Page 1


...,

K7 - BULLETIN ! bulleleder----~· · ··

-,

f

GIR DU FAEN?

V

algeter over, med den dårligste oppslutningen vi har vært vitne ill på lenge. Foreningsmøtene går for halv maskin, og er beslutningsdyktige bare en gang i blant. Både ill valg og gruppelederjobb i Uken, stiller det opp overvekt med Iørstekull1ster. Til og med på festfronten har dette semesteret vært en dårlig affære. Det er en form for egosentrtsme som regjerer nå.I motgangstidertenderer gjeme folk til å ~ukke segtnne, og unngå å delta i aktiviteter som ikke direkte gagner en selv. Så også her på bruket. Det er vanskeligere enn på lenge å få jobb i dag, og vi føler gjeme at vi må ofre oss mer for skolen, og jobbe mer med karakterene. Studentforeningen og det sosiale livet på skolen lider under dette prestasjonsjaget. Vi fortjener bedre. Nå er det førstekull1stene, som ennå har det relativt rolig og ukomplisert på den faglige fronten, som tar oppgavene i foreningen. Det er forsåvidt greit nok, men kan vi stole på at disse oppgavene vil bli tatt skikkelig hånd om når det begynner å røyne på? Det er tross alt de samme førstekull1stene som har gitt faen i utkommandertnger i fullt monn gjennom hele året. Neste foreningsmøte er det bebudet en sak som kommer til å bli en av de mest interessante i år. Det gjelder om studentforeningen skal utestenge studenter som har unnlatt å møte til utkommandertnger fra arrangementer i foreningens regi. Dette har vært gjort før, og er ikke bare en tom trussel. I praksis betyr dette blant annet at synderne ikke har anledning til å bU fUKENsjonærer til høsten. Det vil nok svi, tenker vi, men ettersom vi har fått et nytt kull inn til den tid, så er ingen uunnværUge. Tiden vil også vise om UKEN må renske eventuelle sorte får ut av sitt gruppelederkorps. Vi kan bare oppfordre alle ill å møte opp, og tilkjennegi sUt syn gjennom debatt og votering.

KVELENDE ANGST Eksamensangsten begynner å ta de fleste her nå, og aktiviteten på lesesalen er stor, også utover kveldene. Derfor er det skuffende og ubehageUg at admlnlstrasjonen velger å spare inn på energiforbruket ved å slå avventilasjonsanlegget etter klokken 16. Spesielt ettersom lysene står på hele natten. Gøran

'ToreKristiansen . 'Anne Kristine H. Gjerde,; Else Harloff ' M Hilde Jeppesen Ingrid M~enson Gro Stava ErikGaren Knut A. L. Iversen MikalLerøy Bjørn A. Løken IvarRinde ~,.

;_':,

-",

JørnL~1 Kl-BULLETIN, TORSDAG 25 . APRIL 1991

_i:=;:

"":::

}:~~

kommentar ved Gøran

LA DEG KASTRERE, DU OGSA O

,

Er vi servile og konforme, vi som går her på NHH? Det krever styrke å være annerledes og stikke seg ut blant stripete skjorter og streite A4økonomer. I vår lille andedam er vi så blendet av vår egen fortreffelighet at vi ikke ser konformitetens klamme hånd.

Annerledes. Smak på ordet. Spyttet ut av sosialdemokratiet, og for alltid dømt til å stemple den utpekte som en avviker, en trussel mot det bestående, det ideelle og det konforme fellesskap. En fare for det trygge og kjente, hvor vi alle kan vasse rundt uten risiko for å åpne vår sjel og sUppe våre fordommer.

Den grå masse Det er slett ikke noen homogen masse som bUr sugd inn i vår tidvis sprudlende studentforening. Til å begynne med er det utrolig gøy. vi11e fester, glltrende studenteruker og faantaslfulle sprell. Etter et år eller to aner man 1m1dlertid elmenavråttenskap.Skallet er tomt. Morsomt, men uten innhold. Vi er fantasifulle og lekne når vi bestemmer oss for å være det sammen, men til dagUg går vi og tråkker iien institusjon som produserer standardtyper. Skolemaskineriet tar inn en sunn og diverslftsert masse, bearbeider den, og sender ut klorunger av det kjønnsløse næringsliv. Forutsigbare mennesker som kan fremsi innlærte formler og teorier bare en trykker på de rette knappene. Vi er klare ill å gli ubemerket inn i den altfor grå masse.

ret. EgentUgburde de tUføre miljøet noe nytt og annerledes, men til slutt ender de aktive opp som øko. ansvarlige i et eller annet underutvalg. Jeg nekter å tro at den eneste begrunnelsen for å øke kvtnnandelen er å bedre balansen på festene. I såfall ser vi på våre kvinnelige medstudenter som kjønnsobjekter, og det hadde gjort meg forbannet hadde jeg vært jente.

Uten preferanser Nede i vårt ullspinnert (symbolsk nok) ved sjøen er takhøyden faen meg så lav at en bør gå med knebeskyttere. IdeolOgiene harrøll,lt og er døde , og vi vet alle hva som har tatt plassen. Vår studenterillværelse fortjener å være forskånet for opprtvende meningsytring ogytterliggående ideologier. Det er så mye greiere å ta et verv i Bulle eller FU for å oppnå en vikarierende rolle i miljøets kjendisgallerI. Så lar vi heller de engasjerte bestemme for oss som ikke har preferanser. La oss knuse de ytterliggående og senke homsene på dypt vann. La oss pisse på avvikerne og de miljøkrttiske. Det er tross alt en ærlig sak å være skaphomse eller skjult femlnlst. For jeg bryr meg ikke. Jeg har bedre ting å tenke på. For eksempel eksamen.

K;ønnsobjekter og øko.ansvarlige Tenker vi noensinne på at den mest ytterliggående interessegruppen på NHH er navigatørene? Den mest radikale grupperingen vi har bekjenner seg ill statskirken I Smak på det. Hvor er alle de som ikke passer. inn i støpeskjeen? Etter statistikken skal det finnes minst to hundre homofile blant oss. Hver dag. Det er sikkert nok av «rasister. blant oss, men hvor mange erkjenner det? Til og med jentene på bruket lar seg presse inn i det samme mønste-

ØkoansvarUg og kjønnsløs


HARDTMIUØ.

AVSLØRING Arv eller Miljø? kan denne gangen bringe tU torgs en

stor avsløring. Det har kommet oss for øre at redaksjonen i bilaget for tiden henger med nebbene. Redaksjonsmøtene er for det meste preget av surmuling. Dette er vel ikke noe nytt. ihvertfall ikke når man ser på sammensetningen av redaksjonen. (Heldigvis er en ny redaksjon blitt valgt. og vi forventer mer positive toner tU høsten.) Grunnen tU at de holder på å gå på veggene er at de ikke greier å grave opp en eller annen skandale. Det I \ar tU og med blitt uttrykt på et redaksjonsmøte at enkelte U tyret forsåvidt ikke gjør en dårligjobb.forholdene tatt i betraktning. uten at den som sa det ble truet med halshogging og diverse andre ekle ting slik det skjedde på redaksjonsmøtene l begynnelsen av semestret.

BLØTKAKE MED FORVIKLINGER Man bør ikke feire bursdagen sin på Merino. For noen uker siden var det stor bursdagsfeiring i kantinen på Merino. Det ble blant annet servert bløtkake med en masse lys. Dette reagerte selvsagt røykvarslerne på. og plutselig kimte brannalarmen over hele Merinospinneriet. Alle måtte ut avbygget. og dermed ble vi alle sammen på en måte med i bursdagsfeiringen.

KJERNEKAREN o o HELT PA BANN Den kjernesunne kjernelederen i kjernestyret fylte år forrige lørdag. Han ble da 8771 dager gammel. Arveller Miljø? har i den forbindelse sjekket biorytmene tU kjernekaren og funnet ut at idag. torsdag. er intellektet helt på bånn. Psyken og fysikken derimot er nesten på topp. Redaksjonen har konsultert en biorytmeekspert og fått følgende uttalelse: «Denne konstellasjonen b etyr at kroppen hans er i storform. mens de åndelige. skapende kreftene er sterkt hemmet. Han h ar også høy psykisk motstandsevne. og kroppen er i en god fase for sport. tannlegebesøk. kurer og dietter(fastel. badstue. anstrengende turer. sykebesøk. medisinsk behandling og lignende. men han må ikke presse intellektet sitt alt for mye i disse dagene. Han anbefales å vente med å bruke intellektet s itt alt for mye inntil 3 . mal da intellektkurven når normal kapasitet.,.

UKEN har nettopp rekruttert gruppeledere. sekretærer og lignende lokale UKE-VIP'er. Miljøet på UKErommet er etter det Arv eller Miljø? erfarer blitt mye hardere med det nye UKE-styret enn det som har vært vanlig de siste ti årene. På en fest de nyrekrutterte UKEpampene hadde forrige fredag ble de kraftig innviet i mUjøet av UKEstyret. Det gikk så langt at en som Studentforeningen har vist tUlit i UKEorganisasjonen. slengte et halvUtersglass i retning aven av sekretærene. Hun reagerte dessverre ikke raskt nok. og glasset ble knust mot pannebrasken hennes; hun har ikke tatt men av det. EpiSoden viser at det er godt to i de nye UKEpampene. og Arv eller Miljø?-redaksjonen gratulerer UKEstyretmed at de har rekruttert fok som tåler en støyt.

HVORDAN BLI INVITERT TIL DNS-PARTYET Det kan være nytttgfor de som ønsker å delta på DNSpartyet «Når vi døde vågner» å vite hvordan de går fram hvis de ikke enda har fått invitasjon. Hvis du ikke er cool. er med i den rette kretsen eller har en såpass status i Foreningen at du er blitt invitert. kan Arv eller Miljø? nå fortelle deg hvordan du likevel kommer med. Partyet er lørdag Il. mai. og Foreningsmøtet er tre dager tidligere. Du skal hvis du er interessert i dette partyet. sttlle opp tU suppleringsvalg tU et eller annet ttllttsverv i Foreningen. Da får du garantert invitasjon. Leksjonen er basert på en sann historie. En person hadde sjekket at han ikke hadde fått den store plakatrullen i posthyllen. Dagen etter at navnet hans var kommet opp på valglisten. fikk han også invitasjon. Om dette er en leksjon l strebeskoIen eller antl-strebeskoien er det uenighet om innad i Arv eller Miljø?-redaksjonen. men når man ser på hvem som står bak dette partyet. kan vi ikke gjøre annet enn å ta det seriøst.

STAF.KOM-STRID Det er usikkert om det blir noe av Vårens sprøeste eventyr. Striden i Stafettkomlteen holder nå på å underminere hele stafetten. og det er høyst usikkert om vi i det hele tatt greier å komme oss over fJellet. forteller en intern kilde tU Arv eller Miljø? Det er en typisk kjønnskamp som foregår i komiteen. sier vår kilde som ønsker å være anonym. Jentene har flertall og har hengt opp flere plakater med bilder av unge menn med kraftig brystkasse på kontoret tU komiteen. Dette har falt de mannlige medlemmene tungt for brystet. De mener at jentene ikke trenger å gå utenfor komiteen for å ha noe pent å se på. Dette bestrider imidlertid de kvinnelige medlemmene. Kampen har pågått hele semestret uten at den har funnet sin løsning. Arv eller Miljø? h åper iallefall at striden bilegges inntil vi nok en gang h ar -slått pappaguttene fra Bæ rum.

JUKE-BOX'EN - Krigen i Gulfen er over. Jeg har vært med i kampen som bakkesoldat på alliert side. ognå som alle er dimmitert er det bare å starte på hjemreisen. Selv begynner jeg å spasere hjemover mot Norge. Veien er lang. men retningen er grei å finne; gjennom en stor skog går det nemlig en bred sti. og jeg skjønner at dette er veien å gå. Første del av turen går i motbakke. ogjeg er ganske ensom i min ferd inntil jeg når toppen av bakken midt inne l skogen. Her møter jeg en pike. . Denne piken studerer på Nllli. og er en av disse jeg har begjært gjennom en tid. uten at det er kommet Ul noen særlig gjensidig forståelse. Vi bUr straks enige om å ta følge resten av veien. Det er bare nedoverbakke igjen. og i enden av den brede sUen kan vi nå se Norge. nærmere bestemt Eidangerfjorden i Telemark. der jeg er født og oppvokst. Det faller seg slik at piken går noen meter foran meg. og med ett utbryter hun: «Jeg må pisse.,. «Javel.,. sier jeg. «Jeg skal stå her oppe og vente til du er ferdig.,. Jeg regner med at hun har tenkt å gå litt inn i skogen for å gjøre det nødvendige. men det skjer ikke. Det som skjer er at hun sttller seg opp ved en juke-box som står 1kanten av stien. Jeg blir stående og beskue henne idet hun åpner buksesmekken og sUller seg opp på menns vis rett motjuke-box'en. cMenJenter kan da ikke stå og pisse.,. sier Jeg forundret. «Jo. jeg kan.,. sier hun. idet hun lar sin urin strømme inn ljuke-box'en- I det samme begynner juke-box'en å spille en kjent gammel slager av Elvis Presley. Jeg er ikke sikker på hvilken slager. muligens var det ' Love me tender'. Etter dette går vi fra skjær til skjær over Eidangerfjorden. ULFSTAALEGGEN, ID

RESERVEN Arv eller Miljø?-redaksjonen gledet seg i sitt stille sinn da den kjente Møteplageren forsvant tidlig fra Foreningsmøtet forrige torsdag. En delig skulle vi få et møte som ble avsluttet i god tid til Dagsrevyen. Men gleden ble kortvarig. Han h adde skaffet seg en reserve som sto opp i tide og utide. merogmer i utide etterhvert som Foreningsmøtet skred fram. og ølkranene åpnet seg. Arv eller Miljø? vil nå be stud.Nllli om å tenke seg om og vurdere å utestenge visse persor fra disse møtene.

