Page 1

s ė s P e a c u n lė s i r P

u d k o a u s p Lip d u kų k ny g u tė

Daugiau

ukų!

Daugiau jokių sauskelnių!

i

li

pd

ne

70


s ė s P e a c u n lė s i r P

u d k o a u s p Lip d u kų k ny g u tė

Princesė Paulė – maža mergytė. Ar padėsi jai išmokti naudotis puoduku? Knygutės viduryje rask lipdukus ir įklijuok juos į tinkamas vietas.

Vilnius 2014


Labas, princese Paule!

i

ta

ė!

Šta

Uždėk Paulei gražiąją princesės karūną.

u ol ė n u a !

ut

Š

Princesė Paulė po savo gražiąja suknute mūvi sauskelnes. Į sauskelnes ji siusioja ir kakoja.

u žvaigž

d


Sauskelnės ar kelnaitės? Princesė Paulė nori būti panaši į savo mamytę, tėvelį ir vyresnįjį broliuką – ji nori mūvėti kelnaites, o ne sauskelnes kaip mažoji sesytė.

Tėvelio trumpikės

Sauskelnės

Vyresniojo broliuko kelnaitės

Karališkieji krautuvininkai

Priklijuok Paulę su mamyte, einančias į princesių parduotuvę.

Mamytės kelnaitės


Paulė renkasi puoduką Parduotuvėje princesė Paulė su mamyte dairosi puoduko. Pasirinkimas didžiulis.

Priklijuok labiausiai princesei Paulei patikusį puoduką.


Kam tas puodukas reikalingas? Princesė Paulė džiaugiasi naujuoju puoduku. Pirma jai sunku prisiminti, ką su juo veikti.

Gal tai juokinga skrybėlė?

O gal žaislinis laivas?

Arba labai naudinga daiktų dėžė?

ė!

Šta

it

u ol ė n u a !

au

ut

Š

Čia priklijuok princesę Paulę, naudojančią puoduką pagal paskirtį.

žvaigž

d


Paulė sėdi ant puoduko

Š

Princesės Paulės mamytė ir tėvelis paaiškina, kad puodukas skirtas siusioti ir kakoti. Paulė pabando.

u ol ė n u a !

ut

Šta

i

ta

ė!

Surask lipduką su ant puoduko sėdinčia Paule. u žvaigž

d


Daugybė princesės kelnaičių! Paulei atėjo metas išsirinkti suaugusios princesės kelnaites. Jų būna visokių spalvų ir raštų.

Priklijuok mėgstamiausias princesės Paulės kelnaites.


v Ki e k

kok ieš

ame lape ien

!

Net ir princesėms reikia ant puoduko! Jūsų mergytė dar tik ruošiasi sėsti ant puoduko? Išmokti kartu su princese Paule klijuojant lipdukus bus kur kas lengviau ir smagiau. O puoduko reikalai tuomet atrodys vieni juokai!

Ki e k

ame lape ien

P i ra t o P i j a u s

kok ieš

v

Vidu je ra site laimėjimų lentelę!

p u od u ka s

b

oru lės žė

!

Net ir Pir atams r eiki a a Nt P u o d uko!

Jūsų berniukas dar tik ruošiasi sėsti ant puoduko? Išmokti kartu su piratu Pijum klijuojant lipdukus bus kur kas lengviau ir smagiau. O puoduko reikalai tuomet atrodys vieni juokai!

Lipdukų

Ki e k

ame lape ien

P ri n c e s

kok ieš

v

Vidu je ra site laimėjimų lentelę!

k n yg u t ė

!

b

ė s Pa u lė s

p u od u ka s

oru lės žė

Net ir priNcesėms reikia aNt puoduko! Jūsų mergytė dar tik ruošiasi sėsti ant puoduko? Išmokti kartu su princese Paule klijuojant lipdukus bus kur kas lengviau ir smagiau. O puoduko reikalai tuomet atrodys vieni juokai!

Lipdukų

k n yg u t ė

p

Ki e k

P i ra t o P i j a u s

kok ieš

v

li

ame lape ien

p u od u ka s

!

b

oru lės žė

NE T IR PIR ATAMS R EIKI A A NT P U O D UKO!

Ki e k

ien

ame lape

P ri n c e s

kok ieš

v

Jūsų berniukas dar tik ruošiasi sėsti ant puoduko? Išmokti kartu su piratu Pijum klijuojant lipdukus bus kur kas lengviau ir smagiau. O puoduko reikalai tuomet atrodys vieni juokai!

Lipdukų

dukų!

k n yg u t ė

!

b

ė s Pa u lė s

p u od u ka s

o ru lės žė

Net ir priNcesėms reikia aNt puoduko! Jūsų mergaitė dar tik ruošiasi sėsti ant puoduko? Išmokti kartu su princese Paule klijuojant lipdukus bus kur kas lengviau ir smagiau. O puoduko reikalai tuomet atrodys vieni juokai!

