K7 bulletin #8 2017

Page 1

Økonomi og samfunn: Kommentar – Kunst på NHH

Magasin: Back to the 80’s Portrettet: Torhild Sivertsen SIDE 23-26

SIDE 16

Tirsdag 26. september 2017 • Årgang 54 • nr. 8 • Uavhengig studentavis ved Norges Handelshøyskole

K7 BULLETIN KRITISERER PENGESTØTTE TIL NHHI 400 000 stotte fra velferdstinget for 2017

Dette har lagene fatt sa langt i 2017

Tiki taka Vixens

4 209 4 800

handball

64 235

– Det er feil at idrettslag som har sosiale opptak får støtte, sier NHH-student Emilie Birkelund.

FOTBALLOPPGJØRET

NYHETER: FC utfordrer FK 1936

SIDE 8-9

SIDE 2, 4-5

Lacrosse Lokkefotball

5 000 12 864

Tennis

17 700

(damer og herrer)

Nestleder BSI: – Jeg vil helst at min semesteravgift skal gå til det sportslige.

REKTOR SIKTER HØYT NYHETER: Vil bli best i Norden

SIDE 97 SIDE

NAKENSTUNTMANNEN

TETT PÅ: Thomas Just

SIDE 935 SIDE


2

NYHETER

K7 www.k7bulletin.no Hel­le­vei­en 30 5045 Ber­gen

K7 Bulletin tirsdag 26. september

Daglig leder Marie Blekastad

Sportsredaktør Fredrik Tonning

An­svar­lig re­dak­tør Audun Flatebakken

Intersectionredaktør Henrik Hedegaard

Ny­hets­re­dak­tør Erik Bucher Johannessen

Jour­na­lis­ter Aleksander Ragnvaldsen Amalie Halle Christensen Anna Mageli Anne Lene Asche Anoosh Iqbal Christoffer Grande Erlid Dyveke Bergh Poulsson Eirik Helgaker Håkon Frisell Krattum

Ma­ga­sin­re­dak­tør Caroline Grundekjøn Økonomiredaktør Jonas Hasle

Håkon Otterlei Jarand Reiersen Lars Grønn Marte Blix Iversen Mikhail Eek Mjelde Sebastian Valenzuela Trygve Opheim Mar­keds­an­svar­lig Carl Bache Fo­to­re­dak­tør Francesca Barberio Sindija Liepina

Henrik Eikefjord Hanna Reistad Ingrid Beisland Ingrid Skori Jennifer Maria Forfang Gra­fisk ut­for­ming Kristína Halušťoková Ala Piotrowska Marie Ilona Kramarics Borg Anneline Solberg Mylinh Vu Anoosh Iqbal Magnus Kristoffer Liaaen Anup Saha Bjørnar Schjelderup Tømmerås Magnus Torvund Sahil Sadana Erik Shikerin Sarah Baumjohann Emeline Picard Sebastian Valenzuela Even Karlsrud Fabian Johnson Trykk Halvard Sandvik Jansen Schib­sted Trykk Hedda Sofie Borgen Art/Crea­tive Director Maria Vatnøy Fawziiyya Muhammad

Forsideillustrasjon Maria Vatnøy Forside magasin Haldor Åsheim ØMERKE ILJ T M

24

59

1

9

Trykksak

PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). Adresse: Rådhusgt.17 Pb. 46 Sentrum 0101 Oslo Telefon: 22 40 50 40 Fax: 22 40 50 55 E-post: pfu@presse.no

Leder Tips: red@k7bulletin.no

ET LITE BIDRAG TIL ET DÅRLIG FORMÅL For 2017 fikk NHHI tildelt 400 000 kroner i støtte fra fra Velferdstinget (VT). Disse pengene kommer fra semesteravgiften, som alle studenter, uansett om de er med i idrettslag eller ikke, må betale inn til studentsamskipnaden. Pengene fra VT utgjør en vesentlig del av NHHIs budsjett, men idrettsforeningen får også inn midler fra sin medlemskontingent, som kun betales av NHHI-medlemmer. NHHI bevilger disse pengene til de ulike idrettslagene. Flere idrettslag har sosiale opptak der sportslige ferdigheter ikke er avgjørende. NHH-student Emilie Birkelund har sett seg lei av at deler av semesteravgiften hennes skal gå til å finansiere disse. – I mine øyne blir det feil at idrettslag

som praktiserer sosiale opptakskrav fortsetter å få støtte gjennom Velferdstinget Vest (tidligere VT red. anm.), sier hun. Nestleder i Bergen Studentidrettslag (BSI) Martine Hatlem deler bekymringen til Birkelund. – Jeg vil helst at min semesteravgift skal gå til det sportslige, sier hun, og poengterer at idrettslag ikke skal ha opptak i hennes øyne. Leder i NHHI Jørgen Kjos mener derimot at problematikken med at semesteravgiften går til å støtte sosiale lag, kun gjelder enkeltlag og ikke er representativt for hele foreningen: – Vi er av den oppfatning at dette heller er et holdningsproblem blant NHH-studentene i de lagene hvor det

sosiale trumfer det sportslige, fremfor noe som er symptomatisk for hele NHHI. Kjos har rett i at ikke alle lag baserer opptakene sine på det sosiale. Det må også presiseres at lagene som har fått mest utbetalt så langt i år, kan sies å vektlegge det sportslige. FK (1. laget i fotball) har fått 66 601 kroner, Håndballaget har fått 64 731 koner og Fotballrypene (1. kvinnelag) 39 309 kroner hittil i 2017. Disse lagene må sies å være blant de mest seriøse. Men det forandrer ikke sakens faktum. Lukkede NHHI-lag uten et sportslig fokus utgjør en betydelig del av lagene. Vi nevner ikke navn, men alle vet hvilke lag det gjelder. Disse nyter svært godt av semesteravgiften som

alle Bergensstudenter betaler. Det er ikke riktig. Det bør være et grunnleggende prinsipp at pengebruken til NHHI kommer så mange studenter som mulig til gode. Og hvis de gis til grupper med opptak, må det være en særdeles god grunn til det. Sponsing av vennegjenger er ikke en god grunn. Sportslige opptak er det. NHH-studentene kan ikke nektes å danne idrettslag med sosiale opptakskrav, men de burde ikke få støtte fra semesteravgiften til hele student-Bergen. Det hjelper ikke om de sosiale lagene utgjør en liten andel.

K. Sy­vert­sen

Nyheter

– DRIFT ER VIKTIGERE ENN VALGLØFTER K7 Bulletin har snakket med informasjonsansvarlig Joachim Aae og eksternansvarlig Karoline Kongshaug kjernstyret (KS). Hvordan går det med valgløftene de presenterte i fjor høst? Erik Bucher Johannessen nyhet@k7bulletin.no

I forrige utgave snakket vi med seks av medlemmene i kjernestyret om deres valgløfter. Informasjons- og eksternansvarlig var ikke tilgjengelige. Her er deres svar. JOACHIM AAE INFORMASJON ANSVARLIG Jobbe for en helhetlig IT-løsning i NHHS. På dette området har Joachim Aae ønsket å redusere antall leverandører av IT-tje-

nester til NHHS. Bakgrunnen har vært et ønske om å styrke kontinuiteten innad i studentforeningen. – Office 365 er den løsningen vi har valgt å gå for. Alle grupper utenom, K7 minutter og Mediesenteret, vil ta i bruk Office 365. Det er mer hensiktsmessig at disse to gruppene bruker sine egne løsninger, sier Aae. Den nye løsningen vil presenteres på strategisk forum i forkant av FM#4 (foreningsmøte) og implementeres i løpet av høsten.

Bedre oversikt over medlemsmassen og nye løsninger for intern kommunikasjon. For å gjøre innhenting av kontaktinformasjon enklere har Aae halvautomatisert denne prosessen. – I samarbeid med it.gruppen har jeg laget et script som sender ut 130 eposter og ber om kontaktinformasjon. Grupper som ikke sender inn informasjonen får automatisk purring på epost. Office 365 vil også komme med en chatløsning som gruppene kan ta i bruk

for sin egen internkommunikasjon. Chaten er Microsoft sin konkurrent til Slack. – I dag er facebook plattformen for intern kommunikasjon innad i gruppene. På facebook er det allerede mye “trykk” fra før av, derfor kan chatløsningen representere en forbedring. Jobbe for at NHHS.no skal fortsette å være en god og lett tilgjengelig kilde til informasjon. Aae forteller at nettsiden var ganske god i utgangspunktet. Endringene som har blitt


NYHETER

K7 Bulletin tirsdag 26. september

gjort har vært små ting som ikke vises. – Jeg har bistått Fagutvalget med å opprette sin digitale postkasse og Mentorordningen med sin spørsmålsordning på nett. Aae understreker at han er avhengig av de ulike gruppene for at informasjon på nettet skal stemme. – Underutvalg og interessegrupper er nødt til å si fra hvis informasjonen om dem ikke stemmer og må endres. Som infoansvarlig har Aae sett på mulighetene for å bedre kunne ta i bruk skjermene som henger i servicebygget. I dag finnes det tre skjermer, og Aae håper å øke antallet slik at noen også kan plasseres i nybygget. – Statsbygg har godkjent åtte nye skjermer. Teknisk Avdeling på skolen godkjente forrige uke 5 av disse skjermene, sier Aae. Disse skjermene brukes i dag til rekruttering, promotering, informasjon om arrangementer og annonsering for bedrifter. Aae håper at flere nye skjermer vil kunne styrke alle disse områdene. KAROLINE KONGSHAUG EKSTERNANSVARLIG Psykisk helse Kongshaug forteller at denne kampsaken består av to sider. Den ene har vært å bedre det psykiske helsetilbudet for stu-

dentene. – Sammen med arbeidsutvalget i VT jobber jeg for å følge opp kommunens løfter om å samarbeide tettere med samskipnaden om det psykiske helsetilbudet. Vi har fått et eget avsnitt om studenter i kommunens plan for psykisk helse. Nå er tiden inne for å følge opp denne planen, sier Kongshaug. Den andre siden ved denne kampsaken har vært å sette fokus på psykisk helse gjennom arrangementer. Kongshaug kan fortelle at arrangementet “Flink Nok?” har blitt arrangert to ganger, blant annet som infoforelesning i førstekullsuken for de nye studentene. – Å reflektere over hvilket press som møter én på NHH er langt viktigere enn å få informasjon om utveksling i uke 1, understreker Kongshaug. Arrangere debatter og arrangementer som knytter utdannelsen vår til samfunnsaktuelle problemstillinger. – Jeg er utrolig stolt av hva vi fikk til med NRK-debatten for noen uker siden. Stortingsvalgets siste ungdomspartilederdebatt gav både studentene som så debatten i Aulaen og alle de tusen menneskene som så på hjemme i stua, viktige refleksjoner før valgdagen, sier Kongshaug. Hum kan avsløre at flere spennende arrangementer er på tapetet fremover.

Sørge for at NHH fortsetter å ha en sterk stemme i studentpolitikken – Både nasjonalt - Norsk studentorgansisjon (NSO) - og lokalt - i Velferdstinget - er NHH en liten delegasjon, forteller Kongshaug. For å styrke NHHs stemme har Studentpolitisk utvalg og Kongshaug fokusert på gode forberedelser, faglig dyktighet og høy aktivitet på talerstolen. Samtidig gjenstår en av de viktigste jobbene for NHHS, budsjettforhandlingene i Bergen Studentvelforening. Det er Bergen Studentvelforening som bestemmer fordelingen av den delen av semesteravgiften som primært går til studentkultur, studentmedia og studentidrett. – Denne prosessen er like spennende hvert år, og vi skal stille så godt forberedt som overhodet mulig, sier Kongshaug.

Drift foran valgløfter Felles for både Kongshaug og Aae er at begge er overrasket over hvor mye tid som har gått til den daglige driften av NHHS. – Er det én ting som er sikkert, så er det at KS er mer drift enn jeg hadde sett for meg, sier Kongshaug. Infoansvarlig Joachim Aae ønsker å understreke at den daglig driften er viktigere enn å gjennomføre sine egne valgløfter. – Hvis jeg én dag sier nei til noen som kontakter meg, for å prioritere valgløfter, så gjør jeg noe galt.

BULLE #8 I DENNE UTGAVEN NYHETER 2 Leder 2-3 KS: Valgløfter 4-5 Semesteravgift til NHHI 6 Case i Canada 7 Rektor om FT-ranking 8-9 FC utfordrer FK 1936 10-11 Nye NHHS-grupper 11 Wøien om nye grupper 12 UD ønsker økonomer 13 Glimt *

ØKONOMI OG SAMFUNN 14-15

Overrasket: Joachim og Karoline i KS ble overrasket over hvor mye tid som har gått til drift av NHHS.

3

Finanskrisen 10 år

16

Kunsten på NHH

17

Oljepengebruk

INTERSECTION 18

Mainstream sexism

19

Letter to the editor

SPORT 20

Sykkel-VM: Folkefest

MAGASIN 22 23-26

Portrettet:Torhild Sivertsen

27

Cheap Karma-anmeldelse

28-30

FOTO: XIAOYU ZHANG, FOTO NHHS

Briefing

Bulle krasjer: 80-tallet

30

80-tallsquiz

32

Filmanmeldelse: Thelma

33

Gourmetspalten

34

Kulturkapital

35

Tett På: Thomas Just

36

Baksiden


4

NYHETER

K7 Bulletin tirsdag 26. september

VIL IKKE SUBSIDIERE NHHILAG MED SOSIALE OPPTAK NHH-student Emilie Birkelund sier nei til at NHHI-lag med sosiale opptak skal få nyte av hennes semesteravgift. Disse lagene er ikke «symptomatiske» for NHHI, mener NHHI-leder Jørgen Kjos.

Emilie Birkelund ser på det som svært problematisk at flere lag i NHHs idrettsforening (NHHI) holder opptak der sosiale ferdigheter blir prioritert foran sportslige ferdigheter. Nå er hun med på å starte et nytt squashlag gjennom Bergen Studentidrettslag (BSI), sammen med venninnene sine. Laget skal hete BSI Squash og være åpent for alle. Birkelund mener at alle idrettslag som får støtte burde ha en åpen profil mot studentene. Hvis det er nødvendig å sette grenser for tilgjengeligheten, bør dette gjøres på grunnlag av sportslige evner, ikke vilkårlige sosiale krav, mener hun. – Sosiale opptak gjør det vanskelig for studentene å forholde seg til hva opptakskravene går ut på. Uten klare og universelle opptakskrav, kan man vanskelig stille seg bak at idretten er tilgjengelig for alle. I mine øyne blir det derfor feil at idrettslag som praktiserer sosiale opptakskrav fortsetter å få støtte gjennom Velferdstinget Vest, forklarer Birkelund. NHHI får støtte fra Bergen Studentvelforening gjennom Velferdstinget Vest som fordeler støtte fra semesteravgiften. Studenter som blir ekskludert som følge av sosiale opptak blir dermed «tvunget» til å støtte disse lagene gjennom semesteravgiften.

Anne Lene Asche ala@k7bulletin.no

Emile Schjønsby-Nolet esn@k7bulletin.no

«Holdningsproblem» hos enkeltlag Leder Jørgen Kjos i NHHI mener at problematikken i at studenter i blir tvunget til å sponse lag de ikke kommer med på, kun gjelder enkeltlag. Det er er ifølge ham ikke representativt for hele foreningen. – Vi er av den oppfatning at problemet heller er et holdningsproblem blant NHH-studentene i de lagene hvor det sosiale trumfer det sportslige, fremfor noe som er symptomatisk for hele NHHI. Leder Mia Milde i Velferdstinget Vest mener det er problematisk å stille krav til opptak. Selv om det er et problem som er mest utbredt på NHH forekommer det også andre steder. – Man har også fotballag organisert av vennegjenger, som søker støtte gjennom BSI, BISI eller NHHI. Da kan man også si at det baserer seg på sosialt opptak, men de får så lite støtte at man ikke stusser over det. Det handler altså om å finne en balanse, forklarer Milde.

