Page 1

Uavhengig studentavis ved norges handelshøyskole

www.k7bulletin.no

K7

tirsdag 1 3 . o k t ob e r 2 0 0 9 å r g a n g 4 6 , nr. 10

NHH er

Foto: Ole Kristian Hermansen

Best i Bergen side 4 og 5

Oljefondsjefen:

– Bruk tid på å reise

Foto: Ole Kristian Hermansen

side 10 og 11

NHH vil krympe lesesalen side 8 og 9

Cems-master nummer én i verden

magasinet

side 6 og 7

Illustrasjon: Håkon Frede Foss og Asbjørn Dyrnes Ræder

Nå er det offisielt! n Best på karakterer n Best på lønn

n Best på engasjement n Best på utveksling

Bulle har bildene! - Bierstube - BBB-jubileum

- Svæverist for en kveld - Lurken og Lars Penis Les mer i Magasinet


2

meninger

K7 Bulletin - tirsdag 13. oktober 2009

Bedriftene dropper BI w w w . k 7 bu l l e ti n . n o T ips : R e d @ k 7 bu l l e ti n . n o

Selvskryt passiviserer NHH er i Bergen ved en tilfeldighet. Skolen ble grunnlagt i 1936 etter stortingsvedtak fra 1917. Skolen ble plassert i Bergen dels på grunn av byens lange handelstradisjoner, men også etter ønske om å spre de ulike utdanningsinstitusjonene rundt om i landet. Vi har siden befestet oss som en den beste økonomiskolen i Norge. Hvilket kvalitetsstempel NHH har er viktig. Kandidatundersøkelsen viser at NHH uteksaminerer attraktive kandidater, sammenliknet med UiB og HiB. Samtidig gjøres den relevante sammenlikningen på internasjonalt nivå. I 2005 ble NHH kåret til den 18. beste økonomihøyskolen i Europa. I 2009 er vi på 35. plass. Årsaken er i stor grad at NHH-studenter ikke er mobile nok. Det kan se ut til at utviklingen løper fra oss i Sandviken, med mindre vi som studenter og ledelsen ved skolen er villige til å ta grep om å bli mer internasjonale. CEMS-satsingen er så i måte et vellyket eksempel. Storm rundt Bulles rolle Debatten på FM forrige torsdag var både av prinsipiell og pragmatisk art. Den prinsipielle debatten er kanskje den vanskligste av de to, fordi det bestemmer presedens for den redaksjonelle linjen også i fremtiden. K7Bulletin er en integrert del av NHHS, og bidrar både med avis, annonseinntektene og ved midler fra Velferdstinget. Samtidig har vi forpliktet oss til å fylle vår rolle som et uavhengig organ. Vi er ikke alene om utfordringen. I Trondheim gikk redaktøren av i protest mot at eieren blandet seg inn i redaksjonelle avgjørelser. Studvest bekymrer seg for de økonomiske rammene når de skriver kritisk om studentpolitikerene. K7Bulletin håper flertallet av stud.nhh ser verdien av å ha en profesjonell avis som dekker både positive og de mer sensitive hendelser på skolen. Frikjent i PFU I vår trykket K7 Bulletin en bakside om Lars Føleide. Føleide valgte å klage dette inn til Pressens Faglige Utvalg. I september forelå avgjørelsen, «Det ligger ikke til utvalget å vurdere hvor vellykkede, eventuelt morsomme, ytringene er. Dette kan det være flere meninger om. Utvalget mener imidlertid at den påklagede siden ikke rammes av punkter i Vær Varsomplakaten, gitt de vide rammer som det må være for ironi og satire», står det i uttalelsen fra PFU. Utvalget konkluderer med at K7 Bulletin ikke har brutt god presseskikk.

PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra almennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske PFU er et klageorgan oppspørsmål radio, fjernsyn og nettpublikasjoner) nevnt av (trykt Norskpresse, Presseforbund.

OrganetRådhusgt. som har medlemmer Adresse: 17, Pb. 46 Sentrum 0101 Oslo Telefon: 22 40 50 40 Fax: 22 40 50 55 E-post: pfu@presse.no fra presseorganisasjonene og fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). Adresse: Rådhusgt.17 Pb. 46 Sentrum 0101 Oslo

– De store bedriftene kommer igjen, men generelt har pågangen vært mindre. Behovet for de med tekniske utdanninger er nok større akkurat nå, sier Jørgen Bråten Nordby, bedriftsansvarlig ved Karrieredagene på BI. Han får støtte fra Harald Magnus Andreassen, sjefsøkonom i First Securities, i at Karrieredagenes

fall i antall påmeldte bedrifter er et tydelig tegn på tøffere tider for nyutdannede økonomer.

- Fortsatt er det slik at 97 av 100 arbeidssøkere får jobb. Men de nyutdannede vil merke det godt. Karrieredagene er en indikator på det, sier Andreassen. universitas.no

Snikreklame på skolen Profilering i forelesninger er ikke uvanlig på NHH. Men hvor skal grensen gå? Kommentar

Olav Schewe

Forelesere bringer gjerne opp kjente merkenavn i undervisningen. Det er heller ikke uvanlig at gjesteforelesere fra næringslivet bruker en standardisert PowerPoint-mal med firmaets logo på hver slide i sitt foredrag. Noen ganger deler også gjesteforelesere ut gratis vareprøver i forelesningen. Hvordan påvirker egentlig dette kvaliteten på undervisningen? Det finnes mange argumenter for slik profilering. Eksempler fra det virkelige liv er nødvendig for å se at teorien brukes i praksis. Gjesteforelesere får som regel heller ikke honorarer og er først og fremst til stede i undervisningen i kraft av

«

Ans varlig redak tør Stine Grihamar sgri@k7bulletin.no Nyhet sredak tør Marianne B årdsg jerde mb@k7bulletin.no Ma ga sinredak tør Ida Selje skog is@k7bulletin.no

Men hva hvis profileringen i et fag blir systematisk gjennom et helt semester? For eksempel i et valgfag på bachelor-nivå prydes alt undervisningsmateriale av logoen til et stort norsk firma. Foreleserne her jobber til daglig i dette firmaet, men underviser altså også for NHH. Men er det greit at et helt fag kan virke som et kurs i regi av en privat virksomhet, snarere enn et NHH-kurs? F or e l e s e r e s om b l i r lønnet av NHH for å under-

og navnet til et privat firma later da heller ikke til å ha noen undervisningsmessig verdi eller funksjon. Da må det også være lov til å stille spørsmålstegn ved hensikten bak det hele. For det er ikke usannsynlig at NHH-studenter på et senere tidspunkt vil måtte leie inn konsulenttjenester. Sånn sett vil denne type reklame gjennom et helt semester sikkert kunne ha en verdi. Nå k a n de t selv følgelig hende at det ikke ligger noen slike motiver bak og at den markedsføringsmessige verdien ikke engang er foreleserne bevisst. Men det kan lett oppfattes slik. Derfor ville det kanskje være

Er det greit at et helt fag kan virke som et kurs i regi av en privat virksomhet?

sin stilling i næringslivet. Da bør de også kunne få lov til å vise hvor de kommer fra. Faktisk kan det å hente inn eksterne gjesteforelesere være en fordel for NHH, og da kan tilhørigheten til privat

red@k7bulletin.no Helleveien 30 5045 B e r ge n w w w. k 7b u lle t i n . n o 55 95 92 08

virksomhet styrke troverdigheten i undervisningen. Nytten av freebies er også høy for en med studentøkonomi. I så måte kan profileringen være positiv.

vise er ikke til stede på NHH som representant for sin private virksomhet, men for å fylle en faglig funksjon for NHH. Det at alle forelesningsslides og forelesningsnotater er merket med logoen

Journalister Hanne H. Lor vik Simen Slet sjø e Ingeb org Chris tensen Andrea s L. Farb erg Tonje L ane s skog Trond Vads et Veibus t Fredrik Næ s s Michael McKeow n Marie Blys tad Houge Simon Kar fis Nil s en Grete Ref s ahl Mar tin Ut gård Esp en B ol ghaug Fotoredak tør Sigurd Knaps tad Håkon Frede Fos s Ingeb org Greve foto@nhhs .no L ar s Thoma s Sønningdal Johan Hillveg Markeds ans varlig Jakob Fugle s eth Esp en B ol ghaug Maria He sla Steinum marked@k7bulletin.no Mar te Storaker Hege L ands v ik Økonomians varlig Julie Vårdal Heg gøy Olav Engelbreth Schewe

hensiktsmessig å utforme retningslinjer på dette området. Olaw schewe er journalist i k7 bulletin

Grafisk utforming Erik Hui Is abella Lu John-Erik Rørheim Ka sper Thoring Fellkjær Kris tofer Lund L ar s Fredly Met te L ange Phu Mihn Ngu yen Simen Slet sjøe Silje Holm Siri Merete Bue

Art director:

A sbjørn D y rne s Ræder

Jarle W. Johansen GRAFISK

creative director:

STUDENTFORENINGENS DESIGNBYRÅ

GRAFISK Tr ykk

GRAFISK

Mediatr y kk

STUDENTFORENINGENS DESIGNBYRÅ

ØMERKE ILJ T M

STUDENTFORENINGENS DESIGNBYRÅ

24

59

1 Trykksak

9


meninger

K7 Bulletin - tirsdag 13. oktober 2009

3

Verdens første nettuniversitet University of the People vil tilgjengeliggjøre høyere utdanning gjennom nettbasert undervisning . – Millioner av mennesker som fortjener å kunne studere, får ikke muligheten. Vi vil vise at det finnes et alternativ som gir denne gruppen mennesker sjansen til å ta høyere utdanning på en svært effektiv og billig måte, sier Shai Reshef til The Guardian. Universitetet åpnet i forrige måned, og gründeren fra California har fått støtte fra humanitære organisasjoner til prosjektet, deriblant FNs globale allianse for IKT og utvikling.

Foreløpig har nettuniversitetet 178 studenter fra rundt 50 land, og tilbyr to studieprogrammer, Business Administration og Computer Science. Kriteriene for å studere ved The University of the People er at du må ha fullført videregående og forstå engelsk, i tillegg til at du må betale mellom 15 og 50 dollar for å kunne registrere deg. Studenter fra fattige land betaler mindre, mens studenter fra rike land betaler mer. – Vår målsetning er å forandre menneskers liv, sier Reshef. universitas.no

Vaktbikkje eller nikkedukke? I en studentforening som NHHS kan du være helt sikker på at alt som skjer har blitt gjort minst en gang før. Kommentar

Knut André Karlstad

I mitt første semester i K7 Bulletin stormet det rundt avisen. Grunnen var at noen i Bulle hadde lest regnskapene til NHHS og funnet ut at vi hadde litt for mye penger på bok. Med et litt tendensiøst oppslag foreslo et par av journalistene å gi vekk en stor slump av pengene (1,5 millioner) til NHH Aid i et stort jafs. Slikt ble det bråk av. Selv var jeg ganske lunken til forslaget, sammen med mange andre. Misnøyen var såpass stor at det ble avholdt et åpent folkemøte om Bulles rolle i NHHS, med paneldebatt. Her satt rektor, redaktørene i Bulle og Studvest og en journalist fra BA. Det kom lite matnyttig ut av selve møtet, annet enn at Ottesen i BA innrømmet at K7 Bulletins nettutgave ble lest med omhu der i gården. Det ga seg ikke der. Neste runde kom på Foreningsmøtet (FM), hvor forslaget om å gi 1,5 millioner til NHH Aid ble fremmet, dog ikke av Bulle direkte. Klubben var stappfull (det var den gang folk gikk på FM for å drekke øl i dunkle lokaler, ikke spise tapas i sittegrupper) og frontene stod steilt mot hverandre. Det var ei fin tid. Engasjement er bra! Og det førte igjen til at vi fikk en konstruktiv

«

debatt om pengebruk i NHHS og hvordan NHHS burde støtte NHH Aid. I samme periode har jeg også vært et aktivt medlem og misbruker av Kjeller’n og uten miljøet der hadde NHHS rett og slett vært en traurig syklubb, hvor vørtekakene er byttet ut med pizza. Går det an å ha både et kreativt og levende festmiljø i Kjeller’n og ei snerrende vaktbikkje i overetasjen? Bongsaken er lei for NHHS, men rent journalistisk er det Bulle har trykket vanntett. Synd, men sant, kan man kanskje si. I hvert fall for oss som kan tenke oss å nyte en kald en både på Langsomheten, Rum, Kammerset og TG-rommet i løpet av en helaften. Hva skal vi så gjøre med Bulle? Ekstremalternativ én: K7 Bulletin som internavis. Bulles instruks endres slik at avisen kun skriver gla’nytt fra NHHS, informasjonsansvarlig i Kjernestyret blir ansvarlig redaktør og vi gjør oss mest sannsynlig til latter for resten av student-Norge. Ekstremalternativ to: K7 Bulletin som totalt uavhengig av NHHS. Bulle må

Hvordan bør Bulle opptre, som uavhengig studentavis, men samtidig som medlem av NHHS?

operere med egen, uavhengig økonomi, Bulles tillitsverv i NHHS utgår og de kan til nøds få disponere et kott på Merino. Ingen av alternativene virker særlig fristende, og klisjéen om den gyldne middelvei virker mest nærliggende. Dagens instruks er kanskje ikke så gæren allikevel. Men hvordan bør Bulle opptre, som uavhengig studentavis, men samtidig som medlem av studentforeningen? I min tid hadde vi et par medlemmer av redaksjonen som hadde jobbet litt i Dagbladet og BA. Ordet «lokalavis» var et skjellsord for dem, men jo mer jeg tenker på det, jo mer skjønner jeg at det er akkurat det Bulle er. Lokalavisene er ikke noe mindre uavhengige enn det riksavisene er, men har en viktig egenskap i det at de er til for å fremme sitt eget lokalmiljøs interesser. Det betyr ikke at man unngår å skrive om kritikkverdige forhold, men at man i en slik prosess må være ekstremt ryddig fordi dem man omtaler står så nær. Det har kanskje ikke alltid Bulle vært, uten at jeg på noen måte kan uttale meg om hvordan denne saken har forløpt. Opp gjennom årene er det mang en tillitsvalgt som har sittet på nåler i påvente av neste nummer, rett og slett fordi tilliten til avisen har vært tynnslitt. Det er ikke bra. Godt håndverk er utrolig viktig, også for en skoleavis.

Faksimile: K7 Bulletin 15. september 2009

Sannsynligvis ender vi opp med en løsning alle parter kan leve med også i denne saken. Hvis ikke får vi gå tilbake til regimet før cirka 1990 hvor NHHS overhodet ikke hadde skjenkebevilling, men ølet fløt døgnet rundt helt til en religiøs gruppering på skolen anmeldte NHHS til skjenkekontoret. Tipper Gro Gaarder og hennes armé av skjenkekontrollører hadde likt det. Mitt beste forslag er faktisk ganske enkelt, og det er egentlig utrolig at ingen gjør dette, all den tid Bulles rolle i NHHS kommer opp til debatt med jevne mellomrom: Still til valg som redaktør! Knut André Karlstad er tidligere redaktør i K7 Bulletin, tidligere revysjef i UKEN og Direktør av Direksjonsmusikken

Vil du ha kommentaren din på trykk i Bergens beste studentavis? Gjør studentskeptikerne til skamme: Skriv ned dine synspunkter og send dem til red@k7bulletin.no. Vi ønsker leserbrev om alt mellom himmel og jord!

SKRIV SELV.


