Page 1

INSTITUSJONSAVISEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

Fredag 24.november 2000 - årgang 36 - nr. 12

www.nhhs.nhh.no/bulle

l våre 20.000 har skjøn

e ••• • · · · ..

K7 Bulletin ønsker alle lykke til på eksamen!

...••••••

e


2

leder

Gpd;"j'u I semesteret 9 å~ {mot sl utte ng9 \fi 'ert'ro ' motenlangpg ,god Jradi$'jon når " u~)årets ~iste . ytgaVe av . K7 Bull~tini ~v ' ~Jl'spesialutga\le; t i . <

kommentar

Rikets tilstand Det har seg slik at de fleste bedrifter og foreninger av vår støtrelse vanligvis har et formelt dokument som oppsummerer ån:!t i form aven årsberetning eller lignende. NHHS har sin ærverdige Arbok, men den oppsummerer året med en litt annen vinkling. Kjernestyret Drivkraften ønsker med dette å kort ,oppsummere dagens situasjon i studentforeningen, og hvilke ulike retninger vi , . kan styre oss mot.

alltid slik at enkelte negative episoder trekkes frem i media, men helhetsinIltrykket av stud. NHH og NHHS er bra. Innad har vi muligens blitt kannibaler av eget produkt. Ofte kan den opparbeidede profesjonaliteten jobbe mot oss i form av at vi setter for høye krav. Vi er fortsatt en studentforening der hovedformålet ~r å ha det gøy og trivelig sammen. Thomas Hylland Eriksen var, i regi av Meningsfull Onsdag, innom Klu bben og snakket om tid. Er vi tatt av tiden? Har studentforeningen nådd et veiskille hvor vi må ta et valg? Skal vi justere kravene til oss selv, eller ønsker vi å fortsett i samme, eventuelt stadig økende, tempo?

På en høyde i Ytre Sandviken, med utsikt over byfjorden og innseilingen til Bergen, har vi klart å skape en arena for samvær og personlig utvikling for alle studentene ved :t'Jorges Handelshøyskole. VI fremstår i dag som en av Norges største studentfo- Hvis vi virkelig skal se inn i fremtiden , tror ref!ingermålt i antall studenter og omfang av Kjernestyret Drivkraften at utfordringen blir å aktiviteter. Vi haren omsetning på ca. 15 millioner , balansere denne profesjonalitetsmedaljen. Vi skal kroner i året og opererer med en profesjonalitet som : fortsatt være en seriøs og respektert studentforening er andre studentforeninger overlegent. Samtidig som ligger noen steg foran lignende aktører. Men tar vi oss friheten til å virke både p~mpete og det er minst like viktig å huske at studentforeningen ufordragelige vel vitende om at næringslivet står , er en lekegrind, der ?et er viktig å ha det gøy,

og venter med åpne armer. Vi skryter gjerne av alle godene vi har, og ikke minst av studentforeningen vår. Alt dette til stor ergrelse for ulike miljøet sentrert rundt Nygårdshøyden i Bergen sentrum. Vi har klart å skape en forening som preger bybildet i Bergen, samt førstesider i lokale og riksdekkende media både titt og ofte. Gjennom et intensivt år har Kjetnestyret Drivkraften holdt oversikt over de utallige aktivitetene som har funnet sted, og ikke minst med den utviklingen som har foregått. Studentforeningen har en høy grad av profesjonalitet, en profesjonalitet vi er stolte av, og en profesjonalitet som folk legger merke til. Men profesjonalitetsmedaljen har to sider. Mot næringslivet og omverdenen for øvrig har studentforeningen opparbeidet seg et renomme for å være seriøs og respektert. Dessverre er det

samtidig som det er lov å feile . Fremtiden ser lys ut, så lenge vi husker å lene oss litt tilbake av og til, med den h~nsikt å ikke ta oss selv så høytidelig. ' et

Vi i Drivkraften forlater nå roret og broa på skuta. Nå er det nye og sterke krefter som skal få sjansen til å se inn i fremtiden. Vi føler at vi forlater studentforeningen i god stand, og med nye redskaper som skal gjøre ferden videre så smertefri som mulig. Dette i form av nye utbyggingsplaner, samarbeidsavtaler, plasmaskjermer og serviceerklæringer. Vi vil med dette takke for et .fint og uforglemmelig år, og ønske NHHS lykke til -tiden som kommer. Kjernestyret Driykraften

I'\I1:SVaJrug redaktør: Trygve Sunde Kolderup/Magasinredaktør: Marte Ramuz Eriksen IRedaktør:

Mathias Berg! JOurnalister: Steffen GaUsernei Backe I Mathias Berg I Heidi Kemp I Martin Landberg I Marita S. Mørk I Andreas E . .Thorsheim I Eirik Wæraas Øverlandl Fotograf: Marius Løken.l Hege Hidle I Web-ansvarlig: Jørgen Kjøge FreelaJlce: Berit Sund I Ingvill T. Fosse 10konomiansvarUg: Christian Jensen IM'ork,eds:mg,fllrl ig: 0stbø (for annonser ring 9%26726) Bulletin kommer Ut annenhver tirsdag, Frist for innlevering av stoff er torsdag før utgivelse 8,00, Stoff leveres på diskett (Mac eller PC. RTF-fil) eller maH: red,bulle@nhhs,nhh,no, K7 Bulletin ~nsll[USJom,aVlS for Norges Han delshøyskole og mottar midler av Velferdstinge~.

nOloen" l1.e<I.,oeK:

Alexand~r


+ øe

••o •

•••

--M.~.""Moa.tw

.. __._

~.~"'~II" -.~~"4"C1~ a'DtfØ~

_ _ II!(iIl_~f'OI!!

