Page 1

.)

110r es

BULLE i dag: BI ut av NSU?

... ... ....... .... s. 4

BULLEs fremtid .. Foreningsmøte ... Temadel .... . ... Ytringer .... ... . .

12.

. ........ . . . . . ... . .... . ... . .. . .. . ...... ........ ... ..

RGANG

s. s. s. s.

5 5 5 P

lU

Blab J1 EKET

,

qsS

'

Na 'ibake . til kr. 2 Kjøp mange!

t.. .'

Semesterprøvens bloddryppende .. . s. 4

Nr.7

INTERNAFTEN:

Glimrende! Strålende! Røren e! se midten Metanol, en etternøler fra

Konferansierenes varierte oppgaver åpenbarer seg. ·Karismatiske uttrykk ..... og sex-appeal. (Jo Nesbø & Birthe Mørreaunet)

Siviløkonom Arnfinn Ringstad fra «Resten av livet» om jobb og karriere


BU LLEM l-REDAKSJON EN:

118

Gisle Bjørnstad Hugo Lauritz Jenssen Odd Einar Lillebostad Torun Steen Reite Siv Elin Tokle Annonsesjef: Cecilie Moe

INTERNT ORGAN FOR NORGES HANDELSHØYSKOLES STUDENTFORENING NHH, Helleveien 30, 5035 Bergen-Sandviken

Utgiverne fraskriver seg ethvert redaksjonelt ansvar.

Layout, sats og repro: CENTRUM FOTOSATS AlS TRYKK: AlS DAGBLADET DAGEN

Face it! Jeg følte stresset fortsette murene mellom meg omverdenen. Handlingslammende føltes det, hver dag li vite at jeg ikke strakk til. Et semester ekstra - kanskje to? Hvem skulle jeg snakke med, bryte ned murene for? De, som hadde bygd seg langsomt og solid opp, og stod der som provoserende støttepilarer .til mine problemer - forsterkende stenstøtter. Etter mye oppmuntring fra mine få betrodde venner, grep jeg besluttsomt telefonrøret, og slo nummeret: 32 Il 60, «studentenes psykiske helsetjeneste, takk». - Jeg hadde alltid hevdet at etthvert menneske burde gå til psykolog, men den absurde situasjonen at faktisk jeg trengte hjelp for å klare opp i min egen tilværelse, virket fremmed. Svetteperlene rant nedover pannen

Helgens begivenheter (strabaser?) er vel for alltid preget i vår hukommelse. Men for å omtale tingene i den riktige rekkefølge, begynner vi med foreningsmøtet for I uke siden i dag. Dagsorden var temmelig heavy, men med Ståle som meget bestemt ordstyrer, kom vi faktisk gjennom heIe :y. av sakene. Bulles fremtid ble diskutert, det ble vedtatt å dekke inn kostnadene med reklame, og at Studentforeningen dekker max. 2.500,- pr. nummer, ut dette semesteret. Det ble også vedtatt å investere i nytt piano til Studentforeningen, da det vi har i dag (Campus-pianoet) er ubrukelig, og behovet stort. Campus-oppussingen .var imidlertid den største og viktigste saken på dagsorden. Det opprinnelige forslaget til løsning er noe endret etter at vi fikk en del kritikk for at møblene i Campus ville bli for harde. I dette siste forslaget er det brukt litt «mykere» møbler, slik at atmosfæren kan bli mer avslappet. Det er sannsynligvis mulig å få sponset deler av materiell og inventar, skal en dømme etter de erfaringer NNHS har fra sponsemarkedet. Det ble vedtatt at en prosjektgruppe får i oppdrag å administrere oppussingen, og utarbeide finansieringsplan. Arbeidet igangsettes snarest etter 9. 11.85 og må avsluttes innen 10.02.86. Temadelen, «Siv.øk. 1990», var det Rådet som stod for. Med innlederne Andreas Falkenberg fra Markedsøkonomisk Institutt ved NHH, Arnfinn Ringstad fra Vesta Hy-

HØSTBALLET Hvor kom alle menneskene fra? Som en biesverm var de der plutselig. På sovjetisk maner stilte d~ seg opp. Var det kommunistene som arrangerte årsmøte? Midt i oktober, på NHH! Køen var blitt lang før jeg skjønte at det var billetter til Høstballet det gjaldt. Noen stod og prata. Andre leste Dagbla' (som bare blir dårligere og dårligere) og stemninga i køen var gemyttlig (etter noen år i Bergen nærmest trives en i kø). Nesten umerkelig forandra køen seg fra å være en gjeng blide, avslappa individer, til en nervøst trippende og gestikulerende forsamling. Det var et etler annet som gjorde disse feststemte menneskene urolige. Var det at lånevilkårene våre bare blir verre og verre? Kunne det være en gryende nervøsitet for hvordan det ville gå med nedrustningsforhandlingen i Geneve? Begynte massen å tvile på det kapitalistiske system? Eller var de bekymra for hvordan det ville gå med Bulle siden skoleavisa enda ikke hadde fått sponsorer? Nei, det var ingen av disse trivielle sakene som spredde misstemninger. Det var imidlertid en frykt for ikke å få bil·

mens jeg undret på hva jeg skulle si, hvor jeg . skulle begynne:.. En kald stemme vekket meg opp i mine grublerier - spurte meg om navn, nummer, ad. resse og studieplan. Etter å ha stammet frem de nødvendige svar, undrende over at dette virkelig var relevante opplysninger, stod jeg tilbake - taus. Røret hang fremdeles og slag i luften. Jeg visste ikke hvor lenge jeg hadde stått slik. Det betydde ingenting heller. Med to måneders venteliste tenkte jeg med selv ironi på min tilstand når jeg engang ved juletider fikk bryte ned isolasjonsmurene. - EN NHH-STUDENT ·I ARET TAR SELVMORD - men her blir alt gjort til latter. (Semesterprøven)

Torun

«Styrets epistel» gea (ex.stud. NHH) og Lars Patterson (ex.stud. NHH) som alle tre engasjerte tilhørerne på hver sin måte, ble debatten som fulgte både spennende og interessant. Spesielt stor pris satte vi på at Rektor Arne Kinserdal, Rolf Hage og et par til fra høyblokka deltok aktivt. Og under Rådets Sverre Hartmann 's kyndige ledelse, kom også denne temadelen vel i havn. Internaften - eller Liv Aid-konserten, ble en stor suksess både økonomisk og underholdningsmessig. Det blir et anselig beløp NHHS sender til Etiopia. Vi fikk nok en bekreftelse på at det finnes mange talenter her på skolen, og det er et meget høyt musikalsk og kunstnerisk nivå. Og alle hadde de satset max. til fredag. En kan 'bare konstatere at miljøet her på høyskolen er noe helt for seg selv. Yapmiljø? Vel jeg tror nok pipen ville fått en litt annen lyd hos Dagbla' -journalister og andre forståsegpåere, som skriver så spydig om Yapene på NHH , hvis de hadde overvært fredagens konsert.

letter ti l Høstballet: dette sagnomsuste arrangement. Noen hadde nemlig greid å spore opp at de forerst i køen skreiv på både ti og tjue navn . Listene blei fort fulle . For ei krise! Tenk å ikke komme med på Høstballet. Tenk å ikke bli sett i den nye smokingen, eller den nyinnkjøpte kjolen . Tenk å gå glipp av denne kjempefesten. Med andre ord: Tenk å ikke få være med der ting skjer. Det var bare såvidt en ikke bukka under for den mulige katastrofen. Mange spurte seg sjøl om livet kom til å bli det samme hvis de blei utelatt fra partyet. Noen tok en mer offensiv og aggressiv holdning. Spydige bemerkninger til sidemannen kombinert med, til NHHere å være, høylytte rop. Chieng Kili Sjakk blei ønsket pokker-i-vold sammen med de som stod forerst i køen. Bare god oppdragelse hos køståerne forhindra opptøyer a la studenopprøret i Paris i 68 (Gud velsdigne den Gode Borgerlige Oppdragelse). Den jevne NHH-student lar seg ikke hisse opp av mye her i verden. Det kan blåse så kaldt det bare vil mellom supermaktene, vilkårene for studentene kan bli så ille de bare vil: NHH-studenten klarer å bevare sin stoiske ro og gleder seg over de nære ting. Men det er, sjøl for en NHHer, måte på hva en skal tåle. A ikke få billetter til Høstbal, let er i meste laget. GISLE

Semesterprøven lørdag ble vel også litt aven «rotbløyte» for mange faddere med barn. All honnør til Semesterprøve-komiteen for topp innsats og vellykket ar· rangement. De gjorde en kjempejobb med sitt «Norwegian Horror Hospital». Noe helt annet: Vi trenger tre personer som er interessert i strategisk kan· tineplanlegging til kantineutvalget. Interesserte kan melde seg på styrerommet. Det skal dessuten dannes en prosjektgruppe som skal se på velferdsorganisering blant studenter. Det trengs også her 3-4 personer. Fremdeles trengs det 2 kyndige personer som kan være revisorer dette semesteret. De vil få betaling pr. time. Førstkommende lørdag står høstballet for døren for de som har vært så heldige å sikre seg billetter. Dette blir høstens stiligste arrangement, så finstasen må frem. Det kommer også gjester fra Handelshøgskolan i Stockholm og fra Helsinki. Det er planlagt å ha et møte med disse tidligere på dagen, hvor bl.a. NESU (Nordiska Ekonomistudenters Union) og «Norsk Dag» i Stockholm nærmere fastsettes. Nå gjenstår bare å glede seg til lørdag. Jeg vil gjerne få lov til å presisere at samme kjole kan brukes flere år på rad!!!! Nå har vi ikke mer på hjertet denne uken. Ha en god helg! Concentus vlTrine


I IIIIBUIJ.E~I BOK-ST ABELEN I

The gospel according to Harvard Business School Hu og hei hvor det går! Siv.øk. Jostein Myklebust har kastet seg på dypt ~ann etter å ha gått ut med tegnIngsinnbydelse til San viken Trimsenter Bergens Tidende kaller dette ' e~ «frekkis» og en utvekst på aksjemarkedet. Vi her i BULLE må dessverre si oss e? smule enig i kritikken. Nar Jostem uttaler at «de i farta glemte å sjekke mulighetene for en tegningsgaranti fra banken» trekkes det nok på smilemuskler ruI;dt om ... o

Det er fint at de gamle gutta lar høre fra seg av og til. Hele 20 av den gamle garden rykker nå ut mot Arne Treholt's bok «Alene». Ingen av gammelkara har lest boka til Arne men de mener likevel at nå får det jaggu være nok. Arne, han er dømt til 20 år i tukthus, så nå får'n holde kjeft og ta sin straff. Det går da ikke å syte slik. Ta det som en mann! (Eller med godt humør?) Det er et litt trist havari gubbene har havnet oppi. De gamle menn er tydelig luta lei Treholt, og får å slip-

pe mer av ham er de villige til å kneble ytringsfriheten, en så grunnleggende frihet, som de selv har vært ,med på å slåss for engang. Dette er egentlig mer til å gråte over enn for arges over. Det gjør iallefall denne spalte.

