Page 1

. .110

Nr. l

Torsdag 25. januar

Årgang 26

. Norges Handelshøyskoles Studentforening

_Vigdis Hjorth

Kr.3,-

Joggerne slår til igjen... Misforståelser oppklares på side 3

vår i Bergen f1lmklubb Robert deNiro og Marx Brothers brettes u p å side 16 og 17

Karakterene på 2. avdeling: Boye smiler på side 8

Knallstart på konsertfronten Nylig utkom en skjønnlitterær bok med om opphavet til boken og om det skildringer fra NHH-miljøet. Bulle har kjennskap hun har til miljøet på vært i kontakt med forfatteren som i et . NHH. meget åpenhjertig intervju uttaler seg Se side 6 og 7

Gjensynsglede! Som vanlig etter en lengre(?) ferie, var det stor gjensynsglede i klubben under premierefesten i regiav Pale Riders. Trengselen var til tider enorm, noe som gjorde

sitt til at konsumet av drikkevarer var ualminnelig høyt da omtrent halvparten . ble skylt utover uskyldige medstudenter som følge av den unike ide" å innføre

plastbegere. Lykkelige, men våte kunne de slitne studentene forlate ' klubben etter en fest i god, gammel NHH-stil. Se midtsidene

Black Sorrows spiller i morgen.. Les mer på side 13


Nyheter

Sagt i MAX Nåverdier - Hadde de giddet å regne nåverdi er i Statoil, ville Mongstadskandalen aldri . blitt noe av (dette er ikke noe pressestoff)! AGNAR SANDMO

Eksterne virkninger Sagt etter at ca. 20 personer har forlatt forelesningen for å fjerne ulovlig parkerte biler: - Som jeg vil komme tilbake til i min forelesning den 21 mars, er dette et typisk eksempel på eksterne virkninger! AGNAR SANDMO

Utslitt ~ Jeg er visst litt sliten. Jeg pleier å sove middag om en time ... (fem minutter senere) kanskje det hjelper å ta på brillene (?). KNUT BOYE

Praktisk Jus - Situasjon: Hvis Peder nekter å innfri studielånet på kr 20 500; hva gjør vi da? Forslag fra salen: - Knekker lillefingeren hans! - For et slikt lån bør vi vil minst ta med kneskålene i tillegg! OLE A. BAALSRUD

BULLE~E Torsdag 25. januar 1990

Nok en undergruppe... Antall undergrupper i-foreningen er i stadig vekst. Siste tilskudd er en seilforening, med det tvetydige navn "Brisen". Det er to førstekulMARIA STENVOLD

"Sjø og vann er gøy" - er mottoet, og de ønsker å samle likesinnede på et stiftelsesmøte i dag, torsdag. Foreløpig har de ikke utarbeidet noen organisasjonsstruktur, og er denned åpne for forslag. '

lister, Tor Arne Brattebø og Roger Nilsen, som synes miljøet på NHH ikke er maritimt nok ... Egen seilbåt er det ikke nødvendig å ha (så det redaksjonsmedlemmet som mente at " Blazeren" måtte være et passende navn var nok noe forutinntatt), ettersom Bergen Seilforening har ledige mannskapsplasser på mange av båtene sine, både fot regattaer og for vanlige turer. I tillegg tenker man på å .leie båter for "interne" utflukter.

God kontakt med Bergensmiljøet er med andre ord viktig, men det ligger også en utfordring i eventuelle samarbeidsprosjekter med BI og HA, mener initiativtakerne til denne nye foreningen, som også vil favne om de surfinteresserte her på skolen .. For å bli med, er man ikke nødt å ha så veldig lang erfaring med seiljng, fordi kurs er i anløp. Fonnålet er, som i de fleste grupper på NHH, å ha det gøy. Og det kan det nok bli - særlig for de som ikke synes de får nok fuktighet på kroppen ved å bevege seg på den bergenske landjorda Guttene håper på stort oppmøte.

Nei til utvidet skjenkerett

Skap• sl?rengm pa NHH

Før jul hadde Styret inne søknad til Bystyret om å få utvidet skjenkeretten i Klubben og Campus fredager og lørdager fra kl. 00.30 slik det er i dag, til kl. 02.30. Denne søknaden ble avslått. På forhånd var det gitt signaler om at søknaden ville bli innvilget, men under behandlingen snudde AP's gruppe om og slo seg sammen med Kr. F. Denned ble det flertall for å si nei til søknaden. . Knut 0 lstad i Actus sier at de kommer ikke til å sende ny søknad med det første, fordi dette vil ha lite for seg slik den politiske sammensettingen er i Bystyret i dag. Derimot vil det være aktuelt å søke etter at det har vært valg i '9 1. KKU kom'mer fremdeles til å søke om utvidet skjenkerett ved spesielle arrangement.

Det hersker nå rene Texas-tilstander i bokskapene i gangen utenfor Anne Madam. Alle skapene er opptatt, men Styret tviler på at alle de som har skap, virkelig trenger dem og bruker dem fast til å ha bøker i. Mange studenter har kommet til Styret og sagt at de trenger skap, men har måttet gå med uforrettet sale.Derfor ønsker en nå å få ryddet opp i dette kaoset, og å vite hvem som har og hvem som trenger bokskap. Derfor må DU som har bokskap snarest, og senest innen l. februar, gi beskjed til Styret eller Gunnfrid om du fortsatt trenger det. Etter den tid vil låsene bli sprengt opp!

-

Konkurransestrategi - Porters bidrag til konkurran se strategien er markedsøkonomiens største frekkis! ANDREAS W. FALKENBERG

Økonomi vs. teknologi - Den bilen er det eneste eksemplet på at den økonomiske levetid overstiger den tekniske (bil til tidligere lærer). VICTOR D. NORMAN

Er det rart de sier nei til utvidet skjenkerett?

·Har du en pappa eller m amma som er direktør??

Intuisjon og økonomer

Flere NHHere til utlandet fra sommeren av.

- Intuitivt er et ord som siviløkonomer liker å slenge om seg med i selskapslivet! . . VICTOR D. NORMAN

I februar avholdes AlESECs største utvekslingskongress, og vi har nå 2-3 uker på oss til å skaffe resten av de jobbene som skal utveksles der. Det antall jobber vi har når vi reiser til kongr~ssen avgjør hvor mange NHHere som får seg arbeid i utlandet fra sommeren av. Derfor: Har du noen hete tips om bedrifter som har bruk for en utenlandsk AIESEC-praktikant eller kontaktpersoner som er positive til internasjonalisering, så takontakt med AIESEC-kontoret på Merino!

Sagt før - Egentlig er det Sandmos historie, men han kan neppe ha rukket å fortelle den ennå; så da forteller jeg den istedenfor! VICTOR D. NORMAN

Status per 22.01.90: 15 jobber - antakelig en del flere når dette leses De ansvarlige for bedriftkampanjen med Lisa Huun i spissen sliter som helter for å høyne dette tallet.

Det går flere tog. Dersom du har mulighet til å reise ut fra høsten av eller senere kan du søke AIESECjobb i forbindelse med våre utvekslinger i april og juni. Frister blir offentliggjort. Som sagt: Jo flere gode tips vi får desto større sjanse er det for at du får deg internasjonal praksis!

Ellers: Bortsett fra at vi jobber med bedriftskampanjen er det ny runde for de litt eldre stud. NHH med Operasjon Eksport-Oppdrag (OEO). Annonse er satt inn i dette numme-' ret av Bulle. Magasinet ØkonomIsk Vindu handler om øst-Vest og blir ifølge sikre kilder enda bedre enn vanlig. ØVer like om hjørnet og vil bli distribuert gratis til alle studentene ved NHH.

Funnet! Ett stykk rød lue med lang skygge og øreklaffer, type Trysil, er kommet meg ihende iløpet av lørdagens home-coming . party. Eieren/ eierne bes ta kontakt via Svanen/ pers.sos. Bill.mrk. Tommy Langefinger.


r

BULLEVUE

3

Nyheter

Torsdag 25. januar 1990

Farlige • o Joggere pa

Donunen over 1. kullistene er falt Sensuren for alle l.kullisters høstmareritt er falt-resultatene fra metodekurset i matte er kommet Ca 21 % av de som gikk opp nå til jul, er så heldige at de må gå på repetisjonskurs med Stensholt Andelen som strøk på 89-kullet, er omtrent

likt det den ble ved den endelige sensuren for 87 -kullet. I fjor derimot var strykprosenten mye lavere, da var den ca 12 %. Men den eksamenen ble som kjent karakterisert som "alt for lett".

NHH? VIVIAN EIKESTAD Vi i Bulle har mottatterrnoe tvilsom "anklage" fra direktøren ved Sandviken Sykehus. Han antyder at joggere fra NHH har oppført seg truende overfor bilister og bilpassasjerer utenfor sykehuset. Vi i Bullevue-redaksjonen var klar over at NHH studenter kan gå mer Jler mindre berserk: på ville KKU-arangement, men at de også blir farlige når de er ute og jogger, var ukjent for oss. Men dette er altså tilfelle, ialle fall om vi skal tro direktØren ved Sandviken Sykehus. Dersom dette stemmer,synes vi at dette er noe stud.NHH ikke kan være bekjendt av. Det burde være plass til både joggere og biler i den veien det gjelder, uten at dette skal skape konfHkter. For øvrig synes vi brevet fra dir. R:tmhOII t.aler for seg (se faksimile).

Spill så mye squash du vil i et halvt år for kun kr

.......... ...... '

n i 9\>

•• ~ . ~ • .

,:n'

t"'~. ' n ' :

Bruk helsestudio så ofte du ønsker i et -h alvt år for kun kr

Spill squash og bruk helsestudio så ofte du ønsker i et halvt år for kun kr

Fiasko for Pale Riders? Da en tørst Bullevue-journalist tok en tur ned i Klubben søndag kveld, satt det 4(!) personer der og s~ på westernfIlm. (Hvorav 2 av dem visstnok var fra Pale' Riders). Var det lørdagens Homecomming-party som tok knekken på stud. NHH, eller er interessen for westernfilmer laber? Ikke vet vi, men Bullevue ønsker i alle fall Pale Riders bedre lykke neste gang.

Bedre busstilbud ? Studenter på NHH har i mange år irritert seg over at det ikke er tillatt å gå på Åsane Billag sine busser når man skal inn til sentrum. Dette gjelder særlig de studentene som bor i Åsane og som har månedskort eller klippekort hos ÅB. Hadde man kunnet bruke kortene også fra skolen og inn til sentrum, hadde en del penger vært spart. Men nå ser det ut til at dette kan bli forandret. Bergens Tidende melder at det nå vurderes

å slå sammen buss-selskapene, slik at busstilbudet skal bli bedre. Man vil med dette unngå at halvfulle busser som f. eks. kommer fra Åsane, kjører forbi folk som skal inn til sentrum, bare fordi at det er Bergen Sporvei som har konsesjon på denne strekningen. Så får en håpe at dette kan bli en realitet, og atdet ikke bare er planer som det aldri blir noe av.

Prisen gjelder for 1 person i et 1/2 år. Treningstider: kl. 07.00 - kl. 16.00 Hverdager kl. 10.00 - kl. 16.00 Lørd.l sønd.

TLF: 91 0113

fe) TennisParadis

~ I

,

- -- -----

Sentrum

----------------------. Fantoft

TenniS Paradis


'1 4

BtJLLEVUE Torsdag 25. januar 1990

e (?) .

E

Visjoner V årens Bulleredaksjon som presenteres på denne side, har i likhet med de fleste vellykkede foretak, gjort seg visse refleksjoner om målsetting for virksomheten og det endelige produkt. Ambisjonsnivået ligger omtrent på linje eller helst noe høyere enn det vi mener er realistisk (og forsvarlig) for en studentavis som utkommer en gang i uken med en redaksjonsstab p~ bare ti personer. Vi ønsker at Bulle skal være en avis for hele studentmiljøet på NHH med den allsidighet og bredde dette nødvendigvis medfører. Samtidig ønsker vi å legge oss på en forholdsvis kritisk og kanskje litt provoserende linje slik at vi kan anspore til litt debatt utover saker som vedrører investering i mikrobølgeovn o.l. Men dette forutsetter selvsagt aktiv deltakelse fra studentene selv, og vi tar med glede imot flere leserinnlegg enn det som har kommet i den senere tid. Vi er dessuten svært takknemlige for bidrag når det gjelder kommentarer, kronikker og liknende, og dessuten for tips om aktuelle begivenheter som burde være verdt å dekke. Redaksjonelt har vi altså innført en ny organisasjonsfonn med en fast sjefsredaktør og journalister med ansvar.for hver sin seksjon i avisen. Sistnevnte stillinger vil rullere etter hvert tredje nummer.' Det er også oppnevnt en stilling i fonn aven desksjef som vil være ansvarlig for selve lay-outen. Strategien som ligger til grunn for en slik organisering, vil først og fremst være å ha klarere ansvarsforhold og arbeidsdeling både in-o temt i redaksjonen og eksternt og derved sikre en mest mulig rasjonell drift .