4

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 13. oktober 2009

Studenter jobber mindre deltid Studenter jobber mindre deltid ved siden av studiene i dag enn de gjorde før Kvalitetsreformen ble innført. Det viser en rapporten «Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt?» som er utarbeidet av forskerne Arne Mastekaasa og Mina V. Grindland ved UiO og som ble offentliggjort denne uken i tidsskriftet «Søkelys på arbeidslivet». - Helt klare svar får vi først når Levekårsundersøkelsen foreligger i 2011. Men hvis resultatene fra denne rapporten stemmer, er det selvfølgelig bra

at studentene bruker mindre tid på jobbing og mer tid på studier, sier Ina Tandberg, leder for Studentenes Landsforbund til Universitas.no. I rapporten skriver Mastekaasa og Grindland at det oppsto et klart trendbrudd rundt 2002 og 2003, som har ført til at studentene jobber mindre ved siden av studiene. Forskerne antar at dette i hvert fall delvis er en konsekvens av Kvalitetsreformen. universitas.no

Byens beste stude

representative: De to masterstudentene Mattis Thompson og Marina Logatcheva er engasjerte, internasjonalt orienterte og forventer en spennende jobb etter studiet. Slikt s

Selv om stud.nhh er best i Bergen, er Oslo best for stud. nhh. Marianne Bårdsgjerde
 mb@k7bulletin.no

Ingeborg Hole Greve ihg@k7bulletin.no

Håkon Frede Foss (foto) foto@k7bulletin.no

— Oslo dominerer som arbeids-

sted for stud.nhh, sier Eivind Drange, førstekonsulent i studieadministrasjonen ved NHH. Til sammenlikning er UiBstudentene spredt over hele landet, mens 74 prosent av HiB studentene er igjen i Bergensregionen. Kandidatundersøkelsen 2009 viser at den t y piske NHHstudent har et høyt karaktersnitt, er opptatt av å bli ansatt hos en velrenommert arbeidsgiver, og har høye analytiske evner.

— Ingen tvil om at stud.nhh er attraktive, mener masterdekan Ivar Bragelien ved NHH. Slikt sett skiller vi oss fra de andre studentene i Bergen. Mens HiB’erne vektlegger et godt arbeidsmiljø og en trygg

«

stilling når de søker jobb, er UiB’erne mest opptatt av å ha selvstendighet i arbeidsutførelsen og er minst opptatt av lønnsnivå. Masterstudentene Mattis Thompson og Marina Logat-

cheva kjenner seg godt igjen i undersøkelsen. — Den typiske NHH-student er ambisiøs og faglig dyktig, mener de.

Den typiske NHH-student er ambisiøs og faglig dyktig. Mattias Thompson og Marina Logatcheva, masterstudenter


nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 13. oktober 2009

Internasjonale studenter sliter Tjue prosent av internasjonale studenter opplever studiene som lite meningsfylte. Til sammenligning mener en av tjue nordmenn det samme. I tillegg synes tre av fire internasjonale studenter at det er vanskelig å skaffe seg norske venner. I følge ny undersøkelse gjort på oppdrag av Studentsamskipnaden i Trondheim skal den norske væremåten

5

Ny studentby i Bjørvika

være årsaken. Nordmenns drikkemønster er også en faktor som vanskeliggjør integreringen. Norske studenter sjokkerer med ett alkoholinntak som innebærer alvorlig risiko for helseskader, viser undersøkelsen. Spesielt kvinner fra Asia og Afrika har vanskelig å tilpasse seg nordmenns festvaner. universitas.no

Hvis Venstre får det som de vil, blir det 1000 nye studentboliger i Bjørvika. Arbeiderpartiets nestleder i byutviklingskomitéen, Tone Tellevik Dahl støtter Venstres forslag. - Dette er en viktig del av utviklingen for det nye Bjørvika. Bygging av student-

boliger kan også være god byplanlegging sier Venstres nestleder Ola Elvestuen. Direktør for studentboligene i Studentskipnaden i Oslo er positiv til forsaget. universitas.no

enter går på NHH En siv.øk. blir aldri arbeidsledig Finanskrisen påvirker som kjent også jobbbmuligheter. –Siviløkonomer er en av grupppene som kommer best ut i

et turbulent arbeidsmarked, beroliger Henning J. Lund, som er fagsjef i Siviløkonomene. – Selv om det går tregere enn for noen år siden, er det er bedre enn bunnivået i 2008. Headhunter Anders Damberg

mener at mye av problemene sitter i hodet til folk. – At arbeidsmarkedet er t yngre nå handler mye om psykologi, sier Damberg fra rekrutteringsselskapet Mirai.

u Kandidatundersøkelsen

n Kandidatundersøkelsen 2009 «Fra studier til jobb i Bergensregionen» er utført av Opinion på oppdrag fra Karrieresenteret, og kartlegger karriereløpet til studenter som gikk ut fra NHH, UiB og HiB i 2007. 1215 personer har svart på undersøkelsen n Relevant jobb: 98 prosent av NHH-kandidatene har fått relevant arbeid etter endt utdanning. n Geografisk tilhørighet: 47 prosent av NHH-kandidatene har arbeid i Oslo og Akershus, mens 30 prosent jobber i Hordaland. n Sektor: 87 prosent av NHH-kandidatene jobber i privat sektor n Frivillighet: 56 prosent har vært engasjert i frivillig arbeid under studiene n Utveksling: 53 prosent av NHH-kandidatene har tatt deler av utdannelsen i utlandet n Lønn: Gjennomsnittlig lønn for NHH-kandidatene er 448.000 kroner. n Karakterer: Andelen NHH-kandidater som oppgir B eller bedre som gjennomsnittskarakter på graden er 63 prosent

sett skiller de seg lite fra sine medstudenter på NHH.

Kremen av siv.øk.

Daglig leder for headhuntingfirmaet Mirai, Anders Damberg, mener det er lett å få NHHstudenter ansatt. — NHH ligger hakket høyere enn siviløkonomkandidater fra andre institusjoner, sier han. Han tror høye inntakskrav gjør at NHH kandidatene er etterspurt, og mener at en utdannelse fra NHH er et kvalitetsstempel i seg selv. — Utdanningen vi har oppfattes å være relevant og av høy

faglig kvalitet, bekrefter Bragelien.

Lønnsvinnere

Ifølge undersøkelsen tjener den gjennomsnittlige stud. nhh 448.000 kroner to år etter uteksaminering. Det er en del mer enn HiB-snittet på 363.000 kroner. Mattis Thompson er en av dem som vil ha en konkurransedyktig lønn når han går ut i arbeidslivet — Samtidig er det viktig at

jobben er spennende og faglig utfordrende, sier Thompson. Og hvis noen skulle være i tvil: — NHH-kandidater har en høyere lønn enn de som utaksemineres fra BI, opplyser Drange.

Ofrer det offentlige

Masterstudent Marina Logatcheva vil gjerne jobbe i Russland eller Norge; eller aller helst begge deler. Hun snakker flytende russisk, og vil gjerne utnytte mulighetene det gir.

— Jeg skriver oppgave om gassmarkedet, og kunne tenke meg en stilling innenfor området. Om det blir i et privat firma eller i en spennende offentlig jobb er underordnet, forteller Logatcheva. Det er ikke hennes NHHkol le ger en i ge i . B a re 12 prosent av 2007-kullet jobber i det offentlige, resten tjener til sitt daglige brød i det private næringsliv.

Vil veksles ut

O ver ha lv par ten av N HHstudentene drar på utveksling; HiB’erne er mer hjemmekjære og bare en av fem drar ut. Begge masterstudentene våre har vært på utveksling, og er i gang med å planlegge et nytt opphold. Mattis Thomsom er Cems-student, og er bevisst i forhold til den internasjonale profilen. — Jeg ønsker meg en internasjonal karriere, forteller han.


6

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 13. oktober 2009

NHH med på ma Ti prosent av NHH-studentene tar Cems-master. Nå har Financial Times kåret den til verdens beste. Johan F. Hillveg

jfh@k7bulletin.no

Ole Kristian Hermansen (foto) foto@k7bulletin.no

– Dette er faktisk ikke så overraskende. Cems har blitt en global allianse av de beste handelshøyskolene, og førsteplassen gjenspeiler dette, men det er selvfølgelig ekstra artig å passere så solide utdanningsinstitusjoner som HEC Paris og London School of Economics, det sier John Arild Andersen fra Internasjonalt Kontor ved NHH. Om lag ti prosent av NHHstudentene tar denne mastergraden, og er dermed med på en utdanning som er best i verden i sin klasse.

PRESTISJEFYLT PROGRAM – Dette er veldig gode nyheter. Vi var fornøyd med tredjeplassen vi fikk i fjor, men dette er helt fantastisk, bemerker NHHstudenten Alice Regout. Hun har selv gått ved Université catholique de Louvain i Belgia, som er en av de totalt 28 skolene som utgjør Cemsnettverket. Hun valgte Cemsprogrammet på grunn av de internasjonale mulighetene det gir: – Det er veldig prestisjefylt å gå Cems-masteren, og studiet har gitt meg et utrolig bra nettverk der man får jobbe tett sammen med internasjonale studenter, skryter Regout. Den ferske NHH-studenten påpeker videre at alle samarbeidsavtalene og internships Cems har med forskjel lige bedrifter gjør masterprogrammet spesielt lukrativt med tanke på internasjonale karrieremuligheter.

STIMULERENDE EFFEKT Cems-net t verket har siden etableringen i 1988 økt i både popularitet og omfang, og de senere år har alliansen fått m e d le m m e r o g s å ut e n for Europa. Flere globale handels-

Fornøyde: CEMS-studentene Ane Mengshoel, Alice Regout og Eline Netland går en lys fremtid i møte etter at CEMS MIM for første gang kom

høyskoler har begynt å adaptere den europeiske 3+2-modellen ved masterutdanning, noe som gir mulighet til å kombinere hovedprofilen med en Cems Master in International Management (MIM). Etter den gledelige førsteplassen tror John Arild Andersen dette er en trend som kommer til å fortsette: – Kåringen vil nok ha en st i mu lerende ef fek t . Både oppmerksomheten rundt Cems

og søkermassen vil bli større. Hele programmet vil få et løft og flere bedrifter vil komme til. Jeg er ganske sikker på at vi vil se

«

en positiv utvikling, noe som er til glede både for institusjonene som tilbyr programmet, og for studentene som får en ekstra

verdifull kompetanse, forteller Andersen.

Det er enormt viktig for NHH som utdanningsinstitusjon å være en del av Cemsalliansen John Arild Andersen, Internasjonalt kontor


nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 13. oktober 2009

7

aster i toppklasse NHH bedre enn BI Lav internasjonal mobilitet blant ferdigutdannede NHHstudenter er hovedgrunnen til at at NHH faller to plasser med sin egen utdanning. – Faktum er at så godt som alle kandidatene fra undersøkelsen har jobb i Norge, og Financial Times justerer lønnstallene med internasjonal kjøpekraftsindeks. Norge er et dyrt land å bo i, og det slår alvorlig ut for NHH, sier prorektor Gunnar E.Christensen til K7 Bulletin. Ti l sa m men l ig n i ng kom Stockholm School of Economics 23. plasser høyere opp i rankingen enn NHH. – Fra Stockholm drar om lag 20 prosent av studentene til utlandet, spesielt London og tar seg jobb i investeringsbanker og finanshus. Der tjener de mye og

blir heller ikke like hardt straffet i forhold til kjøpekraft, fortsetter Christensen. I dag er omtrent ti prosent av masterstudentene på NHH utenlandske. Det ønsker nå ledelsen ved skolen at skal øke betydelig de neste fire årene, – Vi håper på en dobling. Jo flere utlendinger vi tar inn, jo flere kandidater drar ut, og da får NHH også flere ambassadører. Da kan vi kanskje også få den samme effekten som vi ser i Stockholm, avslutter Christensen. NHHs største norske konkurrent, nemlig BI Nydalen, har gleden av å komme på 48. plass i den prestigetunge rangeringen. BI kom ikke inn blant de 50 beste i fjor, men snek seg altså inn i år.

u FT-rangeringen 1. Cems MIM 2. HEC Paris 3. ESCP Europe 4. LSE 5. ESSEC Business School 6 . E M Ly o n B u s i n e s s School ... 9. Esade Business School 12. Stockholm School of Economics 15. City University: CASS 22. Copenhagen Business School 35. Norwegian School of Economics and Busines Admministration 48. BI Norwegian School of Management

utlendinger vi har, jo «Joflereflerekandidater drar ut Gunnar Christensen, Prorektor

u Cems n Samarbeidsnettverk mellom 28 handelshøyskoler og 57 bedrifter. n NHH tilbyr Cems MIM som eneste institusjon i Norge øverst på Financial Times ranking av «Global Masters in Management».

VIKTIG FOR NHH

NHH som selv falt to plasser til en 35. plass på rangeringen, er eneste norske utdanningsinstitusjon som tilbyr Cems MIM. Det mener Andersen er gull verdt. – Det er enormt viktig for NHH som utdanningsinstitusjon å være en del av Cems-alliansen. Vi har en sterk forpliktelse overfor nettverket, og den er en viktig del av vår fremtidige

strategi om å ha en tettere internasjonalisering av institusjonen, avslutter Andersen.

n Cems MIM går over to semestre ved ulike skoler n Krever flytende beherskning av minst to fremmedspråk n Krever sterke akademiske resultater og gode prestasjonsevner n Programmet inkluderer et ti ukers internship utenlands n Kandidaten må oppfylle kurskrav og fullføre et businessprosjekt Gir CEMS status: John Arild Andersen ved Internasjonalt Kontor mener kåringen har gjort Cems til en spydspiss innen siviløkonomiutdanninger.


8

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 13. oktober 2009

Marge Simpson kaster klærne i Playboy Ifølge Reuters er moren i verden mest dystfunksjonelle familie aktuell med Playboy forsidejente i kommende novemberutgave. Marge Simpson er den første animerte karakteren som noensinne har frontet bladet, og kan

3

Peter Peters er glad i pene jenter

inkluderes i rekke av sex symboler som Marilyn Monroe og Pamela Anderson. Forsiden er i anledning 20 års jubileumet til suksess serien The Simpsons.

på service

1. Hvor pleier du å lese i eksamenstiden? 2. Synes du det er et behov for flere lesesalplasser på NHH?

Reuters.no

X-Faktor diggeste dommer fikk mye dritt slengt etter seg for å ikke ha inkludert Elin Gaustad som nå har platekontrakt hos Jan Fredrik Karlsen. Han begrunner valget med

at han ser etter litt sprekere artister, og kanskje litt mer estetisk heldige? Dette gjelder åpenbart på kvinnesiden, siden mannen for tiden er manageren til MadCon og

Paperboys. Om Jan Fredrik Karlsens valg om å gi Elin Gaustad en platekontrakt, sier Peters at de to mennene ikke akkurat deler samme tekopp. 730.no

Stud.nhh kan få fæ Studentene skriker etter flere lesesalsplasser. Likevel planlegges 85 færre plasser i nybygget som skal stå klart om tre år. Stine Grihamar

sgri@k7bulletin.no

Ole Kristian Hermansen (foto) foto@k7bulletin.no

Anders Lund, 27 år, 6.kull

– Det holder ikke med 450 leseplasser, så enkelt og greit er det, sier Kjernestyreleder Hege Grøndahl til K7 Bulletin.

1. Biblioteket 2. Nei, jeg synes det stort sett er ledig. Spesielt på Master lesesalen.

Lei merinobakken

Anne Elisabeth Nestvold, 22 år, 3.kull

Bør være pliktig

1. Det varierer, men mest på Service og hjemme. 2. Uten tvil. For å få plass på Service må man være veldig tidlig ute, og Merino er for mange folk på samme sted.

