K7 Bulletin nr 04 - 2010

Page 1

Uavhengig studentavis ved norges handelshøyskole

www.k7bulletin.no

K7 Foto: hanne fagereng

tirsdag 23. mars 2010 å r g a n g 4 7 , nr. 04

Misbruk fører til granskning av velferdsorningen

Side 4

Foto: hanne fagereng

Masterprofil endres:

Nysatsing på markedsføring side 6

Intersection:

Sponsortørke i NHHS Bergensbaneløpet hindres av reglementet

n BBL sliter økonomisk, og må innføre deltakeravgift. Nå frykter de for rekrutteringen

Hatleberg – A thief’s paradise

n Flere intressegrupper og underutvalg melder om fallende sponsorinntekter n Dagens ordning kritiseres

side 8-9

page 14-15

s01_forside.indd 24

de rs en

I 50 Cents fotspor side 17-20

n ba kk e an

Reportasje:

Foto : au du

magasinet

FOTO: HÅKON FREDE FOSS

Anmeldelse:

Bulle triller terningen side 32-33 Foto : thom as borg en

ha

22.03.10 21.08


2

meninger

K7 Bulletin - tirsdag 23. mars 2010

Økonomihjørnet

www.k7bulletin.no

Har du hatt lyst til å lese om mer pensumrelevante temaer i Bulle? I denne spalten vil dagsaktuelle temaer innenfor økonomi belyses av våre egne professorer.

Tips: Red@k7bulletin.no

Bakrus Uke-styret fortjener ros for en fantastisk festival. Men etter Grande Finale er det også på tide å pleie bakrusen. Et vellykket arrangement til tross, i sin iver etter å arrangere «tidenes Uken», har nok Ukestyret tråkket med for lite varsomhet. Endringer i køordningen ble pålagt Vaktkorpset da de første arrangementene skulle gå av stabelen. Det førte til kaos og uorden i rekkene. På Superfamily-konserten stod det et par hundre mennesker igjen utenfor, selv etter bandet hadde gått på scenen. De fleste av de uheldige fikk kun med seg halve konserten de hadde betalt for. Kontorlandskapet er eneste gode løsning som backstagerom under og etter konsertene. Men selv om artistene jubler, er underutvalgene mindre fornøyde. Det rapporteres om manglende vilje til dialog og tilpasninger når dette er påkrevd, og mindre smidighet enn det som forventes i en studentforening. Uken har hatt tre skjenkekontroller, og ikke fått noen anmerkninger. Det er positivt. Men om det er ulovlig å ha fest på kontorene, bør det heller ikke være lov for prominente NHHSmedlemmer å drikke øl i egne fasiliteter når bygget er stengt . K7Bulletin er på egne vegne også oppgitt over en dårlig pressehåndtering. At journalistene ikke får tilgang til 50 Cent er forståelig. Men at vi ikke får prate med DeLillos og Klovner i Kamp skyldes alene at Ukens presseteam ikke gjør jobben sin. Enhver Uken-festival har sine små skandaler og utfordringer. Festlysten denne gangen ble først og fremst dempet av to alvorlige voldsepisoder, som nå er medt til politet. Backoffice-funksjonene har heller ikke fått den«creden» de fortjener. IT-gruppen, Grafisk, Backline og alle de andre utvalgene må annerkjennes for den soilide innsatsen de har lagt ned i festivalen, selv om ikke resultatene alltid er like synlige. Det er unektelig noen lærdommer å trekke til neste gang.

Icesave og bråket etterpå Det ville sannynligvis være til Islands fordel om de kranglet mindre med Storbritannia og Nederland.

Hvor står Icesave-saken? Icesave v a r høy rentekont i oppret tet av den islandske Landsbanki i Nederland og Storbritannia. Da Landsbanki gikk dukken høsten 2008, tapte innskyterne alle sine penger i første omgang. Disse kontiene ble opprettet i filialer fra Landsbankis hovedkontor på Island og ikke i datterselskaper i angjeldende land. Dermed ble Island ansvarlig for det hele, men var ikke i nærheten av å kunne garantere for disse innskuddene i henhold til EUs regler. Regjeringene i Storbritannia og Nederland trådte til med den påkrevde kompensasjon. Da de tre islandske storbanker gikk over ende, prøvde den islandske regjering å garantere sine egne borgeres innskudd og gi blaffen i utlendingene. Dette likte regjeringene i Nederland og Storbritannia svært lite og tvang Island til å gå

med på å betale disse pengene tilbake. Saken gikk til Alltinget og skapte politisk strid. Noen sammenlignet disse forpliktelsene med de krigserstatninger Tyskland ble påtvunget etter første verdenskrig. Hvor mye penger det kunne dreie seg om er uklart; tall som 12.000 euro pr. capita eller 60% av BNP er blitt nevnt. Noe av dette vil bli dekket av Landsbankis eiendeler, kanskje så meget som 90%. Etter lange drøftelser vedtok Alltinget i fjor sommer en lov om tilbakebetaling til Nederland og Storbritannia hvor det ble satt en del betingelser; betalingene ble begrenset i forhold til økonomisk vekst på Island, og det som måtte bli igjen i 2024 skulle falle helt bort. Dette aksepterte ikke britene og nederlendere, og saken måtte tilbake til Alltinget. En ny lov ble vedtatt, hvor britenes og nederlendernes betingelser ble akseptert. Denne loven nektet den islandske president å undertegne. Bak dette lå et betydelig press fra den islandske folkemening. Det er forståelig at man vegrer seg for å akseptere en gjeldsforpliktelse av den stør-

relsesorden det er snakk om, men hvor klokt er en annen historie. Hvis ikke islendingene aksepterer denne gjelden, kommer de til å få det vanskelig i det internasjonale lånemarked. Dessuten er tilliten til deres forretningsmetoder blitt ganske tynnslitt; det kunne være verdt noen kroner å gjenopprette den. Lørdag 6. mars ble det holdt folkeavstemming på Island om lovforslaget presidenten nektet å undertegne. Den var nærmest en farse. Videre kontakt med briter og nederlendere hadde vist at de er villige til å gå med på bedre betingelser. Det var da ikke så overraskende at de fleste sa nei. Siden striden står om renter og avdragstid og ikke om selve gjeldsforpliktelsen, ville det være overraskende om man ikke når frem til enighet snart. Men britene og nederlenderne vil nok ha garanti for at den islandske opposisjon er med på laget, slik at ikke den islandske president så lett kan dolke Alltinget i ryggen en gang til. Professor Rögnvaldur Hannesson er professor ved institutt for samfunnsøkonomi

Marianne Bårdsgjerde er Ansvarlig redaktør i k7 bulletin

w w w. k 7b u lle t i n . n o Helleveien 30 5045 B e r ge n 55 95 92 08 red@k7bulletin.no Ans varlig redak tør Marianne B årdsg jerde Nyhet sredak tør Malene Fløys v ik B alto

PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra almennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner) Adresse: Rådhusgt. 17, Pb. 46 Sentrum 0101 Oslo Telefon: 22 40 50 40 Fax: 22 40 50 55 E-post: pfu@presse.no

s02_03ny.indd 2

Ma ga sinredak tør Tonje L ane s skog foto@nhhs .no Fotoredak tør Emily G eale

Journalister Stine Grihamar Håkon Frede Fos s Esp en B ol ghaug Michael McKeow n Hege L ands v ik Trond Vads et Veibus t Simon Kar fis Nil sen Grete Ref s ahl Sigurd Knaps tad Vaishali Kathuria Jakob Fugle s eth Maria He sla Steinum Mar te Storaker Nadina B ouhlou Hanne H. Lor v ik Ingeb org Chris tensen Fredrik Næ s s Marie Blys tad Houge A sbjørn D y rne s Ræder Guro Valland Ørjan D rønen Madsen Kris tiane Weis teen Ådne Gabriel s en Thor-Eiv ind Rug seth Sindre Ræder Marie Ameln

Intersec tion is@k7bulletin.no Va silis a Sayat skaya Amy Morris Sunbin Park Amanda Grochowich Seba s tián Rodríguez Pérez

Grafisk utforming Kris tin Reiseg g Siri Merete Bue Nora Seljehammer A sbjørn Ræder Stine W. Roland Jarle W. Johansen John-Erik Rørheim Ka sper T. Fellkjær

Annonser (Markedsansvarlig)

Ar t Direc tor

Linn Halberg marked@k7bulletin.no

Mar tin Ut gård Is abella Lu

Økonomians varlig Kenneth Midt gård oko@k7bulletin.no

Creative Direc tor

GRAFISK

A sbjørn D. Ræder

GRAFISK Tr ykk

GRAFISK

Mediatr y kk

STUDENTFORENINGENS DESIGNBYRÅ

STUDENTFORENINGENS DESIGNBYRÅ

STUDENTFORENINGENS DESIGNBYRÅ

22.03.10 21.21


meninger

K7 Bulletin - tirsdag 23. mars 2010

3

Bladbiller og elitepriser Kommentar

Hogne Ulla

Jeg har ikke få ganger de siste ukene fått morgenkaffen i halsen. Den evige ordkrigen omkring Bachelorfagutvalgets elitepris har gitt meg dypere innsikt i begrepet kickstart på dagen. Likevel, selv etter å ha vasket kaffeflekker bort utallige ganger, klarer jeg ikke å la denne saken ligge. Den viser jo bare hvor rike vi er i dette lille landet. Så mye oppstyr og mas om en utmerkelse. Priser og premier er i følge mitt ordforråd positivt ladde ting. Så da burde vel en ny pris ikke skape noen problemer? Og med dette utgangspunktet har jeg tatt en aldri så liten språkreise. Sånn helt på kanten av Lånekassens kresne krav. Målet: Finne frem til min egen mening om studentprisen. Jeg lar fingrene danse over tastaturet og havner (ikke tilfeldig) hos Wikipedia. Kanskje de kan gi meg en åpenbaring? Trenger ikke nødvendigvis å være en steintavle eller en brennende busk, et

og annet treff holder lenge. O r det «pr i s» gi r tre treff. Det aktuelle treffet pris (utmerkelse) gir meg dessverre ikke noen nye svar. For ikke å miste min egen tillitt til denne tidvis glimrende sentralen for ubrukelig informasjon, noterer jeg med glede noe spennende. Det viser seg nemlig at bladbillen Chrysomela collaris tåler minus 40 °C før kroppsvæsken fryser og dyret dør. Interessant. Finnes det mange planter som lever så kaldt forresten? «Det viser seg nemlig at bladbillen Chrysomela collaris tåler minus 40 °C før kroppsvæsken fryser.» Et sidespor til side og jeg er like langt. Er jeg positiv eller negativ til en studentpris? Jeg gir BFUs leder, Susanne Daae, sjansen og strileser hennes leserbrev i forrige avis. Sånn omtrent midt i innlegget skriver hun følgende: «De 95 prosent som prisen ikke vil være relevant for bør kunne unne de beste å bli fremhevet.» Et særdeles godt poeng. Vi skal ikke gå lenger enn til fotballens verden for å se et lignende fenomen. VM-pokalen må vel strengt tatt sies å

være relevant for bare cirka 5 prosent av alle verdens herrelandslag i fotball. Og pokalen eksisterer den dag i dag. Hvor mye samelandslaget eller Omans elleve mann med bein av stål bryr seg om Brasils ørtende VM-bragd er vel heller en gåte. Jo da, studenter med gode resultater fortjener en klapp på skuldra, ingen tvil om det. Likevel klarer jeg ikke helt å unne dem diplom, forside i Bulle og en pen slant penger fra rektors baklomme. Holder ikke det lenger med en sånn Kaptein Sabeltann–gullmynt? De er faktisk ganske gode. Disse studentene stiller seg med ganske stor sannsynlighet milevis foran meg i køen til en toppjobb uansett. Så spørs det om disse briljantene er så interessert i anerkjennelse etter tusenvis av timer på skolens lesesal. Mon tro om de ikke er dritt lei av skolen, rektor og andre studenter når de endelig er ferdige. Om de orker mas og kjas etterpå er et ubesvart spørsmål. Jeg har ikke gitt meg helt på definisjonen av utmerkelse. Hva med å gi Oxford’s ordbok en sjanse? Et søk der

under verbet «award» viser faktisk at ordet stammer fra 700 år tilbake i tid. På de britiske øyer på denne tiden, cirka rundt 1300 år e. Kr., mente man altså at utmerkelse betydde «bestem etter nøye observasjon.» Dette passer i grunn ganske greit for studentprisen vår. Man bestemmer hvem som får prisen etter nøye observasjoner av deres resultater på karakterskalaen. Sånn sett blir en studentpris både historisk og språklig korrekt. Men hva med min mening? Jo, så politisk korrekt som jeg er, bør flertallet bestemme. Og det får det også. BFU vil nemlig utføre en meningsmåling for å avgjøre prisens skjebne. Vi får håpe vi slipper valgfusk og andre ulumskheter når den tid kommer. Da kan nemlig denne «valgkampen» bli svært så drøy. Til slutt spør du sikkert, hva er moralen her da? Vel, to timer på Wikipedia gir en veldig kald kopp kaffe... Hogne Ulla er journalist i K7 Bulletin

Fra kvalitet til kvantitet

Våre nye medievaner gir oss en mye større tilgang på informasjon, men kvaliteten på mye av det vi leser blir svekket. Kommentar

Thor-Eivind Rugseth

Det var få overraskelser da Mediebedriftenes Landsforening (MBL) presenterte avisenes opplags- og lesertall for 2009. De abonnementsbaserte avisene har en forholdsvis stabil utvikling mens de store løssalgsavisene taper. Vi nordmenn bytter ut VG med VGNett , men tviholder på Gudbrandsdølen Dagningen (GD) og andre regional- og lokalaviser. For vår egen del er jeg ganske sikker på at stud.nhh har tatt farvel

med lokalavisen på papir med mindre mor og far spanderer et abonnement. Til tross for at de hyggelige selgerne fra Dagens Næringsliv hver høst lurer noen nye førstekullister tror jeg man trygt kan konkludere med at vi i dag får mesteparten av nyhetene fra nett og ikke papir. Er det helt uproblematisk? I utgangspunktet tenker vel de fleste at så lenge man faktisk følger med på hva som skjer så er dét det viktigste uavhengig av hvilket medium man bruker. Nettaviser har jo den fordelen at de er lett tilgjengelige og at nyhetene oppdateres døgnet rundt. På den annen side er nyhetsartiklene som publiseres på de store nettavisene mer sensasjonsog underholdningspregede enn i mange papiraviser. Tenk gjennom hvordan du bruker nettet i det daglige: Tar du deg god tid og leser grundig gjennom for eksempel

VGNett? De fleste sjekker vel heller mail, oppdaterer seg på facebook og skumleser hovedsakene på et par av de store nettavisene før de raskt går videre til andre aktiviteter. Når man leser en papiravis er man nødt til å ta seg mer tid, og kombinert med kvalitetsaspektet får man nok ofte en grundigere forståelse av nyhetene når man leser dem på papir. Kronikker, debattinnlegg og lengre reportasjer er nok ikke det som leses flittigst på nett. Når Haitikatastrofen ikke lenger ligger øverst på nettsiden blir den fort glemt. Det tyngre stoffet som blant annet forklarer hvorfor Haiti er det statsviterne kaller ” a failed state” blir borte i mylderet av saker om Kurt Nilsens musikalske støtte til de kriserammede og Bettans savnede fadderbarn. Slike underholdningssaker bidrar ikke med mye samfunnsnyttig. Tvert i mot så tar de fokus vekk fra det som er viktig. Det ser man tydelig

i forbindelse med situasjonen på Haiti. Det er dermed ikke uproblematisk at vi går fra papir til nett fordi kunnskapen om og forståelsen av samfunnet står i fare i for å bli svekket. Likevel er ikke dette noen kampskrift til støtte for papiravisene fordi det finnes kvalitet også på nett, men det krever mer bevissthet og gode nettvaner å nyttiggjøre seg av stoffet. Forhåpentligvis tar stud.nhh seg tid til litt mer enn å lese overskriftene på VGNett i en travel studiehverdag. K i l de r: VG .no (15 . 01. 2 010) og Mediebedrif tenes Landsforening: Avisenes opplags- og lesertall 2009 og Flickr.com (bildet). Thor-Eivind Rugseth er journalist i K7 Bulletin

Vil du ha kommentaren din på trykk i Bergens beste studentavis? Gjør studentskeptikerne til skamme: Skriv ned dine synspunkter og send dem til red@k7bulletin.no.