– Det er naturlig at lagene ønsker å se at personen som vurderes for opptak også fungerer godt sosialt i gruppen. Lagene skal tross alt tilbringe mange timer sammen i løpet av studietiden, forklarer Kjos. Kjos vil imidlertid legge vekt på at det finnes gode og dårlige måter å gjøre dette på. – Den rettferdige måten å gjennomføre sosiale opptak på er ved bruk av intervju. Den mindre gode måten er gjennom vorspiel. Begge metoder har vært i bruk blant lagene i NHHI. Vi vet at intervju er en tilstrekkelig måte å bli kjent med folk på, utdyper Kjos. Kjos vil også trekke frem at NHHI det siste året har fremmet en nulltoleranse overfor alkohol på opptak, for å gjøre prosessen mer rettferdig for dem som deltar. Dette til tross for at lagene etter NHHS regelverk kan nyte alkohol på opptakene, såfremt ikke medlemmene som vurderer kandidater nyter alkohol.

Sosialt samvær viktig Kjos mener at det er synd dersom studenter som ønsker å ta en del i idretten og fellesskapet NHHI representerer, ikke kommer med i foreningen. Han trekker imidlertid frem at en sosial del gjerne kan være berettiget på opptak til de ulike idrettslagene.

BSI ønsker fokus på det sportslige Martine Hatlem, nestleder i BSI', fremhever at hos dem er det viktigste for foreningen at de skal være et sportslige tilbud som er tilgjengelig for alle. I utgangspunktet betyr dette at de ikke skal ha opptak i det hele tatt. –Jeg mener at det sosiale er noe som

skal gå utenom idretten, og at lagene i BSI først og fremst skal ha fokus på det sportslige. Dersom man holder opptak risikerer man at det er noen som ikke vil komme med uansett. Det er gjerne er disse personene som hadde fått mest ut av å være med på et lag, for eksempel personer som sliter psykisk, forklarer Hatlem. Hatlem mener det er dumt at penger fra semesteravgiften går til å støtte lag med sosiale opptak.

STØTTE TIL NHHI For 2017 fikk NHHI 400 000 kroner i støtte fra VT. NHHI får også inn midler gjennom et medlemskontigent. Pengene VT deler ut er finansiert av semesteravgiften alle studenter ved studiesteder i Bergen betaler inn til Sammen. Velferdstinget Vest har delegert oppgaven med å fordele semesteravgift til studentorganisasjoner i Bergen, tilw Bergen Studentvelforening.

Holdningsproblem: Leder NHHI, Jørgen Kjos, ser på opptak som fokuserer primært på sosiale evner som et holdningsproblem blant enkeltlag

FOTO: FRANCESCA BARBERIO, FOTO NHHS


NYHETER

K7 Bulletin tirsdag 26. september

5

Tildelt støtte så langt i 2017

Oversikten viser hvor mye midler de forskjellige idrettslagene har fått fra NHHI per 19. september 2017. FK og Fotballrypene har fått støtte for å delta i student-EM, og Håndball har rundt tre ganger så mange medlemer som resten Fotballrypene deltok også i EM. Derfor får disse lagene mest. Midlene innebærer forøvrig baneleie, dommerkostnader, reisekostnader og så videre. Pengene kommer både fra VT og den interne medlemskontigenten.

KILDE: NHHI

Tildelt utstyrsstøtte for 2016 Tabellen viser tildelt utstyrsstøtte til lag i NHHI for 2016. Lagene fikk i tillegg til dette støtte til honorarer, reiseutgifter, kontigenter, og mer. Dette utgjør derfor bare en andel av den totale summen hvert lag fikk, som egentlig var større.

KILDE: NHHI

Lag

Beløp

For hva

Lag

Beløp

For hva

Fotballrypene

21 269

EM og diverse

Klatring

7 573

Tau og slynger

Oktagon

20 000

Båt

International

3 411

Diverse til oppstart

Håndball

13 528

Klister og drakter

NHHI-styret

6 125

Flagg

Sykkel

10 854

Utlånssykkel og skoleturnering

Tennis

1 319

Baller

Parkettgutta

10 345

Drakter og baller

Squash

1 000

Skoleturnering

Innebandy

8 328

Diverse utstyr

Cheer

950

Trykk

FK

5 525

Diverse utstyr

Futsaljentene

950

Drakter

Softball

5 485

Baller og baser

Bordtennis

845

Baller og nett

–Jeg vil helst at min avgift skal gå til det sportslige, sier Hatlem. Hun fremhever at i BSI har de stort fokus på at de lagene som tildeles midler kun skal bruke dem til idrett. Dersom lag har store sosiale poster i sine regnskap kan det gjøre at støtten de får fra BSI går ned. Ingen krav til opptaksformat Nestleder i Velferdstinget Vest, Ingrid Handeland, klargjør at det ikke finnes kriterier i reglementet for hvorvidt man kan legge vekt på opptaksmetode, men at det alltid blir stilt spørsmål fra Velferdstinget. – Formålet er å rette studentvelferden mot flest mulig studenter. Dersom man faktisk har ekskluderende opptaksformer kan det være problematisk da tildelingen skal komme flest mulig studenter til gode. Samtidig ser vi at noen organisasjoner må operere med tak på medlemmer av hensyn til kapasitet. Arbeidsutvalget vedkjenner seg at det er uheldig dersom opptaksformene ikke er åpne og inkluderende. Utfordringer med sportslige opptak Det er ikke alle sammenhenger hvor sportslige opptak nødvendigvis vil være

formålstjenlig, mener Kjos. I idretter, som få av studentene har kjennskap til på forhånd, vil det være vanskelig å skille på sportslige ferdigheter. – En viktig verdi for NHHI er mangfold. Dette innebærer at foreningen har over 30 ulike idretter. Mange av idrettene kjennetegnes av at de er nye for flertallet av de som stiller på opptak. Dette gjør at det blir vanskelig å skille på de sportslige ferdighetene, forklarer Kjos. Birkelund er enig med Kjos at det er verdifullt at det er et godt og bredt mangfold av idretter i NHHI. Hun mener imidlertid ikke at dette rettferdiggjør opptak med hovedvekt på det sosiale. – Jeg er helt enig med Kjos om at vi har et godt og bredt mangfold av idretter i NHHI. Jeg mener det er flott at vi studenter skal få muligheten til prøve ut nye idretter som man kanskje ikke har hatt erfaring med tidligere. Ideelt sett burde det nettopp derfor være åpent for alle å delta i de idrettene de ønsker, uttaler Birkelund. Birkelund mener at sosiale opptak setter klare begrensninger på hvilke idretter studentmassen har mulighet til å prøve. Selv om sportslige opptak også vil sette begrensninger på deltakelse mener hun dette er en mer rettferdig og forutsigbar løsning.

Flere lukkede lag – en løsning? Kjos understreker at NHHI er mer enn åpne for å ta imot nye lag. – De som ikke har kommet med i et idrettslag er hjertelig velkommen til å danne sitt eget lag . Vi i NHHI hjelper mer enn gjerne til på veien til å gjøre NHHI sitt mangfold rikere, forteller han. Birkelund stiller seg mer tvilsom til om dette er en god løsning: –Jeg mener at i stedet for å åpne opp for flere lag i hver sport burde man heller åpne opp for at alle som ønsker skal kunne delta i den idretten de vil. Når en forening som BSI (der alle kan være med), klarer å tilby ulike idretter til langt flere studenter enn NHHI, burde vi på NHH klare det samme. På denne måten tror jeg vi vil få en mer åpen og inkluderende studentidrett. Bidrar til åpne grupper Birkelund ønsker å bidra til åpne grupper med BSI Squash, det nye laget hun er med på å starte. Hun har med seg flere NHH-venninner. – Det komiske er at vi så langt har fått folk fra NHH. Folk som hadde prøvd seg på squaslaget på NHHI, men som ikke kom med.

FOTO: PRIVAT Kritisk: Emilie Birkelund er kritisk til at hennes semesteravgift støtter lag med sosiale opptak

ENGLISH SUMMARY NHH-student Emilie Birkelund believes that it is strictly unfair that part of the semester fee through Velferdstinget Vest suborganization Bergen Studentvelforening goes to funding sports teams that conduct primarily social recruitment processes. This forces some athletically well qualified people to indirectly fund teams they didn’t get into due to recruitment processes that prioritize social skills over athletic qualifications.


6

NYHETER

K7 Bulletin tirsdag 26. september

NHH-STUDENTER KONKURRERTE I CANADA I forrige uke arrangerte kanadiske University of Alberta den årlige casekonkurransen Alberta Energy Challange (AEC). For første gang stilte også Norges Handelshøyskole (NHH) med et lag i konkurransen. Christoffer Grande Erlid cge@k7bulletin.no

Sist onsdag reiste fire NHH-studenter fra Bergen til Edmonton i Canada for å kjempe om seier i den årlige casekonkurransen AEC. Team NHH ble representert av studentene Benjamin Øien, Fredrik Tonning, Morten Løvaas og Torbjørn Solevåg, alle fra interessegruppen NHHS Case Club. Torsdag kveld fikk deltakerne

servert caseoppgaven, med bakgrunn i faktiske problemer fra en virkelig bedrift i næringslivet. Med 36 timer til rådighet jobbet teamene med å utarbeide realistiske løsninger, i tillegg til å utforme presentasjonen av idéene. Søndag ettermiddag, to døgn etter utdelingen av caseoppgaven,

I Canada: Teamene var også på bedriftsbesøk i forbindelse med konkurransen.

ble arbeidet presentert. Et utvalgt panel, bestående av akademikere og næringsprofiler, avgjorde så hvem som gikk av med seieren for beste og mest kreative løsning. Mye trening I forkant av konkurransen har NHHteamet lagt ned mange arbeidstimer for å være best mulig forberedt. Til K7 Bulletin forteller de at teamet har gjennomført flere prøvecaser, hvor målet har vært å gjenskape forholdende ved den virkelige casekonkurransen. – Vi har fokusert på å gjøre det så realistisk som mulig, blant annet når det kommer til tidspress og arbeidsmengde. Det er først når man ser hva som fungerer og ikke at man kan trene målrettet for å bli best mulig, forteller Løvaas. Øien legger også til at treningen har bidratt positivt til fokuset i teamet. – Etter at man har vært våken i 13 timer, og fremdeles har mange igjen, da blir man kjent med styrkene og svakhetene i teamet. Når man er kjent med dette på forhånd blir det enklere å ha riktig fokus når det gjelder. Fokus på energisektoren Som en av få offisielle casekonkurranser har AEC et overordnet fokus på miljø og energisektoren. Gjennom casekonkurranse ønsker man å skape engasjement og interesse rundt sentrale problemstillinger, og bidra til at nye idéer skapes. Konkurransen ble i år holdt for åttende år på rad. Den bygger på internasjonalt samarbeid mellom universiteter verden over, og har ifølge arrangøren som mål å samle verdens beste studenter i jakten på fremtidsløsninger i energisektoren.

FOTO: ZUBIN SANDHU

Viktig satsing for NHH De siste årene har interessen og bruken av case-formen blitt mer og mer vanlig også her i Norge. Blant annet ser man stor bruk av dette i konsulentbransjen, og en stadig økende bruk i utdanning. Prorektor for nyskaping og utviklingsarbeid ved NHH, Therese Sverdrup, har nylig overtatt ansvaret for case-konkurranser ved skolen. Hun forteller at case-konkurranser som AEC er en viktig satsning for skolen.

ENGLISH SUMMARY Last week, University of Alberta arranged the annual case competition Alberta Energy Challenge (AEC). The competition was held in Edmonton in Canada, and for the first time NHH was attending with their own team. The NHH-team was represented by the students Benjamin Øien, Fredrik Tonning, Morten Løvaas and Torbjørn Solevåg.

– Satsinger som dette er utrolig viktig for NHH. Både at studentene får mulighet til å delta på case-konkurranser utenfor skolen, men også at det arrangeres egne konkurranser her. På hjemmebane i oktober Allerede i oktober arrangeres det en egen case-konkurranse på skolen - NHH International Case Competition. Hit kommer studenter fra 12 handelshøyskoler verden over. Fra 2.-6.oktober skal de konkurrere i et case om den norske bedriften Knowit. Sverdrup forteller at det er ivrige studenter som står bak arrangementet, og berømmer dem for engasjementet og innsatsen. – Det blir en veldig spennende uke. Jeg håper studentene stiller opp på finalen fredag 6.oktober kl. 11:00 slik at vi får en flott avslutning på det hele, sier hun. Rettelse I forrige utgave skrev K7 Bulletin om vekst i antall NHH-studenter på utveksling. Seksjonsleder for internasjonale relasjoner ved NHH ble feilaktig navngitt Astrid Holen. Det riktige etternavnet er derimot Foldal, ikke Holen. K7 Bulletin beklager.


NYHETER

K7 Bulletin tirsdag 26. september

7

FOTO: ALICJA PIOTROWSKA, FOTO NHHS

Ambisiøs: Rektor Thøgersen ønsker at NHH skal være i best i Norden i løpet av ti år.

REKTORS VISJON: NHH BEST I NORDEN OM TI ÅR

NYE HØYDER: Norges Handelshøyskole utkonkurrerer de norske handelshøyskolene på Financial Times rangering, men rektor Øystein Thøgersen har blikket festet enda lengre oppe på listen. Trygve Opheim to@k7bulletin.no

På den nyeste Financial Times-kåringen over verdens beste masterprogrammer i business administration, Masters of Managment, skårer Handelshøyskolen på toppen blant de norske kandidatene med en 65. plass. Rektor Øystein Thøgersen mener det er rom for forbedring. – Vi har så mye i oss av gode ting at plasseringen ikke er mer enn det bør være, sier Thøgersen. – Må jobbe strukturert I kåringen for 2017 faller BI seks plasser fra fjoråret og havner på 77. plass. Copenhagen Business School havner på 38. plass, mens Stockholm Business School er best i Norden med 23. plass på listen. Thøgersen mener at det er mulig å jobbe strukturert for å bedre NHHs plassering blant verdens handelshøyskoler. – Har du et kvalifisert anslag over hvor NHH vil ligge på FT-rangeringen fem eller ti år frem i tid? – Da skal vi være best i Norden, tenker jeg. Det er mitt kvalifiserte håp. Vi skal kjempe hardt mot Stockholm om den plassen, sier Thøgersen. For ta igjen Stockholm Business

School, må NHH klatre 43 plasser på rangeringen.

vi skal løfte kvaliteten på forskningen, sier Thøgersen.

«FT-awareness» Dette vil NHH-rektoren oppnå ved å skape en vedvarende «FT-awareness» i organisasjonen. – Det er mange små valg vi gjør. Eksempelvis ansettelsespolitikk, rekruttering til styret og utformingen av studiet, som direkte og indirekte slår inn på rangeringen, sier Thøgersen. – Det er ingen strukturell grunn til at produktet vårt skulle være dårligere enn ellers i Europa. Det skal være minst like godt som København, Helsinki og Stockholm. Vi skal trykke på alt det vi kan. Skolens toppleder opplever samtidig at det vil være avgjørende for NHH å holde tritt med «megatrender» som digitalisering, globalisering og bærekraft. – Skal vi realisere mål om å bli enda bedre, så må vi respondere raskt. Det er derfor vi har egen prorektor for fagutvikling, Therese Sverdrup, som har et særlig fokus på dette. – Vi kommer blant annet til å jobbe strukturert med forelesninger og kurs, og

Satser på rekruttering – MAGMA skrev nylig en artikkel om at stadig flere toppledere har utdanning fra utlandet. Betyr det at NHH ikke klarer å fange de beste studentene inn i sitt utdanningsprogram? – Vi får inn svært gode kandidater, men vi snakker hele tiden om hvordan vi kan rekruttere de beste studentene. Dette er noe jeg og mine prorektorer vil se nøye på, sier Thøgersen. – Vi er villig til å investere tid og krefter for å nå disse studentene. Thøgersen opplever at verden har blitt mindre siden den gang han studerte: – Da var verden Oslo, Bergen og Trondheim. Nå har studentene mulighet til å søke til hele verden, sier han. – Må gjøre oss fortjent til de beste – Opplever du at denne type rangeringer blir viktigere ettersom studenter nå har mulighet til å søke seg inn på internasjonale toppskoler? – For å få gode internasjonale studenter

betyr FT-rangeringen mye. Spørsmålet er om det også betyr noe for å få de beste norske studentene inn, og der tror jeg svaret er et «screaming yes». Hvis du er knallgod og kommer inn på London Business School så er den muligheten der i dag. Da må vi gjøre oss fortjent til de beste studentene, sier Thøgersen. – Det skal vi jobbe knallhardt for, avslutter han.

