Page 1

royale

vorsten Draaiboek

de kroning van

Willem Alexander


I

nhoud • • • • •

Inleiding Profiel Doelgroep Mediakanalen Scenario - Weekplanning - Week 1 tot en met 13


I

nleiding ConCreation Wie ConCreation bestaat uit Joep, Nicôle, Katharina en Lisa. Wij zijn studenten van de opleiding Communicatie en Media Design. Twee van ons zijn derdejaars en de andere twee zijn vierdejaarsstudenten. ConCreation brengt een mooie combinatie van kennis en kwaliteiten. Momenteel zijn wij bezig met de specialisatie ‘Content Design’ waarbij we ons bezighouden met effectief en creatief tekstschrijven. ConCreation kan uitstekend met teksten overweg. Bovendien kunnen wij bij de teksten die we produceren bijpassende video-uitingen creëren. Wat ConCreation ontwikkelt scenario’s, hoofdzakelijk op het gebied van bijzondere gebeurtenissen. Diverse onderwerpen behoren tot ons portfolio. Zojuist is bekend gemaakt dat Prins Willem-Alexander zal worden gekroond. In opdracht van Vorsten Royale hebben wij een draaiboek ontwikkeld. In het draaiboek vindt u per week een beschrijving van de publicaties rond de kroning. Het betreft sociale media, de website, televisie en uiteraard het magazine. Waarom Het maken van een scenario voor Vorsten Royale rondom de kroning van onze kroonprins is een unieke ervaring voor ons als startende onderneming. ConCreation heeft het vermogen om zich in te leven in elk denkbare doelgroep: deze opdracht sluit hier goed op aan. Wij baseren onze stijl op uw wensen en spelen in op de behoeften van de doelgroep. Bovendien is ConCreation creatief en denkt het mediagericht.


rofiel

P

Vorsten Royale is het echte royaltytijdschrift van Nederland en spreekt een brede groep vrouwen en mannen aan. Het blad speelt in op de behoefte aan betrouwbare en boeiende informatie over het Nederlandse Koningshuis en de overige Koningshuizen. Zo is Vorsten uitgegroeid tot een autoriteit op haar terrein en neemt ze een stabiele marktpositie in. Het blad heeft een aantrekkelijke, stijlvolle en glossy uitstraling. Er worden verschillende lettertypes gebruikt, toch is er enige consequentie te ontdekken op tekstueel vlak. De chique uitstraling geeft de doelgroep het gevoel een stijlvol en elegant blad te lezen. Vorsten wil mensen het gevoel geven dat zij een statig blad lezen, terwijl ze genieten van Koninklijke roddels. Naast informatieve tekst bevat het blad veel beelden. Het onthoudt zich van tutoyeren; de lezer wordt op een zeer beleefde manier benaderd. Dit sluit weer goed aan bij het Koninklijke karakter van het blad. Naast reportages en interviews bestaat het blad uit veel cultuur en historiegerelateerde teksten, ook zijn er rubrieken zoals ‘Maxima’s wereld’. Vorsten Royale probeert de lezer meer te bieden dan alleen het blad. Op de website zijn een aantal Mail & Win-acties te vinden. Zo kan de lezer een shawl of ketting winnen. Ook zijn er aanbiedingen voor lezers zoals het eersterangs meemaken van Prinsjesdag, een lezersdag op Paleis Soestdijk waar in de bioscoopzaal van prins Bernhard lezingen worden gegeven over juwelen, prinsessen, stambomen en Koninklijke fotografie. Er bestaan ook kansen om de redactie van Vorsten Royale te ontmoeten.1 Pijlers • • • • • •

Royalty Vintage/historie Glamour/mode Actualiteit Cultuur Toerisme


oelgroep

D

De lezers van Vorsten Royale bestaan voornamelijk uit mannen en vrouwen boven de 35 jaar. Ze zijn ge誰nteresseerd in koningshuizen van alle landen. De doelgroep wordt graag op de hoogte gehouden van alle nieuwtjes en lifestyle rond het koningshuis. De lezer krijgt dankzij Vorsten een dieper kijkje in het leven van het Koninklijk Huis. De doelgroep heeft een brede interesse in mode, sieraden, gezondheid, natuur, reizen en uitstapjes. Sociale media zijn onder de doelgroep steeds meer in opmars. De doelgroep is zeer betrokken en responsief. De leden van het blad zijn trouwe lezers en hebben een sterke bladbinding, de gemiddelde abonnementsduur bedraagt ongeveer vijftien jaar. 2

Sanamo Media. Geraadpleegd op 18 oktober 2012. Sanamomedia.nl & website Vorsten. Geraadpleegd op 18 oktober 2012. Vorsten.nl 2 Sanomamedia, Vorsten Royale. Geraadpleegd op 18 oktober 2012, www.sanomamedia.nl/ merken/artikel/vorsten-royale/print/doelgroep/ 1


M

ediakanalen Sociale media Vorsten Royale gebruikt drie sociale mediakanalen, namelijk Facebook , Twitter en Hyves. Het sociale medium Hyves hebben wij niet uitgewerkt en opgenomen in het draaiboek, omdat de doelgroep van Vorsten Royale daar het minst actief op is. De doelgroep van Hyves betreft een zeer andere leeftijdsgroep, vooral jonger van leeftijd. Facebook en Twitter worden regelmatig gebruikt, hier publiceert Vorsten Royale dagelijks berichten. Deze sociale mediakanalen verwijzen hoofdzakelijk naar de website en het magazine. Aanpak Het medium Facebook is ideaal voor het publiceren van wat uitgebreidere berichten en verwijzingen. Denkt u hierbij aan interessante berichten en/of foto’s over de koninklijke families binnen Europa. Op het medium Twitter zullen korte berichten verschijnen, deze zijn meer gericht op actualiteiten. Magazine Het magazine is het hoofdkanaal van Vorsten Royale, in principe staat dit medium centraal. De doelgroep is abonnee, of koopt een los exemplaar in de winkel. Uiteraard is het magazine onmisbaar binnen het scenario. In het magazine verschijnen artikelen en het meest belangrijke nieuws. Normaal gesproken verschijnt het magazine om de drie weken, maar als uitzondering verschijnt het eens per vier weken. Televisie De doelgroep van Vorsten Royale bestaat uit de generatie die gebruik maakt van de traditionele media, zoals de televisie. Door gebruik te maken van het medium televisie zullen we een bredere doelgroep bereiken tijdens en rondom de kroning. Op televisie zal er een reclamespotje van Vorsten Royale verschijnen en we komen in beeld bij programma EÊnVandaag. Website De website verbindt alle mediakanalen met elkaar; de sociale mediakanalen verwijzen naar de website en het magazine, terwijl de website hoofdzakelijk het magazine ondersteunt.


