Page 1

www.k7bulletin.no

Uavhengig studentavis ved norges handelshøyskole

tirsdag 14. oktober 2008 å r g a n g 4 5 , nr. 10

Statsbudsjettet 2009:

Heltidsstudenten var løgn

Side 12 og 13

Linda Orvedal og PBU vil fjerne flere kontemuligheter

Side 11

FT-rankingen:

magasinet

Skylder på studentene

Side 6

Valgshow ble valgskred n Møt valgvinner Hege Grøndahl n Se bildene fra valgfesten

Side 4, 5, 22 og 23

High fashion page 34 and 35

and

Slutty fashion page 42 and 43
meninger

K7 Bulletin - tirsdag 14. oktober 2008

Trøndersk sveleran Lierne bakeri, heimehøyrande i Nord-Trøndelag, har sett sinna i kok på Møre-kysten. Årsaka: Trønderfirmaet har «rappa» vestlandsretten svele – og vil masseprodusere denne retten for sal i heile Noreg. Trønderranet har fått elles lite samarbeidsviljuge sunnmøringar og romsdalingar til å reagere sterkt mot ein felles fiende, og i kommentarfeltet til Sunnmørsposten si nettutgåve går diskusjonen høgt. Fleire tek til orde for at politikarar må på bana for å hevde Nordvestlandet sin rett til sveleoppskrifta. smp.no

www.k7bulletin.no Tips: Red@k7bulletin.no

Regjeringen sviktet oss

Da statsbudsjettet ble lagt frem, var det mange studentorganisasjoner som jublet for at regjeringen har akseptert NSUs krav og økt bevilgningene for nye studentboliger til 220,8 millioner kroner. Også K7 Bulletin mener dette er en helt riktig beslutning, spesielt når man tar i betraktning hvor dårlig det står til i Bergen på boligfronten. Vi vil derimot ikke si at den rødgrønne regjeringen har gjort en god jobb for studenter: Etter fire muligheter til å bedre studentøkonomien har ikke studielånet blitt realjustert én eneste gang. Det er intet mindre enn skammelig.

Klar Sikt gjennom finanståka?

I motsetning til fjorårets valg ble det faktisk konkurranse mellom to kandidatblokker til Kjernestyret. K7 Bulletin mener kamp om vervene er ubetinget positivt og gratulerer alle vinnerne i høstvalget. Det nye Kjernestyret går inn i et år som kommer til å være preget av finanskrisen, og vi håper de virkelig har klar sikt og kan unngå at inntektene til studentforeningen synker. En annen viktig utfordring er det elendige oppmøtet på FM: Her håper vi at Klar Sikt kan øke engasjementet for studentdemokrati, også på Foreningsmøter hvor det ikke er godkjenning av nye interessegrupper. En klar målsetting må være å gjøre FM mer kjent blant studentene og unngå unødig tidsbruk på møtene.

Hodeløst køsystem

Forrige ukes Valgshow/5. Kullshow var en fantastisk fest; for de som kom inn. Flere hundre studenter måtte snu i døra etter å ha stått flere timer i kø i regn og vind. At Aulaen under aulashow kun har en kapasitet på 700 er selvfølgelig dumt, men det finnes langt bedre løsninger på kapasitetsbegrensningen enn å la NHHS’ egne medlemmer bli ute i kulda. Noe så elementært som billettsalg i forkant hadde løst utrolig mye. Inntektene kunne ha gått til NHH Aid. Mer er det egentlig ikke å si om saken.

Finanskrisens store vinner? Mens finanskrisen ser ut til å være et slag i ansiktet for så godt som hver og én av oss, kan det virke som om den samme krisen nettopp er det senator Barack Obama trenger for å vinne det amerikanske presidentvalget. Det gjør ham ikke nødvendigvis til finanskrisens store vinner. Kommentar

Olav Schewe

Like før krisens utbrudd snakket man om et dødt løp mellom senator McCain og senator Obama. I mange avgjørende vippestater lå McCain og Obama helt likt. Ingen turte å spå om hvem som ville bli USAs neste president. Så skjedde det noe som skulle vise seg å gi Obama et ikke ubetydelig forsprang: Finanskrisen ble et faktum. Dette førte til at økonomien raskt ble hovedtema i den amerikanske presidentvalgkampen, og her scoret Obama mye på å legge skylden på Bush og republika-

«

Men selv om finanskrisen skulle føre til at Obama vinner frem med sin politikk og til slutt vinner valget, kan seiersfesten bli svært kort. Obama har nemlig gått til valg på «change». Men «forandringer», deriblant en omfattende helsereform, vil koste mye penger. Dette kan bli et problem, for hvor skal Obama få pengene fra nå som USA må betale dyrt for å rydde opp i finanskrisen i tillegg til at de har en svært kostbar krig gående i Irak? Antageligvis må Obama vente til økonomien har stabilisert seg igjen, men da kan det også være for sent for ham.

igjen. Hvis dette skjer kan vi tenke oss et scenario der Obama først, rett etter å ha blitt valgt, har støtte i kongressen men ikke nok penger til sine reformer. Deretter, når økonomien har kommet på fote igjen, vil han ha penger til reformene, men samtidig ha mistet det nødvendige flertallet i kongressen for å kunne oppnå den «change» han har lovet USA. Hvis dette skulle skje, vil Barack Obama riktignok vinne valget som følge av finanskrisen, men til slutt likevel ikke kunne bli

Hvor skal Obama få pengene fra nå som USA må betale dyrt for å rydde opp i finanskrisen?

nernes linje med deregulering og mangel på statlig styring. McCain prøvde å avfeie dette ved å legge skylden på grådighetskulturen i finansverden, samtidig som han prøvde å dreie fokuset over på hva han ville gjøre for å få økonomien tilbake på rett spor. Dette var likevel ikke nok til å vinne den første store presidentkandidatdebatten, og Obama fremstod dermed som mest troverdig og best egnet til å håndtere den økonomiske krisen.

For øyeblikket har demokratene flertall i kongressen. Dette danner et godt utgangspunkt for Obama, men den dårlige økonomien kan gjøre det vanskelig å gjennomføre mange av hans reformer. Dersom Obama på grunn av dårlig økonomi ikke får gjort noe særlig den første delen av presidentperioden sin, vil det kunne føre til misnøye blant befolkningen som kan munne ut i at republikanerne allerede ved neste kongressvalg får flertall

kalt som «finanskrisens store vinner». OLAV SCHEWE ER JOURNALIST I K7 BULLETIN

=H7<?IA

Layout & Design av

PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra almennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske PFU er et klageorgan oppspørsmål radio, fjernsyn og nettpublikasjoner) nevnt av(trykt Norskpresse, Presseforbund.

OrganetRådhusgt. som har 17, medlemmer Adresse: Pb. 46 Sentrum 0101 Oslo Telefon: 22 40 50 40 Fax: 22 40 50 55 E-post: pfu@presse.no fra presseorganisasjonene og fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). Adresse: Rådhusgt.17 Pb. 46 Sentrum 0101 Oslo

Ansvarlig redaktør: Simen A. Selmer Sletsjøe sass@k7bulletin.no Nyhetsredaktør: Andreas Landsverk Farberg Magasinredaktør: Nathan KaiCheong Chan Tillitsvalgte journalister: Stine Grihamar/Martin Utgård/Grete Refsahl/ Simon K. Nilsen/Trond Vadset Veibust Webmaster: Erlend Fredriksen Journalister: Mikael McKeown/ William Graham/Marlene Johre/Maria Hesla Steinum/Ingeborg Greve/Sigurd

Knapstad/Christian Borlaug/Espen Bolghaug/Ida Seljeskog/Malene Balto/Marie Ramsdal/Morten Westby/Vaishali Lara Kathuria/John Knudsen/Henning Stokke/Olav Schewe Økonomiansvarlig: Stine Wadstensvik Roland Markedsansvarlige: Espen Bolghaug/Katerina Fedorova Annonser: marked@k7bulletin.no Abonnement: abonnement@k7bulletin.no

Helleveien 30, 5045 Bergen

=H7<?IA

IJK:;DJ<EH;D?D=;DI:;I?=D8OHv

IJK:;DJ<EH;D?D=;DI:;I?=D8OHv

=H7<?IA Art director: Jarle Wathne IJK:;DJ<EH;D?D=;DI:;I?=D8OHv

Johansen Layout: Silje Holm /Camilla Kristensen/Jon Sindre Løvoll/Atle Aaltvedt/Kristin Reisegg/Hui W. Niu/Kristiane Weisteen/Thomas KilnesKvam/Elisabeth Askevold Creative director: Siri M. Bue System: Anders Syltesæter


meninger

K7 Bulletin - tirsdag 14. oktober 2008

Satsing på samferdsel

Fattige blir rikere

For 2009 foreslår regjeringen å øke bevilgningene med nærmere 2,4 mrd. kroner mer enn de økonomiske rammene for Nasjonal transportplan skulle tilsi. I tillegg foreslås en nominell økning i bevilgningene til veiformål på 1,6 mrd. kroner. Bevilgningen til Jernbaneverket er øket med i underkant av 1,3 mrd. kroner, eller nærmere 22 prosent. Budsjettforslaget innebærer økt innsats for å vedlikeholde eksisterende veianlegg og for rassikring.

Regjeringen øker bevilgningene til tiltak mot fattigdom med 1,25 mrd. kroner. Tiltak som økt sosialstøtte, mer bostøtte og mer støtte til rusmiddelomsorgen er med i denne pakken. For å sikre bredere tilgang på rettshjelp foreslår Regjeringen at inntektsgrensene for fri rettshjelp oppjusteres til 246 000 kroner for enslige og 369 000 kroner for ektefeller og samboere.

Den ekte terrorismen Kommentar

Ida Seljeskog

Terrorangrepet 11.september 2001 rystet verden og endret fullstendig vårt syn på sikkerhet og frihet. USA er langt unna, men det sjokkerer oss likevel fordi det viser hvor sårbare vi er i den vestlige verden. Massakrene i Finland og terrorangrepene i USA, London og Madrid viser ikke bare hvor sårbare vi er for liten gruppes syke handlinger, men også hvordan disse indirekte ødelegger for enkeltmenneskets rett til frihet. Etter den 11. september ble en rekke sikkerhetstiltak iverksatt. Ordet terrorisme fikk en ny betydning for oss. Overvåkningskamera, telefonavlytting og loggføring av internettbruk, for å nevne noe, ble legitime handlinger som verdenssamfunnet støtter. Innskrenking av individets integritet ble rettferdiggjort gjennom antiterrortiltak. George Orwell skrev om overvåkningssamfunnet i fremtidsromanen «1984». At det i dag er en realitet ryster de færreste. Vi har altså godtatt en frihetsberøvelse for vår egen sikkerhet. Vi godtar å bli behandlet som potensielle terrorister når vi skal ut og fly. Vi kvier oss for å gå igjennom sikkerhetskontrollen. Det kan virke merkelig, det er jo for vår egen sikkerhet. Men man kvier seg fordi man naturlig nok ikke liker å bli utspurt, ransaket og kroppsvisitert som

en høysikkerhetsfange, bare fordi man skal fly fra Bergen til Oslo. Det er ikke til å stikke under en stol at terrorismen ikke har opphørt etter at sikkerhetstiltakene kom. Tiltakene er på mange måter selvdestruerende; de virker i seg selv triggende på terroristene. Vesten skal ikke tro de er trygge. Men det er ikke bare religiøse ekstremister som truer vår sikkerhet. Det har den siste tidens avisoppslag fortalt oss. I Finland, vårt naboland, har det ikke bare skjedd én, men to massakre på videregående skoler. Norden er rystet, Finland i sorg. Man kan stille spørsmål ved hvor man er trygg nå som skolene også har blitt en terrorarena. Det som er sikkert er at internettsamfunn må tas mer på alvor.

«

Innskrenking av individets integritet ble rettferdiggjort gjennom antiterrortiltak.

Sikkerhetstiltakene som har blitt innført handler ikke om å beskytte Vesten. De handler om å beskytte de humanistiske verdier mot inhumanismen, altså terroren vil mange si. Men i denne delen av verden hvor vi krampeaktig prøver å forsvare vår egen ytringsfrihet, blir mannen i gata overvåket som om han var en massemorder. Hvor er de humanistiske verdiene i det? Kanskje er det slik at dette fokuset på nasjonal sikkerhet har tatt vår oppmerksomhet vekk fra de virkelige truslene som truer millioner av mennesker. IDA SELJESKOG ER JOURNALIST I K7 BULLETIN

Illustrasjonsfoto: stck.xchng

Vil du ha kommentaren din på trykk i Bergens beste studentavis? Gjør studentskeptikerne til skamme: Skriv ned dine synspunkter og send dem til red@k7bulletin.no. SKRIV SELV. Vi ønsker leserbrev om alt mellom himmel og jord!


nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 14. oktober 2008

Boozy horse banned from local pub A horse named Peggy who regularly propped up the bar at a Tyneside pub has been barred by a landlady worried about her new carpets. The 12-year-old mare used to enjoy a pint of John Smiths bitter and a packet of pickled onion crisps alongside owner Peter Dolan inside O’Malleys in Jarrow, South Tyneside. But a refit at the pub, which included new carpets, meant landlady Jackie Gray

had to tell Mr Dolan his four-legged companion was no longer welcome. «Owner Mr Nolan, a 62-year-old retired oil rigger, added: “People come into the pub and the first thing they say is ‘Where’s Peggy?’ I tell them she’s kicked the habit and is teetotal now.» skynews.com

Fra valgskred til hverdag fo n Fikk 61 prosent av stemmene Etter forrige ukes valgskred ser Hege Grøndahl med stor ydmykhet på de oppgavene Studentforeningen har pålagt henne. Simen A. Selmer Sletsjøe sass@k7bulletin.no

Den påtroppende Kjernestyrelederen har ikke ledererfaring fra før. Nå skal hun lede en Studentforening med nesten 3000 medlemmer. – Jeg har mye å lære, derfor er det veldig betryggende å ha nåværende og tidligere Kjernestyrer i ryggen. Jeg er veldig ydmyk overfor den stillingen jeg skal tre inn i, sier Grøndahl. Bortsett fra å være aktør under forrige Ukes re:Revy har ikke Grøndahl hatt noen tunge verv i NHHS. – Det jeg gleder meg aller mest til er å lære å kjenne Studentforeningen bedre på alle plan, forteller hun.

Valgskred

En tre dagers intens valgkamp mot konkurrenten De Syv Fjell nådde klimakset under Valgshowet på fredag. Stemmene var talt opp og NHHS var klar i sin sak – Klar Sikt vant med 61 prosent av stemmene. Journalisten er litt for glad i klisjéer, og spør: – Hva følte du da du skjønte at dere vant? – Det var åpenbart helt fantastisk. Likevel, da de begynte å lese opp resultatene stilling etter stilling ble jeg svært nervøs for at vi skulle bli splittet. Men 61 prosent er jo helt uforventet.

n Var nervøs for splittelse

Viktig med konkurranse – Hvordan opplevde dere konkuransen?

– Vi hadde en veldig sterk motstander, og skjerpet oss slik at vi fokuserte på å gjøre en ordentlig jobb under valgkampen. Og så er valgkamp kjempegøy, for hele NHHS, ler Grøndahl. – Valgutspørringen viste at ikke alle av dine hadde samme kompetanse som motstanderens kandidater? – Alle mine har stor lærevilje overfor de oppgaver de har tatt på seg, og ønsker å utføre oppgavene på en best mulig måte. Uansett var det det mange tekniske spørsmål under utspørringen, sier Grøndahl. – Vant dere på sak eller freebies? – Jeg håper og tror sak. Siden det var konkurranse setter flere seg inn i hva blokkene står for. Nettopp derfor er konkurranse så viktig for demokratiet i NHHS.

Vaktmestre eller visjonære?

Denne avis har tidligere skrevet mye om hvorvidt Kjernestyret bruker for mye tid på daglige, administrative oppgaver og for liten tid på langsiktig, visjonær tenking. – Er Kjernestyret først og fremst administratorer eller ledere? – Begge deler. Noen må gjøre de dagligdagse tingene, men i hvor stor grad dèt vil være Kjernestyrets hovedoppgave er en utfordring vi vil vurdere etter hvert, sier Grøndahl. Hun legger til at denne prosessen allerede er i gang, for eksempel vil det nye Profileringsutvalget lette mange av Infoansvarlig sine arbeidsoppgaver.