ENGLISH SUMMARY NHH is ranked in 65th place in Financial Times´ latest ranking of the best master degrees in business administration, Masters of Management. Rector Øystein Thøgersen wants NHH to be the best business school in the Nordics within ten years.


8

NYHETER

K7 Bulletin tirsdag 26. september

FC UTFORDRER FK 19 Tredjefotballaget ved NHHI, FC, ønsker å spille internkamper mot FK 1936 for å utfordre deres posisjon som andrelag. – En dårlig løsning med åpenbare utfordringer, mener FK 1936leder Magnus Ramsdal.

Audun Flatebakken red@k7bulletin.no

– Slik det ligger an, nå vil andrelaget holde oss nede i 7. divisjon. Greit nok det som skjedde i fjor, sånt kan skje, men det er kjipt at deres prestasjoner for andre året på rad ligger an til å gå utover oss. Selv om vi vinner serien, forblir vi i 7. divisjon på grunn av andrelaget. Vi ønsker å spille på et høyere nivå, 5.divisjon er målet, sier lederne ved NHHI FC, Kristian Spetalen og Sindre Kolnes Eriksen. Spetalen og Eriksen forklarer at dersom FC skulle vinne serien og kvalifisere seg til 6. divisjon, slik som de ligger an til i dag, holdes de tilbake av andrelaget som i fjor rykket ned fra 5. til 6. divisjon. Det er fordi reglene tilsier at samme klubb ikke kan ha flere lag i samme divisjon, og fordi både FK 1936 og FC spiller for NHH kan de ikke være i samme divisjon. – Vi er minst like gode som dem Nå etterspør tredjelaget å spille internkamper mot andrelaget for å ha mulighet til å omrokkere FK 1936 og FCs posisjon som andre- og tredjelag. – Vi mener at vi er minst like gode som dem, det viser i hvert fall resultatene. Derfor er det helt på sin plass at vi spiller to interne kamper for å avgjøre hvem som egentlig er det beste laget, sier Eriksen. FC-lederne viser til resultatene, der FK 1936 ligger som nummer seks av ti i sin divisjon, med tre seire, fem tap og tre uavgjorte kamper. Det er nå klart at andrelaget ikke har sjans til å rykke opp fra 6. divisjonen. Tredjelaget derimot ligger som nummer én i 7. divisjon, med syv seire, ett tap og én kamp spilt uavgjort. FC har like mange poeng som Øystese 2, nummer to i 7. divisjon, men leder på målforskjell og har spilt bare ni kamper, mens Øystese har spilt 12, slik at de ligger godt an til å vinne divisjonen. En merkelig forespørsel Leder i FK 1936 Magnus Ramsdal skriver i en melding til K7 Bulletin at han ikke ønsker en rivalisering mellom lagene. Han synes at samarbeidet mellom andreog tredjelaget er godt. Han trekker frem at lagene låner spillere fra hverandre når det trengs. – Seneste eksempel på samarbeid ligger så nært som neste seriekamp til FC, der FC har sendt forespørsel om å låne spillere til deres kamp nå i helgen, skriver han. Ramsdal forteller videre at forespørselen fra tredjelaget om å spille internkamp mot dem er merkelig:

DETTE ER SAKEN I fjor rykket andrelaget, FK 1936, ned fra 5. til 6. divisjon. Dette var delvis som følge av en omlegging i seriesystemet der antall lag i 2. og 3. ble redusert. Nedrykket til andrelaget førte til at tredjelaget, FC, måtte rykke ned til 7. divisjon, selv om de kom på andreplass i 6. divisjon i fjor. Dette er fordi de tre 11.lagene (FK, FK 1936 og FC) tilhører NHH, og det er ikke lov å ha flere lag fra samme klubb i samme divisjon. I år ligger tredjelaget an til å vinne sin divisjon, mens andrelaget ser ut til å holde seg i 6. divisjon. Dette gjør at tredjelaget ikke kan rykke opp, men holdes nede. Aktuelt: FC ønsker å spille interne kamper mot FK 1936 for å avgjøre om andre- og tredjelaget bør bytte plass. FK 1936 mener dette ikke er en god løsning.

Utfordrere: Laglederne Kristian Spetalen og Sindre Kolnes Eriksen i NHHI FC (på hve – Når det gjelder å spille internkamp for å avgjøre hvem som skal rangeres som andre- og tredjelaget ved skolen, synes vi dette er en litt merkelig forespørsel. Vi er fullt klar over at det er mange flinke spillere på tredjelaget. Det betyr imidlertid ikke at de kan ta over vår posisjon i ligasystemet, skriver han. Inviterer tredjelagsspillerne til å prøve seg på sitt lag Ramsdal legger vekt på at de gjennom hospiteringsordninger har spillere som har spilt for flere av lagene, og at laget har åpnet for at spillerne som føler de ikke får et godt nok tilbud kan trene og eventuelt skifte lag for å få et tilbud bedre tilpasset seg og sitt nivå. – Å spille på andre- eller tredjelaget til NHH er for disse spillerne et aktivt valg de selv har tatt, og som vi selvsagt respekterer, skriver han. – Det er allerede kommunisert tydelig mellom lagene, men vi gjentar det gjerne: Er det spillere på FC som har et ønske om å spille på andrelaget er de hjertelig velkommen til å prøve seg hos oss, legger Ramsdal til. – De har alt å tape Lederne på FC synes ikke det er en god løsning å la spillerne deres prøve seg på

andrelaget. Spetalen forteller derimot at han ser hvorfor ikke andrelaget ønsker å møte dem i et internt oppgjør: – Vi skjønner jo at andrelaget ikke ønsker å spille mot oss. De har alt å tape på det. I beste fall holder de posisjonen de har i dag. Men hvis de virkelig mener de er best, så burde de ikke være redde for å spille mot oss. Og uansett hvem som vinner hadde det vært fint å spille denne kampen, for da slipper vi å ha diskusjonen om hvem som er det beste laget, sier Spetalen. Har forsøkt å bli enige Eriksen og Spetalen forteller at FC har forsøkt å komme til enighet med andrelaget, og at de i juli sendte en email til ledelsen i FK 1936 for å høre om de ville bli med på en intern kamp. Andrelaget avslo blankt tilbudet om å spille en slik kamp. – De argumenterte blant annet i svaret med at de burde forbli andrelaget på grunn av ansiennitet, noe vi mener ikke er et argument innenfor idretten. Det skal handle om prestasjoner, forteller Spetalen. – Åpenbare utfordringer Ramsdal fra FK 1936 mener at rangeringen av lag innad i NHH Fotballklubb har

alltid vært tydelig og kommunikasjonen bra innad i klubben, men at det skaper utfordringer å stille spørsmål med hvem som skal rangeres øverst. – Å begynne å stille spørsmål om hvem av lagene som skal rangeres øverst, og eventuelt avgjøre dette gjennom en enkelt match før hver sesong, synes vi er en dårlig løsning med åpenbare utfordringer, skriver han. Ramsdal poengterer at tredjeaget ser bort fra seriesystemets rangering, og at de skaper usikkerhet. – For det første velger de da å se bort fra seriesystemet sin rangering av lagene. – For det andre skaper det stor uforutsigbarhet for spillerne på begge lagene – og ikke minst for nye spillere rundt opptakstider. Hvordan kan man på opptak vite hvilket fotballag man er på opptak til, spør Ramsdal. Videre forteller han at internkamper vil legge opp til at lagene skal være konkurrenter fremfor samarbeidspartnere: –Skal vi hjelpe et lag med å rykke opp, hvis det potensielt kan føre til at vi urettmessig rykker ned?, spør Ramsdal, samtidig som han synes det er kjedelig at andrelaget forhindrer et mulig opprykk for tredjelaget. – Avslutningsvis synes vi selvfølgelig det er kjedelig at vi forhindrer et eventuelt


NYHETER

K7 Bulletin tirsdag 26. september

9

936 TIL INTERNKAMP 7. DIVISJON MENN AVD. 2 LAG

S

V

U

T

MF

P

1

NHH 3 (FC)

9

7

1

3

18

22

2

Øystese 2

12

7

1

4

10

22

3

Fotlandsvåg

10

6

0

4

14

18

4

Varegg 4

11

5

2

4

12

17

5

Hausvik

12

5

2

5

1

17

6

Årstad

8

4

1

3

9

13

7

Samnanger

9

1

4

4

1

7

8

Hordvik

11

0

1

10

-65

1

10

BI Bergen 2

0

0

0

0

0

0

10

Fana 3

0

0

0

0

0

0

Tabellene er oppdatert søndag 24. september FOTO: TROND GAUSEMEL

6. DIVISJON MENN AVD. 1

er sin side av keeperen) etterlyser internkamper mot andrelaget. opprykk for FC. Vi mener likevel ikke det er noe grunnlag for at vi skal rykke ned så lenge vi presterer godt nok til å holde oss i vår divisjon. Gjennom hospitering er også tilpasset nivå for den enkelte ivaretatt. Derfor legger vi ikke opp til internkamp for å avgjøre rangering av lagene selv om FC tilslutt skulle ende opp med å kvalifisere seg gjennom opprykk. Et «gentleman-system» Hvis det er én ting Eriksen og Spetalen er enige i, så er det at det er kjedelig at andrelaget forhindrer dem fra å rykke opp. De forteller at det ikke finnes noen praktiske hindringer for å endre hvilket lag som står oppført som andre- og tredjelaget. – Vi har vært i kontakt med både Hordaland Fotballkrets og NHHI. Begge sier at dersom vi vil bytte, så er det bare å endre hvem som står oppført som andreog tredjelaget. Lagene må bare bli enige seg imellom. Dagens løsning beskrives som et «gentleman-system», der det er lagene selv, altså hverken NHHI-ledelsen eller Hordaland Fotballkrets, som må avgjøre hvem som spiller for andre- og tredjelaget.

ENGLISH SUMMARY NHHI's second football team, FK 1936, was relegated last year from 5th to 6th division. The third team, FC, consequently was forced from 6th division to 7th division this season, beacause two teams from the same club cannot be in the same division. FC argues they are good enough to play in the 5th division, but they have no chance to move to a higher divison, because FK 1936 will not win their division. At the same time FC has good changes to win their division. Now FC wants to challenge FK 1936, aspiring to become the school’s second team. – We think we are at least as good as them, FC-leader Sindre Kolnes Eriksen says, FK 1936 declines the suggestion, arguing that playing internal matches within NHHI is "a bad solution with obvious challenges"

LAG

S

V

U

T

MF

P

1

Dale

13

10

2

1

24

32

2

Vaksdal

12

9

0

3

23

27

3

Lindås

12

7

1

4

16

22

4

Myrdal

12

6

2

4

-1

20

5

Trane

13

3

4

6

-14

13

6

NHH2 (FK 1936)

12

3

3

6

-9

12

7

Voss2

12

3

2

7

-7

11

8

Sleipner

12

2

4

6

-5

10

9

Valestrand Hjellvik 2

12

2

2

8

-27

8

10

Bergenskameratene

0

0

0

0

0

0


10 NYHETER

K7 Bulletin tirsdag 26. september

STUDENTFORENINGEN NHHS Kaliber og NHHI Breddefotball er to av flere nye grupper, som har blitt startet opp dette semesteret. Foreningen teller nå rundt 100 ulike interessegrupper. Erik Bucher Johannessen nyhet@k7bulletin.no

Erik Skutle har vært med å starte opp det nyeste fotballaget på skolen, NHHI Breddefotball. Laget føyer seg inn i en allerede lang liste over fotballag tilknyttet NHHI (NHHs Idrettsforening). – Vi var veldig mange som ikke kom med på noen av de inneværende fotbal-

lagene på skolen. Vi ble derfor oppfordret av de som holdt opptakene til å starte vårt eget lag. Det har vi gjort, sier Skutle. Erik Skutle har opplevd prosessen mot å bli et idrettslag som positiv og enkel. – Både kjernestyret og NHHI har vært veldig behjelpelig i prosessen. Jeg vil op-

pfordre andre som ønsker å starte opp sin egen gruppe, til å gjøre det. NHHI Breddefotball består foreløpig av et trettitalls personer. – Vi er har et bredt spekter av studenter fra flere kull, forteller Skutle. Åpne for alle Som en av lederne, forteller Skutle at de ønsker å være en åpen gruppe for alle som ønsker å spille fotball. – Alle som vil være med skal få lov til det. Samtidig vil vi føre lister over medlemmer, hvilket vil bli sendt inn til NHHI, slik vi er pålagt. Skulle det komme interesserte etter denne fristen vil vi strekke oss for at de det gjelder skal få kunne være med, sier Skutle. Hvorfor ønsket dere å bli et formelt

Guttegjeng: Håvard Kaarstad Pettersen, Arne Johan Pollestad og Bjørn Øvstedal er tre av de syv medlemmende i NHHS Kaliber.

FOTO: FREDRIK ESPEDAL, FOTO NHHS

idrettslag i NHHI og ikke bare møtes ved siden av skolen? – Å være tilknyttet et idrettslag gir oss mulighet til å delta i seriespill og turneringer, i tillegg får vi tilgang til forsikringer gjennom Norges Fotballforbund. Vi får også faste treningstider på Stemmemyren, forteller Skutle. Hvor seriøse NHHI Breddefotball vil være er foreløpig ikke bestemt. – Nå i starten er det nok mest aktuelt å spille kamper mot andre lag på skolen. Etter hvert håper vi å få på plass drakter slik at vi også kan delta i seriespill, forteller Skutle. NHHI Breddefotball vil presentere seg på førstkommende foreningsmøte (NHHS´ generalforsamling) i studentforeningen 27. september. Fokus på friluftsliv – Vi fant ingen grupper som tok for seg både jakt, fiske og friluftsliv. Derfor tenkte vi at vi kunne prøve å starte vår egen gruppe, sier Håvard Kaarstad Pettersen. Sammen med Bjørn Øvstedal, Arne Johan Pollestad og fire andre har de nylig startet opp NHHS Kaliber, en interessegruppe med fokus på jakt, fiske og friluftsliv. Idéen til NHHS Kaliber oppsto i køen til det tradisjonsrike arrangementet Sveiseaften, som arrangeres på lørdagen i fadderuken på NHH. – Vi sto i en fire timer lang kø og pratet om de ulike studentgruppene som deltok på Sveiseaften. Vi oppdaget at det var ingen grupper som dekket spekteret jakt og friluftsliv. Dermed oppsto idéen vår, forteller Øvstedal. Guttene, som ikke kjente hverandre fra før, gjennomførte nylig en underskriftskampanje for å sjekke interessen blant NHH-studentene for en gruppe med fokus på jakt og friluftsliv. – Det er mange som har tatt kontakt i ettertid og sagt at dette er noe de er veldig interessert i å bli med i, sier Pollestad De tre guttene er samtidig klar over at det allerede finnes en lignende gruppe i studentforeningen, nemlig NHHS Jakt. – Vi har prøvd å komme i kontakten med dem, men har ikke lyktes, forteller Pettersen. Ifølge de tre guttene vil NHHS Kaliber skille seg fra NHHS Jakt. – Vårt inntrykk er at NHHS Jakt først og fremst fokuserer på selve jakten. Vi ønsker å favne bredt, gjennom hytteturer, teltturer og fiske, forteller Pollestad. I oppstartsfasen NHHS Kaliber befinner seg foreløpig i en oppstartsfase. – Vi ble nylig godkjent som interessegruppe av kjernestyret (KS), men mangler fortsatt den formelle innstillingen. Vi opplevde KS som veldig imøtekommende


NYHETER 11

K7 Bulletin tirsdag 26. september

FORTSETTER Å VOKSE når det gjaldt vår søknad. Det tok heller ikke mer enn i underkant av to uker før vi fikk vite at vi var godkjent, forteller trioen. Videre ønsker de å rekruttere noen nye medlemmer, som kan være med å bidra i oppstartsfasen, i arbeidet med logo, reglementet, sponsorer og styremøter. – Neste år tenker jeg vi kan begynne med skikkelig rekruttering av nye medlemmer, forteller Pettersen. Hvorfor ønsket dere å bli en gruppe i NHHS, istedenfor å være en vennegjeng som møtes utenfor skolen? – Vi har et ønske om å være seriøse. Ved å være en gruppe i studentforeningen blir det enklere å rekruttere nye medlemmer og vi kan bidra tilbake til foreningen gjennom å øke tilbudet av aktiviteter. På

den måten vil vi også pushe oss selv til å gjennomføre mer, forteller guttene. – Det er en interessant utfordring i seg selv å starte noe eget, påpeker Pollestad. Hva er målet deres for NHHS Kaliber? – Å ha to russebusser på Sveiseaften, svarer Øvstedal spøkefullt. – Vi ønsker å skape et tilbud som også andre kan ta del, og skape tradisjoner som kan videreføres, svarer guttene samstemt. Pollestad vil oppfordre andre, som ikke finner en aktuell gruppe i studentforeningen som passer for dem, til å starte opp sin egen gruppe. – Det er veldig mye støtte å få fra folk i kjernestyret, understreker Pollestad. Ser ikke poenget I studentforeningen finnes det som sagt

allerede i dag en gruppe med fokus på jakt og friluftsliv, NHHS Jakt. – Jeg har ingenting imot at det startes opp en ny gruppe. Samtidig ser jeg ikke helt poenget. Jeg tviler på om det er marked for å ha to, åpenbart like, grupper som dette på NHH, sier leder for gruppen, William Brekke. Han er åpen for å samarbeide med NHHS Kaliber om arrangementer, slik som å avholde jegerprøven på skolen. – Utover det ser jeg ikke behovet for å samarbeide som to ulike grupper på andre typer arrangementer, sier Brekke. Guttene i NHHS Kaliber stiller seg også positive til et samarbeid med NHHS Jakt om jegerprøven.

