Page 1


ANDREW MCDONALD

BEN WOOD

Iš anglų kalbos vertė Tomas Einoris

Vilnius 2019


Versta iš: Andrew McDonald REAL PIGEONS EAT DANGER Hardie Grant Egmont, Australia, 2018

Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB). © Tekstas, Andrew McDonald, 2018 © Iliustracijos, Ben Wood, 2018 © Serijos dizainas, Hardie Grant Egmont, 2018 Pirmą kartą 2018 metais anglų kalba pavadinimu REAL PIGEONS EAT DANGER išleido Hardie Grant Egmont leidybos ženklas, Australija.

ISBN 978-609-441-588-3

Visos teisės saugomos. © Vertimas į lietuvių kalbą, Tomas Einoris, 2019 © Leidykla „Nieko rimto“, 2019


ba

is

tipri! s i ia


navigac

ijos asa

s!

i! kokia lankst

tras!

o meis m ji Ä— in g n e ir pers


T UR INY S agas!

– Mmm… pyr


PAUKŠTIS

9

STRUČIO

PONAS

79

153

9


su kamščiu kaip blizga!

Š T K I S U A P

pritepliota sviesto! 11


Miesto centre, didelÄ—je atviroje aikĹĄtÄ—je,

yra labai

nuostabus daiktas.

13


Tai tik statula, bet, pažvelgęs įdėmiau, pamatysi nuostabesnį ir už liūtą...

BALANDĮ! Vardas – Naminis. Jis priklauso su nusikalstamumu kovojančių balandžių būriui –

14


Šiandien būriui laisvadienis, nes net didvyriams kartais reikia pailsėti. Didžiagurklis skaito.

Paštininkas ilsisi.

O Garbanė su Vartikle BOKSUOJASI PLUNKSNOMIS, t. y. kutena viena kitą, ne smūgiuoja. as taps j o t ė l a g u –N ORIO V S O I V G PUSLEN . U ČEMPION

15


Tačiau Naminiam taip patinka kovoti su nusikalstamumu, kad jis budriai stebi, ar ko nors neatsitiks.

TIKRŲJŲ BALANDŽIŲ

ŠTABAS

16


ntis dvokia tvis a skersg

LIŲ MOBI AUTO TELĖ Ė N I Š M POŽE ĖJIMO AIK STOV

u! Kaip skan ! s o Spurg

Ko nors atsitinkant ilgai laukti nereikia. 17


Į aikštę atlekia lapinas.

Jis kramto šakelę. Ar bent stengiasi kramtyti. – Oi! – kiaukteli lapinas.

Šakelė įstrigo. Bet jei Naminis nuskris padėti, lapinas jį sudraskys. Juk Naminis vis dėlto paukštis, o lapinai juos ėda.

18


Laimei, Naminis taip pat yra

PERSIRENGINĖJIMO MEISTRAS. Todėl jis nuskrenda prie medžio ir sparnus bei kojas išsitrina sakais.

Iš senutės pasiskolina raudoną šaliką.

– Tuoj grąžinsiu!

Ir randa šiukšlių dėžę su sudaužytais kiaušiniais.

– Iš šių išeis puik lukštų dantys! ūs

19


Dabar Naminis atrodo kaip lapinas. Jis nužingsniuoja aikšte...

ir ištraukia šakelę.

is Lapinas. s a d u R – š – Ačiū. A andžius praryju žk Paprastai u lengvai... – Tegul m graužia b edžius e termitai! brai ir Naminis išgelbėjo lapiną IR šakelę.

20


Rudasis Lapinas nubidzena savais keliais.

Naminis įdėmiai apžiūri šakelę. Balandžiai dievina šakeles.

– Tai bent

gražilė!

gumbuo ti galiuka i s nepriekaištinga as grublėtum

šake

us nuostab is išlink

– Atsiimsiu šaliką, dėkui!

puiki tekstūra

Nuo šakelių balandžius apima palaima – užlieja šiluma. Panašiai kaip išgėrus puodelį karšto šokolado ar įsisupus į senelės chalatą. – Būsi TRENTAS, – sako Naminis šakelei. 21


ANDREW MCDONALDAS

BENAS WOODASus

b nuosta ius to r iliustra

22

linksmas rašytojas


ANDREW MCDONALDAS parašė dvi knygas

vaikams: „Geriausias tinklaraštininkas pasaulyje“ ir „Mirties sūnus“. Autorius gyvena Melburne su žavia dama, keliais kaktusais ir visa komiksų apie Tintiną kolekcija. Aplankykite jo interneto svetainę mrandrewmcdonald.com.