~'!t'''''''~W:.p&­

-

~W.~~

'-..n~~""D!Ci ~~~"""fr"'"

aø'Øft,.If!!J;1~~W:.ft*·

/h.,M.J

••o • Skadeskutt prestisjeutveksling

.IUb

••o •

••o • +


·.......................................· •• • • ø r-"~O'"'''"'« ~~'""'~~~~O'~''_O~O<'C<'O'"''"'~-"'"'"'''''~'O'"'''~O~'""'~~'"_'O'~'~< .

I l,

I

bulletin St~;~ter~

motVTP-eksamen

!l I

""~;f,~,,,~ap,."iot~Ii;~);~~_

"

\ \ " ~~~'\i";;t''' ::~!~;"

,

~p;!if<<WI

'f',:~

~

, . '.

..... . •.

r~c,-~,~~,-,,",-~-~,-,,~~,--~-~,~~~,,,~*,,-*,~,~,~,,,~,,

~

~ ,-

..

,~ ~.~.~

IJiilr"In ~1!t~~~ .ilr 1!1I!

tiiilletin


ø •• • · · ·


.......................................·· · • • • o

•• • )

enerådende som barberhøvelleverandør, også står for salget av Braun barbermaskiner. Eller som King C. Gillette sa allerede i 1926, i anledning selskapets 25års-jubileum: "There is no other article for individual use so universally known or widely distributed as the safety razor. In my traveis, I have found it in the most northern town in Norway and in the heart of the Sahara Desert." I en slik sammenheng blir Ruud&Rye smågutter. Foreløpig.

Skjegg er hipt

•• • )

som et av de viktigste revolusjonære symboler. Alberto Kordas bilde av den skjeggete Guevara i begravelsen til en av sine soldater er antakeligvis verdens mest kjente fotografi .

Skjegg er tradisjon Det Gamle testamentet gir et uttrykkelig forbud mot å ta skjegget. Islamsk lov forbyr selv den minste stussing. Eldre tiders muslimer så på hvert eneste skjeggstrå som en levende del av mannen . De mest ekstreme forholdene finner vi i det Taliban -styrte Afghanistan . For noen år siden mistet 65 afghanske regjeringstjenestemenn jobben fordi de stusset skjegget. Statsråden som avskjediget de freidige barbererne, ministeren for "moralsk oppbyggelse og forebyggelse av synd", mener at skjegget skal være så langt at det kommer gjennom knyttneven når man griper om det inntil haken.

HYou should be women, And yet your beards forbid me to interpret That you are 50" (Sha kespeare, McBeth)

På midten av 1 960-tallet opplevde Norge det store ungdomsopprøret. Fjernsynet og bilen gjorde sitt inntog i hverdagen, og forbrukersamfunnet fikk for alvor fotfeste. Flere og flere tok utdannelse. Det økte konsumet skapte debatt om skadevirkningene den nye livsstilen førte til. Livskvalitet ble for første gang en del av den offentlige debatten, samtidig som også miljøproblemene ble satt på dagsorden. Beatles og The Rolling Stones var de store idolene. Langhårede sådan. Sommeren 1966 dukket de første hippiene opp i Oslos gater. Elever ble utvist fra skolen fordi de hadde langt hår. Og skjegg . Ungdomsopprøret blir flere steder beskrevet som en reaksjon mot forbrukersamfunnet, ~vilket gjorde hippiene til første generasjon-anti konsumenter. Den etablerte moten innebar kort hår og glatt kjake. Det var derfor helt naturlig at opprørerne lot hår og skjegg gro. Et annet særtrekk ved den fremvoksende ungdomskulturen var en lengsel etter det ekte, naturlige og opprinnelige. Mang en skjeggpatriot har argumentert med at en skjeggebust står nærmere naturen enn han som bruker barberhøvelen. Våre tanker går raskt til RobinsonWalter, eventyreren Ragnar Torseth og Frederic Hauge.

Skjegg er sport Annethvert år arrangeres VM i skjegg. Normalt finner dette sted i finkulturens hjemland, Tyskland, men i fjor høst gikk evenementet av stabelen i Ystad i Sverige. Godt over hundre skjegg-

Hlf you think that to grow a beard is to acquire wisdom, a goat is a t once a complete Plato" (Gresk ordsspråk) _.

Skjegg er storhet

•• • ~

Historien har fostret en rekke skjeggete storheter. Noen mener skjegget alltid har vært et uttrykk for styrke, visdom og høyverdighet, og viser til Abraham, Moses, Jesus og apostlene, Tor, Odin, Mars og Zevs. Vår egen Henrik Ibsen var også gnien på barberskummet, og står som en av de fremste eksponenter for godt kinnskjegg. Julenissen har skjegg. Se for deg tilstandene han ville skapt hvis han troppet opp på julaften med glattbarbert kjake. DcfFidel Castro i 1953 startet opprøret mot president Batista, var det med en hær som etter hvert skulle bli kalt "los barbudos" - skjeggapene. Den mest kjente av disse, Che Guevara, står 33 år etter sin død fremdeles