Ni ER DET NOK!

«This is a book about people who wants to get to the top ofthe world.» . Slik begynner boken «The gospel according to Harvard Business School»: Den er skrevet av Peter Cohen, selv en M.B.A. fra Harvard fra 1970. l boken beskriver Cohen hvordan han opplevde de to årene ved «The West Point of Capitalism» som Harvard Business School ofte kalles. Boken gir en nær og følsom skildring av mennesker som ønsker å nå svært langt. Den viser hva som skjer når 94 studenter av dette slaget kommer sammen til 2 års studier på verdens beste business skole. Resultatet er rystende. Boken viser hvordan Harvard's blinde tro på konkurranse gjør studentene fremmed for hvreandre, og driver dem til , en destruktiv egoisme. Det er ingen tvil om at M.B.A. studiet ved Harvard er et knallhardt studium, men den akademiske gleden ved å studere og lære mangler totalt: Studentene skremmes til arbeide, og de fleste lærerne fremstilles som rene psykopater. En viss professor Mc Kay tok en dag med seg en stor fisk, forteller Cohen, han pakket fisken rolig ut foran studentene og la den på kateteret godt synlig for studentene. - Dette er det som hender, sa Mc Kay pekende på den døde fisken, med de a v dere som åpner kjeften på feil tidspunkt. Nå var det ikke så mange som åpnet kjeften på feil sted, forståelig nok. De få som prøvde å få igang en protestaksjon mot U .S.A.'s krigføring i Vietnam ble raskt stoppet av Businessfakultetets ledelse, som til

:uæ- du Studvest? Etter noen nummer med spydige bemerkninger til Studvest fant vi ut at det kunne vær~ interessant å vite hva den jevne . NHH-er mener om organet på høyden.

Liv Wigdis Larsen 2. kull: Jeg blar igjennom, men det er få artikler jeg leser nøye. Grunnen til dette er at Stud vest engasjerer for lite . Det meste av stoffet er fra Høyden, og er ofte av liten interesse for en NHHstudent.

og med sendte brev til president Nixon hvor de beklaget at noen av studentene kunne finne på noe slikt. Men tross alt, man får inntrykk av at mange av studentene trives. Som en av Cohens medstudenter uttrykte · det: - We are always talking about businesS or the Business School, and l love it. Every minute of it. That's the only thing l like to do. I am dead serious. I love talking about business. Kansje dette er drømmemannen for vår tids moderne karrierekvinner? Odd Einar

Kåre H ansen 2. kull: Nei, det gjør jeg ikke. Studvest er kjedelig skrevet og det som står der er av null interesse for meg. Jeg foretrekker å lese Bulle!

ARET I BILDER! Kjøp den - nyt den! Kr. 15,Arne Treholts bok -Alene. utkommer i disse dager på Cappelens forlag. Vi kjøper den ikke!

FORDI: • Eidsivating lagmannsreH har enstemmig dømt Arne Treholt tit 20 års fengsel for spionasje. Høyesterett har fremdeles ikke behandlet anken. • Arne Treholt bør ta sin straff og ikke høste noen belønning",

• Vi reagerer skarpt mot at et stort og , anerkjent forlag kan gi en litteraturpris og dermed heder til en person som er dømt for spionasje mot Norge.

• Arne Treholt har fått komme til orde i større grad enn de fleste andre, gjennom massemediene. Han har hatt full anledning til å forsvare seg i retten . Nå får det være

e

nok. I respekt for vårt rettssamfunn og jreaksjon mot det uverdige skuespill vi er vidner tit, sier vi nei til denne boken og går ut fra at mange vil gjøre det samme som oss.

R.K. Andresen Lars Arantz-Hansøn Roald Au/mer Petef 8assøe Bjørn Braathen Chris Bugge Gerhard Heiberg Hans Herman Horn And8rs Høegh Paul H. Jensen ROJIId Jøtun Wilhelm Mohr Birger Rasmussen Harald Schjoldage' Einar W. Sissener Moritz Skaugen Inge Steensland Gunnar Sønsteby David Vikøren

Einar Falck

Lyst til å jobbe i et · turbulent milJØ.?

SEMFSTERRAPPORTI984185

(Se siste side)

Livet kan bare forstås baklengs, men det må leves forlengs. Søren Kierkegaard

K RE SYVERSEN

.~ .

11 , Hilde Hamre 2 kull: Ja, jeg leser Studvest. Jeg vil vite hva som foregår på Høyden, samtidig som Studvest i større grad enn Bulle dekker studentpolitiske saker. Selv om ikke alt er like godt skrevet, dekker Studvest i større grad enn Bulle nyhetsbehovet.

....-'

I I'~":'~~~"

(lj I ~'" Jeg har klippet håret for å gå på høstball, og så får jeg ikke billett engang!

Dø, nå er'e jaggu kø til kantina også!

Ja, jeg har jo alltid vært imot å ta inn 300 på 1. kull •.• !

Bernt Andreas Netland 2 kull: Jeg leser Studvest fordi de dekker studentpolitiske saker og nyheter generelt bedre enn Bulle. Det må imidlertid sies at saklighetsnjvået er labert i Studvest. Når det gjelder kulturstoff dekker Bulle fullt ut mine behov.


PlJBUUEill

BI på vei ut av Norsk Studentunion? •

Odd Einar

~I

Trondheim Økonomiske Høyskole og BI vurderer nå å melde seg ut av Norsk Studentunion (NSU). De skal ha møte om dette kommende lørdag. På dette møtet vil også representanter fra NHH delta. - Hva er bakgrunnen for at BI og TØH vurderer utmeldelse Thomas Hojem i CON CENTUS? - Den primære årsaken er at NSU ikke vil gi noen støtte til Økonomisk-Administrativt Fagråd . NSU har idag så dårlig

økonomi at de ikke ser å kunne støtte dette fagrådet. Dette reagerer spesielt Bl veldig skarpt på, fordi fagrådet faktisk var en av hovedgrunnene til at BI meldte seg inn i NSU.

Manglende øk.styring , BI kritiserer også NSU for manglende økonomisk styring, noe Thoams sier seg enig i: - Den er utvilsomt kritikkverdig. Men i den senere tiden har det blitt gjort mye for å rette på dette, og fagrådet på økadm. er et av de tiltak som blir skadelidende på grunn av nødvendige innstramningstiltak.

NHH på vei ut? - Dere skal delta på det mø-

tet som avholdes på lørdag. Kan det taes som et tegn på at studentpolitikerne også ved NHH ser på utmeldelse som ønskelig? - Nei, absolutt ikke. Jeg mener det er feil av BI å melde seg ut. Det er ikke riktig å gå ut selv om NSU har økonomiske problemer. Disse gjøres det noe for å rette på. Og på det studentpolitiske plan har NHH helt klart utbytte av å være med i NSU. - Men det er jo ikke så lenge siden det faktisk ble seriøst diskutert her på skolen å melde seg ut. - Det er riktig at det for 2-3 år siden ble vurdert å opprette en egen studentunion for øk-

adm. fag. Men dette ønsket ikke BI å være med på, og de meldte seg istedet inn i NSU . Og nå vil de altså ut igjen . Dette er en vakleholdning som ikke noen er tjent med .

Får innflytelse - NSU er ledet av venstreorienterte grupperinger. Ligger det politiske undertoner i denne misnøyen med NSU? - 'Det kan det nok gjøre fra begge parter, men NHH får helt klart innflytise i NSU selv om de radikale hå'i-"flertall. At studentpolitikk bare 'er radikal og sosialistisk politikk er en foreldet oppfatning sOIJI iI.<k~ stemmer med dagens styqentpolitiske virkelighet. '" fl,',

Thomas Hojem.

Siv.øk. Arnfinn Ringstad-om jobb og karriere:

VÆR DEG SELV En' mentalpasient. .•?

\

Semes~erprøven:

FriSkt blod skaper liv røre••• ·

og

Førstekullistene -'klarte som vanlig å skape friske tilstander i Klubben med Reversibel fadderaften . (Trass i at mange «barn» ikke stilte opp for å gjengi gjestfrihet. Fy skam!) Noen gjorde likevel sin plikt, og det til gangs! Et mildt sagt UF ATTELIG fly-vorspiel slo beina under gamlekullistene som trodde de var godt vant. Alt var der; innskjekking, tax-free bar (all tree!) «Jeg reiser alene»mapper, flysmørbrød i cateringesker (t.o.m. tørre - dette vat autentisk ... ), Banana Airlines og ankomst til et tropehett Sydens land hvor vi fikk nyte alle de sommergleder vi lengter etter. For et

initiativ, hvilken kreativitet og proff gjennomføring! Uforglem melig. (PS. Kan ikke dere stille til Klubbutvalg til våren da ... Vær-snill?) Etter organisert sminking og «sykeliggjøring» vaklet gjengen , ned til Norwegian Horror Hospital. Helsykt! Den ene styggere og mer elendig enn den andre møtte oss i døren, stemningen var høy. Servering av Bloody Mary, apotekervarer, voldsomme operasjoner ble gjennomført under hyl og skrik. Suksess, uten tvil. Og virkelig en fest som gikk på helsa løs.

Tekst og/oto: Siv

Flyvertinnen serverer drinker og cateringmat. Nam, nam.

