Page 1

Bullebøssen som sunket i jorden I disse fattige sensemesterdager har noen valgt å gjøre seg kriminell på bekostning av K7 Bulletin. Redaksjonen sørger over kidnappingen aven kjær venn, og ser med triste øyne at bøssens nært forestående pensjonisttilværelse ikke vil bli tilbrakt sammen med oss på kontoret.

Side 3

På juletur med Ørra Med reiste seil vender Ørra nesen hjemover, men sørger først for at dere har m ed alt det som trengs for å havne akkurat der dere vil.

Side 3

på juleøltest med Bulle Etter sterkt press fra Stud. NHH, har redaksjonen nok en gang gjort sin plikt og testet årets juleøl til ære for sine faste lesere.

Side 9

l

dulebulle K7 Bulletins julenummer har lange tradisjoner som vi ikke tør å rokke ved. Dette har medført at denne utgave av avisen er å betrakte som en spesialutgivelse. Utvelgelsen av stoff h ar gjennomgått den sedvanlige, ukritiske vurdering, men kriteriene for stoffutvalget har om mulig vært enda slappere enn ved normale utgivelser. Red.

o

Arets JuleBullenisse kommer denne gang direkte til deg på lesesalsplassen med sekken fylt av gavetips, julenøtter og underholdning for både store og små.


Endring i 1997

P

å lederplass i fjorårets Ju leBulle beskrev man 1996 som et år preget av sti ll stand og manglende nytenkning. Høsten 1997 har vært et oppgjør med denne vanepregede hverdagen. Samtid ig har man avs lørt at det på tross aven re kke positive end ringer er langt igj en t i I toppfart.

T

il våren v il. fire utvalgte kurs på 2 . avde ling få ny underv isningsfo rm som følge av debatten rundt underv isnin gskvaliteten ved skolen. Den ne debatten har ført til at man har . gitt undervisni ngen førstepri o ritet på kort sikt. Erfaringene som trekkes til våren bør føre til at f lere and re fag i fremtiden blir presentert på en annen måte. Dette vil kreve en større velv ilj e enn hva som i høst ble vist fra enkelte i faglig stab, og god kommunikasjon mellom studentene og de ansatte.

D

e siste månedene har studentene ved NHH gjennom Foreningsmøtet vedtatt endringer i strukturen til NHHS. Året som kommer vil vise om opprettelsen av Formannskapet vil gi plass til mer langsiktig planlegging i NHHS. Dette vil lette styrets arbeid og forhåpentligvis gi bedre tid til kvalitativ drift av NHHS. Den videre utviklingen avhenger av Formannskapet. Deres oppfølging av debatten rundtinteressegruppene bør ende i en forandring av strukturen, der man også vurderer framtiden for de som i dag er underutvalg.

B

adevakten kan se tilbake på et vellykket år og overlater store foventninger til det påtroppende Sykkelstyret. Baderingen har bedret infospredningen betrak.telig, og har vært et tydelig tegn på styrets fine kommunikasjon med resten av studentmassen. Andre nyskapninger som Karrieredagen og Vårbadet har også falt godt ut, og har stort potensiale i framtiden. Behandlingen av KKU-regnskapet viste samtidig at ikke alt har fungert perfekt. Uttalelsene i forbindelse med utestengelsen av øko-ansvarlig våren 1997 var misvisende. Man skulle ha kommet med en klarere framstilling på FM . Problemene burde vært unngått ved en tettere oppfølging av økonomien. Styret tok selv I ite av ansvaret.

S

ykkelstyret har satt seg som mål å øke del takeisen i studentforeningen. Med det antallet underutvalg og interessegrupper som i dag finnes er det behov for stor rekruttering, i stedet for den stadige byttingen av tillitsverv som enkelte i dag foretar seg. Forsøket på å skape større interesse for valget i høst var ikke spesielt vellykket, og behovet for å gjøre valget mer saks- enn personfokusert er så stort at dette bør bli en fanesak i året som kommer.

V

el vitende om at året som kommer vil by på mange utfordringer både i NHHS og i skolens strategiarbeid, vil vi avslutte med å ønske dere alle en riktiggledelig jul, og velkommen tilbake til neste år!

Julegru Nesten alle gleder seg til Jul. Gleder seg til å gjøre alle de tingene man bare får gjøre en gang i året. Man leter frem Julefølelsen i slutten av november. Fillipine i nøttene, nelliker i mandarinene og mandel i grøten . Gløgg, gran og glitter. Jovisst gleder man seg til Jul. Det er jo så lenge mellom hver gang. Jeg har også hatt for vane å glede meg til Jul - helt til i år. Jeg kan huske hvordan jeg gledet meg i fjor - men ... liksom ikke i år. I år har jeg nemlig skjønt det. Jeg har skjønt at jeg de siste årene har gledet meg ti l Jul nettopp fordi det er så lenge meltmrr hver gang. Man glemmer rett og slett hvordan det var. For hva er det egentlig man gleder seg så innmari til? Hva er det vi går og lengter sånn etter når eksamen tynger så veldig? Å slappe av. Ta det helt kuli. Sove lenge, lese en god bok på senga og alt det der. Treffe gamle venner, se på tegnefilmer midt på dagen og få servert ferdig middag. Jo, det kan jeg huske at jeg gledet meg ti I i fjor. Og hadde det ikke vært for at jeg visste bedre hadde jeg gledet meg til det i år også . Men når jeg tenker meg om en gang til vet jeg jo godt at det slett ikke er sånn. For det første er ikke Jula lik fri men derimot lik jobb. Det betyr ikke: sove lenge, men: opp tidlig og slett ingen tegnefilmer i pysjen. Det betyr å ha en grusom butikkjobb der du er nederst på rangstigen. Der alle går ut fra at du ikke ,har hjerne og snakker til deg som om du har sittet i isolat siden 9 .klasse ..... "Hei, du! Helst ha blusen nedi buksa. Det er ledelsen som vil ha det sånn ." Det verste er allikevel kundene som handler på kreditt og krever at du slikker skoene deres fordi de har kjøpt for flere tusen kroner. Jeg har sørget for å få noen dager fri, men dessverre er det nok ikke sånn lenger at man slipper å hjelpe til med juleforberedelsene. Det var da man var liten . Nå er man voksen . Etter et par dager med sympati for eksamensutkjørthet blir jeg sett på som en ressurs og får tildelt

K7 Bulletin Ansvarlig redaktør: Torkel S. Halmø Redaktører: Christine C. Akselsen Christian B. Ramm Redaksjonssekretær: Kåre Syversen Journalister: Stein-Erik Myhre Lin Kristin P. Røe