SKRIV SELV.

Vi ønsker leserbrev om alt mellom himmel og jord!

s02_03ny.indd 3

22.03.10 21.21


4

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 23. mars 2010

Velferdssystemet under lupen Etter misbruk av velferdssystemet i NHHS, blir loven nå gransket for å tette smutthullene. Maria Hesla Steinum mhs@k7bulletin.no

Hanne Eline Fagereng (foto) foto@k7bulletin.no

– Velferdens formål er at den skal gjelde for hele underutvalget, men det står ikke klart at det ikke skal til privatpersoner i NHHS-loven. Det sier nestleder i RS Ninaz Khodabandeh. Hun skal lede utvalget som skal vurdere velferdssystemet. Khodabandeh forteller at det har vært forsøk på å bruke velferd til private formål. – Det har ikke vært noe stort problem tidligere, men en intern revisor kunne i fjor avsløre at det hadde vært gjort, sier hun.

Ikke ulovlig

Khodabandeh påpeker at disse ikke har gjort noe galt fordi privat bruk av velferdspenger ikke er presisert som ulovlig, men at det ikke er tradisjon for honorering i NHHS. – Vi må vurdere om det er behov for å presisere dette i loven, eller om det er tilstrekkelig at honorering ikke har vært praksis i studentforeningen, sier Khodabandeh.

«

gjennomganger regelmessig, forsetter han. KS-lederen legger også til at det kan bli aktuelt å vurdere om pengepottene må oppjusteres.

Burde kommet før

rettferdig. – At alle skal være fornøyde er en utfordring, men med denne gjennomgangen vil vi at flest mulig blir fornøyde, avslutter Gudbrand Johannes Qvale.

Velferdssystemet skal være godt fordelt på underutvalg med ulike grunnsatser, og nå har

Siden foreningen vår er i stadig endring, må

Fornøyde med dagens ordning

man ta slike gjennomganger regelmessig.

KS-leder Gudbrand Johannes Qvale mener på sin side at systemet et godt nok utviklet. – Systemet i dag opprettholder grunntanken i NHHS om at det frivillige arbeidet i studentforeningen gir venner, kunnskap og erfaring, og det vil være uheldig å gå bort fra idealismen NHHS bygger på, sier Qvale. – Det vi nå skal se på er om plasseringene av underutvalgene i de ulike gruppene er god, ettersom mange underutvalg har økt aktivitet og medlemsmasse, sier Qvale. – Siden foreningen vår er i stadig endring, må man ta slike

s04_05.indd 4

Til vurdering: Velferdssystemet skal nå vurderes på initiativ fra studenter, KS og RS. F.v. Ninaz Khodabandeh og Gudbrand J. Qvale.

Gudbrand Johannes Qvale, leder av Kjernestyret

utvalget et godt stykke arbeid foran seg. – Det blir en utfordring. Vi må snakke med alle underutvalg for å finne ut om det har vært endringer i aktivitetsmønster og arbeidsbelastningen, og vi vil ta kontakt med ledere i alle underutvalg, sier Khodabandeh. Hun mener at tidspunktet for vurdering av systemet ikke kommer for tidlig. – Vurdering av velferdssytemet burde kommet før, helst forrige semester, påpeker Khodabandeh.

Vil ha fornøyde studenter

Dagens vel ferdssystem ble innført i 2007. Formålet var å fordele velferd mest mulig

Velferd i NHHS n Underutvalg får velferdspenger fra NHHS til sosialt bruk n Underutvalg er kategorisert etter arbeidsmengde, antall aktive medlemmer, antall tillitsvalgte og om de har stabsfunksjon (står for mye av driften av NHHS) n Ulike velferdssatser gjelder etter hvilke kategorier underutvalget tilhører

- Velferdssystemet

ikke perfekt Lederen av RG ønsker ikke strengere retningslinjer for bruk av velferd. Han mener privat bruk ikke er et stort problem. – Velferdssystemet i dag er ikke perfekt. Det bør oppdateres og det bør gjøres grundig, sier lederen i Regnskapsgruppen, Christian Olsen. Han mener likevel ikke at det bør være strenge retningslinjer for bruk av velferden. – Det eksisterer retningslinjer i dag, og vi trenger ikke nødvendig vis strengere retningslinjer på hva velferden brukes på, så lenge det går til gruppens sosiale velferd, sier RG-lederen. Han påpeker at det bør være opp til underutvalgene hva velfer-

den brukes til.

NHHS bygd på tillit

Olsen kan ikke svare for om RG har opplevd forsøk på privat bruk av velferdspengene. – Jeg kan si at det aldri har blitt utbetalt penger til noe vi er usikre på hva går til. NHHS er bygd på tillit, og i tvilstilfeller er det opp til KS å avgjøre saken før en eventuell utbetaling kan skje, sier Olsen.

Unngå universitetstilstand

– Velferd er en bonus, påpeker RG- lederen. Han mener at studenter ikke er aktive i NHHS for å få velferd. –Vi bør unngå å komme i en universitetstilstand der ingen gidder å jobbe uten en høy årslønn, avslutter han.

22.03.10 19.31


VI GÅR ETTER DE BESTE. DERFOR ER MASTERGRAD ET KRAV Anne Røren Andreassen Direktør trainee- talentutvikling HR Storebrand

Søkere med en master fra BI har en velutviklet forretningsorientering og forståelse, en fin balanse mellom teori og praksis, og er øvet i å løse problemer. Dette gir dem en mulighet til å gå rett ut i arbeidslivet og gjøre en god jobb, sier Anne Røren Andreassen, Direktør Trainee- talentutvikling HR i Storebrand, Les mer om hvilket av våre 8 masterstudier som passer deg på www.bi.no/msc

TYNGDEN DU TRENGER

s04_05.indd 5

22.03.10 19.31


nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 23. mars 2010

Gammel profil får ny drakt Få studenter og laber intresse tvinger NHH til å gjøre om på markedsføringsprofilen. Malene F. Balto

mfb@k7bulletin.no

Hanne Eline Fagereng (foto) foto@k7bulletin.no

– Vi opplevde at svært få valgte å ta en hel grad i MIE (Markedsføring og konkurranseanalyse, journ.anm), og bestemte oss for å lage et utvalg som kunne se nærmere på saken, sier faglig profilkoordinator Helge Thorbjørnsen.

Tilpasset markedsføringsinteresserte Arbeidet resulterte i en ny profil som har blitt døpt “Marketing and brand management”. Denne er tilpasset to av tre av dagens MIE-studenter, samt et bredere tilfang av studenter som ønsker

Lave søkertall Denne type forvirring resulterte i at kun fire-fem prosent av masterstudentene valgte å ta MIE som hovedprofil. – Med så lave tall så vi at det var nødvendig å gjøre endringer. De individuelle fagene var populære, men MIE som hovedprofil slo ikke an, forklarer han videre. Grunnen til dette tror Thorbjørnsen skyldes at profilen var uklar. – Jeg vil kalle den nåværende profilen litt schizofren. Den blander to fagområder som studentene har vanskelig for å se sammenhengen mellom.

Ser til USA Han mener også at den nye profilen vil utnytte kompetansen NHH besitter på fagfeltet i mye større grad enn tidligere. – Vi har en sterk bedriftsrelevant kompetanse og et tett samarbeid med næringslivet som vil være med på å heve kvaliteten på profilen. Inspirasjonen til ny profil og

Jeg vil kalle den «nåværende profilen litt schizofren. Profilkoordinator Helge Thorbjørnsen

fordypning i merkevareledelse. – To av tre som startet på MIE-profilen hadde et klart ønske om å studere markedsføring. Det tok ikke profilen fullt hensyn til, og mange studenter ble forvirret av sammensetningen av fag, sier Thorbjørnsen. Også MIE-student Jeanette Buseth er enig i at dagens ordning ikke er optimal. – Jeg tror absolutt Thorbjørnsen har et poeng. Særlig det første halvåret var det vanskelig å velge fag fordi det var så mange valgmuligheter. En ren markedsføringsprofil kan gjøre dette lettere.

s06_07NY.indd 6

nye fag har utvalget hentet fra utlandet. – USA er store innen markedsføringsfaget, så det var naturlig å se nærmere på hvordan amerikanske universiteter behandler temaet. I tillegg har vår egen Executive MBA i merkevareledelse vært til stor hjelp, forklarer Thorbjørnsen om planleggingen.

Kan bytte profil – Fra høsten av vil det altså være duket for en ny masterprofil, men hva med studentene som går på dagens MIE? – De vil enten kunne fullføre den graden de holder på med

Blir bedre rustet: MIE-studenten og femtekullist Jeanette Buseth er på sitt siste år, og tror at endret profil kun vil være positivt for nye masterstudenter.

nå, hoppe over til samfunnsøkonomi eller til den nye profilen. Vi har laget en god overgangsordning som forhåpentligvis passer alle, meddeler profilkoordinatoren.

Står sterkere mot BI Buseth på sin side hadde kun hørt rykter om ny profil, men hun tror at nye masterstudenter vil få en fordel ved å velge den nye profilen. – Jeg er på mitt siste semester og skulle nok ønsket at profilen var mer rettet mot markedsføring tidligere. Ved å endre på dette vil vi stå sterkere mot andre institusjoner som tilbyr rene markedsføringsprofiler, som for eksempel BI. NHH har

absolutt kompetansen, og nå vil det bli utnyttet fullt ut, konkluderer femtekullist Buseth.

Marketing and Brand Management n Ny profil som starter opp høsten 2010. Tar over for MIE-profilen

Foto: arkivfoto/helge hansen

6

n Gir studentene dybde og forskningsbasert kunnskap om markedsføring, konsumentatferd og merkevarebygging n Passer for studenter som lede og ta beslutninger i markedsavdelingen i et firma.

Endelig klart: Det har tatt ett år å planlegge den nye profilen, kan profilkordinator Helge Thorbjørnsen fortelle.

22.03.10 21.24


7

Hemmelig artistbudsjett

Foto: Uken foto / Håkon frede Foss

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 23. mars 2010

Festen kostet flesk: Klovner i Kamp og de andre artistene som ble booket til Uken 10har kostet mye penger, men Uken vil ikke si noe om hvor mye.

Uken 10 vil ikke røpe hvor mye penger de har brukt på artistbooking. 
 Guro Valland

– Vi offentliggjør ikke honoraret til artistene våre, men det er allment 
antatt at Jay-Z var den dyreste artisten i 2009, uttaler Ukesjef Torgeir Bryge Ødegå rden t i l K 7Bu l let i n. Bergens Tidende anslo i 2009 anslo at bookingen kostet rundt

Studentfestivalen i Sogndal, Veka, opererer derimot med noe trangere rammer enn de største norske studentfestivalene, men er de eneste som oppgir hvor stort budsjettet er. 
- Vi budsjetterte med 800.000 kr i 2009. I tillegg hadde vi

Foto: arkivfoto/helge hansen

gv@k7bulletin.no

– Alle slike tall er konfidensielle i henhold til kontrakt, skriver bookingansvarlig for Uken 10, Marius Oscar Lie i en sms til K7Bulletin. – Men når det gjelder det samlede budsjettet, tror jeg at det ligger på rundt 8 millioner, påpeker han. Dette er derimot ikke offisielle tall, og økonomiansvarlig for Uken, Marlene Aulie, understreker til K7Bulletin at budsjettene er konfidensielle. –Det er kun Representantskapet som har tilgang til disse, sier hun.

ANDRE STUDENTFESTIVALER

Uka 09 i Trondheim vil heller ikke si noe om hvor mye de brukte på artistbooking.

s06_07NY.indd 7

50 Cent var den dyreste «artisten under UKEN 10, og det kostet mange dollar.

Bookingansvarlig Uken10 Marius Lie

tre millioner kroner. Men omsetningen kan Ødegården gledelig uttale seg om. –Uka 09 hadde en omsetning på 40 millioner kroner. Og fjorårets var på linje med Uka 07 sin. Forøvrig har Uka hatt 
en stadig økende omsetning gjennom 2000-tallet.

jevnlig revidering av budsjettet der vi tok hensyn til inntjeningspotensialet fortløpende. Budsjet tet stoppet ik ke en utgift som vi så vi ville tjene på, kommenterer Vekasjef, Ida Johanne Ulvik til K7Bulletin.

HOVE OG QUART Siden budsjettinformasjonen

blir tilbakeholdt, er det vanskelig å anslå hvordan Uka og Uken økonomisk ligger i forhold til de skikkelig store musikkfestivalene i Norge. Hovefestivalen på Tromøya hadde allerede i 2008 et budsjett på 56 millioner kroner, der 18 av disse gikk til artistbooking. Quartfestivalen i Kristiansand la i 2009 listen enda høyere, med et budsjett på 100 millioner. Men festivalen hadde problemer med å bruke bookingbudsjettet. – Vi klarer ikke å bruke opp hele det opprinnelige bookingbudsjettet på 50 millioner kroner, kommenterte Quartgeneral Arild Buli til magasinet MASSIV i 2009.

kostet mange dollar. Nettstedet tmz.com kunne på nyåret melde at den nylige Uken-artisten 50 Cent tar minst 100.000$ bare for å feste på nyttårsaften. Konserthonoraret kan derfor antas å være betydelig høyere, noe som indikerer at 50 Cent utgjorde en stor del av bookingbudsjettet til Uken 10.

