Page 1

Piešk kartu!

se

Nuo 6 metų

yg ų n K

k l i ai

Linos arkliukas


Mielas knygų graužike! Tikriausiai klausi savęs, kas gi čia per knyga? Istoriją iliustruojantys paveikslėliai – nebaigti piešti! Tikra tiesa, paveikslėlius reikės užbaigti piešti tau pačiam! Tik nepiešk bet ko, kas šaus į galvą. Atidžiai skaityk visą istoriją! Iš teksto suprasi, ko trūksta paveikslėliuose. Kartais ateisiu į pagalbą: užduosiu klausimus ar pateiksiu paaiškinimus.

Vienuose paveikslėliuose reikės pripiešti daug, kituose – mažiau. Žinoma, jei norėsi, visus paveikslėlius galėsi nuspalvinti įvairiomis spalvomis. Kai baigsi piešti, turėsi vienintelę tokią knygą pasaulyje! Tavo pagalbininkas knygų seklys


se

yg ų Kn

k l i ai

Beate Dölling

Linos arkliukas Iš vokiečių kalbos vertė Živilė Gapšienė

Iliustravo Katja Schmiedeskamp ir __________________________ (įrašyk savo vardą)

Vilnius 2013


Versta iš: Beate Dölling EIN PFLEGEPFERD FÜR LINA Bibliographisches Institut GmbH, Mannheim, 2011 Mal mit! Ein Pflegepferd für Lina Reihe Duden Lesedetektive Mal Mit! Autorė: Beate Dölling Iliustravo Katja Schmiedeskamp © Bibliographisches Institut GmbH, Mannheim, 2011 © Vertimas į lietuvių kalbą, Živilė Gapšienė, 2013 © Leidykla „Nieko rimto“, 2013 Išleido leidykla „Nieko rimto“ Dūmų g. 3A, LT-11119 Vilnius www.niekorimto.lt Redaktorė Justina Skunčikaitė Korektorė Giedrė Kmitienė Maketavo „Nieko rimto“ dizaino grupė Tiražas 3000 egz. Spausdino UAB BALTO print Utenos g. 41A, LT-08217 Vilnius ISBN 978-609-441-142-7


Lina myli arklius. Visada juos mylÄ—jo!

5


Kai Lina buvo dar visai mažutė, kartais su mama užsukdavo į ganyklą.

6


Ten ganydavosi keturi bėri arkliai. Lina trokšdavo apkabinti kiekvieną arkliuką!

Kiek arklių ganosi pievoje? Perskaityk tekstą ir nupiešk juos.

7


Sulaukusi trejĹł, ji jodinÄ—ja poniu.

8


Ponis vardu Bugis, jo kailis minkštas ir dėmėtas.

Nupiešk Bugiui ant kailio dėmių! 9


Bugis toks mielas! Bet ir padykęs.

10


Staiga jis stumteli mamą ir stveria morkas iš pintinės.

Kur Linos mama susidėjo morkas? Pripiešk tinkamą paveikslėlį!

11


s

DovanuIų k uponas

Kai Linai sukanka šešeri, senelė jai padovanoja jojimo pamokų kuponą. Kas parašyta senelės dovanotame kupone? Užpildyk jį!

12


O dabar Linai septyneri. Jau metus ji lanko jojimo mokyklą „Opa“.

Ant vartų kabo iškaba su mokyklos pavadinimu. Užrašyk jį!

13


Lina valo ponius, šukuoja jiems uodegas ir karčius.

Paaiškinimas. Ilgi plaukai arklio užpakalinėje dalyje vadinami uodega. Plaukai arkliui ant kaklo vadinami karčiais. Nupiešk uodegą ir karčius!

14


Lina netgi 탑ino, kaip ant raudonos g큰nios dedamas balnas.

15


?

?

?

?

Kurie iš tavo nupieštų paveikslėlių tau labiausiai patinka?

Leidy kla „N i e ko Dūm rimto ų g. “ 3 A , LT-11 119 Vilniu s

www .niek

orim

t o. l t

?

?

?


Kitos šios serijos užduočių knygelės:


Lina trokšta prižiūrėti arkliuką – Šetlando ponį. Bet jojimo mokytoja sako, kad mergaitei dar reikia paūgėti. Staiga ponis pabėga, o Lina jį sugauna...

Skaitome, suvokiame, piešiame! Šioje knygoje unikaliai derinami pirmieji skaitymo ir piešimo įgūdžiai. Būtina skaityti atidžiai! Šios knygos paveikslėliai – nebaigti piešti. Tinkamai juos užbaigti galima tik įdėmiai perskaičius ir suvokus tekstą. Knygų seklys pagelbės užduodamas taiklių, su istorija susijusių klausimų.

ISBN 978-609-441-142-7

9 786094 411427

Linos arkliukas  

Lina trokšta prižiūrėti arkliuką – Šetlando ponį. Bet jojimo mokytoja sako, kad mergaitei dar reikia paūgėti. Staiga ponis pabėga, o Lina jį...

Linos arkliukas  

Lina trokšta prižiūrėti arkliuką – Šetlando ponį. Bet jojimo mokytoja sako, kad mergaitei dar reikia paūgėti. Staiga ponis pabėga, o Lina jį...

Advertisement