Issuu on Google+

-,

--.. . . B

--_.,- N

------------~-~II!IIIII'IIIIIIIII!I!II!II!II!II!!I!IIIIIII---

Nr. 10

Årgang 24

Torsdag 3. november 1988

4

7

8

NHH-AID Stud NIffi har virkelig tatt på seg spanderbuksene. Ikke mindre enn 37.500,spenn sender vi til SørAfrika. Hele 1 promille av semesterets studielån gir vi gledelig fra oss til de nødende. Gratulere, gutter og jenter, vi har grunn til å være stolte av oss selv!

Høstkonferansen Suksessfull krise på hotell Norge. Bulle refererer høydepunktene fra programmet. Og etterpå gikk de· løs på mat og drikke i Klubben, fortalte de gamle klisjeene om Per Fjeld veggen og skrøt litt om sine bravader under studiedagene. A1It var ved det gode gamle.

Dirmus En storartet forestiling der poengene kom som perler for svin. Hele skalaen ble dekket. Prestasjoner fra laveste bunnrnål til utover det fullkomne. Vi bringer hovedpoengene fra et verdig jubileum.

Kr. 3,-

Norges Handelshøyskoles Studentforening

FESTEN KAN , FORTSETTE • ,.

;.:

j~

,I.~.;

, ,

.

\

,\:1:\ .,,~~;

Formannskapet i Bergen vedtok i går kveld med overveldende flertall å utvide Samskipnadens skjenkebevilgning til også å gjelde Klubben. Etter denne eventyrlige snuoperasjonen ser det lyst ut for semesterets siste fester og for rekrutteringen til nytt KKU. Fyll seidlene med skummende deilig og lovlig øl. Nå kan festen fortsette uten bokskap og underutvalgsrom ... Les mer på side 4.

9

12 13

Skatten er her Bulle har grafset i ligningene til foreleserne. Noe overraskende er det hvem som tjener mest penger her på bruket. Og det er ikke Terje ...

Valgekstra Det stunder mot valg, men hva gjør egentlig alle .sty~ rene? Bulle presenterer en unik liste for deg ~om ønsker å kaste seg ut i foreningsarbeid.

Uer en gang;

IESEC Leder i AIESEC lise Hammergren uttaler i nytt intervju med Bulle at AIESEC-Sør-Afrika gjør en god jobb. Hun mener at NHHS ikke har noen gra:mn til å kaste ut AlESEC, det nåværende styret vil i så fall legge ned sine verv. Se side 5 Rapporten om AIESEC sitt forhold til NHHS er klar. Sør-Afrika blir ikke nevnt med et ord, og "k~nklusjoenen" er at AIESEC må ligge under S.t uaentforeningen fortsatt. Bulle antyder et slett og langtfra uhildet rapportarbeid. Se sidt" 2

Kjersti & The Morningbreads;

Uønsket på NIDI Morrabrødene blir pålagt av Styret å leie lydanlegget til den nette sum av 4.000,- fordi Merkur definerer disse som et eksternt band. Dette ses nok på som en oppfølging av sist Foreningsmøtevedtak om internprising av anlegget, men kan også oppfattes som en avstraffelse av disse tidligere NHH' ere som hadde en noe amøbete opptreden på Dirmusjubilet sist fredag. Planene om plateinnspilling på NHH går dermed i vasken. Se side 6


",'

K7BULLETIN

2

Torsdag 3.November 1988

"AIESEC's STILLING I FORHOLD TIL NIDIS%~~ Av Anita Mellem Dette er tittelen på rapporten fra komiteen som ble nedsatt på Foreningsmøtet 28/4 i år. Og vi som trodde det var det de skulle se på, de fire komitemedlemmene, altså hvorvidt det er mulig for AlSEC under de rådende forhold å fortsatt stå under NHHS sin beskyttende paraply. Vi tok visst skammelig feil.

Takk Bergen Så er kranene atter åpne. Etter at Formannskapet skar gjennom dette tullet til edruskapsnemnda, har vi igjen fått leskende drikker i Klubben. Klubbens lange tradisjoner som NHHs vanningssted blir ført videre. Men denne gangen med SiB ved roret, eller kranen, om en vil. At ikke prisen blir like studentervennlig som før får heller være. Men studenterløyer skal det bli, alt fra kommende helg. Det er imidlertid tragisk at dette i det hele tatt burde være nødvendig. Om ikke annet har den siste tiden vist at pietistene ikke kan tre sin egen snerpethet ned over hodet på vanlige folk. Man skulle tro at de hadde lært etter forbudstiden i 20-åra, men den sosiale hukommelsen er vel ikke så lang der i gården. Bemerkes bør imidlertid Aps politiske mot. Etter å ha fått delt ordfører med KrF mot å love mer restriktiv alkoholpolitikk, snur de nå helt om. Ja, det er nå svært hvor pragmatisk de er blitt i det siste. Og om ingen andre er det, så er ihvertfall KKU glad. Nå kommer gjestene atter strømmende i strie strømmer...

Punkt 5 i rapporten, kalt "Hovedproblem", tar for seg AIESEC sin problematiske stilling overfor Studentforeningen, og er gitt en hel side. Men forutsetningen er hele tiden at AIESEC ·skalligge under NHHS. Det blir ramset opp en rekke fordeler ved fortsatt å ligge under NHHS, for-

deler for AIESEC vel og merke. Blant annet nevnes at sponsemidlene til det omtalte underutvalg ville bli betyderlig redusert dersom ikke NHHS navnet kan brukes. Videre blir det omtalt at leie av kontorer på Merino vil beløpe seg til 35.000,- kroner pr. år, og AlESEC vil miste den tilgang til PC'er de har nå. Konklusjonen er at et AlESEC utenfor NHHS er et dødt AlESEC. JA, JA, JA. Viskjønnerdet Men det har jo ingen verdens ting med saken å gjøre. Vi forstod det som om utgangspunket for utredningen var om NHliS kan være bekjent av å ha et underutvalg som har aktiv samkvem med Sør-Afrika, ettersom dette strider mot

vedtatte prinsipper her på bruket. Så om AlESEC går konkurs ved å bli utestengt fra NHHS får bli deres sak. Prinsippet står fortsatt fast Og det var dette prinsippet som burde vært diskutert Sør-Afrika blir ikke nevnt med et ord i rapporten. "Konklusjonen" i rapporten er imidlertid ikke overraskende. A v de fire komitemedlemmer er to representanter fra AIESEC, og en tredje uttalt AIESEC-tilhenger. Skal det være så lett for Styret og Foreningen å kvitte seg med "problemet" Sør-Afrika og AIESEC's (orhold til det. Har vi brukt for slike rapporter? Vi vil ikke insistere på at vi har det.

Se også side 5

SMITTEFRITT? ,.,

NHH-studente vet like mye som andre om AIDS, og foretar seg i den forbindelse like mye eller lite som de andre. Greitt nok?

---

Av Kaja & Ann Mari Tenk deg følgende situasjon: Du har vært på Bergen Helseråd i "en eller annen forbindelse". Heisen står, og du må gå trappene. Plut-

selig ser du en kjent skikkelse gå inn noen etasjer lenger ned. Du følger etter - for å gi ham en beskjed - men stopper før han ser deg. I samme øyeblikk ser du nemlig to ting, han er oppløst i fjeset, og på veggen foran døra han skal til å åpne henger det en plakat med en pil hvor det står "HIV-test". Du blir med ett veldig lettet over at han ikke har sett deg - beskjeden kan alltids vente. Du ser hrup sikkert snart likevel, for han er svært aktiv i miljøet. En pamp, en alle kjenner, en som er med der det skjer. Mange jern i ilden altså, han er blant dem som ikke har tid til å "binde seg". Men likevel ingen munk. Pen i tøyet og selvskrevet på alle fester - etterhvert har han opparbeidet et visst rykte. Diskret nok, ingen klining i Klubben, men nøklene hans henger ikke utenfor døra søndag morgen. Faktisk, han har også vært med deg. Det var så hyggelig å se ham igjen, han hadde vært ute og reist et semester, og etterhvert ble det jo svært så hyggelig å se ham.

hendelser, uttrykk, bevegelser. Og så begynner du å tenke videre. Først på de andre jentene. Men så, og stadig mer, på den andre gutten - han du har begynt å utveksle signaler med. Og som du faktisk skal ha kollokvie med samme kveld. "Så kan vi jo drikke litt vin etterpå". Du vet med deg selv at med ham vil du ikke at det skal ende med "det var fint og det var det". Så egentlig ser du sikkert spøkelser. Han er jo opptatt av så mye, han skulle sikkert intervjue noen. Noe annet ville vært for usannsynlig. Og så får du plutselig dårlig tid, det er nok å gjøre før kveldens kollokvie. Synd det er så kaldt forresten, hadde du ikke hatt nyvasket hår (best å møte forberedt), skulle du jamen tatt på lue!

MISSING

Man spiser ikke p-piller bare for "i tilfelle", og å ha kondomer på nattbordet virker jo lett litt panisk. Men heldigvis har man de sikre perioder. Og neste morgen har man en hyggelig frokost, og er hjertens enige i at "det var fint og det var det". Og så tenker man ikke mer på det. Noe/or stud. NHH?

Før akkurat nå. Når du begynner å sette sammen andre ting -

Alex Gundersen

K7BULLETIN I redaksjonen: Espen Brynsrud Rune Dybesland ~ in-Thore Gran Torgrim Haga Reidar HartveQ Monica Hvidsten

Utgitt av Norges Handelshøyskoles Studentforening Richard Jansen Hugo Lauritz Jenssen Nina Kleiv Anita Mellem Anders Ness Otterlei

Geir Severi nsen Kaja Stene Morten Stige Tone Strøm Morten L. Størk.!;('n Ann !\tarl Ågotn~

Layout/sats: Grafisk Senter NHHS: Harald Eide-Fredriksen Ole Mjelde

Adresse: HeIleveien 30, 5035 Bergen-Sandviken Tlf: (OS) 25 80 (Yl

959208 Telefax: 15 21 84

Bankkonto 3624.07.04557

ANNONSEPRISER: Helside kr.6000,Halvside kr .3000,Kvartside kr. 1.800,Spaltemm kr.4,00,·

A visen er trykket hos Dagen Trykkeri AfS


K7BULLETIN

3

Torsdag 3.November 1988

! Gorbatsjovs fe/flOg mot fyll: li

I

•. • AJkoholrestriksjoner ; §~i! k~ftig tilbake

~~----~~----==========~~~

Erkjennelse

Sannheten:

I

Ja, her står det jo svart på hvitt - når skal folk lære? Tar man flasken fra mannen, tar han steikepannen, og slår pannen, inn på mannen, som tok flasken fra hannen.

Sannheten Il

Bulle brakte i forrige nummer den fullstendig uventede og totalt sjokkerende meldingen om Petrogruppens sorti fra Studentforeningens mangfoldige utvalg av interessegrupper. "Det er ikke olje man blir lykkelig av" uttalte en av skolens mer depressive studenter engang og ifølge informerte kilder i AP var det nettopp denne erkjennelsen Petrogruppen kom fram til etter lengre tid i et mentalt vakuum. Vi sjenker eder den siste olje .....

Endelig! Et styre som tenker og handler strategisk!

For de som måtte tvile- Bulle feier en gang for alle all tvil til side: Trøndere er harry!

Pampedass NHHere som tar Psykologi grunnfag har i de senere tid studert gruppeatferd i miljøet. Det mest oppsiktsvekkende en har kommet fram til, vil måtte revolusjonere intern-kommunikasjonen på skolen; Pampe-dassen fremfor noen er nemlig dassen innerst til venstre. Ikke nok med at pampene ser like ut og snakker likt, de må

Merkur hadde nok sine tvil om de skulle få gjennomslag for sin "alltid like gode" ide om å spre Foreningsmøtene litt tynnere utover studietiden. I vår ble de nedstemt, selv om det ikke hadde kommet en aldri så liten protest fra salen. Men i høst var Bulle spekket med motargumenter, i førsterekke fra en av våre daværende tillitsvalgte. Og håpet sank på styrerommet. ... Men så, en lys ide - gjett hvem som ble spurt om å være panelleder til temadelen umiddelbart etter FM der "møtehyppigheten" skulle taes opp? Og som dermed satt begravet i "forberedelser" mens Merkur framla sine "alltid like gode" begrunnelser for forslaget. Kanskje ikke så uventet allikevel da, at det heller ikke denne gangen kom protester? Og alle Merkurs hjerter gledet seg over hva tellekorpset til slutt kunne meddele dem . Vi gratulerer med seieren - godt kjempet!

~----------------------------~ Siste nytt om SBT r------------~ SBT har foret "Sideblikk" med mye skandalestoff i løpet av semesteret. Etter en skandaløs uke uten et eneste ord om SBT kommer vi nå sterkt tilbake. SBT holdt nemlig på å legge inn årene i fornge uk~ på grunn av brann! Og ikke hvilkensomhelst brann. Bergenseren med den merkelige dia.lekten i SBT hadde nemlig tatt turen over fjellet for å ledsage HM Kongen på årets cupfinale. Men som alle vet ble det omkamp, og da HMK så pent ba ovennevnte herremann om å holde ham i hånden også på omkampen var det ikke nei i hans munn. Så mens bergenseren med den merkelige dialekten hadde herrens glade dager på Slottet med alle tilgjengelige fasiliteter, var han dypt savnet av resten av styret i SBT som hadde sin fulle hyre med å håndtere alle avbestillingene som fosset inn over fax'en, for ikke å snakke om avtalte møter som måtte avlyses, intervjuer i The Economist osv. Leit, uttaler SBTtil Bulle.

Puddeltragedie STOCKHOLM (Dagbladet): En familie i Buenos ~res sørger etter at dereS II år gamle puddcl e8thy falt ut fra halkonge~ i 13. etasje. M<,o det var ikke bare puddelen Catb}' som dBde :m 75 år gammel kvinne passerte ~å fortauet og fi1k puddelen i bakho;lei. og ble slått i bakken. K y]Jmen og h'.!nd~n dø· de umiddelbart. Der kunne hisT.oJ'ien '-'?t.rt avsluttet __ nwn o

den

trag1;;,kc

ul v-kken

fm le til en vulds;;in

dlS-

kusjon på gata. En 46 år gammel kvinne ble så oppbrakt og gikk opp i di~ku,;j{)nt:n med li\! og sj P] og merk;:t dcrL~ ikke bus~en som !'>om kom i ~t"r ia rt . !l \J r. havil'.?! under et il" hj~:](-ne ug Jøde um idd"juart. Der k'u-; nt' ogsa hL,!oril'n vært av~l utt et _._. n1lJ ~~ ....h..' (,pprive:ndt· SleTicne n1t-'d f:-: n u~ld hund. og to Gt-X'it · k,,"tn ner blt"l for [ns'" fur f-on -ZlV ti!skuf'fne som fiKk hj'-;·' t> in'l-

f,nkt. lIa n død.· h'..! lanst:, n

ht.lse t.

pa \.~J

~11

i

;irfl:.: \ .

~H' ·

-

Artige saker hva? Skulle nesten tro det var i Sverige!

Dum som et brød Hove(.bteder var et annp; prrr blem. 20 prosent viss' " :h·'" h\"ilken by som er h~vl .~j<;\~d· : Polen. 27 prosent visste ikke ;;\ Bonn er hovedstad i Ves~ - Tvsk land og. hele 147 prOSP'H hadd, Ikke pe\lmg pa at K HllU el· hovedstad i Afghanistan.

"Hvem er dummest i Vestfold?" Delte legendariske spørmålet kan ikke lenger befeste sin enestående posisjon. Ovenstående passasje refererer seg til en spørreundersøkelse blant britiske skoleelever - og som man forstår av prosentutslagene: "De må være verdens dummeste!"

REAGAN TIL SYMPOSIET! JA! De har klart det! Som oppvarming bringer vi en av hans berømte taler - gled dere!

absolutt bruke den samme dassen også. Dermed er det endelig mulighet for selektiv nisje-informasjon i NHHS. Har du meldinger til pampene, så vet du nå hvor lappene må henges opp! ~I't'H.A(,.:1

o fÆ,;-Ol\<r.. :

INFt;fOJO

SVNLT

-- "'"

\

9- HVITT

/'

Hfl HVA Sø I

~_

HELVETe$'-

-PAr<..T'1 ,DU

LI KSDIh


K7BULLETIN

4

Torsdag 3.November 1988

MISSING

Skjenkebevilgning til Klul1ben

A! Preben Svendsen Full fart i Klubben til helga, hæla i tenna og taket i tapeten. Det blir trolig resultatet av at Formannskapet i Bergen Kommune sent onsdag kveld vedtok å utvide Samskipnadens skjenkebevilgning til også å gjelde Klubben. Vi visste jo hele tiden innerst inne at formannska pet ikke ville være rå og hjerteløse og la oss flittige handelskandidater støve bort i Breiviksørkenen. Av Anita Mellem, Anders Næss og Geir B. Severinsen Det var antydninger til krigsdans blant de av Swingstangs medlemmer som fikk den glade nyhet servert allerede i går kveld. Reaksjonen blir trolig ikke mindre jublende hos den gjengse Klubbengjenger. Det er som med matpakka; det er liksom ikke helt det samme med medbrakt. Skapdrankerne vil miste den forlegne rødfargen, komme frem i lyset, drikke .åpenlyst å få tilbake den mer kledlige grågustne an. siktsfargen. Overveldende flertall Utvidelsen ble vedtatt med 19mot 2 stemmer, og var overbevisende. Men det var vel heller ikke så rart. Politi og ordensvesen har hatt svært lite problemer med de tilstelninger som har vært i NHHS sin regi, med eller uten alkohol. Det er vel heller ikke trolig at noen vil stikke kjepper i hjulene for å hindre at skjenkebevilgningen eventuelt kan gjelde lenger enn til kl. 00.30. Plaster på såret

Foto: Geir B. Severinsen

Lovlig!!

