Page 1

Nr. 6

Årgang 28

Torsdag 3. oUober

No?"p.s Hj_

rges Handelshøyskoles Studentforening

~

,dø'

. .

Løssalg kr. 3;

i)

B1SU(ifE19.;T

7 DKT. 1

,

Q

Sparket t ra styret r( U Ørjan Raknes Nilsen ble sparket som infoa.ssistent i UKEN fordi han ~.kal bli far i desember. Det er de ytre omstendighetene i en personalsak som ikke er UKEN verdig. Hvilke kriterier som ligger bak den dramatiske avgjørelsen har dE~t ikke lykkes Bulle d bringe pd det rene. UKEstyret har fd kommentarer utover det som stdr I pUKB. Dermed md vi holde oss tU det de to partene sier til UKENs eget informasjonsorgan. Mer om denne sak,en utenfra betraktet pdside5

(

"-

fordi han skal bli -jeg hadde veldig lyst til å fortsette som infoassistent, for jeg føler selv at jeg kunne klare ' å kombinere jobben med farsrollen· ørjan Raknes Nilsen

Dryppende våt.

.vi torde ikke ta sjansen på å ha ørjan i jobben som infoassistent, når han nå blir far for første gang· Lina Sjø/ie, infosjef

Et kull uten

EROTIKK BALL (ER) Brannfakkel på side 17 ,

Brannfakkel på side 17


2

K7-BULLETIN 03.10.1991

FINGEREN NED Stikk fingeren i jorden, UKEN! UKE-styret har mistet bakkekontakten. Sett på bakgrunn av det arbeidet som UKEstyret allerede har nedlagt, og ikke 'minst det arbeidet som ligger foran dem, forstår jeg godt at de ønsker å skape et så godt produkt som mulig. Men ikke mist perspektivene! UKEN er ingen storbedrift, men en ideell organisasjon basert på den enkeltes dugnadsinnsats. Formålet med UKEN er enkelt sagt studentmiljø: Mest

mulig opplevelse i form av slit, samhold, kultur og moro for flest mulig. Dette står i grell kontrast til å sparke en motivert medarbeider, fordi UKEstyret mener at de, bedre enn mannen selv, kan bedømme hvorvidt han kan kombinere rollen som far og info-assistent. Hva slags mennesker er det UKEN ønsker seg? Programmerbare UKEN-roboter? Jeg er redd UKE-styret kommer . til å måtte slite med konsekvensene av sin avgjørelse.

HODET Opp

Få hodet opp fra sanden, KKU! Leder i KKU, Thomas Bjørnskau, var forleden innom styreromrrlet for å undersøke mulighetene for å avlyse høstballet. Årsak: Manglende interesse blant studentene. Dette er minste motstands vei, og det er en vei som KKU ikke kan være bekjent av å følge. ,D a oppslutningen i første runde ikke ble slik som KKU hadde forventet, burde de istedet for å vurdere høstballets eksistens, tråkket til med maksimal markedsføring. Mere fra en surmaget redaktør: Tema-

partyet hadde rett og slett ikke nok tema. Det å arrangere en slik tema-fest er en frivillig sak fr~ KKUs side, det er ingen skrevne (eller t\~ l·e vne) lover som krever det. Men når man først går ut og inviterer til fest, bør man holde det man lover. Etter min mening burde tema-festen legges til Homecoming, der det nye konseptet allikpvel skal innvies. rørig ros til KKU for en fm høst så langt, arrangementsmessig såvel som værmessig.

STUDENTENE 'SOM SAN-G

Og solen gikk pagapgen o

Seksmånedersregnbygen har begynt, og Bulle markerer begivenheten med et vått og fuktig nummer. Til tross for dette har Bulle-uken vært svært tørr. Fra den sosiale ørkenen har vi derfor bare dette å meddele: SPUFF (Salgbare Pupper Utgjør Flott Fasade) og GUFF (Genitalier Utgjør Flott Fasade) har innledet samkvem. Ved sine respektive ledere, SIlJE øVERAs og NILS OVE IQERSTAD, møttes de to særinteresseorganisasjonene på IKEA forleden. Silje og Nils Ove oppdaget en felles interesse·for møbler og interiør, og de to lederne fant det naturlig å gå sammen om et familiekort. Sist fredag var det en svært tisk brannøvelse på atleberg. Da øvelsen var over, gråt brannfolkene av skuffelse og sinne: Ingen hadde tatt alarmen og røyken II orlig, og brannvesenet \:J e komme på eget initiativ. De fleste brannveiene var . også sperret av kjøleskap, dykkerutstyr, lakksko, markedsføringsbøker o.a. I en sådan stund var det godt at noen tok saken alvorlig: FREDRIK AMIAND (4. kull) rykket i stor fart ut fra hybelen sin. Iført gassmaske var han beredt på det meste - ikke minst å redde jomfruer i nød. Så langt har høststormene vært sterkere enn valgvindene. Men nå har vi tydeligvis kommet til et vendepunkt~ INGUN STRAY SPE-

Det er mange som har fått hodet sitt kuttet av denne gangen, men så har de også stukket det (hodet) langt frem. Kritikk har ingen egenverdi, det er ikke et mål i seg selv å forarge eller provosere frem debatt. Men dersom det er noe å sette fmgeren på, er det vår soleklare rett og plikt å formidle dette til leserne. Og denne gangen har vi altså funnet saklige, og ikke surmagede, grunner til kritikk. Faren med kritikken er at den kan virke destruktiv, og ikke konstruktiv slik den er tiltenkt. Vi håper at ingen lar seg skremme fra engasjement fordi de er redde for kritikk, men at dette tvertimot

K7-Bulletin er utgitt av Norges Handelshøyskoles Studentforening Hellev. 30 Telefon 25 80 07

fører til at flere får øynene opp for verdien av å gjøre en innsats. ' . Og mens vi er inne på dette med engasjement. ·De risikable- sang om solidaritet: ./ Romania og i Berlin der alleforoenter, å børe vårens melodifra årets studenter.. I det daglige blir det ofte med sangen. Hva om vi en gang i mellom hevet blikket over våre temapartyer, investeringsforslag og UKE-intriger? (tilfeldige utvalgte begivenheter). Jeg har en drøm om at foreningsmøtet også kan bli et organ for debatt og samfunnsengasjerte meningsutvekslinger. Kanskje vi kan gjenoppleve 70-årenes avskyresolusjoner som ble forfattet på foreningsrnøtene?

Redaksjon: Per Eikrem Christian Jomaas Espen Marcussen Jan Th. RØnning Einar Gisholt Lars Marius Furu Arne-Petter Sanne Erichsen

Kristin Paus Hege Sinding Charlotte Hartvigsen Cecilie Melland LarsMarius B. Furu Inger-Elise R. Nordang (foto) Stephane Abouaf (foto)

. TALEN har lansert .Stratossom kjernestyrealtemativ, proppfullt av kjernekarer og kvinner.

takten mellom Nllli og resten av verden. Den kvinnelige lederen av oStratos- har allerede startet markedsføringen av seg selv og sitt alternativ. Fredag snakket hun mye med OLE JACOB SVÆRK i

Halloi. Sammen prøvde de sannsynligvis å fmne ut hvordan ·Stratos- kan vinne valget ved hjelp av Hallois ablegøyer. Og me'!s vi er inne på dette med Halloi: Den offisielle lederen, BJØRN SKREDDERBERGET,

viste på samme fest fredag . hvor glad han er i mennesker. Han kastet lange, asylsøkende blikk på pikene i forsamlingen, og var snill og god mot alle han så. Riktig en gladgutt! ERLING THUNE (3. kull) __ snek seg i løpet av helgen inn

på kor-rommet for å gjestespille litt på p iano. Erling er dyktig på piano, og vennen hans, ROGER NILSEN, syntes dette var en god ide. Det syntes derimot ikke IARS TE.BJE PEDEBSEN, som er påtroppende dirigent i Optimum. Han mente at kor-rommet var for korrister, og ingen andre. Dermed var det duket for konflikt. Den løste seg på beste måte, etter glimrende meglerarbeid fra bl.a. AIULD VESTAD/ STÅLE G]ERSET

har ikke stukket hodet sitt frem de siste syv dagene. Derimot stakk han det (hodet) innom Bulle-rommet forleden: - Goddag, Ståle. - Goddag, Bulle. - Hva gjorde du i helgen, Ståle? - Slappet av. -Ja, men med hvem? (Ingen kommentar hOdet forsvant) Moralen er: Sol deg l andres glans

FRANK.

MOHN satser på at .Indexskal sørge for at Symposiet oppfyller sin målsetning Of. 1: Bedre kon-

Økono~llg:

Margit Bersvendsen Layout/sats:

fJ~ Annonser 1/1 side 1/2 side 1/4 side

lngtr Lln ~krub B.,.tll~

fioilRmllHnd

spaltemm .4,-

6000 3000 1800

~


JAPP

POSTHYLLE-PJATT

UKENS OPPFORDRING

Hørt[oran posthyllen : - Jeg søkte da fanden ikke jobb i sponsegruppen???!! - Ikke du heller?

Vi oppfordrer alle fUKENsjonærer til å bruke kondom.

- Fikk jeg ikke UKEjobb!!! Drakk jeg så mye på Kramboden, da ?

BULLE BALLER BEST I NATTEMØRKET

- Den fordømte gruppelederen. Jeg som ga han full pakke, og alt! - Kan ikke han derre Jarle Jørgensen snart se å h ente posten sin?

En herværende Bulle-redaktør er en av nattens raskeste. Han har fulgt Bulles interntreninger hele høsten, og våre ukentlige joggeturer har gitt resultat: Einar Gisholt løp for Bulle i norgesmesterskap et i natt-orientering, og han løp godt. I de dype skogene rundt Modum orienterte vår marin seg til en 9. plass I det knallarde feltet. Sølvpokalen er like stor som et halvlitersglass. Den står i monter på Bulle-rommet, og kan beskues mellom klokken 14 og 15 hver dag i uke 4l. Bulle gratulerer!

- Hilde, har du fått invitasjon til den festen oppe i Lynghaugen? - Dæven, så mange duster det er som har meldt seg inn i Sivøk.foreningen i år.

F IKK DU IKKE UKEJOBB?

.Japp eT en afJ de mest popu/t;ere sjokolaåene blant studentene. sier Jorunn Henriksen i kantinen i AuI4en.

illULLE OG MARKEDET Fredag var Bulle utsolgt på Merino. Etter hva vi erfarer er dette nokså unikt i NHHS sin historie. Heldigvis for etternølerne var det fre mdeles noen få eksemplarer igjen oppe på skolen, slik at alle fIkk - denne gang. Hva som skjer de nne torsdage n vites ikke, men vi vil råde alle til å være raskt ute med å sikre seg, skolens største og beste organ. Men ikke så raske at dere glemmer å betale tre kroner, selvsagt. Opplagstallene skal så klart økes, men om de økes nok kan man aldri være sikker på.

Bu har løsningen for de som ikke ble funnet verdige til en jobb i UKEorganisasjonen. Redaksjonens medlemmer har i løpet av siste uken opprettet ikke mindre enn tre nye interessegrupper. Og det v ' tigste av alt : He r er ingen søknadspapirer, in mv om befalsskole-utdanning, og alle som villcin bli kalt inn på intervju på Bullerommet. Vil du bli med i Konsumgruppen, Sofagruppen eller, den til nå mest populære, Free-ridergruppen: Ring Bulle fredag mellom 1700 og 2300 på telefon 25 80 07. Vi gruppes!

UllEN' ROTTER

ROTTEN HUMOR Defme a .eorporate virgin.: -One who' s new to the fInn. If Tarzan and Jane were Puerto Riean, what w ould Cheetah be? -Pregnant. Roses are red, violets are blue, I' m sehizophren ie and so am L.

Under forrige torsdags Lehm"""'" lruhl-forelesnmg var det fire studenter som gikk midt i Erik G. Braathens foredrag. Braathens stemme sank et paihakk og han fulgte alle fire ut døren meo spørrende og tildels flakkende blikk . Hvordan går dette an? tror vi i Rotteracetathan tenkte. Det sømmer seg ikke en ~tudent som gå~ på arets mest p restlsJe- , ~-_..~ fylte gjeste-forelesning, a forlate lokalet mens mannen snakker. Fy skam! - det var fottent gjort. av ukens fire rotter.

,r i

J

~ fø'T'MøX--------------~ - Felleskjøpet er visst noe innkjøpsgreier innen landbruket. Fridtjof Frank Gundersen - Det er 50 prosent sjanse for å treffe riktig, men jeg tar som regel den gale ( ...). Det vil som regel være regelen. LeifKristoffe r Sandal - Hele vår kultur er bygget p å plagiater og efterlikninger. Fridtjof Frank Gundersen

- Dere må ha en grunnleggende mistillit til deres medmennesker.

Terje Hansen

- Nå har dere vel hengt dere opp i noe jeg sagt, som egentlig var veldig bra, men so dere ikke skjønner. Agnar Sandmo

- Dette kan kanskje virke tåpelig, og det er det og.

Aasmund Eilifsen om goodwill. -Jeg synes ikke dette er særlig humoristisk. RolfJens Brunstad om en makro-ligning med 16 variable.

- I mellomkrigstiden var det en utstrak kremmervirksomhet i Norge, spesielt blan jødene. Etter andre verdenskrig forsvant de meste av denne virksomheten aven elle annen grunn. Fritz Hodne


STYRESIDE

4

K7-BULLETIN 03.l0.l991

LOV OG INSTRUKSER -

Kart og kompass Grønne og blå, gule med tegninger på. De henger der med sitt budskap hvor du enn står og går. Har du sett den ene har du sett dem alle, men likevel virker det som om de som har ansvaret for å henge opp plakater her på skolen jobber på provisjonsbasis, alternativt kan det være at de har forlest seg på ka- _ pittelet omgjenkjennelsesefQ) fekt i Markedsføring. Bevepnet 'med saks, tape ;.. og tegnestifter På en skole ~ som vår der det arrangeres ... noe minst hver dag, er det ikke til å unngå at det blir mye infonnasjon å holde rede på når alle starter sin markedsføring 2 uker før arrangementet skal finne sted. Det er likevel ikke dette jeg vil angripe, informasjonen må ut til målgruppen i god tid, men trenger den nødvendig- . vis å bli gjentatt til det kjedsommelige? Det er mitt spørsmål til deg som ikke klarer å gå forbi en tom vegg uten å klistre opp en plakat. Selv Handelshøyskolestudenter synes det er hyggelig å se en vegg uten et budskap en gang iblant, for ikke å snakke om vaktmesterne som må rive ned det du henger opp.

Budskapet som forsvant Der du går med 14 plakater igjen og leter etter en åpen flekk der tapen kan festes ber jeg deg tenke over en liten sak, tror du at det hadde vært mindre oppmøte på arrangement om alle hadde redusert sitt opplag på plakater med 9QOA>? J eg tror ikke det, jeg er såpass naiv at jeg tror at de som ønsker informasjon klarer å tilegne seg den uten å få hjelp av teskje. Jeg tror at et fåtall gode informasjonskanaler er bedre enn mange dårlige, som hindrer folk i å se skogen for bare trær. Best før .... Plakater går ikke ut på dato, og begynner ikke å lukte etter at informasjonen er foreldet, men det betyr ikke at den bør få henge til evig tid som et monument over noe som har vært. Det er faktisk lettere å ta ned enn å henge opp selv om det ikke alltid virker slik. Gjør det derfor til en god skikk å rive ned alt som er foreldet enten det nå er hybelannonser fra ifjor vår eller seminarinformasjon fra i går. Bare på den måten kan vi få oversikt over det som finnes av tilbud uten å ,.1'e")SS vill i plakatjungelen.

