a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Europa Europa L Ė B E N A

HC

ST

N

A

A RO

M EĖ ZT

O

SNE A

NA O

PD

LU R A S A

UNS JD

E N

U R I S E

IR

O L G

N SA SM U

A N

YA A V

NA

S L

OS

SNE A

A RO

EP

UNS JD

U

D R I

D

V

O

L G

A V

Nuo Vilnius 2014

8

metu


Europos šaknys

Populiarioji informacija! Europoje nuo seno gyveno daug įvairių tautų. Kai kurias iš jų simbolizuoja žemiau esantys paveikslėliai. Sujungęs juos su žodžių pabaigomis, sužinosi šių genčių pavadinimus. Įrašyk į langelius tinkamus skaičius!

Ro

1

Europa yra šiaurės pusrutulyje.

4

kai GER

2

Vi

tai

3

GRai Mėnai

5

kINGai manai

KEL

Legenda byloja... Pasak legendos, graikų dievas Dzeusas pamilo gražuolę karalaitę Europą. Pasivertęs jaučiu, jis perplukdė mylimąją per jūrą, drauge su ja apsigyveno Kretos saloje ir susilaukė trijų vaikų. Senovės graikai karalaitės vardu pavadino žemyną. Gerai įsižiūrėk į šešėlį ir rask aštuonis skirtumus. Pažymėk juos!

2


Europa šiandien Įrašyk žodžius Per geografijos pamoką Feliksas pristatė darbą apie Europos simbolius. Ir kam nepasitaiko, kad staiga iš galvos ima ir išgaruoja viskas, ką žinojai?! Pagelbėk Feliksui ir įrašyk į tekstą, kaip vadinasi tie simboliai, apie kuriuos jis nori papasakoti! Brūkšnelių skaičius žymi, kiek raidžių yra trūkstamuose žodžiuose.

Islandija Suomija Norvegija

Rusija Estija

Švedija

Latvija Danija Airija

Jungtinė Karalystė

Nyderlandai Belgija

Portugalija

Lietuva Baltarusija Lenkija

Ukraina

Vokietija

Čekija Moldova Slovakija Liuksemburgas LichtenVengrija Austrija šteinas Rumunija Šveicarija Prancūzija Slovėnija San Kroatija Serbija Bosnija ir Bulgarija Marinas Hercogovina Kosovas Monakas Italija Juodkalnija Makedonija Andora Turkija Albanija Vatikanas Ispanija

Graikija

Malta

Vykstant pasaulinei mugei Briuselyje 1958 m. buvo pastatytas . Piečiau esančioje kaimyninėje šalyje 2,5 milijonų kniedžių laiko Paryžiuje stovinčio plieninę konstrukciją. yra Londono simbolis. Padalijus Berlyną, nebuvo galima peržengti . 537 laipteliai veda į   kupolą, nuo kurio atsiveria nuostabi Romos panorama.

Stok di An

ka

ra nas

ho l Tur

Ai

Šve

li mas

ja

Dub

ja

Skiemenų dėlionė

ki

Sujunk dėlionės dalis ir sužinok šalių sostines! Kiekvieną junginį sudaro šešios dalys. Užrašyk šalių ir jų sostinių pavadinimus!

ja ri –

3


Europos Sajunga I H

A

Valstybės narės Norint sustiprinti Europos vienybę ir išsaugoti šalių įvairovę, po Antrojo pasaulinio karo buvo įkurta dabartinė Europos Sąjunga (ES). Iš pradžių susivienijo šešios demokratinės Europos valstybės. Bėgant laikui į ES įstojo daug naujų narių. Bet ne visos Europos valstybės priklauso ES. Ar žinai, kurios šalys įkūrė ES, kurios įstojo vėliau, o kurios nusprendė atsisakyti narystės? Įrašyk į langelius jas žyminčias raides!

