fra måned til måned. Ift. målsætningen om at 95 pct. af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse ser man nedenfor fordelingen på de unges aktiviteter i procent. I gruppen af 16-17-årige er en større andel under uddannelse end i gruppen af 18-24årige. Opdelingen i aktiviteter nedenfor dækker over følgende: • Uddannelse: unge, der er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse • Job: unge, der er i arbejde og som ikke har afsluttet eller er i gang med en ungdomsuddannelse • Forberedelse til uddannelse eller job: unge, der er i gang med et af følgende aktivitetsforløb: VUC, højskole, udlandsophold, selvstændig, øvrige uddannelser, produktionsskole, danskuddannelse, AMU, TAMU, vejledning, praktik eller voksen specialuddannelse • Midlertidige: Unge, der er på offentlig forsørgelse, er ledige, afsoner, er ramt sygdom, aftjener værnepligtig eller på orlov • Afbrudt: unge, der indenfor de sidste 30 dage har afbrudt en ungdomsuddannelse

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

29


Fordeling på aktivitet blandt 16-17-årige Antal af unge mellem 16-17 år Uddannelse Job Forberedelse til uddannelse eller job Midlertidige Afbrudt Antal i alt

April 2470 42 118 4 16 2650

Fordeling på aktivtet i pct. - 16-17-årige

100%

90%

80%

Procentvis fordeling

70%

60% Afbrudt Midlertidige

50%

Forberedelse til uddannelse eller job

40%

Job Andel i pct. af unge mellem 16-17 år

30%

20%

10%

0%

Sep. 11

Nov. 11

Dec. 11

Feb. 12

Apr. 12

Af brudt

0,6

0,4

0,4

0,8

0,6

Midlertidige

0,5

0,3

0,3

0,2

0,2

Forberedelse til uddannelse eller job

3,8

4,9

4,8

4,2

4,4

Job

1,5

1,7

1,7

1,6

1,6

Andel i pct. af unge mellem 16-17 år

93,6

92,8

92,7

93,2

93,2

Måned

Den procentvise fordeling af 16-17-årige viser, at størstedelen af gruppen (93,2 pct.) er i uddannelse.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

30


Fordeling på aktivitet blandt 18-24-årige Andel i pct. af unge mellem 18-24 år Uddannelse Job Forberedelse til uddannelse eller job Midlertidige Afbrudt Antal i alt

April 5746 356 259 538 33 6932

Fordeling på aktivitet i pct. - 18-24-årige

100%

90%

80%

Procentvis fordeling

70%

60%

Afbrudt Midlertidige

50% Forberedelse til uddannelse eller job Job

40%

Uddannelse

30%

20%

10%

0% Af brudt Midlertidige Forberedelse til uddannelse eller job Job Uddannelse

Sep. 11

Nov. 11

Dec. 11

Feb. 12

Apr. 12

0,5

0,3

0,7

0,5

0,5

7

7,1

7,4

7,5

7,7

3,8

3,6

3,5

3,7

3,8

5,8

5,9

5,8

5,1

5,1

82,2

83,1

82,6

83,2

82,9

Måned

Den procentvise fordeling af 18-24-årige viser, at 82,9 pct. af gruppen er i uddannelse.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

31


Mentorordning Antal mentorafregninger pr. kvartal

Antal afregninger af mentortilskud pr. kvartal 40

36

Antal afregninger

35 30

33

32

28

27

25 20

2011

15

2012

10 5 0 Jan. - Marts

Apr. - Jun.

Juli - Sept.

Okt.-Dec.

2012 sammenlignet med 2011

Antallet af mentorafregninger for første kvartal af 2012 ligger på 36. Opgørelsen rummer en vis tilfældighed, da den dækker over antallet af mentorafregninger i et givet kvartal. Denne kan svinge pga. afregningstidspunktet. Optællingen sker manuelt ved i økonomisystemet at trække antallet af posteringer på de konti, der udbetales fra i jobcentret, og derefter sortere posteringerne på personnummerniveau. Virksomhedscentre Et virksomhedscenter består af mindst to faste praktikpladser for udsatte ledige (match 2) på offentlige eller private virksomheder. Jobcenter Silkeborgs mål er at oprette gennemsnitligt to virksomhedscentre i kvartalet.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

32


Fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob og ledighedsydelse

900 800

773

767

775

775

780

788

783

793

792

790

797

795

Antal personer

700 600 500 Antal personer i fleksjob

400 307

323

307

323

300

292

331

302

312

297

Aug.

Sep.

301

296

333

Antal personer på ledighedsydelse

200 100 0 Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Okt.

Nov.

Dec.