Valgkjemping: Tre dagers intens valgkamp endte med 727 stemmer for Linn Bratberg (til venstre), Kristoffer Th annet sted da bildet ble tatt.

var åpenbart helt fantastisk. « Det

Hege Grøndahl om å vinne valget


nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 14. oktober 2008Plan for drunk emailers Google has come up with a way to stop people sending embarrassing e-mails when they are drunk - Mail Goggles. Gmail engineer Jon Perlow wanted to come up with a system to stop people sending messages they might regret in the morning when they have sobered up. The Google Goggles make somebody solve some easy math problems before

allowing them to send a message. If they cannot solve the problem, then they will not be allowed to send mail. Mail Goggles, currently in a testing phase, can be activated by Gmail users clicking ‘Settings; at the top of a Gmail page and then going to the ‘Labs’ section. skynews.com

or NHHS’ nye Kjernekvinne u Valgdeltakelse høstvalget NHHS n n n n n n n

2004: 956 2005: 660 2006: 964 2007: 749 2008: 1186 – 40,84% Gjennomsnittlig antall stemmer De 7 Fjell: 369 Gjennomsnittlig antall stemmer Klar Sikt: 727

u Valgvinnere: n Stillinger med konkurranse: n Vinner Kjernestyret: Klar Sikt n Leder Klar sikt: Hege Grøndahl n Vinner Uken-styret: Gratulerer med Uken n Vinner leder Uken-styret: Kristen Holt (596 stemmer) n Vinner Hytteutvalget: Kramboden Spa & Resort n Vinner leder: Carl J.B. Johannessen (657 stemmer) n Vinner NHH Aid-styret: Next Level n Vinner leder: Olav Schewe (546 stemmer)

n Stillinger uten konkurranse: n International Committe: High on Life n Leder: Tasha He n Vinner GEP: GrEP n Leder: Daniel C. Fossum n n n n n

Vinnere Næringslivsutvalget: Nestleder/Øko: Saliba Andreas Korkun Prosjektansvarlig: Kirsten Fladby Jarneid Presentasjon/bookingansvarlig: Martine Drageset IKT-ansvarlig: Lisa Karlsen

n Vinner nestleder Markedsgruppen: Merete Myrmo n Vinner NHHI-styret: GUTS! n Leder: Aleksander Moholdt

honer, Synnøve Sandberg og Hege Grøndahl. Matias Jørum, Bjørn Erik Bilberg og Eirik Tenfjord var et Foto: SASS

«

Det var mange tekniske spørsmål under utspørringen. Hege Grøndahl, påtroppende KS-leder

n Vinner nestleder Representantskapet: Geir Grannes n Stemmer: 698 n Motstemmer: 76

For fullstendige tall fra valget se nhhs.no.
nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 14. oktober 2008

Skylder på studentene

Kom dere ut: James Hosea mener at et mer internasjonalt miljø på NHH vil få flere stud.nhh ut i det internasjonale arbeidsmarkedet.

NHH kom på 33. plass i Financial Times’ årlige ranking. Espen Bolghaug

ebol@k7bulletin.no

Ida Seljeskog

is@k7bulletin.no

Jarle Wathne Johansen (foto) jarle.wathne@gmail.com

og deres Stockholm School of Economics. – Internasjonal mobilitet i denne sammenheng handler om hvor studentene velger å jobbe etter at de er ferdige på NHH. Vi oppfordrer studentene til å tenkte internasjonalt, men hva studentene velger å gjøre etter at de er ferdige, er utenfor institusjonens område, sier rektor Jan I. Haaland.

Stud.nhh har det for godt At NHH ikke nådde høyere enn 33. plass i Financial Times’ ranking av ulike siviløkonomutdanninger, skal ligge i skolens lave internasjonale mobilitet. Rektor Jan I. Haaland ser seg likevel fornøyd med plasseringen som er bedre enn fjordårets 34. plass, til tross for at vi ligger 21. plasser bak söta bror

«

– For å være helt ærlig, dere har det for godt, mener senior markedsrådgiver ved NHH, James Hosea, på spørsmål om hvorfor så få tidligere NHH studenter tar en internasjonal karriere.

Han peker på lønnsnivået og velferdsgoder som grunner til at studentene velger å

For å være helt ærlig, dere har det for godt! James Hosea, Senior markedsrådgiver ved NHH

jobbe i Norge fremfor å reise ut. Svenskene derimot trekkes mot de høye lønningene på det internasjonale markedet. – At vi har så sterk posisjon i Norge kan nesten være en hemsko for det internasjonale fokuset, sier Haaland og peker på NHH-studentenes popularitet i det norske markedet. Rektor synes det er vanskelig å vite hva høyskolen som institusjon skal gjøre for å få studentene til å velge annerledes. Hosea støtter Haaland i at problemet først og fremst ligger hos studentene og at skolen på sin side gjør en god jobb. – «You can lead a horse to the water, but you can’t make it drink », sier Hosea, som mener at flere utenlandske studenter på NHH kan være en løsning på dette problemet.

Måler ikke kvalitet

Haaland på sin side er ikke så opptatt av rankingen, fordi han mener den ikke nødvendigvis måler kvaliteten på høyskolen. Men han tør ikke spekulere i hvordan skolen

hadde ligget an dersom det hadde vært en ren kvalitetsundersøkelse – Målet vårt er å score best mulig på de kriteriene vi kan påvirke og som er i samsvar med vår egen strategi, som for eksempel større grad av interrnasjonalisering.  Det er vel så

viktig som selve plasseringen i forhold til de andre skolen, avslutter Haaland. BI kom på en hederlig 48. plass.

u Financial Times - rankingen: ■ Årlig rangering av de beste handelshøyskolene i verden ■ Noen av kriteriene: Grad av internasjonalisering Lønnsnivå for uteksaminerte studenter Sysselsetting etter endt utdannelse Kjønnsfordeling Skolepenger

u Topp 5: 1. HEC Paris 2. ESCP –EAP European School of Management 3. CEMS 4. London School of Economics 5. Grenoble Graduate School of Business 33. NHH 48. BI


)BSEVIVTLFU¾NFMEFEFHQ¾ &SOTU:PVOH6OJWFSTJUZEFM 7JIBSHMFEFOBW¾JOWJUFSFEFHUJMFULPNQFUBOTFGPSVNTPNWJM TFUUFOPSTLO¿SJOHTMJWJOZUUMZT PHWJNJOOFSPNQ¾NFMEJOHT GSJTUFOTPNFSJEBH UPSTEBHPLUPCFSLM .FMEEFHQ¾WJBW¾SFIKFNNFTJEFS XXXFZOPLBSSJFSFVOEFS4UVEFOUBLUJWJUJUFS"LUJWJUFUFSQ¾ IÃ&#x2018;ZTLPMFS/))

5JE PLUPCFSGSBLM 4UFE#FSHFO CVTTGSB/))LM

1¾&:6EFMWJMEVNÃ&#x2018;UFW¾SBENJOJTUSFSFOEFEJSFLUÃ&#x2018;S &SJL .BNFMVOE PH/PSHFTGSFNTUFFLTQFSUQ¾LPOUJOVFSMJH GPSCFESJOH -&"/ #¾SE,BSMTFO #MJNFEPHEFMUBJM¿SFSJLFHSVQQFEJTLVTKPOFSNFEJOQVUGSB GBHMJHFLTQFSUJTF
nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 14. oktober 2008

Mørkare jobbfram Debattpanelet som avslutta Karrieredagen åtvara studentar mot å ta for lett på den kommande tida. Sigurd Knapstad skn@k7bulletin.no

Henning Stokke

hsto@k7bulletin.no

David Riuro Ponce (foto) foto@k7bulletin.no

– Det vil ikkje bli fullt så enkelt på jobbmarknaden dei neste åra. Vi ser allereie at ein del bedrifter har satt på bremsene ganske kraftig, seier Harald Magnus Andreassen, sjefsøkonom i First Securities og ein av tre paneldeltakarar. Synet til Andreassen står i kontrast med slik studentar og bedrifter på stand ser jobbmarknaden dei neste åra. Dei fleste trur framleis nyutdanna økonomar kan sjå lyst på framtida.

Positive bedrifter – Vi tenker langsiktig og treng framleis folk, svarar Ole Christian Sveen i Handelsbanken Capital Markets på spørsmål om dei vil trappe ned rekrutteringa framover. Heller ikkje Eirik Martinsen i Bekk Consulting er for pessimistisk, sjølv om han ser enkelte mørke skyer. – I enkelte bransjar vil det merkast, og vi vil kanskje også sjå ein reduksjon i bruken av konsulenttenester. Men vår bransje vil sannsynligvis ikkje vere like utsett som til dømes finansbransjen. Sjølv om bedriftene på Karrieredagen er positive, åtvarar altså Harald Magnus Andreassen studentar mot å tru at dei ikkje vil bli rørt av den kommande nedgangskonjunkturen. – Dei som går på NHH er riktig nok blant dei mest privilegerte, men at dei kjem til å merke det, det er eg heilt sikker på.

Noreg vil klare seg Debattpanelet, som forutan Andreassen bestod av investor

Mørke skyar: Idar Vollvik, Harald Magnus Andreassen og Rune Bjerke var alle einige om at også NHH-studentar kjem til å bli ramma av fin

Idar Vollvik og konsernsjef i DnB NOR Rune Bjerke, tok føre seg årsaker og konsekvensar av den pågåande finanskrisa. Det heile vart leia av professor i økonomisk historie, Ola Grytten. Bjerke presiserte kor viktig det er å behalde ro og sindigheit. – Vi har ingen soliditetsproblem i norske bankar. Dessutan er vi betre stilt i Noreg enn i

Norden, og Norden er igjen betre stilt enn Europa. Men i ein liten økonomi er vi så klart avhengige av kreftene på utsida.

Usikre ekspertar Noko mange håpte dei tre kunne svare på var kor langt vi har igjen til botnen. – Personleg trur eg ikkje det vil snu på ei god stund,

var svaret til Idar Vollvik, men noko meir presist anslag turte ingen av dei å komme med. Den einaste som var villig til å komme med tall var Andreas-

«

sen. – Vi vil nok sjå at arbeidsløysa aukar frå dagens nivå på 2,5 prosent til 3,5-4 prosent. Samtidig skal bustadprisane

Det kan gå bra. Sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen om studentar som har kjøpt bustad.


nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 14. oktober 2008

mtid for økonomar

Stinn brakke på Karrieredagen Over 70 bedrifter hadde tatt vegen til årets karrieredag for å treffe ettertrakta NHH-studentar. – Vi ser etter kandidatar med gode analytiske og kommunikative evner. Det er òg viktig å ha gode karakterar, men det er heilskapsinntrykket av kandidatane som er avgjerande. NHH er ein institusjon som utviklar gode studentar, seier analytikar Eirik Martinsen frå Bekk Consulting.

Finansiell bakgrunn Ole Christian Sveen i Handelsbanken Capital Markets har same krav for nytilsette, men presiserar at interesse og finansiell bakgrunn er ein fordel. – Om du har brukt eit semester ekstra for å forbetre karakterar fordi du har brukt så mykje tid på utanomfaglege aktivitetar, så er det greitt for oss, seier Sveen.

Interesse Eirik Dahle er snart ferdig med sin master frå NHH og startar hos Pareto Securities til hausten. Han står no på stand og fortel at interesse for aksjemarkedet, forutan analytisk legning, er viktig. – Eg er ikkje redd for å miste arbeidet med det første sjølv om det er urolege tider, fortel Dahle. Korleis krisa kjem til å utvikle seg vidare vil han ikkje spekulere i, men han trur det kjem til å komme meir reguleringar i finansbransjen.

nanskrisa, om enn ikkje like hardt som andre.

vidare ned, og at vi får et fall på 20-25 prosent frå topp til botn er ikkje usannsynleg. Mot slutten frårådde han studentar mot å kjøpe bustad for berre 2-3 år fordi kostnadane og risikoen knytt til det er for store, og spøkte med at han var spent på korleis dei som allereie har kjøpt vil klare seg. –Det kan gå bra, smilte han skeivt, til stor latter frå salen.

«

Vi har ingen soliditetsproblem i norske bankar. Rune Bjerke, konsernsjef i DnB NOR

uKarrieredagen på NHH n Var torsdag 2. oktober n Arrangert av Næringslivsutvalget n 70 bedrifter var på besøk n Er arena for informasjonsutveksling og kontaktskaping mellom stu denter og næringslivet
10

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 14. oktober 2008

Exploring Malaysian opportunities The International Business project is exploring business opportunities around the world for the 25th time. This year’s country is Malaysia. Mikael McKeown mm@k7bulletin.no

Monika Aulaite (photo) foto@k7bulletin.no

For the 25th time three teams of four students from BI, NTNU and NHH join forces to explore business opportunities in a carefully selected foreign market. This year the project is about Malaysia, and it will be presented for many local and 15 visiting Malaysian businesses at Bergen Chamber of Commerce and Industry’s international week in March.

Different approach – In our opinion the groups’ work increases the understanding for the countries they investigate and create opportunities for businesses all over Norway. The students take a different approach compared to what we business people might take. The work, and especially how professional the teams are, is very impressive, says August Kjær-

Lookin outward: Pål-Vemund Vermedal, Ann Elida Eide, Nathan Chan and Ragnhild Eriksen Heen make up NHHs team in this years International Business project.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER: Klagen gjelder studentavisen K7 Bulletins omtale av to hendelser i tilknytning til Bergensbaneløpet, som er en årlig stafett mellom NHH og BI. Den ene hendelsen gjelder en fyllekjøring på en parkeringsplass, og den andre er en episode med sjikanerende tekstmeldinger som ble sendt til en kvinnelig student. Klageren er Stafettkomiteen ved NHH, som reagerer på at avisen publiserte navnet på studenten som skal ha oppfordret til sexsjikanen. Klageren mener også at artikkelen inneholder faktiske feil, og innvender at bildene som er benyttet, er tatt i en annen sammenheng og ikke har noe med de omtalte hendelsene å gjøre. K7 Bulletin beklager hvis

avisen har brakt feilaktige opplysninger. Reda ksjonen forsvarer imidlertid at studentens navn er offentliggjort, og viser til at studentene hadde et berettiget informasjonsbehov når det gjaldt omstendighetene i tilknytning til episoden. Pressens Faglige Utvalg synes det er rosverdig at en studentavis setter søkelys på og kommenterer saker som omhandler kritikkverdige holdninger og oppførsel blant studentene. Når slike sensitive forhold omtales, påhviler det imidlertid redaksjoner et spesielt ansvar for å påse at fakta er korrekt og at kilder og andre involverte blir behandlet på en tilfredsstillende måte. Hva angår faktaopplysningene i saken, har avisen ikke tilbakevist påstanden om at noe av det som fremkommer, er feil-

aktig. Utvalget viser her generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.» Utvalget mener at det i denne saken ville være svært lett for redaksjonen å kontrollere opplysningene ved å kontakte klageren i etterkant av de omtalte hendelsene. Eventuelle misforståelser ville da blitt oppklart. Videre viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 4.10, som omhandler bruk av bilder. Til tross for at det av bildeteksten fremgår at det ene bildet er et illustrasjonsfoto, er det ikke entydig hvorvidt bildet er tatt på det tidspunktet episoden skjedde. Det er også uklart hvorvidt noen av personene på bildet er eller kan være involvert. Utvalget mener derfor at

«

land, who heads the international resource group of Bergen Chamber of Commerce and Industry.

Month-long fieldtrip As a part of the project the teams travel to Malaysia for a month of fieldwork in January 2009. – It’s no holiday trip, says NHHBteam member Ragnhild Eriksen Heen. The group will gather information and do two daily interviews with Norwegian firms already established in Malaysia, and with local firms. The main sectors this years project will concentrate on are oil & gas, aquaculture, shipping and telecom.

Only ten applicants – Earlier projects have made only a reference guide to the country in question. What’s new this year is that we are doing some consultancy work for Norwegian firms, says member Pål-Vemund Vermedal on the NHH IB-team. Only ten NHH-students applied to this years project. The team encourages students to apply for next years IB. – It’s a really exciting project as we are free to decide ourselves on how to proceed as long as we deliver a valuable result, says Ann Elida Eide.

It’s no holiday trip

redaksjonen burde utvist større aktsomhet når illustrasjonsfoto skulle benyttes. Når det gjelder spørsmålet om studenten på forhånd fikk vite at han kunne bli navngitt, registrerer utvalget at påstand står mot påstand. Utvalget viser imidlertid til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, der det blant annet heter: «Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold (...) Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov.» Uavhengig av hvorvidt studenten ble orientert om offentliggjøringen, er utvalget av den oppfatning at det i denne saken ikke synes å være tilstrekkelig tungtveiende grunner til å gå ut med navnet. Grunnlaget for å offentliggjøre

Ragnhild Eriksen Heen about field work in Malaysia.

navnet på denne måten må også vurderes opp mot mulige konsekvenser for den det gjelder. K7 Bulletin har brutt god presseskikk. Oslo, 30. september 2008

H i lde Haugsg jerd, Ha l ld i s Nergård, John Olav Egeland, Hege Holm, Henrik Syse, Camilla-Serck Hanssen, Siri Bjerke


nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 14. oktober 2008

11

PBU innfører Sam-sperre

Kontestrid: PBU og Linda Orvedal er i ferd med å ytterligere innskrenke mulighetene for konting. Glenn M. Jonassen reagerer på at studentene mister muligheten til å ha en dårlig dag. Arkivfoto: Foto NHHS/SASS

PBU går sannsynligvis inn for å sperre kontemuligheter for Sam010 etter at man har påbegynt Sam020. Simen A. Selmer Sletsjøe sass@k7bulletin.no

Striden om desembereksamen i sistesemesterfagene har enda ikke lagt seg. Nå vil Programutvalget for bachelorutdanningen (PBU) innskrenke muligheter for konting ytterligere. – Det er en tendens til overkjøring av studentene fra skolens side, sier fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret, Glenn M. Jonassen. Han er studentrepresentant i PBU og er dypt uenig i forslaget som skal behandles i dag (tirsdag 14.10). Det er sannsynlig at

forslaget vil gå gjennom. – PBU viser liten respekt for studentenes hverdag, og det virker som det eneste de er opptatt av er studiepoengproduksjon, sier Jonassen.

på programevalueringen hvor studentene i høyeste grad har bidratt, sier Orvedal. Hun legger til at hun hadde ønsket å få studentene tidligere på banen i denne saken.