Morten Wickstrøm Ida Solheim H arald H. Jansen Jan-Erlend Lilleås Fotografer: Preben Aakermann ø rjan Kvelvane Freelance: Stein Haben Klaus de Vibe Thomas Wrede-Holm

gørre oppgaver. " Vær så snill å henge opp juletre~ belysningen ute eller begynn å pusse sølv. Varm opp rester til middag. Ha en god dag. Hilsen Mamma." Hva skjedde med tegneserier og servert middag? Og så var det alle de gode gamle vennene. De blir det hvertfall kult å treffe, eller? Hvem er de egentlig? Rita orker ikke finne på noe for hun er gravid og' griner og spiser sjokolade. Hun har blitt så hoven i beina. Javel, men hva med Silje? Blir hun med ut og skravler over en . øl, kanskje? Hadde det ikke vært for at typen hennes var så sjalu skulle hun gjerne være med ut en tur, men ..... "Eh ... ja du skjønner sikkert", sier hun . Jeg tenker at: nei, egentlig skjønner jeg slett ingenting. Var det virkelig disse vennene jeg hadde det så moro med på gym? I et Juleruset øyeblikk hender det jeg tenker at Romjula skal bli fin . Jeg pleier ikke å jobbe i Romjula. For at ikke ting skal bli så stress. Da kan jeg gå i koselige familieselskap og spise masse god mat. Men jeg vet at det ikke går lenge før illusjonen brister. I fjor feiret jeg julaften to ganger og gikk fra det ene juleselskapet til det andre i resten av Romjula. Det var ikke lett å holde på entusiasmen når man spiste den samme maten for fjerde dag på rad. Og da jeg begynte å fortelle familien min at jeg gikk på negerskole for å bli dronning i Afrika, måtte jeg innrømme at jeg var ganske lei av å fortell e hvert eneste idiotiske familiemedlem hva jeg studerer. Det er når jeg tenker på disse tingene at jeg faktisk må innrømme overfor meg selv at jeg gruer meg til Jula. Det som for andre er Julestemning er for meg et akutt anfall av senilitet. Det hender riktignok at slørete og nostalgiske tanker om Jula dukker opp i hodet mitt, men innerst inne vet jeg at det er hukommelsen som spiller meg et p,uss. Vanligvis har jeg klart å fortrenge Julas realiteter fra det ene året til det andre, men denne gangen har realismen sl ått knockout på idyllen . Mitt eneste håp er denne siste måneden før Jul. For hver luke i kalenderen ønsker jeg at et hukommelsestap skal ramme meg, slik at også jeg kan glede meg litt til Jul.

Helleveien 30 5035 BERGEN-SANDVIKEN Telefon: 55 95 92 08 Kjetil A. Torpp Kjetil H . Pedersen Magnus Plyhn

Intemtelefon : 208 Fax: 55 95 98 21

epost: stC bulle@d ebetnhh.n o

Annonsepriser: 1/4 side kr. 1500 1 / 2 side kr. 2500 1 / 1 side kr. 4000

Øko-ansvarlig: Liv Marit Lundby

Opplag: 2500

Annonseansvarlig: Magne Uppman

Layout og design: Grafisk Senter NHHS

Fotosats og trykk: BA-trykk a / s K7 Bulletin kommer ut annenhver tirsda . Frisl for innleve.r ing av sloff er fredag før utgivelse kl. 18. Sloff leveres på diskeU (Mae eller PC, RTF-fil). K7 Bulletin støUes av Kulturstyret, StudenUinget i Bergen.


3

UTEN SKRUPLER K7 Bulletin kan i dette nummer avsløre at det foregår kriminell aktivitet på NHH. K7 Bulletin har selv blitt offer for denne lyssky virksomheten. I løpet av ettermiddagen 4. november ble avisen frastjålet betalingsbøssen ved posthyllene. A v STEIN-E RIK M YHRE , CH RISTINE C . A KSELSEN, O LE CHRI STI AN V ALE, CH RISTIAN B. R AMM, T OR KEL S. H ALMØ, H ARALD H. J ANSEN, KJETIL A. T ORPP, KJ ETI L H . P EDERSEN, M ORTEN W ICKSTRØM, T ROND L YDERSEN, L IN K RISTIN P. R ØE, J ANE RLEND LILLEÅS, IDA S OLHE IM, S TEIN H ASEN, R AG NAR S ANDVIK OG M AGNE U PPMANN

senere, hadde noen stukket av med bøssen, uttaler en rimelig frustrert øko-ansvarlig i Bulle, Liv Marit Lundby. - Jeg skjønner ikke at studenter gjør seg til kriminelle for så små summer. Det var sannsynligvis ikke mer en tifemten kroner på bøssen. Jeg vil videre understreke at jeg selvfølgelig tar avstand fra all kriminell aktivitet.

Det har heller ikke m eldt seg noen øyenvitner til tyveriet. - Dette virker helt uforståelig, da sh.l.dentbygget vanligvis kryr av aktivitet på denne tiden av dagen, uttaler Christine C. Akselsen. - Jeg vil ikke utelukke at øyenvitner til denne episoden har blitt tvunget til taushet. I denne s'a ken utelukker jeg ingenting. Men jeg vil oppfordre alle som

har tips, uansett hvor store eller sm å disse måtte være, til å kontakte redaksjonen.

Profesjonelle kriminelle? - Dette har sannsynligvis blitt utført av profesjonelle. Tyvene har brukt utstyr som avbitertang og fil, og dette er ikke akkurat ting som den vanlige

Bune Kr. 5

Balat

Ingen så noe - Jeg hadde tømt bøssen tidligere på ettermiddagen og jeg så ingenting mistenkelig da. Men da jeg kom tilbake vel to timer

Stud.NHH går rundt med på innerlommen, uttaler en lettere sjokkert Christian B. Ramm. - K7 Bulletin forfølger saken i øyeblikket. Den skal bli oppklart, uansett hvor mye ressurser en er nødt til å bruke i lengden, legger Ramm til. Hele redaksjonen ble satt på saken etter at tyveriet var oppdaget. Disse har på tross av mistanken om profesjonelle gjerningsmenn jaktet rundt i gangene og sett opptil flere synlig nervøse og desperat fattige medstudenter . Denne oppsøkende journalistikken har allerede fått konsekvenser for julenummeret, og mye tyder på at det også i fremtiden vil ha negative følger. - Dette er en meget trist hendelse som i stor grad vil prege det videre arbeidet i avisen, uttaler en noe fortumlet Torkel Halmø. - Etter å ha blitt utsatt for en slik hendelse vil livet ikke lenger gå sin vante gang. Vi vil gå nøye gjennom våre sikkerhetsrutiner og fortløpendevurdere om vi skal leie inn Vaktkorpset ved utsalgsstedene i fremtiden.