A visen vil forøvrig i større grad enn tidligere forsøke å fonnidle eksterne reportasjer og nyheter som selvsagt også har relevans for stud. NHH. Det er vel ikke til å komme fra at mye av studentenes interessesfære vedrører begivenheter innad i miljøet, og miljøet kan som kjent bli vel internt. Som kommende siviløkonomer (de fleste av oss), er det viktig at vi holder oss orientert om den samfunnsmessige utviklingen og samfunnsforhold som sådan, eller skal vi gi Vigdis Hjorth rett i sine uttalelser om siviløkonomen som kun beskuer sin egen navle? På en måte er det betenkelig hvorledes mange mennesker utenfor vårt miljø ser på oss som gruppe. Vi får håpe de tar feil, og i sMall bør vi forsØke å gi dem grunn til å endre sine holdninger. Bulle vil uansett være en aktiv pådriver når det gjelder å fonnidle stoff som kan bidra til å utvide vår horisont og øke bevisstheten både om vårt eget miljø og om omverdenen forøvrig. Godt nyttår!

FOTO: Ove Brudløs Elisabeth Sageng

SJEFSREDAKTØR: Nils A.T. HOll'""

REP.SJEF EKST: Vidar Schei

NYHETSREDAKTØR: Vivian EIkestad

ARRANGEMENTSANSV: Maria Stenvold

TEGNER Lars Kolbjørnsen

KULTURREDAKTØR: JOlle Frafjord

MARKEDSSJEF: Einar Glsholt

REP.SJEP INT J DESKSJEF: Anette Wlederslrøm

Fra venstre: Maria, Lars, Elisabeth, Vidar, Ove, Jone (sjefsideolog), Einar, Anette, Vivian og Nils.

1990.- Ett nytt

og bedre liv? VIVIAN EIKESTAD

Godt nyttår alle sammen- og velkommen tilbake til Bergen. Bare ·innrøm ·det- dU' har savnet byen blandt de syv fjell i juleferien. Og det var med stor glede du så frem til å møte igjen Merinotrappa, nattforelesninger kl. 8. 15, konstant regnvær, den 15.kvadratmeter store hybelen på Hatleberg og mange 1000 sider pensum som bare har ligget der og ventet på deg i hele julen. For ikke å snakke om Klubben og miljøet der. Du hadde bare vært hjemme i 3 dager da du begynte å lengte tilbake til den billige pilsen i Klubben. Tenk bare på hvor mye penger du kunne ha spart i løpet av ferien, om du kunne ha dukket deg full for 10 kr. flasken, fremfor å betale 35 kr. halvliteren, slik du har gjort i en måneds tid. Nei, det er godt å være tilbake til det kjente og kjære på NHH.

1990 er ikke bare ett nytt år, det er også begynnelsen på ett helt nytt tiår. Er du blandt dem som har et hav av gode forsetter for dette semesteret? Nå skal du virkelig legge om livsstilen din, i,kke sant? Først skal alt juleflesket vekk. Første gangen du gikk opp Merinotrappa kjentes det ut som om den hadde 589 trappetrinn, ikke 176, slik den hadde før jul. Hvorfor lot jeg meg friste av all den gode maten i julen? Og trimming har det dessverre ikke blitt

LAYOUT/SATS: Grafisk Senter NIDIS: Reprograjisk terape ..t: Bjørn T. Bakken CaNl.MAC: Per F1aata

noe av i ferien, for joggeskoene glemte du "tilfe.ldigvis" igjen på hybelen da du dro hjem. Men nå skal det bli andre boller! Du skal gå på aerobic og være med på alle treningene til staff.kom, for her har du en som skal bli .virkelig sprek! Og så skal du bli en flittig student I dette semesteret skal du være ajour i alle fag til enhver tid, møte forberedt til alle kollokviene, komme frisk og opplagt(?) til . forelesningene kl. 8. 15 og når eksamen kommer en gang langt ut i juni, er det kun "a piece of cake" for en flittig student som deg. I tillegg skal du også bli flinkere til å bruke studielånet mer fomuftig- vise i praksis hva du har lært om kontantstrømsanalysen. (Du vet dette viktige forholdet mellom inn- og utbetalinger- der UT har en tendens til å bli vel stor i forhold til inn). Mindre penger til mat (så slanker du deg samtidig), mindre festing, mindre penger til klær og andre utskeielser. Kort sagt: I 1990 skal du begynne et nytt og bedre liv. Hørt det før, sier du? Har du sagt noe lignende til deg selv tidligere år, også? Har i alle fall jeg. Men vi vet vel alle hva som skjer. Trimmingen går bra de to første ukene, Deretter har du tusen gode (?) unnskyldninger for å gjøre andre ting enn å løpe med staff.kom. lørdag ettermiddag. Den flittige studenten blir det etterhvert svært lite igjen av, for det

ADRESSE: Hel\evelen 30, 5OJ5 Bergen·Sandvlken Tlf: (05) 25 80 07 9592 08 Telerax: 15 21 84

BANKKONTO: 3624.07.04557

TRYKKING: Media Trykk

er jo så mye annet gøy og sosialt å ta seg til enn å slite ut stolene på lesesalen. Først har vi 0VL. Det må planlegges i flere uker, antrekk (helst to-ett til hver bankett) og nytt skiutstyr skal kjøpes, så allendede%rybr budsjettet. Så bar vi Uken. Da gjør du ikke annet enn ~ feste i 3 uker og ordet pensum er tabu. Og hvor mye penger du bruker, bØr du helst ikke tenke på en gang. Altså blir budsjettsprekken enda stØrre (høn om Mongst?-i,.. prosjektet?) Så kommer p , men hvem leser da? Damådujoha det gøy med vennene hjemme. Tilbake i Bergen er det kanskje på tide å bla i bØkene, men da er det blitt vår- og det er den fineste årstiden i Bergen. Så du blir etterhvert fast inventar på Zachariasbryggen. I tillegg kommer VSE, der du selvflgelig må være med som heiagjeng, for å nyte seieren over erkefienden BI. Og plusellg er det bare 3 uker igjen til eksamen, og eksamensspøkelser ser du selv ved høylys dag. Studielånet er det lite eller ingenting igjen av, og du har til nød penger til å komme deg hjem og til en tØrr bolle på toget. Så ble vårsemesteret akkurat likt høstsemesteret, og den flittige studenten eksisterte kun de 2 første ukene i januar. Men fortvil ikke om du bryter ett nyttårsforsett eller to. Du kan regne med at du er i godt selskap. Og om det ikke blir et nytt og bedre liv denne våren, får du nye sjanser til høsten.

ANNONSEPRISER: Helside kr. 6000,· Halvside kr. 3000,. Kvartslde kr. 1800,Spaltemm kr. 4,-


BULLEVUE

5

Torsdag 25. januar 1990

Aldri sur med Lurken på tur Etter et uforglemmelig show på danskebåten,startet BUSSTURGRUPPENpåNHH sittkonstituerende møte. Det varte i 18 timer og strekningen København-Østerrike ble tilbakelagt. Syv ski-entusiaster hoppet friske og raske av bussen i St. J ohann,en , liten by i Tyrol,hvor vi ble tatt imot av die panserfrau Margit.Etter en inspeksjon av det imponerende brune vegg-tilvegg-teppet som fungerte som tapet på rommene,dro alle mann rett ut i bakken. Fungerende reiseleder Hans-Jørgen ble stamgjest på KRANKEN, HAUS etter å ha stått på ski i ca 2 min,men hva gjør man ikke for å få gips på armen!!!! Doktor Kurt fikk telemarkskunsten demonstrert på sitt kontor og beordret Hans-Jørgen en uke i varmestuen.Men dengang ei,med eller uten stav eller lurk,ein langlauffantomen mit gips ble observert i bakkene hele uken.

~

St. Johann ligger ved bunnen av Kitzbuhlerhorn og har 60 km flotl~ sla10mbakker langs . med .fjellside~e.,Ikke alle bakkene var ; '1åpne på ' grunn a v ,. prekær snømangel, men løypemannska-

pene gjorde sin jobb om nettene så vi hadde fine bakker til disposisjon .. Vi vakte stor oppsikt.Folk så nut på telemarkskiene, pekte og ristet på hodet mens de mumlet "langlaufidioten" for seg selv.De ble ganske stumme da den ene etter den andre suste forbi i stil til minst 20,5. 4 Da Hans-Jørgen dukket opp med sin store lurk var det ingen ende på komplimentene. Verre var det da Marianne prøvde seg for første gang.Etter et par Cmomenter ble hun plukket opp av en hjelpsom tysker som fortvilet prøvde å forklare at dette var en slalombakke og langlauf var bedre egnet for flat mark.Marianne prøvde å forklare (uten særlig hell) på sin eminente tysk,og la ut i detalj om "telemark, ståhlgekanten, spezialenutstyren ...osv" Varmestuene ligger strødd i de Østerriske slalombakker.Vi fant oss raskt tilrette på en hvor vi satt og slikket sol mens vi drakk gluwein,spiste worst mit brotund sent akkompagnert av jadel do. del"musildc. . Mesteparten av tiden ble tilbragt

på ski,men som den eminente kulturgruppe Lurken er,var det ikke så rent få aktiviteter som var lagt inn på programmet. Høydepunktet var World Cup i slalom i Schladming.For å varme opp til dette dro vi Torsdag ettermiddag ( etter en hektisk morgen i bakken .... selvfølgelig) til Kitzbuhl som lå 10 minutter unna med tog.Vi ruslet rundt i den koselige byen,og etterpå inspiserte vi bakkene hvor Hanenkahm-rennene skulle gå en uke senere. Dette for å gi førsteklasses info til Atle og Ole Kristian.Noe som må ha vært meget effektivt,etter helgens strålende resultater! Schladming lå 2,5 time unna med tog.Vi spratt ut av sengen klokken 0600 for å rekke første tog""og med frokost og en flott banner laget av et laken,eller var det gardin (rappet i de små timer hos Margit) ankom vi åsstedet i topphumør. Ole kristian (vi er selvfølgelig på fornavn!!) kjørte d:!ssverre ut da han så vårt flotte flagg,men han var ved godt humør og lovet bedre resultater.Etter ,en lang prst med Ole Kristian( .•,...)løp jentene rundt blant stjemenQjOg mek autografer og ble avbildet i hytt og pine. Atle Skårdal ble også foreviget,Kristin

Kronikk

fikk lirket av seg noen setninger ,og vi kom raskt til den konklusjon at Atle var en kjernekar. Med dette er også WORLD-CUP GRUPPEN NHH stiftet.Einar sitter inne med verdifulle opplysninger om vekt og høyde på alle løperne,så er gruppens info-kilde.

restauranter rundt om i byen,Tyrolerne kan virkelig lage god mat Etter 8 praktfulle solfylte dager satt vi igjen på bussen,og bussturgruppen tok lett 4 land i strekk. (NB denne luksuriøse undergruppen kjører kun buss med 2 etasjer' og stewardesse l!)

Lange dager i bakken gjorde at vi ikke uU'orsket nattelivet i Sl JoTELEX-90 var j box,og alle var hanl1 f i detalj,men vi greide og få enige om aL ...... . med oss stedets lokale danskebåtband.Vi spiste middag på koselige .