Sponsing og e ppfølging To sider av samme sak Det er ingen hemmelighet at NHHS har noe vi absolutt har oppnådd i avtalen med inngått en ny bryggeriavtale i sommer. Ringnes. Fra NHHS" side er det viktig at vi Det som vel har kommet mindre klart opptrer profesjonelt i alle avtaler, så også frem er at avtalen omfatter mer enn d et overfor Ringnes. Å ringe i tide og utide ølet som hver dag renner fra kranene i skaper ikke velvilje, og derfor har vi Kjellerlokalene. Avtalen med Ringnes ble kontaktpersoner som søker å koordinere inngått fordi de var villige til å gi oss et kontakten med Ringnes. l de tilfellene ditt bedre totaltilbud enn J;iansa, og de var underutvalg har behov' for tjenester fra videre interessert i å ha løpende kontakt , Ringnes er det derfor viktig at du kontakmed NHHS, i den forstand at de benytter ter Rebekka eller Thomas i KKU før du underholdningskrefter fra NHHS og også ringer. På den måten virker vi mer profesamaIbeider med KKU om arrangement. sjonelle, og ikke minst blir nytten av Avtalen som er inngått skal være til nytte avtalen større for begge parter. I all vår for begge parter, og dette er noe vi søker eksterne kontakt er vi "ambassadører" for å oppnå i all vår kontakt med næringsli- NHH, t~nk på det neste gang du tar av vet. NHHS er et enkelt produkt å seige og telefonrøret. Ikaros v/Stdle det betytat vi kan oppnå gode betingelser,

Foreningsmøte:

Alle får sjansen Ikaros har kommet til at diskusjoner engasjerer mer enn debatter, vi har derfor avlyst den planlagte debatten, og satser på at temperaturen når kokepunktet i Klubben når vi gir stud. NHH sjansen til å diskutere sentrale p roblemstillinger i Studentforeninge n. Les FM-info så får du vite me r om hvilke spørsmål vi skal ta opp, det e neste vi kan love cr at det blir noe som e ngasjerer alle og som angår din fremtidige situasjon i NHHS og på NHH.

Videre skal vi velge 5 nye tillitsvalgte, så går du med en liten informatør i magen eller en interesse for å bli Studentforeningens EDBspesialist, så har ' du sja nsen i Klubben tordag 10. oktober. FM-Info kommer tirsdag 8. så følg med. Styrte NHHS 1981

THE NEVERENDING STORY PARTTWO Når dette skrives har det gått en uke siden NHHS kunne ha fått en ny lov, og hvorvidt vi har fått det eller ei kan helt klart diskuteres. Styret NHHS har valgt å tolke det som at den gamle loven fortsatt gjelder, men det er også et faktum at Foreningsmøtet med overveldende flertall har sa&i at NHHS trenger en ny lov, og instrukser som beskriver dagens situasjon og ikke gårsdagens. Man kan diskutere opp og i mente hva som gikk galt på Foreningsmøtet 19. sep, ternber, det har også Styret gjort. I tillegg til å diskutere' hvorfor det gikk galt og hvordan det skal gjøres neste gang, bemi også fått innhentet råd oJ-1nformasjon fra juridisk e kpertise. De opplysningene vi har fått er entydige, man trenger ikke å vedta paragraf forJ>aragraf med utgangspunkt pmellov, tvertimot er det i he t normalt at man setter det nye lovforslaget opp mot den eksisterende -loven. . Struktur og helhet På Foreningsmøtet 31. oktober vil Styret legge frem et nytt lovforslag der realitetsendringene er tatt bort og erstattet av de gamle paragrafene. Ut fra denne nye loven vil så alle innkomne endringsforslag bli behandlet, og disse krever da 2/3 flertall for å bli tatt inn i loven. Istedenfor å få en diskusjon omkring behandlingsmåte kan vi da forhåpentligvis få en diskusjon som bringer oss frem til konstruktive løsninger. Gammel kontra ny Mange kreative forslag har kommet på hvordan ffia;n bør behan{lle en så omfattende endring av Studentforeningens styringsverktøy. Felles for mange av dem er at de ikke tar hensyn til at man her taler om en anseelig mengde papir og paragrafer. Når ikke folk leser 1 sides

forklaring kan en da forvente at det blir bedre med 200 sider, vi bare spør, svaret sier seg selv. Dette spørsmålet interesserer dessverre bare et fåtall av StudentforeningenS 1900 medlemmer, selv om det burde vært diskusjonstema på hvert kantinebord. Med en slik intereSse ser vi-liten hensikt i å bruke 20000 kroner på å trykke opp Kompendier som bare et fåtall ville lese. Isteden synes vi at vi kan forlange at de interesserte søker inforrnasjo- U nen der vi har gjort den tilgjengelig. På lesesalen, Fukontoret, Styrekontoret og i Aulaen vil det nok en gang bli lagt ut permer som inneholder forslag til ny lov og nye instrukser. Permer vil også være tilgjengelig hos alle underut-

valgene. Lovforslaget vil ikke inneholde realitetsendringer. Endringsforslagene med begrunnelser vil bli lagt ut i permene så snart som mulig etter 17. oktober, da dette er fristen for å levere inn forslag til endringer. Vi gjør også oppmerksom på at forslag om å beholde gamle paragrafer må leveres inn skriftlig, da Foreningsmøtet har vedtatt at vi skal ha en ny lov. Gammel lov kan leses i alle utgaver av "Vi begynner på NHH". Instrukser Når det gjelder behandlingen av instruksene så vil disse bli behandlet en for en, og som Hege Sinding skrev i forrige utgave av denne avis, la oss diskutere de store linjene og ikke bagatellene. Instruksforslagene er kommet frem etter at Styret NHHS og det enkelte underutvalg har diskutert spørsmålene, og de store tvistene burde derfor ikke være tilstede. Også her bør man imidlertid lese forslagene før man formulerer sine innlegg, så kan vi kanskje komme i mål på idealtid.

.

Ikaros v/Stdle

.. Valgkomite Styret NHHS har nedsatt følgende valgkomite" for høs- Sværk, Il. kull Marianne Halvorsen, III. kull Vegard Hoff, lens valg i NHHS. Ill. kull Morten Hellevang, IV. ~ Thomas W. Pedersen, I. kull Mona Strande, I. kull Ingerid kull Per Hermod Rasmussen, Ulstein, I. kull Ragnhild Gre- . N. kull ve -Isd a hl , Il. kull Svein Pål Harv, Ill. kull er utnevnt Sollund , Il. kull Ole Jakob til leder for Valgstyret


NYHET

K7-BULLETIN 03.10.1991

5

STRYK TIL UKESTYRET Vokt deg velfor d stifte familie hvis du har UKE-jobb. Du risikerer d miste den. Info-assistent Ørjan Raknes Nilsens ufriviUige avgangfra S1US smaker 'bittert,. meget bittert.

ørjan ble valgt ut av UKE-styret på begynnelsen av forrige semester til å være generaL'5ekretærens assistent. Han har nå nådeløst og på et meget tynt grunnlag regelrett fått sparken fra sin stilling. Grunnen er at ørjan skal bli far ved juletider. Info-assistenten forteller til pUKE at han selv ikke har lyst til å slutte i en jobb han nå hadde kommet godt inn i, . men han ble tvunget. UKEstyret fortalte ham at han ikke ville mestre oppgavene i UKEN parallelt med farsrollen. ette skjedde til tross for at den kommende faren bedyret at UKEN ikke skulle forsakes.

~'R PAPPA: ATTESlVTTE

«Denne oppgaven harjegvært skikkelig innstilt

Infoassistent ørjan Raknes (o~dre, og de var ogsJ , . Nilsen fikk skjønnerat V1<Esh~ lllnstilt p~ ~ hjelpe til J aV'"ørelse 'J'<ltokdetopp o . . eg sparken av Ol n.seJvomjegharv ldi 'l gJe~aksepterer Ul<Estyret. Bee g yst til HOr!sette. grunnelsen ' . Ikke kjem ed var: Kjæresten - Ne!, jeg er ikke kj P eppa eppa. Jeg tror det var !'ansfårbam til v:mskelig aVgjø... ~ Til P UKE bItter er jeg ikke . atte for Ul<Estyret sIer Ørian at v~ren hadde J'e g' ~~!eg aksepterer aVgjøre~n 'J je ku puulerom ~ kutt . han forstAr og g nne gjøre en bra jobb " e studiene. slik at aksepterer av:tyret har alt ~ vinne pH ~m infoassistent. Ul<Egjø~n. .men s;::'~P~ dette. Den ny: w:meg ut~,ogjegalt han ville gjer~ til ~ gjøre en like god- . assIStenten kommer ne fortsette. Jobb SOm meg.

,::'rt

på». ØRJAN RAKNES NILSEN TIL pUKE . .'

Fortsatt

Skal du ha en annen'· hb' -IethalvUrh . )O I . og har jobbet :~e~ vært ~ed i v ~:org'1ltis',siorIP~ ~aven jeg har·vært~e~tent. Det er ikke n~ om jeg harden g II1llstilt på, I en annen Ul<E' hb rette m~tivasjonen spesieUe ting. :;[.en hvIS de trenger . fUKENsjonærstatu POnibel. Jeg har gaver. Stillin en~' men stAr uten spesielle o fanng jeg vill!ha m~ ~oga~dlStent innebar en ~~ v, <re I livet

"Vi prØller så langt det er mulig å ta

irjeg

personlige hensyn ". «Samboeren min ønsket at jeg skulle fortsette» . ØRJAN lRAKNES NILSEN TIL pUKE.

"Det er kanskje litt vanskelig å vite hvor rye arbeid det er å ,

ha barn".

LINA SJØLlE TIL pUKE

~---------~~~--------~ \

FuUstøtte Hans samboer ga sin fulle støtte hvis ørjan ville fortsette i UKE-jobben, l tillegg bor de to hif Jme hos hennes foreldre som ogsMladde sagt seg , villige til å avlaste paret den første tiden, I tillegg ville ørjan kutte studiene til våren for å ofre seg 100 % for UKEN. Hvordan kan man på dette grunnlag fortelle en mann at han ikke vil klare de oppgavene han har påtatt seg? Med hvilken rett kan man gjøre noe slikt? ..

Faksimile av pUKE 1. oktober 91. p , e r UKENs interne informasjonsorgan.

«UKEstyret har alt å vinne på å skifte : meg ut nå, jeg har alt å tape;·> ØRJAN RAKNES NILSEN TIL pUKE.

Skulle vi skifte ut, måtte vi gjøre det nå /I /I

LINA SJØLlE TIL pUKE

«Til våTen hadde jeg planer om å kutte studiene». ØRJAN RAKNES NILSEN TIL

ptJ.KE.

"ør:jan har gjort en god jobb som infoassistent" LINA SJØLlE TIL pUKE

kan velge å kombinere sine UKEjobber med en aktiv fritid. Det får de ikke lov til. UKE-sjef Per Fosmark vil ikke kommenter,e saken ytterligere, men henviser til pUKE og sier han fullt og helt står inne for den beslutningen ) ,om er fattet. UKE-sjefen sier videre at det var en lang prosess frem til beslutning og at ørjan fIkk flere sjanser til å forklare seg. Mere vil han ikke ut med. Bulle spør seg om UKE-styret har vurdert alternative løsninger, for eksempel to assistentstillinger. Vi håper UKE-styret vil ta selvkritikk i saken og at slikt ikke vil gjenta: seg i NHHS i fremtiden.

LINA SJØlIE TIL pUKE i fast jobb forlate sin post fordi han skal bli far? Dette er fullstendig meningsløst. Glemmer man hva UKEN skal være? En av UKENs tre formålsparagrafer er at den skal styrke miljøet blant studentene. Denne avgjørelsen virker i aller høyeste grad svært negativt og splid- · skapende i miljøet. Jeg håper personene i UKEstyret krever like mye av seg selv som de krevde av ørjan. De kan i fremtiden i hvert fall ikke gå på kino eller enda mindre ta seg en ski-helg til vinteren. Dette har de ikke tid til.

Para1leU til n~æringslivet

Ingen fritid

Dette er diktatorisk personalpolitikk' fra UKE-styrets side. Hvordan hadde en slik avgjørelse blitt tatt imot ute i næringslivet? Den hadde med sikkerhet havnet i arbeidsretten. Må en mann

ørjan valgte å kombinere UKE-jobben med å være far på deltid i 3 -tremåneder, med god hjelp fra samboer og svigerforeldre. Dette fikk han ikke lov til. Dette medfører at STUS ikke

Per Martin: Fosmark U'KE-SJEF - Ingen kommentar. Jeg kan bare henvise til oppslaget i p UKE.


REPORTASJE

6

PER /Kl · ARNE-PETTER Det sies at det er splid mellom ukesjefen og leder NIllIS. Er dette

+

STÅLE

K7-BULLETIN 03.10.1991

SANT

Vi trodde to av de mestfremtredende menn i NHHS var bitre fiender og at uenigheten meUom dem var dypere enn Grand Canyon, men ryktene bedrar som aUtid De to virket nærmest som et nyforelsket par og praten pd styrerommet gikk muntert: Her er hva som ble sagt:

riktig?

Per: Ja jeg vet ikke, det går vel på saker da. Det er normalt at man er uenig. Ståle: Det er ikke noe mer uenighet nå enn vanlig, kun enkelte små saker, som er blitt kjørt opp. Er arbeidet i NIllIS bare positivt? Ståle: Alt som skjer i Nhhs er stort sett positivt. Vi drar lasset sammen frem-

over. Per?Suboptirnalisering er det mye av,kanskje fordi de ulike grupper snakker for lite sammen, men jeg synes at engasjementet er bra. Hvordan ser dere på dere selv?(Dere er jo sjefspampene for tiden -latter} Ståle: Jeg leste historien i dag,Gaudeamus. Skribenten kritiserte bruken av ordet, fordi pamp egentlig betyr en som har gjort en stor jobb i foreningen, og blitt belønnet for det.Pamp har en annen betydning her på skolen.Det er her en som har et verv og liker å stikke seg frem og ta beslutninger på vegne av andre. Per: Det er jo egentlig negativt ladet. En person kan få lov til å være pamp selvom hare personlige motiver med sitt engasjement, bare det ikke går utover noen. Ståle: Det som jeg ser alvorlig på er at altfor få sier sin mening.Det snakkes rundt kantinbordene,men ikke på foreningsmøter og syn kommer ikke frem dit beslutninger tas. Per:Foreningen er navlebeskuende

med lav takhøyde. Hva er det viktigste med arbeidet i styret for tiden? Ståle: I vår prioriterte vi lokalene, i høst ekstern proftlering overfor·p otensielle søkere og arbeidsgivere. Info-.. kampanjen vil bli bedre i år. Alumni blir en kjempesuksess. Per: Alumni er et veldig godt tiltak.Uken har en ny formålsparagraf; nemlig bedre forholdet til gamle studenter. Lokalene virker positivt for bedret trivsel. Ståle: Dette vil bety mye. Er det n o e spesie lt NIllIS som helhet bør arbeide mere med? . Per: Ekstern proftlering og intern kommunikasjon Det er vanskelig å få feedback og synspunkter. Ståle: Foreningsrnøtene har vært tidsbegrenset og det blir bedre tid til rutinesaker. Vi vil kutte temadelen og ta opp prinsippsaker som vi vet det vil bli diskusjon om. På den måte få igjen det gamle engasjementet. Hva skal man gjøre med det labre engasjementet? Per: Hva er det som gjør at folk ikke møter. Er det for kjedelige saker? Det kan også være en barriere å gå på _ talerstolen og kun de gamle møtepiågerene tar ordet. Det burde vært noe som overkommer barrieren. Ståle: Det er tre ting for å oppsummetre ..Klokken seks er for tidlig, sakene er aygjort på forhånd, det er de samme som tar ordet og sakene er for lite spennende. Per: Sakene gjelder bare noen underutvalg og få har kompetanse. Synes du NHHS detaljstyrer for mye, Per? Per: Ja, men jeg har ingen eksempler. Det er kanskje litt dumt å komme med en slik påstand når jeg ikke har dekning for den. Hvilke egenskaper har dere som gjør dere skikket til den oppgaven dere har påtatt dere? Ståle: Flink til å organisere, lytte til folk, har en generelt positiv innstilling og kan klappe folk på skulderen.Det tror jeg er viktig Per: Det positive er at jeg har mange . negative sider som jeg tror jeg er klar over. Jeg prøver å være fleksibel, hvis mulig.Tilstreber et åpent forhold og prøver ikke å distansere meg fra folk. Prøve å være seg selv. Er uken på riktig kurs nå? Ja, selvom det er endel småkriser