– NYE GRUPPER GIR MER INKLUDERING KS-leder Mats Erik Wøien er positiv til de nystartede gruppene i studentforeningen. Erik Bucher Johannessen nyhet@k7bulletin.no

Dette semesteret har det blitt startet fire grupper i studentforeningen, tre av dem er nye og en gruppe er blitt startet opp på nytt. Leder av kjernestyret (KS), Mats Erik Wøien, er positivt til at nye grupper kommer til. – Umiddelbart tenker jeg at det er utelukkende positivt. Nye grupper gjør NHHS (NHHs studentforening) mer inkluderende. De nye gruppene er NHHI Breddefotball, NHHS Kaliber, NHHS Greenbies og NHHI Stup (gjenopptatt). Hvordan bli interessegruppe Wøien forteller at veien mot å bli én interessegruppe innebærer en søknadsprosess til kjernestyret. – Vi behandler søknaden og undersøker hvorvidt den oppfyller visse

kriterier. Den nye gruppen må tilføre noe nytt og kan ikke skade det totale tilbudet i NHHS. Derfor er det viktig at det gjøres rede for evt. interessekonflikter med andre grupper, sier Wøien. Kjernestyret ser ikke de store interessekonfliktene mellom allerede eksisterende NHHS Jakt og nyoppstartede NHHS Kaliber. – Kjernestyret oppfatter at det er etterspørsel etter to ulike grupper innenfor dette segmentet. Dette har NHHS Kaliber dokumentert gjennom deres underskriftskampanjen. I innstillingen vår til NHHS Kaliber skrev vi at de skulle ta kontakt med NHHS Jakt for å arrangere jegerprøvekurs samlet. Utenfra kan det fremstå som litt rart hvis to tilsynelatende like grupper fra NHH tar kontakt for arrangere et jegerprøvekurs hver for seg. Derfor er det bedre å samkjøre dette, sier Wøien. Inkluderende studentforening KS-lederen er ikke bekymret for at det skal bli for mange interessegrupper i studentforeningen. – Det kan skje at vi vil komme til et punkt der det ikke ville være hensiktsmessig å ha flere interessegrupper. Samtidig tror jeg at dette er noe som vil løse seg av seg selv. Grupper som ikke lenger

er aktive vil “dø ut” organisk. Avslutningsvis ønsker Wøien å understreke viktigheten av en inkluderende studentforening. – Så lenge etterspørselen er der er vil det være positivt at det kommer til nye grupper. De bidrar til å styrke inklud-

ENGLISH SUMMARY

The student union at NHH continues to grow. This semester, there has already been started two new interest groups: NHHI Breddefotball, a football team, and NHHS Kaliber, a group focusing on hunting, fishing and the outdoors. NHHS now counts about one hundred interest groups, in addition to sub committees and project organizations. Erik Skulte, one of the founders of NHHI Breddefotball, says that many male students experienced being rejected by existing football teams at school during their try outs. Thus, some of them came together and started their own team. The founders of NHHS Kaliber says that came up with idea of starting a group when standing in the queue before Sveiseaften, an event during the welcome week.

eringen ved at flere finner seg en plass i NHHS. På hvert enkelt opptak til en gruppe er det usannsynlig å komme med. Derfor er prosjektorganisasjonene Uken, Symposiet og Bergen Challenge så viktige. De ansetter så utrolig mange. Uken ansatte nylig rundt 1000 funksjonærer i sin seneste ansettelsesrunde.

KS-leder: Mats Erik Wøien tror nye grupper bidrar til mer inkludering.

ENGLISH SUMMARY

Leader of the student executive board, Mats Erik Wøien, is positive to the fact that there are several new student groups that have been created this semester. Wøien says that the new groups are contributing to a more inclusive student union. The process of a starting a new student group involves an application to the executive board, who decides whether a group is accepted as a student group or not. FOTO: AUDUN STRØM, FOTO NHHS


12 NYHETER

K7 Bulletin tirsdag 26. september

FOTO: UTENRIKSDEPARTEMENTET UD: Utenriksdepartementet har kontorer i Victoria Terrasse i hovedstaden.

UTENRIKSDEPARTEMENTET VIL HA SIVILØKONOMER Mange NHH-studenter vil være praktikanter ved norske utenriksstasjoner. Langt færre søker seg derimot til aspirantkurset. UD ønsker nå å rekruttere flere siviløkonomer. Erik Bucher Johannessen nyhet@k7bulletin.no Aspirantkurset er inngangsportalen til en fast jobb i utenrikstjenesten, som er underlagt UD. De siste tre årene har det blitt tatt opp én siviløkonom per kull, alle med bakgrunn fra Norges Handelshøyskole (NHH), av de totalt 12-16 kandidatene som blir tildelt en plass hvert år. Stillingene som studentpraktikant, der man arbeider ved en norsk utenriksstasjon i et halvt år, er på sin side langt mer populære. Tidligere NHH-student Martin Andestad befinner seg tre uker inn i aspirantkurset til Utenriksdepartementet (UD). Han peker på at det er et økende behov for mennesker med økonomiutdannelse i UD.

– Utenrikstjenesten har beveget fått et sterkere fokus på næringsvirksomhet de seneste årene. Derfor er det behov og et ønske om at økonomer søker seg til aspirantkurset. Andestad hadde selv fire år. i arbeidslivet før han ble tatt opp som aspirant. Han tror det kan være flere årsaker til at få NHH-studenter er å finne som aspiranter. – Når du først har kommet ut i fast jobb, glemmer man kanskje litt den muligheten som UD representerer. I tillegg har aspirantkurset søknadsfrist i januar, lenge etter de store konsulent- og revisjonsselskapene, som gjerne har fristene på høsten, sier Andestad.

Martin Andestad: Aspirant i UD

Mangel på tredjespråk Kristin Enstad er underdirektør ved kommunikasjonsenheten i UD. Hun forteller at manglende språkkompetanse ofte kjennetegner økonomikandidater. – Antallet økonomer som søker er relativt begrenset. Ofte har disse kandidatene i mindre grad enn den typiske samfunnsviterkandidaten annen språkkompetanse enn engelsk. Enstad sitter ikke med en oversikt over søkerne til de ulike praktikantstillingene og vet derfor ikke hvorfor disse er langt mer populære for siviløkonomer enn aspirantkurset. – Stillingene som studentpraktikant håndteres av hver enkelt utenriksstasjon.

FOTO: DSS

Til de største stasjonene kan antall søkere være 300-400 mens enkelte av de mindre stasjonene kan motta et tyvetalls søknader, sier Enstad. Mange aspiranter har vært praktikanter Underdirektør Enstad understreker at erfaring som studentpraktikant teller positivt i søknadsprosessen til aspirantkurset. – Om lag halvparten av aspirantene som tas opp har vært studentpraktikant ved en norsk utenriksstasjon, forteller Enstad. Martin Andestad er blant de som ikke har hatt praktikantstilling. Han peker på at internasjonal erfaring er svært viktig og det finnes flere måter å opparbeide s’eg dette på. – Jeg dro på utveksling til Milano (Università Commerciale Luigi Bocconi) på bachelor og til Santiago (Chile, journ.) på masternivå. Gjennom i tillegg å ta språkkurs på NHH, snakker jeg både spansk og italiensk, sier Andestad. Oppfordres til å søke Kristin Enstad forteller at UD ønsker medarbeidere med ulike fagbakgrunner. – Vi har spesielt ønsket å rekruttere flere jurister og økonomer. Vi har gjennom flere år oppfordret nyutdannede økonomer til å søke aspirantopptaket. Det er også derfor UD har prioriterer å ha stand NHHs karrieredag hvert år.

Martin Andestad vil på det sterkeste anbefale siviløkonomer om å søke. – Du får jobbe med spennende problemstillinger i et internasjonalt miljø, samtidig som du får masse opplæring og utfordrende arbeidsoppgaver underveis. Andestad understreker at man ikke signerer noen livstidskontrakt når man starter i utenrikstjenesten. – Men har man først begynt å jobbe her er sannsynligheten svært stor for at man blir her livet ut. Det spøkes med at UD har lavere frafall enn Frelsesarmeen.

ENGLISH SUMMARY The Norwegian Foreign Service are keen on employing more economics graduates, especially from NHH. Many NHH students work as interns at Norwegian embassies or consulates for half a year during their studies. On the other hand, it is much less common for NHH students to go and work full time for the Foreign Service. Martin Andestad, a former NHH student, who has just started working there, recommend other NHH students to do so.


NYHETER 13

K7 Bulletin tirsdag 26. september

Benedetta Belotti Foto NHHS F1.8 ISO 500

1/80 s 35 mm


14 ØKONOMI OG SAMFUNN

K7 Bulletin tirsdag 26. september

Gjeldsandel av BNP (i prosent)

150

100

50

Hellas Euro-området (19 land) Tyskland KILDE: EUROSTAT, OPPDATERT 15.09.2017

2005

2007

2009

2011

2013

2015

EUROPA SETTER NY KURS MOT POLITISK INTEGRASJON EUROKRISEN: Valget av den EU-vennlige presidenten Emmanuel Macron, og de gode meningsmålingene til kansler Angela Merkel, har gitt mot til forkjempere for europeisk integrasjon.

Ti år etter finanskrisen peker mange piler oppover i Europa, og EU har stort sett kommet seg etter den påfølgende eurokrisen. Men på særlig ett punkt forblir situasjonen alvorlig: statsgjelden er fremdeles høy i land som Hellas, Italia og Spania. – Vi har lært av krisen at finansiell stabilitet er viktig på både nasjonalt og internasjonalt plan, sier NHH-professor Ola Grytten.

Trygve Opheim to@k7bulletin.no

Håkon Frisell Krattum hfk@k7bulletin.no

Markeder i ubalanse Finanskrisen som startet høsten 2007, hadde i løpet av starten på 2008 ført til konkursbegjæringer fra storbanker som Lehman Brothers og Bear Stearns, og samtidig sendt verdensøkonomien ut i en dyp krise. Land i hele Europa opplevde økende arbeidsledighet og fall i BNP. Situasjonen for grekerne ble stadig mer alvorlig som følge av en stadig forverring av statsøkonomien.

Grytten mener det er avgjørende at penge- og kredittmarkedet ikke kommer i ubalanse for å unngå en krise, med alt for sterk vekst i pengevolum og kredittvolum. Han sier at verden, finansielt sett, er tryggere i dag enn den var for ti år siden. – Man har ikke har lyktes i så stor grad som man har ønsket med å løse finanskrisen gjennom å tilby ny kreditt. Det kan ha skapt en liten bombe der man

øker gjelden for å løse et gjeldsproblem, sier NHH-professoren. «Motsyklisk buffer» Sikkerhetstiltak ble også iverksatt i Norge i kjølvannet av finanskrisen. Egenkapital-kravene til banker og kredittinstitusjoner er blitt høyere. Det har blitt innført en motsyklisk buffer der Finansdepartementet kan bestemme at egenkapitalen skal være enda høyere enn det reglene til-


ØKONOMI OG SAMFUNN 15

K7 Bulletin tirsdag 26. september

sier. Slik har Norge noe å tære på i dårlige tider. – Man har i grunn skjønt, og lært en god del, men man har ikke greid å løse det statsfinansielle problemet. Eurosonen har slitt veldig med å komme seg opp der de var både når det gjelder BNP-vekst og sysselsettingsnivå, sier Grytten. – Går lengre enn folk vil NHH-professoren ser flere fundamentale problemer ved EU-samarbeidet. – At politikerne har villet gå så mye lengre enn befolkningen har vært noe av EU sitt problem hele tiden, særlig med tanke på politisk integrasjon, sier Ole Grytten. Som et svar på denne utfordringen har den franske presidenten Emmanuel Macron foreslått å etablere et «multi-speed» Europa, hvor ulike EU-land kan velge forskjellig grad av tilhørighet til Brussel. – Vi må forestille oss et Europa hvor land som vil gå lenger får gjøre det, uten å bli hindret av land som, rettmessig, ikke vil integreres i like stor grad, sa Macron i en tale til franske ambassadører den 29. august. Den franske finansministeren, Bruno Le Maire, har tatt til orde for dypere økonomisk integrasjon i eurosonen. Han mener at eurosonen står overfor et eksistensielt valg hvor de enten «må gå fra å være en ufullkommen pengeunion til et ekte økonomisk kontinent, eller risikere å forsvinne», ifølge Financial Times. Utstrakt hånd til Øst-Europa Forslaget står i sammenheng med beskjeden som president i Europakommisjonen Jean-Claude Juncker leverte i sin tale om tilstanden til EU. I talen fremhevet Juncker viktigheten av å være en forent union, hvor alle har like stor grad av tilknytning til Brussel, meldte Politico Europe. Han strakk samtidig ut en hånd til Øst-Europa, og uttalte at unionen ville hjelpe land som enda ikke har sluttet seg til euroen gjennom økonomisk assis-

tanse. Dette anser han for å være sentralt for å bli en stor, og fullkommen, europeisk blokk. Annenrangsborgere Land i den forhenværende Østblokken støtter ikke ideene til Macron, og frykter at hans tanker om forskjellig grad av tilknytning til Brussel vil føre til at de blir «annenrangs borgere», rapporterer Financial Times. Det har over lengre tid hersket misnøye, i blant annet Tsjekkia og Slovakia, over at de får varer som holder dårligere kvalitet enn varer som blir solgt under samme merkenavn i Vest-Europa. Slovakias president Robert Fico kaller praksisen en «internasjonal skandale» og en «fornærmelse». Øker soliditeten Samtidig har den høye statsgjelden i Sør-Europa vært en vedvarende utfordring for samholdet mellom nord og sør. Og spørsmålet har blitt om regler og institusjonene i EU er sterke nok til å kunne forhindre en ny eurokrise? Grytten sier det har skjedd store gjennomslag på dette feltet. – Vi ser internasjonalt at «Basel II» har fått gjennomslag for større krav om soliditet i bank og finans. Man skjønner at internasjonalt samarbeid er veldig viktig, og man skjønner at man må følge spilleregler og disiplin, sier han til Bulle. I kjølvannet av Brexit har spørsmålet om hvor EU går videre gjort seg gjeldende i større grad. Grytten mener man kan argumentere for at eurosonen burde «få samme finansminister, samme folkevalgte organ som bestemte over både finanspolitikk, og satt retningslinjer for pengepolitikk innenfor eurosonen». – Man kan også argumentere for at euroen ikke var en så veldig god idé. Jeg tror ideen om euroen er mer politisk enn økonomisk begrunnet siden eurosonen i dag ikke utgjør et naturlig område for felles valuta.