I . ~~~~~~~~~~~ ~

Et møte med et marked mål, er trengselen stor, og den er enda større utenfor, der det handles gatelangs i minst 10 kvartaler. Varene ligger i slitte kartonger, på primitive bord og på tepper på bakken. Utvalget er enormt En kunne telle over 50 brukte Mercedeser, for ikke å snakke om alle de østeuropeiske merkene. Bilprisene varierer fra $100 for trette Trabanter til over $ 20.000 for vesttysk luksus. Varene kommer fra hele Europa. Her finnes brukt og nytt om hverandre. Her selges bildekk, skibindinger, krukker, tallerkner, motorolje, sykler, traktorer, "polske Andreas Wyller Falkenberg Porcher" (~ Fiat 126) mat, motorFørsteamanuensis Ph.D . . sykler fra 1921 til19~9, stereo og fjernsyn og hagemøbler - her Det er en rå og kald lørdag i okto- . mangler intet. Markedsføringen er ber og brunkulleimen ligger trykikke spesielt aktiv - her er det kende i luften. Forurensingen knapphet på nesten alt og prisen er blander seg med tåken til en ufysebrukt som rasjoneringsmekanislig grå masse. Vi er på det frie me. markedet i Wroclaw (Breslau) i Polen, og vi er så langt fra alene. Bortsett fra de velkjente produktene, var det lite som minnet om Her må det være nær tusen geskjeftige enmannsforetak tilstede vestlige omsetningskutymer. Her og flere kunder enn på en god fmnes lite av det vi er vant til mht gammeldags Holmenkolldag. På finansiering, kjøpslov, reklamadet "offIsielle" frie området, ca 50 sjonsrett, kviteriI)ger, moms, ar-

beidsgiveravgift, arbeidstidslovgivning, feriepenger, pensjonspoeng, garantier og produktinformasjon. Slike institusjoner har ennu ikke funnet veien hit. ()rnsetningsformen representerer en arbeidsintensiv gesjeft Hvert "foretak" har en eller to personer tilstede som selgere, men ikke flere produkter enn det en kan få plass til på et par kvaderatmeter. Og så var det prisene da. De reflekterer at '!West" kun er 30 mil unna. Det vil si at prisene emesten like høye som det en kunne oppnå i Vest Berlin. Og det er enorme priser sett i forhold til en polsk månedslønn. "Arnerica and Poland are just the same: you can buy everything for dollars and nothing for szloty" Forskjellen er imidlertid at en månedslønnen i feks. Norge er på ca 15.000kronermens den i Polen er på ca 250 kroner basert på gatenes valutakurser som forøvrig også bankene har begynt å bruke. Den økonomiske styringen i disse nykapitalistiske foretakene er basert på et slags figurativt T konto system, der den bleknede sømmen i den amerikansk inspirerte buksebaken dan-

ner skillet mellom lommene for henholdsvis szloty og dollar. Kundene på de åpne markeder er derfor primert mennesker som har inntekter fra intenst sommerar- . beid i "West" Det er ikke meget en kan etterspørre på det frie markedet med polske lønninger. Men også i de statlige utsalgene er prisene begynt å klatre mot et vestlig nivå. Dette møtet med de frie markedskrefter er nok for mange både interessant og gledelig, da tilbudet både kvalitativt og kvantitativt er langt bedre enn før. Men for de flesi:e er det et sjokk. Spesielt synes fremtiden vanskelig for pensjonister og for de av polakkene som ikke har muligheter for å tjene inn et par årslønner u~nfor Polen i løpet av noen hektiske uker om sommeren. Og for de som ønsker seg sommerjobb i vest, så er dette også blitt noe vanskeligere enn før. Nå er det ikke lenger utreisetillatelsen som er vanskelig, men visum og arbeidstillatelse inn i vesten. Usikkerheten som knytter seg til fremtiden er stor, og møtet med

kapitalismen på grassrota har vært brutal. Det blir ordentlig kaldt når en plutselig åpner vinduene i en økonomi som har vært lukket og vannstyrt i så mange år. Og mens de nyvalgte medlemmene av sol idaritetsregjeringen arbeider på spreng med å finne frem til en vei ut av uføret, settes tålmodigheten til folket på en.vanskelig prøve. Men det er i alle fall ingen mangel på småfo~etak og ' entrepreneurskap. På markedet i Wroclaw gis erfaringsbasert opplæring i handelens kunst, og det er kanskje disse grtinderene som skal danne grunnstammen i Polens fremtidige økonomi. Det er et snev av optimisme i luften når vi spaserer . videre og observerer all aktiviteten. Men stanken fra brunkullene minner en stadig om de håpløse, prestisjetunge statlige industrigigantene fra en vond fortid. Og mellom de gamle dynosauriske gigantene og det gryende entrepreneurskapet er det et alt for stort vakum.


BULLEVUE

6

Torsdag 25. januar 1990

.. d.NHH uten "Med hånden på hjertet er en roman om å bli sett og elsket. Frøydis er 19 år, mer vital enn de fleste, og med en brennende trang til å kjenne at hun lever akkurat NÅ." - Studentene ved Handelshøyskolen'var'k un opptatt av å tjene mest mulig penger og opptok seg i liten grad med dypere livsspørsmål. NILS A.T.HOVTUN

V igdis Hjorth sparer ikke på krottet når det gjelder beskrivelsen av den jevne NHH-student anno 1980. Kjennskap til miljøet flkk hun som grunnfagsstudent ved universitetet i Bergen der hun studerte samfunnskunnskap. - Egentlig har jeg ikke ment å skrive en bok om NHH-miljøet "Med hånden på hjertet" er en annerledes kvinneroman, det vil si skildringer som ikke er preget av den sarthet og mykhet man tradisjonelt fInner i feministisk litteratur. Språket, rytmen og tempoet i boken gir uttrykk for det fandeinvoldske, ville og gale hos kvinnen. Den er ingen biografi, men bygger likevel i stor grad på faktiske hendelser.

Erotiske skildringer I jubileumsboken for NHH fra 1986 står det at skjønnlitterær behandling av studentmiljøet ved Handelshøyskolen hittil kun er gitt av Agnar Mykle i "Sangen om den røde rubin" fra 1957. Med Vigdis Hjorth sin nylig utkom ne bok, har vi altså fått bidrag nummer to, og i likhet med Mykles bok er det er erotikken som står i sentrum. - På mange måter egner miljøet seg for erotiske skildringer! Selvopplevde jeg studentene som svært selvsikre. Denne selvsikkerheten i kombinasjon med et svært konservativt miljø gir et godt utgangspunkt. Det er noe besnærende eller tiltrekkende ved menn som er elegant, nesten uniformert kledd, og som samtidig opptrer på en høflig og vennlig måte. For eksempel ka~ jeg nevne at jeg en gang fIkk tilsendt ~ser.

Jøss, jeg mente det måtte være en misforståelse! Noe slikt hadde jeg aldri tidligere opplevd. Men slik var miljøet: Preget av champagne og roser og naive mennesker. For meg var det en stor overgang fra den tonen jeg var vant til fra Berg Videregående skole i Oslo der alt var fryktelig kult og depressi~t. Selvfølgeli"g virket det tiltrekkende, men når alt kommer til alt er det bare et slags spill med morsom egenverdi. Baksiden av medaljen er nemlig mannssjåvinisme og respektløs behandling av andre mennesker! "Øystein var en rev med damene, damenes Jens, sa de, han hadde damerekord på HaUeberg, og forrige søndag hev han tøyet til nr. 167 ut av vinduet så hun måtte løpe naken de fem etasjene ned og kle på seg utenfor, det hadde vært morsomt å se på, det var gøy å stå

-studentene virket naive og uskyldige i sin selvsikkerhet

i vinduet på søndag og se på dame- Noe annet er hvordan menneskene ne som var jaget ned på Helleveien i miljøet forandret seg senere. De for å ta åtte-bussen. Ragnar lo, og jeg har møtt igjen nedlater seg alle de fIre pikene i. nystrøkne, ikke til den slags, og konene deres hvite skjortebluser og lange, vat- er stort sett fornøyde bare de kan terte skjØrt i Provencestoffer lo, og gå med reveskinnshalen rundt jeg kjente godt at jeg ikke hadde halsen! brukt energi i løpet av dagen, at jeg ikke hadde brukt musklene i løpet Naive av dagen, men holdt igjen og beOpprinnelig hadde jeg tenkt at hersket meg." dette intervjuet i hovedsak skulle Slik lyder et utdrag tidlig i boken omhandle selve boken, men Vigog allerede her aner man en aldri så . dis Hjorth er ivrig og engasjert når liten brodd mot miljøet. Selv om vi kommer inn på studentmiljøet, Vigdis Hjorth var universitetsstu- og hun er ikke nådig: -Økonomident, hadde hun god anledning til å studentene var selvsikre, men var studere NHH-miljøet fra innsiden. også i stor grad preget aven slags For det første var jo som kjent ikke-ydmykhet Målet var å få en , klubben på den tid å regne som fm jobb og tjene mye penger, og Bergens beste in-sted der alle og det var det eneste form for søking, enhver ungdom fra tid til annen SpI/lrSIIIål SOlD "hva er", "hvottcr vanket. Men Vigdis' Hjorth gikk er" og "fmnes det en Gud" forelitt lenger enn de fleste: Hun er kom ikke. Dette viser en mangel 'nemlig gift med en Siviløkonom! på idealisme eller kanskje like- Jeg skrevet krast innlegg i godt pragma tisme. SiviløkonoBulle mot det sosiale miljøet og mer har ingen' misjon med sin undertegnet kun med "Vigdis". utdannelse utover det å bli rik i NHH-studentene trodde selvføl- motsetning til f.eks. sosialøkonogelig at jeg måtte være en feit, mer. Sistnevnte ønsker gjerne å stygg og sjalu blære som kunne belyse viktige samfunnsforhold uttale meg slik. Redaktøren av som gjeme kan være hvordan helavisen ble uansett nysgjerrig på sevesenet burde fungere, og meg og klarte etterhvert å oppspo- kjennskap til markedsmekanisre meg. Nå er de altså gift og vel og mene kan da bidra til større innsikt bra er det! Men før det kom så på dette området. En siviløkonom langt, hadde hun kontakt med flere kan like gjerne leve av å selge av studentene, og hun fant visst- negllakkmiddel og være fornøyd nok godt stoff til sin semesteropp- med det,- bare fortjenesten er god gave "Ny fascistiske tendenser" i nok. miljøet, først og fremst gjennom Innstillingene og verdiene til grupperingene "reaksjonær sam- økonomistudenter hun kjente i ling" og "kapitalistisk folkeparti". miljøet, gjorde på en måte at hun - Jeg er overbevist om at disse oppfattet dem som naive og uskyleksisterer den dag i dag. dige i sin selvsikkerhet. - Antakelig var det for enkelt å være sivilFremmadstormende økonomutdannet med en lysende Vigdis Hjorth regnes for å være karriereforan seg. Ikke-ydmykhet blant de yngre fremmadstormende har nemlig noe med å miste sin forfattere og har tidligere utgitt uskyld å gjøre: Fotografen som seks bøker på en femårsperiode. ble påkjørt aven lastebil i MghaFire av dem er barnebøker, mens to nistan under krigen der, opplevde er skrevet for voksne : "Gjennom noe slikt da han ble fraktet ut av skogen" fra 1986 er nok mer å katastrofeområdet med helikopter betrakte som en rendYrket erotisk fordi han var så heldig å være roman, mens "Drama med Hilde" svensk mens masser av mennesfra 1987 handler om etablerte ker lå og døde rundt ham. Et annet mennesker der mannen gjør karri- aktuelt eksempel på å miste sin ere og frustrasjoner som oppstår i uskyld er de to mennenes innstilden forbindelse. På mange måter ling etter at de vender tilbake til har også denne boken bakgrunn fra Canada etter den første verdenshennes egne erfaringer. - En ting er krig i den pågående onsdagsserien mitt kjennskap til studentmiljøet på fjernsynet. Plutselig er det ikke fra NHH. Der var det i det minste lenger så fristende for rikmannslov til å drikke seg full og feste litt. sØnnen å tre inn i fa~iliebedriften.


7

BULLEVUE Torsdag 25. januar 1990

et!

Praktisk: - I grunnen er det greit å slippe og fylle ut selvangivelsen.

- Det er litt trist at studenter med såpass store ressurser skal bruke sin kapasitet til å flytte på penger senere i livet. Bengt Almgren er et typisk eksempel på en skarp og intelligent type som nå lever av fmansmekling. Da han var student ved NHH, uttalte han at målet var å bli rikest mulig. Rik er han da også blitt, men til hvilken nytte! I det hele tatt syntes jeg den gang at det var litt skremmende at slike uttalelser var alminnelig aksepterte. Hvilke livsspørsmål har man da stilt seg, og hvilke verdier sitter man da igjen med? Selvfølgelig finnes det visse unntak. Kristin Clemet hører vel med i denne kategorien.

Oppdra Hvordan har hun så løst problemet? Dama er jo tross clt gift med en av "gutta": - Jeg var nØdt til å oppdra ham! Altså mener hun at det fortsatt finnes snev av håp for den vordende siviløkonom. Hvem man velger å gifte seg med, kan være en måte å søke forandring på. - Men det innebærer en lang prosess. Det går en tid før man skjønner at livet er mer enn negllakk, blomster og champagne. Prosessen fullbyrdes med likeverd, gjensidig respekt og lik deling av felles arbeidsoppgaver. Gifter man seg med en siviløkonom, risikerer man nemlig fett å m~tte stryke skjorte,r,gjøre I.uisar- .

beid, passe unger og lage mat resten av livet uten særlig støtte. På den annen side er det veldig praktisk at mannen min fyller ut selvangivelsen for meg!

Handlingslammet Om hovedpersonen i boken "Med hånden på hjertet" sier Vigdis Hjorth: - Frøydis er ung og vital. Hun er desperat, tilstede og hudløs. Men hennes iver og engasjement er så overveldende at hun i virkeligheten er handlingslammet. Seksuelt begjærer hun imidlertid ikke så mye, og det er typisk for hennes ungdom, noe som i grunnen er litt synd. Frøydis har imidlertid noe ukontrollert og fan- .

denivoldsk over seg som ikke passer inn i den tradisjonelle kvinnerollen. Vigdis Hjorth har stor sans for Frøydis som på en måte uttrykker sider ved henne selv. Målet er å kunne være hovedpersonen i eget liv! "Men sjåføren ville ikke ha fem i bilen og de andre var utålmodige. Jeg sto og tegnet med foten i veien og visste jeg burde si at det ikke var så farlig, at jeg kunne komme meg hjem på egenhfuld, atde ikke skulle .tenke på meg. Men idet jeg skulle åpne munnen, kom en drosje i motsatt retning, og Harald Ekre. gikk ut og stoppet den. Han " Vipket de andre avgårde, og snud\.~~ . seg mot meg. - jaa? sa han og -,t.,'

,i':JtH,''' .