- Vi i Vesta-Gruppen ønker medarbeidere som er åpne og utadvendte, men dette må ikke være av kameleon-typen som stadig forandrer seg etter det som er mest gunstig for seg selv. Å være åpen og utadvendt betyr derimot å kunne tørre å vise hvem man egentlig er, og det er viktig dersom man skal klare å gjøre en god jobb i næringslivet. Dette sier Arnfinn Ringstad til BULLE. Han gikk ut fra NHH i 1982, og han arbeider i dag i Vesta-G ruppen . Vesta-G ruppen er et meget populært arbeidssted for nyutdannede siviløkonomer. Det var faktisk 15-20% av siste årskull som begynte i dette selskapet. Vi har tatt en prat med Arnfinn for å høre litt om hvilke tanker og erfaringer han sitter igjen med etter ca. 3 å~s praksis fra næringslivet.

Karakterer - En ting mange her på skolen lurer på, er hvor viktig karakterene er for å få jobb. Må man være en trofast Merino-gjenger for å få en skikkelig stilling? - Nei , på ingen måte. Det er tilstrekkelig med et gjennomsnittlig karakternivå. Det er nok for å bli innkalt til intervju, ihvertfall i Vesta. Det som teller utover dette er først og fremst personlige egenskaper. Det betyr heller ingenting om du bruker 4 eller 5 år på studiet. Så lenge du bruker tiden på fornuftige ting 'som f.eks. studentaktiviteter er studielengden uinteressant. Men hvilke personlige egenskaper er det som tillegges vekt da? - Vi i Vesta ønsker en åpen og utadvendt person, som i tillegg har evnen til å vurdere seg selv og sine egenskaper. Når er det dessverre slik at det å være et åpent og sosialt vesen kan tillæres, men uten å være ekte. Men skal man kunne tilpasse seg arbeidssituasjonen og gjøre en god jobb i samarbeid med andre, er man nødt til å vise hvem man er

Kultur viktig

Arnfinn Ringstad_ og ha et reflektert og ærlig forhold til seg selv. Medmenneskelighet, og evne til å ta hensyn til andres behov er også svært viktige egenskaper.

V ær bevisst holdninger - Nå er jo siviløkonomer ofte beskyldt for å være altfor teoretisk orientert. Hvordan synes du nyutdannede siviløkonomer blir mottatt i næringslivet? . - Mitt inntrykk er at de nyutdannede blir sett på som en stor ressurs, og jeg tror mange bedrifter ser positivt på at det kommer nye og yngre krefter som kan røske litt opp veletablerte synsmåter. Men man bør være oppmerksom på at når man kommer ut til de «på golvet» så vil man automatisk blir tillagt visse meninger og holdninger i kraft av yrkesrollen som siviløkonom. Jeg tror man bør være svært bevisst på dette. For det første kan det vanskeliggjøre samarbeidet, og for det andre trenger det slett ikke være i overensstemmelse med det du egentlig står for.

Arnfinn understreker også betydningen av den organisasjonskulturen det er i bedriften: - Når du søker jobb bør du være svært bevisst på hvil en kultur det er i bedriften . Her ligger mye av grunnlaget for trivsel i arbeidssituasjonen. Vesta er en svært menneskevennlig organ isasjo\l, og det er enormt viktig for å gi de ansatte trygghet og støtte. Trygghet er helt nødvendig for å kunne tørre å satse og ta sjanser. - Men siviløkonomer er jo tradisjonelt veldig karriereorien tert, og her begynner du å prate om trygghet, medmenneskelighet o.s. v. Er ikke dette veldig idealistisk og vanskelig å kombinere med karrieren? - Nei, det tror jeg absolutt ikke. For det første er slett ikke alle siviløkonomer slik du betegner dem her. Men jeg tror ikke det er noen motsetning mellom karriere og såkalte «myke verdier». Man skal ikke ha arbeidet lenge for å skjønne hvor viktig det er li ha respekt for og ta hensyn til andres behov og følelser. Og dessuten: Hvilken person er det du vil ha respekt for? Det er ikke «her-kommer-jeg»-typen med blå blazer folk får respekt for. Respekt og anerkjennelse får du nettopp gjenr.om å vise forståelse og respekt for andre.

«Resten av livet» - Til slutt et litt mer personlig spørsmål. Mange vil sikkert gjenkjenne deg fra TV-serien «Resten av livet» med Trond Viggo Torgersen. Hvordan var det å være med i denne serien? - Det var knallhardt. A komme så nært innpå og bli konfrontert med mennesker som er helt forskjellig fra deg selv var hardere enn jeg hadde trodd. Men det var_enormt givende, og jeg tror nok at det har økt min forståelse og toleranse for andre menneskers livsholdninger.

Odd, Einar


LIIJBUI,I..EEI Dessverre for oss journalister ble foreningsmøtet sist torsdag uten de helt store skandalene.De fleste sakene ble vedtatt uten noen særlig debatt. Det var kun Campussaken og BULLE-saken som skapte en viss uenighet i forsamlingen. Til Stål es storejetteIse og glede ble det vedtatt med klart flertall å kjøpe inn et piano. Hvordan det- . te skal finansieres ble det en viss dissens på, og det hele endte med at CONCENTUS får ansvaret for å finne en brukbar finansieringsmåte.

Campus Campus-saken var en 'av kveldens høydepunkter, og Olav Rygg redegjorde for Concentus' ombyggingsforslag som har en kostnadsramme på ca. kr 300.000. Det viste seg her at de. var et klart flertall for ombygging, men flere uttrykte skepsis til finansieringen . Amund Djuve og Even E. stilte begge motforslag om at NHHS i første omgang ikke må forplikte seg for mer enn kr. 150 000. Flere argumenter ble brukt her, blant annet mente Bjørn Hansen at det ville være vanskelig å få sponsing til allerede igangsatte prosjekter, noe BULLE-saken har vist. Midt i det hele utviklet det seg en liten Rådet-debatt, hvor Dag S.F. kritiserte Rådet for ikke å ha trekt opp noen prinsipielle re-

5

Foreningsmøtet"

ROLIG KVELD 11111Odd

Einar

~I

Atle formann redegjorde for saken, hvor han presiserte at tabloidformat er eneste mulighet re~ten a v dette semestret. Han mente også å ha fått mye positiv respons på annonser blant de potensielle sponsorene de har vært i kontakt med. Torun i BULLE uttrykte prinsipiell motstand mot reklame, og at man istedet burde gi ut BULLE på en annen måte. Dette kom ganske overraskende på undertegnede, fordi Torun hadde vært med på å utforme det overnevnte forslagetjor reklame. Men det er lov å ombestemme seg. Even E . derimot roste BULLE-redaksjonen for at de var villig til å ta på seg det merarbeidet som annonser vil medføre.

tningslinjer for hvilken bevilgningspolitikk NHHS skal følge. Bjørn Hansen i Rådet forsvarte seg med at dette var vanskelig å gjøre før de I'ladde lært mer om NHHS' og' Jhderutvalgenes beMotforslag hov. ' Harald Moræus Hanssen stilAmund 'Djuve trakk senere i debatten tiibiKe sitt vedtaksfor- te til slutt et konkret motforslag: slag, ogEvens forslag om maksi- Kall dette fortsatt sponsing, men mal bevilgningsramme på kr. la sponsorene få utforme spalteplas!iep slik de selv ønsker det. 150 000 ble vedtatt. Ikke skjønner jeg forskjellen I på dette og vanlige annonser. BULLE - nok en gang Og så var det BULLE-saken Men forslaget ble i alle tilfeller da. Finansieringen er fortsatt nedstemt, og BULLE er nå altså vanskelig. Sponsorene uteblir, og åpnet for reklame. Og dermed ble Concentus + Bulle-redaksjonen scenen overlatt til morsomme I. ba derfor om foreningens tillatel- kull ister, nemlig «Norwegian se om å åpne for fri reklame i Horror Hospital» som hadde en BULLE. I tillegg ble det foreslått utrolig sjarmerende lysbildeat foreningen ikke skal bevilge fremv isning. Gledelig var også mer enn max. kr. 2 500 pr. num- det store fremmøtet på foremer resten av semesteret. I reali- ningsmøtet, bortsett fra begynteten betyr dette: Ingen reklame, nelsen var Klubben stort sett stappfu ll. ingen BULLE.

Temadelen:

«How to get to the top of the world» (Ill Odd Einar _.1111

Et te densiøst intervju Maskingeværintervjueren: Torun

I vår ble det vedtatt å innføre prøveordning med tabloid denne høsten. Styret tok ansvaret for sponsing, mens NU skulle skaffe stillingsannonser. På foreningsmøtet sist torsdag hadde vi ennå ikke fått sponsorer til BULLE, og det ble dermed vedtatt at BUL" LE selv skulle skaffe reklameinntekter for finansiering av dette prøveprosjektet. Som tidligere redaktør i BULLE, sentral i utarbeidelsen av BULLE-komiteens innstilling og styremedlem vår -85, Tore Ellingsen: - Du var en av de få som gikk imot vedtaket på siste foreningsmøte. Hvorfor så få, og hvorfor du? - Grunnen til at det var så jå som gikk imot, er nok at eneste alternative utvei kan bli kostbar; det er å godta fortsatt store underskudd for BULLE i ukene fremover. JEG stemte imot forslaget fordi vedtaket i praksis belaster BULLE for andres tabber. Redaksjonen har en uviss fremtid innenfor uhyre snevre økonomiske rammer, og den jevne student tror at det er redaksjonens egen feil. - Hvem er syndebukkene? - Ansvaret ligger først og fremst hos dem som nektet BU LLE å skaffe midler (sponse) på egen hånd i vår-styret og sentrale sponsere som «synset» ganske aktivt-når en ivrig redaksjon skulle «selge» tabloid-BULLE til næringslivet. - Men nå kan BULLE

--.

