Page 1

ELEVHÅNDBOG HANDELSGYMNASIET JTP 2014-2015 HHX på Niels Brock


2014-2015

ELEVHÅNDBOG for Handelsgymnasiet JTP

VELKOMMEN PÅ HANDELSGYMNASIET JTP Jeg byder dig hermed hjertelig velkommen på Niels Brocks handelsgymnasium på Handelsgymnasiet JTP, hvor vi vil gøre vores bedste for, at du får tre gode år. Et eksamensbevis fra Niels Brock signalerer, at du kan og vil noget. Du kommer til at repræsentere ’den brock’ske forskel’, du vil gennemgå en markant personlig udvikling i løbet af din uddannelse, og du vil møde andre unge, hvoraf nogle af dem måske bliver dine venner for livet.

Særligt i begyndelsen af uddannelsen har du dog brug for guidelines. En del af dem vil du få i introduktionsforløbet af dine lærere og tutorer. Resten finder du i denne elevhåndbog. Jeg håber, du vil finde god nytte i de praktiske informationer. Endnu engang hjertelig velkommen.

Men en gymnasieuddannelse på Niels Brock er også krævende, og vi følger løbende op på, om du lever op til vores forventninger. Vi forventer for eksempel, at du møder op til timerne, at du afleverer dine opgaver, at du deltager aktivt i undervisningen, og at du samarbejder med dine klassekammerater. Lever du ikke op til vores krav, reagerer vi. Det uddyber vi i elevhåndbogen.

Niels Brock er et lærested – ikke et værested Talemåden antyder, at der er særlige forventninger til alle os, som færdes på skolen. Den signalerer holdning og værdi og er en god rettesnor i dagligdagen. Vi har regler og procedurer for mange ting, men vi kan ikke skrive regler for alt. I stedet må vi have tillid til hinanden.

Peter Westergaard Rektor

Jeg tror, det kan lade sig gøre, hvis vi helt naturligt tænker og opfatter Niels Brock som et sted, hvor man lærer noget og ikke bare ”hænger ud”.

2


2014-2015

ELEVHÅNDBOG for Handelsgymnasiet JTP

DE TRE BEDSTE ÅR Viden siden 1881

Særligt at være Brock’er

Skolen blev grundlagt i 1881 som af handelsmanden Niels Brock. Siden er der sendt mange dygtige studerende videre i livet. I dag er Niels Brock ikke kun Københavns største gymnasium. Det er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner med erhvervsrettede uddannelser i Danmark. I 2014 var Niels Brock også landets mest søgte gymnasium.

Niels Brocks handelsgymnasium stræber efter at være det førende handelsgymnasium i Danmark og elevernes selvfølgelige valg, når det gælder uddannelse. Ligeledes ønsker vi, at dimittender fra Niels Brock er det foretrukne valg, når virksomheder skal rekruttere dygtige medarbejdere.

Niels Brock er også andet og mere end et handelsgymnasium. Vi har også mange elever på erhvervsuddannelserne og i vores kursuscenter for efteruddannelse.

”Kontrakten” med Niels Brock På vores handelsgymnasier har vi et stort udvalg af studieretninger, der adskiller sig fra andre handelsgymnasier. Vi ønsker at imødekomme vores elevers interesser og give dem de bedste muligheder. Når en elev melder sig til en profil på Niels Brock, garanterer vi det lovede antal timer og inspirerende undervisning af kompetente lærere. Det, mener vi, skaber de bedste rammer for en god uddannelse. Vi har klare forventninger om, at du vil gøre dit bedste for at lære så meget som muligt, mens du går på Niels Brock. Din uddannelse har højeste prioritet for alle vores ansatte, men du har selv et stort medansvar for et godt resultat. Vi forventer, at du er aktiv og engageret i alle arbejdsprocesser, og at du samarbejder respektfuldt og målrettet med dine kammerater og lærere. Vi forventer også, at du er aktiv og interesseret i det sociale liv på skolen – både i og uden for undervisningstiden. Endelig forventer vi, at du er med til at passe på skolens fysiske rammer og udstyr.

Niels Brocks værdier udspringer af en demokratisk og europæisk kultur og er grundlaget for Niels Brocks ambition om, at det skal være noget særligt at være ’Brock’er’. Handelsgymnasiet har som mission at uddanne selvstændige, kompetente og studieegnede elever, som med fokus på handel og samfund vil tage en videregående uddannelse. Vi ønsker at give vores elever de bedste faglige og sociale muligheder. Samtidig skal skolen være et rart sted at være for alle, både når det gælder om at lære og møde nye mennesker. I en globaliseret konkurrenceøkonomi er det naturligt, at handelsgymnasiet Kultorvet giver undervisningen en international toning, og at vi forbereder vores elever til en fremtid præget af globalisering og international konkurrence. Derudover udvikler vi konstant brugen af it i undervisningen gennem fx internet, virtuel undervisning, Skype, konferencer mv.

3


ELEVHÅNDBOG for Handelsgymnasiet JTP

2014-2015

Niels Brocks værdigrundlag RESPEKT På Niels Brock viser vi hinanden respekt og behandler hinanden ordentligt i alle situationer. Det er en selvfølge, at alle er lige uanset køn, alder og etnisk/religiøst tilhørsforhold.

Navnet Niels Brock skal være knyttet til høj kvalitet og udvikling på alle områder.

UDVIKLING Vi ønsker en skole med puls; et Niels Brock i konstant udvikling, som er i stand til at opfylde de behov for viden og færdigheder, der er i samfundet.

FAGLIGHED Skolen er et lærested mere end et værested. Det sociale liv på skolen har høj prioritet, men det vigtigste er, at undervisningen er inspirerende, professionelt tilrettelagt og har et højt fagligt niveau. På skolen er vi altid åbne for ny viden og nye måder at gøre tingene på.