"

åpnet drosjedøra, og jeg gikk inn i baksetet på den, og han fulgte etter meg. - Hvor bor du da? - I Cort Philsmuget. - Men det erden veien? Jeg nikket. Han nikket også, han skjønte det, han hadde skjønt det hele tiden. Mer kan jeg ikke si. Ikke hva jeg følte eller tenkte mens vi kjørte oppover Helleveien mot Hatleberg. For det var et av de gode øyeblikkene, tankeløst, som aldri kan gjenskapes."


BULLEVUE

8

Torsdag 25. januar 1990

o

Bedre n1Va Ingen kandidater strøk på 2.avdelingseksamen høsten-89. Innføringen . av karakterer har hevet nivået betydelig. Det totale karaktersnittet er på 5.1. -Jeg har vært her siden 1972, og det er første gang jeg opplever at alle kandidatene består eksamen, sier eksamensinspektør Bodil Lien. Sensorer Bulle har vært i kontakt med, er svært tilfredse med resultatet.

Samlet Icualc t erfo r de l i ng 2 .aYd . 44

45 40 35

VIDARSCHEI

Etter 15 år med evalueringen beståu/lkke bestått på 2.avdelingseksamen, har man valgt å gå tilbake til karakterskalaen 0-9. Endringen har vært en ubetinget suksess, i alle fall hva nivået angår. Det var da også ventet, men ikke desto mindre gledelig.

rakter, 6.3, fmner vi på området Informasjonssystemer, men bare tre studenter hadde valgt dette særområdet. Laveste gjennomsninskarakter finner vi i Regnskap med 4.9 (15 kandidater). De tradisjonelt mest valgte områdene som Finansiering og finansiell økonomi (32) og Økonomisk st yring (26) kommer også godt ut Disse har en snittkarakter på 5.0

30

Ant.

25 20 15 10 5

O 2

Positivt

Høyt gjennomsnitt Samtlige ni særområder har meget høye gjennomsnittskarakterer: Høyeste snittka-

Oppfatningen blant sensorene er udelt positiv. Sensor i Finansiering og finansiell økonomi, førsteamanuensis, Knut Boye, sier til Bulle at hans umiddelbare inntrykk er at nivået er betydelig bedre. Boye påpeker at det stramme arbeidsmarkedet nok er en medvirkende årsak til at studentene nå tar studiene mer alvorlig. Professor Ph. D. Terje Hansen, som har vært med å sensurere besvarelsene i Økonomisk styring, er også fornøyd med resultatene. -Jeg har alltid ment at gjenninnføring av karakterer har vært den rette veien å gå, og dette er bare blitt bekreftet gjennom sensuren, mener Hansen.

Klager

Grunn til å smile

Dette var temaet ved U-landsla- portproblemer. Tanzania opplever gets juleavslutning den 14. nofred og politisk stabilitet og ingen vember. Før julegløggen og den borgerkrig kan ventes i overskueobligatoriske og absolutt velsmalig fremtid. Egil Fett ga her honnør kende grøten ble inntatt, holdt Egil til Julius Nyerere og betegnet harp Fett fra Universitetet i Bergen et som en stor statsmann. Han klarte foredrag basert på sine egne erfa- å skape et folk som lever i fred med ringer fra sitt opphold i Tanzania. seg selv. Imidlertid bidro hans I ett år underviste han i fysikk ved politikk i stor grad til å Ødelegge University of Dar es Salaam, noe . landets økonomi. som ga ham innsikt og synspunkter, ikke bare om skolesystemet, Hvem kan gjøre hva Lederkrisen gir seg utslag på men om landets tilstand generelt. mange felt i Tanzania. Selv om den akutte sulten sjelden er til steLedermangel Egil Fett trakk først et skille mel- de, opplever man stor fattigdom. Organisasjon er mangelvare, og lom utviklingshjelp og nødhjelp. Tanzania, mente han, er i så måte en tilsynelatende så enkel sak som et typisk utviklingsland der proat en bonde kan få solgt sine varer, blemene i første rekke skyldes er problematisk. En løsning som mangel på ledere. De grunnleg- Egil Fett her kunne forestille seg, gende betingelsene for en sunn og er at en større hjelpeorganisasjon bærekraftig utvikling av landet er går inn og skaffer bøndene faste absolutt til stede: Store deler av leveranser. landet er fruktbart land, og sult forekommer bare i enkelte områ- Et enormt byråkrati preger landet, der og da som et resultat av trans- og enkelte er nØdt til å stjele fra

3

4

5

7

6

8

9

Karakter

Strykprosent 2 . I!yd 4 ,4

4,5 4 3,5 3

2,5 2

Hva så med elevene, er de fornøyde? Nåja, helt fornøyde er nok ikke. Mange av studentene har bedt om begrunnelse for sensurvedtaket. Kanskje ikke så underlig, da studentene har lite å holde seg til når de skal vurdere sine prestasjoner. Foreløpig har det bare vært en klage iflg. eksamenskontoret. Men sensuren er fersk, og klagefristen løper ennå ...

Tanzania

O

O

1,5

0 ,5

o

o H87

V88

H88

V89

H89

et typisk utviklingsland - Mulighetene for lønnsomme insystemet for å overleve. Lønninvesteringer inkludert vedlikehold gene er urealistisk lave, noe som må fremmes. Slik det er i dag velgir grobunn for både korrupsjOn ter små tuer svært mange store og andre vinningsforbrytelser. lass. Muligheten for å reagere på kor- Kunnskaper om bruk og vedlikerupsjon er imidlertid minimal, og hold må høynes. etter hvert svinner respekten for ro og orden. Noe annet som allerede Det viktigste er imidlertid at man har forsvunnet, er det enkelte indi- fmner nisjer for vekst, helst med miljøprofil. Læreinstitusjonene vids sans for produktivitet. Dermed har Tanzania kommet opp i . kan her spille en betydelig rolle. en produktivitetskrise som kan få Skolesystemet alvorlige følger på sikt Noe av løsningen til problemene mente Læring i Tanzania går i stor grad ut på å pugge standard løsningsEgil Fett kunne oppsummeres i metoder og å pugge fasitsvar. Det følgende punkter: har naturlig nok ført tilliten krea- Tanzania hør innføre små protivitet, liten "analytisk" trening og duksjonssamvirker. Det politiske minimal trening i langsiktig plansystemet må gjennomgås, og som et middel til utviklingen av landet legging. Dette kan jo ikke fortsette om man ønsker en rimelig utvikmå man gi en del sosialistisk tanling av Tanzania, og veien å gå for kegods på båten. - Betaling og inntekter hør være å endre dette mønsteret, er muligens via universitetene. De nyter mer i samsvar med ytelsene. nemlig stor respekt blant befolkNORADs strategi om at hjelpen ningen. Dermed kan et samarbeid skal integreres, må her revurdefor eksempel mellom et norsk res; vi må øke effektiviteten.

lærested og University of Dar es Salaam, være med på å påvirke situasjonen i Tanzania. Egil Fett tegnet et positivt bilde av den vanlige mann og kvinne i Tanzania. De er meget elskverdige og tjenestevillige, men deres trang til status og de fattige menneskers naturlige ønske om å få tilfredsstilt sine behov, gjør at en del utnytter alle muligheter til kortsiktig gevinst. Dette vil med tiden føre til et destruktivt samfunn hvis ikke noen klarer å løse landets problemer. A vslutningsvis viste Egil Fett filmopptak om folk, land og dyreliv i Tanzania i beste Sverre M. Fjeldstad-stil. Deretter fortsatte debatten om Tanzania over gløgg og julegrøt i Campus.


c

9,

BULLEVUE" Torsdag)5':rinuar 1990 '

,

VIDARSCHEI

Beskriv en siviløkonom med fire ord: -Tja, det vel en som har greie på penger da? Nei , jeg kjenner så få av disse økonomene. Det interesserer meg ikke så mye. Hva er Uken? . -Uken er et NHH-arrangement som arrangeres hvert 2.år. Hva forbinder du med Dow Jones? -Ingenting.(????) Hvilke tre ting viUe du tatt med deg på en ~eQ? _ -Det må jo bli min kone da, og en tykk bok.. Bibelen kunne vært fin. Der er det mange gode historier. Tre ting?Ja, en returbillett ville vært kjekt å ha. Hvem ville du plassert på en ~e øy? -Carl I. Hagen (Svaret kommer usedvanlig kontant...) Din yndlingskake? -Liker best kaker med friske bær. Bringebærkake er veldig bra. ~. Ditt yndlingsplagg? -Trives godt i dongeri. Ellers er treningsdrakten et kjært alternativ. Sist sette skulptur? -Det må bli Takk-for-boken-prisen(?) som jeg nylig fikk av Nils Aas. Det er jo en skulptur jeg ser hver dag. Beste bok du har lest? -Det spørsmålet har jeg fått en del ganger, og tror nok at "Kjærlighet i koleraens tid" er den boken som vinner hos meg. . Hva er en mislykket kveld for deg? -En kveld uten mening? Totalt innholdsløse kvelder er meningsløse. Men slike kvelder hai jeg sjelden. Jeg har en del lesestoff... Hva assosierer du med ordet fugetabelator? -Fuge må vel ha noe med musikk å gjøre, og en tabelator har kanskje en forbindelse med

Gunnar Staalesen ; mannen bak Varg Veum. Finnes det likhetestrekk? regnskap? Og da er det vel en .. . tjamusikkregnskap...Nei,jeg vet ikke helt hva det kan være.

Hva brenner du for? -Miljøvern, kommer det kontant fnlGunnar Staalesen.

Unødvendig! Det burde egentlig være fullstendig klart. Men det er det tydeligvis ikke. Noen overser regler som gjelder for alle. Og disse noen bør tenke seg godt om. I aUe fall når andre plages. Og det er plagsomt når folk forurenser vårt miljø .. Hva jeg snakker om? Røyking i de røykfrie sonene. Det blir sagt (for?) mye stygt om røykere, men hvorvidt man vil rØyke eller ikke,får bli opp til hver enkelt. Men hvor man røyker kan man ikke alltid bestemme selv. Selv om enkelte altså ser ut til å mene noe annet. Særlig ille er det i pauserommet utenfor

lesesalen og i garderoben. I pauserommet (hvor kopimaskinen står), er det faktisk banket opp to røyking forbudtskilt. Det burde holde! Og påstå bare ikke at skiltene synes for dårlig.Tar man en litt nærmere kikk på rommet, finner man X antall sigarettstummper puttet ned i en flaske. (X>20, og ser ut til å konvergere mot uedelig). Ubehagelig er det også,når røykeosen siver inn på lesesalen. Kanskje er det bare bagateller. Men husk at det som er småting for noen, kan ha stor betydning for andre. Røyking er en slik sak. Og det er un~vendig å ergre andre unødvendig. Røyking i røykfrie soner er ulovlig. Og det er veldig lite hyggelig.

Vi på NHH går pa o

VI SATSER PÅ KVALITET OG SERVICE. DU TREFFER OSS 5 MIN. FRA NHH, HELLEVEIEN 126

frisørsalong

(258392) ELLER I BYEN,

TLF.: (05) 258397 STRANDKAIEN 2 (323151)

HELLEVEIEN 126 5000 BERGEN

OLE BULLS PLASS


BULLEVUE

10

Torsdag 25. januar 1990 ·

• J. 19.30: Full innsats i Klubben

2. 19:35: De utkommandertefdr de siste anvisninger om hvordan kuLene skai treffe

Homecomingparty. Folk flest var kommet tilbake til regn og skole, gjerne med nyttårsforsetter om å lese mer. Etter en uke med forelesninger følte de fleste trang til å nyte livet, og veien til Klubben var kort. Vel tilbake i Klubben ravet

studentene rundt som før. Den eneste forskjellen var at omgivelsene hadde mistet flypreget, og i stedet så ut som en saloon fra det ville Vesten. Men maken til besøkstall kunne nok ikke Bob's Saloon i Kansas vise til ...

