Page 1

FORENINGSMØTE I DAG KL. 18. MØT OPP! Temadel om studentvelferd

Andreas W. Falkenberg om det forjettede EKSPORTMARKED

BADESTAMPEN!

Side 9

se side 12

EDWIN OPP

AV

Koster minst 2 kroner

13. årgang

orges Hanaelsh • I3II3L1::JiEKEr'BYskole ' t

2 l (p"~.!,,' .,;S86 i t~

, 7

Hvor ble det av olje - Vi står ikke overfor en nasjonal krise. Fallet i oljeprisene har store fordeler for oss, først og fremst ved at tradisjonell industri

får rom for nyskapninger. Dette slo representanter fra regjeringen fast under Petrohøringen NHH 86. Men de fire var på defensiven i

aud. A, og regjeringens passivitet ble imøtegått av andre deltakere under den åttetimers lange høringen.

ccpå vidt gap» et studentprodukt??? Thomas Due forteller om arbeidet med revyen. Se side 8

Se side 4


IIB

BULLER & BRUS-redaksjonen:

INTERNT ORGAN FOR NORGES HANDELSHØYSKOLES STUDENTFORENING NHH, Helleveien 30, 5035 Bergen-Sandviken Layout, sats og repro: CENTRUM FOTOSATS AlS TRYKK: DAGEN TRYKK AlS ·

Sit her og ventar. På inspirasjon. Må skrive noko før deadline, og ho, linja altså, nærmar seg med faretrugande fart. Skulle så gjerne ha ytra meg morosamt, varmt og lesverdig, med eit passande innslag av studentpolitikk - og denne delen så heilt utan kjensler og frustrasjoner - hatt med nokre bilete, men ikkje for mange, dette er ei avis, må vite .. det vert berre ikkje slik. Før trudde eg at årsaka til at så få skreiv noko i BULLE, var at dei faktisk trudde på alle myter om mystisk spalte-skriving, ingressavmerking og planleggjing av lay-out, - no veit eg betre. Det dei ventar på er inspirasjon. Ikkje at det er nok o å spøke med. Han er ingen lett type, denne inspirasjonen. Han kan vere borte i dagevis, for så brått, dukke opp, utan no}wn som helst slags åtvaring, og då kjem han helst i dei mest umogelege situasjonane - gjerne midt på natta. Kor mange åndsverk har vel ikkje me gått glipp av berre fordi inspirasjonen var A- og kunstnarspira B-menneske?

Bit livet i låreL... eDer retten til å gjøre feil!

Torkel Fagerli 1/ Guri Bergo 1/ Jan Frode Jakobsen 1/ Anne-Kirsti Brattlie IV Cecilie Moe I

Utgiverne fraskriver seg ethvert redaksjonelt ansvar.

Dessutan strekk ikkje tida til til all denne ventinga. Dei fleste av oss har for lengst ofra mesteparten av henne, tida altså, på å førebu ' dette heilt store og det er lenge sidan me hadde tid - til oss sjølve og til andre. Me som ikkje har opplevd dette før, undrast ofte om det verke leg er verd alt slitet - det er det, forsikrar eldre kullistar, og skildrar Fuken, så tettpakka at ein ikkje kan sitje, Klubben, Anne Madam og Campus gjort om til dei heilt store «ute»-stadane, og fulle av framande bergensarar, ja, kjempekjør og full fest heile tida. Det verste er at dei seier dette med ekte glede i røysta!! Medan me uvitande gler oss til endeleg å kunne planleggja dagane utan å måtte samrå med 7. sansen - eller PM/en, gler desse seg til tre veker i eit einaste kjør!! K var får dei energien frå, desse gamle?? --,-c,. ,-", Men jaudå, sjølvsagt gler me oss, og sjølv sagt blir dette stort. Det er berre så forferde leg vanskeleg'å kjenne noko særleg entusiasme for noko som til no, berre har vare stress og kav... Guri

f'orUtDE.N eR. 'HVe~rfAJ}­ SIl'~ER..

••

A

~ Cl",,,

LIV, innsatsvilje, positive handlinger og holdninger - noe av det som preger tilværelsen for svært mange stud.NHH om dagen. Det arbeides døgnet rundt. Petrohøringen er just over - det gratuleres herved med vellykket arrangement; UKEstemningen begynner å melde seg; vi teller dager og GLEDER oss til neste torsdag - for nå er det bare en uke igjen ... Ordet «vita» betyr LIV, og vårt ønske er å være et levende styre for en levende og LiVskraftig studentforening. Det er uhyre inspirerende å arbeide i et miljø sammen med mennesker som ønsker å få ting til å skje, å skape noe, å gjøre noe positivt! Men, «for at man skal få det positive til å skje, må man også tillate avgjørelser som er gale», hevder Jan Carlzon i boken «Riv pyramidene». «Alternativet er at det ikke taes avgjørelser i det hele tatt - det er bare når man sover at man ikke gjør noen fei!!». Kan vi trekke en parallell fra Carlzons SAS til NHHS og stud.NHH? Undertegnede tror det - i alle fall i noen grad. Vi må ikke bli så redde for å gjøre feil at dette -kan virke hemmende på kreativiteten og forbeholde innsats, liv og positiv skapervilje noen få aktive sjeler som tilsynelatende fixerdet meste - at vi blir sure, kalde og engstelige menne, sket som ser sidelengs og baklengs før vi mener noe og lever :et liv på et lite og"oversiktlig rutepapir. { ~~. . Alle må ha rett ti) å gjøre feil! Men, - åha rett til å gjøre ,~ feil er imidlertid ikke det samme som at man har rett til å gi blaffen i det ansvar eller den oppgave man har og skal ut-

Et bedre lesetilbud flå Merino kan også være velferd, og føre - og det er viktig for at mange komponenter skal kunVita har nå en liten undersøkelse på gang hvis data vi ønne fungere bra sammen! LiVlig håper vi det blir i Klubben i kveld når forenings- sker å bygge på for å kunne få til et åpningstilbud best mulig møtet går av stabelen og 3 delegater til NSU's Landsting skal i tråd med stud.NHH's ønsker. For at din mening om åpningvelges. Det kan sies litt av hvert om hvordan studentenes in- stider på Merino skal bli registrert, må vi ha de skjemaene teresseorganisasjon ivaretar medlemmenes interesser, og det som ble spredt på Merino og på skolen tidligere denne uken, blir det nok også gjort når aksjonen «Nytt NSU » skal pre- tilbake senest i morgen , fredag 21. - legg dem i de merkede sentere seg på nevnte foreningsmøte. Aksjonen vil prøve å eskene på Merino eller utenfor kantinen på skolen. Noen ord sånn helt på tampen - lånt fra den danske lyriSNU NSU - jeg sier ikke mer - få med deg orienteringen i kveld. I alle fall er det viktig at du kommer og avgir din keren Benny Andersen (han med «Livet er ikke det verste stemme - demokratiet gir oss frihet til å velge hvem vi vil man har«) -, han sier bl.a.: skylde på! «Du er dømt til å leve! Det ryktes fra Raadet at det blir debatt om studentvelDu må ikke kassere din skjebne ferd på temadelen av nevnte foreningsmøte, og her er vi tiltvertimot: bake til LIV og hva som betyr noe for oss i hverdagen. Hva Ta den på deg forstår egentlig du med studentvelferd? Tenk over det, gjør Fyll den ut som din hud deg opp en mening - du har mulighet til å gi uttrykk for den Bit livet i låret på foreningsmøte om noen timer. Finn fremtiden frem Velferd og LIV - forrige ukes matnyhet fra MerinokanRutt med planer og visdomsord tinen dreier seg om begge deler. Det tilbys nå en varmrett for i dag skal det søren meg leves!» der hver dag.mellom kl. 14.00 og 15.30 - et varmende tilbud! , Muligheten til å få beskjeder og info via posthyllen vil ogJa, for det skal det;-.T vær et levende menneske, ta sjanså kunne kalles velferd, men tanken på en overfylt posthylle får mange til å gi opp prosjektet «Sjekk posthyllen». Det vil sen på å dumme deg ut hvis det er nødvendig, men glem ikqå bli foretatt datostempling av all post en gang pr. mnd. slik ke at du selv må ta ansvaret for det du gjør! at gammel sådan lettere kan lukes ut. Vi oppfordrer alle til Strike a light! qgså selv å merke det som legges ut med dato, - et lite steg " VITA v/elisabeth for en bedre posthyllesituasjon ...


[ IRlBULLE[ii]

·studvest Petit

- Ingen grunn til (falsk) beskjedenhet, nei... Stud Vest innrømmer i alle fall at avisa tilhører våre sekundære behov. Sterkt!

Dine viktigste primære behover tilfredsstillende dekket. Du er klar for det som virkelig betyr noe i Verden. Med andre ord: det fers keste nummeret av Stud Vest ligger der, innbydende og duggfriskt foran deg. Du er en durkdreven avisleser. Du vet hva du vil ha . SJEL. Og Voila! Som oasen i ørkenen av trykksverte dunker overskriften PETIT gjennom retina.

~

7()-.'

~reg' ~Uublg ~t~ '.

~

~nbtta.s' W. jfalktnbrrg

Æresludvig , tildeles vår pris for ved e nhver anledning

å ha markedsført og utdypet de grunnleggende særtrekk ved vårt

kjære fylke med de dype daler ,brede bygder og

mørke skoger.

våre øyne er sj elden tørre etter dine foredrag.

