Page 1

I

i ," 'E

BULLE i dag: Poesi ........................ side Safari i Rusmiddeljungelen ....... side Kåre Syvertsen ................ side Rapport fra førstekullistene ........... Ah, Madonna! ..................... Sensuren - den sure svie ............

9 5 3 3 3 2

r. 1985

lJJ

Ah, Madonna! Side 3

NR. 2

p--------------. NHH Frikjent: på siste sides Kjendistopp kan vi idag bringe en lykkelig nyhet - NHHS er ifølge domsslutningen av 5. september 1985 FRIKJENT! KlubbutvalgetlNHHS var innklaget til for1iksrådet av United Intemational Pictures AlS, som ble dømt til å betale saksomkostninger med 250,-!

12. argang

12. september

IillLTUR-CLASH!

Usedvanig lørJffipoitikk i StudentsaImkipnaden: Vedtar styret i Samskipnaden høyere lønn til de ansatte av ren egeninteresse? Side 4

SNe knunptttekninger_ Side 4

- Ronald, were coming to get you ...

STØTT NORSK EKSPORT, SEND WILLDæ TILBAKE TIL MARS!

HUSK FORENINGSMØTET I KVELD KL. 18.00!!!


118

BULLEMI-REDAKSJONEN: Gisle Bjørnstad Hugo Lauritz Jenssen Odd- Einar Lillebostad Torun Steen Reite Siv Elin Tokle

INTERNT ORGAN FOR NORGES HANDELSHØYSKOLES STUDENTFORENING NHH, Helleveien 30, 5035 Bergen-Sandviken

Utgiverne fraskriver seg ethvert redaksjonelt ansvar.

Layout, sats og repro : CENTRUM FOTOSATS AlS

Leder: Gisle

ET TAPPERT FORSØK Kulturen er på vikende front, Falcon Crest, Det Nye og James Bond er i ferd med å ta rot· ta på kunst og kultur. Dette er forjævlig, men så altfor sant. I tillegg til folks generelle dårlige smak, fyrer Storting og Regjeringen opp under med å gi kultursektoren lommerusk. Det verste er at politikerne ikke eier skam. Når Lars Roar Langslett er så frekk at han spør om å få dele ut Amandaprisen etter den største saneringen i norsk film historie, må en lure på om han eier skam i livet; attIan i qet hele tatt fikk lover en skandale. Hvis en så~går vårt nærmiljø litt nærmere etter i sømmene blir ikke bildet noe lysere. det er forstemmende å oppdage at det bare er en håndfull mennesker som i det hele tatt er kulturelt bevisste her på skolen. De fleste har riktignok sett noen kvalitetsfilmer og lest seriøse bøk·er, men da ut i fra en helt annen motivering. Det er nemlig viktig å ha sett de «riktige» filmene, og ha lest de «riktige» bøkene. Hvis en er blant de heldige kan en gi inntrykk av at en er «kulturelt».

Hvis en da i tillegg har lest film- og bokan meldelsen, kan en gulpe opp dette i en «dypsindig» diskusjon og få stemplet «filosofisk» eller «intellektuell». Og det er jo som kjent ganske fett. Organisasjons- og underholdningslivet føler forståelig nok i samme spor. Kvantiteten er voldsom, men den kulturelle kvaliteten er pinlig. Forrige Klubbutvalg prøvde riktignok å gå nye veier, men blei møtt med dumme blikk. En kveld med Ketil Bjørnestad fylte de flestes semesterbehov for kultur. Dette forundra meg slett ikke. det tok ikke lang tid før jeg forstod at det overhodet ikke eksisterer noen sammenheng mellom det å være skoleflink og ha et kulturelt nivå. Sammen med dette semesterets Klubbutvalg (de har et meget lovende program med bl.a. Dikter Arild, Else K vamme, Can Can og «Norske Mænd») vil Bullemi gjøre et tappert forsøk på å høyne det kulturelle nivået på skolen. Det skal ikke mye til.

Tmg skjer Høstens l.kullseminar på Kramboden gikk av stabelen sist helg. Oppmøtet var stort: Over 70 personer, derav 50 l. kullister, representanter for underutvalgene, og «techical support gro up» som underholdt og laget maten. Opplegget var slik at alle større underutvalg presenterte seg. Tidsplanen var nøye oppsatt på forhånd, men vi kom igang først en time for sent, p.g.a. forsinkelser med ledd-buss i rush-trafikken. Men allikevel var stemningen høy da maten omsider ble servert, og den holdt seg like høy til langt ut i de små timer. Frokostservering og oppvask og rydding

neste morgen gikk også utrolig bra. Tenk å vaske opp og rydde etter over 70 personer! Det var virkelig kjempeinnsats, og alle kom seg avgårde med 12-bussen. En annen stor opplevelse for 3 stykker i Studentforeningen fant sted forrige torsdag kl. 10.00, rettssal nr. 10 i Bergen Tinghus, hvor NHHS for første gang i historien ble frikjent! Dette får dere høre mer om! Ellers vil vi informere om vår «bytteboks» som nettopp er blitt hengt opp utenfor styrerommet. Her er det anledning til å komme med forslag , kritikk, ris (evt. ros) og annet dere måtte ha på hjertet og ønsker å meddele Concentus. Dessuten ber vi alle om å følge med på våre tavler - den ene vis cl vis styrerommet, og den andre til venstre utenfor Kantinen. På disse tavlene vil alle viktige medde-

For alle de karakterbevisste karrierejegere, skal vi her servere karakterer fra vårens eksamen på et blodig sølvfat:

DEN SURE SVIE

BED. ANAL I BED. ANAL 2 SAMF.0KONOMI ORG. OG PERS MARKED. ADB STRA TEG ilLTP SAMF I

La det swinge, la det rock'n roll

4,52 4,14 4,52 4,12 4,96 3,88 (fy skam) 4,53 4,67

Fikk du høyere enn gjennomsnittet, eller er du teit?

!elser bli hengt opp, som saklister, referater fra foreningsrnøter o.a. info. Nok en gang må vi minne stud. NHH om at de må rydde etter seg i Katinen. Dette er absolutt nødvendig dersom tilbudene i kantinen skal kunne opprettholdes til dagens priser. Høstens første Foreningsmøte avholdes i kveld. Dagsorden ble utlagt på kantinebordene og ellers rundtomkring tidligere i uken, slik at alle skulle være orientert om de sakene som skal opp. Foreningsmøtet begynner kl. 18.00 og varer til kl. 19.30. Vi håper flest mulige stiller opp. Temadelen, «Afrikas tørke dreper, skal vi kun slokke branner?» begynner kl. 19.30. Dette tegner til å bli en interessant debatt. Se forøvrig eget innlegg. Dette var alt for denne uken.

VALG Blått blått blått Grått grått grått Vestlandsfanden er død Ja, bedre død enn rød Willoch - sleip som en ål i en bøtte med snørr Valgvake og Høyre for høns Hør hvor de jubler over enda en robot på tinget om fire år lever vi kanskje ennå Faen ta, sier jeg, faen ta SIV


IRJBULLE~I

«Fol~ets 'røst>->

Give me the glory-NlllI Her trår man inn i vår narsissistiske sirkel igjen etter en sommer i fornedrelse på golvet i en industribedrift, og imagen er byttet ut uten at ma n ha r fattet en drue_ Min sosiale radar ha vært svart som sæd læren mens denne massemønstringen har funnet sted _ For hva møter meg ikke første dag i Kantinen? En arme av hva jeg trodde var bibelselgere_Glade mennesker med kloke øyne og en SASinspirert kristen look. En gjeng av salighetens markedsførere med rosa, blå og grønne uniformer med den saftige, kraftfulle og megetsigende påskrift: «I shall survive - NHH». Etter et kvarter i trauma griper jeg fatt i en godl yn t førstek ullist med oppsyn å lå Christian Thommesens «si til leserne at jeg er forelsket. » «Du er villfaren», betror han meg, «dette er de nye skoledraktene!» Men så enfoldig er jeg ennå ikke blitt at jeg går på en bløff like gjennomsiktig som KrFs familiepolitikk. Hvis så hadde vært tilfelle hadde vi hatt endeløse foreningsrnøtediskusjoner etterfulgt aven urneavstemning om stoffkvalitet og logo. Det hele ville kulminert i en bitter debatt omkring valgprosedyrens riktighet. Nei - min foreløpige teori er at det er navigatørene som har reist seg igjen etter den famøse splittelsen. Så , vel bevandret i denne organisasjonens indre liv , eller mangel på liv, er jeg ikke, men fra relativt sikre kilder (en som bodde på gang med en som hadde sittet ved siden aven navigatør på bussen) har jeg at det var Kapitalmarkedsbaptistene (syndere og tollere som bare fornekter kjødets lyst på søndager, og som stadig tyr til fyll og hor) som brøt med de mer ydmyke «la-oss- holde-ut-troendegode-s trid -så -vi 1-vi -se-h immell ys-iverden». Det er den førstnevnte fra ksjon som nå kjører opp denne gigantkampanjen. 1 mine obskøne machokistiske fa ntasier forestiller jeg meg de neste fremstøt som «a call to holy living - NHH», eller enda ver re «I found the light of God NHH». Aktive mottrekk kreves for å demme opp om denne sjelelige imperialisme, denne religiøse høstvind. Fra folkedypet har jeg mottatt følgende fors lag: Alle interessegrupper trykker si ne egne drakter. Foruten at de t er profitt å hente (går ut fra at det er dannet presedens for at skolens symboler er fritt vilt) vil det være en ypperlig ekstern og intern profilering_ Kontrast kunne f.eks. ha «Fuck the system - NHH» og Konservati v Gruppering «My balls are blue NHH». De med det rette Kremmerinstinktet kan finne andre nisjer, f.eks. kan de som ikke fullfører få tilbud om «I dropped out - NHH». . Noe må ihvertfall gjøres! Peder Lagercranz

.~,KABE

3 sanna Arq uette. Aldri har jeg sett noen så SØ l spille usikker så overbevisenpe. En måtte legge bånd på seg sjøl for ikke å gå fram til lerretet for å hjelpe den snubiete jenta. Madonna (nakenmodell i Playboy) har den andre kvinnelige hovedrolla. Hun kommer forbausende godt fra sin debut. Det kan nevnes at rolla hennes ikke er blandt de vanskeligste å spille, men allikevel. I tillegg til det reint skuespillertekniske trekkes helhetsinntrykket opp av artig og uvanlig fi lming. Dette gjør at det ikke blir kjedelig sjøl om det ikke skjer så mye i handlinga. Musikken rammer inn bilda og kompletterer bilda, og det er tydelig at komponisten har skjønt intensjonen med og tonen i filmen. Humor er som sagt mye av, men da heldigvis ikke av den voldsomme sorten. Allikevel synes jeg «Desperately seeking Susan» er adskillig morsommere enn Politiskolen og andre heisan-filmer. «Desperately seeking Susam) er en film for alle som vil komme i godt humør (håper dere slipper striler som breker av full hals hver gang de ser kvinnebryst) GISLE

· ••• ,?? •••SeD1IDar Denne helgen var det l. kullistseminar på Kramboden. Og 50 ferske og blåøyde l. kullister dro opp for å lære mer om Studentforeningens arbeid. Ja, for det var jo det seminaret egentlig skulle gå ut på!?! Men, etter styrets utlevering av 8 kasser pils på bussen skjønte vi at profilen på dette seminaret ikke kom til å bli hva vi trodde det sku lle være. Ante vi el lettelsens sukk blant deltakerne 91 Stemningen ble i alle fall høy. P.g.a. rushtrafikken ble bussluren likevel litt langtekkelig, til tross for at enkelte av Studentforeningens mer prominente representanter stadig briljerte i mikrofonen med utdrag fra sitt tilsynelatende utømmelige vitselager (kanskje mest til glede for dem selv 9!9) Men , det var en livlig forsamling som begynte klatreturen opp til hytta. Og allerede her fik k vi vå r første lærepenge: Aldri stole på eldre studenter'! For lettlurte som vi var, hang endel av oss på et team som skulle klare å komme opp til hytta ved bare å gå bortover og nedover, utrolig nok! Vi gikk og gikk oppover (unnskyld Preben og Victor: nedover!) Etter l times bushklatring med små innslag av regn, søle og usikker guiding ankom vi endelig Kramboden. Og der var det liv,,! Endelig kunne seminaret begynne!! men en kombinasjon av alkohol og lange innlegg gjorde oss hyperrastløse etter kort tid. En overlapping fra UF AG-aften gjorde heller ikke saken bedre. Og vel forberedte foredrags holdre måtte dessverre tåle forstyrrelser fra salen såvel som fra styret. Så det var vel ingen som klaget da informasjonen endelig tok slutt og middag og videre festing stod for tur. For nå begynte moroa, 9g vi nøt oppholdet ifulle drag! Med leder i Studentforeningen i spissen gjorde de eldre gutta alt de kunne for de yngre småpikene her skulle alt læres! Det viSle seg ikke bare å være et UFAG-seminar, tvert om'!" Men, dette er ikke bare ment som kritikk , for jam men er det matnyttig lærdom . Ja, er det ikke slik at miljøet her på skolen i stor grad preges a v sjekking, så det kan vel være like greit å lære leksa først som sist!?9'.' Selv om I. kullsguttene ikke hadde det samme draget på de fa Jentene fra kullene over, obser verte vi likevel visse tilfeller .... Det te resulterte I at vi alle følte oss velkomne og godt mottatt! Etter lang og intens kveld med bl.a. konsumering av 20 kasser pils og romantisk gitarspill, hadde ingen synlige problemer med å finne soveplass til seg og sin da natten kom. Og, da vi neste dag, utkjørte og reduserte som vi var, skled nedover skrenten i gjørma, så var vi ikke lenger naive l. kullsstudenter: Seminaret hadde vært vellykket!! Takk til arrangørene. Vi angrer ikke på at vi ble med'!

