Page 1

Uavhengig studentavis ved norges handelshøyskole

www.k7bulletin.no

K7

tirsdag 15. september 2009 å r g a n g 4 6 , nr. 8

Skjenkekontoret i Bergen: Aqua til Aulaen:

90-talls comeback i oktober

– Bongsystemet er ulovlig

side 6 og 7

Mattekunnskaper i fritt fall side 8 og 9

Aulaforelesninger skaper trøbbel

Skjenkemyndighetene i Bergen tvinger NHHS til å endre praksis. Kjernestyret vil ikke si hvordan de skal løse problemet til Internaften 18. september. side 4 og 5

magasinet

side 10 og 11

Bli kjent med revyaktørene i Uken10

side 28 og 29


2

meninger

K7 Bulletin - tirsdag 15. september 2009

Flere forhåndsstemmer på NHH www.k7bulletin.no Tips: Red@k7bulletin.no

NHHS må følge loven I brev Studentforeningen mottok forrige uke opplyser Skjenkekontoret i Bergen at det nye bongsystemet er ulovlig. Samme uke fortsetter Kjernestyret å selge bonger til Internaften. Kjernestyret har de valgt å lukke øynene, i stedet for å ta et oppgjør, selv om de har visst om problemet i lengre tid. 24. juni 2008 ble det vedtatt nye og strengere regler for skjenking av alkohol i bystyret i Bergen. I etterkant har dette medført flere kontroller av byens utesteder. Til sammenlikning med de andre store norske byene, Oslo fører Bergen Kommune nå en strammere skjenkepolitikk. Det er derfor vanskelig å forstå hvorfor Kjernestyret ikke har tatt kontakt med skjenkekontoret i Bergen før de innførte bongsystemet. Å få beholde et eget utested på NHH er gull verdt. 2.700 studenter blir berørt hvis Klubben må stenges. Det vil gi alvorlige konsekvenser for studentmiljøet på skolen. Gitt at represaliene fra Skjenkekontoret kan bli så alvorlige, er ikke dette noe som kan håndteres ved utsettelser og omgåelser. Kjernestyret har utsatt avgjørelser og skjøvet ansvaret foran seg i denne saken. Det er uholdbart for NHHS øverste organ. Kjernestyret må rydde opp i situasjonen de har skapt, og finne en tilfredsstillende løsning, enten det er å stenge helt, bruke andre inngangsdører eller søke om bevilling til kjellerrommene. Vi på NHH må følge loven, i likhet med alle andre . Det virker som om det i slike type saker er lett å glemme for noen at K7 Bulletin skal følge Vær varsom-plakaten. K7 Bulletins journalister har de siste ukene mottatt kritikk for å omtale denne saken. Selv om avisen også er en del av Studentforeningen, er den uavhengig. K7 Bulletin har derfor som oppgave å avdekke kritikkverdige forhold , ikke dekke over dem. Sjelden liker noen å bli kritisert, og avisen har derfor en utakknemlig oppgave. Men på lang sikt er K7 Bulletin svært viktig for Handelshøyskolen, fordi kritikk fører til forbedringer. Lederen i forrige nummer var ment å i møtekomme kritikken avisen har fått fra sine medstudenter. Beklagligvis kunne også denne lederen forstås som om den journalistiske linjen tidligere redaktører har ført, ble kritisert. Det vil K7 Bulletin presisere at ikke medfører ikke riktighet. PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra almennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske PFU er et klageorgan oppspørsmål radio, fjernsyn og nettpublikasjoner) nevnt av(trykt Norskpresse, Presseforbund.

OrganetRådhusgt. som har 17, medlemmer Adresse: Pb. 46 Sentrum 0101 Oslo Telefon: 22 40 50 40 Fax: 22 40 50 55 E-post: pfu@presse.no fra presseorganisasjonene og fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner).

s02_03.indd 2

Adresse: Rådhusgt.17 Pb. 46 Sentrum 0101 Oslo Telefon: 22 40 50 40 Fax: 22 40 50 55 E-post: pfu@presse.no

– Vi har fått inn mange flere forhåndsstemmer ved NHH-biblioteket nå enn ved kommunevalget i 2007. Det rapporterer valgfunksjoner Kari Fjose til K7 Bulletin. I år har over 1.800 velgere funnet fram til valglokalene på skolen. Det er 700 flere enn for to år siden. – Nå er det vanligvis en høyere prosentandel som stemmer ved stortingsvalg enn ved kommunevalg, men

likevel er det nok flere som har funnet veien til urnene i år, fortsetter hun. Trenden er imidlertid lik som i resten av Bergen, for aldri har så mange forhåndsstemt i kommunen som nå.

Å skyte seg selv i foten Stortingsvalget er unnagjort, og studentvelferd var ikke tema denne gangen heller. Men noen studentkrav burde forbli skyggen; Ønsket om økt inntektsgrense er et slikt krav. Kommentar

Jakob Fuglseth

Selv om st u de n t polit i kk e n har kommet i skyggen i hovedvalgkampen, mangler det ikke på fora hvor studentpolitikk er tema. Mange av kravene som stilles er høyst legitime i forhold til vår situasjon som studenter: Krav om økt studiestøtte og bedret studentboligdekning er sentrale blant disse. Studiestøtten har økt langt mindre enn hva vi har sett i allmenn prisvekst og gjennomsnittslønn, og studentboligdekningen er også langt under hva man burde forvente. I media er det imidlertid en annen studentsak som har fått oppmerksomhet. Hvert år er det et visst antall studenter som får deler av eller hele stipendet omgjort til lån, fordi de tjener over inntektsgrensen som er satt til 128.360 kr av Lånekassen. I praksis mister man 50 kr i stipend for hver 100-lapp man tjener over grensen. Dette er en ordning det er uenighet om, både blant politikere og studentene selv. Nå er det lett for oss på NHH å se oss blinde på lønnsstatistikker for ferdigutdannede økonomer, men vi er tross alt studenter. La det være klart; å tjene nærmere

red@k7bulletin.no Helleveien 30 5045 B e r ge n w w w. k 7b u lle t i n . n o 55 95 92 08 Ans varlig redak tør Stine Grihamar sgri@k7bulletin.no Nyhet sredak tør Marianne B årdsg jerde mu@k7bulletin.no Ma ga sinredak tør Ida Selje skog is@k7bulletin.no

130.000 i året er en betydelig årslønn for en student, og sammen med et fullt studielån tilsvarer det en inntekt på nærmere 220.000 kr. Tatt i betraktning at over halvparten av denne summen i praksis er skattefri, kan vi som studenter faktisk ha en årsinntekt opp mot hva folk i lavtlønnsyrker tjener i en fulltidsjobb - og likevel beholde stipendet.

«

anse seg som privilegerte, og ikke «straffet av Lånekassen». Kun et mindretall studenter blir berørt av Lånekassens inntektsgrense. Men når saken kommer opp i media er den med å prege folks generelle oppfatning av oss. Som studenter vet vi at vi har en begrenset økonomi, og at det er behov for endringer, men likevel

Hvert år intervjues en eller annen tulling som begrunner kravet om mer i studielån med dekning av ønsket ølkonsum.

D e t e r e n s v ær t m a rk a nt forskjell fra det å jobbe litt ved siden av studiene, og eventuelt ha en sommerjobb, til å tjene over inntektsgrensen. Litt ekstrainntekt er et ønske og en nødvendighet for veldig mange studenter, og det gir i tillegg arbeidserfaring til oss og nødvendig arbeidskraft til samfunnet. Men overstiger man inntektsgrensen har man enten jobbet for mye eller tjent for godt til å ha et legitimt behov for stipend. De som da også klarer kombinasjonen med studier bør

Journalister Simen Slet sjø e Andrea s L. Farb erg Trond Vads et Veibus t Michael McKeow n Simon Kar fis Nil s en Grete Ref s ahl Esp en B ol ghaug Marlene Johre

Hanne H. Lor vik Ingeborg Chris tensen Chris tina Liisberg Tonje L ane s skog Fredrik Næ s s Marie Blys tad Houge

Fotoredak tør Mar tin Ut gård Håkon Frede Fos s Sigurd Knaps tad foto@nhhs .no Ingeb org Greve L ar s Thoma s Sønningdal Annonser (Markedsansvarlig) Johan Hillveg Espen Bol ghaug Jakob Fugle s eth marked@k7bulletin.no Maria He sla Steinum Økonomians varlig Mar te Storaker Hege L ands v ik Olav Engelbreth Schewe Julie Vårdal Heg gøy

sitter mange med et inntrykk av studenter som bortskjemte og evig festende. Hvert år intervjues en eller annen tulling som begrunner kravet om mer i studielån med dekning av ønsket ølkonsum. Når politikere og andre gjennom media i tillegg til dette møtes av studenter som tjener flere hundretusen i året, og likevel klager over å miste stipendet, hjelper det ikke på studentenes situasjon. Jakob Fuglseth er journalist i K7 Bulletin

Grafisk utforming Anita Røt vold John-Erik Rørheim Siri Merete Bue Torbjørn Smidt Is abella Lu L ar s Fredly Erik Hui Kris tofer Lund Ra gnhild Ingebrigt sen Stine W. Roland Art director:

A sbjørn D y rne s Ræder Jarle W. Johansen

creative director:

GRAFISK GRAFISK Tr ykk

GRAFISK

Mediatr y kk

STUDENTFORENINGENS DESIGNBYRÅ

STUDENTFORENINGENS DESIGNBYRÅ

ØMERKE ILJ T M

STUDENTFORENINGENS DESIGNBYRÅ

24

59

1

9

Trykksak

14.09.09 03.43


meninger

K7 Bulletin - tirsdag 15 september 2009

3

Jay-Z til Uka i Trondheim 7000 glade studenter har i oktober muligheten til å oppleve verdens største hiphop artist live. Den legendariske rapperen Jay-Z kommer til Trondheim for å spille under Uka. trønderversjonen av Uken. Dermed topper mannen bak hiter som «99 Problems», «Big Pimpin’» og «Bonnie & Clyde» musikkprogrammet til festivalen foran band som Franz Ferdinand, Eagles of Death Metal og Gåte.

 Uka-sjef Torgeir Bryge Ødegården er stolt over å ha fått et så stort navn på plakaten.– Vi er stolte og ydmyke. Dette er den største artisten vsom noen gang har kommet til Uka. Men festlighetene koster. Da Jay-Z spilte på Hovefestivalen i fjor sommer skal han ha fått i overkant av tre millioner kroner for opptredenen. Uka-sjefen forsvarer likevel satsningen. – Vi ser på det som investering, sier Ødegården.


Under Dusken

På NHH er himmelen alltid blå Stud.nhh er svært opptatt av det som angår stud.nhh. Vel og bra det, men er NHH i ferd med å selve navlebeskuingens vugge? Kommentar

Vi N H H -st u de n t e r e r gode til å engasjere oss. Nok en høst har førstekull inntatt høyskolen og tilhørende studentforening med storm. Søkertallene til de ulike underutvalgene og interessegruppene har vært overveldende, opptaket like så.

problemer som valgkampen nå setter fokus på. Dessuten viser statistikken at manglende politisk engasjement ikke er et særskilt NHH-problem. Studenter generelt er dessverre overrepresentert i gruppen sofavelgere. Men hvorfor?

NHHS er på mange vis unik. Få steder finner man like mange studenter som engasjerer seg så mye. Allikevel er det noe som skurrer: politikken glimrer med sitt fravær. Selv i disse hektiske valgkamptider, med politikk i alle samfunnets kriker og kroker, kan man gå fullstendig i fred for politisk propaganda i gangene på NHH.

En av årsakene kan selvfølgelig være nettopp det at NHH-studenter engasjerer seg så mye. Midt mellom planlegging av Reversibel, Internaften, Valgshow, Uken og så videre kan det være vanskelig å finne plass til partipolitikk. Det er i så fall trist. Med en så oppegående studentmasse som man finner på skolen burde forholdene faktisk ligge til rette for en saklig og konstruktiv politisk debatt. K7 Bulletins politiske meningsmåling viste også at det er stor spredning i hvilke partier stud.nhh støtter, så det er nok av saker å være uenige om.

Da NSU arrangerte valgdebatt i aulaen var oppmøtet noenlunde godkjent, men uten innsats fra kjernestyremedlemmer og enkelte andre hadde også det blitt en heller tam affære. Er det virkelig slik at stud. nhh er fullstendig uengasjert når det kommer til forhold som ligger utenfor den vanlige radiusen? Forhåpentligvis er det ikke så enkelt. Jeg har liten tro på at NHHstudenter ikke bryr seg om miljø, helse, samferdsel, og resten av valgsakene. Norge er et lite land og det er vanskelig å leve uberørt av de ulike

Når man legger til at studentsaker har en tendens til å bli glemt i valgkampen, er det enda viktigere at studentene selv tar initiativ til debatt. Flere studentboliger, økt og forlenget studiestøtte og flere midler til høyere utdanning er bare eksempler på viktige saker som fortjener et forum der de kan bli diskutert grundig, og ikke bare bli nevnt i forbifarten som

Homogene stud.nhh: Kommentatoren oppforderer stud.nhh til å bli mer aktiv i det som skjer utenfor skolens fire vegger.

småpopulistiske forsøk på å dra med seg en og annen studentstemme. Hva k a n så gjøres annerledes? Kanskje burde man fra studentenes side ha gjort mer ut av auladebatten. NHHS er gode på show og sosiale sammenkomster, men både markedsføringen av og rammen rundt debatten kunne nok vært bedre. Big Business Band gjorde en hederlig innsats som underholder, men hadde samtidig den utakknemmelige jobben med å spille mens folk forlot salen. Hvorfor kunne man ikke kjørt standard NHH-program, med underholdning i pausen og pizza etterpå? Da hadde i det minste noen kommet for å få gratis mat.

Foto: Monika Aulaite

Ingeborg Hole Greve

Når jeg mener det er viktig at stud.nhh viser et politisk initiativ er det ikke bare av prinsipielle årsaker. Jeg tror på mange måter at vi trenger inputen. Vi er en forholdsvis homogen studentgruppe i et isolert miljø, der vi tråkker oppå hverandre dagen lang. Isolasjon fører alltid med seg en fare for et navlebeskuende verdenssyn, så vi må huske at det finnes en verden utenfor, og der er ikke himmelen alltid blå. Ingeborg Hole Greve er journalist i K7 Bulletin

Bulle søker markedsansvarlig Som markedsansvarlig er du ansvarlig for kontakten med bedrifter som ønsker å annonsere i Bulle og får verdifull markedserfaring, status som tillitsvalgt og fri bruk av NHHS’ beste kontor! Interessert? Send en epost til marked@k7bulletin.no. Søknadsfrist er 28. september. Førstekullister oppfordres til å søke.

s02_03.indd 3

14.09.09 03.44


4

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 15. september 2009

Slunken gevinst for å ta utdannelse Ny rapport viser at Norge belønner utdanning I mindre grad enn andre OECD-land. – Kritisk, meiner Akademikerne, Forskerforbundet og Unio. Rapporten Education at a Glance avdekker at Norge er et av de landene der høyere

utdanning har minst å si for inntekten når en kommer ut i arbeidslivet. Vi havner I bunnskiktet og kan kun oss seg slått av New Zealand. Akademikerene og Unio tror en vil slite med å få tak i de beste folkene I et stadig mer

internasjonalisert arbeidsmarked. 

- Jeg er kritisk til holdningen om at dårlig betaling er positivt for konkurranseevnen, sier Anders Folkestad, leiar i Unio. Han mener Norge er I ferd med å miste sin posisjon som kunnskapsnivå

- Det er klart at låg utbetaling av løn til høgt utdanna har noko å seie for om folk vel høgre utdanning eller ikkje, konkluderer Folkestad. Universitas

Refser NHHS for – Det er både ulovlig og svært kritikkverdig at Studentforeningen har satt i gang et bongsystem på NHH. Stine Grihamar

sgri@k7Bulletin.no

Håkon Frede Foss foto@k7Bulletin.no

Det sier leder for kontoret for skjenkesaker i Bergen, Gro Gaarder, til K7 Bulletin om bongssystemet som har vært oppe og gått i kjellergrupperommene siden Førstekullsuken i august. – Hvis skjenkekontrollørene kommer til NHH og får med seg at bonger byttes mot alkohol, bør de ta kontakt med politiet med en gang. Det er det samme som å selge øl over disk, fortse ter hun.

En måned for sent ute Iforrige utgave skrev K7 Bulletin om den nye skjenkeløsningen i kjellergrupperommene, der penger er byttet ut med bonger. K7 Bulletin avslørte imidlertid at systemet på dette tidspunktet var uavklart med Skjenkekonto-

«

ret i Bergen. Kjernestyreleder, Hege Grøndahl, har i etterkant sendt et brev til Skjenkekontoret der hun spør om tillatelse til å sette i gang bongssystemet – altså en knapp måned etter at systemet ble innført.