S

cenario Weekplanning Algemene informatie Wij hebben de gehele periode ingedeeld in vier subperiodes. Deze periodes gaan in grote lijnen over bekendmaken, speculeren en terugblikken, beeldschetsen en verslaggeven. Tussen de periodes beeldschetsen en verslaggeven vindt de kroning plaats. Na iedere periode verschijnt een nieuwe editie van het magazine. Periode 1 (week 1 t/m 4) : Bekendmaken Vorsten zal haar lezers erop attenderen dat de kroning van Willem Alexander zojuist bekend gemaakt is. Deze periode zal alles in het teken staan van onze toekomstige koning. BiografieĂŤn, interviews en acties zullen aan het public geĂŻntroduceerd worden. Periode 2 (week 5 t/m 7): Speculeren en terugblikken Deze periode zal er worden teruggeblikt op de regeringsperiode van Beatrix en hoe haar kroning destijds verlopen is. Ook wordt er een voorzichtige stap gezet richting het vormen van een beeld van de aankomende kroning. Wat voor jurk zal Maxima bijvoorbeeld dragen tijdens de kroning? Periode 3: (week 8 t/m 10): Beeldschetsen Hoe zal de nieuwe regeringsperiode eruit komen te zien? Hoe zal Maxima haar taak als koningin vervullen? Vragen die in deze periode aan bod komen. Week 11: Kroning van Willem Alexander Via de website zullen exclusieve beelden van de kroning worden uitgezonden. Deze zijn te volgen via een livestream. Natuurlijk zullen er tijdens deze dag volop sociale media berichten worden geplaatst. Periode 4 ( 12 t/m 14): Verslaggeven Fotoreportages, samenvattingen en verslaggevingen over de kroning zullen in deze weken worden geplaatst.


Bekendmaking van de kroning

week 1

Televisie Reclamespotje In de week dat de kroning bekendgemaakt wordt, verschijnt er een reclamespotje van Vorsten Royale op de televisie. Mensen kunnen gebruik maken van de speciale actie: een jaarabonnement van Vorsten Royale voor €60,- in plaats van €77,35. Dit reclamespotje duurt 20 seconden. In het spotje is het tijdschrift te zien. Pagina’s worden omgeslagen en de beelden die in het blad staan, zullen bewegend zijn. Het spotje wordt uitgezonden op Nederland 1, 2 en 3 en verschijnt in de reclameblokken bij relevante televisieprogramma’s die enigszins te maken hebben met het koningshuis.

Website Bekendmaking huldiging Willem Alexander (op de website) Op de homepagina van vorsten.nl komt een artikel over de bekendmaking van de huldiging van Willem-Alexander. Dit artikel is al helemaal uitgetypt en moet nog maar een paar kleine aanpassingen ondergaan: Artikel Vandaag, (datum), is het zover. Eindelijk antwoord op de vraag die ons allen al een tijdje bezighoudt: Wanneer wordt Willem-Alexander gekroond? Om (tijdstip van aankondiging) uur werd bekendgemaakt dat WillemAlexander zal worden gehuldigd op (datum van geplande huldiging) in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Dezelfde plek waar zijn moeder destijds gekroond is. Dit historisch moment kunnen wij natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Willem-Alexander werd al vanaf jongs af aan opgeleid tot het koningschap. Zo haalde hij bijvoorbeeld zijn vliegbrevet bij de Rijksluchtvaarschool en had hij zijn dienstplicht vervult. Langzamerhand begon Willem-Alexander wat meer op de voorgrond


Prins Willem-Alexander loopt de jaarlijkse Paleiswacht-estafette. Fotograaf: Werry Crone

te treden en hij liet zich steeds meer zien aan het publiek, het volk. Hij bracht bezoeken aan gemeenten, provincies en maatschappelijke instellingen om zo meer kennis te vergaren. Willem-Alexander specialiseerde zich in het waterbeheer en interesseerde zich vooral voor sport. Verwacht wordt, dat net zoals bij de inhuldiging van Beatrix, WillemAlexander door u als nieuwe koning onthaald kan worden bij Paleis op de Dam.

Sociale media Twitter (@Vorsten_Royale) Er verschijnen berichten op Twitter die betrekking hebben op (de bekendmaking van) de kroning. “Zojuist is de datum bekendgemaakt dat WillemAlexander zal worden gehuldigd!” “Bezoek onze website voor meer informatie over de aankomende kroning van Willem-Alexander: http://www.vorsten.nl” “Een jaarabonnement op de Vorsten, nu voor maar €60,- ! http://www.abonnement.vorsten.nl/“


Facebook Op Facebook verschijnt een uitgebreid bericht over de bekendmaking van de kroning: Zojuist is bekendgemaakt dat onze kroonprins zal worden gehuldigd op (datum). Al lange tijd luidde de vraag wanneer Koningin Beatrix het stokje over zal geven en vandaag kregen wij het antwoord. Voor een uitgebreid verslag over de bekendmaking kunt u terecht op onze website: link


Een week na de bekendmaking

Deze week worden alle artikelen voor het magazine geschreven.

week 2

Magazine Interview Jan Hoedeman en Remco Meijer Jan Hoedeman en Remco Meijer zijn de schrijvers van de biografie ‘Willem IV – van prins tot koning’. Het boek is geschreven in 2010. In het blad magazine zal een vier pagina lang interview met beide heren worden geplaatst. De heren hebben meer dan honderden interviews gevoerd over het Koninklijk Huis en schrijven hierover in de Volkskrant. Levensloop van prins tot koning De tien belangrijkste punten uit het leven van Willem Alexander zullen in het magazine worden geplaatst. Deze levensloop wordt een grote tijdlijn met daaraan de belangrijkste punten gekoppeld. Zo’n punt zal bestaan uit een grote foto met daarbij een korte tekst (ongeveer drie á vier zinnen per item). De punten die zullen worden behandeld, zijn: 1. Geboorte 2. Eerste schooldag 3. Onderscheiden als Ridder in de Orde van de Gouden Leeuw van Nassau 4. Huwelijk met Maxima 5. Verlies van vader Claus in 2002 6. Eerste dochter Amalia geboren (2003) 7. Koninginnedagdrama 2009 8. Broer Friso raakt in coma 9. Bekendmaking kroning 10.