Arv eller Miljø?-redaksjonen som nettopp har oppdaget biorytmeprogrammet på PC'en. vil framover komme med flere avslørende opplysninger og anbefalinger om kjernekaren og eventu elt også andre som utmerker seg.

BIORYTMEN STEMMER For å sjekke sannhetsgeh alten i biorytmekurvene Arv eller Miljø? har oppdaget. har vi kontrollert det opp mot kjente personer. Vi kan slå fast at disse kurvene i forbausende stor grad stemmer. Jesus. for eksempel. Han var langt nede fysisk og følelsesmessig i påsken. På skjærtorsdag og langfredag var de to kurvene helt på bånn. Den tredje dag derimot kom han over på plussiden rent fysisk. noe som stemmer bra med ryktene om oppstandelsen.

Drømmingen fortsetter. og Arv eller Miljø? har fått inn en ill som vi presenterer her. Vi vil også sterkt oppfordre andre som har drømt om å komme med sine bidrag.

Studentpolitisk ansvarlig i Norges Handelshøyskoles Studentforening. Erik Jakobsen. ble natt til mandag far til en velskapt gutt. Vi gratulerer.

Redaksjonen vil sette igang en underskriftsaksjon for å få dette til. Dermed setter vi igang en ny konkurranse. Den som leverer flest underskrifter til Bullerommet til støtte for denne saken. vil få en overraskelse. Premien og vinneren blir offentliggjort neste uke på samme side . '

K7-BUllETIN, TORSDAG 25 . APRIL 199 1


STYRET

styreleder

Om makt, avmakt og kamp 1110t

Q " <Q

vindmøller

Q!~~

W NASJONALISERING

M

akt er knyttet til det å forvalte ressurser eller informasjon som andre er avhengige av. En organisasjons maktbase er bestående av disse ressursene. og man kan si at en organisasjon har makt hvis den evner å bruke sin maktbase for å oppnå sin mål. Eksempler på organisasjoner med stor makt er Norsk Bondeog Småbrukarlag. Norsk Transportarbeiderforbund i LO og Næringslivets Hovedorganisasjon. Førstnevnte forvalter en kulturtradisjon og er en distriktspolitisk nøkkelfaktor. Den midterste forsyner landets bedrifter med trasnporttjenester og er således en kritisk faktor i hver bedrifts verdikjede . Sistnevnte er næringslivets øverste organ og er dermed toppen av et isfjell av mas siv makt.

NSU er en av de store og tunge organisasjonene i Norge h va medlemstall angår. 60 000 voksne mennesker er medlemmer avunlonen. og for de fleste er NSU den organisasjonen som taler deres sak; i velferdsmessige saker. i synet på utdannlngpolitikken - og på de fleste områder som berører en norsk student. NSU har et relativt godt utbygget organisasjonsapparat: et landsting som øverste organ. et landsstyre. et lønn et arbeidsutvalg og et sekretariat. samt seks aktive lokalavdelinger med heltidsansatte lokalledere. Dette h øres jo meget solid ut. NSU er sikkert en maktfaktor i norsk politikk og samfunnsliv forøvrig. Eller? Hvorfor er det da slik at NSUs prinsipprogram blir ansett som like interessa n t lesestoff som postgirokatalogert? Hvorfor blir NSUs pressemeldinger viet et skuldertrekk og en en-spaltes notis? Hvorfor får NSUs velferdspolitiske program like stor politisk innflytelse som et leserbrev i Firdaposten? Kort. sagt. hva er grunnen til at NSUs politiske kamp gir assosiasjoner til Don Quijotes kamp mot vindmøller? ' Jeg tror at mangelen på et solid maktfundament er hovedårsaken til at NSUs bravader på den politiske arena kan telles på en amputert hånd. Studentene er ingen homogen sosial masse. vi er ikke pengesterke; tvert i mot er Y1 avhengige av Lånekassens subsidiering av vår gjeld. Vi besitter ingen nøkkelfunksjon i noens verdikjede; en studentstreik måtte sannsynligvis virke mange måneder før den overhodet ble merket i samfunnet. Den eneste maktbasis vi h ar er kunnskap. og som politisk m iddel er den uegnet. Til det er anvendelsen for langt frem i tid. og samfunnets diskonteringsrate altfor høy. Så inntil vi kan tre inn i andre organisasjoner. kjære medstu denter. må vi nøye oss med å være tapre og latterlige sverdsvingere i Don Quijotes ånd.

rJ

HVA GJØR STUDENTENE? Utvekslingsmu l1gheter er noe de nasjonalisering og internasjon' fleste studenter er opptatt av. og den økonomi. Dette er tanker som 'Fagsiste .tiden har tilbudet blitt betrak; utvalgets representanter vil ta opp teUgutvldet. Vi er imidlertid langt fra Høyskolens organer når evalueved målet. og for å kortune videre må ' ringsrapporten' for siviløkonomstuskolen gjøre noe med vårt eget tilbud diet skal behandles. Fagutvalgets av studieplasser til utenlandske forslag til høringsuttalelse ble i sin studenter. helhet vedtatt på Foreningsmøtet sist torsdag. _ Det er på denne bakgNnn jlt FagDet eneste pun ktet som skapte utvalget har tatt opp at vi må innføre dissens var forslaget om å innføre engelskspråklige kurs på andre avdeling. I dag er det eneste tilbudet til obligatoriske 1nleveringsoppgaverpå ikke-nordiske utvekslingsstudenter første avdeling. Dette har NIlliS tidkurs på MlB-studiet. Her er det be- ligere gått inn for. men på ForeningsmØtet kom det forslag om at Vi grenset }æpasltet i t1llegg til de faste studen tene. Derfor må tilbudetutvl- n å s kulle gå i mot dette. Forslaget ble imidlertid nedstemt. Derfor vil også des snarest. og inntil det blir flere studieplasser på masterstudier gjør dette være et standpunkt vi s kal arvi dette enklest ved at enkelte kurs på gumentere for under behandlingen. andre avdeling blir gjennomført med Evalu eringsrapporten om siviløengelsk, som undervisningsspråk. konomstudiet skal som sagt beh andles utover våren. og nå opp I tillegg til å gjøre det lettere å fl flere alle impliserte parter om vi har mot utvekslingsplasser vil et slikt tilbu d være et stort framskritt for d e som nok til å omgjøre ordene til konkret ønsker et mer interna sjonalt tilsnitt h andling. på sitt NHH-studium. Et naturlig sted Jostein, Ikaros å starte vil være særområdet Inter-

• • •

PRØV NOE NYTT PRØV NOE GODT PRØV NOE SUNT Grønne gleder til qrøt:lne priser, S p ISE STE DET

Styret NHHS 1991

STYRETS KONTORTIDER Mandag-Fredag 10-12 Onsdag 8-1 0

STYREMØTER Mandag 8-10 Tirsdag 8 -1 0

t4

- byens vegetariske spisested ~

Åpningstider mandag-fredag 11.00 -1 9.30 lørdag 12.30-17.00, søndag stengt. Telf. 32 34 32

Fosswinckelsgt.18 K7·BUllETIN, TORSDAG

25. APRil

1991


III søkere får NEI ••• Søkningen til siviløkomstudiet har nådd nye høyder. Pr. idag har over 3000 søkere meldt sin interesse. Dette er betraktelig høyere enn de'n tidligere_rekorden fra 1988 på 2600 søkere. -Dette betyr at nærmere 3000 søkere vil få avslag.

skoler ville slå ut, og er positM overrasket over den store søkermassen.

IP JØRN

Senere svar Foreløptgvetman imidlertid lite om søkerene, en har måttet konsentrere ( j ll. om å regtstrere dem og sende ut ~kreftelser på å ha mottatt søknadene. StudentekspedJsjonen var litt usikker på hvordan det nye systemet med felles søknadsfrist for alle høy-

Studieveileder Klas RønnIng er ikke v1ll1gtil ågånoe inn på noen som helst forklaring på den store økningen i søkningen. Detvillepådetnåværende ttdspunkt kun bli vill spekulasjon. Han innrømmer allikevel at den tidlige fristen ikke vil føre til at søkerene får svar tilsvarende t1dUgere. Det-

te fordi fristen for ettersendeise av vitnemål for de som avslutter den videregående skolen denne våren er satt til 5. juli, mot 25. juni tidligere år. Tidligere har høyskolen sendt svar til søkerene rundt 10. juli. Fordi det er lite interessant å sette noen endelig poengsum før en har beregnet poengene til de som kommer rett fra videregående skole kan dette kan bli vanskelig i år.

Ingen oversikt på ADH BI er ikke bundet av den fastsatte søknandsfristen, derfor er det ikke mulig å sammenligne NHHs tall med deres. En liten telefonrunde til høyskoler i området bekrefter imidlertid trenden. Universitetet I Bergen har mottatt 10000 søknader. Heller ikke her er det lett å finne sammenllg-

nende tall, fordi mange flere fag nå er lukket. På studentkontoret mener de allikevel at det lallefalllkke er færre søkere. ADH, nå med siv.øk tittelen mer enn halvveis nede i baklomma, har totalt mottatt 6700 søknader til fristen 15. april, mot et totaltall på snaut 5400 i (jor. Oversikten over søkerene er også her betraktelig dårligere enn ved NHH. De har ingen kontroll over søkningen til de økonomiske fagene ogv1l overhodet ikke _være med på noen spekulasjoner om hvorvidt omtalen den siste tiden har innvirket på søkningen, eller om det rett og slett skyldes generelt større søkning til høyere studier.

o

BEGYNNER A TA FORM Torsdag 18. april ble det avholdt enda et foreningsmøte i NlHIS, og det virker som om Ikaros nå har funnet den riktige balansen mellom seriøsitet og underholdning.

IP ERIK Temadelen viste hvor farlig det er å drømme når man egentlig burde vært våken. En halvtime med lysbilder anskueliggjorde hva som skjer når kremmerstanden ikke klarer å skille et naivt ønske om å være del av den dynamiske nordamerikanske kulturen, fra den dorske norske virkelighet. Gi dem R.E.M. spør du meg. Ingen gjorde det. På foreningsmøtet ble en rekke viktige saker behandlet. Mange pamper kom med vektige og velfunderte argumenter under

saksbehandlingen. Noe som imidlertid forpestet møte var at en av Bulle's redaktører ikke helt klarte å holde tungen beint i munnen. Gang på gang kom denne person på talerstolen og avleverte useriøse, urelevante og usammenhengende innlegg, replikker og saksopplysninger. Bunnen ble nådd under valgutspørringen, der vedkommende presterte å stille spørsmål på et slikt lavt nivå at det lå langt langt langt under, og kanskje enda lenger, enn Ikaros egne spørsmål. Men faen, hva annet kan en vente da? Når foreningsmøtet først bevilger seg øl, og Bulle's representant sitter strategisk plassert iforhold til ølkøen, måtte det ende slik det gjorde. og det gjorde det. Ingen tvil om det. Dessuten, av fulle barn hører man sannheten. Ihvertfall har de mye større problemer med å forsvare seg mot den. Eventuelle våkne lesere vil kanskje allerede nå savne Bulles

referat fra foreningsmøtet. Det gjør ikke Jeg. La oss si det slik; av redaksjonelle årsaker og av hensyn til personvernet måtte det bare kuttes ut.

Forøvrig henviser vi til styrets eget referat som henger i glassskapet.

o

LANEKASSEN MINNER OM: 1. MAI SEND søKNADEN FØR 1. MAI! DA FÅR DU SVAR I AUGUST! LÅNEVILKÅRENE KAN DU LESE OM I

BLANKETTEN!

DET ER BLITT ENKLERE Å søKE NÅ BEHØVER DU IKKE LETE ETTER LIGNINGSATTESTER!

~

Lånekassen

K7-BUllETIN. TORSDAG 25_APRIL 1991


REPORTAS E

På et sterilt bord, innpakket i bakterletett plast, ligger treningstøyet.

