__MAIN_TEXT__

Page 1


UDK 821.172-93 Ja317

Mūsų širdu kui Lu ku i

Knygos leidimą remia Lietuvos kultūros taryba.

© Tekstas, Renata Česūnienė ir Laurynas Česūnas, 2014 © Iliustracijos, Ieva Vičienė, 2014 ISBN 978-609-441-245-5

© Leidykla „Nieko rimto“, 2014


Iliustravo Ieva Vičienė

Vilnius 2014

5


Mieli teveliai, nepalikite vaikų be priežiūros, ypač kol jie darys bandymus. Nors šie bandymai pritaikyti namų sąlygoms, vaikų vaizduotė yra beribė, todėl rezultatai gali jus ir ne visai maloniai nustebinti. Saugumas yra prioritetas, todėl neleiskite, kad mokslo pažinimas krėstų jums išdaigas. Juk visų svarbiausia yra lavinti mūsų turtą – vaikus. Sėkmės saugiai atliekant eksperimentus!


Chemija mūsų gyvenime yra labai svarbi. Ar to dar nepastebėjai? Eikš, kartu su mėgintuvėliu pakeliaukime po pasaulį, pilną chemijos stebuklų. Atlikdami eksperimentus, laikykitės šių saugumo taisyklių: Būkite atsargūs su kaitinamaisiais ir elektros prietaisais. Nenaudokite aštrių žirklių, karštų skysčių arba atviros liepsnos, kai šalia nėra suaugusiųjų. Jei prie bandymo pamatysite šį ženklą

, į pagalbą pasikvieskite

suaugusiuosius. Jei pamatysite šį ženklą

, prieš darydami eksperimentą, būtinai

užsidėkite apsauginius akinius, o jei šį

, eksperimentus atlikite mū-

vėdami pirštines. Jų rasite bet kurioje ūkinių prekių parduotuvėje. Jei eksperimentų metu naudojate stiklinius indus, būkite atsargūs. Stiklas gali dužti. Alkoholis ir žiebtuvėliui pildyti skirtos dujos yra degūs skysčiai, todėl pasinaudoję kuo greičiau užgesinkite. Nevaikščiokite po patalpą su atvira liepsna. Cheminės medžiagos skirtos ne valgyti, o atlikti eksperimentui, todėl prašome jų neragauti.


Didieji muilo burbulai 16–17psl. Or o ba lio na s 13 ps l.

Ste b

ukling

os cheminės gėlės 2 0 –2 1 p sl.

Jonvabalio švytėjimas 24–26 p.

8


Ugn i k a l n is 37 psl.

Laivelių lenktynės 33 psl. Vandens lelija 34 psl. Stiklinėje kylantis vanduo 32 psl.

i s ta r k as

P

t

a

ing t p a sl

a s i s p i e n o ra

š ta

s4

gyvat

7 ps

l.

ė 40– 41 psl

lvo

yku

Didžiulis spa

Ju o d o j i d

las 44–45

psl

.

. Chemijos pasaulis mūsų namuose 54–55 p.

Stebuklingai burbuliuojantis butelis 53 psl.

Citr

i n ų ra š ta s 4 8 – 4 9 p sl. 9


10


JAUNOJO MOKSLININKO

PRIESAIKA

AŠ, JAUNASIS MOKSLININKAS, ....................................................................................................... PASIŽADU NEGAILĖDAMAS JĖGŲ IR TAMSIŲ ŽIEMOS VAKARŲ SKAITYTI KNYGAS IR MOKYTIS ĮVAIRIŲ DALYKŲ. IŠMOKĘS PASIŽADU TAPTI IŠRADĖJU IR ĮGYTAS ŽINIAS NAUDOTI TIK GERIEMS DARBAMS. TEGU PADEDA MAN DRAUGAI IR TĖVELIAI...

11


Megintuvelio kelione po pasauli Ne taip seniai dideliame mieste gyveno mėgintuvėlis. Paklausite: o kas gi tas mėgintuvėlis? Tai iš plono stiklinio vamzdelio išpūstas paprasčiausias indelis, randamas kiekvienoje laboratorijoje. O kas gi toji laboratorija? Tai kambarys, kuriame vyksta gražiausi ir įdomiausi pokštai ar stebuklai: mes, suaugusieji, juos vadiname eksperimentais.

Plokščiadugnė kolba

Matavimo cilindrai

Viurco kolba

Erlenmejerio siaurakaklė kolba

12

Erlenmejerio plačiakaklė kolba


Kaip jau minėjome, mėgintuvėlis gyveno didelio miesto laboratorijoje, įstatytas į stovelį kartu su kitais mėgintuvėliais. Ir kiekvieną dieną kartu su kitais laboratorijų indais: kolbutėmis, cilindriukais ir pipetėmis – daug dirbo, eksperimentavo. Susipažink su mėgintuvėlio draugais ir tu! Kai kurie laboratorijų indai turi ne tik savo pavadinimus, kitaip tariant, vardus. Jie, visai kaip ir žmonės, turi savo pavardes: Viurco, Erlenmejerio kolbutės. Kokias figūras jums primena šie indai? Palyginkite laboratorijų indus su figūromis: apskritimu, kvadratu, kūgiu...