I~

Større mangfold

Hvordan vil det stå til med siv.øk. NHH i 1990, var kveldens tema. Og det manglet ikke på ambisjoner: Lars Patterson, en av kveldens innledere, slo klart fast at sammenlignigen med BI var uinteressant. Det som er interesant er hvordan NHH skal bli en av de 7 beste business-skolene i verden. Kall gjerne dette bakstre.versk og urealistisk, men personlig synes jeg det er gøy å se at det finnes studenter som har ambisjoner på vegne av skolen. Og det burde vi alle ha , ifølge Andreas Falkenberg, som i sin innledning presiserte at vår «markedsverdi» som siviløkonomer i årene fremover vil være sterkt avhengig av hvilket renomme NHH vil ha som studieinstitusjon. Falkenberg var også opptatt "av den dårlige profileringen som Handelshøyskolen og de tilhørende virksomheter utviser. Det er en mangfoldig virksomhet ved NHH både faglig og utenomfaglig, men disse må samordnes under en enhetlig NHlj-profil. Arnfinn Ringstad, den tredje innlederen, snakket om næringslivets krav og forventninger til siviløkonomer, sett fra VestaGruppens side. Han understreket at de personlige egenskapene

skaffe inntekter selv .... - Som alle vet er sponseog reklamemarkedet dårlig om høsten. Budsjettrammene er nådd hos sponsorene. Det er ikke noe marked igjen å «ødelegge» ... - DET er en kraftig insinuasjon .. . -;- Ja, men jeg tror dessverre'ikke at den bommer så mye på virkeligheten. Husk: Alternative forklaringer på manglende økonomisk uttelling er heller ikke flatterende: Enten påtok sponserne seg en oppgave de ikke var motiverte for å gjøre, eller så tok foreningsmøtet den 8. mai 1985 feil. Næringslivet er ikke interessert i å betale for eksponering i BULLE. - Men er du nå så sikker på at noen vil sponse BULLE? - Det skaffes store penger mot mindre gjenytelser hvert eneste semester. Bukken skulle vært satt til havresekken fra begynnelen. BULLE til å jakte på pengesekken neste semester. Næringslivets pengesekk! T AKK til Tore for denne kraftsa lve. Men lesere, hva mener dere i denne saken?

Det ble også fra Dag S.F.'s side stilt spørsmålstegn ved om NHH er tjent med å bli enda større enn i dag. Her mente rektor Kinserdal at NHH for det første har et samfunnsansvar for å gi de som ønsker det en øk./adm. utdanning, men større skole vil også gi større mangfold både blant studenter og i lærerstaben . Vi har derfor alle nytte av at skolen blir større.

Colosseum

tillegges stor vekt ved ansettelse. Deltakelse i utenomfaglige aktiviteter vurderes også som svært positivt. (Se forøvrig intervjuet mLArnfinn). Nå ble debatten dessverre både rotete og uoversiktlig. Det er nok vanskelig å snakke om hvordan siv.øker's fremtidige yrkesrolle vil arte seg, men mange valgte da også å snakke om helt andre ting. Som f.eks . kvinnesak.

re NHH til en bedre skole? Opptaksreglene ble utsatt for kritikk. Thomas Due mente praksis burde få større anerkjennelse og vekt ved opptak. Førstelektor Hage mente praksis burde være obligatorisk. Det er en styrke ved NHH at studentene er såpass gamle før de kommer inn.

Forskjellige sider ved studiet ble også debattert. Noen savnet . kreativitet som eget «fag» i stuBedre skole diet. Dag Stenfeldt Foss mente Men hva ble foreslått for å gjø- . det var viktig med faglig engasje-

ment, noe man ikke ser altfor mye av. Han mente at de utenomfaglige aktivitetene får det utrolig lett i forhold til de faglige i kampen om studentene_ Her påhviler det ledelsen et ansvar om å skape faglig entusiasme_ Harald Moræus Hanssen mente NHH var best tjent med faglig tyngde i det lange løp, og ikke kaste seg på enhver motebølge som dukker opp_ Førstelektor Hage ønsket mer «Learning by do ing» i stedet for all lesingen.

Når det gjelder profileringen av skolen, kom ,Bjørn Hansen med kveldens mest oppfinnsomme forslag : Stapp en buss full med lærere, Dirmus, Svæveru' og andre U-faglige virksomheter. Disse transporteres til Oslo, hvor Colosseum Kino leies, og vi kan vise presse, næringslivet og andre hva NHH står for. - Vi må markere at vi er unike, som han sa_ Om det kom så mye ut av møtet er vel heller tvilsomt. Til det ble debatten for ustrukturert. Men mange sider ved skolens fremtid ble berørt, og mange ideer og tanker ble lansert. Det var derfor svært positivt at representanter fra Høyblokka m/rektor Kinserdal i spissen stilte opp på dette møtet.


Internaften:

Glimrende! Strålende! Rørende! Det er tider man ganske enkelt ikke finner ord for hVOJ bra man synes noe er. Og høstens internaften ble en veri tabel suksess fra ende til annen. Hvilken annen skole i lan det er det egentlig som kan tilby noe tilsvarende?

parodi på «Dette er ditt liv», som raskt b til «Her er din liv, mor». Så altfor morson Bortsett fra visse kontaktproblemer med ble det ikke, men så er det heller ikke lett «satelitten» til å begynne med gikk hele lage morsomme ting over et slikt tema. kvelden knirkefritt, _glimrende anført av kvelOg så kom SANGRIA, NHH's besJ dens konferansierer Jo og Birthe. kvinnekor. Stygt å si det, men det had~ Først ut var som vanlig DIRMUS, denne gjort seg med litt bass her. Unnskyld, det VI gangen også med sjarmerende DD T, som er enjleip. Jeg synes de synger bra og en del ~ Dirmus' drill-tropp. Og for ikke å glemme tekstene er virkelig fikse. vår lokale versjon av Olsen-banden, som KENTUCKY BOURBON spilte Dit mente å vite at 5. kullsgutta hadde kollokvie Straits låten «the latest trick» etter det jt på Merino under internaften~ ~ kan forstå på en ganske bra måte, men d SEMESTERPRØVEN vi Norwegian verreforsvant mye av vokalisten Jo sin ste Horror Hospital har vært aktive i det siste, me på grunn av mixingen. Jan Petter ~ og man skulle tro at de etterhvert har lært rnzten imponerte på saxofon 015 høstl seg å synge. Morsomme er de utvilsomt, enorm applaus for noen av sine soloer. } men du verden så falsktl den andre låta kom Jo mer frem i lydbilde Gutteklubben KVIKK var neste innslag. og det var ei råbra låt. «Jeg må ha en mus» kan jo forstås på flere KJERSTI & THE MORNINGBRl måter, men det varfaktisk det enestejegfikk A DS skapte en utrolig stemning i salen mer med meg av teksten bortsettfra «natta erfor sitt sceneshow og sine rockete låter. Pub jakt» som låta antageligvis heter. Ellers hadkum holdt omtrent på å rive ned scenen da de de et glimrende mimeshow til play-back, dansa og herja foran Kjersti. Preben had akkurat slik som store stjerner har det vet som selvutnevnt body-guard en håpløs 0Pl dere. INGER FLA spilte et eller annet klassisk greier som virkelig var nydelig, og spesielt på siste «låta» var det en herlig og fin stemning i hele salen. Som enkelte tåpelige elementer bak i salen gjorde sitt ytterste for å ødelegge. DO W JONES innslaget sydet av sensualitet og galskap. Med Dag Lødtveits eggende hoftedans og frapperende hofteblikk ble børskurser opplest, atombomber sprengt og verden forkynt som gal. Og det er forståelig så lenge vi har «Kåre, Reagan og Botha». TEATERGRUPPEN prøvde seg på, en Fotos: Hugo og Odd Einar

Wemade it!

Dag Løtveit i Dow Jones.

Femtekullsgutta.


IRBULLEEJ

=

7

Irl lr Odd Einar

~I

Og hva er det egentlig som gjør at noe så treigt og kje'"' delig som en Handelshøyskole klarer å flomme over av så mye kreativitet, oppfinnsomhet og talentfulle mennesker. ~ Det k~n umulig være opptaksreglene eller studieplanen. I

gave i å holde publikum unna Kjersti. Det så nesten ut som han ble banka-opp. That's rock! Siste innslag før pause var OPTIMUM som sang bra, slik de alltid gjør. Gisle poengterte at jeg måtte skrive om hans solo, hvilket jeg nå altså ha gjQ.!t. Etter pausen begynte STORBANDET. Jeg har ikke peiling på storband, men det var et tett og bra lydbilde som låt ganske bra. Per Axel Koch imponerte som han vanligvis gjør. Det gjorde vel de fleste, men trommeslageren Jan Jacobsen høstet enorm applaus for sin trommesolo. Med mord i blikket og innbitt energi kastet han seg over tromme-o settet og hamret vilt. Og så kom det alle mannegrisene satt og ventet på, nemlig BIRTIE & THE DIRTIES. Og vi ble slett ikke skuffet... Nei,forresten: de ble ikke skuffet. Etter råproff filmingfra bakrommet kom disse S-Mjentene på scenen med piske og det hele. Sangen var . så som så, men sceneshowet hadde alt. Og for en trommesolo! I

Neste innslag var en av kveldens høydepunkter: 5. KULLS-GUTTA. Det er vel med en viss frykt og uro disse nå ser at det er undertegnede som skal skrive om dem. Men frykten er faktisk helt ubegrunnet: Jeg synes de hadde en glimrende opptreden med en meget morsom sang om «tidens mest dekadente 5. kull». Man kan si mye stygt om 5. kulls-gutta, hvilket også er blitt gjort, men tross alt: NHH-miljøet vil blifattigere uten dem. Der. for synes jeg det var tåpelig at de skulle bli _ nedpelmet med egg av noen barnslige drit-

tunger. (Nå må jeg vel snart ha gjort meg fortjent til denne 5. kulls-cap'en!) A MAN'S A MAN: Herlig! Akustiske gitarer er ganske enkelt «the real thing». Og kombinasjonen gitar, fløyte og vokal er nesten magisk. For meg var deite kveldens musikalske høydepunkt. Med BANANA WALK FOR PEACE viste Torunn hvilken oppfinnsom og iderik jente hun er. Det var ikke rart at hun hadde problemer med å holde seg alvorlig da hun gikk over scenen med en bananspisende flokk etter seg. Slike helsprøe innfall burde det vært mer av. Så kom kveldens desidert største høydepunkt: METANOL S W INGERS! Dette er det største som har hendt NHH siden Agnar Mykle. Uten sammenligning forøvrig. Allerede etter første låta var hele salen i harnisk og hylte vilt etter å få høre «/yckliga gatan». Og etter «Gråt inga tårar Ruth» kom den. I rockeversjon. Stein & Co. ville blitt helter på etthvert samfunnshus. Hvordan klarer egentlig Bjørn dette med røyken? UNG PIKE NETTOPP GJENFUNNET med Halvor i spissen spilte real skikkelig rock, før SVÆ VER U avsluttet det hele på tradisjonell måte. Dvs. det stemmer ikke helt: Til slutt samlet nemlig Jo og Birthe alle korene tilfremføreise av «Imagine». Vakkert.... Det blir mye ros dette. Men h vis det er noe man vil sette fingeren på, så må det være at det hele er i ferd med å bli for profft. Internaften bør ikke bli slik at folk nesten ikke tør å stille opp på spontanopptredener av frykt for å drite seg ut. Da vil arrangemen-' tet miste mye av sin opprinnelige sjarm.