35 år siden . Skjegget later ikke til å ha fotfeste blant dagens unge. Helskjegget er så å si ikkeeksisterende. Unge menn anlegger til nød en trendy versjon rundt munn og på hake. Eller et anonymt, kort kinnskjegg. 16 av 310 er 5,1 %. Skammelig lite. Årsakene kan være flere. Sikkert er i hvert fall at skjegg ikke lenger provoserer det gode borgerskap. Heldigvis finnes det upløyd mark for skjeggentusiastene. Innenfor den økonomiske maktelite er det svært uvanlig å se ansiktshår. Trailerbarten til Tormod Hermansen er unntaket. Historier om sfore selskaper som krever at de ansatte er glattbarberte står som skrekkeksempel på utseendemessig undertrykkelse. I tillegg' er det meget lenge siden en norsk

og barteprydede menn deltok, deriblant flere trøndere. Men veien fra Tyskland til Sør-Sverige er kort, så tyskerne tok igjen for at de ikke fikk arrangere. Best in show ble Karl-Heinz Hille fra 1.Berliner Bart Club. Forståelig nok når vi ser hans herlige bakkenbarter. Verdens lengste skjegg kan imidlertid vi nordmenn skryte av. Hans N. Langseth, 1846-1927, hadde et skjegg på hele 5,1 meter ved sin død. Det lengste skjegg en dame noen gang har hatt, var 28 cm.

statsminister hadde skjegg. Enkelte entusiaster argumenterer sågar med at skjegg er sunt. Den svenske homøopaten Jakob Liedbeck skrev i 1955 at menn som raker av seg skjegget får tannverk, snue og vil fryse . Ja, skjegg skal faktisk virke forebyggende mot sykdom . Et lunende, kraftig skj~gg er ypperlig beskyttelse mot forkjølelse og hoste. Men ikke spis lakris, for da minsker skjeggveksten. Tenke seg til.

"l skal ikke

rundskiære eders hår;heUer ikke skal du klippe ditt skiegg kortH (3. Mosebok, 19 kapittel, vers 27) .

• )

t

Skjegg er mangelvare Jeg ser meg selv i speilet. Betrakter kinnskjegget. Som vokser med en hastighet av 0 ,4-0,8 millimeter i døgnet. Hvis jeg sparer fram til jul, vil skjegget være 2,5 cm lengre enn det er nå. Tøft. Men skjegg er ikke like populært som for

Steffen Gausemel Backe

Kilder: . Aschehoug & Gyldendals-Store Norske Leksikon http://helsenettet.com http://www.gillette.com http://www.1-berliner-bart-club.de "LCirobok i anatomi", Ture Petr€m "Skjegg, ungdomsopprør og statistikk", Anders Barstad, Samfunnsspeilet nr. l, 1999 "Bendiks skjegg", Eva Bratholm, VG 05.04.97


CREDIT FIRST SUISSE BOSTON

SUMMER INTERNSHIP OPPORTUNITlES DON'T GET ANY BIGGER

www.csfb.com The merger between Credit Su isse First Boston and Donaldson, Lufkin & Jenrette means ...

#1 In M&A Volume #1 In IPO Volume #1 In High Yield Underwriting The strongest Research team on the Street. ... a globalleader in Investment Banking and Sales and Trading. For Internships in Investment Banking and Sales and Trading, please send your CV, covering letter and grade transcript to Omar Iqbal at:

Credit Suisse First Boston One Cabot Square London E144QJ

Deadline:

Wednesday 29 November 2000.

Interviews: 4 & 5 December 2000 on campus.

EMPOWERING CHANGE.s M Issued by Credit Su isse First Boston (Europe) Limited: regulated by SFA. Š 2000 Credit Su isse First Boston Corp. All rights reserved.


·.....................··...............·· •• • • o

N1R SJEFEN IbiR NI SSEF AR Heyerdahl gir kjøtt og sjokolade, Røkke er sparsommelig mens de hos Arthur Andersen har fått glass i alle år. K7Bulletin ringte rundt til bedrifter der siviløkonomer frekventerer gangene og spurte: - Hva får de ansatte til jul? - Vil ikke si det! PriceWaterhouseCoopers markedssekretær vil ikke ut med hva revisorene på Skøyen får fra nissen i år. Firmet får sendt Bulle i posten, og vil ikke ha hemmeligheten offentligjort av pressen. - I fjor ga vi imidlertid et internettgavekort til de ansatte. De kunne selv gå inn å velge gave i en nettbutikk. Vi må få dem til å bruke nettet, vet du!

Orkla - Hos oss får de det samme som de har fått i alle år! Orkla er selvforsynt med alt fra kjøttvarer til såpe og sjokolade, og gir like godt de ansatte varer fra egen produksjon . De ansatte er kjempefornøyde , påstå r julegavesjefen hos Heyerdahl & co

Finandepartementet - Vi får ingenting vi, utbryter informasjonskonsulenten i Finansdepartementet. - Du vil vel ikke at dine skattepenger skal gå til julegaver!

Hun kan trøste seg med at ingen i staten får gave av sjefen, men meddeler Bulle at det hadde vært litt koselig med litt omtanke fra Schiøtt Pedersen når julestria kommer.

Arthur Andersen - Vi vet hva vi får, vi, sier resepsjonisten hos Arthur Andersen. Hvert år får vi et spesiallaget glassprodukt fra Hadeland Glassverk. Andersen-nissen har de foregående år vært generøs og gitt revisorene og konsulentene både lysestaker og vaser. Spenningen er til å ta og føle på i det hvite bygget ved El 8 på Skøyen når det nærmer seg jul. - Det eneste vi vet er at det er glass, avslutter resepsjonisten .

Aker RGI Selvom Røkke bruker penger på både båt, fly og hangar er er han ikke noen generøs julenisse. - Nei her er vi sparsommelige, forteller de i informasjonsavdelingen . Hvor sparsommelige de er har de imidlertid ikke lyst til å snakke om . - Nei, hvorfor vil du vite det, det har jeg ikke lyst til å fortelle deg, utbryter en av Røkkes ydmyke tjenere på Aker Brygge.