De kroning (toekomstbeeld schetsen)


Kleine Willem-Alexander op de schommel

Prins Claus speelt met zijn zoon Willem-Alexander op 31 juli 1968 in de tuinen van Kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche.

Kleine Willem - Alexander op de blokfluit

Sociale media Twitter (@Vorsten_Royale) Er zullen berichten op Twitter verschijnen die betrekking hebben op de kroning.

“In de volgende Vorsten: een levensloop van Willem-Alexander.”

“Bezig met een interessant interview met de schrijvers van dit prachtige boek pic.twitter.com/mD0JKYLDkk. Te zien in de volgende editie van Vorsten” (foto met cover van het boek) “Een jaarabonnement op de Vorsten Royale nu voor maar €60,-! http://www.abonnement.vorsten.nl/”


Twee weken na de bekendmaking

week 3

Website Gastenboek Op de website zal een gastenboek geopend worden waarop bezoekers hun succeswensen naar Willem-Alexander kunnen sturen of Beatrix kunnen bedanken voor alle jaren dat ze het land heeft geregeerd. Door simpel je naam en e-mailadres in te vullen, is het mogelijk jouw persoonlijke boodschap te posten. Mail & Winactie Via de website van Vorsten Royale kunt u meedoen aan de Mail & Winactie. Deze periode staat de actie geheel in het thema van de kroning. De prijs zal dan ook extra speciaal zijn, namelijk een luxe weekend voor twee personen in een kasteel overnachten. Bij de Mail & Win actie hoeft u alleen een aantal gegevens in te vullen en in week 9 zal de winnaar bekend worden gemaakt.

Sociale media Twitter (@Vorsten_Royale) Er zullen berichten op Twitter verschijnen.

“Mail & win een weekend in een luxe kasteel voor

twee personen! bit.ly/YnQdldA” (link naar mail&win actie)

“De tijd is daar, Willem-Alexander wordt gehuldigd! Laat hier jouw persoonlijke boodschap voor de toekomstige koning achter: bit.ly/YnQdldA” (link naar gastenboek)


Facebook Op Facebook verschijnt een foto van het prachtige kasteel van de Mail & Winactie. Bij de beschrijving van de foto staat de volgende tekst:

“Droomt u ervan een weekend in een kasteel als dit door te brengen? Door mee te doen met de Mail & Winactie maakt u kans op dit geweldige weekend. Ga naar: www.vorsten.nl/mail-en-win/�


Drie weken na de bekendmaking

Magazine

week 4

Deze week verschijnt het magazine.

Website Digitale versie levensloop van prins tot koning Op de website zal de levensloop, die in week 2 gemaakt is, ook te zien zijn. Alleen zullen de foto’s vervangen worden door filmpjes/ kleine reportages. Deze filmpjes moeten worden opgezocht in het archief. Als er geen bewegend materiaal beschikbaar is, zal er een diavoorstelling aan foto’s van het desbetreffende moment komen. Er wordt op de digitale versie geen gebruik gemaakt van getypte tekst, deze zal worden ingesproken en als muziek onder het filmpje worden gezet. Dezelfde punten zullen worden behandeld: 1. Geboorte 2. Eerste schooldag 3. Onderscheiden als Ridder in de Orde van de Gouden Leeuw van Nassau 4. Huwelijk met Maxima 5. Verlies van vader Claus in 2002 6. Eerste dochter Amalia geboren (2003) 7. Koninginnedagdrama 2009 8. Broer Friso raakt in coma 9. Bekendmaking kroning 10. De kroning (toekomstbeeld schetsen)


Sociale media Twitter (@Vorsten_Royale) Er zullen berichten op Twitter verschijnen. “Mail & win een weekend in een luxe kasteel voor twee personen! U heeft nog maar even, dus wees er snel bij! bit.ly/YnQdldA” (link naar Mail & Winactie)

“De nieuwe editie van Vorsten ligt nu in de winkel! Alles over de kroning!”

Facebook Er zal een bericht op Facebook verschijnen over de nieuwe uitgave van de Vorsten

“Een nieuwe editie van Vorsten Royale is een feit! Dit nummer staat geheel in het teken van de kroning. Wie is onze prins nu eigenlijk en hoe was de reactie van de toekomstige koning op het nieuws van de kroning? Lees het allemaal in de nieuwe Vorsten.”