øHva er juleferie: * en ferieperiode som inntreffer like etter eksamen, hvert år Hvorfor juleferie: * ferien er lagt inn for å ha en tid på året hvor man kan treffe venner og familie, samt spise mye god og feit mat Selve turen: * går i variert terreng, alt etter hvor du bor i landet * du kan velge mellom bil, buss,

tog, båt eller fly som fremkomstmiddel Ta med: * godt humør, det kan lønne seg (i hvertfall før den 24. des.) * pensumbøker, i tilfelle behovet melder seg * treningstøy, når behovet melder seg Mat & drikke: * dette fåes sannsynligvis ved ankomst, så ta bare litt med til selve turen Varighet: *fra noen timer til en måned, alt etter hvor godt du trives på plassen

* snøen pleier også å komme på denne tiden .* julesangene daler ned i hodet på oss, og med sangene kommer den fine fiolette julestemningen * Askepott i dubbet versjon og Donald-klassikere ruller over skjermen på «den store dagen» * i romjulen er det tid for å bytte saker og ting som ikke passet eller ikke falt i smak * på nyttårsaften skal alle bli gode mennesker igjen, spise minimalt i året som kommer, drikke mindre, slutte å røyke osv. * de første dagene i januar er tomme dager, de blir liksom bare borte (snøblindhet?)

Fakta: Konkurranse ,l: * mye god mat fortæres i * Hvem av leserne klarer å denne tiden (ofte så mye at holde en idyllIsk tone med forman får vondt i magen et- eldrene lengst terpå ... , men det er bare jul en gang i året) Konkurranse 2: * etter noen få dager (even- * Hvem aV leserne bryter støytuelt timer) på juleferie kan grensen (les: lydmuren) det bli konflikt i hjemmet først, ...og ferien er et faktum (konfliktområde: Trøtt, sløv Lykke til: og kravstor student vs. gamle foreldre) . * Da er det bare å krype ut av * i julen samler familien seg . hybelen, julen venter på deg, til hyggelig samvær, dette er det skal bli deilig .... en tradisjon som stammer langt tilbake i tid (for min egen del, helt tilbake til 1974) Av ørjan Kvelvane


4

I I Ill: 5 j I

Il: kmil: Il dI:r~ I: 51;

Juletrær og julekort. julesanger og julegaver. Julen er en tid full av tradisjoner. Men hva er vel ventetiden frem mot den 2~. uten en ordentligjulekalender? Bulle tok derfor pl seg barndommens eyne. og saumfartet blJen for l finne lrets beste julekalender. Det er ogsl lov l dremme...

Fn spade er en spade. men en kalender er ikke alltid en kalender. Blde balitet og pris varierer sterkt. men ogsl andre sider ved kalenderen plvirker helhetsintrlJkket. Man ml altsl veie hensikt opp mot kostnad. og etter nelJe vurderinger ble resultatet som felger:

Av J AN-ERLEND LILLEÅS

. 3. Playmobils julekalender. Pris: 179.

1. Mamma sin Deiligst av alle gleder er gleden for slett ingenting Ikke for noe du kan eller vil gleden for intet, gleden for alt Gleden fordi du er til! (Axel Juel) Med et slikt utgangspunkt må mamma

Denne er et godt hjelpemiddel for bearbeiding av barnets kreative side, men den inneholder små deler som de minste kan sette i halsen. Selv om Playmobil står for kvalitet, er prisen noe høy.

vinne.

1$. .6. 2. Charles Dickens: En Julefortelling (Egmon Hjemmets Bokforlag). Pris: 138. Dette er testens ubestridte vinner blant de ferdiglagde. Kalenderen inneholder 24 små bøker som tilsammen danner Dickens' fortelling. Gjennom de små bøkene lærer man julens egentlige innhold å kjenne, og hver bok har gullsnor slik at de kan henges på juletreet.

JAiii• • 4. NRKs Julekalender: Amalies Jul. Pris: 49,50. Kalenderen følger årets julekalender på barnetv, en ny luke åpnes hver dag. Passer godt for barn i alderen 4-10 år. Konseptet er velkjent fra før, men kalenderen inneholder i år også 12 stk til / fra- kort. Prisvennlig. .

'iM" 5. Juletrekalender med musikk og lysende julestjerne (Gaia Forlag). Pris: 69. Man skulle tro alle kalendere inneholdt samme sjokolade, men musikken og lyset bringer frem mye av den gode julestemningen.

. ,,...

7. Nissefigur med sjokolade. Pris: 50. Nissefiguren som beveger armer og bein når man drar i snoren hever nivået noe, men den lite apetittvekkende sjokoladen ødelegger totalkarakteren.

"""" 8. Falize Weihnachtskalender med sjokolade. Pris: 16,50. Testens taper som du for all del må styre unna. Selv om bildet på kalenderen frembringer en god julestemn i ng, trekker sjokoladen ned totalintrykket.

..

'.'

6. Pose med 24 ferdige. Pris: 98,50. Man kjøper en pose inneholdende 24 forskjellige leker, som må pakkes inn p å egen hånd (av mamma). Kun fantasien setter grenser.

liM'• •

9. JuleFlax-Kalender. Pris: 50. Her skraper man en nytt tall hver dag, og mankan vinne inntil 500.000 kroner ved ulike symbolkombinasjoner. Mulighet for høy avkastning, men høy risiko kan ødelegge julestemningen. Sats heller på børsen (?!)

MM§'


5

Av ON KEL

B ERNY

1. Postman Pat

2. Knoll & Tott

Glimrende kosehefte, med poster i A3-størrelse og morsomheter som alle som har lært å spise vil forstå! Når Sverre Anker-Ousdal klarte å få "Pat" med en engelsk uttale til å rime på "katt" (og attpåtil utgi sangen på CD etterpå!) er intet umulig for denne kosekaren! Årets vinner!

Tradisjoner er viktig i jula, og dessuten var dette heftet faktisk litt morsomt ...

3. Bamse

4. Donald Duck: God gam. mel årgang

Mye kos! Oppskrift på lussekatter, familieverdier, snille sjørøvere og moralsk oppbyggende serier er stikkord. Onkel Berny trodde et øyeblikk at dommeren i ishockey-kampen mellom ulvene .og harene hadde en røyk i munnen, men dette viste ,s eg selvfølgelig å være en fløyte . Sosialdemokratisk riktig.

Pluss for slapstick.

·«"e'&'·· KALv KF;\() i

,> rne

\<U !~,ACf '~"

tf4fMl4M 5. Blondie

6. Tom & Jerry

Serien holder seg trofast til konseptet med forsovelser, tenkende irsk setter og bimbokone.

Tom som Scrooge i Dickens' "A Chrislmas Carol" . Ingen dum vri.

MilS,...

