Page 1

Iliustravo

V i o l e t a Pa l č i n s k a i t ė

Eilėraščių rinktinė


V i o l e t a Pa l č i n s k a i t ė

Eilėraščių rinktinė Iliustravo

Vilnius 2013


Vaikų kambary, Palei tavo galvelę, Štai uždegė angelas sargas Žvakelę. Ir pilnas erdvus kambarys Dovanų. Ir pasakos rožė – Tarp vaiko delnų...


LAIVELIS Stovi gluosnis Toks papuręs. Žydros balos, Baltos burės. Plauk, laiveli, Plauk, laiveli, Per saulėtą Mano šalį.

8


ATOD R Ė K I S Saulės daug, O sniego maža. Nuo visų palangių laša. Nuo vitrinų ir nuo skėčių – Ant vaikų, Mamų Ir tėčių. Ant mašinų ir ant laiptų – Lašas lašui: – Ak, tu! Kaip tu! Laša laša, Laša laša. Daug lašų, O sniego – maža.

9


B E S M EG EN I S I Š V Y K S TA Besmegenis įtūžo: – Tai siaubinga apgaulė! Reikalauju sau šalčio! Kam jūs atsiuntėt saulę? Kas dabar sugalvojo Tokią išmonę žiaurią... Aš skubėsiu į šiaurę! Taip, – į šiaurę! Į šiaurę! Pristatykit karietą, Šiaurės elnių turėtą, Tegu ratai lediniai Tarsi viesulas rieda. Ei, paduokit kepurę! Ei, paduokit man šluotą! Oi, tirpstu... Oi, man šilta... Oi, nereik... Pa...vė...luo...ta...

10


Ir, pavirtęs bala, Čia, visiems prie akių, Tik suriko: – Nereikia karietos – Plaukiu!


PARD U O D A M OS Ž I BUT ĖS Nerimsta pietys, Nesiliauja vis pūtęs, Šiandieną Parduodamos Pirmos žibutės! Skubėkite dėdės, Skubėkite tetos, Pavasario metas! Pavasario metas!

12


BA L A N D I S O mieste šiandieną žalia, Nes visur žolė jau želia. Ir langai žaliai pražydo Nuo žolės žalumo šito. Tai gatve Balandis irias – Kaip dažytojas patyręs, Nuo tvorų lig lapo mažo Jis žalia spalva nudažo Iš eilės visus visus, Net ir kiemsargio ūsus!

13


S TOG A I Nuo stogų, Nuo stogų Linksmą pasaką seku. Kur lietus per naktį šoko? Čia, ant stogo, Čia, ant stogo. Katinas tingėt išmoko Irgi čia, Ant šilto stogo. O prie kamino prigludę Vėjai kalbina Saulutę: – Tai bus džiaugsmo, Tai bus juoko, – Nusirisk ant mūsų stogo!


BĖ G I K A S Bėgo bėgikas. Bėgo ir bėgo. Bėgo be valgio. Bėgo be miego. Bėgo bėgikas Ir, kiek menu, Tapo pasaulio Čempionu.

15


TRO L E I BU S A S Rieda melsvas troleibusas, Troleibuso ilgas ūsas. Vienas ūsas, Antras ūsas, – Tai juokingas Troleibusas!

16


CIRKAS Atkeliavo tikras cirkas. Cirke šoka Tikras žirgas. Ir tikra mergaitė, aišku, Palubėj ant lyno vaikšto. Tikros meškos Muša būgną. Klounas ryja Tikrą ugnį. Ploja dėdės, Ploja tetos, Nes labai patinka, matos. Marga marga, Mirga mirga, Visas miestas lėks – Į cirką! 17


18


J U OK D A RY S Išsiskleidęs margą skėtį, Juokdarys po stogu sėdi: Toks raudonas, toks geltonas, Išlanguotas visas šonas. Galvą kraipo, Rankom ploja Ir dainelę uždainuoja: – Išsiskleidęs margą skėtį, Juokdarys po stogu sėdi... Oi, tai juoko pridarys Skudurinis juokdarys.


L I E T UČ I O PA S A K A Kas ten trepsi, kas ten šoka, Kas ten vaikščioja po stogą? Ciku caku, tuku tuku, Daug žydrų lietaus nykštukų. Ilgos plonos jų kojytės, Žydro stiklo kepurytės. Ciku caku, tuku tuku, Žydro stiklo jų batukai. O kiekvienas rankoj neša Po apvalų žydrą lašą. Ciku caku, tuku tuku, Daug lietučio sviedinukų. Kuo greičiau į lysvę žalią, Pas plaštakę, pas gėlelę. Ciku caku, tuku tuku, Skuba daug lietaus nykštukų.