Vier weken na de bekendmaking

week 5

Magazine Editie 2 komt uit in week 7 In week 7 komt editie twee van het magazine uit. Zorg ervoor dat deze week alle artikelen worden geschreven en geredigeerd: Artikel - De kroning van Beatrix In editie 2 van het magazine verschijnt er een artikel over de kroning van Koningin Beatrix. Hierbij wordt ook geïnformeerd over de toenmalige kroningsoproer in 1980. En hoe zal de kroning van Prins Willem Alexander verlopen? Toevoeging: Fotoreportage met foto’s van de vorige kroning. Onderstaand artikel met de afbeeldingen kan hiervoor gebruikt worden. Artikel – ‘Geen woning geen kroning’ Terugblik op de kroning van Beatrix. Op (datum) zal Willem-Alexander gekroond worden. Dit betekent dat Máxima koningin genoemd mag worden. We zijn natuurlijk allemaal erg nieuwsgierig hoe de kroning gaat verlopen. We verheugen ons erop! Natuurlijk verkeren wij nu in een andere maatschappelijke situatie dan 32 jaar geleden tijdens de kroning van Beatrix. We gaan er zeker vanuit dat de kroning van Prins Willem-Alexander zeer feestelijk en erg prachtig zal zijn! De huldiging van Beatrix op 30 april 1980 stond meer bekend als het kroningsoproer. Grote maatschappelijke onrust resulteerde in een veldslag tussen krakers en de gezaghebbenden. Hoe verliep dit ook alweer? We blikken terug. “30 april moet een feestelijke dag worden. Elementen die zouden proberen die dag te maken tot een dag van rellen, kan ik niet aanvaarden.” Aldus Hans Wiegel; destijds minister van Binnenlandse Zaken. Het gezag werd breed ingezet en voorbereid op de kroning van Beatrix, vanwege de roerige tijden in Amsterdam. Tienduizenden politiemannen en militairen werden ingezet voor handhaving. Schutters op de daken, en het luchtruim boven de stad was verboden gebied. In 1980 was er sprake van grote woningnood en er was een kraakbeweging actief. Zij hervormden 30 april - de dag van de kroning - tot actiedag onder de strijdkreet: Geen woning, geen kroning’.


De dure kroning tegenover de grote hoeveelheid daklozen, zorgden voor veel woede en onrust. De kraakbeweging riep mensen op om tot een massale kraakdag op 30 april 1980. In de straten ontstonden enorme veldslagen, het ging er zeer heftig aan toe. De mobiele eenheid kon op het nippertje voorkomen dat de krakers zich massaal zouden verplaatsen naar de Dam waar ze de plechtigheid in de Nieuwe Kerk zouden gaan verstoren. Tijdens de inhuldigingstoespraak van Beatrix zijn er op de achtergrond geluiden te horen van helikopters en sirenes. Naast de inhuldiging vond de balkonscène ook plaats. De kroning van Beatrix in 1980 staat nog steeds beter bekend als ‘het kroningsoproer’: één van de grootste ordeverstoringen in de Nederlandse geschiedenis in vredestijd. Eén van de eerste publieke activiteiten van Koningin Beatrix bestond uit een bezoek aan de gewonde ME’ers in ziekenhuizen, een dag na de inhuldiging…


Artikel - Het koningschap van Beatrix Daarnaast verschijnt er nog een algemeen artikel over het koningschap van Koningin Beatrix. Toevoeging: Tijdlijn Koningin Beatrix. Modereportage - Wat zullen Maxima en Beatrix dragen tijdens de kroning? Ga in gesprek met stilisten en ontwerpers. Wat denken zij dat Maxima en Beatrix gaan dragen? Mรกxima wordt immers koningin! Publiceer interessante delen van dit interview. Een belangrijke toevoeging: Fotoreportage van kroningen wereldwijd. Laat kleding zien van kroningen in andere landen. Herinnering: Mail & Winactie Plaats een herinnering in het magazine. De abonnee heeft nog vier weken om mee te doen met de Mail & Winactie. Plaats onderstaand bericht, of een soortgelijk bericht. Bericht: Vorstelijk behandeld worden tijdens de kroning in Kasteel Havezathe met vriend of vriendin? Tegelijk kunt u de kroning live op een groot scherm meemaken! Alle abonnees van Vorsten Royale hebben nog een maand om aan de Mail & Winactie deel te nemen en kans te maken op deze vorstelijke prijs! Kijk op de website voor deelname aan de actie en meer informatie.

Toevoegen: een foto van het kasteel waar de winnaar mag verblijven.


Willem- Alexander met speelgoedauto’s

Website Zorg ervoor dat het nieuws dat deze week op de website verschijnt vooral in het teken staat van de naderende kroning van Prins WillemAlexander. In verband met de kroning blikken we terug op eerdere kroningen, in het bijzonder op die van Koningin Beatrix. Nieuwsbericht Kondig met een nieuwsbericht op de website aan dat Vorsten Royale Editie 1 (week 4) in de winkel ligt. Daarbij kan worden vermeld dat er veel informatie in staat over de bekendmaking van de kroning van Prins Willem-Alexander. Verwijs ook naar de tijdlijn van Prins WillemAlexander in het magazine. •

Link op de website naar de levensloop ‘van prins tot koning’ in het Magazine (editie 1).

Herinnering: Mail & Winactie Maak bekend dat de Mail & Winactie nog vier weken loopt. Plaats onderstaand bericht, of een soortgelijk bericht. Bericht: Vorstelijk behandeld worden tijdens de kroning in Kasteel Havezathe met vriend of vriendin? Tegelijk kunt u de kroning live op een groot scherm meemaken! Alle abonnees van Vorsten Royale hebben nog een maand om aan de Mail & Win-actie deel te nemen en kans te maken op deze vorstelijke prijs! Klik hier en doe nu mee. Toevoegen: een foto van het kasteel waar de winnaar mag verblijven.


Sociale media Gebruik de sociale media voor verwijzingen naar de website en de magazines Editie 1 en 2. Editie 2 ligt nu in de winkel, Editie twee verschijnt over twee weken, in week 7. Onderstaande voorbeeldberichten kunt u gebruiken. • Mail & Winactie Over vier weken wordt de winnaar van de Mail & Win-actie bekendgemaakt. Publiceer via de sociale mediakanalen dat abonnees nog vier weken hebben om aan deze actie mee te doen. Onderstaande teksten kunnen hiervoor worden gebruikt op Facebook en Twitter. Plaats bij deze berichten een foto van het kasteel waar de winnaar mag verblijven en link naar de website. • • •

Gastenboek: link naar het gastenboek op de website. Link naar een artikel in Magazine Editie 1: Levensloop Willem- Alexander

Facebook Vorstelijk behandeld worden tijdens de kroning in Kasteel Havezathe met vriend of vriendin? Tegelijk kunt u de kroning live op een groot scherm meemaken! Alle abonnees van Vorsten Royale hebben nog een maand om aan de Mail & Winactie deel te nemen en kans te maken op deze vorstelijke prijs! Kijk op de website voor meer informatie. Link

Heeft u de levensloop van Prins Willem-Alexander al bekeken in het Magazine 1? Lees ook het interview met Jan Hoedeman en Remco Meijer, beide schrijvers van de biografie ‘Willem IV – van prins tot koning’ uit 2010.