Det skinner matt i to 30 cm lange joggesko med hull i tuppen. Instruktøren har allerede glidd inn i den tettsittende slakterfrakken, det glimter ondt i to fryktinngytende brune øyne. Dette er dagen. Jeg skal på aerobicstrening. Eintotre - kjøyyrrr....

It ERIK På vei til garderoben kaster Bulleredaktøren et raskt blikk på min svetteperlede panne og flakkende blikk og foreskriver 10 cl Whisky. «Bare så du slapper av litt.» Sikker. rolig og fremfor alt målbevisst skifter jeg klær. ~lutselig erfotograjen lei cw tullet» Allerede i garderoben sprekker jeg. I det jeg skal snøre den andre joggeskoen får jeg sting. Jeg skjønner at jeg har gått alt for hardt ut. og tar en liten pause. Prøver å dra ut tiden med meningsløs konversasjon med foto-

grafen. -Vet du hvor mye' fisk nordlendingene spiser? -Fått noe tørrfisk hjemm€ifra i det siste? -Har du noejuksapå stampen? etc. etc. Plutselig er fotografen lei av tullet og kommanderer meg opp i aulaen. Jeg tar med et heKkeunderlag og legger i vei så best jeg bare er kar om. Jeg først og fotografen halsende etter.

ftEtt stikk ifingeren er greit. men.• .» Etter å ha vandret langt om len,:!;e og lengre enn langt ender vi i aulaen. Fotografen besinner seg når han innser at det vil være vitner til stede. Han kommer tydeli,:!; i hu straffelovens § .. for han pakker nemlig varsomt inn jernrøret.

Jeg må stå foran i første rad for at fotografen skal få tatt sine bilder. For å være godt forberedt har jeg de siste to ukene fulgt NRK's eget aerobtcsprogram; «Trim for efdre». Litt hardt i begynnelsen. men Jeg begynner å få taket på ået n å . «Hold arma ne opp langs s tden. løft høgre fot opp til venstre kne , lØ.ft venstre fot opp tll høgre kne ........ Klæsj/» En vanlig nybegynnerfeil det der at en glemmer

«Egentlig harjeg mest lyst til

åstikkea~

Den

berømte magen, før - og

etter. K7·BULLETIN, TORSDAG 25 . APRIL 1991

Aulaen er full av pastellkledde solariumsbrune jenter. -Her lukter det kristenmannsblod gliser jeg tilfotograjen. Det stinker av esteriske oljer med navn som lavendel. yashmin. rose og aramis. Et paradoks at det ikke er flere kaute karar tilstede. Alle disse staute reserveoffiserene burde da ha sansen for oppfølgeren til AGgym. Pytt-pytt pikene står i alle fall i pene rekker. slik de gjorde allerede i de hine hårde dager da linjegymnastikk var kvinnens eneste befatnin,:!; med begrepet idrett. Dengangbodets innhold heller ikke var forventet å kunne måle seg med mannens. Gad vite om det virker fordummende å studere på NHH? At studentmiljøet ikke virker særlig stimulerende på den enkeltes fordomsfrie oppfatntngavverden. vet vi. Men mister man simpelthen også sansen for pluralisme? Virker Taylorisme mer tiltrekkende desto mer en er assimilert av NHH miljøet? . Her henger vifortsatt med. ..

at en bare skal løfte en fot om gan,:!;en. Men etter en stund får en aet fiksom i blodet. Da er det bare å sette igang og alt går som en leik; Etntotre Ti;Jøyrl Tra-Ia-Ia-Ialaaaa.

«Det slurper og surk ler som bare det» Så begynner treningen. Instruktøren. som heter Tone. setter på kassettspilleren. De IIflig-


REPORTAS E

Hvordanftkk bunfoten sd bøyt? te

toner av Jive-Bunny-special-

, -for-you my-friend-volum-9 ~

trømmer ut i aulaen. Vi marsjer på stedet hvil. Høye steg. HØY armsving. Dårlig innretning. Dette kanjeg. Nesten som i «Trim for eldre., bare at tempoet er litt høyere. SågjørTone en ny øvelse. Utfallende skritt til vekselvis høyre og venstre side. Armene gjør utslag til motsatt side. Kort tid etter legger hun også inn mellomhopp pa det tilbakeførende bein. -Fandens Igerrtng! Dette er juks, slikt lærte vl aldriptJ. «Trlmfor eldre». Når hun i tlllegg begynner å variere antall mellomhopp må jeg bare kapitulere. Koordinasjonsevnen min holder akkurat til å. kunne plystre å gå samtidig, ikke til å leke vriåtter med separate kroppsdeler med varierende tilbakeleggtng. Vel vel, for seint å gre nå.. Jeg gjør miner til slett . )111. Hopper opp når de andre opper ned. Vrir meg til høyre når de andre vrir seg til venstre og vice versa eller kanskje det var omvendt.

~

Motoren min begynner å slå, og jeg kjenner det skjer noe i magen.

Det slurper og surkler og alt går smertefritt, helt Ul vi gjør noen øvelser som «skal styrke bukmuskulaturen.» Bare tull, selvfølgelig. Tone vil ta knekken på oss, pine oss og etterlate oss som deformerte kroppsklumper. Vi må telle høyt, og om vi ikke teller høyt nok begynner vi forfra igjen. Akkurat som ved AG-gym. Merkelig at folk kan bli så avstumpet følefsesmessig. Etter en halv time er jeg fullstendig utmattet. Jeg jukser på alle øvelsene herifra og til mål. Jeg later som jeg løfter beina så høyt jeg kan. Later som jeg tar sit-ups. Later somjegtar harehopp. Later som omjeg tar 20 armhevninger. Etter en time er torturen over. Vi strekker ut, men selvfølgelig ikke nok. Selv om jeg per i dag er en deformertfettklump, har jeg i min ville ungdom begått idrett, og har utrolig nok A-kurs som idrettsleder. Med bare fem minutters uttøying vet jeg at jeg kommer til å skrike høyt av gangsperr i morgen tidlig. Sikkert en del av Tone' s sadistiske plan. Jeg gir faen, utmattelsen har nådd for langt,

dusjen venter. For meg er det barewash&go. I dusjen er det tid for ettertanke og å trekke sine konklusjoner: Harat, javel. Gøy, neI. Det slår meg hvor utrolig kjedelig aerobics egentlig er. Vi står på samme plass, nopper opp, snur oss rundt, bøyer og strekker. Ingen naturopplevelser, ingen pulserendeutbruddavl1vsglede, ingen bevegelser tilpasset musikken, bare kjedelig linjegymnastikk. Garderoben blir etterhvert fyllt opp. Noen har trent luftbyks, andre pumpet jern. De første tar på Aramis de siste Brut. Neste uke: JEG SPISER BRUNOST OG SNAKKER NYNORSK Erik Bingo Bango Bongo Garen

... men plutseUg er det slutLTdrene strømmer pti

Ingen av de andre følger takten

Koordinasjonsevnen er uendelig Uten K7·BUllETIN, TORSDAG 25. APRil 1991


ROMPEKJ0RING

VI RO MPEKJØRTE FORMANNEN I NHHS Hans Geelmuyden er tilbake på gamle tomter. Ex.redaktøren i Morgenbladet var student her på siste halvdd av 70tallet. Var redaktør i K7 Bulletin høsten 79. Redaksjonen kalte seg «Bølle-. Bærumsgutt. Det var på den tiden distriktene hadde sin blomstringstid på NHH. Studentene samlet seg i klikker. Distriktsklikker. Det var før-UKE-tid.

It TORE

'

Distriktsfascisme En gjeng ville forsøke å bygge bro over klikkene. De samlet sammen til s tort «Miljømøte> i Klubben. Hans Geelmuyden utbasunerte at det på Nllli var «distriktsfascisme>. Hvorfor. Hans Geelmuyden?

Ikke enig med alle - J eg var ikke redd for å si hva jeg mente. Selv om det s tøtet noen. Kan ikke. og kunne ikke. se noe poeng i å være enig med alle. Men hadde det ikke vært for Miljømøtet. så hadde det ikke blitt noe UKE i 80. E n av forutsetningene for å skape noe sammen var a t vi fortalte hva vi men te om hverandre. Og det gjorde jeg. Det var riktignok en spesiell sak som førte til at jeg tok akkurat det uttrykket i b ruk.

Mislikt av alle Vi hadde stilt opp til KKU semestretfør. 10 tredjekullister. Alle fra Bærum og Oslo vest. og vi spilte vel litt på det med pappagutta og alt det der. Dette var i tida med «Charlie's Angels»på 1V så vi kalte oss Geels Angels. Vi var alle litt mislikt. men vi hadde med oss en som var generelt mislikt av alle. Han hadde lagt seg ut med alle på skolen. Da vi presenterte oss. gikk ni av oss i hvite drakter men den tiende . han som var mislikt av alle. var kledd i sort. Han var det sorte fåret.

Tapte for nordlendinger Man skulle tro at tredjekullister kjenner en del etter å ha gått noen år på skolen. Men fordi vi var fra Bærum så rasket man sammen noen førstekull1ster som stilte opp mot oss. Det var flere nordlendinger blant dem. Det burde egentl1gvært lett match for oss. tredjekullistene. men vi fikk bare 73 stemmer. De andre flkk over 1000. Miljømøtet ble arrangert semestret etterpå. og det V&I da jeg brukte uttrykket «d1strtktsfascisme> om miljøet i Studentforeningen.

Det er sunt med kritikk. Det er når meninger brytes at det skapes nye ting. Det er i skjæringspunktet det skjer.

De radikale er borte - Det ser også ut til at de radikale er borte. sIer Hans Geelmuyd2n mens han ser bort tU gjengen av dresskledte unge menn som står noen meter bortenfor. - Men du. slerhanplutsellg tUjournalisten.

Veldig hei på -deg

ser ut som du ikke passer inn i dette bildet helt. er det et radikalt miljø her lenger?

Ser du noenforandrtng på miljøet ruhiden du gikk her selo?

Hasjen er borte

- Ja. Det er en veldig hei-på-deg-tone. Jeg kom tilbake til jubileet i 86. ogjeg la merke til at det var mye overfladiskhet. Du så to personer som møttes foran auditoriet. smilte og hilste høflig på hver'Uldre. «Hvordan går det med deg?lo osv. Men det var tydelig at de mislikte trynet på hverandre.

Sunt med kritikk - Hvorfor måtte de late som om de likte hverandre. Er det ikke legitimt å vise at du ikke liker en eller annen? Skal du smile og være høflig mot alle du ikke liker. får du en masse innestengte følelser . Det er ikke sunt. La kritikken komme ut. Når du debatterer. utvikler du ikke saken ved å være enig. Kl-6UUETlN. TOISOAG 25 . APtll 1991

Journalisten som ikke har barbert seg pd.jlere dager. harpå seg palestinaskjerfog Borsalinohatt. md. dessverrefortelle at da den siste radikalef orsvantjraSvæveru' i87.sd.forsvantdetsomvarfgJen av det miljøetpå skolen. Daforsvant ogsd. hasjrøykenfra Dlrmus- og Svæveru '-rommet. Nei. 80-tallet var ikke ideenes decennium. fastsld.r Geelmuyden mens han mImrer om den harde. radIkale kjerne l Svæveru ' på 70-tallet.

Bølle i lulle - Da jeg satt som redaktør i K7 Bulletin høsten 79. var detikke for å lage panegyriske artikler om

styret i Studentforeningen eller andre tillitsva1gte. Nei. vi var et kritisk organ. Det gjorde detlettere at jeg og resten av redaksjonen ikke likte forman nen på den tiden. Det var bevisst at vi s tilte opp til valg under navnet «Bølle>. Men redelige var vi. Slagordet vårt var. «Bølle buller best I,.

Vigdis Hjort-debut - Bulle den høsten var også kulturformidler. Vi tok inn et leserinnlegg av Vigdis Hjort. Hun var universitetsstudent. og strengt tatt hadde vi ikke trengt å ta det inn. men det var så bra at vi følte vi måtte. Hun skrev under et pseudonym og kalte innlegget sitt for Ship o noi. Sannsynligvis var det hennes litterære debut. og det skjedde altså i Bullel forteller han med dd.rlig skjult stolthet.

Rompekjørt formannen - Vigdis skrev da om formannen i Studentforeningen som var Christian Thommesen. Den senere så kjente super-yappen.Hun nærmest skjelte ham ut ileser1nnlegget. Selv om hun kalte ham for den høye. mørke visste alle på skolen hvem det var. Det var også mye derfor vi tok inn lesertnnlegget. Slik at vi fikk rompekjørt ham. Det fortjente han også. Vi var ikke redde for å ikke bli likt av alle. men vi varærllge.


VALGET

Valget og dets kvaler «Hva er der som skjer he..., var det en som spurte meg da jeg gjorde min studentpllkt ved å avgi stemme. Det er desverre ikke noe engangstilfelle. Tilsammen 226 avga stemme ved vårens valg på diverse utvalg og styreorgan.

