Page 1

Nr. 7

"Årgang 24

Torsdag 13. oktober 1988

5

NHH har fått gave. Og ikke hvilkensomhelst gave, nei. En ekte Steinway som det koster for mye å bruke! Tjo og hei!

6

Ny interessegruppe på NHH. East-West Group skal ta for seg problemstillinger i forholdet mellom østblokken og vesten og satser på å bli et av landets ledende kompetansesentre på området Cl).

7

Fagutvalget avklarer lesesalsreglementet. Til glede for alle terroriserte.

lO

Norges Handelshøyskoles Studentforening

Kr. 3,-

Dirmus digger seg selv og presenterer sitt jubileum på en hel side. De er faen meg ikke beskjedne! o

Uka i ÅS, norges nest 1 "1 eldste studenteruke går i disse dager av stabelen. Bulle var tilstede på premierehelgen og forteller hvordan man lager uke blant fjøs og gj ødslede jorder.

En uskyldig høstballdeltager måtte pent skifte bordplass da bordamens offiserskjæreste absolutt måtte sitte ved siden av henne og holde henne i hånden. Frekt! "

14

Merkurslår.tilb~emedhele

21

Stud~ntnat~o

1 og 1/2 side stoff!

til helgen med mgen nngere enn Dream Syndicate. Bulle bringer forhåndsomtale.

"

Arets Høstball ble et fylleslag av de sjeldne. tom for fluider når det stormer som Tilstanden til den jevne festdeltager var verst? Bokskap, underutvalgskontorer på et nivå med en neandertaler på rituelt og andre gjemmesteder ble tatt i bru k stammeblot. Mangelen på barsalg i som lagerplass for tørste studenter. Men Klubben hadde kun den effekt at folk gøy var det. Les mer om de skandaløse brakte med seg enorme mengder opptredene på midtsidene! drikkevarer, for hvem har vellyst til å gå

OptilDal- I( ompromissløs jubileulD kapitalist Bulle bringer et fyldig intervju med en Optimum feiret seg selv og vi med. 5 år er ex student. Intervjuet bekrefter at da ingen alder, ihvertfall ikke for et studentenes visjoner og idealistiske blandakor. Etter måneders skrik og svette kongs t a nker skrumper inn til markedsinteresser når de trer inn i kunne de grønnkledde presentere et show hvitskj orta. Det er bare å innse at vi går som avdekket nakne legger og russisk en usikker fremtid i møte når vi byr oss lynne. Det ser ivhertfall ikke ut som om koret har tenkt å legge seg ned for å dø frem på økonomenes kjøttmarked. Les mere om kapitalistens forhold til penger med det første. og kjærlighet på side 4. Mer om fredagens seanse på side 9.


K7BULLETIN

2

Torsdag 13.0ktober 1988

Om å peke nese til Politi, Skjenkerettsnemd og Kristelig Folkeparti

D lakk~r

·FEEL FREE!

et og lir mot valgtider i S tudentforeningen. Sjelden hal;.. det vært så lite lobbyvirksomhet i studentenes lune lokaler. Et av de tunge utvalg som skal rekruttere sine gallionsfigurer er Uken90. Ingen liten tradisjon å videreføre for fremadstormende siviløkonomstudenter. Imidlertid er det ikke bare de store underutvalg i NHHS som har problemer med rekrutteringen. De siste semestre har det vært glissent på valglistene for noen og enhver.

Bulle har ofte dette semester påpekt et sviktende engasjement totalt sett. Dette har selvsagt vært på sin plass, uten at det dermed har hatt noen positi v virkning m .h.t økt aktivi tet. Kanskje vi skulle spØrre oss selv hvorfor stadig færre studenter ønsker å vie sine studenterdager til foreningsarbeid. Da Uken kom på banen igjen i 1980 begynte en vekst i foreningens aktivitetsnivå som bare tok mere og mere av. Fra 85 og frem til i dag har vi bare konsolidert gamle ideer. Har vi vokst over hodet på oss selv? Har prestasjonsangsten overfor våre forgjengere blitt for sterk? Er det sant at alt var så mye bedre før, og er vi mindre flinke til få sving på sakene enn de gamle ørner? Har utviklingen i arbeismarkedet tvunget oss ned i bøkene, i den tro at vi blir mere egnet i vårt fremtidige yrke om snittkarakteren øker en smule?

Ja, vi har vokst over hodet på oss selv!

Stadig får vi høre hvor viktig deter å få kontinuitet i arbeidet. Det har medført fullstendig låsing i gamle tankebaner. Vi blendes av vitebøkerog "tradisjoner". Selvfølgelig vil den spontane gleden i studenterarbeid forsvinne på den måten. Foreningen blir ikke en fritidsakti vitet men en jobb vi føler oss forpliktet til å gjøre. Da er hele vitsen borte! Studentforeningen er til for utenomfagelig adspredelse og løyer. Jr"'disj on~r s.~~1 ikh~ pleies for deres egen del. Avvikling er vel så viktig som nyskaping. Det som har vært tradisjon i NHHS og også i fremtiden bør være det er sprudlende og hektisk aktivitet.

p restasjonsangsten har blitt for sterk!

Vi tror at dersom vårt arrangement skal bli suksess må vi minst overgå våre forgjengere. Dette er feil. Vårt arrangement blir suksess dersom vi gjør det på vår måte og bruker våre egne ideer. Den platteste vits kan få folk til å le seg krøllete dersom den blir fortalt med innlevelse og engasjement. Har vi det moro, morer vi andre. Bruker vi våre krefter på å lage istand noe vi tror på og har lyst til å jobbe med, vil alle deltagere bli fornøyd. Da forvandles det forlegne uttrykket i an siktet til et bredt og naturlig Colgate-glis. Ingenting var bedre før og det er ingen grunn til å tro at vi skulle være mindre skikket til å drive en sprudlende Studentforening enn våre forgjengere! Hemmeligheten er at de som struttet av energi for noen år siden og som stadig vender tilbake for å fortelle om de gode gamle dager, satte i gang en masse aktiviteter de hadde lyst til å jobbe med. De hadde ingen betenkligheter med å jobbe 15 timer i døgnet fordi arbeidet dreide seg om å sette sine egne ideer ut i livet. De hadde det forbanna gøy og målte ikke sine egne prestasjoner i forhold til forgjengernes. Hemmeligheten ligger i at de benyttet den populære feile- og feilemetoden. Studentforeningen har plass for alle som ønsker å gjøre et eller annet. Samme hva; bare du gjør det med liv og lyst! Alle bør være klar over det faktum at deltagelse og sosial aktivitet i foreningen er mye verdt. Det hjelper lite med et glitrende vitnemål dersom du har levd de 4 beste årene av ditt liv i åndelig vakuum på en lesesal. Kommunikasjonsevne og sosial radar er kvaliteter du vanskelig kan utvikle i Auditorium Max. og ellers på Merino.

Flatfylla på NHH i helgen er et solid vidnesbyrd om den totale mangel på respekt for det politiske budskapet fra de kommunale nemder og utvalg som steller med alkohol her i Hansa~byen. Det hemningsløse konsumet av berusende fluidium øyenvitneSkildringene beretter om fra Høstballet er sivil ulydighet, kan sikkert påtales etter "oppviglerparagrafen" og er en fallitt for brudeprisen KrF betalte i ekteskapet med Arbeiderpartiet i Bergen. Vi lar oss ikke pille på nesen. Om nødvendig lar vi det skli ut i det patetiske, med "ungdommens" posefyll som bittert forbilde.

Av Hugo Lauritz Alkohol-skjenkingen skal med alle midler reduseres i denne byen. Tak på antall bevillinger er forlengst annonsert. Men som alltid er det en temmelig fislete holdning når man ikke tar kraftigere i enn at de store og viktige næringsinteresser ikke virkelig blir berørt. Skinnhelligheten drukner lett i doven pils. Som plaster på en sår sjel, fikk KrF i Bergen bystyre gjennomslag for' en restriktiv alkohol-politikk etter at de solgte sjela si ti I Arbeiderpartiet. Tospannet med maktbegjæret i full

Avhold,ja! Bak anmeldelsen av NHHS (ved vår formann) for ulovlig alkoholskjenking synger avholdsbevegelse, kommunale skjenkretts- og edruskapsnemder Så skjønt en klagesang. En alkoholpolitikk som tar utgangspunkt i at misbruk av alkohol reduseres ved tilgangen har et hav av forskning og empiri å støtte. seg til. Et tankemessig utgangspunkt som dette skal ikke denne avis rokke det minste ved. Ei heller skal det faktum at alkoholisme er en svært alvorlig og utbredt folkesykdom og et formidabelt sosialt problem gjemmes bort og vekk fra vår egen lille "tørrlagte" verden. Men bomskudd blir det likevel, mine svirebrødre! Dekadense, akkja ..• Sjokkerte øyenvitner rapporterte fra helgens evenement om studenter som i sin fineste stas hev absolutt all dannelse (nei, ikke den klassiske!) og sans for estetisk fremferd (nei, ikke den etiske dette handler ikke om moral! ) overbord. Og her stigerresultatene av trangsynet frem. Drikke, det skal man, uansett om ølkranene er stengteIlerei. En ungdomstid med øl og vin i plastposer og flasker med dunklere konsistens på

innerlomma har satt sine spor. Det heslige med voksen posefyll er egentlig ikke at beruselsen er målet, slikt sett er intet nytt. Det uvakre, ekle og frastøtende er at den sosiale omgang tvinges inn i et mønster der "medbrakt" blir en vane med det resultat at fylla blir mer monumental og altomfattende enn noengang tidligere. Posene skal tømmes, og dermed er konsumet gitt på forhånd istedet for å reguleres i den sosiale prosess "en kveld i Klubben" nå engang er. Kulturløse Slik driver det vemmelige politiske Bergens-ekteskapet mellom Ap og KrF hærverk med den sørgelig lille rest av den delen av kulturen vår som omhandler sosial, frisinnet omgang. Et påtvunget og unaturlig forhold til alkohol som en forbudt vare, klirrende skjult kolonialvareposer fra nærbut· kan man umulig ønske seg! Det estetiske lider skibbrudd, og skyllet i land finnes kun tømmermennene når stormen stilner... Politikerne burde nok vært tilstede på Høstballet. En åstedsbefaring hadde sjokkert. Men siden Politiet nå har fått klare signaler om ikke å legge denne anmeldelsen nederst i skuffen, må vi nok bare belage oss på at det vulgære skal velte inn over oss. Skjønnheten har magre kår. Heksejakt er gøy.

ÅRETS FØRSTEKULL

~

EN SAMLING PARASITTER? 2 - to - utkommanderte møter opp etter høstballmiddagen. KKU må derfor leie inn "frivillige" mot betaling. Skulking og unnasluntring - typiske barnehagelæreruttrykk. Men de passer nå nifst bra på nifst mange av førstekullistene! Hvordan tror de egentlig at Klubben og Foreningen drives? Av Kaja Stene

Arbeidsbelastningen i et hvilket som helst verv er ikke værre enn at hvem som helst er i stand til å besitte det. Spesielt ikke dersom du engasjerer deg på et område du er nygjerrig på og ikke lar deg trollbinde av dine forgjengeres bravader. Kast deg uti det... .. " Feel free", som ei lita jente ville ha sagt det!

blomst har fått Venstre som tredje hjul på vogna. Sammen er de i det minste utrolige!

"Utkommandering" høres kanskje hardt og brutalt ut. Virkeligheten er ganske mye

snillere, særlig hvis man blir satt til å steke vafler til TV -tittende medstudenter. Selvsagt er det litt mer kjipt å skulle få vekk restene av lange og harde vorspieldrinker.. Men ettersom de "skyldige" ved slike hendelser absolutt ikke er i stand til å feie for egen dør, må noen gjøre det for dem. Vanskeligere eller verre er det ikke. De absolutt fleste går her i minst flre år. I løpet av disse årene har man anledning til å bruke Klubben og deromliggende herligheter til et billig og bra feststed. At det er billig skyldes foren stor del nettopp bruken av tilnærmet gratis arbeidskraft. Typiske økonomibetrakninger tilsier at man spytter inn litt ekstra i oppstartingsfasen (dvs. på l .kull), for siden å kunne leve fett av rentene. Gjør din plikt, krev din

rett! Siv.øk.studentene går her i fire år, og kan derfor regne med oppimot fire utkommanderinger , språkstudentene får tilsvarende en utkommandering. Det kan da ikke være så umulig å skjønne? Og heller ikke så umulig å leve opp til? Men det er det tydeligvis. Tilogmed noe så enkelt som å gi beskjed til Klubbutvalget ser ut til å være en for stor oppgave for "kremen av norsk ungdom". Skjerp dere, jævla snyltere! Tro nå ikke vi stanser vårt moralskefelttog med dette. Hvis det ikke skjer en rask og oppmuntrende endring snart, så bringer Bulle navn og kullbilde av de skyldige. Og her blir det ikke snakk om svartsladding!

K7BULLETIN I redaksjonen: Espen Brynsrud Rune Dybesland Svein·Th ore Gran 1"·!lrgrim Haga Reidar Hagtvedt Monica Hvid s .,

Utgitt av Norges Handelshøyskoles Studentforening Richard Jansen Hugo Lauritz Jenssen Nin a Kleiv Anita Mellem Anders Ness Ivar Otterlei

Geir Severin sen Kaja Stene Morten Stige Tone Strøm Morten L. Størksen • In arr Ågotnes

Layout: Grafisk Senter NHHS: Heming G ufjord Rune ~arlsen

Adresse: Helleveien 30, 5035 Bergen-Sandviken Tlf: (05) 25 80 07 959208 Telefax: 15 21 84

Ba nkkonto 3624.07.04557

ANNONSEPRISER: Helside kr.6000,· Halvside kr.3000,· Kvartside kr. 1.800,Spaltemm kr.4,00,·

Avisen er trykket hos Dagen Trykkeri AlS


K7BULLETIN

3

Torsdag 13.oktober1988

DE GAMLE ER ELDST - I Studenterlivets glade dager og netter kan være harde for alle som er over den første ungdom. Så også for tidligere KKU-leder og hjemvendt Optimumpensjonist Martin Schanke (22). Korfesten på Fløien ble en livlig greie, og Martin fikk etterhvert behov for å ta en aldri så liten lur. Den varte og den rakk, og plutselig var det helt mørkt og ensomt der oppe på Fløirestauranten ... Og ikke minst; alt var veldig lukket og låst!

UKENS BRIDGEN0TT

Martin måtte derfor, med skjelvende hender etter kveldens fornøyelser, bryte seg ut av lokalene. Etterpå var det bare å ta fatt på den ensomme nattevandring nedover Fløisvingene. Men, siden 97 Schanke fortiden er idetmilitære, kan han kanskje få utflukten godskrevet som utmarsj? Som et utenlandsk mannskor ville sagt det; "Let my People Go-Go"!

Hørt rundt Bulle-bollene onsdag kveld etter at vår nyklippede sjefsredaktør fosyner seg med enda mer hvetebakst med eggekrem "ja akkurat. det er sånn jeg vil ha det; kort/oran og fyldig bak"

Å- SKULLE JEG VÆRT MED NÅ? Som behørig nevnt i utallige sammenhenger - det var korsang i helga! Publikum gledet seg, men det spørs vel om ikke de opptredende gledet seg enda mer. Og da spesielt nykomlingene de som fortsatt har nokså rene uniformer og få, som regel også upassende, buttons på jakka. En av dem som hadde sett fram til kvelden med store øyne var Sangrist Hege Norheim. Men showet tok sin tid, det var ikke rart lampefeberen steg. Og da må man jo som kjen t s~dig oftere "i gården". Greitt nok, det meste av konserten greier seg selv. Dessverre feilberegnet damen tiden litt, og da Sangria til slutt skulle opptre - måtte også de greie seg selv. Mens Hege satt trygt bevart på do. Tør vi gjette på skje nn epreke nen fra medsangristene etterpå; var det bare enkelt og greitt "piss off'?

MERKUR ?

Råjel Streit Fløsch!

Samme Hege har også sittå gjøre innen styret. Det er foreningsmøte i kveld, med påfølgende temadel- i kveld skal det handle om EF. ForAoppildne og motivere publikum til å møte opp, sender Merkur sin eksternansvarlige på informasjonsrunde. Det liver alltid opp med litt besøk under forelesni ngene, og kanskje ' spesielt representanter fra to av interessegruppene hoppet litt ekstra på stolene. Hege fortalte nemlig med dyp innlevelse om Konservati v Gruppering som sto som medansvarlig for nevnte temadel. Så der fikk dere den nå vet

Styret slo til med en godbit aven leder i forri ge BuIJe. Ett eller annet O l f! en engelsk dame som skulle på WC i en tysk fjellandsby skulle formi dle et engasjerende budskap til Foreningens medlemmer. Som leseIllc n:erket seg var lederen bå~e slett og k~rt. Men rett skal være rett, tenk te vI. Og spanderte en helSide. Ved hjelp aven halvsides annon se og samtidig blåse opp Merkur-logoen 300-400 prosent, greide ml oredaktøren å fylle siden - med et nødskrik. Det har senere kommet oss for øret at del var øko-ansvarlig i Merkur som skrev den knappe lederen. J etterti d har vi skjønt at hensikten med dette selvsagt var å spare såvel spalteplass som penger, og at en hel side til Merkur altså var unødvendi g. y i beklager at vi tok poenget litt sent. Samtidig skjønner vi også mer av bakgrunnen for styrets forslag om færre styremøter - de ønsk er selvsagt bedre tid til å selle seg inn i H.C.Andersens samlede verker!

G0YPÅSJ0EN Norway Line har kommet med et uimotståelig tilbud til oss "kjære NHHstudenter" - vi kan nå reise på shoppingtur til Newcastle, utenå måtte betale mer enn pensjonistene! Ikke nok med hvor billig turen dermed blir, vi fristes også med et skip lastet med med godt humør. Fantasien vår strekker ikke til når vi skal prØve å

utmale de festlige opplevelsene som venter de handlelystne pensjonist. studentene; men vi kan vel håpe på bingo og spørreleker med Ivar Ru ste som paneldeltaker. Og lignende underholdning i hyggelig lag. Men, det er jo ikke alle som har tenkt å ka5te bort dagene ombord med å m~le måkene· kapteinens møterom stilles derfonil fri disp for studier av alle slag!

.5 e 1./.( PÅ Oi"N fl (,OIlOc

()1'I~eN .sOM I/~ir;f... fl{ f;uS - d tCr V~ ~~~,,~r tivoc..n'tN j) e"t"

J EC,

Sle-a.:

1tt..t...TI

-- 0(,.

o

"Bu S.s~Ne-

e~

"olU l tv~er, UCKcSo\N

l

Mv'" JVhe.~!( : Ht'\""' ··· 1

~ ~ t>''''I1(f S~~

e~

-

-

~ ~>

l!

"'EN Jt"(.. rOIlT"reTTe-ll. ' ~'IJH~jE V I SKA<... ~l\I\e VI:: I ,o er D... ~ VIJO flATE ("/l"T

IHEPeiFoL SlITt:

~ If6-LO~

.. v- AM Le ve,.,"', So Nt:f>I\/...

~"Te: NI!..", e f.tf R.. : t> fr J () /If\ g (,t::-wrt.ic,. ~ Il. S'ILIv. . '_ Ou- ut?1tMC'"o ;=.. . I.. (..~

LØa. I)\c,.