Over 1,5 maand vindt de kroning van Prins WillemAlexander plaats. Wilt u er meer over weten? Lees het in de Vorsten Royale! Over twee weken komt het nieuwe blad uit, waarin we terugblikken op het koningschap van Beatrix e.d.

Twitter (@Vorsten_Royale) Nog 4 weken om mee te doen met de Mail & Win actie! Win een vorstelijke behandeling. Meer informatie: link Over 1,5 maand vindt de kroning plaats van Prins Willem-Alexander! Kijk op onze website voor de Mail & Winactie. Link Ga nu naar onze website vorsten.nl en laat een persoonlijke boodschap voor Prins W-A en Koning Beatrix achter in het gastenboek! #kroning Prins Willem Alexander in zijn jongere jaren. Over zes weken wordt onze kroonprins gekroond! Plaats bij dit bericht een foto van Prins Willem-Alexander in zijn jongere jaren.


Vijf weken voor de kroning

week 6

Website Artikel op website: De rol van Prins Claus Besteed deze week aandacht aan de rol en positie van Prins Claus. In het begin was hij niet erg populair, terwijl hij later één van de meest populaire leden van het koningshuis werd! Publiceer een artikel op de website over Prins Claus, voeg zijn levensloop toe. Kern: Tijdens het huwelijk van Beatrix en Claus in 1966 ontstonden er al rellen. In eerste instantie was Prins Claus niet erg populair bij het volk, maar naarmate het volk hem beter leerde kennen veranderde dit. Hij werd beschouwt als één van de meest populaire leden van het koningshuis. Toevoeging: Beelden van Prins Claus. •

Kondig bij dit artikel aan dat het magazine volgende week uitkomt en dat er onder andere een artikel in verschijnt over de kroning van Beatrix en de bijkomende rellen.

Artikel - Mode Besteed op de website aandacht aan mode, met een koninklijk tintje, maar wel geschikt voor de lezer. Inspireer de lezer, vooral met aantrekkelijke foto’s. Kondig bij dit artikel aan dat het magazine volgende week uitkomt en dat er onder andere een artikel verschijnt over mode: wat zullen Máxima en Beatrix dragen tijdens de kroning? Interview met stilisten en ontwerpers. Toevoeging: Fotoreportage van kroningen wereldwijd. Nieuwsbericht Plaats een nieuwsbericht op de website over de nieuwe Vorsten Royale. Onderstaand een voorbeeldbericht: ‘De nieuwe Vorsten Royale editie 2 komt eraan! Vanaf volgende week ligt hij in de winkel. We zullen terugblikken op het koningschap van Koningin Beatrix. Natuurlijk zal deze editie van Vorsten Royale veel aandacht besteden aan de kroning van Prins Willem Alexander. Wat zullen Maxima en Beatrix dragen tijdens de kroning? Daarnaast kunt u genieten van een mode-fotoreportage met prachtige jurken van voormalige kroningen wereldwijd.’


Mail & Winactie Maak bekend dat de Mail & Winactie nog drie weken loopt. Plaats onderstaand bericht, of een soortgelijk bericht. Vorstelijk behandeld worden tijdens de kroning in Kasteel Havezathe met vriend of vriendin? Tegelijk kunt u de kroning live op een groot scherm meemaken! Alle abonnees van Vorsten Royale hebben nog drie weken om aan de Mail & Winactie deel te nemen en kans te maken op deze vorstelijke prijs! Klik hier en doe nu mee. Toevoeging: een foto van het kasteel waar de winnaar mag verblijven.

Sociale media Gebruik de sociale media voor verwijzingen naar de website en verwijs in het bijzonder naar de nieuwe Vorsten Royale Editie 2, deze komt volgende week uit. Onderstaande voorbeeldberichten kunt u gebruiken. • • • •

Verwijzen naar artikel over prins Claus op de website Verwijzen naar mode op de website Verwijzen naar de nieuwe Vorsten Royale Verwijzen naar Mail & Winactie

Facebook In eerste instantie was Prins Claus niet erg populair bij het volk, maar naarmate het volk hem beter leerde kennen veranderde dit. Hij werd beschouwt als één van de meest populaire leden van het koningshuis. Lees meer hierover in het artikel op onze website: link


De nieuwe Vorsten Royale ligt vanaf volgende week weer in de winkel! De kroning van Prins WillemAlexander staat natuurlijk centraal. We blikken terug op het koningschap van Beatrix en de koningsoproer tijdens haar kroning in 1980. Geniet van de modereportage van kroningen in het verleden. Vorstelijk behandeld worden tijdens de kroning in Kasteel Havezathe met vriend of vriendin en de kroning live op een groot scherm meemaken? Alle abonnees van Vorsten Royale hebben nog drie weken om aan de Mail & Win actie deel te nemen en kans te maken op deze vorstelijke prijs! Kijk op de website voor meer informatie. Link

Twitter (@Vorsten Royale) Prins Claus was nooit erg populair, maar dit veranderde naarmate het volk hem beter leerde kennen. Lees meer op onze website: link Meer weten over Prins Claus en zijn periode als prins? Kijk op onze website! Link Mode met een koninklijk tintje? Chique, maar betaalbaar? Kijk op onze website: Link De nieuwe Vorsten Royale ligt vanaf volgende week weer in de winkel! Veel interessante artikelen over de eerdere kroningen, dit in verband met de naderende kroning van Prins Willem-Alexander.