IMjNM 7. Tommy & Tigem

8. Billy

Det var "in" å like T & T for en tid tilbake. Seriens .glanstid med tetplassering i Bulles årlige test er nå definitivt over.

Nei og nei, Onkel Berny orker ikke å lese om utmarsjer, messemat og offiserer i jula!

,alit'• •

t-··

9. Nr. 91 Stomperud Slette tegninger og lite morsomme poeng. En av fjorårets vinnere får hard medfart.

11. Mikke og Langbein

Samlebåndsproduksjon.

mikill4• • 12. Snøfte Smith

1 O . Fiinbeck og Fia

Det kan nepp e finnes noen som les e r dette?

H vorfor henger tunga allti<;lNt av munnen på alle personeN' i ,k d enne serieJ;l~ 14. Pusur Pusur. ~~F.påEI~s~ urru)derne i

1997.

13. Donald Duck & Co Tannløst.

,.u .

Karakterl (Konter)

GYDA / DET6ERUT 15. Mummitrollet Alt for lite kos, her dukker både sjødrager, skolesjefen og feer i bar overkropp frem! Karakter 1 (Konter)

;::OR AT HOR DI KJEH PÅ

BE6ØIC/

Kt/AR .5K.tIL EG 0) -4T HO 0K~L PARKER.E cSOPEL-IHE/,/"?1


får du mer ut av Statens Lånekassem Her er kanontilbudene fra Microsoft som gjør studiene noe lettere og !omrneboka noe fyldigere. Tilbudene gjelder for a!le studenter med gyldig studiekort. Microsoft Office 97. Veil. Kr. 1199,Du kan velge mellom Office Professiona! for Windows eller Office Standard for Mac. Her har du alle de programmene du trenger. Pluss litt til. Microsoft Visua! Basic og Visual C++. Veil. Kr. 1095,-

..

Komplett programmeringsverktøy for deg som har lyst til å gå noen skritt videre. Microsoft Windows 95 og/eller Windows NT Workstation. Veil. Kr. 599,(Prisene er inklusive mva.)

lehuset For mer informasjon om hvor du kan kjøpe studentpakken: Ring Microsoft Informasjonssenter, tlf: 22 ,02 2580, eller beSØk www.microsoft.no

~ Telenor


7

o

.

=

Å kjøpe julegaver er like vanskelig hvert eneste år, så også i år h;:lr Bulle utarbeidet en komplett løsning med gaver til hele familien. Alt er hentet fra kjente postordrekataloger som raskt og billig leverer produkter av topp kvalitet i din postkasse. Av

M AG NUS PLYHN

Gaver til foreldrene er . kanskje det vanskeligste. For hvem har vel tid til å hekle grytekluter nå mi dt i eksamenslesingen, og gaver (ra polet blir litt uoriginalt fjerde året p å rad. Vårt gavetips til mor og far er J.e. Frosts bok "Slik tjente jeg 10 millioner i løpet av et 1. /2 år". Tittelen forteller det meste. Dette blir garantert en hit under juletreet. Bestill boken i god tid før jul, så rekker du å tjene et par hundre tusen før du gir den fra deg. Det kommer ikke helt klart frem i den to sider lange annonsen nøyaktig hvordan Mr. Frost tjente pengene sine, men han forsikrer at det er helt lovlig.

Dino Rex & Puppy Småsøsken er adskillig verre å tilfredsstille, så for de som

ikke har råd til å gi bort Playstation-spill eller Oakley-briller anbefaler vi "Dino Rex" og " Puppy" . Disse elektroniske kjæledyrene burde holde småsøsken geskjeftiget til langt ut på nyåret. Etter nøye testing har JuleBulles testpanel kommet frem den perfekte gaven til eldre slektninger. Isbroddene fra "Charlie Postordre" har et "skli-sikkert" design og ekstra

kraftige pigger i .rustfritt stål! Må ikke prøvegås inne. Vi har tillegg funnet frem til enda en bok . Denne heter "Veien til Mr. Universe" og forklarer hvordan hvem som h~lst kan vinne den gjeve tittelen. Denne boken er på over seks hundre sider, men den er full av bilder så det er ingen betingelse at mottakeren kan lese. Perfekt til slekt og venner som savner helsestudioet i julen.

Gratis Hvis du kjenner mottakeren godt kan undertøy være en aktue ll julegave. Et kjempetilbud fra Orion unnslapp ikke tes tp anele ts oppmerksomhet. Her tilbys fem utrolig sexy herre truser til kr 99 og da får man i tillegg ett stykk raffinert dameundertøy h elt gratis . Seks julegaver for under hundre kroner! Dette er rett og slett et tilbud de færreste vil ha råd til å takke nei til.

Til slutt kan vi nevne testpanelets favoritt: Gratis medlemskap og smaksprøver fra "Norges mest eksklusive og spennende klubb", nemlig

Tørrfiskens Venner. Selv om dette er gratis oppfordrer vi våre lesere til å være varsomme med å melde inn sine venner her. Hvem vet hva de vil få i posten? God jul.


M. E Ni S: W E. A B:

fJ f

JOE ' S

Calvin Klein L~I'