Skjenkestoppens brutale virklighet lamslo hele studentforeningen tidligere i høst. Siden den gang har høstmørket blitt tyngre å bære enn noen sinne. Selv om det blir lysere nå vil vi måtte innordne oss under relative restriktive regler. Skjenkebevilgingen gjelder for Klubben og Aulaen. Den edle eleksir vil koste mere og ingen vil få kjØpt alkoholholdige drikkevarer etter kl. 00.30, uten spesiell dispensasjon. Vrir rundt Den linje som formannskapet legger seg på er som å vri kniven rundt i daukjøttet til edruskapsnemnda. De ansvarlige

politikerene hartydligvis ingenting tilovers for den forbudslinja som disse har lagt opp til. Og det skal de ha all·ære for.

JA~

VI HJELPER!

Ny runde Den ordningen som formannskapet nå har kommet frem til er imidlertid kun midlertidig. Det må utformes en søknad fra Studentforeningen om permanent skjenkeløyve som så vil bli behandlet i formannskapet. Det forventes at behandlingen vil bli foretatt oppunder juletider. Vår kontakt iFormannsskapet ønsket oss forøvrig god fornøyelse!

0"11

NHH-AID'gg er vel og vakkert over - og innbragte ikke mindre enn 37.500 blanke kroner og skrukkete sedler. Som nå skal komme ERle, Sør-Afrika, til gode - til hjelp i opplysnings- og informasjonsarbeidet de driver blant svarte anti-apartheidmotstandere. Midlene skriver seg fra en storstilet innsamlingsaksjon, en for anledningen forhøyet listepris på Bulle, og selvsagt fra billettinntektene ved mini-internaftenen. NHH-AID-komiteen ser seg godt fornøyd med resultatet, og forteller til Bulle at pengene i første omgang vil bli sendt til SAIH i Oslo som så vil videreformidle dem til Interfund i Sør-Afrika. Denne foreningen har som oppgave å formidle midler fra utlandet til sør-afrikanske organisasjoner. SAIH har garantert overfor LIVE-AID-komiteen at NHHS vil motta rapport fra Interfund om ERIC's videre arbeid. Slutt på skapdranJærne

Foto: Ivar Otterlei


K7BULLETIN Torsdag 3.November 1988

5

"AISEC - Sør Afrika gjør en god jobb" Aiesec Sør Afrika gjør en god og nyttig jobb. Organisasjonen er en unik faktor i det Sør Afrikanske samfunnet; Svarte og hvite møtes på like fot med samme rettigheter. Der for skal Stud.NHH ikke ha samvittighetskvaler fordi om de er tilknyttet AIESEC som operer i Sør Afrika. Leder for AIESEC NHH, Lise Hammergren, banner på at hun er idealist og at det er derfor hun vil at AlES EC skal være i Sør Afrika. Hun mener det er en selvølge at AISEC blir værende en del av studentforeningen på NHH. Av Svein Thore Gran Det var en engasjert leder for LC UNØDVENDIG:SJudenl/oreningenluJringengrunn ild kaste utAlESEC,hevder loIuJlkomilesjefLueHontIrW!rgrW!n. A1ESEC SørA[rika gjør en idealisliskpregel NHH (som det heter på AIESEC jobb. sier hun i et intervju med Bulle. Foto: Ivar Dtter/ei terminologi) Bulle møtte til holmgang. Engasjert, innbitt og Det varen reaksjon på at AlES EC å være klar over at AIESEC Norge Men har Unesco uttalt at det er tapemyepååmiste AlES EC. Som Jiu forbannet. Engasjert fordi hun organisasjon må vi bli flinkere til bra at AIES~C operer i Sør Af- International opphevet boikotten ikke utveksler studenter med SØr Afrika, vi følger regjeringens poav AIESEC Sør Afrika. Mer om tror på det hun jobber med og for å få frem hva vi har å tilby våre rika? utveksling av studenter melJom litikk på området ikke noe faglig dette vetikke jeg. Muntligja. medstudenter, fortsetter hun. land, raser og politike regimer. Snart skal studentene si sin mening eller kulturelt samarbeid med Sør Hvorfor ikke skriftlig? At AIESEC Sør Afrika står hØyt i Innbitt fordi hun vil hindre at kurs i AIESEC International er det Afrika. Det jobber vi med nå.......... ,og om AIESEC saken på forenAIESEC blir ekskludertfraNHHS. liten tvil om, leder for AIESEC som sagt, Unesco bekrefter vår B ingsmøtet. Vi skal avgjøre om AIESEC har gjort nok for å Hva vil skje dersom AIESEC blir Et studentflertall på NHH har Sør-Afrika ble jo valgt til leder for status. tidligere uttrykt mistillit mot orEllers harvi fått en stØtteerklæring oppfylle pålegget om å arbeide for stående utenfor studentforeninAIESEC på verdensbasis? gen? ganisajonen fordi den utveksler Ja, Matthew De Villier er utrolig fra syv andre afrikanske land for en boikott av AIESEC SØr Afrika. Det nåværende styret vil legge studenter med Sør Afrika. Snart dyktig. samarbeidet med AIESEC Sør Tror du et flertall av studentene vil godta at AIESEC fortstt kan eksis- ned sine verv. Aktiviteten vil synke kommer saken opp til ny behanBeklager du at det sitter en Sør Afrika. tere innenfor NHHS, til tross for at drastisk, det vil bli færre jobber å dling, og medstudentenes endeAfrikaner som leder for AIESEC det har vist seg å være umulig å få tilby studentene ved NHH. Sitlige dom faller. Forbannet fordi Blindern ut International ? uasjonen for AIESEC her ved gjennomslag for dette synet i BulJe tidligere skrev at AlES EC AIESEC komiteen på Blindern la Nei,jeg beklager ikke at Matthew skolen vil bli svært usikker, avslutvar på vei utav Studentforeningen sitter som sjef for AIESEC fordi ned sine verv, da det ble kjent at AIESEC International? ter Lise. Jeg tror et flertall av studentene dersom ikke flertalJet gjør hehan er flink. Han er dessuten mil- boykotten av AIESEC Sør Afrika vil kunne godta at AIESEC NHH lomvending. Ja, ikke det at hun itærnekter i sitt eget hjemland. ble opphevet. glefser etter Bulle, men fra annet Også som sjef for AIESEC Sør Hvorfor denne streke reaksjonen har gjort hva vi kan for å oppfylle Se også kommentar side 2 hold har vi fått vite at den tidligere . Afrika har han gjort e n fra sosialøkonomistudentenes pålegget om boykoU av AIESEC Sør Afrika. Dessuten er det viktig nevnte reportasjen falt den lokale fremragende jobb. side? AIESEC bossen svært tungt for Stemte AIESEC Norge foren Sør brystet. Det er åpenbart at AISEC Afrikaner som leder for AlES EC skal være en del av NHHS etter International ? Lises mening. Det vet jeg ikke fordi det er hemmelige valg. Svarte og hvite sammen Det er ingen grunn til at Stud.NHH Hva sier Unesco? skal ha samvittighetskvaler fordi AIESEC har jobbet aktivt for å få om AIESEC opererer i Sør Afrika. politiske og humanitære organAIESEC gjør en god jobb. Organ- isasjoner til å uttale seg positivt isasjonen er en unik faktor i det om AIESEC 's tilstedeværelse i Sør Sør Afrikanske samfunnet. Svarte Afrika. og hvite møtes på like fot og har Har AIESEC fått noen uhildet like rettigheter. AIESEC Sør Aforganisasjon eller person til å si rika er utrolig dyktige som får det er flott at organisasjonen er dette til. Husk på hvilke ekstreme aktiv i Sør-Afrika? forhold organisasjonen jobber Flott er sterkt, kan du ikke heller • under der nede, sier Lise. si OK? Dessuten har AIESEC noe å tilby OK. studentene ved NHH. Vi føler vi Unesco har bekreftet vår B status, er og bør være en del av det vil si at de anerkjenner vårt STUEREN? SMrt skal Studentforeningen ta stilling til omAiESEC NHH med Lise Hammergren spissen skalfortsette Studentforeningen. Stud.NHH vil arbeid. å være en del av NHHS.


6

K7BULLETIN

Torsdag 3.November 1988

Nattergalene får nebbet kneblet?

KULT-BANDET ' "MORNINGBREADS~~ Direksjonsmusikkenes skandalebefengte forestilling sist fredag ser nå ut til å få et etterspill. Den herostratisk berømte sang- og cabarettruppen "Nattergalene" la en klam demper på jubilantens festforestillingen fredag, og opplevde til slutt å bli pepet ut/Iempet av scenen mens lys og lyd ble skrudd ned. Flere av denne særegne og publikumsfiendtlige gruppens medlemmer som blamerte seg foran et gallapyntet og feststemt publikum er også med i det legendariske NHH-rockebandet "Kjersti & The Morningbreads". De skal spille her imorgen sammen med mer landskjente "Dum-Dum Boys", men Styret krever nå at de skal betale for leie av det nye lyd utstyret. KKU føler seg overkjørt i saken. "Kultursensur" ligger faretruende nær på ytterste spiss av tungen ... Av Lauritz, under tvil La oss ta melodramaet fra starten av: Det ekstragavante showet til Direksjonsmusikken var full av perler, og noen få, men særdeles stygge svin. Ser vi bort fra det langtekkelige og patetiske opptrinnet til "Oktetten" med fallerte og falmede NHH-studenter, fremstår nok "Nattergalens" fordrukne opptrinn på scenen i annen akt som det mest skandaløse og hårreisende i en ellers lytefri festaften. Her er også forbindelseslinjene til Merkurs bevisste overkjøring av KKU's arrangement nå på fredag. Kremlyd Og så har NHHS fått nytt lydanlegg, til en kvart million. Og på siste Foreningsmøte fIkk man også en instruks om internprising ved bruk av dette utstyret. Ved tvilstilfeller er det Styret som avgjør om det skal betales en internpris eller bruken er "gratis". Knapt hadde blekket tørket i referatprotokollen før Merkur skjærer igjennom. Mandag bestemte et enstemmig styre at " The Morningbreads" må punge ut for leie av lyd utstyret Det grunngis enkelt og greit med at "Styret betrakter "The Morningbreads" som eksterne. -Vi har fått en instruks. og den akter vi å følge. uttaler Studentforeningens formann Jørgen Kildahl til Bulle. Der sendes brev •.. KKU har fått brev fra Merkur. Og Teknisk gruppe også. Og ... Vel, innholdet er egentlig en sensasjon og Bulle lar det stå uten flere kommentarer:

"Etter å ha vært vitne til gruppemedlem Per Oskar Andersen sin behandling av NHHS sitt tekniske utstyr i forbindelse med Direksjonsmusikkens 25-års jubileum.finner Styret NHHS det ikke formålstjenlig å låne ut Studentforeningens utstyr vederlagsfritt til "Kjersti and the Morningbreads" . Dersom gruppen ønsker å låne NHHS sitt tekniske utstyr til en

plateinnspilling i Campus fredag 04.11. vil dette måtte skje til Studentforeningens interpris for leie av teknisk utstyr. pluss en fo rsiktring av utstyret." Ekle rølpere Bak dette tilsynelatende enkle vedtaket, lurer en hengemyr av forfInet smak. Neida, heller ikke denne skribent synes noe særlig om "Nattergalenes" fremtreden på Dir.mus-jubileet; den kunne vi faktisk med stort utbytte vært spart for. Formildende kan selvsagt være at de gamle Dir.mus-helter som Oscar og Tromme-Tor formidler et saftig motvekt til dagens forflat ede kulturliv, den oppblåste, nyborgerlige selvhøytidelighet osv, uten at man behøver å like gruppens offentlige opptredener noe mer. Men derfra og til en mer eller mindre ubevisst sensur av et lokalt, middelmådig rockeband bør veien være uendelig lang og tornefull...Og dette handeler joom et annet band, bare med delvis felles medlemmer. Treer forøvrig studenter og medlemmer av NHHS idag, og to er tidligere studenter. Frontfiguren Kjersti har dessuten deltatt i de to siste UKE-revyene. Bandet med de gamle NHH'ere spiller forøvrig uten betaling. Dette vedtaket har høstet storm hos Klubb- og Kulturutvalget som mener det er hårreisende at et nytt instruksvedtak skal få tilbakevirkende kraft. "The Morningbreads" var booket før det nye internprisvedtaket kom . KKU er også helt klar: Dersom ikke Merkur går tilbake på vedtaket, så spiller ikke bandet på fredag. Slapt morrabrød? Frykten for at bandet skal rive ned mikrofonstativer og kaste opp i høyttalerkasser og søle Øl i miksepulter kan sikkert virke sannsynlig, sånn med en gang. Men likevel skjønner man fort at dette bandet nok ikke er kapable til slike utgytelser. "Kjersti & The Morningbreads" spilte for eksempel under UKEN sist uten at det bØd på spesielle problemer. Teknikken er nå blitt så god at "Morrabrøene" hadde tenkt å spille

o

lUNADE

inn en live-plate i Campus. Og det fikser ikke et band som dette i noe annet enn noenlunde edru tilstand. Dessuten har ikke KKU satset på å tjene penger på dette bandet; det er "Dum-Dum Boys" som har vært markedsført. KKU mener at dette i seg selv er argument nok for å slippe interprisen på lydanlegget, da det ikke ligger profitrnotiver bak. Og slik står saken.

To av de innblandete. Oscar og Tromme-Tor

SISTE: No Morningbreads Av Anita Mellem Kjersti & The Morningbreads kommer sannsynligvis ikke hit i morgen. KKU ser seg ikke i stand til å betale de 4.000,- som Merkur krever fra morrabrøene for leie av lydutstyret. Så DumDum blir ensomme som under-

holdere på fredagskyelden.

Flybilletter Noen i Morningbreads besetning har imidlertid allerede bestilt og betalt flybilletter til Bergen. Det utlagte beløp blir visstnok dekket av Merkur. Meningen går altså på scenen.

Hverken KKU eller Teknisk Gruppe ble spurt til råds i saken. Vedtaket ble fattet ene og alene av Merkur. Vi skylder å gjøre oppmerksom påatdetikkelyktesBulleonsdag kveld å få tak i noen fra Merkur for kommentar.

Doktorgrad-stipend Internasjonal bedriftsøkonomi ~9

DCJ

CTIJB Center for International Business

Herved utlyses 2 NEMI-stipendier for studier innen internasjonal bedriftsøkonomi, som leder frem til graden Dr:Oecon eller Ph.D. De aktuelle fagområder er finans, marketing, organisasjon, regnskap, strategi eller økonomisk styring; alle med et internasjonalt fokus. Stipendene fornyes et år ad gangen, under forutsetning av at kandiaten har en tilfredsstillende progresjon, maksimalt i tre år. Det forutsettes at stipendiatene, etter fullført doktorgradsstudium innen internasjonal bedriftsØkonomi, forplikter seg til forskning og undervisning ved norske høyskoler innen sitt fagområde med samme varighet som den studietid som er fInansiert. Søknader med vitae og plan for studiet sendes Center for International Business Norges Handelshøyskole 5035 BERGEN SANDVIKEN innen den 1. desember 1988. Fornærmere oppkontakt enten Andreas W. Falkenberg eller Terje Hansen, NHH, telefon (05) 959000. lysning~r,

Stipendene er muliggjort ved årlig bidrag fra NEMI Foundation.


,,.

-

f

~

--

r,. ._,,,,, ,"". _ _

;r71J~ -

pn->-nrr-

-~ tJ.bb-.c. l.lp~ Torsdag 3.November 1988 I

••

7

Høstkonferansen;

Vellykket om krise AllminneIig vellykket. NHHK har ingen ting å være beskjemt over etter gjennomføringen av årets høstkonferanse som dreide om temaet; seg "Krisehåndtering, opprydding og vekst" Av Geir B. Severinsen Fra rektor Arne Kinserdal åpnet høstkonferansen torsdag og til den sluttet med en paneldebatt fredag ettermiddag, sto det interessante foredrag på programmet, tett som i en sildestim. Beklageligvis vil en bare kunne ta med noen gløtt fra det rikholdige programmet. Victor Norman Han klarte som alltid å vekke interesse. Han påpekte innledningsvis at det var meningsløst å holde et foredrag om hvorvidt Norge/verden står foran en krise - fordi en krise ikke kan forutsies. Dermed var tonen satt. For verdensøkonomien så han imidlertid ingen krisetegn, den var mer robust enn på lenge. Norge står det imidlertid verre til med. Eller som Norman selv formulerte det; "Vi trenger ikke sove dårlig om natten, men heller arbeide mer om dagen". På kort sikt vil vi ennå være ett av verdens rikeste land. Med en lengee tidshorisont vil imidlertid den lave omstillings graden og elendige kapitalavkastningen kunne sende oss ut i et uføre likt det Irland opplever i dag.

Handelsminister Balstad Balstad holdt et innlegg om Norges forhold til EF som ikke var av de aller mest engasjerende. Strategien til Ap-regjeringen ligger tilsynelatende fast, vi må og skal tilpasse oss det indre marked i samarbeide med alle de andre EFf A-landene, men ikke søke medlemskap i EF. Døren ble imidlertid levnet litt på gløtt, " ... foreløpig ligger samarbeidsformene fast. Vi må imidlertid være forberedt på åkunne endre dette."

Panelet; (fra ~t;~tre) direlctør Haukeland, adm. dir. Gade Greve, panelleder direlctør Selvile, direktør Stetthaug og direktør Sohlberg. p

Solheimsviken For de som tidligere har hatt gleden av å oppleve finansdirektør Erik Brinchmann-Hansen fra Solheimsviken NS må man kunne si at forandringen har vært total. Den tidligere klubbformannen hadde trukket i pendressen og holdt et engasjert innlegg om Solheimsvikens strategi og fremtidsutsikter. Enten er ikke veien fra "gølve" til direksjonsrommet særlig lang, eller så er mannen utrolig tilpasningsdyktig ovenfor publikumet sitt Litt har han imidlertid tatt med seg fra sin fagforeningstid når han formulerer sitt ledelsesprinsipp som; "Stol på folk, og uro er bare positivt." Solheimsviken har også innledet et nært samarbeid med det franske gigantselskapet Boygues, og på forespørsel om samarbeidsproblemer grunnetkulturforskjeller,kom han med kraftsalven; - Vil du unngå kulturkollisjon bør

du holde deg hjemme, og få deg helst en jobb i stat eller komm une.