It IVAR I Nord korea er rekorden for valgdeltakelse 100%. Og Arbeidernes Parti fikk da 100%. Den fulle oversikten over stemmeberettigede har jeg ikke. men det må kunne fastslåes at 4x352=1408er et m1nimum.Ca 0.17 bUr da valgdeltakelsen I

gjøres gidder ikke mange å stemme. Det kunne kanskje være en Ide å la listene ligge I noen dager og gl studentene bedre tid. Måten det kunne gjøres på er at hver student må skrive sitt studentnummer og en underskrift på stemmeseddelen. Mulighetene for fusk er selvsagt tilstede. men det økte stemmetallet ville I høy grad oppveie dette.

Valgets Konger og Dronning var innen KKU. På pr. siden var der inMed detvUjegIKKE sl at Nord Korea gen som overgikk dem. så dette burde er et land fullt av engasjerte men- . ikke forbause noenll Skulle nesten tro neskerl de skulle ha eksamen 1 markedsføring nå I vårl K7 gratulerer med sterk Grunnen til den labre deltakelelse innsats. Herværende redaktører liker klar. Det var ingen kamp I Det te temaet: Såhar vi en unnskyldning eneste som frisket opp var )æ.mpen for å gå med solbriller ..... Valgets mellom Sven Ove og SlgvaI ved valget eneste taper ble SlgvaI. Han fikk batil NU. Ellers klarte det seg med 1 re 75 stemmer. Surt I stemme. så var de valgt alle de andre. Spørsmålet som må stilles er hvorfor VI legger ellers merke til det store ingen satser på en pampekarrtere for antallet 1stekuillster. Det er gledelig. tiden. På flere alternativvar det ingen og kanskje er ikke ungdommen av 1 kandidater da stemme skulle avgis. dag så ille allikevel. Men de mangler De sto på eget ark I kassa der stem- jo den erfaring som en 5te eller 6te meseddelen skulle leveres og måtte kuillst kunne tilført..... tilføyes på stemmearket. Det vitner om lav interesse for foreningsarbeid. og det kompliserer stemmeprosessen. Ingen gidder åskrtve på X-antall navn når det skal stemmes. Vanlig praksis er å krysse av. og kan ikke det

KKU Leder Kasserer Barsje( Salgsjef Vaktsjef Teknisk Disco Utkomm. VedlIk. Kultur

Thomas Bjørnskau. 1. Jan H. Golmen. 2. Rebekka Glasser. l . Ragnhlld G. Isdahl. l Lise Llndbeck. l Christoffer Vestrhelm Harald Frtgstad . l EsbenHanssen. l Bente Bømark. l MarttnA.F08s. l

193 193 194 193 193 193 192 192 195 193

Internasjonal komite Leder Øk.ansv. Medlem

Liv Krabberød. l TrinaM. Bjella. l Ann M. Haran. 2

188 191 188

Fagutvalget Repr. 1. Repr. 2 . Repr. 2 . Repr. 3 . Repr.3 .

Tove Pettersen Tor H. Midtbø Ikkevatgt Jone Fral}ord Per H . Rasmussen

188 192 189 185

Idrettsutvalget Leder Øk.anv. Medlem Medlem

Ketil Sundal. 2 T. Fraurud .2 Elise Kahr. l Marte Solberg. 2.

122 121 121 122

Næringslivsutvalget Nestleder Repr.2. Medlem PA·ANS

Sven o. okiwac; . Mette Ram1)iKd Tor O . Langeland Kent Vlncent MIB

142 185 182 180

Lasse B. Lien Per!. Vik Kart E. Olrud Hege W. Ekeli Terje Bergesen

165 166 163 164 164

AIESEC Leder Ekst.Anv. Int. /øko Utveksi. Pr.koord.

Stafettkomiteen Leder Øko.ansv. Sponse Medlem Medlem Medlem

JørnL1m1 Vemund Kongsnes Morten Peters Merete Bugsett GeIr Hongset Heidi S . Lllleås

186 185 185 186 186

115

BulleK7 Øk.ansv. Redaktør Redaktør RedaktØr Redaktør Redaktør Redaktør Redaktør Redaktør RedaktØr

Valgets vinnere: Kjek'" norsk bygdeungdom.

Margit Bersvendsen.2 Per Eikrem. 2 Espen Marcussen. 2 Amund Vestad. 4 Einar Glsholt. 3 Annfrtd Standal. 3 Cecilie Melland. 3 VIktor Jacobsen. 3 Christian Jomaas. 2 Lars M. Furu. 3

102 103 105 103 101 106 101 99 100 100

. K7-BULLETIN. TORSDAG 25. APRIL 1991


SIV.ØK

HERNES: -DERE EI FAREN OVER Høyskolen blir ikke slått sammen med universitetet! Det ligger ingen forslag i den retning i stortingsmeldingen om høyere utdanning som statsråd Gudmund Hernes la fram forrige fredag. Statsråden har ikke gått videre med sine løse tanker 'om en form for sammenslåing mellom Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole som han presenterte rundt juletider. Tvert imot står det i meldingen at de vitenskapelige høyskolene har nasjonale oppgaver innenfor sine spesielle kompetanseområder. Eneansvar Hernes har videre skrevet: ~pesi­ elt bør det nevnes at Norges Handelshøyskole med sitt eneansvar for forskerutdanning på en del fagområder ivaretar det nasjonale ansvar for å u tdanne og rekru ttere lærere og

forskere innen bedriftsøkonomiske fag.,. Høyskolens plass i systemet som en selvstendig institusjon skulle dermed være sikret. Utvidet samarbeid Det var flere på Høyskolen som hadde fryktet at det ville bli foreslått opprettet et overstyre for universitetet og Høyskolen. men det kom altså ikke. Det står imidlertid i meldingen at det i Bergen ligger til rette for utvidet samarbeid mellom NHH og universitetet. Det ser ikke ut til at det ligger i dette mer enn at de to institusjonene må bli flinkere til å samarbeide.

Statsråd Hernes mener det utdannes nok siviløkonomer i Norge idag, og vil ikke øke kapasiteten.

It TORE Statsrås Hernes sier i meldingen at det ikke er aktuelt å utvide utdanningskapasiteten i økonomiske fag

totalt sett. Han understreker at det må vises stor varsomhet ved en eventuell opptrapping av kapasiteten for siviløkonomer.

Dobler bestanden NAVFs utredningsinstitutt har sett på bestanden av siviløkonomer. Tallene viser en vekst fra 9 300 personer i alderen 20 til 65 år i 1990 til 20000 personer med slik utdanning i20 10. Dette tilsvarer en vekst på 117 prosent. De har gått utifra en årlig tilgang på 680. og en årlig aldersavgang som stiger fra 50 i 1990 til 270 i 20 l O. I tillegg kommer siviløkonomer

Annen situasjon i Oslo For de vitenskapelige høysl,colene i Oslo er situasjonen en annen. Meldingen sier klart at en nærmere tilknytning mellom noen av disse og Universitetet i Oslo bør vurderes. og a t det særlig i Oslo-området med fem vitenskapelige høyskoler. samt Menighetsfakultetet og BI. kan være aktuelt med bedre samarbeidsformer til universitetet.

o

ADH FAR TITTELEN Agder Distriktshøgskole får siviløkonomtittelen. Det foreslår iallefall statsråd Hernes i stortingsmeldingen om høyere utdanning. Departementet henviser til at kirke- og undervisningskomiteen i Stortinget har bedt om at ADH får siviløkonomtittelen. Deretter legger departementet i meldingen opp en argumentasjon som tilsier at utdanningen ikke skal spres videre. for til sist å konkludere med atADH skal få tittelen. Sagt på en annen måte. Departementet ønsker det ikke. men

Stortinget har av distriktspolitiske hensyn vedtatt det. og departementet er nødt til å føye seg.

Bod. sårbar Det er ikke forsvarlig å bygge opp siviløkonomutdanning i full bredde på flere steder. skriver departementet. Rekruttertngenav fagpersonell på landsbasis er fortsatt vanskelig. Det henvises til at Siviløkonomutdanningen i Bodø er spesielt sårbår ved en spredning. og det understrekes at på grunn av de spesielle forhold en har i Nord-Norge er det nødvendig å være nøye med ikke å undergrave kompetanseoppbyggingen ved å etablere flere alternative studiesteder i andre landsdeler.

Gruppe oppnevnes Departementet vil oppnevne en arbeidsgruppe som skal utrede strukturen i økonomisk-administrativ utdanning fram til siviløkonomnivå. Denne gruppen skal vurdere hva som danner hovedelementene i en siviløkonomutdanning. og hvordan gra- ' dens standard defineres og sikres.

. Forutsetning

VIU ekstase I Kristiansand da meldingen ble sluppet Kl·BULLETIN, TORSDAG 25 . APRIL 1991

Til tross for dette. og før arbeidsgruppen er nedsatt. får likevel ADH rett til å utdanne siviløkonomer. Men departementet har satt som forutsetning at utdanningen er avgrenset til de to spesialområdene prosjektadministrasjon og internasjonalisering. fordi ADH allerede har dokumentert faglig styrke på disse områdene. påstår departementet.

FORBUD MOT SIVI Departementet tar ni. opp kampen mot de private høyskolene. Universitetsloven setter forbud mot å nytte beskyttede titler. Det er således ikke adgang for private høyskoler selv å ta i bruk titler som siviløko-

nom eller titler som er avledning av siviløkonom. for sine kandidater. påpeker departementet. Dette innebærer at departementet nå har sett seg lei på tittelbruken fra en del private høyskoler. En tittel som sivilmarkedsøkonom slik som Mar-


ER ENN NOK utdannet i utlandet.

BI blir taperen Disse tallene tyder på at det er BI som bUr den store taperen. Med en gJennomføringsprosent på 90 blir opptaket 750 studenter. NHH har planer om å øke opptaket t1l450 studenter. Målsettingen for Bodø er å få tak i 150 studenter hvert år til siviløkonomstudiet. Dermed blir det det bare 150 igJen å fordele på BI og Agder.

d \

at private høgskoler. særlig innen økonomisk/ adm1n1strative fag. har tidligere argumentert for at de nettopp kan være et flekSibelt element som kan utnytte en skiftende etterspørsel. Detmåværeenforutsetntng at denne fleksibiliteten også kan utnyttes til å redusere opptaket av studenter. dersom markedet endres. Sett på bakgrunn av dette. og at departementet ikke vil øke utdanningskapasiteten for siviløkonomer. må denne meldingen klart utgJøre en trussel for Handelshøyskolen BI.

Trussel for BI Departementet skriver i meldingen

BEDRE STUDIEKVALITET Studiekvaliteten skal bli bedre. Pedagogiske kvalifikasjoner skal vektlegges sterkere. Personalpolitisk skal det premieres' like godt som forskningsinnsats. Det må også satses på likestillingstiltak Departementet legger opp til at vi skal få en bedre kultur i høyere utdanning. Det er særlig viktig å satse på undervisningssiden. slik at studentene får både faglig hjelp og utfordringer. Idealet er å se forskning og undervisning under ett. Studentenes interesse for forskning må vekkes. noe som i neste omgang sørger for etterveksten til vitenskapelig arbeid. Universitets- og høyskolelærere har derfor ikke rett til å forsømme sine undervisningsoppgaver til fordel for forskningsplikten.

Pedagogisk kvalitet Definisjonen av faglig kompetanse bør utvides. slik at pedagogiske kval1tlkasjoner får større vekt. skriver

departementet i meldingen. Alle lærere skal ha pedagogisk bakgrunn ved tilsetting eller skal gJennomgå skolering. Personalpolitisk vil dette si at pedagogisk kvalitet skal stimuleres. evalueres og belønnes på linje med forskningsinnsats.

Evaluering av undervisning Departementet presiserer i stortingsmeldingen at studentene må trekkes med i regulær og løpende evaluering av undervisningen. «Det skjer allerede ved bl.a. NTH og NHH.,. står det å lese. og departementet forutsetter at andre universiteter og høgskoler raskt utvikler tilsvarende ordninger som vi har.

Likestilling Ltkest1llingsaspektet må få større vekt i universitets- og høgskolekulturen. står det i meldingen. Kvinneforskning og kvinnelige-forskere har endret og utvidet fag og nyansert tidl1gere kunnskap. Det er viktig at dette kommer i,n n i undervisning og på pensumlister. Samtidig er det viktig å stimulere kvinner til å kvalifisere seg på sine fagområder. slik at mannsdominansen på lærersiden avløses av balanse mellom kvinner og menn.

LAVERE RENTE Renten kommer til å gå ytterligere ned, lover departementet. I budsjettforslaget til høsten vil det bli fremmet forslag om å senke renten på studielån med en prosent.

r vi 20 ()()() siviløkonomer

ARKEDSØKONOM

Nedsetter utvalg _ Departementet vil nedsette et utvalg som skal se på studiefinansieringen. Utvalget skal vurdere forholdet mellom stipend ogreisestøtte. kostnadsnormen. støtteordninger til elever i videregående skole og støtte til funksjonshemmede studenter.