Graikija Prancūzija

B

Lenkija

C

Lichtenšteinas

F

Italija

Norvegija

D

E

Vokietija

Ispanija Valstybės, nepriklausančios Europos Sąjungai

Valstybės, vėliau įstojusios į Europos Sąjungą

Valstybės, įkūrusios Europos Sąjungą

Laisvė

I V A

K

4

D R N

I

G

Šveicarija

U S

A

Valstybių narių piliečiai gali laisvai keliauti ir dirbti ES teritorijoje. Keičiamasi prekėmis, pinigais ir paslaugomis. Paveikslėlyje slepiasi vienuolika raidžių. Jungdamas jas pagal laikrodžio rodyklę sužinosi, kaip vadinama tokia tarpvalstybinė ekonominė zona. Įrašyk šį terminą į langelius!


Detektyvas Paulius, Tomas ir aš turime parengti darbą „Euras – bendra Europos valiuta“. Rinkdami medžiagą, apsilankėme savo miesto Pinigų muziejuje. „Vienoje visų 1 euro monetų pusėje pavaizduoti ES valstybių narių kontūrai“, – paaiškino mums malonus muziejaus darbuotojas. Iš jo sužinojome, kad ką vaizduoti kitoje tų pačių monetų pusėje, nusprendė kiekviena valstybė. Belgija, Liuksemburgas, Ispanija, Monakas ir Vatikanas iškaldino savo karalių, karalienių, kunigaikščių ir kitų valdovų portretus. Austrija – kompozitorių Volfgangą Amadėjų Mocartą. Vokietija, Graikija ir Suomija – paukščius. Tai vieninteliai gyvūnų atvaizdai, puošiantys 1 euro monetas. Airiai pasirinko savo valstybinį simbolį arfą, Portugalija – šalies karališkąjį antspaudą, San Marinas – valstybės herbą, Italija – žymųjį Leonardo da Vinčio piešinį, o Prancūzija – gyvybę ir augimą simbolizuojantį medį.

Išklausę įžangą, ekskursiją tęsėme ekspozicijų salėje. Nenusivylėme: čia buvo tikrai įdomu! Argi dažnai galime netrukdomi apžiūrėti visų ES šalių monetas? Savaime suprantama, ilgiausiai užsibuvome prie retai matomos valiutos. Keliaudami namo dalijomės įspūdžiais. „Man labiausiai patiko austriška 2 centų moneta su liūtpėde“, – pasakė Paulius. „Ne, graikiška 1 euro moneta su pasivertusiu į jautį Dzeusu ir suomiški centai su liūtais buvo daug gražesni“, – nesutiko Tomas. „Na, žinoma, juk liūtas – tavo zodiako ženklas“, – patraukė jį per dantį Paulius. „Palaukit, – staiga suklusau. – Kažkas čia ne taip. Manau, muziejuje buvo padirbta moneta...“ Kurios šalies moneta negalėtų būti tikra? Užrašyk jos pavadinimą!

5


Demokratija Ištakos Žodis „demokratija“ yra graikiškos kilmės ir reiškia liaudies valdymą. V a. pr. Kr. graikai įvedė pirmąją demokratinę santvarką ir leido balsuoti visiems vyriškos lyties piliečiams. Moterims ir vergams tokia teisė nebuvo suteikta. Surikiuok spalvotus apskritimus pradėdamas didžiausiu ir baigdamas mažiausiu ir sužinok, kaip vadinasi miestas, kuriame atsirado demokratija (oranžinė spalva), iš kurio žodžio kilo terminas „politika“ (žalia), kokia šio žodžio reikšmė (mėlyna) ir kuris politikas pavertė Graikiją pirmąja demokratine valstybe (raudona). Įrašyk gautus atsakymus!

P b

m

i

e

s t

a

ė

T L

I

T

A ė

L

y

a

I

i

R

O

l

P S

Valdžia

1 2

E

G

S

L

L I

A

V I

E

A

T

Y

N Ė

Y V

I

N

K E D 3

K I

Šie asmenys simbolizuoja pagrindines demokratinės valstybės funkcijas. Įveik labirintą ir įrašyk tarptautinius jų pavadinimus!

