Page 1

s t k e t , t s k e T

Juodi

Rob Scotton


J

uodis laimingas murkė per miegus, o jo sapne plaukiojo visokių pavidalų ir dydžių saldainių žuvelės. Jis panoro vieną pasigauti ir jau tiesė ranką...


...bet mama atitraukė užuolaidą. – Laikas keltis! – sušuko ji.

Saldainių žuvelės blėso ir išblėso. – Žuvelės, grįžkit, – atsiduso Juodis.


– O, vos neužmiršau, – tarė Juodžiui mama. – Po pamokų Kačių mokykloje užeis pažaisti Spyglys.

Spyglys! Spyglys! – pratrūko Juodis. – Spyglys sušlamš visas saldainių žuveles ir bežaisdamas sulaužys mano žaislus. – Spyglys!


– Saldainių žuvelių bus sočiai, o mėgstamiausius tavo žaisliukus suslėpsime, – ramino jį mama. – Nors... gal būtų gražu pasidalyti?

– Žinoma, tik ne su Spygliu, – ginčijosi Juodis. – Jis tikras pasipūtėlis. Ir pravardžiuoja mane. Aš jam nė nepatinku.


– Tu jam tikrai patinki, – paprieštaravo mama. – Dabar lipk į vonią, antraip pavėluosi. – Bet vanduo baisus, – atsikalbinėjo Juodis. – Jis žvarbus ir šlapias, nuo jo išmirksti. – Tik neužmiršk išsiplauti užausių, – priminė mama.


Po kelių sekundžių... – Baigiau! – šūktelėjo Juodis.

– Manau, kai ką praleidai, – tarė mama. – Oi! – spygtelėjo Juodis. Ir – TEKŠT! – paniro į vandenį.


s. Jis žvarbus duo baisu n a V – jo išmirksti. ias, nuo p a l š ir

v on i o s p u tos

– O, vos neužmiršau – šiandien mokykloje prasideda plaukymo pamokos, – tarė mama.


Gurkt!


– Šiandien bus prasta diena, – pusryčiaudamas tarė Juodis. Seimuras linktelėjo. a t r a n č ių šku čiai

sal da in ių žuv elės

– Visai prasta diena, – keliaudamas į mokyklą pakartojo Juodis. Seimuras linktelėjo.

– Ar begali būti blogiau? – paklausė Juodis. Seimuras dirstelėjo pro Juodžio kojas ir... linktelėjo.

sal da in ių žuv elės


Sc82

Scotton, Rob Tekšt tekšt, Juodi / Scotton, Rob; iš anglų kalbos vertė Viktorija Labuckienė. – Vilnius: Nieko rimto, 2013. – 32 p.: iliustr.

Tai trečioji lietuvių kalba išleista britų iliustruotojo Robo Scottono (g. 1960) istorija apie katinėlį Juodį. Šįsyk mažųjų skaitytojų pamilto veikėjo laukia išbandymų kupina diena! Jam teks susidraugauti su pasipūtusiu kačiuku Spygliu, su klase keliauti į baseiną ir mokytis plaukti. Ar išdrįs Juodis įlipti į žvarbų ir šlapią vandenį, kurio baiminasi visi kačiukai?

Redaktorė Bronė Vinevičienė Maketavo Vilija Kvieskaitė Tiražas 3500 egz. Išleido leidykla „Nieko rimto“ Dūmų g. 3A, 11119 Vilnius www.niekorimto.lt Spausdino UAB BALTO print Utenos g. 41A, 08217 Vilnius


– Lipkit, – paragino ponia Putlutė. – Čia labai smagu. Juodis nebeišlaikė. – Vanduo baisus! – slėpdamasis už Spyglio išpyškino. – Taip... taip, jis siaubingas, – slėpdamasis už Juodžio pritarė Spyglys. – Vanduo žvarbus... ir šlapias! – kartu sušuko jie. – Nuo jo išmirksti. Katinėlis Juodis labai susirūpinęs! Į svečius ateina bendraklasis Spyglys. Ar tik nesuvalgys jis visų saldainių žuvelių? Ar tik nesulaužys Juodžio žaisliukų? Ar tik nėra jis pasipūtęs ir nedraugiškas? Tačiau labiausiai Juodžiui kelia nerimą tai, kad šiandien pirmą kartą teks lipti į žvarbų šlapią vandenį ir mokytis plaukti baseine... Šiaip ar taip, nusiminti neverta, nes viskas kur kas geriau, nei atrodo. Juk priešiškumas bemat gali virsti nuoširdžia draugyste, o nerimas – pačia tikriausia drąsa.

iau Daug

kati ne l

io Juod z io

: ų džiaugsm i č s ų ir r ū p e

El. knygynėlyje – geresnės kainos!

Tekšt tekšt, Juodi!  

Katinėlis Juodis labai susirūpinęs! Į svečius ateina bendraklasis Spyglys. Ar tik nesuvalgys jis visų saldainių žuvelių? Ar tik nesulaužys J...