Vier weken voor de kroning Magazine

week 7

Deze week verschijnt het Magazine: terugblikken Beatrix

Website Plaats op de website vooral berichten gerelateerd aan het nieuwe Magazine Editie 2. Nieuwsbericht Plaats een nieuwsbericht op de website over de nieuwe Vorsten Royale. Onderstaand een voorbeeldbericht: De nieuwe Vorsten Royale ligt in de winkel! We blikken terug op het koningschap van Koningin Beatrix. En wat zullen Máxima en Beatrix dragen tijdens de kroning? Wij gaan in gesprek met stylisten en ontwerpers. Daarnaast kunt u genieten van een modefotoreportage met prachtige jurken van voormalige kroningen wereldwijd. Fotoreportage Er zullen foto’s verschijnen van kroningen wereldwijd op de website. Zo kunt u zich alvast verheugen op de kroning van Prins WillemAlexander. • Kondig bij dit artikel aan dat er in het Magazine eveneens een artikel te vinden is over mode: wat zal Máxima dragen? En Beatrix? Vermeld dat het magazine nu in de winkel ligt. Mail & Winactie Maak bekend dat de Mail & Win actie nog twee weken loopt. Plaats onderstaand bericht, of een soortgelijk bericht. Bericht: Vorstelijk behandeld worden tijdens de kroning in Kasteel Havezathe met vriend of vriendin? Tegelijk kunt u de kroning live op een groot scherm meemaken! Alle abonnees van Vorsten Royale hebben nog maar twee weken om aan de Mail & Win actie deel te nemen en kans te maken op deze vorstelijke prijs! Klik hier en doe nu mee. Toevoeging: een foto van het kasteel Havezathe


Beatrix als baby met haar moeder

Sociale media Gebruik de sociale media voor verwijzingen naar de website en vestig in het bijzonder de aandacht op het nieuwe magazine Editie 2, die nu in de winkel ligt. Verwijs ook naar artikelen op de website. Ook zullen er deze week veel foto’s verschijnen van vorsten en prinsen in hun jongere jaren, zoals Koningin Beatrix, Prins Claus, Koningin Juliana, e.d., met een kort tekstje erbij. Nu volgen voorbeeldberichten. Wij willen u er graag op wijzen om variatie aan te brengen in de berichten die worden geplaatst. • •

Verwijs naar de nieuwe Vorsten Royale Verwijs naar de website

Facebook De nieuwe Vorsten Royale ligt nu in de winkel! In verband met troonswisseling zullen we in deze editie afscheid nemen van Beatrix als koningin. U leest over haar koningschap en over de heftige kroningsoproer tijdens haar huldiging. Vorstelijk behandeld worden tijdens de kroning in Kasteel Havezathe met vriend of vriendin en de kroning live op een groot scherm meemaken? Alle abonnees van Vorsten Royale hebben nog maar twee weken om aan de Mail & Win-actie deel te nemen en kans te maken op deze vorstelijke prijs! Kijk op de website voor meer informatie.


Twitter (@Vorsten Royale)

Het nieuwe magazine van Vorsten Royale ligt nu in de winkel! Kijk op onze website voor een modereportage van kroningen wereldwijd! In het nieuwe magazine: wat zullen Maxima en Beatrix dragen tijdens de kroning? Stylisten aan het woord. Over een maand vindt de kroning plaats van Prins Willem-Alexander! Hoe gaat u hier invulling aan geven? Link Mail & Winactie U heeft nog maar twee weken om mee te doen met de Mail & Winactie! Vergeet het niet: doe mee en maak kans op een vorstelijk weekend in een kasteel met een partner naar keuze! Prins Claus in zijn jongere jaren, erg aandoenlijk vindt u niet? Toevoeging: foto prins Claus

Claus als soldaat


Drie weken voor de kroning

week 8

Magazine Artikel Máxima Naast de actuele berichten rondom de inhuldiging, komt er in het laatste magazine dat voor de kroning uitkomt (week 10) ook een artikel over Máxima. Onderstaand artikel met de afbeeldingen kan hiervoor gebruikt worden. Máxima, portret van een aanstaande koningin Over een paar weken is het zover, na de kroning van Prins WillemAlexander zal Máxima voortaan worden aangesproken met koningin. Hoe zag haar leven als prinses, als echtgenote, als moeder en als carrièrevrouw er ook al weer uit? In de hoofdstad van Argentinië, Buenos Aires, kwam Máxima Zorreguieta op 17 mei 1971 ter wereld. Ze werd geboren als de eerste dochter van Jorge Zorreguieta en Maria del Carmen Cerruti, later kreeg Máxima nog twee broertjes en een zusje erbij; Martín, Juan en Inés. De drie halfzussen Dolores, María en Angeles komen uit een eerder huwelijk van haar vader. In het voorjaar van 1999 kwamen Willem-Alexander en Máxima elkaar voor het eerst tegen op de jaarlijkse Féria van Sevilla. De vonk sprong niet meteen over. ‘Ik vond niks van hem’, zei Máxima over de eerste ontmoeting tussen haar en Willem-Alexander. Maar toch kwam er een tweede ontmoeting, want enkele weken na de Féria zocht Willem-Alexander Máxima op in New York. Eind van de zomer van dat jaar verhuisde Máxima naar Brussel en kreeg Nederland van deze liefdesrelatie te horen. 2 februari 2002 was de grote dag van dit paar. Job Cohen, de toenmalige burgemeester van Amsterdam, voltrok het huwelijk in de Grote Zaal van de Beurs van Berlage in Amsterdam. Door dominee Carel ter Linden werd het huwelijk kerkelijk ingezegend in de Nieuwe Kerk van Amsterdam. De welbekende ‘traan’ van Máxima tijdens het nummer ‘Adios Nonino’, gespeeld door Carel Kraayenhof, staat bij iedereen op zijn netvlies gebrand. Nog geen jaar later kwam op 7 december 2003 het eerste kind van Prinses Máxima en Prins Willem-Alexander ter wereld, kroonprinses Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria. Op 26 juni 2005 werd het


prinsesje Alexia Juliana Marcela Laurentien geboren en op 10 april 2007 volgde prinses Ariane Wilhelmina Máxima Ines. Als adviseur finaciële diensten voor de Verenigde Naties, haar werkzaamheden voor het Oranje Fonds en op het gebied van financiële educatie zorgen voor een drukke agenda, maar ook voor veel voldoening. Hierop zegt de Prinses: ‘Ik vind alles leuk. Ik vind niet dat ik geleefd word, het geeft meer energie dan het energie kost. En ik bepaal de agenda.’ Ook vertelt ze dat ze waarschijnlijk hetzelfde soort werk had gedaan als ze prins Willem-Alexander niet had ontmoet. „Ik ben heel idealistisch in de commerciële wereld gestapt. Ik ben economie gaan studeren om mijn steentje bij te dragen.” Binnenkort staat er weer een nieuwe verandering voor de deur, al verwacht Prinses Máxima niet dat er zoveel zal veranderen nadat ze koningin is geworden. ‘Ik zal mijn man bijstaan als hij koning wordt, maar ik word zelf geen staatshoofd’, vertelde de prinses. Ook zijn er geen speciale dingen die ze nog wil bereiken. ‘Ik vind het al geweldig als ik alles wat ik nu doe, goed doe.’