FOTO: EUROPEAN PEOPLE'S PARTY

Jean-Claude Juncker, president i EU-kommisjonen

FOTO: CLAUDE TRUONG-NGOC

Emmanuel Macron, President i Frankrike

FINANSKRISEN Sviktende innbetalinger av lån førte til fallende boligpriser høsten 2007. Flere storbanker som hadde stått bak boligsparingsproduktene gikk konkurs våren 2008, deriblant Lehman Brothers og Bear Stearns. Både George W. Bush og Barack Obama iverksatte krisepakker på 700 mrd. dollar for å redde banker fra konkurs. Førte til at de fleste land i verden måtte foreta offentlige inngrep for å stabilisere økonomien. Redningspakker ble gitt til bankene for å få dem til å være villige til å låne hverandre penger.

New writing group at NHH English Writing Group We are launching a new group open to all students interested in sharing their written work, fiction and nonfiction. We meet regularly at NHH during the academic year to read texts, exchange ideas, listen and give feedback, and unleash our imagination! For more information about when and where we meet, contact Schimon Grossmann (PhD student), Schimon.Grossmann@nhh.no, Mobile: (+47) 966 944 00.


16 ØKONOMI OG SAMFUNN

K7 Bulletin tirsdag 26. september

FOTO: FRANCESCO CILIA, FOTO NHHS

Kunst på NHH: Mannlig student blåser låter om fyll og penger.

Kommentar

KRITISERER KUNSTEN KULTUREN? For å tolke en gruppes verdier kan det være hensiktsmessig å analysere deres symboler. NHH florerer med symboler i form av klesplagg, bedriftsrepresentasjon og kunst. Lars Grønn lg@k7bulletin.no

Controversial. Calculate. Cash. Det er de første ordene man ser malt på veggene til Norges Handelshøyskole. Fortsetter man mot inngangen så ser man at kunsten fortsetter å veilede deg inn mot Norges ledende institusjon for økonomiske og administrative studier. Lesesalene på nybygget er pyntet med poesi på veggene, og det er en strofe jeg vil trekke frem: “Globusen hadde stått på så lenge. Det er uklart om nokon i det heile fekk med seg at globusen hadde lyst heile natta.”. Kunsten på skolen og globusen har visstnok noen fellestrekk. Men hva er det kunsten prøver å kommunisere? Valg av utdanning sier mye om en person. Det identifiserer det kognitive kartet som studentene kommer til å besitte etter endt utdanning. Verktøykassen og perspektivene vi danner for å analysere verden, er en av de tingene vi arver etter utdanningen. Men hvilke verdier skal vi sitte igjen med? I jakten på finne mening er det flere steder man leter. Normative verdier, statuspersoner og andre symboler av vår kultur kan gi veiledning på hvilke verdier du skal besitte. Kulturen og fellesskapet innad i grupper er preservert ved en enighet om at vi har like oppfatninger om hva som er riktig, viktig og det vi vil defineres som. Hvordan skal man forsøke å forklare verdiene på NHH? Og er verdiene som er kommunisert fra de

ansatte de samme som kommuniseres fra studentene og bedriftene? Kan dere ikke se at jeg er NHH-student? I et forsøk på å besvare dette kan det være lurt å ta en titt på kunsten som er plassert i og utenfor vår skole. Denne kommentaren tar utgangspunkt i nybygget da verdiene og inntrykkene som kommuniseres kan argumenteres å være de mest oppdatert. Utenfor auditorium A er det en karikatur av en mannlig NHH-student: Skarp hake, snevert blikk, dress med NHH-logoen på brystet og en mappe under armene. Tar vi en nærmere titt på brystet, fremkommer denne setningen: “Kan dere ikke se at jeg er NHH-student”, mens mappen er markert som “viktig” og “lukket studium” er skrevet på armen. På bena, lyder det “karriere” og “status”, som om det var det som gir studenten støtte. Snur man seg rundt og ser på den motsatte veggen er det en tilsynelatende feit idiot som synger sanger om penger, fyll, kjærlighet og låter. Men hvordan er kunsten der hvor vi tilbringer tiden mest: lesesalen. Leser man skriften på veggene og tar en titt på figurene som er tegnet, så tyder det på at kunstneren vil påpeke vår naivitet. “Globusen hadde stått på så lenge. Det er uklart om nokon i det heile fekk med seg at

globusen hadde lyst heile natta.” Sammen med figurer som poengterer at vi tror “ingenting” er “alt”, blir intensjonen tydeliggjort. Kunnskap eller konformitet? Hvilke verdier er det som vil fremmes med disse symbolene? En tolkning kan være at vi er studenter ved den fremste institusjonen innenfor økonomiske fag og at vi burde ha fokuset på å lytte og lære fremfor status og karriere. NHHs alumni og fakultet inkluderer alt fra nobelsprisvinnere til de fremste forskerne innen sitt felt. Kunnskapen vi kan hente i disse byggene på fem år er enorm, hvis vi har fokuset på de “rette tingene”. Det er sjeldent jeg er sistemann som forlater lesesalen og jeg er definitivt aldri den første. Jeg kan ikke spekulere i hva alle jobber så hardt mot, men de verdiene som jeg får fra bedriftspresentasjoner av “de fire store” er: du må ha en enorm arbeidskapasitet. Videre, så rekrutterer de direkte fra NHH fordi de har en forventning om hva de får. Forventer de kvalitet i form av kunnskap eller kvalitet i form av konformitet? Når skoledagen er ferdig, øyelokkene er tunge og motivasjonen har forlatt kroppen, går man forbi de samme kunstverkene som møtte deg om morgenen. Man ser et vogntog malt på veggene som

frakter økonomistudentene fra skolen og inn i arbeidslivet. Eller er det et symbol på hva vi kan skape med vår kunnskap? Mens man tenker på det, blir man møtt det siste kunstverket før man forlater campus. En dinosaur i mørk dress sier farvel og får deg til å ta en beslutning: er det sånn jeg virkelig skal bli? Sjablong: Dresskledd dinosaur

FOTO: FRANCESCO CILIA, FOTO NHHS


ØKONOMI OG SAMFUNN 17

K7 Bulletin tirsdag 26. september

MINDRE HANDLINGSROM I ÅRENE FREMOVER I 2015 la Thøgersen-utvalget frem forslag til den framtidige forvaltningen av Oljefondet. Lederen for utvalget, nåværende NHH-rektor Øystein Thøgersen, er fornøyd med gjennomslaget på forslagene, men ser forbedringspotensiale. Jarand Reiersen jr@k7bulletin.no I 2001 ble handlingsreglen etablert for bruken av Oljefondet (Statens pensjonsfond utland, SPU). Den ble da satt til fire prosent av fondsverdien. Siden 2001 har vi oljepengebruken ligget i nærheten av handlingsreglen (se graf). I 2001 sto oljeinntektene kun for 1,2 prosent av Fastlands-BNP, til sammenligning med 7,8 prosent i 2016. Det vil si at oljepengebruken har blitt en økende del av BNP for Fastlands-Norge. Rask vekst i offentlig sektor Siden 2001 har vi nytt godt av en stabil sterk vekst i fondet. Å øke forbruket på lik linje med avkastningen i fondet har ført til en voldsom vekst i statlig pengebruk og i det oljekorrigerte underskuddet. Thøgersen mener at vi fremover ikke må øke andelen oljepenger i statsbudsjettet. – Det er et mål jeg har, du skal ikke bryte tre prosentgrensen. Av statsbudsjettet er hver 5.-6. krone en oljefondskrone. Det sier noe om hvor viktig oljefondet er blitt. Offentlige utgifter i Norge er dessuten 60% av Fastlands-BNP. Spørsmålet om hvor stor offentlig sektor vi ønsker, er et politisk spørsmål. Det er interessant at en blåblå regjering ikke adresserer dette mer. Har nytt godt av veksten i Oljefondet Finansminister Siv Jensen har nytt godt av den store avkastningen i Oljefondet de siste årene. Solberg-regjeringen økte

bruken av penger som motkonjunkturtiltak etter det bratte oljeprisfallet i 2014. Selv om økningen i pengebruken har vært brå, så har fondsverdien steget betydelig. Da det ble enstemmig vedtatt i februar at handlingsregelen skulle ned til tre prosent, var allerede oljepengebruken på dette nivået. – Man lå ikke høyere enn 3 prosent i utgangspunktet, så dette var en enkel ting å gjøre. Man hadde vært relativt forsiktige med en fireprosentregel, sier Thøgersen. Passert toppen for mulig oljepengebruk Endringen i handlingsregelen gir et mer begrenset handlingsrom i årene fremover. Regjeringspartiene Høyre og Frp er nå nær å bruke tre prosent av fondet årlig, i tråd med den justerte regelen. Øystein Thøgersen er fornøyd med at regjeringen fulgte forslaget. – Jeg skrev en rapport om flere måter å tilpasse oljepengebruken til den helhetlige situasjonen og de utfordringene vi har. Ett av forslagene var nettopp å gå til en treprosentsregel og regjeringen hørte etter. Essensen i den rapporten var at vi nærmet oss toppen av det som var mulig oljepengebruk, hvis vi ikke skulle spise opp hele fondet da, sier han. Ønsker nullimpuls En positiv budsjettimpuls som vi har hatt i årene siden 2011 har virket stimuleren-

FOTO: ALICJA PIOTROWSKA, FOTO NHHS

Foten av gasspadalen: Øystein Thøgersen sier det er på tide å la rentene regulere konjunkturpolitikken. de på norsk økonomi. Thøgersen advarer mot å la svingningene i finansmarkedene bestemme hvor stort handlingsrom vi skal ha i statsbudsjettet. – Det andre synspunktet er at vi skal ha en impuls nær null. Det skal ikke være sånn at hva som skjer i resten av verdens finansmarkeder skal bestemme om hvorvidt politikken er god eller dårlig. Det er forskjell på tre til fire milliarder kroner i et nullimpulsscenario og det den fornøyde norske finansministeren er vant til, nemlig 10-20 milliarder i gjennomsnitt, forteller Thøgersen. Varsler innstramming i 2018 I årene fremover har Erna Solberg sagt at oljepengebruken må bli strammere. Dette kommer kanskje til å bli uvant for den norske finansministeren som har

Oljepengebruken

vært vant til store økninger de siste årene. Thøgersen er fornøyd med signalene som kommer fra statsministeren. – Når vi ser fremover bør finanspolitikken være mer nøytral, og eventuelt at konjukturpolitikk går gjennom renten alene. Skulle det skje det dramatiske ting i verdensøkonomien har man virkemidler man kan sette inn. Dette har vi historisk sett vært ganske gode til, avslutter han.

FORVALTNING AV SPU Handlingsregelen: Regjeringen kan bruke inntil tre prosent av fondets verdi til å dekke utgiftene til staten som de ikke får inn gjennom skatter. Man tar også hensyn til konjunkturene i verdensøkonomien.

10 Bruk av ojlepenger i prosent av Fastlands-BNP Handlingsregelen i prosent av Fastlands-BNP

Budsjettimpuls:

8

Budsjettimpulsen viser om budsjettpolitikken bidrar til høyere eller lavere aktivitet i økonomien.

6

Fastlands-BNP: 4 2 Kilde: Finansdepartementet

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge er et mål på verdiskapingen i Norge når inntektene fra oljevirksomheten og utenriks sjøfart holdes utenfor.


INTERSECTION

K7 Bulletin

Tuesday September 26

PHOTO: MARANTHA PIZARRAS

HOW PREVALENT IS SEXISM AROUND US? Laying out the alarming situation of mainstream sexism. Anoosh Iqbal ai@k7bulletin.no

On dictionary.com, sexism is defined as “attitudes or behavior based on traditional stereotypes of gender roles.” This definition goes for all sorts of gender discrimination but is usually used to describe discrimination against women. In a time where humanity is constantly conquering new horizons of wisdom, marginalizing an entire gender (a gender making up more than half of the world population) seems counterintuitive. Sexism can come in many forms like maintaining outdated gender roles, body shaming, having male superiority complexes, adhering to double standards or simply mansplaining. It is so prevalent that people often confuse it with compliments or chivalry. Why is ‘being curvy’ a compliment? And more importantly, why is it used only to describe the shapes of women’s bodies? Putting such labels on the female figure is a dangerous path to

go down. It can start from here and get to the point where women are classified into categories exclusively based on the shapes of their bodies. ‘Stop being a girl’ Women are often classified as fragile beings, so delicate as to be spared from performing physically demanding tasks by their male counterparts. Such female privileges are doing more harm than good by reinforcing old stereotypes. These worldviews are often exposed in our language, for example when men are asked to ‘man up’ or ‘stop being a girl’ for showing some kind of nonconforming behavior. In addition, while men are generally considered to age like a fine wine, women are viewed as depreciating assets as they get older. In short, our entire concept of beauty and chivalry are based on double standards and obsolete gender roles.

The arena in which sexism is perhaps most prevalent is the workplace. Restricted opportunities and unequal pay is what many women face in their careers. Recently, Google has been sued by female employees for paying women less than their counterparts for the exact same work. In addition, claims have been made about women in Silicon Valley being channeled in job directions which lead to lesser salaries and stock options. Sexism can also be found in outdated and rigid stereotypes of gender-specific jobs. For example, how would concepts like ‘househusbands’, ‘stay-at-home-dads’ be received in the general public? How about female firefighters, programmers or army generals? Probably with skepticism by some and raised eyebrows by most. Stop wasting valuable resources The issue extends into politics as well. The

late Pakistani politician Benazir Bhutto, who became the first female prime minister in the Muslim world, was not allowed to lead her political party because she was unmarried and thus ‘needed’ to have a man to support her. History is full of such incidents where women are judged not by their qualifications but by the prejudice surrounding their gender. In this article, I tried to point out how prevalent the issue of sexism is around us. The purpose of it was not just to validate the problems faced by a specific gender but also to point out, how we are missing out on a major proportion of effective production outcome for marginalizing half of the population. To protect both genders and the entire system from wasting valuable resources, it is now more important than ever to work to eradicate gender discrimination and inequality.


INTERSECTION 19

K7 Bulletin Tuesday September 26

Letter to the editor

WE ARE LOSING THE BEST INTERNATIONAL TALENTS

Bergen is a top destination for international students. But are we good enough at welcoming them? Sufian Ahmed thinks that we can do better. Every year, more than 1000 foreign students come to Bergen from all over the world, most to the University of Bergen and the Norwegian School of Economics. Norway with its high prosperity, free education - also for international students - and low unemployment rate is a favourable choice for international students. However, only a small percentage end up getting a job in Norway, with most leaving after finishing their education and giving their valuable intercultural skills to

other countries. The international students are often older than most Norwegian students, many in their late twenties, having education from known universities in their home country and work experience. The International Block At NHH in autumn 2015, the majority of foreign students ended up in the F-block at Hatleberg Student Housing. The block was quickly known as the ‘international block’ since most Norwegian students would not live there. Just a handful of Norwegians, and I was one of them. If you are looking at a typical NHH class group for a submission assignment, you will quickly see groups with exclusively Norwegian students or international students, respectively. This also impacts socialization and international students tend to socialize mostly with other internationals and Norwegians with other Norwegian students. All of this leads to exclusion of newcomers, who came here

with great hope of starting a life in Norway after graduation. After studying in Bergen for a year and a half, an international student from India told me: "Having arrived in Norway, I have learned so much about Somali, Pakistani and Vietnamese culture. But not so much about Norwegian”. Cultural differences or language barrier? Are there any cultural differences that create this mismatch? Many have mentioned that they try to talk to Norwegians, but it's hard since it seems like they're in a hurry all the time and do not like small talk. International students, who come with valuable intercultural skills that many Norwegian companies desperately crave, will go to work abroad in other countries after graduation. There are only a few of these who succeed in getting a job in Norway. Is it the language barrier that stops

them? Most international companies in Norway now speak English in a job context. They have consultants from all over the world and do business across borders. Most Norwegians understand English well, yet language is used as an excuse for not hiring a foreign student with a master's degree from a top college in Norway. No, most people are never included in Norwegian society and end up working elsewhere, like Canada, Dubai, New Zealand and Australia. Norway loses many of these students each year. Some say that language is not a problem in the countries in which they start working. Nor is it here in Norway - as long as we do not make it a problem. In the future, labour will come from all over the world. To get the wisest heads to Norway, we need a culture of acceptance of new people, not just paying high wages and offering prosperity. NHH student Sufian Musab Ahmed

The letter to the editor is translated from Norwegian, and was first printed in Bergens Tidende.