T

G Z

Teisinė valdžia

U Ė

T

U

V

Įstatymų leidžiamoji valdžia

Y J

I

Ė N

6

N

i

E

s

s

a

S

K

v

Tautos susirinkimas Atėnuose

Vykdomoji valdžia


Europieciai Susikalbėkime! Europoje kalbama mažiausiai 62 kalbomis ir dar daugiau dialektų. Daugelis jų turi indogermaniškas šaknis. Žodžių maišalynėje pasislėpė dešimt kalbų pavadinimų. Sujunk skiemenis ir sužinok kokių!

Ką? Žemaitija yra Lietuvoje, tačiau vietinė tarmė gerokai skiriasi nuo bendrinės lietuvių kalbos. Iššifruok pirkinių lapelį ir įrašyk bendrinius daiktų pavadinimus!

LIETU BAS ČIŲ KŲ RAINIEČIŲ FLA PRAN VOKIE CŪZŲ PORTU ŠKO ČE VIŲ TŲ ŠVE GALŲ DŲ KŲ UK MANDŲ

B olbės Mėr kal s Ondou Smetu ons Kni nga Paišelė

Sujunk taškus Daugelyje Europos šalių gyvena nedidelės, savo tradicijas turinčios tautos. Norvegijoje, Švedijoje ir Suomijoje gyvena klajokliai samiai. Sujunk taškus ir pamatyk, koks gyvūnas yra nuolatinis jų palydovas! Tarp skaičių slepiasi raidės. Reikiama tvarka surašyk jas į langelius ir sužinok jo pavadinimą!

Žekės

L N e

1

2

3

4

5

6

I S

A

7


Europa Ar žinai tokius Europos miestų simbolius kaip Eifelio bokštas ar Brandenburgo vartai? Kokios klimato juostos vyrauja mūsų žemyne ir kurie kalnai driekiasi jo teritorijoje? Išspręsk galvosūkius ir logikos užduotis, atsakyk į klausimus ir įveik labirintus!

Europos Sajunga. ir pa ro Eu ie ap as ni • Pagilink ži

• Susipažink su žemyno geografija, gyvuni - ja, - a. augmenija, ekonomika ir kultur

praleisk jo pro akis! ne – ti ep sl si pa i ra • Kventinas moka ge

© Tessloff Verlag, Nurembergas, Vokietija, 2009 www.tessloff.com Vokietijoje išleista pavadinimu WAS IST WAS Rätselheft: Europa – Stadt, Land, Fluss Sudarė Milena Münchbach ir Lisa Maurer Tekstas: Martina Gorgas ir Lisa Maurer Iliustracijų redaktoriai: Katja Kiefer, Christine Schmidt-Rudloff, Selda Iyi Apipavidalinimas: Alexander Nuißl, Susanne Gebert © Vertimas į lietuvių kalbą, Lina Žukauskaitė, 2014 © Leidykla „Nieko rimto“, Vilnius, 2014, šis leidimas lietuvių kalba Redaktorė Bronė Vinevičienė Maketavo Vilija Kvieskaitė Išleido leidykla „Nieko rimto“ Dūmų g. 3A, LT-11119 Vilnius Tiražas 3000 egz. Spausdino „Spaudos praktika“, Chemijos g. 29, LT-51333 Kaunas

Serijos knygos jaunesniems:

ISBN 978-609-441-244-8

Akcijos ir ypatingi pasiūlymai

8

Profile for Nieko rimto

Kas yra kas. Europa  

Ar žinai tokius Europos miestų simbolius kaip Eifelio bokštas ar Branderburgo vartai? Kokios klimato juostos vyrauja mūsų žemyne ir kurie ka...

Kas yra kas. Europa  

Ar žinai tokius Europos miestų simbolius kaip Eifelio bokštas ar Branderburgo vartai? Kokios klimato juostos vyrauja mūsų žemyne ir kurie ka...

Advertisement