Page 1

Uavhengig studentavis ved norges handelshøyskole

www.k7bulletin.no

K7

Verst eller best på miljø?

Foto: Ole Hermansen

tirsdag 2. februar 2010 å r g a n g 4 7 , nr. 01

Kurt Oddekalv avgir sin dom

Foto: Audun Bakke Andersen

side 6 og 7

Kjernestyrets visjon endelig klar side 10 og 11 Digitaliserte forelesninger gjennom podcast

Vil berømme

A new double page for international students:

Intersection

magasinet

page 16 and 17

Hovedfoto: Håkon Frede Foss

side 13

toppstudentene

side 8 og 9

Reportasje:

Bildeserie:

Tidenes UKEcruise side 36 og 37 Foto: UK ENfoto

Skippertakstudentene er tilbake side 23 , 24 og 25

Foto: Ole Herman

sen


2

meninger

K7 Bulletin - tirsdag 2. februar 2010

Økonomihjørnet www.k7bulletin.no

Har du hatt lyst til å lese om mer pensumrelevante temaer i Bulle? I denne spalten vil dagsaktuelle temaer innenfor

Tips: Red@k7bulletin.no

økonomi belyses av våre egne professorer.

Prisverdig initiativ

Bachelorfagutvalget på skolen har fremmet et forslag om å premiere akademisk sterke studenter. Dessverre er rektoratet skeptiske til forslaget. Skolebyråden i Bergen, Filip Rygg, ønsker å innføre en påskjønnelse til lærere som utmerker seg og inspirerer andre. Forslaget møter kritikk fra blant annet Utdanningsforbundet, men skal etter planen likevel opp til politisk behandling. NHH har hatt en tilsvarende pris i 10 år. «Pris for fremragende lærerinnsats» har vært en hyggelig påskjønnelse for lærere som har vist ekstraordinære pedagogiske evner. Studentenes egen hederspris til dyktige forelesere, «Bronsesvampen», ble stiftet allerede i 1972 og gikk for seks år siden til rektor Haaland selv. Når studentene ønsker å innføre egne utmerkelser, er det derfor rart at initiativet ikke blir tatt i mot med åpne armer. Skal vi kunne måle oss med internasjonale og nasjonale skoler, må vi løfte fram våre akademiske talenter. BI har sin Æresklokke som gis til dyktige studenter, og både Sjøkrigsskolen og NTNU har prestisjepriser til de flinkeste. På Harvard Business School belønnes den beste studenten på hvert trinn med stipend, mens de beste fem prosent av studentene får utmerkelser på sine vitnemål. Disse prisene gir en ekstra dytt til de studentene som allerede ligger i toppskiktet. En studentpris på NHH vil gi oss akademiske forbilder og vil også kunne bidra til å opprettholde NHH´s prestisjefulle omdømme. Kritikerne av forslaget frykter sannsynligvis økt karakterpress og stigmatisering av de svakeste studentene. Men NHH er med sine høye inntakskrav allerede en eliteskole, og det må være greit å ha ambisjoner om noe mer enn gjennomsnittlige prestasjoner. Det er allerede prestisjefullt å få de store vervene i NHHS. Ukensjef, Symposieleder og Kjernestyreleder er alle stilige tilskudd til CV-en. Kanskje kan en akademisk pris føre til at flere fokuserer på faglig utbytte som et alternativ til studentengasjementet, og at mange flere prøver å bli ferdig på normert tid. Vi krysser fingrene for at administrasjonen ikke lar det gå prestisje i saken, men kommer studentenes egne ønsker i møte når et endelig vedtak skal fattes.

Marianne Bårdsgjerde er Ansvarlig redaktør i k7 bulletin

Myte eller fakta? Reklame er et fenomen mange har meninger om. Her skal vi se nærmere på noen vanlige påstander og spørre: Myte eller fakta? Av plasshensyn vil vi konsentrere oss om en bestemt reklamekategori: Annonsen. 1. R ek l a m e som ik k e virker til å begynne med kan gi god effekt etterhvert. Myte: Virker den ikke etter 1-3 eksponeringer, vil den heller ikke virke etter 10. Reklamer som virker bra til å begynne med, kan ha effekt også etter mange eksponeringer, men effekten vil være avtagende («wear-out»). 2. Reklame som vekker følelser er mer effektiv enn argumenterende, rasjonell reklame. Myte: Hvilken type reklame som har best effekt er avhengig av produktkategorien (funksjonell/hedonistisk, dyr/ billig), målgruppe (høy/lav involvering), samt eksponeringskonteksten (motivasjon og anledning til å prosessere). Ofte vil en kombinasjon av emosjonelle og rasjonelle elementer gi best uttelling. 3. Reklamen virker bedre hvis den plasseres i en tekstlig sammenheng som vekker positive følelser. Fakta: Dersom reklamen plasseres i en tekstlig sammenheng som vekker positive følelser, vil følelsene kunne

w w w. k 7b u lle t i n . n o Helleveien 30 5045 B e r ge n 55 95 92 08 red@k7bulletin.no Ans varlig redak tør Marianne B årdsg jerde Nyhet sredak tør

PFU er et klageorgan av Norsk Presseforbund. PFU er oppnevnt et klageorgan opp-

nevnt av Norsk Presseforbund.

Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra almennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål Organet som og har medlemmer (trykt presse, radio, fjernsyn nettpublikasjoner)

fra presseorganisasjonene

Adresse: Rådhusgt. 17, Pb. 46 Sentrum 0101 Oslo Telefon: 22 40 og 50 40 Fax: 22 40 50 55 E-post: pfu@presse.no fra allmennheten,

behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner).

Malene Fløys v ik B alto Ma ga sinredak tør Tonje L ane s skog foto@nhhs .no

overføres på produktet. Dette gjelder i hovedsak de som leser annonsene overfladisk. 4. Annonser med bilder vekker større oppmerksomhet. Fakta: Annonser med bilder trekker mer oppmerksomhet enn annonser med bare tekst. 5. Jo større bildene er, jo sterkere oppmerksomhetseffekt. Myte: Det er ingen sammenheng mellom bildestørrelse og oppmerksom het for annonsen. 6 . M erk enav n et eller l ogoe n bør dempes ned – ellers mister leseren interessen. Myte: Størrelsen på merkenavn eller logo påvirker ikke graden av initiell oppmerksomhet for annonsen. Tydelig eksponering av logo/merkenavn stimulerer interessen for budskapet. 7. Hvis ikke leseren interesserer seg nok for innholdet i reklamen til at han leser den, har den ingen effekt.

Journalister Stine Grihamar Simen Slet sjø e Håkon Frede Fos s Esp en B ol ghaug Michael McKeow n Hege L ands v ik Trond Vads et Veibus t Simon Kar fis Nil s en Grete Ref s ahl Sigurd Knaps tad Vaishali Kathuria Jakob Fugle s eth Maria He sla Steinum Mar te Storaker Nadina B ouhlou Hanne H. Lor v ik Ingeb org Chris tens en

8. Personlig erfaring med produktet har større effekt enn reklamen. Fakta: Personlig erfaring med produktene skaper langt sterkere holdninger og assosiasjoner enn reklamen. Reklamen virker best når den kommer før erfaringene og kan påvirke hvordan erfaringene fortolkes. magne supphellen er professor i strategi og ledelse

Fredrik Næ s s Marie Blys tad Houge A sbjørn D y rne s Ræder Guro Valland Ørjan Drønen Madsen Kris tiane Weis teen Ådne Gabriel sen Intersec tion is@k7bulletin.no Va silis a Sayat skaya Amy Morris Tuan Anh Ngu yen Sunbin Park Amanda Grochowich Seba s tián Rodríguez Pérez

Grafisk utforming Anita Røt vold Siri Merete Bue Phu Minh Ngu yen A sbjørn Ræder Kris tiane Weis teen Erik Hui John-Erik Rørheim Ar t Direc tor Mar tin Ut gård Is abella Lu Creative Direc tor

GRAFISK

A sbjørn D. Ræder

GRAFISK

Annonser (Markedsansvarlig)

Fotoredak tør

Linn Halberg marked@k7bulletin.no

Emily G eale

Økonomians varlig

Kine -Mar te Igland

Kenneth Mit gård oko@k7bulletin.no

Ole Hermans en

Myte: Selv temmelig overfladisk skumlesing vil kunne ha effekt. Dersom merkenavnet er ukjent, men legges merke til, vil gjentatte overfladiske eksponeringer kunne gi en følelse av at en kjenner merket. Dersom merket er kjent fra før, vil overfladisk prosessering kunne f lytte merkenavnet frem i bevisstheten. I tillegg styrkes sentrale merkeassosiasjoner inkrementelt. Dersom annonsen inneholder fremtredende elementer som er lett gjenkjennelige og positivt ladet, som for eksempel bildet av en kjendis, kan slike elementer knyttes til merket og gi en holdningseffekt.

Tr ykk

GRAFISK

Mediatr y kk

STUDENTFORENINGENS DESIGNBYRÅ

STUDENTFORENINGENS DESIGNBYRÅ

ØMERKE ILJ T M

STUDENTFORENINGENS DESIGNBYRÅ

24

59

1 Trykksak

9


3

meninger

K7 Bulletin - tirsdag 2. februar 2010

Nybyggerdrømmen 

A building has integrity just like a man. And just as seldom.

