Page 1


Versta iš: A MILLION CHRISTMAS CATS. FESTIVE FELINES TO COLOUR. Michael O’Mara Books Limited, Londonas, 2017

Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB). © Michael O’Mara Books Ltd, 2016 Iliustracijos, John Bigwood Pirmą kartą anglų kalba pavadinimu A Million Christmas Cats 2017 metais išleido Michael O’Mara Books Limited. Išleista susitarus su Michael O’Mara Books Limited, Londonas, Anglija. Visos teisės saugomos. © Leidykla „Nieko rimto“, 2019 ISBN 978-609-441-605-7

Išleido leidykla „Nieko rimto“ Dūmų g. 3A, LT-11119 Vilnius www.niekorimto.lt Spausdino UAB BALTO print Utenos g. 41A, LT-08217 Vilnius


***********************************************************************

Iliustravo John Bigwood

Vilnius 2019


9 786094 416057

Kalėdos – puiKi šventė. sKanumynai, dovanos, žaidimai, žybsinti eglutė ir namų jauKumas! Katės irgi švenčia Kalėdas. spalvinK uodeguotas linKsmuoles ir švęsK pūKuotas Kačių Kalėdas drauge su jomis!

Profile for Nieko rimto

Kačių Kalėdos  

Kalėdos – puiki šventė. Skanumynai, dovanos, žaidimai, žybsinti eglutė ir namų jaukumas! Katės irgi švenčia Kalėdas. Spalvink uodeguotas lin...

Kačių Kalėdos  

Kalėdos – puiki šventė. Skanumynai, dovanos, žaidimai, žybsinti eglutė ir namų jaukumas! Katės irgi švenčia Kalėdas. Spalvink uodeguotas lin...