Lytter til studentene

Tre årsaker

– Tvert i mot har det stor betydning hva studentene sier. Kanskje er vi uenig i noen enkeltsaker, men i det store bildet er vi enige. Innstillingen er basert

# Ma nge ne dpr ior iterer Sam010 i vårsemesteret for å heller ta det om høsten, samtidig som Sam020 og dermed dra nytte av Sam020 og få bedre karakter.

Linda Orvedal er dypt uenig med Jonassens påstander. Hun er dekan for bachelorutdanningen og leder for PBU.

Orvedal forteller at tre årsaker ligger bak innføringen av sperren:

# Dette er saken n

PBU ønsker å innføre en sperre hvor man ikke kan ta opp igjen tellende karakter i Sam010 (Introduksjon til mikroøkonomi) etter at man har meldt seg til eksamen i Sam020 (Videregående mikroøkonomi) n Tidligere i høst har PBU vedtatt å fjerne desembereksamen i sistesemesterfagene i bachelorutdanningen. Den saken skal avgjøres endelig i styret til Høyskolen i slutten av denne måneden.

# Generelt ser man at studentene gjør det dårligere i Sam010 (i vårsemesteret) enn i andre fag. PBU er i dialog med Institutt for samfunnsøkonomi om å vurdere det faglige opplegget. # Sam010 er et introduksjonskurs, mens Sam020 er et videregående kurs. Det er rimelig at man ikke kan gå tilbake å forbedre karakteren fra introduksjonskurset etter å ha tatt det videregående kurset.

Retten til en dårlig dag

Glenn M. Jonassen mener på sin side at det er opp til studentene selv hvordan de vil legge opp studiene sine. – Det viktigste argumentet mot forslaget er at sperring fratar studentene retten til å ha en dårlig dag. Er man litt syk, har kjærlighetssorg eller får hjerneteppe under eksamen blir man nødt til å utsette Sam020 for å forbedre en karakter som

kanskje er langt dårligere enn hva man hadde fortjent, argumenterer Jonassen.

Begrensete kontemuligheter

Sam010-sperren og desembereksamensaken betyr at stud. nhh mister muligheter til å forbedre karakterer i flere fag. – Det virker som man systematisk jobber med å fjerne mulighetene for å konte, sier Jonassen. – Bachelorutdanningen er fordypningsstudium hvor fagene bygger på hverandre. Derfor er progresjon viktig, og det er uheldig hvis studentene havner i en ond sirkel med konting, svarer Linda Orvedal.


12

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 14. oktober 2008

Mer til NHH – men stud.n Hvileskjæret er reversert, men heltidsstudenten var en bløff. Andreas L. Farberg afa@K7bulletin.no

Espen Bolghaug

ebol@k7bulletin.no

Håkon Frede Foss (foto) foto@k7bulletin.no

– Vi lever i usikre tider Slik innledet Roger Schjerva, statssekretær i Finansdepartementet og Kristin Halvorsens høyre hand foredraget om statsbudsjettet i Aulaen 9. oktober. Finansministeren kunne selv ikke komme, og det ble derfor Schjervas oppgave å snakke om finanskrisen og gjennomgå statsbudsjettet. Et panel bestående av to økonomiprofessorrer og en adm.dir. skulle kommentere budsjettet og utfordret regjeringen på en rekke punkter. Schjerva viste at Norge har gjennomgått en eventyrlig vekst på 20 prosent de siste fire årene, men at denne er forventet å avta, spesielt med tanke på finanskrisen. Hovedområdene som ble trukket frem var barnehager, miljøvern, helse, kunnskap, samferdsel, bistand og fattigdom. I løpet av foredraget ble ikke studenter nevnt én eneste gang, skjønt statssekretæren fortalte om bevilgningene til nye høyskoleog odontologibygg.

Mer til smått Statssekretæren kunne fortelle at BSU-ordningen har blitt utbedret i det nye statsbudsjettet. Man kan nå spare maksimum 150.000 kroner i BSU, og det årlige beløpet man kan sette inn har gått opp fra 15.000 til 20.000 kroner. Det er også blitt lettere å ta småjobber uten å arbeide svart. – Vi gjør det enkelt for folk flest å vaske hvitt, sa Schjerva og kunne stolt fortelle at grensen for meldeplikt på lønn har gått opp fra 2.000 til 4.000 kroner.

2,75 prosent en ønskedrøm NHH-professor Øivind Anti Nilsen mente at regjeringens spådommer om arbeidsmarkedet var for optimistisk. – I statsbudsjettet står det at vi har en ledighet på 2,5 prosent, og neste år kanskje vil være oppe

Studielån på stedet hvil: Roger Schjerve kunne ikke love en fremtidig realjustering av studielånet da han besøkte NHH 7. oktober.

i 2,75 prosent. Det er en ønskedrøm, mente han. Nilsen sa også at regjeringens bevilgninger til nye statlige bygg var dårlig konjunkturpolitikk. – Man vil ikke være i gang med nye bygg for om noen år, når økonomien har begynt å ta seg opp, og da vil man bidra til å varme opp en opphetet sektor.

Mest til NHH På vestlandet var NHH den store vinneren blant læresteder for høyere utdanning, og fikk en stor del av potten. Høyskolen får en samlet bevilgning på 309 millioner kroner i 2009 mot ca. 285 millioner kroner i 2008. Utover en lønns- og priskompensasjon på ca. 12,5 millioner er basisbevilgingen økt med vel 2 millioner og resultatbasert økt med ca. 9 millioner. NHH har også fått èn ny stipendiatstilling.

Heltidsstudenten en bløff

Den rødgrønne regjeringen brukte ikke sin siste sjanse til å realjustere studielånet, til tross for at heltidsstudenten har vært et uttalt mål. Statssekretær Schjerve hadde ingen god forklaring da K7 Bulletin konfronterte ham med dette. – Hvis vi hadde hatt noe løfte om økning av studielån i forslag til neste års budsjett, hadde jeg kommet med det nå, men det har vi ikke, innrømmet han, men Schjerve åpnet opp for at studielån kunne bli valgflesk. – Det er nytt valg neste år, så da får vi se.

Tar de superrike Roger Schjerva var også opptatt av å vise at regjeringen drev en aktiv fordelingspolitikk. – Mange her på NHH beskylder oss for å la de superrike slippe unna. De superrike slipper ikke

unna! Spør Stein Erik Hagen om han synes det, kommenterte Roger Schjerva ironisk, og viste til at regjeringen har foreslått å fjerne «80%-regelen» for formueskatt og senke skatterabattene for unoterte aksjer.

«

u 80%-regelen n Hvis den skattepliktiges «samlede skatter» ved

endelig ligning overstiger 80 % av alminnelig inntekt før særfradrag og personfradrag, skal formuesskatt til staten og deretter formuesskatt til kommunen nedsettes slik at nevnte grense ikke overskrides,

Vi gjør det enkelt for folk flest å vaske hvitt

Roger Schjerve, statssekretær i Finansdepartementet


nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 14. oktober 2008

nhh like fattig

Stort. rap 1.2008

– Vær forsiktig med å senke renta! Det var en frittalende UiBprofessor i samfunnsøkonomi, Kjell Erik Lommerud, som kom med sine synspunkter om budsjettet. – Det viktigste makroøkonomiske grepet en regjering kan gjøre er å vurdere hvor mye oljepenger man skal bruke, sa Lommerud før han la til at han, som samfunnsøkonomer flest, synes dagens handlingsregel er en genistrek. Den tidligere NHH-studenten, og Bulleredaktøren, mener at den rødgrønne regjeringen nå må sette i gang med aktiv finanspolitikk, og at bruken av oljepenger nå må trappes opp. – Vi har nå kommet i en situasjon der det er på tide å bruke

«

en del av oljepengene, sa han i debatten, og mente også at man skal være veldig forsiktig med å senke styringsrenten. Norges Banks styringsrente ligger i dag på 5,75 prosent, men sentralbanken har kalt inn til rentemøte allerede førstkommende onsdag og de fleste forventer nå at styringsrenten blir satt ned. – Senker vi styringsrenten for mye vil vi oppleve stigende boligpriser igjen, sammen med mer inflasjon, og så er vi i gang igjen, avsluttet Lommerud.

I USA lånte man ut penger til mennesker med No income, No job, No assets. Tom Rathke, adm..dir. i Vital Forsikring.

Mørke tider i vente – En gullalder er bak oss, mente Tom Rathke, administrerende direktør i Vital forsikring, og advarte mot mørke skyer i horisonten. Han bekymret seg spesielt for liten tillit i aksjemarkedet og manglende likviditet, og fortalte om selskaper som var tømt for verdier. – En mann på Wall Street skal ha sagt «There is nothing right on the left side, and there´s nothing left on the right side,” sa Rathke, og oppfordret fremtidige økonomihistorikere til å huske ordet «ninja». – I USA lånte man ut penger til mennesker med No Income, No Job, no Assets. Det er klart at det matte ende galt.

Utrad

Andreas L. Farberg

På tide med verbalt opprør/ «en rap?» hører du spør/ ja, sint ung mann som mange før/ lei av regjeringa som kaster glør/ i øya på meg/ nok et år/ er blitt så lei/ venta siden 2005/ ha’kke glemt/ dem lovte meg heltidsstudent/ står ved postkassa fortsatt/ Kristin hu blir for-hatt Hook: Ja hva faen stemmer vi på?/ stole på de blå?/ kommer hvertfall fra NHH!/ ikke mer sosialistpiss/ suger ikke SV-kuk for et lite stykke kake/ stoler ikke på deg kompis/ burde ta hele jævla bakeriet tilbake/ Ministrene er listige/ visste at studentene ikke visste/ heltidsstudent betyr deltidsstudent/ hvileskjær betyr kutt/ deltidsstudent betyr fattig student/ kutt betyr slutt/ på troverdigheta/ spiser ikke mer flesk/ Tora gliser og viser/ tusen barnehager på Oslo Vest/ beklager, men hva hjelper vel det/ valg neste år Jens, så får vi se Hook Alle er blitt så slappe/ ikkeno hælvete som før/ det er derfor vi blør/ mangler penger, bare spør/ Line på 22 og mor til tre/ la dem til rette for det?/ dem gav oss bygninger/ men først om fire år/ ha’kke noen skam lenger/ er dette alt vi får?/ gleder meg til høsten/ framtida er vår Hook

Andreas L. Farberg er nyhetsredaktør i K7 Bulletin

Pessimistisk: Tom Rathke tror den norske gull-alderen er over.

13


14

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 14. oktober 2008

NHH fusjonerer funksjoner på nett Snart vil It’s Learning, webmail og timeplaner bli samlet på en felles nettside. Simen A. Selmer Sletsjøe sass@k7bulletin.no

Om man skal beholde It’s Learning som verktøy er foreløpig usikkert. – Ledelsen på skolen har et ønske om å fremstå mer profesjonelle på nett. Mange oppfatter nettløsningene i dag som unødvendig tungvinte, sier Lundberg. Den nye virksomhetsportalen skal løse dagligdagse studietekniske spørsmål, gi enkel tilgang til e-post og timeplaner, muligheter for tilrettelagt og tilpasset informasjon på individnivå.

Prosjektflater

Portalen åpner for å lage egne prosjektsites. Der kan studenter som skriver masteroppgaver om for eksempel laksepriser invitere både interne og eksterne deltakere inn. Veileder kan bidra og selv velge når han vil lese gjennom utkastet.

Bedriftsrepresentanter kan også innlemmes i prosjektet.

Unngår papirveldet

Gjennom prosjektflaten skal studenter og ansatte slippe å forholde seg til den mengden av skjemaer som finnes i dag. Enkle elektroniske skjemaer skal erstatte papirmøllen. Og skjemaene tilpasses den enkeltes arbeidsflate i portalen slik at man slipper å forholde seg til unødvendig informasjon. Prosjektet har en ramme på 3 år, men Lundberg håper på at første utgave er online allerede neste år. – Men det er viktig at den nye portalen ikke blir enda et nytt sted man må logge seg inn, sier Lundberg. Prosjektet har en foreløpig kostnadsramme på omtrent 3 millioner kroner.

Alt på ett sted: NHH skal samle all nettinformasjon på en felles portalside. Thomas Lundberg er studentrepresentant i styringsgruppen. Foto: SASS

foto: christian hatt

NHH er i ferd med å utarbeide en ny nettportal som skal samle all informasjon på ett sted. – Visjonen er at vi skal forandre hele informasjonsflyten til studentene, sier Thomas Lundberg. Han er studentenes representant i prosjektgruppen. – I dag må man oppsøke minst tre forskjellige nettsider for å finne all relevant informasjon for ett fag. Vi skal samle alt dette i en felles portal, forteller Lundberg.

Tilpasses den enkelte

Vil du også være en utfordrer?

BDO Noraudit er en revisjons- og rådgivningsvirksomhet med 600 ansatte og kontorer over hele landet. Vi er på jakt etter motiverte og engasjerte medarbeidere og vi ansetter både bachelor- og masterstudenter.

BDO Noraudit samarbeider med Petter Northug - Et av Norges råeste skitalenter.

....

Ønsker du en arbeidsgiver med fokus på vekst og personlig utvikling?

Få mer informasjon på: www.bdonoraudit.no

Hovedsponsor for langrenn er Cresco.

BDONoraudit_246x178_K72008.indd 1

18.07.2008 10:39:47


nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 14. oktober 2008

15

Kjemper videre for Lena

Utvisningen av Lena Kokab blir nå rettssak. Samtidig kjemper Studentforeningen videre for å legge press på Utlendingsnemda.

net, forteller Jonassen. H a n p å p e ke r v i d e r e a t både Lenas mor og bror fikk oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. – Vi mener Lena har blitt utsatt for forskjellsbehandling når resten av familien i Norge får bli, men ikke hun. UNE har vært alt for strenge i sin vurdering, sier Jonassen.

Stine Grihamar

Til retten

sgri@k7bulletin.no

Håkon Frede Foss (foto) foto@k7bulletin.no

– Vi har bedt om et møte med Utlendingsnemnda, og nå førstkommende torsdag drar vi til Oslo for å overlevere om lag 1.600 underskrifter til informasjonsrådgiveren, forteller informasjonsansvarlig i Kjernestyret, Hanne Øksenvåg Kirkebøen, til K7 Bulletin. De har et håp om at møtet kan bidra til at Utlendingsnemnda (UNE) ser på Lena-saken med nye øyne. – Vi vil fortelle at vi opplever saken som høyst urimelig og urettferdig, og ønsket er at UNE vil høre vårt syn, forteller fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret, Glenn Michael Jonassen.

Forskjellsbehandling Når Utlendingsnemnda behandler søknader om oppholdstillatelse står kriteriene «humanitært grunnlag» og «særlig tilknytning til riket» sentralt. Jonassen mener imidlertid Lena oppfyller begge kriteriene, og at UNE har gjort en dårlig skjønnsmessig vurdering av saken. – I forhold til kriteriet «særlig tilknytning til riket», mener vi Lena stiller sterkt. Hun har vært i Norge i seks år, hennes mann er norsk statsborger og hun er integrert i det norske samfun-

Lena Kokab

«

Lena fikk et brev fra politiet med frist for utreise allerede i slutten av september. For å stoppe utreisen har Lenas advokat, Karstein Egeland, varslet at han vil gå til søksmål mot UNE. –Ettersom vi vil bringe denne saken inn for domstolene, vil nok dette ta en tid, og det er derfor ikke aktuelt at hun blir sendt ut av landet foreløpig, forteller Egeland. Han legger til at selv om Utlendingsnemndas avgjørelse i utgangspunktet er endelig, kan de se på saken på nytt. –Vi har jo et lite håp om at UNE skal ombestemme seg før den går til retten, men foreløpig har det ikke vært nye bevegelser i saken, forteller Egeland.

Imponert over engasjementet

Karstein Egeland har fulgt med på engasjementet fra NHH rundt Lena-saken, og er imponert. – At Lena får så sterk støtte er veldig positivt. Jeg har holdt på med dette i mange år, men jeg har aldri opplevd lignende engasjement rundt en sak. I tillegg til at Studentforeningen har gjort en strålende jobb, har også ledelsen ved Handelshøyskolen vist sin fulle støtte. Det vil jeg si at er rimelig spesielt, forteller han. Han er overbevist om at UNE følger med og har merket seg reaksjonene fra NHH, men synes det er vanskelig å svare på om det hjelper. – I utgangspunktet har det ingenting å si. De som tar avgjørelsen skal være upåvirket av hva andre mener om saken. Men på den andre siden handler dette om hva som er rett og rimelig, og når det er så sterke reaksjoner i befolkningen, blir nok det nok lagt merke til.