Uka, Veka og Uken Uka 2009 n 40 millioner kroner i omsetning n 82.000 billetter solgt n 90.000 liter øl solgt Veka 2009

50 CENT KOSTER MEST

n 800.000 kroner i budsjett

Sammenlignet med Jay-Z under Uka 09, er det liten tvil om at 50 Cent var artisten med høyest prislapp under Uken. Dette kan bookingansvarlige Marius Lie bekrefte, men han vil ikke gå inn på summen. – 50 Cent var den dyreste artisten under UKEN 10, og det

n 5000 billetter solgt n 7.500 liter øl solgt Uken 2010 per 19.03.10 n Budsjett konfidensielt n 7.250 billetter solgt n 12.000 liter øl solgt

22.03.10 21.24


8

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 23. mars 2010

To politianmeldte voldsepisoder på NHH under Uken Under årets Uken var det to episoder som førte til politianmeldelse. Senest på Grande Finale søndag 21.mars ble det rapportert om en episode der en vakt ble slått ned, skriver ba.no. Gjerningsmannen er en 22-årig ekstern student fra Bergen. Grunnen

til at han angrep var at han ble nektet inngang på det interne arrangementet. Vakten ble til slutt fraktet bort i ambulanse, og mannen som skal ha stått bak ble tatt hånd om av politiet. – Det andre tilfellet er en disiplinærsak(inkluderer en intern student, journ.anmm), forklarer Uken-leder Kristen A. Holt.

Til tross for de to episodene, er ikke Holt bekymret for et voldsstempel.– Generelt sett synes jeg ikke Uken har vært preget av vold. Vi har gjort mye for å forhindre at slikt skjer, ved å blant annet ha vertsskap inne på arrangementene som sørget for å kaste ut overstadig berusede mennesker forklarer han.

NHHS sliter med man Sponsortørke skaper problemer i studentforeningen. Dette kjenner Bergensbaneløpet på kroppen. Marianne Bårdsgjerde mb@k7bulletin.no

Audun Bakke Andersen (foto) foto@k7bulletin.no

– I verste fall klarer vi ikke å slå BI lenger! Lederen for årets Stafettkomité, Gjermund Hjelmeland, er bekymret for at manglende sponsorinntekter skal gå ut over de sportslige prestasjonene under Bergensbaneløpet. Deltakeravgift og innstramminger i budsjettet er den nye virkeligheten for Stafkom. – Vi må kutte der vi kan kutte, sier Hjelmeland. Staf kom har fått godkjent understøtte av studentforeningen, men savner likevel sponsorene. – Det blir løp i år også. Men det hadde vært fint å slippe å bekymre seg for de økonomiske rammene, sier Hjelmeland.

Tøffere tider NHHS har fire interessegrupper og fire ordinære underutvalg som er avhengige av sponsorinntekter. Med unntak av NHH Aid og IT-gruppen varsler samtlige om utfordringer knyttet til sponsorsituasjonen. Blant disse er Start NHH, som arrangerer både Venture Cup og Jentemiddagen. – Vi har merket en redusert interesse i år fra noen av aktørene. Samtidig har vi en litt høyere aktivitet, og da merkes det at vi har litt mindre penger. Det er en utfordrende situasjon, sier Andreas Hennie, leder i Start NHH. Også Finansgruppen jobber i motbakke, mens Investeringsklubben NHHS har gått fra to til en samarbeidspartnere. De jobber nå for å få på plass en

s08_09.indd 8

Vil ha logo: Her vil guttene gjerne ha et eksklusivt trykk. Bergensbaneløpet er det største årlige arrangementet på NHH, og har gått av stabelen side eksklusivitetsbestemmelser i NHHS. F.v. Andreas Kalberg Pettersen, Gjermund Hjelmeland og Jørgen Gjelsvik.

ny avtale – Å ha to sponsorer vil helt klart lette arbeidet med navnebytte og profilering, sier leder i Investeringsklubben, Odd Sondre Helsing. Også Uken merker at det er et vanskeligere sponsormarked. –Å ha færre sponsorer enn tidligere har gjort at Uken har hatt mindre likviditet, sier Torill Nikø, Markedssjef i Uken. Men det har ikke begrenset moroa:

– Vi har brukt masse på velferd, og jeg tror alle fUkensjonærene har fått en god opplevelse.

Går mot strømmen Symposiet er godt i gang med arbeidet med sponsorer, og har allerede hanket inn fem partnere lenge før arrrangementet går av stabelen. – Vi har så vidt kommet i gang, men er naturlig vis fornøyd så langt, sier Jostein

Rømteland, samarbeidssjef i Symposiet

Leverer ikke løftene De studentaktivitetene som ikke livnærer seg av sponsormidler, får støtte av NHHS. Studentforeningen har tradisjonelt hatt mellom tre og fire hovedsamarbeidspartnere. I 2010 blir studentforeningen kun sponset av to. Et av Kjernestyrets viktigste valgløfter var å skaffe f lere

hoved sa ma rbeid spa r t nere. Etter fire måneder i jobben har de enda ikke levert på sine lovnader. – Vi jobber med å forbedre situasjonen, sier Jørgen Gjelsvik. Å ha færre sponsorer betyr m i nd re penger i ka ssa for studentforeningen – Å ha flere sponsorer gir oss driftsmidler, og gjør at studentforeningen får gjennomført prosjekter vi ellers ikke hatt ressurser til.

22.03.10 20.51


nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 23. mars 2010

9

Tyver stjal 60 liter øl fra danske studenter Lørdag 27. februar brøt ukjente gjerningsmenn seg inn i kjelleren til et studenthjem tilknyttet Københavns Universitet, og tok med seg 60 liter håndbrygget øl, skriver den danske Universitetsavisen. Innbruddstyvene stjal dessuten en sykkeltilhenger og bryggeriutstyr til en verdi av rundt 2500 kroner. De skal i tillegg

ha mistet en ølkasse i bakken, med det resultat at ti liter øl gikk til spille.Studentene Klaus Bruun Pedersen og Mattias Salling Dahllöf har brygget øl i kjelleren til studenthjemmet Studentergaarden, under navnet Phar Kan siden 2007. De fortviler over tyveriet.

forferdelig å se at det bare blir stjålet og kastet rundt med. De har dessuten tatt mange øl som har stått og lagret, og som jeg lenge har gledet meg til. Og nå som de endelig er i ferd med å bli gode, så blir de bare stjålet, sier Klaus Bruun Pedersen til Universitetsavisen.

– Jeg har brukt så mye tid og kjærlighet på dette, og da er det

Universitas.no

anglende sponsorer Motstand mot eksklusivitetsavtaler Sponsorene av NHHS har kontraktfestede rettigheter. Ordningen møter motstand i studentforeningen. Stafettkomiteen er en av dem som ønsker fritak fra regelverket. –Det er vanskelig å finne tunge sponsorer når en ikke kan spørre banksektoren, mener tidligere leder av Stafettkomitéen, Andreas Karlberg Pettersen.

Vurderer unntak Uken og Symposiet er allerede unntatt NHHS regelverket, og kan finne sponsorer innenfor alle bransjer. – Unntaket kan gjøres hvis det er snakk om et eget prosjekt, når gruppen ikke mottar velferd fra studentforeningen og hvis de fører egne regnskap, opplyser Kjernestyrets Markedsansvarlig, Jørgen Gjelsvik. Selv om BBL ikke oppfyller alle kravene som trengs, vil Kjernestyret nå gjennomgå ordningen. – Det er viktig å kunne gjøre en skjønnsmessig vurdering. Løpet gjennomføres og profileres eksternt, og BBLs tette samarbeid med BI skiller det fra mange andre NHH-

tt av stabelen siden 1973. Nå er tradisjonen truet av et tøft sponsormarked og

I tråd med trendene Situasjonen i NHHS er i tråd med trendene. En undersøkelse gjennomført i regi av Sponsor og Eventforening i 2009 predikerte en viss nedgang i 2010, før vi igjen kan oppleve vekst i 2011 – Ett og to-årige sponsorater er mest sårbare, opplyser leder av Sponsor og Eventforeningen Lars Martin Kaupang. Hans råd til Kjernestyret er å få til et trekantsamarbeid

s08_09.indd 9

mellom sponsorbedrift, sponsorprofil og en ideell aktør. – Mitt beste råd er å finne en hovedsponsor som har en egenintresse i at NHH opprettholder et sterkt merkevare, men som ikke selv ønsker å profilere seg selv.

aktiviteter, mener Gjelsvik Derfor er det lite håp for andre i studentforeningen å oppnå de samme unntaksbestemmelsene – I en hovedsamarbeidsavtale er det eksklusiviteten som er forlokkende, og kan gjøre en avtale interessant, tror Gjelsvik. – Per dags dato ser vi ikke behovet for å gjøre andre unntak.

Kritisk til reglementet Flere av studentforeningslederene K7Bulletin har pratet med, er kritiske til ordningen. Det er imidlertid få som er villige til å stille opp på trykk. Håvard Lauvålien er unntaket. Lederen av NHHI mener at problemstillingen har to sider. –Det er bra at vi i NHHS har driftsinntekter som gjør at lagene får pengestøtte. Samtidig gjør det det vanskeligere å få inn større sponsorer.

HELT AVGJØRENDE Torill Nikø, Markedssjef i Uken tror unntaksordningen er avgjørende. –Hvis vi ikke hadde hatt fritak, ville vi kanskje ikke hatt sponsorer i det hele tatt. Også Symposiet er enig: – Det er de store sponsorene som kræsjer med HSP-ordningen, mener Jostein Rømteland, Samarbeidssjef i NHH-Symposiet

Hovedsamarbeidspartnere:

Bergensbaneløpet (BBL):

n I 2008 og 2009 har NHHS hatt tre Hovedsamarbeidspartnere (HSP)

n Tradisjonsrik løpestafett som følger Bergensbanen mellom Bergen og Oslo - derav navnet.

n Schibsteds kontrakt med NHHS gikk ut i 2009, og konsernet ønsket ikke å fornye avtalen. n Det er KPMG og Sparebank 1-gruppen som nå sponser den regulære aktiviteten i studentforeningen. n Uken 2008: PwC, Statkraft, Skandiabanken.

n Stafetten består av to lag; ett fra NHH (Bergen) og ett fra BI (Oslo). n Arrangeres i år for 38. gang. Ble for første gang arrangert i 1973. n I fjor vant NHH med ca 80 minutter. n I år går stafetten fra Oslo til Bergen fra 08. til 10. april 2010.

n Uken 2010: PwC og Nordea. n Symposiet 2009; Storebrand, Manpower, Deloitte, Statoil, Accenture og Telenor. n Symposiet 2011: Accenture, Manpower Professional, Deloitte, Telenor, Storebrand.

22.03.10 20.51


10

NYHETER

K7 BULLETIN - TIRSDAG 23. MARS 2010

Jusstudenter i vanntrøbbel

Malene F. Balto

mfb@k7bulletin.no

– Vi fryktet at skadene ville komme på halvannen million, fortellerlederforJuristforeningenshyttestyreiBergen,Fredrik Finsås. Nå ser det imidlertid utsomomreparasjonskostnadene er estimert til rett under millionen. Han mener at det er en ekstremt kald vinter som er årsaken, og ikke mennesklig svikt. – Rørene frøs på grunn av denkaldevinteren,ogdetendte medenenormlekkasjeforklarer Finsås. Hytten ble anskaffet i mai 2009, og kostet juristforeningen i overkant av to millioner.

Finsås har ikke tall på de totale oppussingskostnadene,mensier at det allerede har blitt lagt ned betydeligmedressurserforåfå hytten festklar.

FOTO: JURISTFORENINGEN

Vanntabbe kan koste juristforeningen en million kroner.

TAKET LØSNET

Lekkasjen førte til at vann fra førsteetasjedryppetnedikjelleren, og at deler av taket i kjelleren råtnet og løsnet. At slike ulykkerførertilstorekostnader, er derfor ingen overraskelse. –Nåregnervimedenkostnad på halvparten av det vi hadde fryktet, men det er klart at det er kjedelig å måtte punge ut 6-700.000kroner,sierlederen for hyttestyret.

ETFORSIKRINGSSPØRSMÅL

Om kostnadene for lekkasjen dekkes av forsikringen eller om Juristforeningen må dekke utgiftene selv er enda ikke avklart.

SKAKKJØRT: Hytten til Bergen Juristforening, som ligger på Austevoll, fikk store skader i første etasje og kjeller.

–Forhåpentligvis dekker forsikringenskadekostnadene, mendeternoeforsikringsselskapet jobber med fortsatt. Iverstefallmåforeningendekke altselv,mendettemenerFinsås at ikke vil være noe problem. – Foreningen er i en økonomisk situasjon hvor vi har mulighet til å dekke kostnader av den foreliggende karakter,

konstaterer han.

KRAMBODENGODTFORSIKRET

Kramboden har, i motsetning til jussforeningen både rutiner og papirene i orden. Lederen for NHHs hytteutvalg, Jonas Brynildsen opplyser at NHHhytten er godt rustet mot slike hendelser. – Vi har hatt noen tilfeller av

atvannetharfrøsethosossogså, men det har ikke gitt de store konsekvenser.Vihargoderutiner.Ogskullenoemotformodning skje, har vi forsikringen i orden. Jusstudentenes hytte skulle etterplanenståferdigtilsommeren, men nå må innflyttningsfesten trolig utsettes til neste semester.

Parkeringsproblemer

NHH har ingen parkeringsplasser for studenter. I vinter leide NHH inn vektere for å løse problemer. Jakob R. A. Fuglseth jrf@k7bulletin.no

Joakim Bratli (foto) foto@k7bulletin.no

Internavisen Paraplyen ved NHH skrev i slutten av februar omøkteproblemervedMerinos parkeringsplass.Ulovligeparkeringer kombinert med snøvær førte til tidvis kaos og redusert tilkomst. –Problemeneskyldesprimært studenter som ikke respekterer parkeringsreglementet, kommentererlederforadministrativogtekniskdriftsavdeling, Erik Lundberg. Som følge av dette ble det leid inn vekter for åkontrollereatdesombenyttet parkeringsplassenhaddeoblat.

IKKE FOR STUDENTER

NHH har et begrenset antall parkeringsplasser fordelt på ServicebyggetoginnleideplasservedMerinobygget.Infosen-

teret presiserer at i utgangspunkteteringenavparkeringsplassene til skolen avsatt for studenter, men det kan søkes om unntak ved sykdom eller henting/levering av barn.

STØRST PROBLEMER OM HØSTEN

– Parkeringsproblemene er størst om høsten, når det kommer nye studenter, sier Lundberg. – Noen har gjerne med bil hjemmefra, uten å være klar over parkeringssituasjonen i Bergen generelt og ved NHH spesielt. Etter hvert som studentene vender seg til byen tilpasserdesegsituasjonen,og mange innser kanskje at de må begrensebilbruken.Problemet er størst ved Merino, hvor det ikke bare er NHH som leier parkeringsplassene.