6vHeN,

CfT\e-tt

! _'.

o

to

o

l

i...

I <rAtt TtV pA ~N\l\J\t MO(..O~'(..\S"S li MeTer p~

OIT AI/IA.LeR,

Æ

O/

06- oe:-It FOp.,~(..,-etZ. Kv~ o {VI.. SI'" A~~~ "RA-r e-R. KON'lMe"'1 HjeM ~

~.)M ~

p~

\/1

v4' - -.

I


4

,K7BULLETIN

Torsdag 13.0ktober 1988

- Stud.NHH ute av sandkassa

Om de fleste som begynner på NHH ikke har klart for seg hvorfor, kan Bjørn Zachrisson henvise til en traumatisk opplevelse som ga støtet til ønske om Siviløkonomutdannelse. "Jeg og en kompis skulle selge 10.000 Commodore maskiner til det Jugoslaviske skoleverket. Imidlertid gikk det ikke særlig bra. Det nærmeste vi kom kontanter var moped-deler. Mot 10.000 datamaskiner skulle vi fil ca. 5.000 mopeder. Etter dette ikke spesielt suksessfulle handelsfremstøt mot østblokken fant Bjørn ut at det var på tide å skaffe seg litt merkantil ballast. En regntung høstdag i '85 saU derfor Zachrisson fanget i garnet på immatrikuleringen med en bærbar PC på fanget. Av Anders Næss

-

I

?

Bjørn 7AJchrisson ljener lill over r jennomsnillslø1nenfor en nytUUlI"",el siv.øk. Foreløpig kan han bare klappe på Mercedesene menfor Kapitals kontorer.

Det var helt tilfeldig at Bjørn begynte i KapiLal. Eller <1 ha gjennomføn l. avdeling p<1 et fu ellerfulgt av MIB, SLanet han Sill eget eiendomsselskap. " Men jeg ble deprimert av å drive for meg selv og reiste til Australia. 1 et lyst øyeblikk søkte jeg jobb i Kapital ogfikk tilslag." Hvordan følesdet å være en av Trygve Hegnars disipler? -"Det er stort, han er utrolig inspirerende. Noen vil kalle han smågal og småkonge, men han er en kjekk kar .... Arbeidsnarkoman! " Da Bulle prøvde å antyde rykter om at Hegnarer som en klam hånd rundt sine undersåller og sensurer eller eget forgodtbefinnende skyter Bjørn inn: -"Nei,bareubetydelig vås blir sensurert bort. Jeg er stort sett enig i sensuren, samtidig som det er minimalt av det."

Det Åndelige Nfu kommer Kapital's første diklSide? -"...Kommer aldriJorresten har vi noe som heter Kapital Trend, der kjører vi inn litterær rosemaling, svulstig med dekad-

ente adjektiver. 1stillingsdelen er bladet ør de go(it kval ". den gule delen dikt i novelleform." Bulle er/ikke de~ minste overrasHvordan er åndslivet blant Kapi- )cet ovenat HegT\hr har dyktige og talister? _" Vakkert, kunst- /kvalifiserte da~er rundt seg, vi markedet går i dass. Ut går / formoder imidlertid at de. t ikke er Samantha Fox og inn kommer de samme kvalitetskriteriene som Munch og Henrik Sørensen.'1 gjelder for jentene. Da et knippe Bulle fikk herved bekreftet sin redaksjonsmedfemmer besøkte antagelse om at Bjørns ofte NHH under uken, oppfattet noen høytsvevende poetiske betraktninav de tilstedeværene jentene i ger har s krump et inn til Fuken Kapitalistene som rølpete markedsinteresser. .. .Jeg tenkte mannegriser. Kommentar! - "Det kanskje mer p<1 ånslivet i restemmer nok! Rent bortsettfra at daksjonen . "Åndslivet i rede fleste er gift." En av de daksjonen .. åja, vel,nei hererdet kvinnlige medlemmene av Bullefortsatt Samantha F ox." redaksjonen nikker bekreftende på hodet og legger kjapt til at det Idealismen nellopp er gifte mannfolk som er mannegriser. Det hevdes at du var usvikelig tillhenger av 20 timers uke da du Yrkesskader ennå var student og ubesudlet. Som Bulle tidligere har vært inne Følger du dine idealistiske på er prostitusjon en av de alretningslinjer? - "Jeg argumenvorligste sykdommer blant jourterte for 20 timers uke på noen nalister. Zachrisson velger å bestreite konsulent og revisjonsjobtegne det som en uskyldig yrkber. Denenestelille haken veddet esskade. Det finnes også et utall var at jeg ikke fikk jobben. Etterhvert måtte jeg gå på akkord andre yrkesskader, og han legger til at" dødslinjeangsten er mye med idealismen. Den enestejobverre enn jeg trodde samtidig som ben med 20 timers uke var som høyt alkoholkonsum hører med til barnehagetante på Haslum." diskusjoner og fester." Det har EllerdetB ulleerfarerhar vel idealisme aldri vært noe hemsko i også blitt en vane å oppsøke "helserådet etter utenlandsreKapitalredaksjonen. iser" . (red.anm ..... rolig nå Bjørn.)

Kvinnefri redaksjon

Samantha er kultur!

Ved å bla opp på tredje siste side i Kapital oppdager man en slående homogenitet i redaksjonsstaben. Er det bevisst at ingen kvinner er representert i redaksjonen? Nfu BjØrn får presentert dette spørsmålet blir han lattermild. "Nei, det er ikke bevisst. dessuten er det mange damer representert på jobben og som alle andre i

Penger og Kjærlighet Blir du feit av å jobbe i Kapital? " Fysisk eller økonomisk?" . De som har bivånet Herr Zachrissons anatomi vil vanskelig kunne forestille seg det første. Lønnsmessig ligger han litt over gjennomsnittet, med gode avansementsmu. ligheter dersom han legger seg i selen. Bjørn forteller at hans største

( problem er: -"jeg er veldig glad i f tål. Jeg må slitefor å skjønne at I~enger ikkeLbetyr noe. Den mest effektive maten å kurere dette på er å klistre opp penger rundt om i leiligheten for å fo rstå at de er ubetydlige papirlapper." Bjørn forbruk er vel som for andre nyutdannede siv.øk'er relativt høy tog

han innrømmeratdeter "de betalte lunsjene som holder meg i live ". Kjærlighetslivet har vært svingen de for Kapitalisten, men blomstrer nå som aldri før. "Jeg mefj'l!. at kjærlighet var det eneste ~ var verd å levefor. Det var/!kjeg fikk en kjæreste" , forteller Bjørn Zachrisson.

Julehilsen "Ønsker de livsglade medstudenter en lykkelig jul.


.' K7BULLETIN

5

Torsdag-l3,o'ktober"1988

For de som ikke vet det, er vi i besittelse av et møbel kun få er forundt å drømme om. Desverre får ingen se det i sine rette omgivelser. Tvert imot er det blitt plassert i et lokale man minst av alt forbinder med kultur og kunstnerisk-kreativitet, nemlig Auditorium Maximum. Her sover den store blanke og verdifulle gjenstanden sin skjønnhetssøvn, og stØvdottene som legger seg på lokket ergrer fler enn vaskepersonalet. Av Anders Næss

I forbindelse med åpning av Høyskolens nye lokaliteter på Merino, gikk stiftelsene sammen om å skjenke NHH en gave. Stiftelsene omfatter Center of International Business, Administrativt Forskningsfond, Senter for Anvendt Forskning og Norges Handelshøyskoles Kursvirksomhet. Disse fri ske udd var ikke snauere enn at de nuste sparegrisene sine og kjøpte et vidunderlig, svart og glansfullt møbel man kan spille på. Det hevdes i de kretser som har greie på sliktat deter en ekte Steinway. Mon tro hva det koster? Kanskje noe sånt som en to-tre pianoer; et tromm esett og et par gitarforsterkere?

Stuet vekk Etkraftigskfu-igledenforNHH's mange kultur/musikk -engasjerte sjeler var at administrasjonen henviste in s trumentet til permanent forvaring i Auditorium Maximum. Om Aulaen aldri har vært noe Royal Albert Hall, faller

av, så man selvsagt en glim rende anledning til åfå Steinway'en fre m i lyset. Fal kenbergs tyske venner, Coll eg ium Mu s ica le Instrumentale, skulle fylle Au laen med sugende rytmer og kaskader av sang. De t gjo rde de! Økonomi ske be trakt ninger resulte rte imidlert id ) a l Steinway'en aldri ble vekket fra sin skjønnhetssøvn i Auditorium Max. Det var fakti sk billi gere å leie inn et instrument fremfor å benytte det vakre NHH-m øbelet.

Aud.Max fullstendig igjennom som konsertlokale. Det er jo så sterilt at selv en av operasjonsstuene på Haukeland blir å betrakte som ei heilnorsk peisestue fra Nord-0sterdal til sammenligning. Det er vel også trolig at vrimleområdets noe begrensede takhøyde ikke vil tiltrekke de største operastjerner (selv Olga Marie Michalsen ville krøllet seg i krampelatter), selvom det kanskje lå en slik tanke bak. Det ville jo vært passende for en institusjon som NHH.

Få det opp!

Kostbart i bruk De t all er meste av tiden møblementet har vært her på bruket har det sovet sin skjønnhetssøvn i Auditorium Max. I forbindelse med åpningen av de nye Merinolokalitetene og ved et par andre anledninger har det imidlertid blitt benyttet til å spille på. Dessuten har noen rare rødøyede menn med sløyfer og stråhatter klasket med sine fettfulle fingre på det. En gang har årvåkne studenter kunnet bivåne Flygelet i Aulaen. Det var under immatrikuleringen. Den lille haken ved å frakte møblementet

Når vi løfter på skjørtet kommer herlighetenjrem. opp hit hvor det hører hjemme og ned igjen etter bruk, samt stemming er at det koster litt penger. Ca. 5000 kroner må man punge ut med.

Foto: Otter/ei

Falken berg leier. Da man i forrige uke trengte et tangentinstrument av noe edlere kvalitet enn det musikkmiljøet i Studentforeningen er i besittelse

Etter det Bulle erfarer er det ikke noe problem å lagre Flygekl permanent i Aulaen. De l man m~ hacr en liten "garasje" og kont roll med luftfuk tigheten. Når ikke Uken benytter scenen kan del glinsende møbe l fås ill lille krypinn der. Ved å bygge en litt kr<Jlli g kasse på scenens høyre nøy, (kr garderobeskapene til Revyen n~ befinner seg, kan man lagre Fly ge le t s ikkert både mOI te m para turveks li nger og ubehøv lede student -m usi kerc . Studi eadm in istra sjo nen ka fl opplyse at også de syntes dene cr en god ide. Kurt Pettersen har tenkt tanken om mulig plassering av Flygelet sammen med s lolc n \'~ og scenemodulene. Dette må hli nfu- vi ffu- råd til å skifte lil nye stoler, opplyser Kurt. Da kan vi kjøpe stoler som "stabler" bedre og således få plass til både dem og Steiway'en i cn og S<Ullme hås. Når kommer dette til å skje vil kanskje noen spørre seg. Samtidig som nybygget stfu klart?

~~---------------------------------------------------------------------------

Tradisjonene lever

SKALLDYRAFTEN Tradisjonen tro arrangerer Nordbom skalldyraften i oktober. NHHs eneste gjenlevende landsdelsforening opplever økende oppslutning. Og som alltid sto stemningen i taket. Av Geir B. Severinsen Nordbom, foren ingen for alle nordlendingene ved NHH, holder tradisjonene ved like. Sist uke - gikk høstens skalIdyraften av stabelen. I Tore Hunds fotspor skred de vel femti oppmøtte med dødsforakt til verket, og både rekene og Mack-ølet forsvant i fusom i fjor. Etterhvert som skal lhaugene vokste og Mack-kassene ble tomme, steg humøret til uante høyder. Eldrekullister delte broderlig tidligere opplevelser med Reker er godt - til Mack! småkullistene. Ta aldri med fisk til Nord-Norge, bare spør Truls. grunnetmanglende interesse. Men Sammenkomsten gikk etterhvert i samtidig opplever Nordbom dybden, nærmere bestemt ned i økende interesse. Oppmøtet på Katakombene. Og så gikk en hjem foreningens arrangementer med flagget til topps! nærmer seg med stormskritt de

Økende interesse Alle de andre landsdelsforeningene på NHH har gitt opp

gamle høyder fra 70-tallet. Fra informert hold blir særlig den nærmest eksplosjonsartede økningen av kvinneandelen

Foto: Geir B. Severinsen trukket frem som en positiv trend. Og neste helg avholdes høstsemesterets kongress på Kramboden, og ledelsen venter storinnrykk. Vi gleder oss ...

PS Vestfold er ikke en 80 sone på E 18!

Flinke gutter og jenter... jada. Det er komm et kl age fra Vaktmesterne på Merino. De har et svare strev med å komme seg frem til døren for å låse opp om morgenen. Detteerde snille og flinke l.kulli stenes skyld. Om det var mange mennesker som lå i kø for å skaffe seg billett til sommerens Bru ce Springsteen konsert er det bare småtteri å regne i forhold til alle de l.kullister som ligger stablet i sovepose foran inngangsdøren til vårt slott nede i Breiviken. Klokken 0500 her en morgen var halve kullet på plass for å sikre seg en Macintosh. Det er klart ungene må levere hjemmeleksen sin til tiden . Imidlertid går hjemmeleksene helt til hode på dem. Det er umulig for andre studenter å få seg 5 minutter med Mac'en. Bulle har regnet ut at en gjennomsnittelig l.kullist bruker 40 timer effektiv arbeidstid på den 1. innleveringsoppgaven i EDB-metodekurset. Der sitter de og illustrerer sine flotte regnestykker med rØde: epler og fine bårder tillyseslukkeren jager dem ut i nattemørket. Kjære dere, om dere synes det er

viktig å haetgodt for hold ti llærer'n så vil dere komme til åbrukc minst 8 år på studiet hvis dere fo rtsetter i den stilen. Det er ikke sikkert revisorfirmaene gir dere kreditt for bårdene og de rød eplene allikevel. En OOIm fra Lise Berntsen "Savt no mnrt/"


K7BULLETIN

6

Torsdag 13.0ktober 1988

-

erestrojka

"East-West Group" er en ny .mteressegruppe som retter blIkket . mot vår store nabo i øst. Det nye tilskuddet til floraen av fritidsmuligheter på NHH akter å legge seg på et faglig hØyt nivå. -Vi vil bli et kompetansesenter innen 0st-statsfag i Norge, sier leder for nykomlingen, Thorbj ørn Bjorvatn. Han etterlyser flere jenter som kan gå Gorbie's økonomi nær mere etter i sømmene. (

Av Svein-Thore Gran East-West Group ble formelt startet i september i år. Thorbjørn Bjorvatn forteller at den nye interessegruppen teller 13 medlemmer. Han oppfordrer alle Øst-Europa interesserte medlemmer NHH-GORBIE:Den nystartede East-West Group med Torbjørn Bjorvatn i spissen vil sette perestrojka på dagsordenen på Handelshøyskolen. Foto : Svein-Thore Gran til å bli med. Gruppen har møte hver torsdag på MJ.B. (fjerde , - - - - - - - - -- - -- -- - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - , etasje på Merino). Flere av medlemmene har bakgrunn fra forsvare ts russisk kurs.

Norges rimeligste

Vil ha jenter -Skal dette bli en gutteklubb bestående av reserveoffi serer ",ed russisk mellomfag? -Nei, det er ikke noe krav at man kan russisk halvparten av dagens medlemmer behersker språket. Og vi håper vi skal unngå å bli en gutteklubb. For å rette opp dagens overvekt av gutter, ønsker vi derfor jenter spesielt velkommen, sier Thorbjørn. -Det vikstigsteer at man interesse for den omfattende økonomiske reformprosessen som i disse dager går for seg i Sovjetunionen og andre land i Øst-Europa. Vi følger med i sovjetisk og vestlig faglitteratur og deltar på konferanser i inn- og utland. I tillegg til medlemsmØtene vil vi også legge opp til å invitere po litk ere og fo rre tnin gs folk med inn sikt østhandclsspørsmål.

KGB Medlemmene av in teressegruppen for Sovjet og Øst-Europa må vel f inne seg i å havne i KGB's arkiver ved ambassaden i Oslo? -He,he ja det må vi nok regne med, humrer leder for East-West Group, Thorbjørn Bjorvatn. Det første store arrangementet i East-Wast Group 's regi bl ir avviklet 19.- 20. januar 1989. Temaet for denne konfera nsen vil være "Perestrojka og utfordringene for norsk næringsliv".

EVALUERINGSSAKEN Den etterhvert så omtalte evalueringssaken var forrige uke på ny oppe til behandling i avdelingsstyret for økonomiske fag. Årsaken til at saken på ny kom opp i dette utvalget er at Kollegiet 10. juni vedtok at eksamen og oppgave på 2. avdeling skal ha lik evaluering, og derved ikke godtok det første vedtaket fra avdelingsstyret. På forrige ukes avdelingsstyremøte vedtok et flertall, mot bl.a. studen tenes mindretall ,å innføre karakterskalen 0- 9 på både eksamen og oppgave i 2. avdeling. Saken vil bli sluttbehandlet i Kollegiet 10. oktober. Gradert evaluering vil, når den med stor sikkerhet er vedtatt i Kollegiet, tre i kraft så snart det foreligger retningslinjer for evaluering og veiledning av oppgave. Da et slikt vedtak ikke kan ha tilbakevirkende kraft, kan ordningen tidligst tre i kraft fra eksamen høstsemestret 1989.

\"i forst h('\'cit'r al \" i har ~(lq.': l 'S ri ll ll'ligStl' :\1. li! oss Ill"gynnl' nll'cI jlli,,·n . ~oIll Jl k tl. 1lll"{1 12" nl< lI Hlk rolll-,kj l·pn bl'l ak r du ikke mer cnn kr l2. YOO .- ' Og da lT . mcrverdiavgifte n inkl ud l'I1 ~ Billig' Javiss t e r det billig. Ml' n hmrfor s ka l du betale mer for e n AT c nn du stre ngt tat t må) ;\ ;\1'

Vår nye AT heter IlV EI~ C;() 2Hfi. En ypperli g begy nnl'nl1i! s kin. synes vi. Er du s tudent ka:, ,'u levl' med dennc mask in en k nge utmTr st udietiden. Ti l bedrifter er den s uveren i neltVl'rkssamn1l'nheng. Vi snakker jo tross alt Olll en AT mcd 2HG prosessor. SOIll naturligvi s er klar for OS/2 og !'\ il(. Nedenfor ser du hvilke tekniske 'I • :. ! i •• ,joner ma ski nen har. Les (l.g kos deg. i :,: lIar vi gjort Iller enll I~n gan~J "

r-------------.,

I I

a~1 Jc~ 1

I

\"Cl hva j,.~ vit ha! St.'nd meJ..! snarest katalogen så jeg kan \"el).!t.' riktig PC

:>:a,," :

Finna: .\dn.' sse:

Ttf.:

" I

. ..\ .' J\,.

DATAVAREHUSET . AS Midtunheia 22 5051 Nesttun tlf: (05) 10 24 00

I I I I I I I I I

I.

