Page 1

i Elžbieta Lekan

NUOT Y KIAI

LABIRINT UOS E Ž a i d i ma i s u l i p d u k a i s


Ĺ i knygelÄ— priklauso


Elžbi eta L ekan

i

NUOT Y KIAI

LABIRINT UOS E Iliustravo

J oanna Myjak

Iš lenkų kalbos vertė Al do n a B al iul ie n ė

Vilnius 2014


Vieną dieną Liolekas ir Bolekas žaidė paplūdimyje. Sužinok, katras iš berniukų atkasė smėlyje paslaptingą butelį. Nubrėžk jo kelią.

4


Sužinok, ką berniukai rado butelyje. Užklijuok lipduką.

Rask tokį lipduką ir užklijuok jį

pačiame paskutiniame knygos puslapyje ant laukelio. 5


Kuris ženklas buvo slaptame laiške? Užklijuok ant to ženklo lipduką.

6


Rask slaptąjį ženklą mieste. Nuvesk ten berniukus.

7


Nuspalvink piešinį nurodytomis spalvomis ir sužinosi, kokį laišką berniukai rado prie fontano.

ŽALIA MĖLYNA RUDA

8


Dabar berniukai rengiasi keliauti į paslaptingą salą. Nuvesk juos per tinklų labirintą iki jūros. Ant kranto priklijuok jų burlaivį.

9


Parodyk, kur plauks berniukai. Salos viršuje priklijuok pilį. Nubrėžk saugų kelią į salą.

10


11


Kartą Liolekas ir Bolekas smėlyje atkasė butelį, kuris įsuko tikrą paslapčių ir nuotykių ratą! Du draugai keliauja labirintais, kad išgelbėtų karalaitę, o slibino šalyje viskas vėl būtų kaip pasakose. Pakeliui reikės gerokai pasukti galvą ir įveikti ne vieną linksmą užduotį. Užduočių knygelė lavina ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimus, padeda mokytis rašyti ir skaityti. Spręsdamas vaikas ne tik smagiai praleis laiką, bet ir daug išmoks. Ki t i L iole ko ir Bole ko nuotykiai

© Tekstas, Elžbieta Lekan © Iliustracijos, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Sp. z o.o., 2011 © Personažai Bolekas ir Liolekas, Ledwig, Lorek, Nehrebecki teisių paveldėtojai Išleista susitarus su Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Sp. z o.o., Krokuva, Lenkija. © Vertimas į lietuvių kalbą, Aldona Baliulienė, 2013 © Leidykla „Nieko rimto“, 2014 Redaktorė Danutė Ulčinskaitė Maketavo „Nieko rimto“ dizaino grupė Tiražas 2000 egz. Išleido leidykla „Nieko rimto“ Dūmų g. 3A, LT-11119 Vilnius www.niekorimto.lt Spausdino „Spaudos praktika“ El. knygynėlyje – geresnės kainos! 12 Chemijos g. 29, LT-51333 Kaunas

ISBN 978-609-441-204-2

Liolekas ir Bolekas. Nuotykiai labirintuose.  

Kartą Liolekas ir Bolekas smėlyje atkasė butelį, kuris įsuko tikrą paslapčių ir nuotykių ratą! Du draugai keliauja labirintais, kad išgelbėt...

Advertisement