PHOTO: ALICJA PIOTROWSKA, FOTO NHHS


SPORT

K7 Bulletin

tirsdag 26. september

FOTO: VILDE KOCH FREDRIKSEN, FOTO NHHS

Mange var skeptiske til Sykkel-VM i Bergen, i etterkant er det vanskelig å se at andre ord enn «folkefest» brukes til å beskrive arrangementet. Eirik Helgaker eh@k7bulletin.no

rangementene samtidig, blir det stor pågang. Alle kan ikke regne med å komme med første avgang. Men vi setter inn en del ekstraavganger på både buss og bybane, og om man smører seg med litt tålmodighet, så kommer man seg hjem, forteller Dreyer. Det var spådd opp mot 500 000 tilskuere til Bergen under Sykkel-VM og mye av skeptisismen var bundet i dette. Likevel viste bergenserne og tilreisende seg fra sin beste side når de skal forflytte seg. Dreyer er overrasket over hvor medgjørlige de reisende har vært og hvor mye forståelse som har blitt vist. Hun mener alle var kommet i en slags VM-modus, hvor folk ønsket å få det til å gå. – Har lyst til å si bank i bordet, så langt har det gått overraskende bra. Vi har hatt litt utfordringer med forsinkelser på ettermiddagstid, på grunn av at veinettet er begrenset slik at det lett blir kø, som også har rammet bussene, sier Dreyer Det var ikke bare Ingrid Dreyer som ble overrasket over tilskuerne til Sykkel-VM. På alle de store arrangementene under VM var det overraskende store mengder mennesker tilstede. Under onsdagens temporitt for herrer elite ble syklistene møtt av en vegg av publikum når de nærmet seg toppen. Aldri har ordet folkefest blitt brukt oftere enn under onsdagens løp. – Det var virkelig nice. Jeg var så fokusert at jeg ikke så hvor mange folk det virkelig var, men på tv før jeg startet fikk jeg det med meg. Det var crazy. Jeg tror alle her må ha hatt en fridag, Forteller Tom Dumolin på pressekonferanse onsdag 20.september.

• Bunadskledde på Askøybroen under lagtempo 16. september. • Politimannen som taklet løpende tilskuer under temporittet opp Fløyen.

EST FOLKEF NES IDE :T M -V

Leder for NHHI Sykkel, Torbjørn Lauvsnes, forteller at gruppen har sett frem til Sykkel-VM i en god stund og er glade for at arrangementet lot seg kombinere med studiene. Lauvsnes forteller at de så spesielt frem til onsdagens temporitt på fløyen. – Vi var 15 personer som møttes nede ved Fløibanen 08:30 og gikk opp samlet. Planen var å starte tidlig så vi skulle få gode plasser, og det fikk vi! Vi stod cirka 600 meter fra mål og hadde prima utsikt til løypen. Vi hadde med høyttalere og stormkjøkken for å koke kaffe og grille pølser. For en folkefest! I forkant av VM var det mange som satte sin tvil til logistikken i Bergensområdet. Dette fikk arrangørene smake på da det ble kjent at mange av stemmene til årets stortingsvalg ikke var kommet frem før klokken elleve på kvelden på valgdagen. Valgstemmene var kritiske da Venstre lå over og under sperregrensen. K7 Bulletin har snakket med Ingrid Dreyer, pressekontakt for Skyss, om logistikkplanleggingen i byen. – Arbeidet for omleggingen av kollektivtransporten har pågått i 2 år for å tilpasse i det i forhold til det eksisterende veinettet. Det er et enormt arbeid som er lagt ned, sier Dreyer. Som forventet har Bergens-området opplevd stor trafikk og lange køer, som følge av alle arrangementene under VM. K7 Bulletin har snakket med flere NHH-studenter som har opplevd fulle busser og politi som dirigerte feil som følge av feilinformering. Dreyer svarer til Bulle at sikkerhet går fremfor alle andre hensyn, men at stor trafikk er uunngåelig. – Når alle skal hjem fra de populære ar-

SY KK EL

• Lange køer og ambulanser som sto fast i trafikken. • Folk som tok feil av Zachariasbryggen klokken to på natten og Fløyen klokken tretten på en onsdag.


SPORT 21

K7 Bulletin tirsdag 26. september

START DIN KARRIERE I ACCENTURE Vi ser etter deg som vil løse fremtidens utfordringer nå. Deg som våger å tenke annerledes. Som har nye perspektiver og som forstår at fremtiden skapes i dag. Velg en ubegrenset fremtid – hos oss.

accenture.no/student


22 FACTS AND FIGURES

K7 Bulletin tirsdag 26. september

BRIEFING ANGELA MERKEL

Selv om partiet hennes går tilbake 5 prosentpoeng fra forrige valg på meningsmålingene, ser Merkel ut til å bli forbundskansler igjen. Dette gir henne mulighet til å sitte som kansler 16 år på rad!

MOODS OF NORWAY

Den norske klesprodusenten med røtter tilbake til 2003 er konkurs. Bedriften har 350 ansatte og hadde en omsetning på 350 millioner på det høyeste i 2013.

Bull Bear

«Det var en spesiell seanse. Jeg opplevde det som et forsøk på å påvirke jobben vi gjorde»

Kristoffer Egeberg, redaktør i Faktisk.no etter møtet mellom Faktisk.no og rådgivere i AP.

«Vårt land først-slagord fører bare til mer nasjonal konfrontasjon og mindre velstand. Til sjuende og sist finnes det bare tapere med en slik tankegang» Dette sa den tyske utenriksministeren Sigmar Gabriel i sin første tale til FNs hovedforsamling i New York.

11,5 %

7,54 milliarder kroner

Avkastning på Oslo Børs hittil i år.

Beløpet Telia må ut med i bot etter bestikkelser i Usbekistan.

350 milliarder kroner

11,5 millioner kroner

Den anslåtte formuen til nylig avdøde Liliane Bittencourt, verdens rikeste kvinne.

Arbeiderpartiets reduserte inntekter neste år som følge av årets dårlige valgresultat.


TORHILD SIVERTSEN FRA BANDET TOMBOY Livet som popstjerne på 80-tallet

BACK to the

80’S KONSERT:

BULLE KRASJER:

80-tallsfest og gir deg dirty details QUIZ:

Test dine 80-tallskunnskaper

Cheap Karma – up and coming? TETT PÅ:

Nakenstuntmannen Thomas Just


24 MAGASIN

K7 Bulletin tirsdag 26. september

POPDRONNINGEN Kjendisdrømmen gikk i oppfyllelse for kristen-jenten og trendikonet Torhild Sivertsen. Baksiden av medaljen ble ensomheten. Amalie Halle Christensen og Caroline Grundekjøn Foto: Haldor Åsheim, Foto NHHS

Torhild Sivertsen vinker til oss fra andre siden av Kleppestø båtkai. På avstand ser hun til forveksling ut som en ordinær dame, men de fancy «cateye» solbrillene og den lysblå silkeblusen avslører hennes fortid som moteikon. Torhild var trend-Norges store bjellesau i et tiår på 80-tallet. Bulle har tatt båten ut til Askøy for å møte dama som vant Spellemannsprisen i 1986. Torhild gir oss en varm velkomst på øyen hvor hun nærmest har grodd fast. I 2014 vant hun Askøy kommunes kulturpris: «Kipekjerringa». En anerkjennelse av hennes mangeårige bidrag til kulturlivet på øyen. Prisen går inn i en lang rekke med utmerkelser som hun har høstet gjennom et liv i rampelyset.

– Inni meg var jeg jo bare Torhild som likte å fiske og plukke blåbær og sånt. Det falt meg ikke inn overhodet at jeg skulle bli artist, og jeg ønsket egentlig aldri å bli det heller, sier Torhild. Brenner for musikken Sammen med Tomboy har hun gitt ut fem plater. Askøy-bandet solgte 300.000 plater, og da gruppen var på det mest populære turnerte de 230 døgn i året. Ektemannen Per Hansmark var hovedlåtskriver og vokalist. Torhild har stilt opp på relativt få intervjuer til tross for at hun har vært et særdeles kjent fjes i Norge. Med lysende, engasjerte øyne forteller hun at hun først og fremst en kunstner som lever for å fremføre, og det er musikken

og kunsten hun vil formidle til verden. – Å snakke om meg selv var det første jeg gikk lei av, forteller Torhild om tiden som rikskjendis på det fargerike 80-tallet. Under storhetstiden spilte Tomboys for fullsatte kulturhus og konsertlokaler. To ganger fylte bandet Grieghallen til randen med jublende fans. – Det var den dirrende stemningen før jeg gikk opp på scenen som jeg elsket. Det var virkelig det beste med å være en stor og kjent artist. Følelsen var bare helt magisk, sier hun. – Jævlig ensomt Når Sivertsen derimot ikke stod på scenen, så hun på seg


MAGASIN 25

K7 Bulletin tirsdag 26. september

FEM FAKTA Navn: Torhild Sivertsen Alder: 54 år Fra: Askøy Aktuell som: Vokalist i bandet Tomboy (1983-91) Priser mottatt: Spellemannsprisen (1988)

FRA ASKØY Inni meg var jeg jo bare Torhild som likte å fiske og plukke blåbær og sånt selv som en helt alminnelig jente. Kjendisstatusen hun etterhvert opparbeidet seg, var ikke bare enkel for henne å takle. Hun begynte rett og slett å mislike den. – Folk blir så ærbødige når de møter noen som er kjent, og det skaper en stor avstand. Som kjendis blir man satt opp på en pidestall, og der kan det være så jævlig ensomt, forteller Torhild med vemodighet i stemmen. Det ble fort overveldende når fansen higet etter å få «en liten bit» av henne. Jo flere fans som kjente henne igjen, jo mer sjenert følte hun seg. Torhild følte også at de hun møtte så på henne som musikkikonet «Tomboy-Torhild,» ikke som Torhild Sivertsen. Savnet «det vanlige» For henne var det fjernt å anse seg som bedre enn andre, og hun begynte å savne å møte mennesker som så henne som den hun faktisk var.

Som kjendis blir man satt opp på en pidestall, og der kan det være så jævlig ensomt – Jeg har mange ganger tenkt at det er mye enklere å møte mennesker nå. Etter «Tomboy-perioden» ble jeg mindre selvdisiplinert, og jeg begynte å drikke alkohol etter å ha vært avholds i mange år. Alt skled liksom ut, sier hun. – Jeg merket i alle fall at jeg hadde fått nok alvor, så det var veldig gøy med en ny vending på livet. Jeg hadde vært lenge nok i 80-tallsboblen, smiler hun. – Ble du noen gang lei av stjernelivet? – Aldri. Det er veldig moro å være artist så lenge en har suksess, men så er Norge et ganske lite marked. Det jeg ble lei av var usikkerheten som kom da jeg så at færre og færre folk dukket opp på konsertene. Likte å gå mot strømmen 80-tallet var kanskje en litt vel glamorøs periode for en jente fra landet, og når jeg spør om jappetiden, forteller

Torhild at hun har blandede følelser rundt den. Hun mimrer tilbake til enorme skulderputer, hår som stod rett opp, pumps og gutter med sminke. Selv mener hun at hun aldri aktivt tok del i denne kulturen. – Jeg var ikke imot jappene, men jeg følte ikke at jeg fløt på den samme bølgen som alle de andre gjorde. Nå i etterkant synes jeg at jappetiden var en altfor kapitalistisk periode for min smak. Torhild forteller at da hun var ung, ville hun stadig prøve å gå litt imot samfunnstrendene. Hun var en trasig ungdom, som kanskje fremdeles ikke har gitt slipp på ønsket om å gjøre slik hun selv vil. Som 22-åring var hun avholds fordi hun ville være «klar i toppen,» og allerede som 23-åring var hun huseier. Ser seg selv i døtrene – Jeg var nok litt veslevoksen på den tiden, ler hun mens


26 MAGASIN

K7 Bulletin tirsdag 26. september

I dag vil alle bli noe spesielt, og de vil bli sett

hun tar oss med til bryggen som hun pleide å bade fra med vennene sine som ung. Vi står på bryggekanten og ser utover Bergensfjorden. For en gangs skyld er det blå himmel, og solen speiler seg i Torhilds cateye-solbriller. Vinden blåser svalt, og Askøy viser seg fra sin beste side. Hjemme på øya har Thorhild oppdratt to døtre sammen med mannen hennes, Per Hansmark. – Ser du deg selv i døtrene dine? – Vi lever på en måte i samme kultur. Vi hører på samme musikk, og kan utveksle tanker og diskutere den samme kunsten. Levde to liv Det var viktig for Sivertsen å kunne ha et kulturelt bånd til familien, for hun visste veldig godt selv hvor sårt det kunne være dersom det ikke var tilstede. Som ung vokste hun opp i et veldig kristent hjem, og da var det

ikke akkurat pop som ble spilt i stua. Allerede før hun satte i gang karrieren visste hun at familien ikke ville gi henne noen «cred» for det. – Da jeg begynte i «Tomboy,» sa jeg ikke noe om det til dem hjemme. Jeg ble ganske flink til å lyve når man måtte leve to liv. Men selv om det kunne bli vanskelig hjemme, tok heldigvis resten av Norge henne godt imot. Kaien på Askøy var et tilholdssted for Torhild og vennegjengen i barndommen. Til tross for suksessen, kjendislivet og pengene har hun ingen med å leve hverdagslivet. Hun er født på Askøy, oppdratt på øyen og her blir hun værende. – Altså, hva i hælskotane er i veien med å være vanlig? spør hun. Til tross for kjendistilværelsen er det det hverdagslige hun trekker frem som selve livet: – Gå på jobb, les en bok, dra på kino, ramser hun ivrig

opp. Torhild understreker at livet handler om så mye, mye mer enn det å bli kjent og at det er viktig å nyte de små øyeblikkene i livet. Veien videre Å være stjernen i Tomboy er fremdeles en del av identiteten til Torhild. I dag bruker hun tiden sin på andre kreative prosjekter. Hun har heller ikke lagt artistkarrieren helt på hyllen. Fra tid til annen tar hun fremdeles spillejobber. – Jeg vet hva du skal spørre om nå, sier hun. – Hvis du vil vite hvor jeg ser meg selv i fremtiden, så har jeg ikke peiling. Virkelig ikke. Jeg er veldig flink til å leve i nuet, samtidig som jeg alltid bekymrer meg for fremtiden, avslutter hun.


MAGASIN 27

K7 Bulletin tirsdag 26. september

FOTO: STEFFEN JOHANSEN

ET SPEKTAKULÆRT SCENESHOW Kristiansandbandet Cheap Karma spilte 14. september sin første konsert i Bergen, på Det Akademiske Kvarter. Et heller beskjedent oppmøte satte ingen demper på energinivået på scenen. Marte Blix Iversen mbi@k7bulletin.no

Klokken er kvart på ti, og Cheap Karma skal entre scenen om 15 små minutter. I rommet er det kun fyren i baren, lys- og lydgutta samt fire mennesker som står beskjedent inntil bardisken. Da klokka slår ti, står det tre jenter midt i rommet med hver sin øl i hånda. «Sykt gøy å være i Bergen» Et kvarter på overtid entrer gjengen endelig scenen. Bandet består av fem gutter, og leverer musikk som eksperimenterer med rocksjangeren. Folkemengden, som har mangedoblet seg til nærmere 30 stykk, jubler fra midten av det store lokalet. I det gitarspillet setter i gang, holder guttene et imponerende høyt aktivitetsnivå. Etter første låt takker vokalisten for oppmøtet, og forteller at «det er sykt gøy å være i Bergen.» Samtidig ber han publikum om å trekke nærmere scenen. Forsamlingen trekker mot scenen, og digger beskjedent til musikken. Stålkontroll Vokalisten virker å ha stålkontroll på stemmen selv med superspretne bein og veiving med armene. Han forteller at de har eksperimentert med skrivestiler, og at de ofte

synger spontanlåter når de øver sammen. I det han tar Etter tre kvarter med hopping, skriking og svetting, er seg en velfortjent pust i bakken, trykker resten av ban- det klart for avslutningslåta «Silence of Youth.» Dette blir det til med gitar- og bassoloer i tillegg til imponerende kanskje kveldens høydepunkt, da trommeslag. Med musikk basert på rock og med publikum ser ut til å ha venet hint av funk, gjør Cheap Karma det enkelt tet på nettopp denne låta. å bli fristet til å digge med til musikken. At Tre minutter senere gutta har fått strålende kritikk på tidligetakker bandet for Medlemmer re utgivelser er ingen bombe, selv for et seg og oppfordrer Martin Lie Bø utrent «rockeøre» som undertegnede. publikum til å ta Nicolai Gill Johannessen en øl med dem. Daniel Kristensen Musikken dusTar i så svetten renner Tibor Teskeredzic er ut, det blir Musikken i seg selv er verdt ros, men Erlend Tredal mørkt og stille det energiske sceneshowet impoi lokalet. Noen nerer meg vel så mye. AktivitetsnivSjanger jubler for siste ået på scenen kan imidlertid dra Eksperimentell rock gang før folkefokuset vekk fra sangtekstene deres mengden forsunderveis i konserten. Gutta tar i så Utgivelser svetten renner, og på et tidspunkt hopvinner. Phrenic (2016) per vokalisten så voldsomt at han blir Superfunk (2015) nødt til å holde igjen buksa. Han stuper Konserten får terningkast 5. ned i publikum og volumet virker å ha nådd maks da det piper i høyttalerne.