Fortsetter kampen: NHHS har ikke lagt seg på latsiden etter storaksjonen «La Lena bli» i slutten av september. Her samler Kjernestyrets Jenni Sjøtveit og Glenn M. Jonassen inn underskrifter som skal overleveres til Utlendingsnemda.

u Lena-saken n Iranskfødte Lena Kokab (21) begynte som student ved NHH i høst etter seks års opphold i Norge n Mens Lena har fått beskjed om at hun blir sendt ut av landet, har moren og broren hun kom til Norge sammen med fått varig opphold n Hun er gift med en iraner med norsk statsborgerskap. n Studentforeningen har startet kampanjen «La Lena bli», og da Kristin Halvorsen gjestet NHH i slutten av september holdt NHHS en storaksjon. n Ledelsen ved NHH har sendt ut et brev til Utledningsnemda der de krever at vedtaket må gjøre om. n Også UiB, HiB og Bergens Næringsråd har vist sin støtte. Sammen har de sendt ut en felles støtteerklæring for at Lena skal få bli.

Jeg har holdt på med dette i mange år, men jeg har aldri opplevd lignende Karstein Egeland, Lenas advokat engasjement rundt en sak.


16

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 14. oktober 2008

Statsbudsjettet: Mer til klima Klimaarbeidet styrkes med ca. 129 millioner kroner. Pengene går blant annet til et nytt kompetansesenter for is og klima ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø og til å gjenreise den norske forskingsstasjonen på Bouvetøya. Nesten 14 millioner kroner skal brukes til arbeid for utslippsreduksjoner i de 13 største norske byene. Bevilgningene til nye tiltak for kulturminnevern går opp med 268 millioner kroner, hvorav 200 millioner går til å styrke fondskapitalen i Naturmin-

nefondet. Bevilgningene til naturmangfold og friluftsliv øker med 345 millioner kroner. Regjeringen har også fremmet forslag om justeringer i CO2-komponenten i engangsavgiften, som blant annet innebærer sterkere incentiver til å kjøpe biler med utslipp under 120 gram.

Skal gjøre shippingbransjen grønn I dag kommer Elisabeth Grieg til NHH for å fortelle hvordan hun skal gjøre skipsfartsbransjen utslippsfri. Simen A. Selmer Sletsjøe sass@k7bulletin.no

K7 Bulletin tok en prat med lederen for Rederiforbundet i forrige uke. – På lang sikt er det mulig å gjøre skipfartsbransjen utslippsfri. Vi vil fortsatt være avhengig av olje og ufornybare energikilder de neste 10 årene, men etter det kommer fornybare energikilder til å ta helt over, sier Grieg. Hun mener det er veldig viktig at noen går foran og viser vei, og håper at den norske bransjen vil fortsette å ta ansvar. – Hvor langt på vei har man kommet? – Spesielt med utslipp av nitrogenoksider, NOx, har vi kommet langt. Disse dannes ved forbrenning i dieselmotorer. Vi nærmer oss å redusere utslippene av disse med opp mot 95 prosent, sier Grieg. Også med reduksjon av svovelutslipp, SOx, har man kommet langt på vei.

Bare muligheter – Representerer klimaforandringene først og fremst muligheter eller begrensninger for skipsbransjen? – Bare muligheter. Klimautfordringene er kjempealvorlige for hele kloden. Derfor er det

viktig at alle tar sin del av ansvaret, og det gjør Rederiforbundet, sier Elisabeth Grieg. Hun kommer i dag til NHH for å snakke under Bergen Shipping Conference (BSC). Tema for konferansen er Green Shipping Strategies – Temaet er viet urovekkende liten interesse både fra offentlighet, myndigheter og sentrale aktører i næringslivet, sier leder for BSC Sondre Rasch. Han forteller at shippingbransjen står for tre til fem prosent av verdens samlede klimagassutslipp – Mulighetene for bransjen til å begrense utslipp og andre miljøskader er store, mener Rasch.

Uorganisert bransje Også NHHs nye klimaprofessor Gunnar S. Eskeland har stor tro på at næringen kan klare å bli mer miljøvennlig. – Det er en uorga n i ser t bransje som har vist seg svært tilpasningsdyktig, og viser blant annet til de miljøtiltakene som ble iverksatt da USA innførte strengere regler for ferdsel i amerikansk farvann. Elisabeth Grieg mener at grønn satsing er lønnsomt på lang sikt. – Shippingbransjen er en langsiktig bransje, og skipene som bygges i dag skal være i drift i 30-35 år. Derfor er det viktig at man gjør det ordentlig når man først bygger et skip og bruker fremtidens teknologi så langt det er mulig, sier Grieg.

u Bergen Shipping Conference n Arrangeres tirsdag 14. oktober på NHH av NHH-studenter n Temaet er Green Shipping Strategies n Disse er blant foredragsholderne: Harald Magnus Andreassen (First Securities), Elisabeth Grieg (Rederiforbundet), Henrik O. Madsen (DNV), Eivind S. Vagslid (IMO), Viktor D. Norman (NHH) og Gunnar Eskeland (NHH)

Satser grønt: Elisabeth Grieg mener null utslipp er lønnsomt for shippingbransjen på lang sikt. Hvordan det skal gjennomføres skal hun snakke om på BSC i dag. (tirsdag 14.10). Foto: rederi.no

er viet urovekkende liten interesse « Temaet både fra offentlighet, myndigheter og sentrale aktører i næringslivet.

Sondre Rasch, Leder BSC


nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 14. oktober 2008

17

VIL HA SLUTT PÅ NØKKELKAOS n Prislapp: 20.000 kr per dør Kjernestyret er lei det tungvinte og uoversiktlege systemet for nøklar i NHHS. No vil ein spandere nær 200.000 kroner på nøkkelkortsystem. Martin Utgård

mu@k7bulletin.no

Audun Bakke Andersen (foto) foto@k7bulletin.no

Planen til Kjernestyret (KS) er at ein i første omgong skal byte ut nøklar med nøkkelkort for åtte ulike kontor. Bakgrunnen for dette er at KS synest at dagens system er tungvint og arbeidskrevjande – og difor ønskjer ein å installere det same nøkkelkortsystemet som NHH brukar til adgangskontroll. Dermed vil ein i framtida kanskje kunne nytte studentkortet for å låse seg inn på kontor i NHHS.

STOR INVESTERING FOR ÅTTE DØRER For dei åtte dørene som er sett på som aktuelle vil det koste mellom 20.000 og 22.000 kroner per dør. Internansvarleg i KS, Jenni Sjøtveit er kjempepositiv til forslaget, og seier at det vil gjere administrasjon av romtilgang langt mindre arbeidskrevjande. – I dag finst det mange, mange nøk lar til romma i NHHS, og det er eit tungvint system med bestilling av nye nøklar samstundes som folk ønskjer å behalde sine nøklar – i staden

for å returnere dei. Vi har for så vidt eit system med depositum som fungerer greit, men det hadde gjort jobben langt enklare om ein innfører nøkkelkort.

PRØVEORDNING Sjøtveit seier vidare at ein vil prøve ut ordninga ved å installere nøkkelkortsystemet på nokre av dei mest sentrale romma i NHHS – Vi har valt nokre rom som prøveordning – og det er dei romma som er mest brukt eller har størst verdiar. NHHS freistar å nytte same system som NHH for å kunne ta i bruk eksisterande studentkort, for å sleppe å produsere nye kort. Forslaget skal framover diskuterast grundig i KS og Representantskapet, før det truleg kjem opp på Foreningsmøtet seinare i haust. Om prosjektet blir vedteke utan særskilte hindringar kan ein få montert systemet allereie før jul.

u Dette er saka: n Kjernestyret vil byte ut nøklar med nøkkelkort(studentkort), for å gjere administrasjonen av tilgang enklare. Truleg vil ein i første omgang bruke nær 200.000 kroner.

n Følgjande kontor er prioritert: Kjernestyret Uken Symposiet Mediesenteret K7 Minutter IT-gruppen Næringslivsutvalget Regnskapsgruppen

Nøkkelkort vil gje slutt på kaos: Internansvarleg Jenni Sjøtveit i KS vil redusere ressursbruken til administrasjon av nøklar, og ønskjer framover å låse seg inn ved bruk av nøkkelkort.

Backline droppar Campus til fordel for sentrum Backline lar ikkje eit par skuffande konsertar øydelegga pågangsmotet. No vil dei satsa på konsertar i Bergen sentrum.

semesteret, då berre 9 personar løyste billett, satsar Backline no alternativt for å gje stud.nhh nye konsertopplevingar. 29. oktober spelar John Doe på Garage i sentrum. Med på arrangørsida har Backline fått med seg Bergen Realistforening som har lang erfaring som konsertarrangør i Bergen sentrum.

konsertar blir ikkje noko me satsar meir på så lenge eg er leiar i Backline, seier Backlinesjef Elisabeth Stenersen Det v a r B ergen Rea l i stforening som tok kontakt med konsertmiljøet på NHH fordi dei ønskjer sterkare kontakt med NHH.

mm@k7bulletin.no

Prøver noko nytt

Et ter eit magaplask av ein konsert i Campus tidligare dette

– Me hadde lyst te å prøva noko nytt. Eg vil ikkje avskriva det for framtida, men Campus-

–Me har som mål å fremma samarbeid mellom utdanningsinstitusjonane i byen. Dette er ein fin muligheit for

Mikael McKeown

Fremmer samarbeid

det, seier bookingmedarbeider Maren Eline Skaskiewicz i Bergen Realistforening. Stenersen trur John Doe vil kunne lok ka mange NHHstudentar til Garage. – Me veit at mange NHHstudentar er opptatt av musikk, og halvparten av NHH-studentane bur jo i sentrum. Dessutan er John Doe eit feel-good Trondheimsband som alle liker.

Til sentrum: John Doe-konserten til Backline i oktober blir flytta til Garage i Bergen sentrum.  Foto: Kim Ramberghaug


18

sport nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 14. oktober 2008

sport NHHI resultatbørs FOTBALLRESULTAT 5. div. avd. 2

1. NHH FK 1 2. Telavåg 3. Erdal 12/10:

Skjergard NHH FK 1

0 2

4/10:

NHH FK 1 Telavåg

0 0

7. Div. avd. 1

1. Norder Holsnøy IL 2. Arna-Bjørnar 3 7. NHH FK 2 4/10:

Åsane FB Gutter 2 NHH FK 2

2 0

7. Div. avd. 3

1. Djerv 3 2. Løv-Ham 3 6. NHH FK 3 4/10:

Ragnarok FK NHH FK 3

2 7

HÅNDBALLRESULTAT 3. div herrer

1. Åsane 2. Stord 2 7. NHHI 12/10:

NHHI Bjørnar

23 21

BASKETBALLRESULTAT 3. div MENN

1. BSI A 2. Ytrebygda B 5. NHHI 11/10:

NHHI Gimle D

60 63

Ideen om et eget frisbeelag ved NHH ble fremmet, halvt som en spøk, da en gjeng førstekullister satt sammen i kantinen. ihg@k7bulletin.no

1. Loddefjord 2. Hop BBK 5. NHHI

BSI B NHHI

Frisbeekastere nye i NHHI-familien Ingeborg H. Greve

2. divisjon kvinner

11/10:

KASTE: Frisbee er mer enn å kaste frem og tilbake i parken. Ultimate Frisbee er et lagspill med syv spillere, og NHHI har nettopp fått et nytt lag.

Audun Bakke Andersen (foto) foto@k7bulletin.no 50 38

INNEBANDYRESULTAT 7/10:

NHHI Djerv 2

5 4

8/10:

Nornen 2 NHHI

18 1

– Vi syntes ikke at det var noen av idrettsgruppene som var helt perfekte for oss, så vi begynte å snakke om muligheten til å starte noe nytt. Det var da vi fikk ideen til laget, forteller Jan Hanekamhaug, en av initiativtakerne. Noen uker senere er

NHHI Ultimate godkjent av Foreningsmøtet og godt i gang med treninger og annen sosial aktivitet.

Åpent for alle Nå teller laget omlag tjue gutter, men det er åpent for alle som ønsker å være med. Ingen av dem har noen erfaring med sporten fra før, annet enn fra kroppsøvingstimene på skolen. – Vi vurderte litt forskjellige idretter, og var faktisk inne på tanken om å starte med kanonball. Til slutt ble vi imidlertid enige om å satse på Ultimate Frisbee. Hanekamhaug mener frisbee er en sport med voldsomt potensial, da den er en stor sport i både Canada og USA, og er sterkt voksende i hele

BI stiller lag skal vi « Hvis selvsagt slå dem. Jan Hanekamhaug, initiativtaker i Ultimate Frisbee

verden. I tillegg ble sporten av Sports Illustrated kåret til den tredje hardeste sporten i 1996. I Norge er det i dag åtte lag og det arrangeres Norgesmesterskap i sporten.

u Frisbee n Det finnes flere ulike frisbee-idretter. n Ultimate frisbee er en variant som kan minne om amerikansk fotball. n Ultimate er en utendørssport med lag bestående av syv spillere. n I Norge er det i dag åtte lag, og det har blitt arrangert NM i sporten siden 2004. n Sporten er sterkt voksende på verdensbasis, spesielt i Nord-Amerika.


ehc W b _ i [ h j  e c i e h ] 9-08

29-0

7:12

04:0

_d[j cW]Wi

00:44:52 15-09-08

GX^\*+

e^`icj%%% ?fk]fi\`^

s01. indd

30

dX ^`XeDX iEfin\ GX^\))$)* %%%Xe[fl

`k_X B[i^lehZWd_cWjifWbj[d"i_Z[(* \]`cc\[n K_`j`jjl f]nfd\e k n_fc\cf

cW ]W

CX^jlj_`j\cm 

i kai[i XhWai d ][d[d jWkai`ed[ d b_ c diW lWd 7_Z#_d bb_ij[diec [d > )& > e] '* D " n ak W\j i_Z[(b[Z[h jWdZh[ joh[j?dj[hd nC´ l[d [ c e n7bj

i_d[ j

cW]Wi_d[j

Ve r ke n st at e n e l det er i l e r m a r ke stand t i s l e å r ordets r e g rstat tes i omsor et te g av i f o t r r a s M n t a s a n a venstres g d ksjoner” n . D u s e rfor er Ma rs ide . W o markede ns demoniserin l d sk rive d a l o g B e n d i k ska l gi og hva je g av t så u f r de t g sk a i e l o e n i f r n å s s d i t b t n å a i e e l b b s l k i a t ok Tred g. l a rere emt sit ke D je V ua e r e s u be n j o t s e n r t “Ka n d r n a . e l f : i D o s ” r m N e t off b en g jør yli- st åde m a u ik ke ate den rk ko sk e d n r s om er j i e u t v r t r e a i o d k o g i t m hva ske ve n, i det siv ile sa en t i l d s t at e n s gru rd m g e o t i f r p u u ideelle, l p n n n g o n a n r , ve r i d e m l a ag for t gave a l e ne er som tillit t, o iberalist t m m s s e t i t a s n a k m n n e ble jeg sp k a s e e r a s b m k o eid (...)” g ensi e l i g S ekjærlighet har s funn?”, urt av it e K t t t 7 u t B i s d u p e e r l t s l i e s ng. ev s t v i l e n i r k . r Men t persp e er j e g ne to del Kr ek ve i r utopist i n t k t i g e i v e k n n e k p r e a o n mot v nor sk litisk elle v ære me l l de ny p o o l n m verken p r libera list. Jeg i l b i t s e t i å r k i a l k k h l a i , e n ge r n e smen er l t e til å ideelle tror d av an h ik a v e k s n s e a tota l frih t m n t a e e t f m u o k nn eller a for f engerne av mar g Me n ron i k ke et . S å l ke n. or d e f m J e n e e i t e g g l , e ik g e t t m o . m k H t e e a lt s e e v n d l i a n s å r e m sket d f a s t s l å a v i l n ø ye m o r se in gamle på tv en t r h e l l e r a g p er fe k s j oner e h n a g r e r r e t p l e i e o g b e s t e- s l a g s i t i noe, m enstresi- det e vil ld r i s a m gr n id e h f o n j u det. e v e b n n l t p o n n p m e e e t r m f o g e r j r s ø fo r fo l k t r a e er h å mye. Det inte nd uves om det e en re vi r t s l l k m s i a e g a n r k t k o e e V b det eller l i n ger v enstre s om hj e den g D st en e l a j p s t t ø t e e b r r n r e e m h t s yr ikke i e e llom me n ne. Ve av sit t eg offentli at de fø l e l rke nn p g å s e t n e s o e a r k e r m n e n s m s r o a å a m t d n t e slags god g s v r e y a i dag hvo l ne s t k r epleier e me, god lige en privat de t r an ek j h p ll o e æ d r f f r r e e l i n e g s t n h t l i ge bu r n a e t , o g o et og hjelpe h ra ktiserende le nd til å s ek to t i l. de ge f fe en I f v n å n i s e l t t s l o f l i r o i g p r s g p e f r e r. F o r s t a t e n e d e rad er v i de hus g om” s d e s at t r fø ms mo en ke p s t r å r t t s s r e a t f e t t t a a s o n n i b d g d g y e d e t hen n r å k r at i s basert p n s Et et som s sm å, el l ka es åe vi k ko k e s p n b r t o p i l f m g i d a e n e a g n p p m g fra mark a o e r d l a l e du f t e n t, men n rat. røm meg o m me n ilaktig stand ed godh røt ti l ep n a e å e p t s s g e o k o i e g m i m l o i e g s ffentlig nnesker huset hv predte s v graden av o kjærligh s ek t om er eg s o l e ø o i r t r r . e d g l , a l h e g e r morgen t, for ing omtank sagt at d fa l l i k k Ka r . Ik e, e e i e i l k h k e v p M k e å e a e k r p n a x ene kan n g e o v n g Fred r i se omso uint ann rt og kjærligh d e s m åt h e vd e r be ik E rg et er e l o e n e i g n g s ” n e å D l s i d e n s e t i e tt profes t l k ” l u e o m p m l a manifes er s on l i g iv, men rkedet” mu n i s t i jot” a de e ka s k n t e k . e T a r p v o i d e t g r e a t i mot k t i stedet blir prof nne omsorgen lismen e t er a l le an rst es he tr a v a t d d e t i i s s l j f a o e h t n l vor state et samfu ler, enten jonell i de fleste el le , føl me s s i ge el nn n j e s e b g e r å s b d n e a e d t v t a me d de e l e skapet s er for de neste fe gen lom k a ld e k t na om n lle m j s e ø k t p n e e l e l l o l , e e s g r r e , d v s a lg. Da er s y k t l i n n i s je ia skat te delen. D spa ltis gb len an e t l r a g . f J d o t o e r h t t s a d r e n venstres s å Dagblad n Olav Egeland grunnle igg et g a e e n i n s d i e e m r f M e o s il når de o d a m av de t e r r k n A e det e vers rbeide sa j o m n m m e o a d s y net d vgjørend o g s t a t e n h a r erne sam rpartiet at: ”I et ad v a r t e a ef e f u h m t e l n a l o e n n t s t t e e e r r n e t sa m f u l it t fore de offen kk. De st et omfa ”sosia lt nn ttli nk yr g e f h l e s e v a l t l o n e r a s s fi v v s k n a f a r for – o a f o p o n r r s o m i p g forplik ering av l i k tel se a l i s er t e g te r, f l e a e l v l t e u s k l o o t o t p g n r yk k fo pgaver i k k so trakt e m r n s s o s p l i e d s a i ritet.”. fi s e rer hva je g d 1 s01.ind