Ayn Rand

Drøm blir til virkelighet: Dette er det arkitektene ser for seg at NHH skal bli. K7 Bulletins kommentator hüper at nybygget blir noe mer enn arkitektonisk middelmüdig. Illustrasjon: Link Signatur

Kommentar

Simen Sletsjøe

Etter ü ha vÌrt NHH-student siden midten av forrige tiür har jeg et anstrengt forhold til ordet nybygg – hittil har jeg verken sett noe nytt eller noe bygg. Nü hevder skolen, byggherre Statsbygg og arkitektfirma Link Signatur at bygget blir ferdig høsten 2012, og da synes jeg at vi skal tro pü dem. Hittil har den offentlige nybyggdebatten vÌrt krangling om for fü lesesalplasser samt noen bisetninger om kontorplass til NHHS. At alle vil ha mest mulig plass er naturlig nür det er knapphet, selv om 13.000 kvm fordelt over fire etasjer høres ut som mer enn nok. Men mye av bygget skal deles; sü jeg etterlyser en üpen, konstruktiv synsing om hvordan skal vi bruke fellesarealet. Som mannlig NHHstudent er jeg omgitt av vakre vesener, men arkitektonisk og kunstnerisk er Servicebygget en oppvisning i estetisk middelmüdighet. Bygget minner mer om et tilfeldig Nav-kontor i distriktet enn hovedsetet til Norges Høyeste. Billedkunsten er tristere enn bergensk slapse-

snø, fargevalget minner om et ventevÌrelse. Nü har vi et helt nytt bygg ü innrede, og selv om interiørdesign høres litt gay ut, er det kult at ting er lekkert. NHHs strategiske fundament forteller at NHH skal vÌre en handelshøyskole av høy internasjonal klasse, og en drivkraft for samfunns- og nÌringsutvikling. Det er en god visjon, som stür enda sterkere hvis den konkrete manifestasjonen av NHH – skolebygget – ogsü üpenbarer visjonen. Skal nybygget bli et Bygg, en mastodont i landskapet, bør det inspirere, utfordre og fortelle deg at nü er der fremtiden formes: Norges Høyeste. Det er unorsk ü stikke seg for mye ut i visuell utforming, og som institusjon bør NHH ogsü utstrüle en viss konservatisme. Men det er nettopp her NHH kan finne sin visuelle merverdi – ved ü kombinere grandiose visjoner med nordisk nøkternhet für man den enkle, elegante skandinaviske designen – bare tenk Operaen i Bjørvika. Nür vi først er i Oslo kan vi nevne BI Nydalen, et stilig bygg som er lyst, pent - og jeg synes bygget liksom forteller at fremtiden er din – og det er godt ü høre for en student. Tilbake i Bergen, skolen er mer enn lange timer pü salen og i forelesninger – den er ogsü der man møter venner – og siden vi lever her ute isolert fra Bergens kafeer trenger vi steder ü henge. Min drøm for nybygget inneholder en kaffebar; et sted man kan slappe av, drikke god

kaffe og ha det hyggelig. Büde HF-biblioteket og SV-fakultetet pü Blindern har det, BI har det helt sikkert, kafÊkulturen er en del av det ü vÌre menneske! Men dere kan jo bare henge i kantinen, vil noen med beslutningsmakt kontre med. Nei, Servicekantinen er et genuint lite hyggelig sted – fordi den er for stor, mest fordi den er en oppvisning i dürlig lyssetting – det er dystert og ikke et blivende sted; bortsett fra lunsj- og middagstimen er det knapt to fulle bord. Og milliondollarbebiene Klubben og Campus er for langt fra overflaten og for nÌrme festen til at det noen gang vil vÌre et godt alternativ for hverdagshenginga.

nyheter - 

2010 nybygg klart i

 - nyheter

(BOHTPOFSWSJNMF

*OTUJUVUUFS

%SJGU"SLJW

1FSTPOBMLBOUJOF "VEJUPSJVN

(Illustrasjon: NHH)

 Pü u t g i v e l s dat oe n t i l denne avis er det informasjonsmøte for alle NHH-ansatte om nybygget – hva det skal informeres om aner jeg ikke, men jeg drømmer om ü komme tibake til nye NHH sent i 2012 som nÌringslivsmann og bli møtt av lekker skandinavisk design, CafÊ Merino (en hyllest til den fortapte sjel av en bygning), lounge med massasjestoler og masse, masse lesesalplasser. Og forresten, hva skal det nye bygget hete? Simen Sletsjøe er K7 Bulletins Romakorrespondent

BSFBMFS

5FLOJTL

4UVEFOUBLUJWJUFUFS

se: aktuell idĂŠskis

Dette er den skissa

som NHH arbeider

ut frĂĽ i arbeidet

rt fram mot byggesta

bygg

leiinom alt gür som ga ved nhh hüper, av startar bygginga ved det nye bygget 2008. nhh hausten atisk etter at byrükr kunni tautrekking tet skapsdepartemen har ført til at nhh og statsbygg müttesendre finansiering no metode, er det e hüp om høgar og tempo i saka – ferdig bygg i slutten av 2010. Av Martin Utgürd mu@k7bulletin.no

ge dekke framtidi at NHH kan leigekostnader.

har NHH midlar - Mellom anna gjer at vi kan tilgjengeleg, det pü denne müten finansiere det , journ. anm) (kurant prosjekt i Bergen ikkje – noko dei andre

s vĂĽr, t det siste dagen tak tidlegare i sĂĽ mykje med prosjekter Gunnar Etter styreved blir plassert blir det nye bygget ved sidan snik i køen? ž ĂĽret, opnar prorekto pĂĽ en i Bergen ventar ĂĽ har høve til. for dagens bygg, Christensen med. Som det Høgskol NHH ĂĽ sør Stortinget for – Eigentle g ønsktega i eigen av Lemkuh lhallen. lag 16000 løyvinga r frĂĽ bygging av det blir det om gĂĽ i gang med gjennomføre utbyggin frĂĽ ser ut no (sjĂĽ grafisk fram- nye høgskulebygget pĂĽ Krohnfekk vi nei til kvadratmeter regi, men det . tetet i Bergen ementet stad. NĂĽr Universi Kunnskapsdepart nye bygget stilling). idè- og ressurs- tilsvarande er ute etter finan– Difor blir det eit sĂĽkalla Framover vil ginde a r a som av eit nytt odontolo sjĂĽ pĂĽ t i l s v truleg realisert it g r uppa inn- og siering Kunsthøgskolen som i enkelthe e skulebyg g I bygg, samt at kurantprosjekt, -teikna g stĂĽr som modern inspiras jon, fortel ønskjer seg eit Snøhetta gĂĽr ut pĂĽ at Statsbyg av bygget, utland for vidare. – Fram designbygg berekna til 600-700 eigar Christe nsen byggher re og eit grunn til blir leigetak ar, til sommaren 2008 blir det r kroner, er det medan NHH eid milliona utdanningssen. de prosjekteringsarb trua at dei andre ĂĽ omfattan seier Christen art, ikkje ser før byggjest held fram: onane i Bergen Christe nsen som mĂĽ gjerast pĂĽ institusj pĂĽ at NHH “snikâ€? nokre hinder ntlegvis blir alt for positivt som forhĂĽpe Sjølvsag t er det ingskøa. mĂĽ Statsbygg gong. seg forbi i finansier att, mellom anna i tillegg er hausten ein NHH pĂĽ denne Er du samd i at priorite re NHH, bli prioritert og UiB ein maksi- av ĂĽ snik seg forbi HiB Christensen antyder NHH avhengig pĂĽ om mĂĽten ramma StatspĂĽ finansiering? tanke prosjekt kostnad med mum innanfo r den ne r kroner, og an ĂĽ samanlik statsbud sjettet - Det gĂĽr ikkje lag 400 milliona eg bygg fĂĽr over Statsbygg verken desse prosjekta, og sjølv om Ut i frĂĽ dei dei konstaterer at til kurantbygg. enn sle for UniverfĂĽtt er vi svĂŚrt vil bygge større eller dyrare har stor medkjen signala vi har situatil at dette gĂĽr forsvarleg. Høgskolen sin og tiske sitetet optimis seier vere veldig pĂĽpas- sjon, er det stor forskjel, dette kjem om - Statsbygg vil bra, svaret pĂĽ stsen. ĂĽ halde byggeko Christen med tid. Gunnar selege kort nivĂĽ som sikrar nadene pĂĽ eit

“PĂĽ stedet hvilâ€?ikkje skjedd – Det har eigentleg

u nytt bygg

ved nhh

pĂĽ byggjen NHH hĂĽper 2008 start hausten (om alt gĂĽr n Ferdigstillelse av 2010 n bra) ved utgange m2 areal n Om lag 16000 r t som n Truleg f inansieat Statsdvs osjekt, kurantpr bygging og bygg stĂĽr bak NHH medan ap, eigarsk

