Page 1

Uavhengig studentavis ved norges handelshøyskole

www.k7bulletin.no

K7

tirsdag 2. mars 2010 å r g a n g 4 7 , nr. 03

Kommentar: Uken med bismak

Foto: Tom Hils Bergh

Side 3

Fordoblede priser på svartebørsen

- Jentegründere må bli tøffere Side 6

Foto: Audun Bakke Andersen og Hanne Fagereng

Side 9

Reportasje:

Utelivsguide, ndag fra mandag til sø side 19-21 Portrettet:

En rask mann side 24-25

Foto: Håkon Frede Foss

magasinet

Kvarteret wants volunteers Side 16-17

Til tross for at overprising av billetter er ulovlig, velger mange studenter å selge sine Uken-billetter med høy fortjeneste.

Foto: Hanne Eline Fagereng

Intersection:

Offisielt pressefoto: Kvarteret

Debatten om elitepris ruller videre Side 18


2

meninger

K7 Bulletin - tirsdag 02. mars 2010

www.k7bulletin.no Tips: Red@k7bulletin.no

Økonomihjørnet

Ventetiden er over Om bare to dager braker det løs: Uken 2010. Dette er øyeblikket stud.nhh har gledet seg til helt siden den kleine bussturen hjem fra Grande Finale i 2008. Og vi har et spektakulært show i vente, skal vi tro prognosene. Tidenes program skal sørge for at det festes 17 dager til ende. Men så er det hele forbi. Skal det virkelig gå to år til neste gang? Det er ingen tvil om at Vestlandets nest største kulturarrangement byr på et bredt program, til tross for at Wyclef Jean måtte stå over festen. Trenger du hjelp til å komme i den rette stemningen før konserten, finner du forslag til vorspielspillelister på side 26 og 27. Vi har også fulgt fukensjonærene bak «Amatør!» frem mot premieren, og forberedelsene har blitt en bildeserie. Det er en kjent sak at økonomi-studiet består av mye tall og grafer. Uken er vår sjanse til å vise at også den kreative hjernehalvdelen virker. Ukerevyen har vært et springbrett for underholdere som Jo Nesbø og guttene bak Raske Menn. Uken-historien strekker seg tilbake til 1946. Studenteruken, som det het den gang, begynte som et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og NHH. Kapproing på Lille Lungegårsvann mellom UiB og NHH med tilhørende heiagjenger og orkestere, var lenge en tradisjon. Men så flyktet NHH til Ytre Sandviken, og med den politiske polariseringen som overtok på 60-tallet tok samarbeidet brått slutt. For Uken 2010 har en målsetting vært å trekke flere universitetsstudenter til NHH. Skal vi få til det, er det også viktig at stud.nhh tør å ta spranget i andre retningen. For deg som synes lesesalen på Merino blir klaustrofobisk utover på vårparten, presenterer vi nå en utelivsreportasje. Bergen tilbyr nemlig noe for enhver smak, syv dager i uken. Det nyåpnede Kvarteret med «Helhus» har blitt en hit blant musikkglade studenter på lørdagskvelden. Når Kvarterstyret sier de vil lokke flere NHH-studenter til byen, er dette et tilbud vi bør benytte oss av. Da trenger det ikke gå to år før vi igjen får gode kulturopplevelser i Bergen. Jeg utfordrer herved stud.nhh til å sette foten sin utenfor det overfylte dansegulvet på Feliz, og slå øynene opp for det yrende utelivet Bergen har å by på. Nyt våren!

Tonje T. Lanesskog Er magasinredaktør i K7 Bulletin

Hvor går boligmarkedet? Mens boligprisene har falt dramatisk i mange land siden 2007, snudde fall til vekst i Norge i 2009. Kan vi forvente oss et nytt sterkt prisfall?

markedet snudde. I løpet av 12 måneder steg prisene med om lag 16 prosent. Veksttakten fra perioden 1993-2007 ble dermed mer enn gjeninnhentet. Dermed steg boligprisene om lag åtte ganger mer enn det generelle prisnivå på varer og tjenester og mer enn fire ganger så mye som disponibel inntekt.

I løpet av 2007 beg ynte boligprisene å falle raskt i mange land. Prisfallene ble så betydelige at de fortjener betegnelsen krakk. Også i Norge falt boligprisene sterkt. Fra august 2007 til og med desember 2008 falt de nominelle prisene her til lands med 14 prosent ifølge Econ Pöyry (norsk konsulentselskap, redanm). De reelle prisene sank 18 prosent. Mens krakket fortsatte i mange andre land, snudde imidlertid prisene oppover igjen i Norge og Sverige i 2009. Selv om denne utviklingen kom overraskende på de fleste er det ikke vanskelig å forstå hvorfor den negative trenden snudde.

Media er opptatt av om vi nå er i ferd med å gå inn i en ny boligboble. Det finnes ikke noe enkelt svar på dette. Ifølge kortsiktige modeller for prissetting i boligmarkedet har vi neppe noen boligboble nå. Det forklares ut i fra dagens fundamentale forhold i markedet, som tilsier betydelig prisvekst på boliger. På den annen side kan det argumenteres med at dagens situasjon ikke representerer langsiktige likevektsforhold. Så lave renter og så lav boligbygging gjenspeiler snarere unntakene enn reglene. Dermed er det tidsbetingede faktorer som i sterk grad bidrar til den store prisveksten. Selv om de høye prisene ikke nødvendigvis er uttrykk for euforiske tilstander i boligmarkedet, kan de være uttrykk for ustabilitet, som skaper kortsiktige likevekter som avviker fra mer langsiktig likevekt.

Norges Ba n k sat t e styringsrenten kraftig ned sen høsten 2 0 0 8 . Det ga etterspørselsstimulans til boligmarkedet. Samtidig falt boligbyggingen og ferdigstillingen av boliger kraftig og færre brukte boliger ble lagt ut til salg. I løpet av et halvt års tid ble tilbudet av boliger halvert. Fallende tilbud og økt etterspørsel gjorde at bolig-

w w w. k 7b u lle t i n . n o Helleveien 30 5045 B e r ge n 55 95 92 08 red@k7bulletin.no Ans varlig redak tør Marianne B årdsg jerde Nyhet sredak tør

PFU er et klageorgan av Norsk Presseforbund. PFU er oppnevnt et klageorgan opp-

nevnt NorskfraPresseforbund. Organet som harav medlemmer presseorganisasjonene og fra almennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio,har fjernsyn og nettpublikasjoner) Organet som medlemmer

fra presseorganisasjonene

Adresse: Rådhusgt. 17, Pb. 46 Sentrum 0101 Oslo Telefon: 22 40 og 50 40 Fax: 22 40 50 55 E-post: pfu@presse.no fra allmennheten,

behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner).

Malene Fløys v ik B alto Ma ga sinredak tør Tonje L ane s skog foto@nhhs .no Fotoredak tør Hanne Eline Fa gereng

tivt makroøkonomisk sjokk. Hva vil skje om boliglånsrentene stiger til et mer normalt nivå på 6-7 prosent eller om arbeidsledigheten stiger betydelig? Historien viser oss at vi da kan risikere mange misligholdte lån og dermed fall i boligprisene. Det argumenteres mot et prisfall at det er for kostbart å bygge i dag. Men ved fortsatt lav boligbygging og økende arbeidsledighet kan byggekostnadene presses nedover. Samtidig skyldes de høye boligprisene i dag i stor grad pressede tomtepriser. Disse kan falle om etterspørselen faller. Vi vet ikke hvordan boligmarkedet vil bevege seg fremover. Historien har imidlertid lært oss at boligkrakk sjelden kommer uten at det foregår et negativt makroøkonomisk sjokk. Selv om boligprisene i dag er på et rekordhøyt nominelt og reelt nivå behøver de ikke krakke. Det er like sannsynlig at vi vil få en sidelengs utvikling, der resten av økonomien på sikt gjenhenter boligmarkedet. Det er i alle fall å håpe at det er slik det blir. Ola Honningdal Grytten er professor på institutt for samfunnsøkonomi

Det er ikke så viktig om vi har boligboble eller ikke. Faremomentet ligger primært i om låntakere makter å betjene sin gjeld om vi får et nega-

Journalister Stine Grihamar Simen Slet sjøe Håkon Frede Fos s Esp en B ol ghaug Michael McKeow n Hege L ands v ik Trond Vads et Veibus t Simon Kar fis Nil s en Sigurd Knaps tad Vaishali Kathuria Jakob Fugle s eth Maria He sla Steinum Mar te Storaker Nadina B ouhlou Hanne H. Lor v ik Ingeb org Chris tens en Fredrik Næ s s Marie Blys tad Houge A sbjørn D y rne s Ræder Guro Valland Ørjan D rønen Mads en Kris tiane Weis teen Ådne Gabriel s en Marie Ameln Sindre D y rne s Ræder

Intersec tion is@k7bulletin.no Va silis a Sayat skaya Amy Morris Tuan Anh Ngu yen Sunbin Park Amanda Grochowich Seba s tián Rodríguez Pérez Annonser (Markedsansvarlig) Linn Halberg marked@k7bulletin.no Økonomians varlig Kenneth Mit gård oko@k7bulletin.no

Grafisk utforming Anita Røt vold Kris tin Reiseg g Kris tofer Lund Jarle Johansen Ra gnhild S. Ingebrigt sen Jos tein Hole Ar t Direc tor Mar tin Ut gård Is abella Lu Creative Direc tor

GRAFISK

A sbjørn D. Ræder

GRAFISK GRAFISK Tr ykk Mediatr y kk

STUDENTFORENINGENS DESIGNBYRÅ

STUDENTFORENINGENS DESIGNBYRÅ

STUDENTFORENINGENS DESIGNBYRÅ

ØMERKE ILJ T M

24

59

1 Trykksak

9


meninger

K7 Bulletin - tirsdag 02. mars 2010

3

Uken med bismak Uken er en oppvisning i profesjonelt studentengasjement, og et viktig flaggskip for NHHS. Det er likevel betimelig å spørre seg om Uken stjeler for mye av stud. NHHs ressurser. Kommentar

Trond Vadset Veibust

I disse dager braker Uken løs her ved NHH, Vestlandets nest største kulturfestival og en manifestasjon over hva man kan få til om man løfter sammen, selv i en liten studentforening.

Uken er studentforeningens største og sterkeste organisasjon, og historisk har festivalen bidratt med mangfoldige millioner i felleskassen til studentforeningen. Uten Uken hadde det vel heller ikke vært en så aktiv linje for musikk, dans og drama ved NHH, en linje som ikke bare skaper fest og morro 17 dager under Uken, men hele året. Uken bidrar også til at NHHS kan forsvare tunge investeringer i teknisk utstyr, som igjen gjør det mulig å holde kulturarragenmenter her ute med store krav til lyd og lys også utenom Uken. Samtidig er ikke Uken noen liten pølsebod lenger. Med artister som 50 Cent og A1 har Uken nå tatt et steg videre i festivalsammenheng med de krav til bakkemanskap dette fører med seg. Rundt tusen fukensjonærer er engasjert under årets Uken,

Foto: Uken Foto

Men det er ikke til å stikke under en stol at i en så aktiv studentforening, med såpass begrensede ressurser rent antallsmessig, vil man møte seg selv i døren mange ganger. Er vi blitt for ambisiøse i NHHS?

Gledespreder: Uken skaper mange gode opplevelser, men trekker også tungt på ressurene i studentforeningen.

og festivalen legger beslag på nesten alle ressursene i studentforeningen. Spesielt går det ut over spesialis-

«

som bør være Ukens målsettinger og festivalens rolle i studentforeningen. I NHHS er jo det også slik at man

Er vi blitt for ambisiøse i NHHS?

tene, som for eksempel grafikerne. Problemet med dette er at det i neste omgang er en annen aktivitet som rammes, og dermed har snøballen startet sin stadig akselererende ferd. Derfor er det rart at det ikke er mer åpen debatt vedrørende hva

gjerne ønsker å overgå forrige arrangement, og de ressursene dette krever tøyer strikken gradvis nærmere bristepunktet. Vi burde kanskje derfor stille oss spørsmålet om Ukens bidrag til fellesskapet er såpass stort at vi

ønsker å gi Uken adgang til å beslaglegge så mye av ressursene NHHS. Greit nok er Uken en av de aktivitetene vi tjener mest penger på, men samtidig har studentforeningen svært sunn økonomi og kan klare seg med et mindre bidrag. En ting er iallefall sikkert, Uken er her for å bli. Personlig er jeg med på min tredje Uken, og festivalen har vært og er fortsatt et av de definitive høydepunktene i min studentilværelse her ved NHH. Ha en fantastisk Uken, stud.nhh! Trond Vadset Veibust er journalist i K7 Bulletin

Vil du ha kommentaren din på trykk i Bergens beste studentavis? Gjør studentskeptikerne til skamme: Skriv ned dine synspunkter og send dem til red@k7bulletin.no. Vi ønsker leserbrev om alt mellom himmel og jord!

SKRIV SELV.


4

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 02. mars 2010

Årets studentprosjekt Studenter står bak noen av de mest spennende prosjektene i landet. Studenter er ikke bare selvopptatte lesehester eller festløver, de bruker sin skaperkraft og sitt engasjement på gode ideer, spennende nyheter og samfunnsnyttige prosjekter. Deloitte Student Excellence Award er en pris til Norges beste studentprosjekt. Prisen deles ut på Universum Awards til det studentprosjektet som er basert på en unik ide, og er gjennomført med engasjement og samfunnsansvar langt utenfor lesesalen. Vinnerprosjektet blir tildelt 30.000,- kr. Høres dette interessant ut? Les mer om konkurransen og nominer prosjekter på karrieresidene våre på www.deloitte.no For spørsmål, kontakt: hsillerud@deloitte.no Nominasjonsfrist: 10. mars 2010

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a Swiss Verein, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/no/omoss for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu and its member firms. © 2010 Deloitte AS. Member of Deloitte Touche Tohmatsu.


nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 02. mars 2010

5

språket Må skjerpast: Fyrsteamanuensis Marita Kristiansen meiner at den fagspråklege kvaliteten ved NHH må hevast, isåvel engelsk som norsk.