Endel i g har vi

fått en professor ved NHH som vet å d r a oppmerksomh e t e n over mot

~"vc/"ch~ C:~'UiZn,1itWd (~" a~.II4'"'1./

~~~\f-N\~~\~4 Jll1"d

S~ / I!amu

.:c,J.u., ~&0.1 , Oto.."11') S_.J1""'\..,n ' cwn t"'jJc..U

I

J.<(>"J~v , ,,.jE' __.

~tbmark5-grriljatn ~ ~~, ~trgtn

KARE SYVERSEN

1986.

Torsdag 20. februar ble Andreas W. Falkenberg tildelt den første Æresludvig-prisen. Det er Hedmarksgerilja'n som har begynt å dele ut denne prisen til folk som har gjort seg bemerket på en eller annen måte i Hedmark-sammenheng. Falkenberg fikk prisen p.g.a. sin innsats i markedsføringen av Hedmark. Han skal ved flere anledninger ha trukket frem de grunnleggende karaktertrekk hos den jevne hedmarking, det være seg f.eks. dype røtter, begge beina godt plantet på bakken (da går det fort framover!) Falkenberg fikk også tildelt boka «Hedmark, midt i V æ la», som han vil bruke i kurset «How to do business in Hedmark» på det nyoppstratede MIB-studiet.

'

Tilfeldige utklipp fra Uke.bla' - Men fUKENsjonær; Vi er i rute, du har. gjort og vil sikkert fortsatt gjøre en qod jobb. - Snart går startskuddet for det virkelig store ballet. Da ska l vi høste slik vi i har så dd. - Vi ska l virkelig f å forklaring på hvorfor vi arbeider i se ine nattetimer, står i kø for skr ivemaskin splass på UKErammet eller forbanner de elendige telefonene som aldri er ledige. - Jo fordi UKE er og skal være Gøy.

.... Mot et mål som du kan nå .. I tidell som kommer blir det Ilok gan ske hektisk for oss alldre også .-Men så l ell":)e v i ser resu 1t ater av arbeidet,ef det jo bare gøy .. .... .. .

Husk ~n ting: UKE-er g øy den dagen det ikke er gøy ~ jobbe med UKEN, da er ogs~ noe av grunnlaget for UKEN borte.

Er det vanskelig å overbevise folk om at Uke er gøy?

I

-

..

---

~

": "=~:":,~] 1~!6\... ,I JVisste forresten J.Kke

at l'IlSB snonser Uken An .••

I

~

__;


STUDENTPOLITIKK

14

Ny studentforening stiftet Ekstern profilering .

T kl

··

fra Rådet

.

gig. Alle som har interes.se for og etterspørsel etter kvalifisert arvil lære mer om liberahsmen er beidskraft. I praksis vil det si omvelkommen til oss. råder som høyteknologi og økoVIT As mening bli vår nye «EP- Er det behov for flere student- nomi. Den statlige støtten til un iCecilie men hvordan? base», Et parti på venstresiden foreninger i Bergen? versiteter og høyskoler vil være med n medlemmer vil etterCH: I dag er NKSF eneste al- uforandret slik at den private fi Den tisiders semesterrap- Rekrutteringsmangel hvert utvikle seg til n partier ternativ for borgerlige studenter. nansieringen ikke går på bekostEt praktfullt innlegg om høporten fra Rådet (den med gult Den er tilknyttet partiet Høyre ning av humanistiske fag. med 1 medlem hver, heter det. stens valg og tilhørende østdu ikke gadd å leomslag som en svært CH: L.S.F . ønsker også å legge og skal være talerør for Ord som liberalist, libertar, nyse) har ikke skapt noen store europeiske tilstander hadde passtudentmasse. om studielånordningen. Vi ønIiberalist, libertarianer, libertiner sammensatt set ypperlig som leserinnlegg i NKSF inntar ofte svært vage sker ikke å avvikle Statens Låne- bølger i debatten om NHHS. og objektivist tyder på at noe ligBulle. Vi kan nemlig ikke se at standpunkter og foreningen kasse nå, men vi vil oppmuntre Rapporten er preget av selvføl- Rådet foreslår noe som helst for nende er tilfelle for høyresiden. Forskjellen mellom dem kan væ- mangler et . ideologisk funda- til en overgang til private låne- geligheter og lite nytt, er man- at rekrutteringen til vervene i ment. L.S.F. skal belyse forskjel - ordninger. Staten begrenser sitt re vanskelig å oppdage for folk ges hovedinntrykk. Men til NHHS skal bedres. At UKEN flest, men alle mener de at indivi- lige samfunnsspørsmål i lys av ansvar til en garanti for betaling Rådets forsvar kan vi si at de må ta en del av skylden for mandets frihet er en overordnet ver- . den liberalistiske ideologi. Vi av rentene av lånet og eventuelt absolutt har gjort mer i høst gelen på kandidater og motkan di. De er ideologisk orientert og kommer til å si klart fra hva vi en rentesubsidiering med f.eks. enn i vårens startfase. Tar ak- ditater, er innlysende, men det mener om alle saker. Selv om vi 5%. Dermed vil lånebehandlinhenter tankestoff fra mange tiviteten seg videre opp, kan vi spørs om ikke noe må gjøres for å hold. For eksempel fra klassiske er idealistisk orientert, kommer gen foregå raskt og effektivt. kanskje vente oss spennende sørge for at de stakkars velgerne liberalister , individualistiske an- vi til å bruke mye tid på å finne samtidig som staten får frigjort får noe å velge mellom. arkister og personer som Ludwig frem til forslag som kan gjen- betydelige midjer. Vi unngår . saker ... fremmedgjøringen ved Statens von Mises, Murray Rothbard og nomføres i praksis. Investeringsfond - Hva er kvintessensen i Lånekasses tungrodde og oveAyn Rand. - Det kommer til å skje mye i Sverre Hartmanns tanker om Iiberalilsmen? radministrerte system. I Norge har høyreanarkistene nærmeste fremtid, lover Rådet egne investeringsfond er blitt JHM: Den bygger på det enVil L.S.F. støtte den konserlenge fristet en sekterisk tilværelnår det skriver om ekstern profiimøtegått av innlegg her i Bulle. se, men de begynner å bli mer kelte menneskes egenart og rett vative «Aksjon Nytt NSU»? lering av NHHS. Og ekstern proAt Klubbutvalget og Teknisk til å bestemme over sitt eget liv. JHM: Nei, vi tror ikke det er synlige_ I Bergen utgis tidsskriffilering (EP for de innvidde) ser gruppe avsetter midler til framti Personlig frihet, ytringsfrihet, eimulig å arbeide innenfor organ itet «Ideer om Frihet» og i Oslo også ut til å ha vært deres hjertedige investeringer, vil de fleste utkommer newsletteret «Tenk» endomsrett, trosfrihet, nærings- sasjonen. Inntil nylig har det sak i høst. være enige i, men om dette bør frihet og organisasjonsfrihet er vært kollektivt medlemskap i hver måned. Fremskrittspartiets Framstøtene mot sponsorer for føre til et høyere inntjeningskrav NSU. Dermed har de fått ca. grunnleggende verdier. L.S.F. ungdom har i noen grad plukket myriaden av underutvalg blir kafor Klubben og innføring av avopp den ideologiske utfordrin- ønsker å utvikle disse ideene ved 40.000 medlemmer. Dette gir ikrakterisert som talentløse, og sknvmngsregler for foreningens diskusjoner, debatter og foreke et riktig inntrykk av hvor gen_ ifølge Rådet må bedriften NHHS regnskap, skal vi overlate til dem drag av kjente personer. . mange som støtter NSU. Vi setI slutten av januar i år startet bli mer profesionell i sin behand- Har dere spesielle studentpo- ter organisasjonsfriheten høyt, · Iing av kunder, leverandører, som har greie på det. Se for øvrig Christian Halle og Janecke H. innlegg fra Sverre Hartmann på og mener derfor at studentene Monsen Liberalistisk Student Iitiske saker? konkurrenter og ansatte. En ytringssiden i dette nummeret. JHM: Vi regner med at ca. 2/3 selv må vurdere om NSU ivareForening (L.S.F.), og Bulle har samordning gjennom en mar- . snakket med de to studentene fra av programmet til L.S.F. vil om- tar deres interesser. Vi håper at kedsplan er nødvendig, og Rådet handle studentpolitikk. Vi anser så mange som mulig benytter retRådet framover Universitetet i Bergen. følger opp med å foreslå oppret- Hvem tok initiativet til den enkelte students utgifter i ten til å reservere seg mot medPå foreningsmøtet i dag kan vi tet et pressesenter med faste presstudietiden som en personlig in- lemskap i NSU . . sekontakter, telefaks og «bevisst vente oss en debatt om Rådets L.S.F.? JHM: Det var endel medlem- vestering i fremtidig inntjeningDersom noen vil ha ytterligere markedføring» a v NHHS . Slett framtidige rolle og utforming. In ternsiden skal ofres oppmer/(. ikke dumt. Foreningsmøtet har mer i Fremskrittspartiets Ung- sevne. Vi ser med glede på at næ- informasjon om L.S.F ., kan de ' . allerede bevilget l O000 kroner til somhet i vår, har Rådet lovet oss. dom som menfe det var ønskelig ringslivet støtter forskning'og'fi- henvende seg tii: ekstern profilering - uten å vite En liten etterlysning i den forbin med en ny studentforening. Men nansiering av høyere utdannelse. - LiberalistiskStudent Forening hva pengene skal brukes til. delse: hvor blir det av Rådets brujeg vil aunderstreke at L.S.F. alli- Dermed kan vi få en raskere ut- Postboks 2703 NHHs nye Oslo-kontor kan etter kerundersøkelse om Bulle??? kevel skal være politisk uavhen-. bygging av studier der det er stor: 5010 MØHLENPRIS

or e

lill

Studenttinget fastslår:

.STUDVEST MÅ BETALE Høstens StudVest-redaksjon blir nå nødt til å betale tilbake de 2000 kronene som ble brukt til å trykke et firesiders bryllupsekstra i desember.

«StudVerst» ble finansiert av julebord-deltakerne selv.

Tvil om fullmakt Kun en avholdende og en mot utgjorde tvilerne på Studenttingsmøtet 11. februar. De resterende' 34 representantene anså gaven til de 250 bryllupsgjestene for å være en privat affære som redaksjonsmedlemmene må dekke på egen hånd.

Cecilie

~

Sympatierklæring Under møtet gikk STrepresentant Jan O. Jakobsen , tilbake på alle sine uttalelser fra november da han forsikret Studenttinget at saken var grei og at redaksjonen selv ville finansiere sitt bryllupsekstra. Samtidig kom han med en sympatierklæring til fremmøtte Gunnar Grendstad fra høstens StudVest-redaksjon da han lovte at «alle vi som fikk bryllupsekstra, skal betale vår del. Dere skal ikke betale dette alene». Jakobsen forlangte også protokolltilførsel om at StudVests brylupsekstra ville bli fulgt opp aven

større debatt i Studenttinget om frynsegoder i alle studentorganer. Noen debatt om frynsegoder under dette møtet forekom imidlertid ikke.

StudVerst Fra høstens StudVest møtte Gunnar Grendstad opp som eneste representant, og i sitt forsvarsinnlegg til Studenttinget fram holdt han at gaven var en offentlig gave fra redaksjonen til bryllupsparet. Grendstad sammenlignet utgivelsen av bryIfupsekstra med utgivelsen av «StudVerst» - ei blekke som ble delt ut ved Studenttingets julebord i fjor, men ble imøtegått av Britt Fritzman i AU/ST som protesterte på sammenligningen fo rdi

Eks-formannen i SiBs styre, Jan Erik Hatling, reiste spørsmål om Studenttinget har juridisk fullmakt til å kunne pålegge betalingsplik t. - Hadde dette skjedd tidligere i høst, kunne vi ha stilt mistillit til hele redaksjonen slik at de måtte gå av. Men nå er de alle-

sentant om høstens StudVest faktisk gikk med overskudd eller ikke. Denne uenigheten ble klubbet ned av ordstyrer fordi det etter hennes mening ikke vedkom saken.

rede gått av , og jeg tviler på at Omtale StudVest tiet om saken i sitt vi kan rope på politi om StudVest første nummer etter jul, derfor nekter å betale, sa Hatling. Britt Fritzman gikk imot Hat- ble det reist spørsmål om Stulings uttaleler og mente at tids- denttinget også bu de sørge·for at punktet for utgivelsen ikke skul - bryllupsekstra ble omtalt i avisen le frata redaksjonen ansvaret. Denne diskusjonen løste seg opp Hun foreslo også at Studenttin- ved at ST-representant Grethe get skulle gå til rettslig inka'sso Grung fra de)1 sittende redaksjoom pengene ikke blir tilbakebe- nen lovte at St ud Vest ville slå talt innen neste studenttingsmø- opp Studenttingets vedtak. Dette ble også gjort i infospalten i avte, noe som siden ble vedtatt. Det oppsto en tvist mellom isens andre nummer - om enn Gunnar Grendstad og en repre- ien ordknapp stil og lite format.

Også på Studenttinget: En frisk debatt kom i gang over støttebevilgningen til Bergen Kristelige Studentlag (BKS) med bakgrunn i Eva Lundgrens bok «I Herrens vold» (1985). Boka beskriver kvinneundertrykking og demonutdrivelse i kristelige miljøer og tar også for seg lagsmiljøet i Bergen . Ingebjørg Lindheim fra BKS møtte fram på Studenttinget.

Hun sa seg enig i at hvis slike ting virkelig foregikk i miljøet i BKS, var det riktig av ST å innstille på O kr. i støtte, men at aktivitetene som BKS ble beskyldt for i boka, var totalt ukjent for henne. BKS hadde søkt om 20 000 kr. i støtte. Det ble stilt forslag om O, 3500 kr og 10 000 kr - og 3500 kr ble ved tatt med stort flertall.

Det nystartede Mediaforum som skal diskutere langsiktige strategier for studentmediene og supplere Mediestyrets løpende oppfølging, ble utvidet til å inneholde både representanter fra de gamle og nye redaksjonene i Bulle, StudVest og Studentradioen. Fra Bulle stiller Hugo Lauritz Jenssen og Cecilie M oe. Mer om Mediaforu m utover våren!


sl

IIRJBUll.E~1 Petrohøringen NHH 86:

Poitikeme på.defeæven Rettedal & Co. så tenksomme ut der de satt i aud. A og for-o sikret oss om at de fallende oljeprisene hadde de ventet på lenge. Men det lange skritt bort fra tradisjonene vil regjeringen ikke ta. Nei til samarbeid med OPEC og nei til reduksjon av oljeutvinningen sto de fire steilt på - mens utspørrer-duoen gjøv løs med friske angrep og salen flirte.

IRl Cecilie

~I

- Jeg skulle gjerne sett det menneske som ikke har ventet de svingninger som nå kommer, sa kommunalråd Arne Rettedal un der høringen . Etter hans utsagn å dømme er det ingen krisestemning i regjeringen selv om svingningene i prisene på olje i spotmarkedet har skapt avisoverskrifter hver dag de siste ukene. -1 media har betydningen av de fallende oljeprisene blitt blåst opp. Men er det en intern kamp i OPEC som foregår , eller er det en kamp mellom OPEC og ikkeOPEC land? Vi gjør klokt i å ven· te og se hva det er OPEC sikter mot. Dessuten har vi ikke til sinne å sette ned produksjonen nå for så senere å sette den opp våre installasjoner i Nordsjøen er ikke av den art, sa Rettedal. Og statssekretæren stemte i. Vi står ikke overfor en nasjonal krise, sa Kjell Stahl. - Fallet i oljeprisene har store fordeler for

hele den vestlige verden. Og vi skal tjene til vårt brød stort sett ved å drive med andre ting enn olje. Det er for enkelt å trekke bort noen millioner fra statens inntekter for 1986. . Det samme synet oppnådde Rettedal å bli livlig sitert på da han sa: - Jeg tror det gjør godt for det norske samfunn så vi ikke tror at trærne vokser inn i himmelen, men at man må arbeide for å få trærne til å vokse.

TAKK FOR MEOVIR.KNING VEn PETROH0RINGEN NHH 1986

Ingen lekkasje

budsjettet når inntektene blir så Utspørrerne Ole Berrefjord og mye mindre enn budsjettert. TilBernt S. Karlsen gjorde en jobb svarende greide Rettedal å vri seg det sto respekt av med sine godt unna da Karlsen ville vite om det forberedte, velformulerte og pro- blir aktuelt å gi skattelette til oljevoserende spørsmål. Det var ik- selskapene. Og da Karlsen luftet ke å vente at Rettedal & Co. vil- tanken om en felles norsk/britisk le svare direkte på mange av strategi overfor OPEC som dem, og det gjorde de heller ikke. «OPECs nest største produsent», - Så ble det ingen lekkasje mente statssekretær Arild Røddenne gang, sa Karlsen lakonisk land at siden Norge og Storbrida Rettedal nektet å svare på tannia ikke er ett land, ryker det hans spørsmål om hvilke tre pos- argumentet. ter som skal kuttes ned i statsPå tampen av politikerhøringen overrasket Rettedal ved å tvile på om det er heldig at staten har direkte eierandeler i nye olje' blokker, slik resultatet ble etter «vingeklippingen» av Statoil. Statens eierinteresser bør ivaretas gjennom Statoil, mente Rettedal. Til slutt: All ære til de åtte i ' arrangementskomiteen som sørget for at hjulene gled under Petrohøringen. De hadde nemlig all grunn til å svette da klokka var 9 og åpningsforeleserne ikke dukket opp. En pirrende påminnelse om alt som må klaffe for at et så storstilt arrangement skal lykkes. Men med ferske skillingsboller, gratis aviser, telefonservice, presserom, to- retters middag og Optimum som rundet av det hele, ble Petrohøringen riktig bra!

Bakgrunn:

Fordeler for Vesten Regjeringens passive linje overfor OPEC bygger trolig på en tankegang der USA's og Storbritannias tillit veier tyngre enn sviktende statsinntekter. For USA og Storbritannia står ikke så mye på spill det er Norge, Mexico og lavinntektslandene innen OPEC - land som har basert seg på store stats-o inntekter gjennom oljeeksport _ som får merke virkningene av de . lave oljeprisene hardest. USA produserer ikke nok olje til eget forbruk og står som nettoimportør av olje - en avhengighet av andre land som amerikanerne slett ikke liker. Når oljeprisene nå blir tvunget ned på grunn av SaudiArabias drastiske produksjonsøkninger, faller importkostnadene for USA og dermed det enorme underskuddet på handelsbalansen med utlandet.