underveis. Vi er i rute. Motivasjonen for å påta dere så tunge verv? Ståle: Jeg har jo jobbet i foreningen omtrent siden jeg begynte her og hadde lyst til å legge retningslinjene for hvor NHHS skal havne, og få litt mere langsiktig tenkning inn · i arbeidet. Unngå at styret blir et passivt sekretariat. Større strategisk rolle til Styret. Per: Jeg må ha noe spennende, utfordrende å jobbe med utover det faglige, for det faglige er jo ingen utfordring(latter). Jeg får gjort mere jo mer jeg har å gjøre. Uken er hele tiden nye utfordringer, en prosess. Artig å jobbe sammen med menneskene. Erdetnoes~id med skolens ledelse? Ståle: Jeg synes vi har oparbeidet et godt samarbeid selvom vi ofte er uenige, Vi er mer utålm :~e enn ledelsen og skulle ~e sett at ting gikk fortere, men slik er vel ungdommen. Per: vårt samarbeid begynner nå, men på bakgrunn av tidligere erfaring synes jeg det går tregt. Hva har dere igjen for arbeidet? Per: For å se kynisk på det er det en kjempeerfaring. Du lærer å arbeide med folk og du lærer deg selv å kjenne.Prøver å justere måten jeg jobber på. Ståle: Det er jo i seg selvet praktisk studium og du blir en bedre siv. øk. Man lærer å snakke, lytte og bli en del av et sosialt 'miljø: Fungerer samarbeid og kommunikasjon godt nok i foreningen? Ståle: Vi sender ut mye, men mye kommer ikke tilbake. Det er en tung materie å jobbe med rent informasjonsmessig. En ting som er viktig for oss kan bli oppfattet fu,llstendig uvesentlig hos et annet underutvalg. Per: Alle underutvalg har sine interesser, men jreg synes at kommunikasjonen er temmelig dårlig. Vi prøver å jobbe med i ukesammenheng å dra nytte av andre underutvalg. Vi må prøve å komme litt mer i samme båt. Ståle: Vi hadde to kontaktmøter i vår og skal snart ha et til der vi koordinerer drift og tar opp problem med underutvalgene og de største interessegruppene.Det er et litt stort forum, men vi fikk OK feedback. Per: Det blir jo i stor grad et pamperåd.Folk må være forberedt, det

nytter ikke å synse seg gjennom et møte. Livsmotto? Per: Se diktsiden, lever fra dag til dag Ståle: Ser alltid lyst på livet Laster: Per:Gambling og damer, problemer med å styre mitt temperament og kan være lat og lite flink til å gi positiv feedback. Ståle : Er utålmodig. Setter h øye krav til mine medarbeidere og blir irritert når ting ikke blir gjort. Har dere fått negative reaksjoner på at det tappes ringnes på huset? Ståle: Ingen spesielle . . Per: Folk vil skjønne at dette er en god avtale, selvom det er en patriotisk glipp som er begått.

Ingen kunne egentlig tenke seg å bytte jobb, selvom Ståle kunne tenke seg å ta over jobben til Per etter at han er ferdig med Styret. Når Ståle blir stor vil han bli shippingmann, og livet vil bli mer spennende enn villa, Volvo og vov-vov. Kanskje jobber jeg i utlandetCikke i Bangkok) og er forhåpentlig-gift. Han tror det er viktig å ha noe annet å tenke på enn bare seg selv. Per liker ikke å legge planer og lever lykkelig fra dag til dag, selvom han brenner litt for turistnæringen og vil komme til å ha pondus om tyve år. Det virker som om de to prater godt sammen og spliden som ryktene forteller om, er i alle fall ikke dyptgående. Vi ønsker Per lykke til med UKEN og håper Ståle får en verdig sorti som leder av styret i ~rIHS, idet han nå er iferd med å runde av sitt engasjement. Ståle: Per:

24 år Single 29 år Samboer med Gro


NYHET

K7-BULLETIN 03.10.1991

7

STUDENTENE FÅR DET TIL

- HVIS MANGE NOK VIL ett semester, dersom man ørisket å . konte i mikro.

FU tok affære

Fagutvalget bar vist at det faktisk gdr anfor studentene dfd gjennomslilg.lor sine synspunkter overfor Høyblokka. Det ser nd ut ) l at man aUikevel vil ba muUgbeten til d «konte» pd mikro-eksamen samtidig med makro-eksamen. Og det blir to org.-eksamener dette semesteret. For mange siv.øk.-studenter har dette semesteret blitt preget av frustrasjon og usikkerhet angående videre studieprogresjon. Institutt for Samfunnsøkonomi har nemlig lansert et forslag til endringer i eksamensreglementet der sperrer mellom deleksamenene mør det enormt tidkrevende å ta opp gjen eksamener i kurssekvensen. Og som om ikke det var nok har mange av de samme studentene blitt belemret med en særs kompakt eksamens plan med organisasjons- og makroeksamen på to etterfølgende dager. _ Saken om eksamensreglene for kurssekvensen i samfunnsøkonomi,begynte i januar i fJOr. Da kom Institutt for samfunnsøkonomi med forslag til endring av fagplanen . Saken ser nå ut til å løse seg til studentenes beste. Ny normert ordning for samfunnsøkonomi er som kjent mikro-eksamen 4.semester, makro-eksamen 5.semester og eksamen i økonomisk politikk 6.semester. Erfaringen tilsier at mange vil ·konte- på mikro-eksamen, og stridens eple har vært at instituttet ønsket å unngå dette. Ved å foreslå et meget rigid reglement for gjennomføring av eksamenene, ville instituttet hindre studentene i kontinuasjons-muligheten. Dette skulle skje ved at studentene skulle nektes å få mulighet til å gå opp igjen i en sel5:vens av samfunnsøkonomi samtidig med første forsøk på neste sekvens. I og med at de tre eksamenene er i tre påfølgende semestre, ville man for eksempel blitt nødt til å utsette makro-eksamen med

Da Bulle tok en prat med FU for å høre hvordan de allikevel hadde klart å snu dette til studentenes fordel, fortalte leder Georg Espe at det krever at 'studentene både i og utenfor FU står sammen. _ G~prg fortalte vider~ at etter. flere mer eller mindre seriøse behandlin· ger i diverse råd og styrer ble hele saken utsatt til i høst. Da den ble tatt opp i PUS (Programutvalget for Siviløkonomutdanningen), Hkk instituttet medhold i sitt syn, qlen ifølge universitetsloven er det 0A (Avdelingsråd for økonomiske fag) som har det endelige ordet i slike saker. FUs intense lobby-virksomhet med hovedvekt på å vise or lite faglig hold det var i instituU argumentasjon, førte til at instituttets forslag ikke ble behandlet i 0A. Det er dette som får FU til å juble. Medhold i 0A er en halv seier, sier FU-lederen, som likevel fremholder · at K!~ .rgiet er ankeinstans for slike av~relser.

.;

.

.....

~

Skal koste d kante Videre påpeker FU at 0A går inn for å påføre studentene en eller annen form for kostnad ved å få opp til eksamen flere ganger. Tre forslag har allerede såvidt blitt drøftet: 1. Karakterene fra alle eksamensforsøkene skal komme på vitnemålet. 2. Karakteren fra sist avlagte eksamen skal bli stående 3. Antall eksamener vil fremgå av vitnemålet, men kun beste karakter vil bli stående. FU vil i utgangspunktet gå inn for opprettholdelse av dagens ordning når avgjørelsen skal tas. Saken skal imidlertid opp på foreningsmøtet, slik at Stud.NHH kan komme med egne nye alternativer, og FU vil sette pris på reflekterte og gjennomtenkte meninger rundt dette emnet, sier Georg Espe. •

Toorg-

eksamener

Geo7X Espe er /eder av Faguroalget

studenter, og planen -ga Stud. NHH bakoversveis. FU tok opp saken på første PUSmøte dette semesteret, hvor den i følge Georg Espe Hkk en svært slet;! behandling. Den ble så å si feid under teppet. Dermed gikk FU til Institutt for organisasjons-og ledelsesfag for å foreslå en ekstra org-eksamen for å lette presset for studentene. Instituttet var naturligvis ikke særlig interessert i det merarbeidet en ekstra eksamen ville medføre, særlig ettersom det hele var administrasjonen sin feil. En fellesklage Hkk imidlertid høyskoledirektør Sigismund Koester til å reagere. Tråder ble raskt trukket i, og løsningen ligger

Gjennomslag for fagutvalget

En annen sak der studentene gjennom FU har vunnet frem overfor administrasjonen, er i striden rundt den totale eksamensplanen for i høst. Eksamenene i org., makro og økonomisk politikk ville med studieadministrasjonens plan ha kommet tett i tett. Dette ville blitt en svært vanskelig situasjon for mange

nå i en ekstra eksamen i org, etter den som allerede er planlagt. På denne måten får stUdentene velge mellom to eksamensdatoer.

Enorm interesse 'Georg Espe er forøvrig overveldet over den interesse disse sakene har vakt hos studentene. FU har aldri hatt så stor pågang fra studentmassen i hele sin historie, og dette gjenspeiles også i besøksraten hos studieveilederne. FU ville aldri nådd frem med sine synspunkter overfor administrasjonen og instituttene om ikke studentene hadde engasjert seg så kraftig i disse sakene. Vi er blitt nedrent i gangene av fortvilte studenter, sier FU-lederen, som er glad for å kunne si at disse sakene nå ser ut til å kunne løse seg.


UTELIV

8

K7-BULLETIN 03.l0.l991

f

Ukens utested: Maxime

Midt i massene: Med deOdQ'ratzt pti. bjella og colgate på smella. ..

USTROFOBIA .... J

~.,'

_

'-...

_

10.(0. _ '

•. _

___

<.

_....

...

....

• • • • • ,t..

Vi runder hjørnet til Maxime, hvor en k ø sd langt som et vondt dr møter oss. Det er konsert 'med September Wben, og tilhengerne strømmer til for d nyte sine idealer.

./K7

HEGE

Vi har heldigvis en avtale, og når vi nevner det magiske navnet hans for dørvakten, er det som om himmelens porter åpner seg for oss. Alle er svært så hjelpsomme, og før vi har fått sukk for oss, har vi sl~ppet inn og er på vei til garderoben for å henge fra oss.

er trengende. Leppestift smØres på i ty~~~ag og håndtørreren fungerer bra .J.."håret. Fordeler og bakender betraktes i speilet, og de fleste ser svæ rt så fornøyde ut. Ingen ser særlig berørt ut når vi tar frem kameraet for å knipse bilder. Hva er vel så rart med at 1'\Ijr;....~ ønsker å ha med et minne fra danhl.6alettet? '

Frekke? Vi?

stine før stormen

Der venter neste hinder. Køen . foran garderobedisken ser uhorvelig lang ut. Bullister er ikke akkurat kjent for å stå rolig når et slikt hinder skal forseres, og før noen har fått sagt stopp, har vi klart å snike .oss frem først i køen og får levert jakkene. Vi får opp til flere tilrop om hvor utrolig frekke vi er, men velger å ta disse som komplimenter. Konserten er ennå ikke begynt, og vi bestemmer oss for å utforske lokalet. Det er ikke særlig lett, for trengselen der inne får oss til å føle oss som sardiner i boks. Vi ' smetter inn på toalettet. Der er gulvet klissete og det flyter av brukt tørkepapir over alt. I tillegg er det kaos. Det er nemlig tomt for toalettpapir på alle avlukkene bortsett fra ett. Hun som sitter der, får ikke gjort annet enn å lange over papir til de andre, og stemningen er tydelig hektisk:·Send over papir - fort!. Det er mange som er inne · på toalettet av andre grunner enn at de

Vi åler oss videre mellom folkemassene, og ender omsider opp i baren. Konserten er begynt og bartenderen er midlertidig uten noe å gjøre. -Kun stille før stormen· sier han og legger til , at det er bra i dag. Vi kjøper øl med en femtilapp og får igjen 11 kr. Prisen på et lite glass Cola Light får oss imidlertid til å steile mer. 18 kr!!! Og da er det attpåtil flere store isbiter inkludert.

MeUomfornøyde «groupies» , To jenter ikledd MEGAkorte miniskjørt med tilhørende blomstret bodystocking og høye støvler står lett henslengt ved siden av inngangen til scenen. Det er tydelig at de ikke er helt fornøyde med situasjonen. -Tenk· forteller den enit!~vi er kommet helt fra Odda for å ~fe guttene, og så ftkk: vi først ikke gratisbilletter en gang!. Nå har det heldigvis ordnet seg, og jentene kan fornøyd klistre på seg -Working Pers<\tJ '::I--lapper. Hva de arbeider med påYdfneen var det ingen av dem som ga noen nærmere beskrivelse av... De forteller heller mer enn gjeme om at de har truffet guttene flere ganger, første gang i Odda da de spilte til dans, senere på Hotell Cale-

Helt max: Jeg er for både nytteMAXIMEnng "og'Septem!7er-When;'S4 vår mann fra et varmere land.

domen hvor de bodde sammen med dem. Hvor gutta skal bo denne garlh gen, vet de ikke, men en natt på -luksushotell· er ikke noe de to ser ut til å ha noe imot...

Kvelden er .ennd ung Vi baner oss vei videre og får akkurat med oss avslutningsnummeret. Utt for sent husker vi køen i garderoben, og må derfor benytte sainrne sleipe metoden for 2. gang denne kvelden. Ute på gaten blir vi stående å lytte til det evinnelige og svært så velkjente suset i ørene, og bestemmer oss for at kvelden ennå er ung. En aldri så liten tur på Arnorini vil være en passende avslutning, det er hardt å være ute på Bulleoppdrag!

Lekre gutter Stemningen i konsertlokalet er på topp. Folk klapper og synger med. På grunn av galleriet som er med trappevise avsatser, harde fleste muligheter til å få sett aktørene på scenen i tillegg til å høre dem. Det siste er det forresten umulig å unngå. Gutta på scenen svetter, faktisk så mye at de føler behov for å kle av seg på overkroppen. De er ikke noe vakkert syn etter vår mening, men noen er helt klart aven annen oppfatning.

o

VAR VURDERING:

Bulle tester Bergens ute~teder.< FølgC!ndC! « ~ka.la benrite~, 6 rotter ..•:•••••.••....•.•..•...•......•...• Rott~nt 5 rotter ...............•...•..•..•...•....... Kjøttmarked 4 rotter ..................................... Bule

•. ~

,A..

;_;,~,

.<~

:> "::",

.3 rotter ..~ .....•.... ~ •.•••••••••••••.. Må ·opIrleres 2 rotter .~.•.•••••.............•......• Streit '. l ,rotte ............~.................... Sli.PS'tV-a:ii.g


PORTRETT

K7-BULLETIN 03.10.1991

9

TØFFELHELT I GULLBUKSER CHRISTIAN Det er ft!dag Iweld. ·BiI b,e rmslllweld pd Studentsentret. I el rom . ·brautende Svæverlster sitter en belt i en sofa. - Er du en belt, Gunnar staalesen? '. " . ~ Nei, definitivt ikke.. Bø tøffelhelt.. /)en almhJ~Uge matme1l med.brlller er snill. - Men du sllildrffr belter I. bøkene Sdsøill ·! Il bØ" betal!.e'dplfren halv millicm i slIatt iDor. dine? ..

med

..