Tor Westby Stålsett, 24 år, 4.kull Bachelor

1. For det meste på biblioteket eller Bachelor lesesalen. 2. I eksamensperioden ja, da er det fullt på Service halv 8.

Hun og internansvarlig Linn Bratberg sitter begge i brukergruppen som skal fremme synspunkter til detaljutformingen av leseplasser og kollokvierom i det nye påbygget til NHH. Bygget som skal erstatte Merino vil etter planen skal stå klart i løpet av 2012. – Det er ingen hemmelighet at folk gruer seg litt for å springe opp og ned Merinobakken, så etterspørselen etter lesesalsplasser vil i tillegg øke så fort vi får et nytt bygg oppe, fortsetter hun. – Bachelorfagutvalgsleder Fredrik Theodor Scholdager mener NHH bør se det som sin plikt å tilby studentene gode nok lesesalsfasiliteter. – Tilbudet til bachelorstudentene i dag er ikke godt nok. På tross av at det blir stadig flere studenter på NHH har antall lesesalplasser forblitt det samme, sier Scholdager. Han mener at færre plasser i nybygget uten tvil vil bli et stort problem. – NHH bør kanskje tenke mer alternativt. For eksempel, hva med å åpne for lesing på ledige auditorier i eksamenstiden?

Unødvendig Hos masterstudentene mener deres utvalg situasjonen i dag er såpass prekær at de allerede har begynt å finne på slike alterna-

KAPASITETSMANGEL: Kjernestyrets Linn Bratberg og Hege Grøndahl er be

tive løsninger. – Vi håper det kan bli muligheter for at auditorier snart kan brukes som leseplasser for masterstudentene mot eksamensperioden, sier leder i Masterfagutvalget Ellen Vike Kvello. Hun forteller at slik situasjonen er i dag, er det mange av masterstudentene som ikke får lesesalsplasser når de ønsker. – Masterstudentene oppplever at hvis man har forelesning for eksempel fra ti til 12, er det vanskelig å finne ledige plasser etter forelesningen. Abeidsdagen er ikke optimal når man må bruke unødvendig lang tid på å finne et

sted å studere, sier hun.

har ikke penger Administrerende direktør, Ragnar Fagereng, sier NHH ikke har penger til å øke volumet i nybygget. – Nybygget blir f inansiert 100 prosent av høyskolens egne inntekter, så vi har ikke penger til å legge inn flere lesesalsplasser enn det vi har i dag, forklarer han. Han kan imidlertid love at det ikke skal bli en dårlige løsning enn dagens situasjon, uten at han kan gå inn detaljer for hvordan dette skal kunne gjøres.


Sudan får fysioterapeuter Høyskolen i Bergen samarbeider med Ahfad University for women i Khartum i Sudan om å drive landets første fysioterapeut - utdannelse. Utdannelsen er etablert som en del

9

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 13. oktober 2009

Boyzone-helt funnet død

av NIBRAS – prosjektetet. Oppstarten har gått som planlagt, og for øyeblikket er kull nummer to tatt opp med 42 nye forventningsfulle kvinner. hib.no

Ungpikehelten Stephen Gately, kjent fra boybandet Boyzone, ble søndag funnet død på sitt hotellrom i Mallorca, hvor han ferierte med sin partner Andrew Cowles. Boyzone hadde en rekke hits mellom 1994 og

ærre lesesalsplasser

2000, og mest kjent for den gjengse stud.nhh er kanskje balladen “No matter what”. I 2007 annonserte Boyzone sitt comeback, og tidligere i år hadde de flere konserter. Dødsårsaken er ennå ikke kjent, men nære

3

venner sier at Gately hadde vært en tur på byen lørdag kveld. Han hadde kommet hjem og lagt seg til å sove, men aldri våknet igjen.

Side2.no

på service

1. Hvor pleier du å lese i eksamenstiden? 2. Synes du det er et behov for flere lesesalplasser på NHH?

Carl Jørgen Basberg Johannessen, 25 år, 5.kull

1. På masterlesesalen på Service. 2. Ja, jeg liker å sove lenge om morgenen og da har jeg ikke sjangs til å få ledig plass.

Mette Lange, 23 år, 3.kull

ekymret for at det kan bli lesesalskamp mellom studentene når nybygget står klart.

« Abeidsdagen er ikke optimal når man må bruke unødvendig lang tid på å finne et sted å studere. Ellen Viko Kvello, leder for Masterfagutvalget

1.Uphil., Sydnes og til nød Merino. 2 Det er bare fornavnet. Merino er svært lite hyggelig, sabla usivilisert og luften om sommeren er helt crap.

u Ny byg get n NHH har lenge arbeidet med planer for et nybygg til erstatning for Merino. n I kjelleren og første etasje skal studentene få nye fasiliteter fra lesesaler og kollokvierom til studentforeningskontor. n Frem til jul skal brukergrupper på til sammen 30 personer fremme ansatte og studenters synspunkter på nybygget.

Robert Bjørklund, 27 år, 5.kull

1. Master - lesesalen på Merino. 2. Ja, fordi alle burde ha rett på en plass til å lese.


10

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 13. oktober 2009

Fra backpacking i Latin

Mektig Forvalter: Tidligere NHH-student Yngve Slyngstad er sjef for en av verdens største fond og kontrollerer med det over en prosent av verdens aksjer

Oljefondsjef Yngve Slyngstad er trygg på egen strategi tross turbulente tider. Ingeborg Strand Christensen isc@k7bulletin.no

Ole Kristian Hermansen (foto) foto@k7bulletin.no

— Jeg har absolutt gode minner fra NHH, sier Yngve Slyngstad. Han er sjefe for oljefondet – eller statens pensjonsfond utland, som det egentlig heter. Mannen som forvalter en prosent av verdens aksjer gjennom Norges Bank Investment Management(NBIM), er tilbake på NHH for å promotere NBIM sitt nye traineeprogram.

To semester på NHH

Slyngstad, som i tillegg til å være siviløkonom også er jurist, er en del av det omtalte 1983-kullet fra NHH som i dag styrer landets næringsliv. Særlig mye tid tilbrakte han imidlertid ikke på skolen – faktisk bare to semester. — Det var to morsomme semester. Jeg forsøkte å lese lite, og ha mye gøy, ler han. I løpet av tiden som stud.nhh var han også et år på utveksling i USA. Han var ikke aktiv i studentforeningen, men fant som så mange andre stor glede av å være på skolen i helgen.

— Det var mye moro i Klubben, og det var sjelden man kom seg inn til byen, sier han.

Ukonform karrierevei

Da Slyngstad var ferdig med studiene, begynte han ikke rett i jobb. Han brukte intet mindre enn fire år på utstrakt reising i Latin-Amerika, Afrika og Asia. — Det finnes ting utenfor Norge, og verden blir ik ke mindre globalisert. Man må tenke på hvordan man vil plassere seg i forhold til det. Han anbefaler alle å bruke tid på å reise. — Man lærer av det, og får

like god jobb etterpå, sier han.

Norges beste jobb

God jobb kan man trygt si at han har fått. Slyngstad overtok jobben som oljefondsjef i januar 2008, en turbulent tid i verdensøkonomien. — Jeg har på sett og vis Norges beste jobb, men det så ikke akkurat ut som Norges morsomste jobb da jeg begynte, sier Slyngstad. — Når finanskrisen kom, var det total krise. Det var en krise med nødvendigvis alt utenfor det man har lært. Alt som teorien sa ikke ville skje,

«Jeg forsøkte å lese lite, og ha mye gøy.

Yngve Slyngstad om dagene på NHH.

skjedde - som for eksempel at interbankrenten ble lavere enn statsrenten, sier han. Slyngstad påpeker at lærdom er mer enn bare teori. — Man må ha et pragmatisk forhold til teori og ha et fleksibelt tenkesett, sier han. Til tross for kritikk i media når oljefondet har hatt negativ avkastning, har Slyngstad og

u Yngve Slyngstad n Født 1962. n Utdannelse: Jurist fra UiO, siviløkonom fra NHH, Master og Ar t s in Economic s fra University of California. n A r b ei d: Sto re b ran d og Norges Bank. Direktør i Norges Bank Investment Management (NBIM) fra 1. januar 2008.


nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 13. oktober 2009

11

Amerika til oljefondsjef NBIM holdt fast ved sin investeringsstrategi. — Vi investerer jo for høyest mulig avkastning, men over en lang tidshorisont. Når folk lurer på hvordan man kan være så rolig i krisetider, så er det jo fordi vi tror at vi kan tjene penger på en 30 års horisont.

Aksjekjøp for 1 billion

De siste to årene har NBIM fått handle aksjer for ufattelige 1010 milliarder etter at oljefondets aksjeandel ble bestemt økt fra

40 til 60 prosent. — Da må man tenke annerledes enn om man skulle investert studielånet sitt i aksjer, sier Slyngstad, på spørsmål om hvordan man handler for et slikt beløp. — Man må være kjølig, ha intuisjon og en analytisk tilnærming. Det er viktig å stole på magefølelsen sin når man kjenner at det man gjør er riktig, sier han, og legger til at han er ydmyk for det store beløpet.

er viktig for oss å « Det rekruttere de beste hodene Yngve Slyngstad, Leder for Oljefondet

Vil ha de ti beste Verdens mektigste forvalter droppet trading til fordel for rekrutteringsshow på NHH. — Norges Bank Investment Management(NBIM) forvalter 2500 milliarder, og har 250 ansatte. Det betyr at det er omtrentlig 10 milliarder per ansatt, sa Yngve Slyngstad, da han forrige uke lanserte NBIM sitt nye traineeprogram for et fullsatt Agnar Sandmo.

— Derfor er det viktig for oss å rekruttere de beste hodene. Det er ikke hvem som helst som får ta del i det fireårige talentprogrammet. — Vi ønsker å rekruttere de ti flinkeste studentene i landet hvert år i ti år, men det er også greit å ha andre kvaliteter i bakhånd, noe som gjør deg forskjellig og unik, fortalte han forsamlingen. De heldige utvalgte får blant annet anledning til å jobbe i ett år i en internasjonal investeringsbank, ta mastergrad ved en av verdens ledende

businesskoler, og jobbe ved et av NBIMs internasjonale kontorer, i enten London, New York eller Shanghai. — Det vi ser etter er personer som har et ønske om å vinne, som er resultatorienterte og vil jobbe i et konkurransepreget miljø, sa Slyngstad. Slyngstad har god erfaring med å rekruttere studenter fra NHH. Noe av det første han gjorde som oljefondsjef var å rekruttere to ferske kandidater til fondets aksjegruppe.

Ko m m u n i K a s j o n s o m f ly t t e r m a K t

Lenge til neste gang? Geelmuyden.Kiese jakter på unge talenter med strategisk teft og samfunnsengasjement. Du er full av ideer og virketrang, har sterke meninger og elsker debatt. Som nyansatt jobber du sammen med våre mest erfarne rådgivere i et levende og tverrfaglig miljø. Du løser oppdrag for ledende virksomheter innen energi, helse, finans, media, teknologi, industri, offentlig sektor og reiseliv. Vårt talentutviklingsprogram sørger for at du får løpende opp­ følging og at du alltid har noe å strekke deg etter. Vi lover at Geelmuyden.Kiese er det stedet i Skandinavia der du lærer mest om kommunikasjon og kommunikasjonsrådgivning. Les mer om oss og om stillingen på www.geelmuyden­kiese.no og http://gkforum.org/ Søknadsfrist: 20. oktober Studenter som vil bruke stemmen sin ofte bør vurdere en karriere i Geelmuyden.Kiese

Stockholm – Oslo – København


12

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 13. oktober 2009

Kreativitet kan læres Kreativitet er ikke en egenskap man bare har eller ikke har. Du kan faktisk gå på kurs å lære og bli mer kreativ, viser en ny studie fra Universitetet i Stavanger. Innen kognitiv atferdsteori har man begrepet «self-efficacy», som betyr tro på egen mestring innenfor et bestemt område. – Tidligere forskning har vist en sammenheng mellom troen på egne kreative evner og faktiske evner. Derfor syntes jeg det matte være interessant å se på om dette var en form for

mestringstro som kunne læres, sier førsteamanuensis Gro Ellen Mathisen. Sammen med Kolbjørn S. Brønnick ved Stavanger Universitetssjukehus har Mathisen sendt 374 personer på kurs i kreativitet. Alle deltakerene scoret signifikant bedre på kreativ self-efficacy etter kurset.

forskning.no

Fyrverkeri fra St Petter Stordalen trollbandt publikum i et smekkfullt auditorium. Marie Blystad Houge mbh@k7bulletin.no

Ole Kristian Hermansen (foto) foto@k7bulletin.no

– Jeg elsker fulle brakker!, åpnet Stordalen, og utløste jubel fra studentene. Investoren, hotellgründeren og miljøaktivisten besøkte NHH for å holde foredrag i forbindelse med Karrieredagen. Moteriktig og ungdommelig antrukket fortalte han med iver og engasjement om sin karriere fra å være jordbærselger på torget i Porsgrunn og frem til dagens hotellsuksess. Blant de fremmøtte var femtekullsstudentene Karoline Ulrikke D a h r og K r i s t i ne A a rh aug Hammer v ik, som begge var enige om at det hadde vært et kjempeshow. – Det var utrolig inspirerende! En får lyst til å satse enda høyere, sier Dahr. Hammervik er enig. – Hadde forelesningene vært

sånn, hadde vi lært vannvittig mye. Jeg kunne gjerne gått på seks forelesninger om dagen!

« Jeg elsker fulle brakker!

Petter Stordalen

Om tap og seire Karrieren til Stordalen har ikke bare vært en dans på roser. – Det mest utfordrende var da jeg fikk sparken fra Steen & Strøm i 1992. Men en kommer seg videre. Hver krise er en ny mulighet, og en må gripe de mulighetene en har! Stordalen kom over kneiken med satsing innen hotellbransjen. Med målsetting om å bli Norges største hotellselskap har Choice-kjeden utvidet til Sverige, Danmark og Baltikum, og konsernet ekspanderer stadig. – Du må sette høye mål og tørre å være annerledes. En kopi blir på det beste bare lik originalen. God er det bestes fiende, og slå deg aldri til ro med bra nok om det kan bli litt bedre.

Nøkkelen til suksess Foredraget var et velregissert show. Det var rift om plassene, og de som ikke fikk plass i salen stod i døråpningen og fulgte med. – Jeg stiller alltid forberedt.

Sier jeg ja til noe, går jeg 100 prosent inn for at det skal bli bra, sa han både om arrangentet på NHH og sin egen jobbprestasjon. – Dessuten har jeg god hjelp, forteller han, og vinker mot assistentene sine, som har passet på at showet går knirkefritt.

Miljøbevisst Samtlige Choice-hoteller bygges nå om for å bli mer miljøvennlige. – Min generasjon har mye av skylden for den globale miljøkrisen vi er havnet i. Dere arver konsekvensene, og vi kan ikke si vi ikke visste. Å jobbe for miljøet

er en investering, både for fremtiden og i business. Anders Frostrud, presentasjonsansvarlig i Karrieredagsstyret, er svært fornøyd med gjennomføringen av foredraget. – Stordalen er en god representant for Karrieredagens tema: Grip mulighetene! Han har selv vært flink til å gripe sjansene som har bydd seg. Stordalen selv syns det var spennende å møte NHH-studentene. – Jeg liker å møte folk! Det er viktig i denne bransjen, forteller Stordalen.

generasjon har « Min mye av skylden. Petter Stordalen om den globale miljøkrisen

u Petter Anker Stordalen n Født i Porsgrunn 29. november 1962 n Blant Norges rikeste personer n Kontrollerer 100 prosent av Choice Hotels Scandinavia, Nordens største hotellkjede n Kjent for sitatet «Selg de bæra du har!»

Begeistret: Karoline Ulrikke Dahr og Kristine Aarhaug Hammervik ble inspirert av foredraget.

Engasjert: Stordalen delte


K7 Bulletin - tirsdag 13 oktober 2009

TV-aksjonen 18. oktober Årets TV-aksjon er tildelt CARE som driver kvinnerettet bistand gjennom mikrofinans i land som Mali, Rwanda og Bangladesh. Midlene fra TV-aksjonen går til å starte og følge opp nye spare- og lånegrupper der kvinnene som deltar sparer sine egne penger til en fellespott. Etter hvert kan de ta opp små lån fra denne, sier byaksjonskoordinator Åsne Hagen. Flere studenter har allerede meldt seg som frivillige bøssebærere. Det er særlig gledelig at studenter fra flere utdanningsinstitusjoner har engasjert seg i vervingen. Pressemelding fra tv-aksjonen

Har du også høye ambisjoner?

tordalen

BDO Noraudit samarbeider med Petter Northug Jr. - En av verdens råeste skiløpere.