Det norske fagspråket tapar terreng NHH vert stadig meir internasjonalisert og engelske faguttrykk dominerar undervisinga. Engelskekspert er kritisk til utviklinga. Guro Valland

gv@k7bulletin.no Hanne Eline Fagereng (foto) foto@k7bulletin.no

– Ein vert ikkje meir internasjonalisert ved å sitja å høyra på engelsk i Aud Max, seier fyrsteamanuensis Marita Kristiansen, som har leia eit språkpolitisk utval ved NHH med føremål å halda det norske språket i hevd. Gjennom utvalet sitt arbeid ha r det kome f ra m at det norske fagspråket står ovanfor store utfordringar. Døme frå forelesingar ved NHH i 2009 illustrerer óg at førelesarar slit med norske fagomgrep; «Det er consumer co-operation, det

er intervjuer, det er whatever», «Du må nærmest ha performance kontrakter med alle, også gjøre recessment underveis» og «Jeg snakker nå om loss of key talents, ikke sant?» – Eg ser at det er behov for meir kompetanse innan det norske så vel som det engelske fagspråket. Valfag kan blant a nna betra kompeta nsen i engelsk, men for at studentar skal kunna tileigna seg eit godt norsk fagspråk, bør det dominerande undervisingsspråket på bachelornivå vera norsk, påpeiker Marita Kristiansen.

FORVIRRANDE FAGSPRÅK 


Det er ikkje berre Kristiansen som er kritisk til bruken av engelske fagomgrep i førelesingar som vert haldne på norsk. Ingunn Aanes, student på 3.k u l l og delta ka nde i det språkpolitiske utvalet, uttrykkjer viktigheita av å kunna det norske fagspråket, særleg om om ein vil ha ein karriere i det norske arbeidslivet.

– Det er uheldig at me ikkje lærer dei norske termane, spesielt om ein vel å arbeida i Noreg. Det er óg ganske rart at pensumlitteraturen i nokre fag er på norsk, medan forelesarar nyttar engelske omgrep i undervisinga. Ho trur at utviklinga skuldast det at engelsk er hippare å bruka enn norsk. – For å vera heilt ærleg, så trur eg at dei nyttar engelske omgrep fordi det høyres meir kult og profesjonelt ut.

ENGELSK MEIR PRESIST

Professor ved NHH, Jan Tore Klovland, påpeiker derimot til K7Bulletin at det engelske fagspråket ofte er meir presist og kjent, og at det difor ikkje nødvendigvis fins fullgode erstatningar på norsk. – Dessutan går undervisinga raskare og private oversetjingar kan gje kommunikasjonsproblem. – Er det då eventuelt eit alternativ at forelesingane vert halde på engelsk?

– Nei, det trur eg ikkje. Me som ikkje har engelsk som morsmål uttrykkjer oss dårlegare og brukar lengre tid.

diskuterar løysingar

Aktuelle tiltak mot anglifiseringa som har vorte diskuterte, er blant anna ein digital oversettelsesbase, tilbod om relevant

språkopplæring og oversetjing av kurs- og profiltitlar samt skildringar av kurs. – Det er viktig at me både ivaretar det norske fagspråket i all fagleg verksemd, samstundes som me hevdar oss internasjonalt, meiner Kristiansen.

Fagspråk n Den nye paragrafen, § 1-7 i Universitets- og høyskuleloven av 1.juni 2009 seier at «Universiteter og høyskoler har ansvar for vedlikehold og videreutvikling av norsk fagspråk» n Etter paragrafen sine føringar oppretta Rektor Jan I. Haaland i juni 2009 eit utval som skulle utarbeida språkpolitiske retningslinjer for NHH. n Leiar for utvalet er fyrsteamanuensis Marita Kristiansen ved institutt for Fagspråk og Interkulturell kommunikasjon n Etter NHH sin strategiplan skal høgskulen ha eit nasjonalt ansvar når det gjeld vedlikehald og vidareutvikling av norsk som fagspråk n Utvalet sitt arbeid viser at det norske fagspråket står ovanfor utfordringar, spesielt i høve til engelsk terminologi


6

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 02. mars 2010

Jukseoffensiv i Trondheim Etter at studieavdelingen ved NTNU i høst mottok et brev fra studentrådet der det ble hevdet at det både er vanlig og lett å jukse på eksamen, har universitetet gjort tiltak. Eksamensansvarlig Knut Veium ved universitetets studieavdeling lover både skjerpede kontroller og en aktiv holdning mot juksemakerne: — Etter at vi mottok tipsene om juks tok vi tre studenter med forskjellig materiale som ikke er tillatt i formelsamlinger og ordbøker, sier Veium. Han lover at det skal bli betraktelig

vanskeligere for jukserne i fremtiden. Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag ble i alt ni studenter ved to eksamener i høst tatt for juks. Blant metodene som ble avslørt var innlimte sider med egenprodusert tekst i en tillat lærebok. Seks av studentene fikk den strengeste straffen som kan gis i juksesaker: ett års utestengning fra all høyere utdanning i Norge. Under Dusken

Jentegründere må tørre å satse Fremdeles er det færre jenter enn gutter som starter egen bedrift. Ekspertene oppfordrer jentene til å hoppe i det. Malene F. Balto mfb@k7bulletin.no

Tom Hiis Bergh (foto) foto@k7bulletin.no

– Det er signifikante forskjeller i markedet i dag. Guttene må dele en større del av kaka med jentene enn det de gjør nå, mener innovasjonsdirektør i Accenture, Kirsti Kierulf. Hun har selv startet fem bedrifter, og eier tre per dags dato. Kierulf mener at det største hinderet for økt gründeraktivitet blant jentene skyldes likestillingsproblematikk. – Jentene har det for bekvemt i dag. Det eksisterer nærmest en rosa-prinsesse trend, og jeg mener jenter må bli mer sultne.

Ubevisste på signaler

Blant annet er Kierulf skeptisk til måten unge og målbevisste jenter kler seg på. – Unge jenter er ubevisste på klesstilen sin, og skjønner ikke at det eksisterer et sexpress i næringslivet. De må tenke mer på hvilke signaler de sender ut for å bli tatt alvorlig. Hun snakker av egen erfaring, og mener at dette er viktig å være bevisst på hvis man vil lykkes.

Trenger forbilder

Også mobilmogul Idar Vollvik mener at jenter må bli mer bevisste på hvordan de markedsfører seg selv, dog fra et annet perspektiv. – For å inspirere flere jenter til å starte for seg selv, tror jeg at det er viktig at eksisterende kvinnelige gründere byr mer på seg selv i media. Også media i seg selv bør fokusere mer på de mange kvinnene som er vellykkede i bransjen, oppfordrer han.

Kun fire prosent

Blant siviløkonomer er det stor risikoaversjon for å entre gründerbransjen, noe Vollvik mener er en generell hindring. – Kun fire prosent av siviløkonomer blir gründere, og det kan nok skyldes at dere er for smarte til å tørre å satse. Når det gjelder jenter er det enda færre som våger, og det til tross for at suksessraten er større for dem.

Risikoaversjon er bra

Dette er derimot innovasjonsdirektør Kierulf uenig i. Hun mener at det er nettopp denne risikoaversjonen som er grunnen til at jentene klarer seg bra når de først prøver. – Det kan være en fordel for jenter, fordi de er mer opptatte av å få bedriften til å fungere fremfor å oppnå status. Kvinner forbruker ofte mindre og gir mer til gode prosjekter, mens menn heller tar mange sjanser bare for å «vise gutta».

Sprikende tips

Begge har derimot tips til hva som må til for at jentene som vil, kan lykkes. Vollvik tror at man må fokusere mindre på tall og stole mer på magefølelsen. – Fokuserer man kun på studielånet og tallanalyser av prosjektet, kommer man ikke langt. Et prosjekt med gode marginer tjener man som regel ikke stort på, det må være et usikkerhetsmoment involvert, mener han. Kierulf på sin side tror at erfaring er alfa omega. – De beste kvinnelige gründerne er i dag over 40 år. Det er i denne alderen man har det beste utgangspunktet for å lykkes. Man må opparbeide seg et nettverk, og det får man lettest ved å arbeide noen år i bransjen før man starter for seg selv. Nettverksbygging er absolutt noe jenter kan bli flinkere til, avslutter hun.

KJØNNSFOKUS: Innovasjonsdirektør i Accenture, Kirsti Kierulf, tror at mye av den manglende jenteandelen i gründerbransjen skyldes at nordiske feminister har blitt for late.

Må ha tro på deg selv Den kvinnelige gründeren Zuzanna Gregorowicz har selv fått merke hvor vanskelig det kan være å starte for seg selv. Gregorowicz er smykkedesigner med egen butikk på Grünerløkka. Nå omtales hun i norske magasiner som eksempelvis HENNE, men veien til å få en bedrift som står på egne ben har vært lang. – For meg var det en naturlig prosess å starte for seg selv, men det har vært en hard prosess. Du må virkelig satse 150 prosent.

Tro på deg selv

Også hun tror at jenter kan ha godt av å fokusere mer på nettverksbygging. – Det er vanskelig nok som det er å bli tatt på alvor, man må vise at man er verdt å satse på. Menn tør å være mer brautende og vise hva de er gode for. Å promotere seg selv er en faktor jenter overser , forklarer smykkedesigneren videre.

Mange utfordringer

På det offentlige plan er også

utfordringene mange, i følge Gregorowicz. – Det er lite hjelp å få fra det offentlige når du har bestemt deg for å starte for deg selv. Ikke bare finansielt, men også i forhold til råd og tips. Til tross for dette mener hun at jenter ikke har noe å frykte hvis de ønsker å tre inn i gründerbransjen. – Man må absolutt tørre å satse, men også å kræsje, er hennes beste tips til alle gründersjeler der ute.

«

Det er vanskelig nok som det er å bli tatt på alvor Zuzanna Gregorowicz, smykkedesigner og gründer


7

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 02. mars 2010

Norsk MBA er ikke bra nok Flere i topp-posisjoner i norsk næringsliv bør ha en MBA på cv-en sin, sier hodejeger PerAndré Marum. Det er imidlertid ikke det samme hvor du tar den: — Etter min mening er ikke de norske MBA-ene gode nok. Det har jeg sagt før, og det mener jeg fortsatt. BIs MBA holder ikke mål, ikke NHHs heller. Har du ambisiøse mål og vil ha en virkelig bra utdanning bør du ta en MBA som har havnet blant topp 20, 30 eller 40 på de internasjonale rangeringene. Der er de toppbetalte profes-

sorene og der er det fantastisk gode medelever å bryne seg på. I USA kan du ta MBA overalt, men ikke alle universitetene har like stor prestisje. Men husk at nåløyet for å komme inn på prestisjeskolene er svært trangt. Uten to til fire års arbeidserfaring kan du bare glemme det, og på de beste skolene er det bare de beste kandidatene som når opp, sier Per-André Marum. DN.no

De nye stormaktene kommet for å bli Endringer i verdensøkonoimien var tema da finanstoppene var samlet til GEP-konferanse. Ingeborg S. Christensen ic@k7bulletin.no

Håkon Frede Foss (foto) foto@k7bulletin.no

– Vi prøver å hele tiden velge temaer som er dagsaktulle, og belyse trender som er viktige for vordende siviløkonomer å vite noe om, sier konferansearrangør og leder i GEP, Simen Berger Øby. I år var fokuset på det økonomiske maktskiftet fra vest til øst, med et særlig blikk på Brasil, Russland, India og Kina. Landene har siden 2001 vært referert til som BRIClandene.

Vekstmotor

– Kina har fulgt læreboken, fortalte sjefsøkonom i First Securities, Harald Magnus

«

FUNDAMENTALE ENDRINGER

Asia gjenninntrer på verdensscenen, og østens økte innflytelse betyr endringer for makt og økonomi. – Kina er viktig for konjunkturer, aksjemarkedet og renten, sier Andreassen. – Det handler om grunnleggende endringer, og er noe vi snakker om til kundene våre. Andreassen syntes imidlertid ikke Kinas voldsomme økonomiske vekst var noe å dramatisere. – Kina skal være størst fordi de er flest, og nå tar de tilbake sin naturlige posisjon som verdens største økonomi, fortalte han forsamlingen.

STOR INTERESSE Det var også et solid oppmøte fra stud.nhh under konferansen. I tillegg til sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen var finansprofessor Thore Johnsen og Morgenbladets Sten Inge Jørgensen på talerstolen. – Det er viktig å se utenfor NHH og ha andre perspekti-

Kina har fulgt læreboken.

Andreassen, tilhørerne. Kina er det landet i BRICgruppen som har opplevd sterkest og raskest vekst. Andresassen mener at bruk av teknologi, handel, noenlunde eiendomsrett, noenlunde orden på makroen, og sparing til investering har vært viktig for landets utvikling. – Kina har løst vekstkoden, på tross av at det er et autoritært regime.

Harald Magnus Andreassen, sjefsøkonom i First Securities

ver. Godt oppmøte her viser at det også er politisk engasjement på skolen, avslutter GEP-leder Øby. MAKTBALANSE I ENDRING Det eneste som skal ned nå, er andelen Vesten har av økonomisk makt, kunne sjefsøkonom Harald Magnuse Andreassen forklare tilhørerne under GEP-konferansen.

