Page 1

s k n y ga

J

v

uo dzio aut o

Rob Scotton

u ria

li o

l i s e n i Av e l a s a s R

K a ti ne

.


Rob S cotton

Av in

a s e R l s a i s l e I liustr

Vilnius 2014

an

g lų

ac i j o s a u to

ria

us

k a l b o s ve r tė V i k

to

ė ėlait z U rija


Versta iš: Rob Scotton RUSSEL THE SHEEP HarperCollins Children‘s Books, New York, 2005

UDK 821.111-93                  Sc82

Sc82

Scotton, Rob Avinėlis Raselas / Scotton, Rob; iš anglų kalbos vertė Viktorija Uzėlaitė. – Vilnius: Nieko rimto, 2014. – 32 p.: iliustr. Rob Scotton (g. 1960) – populiarus vaikiškų knygučių autorius ir iliustruotojas. Šioje jis smagiai pasakoja istoriją apie avinėlio Raselo bandymą užmigti. Įsitaisyti ant šakos, suskaičiuoti kojas – ko tik avinėlis neišbando! Nuotaikingai iliustruota knygutė puikiai tiks ikimokyklinio amžiaus vaikams.

Ypač dėkoju Marijai ir Sue, kad padėjo sukurti avinėlį Raselą tokį, koks jis yra šiandien! R. S.

Redaktorė Bronė Vinevičienė Korektorė Olga Važnevičienė © Tekstas ir iliustracijos, Rob Scotton, 2005 Išleista susitarus su HarperCollins Publishers. © Vertimas į lietuvių kalbą, Viktorija Uzėlaitė, 2013 © Leidykla „Nieko rimto“, 2014

Maketavo „Nieko rimto“ dizaino grupė Tiražas 2000 egz. Išleido leidykla „Nieko rimto“ Dūmų g. 3A, LT-11119 Vilnius www.niekorimto.lt Spausdino UAB BALTO print

ISBN 978-609-441-151-9

Utenos g. 41A, LT-08217 Vilnius


Ši knyga skirta mamytei, tėtukui, močiutei ir Lizai: jums mano meilė ir didžiausia padėka. R. S.


AvinÄ—lis Raselas gyveno VarlynÄ—s pievoje.


Pasibaigus ilgai, sunkiai dienai...


atėjo naktis ir avys ėmė taisytis miegoti.


v Net r u kus isi nut y ko.

Tik ne...


Raselas.


ti

Kad i r ka i p stengÄ—si, u Ĺžm ig

Ras

elui ne p av y ko.


. Niekas gal ir nebūtų parašęs knygos apie avineli Rasela, o jis pats tai jau tikrai būtų gyvenęs lyg niekur nieko, jei ne viena naktis.

Tai, kas paprastai atsitinka be jokių pastangų, tąkart niekaip neatsitiko... Viską Raselas išbandė: ko jį buvo išmokę tėveliai ir patarę draugai. Bet kiekvieno avinėlio gyvenime ateina laikas… skaičiuoti avis! Taip, o ką gi daugiau skaičiuoti, jei nesimiega?

Tokios

naktys

pats tas laikas prisiminti, ką esi užmiršęs, o gal net suprasti šį bei tą naujo.

ISBN 978-609-441-151-9

El. knygynėlyje – geresnės kainos!

9 786094 411519

Avinėlis Raselas  

Niekas gal ir nebūtų parašęs knygos apie avinėlį Raselą, o jis pats tai jau tikrai būtų gyvenęs sau lyg niekur nieko, jei ne viena naktis....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you