,

. - Vel, om Varg Veum er en helt eller en antihelt, vil jeg ikke uttale meg om. Selv pleier jeg i kalle ham en hverdagshelt. Veum er nok en helt i den forstand at han oppklarer de sakene han er satt til. Men han har masse svakhetstrekk, og privatdetektiven er langt fra en Supermann eller enJam~ . Bond som ftkser alt. - Va78 Veum og Gunnar Staalesen, er det noen fellestrekk? - Agnar Mykle sa i sin tid at all diktning er en selvbiograft, og på en måte blir det jo alltid noe av en selv igjen i en litterær tekst, enten det gjelder hovedpersonen eller rollegalleriet rundt ham. Jeg tror imidlertid det ,er viktig for en forfatter å ha en klar distanse til hovedpersonen i bøkene sine. Derfor gav jeg Varg Veum en bakgrunn og en personlighet som er helt forskjellig fra meg og min biograft. - Men ban er.enjeg-figur? -Ja, og jeg blir nødt til å leve meg inn i Veum når jeg sitter og skriver om han. En del av mine holdninger og synspunkter vil derfor kjennes igjen i Veum.

.

'\ ..

't

..... ,f

~

'

.

t ~ • :".:'

:~!-/:<~ ~ ~

«Ingen mennesker i dag tør si at de ikke er miljøbevisstelig. (Ikke lenger nå, red.) - Hvoifor .Heroisk aften- pel en fredagskveld, og ikke .Terminator 2. pel Forum? - Jeg får betalt for å være her. SChwarzenegger skal jeg nok få sett en annen gang. - Men passer en slik film for snille Staalesen? - Ja, nettopp, for da kan jeg sitte i kinosalen å drømme meg inn i en verre verden. Generelt må jeg likevel si jeg er skeptiSk til ftlmer der vold blir brukt som et middel for å løse konflikter. - Nelr grilt du sist? - Det må være lenge siden, og jeg husker ikke når. Sansynligvis i en begravelse, men jeg husker ikke hvem sin. - Beskriv en siviløkonom? - Østlending som betaler veldig lite skatt, fordi han kan alle knepene. Ganske utadvendt, kan være hyggeli-

•All diktning er selvbiof. ;. grafi-

- Hvilke belter bar du selv? - Barndommen er den tiden der helter blir til, og for meg var cowboyheltene de store. Dessuten er det umulig å ikke ha idrettshelter i Norge, så alt fra Hjallis og oppover var på en måte helter, de også. - Er du tøff. - Nei, jeg er vel ikke spesielt tøff, og ikke har jeg noe spesielt ønske om å være det, heller. Jeg er en av de siste overlevende myke menn fra 70-tallet, tror jeg. - Pel bvilken måte er du myk? - Jeg setter like stor pris på kvinnelige eg'e nskaper når det gjelder holdninger til ting i samfunnet som den ytre, påklistrede tøffheten som en fInner hos endel menn. - Kan du beskrive deg selv medfire adjektiver? - Det er umulig for et menneske å beskrive seg selv, og forøvrig synes jeg spørsmålet er tåpelig. - Men likevel? - Ambisiøs, snill, hyggelig og ganske alminnelig. - Er du romantisk? - Ja, veldig. - Hva er det mest romantiske en

gav

grunn aven kolliSjon. Dette meg ideen til en sentral episode mot slutten av boken, der en tankbil full av blisyre kjører gjennom Bergen sentrum med v~rg Veum på bakhjUlene. .' . :: Er du miljØbevisSt? , . - ·Det er vel 'ingen mennesker 'i dag sOm' tøt si at de ikke er miljøbevisst. .For meg d niijløproblematikken', inkludert vår holdning til den 3. verden, et av de viktigste politiske spørsmål i dag. Vi merker alle forurensingen i sjøen, og at det kan være vanskelig å puste i Nygårdsgaten midt på dagen, Forurensingen angår osS alle. - Har du en bemmelig drøm? - Det må jo være å få Nobelprisen i litteratur. Men det er vel for ambisiøst, og det er vel derfor den forblir hemme-

kvinne kan gjøre mot deg? i morgen. - Smile, i hvert fall som en innled- Din siste bok, .Bitre blomster., ning..... . bandleromforurensing. Hvorfor? - Ditt mest rampete trekk? - Bakgrunnen var at en masse blåsy- Lar meg ikke imponere avautorite- re skulle flyttes fra et lager i Bergen til ter. Alle bergensere er vel litt rampete et annet, visstnok på grunn aven av og til, og som de fleste kan jeg vel konkurs. En mann kjørte da lett og være litt frekk i kjeften av og til. elegant gjennom Bergen med blåsyre- Hva gjorde størst inntrykk pel deg i tønnene på lasteplanet. Hadde bilen barndommen? kollidert ville blåsyren eksplodert, og - Cuba-krisen gjorde sterkt inntrykk sentrale deler Bergens befolkning ville på meg. Det var første gang jeg opp- blitt utryddet i løpet av minutter. Lurer levde at en atomkrig var mulig, og det på hva folk i Oslo eller Trondheim ville var fryktelig å bli klar over at jeg, som sagt hvis de fIkle høre på morgennyhebare var 14 år, faktisk kunne være død teneat hele Bergen er utryddet på

"Jeg drømmer om å få Nobelprisen i litteratur.. ge privat, men knallhard i forretninger. - Kan du leve av el være kriminalforfatter? -Ja, nå kan jeg det, men det betyr at jeg må utgi bøker hele tiden. Så lenge jeg ikke utgir noe, har jeg heller ingen inntekt. - Kan du leve godt? - Leser du ikke avisen? Det er kamerat og medforfatter Villy Dahl som avbryter sin apatiske tankevirksomhet i nabosofaen.

.. ' .' ',' . ' ,. , '.

,


KOMMENTAR

10

Stud.NHH om

K7-BULLETIN 03.10.1991

Badst~-kampanjen:

Vil ·inn ·fraklllden , :..

.. .. ..,' .;

"-'

NHH-studentene vil innfra kulden. EUer forrige ukes ?' lansering av badstu-kampanjen har ik,ke telefonen stdu · stiDe j.,d BuDe-rommeL Stud.. NHH vil hia helse i hver investerings krone i fortmingen, og ønsker badstu raskt. Ikke noe er vedtauforelØpig, men ting skjer, skal vi tro majoriteten i NHHS.

/K7

HytteutvalgetS leder, Pål Harv er kjent som eri hai i badstuen, og det var ijcl{e uventet at Tur-bo-sjefen var før. stemann som kontaktet Bulles hot-line 258007. Bulles sekretøse ble etterhvert ganske svett av alle badstu-henvendelsene, og har derfor bedyret at alle hen-

CHRISTIAN

vendelser heretter må gå gjennom økonomiansvarlig i styret, Anita Bemer. Dette av rent praktiske hensyn, da det er frk. Bemer som sitter på pengesekken i studentforeningen. Hva som videre skjer i badstu-saken er opp til stud. NHH. Vi kan og vi vil, og

«Det e.r viktigfor stud.NHH med sj~ikkelig badstutrening pd skolen, slik at man kan møte skikkelig forberedt til Kramboden.»

«Vi satser pd at det fremtid~'ge KKU-Sauna skal fd utvidede skjenk'erenigheter til 0330 i badstuen.»

«En badstu. vil gi helsemessige og miljømessige virkninger av stor betydningfor fremtiden til NHHS.»

«Jeg har utelukkende positive erfaringer med -badstu, og ser frem til d komme til VIP-helg under fremtidige UKER med hyggelige sammenkomster i badst'uen.» W

PdlHarv, leder byueutvalget

Thomas Bjørnskau, lederKJeU

Stdle Gjerset, leder NHl;lS

AstrldMoe, økoansvarUg UKEN

Smakløs pU innfrir nesten /K7 KOMMENTAR: PER ",. For to dager siden stod først~ 1'-1;tgave av:UKEbladet '92, pUKE, ferdig i avis stativene. Pd lederplass skriverJørn Limi at <<jJUKE hdper d -moUa reaksjoner bdde pd det vi skriver, og . det vi ikke skriver.» Herved leveres det første (skriftlige) innleggfor d «gjøre p UKE til den beste UKEavisen verden har seU».

Siden pUKE-redaksjonen hadde erIclært seg som konkurrent til Bulle, var det selvfølgelig med en viss forventning jeg kikket bak den, etter min mening, triste og ugrønne fasaden. Riktignok var det redaksjonens første forsøk, men siden'den stort sett består av gamle og garvede Bulle-journalister kunne man ikke skjule seg bak nybegynnernes skalkeskjul. Dette burde rett og slett være bra! For å ta min konklusjon med det samme: pUKE innfridde forventningene - med unntak av et par, fortsatt etter min mening, vitale punkter. pUKE-redlaksjonen har helt klart som målsetting å skille seg ut. Det er i utgangspunktet positivt. Men hvorfor i alle dager har man gått bort fra den

grøflfle UKEfargen som gjenomgangssymbol? Så lenge UKEN har vært forbeholdt NHHS har grønt vætt dens farge. I stedet presterer pUKE å servere en forside som ikke bare var ugrønn, men som sletit ikke hadde noe med UKEN å gjøre i det hele tatt Cden minnet for øvrig meget om et tilfeldig valgt forside fra Bulle vår ;91). I en fra før tynn avis (12 sider) er det meningsløst å -kaste bort- forsiden, som ved riktig bruk er den viktigste, til et stort og intetsigende bilde. All teori om Signaleffekter, gjenkjennelseseffekter etc. tilsier at man handler stikk motsatt av hva pUKE har gjort. Min andre hovedinnsigelse er avisens navn. Om redaktøren argumenterer aldri så mye i sin lederspalte for at

pUKE elr et genialt navn, så vil jeg, og de fleste andre vil jeg tro, alltid forbinde pUKE med -puke-, som er et negativt ladet ord. I en begrenset rundspørring var -smakløst- svaret som dekker best det jeg forsøker å formidle. UKEbladet har som formål å være informerende og motiverende. Da er det synd at man rynker på nesen allerede før man åpner avisen. Det er ingen skam å snu ... Tvert imot! For øvrig er det selvfølgelig veldig positivt at man er i stand til å stille seg kritisk til US' disposisjoner. Det lover godt. At man forsøker å være nytenkende synes jeg også er positivt, men første forsøk var som man forstår altså ikke -innertier- etter mitt syn. Hvorfor ble det for øvrig ikke nevnt at det var Bulles fotograf som hadde tatt bildene fra fUKENsjonærfesten? At vi tro støttende til da en av pUKEs egne fotografer brukte feil frernkallingsveske mener jeg hører med. Til slutt vil jeg understreke at vi i Bulle synes det er fantastisk morsomt å lage avis (jfr. leder i pUKE). I motsetning til pUKEs redaksjon er vi oppriktig glade for at vår avis ikke lager seg selv....


REPORTASJE

K7-BULLETIN 03.10.1991

En skal ikke ba sittet lenge i Aud max før en begynner d klø seg i bodet ødr en stdr fora n kantinedamen og ser pd den lille middagstallerk enen og den etterhvert,s d tomme lommeboken. - Er det virkelig sd dy rt d lage en liten fiskerett, eller er de høye herrers ord om ~at kantinen driver nonprofit like tomme som AP S valgløfter omfuU sysselsetting?

,

/Kl

EINAR

I likhet med øvrige studenter på skolen har også Bulles medlemmer lurt på om det virkelig koster 10 norske kongelige kroner å steke en aldri så liten vaffelplate. Hvordan fastsettes prisene og går kantinene på NHH med overskudd eller underskudd?

SUKSESSEN FORTSETTER: Etter at de store omveltninger i Øst-Europa har funnet sted, kuPpforsøket i Sovj et slo feil, Brann rykker ned og Frank Sinatra kommer til Norge, kan man spørre seg om det i det bele tatt kan komme noe interessant i nybetsbildet i det bele tatt ?l?! Men der tar man nok skammeligfeil - BIGMUS ist nocheinmal hierhergekommen !fl Legg alt ann~t til side; brenn mattebøker, statistikkbøker, salmebøker, lommebøker og eventuelle andre bøker og kom i CAMPUS i morgen,

Prisfastsettelsen er kanskje det som interesserer folk mest da det for de aller fleste virker høyst underlig at det i en non-profitt kantine skal koste 1,50 for et glass varmt vann og 5,00 for en kopp kaffe. I følge Fredrik K10hs i Studentskipnaden i Bergen må en se hele SiB under ett når en skal se på prisfastsettelsen. - Det er nemlig besluttet i SiB at man skal kjøre felles priser i alle kantinene slik at studenter på Høyden, Odontologen og NHH skal få det samme tilbudet. SiB' s politikk medfører med andre ord at de kantinene som går med overskudd fmansierer dem som går med underskudd.· Den na kne sannhet Regnskapstallene for 1990 viser at kantinedriften v - iB hadde en omsetning på vel 1 ·llioner og et underskudd p å vel 400.000. Det indikerer at prisene tross alt ikke er for høye dersom alle studentene i Bergen skal få det samme ka . etilbudet. Hvordan ko er så stud.NHH ut av denne subsidieringsordningen? Vi er bIandftapeme, og takket være at Erik Kokk . & co klarer å drive lønnsomt, så finansierer stud. NHH SiB's øvrige kantiner. Kantinedriften

ved NHH går med ca. 270.000 i overskudd, og det til tross for et underskudd i Aulakantinen på 130.000

Avansedifferensierlng Endel priser kan nok gi de studentene bakoversveis, og den berømte vaffelprisen er nok en av dem. -Vi fastsetter prisene etter det -prin'sipp at -butikkvarer· blir pålagt en liten avanse, mens konkurransedyktige varer blir pålagt en større avanse,.forklarer K1ohs.·Dette er gjort da vi antar at folk er mer prisfølsomme for varer de kjenner prisene på, og hvis vi skal kunne tilby dem til tilnærmet butikkpris må de andre varene bli tilsvarende dyrere-, forklarer K10hs - Studentene bør også være klar over at SiB' skantinepriser har økt mindre enn prisstigningen de siste årene, og at maten relativt sett har blitt bj'! ·"ere .•

11

om. studentene hadde vært flinkere til å rydde etter seg·, sukker K1ohs,. og da kunne vi tilbudt enda lavere og mer studentvennlige priser.• Så tenk på det neste gang du føler at du blir robbet bare du skal ha deg en aldri så liten suppetallerken !!

R is til eg en ba k -Det burde vært en selvfølge at studentene selv ryddet ette~.~~, _~en det er desverre ikke tilfe~tfor mange tror fortsatt at moren deres jobber i kantinen, og ,at de derfor bare kan la matpapir og kaffekopper ligge. Men det er selvsagt feil. Vi kunne spart inn en ansatt i de aller fleste kantinene

. Penger· det bar fli ihvertfaUnok av. sier Jorunn Henriksen om likviditeten i kantinen.

BIGMUS "91 fredag den 4 oktober, klokken 2100 og opplev oppfølgererrav kjempesuksessen fra i fjor. Fjorårets uovertrufne lyskespark som det enda går gjeteord om i NHH miljøet såvel som i Høydenmiljøet, kan oppsummeres i noen få setninger: (Sakset fra Bulle nr. 8 vår "91) "Klubben var på god vei til å bli motbydelig trang allerede i 21-tida.", "De rakk såvidt å komme i gang før folk bokstavelig talt nådde de store høyder" ,".. .løftet nesten taket opp i symposiets storstue."," ... .en sosial suksess.","Håper at de allerede nå kan sette aven passende helg til høsten Die Bierstube ist hier zu bleiben." BIGMUS er helt klart en killer som har kommet for å bli, og samproduksjonen mellom Big Business Band & Direksjonsmusikken braker altså løs klokken 2100 på fredag etter en veritabel oppfordringsbølge. Det blir et forrykende sceneshow med kremlåter

fra BBB med schlagers fra de store storbandkongene samt nyere låter som "Just a gigolo", "Night train" og "Cameleon" pluss en rocka seksjon med Blues Brothers og Joe Cocker låter med vår eminente sanger. "You can leave your hat on","Think","Sweat home Chicago" og "Shake your Tailfeather" vil nok løfte taket om mulig enda høyere enn i fjor. Direksjonsmusikken vil komme med kjære og kjente toner i sin derpåfølgende orgastiske Bierstube der den famøse "sprachunterhaltungs-gestapogewesenzusein" Christian von Bakken vil slå nådeløst tUigjen . Diverse gags og påfunn er lovet samt selvfølgelig allsang. Det vil bli internpriser og nok føde til alle, det gjelder bare å være tilstede.