TØRRE ANSATTE: FarJerenrJ rJir villiq frottehåndklær. (Bildet er manipulert) julegaver til de ansatte. I fjor brøt vi imidlertid den tradisjonen og alle ansatte fikk et håndkle med NHH-logo. Det var en beskjeden gave, men vi tror de ansatte setter pris på en liten oppmerksomhet. - Og kommer nissen til å dele ut noe i år? - Du får ringe han å spørre, det er jo ikke jeg som vet det.

NHH A dm inistrerende direktør, NHH, ved Ragnar Fagereng har heller ikke lyst til å fortelle Bulle hva nissen har med til høyskolens ansatte. Fagereng er ikke helt sikker på om nissen i det hele tatt kommer. - Vi ha r ikke hatt trad isjo n fo r å dele ut

Mathias Berg Trygve Sunde Kolderup


+ e •• • · · · ..... · · .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

••o •

DUbbES dUbB b TEST Øl, klasse D(inntil 4,750/0 alkohol, selges i dagligvarebutikker): Frydenlund juleøl, fat:

Lysholmer lys jul:

fJ 1!;

1ft 1J

Jentene: Smakte vann! Feil lukt og feil farge. Ettersmak av gjær.

1!f fJ

1!t

Guttene: .{ t Tynn Fin maltsmak Fine nisser på etiketten, men trekk for boks

Hansa juleøl:

11: +

Jentene: ~ Godt alternativ til de som ikke forguder øl Jenteøl! Skummer flott = nissebart! Er dette øl?

~

Guttene: v Grei på en sommerdag, men JULEøl?? Juleøl for barnefyll. Stilig 50-tallsetikett.

~,

1!! e 1J 1J +

Jentene: Rund og god, folkefavoritten! En stygg kopi av julebrygg. Her har man ikke tatt seg bryet med å lage etikett

ft t!

f! 1J -

Guttene: ~ Realt juleøl! Mye god humle og malt. Jul er ikke boks!

Ringnes juleøl:

tf 1J

t! t! -

Jentene: tj Søt, frisk og pen Ordinær, smaker Ringnes Stilig etikett, fin pynt på bordet

••o •

e t! tJ 1J +

Guttene: Ringnes kan sine saker! God smak, rett og slett! Pen, klassisk design som gir god julestemning.

Hansa julebrygg:

1J 1J +

Jentene: Billig design Litt for lys i fargen Dette blir verre og verre!

Ringnes julespesial :

1J tf tf !J +

Jentene: En vinner, øl er godt! Etiketten bærer preg av propaganda. Forsiden burde vært bak, her var det mye tekst og lite jul.

1J t! rt

Guttene: Kraftig smak, snadder! Fin julepynt på juletreet. For lik Hansa fatøl

1J 1J 1J 1J 1J

••o •

Guttene: Særegen og krevende smak, en typisk juleøl. Mørk øl på lys flaske??? Tøff etikett!

Grans juleøl:

tJ e 1J

Jentene: fj Undervurdert, god matøl. Dette er kvalitet! Han nissen der er til å bli redd av... gi meg en koseligere en!

tJ 1!! 1!!

Guttene: Kjedelig, tam Fin nisse, men resten av flasken var kjip

eB Juleøl:

tS tf 1J -

Borg juleøl:

rJ 1! tJ: t!

Jentene: God ølsmak Øl for nissefar Kjedelig og tradisjonelilook

tt ff;

1! +

Guttene: fj Herlig! Som en etikett skal være, konservativ, gir god gammeldags julestemning. Får lyst på ribbe. Dyp mørk farge med spenstig smak

Ringnes julebrygg:

••o • +

1:1

Jentene:f j Æsj! Besk og dårlig . Herregud, dette er jo Opel Ascona-Iook!

tf tJ: 1:1 1J t! 1J

Guttene: O jul med din glede! Dette var saker! Gode og fulle nisser på stylter.

Jentene: Karakterløs! Ser ut som et helårsøl med jungelpreg. Mer jungel enn jul!

1J tf 1!

Guttene: Besk! Flott kobberfarge.


..............

................

01, klasse F,( inntil 6,75 0/0 alkohol, selges på polet):

Julebrus:

Borg iuleøl :

e {! f! 4:': e (! 1! e

Jentene: Såpevann! En killer-etikett!

Guttene: Dette er d~nisjonen av juleøl! Beinhard! Du må ha vært lenge i nissegamet for å like denne.

CB iuleøl:

(! 11 {!; +

Jentene: Kraftplugg! Positiv overraskelse med forbehold om ølfobi ..

e e (! ~ +

Guttene: Sterk, god og fyldig . Nå snakker vi øl!

Hansa julebrus:

...........•• -CB julebrus:

{!; 1J +

1! 1J t!; t!

Jentene: Smaker akkurat som champagnebrus.

Jentene: For mye av det gode. Litt syntetisk.

e

f! fJ, e

Guttene: / ! Ser ut som juleøl på fargen, men smaker som Villa Farris Enda søtere .. Nei, nei!!

Guttene: Jeg holder meg til pappabrus ...

Grans iulebrus:

H

Jentene: " " ~ .H" .~ Superspi'l ~ U "'t.:) U U Yes! Endelig ekte e-brus. Herlig unaturlig smak og farge. Guttene: ~

.H

Fantastisk~ U

+

1:! ~ .~ .H ~ V D U

En brus for diabetikere, du orker ikke mer enn du tåler.. Søtest og best.

HESUbTATET~ Øl, klasse D:

Hansa

juleøl :

1J t! rJ

Jentene: Faller igjennom, ikke F-standard . Ikke bra ettersmak!