3. Uken var blant de mange som ønsket velkommen til vorspiel ...

Tekst: Maria Stenvold Foto: Elisabeth Sageng &

OveBrudløs Og så var atter et nytt semester i gang - med alt det innebærer av slit og moro. Slitet foregår stort sett på Merino, mens moroa ikke har noen spesifikk stedsavgrensning. Enkelte steder er imidlertid mer egnet til festlige sysler - nemlig Klubben. Og da homecomingpartyet ble avviklet i god NHH-stil sist lørdag stod Klubben igjen fram i ny drakt. Eller prakt om man vil, for Pale Riders har virkelig greid å innrede så stilmessig gjennomført at man blir rent imponert. Veggene var delvis dekorert med geværer og tønner, dels med tegninger av mer eller mindre kjente cowboyskikkeiser, mens discjockey-buret var blitt til et discjockey-fort Baren var pussa

4. ... der man traff gam!!! og nye venner

opp, og tilbudte nå øl i halvliters- ten" gjør seg mer og mer gjeldenglass (både til glede og ergrelse for de ... ). Og vorspiel var det mange festdeltakerne. Sistnevnte fordi av. Spesielt mange kanskje, ettersølet hadde en viss tilbøyelighet til som flere grupper og seksjoner i å øke proporsjonalt med diamete- Uken er begynt så smått med ren på drikkebeholderens åpning.) oppkjøring til marsbegivenheteKafe Kopp var likevel den delen . ne. som hadde undergått den største I alle fall, i løpet av den siste forvandlingen. Slengte man opp timen før midnatt var de fleste på saloon-dørene, kom man rett inn i plass på skolen. Det kunne virke et lokale som ville vært enhver som om absolutt alle hadde satt av saloon verdig. Intens snekkervirk- denne kvelden til sosialt samvær somhet de siste par dagene (time- med sine medstudenter ... for ne) hadde ført til båser hvor trette Klubben var fylt til bristepunktet. kugutter og andre kunne trekke Ølet fløt, dansegulvet var fullt til seg tilbake ~ed halvliteren sin. enhver tid og studentene var forKKU kunne med andre ord uten nøyd med tilværelsen. Og hvorfor skam trekke i cowboyklærne sine ikke? Med nytt studielån i lomma, og ønske feststemte studenter gjensyn med gode venner og dessvelkommen til Klubben. De så for uten med Uken som bryter løs om øvrig ut til å ha det meste under ikke så uoverkommelig lenge i kontroll- i den grad det var mulig. sikte, så skulle de fleste være i Stud. NHH var som vanlig lenge stemning for et party. Det tok av. på vorspiel før Klubben ble inntatt Kalles det "livets uutholdelige (ønsket om å komme "midt i fes- letthet"?


11

BULLEVUE Torsdag 25. januar 1990

~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~

Noen hygget seg i den nye KajeKopp ...

5. I Klubben ønsket Pale Riders . velkommen i Saloonen .

7 ... mens andre slo seg løs på dansegulvet ...

8. .. .godt akkompagnert av tidsriktig musikk

9. slo seg løs i kveld... ogjra Sørlandet .. .

10 ..og vi snakket og snakket og snakket ...


12

BULL~VUE -'

Torsdag 25. ja nuar 19~P

Rådgivertjeneste· til NHH SiB bedrer nå sitt tilbud til NHHstudentene. Sosialrådgiver Hege Råkil vil hver tirsdag ifra 30.januar ta imot studenter på Randi ' s kontor (der du henter studielånet) ; kl.14-17.

Om·Uken og klokskap Velkommen

tilbak~

Hvis det er noe du har lyst til å spørre/snakke om er du hjertelig velkommen til en samtale. Ingen

og godt nytt år!

Når dette førs te 1990-Bulle blir tilgjengelig er stud. NHH allerede tilbake i godt gammelt gjenge. I fall ukejobben er sikret, er kanskje hun/han i større vigør enn noengang. Uken blir en utfordring for de fleste, ikke minst for oss i Actus. Kun en av oss har latt være å kaste seg på ukekarussellen, så arbeidsmengden kommer vi neppe til å klage over. Det er imidlertid ikke dette som blir den største utfordring. flertallet av studentene står fremdeles utenfor den grønne horde, enten dette er selvvalgt Ga, tenk det!) eller ikke. For oss i Styret er det en klar målsetting å nå frem til alle studenter og samtlige underutvalg. Som et underutvalg i NHHS må også Uken bidra til dette på sin måte. I valgkampens hete "lovet" vi entusiastiske og engasjerte studenter. Hittil er dette målet nådd overfor seks av oss. Entusiasme og engasjement kan ikke sentralstyres. Den enkelte student må selv ta initiativet, og ofte krever dette til og med litt tid. Å bryte opp fra Merino, lese noen aviser eller skjønnlitterær litteratur, se på nyhetene eller møte på foreningsmøter - karakterene blir kanskje dårligere, men du verden så mye klokere du blir! Actus skal gjøre sitt til at flere stud.NHH ikke bare nøyer seg med å være flinke. Tro oss: I 90årene blir det "in" å gå på foreningsmøter og å være aktiv i NHHS! Vær ingen etternøler. Actus

Fredag 26.1. kl 1200

- Sosiale og trivselsmessige problemer - Ensomhet - Personlige eller praktiske vansker - Utenomfaglige studieproblemer - Økonomiske problemer

Hege Råkil har informasjon om dine sosiale rettighe ter, og vil kunne formidle kontakt til andre deler av hjelpeapparatet. Om d u rett og slett bare har noen synspunkter på SiB ' s velferdstil.bud tar hun gjeme imot disse også.

N år Gud ville at intet·

skulle skje... Interna tional Student Affairs Committee To improve the relations between foreign and Norwegian students at NHH, we would like to create a group consisting of students from both the MIB and the Siviløkonom-program . The group will be completely free to create its own tasks and working field. The idea has come from Norwegian ex-

B~kskapene

sprenges! Kaos råder, og Styret har sett seg nØdt til å ta ondet ved roten. Innen mandag 5.rebruar skal alle brukereav bokskap presentere seg for Styret v/Knut for registrering. Etter 5(2 vil "uregistrerte" skap bli - åpnet, og nye låser vil bli satt inn.

change students in Finland and Sweden who had positive experiences with such a group. If you are interested, 'please contact the Board at the office or by phone: 959456. 17.mai-komite, 1990 Som vanlig skal det arrangeres 17.mai frokost på NHH. Ta kontakt med Styret hvis du vil være

Mandag: Henrik Tirsdag: Knut Onsdag: Petter-Børre Torsdag: Harriet Fredag: Elen

Styremøter Tirsdag 14-16 Fredag 14-16

med å arrangere gildet. " Vi begynner på NHH"-komite Syntes du den siste boken var kjedelig, festlig, alt for informativ eller helt på jordet? Lag din egen versjon! Styret Ønsker at alle interesserte tar kontakt så snart som mulig.

På tur? Trondheim Økonomiske HØyskole (TØH) inviterer 2 studenter fra NHH på ball l.februar. De to vil være offisielle representanter for NHHS. Interesserte bes melde seg snarest.

NHH til International Student Seminar fra 6. til 12.mai. To av plassene settes av til Næringslivssymposiet, mens to går til øvrige studenter ved NHH. Bruker ikke Symposiet sin fortrinnsrett, blir alle plasser tilbudt stud.NHH. Die Studentenschaft der WiSoNHHS vil støtte 2 studenter med FakuIHit der Universitiit zur 75DM hver; total pris er 150DM Koln inviterer 4 studenter fra ' pluss reise.

Styret apner seg o

Kontorvakter 10-12:

Frist til foreningsmøtet 1.2:

problemer er for små til å kunne snakkes om. Det kan være:

Brevvenner! - Freneh student, 28 years, begins to learn your beautiful language, would like to eorrespond with a Norwegian student (girl or boy) for a "trust y friendship" and in order to progress in my learning. Write in English, Freneh or in Norwegian (i'lI try to translate!) to: Miss Joyeux ' Sylvie, les Terrasses du Pare 2, BtG, 13800, Istres, Franee. Tusen Takk!


13

BULLEVUE Torsdag 25. januar" 990

-Sorrows

LA BERGENSMESTRENE TA SEG AV HARET DITT (enten du har mye eller lite)

- tilbake i Bergen I fjor spilte de på Maxime. I år er det NHH som har gleden av å innby til konsert med The Black Sorrows. Til tross for hva navnet måtte gi inntrykk av, er det verken noen svart eller sorgfull begivenhet som står for døren. Black Sorrows er et konsert band av dimensjoner, sier de som opplevde dem i fjor·. Og det tror vi så gjerne.•. MARIA STENVOLD

Australia. Dette store landet om trent et og et halvt døgns flyreise fra gamle Norge har fostret atskillig mer enn kenguruer, Crocodile Dundee og Mel Gibson. For det er der de kommer fra, Black Sorrows. Navnet er kanskje fortsatt ukjent for mange, selv om de har slått godt igjennom i Europa: de siste par årene. De var blant annet en av attraksjonene på Kalvøya-festivalen i fjor sommer, og deres siste Lp, "Hold on to me", klatret høyt opp på platelistene også i Norge. Musikken er en blanding av så mangt, men en meget intens sådan. Rock&roll, . cajun, country, soul og blues i fm mix. Uten synthesizere. Vokalisten Joe Camilleri, som også spiller sax, er blitt karakterisert som en australsk krysning mellom Bruce Springsteen og Van Morrison. Og det skulle jo absolutt virke lovende. Kordamene Linda og Vika Bull (ja, de er søstre) har også høstet lovord for stemmene sine. Uten dem ville mye av soulpreget forsvinne. Bandet består for øvrig av Jeff Burstin på gitar og

mandolin, Peter Luscombe på trommer, Mick Girasole på bassgitar og Wayne Burt på gitar. Black Sorrows ble stiftet i 1983 av Camilleri, som da hadde ledet bandet "Jo Jo Zep and the Falcons" i flere år. De andre bandmedlemmene hadde også flere års fartstid bak seg i andre band. Målsettingen var nyskapning. De første par årene var musikken mye preget av rhythm and blues', men instrumenter som trekkspill, vaskebrett og fiolin ble benyttet for å gi et annet, mer utradisjonelt lydbilde. Hittil har disse australierne nådd å gi ut fem Lp'er, hvorav den siste har høstet de største lovordene. Det er likevel som konsertband de gjør mest av seg, skal man tro ryktene. Med Black Sorrows på scenen burde dermed alt ligge til rette for stor stemning på morgendagens studentnattkro. I Campus skal bergensbandet The Big Wheel trø til. Ifølge KKU spiller de driveode vestkystrock, og de har nettopp gitt ut Lp.

GA

Du 'OGsA

TIL

HAIR

~

Våre premier din garanti

SYSTEMS

Christiesgt. 9 5015 Bergen Tlf. (05) 31 8808·31 7276 Dommere og deltagere i nasjonale og internasjonale mesterskap


BULLEVUE

14

Torsdag 25. januar 1990

, NÆRINGSLIVSUTVALGET

HANDELSGRUPPEN Handelsgruppen ønsker alle sine medlemmer velkommen tilbake til et nytt semester. Vi starter friskt med en liten

KORTTIDS - TRAINEE HOS RIEBER & CO.

DENOF A-LILLEBORG

Reklamefilmfestival.

Viktig : Søknadsfristen er i morgen, fredag 26.01!!! Du vil som Trainee hos Rieber & Co. utføre regnskapsanalyser i samarbeid med konsernledelsen. Normalt strekker Trainee-stillingene som NU formidler seg over et helt år, men nå tilbyr vi en såkalt "Korttids-trainee" med kortere varighet. Stillingen er prosjektpreget og arbeidet vil i hovedsak foregå i første del av semesteret, med start allerede i februar.

Denofa-Lilleborg vil presentere sin bedrift og ledig(e) stilling(er) onsdag 31.01.90. Etter presentasjonen vil det bli bevertning i Klubben. Intervjuer vil bli avholdt oppe på skolen dagen etter. Alle interesserte 'ø nskes hjertelig velkommen. TID: Onsdag 31.01.90 kl. 1900 STED: Aud. C PÅMELDING: Innen mandag 29.01.90 kl. 1200

Leif Petter Rustad fra Sverdrup Dahl als tar oss med på en vandring gjennom gamle mmer (fra dengang reklamemm fortalte en liten historie), via dagens premierte mmer og til fremtidens markedsføring. Vi vil få en innføring i strategivalg og forskjellige funksjoner mm som markedsføringsmedium kan ha. En regissør forteller oss litt om skapelsesprosessen, og vi satser på å få til en diskusjon om moral i reklame.

Rieber ønsker at søkere har gjennomført endel regnskapskurs, og det er ekstra bra hvis du også har EDB-valgfag.

NORGES BANK

Nå har DU muligheten til å "snuse" på det bergenske næringsliv og til å få en fot innenfor hos Rieber- konsernet Søknadsskjemaer fåes på NU-kontoret Husk: Søknadsfristen er allerede i morgen !

BEDRIFTSPRESENTASJONER

Tid og sted: Aud m 31 mandag 29.1 kl 19.15 Handelsgruppen ønsker velkommen til en garantert underholdende semesterstart!

Det vil bli avholdt en generell presentasjon av bedriften og om bedriftens spesielle ansettelsesprosedyre. Norges Bank kan ikke tilby konkrete jobber denne gang, men har regelmessig utlysning av stillinger. Bedriften kan også være av interesse for kandidater fra høyere avdelings studium. Etter presentasjonen vil det bli bevertning i Anne Madam. Tid : 30.01.90 kl 1900 Sted: Aud B Påmelding innen fredag 26.01.90 kl 1200.

KKU o

PROGRAM VAR 1990 Pale Riders

" TOUCHE ROSS

Fredag 26. Januar

Dette er en ekstern presentasjon. Den kommer til å bli avholdt på SAS Royal Hotel. Tidspunkt vil være torsdag 1. februar kl. 1900. Bedriften vil tilby 1-2 ledige stillinger til de to feltene økonomisk rådgiving og ITrådgiving, begge stillinger ved kontoret i Oslo. Intervjuer til disse stillingene vil bli avholdt på hotellet dagen etter. Påmelding innen 30. januar.