Rentenedgangpå en prosent er den eneste forbedringen i studiefinansieringen. Noen gJenreisning av heltidsstudenten som Hernes selvvar med ogforeslo da han ledet et offentlig utvalg for noen år siden. er dette ikke. Mange hadde forventet en bedring av studiefinansieringen. slik som Hernes selv har snakket om i flere år.

Skuffet

"

kedshøgskolen bruker. er det ikke lov til å ta i bruk. Dette gJelder også utenlandske titler som f.eks. Master of Business Admtntstration. Internasjonale titler bør ikke brukes med mindre det gJel-

der eksamener som avlegges i samarbeid med utenlandske læresteder. Utenlandske gradsopplegg som MIB ved NHH kan nyttes fordi det går inn som ledd iinternasjonaliseringsopplegg.

Skuffelsen er stor. og dette trekker ned helhetsinntrykket av meldingen. er kommentaren fra blant annet lederen i Norsk Studentunion Øystein Aasen Ramseng. Dette kapitlet i meldingen står til klar stryk.

Studieldnet bUr ikke lettere med denne meldingen Kl-BULLETIN, TORSDAG 25 , APRIL 1


OPTIMUM

Det ikke alle studenter som har problemer med motivasjonen selv i disse tvangslesetider. Lennart Sjøgren sitter livsglad og våryr i aulaen og forteller om sine vyer for Optimistene på skolen. Snart to år er passert siden han ble toneangiver i Optimum, og mye har han fått utrettet. Platekontrakten ser ut til å være vel i havn.

P

'ELSE

Optimum er ikke akkurat kjent for å være et kor som kjenner sin begrensning, dere klarte Ikke å få repertoaret Inn på en single? Lennart: Nei. Optimum har et veldtg stort repertoar, og når vi først skal spille inn en plate så er det jo greit med en LP, og hvorfor det ikke ble en CD for eksempel da. som sikkert er like greit. det er jo fordi at LP er en større firkant der Optimum virkelig kan profilere seg, Så der har du det med begrensningen da. at LP ble valgt pga at der er det plass Ul størst mulig bilder av oss selv, Egenprofilering men det er jo et kjent begrep her i miljøet. så vi er nok ikke de eneste som tenker på den måten. nei!

og støtte på 23oookr. Det er dette som gjør at vi i det hele tatt kan kjøre ut plate. og såjobber vtl1ttegrann med åfå noen sponsorsaker og sånn. men det er jo ikke like lett. vi må prøve å få litt andre inntektskilder 6g. så vi kan få Ulbakebetalt det lånet og sånn, tftgivelaeadat.+ " Lennart: Nei. .• det blir en gang i løpet av høsten. men vi har ikke fastsatt noen spesiell dato for releaseparty. Det avhenger litt av hvor kjapp de gutta i plateselskapet er. Et opplag på 1000 eksemplarer er helt klart ikke noen hastesak. og spesielt ikke hvis Jørn Hoel finner ut at han vil utgi. ny plate på 100000 eksemplarer ..... Når går dere I studio? Vi skal i studio den 22 og 23 mai. Men eventuelle markedsføringsUltak regner vi med kommer først til høsten fra førstekullsuken.

Fortell litt om plateprosjektet .• Lennart: Ja ... vi begynte å tenke littegrann sånn litt før jul. at nå må Hvordan blir repertoaret, er Opvi spille inn en plate. Vi har en kortlmum fremdeles et UKEkor, eller pedagog som har jobbet med oss; har dette blitt kun en blgeachift.? Torbjørn Daleng (vår helt!) som har Lennart: Nei vi er et UKEkor • og vi arrangert en god del sanger for oss. er stolte av å kalle oss UKEkoret Opog vi tenkte at nå har vi hatt en støtimum. Tidligere har vi kjørt på den dtg kjerne i Optimum. for det har vært gamle UKEschlågeren «SandkassalO. veldig lite utskiftninger. så vi hat Denne gangen tar vi med «studentsunget lenge sammen på de samme sangeIl». låtene. Til sommeren så slutter det et hav av mennesker. ti stykker tror jeg. - Er resten av stoffet selvkomposå det er liksom greit sånn musikalsk nert, eller fhYl høre ferske Innslag å få et høydepunkt. Sånn platepro- fra Torbjørn Dalengs arrangemensjektaktig så har vi et opplag på 1000 ter? LPer som vi har tenkt å gi ut. Vi har Lennart:Nei.detblirendelavhans ikke sånn store forhåpninger om å få arrangementer. men en del selvsolgt alle. men vi har vært heldig å få komponert tar vi også med. Det er helt støtteavFFNHHiB.etlånpå:22000kr klart at han har hjulpet oss lttte-

grann. Vi er blitt flinkere til å synge men det har kanskje gått på bekostning av det å gjøgle og showe. Så det kail godt hende at vi.senker ambisjonsnivået Ul høsten igjen. (mindre stemmeøvelser - mer drlkldng?) Ja. det har nok helt klart en sammenhengl Vi velger egentlig et tverrsnitt av Optimum; litt av hva vi har stått for opp gjennom tidene og litt av hva Vi står for i dag. og vi håper jo selvsagt at folk har lyst til å kjøpe platen for å høre på d~n. og ikke bare av plikt. Menjeg tror at vi skal få til det. legger Lennarttil. .Kyss et blandakor og kjenn forskjeUeIl». Konkurransen mellom blandakor har blitt doblet iløpet av de siste to årene. Stiller Optimum seg .åpen for det frie markedet eller ønsker dere fortsatt innavl? Koret har en gammel sang som ble skrevet av noen pensjonister som kom Ulbake på 5-års jubileet. Et av versene bestod av «1 koret der noen har funnet sin make - og maken har funnet en venIl». Det er ikke Ul å legge skjul på at litt internsex er det i et blandakor • men enkelte av oss prøver å holde stand. Det tror jeg også kanskje på lang sikt også er best. Slagordet oppstod imidlertid på den tid da Optimum var alene og hadde Sangeria og Svæveru' å konkurrere mot. Så da var det var jo en viss humor som lå i det uttrykket. RIr dere på den grønne bølgen? Når man kommer til Optimum og ser de stygge grønne buksene .... Etterhvert så blir du faktiskglad i grønt. altså. Det merker jeg til og med. Jeg går rundt og ser på grønne klær. og det skjer bare fordi. det er jo for å kjøpe grønne show-klær. da. Men etterhvert så blir det sånn at du får en sånn grønn mani at du gjør ting bare fordi det er grønt. Det er slik at jeg vurderer å stemme Venstre fordi det er det eneste grønne alternativet! Men etterhvert så begynner

en også åflell mer påhitt1ntIJSInmaske - du prøver å bU eng~rt l, miljøvern. Men selvsagt vi er stolte av grønnfargen vår. Jegpersonltg er blitt mer beVisst miljøvern etter jeg begynte å synge i Optimum... Grønt har blitt en kult-farge. I tekstene til fjorårets 17-mal verk kommer dere med noen sarkastillke utspill om bøndene I forbindelse med EFspøramllet. Det er jo en kjennsgjeming at Optimum har sterke Innslag av Europeisk Ungdom på rekka. Benyttes koret som et kollektivt talerør for EF her på NHH? Lennart: Der Vil jeg si et klart nei. egentlig. Jeg tror ikke at det er så mange nei til EF mennesker i koret. men allikevel har disse to EU menneskene fått høre noe«drit». kan man si. Av og til blir det litt sport å ikke være som alle andre er. enkelte ganger er det greit å si nei til EF fordi man er Hedemarking... ·Under slagordet: «Et kor med spillegalllkaper det Ingen grunn tiT å undervurdere fortsatte opUmls tiske underholdningsinnslag I NIU miljøet fremover. Bulle ønsker tv - tvi med Innspillingen, og ser frem til plateanmeldelsen fra ny redaksjon utpå høstparten.

GRØNN .OPTIMISME K7-BUllETIN, TORSDAG 25 . APRil 1991 .' l,

~.

. _.

~


A Norwegian's Perspective:

Studying in the US W

bat can)'Oll ,e xpect Jf

YOU go to Ihe US to study? &\~al art! cI"" b .."" prevlouoly &lfII:IIl..J what ItlslIb (or aN(]["'ftg)an to"tnd,yatanAm<rlCBlLadJ,ooI. I:l!:l'C l.II yo::L iIllutbcr.

CWtlngLlI;cdown to ' ~~ KIlo LWU two ~...-. In u.c N........gIaIl NlIifY I Md been IOrtRIIIlk 10 """n4 ill full year tourtoglhcwQrld '11111h),Q"'''l! Am...",,,,,",. wb",,, 'lime c:.me to aecl,d e "J1VI" !IIi cd" Uon 1 100l!,," lnto Ill" .~~lbUIU~~ gQ\llg 10 tM US, I b;\\l m'myQlinoy r.",,,Cb In ~OII ' t,",,;,",;<1 U!u,' "",gbt1.Onnd "~

"ft..,

'0

or

~OOU"

wt

~I~y. l "",",,,,,,~

1 ttY B~,.,nCot• . , ~ ..",aI' Pfl'''': ~0!1~.11'" QfII"""'Ireplltfrum, ~ltwltetl. l"O~olu... ""bulbs,

flJj!bt. 0(1 1 ~t too Rnd p<tl"'f .." d pCIl ~f"t to "'"!.o ""~ "WU(;,lU"", 1\'<)

proble .... Welt. a..... lone. 8$ , Not"'~I"" t b3d li> be ce>epted '" a .....

<If<I". \.0 ~L rUD<1o,!'rom ~ ~.. ew~, N..,. ~Qnd ~

.t.. lile"t Iii

wtth aam~ oI'my most _BIlby class _ • • ,oNo pl"oolml", I thought. 0011<c people>. Ice ""opit - y"". No p roblml - ~o. That a'~ I .penl !our months worth "r food. my budget bloornloobIMoo. The ~lIcgc Is albaatro In onc of 1l0lJ\Qn"m OoulJ!ucnt ... b ..rp."1111. m_~ U.... t yo.. p<"lty rn1.lch d~pm·

doxi on .11

~

to !Ii

anything <1on

1'10 m ney. llo r. SO I "'''\lied. If I W3nted 10 It<> to down_ Booto[ll:had Ig "!'1dk fot ...,e llolOJr 1.0 get to ihe n~l trilnI OU~dcc~1t1pu!1.

.... !JQql ,

Come

r~tq .

come shin. . or

co,ne New E"&.b>n<l I>U~_rd - I ....... 11M. I ~ ~ "Ike One... Nee.!ed

to ~t t .. thl" ~~LIll puhll~ ~ to ab_ a liquor u"e_ Took me two hours to g~t there and two,hour.• to II"t bad,,:, My AHl~r lean elas:g matea ret..!!oed to lalid IHilil1il:l"" aft - th*t. d~l'~

my cilll'ttin,g [blOt no,N'"",,",gl"" woUld t bl"k twltl about It. fSQny. f(IJIM:" leM toke~p that IIIklng 1lI"$lOolhOl.. V~i)'beno&lro, ....","ur youl.

lurolh'. I ""'~ 1hb In OU' awlkatJ;. Wh!It'" ,", Jl ql,l,OJ' liCence? You.

OR.

'lb. rq;ly""""c .. ""IRLb,iIlW. •W. 10 1Itl'..,.,,;. you U;UlL, ,. ,

~ pl~~~ <1

h;"'~

lob" 21 ~, ..I<1IoC>(m$Um ,;000011<>1 b\ Mp"'~J.u~ .. , If)'>u dool """" a dflV<!:1"8 U<en<e ti> allO.... yo'" ago. .loetlce ~ But. at· rMnJ!anh.,puhlle..mc,elnqu~uan.

HalldUJab Then anothtt lefiu om~ ,.rrh~ ".,.,;uu "W",,'I:II rm It'IiJUoo Corda not.. ... n...yWQ.. Idft'l.a<ttplme sa a ~bolml.~. H:.1I1 .'lIoqW!Dt cor• .,.pondcn"" follOwed. oDtar &r•.. .• ,

y.ou ,l;ltn li!e'i a liquor

..])rar P'l::r,..... 1 • .Dt:B1" S1C' H.' . . ..[)ear I'a...... .wdl.J'. you. Slrlo. 1b"'f~ 1I1I,·elD. New I~tt<:r. <Dear ,,",r , In or-

" tcad . ..F"1'Crkort • ~rml& de Co,,· d,, , ITc:. Something (" do wnh "'.. ~ . Maam. y~ Maam. No. MmJm. Well, than!! you Y1:IYmud\, Mamn. Ggod·

toll<l YOllr studcntvloa you nud lhaiyoubaw USD2l.~. -

pnM!

...•

IWEN'T'nWOTROllSAo'IDJ'1VE • HllNDUDAND'l'HIRTY1"l EDOI.· 1Jo.RSn! 'l'bo! diIillar was 1lb,mt NOK 8 at that HclIl I IIHlt thtlD yot anolhu l~ttl!r• .u~t""'. d ..........~ • .Dear' ~ 9 15,0CJ(), OK?, .o. ... Madam, OK..

tIm".

