Page 1


Versta iš: Martin Handford WHERE‘S WALLY NOW? Walker Books Ltd, London, 2007 Handford, Martin Surask Joną dabar! / Handford, Martin; iš anglų kalbos vertė Viktorija Labuckienė. – Vilnius: Nieko rimto, 2014. – 30 p.: iliustr.

Anglų rašytojas ir dailininkas Martinas Handfordas (g. 1956 m.) sukūrė visame pasaulyje išgarsėjusį linksmą keliautoją Joną. Vaikinukas dryžuotu megztiniu aplanko ne tik šių laikų, bet ir praeities įžymybes. Skaitytojas čia tampa sekliu, kurio tikslas – iliustracijose rasti smalsųjį Joną ir daugybę įdomių detalių. Knyga ne tik suteiks daug džiugių akimirkų ieškant pasislėpusio Jono ir jo draugų, ji lavins vaikų ir suaugusiųjų pastabumą, suteiks žinių apie senovės istoriją.

Skiriu savo tėvams

© Tekstas ir iliustracijos, Martin Handford, 1988–2007 Išleista susitarus su Walker Books Limited, London SE11 5HJ. Vertimas į lietuvių kalbą, Viktorija Labuckienė, 2014 © Leidimas lietuvių kalba, leidykla „Nieko rimto“, 2014 Redaktorė Giedrė Kmitienė Korektorė Bronė Vinevičienė Maketavo Vilija Kvieskaitė Tiražas 3000 egz. Išleido leidykla „Nieko rimto“ Dūmų g. 3A, LT-11119 Vilnius, www.niekorimto.lt Spausdinta Kinijoje ISBN 978-609-441-162-5


Iliustracijos autoriaus Iš anglų kalbos vertė Viktorija Labuckienė

Vilnius 2014


Išties didelė ir nepaprastai įdomi knyga apie urvinius vyrus, urvines

moteris, urvinius šunis ir pačias pasiučiausias akmens amžiaus pabaisas.

Sveiki, knygų graužikai! Kai kurios istorijos atkarpos išties įstabios! Štai sėdžiu ir skaitau knygas apie tai, koks pasaulis buvo senų senovėje. Atrodo, kad keliauju laiko mašina. Galėtumėte pamėginti ir jūs! Peržiūrėkite visus paveikslus ir suraskite mane, Amsių (jo matyti tik uodega), Vendą, burtininką Baltabarzdį ir Odlavą. Paskui paieškokite mano raktų, Amsiaus kaulo (šiame paveiksle jo kaulas tas, kuris yra arčiausiai jo uodegos), Vendos fotoaparato, burtininko Baltabarzdžio ritinio ir Odlavo žiūronų. Be to, yra 25 Jono sekėjai, kiekvienas iš jų tik kartą pasirodo mano kelionių metu. Ir dar kai kas! Ar rasite vieną apačioje nepavaizduotą veikėją, esantį kiekviename paveiksle?

Jon a s


tu 578 me Pr i e š 4

s

džių i m a Pir p tis a l s a p

i buvo tiečia p i g e s ė onės, Senov ūs žm n a m su ates ir labai kas, k ž o ę j oje jie mylė ykum D . s u s eles sfink ias did r l e k ė pastat s, bet daba ide na pir a m risime p e b e sn u vo niek a l tai b s a G . kam telė ų aikš m i d i a ž

ms umijo m ų i č e O g al egip ti ia m s ? k i ngų? d ū ir k ų ir la r u d e ib nam a

iuos y ti į š r as ti Atsak s ir su u m i s e ką kl au bū t i n i l a g sėsti m ane nei už , u a i o. lengv ugari n a r p u an t k


Prieš 200

0 me tų

o usia laik i daugia i, Romėna vo kaudamies si da praleis kydamie i ami, mo m kariaud lbos ir tiesda ka at l ų o n y u t n lo juje Kolizie . s kelius. ė n o žaidy žaidimai vykdav si jų u ia m a t Mėgs imų vos, vež buvo ko

kartą ės, dar lenktyn iūtų šėrimas l kovos ir imis. Jei minia n io avo č š krik arodyd oriui p i a t , s gladiat iu s nykšč u t i is r e u l t nu jis vo, kad inką. reikšda in ti prieš o, nužudy keldav čius pa š k i. t is Jei ny e l vo jį pa reikėda akeltą iu tau p s y d Paro i mane s jei sura į, t š k y n se. žaidynė


Sveiki, bičiuliai! keliausiu po praeitį. Šį kart sėsiu į laiko mašiną ir lankysiu senovės Ap i! kt su už ks vy pa in eit at ir Gal net us, aukso ieškotojus... at pir , us ing vik s, ku te ac , ius egiptieč akiniai nelabai tinka ir s ini zt eg m s ta uo yž dr o Tik man rasti? Pasiruošę tą su e an m iau gv len s bu l Ga . prie tų laikų mados padaryti? Pirmyn į paiešką! ininką Baltabarzdį, rt bu ą, nd Ve , sių Am at st žį Iš pirmos knygos jau pa Odlavą ir 25 mano sekėjus. juos pastebėsit. Tikriausiai anksčiau ar vėliau s ir paslaptingas uja na s na vie r da a yr le iks Bet kiekviename pave Jonas veikėjas. Ar pavyks jį rasti?

Pirmoji

knyga:

El. knygynėlyje – geresnės kainos!

Surask Joną dabar  

Sveiki, bičiuliai! Šįkart sėsiu į laiko mašiną ir keliausiu po praeitį. Gal net ir į ateitį pavyks užsukti. Aplankysiu senovės egiptiečius,...