Ml

SYVERSEN ·

" -. ':./

Ah, Madonna Jeg gikk på filmen «DESPERATEL Y SEEKING SUSAN» (Jakten på Susan er for blaut), og kom ut etter to timer «fee ling good». Filmen var på ingen måte genial og banebrytende, men regissør Susan Seidelman hadde greid å finne fram til en delikat blanding av humor, varme, ironi og en touch spenn ing. Storyen var en smule tynn om enn orginal. Denne svakheten blir imidlertid ikke så framtredende med skuespillere som Ro-

'.

"

'

.

:,;'

-"'

"-

:$

,.

GRArA' ,! &

5

4pAGANGEN:

Hva synes du om det nye Bulle?

I !

i 'Erling Johansen, Il-kull - Bra utvikling. Jeg setter pris på overgangen til tabloidformat , og det har blitt en meget proff lay-out. Den faste 3_siden med humor og ironi i Dagbladets stil virker ganske lovende. Og ikke minst: Velkommen tilbake til Kåre Syversen!

k r i v e mas k i n e r

STUD VEST kjører i gamle og velkjente spor. I sitt siste nummer vier de BULLE litt spalteplass. De er faktisk så frekke at de kaller Bulle for «StudVest's nye konkurrent på NHH ». Hvi lken herlig desinformasjon! I faksimilen av BULLE har de også klippet vekk hjørnet der det står «12. årgang». For det ville jo sett merkelig ut i forhold til overskriften? Den åtte mann sterke redaksjon av Stud Vest (som forøvrig kommer ut med et par ukers mellomrom ... ) får brukbar betaling for sin kritiske journalistikk i Universitetssandkassa. Hva de egentlig mener med «alt i beste russeavisstil,» og «mye av innholdet værer et noe useriøst preg» er for oss noe uklart. Eller kanskje er det rett og slett useriøst ment?

*

Nei, Øystein Meyer, slikt må du ikke gjøre. Prøv heller et skikkelig drap. Da blir ihvertfall Dagbladet glad.

* STUD VEST oppfordret studentene om å stemme sosialistisk i sitt siste nummer. Det viktigste her i verden er jo som kjent studentøkonomi, og da skulle det bare mangle at ikke studentene innså sitt eget beste og dermed stemte sosialistisk. Men beskrivelsen av Høyres studentøkonomiske rasering var forbausende tam. Renten på studielånet har økt med I % fra 11.5 til 12.5%, skriver Stud Vest. Greit nok det, men hvorfor ikke heller skrive at renten har økt med hele 8.7% . For det er nemlig tilfelle. Rentesatsen har økt med I%-poeng, og de tilsvarer alt5å.en prosentvis økning på 8.7%. Stilt overfor slike skremmende fakta må da til og med Gunna r Magnus snart holde kjeft.

Karl Jørgen Tofte, Ill -kull - Helt fantastisk! Mye bedre bilder, og hele avisen virker mer seriøs utad. Dessuten er det mye lettere for underutvalgene å eksponere seg selv . For å si det kort og greit: BULLE har virkelig blitt noe å lese. .

STU D VEST har også pliktskyldigst tatt seg en tur Ul på NHH under førstekuliuken. Denne kaller de for «nisse-feiring på nytt». For a sette mylderet av aktivi· teten i et riktig Iys_ har StudVest funnet det riktig it ta med Donald Duck Club, Hakkespett -klubben, Monopolbevegelsen og «selskapet til Bjørge Vin's fremme» som en balansert fremstilling av U-fag aktivitetene på NHH. Bevare oss vel for en journalistikk!

Hans Petter Kvaal, I-kull

* DAGBLADET og Politiet er på krigsstien for tiden etter den makabre drapsbløffen som formanne n i Samfunnspartiet øystein Meyer arrangerte på Majorstua. Politiet har reagert meget kraftig etter denne episoden, og Dagbladet er jo nærmest i ha rnisk etter at det viste seg at det ikke var noe drap likevel. Tenk å snyte både Dagbladet og Politiet for et realt, skikkelig bloddryppende drap med likviderte legemsdeler, og som det kanskje til og med stod nazister bak .

-- Jeg synes det er bra at BULLE nå kommer ut i tabloid , men jeg synes egentlig ikke de første nummerene har vært så veldig gode. Det er vanskelig å finne frem i avisen, og den bærer preg av å være litt rotete. Men med litt mer struktu r kan nok dette bli ganske bra saker etterhvert.

-~

~118

*: ff r~

;(~" ~

Jøss ! LESER : Hvo r

gjør du det æ? på Meri no vel?

Ikke

(~!J

;~rry

Mac ! K~ pluss S"te-kul lister -~ oq "HØ:;~~" har reserve7~

~

olassd~

Mathilde Christiansen, I-kull - A visen er vi rkelig kjempefin . Den er lett å lese, og vi rker ganske profft laget. Dessuten får man mye bra informasjon om det som skjer her på skolen. Det er gøy å ha en skoleavis som er såpass stilig som BULLE.


IN1BU1J.E~1 i

Studentsamskipnaden i søkelyset igjen:

Store

ger

A v Odd Einar og Gisle Samtlige avdelingssjefer i Studentsamkipnaden får økt sin lønn med kr. 23.000,-. Dette vedtaket ble fattet på siste styremøte, og medfører at styremedlemmene i Samskipnaden automatisk får økt sin egen kompensasjon. Gjennom å vedta lønnsøkninger for avdelingssjefene får altså styremedlemmene automatisk høyere kompensasjon uten at et ord ble sagt om dette på styremøtet! - Det er riktig at styremedlemmene automatisk får økt sin kompensasjon i slike tilfeller, sier administrerende direktør Jan Øvrebø til BULLE. - Dette er en gammel ordning som skriver seg tilbake til professor Victor Normans styreformannsperiode . Men konsekven sene av denne ordningen ble ikke drøftet på møtet, sier han .

P å spørsmål fra BULLE om at styremedlemmene kan ha stemt for lønnsøkningene av ren egeninteresse, svarer Jan Øvrebø at det stiller han seg sterkt tvilende til. - Jeg er heller ikke sikker på om alle styremedlemmene egentlig er klar over automatikken i denne ordningen . Som sagt, dette ble ikke nevnt på styremøtet, men vi kommer til å drøfte ord· ningen på neste møte .

Det er ingen tvil om at vi lønnsmessig ligger langt under tilsvarende jobber i det private næringsliv . - Dessuten opplever vi stadig at avstanden i lønn mellom våre underordnede og oss selv krymper. De får nemlig kompensasjon for overtidsarbeid.

Forslaget om lønnsforhøyelser kom fra avdelingssjefene selv. Dette har også tidligere blitt behandlet i styret, men ble da nedstemt.

Etter det BULLE forstår har det vært en økende misnøye med lønnsforholdene blant avdelingssjefene i Samskipnaden . Det er også på det rene at økonomisjef Kai B. Olsen og sjef for spisestedene Fredrik Klohs søker henholdsvis permisjon og avskjed fra sine nåværende stillinger.

- Hva er bakgrunnen for dette fors laget avdelingssjef for spi sestedene Fredrik Klohs?

På spørsmål om avdelingssjefene nå har satt press på styret i Samskipnaden, svarer Klohs :

- Det er to forhold som ligger til grunn for dette . For'det første opplever vi et stadig økende arbeidspress uten at dette kompen seres gjennom overtidsbetaling.

- Nei, absolutt ikke. Min avgang skyldes personlige forhold. Jeg har nå vært ansatt i Samskipnaden i 17 år og synes det er på tide med et skifte.

Avd.sjef F. Klohs: - Min avgang skyldes rent personlige grunner.

Adm. dir. Jan Øvrebø.

Styreformann Jan Erik Hat/ing:

«GREI ORDNING» På siste styremøte der saken vedrørende avdelingssjefenes lønn ble behandlet, var det et klart flertall for lønnsøkning. Styreformann Jan Erik Hatling stemte avholdende. - Hva var bakgrunnen for din stemmegivning, Hatling? - Jeg mener dette var et ugunstig tidspunkt for å gi lønnsforhøye lser. Jeg ønsker heller å knytte eventuelle lønnsforhøyelser til den administrative omorganiseringen av Samskipnaden som nå utredes. - Er du klar over at din egen

lønn som styreformann øker som følge av lønnsforhøyelsene? - Ja, det vet jeg. - Hatling sier at han regner med at lønnen hans vi l øke med kr. 4-5000 som følge av dette vedtaket. - H va synes du egentlig om en slik ordning, Hatling? - Jeg synes dette er en grei ordning. På den måten slipper vi evindelige diskusjoner om styremedlemmenes kompensasjon . - Kjenner styremedlemmene til hva denne ordningen innebærer? - Ja, de gjør de.

Den tradisjonelle partilederdebatten trakk full aula sist onsdag. Selv om noen av partiene stilte med reservespillere, suste det store ord, hard kritikk og feite løfter over hodene på konsentrerte tilhørere. Anne Enger Lahnstein, Sp, slo fast at dette valget er et verdivalg. - Dere her på NHH har kanskje de beste mulighetene til å lykkes, og også til å skape nye muligheter. Men dere må ikke miste soli daritetsfølelsen og nestekjærligheten av syne! sa La hnstein . - Hvis vi svikter menneskeverdstanken, hjelper det ikke å tjene masse penger. Vi trenger vekst, men må også vurdere hva denne

veksten skal brukes til, hevdet en engasjert Anne Enger Lahnstein som høstet trampeklapp.

Enger Lahnstein kom svært godt ut av denne debatten.

~il

Venstresiden fa lt derimot igjennom på tafatt argumentasjon, gjentagelser og mangel på glød .

Hun henvendte seg direkte NHH -studenten i sa len:

- Jeg har hørt mye om dere. Og det er med beven jeg står her i dag, på skolen som vel må sies å være arnestedet for de rike og vellykkede.

Arbeiderpartiets finanspoliti · ske talsmann Gunnar Berge stil· te med et naturlig handicap på

Anne Enger Lahnstein imponerte. NHH, men var·likevel den politi· keren' som anvendte økonomisk teori mest innsiktsfulIt. Han hevdet bhint annet at Høyre i det siste hadde nødlandet på Keynes! Dette for å skape en «valgårvekst». Under spørsmålsrunden fra salen kom det fram at mange syntes Berge fokuserte for mye på Høyres politikk, istedenfor å framføre SIN politikk. Høyres Jan P. Syse leverte den eneste virkelige appell denne kvelden . Syse har en merkelig evne til å få billige poenger til å høres gjennomtrengende viktige. - Regjeringen er opptatt a v vekst. Nytenkning er viktig, sa industriministeren og nevnte flere statsbedrifter som tynger samfunnsøkonomien og må opp av sta tskassene.

H arald Synnes, Krf, J an P . Syse, H og Hroar A. H a nsen, FrP

Selv om H øyre har punget ut mi lliarder i a rbeidsledighetstrygd, mente Syse det var forsvarlig å «reformere« statsbedrifter som for eksempel Syd-Va ranger.