FORSTÅRATNHHMÅPRIORITERE

– Det er forståelig at NHH må prioritere med et så begrenset antall plasser tilgjengelig, sier tredjekullist Per Rygh, som bruker bil til skolen i perioder. – Egentlig har jeg bestemt megforåkuttebilbruken,fordi det er begrenset med tid som

IKKE FOR STUDENTER: Parkeringsplassen ved Merinobygget har, som ellers ved NHH, ikke plasser for studenter. Dette er det ikke alle som overholder.

tjenes inn. Busstilbudet til NHH er tilstrekkelig for studenter som bor i byen. Rygh har forståelse for at studentermedsærskiltebehov har legitime ønsker om parkering, men tror det gjelder få av de som kjører til vanlig. –Noengangererdetfristende enkeltåbrukeparkeringsplassen ved Merino i forbindelse med forelesninger, men som

studenter bør vi tilpasse oss realitetene.

– VERRE MED NYBYGG

Mens mange fasiliteter ved NHH ventes å bli bedre når nybygget står ferdig, gjelder dette ikke for parkeringsmulighetene. – Parkeringssituasjonen blir verremednybygget,sierLundberg.

– NHH har 220 plasser ved servicebygget, og har ikke fått tillatelse til å lage flere. Dette skyldes at NHH ligger i en sentrumsnær sone hvor myndighetene ikke ønsker økt trafikk.Manharblantannetfått avslag på å lage parkeringshus underdetnyebygget,forklarer Lundberg.


Påskeharen har stjålet eggene, har du sett dem?

K7 BULLETIN - TIRSDAG 23. MARS 2010

NYHETER

11

Det utlyses finnerlønn!


v

© 2010 KPM

12

SPORT

K7 Bulletin - tirsdag 23. mars 2010

sport

Motbakke gjør ting de ikke kan Interessegruppen NHHI Motbakke søker nye og tøffere utfordringer. Asbjørn Dyrnes Ræder adr@k7bulletin.no

Hilde Karine Sæberg (foto) foto@k7bulletin.no

Så langt har interessegruppen forsøkt seg på frisbeespilling mot NHHI Ultimate og salsadansing med jentene fra Pikegym. Sistnevnte er en ny gruppe innen for NHHI-paraplyen bestående av 30 danseglade NHH-studiner. I motsetning til Motbakke baserer de sitt treningsopplegg på rytmisk dans, aerobic og andre musikkdrevne aktiviteter. Som et resultat av dette skulle man kanskje tro at Motbakkes forutsetninger for å hevde seg i konkurransen var langt lavere enn pikenes, men den gang ei. De rødkledde løpeguttene demonstrerte i følge Hanne Hjelmungen Lorvik fra Pikegym imponerende god rytmesans. – Det var tydelig at de hadde tatt med seg danseferdighetene fra gårsdagens nachspiel til treningssalen, ler hun.

Fra nach til salsa

Salsaseansen fikk riktignok, kanskje grunnet det sene nachspielet, en noe forsinket start da hele Motbakke presterte å møte opp ved feil lokale. – Vi skulle starte kl 13:00, men hele Motbakke klarte å møte opp på Lehmkuhl i stedet for på SIB Sentrum der vi hadde avtalt, forteller Hilde K. Sæberg fra Pikegym. Forsinkelsen til tross, én time senere var de to interessegruppene i full gang med å lære seg salsa, instruert av Pikegyms

«

kompetente leder Line Helen Strøm. Etter fire timer med terping på grunnsteg og enkle turer som «she goes, he goes» og «submarine», var det endelig duket for konkurranse. I følge en av deltakerene skal Motbakke her ha vist «svært imponerende takter». Man kan spekulere i om all løpingen har gjort underverker for hofte- og benkoordinasjonen. Konkurransen kulminerte for øvrig i en imponerende seier for paret bestående av Motba k kes i n forma sjon sansvarlig Andreas Aasheim og Pikegyms Ingrid Sættem. K7Bulletin gratulerer begge to.

Jevn kamp mot Ultimate

I tillegg til å svinge seg med noen av skolens sprekere jenter, har Motbakke også forsøkt seg som frisbee-spillere mot NHHI Ultimate. Møt e t mel lom d i s s e to NHHI-lagene utstpilte seg som en svært jevn affære, og i avgjørende kamp var stillingen 3-3 når kun fire minutter gjenstod. Etter en dramatisk avslutning verdig et kinolerret, ble imidlertid sluttstillingen 3-5 i favør NHHI Ultimate. Motbakkes Audun Bakke Andersen er likevel usikker på om nederlaget kan tilskrives Ultimates gode håndlag med de runde plastdiskene. – Det er ikke nødvendigvis de som er så gode, men vi som er så ræva, avslutter Andersen stolt.

Ønsker utfordringer

Motbakke oppfordrer andre idrettslag og interessegrupper ved NHH til å følge Ultimates og Pikegyms eksempler. – Vi tar gjerne mot f lere utfordringer til å gjøre ting vi ikke kan!, sier infoansvarlig Andreas Aasheim. Kanskje blir det fa lsettkonkurranse mot Sangria, eller boling med Vaktkorpset? K7Bulletin venter i spenning.

Det er ikke nødvendigvis de som er så gode, men vi som er så ræva! Audun Bakke Andersen

s12_13.indd 12

Hett vinnerpar: Andreas Aasheim og Ingrid Sættem svinger seg elegant inn til en velfortjent førsteplass i konkurransen.

NHHI Motbakke n Jovial løpegruppe for gutter ved NHH n Statutter: «Treningsglede, hygge og pils på toppen» n Gallaantrekke: vinrøde dresser n 36 medlemmer n Leder: Atle Johannesen

NHHI Ultimate

Pikegym

n Startet våren 2009

n Godkjent under første FM 2010

n Slagord: «Det er gøy å kaste plast» n Gallaantrekke: vinrøde dresser n 25 medlemmer n Endte på 7. plass i NM n Leder: Phu Mihn Nguyen

n Baserer sin trening på klassisk pikegymnastikk n 30 medlemmer, så langt bare jenter n Har som målsetning å komme ned i spagaten n Leder: Line Helen Strøm

22.03.10 20.53


© 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Gratulerer med seieren i KPMG Case Competition 2010! KPMG gratulerer NHH med seieren i årets KPMG Case Competition. Vi er stolte av å sende et så sterkt lag til den internasjonale finalen i Athen i april. Vi ønsker de lykke til. Les mer om KPMG Case Competition på: kpmg.no/karriere

s12_13.indd 13

22.03.10 20.53


14

intersection

intersection Hatleberg is haunted by lack of security Students living in Hatleberg are currently concerned with safety issues. Vasalisa Sayapina (text & photo) vs@k7bulletin.no

– The thief came every second week from Sunday to Monday at around 5 am during the semester to take the food from our cupboards, says Elena Fominykh, who has lived for 3 years in the C-block. She highlights that she and her neighbours were unable to lock the corridor door due to lacking maintainace. Therefore their food disappeared systematically. – After several months of missing our food we took action, she says. They taped the robberies, and printed the picture and pit it on the door. The result was that the thefts stopped.

A frightening experience

Martina Zilo also lives in the C-block and had a frightening experience. A strange man followed her home and when she entered in C block from the main door, he entered from the reception door, that was open at that time. When he followed her to her own room she tried to raise alarm. – I tried to screa m, but without really being able to. Then I screamed and I started running. He seemed really scared and ran down the stairs. Approximately two weeks later she met the same guy in the supermarket. – He had the same crazy face and the same nervous behavior.

Attention to storage rooms A l la Bogdanova found her storage room robbed. – The lock was gone and the

door to our corridor’s cell was open. I found my stuff scattered around, says Alla.

TAke Action Thorbjørn Hauger, Head of SiB´s apartment complexes are not aware of the safety issues empasised in the article. However, he expresses concern and promises to adress the situation. –If there has been any buglaries or safety problems, it should be reported both to SiB and the police, he says. – Damages on the door and locks should of course be repaired immideately. While SiB is responsible for maintainance, he stresses that students also needs to take responsibility, and enforce the normal safety procedures. – It is extremely important that everyone always locks the door to the staircase and to their rooms, Hauger says.

robbed: The storage room had unexpected guests.

For a modern style, try Michelsens Contemporary lakeside café located in the heart of Bergen, anyone? Amanda Grochowich ag@K7bulletin.no

Vasilisa Sayapina (photo) vs@K7bulletin.no

contemporary: Michelsen is a truly great place to visit.

Michelsen n Decently priced place for a nice drink and snack. n Located on the corner of Christies Gate and Kaigaten, next to the lake. n Open till around 18:00 in the winter, 01:00 in the summer.

s14_15.indd 14

Opened December 2008, Michelsen Café is perfectly situated on a corner of the Lille Lungegårdsvann in the city center of Bergen. With an outside patio, under the gaze of the memorial of independent Norway’s first Prime Minster, the café, bar and restaurant mix is a contemporary place to rest your feet while you take in the scenery and the going-ons of the city. – It’s really beautiful, gushes Assistant Manager Felipe Gandini, about the corner of the square where the building is located.

– The f lowers and trees are really stunning during the warmer summer months. The currently barren branches are said to take on a pink-ish hue once the weather warms up.

Families and couples The establishment itself attracts more families and couples. – Those looking for a more quiet atmosphere during the winter time, but during the summer the place will be hopping! Mr. Gardini hinted at plans to host a Brazilian Festival during June, complete with a Carnival theme, bands and DJ tents, spread out over the tiled square.

several bar stools where you have a nice vantage point over the lake, should you be in the mood for more solitary reflection. Michelsen offers a wide range of beverages, starting with some comforting coffees and teas, to some refreshing smoothies and all the way to a fairly extensive list of specialty coffees and alcoholic beverages. Food wise, they had several delectable looking salads and treats on display, which go rather quickly with the morning rush.

Chic The interior has a very modern chic look, with the tables decorated with red table-runners and flickering candles. There are also

22.03.10 21.33


intersection

15

Viking Wine Culture Is there a Norwegian wine culture, or is wine still just another means to an end? Amy Morris

am@k7bulletin.no

– Think of a typical family gathering: we meet around waffles and coffee. It would be very unusual to drink wine with your meal in the evening. And certainly not during the day, over lunch like the French for example!

foto@k7bulletin.no

Developing a taste for grapes

− Wine sales in Norway have increased by 850% in the last 3 years, states Ove Kvalheim, the Product Manager of BestBuys Natural Wines. As the Area Sales and and a qualified sommelier, Kvalheim has a wealth of knowledge regarding the wine market and specifically the attitude of Norwegian when approaching wine. However, he is quick to point out that wine is still very much outside of the traditional Norwegian culture:

So what was the main reason over one hundred students showed up to taste wine at could probably be summed up in one sentence from Kristian Skaar, student at the University of Bergen. – It seemed like something fun and social to do – and I may even learn something. Vin Seminar event organizer, Karoline Sletten, observed that there is definitely growing interest in the topic. – It seems that people really are interested in getting to know the wines – not just

Anna Pettersen(photo)

getting drunk.

Red, white, pink, sparkling, sweet and wooded – There is a distinct taste preference when it comes to Norwegian’s choosing which wine to quaff. – Norwegians like a more acidic and structured wine experience, While it is unlikely that the halls of NHH will soon be filled with discussions regarding the «wooded yet fruity berry flavours» of the wine they drank last night with dinner, it seems that Norwegians are gaining quickly when it comes to wine education. As one Vin Seminar attendee, Bocong Sun, puts it: – At least Norwegians don’t do what we (the Chinese) have been known to do: mix wine with Coke.

Educational: Wine expert Ove Kvalheim does his best to edcate NHH students about the differences between box and bottle wines.

Wine culture in Norway n 58% of all wines sold at Vinmonopolet are box wines. n Norwegian box wines may have a bad reputation – but are apparently better quality than for example Swedish box wines. n Box wines should be drunk within 3 weeks of opening. n 70% of red wine sold in Norway comes from Italy. n The wine growing most in popularity with Norwegians under the age of 30 is Rosé wine. n Out of total wine sales in Norway, 10% of wine is sold in the North and 90% in the South.

PROFILERINGSUTVALGET SØKER ANNONSEANSVARLIG

Profileringsutvalget søker en annonseansvarlig med masse energi og pågangsmot. Stillingen er nyopprettet, noe som er bade utfordrende og spennende. Vi søker derfor en person som har gode administrative evner, er kreativ og som har gode samarbeidsevner.

Den nye stillingen innebærer: - Inneha det overordnede ansvaret for salg og formidling av annonser i NHHS. - Ha ansvaret for å utarbeide et årlig markedsdokument med oversikt og priser over annonsemulighetene i NHHS. - Holde et tett samarbeid med Næringslivsutvalget (NU) i forhold til salg av annonser - Sammen med Profileringsansvarlig i styret, ha ansvaret for ivaretakelse og utviklingen av merkenavnet NHHS. Hvis dette høres ut som noe for deg, skriv en søknad hvor du forteller om deg selv og hvorfor du kunne tenke deg denne stillingen til: Søknad sendes: pu.leder@nhhs.no

Søknadsfrist: 7.april

Profileringsutvalget er skolens yngste underutvalg. I løpet av et år har vi vokst oss store, og har en medlemsmasse på 24 aktive medlemmer i tillegg til styret på 6 personer. Vi gjør vårt for at studentdemokratiet skal interessere flest mulig i studentforeningen, der mange engasjerer seg og bruker sin stemme ved blant annet valg og FM. Våre hovedoppgaver er å fremme studentdemokratiet i NHHS, bygge NHHS som merkenavn, og jobbe for at studentforeningen er attraktiv med tanke på rekruttering.

s14_15.indd 15

22.03.10 21.33


16

leserbrev

Leserbrev Vil du ha kommentaren din på trykk i Bergens beste studentavis? Vi ønsker leserbrev om alt mellom himmel og jord. Send dem til red@k7bulletin.no.

Dannelse

Blir man dannet av å lese litteratur? På et dagsbesøk på NHH leser jeg med interesse i K7BULLETIN for 16. februar 2010. Ettersom jeg har arbeidet litt (på hobbybasis) med litteratur koplet opp mot økonomiskadministrative fag tillater jeg meg noen kommentarer. E r j e g da n n e t ford i jeg leste hele bokserien om ”De tre musketerer” mens jeg enda gikk på folkeskolen? Va r j e g u da n n e t da jeg leste krimbøker på toget hjem fra Studentfagkurs i Oslo, og ikke Ibsen eller Bjørnson, som en medgymnasiast mente jeg burde (”jeg som hadde gått på gymnaset”)? Ble jeg mer dannet da jeg besti lte serien om ”De tre musketerer” som student rundt 1970, hentet den en torsdag ettermiddag på postkontoret

i Helleveien, kjøpte med brus og sjokolade, opp på Hatleberg, åpnet pakken, og leste gjennom alle 24 bindene i løpet av den kommende helga?

om behandlingen av bokholdere, revisorer, NHH og økonomifaget på FIBE-konferansen i 2008. Da må jeg vel ha blitt dannet?