Du kan læse mere om Niels Brock på www.brock.dk

4


ELEVHĂ…NDBOG for Handelsgymnasiet JTP

2014-2015

5


2014-2015

ELEVHÅNDBOG for Handelsgymnasiet JTP

TRIVSEL OG TRADITIONER Dimission Årsafslutningen og udlevering af eksamensbeviser finder sted på Børsen. Alle afgangselever bliver inviteret sammen med forældre til en festlig afslutning på skoleåret og eksamensperioden.

Dimittendfest Når skolen er overstået, og du har bestået din eksamen, holder vi dimittendfest. En et festligt ”the end”, som alle afgangseleverne ser frem til. Dimittendfesten finder sted på skolen den sidste eksamensdag i juni måned.

Elevcafé/fredagscafé Festudvalget på skolen afholder med jævne mellemrum fredagscafé for skolens elever. Her har du mulighed for at hygge dig, høre musik m.m. Du kan finde information om den næste fredagscafé på skolens facebook-side her.

holdt i august måned. Her har du mulighed for at møde en stor del af skolens elever. I løbet af september måned vil der blive afholdt introtur for alle 1. årsklasserne. Med kommer også kontaktlærerne og de topmotiverede elevtutorer fra 2. årsklasserne. Tilsammen sørger de for et program, hvor I gennem teambuilding-øvelser skal lære hinanden bedre at kende.

Ro-regatta Hvert år dyster alle klasser mod hinanden og lærerne på vandet i nærheden af Fisketorvet ved Københavns Roklub. Arrangementet bliver typisk holdt i maj. Efter konkurrencen er der café på skolen.

Sociale medier Der er også et liv uden for skolen. Det foregår på Instagram og Facebook. Her kan du følge med i elevrådets arbejde, kommende caféer/fester, konkurrencer og den klassiske Brock’ers dagligdag.

Gallafest I løbet af året kan du opleve en af skolens ældste traditioner - Gallafesten. Den afholdes i efteråret og typisk lige omkring efterårsferien. Iklædt det ypperste puds spiser 3. årselever og lærere middag, hvorefter alle andre elever, som har købt billet, kommer til festen. Det er en uforglemmelig aften, som det kan betale sig at spare op til.

Instagram: @NielsBrock @HHX_JTP Facebook: www.facebook.com/HandelsgymnasietJTP

Idrætsdag I starten af skoleåret er der idrætsdag for de nye elever i 1.g. Her konkurrerer de forskellige klasser på Handelsgymnasiet JTP i f.eks. fodbold. Har du ikke selv lyst til at deltage i de fysiske aktiviteter, er der også brug for gode publikummer og glade folk til at heppe. Der vil også blive arrangeret en idrætsdag for 2. og 3. årseleverne.

Introfest og introtur Skoleårets første arrangement er introfest, som bliver

6


ELEVHĂ…NDBOG for Handelsgymnasiet JTP

2014-2015

7


2014-2015

ELEVHÅNDBOG for Handelsgymnasiet JTP

STUDIE- OG ORDENSREGLER

Advarsler

Piratkopiering

Hvis vi giver en advarsel, ligger der altid en individuel vurdering til grunde. Får man en advarsel, skal man rette sig efter den, og bliver der givet en advarsel nummer to, vil det blive vurderet om det betyder udmeldelse.

Det er ikke tilladt at foretage piratkopiering af skolens programmer, ændre opsætning, indlægge nye programmer på maskinerne eller at down­loade ulovlige filer. Du må heller ikke hente filer, der ikke har noget med undervisningen at gøre. Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning fra skolen.

Alkohol

Rusmidler

Niels Brock er som udgangspunkt en alkoholfri skole. Det er dog tilladt at drikke alkohol på skolen i forbindelse med fester og fredagscaféer, hvor der kun sælges drikkevarer med alkoholprocenter på op til 5 %. Møder elever påvirket op til undervisning eller andre aktiviteter, kan de blive bortvist.

På Niels Brock tolererer vi ikke brug af euforiserende stoffer. Vi tager løbende stikprøver med drugwipes i det fysiske miljø. Er der tale om begrundet mistanke, foretager vi spyttest af elever.

Almen opførsel Niels Brock er et lærested mere end et værested. Derfor forventer vi, at alle opfører sig ordentligt og hensynsfuldt både i ord og handlinger. Vilkårene for et godt studiemiljø er derfor også et tema i introduktionsforløbet. Det vil desuden blive adresseret løbende.

Manglende aflevering af skriftlige opgaver Tilfredsstillende studieaktivitet indebærer bl.a., at du skal aflevere alle skriftlige afleveringsopgaver. Dine lærere opdaterer løbende en liste på intranettet over dine afleveringer, så du kan følge med i, om du har levet op til bekendtgørelsens krav om studieaktivitet. Lærerne oplyser omfanget af din forventede arbejdsbyrde, når du får udleveret en opgave. Det kalder vi elevtimer. Manglende opgaveafleveringer kan i lighed med fravær føre til, at du får en skriftlig advarsel. I gentagelsestilfælde medfører det, at du bliver meldt ud af skolen.

Møder du påvirket op til undervisning, skolerelaterede aktiviteter, eller bliver du taget med stoffer på skolen, bliver du permanent bortvist, og om nødvendigt politianmeldt.

Rygning Niels Brock er en røgfri skole. Hverken elever eller ansatte må ryge på skolens område.

Snyd Snyder du i forbindelse med eksamen, vil din eksamen ikke blive anerkendt, og du bliver bortvist fra den pågældende eksamen. Snyd eller plagiering i forbindelse med opgave­ afleveringer medfører en skriftlig advarsel. Får du to advarsler, bliver du udmeldt. Hvis omfanget af snyd/plagiering er begrænset, kan der blive tale om at inddrage forholdet negativt i bedømmelsen. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt noget er snyd, skal du altid spørge din lærer.