USA har trol~g også et øye til Sovjet, som rammes som olje/gasseksportør og mister sårt tiltrengte valutainntekter. I tillegg håper USA på økt dominans i Midt-Østen ved at OPEC-landenes økonomi svekkes på lang sikt. Imidlertid er det de arabiske oljestatene som har størst utholdenhetsevne i spillet om oljeprisene . Saudi-Arabia har verdens laveste produksjonskostnader, og sammen har Gulfstatene oljereserver for hundre år framover. Tanken om en felles strategi for Norge og Storbritannia vanskeliggjøres fordi de to landene ikke er like avhengige av oljen - i stedet følger vi britiske reaksjoner på OPEC's invitasjoner om samarbeid . Industrien på land er mye viktigere 'i fårtiolif tir oljen i Storbritan-

nia enn den er i Norge. Mens oljen sto for 20 prosent av vårt BNP og for hele 37 prosent av vår eksport i 1985, utgjorde oljen bare 5 prosent av Storbritannias BNP . Og siden fastlandsindustrien kjøper råvarer og drivstoff, kommer den heldigere ut når prisene faller . De reduserte kostnadene for industrien fører videre til mindre press på inflasjonstakten, og det tilsvarer nøyaktig Thatchers ønsker. likevel , britene blir dårligere stilt enn de andre store industrinasjonene - Vest-Tyskland , Frankrike , Japan, Italia og USA - som importerer store mengder olje og kun vil ha fordeler av synkende priser. Spørsmålet er bare hvor godt rustet Thatcher-regjeringen er mot ytterligere økonomisk motgang. Hittil har den vist at den tåler det godt.

C.

Britisk ekspert om OPEC _

Torkel

~

«Can OPEC get out of its present mess with or without friends?», spurte den velrennomerte journalisten P eter Bild som utgangspunkt for sitt foredrag. Bild er redaktør i det britiske Petroleum Intelligenee Weekly og har gode forbindelser bl.a. innenfor OPEC. . - , I september/oktober 1985 økte Saudi-Arabia ' sin oljeproduksjon slik at tilbudet av råolje på verdensmarkedet økte med 5% . Denne tilbudsøkningen Qle ikke møtt aven tilsvarende etterspørselsøkning. Resultatet er . fore løpig en halvering av oljeprisen. - Da Saudi-Arabia på møte i OPEC 9. desember i fjor sa at de «ville sikre og forsvare sin rettmessige markedsandel», ante ikke medlemslandene at denne uttalelsen skulle føre til et dramatisk prisfall. De fleste landene trodde på en stabil pris rundt 25 dollar pr. fat. Riktignok hadde blant andre sheik Yamani advart

mot de mulige konsekvensene av vedtaket. Hva tenkte Saudi-Arabia på i desember 1985? -:- De var presset opp i et hjørne og ville ikke lenger beskytte prisen. På grunn av vanskeligheter med samarbeidet innen kartellet var det lite sannsynlig at prisreguleringen fortsatt kunne virke. Saudi-Arabia la derfor naturlig nok skylden for prisfallet på landene utenfor OPEC. Land som Norge, England og Egypt hadde tjent på OPECs politikk uten å yte noe til gjengjeld. Bild påpekte også de motstridende interessene blant OPEClandene. Iran og Libya har små og kortsiktige reserver og vil derfor produsere mest mulig ved høye priser. Gulfstatene derimot har store reserver og mer langsiktige interesser. Bild stilte derfor spørsmål om Iran og Libya vil gå til svært drastiske tiltak for å få Saudi-Arabia til å trekke tilbake den nåværende politiske linje. Det er sannsynlig at SaudiArabia må fortsette sin politikk en god stund, avsluttet Bild.

Karakteristikk: . usikkerhet - Du kan kjøpe en tank, fylle den, kjøre den rundt i Europa - og hver gang du nærmer deg en havn, vil prisen falle. Slik betegnet Hans Goksøyr fra Norsk Petroleumsinstitutt den ustabile situasjonen i spotmarkedet - med et snev av humor. Som ordstyrer under workshop B sa han dette om prisutviklingen: - Vi aner ikke noe om prisene. De kan nå bunn for så å stige, de kan rase nedover og aldri komme opp igjen. Det kan skje at OPEC ryker og vi får et commodity market der prisene blir fastsatt fra dag til dag. Mer karakteristisk enn noe annet i dag er usikkerheten.

Paneldeltakerne var hjertens uenige i synet på et mulig prissamarbeid mellom de norske oljeselskapene, men godtok at bedre og mer markedsføring av norsk olje må til. - God eller dårlig markedsføring kan bety en forskjell på 5 milliarder. Det er halvparten av den samlede inntektsskatt, sa Oddvar Solheim fra Norsk Hydro . Øystein Noreng fra BI påpekte at Norge foruten Mexico er det eneste land utenfor OPEC som har utsikter til å øke eksporten av olje. - Storbritannias eksport vil gå ned, og vi vil veie tungt i markedet, sa Noreng, og ga enda et stikk til dem som mente at Norges produksjon på verdensbasis ikke er så ubetydelig likevel.


I KAOS!!!

TIKKSYKESTUD.NHH-GNIERE!!! Alvorlig talt, er det så synd på dere fattigluser at dere må krangle på hver øre for å komme inn i deres egen klubb??? VIP, fy faen! Vi opplever stadig at folk slenger surmaga kom menta:er, prøver å snike, krangler på prIsen, nekter å betale ... » Vi skal vel ikke beta le såå sent???» Jo, nettopp! Vi vet godt a t folk kom mer såå sent, derfor holder vi salget oppe såå lenge! Vil dere ha valuta for pengene, er det bare å komme tidligere! De som føler ~eg truffet (det gjelder heldigvis Ikke de fleste) , bør umiddelbart søke i sin sjel og samvittighet! (Fine ord om KKU's overskudd ... blæh!) .

Klubben ble mildest talt kaotisk på lørdag, etter a t en mengde (fuktige) vorspiel til slutt hadde funnet veien ned til skolen . Mer enn 250 stykker, noen utkledd, noen helt «normale», levde seg selv ut til hårete sprelsk musikk. Radio Rebel og (overraskelse!) Max Axe, lagde kjempelyd og kjempestemning ... all høflig konversasjon var forfeilet på Delta House. Klubbutvalget har fått masse ros etterpå - det er deilig! Det er likevel en ting som plager oss, og det i stadig økende grad. DET ER USLE, GJERRIGE, KRANGLEVORNE, KRI -

Utholdenhetskonkurranse•••• Neste helg - da kan vi få testet «kondisen» til Uken .. FREDAG blir det FUKEN ApNING: Klubben er åpen for de som vil danse og de det ikke blir plass til i Fuken ... LØRDAG finner den største kulturelle begivenhet på NHH siden tidenes morgen og antagelig også for de neste 100 år, sted. Da kommer det a merikanske bandet VIOLENT F EMMES, et 3-mannsba nd som gjorde sin debut som oppvarming for Pretenderes, og som siden har rukket å skape seg et glitrende renomme og stor popularitet sel v. Mandagen etter NHH-konserten slipper de sin tredje LP i Europa. Singelen med to låter fra al bumet har allerede fått svært gode kritikker i engelske musikkmagasiner, som alle de andre LPene til bandet. VIOLENT FEMMES spiller enkel, intens garasjerock, inspirert av omtrent ALLE stilarter innen musikk . Den helt ferske LPen skal visstnok inneholde enda større beat og mer sofistikerte arrangementer enn de tidligere. VIOLENT

Vad finns det fOr skillnad mellan Norges och Sveriges handelshOgskolor nar det galler studentvalfård? Vi ska nedanfør fOrsoka få fram de vikti gas te skillnaderna och eventueIlt vacka debatt kring dessa. Ekonomi En svensk handelsstudent får max ca 15000,- i studielån per termin och ma n får inte ha en inkomst som overstiger 11000,- per år ifall man overhuvudtaget ska få iåna några pengar. Semesteravgiften och hyran fbr ett stuU C llL r u rn ar ungetar desamma som i Norge. Daremot ar maten och kliiderna något bi lligare i Sverige .

Kantinan Har finns det stora skilInader. På Handels drivs kantinan av studenter genom «Restaurangutskottet». Maten levereras från ett storkok varje dag och forsaljningen skots av 2-3 personer som jobbar deltid, ofta hemmafruar. Ibland hjalper studenterna till med fbrsaljning och diskning

FEMMES er et MEGET bra HAPPY HOUR sammen med Sammen med grupper som Dream Synclicate og Rank a File har Vlolive-band (de spiller fremdeles av Uken. Arrangementseksjonen, lent Femmes h ••tet bøtter med lovord. Kommer dIne nye amerikanske Ul å redde o.. fra det tåketeppet 8O-årenes popaIder har lagt og til som gatemusikanter!) med vaktene og flere skal få prøve seg, gruppene over rocken? praktfulle tekster. Det er nesten slik at alt kan gli knirkefritt når mann •. Et hode skiret ut l tre Mllwsukee utrolig at de har sagt ja til å ta en Uken braker løs. Ilddåp? Støtt AV BØRRE HAUGSTAD viser en hvit mann seende ut Vlo1ent Femmes kommer fra som et gresskar med et tomt, Det er farUg å røske for bruavstikker til NHH og Bergen un - opp! Milwaukee, en by som Iiger blikk. Dette uhygelltalt opp av posen med de saf- desperat ge vitnesbyrdet ble laget aven PRIS: kun kr. 95,- (.. og dette tige superlativene, men Violent sort ølave like etter at hun ble ~II'!':-"!;:'~":t:~':l!,~a~t der sin Europaturne! Det er Femmes siste vinylprodukt både berømte og omstridte unødvendig å si at vi venter en ER «Kun», VIOLENT FEM- «HaHowed GTOUnd. kan godt frl silk ....tyder Vlolent Fem- etter d de del tok I et TV -profå seg påklis tret merkelappen: gram pA direkten der de kalte urimelig stor pågang på billetter MES koster kr. 140,- i Chateau .SO-dras Sgt. Pepper». I høst byens politisjef for en fascist Violent Femmes W fordi byens poUti hadde tra(om ikke stud.NHH kjenner sin Neuf fredagen , og her får du TO kommer Norge, kassert de svarte. Violent Femmes har laget en besøkelsestid, gjør sikkert resten band i tillegg, og det til en lavere syntese av ny rock. count ry -musik k, fri-jazz og pop, av Bergens befolkning det.. .) pris! Alt er relati vt. som det he- Spesielt interessant er deres USA a v fele, banjo og den klaAt Vlolent Femmes, som beVær derfor tid lig ute, denne ga n- ter, og da er dette RASENDE bruk re Innfly telsen fra den gamle stAr av Gardon Gano, Brian country- m usikk- tradisjonen Rilchie og Victor DeLorenzo, gen er kjøp på forsa lg essensielt billig .. !). fra The Carter FamJly , Han k skulle dukke opp med en type Williams og Jim mJe Rodgers. APNE R: kl. 20.00. og li vsviktig!! rock som kan br1nce c::.s _ut av Dette har gitt Vlolent Femmeø s kuggeheimen. var kanakje jordnært, enkelt og melodiI tillegg ti l VIOLENT F EMFORSALG : Kantina torsdag et il<ke .. nlrt. Oppvokat 'mJd t I øst element som den nye rockhjertet av USA, store pop-moen lenge har manglet. MES kommer UL Y &T HE GI- og fredag kl. 15.30-16.30 tropolene, der ty.ke InunJjp-anPI! $In NU LP pørod~ Vie>- ter og deres .1-kuItur støtte lent F...._ cden hvite GOLOS, friskt & iørefallende : Merino torsdag og fredag kl. Fllrflfl ter med fela l handa. SOm l band fra Kristia nsand og 11.30-12.30 Utrolig nok fletter de Inn sin mes noe om hva tekstene tar B ronx I New YOl"k, ft det I sUke smeltedi&ler motoetntnaene opp. CORNEUS VR EESWlJK , BENYTT FORSALG sA ER ~~ f~~a~~:~~:~~ skaper det nye. foniste r som Omette Coleman svensk/hollandsk visevet~ra n D U SIK K ER P A A KOMME og Albert Ayler har ha tt sin Vskker kla re Innflytelse pA rocken, sA Beall.. med skarp tunge og lyrisk leg- MED! !! PA Hallowed Ground finnes de som tror a t .. jazz er farlig. Vlolent Femrnes har som rocken, kan her f. be- IAten . N"""," fiJl •. En rå, men ning vil væ re en attraksjon for Og etter nok et suksessarran- for Bruce Springsteen bUtt kalt kreftet sine villfarelser. Ornet- vakker låt som Nei! Yongs -Down bli the Ri".".. og Velvet • rocke"" håp.. De viser I hvert ma nge. Hans ma rka nte person- gement med denne utrolige kon- te Coleman ga i 1959 ut .The Undergronds «.!"ole Bltæ ElIe,», fall vei, på samme milte som Shape of Jazz 10 Come., VioDen ender i et lyd-inferno Beatles det med lighet og ditto framfø relse vil nok serten tar HAPPY HOU R .. hvis lent Femmes burde kanskje hinsides all rock siden Velvet Sgt.Pepper.gjorde De gilr nye veier; kalt denne siste innspillingen Undergrounds .SUter Rall», , prøver ut n ye ting i rocken. skape brudulje i Campus utover en avslappende og velfortjent fe- sin for • The Shape of Rock to 'l'eksten grenser opp til det Som Beatles, har Vlolent Femdespera te som i åpningssangen mes lyktes med dette innen natten . Variert tilbud m.a.o. Det rie til over Uken .. . H vis UKen Come- , -Country Death Sang", der de bes kriver amerikaneren som f~'r::n~~~~~~~fere~rmde har vært sagt før - men sjelden kan regnes som avslapning ..? Desperat den nye rockens svar på The På. coveret parodierer Vio- ~::~~k~a:~~e~ ~~~eO\ ~:r~e~ Band. For av Violent Femmes mer treffende: - dette KAN deSEE YOU LATER!! lent Femmes • den hvite stand til å fe familien. lukter det amerikansk muld. re ikke gå glipp av!!! Studentnattkroen arrangerer HAPPY HOU R v/SIV «Dagbladet, i for bindelse med Violent Femmes' siste turne».

- - - 1mmIann-

Demokratin Det hå Ils demokratisk val varje år på Handels. Man valjer representantar från olika partier till ett studentfullmaktige. Her fattas, tillsammans med styrelra interna aktiviteter på Handels sen och med skolledningens goda a n vad det ar på NHH. Detta kan minne, de fiesta beslut som ror bero på att vi har mer obligato- eleverna. Intresset fOr fullmakti risk undervisning och examen ge ar dock Ijumt på sko la n. med jamna mellanrum under ter- Rent partipolitiskt finns det in gen stbrre va ria tion på skolan. minens gång. Det ar en fbrkrossande majoritet Studentkå ren arrangerar en som ar borgelige bland studenterhel del studiebesok, gastforelasa- na. re och externa kurser, t. ex. vinprovarkurs, lasteknikk urs,språk- Slutkommentar NHH och H HS ar två han kurs. Det finns inget motsvaran de arrangemang till «U ken» på delshogskolor som liknar vara nHandels. Det narmaste man dra på många satt. Studenterna kommer ar det s.k. «Dødsrvc- har ungefar samma bakgrund ket» i slutet av februa ri . Då byts och installning till det mesta på den gamla styrelsen, som sitter i de båda skolorna. Det som skiljer ett år, ut mot den nya . Ma n pas- ar ofta praktiska saker, som skotsar då på att fes ta i en vecka, allt andet av kantinan , lokalbrist , från maskerader till civi leko- studentdemokratin osv. Det kan alltid vara nyttigt att nombal med frack (kjole og hvitt) se hur ens «brodrastudenter» har arrangeras. Nobelpristagaren i ekonomi ar ordnat sådana goromål och dela en årlig gastfbrelasare på Han- med sig av sina egna erfarenhedels tillsammans med andra kan- ter. disar, typ fina nsministern, SAS- Se også innlegg side 7 fra en «fattig, tysk student. chefen mJI.

Studentvalfård j Sverige mot att få ata gratis lunch . Studenterna har stort inflytande over utbudet i kantinan . Lunchpriserna ligger runt 20-25,- och då ingår sallad och brod . N yligen har man installerat en microvågsugn fb r snabbuppvarmning av ha mburgare m.m. Det råder god "Stamning mellan personalen och studenterna.

Lokaler Det råder akut lokalbrist på Handels. «ldrottsutskottet» måste forlagga sina aktiviteter till o lika idrottshallar i Stockholm och til universitetets idrottshall. Ett liknande problem har man med lasesa lar. Biblioteket på I skolan har en lasesal som ar byggd for kullar på 50 elever så åtskilliga studenter få r åka ut til universitetet och lasa. A ven nar det galler fester råder det stor lokalbrist. Student 10kalerna ar forlagda til kallar-pla-

net. Det består till storsta delen av korridorer och små rum och ar långtifrån tillpassat några stora studentarra ngemangs utrymmeskrav. At skolan har sådan lokalbrist beror på a tt den ar byggd 1926 och på den tiden var kullarna betydligt mindre.

Fester m.m. Det brukar varar kvallsarran gemang 1-2 gånger i veckan på Handels. lb land ar det pub med något band som spelar och fb rsaljning av ol och macka. Ungefar varannan vecka har vi sittningar med 3-ratters middag och disco efteråt. De fiesta a v dessa ar traditionella och återkommer år från år. Intradet fbr pubarna a r gratis och ligger annars mellan 50-150,-, beroende på vad som serveras. Olen ar något dyrare an på NHH , 10,-. Det ar betydligt farre studenter som ar engagerade i studentkorer, band och and-


IIIIIJBUUE~ YfRINGER ~====~~~~~~~,

~

~7 ba

~. VITA og avsetningsprinsippet viktig .

Nytt NSU .til aUe stud.NIllI NSU (Norsk Studentunion) er som du kanskje vet studentenes interesseorganisasjon . Den om fatter 40.000 studenter i Bergen, Oslo, As, Trondheim og Tromsø. Organisasjonen har såvel et lokalt apparat som et sentralt. Hovedkontoret er plassert i Oslo. Organisasjonen er bygget opp av et landsstyre, et arbeidsutvalg, et sekretariat samt lokale lærestedsutvalg. Landstinget, som avholdes en gang i året, er organisasjonens høyeste organ. Landstinget i NSl) i år skal avholdes i Oslo 7.-9. april. NHHS har 3 delegater på dette tinget. l alt møter det ca. 90 delegater samt et varierende antall observatører. Landstinget vedtar evt. endringsforslag til lovene, vedtar uttalelser om studentpolitiske spsm. f.eks. uttalelser om stortingsmelding om høyere utdanning, forskning, organisering av velferd osv. Foruten dette vedtar man et arbeidsprogram for kommende periode, vurderer regnskap for forrige og vedtar budsjett for neste, samt velger et arbeidsutvalg.