Fredag 2. Februar Lørdag 10. Februar Fredag 16. Februar Lørdag 24. Februar

Studentnattkro The Black Sorrows Mini-internaften Tema-aften COWBOY-PARTY

TBA S tudentnattkro

TBA Pale Riders søker DJ's og barsjefer. Ta kontakt via posthyllen. FØrstekullister: Husk utkommandering fredag!!!!

.

LURKEN

AIESEC OPERASJON EKSPORTOPPDRAG

SEMINARER I UTLANDET: Diverse Skiseminarer i Polen og i Alpene. Prisene er tildels ~ gunstige. Kulturelle og faglige seminarer i Budapest, Praha. Flere av seminarene tar for seg den nye situasjonen i 0stEuropa Ellers har vi en svært rimelig Studie-tur i Egypt.

HER KOMMER NYTTIG INFORMASJON TIL DEG SOM HAR LYST TIL Å SØKE OEO: OEO er et samarbeidsprosjekt mellom AIESEC-Norge og Eksportrådet. OEO har som formål å imØtekomme noe av eksportindustriens behov for markedsundersøkelser i utlandet, samt å gi studentene med kursene MAR1901 og MAR ~mulighet til å få internasjonal erfaring og språkpraksis i forbindelse med skrivingen aven hovedoppgave. I vår vil det bli uttalt 5 studenter fra NHH til å utføre et eksportoppdrag. Eksportrådet dekker inntil 15.000.pr student, i tillegg forplikter bedriften seg til å betale en minstelønn til studenten på kr. 1.000.- pr. uke.

Se AIESECs plakater og "seminarpermen" på kontoret.

NYBEGYNNERKURS I TELEMARKKJØRING o PA VOSS 27.JANUAR.

AIESEC arrangerer på NHH:

TELEMARKETING KURS DET ER OVER l M SNE OG KJEMPEFINE FORHOLD PÅ VOSS. Yl ARRANGERER NYBEGYNNERKURS FOR ALLE MEDLEMMERS OM 0NSKER VEILEDNING. DET BLIR AVREISE r"'RA TOGSTASJONEN KL 0830,(RETURFRA VOSS CA 1630). KURSAVGIFT ER KR.30. NB: SELVOM DET REGNER I BERGENS GRYTEN ER DET GLIMRENDE FORHOLD PÅ VOSS! BLI DERFOR IKKE HJEMME SELVOM DET ER LITT REGN OM MORGENEN. (Yl HAR DESSUTEN L0PENDEKONTAKTMEDSKIHEISENEFOR VÆRMELDING).

For deg som en eller annen gang kommer til å prøve å overbevise noen om noe per telefon ! Tirsdag 30; januar Klokka 10.15-12.30 Sted: MW Servering i pausen Instruktører: Aase Jacobsen (Markedssjef i Fagpresseforlaget) Per Morten Olavsen (Direktør i Ted Bates Telemarketing) Påmeldingslister: AIESECs oppslagstavler ved aulaen og i Vrimlehallen, Merino. Pris: kr 30,- pro pers ved inngangen.

Informasionsmøte vil bli holdt onsdag 3111-90 i MI0 kl. 14.15. Dersom noen skulle ha spørsmaål til AIESEC i forbindelse med OEO, er det bare å kontakte meg på AIESECkontoret i 5. etasje på Merino. Vennlig hilsen Morten Hveding Juel OEO-koordinator

VEL MØTT TIL EN UFORGLEMMEUG DAG PA S*l4 !!.·!! " <

-'." "

.

,

....

,...

,


15

BULLEVUE Torsdag 25. januar 1990

FOTOGRUPPEN

U-LANDSLAGET

FOTOKONKURRANSE !!!

KRAMBODEN-TUR

Fotogruppen inviterer deg til fotokonkurranse. Ta frem kameraet og skyt løs ... 1. Apen klasse (sort/hvitt el. farger) 2. Mitt beste bilde fra studentmiljøet (s/hv. el. farger)

Nå nærmer det seg, og det er bare å begynne å pakke sekken!

Lørdag 27. og søndag 28. januar vil forhåpentligvis store deler av U-landslaget være å finne på Kramboden. Hva man skal gjøre der, rmner man vel ut av etter hvert, men et hett tips går ut på at man blant annet skal forsøke å gjøre det mange partier i Øst-Europa har gjort den siste tiden: skifte navn.

Juryen vil bestå av fotografseksjonen i Bergens Tidende Innleveringsfrist 8. februar 1990

MØTE I U-LANDSLAGET

De beste bildene som blir plukket ut, vil bli presentert i Bulle, i foajeen hos B.T. i montere her på skolen og kanskje i et av de større fotomagasinene. Premiene blir selvfølgelig mange og flotte ... HUSK: Innleveringsfrist 8.februar 1990 !!

Herved innkalles alle medlemmer - inkl6dert de potensielle - til årets første møte i U-landslaget Stedet er auditorium 13 torsdag 25. januar klokken 19.00. Av emner som skal behandles, kan kort nevnes Etiopiaprosjek~, SEED-konferansen og miljøvern i Øst-Europa. Det vil bli et innholdsrikt møte, så vi anbefaler: Gjør alt du kan for å komme.

SQUASH

-Det skal være OK føre i bakken nå, så det lover bra for sportslig innsats. -Langrennet vil være i god, gammel, klassisk stil -(hvis noen var i tvil om de skulle ha med skøyte-utstyret!) -For ordens skyld minner vi om at det blir pent antrekk (No jeans)på fredagsbanketten og galla (mørk dress) på lørdag. Vi satser på skikkelig stil. -Ellers er det som kjent svømmebasseng og squasilbanerpå hotellet, så ta med det nødvendige utstyr (squash-racketer kan lånes der oppe). -Hvis noen ikke har fått genseren de bestilte, minner vi om at de er kommet, så ta kontakt med oss så snart som mulig Vi sees på ÅL! ØVL'9Q

UKEN 90

Stigespill på søndag Velk9mmen til nytt squash-semester! Nye og gamle, gutter og jenter: Møt opp med sportsånd og godt humør Søndag 28.01. kl 15 på Le Gym, Liamyrane 8, Åsane (buss 250) Påmeldingsliste på skolen og på merino.

Vi sees!

Squash gruppa

vi Kirsti Hellesylt og Unn Sjøholt

BULLE

Utgivelsesplan 25. januar l. februar 8. februar 15. februar 22. februar l. mars 15. mars 22. mars 5. april 26 . april 3. mai 16. mai

.

UKEN 90 utvider Noen av gruppene i Ukeorganisasjonen trenger flere fUKENsjonærer. Ledige jobber: Catering: 2 soussjefer l kjøkkensjef 3 UKEvinmedarbeidere 9 kjøkkenmedarbeidere 25 servitører Prosjekt: l handicapkoordinator / ass. barnedager Program: l medarbeider Form & Farge: l medarbeider Håndverk: 3 medarbeidere Kostyme / Design: 2 medarbeidere fUKEN: 1 medarbeider Transport: l sjåfør Aula: 4 medarbeidere Campus: 4 medarbeidere Grafisk: l medarbeider Klubben: l medarbeider Vertskap: 5 garderobevakter EDB: l medarbeider Vaktkorps: l medarbeider Artist / :qisco: 3 medarbeidere Søknadsfrist: I morgen, 26.1 kl. 1700 (Søknadsskjemaer + kasser i gangen utenfor aulaen og i vrimlehallen på Merino) Forøvrig kan det meldes at det er 40 dager igjen til det hele braker løs 8.mars. Flere kjente navn står nå på listen over konserter og annen underholdning. Til næringslivsdagen 21.3 kommer store navn, blant andre: Torvild Aakvaag, Norsk Hydro Egil Bakke, Prisdirektoratet Leif Frode Onarheim, Nora For mer stoff om UKEN 90: LES UKEBLADET NRA i handelen fra 30.1 ! Grønn UKEhilsen fra ORVIL.",,,

UKESTART 26/1 UKEsemesteret har begynt og mange har kanskje begynt å få den rette stemningen allerede, på UKErommetertemperaturen allerede hØY og høyere skal den bli allerede imorgen. Da går nemlig årets første store UKE happening av stabelen. Halloi og Pers. sos. forener sine krefter og lager mega vorspiel for deg fordi du er fukensjonær. Har du ikke fått UKE stemning ennå så vil du få det her fordi Halloi stiller med kjempeshow i Klubben spesiallaget for denne kvelden, Pers. sos. disker opp og KKU har bar med intern- ' priser helt til kl 2000 selv om dette er en kveld med eksternpriser fordi det er Studentnattkro med BLACK SORROWS senere på kvelden. Dette kan derfor bli en alle tiders helaften i Studentforeningens lokaler. UKESTART begynner kl 1830! !! Du kan derfor glemme alle dine planer om å arrangere v.orspiel ( det blir sikkert hybelvertinnen din glad for ), etter l 1/2 time fullspekket med action avslutter vi den offisielle delen av arrangementet og fortsetter med vorspiel til Black Sorrows konserten i Klubben og UKENs lokaler selvfølgelig. Dette betyr dessverre at de som ikke skal på konsert må trekke ut før kl 2000 fordi innslippet til konserten starter da, men uansett om du skal på konsert eller ikke møt opp på UKES TART , du har ikke råd til å gå glipp av det. PS! Det er selvfølgelig gratis fordi vi i UKEN setter pris på' den jobben du gjør. MØt opp så får vi det gøy sammen! UKENtlig hilsen ORVIL


BULLEVUE

16

Torsdag 25. januar 1990

Bergen Flltnklubb: Med UKEN eller ikke; - semesterets hippeste stimuli kommer nok en gang fra Bergen Film~lubb, landets beste og flittigste og mest aktive og alt det der. Filmklubben viser dette semesteret 27 filmer, hvorav snaue halvparten er egenimportert. Mens 'man blant høstfilmene kunne tinne nyere kommersielle suksesser som Apocalypse Now, Betty Blue, Runaway Train og Mitt liv som en hund, tyder vårens program på et i utgangspu~ktet noe smalere program. Men Frykt Ikke: noe smalere betyr ikke annet enn at noen færre sannsynligvis har sett de forskjellige filmene fra før. Vi gjør med en gang oppmerksom på at mandagsforestillingene er forskjøvet en time til 1930, til stor glede for alle som måtte ha sene fo.relesninger den dagen, Det er eksempelvis nå mulig å komme rett fra Victor D. Normans kurssekvens i nasjonalregnskap og utenriksøkonomi - Livet pil Blandings Castle og , andre mikroøkonomiske viderverdigheter - til Federico -Fellinis fabulerende forestillinger på en halv time, og det er jo nok til å ta pusten fra noen og enhver JONE FRAFJORD Takk til Birgit Pihl & Tor Fosse, BFK.

I samm~nselningen av de siste semestres program har BFK blant ,annet ønsket å belyse ulike sider av film som uttrykksmiddel, så som scenearrangement, skuespillernes prestasjoner og forholdet mellom filmens estetiske form og etiske innhold. Noe slikt eksplisitt uttrykt tema finner en ikke dette semesteret, uten at filmene føles innnbyrdes sprikende av den . grunn. For de fleste filmenes vedkommede, .fmnes Den Røde Tråd i et felles europeisk opphav.

Ryktene om USA er betydelig overdrevne Og hva kjennetegner europeisk

fIlm? Av forskjellige årsaker har amerikansk fIlm satt normene for hvordan de fleste intuitivt oppfatter hvordan film skal være. Ikke nødvendigvis bilkjøring og skuddveksling, men i alle fall raske replikker, korte bildetagninger, generelt ganske stort tempo og en klar handling. Europeisk film kjennetegnes gjeme aven noe langsommere rytme, færre klipp og stØrre bruk av symboler. Tilskuerne bombarderes ikke av inntrykk, men har i stedet tid til å fordøye og reflektere over dem. Et kompliserende element er det for så vidt at også amerikanere lager filmer med en reflekterende grunntone, og at også europeere lager kjappere saker. Således tilhører denne Bond med sine evinnelige shaken-not-stirred en amerikansk filmkultur, mens det for meg er naturlig å assosiere Francis

Mannen med de mange personligheter, her ved en av dem : Robert DeNiro i Raging Bull Ford Coppolas Gudfaren-filmer med en europeisk filmtradisjon. Denne inndelingen kan virke enkel, og det er den da også. Men som et uhyre komprimert utgangspunkt til forståelse av hva som kjennetegner de forkjellige filmkulturer, tror jeg den kan være ganske hensiktsmessig.