BENAS WOODAS iliustravo daugiau nei

25 vaikiškas knygas, įskaitant knygų serijas „Startas!“ ir „Gležnutis Teiloras“. Jis labai mėgsta gausiai prikimštus buritus, spagečius su žalumynais ir didelius pakelius bulvių traškučių! Aplankykite jo interneto svetainę benwoodillustrations.com.

D

.C S a l a B n N d ų j ž ų i r ų O k i E b T ū G r I į e P r a i L s A i t E e R u ap augia

OM


NAMINIS KARVELIS (NAMINIS)

Labiausiai pasaulyje paplitusi balandžių rūšis. Pilkas su dviem juodais dryžiais ant kiekvieno sparno. Puikiai susilieja su aplinka.


DEKORA BALANDTYVINIS (GARBANIS Ė) Šią ba

landžių g arbanoto plunksno mis mis veislę žmonės išvedė dė l grožio. Šiems paukščia ms nereik ia plaukų s uktukų!

DIDŽIAGURKLIS KARVELIS (DIDŽIAGURKLIS) Didelis burbulas, primenantis krūtinę, iš tikrųjų yra vadinamasis gurklys. Didžiagurkliai karveliai juose laiko lesalą, prieš nurydami į skrandį. Fui!

BALA VART NDIS (VARTIKLIS IKLĖ) Šie ba landž

iai ga varty rsėja musi o r skren e da įpr . Šiaip astai, netikė bet ga ta li akrob i atlikti ke let atinių triukų ą .

PAŠTO KARVELIS (PAŠTININKAS)

Pasižymi neįtikėtina savybe nuskristi didelį atstumą ir grįžti namo. Prieš daugelį metų jie gabendavo laiškus.


Tikrieji balandžiai – stiprūs, sumanūs ir greiti. O svarbiausia – jie gaudo blogiukus ir padeda visiems, kam prireikia pagalbos. Šioje knygoje jie aiškinasi, kas grobia paukščius ir grūda juos į butelius, gaudo pasprukusį pavojingą besižnaibantį strutį ir kovoja su ponu Pyragiumi, kuris... bet juk nereikia visko atskleisti iš anksto? Tai jau antroji dviejų jaunų amerikiečių – rašytojo Andrew McDonaldo ir dailininko Beno Woodo – knyga apie tikruosius balandžius. Pašėlusiai linksmos istorijos apie sparnuotus tvarkos sergėtojus skiriamos jauniesiems skaitytojams ir visiems, palaikantiems balandžius.

AR SKAITĖTE PIRMĄJĄ KNYGĄ APIE TIKRUOSIUS BALANDŽIUS? NE? TAI KO LAUKIATE? KOL IŠAUGS PLUNKSNOS? Ji vadinasi „TIKRIEJI BALANDŽIAI KOVOJA SU NUSIKALSTAMUMU“.

„TIKRIEJI BALANDŽIAI = TIKROS LINKSMYBĖS TIKRIEMS VAIKAMS!“ – SALLY RIPPIN 1-OJI KNYGA JAU SENIAI IŠLEISTA! Padėkite Naminiam ir būriui išnarplioti šias paslaptingas paslaptis: KUR DINGO DUONOS TRUPINIAI? KAS GROBIA ŠIKŠNOSPARNIUS? IR AR TIKRIESIEMS BALANDŽIAMS PAVYKS IŠVENGTI NELAIMĖS PIETAUJANT?

Redaktorė Ona Balkevičienė Korektorė Ona Balkevičienė Maketavo „Nieko rimto“ dizaino grupė Tiražas 2500 egz. Išleido leidykla „Nieko rimto“ Dūmų g. 3A, LT-11119 Vilnius www.niekorimto.lt Spausdino UAB BALTO print Utenos g. 41A, LT-08217 Vilnius


Profile for Nieko rimto

Tikrieji balandžiai nebijo pavojų  

„Skaitydami šią knygą mes ne tik krizenome ir kvatojome, bet ir galėjome DAUG RAMIAU miegoti žinodami, kad TIKRIEJI BALANDŽIAI mus saugo nu...

Tikrieji balandžiai nebijo pavojų  

„Skaitydami šią knygą mes ne tik krizenome ir kvatojome, bet ir galėjome DAUG RAMIAU miegoti žinodami, kad TIKRIEJI BALANDŽIAI mus saugo nu...

Advertisement