BDO Noraudit er en revisjons- og rådgivningsvirksomhet med over 500 ansatte og kontorer over hele landet. Vi ansetter både bachelor- og masterstudenter med høye ambisjoner. Er du en av dem, kan du sende søknad via våre karrieresider på våre nettsider www.bdonoraudit.no

e karrieretips og andre erfaringer med NHH-studentene på Karrieredagen.

Foto: Christian Hatt

Hovedsponsor for langrenn er Cresco


14

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 13. Oktober 2009

Symposiet 2009:

Knallresultat tross finanskrise TILFrEDS: Til tross for finanskrise, kunne Symposiesjef Elisabeth Rønneberg og økonomisjef Kristofer Wist presentere et pent resultat på FM.

Symposiet pløyer hundretusener inn i NHHS Ingeborg Christensen ic@k7bulletin.no

Anders Langset (foto) foto@k7bulletin.no

— Vi er veldig fornøyde med resultatet, sier leder for Symposiet 09, Elisabeth Rønneberg. Tross i finanskrise og nedgang fra millionoverskuddet i toppåret 2007, leverer symposiesjefen et resultat på 773.000, drøye 300.000 kroner bedre enn budsjettert. Overskuddet

«

går rett inn i NHHS.

Lav risikoprofil

Rønneberg og symposiets økonomisjef, Kristoffer Wist, høstet stor applaus da de presenterte det pene resultatet på semesterets første Foreningsmøte (FM) torsdag første oktober. Det høye overskuddet forklarer Rønneberg med at Symposiet valgte en lav risikoprofil. — Vi opererte i et usikkert marked, og budsjetterte derfor i siste runde etter sikre inntekter. Alt som kom ekstra, så vi på som en bonus, sier hun.

Vi opererte i et usikkert marked Elisabeth Rønneberg, Leder for Symposiet 09

Som en konsekvens av dette, var Symposiet måteholden med pengebruken. — Vi har vært svært kostnadsbevisste, og har tenkt nøye over nytteverdi av alle investeringene vi gjorde i forhold til konferansen. Investeringene ble gjort etter formål om å styrke merkevaren symposiet. En av investeringene var RFID, et nytt innsjekkingssystem, forteller hun. — Det er instruksfestet at vi skal generere overskudd, men det skal ikke gå på bekostning av vår visjon om å være «den perfekte møteplassen» for akademia, næringslivet, det offentlige og studenter, sier Rønneberg.

God deltagelse — Vi merket finanskrisen og tok hensyn til den, men føler at

vi kom godt ut av det, forteller Rønneberg. Til tross for finansuroen, opplevde Symposiet likevel en økning av antall deltagende bedrifter på nærmere 30 prosent fra 2007. — Vi var glade for at vi tidlig fikk inn seks store samarbeidspartnere, forteller Rønneberg, og berømmer i tillegg Symposiets markedskontakter for å ha sørget for god bedriftsdeltagelse under konferansen.

Gir til Afrika Symposiet har bestemt seg for å donere ti prosent av årets overskudd til NHH Aid. — Vi vil vise at temaet for konferansen, «Kunsten å overleve», ikke bare er store ord, sier Rønneberg, og viser til at samfunnsansvar er en viktig del av konferansens tema.

Tidligere i år har Symposiet gitt 9000 kroner til NHH Aid, i stedet for gaver til bidragsytere til Symposiet. Til sammen har Symposiet dermed donert totalt 86 337 kroner til NHH Aid.

u NHH-Symposiet n Symposiet er NordEuropas største studentdrevne konferanse for arbeidslivet og arrangeres av NHH-studenter annethvert år. n Blant årets foredragsh o ld e re var Kro n p r in s Haakon, Gunn Wærsted og Jon Fredrik Baksaas. n Symposiet budsjetterte med et overskudd på 448.427 kroner, men endte med et resultat på 773.371 kroner.


nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 13. oktober 2009

15

Strategisvada fra NHH Studentforeningen er misfornøyd med NHHs nye strategiplan og vil ha den mer konkret og etterprøvbar. Men det ser ikke prorektor poenget med. Stine Grihamar

sgrl@k7bulletin.no

Marianne Bårdsgjerde mb@k7bulletin.no

Håkon Frede Foss (foto) foto@k7bulletin.no

Fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret er ikke fornøyd med resultatet. Han mener strategien har endt opp i tomme ord. — Strategiplanen tar for seg de store rammene, men jeg mener rammene har blitt for store. Strategien renner ut i sanden fordi den ikke kan benchmarkes, forklarer Mattias Jørum.

Ønsker konkrete løfter

Den nye strategiplanen som ble vedtatt i styret i vår, gjelder for studenter og ansatte fra 2010 og fire år fremover. I forrige uke kunne Kjernestyret komme med forslag til hvordan strategien skal implementeres blant studentene. Men Jørum etterlyser konkrete løfter. Han blar litt i strategiheftet og leser opp. — Se på dette punktet her: Bachelorprogrammet skal være et norsk studium med undervisningskvalitet på høyde med de beste internasjonale studiestedene. Vil det si at vi skal bli Harvard om fire år?, lurer han. — Hva med for eksempel å ha som mål å få lesesalsplasser til alle. Da er det enklere å krysse av når vi har klart det, fortsetter Jørum. Han får støtte fra leder for Bachelorfagutvalget. — Strategiplanen inneholder mange store ord og visjoner, men jeg etterlyser mer konkrete tiltak. Om vi ikke setter oss ned og ser på hvordan vi kan jobbe

aktivt mot målene i strategiplanen så forsvinner hele meningen bak det, sier Fredrik Theodor Schjoldager.

Ser ikke poenget

Prorektor Gunnar Christensen kan ikke se poenget i studentenes utspill. — Dette er ikke rette tidspunkt å starte en diskusjon om det vedtatte målene skulle vært mer kvantifiserbare eller ikke. Den diskusjonen fant sted for mer enn et år siden, sier han. Han understreker at heftet Strategi for NHH kun er et strategisk fundament, og altså ikke strategien i sin fulle og hele form. Det er først nå tiltakene skal bestemmes. — Nå starter vi med implementeringsfasen og setter i gang arbeidet med å identifisere tiltak som skal hjelpe oss å nå målene. Det er neppe slik at alle delmålene blir jobbet med fra første dag, så her må vi prioritere. Da ønsker vi medvirkning også fra studentene, forklarer han. — Dette arbeidet starter faktisk denne uken med et seminar der faglige ledere og studentledere sammen skal drøfte behovet for målkonkretisering, prioriteringer og aktuelle tiltak og handlinger både på kort og lang sikt.

Taushet fra SOL

Ingen av de fem NHH-strategiprofessorene som K7 Bulletin har tatt kontakt med, har ønsket å uttale seg konkret om strategiplanen. Flere bekrefter imidlertid at de ikke har vært en del av arbeidet med NHH-strategien. – Jeg tror ikke det er noen dramatikk i at de ikke vil uttale seg. Hele organisasjonen har gjennom sine respektive enheter kunnet involvere se i selve strategiprosessen, men i hvilken grad den enkelte faktisk har deltatt og hva den enkelte mener om visjonen, verdiene og målene som er utviklet vet ikke jeg, sier Christensen. LUFTIG STRATEGI: Fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret, Mattias Jørum, ville helst kunnet krysset av for om NHH strategier blir overholdt. Det mener han blir umulig siden målene ikke er konkrete.

u Strategiplanen til NHH

«

Strategiplanen tar for seg de store rammene, men jeg mener rammene har blitt for store. Mattias Jørum, Fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret

n Gjelder for perioden 2010-2013, og ble vedtatt i april i år. n Det strategiske fundamentet består av visjon, formål og verdigrunnlag. n Videre blir det fastsatt mer detaljerte mål på feltene utdanning, forskning, formidling og samfunnskontakt, internasjonalisering, organisasjon og ressurser.


Ernst & Young University - Del 1 Hva?

Praktisk workshop med dagsaktuelt tema og middag

Hvem?

Alle kull er hjertelig velkomne

Hvor? Fløyen

Når?

29. oktober. Buss fra NHH kl 16.15 Mer informasjon og påmelding via www.eyrekruttering.no innen 27. oktober.

Velkommen!


nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 13 oktober 2009

17

Varsler demonstrasjon for 11 måneders studiestøtte Mandag 12. oktober kommer studfentorganisasjonene Norsk Studentunion (NSU) og Studentenes Landsforbund (StL) til å demonstrere foran Stortinget. Bakgrunnen for markeringen er at 11 måneders studiestøtte ikke er tatt med i Soria Moria 2, til tross for at alle regjeringspartiene lovte studentene 11 måneders studiestøtte i valgkampen. - Den rødgrønne regjeringen har sviktet alle landets studenter, og vi har ikke tenkt å la det forbigås i stillhet, sier Anne Karine Nymoen og Ina Tandberg, ledere av Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund.

Landsmøtene i de tre partiene vedtok 11 måneder studiestøtte i partiprogrammene for den neste regjeringsperioden, og sentrale politikere har gjentatt løftet gjennom hele valgkampen. Likevel er det forhandlet bort i plattformen. - Vi krever at Jens, Kristin og Liv Signe forklarer oss hvorfor de har forhandlet bort ett av sine viktigste studentløfter. Vi gir ikke opp denne kampen, sier studentlederne. Pressemelding fra NSU og StL

u Foreningen For n Fullt navn er Foreningen for Norges Handelshøyskole i Bergen (FFNHHiB) n Opprettet i 1916 av Kristof fer Lehmkuhl under navnet Foreningen for opprettelse av Norges Handelshøyskole i Bergen. n Har i dag 200 livsvarige medlemmer. n Samlet penger for å opprette en privat handelshøyskole i Bergen fram til staten kom dem i forkjøpet og etablerte NHH. n Bygde Kramboden for noen av pengene som var tiltenkt den private høyskolen. n NHHS kan søke foreningen om midler til materiell og utstyr to ganger i året. PUSSER OPP: Til våren blir det en fryd for stud.nhh å dusje i Kramboden med nyoppusset sanitæranlegg i kjelleren.

Nye dusjer etter økonomisk kalddusj Finanskrisen nærmer seg slutten. Dermed kan stud.nhh glede seg over nytt sanitæranlegg på Kramboden til våren. Lars Thomas Sønningdal lts@k7bulletin.no

Audun B. Andersen (foto) foto@k7bulletin.no

— Endelig blir vi kvitt det ekle sanitæranlegget i kjelleren! Hytteutvalgets leder Carl Jørgen Basberg Johannessen jubler etter å ha fått klarsignal til oppussing av sanitæranlegget på Kramboden. Foreningen for NHH i Bergen (Foreningen For) har lagt finanskrisen bak seg, og blar nå opp inntil en halv million kroner for at studentene i framtida skal slippe å lide seg gjennom morgenrutinene.

PREKÆR situasjon

— Alle som har vært på Kramboden de siste årene har merket at sanitæranlegget, badstua og badestampen er veldig slitt. Hard bruk setter sine spor, fastslår Basberg Johannessen. Etter at han og hytteutvalget «Kramboden SPA og Resort» over tok d ri f t sa n s va ret for Kramboden ved nyttår tok de kontakt med Foreningen For og foreslo totalrenovasjonen av våtrommene. Men på grunn av finanskrisen kunne de ikke love noe, selv om de var enige i hytteutvalgets prioriteringer. — Da vi ble spurt om oppussing på nyåret 2009 så vi oss

«

nødt til å skyve det hele litt fram i tid, bekrefter Carl-Petter Hansen i Foreningen For. — Vi regner imidlertid med å starte oppussing til våren, forsetter han. Arbeidet er beregnet å ta omtrent en måned og mens Kramboden pusses opp ser de seg nødt til å stenge.

Ikke ny badstue ennå

I denne omgang prioriteres sanitæranlegget, så badestampen og badstua må vente enda litt på en ansiktsløfting. Basberg Johannessen sier man må ta en ting av gangen, og at hytteutvalget skal forsøke å få til noe på sikt, men siden

stamp og badstue i sin tid ble bygget av studentene selv, så er det litt utenfor eiernes prioriteringer. — Driftsbudsjettet vårt er lite, så det er vanskelig å få til mange store ting samtidig. Når det nye flotte sanitæranlegget står klart håper hytteutvalget at brukerne av hytta vil bli mer forsiktige.

TA DET ROLIG

— Enkelte av skadene skyldes grenser til rent hærverk. Slik kan vi ikke ha det i framtida! Basberg Johannessen lover at hytteutvalget vil jobbe med problematikken rundt hardhendt bruk av hytta.

Endelig blir vi kvitt det ekle sanitæranlegget i kjelleren Carl Jørgen Basberg Johannessen , leder i hytteutvalget

— Nå r v i på N HH er så heldige å disponere hytta nesten gratis, så plikter vi å oppføre oss ordentlig, konkluderer Basberg Johannessen.

u Kramboden n Bygget i 1938, ligger en halv times kjøretur sør for Bergen. n Eies av Foreningen For. n Daglig drift skjøtes i dag av hytteutvalget Kramboden SPA&Resort. n Nytt hytteutvalg velges hver høst.


18

Sport

K7 Bulletin - tirsdag 13. oktober 2009

sport

Bier stoppet VM-kvalik En bisverm stoppet lørdagens VM-kvalik i fotball mellom Mexico og El Salvador i flere minutter.Biene samlet seg i gjestenes mål, og alt etter tre minutter ble kampen stoppet. Dommerne tok i bruk insektspray for å bli kvitt de brysomme biene. Etter drøyt seks minutters pause kunne

El Salvador-målvakt Miguel Montes igjen stå mellom stengene. Mexico vant kampen 4-1 og er klar for VM. Over 100.000 fans fulgte Mexicos storseier på Azteca stadion. VG Nett

Feiret seg selv med turnering

v

NHHI Lacrosse viste slagkraft i jubileumsturnering Ingeborg Christensen ic@k7bulletin.no

Marie Skjeldbred

foto@k7.bulletin.no

Det var godt med publikum da NHHI Lacrosse inviterte til sportslig fest i anledning sin femårsdag i Stemmemyrshallen lørdag 3. oktober. Også andre idrettslag fra NHHI tok del i arrangementet. Kaptein på NHHI Lacrosse, Eri k Grini roser lagene for god sportsånd. - Vi synes det veldig hyggelig å ha Futsal, Crew og Tennis her i dag. Det var sporty av dem å spille Lacrosse mot hverandre innbyrdes, sier han. Han var glad for det store oppmøtet, og takknemlig for å spille for fulle tribuner. – Det er det veldig kjekt at så mange har møtt opp for å se på, sier han.

