Page 1

B R E M E N O M I E ST O

muzikantai Eiliavo Ramūnas Kasparavičius Iliustravo Kęstutis Kasparavičius


B R E M E N O M I E ST O

muzikantai Eiliavo Ramūnas Kasparavičius

Iliustravo Kęstutis Kasparavičius

Vilnius 2014


UDK 821-93                Br-165

© Vokiškas leidimas, Esslinger Verlag J. F. Schreiber GmbH, Eslingenas, Vokietija, 1994 www.esslinger-verlag.de Pirmą kartą su šiomis iliustracijomis 1994 m. išleido Esslinger Verlag J. F. Schreiber GmbH pavadinimu Die Bremer Stadtmusikanten (ISBN 978-3-480-07464-8). Visos teisės saugomos. © Iliustracijos, Kęstutis Kasparavičius, 2014 © Tekstas, Ramūnas Kasparavičius, 2014 © Leidykla „Nieko rimto“, 2014 ISBN 978-609-441-218-9


Suvargo asilas, visai neteko ūpo. Jis nešė maišą, nešė ir parklupo. Pasenęs vargšas negalingas Patapo žmogui nebereikalingas. Ir skundžias asilas: – Aiman! Tuoj kailį lups! Bus vargas man!

... 3 ...


Jis ėjo liūdnas, tyliai mąstė, Kur šiam pasauly vietą rasti. Į Brėmeną keliauti jis ketina, Nes tik tą vieną miestą ir težino. ... 4 ...


Kaip tik praeinant asilui pro šalį, Išvijo ponas seną varganą šunelį. – Išnyk, šunėke, dinki, nevidone, Nes greit tau šluota pakasysiu šoną!

... 5 ...


Pasiūlė asilas: – Keliaukim dviese! Bus smagu! Galėsi groti variniu ragu. Paskui mes grosim Miesto Halėj Ir pagyvensim kaip karaliai.

... 6 ...


Dabar per kaimą dviese eina Ir katiną sutinka rainą. – Nebepagaunu aš pelių, Jau pavargau, nebegaliu...

... 7 ...


Jam asilas pasiūlo eiti tuo pačiu keliu, Nes moka katinas pagriežti smuikeliu. – Trise pagrosim Miesto Halėj Ir pagyvensim kaip karaliai. ... 8 ...


Praeina jie pro seną dvarą. Ten šeimininkė gaidį bara: – Netikęs tu visai, mielasis, Šiandieną puode tau vietelė rasis! Pašiurpo plunksnos tam gaideliui. Jis lėkė kūlverstom į platų kelią. ... 9 ...


Jam tarė asilas: – Eime, ko dar dvejoji? Gražiai dainuoji, dūdele pagroji. Dainuosim, grosim Miesto Halėj Ir pagyvensim kaip karaliai. Gaidys su asilu, dar katinas, šuva: – Visi į Brėmeną eiva!

... 10 ...


Bet iki Brėmeno jiems dar toli, Reik pailsėti šiam ilgam kely. Šiek tiek užvalgė. Ko čia vakaroti? Jie taisos pamažu visi miegoti. Prie laužo kas prigulęs, kas priklaupęs. Jau asilas akis užmerkęs šniaupia.

... 11 ...


Br-165

Brėmeno miesto muzikantai / eiliavo Ramūnas Kasparavičius; iliustravo Kęstutis Kasparavičius. – Vilnius: Nieko rimto, 2014. – 24 p.: iliustr.

„Brėmeno miesto muzikantai“ – viena žymiausių brolių Grimų užrašytų pasakų apie asilą, šunį, katiną ir gaidį, kurie pergudrauja plėšikus. 1994 metais Vokietijoje pasirodžiusią knygą su eiliuotu garsaus rašytojo Džeimso Kriuso tekstu iliustravo lietuvių dailininkas Kęstutis Kasparavičius. Lietuvos skaitytojams pasaką šiai knygai sueiliavo dailininko brolis Ramūnas Kasparavičius.

Redaktorės Rosita Makauskienė, Danutė Ulčinskaitė Maketavo Lina Eitmantytė-Valužienė Tiražas 2000 egz. Išleido leidykla „Nieko rimto“ Dūmų g. 3A, LT-11119 Vilnius www.niekorimto.lt Spausdino UAB BALTO print Utenos g. 41A, LT-08217 Vilnius


Dainuosim, grosim Miesto Halėj Ir pagyvensim kaip karaliai. Gaidys su asilu, dar katinas, šuva: – Visi į Brėmeną eiva! Bet iki Brėmeno jie taip ir nenukeliavo, nes savo laimę kur kas arčiau surado. Viena žinomiausių brolių Grimų pasakų lietuviškai šįkart atgyja dailininko Kęstučio Kasparavičiaus iliustracijose ir jo brolio Ramūno Kasparavičiaus eilėse.

ISBN 978-609-441-218-9

El. knygynėlyje – geresnės kainos!

9 786094 412189

Brėmeno miesto muzikantai  

Dainuosim, grosim Miesto Halėj Ir pagyvensim kaip karaliai. Gaidys su asilu, dar katinas, šuva: – Visi į Brėmeną eiva! Bet iki Brėmeno jie...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you