«Ap vil nok hevde at vi har hatt nullvekst i denne perioden men legger du beina i kjøleskapet og hodet i peisen, får du et underlig gjennomsnitt. Legger man sammen deres og vår periode, får vi nok kanskje nullvekst, sa Syse. Hroar A. Hansen, FrP, fortalte mange morsomme ting fra livet i bygningsrådet i Drammen. «Vi har det kjempefint i Drammen, sa Hansen som lovet å ikke ta fra Syse jobben i denne perioden, og lovet også at Fremskrittspartiet ikke vil slippe noen A-bomber over NordNorge .. .. Debatten etterpå bølget fram og tilbake om studielån og - renter, aksjer og børs, offentlig fa ttigdom og forsikring. BTs Odeen gjorde en utmerket jobb som møteleder. Men, når dette leses, er jo alt glemt ... SIV/LAU RITZ


I LlBUIl.E1æ På safari i rusmiddeljungelen. Del I TORUN:

- eller all denne demoraliserende moralismen Midt oppe i denne travle valg. tid, kan vi komme i skade for å glemme hvilke store påkjenninger som ofte følger med et aktivt og offentlig liv. Et liv, som på ingen måte er fremmed for oss unge fremadstormende profesjonelle på

NHH. Vi lovet deg aldri en god drikkekultur «Tenk deg godt om før du kon<sumerer den Hansapils på vorspielet. Hvorfor drikker du den? Som den nypuritaner jeg er, vet jeg at endel av de provoserende spørsmålene jeg stiller både kan virke handlingslammende og irriterende på en stakkars livsnyter. Men det er nå engang mitt kall i livet å opplyse menneskeheten - og da særlig studentene på NHH .

Vet du hvilke samfunnsøkonomiske kostnader du helt uforvarende er med på å skape?

være så krass i mitt angrep av denne velsmakende, om enn farlige drikk.

Alkohol, da særlig hansa pils på grunn av sin vulgære smak, gjør deg til et mindre reflektert individ - om enn mer vellystig:

Den nytes tross alt ikke bare i verdslig sammenheng.

Mange, lange sykebesøk og nedsatt produktivitet er noen av de viktigste skadevirkningene ·a v denne forbannelsen . AT VANN BLE TIL VIN , har vi gjennom de lange kristendomsundervisningstimene i grunnskolen fått lære. Dessverre er det endel av oss forkrøplede mennesker som tror at dette er reversibelt. Mange lever derfor i den blinde tro på - at også vin blir til vann. Da vinen kan nytes på en mer kultivert måte enn den avskyelige Hansapilsen, vil jeg ikke

Politikk på NlllI I regi av KONTRAST Og KG blei det foretatt en gallup her på skolen. Sjøl om vi nå er ferdig med valget synes jeg det kunne være interessant å se litt på hva som kom fram av dette fine tiltaket: Frp (Il) 4,5% , Høyre (160) 65 ,6% , SP (8) 3,3%, KrF (2) 0,8%, Venstre (\9) 7,8%, AP (24) 9,8%, SV (14) 5,7%, RV , NKP, DLF og andre fikk Ostemmer. A v dette ser en at den sosialistiske

blokken fikk 23,3% av stemmene, og den borgerlige blokken 73,9%. Det forundra vel lingen at de borgerlige gikk av med seieren, men at den skulle bli så stor forbausa vel noen. Høyresida vant en knusende seier, noe den sikkert har gjort på NHH de siste 30-40 åra. Kanskje valgresultatet hadde blitt et annet om man ikke tok med de som stemmer Høyre bare fordi de som Handelshøyskolestudenter tror de er nødt til å gjøre det.

Det finnes så mange rusmidler i de stakkars Y APene liv. Jeg takker den HØYTSVEVENDE for 'a t vi·ikke lenger dyrker hasjen i våre blomsterpotter. Denne vederstyggelighet hvis egenskaper er mange. Selv om vi fremdeles finner endet åndelige Kaiishnafigurer .med myke verdier I vårt samfunn , synes de fleste å gjenkjenne denne 'vakre plantes likhet med Huldra - som lokker med sin sagnomsuste skjønnhet, og drar stakkarne ut på skråplanet. Heldigvis finnes det mange av oss hyperaktive profesjonelle som har innsett hvilken fallgruve alle disse væsker og planter representerer. Vel vitende om denne umiskjennelige virkelighetsflukt, synker vi intetanende ned i apatiens verden med ukeblader som livsledsagere. Dette er DJÆVELENS VERK!

BADING? Ja så er det på'n igjen med lesing Og brettseiling. Her i Bergen blåser det vanligvis veldig bra om høsten. Like nord for Merino, og nede ves sjøen holder Biskophavn Brettseilerklubb til. De har stativer hvor man kan oppbevare brett. Det er bare å ta seg en tur ned en ettermiddag det blåser, og prate med noen som seiler der. . Hvordan få brettet til Bergen? Enklest med bil, Men NSB tar 60 kr. for brett og mast (OsloBergen).

Langsomt blir de mest intelligente mennesker lobotomert ved lange, livsfjerne Fra virkeligheten-fortellinger i både Jeg og Meg og VI MENN _

En viktig ting. Sørg for å ha en god drakt. Steamer eller tørrdrakt er å foretrekke. «Varmt» vann blir det ofte tidlig om våren i Bergen. Da kan man med fordel trekke fra Merino til Eikeviken som ligger like nord for Biskophavn .

Moralen er: ET RUSFRITT SAMFUNN NA!!!

Har noen spørsmål kan de ta kontakt med Ole Hermod 0verli!!!

Velkommen tilbake EKSKURSJON TIL BRASIL til et nytt semester! Fagutvalget er tilbake, og arbeidet er kommet godt i gang i nye lokaler. Vi holder nå til i det gamle interessegruppe-rommet (første dør til høyre i gangen på vei fra kantina til auditoriene).

Kontortid vil i høst være: torsdag mellom kl. 10 og kl. 12. AKTUELL INFORMASJON Merino At st udiene er i gang kan man også se her, men ikke alle synes å ha lagt merke til husordenen som finnes der nede. Er alle oppmerksomme på at vi f.eks . ikke har fa ste leseplasser på Merino? Husk at pulten skal ryddes når du er ferdig for dagen, og at plassen kun kan reserveres innenfor en dag. For å reservere plassen legger du en av de røde reservasjonslappene (i utfylt stand) på plassen. Disse lappene finner du i fel leshyller og rundt omkring i vinduskarmene på Merino. PS: Ingen sure miner om du fin ner plassen «din» opptatt, og du bare hadde glemt å reservere den. Gode råd om studieteknikk Både førstekullister og andre kan få gode råd om studieteknikk ved å møte opp i auditorium A, fredag 20. september. Opplegget er nytt av året og vil bli spennende. Kunngjøring kommer senere. Studentpanel Mange a ~ de nye studentpane-

lene er allerede i full gang med arbeidet, og andre studentpanel opprettes i disse dager. Alle interesserte bør benytte anledning til å være med på å forme vår studiehve rdag. Forespørsler om interesserte deltakere til studentpanelene vil komme på forelesnin gene. Interesserte kan også henvende seg direkte til Fagutvalget via posthylla. Eldre kullister Administrasjonen har tatt initiativ til en motivasjonsundersøkelse for å lette arbeidet med å gi råd til studentene som ska l velge valgfag. Dette skal også vi i Fagutvalget arbeide med i tiden som kommer, derfor håper vi at dere er positive til å besvare skjemaer når den tid kommer. Generelt Det vil komme oppslag med oversikt over arbeidsgrupper, studentpanel, medlemmer i Fagutvalget o. l. på FU -tavla i nærmeste fremtid .

NB: Søknad om kollok vierom skal være inne senest 15. september. Søknadsskjemaer finnes utenfor Studentekspedisjonen, utfylte skjema skal puttes i brevkassen (utenfor døren til studentekspedisjonen). Takk for oppmerksomheten! Liv-Wigdis

Det vil i julen , nærmere beste mt 18 . desember til 5. ja nuar bli arrangeret en ekskursjonstur til Brasil under temaet internasjonalisering a v norske bedrifter. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NTH , BI og NHH. Dersom det viser seg å være vellykket vil slike ekskursjoner trolig bli et årlig prosjekt. Det er satt av 3 plasser til NHH-studenter, og disse må av hensy m til flybestilling være klar i løpet av denne uken . P å grunn av det begrensede a nta llet vil disse'plasse ne bli forbehqldt studen te r på 2. avd. med lØ og/eller eksportmarkedsføring. Utplukking I morgen tørner de to første a v i alt 18 lag i trimserien sammen på fotballbanen . I skrivende stund er kun 2 jentelag påmeldt. I forbindelse med trimserien må også et par andre ting nevnes: - Alle lag må kunne stille dOrT: mer i enkelte kamper - Lagavgift er satt til 200 (O for jenter) og leveres Sportlight senest tirsdag 17/9 - Obs: Kun grusbanen kan benyttes. Bruk av gressbanen betyr s lutt på all fotball ved Stemmemyren! Som sagt er Stemmemyrhallen i bruk igjen etter sommeren , og vi har fordelt timene slik (kun

vil skje ved loddtrekning . Arbeidsbyrden for deltakerne må påregnes å bli meget stor. Det vil bli foretatt grundige forstu dier, og hver enkelt deltaker vil få ansvaret for minst en av de bedriftene som skal besøkes. Det er også snakk om å ta på seg et (vt. to) forprosjekt for en bedrift med tilhørende markedsundersøkelse i Brasil. A vsluningsvis vil det bli skrevet en omfattende rapport som skal distribueres til en rekke norske bedrifter. Arbeidet med prosjektet vil begynne a llerede neste uke, og uke 40 (29 .9 - 5.10) vil hele gruppen samles i Oslo for int~ nsiiv jobbing

og koordinering. Det kreves a v de som blir med a t de ha r an led ning til å følge dette opplegget. Budsjettet for ekskursjonen totalt ligger foreløpig på kr. 160_000,-, dvs. ca. 13 .000,- pr. person, men vi regner med å dekke store deler av dette bl.a. ved støtte fra de bedrifter vi besøker og ved eventuelle forprosjekt. De som er interessert i å delta bes skrive seg på listen som hen ger utenfor kantinen på skolen . For ytterligere informasjon, ta kontakt med Stein Slyngstad. Det blir også en kort orientering på forenings møtet torsdag 12.9. Stein S

Sportlght

NHH-Soccer: fredag 12 - 13 Volleyball 14 - 16 tirsdag 14 - 16 torsdag Så kan vi melde om det som så mange har gått og ventet på: Muligheten til å få kjøpt våre lekre knallrøde overtrekksdrakter er tilstede i dag og i morgen , fredag kl. 15 .00 - 16.30 utenfor kantina. Skulle du ha problemer med disse to tidene, så fortvil ikke! Tirsdag 17/9 i kontortida tar vi imot de siste bestillingene_Prisen vil bli ca. 310,-. Dette er siste gang dette semesteret, så la ikke sjansen gå fra deg! Idrettslaget SPORTLIGHT v/Jarle Haug

små forandringer fra forrige semester) : Badminton: tirsdag 14 - 15 torsdag 14 - 15 Basket: tirsdag onsdag

14 - 16 15 - 16

Frisbee: onsdag

16 - 17

Håndball: tirsdag fredag Inne tirsdag bandy: torsdag

17 13 15 15

-

19 15 16 16


III BULLElill I

KULTUR

Harriet Schiffer -flyinstruktør på scenen:

Koselig pop fra Monroes

LAURITZ & GISLE

Spirituell kleptoman Den gedigne teaterfestivalen som for tiden pågår i Bergen, har brakt oss et,eksotisk oppbud av klovner, gjøglere, skuespillere og artister. Harriet Schiffer kommer fra California med noe av det morsomste og samtidig mest tankevekkende vi har sett på lang tid. Forestillingen «Other Things that Fly» gir oss plutselig en helt ny måte å se verden på: Ting som flyr, og de som ikke flyr. «Fly and nofly». Over en bolle grønne salatblader og svart kaffe på Cafe O pera blir vi introdusert til hennes jordnære flyvende verden. Religion, politikk og kjærlighet henger nøye sammen i Harriet Schiffer's verden. Ready for take-off, vi starter flyturen. Harriet Schiffer bor og arbeider i San Fransisco. Der har hun drevet et kvinneteater i åtte år, og har selv stått solo på sce· nen i syv år. Før hun tok steget fra amatørteateret til det profesjonelle teater, var hun barneskole-lærer. Hvorfor valgte du skuespilleryrket? - Jeg elsker å spille. Det å få folk til å le og hygge seg er mitt største mål. Men utover det har jeg et ansvar, jeg føler at

«I San Fransisco må du stå tidlig opp skal du ha tid til å hate alle aven annen rase... Byen begynner å bli hvit og YAP'ete.»

mer til Amerika og ser a lle de gamle menneskene i superma rkedene som kjøper kattemat, og observerer alle de som lever på gata uten tak over hodet, skjønner du at det er forferdelig det som skjer. It really breaks my he-

«Nancy is close to a queen... It makes me sick!» art. Det skulle ikke være nødvendig, but President Reagan is such an idiot! Han er ansvarlig, og gir oss tillatelse til ikke å bry oss om hverandre. Men vi må bry oss, thats what we're here for. Likevel er jeg stolt over å være amerikaner, sier Harriet Schiffer. - Men hvorfor får Reagan og republikanerne så stor oppslutning? De hørte slagord som «no taxes» og «cut taxes», men glemte at det var deres mor som ble 70 år og trengte hjelp. Jeg tror folk nå begynner å se hva som skjer. l tillegg er det viktig å forstå at amerikanerne, så absurd det høres ut, er forelska i Hollywood. Jeg stemmer jo hver gang demokratisk , men for meg er amerikanske valg et mysterium . Min valgdeltakelse ser ut til å være fåfengt. Jeg mistenker de i valglokalet for å si «åh, her kommer Harriet, hennes stemme kaster vi bare». En varm latter etterfølger replikken . Gestikulerende med bestikket er det tydelig at hun synes dette ville vært festlig .. .