GEP

BRIC

n Global Economic Perspectives (GEP) er en del av Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS), og arbeider for samfunnsengasjement blant studenter ved NHH og i Bergen.

n BRIC er et akronym som henviser til Brasil, Russland, India og Kina, som er raskt voksende økonomier.

n Organisasjonen er politisk uavhengig og i sin helhet studentdrevet.

n Til sammen utgjør de fire landene en fjerdedel av verdens landområder, og 40% av verdens befolkning.


nyheter

revisjon rådgivning sKATT og AvgiFT

K7 Bulletin - tirsdag 02. mars 2010

foto: flickr

8

TurnEen er utsatt: Wycleaf Jean kommer etter planen til Norge i april eller mai.

Artisten som glapp Uken hadde booket en av verdens største entertainere, men ventet med slippet. Nå er det klart at Wyclef Jean ikke kommer til Uken likevel. Marianne Bårdsjerde mb@k7bulletin.no

– Vi trodde ikke bookingen var i orden, vi visste det! Kontrakten var signert, men det var komplikasjoner i etterkant som førte til at konserten ikke kan gjennomføres. PR-sjef i Uken, Jonatan Asplin, er skuffet over at hip-hop-stjernen fra Haiti ikke kommer på plass til festivalen. I følge ham er årsaken innreiseproblemer til Europa. – Det ordnet seg ikke med visum for sentrale personer i følget, opplyser Asplin.

Utsatt, ikke avlyst

BDO tilbyr revisjon og rådgivning innenfor revisjonsnære og bedriftsøkonomiske tjenester. Vi har nærmere 600 ansatte og kontorer over hele landet. For mer informasjon: www.bdo.no

– Norgesturneen til Wyclef er flyttet, ikke avlyst. Sannsynligvis går turneen av stabelen i april eller mai, sier Knut Anders Thorset, arrangementssjef i Uken. Denne utsettelsen passet desverre ikke for Uken, som jo arrangeres de tre første ukene i mars. – Vi har vurdert å endre datoen, og arran-

gere konserten etter Uken. Men Aulaen vil være i bruk til eksamen, og et helt apparat må mobiliseres igjen. Det gjør at vi har valgt å ikke gjennomføre det.

Ville vise muskler – Wyclef Jean ville bevist at Uken er i stand til å trekke mer enn én internasjonal artist. Vi hadde tatt ett steg opp som festival, mener arrangementssjefen. Men Uken avviser at Wyclef-konserten haddde blitt nok et hip-hop arrangement. – Wyclef ville ikke konkurrert med 50 cent. Han har folkelig appell og han leker med ulike sjangre, som folk og reggae, mener Thorseth.

Underholdnigsfaktoren viktigst PR-sjef Asplin mener derimot at Wyclef ville tilført mest på scenen. – Han er en knallgod live-artist, en gjennomført entertainer. Asplin gråter likevel ikke over at stjernen glapp i siste minutt – Wycleaf Jean var en bonus. Vi er fremdeles fornøyd med programmet.

«

Wyclef Jean ville bevist at Uken er i stand til å trekke mer enn én internasjonal artist. Knut Anders Thorset, arrangementssjef for Uken


nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 02. mars 2010

9

Uken-billetter til dobbel pris Skal du kjøpe billlett til 50 centkonserten på svartebørsen, må du regne med å betale over dobbel pris. Malene F. Balto

mb@k7bulletin.no

Joakim Bratlie (foto) foto@k7bulletin.no

Til tross for restriksjoner på antall billetter som kunne kjøpes på Billettservice lot ikke svartebørshaiene seg stoppe, og kan nå regne med dobbel pris på å etterselge konsertbilletter til Uken. K7 Bulletin kontaktet flere som offentlig har annonsert at de selger billetter til 50 Cent konserten. Mange håper på profittsalg.

Venter til dagen før

– Da jeg var russ solgte jeg en billett til et russearrangement til tredobbel pris. Til denne konserten regner jeg med å få solgt billetten til hvert fall dobbel pris, sier en anonym kilde til K7 Bulletin. Han vil ikke stå frem med navn og bilde, i frykt for å bli anmeldt. Han er student ved UiB og er en av mange som gir avkall på egen billett. – Jeg har eksamen dagen etter, og må dermed avlyse konsertbesøket, forklarer han. En 50 cent-billett kostet 490 kroner da den ble lagt ut på Billettservice, og kilden regner derfor med å få solgt billetten til tusen kroner. Som skrevet i forrige K7 Bulletin ble billettene revet vekk på få minutter på grunn av den enorme pågangen. Derfor er det nå mange som står uten billett, og etterspørselen lar svartebørshaiene ta store summer for billettene. – Jeg tenker at det kan være

lurt å få solgt den dagen før konserten, da kan jeg nok få mest for den, forklarer han.

IKKE PLANLAGT En annen kilde, som er NHHstudent, ønsker også å selge sine billetter, og har i tillegg fått flere forespørsler fra desperate konsertgjengere. – Så langt har jeg fått tilbud på 900 og 1000 kroner for billettene mine, forteller den anonyme kilden. Han har tre billetter til overs som han ønsker å selge til høystbydende. Kilden sier videre at han ikke hadde intensjoner om å selge billettene videre når han kjøpte de. – Billettene var til broren og kompisen min som skulle komme, men siden det skar seg, må jeg selge de videre. På spørsmål om han vet om andre som selger billetter, sier han: – Jeg vet om andre som har solgt sine billetter til 800 og 1200 kroner, men jeg tror ikke det heller var et bevisst salg for profitt.

FORSTÅR OVERPRISING En av mange som har prøvd å få billett er Thomas Helgeland. Han er klar over at selgeren ikke har lov til å til å overprise billetten, men likevel vil han betale dobbel pris for å komme seg på konsert. – I utgangspunktet var jeg villig til å betale ganske mye for en billett, men nå som det viser seg at mange av vennene mine står uten billett, tror jeg ikke at jeg vil betale mer enn tusen kroner. Helgeland synes derimot at det er synd at prisen er så høy. – Det er jo desverre markedsstyrt, og så lenge markedet er villig til å betale så mye, skjønner jeg at selgerne tar den prisen.

Ingen svartebørshai: Denne anonyme kilden gir avkall på billettene sine på grunn av eksamen. Nå kan han selge de med fortjeneste.

– UMULIG Å forhindre Også Uken-leder Kristen Holt synes det er synd at billetter selges dyrere. –Vi i Uken skulle selvfølgelig helst sett at slikt ikke forekom, men hva folk gjør med billetter de ikke benytter seg av selv får stå på deres regning. Holt tror ikke at det vil være lett å unngå at folk priser egne billetter dyrere.

Dette sier svartebørsloven: § 1.

Det er forbudt å selge billetter til kultur- og idrettsarrangementer til en høyere pris enn den som er påført billetten fra arrangørens side, eller som billetten første gang ble solgt for. Dersom billetten er solgt gjennom en annen aktør enn arrangøren på grunnlag av avtale mellom arrangøren og aktøren, og det er betalt en særskilt billettavgift som fremgår av billetten, kan billettavgiften også være inkludert i salgsprisen ved videresalg.

§ 2. Kjøperen kan kreve tilbake fra selgeren den del av en betalt billettpris som overstiger de beløp som følger av § 1.

– Jeg håper jo at det ikke er et stort svartebørsmarked for Uken-billetter, men det vil jo alltid forekomme noen slike salg. Det er ikke så mye vi kan gjøre for å forhindre det bortsett

fra å øke prisen, men vi ønsker å være mest mulig tilgjengelig for studentene, så det er ikke et alternativ vi vurderer, avslutter Holt.

Svartebørssalg er forbudt K7 Bulletin har vært i kontakt med forbrukerombud Bjørn Erik Thon for å avklare de rettslige forholdene ved svartebørssalg. Han kan opplyse om at videresalg med prispåslag er ulovlig. I 2007 ble det innført en lov som forbød svartebørssalg, også for privatpersoner. – Til gjengjeld er det ikke straffbart å bryte lovforbudet, men man kan som kjøper kreve tilbake overprisen, forklarer Thon.

På landsbasis har Forbrukerombudet lagt merke til en nedadgående trend når det kommer til svartebørssalg. – Siden loven ble vedtatt i 2007 har vi opplevd at det har blitt stadig færre som holder på med slik virksomhet. Forbrukerombudet har hovedfokus på de som holder på med dette på et profesjonelt nivå, men også privatpersoner bør være klare over at dette er ulovlig, understreker han.


DAGENS BEDRIFT UNDER UKEN 10 10

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 02. mars 2010

8. MARS: PWC

STATOIL 15. MARS: NORDEA R E T F I R D E R B S N A N I 16. MARS - F T F A R K T A T S S R A M . 17 10. MARS:

TEMADAG

KARRIEREBERGEN - 9. MARS

FOR MER INFO SE UKEN.NO


nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 02. mars 2010

11

Mindre tavle, mer case Nye retningslinjer presser NHH til å evaluere undervisningen. Stud.nhh kan derfor forvente seg mer case fra neste år. Tuan Anh Nguyen tan@K7Bulletin.no

Daniel Øpstad (foto) foto@K7Bulletin.no

– Caseundervisning krever at studentene må gå inn i dybden, og gjøre et selvstendig arbeid. Dette kan øke både motivasjonen og læringsutbyttet til studentene, konstaterer Iver Bragelien, dekan for masterutdanningen ved NHH.

Mindre tavle I februar gikk startskuddet for prosessen som skal endre undervisningen. Utgangspunktet for arbeidet er nye retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet og NHHs egen strategiplan, men dekanen kan ikke avsløre detaljene ennå. – Arbeidet har så vidt blitt satt i gang, så jeg kan ikke slå fast noe på nåværende tidspunkt. Bragelien understreker at selv om undervisningsmetodene skal evalueres, fungerer likevel dagens undervisning. – Studentevalueringen av kursene viser at dagens opplegg er godt, men det er jo ingen grunn til at vi skal hvile på laurbærene, sier Bragelien.

Positiv studentforening Kjernestyret mener forelesningene på NHH i dag ofte bærer preg av enveiskommunikasjon og ønsker initiativet velkommen.

Ansvar: Arbeid med case aktiverer studenter og krever mer selvstendighet. Studenter må dykke dypt ned i faglitteraturen og • «google» på et høyt nivå. (Illustrasjonfoto)

– Ved økt bruk av case får studentene en mer praktisk tilnærming til teoriene, sier Maren Altsø Riis, fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret. Riis peker også på at caseundervisning gir flere muligheter for presentasjoner i løpet bachelorstudiet. – Studenter bør få erfare det positive med å presentere og diskutere ulike tema. Valgfagene er spesielt egnet for presentasjoner siden små klasser gir stort rom for dialog mellom studenter. Hun legger til at alle caseoppleggene ikke trenger å være fagspesifikke. – Tverrfaglige case hjelper studentene til å se det helhetlige

og binde sammen utdanningen. Et eksempel er faget ‹‹Anvendt metode›› hvor det er mulig å velge forskjellige prosjekter med temaer fra strategi og ledelse, bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi.

Grasrotprosess Braglien ønsker nå innspill fra både studenter og ansatte. – Dette skal ikke være en «top down»- prosess. Vi har planer om å sende ut informasjonsbrev til forelesere og danne en arbeidsgruppe med studenter både på master- og bachelor nivå, forteller Bragelien. Kjernestyret lover å følge nøye med. – Det er nå når prosessen

starter at vi kan komme på banen og påvirke arbeidet. Vi håper på plass i arbeidsgruppen, og vil benytte oss av flest mulige kanaler for å påvirke prosessen, sier Riis.

Bragelien tror at arbeidet vil ta rundt ett års tid, men håper at noen forelesere blir inspirert til endringer allerede i høst.

Nye retningslinjer for høyere utdanning n I Bologna-prosessen har EU utarbeidet et kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. n Rammeverket beskriver hva studenter skal ha lært etter endt bachelorgrad, mastergrad og ph. d. n Læringsutbytte deles inn I tre kategorier: kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. n Kunnskapsdepartementet jobber med å innføre disse standardene I Norge. n Fristen for å tilpasse høyere utdanning er utgangen av 2012.

Gir erfaring med reelle problemstillinger KPMG arrangerer casekonkurranser for å gi studenter mulighet til å bryne seg på virkelige oppgaver. – Casene i konkurransen tar utgangspunktet i reelle problemstillinger. Oppgavene ligger tett opp mot hva som

kan forventes i arbeidslivet., sier Beate Cedsal, HR koordinator i KPMG. For selv om bedriften har mye av virksomheten sin innen revisjon, gir de også råd om vekst, effektivitetsforbedring og styring. – I vår rådgivningsavdeling jobbes det gjerne med case, forteller hun.

Gir teamerfaring

Cedsal mener at det er mange ting

studentene kan lære ved å jobbe med case. De får mer erfaring med å bruke kunnskap i praksis og øvelse i å presentere argumenter. – I case er det viktig å kommunisere og samarbeide godt med teamet. Analytiske evner er viktig for å kunne løse case, identifisere utfordringer og minimere risiko. Fremføringsevne og god presentasjonsteknikk er også avgjørende for å klare å selge inn løsningen.

Slo BI nok en gang

Og studenter fra NHH har vist at de kan beherske arbeidsformen ved å vinne KPMGs casekonkurranse andre året på rad. Årets vinnerlag består av Karina Kolden, Svein Ove Langeland, Kjetil Støve og Jarl Thomas Sveen. De skal representere Norge i den internasjonale finalen som holdes i Athen i april.


12

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 02. mars 2010

– Regjeringen må ta utdanningskvalitet på alvor Rapporten til arbeidsgruppen som har vurdert handlingsrommet for universiteter og høyskoler ble lagt fram 25. februar. –Handlingsromsutvalgets rapport må få konsekvenser for statsbudsjettet 2011 om regjeringen mener alvor med at kunnskap trumfer alt, sier leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, Synnøve Mjeldheim Skaar. Yngrebølgen slår snart innover utdanningsinstitusjonene, men universiteter og høgskoler

har allerede presset utdanningskvaliteten til det ytterste. Rapporten viser at hele 20 % av dagens studenter ikke fullfinansieres av staten. – Uten fullfinansiering av nye studieplasser vil det være uforsvarlig av Kunnskapsdepartementet å opprette flere studieplasser, sier Skaar. Studentparlamentet ved UiB

Mindre rekrutteringspress: Takket være finanskrisen er det færre bedrifter som besøker NHH.