Ringte feil by – Vi tok kontakt med andre skjenkekontorer i landet før Førstekullsuken, og de sa at bongsystemet var innenfor lovens grenser. Vi hadde derfor troen på denne løsningen. Men svaret var nei, så nå er situasjonen snudd, og vi leter etter andre løsninger for kjellergrupperommene, sier Hege Grøndahl. – Hvorfor tok dere ikke kontakt med kontoret i Bergen med en gang når kommunene har ulike regler for skjenking? – Hva som defineres som skjenking er underlagt nasjonal lovgivning. Vi trodde at det var det samme hvilket skjenkekontor vi snakket med, men vi fikk feil fakta på bordet, sier hun.

Diskuterer nye løsninger For at kjellergruppene i framtiden skal kunne selge alkohol på lovlig forteller Gro Gaarder at de må søke om skjenkebevilling. – Rommene er nødt til å søke om skjenkebevilling. Om de ønsker å ha åpent til halv tre er det regler for opplæring av

baransatte og strengere regler for vakthold. Men det kreves ikke hvis det stenges klokken to, forklarer hun. Hege Grøndahl sier at hun vil gjøre alt i sin makt for at kjelleropplevelsen på festene skal forsette å være like god som den alltid har vært, men medgir at de fortsatt ikke har funnet en god løsning på skjenkeproblemet. – Det te er en a lvorl ig problemstilling og Kjernestyret i samarbeid med Vaktkorpset og kjellergruppene ønsker nå en åpen dialog med Skjenkekontoret for å finne en tilfredsstillende løsning. Foreløpig har vi ikke fått noe på plass, men vi har disktutert både skjenkebevilling og stenging av rommene, fortsetter hun.

kan ikke svare – Hva skal dere g jøre med bongene som allerede er solgt til Internaften kommende helg? – Jeg kan forsikre om at ingen privatpersoner vil sitte igjen med tap, men jeg kan ikke svare mer på nåværende tidspunkt, sier Grøndahl. K7 Bulletin har vært i kontakt med Kjellergruppestyret, men de ønsker ikke å kommentere saken. Vaktkorpset var heller ikke tilgjengelig for kommentarer før avisen gikk i trykken.

Det er det samme som å selge øl over disk. Gro Gaarder, leder for skjenkekontoret i Bergen om bongsystemet.

BRYTER LOVEN: Studentforeningen selger ølbonger til Internaften samme u er utkommandert av Kjernestyret for å selge bonger.


nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 15. september 2009

Svæverus bil i trafikkulykke Svæveruds praktbil har kollidert i hytteutvalgets ærend. Olje i veibanen får skylden. Korets Mobilør rapporterer at det var med tungt hjerte og enda tyngre hode at han mottok beskjeden søndag morgen om at Mobil-Laila hadde fått en ripe i lakken.

Han kan imidlertidig forsikre stud.nhh om at det ikke er noen grunn til bekymring. - Mobil-Laila har tatt en kjapp en på verksted, og er tilbake i god form, rapporterer han.

5

Giftige jentebukser Labaratoriet Swerea IVF har funnet ut at det er kvikksølv, bly og antimyggmuddel i flere jentebukser. Nudie-buksene er de som kom verst ut I testen, og mange av Cheap Mondays modeller kommer heller ikke særlig heldig ut. Hos nittitallsslageren og fjortisfavoritten

Miss Sixty fant man derimot ingen ulovlige nivåer av noen kjemiske substanser. Selv om den ikke lenger er trendy, er den i alle fall det sunneste alternativet. Dagbladet.no

r bongsystemet

uken som de får brev fra Skjenkekontoret om at systemet ikke er lovlig i Bergen. De to jentene fra Sangria

u Skjenkerot n Under Midtukefesten, 22. mars i år, avdekker skjenkekontrollører skjenking utenfor godkjent skjenkeareal på NHH. n Politiet blir kontaktet av kontrollørene da vaktene nekter å slippe dem inn på kjellergrupperommene. På grunn av for liten kapasitet kommer ikke politiet, og Skjenkekontoret avslutter saken. n Kjernestyret innfører et bongssystem i starten av august for å gjøre skjenkingen på skolen lovlig. n Ideen er hentet fra studentutestedet Samfundet, i Trondheim. Kjernestyret ringer også skjenkekontorer andre steder i landet for å bekreftelse at systemet ligger innenfor loven. n Ikke før 3.september sender Kjernestyret brev til Skjenkekontoret i Bergen for å be om tillatelse til å innføre bongssystemet. n Det er individuelle bestemmelser for skjenking i hver kommune, og Skjenkekontoret i Bergen svarer at systemet er ulovlig. n I dag er det derfor kun lovlig å nyte medbrakt drikke inne på kjellergrupperommene.

– Vi følger nøye med I tillegg til et ulovlig bongssystem, har skjenkekontoret observert medbrakt drikke i skjenkearelene på skolen. Det slår de hardt ned på. – Det som er virkelig galt med skjenkingen på NHH er at vi har fått rapportert at gjester har gått med alkohol fra skjenkeareal over i arealene som ikke har bevilgning, sier leder for skjenkekontoret, Gro Gaarder.

Fra en til 25 KOntroller Hun opplyser videre om at de kontrollerer skjenkesteder i Bergen alt fra en til 25 ganger i året, og spesielt NHH kan vente seg kontroll. – Det blir ikke færre kontroller på NHH når vi mistenker at

det blandes drikking mellom privat område og skjenkeareal. Da følger vi nøye med, sier Gaarder.

MedbraKt drikke Hun sammenligner skjenkereglene i Bergen med Trondheim kommune. – I Trondheim har studentene egne samlingslokaler lik kjellergrupperommene på NHH. Der er det ingen bevilling, men kommunen bryr seg ikke så mye om hva som skjer der så lenge studentene holder seg inne på rommene. Hadde det imidlertid blitt obser ver t at for ek sempel studentene i Trondheim går inn i Storsalen med medbrakt drikke, hadde kommunen ført strengere kontroll der også. – Det blir det samme som om noen går inn på en pub med medbrakt drikke, utdyper hun.


6

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 15. september 2009

Backline satser fa Barbie Girl og Back to the 80s. Det er bare noen av godbitene som vil dunke ut av høyttalerene når Aqua kommer til NHH om litt over en måned. Marianne Bårdsgjerde mb@k7bulletin.no Håkon Frede Foss (foto)

foto@k7bulletin.no

– Vi er kjempefornøyd med at Aqua legger turneen innom NHH, sier leder i Backline Music, Mathilde Smestad. Comeback-bandet spiller i Aulaen 24. oktober, og det er hard innsats fra skolens bookingselskap Backline Music

som står bak. Nå håper underutvalget på en fullsatt sal, lange billettkøer og god stemning på konserten.

Fordummende musikk – Verdens verste band, sier musikkanmelder i BA, Bjørn Tore Brøske. Han forbinder Aqua med musikk som kun er laget som et forbruksprosjekt, og mener bandet er fordummende for publikum. Bergens egen Natt og Dagredaktør, Eirik Kydland, er fullstendig enig i at Aqua har sounden til verdens dummeste band. Og bergens musikkelite nøler ikke med å karakterisere bandet som naivt og overfladisk. Men merkelappene er tross alt ikke bare negative. – Aqua har enkle låter, banale rytmer men fengende refrenger, mener Eirik Kydland.

Kommersiell suk sess Kanskje er det nettopp derfor

u Aq u a n Bandet Aqua består av vokalistene Lene Nystrøm Rasted og Rene Dif, Søren Rasted på keyboard, og Claus Norreen på gitar. n Studioalbum:

n Aquarium (1997)

n Aquarius (2000)

n Remikser:

b a nde t er en du nd rende , kommersiell suksess. 28 millioner skiver er solgt i hele verden, og åtte låter ble spilt i fillebiter verden rundt i løpet av 90-tallet. Det er få band som har gitt ut så mange hits på så få plater. Bookingansvarlig i Backline Music mener kommersialiseringen er noe av det unike med Aqua. – Bandet har nærmest hatt klippekort på samleplater og McMusic cd-er, sier Marius Lie. Nat t og Dag-reda k tøren mener egentlig at Aqua var et prosjekt dømt til å mislykkes, men at de gjennom årenes løp har vist at de har hatt X-faktoren som trengs for å lykkes. – Musikalsk skulle det ikke vært mulig. Men for meg, som for alle andre som var unge på 90-tallet, er det umulig å glemme suksessen med to danske DJer og en norsk nakenmodell med heliumstemme, sier han.

«

– Perfekt for stud.nhh

Kyd la nd t ror Aqua pa sser perfekt for NHH-publikumet. – De pirrer nok eventyrlysten og appellerer nok til den jevne NHH-student. Han har reflektert over hvorfor NHH-publikummet er mer kommersielt rettet, i motsetning til for eksempel universitetsstudentene. – NHH-studentene vet de er på vei til et grått liv på et grått kontor. Kanskje det er derfor de er så opptatte av å være russ i hele studietiden, spekulerer Kydland.

kan få servert låtene fra siste sommer, kan vi andre mimre oss tilbake til våre glansdager på 90-tallet. Leder i Backline mener at studentmassen er preget av et ønske om å gå tilbake til barndommen – Det hersker en 90-talls nostalgi blant NHH-studentene, og da er nok Aqua uten tvil midt i blinken, avslutter Mathilde Smestad.

Nostalgi Backline er mer opptatt av at Aqua treffer en nerve hos NHHpublikummet. – Aqua definerte 90-tallet, med sine enkle, postmodernistiske poplåter, mener Marius Lie. For mens førstekullistene

NHH-studentene vet de er på vei til et grått liv og et grått kontor. Kanskje det er derfor de er så opptatt av å være russ i hele studietiden. Erik Kydland, redaktør i Natt og Dag

n Aqua Mania Remix (1998) n Bubbles Mix (1998) n Remix Super Best (2002) n Cartoon Heroes (2002) n Greatest Hit (2009)

u B acklin e M u s i c n Backline Music arrangerer konserter, standup og fester på NHH. Underutvalget hjelper NHHS’ interessegrupper og underutvalg med bookingarbeid, og booker både norske og utenlandske artister. n Arrangementer:

n JohnDoe konsert på Garage i samarbeid med Bergen Realistforening. Ca 200 besøkende - 29. oktober 08.

n MadCon til MidtUkeFesten for UKEN, NHH Aualen, 1150 besøkende - 21. mars 09.

n Paperboys under Førstekullsuken, NHH Aualen, ca 800 besøkende - 13. august 09

n A-laget under Heineken Springbreak Party.

Rosa-pop og heliumsstemme.Aqua har tre stopp i Norge fremover, og NHH er ett av dem.


nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 15 september 2009

7

antastisk plastisk

Ny giv: Leder i Backline Music Mathilde Smestad og arrangementsansvarlig Marius Lie håper NHH-studentene ikke kan motstå fristelsen til å hoppe og danse til Aqua.

Frir til NHH-studentene Backline er mest kjent for sin interesse for indierock og smale norske band. Nå satser de på større artister. Etter mange år med varierende aktivitet, er det ny giv i Backline-teamet. – Det er en utfordrende øvelse å få en artist til NHH,

og det er ikke alltid at ting klaffer. Men nå håper vi at vi har funnet oppskrif ten, sier Mathilde Smestad, leder i Backline Music.

Backer opp NHHS Mange av jobbene Backline Music gjør, er gjennom andre underut valg. Springbreakfesten, MUF-konserten med Madcom og førstekullskonserten med Paperboys var det Backline som stod bak.

Medlemmene i underutvalget hjelper også Uken og de større arrangementene på skolen. Likevel får de mye kritikk. – Når vi alltid gjør jobben for andre, er det nok vanskelig for den jevne student å se hvilken innsats vi faktisk gjør, mener leder Mathilde Smestad.

Krevende publikum

Å arrangere konsert på NHH er en krevende øvelse. Med både masterstudenter og førstekul-

lister er det vanskelig å appellere til alle. – Rett artist skal bookes til rett pris, på rett scene og rett tid. Med 1.150 plasser utenfor Bergen sentrum, og en Aula som ofte er forhåndsbooket, er det ikke alltid like lett, sier bookingansvarlig Marius Lie. Å satse på et comeback-band er således et bevisst valg, og Backline vil ha artister som stud.nhh kjenner til fra før. – Det er alltid gøy å høre

band du har et forhold til, mener Lie. – Hvem er det som kan motstå fristelsen til å danse til de gamle slagerene? Vi vil se en full aula som hopper og danser. Når stud.nhh er glad, artisten er glad, ja, da er vi glade også, avslutter Marthine Smestad.


8

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 15. september 2009

Grundig tavleundervisning: Professor Jan Ubøe tar konsekvensen av de dårlige resultatene, og viser alle utregningene på tavlen.

Mattekunnskapene på bunnivå n Nedslående resultater i førstekull Resultatet på årets mattetest er klart. Førstekullistene ved NHH har aldri prestert dårligere. Ingeborg Christensen ic@k7Bulletin.no

Marie Blystad Houge mbh@k7bulletin.no

Morten Falck Sortland (foto) foto@k7bulletin.no

Mattetesten på førstekull består av relativt enkle spørsmål fra ungdomskolens pensum. Gjennomsnittlig klarte studentene kun å svare riktig på 57 prosent av spørsmålene, og ikke en eneste av studentene hadde alt rett. For 25 år siden var landsgjennomsnittet betydelig bedre med over 70 prosent

Nedslående trend Ansvarlig for gjennomføring av testen ved NHH, professor Jan Ubøe, er overrasket over de

dårlige resultatene. – Jeg har hørt fra kollegaer som har gjennomført testen før at det har vært dårlige resultater, men jeg ble overrasket da jeg så hvor enkle oppgavene var. Ubøe sier at det de siste årene har vært en sammenhengende negativ trend, men at årets resultat er det laveste noensinne. – Det er symptomatisk at det blir verre for hvert år, og aldri bedre, sier Ubøe. Det var spesielt én oppgave økonomistudentene slet med å løse. – Det er et tankekors at kun ti av 355 studenter klarte å løse oppgaven som omhandlet momsutregning, medgir Ubøe. Tom Lindstrøm, lederen for Norsk Matematikkråd, synes

n Undervisningen må legges om

utviklingen er skremmende. - Testen har ikke forandret seg stort siden oppstarten og det er vedvarende tilbakegang over hele landet. Lindstrøm tror noe av årsaken er at pensum vektlegges annerledes i dag enn tidligere. – Hoderegning og utregninger på papir har måttet vike plass for kalkulatoren og mer avansert pensum.

Legger om undervisningen Som følge av de nedslående resultatene på testen har Ubøe sett seg nødt til å endre undervisningsopplegget i emnet matematikk for økonomer, MET020. – Jeg tar nå med alle mellomregninger, og slakker ned på tempoet, sier han. Hovedprinsippet for under-

« Jeg syns utviklingen er skremmende.

Tom Lindstrøm, leder for Norsk Matematikkråd

visningen på førstekullet er at hovedtyngden av studenter skal henge med. Ubøe forstår at det kan bli vanskelig for mange å følge med på forelesningene når studentene mangler grunnleggende ferdigheter. – Jeg har måttet kutte ut en del stoff som ville være interessant for de faglig sterke studentene, forteller professoren. Likevel er han motstander av å innføre opptakskrav i matte, slik det blant annet er på NTNU. – Det er jo ikke behov for matematikkunnskaper i alle fagene på skolen, konkluderer Ubøe.

Lite rom for handling Rektor Jan I. Haaland er ikke imponert over resultatene, og tar dem på alvor. – Skulle dette vise seg å bli et problem, bør PBU (Programutvalget for Bachelorutdanningen) vurdere om noe bør gjøres. Han har tiltro til at de ansvarlige for undervisningen tilpasser den til det beste for studentene.

Haa land legger til at for studenter som har et godt grunnlag i matematikk og som kan tenke seg mer fordypning, har NHH et godt tilbud gjennom matematiske valgfag.

u M at te te s te n n Norsk matematikkråds test (NMR) er en nasjonal prøve gjennomført ved norske universiteter og høgskoler. Den holdes annethvert år.

n Den måler ferdighetsnivået hos lærerstudenter, ingeniører og økonomer i første semester av utdannelsen. n Spørsmålene er basert på pensum fra ungdomsskolen, og det er ikke lov til å bruke kalkulator


K7 Bulletin - tirsdag 15 september 2009

nyheter

9

Har du også høye ambisjoner?

BDO Noraudit samarbeider med Petter Northug Jr. - En av verdens råeste skiløpere.