Huffamed ü gü under. er visstnok i ferd Livet pü jorden meg. pü forsipü fjernsynet og eskapte i beste sendetid om de mennesk Den var over oss, dagasaviser, debatten eskapte, det har den av landets disse er jo mennesk, �en ubehagelig For . klimaendringene sin dokumentarfilm fast i Al Gore slütt pü TV2, eller? i beste sendetid sannhet� sendt Al Gores dokulige sannheter. ubehage anda og med La oss fortsette ren skremselspropag har han fremstür som e fakta. Visst mentarfi lm del heller tvilsomm og annen forskning pü inneholder en el (IPCC) FNs klimapan r og eksempler solid dekning i FSWSJNMF BSFBMFS av hans püstande (BOHTPO, men mange noen omrüder gale. e eller direkte *OTUJUVUUFS er mer tvilsomm ür tilbake i som gür 650000 5FLOJTL ren og rer to grafer hold i atmosfÌ 4UVEFOUBLUJWJUFUFS Gore presente henholdsvis CO2-innviser at nür det er mer tid, disse viserJW at disse glemmer ü %SJGU"SL turen. Han hevder turen. Det han tempera 1FSTPOBMLBOUJOF ren, sü øker tempera hundre eller til og med CO2 i atmosfÌ Gore turen øker mange nen øker. Hadde nevne, er at tempera sentrasjo klarere før CO2-kon "VEJUPSJVN dette kommet tusenvis av ür hverandre hadde ü ikke gjøre. lagt grafene oppü med ig er püpassel frem, noe han menene ekstreme vÌrfeno . At et at mange av de klimaendringene Gore hevder ogsü kan tilskrives Kerry vi ser i dag, direkte svitnene i hans dokumentar, derimot sannhet n glemmer han av de fremste i mot denne püstande Emanuel, gür ü nevne. om hva ke presentasjoner 7 meter. I har noen dramatis havnivüet stiger I tillegg Gore (18jorden dersom omkring 40 cm med som vil skje med havet er stiger mengden IPCCs siste scenariogitt ingen klimatiltak. Skulle spüdd 2100 rundt 2100 er det 59) frem mot ren stabiliseres utfordring klimagasser i atmosfÌ ytterligere 0,3-0,8m – en stige at havnivüet vil undergang. men ikke verdens sannhetsvitne som IPCC minst; Gore bruker over er enige Sist men ikke forskere verden av 140 det som om 2500 og fremstiller pporten er forfattet andre joner. IPCC-ra 2325 reviewers, de i hans konklus 35 sükalte expert ü kommentere hele eller forskere med om med innholsom har blitt bedt er mennesker disse var uenig svitner n – at mange av deler av rapporte slett ikke ønsker ü vÌre sannhet n og det i rapporte ikke nevnt. nshysteri blir for Gores sensasjo

LLE EDER & GA

NHHs nybygg er ikke lenger et tĂĽkeslott, og det skal fylles med mer enn for fĂĽ lesesalplasser.

leiger bygget. e har starn Bergen kommun omrĂĽdet ta regulering av bestemt, men n Plassering r (rompl asingen detalja uk osv) er sering, arealbr bestemt.

Kjelde: NHH

So much for exact

dentareal stĂĽr pĂĽ for stu

gĂĽ relativt raskt men det vil d, internanmed nye møte. framover utover Karianne Ă˜verlan yret, seier at for at vi fĂĽr behalsvarleg i Kjernest har bestemt Vi skal kjempe som vi har pĂĽ de studentareala ein sĂĽ langt berre bygget. erket – og at over i det nye det ytre rammev studenta- Merino kampen for ĂĽ behalde fullt. reala pĂĽgĂĽr for langt i sĂĽ kome - Vi har vel ikkje det nye bygget, planlegginga av

sør for Plassering

er 2007

tirsdag 4. septemb k7 bulletin -

Faksimile: B

ulle 7, 2007

Stud.nhh kan fĂĽ fĂŚrre lesesalsp lasser

Studentene skriker etter flere lesesalsplas ser. Likevel planlegg 85 fĂŚrre plas es ser nybygget som i skal stĂĽ klart om tre ĂĽr. Stine Griham

sgri@k7bulletinar .no

Ole Kristian

foto@k7bulletHermansen (foto) in.no

– Det holder ikke med 450 leseplasser, sü enkelt og greit er det, sier Kjernestyrele der Hege Grøndahl til K7 Bulleti n.

Lei merinobakk

en

Hun og interna nsvarlig Linn Bratberg sitter begge i brukergruppe n som skal fremm e synspunkter til detaljutformi ngen av lesepla sser og kollok vierom i det nye pübygget til NHH. Bygge t som skal erstatte Merin o vil etter planen skal stü klart i løpet av 2012. – Det er ingen hemm elighe t at folk gruer seg litt for ü spring e opp og ned Merin obakken, sü etterspørselen etter lesesalsplasse r vil i tillegg øke sü fort vi für et nytt bygg oppe, fortset ter hun.

bør vÌre pLikti g

– Bachelorfagu tvalgsleder Fredrik Theodor Schold ager mener NHH bør se det som sin plikt ü tilby studentene kapaSitetSman gode nok lesegeL: Kjernestyrets salsfasiliteter. Linn Bratberg og Hege Grønd ahl er bekym deres utvalg situasj – Tilbudet til ret for at det bachelorstudenonen i dag er kan bli lesesa tene i dag er lskamp mellom süpass prekÌr vanskelig ü finne ikke godt nok. at de allerede studentene ledige plasser har nür nybyg get Pü begynt ü tross av at det etter forelesningen stür klart. finne pü slike blir stadig flere . Abeidsdagen alternastuden ter pü tive løsninger. er ikke optima NHH har antall l nür man mü bruke lesesalplasser unødvendig lang – Vi hüper det forblit t det samme tid kan pü bli ü finne et mulig- sted , heter for at sier Scholdager. ü studere, sier auditorier snart hun. kan Han mener at brukes som leseplasser fÌrre plasser i for masternybygget uten studentene mot har ikke penge tvil vil bli et stort eksamensperior problem. den, sier leder Administrerende n NHH har lenge i Masterfagutv direktør, alget Ragna arbeidet med Ellen Vike Kvello. – NHH bør kanskj r Fagereng, sier planer for et e tenke mer NHH ikke nybygg til ersta alternativt. For har penger til Hun forteller at tning for eksempel, hva Merino. ü øke volumet slik situasjonen med er i dag, i ü üpne for lesing nybygget. er det mange pü ledige audito av mastern I kjelleren - studentene rier i eksamenstide – Nybyg get og første etasj som ikke für lesesal blir f inans iert n? e skal studentene s- 100 prosen plasser nür de fü nye fasilit t av høyskolens ønsker. eter fra egne lesesaler og Unødvendig inntekter, sü – Maste rstude kollokvierom Ellen Viko Kvello, vi har ikke penger ntene oppple til studentleder for Master - til ü legge Hos masterstuden foreningskontor ver at hvis man inn flere lesesal tene mener har forelesning . splasse r for eksempel enn det vi har fagutvalget n Frem til jul fra ti til 12, er i dag, forklarer skal brukergrup han. det Han kan imidlertid love per pü til sammen at det 30 perso

Abeidsdagen er ikke  opti mal nür man mü bru ke unø dve ndig lang tid pü ü finne et sted ü studere.

u Ny byg get

ner fremme ansatte og stude nters synspunkte pĂĽ nybygget. r

Faksimile: B

ulle 10, 2009

science.

Trond

er 2007

tirsdag 4. septemb k7 bulletin -


4

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 2. februar 2010

Spontanaksjon for Haiti startet NHH Aid-året I en spontanaksjon i Bergen sentrum samlet NHH Aid inn over 30.000 kr. Aksjonen for jordskjelvrammede barn i Haiti ble møtt med entusiasme og giverglede. Jakob R. A. Fuglseth @k7bulletin.no

Morten Sortland (foto) foto@k7bulletin.no

Ved å sikte seg inn på det store antallet kollektivkjørere i ettermiddagsrushet på en fredag hadde NHH-studentene en takknemlig oppgave. – Situasjonen i Haiti er veldig aktuell, og givergleden var stor, bekrefter NHH Aid-leder Marie Skjelbred. – Vi merket at jordskjelv-katastrofen engasjerer, flere givere gav tilbakemelding om at de hadde ventet på en slik mulighet til å gi støtte.

Over halvparten ga Selv om nordmenn generelt er gavmilde kan det noen ganger være ut ford rende å gå med bøsser i Bergen sentrum. Især Torgallmenningen er ofte preget av mange forskjellige interessegrupper og selgere. Derfor kan det være hjelpsomt å samle inn penger til en sak som har høy mediadekning, og som folk dermed er bevisst på. Hva var så forskjellen mellom denne impulsaksjonen og vanlige aksjoner? – Over halvparten av dem vi spurte gav penger, forteller Skjelbred. – Slik sett var denne aksjonen morsommere enn vanlig.

Million i 2010? I 2009 samlet NHH Aid inn 980 000 kroner, altså svært nær den magiske millionen. Pengene, som ble samlet inn både ved bøssebæring, aksjonsuken og jule-CDsalg, går til skolebygging i Malawi gjennom Unicef. Dette har vært bistandsprosjektet til NHH Aid de siste tre årene. Med Haiti-

innsamlingen har man på mange måter fått en «flying start» som også kan fungere som inspirasjon. På spørsmål om muligheter og planer for 2010 svarer Skjelbred at NHH Aid jobber videre med prosjektet, og at de vil prøve å forbedre seg. – Å nå millionen er ikke hovedfokus, men det er en naturlig målsetning og noe vi vil prøve på også i år.

Samarbeid med Unicef Det var Unicef som sendte ut oppfordring til sine samarbeidspartnere om å gi penger til Haiti, og som en av disse tok NHH Aid oppfordringen på strak arm. – NHH Aid er en verdifull samarbeidspartner som vet å mobilisere når det trengs, sier Kjersti Fløgstad, generalsekretær i UNICEF Norge. Også NHH Aidlederen verdsetter samarbeidet; – Samarbeidet med Unicef fungerer kjempebra. De holder oss oppdatert, og verdsetter innsatsen vi gjør.