Kvinna og jødedommen jeg som skuespiller har plikt til å gi publikum noe mer. Jeg tror et vekselspill mellom alvor og humor gjør folk mer mottakelige for det jeg har å si.

En verden full av smerte - Det er mye smerte og sorg i verden . Men det å gjøre noe med det, må være morsomt. Mange vil «redde verden», men jeg tror ikke på det å forandre verden sånn over natta. This is just a show! - Hvorfor er egentlig Reagan «no-fly»? - Han er ikke en god president for noen som tjener under 200.000 dollar året. Når du kom-

Harriet Shciffer understreker det hun sier med overtalende signaler. Hun lener seg fram over det hvite cafe-bordet, legger hånda si på armen til den hun snakker med, øynene gir seg ikke før

«- M e,

go for President? Not yet.» de får kontakt. Hun er en stor kvinne, frodig og varm. l forestillingen «Other tings that fly» blottlegger hun sitt vanskelige forhold til sine religiøse røtter, jødedommen.

- Jeg føler m ye forvirring o m de t å være jøde. G år man dypt ned i jødedommen, finner vi a t kvinner ikke betyr noe. Dette er en tradisjon, skapt av menn . Jeg er en jøde, selv om jeg er en spirituell søker. Ulikheten skapt av menn er fryktelig, for skaperen ser nok alle som like. Dersom dere var to jødiske menn , ville jeg virkelig kranglet med dere, sier Schiffer. - Det første du blir lært som jøde, er å stille spørsmål om alt. Også om si n egen religio n . Det er sprøtt hva vi kan gjøre i «Gud's navn». l Iran, Irak og Libanon vil alle drepe for Gud. Jeg synes synd på Jesus. Alle de fryktelige tingene vi har gjort i hans navn. vis han kom tilbake ville han

Bergen/Norge: «- It hasn 't kil/ed me yet!» forresten blir fengslet temmelig kvikt. Når jeg ser en jøde i Israel med sine tradisjonelle klær og en maskinpistol, spør jeg meg: For what? Hun blir alvorlig. Kaffen blir kald, engasjementet er sterkt. - Religiøse bevegelser har ganske stor innflytelse på Amerikansk politikk? - Ja, og det er skremmende. Jerry Falwell og Moral Majority er sterke. Denne mannen har egenhendig bestemt at «fornication is a greater sin than murder».

«If Jesus came back, he would be in jail so fast his head would spin» De vil ha bønnen tilbake til skolen, men hvilken bønn skulle det være? Kanskje jeg vil be til Allah, en gudinne eller kanskje «the Great Shoe»? Men neida, vi skal be til Jesus Kristus alle sammen, og på en spesiell måte. Jeg -

en klovn!

- Du er ikke redd for at humoren skal overskygge budskapet ditt? For du er jo morsom! - Tar jeg ut humoren, vil ikke folk forstå. Dessuten sikter jeg aldri etter bare en lang latter. Og selv omjeg får publikum til

å se dumme ut, se hvordan jeg ser ut på scenen. !

Du må fly! - Ingen kan fl y, hvis ikke alle drar. Man må jobbe med seg selv, men det er vanskelig, om ikke umulig, å la sjelen sti-

«I have faith in the Universe» ge med så mye lide lse i verden. Du må ikke glemme at andre trenger å fly , selv om du til syvende og sist må fl y alene. Vi snakker om det nye begrepsapparatet Harriet Schiffer innfører i sin forestilling. Kjærlighet, fugler og gode ting er «fly » mens Ronald Reagan (på norsk: Carl!. Hagen), apartheid og TWA-847 er «No-fly ». For oss ble ikke dette noe intervju, men en fortrolig samtale/forestilling. Vi flyr ut etterpå, lette og med følelsen av å ha opplevd noe ..... .

The Monroes har nettopp sluppet sitt andre forsøk på å nå toppen a verdens platelister. Det tok Lage Fosheim og Eivind Rølles to år å sette sammen LP'en «Face Another Day». I en stram og proff in npakning har Monroes levert et produkt som tydelig har ambisjoner om å nå store høyder etter suksessfloppen med «Sunday People». Plata er uhyre jevn , uten et enste spo r man liksom ba re vil hoppe over. Problemet er bare at det ikke blir så fryk telig spennende. Det første singel-kuttet «Cheerio» er selvsagt en ny delig ballade, de r Fosheim utnytter sitt språkøre og sin erhvervede cockney-engelsk . Plata inneholder fle re ballader, men de er for pene, de mangler sting og spenning. Too bad, fo r det kunne jo ha blitt så bra ... Heldigvis er vi spart for rene disco-synteser, «Face Another Day» er herlig sånn. Den frir ikke til de som bare måha trommemaski ner og dumpe støt fra slitne basshøyttalere. Monroes har nok tatt et steg videre med denne plata. Men toppen når de ikke enda. Først når de fullt ut tør satse på sin «egen» lyd blir dette noe som skiller de norske gu tta fra hopen... Foruten et kremlag av engelske studiomusikere, har også Monroes tatt med seg Lars Kilevold og Marius Mi.iller fra pottitt-Iandet. Alt i alt pent altså, men ingen klassiker med langt liv. «Heaven Can Wait» er etter to gjennomspillinger forresten en virkelig deilig sang. LAURITZ

«Other things that fly»

DEILIG Harriet Schiffer presenterte en unik teateropplevelse med sin solo-forestilling under teaterfestivalen. Kontakten med publikum ble direkte. Vi brettet papirtly, var med på bombevern-øvelser og svarte kvinnen på scenen som skulle lære oss å tly... Det hender. men ikke ofte. Egentlig skjer det så altfor sjeldent. Og når det først skjer er det fantastisk. Problemet er at det er nesten umulig å beskrive den tilstand en plutselig befinner seg i. Jeg skal imidlertid prøve. La meg se - jo, etter forestillingen satt jeg med den samme følelsen som en får etter å ha elsket med det menneske en virkelig er glad i, en følelse av å ha rørt ved noe fundamentalt. Sitter der mett og lykkelig og tar behagelige drag av røyken. Hele forestillingen var bygd opp rundt det å fly, og tok for seg vår redsel for å slippe oss sjøl løs. Harriet snakket, sang og gjøglet om det å fly, det å gi slipp på gamle vedtatte sannheter for å dra på oppdagelsesreise i galaksene for å komme tilbake som et bedre og visere menneske. Gjennom en ustyrtelig morsom karikatur av tilskuerne, forsto vi vår egen sidrompa og feige holdning til

det å leve. l stedenfor å tørre å utforske, våge å sette spørsmålstegn ved vår livsstil, blir vi sittende passive og drøvtygge. Vi er redde for å gi slipp på det trygge, vante. Egentlig gjorde hun narr av oss tilskuere, men det blei gjort med så mye humor og varme at vi ikke blokkerte for det hun hadde å si oss. Godt var det for det fikk ihvertfall meg til å tenke. Teaterfestivalen har såvidt begynt, og vi håper at mange tar seg tid til å gå på noen av forestillingene. De vil sikkert ikke angre. Teaterfestivalen slutter den 22., og det er forhåndssalg på Apollon og Torgalmenningen.

GISLE


.,'

7

KULTUR

IRJBUI,LE(SII

Kevin Coyne på NHH-

Fuck the miltionaires! Studentnattkro - de danselystne svinger seg til reggaerytmer i aulaen, mens vi andre samler oss til samfunnsengasjerte tekster i Campus. Spent stemning. Der er han! En bustete grå hårmanke over et utlevd ansikt; en stilig, litt for stor dress som henger slaskete om den runde magen. Kevin Coyne. Ingen imponerende skikkelse, men original, en personlighet. I det minste på NHH. «Fuck the millionaires» slår mot stud. NHH's trommehin ner , og publikum er revet med fra første strofe. Selv om skeptikere mumler om Kevins tvilsomme gitarspill , som består i å flytte en tommel med jevne mellomrom , er sangen, tekstene og hans lune utstråling nok . Folk applauderer, ber om mer. Og det får vi. Ispedd sviende replikker til in tetandende publiku m mere, «I like your m oustache . It makes you look like a M A N !» lytter vi med smil til desperate lovesongs, saftige kommentare r og politiske hatsange r. Title r som «Maggie, we can 't sta nd you» og « Rona ld , we' re coming to get you ... » vekker gjen klang hos begeistrede tilhørere. Det gjør ingenting at vi ikke er enige, gubben er jo kuul! Jeg storkoser m eg. Dia logen mellom K ev in og salen fl yter lett. På oppfordring om å spille litt «decent music» lirer han av seg noen strofer fra «You are the sunshine of my life. .. », og føyer til « I hate it! That's the type of song ou can hear in a bar in Helsinki! »

Med sigaretten trygt plassert mellom to gitarstrenger erter Kevin oss med sangene sin. «Good boy, good boy , yes, BORING , BORING good boys, crazy song

FUCK TIIE MILLIONAIRES - we're applauding - searching lor stahilit" - karing lInemplo) ment - gra,ping all the hest .iohs - reaching out 101' 11I\1Ir\ FUCK THL MII.L10NAIRFS - we're applauding - kno\\'ing that \\'c lie TORUN isn't it, dam ned good boys .. .. » Og det kan jo veloppdragne økonomistudenter ta til seg. Bulle spurte Kev in på nachspielet senere om han selv var en «bad boy», men det benektet han absolutt. «No, no. Just a gag».

Flere slike kvelder, Chiengkai-sjakk! SIV

LUNATIC

Har man noe viktig å si, så sier man det. Hvis publikum er begeistret; vel og bra. Skjønner de hva jeg sier og misliker det desto viktigere. En jobb er en jobb! Hvor er toalettet?

Dette er ikke et intervju med Kevi n Coyne. Det er brokker av ensarntale, resultat av et tilfeldig sammentreff. I Anne Madam : En liten, feit og langhåret brite - umiskjennelig kveldens hovedattraksjon - spør hvor toalettet er. Jeg geleider ham mot trappen opp fra kjelleren. Han stusser, er sikker på at det var et toalett nærmere. Nei. Pissoaret nede er stengt, Kevin gir seg når han skjønner at jeg har vært her før. Han sitter avslappet i pumperommet - så malplassert som overhode mulig - med et glass vin i hånden og to a v mine barndomsvenner (som jeg har sendt inn i forveien) som samtalepartnere. I motsetning til undertegnede forsøker de å notere - betalte journalister skal vise at de arbeider. De har snakket en halvtime allerede . Jeg må unngå å repetere spørsmål. Følgelig får dere ikke vite at Kevin har vært artist i en menneskealder og at han har gitt ut en bråte plater. Har det væ rt sagt noe mer? Jeg fo rsøker:

Publikum - Det er ikke lenge siden du var i Bergen sist, du hadde et vanskelig publikum da .... (han spilte på Oleana

BOK-ST ABELEN

«Ord for andre» er ord for oss alle Blir dette høstens beste bestselger? Boka «Ord for andre» som nettopp har funnet veien ut til bokhandlerne burde ihvertfall bli en salgssuksess. 22 norske for-

Selv om Coyne hevdet at han var sliten etter opptredenen , var det få som merket noe til det utover natten . Vår helt livnet merkbart til da Bag og Rythm kom , og jammen varte ut i det små timer. Møte med livskunstnere . Bulles tilstedeværende hadde svevende samtaler med Kevin om kjærlighet, astrologi og opprør. «Me, a lunatic? I thin\( we're all lunatic somtimes» Om oss: «Yes, I liked the audience very much , it was all right. But some boring people, too. Good boys. Is there any more beer? En eksentriker på sitt vis, men så forbasket normal også. Det var akkurat som han alltid hadde hørt hjemme på NHH, «the wor- ' king class boy» .

fatte re og like mange illustratører har bidratt med stoff til et spennende prosjekt i kjølvannet av «live-aid.» De tørkerammede i Etiopia vil få intekten av denne boka.