Kjersti Rødsmoen i Morningbreads.

Optimum.

(


IJI1 BUI 1ElÆII

YTRINGER

Hva mener dere konservative, egentlig?! ble lagt fram i Statsråd 27. september. Landsstyret i NSU var samlet til møte denne helga, og var svært spent! Dessverre inneholdt lova alt det verste vi hadde ventet. Men fri for overraskelser omfattende boikott av velferds- var lova IKKE! Vi fikk oss alle en lova dersom den inneholder en mindre gledelig overraskelse i lovfesting av valgordning og stu- form av følgende: dentorganisering på -lærestede- Norges Konervative Studenterne». Dette ble støttet også av de Forbunds (NKSF) syn på saken. konsevative. Jeg siterer Ot.prp. 3 side 8: , «NKSF kan gi sin tilslutning Et enstemmig Studentting her i Bergen vedtok det samme 7. til det alt vesentlige i det lovforsmai 1985. De konservative er i lag som foreligger. Vi er glade for høyeste grad representert på at departementet slår fast at alle valg til Studenttinget skal foregå Studenttinget. Ja, vi hadde ventet både lenge ved urnevalg.» På grunnlag av det ovenfor og vel da Lov om organisering av velferd for elever og studenter, ' nevnte sitat vil jeg stille følgende

Norsk Studentunion (NSU) vedtok følgende med overveldende flertall, på Landstinget i 1985: «NSU skal ta initiativ til en lands-

,

Rådet svarer...

Vi registrerer at Bulle i siste nr. for lite» har tydeligvis falt Bulle retter tildels sterke angrep mot tungt fo r brystet. Dette tar vi Rådet. Dette kan vi på ingen må- med stor ro, vi har bevisst ville spørsmål til BKSF og Konservate la stå u- gjøre et grundig analysearbeid tiv gruppe på NHH (tilsluttet imotsagt, imidlertid vil vi prøve å . først. Deretter kan man gå mer NKSF). avholde oss fra den belærende og konkret til verks, å gjøre det i l . Har dere ALLTID vært så bedreviter holdning som Bulle denne rekkefølgen er fundamen glade for at departementet skal har. Vi lar heller resultatene våre talt hvis sluttresultatet skal bli bestemme studentenes tale for seg. best mulig. valgordning? Snakk med oss i desember, da Er dere fremdeles glade for at alle Strategi er ikke noe som i førlærested skal få tredd en valgord- ste rekke bygges på ideer og vyer, har «trinn 2» gjort seg til kjenne. ning de ikke vil ha, nedover men kunnskap om det miljøet Og ut på våren vil vi gå enda lenger, «trinn 3». Hadde Bulle tatt hodet?! man befinner seg i. Når man Hvorfor stemte dere ikke da kjenner sitt utgangsp,un'kt, kan seg tid til å lese rapporten litt grundigere, ville denne debatten IMOT den vedtatte boikott? man siden iverksette oe små grå vært unødvendig. Debatt for de2. Vil dere fremdeles støtte den for å finne frem til de l5este måtebattens skyld er dårlig journalivedtatte boikott når den skal ne å utnytte sine 'mullgheter på. stikk, hold dere for god til det. iverksettes? Pa mange måter kan Rådets oppstartingsarbeid beskrives som en ps: Lise, Rådets kvinnelige Gry Scholz Nærø «tretrinnsrakett», del -l ~r altså innslag er litt forundret over å bli Lærestedsansvarlig for den foreliggende ser,nesterrap- betegnet som gutt ... port. At vi i den «syn$ o~ mener No~sk.Siudentunion i Bergen Rådet/NHHS f '

Om optimum og Solidaritetsarbeid er ikke· UKEkoret ufornuftig studentpolitikk! I siste nummer av Bulle stilles et spørsmål ved UKEkorets rekruttering. Vi vil gjerne gjøre rede for hvorfor Optimum alene skal danne UKE-koret 86.

Korets uniformer vitner OIl) en klar tilknytning til UKEN. Historien forteller da også at Optimum i utgangspunktet var UKEkoret 84. Med UKEsanger på repertoaret har de stilt opp for UKEN 86 ved flere anledninger. (UKEfest og pressekonferanse i vår, infomøte m.v. i høst.) UKEkoret har en klart definert funksjon og Optimum passer svært godt inn i denne . Vi kan også nevne at UKEkoret i Trondheim fungerer som kor under navnet Knaus i mellomUKEperiodene. Trøn derne har gode erfaringer med dette. Koret har da regelmessige øvelser og opptredener, noe som blant annet fører til et godt repertoar. UKEorganisasjonen består av flere «faste» grupper hvis med-

Spy for

lemmer får fUKENsjonærstatus fordi de oppfyller en funksjon i UKEN. Dirmus har alltid gått automatisk inn som en del av Halloi-gruppen i PR-seksjonen og Teknisk gruppe blir naturlig med i Revy-seksjonen . Disse gruppene har opptak når behovet for nye medlemmer melder seg. Dirmus og Teknisk gruppe har hatt opptak dette semesteret. Optimum har imidlertid valgt å beholde sin optimale størrrelse på 25 personer. Vi ønsker et blandet kor med fart og humør og spesielt varme følelser for UKEN. Derfor velger vi å innlemme Optimum i Halloigruppen under UKEN 86.

UKEhilsen fra Preben Svendsen Gr. leder Halloi Marianne Klever PR-sjef Nini HeIset UKE-sjef

Afrika?

Fredagens arrangement og Den sikkert velmenende koninnsamlingsaksjon maner til ef- feransiers oppfordring om å driktertanke. Et prisverdig initiativ ke ekstra mye i Klubben var og en meget vel gjennomført for- sannsynligvis delvis basert på estilling skapte en enestående samme logikk, hvilket bekrefter ramme rundt Etiopiainnsamlin- at Erasmus Montanus's ånd legen. ver i beste velgående her på skoMen,allerede under avslutnin- len . Denne logiske kortslutning gen av programmet kunne man er kun en rasjonalisering av det ane at enkelte hadde sin egen for- egentlige motiv: å ha en heiduntolkning av givertanken basert drande fyllefest. Ønsker man å gi påfølgende reserverte logiske mest mulig, ville en femti- eller tankerekke: jo mere jeg spyr, de- -hundrelapp ekstra i Redd Barna sto mere har jeg drukket, desto bøssen hatt samme virkning - i mere har jeg betalt i baren, desto livreddende heneende. Nå vil jeg nødig fremstå som større del av overskuddet har jeg gitt til de sultende små barna i en nymoralismens Torquemada, Etiopia. Dette var det moralske men for meg oppstår det en grotesk kontrast mellom mål og midalibi.

Jeg viser til Thomas Hojems innlegg i siste nummer av Stud. Vest og vil med dette informere om følgende: Studentunionen i Irland har bedt alle de Europeiske studentunioner om å ta opp problemet med «Stri p Search» som er svært utbredt i Armagh-fengselet i Nord Irland. Dette ble ganske rik tig gjort på Landsstyret i Norsk Studentunion i september. A vet landsstyremøte på Il. 5 timer var 15 minutter avsatt til resolusjoner. Det var to resolusjonsforslag som ble lagt fram ett om «Stri p Search» og ett om Sør Afrika. Det er viktig at det lille landet Norge kan vise at de ser litt lengre eim til sin egne nesetipp, og kan være solidarisk med undertrykte og svake grupper i andre land . En norsk studentunion skal selvsagt ta seg av nasjonale anliggende, men vi har et a rbeidsprogram som også forplikter oss til internasjonalt solidaritetsarbeid. Norsk Studentunion har en internasjonalt ansvarlig i arbeidsutvalget i Oslo.

Når Hojem prøver å få det til at deF! foreslåtte resolusjon utelukkende ble tatt opp fordi to sekretariatsmedlemmer var i Nord Iriolnd i sommor så er dette helt . feil. 'Som nevnt ovenfor fikk vi en henvendelse fra Studentunionen i Irland skriftlig. To stykker fra det gamle ARBEIDSUTV ALGET, og en fra det nye AU var på en konferanse med de Europeiske Studentunionen i mai (WESIB) i Nord Irland. NSU har nemlig kontakt med andre studentunioner, Hojem . Vi mener at studenter på tvers av landegrensene har felles interesser!!

NSU ikke ivaretar de norske studenters interesser godt nok: Vi har en arbeidsfordeling blant de fem i arbeidsutvalget, og de fem i sekretariatet. Det at en person har ansvar for internasjonale saker, går på ingen måte på bekostning av informasjonsarbeid o.l. NSU har en informasjonssekrtær som utelukkende skal ta seg av info-arbeid, selvsagt med god hjelp fra resten av NSU 's ansatte. Undertegnede har forøvrig ingen problemer med å være enig i at en del av informasjonsmaterialet vårt kunne vært mye bedre. Men å si at en resolusjon om «Stri p Search» på et landsstyre er årsaken til at en del brosjyrer er Til orientering blir våre resolu- for dårlige, den er rett og slett for sjoner sendt til alle studentme- drøy! dia, ambassader m.m . Jeg vil forSom medlem av arbeidsutvaløvrig tro at Amnesty Internatio- get NSU-Bergen er det synd å se nal vil være glad for all den støtte at Hojem er så dårlig informert de kan få i sitt viktige a rbeid, også om den organisasjon han reprei form av den nevnteresolusjon senterer på vegne av NHH. de norske studenter har kommet med. Gry Scholz Nærø En siste ting til ojem og de Lærestedsansvarlig for andre konservative som mener at Norsk Studentunion i Bergen

TdBu1Ie del når jeg ser folk sjangle blassøyede rundt i gangene, sove ut rusen i mørke kroker eller endog spy på et arrngement hvis inntekter skal gå til de sulterammede i Afrika. Dette er ingen hatsk og fariseersk fordømmelse av medstudenters opptreden. Dette er kun et varsko om ikke å overvurdere egen fortreffelighet og medmenneskelighet. Den grunnleggende holdningsløshet og bevisstløshet som på lengre sikt umuliggjør en sturkturendring i forholdet mellom de fattige og rike, de sultende og de spyende, er ikke avskaffet med fredagens arrangement. Nikolai Stefanovi6

Nå må dere i redaksjonen skjerpe dere! Selv om blekka generelt holder en høy standard, ble jeg forferdelig skuffet over poesi-siden i Bullen nr. 5. Jeg tenker på poesi som en gave til studentene, en gave som skal gi et utbytte, en opplevele. Jeg tenker på diktet «MEN's» av «Thor». Tydeligvis er «tiss og bærsj»stilen etter etterslep fr Russeavistiden. Innholdsmessig føles diktet som en kartong råtten melk. Jeg synes ikke det innehar et budskap om noenting, det min-

ner om en egoistisk ord/følelsesutblåsning, for leseren blir det en bad-trip av dimensjoner. 0pQbyggingen er en voldtekt av alle idealer om layout, rytme og linje. Jeg håper dere selvoppnevnte «litterære guruer» i framtiden vil sile ut dårlige artikler og bidrag, slik at vi slipper å tro at dere er en gjeng ukritiske freake- Yap'er som trykker det vennene deres har skrevet.