So, I cut my IIC., dawn to!ho 22 kilo Ilmlt. fI.l!W,nvu ID l3oston. and Cound my way to lIu! ~ camPUB - waI Idng. A bJ:ad[ IlmDll~ne 'p ""s<d me JUSl as I m t tred th.• mam 11""'. It otoppod In fro nt or.",. otlho oormltorles. A u:nl!onn~ cl"",lI<!ur. cap and BIl. Jumpod out to <>pm the pas0""11<' door. A spoll..J Drat prqo<d out II got10 know.h Im la tn , you."".1. OcR In band, follDw!d by me dr:t= carJ)'Ing BlI the: luggage. the kid walked Into Ibe bu1lillDg,.l'labbt:rg)l&~gJ Weloome to Il:Jc 1Mlh00i rOf'Ilch kld •• PCI thad. """""",,,<>th1ng;om,hn.h.... I"ppl":d..

Wallcint' tfM,U5

'-ide. . Inhuman in

BlIDMm C<>IIege WlIlI rounded. J.n 191.9 fw rom. cm1y .1b<:y'WCTCnohlllowed to take notes dUM g the le"tu· .r co-ihal WIIo8 tbe t....:ll or the mIlDdatmy pr1:gtc: _eIiIrlea.. In the fifIleS. the ~ al:llrted accepting women and conarqnently the 1IieCfe· 1ar1cB-...:n:1Inld. For IIQIDCRIIAOn Ihe 5CbooIbcnsmr,~fu"fiJchfR mI_

and - tI:!.ougb 'WBJDcd by lb.• limo - [ .llccc;plcdllllllntlatJon to odo Boat"...

all DW<!at and

t""".... and showtng my

~Ian ~'5 bcc:n""".ID'. lbcy

gaY1:o me " MaM. drtn:r'. Jjccncc In.

byB,Maam.o

No hard. allow.d

The cm,,,,, <JD<k at Babsoll WB!I qUi· te slJ'lCt.J wu.., the wruaJ colton ...ar! that you .an b"'Y on ~ry .tne!

com"" In Oslo. That was tiu!ulttms-

'~tomalul

d'lUlngtbesummrr.

t~

prooCofme bdr\gBD,aruorehiBt. of coursc.1f)'Oll WI:1T10 praimlsometh1ngln ..laos8 argtve B."JX'O"h )·ouhBd t,,-..rfornlal b ....inne ill:t1l'C. Sol..., kid........ shg",t'<i up tD .normal kc· tur"", In buoin""'5 \lIb· rur "" par. tlaIlBI' .....~II .

"ff. '""

'fhl:> .• ltll.... d I' ~d ..... I IWLed WCilf\ng om old . ~ ham1 coot IIDd gr.::ti" "unl. ll' ~ """f gel to ... Ucn<l lin h mencatl

t_

""hggf . n~ ~ (I

1>".In"""

ht<Md. People ~C<I m.:. Whl:l] I ~h"v~<i noll;lfta' one. m<mU! of 8tu bl>om pOdc II "c· .1ior PC. m,), """,r Where M'... YQu been .Il .. ",..,. ... ",;in WlIb" beomI !lOti ioO "'~IItIE)g to hide IU:I<! c",,'! 1:.0

My ilr5t ~ a t Baboon IlIwnI far b<lllow the U p<7'IHty ltn~ . J bad one meal a dll)' - mBinly duo to, Ill" IIrst ...,."""d·o ~.ac:a,padc5 . No joke. onc mt:'.na day. The FOf lIm"s IlIlIIIlBged to toal."••utd\&1dJ fiom lhet:alet •.rla I """'Idl~"gh h;l'l<kf1cally. Who 511,)'&

3tol"D k'o,hl"",m'L t;,&teg!>od?I= t.,11 }'Oil. It 'tul~~ greatr

Th.. hftli ttlLWirtfo .",.."d hig,lllMnj! ~!O""'<1 me l<>feOOD5l<I ...my ch<>ll:!: q[ ~1No1. J dcc:id<:d to ~ "

you IIi Fta.noo:. M9TC'Dcru Slr6<. Y.,. Sin . • ,," Sl;owe It Sir.... lfimllfygot II iiCeq;I~". ~ ru 1))' ,,""'lIed iIQldmlJ\C y~.

trustod" B.b~ CQl'~e al80 h ..<1 pretty ~ru~*Dl<:(lil(lu .II'YOU,WbI!!Uod aft.... "'l"'~tlyg:trl. Y"" .,,,.,itl l""c),Q,,r

,p oeltlQn .11> ,..tU(l.~l org..nl"'UOna Or delJtloll ~ly ge! a nne. Ood forbid

"'''''t

~gh""bchl""1lf)"OgpWI..J ;on

""'hilI(: JOIie. Y"" "'""Id fC;lny IX in lI""bl<:. 'l"wo g\\YlI ,1IIiCQt'ed. Ihctr riO' c...WlIh b ...,..,.. poUsb.lm<l ran .1It·g ..mlln on" g{ U;" dormllClJiel lin· gtng,NegtO Sp!rltu ..~" 1.bq>-... g . ~lifed. SI!II: libya mad " dry. 1Io! boom"" 10 uleb ... te HOineeoll'l1ng. Twc ...·e.~ "'"P"lltd, lIDO Inst hj~ p~ld=ey lJ] th"5IUdlmlg<J\W1lDlCllI.lIDd~ r...t

""00

gotn.-.

LM8l! h<:1QW the UN Poverty Une J?TIv I.e ""lmOls Iii lhe Sl" , ,, •. l!;rc o:>qICIIS ..... Som.. ti<tc un ivefsJU". rut d[lwn on Ill" [ull''''' rce~ on<lC:)'OI.l ban estabUshcdrc5ldmcy. Not .... for the prtYlile sdlools. E''tlYililDgI gpt from smt~DS L;\nekml~, M>~ NOK 88.000a),ear. wall spent on Khoot. My ILvlDf e!l]XDl5e& and lbe traw"~ hadlto, ~.",,.,..,clby

whatever rma·

IP ~(J! I grew .. l:.:,...d. had IIItne ""ali ,ew,1')' "'~I. enJOYed gwd c;~m' p;m)' "tJ;W; 1IIi<l btl'''''~' and h;oc1 Ill · mone:}' to fallln !<M:. 1,,'iU"'. ~y O<Jeant'! onl)' plWPom ""@lI ho.... ~o dcoII Wltl> "')/ ~ 1~1ng QOE~Uon or ""'pty boll! ... The ",bo ~ 5tay _5

lIm!J:M;e<I - with oomfur lilbi<';rnargIn -by the j>fC\1ou21 aummer'. eanungs. !be fUD.<b I got fiom Sta..,n. lA.neklallC wall 51n1lgbl into ~ )In.. '.

""'~ f<>r~D. WIth th"t d""b ItmOun l of tt1Wl.e y 1.0 ft:r.UtD£ e my Iils[

""ar at Bllboon.. I eoultl ll"" sulilel. "nly and comfortably etlou,gJI to enjoy th ...tay.

~1I'ion; RJg!!1.. ~tolK'lullkm. Tf)'lJ'!! ........' .." OOt«llIon t todu ....Jkm III ""'3Ine"" dmlnl"lr.!.tjon , go II> BD. luncr1can lIIllV<'rsity. ICyou "'iUlllhc ~~t . go to Bab""n IUS N'cW'SBDd World Rq>ort C<ll~ (iuld." bllt maJ[c SIIf'. "" ha.,., a fal blink aecount before you leave. IT fOIl want to .rudy abro6Jd? 00 toJ'rancc:! P,,:rCbrl.Ua.. Hu.laod. htJlI

,,,st

DEN ~ATJONAlISaN " STORE SCENE "PAN" >IV Knut Homtsun dramal:isert av T. Skagestad 26/4. kl. 19.00. Beige Jordiil som Itn. Glahn. I.e:ne Brage:1i scm Edvarda.. Siste g.;ang

IKomedien

"PANIKK I KULISS, • av M . mY!'. Regi: Svetn Srnrla HUllgna Premiw! 10/ 5 kl 19;0(1. Man-fm k1 19.00 (Jar .. II 18.00) Apne pmveforestillinger to.m. 3/ 5 kIr. 19~ . Bill. i sa1g nil

DA NSETEATERET (TU RNHA LLEN) ·SHlRLEY

ALENTINE" av W. Ru.sselm/ Wenche Kvamme. r kveld. 24, 2.5. Z1 og 28./4 inn~g Jer fONstilling,

kl. 20.00. Bill. i DNS bin tt1l.1ke og v /

VESTI BYlEN. H ver lord~g kl 12.00. L0l'dags-cafe. Frl entN. 27/4; v I Alild Dahl. 4/5= "I NYDS'J'EMTCNS TEGN° v / Willy DahL


FAGUTVALGET

Institu" for·økonomisk historie

M

Mohr-navnet klinger godt! de bergenske ører. Den styrtrike handels mannen Conrad Mohr donerte blant annet i sin tid Stupet til Norges Handelshøyskole. Det er imidlertid ikke den eneste befatning familien har hatt med NHH. Hans sønn. Anton Mohr. var nemlig med og startet Institutt for Økonomisk Historie og var også den første professoren ved instituttet. Mohr var alene på instituttet fra 1936 til 1958. Da fikk han inn Thorolf Rafto som stipendiat. Rafto fikk etter hvert sitt personlige professorat. og det er vel ikke å ta for hardt i når en hevder at han er en av de største personlighetene som har vært innenfor veggene ved NHH. Fortsatt er instituttet den eneste plass i landet hvor Illan systematisk driver forskning og undervisning på dette området. Man driver imidlertid og etablerer noe lignende på BI. men dagens kompetanse på området sitter i 9. etasje i HØyblokka. Fagets utvikling har gått fra handelshistorie / kolonialhistorie i starten til å sette

-

~

-

-

-

-

L..-

L...-

og t tillegg til disse to står førsteamanuensis Helge W. Nordvik for undervisningen. Agnethe Harbitz er førstesekretær. Instituttet har også to stipendiater: Ola H. Grytten og Anders Martin Fon.

I....-.

Forskn1n~

Trygve Solhaug har vært ansatt siden 1972. For tiden er han opptatt av øst-europeiske forhold. og skal til høsten ha permisjon ved NHH for å jobbe i Polen.

I.-.

~Fagutvalget~ . Presenterer:

mer søkelyset på planøkonomi og økonomisk vekst i etterkrigstiden. Man var imidlertid uten litteratur på området. så mye av tiden til de ansatte har gått med til å samle opplysninger og lage bøker. Arbeidsoppgaver: Instituttet har undervisning i øk. hist. valgfag på l. avdeling. I tillegg gir de kurs på høyere avdeling og i Mm-studiet. Deharogsådoktorandstudie.

Av andre oppgaver kan nevnes at Wedervang-arkivet og redaksjonen for Scandinavian Economic History Review ligger under instituttets styring. De er for tiden også involvert i opprettelsen av et norsk handelsmuseum. Deanaatte: Instituttet har fire fast ansatte. og styres av professor Trygve Solhaug. Varastyrer er professor Fritz Hodne.

Fritz HodDe ble ansattil964. For tiden jobber han med en utredning om multinasjonale selskap i Norge.

Helge W. Nordvik leder for tiden et prosjekt som tar for seg offentlige og private reguleringers betydning for næringspolitikken. Han er også involvert i bankhistorisk forskning. med hovedvekt på krisen i mellomkrigstiden. og ski~ fartshistorisk forskning. med '4iJ' vedvekt på rederienes omstilling i mellomkrigstiden. I tillegg er han en av tre redaktører i International Journal of Maritim History. For Fagutvalget Per Eikrem

Hva fanden nøler I efter?

K

ollegiet feide i forrige uke all tvil til side: særområdet i utviklingslandenes økonomi er formelt vedtatt og vil bli tilbudt fra høsten. Særområdet har allerede fått sin plass i den nye kurskatalogen. men et forbehold i nevnte blekke om endelig godkjennelse fra Kollegiet har kanskje fått potensielle kursdeltakere til å skygge unna. Dette skulle det nå ikke være noen fare for .

Gir innfØring i sentrale økonomiske problemer knyttet til vekst og utv1kling i en åpen tilbakeliggende jordbruksøkonomi. Viser hvordan økonomisk teori kan brukes til å forklare den faktiske utvikling i den tredje verden. Tilbys av Instituttfor samfunnsøkonomi.

UTV 1200 Utviklingsprosessens økonomiske og kulturelle geografi (vår 1992)

innslIt

Hensikten er å gi økt forståelse for og bakgrunnsvariabler for utv1kling i den tredje verden. Analyse avutvtklingsprosess med drøfting av alternative teorier og strategier. Hvilke faktorer i omgivelsene virker hemmende og befordrende på utvikling? Tilbys av Institutt for geografi.

