Page 1

tr us

Ili

av

o

RÅ«

ta

Dz

in


Versta iš: Margery Williams THE VELVETEEN RABBIT OR HOW TOYS BECOME REAL Heinemann, London, 1922

Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB). © Tekstas, Margery Williams, 1922 Pirmą kartą anglų kalba 1922 metais Didžiojoje Britanijoje pavadinimu The Velveteen Rabbit Or How Toys Become Real išleido Heinemann, Londonas. © Iliustracijos, Rūta Dzin, 2018 © Vertimas į lietuvių kalbą, Saulenė Išganaitytė, 2018 © Leidykla „Nieko rimto“, 2018 ISBN 978-609-441-488-6


Margery Williams

Iliustravo Rūta Dzin Iš anglų kalbos vertė Saulenė Išganaitytė

Vilnius 2018


artą gyveno nuostabus Velvetinis Triušis. Jis atrodė storas ir išsipūtęs, koks ir turi būti triušis: kailiukas rudai ir baltai dėmėtas, tikri ilgi ūsai iš siūlų ir ausys, išklotos rausvu satinu. Kalėdų rytą Triušis su bugienio šakele tarp letenėlių tupėjo įspraustas į Berniuko kalėdinę kojinę ir atrodė nepaprastai žavus. Kojinėje buvo ir kitų dalykėlių – riešutų, apelsinų, žaislinė mašina, šokoladinių migdolų ir prisukama pelė, bet Triušis buvo puikiausias iš visų. Berniukas juo džiaugėsi geras dvi valandas, kol pietauti atvyko Tetos ir Dėdės; šlamant vyniojamam popieriui, pakuojant ryšulius ir susijaudinus apžiūrint naujas dovanas, Velvetinis Triušis liko užmirštas nuošaly. Ilgą laiką jis gyveno žaislų spintoje arba vaikų kambaryje ant grindų ir niekas jo neprisimindavo. Iš prigimties jis buvo drovus – juk pasiūtas tik iš velveto, tad daugelis brangesnių žaislų į jį tiesiog nekreipė dėmesio. Mechaniniai žaislai buvo pranašesni ir į kitus žvelgdavo iš aukšto; jie turėjo daug modernių idėjų ir apsimesdavo, kad yra tikri.

5


Dvejų metų valties modeliukas gerokai apsitrynusiais dažais perėmė jų manieras ir, kalbėdamas techniniais terminais, nevengė pasididžiuoti savo įranga. Triušis nenumanė, ar jis yra modeliukas, nes nežinojo, kad esama ir tikrų triušių; jis įsivaizdavo, kad visi triušiai prikimšti pjuvenų, kaip jis pats, bet suprato, jog pjuvenos nemadingos, todėl šiais laikais nedera apie jas užsiminti. Net Timotiejus, sulankstomas medinis liūtas, sumeistrautas iš sulūžusių kareivėlių, turėjo aiškią nuomonę, didžiuodavosi ir įsivaizduodavo turintis ryšių su valdžia. Vargšas Triušiukas tarp jų visų pasijusdavo labai nežymus ir paprastas. Panašus į jį buvo tik vienas žaislas – Medinis Arkliukas.

6


Medinis Arkliukas vaikų kambaryje gyveno ilgiausiai iš visų žaislų. Jis buvo labai senas, rudas kailis išplikęs lopais, siūlės išdilusios, o dauguma uodegos šerių išrauti karoliukams suverti. Jis buvo išmintingas, nes matė daug pasipūtusių pagyrūnų mechaninių žaislų, kurie sulaužyti greitai atsisveikindavo su šiuo pasauliu, bet Medinis Arkliukas žinojo, kad tai – tik žaislai, jie niekada nepavirs niekuo kitu. Vaikų kambario magija keista ir nuostabi, ir visa tai supranta tik tokie seni, išmintingi ir patyrę žaislai kaip Medinis Arkliukas. – Kas yra TIKRA? – vieną dieną paklausė Triušis Arkliuko. Močiutė dar nebuvo sutvarkiusi kambario ir jiedu gulėjo ant grindų šalia vienas kito. – Ar Tikras esi tada, kai turi prisukamąjį mechanizmą arba kai viduje kas nors zvimbia? – TIKRA – ne tai, iš ko tu pagamintas, – paaiškino Medinis Arkliukas. – Tikra tai, kas tau nutinka. Kai vaikas tave labai myli, – ne tik žaisdamas, bet iš tikrųjų myli, – tada tampi TIKRAS. – Ar tada skauda? – paklausė Triušis.