te med utdannings/fagpolitikk. Det finnes tre fagråd i NSU i d,!g, bl.a. innenfor vårt fagemne, men disse har ingen formell tilknytning til resten av organisasjonen . Da sier det seg selv at det ikke er så interessant å bruke masse kreftter på dette organet. Aksjonen «NYTT NSU» mener at alle fagområder må få fagråd, i første rekke har vi funnet det hensiktsmessig å ha 7 stk. Disse fagrådene skal jobbe med f.eks . pen sumkritikk, pedagogisk opplæ ring for undervisningspersonell , se på hovedfagsstudenters kår osv. Fagrådene skal bestå av student- og fagutvalg på de enkelte universitet og høyskoler. Leder for fagrådet skal dessuten sitte i Landsstyret. På den måten får fagrådene direkte innflytelse over sakskartet på landsstyremøtene. «NYTT NSU» mener at studentsosiale saker samt fagpolitikk skal være høyest prioritert i NSUs arbeid, og at man i mye minpre grao enn i dag skal drive med allmennpolitikk. Så lenge vi har ganske begrensede ressurser både når det gjelder økonomi og mennesker må vi prioritere å drive interessepolitikk.

Mange studenter aner ikke hva NSU er og hva de driver med. Noe av årsaken til dette tror På foreningsmøtet vil ' det bli jeg ligger i at NSU er for lite flin- orientert grundigere om «NYTT ke til å prioritere de sakene de NSU », som er en landsomfattenskal jobbe med. Studenter som er de, tverrpolitisk aksjon. Det skal interessert i å jobbe med faglige dessuten velges 3 delegater til spørsmål har ikke noe tilbud i landstinget i april, derfor er det NSU i dag. NSU jobber veldig viktig at DU er der og kan si din målrettet og bra med studentsosi- mening. aie oppgaver som studiefinansiering, tilbakebetalingsvilkår , samKOM pA FORENINGSMØskipnadssaker osv., men altfor Ii- TET!!! Cathrine Foss

På ukerommet går ukesjefer, assistenter, gruppeledere og menige fukensjonærer rundt hverandre mens Ukeblad melder om nye arkivskuffer. Verdensrekordforsøket ble avslørt forrige fredag med stor pressekonferanse i Norges Bank. Uken og Norges Bank går hånd i hånd. Nedtellingen har begynt for fullt til DEN STORE DAGEN, og nervene står i høygir. Folk er GRØNNE i try· net - bokstavelig talt. Ingenting skal overlates til tilfeldighetene når Uken åpner sine dører på vidt gap. Jommen skal hele verden få se a t stud . NHH kan. Det er ingen over oss og ingen ved siden. Universitetsrevyen ler vi hånlige av - vel vitende om at vår egen bli r mye, mye bedre.

Men når det gjelder hovedteen i innlegget hans, om at vi blander «kortene» med et regnskapsprinsipp og et inntjeningskrav, så er ikke jeg istand til å se at et avsetningsprinsipp som Jørgen skisserte i BULLE nr. 2, skulle være en slik mix. Det er her helt klart at det er et regnskapsprinsipp vi ønsker å innføre! Vi ønsker at underutvalg, også Teknisk gruppe som Martin nevner, skal budsjettere med og avsette til ivesterings- og oppgraderingsfond. Men selv om vi innfører et slikt prinsipp, er det formelt sett ikke noe i veien for at disse utvalgene kan budsjettere med underskudd. Flere underutvalg gjør jo det i dag, og mottar hvert semester støtte fra NHHS. Så er det opptil foreningsmøtet der budsjettene legges frem, å godkjenne disse underskuddsbudsjettene. Men, nok en gang: Vi VET at vi om et visst antall år igjen må

pusse opp Klubben og Campus. Vi VET at det tekniske utstyret vi eier i foreningen blir slitt, og at vi må investere i nytt Ufr. lysinvestering dette semester!). For at vi skal kunne drive også med andre, og nye typer studentvelferd i fremtiden, mener vi det er rett og rimelig at vi tar med mest mulig reelle kostnader for den driften vi allerede har i NHHS i dag!

Denne debatten henger jo nøye sammen med den velferdsdebatten som går, og kommer opp på Rådets kveld etter foreningsmøtet i kveld. Diskusjonen om de prinsipielle sider av et avsetningsprinsipp skal som sagt diskuteres på foreningsrnøtet, og da har også DU mulighet til å si DIN mening om dette! Det er tross alt DIN velferd det gjelder! Så, vel møtt til en fruktbar debatt! VITA v/Sverre

UKENS PENGSLUK Vi har vel alle merket det. bar trengte også en overhaling Hamring, bankin2. svn2im~. bare så synd at det blir tatt ned malinglukt og sagmugg i al· igjen, hvis den nye baren ikke blir les nesebor... Uken nærmer fin nok til å bli . MEN KLUBseg med stormende skritt, og BEN?? Dette kan umulig være da er dette baeatelIer vi tolere· fornuftig bruk av Foreningens rer med et Ukes mil? Joda. Vi penger. 20.000 kroner til beautypleie? Klubben var «ny» for bare gleder oss alle til å tilbringe se· I Yl år siden, og selv om slitasjen ne nattetimer i Fuken, drikke har vært sterk, vil jeg påstå at det billig øl, prate og høre gode som skulle til for å gjøre Klubben band. Mener det verdt det?? i fullt presentabel stand til Uken

En a v Ukens målsetn inger er å markere NHH overfor våre omgivelser. Selvfølgelig må vi da sørge for å profilere oss som noe , BRA og POSITIVT. Det er formodentlig i forbindelse med det. te at vi opplever den ansiktsløftning av våre lokaler som nå har pågått i ukesvis. NHH skal ha en spesiell «UKELOOK» som skal gjøre bygget mer attraktivt for kresne(?) besøkende. Den halvpart av studentmassen som ikke deltar i Den Store Dugnaden og vaskehjelpene som får fordoblet sitt arbeid pga. «utbedringene» klager sikkert ikke. Uken er jo gøy, og Uken er for alle. Greit, Og når Uken endelig er over det er fint at det ser fint ut, og stioss - da sover vi fornøyde på lig med stilige lokaler. Det er likehver vår gren i Fuken. Vi greide vel to spørsmål som må stilles: det! Fullbooket hver dag og glal) ER DETTE VIRKELIG de bergensere. Tyrolerhatter og NØDVENDIG??? s' d' k~"'oe kritikker. Vårt produ"u, fullkomment. Millionbe- 2) HVORDAN VIL DET SE UT ETTERPA? løp ruller inn og målet er nådd. Virksomheten har gått med Kortsiktig tenkning overskudd og vi har profilert skoKjernestyret VIT A har med len utad. Selv har vi l'Ert mye: bruke kopimaskiner, tappe øl, tel- rette etterlyst langsiktig tenkle penger, strikke grønne gense- ning i vedlikeholdsspørsmål i re, selge øl,ringe i telefoner, drik- NHHS: Manglende kostnads kontroll, vilkårlige avskrivninger ke øl, og ti av oss har til og med og fravær av langsiktige investelært å synge og danse. ringsplaner koster penger! VIT A Bare så synd at når Uken først hevder at utvalg bør betale for slikommer, vil vi være for utslitte tasje av lokalene de bruker. Etter og for driiiiitleie disse lokalene til å kunne nyte ukevinen i fulle . å ha observert oppussingsaktiviteten i det siste spør jeg meg: Hva drag! er vitsen med løpende vedlikeHEGE ANDERSEN hold når alt likevel skal snus på hodet hvert annet år? I rettferdighetens navn: CamPS l: Et tips til Fuken-gruppa er å montere hengekøyer i Fu- pus trengte virkelig en total nyoppussing, og dette blir nå endeken . Dette er et rent velferdskrav. lig gjort. Bra! Anne Madam likePS 2: Jeg antar jeg kommer til å få like få nye venner under så, selv om den nødvendige flekUken som jeg kommer til å få sibiliteten i lokalet ikke er ivaretatt , med de tunge møblene som i mange uvenner ette r dette tillegg er umulige å stable. Sjekkinnlegget.

0rviI sager Det snekres og hamres! Lokalene er for tiden gjennom en renselsesprosess: Campus har forlengst fått en ny look , Anne Madam et nytt parkanlegg, sjekkebenken har blitt skjenkebar og i skrivende stund draperes Klubben med hvite vegger.

Jog , ;oc lB M",t;n Schonk" innlegg i forrige BULLE, hvor han mener av VIT A blander kor. tene i avsetningssaken. Han har også flere gode forslag til hvor. dan dette prinsippet kan gjennomføres, forslag vi vil komme tilbake til når et slikt prinsipp eventuelt skal iverksettes. Det vi ønsker nå, er å diskutere selve prinsippet om underutvalg i NHHS i sine budsjett og regnska per skal avsette midler til oppussing og nyinvesteringer. Vi vil på foreningsmøtet i kveld diskutere dette UTEN noe konkret forslag fra vår side, slik at vi unngår en filologisk debatt om ordlyden i forslaget, og heller diskuterer det på et prinsippielt grunnlag. VIT A kan så tenke seg på bakgrunn av denne høringen å sette ned en gruppe som kan utarbeide et forslag til den praktiske gjennomføringen. Og det er her vi kan diskutere de gode forslagene Martin kommer med i sitt innlegg.

kun var små endringer. Som f. eks. bardisk-fronten og tak platene, som utrolig lett blir herpa, maling av veggen ved dansegulvet og framfor alt lysanlegget i Cafe Copp. Ingenting av dette har Uken gjort - enda . Istedenfor bøtter med maling, massevis av sponplater, speil og dill og dall, jeg mener disse 20. 000 kunne vært brukt til NØDVENDIGE investeringer, som Uken Og resten a v NHHS har mer bruk for - og som varer lengre. For eksempel en sak som rekker av Klubbutvalg har gremmet seg over - at det ikke er innlagt vann i bardisken. De sanitære forhold i Klubben er langt under et akseptabelt lavmål, vi må springe på do for kaffevann og oppvaks (og DE doene!) Likedan

lysanlegget kunne vært utbedret. Og lagerplass! Og ... Hva får vi? Cafe Chic! Alvorlig talt.

The day after... Uken beroliger og beklager rotet, og lover at i motsetning til tidligere skal alt ryddes ordentlig opp igjen. Jeg vil påstå at tusenvis av spikerhull i veggene på Klubben umulig kan «ryddes opp igjen»! Medlemmer i Snekkergruppen har selv lurt på dette, og sagt at det neppe blir særlig pent! Likeledes har folk i samme gruppe sagt at de heller ikke finner dette her så nødvendig. Motivasjon? Misforstå meg rett: dette er ikke kritikk til Snekker-/Klubbengruppen, som gjør en grei jobb. Det er bevissthet på høyere plan som må etterlyses. Sikkert er det at slitasjen på NHHS' lokaler kommer til å bli urimelig sterk under Uken, ikke . hovedsakelig p.g.a. BRUKEN, men adskilllig mer p.g.a. FORSKJØNNINGEN. Har Uken tenkt på dette? Svært mange andre jeg har snakket med har stilt seg spørsmålet. Velferd??? Uken har blitt en gjøkunge, som dytter alle oss andre ut av redet. Er vi tjent med dette??? Siv Tokle

!_'

Merino Ja, dette er en yndet tumleplass både for de såkalte (<ubåtene» og de som årvisst (eller semester-visst) benytter seg av den ufeilbarlige skippertaksmetoden, eller den siste som tar Merinolesningen i daglige, ikke for store og ikke for små doser. Det vi i VITA lurer på er om dere, som benytter eller akter å benytte Merino utover vårparten, kunne tenke dere et bedre og noe utvidet lesetilbud. Den aktive, og observante lesesalssliter og auditorium Abruker, har sett en del spørreskjema som vi har forsøkt å spre så godt vi kan . Her forsøker vi å kartlegge behovet for et evt. ut-

videt åpningstilbud på Merino, dvs. om vi ønsker en utvidelse og i tilfelle når. Det har tidligere vært praktisert mer eller mindre private (også i FU's regi) ordninger for å holde lesesalen åpen til tider som ellers ville forutsi stengte dører. Vi ber deg derfor ta et spørreskjema (hvis du ikke allerede har gjort det), og fylle det ut (det tar ca. l minutt), og legge det i en av våre blå kasser. Håper vi kan få lagt forholdene til rette på Merino slik at man får benytte dette «in-stedet» når man ønsker det! !! På for hånd TAKK!! VITA, v/Gretchen.


Is

RøUU.E[@l11

fungerer sosialt. Både Nils Vogt og Kim Haugen var med på forrige UKErevy. De kjenner vår humor og er meget profesjonelle. - Kan man kalle «På vidt gap» en studentrevy? - Ja, i høyeste grad. Alle aktører og musikere er rekruttert internt. 3/4 av de tekster og melodier som benyttes er produsert av studenter ved skolen. I tillegg har vi fått flere bidrag fra gamle studenter. Nils Vogt har også skrevet endel. - Hvem har fått med sine bidrag? - Det er medlemmene i tekst/melodi som har laget det meste. Vi har fått en jevn flom av bidrag. Noen får med flere ting enn andre, men det er ingen som har fått med alt sitt. Det har ikke vært hyggelig å forkaste tekster, men de fleste har vist stor forståelse når de hører begrunnelsen for avslaget.

Thomas Due er gruppeleder i tekst/melodi-gruppen. Bulle møtte Thomas for å finne ut hva jobben hans består i, og hvordan det er å sitte som dommer over andre studenters bidrag til revy arbeidet. Etter å ha avkreftet at han er i slekt med duene på Torgalmenningen, klarte Thomas til slutt å slå an en noe mer seriøs tone.

- Hvordan går revyarbeidet, Thomas? - Arbeidet er heldigvis i rute. Vi er ajour der vi kan forvente å være noen dager før premieren. Alle de 6 revygruppene funksjonerer fint og vi har møter sammen 2 dager i uken. - Hvorfor er nettopp du blitt sjef for tekst/melodi-gruppen? - Jeg søkte jobben og ble plukket ut av revysjefen. Selv har jeg holdt på med amatørteatre både som aktør og administrator. Jeg var med på russerevy og siden i en gruppe som blant annet hadde to sommerturneer på Sørlandet. Der laget vi musikk og alle tekster selv. - Hvilke kriterier legger du til grunn når du skal vurdere en tekst eller melodi? - Nå må jeg først si at det ikke er jeg alene som avgjør hva som skal komme med i revyen. Vi er en gruppe på fem som består av instruktør Nils Vogt fra DNS, revysjef Sigurd Eltvik, Alfred Solgaard og orkesterleder Sjur Gaaseide foruten meg selv. Vi har fått inn 100 tekstforslag, hvorav ca. 25 brukes i «På vidt gap». Vi har faktisk stoff til4 revyer. Så langt som mulig prøver vi å lage egne melodier. De fleste komponeres på bestilling av de mange dyktige musikerne på skolen. - Det var vel strengt tatt ikke svar på spørsmålet? Thomas ler godt før han fortsetter. - Det er mange hensyn å ta når vi vurderer et bidrag. Vi har ingen rød tråd i revyen, men må allikevel tenke på sammensetningen av numrene. Det må være en viss jevn gang i revyen, og mesteparten av arbeidet nå mot slutten av prøvetiden består i å få laget gode overganger mellom numrene.

Humor står høyest på listen over krav vi setter til et innslag. Men vi har også med noen seriøse numre. Vi går ofte ut fra et synopsis, som det heter på teatersproget. Deretter går vi ut til forfatteren som skriver ut innslaget i detalj. Vi må se litt på de praktiske begrensningene somscenen i aulaen medfører. Endelig tar vi et visst hensyn til hva som passer for aktørene. Men de er alle sammen så flinke at det ikke er noe problem. Orkestret er fenomenalt dyktig og spiller alt vi kommer med. - Når begynte tekst/melodi med forberedelsene? - Vi startet allerede i april 1985 og hadde møter om sommeren. Ved j uleti-

der hadde vi innhold til halve revyen klart. Etter jul har vi arbeidet mer selektivt og målrettet. Det kan skje ting i nyhetsbildet like før premieren, og vi har ennå anledning til å foreta endringer. Vi er en av de få UKE-gruppene som er ferdig når UKEN begynner. - Hvem er det som egentlig bestemmer hva som skal brukes dersom det er strid i 5-manns gruppen? - Hvis vi ikke er enige, diskuterer vi selvsagt det internt. Men i bunn og grunn er det Nils Vogt som har det avgjørende ord. Vi har heldigvis ikke vært oppe i noen stor uenighet. Vi arbeider såpass mye sammen at det er viktig at vi

-Du har med andre ord ikke fått anonyme nattlige telefonoppringninger eller opplevd bestandig å sitte for deg selv i kantinen? - Nei, det har jeg ikke. Nattesøvnen er dessuten utmerket. - Har det vært lett for dere 5 «sensorer» å forkaste egne tekster? - Vi har selvfølgelig prøvd å være objektive i vurderingen av egne tekster. Vi kjenner hverandre så godt at vi kan si hva vi mener om det de andre i gruppen produserer. .' Må det tas hensyn til sponsorene ved utvelgelsen av revynumre? - Nei, vi ville aldri prostituere oss ved å gjøre det. Vi tar intet hensyn til sponsorene når det gjelder den kunstneriske utforming av revyen. - Får vi se Thomas Due som revysjef i 1988? - Det spørsmålet har jeg ikke tenkt over. Det viktigste er at revyen i år blir så god som mulig. Jeg har stor tro på UKEN som aktivitet i skolens studentmiljø, og jeg trives godt med revy: arbeidet. Vi er såpass heldige at vi har tilstrekkelig med teknisk utstyr, penger og kunstneriske krefter på skolen til å lage en god revy. Den vellykkede revyen i 1984 har vært en spore til innsats for oss. Vi skal gjøre vårt ytterste for å innfri forventningene som ble stilt etter forrige revy.


9

-

Askeladden i broket selskap. Tegning av Øyvind Solberg Thorsen.

Soria Moria slott det forjettede eksportmarked Hva har Askeladden i sekken sin? spurte Andreas W. Falkenberg og viste oss Ola Nordmanns motsetning innen eksportmarkedsføring - en japansk somu-bryter med en gul rose i hånda og dollar i blikket. - Mellomtingen mello=n de to må være John Wayne med stresskoffert i sadelen, sa Falkenberg populærforelesningske vendinger.