I I I I I I I

1._-----------_.1

DV E RGO 286 AT 2 0 MONO Sys te mkonfigurasjon: H02Hh H/12 MHz CPU. 512 KB intemlinne utb yggbar II I ~\ 1B på novpJ k0l1. l x 1.2 MS diske tt s tasjon. 20 MS hard- dis k. 2 x RS 232 porlPr. l x s kriver port. Mono Hercules skj e nnkort . Nors k 101 ta,ter, tastat ur. MS· DOS 3 .2. GWBasic. Manualer. 12"" Monokrom -skj e ml. \


K7BULLETIN

7

Torsdag 13.oktober1988

.,

Faste plasser på lesesalen?

":',

'

Fagutvalget avklarer Øystein Skjerve Leder/FU

FU, lover og regler Deter FU som er tillagt tilsynsrolle med lesesalene (instruks NHHS), og reglene fastsettes i samarbeid med studxieadm. Helst hadd~ vi sett at en form for nestekjærlig Kardemommelov ("du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill og forøvrig kan du gjøre som du vil") kunne være nok, men dette synes etter å ha lest siste ukes Bulle vanskelig for enkelte. Dette har FU vært klar over siden semesterstart - det har aldri vært så mange hissige reservertlapper på Merino som i år - men vi hadde inntrykk av at dette nå hadde "gått seg til", og at vi var mest tjent med å vente til neste semesterstart før vi grep inn. Vi har likevel i samarveid med studieadm laget "regeloppslag" for lesesalene, men pr. dags dato har ikke studieadm . klart å få hengt opp disse (det er ca fem uker siden jeg første gang snakket med studiesjefen om dette). Strategien for neste semester er fra FUs side for lengst klar. Vi ønsker om mulig et lite oppslag med lesesalsreglene på hver enkelt lesesalsplass. Videre kommer vi i tiden rundt semesterstart til å gå hardt til verks med "rassiar" (det har vi rett til i følge instruks/NHHS). Alt som lukter av reserveringer kommer til å bli fjernet. Vi liker ikke å leke lesesalepoliti, men så lenge Johan og andre bruker sine spisse albuer på bekostning av medstudenter må vi dessverre slå tilbake, selv om det er til skade for miljøet generelt.

.~ KVINNHERAD KOMMUNE

\fl -

Kjæ.-e Johan

KOMMUNEREVISOR

(og andre lesesalsterrorister ) Det må være kjedelig å ha tilbragt over tre år på denne skolen og ennå ikke ha fått med seg noe så enkelt som lesesalsregler. Selv vanlig folkeskikk og sunn fornuft skulle tilsi at din fortolkning slik den er gjengitt i forrige ukes Bulle, ikke holder mål. Det hadde selvfølgelig vært ønskelig med så mange lesesalsplasser atalle studenter ved NHH kunne ha sin egen lille private plass. Slik er det engang ikke, og da må alle tilpasse seg de begrensninger vi står over for. Først og fremst betyr dette at ingen har noen som helst rett til fast plass på lesesa le n (lite unntak: Handicap). Hva enten det ligger et

lite grønt kompendium eller ti lovsamlinger på en plass - hva enten det henger reservertlapper eller bilder av familien på en lesesalsplass - så er det ingen som har noen form for "eiendomsrett" til plassen. Hvem som helst kan sette seg på enhver plass så lenge den ikke helt tydelig er i bruk (Kåre erpå toalettet). Kommer du "Johan" til plassen hvor du

oppbevarer bøkene dine og denne er opptatt, tar du stille og rolig med deg de bøkene du har bruk for og finner deg en ledig plass. Ukvemsord og sure miner hører ingen steds hjemme - jaging av yngre studenter (stud.NHHK og språk studenter inkludert) høre i beste fal l hjemme i primitive stammesamfunn - ikke blant NHHstudenter på Merino!

Til l.kullister og andre skadelidende

Johan? Er det meg det??

Under l.kullsuken informerte jeg blant annet om reglene for lesesalen (Kristin har fått med seg det meste). Det er beklagelig at eldre kullister ikke klarer å etterfølge disse reglene. Jeg håper at vi allerede fra neste semester av kan få en bedring på dette. Det beste dere kan gjøre er ikke å lære av andres slette oppførsel, og å

fellesskap og trivsel - utvikling og vekst

følge Kristins oppfordring: "Ikke la dere jage bort fra en lesesalsplass". Sett dere heller inn i de reglene som gjelder, så kan dere lære de bort til uvitende "gamlekullister". Hjelper det ikke med saklige argumenter, ta kontakt med FU så skal vi prøve å hjelpe dere.

Stillinga som revisjonssjef er ledig fra 24/11-88. Kommunerevisjonen i Kvinnherad har i dog 2 stillinger, og det er i tillegg vedteke li opprette ny halv stilling. Stillinga sitt ansvarsog arbeidsomrllde framglIr av Kommunelova paragr. 42, samt instruksar fastsett av Kommunal-og arbeidsdep. og Skattedirektoratet. I tillegg til kommune- og skatterekneskapen omfattar revisjonsansvaret ogsll rekneskapen for Kvinnherad Kraftverk, Varaldsøy Aldersheim, Rosendal barnehage og Overformynderiet. Kommunen sitt bruttobudsjett er pli omlag 250 mill. kroner. Kommunen har eige dataanlegg (Datapaint frll Scanvest Ring) som m.a. vert nytta til handsaming av kommunerekneskapen, løn, avgifter og kommunalt utilIn. - Dette gjer revisor i stand til i utstrakt grad li gjøre bruk av edb til li effektivisere revisjonsarbeidet (utvikling av eigne edb-program og køyring av standard edb-baserte revisjonsprogram). Arbeidet er basert pli moderne revisjonsmetoder med bruk av statistisk stikkprøveutval blide innan rekneskap og løn (CMAmetoden) og med stadig sterkare vekt pli økonomisk forvaltningsrevisjon. Vi søker ein resultatorientert medarbeidar med utdanning innanfor felta økonomi, rekneskap eller revisjon og med høveleg praksis (siviløkonom, kommunalkandidat, revisor e. 1.). Vi kan tilby: -

Sjølvstendig og interessant stilling Lokalt edb-anlegg Løn etter lønssteg 34 (kr. 259 018 pr. 6r) Kommunalt husvere til rimeleg leie Rimeleg 16n i KlP til eigen bustod

Nærmore opplysningor: Kommunerevisor Per Tandberg elter personalsjef Erling Erstod, tlf. 054/81 311. Tilsetjingo skjer p6 dei vilk6ra som g6r fram av gjeldande lover, reglement og tariffavtalor. Pliktig pensjonsinnskot i KLP med 2% av bruttoløn. Søknad med kopi av vitnemlll og attestar vert 6 sende

KVINNHERAD KOMMUNE personalkontoret 5470 ROSENDAL innan l. november.

______________________________________. _______

."~ -------_---I


K7BULLETIN

8

u

Torsdag 13.0ktober 1988

AV SANDKA"S SEN

Har vi kompetansen? Kjenner vi kulturen? Kan vi språket? Dette er noen av de spørsmålene Falkenberg IKKE stilte på dette Internasjonaliseringsseminaret. Forøvrig sluttet "Ut av sandkassen" seg til rekken av ekstern profileringsdager her på NHH. Absolutt hyggelig, men vi har liksom hørt det før ....

Av Morten Stige Falkenbcrgs innledning var lett og springende og- inneholdt en del pussige poeng og illustrasjoner. Et sitat av Richard Herman slo spesielt bra: Etter tre måneder i et I,md kan du skrive en bok om det. Etteretår kan du skrive en artikkel og etter tre år kan du ikke skrive en ting. Enkelte av de påfølgende foredragsholderne hadde nok vært bortreist i lengste laget. Rolflunheim presenterte seg selv som antropolog til tross for den siv. ing. tittel han kan gjøre krav på. Han hadde mye å si, men liu for liten tid. Resultatet ble et artig kåseri, hvor det imdlertid var vanskelig å se de store linjene. En god illustrasjon lurte seg likevel ned på milt ellers blanke notatark . I Norge er dilctant et rimelig negativt ladet ord, men det stammer egentlig fra italiensk; dilctare, som betyr å gjøre noe av glede. Noe vi ikke er kjent for ifølge Lunheim. Derimot blir alvor og objektivitet gjeme fo rbundet med det typisk norske ...

Øyvind Holm Karlsen fra Statoil foreleste om forhandlinger, og det gikk systematisk og greit unna. Faktisk så systematisk at det minnet om pensumstoff, og det virket så avskrekkene at jeg ikke fikk tatt noen notater av hans ryddige plansjer. Så kom dagens clou, lunch. Denne gangen sto javanesisk gryte med eplemost på menyen. En liflig lukt fylte Klubben og alt såmeget lysere ut for norsk eksport og min Bullereportasje. Men det skulle bli enda bedre. Da S væveru' - koret entret Klubben med vanli g presisjon var dagen definitivt S væveru' s Ek sterne reddet. Profil ate og så kalt "Inernasjonalcn," hadde alt hva enkelte av innlederne manglet av struktur og store linjer, kom binert med humorog gode illustrasjoner. Etter dette kan nok hver enkelt av

Du har sikkert opplevd den du også, nå som vi allerede skriver oktober og vinteren er på full innmars. J a, for det er ikke øst-vest-konflikten det dreier seg om; det er tvert imot den isnende kulden som livet utr ivelig for alle som er nødt til å vandre r undt i vå r kj ære høyskolebygnin g. Og vår kamp for å overleve.

At "gamlebygget" virkelig begynner å bli gammelt, er vel etterhvert merkbart for de fleste. Veggene går snart ut av sitt gode skinn, skal en dømme elter vinden som uler i korridorene. Vinterfrakken "Det er ikke morsomt å spise sin mat, når den ligger i pakke og ikke på fat". Greit nok det, men det er ikke moro å spise mat med vinterfrakk og votter heller. Av hensyn til liv og helse er dette helt nødvendige ingredienser hvis du ønsker å ta deg en aldri så liten kopp kaffe, eller driste deg til en middag i kantina. Begge deler er forresten bånntæla når du får hutra deg fram til plassen din.

Etter pause dro Tom Roger Hansen fra det Norske Veritas igang igjen med erfaringer fra østen. Han begynte med å påpeke at østen ikke er østen og at Japansk bedriftskultur ikke er kinesisk te-

sermoni. Han konkretiserte også . Han fikk likevel ordet til slutt og greit med tilløp til saftige snakket veldig konkret om eksempler. Han snakket seg godt erfaringer fra USA, Frankrike, varm og var nesten um ulig å fjerne Indonesia og England. Ingen store vyer, men konkret og informativt. fra mikrofonen. Men det gjorde Alt i alt kom seminaret vel i havn ikke så mye bortsett fra for Harald Rønning som skulle holde neste med overrekkelse av Svæveru'innlegg. plater til talerne. Og de fleste synes det hadde vært en fin dag.

Jon Vea fra Norges Eksportråd skulle snakke om "Forberedelser og opplæring." Det gjorde han så dårlig som bare en Informasjonsdirektør kan gjøre, og det var jo synd.

DEN I(ALDE I(RIGEN

A v Anita Mellem

seminardeltagerne selge norske reketrålere til danske fjellbønder.

Økonomi Høyskolen har dårlig råd. Så da må en kanskje spare på det som påspares kan. Men er det god økonomi at studentene fryser lungebetennelse og blærekatarrpå seg? Skulle det våre nødvengig å kle på seg for å gå inn? Eller ' kanskje Høyskolen har inngått avtale med konkurstruede Bergensbedrifter om salg av lusekofter, ullundertøy og samojedetøfler. Vi kan vel se det for oss; plakatjungelen vil ikke lenger beslå av "ønsker å kjøpe pensum i engelsk valgfag" fargesprakende tilbudsplakater vil heretter varme opp gangene. "Overlevelsesdrakt - nå 978,80" Røykeloven Problemer med overholdelse av røykeloven, sier qu? Langt i fra. Det er ikke lung~nes nirvana som dri ver over lokalene, det er rett og slett frostrøyken ...

.----------------------------------------------------------, DNV INDU$TRY AlS, som ble opprettet 1. 1.88, er eierselskap for hele industrivirksomheten i VERITAS. Viktige markedsomrAder er prosessindustri, kraftpraduksjon, transportsektoren, bygg og anlegg, offentlig sektor, forsvar, luftfart, romfart og telekommunikasjon, og selskapet har datterselskaper representert world-wide. De norske selskapene i industrigruppen er DNV INDUSTRITJENESTER Al S, DNV INDUSTRIAL DEVELOPMENT Al S, VERITAS SESAM SYSTEMS Al S og VERITAS PETROLEUM SERVICES Norge, med en samlet omsetnif g pA ca. 90 mill. kr. og 150 ansatte.

Regnskapskonsulenter søkes nå til : • DNV INDUSTRITJENESTER Al S med hovedkontor på Billingstad. • DNV INDUSTRIAL DEVELOPMENT AlS på Høvik - 1 års engasjement med mulighet for fast ansettelse. Arbeidsoppgavene vII bl.a. omfatte: • Tilrettelegging av rutiner for bilagsinnsamling • Bilagskontroll, kontering og registrering • Leverandørregnskap/inkasso • Utarbeidelse av rapporter • Prosjektoppfølging. Selskapene baserer sitt regnskap på PC-systemet Compact. Stillingene krever stor grad av selvstendighet og kan passe for personer

med videregående skole og relevant regnskapspraksis. Også nyutdannede siviløkonomer med Ønske om å lære praktisk regnskap vil bli vurdert. VI kan tilby våre nye medarbeidere: • • • •

Lønn etter kvalifikasjoner Frie pensjons- og forsikringsordninger Fleksibel arbeidstid Et aktivt fritidsmiljø.

For ytterligere opplysninger, . vennligst kontakt Ellen-Cecilie Bonnevie, tlf. (02) 478430, eller Odd Tonby, (02) 47 76 77. Søknad med kopi av attester og vitnesbyrd sendes til: DNV INDUSTRY AlS Personalavdelingen Postboks 300 1322 Høvik

DNV INDUSTRY AlS L-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ ......... ._

,

..._______________.i


K7BULLETIN

9

Torsdag J3.oktober1988

med Optimum på bursdagsshow

Av Anita og Kaja For å ta det utseendemessige først, ikke rart vi i den senere tid stadig har truffet kvinnelige Optimister som med glØd legger ut strømpeavdelingen på Sundt... Nå er vel ikke nettingstrømper det typiske for femåringer, ' men åpningsantrekket var desidert stiligere enn de "gode gamle grønne greiene". Etterhvert ble det litt mye stakker og skaut der oppe på scenen, var det nødvendig å invitere mer enn ett 0stblokkOptimum?

om

T

I

I

Vårt ~tørste blandakor har nådd den anseelige alder av 5 år, og feiringen pågikk to dager til ende. Bulle var på festforstilling med ost og vin på fredag, et langt og til tider svært underholdende show. Bursdag~r betyr fest. Stripyntede gjester, bugnende gavebord og bursdagsbarnet selv i fistel. Juba! Ispedd en liten talentkonkurranse mellom hovedpersonen og noen av de mer kunstneriske gjestene:ligger suksessen greitt innenfor rekkevidde. Og, vårt alles nye lydanlegg sørget for å skape et tett lydbilde, selv ':lten 'øe'fei,t1 ri,ff. .1_, 'Grahilerer til oss alle 'for d'ett ~, ~g ~ _ I tillegg en ekstragratulasjon til Optimum - dere er blitt riktig flinke! ' >•

j_.~

......

~

0 _,'

Gavedryss Gratulantene sto som seg hør og bør i kØ for å overbringe gaver og ilsener. I følge Merkur har det å kysse et blandakor vært en typisk blanda opplevelse, nå vil det medføre en frisk smak av stomatol. Riktig praktiske var også turkoppene fra Sangria. Dessverre tåler visst ikke grønnmalingen sterke saker, men eventuelt så kan de vel brukes til tannglass? Med veggklokke og tu balampe (fra hh v. Ukestyretog Dirmus) bør selvsagt Optimum nå stå sterkt i kampen om et rom å plassere møblene og seg selv i. Når det gjaldt de mer musikalske hilsningene begynner vi med Sangria, som må ha gjort en av sine absolutt beste forstillinger.

Foto: Svein Thore

Trauste gjester fra tundraen Artig potpurri med flott arrangemet, morsom tekst og dyktig sang. Keep up the good work!

Ja til røyk fra scenen! En av kveldens høydepunkter var absolutt Big Business Band som spilte "Smokeon the water" så søla svatt i skinnvestene. Per Stornes bekreftet nok en gang sin utrolige dyktighet på gitar, og at ledningen ble litt kort for de helt stor utskeielser, tilgir vi d eg glatt. Litt kraftm usikk gjør alltid godt. Svæveru' gledet oss som vanlig med sitt gode humør; det er gutter som kan stå på en scene. DirigØr Espen Brynsrud svingte sin berusede taktstokk med en innlevelse og kraft vi sjelden har sett maken til, men bra ble det. Rett skal være rett, som EB ville sagt det.

emorme røst og hjerteknusende vibrato. Delte vil vi ha mer av! Hva Dirmus angår. skal vi kanskje prise oss lykkelige over at de er blæsere og ikke sangere ..... Breiviken Skyline gjør seg absolutt best uten orkester; det ble for overdøvende med BBB som "In Barkley akkompagnatør. Square" var derimot glimrende, dere har stemmer gode nok til å stå for dere selv.

Vel optimistisk? Og så kom jubilanten selv. Med et laaaangt show. Noe for langt elter Bulles oppfatning. Deter alltid en utakknemlig oppgave å komme sist i et så omfauende arrangement som det etterhvert ble. Så kanskje dere istedenfor il spre kreativiteten på ørten nummer burde konsentrert dere om tre, og lagt all sjel og innlevelse i det? Ja, dere er flinke

til å synge, men beg rensning ~r en kunSl dere ikke hell takl~L Selvfølgelig; erdetjubil <; ull1 s,ll~r deljuba-jub. Men væ~ ~~ snill ti LI oss få sjansen lil å klapp~ dere upp igjen frivillig, til å h~pc på Illl' L Det blevel ikke hel! slik på fr~da g, Men, la oss nå ikke være for kri ti ske. 0slers undordfbrarcI1 gjorde dyp l inntrykk , det samme gjaldt Sydhavsseksvensen. Et personlig savn var selvsagt Birthie & the Dirties og the Mou se hartin~ , men Eldrebølgen fikk vasket vekk tungsindigheten. (Her mil vi igjen komme medet lite spørsmål - hvor var "medstifteme" Morten Gjeltcn og Alfred Solgaard? Var det korct eller kormedlemmene som fylte fem år?) Men,enSTOR takk til optimistene for et flott kveld totalt seu, takk til Birthe som dyktig programleder, og enda en gang - GRATULERE!

En smørtenor En gledelig overaskeise var også Pirums representant. Han kunne betro Bulle atjo, han hadde tatt sangtimer; det var hørbart. Lysestakene og ligterne svinget i takt med hans

Luftgitar er ut - this is the real stuff

Foto: Svein Thore

Tjo-de-li, tjo-de-lei! •••

_

•••••••••• K

••••••••••••••• •••••••••••••

••••

~

Foto: Svein Thore

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a.& • • • •

~

••••••••••


K7BULLETIN

10

Torsdag 13.0ktober 1988

På fylla i fjellheimen:

•Irmns

på 1222

Så er det atter fullbragt! Direksjonsmusikken haver atter en gang været på tournee, drevet Ferske-Odd på toget til vanvidd, skremt vannet av uskyldig~ passasjerer, på Bergensbanen, knust, herjet og ryddet opp etter seg på Finse 1222, spredt dØd og fordervelse blant fjellheimens laverestående individer, pleiet intim og sosial omgang med gamle og nye læmme (kanskje spesielt nye) og flyttet grensene for de konsumtekniske præstasjoner ennunogle hakk.