Raftostiftelsen søker praktikanter Er du opptatt av menneskerettigheter? Ønsker du å jobbe frivillig? Vil du være praktikant i Raftostiftelsen i 2010? Vi søker etter to praktikanter med jobbstart: februar/mars. Praktikant - informasjon. Praktikant - resepsjons- og kontorarbeid. Raftostiftelsen har sitt utspring fra NHH-miljøet, og ble etablert i 1986 i takknemlighet over NHH-professor Thorolf Raftos utrettelige innsats for undertrykte og forfulgte. Raftostiftelsen deler ut den årlige Raftoprisen og driver oppfølging av prismottakere. NHH-studenter har deltatt i Raftoprisens studentgruppe ved flere anledninger. Raftostiftelsen underviser elever og utvalgte målgrupper i menneskerettigheter. Som praktikant i Raftostiftelsen, vil du få innsikt i å arbeide med menneskerettigheter og erfaring med å jobbe i en frivillig organisasjon. Hvilke oppgaver du skal arbeide med innen informasjon eller kontorarbeid, er delvis avhengig av din kompetanse og erfaring. Du må ha anledning til å arbeide i Raftostiftelsen to dager i uken, helst på dagtid, men det er åpning for fleksibel arbeidstid.

Vi søker etter to personer som har: Interesse og engasjement for menneskerettigheter Kunnskap om samfunn og politikk Evne til å jobbe selvstendig, men liker å jobbe i team Til informasjonsarbeid trenger vi en person som har: Erfaring fra journalistikk eller informasjonsarbeid Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk – andre språk er et pluss Kunnskap om tekst- og foto/fotoredigering/webarbeid Gode datakunnskaper Interesse for nye sosiale medier Til resepsjons- og kontorarbeid trenger vi en person som har: God serviceinnstilling Erfaring fra kontor- og resepsjonsarbeid Erfaring fra prosjektarbeid Gode skrive- og datakunnskaper Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk Erfaring med å arrangere møter Raftostiftelsen tilbyr: En interessant jobb i et mangfoldig og positivt miljø Varierte arbeidsoppgaver

Kort søknad med CV sendes: therese.jebsen@rafto.no

Innen tirsdag 9. februar, 2010 Mobil 41 51 13 90. Tlf. 55 21 09 31. Raftostiftelsen har kontorer i Raftohuset på Nygårdshøyden i Bergen. Les mer om Raftostiftelsen på www.rafto.no Bergen, dato onsdag 20.01.2010


nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 2. februar 2010

5

Lokker stud.nhh til sentrum med øl og vin Etter tre år og 65 millioner brukte kroner, er studenthuset Kvarteret endelig klart til å åpne. Nå satser de på tiltak som kan lokke stud.NHH til sentrum. Marianne Bårdsgjerde mb@k7bulletin.no

Ole Hermansen (foto) foto@k7bulletin.no

Millionsluket endelig ferdig: Kvarteret gjenåpner med brask og bram 5. februar, og ønsker seg besøk fra studentene i Breiviken.

uFestival og åpningsprogram n Når: 5. februar. n Hvor: Kvarteret, Bergen Sentrum. n Hva: Åpningen markeres med en rekke konserter med blant andre Datarock og Casiokids, og konsepter som Helhus, discokveld, filmvisning og egen litteraturkveld.

– Vi vil lage et studenkulturhus for alle, sier Bendik Støren, PR-ansvarlig for Kvarterstyret. Støren er selv NHH-student, og ser på åpningen som en mulighet til å trekke flere NHH-studenter inn i varmen. – Kvartet har tradisjonelt vært dominert av Universitetet. Åpningen er en fin mulighet til å appellere bredere, for eksempel til NHH-studentene. En egen vinbar, et rikt ølutvalg og et utvidet klubbtilbud er blant tiltakene som skal lokke stud.nhh til Kvarteret. – De fleste NHH-studentene liker fest og moro, og klubbkulturen appellerer gjerne mer til dere enn den tradisjonelle

rockeklubben har gjort, sier Støren.

NHHS-styret positiv Også Kjernestyret ønsker en sterkere sentrumsorientering velkommen. – At Kvarteret nå åpner, er absolutt en styrke for studentkulturen i Bergen, sier eksternansvarlig Maren Solhjem. En bedret informasjonsf lyt og økt NHH-rekruttering ved Kvarteret skal få skolens studenter til å drikke øl med universitetsstudentene i sentrum. – De ulike Kvarter-organisasjonene vil nå få mulighet til å legge inn aktivitetene i vår kalender på nett, opplyser eksternansvarlig Maren Solhjem.

Synergieffekter – Nå handler det om å hjelpe hverandre. Sannsynligvis hadde både en del av underutvalgene her på NHH og organisasjonene på samfunnet fått et løft ved et tettere samarbeid, tror Solhjem. Hun frykter likevel ikke at NHHkulturen blir utkonkurrert. – De store arrangementene trekker uansett fulle hus. Jeg tror det er mye mer som skal til for at stud.nhh skal forlate Klubben.


6

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 2. februar 2010

Oddekalv fann ingen m Kurt Oddekalv har tidlegare sagt at det beste miljøtiltaket vil vera å sprenga NHH i lufta fordi økonomane har for mykje makt. Utan dynamitt hjalp han oss med å bli flinkare på miljøvern. Mikael McKeown
 mm@k7bulletin.no

Håkon Frede Foss (foto) foto@k7bulletin.no

Det er måndag føremiddag. Kurt Oddekalv frå Norges Miljøvernforbund er på veg for å ta ein gjennomgang av NHH sitt miljøpotensiale, men først må han få parkert dieselmonstret sitt. I NHH sitt strategidokument står det at høgskolen skal arbeida «systematisk for å opptre miljøvennlig». Men gjer høgskolen det i dag?

– Trur me ligg greitt an – Korleis trur du NHH er på miljøvern i dag? – Eg trur me ligg tåleleg greitt an. Me har kjeldesortering av papp, glas, metall, organisk og flasker. Me kunne sikkert spart meir på å senka temperaturen, men det ville korkje studentar eller tilsette ved skolen akseptert, seier leiar Arvid Fredheim på teknisk avdeling. Kurt Oddekalv er leiar for Norges Miljøvernforbund. Organisasjonen hans har blant anna hjelpt bedrifter som Friele Kaffe, Norrøna og Framo til å realisera miljøpotensialet sitt. – Me byrjar med avfall og energi. Det kostar pengar, og då får me med oss økonomane. Økonomar har forresten hatt alt for mykje makt, brummar Oddekalv.

Bra varmeanlegg Første stopp på rundturen på Servicebygget er sentralvarmeanlegget. Fredheim viser og forklarer korleis elektrokjelen varmar opp vatn som sirkulerer i radiatorane på bygget. – Me har ein oljefyr i reserve for ekstra kalde dagar, men den trengte me ikkje sjølv no i starten av januar, seier Fredheim. Oddekalv verkar tilfreds, sjølv om anlegget går på elektrisitet som kunne ha vore eksportert, og såleis erstatta kolkraft i Europa. – Dette såg veldig bra ut. Det er ei stor løgn at det er så miljøvennleg å eksportera vasskraft.

Fæle eingongspakkar Leiaren i Naturvernforbundet finn berre nokre få ting å setta fingeren på her og

Sortering: Kurt Oddekalv fortel Arvid Fredheim frå teknisk avdeling kor returstasjonane skal stå.

der. – Det bør vera ein person som har ansvaret for retur av lyspærer. Den døra burde hatt automatisk lukking. Neste stopp for følgjet er kantina. – Eingongspakkar er det verste eg ser, seier Oddekalv om porsjonspakkar med majones, ketchup og leverpostei. Inne på kjøkkenet var det meir å gleda seg over. Glas, metall og papp sorterast.

Matrestane går til grisefôr. Like utanfor i kantina finst det derimot ingen sortering. Matavfall, papir, metall og glas ender opp i dei same dunkane. Fredheim meiner det er vanskeleg å få folk til å sortera. Oddekalv er ikkje samd. Han meiner det er ekstra viktig at økonomi- og teknologistudentar får ei forståing for miljøet ved å sortera avfall.

Fortel økonomistudentar at « det er dårlig økonomi å ikkje sortera, så skal du sjå kor flinke dei blir.

Kurt Oddekalv, leiar for Norges Miljøvernforbund

Handlar om haldningar – Unge menneske må læra at avfall er ein ressurs. Du må jobba med haldningane. Fortel økonomistudentar at det er dårlig økonomi å ikkje sortera, så skal du sjå kor flinke dei blir. Oddekalv forklarar at papir som går i restavfallet kostar skolen 1300 kroner per tonn. Som papiravfall kostar det ingenting. Ein mellomstor bedrift sparar minst 50.000 kroner årlig etter at Naturvernforbundet har tatt ein gjennomgang av rutinar og system. – Ein annan føresetnad for å få til kjeldesortering er at alle bosspannene merkast skikkelig og er lett tilgjengeleg. Dette er for dårleg, seier han om bosspanna i kantina. A r v id Fre d hei m i n n røm mer at merkinga burde vore betre.


nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 2. februar 2010

7

miljøbrølarar på NHH Kloakkpumpe kan spara 1100 bilar Kurt Oddekalv interesserte seg ikkje for energieffektivitet då han vitja NHH i førre veke. Han påpeikar at innsparingane på NHH ved til dømes å installera moderne vindauge fører til utslepp i produksjonen av vindauga ein annan plass. Energiingeniør Kjetil Hoftvedt i Siemens meiner at NHH likevel bør

sjå på potensialet for energieffektivisering. – For høgskolar ved kysten bør ifølgje Manual for Enøk-normtal energiforbruket til oppvarming, tappevatn og ventilasjon ligga på under 90 kWh/ kvm. For NHH er dette ca. 115 kWh/ kvm, skriv Hoftvedt i ein e-post.