IKl Cecilie

,~I

- Jeg ser framover at markedskunnskap er det som kommer til å bringe markedsmakt. Nye løsninger innen markedsføring for eksport bygger på en ny bedriftstype - marketing bedriften, sa Falkenberg til et halvfullt auditorium A. - Marketing bedrifter er service bedrifter som oppsøker produsentene og forteller hva de skal produsere på bakgrunn av sin markedskunnskap. Bik Bok er ett eksempel på en bedrift som gjør dette. - Samtidig har marketing bedriften kontroll framover i salgskjeden, og kan fortelle detaljisten hvordan

han skal selge og til hvilke priser. Hos McDonald's er alt spesifisert ned til minste detalj aven rendyrket markedsorganisasjon. De har samme kontroll over brødbakere som over franchisere og utseendet på bygningene.

ikke Ola nordmann er villig til det samme, må forhandlinger med toppledere føl~es opp på en skikkelig måte.

Export og die

- Da japanerne spurte seg selv etter den 2. verdenskrig «Hva har vi?», ble svaret dyktige folk, en høy sparerate og ingen råvarer. «Export og die» sa de selv Norske feil etter å ha tenkt seg om , og det selv om USA og Europa Selve uttrykket eksportmarkedsføring likte ikke Falnok var like fremmede for dem som Japan var for oss på kenberg helt. Tanken om at markedsføring for eksport den tida. Men de forsto at kilden til velstand lå i kjøpeer noe annet enn markedsføring i hjemmemarkedet, var kraften hos fremmede kulturer, sa Falkenberg og menhan ikke helt eniq i. te at Norge og Japan ikke er så ulike i sitt forhold til res- Ja, vi skal operere forskjellig ute fordi det der fin- ten av verden . nes andre behov. Men ja, vi må operere like grundig i - Norge er en blindtarm på det asiatiske kontinent, eksportmarkedsføringen som vi gjør her hjemme - alt vil noen si. Vi bor ikke i verdens midtpunkt, det gjør heldet som skal til for å gjøre det godt her, må minst til uten- ler ikke japanerne. Begge land har hatt karrige forhold, for landets grenser. Det nytter ikke å kjøre varene ned til selv om vi har mer naturressurser å ta av. Men mens Jabrygga, overlate dem til en eksportagent og se hvordan , pan har satset på foredling av produkter det selv ikke det går. I hat vært behov for i landet, har vi eksportert fisk, trevirNorges eksportmarkedsføring har også i for stor grad ke, olje, kraft og aluminium - produkter vi har brakt ut vært rettet mot toppsjiktet i andre samfunn, mente Fal- til et marked, uten å spørre om de vil ha dem slik eller ikkenberg . - Virkelig fortjeneste ligger i å kunne mar- ke. Sammenligningen er ikke helt fair, men vi har et kedsføre helt ned til bunnsjiktet i en annen kultur. Det godt stykke igjen å gå, konkluderte Falkenberg. Men betyr at vi kanskje ikke kan fly hjem til påske, slik nord- hva Askeladden har i sekken sin, lurer vi ennå på. Kanmenn helst vil. I japansk trading blir folk sendt ut for å lyt- hva Askeladden har i sekken sin, lurer vi ennå på. Og te i to år før de i det hele tatt blir satt til å drive butikk. Om skal tro om sekken blir tyngre med tiden?

J. ,I'.

';;

~'


10

YfRINGER

Aksjonen «Nytt NSU» Vet du hva NSU står for? Norsk Sosialistisk Ungdom? Nei, forkortelsen betyr faktisk Norsk Studentunion, interesseorganisasjonen for studenter ved Universiteter og Høyskoler i Norge. Innmeldte læresteder er Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og ÅS. Da du betalte semesteravgiften ble du samtidig medlem av NSU. Er NSU en slik interesseorganisasjon i dag? Det er det sterkt delte meninger om. Vi i Nytt NSU mener at dette målet på langt nær er oppfylt. For det første er fagpolitikk og utvikling nedprioritert i dagens NSU. De lokale fag og studentutvalg gjør en kjempebra jobb, men det skal ledelsen i NSU absolutt ikke ha æren for. På nasjonalt plan er situasjonen direkte elendig. Enkelte faggrupper , f.eks . øk.adm., har sitt nasjonale fagråd. Men fagrådene blir opprettet på fullstendig frivillig basis, har ingen formell tilknytning til organisasjonen forøvrig, og får heller ikke den økonomiske støtten fra NSU som de har krav på. For at fagrådene skulle få avholde møter i høst, måtte de skaffe penger selv

til det, NSU hadde det ikke. l fjor nektet også Landstinget til NSU å opprette et fag råd for jus. Idag eksisterer det bare tre landsomfattende fagråd, hvor a ltså øk.adm. er et av dem. Landsstyret viser ingen vilje til gi fagrådene større innflytelse, de mener at dagens paragrafer forsåvidt er dekkende for fagrådenes organisering. Dernest mener Nytt NSU at dagens NSU er altfor allmenn politisk dreid. Samtlige i den øverste ledelse er politisk valgt. Radikal Fellesfront/Sosialistisk Front har i en årrekke dominert ledelsen. Hvis du tilfeldigvis har et annet politisk syn enn hva RFF/Sos. Front godtar, eller først og fremst er interessert i fagspørsmål, er det ingen mulighet å nå frem i NSU. Dette vil altså vi i Nytt NSU gjøre noe med. Nytt NSU er en politisk uavhengig aksjon, med det primære mål å styrke fagenes inntlyteise i NSU, og å gi alle, uansett politisk syn muligheten ' til en innsats for interesseorgani. sasjonen sin. Dette vil vi oppnå gjennom en rekke endringsforslag ang. NSU's organisasjon. Disse skal opp på NSU's landsting 7. -9. april. Det viktigste i

forslaget er å styrke fagråden e, og øke landsstyrets innflytelse på bekostning av det sentrale arbeidsutvalg. På det lokale plan må fortsatt fag/studentutvalg være de viktigste NSU organene. Disse tar opp fagspørsmål , og drøfter også utdanningspolitiske/studentsosiale saker. Fag/studentutvalg lokalt møtes i et lærestedsråd - som skal erJanecke H. Monsen og Christian Halle. statte dagens NSU - møte - hvor de tar opp saker av tverrfaglig, 10-' kal interesse. På nasjonalt plan skal det altså opprettes et fagråd, bestående av repr. for lokale faggrupper. Disse faggruppene bestemmer selv hvilket fagråd det skal tilhøre. Fagrådene får selv bestemme sin organisasjonsform Det er snakk om hvordan skal Nesten hele beløpet er lån, men og møtehyppighet. Det bør ikke en finansiere studiet? gå inflasjon i fagråd,derfor blir forrentes ikke. Lånet må betales I Norge får en student for tilbake i små månedsbeløp, så opprettelse av fagråd bestemt av hvert semester omtrent 20.000,- snart en begynner å tjene penger. landstinget. På det førstkom kroner i studielån. Jeg vet at det mende landsting går N ytt NSU Gjennomsnittlig betraktet er er ikke nok, men en får det i 800,- DM et helt vanlig budsjett inn for lovfesteise av 7 fagråd: hvert fall uansett hvor mye for- for en student. Det betyr at detøk.adm - tekn.nat. - hum . eldrene tjener. I Tyskland er det te beløpet utgjør bare 60% av jus. - med. - estet. - vit. Lededessverre helt annerledes. Det studielånet som en norsk student ren for hvert fagråd får plass med stemmerett i Landsstyret. På den · finnes nok en lov som heter har til rådighet. Største utgift til « Bundesausbildungsfbrderungs- en tysk student er husleie, som måten er fagene garantert en gesetz» (som blir kalt «Baf6g», utgjør omtrent 30-50% av «innplass i Landsstyret. Landsstyret men den bestemmer at kun stu- tekt». Ellers er prisnivået en del må møtes oftere. Nytt NSU medenter med foreldre som tjener li- lavere enn det norske, slik at budner minst 4 ganger pr. semester. te, kan få studielån. Slik får det bedre mulighet til å sjettet ikke er så lite som en kun I realiteten ser det slik ut: «Det ne tro med en gang. utføre jobben sin: styre NSU høyeste lånebeløp er omtrent mellom Landstingene. l tillegg til Et annet problem som plager 800,- DM per mnd. Hvis foreldre- tyske studenter, er at det er så fagrådslederne sitter hele AU og ne ikke kan gi barna sine så mye vanskelig å finne en sommerjobb repr. for lokale stud. organer i (det beregnes etter en bestemt hvor en kan tjene noe ekstra. Landsstyret. I dag sitter bare 2 av måte), så får studenten dekket Dermed finnes det få muligheter AU 's 9 medlemmer i Landsstyforskjellen mellom 800,- DM og til å få forandre budsjettrestrikret. Samtidig går Nytt NSU inn det foreldrene kan betale. lnn- sjonen. for å redusere AU fra 9 til4 medtaktsgrensen er nokså lav, slik at En fattig tysk student, lemmer: en leder, en nestleder bare få studenter har krav på Renate Somran med ansvar for utd. politikk, en «Baf6g». med ansvar for stud.sosiale saker og en uten lovbestemt oppgave. Alt i alt vil dette bety en styrkeldes som det og må vere eit mål' se av Landsstyret, færre komå få studentar til å sjå over fag- penserte tillitsvalgte, penger som grensene og setje si eiga utdan- kan komme fagrådene til gode. KJÆRE STUD. NHH! ning inn i ein større samanheng. NSU's politiske plattVi går på en meget bra skole, se nye folk , som alle var interesAng. I dette arbeidet spelar NSU : som organisasjon ei seNtral rolle, . form vil vi prioritere færre saker. - i følge en ranking fra Ameri - sert i å bli kjent med hverandre både i å støtte opp om eksisteran- I dag er 17-18 saker prioritert i can Economic Review ligger vi og å ha det gøy ... inntil den grå de aktivitet og i å vidareføre ar- NSU's arbeidsprogram, en umu- som nr 7 blant de ikke-engelsk- hverdag (dvs studiene .. .) begynbeidet. Dei som har ein smule lig oppgave for landsstyret å føl - språklige økonomiske læresteder te. Alle får nok med sitt, og du kjennskap til NSU vil vite at det- ge opp. Vi vil redusere dette tal- i verden , og som nr I i Skandina- oppdager at du er langt hjemmete har vore ei prioritert oopgåye let, og konsentrere oss om saker via. Etter å ha tilbragt etter år på fra, og at det er et år til du skal . dei siste 15 åra. Ferske dømer kan av utdanningspolitisk og stu- «l'ecole des Hautes Etudes Com- tilbake ... Selv brukte jeg et halvt år på å vere striden om lukking av fag, dentsosial art. Viktige saker her merciales» i Paris, tviler jeg ikke et øyeblikk på at NHH ligger er å forbedre studiefinansieringsbegynne å like meg igjen - på å kompetanse-saka angåande godkjende fag tillærarutdanning og ordningen, øke antallet uten- svært godt an når det gjelder kva- få venner blant franskmennene, motmelding til St.meld. 66 (Hø- landske studenter, sette søkely- litet på utdannelsen (også når det og ikke minst på å forstå dem. , ga re utd.). Dette er oppgåver ein ; set på hovedfagsstudentenes si- gjelder studentaktiviteter, forres- Men da det først skjedde, ble jeg virkelig godtatt, og fikk et helt treng ein sterk og samla nasj . stu- . tuasjon og få vedtatt en tvungen ten .. .) Jeg er visst ikke alene om å sy- annet innblikk i det franske samdentunion til å ta seg av: Å ta pedagogisk opplæring av nyanopp konkrete problem studentar ' satte i undervisningsstillinger. Vi nes at NHH er bra. Det ser fak - funn . Du får ikke bare gode venner i har i høve til styresmaktene, og går også inn for å utvide samar- tisk ut til at de fleste av oss er så å utvikle motekspertise på utdan- , beidet med akademikerorganisa- godt fornøyd at vi ikke ønsker å løpet av et slikt år; du får også et ningspolitiske spørsmål. Det siste . sjoner, på bekostning av dagens benytte oss av de utvekslingsord- verdifullt nett av kontakter, og både for å påverke utforminga av samarbeid med LO. Dette samar- ningene som finnes, i Tyskland, en helt nødvendig forståelse av utdannings-politikken i Stort./Re- beidet ser vi som mindre relevant Sverige og Frankrike. Det har landets kultur. Du greier aldri å gjering, og, ikkje minst, for å ska- enn vårt alternativ, NSU 's med- vært så smått med interesse at kommunisere med mennesker pe debatt på Universitet og lemmer tar jo alle sammen høye- Høyskolen knapt har greidd å hvis du ikke vet hvordan d~ tenfylle plassene! ker! Høgsk. rundt utviklinga av for- re akademisk utdannelse. Så hvorfor er vi så flinke til å Det faglige utbyttet bør man sking og utdanning på tvers av Dette var altså en meget grov benytte oss av muligheten for kanskje ikke sette altfor store forfaggrenser. skisse av Nytt NSU sitt alterna- korttidsopphold i utlandet ventninger til; vi lærer neppe noe tiv til NSU 's organisasjonsmo- som AIESEC-jobber - men vi- miridre på NHH. Men for enEin kan alltid ønske at «fagdell. Vil noen ha nærmere infor- ker tilbake for å bli ute et helt år? hver som gjerne tar imot en perspørsmål» skulle 0li handsama AIESEC-jobb er gøy, men sonlig utfordring, og er villig til å «betre/meiD>, mel. ti. påstå at ein masjon kan dere kontakte Cathrine Foss (2. kull), Elisabeth oppholdet er stort sett alfor kort jobbe hardt fo r å komme inn i et på Universitetet og i N SU ignorerer slike spørsmål el l beste fall Guthus (4. kull) eller Helge Eide til å gi noe skikkelig inntrykk av totalt nytt miljø, er en utveksling eit utslag av dårleg kjennskap til (l. kull) . Denne organisasjons- det landet du besøker. Alt er tingen. Det krever mye, men gir modellen ber vi om støtte til fra nytt, men det blir lite tid til åfor- desto mer igjen . kva som skjer. Studentpolitikarar NHH-stud. , og denne modellen stå det som skjer. Derfor tror jeg Jeg håper mange av dere kompå NHH burde vite betre. håper vi vinner gjenhør på NSU · det reelle utbytte av korte opp- mer på informasjonsmøtet om sitt landsting i april! hold i utlandet er temmelig be- utvekslingsordningen tirsdag 25. grenset. februar kl 18.15. i aud C. For Univ. og Høgsk. gr. For aksjonen Nytt NSU : Selv syntes jeg de første ukene Hilsen i Felles - AU Helge Eide av utvekslingen var herlige; masKjetil Ingeberg Bjørn Barvik

«Wer SOn das bezahlen, wer hat so viel Geld?»

Mistydingar om studentpoitikken I BULLE nr. 2/86 blir det ser· vert eindel påstandar frå Cathri· ne Foss og Elisabeth Guthus an· gåande tilhøvet mellom fagspørs· mål og allmennpolitikk i NSU og ' Studenttinget, og arbeidet med fagspørsmål på Universitetet. M.a. blir det hevda at «fagspørs. mål blir ignorert» i NSU og ST til fordel for allmennpolitikk, og . . at det «bare er på fakultetsnivå på Univ. at fagspørsmål tas ' opp». Dette er ein underleg sam· Iing påstandar eg gjerne vil kommentere. Det er tydlegvis ein del mist ydinger ute og gårangåande ulike organ. Når det gjeld ST er dette eit parlament som er oppretta i høve til Samskipnaden, og er til tenkt ei rolle som studentane sitt talerøyr i velferds-spørsmål o.l. Men at dette skulle vere eit fora for ' «fagspørsmåb> er ein ny tanke. Derimot har vi på Universitetet noko som heiter Studentrådet, der studentar frå alle fakultet er representert. Dette rådet, med eige AU, er Univ.stud. sitt talerøyr i spørsmål som vedgår dei enkelte faga, både i høve til Univ. og dept. Men utover dette er det klart at det viktigaste arbeidet med fag går føre seg nettopp på fakultets- : og institutt-nivå. Her tar ein opp spørsmål om undervisning, inn- . haldet i faga og utviklinga av desse i høve til samfunnet rundt. Det er på dette nivået det er viktig å halde aktiviteten i gang, samstun-

Om utveksDng og AIESEGjobb


ul

POESI

ll"gheten, kjær Havet,

døden

'nni ass m elven I dt ass Sa ' en run . vi er Sjø tten nar havet o''...,· na ·rer Jfavne ' der hvor hører a . ndedrag vet i dype .~ ned i ha hjerteslag sola ga t eneste idere ' ger v hver fo r dønnm la rulle~ nå igjen ,s ~'dri fo r a tes VI ellers opp-hav i jeg, dit er sola ~ tørrere du som dde vær J'orda ha , gen ting deg rm uten , heten e 'ø kjærlig havet d fj ære SJ uten OPPynner V,ef jæresand den bnegvandre I pan n ' ka • pa. et s e VI eller sta t fuktiger våren etterhverwoetope om ne rulle en brenn! J" 'nge som 'eg lar J r min ll'gh ' ove k'ær et mn elige J bor ulykk hvor du bølge landet eneste , hver t for l, deg alt monoman gir Jeg til blidt nogarnt og , t rna aV til ht , om aV og 'l i raseri r . du e aV og ti nar vinteren tilfrosset en min kald og 'eg varm k J men 'ng tre,keralfstrøm r ingentl ut l g, heten e du kJ'ærhg t vet ære have sola v , uten 'Ile vel , 'ære Sjø a VI 7 d fl hv havet , der ve , å dø uten h t mor deg til gla e fikk n En sikkert meg ' kjærteg som k Id pa vanlrg , heten

r.n:

Optimum-

koret .." Røster i samlet samstemt , mot himmelhvelvingen , flokk harmOni men I'kke alltiddur tonene ters og for oss selv mest....

J:

ikke sYr ikke et kjærlig døden e havet og i

en

wreskO~tegn

",Hg

n: i golfen in kjære derimot kiler deg nlig kJæ v og ul mm m en g hvor je r ikke et v:kiftende go!fstdryØpere vet e mere den ye ha tørre lest om dikt m mye s 'kkert 'p rosa du har SI et van~lgheten 'kke som kjærlig I som mere elsen e ninger i be veg og bren la bast men i bølger evige a G. Strøm i diktets

D

't push me off words I say I ake the laughter '!l , inner VOlce IS my fighting to be heard h i I dare ' '1/ come throug , It WI .me

°h~ d the be In

~e

I


.:

---

12

rRlBULLEr~1