Studieaktivitet Skolen forventer, at du er studieaktiv. Det vil sige, at

8


2014-2015

ELEVHÅNDBOG for Handelsgymnasiet JTP

du møder til tiden til al undervisning, og at du har forberedt dig, så du kan bidrage aktivt i timerne. Det er en forudsætning for, at det faglige miljø og studiemiljøet i din klasse kan udvikle sig positivt. Vi forventer, at du afleverer de stillede opgaver til tiden. Kommer bagud med dine afleveringer kan din lærer eller din studievejleder bede dig om, at du møder i studiecaféen for at indhente det forsømte. Vi forventer også, at du deltager i andre aktiviteter på skolen. Det kan være studierejser, ekskursioner og ved besøg af gæste­lærere og foredragsholdere på skolen. Du bør derfor tjekke din mail dagligt, holde øje med informationsskærmene og se om lærerne har lagt beskeder i Fronter, så du hele tiden er opdateret. Hvis du har for meget fravær, ligger du i farezonen for at få en advarsel. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at melde ud, hvis der sker noget i dit liv, som gør, du ikke kan passe din skole. Fx i form af lægeerklæringer, hvis du bliver ramt af en længerevarende sygdom. Det er også vigtigt, at du reagerer på de breve, vi sender til dig. De kan omhandle alt fra studieaktivitet og fremmøde til valg af valgfag. Skolen registrerer, om du deltager i undervisningen, og om du afleverer dine opgaver. Hvis skolen skønner, at din studieaktivitet og dit fremmøde er utilstrækkeligt, kan det føre til, at du får en advarsel. Du vil typisk blive indkaldt til en samtale med studievejlederen for at drøfte, hvordan du kan komme til at passe din skole godt igen. I den forbindelse vil du blive bedt om at begrunde dit fravær, og du kan blive bedt om en mulighedserklæring, som du normalt selv skal betale. Hvis du ikke opfylder pligten til at deltage aktivt i undervisningen, vil du modtage en skriftlig advarsel, og skolen kan beslutte: • at du skal aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år

• at du ikke kan blive indstillet til eksamen i et eller flere fag det pågældende år. Du har krav på én skriftlig advarsel, inden sank­ tionerne træder i kraft. Hvis dit standpunkt ved afslutningen af første og andet år ikke er bestået (2,0), og hvis vi på baggrund af den løbende evaluering vurderer, at dit udbytte af undervisningen ikke er tilstrækkeligt, kan du ikke rykke op i næste klasse. Hvis du bliver nægtet oprykning, kan du søge om at gå om.

Sådan vurderer vi snyd på Niels Brock • Det er snyd, hvis du afleverer en opgave, som helt eller delvist er skrevet af en anden.

• Det er snyd, hvis du har plagieret en anden elevs opgave og afleveret den som din.

• Det er snyd, hvis du er vidende om, at dine kammerater plagierer helt eller delvist fra dit arbejde og aflever det som deres eget.

• Det er også snyderi, hvis du har skrevet store dele af opgaven ordret eller næsten ordret af efter en kilde, der ikke opgives. Er der tale om kortere afsnit, kan det diskuteres, i hvilken grad der er tale om overtrædelse af eksamensreglementet, men det vil normalt – som minimum – påvirke din kartakter i negativ retning.

• I helt sjældne tilfælde, hvis der er begrundet mistanke om omfattende snyd, kan skolen indkalde dig til en afklarende samtale. Det kan enten være med henblik på afklaring inden karakterfastsættelse, eller det kan være med henblik på at give dig en skriftlig advarsel. Hvis der er tale om overtrædelser af skolens eksamensreglement, bliver ministeriet underrettet om skolens behandling og afgørelse af sagen.

9


2014-2015

ELEVHÅNDBOG for Handelsgymnasiet JTP

Sådan reagerer skolen, hvis du overtræder reglerne SAG

Snyd i forbindelse med afleveringsopgaver

SANKTION

Skriftlig advarsel. Det er rektor, der har den endelige afgørelse mht., hvad der er snyd.

Snyd i forbindelse med eksamen

Eleven får en skriftlig advarsel. Elever kan tidligst igen

(herunder erhvervscase, studieretnings­

indstille sig til eksamen i det pågældende fag til næste

projekt,internationalt område)

ordinære eksamenstermin (altså ikke sygeeksamen)

Manglende aflevering af obligatoriske

Skriftlig besked om, at opgaven skal afleveres inden for

opgaver, der er en forudsætning for, at

en bestemt frist. Hvis fristen ikke overholdes, kan du ikke

du kan blive indstillet til eksamen

blive indstillet til eksamen.

Manglende afleveringer af skriftlige opgaver i henhold til bekendtgørelsen

Fravær

Skriftlig advarsel.

Du kan blive udmeldt af skolen, hvis fraværet fortsætter efter én skriftlig advarsel. Du kan få en skriftlig advarsel. I særlige tilfælde kan du blive suspenderet fra undervisningen og sendt hjem

Disciplinære problemer

én eller flere dage. I gentagelsestilfælde medfører den anden advarsel, at du bliver udmeldt af skolen. I særligt graverende tilfælde kan du blive bortvist straks uden forudgående skriftlig advarsel.

10


ELEVHĂ…NDBOG for Handelsgymnasiet JTP

2014-2015

11


2014-2015

ELEVHÅNDBOG for Handelsgymnasiet JTP

PRAKTISKE OPLYSNINGER

A

”Biblioteket”. Her finder du også åbningstiderne.

Adresseændring

Brandalarm

Hvis du i løbet af skoleåret ændrer adresse, skal du straks meddele det til folkeregisteret. Så modtager skolen automatisk din nye adresse. Hvis din værge skifter adresse, vil vi meget gerne have besked om det i elevcentret.