NHH banket BI

Hovedattraksjonen var likevel Lacrosse-sporten selv. Gamle helter og nye spil-

lere i NHHI målte krefter mot Christiania Lacrosse og erkefienden BI, og knuste all motstand. Kampen mellom NHH2 og BI Bergen endte 5-3 til nykommerne fra Ytre Sandviken. Mads Samdahl Weltz, ny spiller på NHHI Lacrosse, var likevel ikke helt fornøyd med debuten. 
– Det var ikke en spesielt god kamp. Vi ble stresset siden dette var første kampen vår og gjorde for mange feil. 
– Vi spilte bedre utover kampen. Det hadde vært en skandale om vi ikke hadde slått BI, ler han. Femtekullist og lacrossepamp Lars Planke er imponert over de nye spillerne. – Guttene på NHH2 er helt ferske, og begynte å trene for en måned siden. De lærer fort, sier han, og gleder seg over at det dermed blir kontinuitet i laget. Også han var fornøyd med å ha grust BI. – Dessuten er det alltid moro å slå BI Bergen, som også startet opp i høst, sier han,

miljøet, og fikk prøve seg mot rutinerte NHH1. –Det er alltid hyggelig å få besøk av gamlegutta fra den andre siden av fjellet, særlig når vi kan vise at vi er bedre enn dem, sier Grini, etter å ha gitt gutta i Christiania Lacrosse juling. Aksel Heiberg-Andersen, ek s-N H H-er, s y ntes det var flaut å tape mot NHHI Lacrosse. –Men det hadde v ær t enda flauere hvis vi slo dem, medgir han. Han synes lacrossegutta til NHH var gode, men mener de må bli bedre for å bli best i landet . – De har en veldig ambisiøs kaptein som krever mye disiplin på trening, og er bedre enn BI Oslo, som startet opp samtidig med oss, så dette ser lovende ut, sier HeibergAndersen. Til tross for tapet, depper ikke Heiberg-Andersen. – Vi var dårlige; og selv om vi prøver å trene, har vi ikke trent på to år. I kveld gleder vi oss mest til å feste, sier han.

Eldst, men ikke best

Christiania Lacrosse består av gamle helter fra NHH-

God sportsånd: For frisbeeguttene er innstillingen viktigst.

LACROSSE n Spilles på bane på størrelse med en fotballbane n Et lag har 10 spillere n Spillerne er utstyrt med køller med en nettlomme i enden som man skal fange ballen med og score

Historisk opptak for NHHI Ultimate

Hermansen

Stud.nhh flokker seg rundt frisbee, og et tosifret antall studenter møtte opp på opptak. Marianne Bårdsgjerde

Arkivfoto:Jon

mb@k7bulletin.no

God sportsånd: For frisbeeguttene er innstillingen viktigst.

– Det er sikkert Norgesrekord, mener Sportslig Leder Ole Kristian Hermansen om engasjementet Fredag 25 september hadde N HHI U ltimate, opptak, som et av de siste lagene i NHHI. Flere stud. nhh møtte opp til en ufor-

mell innføring i en av skolens mest særegne idretter – Om oppmøtet skyldtes et brennende engasjement for frisbeekasting, utallige avslag fra andre lag eller ren nysgjerrighet, det kan vi bare spekulere i, sier Hermansen. Ultimate er en vanskelig sport å sette seg inn i. At nesten samtlige på banen var nye og like forvirret, gjorde neppe treningen noe lettere denne fredagen. Lagtrener innser at de står overfor store utfordringer. – Vi kan trygt konkludere med at nykommernes prestasjoner bare kan gå en vei, mener Hermansen.

– Men vi har tidligere tjent på å være uforutsigbare i spillestilen, så dette kan nok også være en styrke. NHH Ultimate feirer også ettårsjubileum, og har oppnådd en fin sy vende plass i NM. Også dette året er målet NM i Hønefoss i februar. – Mot toet vå r t er at «Det er gøy å kaste plast!». Vinneroppskriften er intern trivsel og engasjement, sier Hermansen.


USA Brasil Kina Tyskland Japan Nederland UK Australia Sør Afrika Singapore Kypros


20

Leserbrev

K7 Bulletin - tirsdag 13. oktober 2009

Leserbrev

Vil du ha kommentaren din på trykk i Bergens beste studentavis? Vi ønsker leserbrev om alt mellom himmel og jord. Send dem til red@k7bulletin.no.

Økonomistyring i NHHS

Hvem gjør ikke jobben sin? Kontinuitet har alltid vært en utfordring for NHHS. Foreningens medlemmer har normalt ikke vært med mer enn fire-, nå fem år, og i et styre sitter man maksimalt 2 år. Dette gjør at de fleste medlemmene har et relativt kortsiktig perspektiv på foreningens arbeid og kanskje spesielt pengebruk. I mine øyne er de siste årenes (for) høye pengebruk en konsekvens av dette – foreningsmøtet tar ikke nok hensyn til det langsiktige når det avgir sin stemme. Kan det klandres? At NHHS disponerer mye penger i dag skyldes mange års hardt arbeid og moro. De store inntektskildene har tradisjonelt vært UKEN, NHH-Symposiet og NU, også kalt melkekyrne. I tillegg skal vi ikke glemme foreningens hovedsamarbeidspartnere. Pengene som i dag står til disposisjon, kan brukes i dag

fordi de ikke har blitt brukt tidligere, enten av foreningsmøtet eller et underutvalg. For penger tilbakeført til NHHS fra et underutvalg er det viktig å være klar over grunnen til at pengene ble tilbakeført. Den er ikke nødvendigvis at man ikke hadde prosjekter å investere i, men kan like gjerne være at foreningen, med RS i spissen, stilte et avkastningskrav til underutvalget. Dette er et viktig poeng fordi jeg noen ganger får inntrykk av at noen tror pengene vi i dag disponerer helt uten videre har falt i fanget på oss. Hvorfor er disponeringen av pengene viktig? Jo, på lang sikt er det viktig fordi kravet til avkastning, et krav som finansierer andre deler av NHHS, kan gå på bekostning av kvaliteten på det UKEN, NHHSymposiet og NU selger. N U selger næringslivet muligheten til å komme

i kontakt med oss studenter. NHH-Symposiet har samme målgruppe og inntektskilde, men selger et dagsaktuelt tema og dyktige foredragsholdere. UKEN selger underholdning, fest og moro til alle som ønsker å betale for det. Er det mulig å si noe om framtiden til disse produktene? Ut da n n i ng e n f r a N H H blir stadig mindre unik i Norge ettersom stadig flere institusjoner tilbyr øk-adm. Noen vil påstå at kandidater fra NHH alltid vil være unike i norsk sammenheng, noe som forhåpentligvis stemmer, men sannheten er uansett at kunnskapen blir mindre unik. I tillegg vil flere studenter på landsbasis bety mer studentengasjement. På sikt vil NHHS derfor, sannsynligvis, møte sterkere konkurranse fra mindre, men kanskje raskt voksende kyr.

Hva er konsekvensen for NHHS? Jo, mindre melk! M ed det t e som bakteppe mener jeg at foreningen i større grad bør ha et mer langsiktig perspektiv på det den foretar seg, spesielt disponeringen av penger. Mange av oss har ikke grunnlag for å se et slikt perspektiv ettersom det krever svært god innsikt i alt NHHS foretar seg. Desto større ansvar mener jeg det hviler på Representantskapet og Kjernestyret i form av innstillingene de utarbeider. Jeg har forstått det slik at KS har ansvaret for daglig drift av NHHS, mens RS har ansvaret for langsiktig økonomisk planlegging. Jeg stiller meg derfor uforstående til at RS tillegger argumentet om at det ikke finnes prosjekter på kort sikt som berøres av ”Løft Campus” vekt i sin innstilling.

Ettersom verken KS eller RS ser ut til å ta hensyn til det langsiktige lurer jeg på hvem som skal gjøre det? Hvem skal sikre at kontinuiteten i NHHS ivaretas både økonomisk og strategisk? Verken Loven for NHHS eller instruksene til RS eller KS gir noe entydig svar. Det kan faktisk se ut til at ingen av foreningens organer har anerkjent, eller har til hensikt å temme, dens største trussel – en trussel som burde være både velkjent og veldebattert i fora som KS og RS. Tor Westby Stålsett Markedssjef i NHHSymposiet 2009


Lidenskapelig jubaluba side 25-27

Nr. 10 Tirsdag 29 . september 2009

NHH-teknologer med gründersuksess side 28-29

Tett på frøken Rabalder side 24

Foto: Vasilisa Sayapina


t e l l u B Johan Fredrik Hillveg

Selvtillit i mørketiden Michael Jordan sa en gang: «You have to expect things of yourself before you can do them». Dette høres kanskje åpenbart ut for de fleste, men likevel er det svært mange som mister troen på seg selv og egne ferdigheter. En nylig avdekket forskningsrapport fra Folkehelseinstituttet viser at så mange som halvparten av den norske befolkning kommer til å rammes av psykiske lidelser i løpet av livet. Videre vil én av fire oppleve angst og én av fem depresjon. Bare disse tallene i seg selv kan være nok til å gi psykiske lidelser, eller i dette tilfellet, angst for å få angst. Det er da det er viktig at man ikke graver seg ned. For å ta et rykende ferskt eksempel så var talkshowverten David Letterman nylig offer for en meget pinlig utpressingssak, en sak som potensielt kunne ha ødelagt hele hans TV-karriere. En slu opportunist hadde fått kjennskap til at den gifte TV-kjendisen hadde hatt et sidesprang med en kvinnelig kollega. Derfor prøvde han å presse Letterman til å betale to millioner dollar i bytte mot taushet. Der mange ville ha tatt sin hatt og gått gjorde Letterman det stikk motsatte. Han røpte hele historien i beste sendetid, saksøkte utpresseren og vitset om hendelsen på egen bekostning. Til tross for utroskapet økte dette seertallene med 22 prosent og gjorde Letterman, om mulig, enda mer populær blant det amerikanske folk. Med unntak av hos kona da selvfølgelig. Poenget mitt er at det alltid finnes muligheter, selv i de mørkeste øyeblikk. Det er først når man har gitt opp at man har tapt, og vinnere gir seg aldri. For at man skal nå langt må derfor lista legges høyt, og man må tro blindt på at det er mulig. Få i verden hadde et større press på seg enn Michael Jordan de gangene han gikk ut på banen. Likevel presterte han, gang etter gang. Mannen var best i verden, og han trodde det selv. Undervurder derfor ikke egne ferdigheter. Det er fullt lovlig å tro godt om seg selv. For å ta en stor norsk idrettsutøver, hvor ville vel Bjørn Dæhlie vært om han skulle ha fulgt Janteloven? Man må ikke nødvendigvis rope «barneskirenn» hver gang man presterer over evne, men det er viktig å være stolt av seg selv hvis man har grunnlag for det.

Klisjékliss I Korrektur skyr man klisjeer som pesten. Og det er, som den skarpe leser vil påpeke, litt av et paradoks. I stedet for å dvele ved det, dissekerer Korrektur heller et knippe klisjeer til glede for nye og gamle lesere. Å kjenne lusa på gangen: For det første, her er det snakk om gangen som i gåstil, ikke det rommet som av og til blir brukt som soverom i norske sykehus. Ifølge Korrektur sin kilde ble begrepet observert på trykk første gang i Svend Grundtvigs «Gamle Danske Minder i Folkemunde» fra 1857 og kommer fra det faktum at man lett kan dra kjensel på en lus - altså kjenne igjen måten den går på. Korrektur har ikke slik nært kjennskap til lus at vi kan si oss enige i det. Å få skjegget i postkassen: Ukjent

opprinnelse. Korrektur forstår heller ikke hvorfor det skal være så vanskelig å dra skjegget ut igjen. Nå er hundre og ett ute: Etter hundre og ett kommer som kjent hundre og to. Og da vet alle at det ikke er noe håp igjen. Begrepet klisjé stammer fra trykkerikunsten, der en klisjé er en trykkplate som brukes for å gjenskape eller mangfoldiggjøre for eksempel bilder. En klisjé er oftest, og i overført betydning, en forslitt og mye brukt uttrykksmåte. At noe betegnes som en klisjé kan tidvis være ment nedsettende, men er i utgangspunktet kun beskrivende.

abstrakte forhold for å angi et gitt nivå av gjenbruk. Svært vanlig (noen vil si at det er en klisjé) er det å bruke begrepet på vei ut av kinosalen; «filmen var full av klisjeer (men var bra for det)». Som en generell skriveregel vil Korrektur anbefale våre lesere å aldri bruke en metafor, sammenligning eller en talemåte som du er vant til å se. Eksempel: «Det var gutten i røyken» er et fortersket, flatvalset uttrykk som har mistet all kraft og originalitet gjennom slitasjen.

I muntlig tale brukes begrepet klisjé også om andre konkrete og

Går man med rak ryggrad og hevet hode synes alt å virke så mye lettere. En liten dose selvtillit er tross alt det som skal til for at det umulige blir mulig. Av Andreas L. Farberg og Simen A. Selmer Sletsjøe

[m] 22


K7 Bulletin - tirsdag 13. oktober 2009

Bulle tester kunnskapene til uteksaminerte NHH-ere på Karrieredagen. Hvem kan mest, Skatteetaten eller Ernst & Young?

Quizmaster: Ida Seljeskog

En hyllest til parforholdet For deg som ønsker noe mer enn misjonæren og random «bare backing», er et varig kjærlighetsforhold stedet å utfolde seg. Det pleier og finne sted mellom to mennesker som oppriktig bryr seg om hverandre og går også under betegnelsen av å ha en kjæreste. Det er lov å være selektiv når man jakter en potensiell kjæreste, og det er selvsagt lov å ta med hjem og prøve. Hvordan kan du ellers vite at du har funnet en dugelig kandidat?

Rasmus Endre Bø Ernst & Young

Slingringsmonn? 1933..

Jeg sier Morgenbladet

Hmm.. Pass

Uff..

Hva er Norges eldste dagsavis, som fortsatt utgis?

Hva heter mannen til den svenske kvinnen som nylig skapte overskrifter med sine likestillingsutspill?

Hva heter presidenten i Kongo?

Skatteetaten

Det var i 1936

Aftenposten tipper jeg

I Kongo? Aner ikke..

Som om ikke det var nok, så har du en som alltid stiller opp for deg, uansett hvor sutrete og barnslig du måtte finne på å være. Bare fordi han eller hun elsker deg. Hvem kan vel si nei til noe slikt?

Fortsett: kringsatt av fienden gå inn i din tid...

Er dette noe jeg burde vite? En Arbeiderpartisang eller? Jeg er blank.

Magnus Carlsen!

Hva heter den norske 18åringen som er i verdenstoppen i sjakk?

Magnus Carlsen!

234567

Ja, det er helt sant. Det er like sant som at det er mannens plikt å tilfredsstille kvinnen. Hvis kjæresten din vil ha en blowjob om morgenen, skal du også bli bevilget passende tilfredsstillelse når du ønsker det. Noe av meningen med fast følge, er jo den ubegrensede tilgangen på kos og nærleik.

Han heter Paul Anka

Jeg vet melodien, hjelper det? Det slutter med strid. Finn frem ditt våpen gjør klar til strid?

1/2

Den svenske hollywoodfruen Anna Anka hadde for noen uker siden et intetsigende utspill i rikspressen: «Det er kvinnens plikt å tilfredsstille mannen».

Det viktigste er likevel dette: Et parforhold dreier seg om kjærlighet, og kjærlighet handler om å gi. Dette innebærer for oss økonomer at man ikke kan føre regnskap over kostnad og nytte; men med «Den rette» kan du heldigvis være trygg på at nytteverdien overstiger kostnaden: Det finnes faktisk ikke noe som er bedre enn sex med en du er glad i!

Nairobi, jeg vet det ikke er riktig, men la gå.

1: 1936, 2: Adresseavisen/evt. Adressa 3: Paul Anka, 4: Joseph Kabila, 5: Luanda, 6: Under en blodig storm vi dig til strid. (Til ungdommen) 7: Magnus Carlsen

K1

1 2 3 4 5 6 7

Når ble NHH etablert?

Audun Vestre

Og hva heter hovedstaden i nabolandet Angola?

I Angola, nei…

TJA

VS.

Den rette er avgjort ikke en kvinne som lider av sykdommen «kronisk vondt i hodet». Eller for den del; en mann som er mer opptatt av å leke med Wiikonsollen enn å tilfredsstille deg med sin personlige joystick.