Jan Petter


..

I1111 BUI.IEISI

--------- p,------------------------------------.

Etter forenin~møte hver torsdag sier rådet at vi må få mere kreativitet inn i de systematiske kontorrottene i løpet av nitti-årene skal vi skape en ny type superrotter sier supprrådet med strategisk mundering

SPLIT Så går det da opp for meg at prisen man betaler for ro er å ta avstand - ikke leve i verden men med verden Omtrent som en sjakkspiller ikke i brettet men ved _siden Oppnår man å nyte de langvarige stillingskriger Med begge hender alltid krafsende etter noe slik man er et menneske som farer rundt for å fange sitt speilbilde Dynamisk tidsriktig trendy på cafe opera Ikke levende, men stadig hospiterende i en samtale , som oftest tilstede når . nye kontakter plugges inn

Til en katt ·som står ikø Akkurat dette er en trussel mot deg ikke uten formål eller innhold ikke dine ord Men mine det første meta-dikt i nhh 's historie troverdig troferdig -!f j.. , flertydig -- I uten signifikans . ~' I " mere presis en Mossin I !, kan disse bok-stavene )1 l lyse opp ') I ditt gode ståsted

Ola

tunra kroppen lyver aldri den glemmer aldri sorgen som brekkmiddel sorg er å måtte drømme seg videre alene mot bedre vitende

1<;'

Meta far

Men ellers borte det er aldri noen hjemme der alltid dette strategiske tilbaketog gjennom stadig nye selskaper og andre treffende formuleringer

Hva hun het

På cafe opera og andre steder hvor man lever med verden - ikke i bønn om hjelp til afrika men med en bønn om å f å bli en ny Gel(ioff.

~.

Den livstrette?

Skjønn var hun som en klar oktober dag. Hennes skjønnhet vakte både lengsel og misunnelse. Hun ble utsatt for m ye vold, ble nesten glemt, _ av mange for/att. Du spør hva hun het? Midt i all den skrikende larm kan jeg ikke høre mine egne tanker. Hva hun het? Jeg tror jeg har glemt det. Nei, nå husker jeg. Hun het: Stillhet.

Livstrettheten melder seg - helgens lange mareritt seiglivet henger igjen i min kropp kjære deg, optmfsme, våkn opp, våkn opp! Kom i et sterkt elektrosjokk . J eg føler meg selv som aralditt, lime te, seig og blek som kritt. «toruns traume»

W.T.M. okt '85

l

l

Virkelighet Jeg lukker øynene, men åpner cfem snart igjen. Og da er du der selv om døren er låst. Du legger deg ved min side, med din hud mot min. Jeg lukker øynene og du legger ditt kinn mot mitt. Om morgenen våkner jeg brått. Døren er fremdeles låst, og du har aldri vært hos meg. Du kjenner ikke mine drømmer men i natt kommer du igjen. M

Alle de fine rakettene sørger for en livlig tro, troen på Jesus og helvete, terror·bala nse og mot. Irr

Nå sitter de i sine skinnstoler gutta fra Reagan og Kreml, smiler og prater og skåler litt, lekker litt til dagspressen. Charmerende taler og pene ord «rakettene skal vi ha bort», men foreløpig har vi ikke fått til stort, så nå sprenger vi Nevada bort. En fet liten skallet, en sosialist fransk av natur og sinn. Plaget av Greenpeace og politikk «vi tar oss pent av øya» skyter han inn . Gadaffi , Khomeiny i kø, har så lyst til å være med. Israel lurer i bakgrunnen Alle gode ting er tre.

Betrakt, en tanke:

l

Pavlov

Jeg har så mye å lære jeg vet, men kan ikke forstå, at jeg gjennom livet kan bære den glede jeg føler her nå. - Tiden vandrer uti landet hvor der ikke hersker tvil. Skjebnene spinner mine tanker slik at jeg vet hva jeg vil. Det finnes så mange minner erindringer ingen kan nå, de sløres til og forsvinner jeg vet at de må forgå . - Landskapet ligger utstrakt mot horisontens grense. Forsvinningsnummeret er fullendt ~ tilbakelagt alt intense. . Det finnes så mye ugjort min kraft, er fremdeles her. Fremtiden finnes så avgjort, - blomstringstiden er nær. - Milevis frem i tiden flykter jeg nå i drømme, Tiden; den forsvinner, selv, kan jeg ikke rømme

toru"

Endelig blir det litt spenning og fart ned i Irak og Iran. Smellet vil lyse som midnatts-sol helt fra Egypt til Pakistan. De dreper hverandre, så tar de oss, amerikanerne tror det er Sovjet. Sender avgårde en Pershing-rakett, nå er det for sent å si «njet». Nyttårsaften blir bare en bagatell, det er dette som røsker, er gøy. SS 20 og Star Wars, til helvete. Vi må alle flytte til en øy . Dette er galskap, det tror du nok det sier jeg meg enig i. Nå må vi bli kvitt rakettene, før vi ikke lenger har tid. Jeg gir deg ingen løsning, deri har jeg ei, prøver bare å vekke deg opp. Tornerosesovingen får vi ta senere, nå må vi sammen si stopp.

Bjørn Zachrisson


110 Økonomiske vinterleker

IIllBULLE~ I

INFO Hjertesukket:

.

1986

I tiden 24.- 26. ja n uar vil de økonomiske vinterleker gå avstabelen for tredje gang. AI.lerede når dette er sagt rykker det vel litt i rockefoten til gamle ØVL deltakere. Men for at de som ikke har deltatt tidligere, og da kanskje spesielt l . kullistene, skal forstå denne følelsen er det nødvendig med litt informasjon . Økonomiske vinterleker (ØY L) er et samarbeidsprosjekt mellom

Anne COCilie ,

A v STEIN MEHREN Jeg ser fugler, An ne Cecilie, jeg ser din barndoms spinkle ynde lokke menn til ditt liv Grusdm den skjønnhet som skjer et menneske Å være en hildring for blinde menns lengsler Å bli brukt som speil for fo rløsning - såvel som for undergang, det er den tyngste børen ... Jeg drømmer fugler, Anne Cecilie, fugl er som aldri fl yr, lys som vibrerer i uføElte vinger; din skjønnhet , så fullstendig av denne verden , likevel aven annen: Skjønnhet en demon som kaller det skjønne frem i oss Eller en uskyld som styrter oss i avgrunnen Tanker flyr , Anne Cecilie, over hendene mine, dine var så hvite, hvite som vinger Og som all skjønnhet skapt for svimmel flukt Men du fløy aldri .. . Du bare åpnet hendene og menns hender trakk deg til seg, sanseløse for å drukne hav av tørst i din ene lengsel Anne Cecilie; Hun elsKet meget, selv aldri elsket, forrådt og aldri tilgitt av seg selv sank hun på dypet av sin skjønnhet, suget inn i et blinqspeil av menns blikk ... Selv så hun tilslutt bare sitt eget mørke ... Men se henne Med et blikk som kom hun rett ut av himmelen! Og menn kommer med sin ensomhet, sin lengsel sin død. Og de vil se himmelens skjønnhet... Og ensomhet lengsel død så de inn i henne, til de så seg selv og flyktet... En skjønnhet ingen så . var hun og av skjønnhet ble hun ... En kropp I livets forte grep, en dødens spinkle fugl...

de tre økonomiske høyskolene i N orge, N HH, Bl og HA. Formålet er å fremme sportslig og sosial kontakt mellom stude ntene ved disse skolene. F or å sørge for at ØYL blir avviklet på beste må te er fire studenter fra hver skole allerede i gang med forberedelsene. Vår viktigste oppgave er foreløpig å skaffe sponsorer til ØVL, slik at den enkelte deltaker betaler minst mulig. Foreløbig er to hovedsponsorer klare, Kredittkassen og · Digital.

For deg som vil noe mer (?) Nytt alternativ til ukeblad-porno for Samfunnets Beslutningstagere, økonomistudenter, Misfornøyde Konjektspisende Husmødre med flere KOMMER! Nei, ikke nå igjen. Enda et nytt blad for Yap/er og Uff/er og andre trendy strebere. Se opp for «Suksess»·bJadet for deg som vil lykkes, noe helt nytt i norsk mediavefden iføl· ge redaksjonen.