7


– Kartais, – atsakė išmintingasis Medinis Arkliukas. – Kai esi Tikras, iškenti net skausmą. – Ar tai įvyksta tik kartą, kai tave prisuka, – paklausė Triušiukas, – ar nuolatos? – Tai nutinka ne iš karto, – paaiškino Medinis Arkliukas. – Turi tapti Tikras. Tai užtrunka ilgai. Štai dėl ko taip neatsitinka žaislams, kurie greitai lūžta, yra pernelyg saugomi arba turi per daug aštrius kampus. Paprastai tada, kai jau tampi Tikras, karčiai būna gerokai išretėję, nebeturi akių, sąnariai būna ne tokie tvirti ir atrodai bjauriai. Bet visa tai netenka reikšmės, nes kai esi Tikras, negali būti bjaurus, nebent tik nesupratingiems žmonėms. – Ar tu jau esi Tikras? – paklausė Triušis. Ir susigėdo, nes pamanė įžeidęs Medinį Arkliuką. Bet Arkliukas tik nusišypsojo. – Berniuko Dėdė mane padarė Tikrą, – pasakė jis. – Tai buvo prieš daugelį metų; o kai esi Tikras, jau negali tapti netikras. Tai nutinka amžiams. Triušis atsiduso. Jis susimąstė, ar ilgai reikės laukti, kol stebuklas įvyks ir jį pavadins Tikru.

8


9


Triušis norėjo būti Tikras, norėjo sužinoti, ką tada jauti, bet jam buvo liūdna, kad apšiurs, neteks akių ir ūsų. Jis norėjo tapti Tikras nieko neprarasdamas. Vaikų kambarį tvarkydavo Močiutė. Kartais ji nekreipdavo dėmesio į išmėtytus žaislus, o kartais, be jokios priežasties, prašvilpdavo lyg viesulas ir juos visus sugrūsdavo į spintelę. Močiutė tai vadindavo tvarkymu, ir žaislai jos nemėgo, o ypač skardiniai.

10


Triušiui tai buvo nė motais, nes kad ir kaip mėtomas, visada nukrisdavo minkštai. Vieną vakarą prieš miegą berniukas negalėjo rasti porcelianinio šuns, su kuriuo visada miegodavo. Močiutė buvo per daug užsiėmusi, kad jo ieškotų; ji tiesiog apsižvalgė ir, pastebėjusi praviras dureles, pripuolė prie žaislų spintelės. – Štai, – pasakė ji, – senas Triušis! Jis miegos su tavim! Ištraukė Triušį už ausies ir padavė Berniukui. Tą naktį ir daug kitų naktų Velvetinis Triušis miegojo Berniuko lovoje. Pradžioje jis jausdavosi nepatogiai, nes Berniukas labai stipriai jį apkabindavo, o kartais užguldavo ar net pasikišdavo po pagalve ir Triušiui būdavo sunku kvėpuoti. Taip jis praleisdavo ilgas valandas mėnesienos apšviestame vaikų kambaryje. Kai visas namas nutildavo, šnekučiuodavosi su Mediniu Arkliuku. Triušis labai greitai tapo Tikras, nes Berniukas įprato kalbėtis su juo statydamas jam puikius tunelius iš antklodžių ir pasakodamas, kad jie panašūs į tuos, kuriuose gyvena