K1234567

Ingeborg S. Christensen er journalist i k7 bulletin

23

[m]


Te tt på: Hanne Henriksen Leder for Rabalder Uken 10

Tekst: Ingeborg Hole Greve Foto: Håkon Frede Foss Det hersker unntakstilstand i hele Bergen sentrum etter gjentatte bløtkakeattentat rettet mot uskyldige universitetsstudenter. Hjernen bak? Bulle har sporet henne opp, og forsøker å finne roten til denne ondskapen. Hva føler du akkurat nå? Jeg har det veldig bra! Var på Svæverist for en kveld, og koste meg. Dessuten skal jeg på Hollywood-fest i kveld. Dilemmaet er imidlertid om jeg skal være Shrek eller E.T. Det er et vanskelig valg. Hva er det mest vesentlig med Hanne, kakekasteren? Jeg elsker ristede lomper. Uten tilbehør, de skal spises alene. Den perfekte lompe får man ved å ta en Bertas Potetkake, våte den litt og så putte den i brødristeren. Fantastisk!

[m] 24

Hvis du skulle beskrive deg selv med et limerick, hvordan ville det lyde? Jeg liker å lage limerick, Det kan gi meg et lite adrenalinkick Men når jeg blir spurt om å dikte om meg sjæl Da får jeg plutselig litt mindre tæl For hva skal man si? Jeg liker å bli kastet krem på for å profilere Uken 10

Hva er ditt partytriks? Enten skjeler jeg med ett øye, ellers så går jeg ned i bro. Hva jeg velger kommer an på publikummet, det må sees nøye an.

Fem kjappe

Hvordan skal Hanne Henriksen redde verden? Jeg skal få alle til å kaste mer kaker! Det er nemlig løsning på verdens problemer og konflikter.

Estimert IQ: Jeg liker tester. Har definitivt høyere IQ enn jeg er høy fysisk.

(Dette er ikke et limerick. Det er imidlertid utsøkt poesi. Journ. Anm. )

Bulle konkluderer: Vi har vanskelig for å tro at det bor noe som helst vondt i denne jenta. Frøken Henriksens univers har nemlig to sentrum, og to sentrum only, nemlig bløtkakekasting og lomper. Å lage ristede lomper er nemlig en kunst man ikke lærer seg over natten. En rask gjennomgang av hennes vokabular ville antakeligvis gi flere synonymer for gøy og moro, enn du var klar over fantes, da dette er hva hun tenker på. I tillegg til kakekasting og lomper, selvfølgelig.

Dårligste TV-program: Glamour og I Gode og Onde Dager

Hvem kunne du selv tenke deg å kaste en bløtkake på? Kjæresten min. Når vi først krangler er det så busta fyker, vi er to hissigpropper. Men vi blir venner igjen da, seriøst. Kan du danse vals? Selvfølgelig kan jeg det. Og det gjør jeg så ofte jeg kan, dansegulvet på Feliz er for eksempel et utmerket sted å dra frem valseferdighetene.

Venner på face: Flere enn jeg har i virkeligheten

Plan B: Popstjerne. Det er bankers!

Mest spilte sang på iPoden: Distraction med Angels and Airwaves og Ambitions med Donkeyboy.


K7 Bulletin - tirsdag 13. oktober 2009

Dobbel bursdag gir dobbel fest Big Business Band fyller 25 år og Lurken fyller 20 år denne høsten. Fredag var det duket for jubileumsfeiring. – Alle i bandet er kjempefornøyde etter helgens fest. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra publikum, og vi synes selv at showet gikk veldig bra, sier Marianne Lønstad, vokalist i Big Business Band. Hos Lurken er ikke begeistringen mindre, og minnene fra gode skiopplevelser stod sentralt. – En veldig vellykket feiring. Det var akkurat som å være på afterski i Østerrike, sier leder Andreas Loga. Big Business Band bydde både på revy og CD-slipp i anledning sitt 25-årsjubilum. Lurken skilag feiret også seg selv med konsert i Campus med Lars Penis og bildeshow fra Bad Gastein. –­ Lars Penis leverte en kjempekonsert akkurat som vi hadde håpet på. Han spiller og synger helt til han slukner. Alle som hørte på var helt med, sier Loga. Begge jubileumsbarna er ærverdige organisasjoner med gamle røtter. Big Business ble startet opp høsten 1984. – I starten bestod bandet av tidligere medlemmer i Uken orkesteret som ikke ville gi seg med spillingen, sier Bjørn Ove Kristiansen, administrerende leder i Big Business Band. Også lurken så sitt lys på 80-tallet.

fra å kun bestå av et par medlemmer i 1989, til å bli den største i NHHS. Ifølge Undlien har veksten vært størst de siste fem årene, og skilaget består nå av 500 medlemmer. – Det har vokst frem et veldig godt miljø. Jeg har en oppfatning av at skiidrett i den form som vi praktiserer er veldig populært og at det er derfor vi har så mange medlemmer. Jeg har aldri opplevd at folk har sluttet, sier Undlien. Det har skjedd en utvikling også i Big Business Band de siste årene. Adm. leder Kristiansen er har vært med siden 2003, og mener bandet har gått gjennom et musikalsk paradigmeskifte. – Big Business Band var nok mer jazzorientert da jeg begynte. Nå har vi blitt flinkere til å lage show og spiller mer popmusikk. Big Business Band ser på seg selv som det musikalske midtpunktet på NHH og har samarbeidet med flere kjente navn innen norsk jazz.

Et musikalsk midtpunkt: Jubilantene har spilt på mange arrangementer, her under Ukens Forkurs i Festing

Foto: Vasilisa sayapina

I blått og hvitt: Lurken på skifestivalen i Myrkdalen

Foto: Martin B-O Hauge

Jubileumsfeiringen bringer med seg mye glede, men vemoden sitter heller ikke langt inne når det hele tar slutt. – Det er litt trist at jubileumsfeiringen er over, sier Lønstad. Tekst: Ida Seljeskog

– Lurken var opprinnelig et telemarkslag som ville reise til Alpene, sier infoansvarlig i Lurken, Julie Undlien, om opprinnelsen til skilaget. Interessegruppen har vokst

25

[m]


Ellevill høstfesti Bierstube

SvĂŚverist for en kveld

[m] 26

foto: Ole kristian Hermansen

foto: Marie Skjeldbred


ing p책NHH Lurkenjubileum

BBB-jubileum

K7 Bulletin - tirsdag 13. OKTOBER 2009

foto: Marie Skjeldbred

foto: KRISTOFER LUND

27

[m]


nhh-gründere

Fra Service

ips gründer ips Gründerttips n Start bedrift så tidlig som mulig, helst mens du studerer. n Benytt deg av de menneskene du har rundt deg, de har mye kompetanse. n Ikke tvil på deg selv, NHH-studenter er stort sett utrolig smarte folk n Å være gründer handler mye om prøving og feiling Ta sjansen! Alt for mange som dyktige folk går inn i et A4-liv etter studiene.

n Tilegne seg kunnskap underveis og lære av egne erfaringer

FOTO: SOKO AS

n NHH er preget av stort engasjement. Ta med dette videre.

Gode avtaler: Soko har klart å selge seg inn til de store bedriftene, og er en bedrift i vekst.

Tidligere NHH-student Jostein Ludvigsen mener tro på egne produkter og eget merkenavn er årsaken til Oslobedriftens suksess. Etter endte studier på NHH prøvde Jostein Ludvigsen lykken på Wall Street, men fikk ikke oppholdstillatelse. Da dro han tilbake til gamlelandet og gikk inn for å skape sin egen arbeidsplass. – Jeg hadde to tomme never og null kapital. Sammen med en kompis fra NHH startet jeg et headhuntingselskap, mens jeg med en annen startet et firma som selger ulike tekniske produkter, blant annet rettet mot bilbransjen. Begge prosjektene gikk veldig bra og etter hvert hadde jeg to heltidsjobber. Ludvigsen trakk seg ut av headhuntingselskapet og konsentrerte seg fullt ut om det andre prosjektet, Soko As. – Jeg opplevde at dette firmaet hadde størst potensial, forteller han.

[m] 28

Historien om Soko startet med at Ludvigsen dro til Hong Kong og Kina for å tråle teknikkmesser der målet var å finne interessante produkter, og bli kjent med ulike leverandører. Det var imidlertid en utfordrende prosess.

«

laget våre egne merkenavn og har hele tiden hatt tro på egne produkter. Derfor har vi også klart å få avtaler med store bedrifter som Jernia og BMW. Soko er i dag en suksessbedrift, der problemet er at de vokser for mye, heller enn det motsatte.

Når man har gått på NHH skal man være bra ute å kjøre. for ikke å kunne hente seg inn igjen og få en jobb. Jostein Ludvigsen, gründer

– Det er et komplisert spill. Det var mange som parallellimporterte, og vi hadde liten kontroll over priser og rettigheter. – Vi opplevde dessuten at det er vanskelig å få avtaler med de største aktørene, når man selv er så liten. De vil gjerne kjøpe flere produkter fra samme leverandør, fordi det er enklere. Men vi

De to kompisene startet med til sammen 40.000 i kapital, uten å ha med eksterne investorer. – Skal jeg starte bedrift i dag vil jeg nok ha med investorer. I tillegg ville jeg nok hatt et par ansatte. Når man starter selv, er man jo alt fra vaskehjelp til sjef, det er ikke alltid ideelt. Ludvigsen oppfordrer alle NHH-studenter til å


Gründertips

K7 Bulletin - tirsdag 13. oktober 2009

e til bilsørvis [m]

SOKO AS

n Startet av Jostein Ludvigsen og Stefan Jacobsen i 2005 n Brander og selger egne teknologiprodukter og bilutstyr n Selger til blant annet BMW, Jernia, Elprice.no, Esso, Statoil m. m.

FOTO: SOKO AS

n Mest populære produkt er en fotoboksvarsler.

Metrovis pakksedler: Soko har gjort det stort innenfor teknologiprodukter og bilutstyr benytte muligheten til å starte en egen bedrift mens man fortsatt studerer. – Det kan være hva som helst, det er bare å begynne så tidlig som mulig . Han mener det er mange fordeler ved å kombinere gründervirksomhet med studiene. – Når man går på NHH har man så mange flinke folk rundt seg. Senere i livet er folk busy, og der er vanskeligere å dra nytte av andres kompetanse. Han mener også at det å starte en bedrift kan være nyttig for det faglige utbyttet av studiene. – Man får noe konkret å knytte det man lærer til. Blant annet i forholdt til regnskapsfagene får man mye igjen for å drive et selskap.

«

noe å falle tilbake på. Han tror mange studenter vegrer seg for å starte bedrift fordi de frykter å gå glipp av en trygg jobb med høy betaling. – Man bør huske at det gjerne tar fem til syv år før det begynner å gå bra. Starter man for seg selv ofrer man noen år der man kunne hatt en halv million i årslønn. Til gjengjeld kan man vinne stort på sikt. Selv om driften av Soko AS går så det griner fokuserer ikke Ludvigsen så mye på det økonomiske.

verdt så og så mange millioner. På et tidspunkt vil det være aktuelt å selge, for å kunne drive med andre prosjekter. Jeg har blant annet lyst til å gjøre noe internasjonalt, Norge er et veldig lite marked. For Ludvigsen er det ikke lenger noe alternativ å bli ansatt under andre. – Det viktigste er å ha en godfølelse når man går på jobb. Det har jeg så lenge jeg har muligheten til å drive med egne prosjekter som jeg synes er spennende.

Når man starter selv, er man jo alt fra vaskehjelp til sjef, det er ikke alltid ideelt.

Å starte for seg selv byr på mange utfordringer, men Ludvigsen mener Jostein Ludvigsen, gründer at den største bøygen er å tørre. – Man bør spørre seg selv: hva er det verste som kan skje? Som NHHstudent har man veldig lite å tape. Når man har gått på NHH skal man være bra ute å kjøre, for ikke å kunne hente seg inn Tekst: Ingeborg hole Greve – Jeg er ikke så opptatt av å ha et selskap som er og få en jobb. Lykkes man ikke som gründer har man

29

[m]


Alle elsker

Det er duket for god stemning når Aqua inntar Aulaen 25. Oktober. De 1050 billettene som ble lagt ut for salg forsvant i løpet av halvannen time. V tenker om at den comebackaktuelle gruppen kommer til NHH, og hva de ser på

Jackson Nguye 1. kull – Helt kanon! Jeg elsker Aqua, men har dessverre ikke billett. – Mitt beste minne er fra da min søster hadde kjøpt CD-en og og vi hørte på den 24/7 en hel sommer.

Ida Bergsmark 4. Kull – Kjempegøy, jeg var en stor fan på nittitallet. Sørget selvfølgelig for å skaffe meg billett. – Det må være da jeg møtte dem på Aker Brygge og fikk autografen.

Christian Hundevadt 2. kull – Kjempebra. Stort å få 90- tallet tilbake. Man blir jo aldri lei av to danske DJ-er og en gammel nakenmodell. – Greia med Aqua er vel at man er for full til å huske, og dermed få minner.

Christina V. Hagen 2. Kull – Gleder meg veldig! Det blir nok god stemning igjen, som på andre konserter her. – Det må være Barbie-sangen. Det var utrolig gøy!


K7 Bulletin - tirsdag 13. oktober 2009

Vi har spurt hva stud.nhh hva å som sitt beste Aquaminne.

Tekst og foto: Ida Seljeskog

Wen Long Luo 2. Kull – Det er jo i grunnen veldig kult, men jeg har ikke billett. – Dr. Jones selvfølgelig! Det er den klart beste sangen deres.

Sandra Midbøe 2. Kull – Kjempebra! Kult at de får inn noe som de fleste hørte på da de var små. – Aquakonserten i 1996 i Oslo Spektrum. Jeg satt på skuldrene til pappa og digget.

Mats Grimstad 2. kull – Det er fett. Aqua er et band få innrømmer at de liker, men alle kan sangene. – Det må være den første sangen Barbiegirl... litt flaut å innrømme.

Henrik Tveter 2. kull - Jeg har litt blandede følelser. Jeg tror det kommer til å bli kjempestemning og en god opplevelse. Men så hater jeg jo Aqua. - Min store søster begynte tidlig å høre på Aqua og dermed ble jeg den første i gjengen som hadde hørt om dem. Da ble jeg veldig kul, og på den måten var Aqua med på å bygge opp min selvtillitt.

Dorthea R, Jacobsen – Koselig. Det blir rart å se dem igjen, men gøy at de har gjenoppstått. – Da storesøsteren min fikk platen og vi brukte en hel helg på å lage danser til den.

Anette Skotland Hansen 2. kull – Jeg synes det er kult, hvem synes ikke det? Det blir nok kjempestemning, særlig siden de nettopp har gjort comeback. Det er fra da jeg hadde kjøpt min første AquaCD og spilte Dr. Jones. Jeg kan den fortsatt utenat.

31

[m]


i i g g n i n i r r e e n n uTr Tur d n n å å N N E E UK UK « Stilsikker: Ingenting å utsette på bekledningen til Anders Næstvold.

Ukens sportsturneringen gikk av stabelen i pøsregn. Det gjorde ikke innsatsen dårligere. — Dette er en super måte

å bli kjent med andre Uken-engasjerte på, sier Bjarte Myklebust fra Transportgruppen. Han er imponert over oppmøtet til fukensjonærene, og ser frem til mange morsomme arrangement frem mot selve revyen. — Jeg tror laget vårt tjente mye på god lagånd og et godt gruppemiljø forteller søkkvåte fjerdekullist Myklebust.