På Drimus-turnc: Ole Johannes Full(t) på toget DetLe var turen da Direksjonsmusikkens læmme blev satt på de vanvittigste prØver, og besto med glans. For hvem andre enn de sort-hvite morofugler kan ha det morsomt på toget når

vannseng. Kveldens videre forløp er av sikkerhetsgrunner hemmeligstemplet, sikkert vites bare at man ved frokosten neste dag på en utsøkt høflig og forekommende måte av Hotell vert Tron Bach ble gjort oppmerksom på at han anså seg for berettiget til en drøy erstatningssum, og etter at det ble gjort uttrykkelig klart at personalet ved Finse 1222 hadde annet å gjøre enn å gå rundt og vaske og rydde og temme .grøn ne dyr , gj \{.k ,

felten, og på denne dag fikk Tobben sin ilddåp. Det første drap ble begått, men villdyret, et drapsdressert lemen, var sa drept at det viste seg umulig å frakte hjemm annet enn på glass. Man prØvde senere å fange et levende eksemplar for utslipp på et dertil egnet sted (K.P. sin seng), men i kampens hete kom Tobben til å . tråkke på det, og man trakk seg klokelig tilbake.

Full betaling Siste kvelden inviterte yi samtlige av hotellets gjester ti l BietStube, : en selvføgelig succe, som ikke engang ledelsen klarte å avbryte. ~i: Det skyI des vel kanskje at kveldens til Verket. ansvarshavende i baren hadde det alt for travelt med å ta dobbel betaling for alt han solgte (kontant :Full på betaling her, en bontpt Tommet perrongen Etter middag ditt der =penger i lomma mi her) . holdt Hotellvert 0.1. mente det kunne smake med l Bowler (?) og striper Bach et ytterst en Irish Coffee, og for den nette interressant sum av 56 kroner ble han avspist med 3 dl kaffi, 2 cl foredrag om

Høyblokka i

Svart og hvitt / TOBB EN: - Kom fr am din Lemen-fae n! konduktøren før toget engang er gått har gjort de groveste inngrep i de medbragte beholdninger og latt de forulykkede sitte igjen med en ussel kvittering? Hvem andre , l'k f.ør ledelsen griper inn. enn de livsbejaende hornI k'eller n - l ep p Å FINSE 1222: J Whisky og en skvett fløte. 7. musikanter kan prestere hvordan han ved noen enkle Himmels Irish Coffee-guru var det kunststykke å more seg på Finse 1222? Togturen opp til I håndgrep fikk nedskrevet gjelden Rystet. Finse ble fordrevet med på sitt etablissement fra 10 til 3 millioner kroner. Han gjorde Full opprydning tradisjonelle toumeeinnslag såsom klart at Ved frokosten ble det øyeblikkelig døping av nye læmme, jamming, videre Direksjonsmusikkens Læmme enstemmig vedtatt å forlenge sang, dans og til tider ekstremt publikumsrettet virksomhet. Det måtte være så vennlige å støvsuge oppholdet til 20.01 om kvelden, fine med toget er at publikum ikke etter seg. Kvelden ble avsluttet og etter en lang dag med spilling kommer seg så lett unna. 1830 meden velkomstkonsert for Totto (oopps), fråtsing i de mest utsøkte fra Syden på togperrongen klokken måltider, opprydding i falske ankom man Finse (blir det s-'\gt). 04.01 om morgenen, og det romkonsumregninger, rydding av nattogreisende publikum ble s.å rom (Betjeningen på Finse 1222 Full med brannslange Kveldens minst populære innslag lamslått av begeistring at har ikke tid osv.) var det tid for en tre timers sammenhengende togtur ovasjonene nesten uteble. var utvilsomt Per og 0.1. som med Køntrishow, munnspill, gitar, demonstrerte hvordan man med allsang, Upper Ten, Sherry og alt Hagledrap noen enkle håndgrep og en det der, og siden et susende brannslange gjør en dobbeltseng Fredagen rant med strålende sol nachspiel i 7. himmel. (nesten) Fjellfolket rykket ut i inneholdende 12 personer til en

Direksjonsmusikken fyller 25 år denne høsten. Selve jubileet er lagt til siste helgen i oktober, men allerede nå, nesten fire uker før, er skolens Qornblåsende heisagjeng igang med å sette sitt stripete preg på skolen. Og hva er vel mer naturlig enn å begynne med å kle hØyblokka i svart og hvit plastfolie? Av Espen B. Om noen trodde at det var et ledd i AIDS-bekjempelsen, å kle inn høyblokka i plast. Dette ble avkreftet på det sterkeste. Et begrenset publikum fikk oppleve dette første jubileumsfremstøtet. Valget av tidspunkt var ikke tilfeldig. Absolutt vindstille var nødvendig. Et lite vindpust, og høyblokka ville konkurrere med "Statsraaden" om den største seilføringen i landet. Etter mindre tilløp til kriser gikk likevel det meste i orden, og en herværende nærsynt matematikk-professor, som kom intetanende ruslende ned fm parkeringsplassen, raste rett inn i sykkelstativene i yr glede og overraskelse over alt dette spennende og nye.

Slett pressedekning Dessverre har ingen av landets

øvrige aviser fulgt opp sin klare informasjonsplikt til de store folkemasser. Dette på tross av at flere Dirrnusianere hårdnakket påstår at det var flere journalister tilstede. Bulle ser sitt soleklare ansvar og vil følge hornblåserne med argusøyne når de kommer i form igjen etter Finse-turen.Vi venter oss mye i tiden fremover; Når får vi se høyskoledirektøren iført bowler, skyte med hagle aulaen?


K7BULLETIN

11

Torsdag 13.oktoberl988

,

UKA lAS - IBAROGBAS o

Uka i Ås? Hva er det for noe greier, kuuke eller fjærkrerøkt og fesjå? NEI, NEI, NEI! Riktignok er verdensrekordforsøket verdens høyeste vedstabel og Uka er sponset med pampetraktorer til Uka-styret. Men revy, konserter gvis ble det vel mye av de to siste for undertegnede under premieren forrige helg. Revykritikken blir derfor tilsvarende subjektiv og ureflektert. mellom Ukene. Forøvrig koster halvliteren 35 kr, så store innerlommer anbefales.

Av Morten Stige Dyr i drift

ÅÅZONN'JA

Ås-studentene lager Uke for å tjene penger. Derfor jobber samtlige studenter med arrangementet og det nesten uten frynsegoder. Bare et par gratis innslipp til festene i løpet av hele fire-ukers Uka og ingen funksjonærbar med billig øl. Faktisk kommer store deler av overskuddet fra funksjonærene r - ,I",. Det er prisen de betaler for å

Så var det revyen. ÅÅZONN'JA heter den og gutta på sekretariatet i Ås kan heller ikke stave den på første forsøk. Spør du meg så er Uke mer enn revy - og bra er det. Andre uhildede autoriteter var imidlertid godt fornøyd og det er jo alltid hyggelig. Dertil kommer at urpremierer ofte er de dårligste forestilingene og at

elementer. Revyen var jevn og grei. Det var mye godt håndtverk og et par fikse ideer. Stigningen og de store høydepunktene uteble imidlertid. FrP frem stilt som "De sintes Parti" slo bra og sluttsangen satt som en klegg i øret monumental og fengene.

Sjerping Likevel er jeg altså litt skuffet: Med revytradisjonene til Ås holdt ikkedettehclt. Kulturgruppersom sangkoret Lerken og Åsblæsten setter nemlig opp årlige revyer til

dager. Utfra av denne oppsettningen på video er det mere å hente i Ås miljøet enn det ÅÅZONN'JA viser frem. Likevel et par forbehold: om et par uker er nok aktørene blitt varme i trøya og undertegnede litt skarpere i blikket.

Drøbak Dessuten, Uke er Uke og billig morro. Samfunnet er stort og har

fullt av kritikere og andre negative

ganger og !r<iJl Dessuten finnes en ishar Ill l'tl ,:n fortreffelig milk-shak \~. 1';1 Pentagon (Ås ' Hatlcberg) svi ng,,! det bra utover natten \I.l?, pih,'n koster en tier som seg h~jr ()g hlr. Sist,og aller minst ligger Dr\lhakk fattige ti minutter unna. En h\'l g i Ås er mao. absolutt et fruktb a rt alternativ i disse dyrtider.

SEROGEN ·G -men bare en lass igjen på høstballet.

RINGERIKE

SYKEHUS Av "PerE." l vm- familie harvial\tid med fenriker i Den Norske Marine. For mange hadde min bror en tidligere som sanglærer på Han varusedvanligstoltav sin. Midt under en sangtime nen, som forøvrig var Cl en usedvanlig noen var i stand til å gjette rang han hadde hatt i m<lri rl,>n Det ble helt stille i klassen. er det ingen som kan gjette Barytonen var blitt en myndigere. "Fender?" kom stille fra bror min. Min bror "någen" i sang. Her om dagen var jeg på H Etter å hl\ benyttet meg av utmerkede tiltak mottakelsen faktisk er, jeg å finne plassen min. Den være helt oppe ved borddamen min heter Edel, nok på l.kull og er helt grei jente. Men dengang ei. Norske Marine har gjort landh på min plass. En sprett fenriks uniform har gjort seg til å sette kniven i MIN forrett sender allerede lengselsfulle mot MIN borddames kjole. Jeg retter på livkjolesl>' ~~~b gjør ham oppmerksom på at nok foreligger en li misforståelse. En liten feilnavigering kanskje? Slikt kan jo skje. Det har hendt større navigatører enn med vår fenriksvenn før ..... .Jeg henviser til borkortet som vitterlig er utstyrt med mitt navn og tror at alt nok skal ordne seg i en fei. "0j, du. Jeg må nok sitte her, du

skjønner det er kjærsten min som siuer her. Edel altså .. !" Alt understreket av ivrige nikk fra damen til styrbord."Jammen det var da synd" svarer jeg, " men dette er jo et ball og da er nettopp poenget at man bli plassert med en fremmed, treffer nye mennesker lærer å konversere; ganske enkelt. Klart at Ame Olav ikke blir sur hvis Kongen setter seg hos Gro! " "Erru teit eller? Jeg har reist helt fra Tønsberg og lian ville ha plassen det er to-og-seksti mi!!" gajfær'n i låret på'n .. Han setter seg bedre inn så lite fleksi . Det er bare på på stolen. "Men jeg er fra Hå-ballctdere er så lite fleksi. Sandefjord og det er 64 mil", andre bytter plasser hele prøver jeg."Du får ta min plass Jeg skjønner at det ikke lenger "sier fenriken."J a gjør med det gode og vil det,"istemmer Edel,"for jeg skal hovmesteren for å kaste ham . ihvertfall ikke ikke snakke no' "Ja, må han flytte seg så mas ' koslig med deg hvis du setter deg vi ut be~~e to!! " slår Edel fast . her! "Vel, vel, deterneppesåmye holder fastere om sin . '"rrr>,,·t lp annet å gjøre. Offiseren kan jo ha venn. en sabel stukket opp i ermet, eller en Boforsgranat skjult i skoen. Han viser meg sin egentlige plass nede i det mørkeste hjørnet, og jogger raskt tilbake til sin hjertes utkårede. HANS plass viser seg til å være UTEN l

g og polkagrisDet ser ut som om han går på høyere revisorstudium eller EDB. Eller kanskje begge deler. Resolut vender jeg tilbake til vår maritime venn og utfordrer ham til duell på Løvstakken neste morgen kl.null-seks-hundre. Floretter eller pistoler; valget er fritt. "Å, så lite fleksi du er her 'a", parerer han, " ..sånn er det her på H å -Hå (HH = NHH. Handelsakademiet-slang for Norges HandelshØyskole). Folk er

e. Heldigvis hovmester Tobben å ordne en plass til meg med en fortryllende borddame og alt ender med en bitter erfaring om den norske offisersstands kjennskap til skikk og bruk. Nei, vi må nok innføre de gamle hederlige æresbegreper som engang gjaldt i den britiske hær.Hvis en yngre offiser var så uheldig åsende portvinen fra høyre mot venstre istedet for fra venstre mot høyre, måtte han gå ut å skyte seg.

RINGERIKE SYKEHUS Ringerike sykehus er et somotisk o kuttsykehu s og fung~rer som lokolsykehus for øvre Buskerud. Det foreligger pioner om ut· bygging / o morgani sering av sykehuset. Sykehuset ov 168 seil ger .

ØKONOMIKONSULENT ØKONOMISJEF V6r økonomikonsulent hor gått av lar o'dersc.rer1Sen ledige stillingen er vedtatt endret til økcmo,w iel lov om inntekt- og utbytteregulering )) ben' "n<"r iverksettelse av omgjør ingen før lov(ln p " ,\nnhpvpt Økonomikonsulenten / økonomisjefen rektøren og er dennes stedfortreder. deransvar for hotellfunksjonene i svkehu~ .

Til stillingen søkes person mEl~~~iik.I~dminist"at ning fro universitets- / hØCISkc)Il!t\l.llO. regnskapsstyring og kontroll vil vær~!!n--I~tel kelig med kjennskap til bruk av E deise i off. virksomhet. Stillingen er lønnet i I.tr. 27, 193564.- pr. år. Ved opphevelse av «Midlertidig lov om og utbytteregulering)) vil lønnsplasseringen bli endret. lø;lnen trekkes 2% pensjonsinnskudd til Buskerud y,,,,,,,,c,mrrlUnc,,,, pensjonskasse. Nærmere opplysninger om dill"nn,m" ''''p, direktøren, tlf. 067/22 611 . Søknad inneholdende personalia, utdannelse og praksis, bilagt rettkjente kopier av vitnemål og attester, merkes «økonomi· konsulent/økonomisjef» og sendes Ringerike sykehus, 3500 Hønefoss, innen 3 uker.

-Well, well old chap. You know what you have to do.

. . . ... . . . . .

_ ....

• • _ .... ~ . . . . . . . . . . . . . . . a • • • • • • • • • • .• . . . . . . . .

.


K7BULLETIN Torsdag \3.0Ictober 1988

Høstballet:

NKA ASTROFEF At Stud.NHH er treig til å tilpasse seg er en påstand som umiddelbart må kastes på bossfyllingen. Dersom noen trodde at Klubbens sterkt slankete vareutvalg skulle legge noen demper på stemningen og inntaket av de edlere eleksirer avdekket årets høstball tå peligheten ved en slik antakelse. For her gikk det unna så det suste, sjelden har vi sett de smokingkledde gutta og de oppdollete jentene demonstrere en mer ustø gange og engasjere seg i mer snøvlete konversasjoner enn sist lørdag.

Av Richard Janschennn Et vorspielertilsynelatendeetmust for oss her på berget. På tross av at høSLballet tradisjonell starter så uhørt tidlig som kl 1900 byr det ikke på problemer å arrangere en aldri så liten fukli g sammenkom st for å v'arme opp til kveldens eskapader. Pene og pyntelige så de ut der Je feide inn døren, for å så å skride elegant (og uten s nubling) opp trappe n til sentralhallen for åjukse seg til de nødvendige 4 glasschampis, Men akk, man skal ikke skue hunden på hårene heter det jo, og aldri har vel de t passet bedre enn på lørdag. For inni den nyrensede smoking og de n nyinnkj øpte kjole var promi llen allerede på et niv!\ som får nomkalaStrofene i Bangladesh til å blekne. Champagne som en hyggeli g aperi tif er avlegs. Her på NHH er denne boblende væske kun et middel til å knekke de siste hemninger før man kravler seg inn i aulaen for å drikke enda mer, mens man fører en " hØtlig og e ngasjert" sam tale med si n borddame/kavalcr. Mistenkelig mange benyllet anledningen til å avslulle kvelden allerede under middagen, sjelden har vi selt så mange forlate sine plasser for å snakke i den store hvite telefonen ell er snike seg til en liten middagslur i en av skolens mange og heldigvis godt skjulLe sofaer. De somble igjen kunne imidlertig glede seg over rekecocLai I il la Erik, svinestek ala Erik og is il la Erik. Lite nYll å hente på menyen m.a.o., men ingen grunn til å grine for det. Middagen var god den, og all honnør til Erik som må ha jobbet som en hell for å lage det hele istand. Toastmaster Erik øy no gjorde si lt beste for å herpe til Dirmus' symbaler i sine forsøk på å få oppmerksomhet, men på tross av at han avdekket en mistenkelig stor interaksjo'n med småbarn (ref siste ukes avisoppslag/TVprogram) så kom han fra det med æren i behold. Damenes tale ved Ame Petter Sanne Erichsen og herrenes ved min kjære medredaktør Anita Mellem gav gledelig adspredelse fra pliklkonverasjonene.

Eller å ha bi vånet et velapplaudert forsøk fra en av servitørene på å ta dobbel baklengs sal to m/Katchevoverhopp samtidig som man bærer et serveringsfal fullt med svinestek (for øvrig misly kket) samt gaveoverrekeise til matguru Erik var det på tide å ty lle ned de siste dråper av "gratis" vin, vralte gjennom pliktpolynesen og trekke ned i de dunkle kjellerlokaler for å føre interessante intellektuelle konv e r sasjo ne r medstudentene. Frem fra de mest usannsynlige gjemmesteder i krinkler og kroker kom de medbragte drikkevarene og festen kunne virkelig ta av. Dansegulvet i Klubben var fullt (det var det ikke foran baren), sjekkebenken nittig benyllet og konserten med Mercury Motors en braksuksess. Et jevnt tilsig av folk fra de etterhvert så populære alternative middagene bidro yllerligere til stemningen. . Av frykt for å gå tom for nuider utover nallen hadde de neste tydel igvis gåll til innkjøp av det mangedoble av vanli g høstballkonsum og det salle sitt preg på folks tilstand utovernatten. Smokinger ble flekkete og dritne, ballkjolene fulle av rØdvinsllekker, intem sjekkingen antok uante proporsjoner, sam talene om m ul ig enda mer snØv lete og meningsløse og folks trang til sØvn på de mest horrible steder ble påfallende stor. Vi i Bulle gledet oss over vår egen tilstedeværel se, nachspiel på Dirmusro mmet, nachspiel på Svæveru ' ro mmet, jamming i pumperommet av s litne Optimister, upopulære besøk i katakombene ,gjensyn med gamle studenter og fremfor al t: at bunnen på flasken aldri ble nådd. H vor mange som stod distansen ut og havnet på frokosten på Norge for å forulempe hotellets gjester på det groveste vites av herværende redaktør ikke, da denne fant det best å trekke seg tilbake til sine innerste gemakker for å tørke opp kropp og sjel. Alt i alter alt ved det gamle og det er vi glade for!