Bedriftene dropper NHH Færre bedriftspresentasjoner dette semesteret signaliserer at finanskrisen har nådd NHH. Simon K. Nilsen sk@k7bulletin.no

Hanne Eline Fagereng (foto) foto@k7bulletin.no

Så langt dette semesteret har Næringslivsutvalget booket 24 bedrifter til bedriftspresentasjoner. Det er 8 færre enn våren 2009. Dette gir ikke lederen for Næringslivsutvalget, Jo Holmsen, kalde føtter. –Dette er et bekymringsmoment til en viss grad, men samtidig er det klare lyspunkter. Mange av bedriftene er tydelige på at de kommer tilbake til høsten på bedriftspresentasjon eller på karrieredagen, så vi håper dette stemmer.

Ikke dramatisk

Ifølge Holmsen vil heller ikke NHHS` økonomi bli merkbart påvirket av nedgangen. – NU er den største inntektskilden til NHHS. Vi merker en reduksjon av inntekter, men situasjonen er ikke dramatisk. På NTNU har situasjonen vært speilvendt av situasjonen på NHH og BI. NTNU er eneste høyskole som har hatt en oppgang i bedriftspresentasjoner sammenliknet med fjorårets tall. – Vi har merket lite til finanskrisen dette semesteret. I fjor vår hadde vi derimot en

«

merkbar nedgang, men det ser nå ut til at bedriftene igjen øker sin tilstedeværelse ved NTNU, sier leder i Bindeleddet-NTNU, Erling Laugsand. – Vi anser oss som heldige som har opplevd en så stor interesse fra bedriftene i vår.

Trengte et spark bak

På tross av en markant nedgang i antall bedriftspresentasjoner mener Holmsen at næringslivsutvalget har tatt viktig lærdom av de negative effektene av finanskrisen. – Jeg mener at dette kan være en god ting. Oppgangen har vært enorm, og vi har nok muli-

Vi merker en reduksjon av inntekter, men situasjonen er ikke dramatisk..

Jo Holmsen, Leder av Næringslivsutvalget

gens hvilt litt på laurbærene. Forbedringtiltakene står nå i kø. En nylig opprettet Facebookgruppe er et av disse, og formålet er å bedre informasjonsflyten. Gruppen står registrert med over 1000 medlemmer etter

bare noen få uker, og matglade studenter får glede av en ny leverandør for bed.pres mat. –Vi har fått et ekstra spark i baken som gjør at vi yter litt mer enn tidligere, sier Holmsen.

Viktig med master – Situasjonen begynner å lysne sier administrerende direktør i Siviløkonomene, Elisabeth Kristensen. Tross en nedgang i bedriftspresentasjoner og ansettelser mener Kristensen at markedet fortsatt er sultent på økonomer. Men ferske jobbsøkere kan vente seg en noe hardere søknadsprosess. – Vårt inntrykk er at siviløkonomer er attraktive på markedet, men at det går tregere enn før. Det tar lengre tid å bli ansatt samt at man må

være mer på hugget enn før. Selv om bedriftene gradvis blir mer på offensiven presiserer Kristensen at studenter i høy grad bør vurdere å anskaffe seg en mastergrad. – Det er mye viktigere med en mastergrad nå enn før. Man stiller i enn helt annen klasse når man søker på første jobb samt at man er bedre rustet for omstillingsprosesser. Jeg vil oppfordre alle til å benytte seg av muligheten og skaffe seg en mastergrad, sier Kristensen.


f o r e n i n gs m ø t e t

K7 Bulletin - tirsdag 02. mars 2010

nyheter

13

Amerikanske universiteter i krise Offentlige universiteter i USA står overfor de største utfordringene på årtier. Masseoppsigelser, kutt i undervisning og økte studieavgifter har ført til stor misnøye. Hardest rammet er universitetet Berkeley i California, der studenter og professorer nå har marsjert sammen i de største demonstrasjonene siden 60-tallet. De protesterer mot det de kaller en total krise i det amerikanske utdanningssystemet. Førsteamanuensis i nord-amerikanske studier ved UiO Deborah Lynn Kitchen-Døderlein,

mener at problemene universitetene står overfor er knyttet til finanskrisen og arbeidsledigheten i USA. – Universitetene har investeringer over hele forretningslandskapet, noe som utgjør en vesentlig del av inntektsgrunnlaget deres. Da finanskrisen traff børsmarkedet fikk det store følger for universitetenes økonomi, forklarer hun. 
 Universitas

NHHS budsjetterer med underskudd Studentforeningen går med underskudd. Lederne i NHHS ser likevel lyst på situasjonen. Marianne Bårdsgjerde mb@K7Bulletin.no

Hanne Eline Fagereng (foto) foto@k7bulletin.no

–Studentforeningen har hatt usedvanlig gode år i 2007 og 2008, sier Magnus Asbjørn Berg, tidligere
Controller i NHHS. Resultatet for fjoråret ble lagt frem på Foreningsmøtet forrige uke. Berg mener det er uproblematisk at Studenforeningen leverer et svakere resultat. – Soliditeten har ikke behov for å styrkes ytterligere.Min oppfatning er at vi i 2009 resultatmessig er på et mer fornuftig nivå enn de to siste årene, utdyper Berg.

Koster å være kar

Også i år kommer det til å budsjetteres med underskudd. Ingrid Vinje, økonomiansvarlig i Kjernestyret forklarer at investeringer i utstyrsparken er en av hovedårsakene. – Vi har valgt å investere i mye Fm-presentasjon: Tidlegere økonomiansvarlig i Kjernestyret, Bjørn Erik Bilberg, la frem NHHS’ underskuddsbudsjetter for 2009. dyrt og flott utstyr, som lydanlegg, nøkkelkortordningen og vanskelig å kutte enda mer uten oppussingen av Campus og Kan stramme inn –Studentforeningen kan enten miksebordet. I tillegg kommer å kvele aktiviteten. Klubben som gjør at vi får et Han er åpen for en diskusjon øke inntekten eller kutte i kostdet nye datalagringssystemet. negativt resultat i 2009, sier om Studentforeningens økono- nadene. Hvor mye inntekter vi – Det koster penger å være Har penger å rutte med Bilberg. klarer å dra inn, avhenger helt av miske prioriteringer. en profesjonell studentforening, Bjørn Erik Bilberg, tidligere Dag Inge Trannum, leder i – S t u d e n t f o r e n i n g e n s konjunkturene, sier Trannum. sier økonomisjefen. økonomiansvarlig i KjerneRepresentantskapet (RS) sier økonomi er solid, med 7,7 milliHun mener at trenden med styret, forklarer at selv om det at driften i seg selv er godt oner i fire midler. Men det er underskudd sbud sj e tter ing trykkes røde tall på papiret, sammenlignbar med tidligere år. ikke gitt at en må investere i like er verdt å snu, men at det er har Studentforeningen likevel – Kostnadene er på omtrent store prosjekt fremover. vanskelig å finne steder å hente evne til å betale for seg. det samme nivået som i 2007 RS-lederen synes likevel det er penger fra. – NHH S har en p o sitiv og 2008. Det er avskrivningene vanskelig å spå om utviklingen – Årets budsjettrunde var kontantstrøm. Det er først og som gjør at vi budsjetterer med fremover. tøff, og mange fikk beskjed om fremst høye avskrivninger etter underskudd. å kutte i sine budsjetter. Det er

Økonomien i NHHS

«

n Budsjett 2010: - 770.000 kr

Det koster penger å være en profesjonell studentforening.

n Avskrivninger utgjør om lag 600 000 kroner. n De store investeringene, som Klubben (4 år) og Campus (8-10 år) utgjør nesten 40 prosent av avskrivningne n Resultat 2009: - 284.675 kroner nResultat 2008: 1.749.238 kroner

Ingrid Vinje, Økonomiansvarlig i Kjernestyret

n Resultat 2007: 1.837.249 kroner


14

SPORT

K7 Bulletin - tirsdag 02. mars 2010

sport

NRK satt OL-rekord Over 1,8 millioner nordmenn så det norske herrelandslaget sikre seg sølv på OL-stafetten. Aldri før har en øvelse fra en olympisk idrettsøvelse vært sett av f lere nordmenn enn de som så herrestafetten, der Petter Northug spurtet Norge inn til sølv. 1.859.000 nordmenn fulgte den to timer

lange sendingen. Det er den mest sette OL-øvelsen noensinne. Det eneste som har vært høyere er åpnings- og avslutningsseremonien fra Lillehammer. Men som ren øvelse er dette det høyeste, sier analysesjef Kristian Tolonnen i NRK. aftenposten.no

Gullet glapp for håndballjentene Damelaget til NHHI håndball tok sølvmedaljen i årets Studentleker i Trondheim, det er en skuffelse etter fjorårets gullmedalje. Linn Halberg

lha@k7bulletin.no

først, røk finalen, og skuffelsen ble dermed stor. – Dette var en kamp vi skulle og burde vinne, det var en stor nedtur, sier Riiser om semifinaletapet. NHHI -herrene reiste seg derimot i bronsefinalen og slo

godt representert på laget med Yngve Milde og spillende trener Lasse Seland.

Bronse til basket

NHHI basket stilte med et herrelag og ett damelag i årets turnering, de endte med en bronsemedalje og en fjerde plass. Assisterende trener og spiller Jarle Mathisen kan fortelle om en forholdsvis jevn semifinale for guttene der guttene fra Trener Magne Riiser etter finaletapet NHH hang med lenge. – Det raknet dessverre for oss på slutten og vi tapte med NIHI med sifrene 14-11. 15 poeng, forteller han. Sudden -death tap En opptur for NHH -studenHan innrømmer videre at Herrene til NHHI håndball tene kom da årets All Star-team NTNU hadde et bedre lag og fikk en enda bitrere utgang ble annonsert. Jentene fikk vant fortjent. – Også var vi litt fyllesyke da, på mesterskapet. Etter fulltid med seg tre spillere på laget; var det nemlig uavgjort, og keeper Hanne Landvik Isaksen, legger han til. NHHI baskets jentelag tok vinner måtte derfor kåres på bakspiller Hege Tangen Olsen sudden death. Da semifina- og strekspiller Beate Blind- den bitre fjerdeplassen etter tap lemotstander NTNUI scoret heim Lingås. Også guttene var i bronsefinalen mot NTNUI 2.

er klart det er « Det bittert

– Vi er veldig fornøyd med arrangementet og ser frem til banketten i kveld, avslutter Mathisen.

Studentlekene n SL (Studentlekene) er en samling av flere studentmesterskap over samme helg i uke 8. n Arrangeres i Trondheim av NTNUI og NSI. n Mesterskapene går fra torsdag til lørdag ved arenaer i Trondheim og Surnadal.

FOTO: ARKIV.

– Sølv er en liten nedtur, forteller damelagets trener Magne Riiser. Laget som hadde store ambisjoner om å ta med gullmedaljen hjem til Bergen, men de måtte se seg slått av hjemmefavoritten NTNUI etter en jevn finale. Da sluttsignalet gikk viste tavlen 15-14 i favør NTNUI. Dermed ble det finaletap for jentene fra NHH som i fjor stod øverst på pallen.

– Det er klart det er bittert, forteller Riiser. Damene spilte også en jevn semifinale mot konkurrentene fra Norges idrettshøyskole (NIHI), der ettmålsseieren gikk i favør jentene fra handelshøyskolen.

Tapte med ett poeng: Gulljentene fra i fjor måtte se seg slått av NTNUI i årets studentleker.


© 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

K7 Bulletin - tirsdag 02. mars 2010

Du står foran det store spranget fra studietilværelse til arbeidsliv, og valget du skal gjøre danner fundamentet for din videre karriere. I KPMG gir vi mye av oss selv og satser på det viktigste vi har; våre ansatte. Du besitter kompetanse, energi og en personlig interesse i egen utvikling og karriere. KPMG gir deg en verden av muligheter! Vil du vite mer kan du se våre karrieresider: kpmg.no/karriere

SPORT

15


16

nEWS

intersection

Volunteer for kvarteret: PR Officer at Kvarteret, Bendik Sørensen, encourages international students to volunteer.

Get Involved in the Student Society The Student club, Kvarteret, is currently looking for international students to help volunteer. That is a great way to get active in Bergen’s student life. Sebastián Rodgríguez Pérez srp@k7bulletin.no

Vasalisa Sayapina (photo) vs@k7bulletin.no

– Joining Kvarteret groups gives you a reason to get involved in Bergen student society, says Bendik Støren, PR Officer at Kvarteret. Kvarteret is commonly known by all students as the meeting point during the break between lectures. It is located in the heart of university life in Bergen.

want exchange students

– We need both economic experts to manage the Kvarteret finances, bartenders, security guards and photographers, Støren says.

«

from all nationalities to work and have fun together, he says. As a visitor at Kvarteret you will find a lot of concerts, parties and after-parties open to everyone. But

Getting involved in Kvarteret is the

– Getting involved in Kvarteret is the chance to experience another side of the student life in Bergen, Gent believes. – Joining Kvarteret can be an immensely positive change for your student life style.

chance to experience another side of the student life in Bergen.