WEREN SlE DORT

ANNONSE

Iveldsarbeid for våkne og OPPllåenclt studenter Vi trenger flere ntalebooken i telefonkorpset vårt. God provisjon. Arbei~ssted 8g_ sentrum.

Interessert? Ring Ragnar Rysjeclal på tH. I438Z0


Det kunne se ut som om KKUs motto var blitt til virkelighet. Semesterets temapa rty tok aldri helt av. Til tross for brylkrem, chi.f{ongskjerf, swingskjørt og turnsko, ble lørdag ens evenement a ldri et temaparty s om kommer til d gd inn i' historien.

1!Æ."7

CHARL01TE

Man ante det allerede foran inn, gangen: Ingen kø, ikke et menneske oppe i gangenj stemningen er der bare ikke. Innover i Klubben begynner det å skje noe. En blir møtt av Audrey Hepburn-dådyrøyne, hestehaler, solbriller og kinnskjegg. Som vanlig har noen gjort mer ut av kostymene enn andre, og noen har funnet frem til den riktige look' en. Andre har valgt mer tidløse kort-korte skjørt, som helt sikkert var like aktuell i 1955 som på enkelte strøk i 1991. Varianten var absolutt sjekkevennligj det var bare å gripe fatt i skjørtekanten, og der var en allerede rimelig nært målet.

Hvor er partyet?

.

Ellers var det vanskelig å se at det var temaparty. På et bord utenfor toalettene stod fire tuber med wetlook gele, og tre kammer. Etter en kort stund var tubene forsvunnet sammen med bordet, og med dette forsvant siste rest av temapartykulissene. Men musikken som strømmet mot en var derimot overbevisende preget av 50- og 6O-tallet. Men tidvis var en plutselig nærmere 8O-tallet i tid, og troverdigheten forsvant liksom litt. Men rett skal "ære rett: Live-delen av musikken var absolutt hørbar, og den stemningen som var, den fant en stort sett på dansegulvet. Det blir + i boken til KKU for å ha tenkt live-band til denne kvelden. En rask inspeksjonstur rundt i lokalene gjorde det hele ganske nedstemmende. Campus var til tider okkupert av et enkelt par, og de klarte seg relativt godt alene. Til tross for ganske uskyldige aktivi teeter, skygget jeg banen ganske kvikt. Ellers var det tomt både i korromet, 9g stort sett også i Mausoleet. Selv ikke i styrkerommet var det denne kvelden mulig å dumpe over en skandale.

Hvem skal vite? En kan spørre seg om markeds.. føringen er grunnen til det relativt dårlige fremmøtet. Nå var motof-

Leder av KKU, Thomas Bjørnskau, koser seg med og over sine m'lnge fornøyde temaparty-gjester. Legg merke til det motiverte blikket.

~

~

sykler og brylkrem på Bed.analforelesningen i og for seg greit nok, men å starte med å infonnere tre dager på forhånd? Det ble dessuteQ \ terlyst fremmøte på 3.kullsforeresningene. En kan dessuten spørre seg hvordan KKU har tenkt å kapre 1. kullistene. I alle fall må en kunne si at noe mangler når en rekke 1. kullister lurte på hva et tema party er. Og ingen hadde hørt om 50-60 -tallet som, tema.

På noen felt skjedde det jo forsåvidt noe. Oppførselen hos deler av selskapet stod i stil med den harry påkledningen. Det fortjener i alle fall oppmerksomhfi:i~t noen danset på biljardbordet, så taket slo sprekker. At dette eksperimentet ble foretatt aven gjestende NTHstudenter forklarer kanskje noe. Det er mulig at det vanlig blant NTH-studentene å forske på trykk og gravitasjon på en lørdagskveld.

Når en skummet lokalet, viste det seg til syvende og sist at det var en relativt hard kjerne som holdt skansene. Antakelig de samme som hadde dukket opp helt uten markedsføring.

Liv laga?

Lighter og brent hdr Grenlandskameratene svingte seg selvfølgelig. Nå er det ennå såpass tidlig i semesteret, at det fremdeles er noe jgjen av de gode venners studielån. Det kunne se ut som'om tidsepoken passet de nevnte kameraters image som hånd i hanske. I alle fall gjorde de sitt beste for å bli kveldens tøffeste. Det ble gjort med relativt enkle midlerj en lighter og en åpen skjorte, og vips så var en i ferd med å svi bort hår fra brystet. Om det var den skarpe lukten av brent hår, eller gammelt fyll som s.kremte omkransende .kulisser mest, vites ikke. I alle fall så det ut til at lightertrikset aldri ble den store suksessen.

Det kan se ut til at KKU snart må stikke fmgeren i jorden, og spørre seg om det er noe vits å fortsette i det samme sporet. Dersom for få mennesker møter opp på det som arrangeres, hvolfor ikke tenke litt nytt, og rett og slett lage arrangement ,som tilfredsstiller markedskreftene? Forslag som har kommet BULLE for øret, går på å bruke Homecoming som temaparty, eller å slå sammen reversibelt faddervorspiel og temaparty; Nå er det lett for alle utenfor å bare kritisere det som blir gjort, men det kan se ut som om det er behov for at noen setter seg ned og prøver å tenke i andre baner. Heller ikke skal KKU lastes alene: Forrige semesteres temaparty ble også betingede suksesser, og denne tiden il v året sies også å være en vanskelig tid for arrangementer. Eller er beretningene om tidligere års fester fjæren som' Qle til fem høns? Var det så mye bedre før?

fl

The Cliftons» 1~ar blant de få som vrsste å komme i et tem

-Jeg liker ikke å skryte., men OK tk Det er meg som er vd fjærene fOT førstekullspikene. .


... .:•........... ~.~..,.......•.

Som et friskt pust fra øst gikk Cosmic Dropouts pd scenen kL halv tolv fredag. Deres store forbilde -er Elvis,men dette kom ikke til uttrykk pd konserten verken gjennom musikkvalg eUer fremføringsstil

/Kl

KRISTIN

Fukensjon~elden begynte bra. 215 UKEN-slitere betalte seg inn i Klubben for å vise sin glede over å ha.fått en jobb i det grusomt vanskelige arbeidsmarkedet. Det ble øl til F\ , p-pris og ellers Klubben-morCrl'6 r 40 spenn. Da det begynte å nænne seg tiden da ·gutta fra Moss- var ventet, beveget de fleste fukensjonerene pluss endel spesielt interesserte fra fjer:n og nær seg mot Campus. I Big Business-rommet gjorde samtidig Cosmic seg klare. De skiftet til knallrøde pologensere og stappet i seg noen epler og bananer. Spillingen er ikke akkurat noen business i millionklassen for dem, men det er greit å tjene litt penger på å ha det gøy. .

de megafans til skeptiske 1. gangsrockere. Ikke alle mennesker er født som fans av hard rock'n'roll, men vi tør påstå at mange av1m som var med i mølja foran~d scenen ble frelst der og da. Det var raskt klart at Campus og Cosmic kledde hverandre. Lokalene passet perfekt til guttas tyr~e •kjeller-rock.. Fra første gitarrÆht var det klin umulig å stå rett opp og ned, de drivende tonene hadde en helt egen evne til å få alle i nærheten til å danse, eller i hverlfall til å bevege seg i takt med musikken. De kinnskjeggete på første rad ble også observert i å synge med på flere av Cosmics tekster. Ellers var halvlitersglass av plast helt supert, for de tjente som både tørsteslukkere og felles dUSj.

Cosmic Dropouts holdt det først gående en time, men etter ordinært program ble de klappet og skreket tilbake på scenen og vi fikk et par ekstranummer til stor jubel. Etterpå så Campus ut slik seg hør og bør. Folk med glatte sko kunne bruke gulvet som skøytebane, og luften var svett og vann.

Gutta Primadonnanykker er noe gutta mangler totalt. Mer jordnære og reale typer skal du lete lenge etter. At gutta tok toget tur-retur MossBergen er vel bevis nok. Hjem til .verdensbyen. dro de faktisk med morgentoget klokken 07.00 lørdag morgen.

GroUPi4~S

Mens Bulle og Cosmic hadde en hyggelig prat før konserten, kom en jente inn i til oss, og hun viste ettertrykkelig at hun kjente dem alle ved navn. Men hvem var hun? Gutta så bare spørrende på hverandre . •Hva er deres erfaring med groupies?, syntes Bulle situasjonen krevde oss å spørre om. • Vi er gift alle sammen, men ellers er ikke problemet særlig stort., svarte Morten (vokalist).

Campus _

alist i «Dow Jones». ]'tn Ove Helle flagrer med påfugl·

Da ·Cosmic Dropouts gikk på scenen var Campus full. Spekteret av mennesker spente fra tilreisen-

Stemningen i Campus var til å ta ogfole på. Det at alle er våte håret skyldes ikke svette, men øl fra plastglass.


NHH-AID

14

K7-BULLETIN 03.10.1991

trenger

rIka?

av Victor D. Norman

K

til å kvitte seg med utenlandSgjeld, bør derimot knyttes direkte til krav om økonomiske reformer og vilkår når det gjelder bruken av midlene. Av hensyn • ·tillandene selv må vi stille som krav at man avvikler veksthemmende regulering av priser, renter og valuta; vi må være villige til å knytte bistandens størrelse til hvor mye av inntekten man bruker til sparing og investering; og vi må være villige til å favorisere potensielle eksportsektorer når det gjelder finansierings- og støtteordninger.

risen i Afrika er i ferd med å bli kronisk, og den berører oss alle. . Det har forsåvidt liten hensikt å fordele skyld - det viktige må være at vi gjør noe for å løse den. En forutsetning er da imidlertid at vi skjønner litt av årsakene til lgisen; og da kommer vi ikke helt utenom -skyldspørsmålet-o

For det første må vi huske at Afrika er fattig. Det er enkelte som stadig fremhever at Afrika i prinsippet er et rikt kontinent, fordi det er rikelig utstyrt med naturressurser. For økonomisk velstand er imidlertid naturressursene av liten betydning i forhold til betydningen av velkvaliftsert arbeidkraft, infrastruktur og realkapital - og i alle disse henseende står de afrikanske landene svakt. Det er disse forholdene som er hovedårsaken til fattigdommen i Afrika. At vestlige land historisk har utbyttelt verdensdelen - og at det f~m­ deles kan være tilløp til det samme - er i denne forbindelse av mindre betydning. For det andre må vi være klar over at fattigdomsproblemet for mange av de afrikanske landene har ført dem inn i en regelrett fattigdomsfelle som de ikke kan komme ut av på egen hånd. Gjeldskrisen er ett symptom. Et annet er avhengigheten av bistand: I Mosambik står utviklingshjelp for over 30 prosent av nasjonalinntekten; i Zambia og Tanzania er de tilsvarende tallene 23% og 16%. I klartekst betyr det at disse landene er flere ganger mer avhengige av bistand enn Norge er av oljeinntekter. Selv·om giverlandenes motiver har vært de beste, er det liten tvil om at forholdene i mange afrikanske land idag hadde vært bedre om de hadde vært gjort mindre avhengige av løpende hjelp. For det tredje har mange afrikanske land forsøkt seg på økonomisk-politiske eksperimenter med katastrofale konsekvenser. Vi må ta vår der av skylden for dette: Lenge etter at vi i Nord-Europa hadde mistet troen på sentral planlegging, prisregulering, rente- og valutaregulering, oppmuntret vi Afrika sør for Sahara til å basere seg på slike virkemidler; og samtidig som vi selv høstet fordeler ved fri internasjonal handel, uttrykte vi sympati med .importsubstitusjon- og selvberging som strategier for økonomisk utvikling i afrikanske land. Hvor ka-

............ o-._ .....

_~

•.,. ..... _ ._ . . _ .... '-

All verdens utviklingshjelp vil imidlertid være uten langsiktig e ffekt hvis vi ikke samtidig er villige til å åpne våre egne markeder for utviklingslandenes varer. Erfaringene fra land som har klart overgangen fra fattigdom til økonomisk utvikling viser entydig at eksportledet vekst er en forutsetning for utvikling. Det er imidlertid ingen som kan eksportere hvis andre land ikke er villige til å kjøpe produktene; og i praksis er vi på det nærmeste totalt avvisende når det gjelder å kjøpe an- . net et ubearbeidede råvarer fra Afrika - og med -vi- mener jeg her ikke bare Norge, men hele den vestlige verden. Det mest utviklingshemmende i henseende er landbruksbeskyttelsen Europa. Ser vi bort fra oljeeksport, står jordbruksvarer for 65% av eksporten fra Af~a sør for Sahara. Litt av denne ekspOJrten nyter godt av støtte under EFs landbrukspolitikk, men det meste må selges i et verdensmarked der prisene er kunstig lave på grunn av beskyttelses- og støtteordninger i de store industrilandene. Det betyr lav ekspolItinntjening Idag; det betyr også at de afrikanske landene ikke har muligheter til å basere seg på økt . jordbruksvareeksport som grunnlag for økonomisk utvikling.

Rent vann kan mJtk millioner af) lif)

tastrofale konsekvens~r dette har hatt illustreres ved det faktum at den samlede eksport fra Afrika sør for Sahara (med 400 millioner innbyggere) i 1988 ikke var større enn eksporten fra Singapore (med 2,5 millioner innbyggere). Hva kan vi så gjøre for å hjelpe? Vi må selvfølgelig fortsette å gi hjelp - og helst gi mer enn idag. Det er . behov for alle former for hjelp - fra.. sykdomsforebyggende arbeid til mat-

varehjelp til gjeldsettergivelse og hjelp til langsiktig utvikling. Hjelpen må imidlertid gis på en annen måte, og med klarere vilkår, enn hittil. Når det gjelder direkte økonomisk støtte, tror jeg det er behov for et klart skille mellom humanitær hjelp og utviklingshjelp. Humanitær hjelp - som det vil væ re behov for i meget stort omfang i årene fremover - må gis uten vilkår. Utviklingshjelp, herunder hjelp

.. ___________ ......... ., .. _ ................ -............... - ............. _ ...............................

_-~

---- -_

.... __ ......... _ .........

Mener vi alvor med erklæringer om at vi ønsker å bidra til økonomisk utvikling, må noe gjøres med landbrukspolitikken i Norge og ellers i Europa. Og her er det ikke nødvendig å gi de afrikanske land særfordeler - vi kommer langt om vi bare er villige til å kjøpe varer fra dem på vanlige vilkår. At også vi vil tjene p å friere handel, er et kapitel for seg. Det betyr at vi, ved å åpne markede.ne for de afrikanske land, i neste omgang også vil ha enda bedre råd til å gi økt bistand.

-...........................

..

.................. _... _.......... __ .... ,,_.


REPORTAS E

K7-BULLETIN 03.10.1991

15

GLISSEN HEROISME Over 450 betalte inngangsbilleU pd Studentsentretfredag. Det skulle man ikke tro. Inne i Studentersamfundets, . heroiske lokaler l/ar det nemlig mindre folksomt enn i · billeukø til høstball, ,ogfor en,bortskjemt Klubben-gjeng~ ble fredagskvelden pd Høyden temmelig tam. Synd,for konseptet var bra, og hadde fortjent et bedre utfall

Studentersamfundet råder o.ver tusenvis av kvadratmeter i Studentsentret, men hvo.rfo.r samtlige skulle tas i bruk på -Heroisk aften- fredag er merkelig. Programmet var lagt o.pp slik at man måtte bytte sal hver halvtime fo.r å få med seg det viktigste, o.g dermed ble fo.lket raskt o.g ' effektivt spredt fo.r alle vinder.

Tabbe Det er lett å være etterpåklo.k, men det er ingen unskyldning at man hadde kalkulert med langt flere betalende. Det hadde vært en smal sak fo.r arrangørene å kjøre en større del av programmet i Sto.re Audito.rium, o.g på den måten o.ppnådd å samle flere på et sted. Da hadde man muligens o.gså unngått at altfo.r mange gikk hjem før ko.nsertene med -The gratis øll- o.g -Nice guys- hadde startet.