ÅRETS INVESTERING 100% utbytte etter 4 måneder i STUD.FINANS STU D.FIN A NS har greid det igjen. A tter en gang er investeringsselska per, aksjefond og «konkurrenter» overkjørt. Klubbens portefølje opplevde en verdistigning på hele 35% i høstsemesteret (1.9. -31.12.). Tota lindeksen på Oslo Børs steg i samme periode i underka nt av 10 %. Gjennomsnittlig kunne norske aksjefond vise til verdiendring på + 22.75% for HELE 1985. Klubbens portefølje består normalt av 5 forskjellige aksjeposter. Diversifiseringen er dermed i det minste laget til å eliminere den usystematiske risikoen . Porteføljens størrelse, samt ønske om å kjøpe hele børsposter tillater imidlertid ikke større spredning. På den annen side er det kun den systematiske risiko som er relevant ved fastsettelse av avkastningskrav. Klubbens filosofi er å balansere porteføljens risiko gjennom investeringer i forskjellige risikoklasser. Verdistigningen blir ikke min- . dre imponerende dersom man tar i betraktning at beslutningene kun faUes en gang per uke. Dette hemmer i mange tilfeller fleksibiliteten .

NØKKELTALL: Kurs / pålydende kr. 400,Fortjeneste pr. aksje 4 siste mnd. kr. 552,Utbytte kr. 400,Gjeldsgrad 0.63 P/E (4 mnd. inntj.)400/552 = 0,72 Substansverdi per aksje kr. 1280,Pris/substansverdi 400/1280 = _ . 0,31. BEDRE AKSJ E F INN ES IK- ' K E..... (da hadde vi kjøpt den " også! !) Etter at blant andre Storebrand-Norden plukket to av våre medlemmer, har vi nå noen få ledige plasser. Søknader legges i posthyllen til STUD.FINANS. Man trenger ikke å ha vært i markedet siden man var 5, men det er en fordel. Klubben er en ypperlig måte til å bli bedre kjent med aksjemarkedet. Gjennom børskonkurranser mellom medlemmen~, samt ekskursjoner øker vi kunnskapsnivået og dermed fortjenestemulighetene. I høst besøkte vi Oslo Børs, Sundal& CO. , Kosmos, Custos Finans og W. Wilhelmsen. Velkommen til et lønnsomt semester. - L~R HANDEL VED NORGES HANDELSHØYSKOLE! - STUD.FINANS Svein Støle

- F rå den vesle, trufaste flokken,som enno samlast til forelesingane i Org & Pers, må eg få koma med eit lite velvald sitat frå vår lokale guru , prof. Kjell I. Bjørvik: Hans kommentar til personlegdomsdimensjonen maktbehov hjå effektive og mindre effektive leiarar: «Forskjellen er så stor at denstatistisk sett er lik null!» Utsegna er oversendt Mat./Stat. for nærare utgreiing.

Jeg ser og prøver å tro Aldri før har jeg skrevet om en kvinne jeg ikke kjenner

Men så har jeg aldri sett no så spiselig deilig som denne

Vyrdsamt Anonym

EDWINI Fortsettelsesfortelling fra NHHmiljø. DEL 3

Vi forlot Edwin forrige gang i det han satte seg ned i badestampen med varmt vann og friske enebær. Etter laugingen pakket han ut vadmelsdressen, som han ikke hadde

I

Rettslære

uÆn II

valgfag

Nå er det bare en uke igjen. Ja. FUKENsjonæ rer springer rundt i gangene med et fe beraktig ~ likk , roper «K un kort tid», tråkker i malingsspann, snu bler I sponpla ter og hv isker «Dimme». Enkelte synes nok vi overdriver nedtellingen. Det kan så være . .Men det å vente på en glede er også en glede. Vi tror og ønsker at UKEN ska l være en glad opplevelse. Positive vibrasjoner i 17 hele dager ti l ende. Arrangementene byr på noe for enhver smak. Ta deg tid til å delta. UKEN er nemlig mer enn FUKEN. Fredag 21/2 er det FUKEN-åpning . Arrangementet er i samarbeid med KKU , og ikke-FUKENsjonærer kan selvfølgelig komme i Klubben på fredag . Adgang til FUKEN er imidlertid forbeholdt FUKENsjonæ rer. Lørdag 22/2 har vi en gjennomkjøring av vårt arrangementstekniske apparat på Studentnattkroen. Kom og test våre nye barer og våre eminente varer. Inntekten for a rrangementet tilfaller KKU . FUKEN holdes stengt under Studentnattkroen . Lørdag 22/2 kl. 12.00 avholder Halloi sitt 2. show på Torvalmenningen. Dirmus, Optimum og andre Halloianere opptrer med skektcher, sang og monumental hornmusikk. Møt opp, møt opp. Onsdag 26/2 inviterer vi alle fUK ENsjonærer på Generalprøve kl. 20.00. Tradisjonen tilsier at dette er en kveld du ikke bør gå glipp av . Det har hersket litt forvirring ru.h.t. billettpriser for fUKEN sjonærer. Er du fUKENsjonær kommer du inn på etterarrangement enten du er på vakt eller ikke. Er det ledig plass i revysalen får du også komme inn og se revyen gratis. Ikke nøl med å kontakte oss dersom du har andre spørsmål i forbindelse med UKEN. Så er det bare å krysse fingrene og satse på at alt går bra med innspurten før arrangementet. Ønsker alle fUKENsjonærer lykke til videre med UKE-arbeidet. Sees under UKEN! fIJerteligst, Nini Heiset (UKE-sjeO

Hadde j eg visst h va hun heter kunne jeg begynt ., <<.. ... , .... , sett meg fin.» og jeg kunne bedt «Snakk til meg, vis deg som latterlig dødelig!» Men, - uten navn ingen besvergelse Og beskrivelsen blir aldri helt sann . Hun har en hals Babels tårn Gjør meg stum

benyttet siden bestemorens begravelse. Han fjernet møllkulene og trasket mot skolen. Vel fremme spør han om veien til den såkalte Klubben. Men der blir han slått av et merkelig syn. Alle hopper opp og ned på gulvet og foretar de mest ekvilibristiske krumspring. Han stiller seg derfor spørsmålet om denne Klubben er møtelokale -for Idrettsutvalget? Men den skjærende lyden og det blinkende lyset i lokalet avkrefter .mistanken om at dette har noe med en sunn sjel i et sunt legeme å gjøre. I trengselen på dansegulvet ser han en som hopper og spretter mer

Bryster, - inntil jeg var enogtyve kalte jeg dem fendere A vstandsholdere Hennes er estetiske Jeg ser dem ikke de er hologrammer som omslutter meg Slik kunne jeg fortsatt til abstraksjonen oppslukte selve livet og etterlot meg ute av stand til å se og frykte denne grenseløse deilif!het Aage Yxx

enn noen andre, og han drar kjensel på Benedicte. Men det er ikke Benedicte slik han er vant til å se henne. Hun er blank i øynene og svømmende i blikket. Hun har dessuten griset til fjeset sitt med noe rødt rundt · leppene og sort rundt øynene. Benedicte løper neste snorrett mot Edwin, og utbryter: «Jammen Edwinkroppen min. Jeg trodden nesten ikke du skulle komme. Har du vært på vorspiel?. Edwin skjønner ikke hva det siste ordet betyr, men kveldens mange overraskelser får ham til å nikke bekreftende. I løpet av kvelden ble Edwin innviet i ritualer som han tid ligere kun

Høsten -84 ble det vedtatt å fjerne valgemnet Finans-Ikredittrett med virkning fra høsten -85, samtidig som pengekravsdelen av valgemnet ble gjort obligatorisk (12 fore lesningstimer). Konkursretten, med un ntak av en minimal innføring, er fjernet fra valgfage t, fo røvrig begrunnet med at konkursrett er «lite relevant» for si viløkonomer . For at arbeidsmengden i den obligatoriske delen av valgfaget skulle forbli omtrent uforandret , har en del av deri obligatoriske ma rkedsretten blitt fje rnet. F U ha r satt ned en «prosjektgruppe» for å se på hva som egentlig har skjedd, hvorfor det skjedde og kanskje hvordan det skjedde. I og med at opptil 90% av rettslæ re-studentene valgte det nå fjernede valgemnet Finans/Kredittrett, mener vi det er viktig at vedtaket blir fulgt opp slik at pengekravsdelen blir dekket på en tilfredsstillende måte. Videre er det blitt stilt i utsikt en ny pensumbok i pengekrav . . FU har forøvrig fremmet ønske . om en oppdatering av pensum i andre deler av valgfaget, tiden vil vise hvordan det går. Til slutt:FU's representant i studentpanelet vil gjerne ha med seg en l . kullist til. Ellers oppfordres alle som måtte ha synspunkter på faget om å lufte sine meninger. , . TA KONTAKT MED ET FU-MEDLEM, OG FAuTLØP FOR DIN FRUSTRASJON! FU/Runar

kjente av omtale. Begreper som dans, damer og Hansa ble fylt med et reelt innhold . Hansaen minnet om det jolemjødet som de gamle i Mørkdal drakk. Begivenhetene hensatte Edwin i en tilstand av vellyst og frivolitet . Utpå morgenkvisten måtte barsjefen bruke sterke overtalelseskunster for å få Edwin og Benedicte tilå forlate etablissementet. Benedicte fni- · ste forventningsfullt, og Edwin gjorde flere forsøk på å få knappet frakken. Tett omslynget befant de seg ute på trappen. Men der stod den beryktede Lønborggjengen ..... BREDA/JOFFE


13

INFO

Jobb i Bergen Bank, Stockholm RMTN -

Recruitment Traineeship

Noen uker før jul ble det opplyst om AIESEC's nye utvekslingsprogram RMTN (Recruitment Traineeship) som er ment å være et ekstra godt tilbud til stud.NHH når det gjelder AIESEC- jobb. Tanken bak det hele er at en norsk bedrift får være med å plukke ut en norsk student som så reiser på AIESEC-opphold til et land der vedkommende norske bedrift er etablert med kontorer, eventuelt datterbedrifter. Etter oppholdet vil det så være muligheter for fast ansettelse i bedriften (derav navnet på programmet). Vi har nå skaffet oppdrag som det altså vil bli mulig for stud. NHH å søke direkte på, og bedriften det er snakk om er Bergen Bank.

Jobben Bergen Bank er som kjent med i det nordiske samarbeidet Scandinavian Banking Partners, og har selvet kontor i Enskildabanken i Stockholm. Det er ved dette kontoret traineeshipet vil finne sted. Mer spesifikt blir oppgavene de følgende: - Analyser - Bearbeiding av kunders internordiske betalingsmønster. Hvilke kunder har internasjonal betaling? - Kartlegging av bankforretningstjenester, det nordiske betalingsmønster. Hvor er det plass for Bergen Bank? - Statistisk arbeide. Kandidaten skal jobbe sammen med Bergen Bank's representant i Stockholm og vil reise en del i Norden, samt komme i kontakt med andre bransjer. Traineeshipet vil ta til rundt l. august og være av et 1/2 års varighet eller mer.

Hvem kan søke?

Kandidaten må være ferdig med l. avdeli~g og må altså ikke ha mer enn l ' år igjen a v studiet. , Er kandidaten begynt på 2. avdeling, kan det være en fordel å ha finansiering og statistikk~ men dette er ikke et krav. Kandidaten må væ're u't ådvendt og selvstendig og ha interesse for tall og statistikk. - Kandidaten bør også være interessert i å arbeide i utlandet noen år fremover etter endt utdannelse (ikke nødvendigvis i Norden). Kandidaten må ha internasjonal legning og gode fagkvalifikasjoner. Søkerne bør være kandidater til senere ansettelse. Med dette bør det være duket for et meget interessant og lærerikt AIESEC-opphold i Skandinavias kanskje vakreste by, så nøl ikke .... Søknadspapirer kan du få på AIESEC-kontoret. Søknadsfrist: Mandag 10. mars. AIESEC-NHH Roger - utviklingsleder

NHH-BI BERGEN-OSLO Stafettkomiteene på NHH og BI har vært på møte og planlagt «V ÅRENS SPRØESTE EVENTYR» 1986. (Våre planer om hvordan vi slår BI i år var ikke på sakslisten). A v de saker som ble bestemt på møtet, var blant annet at antall jenteetapper økes fra 21 i fjor til 25 i år. Og i den forbindelse har vi også tenkt å starte «JENTEJOGG». Fredager kl. 16.00 inviteres ALLE jenter til en joggetur. Ingen må føle seg for dårlig til å møte opp - Vi har ikke tenkt å rase avgårde i stort tempo. Jentejoggen starter vi for å motivere flere jenter til å trene litt. Andre treningstider. -- Mandager kl. 19.15 - Onsdager kl. 19.15 På disse dagene vil vi prøve med litt organisert trening. Vi vil . dele oss inn i grupper alt etter hvilket nivå vi er på. Dette gjør vi for at alle skal få utbytte av treningene. Fra ca. l. mars har vi INTERVALLTRENING om mandagene (til å begynne med lange intervaller), og langkjøring om onsdager. Vi oppfordrer flest mulig til å komme på disse felle-streningene. Det er mye lettere og gøyere å trene flere i lag. Litt trening er dessuten en deilig avveksling fra Merino-lesing. Ellers så kan det nevnes at vi planlegger å delta med lag i lokale stafetter utover våren. Even tuelle lag plukkes ut fra rankingløp i år. Mer informasjon om dette kommer senere. Til slutt vil vi komme med en liten opplysning til : Det er nå KUN Il UKER igjen til morroa starter i Oslo 12. mai. (Vi har bestilt godt vær på stafettdagene, så BI skal ikke kunne skylde på at vi vinner fordi vi er mer vant til å springe i regnvær. ... .. ). Hilsen stafettkomiteen

- BRIDGE

Sommerkurs i engelsk 1986 Jeg holqer et orienteringsmøte for engefskstuderende om ovennevnte FREDAG 28/02 KL. 14.15 I AUD B Møtet bør være av interesse også for andre som ha r bruk for engelsk , f.eks. til MIB-studiet. Alle er hjertelig velkomne! W.TM.

Hybel søkes fram til påske Da jeg for tiden står uten noe sted å bo, hadde jeg vært svært takknemlig om noen kunne hjelpe meg med en hybel eller leilighet fram til påske. Alt er av interesse, men pga. den nær forestående UKEN hadde det vært en fordel om stedet lå i gangavstand fra skolen. Jeg kan kontaktes direkte eller via posthylla. (På nattestider på Svæveru' -rommet eller på sofaen på kjøkkenet på Krinkelkroken , Hatleberg.) Jeg ser fram til en rekke hyggelige henvendelser. På forhånd takk! Stein Slyngstad Ps! Kjøleskap, Hatlebergteppe, sykkel, tørkestativ m.m. kan inngå som deler av leien .

Rekrutteringssenteret Stadig flere har oppdaget hvilke muligheter NU's Rekrutteringssenter byr på.

Stillingslog - Perm med alle aktuelle stillingsannonser NU til enhver tid har inne. - Kopier av alle annonser, som du fritt kan ta med deg.

Info·arkiv - Ca. 150 årsrapporter og annen info fra bedrifter. - Aktuelle tidsskrifter fra bedrifter, samt andre blader. - Finner du noe av interesse kan du ta en kopi. Ikke ta med deg rapporter eller blader. Vi har bare ett eksemplar.

Info·oversikt Informasjon om alle NU's aktiviteter.

Telefon - Har du behov for å kontakte en bedrift angående jobb eller oppgaveskriving, kan Rekrutteringssenteret nå også tilby deg telefon. I Rekrutteringssenteret finner du ellers et par gode stoler, hvor du i ro og mak kan studere stillingsannonser, årsrapporter, bedriftsblader eller andre tidsskrifter.

Språkkurs . sommeren 1986? På mitt kontor finnes en samlekassett med informasjon om sommerens språkkurs i England, Tyskland, Frankrike, Spania og Italia. En oversikt over utenriksdepartementets feriekursstipend sommeren 1986 eksisterer også (flere søknadsfrister til stipendene går ut ganske snart!) Ta en tur innom hvis du er interessert. Når det gjelder opplysninger om språkkurs i STORBRITANNIA henviser jeg til Mc. Kinnons informasjonsmøte FREDAG 28. FEBRUAR KL. 14.15 i AUDITORIUM B. Med hilsen Melle Aakenes, Studieveileder

NB!! NB!!

Forrige helg ble det avholdt en . stor turnering på Kramboden , hvor 18 personer stilte til start. Vi fant da fram til rette avkjørsel til slutt, og ved 9-tida fredag kveld var alle mann på plass. Lørdag ankom nye deltagere, og den seriøse turnering ble satt i gang i 5-tida . Kl. 2 natt til søndag kunne poengene telles opp etter halvgått løp. Det var meget jevnt i teten . På søndag fortsatte vi , og det skulle vise seg at Henning og Kjell ble for gode. Vinnerne fikk en flaske whisky og taperne en elementær lærebok i bridge. Vi i bridge-klubben takker oss selv for en trivelig helg!

Resultatlisten: I. Henning Holt - Kjellisingrud 188 I 2. Arne Forstrøm - Rolf Gran 186 3. Bjørn Stray · Martin Skancke 177 4. Bjørn Skjellaug - Geir Fuglem 173 5. Odd R. Heggheim - Knut E. Jahr 17 1 6. Bente Sheide - Øystein Schjerve 167 7. Stein A. Juvik - Solveig Berg 158 8. Eli Lund - Terje Nyborg 15 5 , , 9. Bjørn Gravdal-Sveinung Hartvedt 137 Bridge·klubben v/G. Fuglem PS: Inn/egget er f orkortet.

Red.

Hvem har funnet mitt . Y ASHICA kamera m/autofocus i Aulaen??? Mistet fredag 14.2 på kantinebordet. Jeg blir så glad om jeg får det igjen!! Kristin Iveland

Meldingjra personalsosialen:

OBS, OBS! Alle Fukensjonærer! FUKENsjonærbevisene vil bli delt ut til din gruppeleder i løpet av tirsdag og onsdag. Sørg for at du har fått ditt før FUKEN-ÅPNINGEN på fredag .

(dette er ei annonse med snev av sanning)

I USA NYTTAR DET IKKJE om du kjem med all verdas gode karakterar og søkjer jobb. Du vil ofte få spørsmål om du har teke del i arbeid i ideelle organisasjonar. Dette vert også meir og meir vanleg i Noreg. Studentmål.1aget ! Bergen tilbyr allsidig organisasjonsrøynsle i eit ungt og ekspanSivt mtljø. MELD DEG INN NO! Om eitt år er du kanskje leiar. Ja, eg vil verte eit organisasjonsgeni gjennom Studentmålla· get og betalar med glede 50 kr. i året.

D

D

Ja, eg vil høyre meir om dette lovande lagsarbeidet.

Namn: Adresse: Poststad: Klipp ut og send til Studentmållaget, Boks 115, 5014 BERGEN-UNIVERSITETET


14

INFO Scandinavian Business Toumament NORGES HANDELSHØYSKOLES S11JDENTFORENlNG H.U",i", 30 - 5OJ5 Berx... S...h1l<..