Kvarteret is fully managed by volunteer students As a volunteer, you will find both interesting activities to do for fun on the weekend as well as activities to develop useful skills. Volunteering at Kvarteret offers some benefits, such as free entrance every day, discounts on food and beverage, free tea and coffee. Bendik stresses that their main aim is to promote diversity. –We encourage students

Kvarteret

Bendik Sørensen, PR Officer at Kvarteret

n Student house with clubs, bars and other rooms for student sparetime activities

be careful, if you’re a bit late, you will find a long line!

n Approx. 400 volunteers run the activities

Break the «NHH -bubble»

n A budget of 14 million NOK this year

As Jurrian van Gent, an international student from the Netherlands, points out, international students do not usually go downtown during the week, so they spend the whole week in the bubble of Hatleberg - NHH - Lehmkuhlhallen.

n Are looking for international students. Send an e-mail to ny@kvarteret.no n Free entrance ever y day, discounts on food and beverage, free tea and coffee ++ are benefits of voulunteering


nEWS

17

Make your own beer? Are you kidding? Sebastián Rodgríguez Pérez srp@k7bulletin.no

You can save by 80% producing your own beer, says Julio Zorrilla, the pioneer of the process up at Hatleberg. It

is extremely easy and it only takes two weeks for the whole process. Since last semester, many Spanish and Italian students have been producing beer in order to cut their alcohol expenditures. The success rate was so high that many international students have been encouraged to drink « home-m ade» b e er t h i s semester. The process requires an initial investment of acqui-

ring a 25L barrel, a small tube to bottle the beer, a disinfectant and sugar. After that, you just need Hops and Barley concentrate for each batch that you make. Everything can be purchased from the same shop, here in Bergen. Regarding the flavor, those who have already tried it and they all agree: «It is not so bad, it is enough to make you happy» says Enrique Bajo, who has been making his own beer for two months now. In

fact, he is sharing the beermaking process with four others, so they obtain around six liters of beer per week. Overall, if you are looking for saving money, here’s your solution. Do not waste money in the supermarket and join the fun!

FOTO: FLICKR

Making beer is easy, affordable and fun, and it’s now possible at Hatleberg.

cheap partying: Making your own beer can save you a considerable amount of money.

Spain Reigns Supreme Students battle it out, in order to have the best food. Amanda Grochowich ag@K7bulletin.no

Vasilisa Sayapina (photo) vs@K7bulletin.no

Saturday afternoon may not be the time when you’d think you’d find numerous university students slaving away in a hot kitchen, but it was most definitely the case this past Saturday. The cause? The World Dinner party, held at Klubben.

Great Selection of Food Overall, eight teams from eight different countries

participated in the event. They prepared typical dishes that originated from their home countries, which included both sweet and savory dishes. The selection was intense, which included (but wasn’t limited too) sushi, Taiwanese fried rice, German spätzle, Italian Pizza and Lasagna, and French crepes, cakes and quiche.

Lay-out of the event

It was organized as a food contest, so all exhibiters brought in their dishes, as well as some signs to help advertise which country was offering which dish. Spain went all out, including Spanish music, posters and even dancing. Judges went around sampling the food;

tasked with the job of picking the number one entry. In addition to the exhibitioners, many people came to sample the wide array of food, for the cost of 25kr. At times, there was a pretty large turnout of people, all eagerly jostling to try some more of those chocolate éclairs.

And the winner is..? A f ter much deliberation, Spain was declared the official winner of this semester’s World Dinner. The second and third place spots went to France and Canada, respectively. This event, hosted for the second time by NHH’s International Committee (IC), is mainly organized on the efforts of two volunteers.

world dinner winner: Spanish students brilliantly presented their food culture and won the contest.

According to IC President Tashe He, students come to Norway to integrate into Nor weg ia n societ y; t h i s event helps them share a bit of themselves with each other. And after the success of Saturday night, it could be

argued, that we’re all winners, as the dissemination of international food brought so many people together.

For the love of Coffee Helping People Enjoy Life, With Coffee. Amanda Grochowich ag@K7bulletin.no

Vasilisa Sayapina (photo) vs@K7bulletin.no

Enjoy a good cup of coffee and have a love for traveling? Then try the Chill Out Travel Center, down in the city center. Started in 2007, as

a brainchild of NHH student Fredrick Mørch-Johnsen, it now hosts a variety of travel related items and a café. Inside, you find a plethora of travel accessories, bags, clothes, jewelry, and shoes, with the main attraction being the abundance of travel related books. Come for the items, but stay for the coffee. The coffee tastes different here. The focus is on small coffee roasters, mainly

located in Oslo, that aim to have personal contacts with the farmers and suppliers of the coffee beans, and who ‘go for quality, not charity’ according to Katherine Jenson. She also recommends taking the time to chat with the staff, as they “are inspiring to talk to” with their numerous travel adventures. Travel and coffee: Chillout Travel Center in Torggaten serves coffee and provides travel guides.


18

LESEBREV

K7 Bulletin - tirsdag 02. mars 2010

Leserbrev Vil du ha kommentaren din på trykk i Bergens beste studentavis? Vi ønsker leserbrev om alt mellom himmel og jord. Send dem til red@k7bulletin.no.

FAGPOLITIKK

Bachelorfagutvalget på feilspor Bachelorfagutvalget (BFU) ønsker å innføre en pris for toppstudentene ved skolen, ikke for noe annet enn at de er på topp. For meg fremstår det som dårlig håndverk av et BFU vi burde kunne forvente mer av. P rof e ss or Vic tor D. Norman støtter forslaget. Han mener at vi har premiering for alt annet enn det som er hovedformålet for skolens aktører. Jeg mener både Norman og BFU tar feil, at det må bli slutt på å ha et ensidig fokus på akademiske prestasjoner både hos forskere og studenter, og at vi i stedet må bevege oss over til å se på kunnskapsnivå, kunnskapsformidling og kunnskapsanvendelse i sammenheng. Hovedutfordringen ved NHH er at skolens ledelse har latt forskning gå på bekostning

av bachelorfagets kvalitet og forskernes evne til å formidle, noe som er nært beslektet. For å ta bachelorfagets kvalitet først: I stedet for å opprette priser, bør BFU heller se på hvordan de kan rekruttere toppstudentene i bachelorløpet til fagforum som kan fungere som instituttenes motpart. Toppstudentene vil dermed få anledning til å diskutere fagenes sammensetning samt kursets oppbygging slik at de stiller sin egen læring i et kritisk lys. Toppstudentene har best forutsetning for å gjøre en slik øvelse, og en grundig, kvalitativ evaluering fra studentenes side vil kunne drive bachelorfagenes kvalitet fremover. BFU er preget av manglende kontinuitet og middels engasjement fra studentene. Det gjør det vanskelig å jobbe systema-

tisk med kvalitetsutvikling over tid. Toppstudenters deltagelse i fagforum over år vil kunne bøte på dette. At en toppstudent har vært medlem av et slikt fagforum vil kunne veie tungt på en fremtidig jobbsøknad, mer enn en pris på 10.000 kroner. Men om BFU vil premiere en av studentene som legger ned en innsats for å heve bachelorfagets kvalitet… ja, så gjerne for meg. Akademiske prestasjoner hos studentene bør aldri gjøre seg fortjent til premiering i seg selv. Det er først hvis studentene bruker sine prestasjoner til skolens og studentenes beste at vi bør kunne påskjønne en slik innsats. Den andre delen av hva jeg definerer som hovedutfordringen ved NHH handler om evnen til å formidle. Hvis BFU ønsket

å gjøre noe med studentenes akademiske prestasjoner, ville de i stedet for å rette fokus på studentkull som har Norges beste inntakskarakterer, fokusert på kompetansemiljøet ved NHH. Hva er kunnskap verdt hvis avsenderen ikke gjør seg forstått? Det hjelper ikke om NHH har Norges beste forskningsmiljø, om ikke forskerne evner å formidle kunnskapen som blir produsert. Det overrasker meg i hvert fall at ikke ledelsen har større fokus på dette. Ikke bare at forskerne er forelesere, men de er også viktige aktører i offentligheten. Forskerne står i regnskap ovenfor skattebetalerne, og samfunnet vil i økende grad kreve at forskerne leverer relevant kunnskap om samfunnet vårt. Da er det like viktig at forskerne evner å formidle

den kunnskapen de produserer gjennom offentlige, kunnskapsformidlende kanaler. Det bør være i alles interesser at NHH kontinuerlig forbedrer forskernes evne til å formidle den kunnskapen de produserer. I stedet for å bruke 13 millioner kroner på reiser i året, kunne kanskje NHH brukt en million av disse på å ansette én person som kunne jobbet med forskernes evne til å formidle kunnskap? Martin Lang er 2. kullist

FAGPOLITIKK

Studentpris Som vi håper de fleste har fått med seg, er det snakk om å innføre en studentpris til de studentene som oppnår de høyeste akademiske resultatene. Studentprisen vil bli utdelt til et fåtall studenter som oppnår de høyeste akademiske resultatene ved fullføring av bachelorstudie. Karakterene vil ikke bli offentliggjort, og hvis en student av en eller annen grunn ikke ønsker å motta prisen og få navnet sitt offentliggjort, vil det selvfølgelig bli respektert. Vi i BFU ønsker at prisen skal bestå av et diplom og anerkjennelse til de beste studentene, og om NHH ønsker å bistå med en

pengepremie slik de gir de beste foreleserne, er det helt opp til NHH. En slik anerkjennelse vil ha til hensikt å fungere som en utmerkelse og oppmerksomhet. En studentpris hadde vært ønskelig av flere grunner. Først og fremst må det her nevnes at dette er ikke et initiativ fra BFU. Dette forslaget ble innsendt sammen med en rekke andre gode forslag som webcasting av forelesningene, av en student ved NHH. Vi mente dette var et godt forslag, og valgte å gå videre med det. Meget sterke akademiske resultater er en bragd, og fortje-

ner en utmerkelse. Ikke alle ønsker tunge verv i NHHS, og de som ønsker å ved akademisk talent og hardt arbeid oppnå fremragende resultater, fortjener også anerkjennelse. Dette vil ikke øke karakterpresset for den gjennomsnittlige NHHstudenten, fordi prisen vil kun være relevant for et fåtall. De aller fleste vil ikke merke noe til prisen annet enn da den bli delt ut. De 95 prosent som prisen ikke vil være relevant for bør kunne unne de beste å bli fremhevet, uten å relatere alle andres utmerkelser til seg selv. Ytterst få vil hige etter prisen, men alle vil kunne være stolte av sine beste medstudenter.

Argumenter som «hva er problemet?», at man ikke skal forandre på ting som ikke er ødelagt, ser vi helt bort ifra. Hvis man aldri skulle forandre på ting som ikke var ødelagt fra før av, ville verden aldri gått fremover. Det er ikke nødvendigvis et stort vakuum på skolen som vi prøver å fylle med studentprisen, men de akademisk beste fortjener anerkjennelse, og det er noe alle bør unne dem. Vi i BFU mener at dette er et godt forslag, men vi må være sikre på at dette er noe studentene ønsker. Det ble derfor for lenge siden bestemt at det vil bli holdt en meningsmåling

hvor alle studenter kan stemme over om dette er noe de ønsker å innføre. Vi ønsket å vente med denne til etter Uken, men ettersom dette temaet har fått frem så sterke meninger informerer vi om det nå. Undersøkelsen vil finne sted etter Uken er ferdig, og nærmere beskjed og informering vil selvfølgelig komme senere. Susanne DaAe er leder aV Bachelorfagutvalget (BFU)


Syv netter i Bergen

Nr. 3

Tirsdag 02. mars 2010

Bergens utelivsscene er veletablert og tradisjonsrik. Hver dag byr Hansabyen på en kvalitetskveld – hvis du tør å bevege deg utenfor NHH-trekanten. Tekst: Marianne Bårdsgjerde

Foto: Håkon Frede Foss


Foto: Hanne Eline Fagereng

Norgesmester: Limenight på Contra byr på mer enn gode drinker. Å se Therese Veteranen: Dennis Rechstein reddet Garage fra undergang. Wineyard på lage dem er et show i seg selv. tirsdager er «en glede for ganen såvel som ørene».

Det er ikke bare Uken som har et tilbud til deg syv dager på rad. Her er listen over hvilke steder du bør besøke før eksamensperioden slår inn. Dennis Rechstein (60) er en institusjon i Bergens musikkscene. Med bandet EL.Regn laget han slagere som fremdeles nynnes i dag, 30 år senere. I ettertid vil han likevel helst huskes som mannen som grunnla Garage. – Våren 1991 tok vi over etablissementet, det var for ille at det skulle stå et tomt lokale med et fiks ferdig anlegg, helt ubrukt. Fra en sped start med fem rødvinsglass og ti askebegre, har Garage bygget seg opp til å bli en mastodont på Bergensscenen. – Vi lagde et sted vi savnet selv.