I_

ÄD>> XWh[_ _i"_aa[ C$ _fhWai h=b[dd b[h"i_[ i# \[ijjW A`[hd[ [d\hW @edWii '' j$ joh[ Z['&e]

aedj[# <`[hd[h j[h [ ^ ] b_ k c X´hij´jj[D>>I

i_Z[ '-

Ah_i D> j_d>W > ble

]ih[][# Ä>WdZb_d hkji[_bj j[ b[d[hWa I_Z[,e]-

h ZeZ´h[ Ij[d]jij[[dj[h[j_aa[

I>

lpj gX^\ +)X e[+ *

C´jAWo;h_aIjeaa[_fehj[jj[j"i_Z[((e]()

Eµkk\be\bb\i\eBXp ]fi^

DXb \$lg

B[Z [h i_Z[ i_Z[( " .e ]/

g` j`[\ )/f e^`9 \i^\ ^)0 e J_fg

>WhWbZCW]dki7dZh[Wii[d"<_hijI[Ykh_j_[i

i_Z[

*e

]+

'$., -$&&  &_f bkii

H[a \ehKehZh[ik a[d bjWj

i_Z[.e]/

K7L>

K:

EH=;

OI AE

B;

;J ?D $D

B ¼7 B;D 7 8B?

h i[ df Bel  j_bij[h_d][d kZ[ j _ d dj[h ] i_Z[ '&e D>> ]'' eff <Ahoa a[h

i_Z[("'&e]''

kj\ehZh_d][h\eh A`[hd[ijoh[j h@Wd e\[iie D>>#fh Z belbWd Jeh[A

IjkZ[d dj[h #ijkZ[ I_Z[. \ehD>>

 h e \  d [ IWcc IjhWj[]_ia[ 7\h_aW D>>#ijkZ[dj[hffWb# b[d_YWi[aedakhhWdi[ :7= J?HI &&. ;H( ; C 8 + " DH$. ;FJ * ',$I H=7D= v

I´bl_9WdWZW IJ ;D =?=

L; :D ;D J7L?I

BI >¤ 7D :;

MM M$

BB A- 8K

E

)&

IWjifa`[dj[dWld

;F vH J;C J?H I =7 8 D= ;H :7= *+ (&& . " D H$/

$I

K7L

>;D

= ?=

IJ

K:

;DJ 7L ?I

L ;

: D

EH

= ;I

D:

> 7

; BI

EB

OI A

MM

M$A -

8K

BB;

J ?D

$D E

;

Send søknad påi_Z[*e]+ mail til red@k7bulletin.no Journalistisk erfaring er en fordel. n =beXWb[cWaj\eh^ebZ

M

C_b`´ Simen Sletsjøe på telefon 977 49 357 For informasjonnkontakt

C[

:[jj[l_bjeffb[Z[hd[b³h[c[hec0 Vil du bli redaktør i Bergens beste n 7hX[_ZicWha[Z[j n >´oh_i_aebd studentavis? n F[di`ed i_Z[,

IjkZ[dj[h jlWd]iÓojj[i \hW>Wjb[X[h]

i_Z['(e]')

På NHH tilby ut d a n n i ng i m i s k- a d m i n is om råde ne, o med Un iver man ogs site åt Noen v i a Ph l i n n ve s t u d i e r – det or

K7 Bulletin søker ;aif[hj^`[bf nyhetsredaktør j_bIocfei_[j

Fbkaa[hij`[hd[h\hW D>>

;_l_dZH[_j[d0

:[ j  [ h 

_a a [  i j ´ h h [ b i [ d  i e c  j [ b b [ h

S t j e r n ø -u t v a l g e slå sa m t ø n s k er å men a l i ti le l og u n iv l h e ø g g g s v k i ktige som olene er sit e t e b n k a e u s 8-10 sto e n i r n o N s g k o a som frie rge t ps- B re r me åd e n i Bergen U egionsuniversit i l i den offent U n g n s i y v trere ersitete eter. lige deb ng Hø t, g l a N e s t n k t H e . til om de e Venstre er ske o H H l er derim e ø n o g st a yskoi Bergen ptisk tte vil ot m ts st s e e e o t r r r r y p k e r p a p e t t r t n k ao s , i n k e o a å t j f k e , e a t mpebyrå s o n ø j g o n r e n et enn bør ha e r i Hord llerede Ut va l s- bid t er n s t r k t sæ ge på a la ra id t r a r o m s ilbud til n l k i v e g i e d s f n s o k e d k o rer f i re t forskni us det mpetans nd, og v e i e r studente g då rl igere ng fo e p r b n . r i å v e d h a . t e ø e f y o o e r Nor g offentl re ut d a g ra ige ge. U d i D . u t E v e t s n a h t e rge n U l r a s g a a r e k mmensl ts påsta selv valg t den n ge ins åin nd t m t k V g e o i e t s e m a u t t v n d s o j s d i o m g s t e rk t ff t i n r s e fattende s e e r e n e s n e t i l ler siering m en ”svek- bar vil ikke mentere k r it i ske ,o t us te um el r n b j l o o i d t l d a n m i v a l ge t s r d l n e e e t S n i n p l a t e å n s j s er nø ti- by net for at det. Det rolle i fo s å k a lt e i n n st gge rs te ” k s u f n l n v e i n e d r d g c e langt i å i l l i ng , der ma n temet” er nok ri r a s a s m t ut valge ys- a r pu s mo d legger b ktig, fore gu ts f r m e m e s f r d l m å e e e r m n n s e e t t antall u n d t s å i t f e r l e fø or s a m øk n i n rfor rette f og s å n r g l i i s m ø n v y s e g e n n r e f n s e i r u i n s . s t l D l g e l å i n ge r stendig å v ære ter i No e n d e re ette er di or st som v fei ”e s rg re a f i v l r e f . k e , f D d e k r r e t e e i t m t m g v e s i B eningslø f s er i n g ” re at un ynes rik or ” forb e r g e n U kte m e de st ti iv e M

J?HI:7= '$7FH?B(&&. v H = 7 D =  * + " DH$+

K7L>;D=?=IJK:;DJ7L?IL;:DEH=;I>7D:;BI>¤OIAEB;

MMM$A-8KBB;J?D$DE

sport nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 14. oktober 2008

19


20

Debatt

K7 Bulletin - tirsdag 14. oktober 2008

Leserbrev

SKRIV SELV.

Vil du ha kommentaren din på trykk i Bergens beste studentavis? Vi ønsker leserbrev om alt mellom himmel og jord. Send dem til red@k7bulletin.no. Deadline neste nummer er 23. oktober.

How to increase NHH’s FT ranking: An international student’s suggestion bachelor degree, I began researching internationally-focused graduate business schools outside my home country. After completing the GMAT exam, I was emailed by an NHH marketing coordinator who recommended the school’s Master in International Business program (MiB). Never having heard of NHH or its program, I did extensive research to determine if it was right for me.

ronment, students quickly learn how to work on academic and professional levels in an international setting. This success is possible for all students at NHH, not solely for those in CEMS. If the NHH administration is willing to invest in international student-group integration, the end result would positively affect all NHH students and may help to increase the international reputation of NHH as well.

One of the main benchmark

Brandeis Bellamy

While co mple tin g m y

tools I used was the Financial Times (FT) Masters in Management Ranking. This ranking lists European business schools based on many factors, such as international mobility, program length, and international courses. At the time of my research, the beginning of 2006, NHH was ranked in 19th place (based on its 2005 ranking). After learning that NHH was a member of CEMS, one of the top three management programs, my decision to attend NHH was finalised. Now as a full-time MiB and

CEMS master student at NHH, I continually watch the progression of the school’s FT rankings. It has decreased from 19th place in 2005 to 21st, 34th, and 33rd in 2006, 2007, and 2008 respectively. These changes could be attributed to many factors, such as increased competition among schools and low interest in international mobility after students graduate. Regarding the latter point, perhaps one of the reasons why Norwegian NHH students have a low interest in international mobility may be due to the homogeneous student groups at the school. From the time that students

begin their studies at NHH, they are encouraged to join various student-led organisations. Participating in these groups give students experience and

Integrate: More foreign students in NHHS studentgroups could improve NHH’s Financial Times Ranking, says the writer. Illustrasjonsfoto: stck.hng www.fokus.no

skills that will benefit them in their future careers. However, many international students are denied membership to some of these groups because they do not speak the Norwegian language. Most Nor wegian students have a considerably high level of English or another foreign language. The apparent resistance

to international integration at a student-group level could be seen as a prelude to low international mobilisation at a professional level. If more international students were permitted to join NHHS student groups, Norwegian students would gain increased international experience, expand knowledge in international issues and enhance skills in intercultural business communication. As a result of this increased

knowledge and skill, Norwegian graduates would perhaps be more inclined to apply for jobs outside of Norway. The success of this integration strategy can already be seen in the Norwegian and international students who participate in the CEMS master program. By creating a heterogeneous student envi-

V I L D U V ® R E M E D P E T

VINNERLAG ? B E D R I F T S P R E S E N TA S J O N F O K U S B A N K

NHH 24. oktober Kl. 09.00 - 15.00 Stand Kl. 15.15 - 16.00 Bedriftspresentasjon Kl. 16.00 - 18.00 Servering

Vi tror at fokus pŒ utdanning l¿nner seg For ledige stillinger, se vŒr hjemmeside, www.fokus.no


Høstvalget 2008: Bulle gir deg festbildene side 22 og 23 No. 10

Tuesday 14 October 2008

Gjestebullist:

Ă&#x2DC;konomiprofessor Kjell Erik Lommerud

Halloweencostumes

side 39

page 42 and 43


Foto: Monika Aulaite og H책kon Frede Foss

[m] 20

Valgsh


howet

K7 Bulletin - tirsdag 14. oktober 2008

21

[m]


Pratsom ponni My Little Pony imponerte på Phonofestivalen. Allerede 24.oktober gjester de på nytt Bergen - rett fra Spaniaturné, og med debutalbumet i bagasjen. Kanskje tar de seg en svipptur innom NHH? Bandets sympatiske vokalist Ola Innset hadde litt av hvert å si om den saken. Ola beskriver det nye albumet som litt rart. – Ingen av sangene er like, påstår han. Bandmedlemmene har pøst på med ideer og instrumenter. Produsenten har til tider måttet se seg nødt til å sette ned foten, og minimalisere det hele. – Noe ligner afro-jazz, mens andre ting kan minne mer om bluegrass, forklarer Ola energisk. – Likevel er og blir My Little Pony indierock, rett og slett fordi vi er så dårlige til å spille. Det noe oppsiktsvekkende navnet til gruppen var opprinnelig ment som en spøk. – Det var et forsøk på å gjøre narr av band som My Chemical Romance og Bullet for My Valentine. Riktignok har alle bandmedlemmene, med unntak av ett, på et eller annet tidspunkt jobbet i barnehage. – Vi visste at My Little Pony var en eller annen leke fra 80-tallet, men ikke at det var så stort, forteller Ola. De mest hardbarka fansene har sikkert lagt merke til bildet av bandet på EPen, med grå byggeklosser i bakgrunnen.

[m] 24

– Et statement for å ta avstand fra alle disse plastikklekene unger driver med i dag. – Hei, vi bli intervjuet av Handelshøsykolen, hahah, fniser Ola til et forbitassende bandmedlem. Think Too Much er navnet på gruppas aktuelle album, og beskriver også godt filosoferingen vi får servert rundt spørsmålet: Har du, Ola, fordommer mot NHH? – Klart jeg har fordommer. Men jeg lever i en verden som ikke finnes.

«

Som så mange andre har Ola inntrykk av at folk går på NHH av økonomiske grunner. – Jeg gjør kun ting jeg brenner for. Lager musikk for eksempel. Har inntrykket av at folk som går på NHH ofte kun gjør det for pengenes skyld.

«Jeg lever i en verden som ikke finnes».

[m]

My Little Pony

n Slipper albumet Think Too Much den 20. oktober n Spiller på Hulen 24. oktober n Består av: Ola Innset, Simen Herning, Jørgen Nordby Henriksen, Nina Bø, Marie Sneve Martinussen og av og til Jan Olav Owren

Ola Innset

Greit, dere får verden til å gå rundt, trenger folk som gjør det også, sier Ola. - Jeg skjærer ikke alle over en kam, legger han til, og forsikrer at han kunne hatt god lyst til å spille på NHH, og kanskje få avkreftet sine fordommer…

Tekst: Marlene Johre Foto: Kristin Orseth


deeYgV\Zi gZZaa`jcYZ!gZZaideeYgV\ 6Y__AUbU[YaYbh7cbgi`h]b[6A7]bj]hYfYfh]`

WUgY_cb_iffUbgYaY``caghiXYbh`U[ZfUB<< 6=c[ BHBI"=gUaUfVY]XaYXYbUjjfY_ibXYf\Uf6A7

_cbgi`Ybh\jYfXU[Ybc[U_hiY``YdfcV`Yagh]``]b[Yf ]b±f]b[g`]jYh"

ihUfVY]XYhYbfYY``dfcV`Yagh]``]b[ \jcfXYfYg_U`

J]bbYf`U[Yhgh]__YfUjaYX\cjYXdfYa]Ybd)$"$$$

CddXfU[Yh[^YbbcaZ²fYg]Cg`c]dYf]cXYb%%"c[%&"

jY`XYX][cf[Ub]gUg^cb"

_cb_iffYfYcadfYgYbhYfYXYVYghYghfUhY[]g_YfXYbY" ZYVfiUf&$$- c[j]`[]XYfYYhib]_h]bbV`]__]VXY

_fcbYf \jcfUj&)"$$$_fcbYfXcbYfYgh]`YbjU`[Zf]

HUfXYfYihZcfXf]b[Yb3

G²_bUXgZf]ghYbZcfCddXfU[YhYfhcfgXU['$"c_hcVYf&$$,

@YgaYfcaCddXfU[Yhd.kkk"VY__"bc#CddXfU[Yh

Maritim Trainee kull 4 starter i august 2009! Er du (snart) nyutdannet sivilingeniør, siviløkonom eller tilsvarende, og ønsker å jobbe i Norges mest internasjonale næring? I 2005 lanserte den maritime næringen i regi av Norges Rederiforbund et toårig traineeprogram.

Vi inviterer nå til Kull 4, med oppstart i august 2009 og søknadsfrist 23. oktober. Maritim Trainee omfatter et tyvetalls bedrifter i hele den maritime næringen, alt fra rederier og riggselskaper, verfts- og utstyrsindustri, til shipping-relaterte tjenester innen klassifisering, bank, megling og advokatvirksomhet. Programmet inneholder også 6 faglige samlinger som dekker områdene maritim kunnskap, bedriftsforståelse og strategi/ledelse. Samlingene foregår i Singapore, London og Norge.

Maritim Trainee retter seg i hovedsak mot studenter med en mastergrad innen økonomi, teknologi, jus eller maritim høgskole. Kandidatene kan ha inntil to års arbeidserfaring etter fullførte studier. Bedriftene vil ved utvelgelsen av kandidater legge vekt på faglig dyktighet og kommersiell holdning, samt personlige egenskaper som fleksibilitet, målrettethet og evne til relasjonsbygging.