Varme frå kloakk I NHH sitt nybygg er det planlagt å henta all varme frå ei varmepumpe i Bergen sitt kloakkanlegg som går i

fjellet under NHH. Eit grovt overslag frå Hoftvedt syner at dersom dei to eksisterande elektrokjelane på NHH blir erstatta av pumpa, kan me spara CO2-utslipp tilsvarande 1100 bilar. Det føreset at krafta som blir spart erstattar kolkraft i Europa. Prosjektet vil gå omtrent i null økonomisk, sjølvsagt avhengig av usikre parameter som energiprisar, avkastningskrav og investeringskostnader.

Vanskeleg å få gjennomslag for investering – Eg skulle gjerne investert i kloakkvarmepumpe, men det å stabla 10 millionar kroner på beina er ikkje så lett. Leiar Erik Lundberg for administrativ og teknisk driftsavdeling er oppgitt over dei mange avgrensingane NHH må rette seg etter. – Det er heller ikkje så lett å få tilgang til kloakken av kommunen, påpeikar Lundberg. Han opplyser også at han skal møte BKK 12. februar for å drøfta eit lite fjernvarmeanlegg.

– Det skal eg ta tak i. Oddekalv foreslår også forsiktig omgang med blekkassettar og særlig trådlause nett. – Elektromagnetiske felt er Noregs største helse- og miljøproblem. I franske bibliotek blir trådlause nett no forbodne fordi strålinga går ut over konsentrasjonsevna.

- Bytt ut førelesarane – Oppsummert, korleis gjer me det her på NHH? – Overordna verkar det fornuftig her. Likevel, returstasjonar må på plass og eingongsemballasjen må vekk.Det beste tiltaket hadde vore å bytta ut førelesarane her. I det minste burde dei læra seg nokre nye teoriar der økonomien er underordna økologien.

Kravstore studentar er også ei hindring mot energieffektivisering. – Det er utfordrande å redusera energibruken på bygget samstundes som studentane krev tilgang til så store areal på kveldstid og i helgene. Det skjer eitt og anna på miljøfronten på NHH. Som ledd i eit ”Grønn Stat”-prosjekt rapporterer NHH kvart år resultat og målsettingar innan områda transport, energi, innkjøp og avfall. NHH har også ein eigen miljøkoordinator. Og når nybygget kjem, blir det utan fleire parkeringsplassar. Derimot skal bygget tilpassast betre for syklistar med garderobar.

n Dekan Kjetil Bjor vatn for bachelorprogrammet er samd i at fagområdet miljøøkonomi bør styrkast. – Det er riktig at vi ikkje underviser kjeldesortering på NHH. Derimot har NHH for ikkje lenge sidan tilsett en professor i miljø-økonomi, Gunnar Eskeland. Det skriv Bjorvatn i ein e-post til K7 Bulletin.

u Kalkylegrunnlag Lønnsemdsutrekning n Avkastningskrav NHH: 6 % n Levetid varmepumpe: 11 år n Investeringskostnad: 8.000.000 kroner n Reduksjon kraftforbruk: 1.275.000 kWh n Redusert energirekning: 1.020,000 Bilar n Kg CO2/kWh kolkfraft: 1,3 kg n Gjennomsnittsutslipp norske bilar: 1500 kg CO2 per bil per år nøgd: Oddekalv var generelt nøgd med NHHs miljøsatsing, men eingongspakkar ønskjer han at me kvittar oss med.


8

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 2. februar 2010

BFU ønsker å innføre Bachelorfagutvalget vil innføre en pris til studenter med toppkarakterer. Ledelsen mener en slik pris er unorsk. Håkon Frede Foss (tekst og foto) hff@k7bulletin.no

– Det skal være bra å være best. Andre eliteskoler har slike priser, så hvorfor skal ikke NHH ha det, spør leder for Bachelorfagutvalget (BFU) Susanne Kvilvang Daae. Dersom BFU får det som de vil, skal de tre studentene som fullfører bachelorgraden med høyest karaktersnitt, motta en hederspris for fremragende akademiske prestasjoner.

Maks 10.000

Superstudentene fortjener ifølge BFU et diplom og en pengegave på 1.000-10.000 kroner. BFU forsøkte å få saken behandlet i Programutvalget for Bachelorutdanningen før jul, men saken ble utsatt. Den nye BFU-leder vil ta saken opp igjen i februar.

Ikke nerdete

– Vi vil bekjempe oppfatningen om at det er nerdete å få gode karakterer, og heller fremheve at gode resultater er noe å være stolt av. Dessuten vil prisen gi de beste studentene bedre mulighet til å få seg gode jobber, sier Daae og bemerker at et samlet BFU står bak forslaget. – Vil ikke en slik pris kunne føre til økt karakterpress? – Jo, men denne prisen vil kun være aktuell for de aller beste studentene, så jeg tror ikke den jevne NHH-student vil føle seg presset av dette. – Tror dere alle ville blitt glade for oppmerksomheten prisen vil gi dem? – De beste studentene vil nok ikke ha noe imot å få karakterene sine offentliggjort. Det ville i hvert fall ikke jeg!

SKOLEBYRÅDEN POSITIV

– Dette er et spennende prosjekt. Når en velger ut noen få er det en positiv markering, heller enn noe som oppleves som stigmatiserende. Filip Rygg (KrF) er Byråd for barnehage og skole i Bergen, og gir BFU støtte til forslaget om akademiske utmerkelser. Han presiserer imidlertid at han

strides om studentpris: BFU-leder Susanne Kvilvang Daae får en vanskelig oppgave i å overbevise rektor Jan I. Haaland om at studentpris er en god idé.

ikke er positiv til alle kåringer på prisipielt grunnlag. – Dette ville ikke fungere på grunnskolenivå. Men på bachelornivå kan dette være med på å trekke frem de gode historiene, og være med å styrke skolens omdømme, sier Rygg.

Støtte fra Norman

Professor Victor D. Norman gir også studentene støtte til forslaget og er forundret over at det ikke allerede eksisterer en slik pris. – Denne ideen er veldig god. Vi har allerede masse belønning for å gjøre alt annet enn det vi faktisk er her for å gjøre. En utmerkelse for akademiske prestasjoner vil bidra til å gjøre det litt spesielt å prestere godt, sier den tidligere NHH-rektoren.

Rektor går imot

Skolens toppledelse er derimot kritisk til å berømme skolens toppstudenter på denne måten. Rektor Jan I. Haaland mener det er bra at studentene vil sette fokus på akademiske prestasjoner, men tror ikke en slik pris er

veien å gå. – Det er allerede et betydelig karakterpress på NHH, så vi bør tenke oss nøye om før vi lager ordninger som forsterker dette, sier rektoren. Han er bekymret for at en slik pris kan sende ut feil signaler til studentene. – Dette er en type rangering av enkeltstudenter som vi ikke har tradisjon for her på NHH. Per i dag deler NHH allerede ut en rekke priser, blant annet «Pris for fremragende lærerinnsats». På NHHs nettsider står det at denne prisen har som hovedformål å forbedre studiekvaliteten på NHH. – Vil ikke en studentpris ha tilsvarende effekt på akademiske resultater? – Jeg er ikke imot enhver type pris, men disse prisene er av en annen karakter og har klare, helhetlige kriterier for hva som er fremragende. Men jeg ser ikke bort ifra at vi på sikt kan finne en ordning for å fremheve fremragende faglige prestasjoner også på studentsiden.

Hårreisende ordbruk

NHH-rektoren har tidligere hevdet at forslaget er «ganske unorsk», og påpekt at slike priser helst forbindes med amerikanske miljøer. – At ord som «unorsk» brukes, er hårreisende. Haaland er selv-

motsigende når han prøver å formidle at NHH er en internasjonal skole, samtidig som han bruker dette som et argument mot prisen, hevder BFU-leder Daae. Saken vil bli behandlet i Programutvalget for Bachelorutdanningen i løpet av våren.

Klarsignal fra Norman: Viktor D. Norman er positiv til forslaget.


nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 2. februar 2010

e elitepris

5 på gangen

Bør det utnevnes en studentpris for beste snittkarakter ved fullført bachelorgrad?

Prisregn hos konkurrenter Informasjonsrådgiver Anniken Solheim ved Handelshøyskolen BI opplyser til K7Bulletin at de har en rekke priser som går til akademiske talenter. – På bachelornivå gir BI diplom til beste

student per linje, samt en klokke til beste student totalt.
På masternivå gir BI diplom og klokke til beste student per program, skriver Solheim i en e-post.

«

Også fagstaben får utmerkelser for fremragende prestasjoner. Både en forskningspris, en utviklingspris og en formidlingspris blir overrakt til ulike kandidater. – BI honorerer i tillegg vitenskapelige publikasjoner som har evne til å appellere til et bredt publikum, kommenterer Solheim. Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) har valgt å samarbeide tett med næringslivet om prisutdelingene og gir utmerkelser til de beste doktorgradsstudentene. – Vi vurdere også å innføre en større nordisk teknologipris for masterstudentene, men dette er fortsatt bare på utredningsstadiet, sier seniorrådgiver ved NTNU, Åge Søsveen.