-Kona mi kaller meg en dårlig elsker fordi jeg elsker så sakte, lød A nid Nyquists heroiske bekiennelse.

På den måten ville o.gså arrangementet fått det utfall det fo.rtjente'. Ko.nseptet med en blanding av debatt, JX>e.si, mm, trylling o.g musikk i flere varianter var nemlig go.dt.

Doven elsker Altfo.r mange gikk glipp aven inspirert Arild Nyqvist, so.m fo.r åpen scene innrømmet at han er en do.ven elsker. ' Chilener-kvintetten Malku hadde o.gså fo.rtjent flere tilskuere til sin fo.lkemusikk. Og rulettbordet langt færre .... Fo.r en ensom NHH-er var Svæveru' -koret o.g John -BrekketSætre en av kveldens høydepunkter. Tradisjo.nis'tene har evnen til å , underho.lde, o.g da spiller det mindre rolle at det musikalske o.fte ko.mmer i annen rekke. Gunnar Staalesen o.g Willy Dahl ble aldri enige o.m hvem som er tøffest, men kunne i hvert fall enes o.m at Varg Veum har gjo.rt million-Staalesen til en av No.rges mest suksessrike kriminalfo.rfattere.

"'-

Anderse onsulting er et norskeid konsulentselskap oglJr; del av Arthur Andersen & Co. Sammen tilbyr vi komplett rådgivning til norsk næringsliv og offentlig forvaltn ing.

ANDERSEN CONSULTING ARTH UR AN I'JERSEN & co., S.c.

Totalt er vi 200 konsulenter i Norge. Gjennom vår internasjonale tilknytning er vi en del av verdens ledende konsulentorganisasjon med 22.000 ansatte. Vi tilbyr konsulenttjenester innen strategi, organisasjon og informasjonsteknologi. Vi samarbeider med våre kunder om utvikling av konkurransemessige fortrinn ved å etablere kundetiIpassede løsninger som fungerer og gir resultater. "

Økonomisk styring 'og ·informasjonsteknologi I årene fremover ,vil vekst og lønnsomhet for den enkelte bedrift i stor grad avhenge av ,dens evner til å utnytte informasjonsteknologien til å etablere konkurransemessige fortrinn. Vi søker høyt kvalifiserte siviløkonomer og sivilingeniører til å hjelpe våre kunder med den ~tfordringen dette innebærer. En stor del av våre oppdrag er innen økonomistyring, strategisk infonnasjonsplanlegging, prosjektledelse, utfonning og innføring av EDB-systemer, vurdering av maskin- og pakkeløsninger. Vi har en egen gruppe som arbeider med organisasjons- og personaLutvikling. Våre kunder er innen en rekke bransjer, som bank/finans, handel/distribusjon, industri, oljet gass, helse og offentlig forvaltning.

Vi rekrutterer hovedsaklig nyutdannede, og gir tilbud om et meget omfattende videreutdanningsprogram i et internasjonalt miljø. Kontakt Liv Landmark Brodin/Joe Taralrud om du ønsker flere opplysnil)ger. Andersen Consulting ANS Drammensvn. 134 P.b. 228 Skøyen - 0212 Oslo Tlf. (02) 462800

0


Hører du på selgere får du jo verdens beste PC uansett. Nei,.da stoler jeg mer på fjorårsstudentene. "

,

" •

"

.

••

.... ~.

:

"

."

i

t

~

••

.'

.

1. !~~..·• . ·' : .·.'.·.1 ", 'h':gJ

,

-======;::;:.::-

_ ~",,"":i:~_~:~

~;~:~!-":' ~\ ~-.. .

Kr. 12.990,- Kr. 17.1900 Kr. 12.990,inkl. mva,

inkl. mva,

inkl. mva. m/bæreveske

Commodore 3861X·16 803861X prosessor/1 6 MHz 40 M8 horddisk

Commodore Ol 386·21' 80386 prosesso r121 MHz 40 M8 horddisk

2 MB internminne Windows lO

2 MS internminne Windows lO

Mus leriell I/h monitor (forgeskjerm mot tillegg)

Mus leriell I/ h monitor (forgeskjerm mot tillegg) • kun hos ut,olgte forhandlere

Commodore 286·lI 80C286 prosessor/12,1 MHz 20 MB horddisk I MR internminne LCOVGA skjerm Vekt: 3,2 kg

Dette er kun noe!!. Qv vore PCer. Ønsker du ytterligere informasjon og opplysninger om nærmeste forhandler, ring Commodore Comput", Norge A/I, til.: (02) 64 81 90.

R

jakt ett" PC til "ud;e.e? V; "

glade v;

ikke er i dine sko: A velge PC er nesten like vanskelig som å komme inn på studiet. Men vi som selger PC 'er har også våre

p~oblemer.

Commodore har for eksempel

en ting til felles med våre konkurrenter; ingen av oss har verdens beste

Pc. Sannheten er at de

aller fleste PC'er er tilnærmet identiske; de ser like ut, de kan det samme- og prisvariasjonene er egentlig ganske små. Hvordan velger du så PC? Det sikreste er åforhøre deg i studentmiljøet: Der får du relevant og upartisk informasjon fra PC-brukere med erfari ngfra nettopp de områdene du selv skal tafatt på. Betyr dette at Commodore bare er en passiv PC--leverandør? Se lvsagt ikke. Men Commodore har lenge vært e n av de aller m es t benytt e de PC 'e r blant studentene, utfra følgende enkle kriter ie r: Ytelse, utvalg, lev'ering - og pris. Dessuten står et landsdekkendeforhandlernett til din disposisjon. Du vil med andre ordfå høre mye om Commodore PC'er blant dine medstudenter, Og det e r faktisk den beste reklamen vi kanfå, t

\

~Commodore


BRANNFAKLER

K7-BULLETIN 03.10.1991

. ,

17

.

EN F RSTEKULLIST BEKJENNER:

I.

.

ET KULL UTEN BALL (ER) -Enhver økonomisk høyskole med respe.k t for seg selv md ha et bt.~U Ndr sdfd har kjøpt billeuer, "iser det at førstekuUJstene ikke eie:" stil, ()g:at de er fuUstendig respektlØse overfor trtidi~j~r~'JSe 'har reU og sleu.ddrlig ,

holdnin,g.

';;~

.,

'1Ø1..JIjEODq~ :/~;L~.,. ~&~:#:'.

O<

,.

;' ~..

det ihvertfall noe veldig nært. En annen årsak til denne negative vridning, er at det etterhvert blir stadig flere DHmennesker på NHH, og de er kanskje lei av klubblokaler. Thomas mener det er skremmende, når det er flere som er med på Stafkom's

~:~~:l;~toe~~~;~~'f~:;;:.e derfor ~~~::~t~s~~:~::~;::~:~ ~~~!

-Mange tror at de bn få det billigere for Stafkom, kan fortelle at det hver Dette mener Thomas Bw~ISau" le- ved å arrangere en alternativ middag i gang er ca. 60 personer på treningene, :'der for KKU. Han hevae~~.:at 'def er en dårlig gang på Hatleberg, for deret- og at ialt over 100 er med av og til. Han ;;'.ntange gmnner til at det k\iri~~r rundt 'ter å dra på nachspielet på Klubben, og Thomas er skjønt enige i at første1',90 som har kjøpt billetter til høstballet. sier Thomas. , '" kullistene burde følge den gyldne t"Selv hadde han regnet med at de 300 . En annen faktol' :som har skremt de middelvei, som etter deres mening er i billettene ville bli solgt ,ut med :,eft, -, " respektløse førstekullister, er muligå la ID bygge dem opp i løpet av uken, " . , heten for å få en person de ikke liker for så å la KKU bygge dem ned i gang. •.<0_" • ~: _...c..~':" ____, .: =~~. :_ved siden av ,.seg, "y,e..d,Spis.e bordet, i ...helgen. , DdF(lg "lQ.rkedsføHng----'--~--fØlge Thomas :'''--'~ ' ~._. ~- ~- ,~---"~- Han innrømmer imidlertid at KKU Konklusjon har tatt lett på markedsføringen, -'og Arbeidsmarked et bar skylden Min konklusjon er at førstekullistene De fleste personer Bulle har vært i lar seg villig påvirke av ryktene om at ikke prioritert ballet. Han forklarer ,-~ette med at KKU trodde høstballet var kontakt med" forklarer trenden med at ballet er kjedelig, talene lange, og at noe eksklusivt, noe som vile selge seg det stramme arbeidsmarkedet har ført damen (jgutten/mannen) ved ' siden selv. Den dårlige oppslutningen skyl- til at førstekullistene er mer seriøse, og av alltid er stygg, avholdsperson, lukdes nok også at det er svært mange er mer aktive i andre ting enn fest og ter sild og har hvitløksånde. De lar seg · førstekullister som har fått høre at moro. Hvis de ikke har panikk, så er også skremme aven tilfeldig (?) sving-

Her ser vi en typisk førstekullist, mens høstballet pågår for de eldre kullistene.

ning idet generelle arbeidsmarked, og dertil tilhørende skremselspropaganda fra flere hold (mor & far: Nå må du lese flittig, da gutten win, eller så får du jo ikke jobbO. . Artikkelforfatteren kan bare innrømme at han tilhører den passive majoritet; som de fleste andre førstekullister har heller ikke han kjøpt billett til høstballet - ihvertfall ikke ennå - men på den annen side er han heller ikke aktiv i Stafkom ...

ERCJ'T IKK-MYSTIKK Dette brevet ble levert Bulle-redaksjonen p å en svært galant, men ikke mindre mystlsk måte. Vi fant en stiv, hvit konvolutt i posthyllen, laget av et papir som var alt annet enn mlljtit-vennllg. Oppi konvolutten lå brevet, det var skrevet på en

e me e på meg. adde pluts ellom peke ust. Kjente k.sesmekken. d et) hadde fun k ke på noen ly . erommet. Spar t. Skjerfet h mmen - skikkelig den SVClrte gens et du, sa jeg Faen ta deg, en. Beholdt cn t benåpningen ove X~~Xfl~R~~k fra g tl.ng kunne jeg kjønn mot brystet ge~ . ~ed den ledige kJente myke hår te hoftene og' verdehl" som sma' ,gyn te å tegne s lakket. av på hikstet hun, me re brystvorten m, eggstubbene ra s F hånden min, vil t.

slJrvemas1dn, type -Remington-. BAUt var nennsomt drapert i et sllkeblnd med NHHS sine farger. Så vidt Bulle har klart å bringe på det rene, er det utelukkende styret ~m har tilgang til disse sllkeblndene. gammeldaJ!~

Samtidig som vi tar sjansen på å Men hvem s kjuler seg . , . oseudonymet -Deres forbundn~Ved­ publlsere dette for frimodige ø kokommende bar skrevet et brev som . nomi-studenter, ropervi ut i natten: er dryppende erotisk. Det er føl- Hvem er du? Skriv Merl somt og dyptpløyende, samtidig som det bar beholdt sitt raffinement.

OM Jeg la stemmen ned en halv oktav og så henne inn i det ene av de vakre grå øynene. -Det er gøy å gå halvveis, men noen ganger kan dc!t være j... spennende å gå hele veien. Hun rødmet umerkelig i bannørket, vek liksom unna - igjen. Ikke f... En skokk små hanndjevler satt på skuldrene mine. Jeg var ikke i humør til utglidninger, skrudde på presset og fortalte henne at jeg visste at hun hadde lyst. Hun benektet ikke, prøvde å forklare noe om den nye kjæresten hun var så veldig glad i.Jeg lo, ga til beste min mest kyniske om at det en ikke vet, har en ikke vondt av. La en ann rundt henne bakfra, bet henne i nakken. Smøyde beltet av meg med den andre hånden, la det rundt henne, bandt hendene hennes fast til kroppen. Ansvar er et merkelig begrep, fortalte jeg henne, og det ingen ser, kan heller ingen fortelle . Bandt så skjerfet mitt fo ran øynene hennes. Dørvakten så rart på oss da jeg leide henne Ult. Migrene, sa jeg forklarende. Hun begynte ' å le før vi var nede trappen. Vi gikk gjennom bakgatene i retning leiligheten hennes. Pulsslagene ristet i ørene. Jeg kjente hoften hennes mot min. Hun sa ingenting, pustet med åpen munn. Kom vel frem til utgangsdøren hennes uten å ha møtt kjente. Lette i lommene hennes etter nøkler. Hun stod med hodet litt bakover, en stolt apache med pannebåndet litt for langt ned. Luktet på regnbygen,

DET Å GÅ I FRØ

kanskje på meg. Hendene mine fant ingen nøkler, men en dyp V-utringning, Hadde plutselig hendene full av unge kvinnebryst, noe stivt og frekt mellom pekefmger og langfmger. Klemte til, kysset henne med asmatisk pust. Kjente at en hånd hadde kommet seg fri og røsket i knappene i buksesmekken. Svimmel fant jeg endelig nøkkelen, rakk å låse opp før hånden hadde funnet helt frem. Vi nænnest falt inn i entreen. Skrudde ikke på noen lys - hva skulle nå det tjene til - hånd i hånd inn på soverommet. Sparket av oss skoene, småsloss litt i sengen. Jeg vant, såvidt. Skjerfet hadde glidd ned, jeg tok det av, bandt hendene hennes ,sammen -skikkelig denne gangen, og smatt løkken oversengestolpen. Dro den svarte genseren godt opp over annene og rundt hodet. Ansvar, vet du, sa jeg mens jeg åpnet to beltespenner og dro av henne levisen. F... ta deg, sa hun mens hun lettet på nJffipa, Tok så av trusa, nesten. Beholdt c!n ankel i, snurret plagget to og en halv gang rundt, hektet benåpningen over den andre sengestolpen. Der lå- hun i matt lys fra gatelyktene utenfor. Endelig. Etter års sporadisk flørting kunne jeg så begrave ansiktet i den myke magen, kjene vannt kjønn mot brystet mitt. F... ta deg, sa hun igjen, sparket meg i rygen med den ledige hælen. Jeg akte meg nedover, en ann bak hvert lår, kjente myke hår mot kinnet, snuste, foldet hendene over ma-

gen, låsw hoftene og begynte å spise. Drikke. Nyte. Det er ingenting i hele verden som smaker så godt som ei jente - når hun smaker godt. Jeg begynte å tegne med tungen, laget åttetall, sirkler og merkelige figurer, slakket av på tempoet når jeg merket at hun nænnet seg. F... ta deg, hikstet hun, mente det visst også. Så jeg kløp henne hardt i den høyre brystvorten med venstre hånd, la høyre knyttet mellom der bak. Lot skjeggstubbene raspe litt opp og ned, hun skalv, baken begynte å jobbe mot hånden min, ville ha den inn. Jeg skjøt fram to fmgerknoker, presset i mot. Kjente at muskelen hennes var i ferd med å åpne seg, fornyet interessen for ripsbæret der framme. Lot fortenne mine gnure mot oversiden, sa lalalala med tungen på un· dersiden. Hele underlivet hennes strammet seg langsomt til, hun forbannet meg inderlig for siste gang før bølgene begynte å spre seg i henne. Jeg fulgte henne tett, slo noen slag med propellen, halefinnen, tungen og surfet henne over stadig nye bølgekammer. Til hun endelig var i land, svett og myk i hele kroppen. Jeg knøt forsiktig opp skjerfet mitt, kysset henne. Tok på meg genser og skinnjakke. Gikk ut igjen i Bergensregnet, og visste at jeg aldri.. ....

Deres forbundne (anonym)


GALLA-GUIDEN

18

K7-BULLETIN 03.10.1991

HØSTLIG ETIKETTE Er du blant dem som splUer tennis før et bryUup? Tror du fremdeles at borddamen sitter pd debetsiden fordi hun aldri gir deg kredit? Tenner du sigaren med venstre hdnd? Fortvil ikke for tidlig! BuUes conduite-c()nsult, i tett samarbeid med Brøggers «Skikk og bruk», gir ogsd deg de belevne evner du trenger foran høstens store begivenhet.

