Page 1

r tr

ec

YG

A

su

k JON

A!

as

iOJl KN


Versta iš: Martin Handford WHERE‘S WALLY? THE FANTASTIC JOURNEY Walker Books Ltd, London, 2007

Skiriu visiems, man padėjusiems, ypač Brinui, Deividui Benetui, Deividui, Metju, Sarai, Sebastianui ir Stivui

Handford, Martin Surask Joną. Nepaprasta kelionė / Handford, Martin; iš anglų kalbos vertė Viktorija Uzėlaitė. – Vilnius: Nieko rimto, 2014. – 30 p.: iliustr.

Kruopštusis britų iliustruotojas Martinas Handfordas (g. 1956) išgarsėjo visame pasaulyje, kai sukūrė daugelio pamiltą vietoje nenustygstantį Joną, atpažįstamą iš dryžuotų drabužių ir kepuraitės su bumbulu. Ieškoti puslapių margumyne akiniuoto keliautojo ir daugybės jo sekėjų tapo daugelio šeimų mėgstama pramoga. Jono paieškos padės lavinti pastabumą, suteiks daug džiaugsmo valandų ir suartins ieškotojus.

© Tekstas ir iliustracijos, Martin Handford, 1989, 1995, 1997, 2007 Pirmą kartą 1989 metais anglų kalba pavadinimu Where‘s Wally? The Fantastic Journey išleido Walker Books Limited. Išleista susitarus su Walker Books Limited, 87 Vauxhall Walk, London SE11 5HJ. © Vertimas į lietuvių kalbą, Viktorija Uzėlaitė, 2014 © Leidykla „Nieko rimto“, 2014 Redaktorė Giedrė Kmitienė Korektorė Bronė Vinevičienė Maketavo Vilija Kvieskaitė Tiražas 3000 egz. Išleido leidykla „Nieko rimto“ Dūmų g. 3A, LT-11119 Vilnius, www.niekorimto.lt Spausdinta Kinijoje ISBN 978-609-441-250-9


Iliustracijos autoriaus Iš anglų kalbos vertė Viktorija Uzėlaitė

Vilnius 2014


Besočiai rajūnai Labai labai seniai Jonas leidosi į nepaprastą kelionę. Iš pradžių besočių rajūnų minioje sutiko burtininką Baltabarzdį. Šis jam liepė surasti ritinį, o paskui ritinių ieškoti KIEKVIENOJE KELIONĖS VIETOJE. Surinkęs visus dvylika ritinių, Jonas sužinosiąs tiesą apie save. Kiekviename piešinyje surask Joną, Amsių (nors matysi tik jo uodegą), Vendą, burtininką Baltabarzdį, Odlavą ir ritinį. Dar surask Jono raktus, Amsiaus kaulą (šiame piešinyje tai bus kaulas, esantis arčiausiai jo uodegos), Vendos fotoaparatą ir Odlavo žiūronus.

Dar yra dvidešimt penki Jono sekėjai, kiekvienas jų tik kartą pasirodo viename iš dvylikos piešinių. Ir dar kai kas! Ar surasi čia nepavaizduotą veikėją, esantį kiekviename, tik ne paskutiniame piešinyje?


e nu o l ia i i v i g in r a K žiu ltabarzd

Ba urtininku Jonas su b tomi kur nema , ą t ie v į atvyko ovėsi su nuoliai k as ugnies vie . Ieškodam is ia l o u n ie jo, kad vandens v as pastebė n Jo inį jis io in uradęs rit S . ų antro rit n Jo lio ta dauge čia jau bū toliau. iškeliavo


s ki l imai Skrai danty tabarzdis

s Bal urtininka Jonas ir b ilimų idančių k a r sk į o k atvy iešėjo iame jau v r u k , ą št a kr išvydo s danguje a n Jo . ų n ių. daug Jo nų paukšč o d u a r ir kilimų imų paukščių ir galybę kil ji ie g in t k, o išmin nas tęsė (Kažin kie ią ritinį Jo č e r t s ę d i?) Sura stebėtoja kelionę.


Sveiki, bičiuliai! Šįkart ketinu leistis į i. ikt sit su is jum su l vė nu alo M lingas šalis. Manęs laukia nepaprastą kelionę po stebuk ės, kraugeriai din un i, ka tu kš ny s, ta aš kr ų im skraidančių kil ir požemių slibinai. vampyrai, linksmi apsirijėliai lį. Jei surasiu 12 paslaptingų ša nų Jo gą lin uk eb st ie ap ų Girdėjau gand n patekti. Žinoma, te iu lės ga , se to vie se sio iau ritinių, išsibarsčiusių keisč Baltabarzdis, as nk ini rt bu us lia ke u rt Ka ti. jei padėsite man jų ieško ypatinga paieška! kia lau – jai kė se o an m 25 i Amsius, Venda ir vis Ar prisijungsite ir jūs?

Jonas

ir kitose knygose!

Akcijos ir ypatingi pasiūlymai

Profile for Nieko rimto

Surask Joną! Nepaprasta kelionė  

Sveiki, bičiuliai! Malonu vėl su jumis susitikti. Šįkart ketinu leistis į nepaprastą kelionę po stebuklingas šalis. Manęs laukia skraidanč...

Surask Joną! Nepaprasta kelionė  

Sveiki, bičiuliai! Malonu vėl su jumis susitikti. Šįkart ketinu leistis į nepaprastą kelionę po stebuklingas šalis. Manęs laukia skraidanč...

Advertisement