Hvis brandalarmen lyder, skal du følge de opslåede brandinstrukser, som hænger i alle lokaler.

Aflyste timer

• Lærerne er ansvarlige for, at alle i klassen kommer ud. • Ved brandalarm må brandskydedørene på etagerne ikke åbnes, og du må heller ikke benytte elevatorerne.

Hvis en lærer er fraværende i en kortere periode, vil din klasse normalt ikke få vikar. Skolen vil i alle tilfælde forsøge at flytte timer eller arrangere anden undervisning, så du undgår mellemmoduler. Hvis morgentimer aflyses, vil du så vidt muligt få besked via sms. Husk derfor at opdatere dine kontaktinfo på Fronter, hvis du skifter mobilnummer. http://bon.brock.dk Det er derfor unødvendigt at spørge i Elevcentret, om de kan flytte dine timer. Selvom der kommer aflysninger, sikrer vi, at du får de lektioner, du skal have i alle dine fag i igennem de tre år.

B

Bibliotek Niels Brock har et bibliotek på Julius Thomsens Plads nr. 6, hvor du har adgang til håndbøger, leksika, aviser, CD-rom, faglitteratur og danske og udenlandske tidsskrifter primært inden for emneområder om merkantil uddannelse. Du har også adgang til bibliotekets mange online-services via Fronter under

Når du er kommet ud, skal du gå væk fra bygningen, så brandvæsenet kan komme til.

Hvis du aktiverer brandalarmen uden grund, bliver du bortvist fra skolen.

C

Computer i undervisningen Du får ofte brug for en computer i undervisningen. Vi forventer, at du bruger den som arbejdsredskab. Surfing på nettet og anden underholdning kan du gemme til pauserne. Indimellem planlægger lærerne aktiviteter, som ikke involverer brug af computer. I de situationer forventer vi, at du lukker den.

E

Ekskursioner Hvis der i undervisningen er indlagt biografture eller besøg på museer og virksomheder, forventer vi, at du deltager. Der er også mødepligt til arrangementer,

12


2014-2015

ELEVHÅNDBOG for Handelsgymnasiet JTP

hvor der er deltagerbetaling til forplejning. Beløbet vil højest være 80 kr.

Eksamen Skolen forventer, at du selv medbringer it-udstyr, dvs. computer, strømforsyning, headset og usb-stik til brug ved de skriftlige eksaminer. Det er dit eget ansvar, at udstyret er i orden, og at du kan udskrive opgaven. Skulle der opstå problemer med din computer under eksamen, vil vi selvfølgelig prøve at hjælpe dig. Du skal bare være klar over, at du kan blive nødt til at fortsætte i hånden, hvis problemet ikke bliver løst.

Elevintra Ved skoleårets start får du introduktion til skolens elevintranet, Fronter, og de øvrige it-systemer. Fronter ligger på http://bon.brock.dk Her finder du bl.a. skema, tilmeldingsfrister, hjemmeopgaver, studieplaner, temaoplæg og meget mere. Vi forventer, at du tjekker Fronter mindst én gang om dagen for at se, om der er kommet informationer til dig. Du logger på med dit bruger-ID og password. Der findes en introduktion til systemet, når du logger på.

Eksamensbevis Skylder du skolen penge – typisk for manglende betaling for studierejser – kan Niels Brock tilbageholde udleveringen af dit eksamensbevis, indtil gælden er betalt.

Når du skal aflevere opgaver på Elevintra, skal du oprette dem i et Microsoft Office-program eller som pdf-fil. Så er du sikker på, at dine lærere kan åbne dine filer.

I-bøger

Elevskabe

I skoleåret 2014-2015 overgår vi til at bruge interaktive bøger. Det betyder, at du som elev slipper for at skulle hente og aflevere bøger i bogkælderen og slæbe bøgerne til og fra skole.

Der er opstillet elevskabe, til eleverne. Du skal dog selv medbringe en lås til dit skab, og du skal være opmærksom på, at skabet skal være tømt ved udgangen af hvert skoleår. Du skal være særligt opmærksom på, at lån af elevskabe er på eget ansvar. Du kan få yderligere informationer i elevcentret.

I stedet har du på din computer adgang til alle dine bøger. i-Bøgerne har samme kvalitet som den fysiske bog, men en række funktioner, som er med til at gøre undervisningen mere levende. Der er også en indbygget notefunktion, så du kan tilføje egne noter.

Elevfoto I starten af skoleåret bliver der taget klassebilleder og billeder til studiekort. Foto til studiekort er på skolens regning, klassebillede og personportræt skal du selv betale. Foto til studiekort foregår i introugen.

Elevindflydelse/kvalitetsudvalget Kvalitetsudvalget er sammensat af både elever, lærere, studiesekretærer og ledere. Udvalget samler op på og koordinerer alt kvalitetsarbejde på skolen. Hvis du bliver valgt til kvalitetsudvalget, kommer du til at arbejde systematisk med skolens kvalitetsudvikling.

Elevråd Elevrådet er elevernes talerør over for skolens led­ else. I løbet af august vælger hver klasse en repræsentant og en suppleant til elevrådet. Elevrådet vælger selv formand og næstformand. Elevrådet nedsætter desuden en række underudvalg f.eks. et socialudvalg, som du kan deltage i og på den måde få medindflydelse på udviklingen af f.eks. skolemiljøet. Skolen stiller et lokale til rådighed til elevrådets arbejde. Hvis møder i elevrådet foregår i undervisningstiden, sørger elevrådsformanden for at melde til elevcenteret, hvem de deltagende elever er, så de ikke får fravær.