!Kl

LARS MARIUS

STUDENTENES ANTREKK Høstball er Galla-aftenen med stor G; en prestisjefylt aften hvor ingen ønsker å gjøre skam på sitt utseende. Til dette sier Brøgger: -Smokingen kan være midnight blue eller svart, enkelt- eller dobbeltspent, og skjorten kan være bløt

med vanlig snipp. Til hører svart eller midnight blue sløyfe, som bør være håndknyttet, samt tynne, svarte sko ... Kjole og hvitt-ensemblet (snippkjole) er galla-antr~kk., Til dette kreves fremdeles stiveskjorte og bvit, helst' håndknyttet, sløyfe. Man kan til dette . bruke ekstra lette chevr;m-sko eller

lakksko.' Sløyfeknyttelsen er for noen vanskelig, men vår figur bør gjøre den til en smal sak for de fleste. NB! Når antrekket skal presses må en aldri gjøre dette uten klede. :Te'm et må ikke trekkes fram og tilbake, og ikke presses mot trådens retning. Er

tøyet blankt, vri opp pressekledet i • eddikvann. Husk også på at ubehøvlet flottenfeieri er like , udannet som skitne bukser. En flott hatt, et hvitt skjerf eller'stor shlvkl6kke kan ikke treJd{e opp et lurvete helhetsinntrykk; alt må bæres med selvfølgelighet.

STUDINER: Galla-aftener er blant de sjeldne Vi gjør oppmerksom på at Brøggers aneldninger hvor mennene legger like ordener ikke omfatter UKE-medaljer stor vekt på damenes antrekk som o .l.! andre damer. La ikke de store forventFra gammelt av har smykket hatt ninger gi deg angstproblemer! Brøgger sier: - betydriing ikke bare for utseende, men også for gudetilbedelsen og respekten -Man blir slett ingen -gjenganger., for naturen. Conduite-consult går derselv om man bruker samme kjolen med ut fra som en selvfølge at våre flere ganger, hvis man har valgt en kvinner ifører seg ett smykke i TURsmakfull, enkel modell som skifter MAUN, som er oktobers smykke, og karakter' etter smykker, belter eller , ett i sitt stjemetegns sten. små skjerf. Den .lille sorte· er en god Høye eller halvhøye hæler er en . selvfølge til galla-antrekk; vi må be de løsning. Til snippkjole kommer damene i kvinner som drømmer om en mann av kort eller lang selskapskjole, helst stroppeløs eller utringet; eventuelt ordener.· '

~'Y' ~I~

~rr ~69

~

Knv

lav høyde om å legge disse tanker på : is denne aftenen.

Væ~en,

21 /3-20i4:

Diamant

Ty~en,

21 /4-20/5:

Smatagd

T villingene,

21 /5-20/6:

Perle

K~epsen,

21 /6-21 17 :

Rubin

LØven,

22 /7-22 ,'8:

Peridot

Jomfruen,

23 :8-22!9:

Safir

Vekten,

23 ! 9~22 ! 10 :

Opal

Sko~pionen,

23 / 10--21 /11 :

Topas

Skytte~en,

22 /11-21 /12:

Turkis

Stenbukken ,

22 /12-20/ 1:

Granat

Vannmannen ,

21 / 1-18/2:

Ameryst

Fiskene,

19:2-20/3:

Akvamatin

~~ ~~m

~? '

~

~= ~H

"Det er bare gifte kvinner som skal kysses på hånden"

PRESENr.~SU-ONEN ' Her er rangordningen svært viktig å forholde seg til: -En kvinne har rang foran en mann, en eldre har rang foran en yngre og en mer fremstående person har rang foran en mindre. Det er den som har lavest rang som skal ta initiatiyet og forestille seg for den som har høyest rang,· Presenterer man andre, er det også et sett av regler, blant annet: -Man skal forestille folk for hverandre når man snakker med dem og - oppdager at de ikke kjenner hverandre. Man skal ikke forestille folk for

.'

hverandre når man har grunn til å tro at den ene eller begge vil ha noe imot det.· Vi illustrerer dette med et eksempel: Hvis frk. Elin Dahlen skulle ønske å snakke med en yngre, mannlig førstekullist må hV'l gå mange omveier. Hun vil bli nødt til å finne seg en felles bekjent, og gi klart uttrykk for manglende kjennskap til personen i hennes hjerte overfor denne bekjente. Hvis derimot hr. Theodor Rønning skulle ønske nærmere innblikk i livet · til frk. Hege Sinding, vil presentasjcr nen ikke by på noe problem.


SPILL & SPORT

K7-BULLETIN O~.10.1991

19

Høstball fortsettelse. ..•...

FOTBALLEN ER PASSIAREN: Plages du ofte med pinlige pau_ ser, har ingen grunn til å føle deg nedfor. Imidlertid har studenten et stort ansvar her: -En mann skal føre ordet overfor en dame. Han har ikke rett til å være stum som en fIsk når han setter seg ved sin borddame. Han skal fortsette med å spille ballen til henne helt til samtalen er kommet i gang. På samme måte gjelder at eldre og mer fremstående skal føre ordet overfor yngre eller mindre fremstående.Det er <;tItså ingen grunn for andre

enn de mer høstballerfarne mannlige studenter til å lete feberaktig etter nye og sofIstikerte samtaleemner. Andre regler for konversasjon: -Bring alltid såkalte nøytrale emner på bane. Unngå andres personlige forhold, spør gjerne -er De gift-, men ikke -Tretter De ofte med Deres kone?-. Man skal aldri fortelle historier som har syke eller ulykkelige mennesker som poeng. Generelt gjelder Swift' s regel: Man skal ikke si noe som en av de tilstedeværende vil ønske usagt.-

FLAT PÅ

NHH

Luften ser ut til d ha gdtt ut av fotbaUserien pd NHH. Av de mange lagene som i utgangspunktet hadde meldt seg pd, har nd et stort antaU trukket seg.

/K7

CECILIE ,

Bulle ønsker å ha et sportslig alibi. Vi fant ved hjelp av Idrettsutvalgets intemserie-lister en fotballkamp som så spennende ut, og begav oss avgårde til Stemmernyren. Vel framme på idrettsplassen var ingen av lagene møtt fram. Godt kledd i ullundertøy og regndress fant Bulles medarbeipere ut at de godt kunne vente litt. Men etter at vi i en halvtime hadde stirret ut på en tom fotballbane, gikk vi lei og dro for å varme oss på Bullerommet. Da kaffekoppen hadde lindret kulderiene noe, marsjerte vi med friskt mot opp igjen til Stemmernyren. Ny kamp sto på programmet. N~ en gang ble vi imidlertid skuffet.

a

BEDRIn5PRESENTASJONEI UKE 41 VED NHH NB!!!! Vesta Forsikring Her gjør Bjørn Helle to elementære feil' Han har kastet jakken, og det aller groveste: Han danseJ r på en slik måte at det bryter grunnregelen om å «va.>re engasjerende uten å bli pågående».

FOR TALERNE: Vær ikke fodang. Vær heller for kort. Altfor kjente sitater bør unngås hvis det ikke understrekes at

sitatet er kjent. Brøgger har en liste over klisjefylte sitater som bør unngås.

INTERNASJONALT: Grunnet et foreløpig stort frafall fra stud. NHH, vil gjestene fra andre steder i verden utgjøre en disproporsjonalt stor andel. Vi har dermed konsultert Pia Hård af Segerstad, som har følgende råd for samtaler med utlt!ndinger (BI-studenter, Handels-resande o .a.): -Anvand

aldrig en befalande ton och behandla inte månniskor overlaglig eller .Sf-tt ovenifrån. Mista aldrig eran sjalvbeharskning!- Dette gjelder også når man vil bli kvitt påtrengende søritalienske tiggere eller folk som mot betaling vil vise severdigheter ...

Dato: I dag, 3 oktober Sted: Aud B Tid : Kl. 1915 1-2 stillinger ledige. Se annonse i dagens BT og pA oppslagstavlene. Enkel bevertning etter presentasjonen.

Dette gjentok seg hele fIre ganger, selv etter at lagene hadde bekreftet overfor BuUle at det skulle spilles To av gangene møtte ingen av lagene og to av gangene møtte kun det ene. Bulle har en dødlinje å overholde, så siste sjanse var tre kamper som i følge oppsettet skulle spilles onsdag. Da Bulle ringte rundt til de seks lagene det gjaldt, i håp om å få bekretet,at iallall en av dem skulle spilles, viste det seg å være umulig. I to av kampene haddde minst ett av lagene trukket seg fra hele serien, og i den siste kunne ikke kontaktmannen love oss at de ville klare å stille fullt lag. Fotball til besvær for Bulle med andre ord! Men verre enn at Bulles medarbeidere hadde noen .bomturer, er den holdningen som er å finne hos alle disse lagene som melder seg på for så ikke å stille opp. Det er slapt gjort, spør du meg, og slett ikke gode idrettsmenn verdig. Spesielt ikke når det andre laget er uvitende om at motspillerne har trukket seg, og derfor dropper forelesnigner og andre forpliktelser for å spille fotballkamp -alene med seg selv-o

kamp.

FOIUM TOUCHE 1055 Dato: 09.10 Sted: SAS Royal Hotel Bryggen Tid: Kl. 19.00 PAmelding Yia NU's postkasser innen mandag 07.10 kl.12.00 Bevertning pA SAS Royal Hotel etter presentasjon. Ca 15 revisorstillinger ledig for 1992. Intervjuer 10 - (11)/10 ved M33.

PIOCTEI & GAlBLE AB . Bedriften skal ha bedriftspresentasjon 22.10.91, men ,:il ha søknad pA sine stillinger (1-10 stk i Svergie) innenfor «Brand management» og finans tilsendt innen 4 oktober 1991. Søknaden skal blant annet innehollde en CV. Kandidater vil mAtte gjennomføre en test 23.10,_ . og intervjuer vil bli avholdt fortløpende 23.10 (og evt 24.10). Nærmere informasjon sth oppslAtt pA NU's tavler pA Merino og Høyblokka. Søknadsfrist 04.10.91. Adr: Procter & Gamble AB Box 7515 10392 Stockholm Svergie AUn: Kathrine Mo

TENNIS UHØYTIDELIG MIDNATrsTURNERING PÅ TENNISPARADIS fREDAG 4. OKTOBER KL 2100.( i morgen)

** Felles kjøring fra skolen Id. 2000 ** Inndeling i flere klasser ** Pizza ** PÅMEL]()ING PÅ SKOLEN (VI AUlAEN) ELLER PÅ MERINO (VRIMLEHALLEN) INNEN 04.10. KL. 1500 Alle tennisinteresserte (ikke bare medlemmer) oppfordres til Adelta! VELMørr !


INFO SIDE

20

K7-BULLETIN 03.10.l991

STAF.KOM Torsdag 3. kl 1930: 30- og 45-minut. ters-gruppe. .Uttakningsløp til Ås-stafetten for de som er interessert. Det vil gå i de sedvanlige løypene. Dette er også en mulighet for de som bare vil teste formen. .... Lørdag 5. kl. 1200: 45-minuttersgruppe og langtur ÅS-stafetten: En massemønstring hvor det som kan krype og gå (evt. løpe) av landets høyskoler, universiteter m.m. deltar. Denne går av stabelen lørdag 19.oktober kl 11.30. NHH stiller to lag: et superlag og et Staf.Kom.-lag (no comments), med 4 kvinner og 6 menn på hvert lag. Altså trenger vi et superlag pluss 3-4 stykker til å fylle opp Staf.Kom.-laget. De deltagende vil få reisestøtte, og det vil bli ordnet med ovemattings- . plasser. Det blir bankett etter stafetten og seinere på kvelden . blir det fest på Samfunnet. Dette blir . gøy!!! Interesserte som ikke har anledning til å stille på uttakningsløp, kan ta kontakt med Staf.Kom.

HAR DU LYST TIL ASVØMME? Stemmemyren svømmehall er åpen for voksensvømming: ~andagerl600-22oo

Onsdager 900-1500 mere vann enn ellers) . Fredager 1600-2200 Lørdager 900-1500

Vi gjør oppmerksom på at alle som er medlem av NHHI får 20 % rabatt på alt treningsutstyr hos Laksevåg Sport AS. Har du noen spørsmål henvend deg til oss for nærmere opplysninger. Vi har kontortid fredager fra kl 1000 til kl 1100. RESULTATER FRA INTERNSERIEN I FOTBALL

Buffalo Gazza Killers - Olav og de H. 2-1 Snøfers United - Mm United 9-1 Los Amigas Locos - Real Merino 2 poeng til Real Merino (hjemmelag møtte ikke) MlB United - Bllufalo Gazza Killers 0-16 Real Merino - S:lIjIfers United 10-1 Olav og de Heldige - Los Amigas Locos 2 poeng til Olav og de H.(bortelag møtte ikke) Real Merino - MIB United 24-0 AriStokratene - Snøfers United 0-5

Tabell: 300 34- 1 200 18 - 1 201 15 -11 101- 1 - 2 001 0 - 5 003 1 - 49 O 002 0- O

3 2 3 2 1 3

6 . 4 4 2 O O O

GRUPPEB: Fishermans Friend - Rogaland Oilers 3~ BaiUsprzng - Strikers 1-3 10~ Fishenoaos Frieod - Baillsprzng BaiUsprzng - Rogaland Oilen 2 poenJr~Rogaland Oilers (hjemmelag møtte ikke)

Tabel~ Fishenoans Friend Strikers Rogaland Oilers Gutta fra Calcutta UodenA-e't BaiUsC

2 2 OO 13 - O 3- 1 O- 3

4 2 2

O OOO O - O O 000 0- O

O O

3 003

O

1 100 2 1O1

1-13

ru SPRINGBRETT

~ånedskort

koster kr.l25,- (gjelder fra den dato du kjøper det) En enkeltgang koster kr 25,-

AVLYSNING AV .AEROBICTRENING! ~andag

7. oktober blir det ingen aerobictrening pga revyopptak.

SALG AV TRENINGSDUKTER Alle spreke studenter som har lyst på NHH-treningsdrakt kan bestille denne til følgende tider: Torsdag 3/l0:kl1100 -1400 VrimIehallen på ~erino Fredag 4/10: « 1000 - 1100 IU-kontoret ~andag 7/10:« 1100 -1300 IU-kontoret Blant de som bestiller vil det bli trukket ut to som vil få sin treningsdrakt GRA-

TIS. RABATT PÅ TRENINGSUTSTYR HOS LAKSEVÅG SPORT AS

OEO

STUDENTUTVEKSLING VARI99Z

- Operasjon Eksportoppdrag Høst 1991 FREDAG 11. OKTOBER KL. 1600 I ~12

vil det bli avholdt INFO~SJONS~ØTE

om OEO. Det er en forutsetning at alle interesserte søkere kommer på dette møtet.

PRAKTIKANTUTVEKSLING ONSDAG 4. NOVE~BER KL 1815 avholdes info.møte om utvekslingen av traineeships i 1992 for stud. NHH. Auditorium vil bli oppgitt senere. Alle som har tenkt å søke må møte opp. Søknadsfrist er mandag 8. nov. kl. 1200.

Her bar Kølle og Kameratene trukket seg fra serien.

(Noe var-

Begge deler flis kjøpt på kontoret oppe i Stemmemyrshallen

STUDIEADM.

Videre fremdriftsplan for høsten blir som følger: - Søknadsfrist 18. oktober kl. 1200. - Intervju 22 oktober kl. 1200 - 5 OEO-kandidater skal være tatt ut til l. november Har du spørsmål kan du henvende deg til AIESEC-kontoret i 5. etg. ~erino.