Liten, langhåret og lavmælt legende mel! pappbeger på pumperommet

- byens verste discoreir - fo r en fo rsamling av pastelldrops og høylytt fulle striler). Gitaristen ved siden av Kevin smiler, det var den første turneen de to hadde sammen . Coyne slår ut med a rmene. - En jobb er en jobb. Har du noe viktig å si, er det desto bedre å ha et publikum som trenger å høre det (å propos: Kanskje det er en god grunn for å skrive i BU LLE). Han stopper litt og føyer til med et smil at han selvsagt likevel foretrekker å spille i HULEN , der han har opptrådt flere ganger for en begeistret og lydhør tilhengerskare.

Karrierekarusell Samtalen sveiper i flere retninger. Både Coyne og hans tyske gitarist er fornøyd med sitt enkle oppsett: sceneoppsett - Det er en behagelig jobb å turnere på denne måten, med fly og med bare to gitarer i håndbagasjen . A turnere med fullt band er et umenneskelig slit. Kevin har vært med på det meste. Han har spilt på bittesmå pub 'er for en håndfull sanseløst berusede bomser og innehaverens mindreårige datter, han har vært kult-artist for hendøende hippies, forargelig forsi destoff i bedritne boulevardaviser og hovedattraksjonen i Rockpalazt, Essen (nattrock) . - Du var jo en stjerne? - En nesten-stjerne . Jeg var krass på en tid da det ble tatt forn ærmelig opp. Jeg har sagt stygge ting om Maggie Thatcher før mange andre gjorde det. Men i all hovedsak var det et engelsk fenomen. Nå trives jeg med å føre en mer anon ym tilværelse i Tyskland. Det gir meg mer tid til å Det er faktisk ingen som tjener en krone på salget av boka . Alle ledd i salg og produksjon har jobbet gratis for å stable verket på beina. Noe tvi lende til det litterære innhold var vi nok . Kanskje hadde forfatterne bare stukket hånda ned i skuffen med «refusert skrot»? I første omgang høres det kanskje kynisk ut å forlange at ei bok skapt med kraftig god vilje og et hederlig engasjement også skulle være «god». Men skal inntektene, og dermed hjelpen til de tørkerammede bli stor, må boken være interessant for bokentusiastene som skal legge 100 kroner på disken for den . Og heldigvis, boksidene åpenbarer en sjelden mangfoldighet av norske skribenter. En fantastisk broget samling som pirrer leselysten sterk t...

skri ve ut skj ønnli tterære Ideer og utkast som har støvet ned i skrivebordsskuffen . - Eksempelvis ... - Det er alt mulig. Korte skuespill , noveller og dikt-emnene er nyanseringer av det jeg gir ut på plate. Forhåpentligvis vil alt være klart i løpet aven periode på to år.

De gode og de onde Kevin har snakket engasjert. Hele tiden har vi en følelse av at han brenner for det han gjør. Her er ikke antydninger til nykker. Han gir blaffen i om vi skriver, og er 1ite opptatt av hva som i så fall kommer på trykk . Han skjenker et nytt glass vin og venter på neste spørsmål - jeg tror han har hørt det ofte: - Hvem skal ta over nå r 'K .C. forlater scenen ... Hvilke andre artister har du tillit til? - Kevin tenker. Han synes ikke det er så mange. - Robert Wyatt. - Men han er jo like gammel som deg, og dessuten lam i beina .. . - Det er sant... Gitaristen skyte r inn : Men den siste platen hans er god. Ha n ser på gitaren sin igjen . Kevin : Elvis Costello is great. I think he is among the best. He can write (hvem husker ikke «Shipbuil ding», skre vet av Costello og og sunget av Wyatt?) - Hva med Billy Brass? Latter. - Alle spør meg om Billy. Jeg vet ikke . Han er veldig «labour», nai v... . men han er ung. Jeg tro ikke han har gjort sitt beste enda.

«Guds egen journalist», Karsten lsachsen skri ver om mennesker, oss og nød som ingen andre kan . Jeg fry ser ennå på ryggen etter at ordene tvinger øynene opp. Arild Nyquist er med, og boltrer seg i ord og kraftuttrykk . Kim sm åge skriver om 27" Elskov, og setter ting i perspektiv. Jan Erik Vold, Jan Kjærstad, Finn Carling, Herbjørg Wassmo, Dag Solstad, Axel Jensen, Ketil Bjørnstad, Tove Nilsen og Bjørg Vik er med. Og mange f1er. .. Opplev denne boka. Kjøp den , og du gjør noe godt!

Lauritz

Kevm hadde gjerne kve lt Maggie, men han ville ikke stått på stand for la bour likevel. Ingen får klebe sine merkelapper på Coynes tekster. - Howard Devoto? - Jeg er glad du nevnte ham . Jeg har bestandig likt Magazine. Skjønt; det synes som om Howard har blitt litt for opptatt av «kunst» nå. Magazine var et eksempel på at man kan bli fo r gode for hit-listene selv om man spiller pop. Kevin kjøper ikke så mye musikk lenger. Han ser oppriktig lei ut fordi han har fulgt dårlig med i det siste. Men han vet at han ikke kan fordra Boy George (Do you really want to hurt me? YES) og at han har stor 'sympati for Roddy Frame (Aztec Camera) - And don't forget Johnny Rotten or John Cooper Clarke.

Exit alkohol Min mest berusede kamerat reiser seg for å gå ovenpå. Kevin rister på hodet. Vi bemerker at vi kjenner til hans alkoholiserte fortid . - Yeah, but l'm off alcohol now. It's a too dangerous thing. I have been off for ten months . Kevin har blitt måteholdsmann . Det synes. Magen var større før. Vi forklarer at vår kamerat hadde en særlig grunn til å drikke idag. - His girlfriend preferred a cakeparty to Kevin Coyne. Kevin flirer: l think l would if l had the chance ... Kevin Coyne taren tur ut i dusjen . Så slipper han å gå alle trappene . TORE ELLINGSEN (FOlO:

LAU RITZ)

Q) Stein Mehren

').

~.

Brikt Jensen ~ ,., Jan Erik Vold ..... Kim Bmåge -. Sissel Lange · Nielsen Jan Kjærstad Margaret · Johansen Finn Carling ~ Odd Eid e!!'

reS

fd

O

tt-t Ket .;.L rO Lars

: ,~ :.

Saabye Chris ter.

~.Torill

Thorstad Hauger

M Axel Jensen

O

Vera Henriksen Åge Rønning Bjørg Vik Karsten Isachsen Tove Nilsen Rolf Jacobsen Bokhjelp til Etiopia Cappelen


Is ~--~~R~I_N_G~E~R~____________________-=~~~~

~ }'INANSIELLE PROBLEMER

Meny i kantina

;>

Jeg satt-i sommer og tenkte på at jeg allerede hadde lånt en god del titusener, og at det kom til å bli adskillig flere før jeg var ferdig med studiet. Det var reint deprimerende å tenke på at en skulle måtte betale tilbake hundretusener bare fordi en var så forbanna interessert å tilegne seg kunnskap. Disse mørke stundene hadde kommet oftere i det siste. Jeg skjønte at noe måtte gjøres. Siden min adgang til store kontanter var begrensa, måtte jeg ty til relativt usikre prosjekter, med beskjeden innsats og direkte forjævlig odds. Jeg begynte med andre ord å tippe og å spille på V-6. Etter noen runder uten tilsynelatende hell, ga jeg opp. Gampeslåtten og Flyfilla hadde for vane å bli liggende uvirksomme i dødens posisjon , og Brann slo alle de ikke skulle slå. Mensjegen sein nattetime satt og dyrket mitt formørkede sinn, kom jeg over en artikkel med overskriften: Med Gud som sponsor. «Det var litt aven sponsor», tenkte jeg. «Bortimot den enste studentforeninga på NHH ikke har forsøkt å melke».

Som alle andre tok jeg det hele som en spøk, og hadde absolutt ingen andre baktanker da jeg leste videre, enn å få meg en god latter. Til all forundring for meg sjøl, blei latteren sittende fast i halsen. Artikkelen handla om en bibelskole som kalte seg Ny Visjon. Dette var en skole for unge kristne som i tillegg til å lære å forkynne, fikk undervisning i utradisjonelle økonomiske teorier. Når en var ferdig med denne ettårige skolen, skulle det ikke koste så altfor mye å bli millionær. Nå er det sikkert mange som vil blåse av dette og si at det hele er det reine skjære tull. «Greit», sier jeg da, hør lier: Lederen for skolen , Jan Hanevold, har med sin kunnskap fiksa en vaskemaskin, I.klassebillettfor hele familien enda han bare. hadde betalt turistklasse og sist men slett ikke minst, 10 millioner slik at han kunne få sin egen bibelskole. Det mest fanta~tiske var imidlertid at Hanevold hadde fått alt dette av Gud, fordi han ba til han jevnlig; for som Hanevold sier: «Gi gud 100%, og du frå 1000% til-

Hanevold sier også at de som tror og hører Han til (Gud ikke l;:Ianevold), skal få sin belønning. Dette"må i det minste bety at vi ikke-troende får det koparativt dårligere, om vi da ikke blir straffa på det økonomiske området. Ikke nok med at de kristne kommer til himmelen; de skal også leve i sus og dus i det dennesidige. Det var altså bare å ære Gud og gi ham 100%, så skulle alle fiansielIe problemer bli en saga blott. Hva skulle en med kompliserte teorier og modeller når det var så banalt. Hanevold hadde fått 10 millioner; jeg trengte bare en brøkdel av det. Det måtte vel Gud kunne fikse. Nå går jeg da her og ber nokså jevnlig. De store summene' har latt vente på seg, men jeg har fått en lønnsøkning på 15 kroner i sommerjobben jeg har. En blir ik-ke millionær av det , men det er en begynnelse. Du skal nok se at Brann snart bare vinner de rette kampene, og at Råtampen unngår å galloppere i første sving. GISLE

@ Noen ret1eksjoner @ fra en som har gått her en stund Jeg er en av de etterhvert så velkjente 5. kull ister, uten at jeg av den grunn kan se å ha mottatt noen cap av grønn eller kongeblå farge . Nå må ikke dette forstås dithen at jeg har veldig lyst på en slik cap. Den klarer jeg meg uten. Men likevel synes jeg dette med cap'ene er litt interessant. 5. kulls-gutta (det er 5. kullister med cap) ble mektig opprørt a~ vi i Bulle skrev at cap'ene 'var grønne. Jeg er selv følgelig helt enig i at det var en kjempetabbe, høstens foreløpig største . Men det jeg egentlig finner la ngt mer interessant er hvorfor disse gutt!! har slike cap'er. Det .e r vel 'ikke til å legge skjul på _at mange har tillagt 5.kulls-guttil mindre edle moti ver for et slikt tiltak. Mange ha r mistenksomt hevdet at dette var et påfunn for å imponere sø'te jenter under førstekullsuken . Dette har jeg vanskelig for å tro. Men dersom det virkelig skulle være tilfelle, er det jo helt latterlig. Her kommer søte , men dog intelligente jenter på ærverdige Norges Handelshøyskole, spente og forventningsfulle til 4 år sammen med fremtidens direktører og toppledere, og så blir de møtt av noen tullinger som sprader rundt med cap på hodet! Alle deres forventninger til NHH som en studieinstitusjon reservert for det ypperste blant norsk ungdom må jo straks slå

sprekker. Men på den annen side er jo det egentlig jævlig bra , dersom de virkelig kommer hit med slike forventninger. Jeg vil derfor ikke tillegge 5. kulls-guta slike uedle hensikter. Men likefullt, noe må jo ha motivert dem til å finne på noe slikt. Kanskje bare på gøy? Jo, kanskje . Men jeg er av natur litt for dypsindig til å slå meg til ro med en slik forklaring . Jeg kan fremdeles huske mine første dager på NHH. Det som fremdeles står for meg som helt bemerkelsesverdig var hvordan et begrenset antall personer, som jeg senere skulle lære å kjenne som pamper, fant hverandre fra første øyeblikk. Hvordan klarte de egentlig det? De hadde jo ikke en gang cap'er på den tiden . Vi lærte ganske fort at de to fremste bankeradene i a ud. A var reservert til disse personene . Etterhvert skulle vi også skjønne at et visst bord i kantinen var reservert for utvalgte personer. Dette opplyses selvfølglig aldri offisielt, men andre som har prøvd å sitte der skjønner h va jeg mener . Gjennom mine 4 år på denne skolen har jeg hatt den tvilsomme fornøyelsen av å kunne observere hvordan denne eliten fra første stund tok opp det verste av det tradisjonelle pampeveldet og snevret seg sammen i en lukket sirkel med adgang forbudt for såkalte ordinære studenter. Det er forstemmende å se hvordan enkelte førstekullister