E-mail Når du starter din uddannelse på Niels Brock, får du tildelt et bruger-ID, et password og en e-mail adresse. Både lærere, vejledere, elever og elevcentrets medarbejdere kan nemt slå adresser op

13


2014-2015

ELEVHÅNDBOG for Handelsgymnasiet JTP

i mailsystemet. Du har pligt til at bruge e-mailen i forbindelse med din skolegang. Fx vil skolens ledelse, administration og studievejledning kontakte dig via e-mail. Du kan logge dig på din e-mail via elevintra under fanebladet ”Post” og direkte på https://post.brock.dk . Du bruger samme bruger-ID og password, som når du logger dig på skolens netværk. Husk at tjekke din e-mail hver dag.

Evaluering Du har den bedste mulighed for at præge din tid på Niels Brock. Du oplever undervisningen og miljøet på skolen på en måde, vi ikke har mulighed for. Dine input er derfor vigtige for de beslutninger, vi træffer om, hvordan skolen skal udvikle sig.

Ferieplan I skolens ferieplan kan du se, hvornår du har ferie i det kommende skoleår. For at opretholde et godt studiemiljø i din klasse, er det vigtig, at du kun afholder ferie inden for følgende perioder: Efterårsferie Mandag den 13. oktober til fredag den 18. oktober Juleferie Mandag d. 22. december til fredag den 2. januar Vinterferie

To gange årligt skal du evaluere dine fag og lærere. I efteråret foregår det digitalt via et spørgeskema. I foråret sker det mundtligt med dine lærere. Resultaterne vil din lærer gennemgå sammen med dig og din klasse for at foretage eventuelle justeringer.

Mandag den 9. februar til fredag den 13. februar Påskeferie Mandag den 30. marts til onsdag den 1. april

De fleste lærere vil løbende evaluere, hvordan det går i klassen. Derudover vil du engang imellem blive bedt om at forholde dig til specifikke områder. Fx efter introforløbet hvor du vil modtage et spørgeskema via SMS. Umiddelbart efter efterårsferien vil der også komme en stor elevtrivselsundersøgelse.

Store bededag

F

2. Pinsedag

Facebook Niels Brock er aktiv på facebook. Her kan du se gallerier fra diverse arrangementer, opslag om konkurrencer og skolens liv. Niels Brocks facebook-side: www.facebook.com/brockbook Handlesgymnasiet JTPs facebook-side: www.facebook. com/HandelsgymnasietJTP

Fredag den 1. maj Kristi himmelfartsdag Torsdag den 14. maj

Mandag den 25. maj Grundlovsdag Fredag den 5. juni Sommerferie Mandag den 29. juni til fredag den 7. august (Alle dage er inkl.)

14


2014-2015

ELEVHÅNDBOG for Handelsgymnasiet JTP

og andre vigtige informationer.

Fremmøde og fravær Vi forventer, at du er til stede til alle planlagte aktiviteter, og lærerne registrerer dit fremmøde digitalt ved begyndelsen af alle lektioner. Det er ikke op til den enkelt lærer at vurdere, om fravær er mere eller mindre berettiget. Vores grundlæggende holdning er, at fravær er fravær. Hvis du deltager i f.eks. elevrådsmøder eller aktiviteter, hvor du repræsenterer skolen, skal det meddeles til Elevcentret af din lærer eller elevrådsformand, som sørger for at krydse af hvilke elever der deltager.

G

Gæld til skolen Har du gæld til skolen i form af manglende betaling for bortkomne bøger, manglende betaling for studierejser eller lignende, kan vi ikke udlevere dit eksamensbevis. Sørg derfor for at betale alle dine udeståender løbende.

Gæster Skolen er et lærested for de elever, som går her. Derfor er det ikke tilladt at have gæster på skolens område. Gæster, der har et ærinde, skal altid henvende sig i Elevcentret.

I

Indeklima Et godt studiemiljø med gode læringsmuligheder omfatter også et godt indeklima. Det fordrer, at alle medvirker til at sikre, at der luftes ud i pauserne, at madvarer nydes i kantinen i stedet for i klasseværelserne, og at klasseværelser efterlades ryddelige, så rengøringen kan gøre deres arbejde godt.

Infoskærme På skolens infoskærme finder du aktuelle oplysninger fra skolen om f.eks. sociale og faglige arrangementer

Instagram Niels Brock er også aktiv på Instagram. Vi lægger billeder op af livet på skolen. Og så laver vi løbende billedekonkurrencer med seje præmier på højkant. Følg os, og hold dig opdateret på, hvad der foregår på din skole. Instagram: @nielsbrock

K

Kalender På Fronter finder du en opdateret skolekalender, hvor vi f.eks. oplyser om første og sidste skoledag, ferier, eksamensterminer o. lign.

Kantine I kantinen kan du spise din mad, uanset om du har medbragt den hjemmefra, købt den ude i byen eller i skolens kantine i stueetagen. Her kan du både købe morgenmad, frokost, lun ret, drikkevarer, slik m.m.

Klager Er du utilfreds med forholdene på skolen, har du mulighed for at klage over dem. Inden du går til skolens ledelse, anbefaler vi dig først at tale med de involverede eller tage sagen op i det relevante udvalg som f.eks. kan være kvalitetsudvalget. Hvis I ikke finder en tilfredsstillende løsning, bedes du tale med din klasselærer. Finder I heller ikke en løsning på problemet, kan du indgive en skriftlig, velbegrundet klage til rektor. Hvis der er tale om opgaver, karakterer, eksamener eller prøver, er fristen for at indgive klage 2 uger efter datoen for offentliggørelsen af karakteren. Tilsvarende kan der gå noget tid, inden du modtager svar. Der er flere, der skal med på råd, for at du kan få et kvalificeret svar.

15


2014-2015

ELEVHÅNDBOG for Handelsgymnasiet JTP

Hvis du i forbindelse med en klage over eksamen ikke er tilfreds med rektors afgørelse, er der mulighed for at kommentere på afgørelsen eller indbringe klagen til ministeriet. De konkrete muligheder op­ lyses i skolens svar.