I faget arbeids- og ledelsespsykologi fikk jeg to ”pensumreferanser” knyttet opp mot organisasjonsteori, som jeg har ”pålagt” mine egne studenter opp gjennom årene: Alexander Kiellands Arbeidsfolk fra 1881 (angrep på byråkratiet), og Sigurd Hoels En dag i oktober fra 1931 (spesielt om byråsjefen). Ikke dumt å gå på biblioteket for å låne de to! Eller lei filmen Livets lyse side med Jack Nicholsen og Helen Hunt, og forestill deg hvordan det hadde vært å ha en sjef med slike tvangsnevroser!

Det er lagt fram en innstilling fra det mer eller mindre selvoppnevnte Dannelsesutvalget, og i den forbindelse uttalte rektor ved Høgskolen i Oslo, Sissel Østberg følgende i august 2009:

Jeg leste gjennom (på nytt!) alle romanene til Gunnar Staalesen, om Varg Veum, høsten 2007, for å legge fram et paper

Jeg vil oppfordre ledere, t i l sat te og st udenter t i l å sette akademisk og personlig dannelse på dagsorden i tida framover. Bare det å bruke skjønnlitteratur, musikk, visuell kunst, filosofiske tekster og liknende vil åpne opp for allmenndannende sider ved studiet i tillegg til vektlegging av vitenskapsteori og metode. I Dagsavisen for 17. oktober 2009 hevdes det at, med refe-

ranse til bl a professor Jostein Gripsrud ved Universitetet i Bergen:

”portretter” av universitetslærere og forskere i de tre bøkene.

La ndets studenter har vesentlig mindre allmennkunnskap i dag enn for 10 år siden.

G e n e r e lt set t b ør dere etterleve følgende ”undring” fra den norske sosiologen Vilhelm Aubert:

Som st u den t v ed NHH kunne du jo beg y nne med Agnar Mykles bøker om Ask Burlefot! Du vet vel hva bøkene heter? (det er blitt teaterstykke, men Riksteateret spiller ikke i Bergen!).

Utgangspunktet for sa mf u n nsforsk n i ng bør være et problem, enten en praktisk oppgave, en mer generell problemsituasjon, en plagsom uvitenhet eller noe ”rart” som vekker nysgjerrigheten.

Eller hvis du lurer fælt på hva de driver med de som arbeider innenfor litteraturforskningen, så kan jo ”trilogien” med Helene Uris (2006): De beste blant oss, Henrik H. Langelands (2007): Francis Meyers lidenskap; og Tore Renbergs (2008); Charlotte Isabel Hansen representere brukbare inngangspenger, og det er mulig å glede seg (som student) over mange gode

Kanskje er det bra å følge opp tråden fra Nadina Bouhlous artikkel. Ta utfordringen! Lykke til! Siviløkonom Oddvar Martinsen

Utdanning

Alle skal ha råd til å studere

Selv om juni er en av de mest intense periodene for studentene, får vi altså verken stipend eller lån. For mange betyr dette mer jobb ved siden av studiene

s16_17ny.indd 16

i en periode hvor skolen krever mye. For enkelte kan mangelen på finansiering bety at de ikke ser seg råd til å starte på studier. Ikke alle er garantert penger hjemmefra eller en god ekstrajobb. Kampen for at alle skal ha råd til å studere er en kamp vi må vinne sammen. Vi må gjøre urettferdigheten synlig. D e t e r e g e n t l ig ganske utrolig at ikke regjeringen ser verdien av å styrke studiefinansieringen. Alle tjener på at studentene har mulighet til å gjøre en skikkelig jobb med studiene den siste måneden. Ved

at færre forsinkes får universitetene og høyskolene større kapasitet, arbeidsgiverne får raskere tilgang til kloke hoder og staten får større skatteinntekter av at de nyutdannede kommer seg i jobb. I tillegg kan regjeringen, som sier de er opptatt av sosial utjevning, fjerne urettferdigheten av at pengeboken hindrer enkelte fra å bli student. Denne våren er det utrolig viktig at nettopp du stiller opp på demonstrasjoner, engasjerer deg i politiske partier, er aktiv i studentdemokratiet eller på andre måter støtter alle som

Illustrasjonsfoto: flickr.com/scubasteveo

H i stor i e n om h vor da n samtlige regjeringspartier lovte elleve måneders studiefinansiering, men stakk fra regningen etter at valget var vunnet er kjent. Selv kunnskapsminister Solhjells personlige garanti var ikke nok i et budsjett som ga mer til nesten alt. Denne våren starter diskusjonene om 2011-busdjettet. Det er nå vi må gjøre oss hørt.

kjemper for saken. Ikke la regjeringen si nei en gang til – denne kampen skal vi vinne.

Lars Mattis Hanssen er medlem av Norsk Tjenestemannslag Student i Bergen

22.03.10 21.36


Illustrasjonsfoto: flickr.com/scubasteveo

v

Eksplosivt Nr.4 Tirsdag 23. mars 2010

Da superstjernen 50 Cent inntok Aulaen gikk stemningen i taket. 1100 heldige fikk oppleve en intimkonsert med rapmaskinen fra Queens. Tekst: guro valland

s16_17ny.indd 17

Foto: uken

22.03.10 21.36


Foto: Audun Bakke andersen

50 Cent - feberen herjet i Bergen. Bli med Bulle på vorspiel, konsert og afterparty. Kl. 20.00: VORSPIEL PÅ FELIZ Jentene i køen utenfor den eksklusive nattklubben Feliz i Bergen glitrer. Guttene likeså, gjerne med en og annen 50-artifakt. Pingpong-bord og tomme ølglass bekrefter at stemningen er upåklagelig. Et identisk glinsende jakkepar i hjørnet skiller seg ut i mengden. Kompisene Nova Shaba (19) og Frank Moss (25) er de heldige eierne, og i kveld har de blitt invitert for å holde danseopptreden til ære for 50 Cent. – Vi har trent lenge til dette, sier Shaba. De imponerte publikummerne, og de glinsende hip-hop jakkene passer nesten som hånd i hanske til den herlig glorete gangsterstilen. Den

«

er i nærheten av 21 Questions. Hæ? Ferdig allerede? Det er tydelig at konsertgjengerne har forsvunnet med bussen fra Feliz til NHH. Når lokalet minner om et forlatt afterskiparty i Hemsedal, skjønner selv Bulle at det er på tide å dra.

In But Love er favorittsangen. Det var det den het, var det ikke? Martin Hagen, internansvarlig Kjernestyret

NHH. Altså, 50 Cent i Bergen høres bare ikke riktig ut! Men det er kult. Ja, det er skikkelig kult!, sier Lahn. Fotografen rekker knapt å knipse et bilde av den kule fyren i baren med doo-rag før dj-en plutselig kjører på med elektroniske toner som ikke

Kl. 21.30: DET NÆRMER SEG Svære busser, store muskelmenn med boblejakker og et generøst vakthold indikerer at 50 Cent har entret bygget. Reality check – for det er rimelig surrealistisk at erkegangsteren med ni kulearr fra

Queens har tatt turen til lille Bergen for å spille på Uken - eller «FO’ REAL», som fyren bak oss på bussen skrek. Det er derfor litt overraskende at det kun er en ørliten kø utenfor Aulaen. Har folk tatt seg tid til et ekstra glass eller to andre steder? Feil. I Klubben slår det mot oss: Gangstere i samstemt harmoni med wankstas og dem som bare har lyst til å gå på konsert. NHHS-pampene er intet unntak. Kjernestyret synes det er stort at 50 Cent traver deres ganger, men trenger hjelp til å huske navnet på låtene. – «In But Love» er favorittsangen. Det var det den het, var det ikke? Jo. Jeg tror det, sier Internansvarlig Martin Hagen. – Det er i hvert fall kjempegøy å ha en verdensstjerne i aulaen, mener han. Han er ikke den eneste som sliter med street-creden. – Nei, uhm. Øh. Altså, jeg er ikke noen stor 50 Cent fan, kommenterer

Foto: Audun Bakke andersen

Foto: guro valland

Foto: guro valland

Big ass chain: Tobias Lahn kjører sin egen tribute.

er det flere som matcher i kveld. Tobias Lahn (26) beveger seg rundt i lokalet med et enormt gullkjede rundt halsen. Dollartegnet kler både han og stemningen. – Hvorfor har du bestemt deg for å dra på 50-konsert? – Det kan bare bli årets happening på

Freshe gutter: Frank Moss og Nova Shaba danset seg gjennom 50-vorset i nye jakker for anledningen.

Superstjerne: 50 gav et forrykende show for de 1150 fremmøtte i Aulaen

[m] 18 s18_23.indd 18

22.03.10 20.12


K7 Bulletin - tirsdag 23. mars 2010

Foto: Audun Bakke andersen

Foto: Audun Bakke andersen

KL. 23.05 AULAKONSERT Redaksjonen har knapt sett så mange festglade mennesker i et så lite lokale. Aulaen er stappfull av forventningsfulle ansikter som knapt enser at crewet til 50 har gjort scenen klar på rekordtid. Selv om noen i Klubben slet med 50-kompetansen, er det flere i aulaen som har stålkontroll på repertoaret. – Vi har hørt på alle platene og mixtapene, sier Asbjørn Lønning (23), gruppeleder i Klubben for Uken 2010. De dedikerte fansene har hørt seg tilbake til «The Game»-tiden og sjekket ut låter som er skrevet av

5 mulige observasjoner fra 50-konserten

1- Det sosiale gangsterpresset er et faktum. Tony Yayo: Do ya’ll smoke weed? Publikum: YEAAAAAAAAH!! 2- Brannspilleren Jan Gunnar Solli popper og locker til In da Club på bakerste rad 3- Crewet til 50 ryker sammen backstage og slåss om hvem som skal få den ene flasken med Hennessy 4- Han med håret i «Fjorden Baby!» stagediver nesten seg selv 5- 50 slenger ut en lue til publikum, det resulterer i chick fight og Mira Craig ble den heldige vinneren

Banks var med på laget, men det er liten tvil om hvem som er stjernen. 50 Cent var kanskje hetere for et par år siden, men det er en mer selvsikker, proff og rutinert superstjerne som står på scenen og holder det som for ham er en intimkonsert. Dollargliset vitner om at det var flere enn publikum som koste seg. Låtene

Stemningen i aulaen er elektrisk, og selv Bulles utsendte hyler når 50 entrer scenen og bassen dundrer ut av høytalerne. Tony Yayo og Lloyd

«In Da Club», «Ayo Technology» og «Hate it Or Love It» blir selvsagte høydepunkter, noe utallige mobiltelefonene fra konsertgåerne beviser. Til tross for at Aulaen gav fra seg tropiske temperaturer, holdt 50 Cent koken i nesten to minneverdige timer. – Konserten var vanvittig bra! Over

Foto: Audun Bakke andersen

Foto: guro valland

Foto: guro valland

Full kontroll: Asbjørn Lønning sin tribute er blant annet et todelt hodeplagg

[m]

opprinnelige samarbeidspartnere. – Den absolutte favoritten er «Many Men». Ingen over. Ingen ved siden av. Venninnen Karina Lange (19) er tydeligvis enig og retter på den store capen. – Jeg hører på 50 Cent hver dag, sier hun. Hun har forberedt seg godt til festaften i aulaen. – Vi har vorset med venner og selvsagt hørt på 50-låter! YEAH! skriker hun mens kompisen river blokka ut av hånden på redaksjonen. Han vil intervjue selv, og forhører seg med nabomannen Espen (27). – Har du forberedt deg til denne kvelden? spør Lønning kameraten. – Jeg har trent en hel del, sier Espen og ler godt.

infoansvarlig Andreas Engstad. 50 Cent-fan eller ei, et par øl i Klubben gjør ventetiden kortere, og når klokken tikker fortere enn rapversene til 50, er det ikke rart at konsertgjengerne får stjerner i øynene. Aulaen og muskelbunten Curtis James Jackson III er farlig nær.

Godt humør: Karina Lange er klar for konsert!

Trangt: Det koster å stå helt fremst. Noen hadde det trangere enn andre.

19

s18_23.indd 19

[m] 22.03.10 20.12


Grete Refsahl

Bak

scenen Foto: Audun Bakke andersen

Musikalske unikum: Med et lekent sceneshow og surrealistiske låter fengslet Casiokids publikum. all forventning, gliser Kristoffer Tveit (20). Det er tydelig at konserten har satt sitt preg på den glade gutten. – Han spilte alle de gode gamle låtene og mange av det nye, helt fantastisk! Jeg har lyst til å ta toget videre til Oslo for å gå på konsert i morgen også. Men for de som fikk mulighet til å oppleve mer av 50, ble afterpartyet på nattklubben Luux neste stopp. KL. 02.00 AFTERPARTY – 50 Cent står i DJ-boothen! NÅ! Komaaaanigjeeen, skrek en lettkledd dame som for få sekunder siden poserte ivrig på panseret til en politibil. Utrolig nok, så hadde hun rett. For selveste 50 stod i DJ-boothen på Luux sammen med Tony Yayo og Lloyd

Banks og drakk champis. Og siden K7Bulletin eksklusivt kunne avsløre at 50 spilte inn nytt låtmateriale i et lite trehus på Verftet dagen før, er det kanskje ikke så rart at muskelbunten ville presentere noen nye låter, til vill begeistring fra folkemengden. – This is exclusive, this is some new technical s*** right here, ropte 50 fra boothen. Se & Hør-fotografen beinet seg frem med enerett, vaktene på Luux kjempet med å holde massene borte og slik pågikk det i nesten en time. Er dette på ekte? Ja, for idet Tony Yayo signaliserer med både fingre, øyne og munn at han vil ha mer champis, får vi øye på et kjent ansikt, Elisabeth Carew (24) popartist og søstra til John. Og hun kan på bloggen

sin bekrefte 50s musikalske og myke sider. – Fiddy er dritflink live når det gjelder det musikalske, og han er en veldig snill gutt, ryktet stemmer. Åja? – Ja, han brukte all tiden sin på afterpartyet til å gå rundt og sjekke at alle hadde det bra, fylle på drinkene til folk og oppføre seg pent. Vel, da er kanskje ryktene sanne – for bak en gangster ved navn 50 Cent skjuler det seg en snill mann som legger den skuddsikre vesten på hylla for å dra til Bergen hvor han dyrket sin (fotografiske) forkjærlighet for vestlandsk natur, budeier fra Dalen og Aulaen på NHH. Takk for en fantastisk kveld!