H vem er det så som får delta på vinterens store begivenhet? Førsteutgaven kommer i m id Maks antall deltakere er i år .ten a v ok tober, og forhå ndsrekla250. Dette blir likt fordelt på sko- men er a llerede serrdt fu t . Med ".L ..; , lene slik at vi på NHH får med slagca. 80 deltakere, ikke inkludert arrangementskomiteen. Vi gjør ord til alle som drømmer om lyvidere oppmerksom på at det stil- sende karrierer, selvrealisering les ABSOLUTT ingen krav til og - ja nettopp: suksess. Er du et ferdigheter ved eventuell multimenneske? A v den «allsidige, handlekraftige og disiplinert deltagelse . entu'siastiske» typen som «alltid Det eneste kriteriet som gjelder får noe til , få r det til å svinge er den som kommer først til Møl- rundt seg»? Da vil du selvsagt la få r. ... På melding vil skje ons- være en av de første som river ti l dag 13. november. Nærmere in- deg bl adet fra Narvesen-hyllene. fo om dette vil komme både i Bul- Og dersom du med skam må bekjeQne at du ikke er e t slikt fan tale og via oppslag på skolen . stisk supermenneske , er Suksess For at vinterens ØVL skal bli allikevel bladet fo r deg. For der \ like bra som tidligere og hvis mu- får du neml ig tips om hvordan du lig enda bedre, er hotellet av stor ska l tenke og te deg for å lykkes. Vi siterer i fleng: betydning. . - PMI står for SUKSESS-lov Vi har herved gleden av å offe ntliggjøre at Gausdal Høyfjellshotel er åstedet for årets arrangement. For de av dere som ikke har noe kjennskap til Gausdal fra før skal vi her oppsummere no'en data, som vi haper vil bidra til å gjøre rammen rundt ØVL best mulig. Fra hotellet og bort til slalombakken er det 25 meter å gå slik at unødig tid og mas vedrørende transport til bakken er eliminert. Når du forhåpentligvis har klart å tilbakelegge de 25 metrene har du 5 skitrekk til din disposisjon, og skulle du bli sliten under de sportslige utskeielsene kan du sette deg i varmestuen og slå aven prat til varme/kalde forfrisknin ger. Er du en av de som har problemer med slalomrytmen sørger vi for musikk i bakken. I hotellets umiddelbare nærhet blir det kjørt opp 120 km med langrenn spor, så ønsker en litt trim er det gode muligheter for det. Blant hotellets faciliteter kan vi kort nevne svømmehall m/badstu og solarium, aktivitetsrom mlflipperspill, store flotte rom samt romslige selskapslokaler til kveldsarrangementene. Med dette skulle alt ligge til rette for en sosial, monumental hyggestund på fjellet. Hvis samtlige deltakere klarer å få med sitt gode humør og viljen til å ta ut alt både i skibakken og på dansegulvet så skulle alt ligge til rett~ for vinterens sportslige og kulturelle høydepunkt. ØVL-Komiteen NHH v/Viktor Sandla nd

S kriften på veggen taler tidens tydelige språk •.. nr. l : Positiv M en tal Innsti lling. Uten tro på og tillit til egne mål lykkes ingen. - Leseren får suksess med SUKSESS ---: Riv deg løs fra Jantelovens tvang! - SUKSESS handler om å rea liseresine personlige mål - på egne premisser. - SUKSESS ha ndler om å tenke positivt, sette seg klare mål, yte noe ektra - og lykkes! . Og så videre. Elsk deg selv, studer din navle og spiss albuene til kram pa tar deg. JEG gremmes .... - Cita

Vellykket Region Vest Seminar

l helgen som var avholdt Konservativ Gruppering høstens Region Vest Seminar på Kramboden . Lørdagen var viet R egjeringens strategi de kommende fire år, innledet ved Egil . Herman Sjursen, tidligere fo rmann i Norges Konservative Studenterforbund (NKSF) . Deretter skulle advokat Helge N . Albrektsen , Fremskrittspartiet, ha kommet med noen betraktninger, men han hadde dessverre meldt avbud. Lars Eskeland, en annen tidligere fo rma nn i NKSF , steppet imidlertid inn på kort varsel og leverte et forhol9svis hardt angrep på Høyres politikk, Anne Lise Høeghs påståtte styringslyst i sæn;leleshet. Etterpå fulgte diskusjon og gruppearbeid. Dagen derpå var viet studentpolitikk, og nåværende formann i NKSF, Fredrik Carlsen, foredrog om studentvelferd og studiefina nsiering. Han poengterte riktigheten av å satse på særstipend for de vanskeligst stilte studentene før man krever mer til studentene som gruppe . NKSF går imot illntektsavhengig tilbakebetaling, men hilser ordningen med urnevalg hjertelig velkommen; ikke alle studenter er møteplagere. E rna Solberg, formann i Bergen Konservative studentfore-

nmg, og Christian Syse, leder Konservativ Gruppering, kom med sine synspunkter angående et mer intimt samarbeid BKSF/KGH. Vi drøftet blant annet et forslag om å innlemme KGH i en BKSF -paraplyorganisasjon etter møsnter av Bergen Unge Høyre, NKSF med flere. Det var flere argumenter som talte imot det enn for. BKSF og KGH vil imidletid fra nå av samarbeide om avisen Reform , som blir felles organ for begge foreningene. Referent Cecilie Bedesvaag

PROSJEKTGRUPPE I forbindelse med den nye loven om velferd for studen ter skal det utredes alternative organisasjonsmåter for Samskipnaden 'i Bergen . E t a lternativ som ha r vært diskutert er å _ skille mellom en komersiell og en ikke-komersiell del. Har du ideer, meninger eller interesse - kontakt ANDERS BRUUN·OLSEN pr. posthylle eller personlig. Eventuelt kan undertegnede kontaktes. Thomas Hojem


I[IIJBUUE!II

Hvilken rankingløype skal vi ha? - Det er ditt valg! Frem til 1983 gikk r ankingløypen fra Hatleberg, forbi Sandviken Sykehus og ned Munekbottsveien til bunnen av Fjellveien, hvor jentene snudde, mens guttene løp videre en runde opp Fjellveien og ned Hoffmans vei før de returnerte. Pga. veiarbeider måtte vi i 1983 velge en ny løype. De to siste årene har derfor rankingløpet gått fra NHH, forbi Norol·stasjonen og utover 'Helleveien, andre vei til venstre og bratt nedover Ellerhusensvei og Breiviksveien forbi Merino, og deretter opp den bratte Jægerbakken til NHH. Her har jen, tene løpt I runde, mens guttene har løpt 2.

PRESENTASJON Tid: Tirsdag 22110 19.00 Sted: AUD C Intervju: Onsdag 23110 -

ul

. INFO

Stilling som markedskonsulent Stormaskin (IBM) Stilling som FCS konsulent Stilling som EPOK-konsulent .

TEAM CO ADB, er det største av selskapene i Teamcogruppen, har 100 ansatte hvorav en vesentlig del økonomer. Forventet oms. i 1985 er ca. 100 mill. Teamco-gruppen driver forøvrig en utstrakt virksomhet i Skandinavia, Nederland og England. Hovedinteressent er skipsrederiet Anders Wilhelmsen & Co.

FU's ryktebørs

Nå er veiarbeidene slutt slik at vi kan gå tilbake til den gamle rankingløypen . - om dere ønker det. Vi har fått kontakt fra mange som mener

- en siv.øk uten rettslære er en dårlig siv.øk .... - det er bare tidligere au pair-piker som tar fransk .... - økonomisk geografi er så lett at du leser det på ett semester. .. - økonomisk historie er det bare Kontrastmedlemmer som tar. .. . - .... .. det, eller spansk .. .. . ! - de som tar matte valgfag forbigår vi i stillhet.. .. - ... .. for ikke å snakke om EDB. ... ! - tysk er bare pugg .... - mens engelsk er noe alle kan fra før. ... . IKKE SANT?????

VIKTIG!

nytt underskriftslistene utenfor kantinen for å gi uttrykk for hvilken løype du mener vi bør ha - din stemme kan være avgjørende! Men HUSK: Tenk grundig over dette spørsmålet - det kan avgjøre hvorvidt vi klarer å ta revansj på BI i år. Tenk derfor ikke på hvilken løype du syns passer deg best - velg . den .løypen som vil gi oss alle best mulig trening og som vil . være det beste grunnlaget for uttaking til stafetten. Studer derfor nøye kartskissene 'som også blir hengt opp utenfor kantinen.

vi må få igjen «Hatlebergløypen» fordi «Merinoløypen» er altfor bratt og kort og i mindre grad enn Hatlebergløypen tilsvarer en vanlig stafettetappe, mens andre mener vi bør beholde Merinoløypen bl.a. fordi den går forbi NHH og Merino. HV A MENER DU? Be-

Og er du fortsatt i tvil? Bli med på trening i Merino· løypen og Haltebergløypen til våre faste treningstider ONSDAG KL. 19.00 og FREDAG KL. 14.30. Husk - god trening og rik· tig rankingløype er begge nødvendige faktorer for å slå BI!

CHIENG-KAI-SJAKK takker alle som gjorde helgen til det den ble - en kjempesuksess: LIVE-A ID NHH, SE MESTERPR0VEKOM. OG IKKE MINST ALLE DE UTKOMMAN DERTE.

Vi vet ikke hvorfor stud. NHH velger valgfag som de gjør, og mytene ovenfor er vel kna ppest dekkende for valgmotivene. Derfor er det studieveileder Ellen Marie gjerne vil ha gjennomført en motivundersøkelse for valgfagene. Spørreskjemaene vil bli delt ut til alle l. kullister i neste uke. Svarene trenger hun for . kunne-gi frustrerte l. kulllister råd om hvordan og hvorfor velge akkurat det valgfaget - særlig første valgfag, fordi de nye studentene er totalt ukjente med systemet. Det vil bli spurt om både ditt eget valgfag, og få anledning til å si din mening om alle de andre. Det er alt vi sier foreløbig, flere rykter neste uke ....

DENNE U KE: N ylagde vafler hver kve ld. Vi investerer i enda et vaffe ljern for å kunne tilfredsstille kundenes krav om hurtigere servering . Tirsdagltorsdag video i Gafe Copp - se oppslag ved kantinen. Fredag roer vi oss ned før den store dagen - nattmat/video m.m. HØSTBALL MED STUlL Morro at så mange vil være med på høstball - synd at aula'n ikke 'tar mer enn 440. Til deg som ikke fikk billett til middagen , har vi gleden av å invitere på ost og rødvin i Anne Madam kl. 21 .00. Høstballet starter kl. 19.00 med champagnemottagelse. Bruk hovedinngangen. VI GLEDER OSS

FU/Kjetil

Hilsen CHIENG-KAI-SJAKK v/Astrid

BEDRIFTSPRESENTASJON

M. PETERSON & SØN AlS

OUE· OG ENERGIDEPARTEMENTET

MANAGEMENT - - -- - ,

SØKER

FØRSTEKONSULENT KONSULENT

Trainee-stiJling direkte under markedsdirektør Sted: AUD 14

Dato: 23.10.85 kl.: 19.00

Påmelding innen mandag 21.10 kl. 12.00

Oljeavdelingen søker to nye medarbeidere til petroleumsøkonomisk kon. tor. Ko ntorets ansvarsområde om fatter fø lgende hovedoppgaver:

Olje- og energidepartementet har 150 ansatte og er inndelt i fire avdelinger: Oljeavdelingen, energiavdelingen, vassdragsavdelingen og administrasjons- og beredskapsavdelingen. Oljeavdelingens hovedarbeidsområder er:

Næringslivsutvalget skal i samarbeid med representanter fra Norges Siviløkonomforening danne en prosjektgruppe som skal se på problematikken rundt styrenes funksjoner i bedriftene. I den anledning trenger vi 2-3 motiverte prosjektmedarbeidere som kan tenke seg å jobbe i denne gruppen. Arbeidet skal etter planen resultere i et eget arrangement her på skolen. Er du interessert? Ta kontakt med Knut 0 vreås/Næ ringslivsutvalget.