2011

Fleksjob og ledighedsydelse

900 800 800

794

796

796

Antal personer

700 600 500 Antal personer i fleksjob

400 310

304

303

Antal personer på ledighedsydelse

305

300 200 100 0 Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

2012

Udgift pr. gruppe Skemaet viser antal udbetalingsmåneder omregnet til helårspersoner. Grp. 005 rummer borgere, hvortil der ikke længere er statsrefusion - enten pga. varighed over 18 måneder eller pga. for sen revurdering eller manglende grundlag. Grp. 018 tæller borgere, der er nygodkendte, og som afventer at blive ansat i fleksjob for første gang, mens grp. 019 tæller borgere, der er blevet ledige efter fleksjobansættelse. Skemaet indeholder bl.a. ikke personer, der er i aktivering efter § 42 eller § 32, da tallene p.t. er misvisende på det område pga. en større omkontering. Pr. 31. marts 2012 Udgift (kr.) Grp. 005 Grp. 018 Grp. 019

4.969.665 2.302.453 3.813.712

Beregnet antal årspersoner (udgift/(181.220) 106 49 81

* Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

33


Henvendelsesstatistik Opkald til hovednummer i Jobcenter Silkeborg

Opkald (Jobcentrets hovednummer) 4500

Antal henvendelser

4000 3500 3000 2500

2011

2000

2012 1500 1000 500 0

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

2011

4075

3897

4250

3022

3092

2836

2252

3084

2774

2798

2817

2171

2012

3064

2821

2336

933

Sammenligning 2011 og 2012

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

S酶vej 1 路 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

34


Sygefravær Sygefraværsstatistikken nedenfor dækker fire kvartaler bagud.

2. kvartal 2011

3. kvartal 2011

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

35


4. kvartal 2011

1. kvartal 2012

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

S酶vej 1 路 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

36


Økonomi Herunder præsenteres udviklingen i Job- og Borgerserviceafdelingens økonomi. Først præsenteres udgiften i forbrugsprocent på hver sektions personalebudget og derefter de samlede udgifter på hver bevilling. Bemærk at indtægter dermed ikke er regnet med i tallene. Tallene på bevillingerne er trukket pr. ultimo hver måned. Det skal bemærkes, at oversigterne over forbruget rummer en vis usikkerhed, da tidspunkter for løbende afregninger af forbrug kan svinge. Nærmere information kan søges i de budgetopfølgninger, der behandles politisk i hhv. Arbejdsmarkeds- og Socialudvalget. Forbruget på personalebudgetterne umiddelbart nedenfor er tilsvarende trukket ultimo maj, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 41,6 pct.

Personalebudget Socialsektionen

Udvikling i personaleudgift (bev. 14) Forbrugsprocent

Maj (ultimo) 48

Borgerservice

Udvikling i personaleudgift (bev. 14) Forbrugsprocent

Maj (ultimo) 44

Udførersektionen

Udvikling i personaleudgift (bev. 14) Forbrugsprocent (Jobkompagniet) Forbrugsprocent (Virksomheden)

Maj (ultimo) 44 43

Staben

Udvikling i personaleudgift (bev. 14) Forbrugsprocent

Maj (ultimo) 32

Jobcentret

Udvikling i personaleudgift (bev. 14) Forbrugsprocent

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Maj (ultimo) 48

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

37


Bevilling 51 Bevilling 51

90000

80000

Forbrugsudvikling vs. budget

70000

60000

50000 Forbrug akkum uleret (m io. kr.) Korrigeret budget akkumuleret (mio. kr.)

40000

30000

20000

10000

0

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Forbrug akkumuleret (mio. kr.)

4.377

9.723

13.43

18.62

24.85

Korrigeret budget akkumuleret (mio. kr.)

6.617

13.23

19.85

26.46

33.08

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

39.70

46.31

52.93

59.55

66.16

72.78

79.40

2012

Bevilling 59 NB. Udgifterne på bevilling 59 er takstfinansierede, hvorfor budgetterne i udgangspunktet er sat til nul i nettotal, dvs. efter modregning af budgetterede indtægter. Det bemærkes også, at opkrævningen af takstindtægter til kommunen sker en måned forskudt. Bevilling 59

16.000

14.000

Forbrugsudvikling vs. budget

12.000

10.000

8.000

Forbrug akkumuleret (mio. kr.) Korrigeret budget akkumuleret (mio. kr.)

6.000

4.000

2.000

-

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Forbrug akkumuleret (mio. kr.)

2.269

4.130

6.660

8.350

8.478

Korrigeret budget akkumuleret (mio. kr.)