Snu i bank Konsernsjef i Fokus Bank, Christian Kjølaas, oppnådde betydelig interesse for sine betraktninger om bankenes situasjon. Han ville på ingen måte legge all skyld for dagens problemer hos bankene, men la også vekt på de økonomiske problemene i næringsliv og husholdninger. Også politikerene fikk så Ørene flagret; - Vi har lyttet for mye til politikerne og såkalte politiske signaler. Uten at jeg legger skylden på disse, burde vi visst bedre. Og for de som tror at bankomstillingen kan foregå uten en betydelig slanking regner han med at kanske 30% av de ansatte må gå. Og da også personer i såkalte ledende stillinger. Bankene må igjen begynne å tenke på resultatet.

aneldebatten . Konferansen ble avsluttet med en paneldebatt under temaet "Forutsetninger for vekst". Og gullkornene kom, om enn ikke som perler på en snor. DirektØr Gade Greve i Bergen Bank hudflettet det norske rentenivået, som han mente var en viktig konkurransehindring for norske bedrifter. Det labre avkastningsnivået på investert kapital fikk gjennomgå om mulig mer. Han advarte også mot de manglende insentivene til private investeringer som ligger i Statsbudsjettet; "Hvis en ikke kan få vridd skattesubsidier mot nyetableringer, og ikke til f.eks. til å finansiere·lystbåter, så er det noe som er riv ruskende galt". Han påpekte at muItiplikatoreffekten av den manglende investeringen vil være · nedbrytende også på lengere sikt. DirektØr Ragnhild Sohlberg i Norsk Hydro, for tiden leder for prosjektet "Næringslivets kompet-

ansebehov frem mot århundreskiftet" hevdetatNorge i fremtiden vil ha et skrikende behov etler kvalifisert ungdom. Allerede i dag kjøper amerikanske bedrifter seg "brain-power" fra folkerike stater som India. Og hun påpekte at dagens ledere kom fra det minste kullet i moderne tid i Norge; "En bør ikke forvente så mye fra dagens ledere. De er rekruttert fra mellomkrigsgenerasjonen, og i tillegg var det bare mennene som slapp til". DirektØr Jon Sletthaug etterlyste lokomotivene i norsk næringsliv, de som kunne hjelpe til å internasjonalisere produktene til grunderne. Han mente at vi slett ikke skulle være negative til de svenske bedriftene som hjalp nordmennene ut i verden: men tillot seg hjertesukket; "Hvorfor er de så mye mer profesjonelleenn oss?" I tillegg besto panelet av direktør Arnulf Haukeland, AFF og det ble ledet av direktør Ame Selvik, I0I.

Klubbaften - som å komme hjem Så kom de hjem. Høstkonferansens deltagere, som for det meste var siv.øk. NHH, storkoste seg tydeligvis i Klubben. Av Geir B. Severinsen For de av konferansedeltagerene som møtte opp på spekemataften

så det ut som om gjensynsgleden med Klubben var stor allerede i utgangspunktet. Og utover kvelden ble den bare større og større, vel og merke uten å nå de helt gigantiske høyder som noen av de tidligere høstkonferansene har vært plaget med.

Svæveru' og Dirmus Svæveru', som var høstens vert

for Klubbkvelden, gjennomførte sine kantater i kjent og kjær stil. Denne gangen også med hjelp av tidligere Svæverister og med en dirigør "fra tidligere tider". Disse drev "Hybelvertinne-kantaten" opp til uante høyder. Dirmus hadde også en av sine velkjente hornmusikk-stunt til ,tilsynelatende, stor glede for de fremmøtte.

Stormkosing i klubben; eller, Se hvor mange pene dresser det er her. Foto: Geir B . Severinsen


r

, ...

-

t~

t,

Il

-- --

~ I',ll.-'"

,....,_T -.. , .. , 'bbEIN i77V~

-

7

Torsdag 3.November 1988

Høstkonferansen;

Vellykket om krise Allminnelig vellykket. NHHK har ingen ting å være beskjemt over etter gjennomføringen av årets høstkonferanse som dreide om temaet; seg "Krisehåndtering, opprydding og vekst" Av Geir B. Severinsen Fra rektor Arne Kinserdal åpnet høstkonferansen torsdag og til den sluttet med en paneldebatt fredag ettermiddag, sto det interessante foredrag på programmet, tett som i en sildestim. Beklageligvis vil en bare kunne ta med noen gløtt fra det rikholdige programmet. Victor Norman Han klarte som alltid å vekke interesse. Han påpekte innledningsvis at det var meningsløst å holde et foredrag om hvorvidt Norge/verden står foran en krise - fordi en krise ikke kan forutsies. Dermed var tonen sau. For verdensøkonomien så han imidlertid ingen krisetegn, den var mer robust enn på lenge. Norge står det imidlertid verre til med. Eller som Norman selv formulerte det; "Vi trenger ikke sove dårlig om natten, men heller arbeide mer om dagen". På kort sikt vil vi ennå være ett av verdens rikeste land. Med en lengee tidshorisont vil imidlertid den lave omstillingsgraden og elendige kapitalavkastningen kunne sende oss ut i et uføre likt det Irland opplever i dag.

Handelsminister Balstad Balstad holdt et innlegg om Norges forhold til EF som ikke var av de aller mest engasjerende. Strategien til Ap-regjeringen ligger tilsynelatende fast, vi må og skal tilpasse oss det indre marked i samarbeide med alle de andre EFTA-landene, men ikke søke medlemskap i EF. DØren ble imidlertid levnet litt på gløtt, " ... foreløpig ligger samarbeidsformenefast. Vimåimidlertid være forberedt på åkunne endre dette."

Panelet; (fra ~t;!'ftre) direktør Haukeland, adm. dir. Gade Greve, panelleder direktør Selvit, direktør ~letthaug og direktør Sohlberg. p

Solheimsviken For de som tidligere har hatt gleden av å oppleve finansdirektør Erik Brinchmann-Hansen fra Solheimsviken NS må man kunne si at forandringen har vært total. Den tidligere klubbformannen hadde trukket i pendressen og holdt et engasjert innlegg om Solheimsvikens strategi og fremtidsutsikter. Enten er ikke veien fra "gølve" til direksjonsrommet særlig lang, eller så er mannen utrolig tilpasningsdyktig ovenfor publikumet sitt Litt har han imidlertid tatt med seg fra sin fagforeningstid når han formulerer sitt ledelsesprinsipp som; "Stol på folk, og uro er bare positivt." Solheimsviken har også innledet et nært samarbeid med det franske gigantselskapet Boygues, og på foreSpØrsel om samarbeidsproblemer grunnetkulturforskjeller, kom han med kraftsalven; - Vil du unngå kulturkollisjon bør

du holde deg hjemme, og få deg helst en jobb i stat eller kommune.

Snu i bank Konsernsjef i Fokus Bank, Christian Kjølaas, oppnådde betydelig interesse for sine betraktninger om bankenes situasjon. Han ville på ingen måte legge all skyld for dagens problemer hos bankene, men la også vekt på de økonomiske problemene i næringsliv og husholdninger. Også politikerene fIkk: så Ørene flagret; - Vi har lyttet for mye til politikerne og såkalte politiske signaler. Uten at jeg legger skylden på disse, burde vi visst bedre. Og for de som tror at bankomstillingen kan foregå uten en betydelig slanking regner han med at kanske 30% av de ansatte må gå. Og da også personer i såkalte ledende stillinger. Bankene må igjen begynne å tenke på resultatet.

aneJdebatten . Konferansen ble avsluttet med en paneldebatt under temaet "Forutsetninger for vekst". Og gullkornene kom, om enn ikke som perler på en snor. Direktør Gade Greve i Bergen Bank hudflettet det norske rentenivået, som han mente var en viktig konkurransehindring for norske bedrifter. Det labre avkastningsnivået på investert kapital fikk gjennomgå om mulig mer. Han advarte også mot de manglende insentivene til private investeringer som ligger i S tatsbudsjettet; "Hvis en ikke kan få vridd skattesubsidier mot nyetableringer, og ikke til f.eks. til å fInansiere lystbåter, så er det noe som er riv ruskende galt". Han påpekte at multiplikatoreffekten av den manglende investeringen vil være nedbrytende også på lengere sikt. Direktør Ragnhild Sohlberg i Norsk Hydro, for tiden leder for prosjektet "Næringslivets kompet-

ansebehov frem mot århundreskiftet" hevdet at Norge i fremtiden vil ha et skrikende behov eller kvalifIsert ungdom. Allerede i dag kjøper amerikanske bedrifter seg "brain-power" fra folkerike stater som India. Og hun påpekte at dagens ledere kom fra det minste kullet i moderne tid i Norge; "En bør ikke forvente så mye fra dagens ledere. De er rekruttert fra mellomkrigsgenerasjonen, og i tillegg var det bare mennene som slapp til". . Direktør Jon Sletthaug etterlyste lokomotivene i norsk næringsliv, de som kunne hjelpe til å internasjonalisere produktene til grunderne. Han mente at vi slett ikke skulle være negative til de svenske bedriftene som hjalp nordmennene ut i verden: men tillot seg hjertesukket; "Hvorfor er de så mye mer profesjonelle enn oss?" I tillegg besto panelet av direktør Arnulf Haukeland, AFF og det ble ledet av direktør Arne Selvik, IØI.

Klubbaften - som å komme hjem Så kom de hjem. Høstkonferansens deltagere, som for det meste var siv.øk. NHH, storkoste seg tydeligvis i Klubben. Av Geir B. Severin sen

så det ut som om gjensynsgleden med Klubben var stor allerede i utgangspunktet. Og utover kvelden ble den bare større og større, vel og merke uten å nå de helt gigantiske høyder som noen av de tidligere høstkonferansene har vært plaget med.

For de av konferansedeltagerene som møtte opp på spekemataften

Svæveru' og Dirmus Svæveru', som var høstens vert

for Klubbkvelden, gjennomførte sine kantater i kjent og kjær stil. Denne gangen også med hjelp av tidligere Svæverister og med en dirigør "fra tidligere tider". Disse drev "Hybelvertinne-kantaten" opp til uante høyder. Dirmus hadde også en av sine velkjente hornmusikk-stunt til ,tilsynelatende, stor glede for de fremmøtte.

Stormkosing i klubben; eller, Se hvor mange pene dresser det er her. Foto: Geir B. Severinsen


"TT"7

8

-.

7

'"fl

~ TT""'T

1\./ BtJLL~"d."'}~ Torsdag 3.November 1988

Dirmus med overbevisende show

FARGESPRAKENDE i svartIhvitt Direksjonsmusikkens "Inferno i svart og hvitt" er vel i havn. Fredagens jubileums-show ble et av høstens scenale høydepunkter. Hundrevis av større eller mindre aktive janitsjar-fans benket seg i Aulaen med striper i blikket og forventning i ølkrusene. At "inferno" i virkeligheten er et pent innpakket ord for helvete, gjorde at flere av hornmusikkens mer avholdende tilhengere, harlde sett for seg at den gamle betegnelsen hornmusikk-helvetet, ville komme til heder og verdighet igjen. Men dette gufset fra skolens stripete under verden gjorde bange anelser til skamme. Vel blåst, Dirmus! Av Espen B Basunengelen Ole J.

Foto:Richard

Infernoet ble satt igang med en mektig versjon av åpnings-fanfaren til Strauss' "AIso sprach Zarathustra". En sann fryd for øret, og ikke minst for øyet. Dinglende fra taket hang verdens største basun-engel, med en englekropp Rafael og Michelangelo ville pantsatt malerskrinet siufor åfeste på lerrettet. Intet sete var tørt etter denne starten. Stor var også Sound of Musicutdraget, der livets glade gutter spratt dansende omkring med lederhosen og tyrolerhatter. En folkedans-oppvisning redaksjonens folklore-gruppe må ta av seg nisselua for. Dette smakte det virkelig KnMlog Sauerkraut av.

Hans Petter Lønning

Direksjonsmusikkens svar på de syngende husmødre Tantene Bjørklund serverte kvinne glam på et hittil ukjent register av menneskelige kroppslyder. Vi forstår fremdeles ikke hvorfor disse Frem fra glemselen-platene selger så godt. Dette var hard kost selv for Sangrister. Litt sjarmerende snubling i Dirmusversjonen av den kjære barneleken "Flasketuten peker på.." bidro til å heve mer enn å ødelegge et ellers meget ordinært nummer. Spesialversjonen av The Blues Brothers er kanskje noe av det beste som er prestert fra Direksjonsmusikken noen gang. Låten ble presentert for noen år siden på Internaften og var den gang som nå, en av høydepunktene. En rekke instrumentale innslag låt også meget bra. Det kom som en bombe at en så god stemme som den i Swing-nummeret så lenge har vært skjult bak et trombonemunnstykke. Det var forøvrig flere enn Bulles utsendte som lot seg imponere av den utrolige musikalske utvikling de stripete jubilantene har gjennomgått det siste året, under Bastes taktstokk.

DIREKSJONSMUSIKKEN

Intet Dirmus-show kommer i land uten litt tiss og bærsj-humor. Denne gang var intet unntak. Likevelvardeflesteavnummerne så bra at kvaliteten her mer enn oppveide for platt underbuksernoro. Alt i alt var dette et flott stykke håndtverk og vi må si oss hundre prosent enige i Direksjonsmusikkens egen reklameplakat for showet; Bedre show ser du ikke før 1990!


-

K7BULLETIN

9

Torsdag 3.November 1988

Dirmusjubileet:

Swing for 'de få Dirmus hadde lagt seg skikkelig i selen for å lage en skikkelig fest på lør dag for å markere avslutningen på jubileet. Med sjenking til 02.30 og Christiania Jazzband som musikalsk stemningsskaper hadde man nok regnet med rimelig fullt hus med swingelskende NHH-ere. Men dengang ei - de eneste som trofast møtte opp var stort sett gamle dirmusianere, stud.NHH var det temmelig få av.

Undertegnete hadde visse forventninger da han steg inn dørene på nachspielet på lørdag. Men, akk, hva møtte ham? En stort sett tom aula med kanskje 100 smokingkledde og hyggelig konverserende mennesker var ihvertfall ikke det jeg trodde på forhånd. Bandet var ikke å se, så stemningen var temmelig laber - pause i spillingen e jeg fortalt.

fra swingkurset ku:me vi notere oss, men ellers var det stort sett ' gamlekara og damene som befolket parketten. Et velment forsØk fra undertegnete og den ukjente Gunnstein fra SBT på å pynte på stud.NHH's ære ved å gjennomføre en heftig tango på gul vet ble ikke særlig godt mottatt så derfor gikk turen etterhvert ned i kjelleren til en fullstendig' tom Sprite-Klubb og et heldigvis fullt Dirmus-rom.

Men da Christiania Jazzband returnerte fra garderoben ble det straks bedre sving på sakene. Dansegulvet fyltes med glade mennesker og stemningen steg betraktelig, noen nyuteksaminerte

Det var også på Dirmus-rommet mesteparten av festen foregikk etterhvert som jazzgutta spilte ferdig, sjenkingen i aulaen tok slutt og folk diltet hjem. Det gjorde imidlertid ikke de jubile-

Av Richard

umsfeirende og deres gjester. De fleste holdt koken med jamming til den lyse morgen med påfølgende fuktig psildefrokost, hvorpå det ryktes om et form id-

skolens lokaler har noe særlig å by på i helgene og som ikke legger noe særlig sjel og innsats i fes tingen. For det har Dirmus ihvertfall lang trening i....

dagsvorspiel før tur på byens drikkebuler. Sterk innsats av Dirmus m/gjester med andre ord, så da er det jo bare å beklage at det ikke er alle som fortsatt synes

Av Morten Stige Nå har også Bulle vært der - på Bergen ikningskontor og snoket i inntektene til naboer og okal kjendiser. Vi var i godt selskap med andre utØvere av oppsøknde journalistikk, les nysgjerrig gripere i moden alder med mann og notatblokk. Vi lot nabo være nabo og konsentrerte oss i stedet om NHHs mer eller mindre kjente størrelser. Vi håpet selvfølgelig i det lengste å finne en nullskatteyter, men akk, det ble vi snytt for. Likevel burde skolens studenter kanskje vurdere en kronerulling for å holde Terje Hansen og Knut Boye over eksistensminim um? Lav skattbar inntekt til tross viser likningen at gutta er våre eneste offisielle millionærer. Boye har en formue på 4 822 000 og Hansen er god for millionen. Likevel, tallene var ikke så spenende som håpet. Det skyldes vel for en stor del at våre professorer har usedvanlig god skolering i nettopp detå skrive selvangivelse. Brutto tallene kunne nok vært adskillig mer interessant lesn in g. Forøvrig kan en slå fast at NHH's lønninger kan være litt i underkant av internasjonalt nivå Torger Reve som topper listen befan t seg nemlig i North Carolina, USA dette skatteårert.

Og her er listen ... Skattbar inntekt

o

... og sa mye liaaae ae • • tgJen ...

TorgerReve Ame Kinserdal Frøystein Gjesdal Leif B. Methlie Per Ivar Gjærum Ansgar Pedersen Agnar Sandmo Kjell Grønhaug Helge Nordvik Ole Berrefjord Andreas Falkenberg Knut Boye Victor Norman Terje Hansen

573 900 440600 410600 409600 402700 390000 367800 343700 297 200 290600 288800 286500 196200 128 600

Betalt skatt 329345 245923 208796 222935 217703 201227 196647 203417 155728 150067 150425 229 200 96 497 97 425

Netto Inntekt 235000 195000 201000 186000 185000 189000 171 000 140000 142000 140000 138000 57000 100000 31000


,

"

... y

S

10

.. ..... ''t

,.

-<r ~

.

..,.