Sociale media • Mail & Winactie Volgende week wordt de winnende abonnee van de Mail & Win actie bekendgemaakt. Verkondig via de sociale mediakanalen dat de abonnees nog maar één week hebben om aan deze actie mee te doen. Onderstaande teksten kunnen hiervoor overgenomen worden op Facebook en Twitter. Plaats de berichten een foto van het kasteel waar de winnaar mag verblijven. Facebook Prikkel op Facebook alvast de mensen over het nieuwste magazine van Vorsten Royale. Plaats hierbij een mooie foto van Prinses Màxima. Dit kan er één zijn uit het magazine. Over een paar weken is het zover, na de kroning van Prins Willem-Alexander zal Máxima voortaan worden aangesproken met Koningin. Hoe zag haar leven als prinses, als echtgenote, als moeder en als carrièrevrouw er ook al weer uit? Lees het over twee weken in de nieuwste Vorsten Royale! Vorstelijk behandeld worden tijdens de kroning in Kasteel Havezathe met vriend(in) of partner, wie wilt dat nou niet? Alle abonnees van Vorsten Royale kunnen nog één week meedoen aan de Mail & Winactie en kans maken op deze vorstelijke prijs! Kijk op de website voor meer informatie. Twitter (@Vorsten_Royale) De berichten op Twitter zullen gaan over het verschijnen van het artikel in het magazine Vorsten Royale.

Benieuwd naar het portret van de aanstaande koningin? Lees het in het magazine

Nog één week voordat de Mail & Win actie wordt gesloten. Doe mee en maak kans op een vorstelijk weekend in een kasteel!


Twee weken voor de kroning

week 9

Website Winnaar Mail & Winactie Deze week staat in het teken van de Mail & Winactie. Kies één van de ingestuurde mails van abonnees voor deze actie en check of dit persoon écht een abonnee is. Mocht dit allemaal kloppen, dan is dit de gelukkige winnaar. De bekendmaking wordt deze week gefilmd. Let op: het filmpje wordt volgende week op de website getoond. Bekijk het voorbeeld en lees het scenario voordat er gefilmd wordt. Scenario De hoofdredacteur van Vorsten Royale gaat op een zonnige zaterdagmiddag langs bij de winnaar van de Mail & Winactie om haar de prijs te overhandigen. EXT. Amaliastraat, Utrecht – DAG Hoofdredacteur van Vorsten Royale, Justine Marcella, loopt door de Amaliastraat en vertelt dat ze de winnaar van de Vorsten Royale Mail & Winactie bekend gaat maken. Ze belt aan. INT. Woonkamer, Utrecht - DAG Rosanne Rietveld (28) zit aan tafel in haar woonkamer en leest in het blad Vorsten Royale. Ze hoort de bel en schrikt op. Ze legt het blad opzij en loopt naar de voordeur. EXT. Amaliastraat, Utrecht – DAG De deur wordt geopend en hoofdredacteur Justine overhandigt de cheque van de Mail & Winactie. Rosanne heeft een luxe weekend voor twee personen in kasteel Havezathe gewonnen en is erg blij!


Kroning Juliana 1948

Sociale media f Facebook Verkondig op Facebook en Twitter dat de winnaar van de Mail & Winactie is gekozen en dat de mensen volgende week het filmpje kunnen bekijken om er achter te komen wie het is.

De winnaar van de Mail & Winactie met het luxe weekend in kasteel Havezathe is gekozen! Bekijk volgende week ons filmpje en kom er achter wie zich tijdens de kroning vorstelijk laat behandelen! Twitter (@Vorsten_Royale) De winnaar van de Mail & Winactie is gekozen! Bekijk volgende week het filmpje!


week 10

Eén week voor de kroning

Website Wanneer de Vorsten Royale editie drie in de winkel ligt, kan onderstaand bericht op de website geplaatst worden. (vervang de foto voor de juiste cover) De nieuwe Vorsten Royale ligt in de winkel! Met onder andere: • • • • •

Nog een week voor de kroning Hoe ziet deze grote dag eruit? De rol van Màxima Het pensioen van Beatrix én het laatste nieuws rondom de huldiging

Bekendmaking filmpje De winnaar van de vorstelijke prijs van de Mail & Win actie is bekend en het filmpje waarin de winnaar bekend wordt gemaakt is af. Onderstaande tekst kan op de website in een bericht worden opgenomen. ‘Na al die weken is het eindelijk zover. De winnaar van de Mail & Win actie is bekend… De gelukkige abonnee die zich samen met een vriend(in) of partner vorstelijk laat behandelen tijdens de kroning van kroonprins Willem-Alexander is… (naam)! Van harte gefeliciteerd! Bekijk onderstaand filmpje hoe deze Koninklijke prijs bekend is gemaakt bij de winnaar.’


Sociale media f

Facebook Op Facebook wordt ook verteld dat het nieuwste magazine van Vorsten Royale nu in de winkel ligt. Hierbij wordt een foto geplaatst van de cover van deze editie. Nog één week voor de kroning van Kroonprins Willem-Alexander, lees er alles over in de nieuwste Vorsten Royale. Vanaf nu te vinden in de winkel!