Politikerne er bekymret Nasjonale politikere er enige om at mattenivået er for lavt, og vil sette inn tiltak for å bedre situajonen. Marianne Bårdsgjerde mb@k7bulletin.no

Åsa Elvik, Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, opplyser om at Norge ligger lavt i internasjonale undersøkelser som ser på realfaglig kompetanse. – Vi trenger åpenbart mer realfagskompetanse i framtida. Tidlig innsats, vektlegging av grunnleggende ferdigheter og lærernes kompetanse er de viktigste grepene som den rød-grønne regjeringen har tatt de siste fire årene.

Lang vei Samtidig mener hun at norsk skolepolitkk er på rett spor. – Det er en bedring å spore når det gjelder ferdighetene til norske elever,

forteller hun, og henviser til internasjonale undersøkelser av realkompetanse og kunnskapsnivå.

Alvorlig Leder i Kirke, Utdannings og Forskningskomiteen, Ine Marie Eriksen Søreide (Høyre), mener resultatene må sees i en større sammenheng. – Inntakskvaliteten har jevnt blitt dårligere de siste tjue årene. Det er problematisk at innholdet i karakterene svekkes, og at en firer i dag ikke kan sammenliknes med en firer for ti år siden. Hun er bekymret for den negative utviklingen. – Det er ganske alvorlig at en må endre på pensum, i stedet for å opprettholdet kravene og kunnskapsnivået. Det er på tide å styrke basiskunnskapene, og terpe på grunnleggende ferdigheter, mener Eriksen Søreide.

BDO Noraudit er en revisjons- og rådgivningsvirksomhet med over 500 ansatte og kontorer over hele landet. Vi ansetter både bachelor- og masterstudenter med høye ambisjoner. Er du en av dem, kan du sende søknad via våre karrieresider på våre nettsider www.bdonoraudit.no

er ganske alvorlig at en må « Det endre på pensum.

Ine Marie Eriksen Søreide, Høyre-politiker

Foto: Christian Hatt

Hovedsponsor for langrenn er Cresco


10

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 15. september 2009

Åpner sjekkheftet for kvotestudenter Hvert år kommer det 300-400 kvotestudenter til Norge. Men man må ha norsk personnummer for å søke om studiestøtte fra Lånekassen, noe som ofte tar opptil to måneder. Nå rydder Kunnskapsdepartementet opp. Statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, lover at alle skal

få utbetalt stipend med en gang de kommer. Kunnskapsdepartementet vil be Lånekassen om å utstede sjekker, som utdanningsinstitusjonene så videreformidler når studentene ankommer Norge. Leder i Studentenes Landsforening (StL) Ina Tandberg er glad for at regjeringen

viser handlekraft, men er ikke fullstendig overbevist. – Det gjenstår å se om løsningen fungerer i praksis, sier hun Universitas

Aulaforelesninger skap Studentforeningen kastes ut når NHH tar i bruk Aulaen til forelesninger. Maria Hesla Steinum mhs@k7bulletin.no

Marianne Bårdsgjerde mb@k7bulletin.no

De siste årene har NHH tatt inn stadig flere studenter, uten at skolens kapasitet har økt tilsvarende. Dermed står skolen uten nok store auditorier, og masterstudentene som går revisjon og regnskap er henvist til skolens Aula. Hege Grøndal, leder av Kjernestyret, har gjort seg noen refleksjoner rundt problemstillingen. – NHH tar inn mange flere studenter enn det de har plass til, og det er trist at dette rammer studentaktivitetene, mener hun. Misfornøyde forelesere Atle Johnsen, Professor i regnskap, er en av dem som tidligere har tatt opp forelesningssituasjonen med skolens administrasjon. – I utgangspunktet er ikke Aulaen en forelesningssal, og den er uegnet for forelesninger.

Tillitsvalgt : Gautam Gupta er misfornøyd med aulaordningen Foto: Ole Kristian Hermansen

Det er vanskelig å få blikkontakt, og det er stor avstand til studentene, sier professoren. Han påpeker at administrasjonen har gjort forbedringer i form av å få inn flere pulter i bredden, og forbedret plasseringen av stoler og bord. Likevel fastholder han at Aulaen ikke er noen velegnet forelesningssal, og at det er en nødløsning å bruke lokalet til forelesninger.

Skuffet student – Jeg er faktisk litt skuffet over at NHH ikke har planlagt bedre. Det sier Gautam Gupta, tillitsvalgt for første året MRR, om forelesninger i Aulaen. Han mener at Aulaen ikke fungerer til forelesning, og at det er synd at studentforeningen rammes. – Aulaen blir for stor, og det er vanskelig å følge med for de som sitter bak, mener han. Som tillitsvalgt har ikke Gupta hørt mye klager om Aulaforelesningen, men de han har snakket med er misfornøyde med det store lokalet fylt med for mange studenter. – Personlig er jeg ikke noe fan, forteller han. Underutvalgene kritiske Fra mandag til torsdag brukes Aulaen til forelesninger. Det betyr at Aulaen ikke kan brukes sammenhengende over et lengre tidsrom, og rigging og lydsjekk må gjøres på rekordtid. Teknisk Gruppe rapporterer at de ikke klarer å levere et godt produkt innenfor de knappe tidsfristene. – Å ha Aulaen bare noen timer før et arrangement, gjør at vi ikke får gjort jobben vår skikkelig. Vi har knapp tid på scenebygging, og vi har ikke mulighet til å få gjort lyd og lysprøver i forkant. Kort sagt går kvaliteten på arrangementetene ned, noe som rammer hele studentforeningen, sier Kristoffer Lunde, leder i Teknisk Gruppe. Han viser til de tekniske problemene på U-fagsaften og Valgdebatten som eksempler

Kjipt i aulaen: Det blir lett kjedelig i forelesningene uten blikkontakt med foreleser

på hva stud.nhh har i vente, og sier det er kjedelig at studentene må ta til takke med halvferdige arrangementer. – Samtlige arrangement og underutvalg vil få mindre tid til å gjøre ”sin greie” i Aulaen. Klart

«

det skaper misnøye, poengterer Lunde. KASTES UT AV AULAEN Nærstående arrangementer som CEMS-forum og International Career day må ut av

Aulaen. I tillegg skaper forelesningene problemer for øvelser til ulike show og jubileer utover høsten. Svæverus 5-kull-show er et av arrangementene som vil bli rammet. Administrator i koret, Carl Jørgen Basberg

Samtlige arrangement og underutvalg vil få mindre tid til å gjøre «sin greie» i Aulaen. Kristoffer Lunde, Leder i Teknisk Gruppe


nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 15. september 2009

Mangel på forskningsutstyr Norges Forskningsråd skal nå dele ut nærmere 400 millioner kroner til avansert vitenskapelig utstyr. Det er allikevel langt fra nok til å dekke behovet som er, både for nytt utstyr, og oppgradering av gammelt. - I den første tildelingsrunden ble det søkt om utstyr for hele 3,5 milliarder kroner, noe som er langt under summen som

Fusjon i Nord-Norge

deles ut. – Det er ingen tvil om at det her er et meget stort oppdemmet behov. Vi mener denne søknadsrunden dokumenterer det store etterslepet, forteller divisjonsdirektør i Forskningsrådet Anders Hanneborg. Forskning.no

Universitet i Tromsø og Høgskolen i Harstad har startet en frivillig fusjonsprosess. Rektorene for de to institusjonene Jarle Aarbakke og Inger Aksberg Johansen er svært positive til en fusjon, og håper den vil være i boks i løpet av to år. – Vi må ikke fusjonere, men det er det beste for Nord-Norge. Vi står sterkere sammen, enn splittet i flere mindre og konkurrerende enheter, sier Johansen. www.uit.no

per trøbbel for NHHS Minst tre år til Administasjonen vil legge til rette for NHHS, men undervisningen må prioriteres først. – Vi tar i bruk Aulaen fordi Nybygget ikke står klart. Det vil si at vi aulaforelesningene vil vare til 2012, opplyser assisterende direktør ved NHH, Kurt Petersen. Det kan altså bli snakk om en lang ventetid for studentforeningen. Større studentkull og manglende egnede auditorium er årsaken. Men administrasjonen står ikke uten en plan om veien videre. – Vi vil ikke ta inn flere studenter til våren før situasjonen er kartlagt, sier han.

undervisning først

Foto: Håkon Frede Foss

Administrasjonen ønsker å legge til rette for studentaktiviteter, men mener undervisningen tross alt må settes først. – Det er alltid en avveining mellom hovedoppgaven, som er undervisning, og studentaktivitetene, påpeker han. Samtidig er Petersen villig til å diskuterer betingelsene for Aula-bruken og sier på vegne av administrasjonen at de tar et semester av gangen.

I dialog Johannessen, forklarer at det er showets «hemmelige» karakter som gjør at riggingen vanskelig kan gjøres like godt på kort tid. – Temaet for festen skal ikke avsløres på forhånd, og det blir vanskeligere når det ikke er mulig å stenge av Aulaen som tidligere. Noe av sjarmen med arrangementet forsvinner, mener Johannessen. Big Buisness Band er undergruppen som har flest mikrofoner på scenen, og

blir berørt av manglende lydsjekk. Leder Bjørn Ove Kristiansen er også opptatt av at samholdet svekkes. – Det er selv følgel ig vanskelig å få til et godt show når en ikke kan stole på at lyden fungerer. I tillegg blir det ikke den samme roen over øvingen når en må flytte fra sted til sted. Det går helt klart ut over stemningen i bandet, noe vi selvfølgelig synes er beklagelig. Kommunikasjonsproblemer og mye ekstra adminis-

11

trasjon er andre momenter som trekkes frem av underutvalgene.

Til våren vil sannsynligvis studentforeningen slippes til, slik at Uken kan bruke lokalene som normalt. – Vi vil selvfølgelig prøve å ta hensyn og få til det beste for alle parter, men vi må prioritere å ha auditorium til å forelese i, forklarer Petersen. Vil avklare retningslinjene Kjernestyret er i dialog med administrasjonen på skolen, og er underutvalgenes talerør i saken. Kjernestyreleder Hege Grøndal skal i møte med studieadministrasjonen og direktørens stab. – Det kan ikke oppstå nye misforståelser. Derfor må vi lage klare retningslinjer, konkluderer hun.


12

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 15. september 2009

Foto: Morten Falch Sortl

and

al Foto: Renate End Foto: H

åkon F

rede F

Foto: Audu

oss

n Bakke An

ders en

NHHS NEDRENT AV SØKERE: Å få nye venner trekkes fram som en viktig årsak til at så mange NHH-studenter søker seg til underutvalg og interessegrupper.

Søkerstorm til NHHS De mange underutvalgene i NHHS er blitt nedrent av søkere. Mange førstekullister kan ikke få engasjert seg nok. Sigurd Knapstad sk@k7bulletin.no

Hanne H. Lorvik

hkl@k7bulletin.no

– NHH hadde ikke vært det samme uten NHHS, sier Guro Lystad, en av de mange nye engasjerte førstekullistene. De siste ukene har vært preget av intervjustressede studenter som ville fylle plassene til de mange underut valgene ved skolen.

Aktive førstekullister Det har vært mange om beinet, men ikke alle har vært like heldige som Guro. Hun kom med på volleyballaget for gutter, vaktkorpset, kanonball og Uken. Det var ikke noe mål å engasjere meg så mye i utgangspunktet. Jeg var på standsaften og der var det alt for mye å velge i. Jeg tenkte at det kanskje var like

greit å droppe engasjementet helt. Slik gikk det altså ikke, sier hun. Jeg fikk høre at man ikke fikk venner om man ikke engasjerte seg, og jeg ville jo ha venner. Så da ble det til at jeg stilte opp på det meste, ler Oslojenta. Søkningen gav resultater. Hun kom med i hele tre underutvalg i NHHS i tillegg til Uken, og er strålende fornøyd.

Sosialt engasjement Til tross for at Lystad er en svært aktiv jente, er hun ikke alene om det voldsomme engasjementet. De f leste av underutvalgene hadde store søkertall, og mange

u S ø ke r t all n NU hadde over 100 søkere og tok opp 9 kandidater. n Softballjentene hadde 35 søkere og tok opp åtte jenter.. n Kanonballjentene hadde 22 jenter på opptak og tok opp ni jenter. n Oktagon hadde 40 søkere og tok opp fem jenter.

slapp kun til en brøkdel av søkerne. Kanonballaget til Guro var et av de som måtte sende skuffede søkere hjem. Jeg tror det sosiale er den viktigste grunnen til at så mange vil engasjere seg, mener lederen for kanonballaget, Hilde Marie Flesland. – Man blir kjent med masse nye folk og får en tilhørighet

man ikke får ellers. Dessuten er det gode muligheter for å utvikle seg som person. I kanonball trenger du heller ikke være spesielt god for å komme med, fokuset vårt er på å ha det gøy sammen.

Ivrig NHHs’er: Guro Lystad.

Rekordsøkning til Uken Også Uken opplevde en enorm pågang under høstens ansettelsesrunde, med flere søkere enn noen gang. Dette var over forventet, og virkelig en positiv overraskelse. Vi håpet at alle stillingene vi utlyste skulle bli fylt, men ikke at pågangen var så enorm, sier infosjef i Uken, Jenni Sjøtveit.

Alle skal med Ved høstens ansettelsesrunde ble det utlyst totalt 819 stillinger, nesten 70 flere enn til Uken08. Likevel tikket så mye som 865 søknader inn på Ukekontoret. Men infosjefen kan forsikre om at ingen vil bli avvist.

– Uken skal være for alle, så samtlige som søkte har fått et tilbud. Jeg har ikke oversikt over alle som takket ja enda, men alle som vil får plass.

Ypperlig startpunkt Også Sjøtveit har fått med seg at det har vært mange om beinet ved opptaket til de mange underutvalgene i NHHS, og forstår at det av og til kan oppfattes som vanskelig å komme med der man har lyst. – Det er nødvendigvis slik for en del grupper at de må begrense opptaket. Derfor er Uken et ypperlig startpunkt for nye studenter til å få en fot innenfor NNHS og bli engasjert.


nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 15. september 2009

Stemningsvise, kø til Internaften (Melodi: Gatas Parlament – Tut og Kjør)

rap

Andreas Farberg

Årets aksjonsstyre: Disse førstekullistene har fått en travel, men interessant Foto: Håkon Frede Foss start på NHH- tilværelsen.

Millionmålsetting for Aksjonsstyret

Årets aksjonsstyre er ambisiøse og vil jobbe hardt for at NHH Aid ender på millionen til slutt. Tonje Lanesskog tl@k7bulletin.no

Christina Næss Liisberg cnl@k7bulletin.no

– Vi vil nå millionen for første gang, sier Cilia Holmes Indahl, leder av årets Aksjonsstyre i NHH-Aid. I fjor ble det samlet inn 270.000 kroner under aksjonsuken, og til sammen klarte NHH Aid å samle inn 820.000 kroner. Årets mål er langt mer ambisiøst, og for å nå målsettingen blir aksjonsuken avgjørende.

Mye fest og moro Nytt av året er «Klassefesten», et konsept inspirert av NRKs store suksessprogram. Uken-sjef Kristen Holt og leder i Kjernestyret, Hege Grøndahl, skal konkurrere mot hverandre med sine respektive styrer i ryggen. – Dette er en sjanse til virkelig å bli kjent med to store profiler på skolen. Private og intime detaljer vil bli avslørt, opplyser Internansvarlig Stine Fossdahl. Når vinneren er kåret, drar alle i samlet flokk inn til sentrum hvor den

tradisjonelle Nattaksjonen finner sted. Kun kreativiteten setter grenser for hvor mye penger du kan få i bøssen. – De som skraper inn mest, vinner billetter til Internaften, den virkelig spektakulære avslutningen på uken, forteller Knut Olav Reinskou, som er Eksternansvarlig i styret.