1.264

2.528

3.791

5.055

6.319

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

7.583

8.847

10.11

11.37

12.63

13.90

15.16

2012

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

38


Bevilling 61 Bevilling 61

30.000

Forbrugsudvikling vs. budget

25.000

20.000

15.000

Forbrug akkumuleret (m io. kr.) Korrigeret budget akkumuleret (mio. kr.)

10.000

5.000

-

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Forbrug akkumuleret (mio. kr.)

2.632

3.817

6.212

7.455

8.862

Korrigeret budget akkumuleret (mio. kr.)

2.128

4.256

6.384

8.512

10.64

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

12.76

14.89

17.02

19.15

21.28

23.40

25.53

2012

Bevilling 66 Bevilling 66

700.000

600.000

Forbrugsudvikling vs. budget

500.000

400.000

Forbrug akkumuleret (mio. kr.) Korrigeret budget akkum uleret (mio. kr.)

300.000

200.000

100.000

-

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Forbrug akkumuleret (mio. kr.)

33.32

71.62

111.5

161.5

203.3

Korrigeret budget akkumuleret (mio. kr.)

48.37

96.74

145.1

193.4

241.8

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

290.2

338.6

386.9

435.3

483.7

532.1

580.4

2012

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

S酶vej 1 路 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

39


Bevilling 67 Bevilling 67

1.400.000

1.200.000

Forbrugsudvikling vs. budget

1.000.000

800.000

Forbrug akkumuleret (mio. kr.) Korrigeret budget akkum uleret (mio. kr.)

600.000

400.000

200.000

-

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Forbrug akkumuleret (mio. kr.)

98.20

198.6

305.5

406.1

509.1

Korrigeret budget akkumuleret (mio. kr.)

99.19

198.3

295.5

396.7

495.9

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

595.1

694.3

793.5

892.7

991.9

1.091

1.190

2012

Bevilling 69 Bevilling 69

25.000

Forbrugsudvikling vs. budget

20.000

15.000

Forbrug akkumuleret (mio. kr.) Korrigeret budget akkumuleret (mio. kr.)

10.000

5.000

-

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Forbrug akkumuleret (mio. kr.)

4.040

6.961

8.177

9.875

11.51

Korrigeret budget akkumuleret (mio. kr.)

1.694

3.389

5.083

6.777

8.471

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

10.16

11.86

13.55

15.24

16.94

18.63

20.33

2012

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

S酶vej 1 路 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

40


Kilder Jobcentret Sygedagpenge: KMD – liste DP143 Forsikrede ledige: Statistik fra www.jobindsats.dk. Optællingen af ”udfaldstruede” langtidsledige sker manuelt i jobcentret. Rettidighed: Statistik fra D.U.R.: http://www.brmidtjylland.dk/Resultatopfoelgning/Statusnotater.aspx Sammenligning af ledighedsudviklingen: Statistik fra www.dst.dk/registreretledighed (AUP01) Unge: UV-vej, der fungerer som UU Silkeborgs interne styringsredskab. Mentorordninger: Manuel optælling pr. kvartal ved i økonomisystemet, Prisme, at trække antallet af posteringer på de konti, der udbetales fra i jobcentret, og derefter sortere posteringerne på personnummerniveau. Voksenelever: Statistik fra www.jobindsats.dk Fleksjob og ledighedsydelse: Statistik fra www.jobindsats.dk samt udtræk fra Prisme. Henvendelsesstatistik: se under Borgerservice. Socialsektionen Integration: Indberettes i Opera og trækkes fra Essentia. Førtidspension: Statistik fra www.jobindsats.dk samt optælling af nytilkendelser. Bostøtte: Optælles p.t. manuelt Borgerservice Henvendelsesstatistik: Optællingerne foregår automatisk som en del af driften i Borgerservice. Borgerservice trækker samtidigt henvendelsesstatistikken fra jobcentret. Statistikkerne er tilgængelige på ZoomIN. Udførersektionen Interne optællinger i Udførersektionen og tilsendelse af projektmateriale fra Udførersektionen. Staben Igangværende projekter/arrangementer/opgaver på tværs: Indstilles på månedsbasis af stabsleder, Lauge Richard Clemmensen. Controlling: Relevante controlleropgaver skrives ind i rapporten og konklusionerne kan læses på Stabens ZoomIN-side. Økonomi Data trækkes via kommunens økonomisystem, Prisme, der løbende registrerer forbrug og omplaceringer på kommunens konti ift. budget. Sygefravær Manuel trækning og omregning fra SD Datawarehouse.

Niels Baj Rye nbr@silkeborg.dk

Udgivet primo juni 2012 Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

41

LIS-rapport - april  

LIS-rapport, ledelsesinformation, rapport