28 MAGASIN

K7 Bulletin tirsdag 26. september

Bulle krasjer

80-TALLS HELHUS PÅ KVARTERET Bulles journalist went back to the 80´s, og tar deg med på den fascinerende tidsreisen tilbake til det fargerike, overentusiastiske og småsprø 80-tallet. Tekst: Caroline Grundekjøn Foto: Milena Nowak, Studentersamfunnet

Det er en varm septemberkveld i Bergen, og klokken nærmer seg halv elleve når jeg ankommer Det Akademiske Kvarter denne lørdagen. Køen utenfor er enda beskjeden, og etter at gjengen med 18-åringer som alle hadde «glemt studentbeviset sitt hjemme» til slutt går med på at de dessverre ikke kommer inn i kveld, entrer jeg spent Bergensstudentenes eget hus: Kvarteret. Innenfor dørene blir jeg tatt imot av to studiner med høy 80-tallshestehale, og jeg hører den ikoniske «push it»-sangen til Salt-N-Pepa spilles for full guffe fra et av rommene på huset. For vanlig dødelige, koster det 50 spenn å være med på dette helhusarrangementet, men for interne ved

Kvarteret og for presse er det gratis. Navnet mitt står på listen, og jeg beveger meg forventningsfull inn i 80-tallsboblen Studentersamfunnet i Bergen har invitert til. Veggene er prydet med plakater av plate-covere til blant andre ABBA og Michael Jackson. Det er hengt opp bannere med teksten «Welcome to the 80´s» og det er ballonger og glowsticks å skimte overalt. Foran meg løper det to feststemte jenter ikledd lilla og rosa tights, bodies, grilldressjakker og svære, fargerike øreringer på vei inn til dansegulvet i kjelleren. Jeg følger etter dem, og kommer inn i et rom belyst med discolampe og annet fargelys, og den ene popslageren etter den andre spilles fra den selvgående Spoti-


MAGASIN 29

K7 Bulletin tirsdag 26. september

fy-listen over det imponerende gode anlegget. Det råder ingen tvil om at kveldens tema er 80-tallet. «OH, BABY, BABYYY…..» Etter å ha observert jentegjengen på dansegulvet en stund, konkluderer jeg med at de er altfor flinke til at jeg i det hele tatt gidder å prøve å bli med på 80-tallsdansen. Ved siden av dem kommer jeg til å se ut som den kleine tanten i midtlivskrisen, som tror hun fortsatt «har det», og som åpenbart prøver for hardt. Fordi det bare er knapt 30 mennesker i rommet som sikkert fint hadde hatt plass til 300, vil mine stive gamlis-bevegelser synes ekstra godt. Ingen edrue mennesker vil frivillig dumme seg ut på det viset, så jeg beveger meg opp til tredjeetasje hvor det nå er duket for speeddating. Køen inn til speeddatingen strekker seg nedover trappen, noe som er overraskende med tanke på at det frem til nå har vært ganske så folketomt. Da dørvakten roper at det er 20-årsgrense for å komme inn her grunnet servering av sterkere alkoholholdig drikke, forsvinner 80 prosent av køen med det samme. Det er en kjensgjerning at Kvarteret er et foretrukket sted for studenter som ikke har bikket 20 år enda, så det blir spennende å se hva huset har å tilby oss over 20. Det blir også spennende å snakke med den jevne Kvarteret-besøkende studenten. – Nei, jeg er ikke lesbisk… Storelogen, som rommet her i tredjeetasjen heter, er for anledningen innredet med små cafébord med to tilhørende stoler oppstilt i en stor sirkel. På hvert bord ligger det en lapp med et samtaletema, som «Hvem er ditt idol?» og «Hva er ditt partytriks?» «Hva brenner du for?» lyder spørsmålet på bordet jeg setter meg ned ved. – Jeg brenner ikke for noe, sier han jeg sitter ovenfor betenkt. Han har på seg en flekkete hettejakke, t-skjorte og en baggy jeans, og håret hans matcher den litt rufsete stilen. Bak de tykke brilleglassene, lysner blikket hans litt, og han legger til: – Men jeg er innmari glad i å spille dataspill, da. Ja, ja, jeg er open minded og forstår at folk kan ha andre interesser enn meg og fortsatt være spennende mennesker. Jeg forteller ham at jeg brenner for kampen for dyrs rettigheter, og han svarer da at han kommer fra en gård som driver med avling av

kuer og sauer, som så brukes til slakt. – Så du og jeg er på en måte fiender, da, hehe, sier han mens han stirrer meg dypt inni øyne med et intenst blikk. Jeg blir helt ærlig ganske satt ut, og for første gang på en evighet finner jeg ikke på noe å si. Det er så kleint at jeg holder på å dø, så jeg jubler høyt inni meg når jeg hører det ropes «bytt bord!» På neste bord blir jeg sittende med en jevnaldrende jente. Den søte jenta med krøllete hår, knallrøde lepper og trendy hipster-klesstil med høytlivsjeans ser lenge på meg, før hun til slutt spør meg om jeg er lesbisk. Da jeg svarer at jeg dessverre (?) ikke er det, ser hun innmari lettet ut og forteller meg at hun er på jakt etter drømmemannen. Eller i hvert fall en mann for kvelden. Helst for livet, men for kvelden går også bra, forteller hun ivrig. Jeg rekker å ønske henne lykke til med jakten før det igjen er tid for å bytte bord. «Hva er din guilty pleasure?» lyder spørsmålet på dette bordet. Han som sitter der ble sittende fra forrige runde, selv om instruksen var at alle skulle bytte bord. – Jeg ble sittende fordi du er så pen, sier han med et creepy smil, som sikkert var ment å være sjarmerende. Fyren er ikledd en mørk skjorte, har den typiske «jeg-puler-eksen-din»-frisyren med sleik på toppen og trimmede sider. Han studerer økonomi ved HiB, og henger på Kvarteret fra tid til annen fordi det er hipt. Og det er pene damer her, sier han og blunker til meg. Snart viser det seg at han er et år yngre enn lillebroren min, så jeg lar meg ikke sjarmere. Han er jo bare guttevalpen. Etter flere runder speeddating med skjønner jeg at jeg nok ikke møter Mr. Right her i kveld, og jeg håper jenta jeg speeddatet i stad har bedre flaks enn meg. – Jentene her har ikke noe imot å danse med oss Nå nærmer klokken seg midnatt, og mens jeg har speeddatet alle andre enn drømmemannen, har huset fylt seg opp med studenter både i og uten 80-tallskostymer. I gangen i 2. etasje stekes det vafler, noe som er tilsynelatende populært. Det holdes konsert av up-and-coming-bandet TØFL i kjelleren, og det er tydelig at bandet har tiltrukket seg


30 MAGASIN

K7 Bulletin tirsdag 26. september

mange publikummere. På første rad står det flere jenter med stjerner i øyne, som digger med til pop-rock / indie-musikken guttebandet fra Stavanger spiller. Bandet leverer, og det er ingen tvil om at publikum er fornøyd. I «Maos Lille Rød» i etasjen over er det rigget til for karaoke. Utover kvelden fylles salen opp til randen av syngeglade, fulle studenter, og «gimme a man after midnight» av ABBA ropes ut av full hals i en slags usynkronisert allsang. Det danses, hoppes og jeg vet ikke hva – stemningen er utvilsomt på topp, og folk koser seg skikkelig. Nede i kjelleren har dansegulvet fylt seg opp, og det er nå mange som står og danser den-kleine-tanten-imidtlivskrisen-dansen rundt den flinke jentegjengen av dansere som nå også briljerer med synkronisert dansing. Jeg snakker med to høye, kjekke, blonde menn, som studerer samfunnsøkonomi ved UiB. De har på seg tettsittende t-skjorter med V-hals, som fremhever musklene

deres på en særdeles god måte. Sammen står de og ser på dansejentene med beundring i blikket. – Jeg har vært en måned i Paris nå, og jeg må si at dette er den 4. beste kvelden på den måneden, forteller han ene meg og legger til: – Jentene her danser en sensuell dans på et høyt nivå. Det er virkelig verdt å betale 50 kroner for å komme inn her og se på dem, sier han. – Dessuten så ser jentene det som en positiv ting at vi vil danse med dem her. Det gjorde ikke jentene i Paris, gliser kompisen hans frekt. Rockeringkonkurranse Dessverre gikk jeg glipp av både møtet med ABBA-eksperten, Carl Magnus Palm, og 80-tallsquizen, så jeg er fast bestemt på å få med meg rockering-konkurransen som nå arrangeres i 3. etasje. Her møter jeg noen venner fra SV-fakultetet, og de eier meg i rockering-ing. Jeg fikk

QUIZ

visst ikke briljert på noen arenaer i kveld, men det går helt fint, fordi jeg har hatt det skikkelig, skikkelig gøy. Temafester er virkelig undervurdert, og det er jeg ikke alene om å mene. På vei ut møter jeg en nokså beruset ingeniørstudent, som sa: – Jeg har bare pene substantiver å si om denne kvelden. Det har vært en erotisk aften, men den manglet litt hip hop. Jeg lar HiB-studentens visdomsord bli stående som en oppsummering av 80-tallskvelden på Kvarteret. Det er på ingen måte bare raddiser som henger her, - det er alle mulige slags folk. Gamle som unge (jeg så noen som antageligvis var unge på 80-tallet der), hippe som keege, kunstnere og akademikere. Raddisene, som det kanskje er flest av, er uansett veldig hyggelige mennesker, og de tar deg imot med åpne armer selv om du studerer noe så lame som økonomi ved NHH.

Hva forbinder du med 80 tallet? Som student er kanskje 80 tallet et ikke-opplevd tiår, og du har muligens ingen andre forbindelser til 80 tallet enn aerobic, rosa tights, grorudpalme og hockeysveis? Enten du vil imponere svigers eller vinne i quizkampen - Ta Bulles quiz og lær at 80 tallet hadde mer å by på enn latterlige frisyrer og fargerike moter.

Hvilket år brakk Oddvar Brå staven?

Hvilken Star Wars film hadde premiere i Norge i 1980?

Når ble Næringslivets hovedorganisasjon, NHO, opprettet?

Prins Haakon Magnus hadde sin første skoledag i 1980. Hvilken skole begynte han på?

I 1981 fikk Norge sin første kvinnelig statsminister. Hvem var dette?

Den kriminelle lavalderen ble endret til 15 år i 1989. Hva var den før det?

Hvilket år startet frigjøringen av Østblokklandene?

Hva kostet en liter cola i 1982?

Hvilket land ble samtidig med Spania tatt inn i EU den 1. januar 1986?

Hvilket motemerke ble for alvor kjent på 80 tallet?

I 1983 ble Skandinavias første hjertetransplantasjon gjennomført. Hvor?

Hvilket kjent 80 talls band ga ut "Sweet Child of Mine?"

Hvilken kjønnssykdom ble påvist i 1981?

Hvem giftet Jahn Teigen seg med i 1984?

Who you gonna call?

Hvilket år vant for første gang Norge mgp?

Ungdomsbladet Topp kom ut for første gang på 80 tallet. Hvem var på forsiden?

Hva heter den mest kjente sangen fra 80 talls filmen "Dirty Dancing?

Med hvilken sang vant vi?

Hvilken båt ble funnet på 6000 meters dyp i 1985?

Hvor i Norge ble MGP arrangert året etter?

Hvem ble den yngste verdensmesteren i boksing i 1986?

QUIZMASTER: MARTE BLIX IVERSEN

1. 2. 3. 4. 5.

1982 Smestad skole 1989 Poco Loco HIV

6. 1985 7. «La det swinge» med Bobbysocks 8. Bergen 9. Star Wars: Imperiet slår tilbake

10. Gro Harlem Brundtland 11. 8,35 kr 12. Oslo 13. Anita Skorgan 14. Wenche Myhre

15. Titanic 16. Mike Tyson 17. 1989 18. 14 år 19. Portugal

20. Guns 'n Roses 21. Ghostbusters! 22. «(I've Had) The Time of My Life»


MAGASIN 31

K7 Bulletin tirsdag 26. september

FLASHBACK

Apropos pungshots...


32 MAGASIN

K7 Bulletin tirsdag 26. september

THELMA Anna Dulsrud Mageli adm@k7bulletin.no

I Thelma møter vi en ung jente som flytter fra en tilsynelatende konservativ og streng familie på Sørvestlandet til Oslo for å studere biologi. Vi ser Thelma, som er spilt av Eili Harboe, i møte med en liten hybel, i møte med Blindern, i møte med folk som allerede kjenner hverandre og folk som ikke går med håret i en liten hestehale, ikke går i vindjakke eller har sekk på ryggen. Mens Thelma en dag sitter blant disse menneskene og leser på lesesalen, får hun et voldsomt anfall, hun starter å riste, faller på gulvet og tisser på seg. Folk samler seg i en stor flokk rundt henne. Hun tør ikke å ringe hjem til foreldrene, og har få andre å snakke med. Men én av dem som var der da det skjedde var Anja, spilt av Kaya Wilkins (også kjent som Okay Kaya), og hun blir bokstavelig talt dratt mot Thelma. Hva slags anfall hadde Thelma? Hvorfor blir Anja, som har kjæreste og venner trukket mot Thelma på denne måten? Filmen blir omtalt som en thriller, vi ser alt fra slanger som bryter seg inn i Thelmas munn til et basseng som

plutselig snus opp ned. Thelma må dunke i bunnen for å komme seg opp. Det synes likevel å være det psykologiske presset fra Thelmas familie, hennes undertrykking av forbudte følelser og en stor fortvilelse rundt hennes egen kraft, som skaper den virkelig gufne følelsen i filmen.. Joachim Trier er blant mine absolutte favorittregissører, og etter å ha sett Oslo 31. august har jeg vanskeligheter med å tenke noe annet enn at denne filmen er utrolig god. Det som jeg i andre filmer kanskje ville sett på som litt for rart eller klisjefullt, blir bra, og det som er sårt, blir ekstra sårt. Trier har virkelig klart å lage en thriller. Han har skapt et ubehagelig univers der du konstant sitter på vakt. Det er likevel noe som gjør at filmen ikke setter like dype spor som den kanskje kunne ha gjort. For min del var det noen avsløringer på slutten om hvorfor ting var som de var, som tok bort noe av mystikken og magien som lå i karakterene. Jeg tror likevel at det er denne avslutningen, som gir filmen et noe mer kommersielt preg, som gjør den til en potensiell oscarvinner!


MAGASIN 33

K7 Bulletin tirsdag 26. september

Cookies er perfekt når man skal lage noe enkelt og digg. Disse cookiene er seige og proppet full av sjokolade. Det eneste du må passe på når du lager disse er å ikke steke de for lenge, men heller la de avkjøle seg på stekeplaten du stekte cookiene på, da blir de perfekte!