Jenni Sjøtveit, 5. kull

Nei! Det er så mye annet som er viktig på NHH enn akademiske resultater. En sånn pris ville vært en usmakelig amerikanisering.

Kristoffer Thoner, 3. Kull

Et interessant forslag. Vi må ikke være redde for at enkeltpersoner blir framhevet for god innsats.

På bachelornivå gir BI diplom til beste student per linje, samt en klokke til beste student totalt.
 Anniken Solheim, informasjonsrådgiver ved BI

Julie Anette Erdal, 3 .kull

Det er nok konkurranse på NHH som det er. En pris hadde ikke vært ubetinget negativt, men det bør være andre måter å anerkjenne gode resultater enn en pengepremie.

S

Ø

K

E

R

SOMMER-

VIKARER SØKNADSFRIST: 28. FEBRUAR

Kun elektronisk søknad på http://www.vg.no/jobbeivg

Audun B. Andersen, 3. Kull

Jeg er imot. Det er nok fokus på karakterer fra før. Vi bør heller verdsette utenomfaglig engasjement dersom nye priser skal innføres.

Henrik Tøstie, 2. Kull

Artig forslag. Priser er alltid gøy! De som prøver å gjøre det bra, blir kanskje mer motiverte av en slik pris.

9


10

nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 2. februar 2010

Kjernestyret klare Slagplanen for det kommende året er lagt, og det nye Kjernestyret ser ingen grunn til å gjøre for store forandringer på hva de mener er Norges beste studentforening. Espen Bolghaug eb@k7bulletin.no

Marie Skjelbred (foto) foto@k7bulletin.no

– Når vi er ferdige skal folk huske oss som handlekraftige. Vi skal ikke sovne, lover lede-

kommende året. – Jeg tror folk skjønner at vi er engasjerte, forklarer Kjernestyrelederen.

HVerdagen VIKTIGST

Det nye Kjernestyret kommer ikke til å satse på å revolusjonere studentforeningen, men vil heller holde fokuset på den daglige driften. I følge utkastet til den nye strategiplanen vil KS blant annet å sørge for at alle som vil engasjere seg i NHHS blir ønsket velkommen. De pritoriterer også kommunikasjon og godt samarbeid innad i NHHS og blant andre aktører. – Vi lover at Norges beste studentforening skal bli enda bedre, sier Qvale. Av konkrete planer nevner

Vi lover at Norges beste studentforening skal bli enda bedre.

«

Gudbrand Johs. Qvale, Kjernestyreleder

ren for det nye Kjernestyret, Gudbrand Qvale. Som eneste blokk som stilte til valg, ble seieren enkel for Qvale og de syv andre medlemmene under høstvalget. Den ferske lederen lar seg imidlertid ikke bekymre av at enkelte har kritisert det nye styret for å være vage i sine løfter for det

Dette skal de jobbe for

Gudbrand Johs. Qvale Leder

- Sørge for at alle som vil engsjere seg i N HHS bl i r ønsket velkommen. -Sørge for effektivitet og rasjonalitet i KS arbeid.

-Sørge for et godt samarbeid

med eksterne og interne.

han blant annet å gjøre rombooking enklere, samt at en ny nettside for NHHS forhåpentligvis står klar før påske.

ER innenfor loven

Høsten 2009 var ikke enkel for fjorårets Kjernestyre, med vanskelige økonomiske tider og uønsket oppmerksomhet

Nye koster i ks: (F.v) Andreas P. Engstrand, Martin Hagen, Ingrid Vinje, Gudbrand Johs. Qvale, Maren Altø Riis Gjelsvik og Maren Solhjem var ikke til stede da bildet ble tatt.

rundt et ulovlig bongsystem i kjelleren. – Kjelleren har i dag et system med gjestelister til hvert enkelt rom, men vi ser jo at dette kan være en uheldig løsning siden den kan være ekskluderende for enkelte, sier Qvale, som kan fortelle at de hele tiden ser etter bedre løsninger. Problemet er at

det finnes få gode alternativer. – Vi holder oss innenfor loven og har en god dialog med skjenkekontrollen, fortsetter han. Også den økonomiske situasjonen håper Kjernestyret at de skal kunne forbedre, et av hovedmålene er å skaffe en ny hovedsamarbeidspartner. – Olje- og energisektoren

er en sektor vi foreløpig har samarbeidet relativt lite med, og kan derfor være interessant, forklarer Qvale. Han understreker at det ikke bare er penger som er viktig i valg av samarbeidspartnere, men også den kompetansen de kan tilby gjennom blant annet internships.

Maren Solhjem

Martin Hagen

Maren Altø Riis

Andreas Engstrand

- Øke det studentpolitiske engasjementet i NHHS. - Sterkere integrasjon av de internasjonale studentene. - Jobbe for en sterkere sentrumsorientering.

- Ska l s a m le og s a m k jøre rombooking og nøkkelkortsystemet. - Finne gode løsninger på kontor og lagerlokaler for studentforeningen i samarbeid med Prosjekt. - Legge til rette for alternativer til dagens lesesaler.

- Jobb e for å i n n føre nye

- Få på plass og drifte NHHS. no.

Eksternansvarlig

Internansvarlig

Fagpolitisk ansvarlig

under visningsformer, både med hensyn til pedagogikk og teknologi. - Øke oppslutningen til kursevalueringene. - Opprette et studentpolitisk forum.

Informasjonsansvarlig

- Skape en verdiplattform for NHHS. - Få ut informasjon på engelsk, og sette bestemmelser for hvilken info som må være på engelsk.


nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 2. februar 2010

11

e med ny strategi Møter høye forventninger K7 Bulletin har spurt NHHSpampene om hva de forventer av det nye Kjernestyret. Det er mange krav som skal oppfylles i 2010. Den tidligere kjernestyrelederen Hege Grøndal er optimistisk på vegne av det nye KS. – Det nye Kjernestyret er engasjerte og brenner for det de jobber med. Da kommer resultatene , både i studentforeningen og i forhold til NHH generelt. Hun er ikke alene om å ha høye forventninger til det nye Kjernestyret.

s og Madeleine Knap, er seks av de åtte som utgjør KS dette året. Jørgen

Fra syv til åtte Nytt av året er at Kjernestyret har fått et åttende medlem. Styrevervet kalles prosjektansvarlig og er et resultat av at mange medlemmer av tidligere kjernestyrer har følt seg overarbeidet. – Det er en veldig spennende oppgave som er krevende fordi Madeleine Knap

jørgen gjelsvik

Markedsansvarlig

Glenn Michael Jonassen i NHH-styret er opptatt av at det fagpolitiske blir ivaretatt. – Det er viktig å fortsatt legge press på en litt saktegående høyblokk når det gjelder pedagogikk og undervisningsformer, slik som mer bruk av case, mener Jonassen. Han er også opptatt av å få stud.nhh mer involvert i studentpolitikken, og å fortsatt Ingrid Vinje

Økonomiansvarlig

- Finne gode løsninger på kontor og lagerlokaler i samar-

- Å skaffe samarbeidspartnere

beid med Intern. - Hente ut potensialet i de faste arrangementene. - Forme egen rolle, og legge til rette for neste prosjektstilling.

en ressursgruppe i Markeds-

til NHHS i samarbeid med gruppen. - Gå over strukturen i markedsarbeidet som gjøres på skolen og effektivisere dette - Ha et tett samarbeid med de relevante underutvalgene.

- Følge opp og forbedre fakturering og utleggsrutiner. - Utrede regnskapsplikten for NHHS, og finne velfungerende løsninger. - Sikre god og sunn økonomistyring i NHHS.

mener Grannes.

fokus på omdømme Tidligere Uke-sjef, Adrian Geelmeuyden er på sin side opptatt av at Uken gis gode rammebetingelser i Ukenåret. – Kjernestyret må ha kontroll uten å kontrollere. Det er til syvende og sist Uken-styret som er blitt valgt av studen-

Det nye KS er engasjerte og brenner for det de jobber med Hege Grøndal, tidligere Kjernestyreleder

«

Passe på pengebingen Tidligere leder i Representantskapet, Geir Grannes, håper på en langsiktig og solid økonomistyring i NHHS. – Fremover er det for eksempel viktig at det settes av nok midler til fremtidige prosjekter i nybygget, påpeker han. Flere av pampene fremhever mulighetene med Kvarteret og ønsker velkommen et tettere samarbeid med med sentrum. – Et konsertsamarbeid med Kvarteret er en spennende ide som det er verdt å utforske,

tene. H a n ø n s ke r o g s å å f å f rem v i k t ig heten av at skolen opprettholder et godt rennomé. Geelmeuyden peker på inntakskrav, gode forelesere og nok lesesalsplasser som nøkkelmomenter for å få dette til. – Studentene må være stolte av å gå på skolen, sier han.

- Må se sammenhengen Alle portrettfoto: Audun Bakke Andersen

Prosjektansvarlig

det ikke er noen som har gjort dette før meg, sier historiens første prosjektansvarlige i Kjernestyret, Madeleine Knap. Det nye kjernestyremedlemmet skal ha som oppgave å koordinere ulike prosjekter for og være kontaktperson i Kjernestyret for Uken og Symposiet.

Press på høyblokken

arbeide for å heve Foreningsmøtets status. – Høy deltakelse på FM og ved valgene legger grobunn for fortsatt høy aktivitet studentforeningen, sier Jonassen. Inntakskrav, gode forelesere og nok lesesalsplasser er andre ting som nevnes av ekspertpanelet. Viktigst er likevel at det nye KS evner å tenke langsktig.