K7BULLETIN Torsdag J3 .oktobcr1988

rlftAVDOLDSFOLKET Sett og hørt Smådrypp fra enfukt ig sammenkomst.... Klønete: En svært så omtåket Bulleredaktør som i et forsøk på å ta et bilde med redaksjonens ultraenkle compac t-kam era gre ier å lukke opp hele kameraet, ødelegge fil men og miste en vital del til kam eraet samtidig som han trykker på knappen for å ta bilde. Sterkt! Frustrert: E t ikke navngi tt og lettere anim ertm edlem av SI3T som i frustrasjon over at kranen på pappvinen ikke lar seg åpne like godt ri ver hele greia av med det resultat at tre (!) liter herlig vin nom mer utover gulvet. Selv skjønte personen ikk e mye av hva som skj edd e og JO l' å demonstrere sin fru strasjon kn uste vedkomm ende I ikegodt et par fl asker fØr han ble tauet hjem aven særdeles hjelpsom nonne. Sjokkerende: Skrekkgule barokksko går greitt til smoking mente etannet medlem av SBT - de fleste så vel hvem. Då rlig mat: Den ulastelig antrukne damen som syntes Eriks mat var så god at hun like godt brakte det hele opp igjen for å spi se det en gang til ved bordet! Dårlig hørsel: Han hadde tydeligvis dårlig hørsel, den kurdisk ut seende mannspersonen som presterte å sovne 1 1/2 meter fra høy llaieren under 120-decibelskonserten til Mercury Motors. Herre i tutu: Smoking er for kjedeli g, mente tyde li gv is sørlendi ngen som like godt danderte en rød ball ett-tutu i tyll utenp<l sin smoking j e l fortvil et forsøk på å fiffe opp den ytre fasade. Vedkommende forøvri g observert lett snorkende på pumperomm et utpå morgenkvi sten. Uenig: Det er ingenting å hente i ka!.t.1kombene mente KK U, det mente tydeligvis ikke gjengen som forsvant ned i de underjordi ske gange r for å lete opp gamle martyrlik, med det resulLat at sti gen ble tr ukket opp og lokket lagt på av et sint frådende KK U-m edlem. A v frykt for å måtte bli nede i mørket til evig tid ba man imi d\ertig pent Oln nåde og smilte avvæpnende og greide derved å slippe fra de t he le uten reprimande !

FORNØYDE KKU er storfornøyde mer årets høstball. Ingen problemer under middagen, bra stemning og stort barsalg i aulaen . Verre var det imidlertid etterpå, da kun to utkommanderte møtte opp, noe som medførte at man måtte " kjøpe" to av servitørene til å hjelpe til smTlt ta hele opprydningen selv - fy førstekullister! Hele 250 nachspielbilletter ble solgt, hvilket vitner om al Merc ury Motors på Høstball er en suksess som fri ster til gjentakelse. Om det var manglende barsalg, eller det at fo lk rett og slett var fo r dri ta som gjorde at man stengte såpass tid lig som kl. 0600 vites ikke, men man kons taterer at for første gang på årevis greidde man ikke å holde koken til første bussavgang retning Hotel Norge - skjerp dere!

STERKT Behovet for et alternativ til BBB var tydeligvi s tilstede. Det er lenge siden vi har opplevd lignende stemning i Campus som da Mercury Motors blåste bakoversveis på smokingkledde NHH-studenter. Stemningen var høy allerede etter første låt, "Waiti ng fo r a southbo und train" og ble bare høyere og høyere etterhvert som konserten skred fram. Selv om lokalet naturlig nok ble en smule tommere etterh vert holdt en entusiastisk gjeng forang scenen koken helt til bandet ikke orket mer og krØP av scenen utpå morgenkvisten (husker ikke akkurat når). Ting stod på ingen måte tilbake for den glimrende konserten i Hulen fø rrige onsdag! KKU melder om et kjempefornØyd band, så det er jo bare å håpe på en snarlig gjenvisitt av dette glimrende tilskudd påden norske rockescenen. Uansett: Rock på Høstball er et must!!! !


14

K7BULLETIN

Torsdag J3.0ktober 1988

MERKUR

NHHS

Forandringer •

MERKUR har nå sittet i snart 10 måneder som styre i NHHS. Tiden er inne til å komme med en del forslag til forandringer . Forandringer må til for at vi skal kunne utvikle NHHS videre. MERKUR kan love NHHS at vi skal legge oss igjen en "arv" i form av vitaebØker og tanker som vi har gjort oss. Dette er allikevel ikke nok. Forandringsprosessen må starte nå, og vi må forberede grunnen til de som skal ta over etter oss. Bortsett fra et ønske om å gjøre NHHS bedre er det to faktorer som spiller inn når vi nå ønsker relativt omfattende forandringer. Det ene er at vi ønsker å bedre styrets kontroll og øke dets innflytelse. Det er åpenbart at det har liten hensikt å kalle det et styre hvis man i realiteten har liten, eller endog ingen styringsmuligheter. Det andre er at et ettårig styreverv ikke skal tilsvare to halve styreverv hva angår arbeidsbelastning. Selvfølgelig vil et styreverv medføre en relativt stor arbeidsbelastning og mange utfordringer, men det skal allikevel være mulig å følge en normal progresjon i sine studier. Dette vil innebære at styrevervet ikke er

I

NHHS

aktuelt for mange, men det skal ikke påfører prises slik at det sikre NHHS folk som er i stand til NHHS kostnader. å kombinere et høyt aktivitetsni vå utenomfaglig, med det faglige. Da Alle disse sakene vil det bli vil de som tar på seg slike verv informert om på foreningsrnøtene . oppleve at man ikke taper mer enn Jeg vil ikke gå nærmere inn på hva det man tjener. Et styreverv er en de enkelte forslag går ut påi detalj. stor utfordring både per,sonlig og Men det er nødvendig å få fart på arbeidsmessig. Det gir deg en del saker nå, og det er også erfaringer du aldri kan få andre nødvendig å få aksept i steder. Men vi ønsker ved en del studentforeningen for forandringer å gjøre disse nØdvendigeten av forandringer. Vi erfaringene tilgjengelige for flere. må få en saklig debatt om de MERKUR vil i første omgang forandringsforslagene MERKUR komme med noen små instrukssetter fram. og lovendringsforslag som skal Det er viktig å være klar over at vi bedre på"de forhold som er nevnt ikke ennå har følt at NHHS har over. Disse forslagene går ut på; innsette at det er dobbelt så lenge l) Foreningsmøte hver tredje uke. å sitte et år som et halvt, og at 2) Store investeringer, dvs over intrukser som fungerer for kortere kr. 30000, skal godkjennes på to styreperioder ikke nødvendigvis foreningsrnøter. er hensiktmessige for lengre. 3) Regnskapssystemene skal La oss derfor starte legges om tilåbli førtkontinuerlig, forandringsprosessen nå, og få og underutvalg skal ikke trenge å åpenhet omkring motivene for disponere egne konti. (Dette forandringene. Vi MERKUR er innstilt på å gjøre hva vi kan for å innebærer ikke at kasserenes gjøre NHHS bedre, og mener myndighet reduseres.) selvfølgelig at de forslag vi 4) Likviditetslån skal kunne gis til fremmer er små skritt i riktig underutvalg og interesseretning. Vi håper på støtte i den grupper. Ved lån til prosessen vi er i ferd med å sette interessegrupper skal en representant for gruppen stå . igang! jørgen personlig ansvarlig og lånet skal

PlanmØte høsten ~88 Planmøte mellom NHHS, BS, ST0H, HS og SiBS ble avholdt for 2. gang helgen l. - 2. oktober på Gausdal. Et lite referat derfra er vel på sin plass (Jmf. - instruksen).

Det andre punktet var som ventet hvorvidt aksjonsformen skulle fastlegges i vedtektene. Igjen var det BS og NHHS som ønsket å legge visse rammer rundt den praktisk gjennomføringen for å hindre eksterne PR - show fo r den enkelte studentfor.

For det første vil jeg begynne med å rose SIGMA - styret høsten '87 . for å ha tatt initiativet til plan møtene. Det har vist seg å være et viktig og nødve ndig fo rum. Allerede begynner resultatene å vise seg Felles Humanitaraksjon i 1989 kan bli en realitet! Et forslag til vedtekter ble utformet på Gausdal og skal nå godkjennes av de respektive studentforeningene . Vi vil diskutere forslaget på et F.M. snart. Utkastet vil bli gjengitt i F.M. - info. Det viste seg å være ueni ghet mellom skolene på to punkter. Det første var hvorvidt aksjonen skulle " låses" m.h.t. U - landsprosjekt eller ikke. Både BS og vi hadde F.M. - vedtak om en "fastlåsing". Spesielt for BS var dette en helt klar forutsetning for en felles aksjon.

Avandre saker som ble diskutert var bl.a. Hernes - utvalgets innstilling. Her kan det nevnes at BS - som Bulle så riktig allerede har omtalt - var nokså lei seg for at utvalge t ikke hadde omtalt studentfinansierte læresteder. BI er des s uten ikke med i høringsrunden. De kan derimot forsøke å påvirke NSF's eller NSU' s uttalelser. Det viste seg at studentforeningene ved HA, SiB og T0H knapt hadde hørt om innstillingen før plan-møtet. Om det er representativt for deres engasjement i student-politikk skal få stå usagt. Ellers ble det diskutert en del saker som gjelder studentforenings-arbeid generelt. Vi utvekslet litt informasjon om kommende aktiviteter dette

skoleåret - diskuterte NESU (NordiskaEkonomie Studerandes Union) som NHHS ikke har vært medlem av siden 1982, (SiB er heller ikke medlem) - snakket litt om hva de respektive studentforeningene gjør for å heve kvinneandelen blant sine medlemmer, osv. Referatet er til gjenge lig på styrerommet for de som måtte være interessert. Neste plan-møte skal avholdes medio februar neste år og HS står som arrangører. Det vil da bli helt nye representanter fra hver skole og det ble derfor foreslått en viss overlapping. Dvs. at de nye styrene rådes til å ta med en representant for de avtroppede styrene slik at man unngår å måtte begynne helt på skrætsj igjen. Jeg håper det nye styret vil følge opp planmøtet, og ønsker - hvem det nå enn måtte bli - lykke til!! Hege, MERKUR

AL.INSTITUTTET AlS SCHEIDIGGEIl er Norges største brevskole i maskinskriving. Instituttet er norsk·eid, men med til· knytning til Scheidegger·konsernet, som er repre~ntert i 14 land. Vi er 13 ansatte, og til v6r regnskapsavdeling søker vi:

0KONOMIMEDARBEIDER Stillingen innebærer følgende oppgaver: Kontroll, kontering og registrering av bilag Lønninger Betalingsoppfølging leverandører .Ihkassoarbeide Registrering av innbetalinger Avstemminger M6nedsrapportering, budsjettkontroll Deltagelse i 6rsoppgjør Statsstøtteavregninger Regnskapet blir ført p6 v6rt EDB·anlegg. Ønskede kvalifikasjoner: Relevant økonomisk utdannelse God erfaring i praktisk regnskap og EDB Samarbeidsevne Vi holder til i lyse, trivelige lokaler nær Ensjø T-banestasjon. Vi kan tilby konkurransedyktig lønn, fleksitid, forsikringsordninger og fri porkeringsploss. . Ncermere opplysninger kan gis i tlf. 68 11 70 ved Liv Næss eller Bjørn Haugen . . Skriftlig søknad sendes innen 21. oktober d.å . til

AL-INSTnUTTET AfS SCHEIDEGGER Postboks 6266 Etterstad, 0603 OSLO 6.


K7BULLETIN

15

Torsdag 13.oktober1 988

Foreningsmøtet '

22 skoledager igjen til

NORGE IEF Riktignok har vi bare holdt på i litt over en måned, men - som vi alle vet - så går høst semesteret RASENDE fort. Det er faktisk ikke lenge til at 68 nye tillitsvalgte i NHHS skal velger - SO LET THE CAMPAIGN START!! NHHS drives av studentenes frivillig innsats og engasjement og er selvfølgelig helt avhengig av at nye tar over hele tiden og driver arbeidet videre. 68 verv skulle tilsi at det er mye forskjellig å velge imellom - så her er det bare å kaste seg over det som interesserer! , Og spesielt kanskje til dere l. ull is ter; nøl ikke !Studentforenin!:jsarbeid er utrolig moro og alle som har lyst - uansett kull- b~rtasjans~n! Jeg garanterer hervect! på vegne av alle de tillitsvalgte som "går av" tilj ul: Vi er til disposisjon for spørsmål angåepde hva vi egentlig- driver med lOg hva vi synes om det!

l

I

Et hverdagsscenario.

Valg:Styret

Uke styret:

Leder Høyblokkansv. Stijdentpolitiskansv. Internansv. Eksternansv. Økonomiansv.

UKE ~ sjef Økonomisjef Generalsekretær Revysjef Arrangementsjef PR.sjef

Fagutv:

Bulle:

Nestleder 3 repr. l kull 2 repr. 2 kull 1 repr. 3 kull

2 - 10 redaksjonsmedlemmer

KKU

Nestleder 1 repr. l kull 1 repr. 2 kull

I

Arthur Andersen & Co. har egne avdelinger innen revisjon, konsulentvir[cromhet og skatterådgivning. Vi er ca 300 ansatte med kontor i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.

REo VIS J ON OG Ø KONOMISK RADGIVNING Revisjonsavdelingen består av 130 personer i hovedsak siviløkonomer og DH kandidater. Vi søker løpende nye kvalifiserte medarbeidere og tilbyr et meget omfattende videreutdanningsprogram i et internasjonalt miljø. Våre primære arbeidsområder er å utføre lovbestemt revisjon. I tillegg har vi til enhver tid løpende en rekke spesialoppdrag. Oppdragene omfatter vurdering av foretak. i forbindelse med fusjon, fisjon , oppkjØp, reorganisering, akkord, konkurs, generasjonsskifte, børsregistrering o.l. Dessuten omarbeider vi regnskap til amerikanske eller internasjonale prinsipper, reorganiserer regnskaps- og styringssystemer, utarbeider hjelpemidler i den økonomiske styring og yder rådgivningshjelp på områder der det er behov for kompetanse irinen regnskap, revisjon, økonomi og finans. Oppdragsmassen er svært variert og våre revisorer vil i løpet aven to-tre års periode få erfaring fra ulike bransjer, små og store virksomheter, børsnoterte selskaper og internasjonale selskaper.

PANEL:

MARIT ARENSTAD, leder for S.enterungdomm en. KJELLBJØRG LUNDE, 'stortingsrepresentant fo r SV. HANS CHR. ERLANDSEN, freelance journalist, tdlg.Aftenposten. KRISTEN RING VOLD, tdlg. informasjonsd ire!-;tør i NIF.

7 repr. 7 vararepr.

Panelleder:

VICTOR D. NORMAN, professor NHH.

Arbeidsutvalget/NSU Bergen:

Forestill deg Norge fem år inn i et EF-medlemskap. Hvilke fo rarl(jri! !;:,'r tror du vi ville se i det norske samfunn med vår deltagelse i Fellessbpu og dets indre marked?

Student. parlamentet:

Leder Kasserer Barsjef Salgssjef Vaktsjef Teknisk sjef Discosjef Utkommanderingssjef . Vedlikeholdssjef KuIturansv.

NU:

Foreningsmøtets temadel: 13. oktober, kl. 19.30.

1 repr.

EF-debatten er på sitt høyeste siden 1972 med åpen diskusjon nK ll olli partiene om et eventuelt norsk medlemskap. For å pirre d ilH' forestill ingsevner har vi få lt et panel beslående av noen av landel., IlW ... 1 kunnskapsrike, for ikke å si meningsstcrke, politikere og Gkspcrll'l' p~ EF -spørsmålet.

NHHI Leder . Kasserer 2 medl, .

Hytteutv

Har du noen fremtidsvisjoner eller sterke formenin ger du vil dek Ill l'd andre, eller er du simpelthen interessert i fl vite mer om Norge i ElJro p ~1 . bør du delta på neste foreningsmøte.

Leder Kassere 3 medl.

SAIH

Arrangør: Europeisk Ungdom

1 Repr. IVararepr.

t~

[O][j] [] [] [] 10]

JJ

o

LEDELSESRADG IV NING OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Konsulentavdelingen består av 130 personer og utfører tjenester innen ledelse og bruk av informasjonsteknologi. Virksomheten er i sterk vekst og vi har bak oss en rekke vellykkede oppdrag for norske bedrifter og organisasjoner. Ca. 40 siviløkonomer fra NHH er blant våre dyktige konsulenter. Vi søker løpende nye kvalifiserte medarbeidere og tilbyr et meget omfattende videreutdanningsprogram i et internasjonalt miljø. En stor del av våre oppdrag er innen økonomistyring, strategisk informasjonsplanlegging, prosjektledelse, utforming og innføring av EDB-systemer, vurdering av maskin- og pakkeløsninger. Våre kunder er innen en rekke bransjer, som bank/finans, handeVdistribusjon, industri, olje/gass og offentlig forvaltning .

Vi har et nært samarbeid med Arthur Andersen & Co . '.I' internasjonale organisasjon som totalt teller over 39000 personer. Våre ansatte og deres kompe tanse er vår viktigste ressurs, bygget opp gjennom et systematisk. internasjonalt videreutdanningsprogram og deltagelse på varierte oppdrag. o

SKATTERADGIVNING Skatteavdelingen bistår med bedri ftsorien tert skatterådgivning på mange plan. Det omfatter skattemessig transaksjonsanalyse og kartlegging av tilgjengelig årsoppgjørsdisposisjoner. Skulle ulykken være ute og uo ve re nss te mm e lse r med ligningsmyndighetene oppstå - bistår vi med klager og i forhandlingsprossesen. I samarbeid med våre tilknyttede kontorer i utlandet bis tår vi også med multinasjonale skattespørsmål, hvor man . søker å harmonisere norsk og utenlandsk skatterett og anvendelse av skatteavtaler. Avdelingen beskjeftiger 10 jurister, men i praktisk problemløsning samarbeider vi ofte med økonomene i våre øvrige avdelinger.