Det er så lite som skal til På skolen vil flere kjente og nye aktiviteter finne sted. Du kan for eksempel kjøpe byggeklosser og være med på å bygge en miniatyrutgave av en ny skole i Malawi. – Ved å engasjere deg i Aksjonsuken, kan du på en enkel måte bidra til en god sak, sier , Markedsansvarlig Marie Skjelbred. – Hver krone som samles inn, blir tredoblet takket være bidrag fra PricewaterhouseCoopers og Kjernestyret. Det er nå førstekullistene skal vise hva de er gode for, sier hun.

u A k s j o n s u ke n n Onsdag: Lille Lundgårdsvannstafett klokken 16.0018.00 n Torsdag: Klassefesten klokken 20.00, Nattaksjonen 22.00. n Fredag: Internaften klokken 18.30. n Hver dag: Morgenaksjon, vaffelsalg, konkurranser, «Bygg skole i Malawi», bøssebærere i sentrum.

køgjenger: De greiene her drar meg ned jeg kunne vært med dama mi men jeg er i kø i lag med masse andre tapere Humøret er kritisk jeg kaster bort min fritid på å stå helt stille, bak minst hundre og nitti Jeg får hetta av for tett trafikk vent nå litt jeg mente ikke at jeg ikke tåler deg men kan du sette opp farta litt? Det e’kke no’n dust her sånn, d’er bare litt frustrasjon over å stå bom for billetter før de går tom nhhs-pamp: J e g s e r d e r e denne morgen utafor rommet mitt to billetter per pers d’er virkelig underlig at det dere vil er å tilbringe livet I time etter time etter time i Aid-kø Ny t teløst, se på meg jeg får billetter fortere Deres plan er dårlig og den ser ut til å koke ned til at vi på liv og død skal sitte her i dårlig kø og se på dem sniker og bare la dem gjøre det Jeg hadde blitt Falling DownMichael Douglas m a n ge t i mer sne g le fram i samma køfart For ikke å nevne at tilliten blir ødelagt Tida di blir kasta bort og billetter har vi sjølvsagt Forstår ikke hvorfor dere må sitte for dere sjøl i en døv kø sløv fyll jeg må disse Råtriste smånisser sitter der og hater dyret så jeg rågliser, får billetter rett fra Styret. køgjenger: Hei jeg lar me’kke påvirke men på ett punkt så går det ikke Rett og slett bare går ikke når jeg står og står og står i kø D’er borderline ulykke Må på festen men når det ikke

Og glisetrynet viser billetter mens han småvinker Hælvete! For faen er’e med narren poenget å jukse så jævlig helvete faens blærer og verre kan det være er et tegn på hvor jeg bør være viser fingen bare for å schmæle til’n Det kan’ ke være meninga at jeg skal lide på grunn av hundrevis av individer som skal være framme i tide Jeg tar med stokk for å få tatt pikken og slå’n dum, så må jeg bare nå’n igjen før han møter resten av Optimum og der står den jævla pampen som driver og smiler si meg hvordan trives du med å kjøre når jeg har brent opp bilen din D u sk a l sn i ke forbi meg nå eller?!? Din jævla drittmegler men jeg har med kølle for å lære deg køregler Og pampetrynet må fås til å lære respekt bedre prøve å kjøpe festebillett med en knekt kjeve og blått øye Nei det bli’kke så lett det vel og nå smiler du’kke så jævlig bredt lenger nhhs-pamp Ah, shit, hva er det med deg jævla idiot?

køgjenger: Kaller du meg jævla idiot, hei du er en jævla idiot! nhhs-pamp: Hva er det du prater om dust bare går her ha’kke gjort en dritt! Køgjenger: Åkei jeg prater om at du skal få bank, og det fort, din pikk! Kollektivt idioti og null billett, null billett, null billett NHH Aid har korrupsjon til hovedrett, hovedrett, hovedrett Kollektivt idioti og null billett, null billett, null billett NHH Aid har korrupsjon til hovedrett, hovedrett, hovedrett Huh !

13


14

nyheter

3,2 BILLION NOK IN R&D NEEDS YOUR HELP! Interested in developing strategies for the future?

PART-TIME INTERNSHIP POSITIONS AT BTO

K7 Bulletin - tirsdag 15. september 2009

Gründertips Personlige egenskaper avgjør –Tålmodighet, «drive», og ståpå-vilje må til for å lykkes, sier gründerekspert. Spesialrådgiver i Innovasjon Norge, Bjarte Hollund mener personlighet er avgjørende for suksess i gründerbransjen, og han har også andre råd til NHHstudenter som vil starte egen bedrift. – For det første må en sjekke ut om produktet har et reelt markedspotensial. Så er det viktig å få satt sammen et godt team , så en ikke plutselig står alene om planlegging og gjennomføring. Deretter er det viktig å få på plass en solid finansiering, mener han.

Lang tidshorisont

Typical Responsibilities • • • • •

Conducting economic analysis Analysing markets Writing business plans Preparing PR material Providing event support

We Offer • Challenging and interesting consulting tasks & projects • Professional development courses & skills seminars • Friendly working environment • Flexible working hours • Competitive compensation

We are looking for students who are interested in relevant part-time positions at BTO.

We Seek • Students in economics and business administration in their 3rd to 5th year of study • Good academic results • Interest in innovation, entrepreneurship, technology and consultancy • Excellent oral and written communication skills in English • Ability to work in teams and independently • Analytical skills

Innovasjon Norge er en av de offentlige instansene som er laget for å stimulere til nyskapning i Norge. De tilbyr blant annet veiledning, kontorplass og økonomisk støtte til de gründerne som starter opp på grunn av et innovativt produkt eller en innovativ ide. – Kriteriene for å få støtte fra oss er at det må være et nytt produkt, med vekstpotensial i norsk og internasjonal sammenheng, forklarer eksperten.

Ulike prosjekter Han forteller at det det er stor spennvidde i hva slags prosjekter som for støtte. – Men det er et hovedtrekk at studentene som kommer til oss, har bakgrunn fra realfag og økonomistudier, påpeker han.

Det kan nemlig ta lang tid fra startfasen i et prosjekt, til inntjeningen blir solid – Er det et kommersielt og lett selgelig produkt, kan det ta mellom tre og fem år. De forskningsbaserte ideene kan ta rundt ti år å få realisert, opplyser Hollund.

Application Process Applications to be sent until the 20th of September 2009. Desirable candidates will be contacted for interviews. Motivation letters, CVs and grade transcripts to be sent to: recruitment@bergento.no

BTO (Bergen Teknologioverføring AS)is a technology transfer office that commercialises research on behalf of 8 research institutions in Bergen. Together these institutions employ more than 2800 researchers and have a research base of more than 3 billion NOK. The goal of BTO is to create value for the benefit of researchers, research communities and society. BTO is steadily growing, and has been involved in start-up business development and the establishment of 19 companies, also including a number of licensing agreements. 400 researchers have been in contact with BTO regarding new ideas with commercial potential. At this time, BTO has many innovative technologies in the “pipeline” or ready for licensing.

WWW.BERGENTO.NO

Viktig med vekstpotensial

Travle gutter: De to gründerne Fredrik H. Mørch-Johnsen og jarle Moberg gjør alt selv.


nhh-gründere

K7 Bulletin - tirsdag 15 september 2009

nyheter

15

skal inspirere: Bokhyllen er fylt opp med både skjønnlitteratur og faktabøkersom skal lokke cafégjestene på Chillout Travel Center ut i verden.

Fra idé til kafé Det startet med en masteroppgave for tre år siden. Nå har de planer om å ekspandere. Maria Hesla Steinum mhs@k7bulletin.no

Marianne Bårdsgjerde mb@k7bulletin.no

Marie Skjelbred (foto) foto@k7bulletin.no

effekter. Vi ville samle alt på et sted, forteller Moberg. For snart tre år siden ble Chillout AS stiftet. Her er det bøker og reiseutstyr til salgs som skal inspirere både førstegangsreisende og de mer erfarne turistene. – Vi synes konseptet har vært vellykket. Men ønskedrømmen er at vi kan drive dette på ledelsesnivå, påpeker de to.

Forfeilet tenkning – Chillout Travel Center er både kafé, bokhandel og reisebutikk. Målet er å inspirere gjestene til å reise ut i verden. Fredrik H. Mørch-Johnsen (29) og Jarle Moberg (27) var kompiser gjennom hele studietiden. Tanken på å starte noe eget og ikke måtte ut i det vanlige arbeidsmarkedet var bakgrunnen for at to tidligere NHHstudentene realiserte ideen.

alt på ett sted

De to gründerne så seg lei av de tradisjonelle reisebyråene, og ønsket seg noe nytt og mer spennende. – Det var så utrolig mange ting som skulle fikses når vi skulle ut å reise. Booking, vaksiner, hostel og innkjøp av reise-

Så mye drahjelp har ikke gutten fått. Tips og råd fra Gründerskolen har det blitt en del av, men de statlige organene for innovasjonstiltak har vært lite interessert i å hjelpe. – Driver en med kunst og kultur, er det mange stipender som deles ut. Men skal en starte opp business, er det mindre drahjelp å få, mener Moberg. De har gjort seg opp noen refleksjoner rundt norsk grunderpolitikk.

«

– Innovasjon er ikke bare å utvikle og produsere et nytt «Petter Smart-produkt». Innovasjon er også å gjøre gamle ting på en ny måte, poengterer Mørch-Johnsen.

Inspirerende master

De to NHH-guttene skrev en master i markedsføring, og oppgaven handlet om det å starte reisekafé. – Det var utrolig motiverende å jobbe med oppgaven når vi visste at det var noe vi ville realisere senere, forteller Jarle. Det ble mye reising i studietiden, og et helt semester var de to studentene ikke å se i gangene på NHH. – Vi brukte engelskeksamen som unnskyldning for å reise og senere masteroppgaven, ler Mørc-Johnsen. – Men vi gikk tross alt på gammel modell, så det var vel lettere å skulke den gang, tilføyer Moberg.

Ønskedrømmen er at vi kan drive dette på ledelsesnivå. Fredrik H. Mørch-Johnsen og Jarle Moberg, gründere

De har mange tanker om hva som skal til for å lykkes med en ide, og mener at mange undervurderer hvor vanskelig det er å nå ut til folk. – Selv om du har en tydelig forretningsplan, er det fremdeles vanskelig å få kommunisert konseptet til markedet, påpeker Moberg. – Du må tørre å satse, tørre å ta risiko, i stedet for å bare la det være med praten, mener Mørch –Johnsen.

og har ikke «syden» som største ønske, sier Moberg. Han mener også at NHH-studentene bør ta turen til reisekaféen. – Da kan de komme ut av den lille trekanten på NHH, avslutter gründerne.

Tenker stort

Det mangler ikke på visjoner fra gründerspirene, og slagplanen for de neste tre årene er allerede klar. Eget merkenavn, etablering i flere byer og den beste reisenettsiden i Norge skal på plass. – Vi vil levere et solid produkt, og har troen på hardt arbeid. Vi er ikke ute etter raske penger, men krever et greit driftsresultat, sier Mørch-Johnsen.

Oppfordring til NHH

Den typiske gjesten på Chillout er utadvendt, glad i å reise og er kvalitetsbevisst. – Det handler ikke om alder, men om innstilling. En gjennomsnittsgjest er glad i å reise

u Ch illo u t s Tr ave l s b e s te r e i s e tip s n Vær forberedt, men fri. Det er alltid bra å være fleksibel.

n Skaff deg litt kunnskap før du drar. Det er alltid bra å kunne litt om lokal historie og kultur. n Det er ikke alltid luksus som definerer en god ferie. Ofte er det de gangene du betaler minst, du opplever mest. n Bruk nettet aktivt til å finne billig overnatting, billige billetter og oversikt over gratis aktiviteter.


16

nyheter sport

K7 Bulletin - tirsdag 1. September 2009

sport

Lyn truga av konkurs Fotballklubben Lyn manglar grandiose 17 millionar kroner for å unngå konkurs, og har frist til utgangen av september for å få hand om alle pengane. Klubbdirektør Erik Langerud er ikkje optimistisk, men seier til Aftenposten at han og dei andre tilsette skal stå på heilt til siste slutt. – Om det er slik at vi sit utan jobb femte oktober

i ein klubb som er konkurs, skal vi i alle fall vite at vi har prøvt, seier Langerud. Osloklubben har i lengre tid hatt økonomiske vanskar, etter at investor Atle Brynestad trakk seg ut tidlegare i år har klubben vore i ein tilnærma krisesituasjon. aftenposten.no

v

Jakter nye golfhelter på NHH NHHI Golf mener skolen er full av skapgolfere. Nå skal de lokkes frem med grønt kort-kurs og scrambleturnering. Johan F. Hillveg

jfh@k7bulletin.no

Ole Hermansen

foto@k7.bulletin.no

– Vi tror det er mange skapgolfere rundt om på skolen, sier Anne Elisabeth Næstvold ivrig. Sammen med Nicolai Vig står hun i spissen for interessegruppen NHHI Golf. De er overbevist om at det bor en Tiger i flere av studentene. For å spre sin entusiasme har de bestemt seg for å arrangere golf og pizza: Nicolai Vig og Anne Elisabeth Næstvold kan ikke garantere at du får din egen caddy teorikurs på skolen tirsdag 15. under scrambleturneringen, men golfsett og pizza kan de ordne. og torsdag 17. september.

TEORIKURS PÅ NHH – Kurset er for alle studenter og krever ingen forkunnskaper. Det vil gå over to dager og vil vare i rundt fire timer begge kveldene, opplyser Vig. Han forteller videre at det vil bli en teoriprøve på kursets siste dag, og at man kan gå opp til praktisk prøve etter å

ha tatt denne. – Det kreves en del kunnskaper og ferdigheter for å spile golf, og kurset gir en fin mulighet til å lære seg dette, skyter Næstvold inn.

TEXAS SCRAMBLE For de som allerede har grønt kort vil det bli arrangert en Texas

Scramble-turnering i slutten av måneden. Dette er en uhøytidelig venneturnering der fire spillere hele tiden slår på felles beste ball. – Fokuset er på det sosiale, og man kan låne golfsett av oss man skulle trenge det, avslutter Vig.

Texas Scramble n Fire spillere danner et lag n Alle slår hver sin ball n Man slår videre på den beste ballen n Alle må benyttes i løpet av en runde n Påmelding: golf.leder@nhhs.no

Fotballrypene tapte for oljegigant Etter ein god start i haust ville damelaget til NHHS fortsetje oppturen mot StatoilHydro. Det gjekk ikkje. Martin Utgård

mu@k7bulletin.no

– Dette var herleg! Lagleiar for StatoilHydro, Ellen Sæther, var «ovenpå» etter å ha slått dei noko yngre kvinnene frå NHH. Kampen tykte ho totalt sett var jamn, og meinte sigeren var

fortent. – Første omgang var bra, då hadde vi eit godt overtak i spelet. Etter pause fekk dei tre mål, men vi greidde heldigvis å skore eit mål til slik at vi vann.

Slutt på god trend For laget frå NHH var kampen eit tilbakeslag i kampen for å klatre på tabellen. Etter åtte serierunder ligg laget på niandeplass, til og med bak BI. Berre tre lag ligg bak NHH-kvinnene, etter tabellen å døme er dei laga ingen trugsmål plasseringsmessig. Kampen opna jamnt på den

slitne grusbana, med møljespelet som det dominerande trekket. Utover i omgangen tok StatoilHydro over og skora to mål før pause, og hadde med det kampen i sine hender. Eit formasjonsskifte og ein pep-talk gjorde skulle fikse biffen for NHH, likevel auka StatoilHydro til 3-0 med «årets angrep» rett etter pause.

Slo tilbake, men tapte NHH-laget synte seg som uryddige og upresise før pause, men desto meir innsatsviljuge og sterke etter pause og tok då også over spelet.

I løpet av 10 minutt hadde NHH-jentene utlikna, først ved eit flaksemål etter corner og deretter to flotte mål av Eli Hoel Stenmark. Etter eit av mange by ter tidlegare i kampen, kom Stenmark med følgjande dom over kampen: – Det er jo ikkje så viktig (med resultatet, red.anm), vi spelar jo kosefotball!


nyheter sport

K7 Bulletin - tirsdag 1. september 2009

17

Lukkøye: Jenter bør halde seg på kjøkkenet Den tidlegare proffboksaren og mediekjendisen Ole «Lukkøye» Klemetsen slår atter ein gong til med ein «rett venstre», denne gongen ikkje i bokseringen men derimot i retning kvinneleg boksing. Til Bergensavisen (BA) seier danse-kjendisen at kvinner bør halde seg i heimen. – Eg synest ikkje kvinneboksing er særlig pent. Damer skal vere feminine og ta seg bra ut, ikkje stå i ein boksering og pådra seg blåveisar. Dei burde heller vere heime på

kjøkkenet og gjere det bra der, avsluttar Klemetsen kanonaden med. Frå kvinnesida kjem svaret kontant, proffboksar Cecilia Brækhus oppmodar overfor TV2 Klemetsen om å halde seg til dansing. – La meg ta meg av boksinga på laurdag, så kan han ta seg av dansinga! ba.no / tv2sporten.no

Foto: Jarle Vines

Resultatbørs USG-CUP HERRER SEMIFINALE NHHi 1 nhhi 2

18 14

FINALE NHHi 1 jai

13 18

USG-CUP DAMER SEMIFINALE NHHi 1 USG

14 9

FINALE NHHi 1 OSI

8 10

Verdifulle kvinner: Jentene hentet hjem sølvet fra den danske hovedstaden

Sølvkalas i København NHHI Håndball stilte med i alt fire lag under årets USG-cup i København. Det resulterte i to sølvplasseringer. Johan F. Hillveg jfh@k7bulletin.no

Håkon Frede Foss (foto) foto@k7bulletin.no

– Vi tapte for et bedre lag, erkjenner Lasse Seland etter finalen. Herrelagets spillende trener hadde håpet på å stå øverst på seierspallen etter årets turnering i den danske hovedstaden. Andreplassen kom derfor med en flau bismak. – Vi har fått så mange sølv både her i København og på vanlige studentmesterskap, så vi gutta er egentlig ganske skuffa, medgir Seland.