,

... ""

"' 1'

,. .. t ,

K7BULLETrn

Torsdag 3.November 1988

l

[] [] [] [] [] 10]

J

Arthur Andersen & Co. har egne avdelinger innen revisjon, konsulentvirksomhet og skatterådgivning. Vi er ca 300 ansatte med kontor i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Vi har et nært samarbeid med Arthur Andersen & Co. 's internasjonale organisasjon som totalt teller over 39000 personer. Våre ansatte og deres kompetanse er vår viktigste ressurs, bygget opp gjennom et systematisk, internasjonalt videreutdanningsprogram og deltagelse på varierte oppdrag. o

REVISJON OG ØKONOMISK RADGIVNING Revisjonsavdelingen består av 130 personer i hovedsak siviløkonomer og DH kandidater. 'Vi søker løpende nye kvalifiserte medarbeidere og tilbyr et meget omfattende videreutdanningsprogram i et internasjonalt miljø. Våre primære arbeidsområder er å utføre lovbestemt revisjon. I tillegg har vi til enhver tid løpende en rekke spesialoppdrag. Oppdragene omfatter vurdering av foretak i forbindelse med fusjon, fisjon, oppkjøp, reorganisering, akkord, konkurs, generasjonsskifte, børsregistrering o.l. Dessuten omarbeider vi regnskap til amerikanske eller internasjonale prinsipper, reorganiserer regnskaps- og styringssystemer, utarbeider hjelpemidler i den økonomiske styring og yder rådgivningshjelp på områder der det er behov for kompetanse innen regnskap, revisjon, økonomi og finans. Oppdragsmassen er svært variert og våre revisorer vil i løpet aven to-tre års periode få erfaring fra ulike bransjer, små og store virksomheter, børsnoterte selskaper og internasjonale selskaper. o

L·E DELSESRADGIVNING OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Konsulentavdelingen består av 130 personer og utfører tjenester innen ledelse og bruk av informasjonsteknologi. Virksomheten er i sterk vekst og vi har bak oss en rekke vellykkede oppdrag fornorske bedrifter og organisasjoner. Ca. 40 siviløkonomer fra NHH er blant våre dyktige konsulenter. Vi søker løpende nye kvalifiserte medarbeidere og tilbyr et meget omfattende videreutdanningsprogram i et internasjonalt miljø. En stor del av våre oppdrag er innen økonomistyring, strategisk informasjonsplanlegging, prosjektledelse, utforming og innføring av EDB-systemer, vurdering av maskin- og pakkeløsninger. Våre kunder er innen en rekke bransjer, som bank/finans, handel! distribusjon, industri, olje/gass og offentlig forvaltning. o

SKATTERADGIVNING Skatteavdelingen bistår med bedriftsorientert skatterådgivning på mange plan. Det omfatter skattemessig transaksjonsanalyse og kartlegging av tilgjengelig årsoppgjørsdisposisjoner. Skulle ulykken være ute - og uoverensstemmelser med ligningsmyndighetene oppstå - bistår vi med klager og i forhandlingsprossesen. I samarbeid med våre tilknyttede kontorer i utlandet bistår vi også med multinasjonale skattespørsmål, hvor man søker å harmonisere norsk og utenlandsk skatterett og anvendelse av skatteavtaler. Avdelingen beskjeftiger 10 jurister, men i praktisk problemløsning samarbeider vi ofte med økonomene i våre øvrige avdelinger.

· ARTHUR ANDERSEN ~· CQ


K7BULLETIN

11

Torsdag 3.November 1988

6PDIT'N SUVERENE JENTER Damelaget i volleyball må være det mest suverene av NHHIs representanter i de ulike idretter denne sesongen. Etter tre kamper står laget med full poengpott og ingen avgitte sett. Hvordan får de det til? Bulle så jentene i aksjon tidlig en lørdags morgen.

l

Av Rune Dybesland Etter assistanse fra en velvillig bussjåfør klarte undertegnede å spore seg fram til Laksevåg Idrettshall og dagens kamp i 6.divisjon. Takk til bussjåføren, for ellers hadde kam pen vært over før jeg rakk fram. Jentene feide nemlig sine motstandere av banen i løpet av knappe 45 minutter. Ikke rart universitetsjentene på BSI 4 så en smule betuttet ut etterpå.

Teknisk dyktige Jentenes seier sky1dt~~ først og fremst deres overlegne. teknikk. Samtlige spillere på laget beher-

sket både mottak og smash. Da motstanderen på langt nær var i stand til å avslutte sine angrep på en effektiv måte, var det en smal sak for jentene å slå sin motstander i bakken. Settsifrene 15-4,151 og 15-3 forteller jo sitt om hvor mye bedre de var.

Oprykk? Hva kan så dette laget dri ve det ti l? Personlig mener jeg at jentene absolutt er gode nok for spill i 4.divisjon. Derfor er det liu synd at de denne sesongen må drive å ma~sakrere motstandre i 6.divisjon. Men stå på jenter! Snart er dere bedre enn guttene!

ODLA LA A v Rune Dybesland ' TAR DERE DEN DER BAK? NHHI (i hvitt)forsøker å avverge et angrep. Foto: ChristianLandaas ~

ENDELIG SEIER Volleyballherrenes kamp for å overleve i 4~divisjon kan bli en thriller. Av de 10 lagene i avdelingen rykker nemlig 4 av dem ned i 5.divisjon. Og lagets første kamper kan tyde på !It overlevelse ~i1 bli det viktigste målet utover i sesongen. sin side spesialiserte seg påå treffe nettet.

Av Rune Dybesland Etter et forsmedelig tap i forrige kamp, var det et revansjelystent lag som stilte til kamp mot Arna 2 på søndag etter å ha ladet opp med cupfinale før kampen. Dagens motstander var et nytt bekjentskap og i tillegg ubeseiret så langt. Men dette var en kamp guttene måtte vinne hvis de ikke skulle falle helt av lasset.

Konsentrasjonssvikt Det andre settet ble imidlertid typisk. Manglende konsentrasjon og sikring førte til at laget tapte settet med 16-17. Skulle laget nok en gang tape en kamp på grunn av svikt i det avgjørende øyeblikket?

Bra skjerping

GOd begynnelse I det første settet var NHHi over. legne, selv om spillet ikke fungerte helt slik det kan gjøre. Likevel sikret man seg settseieren med 157. Det kan man i første rekke takke lagets sikre server for. Hver gang laget hadde serven ble det minst ett poeng, mens motstanderen på

o

Litt småforbannetetter dette settet kom laget sterkt tilbake i det tredje settet. Konsentrasjonen og sikkerheten var nå langt bedre, og sakte, men sikkert, trillet poengene inn. Laget hadde nå funnet ut av motstanderen og klarte å demme opp for de slagene som hadde avgjort det forrige settet. Dermed kunne nok en settseier innkasseres.

Foruten spill i divisjonssystemet vil volleyballgruppa denne sesongen forsøke å få til en faglig ekskursjon. Fjorårssesongens tur måtte nemlig avlyses p.g.a. utenomsportslige forhold (UKEN). Bakgrunnen for ekskursjonsplanene er - ved siden av stud. NHHs alltid uungåeligereisetrang

- en invitasjon til å delta i en volleyballturnering for studentlag i Paris i mars 1988. Nå kom man seg ikke dit, men nøkkkelpersoner i gruppa arbeider nå med å få en invitasjon til neste års turnering. I så fall vil man reise nedover med såvel herre- som damelaget Det skulle fremme både den sportslige og utenomsportslige innsatsen mener man på lederhold. Vi avventer utviklingen med spenning.

Poeng gutter! Nå øynet man seiren, og i det siste settet var det aldri tvil. Laget tok ledelsen og beholdt den til mål. Ja, man kunne endog tillate seg å avslutte det hele med en elegant hoppserve. Dette volleyballaget er ett snodig lag. I sine beste stunder er laget i stand til å spille jevnt med de beste, men samtidig er man også i stand til å tape så det suser for de dårligste lagene. Men med lagets innsats i tidligere sesonger i bakhodet våger jeg meg til å tippe at det blir 6.plass og fortsatt spill i 4.divisjon. De har det nemlig med å klare seg disse volleyballspillerne.

AIRFRANCE FRANKRIKE: Dette har man ikke tenkJ å studere, men ...

MISSING Rune Midtgaard


12

K7BULLETIN

Torsdag 3.November 1988

. Den kommende NU-formannen drar rævkrok med Sissel Kyrkjbø. Vårens tredjekulls-representant i FU og høyskoledirektør Koester har oppvisning i Sumo-bryting. Søte KKU-jenter har brukt mer enn forlokkende ord for å få Level42 over dammen til en spontankonsert. Sjøkrigsskolens muntre kadetter stiller mer enn velvillig opp for å vise sine kamuflasjefargede tangatruser til fnisende førstekulls-damer. En nyutdannet siviløkonom forteller intime betroelser over en høyttalende telefon. Hele salen vrir seg i vellyst. Vi garanterer ingenting, men vet av erfaring at på VALGSHOWET fredag 11. november, kan det meste skje! Det varmes opp til nyvalg i Student-foreningen. En rekke verv skal besettes med friskt kjØtt. Vi nevner i fleng; Styret NHHS, Ukestyret 1990, KKU, Bulle, Fagutvalget, Hytteutvalget, pluss, pluss... En fortsatt sprudlende studentforening er avhengig av at nye kr!!fter sprøytes inn. Stud.NJlli er som regel litt trege til å skrive seg pålistene.Vi ba om å få en liten kommentar fra et medlem av Gallupkorpset, som skulle få folket i den rette valgstemningen. Denne kvitterte med følgende historie: En samfunns-interessert europeer

spurte en gang en kineser: "How often do you have elections in China?",hvorpåkineserensvarte: "Evely molning,Sir, - evely mo1ning! " (Den verdensvante leser er naturligvis oppmerksom på kinesernes problemer med å uttale bokstavenr. Vi ble inntil det kjedsommelige, utførlig forklart dette av Gallupkorpsets humoristiske gallionsfigur.) En skylder å neVne at representant!!n fra GallupkorPset øjlSker å være anonym. Vi forstår ham. Uansett; vi ser fraIIi til nok en valgkamp og et grensesprengende valgshow.

mRET'FSUTVALGET Er du tung i sessen, trang i pusten, slapp i kroppen, men ellers et OK menneske, da er nok Idrettsutvalget noe for deg. Den dårlige samvittigheten vil drive deg til dåd overfor både eget og andres legeme.

e s re en av agens re a sJonsme lemmer p U-fagaften i september. Er det riktig? Avisen er kalt så mye rart denne høsten; Drittavis, dynamisk avis, skandaleavis, navlebeskuende kvasi-pampesamIingsblekke, leservennlig, kjedelig, interessant, altfor seriøs, spennende... Ja, hva slags avis er egentlig K7 Bulletin, eller Bulle om du vil? Og hvordan vil WLat Denne høsten har det vært mel- kke kan fortsette. Noen av oss lom ti og femten personer aktivt ønsker derimot å fortsette, i det ,englilijen i hvert numnier av minste som frilansere, ,neste seBulle. Detre hår betydd at hver , mester. Uansett: Dette betYr at vi enkelt ikke behøver å arbeide trenger nytt kjØtt i rekkene. seg i hjel med avisarbeid hver uke. Nyordningen har hatt sine Få utfmger'n; vi trenger en avis barnesykdommer, naturligvis, som hyller oss i rosenrØde vendmen alt i alt har organiseringen inger når ting går i orden og gått greit. Men uansett arbeids- . sparker der det gjør mest vondt mengde; et halvt år er nok for de når det blir nØdvendig. Bruk fleste i Bulle-redaksjonen. Det . pennen til mer enn faglige ubønnhørlige faktum at skolen utredninger! engang er slutt, gjør også atflerei

FRIT

Er dlfrask og sprek, slank og vel trimmet, ef også det et utgangspUnkt

for en lysende karriere i det sportslige administrasjonsliv ..... .Eller omvendt...Åssen det var 'og ikke var, sporten er kommet for å bli, og Idrettsutvalget med den.

..

Styret NHHS, Uken, get, Fagutvalget, H Studentparlamen'te

Men ballene mine får du aldri ...

I (

Husk:

Il

VALGSDOW I AULAEN Kanskje kommer Sissel

Fredag ll.november 1988 ,kl.12.00 - 16.30


K7BULLETIN Torsdag 3.November 1988

Liker du reparere heiser, bære bruskasser på ryggen to kilometer rett opp, sette inn nye badstudører, tømme doer, ... Da er ikke Hytteutvalget tingen for deg.

MISSIN

At slike arbeidsoppgaver kan bli nødvendig, skyldes bare stud.NHHs skjødesløse behandling av vår kulturperle. Og slik oppførsel er det vel slutt på ...

Mye rart kommer for dagen under valgshow

foto: Terje TTanga

Nei, Hytteutvalget er frisk luft, landlige omgivelser, store og overdådige dugnadsmiddager, øl (merk deg dette fristedet), spikking i peiskroken (når spikket DU sist), .. kort sagt: tingen for deg med matlyst, anorakk, beksemstøvler, humør, festsko og hammer.

VILT! Klubb og -kulturutvalget består av 10 studenter som arbeider svært tett. Enkelte har til tider arbeidet så tett at de siden i livet har gått å suttet på hverandre. KKU er med andre ord en gruppe som virkelig knytter medlemmene sammen. Slåsskamp, krampegråt, fortvilelse, desperasjon, ellevilljubel, trampeklapp og f~regljs er hv~rdagskost for Klubb og kulturutvalgsmedlemmer. Trenger du noen å plei€ båkrus, tagaligst~ kjærlighetssorg og LUDO-kåtskap med vil KKU fortone seg som et himmelrike i paradis.

T,Bulle, Næringslivsutval~tvalget, Idrettsutvalget, IH, 9°B, AU/NSU

MISSING

Lederen i KKU er kjekk å ha. Skulle et arrangement gå med et .tragikomisk underskudd eller på .annen rDAte bli litt lite vellykket er det greit å ha en ansvarlig person. Lederen oppgave er i slike situasjoner å gråte noen troverdige tårer for Styret, med lovnad om bot og god bedring. På den annen side er selvsagt alle ansvarlige når svette, rockende og hysterisk jublende studenter trenger seg inn på KKU-kontoret for å få autografene til medlemmene etter et sinnsykt vellykket arrangement. Avandre viktige verv må nevnes vedlikeholdssjefen. Ifølge en ikke ubetydelig tidligere kvinnelig vedlikeholdssjef ble dennes ansvarsområde presisert på en tindrende klar måte: "Vedlike'holdssje/ens oppgave er å holde en god/est vedlike !" . Vi skjenker oss uansett Det er klart at de som vurderer å stille til Klubb og -kulturutvalget

ser med skepsis på sjenkesaken. Noen har forårsaket at vi står halvnakne og apatiske med brusflaska i handa. Om Bergen Kommunes politikere mot formodning skulle være så hjerteløse å forsøke å tørrlegge oss for all fremtid er ikke dette Klubbmiljøets undergang. Bare vi kommer oss ut av vannvognas abstinesperiode skulle det ikke være vanskelig å fInne en minnelig løsning mot fremtidig tørste. La ikke IOGT tro de har grepet på oss! Vi har allerede blitt erfarne skapdrankere. Navn er gøy Den kreative utfoldelsen starter allerede ved utformingen av navnet. Følgendeforslagerfortsatt ubrukt: Kenneth og kaviartubene, Ronny og romrottene, Blomster og jord, Reidar Rolex og Yappene, Ti på trynet, Torvald og Tangatrusene. Skulle man velge "Blomster og jord"må man

At det i Fagutvalget bare er rom for studenter med doble Colabånner og merinosyken er tull. Dersom det hadde vært.mulig å overføre engasjementet rundt kantinebordene inn i FU ville det uten tvil vært det største underutvalg i NHHS. Uheldigvis for oss, har vi stemplet FU som et bandlingslamrnet organ for fagfanatikere. Økende engasjement Den siste tida har vi kunnet spore høyere aktivitet i FU. Det er fordi friske krefter har satt sine krefter

inn i arbeidet for å forbedre eksisterende studieopplegg. Imidlertid er det begrenset hva en håndfull enkeltindivider kan utrette. Dersom flere tok et tak i spaden kunne det virkelig skje store ting. Trekker i trådene Fagutvalgets medlemmer sitter i besluttende organer på det faglige plan. Instituttråd og avdelingsstyrer har plasser for studenter. Dette gjør dem istand til å påvirke vår situasjon i sterk grad. Å arbeide i FU gir deg anledning til å se hva som virkelig foregår bak fasaden.

En stor utfordring til dere som har lyst til å stille til Styret i NHHS; NAVNET. Det er greit nok med et nott valgprogram, fargerike plakater og skoleboller og brus på lesesalen, men det er ikke det dere vil bli husket for, Og det er langtfra det dere eventuelt måtte gjøre eller ikke gjøre for Foreningen som blir ettermælet. Nei, skaff dere et uforglemmelig navn, og saken er biff. Vi har i nyere tid hatt styrer med navn som Vakttårnet, Spektrum, Vita, Sigma og Svada; fantasien er upåklagelig. Er dere seks stykker som kommer til enighet om hva dere skal hete, er det bare å fordele de ansvarlige jobbene: leder, økonomi, ekstern, intern, studentpolitisk, hØyblokk.

Litt om hvert ansvarsområde (listen er ikke uttømmende): Ø.~onoDii: SØrge'f~r~JNH}IS ikke gåi konkurs ' neste år heller. Løpende inn- og utbetalinger, regnskapsfør~l, pengetelling. Ekstern: NHHS sin kontakt utad, selvsagt også ha blomsterpotter ' dialogn ned andre høyskoler og på hodet og bære med seg- små . universitet, infqkampanjen. Intern: Romfordeling, passe på at bøtter og spader ved alle arrangeplaIcatjungelen ikke gror fullmenter.( red.anm. Bøttene og ~tendig tgjen, PR-ansvarlig J.p.! spadene må jo være kjekk~ til å Styret innenForeningen. ' -~. fjerne rester som har vært i folk StUdentpolitisk: Medlem i AUI før.) . NSU, jobbe med NHHS sin studentpolitikk (eller mangel på Uante muligheter sådan). Bøgeliaslagsmål,Køntrifestivaler, Høyblokk: NHHS sin represenHomseparty, Hippi-ja-ja fester, tant i Kollegiet, fremme ForeninForbudsfyll, Internasjonale nattgens interesser overfor Høyblokka klubber, Missishippi party, hardog Instituttene. rock cafe, etegilder, paddekveld, Leder: Big Chief toga-toga-toga, visesang, klassiske osteparty, roinj-dopp, katakombOg husk at dere skal beholde esamlinger, Costa del sola hula navnet i et helt år, så det bør helst party og trekkspillaften er bare være godt! smakebiter på hvilke mangfold av festligheter Klubben har kunnet by på. Det umulige og absurde kan med et enkelt håndgrep la seg Reportasje ved: Espen realisere i kjellern. Planlegging Brynsrud, Anders Næss og av semesteret står helt fritt for <. Anita Mellem medlemmene og deres m~st virklighetsfjerne drømmer kan gå i oppfyllelse. 00 for it !!