Bunzeno kolba Cheminė stiklinė

Kūginė kolba

Reišauerio piknometras Mėgintuvėliai

Petri lėkštutė

Šusterio lašintuvas

13


Mėgintuvėliui labai patiko jo gyvenimas, bet jis buvo be galo smalsus ir vieną dieną jam parūpo sužinoti, ar už laboratorijos sienų irgi vyksta eksperimentai. Nors mėgintuvėlis labai bijojo palikti savo namus ir draugus, bet noras buvo stipresnis už baimę, ir jis nusprendė pakeliauti. Ilgai negalvojęs, mėgintuvėlis nusprendė keliauti oro balionu. „Kelionė balionu jau yra eksperimentas, – pagalvojo jis, – juk balionas nepakyla šiaip sau, tam reikia dujų.“

14


Ekspe

Oro balionas

1. Į butelį įpilkite pusę stiklinės

maistinio acto. Servetėle nušluostykite buteliuko kakliuką, kad jis nebūtų šlapias nuo acto.

3. Užmaukite balioną

ant buteliuko kakliuko, tik tai darykite atsargiai, kad soda liktų balione.

r

Eksperimentui atlikti reikės: 2 arbatinių šaukštelių (10 g) geriamosios sodos pusės stiklinės (100 ml) maistinio acto stiklinio ar plastmasinio butelio arbatinio šaukštelio vaikiško balionėlio (prieš bandymą patartina jį kelis kartus pripūsti ir vėl išleisti, kad suminkštėtų guma)

ime

ntas

PASTABA. INDAI BANDYMAMS ATLIKTI NAUDOJAMI ŠVARŪS IR SAUSI!

2. Į balioną sukratykite porą

arbatinių šaukštelių geriamosios sodos.

4. Pakelkite balioną

taip, kad geriamoji soda subyrėtų į butelį su actu.

Valio!

Kylame!

Eksperimento paaiškinimas Sodai reaguojant su actu vyksta reakcija ir išsiskiria CO2 dujos, jos pripučia balionėlį. 15


Česūnienė, Renata; Česūnas, Laurynas Ja317 Mėgintuvėlio kelionės / Česūnienė, Renata; Česūnas, Laurynas; iliustravo Ieva Vičienė. – Vilnius: Nieko rimto, 2014. – 56 p.: iliustr. „Mėgintuvėlio kelionėse“ pasakojama, kaip laboratorijoje gyvenęs mėgintuvėlis iškeliauja į didesnį pasaulį. Istoriją žaismingai papildo nesudėtingi, bet nuostabą keliantys eksperimentai, kuriuos turės atlikti pats skaitytojas. Knygelė skirta vaikams, norintiems pamatyti mokslo grožį, arba tėveliams, kurie siekia sudominti savo atžalas mokslu: gal šie pajus turį tyrėjo gyslelę.

Dėkoju Ievai Vaitkutei ir Živilei Stankevičiūtei už draugystę ir pagalbą ruošiant knygą. Renata Česūnienė

Redaktorė Bronė Vinevičienė Korektorė Olga Važnevičienė Maketavo „Nieko rimto“ dizaino grupė Tiražas 2000 egz. Išleido leidykla „Nieko rimto“ Dūmų g. 3A, LT-11119 Vilnius www.niekorimto.lt Spausdino UAB BALTO print Utenos g. 41A, LT-08217 Vilnius


17


Laboratorijoje (jei nežinai, kas tai, tuojau sužinosi) gyveno mėgintuvėlis. Norėdamas kuo daugiau pasaulio pažinti, jis pasiryžo leistis į kelionę... Keliauk kartu ir tu! Mėgintuvėlis išmoks skraidyti, pamatys stebuklingas gėles ir šviečiančius vabaliukus, o tu galėsi... visa tai išvysti ne tik knygelėje. Skaitydamas turėsi galimybę ne tik išmokti, kaip pasidaryti įvairiausių įdomybių, bet ir sužinosi, kodėl ir kaip tai vyksta.

ISBN 978-609-441-245-5

Akcijos ir ypatingi pasiūlymai

Profile for Nieko rimto

Mėgintuvėlio kelionės  

Nori išmokti pasidaryti ugnikalnį, išsiskleidžiančių gėlių, užsiauginti kristalų ir dar daug ką išbandyti? Laboratorijoje (jei nežinai, kas...

Mėgintuvėlio kelionės  

Nori išmokti pasidaryti ugnikalnį, išsiskleidžiančių gėlių, užsiauginti kristalų ir dar daug ką išbandyti? Laboratorijoje (jei nežinai, kas...

Advertisement