1J 1J 1!

Guttene: Tykk og tung. Balsam for sjelen . For distre julefyll.

Et nesten enstemmig guttepanei mente at Ringnes Julebrygg var det optimale juleølet i år, til tross for at det er bokseøøl får den poeng for både design og smak. Mange mente at de fulle nissene på stylter på boksen var litt for harry, men det sto likevel til sekser for den fyldige maltsmaken, selv om det fulgte med en smule stram ettersmak Jentene derimot dømte Ringnes julebrygg nord og ned, mens meningene var veldig delte når det gjaldt å kåre det beste ølet. De som ikke var så glad i øl fra før av, mente at Lysholmer Lys Jul var best, mest fordi den ikke smakte noe som helst og var lys og lett og uten noe særlig ettersmak. De mer ølglade jentene mente at Lysholmer var altfor likt vanlig øl, og sverget til Ringnes Juleøl som årets vinner. Det positive jentene så i Lysholmer Lys Jul, slo tydeligvis ikke så godt an blant guttene, da nesten samtlige gav dette ølet terningkast 1. De mente at dette ølet var altfor lyst og smakløst til å nytes i julen, kommentarer som "fint for lillesøster på 15" burde vel skremme de fleste av Bulles mannlige lesere til å gå til innkjøp av dette øletTestpanelets kvinnelige deltakere råder på sin side leserene til å styre unna Frydenlund Juleøl, fat, da det var utvannet, hadde feil lukt og feil farge og en

Øl, klasse F: ?uttene fant juleøl for ordentlig mannfolk i Borgs luleøl, den var god og sterk og med fin grumsete farge, selv om noen av ekspertene mente at den var litt for fyldig og kun for folk som hadde vært lenge i gamet. Jentene derimot var ikke så begeistret for noen

av sterk-ølene, men gav CB-juleøl poeng for å ha vært en positiv overraskelse for folk med fobi for øl av klasse F. Nidar julemarsipan hadde ikke så mange konkurrenter, og vant overlegent i sin klasse, men jentene strødde enda mer om seg med superlativene enn guttene.

Julebrus: Grans julebrus stakk av med seieren både blant guttene og jentene. Vel var den full ave-stoffer, søt og en smule kunstig, men det er vel nettopp slik en ordentlig julebrus skal være, man blir i hvert fall ikke snytt for noe. Ved innkjøp av CB julebrus advarer juryen mot wåtende barn. Brusen var en stor skuffelse og mneholdet står overhode ikke i samsvar med det forlokkende utseendet.

Akevitt: Testpaneltet smakte seks forskjellige akevitter etter at øl-testen var gjennomført. Hvilke seks akevitter som var utsatt for testpanelets beinharde bedømmelse er det få som husker. Men ryktene vil ha det til at et, for en gangs skyld, unisont panel kåret Løøitens Akevitt til årets akevitt. Gilde Juleakevitt fulgte på god annenplass.

SLIK FOREGIKK TESTEN: Fredag 10 . november møttes Bulles redaksjon og Grafisk Senter for å teste ut årets juleøl. Alle medlemmene i juryen fikk utdelt et ark hvor de skulle skrive kommentarer og gi terningkast til hvert enkelt produkt etter g jentatte smaksprøver og nøye vu rderinger. Meningene var ganske delte, og den endelige karakteren er det gyldne gjennomsnitt av de forskjellige terningkastene. Vi takker Dirmus for lån av rom!

Hege Hidle Synne Espegren

.'"


e • • • · · ·.......................·........·......

Julenissen er litt passe blant oss nesten voksne studenter. Formentlig avdanket. Jeg tror nissen sliter litt med akkurat det. Jeg hadde i hvert all følt meg litt utenfor hvis ingen trodde på meg. Nå finnes det noen blant oss som virkelig tror på nissen, om ikke helt og holdent, så i hvert fall litt. Som meg. Jeg tror på nissen. Og jeg skal fortelle deg hvorfor. Jeg var ni år. Kanskje ti. Uansett; e"n liten tass. Jeg følte meg selvfølgelig ikke som en liten gutt, og visste det som var verdt å vite. En emnelig pjokk. På skolen hadde vi gutta for lengst dannet hva vi mente var livslange sosiale nettverk. Desember var kald og ideell for hypotesetesting. En dag forkastet vi teorien om at vann frøs og ble til snø fra vårt klasseromsvindu i 4. etasje, samtidig som vi beviste at det raskt ble til is om vannet traff en lærer i hodet. En annen dag kunne det være snøens bremseeffekt vi testet ut, dette også eksperimentert ut fra klasserommet. Men den mest kontroversielle teorien vi brynet oss på var om julenissen eksisterte eller ikke. Ingen av gutta kunne komme på et eneste argument for at julenissen skulle kunne eksistere. Det var i grunn ikke så rart; vi hadde jo alle opp i gjennom årene avslørt fedre og onkler under det hvite