Kontaktlærer Alle klasser har en kontaktlærer. Kontaktlæreren er særlig opmærksom på klassen og den enkelte elevs trivsel. På klassemøder deltager alle klassens lærere, og der er fokus på at skabe et godt klassemiljø. Det er kontaktlærerens rolle at fungere som bindeled mellem klassens øvrige lærere, studievejledning, administration og ledelse. Kontaktlæreren gennem­fører også mentorsamtaler med dig i løbet af det første skoleår, hvor der bliver sat fokus på dig, din studieaktivitet og din udvikling.

Klassesammenlægninger Desværre vil der være elever, som må forlade uddannelsen af den ene eller anden grund. Hvis klasser bliver meget små, kan der være grundlag for at slå dem sammen. En klassesammenlægning kan skabe ny dynamik, men det kan også være lidt udfordrende. Skulle det ske, bestræber vi os på at orientere de involverede elever så tidligt og så godt som muligt.

L

Lærerværelse Hvis du har behov for at få fat i en lærer, som du ikke lige møder til undervisning, kan du altid skrive en mail til vedkommende. Hvis det haster, kan du henvende dig på lærerværelset. Vær dog opmærksom på, at lærerværelset er arbejdsplads for mange lærere, der gerne skal kunne sidde uforstyrret og forberede sig, rette opgaver og planlægge undervisning.

M

Masterclass I løbet af uddannelsen udbydes et antal ”Master­ classes”. Masterclasses er tilbud ud over den almindelige undervisning og henvender sig til særligt interesserede, motiverede og dygtige elever. Masterclasses involverer typisk samarbejde med virksomheder eller videregående uddannelsesinstitutioner. Det faglige indhold kan spænde vidt, men det kan for eksempel være ”International Handel”, ”Matematik” eller lignende. Hold øje med opslag om de udbudte Masterclass-forløb. Du skal søge om deltagelse i Masterclass. Kommer du med i et forløb, og gennemfører du med tilfredsstillende resultat, får du et Masterclass-diplom ved en særlig reception.

Mobiltelefoner

Lektioner/moduler På Handelsgymnasiet JTP er lektionerne - også kaldet modulerne - på 100 minutter. JTP 6 har følgende ringetider Lektion

Starttid

Sluttid

1

8.10

9.50

2

10.10

11.50

3

12.20

14.00

4

14.10

15.50

5

15.50

16.40

Det er ikke tilladt at benytte mobiltelefoner i under­ visningstiden. Heller ikke som lommeregner eller andet. Det går ud over din – men også dine kammeraters – koncentration. Mobiltelefoner bør være gemt væk og slukket, når du befinder dig i undervisningslokaler og andre mobilfri zoner.

O

Open Learning Center og studiecafé På 5. sal er der i forbindelse med biblioteket et Open Learning Center, hvor du kan arbejde med din forberedelse eller løsning af skriftlige opgaver. I elevcaféen i stuen er der på udvalgte dage studiecafé, hvor du kan få hjælp med dine opgaver.

16


2014-2015

ELEVHÅNDBOG for Handelsgymnasiet JTP

P Printere og kopimaskiner På Niels Brock bruger vi follow-you print. Det betyder, at du skal bruge dit studiekort på printeren, når du skal printe ud. Vi registrerer, hvor meget du kopierer eller skriver ud. Overstiger dit forbrug grænsen for gratis kopiering eller print, skal du selv betale for yderligere forbrug.

R

Religiøst tilhørsforhold Vi respekterer, at elever og lærere har forskellige religiøse tilhørsforhold, men da Niels Brock er en verdslig skole, er vores holdning, at religiøs aktivitet er noget, der hører privatlivet til. Du kan derfor ikke forvente, at skolen giver plads til religiøs aktivitet, eller at skolen accepterer andre fridage end dem, der fremgår af ferieplanen.

Rengøring Der bliver gjort rent på skolen hver dag. Det betyder rigtigt meget for, at vi kan bevare et godt indeklima på skolen. For at rengøringen kan gøre det så godt som muligt, er det vigtigt, at du rydder op efter dig. Det er rengøringen ikke forpligtet til.

S

Sikkerhed På Niels Brock gør vi meget for at forebygge ulykker og krisesituationer. Vi har arbejdsgrupper, som beskæftiger sig med at skabe gode vilkår for et godt og sikkert skolemiljø. I det daglige skal vi alle bidrage til et godt miljø med ordentlig og positiv adfærd.

Sikkerhed til festerne Niels Brocks fester bliver altid afviklet i faste rammer. Din sikkerhed til festerne ligger os meget på sinde. Hvis du som elev eller forældre er i tvivl, om hvorvidt en fest er arrangeret af Niels Brock, kan du se en oversigt over vores fester her: www.brock.dk/gymnasie-uddannelser Fakta om fester på Niels Brock: • Festerne er kun for skolens elever • Kun elever, der har købt billet på forhånd, har ad gang mod forevisning af billet og studiekort • Festerne slutter aldrig senere end kl. 02.00 • Der serveres kun øl, breezers og lignende med alkoholprocenter på cirka 4,5 %, dvs. ikke shots og anden spiritus • Der er altid professionelle, uddannede vagter og lærere tilstede

Skema Vi bruger 14 dages-skemaer, så det passer med, at du får moduler af 100 minutters varighed. Du skal derfor være opmærksom på løbende skemaændringer. Der kommer også skemauger med flerfaglige forløb som SO1, DIO og SRP med undervisning og vejledning. I ugerne her vil skemaerne derfor afvige fra de skemaer, du kender. Vær særlig opmærksom på, at aflyste timer bliver genlæst, og at det medfører skemaændringer. En skoledag ligger som regel i tidsrummet 8-17. Du finder dit skema her: http:\\skema.brock.dk. Gør det til en vane at tjekke det jævnligt.