Etter konserten blir de utvalgte jentene plassert i en minibuss og kjørt ned til Luux der presse og fans står utenfor. Vi ankommer først og blir transportert inn på VIP Loungen gjennom en folkemølje jeg kan garantere overgår kapasiteten på Luux med et tresifret tall. Vel inne oppdager vi at det er åpen bar og en Cristal champagneflaske på hvert bord. Partytime! Stemningen inne på loungen står i taket og jeg finner meg selv sittende ved siden av 50 Cent. Denne anledningen benytter jeg til å stille dumme og delvis provoserende spørsmål om blant annet hvorfor han aldri har en eneste hvit dame i musikkvideoene sine. Jeg husker ikke ordrett hva han svarte, for jeg hadde veldig begrenset lyd- og bildekvalitet på det tidspunktet. Å drikke mest mulig champagne fordi det er gratis er ikke en strategi jeg anbefaler heretter… Gjengen entrer så scenen og serverer visdomsord til resten av utestedet i omtrent to minutter, før de igjen er tilbake i loungen og heller i seg mer champagne. Dette syns jeg er stor stas, da Luux har solgt afterparty billetter for 300 kroner stykket med garanti om minst en times underholdning med G-Unit. Jeg vil tippe at de måtte refundere en god del billetter.

Foto:ole hermansen

Foto:hilde sæberg

blodfans: Disse NHH-studentene hadde lagt blåskjorta på hylla denne kvelden.

Ukens 50 Cent-konsert var et høydepunkt jeg sent vil glemme. Som så mange andre hadde jeg kledd meg ut som gangstah, dog den kvinnelige versjonen, og nettopp dette gjorde nok at jeg ble plukket ut til å være med på afterpartyet. Jeg vil tippe at jentevelgeren til crewet trodde jeg var a) narkolanger, b) prostituert, eller c) tilbakestående. Alle tre tilfellene hadde glidd greit inn på nevnte afterparty.

For min del ender kvelden med at jeg tar en siste drink fra baren fem minutter før skjenkestopp, for så å sprinte ut og hoppe i en taxi. After-after-partyet på hotellrommet kan jeg dermed ikke gi noen stemningsrapport fra. Men ut ifra den gjengen med jenter som satt der da jeg dro, vil jeg tro festen fortsatte lang ut i de små timer…

TRavel in style: 50 Cent kjører selvfølgelig liomousin, og den skal være hvit.

[m] 20 s18_23.indd 20

22.03.10 20.13


K7 Bulletin - tirsdag 23. mars 2010

Fest på en mandag Casiokids har etter hvert oppnådd mye suksess i verdens største land, utlandet, selv om ingen forstår tekstene deres der. Under åpningslåten virket det som om Casiokids hadde besluttet at forståelige tekster var overflødige i Norge også. Det varte imidlertid ikke lenge før det bartilbake til de kjente tekstene hvor du forstår ordene hver for seg, men lurer fælt på om det finnes noe budskap. Lydbildet til Casiokids live er mer rocka enn på plate. Det løfter intensiteten. Samtidig er varemerkene i den deilige synthen, perkusjonen fra de fjerne himmelstrøk og falsettvokalen aldri langt unna. Etter Uken-konserten føyk Casiokids videre for å spille ni konserter på en drøy uke i henholdsvis New York og på South by Southwestfestivalen i Texas. Konserten bar preg av at Casiokids har øvd og at de gledet

seg til å reise ut og verve nye fans. De opptrådte i alle fall med presisjon og en smittsom gnist. Bandet var fornøyde med stemningen i Campus. De fem rosa «bikkjene» på første rad hvinte av fryd. Den fremste halvdelen av Campus må ha vært glade siden de hoppet gjennom hele «Finn bikkjen» og «En vill hest». Det var sannsynligvis den festligste mandagen på veldig lenge. Tekst: Mikael McKeown foto: Ole hermansen

Musikalske unikum: Med et lekent sceneshow og surrealistiske låter fengslet Casiokids publikum.

Ekte Casiokids Casio eller Texas? Bulle tester Casiokids.

– Dette minner om Casioen jeg hadde på skolen. Jeg kjenner igjen et solcellepanel! Dette er Casio!

– Dette er sykling! Denne kalkulatoren er svart. Nitti prosent av alle kalkulatorer er svarte, sier Omar Johnsen i Casiokids og trykker heftig på en grønn kalkulator. Bulle tester om bandet som fylte Campus under Uken, virkelig er Casiokids, eller om de er blitt så påvirket av fjorårets suksess under South by Southwest-festivalen i Austin, Texas, at de intuitivt velger seg Texas.

ROSKILDE OG ØYA Fredrik foreslår forsiktig at Omar skal føle litt på den første kalkulatoren før han avgir endelig svar. Og med en kalkulatorisk runde nummer to trekker Omar tilbake den første konklusjonen og sier at han kjenner det på de runde tastene. En Casiokid kjenner sin Casio. I 2010 skal Casiokids spille både på Øya og på Roskilde. Frem til det lader de opp med en ny runde på South by Southwest, en av verdens største musikkfestivaler og en del konserter i barnehager. – Det er ikke så stor forskjell på publikum på en vanlig konsert og i en barnehage. Fulle folk og barn beveger seg ganske likt til musikken. De prøver så godt de kan, sier Fredrik.

TURKIS TVIL Vokalist Fredrik Vogsborg holder hendene tett mot øynene til Omar under blindtesten. Etter et par tastetrykk på Casio-kalkulatoren, og en del hint om at den matcher musikerens knall turkise antrekk, slår Omar fast at det definitivt ikke er en Casio. – Det er litt små taster for å være Casio, forklarer han. Fredrik rister på hodet og ser oppgitt ut før han rekker bandkollegaen Texas-kalkulatoren. – Bruker du mye kalkulator? – Nei. Ikke nok. Etter et par kjappe tastetrykk på den sorte Texas-kalkulatoren er Omar sikker:

Tekst: Nadina Bouhlou foto: Ole hermansen

FØRST FEIL: Vokalist Fredrik Vogsborg gremmes når bandkollega i Casiokids, Omar Johnsen, foreslår at det er en Texas-kalkulator han har i hendene.

21

s18_23.indd 21

[m] 22.03.10 20.13


Fenomena1t! Det blir sagt at de som venter på noe godt ikke venter forgjeves. A1 entret aulaen en time forsinket, men bare minutter ute i konserten var publikum med på notene - og bandet tok raskt igjen det tapte. Egne og andres hits A1 slo nemlig an tonen med en Beatles-cover, «She Loves You», og startet en nær endeløs rekke av sanger av allsang-format. Det passet de frammøtte som hånd i hanske, det er ikke for ingenting at NHH er allsangens høyborg, og gutta i bandet visste akkurat hva som skulle til denne kvelden. Stemningen var tidlig god, og ble bare bedre og bedre. Et eneste stort kor Det kvinnelige flertallet i salen mimret seg gjennom «Like a Rose» og fikk med seg det andre kjønn i årets største kor til «Same Old Brand New You» og fremmedinnslaget «I Got a

Feeling», lånt fra Black Eyed Peas. Følelsen var garantert gjensidig for band og publikum, og hovedsanger Ben konstaterte da også at Aulapublikumet var det mest høylydte de hadde spilt for.

Ville ikke se dagslyset Den kommende singelen fra A1 skal hete «Waiting For Daylight», og det var bare passende at klokka nærmet seg soloppgang før A1 skjønte at det nærmet seg slutten, og slo til med sin største hit: «Take On Me». Selvsagt ropte publikum taktfast etter «mere, mere, mere» og lokket fram «Caught In the Middle» før kvelden ugjenkallelig var over. Vanvittig, slitsomt og enormt god stemning.

Tekst: Martin Utgård og Simon Karfis Nilsen Foto: ole hermansen

Nostalgisk: Ben sjarmerte mange ungpikejenter for ti år siden. Da A1 sto på scenen under Uken var det nok mange som kjente et stikk av forelskelse.

Back 4 good – Vi hørte at konserten ble utsolgt innen en time, så vi forventer et ellevilt publikum! Utbryter Ben. K7 Bulletin møtte et feststemt A1 rett før de entret scenen.

Lykkelig gjenforente: Til glede for alle A1 fans har Christian, Ben og Mark et nytt album på trappene.

[m] a1 n Medlemmer: Ben Adams, Christian Ingebrigtsen, Mark Read n Debuterte med albumet «Here We Come» i 1999 n Fulgte opp med albumene «The A List» (2000) og «Make It Good» (2002) n Oppløst i 2002, gjenforent i Oslo i august 2009 n Kom på andreplass i årets norske Melodi Grand Prix

Spontant comeback Inntil rett før nyttår drev de tre artistene suksessfulle karrierer på individuell basis uten noen intensjon om et comeback. Det hadde da gått ti år siden oppløsningen av A1. – Vi ble invitert på et TV show her i Norge. Det gikk over all forventning. Over 11 000 mennesker møtte opp og hele kapasiteten ble sprengt. Etter opptreden sto et plateselskap og ventet på oss backstage, sier Christian. – Det var rett og slett så moro at vi følte at vi måtte gjøre mer sammen. Bandet er helt klare på at comebacket ikke vil bli begrenset til Norge. Vi vil matche suksessen i Norge på verdensbasis. Først vil vi bli ferdige med albumet vi lager for tiden. Etterpå går turen til resten av Europa, Asia og Australia. Det blir en

verdensturne, sier Ben. – Totalt verdensherredømme, legger Mark spøkefullt til.

– Jentene penest i Norge Om noen skulle tro at det var vanskelig å finne tonen igjen, tro om igjen. – Det var like lett å opptre sammen igjen som å sette seg på en sykkel, sier Ben. Med gjengen samlet og tilbake på turné, kjører de Norge rundt. Årsaken til at de valgte vårt snødekte land, er visstnok enkel: – Norske jenter er noen av de peneste i verden. Det er en av grunnene til at vi har blitt værende her så lenge, utbryter Ben, med bekreftende nikk fra de to andre. Tekst: Simon Karfis Nilsen og Martin Utgård Foto: Audun bakke andersen

[m] 22 s18_23.indd 22

22.03.10 20.13


! Show: Bandet er kjent for strålende live-opptredener. Korguttene gjør det ekstra gøy.

Superfamily Et av Norges beste livebvand leverte som forventet på en av Ukens første konserter. – Vi pleier å ta underbuksen på hodet for å få den rette «Jesus»-følelsen før konserten, sier vokalist Steven Ray Wilson. Guttene bak Superfamily pleier også å pimpe backstageområde med svart tape for å få den rette belysningen. Kanskje er det de grundige forberedelsene som gjør at de klarer å hente ut det lille ekstra på scenen. – Jeg gir publikum terningast seks! Det var kjempegøy, sier vokalist Steven Ray Wilson. Før superfamilien gikk på scenen varmet de opp publikum med Internasjonalen, og Pink-Floyd aktiggrafikk flimret over storskjermene. Bandet selv har ingen betenkeligheter med å servere stud.nhh sosialistiske toner. – Det var ikke noe verre enn da vi spilte Internasjonalen i Øst-Tyskland, sier Wilson. Til tross for politiske undertoner i tekstene, er Superfamily likevel ikke som alle andre radisser. De karakteriserer sin egen livsstil sin som rent frem «småborgerlig». – Vi har et negativt Co2-regnskap. Vi kjører fly, ikke bil og spiser gode biffmiddager og mye bacon, opplyser den dansende korgutten Anders Nielsen. – Veldig lite proletært, altså, tilføyer Wilson. Bandet er altså mer opptatt av å tjene penger enn av å være politiske korrekte. Hvorfor begynte dere å lage musikk? – Vi gjør dette for å få egenkapital, sier trommis Richard Lorentz Johansen. – Vi har rett og slett råd til å være sosialister, tilføyer vokalist Steven Ray Wilson. For bandmedlemmene er musikken bare en bi-inntekt. Samtlige har høyere utdanning, nærmere bestemt hovedfag og mastergrad. Men superfamilien

mener det har hatt lite å si for suksessen. – En trenger ikke utdannelse for å lage gode låter. I alle fall ikke musikkutdannelse, sier Wilson. –En gitar og en trommis holder i massevis, mener Anders. Selv begynte bandet å mekke låter på gutterommet. I følge deres egen nettside startet bandet som «et hjemmestudioprosjekt med kun en utdatert datamaskin, et keyboard og en mikrofon». – «Folka» vet hva som er riktig, siterer Richard. Folket preger i alle fall imaget. Men deres største inspirasjonskilde ligger langt fra kommunisme og sosialisme. Hvem inspirerer dere? – Skriv Kim Larsen! Det må bli Kim Larsen. Og James Brown, oppsummerer Terje.

revisjon rådgivning sKATT og AvgiFT

K7Bulletin: En av de beste konsertene under Uken – vel og merke for den halvdelen av publikum som faktisk kom inn.

Tekst: Marianne Bårdsgjerde, Foto: vasilisa sayapina

BDO tilbyr revisjon og rådgivning innenfor revisjonsnære og bedriftsøkonomiske tjenester.

[m] superfamily n Steven Ray Wilson

Vi har nærmere 600 ansatte og kontorer over hele landet.

(vokal) n Kim Granholt

(keytar, synth) n Martin Steffensen

For mer informasjon: www.bdo.no

(gitar) n Richard Lorentz Johansen

(trommer, fra 2008) n Anders Nielsen (korgutt) n Terje Krumins (korgutt) n Håkon Moe (korgutt)

BDO_halvside130x360_K7nr2.indd 1

s18_23.indd 23

02.02.2010 18:11:05

22.03.10 20.14


t e l l u B Kenneth midtgård

Post-fylla Nå er UKEN 10 akkurat ferdig, og i løpet av denne «uken» har det blitt mer enn en og annen kveld hvor jeg har nytt de edle dråper. Og det er jeg ikke alene om. En naturlig konsekvens av slik atferd er nødvendigvis at det har blitt et par røffe dager derpå. Selv har jeg noen faste rutiner jeg følger når jeg kommer til bevissthet en gang ut på søndags ettermiddag. Etter en småfuktig aften er ikke formen like bra som på dansegulvet kvelden før. Da er det greit å ha innarbeidet litt automatikk, slik at man ikke behøver å tenke så alt for mye. For å hjelpe meg med dette har jeg utarbeidet et enkelt flow-chart som henger på kjøleskapet. Det aller første punktet på listen er åpenbart å undersøke hvor jeg befinner meg. Hvis det viser seg at sofaputen jeg har brukt som dyne er min egen, da er den saken grei. Hvis ikke får jeg ikke særlig bruk for flytskjemaet. Da handler egentlig det meste om å snike seg ut og hjem raskest mulig, med et minimum av menneskelig interaksjon. Våkner jeg derimot opp hjemme, er det andre ting å ta tak i. Første oppgave er en krevende en, nemlig å utforske mobil-loggen. Utboksen må sjekkes, og sendte meldinger analyseres grundig. Da må først språket tydes, men det er lettere sagt enn gjort siden det som regel består av tilfeldige konsonanter og ett og annet tall. Hvis jeg mot formodning lykkes i å gjenkjenne ord prøver jeg å tyde budskapet i «setningene», og hvis jeg finner en eventuell mening er følelsen som følger oppdagelsen sjelden med på å lindre fylleangsten. Neste punkt er inventaroversikt, og dette krever gjerne en del leting bak diverse møbler. Jeg blir tilsynelatende utrolig kreativ i hvor jeg legger fra meg ting når klokken passerer 03.00. Spørsmålet er: Har jeg alle tingene jeg tok med meg ut i går? I løpet av min karriere som alkoholkonsument har jeg nemlig mistet et utall gjenstander. En gjenganger er penger. Jeg skriver «mistet» fordi jeg definitivt ikke kan huske å ha kjøpt noe som helst. Ei heller å ha donert bort penger. Men av og til er en hanske borte, eller at kortholderen på mystisk vis har forsvunnet selv om jeg fortsatt har alle kortene. Når alle punktene er gjennomført, da starter helbredningsprosessen. Dette innebærer å ligge på sofaen og se film til jeg skal krype til køys igjen. Så kan jeg igjen lade opp til neste helg.