Til helgen begynner vi med semesterets første UKE-slutt, nærmere bestemt på fredag den 20. september. Hver fredag fremover vil vi servere forfriskninger fra kl. 17.00 til det åpnes for arrangemmenter i Klubben. Førstekullistene ønskes spesielt velkommen! Dette er en unik sjanse for deg som ønsker å bli bedre kjent med UKEN '86 og også for du som trenger litt avslapning etter en lang og hard arbeidsuke.

bake.» Det kaller jeg akseptabel rentabilitet.

prøver å pisse disse folkene oppover ryggen i et forsøk på å bli opptatt i disse høyere kretser. Dette skjer hvert eneste år, og det er vel kanskje forståelig at a mbisiøse og selvsikre førstekullister ønsker å markere sin plass fra første stund. Men hele tankegangen blir så forbannet kynisk. En persons verdi blir plutselig avhengig av hva en snever elite skulle finne på å mene . I ens egen strebing mot å bli opptatt i denne eliten blir vennskap noe som kan brukes for å nå dette målet. Etterhvert lærer man seg å ha de rette vennene, se de rette filmene og gå på de riktige cafeene. Vi ender der vi startet. Nem-· lig cap'ene. Mitt hederlige forsøk på å tvile på at dette var et latterlig tiltak for å imponere førstekullsjentene, er a ltså mislykket. Men tross alt, ideen va r egentlig ikke dum . På en enkel og grei måte fikk de fortalt hvem de var til de nye studentene . Og hvem vet, kanskje mange fikk øynene opp for disse gutta og straks innså at dette er en meget spesiell elite. Men til dere andre førstekulIister: Gi faen i hva denne eliten skulle finne på å mene eller gjøre. G å bare og sett dere på pampebordet alle sammen. Ha ingen respekt for disse gutta. Det fortjener de ganske enkelt ikke. De er ikke det spor bedre enn deg selv på noen som helst slags måte. Snarere tvert imot. ODD EINAR

Velkommen! Hilsen Orvil.

~

Torsdag 12/9 Kyllingsuppe kr. Winetter m/gr.bl. kr. Fiskekaker m/råkost . . . .. . kr. Dessert . . .... . kr. Fredag 13/9 Biff m/løk . . ... kr. Biff m/min .vann kr. Biff m/pils . ... . kr. Mand. 16/9 Minestronesuppe kr. Kjøttpudding m/makaroni kr. Seibiff m/løksaus kr. Riskrem . .. .. . kr. Tirsdag 17/9 Blomkålsuppe .. kr. Svinekotelett m/surkål .... . . kr. Fiskegra teng m/råkost kr. ... kr. Gele m/van .saus kr. Onsdag 18/9 Skotsk kjøttsuppe kr. Vossakorv m/stappe kr. Spaghetti milanaise kr. Dessert .. .. .. . kr.

6,50 26,50 24,50 5,50 33,36,40,6,50 24,50 25,50 6,50 6,50 30,25,50 5,50 6,50 25,50 27,50 5,50

Hvorfor hele 30 %? Med purpurrød fløyelsgenser, kjekk skotskrutete skjorte og akademisk sorte tykke plastbriller, galant lett festet med en praktisk strikk, settes metodekurset i matte i gang. Mikrofonen henger lett og ledig og de blå acryl strechbuksene lyser av roten og av 2 og pi og andre reelle og rasjonale tall. Noen vil si at forelesningene er vanskelige, andre at de er en eventyrlig reise gjennom de teoretiske perleporter. Hvorvidt utbyttet av denne undervisningen har forårsaket en strykprosent på etter ryktene rundt 30, eller om det er vi elever som er så fattige når det gjelder intelligens på det matematiske plan , er en vurdering jeg gjerne overlater skolepyskologer og andre pedagurker. Konsentrasjonen er på topp idet denne helvetes nymotens mikrofonen skal festes på genseren uten at genseren skal utringes for mye, da dette ifølge skolens

reglement er moralsk forkastelig. Allikevel blottes litt av det dvaske muskuløse bryst som mattebøkene i lang tid har overskygget fullstendig. Den vitenskapelige guru forvirrer gjerne elvene med litt innledning i tallsystemer, det skal jo være flott. Villig dedikerer han 2. del av forelesningen til parabler og hyperbler og toppunkt og midtpunkt og skjæringspunkt og allerede her skjærer det seg for mange. Så tar han et lite sidespr~ng til industrielle nyvinninger og maskiner på høyere ingeniør-nivå og han legger gjerne ut om moderne utstyr som f.eks . dampmaskinen . Det er ikke vanskelig å spore hvilken verden han lever i. Under den triangulære nesten smiler snilIt to søte røde lepper, dette er da grei skuring og bare gøy, er det ikke? - Jeg tror vi kanskje trenger julenissen i år. .....

BJØRN ZACHRISSON

, Foreningsmøte i dag!

(<Afrika's tørke dreper, skal vi kun slukke branner?» Med utgangspunkt i denne tittelen arrangerer CONCENTUS i kveld klokken 19.30 semesteret's første temadel. Vi har invitert et panel bestående av folk fra ulike organisasjoner og med svært forskjellig syn på hvordan nord-sør-konflikten kan løses og hvordan man i ettertid kan unngå katastrofer av den type man har vært vitne til i Afrika i den senere tid. Følgende problemstillinger vil bli satt under debatt: - i hvilken grad er det vårt ansvar å yte hjelp? - er et eventuelt hjelpeansvar privat eller offentlig? - bygger vi vår rikdom på andres fattigdom ? - utviklingshjelp kontra krisehjelp, skal vi kun drive brannslukking? - hvilken effekt har dagens utviklingshjelp, begynner den på rett nivå? - er popkonserter av typen «Rock

og the Docks» et uttrykk for avlatsholdninger og perspektivløshet? Disse spørsmålene, samt diverse spørsmål som måtte dukke opp fra salen vil bli forsøkt besvart av: - Odd Gran, Norges Røde Kors - Olav Benestad, Framtiden i våre hender - Helge Gaarder, Forente Artister - Trond Vedeld, NORAD Som ordstyrer til Joar HoelLarsen fra NRK-dagsrevyen stille opp. Han var blant annet med i Brusletten-komiteen som besøkte de katastroferammede afrikanske landene. Alt tegner således til at dette kan bli en interessant debatt. Temadelen er annonsert eksternt, dvs. på Universitetet. Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom CONCENTUS og U-landslaget. Altså torsdag, etter foreningsmøte, i KLUBBEN . VELKOMMEN! CONCENTUS v/Olav


IIIIJBUlI.E19

BETONGPOESI Teknikkens Wonderworld

A V BJØRN ZACHRISSON Hvite, luftige, sakte glidende skyer stanger mot det frodige kuperte landskapet og tvinges til å gi slipp på sitt kjæreste eie, vannet. Det kalde, litt sure været ute speiler seg i de hvite betongveggene på rommet mitt og balanserer mot stereoanleggets myke, varme dunking. Jeg fryser. Vinduet er oppe, sakte siver resten av øl- og røykeimen ut. lonene i luften renser mine lunger, mens jeg apatisk sitter og venter på mandagen, immatrikuleringen og bagasjen og studielånet, alt skjer på mandag. Da starter sirkuset, jakten på en stakkars parkeringsplass, budsjettet på 64 kroner dagen. Jeg er sulten. En blakk student spiser ikke god og variert kost, yougert og knekkebrød innkjøpt på super'n på senteret. Senteret youghurt er en kasse hvor en matbutikk dominerer det lokale parfymeriet, mens postens reklame for V6 henvises til et hjørne. Jeg bor i en lekeby. Studentbyen er omringet av grønne trær; mørke parkeringsplasser og grå høyblokker. Jeg bor midt i en slik høyblokk. Deler kjøkken og.gode og dårlige stunder med ni andre. De er normale. Bortsett fra en, er de hyggelige, men ikke min type. En alltid smilende sørlending, en liten stille mus fra Stavanger, men unntaket er Hanne. Ganske glad i å leve. Jeg liker å leve.

BLUES BIRTHDAY The older l get . the more / regret all those hours that aren 't ours to have and to share together, my dear.

WT.M. sept. '85

HAN

En beslutning Jeg vil ikke seile mot frihet mens skipet støtes på grunn. Heller kaste mitt anker mot en bevegelig bunn. TORN

Takk Du mørke natt for at Jeg igjen fikk oppleve dagens regn og sol sorg og kjærlighet Takk Du Mørke natt Måtte det bare enda være lenge til kvelds Roger Olsen

synkronisert match av to adskilte likheter Get the point?

VIS

TORN

Jeg. enset deg ikke før det lysnet av morgen

der den glir opp og etterlater seg en vegg av styrke med de to strittende sidene uløselig sammen sveiset i et perfekt puslespill

Jeg vil være glidelås med deg

Min Elskede er som et speilblankt vann , ha strekker seg ut lik en dynemyk strand hvis jeg kaster en stein blir det ringer i vannet og bygger jeg sandslott så eier han landet - I~ndet som ligger rundt slottet mitt.

Takk Du mørke natt . for den barmhjertighet Du i all beskjedenhet så deg råd til å vise

En glidelås må være det mest revolusjonerende av vår tids oppfinnelser jeg vet ikke om trykknappen kom før det utrolig arbeidsbesparende forenklende vakre i dens symmetri


o

10

rl lJBULLE

Rekrutteringsbesøk fra AlS Revisiongruppen - en betydelig enhet innen norsk revisjon og bedriftsrådgivning

Bedriftspresentasjoner høst-8S Næringslivsutvalget satser også dette semesteret friskt på bedriftspresentasjoner. Vi håper å få ca. 18 bedrifter til skolen denne høsten. Det vi l si to bedrifte r i uken i perioden l 7/9-13/\ l. Presen tasjonene vil fo regå på tirsdager og onsdager klokken 19.00 i et av auditoriene. Etter selve . presentasj6nen vi l det som oftest bli . en mer uformell del med bevertning i Klu bbeniCampus. Intervjuer blir foretatt her på skolen om formidda gen dagen etter selve presentasjonen. Påmelding til presentasjon og intervjuer skjer på NU -tavlen ved kantinen senest 2 dager før presentasjonen . Det er .også en mulighet fo r.påmeldmg tJlmtervju under selve presentasjonen. Vi gjør også oppmerksom på at studenter som er påmeldt, men ikke møter, blir SV ARTELISTET for to presentasjoner fremover.