Damene jublet Hos damene var stemningen lystigere. Etter å ha blitt slått ut i gruppespillet under fjorårets turnering kom årets sølvmedaljer som en gledelig opptur.

Seier i alle de innledende kampene var fasit før turneringens siste dag, og etter å ha knust danske USG i semifinalen var det duket for en helnorsk finale mot OSI. Laget de hadde slått 12-9 i gruppespillet kom riktignok sterkt tilbake, og finalekampen endte med en knepen 8-10-seier i Oslostudentene sin favør. – Damene kjempet til siste slutt og sikret sølv etter en storslagen bankett, fastslår Eldar Paulsrud. Sammen med lagkamerat Magne Riiser utgjør han trenerteamet for NHHI Håndball Damer. Det ble dermed gode plasseringer både på trener- og spillersiden for de to NHHstudentene.

– Herrene går for seier. Damene skal inn blant topp tre, sa en målbevisst Paulsrud før mesterskapet. Sammen med 18 damer og 14 menn satte han kursen mot København. Der startet det meget godt for herrene. NHHI 1 slo fjorårsvinner GØY allerede i åpningskampen og fulgte opp med ny seier mot Team Jursi. I gruppespillets siste kamp stod NTNUI på motsatt banehalvdel. Den prestisjefylte kampen mot Trondheimsstudentene endte med kalassifrene 15-10 i favør NHH. Dermed var NHHI 1 klare for semifinale og NTNUI slått ut. – Det beste var å slå ut NTNUI, fortalte Seland fornøyd etter gruppespillet.

KNUSTE NTNUI

Internkamp i semifinalen

– Er det lag du fryktar foran siste del av Med sølvet i lomma gikk alt etter planen for damene, som på forhånd hadde satt pallplass som målsetting.

 – Seland kunne smile ekstra bredt da også NHHI 2 gikk videre fra sin gruppe. Etter en vanskelig 10-10-kamp mot OSI løsnet det for NHHI 2 som vant resten

« Det beste var å slå ut NTNUI Spillende trener herrer, Lasse Seland

av sine innledende kamper. Det gjorde at de to herrelagene fra NHH skulle møtes i semifinalen. NHHI 1 vant internoppgjøret med fire mål og gjorde seg klar for finale mot JAI. Der tapte de 13-18. – Vi spilte en god første omgang og henger absolutt med, men så mister vi innsats og gutsen, forklarer Seland. Dermed ble mesterskapet en blåkopi av fjoråret, med ny sølvplassering på herresiden.

TRE AV FIRE VIDERE For damene gikk det begge veier. NHHI 1 valset over det meste av motstand i de innledende kampene og ble gruppevinner med storseire over Dragvoll, USG 2 og OSI. For NHHI 2 skulle veien mot semifinale bli tøff, og det endte med tre tap i en vanskelig pulje med GØY, USG 1 og NTNUI. Det var med andre ord opp til NHHI 1 å gjøre ære på damene, noe de også klarte med en solid 14-9-seier i semifinalen og et knepent finaletap. – Det var litt skuffende å gå glipp av gullet, men vi har hatt en fantastisk tur, avslutter Paulsrud.


18

Leserbrev

K7 Bulletin - tirsdag 15. september 2009

Leserbrev

Vil du ha kommentaren din på trykk i Bergens beste studentavis? Vi ønsker leserbrev om alt mellom himmel og jord. Send dem til red@k7bulletin.no.

Fagpolitikk

Dekanens vilje – vår hverdag Samtidig som det har blitt foretatt nytt rektorvalg har det også blitt valgt ny dekan. Dekanens oppgave er å lede og sørge for at programutvalgene ivaretar sin oppgave; å sikre høy kvalitet på utdanningen vår. Dette innbærer at dekanen står til ansvar for vedtakene i programutvalgene samtidig som det forventes at dekanen initierer nye tiltak for å heve kvaliteten i utdanningen vår. Fr e mov er m å det jobbes målrettet for å møte konkurransen NHH opplever fra andre skoler. Vi er Norges ledende innen økonomi og administrasjon – og det skal vi være i all overskuelig fremtid. Dette er et kompromissløst krav vi studen-

ter og høyskolen setter. Samtidig er den mer og mer fremtreende konkurransen vi nå møter med på å true realiteten ved dette kravet. Konkurranse fra Trondheim, Nydalen, Bodø, Stavanger, Ås, ja, til og med Tromsø har nå fått en egen handelshøyskole. Totalt så er det ti skoler i Norge som tilbyr en master i økonomi og administrasjon. En slik konkurranse kan kun møtes ved at bakgrunn fra NHH forblir et kvalitetsstempel. S om s t u de n t r e pr e s e n tant kan man ofte oppleve at det er vanskelig å få gjennomslag for saker vi studentene presenterer, til tross for at sakene er gjennomarbeidet og vel gjennomtenkte. Det er i disse sakene

bruker autoriteten « Vi håper dekanene sin til studentenes beste. dekanens støtte blir avgjørende. En dekan som er studentvennlig og forstår verdien av den førstehåndskunnskapen vi studenter sitter på er mer en nødvendighet enn en fordel skal programutvalgene yte optimalt. Vi håper dekanene bruker autoriteten sin til studentenes beste – og sørger for å holde bachelor- og masterutdanningen vår ledende i Norge. Vi i Kjernestyret ønsker vår nye dekan for bachelorutdanning, Kjetil Bjorvatn, og dekan for

Illustrasjonsfoto: stck.xchng

masterutdanning, Iver Bragelien, lykke til de to neste årene. Måtte studentens støtte stå dere bi.

Mattias Røstad Jørum Fagpolitisk Ansvarlig Kjernestyret 2009

Mandag

Tirsdag

onsdag

torsdag fredag

07:00 - 09:00 Morgenaksjon på togstasjonen med kaffe, flyers og bøsser

07:00 - 09:00 Morgenaksjon på togstasjonen med kaffe, flyers og bøsser

07:00 - 09:00 Morgenaksjon på togstasjonen med kaffe, flyers og bøsser

07:00 - 09:00 Morgenaksjon på togstasjonen med kaffe, flyers og bøsser

07:00 - 09:00 Morgenaksjon på togstasjonen med kaffe, flyers og bøsser

10:00 - 16:00 10:00 - 16:00 10:00 - 16:00 10:00 - 16:00 10:00 - 16:00 Konkurranser samt salg av Konkurranser samt salg av Konkurranser samt salg av Konkurranser samt salg av Konkurranser samt salg av vafler, lodd, kaker og bilder vafler, lodd, kaker og bilder vafler, lodd, kaker og bilder vafler, lodd, kaker og bilder vafler, lodd, kaker og bilder 11:00 - 18:00 Bøssebæring i sentrum

10:00 - 16:00 «Bygg skole i Malawi»

10:00 - 16:00 «Bygg skole i Malawi»

10:00 - 16:00 «Bygg skole i Malawi»

10:00 - 16:00 «Bygg skole i Malawi»

18:00 Kick-off! Fotballkamp med CharterSvein som dommer

11:00 - 18:00 Bøssebærere i sentrum

11:00 - 18:00 Bøssebærere i sentrum

11:00 - 18:00 Bøssebærere i sentrum

11:00 - 18:00 Bøssebærere i sentrum

19:30 Bøssebærere på valgvakene

16:00 - 18:00 20:00 Lille lungegårdsvannstafett Klassefesten: Kristen Holt vs Hege Grøndahl 22:00 Nattaksjonen

17:30 Innslipp til aulabar 18:30 Internaften


Møt Cecile Kristiansen og de andre revyaktørene side 28-29

Nr. 08 Tirsdag 15 . september 2009

Portrettet: Mannen med trommestikkene side 24-25

Bergens nye motemekka side 26-27

Foto: Audun Bakke Andersen


t e l l u B Fredrik Næss

Hverdagens værdag Det er harde tider om dagen, og problemene står i kø: finanskrisen, svineinfluensaen, global oppvarming, Jan Åge Fjørtoft, ja listen er lang og vond. Likevel klarer jeg ikke helt å sette meg inn i problemer som har et større perspektiv enn det som er rett foran nesen min. Og det som har skuet mine øyne den siste tiden, eller strengt tatt gjennom mine vel gjennomførte 20 år, er vann.

Ekstravagant ekstravaganse

Regn og atter regn, ofte i mer spenstige former som hagl, sludd, og ikke minst som resultat av torden og påfølgende storm. Mange av dere er gjerne nye borgere i denne byen, som kom til byen med et skjevt smil om munnen for å ta fatt på studiene, og lurer på hvordan vi som faktisk er født og oppvokst her klarer å leve med det. Hvordan vi dag ut og dag inn har klart å gå himmelfruktbarhetens vrede i møte, uten å lage noen større episode ut av situasjonen som tilspisser seg i det øyeblikket du trår over dørkammen. Vel, da har jeg ett stikkord; Likegyldighet. Jeg må innrømme at de siste ukene har vært ekstreme, og jeg hadde nesten glemt hvordan det var å få en kalddusj klokken halv åtte om morgenen. Forsvarets snøparadis i Bardu Kommune hadde lært meg å være likegyldig til kulde. Jeg var ikke varm, men jeg orket bare ikke å tenke på at jeg var kald heller. Jeg var likegyldig, i den grad at jeg bare ikke brydde meg mer. Og dette kan du se ofte i Bergen by også, veldig ofte på busstopp. Alle har mye å bære på, alle sitter inne med samme følelse av å være unaturlig varm grunnet hypofysens hensynsløse prosess ved utskilling av stresshormoner. Og dette fordi de skal inn på en varm buss med hendene fulle av diverse poser og bagger, og kanskje være et offer for å dulte til en stakkarslig gammel dame som var på feil sted til feil tid, mens de samtidig vet at bussen ikke kommer før om ti minutter. Paraplyen er brukket på grunn av vinden, og MP3’en har sluttet å fungere på grunn av alt vannet. Likevel er ingen sure, men heller ingen er glade. Det er ingen som snakker med hverandre. Alle er bare likegyldige. Fortvil derimot ikke, dette vender man seg til. Det er ikke nå jeg kommer til å skrive at det går over, for det gjør det ikke, det blir faktisk bare verre, og med global oppvarming i inntakt, så hjelper det heller lite at en luring har forsket seg frem til at det kommer til å være slik de neste tre-fire årene. Dere som har vært her en stund klarer dere nok, og for dere kjære studenter som er nye så går det nok fint, dere har jo tross alt fått dere seilerjakke og sjøstøvler hele gjengen.

Om du har rykte på deg for å ha ekstravagant stil, bør du egentlig ikke være så stolt. Sier noen «leiligheten er ekstravagant utstyrt», forteller det nemlig mer om pengebruk enn smak. Ekstravagant betyr overdrevent flott, og er et klart negativt ladet ord – et godt eksempel på ekstravaganse er påfuglen, som har en fjærpryd motebloggere elsker, men verken kan fly, løpe fort eller gjemme seg. At det kan bli altfor flott var spesielt tydelig i en selskapsinvitasjon som Korrektur nylig mottok: «Etter underholdningen blir det ekstragavant servering», kunne man lese. Verten bør i fremtiden velge å gå for smakfull og ikke

overdrevent flott mat. Korrektur oppfordrer til at man kun bruker ord man faktisk vet betydningen av. Det er mindre skam i å bruke et enkelt vokabular enn å tabbe seg ut med mer innfløkte ord. Vagant er ikke bare et litterært tidsskrift, men også betegnelsen på en omstreifer. Mer konkret, i middelalderen var vagant «… en betegnelse for omstreifende studenter og sangere som foredrog kjærlighetslyrikk på latinsk mål, den såkalte vagantpoesi». Hvis Don Quijotes kvad kan sies å være et eksempel på vagantenes dikterkunst, var de intet mindre enn ekstravagante i sin stil.

bitteliten», er det klart for alle hva slags størrelse det er snakk om, og vi kan ikke annet enn å synes synd på mannen. Derimot, hvis utspillet er «Olav sin stolthet er kjempeliten», bør det være klart for språkmektige nordmenn at påstanden kommer fra noen som ikke har full oversikt over hva hun snakker om . «Kjempe» må stå foran et ord som beskriver store størrelser, og dermed er ordet «kjempeliten» like fornuftig som «bittestor». For å unngå fremtidige flauser kan man bytte om forsterkende ord på denne måten, og se om de da virker like fornuftige.

Apropos overdrivelser: Noen ganger blir ting gjort så små at de blir store. Hvis noen sier «Olav sin stolthet er

Av Andreas L. Farberg og Simen A. Selmer Sletsjøe

[m] 20


K7 Bulletin - tirsdag 15. september 2009

Catquiz

Quizmaster: Johan F. Hillveg

De er studentenes alfahunner på hver sin måte. Lederen av studentens mektigste organ mot sjefen for studentenes mest fleksible interessegruppe. Det er klart for chickfight.

Hege Grøndahl

VS.

leder Kjernestyret

Han heter Fuglesang!

Brad Pitt!

leder eXtravadance

1 2 3 4 5 6 7

Hva heter den svenske astronauten som nylig tok med seg seigmenn og Fairyale opp i verdensrommet?

Hvem er headliner i Quentin Tarantinos nye film, Inglorious Basterds?

Å, de kommer fra Bergen! Ved Danmarksplass! Kommer ikke på navnet.

Hvilket norsk herrelag i håndball kvalifiserte seg nettopp for mesterligaen?

Det er henne med dobbeltnavn! Eli tror jeg. Ååh. Kommer ikke på noe mer.

Hvem var det som nettopp sang seg gjennom værmeldingen på TV2?

Pass.

K1234567

Hvor mange land har territorialkrav på Antarktis?

Hva heter den 18-årige modellen som fikk ekteskapet til Silvio Berlusconi til å ryke?

Rikige svar:

Hva slags krav?? Hmm. Tipper 5!

Hvilket bilmerke skal Petter Solberg kjøre for resten av sesongen?

1. Christer Fuglesang 2. Brad Pitt 3. Fyllingen 4. Eli Kari Gjengedal 5. Citröen 6. Syv (Australia, Norge, Chile, New Zealand, Storbritannia, Frankrike og Argentina) 7. Noemi Letizia

Han kjører Subaru! Han gjorde hvertfall det før!

Cathrine Varhaug

Åååh. Det vet jeg ikke.

Brad Pitt!

Det vet jeg! Fyllingen!

Var det Isabella? Nei, det er hun blonde med dobbeltnavn! Husker ikke navnet.

Hvor pene piker møter morgendagens menn Som kvinnelig student på NHH har du trukket gullkortet; ikke bare har du kommet inn på landets beste økonomiskole, i studietiden kan kan du dessuten fråtse i mannlige kandidater med høyt testosteronnivå.

 Dette passer som hånd i hanske for deg; som ung aspirerende karrierekvinne har du ikke tid til å la deg hefte av drama og intriger, særlig fra gutter som ikke innser at du rett og slett ikke er interessert. For dem blant oss som ikke har fast følge, er det derfor fornuftig å ha en plan B når lysten først skulle melde seg. Et one-night-stand kan kurere det meste. Når en også har medstudenter som tilsynelatende er våryre året rundt, er det med andre ord ingen grunn til å fortvile.

Det høres så lett ut, men ingenting er verre enn et dårlig onenight-stand.
 I dagens høyteknologiske samfunn er det dessverre en stor sjanse for at mannen du tar med deg hjem ikke har andre seksuelle erfaringer enn dem han har sett på film. Tatt i betraktning hva som er normalt innen pornografiens verden, betyr det at det nå er en hel generasjon menn under 30 som tror at hovedpoenget med akten er at han til slutt skal ejakulere i ansiktet ditt.
 
For din egen nytelse, vær bestemt:

Du plikter til å styre unna sympatisex i det han inviterer deg hjem for å vise fram traineediplomene sine.

Hvis han ligger over deg og peser, mens du ikke kjenner noenting, er det ingen skam å bryte.

Idet du innser at deepthroathing er hans seksuelle fantasi, er det din rett å bite før du kveles.

 Når han spør om det var godt for deg også; som om du er aktør i en statsstøttet nittitallsfilm, er det bare å kle på seg og gå hjem.


Til slutt - husk at beskyttelse er viktig. Det er nemlig mer å ca$he inn på fødselspenger hvis man er i fast jobb!

Kjører han ikke Subaru lenger? Er det Mitsubishi?