ÅPNINGSTIDER : MAN .-FRE. KL. 10.00 - 18.00 TORSDAG KL. 10.00 - 20.00 LØRDAG KL. 10.00-16.00

~~~. .

STUDIO


9

J u.l eø 11:es1:--------- .

Hansa Juleøl, klasse D:

Frydenlund klasse D:

EC Dahls klasse D:

Det er stille. Testens første øl glir ned: - Godt! - Kanskje litt ...lett? - Passer i min bestemors 60-års dag, kommer det fra en av de eldste i panelet. Vi andre lurer på hvorfor hans bestemor ennå er i 50- årene når han nærmer seg tretti . .- Jeg likte det, kommer det fra kvinnen.

- Feil av årstiden. - Lyst og kvinnelig. - Sommerøl. - Postgirobygget-øl. - Lunkent. - Minner om Pop-musikk. - Jeg likte det, kommer det fra kvinnen.

- Elendig USA-etikett. - Upersonlig nisse på etiketten. - Fin nisse mener kvinnen og en Wanna-be kvinne. - Er ølet en smule orange?

gW§dII

'MØl·

MMiM4N

Hardanger juleøl, klasse D:

CB klasse D:

- Minner om en dårlig blondine. - En dårlig blondine kan være langt verre, påpeker befalet. - Uansett lyst og kvinnelig. - Jeg likte det, kommer det fra kvinnen. - Tam og vond

Frydenlund klasse F: Denne passer ifølge etiketten til såvel sild som småkaker, noe vi for så vidt var enig i: - Intetsigende. - Som Champagne når du er drita, kommer det fra en som ofte er drita, men sjelden drikker champagne.

- Lureøl! - Er dette klasse F? - Lyst og lett. - Passer bra til juleøl. Irlr.ll#"'illllll,ijll!llilæl!ll, 111.111 ••

•..

'

Tuborg klasse D:

CB klasse F:

Pluss for fin farge og tradisjonell og sikker: smak. Allikevel skjemmes flasken aven elendig etikett med bilde av en likegyldig trailersjåfør og snøflak store som tennisballer. N' en, deriblant kvin~, mente at sjåføren så skummel ut. -

'i,'"D'

EC Dahls klasse F:

Ringnes Juleøl klasse D: JUBELl! - Nå er det jul!!! - Ølet DETTER ned i glasset, det renner ikke! - Farge som Guinness! - Må tygges! - Helt klart testens vinner! - Suveren smak! (Kvinnen likte det ikke, men det var jo ik e kk u rat noen bombe.)

- Denne flaska var glorete! - Svakt. - Gi meg en øl til.

MJiUID.

Hansa original klasse D:

- For oss med hår på kassa og de som jobber på anlegg, kommer det fra befalet. - Voksen flaske . Pluss for Whisky-farge. - Jeg likte den ikke, kommer det fra kvinnen.

...

,

Dette ølet hadde en helt klar smak av øl. - Er dette ølet skittent? - Håper Uken-etiketten blir bedre! 7 Hvor mye øl er det igjen?

Iat·-

- Coca cola inspirert design. - Jeg likte det ikke, kommer det fra kvinnen. Ingen hører på henne. -''!Ii-'Il-UiW'''-, -.-

God jul!


10

NOK EN GANG ER DET BLITT DESEMBER OG FOR DE FLESTE BEGYNNER DET SERIØST Å NÆRME SEG JULEFERIE, GOD MAT, SAMMENKOMSTER MED GAMLE VENNER OG PLANLEGGING AV FREMTIDIGE NYTTÅRSLØFTER. HELE TIDEN SER VI FREMOVER OG SÅ ALT FOR SJELDENT TAR VI EN TITT OVER SKULDEREN FOR Å SE PÅ HVA SOM HAR SKJEDD. MEN HVA HAR EGENTLIG HENDT I ÅRET SOM ER GÅTT?

Av STEIN HABEN

Januar

Mars

• Hurra!!! Nytt semester med nye muligheter • Politiet opplever 90-årenes slag på Skansen, i det 50 festfylte ungdommer legger seg i skyttergravene og jager motstanderen tilbake ved hjelp av tungt fyrverkeri • Fjordårets nyttårsløfter er allerede gått opp i røyk • St,ud.NHH har en ekstrem reisetrang, noe som fører til fire ulike ekskursjoner. Til sammen dekker de stort sett hele verden • Badevakten inntar vakttårnet i NHHS

• Torgeir Reve forlater NHH til fordel for BI. Er det noe sant i det Dagens Næringsliv har hevdet? • Det nye UKEstyret viser muskler med et plettfritt MidtUKEN arrangement • "Speed" blir servert toppledere fra verden over og Symposiet '97 kan se tilbake på et bra arrangement • KKU steller i stand et 70-talls party med trøkk og stagediving, som for enkelte ender under symaskinen på Haukeland • NHHS inngår software-avtale med Microsoft Norge • Unge og lovende NHH-band får muligheten til å vise hva de er gode for i Klubben • Kanonball herjer skolen som en farsott

Februar

• Stud.NHH er så populære at et hodejegerfirma vil samle oss alle i en felles database • Pyramidespill blir avslørt på April Bl...selvfølgelig • Styret i NHHS vil vise stud.NHH • Aulaen blir åsted for 'e!: bare halvfylt 'ns houseparty hva de kan utrette og i samarbJid med alle underutvalg blir Vårb'ådet • UKEN frykter at et videre samarbeid avholdt med konserter (Penthouse med Kvarteret vil føre til utvanning Playboys og Weeds) og annet gøy av UKEN som et NHH produkt, og ~ , "". StUa~NHH Bjørge Grimholdt blir samarbeidet går foreløpig i stå~ havnekoordinator for Kværner • Moraldebatt følgert l<ejø1vahnEt av Innovation pyra'iitdespiI1:avsløringene på BI. Hvilke økonomistudenter har den • Valgfageksamen blir avholdt mens det snør som besatt i slutten av beste moralen? måneden • «Budbringeren» setter norsk film i et nytt og spennende lys. Endelig er det noen andre enn Wam & Vennerød Mai som slipper til • Været er som alltid bra når alle må • Dagens Næringsliv påstår at BI er i sitte inne for å lese ferd med å ta innersvingen på gode, • Tankene tømmes natt til 17.mai gamleNHH • Mange festdeltakere går glipp av • Trondheim er vertskap for Ski VM barnetoget og våkner til tippekamp

fra England • Bergensungdommen viser igjen at de kan feste ved bortimot å lage unntakstilstand utenfor Exodus og Ditlef. Inrunat fra russebiler og gammelt boss brenner bra i gaten • Norge gjør det eneste fornuftige og vinner 4 - 2 over Brasil på Ullevål. Hvem kan slå oss nå?

Juni' .• Det er snev av feriestemning i luften • Merino's femte etasje kan oppleves for aller siste gang i gammel drakt • Viktor Norman blir nevnt som kandidat i en eventuell Høyreregjering • Korsvold liker tanken på storfusjon, men Røkke vil ikke være kompis og forhindrer planene • Holyfield er sulten på flere trofeer, men Tyson er bare sulten

'juli

';" ".. ,-" ~ _r

-; Ty~~~ har vært på McDonald' s og beklager biting • Teri Hatcher skal spille i den nye James Bond filmen og alle gutter gleder seg • Sommeren er varmere enn på lenge og alle bare nyter li:vet r

August • Merino lesesalen er ikke klar og Aulaen blir satt inn som et elendig substitutt • BI begynner å operere med veldig høye inntakskrav, men det viser seg at du får tilleggspoeng for alt mulig rart