Opplsutningen blant studentene i forrige semester var noe dårl ig, vi måtte dessverre avlyse noen presentasjoner, men vi håper at dette bare var en forbigående «flipp». Vi bør alle nå vise at studentene på NHH er jobbsugne! Til deg som har tenkt å la deg intervj ue i høst og ikke har fyl t ut et kartotekkort hos oss: Ta med et pent bilde av deg selv og kom til oss på NU-rom met. Tidligere erfaring viser at bedriftene reagerer svært positivt på et slikt kort med alle sentrale opplysninger om in tervj uobjektet. Ellers ber vi dere alle følge med på NU's ta vle, og stikk for all del in nom til en prat hvis det er noe du lurer på eller ønsker å kommentere. (Vi er glad for all seriøs kritikk). Velkommen til et fint semester og ikke la «Bedrifts-Norge» tro at stud. NHH er kravstor og innbilsk! Styret vlKarl Jørgen

Revisjonsyrket og bedriftsøkonomisk rådgivning burde være et interessant yrkesalternativ for nyutdannete siviløkonomer. Utfordringene er mange for dem som ønsker å skaffe seg en allsidig erfaring med sikte på senere karriere i andre deler av det private næringsliv. Likeledes for dem som tror at de har interesse og evne for inspirerende og kre vende ' oppgaver i direkte kontakt med høyst forskj elligartede kunder. Kunder som stiller store krav til kompetanse og evne ti l problemløsning. Norges nest største revisjonsfirma (se Kapital 24/8 1985), AlS Revision, avvikler rek rutteringsbesøk i regi av Næringslivsutvlget på NHH onsdag 18. september kl. 19.00. Dagen efter vil det bli gjennomført intervjur med sikte på fremtidig ansettelse. AlS Revision er et av landets eld ste rev isjonsfirmaer. Fra starten i 1913, hvor man ble eta blert under na vnet AlS Revisionsbanken , som senere gjennom fusjon ble starten på Bergen Banks virksomhet i Østlandsområdet, har firmaet gjennom sprangvis vekst økt til en størrelse hvor man i 1984 hadde en omsetning på over 70 mill. kroner og en samlet medarbeiderstab på ca. 230 medarbeidere. I gruppen av_2.000 kunder

V~R~&OD!

REVISJONSGRUPPEN

HE~ E~:

Onsdag 18. september kl. 19.00 Sted: AUD -Påmeldingsfrist: Mandag 16. sept. kl. 12.00 ,-,. på NU's tavle v/kantinen. Bevertning. Se forøvrig presentasjon av revisjonsgruppen

@ LJ

Navigatørene på NHH

finnes alle deler av norsk næringsliv representert, små og store virksomheter, virksomheter innen offentlig forvaltning og flere av landets største bedrifter. Gjennom A lS Revision drives alle . former for revisjonsvirksomhet og rådgivningsarbeid . Bedriftsøkono· · misk rådgivning ytes også gjennom datterselskapet + PlusConsult AlS. som er lokalisert sammen med mor· selskapet i Oslo. Avdelingskontorer ·og samrbeidende kontorer finnes i de fleste større norske byer. I et yrke · som det rådgivn ing representerer, er · de menneske lige kun nskaper og egenskaper bedriftens viktigste aktiva. De medarbeidere som rekrutteres fra høyere læresteder da nner grunnlaget for kval iteten på de tjenester vi tilbyr, og blandt de nne medarbeiderstab rekrutterer vi også de ledergru pper som skal bringe selskapets utvikling videre. På lengre sikt gir et partnerskap i et stort rådgivningsfirma svært gode private fo rtjenstemuligheter og et vell av interessant og mangeartede oppgaver. På kort sikt gir et medarbeiderskap mange utfordringer og interessante oppgaver og en personlig avlønning som kan kon kurrere med de aller fleste stillingsmuligheter en nyutdannet økonom står overfor.

Kravene til personlige kunnskaper og egenskaper medfører et oppdateringsbehov som innebærer utstrakt intern og ekstern etterutdanning, også forhold som bidrar til å gjøre ansettelse i et rådgivningsfirma interessant. For mange er kanskje innholdet av revisorfunksjonen u- . klart. Vil dere vite mer om dette, er . dere hjertelig velkommen til den presentasjon som skal finne sted 18/9. For de som kan tenke seg et mu lig ansettelsesforhold , vil det , som nevnt, bli avholdt intervj uer torsdag 19. september. De blivende siviløkonomer man i denne omgang ønsker å kny tte kontakt med, må ta sikte på ansette/se fra begynnelsen av året /986 eller tidsrommet juni - august / 986.

Vi håper på godt fremmø te til presentasjonen 18. september og henviser til oppslag på NHH om arra ngementet. Fra AlS Revisiongru ppen vil følgende være tilstede: Statsautorisert revisor og siviløkonom Torfinn Fredrik Malt, faglig leder i AlS Revision , statsautorisert revisor og siviløkonom Gunnar A. Dahl, adm . direktør i + PlusConsult,og personalsjef Svein Hauglund, AlS Revisionsgruppen. .Påmelding innen mandag 16/9, kl. 10.00

HUSK: INFO- .~~ØTE , KLUSSEN TORSDAG 19.9 kl: 1900

l~~l ~~

Søndag IS. sept. har vi fellesskapssamling i Christinegården 43 kl. 18.30. Temaet er: Kristus - min grunnmur! Vi kommer til å synge en del og litt å spise blir det også. Du er hjertelig velkommen.

-MILJØSKA PENDE

Også i år blir det bønnemøte i kirkestua iBiskopshavn krk . Det blir hver onsdag kl. 8.00 - 9.00.

- EKSKLUSIV

- SVIM ESUENDE

Grip sjansen: Nå er den her!!! P.g.a . sykdom er to gruppelederstillinger blitt ledige. Gruppeleder i Info-seksjonen: Transport gruppen Gruppeleder i revy seksjonen: Scene/kulisse

Scenelkulisse Skal skaffe alle nødvendige ku· lisser, scenetepper og større rekvisi-

- AKTI V

ta som trenges. (Eks. fra 84 bade-

kar, 20 arkivskap .... ) Gruppelederen har ansvaret for at dette blir fremskaffetllaget. Dessuten er han ansvarlig for utarbei· Transportgruppen deise av evt. forandringer av sceer ansvarlig for at all transport som nen og garderobe. finnes nødvendig før og under Vil du vite mer om jobbene kan UKEN bli klarlagt og gjennom- du henvende deg til UKEstyret elfø rt. Transportgruppen er også an- ler til andre i UKEN . svarlig for at gode avtaler blir gjort Søknadsfristen er tirsdag 17. sept. med eksterne transportselskap, bilSøknade n kan legges i hylla til firma og evnt. oljese lskap. Samt å personalsosialen utenfor UKEtrekke mest mulig på loka le ressur- rommet. ser (biler etc.) ALLE KA N SØKE!!!

- INNBRINGENDE

- FAR T & SPENNING


ul

INFO

FREDER/Kl

Jacques BreI

Jacques Brei gjendiktet t il norSk av Elsa Kvamme

ELSAKVAMME Elsa Kvamme har klart det utrolige: Hun har ikke bare klart å gjendikte Jaques Brei til norske forhold. Hun har bearbeidet tekster som er så typ isk mann at ingen vill e trodd at det gikk an å gjøre kvinne av det. M en det har hun klart til de grader at kritikken har vært entydig og overbevisende positiv. Fo restillingen er Jaques Brel cabareten «Frederib! Den dreier seg for en sto l de l om kjærlig het i mange varianter. Det være seg hatlk jærlighet mello m kvinne og mann og de merkverd igste forhold til sitt hjemsted.

Hvem var Jaques Brei? Han var visesanger, født i 1929 i Brussel. Etter mye motgang slo han gjennom i Paris i 50-årene. Hans sanger er spesielle, ærlige og personlige. Og han blir stad ig elsket, si tert og beund ret. Elsa Kvamme om ta ~er selv si tt show som : En forelsket cabaret. For alle som elsker Brei, har han fått en ny dimensjon - i hunkjønn. For al le som ikke kjenner Brei, kan foresti lli ngen gi en å pning mot hans spennende, bru ta lt ærlige univers og ømme, varme poesi

Vi trenger hans sanger, hans kamp for ikke å stivne i farens papp-fabrikk, for å rekke ut en hånd til mennesker i rennesteinen , sparke til selvgodheten, blottstille sin sårbarhet og ikke gå glipp av et øyeblikks mulighet til poesi.

EI.aK"amme

.ynge,

Jacque.Brel

på norsk

Påminnelse ang. REBUSLØP Dette tradisjonsrike a rra ngement vil gå av stabelen lørdag 21 . september. Forberedelsene til show og reb usløsn ing bør a llerede nå være ko mmet igang i hytter og hus. Slå dere sammen med gamle og nye venner og ha det gøy! Næ rmere info av oss få r dere i neste uke.

KJÆRE UTKOMMANDERTE Tusen takk for ypperlig innsats!! Dere a rbeide r virkelig godt, - og ikke minst, dere har vist et upåklagelig godt humør. Et lite skår i gleden er det . allikevel, at enkelte unnlater å møte opp. Dette skaper problemer for oss og gir .en merbelastning for de som møter opp. Jeg antar at dette bare er et innkjøringsproblem, sam vil løse seg selv. Så stå på, vi i KKU ser virkelig frem til å arbeidere videre i sammen med dere!! Hei , så lenge Jørgen (sjef utkommandering)

Garderobe mistet! Grå og hvit Mariusliknende genser m/lus samt grågrø nn genser mlrund hals mistet på strekningen Klubben-CampusHerretoalettet-H a tleberg. Begge gensere m/pe rsonlig odør. He nvendelse pers. eller i Posthyllen til Morten Stige!

Finnes du? Livskraftig, sangglad, ut· advendt jente uten for man· ge nykker og moralske skrupler? Savner du ven· ner, et kvinneforum, et sted du kan være naturlig, gråte og le? Ta kontakt med meg! Jeg er nesten 4 år og feminin . Be· skjeden kan jeg neppe påstå å væ· re, s~arer ikke på kroppskontakt, ler gjerne og er heller ikke redd fo r å utlevere meg en smule. Som du sikekrt har forstått er jeg jentekoret Sangria, eneste ~te· det hvor ingen klager over radio kal kjønnskvotering. Utseendet har heller ingen klaget på. Jeg, Sangria, forakter et kjedelig, toneløst liv, og ønsker at så mange som mulig vil hjelpe meg til å unngå dette. Er du interessert? Er ikke avholdskvinne, og tar 'en røy k fra tid til annen. Dette er imidlertid intet krav. Barn ingen hindring ... Opptak onsdag 18. september Kl. 19.00 på Svæveru'rommet Bill.mrk. SYNG UT! ps. Er du i tvil, snakk med Bullemed· arbeidere Siv og Torun, eller Styre· medlem (øk .ansv.) Trine.