SOFT & CHEWY

CHOCOLATE CHIP DU TRENGER: 300 gram hvetemel 190 gram hvitt sukker 210 gram brunt sukker 1 ts bakepulver 1/2 ts natron 1 ts salt 2 egg 1 ss vaniljeekstrakt fra bakeshop 300 gram sjokolade av eget ønske 230 gram smør

SLIK GJØR DU: 1. Smelt smør, og ha det i en kjøkkenmaskin med begge typene sukker og vaniljeekstrakt. 2. Miks dette sammen på lav hastighet i 1-2 minutter, til det er godt blandet, brunt og flytende. 3. Tilsett egg, ett av gangen. Miks ca 1 min mellom hvert egg. 4. Ha så i alle de tørre ingrediensene. Det er viktig at du tilsetter disse i 2-3 omganger, og ikke alt på en gang. 5. Ikke miks for lenge etter du har tilsatt melet, men kun til det er godt blandet. Røren skal være tykk og brun. 6. Tilsett hakkede sjokoladebiter, og rør kun til de er godt blandet inn. 7. Bruk en iskremskje til å lage små kladder på et bakepapir.

Fredrik Solbakk Andersen (20) fra Asker studerer ved NHH. Han var deltaker i Hele Norge Baker våren 2016. Han var den yngste deltakeren, og kom til finalen. Han liker best å bake: boller, brød, kaker og konfekt.

8. Pynt med semi-sweet chocolate chips på toppen, slik at disse synes etter at de er stekt. 9. Stek så på 175 grader i 10-11 minutter.


34 MAGASIN

K7 Bulletin tirsdag 26. september

KULTURKAPITAL I hver utgave av K7 Bulletin anbefaler våre journalister både nye og gamle album, bøker og filmer vi mener det er verdt å få med seg. Lytt, les og se!

John Williams – «Stoner» Anna Dulsrud Mageli adm@k7bulletin.no I romanen Stoner møter vi, ikke overraskende nok, den unge mannen, Stoner, som jobber på en liten, beskjeden gård i Missouri, USA. I en nedslitt hytte bor Stoner sammen med sine foreldre, og hverdagen er preget av hardt, fysisk gårdsarbeid. Selv har han få tanker om fremtiden, annet enn å følge foreldrenes fotspor. Til hans store forbauselse foreslår faren en dag at Stoner skal starte på jordbruksskolen ved Universitet i Missouri for å lære en mer effektiv måte å drive landbruk på. Stoner drar av sted på farens anbefaling, og som en obligatorisk del av førsteåret, må han ta et kurs i litteratur. Med dette åpnes en helt ukjent verden seg for Stoner. Han blir umiddelbart betatt av det akademiske universet, og vier stadig mer tid til litteraturen – uten

å fortelle noe til foreldrene. Til tross for at han gradvis klarer å dytte den beskjedne oppveksten på landsbygda fra seg, møter han på mange utfordringer, spesielt i møte med den unge, vakre Edith og hennes velstående familie. Boken tar, i likhet med mange andre bøker, for seg universelle temaer som: kjærlighet (og forbudt kjærlighet!), skam, tap og ensomhet. Det er likevel noe spesielt med Williams måte å formidle dette på, og romanen bærer preg av en enorm innsikt i, og refleksjon rundt, menneskets tanker. Williams tegner en karakter som du vil vite mer om, og man blir nysgjerrig på hva som beveger seg inne i hodet på Stoner. Dette er en bok alle burde lese, og den norske oversettelsen er svært god!

Toto – Toto IV (1982) Sebastian Valenzuela sv@k7bulletin.no Velkommen til noe av det beste 80-tallet har å tilby! Synonymt med 80-tallet er selvfølgelig Totos megahits «Rosanna» og «Africa», som aldri kommer til å gå av moten. Generelt er Toto noe som kan komme opp på en helt vanlig fest, så det er ikke bare begrenset til 80-tallsparty eller nachspiel. Hva er det som egentlig er så bra med dette albumet? Jo, før dette albumet hadde Toto slått gjennom med debutalbumet sitt, Toto, men de to neste albumene viste ikke noe særlig særpreg. Det er her Toto IV kommer inn. For mens de resterende albumene manglet identitet, gjorde Toto IV jobben godt nok og førte bandet inn i historien som et av 80-tallets største band.

Fullpreget av harmonisk synth som drypper ut av hver eneste pore, virker det som om hver sang endrer stil i denne platen. Vanligvis ville det føles som om albumet ikke føles enhetlig, men det gjør det så absolutt i Toto IV. Det er ikke helt mulig å sette fingeren på det, men det er nok dette profesjonelle musikere kaller for «bandets personlighet», fordi det er nettopp det den får lytteren til å føle. En slags uforklarlig nostalgisk erindring fra en tid én ikke engang er født i. Enten det være seg på fest eller i ørepluggene på bussen, er det alltid stemning med Toto IV. Selv om det er gammelt, har det også sjarm, og ikke minst er det fremdeles sanger fra Toto IV som kan sette fyr i rommet!

«Avatar» Mikhail Eek Mjelde mem@k7bulletin.no «Avatar» (2009) hevet på mange måter standarden for hva seerne kan, og burde, forvente av en kinoopplevelse. Filmen gjorde 3D kult. Filmen slo nesten alle inntjeningsrekorder. Og filmen har vært en stor pådriver for at filmselskaper fortsetter å presse grensene for CGI (Computer-generated imagery). Det «Avatar» gjør annerledes enn de tusenvis av CGI-inspirerte etterkommerne er imidlertid fokuset på solid storytelling. James Cameron (regissør) arbeidet med historien helt siden han slapp Titanic i 1997. Han ventet på at CGI skulle utvikle seg, slik at en god film kunne bli fortalt bedre. I årene etter «Avatar» kan det virke som regissører har utviklet en omvendt strategi; så lenge vi har en OK historie produserer vi, fordi nå vil filmen i alle fall se bra ut. Et slikt standpunkt

rettferdiggjør ikke behandlingen av kinomennesker, og ettervirkningene var heller ikke tiltenkt av Cameron. De fleste som har sett «Avatar» har kanskje hørt det klassiske argumentet: «dette er jo Pocahontas-in-space». I mine øyne er det en urettferdig stempling. Alle filmer kan kokes ned, og i Hollywood er medianfortellingen kampen mellom det gode og det onde. «Avatar» er intet unntak, men å si at filmene er helt like gjør like vondt som hvis du kiler meg under ribbeina. Utvilsomt er protagonisten dratt mellom å følge ordre og hjertet i begge filmer, men «Avatar» er samtidig så mye mer. James Cameron har skapt en kompleks energidrevet planet med unikt dyre- og planteliv og effekter så pene at øynene nesten popper ut. «Avatar» er virkelig enestående, og hvis du er uenig sier jeg simpelthen: «skxawng».


MAGASIN 35

K7 Bulletin tirsdag 26. september

Nakenstuntmannen

THOMAS JUST

Dyveke Bergh Poulsson dbp@k7bulletin.no

Hei! Sist jeg så deg var på VG-TV i klippet «Dette nakenstuntet går ikke som planlagt». Hva skjedde der egentlig? – Jeg skulle dra frem gamle stupe-kunster og vise meg litt ekstra for guttene, så da måtte jeg jo kjøre naken. Det var glatt på fjellet jeg hoppet fra, så jeg sklei ordentlig, fikk dårlig sats og landet på magen. Klippet ble fort sendt rundt, og VG ville opprinnelig lage reportasje om «stuntet». Reportasjen utgikk litt, og det ble et skype-intervju i stedet. Det har jeg utelukkende fått dårlig tilbakemelding på, og jeg får vondt av å se det.

Stemmer det at det er du som sendte det inn til VG? – Det er faktisk sant, og jeg sendte ikke videoen bare dit, men også til Jerry of the Day. Jeg liker egentlig primært å se på meg selv, det er derfor jeg filmet det. Jerry of the Day la det faktisk ut på Instagram, men den er slettet nå. Tror det ble slettet på grunn av problemer rundt nakenheten – de kunne ikke vise penis. Den rakke å bikke én million views først, da.

Jøss, men over til noe mer aptetittelig: Vennene dine sa du har spesielle matvaner. Kan du utdype disse? – I første kull bestod menyen i hovedsak av hermetikk, poteter og graut. Da hang jeg også bacon i en ubrukt lampekrok over sengen en gang, av mangel på plass, for å lage pancetta. Det ble faktisk etandes. Nå for tiden går det jævlig mye i komper med fettklumper, svineknoker og syltelabber. Det er sånne ting jeg spiser til middag. Hva ville du laget til en middagsgjest? – Kålruletter, for det er faktisk godt! Hvis de sier at de vil ha taco, så lager jeg husmannskost, som svineknoker trukket og stekt i ovn, med ertestuing, surkål og sennep, som du så kjører inn i tacolomper. Modernisering av husmannsretten, godt og omgjengelig. Hvor engasjert har du vært i NHHS? – Mitt engasjement i studentforeningen er labert, svært labert. Jeg har følt meg for kul for alt, men så har jeg egentlig vært for teit. Jeg var med i Aid, og gjorde en fryktelig dårlig jobb. Der var jeg var med i arrangementsgruppa, og jeg fikk rollen som matansvarlig. Jeg bestilte for få lomper og brød, så kundene måtte kjøre hagle; to pølser i én lompe. Det var jo

FOTO: FRANCESCO CILIA, FOTO NHHS

selvsagt litt uheldig, men det ble likevel hell i uhellet. Uttrykket hagle ble jo derfor også opprettet. Folk som var med på hytteturen og de som er sammen med meg bruker det fortsatt.

Du må også være veldig tålmodig, fordi det tar gjerne ti forsøk før du får én bra snap. Så mitt tips er å prøve og feile. Gode snapchats er en viktig kanal for å holde flørting i gang, altså.

Jeg har også fått tips om at jeg burde spørre om strategier til å lykkes på sosiale medier av deg, har du noen? – Tja, på mystory: Ha på musikk på mobilen, for da virker det som at du er et sted med musikk. Om du setter på litt beach boys, så gjør det det hele mye, mye bedre. Dersom du skal sende til damer som du er litt på flørtern med, så tar du den gode halvsiden av ansiktet. Det ser åpenbart mye bedre ut. Også slenger du på et filter, det redder mye. Det er helt sykt hvor mye bedre du plutselig kan se ut med et filter.

Det ble også hintet til én interessant respons på en Tinder-tekst. Kan vi få høre hva du fikk som svar? – Jeg fikk meldingen «Gratulerer med den mest usjarmerende tinderbioen noensinne, jeg ble kvalm» fra en vakker møy som antagelig hadde swipet før hun så teksten. Det gikk jo da rett i dass. Teksten er forøvrig byttet ut. Hvem er drømmedama? – En blond jente med fletter som mestrer osteysting, ølbrygging og pasteurisering.

FEM KJAPPE Alder: 24 Mental alder: Enten 80 eller 15. Alt ettersom. Hvilket dyr beskriver deg best: Gaselle I matpakken: Fire skiver, en med prim, en med postei, to med kaviar, skinke og gulost + battery (0 cals) Slikkerier eller havregryn: Havregryn


ILLUSTRASJON: SVETLANA OLONINA, FOTO NHHS

Tirsdag 26. september 2017 Nummer: X (vi skipper 9) Løssalg: 10 990,Antall lesere: Kvalitet over kvantitet ILLUSTRASJON: FRANCESCA BARBERIO, FOTO NHHS

NHH-STUDENT RAKK OPP HÅNDA I TIMEN Først kom oppdagelsen om «De fire store». Nå er skolen i full forvirring etter at én av deres studenter våget å engasjere seg i en forelesning.

Fett, Joachim, men denne posen er enda kulere!

Leser du denne, Risvand Moe?

Nyheter: NHHI har nulltoleranse Annonser: Gi oss penger! Under dynen: 80-tallet fnyser av pungshot Klager? Kontakt: 47 28 40 12

Thomas, sjekk denne kule posen!

Foto NHHS godkjenner det, gutter, men min pose er desidert den beste!

Nøkkeltall

Snittet er skyhøyt. Arbeidsmengden er upåklagelig. Ambisjonene kjenner ingen grenser. Men når det kommer til å stikke seg ut, stikker ikke akkurat NHH-studentene seg ut. De liker ikke å engasjere seg. Når en av dem faktisk finner ballene til å poste et innlegg på Facebook-veggen, hva kan man forvente seg? 150 likerklikk og null kommentarer. – Det er «Redd for å ikke bli CEO»-syndromet. Vi ser det popper opp på handelshøyskoler rundt omkring iblant: Studentene er så redde for å trå feil, at de lurer seg selv til å tro at det å vise engasjement på sosiale medier, eller bare ta et random standpunkt, gjør at de ikke får jobb, forteller Arne Analson, en random psykologiprofessor vi ringte for å kritisere NHH-studenter. Professoren tror det er håp etter at en av skolens studenter faktisk våget å rekke opp hånda i timen, men maner samtidig til forsiktighet. – Det kan være starten på en trend, men det kan også være en tilfeldig glipp. Uansett bør handlingen berømmes, muligens med penger, slik at medstudentene følger etter.

ick von Champisfylla, en klyse. – Jeg hørte om en fyr som rakk opp hånda en gang, men det var lenge siden. 80-tallet eller noe sånt. Vent, du skal ikke sitere meg på dette? Hvis navnet mitt dukker opp i en avis, er jeg ferdig, sier von Champisfylla, i full tro på at noen bryr seg om hva han mener om noen ting. På Jodel, hvor kommentarene er anonyme, er det selvfølgelig mange NHH-studenter. Der har en kis oppfordret til fakkeltog til støtte for han som rakk opp hånda. – Det stemmer. Jeg var den som posta Jodelen. Tok litt tid å Per Manne meg opp, men etter tre dager med dyp tenkning kom jeg på at det er anonymt. Problemet er bare at ingen vil møte opp. Det er jo viden kjent at engasjement for noe annet enn skolen og studentforeningen ikke gjør deg hverken rik eller berømt, sier den anonyme Jodleren, som åpenbart ikke har hørt om Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, eller USAs nåværende president.

Fakkeltog til støtte for studenten Reaksjonene til hendelsen har ikke latt vente på seg, dog ikke på Facebook (because some things never change). En av de som er mest sjokka, er Preben Freder-

Får skryt av rektor NHH-Rektor Øystein «Thug Life» Thøgersen sier han berømmer studenten som rakk opp hånda sitt initiativrike vesen. – Det minner meg om meg selv som ungdom, faktisk. Jeg rakk opp hånda en

Bergen MS Kommunenorge Donald Trump Eliteserien

UKEN KrF Regjeringen Tajik Peter Sagan

+ Sykkel-VM + Tiaras - RenoNorden + Dotard - Viking

+ Kramboden - Stortingsmandater + 4 nye år + «Flink ung pike» + VM-gull

gang på 80-tallet, og det var egentlig da jeg startet veien til å bli rektor. Så det er ikke søkt å si at denne personen er en mulig rektorkandidat i fremtiden, eventuelt Jordas første astronaut til Mars, sier Thøgersen. Morgendagens Næringsliv har tatt kontakt med studenten, som ønsker å være anonym (ironisk nok). Han forteller at han har fått pult mye. – Ja, nå verker det i penis. Skal jeg være helt ærlig, så finner jeg den faktisk ikke lenger. La ut post på «Glemt og mistet»-gruppen på Facebook, men folk trodde bare det var kødd. Jeg tror heldigvis bare den har forsvunnet innover, og at jeg nå er dame, sier studenten. Studenten kan også avsløre hva som egentlig skjedde under The Great Håndsopprekning ‘17. – Altså, jeg viste jo egentlig ikke noe engasjement, om jeg skal være helt ærlig. Skulle faktisk bare klø meg, sier studenten, som egentlig går på UiB, og som forvillet seg på NHH etter å gått feil etter nachspiel på Hatleberg.

Bulle-Batman

Hotellnæringen Jenter i Kenya Thøgersen Siste innspurt NHHI

- Fulle rom + Bind og skolegang + Store ambisjoner - Helikopter - Alkoholtoleranse

Moods

Bergen

Rasmussen

Stortinget

NHH

Apple

Erlend Søraas

Politiet

- Eventyr

+ Folkefest

- Blogg?

- Rasmus

+ FT-ranking

- Innovasjoner

+ DNB-kontrakt

+ Taklinger