[m] 20

Det er da man har en sjanse, tror klubblegenden. Satsingen har vært femti prosent lokale band, og femti prosent tilreisende. Av de store har eksempelvis både Muse, Feeder, Steve Earl og Turboneger stått på scenen på

«

av at utelivs-Bergen preges av sosialkulturelle fenomen. –Det er ikke media som skaper trendene. Det er buzz, og kan ikke kopieres. Det må være ekte, det må

I Bergen handler alt om lokalisering. Og bergensere er bedagelige vanedyr. Therese Storebø Østervold, bartender

Garage. Men det er de lokale bandene som gir sikre inntekter. – Lars Vaular solgte ut til i kveld. Det kommer til å bli god stemning og stappfullt, det kunne ikke vært bedre. Med sin avslappede atmosfære og upretensiøse stil, har Garage vært med på å bære frem Bergensbølgen. – Vi har bidratt ved å stille scenen. Men en artist er ingenting hvis han ikke debuterer innenfor et miljø, du må ha grasrota med deg. Garage-legenden er opptatt

komme fra bunn. Grasrota legger likevel ikke igjen nok ølpenger til at alle tradisjonene kan bevares. Når Garage etter 15 år må legge ned jam-kvelden på søndagene, holder den like gamle tirsdagsjammen på Café Opera koken. Konseptet med åpen mikrofon har blant annet båret frem artister som Sondre Lerche og Matias Tellez. Mest kjent er Opera imidlertid for sin elektronika- og hip-hopscene. –Vi var i front i å dyrke DJ-kulturen

på 90-tallet. I ’92 startet vi opp med rave, omtrent på samme tid som Jazid i Oslo, Café Sting i Stavanger, Café Berlin i Tromsø og Marken Kro i Trondheim. Daglig leder Ole Vegard Skauge (40) begynte som ryddegutt i 1991, og har siden steget i gradene. – Jeg har fortsatt fordi jeg trives her. Det er et fint sted å være. Artister som Bjørn Torske, Espen Horne og Erlend Øye var også komfortable blant de hvite dukene. Med Opera i spissen slo elektronikabølgen innover Bergen med full kraft. Men piffen gikk etter hvert ut av den elektriske trenden. –Overgangen fra elektronika til hiphop var glidende. Et godt eksempel på hvor tett knyttet miljøet var, er at mens Teddy Touch startet med elektronika, startet kollega Olle Abstract med hip-hop. Nå tror han likevel på en gjenoppliving av elektronika og klubb-konseptene. For selv om Opera


FOTO: OFFISIELT PRESSEBILDE TIL KVARTERET

K7 Bulletin - tirsdag 2. mars 2010

Café by day, klubb by night: Ole Vegard Skaue har sett flere artister slå seg opp etter å ha statt på scenen på Opera.

trekker både studenter, kunstnere og musikkbransjen, er de avhengig av å legge ned hardt arbeid i de smale konseptene. – Det er viktig å treffe tidsånden. Veldig viktig. Det har definitivt Cafe Contra Bar klart. Bartender Therese Storebø Østervold (27) byr på både søte drinker og søte jenter, og inviterer deg gjerne inn på populære Limenight. – Vi har ulik profil for hver kveld, og konseptene våre fungerer. Vi må være den mest besøkte baren i Bergen fem dager i uken, tror hun. Hver onsdag serveres Cubas nasjonaldrikk til tørste studenter, om enn i en fornorsket versjon. –Nordmenn liker søte drinker, det er det ingen tvil om. Men vil du ha noe annet er det alltid en dyktig mikser bak baren, reklamerer Østervold. En kjapp titt på etikettene avslører at det er mulig å få tak i både whisky, rom, tequila og konjakk på en fuktig kveld.

Verdt ventetiden: Nykommeren Kvarteret med Helhus har blitt en superhit blant studenter.

– Gode drinker er en av grunnene til å komme hit, mener bartenderbaben. Selv startet hun karrieren på Era og Klar Bar, men det var London som var mest spennende. –I London jobbet jeg med noen av de beste flair-bartenderene i Europa. Jeg elsket det, selv om en til tider levde på et minimums eksistensgrunnlag. Hun vant NM i flair (barsjonglering, red.anm) i 2008, men måtte se seg slått i VM. Dermed er hun i stand til å diske opp med unike flasketriks du neppe har sett maken til. Contra bar oppstod etter at Barbeque og Grill-konseptet gikk dukken for fem år siden. Tanken var at det skulle være en avslappende lounge, ikke nødvendigvis en nattklubb. –Men så tok det helt av. Alle trives her, fra oljearbeidere, eiendomsmeglere til gærne austevollinger. Østervold har stor tro på at Contra overlever i konkurransen med de andre utestedene ved den blå steinen.

– Det er klart at det er knallhard konkurranse. Men i Bergen handler alt om lokalisering. Og bergensere er bedagelige vanedyr.

Kvarteret er både billig og bra. For en snau femtilapp kommer du inn på Helhus, en lørdagskveld stappet med konserter, DJ og annen moro.

Studenter liker derimot helst å ha et sted for seg selv, og går gjerne noen meter ekstra for å finne den rette atmosfæren. Kvarteret ble åpnet i 1995 av selveste Kronprins Haakon, finansiert av Universitetet og etablert av studentmiljøet i Bergen. – Det var et studenthus etter modell fra Trondheim og Oslo, forteller PR-sjef på Kvarteret, Bendik Støren. I 2007 stengte dørene, og oppussingen som var tenkt å vare et semester, ble utvidet til en tre års dvale. Men når huset nå åpner for en ny studentgenerasjon er det lagt til rette for både klubb, konserter, teater, filmklubb og debatter.

Den viktigste grunnen til å besøke Kvarteret er for å få kulturelle impulser. – Her møter du folk fra ulike miljøer. Det er en fin måte å komme ut av NHH-boblen på, oppfordrer Støren. – Det finnes en verden utenfor Sandviken, tro det eller ei.

[m] Utelivsguide n MANDAG: Indie Jam på Vamoose n TIRSDAG: Wineyard på Garage

– Hvis du er intern på Kvarteret, kan du underholde deg selv innenfor studielånet i hvert semester, mener Støren.

n ONSDAG: Limenight på Contra

Frivillighetskulturen gjør at

n SØNDAG: Bransjekveld på Landmark

n TORSDAG: Quiz på Ricks n FREDAG: Soul City på Café Opera n LØRDAG: Helhus på Kvarteret

21

[m]


t e l l u B Olav Slettebø

Tilværelsens uutholdelige metthet Her om dagen satt jeg i SiB-kantina og forsøkte å nyte den lokale spesialiteten «poteter og noe annet vi fant». For å være diplomatisk: Jeg innså fort at det kom til å bli anstrengende. Etter at maten var fortært, dro jeg på en livlig SAM010-forelesning der vi ble introdusert for den økonomiske termen «sunk cost». Professor Victor Norman illustrerte dette begrepet med følgende anekdote: «Jeg kjøpte en pølse. Etter to munnfuller fant jeg ut at den ikke falt i smak. Som en god økonom gjorde jeg det eneste rette - nemlig å kaste pølsa og aldri mer tenke på den. Pengene jeg brukte er borte uansett». Dette er altså en tenkemåte økonomistudenter er nødt til å venne seg til, særlig hvis du er interessert i en god karakter i mikroøkonomi. Interessant nok kan det virke som om det er flere enn oss som har vent seg til å tenke slik. Jeg snakker om den norske kjernefamilien. En vanlig norsk familie kaster hvert år 200 kilo spisbar mat. Dermed har Norge den tvilsomme æren av å være i verdenstoppen i matkasting. Kanskje kan man si at det er typisk norsk å være mett. Men det er da ingen forbrytelse? Hvorfor er det et problem at vi kaster mat? Argumentet om at barna i Afrika er sultne, er ganske tynnslitt. Det blir jo uansett ikke aktuelt å sende NHH-studenters halvspiste brødskalker ned dit. Vil jeg tro. Jeg ble uansett enig med meg selv om å spise opp etter beste evne. Det går fint, men hittil har den største effekten av min økte matbevissthet, vært at jeg fungerer som en slags restespiser for mine venner. Kanskje ikke det hippeste imaget man kan ha, men jeg slipper i alle fall å bekymre meg for å sulte, uansett hvor mye av studielånet som forsvinner i Klubben. I skrivende stund har jeg en fryser som er så full av brød at døren måtte teipes igjen. Alt er donasjoner fra stappmette kamerater. La meg avslutte med nok en anekdote: For et par somre siden gjorde jeg karriere som kaffegutt på Baker Hansen. Hver dag ved stengetid satt vi igjen med brød og kaker nok til å fôre et kompani. Instruksen var klar: Dette skulle hives. I et anfall av ungdommelig idealisme forsøkte jeg å ta maten med meg ut i Oslos gater for å dele den ut til byens sultneste. Jeg følte meg som Mor Teresa, men det er jo mye styr å holde på sånn. Jeg fikk forresten sparken etter et par uker.

[m] 22

Livet som dødens prolog Statistikk viser at en manns liv er marginalt kortere enn en kvinnes. Går mannen her virkelig glipp av noe, eller spares han simpelthen for noen ekstra år med ydmykelse? I sterk kontrast til hva den jevne kvinne kanskje måtte tro, er en manns liv preget av mye motgang og lidelse. Brødrene Ræder har tatt seg den ydmyke frihet å sammenfatte noen av de vanskelighetene en mann møter i løpet av hans 78,3 leveår i velstands-Norge, slik at en endelig kan få den sympati og anerkjennelse en mann virkelig fortjener.

Erectus spontanus La oss for enkelhets skyld hoppe over de første leveårene. Dette er uansett en tid hvor mannens frie vilje holdes tilbake av en herskesyk matriark, og hvor hverdagen for de fleste består av mat, lek og dyrekjøpte erfaringer etter fomling med støvsugeren. Det er ikke før i tenårene at mannens utfordringer virkelig begynner å manifestere seg. I ujevnt tempo blir gutter menn, og baktankene ved å leke med den naive nabojenta endrer seg betraktelig - til alle fedres store skrekk. Det beste en kan håpe på i denne perioden er at man i så stor grad som mulig unngår ubeleilige spontanereksjoner, og i tilfelle katastrofen inntreffer; at dagens bekledning er alt annet enn en ledig joggebukse. Dødelig rekyl De som overlever denne første kaotiske delen av mannens syklus vitae uten å bli for traumatisert, har likevel enda mer i vente. Før man har fått dun på pungen blir man kastet ut i en verden av seksuelle forventninger og prestasjonskrav knyttet til ens manndom. Penis skal aller helst være på størrelse med en ølboks, samleiet skal selvsagt bestå av 45 minutter uavbrutt pounding, og rekylet av ens utløsning skal helst rykke så kraftig i pungfestet at den heldige kvinnen pådrar seg uhelbredelig whiplash. Samtidig står

Ottar og deres frådende tilhengere på gjerdet og preker om hvordan menn ikke skal være menn, og at selv om pornografibruk ikke nødvendigvis gjør deg blind, gjør det deg til kvinnehater.

Daglig tilfredsstillelse På et eller annet tidspunkt i livet vil mange menn finne seg smidd i det hellige ekteskaps lenker. I frykt for å skremme vekk kvinnelige beilere, skal vi selvsagt være forsiktige med å kalle ekteskapet for en lidelse for mannen. Det er imidlertid hevet over enhver tvil at Brødrene Ræder har en viss sans for Anna Ankas filosofi knyttet til uoppfordret og hengiven tilfredsstillelse av sin mann, og tror kanskje at mange norske kvinner vil kunne ha noe å lære på dette punktet. Just saying.

Tilværelsens preludium Den avsluttende fasen av en manns tilværelse starter for de fleste i det øyeblikk det slås brister i samspillet mellom hjerne og lem. Er man riktig uheldig er også den en gang så stolte manke redusert til en påfallende lite majestetisk krone av dun. I en manns liv lurer altså utfordringene rundt hvert hjørne, men vi lar oss selvsagt ikke knekke av den grunn. Trykk derfor Brødrene Ræders følgende appell til deres hårete bryst: Se ikke på livet som en dødens prolog. Spark heller motgangen rett i trynet, finn deg en egen Anna Anka, og gi en god faen i resten av verden.


K7 Bulletin - tirsdag 2.mars 2010

Quizmasters: Tonje T. Lanesskog og Fredrik Næss

Denne uken er det duket for revy-premierer i Bergen. Ukens revysjef duellerer mot lederduoen fra SV-revyen i quiz.

Call on me

Foto: OLE HERMANSEN

Du har akkurat lagt deg i det mobilen vibrerer. Displayet viser navnet til den som får knærne til å svikte og hjertet til å banke ekstra fort; den som ellers ikke har for utpreget vane å være særlig oppmerksom. Mens noen ringer og snøvler sjarmerende i taletuten, kan andre opptre hakket mer sofistikert ved å benytte telefonens autokorrektur. Problemstillingen om hva man skal skrive i en «jeg-er-hypp-på-å-puleog-du-er-nærmest-på-listen»-sms blir populært løst med enkle ord som det direkte «knulle?» eller det mer subtile «ute i kveld?». Joda, det strøymer på meg så eg knapt kan anda – i aller høyeste grad bedårende.

Foto: PRIVAT

Eirik Sønstebø

revysjef for Ukerevyen «Amatør!»

Uken var opprinnelig et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og NHH. Når ble StudenterUKEN arrangert for første gang?

Jeg vet ikke. Har hatt for mye å gjøre med Uken, så har dessverre ikke fått fulgt med på OL.

Hvilken tysk utøver dro fra OL i Vancouver på grunn av doping-jegerne?

Bjarte Hjelmeland.

Hvem er teatersjef på Den Nationale Scene?

Tipper på 27 år. Møtte en taxi-sjåfør som ikke kunne huske at det hadde vært så mye snø i Bergen siden han var ung. Han var i 40-årene, så da blir det grovregning.

Hvor mange år er det siden Bergen har hatt en så «tørr» vinter?

Åhh, det vet jeg egentlig. Det var jo på forsiden til BA! Er det et halvt poeng?

Hva heter sørstatsbandet som nylig måtte avlyse konserten sin i Bergen?

I Atlanterhavet. Madeira ligger rett vest for Portugal.

Det ringer ikke noen umiddelbar bjelle… Nei, jeg aner ikke.

K1

1 2 3 4 5 6 7

1956! Det var jo et jubileum i 2006.

1/2

234567

Madeira ble nylig rammet av en kraftig naturkatastrofe. Hvor ligger Madeira?

Hvilken britiske klesdesigner ble nylig funnet død i sin leilighet?

1) 1946 2) Magdalena Neuner 3) Bjarte Hjelmeland 4) 61 år siden 5) Lynard Skynard 6) I det østlige Atlanterhavet, vest for Marokko. 7) Alexander McQueen

TJA

VS.

Marianne Jønsberg og Kirsten Viga Skretting

revysjefer for SV-revyen «Relativt lykkelig»

Det har jeg lest om! Det var i 1946.

Hun med det rare navnet? Hva het hun igjen? Vi går for Wilholm!

I Bergen, ja? Det er jo Bjarte Hjelmeland. Med Bjarte på rette stadet.