Via het kanaal Facebook wordt natuurlijk ook bekend gemaakt dat over één week Vorsten Royale aanwezig is bij de kroning en dat er live meegekeken kan worden via de website. Over één week is het zover, kroonprins WillemAlexander zal worden gekroond. Vorsten Royale is aanwezig tijdens deze inhuldiging. Kijk live mee via onze website! Link Gebruik onderstaande tekst om de prijswinnaar op facebook bekend te maken. Voeg hier het filmpje onder de tekst toe. De winnaar van de Mail & Win actie is bekend… Bekijk het filmpje wie de gelukkige abonnee is die zich samen met een vriend(in) of partner vorstelijk laat behandelen tijdens de kroning van kroonprins Willem-Alexander is. Van harte gefeliciteerd!


Twitter (@Vorsten_Royale) Ook op Twitter wordt verteld dat het nieuwste magazine van Vorsten Royale nu in de winkel ligt. Hierbij wordt een foto geplaatst van de cover van deze editie. Het nieuwste magazine Vorsten Royale ligt nĂş in de winkel! #VorstenRoyale

Via Twitter wordt er bekend gemaakt dat Vorsten Royale volgende week bij de kroning is en dat er live via de website meegekeken kan worden. #VorstenRoyale is volgende week aanwezig bij de #kroning van onze kroonprins. Kijk live mee via de website!

Dit bericht op twitter gaat over het bekendmaken van de winnaar van de Mail & Win actie van Vorsten Royale. De winnaar van de vorstelijke prijs van de Mail & Win actie is bekend‌ Bekijk hier het filmpje! Link naar de website


Tijdens de kroning

week11

Televisie In de week van de kroning zal Vorsten Royale deel uitmaken van het programma EenVandaag op de zender AVRO en TROS. EenVandaag is een nieuws- en actualiteiten programma dat te zien is op Nederland 1 van maandag tot en met zaterdag om 18:15 uur. In dit programma is Vorsten Royale drie minuten in beeld over de extra camera die wij inzetten met toestemming van de Koninklijke familie. Men krijgt hierdoor exclusieve beelden van de kroning. Deze beelden zijn te zien tijdens de kroning via de website. Door deze vorm van exclusiviteit te creëren is Vorsten Royale weer op haar plek. In het woordenboek betekent een vorst, heerser. Dit magazine gaat ook over de heerser en de familie van Nederland. Dit blad staat dus een tree hoger dan andere magazines en dat moeten we ook uitstralen.

Magazine ARTIKEL (voor in het magazine in week 13) Máxima na de inhuldiging Twee weken geleden was de huldiging van Koning Willem de vierde. Het was een mooie dag om nooit meer te vergeten. De hele bevolking vierde feest. De prins is nu een koning, hoe reageert Máxima op deze gebeurtenis? Op dit moment kunnen we dit artikel niet verder schrijven, we weten nog niet hoe het Máxima vergaat na de kroning. Dit artikel zal afgeschreven worden na de gebeurtenis.


Sociale media Twitter (@Vorsten_Royale) Er zullen op Twitter verschillende berichten verschijnen over de kroning.

Vandaag is de officiĂŤle kroning van Prins WillemAlexander #kroning Vorsten Royale is op bezoek bij @EenVandaag #kroning Link

Bekijk mee naar onze exclusieve beelden tijdens de #kroning van onze kroonprins! Link

Facebook Er zullen uitgebreide bericht op Facebook verschijnen over de kroning. Vandaag de kroning van Prins Willem-Alexander. Een spannende dag voor de Koninklijke familie en de inwoners van Nederland. De kroning is te zien op vele zenders op de televisie. Wilt u toch stiekem meer zien van deze geweldige dag, bekijk dan hier de exclusieve beelden.

Live exclusieve beelden van de kroning van Prins Willem-Alexander


De week na de kroning

week12

Magazine Fotoreportage In de week na de kroning zal er een terugblik zijn op de kroning. In het magazine zal er een fotoreportage komen van de kroning Juliana – Beatrix en ook van de kroning Beatrix – Willem Alexander.


Deze foto’s hebben we gevonden in het archief, deze zijn gemaakt tijdens de kroning toen Juliana aftrad en Beatrix koningin werd. De fotobeelden van vroeger zijn geschoten van verschillende kanten en er is gespeeld met licht en schaduw. De fotobeelden die geschoten moeten worden tijdens de kroning van Willem Alexander zouden ongeveer op dezelfde manier gemaakt worden, zodat de fotoreportage van vroeger en nu goed in beeld komt.

Website Filmpje Deze week is er een terugblik op de vorstelijke prijswinnaar die mocht deelnemen in het kasteel Havezathe om de kroning exclusief en uitgebreid te beleven. Via een filmpje die te zien is op www.vorsten.nl/terugblik zal de volgende beelden in beeld komen: • • • • • • • •

Het kasteel Havezathe De omgeving Het vorstelijke buffet Champagne en cocktails De ridderzaal waar het zich afspeelt De vele mensen die er zitten Het bioscoopscherm De vorstelijke kledij van personen

Sociale media Twitter (@Vorsten_Royale) Er zullen berichten op Twitter verschijnen. Na de kroning kunt u toch nog even na genieten op www.vorsten.nl/terugblik


Tweede week na de kroning

week13

Magazine In deze week zal het magazine uitkomen in het teken van ‘WillemAlexander als koning!’

Sociale media Twitter (@Vorsten_Royale) De berichten op Twitter zullen gaan over het verschijnen van het artikel in het magazine Vorsten Royale, de kroning en de verschijning van het Magzazine.

Willem-Alexander als Koning! Lees dit artikel in het magazine Vorsten Royale #Vorsten#VorstenRoyale

Facebook Er zullen een uitgebreide berichten op Facebook verschijnen over het Magazine in het teken van ‘Willem-Alexander als koning!’

Deze week ligt het nieuwe magazine in de winkel of op je deurmat. Het staat in het teken van ‘WillemAlexander als koning!’ Ben jij ook zo benieuwd hoe het hem vergaat en hoe Máxima er tegenaan kijkt?

Draaiboek Kroning Willem Alexander  
Draaiboek Kroning Willem Alexander  
Advertisement