Bėga bėga, neša neša Atsigert – po skaidrų lašą Kiekvienai mažai žolytei, Lapui, žiogui, skruzdėlytei. O paskui, kai po truputį Ima kaitinti saulutė, Jie namo sugrįžta vėlei Pas tėvelį debesėlį. Ciku caku, tuku tuku, Daug žydrų lietaus nykštukų.

21


KAS? Pirmadienis Klausė Antradienio – Kas Trečiadienį Gluosniui Aplaužė šakas? Orus Ketvirtadienis Tarė – Klaiku! Penktadienį Reikia paklausti Vaikų. Šeštadienis Pritarė – Tąsyk Sekmadienį Aš jų Nepakviesiu Į savo Gimtadienį.

22


G EG UT Ė Kukū, pagalvėlė pūkų! Išmėtytas plunksnas renku. Kukū, pagalvėlė pūkų! Nematėte mano vaikų? Kukū, pagalvėlė pūkų! Sunku juos prišaukti, sunku. Kukū, pagalvėlė pūkų! Ar girioj vieniems nebaugu? Kukū, pagalvėlė pūkų! Aš laukiu ir dar nemiegu. Kukū, pagalvėlė pūkų! Maži gegužiukai, – Kukū!

23


PA P R A Š Y K I M E PAU K Š Č IŲ Lakštingalos, Kregždės, Varnėnai, Balandžiai, Dagiliai, Maži gegužiukai, Kikiliai, Žalvarniai Ir zylės, – Lai erdvę užpildo Nerimstantys Jūsų balsai, Kai visas pasaulis Pražysta Baltai Ir rausvai...

24


Griežlelės, Kukučiai, Žvirbliukai, Apuokai, Pelėdos... Ir pempės, Prieš porą dienų Lizduose išperėtos, – Pakelkit Į saulę Šilku Siuvinėtus Sparnus. Atneškit Ramybę Į atvirus Mūsų Namus.


MAMA Mamyte, Mama! Mama! Šaukiu tave balsu. Tai tu, mamyte mano, Gražiausia iš visų. Tai tu, mamyte mano, Džiaugsme ir ilgesy – Esi pati geriausia, Nes mano tu esi.


I Š KO PA D A RY TA S PA S AUL I S Iš ko padarytas medelis? Iš lapų, šaknų ir kamieno. Kas naktį medelyje supas Išbalęs klajojantis mėnuo. Iš ko padarytas drugelis? Iš sapno, iš noro nuskristi. Jo mažas šilkinis sparnelis Senatvėj primins tau vaikystę. Iš ko padarytas pasaulis? Iš medžių, drugelių ir krūmų. Iš saulės šešėlių, Iš vargo upelių, Iš tavo ir mano gerumo.

27


i lietučio pasaka 5 Laivelis 6 Atodrėkis 7 Besmegenis išvyksta 8 Parduodamos žibutės 10 Balandis 11 Stogai 12 Bėgikas 13 Troleibusas 14 Cirkas 15 Juokdarys 17 Lietučio pasaka 18 Kas? 20 Gegutė 21 Paprašykime paukščių 22 Mama 24 Iš ko padarytas pasaulis 25 Iš kur aš? 26 Aš esu 27 Klausimėlis 28 Lietaus lelija 29 Popierinis kapitonas 30 Pavasario burtai 32 Prie miesto vartų 33


ii o lia lia, žolė žalia 35 Pasakos pradžia 37 Sūpuoklės 38 Žolės dainelė 39 Braškių karalienė 40 Meškis pajūryje 42 Ledai 43 Aš piešiu dramblį 44 Vaiduokliukas 45 Bailys 46 Nykštukų pietūs 47 Skruzdėlytė 48 Boružė 49 Ūkis 50 Žydras puodelis 51 Pušys 52 Paslaptis 53 Sraigė 55 iii namai namučiai

57

Piešiam namus 59 Visi ką nors turi 61 Vėjas 62 Vilkas 63 Eglutė 64 Kur gyvena lėlės 65 iv kriauklė auklė 67 Prie pasakos paminklo 69 Žibintas 70 Seni namai 71 Piemenaitė 72 Kaminkrėtys 73 Vaikų vežimėlis 74 Undinėlė 75 Mergaitė su degtukais 76 Skalbėjos motinos daina 77