1987? Nei, lenger siden. Rundt 60 år siden tipper vi.

Hvem var det igjen da? Nei, det vet vi faktisk ikke. Er det her vi får legge inn litt reklame for SV-revyen…?

En «booty call» kan anta mange former, men den kommer sjelden uoppfordret. Med eller uten kjæreste har du tydeligvis gitt ett klarsignal om at du er med på leken – og du kan regne med at den ikke kommer til å ta slutt med det første. Har du kjæreste, kan du være så heldig å oppleve den nedlatende taktikken fra boken «The Game». Du skal ikke bli overrasket om du får høre at «han er en tøffel», eller at du er «for god for henne», og at vedkommende kan «gi deg det du virkelig trenger». Gresset er jo som kjent alltid grønnere på den andre siden. Som stakkarslig singel vil du med stor sannsynlighet gi etter for det egentlig sterkt etterlengtede (sex-) presset og juble over at noen har sett deg som en sjelden blomst i det konforme NHH-bedet; der hvor det gjerne går tretten på dusinet. Om du er den første eller siste på ringelisten er irrelevant, spesielt ærefullt er det uansett ikke. For en ung student som kjemper med dårlig selvtillit, er ikke den slags aktiviteter en innbringende følelsesmessig investering. Snarere tvert imot, ettersom nytteforventningen faktisk konsekvent er fraværende. Likevel – lenge leve valgfriheten. Hvis man foretrekker å være en ubetalt hore er det alle tiders og tenna i tapetet. Det vil forhåpentligvis slå deg at hvis noen virkelig hadde brydd seg om deg, ja, da hadde de nok bedt deg ut på et ordentlig stevnemøte. Stud.nhh, kjenn din markedsverdi!

Utenfor Portugal. Det ligger der ved… Nei, vi kan ikke utdype noe mer enn det!

Alexander McQueen.

K1234567

Ingeborg S. Christensen ER JOURNALIST I K7 BULLETIN

23

[m]


PORTRETTET: Da Anders Hoff jobbet i PwC fikk han et tilbud han ikke kunne si nei til.

FRA BUSINESS TIL SHOW-BIZ’ Tekst: Tonje T. Lanesskog Foto: Håkon Frede Foss

– Kan jeg ta fri noen dager for å dra til Bergen og lage humorshow? Fersk fra skolebenken på Handelshøyskolen landet Anders Hoff drømmejobben hos PwC. Men etter to år i revisjonsfirmaet kom han sammen med studiekameraten Øyvind Rafto og hans barndomsvenn, Calle Hellevang-Larsen. Da det ble kjent at trioen fikk opptre med eget show på Ole Bull Teater, sa han opp kontorjobben. – Årslønnen min gikk fra litt over fire hundre tusen i PwC til hundre tusen da jeg begynte med Raske Menn. Men nå strømmer pengene inn i kassa! sier han med et bredt gutteglis. Raske Menn har sjarmert barn og voksne i alle aldre. Guttene i langbuksene har høstet anerkjennelse i de store avisene fra de debuterte med «The Fast Show» - det mestselgende humorshowet i Norge gjennom tidene. Men de har ikke alltid fått strålende kritikker. Da Anders og Øyvind spilte sammen i Ukerevyen «Tvetidi’» ble den av anmeldere beskrevet som «langtekkelig lapskaus» og «utidi’». – Det var en grusom revy. Litt blandet drops. Revyen var som været i Bergen; den gikk fra eventyrlig god til latterlig dårlig. Blant numrene han helst vil glemme er en sketsj hvor en lege filmet med skjult kamera. Men selv om ikke alle publikummerne ble like imponert, slapp de å spille for tomme saler. – Studentene ser den så mange ganger at de blir glad i den uansett. Noen få numre var veldig gode, og vi vant faktisk NM i studentrevy det året. Det var under revyjobbingen at Anders og Øyvind fikk øynene opp for hverandre. Førsteinntrykket de hadde fra møter i Kjelleren ble fort avkreftet. – Vi var jo litt rivaler, siden jeg var med i Direksjonsmusikken og han i Svæveru’. Jeg var den joviale mens han var kjekkasen. Men han viste seg å være en morsom kar. – Hvordan husker du tiden på NHH? – Det var helt klart de beste årene av livet mitt. Man må nyte det så lange det varer, for det blir fort nok seriøst. Under Uken og Direksjonsmusikkens jubiléer benytter han sjansen til å dra tilbake til NHH og feste som i glansdagene. – Vi gamle stiller jo alltid opp. Det er snart gått ti år siden Anders vandret gangene på høyskolen. – Med en gang folk ikke husker OL på Lillehammer føler jeg meg gammel! Som en «rask mann» er det kanskje naturlig at Hoff er litt av en sportsentusiast, og sendingene fra Vancouver følger han direkte. Da er det lett at følelsene tar overhånd.

[m] 24

– Jeg er utrolig dårlig taper og blir helt knust når de ikke leverer. Jeg gråt under 15 kilometer’n da langrennsgutta ikke presterte. Men da Tora Berger og HegleSvendsen tok gull i går, hoppet jeg i sofaen av glede! Anders gestikulerer ivrig. Er det en ting Raske Menn er kjent for, er det at de tør å leke seg på scenen. Sketsjene innehar en god blanding av dialekter, koreografi og troskyldig tenåringshumor. – Hvem er fansen deres? – «Fansen » vår er en lett blanding. Tror jeg da. Men egentlig er vi ikke helt sikre på om vi har noe fans. Vi er jo ikke et fotballag, fansen dukker ikke opp med supportereffekter. Det hender han blir gjenkjent, som en gang i dusjen på Sats, splitter naken. –Plutselig sto det en fremmed kar og pekte på meg mens jeg sto der kommando. Det var litt spes. Etter seks år med sceneshow, har Anders lært seg et par triks for å se bra ut på scenen. – Vi sminker oss selv før forestilling. Det tar bare tre minutter da! tilføyer han kjapt. Men det er ikke alltid guttene er så raske. – All sminken havner alltid hos Øyvind. Jeg blir litt irritert når jeg ikke finner pudderet rett før vi skal på scenen. – Og Calle kommer alltid for sent. Flerfoldige timer med reising, venting og jobbing har gitt trioen god tid til å bli kjent med hverandres uvaner. Når de går hverandre på nervene, er det godt å få blåst ut litt. – Vi er som brødre. Det er lov å si «hold kjeft» til hverandre og småkrangle i blant. «Brødrene» har vært så mye sammen at de har gått tom for normale samtaler. Da hender det de tar de vanlige samtalene «bare for gøy». Og sånn dukker gjerne idéen til en sketsj opp. Men hvem er egentlig den morsomste av de tre? – Calle. Han får i hvert fall flest folk til å le. Han er scenisk morsom, og så har han jo så rart hår! – Jeg ler mye av Øyvind privat. Han er en alvorlig type, så derfor blir det ekstra morsomt når han kommer med rare ting. Anders har gjort seg noen tanker om hva som skjer den dagen de slutter å være morsomme. – Slutter man ikke å være morsom når man blir 39? – Vi gir oss den dagen folk ikke ler av oss lenger. Når vi står på juleballet til Røros ungdomsskole og opptrer, da er det slutt. Og skulle den tid komme, har Anders lagt en slagplan. – Da kommer jeg til å banke på hos PwC og be på mine knær for å få jobb igjen.

ØYVIND OM ANDERS

Pressebilde: Raskemenn.no

Øyvind Rafto møtte Anders Hoff første gang i 1999. – Fortell om det første møtet? – Jeg skulle være bussguide i førstekullsuken sammen med en god venn fra Svæveru’. Han ville ha med en direktør fra Direksjonsmusikken som tredje guide, noe jeg var veldig skeptisk til. Anders viste seg imidlertid å være skolens morsomste mann på den tiden, og siden ble vi venner, showkollegaer og nå gode naboer på Frogner i Oslo. – Hvordan vil du beskrive Anders? – Anders er tidligere revisor fra PwC, likevel er han klodens mest ustrukturerte mann. Han hater papirarbeid! På NHH gikk han år uten å ha mail. Men så tar han seg sammen under tidspress, og i innspurten før en premiere er han helt ustoppelig. Da er han god å ha! – Når er Anders morsom? – For meg er Anders mest morsom når det er ufrivillig. På scenen er Anders den seriøse av oss, men når han får det for seg at han skal tulle og fjase som oss andre, er han ufattelig morsom.

>> Østkantgutt: Da Anders begynte på NHH ble han brått «den ene karen fra Trosterud».


K7 Bulletin - tirsdag 02. MARS 2010

[m]

Anders Hoff

n Født: 1976 n Bor: Oslo n Sivilstatus: Samboer med Anette Amelia Larsen n Utdanning: Siviløkonom fra NHH, 2001 n Aktuell med: Raske Menn «Show 2 og 3» på Christiania Theater og kommentator i TV-Norge serien «Wipe-out»

25

[m]


BULLE VARMER OPP TIL UKEN:

50 CENT Sist jeg hørte 50 Cent fra høytalerne oppholdt jeg meg på et slitent dansegulv på den lokale diskoen. Jeg var bokstavlig talt «in da club» og vi skulle «party like it’s yo birthday». I mellomtiden har 50 Cent, eller Curtis James Jackson III som han faktisk heter, gått fra å være et levende bilde på en hardbarket gangster til en businessmann i skreddersydd dress. I 2008 tjente han svimlende 150 millioner dollar og han har til sammen solgt over 35 millioner plater. Han har med andre ord oppfylt sin egen profeti; get rich or die tryin’. Og 50 Cent har da også vært nær ved å miste livet. I 2000 ble han forsøkt drept, noe hans ni arr etter kuleskudd på kroppen er bevis på. Det velbrukte sitatet ovenfor har derfor en del direkte assosiasjoner

til hans liv. Ved et enkelt google-søk av fyren dukker det blant annet opp et mugshot fra 1994. På bildet er han meget lik rollefiguren «Omar» fra «The Wire», en karakter med arr fra hverdager bestående av narkotika og maktkamper.

Men livet til 50 Cent tok en helt annen vending da den nå avdøde Jam Master Jay i Run-DMC lærte han å produsere rap-låter. I 1999 ble han signert av Columbia Records og lanserte det uoffisielle albumet «Power of the Dollar» fra 2000.

Tilfeldig kanskje, men 50 Cent sin oppvekst ligger tett opp til rollefiguren. Han vokste opp uten far og livnærte seg ved å selge kokain. Moren ble drept da han var tolv, og han tilbrakte ungdomsårene i Queens hos besteforeldre, tanter og onkler.

Selv om 50 var på vei oppover i bransjen, ble han svartelistet av musikkindustrien i USA. Skylden ble lagt på låta «Ghetto Qu’ran», der han blant annet navngir narkotikahandlere fra nabolaget i Queens. Tøff i trynet men med mangel på kontakter i USA, valgte 50 å dra til Canada der han produserte over 30 låter for forskjellige mixtapes.

Det du kanskje ikke visste, er at 50 var en aktiv bokser og deltok i Junior Olympics for amatører. Og som han selv uttalte til Blender Magazine i 2007: - When I wasn’t killing time in school, I was sparring in the gym or selling crack on the strip.

Det var mixtapen «Guess Who’s Back?» som satt i gang rapmaskinen og den 50 Cent som vi i dag kjenner.

Han knyttet kontakter med blant annet Eminem og Dr.Dre og fikk en enorm salgssuksess med albumene «Get Rich or Die Tryin’» fra 2003 og «The Massacre» fra 2005. Det hele resulterte i at 50 fikk sitt eget plateselskap, G-Unit Records, der han senere gav albumene «Curtis» fra 2007 og det nyeste «Before i Self Destruct» fra 2009. Likevel, det absolutt mest interessante prosjektet til 50 Cent i fremtiden, er konserten hans med G-Unit torsdag 10.mars på NHH. Dresscode: Baggy jeans, doo-rag, skuddsikker vest, XXL t-skjorte/ genser og «one big ass chain»!

Guro Valland

FOTO: MAARTMEESTER (FLICKR).

My Gun Go Off Position of Power What up Gangsta Bottom Girl In Da Club Candy Shop I Get Money Piggy Bank Window Shopper

Klovner i kamp

FOTO: PRESSEBILDE

Rap-gruppen Klovner i Kamp startet opp i 1994, og mange i dessertgenerasjonen spilte låtene under ungdommens rebelske periode. Deilig ironiske tekster, som oftest med et underliggende budskap, gjør at man føler at det er mer bak ønsket om å lage musikk enn å bli kjendis. Dessuten passer en mye bedre inn i saggebuksene når Klovner-plata står på.

[m] 26

Av albumene er det helt klart Bjølsen Hospital som skiller seg ut. Her klinker de til med hits som Kaninkoker 2, Nattens Sønner, Dr. S og Fra Vugge til Grav. Det var også dette albumet som førte til tittelen som tidenes mest solgte rap-gruppe i Norge med over 30 000 eksemplarer ut av hyllene. Klovnene har nok ingen take-offslagere i repertoaret (tenk Jan

Dr. S Kaninkoker 2 Kjære Fru Ottar Andeby City I Seng på Hospitalet Fritt Vilt Glade Dager Showbiz Fra Vugge til Grav Tykt Og Tynt

Teigen), men det er jammen god stemning. De rapper om temaer vi alle kjenner til, og som vi synger med på. Klovner i Kamp la opp som gruppe i 2006, men vi er heldige nok til å få et unikt glimt av fortiden under Uken. Så nå er det bare å sette opp spillelisten, glede seg, planlegge antrekket og lade opp maks til tidenes konsert.