bomullsskjegget. Jeg husket spesielt hvordan nissen h' me hos oss bestandig måtte flytte litt for å få inn en liten konjakk. Så nissen eksisterte ikke, dette var vi sikre på, og førstisene som hadde sin første sesong på skolen fikk en gang for alle knust sine drømmer om julenissen. Vi var nådeløse, og gikk så langt som til å få hver og en til å bekjenne at nissehistorier bare var vrøvl mens vi holdt dem i sjakk under snøen. Julenissen var død. På lille julaften hadde jeg fått alt dette litt på avstand. For under treet lå de største pakkene' jeg ; hittil hadde sett. Dette var svære greier. Søsteren min og jeg , hadde to like store pakker, og vi var sprekkeferdige av nysgjerrighet. Pakkene .' var høyere enn meg selv, og det var umulig å forstå noe som helst. I ettertid skulle det vise seg at gavene var gedigne saccosekker, så det burde være lett å se for seg en niårings spenningsnivå der disse lå innpakket under treet. Utpå kvelden var jeg ikke det minste trøtt, til mine foreldres fortvilelse. De angret nok litt på pakkene da. Til slutt ble jeg båret i seng. Jeg stod opp igjen relativt raskt. Det eneste jeg kunne tenke på var gavene. Nå har det seg slik at jeg bor g'anske langt ute i skogen, slik at det var litt skummelt når kvelden kom. Jeg tittet ut av vinduet. Det var masse snø, og grenene på

grantrærne måtte bøye av. Vakkert. Litt nedenfor veien ned fra huset går det en skiløype, og jeg stod lenge og så på at sporene der nede gradvis ble visket vekk av de store snøflakene som dalte ned . Det var perfekt. Faren min hadde alltid fortalt at det var der julenissen ville komme farende forbi natt til julaften. Jeg lo litt når jeg tenkte på det. At jeg hadde vært så dum. Men likevel fikk jeg en liten gysning over ryggen. Uhyggelig. Som om det var noer, som hørte hva jeg tenkte. Etter hvert ble jeg forferdelig trøtt, og la meg. Likevel fikk jeg ikke sove. Nå var det ikke lenger gavene som holdt meg våken. Jeg hadde en litt rar følelse. Som om det hele tiden gikk frysninger over ryggen. Jeg følte meg ikke alene. Klokken på nattbordet viste halv fem. På morgenkvisten. Det var første gangen jeg hadde vært våken så lenge. Jeg stakk hånden under sengen, og fant en støvete men god bamsearm. Bamse Brakar. Gamle helten fikk sin renessanse. Og det var mens jeg lå der med Bamse Brakar som livvakt at jeg hørte lyden. En svak rasling som fra mange tusen små, nesten lydløse bjeller. Lyden ble sterkere og sterkere . Det kom utenfra. Det var jeg helt sikker på . Jeg turte ikke røre meg. Så ble lyden borte. Jeg tviholdt på Bamse Brakar. Kanskje hadde vi gutta brukt gal testobservator. For dette måtte ha vært nissen. Jeg var sikker. Senere på morgenen stod jeg opp. D~t var lyst. Løp ned. Apnet


· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . · · · • • • . 'æ opp døren og ut i snøen . I pyjamas. Det va rfi nt vær nå. Helt klart. Julaften. Jeg tøflet ned veien og bort til skiløypa. Jeg måpte. Skisporene var forlengst snødd bort, men på hver side av løypa kunne jeg se to dype spor. Som fra en slede. Det kunne ikke være annet. Det merkelige var at det ikke var noen indikator på at noe hadde drevet dette bortover. Ingen hestespor. Eller re insdyrspor, for den sakens skyld . Bare to dype sledespor. Rett over løypa strakte det seg en gren. Jeg var litt forbannet på den grenen der, for jeg hadde fått den rett i ansi ktet på en skitu r tidligere. Nå hang det imidlertid noe helt ytterst på grenen . Jeg gi kk nærmere. En liten rød tøybit. Jeg hektet den av. Selvfølgel ig . Måtte kjenne den i hendene. Lukte på den . Nelliksp i ke r. Jeg kj ente godt ig jen lukten. Hadde ivrig fulgt med på julekalenderen til skomaker Andersen med min egen a ppelsin . Så det var slik nissen luktet. Nellikspiker. For det måtte da være han? Det gikk liksom opp. Flyvende reinsdyr. Slede. En bit av nissens drakt. Alt stemte. Jeg hadde nesten empiriske bevis på at julen issen eksisterte nå. Så begynte jeg å tenke på om jeg skulle si dette til gutta eller ikke. Jeg tenkte det var best å la være, og satte meg litt ned . Sliten. Så døste jeg av litt. Sovnet rett og slett. I snøen . Klokken ti på julemorgenen. I pyjamas. Fo reldrene mine var mildt sagt forarget. De forkastet hele min teori, og påstod at det måtte ha vært kjettingene på brøytebilen jeg hadde

hørt. For den hadde selvfølgel ig vært og måkt. Jeg fnøs av deres teorier, men brant in ne med påstander om galt signifikansn ivå . De fikk bare ha det så godt. Hele julaften lå jeg i sengen med varmeflaske, og ble tatt tempen på hver time. Likevel fikk jeg lov til å stå opp når det var mat. O g pakker. Det ble stor ståhei da sacco-sekken ble avkolonialisert fra sitt julepapir. Dagens hendelse var nesten glemt. Men da jeg igjen lå alene på rommet, og Bamse Brakar var lagt på plass under sengen, bebudet jeg for meg selv at jeg alltid skulle tro på julenissen. Og det har

jeg holdt. Det er ikke vanskelig . Hver jul titter jeg alltid ned mot skiløypa, og ser for meg nissefar komme fa rende ut av skogen på sleden sin . Da er det jul for meg. Det er det jeg kaller julestemning. Og tøybiten? Jeg har den ennå .