Sei-ti, vår-gulasj, italienske tungvektere ÅpningsfIlmen burde være eksplosiv nok. Blade Runner er etter sigende (man har jo ikke fått med seg alt) en framtidsvisjon av det skjebnetunge slaget, og filmen

står som en av forrige tiårs klassikere. Filmklubbens virkelige , scoop denne våren er 'imidlertid den ungarske Eldorado. Selvsagt en glasnostfilm, og Felix-vinner fra 1989. Her er det bare å legge seg i soveposene med en gang, for det er ikke gitt at den vil dukke opp på de ordinære kinoene. Ettore Scolas' Tarvelige, Heslige og Vemmelige høres ut som et nikk til Leones Den gode, Den onde og Den grusomme, og er det kanskje også. Filmen er en parodi på og/eller hyllest til neo-realismen som dominerte store deler av europeisk fIlm på førti- og femti~let, og inneholder flere vanvittige typer og situasjoner aven nærmest Fellini-aktig karakter. Og da gjør det ikke noe at Cabirias netter av Fellini selv ikke skal være av det mest minneverdige maestroen har produsert.

Fire kopper te

Er det noen fine filmer her da ? Marx Brothers søker erkjennelse

The Killing Fields husker kanskje mange igjen som filmen om Pol Pots regime i Kampuchea i perioden 1975-1979. Filmen blir satt opp i samarbeid med Amnesty International, som vel kanskje har en Kampuchea-kampanje på gang? Andre britiske filmer er Withnail and I og Peter Greenaways Drowning by Numbers, som utmerker seg med bisare bilder, fantastiske ordspill og regissørens sans for symnetri. Greenaways nyeste film Kokken, tyven, konen og hennes elsker kommer snart på enkinoi ditt nærmiljø. The Last of England er like apokalyptisk og opprivende som tittelen diskret antyder. Derek Jarmans tegner et ikke udelt livsglad samfunnsbilde, og filmen inneholder visstnok (det er utrolig hva jeg ikke har sett) en del vonde bilder. Ikke for sarte sjeler med andre ord.

Nastasja Kinski og Nick Cave Wim Wenders er satt opp med to fllmer. og da er .det jo ikke snakk om frivillig oppmøte. BAde P.m. Texas og Lidenskapens vinger gjorde suksess i Cannes på 80tallet, og åpningsscenen i førstnevnte er en av disse magiske hvor lyd- og synsinntrykk går inn i en høyere enhet og det gjør fysisk . vondt å skille mellom dem. Ette Paris, Texas er det umulig å tiøre Ry Cooders klagende bottle-neck gitar uten å tenke på gold ørken og store vidder. Nastasja Kinski og Harry Dean Stanton har hovedrollene, i en film om typiske Wenders-temaer som søking og lengsel etter det uoppnåelige. Lidenskapens vinger (Der Himmel iiber Berlin) har lenge vært min desiderte favoritt blant ennå usette filmer, og er Wenders drømmende kjærlighetserklæring til hjembyen Berlin. Sentralt blant hovydpersonene står en engel, Peter Falk og den australske poeten og trubaduren Nick Cave, og sistnevnte fremfører for øvrig From Her to Eternity og The Carny i særpregede versjoner. Filmen kom dessverre et par år for sent til å bli tidenes mest aktuelle, men er uansett et meget poetisk og lite troverdig mirakel.

Tyrkia, Sveits, Japan Den tyrkiske Jord av jem, himmel av kobber var opprinnelig satt opp i vårsemesteret i fjor, men da tok regissøren den eneste kopien med seg til England på et noe ubeleilig tidspunkt. Filmen bygger på en fortelling av Tyrkias kanskje største forfatter, Yasar Kemal, og burde gi en fin innføring i en kultur med en lot i Europa og en i Asia. BFK har dette semesteret ønsket å framheve enkelte regissører.


-1·7

::eULLEvtJE Tors'dag 25; januar 1990

blikket mot Europa Japansk film assosieres gjerne med Kurosawa av oss rosa-hudede, men også andre japanere har hatt betydning langt utover sin egen umiddelbare kulturkrets. Yasujiro Ozukan betegnes som en grå eminense i japansk fIlm , men har stått som in spira tør for blant andre Jim Jarmusch og Wim Wenders. Ozu har to fIlmer på programmet, og i tillegg har DU sjansen til se tre fIlmer av sveitseren Alain Tanner. At Wenders er representert med to fIlmer er derimot en tilfeldighet og ikke et utslag aven bevisst innlånspolitikk.

Amerikanske kameloner

dødsriket, men beslutter å hente henne tilbake. Underverdenens hersker Hades blir så beveget av Orfeus' lyrespill at han innrømmer Eurodike fritt leide. Betingelsen er imidlertid at Orfeus må gå foran henne på vei ut fra dødsriket uten å se på henne en eneste gang før de er tilbake på jorden. Orfeus er ledd han blir lurt og snur seg like før de når dagslyset, for bare å oppleve at Eurodike langsomt svinner hen. For å gjøre tragedien fullkommen blir den ensomme og deprimerte Orfeus sønderrevet under en orgie. Ikke uventet har denne greske tragedien inspirert senere tids kunstnere; blant annet har både Offenbach og Terje Rypdal laget operaer over den. Cocteaus mest kjente film er Skjønnheten og udyret, men også Orfeus regnes blant franskmannens ypperste:

Amerikanerne er tross alt ikke helt glemt De legendariske Marxbrødrene kan en møte i Duck y Soup, og Vredens druer er en filmatisering av John Steinbecks roman. Jean-Paul Belmondo og Richard Gere slåss om den beste rolletolkningen av samme historie Sovjetisk poesi og episk tyngde lør. 0704. Bulle tipper fransk seier, og benytter i stedet anledninSorte øyne er en sovjetisk-italigen til å gratulere Gere med fredsensk samproduksjon, og er en uhyre vakker og vemodig fIlm. prisen til Dalai Lama. Filmklubbpublikummet kan Hovedrollen innehas av ikke ukvidere se fram til to fIlmer med de . jente Marcel Mastroianni, som her spiller i sin film nr. 93 eller sannsynligvis fremste amarikanske regissørene gjennom sytti- og deromkring. Mastroianni, en åttiårene, Woody Allen og Martin mann i sin beste middelalder op; vel så det, gjenopplever en gløScorcese (Coppolas storhetstid dende episode fra sin spede ungbegrenser seg tross alt til sytti, tallet)'. Zelig er Allens lille perle av dom. Det er sjelden en film klarer å uttrykke så mye nærhet og menen film , der Zeligs liv blir rekapineskelig varme som Sorte øyne. tulert som i en urtypisk amerikansk dokumentar. Slektninger Filmen ' er taktisk riktig plassert nærmere mai måned, en tid på året og venner blir intervjuet i godstolen hjemme, og disse intervjuene da også naturaliserte og innfødte alternerer med bruddstykker av bergensere ser solen høyere på himmelen. Fuglen plasserer sitt '-kamelonen Zeligs ~lsidige karriere. Woody Allen har både laget nebb i silhuett mot månen og man underfundige og hysterisk morleter fram sine sandaler og strandtepper og man kjenner suget fra somme filmer (som for eksempel Det Store Utland. Og følelsen av den uovertrufne Manhattan) og fIlmer tydelig inspirert av Ingmar munterhet, livslyst og intensitet som har ligget på lur noen måneBergman. Felles for disse er gjerne at de handler om mennesker på der blir ømt og brutalt skyllet opp til overflaten av noen sorte øyne. leting etter identitet, og dette er Husk husholdningsrull. nok også hovedtemaet for Zelig. Tarkovskijs filmer er gjerne Sistnevnte skiller seg imidlertid tyngre saker, så også Stalker som tydelig ut ved sin dokumentariske regnes som hans hovedverk. Tarform. kovskij er filmens Dostojevskij, Zelig er i stand til å gli fullstendig inn i hvilke omgivelser som på evig søken etter menneskets helst, og dette er også Robert etiske grunnlag og er sannsynligvis en av de regissører fra vår tid DeNiros fremste egenskap. I Rasom vil lyse sterkest om femti år. ging Bull skildrer han mellom- Bare de som går til det ytterste vektsbokseren Jake LaMotta over uten å ta hensyn til seg selv kan flere tiår, både som aktiv i ringen seire, sier Tarkovskij, og retter i og som overvektig nattklubbaksine filmer harde angrep mot det tør. Med sedvanlig energi ofret kortsynte, makelig anlagte menDeNiro seg for rollen, som eren av hans mest imponerende. Ikke bare neske som av bekvemmelighetslærer han seg boksing bortimot grunner ikke interesserer seg for sin integritet. I all sin intellektualperfekt; han lever seg så mye inn i isme og mettede symbolbruk kan LaMotta at han i løpet av filmen Tarkovskij virke temmelig utilgår opp 25-30 kg for å fylle rollen gjengelig for de fleste, men dette på en tilfredsstillende måte. bør ikke avholde deg fra å gi den sovjetiske regissøren en sjanse; Orreus vender seg i

undergrunnen og ser på Eurodike

Sydover med Solanas?

FrankofIle vil også kunne glede seg over Jean Cocteaus Orfeus fra 1949, og som den klassisk skolerte leser har gjettet er dette en fri versjon av den greske tragedien Orfeus og Eurodike. Etter gresk mytologi mister den store musikeren Orfeus sin elskede Eurodike til

Elskere av tango og argentinsk kultur hadde kanskje håpet at BFK hadde fulgt opp høstens lidenskapelige Tango av Solanas med Syd av samme regissør. Dessverre er styret i BFK av samme oppfatning som de aller fleste av landets fIlmkritikere: Syd blir

vurdert som en svakere film, og vil · ikke komme på repertoaret Bulle er uenig i denne vurderingen, og håper at siste ord ikke er sagt. Det er selvsagt ikke nødvendig eller for den saks skyld ønskelig å måtte analysere fIlmer fra hverandre for å ha glede av dem, og av bare noen ganske få kreves det. 90 % av filmene BFK viser kan derfor nytes uten spesielle forkunnskaper eller interesse for film som kunstnerisk uttrykksform. Filmen .er på denne måten et takknemlig medium: ved at den kan forstås på flere (likeverdige) plan samtidig og ved at både syn og hørsel brukes i bearbeidingen av inntrykkene, gjør den lettvint å forholde seg til. Filmklubben er for øvrig avhengig av hjelp til avvikling av forestillingene. Er noen interessert i å gjøre en innsats, kan de ringe 23 24 60 eller 96 07 40.

Fra Jord av jern. himmel av kobber

PROGRAM VÅREN 1990 lør 2701 BLADE RUNNE man2901 ZELIG R .......................... . lør 0302 wrTHN~IL·~·······.............................. ....................................... Ridley Scott man 05f)2 CABIRIAS NEG JEG ................. ..... ::::::::::............................ Woody AI/en lør 1002 ELDORAD TIER .................................::::::::::::.......... Bruce.Robinson man 1202 SOLFORM~ ........................................................ .. ........ F~derlCo Fellini lør 1702 RAGING RKELSENSDAGER ............ Geza Beremenyi man 1902 ORFEUS BULL ................................. :::::::::::::::::::::... Aleksand.er Sokurov lør 2402 DUCK SOU; .............................................................:::: .... Martm Scorsese man 2602 DROWNING .................................. ........ Jean Cocteau lør 0303 LIDENSKAPEBY NUMBERS .......::::::::::::::::...................... Leo McCarey NS VINGER ............... .. ............. Peter Greenaway man 0503 JORD lø:- 1003 THE N~~ERN, HIMMEL AV KOBJ1ER........ ··· .. ·:: .... ·.. · ':l'im Wenders ......... Omer Ztilfii Livanelli man 1203 SALAMA T OF THE HUNTER

lør 1703 TOKYO S~~EREN ........................::::::::::::::::::::::::::::::. Charles .Laughton RY ......................................... .. ..... Alam Tanner man 1903 THE KILLING FIELDS .......................... Yas " O IØr 2403 TARVELIG ................... uJlro zu man 2603 THE LAST E, HESLIGE OG VEMJ\li~LiG·E.. ···· .... ······ ...... Roland Joffe lør 3103 JON OF ENGLAND .......:.................. .. .................. Ettore Scola ..................... Dere~ Jarman man 0204 EN F1S SOM BLIR 25 I ÅR 2000 lør 0704 ÅNDE AMME I MITT HJERTE ....................................... Alain Tanner LØS ................. .. ..................................... Alain Tann man 0904 lør 2104 man 2304 lør 2804 man 3004 .

J!':, SISTE ÅNDEDAAC ..::::::::::::::··············.......... ·.. ···· Jean-Lue GOda:; • fU1,DENS DRUER ................................. J'

PARIS, TEXAS ....................................... :............., .. :..... lin McBride I WAS BOR ................................ .......... John Ford N BUT ............................ . W· SORTE øYN ' ..................................................... ::...... 1m ~enders STALKER E ................................................. .. ..:... YasuJlro Ozu ..................... ............. NIkIta Mikhalkov ................................................ Andrej Tarkovskij

FILMENE VISES I STORT AUDITORIV LØRDAGER KL. 14.30 OG 17.00,

M~~:~~ENTSENTERET, PARKVEIEN l R KL. 19.30 (NB! NY TID!)

.