Sms-service Vi opfordrer dig stærkt til at tilmelde dig skolens sms-service, så du kan få besked om eventuelle aflysninger og lignende. Du tilmelder dig på http://Bon.brock.dk.

Skulle uheld eller kriser alligevel opstå, har vi beredskabsplaner for at styrke sikkerheden. I alle klasse­lokaler hænger der en oversigt, som fortæller, hvordan I skal handle i krisesituationer.

Hvis du får nyt nummer, skal du huske også at ændre nummeret på http://Bon.brock.dk.

Studiecafé

17


2014-2015

ELEVHÅNDBOG for Handelsgymnasiet JTP

Har du lyst til at lave dine lektier sammen med andre, og har du sommetider brug for lidt hjælp, er du velkommen i skolens studiecafé. Tid og sted bliver annonceret på informationsskærmene.

Studiekort I introforløbet bliver du fotograferet til dit studiekort, som du skal have på dig, når du er på skolen. Studiekortet bruges som adgangsbillet til fester, aflevering af bøger og andre aktiviteter på skolen. Husk også at det SKAL medbringes til eksamen. Studiekortet giver også mulighed for, at du kan opnå rabatter i særlige forretninger. Læs mere på www.so.dk.

Studierejser Studierejser er fantastisk gode læringsaktiviteter, som vi forventer, du deltager i. Da du selv betaler, er studierejsen teknisk set frivillig. Men der er stadig tale om forlagt undervisning. Vilkår og regler i forbindelse med studierejser ligner derfor dem, som gælder på skolen. Det betyder også, at det er skolen, der beslutter, hvilke destinationer der bliver udbudt. Studierejserne varierer mellem studieretninger, og der er både kortere studieture og længerevarende studieophold. På skolens hjemmeside kan du finde rejsekoncepter for begge typer studierejser, hvor de overordnede regler og retningslinjer er beskrevet. Det kan ske, at skolen i særlige tilfælde må meddele en elev, at vedkommende ikke kan komme med på en studierejse. Fx efter en individuel faglig vurdering, eller hvis eleven har udvist adfærd, som bliver vurderet til at være uhensigtsmæssig i forhold til en studierejse.

Studievalg København Studievalg vejleder om valg af videregående uddannelse efter hhx. Studievalg kommer rundt i klasserne til en række arrangementer og taler med dig om dit uddannelsesvalg. Det er også muligt at tale individuelt med studievalgsvejlederen i hendes træffetid på skolen. Samtalerne finder sted på skolen. Hanne Nielsen er din studievalgsvejleder på skolen. Har du spørgsmål om videregående uddannelse og erhverv, kan du kontakte hende på hni@studievalg. dk. Du er også altid velkommen i Studievalgs vej-

ledningscenter på Nørrebro, også efter du er blevet student. Se mere på www.studievalg.dk/kbh

Studievejledning Der er en studievejleder tilknyttet alle klasser. Studievejlederens opgave er at hjælpe den enkelte elev med at gennemføre uddannelsen så godt som muligt. Du kan drøfte mange forhold med din studievejleder; uddannelse generelt, studieretningen, din studieaktivitet (fravær, skriftlige opgaver og karakterer) eller hvad, du nu har behov for i relation til din uddannelse. Du er altid velkommen til at kontakte din studievejleder for en individuel aftale. Den letteste måde at komme i kontakt med studievejlederen er at skrive en mail for at aftale en tid. Studievejlederne kommer også på besøg i alle klasser.

SU, Statens Uddannelsesstøtte SU - Statens Uddannelsesstøtte - er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig på handelsgymnasiet. SU ydes til alle danskere over 18 år der er studieaktiv på en fuldtidsuddannelse. Er du udenlandsk statsborger, har du mulighed for at få SU, hvis du opfylder nogle særlige betingelser. Du kan søge om SU på www.su.dk, hvor du også kan få flere oplysninger. Hvis du er i tvivl, kan du henvende dig i skolens SU-medarbejder i elevcentret på Kultorvet eller på mail su@brock.dk. Du er berettiget til SU fra kvartalet efter, du bliver 18 år. Kvartalerne er 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Hvis du for eksempel fylder 18 år i april, kan du få SU fra den 1. juli. Du kan tidligst søge SU en måned før, du er berettiget. Du søger om SU under ’minSU’ på www.su.dk. Her finder du også betingelserne for at få SU, som det er dit eget ansvar at overholde. De vigtigste kommer her: • Opret et Nem-ID, så du får adgang til minSU. • Sørg for at have en Nem-konto i banken. • Overhold tidsfristen for at søge SU. Du kan tidligst få SU fra den måned, du har søgt om at få SU -

18


2014-2015

ELEVHÅNDBOG for Handelsgymnasiet JTP

ikke med tilbagevirkende kraft. • Oplys, hvis der sker ændringer i dine SU-forhold du har oplysningspligt. • Oplys din korrekte bopælsstatus (i minSU). Du har pligt til at melde bopælsændring fra udeboende til hjemmeboende og omvendt – og til at melde flytning til folkeregisteret senest fem dage efter flytning. • Søger du den udeboende SU på dispensation, skal du selv registrere det i minSU og straks give besked til en SU-medarbejder. • Hvis du er studieinaktiv, vil din SU blive stoppet.