Gjetter på 4.

Dette vet nok du mer enn jeg!

K1234567

ingeborg s. christensen er journalist i k7 bulletin

21

[m]


STG p책 seiltur Foto: Audun Bakke Andersen

[m] 22


K7 Bulletin - tirsdag 15. september 2009

13

#

vaishali Lara Kathuria

The Anatomy of a Trend

Trendspotting I spot trends, but who makes them? Ever wondered how each season, the designers show the same kind of trends on the catwalk, apart from a few personalized details? Do the fashion companies get together in a top-secret location each autumn and decide what they’re going to foist on us the following year? Not quite – but almost. First and foremost, there is not only one big source that creates a trend. There is a mixture of people, brands, style bureaus, movements in society, culture and art. A big melting pot of influence, creating the style of the garment you’re now wearing. That being said, fabric suppliers are among the first links in the fashion chain. Once a year, Premiere Vision, the biggest fabric trade show, is held in Paris. Here over 800 fabric manufacturers try to sell their wares to designers and buyers. Usually there are a few fabrics the manufactures would like to up sell. Let us say the color violet, or the fabric chiffon, hasn’t been in fashion in a long time. Then they would like to sell out their violet and chiffon, and suddenly Blumarine, Alexander Wang and Missoni are doing violet and chiffon. What a coincidence! At the other end of the chain, the retailers may also tacitly agree

among themselves to support a certain fabric or fabric trend, for then automatically receive guaranteed sales and customer demand. Hence, violet and chiffon one season, lavender and denim the next. Of course, color panels are decided by season. A winter panel is very different from a summer panel. That means, that dark colors will be in this winter, and light colors will be in this summer. Not exactly rocket science.

But that is just a part of the story. There is an important factor playing a huge role in coordinating trends, the so-called style bureaus. These bureaus gather a team of independent experts, personalities from fashion, design, sociology, and the arts for a brainstorming session, to predict what is going to be the next big thing. These people help to create trend books that are sold to the fashion industry. Nevertheless, these books are often not purchased by the big luxury brands, because these brands tend to be trendsetters themselves. But why coordinate trends? Simply, to reduce incertitude; if you give the same information to those who sell the clothes, those who design the clothes, those who buy the fabrics and those who supply them, there is an enormous economic advantage for the fabric manufacturers, because they know

which fabric will be in demand and where to concentrate their efford.

Finally we have certain people in our society that are trend spotters. These people, often working either for a big brand like for example Levi’s or a style bureau, are often part of the urban scene in big cities, report what’s going on and whom the opinion leaders are. A hot spot for trends is for example the little area called Hoxton, in London, where all the quirky new styles are experimented. Doing good homework on the communities where you want to establish a brand makes you be one step ahead when it comes to what these people are planning to wear in the future. And if you want a hot tip: pin-rolls on jeans are the new thing for men, as well as visible stay-ups for women. Only time will tell if I am right, but trust me, I am.

Alle illustrasjonsfoto: flickr.com

Lese mer?

thasource.blogspot.com

23

[m]


PORTRETTET: Einar Olsson

[m] 24


K7 Bulletin - tirsdag 15. september 2009

Fri i slaget Tekst: Hege landsvik og julie vårdal heggøy foto: audun bakke andersen

Trommeslageren Einar Olsson, har vært aktiv i det bergenske musikkmiljøet i en årrekke, men mener media har tatt litt vel av med den nye bergensbølgen. USF Verftet blir en kontrast av seg selv når solen og varmen forsvinner. Fra fulle bord og høyt lydnivå, befinner Einar Olsson seg i en koselig kafé hvor ølen er erstattet med kaffe og askebegrene med stearinlys. – Valget av plass er faktisk ganske tilfeldig. Casiokids har produksjonskontor her, og jeg måtte levere noe greier, sier han og ler. Likevel har Verftet en betydning for den bergensfødte frilanstrommeslageren. Her spilte han nylig konsert med nettopp Casiokids, som gjerne mange kjenner i dag gjennom deres singel «Finn Bikkjen». – De har en av de beste scenene i byen, sier han.

Olsson begynte å spille trommer som niåring, og kan i dag skilte med deltakelse i temmelig mange band. Blant disse finner vi både store og små band som Real Ones, Sgt. Petter, Casiokids, Matias Tellès, Kiss Kiss King Kong og Herr Nilsson. I tillegg har denne travle 28-åringen rukket å ta en mastergrad i litteraturvitenskap. – Blir det en kontrast å drive med musikk og studere litteratur? – Det blir jo på en måte det, sier han og tenker seg litt om, før han fortsetter. – Jeg synes det er viktig at det er en balanse i det man driver med. Gjennom musikk og litteratur

opplever jeg å få den balansen. Olsson opptrer reflektert. Han tenker seg om før han svarer, formulerer seg godt og er alltid klar i det han mener. – På den måten får man forskjellige inntrykk fra flere steder, fortsetter han – Hvorfor begynte du å spille trommer? – Det er noe med

«

musikk, føles det veldig bra. – Er det noen sjangere som utpeker seg som ytterpunkter i forhold til trommespilling? – Ja, absolutt. Du har jazz på den ene siden hvor man improviserer mye og følger det som skjer der og da. I elektronika, på en annen side, må man tilpasse seg faste looper som går igjen.

til å bidra og å dele erfaringer.

Som en av flere trommeslagere i Casiokids er Olsson klar for bursdagsfeiring tirsdag 15. september i anledning deres femårsjubileum. Denne finner sted på Hulen, en plass bandet har spilt mangfoldige ganger i løpet av dets levetid.

Så lenge det er bra musikk, føles det veldig bra. Einar Olsson

instrumentet som tiltrekker meg, og det ser jo tøft ut.

Det første navngitte bandet han spilte i var et indiepopband og het Varme Jakker . Men før den tid ble det en del coverlåter på ungdomsskolen. – Final Countdown var naturlig valg som avslutning på showet og gitaristen ble en lokal legende etter at han spilte solo med tennene. Og det er jo ganske stilig når man er femten. Olsson har valgt å jobbe frilans fremfor å binde seg til ett enkelt band. Dette er fordi han er glad i så mange typer musikk. Som frilanstrommeslager har han muligheten til å spille innen mange forskjellige sjangere og sammen med mange ulike typer musikere. – Så lenge det er bra

Og om du bommer da, så er du ute av det.

Spørsmål om Bergensbølgen er nesten uunngåelig når vi snakker med en som har gjort så mye musikkmessig her i byen. Einar ler det litt vekk, – Jeg syns Bergensbølgen til en viss grad er medieskapt. Det er et begrep man har hørt flere ganger opp gjennom tidene, og oppfølges gjerne av en motreaksjon, igjen fra media, hvor fokuset ligger på at band ikke er fra Bergen. Slik fortsetter det i en sirkel. I musikkmiljøet i Bergen derimot, føler han seg definitivt hjemme. – I Bergen har det alltid vært et godt musikkmiljø. Det er mange som spiller i hverandres band og folk er veldig flinke

– Hulen er blitt et slags hjem for bandet i Bergen og mye har skjedd der gjennom tidene. De har en glimrende scene og atmosfæren er legendarisk. Jeg tror ikke norske band helt

innser den anerkjennelsen Hulen har utenlands. Det er veldig mange store band som velger akkurat denne scenen. Casiokids klarte i fjor noe ingen andre har klart før, nemlig å få en norskspråklig låt på hitlisten i Storbritannia. Einar husker da de satt i turnébussen i England og hørte sangen deres ”Grønt lys i alle ledd” bli spilt på BBCs radiokanal. Einar syns det var en stor opplevelse. – Noe man typisk får høre som et band som velger å synge på norsk er at man da ikke kan slå gjennom utenlands. Det at denne låten ble spilt på en så stor radiokanal er med på å motbevise dette. – Når kommer du med Casiokids til NHH? – Når dere spør.

[m] n Navn: Einar Olsson n Alder: 28 år n Sivilstatus: samboer n Aktuell med: Casiokids 5årsjubileum, nylig utgitt plate med Sgt. Petter og en 7” med Kiss Kiss King Kong

25

[m]


Håkonsgaten: Butikker med fokus på skandinavisk mote setter sitt preg på gaten.

Se til Håkon - Berge Lei av å stryke Ralph Laurenskjorten din? Lei av Helly Hansen? Håkonsgaten kan være noe for deg. De siste årene har den langstrakte gaten nedenfor universitetet gått fra å være en utpost i lysløypen, til å bli en trendy shoppinggate med fokus på skandinaviske designmerker. – Da jeg flyttet til Bergen og dette området for fire år siden var det kun Pepper og Twisted som lokket i området rundt Håkonsgaten, sier Anette Basso, redaksjonssjef i kultur- og utelivsmagasinet upop.no . Men i de siste årene har det kommet flere nye klesbutikker til gaten. – Jeg tror de alle så potensialet i dette området, som ferdes av studenter fra Høyden og unge, kjøpesterke voksne, fortsetter Basso. Skandinavisk. Håkonsgaten har alltid hatt stort potensial i forhold til beliggenhet og bygg. I det siste har de større skandinaviske merkene Acne og Filippa K slått seg ned her, og det gir gaten kredibilitet i et internasjonalt perspektiv, forteller Alisa Larsen, blogger og ansatt på butikken Pepper. Stine Røed, ansatt hos Acne, forteller at en av de mest populære salgsvarene er Acnes jeansmodeller. Uteliv: Også på kveldstid er gaten populær. Rockestedet Garage ligger i enden av gaten.

[m] 26


Positiv: Butikksjef Kjersti Scheie liker utviklingen i området.

ens nye motegate – Klærne vi selger er enkle og klassiske, med små endringer fra sesong til sesong. Uavhengig. Butikksjef hos Filippa K, Kjersti Scheie sier at noe av det som gjør gaten spesiell er mangelen på kjedebutikker og gleder seg til det snart åpner flere uavhengige butikker. – Jeg tror flere butikker vil trekke mer mennesker til området, men det er kjedelig med så mye biltrafikk og stillasene som står rundt Kvarteret, sier Scheie. Til tross for at gaten ligger utenfor Torgallmenningens akse, er det god gjennomstrømning av kunder. – Vi selger klær for både damer og menn, og har stor variasjon i kundegruppen, forteller Scheie.

NHH Kundekveld onsdag 16. september kl. 20.00 – 21.30 20% på alle varer (gjelder ikke Canada Goose)

Tilbud dame:

50 stk diverse jeans kr 150 Tiger Pinstrip bukse og blazer før 3900 i kveld 2500 30% på Tiger dresser

Tilbud herre:

100 stk Tiger jeans kr 800 20 stk Tiger frakker før 4000 i kveld 2000 30% på Tiger dresser

Natteliv. Også på kveldstid er gaten populær. Da stilner dagens trafikkmas, og studenter og andre ølglade stimer ut i gatene og inn på barene. I begynnelsen av gaten finner man Vamoose og i motsatt ende Legal, Garage og Kvarteret-vikaren NG2. I februar åpner Kvarteret dørene igjen, etter en lang oppussingsperiode - uten kleskode, for dem som ikke bryr seg om sånt.

Tekst: Ingeborg Cristensen og Marie B. Houge Foto: Marie Skjelbred og Thomas Borgen Ha

Olav Kyrres gate 7 - 5014 Bergen - tlf 55 55 84 27


Slipp deg løs – her er revyaktø

[m] 28


ørene Pur sceneglede og dialektmoro er noe av det vi kan vente oss av revyaktørene i Uken10. De vil lage tidenes morsomste revy. Etter to runder med audition, nerver og mye humor har de åtte aktørene til Uken10 blitt valgt ut. Aktørgruppen består av fem gutter og tre jenter. – Temaet for revyen er ikke klart ennå, men vi skal i løpet av kort tid ha et idéseminar, sier revysjefEirik Sønstebø. Det er de eksterne instruktøre Linda Mahala Mathiassen og Henrik Amundsen som har stått for utvelgelsen av aktørene. – Instruktørene var veldig imponerte over auditionprestasjonene her på NHH, sier Eirik Sønstebø. Audition gjort i postfylla kan ha fungert bedre enn forventet, men utover det har gjengen ingen forklaring på hvorfor de ble valgt som aktører. – Flere av oss var på Kramboden dagen før audition nummer to, sier Nicholas Roberts. Og Magnus Fredriksen kan forsikre at han ikke kom med på grunn av sangstemmen. – Håper ikke jeg ble tatt med på dansekvoten, fortsetter Jonas Ibsen Brynildsrud. De har alle erfaringer innen enten sang, revy eller teater. Bodil Opheim Dale var med i Uken08s Re:revy. Cecilie Kristiansen har i hovedsak drevet med sang, og var med i Ullernrevyen 2007-2008. Det var begeistringen for Re:revy som fikk henne til å søke om å få være med i Uken10. Jan Hanekamhaug scenedebuterte med vikingspill og gammeldans da han var utvekslingsstudent på Costa Rica. Senere avanserte han seg til syv ulike humoristiske roller i Knut Nærums versjon av Per Gynt i skoleteateret i Molde. – Jeg var et slags «comic relif» sier Hanekamhaug. Du må vinke sceneskrekken farvel og ønske gleden over rampelyset velkommen som aktør i Uken10. Det viktigste er at du liker det du gjør mener Eirik Sønstebø.

– Glimt i øyet og sjarm kan redde hvilket som helst revynummer, sier han. Både Jan Hanekamhaug og Cecilie Kristiansen mener det er viktig å kunne slippe seg løs på scenen. – Det beste mot nerver er å gire seg opp og tenke at dette bare er gøy, forklarer Jan Hanekamhaug. Cecilie Kristiansen er mest redd for dårlig respons fra publikum når hun er på scenen. – Er publikum med deg, flyter du på det og glemmer nervøsiteten, sier Cecilie Kristiansen. Det verste hun vet er et dårlig publikum. Revysjefen er opptatt av at aktørene er med på å skape karakterene i revyen. Som revyaktør er det viktig å ha et spesielt forhold til karakteren du skal spille mener Eirik Søndstebø. – Det beste er om aktørene jobber frem karakterene selv. Så kan tekst og sketsjer siden bli finpusset av de profesjonelle aktørene, fortsetter han. Dersom Jan Hanekamhaug og Cecilie Kristiansen skulle velge sine favorittnumre ville det blitt en blanding av svensk selvskading og lattervekkende sanger. Den distré Bertil, til svensken Robert Gustavsson, er Jan Hanekamhaugs favorittkarakter. – Jeg var Bertil på audition, og kalte sketsjen «Studenttips fra Bertil», sier Jan Hanekamhaug. For Cecilie Kristiansen er drømmenummeret et humoristisk musikalnummer. – Det er gøy å kombinere sang med en sketsj, sier hun. Det å kunne etterligne dialekter er en god egenskap hos en revyaktør, mener Jan Hanekamhaug. Hans dialektspekter spenner seg fra Nord-Norge til Grimstad. – Trønderdialekta sliter jeg fortsatt litt med, men det er «work in progress» forklarer han. Også Cecile Kristiansen sjarmerte instruktørene med dialekt. Hun har fordel av å være halvt nordlending og ser ikke bort i fra at vi får høre noen nordnorske fraser fra henne på scenen. – Det fungerte i hvert fall på audition, sier hun.

Tekst: Ida Seljeskog Foto: Audun Bakke Andersen

29

[m]


Te tt på: Nordlendingen Celia, leder for aksjonsuken

Tekst: Marlene Johre og Espen Bolghaug Foto: Håkon Frede Foss

Fem kjappe

Asl? – 20, kvinne, Tromsø!

Tør du å fortelle oss hva du skal stemme? – Jeg stemmer nok Arbeiderpartiet og har også vært med i AUF.

Hvordan skal du redde verden? – Skal give it my all! Gjøre mitt beste, både når det kommer til egeninnsats og rekruttering av andre. Ingen kan som kjent redde verden alene, og derfor trenger vi i aksjonsukestyret all den hjelpen vi kan få!

2 Hva er ditt favorittrusmiddel? – Når valget står mellom dop, nikotin og alkohol, holder jegmeneni IQ: Jeg fikk 142 på en test jeg tok på nettet knapp på alkoholen, da jeg verken røyker, snuser eller bruker ngerAntall venner på face: 900 og et eller annet narkotika. Og da aller helst en kald øl.

Navn: Cilia Holmes Indahl

Plan B: Leve på luft og kjærlighet

Har du visdomstenner? Mimremusikk: Alt av Absolute Music – Ja, men de har sluttet å gjøre vondt. Har veldig høy w w w .k Ti smerteterskel. 7b ps u :

Ryktene sier at du under førstekullsuken faktisk badet i Lille Ludggårdsvann, stemmer det? ll Re eT –Ja, muligens badet jeg i Lundgårdsvannet. Ble utfordret av d@ in k7 .n bu fadderne mine til å svømme ut til fontenen. Ble stoppet halveis uti, Hva er det beste utestedet i Bergen? o ll e Ti da de skjønte at jeg kom til å gjøre det! De var litt bekymeret. Men – Feliz. Har ikke vært så mange andre steder, som jeg husker. Bra n. no jeg er en badenymfe fra Nord-Norge,så jeg hadde nok gjort det dansegulv er egentlig det viktigste for meg uansett. edru også, hehe.

