Page 1

CiUK U Ci U K U T R A U Ki N U KAS Dainelių autorė ir atlikėja, rinkinio sudarytoja Ilona Papečkytė Garso režisieriai Vilius Keras, Giedrius Misiūnas

1 . Pa s i s v e k i n i m a s

2. traukinys


3. d r a m b ly s

4. k r o k o d i l a s


5. 탑 i r a f a

6. 탑 i r g e l i a i


7. s u p u o k l e s


8 . d v i r at i s

9. k a m u o l y s


1 0. v e j o m a lu n e l i s

11. lietus


12. kaladeles

1 3. m i n k š t i ž a i s l a i

1 4. s e n a s t e l e f o n a s


1 5. m o b i l u s t e l e f o n a s

1 6. l a i k ro d i s s u g e g u t e


1 7. m u z i k a n t u b u t i g a l i u

1 8 . v i r d u ly s

1 9. t r o l e i b u s a s


2 0. c i r k a s


2 1 . j u o k da r ys

22. sveikinimas

Čiuku čiuku traukinukas  
Čiuku čiuku traukinukas  

Dainų autorė ir atlikėja, muzikos ir dailės pedagogė Ilona Papečkytė kviečia pasinerti į dainelių mažiesiems pasaulį. „Čiuku čiuku traukinuk...

Advertisement