SU når du er på studieophold i udlandet i mindst en måned Følgende regler gælder for at kunne modtage SU under studieophold i udlandet (information fra SU-styrelsen): §10. Stk. 5. Den uddannelsessøgendes bopælsstatus den 1. i hver måned er afgørende for, om den uddannelsessøgende er hjemmeboende eller udeboende i den pågældende måned. § 11. En uddannelsessøgende, der er udeboende, får grundstipendium og eventuelt tillæg til grundstipendium efter udeboendesatsen, hvis den normale transportvej er 20 km eller derover mellem uddannelsesinstitutionen og forældrenes bopæl eller bopælen for den af forældrene, der bor nærmest uddannelsesinstitutionen. § 53. Under studieophold i udlandet kan den uddannelsessøgende tage sin uddannelsesstøtte med fra Danmark, hvis opholdet af den danske uddannelsesinstitution er godkendt som et led i en uddannelse i Danmark, den uddannelsessøgende er i gang med, og uddannelsen giver ret til uddannelsesstøtte. Stk. 3. Den uddannelsessøgende betragtes som udeboende, uanset folkeregisteradresse, hvis den ud­dannelsessøgende ikke bor hos forældrene, eller den ene af forældrene er i udlandet.

Summer School På Niels Brock har du mulighed for at tilmelde dig

Summer School i både Hanoi, Paris og San Diego. Det er en god mulighed for at give din uddannelse et endnu mere internationalt touch. Og så ser det godt ud på CV’et. Du skal være opmærksom på, at du selv står for at få det i orden, og at det ikke vil være gratis for dig. Læs mere på vores hjemmeside: www.brock.dk/ summer-school/

T

Tyverier Desværre kan der forekomme tyverier. Efterlad derfor aldrig penge og værdigenstande i klasselokalet. Skolen erstatter ikke mistede værdier. Det gælder også, når du for eksempel hænger dit overtøj i en garderobe ved fester og lign. Det sker på eget ansvar.

V

Virtuel undervisning På handelsgymnasiet er dele af undervisningen virtuel. Det betyder, at undervisningen er webbaseret og for eksempel foregår på skolens it baserede læringsplatform. Undervisningen kan foregå asynkront eller synkront. Ved asynkron virtuel undervisning er lærer og elever ikke nødvendigvis online på samme tid. Læreren aftaler med klassen, hvornår arbejdet udføres og hvornår læreren er online. Ved synkron virtuel undervisning er lærer og elever online på samme tid, og der kan være forskellige aftaler om, hvorfra man kan arbejde. Læreren evaluerer dit arbejde ud fra kvantitative krav om antal og længde af dine indlæg samt af deres kvalitet. Undervisningen kan være både enkelt- og flerfaglig og med en eller flere lærere involveret.

19


ELEVHÅNDBOG for Handelsgymnasiet JTP

2014-2015

FORENINGER OG LEGATER Einar Wilslevs legat På Niels Brock vil vi gerne have, at vores elever bliver så dygtige som overhovedet muligt. Vi belønner derfor de dygtigste elever ved hjælp af midler fra Einer Wilslevs Fond. Fonden uddeler hvert år legater til dygtige og flittige elever på handelsgymnasiet. Vurderings­ kriterierne er dit karaktergennemsnit og dit fremmøde. Begge kriterier vægter lige meget. Ansøgningsskemaerkan hentes i elevcenteret i januar. Man kan ikke komme i betragtning til et legat, hvis man har modtaget en advarsel. Ansøgningsfrist meddeles ved opslag primo februar. Legatportionerne meddeles pr. brev til ansøgerne cirka 2 måneder senere.

Foreningen Niels Brocks Fond På Niels Brock ser vi gerne, at vores elever får det bedst mulige ”globale mindset”. Vi støtter derfor studieture og studieophold i udlandet ved hjælp af midler fra Foreningens Niels Brocks Fond. Fonden, der er stiftet i 1944, har blandt andet til formål at yde økonomisk støtte til elever fra Handelsgymnasiet JTP til videregående studier i udlandet efter endt studentereksamen. Desuden yder fonden i mindre omfang tilskud til studie­rejser/ture i udlandet.

Legat- og fondsvejviser På internettet kan du søge efter andre legater og fonde. Vi kan anbefale følgende website: www.ui.dk.

20


2014-2015

ELEVHÅNDBOG for Handelsgymnasiet JTP

KONTAKT – HVEM ER HVEM?

Rektor

Vicerektor

Peter Westergaard JTP 6, lok 129 Tlf. 3341 9346, pwe@brock.dk

Marianne Lundbo JTP 6, lok 126 Tlf. 3341 9394, mlu@brock.dk

Skolebetjent: JTP

Kontorleder

Heidi Harmsen, Elevcentret, JTP 10 Tlf. 3341 9282, hha@brock.dk

Julius Thomsens Plads 6, lok 120 Tlf. 3341 6222, Christy Burke Adresser: Handelsgymnasiet JPT

Julius Thomsens Plads 10, 1925 Frederiksberg C Telefon 3341 9100 Elevcentret Studievejleder

Studievejleder

Ulla Justesen JTP 6 Tlf. 3341 9315, ulj@brock.dk

Charlotte Bernard JTP 6 Tlf. 3341 9288, cmb@brock.dk

Studievalgsvejleder Studievalg - København

Hanne Nielsen træffes efter aftale – se opslag hni@studievalg.dk

Studievejleder

Kristina Olsen JTP 6, lokale 325 Tlf. 3341 9421 ols@brock.dk

Julius Thomsens Plads 10, 1. sal Åbningstider: Mandag-torsdag 07.30-15.30, fredag 08.00-14.00 E-mail: julius@brock.dk Studievejledning

Julius Thomsens Plads 6, 3. sal, lokale 324-326 Se træffetider på Elevintra. Ledelse

Træffetider efter nærmere

Studiesekretær

Studiesekretær

Bibliotikar, 5. sal

Marianne Persson, Elevcentret, JTP 10 Tlf. 3341 9331, map@brock.dk

Nanna Johansen, Elevcenteret JTP 10 Tlf. 3341 9262, naj@brock.dk

Stine Ranklev Nissen JTP 6 Tlf. 3341 9341 srn@brock.dk

21

Elevhåndbog Handelsgymnasiet JTP  
Advertisement