Mer informasjon på

www.maritimtrainee.no


...i hyllen William Graham

Oversett (i hyllen) Titler må være noe av det vanskeligste å finne på. Ikke bare skal de lokke kinogjengere til å benke seg med popcorn og dispenserbrus foran lerretet, eller lesere i sofakroken med pledd og kakao med krem, men de skal også på en enkel måte forklare plottet, avsløre litt av slutten og helst hinte om at dette er noe du ikke ønsker å gå glipp av. Alt inn på minst mulig plass. Og mens forfattere som Dag Solstad kan forklare hele plottet, historien og avslutningen i tittelen, må filmskapere klare å trykke inn mest mulig med skriftstørrelse 150 på et 60 centimeter bredt glanset papirark. Noe som i Solstads tilfelle endte med at de fikk med seg yrket og etternavnet på denne litt forvirrede fyren som kommer til Larvik høsten 1968. Selv om tittelen er kort og konsis, dukker problemene likevel opp når den skal oversettes. Historien er full av eksempler på at oversettelse til tider er som å ri to hester som skal vidt forskjellige veier samtidig. Og i det bena forsvinner under en og bakken hopper opp og slår en i hodet er det fort gjort å være etterpåklok, en følelse oversetteren av den andre filmen om den litt særegne hemmelige agenten Austin Powers nok kan skrive under på. En oversetter som nok krevde pengene fra brevkurset i oversettelse tilbake da han oppdaget at ikke alle oversettelsesfloker lar seg løse av å videreføre bokstavrimet i originaltittelen. Det virkelig store problemet dukker imidlertid opp når tittelen spiller på noe helt annet, gjerne en popkulturell referanse. Den engelske forfatteren Nick Hornby er en mester til dette, som

About A Girl Nirvana

[m] 26

i boken om en gutt. Historien begynner imidlertid med en jente. Kurt Cobain hadde hørt på fire glade gutter fra Liverpool hele dagen og ville utforske mulighetene for å lage skikkelig popmusikk. Og skikkelig popmusikk springer ut fra virkeligheten, så også denne. Det er komplisert. To forskjellige mennesker som tiltrekker og frastøter hverandre samtidig. Selv om han aldri fortalte henne det. Og da bassisten og trommisen lurte på hva sangen handlet om, svarte Cobain bare «om en jente». Det ble den også hetende. Det var bare det at idyllen ikke kunne vare. Hornby fanget denne essensen, nettopp dette som kan oppstå i et forhold, kjærlighet eller ikke. Men istedenfor å skildre kontrasten mellom kjønnene fant Hornby ytterpunktene innenfor det mannlige kjønn, den hippe og kule uten noen omtanke for andre enn seg selv og den merkelige og ekstremt uhippe som tenker litt for mye på andre, og lar de omgås i situasjoner som gjør at man blir sittende og lure på hvem av dem som egentlig er hvem. Deretter knytter han det hele sammen ved hjelp av Nirvanas relativt rufsete historie, en historie som endte med oppløsning og en plass i musikkhistorien. At filmatiseringen av boken totalt droppet referansen til grønsjens grunnleggere viser bare at selv popkulturelle referanser av og til kan bli litt for høykulturelle, spesielt når man ligger nesten ti år etter. Da var det kanskje like greit for filmselskapet at oversetteren (også en han) av boken allerede hadde tatt livet av tittelreferansen ved å slå fast det alle allerede visste: Gutter er gutter.

(I Want To Hold Your Hand) The Beatles

Austin Power s Spionen so m spermet meg Med bl.a. M ike Myers, H eather Grah og Michael am York Regissør: Ja y Roach New Line Cin ema

Dag Solstad Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøk t vårt land Oktober forlag

Gutter er gutter Med bl.a. Hugh Grant, Nicholas Hoult og Toni Collette Regissør: Chris Weitz og Paul Weitz United International Pictures

Nick Hornby About A Boy Penguin Books

Gymnaslærer Pedersen Med bl.a. Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp og Henriette Steenstrup Regissør: Hans Petter Moland Sandrew Metronome

Nick Hornby Gutter er gutter Aschehoug


K7 Bulletin - tirsdag 14. oktober 2008

The power of powerdressing 3

#

vaishali Lara Kathuria

Trendspotting

In these times of elections, in the U.S. and even here at NHH, I can’t help but wonder if maybe fashion is all too superficial. Maybe so, but in that case, then the phrase «powerdressing» wouldn’t exist. So what is powerdressing? Well, according to the dictionary it’s a stylish and expensive clothing style, intended to convey the impression of assertiveness and competence. It’s a term used since the 1980s, mostly in the U.S. and UK, to describe the big consumerism and the yuppie-culture of that period. Yuppie stands for young urban professional, and was used to describe the successful men and women, with highly paid jobs, and the goal: Work hard - Play hard; make money and spend money. Come to think of it: It’s the same slogan as for the students at NHH! And the look? Men and women both wearing masculine suits with big shoulderpads designed by high-end designers such as Armani, Hugo Boss and Ralph Lauren. Think Dynasty and Wall Street mixed with some Grace Jones and Miami Vice. And who doesn’t love Miami Vice?

Today powerdressing isn’t just a matter of fashion, but also a way for you to get a job. They say the way you dress is a way of showing who you are - your personality. So when you want a job, it is sometimes about faking it, and hopefully making your new boss think you are the most up and coming student this school ever popped out. For the men, there’s an easy way out: The suit. Why all men dress the same is with good reason, and I quote Seinfeld; “If they are all the same, might as well dress them all the same!” Personally I would personalize the suit, and throw in a red tie. And spend some money on it, you can easily see if the suit is bought at Dressmann. For women however it gets tougher. How much cleavage to reveal, if the skirt is too short, or if it’s just looking like Margaret Thatcher. And the question we all ask ourselves is: Do I look professional? First of all girls, don’t try to look like men. Recently Michelle Obama was voted best dressed in politics, even though her femininity shines

through in whatever she wears. And second, don’t look like a forty-yearold. You are in your twenties and can practically wear anything. Leave the moccasins at home, and put on some high ankle boots. This season, the oversized jacket is a hit among working women, mixed with a tight skirt and a statement necklace, or maybe beige chinos with some killer heels. Change the regular white shirt with a silk blouse, and don’t be afraid to use colours. Yes, you heard it right, but with precautions of course. I recently read a study on women and beauty. On a scale from one to ten, the ultimate rating is a seven to get a job. If you are above, people get intimidated, and if you are under, well, then you are just ugly. So maybe it is all about hitting the seven? If a five, pull your skirt up! If a ten, well, just go and die! And with these words in mind, who says fashion isn’t important? Pow pow!

VAISHALI LARA KATHURIA

Lese mer?

thasource.blogspot.com

27

[m]


t e l l u B

Nasjonalitetsspråkbruk

Marlene Johre

Kaffe. Selvfølgelig. De småløper nedover fra bussholdeplassen, krysser gaten uten å se seg om. Man kan lukte deres desperasjon. Langt der borte ligger målet for denne hverdagslige pilegrimsferden: Statoil. Du har sikkert hørt om den: kaffekoppen som gir deg rett til så mange kopper kaffe, kakao eller espressochoc du måtte ønske (te er også en mulighet). Kanskje virker valgmulighetene litt for mange og overflødige for en mandags morgen. Det er jo generelt altfor mange beslutninger som skal tas til daglig. Bare tanken på dem gjør at man får lyst til å sette seg ned og se på gamle episoder av Sex og singelliv - hele dagen. En tilsynelatende svært enkel ting, kjøpe støvsuger for eksempel, krever mye tid og arbeid. Det er jo en investering for fremtiden; man vil ha det beste og billigste. Det gjelder å sjekke ut ulike forbrukertester på internett. Deretter lete litt rundt i ulike butikker. Diskutere med dine samboere. Vips. Tre uker, og fortsatt ingen støvsuger. Fremme ved kaffemaskinen derimot er man ikke i tvil om hvilken knapp det skal trykkes på. Svart, svart kaffe. Det er lite praktisk å være i koma når Per Manne skal snakke om fascinerende ting som kontinuerlig rente og implisitt derivasjon. Køen er som verst rundt åtte. Den kombinerte still- og anspentheten er til å ta og føle på. Forsøk på konversasjon blir avvist med små grynt og gnissing med misfargede tenner. Som kjent er jo kaffe en menneskerett, og her har vi folka som virkelig står på krava. Kaffekoppen til mor og far, som alltid måtte tømmes før man kunne begi seg hjemover fra familieselskaper, står som et symbol på barndommens kjedsomhet. Mamma, kan vi dra snart? Jada, kjære deg, jeg skal bare drikke opp kaffen min. Det er egentlig helt utrolig at alle ved første munnfull syntes kaffe var noe skvip. Man hørte selvsagt antydninger som; « vent til du blir student, du». Men man tok dem aldri seriøst; hvorfor skulle man ta seg bryet med å faktisk lære seg å like noe? Noen begynte med mocca, helt nederst på rangstigen, og jobbet seg oppover. Mens andre begynte rett på. Barskinger, uansett hvor vi begynte, befinner vi oss i dag på samme sted - i kø for vår daglige dose. Kaffe er kult.

Det var rundt årtusenskiftet at Finland med deres ambassadør i spissen gikk offentlig ut og klaget på bruken av ordet finlandshette, fordi det som regel dukker opp i forbindelse med reportasjer om ran og annen vinningskriminalitet. Ambassadøren mente betegnelsen var sterkt diskriminerende mot den finske nasjon, og at leserne av kriminalreportasjene fikk det inntrykk at skurkene hadde finsk tilknytning eller opprinnelse. Riksmedia la seg, overraskende nok, ikke flate. De mente at det ikke var noen grunn til å ta sånn på vei, da ordet kom inn i norsk for minst to generasjoner siden som betegnelse på et vinterhodeplagg. Det er ikke bare forbrytere som bruker plagget til å dekke ansiktet med, men også helt ærlige mennesker som vil holde kulden ute, og begge grupper består av alle slags nasjonaliteter.

Svenskene er litt mer opptatt av å være på finnenes godside og bruker uttrykket rånarhuva, selv om det enda sterkere knytter hetten til kriminalitet. Det er ikke bare Finland som får gjennomgå i norsk språkbruk. De fleste som har førerkort kjenner til uttrykket «å ta en spansk en». Dette betyr å omgå reglene, gjerne på en frekk måte, men i dagligtalen hører vi det mest i forbindelse med bilbruk, som for eksempel å kjøre på rødt lyst eller dobbelparkere. Rundt nyttår pleier NRK å kringkaste skuespillet «Den spanske flue», som i utgangspunktet var et kvasimedisinsk preparat som skulle piffe opp kjærlighetslivet (i skuespillet brukes det for øvrig om noe helt annet).

er dette uttrykket på vei ut. Det har sin rot i forestillingen om at tyrkerne var spesielt truende og aggressive, slik mange europeiske forfedre så dem da de erobret Budapest og ble stoppet ved Wien under sin invasjon på 1500-tallet. Korrektur avslutter med et eksempel på hvordan franskmenn herjer med naboene over kanalen. I Frankrike har man uttrykket «les anglais sont debarqués», som bokstavelig talt betyr noe sånt som «engelskmennene har gått i land fra båtene»; men i dagligtale brukes det som en slanguttrykk for at menstruasjonen er begynt – en lite sjarmerende språkbruk. I England er man ikke noe dårligere, og har mange uttrykk av samme sort: French letter er en engelsk betegnelse på kondom.

«Sinna som en tyrk» er et annet misbruk av nasjonalitet i norsk, dog

Av Andreas L. Farberg og Simen A. Selmer Sletsjøe

[m] 28


K7 Bulletin - tirsdag 14. oktober 2008

Quizduellen Quizmaster: Morten Westby & Marie Ramsdal

Vi ønsket å undersøke hvem av Ukesjef-kandidatene som har mest kunnskap om uviktige fakta. Magnus Fredriksen og Kristen Holt stilte villige opp til duell.

Finding comfort in uncertainty I aim to infuse humour in roughly eighty percent of my writing in Bulle. But every once in a while, I yearn to dabble my readers with a bit of the real ‘me’. Truth be told, I’m actually someone that most people can relate to on many levels. Like everyone else, I have the same kind of insecurities, secrets, and fears.

kristen holt han som vant

Et sted mellom 1-100 prosent. Hvis jeg må gi et konkret tall, svarer jeg 7 prosent.

Han har ikke hund. Mikke har og den heter Pluto!

vs.

1 2 3 4 5 6 7

Hvor mange prosent av Norges strømforbruk går med til standbymodus?

Hva heter hunden til Donald Duck?

Magnus Fredriksen han som ikke vant

9 prosent. Nei vent. Jeg svarer 10 prosent.

Jeg har aldri lest Donald. Hmm… Det må være Laika.

Å ha mange fobier. Kronisk fobi.

Fobi for alle som har fobier.

Hva lider en person av fobofobi av?

Jeg tenker på himmel og sjø, og da må det være blå.

Hvilken farge i verden brukes mest til å fargelegge?

Det må være hvit.

Siden jeg har svart 7 før så svarer jeg 7 her også.

Hvor mange lyskryss er det i verdens minste hovedstad Victoria på Seychellene?

Ingen

Mango

Hva inneholder pr 100 gram mest kalorier av eple, mango eller pære?

Mango

Hjerter! Nei, vent…ruter? Nei, jeg svarer hjerter.

Hvilken konge i kortstokken er den eneste som ikke har bart?

Det må være et rødt kort. Jeg svarer hjerter.

SVAR: 1. 7%. 2. Bolivar. 3. Angst for å få angst. 4. Blå. 5. 1. 6. Mango. 7. Hjerter.

K1234567

In the last several months I’ve had a handful of close encounters. These encounters that I reflect upon include one that was fully-charged with romance and animalistic sex, but also one where I was certain there was a mutual electrifying connection, but nothing happened. The one common element between these encounters of mine was that the endings weren’t too pretty. It always surprises me that these kind of runins happen when I least expect it. It’s almost as if when I am not looking for someone or something, it just happens. And it’s kind of reassuring, really; that I know that one of these days, my next someone that I may meet could work out to be someone I could possibly share my life with. For most students when they’re in college, they feel really insecure. It seems like everyone around them knows so much more. They end up trying to catch up, pretend they know things, instead of slowing down to actually learn them. This especially applies to our love lives. In the college time period, everyone is searching. Everyone is lost. And the funny part is most of us aren’t even sure what we’re searching for. Perhaps you think my SEX & Samliv column is lame this time around – I speak not of the nutritional value of cum, nor do I offer a brilliant solution to go nameless on your next one-night stand. I have simply used this space this week to selfishly reflect upon where I am at, what I stand for and the uncertainties I have not had the time to address in my everyday life. If you can gain anything from my selfish act, I hope it’s this: That you can reap in the benefits of my recent discovery - the discomfort of uncertainty is actually the most precious part of the experience. If you can feel comfortable with not knowing, you can learn anything. It makes you more content - wouldn’t you want to meet your special someone with this kind of an outlook? And if you can’t find comfort in uncertainty, then you’ve stopped before you’ve already begun.

K1234567 NAThan kai-cheong chan

29

[m]


K7 Kulinarisk Go Veggie! Vegetarianism is a growing trend across the globe, offering health and lifestyle benefits as well as an ethical conscience to your diet. Norway, however, isn’t exactly the most veggie-friendly place. There aren’t too many exciting vegetarian alternatives lining the shelves of the grocery stores or gracing the pages of restaurant menus in Bergen. If you are a suffering vegetarian like me, or just looking to spice up your daily diet with a healthy and interesting new meal, then perhaps this recipe is for you!

Vegetarian Thai Peanut Curry Ingredients: 4 tablespoons Massaman curry paste* 4 tablespoons soya or vegetable oil 1 can coconut milk 3 to 4 dl milk (or water is ok) 1 medium sized onion, sliced lengthwise 2 carrots, sliced 3 small potatoes or yams, peeled and cubed ½ head of broccoli, cut into small pieces 1 green squash, sliced 1 red pepper, cut into long slices 1 handful snap peas 1 handful crushed peanuts bean sprouts

* Many curry pastes are available at Asian and ethnic food stores in downtown Bergen. Here you can also find a variety of exotic vegetables and even some veggie meat-substitutes like tofu (soy bean curd). Preparation: In a large pot, heat the cooking oil until warm and add in curry paste. Brown the paste for just a few moments. Add ½ cup of coconut milk and stir until the paste dissolves completely. Then add in the rest of the coconut milk. Continue to stir. Slowly add in 3 to 4 dl of regular milk, or for a less creamy sauce add water. At this point, I recommend tasting the sauce. If it is too spicy, you may add another 2 dl of milk. In a separate pot, cook the potatoes until they are about half done. This should take around 10 minutes. When the potatoes are half cooked, drain the water and add the potatoes to the pot of curry. Add in all the vegetables and bring to a boil. Simmer until all the potatoes are soft. The curry is now ready for serving. Place over a plate of rice and sprinkle with crushed peanuts. Add some bean sprouts on the side and enjoy! Text: Sheena Keller

[m] 30


Framtidige banksjefer, bli sjef allerede i dag!

66 210 unge mennesker har allerede besøkt Sjef.no, så hvis du også går rundt med en liten sjef i magen kan det være lurt å sjekke Sjef.no. Her har vi nemlig samlet banktjenester unge folk er opptatt av, og gjort det enklere for våre kunder å ta styring over økonomien selv. Velkommen til en litt annerledes bankopplevelse.