18

BULLEWE

Kultur

K

u

L T

u

Torsdag 25. januar 1990

R

u

K E

Teater -

1300-1540-1830-2110

Grieghallen

Den Nationale Scene

Forum (utdrag): -BlackRain

Torsdag 1930 Verker av Nordensten, Schwindl, Prokofieff. Harmonien + Gro Sandvik

Store scene: Den tapre soldat Svejk

Kl. 1930 ( 1800 )

Kino Konsertpaleet (utdrag): -En liten film om kjærlighet

1100-1300-1500-1900-2100 -Helsinki Napoli

1420-1910 -Henrik V

1300-1600-1850-2130 -Maria Brauns Ekteskap

1140-1400-1630-1850-2115 -Hibiscusbyen

1140 -1630 -2115

1815 -2100 Filmklubben: -Blade Runner

lørdag 1430 -1700 Zelig

mandag 1930

Konserter Hulen Torsdag:Sly and the Roots Fredag: The Poor Right Ones , Sugar Mice, Jem Jem Due LØrdag: Survival Onsdag: Lost' n'Sound Panikk Fabrikk

Korskirken Søndag 1930 Juleoratoriet (J.S. Bach). Collegium Musicums kor og orkester + solister.

Bergen Jazz Forum, Garage Lørdag: Short Stop Only NHH Fredag:

Black Sorrows The Big Wheel

-Salaam Bombay

1600-1820-2045-2300 -Valmont

Gjeldskrise "De ytre rammevilkårene for u-landene er blitt verre. . Råvareprisene har vært meget lave siden gjeldskrisens utbrudd i 1982, og strømmen ~v nye lån til den tredje verden har vært skuffende lav. Forverrede byttevilkår har fjernet den positive effekten aven noe gunstigere renteutvikling de siste årene. Strømmen av ressurser, som i dag går fra Sør til Nord, ødelegger ethvert håp om at u-landene skal kunne vokse seg ut av krisen, samtidig som gjeldsbyrden bare blir større og større for hvert år som går." Disse ordene er hentet fra UNCT ADs 1988-rapport og står å lese i en bok som sommeren 1989 ble utgitt av Kirkens NØdhjelp, Mellomkirkelig Råd for Den norske Kirke, Kirkens U-landsinformasjon og Frikirkerådets U-landsinformasjon. Forfatteren av boken "Gjeldskrise!" er Leiv Lunde fra Fridtjof Nansens Institutt mens Gunnar Heiene har bidratt med et kapittel om gjeldskrisen i etisk perspektiv. Geir-Helge Sjøtrø fra SAF har gitt råd ved fremstillingen av gjeldskrisens økonomiske sider. Boken forsøker - og klarer - å gi et oversiktlig bilde av gjeldskrisen som i alI sin kompleksitet preger

dagens verdenssamfunn og som kan komme til å få alvorlige konsekvenser for vår eksistens i nær fremtid. Selv om forfatteren tar avstand fra å betrakte gjeldskrisen utelukkende som et økonomisk anliggende, er det klart at økonomiske handlemåter er av avgjørende betydning for problemene. Dagens utviklingsstrategier må tas opp til revisjon, mener forfatteren og hevder at u-landenes gjeldskrise er en av vår tids største globale utfordringer. For en økonomistudent som har valgt sitt studium blant annet for å få innsikt i de saker som i dag truer vår fred, vår velferd, kanskje også

VYER FOR

1990

vår samvittighet, vil "Gjeldskrise!" stå frem som en svært lærerik og tankevekkende bok. Den starter med en kort oversikt over årsaker til og virkninger av u-landenes gjeld som i dag utgjør mer enn 1200 milliarder dollar. Etter hvert vises det hvordan debitorlandene kommer inn i en ond sirkel som resulterer i at betalingsforpliktelsene vokser dem over hodet. Der ,det er mulig skilles det mellom ytre årsaker som har ligget utenfor u-landenes kontroll,og indre årsaker. Olje- og råvarepriser, renteøkninger og andre utslag av den rådende spekulasjonsøkonomien de siste årene har fått en voldsom innvirkning på u-landene. Bankenes rolle drøftes grundig, og det konkluderes med at disse nok bør påta seg en del av skylden for det uføret som mange av verdens fattigste land er kommet opp i. Det er nemlig et uføre, et uføre det synes vanskelig å komme seg ut av. Noen av forutsetningene for å kunne bryte den onde sirkelen, er antakeligvis å endre vestlige lands handelspolitikk, særlig med hensyn på proteksjonisme, å danne gT\!nnlag for en reell nedrustning i den tredje verden, og å foreta

nokså radikale nedskrivninger av gjeldens verdi. På den måten kan man kanskje også få stoppet ressursoverføringene fra Sør til Nord, det være seg i form av kapitalflukt, råvareoverføringer eller hjerneflukt Ressursoverføringene har imidlertid sin bakgrunn også i u-landene sel v. "Kleptokratier", korrupsjon og dårlig økonomisk og finansiell styring er en del av de saker som boken retter søkelyset mot. Hvordan skal så problemene løses? IMF og Verdensbanken kan og må her spille en viktig rolle. Imidlertid vises det at deres anstrengelser hittil på ingen måte hru: virket tilfredsstillende, ja det finnes også argumenter for at IMFs krav til debitorlandene virker mot sin hensikt. Boken gir her en interessantog objektiv fremstilling av diskusjonen om hvordan regjeringer og øvrige finansinstitusjoner i Nord bør opptre. Det vil i denne sammenhengen føre for langt å gå i dybden i noen av de problemstillingene som boken tar opp til debatt. Imidlertid anbefales de som tror dette kan være lærerikt, nyttig og engasje-

-----

,_ AT OVt~(.,"~~~.v

TI .... DcM.Ot.c.e.JoI<-T \ 06, Mft~K tl:>., e,KiJtJOM \

rende, å gå til innkjøp av boken, enten direkte fra en av de ovenfornevnte utgivere eller via U-landslaget som vil være behjelpelig med bestilling (pris kr. 50,- ekskl. eksp.gebyr).

I bokens foront op,~""'~-'-"'L--'1 refleksjon og handling. I det siste kapitlet konstateres det at krisen må løses og at den kan løses. Det krever imidlertid mye både av kreditorer og debitorer, og fremfor alt kreves engasjement fra opinionen, fra politikerne og fra det økonomiske miljøet. Situasjonen er alvorlig, det haster å finne gjennomførbare løsninger. Om vi om noen år kan se lysere på situasjonen, avhenger også av oss. Men er vi flinke nok, så kan nok også vi få grunn til å se lyspunkter slik en journalist en gang så det da han på følgende måte beskrev Zambias utsikter med tanke på fremtidige eksportinntekter ' (Zambias eksport av kobber utgjør nær 90 % av samlet eksport. Sitateter hentet fra boken.): "Den dårlige nyheten er at prisen på kobber bare synker og synker. Den gode nyheten er at Zambia snart ikke har mer kobber å ta av.... "

UKEN NIT/l , . _'

&';"K-. SMHTEFt.IT'I

IlE JJNc TWVtNb Ut

es K


~UL~~YUE Torsdag 25. januar 1990

IKKE HELT ( Til Magnus og Inger) Også denne julen, Magnus, kom du stormende ned ankomsttrappene med plakat om halsen: J eg reiser alene. Men du var ikke alene . Denne gangen reiste lille Inger med også med plakat. Ja, Magnus og Inger, livet er slik. Vi reiser alltid alene. Men heldigvis ikke helt.

SLUTTSTYKKE hvem kan si hva den gamle mannen så ? veie fravær på en vekt? måle mangel perfekt? fastslå summen av all verdens besvær? fange i ord hva intethet er ? Samuel Beckett, gjendiktet av J.E. Vold

W.T.M . . Julen1989


o

PA KORNET 1. Hva er dine nyttårsforsetter? 2. Har du noen tanker / vyer for 1990-årene ? 3. Hvordan har det gått med nyttårsforsettene? l. Være på lesesalen kl 7.30 2. Vanskelig å spå, spesielt om fremtiden. 3. Meget bra !!

1. Lære meg å danse swing 2. Norge skal bli et land i verden ... 3. Veldig dårlig .

l. Være mindre i Oslo, (og lese mer.) 2. Realisere alle mine drømmer 3. BRA !!

l. Slutte å snuse på forelesninger. .. 2. Bli ferdig på NHH, bedre miljø i verden 3.... snuser fortsatt på forelesninger ...x

Før var det gøy med jul Men det var i gamle dager det, at jul var gøy, Nå er det blitt så mye nytt å forholde seg til, så mange skremmende perspektiver. Ta for eksempel denne Infokampanjen. Etter grundige forberedelser møtte jeg og en medstudent opp på Arendal Handelskole. Vi hadde sjekket lysbildene på forhåitd, og alt var i skjønneste orden. Men en kombinasjon av fartsdumper og en "boble" med elendig fjæring, gjorde rekkefølgen på lysbildene like tilfeldig som Arbeiderpartiets velgergarantier. Det første bildet ble det fra Bergen, det var Vågen sett fra Fløien. Desverre havnet Nordnes på høyre side av Vågen, mens "Statsraaden" ble liggende på venstre. Vi tok "den spanske" og lot som alt var som det skulle være, men det viste seg selvsagt at en av tilhørerne var født og oppvokst i Bergen ..... Bedre ble det ikke da en av elevene stilte følgende spørsmål: "Jeg har vært på NHH en gang, under MBA-forumet sist høst. Da ble jeg tatt med på konsert om kvelden, jeg tror det var med Raga Jeg trodde russetiden var ferdig når man begynte å studere, men det var det mest rølpete jeg har opplevd i mitt liv. Er det like mye fyll på alle arrangementene?,l Den tilstedeværende læreren så sjokkert på meg og min medstudent. Alle våre forsøk på å bortforklare det hele ved å skylde på gjestene fra universitetet ble gjennomskuet, allikevel steg interessen for Handelshøyskolen betraktelig. Neste info-forsøk var på vårt gamle gymnas. Denne gangen var vi virkelig godt forberedt; alle lysbildene kom som perler på en snor, og kommentarene satt som et skudd. Eneste skåret i gleden var antall tilhørere: Det var bare fire som priori terte NHH fremfor prøving av rus-

~~~----

sedresser. Og det på tross av at vi reklamerte med boller og brus til alle på svære plakater. Forøvrig ble julen slett ikke ille, omtrent slik en jul skal være. Men høytiden er jo ikke slutt før man er trygt tilbake på hybelen, og der ventet nok en sjokkopplevelse som barndommen ikke hadde forberedt meg på. Tre av fem planter var avgått ved døden; Hybelvertinnen påsto at "det nyttet ikke engang å snakke med dem". Vel, plantene var en ting, kjøleskapet noe helt annet: Fra kjøkkenet kom,det en lukt slik jeg kan tenke meg kroppslukten hos en hav ulke etter en ukes sammenhengende badstu. "Kjøleskapet", tenkte jeg og rev opp døren. Men der var det bare litt mugg på veggene, og lukten var ikke

verre enn deodorantene på Sotra Samvirkelag. Altså måtte det være noe annet, jeg snudde meg instinktivt mot vasken og grytene, og hva fikkjeg se: Løksuppen fra 11. desember var blitt en I vitenskapens navn burde jeg fått undersøkt denne sensasjonelle bakteriekulturen på laboratoriet på Haukeland, men jeg lot vitenskap være vitenskap og donerte det hele til renholdsetaten i Bergen kommune. Slike dramatiske hendelser forekom aldri i høytidene i gamle dager. Men jula skal fortsatt vare helt til påske?

Ukeldikk Survival of the fittest

.. .Iiv og lære

ReIrgion

Tre cruiseskip på tre forskjellige steder på kloden har sunket i løpet av dagen. De tilsammen 7000 passasjerene ombord - alle røykere - omkom. Det er ventet at ytterligere tre cruiseskip med ca 7000 røykere ombord daglig vil synke de nærmeste årene.

-Min venninne og jeg har samleie tre eller fire ganger daglig. Er det bra eller ikke? Vi skal gifte oss og tror ikke på sex før ekteskapet, men vi klarer ikke å leve opp til vårt prinsipp.

Og Jesus sa til dem:"Hvem tror dere jeg er?" Og de svarte ham: "du er den eschatologiske manifestasjon av tilværelsens opphav, du er det sinnbildet i hvilket vi finner den ultimative mening i våre resiproke relasjoner." Og Jesus sa: "Hæ?".

Innsender til Dr. Ruth, Dagbladet

St. Johns University, N.Y.

l. Få orden på livet mitt, få vyer for 1990 årene 2..... . 3. Svært dårlig ....

Skriv til og i Bulle!. Dødslinja må overholdes. Infostoff som skal inn i nesteutgave må være redaksjonen i hende senest . TIRSDAG KL 12.00 Innlegg forøvrig må leveres senest MANDAG KL 1200 . Absolutt alt stoff skal leveres på diskett (helst MAC)!

K7 Bulletin nr 01 - våren 1990  
K7 Bulletin nr 01 - våren 1990  

Karakterene på 2. avdeling: Knallstart på konsertfronten om opphavet til boken og om det kjennskap hun har til miljøet på NHH. Se side 6 og...