11


12


tikri triušiai. Šnibždėdamiesi jie smagiai žaisdavo, kai Močiutė išeidavo vakaroti, ant židinio atbrailos palikdama šviečiančią naktinę lempelę. Berniukui užsnūdus, Triušis priglusdavo prie jo šiltu snukučiu, ir jie visą naktį miegodavo apsikabinę. Tada Triušiukas buvo laimingas, toks laimingas, kad nepastebėjo, jog dailus velvetinis kailis apšiuro, uodega nudrisko, o rausva nosytė nusitrynė nuo Berniuko bučinių. Atėjo pavasaris, dienas jie leisdavo sode; kur tik Berniukas eidavo, Triušis keliaudavo kartu. Jį vežiodavo karutyje. Jiedu iškylaudavo pievoje, ir už gėlių lysvės jam buvo statomos gražios stebuklingos trobelės iš aviečių vytelių.


Margery Williams (1881–1944) – viena populiariausių ir mėgstamų anglų kilmės amerikiečių vaikų rašytojų, išgarsėjusi klasikine knyga vaikams „Velvetinis Triušis“ (1922). Profesionalia rašytoja tapusi vos devyniolikos, daugiau nei per keturiasdešimt metų Williams parašė dvidešimt keturis ir išvertė penkis kūrinius vaikams. Autorės kūryba pasižymi subtilia daiktų, dažniausiai vaikiškų žaislų, personifikacija. Daugelyje rašytojos kūrinių juntama melancholiška nuotaika, tačiau istorijos baigiasi laimingai. Knygelėje „Velvetinis Triušis“ pasakojama istorija apie žaislinį triušiuką, kuris nori tapti mylimas ir galiausiai Tikras. Jautrus pasakojimas patiks ne tik vaikui, jis sužadins ir suaugusio skaitytojo vaikystės prisiminimus. Šis vaikų literatūros klasikos kūrinys į lietuvių kalbą verčiamas pirmą kartą. Jaukias iliustracijas knygai sukūrė dailininkė Rūta Dzin.

Redaktorė Giedrė Kmitienė Korektorė Eglė Devižytė Maketavo Lina Eitmantytė-Valužienė Tiražas 2500 egz. Išleido leidykla „Nieko rimto“ Dūmų g. 3A, LT-11119 Vilnius www.niekorimto.lt Spausdino UAB BALTO print Utenos g. 41A, LT-08217 Vilnius


ISBN 978-609-441-488-6

– Kas yra TIKRA? – vieną dieną paklausė Triušis Arkliuko. – TIKRA – ne tai, iš ko tu pagamintas, – paaiškino Medinis Arkliukas. – Tikra tai, kas tau nutinka. Kai vaikas tave labai myli, – ne tik žaisdamas, bet iš tikrųjų myli, – tada tampi TIKRAS. Velvetinis Triušis turi svajonę – jis nori tapti Tikras. Stebuklas įvyksta – Triušiukas netikėtai patenka Berniukui į rankas ir ilgainiui jiedu tampa geriausiais draugais. O kai vaikas iš tiesų myli žaislą, ima dėtis įstabūs dalykai. Pasinerkite į viso pasaulio vaikų literatūros klasika tapusią istoriją ir kartu su Velvetiniu Triušiu patikėkite stebuklais.

9 786094 414886

Velvetinis triušis  

– Kas yra TIKRA? – vieną dieną paklausė Triušis Arkliuko. – TIKRA – ne tai, iš ko tu pagamintas, – paaiškino Medinis Arkliukas. – Tikra tai,...

Velvetinis triušis  

– Kas yra TIKRA? – vieną dieną paklausė Triušis Arkliuko. – TIKRA – ne tai, iš ko tu pagamintas, – paaiškino Medinis Arkliukas. – Tikra tai,...

Advertisement