Besøk

Bli kunde i SpareBank 1 SR-Bank.

NHH kundekveld torsdag 23. oktober 21.00 - 22.30

20% på alle varer Tilbud dame : 30% på utvalgte Tiger dresser 50% på diverse Tiger jeans 40% på alle varer fra Inwear, Soaked og Cottonfield Tilbud herre : 30% på utvalgte Tiger dresser 30% på diverse Tiger skjorter 10 stk. Tiger frakker før 4000,- - I kveld 2400,TIGER OF SWEDEN | BY MARLENE BIRGER | BRUUN BAZAAR | JOHNNY LOVE | MATINIQUE | IN WEAR LEVI’S BLUE | MOODS OF NORWAY | PEAK PERFORMANCE | COTTONFIELD | REAR | CANADA GOOSE | PAUL SMITH DESIGNERS REMIX | RUBY JEANS | SHOO | SWEAR | CREATIVE RECREATION

Olav Kyrres gt. 7 | Tlf. 55 55 84 27 | mand. - fred. 10 - 21, lørd. 10 - 18


Sangriajubileum Pikekoret Sangria hadde 25 책rsjubileum og feiret dette med stort show i Aulaen. I jubileumsrevyen fikk tilskuerne blant annet se harselas med BI og Carl I. Hagen. Arrangementet ble holdt 3. oktober. Foto: Mats Grimstad

[m] 32


K7 Bulletin - tirsdag 14. oktober 2008

Shotgun silver wedding The twenty-fifth anniversary of the school choir Optimum was truly a night to be remembered. With food, wine and beer on the table it really invited the audience to get into the rhythm. Also former members of Optimum came from near and far to celebrate 25 years of blissful times Text: Simon Karfis Nilsen Photo: Foto NHHS

[m]

Optimum

n Established: Autumn 1983 n Members: 23 n Trademark melody: Juba Ju n Colours: Green, after the colours of ÂŤUke-revyenÂť, where they first started performing. n Random fact: The only mixed sex choir at NHH.

33

[m]


THE PORTRait: Michael T. Nartey

Fashionist

ÂŤ

When you try to establish yourself in this business, then you know you are in for trouble.[m] 34

Michael T. Nartey, designer.


K7 Bulletin - tirsdag 14. oktober 2008

from Ghana to Bergen Being one of those foreigners somehow arriving in Norway, he is now successfully placed in the Premier League of fashion in Bergen. – To become a fashion designer was not something I planned, but I have always been interested in fashion, Bergen designer Michael T. Nartey says. Today he is the high fashion alibi of Bergen, through his own label T-Michael, with his perfect tailored suits for both men and women. But to establish what is now a successful clothing store in this city has not been easy. – When you try to establish yourself in this business, you know you are in for trouble. It is a difficult business wherever you are, and twice as hard in Bergen, he explains. Michael was born in Ghana and has lived in London for a while, but Bergen has been his residence for several years now. This is mostly due to his former wife, who comes from Norway. – Back in the days, Bergen was very different from London. Today, however, everything is so much more global and instant. Trends are basically the same here as in London and Paris. After he had moved to Bergen, Michael took a three-year course in fashion and tailoring, and twelve years ago he opened his first studio in Strandgaten. About a year later he moved

the studio to Skostredet, where the store is located today. A small hallway is dividing the shop itself from the studio where the designs are being developed. One of his slogans is «easy but edgy», and it is said that T-Michael is the perfect place to go to find the outfit that guarantees you success in a job interview. But according to himself it takes some guts to wear his designs as well. – I am inspired by almost everything: The raindrops that hit the ground, people passing by on the street, friends, family, etc. You don’t really think much about those things when you see them, but when you sit down to create something, then it all comes to you. Michael believes that the key to success in this business is to be enthusiastic and to truly care about the things that you do. – You have to be true to your art and understand why you are doing it. The moment you start copying and emulating others, you are already one or two steps behind. When asked whether he would have done anything differently, he hesitates for a moment. – There are always some things that can be done differently, and that I probably should have changed. But I believe that everything that crosses your

path and every challenge that you face, it all has an influence on who you are, and therefore also your work. All my products are in a way or another, a result of all I have come across in my life. T-Michael is now a successful business, with stores in Bergen and Oslo, and the clothes are being sold in Trondheim, Stavanger and even Toronto, Canada as well. But to get there, Michael has had to face several challenges. – I’m one stubborn idiot! In this business, you have to be. You just need to face whatever challenges you are up against, because this is a lifestyle, not a job. It is a 24/7 thing, so this is basically what I do, Michael says. – But when I am spending time with my children, I feel that I can relax.

«

[m] n Name: Michael T. Nartey n Age: 42 n Status: Fashion designer and tailor n Lives: City centre of Bergen n Family: Single, two children n Prefers to drink: Water n Listens to:: Everything from soul to hip-hop and contemporary n Dream travel: A short trip to Paris or any other city, as long as it is short n Prefers to read: I don’t really have time to read that much n Relaxes when: When I am with my children

Text: Ingeborg Hole Greve Photo: Audun Bakke Andersen

I am one stubborn idiot! Michael T. Nartey, designer.

35

[m]


K1234567 | Legendarisk

K1234567 | All time high

K1234567 | Cash cow

K1234567 | Equilibrium

K1234567 | Dog

K1234567 | Gjeldssanering

Planet B-Boy (USA) Director: Benson Lee K1234567

K1234567 | Konkurs

Movie

n international breakdancing In «Planet B-boy», Benson Lee (awardwinning Korean-American filmmaker) offers a powerful glimpse into the international world of breakdancing. Five different b-boy crews: Knucklehead Zoo from the United States, Ichigeki from Japan, Phase-T from France, Last for One from Korea, and the Gamblerz also from Korea are featured throughout the documentary. Against the stunning backdrops of Osaka, Paris, Seoul and Las Vegas the stories and struggles of the b-boys unfold: A Japanese dancer performs in memory of his father, a twelve-year-old French boy resists his mother’s racism, an American b-boy yearns for fame and a Korean son hopes for his father’s approval. Although misunderstood by society and even their families, each b-boy fights for his dream of becoming the best breakdancer on earth - a title that can only be earned by winning «Battle of the Year» in Germany.

Glasvegas Glasvegas

«Planet B-boy» is a must-see, featuring stunning dance routines and amazing displays of strength, technicality, and style; it illustrates how the street dance from New York has transformed into a recognized art form all around the globe.

cd

f Jessica Hartenberger

(BMG/Arista)

K1234567

n De nye virkelig store Man skjønner det allerede sekunder ut i førstelåta. Dette er bra, dette er fantastisk, dette er majestetisk. Egentlig trenger jeg ikke si mer, men vi kan jo ta historien bak. Glasvegas er fire skotter, fra Glasgow, som spiller rockemusikk. Dette er debutalbumet deres, og det høres litt ut som en blanding av Coldplay og U2, bare så mye bedre.

no hollywood endings flowers and football tops don’t mean a thing Glasvegas spiller skikkelig arbeiderklasserock. De synger om old school working class values som toleranse og samhold, og de gjør de med en massiv nerve og tilstedeværelse og man kan slenge på en drøss med andre halvabstrakte ord, men egentlig så må man bare høre og oppleve gåsehuden selv.

all i wanted was a kick-a-bout in the park I åpningsporet «Flowers and fotball tops» møter vi en mor som nettopp har mistet sin sønn (låta avsluttes med en

hjerteskjærende version av «You are my sunshine»), den dypt personlige «It’s my own cheating heart that makes me cry» følger som nummer tre og nummer syv heter «Daddys gone», og det er det den handler om. Glasvegas’ hverdag er knallhard arbeiderklassevirkelighet:

No cavalry could ever save me I’m gonna get stabbed Glasvegas har uten tvil levert årets beste debut og den kommer jammen meg høyt opp på listen over de beste platene de siste 10 årene også.

here we, here we here we fucking go f Simen a. Selmer Sletsjøe

Movie

VINNER

VINNER

KRISTIANSAND INTERNASJONALE

BERLIN INTERNASJONALE

BARNEFILMFESTIVAL 2008

FILM FESTIVAL 2008

Rhys Wakefield Gemma Ward Luke Ford Erik Thomson Toni Collette

Fra produsenten av «STRICTLY BALLROOM»

The Black Balloon (Australia) Director: Elissa Down K1234567

n Realistic and touchy The Black Balloon is an impressive story about an autistic boy and his relationships with his family and society. The story is based on Thomas who wants to be a normal teenager and his period of acceptance of his autistic brother Charlie. The Black Balloon gets you into the movie from the beginning as Charlie tries to tackle down this unfavorable situation with the help of his girlfriend Jackie. The scenes are quite touchy in a way that makes you feel the struggles that Thomas and his family face. Reactions from society to an autistic boy and his behavior are also very well composed and portrayed, owing to Luke Ford`s excellent performance as Charlie. The Black balloon won the Crystal Bear award in Berlin Film Festival this year and it’s definitely worth to see this movie with its fluent and warm story.

f Hasan Unal

[m] 36


”One of the most realistic films on organized crime to hit the big screen” Hollywood Reporter

Gomorra (Italy) Director: Matteo Garonne K1234567

Movie

n Not exactly sopranos Garrone’s adaptation of the book by Roberto Saviano is more than just your neighbourhood gangster story. Set in Naples and its outer districts, it strings together five tales of ordinary natives, only this time around the claws of dark Mafia culture does not victimize them as they themselves are very much the eye of the storm. The stories are told in a not so bloody matter-of-factness that characterizes the revival of neo-realist cinema. Some are already calling it Italy’s best creation since the 50’s.

Poster:Poster

29-05-08

10:57

Side 1

Tropic Thunder (USA) Director: Ben Stiller K1234567

Inadequately being termed a documentary, Gomorra does not pose any moral questions but merely depicts a void in modern Napoli society, or maybe it does. One is moved by some haunting cinematography, locales and typical performances of the individuals that grow with the film.

Movie

n Big clichés and obvious jokes Break out the Bust-A-Nuts and take a sip of Booty Sweat as we slide into Tropic Thunder. So basically a guy named John «Four Leaf» Tayback (Nick Nolte) a Vietnam veteran has written a book named Tropic Thunder, which is being made into a movie with Tugg Speedman (Ben Stiller), Kirk Lazarus (Robert Downey, Jr.), Alpa Chino (Brandon T. Jackson), a comedian Jeff Portnoy (Jack Black), and Kevin Sandusky (Jay Baruchel). They behave like arrogant celebrities causing the film to be behind schedule until they are captured by drug lords. The cast is rounded off by the hapless

director played by Damien Cockburn (Steve Coogan). The film is a grandiose exaggeration of big budget film productions, therefore the clichés were big and the jokes painfully obvious. Though entertaining at the beginning, its over the topness became stifling and the film dragged significantly. Tom Cruise’s unexpected guest appearance was a twist in the tale (not unexpected anymore, though). Overall not a movie to take a girl to, but to be brain-dead for a while, be my guest!

The script is kept taut and the empty spaces add to the suspense. This one offers a lot for those who want to soak in the atmosphere as Garrone works particularly hard on this.

f Amanbir Grewal

f Lakim wicremasuriya

37

[m]


Toothache !

The bacteria lined up in formation. This was going to be a tough battle. The teeth in front of them were well equipped for defense. The owner was a brusher, a flosser and a gargler. Soft drinks and excess sugar rarely flowed through his lips. As a result the porcelain guards protecting the doorway to the mouth were in top shape and prepared to deal with the bacteria intruders. They had one weakness: After prolonged usage the enamel armor on the maxillary third molar had become thin. A hole as thick as a hair opened up. The bacteria commander General Streptococcus Mutans rallied his troops for assault. They were allied with sucrose in the mouth to form teeth dissolving lactic acid. The teeth, which were lead by the central incisor Mrs. Buck, felt the pressure. They had been in the same place for many years. While they communicated between one another using Morse code they could not move to defend themselves. That is unless they fell out. This was a last resort as Mrs. Buck did not want to sacrifice any of her fine young soldiers, not even that cocky young Private Cerberus, the upper left canine with a bad attitude and an even worse case of grinding on tooth below him.

[m] 38

Time would ultimately see the bacteria take a strong advantage. The siege on the molar lasted two weeks before the dentine was reached. Once this occurred there was no looking back. Dentin still acts as a shield but

not nearly as effective as the stalwart defense of the outer enamel wall. In no time the soft gooey pulp housing the nerve was reached.

Mrs. Buck had failed. Her owner felt a shooting pain and clutched his jaw in agony. The nerve tendril was quivering to a bitter song. The bacteria began to celebrate by doubling themselves, but they hadnâ&#x20AC;&#x2122;t counted on one thing: Medical insuranceâ&#x20AC;&#x201C; a dental plan. General Streptococcus Mutans tried in vain to continue the invasion but could not find a new weak tooth in time. Mrs. Buck had mixed feelings the day the molar was removed, the bacteria put to death. The molar was a good friend of hers but if left alive it could spell trouble for the entire jaw. The guards to the entrance of the mouth stood to attention and saluted their fallen comrade. Text: Matt TrACEY PHOTOS: STCK.XCHNG


K7 Bulletin - tirsdag 14. oktober 2008

Finanskrisen i Usa er ikke resultat av sosialisme, men et system der låneporteføljer verdipapiriseres og settes sammen i uforståelige finansielle produkter, skriver Kjell Erik Lommerud, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen.

Finanskrise! Sjefsøkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken uttalte nettopp at pengemarkedene har frosset så hardt til at man kan gå på skøyter på dem. Når det gjelder børsen er det beste man kan gjøre å la være å lese noteringene. Det hele begynte i USA. Hva er det på den andre siden av havet som fikk alt til å gå så forferdelig galt? Makroøkonomer har lenge snakket om ’tvillingunderskuddene’: Den amerikanske staten har gått med store underskudd og det har nasjonen som helhet også. Den amerikanske statsgjelden nærmer seg 10 billioner dollar. Lavrentepolitikken har presset boligprisene opp, og folk har refinansiert for å holde forbruket oppe.

Siden amerikanske låntakere kan ha insentiver til frivol oppførsel, skulle en tro at kredittsjekken var strengere og lånevilligheten mindre entusiastisk enn i Norge. Men, som alle vet, slik har det ikke vært. Mitt syn er at dette ikke skyldes at USA er et sosialistisk land, men at man har gått alt for langt i å deregulere finanssystemet. Investeringsbanker som ikke tar imot innskudd har hatt få krav på seg. Forsikringsselskap som forsikrer kredittrisiko likeså. En har endt opp med et system

at boligprisene skal halvere seg kan fort bli til selvoppfyllende nedover-bobler. Vi trenger ekspansiv makroøkonomisk politikk før ledigheten melder seg og inflasjonen peker ned. Vi burde nå ha lært at for aggressiv rentepolitikk setter i gang for store svingninger i verdien av aksjer og boliger og i antall fjellhytter med gress på

«

Men finanskrisen ruller jo likevel innover oss. I første omgang må selve finanssystemet reddes. Banker som trenger det, må tilføres likviditet (uten for sterke krav om sikkerhet). Skulle egenkapitalen deres gå tapt, må ny egenkapital stilles av det offentlige. Men bak den umiddelbare bankkrisen venter en makroøkonomisk nedgangstid. Selv når bankene fungerer igjen, vil det sitte lengre inne å få kreditt og folk vil spare mer i usikre tider. Utsagn om at vi skal få arbeidsledighet på 7% eller

Illustrasjonsoto: stck.xchng

Amerikanerne har en betydelig ryddejobb framfor seg. I Norge har vi ikke fulgt Fremskrittspartiets ønsker om å deregulere finansmarkedene, så vi slipper dette.

taket. Styringsrentene må ned, men ikke til 1-2%-nivået en gang til. I stedet får vi supplere med gammeldags finanspolitikk med økte offentlige utgifter og skatteletter for å holde hjulene gående. Som en bivirkning kan kanskje den rødgrønne regjeringen ha en sjanse til å bli gjenvalgt, noe jeg ville ha avsverget for en måned siden.

Erik [m] Kjell Lommerud n Født 1956. n Professor i samfunnsøkonomi ved institutt for økonomi ved UiB. n Tok Dr. oecon. ved NHH i 1998. n Tidligere Bulleredaktør. n Hovedfagområder er arbeidsøkonomi, offentlig økonomi og industriorganisering.

Gjeste

Høy statsgjeld og sterk boligprisstigning er ikke bare et USA-fenomen. Årsaken til finanskrisen ligger også i hvordan det amerikanske finanssystemet er organisert. Fra Fremskrittspartihold har vi fått høre at det hele bunner i at USA egentlig er et sosialistisk land. Det er sant at amerikanske boliglånere tilsynelatende har ’bedre’ vilkår enn i Norge: I Norge hefter en for en boliggjeld både med boligen og sin egen framtidige inntjening – i USA kan man forlate en bolig med nøkkelen i døra og være ferdig med saken. I USA finnes det også lovgiving som legger press på bankene til å låne ut boliglån til svakerestilte grupper i bankens nærområde. Men siden dette ikke er nytt, kan det vanskelig alene forklare finanskrisen.

hvor noen foretar kredittsjekken, andre foretar utlånet, hvor låneporteføljer verdipapiriseres og settes sammen i uforståelige finansielle produkter, hvor lån deles inn i ulike transjer – og hvor de mest risikoutsatte lånene bæres av de minst regulerte delene av finansbransjen. I sum har vi fått et system hvor det har blitt stilt alt for få krav til kundenes egenkapital og betalingsevne, hvor den samlede egenkapitalen i banksystemet har vært svært liten i forhold til den risikoen som bæres, og hvor det har blitt svært uoversiktlig hvem som egentlig sitter med risikoen og tapene – slik at motpart-risikoen i transaksjoner mellom bankene har fått pengemarkedet til å gå i stå. Amerikanerne har en betydelig ryddejobb framfor seg. I Norge har vi ikke fulgt Fremskrittspartiets ønsker om å deregulere finansmarkedene, så vi slipper dette arbeidet.