Det De aller neste har sterke meninger om forhold ved studiet. Noen synes forelesningene er elendige og er foreleserne enda værre. Enkelte gråter av fortvilelse over eksamensoppgaver som er fullstendig bak mål. De blir sinte, aggressive og lyn forbannet. Det hjelper ikke å knuse kaffekopper ved kantinebordene.

13'.

Line Beate Bøhler


K7BULLETINr

14

Torsdag 3.November 1988

s Styret fikk som de ønsket, det blir foreningsmøte hver tredje uke. I tillegg fikk de lagt bånd på foreningen slik at vi ikke kan investere oss inn i konkursen. Og Stud. NHH er medlem av "Latinamerikas Venner" !? Reidar Jada, Stud.Lib. kunne fortelle at NSU er medlem av bl.a. Nei til Atomvåpen og "Latinamerikas venner"(?). Dermed er også enhver S tud.NHH indirekte medlem av disse organisasjonene. Nytt fra "skjenke-fronten ": Jørgen kunne fortelle at ting skjer og at skjenke-bevilgningen kanskje er i orden allerede før jul! Tore forklarte hva AU holdt på med og kunne fortelle at studie-finansieringen hadde blitt tatt opp med politikkerne. Det blir ingen bedring; boliger og barnehaver er prioritert! Og til orientering har en økonomi-professor ved universitetet foreslått å sammenslå NHH, UiB og lærerhøyskolene!

Uke-regnskapet Dette gikk kort og greit og var like interessant som regnskaper pleier å være. Forskjellen var at tallene var "noe" større enn vanlig. Dette siste åndedrettet til Uken-88 ble møtt med stor begeistring; men det pleier vel hundretusener av kroner å bli ...

Styret gir seg ikke .•. Nok en gang fremmet styret forslag om at foreningsmøtet ikke

på siste student-ting pga. denne saken. Han fikk med seg en annen representant. Også torsdag ble det en stor sak og etter et nokså langt innlegg fra Tore Kristiansen ble taletiden begrenset til to minutter. Kveldens minst kontroversielle vedtak... Tore ble også bedt om å snakke høyere og helst morsommere; alvoret setter sitt preg på foreningsmøtet!

uten at foreningen ble stort klokere. Til slutt ble forslaget vedtatt, med en liten amputasjon.

Bulle igjen...

Nok et forslag til instruks-endring for Bulle. Denne gangen ville vi gjeninnføre en roterende ansvarBåndlegging lig redaktør. Etter noen ue(' ') Foreningsmøtet båndla seg selv ingheter mellom inneværende og når det gjelder investeringer over tidligere "Bull ister" gikk forslaget kr. 30000,-. Heretter må investergjennom. Dette medfører også at nødvendigvis bør holdes mer enn ingen vedtas på to foreningsmøter Hugo ikke lenger er tillitsvalgt en gang hver tredje uke. Og siden før den er i orden. Som Nils Kjetil Og dermed ble Campus overtatt forslaget ble fremmet såpass sent, sa, det er vel ingen som kan tenke av et panel som skulle diskutere kan ingen tvile på styrets motiver. seg hvorfor dette forslaget komNHH's fremtid; med vår egen Siden det var et lovendrings-forFrode markerte seg sterkt. Han mer nå ... ? Hugo som ordstyrer... slag måtte det stemmes skTIltli"g - klarte faktisk å få inn tre replikker _ - - - - - - -- - ---....;;... og det var nødvendig med kvali(!) i løpet av debatten. Så kom vi fisert flertall. Forslaget gikk gjentil avstemmingen. Det ble et stort nom men en stemme til gode! flertall mot forslaget og ordstyrer Jon spurte delvis på fleip om noen Den skriftlige stemmingen var forlangte tellekorps(?). Joda, et til IS studenter nesten enklere enn håndsoppre- tørt ord forlot Frodes munn: kning, for ordstyrer hadde sin egen "Tellekorps!". Etter at latteren KOPIREGISTRERING metode. Normalt vil man si: De hadde lagt seg fant disse tre (som som mener "ditt", viser det ved aldri ble innbyrdes enige) at "i Det skal foretas en undersøkelse av kopieringen ved Norges Hanstemmetegn nå. I kveld var det gjennomsnitt" hadde forslaget blitt delshøyskole. motsatt: De som mener "datt", nedstemt med 74 mot 14 stemmer. Til observasjon av kopieringen ved de ulike kopimaskiner trenger vi viser det ved å holde seg i ro ... Det ca 15 studenter. Kopiregistreringen skal vare i 4 dager - pluss en ble endel rotog mange lurte på hva La det bli lyd! dags opplæring/kodetrening - og vil starte torsdag 17. november. de stemte på. Men til slutt ble det Foreningen har brukt kr. 250000,Opplæring vil forgå onsdag 16. november kl. 15.00 - 20.00 i orden i sakene og fra informert på et lydanlegg. Forslaget fra Pål møterom 01 ved NHH (O. etage Hovedbygget). Opplæringen er hold fortelles det at det er mer Falck-Pedersen gikk ut på at gjenobligatorisk. korrekt "å be folk holde seg i ro" nom intern-prising skulle man Individuell tilpasning av arbeidstiden (forelesningsfri) kan avtales. først. Forandringen fryder ... Lønnen er kr 75,- pr time (opplæringen er også betalt). opparbeide et fond slik at vi om Undersøkelsen foretas av Markeds- og Mediainstituttet NS (MMI) syv år kan investere i ett nytt lydpå oppdrag av Kultur- og vitenskapsdepartementet og Kopinor Blitz anlegg. Styret skulle kunne lempe (interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk). " Vi er så luta lei og så inderlig på prisen slik at alle kan bruke det. forbanna ... ". Slik innledet Frode Og bare arrangement med økonHenvendelse snarest til Torild Tananger eller Steinar Tamsfoss Hauge sitt innlegg ang. Blitz. omisk bære-evne skulle betale. MMI - tlf 02{207675 (kl 9 - 16). Arbeidsutvalget hadde bevilget kr . Selvfølgelig var det en del som 500,- til huset Blitz, og dette ville hadde noe å invende på det. Tunge Frode fordømme. Frode hadde ord som "ekstra-arbeid", "likvidtidligere fremmet mistillitsforslag itets-styring", og "tall-onani" fløy,

Jobb


~

K7BULLETIN

15

Torsdag 3.November 1988

MERKUR

NHHS

..

HØST 1988

Er .AIESEC et underutvalg av NIDIS etter neste foreningsmøte? Nå er tiden kommet for en endelig avgjørelse sine lover å følge. Komiteen ser her klart i AIESEC-saken. Skal vi beholde AIESEC AIESEC-NIllI sin begrensede innflytelse under NIllIS paraplyen eller må vi si farvel på hva som blir bestemt i AIESEC- internaetter et lengre samarbeide? tional. Problemet foreningen må ta stilling Komiteen som skulle vurdere AIESEC sitt til er derfor om man skal infinne seg med en forhold til studentforeningen har nå lagt sitt situasjon hvor man innser AlES EC-NHH arbeid på bordet. Rapporten ser først på hva sin begrensning innenfor AlES EC systeAIESEC tilfører studentforeningen, og met hvilke fordeler AIESEC har av å være et Konklusjonen blir da også at komiteen mener underutvalg. Det kommer her klart frem at AIESEC-NHH har gjordt det de kan i et AIESEC utenfor NHHS ikke vil kunne forhold til vedtaket fattet lO!2-88.Dette vefungere med samme aktivitetsnivå som idag. dtaket pålaAIESEC-NHH å arbeide foren Det er derfor klart at feks antall gjenninnføring av boikotten mot AlESEC· jobbutvelk:slinger vil gå ned. Videre ser Sør Afrika. Det er derfor nå opp til forenman på den spesielle situasjonen AIESEC ingsmøte å vurdere AlES EC-NHH sin er i ved at de på den ene siden har studen- . fremtid i studenforeningen. LES RAPforeningen sine vedtak og rette seg etter, og POR1EN på den andre siden AIESEC-International

trategien til

MISSING

tellladel uten dralllatikk Arbeidet med strategien går fremover. Ellers kom det ikke de store nyhetene, men det er positivt at studentene får innsikt i strategiarbeidet. Det er vel der det har skortet mest til nå. Av Geir B. Severinsen I 1938 måtte NIllI rykke inn en annonse i "Sjøfarten" for å fortelle om kandidatenes fortreffelighet. Er dette nødvendig i dag? startet høstens mest koselige debatt. Det var visst ingen som var helt uenige om noe som helst. Strategiarbeidet er i rute, vi får et dokument til våren som resultat av dette. Dette må være konklusjonen på debatten hvor paneldeltagere var prorektor Methlie, Berrefjord fra plan- og budsjettutvalget, Lundberg fra administrasjonen og Garnes fra NHHK.

Simen Miinther Stiekler de utdanningsinstitusjonene som kommer dårligst ut; - Deter grenser for hvor raskt en kan tilpasse seg, påpekete han. En lovet at NIllI i tiden skulle drive en mer målrettet lobbyvirksomhet ovenfor politikerene. Methlie kunne også fortelle at dette arbeidet var påbegynt ovenfor Stortings- og Bergenspolitikere.

Informasjon

Og så var det slutt

Informasjonsarbeidet til NIllI var ett av de heteste debattemaene. Flere studenter tok opp det de mente var en manglende prioritering av dette arbeidet Methlie hevdet at dette allerede var prioritert, og at en fortsatt ville vektlegge dette i tiden som kommer. Men det var jo veldig dyrt da ...

Sistemann ut var en overdådig forkjølt Garnes med visdomsordet; - Nå har jeg sagt det jeg med vett kan si. Og dermed sluttet seansen med gavedryss + en spesiell gave til Berrefjords familie fordi han hadde stillet opp på så godt som alle temakveldene i dette semesteret

Rammebetingelser Først av innlederne var Berrefjord, leder for Plan og budsjettutvalget og NIllIs Mr. S trategy. Han kom med en beskrivelse av skolens handlingsmiljø som ihvertfall ikke ville fått plass i en flklete liten 2x2 matrise! Arbeidet som nå foregår vil trekke opp rammene for NIllI fram mot århundreskiftet. Etter litt diskusjon rundt om i panelet ble en enig om at vår strategiske kjerne må være NIllI som Norges faglig dyktigste skole innen sitt felt Og alle var enig om at det er 'viktig at vi legger an en seriøs linje når vi går ut i handlingsmiljøet. Billige PR-poeng vil slå tilbake på sikL.. Berrefjord var slett ikke bekymret for at rammebetingelsene var turbulente; - Vi villeve under usikre rammebetingelser, og for å stå oppreist i 90-årene må vi ha en faglig kjerne, påpekte han.

Politikere Methlie var imidlertid raskt ute og arresterte Berrefjord på dette. Han mente at politikerene sender oss signaler om at vi skal prioriteres det ene året, bla ved å gi oss ekstrabevilgninger ifjor. I år er vi imidlertid en av

Panelet; fra venstre Berrefjord, Methlie, panellederne Jensen og Andresen, Lundberg og Garnes Foto,' Geir B. Severinsen


=

--

16

K7BULLETIN

INFORMASJON

Torsdag 3.November 1988

STAF.KOM.

HANDELSGRUPPEN

EKSAMENSANGST?

Skal du ha eksamen i markedsføring til Jul?

Onsdag 9/1 1 arrangerer vi i staf.kom. semesterets siste GRATIS KVELDSMAT ,etter fellestreningen .Her balsameres tynnslitte eksamensnerver med grovbrød, leverpostei++. Så sett av onsdagskvelden til en løpetur, og møt oppsærlig alle dere som observeres alene i Fjellveien.Hadde det ikke vært litt koselig å løpe sammen med noen? Sted blir som vanlig Anne Madam

SANGRIA

Temamøte:

. "Med ost og markedsføringskom petanse i kofferten." Foredragsholder: Markedssjef Gunnar Skorve, O.Kavli N S.

Treningstider:Mandag,onsdag kl 1930 Lørdag kl 1600 Vi sees !

Kaa - bloofff!

IDRETTSUTV HYTTETUR TIL KVAMSKOGEN

SUPPLIERS OF FINE FOODS Kavli, som vel de fleste tror er en nasjonal produksjonsbedrift, er en internasjonal markedsleder innenfor nisjen smørbare osteprodukter. Foredraget vil blant annet omhandle følgende emner:

NHH -studenter har reservert 5 plasser på studentsamskipnaden si hytte på Kvamskogen. Hytta ligger 5 minutters gange (ikke oppoverbakke) fra hovedveien og like ved Furedalen skitrekk. Ellers kan nevnes at hytta inneholder badstue og radio, men ikke fjernsyn . Totalt har hytta plass til 20 studenter, så her er det muligheter for å komme i kontakt med disse vesen som går på Høyden. For nærmere opplysninger og påmelding kontakt Randi (studentsekretæren) .

- Forretningside - Kavli. - Organisering av salg og markedsføring nasjonalt og globalt. - Virkemidler markedstiltak hjemmemarked kontra eksport.. - Distribusjon. . - Produkttilpasning i de forskjellige markedene. Tid: Torsdag 10. november, kl 19.15. Sted: Møterom MOI (ved kompendieutsalget).

TIL BRUKERE AV GARDEROBENE

Arr: Handelsgruppen

Mandag den 31/10 ble alt igjenglemt tøy tatt vekk og plassert i kurven utenfor IU sitt kontor i studentlandskapet. Disse klærne og skoene oppbevares til mandag 14/11 kl. 11.45 , deretter kastes de.

CUPFINALE Fredag 4/11 kl. 10.15 er det cupfinale på Stemmern yren. I skrivende stund er ikke cupfinaledeltakerne klare, de gjenværende lagene er Møreekspressen, Krampe, Nordbom og Tim Corner. Gratis entre. ru v/Sverre

SQUASH-INFO Sist søndag ble skolemesterskapet i squash avviklet på LeGym i Åsane. Nesten 30 spillere på alle nivåer utkjempet harde slag. På damesiden ble Jorum Zapffe skolemester, med Renate Ropstad på 2.plass. Ingun S. Spe talen gikk av med seieren på "platen". Platen er et mesterskap for de som taper sin første kamp. På herresiden slo Flemming Helgeland til igjen å ble skolemester. Denne gang etter hard kamp mot Dag Lyster i finalen. Svein Andersen og Per Ødegaard kom på henholdsvis 3 og 4.plass" Harald Fjærli slo.Petter Osmundsen i plate finalen.

GRATULERER En liten gratulasjon også til dagens bitreste taper, Per Olav B. Johannesen, og dagens mest fornøyde taper, Bente Nordbye. De tapte det som tapes kunne. Heretter kan det k un gå fremover. Lykke til.

. •

. .

Champagnekorken spretter og årets Generalforsamling i Sangria er åpnet. Forventningsfulle Sangrister i nyvaskete makkoer hever glassene: SKÅL! En presentasjon av Æres-SangristeneNils-Ketil og Ståle er kveldens første overraskelse, samt utdeling av oransje sokker. De viser sin ydmyke og ærbødige respekt for Sangristene ved å servere kveldens kulinariske nytelser. Møtet blir satt. Maria foreslår Idun som overtaker av ledervervet, for å føre koret videre mot nye suksesser. To nye styreverv blir opprettet: Pensjonist-sjef som i hovetrekk vil ha ansvar for å holde kontakten med "eldre" Sangrister, og PR-sjef som vil ha ansvar for å markedsføre koret på- og utenfor skolen (er det nødvendig?) . Da de kunstneriske innslag startet steg stemningen betraktelig. Skjønt annen gangs servering av hovedrett så jeg ikke noe til. Årsaken til dette var muligens at de ydmyke servitørene stod bøyd over synth-en med skrujern og tang i hendene for å mekke til litt lyd (og at takk for maten tale var blitt frem ført for lenge siden). Imens kåserte et kormedlem over Sangristenes drakt opp gjennom tidene, helt fra barnestadiet med rød smekke, hvit sparkebukse og paraply (!?) til de mer turbulente tenårene med oransje makkoer og grafitti. Hva blir det neste? Jo, i neste periode vil de mangfoldige sangrister fremstå som modne kvinner(?!) Forslag til uniform var en shortslignende svart sak og strømper. Så gutter - følg med, følg med! Tydeligvis ikke alle sangristene hadde forlatt tenårene enda, for applausen var slående da pianist og en for tiden ganske fyldig dirigent fremstod i makkoer, med lærjakker og kjetting, for å synge rocke versjon av "it's my song". To sangrister viste også spesielle kunstneriske evner da de frem førte en legeroman i 3 akter så rørende at intet øye var tørt. (er den moderne sangrist blitt romantisk?) Senere brakte den nye PR-sjefen Sangria inn i et mer globalt perspektiv ved bokstavelig talt å plassere Sangria på verdenskartet. En konkretisering av dette gav seg utslag i valg av uniform i de forskjellige land: Skottelue i Skotland, wurst (=pølse) rundt halsen i Tyskland, en Bordaux vin i hånden i Frankrike og flamenco med kastanjetter i Spania. Hun la også frem en internasjonaliserings-strategi der et eventuelt EF samarbeid ville bli nøye vurdert.

4

NY STUD. REP. FRA NHH Velges av/fra NSF-medlemmer ved NHHS .

Oppgaver: NB : Årets siste squasharrangement går av stabelen på LeGym i Åsane søndag 13/ 11 kl. 15-17. Vi deler inn i div isjonerpå alle nivåer, så meld dere på, gode som dårlige. Alle får spille mot andre på samme nivå. Pris: For medlemmer gratis, for ikke medlemmer blir det kun en liten sum å betale. Antall plasser er begrenset til 20. Spill bort litt av eksamensangsten, dette er siste sjanse. Påmeldingslister med nummererte plasser utenfor kantine på skolen, samt i vrimlehallen på Merino.

Sjuuuissch!

- Bindeledd mellom NSF-NHHS - Medlem av NSF-studentråd - Medlem av NSFs hovedstyre (1989-90) - Oppbygging av NSF-gruppe ved NHH Lurer du på noe? Kontakt: Hans Petter Kvaal IV. Kirkegt. 10 Tlf. 31 55 24, e. kl. 20.00 eller på Merino.