Helgens arrangementer ~ ~~~

,

~~~ ~ ~

#

~. ~

! fredag 13. september: JACQUES BREL På norsk av E lsa Kva mme, med musikerne Preben von der Lippe og Ru ne Nicolaysen . Se egen omtale. Pris kr. 25 ,lørdag 14. september: VEST LANDSTU R «Norge i et nøtteskall ». Denne

enestående dagst ur fører Dem gjennom noen av de vakreste la ndska per vi har på Vestlan det. De som ha r vært så heldige å få plass må hente sine billetter torsdag, merino kl. 11 .30-1 2.30 torsdag, NHH kl. 15.00-16.30 fredag, NHH kl. 15.00-16.30 Pris kr. 199,50 uten Sta vangerensemblet kr. 170,-

«Stavangerensemblet» Intim konsert i K lubben kl. 2 1.00. For de som er med på Vestlandsture n er dette inkl. i billettprisen. F or alle dere an dre er det m ulig å få bi llett på forsa lg og i døren selvfølgelig, torsdag merino kl. 11.30-12.30 torsdag, NHH kl. 15.00-16.30 fredag, NHH kl. 15.00-16.30 Pris kr. 40,-

Betro Dem til Fagutvalget!! Fagutvalget (FU) var ikke representert i «Førstekullsbulle». For å rette opp dette avsindige misforhold bringer vi i dag et par spørsmål fra folkedypet (den såkalte grasrot) som er a v allmenn interesse!! Dette er en del av vår populære serie «Betro Dem til FU». Nok om det!! «Hva skjer med den mye omtalte mulige pensumendring i Bed.anal I?? FU svarer: Det ble i fjor vurdert å bytte ut de to bøkene i re· gnska psdelen av Bed.anal I med en a merika nsk læ rebok. FU kom imidlertid ti l at hovedproblemet i Bed.ana l I var at oppgavene i lærebøkene var fo r då rlig tilpasset studentenes nivå. (De var rett og slett for vanskelige!!) Allerede i studiets :2. uke ble man nemlig konfrontert med tidligere eksamensoppgaver. Dette problemet vi lle man ikke løse ved å innføre en ameri kansk lærebok. I stedet foreslo FU at man sku lle utarbeide en egen oppgavesamling til kurset der man la vekt på en pedagogisk fo rsvarlig faglig progresjon. N å i høstsemesteret vil FU følge nøye med for å se om dette gir de ønskede resultater.

I januar/februar vil vi så på nytt vurdere en pensumen dring på bakgrunn av de erfaringer vi da har samlet.

- Kjære «Betro Dem til FU ». Min forlovede har i den senere tid blitt interessert i spørsmå l som a ngår pensum og foreleserens pedagogiske evner. Et pa r-tre ganger i semesteret er hun sammen med noen andre studenter i møte med foreleseren - angivelig for å diskutere de ovennevnte ting. Hva kan ha skjedd med min forlovede? Er min voksende sjalusi begrunnet? Tror De kanskje ikke min forlovede synes jeg tjener nok? (Lønn strinn 18)

FU sva rer: Deres sjalusi er grunnløs. Deres forlovede er - så vidt vi ka n skjønne - blitt med i et studentpanel. Der samles ca. 4 studenter under ledelse a v et medlem a v FU : Disse diskuterer sa mmen med forelesere n spørsmål som angå r bl.a. pensum og undervisning. da funksjonstiden for et studentpanel bare er ett semester kan De snart regne med å ha Deres forlovede for Dem selv!! Da redaksjonen svinger sine pisker over den utkomma nderte F U- skribent må vi nå ha rett og slett kutte ut!! Vi blir likevel ikke sinte for flere spørsmål fra den tidligere omtalte grasrot. Slett ikke. Snarere tvert imot!

Ærbødigst FU/Martin (Sign.)


I

lIJlBUlJ .EIIII Internasjonaliseringsgruppen er et forum for studenter hvor problemer og muligheter ved internasjonalisering blir belyst. Gjennom nær kontakt med internasjonalt rettede bedrifter ønsker vi å vekke interesse for å jobbe internasjonalt. Stadig flere bedrifter etterspør kandidater med kompetanse innenfor internasjonalt rettede fagområder. Det er etter hvert meget gode kurstilbud innen dette fagområdet ved NHH og det planlagte studiet «Master of International Business» vil gi de gode muligheter til faglig fordypning innen dette området. Internasjonaliseringsgruppens møteog ekskursjonsprogram vil gi deg rik innsikt og erfaring i de samme problemene sett fra en praktisk synsvinkel.

HØSTENS PROGRAM: «Best når det gjelden> 30. sep. Willy Railo, professor i pre se nta~onspsykologi ved Idrettshøyskolen i Oslo, mannen bak Odd Lirhus olympiske gull, IFK Gøteborgs suksess i Euroapcupen i fotball og mye mer. Railo er topp idrettspsykolog, men har i de senere årene spesialisert seg på personlighetsutvikling blandt næringslivsfolk. Tema : - Mot og Selvmotive ring - Selvtillit og egenutvi kl ing - Fluktadferd eller kampadferd - Trygghet som basis - Tankekulturens betydning for miljø og ytelse.

BØRSINTRODUKSJON I UTLANDET: FOR HVEM? 4. nov. Elkem A/S vil holde et kveldsforedrag hvor de vil ta for seg det utenlandske kapitalmarkedet som kapitalkilde for norske selskaper. - praktiske og legale krav - konsekvenser for styringen i selskapet - børsintroduksjon som en del av den overordnede internasjonalisering. Elkem vil ha med seg sin finansmekler fra London.

SATSING pA KINA IS . okt. Internasjonaliseringsgruppen arrangerer et heldagsseminar om problemer og muligheter ved det Kinesiske markedet. Seminaret innledes med et foredrag av norges ledende ekspert på kinesisk kultur, historie og politikk, professor Henry Henne ved Universitetet i Bergen. Fremstående representanter for norske selskaper vi l deretter ta for seg deres erfaringer fra deres satsing på Kina. - CITIBANK: «Introduksjon til investeringer i Kina » - OSCO SHIPPING : «Skipskontrahering og norske utstyrsleveranser». - NORSK HYDRO: «Lisensiering av Fullgjødselsteknologi». - KV ÆRNER: «Kontraktsforhand linger og in ternasjonal t samarbeide».

Et hjerlesukk fra RandiSå er kopimaskinen vår for n'te gang alvorlig skadet!!! Med et par dagers mellomrom har noen forsøkt å kopiere på transparenter, men IKKE DEN RETTE SORTEN!!! Resultatet er at kostbare deler er brent opp inni maskinenog vi risikerer å bli belastet for reparasjonen!! Samt at vi er uten maskin til den er satt i stand igjen ... Altså - skal du kopiere på transparenter, må du kjøpe denriktige sorten hos Husdal på trykkeriet eller hos Randi!!! Disse er spesiallaget for å tåle varmen i maskinen.

Forelesningsserie i studiearbeid Vi minner om forelesningsserien i studiearbeid som starter

FREDAG 13. SEPTEMBER KL. 1215 - 1400 I AUDITORIUM A Forelesningsserien er spesielt beregnet for dere på I. kull for å lette overgangen fra den videregående skolen til NHH, fra klassesituasjon og lekser til forelesninger og frihet til å legge opp sitt eget studium. Hensikten med forelesningsserien i studiearbeid er å gjøre dere bevisst denne nye situasjonen og hjelpe dere til gode arbeidsvaner helt fra begynnelsen av.

KRYSS A V I ALMANAKKEN:

~

Fredag 27 . september -1~ Temaer som vil bli tatt opp: ,~ Internasjona lisering-satsi ngsområder i framtiden ""V, Mikromaskinenes rolle i en storbrukerbedrift ~9>_ Utvikling av modeller/programpakker for økonomer ~~ ~ osv. (program følger i neste Bulle)

~~~m~[ AV.fON Of '~'CM IN _eltON 'tCOAY

OEO

OPERASJON EKSPORT OPPDR AG

Til alle på 2. avdeling, eller som begynner etter jul: Informasjonsmøte om Operasjon Eksportoppdrag (OEOj Torsdag 19. september kl. 19.00 i Campus.

AIESEC v/Hildegunn OEO-koordinator

EKSKURSJON TIL KINA! 24. des. Med professor Henry Henne som faglig ansvarlig og reiseleder leg ger vi opp til et omfattende mø teprogram med norske og uten landske bedrifter og kinesisk{ myndigheter og institusjoner Truen vil gå til viktige industri o~ forretningssentra som: - Beijing (Peking) Dalian (Dalian Shipyard Heavy Industri) Shanghai (Utenlands~ etablering) - 'Shenzen Specia l Economi( Zone - Hong Kong (Finanssentrum) Kontaktpersoner: Helge Holen, Jørn Sturla Ann weiler, Jarle Roth . Kontakt Railo semina r: Karl Jo han Mollnes. Påmelding. Påmeldingsblankett både for gruppemedlemskap O! for de enkelte arrangementene el utlagt utenfor kantinen på skoler og på Merino.

HVEM ER VI?

Handelsgruppen er den yngste av næringslivsgruppene, dannet våren 1984. Vår målsetting er å fremme og styrke kunnskapen om og interessen for fagområdene handel og markedsføring. Områdene henger nøye sammen, få steder i næringslivet er vel markedsorientering mer sentralt enn nettopp handel. Begge bransjer er sterkt preget av dynamikk, trender skifter og utviklingen går ofte raskere enn ellers i næringslivet. Dette gjør det spennende å følge med, samtidig som det øker kravene til ledernes kompetanse. Alt i alt en utvikling som er interessant for kommende siviløkonomer. HVA GJØR VI? Semesterprogrammet for høsten ser slik ut: 17/9 Bedriftsbesøk hos Wallendahl A/S 1110 Medlemsmøte: «Hva vil Staff-gruppen med EPA?» Adm. dir. i Staff-gruppen redegjør for gruppens in tegrasjonsstra tegi . 1511 O Bedriftsbesøk hos VIP Scandinavia. 24-27/1 O Ekskursjon til Stavanger/Sandnes med besøk hos bl.a . Cubus, Handelsfinans, Kvadrat og Kongeparken . 2911 OBedriftsbesøk Alf Gundersen Reklamebyrå 5/ Il Medlemsmøte: «Internmarkedsføring» Markedsdir. i ABC-bank orienterer om den største intern-markedskampan. jen i Norge. BLI MEDLEM! Dersom du er interessert, skriv en kort beskjed, og legg den i Handelsgruppens posthylle snarest mulig. Du vil da bli kontaktet med nærmere opplysninger om medlemsskap. Velkommen som medlem i Handelsgruppen!

KJENDISTOPPEN

1. PLASS: UKESTYRET Vårt eminente, hardt arbeidende Ukestyre må være SÆRDELES hardt arbeiden de, ihvertfall på visse områder. Det ryktes oss nemlig at Ukestyret hadde et karaktersnitt på 1,5 (!) etter vårens eksamener en prestasjon! Jobber de sA mye for å øke vår trivsel og utenomfaglige engasjement at det faglige ofres helt , eller skal vi begynne å tvile på våre tillitsvalgte .. .. ? Men i alle fall , lykke til neste gang! 2. PLASS: Klubbutvalget/N H HS NHHS har for første ga ng vært i retten , representert ved Atle A ., Ståle S. og Knut Øve-

raas. Saken som nesten kriminaliserte NHHS gjaldt en rettslig inkasso på 330,- kr. for leie av «Tid for ømhet». Etter forgjeves mekling mellom klager og innklagde, gikk saken til domsforhandling, og langt om lenge fikk våre representanter rotet fram en kvittering for de 330,- som (selvfølgelig) var betalt for lenge siden. De «tiltalte» fikk også gjennomført at United International Pictures AS måtte betale sakens omkostninger på hele kr. 250,-. Slik skal det være, la oss for all del holde NHHS's rulleblad hvitt som nysnø om vinteren .. ..

3. PLASS: Thorolf Rafto Energibunten på Økonomisk Historie, professor Thorolf Raf to har nok en gang markert seg på sin høyst person lig måte. Derivasjons-fascistene på Avdeling for Økonomiske Fag med professor Terje Hansen i spissen, skal nå muligens få høyere lønn enn professo re ne på Almenn e Fa g . Til dette kunn e T e rje Hansen skadefro re plisere at nå vil professorene på Høyskolen endelig bli delt inn i et A -lag og et B-Iag. Hvorpå Rafto rasende svarte: - Ja , eg ska ihvertfall inn på A-laget!

- raser vi over interessegrupper som tror Bulle er en 40-siders info-brosjyre - undres Siv hvor pokker alle de andre Bullemikerne er - har vi mest lyst til å sove - husker vi at Klubbutvalget stengte salget kl. 23.30 på UTaganen trass I mange kunder, og spør os-s om de heller ikke for framtiden vil holde sine løfter - er vi FORBANNET! over at folk ikke overholder deadline (f.eks. Klubbutvalget_ .. _) - er vi glad i Olav Rygg som kom med fine plakater til oss - må vi pjåte inn så mye stoff at Bulle må leses med lupe - gleder vi oss til neste, UTVIDEDE nummer (forhåpentligvis) - får det være nok

... NESTE BULLE! Har dere hørt om deadline, for f...! Alle annonser, faste spalter, milelange innlegg fra interessegrupper og liknende skal og må leveres innen mandag kl. 12.00. For privatpersoner er deadline TIRSDAG kl. 12.00. Gjør Bulle bedre du også; send inn dikt, noveller, ris og ros, sure oppstøt, nominasjoner til Kjendistoppen og alt annet du overhodet kan finne på! PR-kåte utvalg bes begrense seg! Maskinskriv innlegg! JA!

Studentradioen også for stud. NlllI Bli med å spre elektromagnetiske lystbølger over Bergen som medarbeider i din egen nærradiostasjon . Studentradioen trenger både journalister og teknikere . Ingen tidligere erfaring er nødvendig. Er du interessert i media eller liker du å manipulere med lyd , nøl ikke med å ta kontakt. Vi samles på hylla førstkommende fredag (den 13.) kl. 16.00, og ingenting ville glede oss mer enn om akkurat du kom . Muligheten til å ta kontakt gjennom posthylla er og i aller høyeste grad tilstede, da vi er priviligert med vår egen . Studentradioen

TRYKK: AlS DAGBLADET DAGEN

K7 Bulletin nr 02 - høsten 1985  

Ah, Madonna! STØTT NORSK EKSPORT, SEND WILLDæ TILBAKE TIL MARS! BULLE i dag: NHH Frikjent: Vedtar styret i Samskipnaden høyere lønn til de a...

K7 Bulletin nr 02 - høsten 1985  

Ah, Madonna! STØTT NORSK EKSPORT, SEND WILLDæ TILBAKE TIL MARS! BULLE i dag: NHH Frikjent: Vedtar styret i Samskipnaden høyere lønn til de a...