ARTHUR ANDERSEN &gP


K7BULLETIN

16

Torsdag 13.0ktober 1988

Kjære Bulle! Nå må det for helvete skjerping utsattforiBullenr. S: hermangler ikke det siste! Tross alt trenger mennesker-også, eller kanskje til!!! Skal dere først ha ei side ml nemlig temmelig nøyaktig de heller spesielt på NHH-av og til dikt/poesi, kan dere ihvertfall ta første 2(3 av diktet, og dermed ord til inspirasjon, nytenkning & den alvorlig! Jeg ga mitt bidrag til forsvinner jo selvsagt 97% av den gode sak for to uker siden, og mening/innholdf'budskap" (stryk avkobling i en verden fylt av stress, takker så mye for at de fleste dikta detsom ikke passer) Og her holder karriære & altfor korte dager & etterhvert har blitt presentert. Men. ikke "plassproblemer" som netter. Så altså-keep up the good Ogdeteretstortmen: (Altsåikke argument-når det gjelder et dikt, work-det gjelder resten av BuIlcI!oe men, men et men-beklager . er faktisk ingenting bedre enn littred, også, men prØv å .ta noe av digresjonen.) Når det gjelder'mitt . ihvertfall nfu-det foregår en såpass dette til etterretning( men selvsagt , eget ydmyke forsØk uti diktningens bevisstløs redigering som tilfellet er ingen (e ilfri-kanskje har vanskelige 'kunst, klarte1 dere jo . erher.PietHeinslapplittheldigere til&med håndskrifta mi sky Ida for fra 'det, men selv her er det ting å en,del av feilene?!?) Helt til sluttLandsorganisasjonen (LO) ser nå . Domus'er ' og' Obs ;~~: Det .1~r ; . den oppgaven greitt nok. Verre tydeli gvi~ ': ' i kke :, nok : a~ ' vardet'atjegiti'llegg;?J(:! kreditert ' sette fingeren "på: ~angler :~ynes j~g nok6gså'~tlay,.outen på ut ti lå gå ut med krav om at deres sida kan forbe.dres-alt må v'el ikke sa'mvirk'e1agene 'biir spes ial~ " Norge". Ikke d€t!' at jeg ikke ' ; endel tegn; apostrofer, koloner, medlemmer"skal få rabat( i vanlig~' settes med samme typerbehandlet når det gjelder skatter. ønsker at det var mitt verk, men punktum etc, samt et par mi~dre dagligvareforretnin ger. I mar~ering/utheving . av Det er tydeligv is ' ikke nok' at det var altså paret Gene Dalby & ortografiske feil har oppstått' på ' utgangspunktet synes et slikt overskrifter og forfatternavn gjør medlemmene k~· . forsikre ' seg Cindy Haug som var ' veien til ferdig avis. Endel av utspill ulogisk, all den tid seg alltid bra! (F.eks ala forsøkene dette kan kanskje avfeies som arbeiderbevegelsen bygger på rimelig i arbeiderbevegelsens eget opphavskvinne & mann. Og som i bulle nr.5 - men det bør være forsikringsselskap; Samvirke om dette ikke var nok haddf' noen ' "småp'irk" av enkelte: og hvis det illusjoner om felleskap, likhet og gjennomført. Forsikring, Deter tydeligvis heller ( jeg går ilt fra at Mr . . Macintosh hadde vært snakk om leserinnlegg solidaritet. I hele ikke nok at medlemmene kan få ikke har skylda) fjernet den siste eller noe sånt, hadde jeg sjølsagt arbeiderbevegelsens historie har bedretilbudiar~eiderbevegelsens linja, som altså ' lyder gitt blanke i hele greia. Men i Med hilsen solidaritet vært et uttalt mål. Det Geir Strøm egen bank, Landsbanken. Det er "HAHAHAHAHAHAHAHAHdikterens verden får nok tingene rimer derfor dårlig når LO ønsker tydeligvis ikke nok. ' at -AH}lAhaHAH'AHAH,AHA" -en. helt annen dimensjon. Der er at andre skal betale for LOP.S. Et fyndord fra Neil Finn i arbeiderbevegelsens tap.s_(red.anm. Håper det var riktig hvert komma av stor betydning, medlemmenes mat og "roukled House" i anledning den lI bringende aviser årlig mottar ann':U . Hiter) Og det-en ting .. og etf ord plassert på feil linje kan forbruksvarer av ymse slag, for på-gående religionsdebatten: enorme summer av skatte· manikkegj'ør,såerdetårCdigere 'beiyforskjellenpå"kraftfullt"og det er da vitterlig slik at dersom Hva er det værste ved å være betalernes penger. Nå skal også etter eget forgodt befinnende i "virkningsløst". (Hvisden/desom noen skal få kjØpt en vare til atteist? Jo, at du ikke har noen å restene,avdet '~ frie", uavhengige andres dikt!! Men selv dette blir ' redigererdiktspalten ikke skjønner konstant redusert pris, så må andre . snakke med når du får.o:gasmer' og skattetyngede ' næringslivet bare bringebærdrops mot den dette, så forklar det/finn enannenl betale mer enn det varen i sosialiseres, styres og dirigeres i voldtekten Jack Kerouac er blitt gi opp prosjektet) Nei, forrestenutgangspunktet koster. Men ser en nærmere på hva enda større grad enn tidligere. Det er vel ikke for ingenting at ideen arbeiderbevegelsens virke og dets kollekti vistiske sosialisme har vært om slike rabattordninger er unnfanget i Sverige. Der har rettet inn mot blir delte forslaget tydeligv is sosialiseringsprosessen straks lettere å forstå. Da vil man nådd så langt at opinionen forlengst se at dette er et naturlig steg på kollektivistenes vei mot fullstendig er blitt passivisert og ute av stand indenfor et sett/par av 2 slik direktør-komplekser som), ikke til å motstå' ytterligere Jeg har efterhånden 'kommet til sosialiser ing av det norske beskrivede hvite Iinier. Man den iakttagelse, at de her på makter å etterkomme selv de innskrenkninger i 'den personlige samfunnet. Sett fra et sosialistisk høiskolen ,aHcrede' -exJctercnde ; -enkleste regulativer for god takt anmodes numere om ~ ikke la friheten . Denne,' lederskapsperspektiv er det ikke linien løpe langsmed midten av såkallede parkeringsproblemer, og tone. Den forseelse, jeg har så nøye med sol idariske prinsipper, utviklingstendensen må ikke få lov har fått meget oppmerksom het. Må funnet å ville henlede " bilen", enn si løpe diagonalt til å bre seg videre iNorge. Det er bare "våre" medlemmer forblir mellem, si høire forhjul/venstre jeg således få påpeke den .oppmerksomheten på, er den på tide at frie og uavhengige lojale, " vår" organisasjon får en forhjul. Da vil man nemlig oppnå uaktsomhet so m vises ved utrolige nonchalanse med hvilken mennesker nå reiser seg til kamp hedret medlem stilgang og "vi" studenternes hensetting av deres mine medstudenter vclgerå overse at blokere også den tilliggende heholder makten og innflytelsen i mot ytterligere kollektivisering og kiøretøi, det være seg vogn eller visse opptegnete, hvite linier på parkeringsplass, noe som nok formynderskap, slik at dette LOsamfunnet. Det er tydelig at skiærper problemene. Håper på slæde. Det er direkte skammelig, vårt felles parkeringsområde. forslaget møter så massiv motstand ideologene i arbeiderbevegelsen snarlig reaction , men frygter at disse utvalgte blant Norges Disse Iinier, er ment å markere ikke lenger er fornøyde med at at det havner der det hører hjemme, likefullt deres arrogance, hvis har intelligente unge kvinner skillet mellom hver i søppelbøtten! deres medlemmer bare får handle (Quinder) og menne (gentlcment hensettingsplass, og er ikke ment parkert således til nu, og påberoper ri mel ig i arbci derbeve gelsens egen meg således full anonymitet... har jeg, efter overveielse), ikke som pynt. Ved hensetting av vogn, varehuskjede, NKL, som står for Terje Lande funnet å kunne beskrive disse besmanderforomåsøkeåplassere om lag 20% av all varehandel i Stud.Lib N.N. III-kull NHH dunete finanshvalpene med samtlige fire av vognens hjul Norge gjennom sine samvirkelag, alias: Siri Revnanger - 3.kull

Fy,og skam!

..

Da

er

Til minekiære medstud'enter ' (kiørende sådanne!)

I I

Televerket er en klInderettet bedrift som 'medfrem tidsrettet teknologi vil bidra til å dekke Norges behov for tale·. tekst·, data· og billedkommllnikasjon. 7]enestene skol hil høy kvalitet, og prisene skol samsvare med ytelsene. Videre ønsker Televerket å løse oppgavene på en rasjonell og effektiv måte i pakt med oppsatte lønnsomhetskrav. I tråd med denne forretningside arbeider vi aktivt med åfom ye våre økonomistyringssystemer.

Intern Revisjon Til Televerkets Interne Revisjon, som er en ny funksjon under oppbygging, søkes det etter medarbeidere. Den Interne Revisjon rapporterer direkte til generaldirektøren, og skal bistå denne ved kontroll av at Televerkets samlede økonomi, forvaltning skjer effektivt og betryggende. Dette omfatter analyser og vurderinger av at: - den interne kontroll ",ed forvaltning og sikring;;\ ressurser og verdier er etablert og effektiv - det er got! nok kvalitetssikring av systemer og data for regnskap og andre styrings· informasjoner. Den Interne Revisjon rapporterer konklusjoner og gjennomgåelser. fremsetter forslag eller råd når det er behov for det. Arbeidet vil være variert og interessant. med stor kontaktflate i Televerket. Televerket ligger langt fremme når det gjelder databruk. Også den Interne Revisjon har som målsetting å nyttiggjøre seg data i størst muhg utstrekning. Samtlige medarbeidere vil bli utstyrt med egen terminal, med kor ·munika· sjon mot forskjellige stor·maskiner.

lCi AT-ADVANCED

PERSONLIGE COMPUTERE PC-AT (16 MHz) 1 MS RAM ................. Kr. 17700.80386 (20 MHz) 2 MS RAM ... .... ... . ... ... Kr. 32 000,30 MS hard disk, floppy disk, 14" flat screen, TTl monitor, 102 toster, norsk tastatur. Portable Al (16 MHz) 1 MS RAM l.44 MS FDD/30 MS HDD . Kr. 19900,-

MIPS AlS

inkl. MVA

Christies gt. 13 5015 Bergen tlf: (05) 96 00 95

________________________________ • ___ •••••••••••••••••• •••• * ••••••• _ •••••••

Vi søker personer med en eller flere av følgende kvalifikasjoner: - høyere utdanni ng, f.eks. som siviløkonom eller OH·kandidat med revisorlinje - kunnskaper i EDB· revisjon, EDB·sikkerhets· arbeide eller i EDB'systemering e.L - revisorutdanninglerfa r;r;g. Det legges stor vekt på s.Jk~ren s initiativ og kontaktskapende evner. Avhengig av kvalifikasjoner. kan vi tilbyav · lønning inntil lønnstri nn 32. Lr kr 238.910.brutto pr. år. Søkere som er spesielt kvalifiserte innen EDB·feltet. kan tilby' I,,,yere lønn. Fra lønnen trekkes pensjonsinnsKudd etter gjeldende regler. Det er 6 måneders prøvetid. Nærmere henvendelse om stillingene kan rettes til Einar Nvmoen. telefon (021 4878 I7 eller Einar Halse: telefon 102148 80 42. Søknad med rettkjente avskrifter av attester og vitnemål merkes «AFR" og sendes innen 17. oktober 1988 til :

I

Teledirektoratet, Personalavdelingen Postboks 6701 St. Ola vs plass 0130 Oslo L

Med Tdeverket inn i fremtiden.

~

••••••••••••••••

~

•••••••••••• w

••••• ~ ••••••••••• •••••••• ••••••••••••


17 -

K7BULLETIN Torsdag 13.oktober1 988

DATAGRUPPEN ·

FINANSGRUPPEN

ÅRSM0TEIDATAGRUPPEN

FINANSGRUPPEN NHH

Dato: 19.oktober Tid: 18.00 Sted: Aud. 11

o

NORGES HANDELSHØYSKOLE EUROPEISK UNGDOM PA NHH

Datagruppen ble etablert på et konstituerende styremøte den 26. mars 1987, og dette årsmøte blir det første ordinære årsmøte i gruppens historie. Målet til Datagruppen er å øke interessen for EDB og informasjonsbehandling på NHH. Med dette i tankene har vi forsøkt å arrangere et variert tilbud av aktiviteter (bedriftsbesøk hos Vesta og på Hansa/ informasjons- og temamøter /Macintosh- og dBASE III+ kurs / PC-messer). En av sakene som ska1 tas opp på årsmøte er hvorvidt Datagruppen skal stå som arrangør for en konferanse om informasjonsteknologi (sett i forhold til det vi driver med ' her på skolen) i løpet av 1989.

Finansgruppen arrangerer seminaret: Finansskanda1er, VIP Skandinavia-ba110ngen som sprakk. Debatten vil foregå 17. oktober start kl. 18.00 i aud. Max. I panelet vil vi finne : Einar Galtung Døsvik, bystyrerepresentant og tidligere VIP aksjonær, Reidar Lien, Viseadm. dir. Bergen Bank, Thor Sommerseth, kapellan, Frøystein Gjesdal, professor NHH. Tomm Berntsen og nåværende adm . dir. Olav Chr. Olsen vil være til stede for kommentarer. I pausen vil det være servering av ost og vin. Deltakeravgift kr. 30,-, medlemmer gratis adgang. Påmelding på lister som henger utenfor kantinene på skolen og Merino. . Velkommen!

Hvis du har meninger angående Datagruppens arbeid og aktiviteter er du velkommen på årsmøtet, enten du er gammelt eller nytt medlem. (Du kan også ta kontakt via posthyllen hvis du ønsker å være med i det nye styret eller på å arrangere en IT-konferanse.)

IDRETTSUTY. SQUASH INFO

DATAGRUPPEN - et SHAREWARE-produkt

, NSF

Stigespill Det er fortsatt noen ledige plasser til stigespill søndag 16 oktober på Legym i Åsane. Tid: 15-17. Nærmere info samt påmelding:;lister på oppslagstavler merino samt på skolen. Påmelding bør skje umiddelbart!!!! !! ! NB ! Det blir hele 20 plasser på treningen for nybegynnere. Listen ser i skrivende stund ut til å være fulltegnet. NB

N

RSKE SIVILØ~ NOMERS F RENING SØKER DU JOBB? Arbeidsmarkedssi tuasjonen for nyutdannede siv iløkonomer har endret seg i det siste.

SKOLEMESTERSKAP

NB

Skolemesterskapet i squash nærmer seg med stor fart. Tiden for denne store begivenhet er satt til søndag 30 oktober kl 14. Vi møtes på Legym gode som dårlige og utkjemper harde slag. Som vanlig blir det store premier å hente, med verdier i størrelsesorden 7(syv) sifrete beløp. Prisen forå være med er medlemskontingent i idrettsutvalget (kan betales ved mesterskaps- start). Det vil bli satt opp både dame- og herre-klasse. Som nevnt tidligere, det stilles ingen krav til kva1ifikasjoner. Da det tydeligvis er stor squashinteresse på skolen for tiden, er det mulig at vi må begrense antall deltagere. Derfor, vær tidlig ute. Nærmere informasjon om eventuelle begrensninger vil komme på oppslagstavlen. Skolemesterskapet avgjøres ved cup. Alle får spille minst to kamper. Det vil forekomme en viss seeding. Påmeldingsister på oppslagstavle merino samt på skolen utenfor kantinene fra mandag 17 oktober. NB Følg med på oppslagstavlene for evt forandringer.

INFORMASJONSMØTE: MANDAG, 17.0KTOB ER, KL.19.00 på Anne Madam (ved siden av Campus). Europeisk Ungdom (EU) er en landsomfallende og tverpolitisk ungdomsorganisasjon som jobber hovedsakelig med europaspørsmål. Vi mener at problemene det norske samfunnet og Europa står overfor idag bare kan løses gjennom forpliktende internasjonalt samarbeide. Det Europeiske Fellesskap utgjør foreløbig det eneste handlekraftige alternativet til et Europa dominert av hver enkelt nasjo n~ særinteresser. Av aktuelle tema kan vi nevne miljøvern , kultur, internasjonal økonomi og -politikk. Europeisk Ungdom utgjør også den norske delen av Jcunesse Europeenne Federaliste (Unge Europeiske Føderali sler) vår europeiske moderorgani sasjon. Ved siden av vi\re seminarer her i Norge har man utmerkede muligheter til å delta på møter i Europ~ som våre europeiske venner tilbyr oss. Selvsagt er det vanskelig å gi en beskrivelse av det vi jobb,'! for i et nøtteskall. Men vi synes å kunne spore stor inlcrc,st' til det som kan kalles gjennopplivingen av EU-NHII. Vi oppfordrer derfor alle som er interesserte i europaspørsmMtil fl kUJllm,~ på vårt informasjonsmøte på Anne Madam . Glem fores ten ikke å komme på foreningsmøteLS temaclel, Norge i EF .. El hverdagsscenario. Dette vil bli en fin forsmak på nl )Cll a v (il: aktivitetene du kan vente deg i EU. Eventuelt interesserte som ikke ka n komme 1':1 informasjonsmøte bes legge beskjed i posthyllen til David N. Barton.

DEN ~ATIONALE SCENE

Hvordan blir du valgt? Hva bør så i din ansettelseskontrakt?

KJEMPETILBUD

Dette og mer vil du få svar på. Den Nationale Scene tilbyr stud.NHH billeller til PREMIEREN på

Norske Siviløkonomers Forening arrangerer sitt årlige JOBBSØKERSEMINAR på NHH tirsdag 8. november fra kl. 0900 - ca kl. 1345.

" SAM F UNN ET STØ TT ER" av Henrik Ibsen Lørdag 22.10. kl. 1930.

Tove Storrødvann, cand.jur og forhandlingskonsulent i NSF vil fortelle om kontrakenes innhold, og hvordan unngå tvister om innholdet. Med oss har vi også Hans Robberstad, som er direktør i Selection. Han vil fortelle om egenskaper og kvalifikasjoner som den profesjonelle utvelger seg etter. Som "prøvekanin" til jobbintervju stille en student fra BI opp. Siste post på programmet er paneldebatt med fokus på jobbsøkerprosessen og første jobb. Endelig påmelding blir hengt opp på lett synbare steder i god tid før den 1. november.

Snitter a la NU får du ikke,men vi gjentar suksessen med GRATIS KVELDSMAT ,av den gode gammeldagse sorten,etter fellestreninga onsdag 19/10 i ANNE MADAM. Så for DEG som ennå ikke har vært på våre treninger,men som egentlig har veldig lyst-her er anledningen du har ventet på !! Det vil i tillegg bli fremvisning aven del treningsutstyr... Og-vi trener fortsatt mandager og onsdager klokka 1930,samt lørdager klokka 1600. Staf.kom.vJKetil

Kun kr. 30,-, begrenset antall !! Billetter bestilles og hentes hos crg.sekr. Gunnfrid, innen onsdag 19.10.

.' ~

~

"

, . .

.. >

-

,

:-"~:ETTERLYSNING . -

.: "

En sko + fotoapparat Har noen funnet mitt fotoapparat som jeg glemte igjen på skolen under høstba11et. Jeg mistet også en svart sko.


K7BULLETIN

18

Torsdag 13.0ktober 1988

NÆRINGSLIVS UTVALGET Høsten er tiden hvor NHH-studentene bombarderes med tilbud fra alle verdens kanter - ihvertfall fra enhver underorganisasjon i NHHS med respekt for seg selv. Såvel faglige som noe mer underholdende tilbud florerer. Vi er ikke dårligere vi heller, og for neste uke har NU lagt opp til et tettpakket program. For det første går en av de mest tradisjonsrike fagkveldene av stabelen på onsdag, ØKONOMISK FORUM, med " headingen" "Norsk Kapitalflukt - 1990-årenes problem?". På mandag får skolen besøk av Inger Prebensen, som gjestende bedriftsleder. Begge disse prosjektene er grundig presentert annet sted i Bulle. Bed. pres. legger også opp til en "hard" uke med hele tre presentasjoner, disse informerer vi om nedenfor. NU håper at mange klarer å innpasse disse arrangementene i et ellers hardpakket program!