Nærmer vi oss slutten på en vakker æra? Tekst: Asbjørn Dyrnes Ræder og Sindre Dyrnes Ræder

Gjennom en fantastisk prosess kalt evolusjon har mennesket utviklet seg fra tankeløse encellede organismer til de erigerte apene vi i dag er. Denne utgaven av Ræder&Ræder er viet til å hedre denne artens hannkjønn. Mannen. Mon tro hvordan verden ville vært uten dette fantastiske evolusjonens skaperverk? Alle verdens nyvinninger og geniale oppfinnelser, likesom matematiske og fysiske teorier, kan i stor grad tilskrives mannen. Dog, med fare for å terge på oss illsinte rødstrømper, skal vi selvfølgelig ikke kimse av kvinnen heller. Madame Curie var for eksempel en riktig så lur liten frøken, og med hjelp av sin mann (og etter hans noe brutale død; hans minne) ble hun tildelt ikke mindre enn to Nobelpriser, og var den første kvinnelige professoren ved Université de Paris. Kvinner har imidlertid alltid vært svært glade i blanke ting, og, til tross for hennes angivelige intelligens, valgte hun å oppbevare vakre, glødende og svært radioaktive klumper i nattbordskuffen. Hun døde av strålingsrelaterte sykdommer i 1934.

det å løse verdensproblemer med tankens kraft – selvsagt også sodomi i Athens dampende badstuer. Enhver mann av en viss anseelse skulle ha en yngre mannlig elsker, som til enhver tid skulle stå parat til å motta sin læremesters visdom. Ræder stiller seg tvilende til om det var denne noe avvikende oppførselen (kalt pedastri) som gjorde dem til de store tenkerne de var, men man må jo bare legge seg flat for den påvirkningen de har hatt på utviklingen av det moderne samfunn. Kanskje man skulle tilbringe litt mer tid i badstuen?

største musklene og innehar de viktigste maktposisjonene i det internasjonale samfunn. Om dette er biologisk eller sosialt betinget driter vi i. Avslutningsvis mener vi James Brown demonstrerte betydelig innsikt på dette området. La oss hedre denne store helten ved en av hans mer kjente lyriske kreasjoner: «This is a man’s world, this is a man’s world. But it wouldn’t be nothing, nothing without a woman or a girl».

This is a man’s world? Dessverre er det slik at man i dag skimter en konvergens mellom kvinners og menns lønnsnivå, atferdsmønstre, grader av forfengelighet og status i samfunnet. Er det kanskje slik at mannens vidunderlige æra er over? At avkastningen etter millioner av år med deilig kvinneundertrykking viser seg å forvitre rett under føttene på oss? Neida, brødrene Ræder bekymrer seg ikke nevneverdig, og det burde ikke du heller. Kanskje med unntak av Marit Bjørgen og Angela Merkel er det nemlig fremdeles det hårete kjønn som har de

Da sodomi brakte verden videre Når vi nå alle er enige om at mannen sannsynligvis er i besittelse av en slags uovertruffen overlegenhet, kan man jo spørre seg om dette ligger i kjønnets biologiske egenart, eller om det er mer sosialt betinget. Brødrene Ræder ser som kjent på det som sin ydmyke oppgave å bedrive folkeopplysning. Vi kaster oss derfor ukritisk inn i den siste tidens medie-hype utløst av Harald Eia, for å forklare hvordan verden egentlig henger sammen. Der kvinnene har Marie Curie, har vi menn selvsagt langt flere og større personligheter å skryte av. Eksempelvis kan man nevne Einstein, Newton, Bill Gates og Kim Friele. (Nei, vent nå litt, sistnevnte er vel tilsynelatende en kvinne.) Uansett; la oss heller ikke glemme Sokrates og antikkens øvrige sønner. Som alle store menn av denne tiden bedrev de – utover

[m] 24 s24_25.indd 24

22.03.10 20.30


K7 Bulletin - tirsdag 23. mars 2010

Quizmaster: Ådne Gabrielsen

Uken er over for denne gang, men musikken lever fortsatt i beste velgående. Bookingsjefen for Uken møter lederen for Hulen i musikkquiz.

Helt UTROlig

Foto: Foto nhhs

Foto: Rune johansen, BA

marius oscar lie bookingsjef for uken

VS.

1 2 3 4 5 6 7

solgunn slåtto leder for hulen

Ah, hvem er nå det? Jeg må passe.

Hvilken norsk visesanger skrev linjen ”Bergen er ikke en by, men en tilstand i min sjel”?

Oi, hm... Jan Eggum?

Eh, for godt til å være sant.

John Olav Nilsen & Gjengen er ikke redd for å vri og vende på ord og uttrykk. Hvilket ordtak er navnet på debutplata deres hentet fra?

For godt til å være sant.

Velvet Underground.

Lou Reed gjester Bergen om en drøy måned. For hvilket legendarisk band var han vokalist?

Raga, deLillos, DumDum Boys, Jokke.

De fleste kjenner til ”De fire store” i norsk litteratur. På 90-tallet fikk imidlertid uttrykket ny betydning. Hvem var de nye storhetene?

Ehm… Joda det vet jeg, det var The Pink Robots.

Hvilket bergensband ble årets Urørt?

Hehe, ja, det er Vargen det.

Hva heter den kontroversielle artisten som nylig ble sammenlignet med Knut Hamsun?

K1234567

Hva heter den litt mindre kjente makkeren til Erlend Øye i Kings Of Convenience?

1) Ole Paus 2) For godt til å være sant 3) The Velvet Underground 4) Jokke & Valentinerne, Raga Rockers, deLillos, DumDum Boys 5) The Pink Robots 6) Varg Vikernes 7) Eirik Glambek Bøe

Eirik Glambek Bøe.

Oi, dette er pinlig, dette skal jeg kunne. Åh gud. Ehm, pass.

De Lillos, DumDum Boys, Raga... hm, hvem er den siste? Jokke & Valentinerne!

The Pink Robots.

Foto: privat

Foto: arkivfoto

Mens det i den norske finansnavlen er populært å vise sin styrke innenfor Birkebeineren ditt og Oslo Maraton datt, er det å kontrollere egne kjønnsdrifter når man er i et forhold, en sterkt undervurdert dyd. Statistikk viser at mellom 50 til 60 prosent av gifte menn og 45 til 55 prosent av gifte kvinner er utro. Blant promiskuøse ungdommer i forhold kan man sikkert slenge på både fem og ti prosent i tillegg. Det er altså helt vanlig, og ingenting å lage leven over før du er gift, får barn og (bunnløs) fellesgjeld. Med mindre partnerens elsker har lagt igjen et visittkort i form av en spenstig kjønnssykdom, såklart. Den er jo litt lei. Som Bjørneboe enkelt og greit messer om seksualmoral: «Så lenge du ikke skader noen så kan du gjøre hva enn du måtte ønske.» Det man ikke vet har man med andre ord ikke godt av å vite. Særlig hyggelig er det riktignok ikke å bli bedratt, og det å være utro er ikke videre prisverdig; men utroskap kommer sjelden som lyn fra klar himmel. Om du ikke kjenner lusa på gangen, har du deg selv å klandre. Evalueringer er i tiden, og egen innsats bør også analyseres i selvransakelser: Det er ikke et kjempetriks å ha mensen og vondt i hodet om hverandre. Å bruke kjærestetid til å se fotballkamp, drikke øl og rape er heller ikke noe som tenner den berømte gnisten. Hjerte, smerte. Den som søker sympati for sin forsmådde situasjon, eller forståelse for sine sidesprang, kan skrive til samlivsterapeut Frode Thuen i Aftenpostens A-magasin, som vil dvele ved følelsene dine. Til dette føleriet er det bare en ting å si: Følelser er dumme; de er verken intelligente eller rasjonelle, og ikke videre kledelig. Get a grip! Det er klart at utroskap og «samlivsbrudd» både kan være og oppleves som en livskrise. Noen mennesker har en eksepsjonell evne til å leve seg så dypt inn i sine egne problemer fremfor å få overblikk, at de blir både sykemeldt og ufør. Tragisk er virkelig ordet. Hvorfor basere egen lykke på et annet menneske? Gutter og jenter, det er på høy tid å slutte å snakke om knuste hjerter – det er faktisk en muskel!

Knut Hamsun... Hm, John Olav Nilsen? Nei, åh, Varg Vikernes!

Åh herregud, dette kan jeg egentlig. Han kommer ofte innom kafeen. Nei, jeg må si pass.

K1234567

Ingeborg S. Christensen ER JOURNALIST I K7 BULLETIN

25

s24_25.indd 25

[m] 22.03.10 20.31


Leder nettbutikk

tips gründer ips Gründerttips

n Mange ser bare hindre. Se

muligheter, ikke begrensninger. n Senk kravene litt. En trenger ikke starte noe veldig omfattende. Det er veldig mye en kan gjøre som ikke krever store investeringer. I JPX.no har vi kun investert 250 kr i domene og server. n Arbeidsmarkedet går mye på å bruke sunn fornuft. n En trenger ikke bruke så mye tid. Hvor mye ser du på TV hver dag? Bruk disse og du er langt på vei. n Det er lettere å starte opp enn hva folk tror. Det finnes mange dyktige folk som er der for å hjelpe og veilede.

Populær: Martin Schütt viser frem bestselgeren, en universal operatørlås-fjerner til mobil.

Kassa på RIMI fristet ikke da andrekullist ved NHH, Martin Schütt, og kameraten hans trengte penger til russetiden. Resultatet ble JPX.no. – Foreldrene våre jobber mye i Asia. Gjennom dem fikk vi kontakt med en leverandør av elektronisk utstyr. Vi kjøpte inn femti klokker med innebygde mobiler og startet å selge dem over nett. Det solgte bra og vips var russetiden finansiert. De var livredde Skatteetaten i starten, og det var en del nytt å sette seg inn i. Martin mener likevel at det var mye lettere å starte opp enn det de fleste tror. – Du trenger ikke nødvendigvis så mye tid. Tenk hvor mye tid som går med til å se på TV. Bruker en disse timene er en langt på vei. Nettbutikken kalte de først sentripetal.no. – Det var et ord vi hadde lært i fysikken, og vi syntes det hørtes litt

proft ut. Navnet slo imidlertid ikke helt an, og de skiftet til dagens navn, JPX.no, som ifølge Martin er mer universalt. Siden har det gått slag i slag. I dag tilbyr JPX.no over 1500 produkter og er under kontinuerlig utvikling. Firmaet eies av Martin Schütt og partneren hans som går på BI i Oslo. De har foreløpig en ansatt i Tønsberg, men holder i disse dager på å ansette en produktansvarlig.

«

men ble ganske lei. Det er viktig å skille mellom hjemme og jobb, særlig når jeg tilbringer såpass mye tid på kontoret. Akkurat nå er jeg litt irritert på masterstudentene som har leid seg kontor ved siden av, det kan du skrive. De lar meg ikke spille musikk. Inntil sommeren i fjor var JPX.no en hundre prosent nettbasert butikk, men i ferien startet Martin, partneren og en de kjente fra ungdomsskolen opp en butikk i Tønsberg. Gut-

– Det var ganske surt. Jeg tror vi hadde fått til en litt for god avtale, slik at sistemann ikke hadde gode nok insentiver til å drive den. Nå står varene hos mormor. På spørsmål om Martin er den fødte gründer, trekker han litt på skuldrene. Etter å ha hørt ham snakke en god stund, er det imidlertid ikke tvil igjen for undertegnede. – Partneren min og jeg solgte toast i friminuttet på ungdomsskolen, og

Nå står varene hos mormor. Martin Schütt, daglig leder i JPX.no

– Responsen har vært overveldende. Vi har fått inn rundt tjue søknader. Martin legger til at han har et håp om at den nyansatte holder til i Bergensområdet, sånn at han kan få litt selskap på kontoret på Merino. – Det er helt supert å ha kontor på Merino. Før jobbet jeg hjemmefra,

tene brukte hele sommerferien på å få dette til å fungere, og det ga resultater. Salget gikk strålende. Men etter ferien måtte JPX partnerne tilbake til henholdsvis Bergen og Oslo, og tredjemann sto igjen for å drive butikken. Den ble lagt ned i november.

vi kjøpte alltid med masse snus fra Sverige og solgte til kamerater. Når vi så muligheten for lettjente penger, tok vi den. Siden da har gründervirksomheten avansert. I tillegg til å drive JPX.no er Martin Schütt med i blant annet

[m] 26 s26_27_grunder.indd 26

22.03.10 19.32


K7 Bulletin - tirsdag 2. februar 2010

kk fra Merino [m] Om JPX.no n Startet i 2008 av Martin Schütt og Anders W. A. Olsen. n Har slagordet: «Best på unik elektronikk!» n Har leverandører i Asia og Norge. n Har ikke lager, men bestiller direkte fra leverandøren når de får en bestilling. n Omsatte for 420 000 kroner i fjor og budsjetterer med 620 000 i 2010. n Ifølge Martin Schütt er kundene deres bredspektret både på alder, bosted og kjønn. - Men det er overraskende mange middelaldrende menn.

Nettbasert: På JPX.no fin

startNHH og Idar Vollviks LUDO-råd. Som om ikke det skulle vært nok holder han og kameraten på å starte to nye firmaer. – Det ene skal drive med IT-basert hjelp, som fungerer slik at vi kan

«

gets til alle formå ner du elektroniske gad

l.

fluensahysteriet, startet han og partneren munnbind.net. De solgte 20 000 til 30 000 munnbind og bestemte seg for å importere enda mer, men da leveransen kom, var epidemien blåst over.