Lipdukų

k n yg u t ė

li

p

P i ra t o P i j a u s

p u od u ka s

dukų!

L

50 Daugiau jokių sauskelnių!

ai

mėjimų le

50

pd

li

ISBN 978-609-441-174-8

El. knygynėlyje – geresnės kainos!

9 786094 411748

elė ir

Vertimas į lietuvių kalbą, Karina Juodelytė, 2014 Redaktorė Audronė Daugnorienė Maketavo „Nieko rimto“ dizaino grupė © Leidykla „Nieko rimto“, 2014 Išleido leidykla „Nieko rimto“ Dūmų g. 3A, LT-11119 Vilnius Tiražas 2000 egz. Spausdinta Kinijoje

nt

Princess Polly’s Potty sticker activity book Pirmą kartą išleido Ladybird Books Ltd. Didžiojoje Britanijoje, 80 Strand, London, WC2R 0RL, UK. © Ladybird Books Ltd., 2014

L

ukų!

Daugiau jokių sauskelnių! Crop

ai

mėjimų le

50

lip

ISBN 978-609-441-173-1

elė ir

Vertimas į lietuvių kalbą, Karina Juodelytė, 2014 Redaktorė Audronė Daugnorienė Maketavo „Nieko rimto“ dizaino grupė © Leidykla „Nieko rimto“, 2014 Išleido leidykla „Nieko rimto“ Dūmų g. 3A, LT-11119 Vilnius Tiražas 2000 egz. Spausdinta Kinijoje

nt

Pirate Pete’s Potty sticker activity book Pirmą kartą išleido Ladybird Books Ltd. Didžiojoje Britanijoje, 80 Strand, London, WC2R 0RL, UK. © Ladybird Books Ltd., 2014

L

dukų!

El. knygynėlyje – geresnės kainos!

ISBN 978-609-441-173-1

9 786094 411731

Daugiau jokių sauskelnių! Crop

Pirmą kartą Didžiojoje Britanijoje išleido Ladybird Books Ltd. 80 Strand, London, WC2R 0RL, UK. © Ladybird Books Ltd., 2014

ai

mėjimų le

li

9 786094 411748

elė ir

50

pd

ISBN 978-609-441-174-8

El. knygynėlyje – geresnės kainos!

nt

Vertimas į lietuvių kalbą, Karina Juodelytė-Moliboga, 2014 Redaktorė Audronė Daugnorienė Maketavo „Nieko rimto“ dizaino grupė © Leidykla „Nieko rimto“, 2014 Išleido leidykla „Nieko rimto“ Dūmų g. 3A, LT-11119 Vilnius Tiražas 2000 egz. Spausdinta Kinijoje

L

b

oru lės žė

ukų!

Daugiau jokių sauskelnių! Crop

Pirmą kartą Didžiojoje Britanijoje išleido Ladybird Books Ltd. 80 Strand, London, WC2R 0RL, UK. © Ladybird Books Ltd., 2014

Daugiau

ne i

70

lip

Vertimas į lietuvių kalbą, Karina Juodelytė-Moliboga, 2014 Redaktorė Audronė Daugnorienė Maketavo „Nieko rimto“ dizaino grupė © Leidykla „Nieko rimto“, 2014 Išleido leidykla „Nieko rimto“ Dūmų g. 3A, LT-11119 Vilnius Tiražas 2000 egz. Spausdinta Kinijoje

dukų!

ISBN 978-609-441-173-1

El. knygynėlyje – geresnės kainos!

9 786094 411731

Daugiau jokių sauskelnių! Crop

Princess Polly’s Potty sticker activity book Pirmą kartą Didžiojoje Britanijoje išleido Ladybird Books Ltd. 80 Strand, London, WC2R 0RL, UK. © Ladybird Books Ltd., 2014 Vertimas į lietuvių kalbą, Karina Juodelytė-Moliboga, 2014 Redaktorė Audronė Daugnorienė Maketavo „Nieko rimto“ dizaino grupė © Leidykla „Nieko rimto“, 2014 Išleido leidykla „Nieko rimto“ Dūmų g. 3A, LT-11119 Vilnius Tiražas 2000 egz. Spausdinta Kinijoje

ISBN 978-609-441-174-8

El. knygynėlyje – geresnės kainos!

9 786094 411748

Princesės Paulės puodukas. Lipdukų knygutė  

Net ir princesėms reikia ant puoduko! Jūsų mergaitė dar tik ruošiasi sėsti ant puoduko? Išmokti kartu su princese Paule klijuojant lipdukus...

Advertisement