Bedriftsspillet ved: Harald Moræus Hanssen, økonomiansvarlig SBT Scandinavian Business Tournament, alias «Bedriftsspillet» går nå inn i den avgjørende og avsluttende fasen. 3. spilleomganger og 30 lag gjenstår før den norske finalen går av stabelen her på NHH den 20. mars 1986. 40 bedriftslag fullførte de 5 innledende rundene rett før årsskiftet. De 20 beste lagene, regnet etter akkumulert overskudd over de 5 årene (en spilleomgang tilsvarer I år i spillet) ble plukket ut til å delta i de nå pågående 5 spilleomganger som utgjør semifinalen. Lagene er nå gruppert i 2 puljer a 10 lag. For hvert enkelt lag vil de andre 9 utgjøre konkurrentene. De 2 beste lagene i hver pulje vil komme til finalen som spilles her i Bergen 20. mars.

II

l'

«BEDRIFTSSPILLTOPPEN»: 2 av 5 semifinaleomganger er tilbakelagt GRUPPE I nr lag akk .overskudd l Facoring finans 32175' 2 Siemens 31973' 31403' 3 Vesta Hygea 30 l 28' 4 Apotekernes lab. 5 Industriban ken Oslo 29101'

GRUPPE 2 nr lag l Tofte ind. 2 Ind.bank Bodø 3 Ulefos 4 3M Norge 5 Bergen Bank

akk .oversk. 36902 35321 35295 33620 33567

Ovenstående liste inneholder de 5 beste lagene i de 10 lag store puljene. De 2 beste lagene fra hver puIje går til finalen. Finalistene som stort sett vil være lag bestående av 5 deltagere vil på finaledagen løse 3 case eller dvs. spille 3 omganger. Fi-. nalearrangementet vil i tillegg inkludere foredrag om informasjonsteknologi og strategi. Den norske mesteren kåres. Det vinnende laget vil så som premie bli sendt på I . klasse til London (sponset av Finnair) for å bo på utmerket hotell (sponset av Plus-" reiser) og med arrangementer plottet av finansfolk (with a little help from some friends) . Imidlertid vil også lag nr 2 føl ge med den norske mesteren til den nordiske finalen i Helsing- , fors . Denne finalen som går av stabelen i april, vil inkludere 2

finske og 2 svenske lag i tillegg til «våre» kandidater. For orden skyld kan nevnes at også flybillettene til Helsingfors er sponset av Finnair. Vi håper og tror at våre finske kollegaer vil presentere et godt opplegg som skulle kunne få god pressedekning. Etter å ha oppnådd enighet innen «trippel-alliansen» KY, Handels og NHH vil vi nå søke å bringe med Handelshøyskolene i København og Reykjavik. Vi håper at med deltagelse fra Nordens 5 større nasjoner vil Bedriftsspillet kunne bli en spore til mer utstrakt samarbeide mellom de respektive lands handelshøyskoler. Som sagt pågår nå tredje av i alt 5 semifinaleomganger. Vi vil heretter jevnlig publisere resultate ne for de gjenstående spilleomganger. Oppslag vil bli å finne ved Kantinen - NHH. Forøvrig har vi kontortid hver dag fra kl. 1200· 1300. Stikk innom hvis det er noe du lurer på . Videre må nevnes a t eks sjef bedriftsspillet, Idar Kreutzer som kjent har forlatt NHH . Amund Djuve har overtatt etter Idar, mens Anders Bruun-Olsen har overtatt Amunds plass i styret som markedsansvarlig. Forøvrig er Petter Skar driftsansvarlig og undertegnede økonomiansvarlig. Disse fire verv vil være blant vårens NHHS-valg mest attraktive så bare ta kontakt om informa: sjonsbehovet er til stede.

HOVED$PONSOR

"A.J....J.....AI~ ~.i:

1I""t!"'~ I<;'"r

~. ~ ..."u

BED RIFTSSPILLET RESULTATLISTE - 3.

(av

~/c>

5) SEMIFINALERUNDE

Gruppe l nr.

I

2. 3. 4.

5. 6.

bedrift akkumulert overskudd Apotekernes lab. 46.445 Siemens 44.3 16 Vesta Hygea 42.668 Saga 42.271 Ind ustriban ken -Oslo 39.668 Jahres fabrikker 38.365

periodens overskudd 16.317 12.342 11.264 12.130 10.567 13.843

Gruppe 2

ARTHUR ANDERSEN ~

I. 2. 3. 4. 5. 6.

ULEFOS Tofte industrier Industribanken-Bodø Bergen Bank KMG Norsk Revisjon 3 M Norge A/S

52.722 52.266 51.566 49.002 47.953 47.591

17.426 15.367 16.245 15.434 14.472 13.951

I hver gruppe er det 10 deltagende lag. De to beste i hver gruppe går videre til finalen (20. mars - NHH). .

Foreningsmøtet i kveld - ET MUST

Revisjon Skatterådgivning Konsulentvirksomhet

HATLEBERG: kr. 2000,- pr. mnd. KANTINEMIDDAG: kr.90,-.

Er dette tilstander som snart er realitet? Temadelen på kveldens foreningsmøte tar for seg ulike former for studentvelferd , vi berører bl.a.:

* Ivaretar Studentsamskipnaden i Bergen våre interesser? * Den nye velferdsloven * Forholdet NHH/UiB * Studentpolitikk/partipolitikk * H va er studentvelferd? En rekke aktuelle og omdiskuterte temaer, altså. For å få en frisk start på det hele, så består panelet av: BRIT F RlDEMANN - UiB E RIK AUGESTAD - UiB DAG STEENFELDT-FOSS BJØRN E RIKSEN - NHH

OSLO • STAVANGER • BERGEN • TRONDHEIM

NHH

For å holde styr på det hele 'har vi fått tak i Lars Patterson, vi håper å se DEG også. Temadelen tar for seg en del svært interessante forhold, vis at dette angår deg også! Vi starter kl. 19.30. Arr. Rådet/NHHS


INFO Som sagt, vi trenger flere .som baserte økonomisystemer. Er du er interessert i å arbeide med interessert, ta kontakt med Arne Studentassistentene rekrutte- . EDB og økonomisystemer, og Riisei 6. etg, eller oss på rom 402 res, som navnet tilsier, fra studen- disse prosjektene er en glimren- i høyblokken. tene. Det er studenter med EDB- de mulighet til å lære om EDBEPOS-gruppen ved kompetanse utover metodekurSverre W. Hartmann set,dvs. EDB-valgfag eller annen EDB-utdannelse. Stud.assene blir tilsatt i 1/4-stilling, det vil si i gjennomsnitt 10 timer pr. uke. Det som er positivt i denne samEPOS er et system som brukes menheng, er at vi kan legge opp av store foretak og institusjoner arbeidet som vi selv ønsker. ArØnsker du et stipendieår i over hele Skandinavia. Jeg kan beidstiden er meget ,fleksibel. nevne Sveriges Jernvagar, Stena S verige, Frankrike eller Vest-Tyskland? Line, Energiverken i Gøteborg og Arbeidet består for EPOS sin TIRSDAG 25. FEB. KL. 18_15 i Aud. C her i Norge Norsk Jernverk, del i å gjøre systemet enda mer blir det INFO-møte om høyskolens students ti pen dier. StudenBMV, SAGA, samt ledende tilgjengelig for brukerne, samt ter som har vært på utveksling alle de tre stedene orienterer konsulentbyråer. vedlikeholde programpakken, om fag-muligheter, praktiske vanskeligheter og opplevelser Det har gjennom årenes løp som er skrevet i COBOL. Arbeigenerelt. blitt laget flere studentutrednin- det er både morsomt og lærerikt, ger ved bruk av E POS:KOSMO, og det skjer noe hele tiden . VideCa. kl. 20.00 går vi opp i Gjesterommet i 9. etasje hvor det blir og mange fore tak har også brukt re er det vår oppgave å veilede EPOS i forbindelse med eksperi - ved høstens R9 kurs. • mat & vin mentering med utforming av nytt • videofilm om norske studenter i Mannheim økonomisystem. Ved MIKRO:KOSMO er det • anledning til ccrå-utspørring» av de stipendiatene Sveinung H artved t so m er som allerede har vært av sted" MIKRO:KOSMO Stud.ass i dag. Prosjektgruppen EPOS:KOSMO er avhengig av er godt i gang med arbeidet, og «Et år i utlandet er bedre Kom og bli motivert tilknytning til DEC-maskinen på samar bei der nært med enn 2 på NHH » for et utenlandsopphold. skolen. Det har imidlertid vært E POS-gruppen. behov fo r å ha et PC-basert system som lett kan demonstreres uten å måtte være avhengig av å komme i kontakt med DEC-20. For å muliggjøre dette, er en egen arbeidsgruppe bestående av 2 Vit.asser og I Stud.ass igangsatt under navnet MIKRO:KOSMO. Norsk Jernverk A,S er eneste norske Stålprodu sent. Konsernet har hoved kontor I Rana og Disse har som oppgave å lage et produksjonsanlegg i Rana . Bergen . Oslo. Stavanger og Mandal. I tillegg har Jernverket en syste m til bruk på mikro markedsføringsavdeling i Oslo og salgskontor I London . Jernverket eler det lyske grOSSistfirmaet Staba og 49 prosent av Norsk Stål AS. maskiner som skal illustrere hvi70 prosent av produkSJonen går til eksport . lake muligheter man har med Konsernet har etter overtakelsen av Christiania Spigerverk AS en årsomsetning på rundt EDB-baserte styringssystemer. 3 milliarder kroner vg ca . 5.000 ansatte. derav 3.300 i Rana . I tillegg kommer

STUD.ASS? EPOS:KOSMO?? EPOS er en forkortelse for «Ekonomisk Planering Och Styring», og er betegnelsen på et opprinnelig svensk økonomisystem. NHH mottok systemet i 1979, og den gang var systemet preget av foreldet EDB- teknologi. Siden NHH mottok det har det foregått en kontinuerlig forbedring av systemet. De som har foretatt disse forbedringene, har alle arbeidet som studentassistenter ved Institutt for Regnskap og Revisjon under ledelse av Arne Riise. I dag er det Eivind Gjemdal og undertegnede som arbeider på EPOS:KOSMO. Her på NHH brukes EPOS særlig i kurset R9 (Bruk av EDBverktøy i regnskapsprosessen) på 2. avdeling. I Studentforeningen brukes EPOS av KKU og ikke minst til UKENs regnskaper. I EPOS definerer brukeren selv sine rapporter , og for UKENs del, er det laget en rekke r~ppo r ter. Disse kan gi økonomiseksjonen nyttige informasjoner om f.eks. hvor mange pils det ble solgt i Klubben på en gitt dag, og om hvordan vi ligger an sammenlignet med budsjettene.

H va er en Stud.ass?

Student-utveksling

HOVEDSPONSOR

Staba med 140 ansatte 'og en omsetning på 300 mill. kr Norsk Stål AS har 400 ansatte og en omsetni ng på 1 milliard kroner. MO I Rana er et moderne tettsted med over 20.000 Innbyggere og gode kommunikaSJonstilbud bl.a . daglige flyforbindelser. Skoletilbudet er velutViklet , forenings- og kulturaktivitetene er allSidige. Med Sin beliggenhet ved fJorden og med høyfJellet som nærmeste nabo, byr Mo på ma nge fritids· og rekreaSJonsmulig heter Jakt og fiske, sJø- og båtliv. samt et glimrende turterre ng er noe av det VI selv setter priS på

.0

~

De 6 divisjonene i konsernet Norsk Jernverk AS er selvstendige enheter, med totalt markedsansvar og resultatansvar. . En av disse er divisjon Service, bestående av engineering , bygg, elektro, maskin, transport , in nkjøp, data, Ny aktivitet, personal og økonomI. . . . Divisjonen beskjeftige r ca 1000 personer og selger sine tjenester ttl produktdIvIsjonene i Rana og til eksterne kunder.

ti=-

-1

J

.

Til økonomiavdelingen i divisjon Service søkes

SIVILØKONOM z ~

~

med interesse for investeringskalkyler, risikoanalyser og strategisk planlegging .

~@~~ ~

I løpet av 1985/86 skal en total økonomipakke fra MSA (Management Science ~f Amerika, Inc) implementeres på en DPS 8 fra Honeywell Bull - Installeres I Juni d.a . I samme tid srom skal vi implementere et nytt egenutViklet system for vedlikehold og innkjøp av Norsk Data 500. Vår nye medarbeider vil få følgende hovedoppgaver:

-

regnskap-/økonomistyringssystemer overordnet styringsprinsipper

Arbeidsoppgavene vil dessuten væ re: ~

Petroleumsgruppen arrangerer:

&

Stavanger-ekskursjon! Selskaper mangler oppdrag og «smisker med myndighetene? Krangel/usikkerhet omkring Snorres driftsorganisasjon. - Feilslått byplanlegging? . - Hvordan gjøre brønndrepere av NHH-ere? - Hillig hjemtur før Påsken!! Start hjemturen før Påsken en dag tidligere enn først planlagt. Da får du nemlig anledning til å være med til Stavanger. Avreise 20/3. Avslutning fredag 21/3. Vi ordner med hjemreisen. Vi kommer sterkere tilbake siden, følg med!!! ; Olav

investeringskalkyler lønnsomhetsvurderinger strategisk planlegging Stillingen er meget selvste ndig , stiller store krav til i'nitiativ og vil omfatte interessante analyse- og utviklingsoppgave r. . ' Mulighetene til jobbrotasjon og Videre avansement I selskapet er meget gode. Stillingen er underlagt økonomisJefen. Bedriften vi l væ re behjelpelig med å skaffe bolig". Lønn etter avtale. Pensjonsordning. . Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til økonomisjef Per Sletten , telefon (08?) 50 000. Søknaden sendes:

NORSK JERNVERK AS DIVISJON SERVICE Personalavdelingen 8600 Mo

NORSK JERNVERK AS


Aksjebrev nr.

Info-kampanjen 85/86

X XX

UKE-radiOen starter sending

FM 96,5

AKSJEBREV I

UKE-radioen er på lufta hver kveld kl. 22-24 (og kanskje enda lenger) fra i morgen fredag.

sammensetnmgen på de enkelte trinn. Vi fikk også med tyskstudiet i foredraget.

Her kommer en rapport fra info-kampanjen 85/86_ Først: - Tusen takk til alle de som stilte opp med lysbilder og foredrag på en videregående skole! Noen likte lysbildene så godt at de ikke har levert dem tilbake ennå, det ville være fint om dette ble gjort med det første . Info-kampanjen nådde ca. 70 skoler denne gangen, de nordligste fylkene ble dessverre noe dårlig dekket, men ellers var det gan ske god spredning på fylkene . Arets info-kampanje var mye forskjellig fra de tidligere kampanjene. Det ble forsøkt å lave en mellomting av jentekampanjen, som var veldig u-fagorientert og kampanjen året før , som var meget saklig. For at stoffet skulle bli mer «fengende» for elevene ble det lagt større vekt på å gi en generell informasjon om fagene vi har på NHH, istedenfor en veldig detaljert beskrivelse av fag-

I forbindelse med info-kampanjen ble det delt ut et spørreskjema. Responsen på dette skjemaet, som var rettet til en studieveileder på skolen, var veldig bra, og viser at opplegget iår dekket informasjonsbehovet om NHH på en bra måte. Et sammendrag av de ca. 30 spørreskjemaene som kom inn gjengis her. I spørreskjemaet til de videregående skolene ba vi respondentene (hovedsakelig rådgivere) om å vurdere innholdet i informasjonsforedraget utifra en skala fra I til 5 (I = dårlig, 5 = svært godt) . Hovedspørsmålet i spørreskjemaet var: Hvilket utbytte mener du elevene fikk i foredraget når det gjelder følgende punkter:

* Studiemuligheter * Opptaksregler * Faglig innhold * Arbeidsmarkedet for siviløkonomer * Studentmiljøet på NHH * Det å være student * NHH 's foredrag i forhold til

Hva skjer i Foreningen? Torsdag 20. februar: Foreningsmøte i Klubben kl. 18.00 Temadel : Studentvelferd Fredag 21. februar: Åpning av FUKEN kl. 20.00 Bedriftspresentasjon NU , KMG Revisjon (Oslo) Lørdag 22. februar Studentnattkro med Violent Femmes, Cornelius Vreeswick og Lilly and the Gigolos kl. 20.00. Mandag 24. februar Bedriftspresentasjon NU, DnC i Aud. B kl. 19.00 Tirsdag 25. februar Sjakk v/Sjakkgruppen Onsdag 26. februar Generalprøvce på UKE revyen kl. 19.00.

... og hva skjer i Hulen? Torsdag 20. februar: LARMONIEN jubilerer med gjesteorkestre

* *

liknende foredrag fra andre skoler Den tilmålte tiden Totalvurdering

Som det fremkommer i figuren har alle punktene fått en overveldende høy score. Y-aksen viser prosentandel av innkomne svar som har gitt score 4 eller 5 på de ulike informasjonspunktene. Vi registrerte en svarprosent på ca: 50%. Men vi lar ikke de positive resultatene fra spørreskjemaene gå til hodet på oss, derfor vil alle de i som var med, få et nytt spørreskjema idag i posthyllen som går på deres oppfatning av infokampanjen. Der kan dere gi uttrykk for hva dere mener om illustrasjonene av fagene , tekstheftet, antall lysbilder, forholdet fag-info/ufag-info, osv., osv. Fyll ut og lever skjemaet, så blir det enda morsommere å være med på info-kampanjen neste år!!! INFO-Komiteen I

Fredag 21. februar: i P.s. Har noen tenkt å holdeforeDe musikalske Dvergene! I dragipåskenj eks., kan materiellet hentes hos studieveileder EIGarantert ambisjonsløs rock I ..___________. , len Marie Aakenes.

PROGRAM: Fredag 21.2. kl. 22-02 UKE-kavalkade Revytradisjoner ellers i landet. Folk og Forbruk Hørespill om Kåre Syversen, l . episode Lørdag 22.2. kl. 22.02 Gjest i studio: Helge Jordal Innringningskonkurranse Hørespill om K7, 2. episode Månen, sett fra alle tenkelige og utenkelige kanter. Søndag 23.2. kl. 22-24 Cafekultur-Kafekultur Mandag 24.2 kl. 22-24 Grand Prix Tirsdag 25.2 kl. 22-24 Okkullllt kvellld Onsdag 26.2 kl. 22-24 Overvåkningsprogram

Studentpaneloversikt vår 1986 Statistikk Kari Blindheim (FU) Kari Breisnes Heidi Elisabeth Krossen Bedriftsøkonomisk analye 1 Kari Blindheim (FU) Ketil Grasto Geir Sannes EDB og programmering Ann-Kristin Sørensen (FU) Espen Brynsrud Charlotte Lycke Randi Stang Volden ADB Barbro Lie (FU) Liv Karin Tokheim Lise Jørstad Nina Helen Johannessen Mikro Runar Henriksen (FU) Morten Ameln Anders Berger Susan Eckey . Elise Lindbæk Makro Audhild N. Enger (FU) Gunvor Gjøstein Stig Eriksen

VALGFAG EDB-valgfag Barbro Lie (FU) Geir Fuglem Jan Stemsrudhagen Terje Vamnes Engelsk valgfag Helga Festøy (FU) Endre Bjørndal Anne Kristin Fosli Steinar Skar Dag Olav Tennfjord Karen Aas Rettslære valgfag Helga Festøy (FU) Svein Thore Gran Irene Scholbohm

VERDENS DYRESTE KNAPP eier ... .D..~. ~

....... aksjer il kr. 0, 10 fullt innbeta lt m ed kr..

'7

Knappens høye b eskytter: ONKEL SKRUE.

u~

BB

NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 27. februar -16. mars 19B6

ej7 ~~ Henrik J. llsæth Ordfører i Bergen

a~~{~tLP

Kare SagJrd Hovedkasserer Norges Bank

Rektol NHH

5UIlIDPOWER :

NI) Norsk Data

"Jlls-Em+1 Johannessen

I orst('ln BohleJ

Rolf SkiH

Nnll Hebet UH -slef

lf'd Nybo DnC. Hoved ~ponSOJ UKEr-.;

L,l!l1bt'rt Wulf

K.H(' Sy .... "J'eJI

UT Hovf'dsponsor UK1N

'itue!. NHH