K7 Bulletin viste strategidokumentet til Tore Hilletad, førsteamanuensis ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH. Som ekspert på feltet organisatorisk og strategisk endring, mener han dette er en uvanlig måte å sammenfatte en strategi på, og peker på at den favner veldig bredt. –De må se sammenhengen mellom alle tiltakene de ønsker å gjennomføre, men den er også forsvarlig i den forstand at de ønsker

å videreføre det som har vært fra det forrige styret, forklarer Hillestad Den populære foreleseren ved NHH mener det viktigste for det nye styret er å velge hva de vil prioritere, og å definere hva de er til for. – Slik jeg ser det er strategien deres en lang liste med tiltak, fortsetter Tore Hillestad.


12

nyheter

Bil ramponert utenfor Merino

Foto: Finn Magnus Svenning Torall (privat)

VI SIKTER HØYERE - GJØR DU?

K7 Bulletin - tirsdag 2. februar 2010

smadret rute: Det er enda uklart om hærverket er et hendelig uhell eller meningsløs vandalisme.

Vandaler knuste natt til mandag i forrige uke bakruten på en av bilene som sto parkert ved Merinobygget. Ørjan Drønen Madsen odm@k7bulletin.no

Nytt navn - sterkere merkevare og høyere ambisjoner. BDO Noraudit endret navn til BDO 1. januar 2010. For mer informasjon: www.bdo.no

Kl. 04.40 mandag morgen tikket det inn en melding til NHH-student og Studrabgründer Finn Magnus Torall om at bilen hans var ramponert. Meldingen kom fra en medstudent som opplyste at bakruten på bilen var blitt knust. Medstudenten observerte ingen gjerningsmenn, men kunne høre en bil svi dekk nede på parkeringsplassen. – Han fikk ikke notert noe registreringsnummer, men vi har hørt med Statoil og andre som har overvåkningskameraer om de kan sjekke loggen innenfor det tidsrommet ugjerningen fant sted, sier Torall.

Ingen verdier borte Foruten en knust rute er det også blitt rotet rundt inne i bilen, men Torall kan verken bekrefte eller avkrefte om noe er stjålet. I bilen oppbevarte han blant annet skiutstyr, elektronikk og et større våpenskap. Så i

«

lys av dette kan det være rimelig å anta at bakgrunnen for ruteknusingen er hærverk. Han håper derimot at dette ikke er tilfellet.

Formålsløst hærverk – Jeg håper egentlig at det var en tyv. Han har i det minste et mål med handlingen. At noen knuser en rute bare for å knuse den er simpelt. Torall oppfordrer folk til å være mer forsiktig med å parkere ved Merino på nattestid, men han kommer likevel ikke selv til å slutte å parkere bilen sin der. – Jeg kommer nok til å fortsette å parkere der av praktiske hensyn, men da gjerne i nærheten av et overvåkningskamera. Saken er foreløpig ikke anmeldt.

Minimalt problem på NHH Driftsleder Arvid Fredheim ved NHH kan bekrefte at det har vært tidligere tilfeller av hærverk, men at disse har vært svært sporadiske. – Eneste tilfellet som jeg kan huske var et med stjålne bilradioer i 2007. Han er glad for at det er lite hærverk på skolen, men det er selvsagt alltid kjedelig når noen blir utsatt for noe slikt. – Det er beklagelig at studenten har fått knust en bakrute, men positivt at dette er et enkelttilfelle eller et uhell.

Jeg håper egentlig at det var en tyv. At noen knuser en rute bare for å knuse den er simpelt. NHH-student Finn Magnus Torall


nyheter

K7 Bulletin - tirsdag 2. februar 2010

4

13

på gangen

1. Kva tykkjer du om å ha moglegheit til å få tilgang på videoforelesingar? 2. Trur du det er enklare å la vera å gå på forelesingane med eit slikt tilbod?

vil ha ubøe på nett: Stud.NHH med BFU i spissen ønskjer seg Jan Ubøe og dei andre professorane i videoversjon på internett. Førebels er responsen frå NHH avventande.

Vil ha forelesingar på iPod Bachelorfagutvalget kjempar for å få forelesingar på internett. I første omgang skal det berre vere aktuelt med lydopptak - ikkje video. Guro Valland

gv@k7bulletin.no

Ole Hermansen (foto) foto@k7bulletin.no

– Forslaget går ut på å filma alle forelesingar og leggja dei ut på ei lukka vevside. På den måten kan studentar sjå igjennom forelesingar før eksamen, sjå nøyare på ting ein ikkje skjøna f yrste gongen eller fylgja med på forelesingar når ein ikkje kan møta opp på alle, seier leiar i Bachelorfagutvalet, Susanne Kvilvang Daae til K7Bulletin. I fyrste omgang kan det vera mest aktuelt med lydopptak og Daae uttalar vidare at tilbodet i byrjinga vil vera frivillig. Det vil seie at forelesarane sjølve kan velja om dei ynskjer å verta filma eller teke lydopptak av. Ved ein uformell dialog med forelesarar, påpeiker Daae at utvalet har fått positive tilbakemeldingar.

Større fridom og nytenkjing Om eit slikt tilbod kan spela inn på oppmøtet ved dei tradisjonelle forelesingane, uttalar Daae at det vil vera ei utfordring å forhindra fråfall frå forelesingane. Men vidare påpeiker ho at tilbodet ikkje skal erstatta forelesingane, men vera eit supplerande tilbod som kan vera eit bra verktøy for å repetera vanskelege tema. – Me ynskjer å skapa større fridom

for studentane, seier ho. Kjernestyret ved NHH stiller seg òg positive til forslaget, men seier at det krev nøye utgreiing og planleggjing. Fagpolitisk ansvarleg, Maren Altø Riis, kommenterer til K7 Bulletin at utforminga av nybyggjet kan vera ein ypparleg moglegheit til å implementera nye løysingar. Forutan å vera innovative når det gjeld undervisningsmetodar, kan eit slikt tilbod bidra til å synleggjera og tilgjengeleggjera forskningsarbeidet ved høgskulen.

For tidleg å kommentera Søknaden frå Bachelorfagutvalet har så langt ikkje vorte behandla. Fyrstekonsulent hjå Studieadministrasjonen ved NHH, Kjetil Sudmann Larsen, meiner det er rimeleg å tru at eit endeleg utfall av saka vil retta seg til mars eller april. Vidare påpeiker Dekan for PBU, Kjetil Bjorvatn, at dette er eit tema som krevjer ein grundig diskusjon. – Det er difor altfor tidleg å koma med noko uttaling om dette no, seier han til K7Bulletin.

HiB er allereie på god veg Høgskulen i Bergen har lenge hatt tankane om eit breiare undervisningstilbod til studentane. Allereie idag kan HiB tilby forelesingar på

video for spesifikke prosjekt. Men fokuset er ikkje kun retta på isolerte videoopptak av ein gjeven forelesing, påpeiker vevutviklar Åsmund Garfors frå Mediesenteret ved HiB. – Forelesar kjem til videostudioet vårt for opptak. Deretter tilføyer Mediesenteret nøye handsama grafikk, slik at ferdigproduktet vert godt bearbeidd kunnskapsformidling. Garfors seier vidare at responsen frå studentane har vore positiv, samt at dei er godt igang med å utvikla ein eigen multimedieplattform for høgskulen med arbeidstittel «HiBTube». Utdanningsinstitusjonen Stanford University har over lengre tid òg tilbode studentane undervisningstilbod på veven. Universitetet har ein eigen YouTube-kanal samt to Stanfordrelaterte kanalar på iTunes. Kanalane kan mellom anna tilby kurs, forelesingar, høgdepunkt frå tilstelningar, musikk og sport. Universitetet har òg ein adgangsavgrensa kanal, som er eit meir spesifikt undervisningstilbod for studentane på campus. Om NHH føyer seg inn i rekkja av utdanningsinstitusjonar som kan tilby ei brei multimedierelatert kunnskapsformidling på veven, gjenstår å sjå.

Teuta Kukleci, 1. Kull

1) Det er bra – til dømes om ein ikkje har anledning til å delta på forelesing ei gong, så kan ein ta det att. 2) Ja, det trur eg.

Marita Kristiansen, Institutt for Fagspråk og Interkulturell kommunikasjon

1) Eg ser at det er eit greit tilbod. Men som forelesar syns eg at det er synd om det kan erstatta den fysiske forelesinga, spesielt i fagspråk der det er fokus på ferdigheitstrening. 2) Innimellom, ja. Men eg vonar at studentane føretrekkjer å møta forelesar.

Yngve Rørnes Tucker, 4. Kull

1) Eg tykkjer det er eit godt supplement dersom ein ikkje har moglegheit til å delta på forelesingar. 2) Ikkje nødvendigvis. Om ein ikkje møter opp kan ein gå glipp av interaksjonen med forelesar.

u Videoforelesingar n BFU har kome med forslag om å tilby videoforelesingar til studentane. n PBU har ikkje behandla saka endå, dette vert truleg gjort i mars/april 2010. n Mange utdanningsinstitusjonar har slike tilbod allereie. Blant anna tilbyr HiB videoforelesingar på visse prosjekt. n Eit slikt undervisningstilbod fell inn under KS sin strategi for 2010 om nye formar for undervisning.

Henrik Djupvik, 5. Kull

1) Det høyres fornuftig ut, men eg er skeptisk til kor mykje det kan verta brukt. 2) Ja, absolutt.