Antrekk jenter: En kjole fra Jenny Skavlan-kolleksjonen fra BikBok, slik at DJ Goldfinger kanskje forveksler deg med kjæresten. Bænkers nachspiel! Antrekk gutter: Saggebukser og nettingtrøye, og ikke glem påklistret engangstattoo. Hanne Hjelmungen Lorvik


K7 Bulletin - tirsdag 02. MARS 2010

dE LILLOS FOTO: NRK P3.

Velkommen Balladen om Kåre og Nelly Festreligiøs Glemte Minner Da Tier’n Var Gul Sveve Over Byen Suser Avgårde Alle Mann

Som mangeårig fan er det en heidundrandes glede å se at arrangementssjef Thorset og hans medhjelpere har kommet opp med en real genistrek, nemlig å hente inn NHH-favorittene deLillos! Vi snakker tross alt om et norsk band som har levert landeplager i en årrekke, skrevet tekster om alt fra leppestift til kongepudler og ikke minst: Bandet som

introduserte leveregelen «Full men pen». deLillos fikk en knallstart på karrieren med debutalbumet «Suser avgårde» i 1986. Både tittellåta og «Tøff i pyjamas» fikk umiddelbart klassikerstatus. Besetningen er den samme som vi får se på NHH 5. mars: Lars Lillo-Stenberg på gitar og vokal, Lars Beckstrøm på

bass og Rune Lindstrøm på trommer. Sistnevnte var borte fra bandet i mange år. Han foretok et dramatisk karriereskifte på midten av åttitallet og ble rett og slett Hare Krishna-munk (!). I dag er han tilbake bak trommene. deLillos er altså et band med en lang og uvanlig historie bak seg. Populariteten

Uendelig Trist Maritim Lykke Den Feite Mannen Mørke Mathilde Glem De Regnfulle Damene S’il vous Plait Beibi

har de klart å holde på, selv om kritikere vil si at vokalisten fremdeles låter som en tenåring, og at bandet spiller «musikk som er fint om sommeren, men ikke noe mer». Dem om det. For alle oss andre er det bare å glede seg til den suverent morsomste festivalkonserten. I et anfall av ren godhet har

jeg laget en liste over låter som bør være obligatoriske på ethvert deLillos-vorspiel. Er det en ting alle vet, så er det at en konsert blir enda triveligere når man kan synge med!

Olav Slettebø

SUPERFAMILY

FOTO: Tittentem (FLICKR).

Helt siden gjennombruddet som Urørt-favoritt har Superfamily fremstått som en eneste stor hitmaskin. På løpende bånd har de presentert sikre radiovinnere, med landeplagen «The Radio Has Expressed Concerns About What You Did Last Night» som klimaks. Enkeltlåtenes treffsikkerhet har selvsagt preget superfamilien som band, både på godt og vondt. De to første albumene lider av

enorme svingninger, hvor dalbunnene dessverre er langt større enn toppene. Det hele har egentlig virket litt lite gjennomtenkt. Gjentakende hits og energiske konserter syntes likevel å veie opp for disse manglene, og de fleste begynte vel så smått å innse at bandet aldri ville gi ut noen superplate. Heldigvis beviste mossingene at angrep er beste forsvar med høstens «Guns Tonight».

Singlefaktoren er betydelig nedtonet, men utgivelsens helhet er uendelig mye mer tydelig. Uttrykket er mørkere og dypere. Voksnere, men fortsatt energisk. Lydbildet er større og fyldigere, og tankene trekkes ofte i retning stadionrock og rockeopera. Tidvis blir det kanskje litt for mye av det gode, og musikken en smule pompøs og overprodusert. Tekstene er et kapittel for seg selv, dessverre uten meningsfylt innhold. Svake

Commit Self-Portrait Been Such A Long Time Bitches On The Scene Shitfuck I Want my Money Back It’s A Lie I Don’t Remember A Thing Shut Up And Cry Back In Style Windows

tekster til tross; «Guns Tonight» er en svært bra plate, og musikkkollektivets rolle i norsk rock er betydelig forsterket. Som liveband har Superfamily vist de fleste bookingsjefers tillit verdig. De virker å være av typen som aldri har en dårlig dag, og egne mannlige dansere har lenge vært et herlig innslag. Det spørs om disse passer inn i den mer seriøse stilen, men musikerne vil nok

uansett stille med mer enn nok energi. For en optimal konsertopplevelse bør du selvsagt kunne de viktigste refrengene, samt lære deg spesialtilpassede dansetrinn. I den forbindelse har jeg satt sammen en skikkelig glad-stemmning spilleliste som du trygt kan dra fram på konsert-vorspiel.

Ådne Gabrielsen

Taxi Dancing The Songs Of The Weak Will Die Let’s Go Dancing The Radio Has Expressed Concerns About What You Did Last Night Guns Tonight I Could Be A Real Winner Commit Self-Portrait

27

[m]


Uken Foto

Uken Foto

ARGUSØYNE: Danserne må jobbe hardt for å imponere instruktør Henrik Amundsen.

BYGGMESTER BOB: Simen Holmedal fra Scenegruppen har teken på sirkelsag.

Foto: Ole Jørgen Larssen

Foto: Ragnhild Stevaagnes

KLIMPRING: Kapellmester Kristoffer Thoner mekker neste Uke-hit. Foto: Hanne Fagereng

TØFFETØFF: Ingen tvil om at årets mannlige skuespillere er verdens kuleste. Og tøffeste. Noensinne.

[m] 28

LYSER OPP: Uten lys ville det sett mørkt ut for revyen. Lysmann Kristoffer Lunde sørger for flombelysning.


K7 Bulletin - tirsdag 02. MARS 2010 Foto: Ole Jørgen Larssen

Foto: Torbjørn Fjellestad

KYKKELIKLEMMETID: Det blir fort god stemning når det klaffer på scenen

INNSPILL: YouTube-maraton eller detaljspikring til revynumrene?

Uken Foto

Foto: Torbjørn Fjellestad

KLAR INSTRUKS: Det blir mange lange timer med regi fra instruktør Linda Mahala Mathiassen.

PUST I BAKKEN: Men ingen pause uten justeringer.

REVYFORBEREDELSER

Bulle har fulgt folket bak Ukerevyen «Amatør!» frem mot premieren. FOTO: UKEN

Foto: Torbjørn Fjellestad

Foto: Anders Sakseid

tekst: Marie Blystad Houge og Tonje T. Lanesskog

LEKNE AMATØRER: Det skal være gøy å lage revy. Fra venstre: Jonas Brynildsrud, Nicholas Roberts og Jonas Sønsteby.

STORSJARMØR: Magnus Fredriksen har en høy stjerne i boken hos danserne Anette Hansen og Linda Solheimsnes (foran).

29

[m]


g limt*

FOTOGRAFENES FAVORITTER

morten FalcH sortland FOTO NHHS

All caught in their own thoughts, the members of Foto NHHS are calmly looking for the motive of their next shot. Doing so, they became one of mine. Foto NHHS’ trip to Iceland February 2010.

[m] 30

*


K7 Bulletin - tirsdag 02. MARS 2010

20

#

vaishali Lara Kathuria

Trendspotting

THE SUIT Bateman, Gekko and Ford get it right, but can you? Jerry Seinfeld once said that the suit must have been invented by a woman claiming that «since all men are the same, we might as well dress them all the same». But since you all do dress the same, the more important it becomes to get it right. Being completely blank on the subject, I contacted three experts on the area; Hein Irgens, former manager at Scabal and employee at Tatler, Christian Ferner from Ferner&Jacobsen and T.Michael, designer of T.Michael suits, to discuss the current trends and maybe more importantly, the rules which apply to how a suit should sit.

the impact on the current suit trend is a combination of the utilitarian feel of the 1940s and the optimism of the 1960s. In other words, the suit is close to the body and the silhouette slender. The jacket has two buttons, thin lapels and relaxed shoulders. The ties are thin, and the pants should, for the daredevil, be a tad short. There should be a two-side vent and the jacket accentuated at the back. Accessories like handkerchiefs and cufflinks are back, and as earlier mentioned, the batwing bow tie. So even though

The shoulders should stop exactly where your shoulders stop, and if you think that makes your shoulders look small, well, then they are and don’t blame the suit.

First of all, the suit has never been more in the fashion scene than it currently is. This has a lot to do with the financial crisis and the importance of wearing clothes that reflect a serious work attitude. Nevertheless, one should never underestimate the influence of pop culture on the way we dress. T.Michael explains: – The presence of Don Draper and his band of mad men has had a significant impact on the way people view the suit. The Tom Ford movie «A Single Man» escalates the suit from just being a Sunday best to an attire that rocks

the Swedish slim style is still strong, there is a touch of that impeccable spotless Italian man. And we all love him!

No matter how smart your suit is, however, it all comes down to getting the right one that fits you. The experts point out some main rules when you are out hunting. In general the suit is better tight than loose, and should always feel somewhat restricting. The jacket should not be longer than that it ends in your palm when you are standing straight, have one or two buttons (never three), and show

Foto: Silje Chantel Johnsen

«

in more ways than just being a traditional dress code. Chuck Bass has also done his work, especially by bringing the bow tie back in the game.

Suits him: The ever stylish T.Michael

around three centimeters of your shirt cuffs. The shoulders should stop exactly where your shoulders stop, and if you think that makes your shoulders look small, well, then they are and don’t blame the suit.

When it comes to the pants there is not more magic to it than that they should stop one centimeter from when your shoe goes from leather to rubber. If that makes it hang on the front, alter the pants a bit wry.

According to Hein Irgens; in the world of shirt and tie, there are not many rules. Just don’t look colorblind or try to tell a story with your tie. Thin ties should go with thin lapels. And if you want a woman’s opinion: nothing beats the classic dark grey suit, white shirt and black tie. See you at the party!

Lese mer?

thasource.blogspot.com

31

[m]


Morgendagens Næringsliv www.mn.no

Intervallnr. Tirsdag 04. mars 2010 Nr. 100 Årg. 500 Løssalg: Bestikk meg. 100 lesere per dopause

Orvil i trekant(drama)

Fire blinkskudd MN serverer i denne utgaven ...

– Se, jeg er en larve! Wrææl, gleder meg til jeg blir sommerfugl.

– Jeg har bare en ting å si: Endelig er kjærleiken gjengjeldt! Nå skal vi på do, ja.. tihihi.

MN AVSLØRER: Uskyldige koz og klemz eskalerte til sjokkerende voksenmoro i full offentlighet.

Sjokkerte gjester under Ukens spritkveld i Campus forrige onsdag var vitner til støtende oppførsel av Orvill, Ukens egen maskot.

– Vi er vant med at Orvill lager litt oppstyr rundt seg. På 80-tallet var det alkoholen, På 90-tallet ecstasy og i det siste har det vært tendenser til sexavhenighet, forklarer Ukesjefen. Han never navn som Lene Fystrøm og Tande B på listen over Orvills tidligere sexpartnere.

offentlig sex sammen med en hittil ukjent ku. Etter hva MN erfarer er den aktuelle kua maskott ved det Juridiske fakultet og lystrer navnet Injuria. – Jeg klarte bare ikke å styre meg da Kua flasha de gigantiske jura sine mot meg, sier en brunstig Orvill til MN.

– Vi visste at han hadde de samme tendensen som Tiger Woody, men at han skulle lage en skandale som dette hadde vi ikke trodd, men bare håpet på, flirer Ukesjef Kristen Halt.

– Jeg er variert i kosten, gliser en storfornøyd Orvill når MN konfronterer ham med listen. Ukemaskotten kan også bekrefte at han er blitt venner igjen med kjæresten sin.

To minutter inn i akten kom Orvil sin kjæreste, Irvill , og tok den barske maskotten på fersken i det Injuria nådde sitt klimaks. Bedre ble det ikke da en overstadig beruset Orvill inviterte med kjæresten i akten.

For mens de fleste av gjestene benyttet seg av den billig spritservering, valgte Orvill

jeg, forsetter Halt. Den populære Ukesjefen forteller at akkurat som Tiger Woody vil Orvill holde en følelseladet pressekonferanse så fort som mulig. Der vil han beklage for sin utagerende oppførsel og dele ut gratis kondomer med Ukelogo. – Vi jobber desuten med å få i gang samtaleterapi som skal hjelpe Orvil lut av dette sexhelvete, kommenterer Kristen Halt. Etter hva MN erfarer skal andre kvinnfolkgærne menn som Wictor Normænn og Bill Klintern hjelpe Orvill med sin uortodokse avhenighet.

– All PR er god PR sier nå bare

– Kozeballen min! Hver gang jeg er deppa så trenger jeg litt koz fra Åge. Jeg har kalt ballen min for Åge. Koooozzz

SKAM OG SVIK: Etter å ha blitt fersket med buksene nede, er det usikkert om det turbulente forholdet deres vil vare.

NØKKELTALLENE – Øøøh, blir du betatt av hønkeblikket mitt? Hønk hønk...

7 0835256027649838642

Nyheter N/A Annonser 11 Under nattbordet 9-01 EtterBørs 2

Børsen opp 90 %

Alpenach + mange skibabes

fUkensjonærer + 1000 black-out

OL + 9 gull

UKEN-billetter + mye svartesalg

Aktører + 3 larver

MS + 1 STOR TV

Lehmkuhltaket + 1 ytring Eksternansvarlig - 1 barberhøvel FM + 2 rævva ordstyrere Curlinggutta + 1 klovnegjeng Fotoredaktør + 1 gulljente

Bare idyll: Til tross for et harmonisk image, viser det seg at det er mer som skjules bak fasaden. Her et bilde fra forrige måned.

Snowboardbaluba - 1 medalje Gull-Petter + størknet svette K7-minutter + 2 fjortisser NHHS + 1 ny server Thore Johnsen + Dissing under GEP

STUDROB.no 8 13 69

K7 Bulletin nr 03 - 2010  
K7 Bulletin nr 03 - 2010  

Til tross for at overprising av billetter er ulovlig, velger mange studenter å selge sine Uken-billetter med høy fortjeneste . Uken med bism...