Fle re f orh ånd sste mm e

–V i bi b h a r f å l t De ioteke t inn m t ra t I år ppo nå en ange fl r n på har o terer v ved ere fo k rh v s – N kolen. er 1.8 algfun ommu ånds 0 s k å me er de Det er 0 velg sjone neva l temm g rv e r e d t vanl 70 0 fl ere f u Kari et i 20 r ve F ig n e sto r t i n vis en re enn net fr jose ti 07. l K7 am gsv h f til Bu a l g øyere or to en n pro år si va lgl ve d sent den. oka kom ande mu l som ne v s a l g t em ,m en

Ås kyt e se g se

Sto de rting n gen ne g svalg ; Ø ang et e nsk en r h un et om eller nagj Ko økt . Me ort, MM inn n no og s eN Jak TA ob t tek e r Fug tsg n stu uden lset Se h l ren de k e v om ntk se n hov h a r s t u e r d e et ik k dv a l k o m e n t s me g ka ep po

å fo er mp t i lit t stil ema. ra hvo en, m s k y g g i k Ma les a r 13 0 n s g le e n i er h vå r nge tud r e ø års . 0 0 0 om situas yst le av k r ntpol det l i j g i a me ønn fo å r e t st u ø k t s on som itime vene tik k d et r e den t i s n st e r e n ud i f o en i s bla u e s tude orhol m n ful n tbo Tat ntek lt stud dent, b e t yd lan t diss l igdek t ø t t e nter: d til t o t i K g e ten i betr på næ elån t g sam e l i g i al t min . Stud n i ng o g b e rav i lsv akt rm me av ans er lme d d i e e e n n r ar r d s r r e e s i sn i e t ”str t t sl nn pr enn h øtten ent ra t fa skatte en ne ng at o 220.0 er det nin su a kt øn n isve fr h a r le ve 0 va hva isk ha i, kan m me r halv 0 kr. m a g e n e r , o g k s t o g v i h a r øk t ni v p e f s K nb i a o n t s r s g lk i en f un pr a om å rs urd også uden jenn ett et ter e fo t o l stip ulltids lav tlø innte stude k si s I m b r ve a ng t bol igd mk n j e n o t i n n t u nd bb n nt l i r nte o e d s e p r y e k ann e di a p - og rk t. . er kom ek t sg hv a like er tje mot o p p en s t e r d ner vel pre mer o r ude et m b i eho g det erk nt s i m i oss e folk pp lde d s ge . So f å r et v i s s o m h a k s o l e r t i Hv e d m s e d n t e ant t . H b eg m s t u ha r en rt å o m eler de a b r v g jo a l e f åt eho er t r in l st ve n ove r be v fo set ø ter r in t t i l l ler h uden å r e t g r v r til l t r nte end ko å n, ele unn er jue 1 rin se e pra 2 8 . 3 6 ktsgre ford st ipe som d r n e i n k kra kni elle for sis m 0 k r nsen de t j det v n a s i e et h r an ga De gre ver 1 ster m v L å n om er ner om vø nen 0 n fo r t e r n er u sen. 0 -lap an 50 eka s s satt m s ske tul D en . pm kr i er sid k jel l e n s t ker enigh ette s a I i e f tip n ølk stu e e eo en n av s ra det v æ r t o g st t om, r en o tjener end die t nsu s ude b r o inn om m udien å job m a r k lån Nå m. nte åde b dning ver e r j o e, o be t ek an l n e a t d t l g e r n t e b i s se o tt v kt e s el v t p o e t g re b, t eve de sitt n ed . litii l å ntu h e t r et e for ss blin t lett e ø s en stu r ma f og for v nske . Lit t t jene lt ha den nge me ferd ig de på or oss e d o o e l e g d f k v nv te t l e u m p e s ø i e til tda åN nn de t i oss gir i ti g ma n nød tra in r e stend r som ed et n ge ne. H bo ller væ er tro n ne d sstati HH å l t o v l in i e e g l g re n n s g ne r anne ver t rtskje ntr yk k la ss alt e øko stik ke m a a m f u ødve arbe st ude digmte r t; k nt nom r å s k n n i n t r n d r u d t m ser åt PFU er, ig e nt i n n n e t . ed d ave t ullin inter og e jen dente er, tek en P av N er et M e a r b ei f a r i n g ekn om g so v jue vig N e r . t f k å j n d o L nspeøvrsFU er sg r ob l ors no r m i ær m a rg sk k P ageor ntmaål et k b e s en me polit ng av m e r i ress gan for odt t bet fo en s en ve r s raf t e re v (Ntry lag ike Org d ia øns efo s t u grunopp AO t ig stip il å rm orkst pr eorg a drreg r s r k h n e i t b e n d ie e e fra kom ud ar k Pess an und ti h og evn r e y t Tel sasnee: tR p t so reses, ra opp . t efrfao bin nd. De a et le e el le m a n tus enter llegg t andr ølkon l å n fra resse m ha efodio, np:r2 åsodm hush r a o r s g a e s i e m l r s s jo i rbufjer m g e2ss4 gatr å m n i år om tj l dett gjen um. nen om da timt b t jent ndn. sy klager ennh anisas edlem re 7, ePd beh og fra e0o5rg0a4 . 1m d@ e m nom iste et, o ene no me mo eten jon bl.e4m e o m n H k 0 and h g r g p e i r 7b el ø o g ne o net t pre , be ed s s å st fl Seenr ler allmen sasjFoanx 6m h 50 leve ulle tpu s s t u å k la r v i ude tipend likeve ere hu tes av t i 4 t blik sen i p andle g d ie er (try presse klager nhete e: n2e2 40 rum 0 ww 5 B en 3 in.n nte l kl et , nd asjo ress r er Jo o 0 r J kt p etis w mo n, 50 101 O a A n h g u ner b ør 55 .k KO es s jelp ger re55 Sim rna slo 7b en ) eetisk 95 BF lis og resse, ke spø t pres o i e u K e t e v r A l ua s 92 An 7B E-p UG l s net nd n S ter sv 08 etin UL ost tpu radio rsmål en LS jon det ik er Tr o r e a l e t s a St .n LE jøe ET : pf sL , fj bli Ad . ine rlig ke o M nd T . H u

«

BULLE WANTS TO GET IN TOUCH WITH YOU!

Are you an exchange student with previous journalistic experiencee, or an Norwegian student willing to write editorial content in English? Would you like to contribute to a more inclusive newspaper, and get to know a skilled team of local journalist?

Please send an e-mail to red@k7bulletin.no. with application letter, CV and samples from your portifolio attatched. Deadline: Wednesday 30th of September 2009

s02

_03

.ind

[m] 30

d

2

kas e re jon rnsyn 46 sse: R er). S å d e Tel efo ntrum husgt. n: 17 01 F E-p ax: 2 22 40 01 Os 2 l 5 ost : pf 40 50 0 40 o u@ pre 55 sse .no Pb.

@p

ress e.n o

sg re da ri@ G rih kt a k7 Ny ør bu mar h lle Ma etsr t i n ed .no mu riann ak tø @k e r 7b Bår Ma d ull g eti sg je Ida asin n.n rd e re o is@ Sel d ak k7 j e s k tø bu og r lle tin .no

V Fa ic Sim hae adse rbe lM r t Gr on c K Ve i g K e b Ha Es te R ar fi eow us t s n p e Ing nne Ma en B fsa Nils H hl Ch ebor . Lo en r o r r Ma lene l gha To i s t i n g C h v i k Jo ris nje a Sig r tin hre ug L Fre te Ut gå Ing urd dr Lane iisbe nse M K i r n k rg s ari La ebor nap d e B Næ s s ko g r s s lys Jo s Th g Gr tad ev ha t o a F m dH nH Ja ot as e k or ou ed Hå Ma ob F illve Sø n ge ak g u nin fo ko n F Ma ria H gle tø gd to se r es rt r a e @ t

IN

Gr a An fisk i Jo ta R utfo h ø Sir n-Er t vo rmin ld iM ik g

ER J

OU

RN

AL

IST

I


K7 Bulletin - tirsdag 15. september 2009

g limt*

FOTOGRAFENES FAVORITTER

Anders Langset FOTO NHHS

Dette bilde er tatt på Katthammeren i Eikesdal under et verdensrekordforsøk i basehopping i sommer. 49 hoppere var i luften samtidig. For å komme langt nok ut på fjellsiden måtte det rigges opp klatreutstyr. Det eneste som holdt meg fra å falle 700 meter rett ned, var klatretauet. En rå opplevelse både for basehopperene og meg selv.

31

[m]


[m] 32


K1234567 | Legendarisk

K1234567 | All time high

K1234567 | Cash cow

K1234567 | Equilibrium

K1234567 | Gjeldssanering

Kreativiteten og variasjonen er det riktignok så som så med, men det spiller ingen trille. Whitney kjører safe, med Akon, Alicia Keys, R. Kelly og Stargate, som alle gjør en middelmådig jobb, men garantert nok til å selge til platina. En og annen singelhit får hun også. Låter som I Got You og Like I Never Left blir vel før eller siden snappet opp av P4 og satt på heftig rotasjon.

Sony Music 6 7

n Tid for nostalgi! Nittitallet, O salige, har vært på rehab og funnet seg selv, og er nå tilbake, om enn ikke i spesielt ny drakt, så med ny giv. Aqua, TLC, A1, ja til og med fjernsynsdramaet Melrose Place er over oss igjen. Den aller største rehabiliteringen er det imidlertid syngedame nummer en, og i mange år selve personifiseringen av kokain og ekteskapsproblemer, Whitney Houston som har gjennomgått. Hun er tilbake, med rynker og post-fylla-stemme, for å fortsette der hun slapp, som den ubestridte dronningebien i pop/ soul/R&B-svermen. Enkelte personlige forandringer til tross, den musikalske oppskriften er den samme som alltid, for som de kloke sier: if it ain’t broke, don’t fix it.

Det største flashbacket fra nittitallet får man imidlertid av låten I Look Too You, som høres ut som gamle-Whitney. Hvorvidt det er positivt eller negativt, for så være opp til andre å vurdere. Til slutt skal det sies at frøken Houston fortsatt gruser sine kollegaer i stemmeprakt, og så lenge låtmaterialet er ok er det det som teller. Dette er absolutt ikke årets høydepunkt, men er man blant dem som setter Beyonce-ballader på repeat på iPoden, kan man fint spille denne platen som variasjon. Alle andre da?: tja, man har jo nostalgifaktoren. Den skal aldri undervurderes!

Så, vil oppskriften funke denne gangen også, nå som vi er godt inne i et nytt millennium? Å jadda! Det er fortsatt svulstige

A Lovestory

konsert

Thomas Dybdahl m/Lars Horntveth og Trondheimssolistene

K123 45

6

K1234567 | Konkurs

ballader og hopp og sprett og tjo og hei over den ene oktaven etter den andre. For selv årtier med crack og marlboros har ikke tatt fullstendig knekken på stemmen hennes. Dama kan fortsatt synge!

CD

Whitney Houston I Look To You (2009)

K123 45

K1234567 | Dog

f

Ingeborg Hole Greve

CD

TV

Blanke ark TVNorge søndager kl: 21:30

7

Thomas dybdahl En samling Universal

K123 45

n Up and .. Hva skjedde? Trondheimsolistene er, uten tvil, en konsertopplevelse av de sjeldne. Gjengen Dybdahl har med seg på scenen, bandet, Horntveth og solistene skaper sammen en musikalsk harmoni som rørte ved alle som var tilstede. En fullsatt sal var konstant oppslukt og så konsentrert om musikken at det til tider nesten ble pinlig stille mellom sangene, noe hovedpersonene selv også kommenterte. Aldri før har jeg opplevd et publikum så bergtatt og en musiker med mer tilstedeværelse enn det jeg gjorde i Grieghallen søndag 6.september. Thomas Dybdahl har en finstemt klang og en nerve i stemmen som virkelig går inn under huden hos lytterne. Å høre denne mannen live er å høre en av de beste artistene Norge har å by på, og kan ikke sammenlignes med å høre ham på plate. Kveldens setliste var fylt med de beste sangene, fra debut albumet «that great October Sound» ble sluppet i 2002, frem til i dag. Et av mange høydepunkter var sangen Adelaide som for anledningen ble fremført sammen med Maria Skranes, en lokal sanger. Selv om publikum holdt seg knusk stille under konserten, ville applausen ingen ende ta da den gikk mot slutten. Salen trampeklappet, og fikk sitt ekstra nummer. Det var nydelig. Thomas Dybdahl er Norges beste liveartist. f Marte Storaker

6 7

n Virkelighetens skole Allerede før det første programmet skapte «Blanke ark» mye debatt. Og skulle lærer Håvard Tjora i løpet av seks uker lykkes med oppgaven den norske skolen ikke klarte i løpet av ni år er det lite som tilsier at debatten vil stilne. Greit nok, tar du åtte elever ut av deres sløvsinnede hverdag og forteller dem at de skal bli tv-stjerner, så vil de sikkert anstrenge seg mer enn vanlig. Dette i tillegg til etrvisningsopplegg utviklet av et solid fagteam, tilpasset opplæring og en dyktig lærer så vil en nok se en forbedring. Det som blir spennende å følge med på er hvor stor forbedringen for de åtte utvalgte elevene blir, både på det personlige og faglige plan. Skulle forvandlingen lykkes hersker det liten tvil om at skolepolitikerene vil få kjørt seg utover høsten. f Trond Vadset Veibust

K12345

6

7

n Fin hauststemningr Når regnet og mørket inntek Bergen, er det greitt å ha noko som kan hjelpe på livskvaliteten. Kva er vel betre enn ein herleg sørlandskar med behageleg stemme og nydelege songar? Etter fire plater har Thomas Dybdahl no kome med ei fin samling som oppsummerar musikkarrieren hans. At samlinga kjem på hausten er neppe tilfeldig. Med cd-trilogien October Trilogy er det tydeleg at hausten betyr noko for denne mannen. Songane på En Samling er sett saman på ein herleg ukronologisk måte, noko som gjer lytteopplevinga heilt spesiell. At melankolske Rain Down On Me vert etterfølgt av litt meir muntre B A Part gjer det berre kjekt å høyre på plata. Det syner også at Thomas Dybdahl har utvikla seg som komponist og songskrivar opp gjennom åra. Høgdepunkta er heilt klart One Day You’ll Dance For Me New York, Cecilia og From Grace, men alt i alt er denne samlinga ei fantastisk musikalsk oppleving som alle bør få med seg. I tillegg til CD-en får ein også DVD med på kjøpet, der ein får oppleve Thomas Dybdahl frå scena i Amsterdam hausten 2006. Ein flott konsert som inneheld dei fleste av songane som er på samleplata. En samling oppsummerar det musikalske livet til Thomas Dybdahl på ein flott og heilskapleg måte, og gjev ei fin stemning på mørke haustkveldar. f Julie Vårdal Heggøy

33

[m]


Våren 1995

Jan I Bulle Lehmkuhlforelesningen Kristofer Lehmkuhl kalles med rette for NHHs far. Fra han tok initiativet til Foreningen til opprettelse av Norges Handelshøiskole i Bergen i 1915 til sin død i 1949 var han en sann forkjemper for NHH. Selv om Stortinget allerede i 1917 vedtok at Norges Handelshøyskole skulle etableres, nettopp i Bergen, skulle det gå mange år etter det før Høyskolen ble en realitet. I alle disse årene var Lehmkuhl en sterk pådriver, og i 1936 ble NHH endelig åpnet. Den gang som i dag var man opptatt av de viktige ringvirkninger en institusjon som NHH kunne ha. Universiteter og høyskoler skaper gode miljøer for innovasjon og nyskapning og kan derved bidra til oppblomstring av kunnskapsintensiv virksomhet av ulike slag. Den gang som i dag var man også opptatt av god kontakt med samfunns- og næringsliv som en viktig forutsetning for å oppfylle høyskolens samfunnsoppdrag. Slik kontakt skjer på mange ulike måter – og en av disse er gjennom den årlige Lehmkuhlforelesningen, som ble innstiftet til ære for Kristofer Lehmkuhl i 1958. Siden den gang har Lehmkuhlforelesningen hvert år blitt arrangert så nær opp til Kristofer Lehmkuhls fødselsdag, 26. september, som mulig. Som Lehmkuhlforeleser inviteres en fremtredende representant for samfunns- og næringsliv, og foreleser står fritt til selv å velge tema for forelesningen. Det vil typisk være et tema som bygger på foreleserens egne erfaringer, innsikt og observasjoner. Den interesserte leser kan finne alle tidligere Lehmkuhlforelesninger på www.nhh.no/lehmkuhl.