• Førstekullistene er flinke til å drikke og KKU kan gni seg i hendene over ny omsetningsrekord • B~ss-systemet i Bergen legges om slik at du kan hoppe på alle bussene som går til NHH, men problemet er at alle kommer til samme tid • Skolen klarer å komme med et nytt nettverk som det bare tar 15 minutter å logge seg på • WASA introduserer ferdigsmurte knekkebrød ... men ingen ser dem utenfor TV-skjermene • Diana omkommer i Paris

September • Et dødsfall kommer sjeldent alene og Mor Theresa følger Diana etter en uke • Studentopprør ved NHH. Nå er det nok med dårlige forelesninger og navlebeskuelse • Whitbread Around the World ""starter fra England og det første '() den norske båten klarer er å .. ødelegge et seil . . .:' ~ • Sommeren '98 blir reddet. NORGE ER KLAR FOR FOTBALL VM! • Jagland klarer ikke sine 36,9% • Brannsikkerheten blir satt i sentrum og store utbedringer er i vente • UKEN 'blir et registret varemerke • Young Neils besøker Aulaen uten det helt store oppmøtet

Oktober • Elton John gjør suksess med '97 utgaven av "Cand le in the Wind". Den selger mer på en måned enn Bing Crossby's "White Christrnas" har gjort på 50 år og blir med det


11

-------• Holyfield vil ha ny match mot Tyson • NHH Aid sliter i motvind; igjen • Vaktmester blir ordinert til prest i Strandebarm prosti • Playboy kommer i norsk utgave • Espen Lind er Sway when Susanna Cries, men det funker ikke i utlandet og han blir Espen Lind igjen • Thom as Quick gir ut diktsamling • Alle norske rikskjendiser gir ut selvbiografier • Mich ael Hutchence tar sitt eget liv og VG slår saken opp på første side: "Funnet NAKEN p å gu lvet"

Desember

den mestselgende singelen noensinne • Tidligere Stud.NHH Bengt Almgren får fire og et halvt år for økonomiske misligheter • Det Akademiske Kvarter starter opp "I H øyden" i samarbeid med Hulen . Målet på sikt er å bli Norges største studentarrangement • Kr.F. inntar regjeringslokalene med

..'"

sine utvalgte venner • Børsen hopper opp og ned som besatt et par dager, men det skyldes neppe regjeringsskiftet i Norge • Yucca Juniors taper nok en gang finalen i fotballcupen på skolen • Uka '97 presenterer en revy som knapt får ståkarakter • Regnskapet fra KKU våren '97 viser

store røde tall, men blir senere modifisert • Raftoprisen går til sigøynerne

November _ • Rolf B, Wegner kommer tilbake til Bergen som politimester og bergenserne må selvfølgelig lage det om til en kjempefest

• Julenissen offen:tliggjør planene sine om å gå av etter 24. desember. Kandidat til å overta stillingen er Motpol Nissen • David Beckham er ønsket av Lyn • Spice Girls blir enda rikere og bruker dagslønnen p å å kjøpe Lyn. • Beckham blir i Manchester United • Værprofet melder om muligheten for fint vær i Bergen i løpet av 1998 • Elvis er observert i en UFO på Sotra • Spice Girls angrer kjøpet av Lyn og selger unna med relativt stort tap • James Bond rører på seg igjen

Tanker om jul og sånt HVORFOR

_ AV H ARALD J ANSf;N

Hva betyr jul? De aller fleste nordmenn feirer jul, men hva betyr egentlig ordet jul. Det er det ikke mange som vet. Den gammelnorske betydningenernoesom går i ring, kommer tilbake. Men vi forstår ordets betydning ,b edre hvis vi bruker det engelske Christmas, Kristus messe, eller det tyske ordet weihnaCht, stille natt. For da kommer det kristne innhold sterkere frem enn i det nordiske ordet jul. Det ble nevnt første gang;rundt år 900 i Haralds-kvedet av skalden Torbjørn Hornklofi.

Historikk I det gamle Romerriket feiret de solfest. Det var på den tiden man trodde at solen gikk opp og ned og at man derfor måtte være på lag med solen for at den skulle vise seg igjen! Fra omkring år 330, under keiser Konstantin, overtok kirken tidspunktet for denne festen og «dedikerte» den til Kristi fødsel. Hvilken dag Jesus ble født på kan ikke sies med nøyaktighet, men en dag måtte man ha og det ble altså den 24. desember. Nordmenn var på denne tiden, som i dag, et meget

FEIRER

VI

enkelt folk som feiret midtvintersblod, hvor ølbrygging og matorgier stod sentralt. Det var datidens guder Odin, Frøy og Njår som man ønsket å komme i ekstatisk forbindelse med. En skålform til års og til frider, der man ønsket hverandre et godt fiskeår, høstingsår eller rett og slett fred mellom venner, var en sentral skikk i gode gamle dager. Vil)ingene som raiaet Europa-i-sine..glansda er plukket-også opp -enkelte skikker fra det europeis e CtrItur,' . Deriblant festen for Kristi fødsel. Og det er fra ca år 1000 at julefeiringen får det innhold vi kjenner i dag. Samtidig beholdt man tradisjonen med mye god mat og drikke. Fra sagalitteraturen går det frem at nyttårsgaver var en skikk hvor en gav til venner og til de fattige. Så det er nok ikke bare de tre vise menns gaver til Jesus barnet som er bakgrunnen for dagens gaveskikk.

Gi, ikke krev! Gud gikk inn i historien gjennom Jesu skikkelse. Guds julegave til menneskeheten var sin egen sønn. Han gav og krevde ingenting igjen. I dag er det barna som kan glede seg'over å få og å gi. De voksne har visst glemt julens budskap, for de tror det viktigste er å få. Vi har alle lest om Astrid

JUL? Lindgrens Pippi og hun har faktisk forstått julens budskap. Hun deler ut gaver når barna kori:un.er i hennes gebursdag!

Skal Kjellemann vise vei? Det kristne budskap har druknet i kjøpefesten. I dag er det de materielle goder som står i sentrum for julefeiringen. Enkle økonomer og handelsmenn gnir seg i hendene i desember måned. Da går vi mann av huse i or å kjøpe de flotteste julegaver til våre nærmeste for å vise de nvor mye vi setter pris på dem. Travle førjulsdager gir oss ikke tid til å reflektere over hvorfor vi feirer jul. Fokus har blitt flyttet fra det åndelige til det materielle. Og når kirkeklokkene ringer julen inn klokken 1700 og freden skal senke seg over de tusen hjem starter mat- og drikkeorgiet som våre forfedre var så flinke til. Og i den påfølgende uken så fråtser vi oss i såpass mye mat og drikke at vi heller ikke da har tid til ettertanke. Vips, så er julen over og hverdagen der igjen. Om noen generasjoner er det ingen som kan fortelle hvorfor vi ferier jul. Kanskje Kjell Mange Bondeviks verdikommisjon bør renske opp i våre forestillinger om julen. Eller greier vi å se julens mening uten KRFs hjelp,?