[m] 32

Gode tapere: Etter å ha tapt alle fotballkampene, gikk UKEN-foto (i grønt) på nok et tap i innebandy.

vestlandssport, unnskylder Laget fra Transportgruppen Myklebust seg, da suksessen i Uken kom godt ut av uteblir. Humøret var allikevel fotballturneringen, med 4-0 seier i begge kampene. Hele 17 Ukelag deltok i turneringen og Vi er en vinnergruppe konkurrerte i Matz Ruud, gruppeleder i Ukeevent Ukesportslige grener som fotball, innebandy fortsatt på topp under siste og kreativ stafett. Særlig post på programmet; den fotballturnering ble en våt kreative stafetten. Ukegjengen affære på Stemmemyren. løp rundt skoleområdet og opp og ned den beryktede Transportgjengen gjorde Merinobakken. det skarpt under fotballturneringen, men slet Den store vinneren av av med innebandyen. turneringen var Ukeevent, og — Jeg tror innebandy er premien var esker med godteri, en østlandssport fremfor

et diplom samt heder og ære fra medstudenter. — Grunnen til at vinnerne får godteri i premie, er jo at de skal ha en grunn til å følge Ukessports treningsprogram fram mot Uken. Det er et godt insentiv, mener Ukesportsjef Maren Solhjem. Det vil bli arrangert en halltrening og en sal- eller spinningtrening i uken fram mot revytiden i mars.

Vinnerne selv var svært fornøyde med innsatsen. — Det som avgjorde for oss, var at vi er en særdeles sprek gruppe. Vi hadde også en lagsammensetning der de beste i hvert felt stilte opp i sin sportsgren, noe som førte til gode resultater, forteller Matz Ruud, gruppeleder i Uke-event.


K7 Bulletin - tirsdag 13. oktober 2009

jevn affære : I den avgjørende stafetten var «siamesisk sprint» en av øvelsene. Bulle konstaterer at øvelsen sannsynligvis var like morsom for tilskuerne som for deltakerne.

Den iherdige Ukengruppen startet med ett tap og en seier i fotball og fortsatte med to knusende seiere i innebandy. Men den avgjørende delen av turneringen var stafetten, der blant annet to jenter som

«

Dette er allerede vår andre seier i Ukesammenheng, da vi også vant konkurranse på Krambodenturen vår. Tekst: Hanne Hjelmungen Lorvik Foto: Ole Kristian Hermansen

Dette er en super måte å bli kjent med andre Uken-engasjerte på

Bjarte Myklebust, Transportgruppen

var teipet sammen gjorde en kjempeetappe. Gruppeleder Ruud mener dette lover godt for Uke-events videre tid i Uken. — Vi er en vinnergruppe.

UKEn-ånd: Kristin Aukrust og Torill Nikø klare til dyst.

33

[m]


Kulturkommentar av Marte Storaker

Det er tid for BIFF Bergen internasjonale filmfestival kan inspirere både indiefilmfans og Hollywoodelskere. Siste uken i oktober arrangeres filmfestivalen for tiende gang i Bergen. Festivalen har vært en publikumssuksess og fikk besøksrekord i fjor med 43 700 gjester. Likevel er det fortsatt noen som er skeptiske. En «internasjonal filmfestival» kan fort bli oppfattet som en begivenhet for spesielt interesserte. Jeg anbefaler deg å ikke avskrive BIFF som en slik festival. De aller fleste av oss liker å slappe av med en film i høstmørket. Hvorfor ikke nyte internasjonal kultur, noe som også er studierelevant for den iherdige økonomistudent? BIFF er ikke bare for spesielt interesserte. I løpet av en uke i oktober har du mulighet til å se nærmere 130 forskjellige filmer på Bergen kino. «Advertising makes food taste better. It changes the perception of everything», slik lyder et utsagn fra dokumentaren Art Copy. Den tar for seg reklame og designverden og går nærmere inn på noen av historiens mest kjente reklamekampanjer. I dokumentaren «The Yes Men Fix The World» treffer vi Andy Bichlbaum og Mike Bonanno som på humoristisk vis ala Michael Moore og Bruno retter et samfunnskritisk blikk på næringslivet og USA. Michael Moore bidrar selv med filmen «Capitalism: A Love Story». At Moore tar for seg finanskrisen i USA er vel neppe noen bombe, men interessant likevel. Filmen beretter på tragikomsik vis om amerikanernes ideologiske trosretning: Kapitalismen. En annen film som befinner seg i økonomisjangeren er «Let’s make money», en godbit i bidraget til å forstå hva som egentlig skjer i verdensøkonomien. På andre siden av skalaen har du dokumentarer som «Reporter». I denne filmen følger et filmteam den anerkjente journalisten Nicholas D.

[m] 34

Kristof på oppdrag i Kongo. Dette er en av flere filmer som utgjør BIFFs Checkpoint-program. Et program satt sammen i samarbeid med Raftostiftelsen, som jobber med å fremme menneskerettighetene gjennom undervisning og formidling. Disse dokumentarene viser bredden i programmet til BIFF å burde avvise alle tanker om at dette er en festival for et smalt publikum. Det er ikke bare dokumentarer BIFF har å by på, det er også en hel del spillefilmer. Festivalen er en gylden mulighet til å prøve ut noe nytt. Du får sjansen til å se filmer som ikke vil bli vist på kino i Norge som du derfor ikke hadde hatt muligheten til å vite om. I fjor var jeg så heldig at jeg klarte å lure med meg en kamerat på en japansk komedie. Jeg lo så tårene trillet og det ble mitt kinohøydepunkt den høsten. Det at filmen ikke er en Hollywood produksjon behøver ikke å bety at den er noe mindre underholdende. I år frister BIFF med filmer som for eksempel «Made In Hungaria». Filmen er en musikalsk komedie som utspiller seg på 60-tallet og viser den kulturkræsjen som oppstår når unge Miki kommer tilbake til Ungarn etter et opphold i USA.

Næringsliv- og USAkritikk: «The Yes Man Fix The World» er en av filmene du kan se på BIFF.

I tillegg til de mindre utenlandske produksjonene har festivalen alltid et knippe førpremierer med på programmet. Blant førpremierene under årets BIFF finner man filmer som «The Informant!» med Matt D amon i hovedrollen, og «The Imaginarium of Doctor Parnassus» med Heath Ledger. Snadder. Det er på tide å åpne øynene for BIFF. Blir du med på kino?

Førpremiere: «The Informant» er en av Hollywood-filmene du finner i festivalprogrammet.


K7 Bulletin - tirsdag 13. oktober 2009

15

#

vaishali Lara Kathuria

Body talk

Trendspotting

Women: Instead of hating your body, start treating it right! A practical article on how to wear a dress that compliments your body. At NHH there is a lot to celebrate through the year. And the one thing these parties have in common is that you have to wear a dress. And dress shopping is always accompanied by the complaints that «nothing fits» and the typical «I look fat» comment. This weeks article is written to make this process easier, by explaining the basics in which body type fits which dresses. Guys, you can officially stop reading.

A: Since hips are your enemy, buy a dress that has shoulder details. Since shoulders are a big trend this season, there is tons of dresses to pick from. Another tip is to do it yourself and buy brooches to decorate the shoulders. It is all about stealing attention to your upper body. Colours and patterns at the top, while straight-legged black or dark bottoms. A great look is a black pencil skirt with a blouse with shoulder details.

Every woman has had the conversation with her friends and mom, on what shape their body is. It is not the most comfortable talk, and the words used to describe your body are often some sort of geometric figure or even a fruit. Does it really help if someone says you’re an apple? I think not. The easier way of doing it, and the most comfortable, is describing body shapes as letters.

B: Congrats. You have the built in balance, so the most important thing to do is underlining your figure and bring attention to both top and bottom. So if you want to wear a balloon dress, remember to have something at the top, maybe a neck that shows shoulders to broaden your upper area. All over pattern dresses are perfect for you.

«

the chest and hip area. Tulip skirts are your friends. So are shoulder details. Remember to keep your waist clear, women die for a nice waist. F: This is like the opposite of an A. So where As have to accentuate their chest and shoulder area, Fs want to make balance buy accentuating the hip area. First and foremost, halterneck is not for you. Use a v-neck that is not to deep, and wear a dress that has layers and colours at the hips. Dark colours at the top. Happy hunting!

Does it really help if someone says you´re an apple?

When you find out what body shape you have, have in mind that you are two of the mentioned types. For example, a person could be a basic A, contributed by a E. That means you are a rather “curvless” person, but your hips are bigger than your breasts. The essential of dressing is always to make balance. So if you have some point on your body that is bigger than the others, you should dress so the focus does not go there, and balance it out buy putting a lot of stuff on other parts. Another general rule is to always buy clothes that end on thin parts of your body. So if you have big upper arms, buy sleeveless or three-quarter arms. Lets take one body type at the time:

Lese mer?

thasource.blogspot.com

C and D: The thing a lot of women with extra belly do, is to tighten the belly up with a broad belt. Wrong! The only thing that you succeed with this is looking like you are in pain. Again, buy dresses that focus on your thin areas. Dresses with empire waist is perfect, so you are gathering attention on the area right under your chest. A round neck that controls the chest is perfect (breasts falling out is just plain ugly), in addition to cap sleeves on shoulders. From the chest down, it should be straight down, nothing that sticks out. A lat tip is to wear your hair up, so you show off a thin neck. E: You my friend need to create curves. There is an obvious reason why most models are this shape, because the designers can make their bodies with clothes. Buy a dress that has layers on

a

b

c

d

e

f

[m] n The letter A: Bigger hips than breasts.

n The letter D: Breast, stomach and hips the same size.

n The letter B: Equal size on breast and hips. The hourglass.

n The letter E: Small breasts and hips lack of curves.

n She letter C: Stomach bigger than hips and breast.

n She letter F: Broad shoulders and breasts, small hips.

35

[m]


g limt*

FOTOGRAFENES FAVORITTER

Ingen ting skaper bedre samhold, enn en felles fiende. Dette gjelder i familier og studentforeninger såvel som i samfunnet forøvrig.

Dette eksempelet er henta fra en demonstrasjon mot Irak-krigen, 12. februar 2003

[m] 36

Håkon frede foss fotoredaktør


K1234567 | Legendarisk

K1234567 | All time high

UP 3D-versjon med original tale

K1234567 | Cash cow

K1234567 | Equilibrium

K1234567 | Dog

K1234567 | Gjeldssanering

film/3d Animasjon

K1234567 | Konkurs

Cd/rap

Jaa9 og OnklP Sellout! (2009)

Columbia/Sony Music

Disney/Pixar

K1234567

K1234567

n absolutt animasjon

UP starter med å presentere hovedpersonen, og tar oss med gjennom livet hans på godt og vondt. Allerede i løpet av de første minuttene skjønner en at dette er en animasjonsfilm utenom det vanlige. Filmen forteller en vakker historie om en gammel manns ferd for å oppfylle sin avdøde kones siste ønsker. Kanskje finner han også selv noe han ikke visste at han ønsket seg. Filmen har mange, for ikke å si bare, gode karakterer som er akkurat passe barnslige, og morsomme. Slik de også klarer å fylle salen med publikum gamle nok til å gå på kino uten foresatte klokken 21.15. En favoritt ble hunden Dug, som til slutt fant sin riktige herre og den lille villmarksspeideren som etter hvert innser at det kan bli litt for villt ute i det fri. Historien er fortalt på en måte som engasjerer og underholder. Den brakte salen til total stillhet og full latter. En annen god grunn til å få med seg UP på kino er det visuelle. Den har et fantastisk fargespekter og eventyrlige omgivelser, for ikke å snakke om de magiske bildene av det fargerike huset løftet til værs av tusenvis av heliumsballonger. 3D-visningen gjør Up til en helhetlig opplevelse for øyet, og for første gang på lenge føltes det verdt å betale 120 kr for å gå på kino. f hege landsvik

n modenhet er oppskrytt

Da opplandsgutta Jaa9 og OnklP slapp singelen «Glir forbi» som et lyspunkt midt i eksamenslesingen før sommeren, markerte det et comeback som vart verdt å vente på. Låten er ekstremt velprodusert, og har fått velfortjent skryt både fra media og fans. Man har dermed hatt grunn til å være spent på albumet. Sellout viser seg å ikke være fullt ut den forvandlingen førstesingelen bar bud om, noe som gir sine utslag både på godt og vondt. På den positive siden betyr dette at guttas varemerker, (barnslig) humor og slående tekster, fortsatt er i fokus. Det er dissing og tøys over en lav sko, uten å havne ned på Kjendisparty-nivå. Likefullt er det noen låter som faller litt igjennom, både hva gjelder innhold og produksjon. I god hiphop-tradisjon er det flere gjesteopptredener, hvorav Maria Mena kanskje er den mest oppsiktsvekkende med sin innsats på den lavmelte låten Konfliktsky. Ellers er Dee Rail, Joddski og Nasty Kutt (produsent) bidragsytere. I det hele løfter gjestene platen, og samspillet fungerer. Folk har gjerne et visst elsk/hat forhold til Jaa9 og OnklP, og lite av det vil nok endres om man hører Sellout!. Platen er litt for ujevn for de høyeste karakterene, men alt i alt leverer den solid. Så får vi som har sansen for duoen håpe på videre utvikling frem mot neste plate. f Jakob R. A. Fuglseth

Tv-serie

True Blood NRK/nrk.no

cd/ rock

Kings of Convenience Declaration Of Dependence (2009)

HBO

Universal Island Records

K12345 6 7

K 1 2 3 45 6 7

n sex og blod? Ja takk!

n mjukt og behageleg

Å lage underholdning om mennesker har sine begrensninger. Hvordan gjøre det litt morsommere? Lage underholdning om skapninger som er så like mennesker at vi kan identifisere oss med dem, men ikke har de begrensningene som gjør menneskelige relasjoner forutsigbare. HBO har løst det ved å lage tv-serie av vampyrbøkene til Charlaine Harris. Handlingen er lagt til de amerikanske sydstatene, der vampyrene endelig har kommet ut av skapet. for å leve sammen med menneskene. Det byr selvfølgelig på store problemer, og mange interessante plot. Tenåringsdramaet Twilight om igjen, tenker kanskje du? Vel, ikke helt (heldigvis). De har riktignok vampyrene til felles, men der Twilight er mat for romantiske tenåringer, er True Blood fylt med blod, vold og sex. Og her legges ikke fingrene imellom i skildringene. Til slutt skal det selvfølgelig legges til at den svenske yndlingen Alexander Skarsgård gjør seg svært godt som sheriff. Verdt å sjekke ut? Yes, indeed!

No, åtte år sidan debuten, kjem endeleg bergensduoen Erlend Glambek Bøe og Erlend Øye med sitt tredje album. Declaration Of Dependence er ei sart og sjarmerande plate der vi får servert dempa akustisk lyd i småfengande innpakking. Til tross for nytt album, er stilen framleis stolt den same nøkterne, romantiske og melankolske. Opningssongen, 24-25, er ein mjuk og behageleg song akkurat slik vi kjenner duoen i Kings of Convenience. Og slik held plata fram. I starten kjem herlege songar som Mrs. Cold, Me In You og Boat Behind, som får ein i godt humør. Med sitt fengande gitartema er Rule My World også ein song ein bør merke seg, men etter kvart startar denne positive trenden uheldigvis å dale. Sjølv om kvar song har sitt særpreg med innslag av fiolinspeling, kontrabass og piano, vert plata litt kjedeleg i lengda. Det kjem ingen overraskingar, og etter kvart føler ein at ein har høyrt det før. For all del, Declaration Of Dependence, er ei fin plate prega av mild harmonisering, men det er noko som manglar.

f Ingeborg Hole Greve

f Julie Vårdal Heggøy

37

[m]


VÅRen 1996

Jan I Bulle CEMS MIM no. 1 in the world Last week the Financial Times published its 2009 ranking of Master in Management programmes, and at the very top of the list you find the CEMS Master’s in International Management (CEMS MIM) programme. CEMS MIM is offered jointly by the schools in the CEMS alliance, including NHH, and it is exclusively available for master students enrolled in the CEMS schools. Hence, as a master student at NHH you can now take part in the best master of management programme in the world! CEMS was established as a European network in 1988, but is now global, with member institutions from four continents. The mission statement of CEMS says that “CEMS is a global alliance of academic and corporate institutions dedicated to educating and preparing future generations of international business leaders. The CEMS academic and corporate members work collectively to develop knowledge and provide education that is essential in the multilingual, multicultural and interconnected business world.” Furthermore, it says that “Common to all activities is the aim of promoting global citizenship...” Today CEMS has 28 academic and 57 corporate partners. It is a very impressive list of members – take a look at www.cems.org for the details. 13 of the CEMS schools, including NHH, are among the top 50 in the FT ranking! NHH has been a member of CEMS since 1992, and the membership has been very important for NHH ever since. In our new Strategy, adopted by the Board in June 2009, CEMS is recognized as our preferred international alliance. The strategy says that “CEMS the global alliance in management education - will play a key role in NHH’s international cooperation. Through active participation in CEMS, NHH will contribute to increasing cooperation with, and interaction between, academic institutions, corporate partners and students.” As a student at NHH, you can apply to the CEMS MIM programme. The multilingual and multicultural features of CEMS MIM imply that it is particularly suited for students who aim for an international career. Almost 80 per cent of the CEMS graduates work for a multinational company. CEMS MIM includes study in at least two CEMS institutions, an international internship and a business project, among other things. To be selected as a CEMS student, you need to fulfil strict requirements, e.g. with regard to language qualifications and interpersonal skills. NHH is proud to be part of the CEMS alliance. It enables us to offer internationally-oriented students a very unique master degree – the best in the world, according to Financial Times!