-

Petroleumsøkonomiske spørsmål og planlegging av fremtidig virksomhet

-

forhandlinger, blokktildelinger og juridiske saker.

-

Utbygging og drift på kontinentalsokkelen

-

vare- og tjenesteleveranser til sokkelvirksomheten

-

generelle økonomiske analyser og utredninger ivareta statens økonom iske interesser i petroleumsvirksomheten, herunder Statoil og statens ~irekte økonom iske engasjement.

-

skatte- royalty og tariffspørsmål

-

sektoranalyser til bruk i budsjett og langtidsprogram

Vi ønsker søkere med høyere økonomisk utdanning . Det stilles spesielt store krav til analytisk legning , da analysearbeidet i kontoret ønskes styrket. Stillingene lønnes i Itr. 19-25 (Kr. 128.644-169 .725) avhengig av kvalifikasjoner og eventuell tidligere praksis. Kvinner oppfordres til å søke . Nærmere opplysninger kan fås ved : Avdelingsdirektør Per Terje Vold - telefon (02) 11 70 62 eller Byråsjef Marit Engebretsen - telefon (02) 11 70 76 Skriftlig søknad sendes innen 1. november merket ..OED 34/85 til OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET Postboks 8148, dep. 0033 OSLO 1


JII1BULLEE]

12

Bulles nyopprettede

ANNONSEAVDELING SØKER MEDARBEIDERE Vil du hjelpe meg med å skaffe annonser? A visglade, pratesyke, effektive, 2 stk . studenter søkes. Snakk med Hugo eller Cecilie i Bulle-rommet. Cecilie, annonseansvarlig

på høyden Hulen Torsdag 17. okt.

K AMI KAZE - Glimrende funk-jazz-rock band fra Bergen

Fredag 18. okt. FLO MINGO - Fra Silver King Band skal sammen med his honorable Reverend Billy på piano få oss til å reagere. Onsdag 23. oktober LASH LA RlAT AND THE LONG RIDERS Ellevilt band inspirert av western, swing, cajun, hillbilly, boogie og bluegrass.

Scandinavian Business Tournament NORGES HANDELSHØYSKOLES SruDENTFORENING H.U",i•• JO - S03S Deri.. . Sudrik..

PGfreak? Bit-fikler? Bedriftsspillet trenger en person som kan være medansvarlig for å holde inaskinutrustningen i drift. Bedriftsspillet har en tøff kjøreplan, og vi er avhengige av at maskin, system og printer fungerer til enhver tid. Maskinen som vi disponerer er en Burroughs B-25 med 512 Kb, 10M harddisk og en nydelig 4-fargeskriver. En glitrende nettverksmaskin. (Ikke 1MB-kompatibel , pga spesiell CT CPU). Som frynsegoder til bruk av maskinen tilbyr vi bruk av alL programutrustning, som inkluderer Multiplan, tekstbehandling og kompilatorer for Fortran og Cobol. Ansvarsområdet vil være å sette seg inn i det programsystemet vi bruker, og å være med på noen av kjøringene utover høsten og våren.

Dersom DU er interessert, tar du kontakt med: BED RIFTSSPILLET v/P etter Skar via posthy llen. Reager'hurtig!

Studentsenteret Torsdag 17. okt. - _Møte over temaet: Frie teatergrupper og amatørmusikk - har de livets rett? Hvilket ansvar har stat og kommune? Hvor viktig er amatørkulturen for oss? Teaterstykke spesiallaget for anledningen. Møtet begynner kl. 19.00.

SAVNET! Gul Fokuspose inneholdende singel, «Sett en blomst i karmen» med Jan Thoresen samt et større antall brosjyrer vedr. Anonyme Alkoholikere mistet på strekningen HatIeberg - Norwegian Horror Hospital (Klubben). Lørdag 12. okt.

TIL ALLE FUKENSJONÆRER I REVYSEKSJONEN

Kan leveres Truls Mo Tlf. 15-20-19

MENU:

Husk Seksjonsfest i kveld, torsdag kl. 19.00 i Campus. Pris ca. kr. 35,Vil du ikke, så skal du .. .. Hilsen ciss i Revy

Mandag:

07.30-'09-00

Tirsdag:

07.30-09.'00

Onsdag:

07 .30-09. 00 17.00-20.00

Torsdag:

07.00-09.00

Fredag

07.30-09.00 19.00-22.00 24.00-04.00

Søndag:

12.00-13.00 19.30-23 .00

framsyning... Kjapt strippes det, og damene BYTTER TRUSER! Vips, og den skjørteløse Hege har plutselig et nytt AFTEN ANTREKK! Uhyggelig sterk søknad jenter! Men ingen må komme her og si at damene er løse på tråden ....

Torsdag 17/10 Blåbærsuppe , .. . , kr. 6,50 Kjøttboller i tomatsaus , .. , .... kr. 24,50 Seibiff m/løk ..... kr. 25,50 Dessert .......... kr. 6,50 Fredag 18/10 Biff m/løk ........ kr. 33,Biff mIløk, min. vann kr. 36,Biff mIløk, pils . ... kr. 40,Mandag 21/10 Blomkålsuppe .... kr. 6,50 Rensd yrskarbonader m/grøn.bl. ..... .. . kr. 27,50 Torsk m/rekesaus .. kr. 27,Riskrem ......... kr. 6,50 Tirsdag 22/10 Spinatsuppe ...... kr. 6,50 Orientalsk gryte m/ris kr. 31 ,50 Rødspettefilet m/rem. kr. 28,Sjokoladepudding m/van.saus ....... kr. 6,50 Onsdag 23/10 Aspargessuppe .... kr. 6,50 Vossakorv m/stappe kr. 25,50 Fiskepudding m/råkost ......... kr. 23,50 Karamellrand ..... kr. 6,50

l. og 2. plass: Hege Andersen og Birthe Mørreaunet Så er det helt KLART for a lle: Tidligere nomineringer og plasseringer på Kjendistoppen utelukker IK KE for fremtidige plasseri nger, snarere TVERT IMOT! På fredagens internaften ble nok den mest inspirerte scene-entre utført av H ege i det noe voluptuøse jentebandet «Birtie and the Dirties». Iført minimal sort TANGA under en håpløs bortkastet strømpebukse, SKRED damen inn på scneen og satte seg bak pianoet, som om det var det NATURLIGSTE i verden å rusle slik antrukket inn på en scene med 700 mennesker i salen. Men vi ante at her lå det MER bak! Hege skulle nemlig egentlig stille i mini-skjørt, men i de febrilske minuttene før bandet skulle på scenen, finner Hege ut at mini-skjørtet er borte! Jentene befinner seg på dette tidspunkt i «Tunnelen» - utbygget foran scenen. Nå er gode nkl civre. men ientene VET RAD! Hege skjønner at hun ikke kan gå på scenen iført den hvite trusen (av ordinær type, formoder red.) hun har på seg. Birthe skjønner kjapt problemet, og opplyser at hun er iført en sort og eksotisk utgave avarten «Truse» som forsåvidt godt egner seg til

3. plass: . H åvard Nustad og foretaksøkonomisk institutt Det er alltid like morsomt å plassere noen a v de som arbeider i Høyblokka på kjendistoppen. Og denne uken har vi få tt fatt i en virkelig godbit. F oretaksøkonomisk Institutt hadde nemlig fest for noen uker siden , og i den anledning fikk H åvar Nustad det æ refulle oppdraget å skaffe drikkevarer ti l festen. H;m ringte da til en nærværende , dagligvarebutikk og bestilte 40 "flasker brus og 60 flasker øl. Og dermed var det fikset , tenkte vel Håvard. Men ekspeditøren begynte etterhvert å tvile på det Håvard hadde sagt. Kunne dette være riktig da: fest på NHH og bare 60 flasker øl? Nei, her skjønte ekspeditøren at noe måtte være feil, dette lignet ikke det han var vant til fra drikkekulturen på NHH . For å rette opp denne «misforståelsen» bestilte ekspeditøren en lastebil , og 60 kasser øl ble fraktet til skolen. Håvard skjønte ikke mye da han 'kom ned fra Høyblokken med en liten pose for å hente disse flaskene. Ihvertfall ble bilen beordret tilbake, og kassene sendt tilbake til butikken. Og selvfølgelig: Allerede tidlig på festkvelden gikk man tom for ølflasker. Teorier om optimalt lagerhold er de flinke til , men .....

.,

••• NESTE BULLE! Kjære medstudenter, vi er på gata også denne uken! Økonomien hangler og går, betal dine kroner med GLÆDE .... ! Som dere ser et annet sted, i dagens avis, søker vi entusiastiske reklame-medarbeidere. Ellers minner vi om dødslinja vår: Mandag kl. 12.00 for faste, info. -.J" Tirsdag kl. 12.00 for andre.

Skolemesterskap i .brigde (for alle som liker å komme til kort) Tid: onsdag 23110 kl. 17.00 - 21.00 Sted: Møterommet (ved siden av Kompendieutsalget) Påmelding: Plakat på kantinedøra Har du fast makker skriver dere dere opp på samme n ummer. De uten makker blir «spleiset» ved trekning. ' NB! De beste blir premiert.

K7 Bulletin nr 07 - høsten 1985  
K7 Bulletin nr 07 - høsten 1985  

INTERNAFTEN: Ytringer ...................... s. P Semesterprøvens bloddryppende ... s. 4 BULLE i dag: , qsS ' BULLEs fremtid ..................