......

Besøk Kreditkassen i dag. ~=~~~i;-'~~~""'_ Og skaff deg bedre tid i morgen. Snakk med våre kunderådgivere om hvordan du kan bruke banken som det passer deg best. Du kan bruke Kreditkassen 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Filialen vil alltid være der

NYHET! Betal regninger over Internett

Er det noe du lurer på, så ta kontakt

Nå kan du inngå avtale om å betale

nærmeste filial.

Ring 81524365 eller ta direkte kontakt med Kunderådgiverne er der for å hjelpe deg

regningene dine og få kontoinformasjon på

Et kundeforhold starter gjeme med et besøk

Internett. Kreditkassens internett adresse er

til å bruke Kreditkassen på en mest mulig

i filialen.

http://www.kreditkassen.no.

effektiv måte. Slik at du får litt bedre tid til andre ting.

Du kan alltid kontakte våre rådgivere når du har spørsmål om daglig bruk av bank-

Kontanter hele døgnet

tjenester, eller ønsker råd om finansiering,

Med våre kort hal' du tilgang på kontanter

livsforsikringer og pengeplasseringer.

hele døgnet, enten i minibank eller når du handler og betaler/med kort. De aller fleste

Ring oss frem til klokken 20 hver kveld

steder med betalingsterminal kan du samtidig

Ring Kreditkassens kunderådgivere på vår

Velg mellom vanlig K-Kort, K-Kort mlVISA

servicetelefon 815 24365 fra kl 8.00 og frem

og K -Kort m/MasterCard.

ta ut kontanter uten ekstra gebyr.

--

til kl 20.00 hver kveld og fra kl 9.00 og frem

og råd om det aller meste som har med bank

NYHET! Lønnskonto med bedre rente

å gjøre.

Vi introduserer en enda bedre K-Personkonto

til kl 15.00 på lørdager. Her kan du få hjelp

Dette informasjonsheftet får du i din nærmeste filial. Her finner du en rekke gode råd om hvordan du kan bruke banken som det passer deg best.

med kort. Jo mer penger du har på kontoen,

Bruk vår K-Telefon

jo bedre rente får du.

Ring K -Telefonen 22 71 O1 01, 24 timer i døgnet, 365 dager i året og sjekk saldoen din, eller overfør penger mellom egne konti. Med K -Telegiro kan du i tillegg betale regninger når det måtte passe deg.

Vi

gir

deg

bedre

råd

Il I(!I!.!AIB!!~!!!N


Endringer i vilkår Arthur Andersen

Frister

Drammensveien 165 Pb. 228 - Skøyen, 0212 Oslo telefon: 22 92 80 00

Stipendet vil heretter bli u tdelt to ganger årlig. •

telefax: 22 92 89 00 hHp:llwww.arthurandersen.com ~-~- . Personalsjef: Sissel K. Austad

For de som søker veileder pr. 15. oktober, vil fristen for å søke stipend være 1. mars det påfølgende år. For de som søker veileder pr. 15. mars, vil fristen for å søke stipend være 15. oktob er samme år.

E-mail: sissel.austad. @arthurandersen.com

Søknaden må inneholde •

en klart definert problemstilling

disposisjon/ innholdsfortegnelse

teoretisk vinkling

Vi vil fremheve at det i vurderingen blir lagt vekt på søkerens evne til å disponere og strukturere utredningen, og søkerens ambisjoner om å integrere og anvende relevant teori i utredningen, og/ eller, utforske og teste nye hypoteser, og/eller analysere komplekse problemstillinger.

Det tildeles årlig inntil 5 stipend a kr. 10.000. Videre informasjon kan fåes hos Eva Bakkeli Warpe i studentekspedisjonen .

. ,- ~, ~,;j.

AARTHUR f\.NDERSEN


.

,

NHH-studenter dytter ikke i seg hva som helst. Visste du at Peppels Pizza er eksklusiv leverandør av pizza til NHH? Rent bortsett fra at du har suveren tilgang på landets beste amerikanske pizza - vet du hva det betyr i kroner og øre for deg som fattig student? Ta frem kalkulatoren og gå over avkastningen på følgende godbiter: -20 % rabatt på I1jemkjørt pizza ved bestilling av minimum 2 store (ha cash klar og studentbeviset innen rekkevidde) - 20 % rabatt på Peppels Bergensrestauranter, mandag t.o.m. torsdag (cash og "leg" her også)

"

.

Bedre deal på pizza skal du vente lenge på, tror vi!

f'

....

-

-

Telefonbestilling

55 20 00 44 THE ORIGINAL

RestauJ'anter: Finnegaar~en, Zachariasbryggen og Ole Bulls Plass.


Julemysteriet En dag jeg satt på lesesalen og duppet av fra pensum, kom jeg til å undres over noe. Historie har nemlig alltid opptatt meg, slik at det var naturlig for meg å tenke i de baner. På reise med Flaggruten leste jeg en gang en artikkel om likheter mellom Abraham Lincoln og J?hn F. Kennedy. Så nå er det opp til deg å avgjøre om følgende fakta er et mysterium eller en statistisk tilfeldighet: Abraham Lincoln ble innvalgt i kongressen i 1846 og John F. Kennedy i 1946. Abraham Lincoln ble valgt til president i 1860. John F. Kennedy ble valgt til president i 1960. Navnene Kennedy og Lincoln består begge av syv bokstaver. Begge var særlig opptatt av borgerrettigheter. Begges hustruer mistet barn mens de bodde i Det hvite hus. Begge presidentene ble skutt på en fredag. Begge ble skutt i hodet. Begge ble skutt i nærvær av sine hustruer. Begge presidentenes sekretærer advarte dem mot å dra til henholdsvis teateret og Dallas. Lincolns sekretær het Kennedy. Kennedys sekretær het Lincoln. Begge presidentene ble etterfulgt av sørstatsfolk. Begges angivelige

1. Hvem var Norges statsminister i 1905? 2. Hvilke tre grunnlinjer har vi i hånden? 3. Hvor mange sider er det i et trapes? 4. Hva heter Sherlock Holmes assistent? 5. Fra hvilket land kommer sparkstøttin-

Dette er et treningsprogram for deg som «kanskje har tenkt å røre på deg i julen». Ta med deg avisen hjem og følg programmet, du vil da være i fin fo rm når semesteret starter. Husk å kjenne etter på kroppen hvor mye du kan presse deg. Målet må ikke være å presse seg hardt hele tiden, da går man lei. Hold et tempo som gjør at du trives .med aktiviteten du holder på med, det er det aller viktigste. Innta mye drikke, da varer idrettsgleden lengre.