En markedsundersøkelse foretatt blant 48 av NHH's studenter viste at hele 72,9% mente at Sangria sang veldig bra eller rett og slett fantastisk. Undersøkelsen viste også at de fleste foretrakk en brisenSangrist fremfor en full / edru (??) Da temaet "gutter, søt vin og sang" ble illustrert ved å karakterisere forskjellige typer menn som kunne havne i sengen, dukket plutselig en rød trysil-cap frem fra dynen. Riktignok kalte de ham for Kjell fra Fjell, (kan det være bondeutgaven aven svæverist?) Etter hvert tok allsangen over og de to Æres-Sangristene utmerket seg som et meget begeistret og positivt publikum. De fremførte etterpå skålesangen i trestemt versjon, som sitt bidrag til å opprettholde det høye kunstneriske nivå. Den tidligere barsjefen moret seg storlig med å tømme barkofferten for elg og andre sterke saker (til avtakerens fortvile lse?). Kvelden tok av i 2-tiden, men da forsvant nesten alle hjem(! ), mens vi andre fortsatte med en dyptfølt diskusjon om hvordan vi på den mest allsidige måte kunne bringe Sangria videre mot stadig nye høyder. All ros til arr. komiteen for gjennomføringen av en meget original og fantasifull general-forsamli ng!


K7BULLETIN

INFORMASJON

T<::,!Sdag:UJ ove;'i :;et» sg

STUDIEA.DM.

.

2. AVDELING Det vil bli arrangert info. møte TORSDAG 3. NOVEMBER KL. 16.00 I AUD A for studenter som skal påbegynne 2. avdeling i vårsemesteret. I tillegg til en generell orientering, vil nye kurs som ikke er beskrevet i plan for 2. avdeling bli presentert De nye kursene er:

,

17

. ~

Økonomiske vinterleker 1989

VISSTE DU AT..... .

INFORMASJONSSYSTEMER

* ØVL = Økonomiske Vinterleker, - et sportslig I sosialt arrangement i regi av studentene ved NHH, BI og HA

INF 8200 Informasjonsteknologi - nettverk

* påmelding vil foregå om bare 14 dager, lS.november

Siktemålet med dette kurset er å gi studentene både praktisk erfaring og teoretisk innsikt i bruk av tjenester tilgjengelig via et datanettverk. For studenter som ikke har tilstrekkelig forkunnskaper vil det bli arrangert intensivkurs.

* arran&ementet vil finne sted i AI i Hallingdal, 27 - 29 januar 1989

SENDETIDER Sending fra NHH hver:

ORGANISASJON ORG 2300 Ledelse: Samarbeid og kommunikasjon Kurset har som mål å gi studentene innsikt i den delen av lederjobben som går på samarbeid og kommunikasjon. Kur t tar sikte på å formidle kunnskap samt å gi studentene fe etstrening i samarbeid og kommunikasjon. Kurset starter med tre intensivdager (torsdag - lørdag). I løpet av disse dagene vil en organisasjon bli simulert. Rollespill vil bli benyttet for å belyse ulike prosesser som foregår mellom medarbeidere og ledere i en organinsajon.

REGNSKAP REG 2000 Revisjon

med aktuelt NHH stoff!

* deltagerprisen inkluderer: - transport fra Ål stasjon, til hotellet og tilbake - overnatting ml full pensjon - vin til middagene - heiskort - deltakelse i renn * deltagerprisen betales ved påmelding. Eksakt pris usikker, ca. som ifjor. Nærmere info kommer... * bare 80 studenter fra hver skole kan delta

U-LANDSLAGET SRI LANKA EKSKURSJONEN 89

Kursets formål er å introdusere studentene til den eksterne · Lyst på en annerledes og lærerik påske? revisjonsfunksjon. Det legges vekt på å presentere revisoHar du interesse for Nord-Sør spørsmål? ryrket, hvilke hoveddeler revisjon består av, samt hvilke oppgaver og problemer den eksterne revisor står ovenfor i U-landslaget arrangerer i perioden 14. - 29. mars 1989 praksis. ekskursjon til Sri Lanka. 16 studenter vil delta samt l faglig leder.

Sp. 11' FUNNS0KONOMI SAM 1500 Makroøkonomiske rammebetingelser og konjunkturanalyse Kurset tar sikte på å gjøre deltakerne fortrolige med ulike analyser av norsk økonomi. Med utgangspunkt i internasjonale perspektiver og demografiske utviklingstrekk diskuteres utviklingen i norsk økonomi på mellomlang og lang sikt. Kortsiktige flukturasjoner i den økonomiske aktiviteten vil bli tatt opp i den andre delen av kurset.

ST0TTEKURS

Blant de planlagte besøk inngår: Norske bedriftsetableringer på Sri Lanka Lokale bedrifter Frihandelskommisjonen/Frihandelssonen Verdensbanken Den Nasjonale Utviklingsbanken Ulike bistandsprosjekter i regi av NORAD, Verdensbanken og Redd Barna

ETTERLYSNING ROSEMALT SOLOGITAR Vårsemesteret 87 forsvant min elektriske sologitar, som egentlig ikke er min! Kulturkrefter på skolen var interessert i låne klenodiet. Eieren ønsker gitaren tilbake, og jeg er i villrede. HØrt eller sett noe? Ta kontakt med Jan Carsten Neraal V. Dusør: En hundrelapp.

Andre sendetider: man- fre: 0730-0900 onsdag:

1700-1800 1800-1830 1830-1900

fredag:

1900-2000 2000-2100

søndag

2400-0400 1200-1300 2030-2130 2130-2200 2200-2300

Morgensending med div. reportasjer og innslag Studentspektrum Pop uten stopp Elektriske skygger (filmrnagasin) Skumma kultur STASH! (byens beste musikkmagasin) Natt-er-gal 13. time Kulturaktuelt Rett fra bokhyllen Tema musikk

Medlemsw..øte Alle medarbeidere radiogruppen innkalles til møte i studio mandag 7.11.88 kl. 16.00, for valg av kandidatertil redaktør og teknisk ansvarlig i studentradioen-NHH vår 1989.

AIESEC INFO-MØTE OM AIESEC OG SØR-AFRIKA -HV A ER BAKGRUNNEN FOR DEBATTEN? -HV A GJØR AIESEC I SØR-AFRIKA? -HAR AIESEC-NHH FULGT OPP PÅLEGGET FRA NHHS? -HV A MENER KOMITEEN SOM SKULLE VURDERE AIESEC'S FORHOLD TIL NHHS? AIESEC informerer

Søknadsfristen er 2. desember 1988, du har altså 4 uker å bestemme deg på.

*tirsdag 8.nov. kl 19.00 i Aud. M 10

Mer informasjon kommer - FØLG MED!! Tilstede: Torgeir Vaage, nestleder AlES EC-Norge Jon Kristiansen, leder AIESEC-BI Lise Hammergren, leder AIESEC-NHH Roar Bjærum, nestleder AIESEC-NHH

STK 1600 Reiselivsøkonomi Reiselivet er en viktig sektor innenfor tjenestenæringene. Det internasjonale reiseliv, konsentrert til den vestlige verden er blitt en hovednæring med eksepsjonell vekst. I kurset vil det legges vekt på reiselivets internasjonale karakter samt på nærings- og bedriftsøkonomisk anal yse av bransje og bedrift.

onsdag kl. 0730 - 0900

.

FINANSGRUPPEN...

~

.. .INVITERER TIL PENGEMARKEDSSEMINAR Torsdag 03.11.88 kl. 18.30 aud B Vi vil ta for oss: *Kapitalmarkedet- en begrepsavklaring *Kort historikk- video *Produktoversikt- hoveddelene i PM Sertiftkatmarkedet -Intrumentet som sådan. -Stats-, Bank-, Finans- og lånesertiftkater. -Emisjonsmarkedet. -Annenhåndsmarkedet -Prioritering og prisdifferensiering.

Obligasjonsmarkedet -Instrumentet som sådan -Emisjonsmarkedet -Annenhåndsmarkedet -Rentefastsettelse- påvirkningsfaktorer Penge og kredittpolitikk Foredragsholder vil være fin. dir. ErikBøckmann, Investa. Arrangementavgift kr. 30,-, medlemmer har naturligvis gratis adgang.


-

--

=--- ---o

" VI GAR UT AV STYRET. VIL DU OVERTA?"

tall det ikke skulle være vanskelig å slå, selv med et lab markedl Frykt derfor ikke når du nå har lysttil å stille til va som I.eIler 2.kullsrepresentant. Du vil få anledning til I drive inn mange presentasjoner allerede før jul! Kansl rekker du også å være assistent ved høstens siste BP, slik du er riktig varm i trøya når våren kommer. Tvil ikke, del er en feit utfordring - ta denl

Kunne du tenke deg å stille til valg næringslivsutvalget ? Å arbeide som styremedlem i NU er en kjempefin utfordring. Alle i styret blir etter hvert ansvarlig for sin gruppering av prosjektmedarbeidere og et eget arbeidsområde. Og du vil lære mye om hvordan å omgås mange forskjellige mennesker og hvordan å få prosjekter til å gli. Det er klart at det er lærerikt å sitte på lesesalen også, men man lærer ikke å ta ansvar og kan risikere (merk kan) å bli en passiv bokorm. Slik kan et styreverv i NU sam t en aktiv bruk av lesesalen gi klare synergieffekter l Jeg tror nok aldri noen ved endt styreverv har angret på at de stilte til valg, eller at de ville ha vært alle erfaringene foruten l Men her kan du selv lese om hvordan de som nå går ut av styret har oppfattet sine styreverv. Kunne du tenke deg å overta?

Peter PS. Betegnelsene BP I og BP IT er ikke offisiell Nl terminologi. De er kun svært praktiske.

ØKONOMI

NESTLEDER/ LEDER Hvert semester velges en nestleDer til NU, som etter et semester "avanserer" til å bli leder. Arbeidet første semester blir å arrangere Økonomisk Forum som er et samarbeidsprosjekt mellom NU,næringslivet i Bergen og vitenskapelig ansatte ved høyskolen. I tillegg skal nestleder skaffe seg et overblikk over organisasjonen, noe som er svært viktig for arbeidet som Leder neste semester. Arbeidet som Leder består i flere arbeidsoppgaver. Vedkommende har ansvaret for at arbeidet i utvalget fungerer som det skal og at strukture.l tilpasses de rådende forhold bl.a. på arbeidsmarkedet. Hovedoppgaven er allikevel å se til at samarbeidsforholdene er gode, at alle arrangementer går etter planen og at alle gjør jobben sin. Dette kan til tider være en krevende jobb, men for en som liker å lede, motivere og tenke kritisk er dette vervet virkelig en utfordring. Jan-Ivar Thomas har vært Leder dette semesteret og Kristin Minsås har vært Nestleder. Spørsmål om vervet/ vervene kan stilles til en av disse to eller andre i NU-Styret.

ØVRIG JOBBFORMIDLING/ MF -ANSVARLIG Disse vervene en nye som ansvarsområder i NU-Styret og det forutsettes at en utvidelse av Styret godkjennes. Blir dette ikke godkjent, vil dette vervet falle bort og ansvarsområdene vil falle inn under andre styreverv. Vi har tenkt oss følgende med det nye Styrevervet Første semester vil man få ansvaret for den jobbformidling som faller utenfor Bedriftspresentasjoner. Jeg nevner her bare Jobbmesse og Trainee-program som NU for tiden jobber med utformingen av. Her vil utformingen av arbeidsoppgavene i stor grad påligge den som får dette vervet i vårsemesteret Denne personen skal arbeide nærtsammen med Markedsføringsansvarlig, som er tenkt å SKulle koordinere markedsføringen av NU såvel internt ' som eksternt. . Eksternmarkedsføringen skal rettes mot bedrifter som kan tenkes å kunne dra nytte av de jobbformidlingstilbud NU idag presenterer og de nye vi vil komme med. Vedkommende forventes dessuten å opprette et. kontaktnett i Næringslivet, som NU kan dra nytte av i ulike sammenhenger.

BP Il Vervet som medansvarlig for bedriftspresentasjonene(BP) medfører nær kontakt med bedriftene. Du har i perioder mye å gjøre, spesielt i forbindelse med innbooking av bedrifter. Midt i semestrene avtar imidlertid arbeidsmengden en god del, og du kan bruke tiden til å tenke fremover - se frem mot neste semester og de neste årene, når NU skal formidle kremjobber til over 100% av de ferdigutdannede. For å bringe denne beskrivelsen litt ned på jorden - slik forløp mitt år som Bed.pres.-ansvarlig i Næringslivsutvalget:

Helt fersk i NHHS-sammenheng og totalt uvitende til hva som foregikk innenfor NU-døren, ble jeg valgt inn som 2.kulls-representant i styret. Møtte det gamle styret før jul, og fikk en knapp oversikt over hva dette gikk ut på, før jeg dro hjem til ribbe og surkål. Et vesentlig valg (myntkastmetoden) var allikevel foretatt: Jeg fikk BP-seksjonen. Etter jul var det å sette seg iD'n i det rent praktiske om alt som angikk BP'ene og alle andre jobbrelaterte virksomheter dengang kalt rekrutteringssenteret Alt skulle fremlegges i lag med hovedansvarlig (BP 1), overfor et forventningsfullt knippe prosjektmedarbeidere. Det gikk det også. Opplegget har funnet sin form , og er vel beskrevet i NU.Dok.l>ab. Jeg var heldig det første semesteret: Jobbmarkedet gled videre i vante former slik vi siv.øk.studenter var vant å se det. Alle bedriftene var i boks før jul, og jeg fikk liten befatning med akkurat den delen. For å komme inn i tralten, og å "jobbe på gølvet" som vi sier her i NU, måtte også jeg være med på den praktiske gjennomføringen aven BP- der snitter bæres, pizza spises og (dengang) øl telles. Alt det andre som skjer forut for ogetter presentasjonen skal selvfølgelig ikke glemmes, men informasjon om dette fmnes annet sted i Bulle; i forbindelse med informasjonsmøtetfornye prosjektmedarbeidere-mandag 7.november. I Jøpet av semesteret måtte jeg følge opp en del praktiske ting rundt arrangementene. Rett som det var måtte man skifte auditorium, sørge for påfylling av forbruksartikler, veilede og rettlede medarbeiderne osv. På ukentlige styremøter er det anledning til å blande seg oppi alle andre saker, og å komme med sine mer eller mindre briljante ideer. Moro er detl NU har gjennomgått flere forandringer i det siste, både synlige og usynlige - og flere blir detl Når sommeren nærmet seg sendte vi ut 1750 brosjyrer til de største bedriftene i Norge, startet innbookingen, og håpet det beste når vi dro på ferie. Resultatet fra brosjyreutsendelsen var heller mager, og desto mer arbeid ble det på de to BP-ansvarlige de første ukene etter sommeren. Som fersk BP I følte jeg hovedansvaret for å fy Ile semesteret med festlige bedrifter, og var nær ved å flykte NHH, da jeg skjønte at også jeg kunne skylde på markedet.

En viktig funksjon i NU-styret er økonomi-jobben, eIk mer konsist; kasserer-jobben. Det er ikke til å komme fra at destore utvalgene på skolen tilfører NHHS mer penge enn NU, men likefullt er vi et av de utvalgene som teol bidrar med en bolk spesiedaler til innkjøp av PC 'er lydanlegg i megalomani-klassen. Det er store endringer gang innen økonomistyringen i foreningen. For å gi NHH styret økt styring vil man i større grad samordne økonomi gjennom organisasjonssekretæren. Hvordan dette vil vi8rkl for den enkelte kasserer vet vi jo ikke helt ennå, men høy! sannsynlig vil det for NU 's del kun bety at man slipper løpe i banken selv. Heretter trenger en kun gå over g til Gunnfrid. For i stor grad er arbeidet rutinepreget. Med tiden håper vi at også NU skal bli tigodesett med en I såfall vil regnskapet bli ført på denne, og kassereren får flott mulighet til å utforske de computeriske paradiser so ligger tilsløret for de aller fleste blant oss. Endel N studenter blir fullstendig må~ebedotten n~ man også ~ fritiden må tenke litt økonomI. En kasserer-Jobb er kansk]! ikke så relevant for Bed-anal I og Il , men med litt godvil' finner man nok noe å glede sg over.

ARRANGEMENT OG EKSKURSJON En stor del av arbeidet i NU foregår i mindre prosjektgrupj per. Dette er bla. tilfelle både innen arrangement- o ekskursjonsseksjonen. Hva arrangementene angår sårekrut· teres ofte medarbeidere som allerede har et ønske om å lag en spesifikk temadag. I disse tilfelle blir styrerepresentan tene et bindeledd og en kommunikasjonskanal me styret og gruppen. I andre tilfeller krever prosjektene e sterkere ledelse og oppfølging fra styrets side, og de arrangementsansvarlige får med ett mer å gjøre. I løpet a de siste årene har NU arrangert en rekke ypperlige tema dager. Eksempelvis kan vi nevne "NHH på rett spor" "Familieliv, en salderingspost ?", "Ut av sandkassen" og mage andre. Ekskursjonen er en fast post på NU-programmet Her foregår også arbeidet sammen med en gruppe. Tema og reisemål bestemmes av styret i NU mens det videre arbeid ledes av den ekskursjonsansvarlige. En viktig faktor . arbeidet er den faglige veilederen. Er man heldig og fmn et høyblokk-menneske som ønsker å dra lasset samme med gruppen går man en lykkelig tid i møte. Uten fagli veileder møter en problemer når man skal søke økonomisk støtte hos ulike instanser, og hele arbeidet blir haltende. I det hele er arbeidet med og i prosjektgrupper meget interessant Samarbeid og koordinasjon blir tvingend nøvendig. Man blir kjent med nye mennesker i NHH miljøet og gleden når prosjektet omsider er vel i havn e tilnærmelsesvis like ektefølt som hosBrann-spilleme ette en Cup-finalen; "Det må opplevastl" t de ville ha vært alle erfaringene foruten l Men her kan du selv lese om hvordan de som nå går ut av styret har oppfatte sine styreverv. Kunne du tenke deg å overta?