INT 1701 Bistandsforvaltning. prosjektvurdering og kondisjonalitet (vår 1992) Gir innføring i sentrale mikro- og makroøkonomiske prinsipper for god bistandsforvaltning. Mikro: nyttekostnadsanalyser av typen: hvor mye er en teknisk skole verdt for befolkIlingen på Sri Lanka? Makro: hvilke (om noen) krav bør stilles aven bistandsorganisasjon om utforming av et lands økonOmiske politikk.Tilbys av Institutt for samfunnsøkonomi.

De enkelte k ursene

For ordens skyld gjengir vi her delkursene som kan velges:

UTV 1100 Forretningsvirksomhet i u- land (høst 1991) Samler problemstillinger innenfor markedsføring. organisering. fina!)- _ siering og økonomisk styring m ;::::! spesiell relevans for foretak som har eller planlegger slik virksomhet i uland. Tilbys i samarbeid m e 110m instituttene for foretaksøkonomi. organisasjon og markedsføring

INT 1600 Utviklingslandenes økonomi (hø.;;t 1991)

Kl-BUllETlN, TORSDAG 25 . APRil 1991

Loddet er kastet Særområdet-er etter dette gefundenes fressen både for studenter som har tenkt å jobbe i et internasjonalt selskap med representasjon i Mrika. Asia eller Latin-Amerika. og for de som vil arbeide med bistandsforvaltning. Videre passer tilbudet godt for generelt interesserte. Sål Hva fanden nØler I efter?

Et steg nærmere det nye særområdet: Kollegiet sa ja etter en enke4 men verdig sernwnl.

JODe Frafjord / FU


VSE - BergeNSBaneløpet vunnet hele 14 av 18 ganger. hvorav BergeNSBaneløpet - Vårens de 4 siste på rad! Vi trenger DIN hjelp Sprøeste Eventyr - blir iår til å føre tradisjonen videre. arrangert for 19. gang, etter at Laget består av 121 løpere; 34jento NHH-studenter satte det ter og 87 gutter. Alle løpere som er med på stafetten. må ifg. statuttene hele i gang i 1.973. Etter å ha ha løpt uttagningsløp. Det er fremdeles mulig å stiile opp på et slikt: blitt langsert som et «antiTorsdag 25/4 kl 1500 og 1700 og eksamensangst-tiltak-, ble fredag 26/4. også 1500 og 1700. stafetten raskt en naturlig del (Jenter løper en sløyfe på 2.5 km , mens guttene løper 4.2km.) Se ellers av studentmiljøet på BI og oppslag i Vrtmlehalle. lesesalen og Aulaen for ytterligere inforNHH, og er idag et av de medt utenfor masjon. tradisjonsrike arrangementeDenne uken er det som nevnt siste ne for begges vedkommende. sjanse for å være med på uttakRammen rundt arrangementet har hele tiden vært den samme: Følgebusser. pesebiler og heiagjenger. p~pnente gjester ved start og mål. t.Vrholning foruten banketten! I det hele tatt alt som må til for i fremme samarbeid og og vennskapelig dyst mellom de to skolene. I år går som kjent starten fra Torgalmenningen onsdag 8 . mai kl 10.00. Vi ønsker alle på at VSE-91 skal bli like vellykket som i tidligere år. Vi håper derfor at flest mulig fra NHH (siv.øk.stud. språkstud. sos.øk.stud. MIB. HRS. Høyere.avd. forelesere og ansatte i administrasjonen har alle anledning til å delta) tar seg en liten pust i eksamensforberedeisene for å oppleve den or-ntlige «5tafettfølelseI1»! NHH har

ningsløp! Etter at du har løpt uttagningsløpet. fyller du ut etappesøknadsskjemaet som du finner på vår stand i Vr1mlehallen. Her krysser du av hvilken dag du ønsker å løpe. hvorfor du ikke kan løpe feks l . og 2. dag (eksamen/ bortreist osv) og om dl.!- vil løpe oppover. nedover eller flatt. Etter siste uttakningsløp på fredag. vil så Staf.kom sette seg ned for å ta ut de 34 jentene og 87 guttene som vil løpe på NHH sitt lag. I tillegg vil det bli tatt ut en del reserveløpere (av begge kjønn). Vi vil basere vårt uttak av laget på uttakningsløpstidene; dvs at de 34 jentene og 87 guttene med best tid kommer med. Videre vil vi så langt det lar seg gjøre komme den enkelte løpers ønsker' om løpsdag. profil på etappe osv i møte. Dersom du løper 2. dagen. feks fra Gol. er det selvfølgelig ikke nødvendig å følge stafetten helt inn til Sandvika neste

dag dersom du har andre planer nå rett før eksamen. Det enste vi forventer av deg. er at du stiller opp på Gol på torsdagen og løper en frisk etappe. Om du så tar toget rett tilbake til Bergen.tar en skitur på Finse. tar en langhelg i Oslo eller følger stafetten videre. er helt opp til deg selv. Poenget er at det går ann å delta på VSE uten å bruke 3 hele dager! Selvfølgelig håper vi at flest mulig blir med oss på veien over fjellet - og på banketten på BI - men det bestemmer du altså selv. Laget vil etter planen bli offentliggjort mandag 29.april. Da henges lagoppsett og etappebeskrivelser opp i Vr1mlehallen. Tirsdag 23. er det LøperkveId i Klubben. Her vil alle stafettdeltagerne samles til informasjon. pizza. utdeling av løperkonvolutt med løperskjorte. program. lagoppsett. tidsplanogm~mer. Løperavgift:en vil være på 60 kroner pr løper. Denne vil dekke løperskjorte. pannebånd. kvelds og overnatting på Voss. lunch på Finastasjonen på Gol. kvelds og overnatting på Flå. lunch på NSBstasjonen på Hønefoss foruten gratis tog på Bergensbanen i stafettuken. På løper kvelden vil vi også få en oversikt over hvordan de ulike løperne skal komme seg ut til sine respektive etapper og prøve å koordinere dette ' best mulig. (feks kjøre i samme bil. ' buss etc). ,Dagene frem mot åpningen på Torgalmenningen 8. mai kl 10.00. bruker vi til å holde formen vedlike! Spør en av oss i Staf.kom dersom det er det mer du lurer på i forbindel-

se med ..Vårens Sprøeste Eventyr.. BergeNSBaneløpet. STILL OPP 8.-10. MAI DU OGSÅ FOR Å OPPLEVE STAFETTF0LELSEN - OG FOR Å sLÅ BIl

Stafett er ikke bare en lek, mer.

ogstl en dans pti roser.

Kl-BULLETIN. TORSDAG 25 . APRIL 1991


INFOSTOFF THE CREEPS Under denne vignetten kan mangt og meget posteres, blant annet Lønborg-gjengen, de som lager mikro-eksamen og sikkert enda flere. Budskapet er imidlertid at den mye rykte omtalte konserten med The Creeps (fra Sverige), på 17.mai, ikke blir noe av. Dermed må man bare finne på noe annet når mørket senker seg over landet på selveste nasjonaldagen. Flatfylla er av de mer tradisjonelle tiltak, men vi foreslår at en kanskje finner på noe mer stilfullt. Kinarestauranter er dog bannlyst på nasjonaldagen.

HANDELSGRUPPEN Handelsgruppen minner om at påmeldingsfristen til Stavanger-ekskursjonen er fredag 26.april. Program for ekskursjonen: søn 5.mai 17.30 avreise Bergen med MIF Kystveien noen timer senere: innkvartering Grand Hotel Stavanger man 6.mai

tirs 7.mai

VÅRENS SPRØESTE EVEN1YR! De siste testløpene går i dag, torsdag, kl. 15.00 og 17.00, og i morgen, fredag, kl. 15.00 og 17.00. MØT OPP - VI HAR BRUK FOR DEG! Vi minner om at alle som har løpt uttakningsløp MÅ fylle ut etappeønskeskjemaer som finnes i Vrimle hallen og utenfor aulaen. Dette for at vi skal kunne sette sammen et mest mulig optimalt lag ut fra den enkeltes ønsker og evner. Løperkveld vil bli avholdt i Klubben, tirsdag 30.04 kl. 19.00. Her vil det bli generell info om stafetten, besøk fra NSB, utdeling av løperkonvolutter med info om DIN spesielle etappe og, ikke minst, pizza og brus! ALLE UITA TTE LØPERE MÅ MØTE! !

Hvis det er noen som aven eller annen god grunn finner at de er ute av stand til å løpe, men likevel har lyst til å være med, er de hjertelig velkommen. Vi har behov for både heiagjeng og medhelpere. Særlig ønsker vi å komme i kontakt med et par stykker til å fotografere / ta video underveis. Ta kontakt med en av oss i Staf.kom. eller legg en lapp i posthyllen Vi håper at flest mulig vil møte opp på Torgalmenningen 8. mai for å se stafetten vel av gårde. Her er programmet for startarrangementet: 09.45 DIRMUS spiller og underholder 10.00 Leder Staf.kom. NHH, Haavard Bruland, ønsker velkommen 10.05 OPTIMUM synger 10.15 Taler av Haavard Bruland og leder Staf.kom. BI, Terje Falstad. Informasjon om stafetten. 10.30 Regionsjef Per Engen, NSB (hovedsponsor), informerer. 10.45 Intervju med løperne på åpningsetappene 10.55 Varaordfører Landro teller ned til start og åpner stafetten 11.00 Startskuddet smeller og vi er på vei mot Oslo .......... .

Kl-BULlETIN. T~SOAG 25 . APRIL 1991

08.30 Stavanger Bank 11.30 avreise Prekestolen _ 19.00 middag m.m. 09.00 12.00 17.30 21.25

Lærdal Medical Serigstad AlS retur Bergen med Flaggruten tilbake i Bergen

Stavanger Bank En bank - en filial. Etablert i jappetidens Stavanger - eneste lørdagsåpne bank i landet! Nå kjøpt opp av Svenska Handelsbanken som ledd i norges- etablering. Vi vil snakke mest om opprinnelig forretningsid~, strategi og markeds- . føring - men håper også l få høre litt om nye planer fremover. Vi møter siv.øk. NHH Ole Henry Slette.

Lærdal Medical «.Årets bedrift» i Norge i 1990 - high-tech bedrift med verdenssuksess! Anne-dukken og førstehjelpsputen produseres her, men vi skal snakke mest om «hjertestarteren»: Eksportsjef Tor Børve vil orientere om strategi, markedsføring og internasjonalt salg av dette suksessproduktet. SerigstadA/S Bunnsolid Jær - bedrift med tradisjoner. Produserer forskjellige typer landbruksmaskiner. På grunn av stadig færre bønder møter de et stadig mindre marked med påfølgende tøffere konkurranse. Vi blir orientert om en bransje i omstrukturering - og særlig om de spesielle prosjekter Serigstas AlS har vært med på, der bl.a. konsulentfirmaet McKenzie har vært med. Orientering ved markedssjef, siv.øk. NHH Pål A. Dablberg. Det blir også omvisning i jernstøperi og produksjonen - i tilleg til at det blir lunch! Prekestolen Norges mest berømte stein? -Den rager 600 m over fjorden, med loddrette vegger ned på tre sider. Bli med på et vakkert vår - eventyr, spise lunch på toppen med Handelsgruppen! Vi garanterer selvfølgelig strålende mai- vær!

SPORTEFØUEN Pål W. beklager Vi vil herved på det sterkeste avkrefte at jentelaget i fotball ikke nådde helt til topps i Bergen Studentcup - 91. Etter at vi hadde knust Sjøkrigsskolens jenter 4-0 og spilt uavgjort mot våre erkerivaler BSI, ble det kun 2-1-seier til BSI over SKSK. Dermed ble vi vinnere av turneringen. SUVERENT!

De som vil beundre pokalen, kan stille seg i kø utenfor IU-kontoret fredag morgen!

FOTBALL

RESULTATER FOTBALLSERIEN Avd. A Møreekspressen - Kølle &kam 3-2 Buffalo Gazza Killers - Rogaland Oilers 3-2 Rogaland Oilers - Snøfers United 4-0 Avd.B Bilaget - Strikers 5-0 " Olav et de heldige - Team. Bed 2-0 TabeU avd. A BuffaloG.K Møreekspr. RogalandO. Snøfers U. Kølle

2 3 3 3 3

2 2 1

1 1

O O O O O

Tabell avd. B (ferdigspilt) Olav&de 3 3 O Team Bed 3 2 O Bilaget O 3 1 Strikers 3 O O

O

8-3

1 2 2 2

7-6

O 1 2 3

4 4 2 2 2

8-7 4-6 3-8

9-3 5-8 8-7 5-2

SLUTfSPILLTIDER: 29/4 09.30 Strikers - Nr. 4 pulje 1 29/4 11.00 Bilaget - Nr. 3 pulje 1 30/4 09.00 Team Bed - Nr. 2 pulje 1 30/4 10.45 Olav & de h - Vinner pulje 1

'I

Det «ryktes» også at Sporteføljen vil komme med en overraskelse til toppscoreren. Vi mangler målscorere fra enkelte kamper. Skal de komme med MÅ vi fl disse inn i løpet av denne uken!! o

HØVSI<OLERADET Stortingsmeldingen om høyere utdanning ligger til utlån pl Randis kontor.