BEDRIFTSPRESENT ASJONER IB M IBM startet sin virksomhet i Norge i 1935. Selskapet er idag en av de s tørste tota ll evera nd ø rer .i nn e nfor informasjonsbehandling i Norge. Med totalleverandør menes også kompetanse. IB M har idag 1300 ansatte. 1100 av disse arbeider ved IBM ' s kontor i Oslo - de resterende er ansatt ved kontorer henholds- vi s i Bergen, Stavanger og Trondheim. Selv om selskapet har si tt hovedkontor i Statene, påpeker de at IBM Norge ocstfu av n0fdmenn fra topp til bunn. Foruten de 3 avdelingskontorene rundt i Norge har IB M ett fle tt av agen ter, for handlere (ca 70) og angroforretninger. Omsetningen i 1987 var 2,494 mrd. IBM har ny lig inn gåu forsk nings"samarbeid med Universitet i Bergen. Selskapet disponerer stillinger for forskere og sørger for komplett uL<;tyr. Satsingsomn'tdene er i f~ rs te rekke olje, offshore og havbruk - satsingsomr<'td.e r som det bli r lagt vekt på fra myndighetenes side. IB M har idag ingen konkrete stillinger å tilby, men de venter vekst i markedet og regner da med å måtte ansette fle re. Til tross for dette, vil det bli det avholdt "intervjuer" fo r de som skulle være interessert i det. IB M og NU oppfordrer deg til å komme på presentasjonen! Det vil bli bevertning med snitter og drikke i Klubben etterpå. TID: tirsdag 18.10.88 kl. 19.00 STED: aud. B P ..\MELDING : innen rre. 14.10.88 kl. 1200

In ger Prebensen

TID: mandag 17.10.88 k1.l9.00 STED: aud. 14 PÅMELDING: innen fredag 14.10.88 kl. 1200.

EKSTERN PRESENTASJON TOUCHE ROSS TRENGER FLERE DYKTIGE KONSULENTER ! Vi vil med dette få invitere til presentasjon av TOUCHE ROSS Torsdag 20.oktober, kl. 19.00 SAS Royal Hotel, Bryggen Touche Ross e r i N orge be teg nel se n på rådgivningsvirksomheten i Revisjonsselskapet Forum. I Touche Ross er det for tiden ca. 40 siviløkonomer og skattejurister som arbeider innenfor områdene *0konom isk bedriftsrådgivning *EDB-rådgivning *Skatterådg ivning Revisjonsselskapet Forum er med ca. 440 medarbeidere ett av landets ledende revisjonsselskaper, med hovedkontorer i Oslo og Bergen.

REALKREDITT

Touche Ross er en del av Touche Ross International. TRI er en av verdens ledende revisjons- og rådgivningsorganisasjoner, med kontorer i ca. 90 land og en total stab på ca. 28000 medarbeidere.

STILLINGSBESKRIVELSE:

Touche Ross er i stadig vekst, og de søker derfor:

Kapitalmarkedsavdelingen i Realkreditt har bl.a. ansvaret for å funde hele selskapets utlånsvirksomhet og å plassere Real- kreditt' s egenkapital optimalt. Selskapet bruker mange instru- menter i ulike markeder, slik at avdelingens arbeidsoppgaver er meget varierte og utfordrende. A vddingen har få ansatte slik at den nye medarbeideren vil få tilpasset sine arbeidsoppgaver etter kvalifikasjoner og ønsker så langt som mulig. Nødvendige kvalifikasjoner vil være interesse for, og kunnskap om, det tctale norske finansmarked samt gode finansteoretiske kunnskaper. Det legges videre vekt på gode samarbeidsegenskaper, selvstendighet og analytisk legning. Realkreditt' s forvaltningskapital er p.t. ca 30 mrd kr. Antatt utlånsvolum i inneværende år er anslått til 12 mrd. Egenkapitalen er 860 mill., hvorav 200 mill. er plassert i aksjemarkedet og 125 mill. er plassert i obligasjonsmarkedet For flere fakta om Realkreditt, se egen annonse annet sted i Bulle. Etter presentasjonen vil det bli bevertning i Klubben. Realkreditt og NU ønsker velkommen på bedriftspresentasjon!

GJESTENDE BEDRIFTSLEDER HØST 1988 postsparebanksjef

1-2 siviløkonomer til de to feltene økonomisk rådgivning og EDB-rådgivning ved sitt kontor i Oslo. De tilbyr en utadvendt og inspirerende arbeidsform, som blant annet gir deg videre utdanning gjennom varierte prosjektoppdrag for klienter. Du bør ha evnen til å tilpasse deg stadig nye problemstillinger, samt bidra med kreative løsninger og (etterhvert... ... ) faglig tyngde i en oppdragssi tuasjon. Vi ønsker deg velkommen til en nærmere presentasjon av Touche Ross, torsdag 20.oktober. Da vil representantene fra Touche Ross også snakke litt om "livet som konsulent", s{>(tsielt med henblikk på yngre siviløkonomer. Det vil bli individuelle samtaler fredag 21. oktober, fra morgenen av. VELKOMMEN! P ÅMELDING:Innen mandag 17.10 kl. 12.00, avg. kullister blir prioritert. STED: SAS Royal Hotel, Bryggen

Inger Prebensen Mandag 17. og tirsdag 18. oktober vil Inger Prebensen gjeste NHH som historiens 11. "gjestende bedriftsleder". Hvert semester inviterer NU i samarbeid med rektor, en bedriftsleder til å oppleve NHH i et døgn, og av tidligere gjester kan vi nevne Arve Johnsen, Terje Løddesøl, Rolf Skfu, Ragnhild Sohlberg, Jan Erik Langangen og Kjell Almskog. HVEM ER INGER PREBENSEN ? Inger Prebensen er 43 fu, gift har 2 barn og er nå banksjef i Postsparebanken. Etterexarnen artium i 1963 tok hun noen sekretær-, lærer- og språkkurs og jobbet litt i Oslo og Geneve før hun i 1967 tok fattpiljusstudiet ved Universitetet i Oslo. Iløpet av studietiden jobbet hun ogsil som hallodame i NR1<. og ferdigjurist var hun i 1973. Hennes førs t jobb var i Royal Bank of Scotland i London, men i 1976 begynte hun i Norsk Garanti institutt for Skip og Borefartøyer AlS i Oslo. Der steg hun raskt i gradene og hadde adm.dir. stillingen i 2 fu før hun sluttet i 1983 og tok over som adm .dir i Studentsamskipnaden i Oslo. Der ble hun i 3 år til 1986 da hun ble adm .dir i AlS Kjøpmandsbanken. Etter 2 år i lederstolen i denne banken, ventet nye utfordringer, og 1. septem ber i år tok hun over som banksjef i Postsparebanken. Hun innehar også mange verv og er bla. styreformann i Det Norske Pengelotteri. ARRANGEMENTET GJESTENDE BEDRIFTSLEDER Hens ikten med arrangementet er å skape kontakt mellom sentrale personer i næringslivet, NHH og studentene. Inger Prebensen vil under sitt opphold oppleve studenttilværelsen fra innsiden ved å bo hjemme hos en student og treffe representanter både fra studentene og staben ved NHH. PROGRAMMET Programmet vil i korte trekk se sl ik ut: Mandag 17. oktober ettermiddag Ankomst Innkvartering Mottagelse på Stupet Presentasjon av NHHS Presentasjon av NU Omvisning i studentforeningens lokaler Middag på Hatleberg Tirsdag 18. oktober kl. 8.00 Frokost kl. 9.00 Presentasjon av Bedriftsspillet Aiesec Næringslivssymposiet kl. 10.15 GJESTEFORELESNING I ORGANISASJON l.avd Aud Max Tema: "Ledelse i praksis, Kvinner og Ledelse" kl. 12.00 Lunch på SAF Omvisning på SAF,CiB,AFF og NHHK kl. 14.15 Delta på forelesning MIB 1100 Financial Management kl. 15.00 Intervju med Bulle og studentradioen kl. 16.00 Avreise


K7BULLETIN Torsdag ' 13:oktober1 98'8 ..

ØKoNOM SK FORUM

PARTY I SVERIGE

Inviterer til:

NORSI( I(APITALFLUI(T: o 1990-ARENES PROBLEM? Norske foretak viser idag en stigende interesse for utenlandske investeringsobjekter .Viktige årsaker til dette er etableringen av EF 's indre marked og de tilpasninger norske bedrifter må foreta for å sikre seg andeler i dette markedet,samt den økonomiske utviklingen i Norge,som for tiden synes i liten grad å invitere til nysatsing. Økonom isk Forum vil sette denne proplemstillingen under debatt onsdag 19.oktober k1.1 8.00 i and .B.

18.00 Velkommen! 18.05 Hovedinnlegg vi Per Schreiner Ekspedisjonssjef i Finansdepartementet 18.25 Leiv Nergaard Økonomidirektør i Norsk Hydro 18.35 Odd R. Austgulen Administrerende Direktør i Investa 18.45 Pause -med vinsmaking Markedsdirektør Blomdal ved AlS Vinmonopolet villa oss få smake på et par utsøkte viner og samtidig holde en kort orientering om disse. 19.30 Paneldebatt. Panelleder: Ole Berrefjord, Førsteamanuensis ved Institutt for Foretaksøkonomi ved NHH. Svein S. Thomassen,Administrerende Direktør i Rieber & Søn,vil i tillegg til de ovennevnte komme med sine synspunkter. Til ca. k1.20.45.

MERKUR har mottatt 2 gledeligeog festl ige invi tasjoner til parties i Sverige og en inv itasjon ti l Ekspondagene som arrangeres p<'t HA i Os lo .. Da v{lr representasjonskonto er meget slunken (dette sky ldes bl.a. planseminaret, øk. adm . - fagr<'td, Hernes - debatten i Oslo , etc.) ka n foreningen ikk e se seg råd til å bel..'11e for representanter til de fes tlige anledningene det her er snakk om, men lyser herved ut muligheten til å rei se for enhver stud .NHH . Dere må altsa evt. betale sel v. GØTEBORG:inviterer til høstball fredag 4/ 11 kl. 1900. Nachspiel på Handels til de små timer. Ga lla - antrekk . " Sillis" inntas lørdag morgen 5/ 11 kl. 1200. Pris:250 fo r høstball 50 for n..chspiel 60 for "Sillis" STOCKHOLM: inviterer til "Småttinggasque" lørckt g 21)/ 10 k1.1 900 på Piperska Mu ren. Smoking. Pri s: 345 ,HA I OSLO: inviterer to deltak ere ifra N HI IS lil Eksportclagene '88 som arrangeres 25 . og 26. ( lklutwr. Programmet er tilgjengcl ig på styre-rom mel. S tude nI pris er 175,- kr. og inkluderer lunsj begge dager. Så,hvis noen er interessert - ta kontak t med Hege i slyr\' !. Innkvartering er antageligv is pri vat i Sveri ge .

Påmeldingslister henger på NU-tavlen på skolen og i vrimlehallen på Merino. Begrenset antall (førstemann til mølla ...). GRA TIS ADGANG!!

" Tjenare polare, jag kommer og klemmer nåra Bajsar "

Per Sebreiner Ekspedisjonssjef i Finansdepartementet og leder for departementets langtidsplanlegging. Han har hovedinnlegget, med tema: Generell bakgrunn, og Norge som fre m tidig investeringBområde.

Leiv Nerpard Økonomidirektør i Norsk Hydro; vil holde et kort innlegg hvor han tar opp hvordan Norsk Hydro oppfatter investeringsmarkedet i Norge kontra tilsvarende i utlandet.

Odd R. Austgulen Investas Administrerende Direktør; vil holde et innlegg hvor han tar opp temaet, sett ifra den norske investors synsvinkel.

Svein S. Thomaøøen Adm. Direktør i Rieber & Søn; vil komme med sine !!ynspunkter under paneldebatten, hvor også de t re tidligere nevnte vil delt a.

Ole Be17efjord Førsteamanuensis ved Institutt for Foretaks· økonomi ved Norges Handelshøyskole; vil væ re kveldens panelleder. H a n var tid· ligere tilknyttet IØI og var sekretariatleder for Maktutredningen.

MERKUR søker 2 REVISO RER for høstsemesteret. Arbeidet vil stort sett foregå i j anuar, februar, mars 1989. Vi kan tilby 60 kroner timen og et hyggelig miljø. Take a challenge, hvis at du kan regnskap. Kontakt øko.Bø! (Hjelp! Red. anm.)


20

._.KJBlJLLETIN Torsdag 13 ,Okforer 1988

HANDELSGRUPPEN INFO KAMPANJEN 1988 Forum for handel

~ m3rkedSføri~

':

~~

GRUPPEN ~~ REISELIV - EN NÆRING I VEKST Reiselivsnæringen er blitt spådd en fremtid som verdens største industri. Nye prosjekter vokser opp som paddehatter, og selv om ikke alt er like vellykket, er det ikke noe å si på oppfinnsomheten og spennvidden. Se f.eks. på: Kongeparken, Nordkapplatået og organisert jakt på tamme ender (l). Hvor gjennomtenkt og koordinert er imidlertid denne satsingen? Er næringen selv forberedt på hva fremtiden vil bringe? Under temaet: "Hvilke utfordringer står norsk reiseliv overfor ?" vil adm.dir. Arild Bakken i Norges Reiselivsråd rØpe litt fra næringens "markedsplan": Hvordan skal det satses fremover: hvor, overfor hvem, på hva og ikke minst, hvorfor akkurat slik ?

OL 1994 Som tidligere ordfører i Lillehamm er var Bakl~en en av ildsjelene bak dette prosjektet; tidligere betegnet som "s tormannsgalskap", nå er det blitt en " nasjonal oppgave". Har vi egentlig oversikt over og klarer vi å utnytte alle ringvi rkningene av dett~ .kj empearran gementet ? Blir OL en "melkeku" for reiselivsnæringen ? Vil du vite mer er du hjertelig velkommen: onsdag 19. oktober k1.l 9.00 i auditorium 24. Er du ennå ikke medlem av HAN DELS GRUPPEN ? Legg en lapp i vår posth ylle slik at også DU kan ta del i våre spennende arrangementer l

NÅ HAR DU SJANSEN TIL Å FÅ GJØRE NOE DU IKKE HAR VÆRT MED PÅ FØR. HV A SIER DU TIL Å: * SJ ARMERE GYMNASIASTER * IMPONERE TIDLIGERE LÆRERE * BRILJERE MED DINE KUNNSKAPER OM NHH * GI OSS I STUDIEADMINISTRASJONEN EN HÅNDSREKNING * FÅ TESTET DINE TALEGAVER KORT SAGT; TAR DU IMOT UTFORDRINGEN:

TORSDAG 13. OKTOBER KL.16 I AUD A BLI MED PÅ INFOKAMPANJEN 1988 KAMPANJEN ARRANGERES HVERT ÅR A V STUDENTFORENINGEN OG STUDEADMINISTRASJONEN. ORGANISERINGEN SKJER PÅ FØLGENDE MÅTE: STUDENTER REKRUTTERES FRA NHHS. DISSE DRAR HJEM OG BESØKER EN ELLER FLERE VIDEREGÅENDE SKOLER PÅ SITT HJEMSTED. HER FORTELLER DE OM NHH OG NHHS. DET BLIR SEL VSAGT MYE INFORMASJON OM SIVILØKONOMSTUDIET, MEN VI PRØVER OGSÅ Å FÅ SAGT NOE OM DE ANDRE STUDIETILBUDENE "HER PÅ HUSET". DET ER OGSÅ VIKTIG Å FÅ MED NOE OM ALT DET UTENOMFAGLIGE SOM SKJER. I FORBINDELSE MED KAMPANJt.N v lL lÆRE PÅ UTLEVERT EN LYSBILDESERIE MED TEKSTHEFTE. EN SWEATSHIRT MED NHH-LOGOEN VIL VÆRE " UNIFOR MEN " DERE KAN BENYTTE. 15. NOVEMBER VIL DET BLI ARRANGERT EN INFOKVELD FOR ALLE DELTAKERNE. MAT, DRIKKE, TREKNING A V PREMIER OG GODE TIPS/ RÅD VIL VÆRE DELER A V "MENYEN". DET ER ALLEREDE SENDT UT BREV TIL RÅDGIVERE VED VIDEREGÅENDE SKOLER. FØRSTEKULLISTENE HAR FÅTT BREV OM KAMPANJEN,DETERSKREVETINNLEGG I BULLE, OG MANDAG 10. OKTOBER BEGYNNER SELVE VERVINGEN AV INFOR MATØRER. PÅMELDINGSLISTE VIL KUN BLI HENGT OPP PÅ MERINO. DETTE FORDI DERE PÅ LISTEN VIL FINNE EN OVERSIKT OVER DE FLESTE VIDEREGÅEMDE SKOLER I LANDET. DERE SKRIVER DERE OPP PÅ DEN/DE SKOLER DERE VIL BESØKE. ØNSKER DU MER INFO ER DET BARE Å KONT AKTE EN A V OSS I TREKLØVERET.

HEGE (STYRET), NINA GR Y (STUDIEADMINISTRASJONEN)

OG

- vi samles i Campus fredag 14.10 kl. 21.00. Ta med drikkevarer selv - vi order med pizza! Festkom.

Skal du søke om hybel på Hatleberg for våren 1988, er det bare å henvende seg på Randis kontor, fylle ut et skjema og levere det samme sted. Søknadene blir så sendt til Boligavdelingen pr. omgående. Søknaden din gjelder i tre måneder, dvs. du er med på tre uttak. Dersom du ikke har hørt noe innen den tid, må du søke på nytt.

Hilsen Randi

* FAGLÆRERE FRA BEDRIFTSØKONOMI, SAMFUNNSØKONOMI OG ADMINISTRASJONSFAGENE FORTELLER KORT OM DET Å SKRIVE UTREDNING INNEN DE ULIKE FAGOMRÅDENE * ORIENTERING OM BIBLIOTEKETS TJENESTER

* OPERASJON EKSPORTOPPDRAG V/ AlES EC * T.TTT OM MULIGHETER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL DEN SKRIFTLIGE

UTREDNINGEN

VEL MØTTl STUDIEADMINISTRASJONEN KLAS RØNNING NINA GRY STEIN

STIPEND TIL UTLANDET Følgende matriell er utlagt i studentekspedisjonen:

* Informasjonvcdrørcndc stipend til sommerkurs i utlandet 1989

* Brosjyre for stipend til utlandet 1989 - 1990. Statsstipend under kulturavtalene mellom Norge og andre land i samarbeid mellom NAVF og utenriksdepartementet.

,PETROGRUPPEN , BREFRONTEN BREFRONTTUR TIL KVAMSKOGEN 22 - 23 OKTOBER

/I.

& PETROLEUMSGRUPPEN NHH NORGES HANDELSHØYSKOLES STUDENTFORENING

Bli med Brefronten på tur i flotte høstfarger og i snilt terreng. Turen går fra Kvamskogen over til Bergsdalen med overnatting på den selvbetjente hytta Høgabu.

HATLEBERGHYBEL?

* INNLEDNING VED STUDIEVEILEDERNE

KL AS

Høyere avdelingsstudenter! !! Vi minner om NATTLIG KOLLOKVIE ... SOSIALT SAM VÆ R ... FEST... kallehvaduvil

INFOMØTE VEDRØRENDE DEN SKRIFTLIGE UTREDNING I 2. AVDELING

Generasj onsskifte (Velsituert dame søker ektefeller)

Spørsmål kan rettes til Erik Rosen, Hatleberg A-224 tlf 95 3010.

Petroclumsgruppen eren interessegruppe som søker å ivareta og stimulere interessen for petroleumsspørsmål blant studentene ved NHH. Gruppen er fortiden inne i et generasjonsskifte med en mediernmsmasse bestående hovedsakelig av avgangskullister. I den anledning søker gruppen etter friske krefter, fortrinnsvis 1. og 2. kullister, som er interessert i å overta driften og videreføre gruppens hederskronede aktiviteter. Disse har de siste årene bestått av medlemsmøter, ekskusjoner til inn- og utland, og dagsseminarer for studenter og næringsliv (Petrohøringen '84, '86, '88). Gruppen er som overskriften indikerer meget velstående, så nye koster skulle ha alle muligheter til en "flying start"

Hvis det mot formodning skulle komme snø, må turen avlyses. De.ttekunngjøres ved oppslag på Brefrontens tavle fredagen før.