MISSING

Faktisk tilegnet jeg meg slik innsikt i det norske arbeidsmarkedet at NRK P2 ville intervjue meg. Et par vektige uttalelser var alt, dermed fant jeg at mitt verv i NU hadde bragt meg inn i kjendisenes rekker. Dette semesteret vil vi ende opp med ca.1 5 BP'er. Det er et

Jørgen Kildahl


J{7BULLETIN

INFORMASJON

Torsdag 3.November 1988

.

NIERINGSLIVSUTVALGET 7. oktober 1989 skal vi arrangere et MBA-forum igjen.

"VI FORTSETTER I STYRET! VILDUVÆRE MEDARBEIDER?" Næringslivsutvalget er studentforeningens bindeledd med næringslivet. Dette blir gjordt på flere måter, vi nevner i fleng: bedriftspresentasjoner, jobbmesse, jobbsøkerseminar, gjestende bedriftsleder, media på beSØk, MBA-forum, ekskursjon og temadager ( i dette semesteret Økonomisk forum og Ut av sandkassa). I tillegg har NU et tilbud som kalles jobbsenter som er en annonseservice for stillingsannonser, det er en oppgaveformidling hvor bedrifter sender inn forslag til oppgaver på annen avdelingm og et arkiv over årsrapporter m.m. Utfra navnene på de forskjellige arrangementene går det sikkert frem at det å skaffe jobber til ferdige studenter er en viktig oppgave. Vi tradisjonelt lykkes bra med dette, og en ikke uvesentlig del ( i enkelte tidligere semestere hele 60% ) av avgangsstudentene har fått jobb gjenom NU.Til å drive dette jobber det tilsammen omtrent 45 personer. Av disse er 7 valgt av forreningen, disse utgjør Styret. Flere, både i Styret og blant medarbeiderne, går nå ut av NU og vi trenger nye til å erstatte disse. Styrevervene er omtalt annet sted. Før vi sier litt om hvordan man kan bli med i NU så la oss si litt om hvorfor. Nt! er et av de meget få.. nderutvalg/interessegrupper her på skolen som ikke aven allerede på forhånd etablert gjeng. Dette fører til at de som er med blir kjent med folk fra andre miljøer og andre kull enn sitt eget Medarbeidere i NU blir også tillagt reelt anvsvar. Ofte er det slik at medarbeidere får totalansvaret for et prosjekt fra begynnelse til slutt, selvfølgelig med råd og assistanse fra andre dersom ønskelig. Til sist vil vi nevne at man i NU får prøve seg i å ha kontakt med bedrifter. Dette kan være svært lærerikt og nyttig. Det beste ved NU-jobben er kanskje allikevel at den jobben som gjøres blir meget høyt verdsatt av de andre studentene.

Hvordan blir man så medarbeider? 1. Søknadsskjemaer vil bli lagt ut på NU-rommet onsdag 02.11.88. For de som ikke er klar over hvor NU-rommet er, er dette rommet bak døra vis a vis studentinngangen ved kantina oppe på skolen. 2.

19

vil avholde et informasjonsmøte med enkel bevert-

n

Mandag 07.11.88 kl. 1900 i aud.14 Her vil det også bli lagt ut søknadsskjemaer.

Til å være med på gjennomføringen av dette forumet trenger vi medarbeidere som skal ta seg av det arrangementstekniske, økonomiske, markedsføringsmessige og ikke minst det programmessige. . Ytterligere strukturering av kommit.een ønsker vi ikke å foreta før den er endelig sammensatt. Arbeidsbelastningen vil bli jevn utover våren, og med en naturlig topp i ukene før arrangementet går av stabelen.

Å være med i arrangementskommiteen for MBA-forum 1989 vil by på store utfordringer,mange nye kontakter og forhåpentligvis også mye morro. Søk davel! (NB! Du bør føle deg noenlunde sikker i engelsk!)

JOBBMESSE/JOBBSØKERSEMINAR

dagen, med tilbakemelding samme ettermiddag via posthyllen. Hvor har vi så oppgaver å tilby?

MEDIA PÅ BESØK BEDRllTSPRESENT ASJONER Medarbeiderne her vil få ansvar for et visst antall presentasjoner hver. Et visst antall vil her si 2-3 avhengig av hvor mange bedrifter som sier ja til å komme. Forløpet i en presentasjon er som følger: bedriften holder en presentasjon i et auditorium, deretter er det et sosialt samvær nede i Klubben med enkel bevertning og derpå følgende dag avholder bedriften intervjuer til eventuelle stillinger her på skolen. Enkelte bedrifter velger å kjøre det samme opplegget eksternt, d.v.s på hotell. Medarbeideren vil holde stå for all kontakt med bedriften samt markedsføring av arrangementet. Selve presentasjonsdagen vi medarbeideren stå for alle de praktiske sider og dette gjelder også intervjuene dagen etter. Mot slutten av semesteret vil normalt medarbeideren hjelpe til å booke inn bedrifter for neste semester. Bed. pres. gruppen er den stØrste i NU. Fordelen med å jobbe her er at man er nært innpå en bedrift, en får en selvstendig oppgave samtidig som man lærer de andre på gruppa å kjenne.

3. Utfyllte skjema kan leveres til en i NU-styret eller legges i NU-hylla. Denne hylla er sammen med de andre underutvalgshyllene til høyre for de vanlige posthyllene. 4. Søknadsfrist tirsdag 08.11.88 kl 1200

5. Vi ønsker å avholde korte og uformelle samtaler med søkerne, og beskjed om dette blir lagt i posthyllen tirsdag 08.11.88 kl 1500 6. Samtaler gjennomføres onsdag 09.11.88 på formid-

Jobbsøkerseminar er et seminar hvor man forsøker å gi deltakerne informasjon om jobbsøkerprosessen, hvordan søknader skrives, hvordan man opptrer på intervju osv. Arbeidet for medarbeidern vil her bestå i å sette opp et programm dvs. invitere forelesere, og stå fordetarr.tekniske. Jobbmesse er en.messe hvor en 4-5 bedrifter kommer for å presentere seg og eventuelt tilby jobber. Arbeidet her vil bestå i å ringe rundt til bedrifter for å invitere dem og siden stå for den praktiske gjennomføringen på selve messedagen.

I samarbeid med høyblokka inviteres hvert semester et medium (avis, blad, kringkasting) til å besøke skolen for å bli bedre kjent med skolens faglige stab og få vite hva de kan tilby av kunnskap.Til å være med på et alik arrangement søker vi etter en medarbeider.

ØKOMISK FORUM Næringslivsutvalget arrangerer hvert semester i samarbeid med næringslivet i Bergen og Høyblokka, et forum hvor aktuelle temaer blir belyst. Temaet blir bestemt på et rådsmøte der næringslivet i Bergen er representert. Til forumet inviteres ca 700 næringslivsledere i Bergen og omegn. Vi søker til dette arrangementet 3 prosjektmedarbeidere, fordelt på program, markedsføring og arrangement Økonomisk Forum er et av de faglig tyngste semestervise arrangementene her ved Handelshøyskolen, og er burde være både interessant og utfordrende for de som tar på seg denne oppgaven!

MBA-FORUM Annet hvert år arrangerer NU i sammarbeid med fire andre økonomiske høyskoler i Norden et MBA-forum, hvor noen av "de beste" MBA-studiene i verden kommer hit for å pressentere seg. Sist MBA-forumet ble arrangert var høsten 1987. Da deltok: INSEAD, London Business School, lESE, 1MEDE, Northwerstern U., U. of California - Berkeley, Standford- California og Columbia.

JOBB SENTER Jobbsentermedarbeidere har ansvar for oppdatering av NU's bedriftsarkiv samt å lese gjennom aviser for å fmne stillinger som er aktuelle for siviløkonomer.

NÆRINGSLIVSSYMPOSIET presenterer-telDa og foredragsholdere på foreningslDøtet neste torsdag 10. nov e mber.


Torsdag 3.November

:

RAFTO-PRISEN 88 Styret i Thorolf Rafto Stiftelsen for Menneskets Rettigheter har i år besluttet å tildele formannen i det Estiske Selskap til vern av Forminner, Trivimi UilIieti, Thorolf Raftos Minnepris for 1988. I sin skrekkvisjon av dien totalitære stat; "1984", lar George Orwell hovedpersonen, Winston Smith, arbeide i Sannhetsministeriet, et ministerium for løgn og propaganda. Winston Smiths arbeids går ut på å skrive om artikler i gamle aviser, slik at fortiden stem mer overens med dagens virkelighet. Når virkeligheten skifter, tilpasses fortiden. Til slutt er det ingen som husker hva som egentlig hendte. Smith gjør den erkjennelsen at "den som kontrollerer fortiden, Iwntrollererframtiden, og den som Iwntrollerer nåtiden, kontroller fortiden" . Historieskriving i Sovjetunionen følger dette prinsippet, det er politikkanvendtpåfortiden. Samtidig som historien forfalskes, blir synlige minnesmerker om den ødelagt. Slik stjeler man ut folks kollektive hukommelse. Et historieløst menneske er et menneske uten identitet , og kulturell tilhørighet, hvis bevissthet har kan formes etter behov og forgodtbefinnende.

Estland Det "Selskapet til vern av fornminner" ønsker, er å gi esterne tilbake sin egen nasjonale historie og identitet. Medlemmene vil gjenreise nye minnesmerker over de rundt hundre tusen ofre, - bare i Estland - for Stalins terror, og samle inn historisk materiale og publisere dette. Trivimi Uill isti er valgt til Selskapets første leder. Når han får prisen er det for å hedre en uredd forkjemper for estisk kultur og historie, og for å anerkjenne viktigheten av det arbeidet som "Selskapet til vern av Fornminner" utfører.

Show og forelesning Utdelingen finner sted i skolens aula, fredag4 .november,kl. 19.00. Uillisti vil selv være tilstede, for å motta prisen og holde en tale (på engelsk). Alle studenter og ansatte er hjertelig velkomne. (Se ellers oppslag) Sammedag,frectag4.k1.10.00, vil Uillisti holde en to timers forelesning på historisk fakultet ved Universitetet, med tema nasjonalisme og nasjonalitetsproblem Sovjetunionen.