Balanse er viktig

Hos oss legger vi vekt p책 at det er balanse mellom arbeidsliv og privatliv. For at du skal kunne utvikles b책de privat og profesjonelt, legger vi vekt p책 at begge harmonerer med hverandre. www.ey.no

FROM THOUGHT TO FINISH :M


·...............··...·····.··..........·· •• • • æ Om du mot formodning slit med å få utgiftene til å strekke til er det berre å kjøpe julehefte. Med våre 24 eksemplar blir det eitt for kvar av adventsdagane. For deg med konto som hoverer rundt null er det lurt å sjekke ut våre vurderingar og finne dei få godbitane somfinst.

av Alex (landsmål) og Andreas (riksmål)

"

Bamse: vekkjer minne som ~mtrent det einaste

Donald Duck "God gammel årgang -julen

MUl1)mi~lIet: Å herlig, ikkje glatt papir! Men

seriøse, med moralsk grunnlag. Men serien vart øydelagt av reklame og glorete papir mot slutten av barndomens leseår. Dagens julehefte er heldigvis reklamefritt, men diverre med glansete papir og altfor høg pris. Likevel er der måtelig bra moral i historiene. Butikkeigaren Krøsus Sork set folk som er opptekne av pengar i eit dårleg lys, utan at dette nødvendigvis trekk ned.

2000": Dette heftet inneholder klassiske søndagsstriper, en Donald slik vi kjenner ham fra avisene. Hver historie er på em side. Uttrykksfulle tegninger dominerer dialogen, og dette gjør bladet tilgjengelig for alle. "God gammel årgang" regnes med rette som kvalitetslektyre av kjennere.

dei svake' tekningane trekk ned. Artig med den "sinte" Lille My. Greit med oppgåver innimellom, men historiene er tynne, så dette bladet kan ein klare seg utan . Sjå heller teiknefilmane i barne-tv.

Tommy og Tigern "Engler i snøen" : En Tommy uten hverken dinosaurer, rom helten Spiff eller søndagsstriper klarer seg tålelig bra.

Pondus "Jokkes Jul" : Bergens egen Pondus viser energien man bør kreve aven fersk utgivelse. Ikke mange julehefter har julestoff inni, men det har Pondus. Først i heftet finnes en melankolsk julehistorie med Jokke i hovedrollen. Denne kan også leses som uavhengige striper. Senere i bladet kommer vanlige avisstriper. For Pondus-venner må dette føles som god oppladning til jul. Tarzan "Tarzan vender tilbake" : På tross av at vi tilsynelatende blir kastet inn i en historie som forutsettes kjent, får vi det en bør kunne forvente av et Tarzan julehefte. De vi trodde var døde var det ikke likevel, det ( /. er kamp med løver, { .. snakking med aper, krig med arabere og ektefølt kjærlighet. Bra er det ogs~ at det bak i ( I heftet finnes en informativ Tarzan-historikk.

Postmann Pat: Hvis du ikke er så god til å lese er dette heftet for deg. Postman Pats julehefte er lettlest og enkelt å forstå, med få, store bilder og tydelig tekst. pluss i margen får Pat også for "koselig historie til høytlesning" og fine oppgaver.

Knoll og Tott: Konge!! Trass i at serien stadig spelar på dei same momenta og strengt tatt gjev eit mindre heldig bilete av negrar er dette moro. I alle fall når det berre e r sna kk om em gong i året. Tenk å ha alle dei effektane desse guttane har.. ... og ein villkatt eller to og.

Blondie: Held seg fint i stil og er ein av dei mest "uskuldige" og ålreite seriane der er. Kan anbefalast.

DaHy Duck: representerer amerikansk kulturimperialisme. Det ser ut til at ein frei star å nytte kjende figurar til å selje heller dårlege historier. Og utbreidd bruk av. vald og andre ting høver lite på trykk. Ein lettelse å vere ferdig med det. pluss: Den Tasmanske djevelen vekkjer minne om feite teiknefilmar.

Mikke Mus "God gammel årgang - julen 2000": Ordknapp Mikke med venner utfolder seg i klassiske søndagsstriper.

Pusur: ÅttitalIsserien Pusur holder koken med sin særegne mat- og latskapskomikk. Hårek: En av veldig få serier på nynorsk. Men innholdet blir likevel for likt alle de andre.

Nr. 91 Stomperud : Fiinbeck & Fia: Denne serien er grei. Men han må lesast og er kanskje ikkje den som fenger mest hos dei yngste.

Ole Brumm: Disney's kommersialisering av den klassiske Ole Brumm. Blir for tamt og manglar evna til å forlyste .

Vazelina Hiulkalender: Sånn små-artig med desse karane teikna i Pyton-stil. Men håper TV-versjonen blir betre!

Donald Duck & Co "Julehefte 2000": Fem historier til glede for den yngste delen av Donalds store tilhengerskare.

Billy: Livet i Sumpleiren går videre også denne julen, til glede for militære, dimitterte og andre sivile. ' Tom & Jerry: Klassisk cartoon-humor og mus · med kjempehoder kan komme godt med når ventingen på gavene er på sitt mest uutholdelige. Skipper'n: Enkel moro i lettlest hefte om en simpel og hardtslående sjømann og hans venner. pluss for en skikkelse som heter Bulle.

Det næraste somme av kjem militæret. Så kete dialekt og rektanulære auge held visst Med det blir kjede-


+

•o• •

••o •

••o •

•o• • +

Ring 815 20 000 eller se braathens.no for mer informasjon

BRAATHENS


• •

• •

Il

- STOCKLINK •

FINAN.SJOURNALIST Stocklink AS er i sterk vekst, og vi har derfor opprettet en ny stilling som finans-journalist. Den nye journalisten får hovedansvaret for vår dekning av aksjefond, men skal også bidra i nyhetsdekningen av børsnoterte selskaper.