Jan I. Haaland Rektor

[m] 38

Davy Wathne

om

UKEN 96:

–Jeg

har hele dette senpuerile sludderet langt oppe i halsen! Ungdykkeren er tilbake og fortsetter sin vikarperiode, denne gangen i første år på barneskolen. I 1996 gjør Kåre Syversen noe sjeldent: Han søker jobb som Sentralbanksjef! Bulle spør ham om hvilke sjanser han har for å få stillingen, og Syversen er sikker i sin sak: «Jeg har nå studert økonomi på NHH en del år. Jeg mener jeg er vel kvalifisert for jobben.» Dette er ikke den eneste publisiteten Kåre får. Bulle slår til med et tosiders portrett, hvor NHH-legenden avslører at han ble nektet medlemskap i Sangria (selv om han barberte leggene sine hver helg!), og forteller om tesen han lagde på åttitallet: At det eksisterer en lineær sammenheng mellom prisene i Klubben og karakternivået på Handelshøyskolen. Dessuten: «Jeg er ordvill, så jeg identifiserer meg litt med Orvil.» En annen person som får æren av å bli Bulleportrettert er en ung (39 år!) Øystein Gjerde, datidens studentfavoritt på beslutningsanalyse. I motsetning til dagens skeptiske gamle menn møter vi her en åpenhjertig professor, som forteller om privatliv og dagene som student på NHH. Men hvordan greier du å være så entusiastisk på forelesning, Gjerde? «Jeg sitter ikke her på kontoret og blåser meg opp og tar pustemidler før jeg går ned for å holde en forelesning.» Godt å vite. I Uken-nyheter (som det er mange av denne våren) blir Davy Wathne invitert til Uken 96. Svaret hans (på faks) er det nok få som hadde ventet: Her kan man ikke annet enn å sitere det i sin helhet:

«

«Takk for brev. Jeg skulle gjerne stilt opp og gitt dere oppmuntrende skulderklapp, men i mitt indre synes jeg Uken er noe tøv. Det syntes jeg som ung. Det syntes jeg da jeg selv var student. Og det synes jeg med stadig større tyngde etter som jeg blir eldre og mer og mer ligner en sur, gammel grinebiter. Ponniridning for barn er bra. For bydelens gamle er sikkert kaffe og kaker det samme. Men at våre fremtidige næringslivskanoner skal ha behov for å rave rundt i halvfylla og være krampaktig russe-festlige to eller tre eller fire år etter sin tid, se, det blir forblir et mysterium for meg. Så jeg beklager: Dere er kommet til feil adresse. Jeg har hele dette senpuerile sludderet langt oppe i halsen! Måtte den enkelte likefullt få noen festlige dager. Davy Wathne»

Bulle tar dette som en personlig fornærmelse, og benytter anledningen til å harselere med Wathne og TV2. På denne tiden skriver Bulle navnet på NHHSfestivalen MED UNØDVENDIG MANGE STORE BOKSTAVER, mens Studvest bruker den dannede, mer konservative formen. Bulle lager en tosiders fargesak (på denne tiden er det kun fire fargesprakende sider i avisen) om Ukefølelsen, og Bullejournalist Henrik Stub Aune blir rasende når Studvester Eivind Eidslott skriver en kommentar med avsluttende intervju.

Jeg er ordvill, så jeg identifiserer meg litt med Orvil. Kåre Syversen

«Sensurrealisme – Studvest får ikkje ta bilete av fukensjonærane sitt eige lokale, seier Pål. – Kvifor ikkje det? spør vi. – Fordi då vert det trøbbel. – Kva meiner du med trøbbel? – Eg meiner at Uken 96 sine interne arrangement kan ta skade av eit negativt lada Studvest-oppslag. – Kvifor det då? – Fordi skjenkekontrollen har vore på vitjing. – Å? – Ja. Og dei vart ikkje glad. Daghavande ukesjef får ei alvorleg mine. Eit resonnement er på veg. – Eit Studvest-oppslag kan føre til at skjenkekontrollen tar kvelertak på fukensjonærserveringa. Og då har ikkje fukensjonærane noko privilegium lengre. Og då er Uken i deep shit.» Har vi hørt lignende i nyere tid, damer og herrer? Det later til at selv om Studvest trykket dette intervjuet, har ikke dommedag rammet kjelleren og fukensjonærene ennå. Ellers fortsetter Bulle å irritere på seg K7 Minutter ved å applaudere et Nei på FM til en kamerainvestering. K7-leder Frode Stangeland sender indignert et leserbrev og kaller Bulle «Sementhoder». En siste kuriositet: I 1996 har man fortsatt ikke kommet til Opplysningens tidsalder, og der debatteres om studenter burde få røke i Merinokantinen. Bulle supplerer nyhetsartiklene med tidenes mest tvilsomme midtside: «Inhale Exhale – En hyllest til sigaretten». Sammen med bilder av kokainmisbruk i Klubben og halvnakne damer på baksiden kan man bare konstatere faktum: Ting er ikke som de var på nittitallet.


K7 Bulletin - tirsdag 13. OkTOBER 2009

Informerer Høstvalg Fra onsdag 21. oktober til fredag 23. oktober er det igjen valg i NHHS. Det er mange spennende stillinger på valg og Kjernestyret oppfordrer alle til å ta en titt i valgavisen for å finne ut om det er en stilling som passer for akkurat deg der ute. Mest sannsynlig så er det det! Som tillitsvalgt i NHHS får du verdifulle erfaringer som du kan ta med deg videre i livet – enten i jobbsammenheng eller i andre NHHS-verv senere. Så still til valg i NHHS, du vil ikke angre! Billettsalg til Valgshowet Som en avslutning på høstvalget i NHHS arrangeres Valgshowet der 5.-kullistene en gang for alle viser hvem som er eldst. Dette er et forrykende aulashow som du ikke vil gå glipp av! Billettsalget for Valgshowet er tirsdag 13. oktober kl. 10.00 i Campus. Billettene koster 20 kr per stykk og det er maksimalt to billetter per person. Big Business Band 25 år Fredag 9. oktober feiret Big Business Band 25 årsdagen sin med et forrykende show i aulaen. Kjernestyret ønsker å takke for alt det BBB bidrar med i studentforeningen. Gratulerer med JuBBBileet! Karrieredagen Onsdag 7. oktober ble årets Karrieredag arrangert. 71 bedrifter sto på stand for å promotere seg overfor stud.nhh og mange benyttet seg av muligheten til å hilse på mulige fremtidige arbeidsgivere. Med overskrift på dn.no «Fullbooket på NHH» kan vi i Kjernestyret slå fast at årets karrieredag har vært en stor suksess, finanskrise til tross. Vi vil benytte anledningen til å gratulerer Karrrieredagsstyret med vel gjennomført arrangement!

I 1996 sø

kte Kåre

Sy versen

på stillin

ge n s o m

sentalba

nksjef.

KPMG Case Competition 29. oktober vil NHHS i samarbeid med KPMG arrangere en intern Case Competition på NHH. Ni lag vil få muligheten til å stille mot hverandre de tre beste blir direkte kvalifisert til den nasjonale finalen. Mer informasjon om KPMG Case Competition vil komme. 11 måneders studiefinansiering Til tross for at alle de tre regjeringspartiene hadde programfestet 11 måneders studiefinansiering, og lovet dette gjentatte ganger gjennom valgkampanjen, viser det seg nå at dette bare var en brikke i et taktisk spill som ikke var prioritert i virkeligheten. Etter at regjeringen la frem sin regjeringserklæring, viser det seg nemlig at 11 måneders studiefinansiering ikke er nevnt med et ord. Kjernestyret vil likevel sammen med andre studentorganisasjoner kjempe for at heltidsstudenten skal bli en realitet i nær fremtid. SiB-hytte Eksternansvarlig i Kjernestyret, Eirik B. Tenfjord, har blitt valgt inn i brukerutvalget til prosjekteringen av den nye SiB-hytten. Han ønsker innspill på hvilke prioriteringer studentene ønsker skal legges

Kokainm is

NB! Kalenderen inneholder kun fastsatte arrangement som er

bruk i Klu

b b e n v ar

midtside

åpen for alle. Det dukker stadig nye arrangementer så følg med

sak i Bull e i 1996.

på nhhs.no og plasmaskjermene for å holde deg oppdatert.

K7

tirsdag 1 3 . oktober 2 0 0 9 årgang 4 6 , nr. 10

NB! Kalenderen inneholder kun fastsatte arrangement som er åpen for alle. Det dukkerNeste stadig nye utgave arrangementer med avså følg Bulle

DYKKER: Andreas L. Farberg (IIV. Kull)

kommer 27. oktober

på nhhs.no og plasmaskjermene for å holde deg oppdatert.

39

[m]


Morgendagens Næringsliv www.mn.no

BREAKINGNEWS

Stort utstyr, liten mann

FULL PUPP Tirsdag 07. september 1988 Nr. 1 Årg. 21 Løssalg: 1 stk. lapdance 40 lesere per forelesning

- Jeg visste at det var et unntak som bekreftet regelen, men at det var snakk om så mye kunne jeg bare fantasert om i mine kåteste drømmer, gisper Marie Cherie begeistret. I et Dag Cumward proppfullt av våryre NHH-studiner, fikk hun bekreftet at hun ikke var alene med sin fetisj for eldre, lave og godt utstyrte menn.

jublet han da han entret Dag C.

ZTORdalen, som er kjent for å selge de bæra han har, var kommet til NHH for å plukke rips. – Men her er det jo fulle fruktfat!,

At det var god kjemi mellom Petr ZTORdalen og de kvinnelige kullistene, var det ingen tvil om. Det ble etter hvert så hett at pikene

- Her må jeg bare ta det jeg får, og takke når jeg går, gliste han mot forsamlingens fnisete studiner. De holdt på å skli av stolen ved tanken på en natt på hotell, og kunne ikke akkurat beskyldes for å ha lagt bena nevneverdig i kryss.

dem i hvite fjær, innrømmer en lite sympatisk French. – Vi bryr oss fint lite om hva folk mener om oss. Spesielt lite bryr vi oss om utseende og hygiene, sutrer Moland mens han klør seg i skrittet. På spørsmål om hvem som de likte best på NHH kommer det entydig fra dem begge at det er Professor Magne Supphellen. Ryktene sier også at Professor Supphellen har deltatt i livsfarlige oppdrag i Afrika. – Magne var et naturtalent med gønnerne og kanskje den mest dødlige personen jeg vet om, bedyrer French. -Æ har vært ute ei vinternatt før, forklarer Supphellen mens han tar opp en boks med påskriften «hair growth system» og smører en seigt flytende væske på hodet. Etter hva MN erfarer jobbet den populære Professoren som bombemann for en terrorgruppe i Zimbabwe sent på 80-tallet – Det e to ting æ digga, den ene er Marketing og det andre er å sprenge bomber, utdyper Supphellen – Det er Magne i et nøtteskall, parerer Moland mens han lar hånden sin gli over hodet til Professoren.

MN var på fredagens BBBjubileum og spurte: Hvordan er stemingen akkurat nå?

Rykende ferske tips MN har fått inn avslører at de to dødsdømte nordmennene i Kongo har en fortid i Vaktkorpset. – Det var der vi lærte å begå alle de forferdlige forbrytelsene mot menneskeheten, forklarer Moland mens han fyrer opp en sigg. – Jeg var i tillegg øko. ansvarlig i Uken 04, påstår French.

NØKKELTALLENE – Akkurat nå sigger jeg, drikker øl og fikser meg på håret, jeg er en rev på multitasking i fylla!! Det er slik jeg får napp i snøret for å si det sånn, blunk blunk...

7 0835256027649838642

Nyheter N/A Annonser 11 Under nattbordet 9-01 EtterBørs 2

Det var likevel en Petr ZTORdalen la spesielt merke til. – Tihihihi, kniser en rødmende Marie Cherie og flagrer med øyevippene. Til MN avslører Cherie at hun liker kjærlighet på pinne. – Og med en slik lollipop, gleder jeg meg til å se hans Candy Shop, sier Cherie med stjerner i blikket.

French og Molands ukjente fortid

To på fylla

- Ææh, er litt usikker på hva jeg har i bleia mi akkurat nå. Men stemninga er bra den og musikken pulserende. Så jeg bare danser videre.

så seg nødt til å kneppe opp sine yndige bluser. – Når det blir for hot in here, er det bare å take off all your clothes, oppfordret en ublyg ZTORdalen.

De to guttene kan fortelle om knallharde treningsleire med Vaktkorpset i Russland og Columbia der de trente på alt fra homsesex og etikette. – Det var tider det, mimrer French. Etter fire semestre på NHH ble imdlertidig de to guttene kastet ut fordi de misbrukte makten de hadde i Vaktkorpset – Ja det stemmer at vi smurte inn ett par av nørde gutta i IT-Gruppen med tjære og rulla

MN spurte de to dødsdømte om hva slags planer de legger for fremtiden og svaret fra guttene var klart og tydelig. – Vi ønsker å tjene store penger på dette, det er vi helt ærlige på. Vi mener jo selv at vi gjennom all mediaeksponeringen har en stor markedsverdi, eller hva sier du Magne? - Æ ser potensialet! Her snakker vi egne Moland og French actionfigurer, løssjegg, bilsetetrekk med geiteblod og tv-serie. det gjelder bare å sette opp en fornuftig marketingplan, avslutter Supphellen.

Børsen opp 21%

Motbakke + 20 sutrebitcher

Merino-guttedoen + 1 tilfelle HIV

NHHS -1 syk org.sek

Det Hvite Hus + 1 Wiiiener

Foreningsmøtet + Kjeller

Bulle + 2 næsty journ.

+ 1 kongebra revy Fiskekroker + 5 BBB - 1 uoffisiell liste Søte Sunnmørsstudiner + 3 Aid-auksjon - 1000 freebis Svæveru’ - 1 banner Karrieredagen +1 første nordmann i EU Suppehellen + 1 superhero Jæggis - Stil og klasse FM +240 pers NHHI Motbakke

8 13 21 Professor Supphellen slik han framsto på midten av 80-tallet, her i aksjon under et attentat mot Presidenten i Niger.

k7bulletin nr 10 årgang 46  

Cems-master nummer én i verden - Bierstube - BBB-jubileum Oljefondsjefen: - Svæverist for en kveld - Lurken og Lars Penis Les mer i Magasine...

k7bulletin nr 10 årgang 46  

Cems-master nummer én i verden - Bierstube - BBB-jubileum Oljefondsjefen: - Svæverist for en kveld - Lurken og Lars Penis Les mer i Magasine...