GRUPPE A:

Real Merino Buffalo Gazza KiUers Snøfers United Olav og de Heldige Aristokratene MlB United Los AmigaS Lo""s

AIESEe

U-HJELP - rmTER Dm Om effekten av norsk u-hjelp

Sted: Auditorium C ved NHH Tid: ~andag 7. oktober kl. 18.30. Arrangememtsplan: kI.18.30 «U-hjelp - nytter det?» Førsteamanuensis Karl R. Pedersen ved NHH holder foredrag om sin forskningsrapport. kI.19.15 Pause kl.19.25 Virkninger av norsk utviklingshjelp. Pers. sekr. for bistandsministeren, Inger-Anne Ravlum, gir uttrykk for myndighetenes syn på norsk bistand. kl.19.45 Debatt / spørsmål fra salen. kl.20.30 Slutt

Dette er det første aven serie arrangement hvor FIA tar for seg tema innenfor miljø- og utviklingsspørsmål med . utgangspunkt i NHH-forskeres arbeid. Antakeligvis vil alle disse arrangementene være svært faglig relevante. Alle er velkomne, gratis adgang.

GRAFISK SENTER

Hege W. Ekeli Utveksl. ansvarlig

HANDEL~RUPPEN

"SEGMENTERING I PUlSIS" , Vi får i dag besøkCt ,markedssef i AlS Jordan, Helge BaaWd. . Han er siviløkonom fra NHH, og vil snakke om ideen og produktutviklingsprosessen bak den vel etterhvert så kjente Le Brush-tannbørsten. Hvordan koble tannbørster til mote? Har denne tannbørsten blitt en suksess eller en flopp? Disse, og mange flere spørsmål vil du få svar på om du møter opp

Dag: torsdag 3. oktober (i dag) Tid: kl 18.30 Sted: Aud A

Lett servering i pausen Arrangementet er gratis for medlemmer, andre kr 15,-. JORDAN VET HVORDAN! VELKOMMEN!

UKEN 9Z

BARNnURR Lev ut dine innerste barnsligheter, og la andre fli glede av det også. UKEN-92"s Knøttegruppe er også ansvarlig for barneteateret, og trenger til det 8 aktører. ~øt opp i Campus, lørdag 12.10 kl.tl .OO for audition. Nærmere info om planene for høsten og våren blir gitt på opptaket.

Husk møte i Aulaen fredag kl. 16.00.

Dette blir gøy, så møt opp l!!!!!!!!!!!!

Innkjøp av programmer skal avgjøres.

Knøtte-sjefen.

Høyskolen har etablert en rekke samarbeidsavtaler med utenlandske læresteder i forbindelse med utveksling av studenter. De fleste utvekslingene gjelder for 2. avd. studenter i siviløkonomstudiet, men noen kan også søkes av studenter som er i sitt siste år i 1. avd. De gjel!Ilomførte kurs og eksame~ ner vil Oli godkjent som en del av siviløkonomstudiet ved NHH. SØKNADSFRIST Søknadsfristen for alle utvekslingene i vårsemesteret 1992 er 15. oktober 1991 INFORMASJONS~ØTE

Studieadministrasjonen inviterer med dette til et informasjonsmøte om de forskjellige utVekslihgene tirsdag 8, oktober 1991 kl. 1015 i Auditorium C Vårsell!esteret 1992 er det utvekslingene under NORDPLUS-programmet som er aktuelle for studentene: NORDPLUS-PROGRAMMET ~ellom en rekke av de nordiske handelshøyskolene er det etablert ordninger med utveksling av studenter under NORDPLUS-programmet som er opprettet av Nordisk ~nistrerråd. Som en del av programmet vil studnetene fA et kontantstipend på DKK 7.000.- samt reisestipend. I tillegg beholdes ordinære lån og stipend fra Unekassen. Lærestedene vil være behjelpelige med! skaffe bolig. Hittil har Høyskolen inngått avtaler med følgende læresteder: • Handelsbøgskolan i Stockholm • Stockholms Universitet • Svenska Handelshøgsk. i Helsingfors • Helsingfors Handelshøgskola • Åbo Akademi • Handelshøjskolen i København • Odense Universitet ØVRIGE UTVEKSUNGSAVTALER De øvrige avtalene som Høyskolen har inngått med utenlandske læresteder, følger selve studieåret eller kun høstsemesteret. Disse utvekslingene har søknadsfrist 15. mars 1992. Dette gjelder da utvekslingene med.tyske læresteder under Ruhrgas-programmet, Hochschule St. Gallen, Johannes-Kepler-Universitat Linz, Østerrike, HEC, og eventuelt andre læresteder i Frankrike, samt en rekke læresteder i USA; ComelI University, Northwestern University og Vanderbilt University. Høstsemesteret 1992 vil vi også starte utveksling med University of Ottawa i Canada. I tilknytning til søknadsfristen vil det bli arrangeJ1 informasjonsmøter i .begynnelsen av mars. STUDlEAD~INISTRASJONEN

SWINGKURS I KLUBBEN (Crash kurs før høstball) . Torsdag; 3/10 klokken 19.15 - 21.15. Kurset går over fire kvelder Pris 150,~øt opp. Gjeme alene.


K7-BULLETIN

LESERBREV

O~.lO.l991

21

Full retrett Dette er saken: En student på tredje kull klagde på karakteren i markedsføring høsten 1990. Han har aldri fått formelt svar fra

instituttet, der en av unnskyldningene fra sensor Bengt A. Akselsen'i følge studenten skal ha vært at han følte seg personforfulgt. Bulle tok opp sa-

ken i nummer 3, høst '91. Her kommer svaret fra instituttstyrer Pedersen:

o

Etter sensur i Markedsførin.g:

IDagebehan ____ g K7 Bulletin hadde i nr 3 et innlegg med overskrift -Ikke klag» Her ble omtalt ubeha§,rJi8heter es sWktende imøtekommenhet en student har opplevd i forbindelse med en klage på karakter etter eksamen i markedsføring høsten 1990.

detaljene vil jeg beklage handtering i denne sak. Hverken studenter eller lærere f'l tjent med det som her h;;p' funnet steet Jeg er usikker på' om det på nåværende tidspunkt er mulig å gjøre skaden god igjen, men jeg vil i alle f(1; gjøre følgende:

Som fungerende instituttstyrer har jeg forsøkt å skaffe meg en viss oversikt over saken og uten å komme inn på

1. Jeg mviterer den student saken gjelder til et møte med Akselsen og meg for å få en avslutning på saken , og even-

tuelt ta opp spørsmålet om det fortsatt er mulig å gjøre mer i saken. 2. Saken tas opp på møte i Instituttrådet for å diskutere problemene og innskjerpe lærernes plikter og ansvar i forholdet til studentene.

Bergeø 25.9.91 AnsgarJ Pederseø ({ung instituttstyrer)

•Fra en annen til Espen

Apent brev til Victor D. Norman Ragnar Frich, ' Trygve Haavelmo - begge Nobelprisvinnere i økonomi '- og nå sist 'Sentralbanksjef Hermod Skånland har alle det felles at de har advart mot økonomisk v~"t.

grunnlag for økonomisk vekst, og Professor Victor D. Norman er en av dette landets fremste og aller mest innflytelsesrike teoretike re. Derfor rettes dette spørsmålet til ham:

Sterkest i tar Haavelmo idet han uttaler: "0konomiskvekst er uforenelig med en bærekraftiy ';vikling" og "fortsatt øko~k vekst som EF legger opp til er en økologisk katastrofe".

Er dagens økonomiske vekstutvikling forenelig med en oæreKratng utvlKlmg, og hvorfor/hvorfor ikke ? Hva kan eventuelt økonomisk teori som politisk instrument bidra med til utvikling av et bærekraftig samfunn?

:~

Vi økonomer er de fremste talsmenn for økonomisk vekst, institusjoner som NHH er de fremste formidlere av det teoretis ke

Bjørn Mikal Henriksen leder i FIA

Yo! Er jeg en Hip-Hop fan?

E

spenMarcussen, jeg takker og bukker for ro.s o.g ris selv om V l na tar opp unødvendig spalteplass p.g.a. noe vi egentlig er enige i. Det var nemlig med forbauselse jeg kom over ditt leserbrev i forrige nr.av Bulle. "Vold, sex og alkohol" er selvfølgelig ikke en artikkel som skal leses som et l000!o objektivt og sannferdig dokument fra førstekullsseminaret. Artikkelen er snarere en dramatisert, subjektiv skildring, ispedd litt uviktig kritikk og noen forsøk på å være morsom. Dette tror reg gjennomsnitts Stud.NHH tar i betrakt-

ning når de leser "V,S & A" og lignende artikler i Bulle. Jeg tror ikke Ståle Gjerset fø ler seg "driti ut". Han hever seg, \såvidt meg bekjent, milevis over over denne lavmålsjounalistikken. NoeaI1het ville selvfølgelig være veldig dumt. Jeg vil likevel prøve å forklare de to sitatene du har basert din kritikk p å. 1: "... et dødfødtforsøkfra Ståle Gjerset på å underholde osS' Dette er en lett omskrivning av noe Ståle selv innrømmet ved vår ankomst til Kramboden. 2: "Besvarelsene ble selvfølgelig slaktet av Ståle Gjerset, noe som syntes oss urettferdig, da

de umulig kunne være dårligere enn noe av dei Ikaros har prestert' Dette utsagnet må sees i sammenheng med gruppeoppgavene som ble gitt. På 30 minutter skulle vi løse følgende: 1. Ide og gjennomføring av verdensrekordforsøk under Uken. 2. Arrangering av semesterprøve (reversibel fadderafte_n). 3. Adkomstproblemene til Kramboden. 30 minutter er selvfølgelig alt for lite til å komme med. perfekte løsninger på disse oppgavene. Da Ståle Gjerset karakteriserte alle besvarelsene som "for dårlige" følte jeg

at det var en tanke urettferdig. Hvordan skal vi kunne oppfordre til kreativitet når studentlederen torpederer all entusiasme? Det var på bakgrunn av dette at jeg "slaktet" Ikaros på samme måte som de "slaktet" oss; FUllSTENDIG UBEGRUNNET!

jeg er imponert over det arrangemang som møtte oss førstekullister. Førstekullsuken var veldig bra, og ihvertfall .ikke fri for vold, sex og alkohol. Om jeg er en lettvint person som digger hip-hop får andre svare på, men rapping og breakdance er neppe noen av mine sterke sider.

Det bør nevnes a~ dette er den eneste form for nesten ubetydelig kritikk jeg har rettet mot styret, så langt. Det forundrer meg at en skarping som deg, Espen, tydeligvis har oversett at jeg faktisk TAKKER

Takk for oppmerksomheten. Espen Kristiansen

SITRET FOR EN FIN TIJR!

Forøvrig må det også sies at

P.S Espen M, vi må slutte og møtes på denne måten!


22

IQ-BULLETIN 3.10.91

KULTUR

DET SKJER I BERGEN Bergen Kino, Forum

Terminator 2 - Dommens dag

Den Natlonale scene

Konsertpaleet (utdrag)

Kjærlighetens valg Thelma og Louise Veronicas to liv Ondt blod i Harem Vinterkrigen Frisørens ektemann Rocketeer

Rasmus ogJuni Bruredansen Folk og røvere i Kardemommeby Erasmus Montanus

Torsdagskonserten (Grieghallen)

Grieg Trio kl. 19.30

Studentersamfunnet

Tors. 03. k1.19.00. Stort aud. Rettssikkerhet for psykiatriske pasienter - Galskap Tirs. 08. kl.19.00. Sydneskantinen Utteraturkafe Ons. 09. kl.20.00. Ute aud. Filmkritikkseminar

Filmklubben

Lørdag 05. Sex, lies & videotape

Mandag 07. Surrealistisk kortfilmkve1d

BLIND NAVIGATØR !t1tr~ ARNE PETTER UtstiUingen tar oss med til det indre av kunstnerenes sinn, som ikke alltid er like lyse. Hf!1" er drager, innvoUer,fauner ogfabeldyr Defleste , verkene gdr klart i kategorien; SurreaUsme.

Et av de første bildene som møter oss er signert den spanske maleren Carlos Revilla. Det viser en ganske naturtro knestående kvinne som med en gang bringer tankene til djevelbesettelse. På den andre veggen midt imot døren ftnner vi to bilder av svensken Johnny Nilsson. Det ene forestiller et par som med sin stilfulle halvt transvititte påkledning har byttet legemsdeler. Det andre .h ar tittelen "Syndebukken". Det er en geitelignende dyreskikkelse som står på et måneaktig underlag der hodeskaller dukker opp mellom skikkelser som skal forestille munker. Bildet har en uhyggelig og underjordisk karakter. Det siste bilde i det første rommet heter "Chagals modeller" og er malt av Oto Frello. Dette er et artig oljemaleri med livlige farger og det har samlet mange av Chagals skikkelser rundt et bord. Midt i den neste salen står skulpturen som populært gikk under navnet "Pølsemaskinen". Det er en stor anordning med en roterende, kon, korketrekker som akse. Den er i aluminium og er signert tyskeren Albert Hlen. Den neste salen er stor. og domineres av fem store fargesterke oljemalerier, signert Denyse Willem. Det mest fascinerende er ,"Cæsars fødsel", der den nyfødte holdes av sin mor i et slags frodig fabellandskap. Alle menneskeskikkelsene i bildet er fremstillt med markerte kjønnsorgan, også den nyfødte. Ole Rinnans "Vokter med varsler" hang på den ene kortveggen, et uhyggelig bilde som forestiller en øm med menneskekropp. I gangen som førte til utstillingens andre del finner vi en meget spesiell skulptur. To utstrakte armer kommer opp aven koffert og strekker seg opp mot en mannskikkelse som står oppreist. Tittelen er som man med en gang kUCUle tenke seg; "Intet å fortolle". Det mest surrealistiske og fjerne representeres i den andre delen av to "skulpturer". Den ene består av to stoler som er plassert rett overfor hverandre. På ryggen av begge står skrevet; "kh werde dich toten". Den andre utgjøres av to vaskemaskiner som er forbundet med en slags drivrem. Ved å trykke på en knapp setter det hele seg i bevegelse. Etter min mening er et av de mest severdige bildene på utstillingen "Slutten på narrenes lek". Her fmnes mange fme ansiktsutrykk og motivet har et spesielt lysskjær over seg. Det er signert Werner Tubke. Utstillingen som skal holde hus i .Be~rgen Kunstforening utover i oktober er absolutt severdig, selvom de fleste verkene har noe uhyggelig over seg. Noen av bildene er vakre, mer på grunn av farger og komposisjon enn som følge av motiv og budskap. GOD TUR!


Hvorfor skal du ikke på bøstbaUet?

~lllilllm Jeg skal!

Tone Reierselmoen, IV Det er ikke min stil, ikke har jeg smoking h . _

FRUKTBAR

UKE-JOBB

En Optimistisk Sangrist fremluJt under trykk. Gusta.v Hhtveit, I

Hva i all verden skulle jeg der å gjøre, det går da an å drikke andre steder.

Øystein Aadnevik, Doktorgrad Jeg gidder ikke!

Ellen Haakonsen,

m Jeg skal på nachspielet. Middag lager vi selv, det blir både billigere og bedre.

Ketil Sunda!,

m

henne i sitt eget rede. Fra vår korreSiden har flagreren spondent på kvinEndret vesla ful1st ~ neklinikken meldig, de dro ut av skodes det gledesgen, innom den tredstrålende at UKEN je verden, en svipptur likevel ikke er rundt kloden, og vips barnefiendtig. Det var en oransje-grønn gjelder bare å finne flaggerhette på vei. det rette tidspunkt! Underet skjedde forriDet var under ge torsd<l;g, da den metUKEN-90 at en te go' -jenta på knapgrønnlig pe halvmeteren . flaggermus meldt. sin anyndet seg komst. . Bulle inn på Ikan ikke dy seg den velfor å bringe vikjente og . dere Rødhettes frustrerte oransje-rød-· hette. Med hjelp av heftige frontalangrep avgjørende-kommentar i kampens hete: -Jeg langt ute i skogen klarte den evige optimist GIDDER!å trekke deri lille piken vekk fra klørne til Bulle gratulerer! den Store Stygge Ulven, for så å fange '

K7 Bulletin nr 06 - høsten 1991  

( Ørjan Raknes Nilsen ble sparket som infoa.ssistent i UKEN fordi han ~.kal bli far i desember. Det er de ytre omstendighetene i en personal...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you