Årets Lehmkuhlforeleser – Siri M. Kalvig TV2 ble etablert i Bergen i 1992, og på samme måte som etableringen av NHH hadde stor betydning for Bergen for over 70 år siden, har TV2 gitt store ringvirkninger helt fra starten, bl.a. gjennom etablering av mange spennende kompetansebedrifter knyttet til utviklingen av TV-stasjonen. Et av de mest kjente selskapene er Storm Weather Centre. De av oss som opplevde TV2 fra starten, vil huske hvilken nyvinning værmeldingene der sto for, og nettopp disse værmeldingene har over tid lagt grunnlaget for det som nå er Skandinavias ledende kommersielle værselskap. Siri Kalvig var Storm-gründeren fremfor noen, og jeg er derfor veldig glad for at hun har sagt ja til å være årets Lehmkuhlforeleser. Jeg ser med spenning frem til hennes forelesning, med tittelen «Fra liten bris til full Storm». Forelesningen finner sted i NHHs Aula fredag 25.09 kl 11.15-12.00, og er åpen for alle interesserte. Jeg oppfordrer herved alle studenter og ansatte til å komme på årets Lehmkuhlforelesning.

Jan I. Haaland Rektor

[m] 34

Nye Bulle I mangel på kvalifisert arbeidskraft gjør vi som den norske skolen, og skifter mellom unge jyplinger til å vikariere som dykkere. Denne gangen er det en av skolens mest selvopptatte menn som tar på seg masken og svømmeføttene. For å sette ting litt i perspektiv: Våren 1995 er vi ikke ferdige med EU-debatten selv om Ja-siden tapte, Carl I. Hagen får ikke mer enn 4 prosent, og Dykkeren går fortsatt i barnehagen, lykkelig uvitende om at han lever i en fredelig verden med kun én stormakt. I Bulleredaksjonen har man tydeligvis bestemt seg for at Handelshøyskolens avis skal tas mer seriøst (uffda), og på lederplass den 16. februar står overskriften «Nye Bulle». Under kan man lese at «Formålet til nye Bulle vil være å skape et forum som ikke bare underholder, men som også engasjerer». Noen som har hørt den før? Dog, vi gir ikke strykkarakter helt uten videre. Årets første nummer har intet mindre enn «Klubben stenger» på forsiden – moderert til «hvis ikke flere 1.-kullister møter opp» inne i avisen. KKU-leder Line Døskeland er opprørt og vurderer å henge opp plakater med navnene på unnasluntrerne. Dette blir selvfølgelig ikke gjennomført. Bulle foreslår å utestenge hele 1. kull for en lengre periode og la frivillige 2. og 3. kullister overta ansvaret for KKU-driften. Det skjer heller ikke. Et annet tema som aldri opplever noen forandring er SiB-debatten. Bulleredaktør Ketil Jørgensen sparker friskt (kanskje litt for friskt) fra og skriver: «Faktum er i alle fall at de ellers så kostnadsbevisste

studentene ved Norges fremste høyere økonomiske utdanningsinstitusjon kaster over 1,4 millioner kroner ut av vinduet – årlig», som er det totale beløpet stud.nhh betaler i semesteravgift den våren. SiB er selvfølgelig uenig, påpeker at Bulle har sagt det samme i over 20 år og kaller oss en dinosaur. For de NHH-studenter som mener de får for lite for pengene, anbefales det å ta noen turer til kiropraktor for å mykne opp en stiv lesesalsnakke, og sende refusjonskrav til Studentsamskibnaden. Subsidiert massasje er herlig. Andre hovedoppslag denne våren er Kirke, Utdanningsog Forskningsdepartementets refs av NHH, Symposiets (den gang Studentforeningens største håp for å forbedre en slunken cashflow) redning som følge av en utsatt flystreik og Studias uetiske utnytting av studentene. Den siste saken dreier seg om at kompendier gjøres om til bøker, og selges til nesten dobbel pris - dog med mer «brukervennlighet», i følge Jan Roald, instituttstyrer ved Språk. Så en gledelig nyhet: Heis erstatter Merinotrappen! Det skulle den i hvert fall våren 1997, i følge Høyskolens administrasjon. I ettertid fant man ut at det ikke var så viktig likevel, til glede for stud.nhh under Bergensbaneløpet (obligatorisk klatreetappe for alle studenter flere ganger i uken har sin effekt) og til forargelse resten av året. Slappe og lubne studenter må fortsatt velge BI.


K7 Bulletin - tirsdag 15. september 2009

Foreningsmøtene beskrives slik av Bulles utsendte: ZZZZZ… K7 Minutters første leder (underutvalget opprettes denne våren), Frode Stangeland, blir fornærmet av referatet, men det er først og fremst fordi Bulle skriver nedsettende om underutvalgets ønske om å disponere eventuelle overskudd fritt. Hadde journalist Jarle Veierød visst hvor stort Bulles overskudd er i dag, hadde han kanskje ikke vært like arrogant.

Nyhetsdelen er som sagt ikke så verst; den har opptil flere gode og relevante NHH-saker denne våren, og avisen tas faktisk seriøst – andrekullisten Eli Aspelund gir «Kommentarer til nye Bulle», KKULine skriver i et leserbrev at hun er «drittlei av å måtte betale for vask og påfylling av (brann, dykk. anm.)apparater», og Uken bruker Bulle aktivt til å rekrutterte og informere om kulturfestivalen – vi får til og med en «Ode til K7 Bulletin» fra Ukesjef 94, Bent Gjendem. Av ren høflighet må selvfølgelig oden presenteres i sin helhet: «En nyutdannet siv.øk. fra Handelshøyskolen med konsulentkroppen presset ned i kontorstolen Smugkikket på vårens Bulle mens han egentlig skulle økt bedriftens verdiskapning i vintersolen Hans hyllest går til Bulle som har vist hvordan man skulle sette sammen ord og bilder fra åpenbart sikre kilder Hans dom er: dere har stukket av med gullet!» Vakkert. Så var det magasinet, og her er det mye rart. Blant lyspunktene finner vi portrettintervju med Jo Nesbø (på den tiden aksjemegler og kvinnebedårer i DiDerre) og en piperøkende Victor D. Norman.

Dessuten kan man også lese dikt og noveller, sistnevnte med ingen annen enn Kåre Syversen i en av hovedrollene. Som kirsebæret på kremtoppen har Bulle også lengre kronikker fra NHH-studenter, inkludert en tankerekke fra NSU-leder Arvid Ellingsen om den mulige fremvekst av en ny høyrebølge i landet – langt å foretrekke fremfor dagens grå og stille mus i Studentparlamentet. Mindre relevant for NHH-studentene er nok en tosiders reportasje om komodovaraner og sidelange anmeldelser av cubanske filmer og finsk tekstilkunst. Og baksiden? Vel, den overlevde ikke fra Nye Bulle. Som et artig sidesprang: Frilansjournalist Jørgen Christiansen akker seg over alle konfliktene i Bergens studentmiljø. Hans beger renner over når H.K.H. Kronprinsens åpning av det nye studenthuset blir møtt av kommentarer fra ml-gjenlevninger om at dette knytter patriarkalske verdier til studentmiljøet i Bergen. «Etter å ha benyttet de siste 25 år på ideologisering og politisering av enhver studentaktivitet – og derved ettertrykkelig tatt livet av og begravd alle tendenser til et bredt studentpolitisk engasjement, kaster man seg nå over de nye studentaktiviteter.» Som kjent har man de siste 15 år hatt en motsatt tilstand, uten at det har hjulpet på studentengasjementet. Men du er nå søt da, Jørgen. Dykker: Andreas L. Farberg (IIV Kull).

Informerer Norge har talt. Valget er tatt. Men snart venter et nytt valg: I NHHS. Skjenkesaken og kjellermiljøet Kjernestyret jobber i tett dialog med Kontoret for Skjenkesaker i Bergen, Vaktkorpset NHHS og en samlet NHHS-kjeller for å komme fram til en tilfredsstillende ordning med tanke på ølutveksling i Kjelleren. Vi ber om forståelse for at dette er en komplisert prosess, med individuelle bestemmelser i hver norske kommune. Ny lov om vakthold 19. juni i år vedtok Stortinget en ny lov om vaktvirksomhet. En av konsekvensene er at arrangementer med vakthold basert på frivillighet blir stilt overfor skjerpede krav om utdannet vaktpersonell. Kostnadene for utdanning av vakter vil dermed øke dramatisk. Et samlet studentbergen jobber nå for å forhindre at byens studentinstitusjoner blir rammet av dette. Ekstraordinær GF i Kvarteret 27. september kl. 15.00 avholdes det ekstraordinær generalforsamling i Kvarteret. Styret er ikke fulltallig, og det vil bli gjennomført suppleringsvalg. 5. februar skal Det Akademiske Kvarter gjenåpnes – og Bergens største studentkulturinstitusjon er avhengig av et fulltallig styre i oppkjøringen. Dersom du er interessert, ta kontakt med eksternansvarlig Eirik Tenfjord i Kjernestyret. Van(n)vittig! Som det står skrevet i denne avis, entrer Aqua aulascenen her på NHH lørdag 24. oktober. Kjernestyret ønsker å rose Backline som har jobbet fram denne konserten. Høyskolefondene Søknadsfristen for dem som ønsker å søke tilskudd fra Høyskolefondene er torsdag 17. September kl. 12.00. Søknadene leveres til org.sek. enten utskrevet eller på orgsek@nhhs.no. For flere opplysninger om krav og forutsetninger, se nhhs.no. Noen NHHS-datoer Semesterets første foreningsmøte finner sted torsdag 1. oktober. Det betyr at alle saker må meldes inn til Kjernestyret innen i morgen kl. 12. Den 22. september blir det utvidet Strategisk Forum. Tillitsvalgte bes også merke av onsdag 23. september til tillitsvalgtseminar. Den veldedige uken Charter-Svein sparket fra allerede i går. Vi er inne i den årlige Aksjonsuken. Torsdag kveld skal KS-leder Hege Grøndahl måle krefter med UKEsjef Kristen Holt i Den store klassefesten. Og fredag rundes uken av med den tradisjonsrike Internaften der budene sitter løst for skolebygging i Malawi. Glimt i øyet Forrige uke ble Kommunikasjonsforeningens høstkonferanse «Makt og kommunikasjon» arrangert på NHH, med bidragsytere som blant andre Carl I. Hagen, Hans Geelmuyden, Victor D. Norman og Siri Lill Mannes. Vi avslutter denne spalten med en hyggelig betraktning fra et av foredragene: «Glimtet i øyet er lyset i vinduet som forteller at hjertet er hjemme!» Kjernestyret

NB! Kalenderen inneholder kun fastsatte arrangement som er åpen for alle. Det dukker stadig nye arrangementer så følg med på nhhs.no og plasmaskjermene for å holde deg oppdatert.

35

[m]


Morgendagens Næringsliv www.mn.no

Franken Aareflått: «Mer hud på Stortinget!»

politikk

Som den seriøse avisen vi er, har MN nå i flere uker observert valgkampen. Prominente valgforskere, som blant annet Franken Aareflått, har betegnet årets valg som meget kjedelig. – Partilederne gjemmer seg bak fikenblader, containere og bosspann. jeg synes jo selv det er deilig å vise hud og skjønner ikke hvorfor det er så forbanna vanskelig for politikkere som Gærna Solberget å vise litt mer hud. Eller... Det tar jeg tilbake. Det er egentlig greit at vi ikke ser så mye hud fra akkurat

Brystvorter til besvær

Nipples Tirsdag 11. september 2001 Nr. 09 Årg. 11 Løssalg: 2 drikkebonger 2001 lesere per skyskraper

NHH-Aids, som har lovet å nå en million i løpet av Auksjonsuken, har fått kalde føtter og tyr nå til alternative måter for å sikre seg pengene. Profileringsansvarlig Raoul Reonardo Locas i Auksjonsstyret i NHHAids og Rødtopp Olesen, kjent fra overalt i hele studentforeiningen, har ikke ligget på latsiden.

Avvisende Svein Mandag kveld ble NHH sjenket av Charter-Svein sin sjarme og gavmildhet. MN kan i dag avslørte at TSG (Red. anm. Teknisk Sossieté Gruppe) ikke klarte å holde fingrene fra fatet. Svein, som er kjent for sitt folkelige sex appeal, ble til sin store fortvilelse nærmest overfalt av brunstige TSG` ere som ville spille på seljefløyten hans. – Jeg er ikke spesielt teknisk anlagt, men jeg skrur gjerne litt på knottene til disse TSG jentene, ler en meget ironisk Charter Svein. – Jeg er Kåt og jeg er absolutt ikke redd for å vise det, gliser en random TSG hurpe mens hun løper etter Svein Etter hva MN erfarer var det fare for tropiske kjønnsykdommer som gjorde at Svein for en gangs skyld nektet å gå til sengs med hva enn som kastet seg etter ham – Jeg hungrer etter mannebein, gneldret TSG-medlem Ninjas, tydelig irritert etter avvisningen.

7 0835256027649838642

den kanten. Men han Ghar Større, han skulle jeg sett mer av, grynter Aareflått, som overhode ikke er flau over sin forkjærlighet for politikkens wonderboys. Det har i lengre tid vært kjent i de politiske kretser at Aareflått har trakkasert mange av de mannlige toppolitikerne i Norge. –En gang jeg og Franken spilte nødt eller sannhet, ville han ha meg til å slikke leverpostei av beinstumpen hans, sier en indignert Torbjørn Blåe-Fisaksen, nylig innvalgt parlamentariker fra partiet Høyere.

Nyheter N/A Annonser 11 Under nattbordet 9-01 EtterBørs 2

– Vi begynte med «fangdansing for herrer» som et tiltak for å samle inn penger til barnesoldater i Afrika, men så fant jeg ut at dette har potensiale til å bli en ny gruppe her på skolen. Problemet er bare at alle blir så opptatt av nipplene mine, sier en oppgitt Locas til MN. Olesen var ikke vanskelig å få med som med-gründer. – Jeg har jo bare sju verv i NHHS fra før og jeg tar gjerne flere. I tillegg er jo Reonardos nippler så store og røde. Hvordan kan man si nei til noe sånt, filosoferer Rødtopp Olesen undrende med en dårlig skjult bul i kakhibuksen. Ett av de andre kontroversielle tiltakene NHH-Aids iverksetter i løpet av Auksjonsuken, er Pricilla

H. Klindahls ambisiøse prosjekt «Hæstkuk for Æffrika». I løpet av uken vil Klindahl stå på stand utenfor Aulaen for å samle inn penger til fordel for de trengende barnesoldatene. – Stud.nhh kan betale 34,50 for å høre mæ si «hæstkuk», som bare en ækte nordlending kan. For mæ handle detta selvfølgelig mer om rushet man får av å si «hæstkuk» enn barna i Afrika, presiserer Klindahl med skjelvende stemme. MN har fra sikre kilder at dette ikke er første gangen hun tar i bruk orale tjenester for å lure penger fra stud. nhh. Under reversibel Sveiseaften ble Klindahl observert i kjelleren, hvor hun i bytte mot drikkebonger uttalte «Kari Bremnes» med forskjellig tonefall. – Avslutningsvis vil æ ha på trykk at æ takke alle i det jævla fucking Auksjonsstyret. Ikkje at æ egentlig har nokka å takke dem for, men det e jo tross alt det høflige å gjøre. Og æ e jo ei snill pike, freser Pricilia. MN velger å overholde dette ønsket.

NØKKELTALLENE

Børsen opp 21%

Charterfeber + Sveineinfluensa

T-skjortetyveri - 36 millioner

Flyvende grandis - 1 Newtons lov

Bonger + 32.000 brannsalg

Skjenkekontroll + 25 yikes

Klassefest + 2 kalas

Aqua Bellarussian UD Tjostolv Moland Joshua French

- 90-tallet + 5,4 promille + 2 bekymring + 1 kodak moment - 50 french classes

Uakseptabelt MAC-navn - 1 MacDreamy Pizzagjeld på MS +2 grandis 8 Valgkamp +1 møkkakjerring (Jensen) 13 Kaffe&Baileys + en del tørste grafikere 21 NHHS + 1 lapdancegruppe

K7 Bulletin nr 08 - 2009  
K7 Bulletin nr 08 - 2009  

Bli kjent med revyak- tørene i Uken10 Aulaforeles- ninger skaper trøbbel Skjenkemyndighe- tene i Bergen tvinger NHHS til å endre praksis. Aq...