Vėtrungės 79 Žvejai 80 Gintaras 81 Dugnas 82 Karalius Neptūnas 83 Ilgesys 84 Herbariumas 85 Kriauklė auklė 86 Debesų asilėlio istorija 89 Žvaigždelės istorija 91 v lapų žaidimas 95 Mįslinga rudenio teta 97 Geras dėdė rugsėjis 99 Rudenio kraitelė 100 Agurkų dainelė 101 Išdykėlė morka 102 Bulvė kalbina buroką 103 Pomidoras 104 Tuščiagalvis kopūstas 105 Žirnių namelis 106 Daržovių puota 107 Čiaudulys 108 Aus baus 109 Fėja, grojanti fleita 116 Baltos lankelės – juodos avelės 117 Tau 118 Karalius pamiršo 119 Klounas 120 Dėdė miegas 122 Lapų žaidimas 124 Tamsoje 126 Žibuoklė ir sraigė 127 vi stiklių gatvė 129 Gimtadienis 131 Sekmadienis 134 Svečiuose pas bobutę 137 Virdulys 138


Skersgatvio palangės 139 Kaktusas 140 Yda 141 Seno kiemo rūsy 142 Padaužos 143 Oi! 146 Žvėrynas 147 Veidrodėlis ir varna 148 Stiklių gatvė 149 Pas fotografą 152 Laikrodžių dirbtuvėlėje 153 Paštas 155 Buvo buvo... 156 Buvo boba Vilniuj 158 Lėlių teatras 160 Palesinti paukštį 161 Jurgelis meistrelis 162 Mūsų žaidimai 164 Taip mes tapome suaugę 165 vii sniego plaštakės 167 Pūga 169 Sniego boba 171 Vakaras žiemos 172 Upelis 173 Ežys 174 Rugys 175 Lokys 176 Tinginys 177 Vasaros žaisliukai 178 Fontanas 179 Sniego plaštakės 180 Trolio žvakelė 181 Tyla 182 Baltas eilėraštis 183 Medinis arkliukas 184 Paveikslėlis 185 Ledo vitrina 186 Pusnynų pasaka 187 Apie tylą, šnabždesius ir juoką vaikų kambaryje...

194


UDK 821.172-93 Pa-116

Palčinskaitė, Violeta Vaikų kambarys / Palčinskaitė, Violeta; iliustravo Sigutė Ach. – Vilnius: Nieko rimto, 2013. – 200 p.: iliustr.

Violeta Palčinskaitė – poetė ir dramaturgė, kurią pamilo ne viena Lietuvos vaikų karta. Ji išleido daugiau nei tris dešimtis eilėraščių knygų ir pjesių mažiesiems, o kūryba įvertinta ne tik nacionaliniais, bet ir tarptautiniais apdovanojimais. Ši knyga – jubiliejinė gražiausių Violetos Palčinskaitės eilėraščių rinktinė, papuošta šiltomis Sigutės Ach iliustracijomis.

© Tekstas, Violeta Palčinskaitė, 2013 © Iliustracijos, Sigutė Ach, 2013 © Leidykla „Nieko rimto“, 2013 Redaktorė Danutė Ulčinskaitė Maketavo Vilija Kvieskaitė Tiražas 2500 egz. Išleido leidykla „Nieko rimto“ Dūmų g. 3A, LT-11119 Vilnius www.niekorimto.lt Spausdino UAB BALTO print Utenos g. 41A, LT-08217 Vilnius ISBN 978-609-441-177-9


Saulelė leidžias. Takelis žvilga. Namai namučiai Nors ir po smilga. Ši knyga – tai nedidukai pasakos namai, pro kurių spalvotą langelį gali stebėti, kaip metų laikai veja vienas kitą ir prieš akis pamažu mainosi stebuklingi paveikslai... Pavasarį galveles nedrąsiai kelia žibutės, o vasarą lėlės parke laižo ledus. Atvėsus rudens teta įsupa miestą pūkine skara, o Šaltis ima ir smulkiais sidabriniais dygsniukais išsiuvinėja visas Vilniaus senamiesčio kerteles... Tad užsukite visi norintys pasisvečiuoti – pasakos namų durys plačiai atvertos. Čia jūsų laukia gražiausi Violetos Palčinskaitės eilėraščiai ir jaukios dailininkės Sigutės Ach iliustracijos.

El. knygynėlyje – geresnės kainos!

Profile for Nieko rimto

Vaikų kambarys  

Ši knyga- tai nedidukai pasakos namai, pro kurių spalvotą langelį gali stebėti, kaip metų laikai veja vienas kitą ir prieš akis pamažu maino...

Vaikų kambarys  

Ši knyga- tai nedidukai pasakos namai, pro kurių spalvotą langelį gali stebėti, kaip metų laikai veja vienas kitą ir prieš akis pamažu maino...

Advertisement