~~~~!.~ ~~~E9~E~~1"2 ~~

Arne Kmseldal

Tony Knapp

--Trener Brann

~;w.~~ 1t~~~~

Tomm Berntsen

AKSJEBREV VIL V ÆRE I SALG I KANTINEN HVER DAG FRA KL. 15.30 (TORSDAG) OG PÅ TORV ALMENNINGEN LØRDAGER.

Minustaurus l denne forstøvede labyrint av overbeleste bøker i hyller støter jeg stadig på mumier det er som om noen har forsøkt å løse min hemmelighet

Hele tiden disse døde mennesker i gangene hele tiden med alle disse bøkene i hendene (det er slik man bygger labyrinter) Se, dette tåpelige uttrykket i ansiktet som om de forsøker å verne seg mot støv ved å bli mine egne arkivarer leter de seg farm i labyrinten med disse bøkene før de segner seg om med bøkene bygger labyrinter disse tilfeldige byggherrer av beherskede smil må alle inn å glo i hyllene før de forsvinner lett henslengt mellom bøker ligger restene der A !ltid med dette idiotiske uttrykket i ansiktet styrter de inn i labyrinten dette praktiske monument over min ene uforstand forstad, forstått, forslått, forkastet samler de støv mens sola skinner på meg på en park i benken et varmere sted Knossosson

faller sammen med UKENs første dag og vi undres om vi blir glemt fullstend ig .. .. (jada, vi gleder oss også). Skriv likevel! (Gjerne om natten) Dette er din avis!

K7 Bulletin nr 05 - våren 1986  

AV Andreas W. Falkenberg om det forjettede EKSPORTMARKED - Vi står ikke overfor en nasjo- får rom for nyskapninger. Dette slo nal krise. Fal...