Når vi så muligheten til lettjente penger, tok vi den.

ta over kundenes PCer, uten at vi trenger å reise direkte til kunden. Slik blir det mye billigere. I tillegg skal det være landsdekkende, noe det er mangel på i Norge, hvor de fleste ITselskapene er i en og en by. Det andre prosjektet skal drive med «SMS-kursing» i alle mulige temaer. – Men jeg får egentlig ikke lov å fortelle så mye enda, sier Martin hemmelighetsfullt. Martin er opptatt av at en skal utnytte alle mulighetene som kommer. Det er noe han har levd opp til. I høst, under det verste svinein-

Martin Schütt, daglig leder i JPX.no

– Nå håper vi bare på kuinfluensa eller noe sånt. Neida. Eller jo. Når det gjelder fremtiden vil Martin Schütt fortsette å utvikle JPX.no og de andre prosjektene sine. Men en ting er han sikker på. – Jeg kommer definitivt til å fullføre utdannelsen min. Det er utrolig gøy de gangene jeg kan bruke noe jeg lærte på skolen i det virkelige livet. Det er bra å ha studiet som et grunnlag om man skulle brenne seg. tekst: Marie Ameln Foto: Ole Hermansen

varer fra jpx.no: Flatskjerm-tv, digital fotoramme (t.v.) og elektronisk muskeltrener.

27

s26_27_grunder.indd 27

[m] 22.03.10 19.32


Ukenminner

Tre uker med konserter, aulashow og Uken-arrangementer er over. Her er det du kommer til 책 huske.

[m] 28 s28_29_jj.indd 28

foto: Ole hernansen

22.03.10 18.55


K7 Bulletin - tirsdag 23. mars 2010

foto: ragnhild steenvaagnes

1

foto: hanne hjelmungen lorvik

foto: thomas borgen ha

4

foto: una cecilie friis

foto: hanne fagereng

7

foto: hanne fagereng

foto: anna pettersen

10

foto: thomas borgen ha

2

3

foto: thomas borgen ha

5

8

11

6

foto: uken foto

9

foto: håkon frede foss

foto: ragnhild steenvaagnes

12

1 På afterski. Med øl, goggles og skiklær er festen komplett.

2 Lovende. Kanskje er bergensbandet Kathinka «the next big thing»?

3 Bursdagsbarn. En fullsatt Aula ønsket Thom Hell alt godt på bursdagen. Pakkene var det derimot hovedpersonen som stod for.

4 Gamle slagere. Lars Lillo-Stenberg og co. fikk publikum til å drømme om «Neste Sommer».

5 Kompakt firemannsband. På bodøværing fremførte Kråkesølv en god blanding av «slentrende pop og skranglete rock».

6 Pokerkveld. Under Casino Royale var Campus gjort om til spillebule og champagne-føringen var høy.

7 Juniorer. Klovner i Kamp introduserte seg selv som «junior», men viste stor konsertrutine. «Nattens konger» var et av høydepunktene.

8 Leoparden. Alis, også kjent som Vargas, Skjeggen og Mannen over menn var dyrisk på scenen.

9 Kaninpels. Oral B. kjørte samme antrekk som forrige gang han gjestet NHH, noe som falt i smak hos fansen.

10 Konkurranseånd. På Studentdagen samlet byens studenter seg for å forsvare sin ære på Festplassen.

11 Lek. Ingen tvil om at denne lille karen koste seg i ballrommet. På Barnedagen sto også ponniridning og ansiktsmaling på programmet.

12 Uken til fjells. Mens noen sov ut rusen, tok andre turen til Eikedalen for å være med på Ukens skidag, som denne sporty snowboarderen.

29

le hernansen

s28_29_jj.indd 29

[m] 22.03.10 18.57


Aulashow

1

2

foto: kathrine, uken foto

3

foto: kathrine, uken foto

4

foto: Audun bakke andersen

foto: audun bakke andersen

foto: håkon frede foss

5 5

1 Skål! Det er allitd god stemning når Direksjonsmusikken inviterer til Bierstube med øl og hornmusikk.

2 Bjelleklang: Ellevill stemning på bakerste rad under Golden Moments.

4 Går for gull: Ekte patrioter har flagg på kinnet.

5 Hvit sensasjon: Temptation Candyland lokket hvitkledde mennesker til tranceparty i aulaen. Good times!

3 Søt musikk: Direksjonsmusikkens budeier går på fest med øl i den ene hånden og instrumentet i den andre.

[m] 30 foto: Ole hernansen

s30_31_jj.indd 30

22.03.10 18.59


K7 Bulletin - tirsdag 23. mars 2010

Grande

1

2

foto:torbjørn, uken foto

3

foto: hanne hjelmungen lorvik

5

foto: hanne hjelmungen lorvik

foto: hanne hjelmungen lorvik

foto: hanne hjelmungen lorvik

4

1 Grande Revyfinale: Amatørene takket for seg med et storslagent show.

2 Overraskelse: Mange fukensjonærer trodde nok det var alkoholen som spilte dem et puss da Venga Boys sto på scenen.

4 We like to party: Og det falt selvfølgelig i smak hos fukensjonærene.

5 Boom boom booom booom! Hvem har vel ikke lyst til å tilbringe natten med denne kjekke seileren?

3 Partydronning: Skal man feste på Ibiza, er skyhøye pumps et must.

31

[m]

e hernansen

s30_31_jj.indd 31

22.03.10 19.00


Amatørmessig

foto: audun bakke andersen

Forventningene til årets Ukenrevy var skyhøye, mye takket være den enormt populære Uken08 revyen. Desverre er årets forestilling mer amatørmessig enn en skulle ønske. Bulle har vurdert tre innslag på topp og tre på bunn i årets revy. Dommen er klar.

K7Bulletin: K 1 2 3

4567 foto: thomas borgen ha

HVA SYNES DU OM REVYEN?

Adrian Geelmuyden

Gunnar Bakke

Ukesjef i 2008

Ordfører i Bergen

Da vi var ferdige i 2008, trodde vi ikke noen kunne overgå oss, men dette er tidenes beste revy. Akkurat nå er denne revyen mitt aller beste Uken-minne.

Det var veldig høyt nivå og god kvalitet på de som var på scenen. De har ikke trent så lenge så jeg er imponert. Uken setter Bergen og Handelshøyskolen på kartet.

[m] 32 s32_33.indd 32

22.03.10 19.04


K7 Bulletin - tirsdag 23. mars 2010

1

Foto: Ragnhild Steenvaagnes

1

3

foto: Hilde Karine Sæberg

Foto: ole hermansen

3

foto: audun bakke andersen

2

2

foto: Hilde Karine Sæberg

Foto: hanne fagereng

Tre på topp:

Tre på bunn:

1

1

Prester er ofte gravalvorlige, og kanskje trengs det litt høytid når prestegjerningen skal utføres. Aulaen egnet seg desverre ikke for galgenhumoren.

2

«Hvorfor dra til Roma» er et kjærlighetsnummer som skvises inn i revyen, uten å klare å gi romantikken den oppmerksomheten som fortjenes.

2 3

Øverst troner «Skismører´n» - en sann magemuskelutfordring. Magnus Fredriksen gjør strålende figur som overtydelig pervo når han forklarer fremgangsmåten for skismøring. På en sterk andreplass kommer «En liten oppryddning», hvor Hellstrøm gjør en strålende figur. Med pondus og mimikk er han som klippet ut av TVruta. Også på pallen kommer «Der ingen skulle tru…». OL er og blir moro, særlig når nordmenn prøver å vokse ut av sine sko.

3

Vi begynner å bli litt smålig lei vampyrer. «Hoggtenna i tapeten» var revyens største nedtur.

Trond Viggo Torgersen

Jørgen Festervoll

Artist, mediemann, lege og tidligere barneombud

Ungkaren

Kjempefin. Jeg er forbauset over hvor mye bra de har fått til. Orkesteret var også veldig flinke. Ingen pekte seg ut som «the star», men de var jevnt over dyktige alle sammen. Det har vært en veldig fin kveld.

Hellstrøm var vanvittig bra, og Bodil er ubetalelig usedvanlig dyktig skuespiller. Jeg lo masse, og synes alt i alt det var en bra revy.

33

s32_33.indd 33

[m] 22.03.10 19.05


g limt*

FOTOGRAFENES FAVORITTER

thomas borgen h a FOTO NHHS

«Høyt over bakken og med utsikt over Oslofjorden, utfører tvillingbrødrene akrobatiske triks.»

*

[m] 34 s34_35.indd 34

22.03.10 19.20


K7 Bulletin - tirsdag 23. mars 2010

21

#

vaishali Lara Kathuria

Trendspotting

Back in the days Today’s fashion world is an eclectic one. Everything is allowed, and you can steal ideas and inspiration from every city, and every decade. But if there is one era I would love to experience first hand, it’s the early eighties in inner city New York.

two books, Back in the days and A time before crack, capturing the essence of stylish youth from the early eighties, while Tony Silver is the man behind the documentary Style Wars. Looking through the books and movies of this time, you get the vibe where you can smell the odor of burned pavement, salesmen yelling their latest offers, fresh graffiti on the subway, and «Rappers Delight» banging out of some random boombox placed on the street. When we look at urban fashion today, the main elements go back to this era.

«

The college jacket, which is huge this season, represented the buppies (the black urban professionals), showing that young blacks were attending college and becoming a

So why New York? And how come in the early eighties? The early eighties New York was the time before Ronald Reagan and the

Ph oto: Ja me

The time when there was a carefree inspiring optimism in the air, where young blacks called each other brothers and urban culture blossomed.

FBI introduced crack to the inner city. The time when there was a carefree inspiring optimism in the air, where young blacks called each other brothers and urban culture blossomed. As in «Everybody hates Chris». But first and foremost, eighties New York had the style.

People who have captured this unique time in history are amongst others Jamal Shabazz and Tony Silver. Jamal Shabazz has published

part of middle class America. Some even wore big glasses with white rubber on, not because they needed them, but because it made them look smart. Not to mention matching Puma sneakers with fat laces or Adidas Superstars without. The all beige or deep red-colored outfit topped of with a matching leather jacket. Or if you wanted to be calm, cool and collected, the all-matching Adidas tracking suit. Golden jewelry was used for the style, not for the

purpose of flashing. And last but not least, the Kangol hat.

This style appeared, just about the same time as hip-hop invented itself. Think of this era as a blueprint, both in terms of the music and the style. This was post-disco for blacks, while it was post-punk for the whites. A time of re-invention. In the black community, the building blocks for what is widely known

l sh ab az z

as hip hop culture today, were laid out in this era. Today’s Bærum-kids in their New Era caps don’t know it, but they wouldn’t be wearing these hats if it weren’t for Style Wars. The same goes for the music. No «The message», no «Roxanne’s revenge», no nothing. Respect is due.

Lese mer?

thasource.blogspot.com

s34_35.indd 35

35

[m] 22.03.10 19.20


Morgendagens Næringsliv www.mn.no

Uke-kapteinen i åpent farvann

Heisann! Tirsdag 23. mars 2010 Nr. 101 Årg. 500 Løssalg: 50 cent. 1000 lesere per minutt

Det kom ikke som noe sjokk at det var nettopp Krist1 Holdt som ble invitert inn på et nachspiel av den fuktige sorten etter Vengaboys’ forrykende sceneshow. Hans kjærlighet for pulserende rytmer og menn i trange matrosdrakter er viden kjent langt utenfor Handelshøyskolens vegger. Dette har tidligere skapt problemer for Ukepampen, da han ble utestengt fra Sjøkrigsskolen.

Fire blinkskudd MN tok en tur på deLillos-konsert og spurte: Truse eller boxer?

Under Grande Finale var han imidlertid i strålende humør. Etter en real sjarmoffensiv, som inkluderte hyling på første rad kombinert med en rekke obskøne tilnærmelser, fikk han – Det finner vi ut om 10 minutter!

– Er det ikke i kveld det er Temptation Candyland?

sitt største ønske oppfylt - han ble invitert med på skuta av Mr. Venga Himself. At Holdt var i gledesrus, var ikke vanskelig å se. «Jeg vil være din galleonsfigur!» ropte han uten blygsel da han ble dratt opp på scenen. Vel inne på nachspiel-lokalet tok det ikke lang tid før de lystige guttene kastet loss. «Splitte mine bramseil» sa gladgutten Holdt i det han ble skjenket et melkeglass rom. «Du kan kalle meg Captain Morgan!»

H-land og Femti på tur Lurer du på hva superstjernen Curtis «50 Kent» Smackson brukte sine tre dager i Bergen på? MN har svaret. Vi har pratet med våre alltid treffsikre kilder, og er stolte av å kunne presentere superstjernens spennende program. Med Camelbak på ryggen og et stort smil om munnen skulle 50 Kent og hans muntre følgesvenn Jan «Da Principal» H-land legge ut på 7-fjellsturen. Turen var en stor suksess: På toppen av Ulriken sang 50 Kent «Jeg tok min nystemte» mens H-land beatboxet med stor entusiasme.

–Truse, så klart. Med blondekanter og en liten sløyfe.

Samtidig var G-United og resten av crewet, til sammen 44 gladgutter, på rundtur i Akvariet. Guidingen var det en gjeng amatører som sto for, med en pussa Jan Hanekamsau i spissen. Bildene herfra egner seg ikke for offentligheten.

GUTTeklubben grei: -Hate it or love it, nå skal vi til topps! sier en engasjert H-land.

Dagen derpå var 50 Kent på Troldhaugen for å minnes sin homie Eddie «G» Rieg. Med var også Varg Spikernes, som møtte 50 Kent første gang på konfirmasjonsleir i 1992. På spørsmål om de to planlegger å

NØKKELTALLENE – Alle i Vaktkorpset går kommando! Skjønner du?

7 0835256027649838642

s36_bakside.indd 36

Nyheter N/A Annonser 11 Under nattbordet 9-01 EtterBørs 2

50 Cent & crew + Juling backstage

Sex på hylla + 1 par under A1

Svæveru’ + 3 slåsskjemper

Skjenkekontroll + 3 godkjent

At’u’tør! + 1 suksess

- 1 grønn buss + 1 Symp-styre - Løpere + 50 nerder + Et par kilo

Vaktsjef Verdensrekord Bulle-artikkel Fløien Sandviksfjellet

Lloyd Spanks sendte lange blikk i retning Ustøe, og fniste uavbrutt.

Deretter samlet det lystige laget seg til aerobic-time i Lehmkuhlhallen, ledet av instruktør Jan Ustøe. Tøffingen

Til slutt var det tid for noen rolige pils in da Klubb. Alt i alt hadde det vært en perfekt oppvarming til det store showet i «Aulean».

Børsen opp 21 %

Vengaboys + 1 playback

Torvallmenningen Flyfylla Testløp Lesesal i påsken fUKENsjonærer

lage et album sammen, svarer Spikernes: «Vi får se. Keep it G».

+ 1 knekt nese + 1000 hoppefjols + 1 VG-sitatsak + 1 troll + Fin K

8 13 69

22.03.10 20.56


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.