mordere kom fra sørstatene. Begges etterfølger het Johnson. Andrew Johnson som etterfulgte Lincoln var født i 1808. Lyndon Johnson som etterfulgte Kennedy var født i 1908. John Wilkes Booth som myrdet Lincoln var født i 1839. Lee Harvey Oswald som angivelig skjøt Kennedy var født i 1939. Begge morderne brukte alle sine tre navn. Begge navnene består av 15 bokstaver. Booth løp fra teateret og ble tatt til . Ukeprogram: Julen 1997 fange i en lagerbygning. Oswald løp fra en Dag 1: lagerbygning og ble fanget i et teater. Både - jogg rolig 3000 meter (eventuelt jogg 1000, gå 1000, jogg 1000), husk å tøy godt ut etterpå Booth og Oswald ble myrdet før de kunne bli stilt for retten .... Av ørjan Kvelvane

Julenøtter Når nettene blir lange og kulda setter inn, er det ingenting som er mer fristenae enn å krype innunder et teppe og ... gruble over et knippe julenøtter! Vi har tatt konsekvensen av dette, og serverer her noen rykende ferske nøtter du kan pusle med mens du venter på at julaften skal nærme seg. Store premier kan vi ikke love, kun den personlige tilfredstillelsen av å ha klart en slik vrien test. Lykke til!

Tre ningstips i julen!

15

gen? 6. Hvilke to an i Europa nar venstrekjøring? 7. I hvilken takt går en vals? 8. Hva heter Storbritannias høyeste fjell? 9. Hvor mange nuller er det i en trillion? 10. Hvor ligger Nord-Europas eldste universitet? 11. Hva het den første hurtigruten? 12. Hvem utformet relativitetsteorien? 13. I hvilket år opplevde man det store børskrakket på Wall Street? 14. Hvilken by i Telemark har en kjent porselensfabrikk? 15. I hvilket land er moussaka nasjonalrett? Av Morten Wickstrøm

Dag 2: -svøm 1000 meter iet svømmebasseng (varier stilartene) Dag 3: - ta en liten joggetur (1000m), ta 3x20 sit-ups, rygg-ups og arrnhevninger hjemme i stua

Dåg4: -løp intervaller, jogg rolig 1000m, løp litt raskere 1000m, rolig 1000m, løp litt rasker-e 1000m... ,så lenge du synes det er gøy og klarer å presse kroppen (5000 meter er bra nok), tøy godt ut etterpå DagS: - gå en lengre tur på ski, skøyter, til fots ...,nyt naturen - tøy ut muskulaturen du har brukt Dag 6: - ta en liten sykkeltur (gjeme ergometer-sykkel), ca. 20 min.-30 min., tøy ut lårene etterpå Dag 7: -rekreasjon: ballspill (ishockey, basket, fotball, innebandy, bordtennis, biljard, bowling), ... husk å varme opp før du setter inn taklingene Lykke til!

Av ørjan Kvelvane

l)Hvem ble født for 1997 år siden? 2)Hvem kom i denne podens aller første bursdag? 3)Hva hadde de med seg? 4)Hvor kom de fra? S)Hva het bestefaren hans? 6)Hva betyr jul? 7)N år startet julen i Norge? 8)Når ringes julen inn?


Livets glade gutter jul med din glede på lesesalen 1 ;,.

De fleste av oss vender nesen hjemover når den siste eksamenen er over før jul, og dedikerer julen til familie, brennevin og god mat. Men alle tar ikke så lett på utdannelsen sin, og Solsiden har møtt en lystig gjeng som benytter julen til faglig debatt.

Skamme seg...

-Kjenner jeg gutta rett, blir det nok opphetet fagdebatt når ribben ligger på engangsgrillen og akevitten begynner å renne, sier Erik Eiklid. Han er valgt som møteleder under debatten etter middagen, og kan fortelle at det i år er differensialligninger som står på programmet.

Audun Stensvold kommer direkte fra Stockholm lille julaften for å få med seg noe av festivitasen. - Jeg har nok med noen godsaker fra taxfree ' en når jeg kommer. Gutta har blant

Mange av medstudentene ler av FIFgutta, men selv er de meget kritiske til hvor lett flertallet tar på sine studier.

Økende grilldressproblem på lesesalen Undersøkelser foretatt av Solsiden viser at den stadig økende bruken av grilldress på lesesalen fører til motivasjonsproblemer, spiseforstyrrelser og søvnproblemer for mange av skolens studenter. Særlig på lesesalene på «Blokka» er dette problemet blitt bare verre og verre, kan en anonym kilde fortelle oss. Flere og flere av jentene ifører seg grilldress og fotballtøfler lørdag morgen før de drar på lesesalen. Selv søte unge piker som ellers i uken spretter rundt i korte skjørt har kastet seg på grilldressbølgen, og Solsiden vil med dette be på våre knær om at noen får slutt på dette.

middagen, og en storslått julemiddag i kantinen står på programmet.

-Hvor er det faglige engasjementet? Hvor er fagkritikken?, spør Simen Morten Watle vil spre glede på solen. Han blir til 2.juledag.

Som vonlig er Simen "Access" Bjømerud på plass med sine drepende bemerkninger vedrørende dagens datoboseteori.

- Fag i fokus (FIF), også i julen, sier Christian Ramm mens han humrer litt over noen lystige faglige minner fra fjorårets julefeiring på Høyblokka. Ramm kan fortelle at det allerede er mange som har vist interesse for opplegget, og at det ikke bare blir fag. Selve julaften legger de bort bøkene allerede tidlig på etter

annet bestilt Mozart-kuler og After Eight. Her skal det ikke skorte på noe som helst!", uttalerStensvold på telefon.

Christian Ramm hor som motto: Fag i fokus . Også i julen.

"Access" Bjørnerud, som feirer sin fjerde jul på lesesalen. Han har som kjent spisskompetanse innenfor databaseteori, og kan love studentene mange overraskelser når de kommer tilbake etter julen og sjekker mailkontiene sine.

Erik Eiklid i kjent figur under fjorårets fremfø ring av julesangene pt!J lesesalen.

Morten Watle kunne dessverre ikke være med i fjor. Dette vil han bøte på i år, og han kommer til å underholde i kjent stil. Han kan dessverre ikke være lenger enn til 2. juledag. Men det er flere som vil underholde i dette glade lag.

Potensielle norske "playmates" Ingenting går 6ss hus forbi her i SolsiVi har satt opp en liten liste over folk som kan være svært interessante i nettoen. Vi anser dette som vårt bidrag til norsk kulturliv. 1. Tore Strømøy - hvem vil vel ikke se dette? 2. Hanna Kvanmo - et kjempecomeback! 3. Kjell Bækkelund - all PR er god PR! 4. Ingrid Espelid Hovig - her må vi nok jukse litt.

"Audun Stensvold kommer selvsagt"

Primus motor for "Jul p å Høyblokka", Christian Ramm, minner om at det fort satt er mulig å bli med på moroa. - Snakk med administrasjonen, så får du utvidet adgang på studentkortet. Når du først har kommet inn på Blokka, vil du nok høre oss, sier han med et lurt smil om munnen.

K7 Bulletin nr 11 - 1997  

Jule-Bulle 1997

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you