Page 1

ValEriE Thomas ir Korky Paul

n a e g l e a s R

V in e s

li p duku knyga

NEt

0 7 u lipduk


Ĺ i knygelÄ— priklauso


ValEriE Thomas ir Korky Paul

n a e g l es a R

V in e s

li p duku knyga

Vilnius 2014


Laikas paburti lipdukais su raganėle Vine ir jos katinu Vilburu. Šioje knygoje rasi daug paveikslėlių, kuriuose vaizduojama Vinė su Vilburu namie arba kelionėje. Atidžiai pasižiūrėk į paveikslėlius ir pamatysi, kad visur, kad ir kur jie būtų ar nuvyktų, vis ko nors trūksta.

S m a g au s ž a i d i m o!

r a b ! a d a k a r b A

4


5


Namai

namučiai!

Vinė su Vilburu labiausiai mėgsta ilsėtis nuostabiuose savo namuose. Ar galėtum padėti Vinei papuošti namus? Surask reikiamą lipduką ir užbaik paveikslą!

6


7


8


Din

dilin varpeliai!

Vinės Kalėdų puošmenos mažumėlę susiraizgė. Pasižiūrėk pro langą – matai, kas atkeliauja? paskambinti Valerijai palinkėti linksmo gimtadienio

9


Ar surasi penkis daiktus, reikalingus Vinei burti? 1.

M ė ly n ą d r i e ž ą 2. N au j ą b u r t ų l a z d e l ę 3. V a z ą , pr i k r au t ą u ž k e r ė t ų o b u o l i ų 4. Š lu o t ą 5. Butelius su stebuklingu gėrimu

10


R a g a ne l e s

V in e s

li p duku knyga

Abrakadabra! Laikas

paburti lipdukais!

Šioje nepaprastoje lipdukų knygoje tavęs laukia raganėlė Vinė ir jos katinas Vilburas. Su jais nuobodžiauti nebus kada! Surask reikiamus lipdukus, užbaik paveikslėlius ir pamatyk, ką veikia linksmiausia raganėlė pasaulyje.

Pagal knygas apie raganėlę Vinę © Valerie Thomas ir Korky Paul © Iliustracijos, Korky Paul, 1987, 1996, 1999, 2002, 2003, 2012 Ši knyga pirmą kartą išleista Didžiojoje Britanijoje 2004 metais, pavadinimu Winnie’s Sticker Book. Išleista susitarus su Oxford University Press, Oksfordas, Didžioji Britanija. © Vertimas į lietuvių kalbą, Viktorija Uzėlaitė, 2013 © Leidykla „Nieko rimto“, 2014 Redaktorė Elvyra Kutanovienė Tiražas 3000 egz. Maketavo „Nieko rimto“ dizaino grupė Išleido leidykla „Nieko rimto“ Dūmų g. 3A, LT-11119 Vilnius www.niekorimto.lt Spausdino „Spaudos praktika“ Chemijos g. 29, LT-51333 Kaunas

El. knygynėlyje – geresnės kainos!

ISBN 978-609-441-166-3

Dėmesio! Netinka vaikams iki 3 metų. Yra smulkių detalių.

Raganėlės Vinės lipdukų knyga  

Abrakadabra! Laikas paburti lipdukais! Ši nepaprasta lipdukų knyga padės linksmai praleisti kelias valandas ir pabendrauti su raganėle Vine...

Raganėlės Vinės lipdukų knyga  

Abrakadabra! Laikas paburti lipdukais! Ši nepaprasta lipdukų knyga padės linksmai praleisti kelias valandas ir pabendrauti su raganėle Vine...

Advertisement