FOLI<E-VAARLIG Vaarlig går av stabelen 6. mai kl 1800.

Pris: Kr 450,· (som inkluderer reise, hotell, videre transport samt en del mat !) Påmelding legges altså i Handelsgruppens posthylle snarest!

6 4

Di Derre spiller. Billettsalg i dag i Vrimlearealet på Merino kl 1400-1600 OBS: Begrenset antall billetter.


o

TYVER GAR LØS

E

forsvaret. Kortet er derimot en nødven dighet forrnegl

Jeg håper derfor du er tilfredsstilt n å , etter å ha fått deg et lite kick av den spenning du tydeligvis var påjakt etter. Penger kunne det ikke være.

Forøvrig en oppfordring til dere andre. Pengene spiller tydeligvis ingen rolle for d isse menneskeneI Det ufattelige er at man som student ved NHH i utgangspunktet er tildelt IQ på et visst nivå, og derfor bør skjønne forskjell på rett oggalti det lille samfunnet vi lever 1.At enkelte derfor kan gå rundt og stjele så simpelt som dette er uforståelig. Jeg er rystetll

tter å ha lest et par innlegg i Bulle fra frustrerte tyveriofre, kom min tur. Hardt og brutalt, onsdag 17 .april i kollokvterom u tenfor M33 ca. klokken 10.30.

Det er ikke rent få problemer du har skapt for meg nå. Bankkort, førerkort, Forsvarets ID-kort, militært adgangskort og diverse private notater har du tatt .. Vær så snill og spar meg for alt bryet med å erstatte alt dette. Du må derfor gladeligbeholde den lille grønne 50lappen (I) du var påjakt etter. Spesielt mittIDkort er viktig for meg. Det har ingen hensikt at ,u løper rundt og tror du er løytnant i luft-

På den annen side; det er faktisk synd på den/de som gjør dette . Jeg,derimot, er fortsaytt så naiv at jeg tror jeg skal få min lommebok med mine svært så viktige personlige eiendeler tilbake. Du som har tatt den, prøv til en forandring å glede et annet men-

IllIlE lIllIlE fl DET, flllllU DET!

neske - akkurat nå skal det svært lite til. Lever tilbake lommeboken . Medhllsen Trond Stenhaug Ledelse og kompetanseutvikling, .

NHHK

adresse: Jægerbakken 7c 5035 Bg-Sandviken.

;.

...-, ,

~.

.

, \

.'

;';

(

J

adet var godt å se at n oen pirker på våre DJMer. Du skal vite at du ikke er alene Abba-Faen. Jeg må si meg helt enig med det du skriver i forrige Bulle, og du tar ikke for hardt 11 Det må bli slutt på å ansette DJM er på trynefaktoren, eller fordi de kjenner noen @ktige» personer. I alle fall hvis det er musikkvalitet vi er ute etter. Klubben kan regnes for et middelstort discotek, og da bør vii det minste varte opp med middels DJMerl Som Abba -Faen var inne på har vi noen få som kan spille kvalitetsmusikk og-som kan skifte plater uten å skrape stiften i ruten. Vl bør benytte oss av disse personene de gangene det er mye eksterne folk på huset, så kan de som

digger Abba og Uken-hits over alt på jord, få slippe til på mega interne party! Jeg har snakket med en del eksterne folk som har væ rt her noen ganger. Disse hadde ikke mye god t å s i om musikken i Klubben. De fore trakk faktisk å være andre plasser på huset;»enn å få såre øreganger av det jævla skvipe1», som en sa det. (Dårlige DJMer er kanskje løsningen for å få spredt folk på huset, jfr. de nye brannforskriftene!). Nei det må bli andre takter, for å si det bokstavlig! HUsen Hip Hop TOR

l

K7·BULLETlN, TORSDAG 25 . APRIL 19<;


HULEN Gærninger i Hulen 4. mal. The sOver King Ba1Ul.

prisbevisst. I dette tilfellet ble gulroten for Uten. og eselet for sta.

HJERNECELLER, MASSESUGGESJON OG

RAN DY NANCY REAGAN

Hulens rykte var et sorgens .k apittel. Spesielt hv klesdrakt og utstråling angikk. Ryktet gikk om at Hulen var okkupert av hulestyret og deres nærmeste vennekrets. Andres meninger og ønsker var fullstendig uinteressante. Ryktet var selvfølgeUg satt ut av Villa Amorin!. som ved hjelp av skitne PR-taktikker og naturskjønne omgivelser klarte å lokke til seg folk. Helt til ideen om studentkro ble unnfanget aven kåt realist. , Allerede etter Hulens første studentkro begynte folk å mase om neste. Skeptikerne og antirockerne strømmet til. forført av b are en tier i inngangspenger •overraskelser og ølstafetter.

Hulen har gjennomgått forandringer, noe som trolig har gått oss her ute hus fomt Vi har fått beskrevet prosessen, og en smakebit på hva vi har i vente den kommende tiden fra hulestyret. Hulens ganger var i ferd med å bU tømt for ølglass. musikk og skravlende. engasjerte. flørtende. Ukegyldige og gledesspredende mennesker. Konkurransemomentet var ikke noen spøk lengre, Bykartet hadde forandret seg. og Hulen hadde ikke monopol på studenter og konsertgjengere. Det var tid for nytenkning og proftlendrtng. Hulens leder tok derfor med seg hele styret til fjells . I den klare luften skulle bedøvde hjerneceller vekkes tilUv. og Hulens fremtid meisles ut. Resultatet av vekkelsesmøtet ble den rene «pOpcorn explosiomeffekt. Ide-mengden var enorm. og graden av realisme svlngte sterkt. Utgangspunktet måtte bU studentenes forverrede økonomiske situasjon. Vi ville gi studentene en form for prisreduksjon. og valgte å se nærmere på studentenes matbudsjett. Herme sa gåsa. h oppe sa reven - og så fulgte byens utesteder med. Nå er ikke alle s tudenter Uke

Styret i NHHS stilte en gan( 'p 1 en ølstafett. 1 konkurranse d Studentersamfunnet og Hulestyret. Den dag 1dag er vi overbevist om at det var dem som bestakk dommeren. og fikk Hulestyret disket. Men vi er ikke bitre. Stud. NHH er fortsatt velkommen 1 Hulen. og vil garantert sUppe inn uten nevneverdig bråk førstkommende lørdag. Hulen er endeUg bUtt stueren i de fleste studentmiljøer. og juristene hevder i sin internavis a t det går an å gå på Hu len uten å b U skrem t av dystre rockere. Det handler om å bevege seg utpå; La oss presentere helgens rockekonsert. THE COSMIC DROPOUTS I kjølvannet av The Doors-ftlmen går vt til Hulen med 60-tallet for øyet. Cosmic Dropouts slipper i disse dager sin LP «Hoola Baloo» . Den gamle vokaUsten. Arne Thelln. er byttet ut til fordel for Morten Karlsen. Sounden er fortsatt intakt. men med et Utt mer variert lydbUde. Orgelrocken har fått mange, konkurrenter. så Utt krydder skjerper bare appetitten. Live er Cosmic Dropouts en ren masse uggesjon. Du får la deg rive med. eller så får du le deg 1diskoteket. De har spUt! byen før. men fo eg som ikke har opplevd dem. kan vt nevne at stilen kan sammenliknes med The Creeps og Black Press. Doors-ftlmen er bare vorspielet. MY BALLS ARE BLUE FROM LOVING YOU Revyen på NHH er sikkert sterkt savnet i år. Derfor presen terer vt The SUver King Band. Inkarnasjonen av musikalsk galskap. Gruppen b estår av Barry Cuda. sang og piano. med fingre føtter og tunge. Flo Mlngo på vaskebrett samt Rock Bottom på munnspill og sang. Dette er Boogie Woogie. Let's gocrazy .. Sølvkongene gjestet Norge 1 1983. I en direkte sending på NRK dedikerte Barry Cuda to «obskøne> sanger ill Nancy Reagan. Han hevdet at hun Ukte sUk musikk. men at hennes posisjon hindret henne i å uttrykke sin begeistring offentlig. Meldingen avstedkom beklagelser. både fra kringkastingssjef og statsminister ill Det Hvtte Hus. Senere har «The Unauthorised Biograph}'l> gitt Barry Cuda rett. Nancyvar glad 1mer enn obskøne sanger!! The SUver King Band vendte illbake ill Norge og NRK i fJor. Da dedikerte Cuda sin cMy balls are blue from loving you» ill vår nuværende dronning. Sonja. Ingen beklagelser denne gang. Kanskje var det vårt jovtale kongehus som vt~te seg fra sin overbærende side. eller var det kanskje etter leggetid på slottet. hva vet vel vt?? The SUver King Band. Hulen 4.mat. Vi minner også om ROVERS på nasjonaldagen. og FESTSPILLROCK i mat Av Marianne Rønnevig

Lørdag pd Hulen. Cosmic Dropouts. K7-BUllETlN. TORSDAG 25. APRil 1991


-_ -

_..

'''''10'-

~-

~ ........

-"-'-'-

",<,,,,-~

.'

l

'"'"

,--

-

.:

--

Spørsmål: Hvordan vil du bruke 1,2 millioner så raskt som mulig? Ville loffet rundt så lenge d~t varte

Charlotte Hafstad Hartz, kull I

Kjøpt meg hus.

)

Steinar Nordengen, kull III

Gitt de til flyktingen . i Kurdistan.

Marianne Skjelbred, kull Il

Reist påheisatur til New York.

Helge Gunnarali, kull Il

Brukt de på foreningsmøtet selvfølgelig.

~7 ~Untttn

fot 20 nt ~t6tn

Sakset fra K7 Bulletin nr 12/ valgekstra 1971 To styrealternativer «Det mUjøkrlti.ke alternativ. Formann Tor Aase Johannessen . Motto: Frem for økt trivsel ved NHH. Viseformann Torger Reve. Sørlending (eller rogalending) fra n. (eller m. kull). Studerte 1969-70 samfunnsfag og økonomi i USA. Fulgte studenturolighetene ved de amerikanske universitetene på nært hold (meget nært!). Kritisk holdning til samfunnsspørsmål. - og ønsker debatt om studiet sett i samfunnssammenheng. Oppgave i styret: ta seg av kritikken innad når de andre kommer ut på viddene. Kassererske Kristin Dale. I. kull: Dette er en gjerrig ung dame som

søker sitteplass på pengesekken til NHHS. Skyr ingen midler for å oppnå målet. og delte f.eks. ut 300 selvfinansierte karameller på lesesalen i går. Sekretær Bjørn Vindheim. n .kull: Ønsker å gjøre noe aktivt for å forbedre miljøet her på NHH. Program: Dette valget er et miljøvalg. Det er utopisk å tro at et hektisk høstsemester skal kunne totalt omforme miljøet ved NHH. Det er imidlertid viktig at noen setter prosessen igang Qg er vUligtil å gjøre en innsats. Alternativ Il Formann Ole Berref]ord (22) fra Sklen. 3. kullist. Tidligere tillitsverv: Regisjef i Klubbutvalget. redaktør av Sosialdemokraten. redaktør 2 sem av

K7 Hovednummer, Formann to sem, i A-stud .. to ganger medl. valgkom l NHHS, Medlem av kom. som har utarbeidet det nye innføringskurset for 1.kull. Medlem Faglig Front.

Viseformann Ole Gjølberg, 2.kullist. Ingen partipolitisk tilknytriing. Kasserer Arne Franck-Nielsen. 3.kullist. Medlem A-stud. Sekretær Per Selvik. 3 .kullist. Ingen partipolitisk tilknytning.

Program: Vi kan ikke forplikte oss til å defi· nere mål og strategi for NHHS på ej semester. Men vi forplikter oss til A ta fatt på den lange vei det vil være ~ nå fram.

Skriv til og i BullelVictor E. Jl\cob.en, kull .tud. hovedfag

konte enaelak

Dødslinja må qverholdes. Infostoff som skal være med i neste utgave, må være redaksjonen i hende senest tirsdag

kil 000. Alt annet må leveres innen mandag 1il1200.Alt stoff må leveres på Macintosh diskett, med utskrift.

K7 Bulletin nr 12 - våren 1991  

'ToreKristiansen . 'Anne Kristine H. Gjerde,; kommentar ved Gøran ØkoansvarUg og kjønnsløs vi har vært vitne ill på lenge. Foreningsmøtene g...

K7 Bulletin nr 12 - våren 1991  

'ToreKristiansen . 'Anne Kristine H. Gjerde,; kommentar ved Gøran ØkoansvarUg og kjønnsløs vi har vært vitne ill på lenge. Foreningsmøtene g...