Kjell Erik Lommerud Professor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Bergen Foto: Håkon Frede Foss

Bullisten 39

[m]


Irrasjonelt grådig Ved å la markedet kontrollere vår skjebne har vi mistet av syne hva det betyr å være «rik nok». Siden sivilisasjonens begynnelse har markedet rådet. Mange av oss har profitert på markedets fokus på effektivitet. Likevel er troen på at markedet fungerer best når det er uregulert, både utdatert og naivt. Virkeligheten er at all markedsaktivitet krever en form for regulering; og det er like sannsynlig at det vil være klare vinnere og tapere, som oppfatningen om at vi alle vil profittere på markedsøkonomien. For mange, kanskje for de fleste amerikanere, er markedet hellig. De fleste mennesker i USA kan knapt se for seg et samfunn som ikke dreier seg rundt et uregulert marked.

I intervjuer med amerikanere (i hovedsak unge amerikanere) fant et forskerteam ved Harvard en utbredt oppfatning om at inngripen fra myndighetene er dårlig, og at det mest nøyaktige mål på suksess er hvor mye penger du har skaffet deg. Folk finner det vanskelig å tro at direktører og stjerneatleter ikke alltid har tjent millioner, at toppskatten på høye inntekter en gang var over 90 prosent og at noen lever lykkelige liv uten flere biler, eiendommer og utdanning på private skoler. Akkumuleringen av rikdom, og overføringen av rikdom til nye generasjoner i USA er gått for langt. Når en ung hedgefond-direktør kan ta med hjem en sum som tilsvarer brutto nasjonalprodukt i et lite land er det noe som er fryktelig skjevt. Når en gründer kan akkumulere nok

penger til å kjøpe dette landet er noe helt ute av alle proporsjoner. For det første: Ingen enkeltperson burde få lov til å ta hjem mer enn 100 ganger så mye som en vanlig arbeidstaker tjener i løpet av et år. Hvis gjennomsnittslønnen er 40 000 dollar bør lønnstaket for dem som tjener mest være 4 millioner dollar i året. All inntekt over dette må enten gis til veldedighet eller føres tilbake til kemneren enten som gave eller rettet mot et spesielt formål. For det andre: Ingen enkeltperson skal få lov til å akkumulere eiendom verd mer enn 50 ganger den lovlige årslønna. Slik vil ingen få lov til å overføre mer enn 200 millioner dollar til sine arvinger. Alt som overstiger dette må gis til veldedighet eller til staten.

Utsyn Daniel Caetanya Fossum, påtroppende leder GEP

[m] 40

«

Ingen enkeltperson burde få lov til å ta hjem mer enn 100 ganger så mye som en vanlig arbeidstaker tjener i løpet av et år. 

Daniel Caetanya Fossum

Til alle de som vil skrike opp om at dette er urettferdig vil jeg minne om at for 50 år siden ville dette bli oppfattet som rimelig, til og med sjenerøst. Vår standard om hva som er «nok» er blitt irrasjonelt grådig. Hvis disse forslagene ble gjennomført spår jeg at de ville blitt akseptert overraskende raskt, og de fleste ville undre seg over at det ikke alltid har vært slik. Som samfunn ville vi sende et signal om at vi tror at ingen enkeltperson, eller familie, ville få tillatelse til å samle ubegrenset rikdom. I tillegg kunne vi bruke de nyvunne milliarder, sannsynligvis trillioner, til å løse de problemene som er ute i den globale verden.


K7 Bulletin - tirsdag 14. oktober 2008

Oktoberfest NHH Style Text: John Knudsen Photo: Johanna Uhde

Sometime during UKEN 08 we decided it would be perfect to meet up in Munich for Oktoberfest! Then the welcome week finished and we heard from Germany: An exchange student had started the planning! On the evening of the 28th September some highly motivated exexchange and current NHH students met up in Munich. Our first stop was the «Trachten-outlet» for traditional lederhosens. Then «LöwenbräuKeller», the most popular Wiesnafterparty. However, the real party began the next day, waking up early and dressing directly into our lederhosens. A busy subway party delivered us to the Wiesn and then directly to «Schottenhamel», the second largest tent in Oktoberfest and the highest proportion of «dirndls» (people in Bayern folk costumes). We found a table and ordered our first litre of Spatenbräubeer at 10:00. «Ein Prosit der Gemütlichkeit!»

The Direksjonsmusikken has done a good job educating us in the Bavarian drinking ways. We started to entertain the other tables with our own music (waiting for the official music to start by putting some of the NHH classics into action while dancing on the benches, and it was only 11:30. After a few more «prosits der Gemütlichkeit» a singing competition with the neighbour-tables began! Eventually several tables learnt NHH classics, even the «Optimist» was imitated. The party took off around 17:00 with tables exchanging personnel as the hunt for the «dirndls» was on. By around 21:00 we were on our 7th and 8th litre and the party was peaking. A couple more litres went down and the first night came to close with everyone in high spirits, ready to begin the next day.

took his luggage to «Schottenhamel» to fulfil the Wiesn experience. The rest of us begun like we had ended the previous day, straight on the Spatenbräu. The group was a little slower, but then 5 dirndls joined our table. The mood changed and the litres went down like water again. It was another amazing day and an unforgettable experience. The night finished with singing «Humba TäTerä» the whole way home. After this Oktoberfest we vowed to come back next year, and make it an official reunion place for NHH students. We hope for more representation!

The next morning was met by a few hangovers, but we battled our way to get to the Wiesn within a respectable time to utilise our lederhosens for a second day. One member had a flight to catch and

41

[m]


Dress lik Jan I Bulle Financial Times’ ranking 2008 The 2008 FT ranking of Master of Science (MSc) programmes in Management was published a few weeks ago. The competition to be on the top 50 list becomes tougher year by year, and it is thus a pleasure to note that NHH keeps its position, moving up from no. 34 to 33, and that the CEMS MIM (Master of International Management) maintains its position as one of the very best programmes – this year as no 3. FT publishes several rankings every year, but the MSc-ranking is the only one that is relevant for our main programme at NHH. In the ranking, FT measures and compares a number of characteristics between different business schools worldwide. The key factors are related to the success and international experience of the students and candidates. The candidates’ salary and career rank three years after completion of the programme are two very important factors. International mobility – measured by the number of candidates working abroad – is a third, very important factor. The share of international students taking the whole programme also counts, as do a number of other variables. CEMS MIM scores extremely well, in particular on the international variables, but also on salary. CEMS is a joint degree offered by all the CEMS-schools and it is thus international in nature. For NHH it is a very important part of our international profile to participate in offering CEMS MIM, and for you as NHH-students, it must be good to know that the CEMS MIM is an option for you at the master’s level.

History of Halloween: Halloween is not a typically Norwegian tradition, although recently it has gained popularity. Most will connect this holiday to such elements as costumes, pumpkins and trick or treat. But its origin is a Celtic festival called Samhain, carried to the United States by Irish immigrants. It was believed that at the night of October 31st each year, the boundary between the alive and the dead disappeared. And to prevent evil spirits from spreading disease and misery, this day was spent slaughtering livestock and storing crops for the winter.

creatures run free. The tradition of wearing costumes comes from a bonfire ritual where slaughtered livestock were sacrificed. To fend off evil spirits, the participants danced around the flames wearing hideous masks. Today, costumes are not necessarily scary. But an important element of the Halloween celebration is to protect one self by wearing a disguise. Even though the Halloween celebration has no clear tradition in Norway, it is an excellent opportunity to throw a party. All you need is a costume, some light decoration and a punch bowl.

To this day, it is believed that on Halloween, or All Hallows Eve, spirits and other supernatural

NHH candidates are doing very well in the domestic market – but due to the high cost of living in Norway, the adjusted salaries are not very high by international standards. Also, NHH candidates are not doing well in terms of international mobility – which is probably the main reason why we do not score even better on the ranking. We do, however, work systematically to improve our performance, in particular on the international arena. NHHS election and student activities If student activities were a decisive factor in international rankings, I am sure NHH would have been on the top. I am very impressed by the number of students engaged in the elections last week. At the time of writing I do not know the results of the elections, but I am convinced that no matter who wins, we will continue to have very good student representatives at NHH, and I am looking forward to close cooperation with whoever the winners might be.

Jan I. Haaland Rector

Kondomeriet and Rubens Varme Gleder have been kind eno provide the costumes shown in this spread.

[m] 42


K7 Bulletin - tirsdag 14. oktober 2008

ke a slut

Valgshow Kjernestyret retter en stor takk til 5.kull som stelte i stand et forrykende show i Aulaen fredag 10.oktober. Fantastisk show som det ligger er strålende innsats bak! Karrieredagen Karrieredagen ble avholdt torsdag 2.oktober. Karrieredagstyret hadde gjort en god jobb, både med å fylle plassene med interessante og et mangfoldig utvalg av bedrifter. Kursdagen på onsdag var også fullbooket! Debattpanelet ble en suksess – vi gratulerer igjen med et strålende gjennomført arrangement.

ough to

Informerer

In the regular world, Halloween is when children dress up in costumes and beg for candy. In girl world, Halloween is the one night of the year when a girl can dress like a total slut and no other girls can say anything about it. – Cady, Mean Girls

Tillitsvalgtseminar 16. oktober feirer vi den strålende innsatsen dere tillitsvalgte har lagt ned det siste halve året. Vi håper derfor så mange som mulig av dere har anledning til å bli med på Soho for en bedre middag. På menyen står det tapas og sushi. Etter dette fortsetter turen ut til et av Bergens bedre utesteder. Hvor dette blir er ennå litt usikkert, men blir bekreftet når det nærmer seg. Oppmøte på Soho blir kl 20.00. NB! Alle de nye tillitsvalgte som ble valgt inn på høstvalget er også invitert! Ny portalsatsing på NHH NHH har satt i gang et prosjekt for å forbedre vår hverdag som student ved høyskolen. Prosjektet omtales som Portalprosjektet, eller NHH Virksomhetsportal. Hensikten med prosjektet er å lansere en virksomhetsportal for NHH, både studenter og ansatte. En virksomhetsportal er en nettløsning for samhandling og kommunikasjon. Det er ikke snakk om en ordinær nettside, men en portal der en skal kunne løse de fleste studietekniske spørsmål, få enkel tilgang til epost og timeplaner, i tillegg til å fungere som en ordinær nettside. I forbindelse med denne satsningen trenger vi hjelp av flere studenter som kunne tenke seg å delta som ressurspersoner for å komme frem til løsninger, brukervennlighet og hvilke behov vi som studenter faktisk har. Les mer på nhhs.no! Internasjonal arbeidserfaring inn i NHH-mastergraden din? Gründerskolen er godkjent for støtte i Lånekassen, og teller som ett semester i mastergraden på NHH, på lik linje med vanlig utveksling. Søkere for utveksling sommer 2009 må fullføre bachelorgrad eller totalt 180 studiepoeng innen utreise. Søk på www.grunderskolen.no, og husk informasjonsmøtet i aud 14 mandag 13. oktober kl 12:15! Søknadsfrist er 15. oktober.

Halloween punch 2 Bottles of Champagne or sparkling wine 4 litres Orange Juice 1,5 litres Apple Juice 1 litre Lemon or Lime Soda ½ litre vodka 1 Bunch peeled Black Grapes Sugar to taste

NB! Kalenderen inneholder kun fastsatte arrangement som er åpne for alle. Det dukker stadig opp nye arrangementer, så følg med på nhhs.no og plasmaskjermene for å holde deg oppdatert.

MMM$A-8KBB;J?D$DE

K7L>;D=?=IJK:;DJ7L?IL;:DEH=;I>7D:;BI>¤OIAEB;

J?HI:7= (,$<;8HK7H(&&. v H = 7 D =  * + " DH$)

NB! Kalenderen inneholder kun fastsatte arrangement som er

Neste utgave av Bulle

åpen for alle. Det dukker stadig nye arrangementer så følg med

8hWddf>Wjb[X[h]0 kommer 28. oktober

på nhhs.no og plasmaskjermene for å holde deg oppdatert. #A`´aa[djejWbiaWZ[j #8hWddkjijoh[j\kd][hj[_aa[ #IjkZ[dj[hcjj[h´cc[ #8hWddl[i[d[jah_j_ia[j_bi_aa[h^[j[d I_8#aWdj_d[d iaWZ[hD>>0 D>>iCWha[j_d] cWdW][h@Wc[i

43

[m]


Morgendagens Næringsliv www.mn.no

kjærlighet

Nytt lykkelig par Under det mye omtalte Valgshowet sto to nyvalgte representanter fram som skolens egne Jan Thomas og Husby. Ukens Katastrofesjef Klut Banjo Oversett har i hele høst hatt et forhold til Kyssoffer Boner, nyvalgt Sannhetssjef i Shernestyret. – Vi var litt engstelige for hvordan denne

Atle er konge Tirsdag 14. oktober 2058 Nr.727 - Årg. 1 Løssalg kr. 1,40 (gratis for 5.kull) 4000 lesere på hvert show

avsløringen ville påvirke valgresultatet, derfor holdt vi tett og lot andre representere homoerotikken i år, sier en fornøyd Boner. Hans tror ikke avsløringen kommer til å svekke tilliten i hans nye verv, snarere tvert i mot. – Selv om jeg er for total pressefrihet,

skal Bulle bli en mer lilla avis, for å si det sånn. Jeg tror på et godt samarbeid med redaktørene. Sjefsredaktøs Semma nekter å kommentere Boners uttalelse. – Jeg leser kun saker jeg har skrevet selv.

SJEFEN TOK ANSVAR n Reddet avslutningen på 5. knullshowet

Dvergkasting under valgshowet n Ukepimp brakk negl Innslaget til Kondolerer med Uken under Valgshowet var av en sportslig art og involverte en entusiastisk og tydelig beruset revysjef. Stuntet gikk ut på at PR-sjef Putti Plutti Pott tok et godt grep om sin styrekollega Ræverurompis Eirik Cuntebu og kastet ham ut til massene i salen. Dessverre traff den kommende Ukepimpen en gammel Ukepimp, Arabian Glidemiddel, og stemningen ble dårlig da det viste seg at Glidemiddel brakk en negl i fallet. – Det blir alltid tull på Aulashow. Jeg er glad jeg dro til Oslo for å jobbe hos pappa, furtet den traumatiserte ex-Ukesjefen. Det spekuleres nå om dvergkasting vil bli et fokusområde under Uken i 2010 (eller når det er den skal være).

7 0835256027649838642

Nyheter N/A Annonser 31 Under nattbordet28-64 EtterBørs 87

GT-kjempen Christ Sjefsvik måtte i siste liten redde avslutningsdelen til medleyen på 5.knullshowet på NHH. Bakgrunnen for at den beskjedne trønderen måtte i aksjon var at en uidentifisert sunnmøring droppet ut i siste liten. – Jeg blir aldri nervøs, så det var ikke noe problem, sier Sjefsvik til MN. Samtidig er det jo klart at det var en alle tiders sjanse til endelig å stjele litt oppmerksomhet fra gutta i La Koz.

Da vestlendingen ikke dukket opp løp Sjefsvik ut på scenen og avsluttet showet med en entusiastisk og høyst livaktig versjon av sangen Ten Thousand Lovers, opprinnelig fra finnmarksbandet TTT. – Det går likar no, sa Sjefsvik da han overrasket fikk en fortjent påskjønnelse for redningsdåden: Han blir chief photographer for NHH Laid’s nye nakenkalender,

NØKKELTALLENE

hvor blant annet Bølle-modellene Lefsah og Waychili skal posere.

5. KULL

Børsen ned 3500%

Valgkamp + 4,5 kg Valgflesk

Bulle + 1 drunken horse

Dagen derpå - 5 Zyrtek

Eksamenstid + 1 måned nærmere

Pulesveis + 1 KS-Jenni

Valgresultat + 43 stk Hæppi

Fylleangst -1 Immun Lefsah Leder NHHI +1 Moberg! Boblebad +16 stk intimt KKU på søndagsfylla Hva skjer?? NHH Aid +1 kalender (?)

Svømmetur Studvest Statsbudsjett Tidenes settehelg Nøkkeltall

+18 grader (not) -2500 lesere +0 studentlån Ingen vil hjem -1 sorry

19 86 1

YOU

K7 Bulletin nr 10 - 2008  
K7 Bulletin nr 10 - 2008  

Side 4, 5, 22 og 23 n Møt valgvinner Hege Grøndahl n Se bildene fra valgfesten and Linda Orvedal og PBU vil fjerne flere kontemuligheter pag...