Interesserte bes ta kontakt med Irene Apelseth via posthyllen eller møte på Petrorommet (vis a vis styrerommet) tirsdag 18. okt. 1988 mellom kl. 17.15 og 18.00.

Avreise fra perrong l på Busstasjonen kl. 7.30 på lørdag. Tilbakereise på søndag kveld. Ta med tørrmat etter eget behov og ingredienser til en felles gryterett på lørdag. Husk kart og kompass,godt fottøy samt varmt og regntett tøy. Påmelding til Brefrontens tavle ved minibanken på skolen innen 20/10.


r,!"""

'~

r Yf

1,

.

't"' ,~

. - K7BULLETIN

21

Torsdag 13.oktober1988

, -

På annen måte kan jeg vel ikke kom mentere førstkommende studentnattkro -lØrdag IS.oktober skal vi løftes opp av dvalen og ut på dansegolvet. Først en ønskedrøm i aulaen, med Dream Syndicate på scenen. Senere nede i Campus, hvor Follow That Dream lar oss unnslippe virkelighetens hverdagslighet. Bulle gleder seg så vi knapt får sove!

Av Kaja Stene Man framhever stadig betydningen av å møte forberedt til forelesninger - slik at en med et fett smil kan krysse av for beregningene man allerede har gjort. Men forberedelser er enda viktig ere, og ikke minst morsommere, ved konserter! Der det gjelder å ule gjenkjennende "-'::"--~v mcdførstc tette riff, Og slipper å dumme seg ut vedå tenne lighteren på helt feil tidspunkt. Vi har tidligere anmeldt Dream Syndicate's "Ghost Stories". Ikke som en spøk, og ikke til politiet som tilfellet ellers er med alt som er for gøy til å være sant, men rett og slett som en lønnsom investering i mørketiden. En god ting kan ikke sies for ofte, så vi gjentar oppfordringen om innkjøp. Plata er bra og gruppa er på vei hitover,hvamedåmøtedem med allsang?

"The very definition of Rock' n 'Roll" For å nØre opp under forventningene til konserten har Bulle smuglest presseskrivene. "There isjust no limitation to what The Dream Syndicate can do." SierSteve Wynn, vokalist, gitarist og låtskriver. I en gruppe som nå står på kanten av sitt definitive og velfortjente gjennombrudd. Hos massene. Hos kritikerne har de stått sterkt i flere år, blant annet

ble de kåret til "L. A 's best new band" i Rolling S tone i 1982. (Da under det mer jordnære navnet Goat Deity). Lovtalene har ikke blitt mindre etter utgivelsen av "Ghost Stories". Etter å ha lekt stolleken i noen år, både med medlemmer og plateselskaper, best.:1r bandet i dag av nevnte Wynn, Paul B.Cutler, Dennis Duck og Mark Walton. Som kan by på ettertenksomme perler og humor svartere enn natten, men også ~knaifskudd og' festfyrverkeri. Framført med en teknisk dyktighet man ikke alltid forbinder med den amerikanske rockbølgen. Deter ingen grunn til å spare på konfekten; Dream S yndicate er et av dagens beste og mest sammenspilte liveband, og har med seg en lydveggav det mer massive slaget. Som Wynn sier det: "Vi liker volum. og bruker mye dynamikk. Etter en konsert bør publikum føle seg annerledes enn da de kom" Konklusjon, dette blir en av høstkulturens desiderte høydedrag, det er bare å såle rockfoten. Yo-ho!

Norske drømmerier For dem som likevel vil ha mer og hvem vil ikke det? - har altså Swing-Stang flere godbiter denne kvelden. Oslo-bandet "Follow That Dream" har spilt sammen i tre år, og har nettopp utgitt en "velklingende lp i gult omslag". (Fortsatt i følge presseskriv. Som "50 in a 25 Zone" - Dream Syndicate feier avgårde

Følg disse drømmerne - men hvem av dem er avhopperfra Sølvguttene?

også understreker at gutta er overordentlig greie å ha med å gjøre!) Noen har kanskje hørt gruppa tidligere - f.eks. med "Into Your Hands" fra samleplata "A Beat Generation", i dag har man beveget seg mer over mot poppostpunk. Eller noe sånt. Det svirrer iallefall rykter om oppsiktsvekkende liveversjoner av "Take on Me" og "Auld Lang Syne", og ingenting synes å skulle

forhindre nok en lystig kveld blant nedsølte Campusmøbler og nyinnkjøpt PA. Yi-ha!

NB! NB! Viktig melding til alle som drømmer om billettkjøp ved døra, dere bør fortest mulig våkne opp og kom me dere fram til forsalgslukene. På innstendigste oppfordring fra KKU - "gi dem inn med teskjeer" - det blir ikke

salg ved døra , det blir ikke salg ved dØra, det blir ikke salg ved døra! Kjøp en billett i dag, så har du iallefall brukt pengene på noe fornuftig og slipper å sløse dem bort på tøys og tull.


22

K7BULLETIN

Torsdag 13.0ktober 1988

Du sitter på hybelen og kikker ut hvor det er mørkt og vått. Alle platene dine er du lei av og på kino går det bare drittfilmer. Eksamen nærmer seg, studielånet nærmer seg også - slutten. Fortvil ikke, redningen, radioen, er like ved. Bruk på-knappen og lytt til Bergens Nærradiostasjoner. Av Ann Mari Ågotnes Bergen Nærradio sender på FM 105.8, 106.7 og 107.1 MHz. Bykanalcn sender på FM 104.1, 106.1 og 107.8 MHz. Det finnes i tilkgg en del andre stasjoner så som Radio Askøy. Sistnevnte har vel imidlertid størst interesse for de som har vært så heldige å få hybel på denne øya. Sendingene består i stor grad av lokale nyheter og Askøy rundt med aktuelle reportasjer.

Homser og svarte sjeler Menyen på nærradioen er variert og mangeslungen. Her burde det være noe for enhver smak og legning. Tilbudet til svarte sjeler er, ikke overraskende, rikholdig. Adventkirken og Radio Tabernaklet kjemper om kapp med Radio Gnisten (misjonssambanclet) og Radio Khrisna om å kapre fle st mulig av dem. Ganske beundringsverdig med tanke på alle de som ikke bare må overbevises om at sjelen er svart, men også om at de faktisk har eO'sjel . Bergen Gay Raclio har det lettere i så måte. De prediker for dem som allerede er omvendt og driver ingen vervekampanjer. Det er imidlertid ingeting i veien for å lytte til denne stasjonen selv om man regner seg til den heterofile del av befokningen. Kreative plate-

introer som" Det regner i Bergen,. men dessverre regner det ikke menn", idet de Iegger"It's raining man" på plate tallerkenen, er grunn god nok til å velge denne stasjonen framfor andre.

Alarmen går Nattlige seadinger har tidligere vært vel verdt å låne et Øre til særlig de hvor lytterne har blitt oppfordret til å ringe inn. Noen tror kanskje at bergensere flest sover om nettene, i hvert fall midt i uken, men neida. De ringer villige inn og snakker mer eller mindre uartikulert om nærmest hva det skulle være.Både ensomhetsfølelsen og motet vokser gjeme etter inntak av diverse flytende føde i stua en tirsdagsnatt. Så også med han som ringte inn for å snakke lenge og usammenhengende om hvorvidt De Gule Bussene går på diesel eller bensin. Det var vel etterhvert åpenbart for alle unntatt ham og programleder at det hele begynte å bli vel flytende bilde i form og innhold. Da er det at en hØY pipelyd bryter inn i samtalen. Vår mann i studio foreslår at han kanskje har glemt å ta av kaffevannet. Godt forslag, men nei . En rasende kvinnestemme i bakgrunnen: "har jeg ikke sagt - røykvarsleren - hva er det du har - du er full nå igjen" etc. får tilogmed studio til å forstå at litt musikk er tingen. Lytt på nattradio og den virkelige verden

Realleditt

kommer nærmere.

Mikro og makaroni Spørrekonkurranserermorsomme - og særlig de på nærradioen. Her får man tre svaralternativer på spørsmål om hvem som er konge i Norge. Dette skal man imidlertid gi innringerne vel så mye av æren for som de som sitter i studio. Han som fikk spørsmål om det medisinske navnet på hovedpulsåren svarte at han var klar over at det var det italienske

uttrykket de var ute etter, men han kunne dessverre ikke italiensk. Det kunne heller ingen av vennene hans som prøvde å hjelpe i bakgrunnen. Den tyggistyggende jenta som ble spurt om hva det motsatte av mikro er, hadde ingen venner til å hjelpe seg og det gikk som det måtte gå; Etter å ha fått tips i retning av "stort" tyggethun fremdeles. Neste tips gikk, noe oppgitt, ut på at makaroni muligens kunne skape assosiasjoner - mer tygging. Plutselig løsnet det for henne "Spagetti" kom det klart og

JOBB INNEN FINANS KANSKJE REALKREDITT ER TINGEN?

konsist. Hils hjem For de som måtte komme fra Elverum eller Alta er nærradioen i Bergen ikke egnet til fl hilse hjem. De får heller hilse til Gisle, Mona, Lene, Olav, Henning, Beate, Geir .............. Alle forstår at du har mange venner og du får en ønskeplate - helst noe av det siste innen masseprodusert discomusikk. De som ikke har s mange venner, men har desto mer sans for musikk, kan trygt lytte til Studentradioen.

Realleditt

Mandag 17/l0 vil Realkreditt holde bedriftspresentasjon og fortelle hva slags stilling(er) selskapet kan tilby nyutdannede. NU formidler stillingsbeskrivelse annet sted i Bulle.

r denne annonsen vil vi informere litt nærmere om hva Realkreditt er og hva selskapet står for. Realkreditt, som har røtter tilbake til 1906, er klart det største selskapet innen segmentet kredittforetak som omfatter 11 institusjoner. Samlet utlånsmasse i bransjen er p.l. ca. 130 mrd. kr. , og man antar at 35 mrd blir lånt ut i 1988. Til sammenligning har forretningsbankene totalt en utlånsmasse på drøyt 250 mill. og netto utlånsvekst antas å være 20-30 mrd. i 1988. Kredittforetakene har hatt en sterk vekst de siste tre år, en vekst som relati vt sett er antatt å flate ut i frem tiden. Imidlertid er det grunn til å tro at kredittforetakene fortsatt vil ha en vesentlig sterkere vekst enn både forretnings- og sparebankene de neste 2-4 år. Pr. 30/6 1988 hadde Realkreditt en forvaltningskapital på 27 mrd., noe som plasserer selskapet som den åttende største private finansinstitusjon (etter CBK, DnC, Bergen-Bank, ABC-bank, Storebrand, UNI og Fokus Bank). Gjennomsnittlig vekst i forvaltningskapitalen har de siste tre år vært 65% årlig! Pga. kredittforetakenes solide pantsikkerhet er utlånstapene i bransjen ubetydelige. Dette gjelder også Realkreditt. I 1988 måtte selskapet for første gang på ca. 50 år bokføre tap. I første halvår ble det avskrevet 250 000 kr. på boliglån. Mulige fremtidige tap antas også å ligge på et meget moderat nivå. Kredittforetakene finansierer sine utlån til boliger, næringslivet og offentlig sektor gjennom låneopptak i det nasjonale og internasjonale finansmarked. De fleste foretak benytter seg aven rekke ulike finansinstrumenter, både tradisjonelle og nyere tekniker. Realkreditt kan vise til en tilfredstillende inntjening. I 1988 er resultatet etter tap anslått til nærmere 2 mill kr. for hver av de snaut 120 ansatte. Dette er nesten 10 ganger så mye som de største forretningsbankene har FØR tap. Det er i første rekke som følge av svært lave administrasjonskostnader man finner kredittforetakenes konkurransefortrinn. Etter denne informasjonen skulle det være unødvendig å si at de solide, trauste og erfaringsrike institusjonene har våknet til liv . Mens bank og forsikring sliter med tildels store problemer vokser kredittforetakene med fornuft. Bransjen har tatt og tar fortsatt betydelige markedsandeler i det norske finansmarked.


. _ { Yl • <: .\" f.'i ' -'f"T "_

i

'

1

, ')t

K7BULL'E"T- IN Torsdag 13 ,oktober1988

Jeg undres om denne verden har snev aV det

De sier nazismen er død. rie Og at Stalins prosesser er typisk histo Vi rister p~ hodet, og sernid< all den nød idet vi har kalt (\et utrolige. som utspring

Jeg undres om landet ligger der det burde.. . Jeg undres om denne veien fører meg dIt Jeg VII. Jeg undres om jeg søker dit jeg vil.

Men jeg vet jeg vil, jeg vet jeg at veier møtes og skilles. Jeg vet at fjell kan flYttes til den verden

De sier de feil vi har gjordt gir oss styrke og tyngde og bred erfaringVi stuSser og ser at altfor fort for fortgang og mot bevaring. tarvistandpunkt De sier vi kan mer enn før. ang Og at tempo er kilde til trYgghet og fremg Vi tenker og frykter, trang1 og er de men'sket som spør ble skapt. \lvorfor mykhet og livs hvorfor De sier at frihet er bra. e Og at ærlighet bidrar til Iyld<e og gled Vi skriver og prater men aller helst da trO at vi er blant de spede. ......... L..l., u gen skal Vi ser at v~ verden i dag lider av mangel p~ omsorg og vartl\eVi øker i antall og blindhet og jag gjør at jorda til slutt mll ut med sin hanne.

J.A.C l-kull

~ drømte om·

I disse Belion . prater Fredr' a-tider om Ik Hauge sur nedbø r, men hva vet ha egentlig n om gult regn?

~ drømte om·

23


SLIK STOPPER DU ET NYS

-lIar SPort . SSlden

Etter et høstba ll som for ventet (fyllekalas i pen in npakn ing) fristes vi til å spØrre skolens studenter: "Unnskyld, har De klassisk dannelse?"

Anne Toril Vangberg, tysk Ja,det viljegp<ist<i. Hvisjeg først skal drikke s<i stiller jeg ikke opp i pent antrekk. Smoking og fyll hører ikke sammen.

S topp - hvem er dette? Kaja Stene eller Rex Rodney?

Rundt om i miljøet vandrer en stakkars skare ____--il..-r---a...l!. f o rtv i Ite, forkjølte J:> , oet mener jeg! To <ir i Paris; mennesker. Et det skulle holde, ikke sant? trist syn som vi kunne ha vært spart for...

SIDENS - lIar Øko' 1ST bOlJer -.Jentene b

En smule høstforkjølet setter du deg snufsende

på plass i Aud. Max. Du hoster diskret og forsikrer de som sitter rundt deg at "Beida,jeg er igge forkjøl~t. Beida, ingeb smittefare. Bare rolig." Og lenge går det bra. Men, stakkars deg, katastrofen ligger på lur. Det begynner med en underlig kriblende følelse i nes,en. Du

holder pusten, svelger litt, og det hele går over. Ingen ting å le gge bre tt på naturligvis. Men nettopp da du kjente deg trygg og trodde faren var over, nettopp da kjenner du den kriblende følelsen bygge seg opp med rasende fart, du famler fortvi let etter lommetørkleet, men det er for sent, for sent. Før du får sukk for deg jager

Kjære lesere av Bulle, Ja, jeg er vel den som de fleste av studentene kjenner nå etterhvert. Jeg holder til p<i hovedkjøkkenet på kantinen NHH. Der er jeg som regel tilstede fra kl. 8.30. - 16.30. mandag fredag. Oppgaven min er å lede kjøkkenet på best mulig økonomisk måte. Har mangt et gjøremål om Det første jeg dagen. begynner med om morgenen er å sette i gang kaffetrakteren så det er varm kaffe til vi åpner kl. 9.00. Som regel g<ir det greit hvis ikke noe spesielt skjærer

seg. Det hender jo om vinteren at det er problemer i trafikken, og da er det ikke alltid man rekker frem til arbeid i rett tid. Og som det hendte den 11/9 n<ir man fikk en vannlekkasje på kaffetrakteren, da er det umulig å ha kaffen klar før lekkasjen er utbedret. Ellers sørger jeg for å lage en kjøttrett og en fiskerett hver dag som skal fortæres av ca. 350 studenter hver dag. Vi produserer jo kjøttretten og fiskeretten til Merino-kantinen og. Kjøkkenet på NHH er ikke noe moderne kjøkken. Det g<ir jo over to plan som sikkert de fleste vet. I kjelleretasjen har vi kjøle- og fr yserom, tørrvare lager og potetskrelleri, så jeg bruker mye

tid på å løpe opp og ned i trappene om dagene. Det hender jo mang en gang i løpet av dagen at Jeg stAr og jobber med noe i kjelleren, da blir jeg alltid forstyrret med noe slik at jeg må løpe opp og ned i trappene før jeg endelig har fått utført arbeidet jeg skulle gjøre nede. Men bevares, jeg trives jo her ute på NHH selvom jeg har en tungvint arbeidsplass. Det g<ir no som regel bra n<ir vi først har fått hjulene i gang. Men det er en ting jeg vil få sagt til slutt. Dere som bruker kantina: Kan dere være så vennlige å rydde etter dere på bordene? Vi har jo en ryddevogn slående i kantina. Og til alle dere som bærer kopper rundt

av Morten L. Størksen

akt B

I la tut 6'

kuldegysningene som blanke lyn gjennom kroppen, og i et lite, grufullt sekund føles alt som et kløende helvete før du med voldsom kraft eksploderer i et øredøvende, grufremkallende og sykdomsspredende nys. Vi skal holde oss for gode til å utbre oss om alle de uappetittlige detaljene som uvegerlig blir følgen av et slikt slimete, vått nys med spredningsmønster som en standard Benetton-genser. Derimot skal vi i ekte profy laktisk ånd fortelle deg hvordan du unngår slike udelikate vulkanutbrudd. Det . lille enkle trickset er sikkert kjent fra tidenes morgen, men forbausende få vet om det. Du gjør som følger når du kjenner det begynner å krible: Hold pekefingeren ret t under

nesen i "hysj stilling", og press mot overleppen (midt på). Gj ør du det riktig vjl kriblingen straks avta og et nys er avverget. Enkelt og greit m.a.o. Prosit!

Liza B. Behncke, fransk Jaa .. .jo .. .Hva er nå egentlig dannelse?

Siv Kristiansen, fransk Så absolutt. Selvom det sklir ut i de små timer...

om i huset: Sørg for at de kommer på plass igjen i kantina. Det gjelder både her på huset og på Merino. Takk for meg. Med vennlig hilsen , Erik Haug.

Skriv til og i Bulle! Knut Svartveit, I1.kull Ja, fordi jeg kjenner min egen begrensning.

B

I

N

Dødslinja må overholdes. Stoff som skal inn i torsdagsutgaven må være sentralredaksjonen ihende senest TIRSDAG kI.12.00! Absolutt alle innlegg fr underutvalg, interessegrupper, kor og andre subkulturer på NHH skal leveres på diskett! McKinnon kan levere håndskrevet

ulJe_

K7 Bulletin nr 07 - høsten 1988  

o " Optimum feiret seg selv og vi med. 5 år er da ingen alder, ihvertfall ikke for et blandakor. Etter måneders skrik og svette kunne de grø...