I

~~~~~!~~:'VO:!~~~.!~føIJ Jansens glassklare formuleringer, 10giske artikkeloppbygning og uklanderlige ortografi, hadde jeg altså misforstått ham. Jeg ber så meget om unnskyldning! Jeg tarmeg likevel den alldeles uhørte frihet å imøtegå noe av den kritikken han kom med i forrige nummer av Bulle.

For meg er det slik at jeg ikke bare hører på hva noen sier, jeg ser også på hva de gjør og hva de har gjort. Uff, jeg har nok misforstått igjen, RI!

For det første : Hva er egentlig forskjellen mellom kristendommens for det er den religionen vi snakker om? - Hva er egentlig forskjellen mellom kristendommens gunnlag idag og for to tusen år siden? Jo: vi har fått samlet, redigert og oversatt Bibelen, bl.a. til norsk. Vi ar også gått igjennom en nesten 1700 års forfølgelse og blodbad i kristen regi. Grunnlaget for disse blodbadene finner man i Bibelen. RJ har helt rett: Bibelen er rundt regnet 2000 år gammel. men de kristne regner den fremdeles som aktuell idag! De ikke bare leser den og preker ut fra den, nei, de prØver til og med å innrette sine liv etter den også. Så hva som måtte stå i den boken må da være komplett uinteressant for oss å vite noe om. Ikke sant, RI? (At bibeltekstene er merkelige, det er så, men det kan da umulig være min feil l?) For det andre: Tretti-førti millioner menneskeliv er hva kristendom~en har på sin kappe. (Eller kanskje man burde si de kristne? Men er det mulig å skille de to fra hverandre?). Men gjort er gjort, og å kritisere kirken for hva den har gjort, det er feigt, det! Og det som er skjedd, kan jo aldri skje igjen - selv om ideologien lever i beste velgående. Ikke sant, RI? Du har helt rett, RI; religionen er her idag. Den har samfunnsmessige konsekvenser. Konsekvenser basert både på historie og bibelske tekster. Men slikt trenger men ikke å vite noe om; og hvis men faktisk vet noe, skal man ihvert fall ikke si det høyt! Jeg er lei meg, RI, jeg klarer ikke å

melding til arrangørene av BurrnCi siske Bibelforskeres Kretsmesterska I Bibelsitering: "Jeg er likevel ikk deltager i årets konkurranse,-jeg anse meg ikke kvalifisert." Takk!

Eivind Kaisen

~

AGDER INGENIØR- . ~ OG DISTRIKTSHØGSkOLE GRIMSTAD Agder ingeniør- og distriktshøgslcole, Grimstad, er en kombinert ingeniørhøgslcole og distriktshøgskole meJ 3-6rig ingeniørutdanning innen bygg, data, elektronikk, maskin og fly teknikk og distriktshøgskolestudter i teknikk/økonomi og bedriftsøkonomi. Høgskolen har 700 studenter og ca. 80 tilsatte.

Ved høgskolen er det ledig følgende stillinger:

HIGSKOLEDOSENTUR I ANVENDT MATEMATIKK Søkerne mll dokumentere utstrakte faglige kvalifikasjoner pli høyt nivll, og gjennom egeninnsats ho vist vitenskapelig kompe~anse innen anvendt matematikk.

HØGSKOLEDOSENTUR !!?n~k~~rimært

besatt oven person med kompetanse i bedriftsøkonomisk analyse og/eller økonomisk styring.

Høgskoledosenturene er opprettet for li styrke undervisning, forskning og onnen faglig aktivitet ved høgskolen. Det er utarbeidet betenkning for stillingene. Kvinfielige søkere vil ved tilnærmet like kvanfikasjoner bli foretrukket. Fullstendig kunngjøring i Norsk lysingsblad nr. 243. Søknadsfrist 15. november 1988. Søknad med vedlagte vitnemlIl, attester og publikasjoner som ønskes tott med i vurderingen, stiles til Kultur- og vitenskapsdepartementet og sendes i 3 eksemplarer tit høgakolen. &tillmgsbetenkning og nærmere opplysninger ved henvendelse fil høgskolen, 041/41 811.

AGDER INGENIØR- OG DISTRIKTSHØGSKOLE Groosveien 36, 4890 Grimstad.

Av Eystein Myking Stude.repr. i Styret for Th.Raftos Stiftelse for Menneskets Rettigheter.

Teledirektoratet - Markedsavdelingen søker

VAR JESUS EN TRESKALLE? Ja, man kan jo nesten lure ... Jeg går aldri og bader i januar. Ei heller går jeg på epleslang i februar. selv om jeg elsker å gå på slang. Jeg skulle gjeme gå på slang hele året, men det ville jo sett litt tåpelig ut å vasse rundt i en meter snØ på jakt etter epler. Langt mindre blir jeg forbannet om jeg ikke finner epler. I all beskjedenhet påstår jeg dette skyldes et snev av rasjonell tankegang. Men noen, jeg nevner ikke navn, synes å mangle dette innslag av rasjonalitet.

Ukens Bibelor d - er hentet fra Markus 11 ,12-15: "Neste dag da de gikk fra Betania, ble Jesus sulten. Langt borte så han et fikentre med løv, og han gikk for å se om han kunne finne frukt på det. Men da han kom bort til det, fant han ikke annet enn blad; fm:..dg var ikke tiden for fikener. Han sa til treet: "Aldri mer skal noen spise frukt av deg." Dette hørte disiplene." Predikanten

198~

. K7BULLETi'

20

Markedskonsulent Markedsavdelingen i Teledirektoratet skal arbeidefor at Televerket blir en forretningsorientert bedrift og gjennom medvidning til økt effektivitet og lønnsomhet bidra til Televerkets visjon om at Norge skal bli et av defremste teleland innen 1995. For å nå disse målene ønsker vi å bygge opp en markedsovervåkningsfunksjon som kan tilby konsulenttjenester til andre enheter i Televerket. Stillingen er plassert veil Markedsområde Storkunder i avdelingens Markedsseksjon. Da dette er en ny funksjon i Televerket vil arbeidet ~y på mange utfordringer, og den som tilsettes vil i stor grad kunne forme sin egen arbeidssituasjon. Søkere med høyere økonomi utdanning og/eller markedsføringsfaglig bakgrunn med hovedvekt på analyse og strategi vil bli foretrukket. Vi vil sette pris på personlige egenskaper som initiativ og systematisk legning samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Vi tilbyr utviklingsmuligheter i en fleksibel organisasjon med et uformelt miljø sentralt i Oslo, Universitetsgt. 7. Stillingen lønnes i henholdsvis lønnstrinn 20-24 (kr 145.560 -174.390), topplønn etter

Med Televerket inn i fremtiden.

12 år, eller i lønnstrinn 25, kr 181.134,- brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. Tidligere praksis kan medregnes etter gjeldende regler. Fra lønnen trekkes 2% pen· sjonsinnskudd. Det er 6 måneders prøvetid. Ring gjerne kontorleder Henrik Seip, telefon (02) 48 8241 eller marketingsjef Kristian Krogh-Fladmark, telefon (02) 48 76 07 for nærmere opplysninger. Søknad med rettkjente avskrifter av attester og vitnemål merkes «MMS» og sendes innen 14. november 1988 til: Teledirektoratet, Personalavdelingen Postboks 6701 St. Olavs plass, 0130 Oslo I

))1


K7BULLETIN

21

Torsdag 3.November 1988

TRADISJONEN TRO Om tradisjoner I løpet av de 52 år som har forløpt siden Norges Handelshøyskole ble etablert, har det utviklet seg en rekke tradisjoner ved dette høysetet for økonomi og administrasjon. De fleste av disse tradisjonene har vært et resultat av den kreativitet og det initiativ som den jevne (?) NHHer er i besittelse av. Enkelte tradisjoner har grodd mer tilfeldig fram fra systemet, uten noen fonn for planlegging eller pådriv. De fleste av disse uplanlagte tradisjonene har så absolutt hatt mye positivt å tilføre Høyskolen, men.s andre dessverre må sies å ha bidratt til å hindre en ønskelig utvikling ved institusjonen. Det eren av de sistnevnte "tradisjonene" jeg vil dvele ved i dette innlegget. Hvert år ved slutten av vårsemesteret, har en tilfeldig utenforstående som måtte interessere seg for det, kunnet observere et merkelig fenomen ved NHH. Plutselig fylles leserbrev sidene i NHH's interne sladrespalte og vaktbikkje, Bulle, med illsinte innlegg. På samme tid opplever medlemmene av Fagutvalget ved NHH (FU) et rush av henvendelser fra klagende medstudenter. Disse hendelsene har, som tidligere antydet, etterhvert utviklet seg til å bli noe tilnænnet en tradisjon ved NHH. Denne framvoksende "tradisjonen" er svært ekspansiv, og har i de siste årene utvidet sitt repetoar av merkverdigheter til også å omfatte dannelsen av køer utenfor Merino-bygget . tidlige morgentimer. I evinnelig ekspansjonstrang, har adisjonen" videre fra og med det herrens år 1988 begynt å gjøre seg bemerket allerede i høstsemesteret! De som har vært en del år ved Høyskolen vet selvfølgelig hva denne tradisjonen har sitt opphav i, og er denned i stand til å gjette hva dette innlegget egentlig skal handle om, nemlig MANGEL PÅ PC-K~ASITET.

Rett skal være rett. De som sitter på pengesekken ved Høyskolen er i dag i en lite misunnelsesverdig situasjon . Med et meget stramt statsbudsjett, der NHH og Universitetet i Trondheim faktisk kommer dårligst ut blant samtlige høyere utdanningsinstitusjoner i Norge, er det ikke lett å forvalte knappe midler. Dette er derfor ikke det rette tidspunkt å skrike etter større investeringer på, jeg vet det!!! Imidlertid mener jP;g at den siste tids erfaringer viser at det erpå høy tid med en økt satsning på EDB. Selv å reagere nå vil være å komme i gang i seneste laget!

Store ambisjoner, smått med midler.

,/

tid, for man er klar over problemene også der, og arbeider for å få i stand en brukbar løsning som ikke bare er ren t midlertidig. Viljen til å løse problemene eksisterer altså, men p.g.a. få midler går arbeidet svært sakte framover. Vi ønsker alle at NHH skal spille i første divi sjon blan t Norges økonomisk-adm inistrati ve utdanningsinsti lusjoner , ja ikke bare at NHH skal tilhøre toppsjiktet, men at høyskolen skal kunne lede an i divisjonen. La oss derfor håpe at det blir funnet en snarlig løsning på de beklagelige problemer behandlet her, slik al NHH kan fortsette å være Norges ubestridte leder innen forskning og utdanning på høyere nivå, innenfor øk.-adm. fag. TradisjoneIlt har NHH vært en ener. Det bør den også fortsette å v~re i framtiden, - tradisjonen tro.

Da jeg som førstekullist i fjor for første gang lot fingrene H va bør gjøres? 10 Macintosher. 10 ekstra Macintosh maskiner ville ha gli prøvende over tastaturet på en PC, ble mine famlende skritt il,lO i datamaskinens verden veiledet aven entusiastisk vært .alt som .trengtes_for.) forhindre hQveddelen av, de problemene og det kaoset som vi nå har vært igjennom. Det gruppeleder. Visjo~er manglet vedkommende tydelig~is For Fagutvalget ikke! NHH hadde som mål å utdanne Norges desidert beste kan hevdes at til tross for stadig synkende priser på EDBViggo Glenjen s~onomer hva bruk av EDB-verktøy gjaldt, ble vi utstyr, ville 10 maskiner ~tgjøre en betydelig utgiftspost på fortalt:-r:reue,,11lSagnet fortoner seg i ettertid unektelig en investeringsbudsjettet. Dette ernok riktig, men meden smule patadoicsaltnår man nå bevitner siste ukers kamp '.. fornuftig innkjøpspolitikk, der man kjøper billige, om ledige plasser ved MAC-rommene på Merino. brukbare, men ikke altfor avanserte maskiner, burde Statoil eies av den norske stat og ble opprettet etter vedtak av StorFrustrerte l.kullister forsøker fortvilet å fullføre sine det ikke være et uoppnåelig mål for Handelshøyskolen tinget i 1972. Selskapet ivaretar statens forretningsmessige interesser innen undersøkelse, 1J,'bygging, produksjon, transport, videre, .. oppgaver før innleveringsfristens utløp. Samtidig å forhindre tilstander lignende de vi har vært vitne til foredling og salg av olje og gass og annen tilknyttet virksomhet. .• irriterte 2.avdelingsstudenter uten hell å finne en i år. Statoil er blant annet operatør for Statfjordfeltet, Gullfaksfeltet, 'gåssledig maskin der de kan få arbeidet med sine oppgaver.En transpottsystemet Statpipe og petrokjemianleggene i-Bamble. interessekonflikt er uunngåelig! Hva kan FU gjøre? "; t

de

Frustrasjon og maskinskrekk. Et av fonnålene med innføringskurset er å få studentene til å se på en datamaskin som et relevant arbeidsverktØY og hjelpemiddel for en siviløkonom. Gjennom stimulerende oppgaver skal studentenes interesse for dette redskapet økes, slik at maskin-frykten gradvis forsvinner. I dag kan dessverre kurset virke mot sin noe idealistiske målsetting. Kamp om maskiner, problemer med overholdelse av tidsfrister og sinte blikk fra andre studenter bidrar til at man opplever maskin-bruken som noe negativt. I tillegg oppstår det lett gnissinger i forholdet mellom l.kullistene og 2.avd.studentene. I stedet for en hyggelig velkomst, opplever de førstnevnte å bli betraktet som en belastning, noe som er meget uheldig. Hverken l.kullistene eller2.avdelingsstudentene er likevel å klandre for dagens problemer. Problemene har rot i manglende satsing på investeringer fra administrasjonens side.

Hvem har skylden? Det er selvfølgelig lett å utbryte at det er en skarn at man ved NHH, som skal fungere som et Mekka for tilbedere av administrasjon og ledelse, uheldigvis ikke er i stand til å innse verdien aven skikkelig satsning på nødvendig utstyr. EDB kan ikke læres ved bare å studere bøker, data-freaker blir de færreste ved å bli belært gjennom forelesningsserier. Den eneste måten å bli skikkelig kjent med en datamaskin på, er ved å sette seg ned ved maskinen og prØve og feile, for denned å lære gjennom egne erfaringer. Å bli fortrolig med en datamaskin er noe alle l.kullister burde få anledning til. DETTE KREVER FLERE PC'ER OG UTVIDET KAPASITET.

Når det oppstår problem ei ved Høyskolen av faglig eller kapasitetsmessig art, SpØr vanligvis mange studenter seg hva FU har gjort for å forhindre den uheldige utviklingen. Når det gjelder dagens problemer er det dessverre lite FU kan gjøre for å løse disse, da problemene bunner i manglende budsjettmuligheter og dermed evne til investering. Imidlertid har FU foretatt en forme ll henvendelse til kursansvarlig for innføringskurset i EDB og programmering, derproblemene er blitt "behørig diskutert". Sekundært prØver også FU å danne en opinion på skolen, blant annet gjennom innlegg som dette.

Hva gjør Institutt for informasjonsbehandling? Bortsett fra å toe sine hender og beklage situasjonen, er det nok lite også instituttet kan gjøre. Dette er handlingslammet, da det å fordele 24 Macintosher på hundredevis av studenter som alle har krevende oppgaver som skal løses på samme tid, er en fysisk umulighet uansett hvor villig man er til å løse problemene. Dog har man diskutert mulighetene for å fordele de to MAC-rommene på henholdsvis 1. kullistene og 2. avd. studentene. Det har også vært foreslått å organisere et reservasjonssystem, der man på forhånd reserverer plass på opphengte lister. Det bør imidlertid presiseres at disse forslagene ikke vil løse problemene, men at de muligens vil kunne bote litt på dem på kort sikt. Den eneste pennanente løsning vil være å gå til innkjøp av flere maskiner!

Hva gjør så administrasjonen? Tilsynelatende ingenting!!! Skinnet bedrar imidler-

UNDERSØKELSER OG PRODUKSJON/GASS Naturgass utgjør idag ca. 60 prosent av norske petroleumsreserver. Markedsføring av gass vil ha en sentral plass i norsk petroleumsvirksomhet i årene framover. Divisjon for salg av naturgass søker medarbeider innen arlieidsfeltet

Internasjonal markedsføring - markedsanalyse naturgass Arbeidsoppgavene vil bl.a. omfatte • markedaovervAklnglkul'dekontakt • utarbeiding av markedastrategier • analyse av gaasens verdl- og volumpotenslalel ulike land som grunnlag for salgsforhandlinger • studier av dlstrlbusJonasyslemer for naturgaas • prosjektarbeid knyttet Ul forretningsmuligheter . Søkere bør ha utdanning som sivil- eller sosialøkonom, gode analytiske evner og noen års erfaring. Gode språkkunnskaper er et fortrinn. Stillingen vil gi bred kontaktflate og gode utviklingsmuligheter i et ekspallderende, internasjonalt miljø. Arbeidssted: Stavanger. En del reisevirksomhet må påregnes. Lønn etter kvalifikasjoner. Selskapet ønsker en jevnere fordeling mellom kjønnene og oppfordrer kvinner til å søke. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse I til Bjørn Håmsø eller Torgeir Øydne, tlf. (04) 80 80 80. Skriftlig søknad med vitnemål og attester sendes innen 11. november 1988. Konvolutten bes merkes GASS-002/88.

o STATOIL

Postboks 300, 4001 Stavanger

' :,

. '.


K7BULLETIN

22

Torsdag 3.November 1988

DOM SOM SYNES DOM ER DOMME, DOM ER DOMME DOM! Det er ikke lenger bare et vilt og inderlig ønske - det er blitt Blodig Alvor! Studentnattkro med DUMDUM BOYS er bare fattige timer foran deg; fredag kveld går teppet opp og aulaen tar av! av Kaja Stene Norsk rock lever og lager liv. Blant de aller livligste og mest levedyktige finner vi Dumdum Boys - som viser at trøndere kan mer enn å spille fotball. Friske fraspark og aggressive innkast, det er ikke uten grunn at bandet gjennom årene har opparbeidet seg et rykte som landets beste (og mest hemningsløse) liveband. Hvem glemmer vel deres heftige konsert i Campus under Uken 88?

Sorgenfri lunsj i det grønne ... Etter flere "småplateutgivelser"kom debut-LP'en "Blodig Alvor" i vår, og Dumdum-gutta kunne motta overveldende hyllesterklæringer fra såvel kritikere som det samlede platekjøperkor,Js. Men, selv om den er en nytelsesstund i seg selv - det er på konsertene det skjer! Og altså, de har spilt seg "oppover" - denne gangen kan de oppleves i aulaen! Som dermed byr på et svært "brett og fett kulturtilbud" denne kvelden - før Prepple, Kjartan, Perci og Sola trør til er det også anledning til å oppleve Karoline Kruger. "Alive", om ikke akkurat "kicking"!

Ikke bare En Vill En ..... .

Raga Rockers Raga, laga, Braga, maga, haga, Per? Ja, det er mye gøy man kan ha med dette ordet gitt. Men det er ikke derfor jeg i denne stund sitter og prøver å konkretisere de mange inntrykkene jeg harl hadde etter de allmektige Raga Rockers' konsert i Hulen på lørdag. Nei, for her skal det dreie seg om nok en av Bulles profesjonelle konsertreportasjer - så fØlg med, fØlg med. Av den ubolde Richard Jansen Hei-hå, hei-hå, til Hulen vi vil gå. Ja, dette var tydeligvis ønsket blant mange i regnbyen på lørdag. Men for de som nynnet denne sangen på fredag ellerlørdag , var det bare så altfor sent. For her var det utsolgt hus allerede på torsdag, Hulen var smekkfull. Røykende, drikkende og spent ventende på Raga-gutta stod de der, NHHere, Universitets-rockere og vanlige dødelige. Ryktene gikk om forsinket opptreden, men da bandet entret scenen 22.30 var alle rykter glemt og all oppmerksomhet rettet mot de fem Oslo-rockerne.

Heite kara, dei i Raga På tross av gledelige nyetableringer på den norske rockescenen har Raga Rockers lenge hatt en spesiell stilling blantnorske musikk-elskere. Bandet har holdt på noen år, og den siste LP-en har bare bekreftet deres stilling

som noe av det fremste vi har å vise fram av rockeband. Det synes tydeligvis publikum i Hulen også, for her var det hæla i taket fra første stund. Sedvanlig dårlig Hulen-lyd laikkenoendemperpåstemningen ihvertfall.

Rått og godt De hoppende og dansende foran scenen, samt de mer andektig lyttende lenger bak i lokalet lot seg alle ri ve med av Raga Rockers' drivende og tildels temmelig rå lydbilde med vokalist Michael Krohns stemme som det kanskje fremste kjennetegn. Et godt og variert låtmateriale med "Forbudte følelser" som den store publikumsslageren, gjorde sitt til at bandet kunne holde koken i nesten to timer uten eteneste dødpunkt. Vi er tom for øl! Og publikum var med, her var det ingen som stod i ro før bandet slitent ruslet av scenen, tydelig fornøyd med kveldens seanse, dette på tross av humoristiske trusler om å stikke av atskillig tidligere på grunn av manglende drivstoff (les øl) til bandet. Publikum var fornøyd og Raga var fornøyd og det var Bulle også, på tross av at hørselen var tydelig svekket resten av helgen på grunn av et temmelig høyt lydnivå. Absolutt noe for et fremtidig KKU å temke på til studentnattkro. Raga er liv laga, ha-ha-ha.

HUHN

BERGEN

Hulen er en rockeklubb, organisert som en privat stiftelse og drevet av studentene i Bergen. Hulen har skjenkerett/or øl og vin; og hadde i 1987 en omsetning på ca 3,5 mill kr. Hulen søker

FORRETNINGSFØRER i deltidsstilling (ca 8 timer pr uke)

Arbeidets oppgaver: -Budsjettering og budsjettoppfølging -Tilretteleggelse av bilagsmasse for regnskapsbyrå. Ansvar for beregning av offentlige avgifter mv. -Kontakt m/ bank/revisor/regnskapsbyrå -Generell økonomisk rådgivning for s~yret

Stillingen er svært fleksibel både mht. ::trbeidstic1 og innhold, og passer godt for en siviløkonom-student. Stillingen tiltredes 1.1.1989. Søkere som kan ha stillingen i 2 år vil bli foretrukket. Søknad med vedlegg sendes innen 12111 1988 til

Hulen v/ Styreformann Postboks 4 5014 UNIVERSITETET· BERGEN


:--

K7BULLETIN Torsdag 3.November 1988

Hvor ble du av '?

Jeg i\.pnet mitt vindu for i\. slippe deg inn! _ at du kunne være bare min~ men etter det uendelige sekund den blomstrende stund-, kun et si\.peboblesekund. 'Paco'

Er den skitten ser den skitten ut funderer du pi\. i storbyen New York virker den bare skitten funderer du pi\. i storbyen New York du slutter ikke i\. puste for det noen kommer forbi som egentlig er jævli men virker strøken. er han det. ja. visst like strøken som han egentlig er jævlig. er han det. ja funderer du pi\. i storbyen New York la fingeren gli langs din ikke-mo setanke det der er ingen tanke det er sot om_du fjerner en masse dritt fra noen blir han mindre jævlig. nei. bare enda mer strøken du slutter ikke puste for det Frank o'Hara

23


.,. if e

Mange hevder Bulle er blitt en utspekulert skandaleavis. Er denne dommen ?

I ly av religionsdebatten som raser i avisens spalter. I ly av disse dagers datainnleveringer, for de av oss som ennå har mange år igjen på NHH. Ja, det er 1. kullistene vi har i tankene. For disse presenterer vi en litt anderledes bønn. En som kan nytes, eller hates. Men som bør messes for de av oss som lever vårt liv foran skjermen. Amen

Informasjonssamfunnets morgenbønn Margrete Ja - vi vil ha mer (red.anm .... mer hva da ?)

Jørgen Rostrup Nei, men det virker som om enkelte journalister ønsker den vinklinga

Einar Feiring Jeg vet ikke engang hva du sikter til.

Knut Dyrstad På ingen måte. Det må litt skandaler til. Personlig synes jeg dere kunne henge ut.. .. (red.anm innlegg(;t er noe forkortet.)

Fader vår Du som er i datamaskinen helliget vorde ditt operativsystem Komme ditt flerbrukersystem Skje din vilje som på skjermen, så også i printeren Led oss ikke inn i systemfeil, men fri oss fra de mørke skjermer Gi oss i dag vår daglige utskrift og tilgi oss våre tastefeil, selv om vi ikke tilgir noen for programfeil Thi ditt er systemet og makten over personalet i all evighet. Enter

MISSING

Uskikkelige studenter Som mangeårig foreleser ved NHH har jeg merket meg en beklagelig utvikling blant institusjonens studenter. Det er den evige fnistrin gen som forgår under forelesningene. Særlig ille er det på torsdagene. Da er det en evig rasling i papir i denne studentavisen og mer eller mindre undertrykte fnis når en kjenner seg sel v igjen på bildet. Og tro bare ikke at det er bare er mine forelesninger

det gjelder. Nei, tvert i mot Jeg har tatt opp dette problemet med flere av mine kollegaer, og de har opplevd den samme beklagelige utviklingen. Man skulle tro at relativt voksne folk, som studentene her liker å tro at de er, skulle kunne være mer oppmerksom i en undervisningssituasjon. Ikke å undres over at nivået går ned, selv på 2. avdeling. Selv har jeg ikke noen tro på at karakterer vil avhjelpe dette.

gaer, og har kommet frem til at det bør vedtas noen enkle regler for høvisk fremferd under forelesninger. Ingen aviser, og særlig ikke Bulle i auditoriene. Utvisning for tre semestre for de som lage lyder til sjenanse for andre tre ganger. Og det er vår mening, ærede leser, at disse reglene også bør gjelde for lesesalene. Da vil nok nivået atter stige mot gamle høyder!

Vi har som sagt drøftet dette i lunsjpausene, jeg og mine kolle-

Skriv til og i Bulle! B Guri Bergo Nei - jeg vil ha flere og mer s·okkerende bilder !

I N

Dødslinja må overholdes. Stoff som skal inn i torsdagsutgaven må være sentralredaksjonen ihende senest TIRSDAG kl.I2.00! Absolutt alle innlegg fr underutvalg, interessegrupper, kor og andre subkulturer på NHH skal leveres på diskett! McKinnon kan levere håndskrevet


K7 Bulletin nr 10 - høsten 1988