Vi søker etter en person som er interessert i aksjemarkedet, skriver godt, takler å jobbe under press og har evnen til å jobbe selvstendig for å drive frem gode saker. Det er en fordel om du har journalistisk erfaring, men vi vil også vurdere søkere som kan kompensere manglende skriveerfaring med gode kunnskaper om aksjemarkedet. Vi har et godt og dynamisk miljø, og vi kan tilby konkurransedyktige betingelser. Tiltredelse så snart som mulig. Stocklink AS står bak internetttjenesten www.stocklink.no som tilbyr informasjon om aksjemarkedet på siten www.stocklink.no. Siten har både en kurstjeneste og en redaksjonell aksjeavis som er gratis tilgjengelig på Nettet. Stocklink har i dag ni ansatte, hvorav fem jobber i redaksjonen. For mer informasjon om stillingen, kontakt daglig leder Hans-Axel Jahren (tlf. 23 28 40 02/ mob. 900 lO 813) eller redaktør Tore Årdal (Tlf. 23 28 40 31/ mob. 915 38 544) Send søknad innen 1. desember og legg ved Cv, attester og eventuelle arbeidsprøver. Søknaden sendes til Stocklink AS v/Hans-Axel Jahren, Postboks 2583 Solli, 0203 Oslo, eller per mai I hans-axel.jahren@stocklink.no.

• •

• •

/"


, e • • • · · ........................................

Kryssordvenner, fryd ederl Etter en lang og trist høst kan endelig kryssordredaksjonen høste frukter av sitt utrettelige arbeid for å få kryssordet tilbake i Bulle, der det hører hjemme . Tradisjonen tro slå r vi litt ekstra på

stortromma i julenummeret. Julekrysset tar flere interessante temaer opp til behandling, og det kommer vel ikke som noen overraskelse at vi denne gangen er ute etter et løsningsord relatert

til den sal ige høytiden vi står overfor; julen . Kvess blyanter og krum nakken, folkens, og kos dere med nummerets hjernetrim. Lykke til!

Jungeltelegrafen går... o

ARETS STUDENTCRUISE

22.01.01

Meld dere på årets studentcruise til Newcastle som er spe~ket-,m ed CRAZY-innhold: , lB

Il

11 Il

Konkurranse ombord! Premie 10 stk. Fjord Line reisestipend ei kr. 5000,som vil bli tilsendt etter turen "\ Utlodning av PC Il Knalltilbud på bærbare PC-er Gevinster i fleng Il OJ'er Il Kjente artister Eget party-område ombord 11 Shopping i Newcastle

Påmeldingsfrist 20. desember 2000.

Booking 81 5 33500"

f

mandag-fredag 8-20, lørdag 9-17 • e-post: · , line.com eller bestill via ditt reisebyrå. www.fjordline.com


.....•

.'

•• •

PHOFESSOH-QUiZ

)

Mens studentene sveltet over BEA-oppgaver og valgfagseksamener møltes Gerda Moter Erichsen og Victor D. Norman til finale i høstens Professor-quiz. Erichsen, som tidlig i turneringen dro forde l av hjemmebane i en jevn kamp mot Renee Klepsland, på rektors kontor. Svarene kom og lenger de to siste som Norman - Jeg var å svare feil rektor i Det siste og kunne her viste Erichsen tapte puslespillets kunst. på plastgåsen, men og vant. Victor D. Norman er skol

FiNALE

2. 3. 4.

)

Andreas E. Thorsheim

Hva er den første setningen i Juleevangeliet? ',' ,.:;'X'!'!! Hvem overtar elter Svein Sæther som ambassadør i Israel til Hvem vokter Paven i Vatikanet? Hva heter Det

1.

•• •

Trygve S. Kolderup

SPØRSMÅLENE

Erichsen:

Norman:

5. 6. 7. 8. 9.

Det skjedde i de dager (... ) mantall. Knut Wollebæk Sveitsergarden Torbjørn Jagland Wellington Møte I EU's ministerråd Nei, men i UEFA-cupen Winnipegsjøen

Poeng:

Es begab sich aber zu der Zeit ... Sveitsergarden Auckland Nei (tror jeg) Huronsjøen

2/2 O/O 2/2 O/O 2/0 O/O O/O 2/2 2/0

SVARENE 1.

... -2.' 3.

4.

5. 6.

l

?

' S. 9.

•• • )

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. 'Mona Juul Sveitsergarden Hill-Marta Solberg Wellington Musikkanalen MTV arrangerte European Music Awards der. Rødstrupe Nei Winnipegsjøen, den ligger i Canada

Vis deg frem og vinn! for å delta må du. , .Logge deg inn på www.dossier.no 2. Bygge opp en Dossier som inneholder følgende: -en utfyllende MEG-side -underbygging av kjernekompetansen med refleksjoner og ved legg

3.Publisere d in Dossier

•• )

Dossier er et gratis verktøy som gir deg en unik mulighet til å markedsføre og dokumentere akkurat

din kompetanse ut mot næringsliwt. Samarbeidsbedrff'ter: Andersen Consulting Arthur Andersen Nokia Statoil MeKinse)' & Com,pany Procter&Gamble

~

dossier.no

Vinn

bærbarPCI


------------------------------------------~ +

JØRGEN EEG

••o •

••o •

••o •

Man - fredag

10-18

Torsdag

10-20

JØRGE N EEG

Lørdag

10-16

Olav Kyrresgt. 11 - Tlf.

55 31 69 42

•• • O

+

K7 Bulletin nr 12 - 2000  
K7 Bulletin nr 12 - 2000  

våre 20.000 har skjøn INSTITUSJONSAVISEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE www.nhhs.nhh.no/bulle Fredag 24.november 2000 -årgang 36 -nr. 12