14

sport

K7 Bulletin - tirsdag 2. februar 2010

sport

vtvh

NHHI VANT toppkamp: Det var lenge jevnt mellom de to lagene som ligger i toppen av 3. divisjon, men NHHI Basket vant til slutt kampen som kan avgjøre om de rykker opp til 2. divisjon.

Thriller kan ha sikret opprykket Etter to år i 3. divisjon er guttene i NHHI Basket motiverte for opprykk til divisjonen de mener de hører hjemme i. Malene F. Balto

mb@k7bulletin.no

Thomas Borgen Ha (foto) foto@k7bulletin.no

På lørdag spilte NHHI Basket en avgjørende kamp for opprykk til 2. divisjon. For to år siden rykket de ned til 3. divisjon, men dette håper de nå å kunne endre på. – Denne sesongen har vi satset alt på å vinne viktige kamper slik at vi kan spille i 2. divisjon igjen, sier spillende trener for laget, Rune Løhr Hauge. Hauge mener at med laget de har nå, så er sjansene store for å kunne rykke opp. – Vi har mange glimrende spillere og laget spiller bra

sammen. Det fikk vi bevist i dag, alt gikk som det skulle.

– Det er et av de få lagene i vår divisjon som det er motstand i.

Lag med motstand i

Seierssmaken på plass

NHHI vant kampen 50 - 43 over Ytrebygda Ride, som er serieleder i 3. divisjon for øyeblikket. Også de satser på opprykk, forklarer bortelagets pointguard Kristoffer Gausdal. ­– I dag gikk ikke kampen så bra, men det skyldes at vi har mange skader i laget. NHHI Basket vant i dag, men vi vant forrige kamp mot de, og med

At det var jevnt mellom de to lagene var det ingen tvil om, men NHHI Basket holdt ledelsen gjennom hele kampen. For NHHI Basket-spilleren Jarle Mathisen smakte seieren godt. ­– Dette var absolutt sesongens viktigste kamp, og det var herlig å vinne den. Vi har rundt seks kamper igjen, men ved å vinne denne står vi mye

«

Det er et av de få lagene i vår divisjon som det er motstand i. Kristoffer Gaustal, Ytrebygda Ride, om NHHI

større poengdif feranse, ler Gausdal. Til gjengjeld kan han fortelle at Ytrebygda Ride liker å spille mot NHHI Basket.

nærmere en sjanse til opprykk.

dårlige spilletider

På spørsmål om nye mål for

laget ved opprykk, sier Hauge og Mathisen at det er to ting som er viktig. – Hvis vi kommer oss opp i 2. divisjon, vil vi satse på å bli blant de tre beste lagene. Men akkurat nå er den største utfordringen vår at vi har for dårlige spilletider. Tidligere hadde laget to spilletider i uken som de var fornøyde med, men denne sesongen er de blitt tildelt tider som ikke har vært fordelaktige. I tillegg har laget fått beskjed om at de kanskje må klare seg med kun én trening i uka. – Vi har vært i kontakt med styret for NHHI og prøvd å fork lare at dette kan sette opprykket i fare, men foreløpig har vi ikke kommet til enighet, forklarer Hauge. – Nå har vi derimot fokus på Studentlekene som vi skal delta på i Trondheim om noen uker. Vi satser på mange seiere, avslutter Hauge.


visma.no/trainee

Visma tilbyr trainee-program Interessert i ledelse? Vismas management trainee-program bidrar til at du skal utvikle deg til en fremtidig leder i Visma. Som trainee vil du bli utplassert på spennende og utfordrende prosjekt i 3-5 ulike avdelinger. Du vil bidra med din kompetanse i selvstendige og teambaserte prosjekt som er knyttet opp mot sentrale prosesser i den aktuelle avdeling. Prosjektene krever teknisk innsikt, forretningsmessig forståelse, kundefokus og kunnskap om Visma sin strategi.

Interessert i økonomi og regnskap? Vismas program for økonomi-traineer gir deg muligheten til å jobbe med outsourcing av regnskap, lønn, økonomirådgivning og økonomiprosesser. Som økonomi-trainee vil du i løpet av to år bli kjent med hvordan ulike selskaper håndterer ulike økonomiprosesser.

Kom på vår bedriftspresentasjon 9. februar, kl 16.15 for mer informasjon om karrieremuligheter i Visma.


16

news

K7 Bulletin - tirsdag 2. februar 2010

intersection v

Miss integration: Denise Flatmark is head of the Bergen Buddy Program.

Buddies now available at NHH The Buddy Bergen project continues to grow in strength, with NHH joining as an official partner. Amy Morris

am@k7bulletin.no

Vasalisa Sayapina (photo)

vs@k7bulletin.no

Having existed for four years already, NHH joined the Buddy Bergen program this spring. The program aims to familiarise international students to the everyday life in Bergen. –Norwegians can seem quite distant, Denise Flatmark, leader of the Buddy Bergen Program, states matter-of-factly. With the Buddy program, she wants to remove the high barriers that often occur between Norwegians and foreign students. −I would like to change the perception that we are «cold» and give Norwegians the opportunity to have different experiences, Flatmark says. In turn, foreign students are given a chance to get an inside view of the aspects of life in Bergen that are uniquely Norwegian.

Socialization success

In order to succeed, Buddy Bergen host various events t h ro u g ho ut t he s e m e s t e r, ranging from live local music to ice-skating and quiz nights. These events are usually free for participants, and have been enjoyed thoroughly in the past. −The highlight of my Buddy Bergen program, amongst the meet-ups with my Buddy, was the International Quiz Night, laughs Iliana Nisimova, a Bulgarian MIB student. −It was great having the opportunity to meet other students, and the quiz questions were very international. Even the prizes were educational – we won a basket of Toro products, and that was my first introduction to this student-friendly brand.

High-tech matching process When it comes to the matching up of Buddies, Flatmark explains that they actually make use of a computer program in order to determine the best pairings. −We sort applicants initially on what the Norwegian students’ preferences are; foreign country of origin and language, and then by age, gender, school and interests. −Naturally it is difficult to

find «perfect» matches – but in general the feedback has been positive, Flatmark reports. The facilitator is quick to assert that Buddy Bergen is not meant to be a dating service. –But that does not mean it does not happen, there are often rumors of our pairs turning into couples, she winks.

A vehicle for integration The Buddy Program does not only aim to integrate Norwegians with foreign students, but also tries to create opportunities for students from for example UIB to interact with students from NHH.

–This means that students get to widen their social circles, and meet up with a wide variety of people, says Flatmark.

What the future holds Having met great success so far, the Buddy Bergen program intends to continue growing in the future. They are currently in the process of revamping their website, in order to make it more interactive. −Hopefully this will make us even more approachable to students, and let them become more actively involved in making suggestions or giving us feedback on the program, says Flatmark.

u Buddy Bergen n The Buddy Bergen program was founded in 2006 as part of the Red Cross Youth, and provides a service whereby foreign students are matched with a Norwegian “Buddy” student. n Each buddy meets up minimum six times per semester to socialize n About 300 exchange students need a Buddy each semester. Norwegian buddies are always in high demand! n Originally perceived as a UIB program, the program is open for all students. In 2010 NHH formally entered the cooperation. n If you are interested in finding out more about Buddy Bergen, check out their website: www.buddybergen.com


news

K7 Bulletin - tirsdag 2. februar 2010

intro

InterSection is a new double page written both by International Students and students born and bred in Norway. In the middle of the seven mountains and with 226 days of rain, there is a point of intersection for approximately 2800 busi-

ness students. We aim to write for both International students and Norwegians, in order to create as many points of intersection between these two groups as we possibly can.

welcome week crazyness: Exchange students are still having fun, even though they are not mixed with Norwegian students during the week.

Spring Welcome Week Meets Challenges On Saturday reversible “Sveiseaften” was arranged for the exchange students at NHH. Even though it was a success, the success might have been even greater if the students had arrived in the fall Vasalisa Sayapina (text and photo)

Most of the international students were present on Saturday when reversible “Sveiseaften” was held, but what most of them do not know is that there are significant differences between the two semesters they can visit NHH. For example, the spring semester introductory week only involves exchange students and there are few possibilities for joining the student organization at NHH.

«

We want to give them a warm welcome to the Norwegian society and NHH’s student organization, says Tasha He, member of International Commitee.

This is due to the fact that most of the groups welcome new members in the fa ll semester. Tasha He, a member of the International Committee wants to see more integration. – Most Norwegian people would be positively surprised of how awesome the exchange students are, they are so diverse and they are such vast resources. It is a pity that NHH does not use this resource even more.

The Status Quo The International Committee (IC) is responsible for taking care of the interests of exchange students when they arrive in Norway and introducing them to the diverse and rich student life at NHH. – We want to give them a warm welcome to the Norwe-

g ia n societ y a nd N H H’s student organization, says Tasha He. She highlights that integration is one of IC’s main goals. – Norwegians are already wel l-est abl i shed here i n Bergen. We have our friends a nd we do not have t he same need to get to know new people as do exchange s t udent s . T he l a n g u a ge barrier is also a factor that makes it hard for exchange students to get in contact with Norwegians.

Shorter Welcome Week Today the spring Welcome Week is shorter than the one in the fall as it lasts only from Wednesday to Saturday. – In the spring the welcome week takes place one week before the other students return to school, so there

are no one at NHH except from us, says Tasha. However, things are slowly improving.

Integrated mentor groups During the welcome week in the fall semester, the same activities are organized for both Norwegians and international students. However they have separate mentor groups. – This year we want to look into the possibility of not

just having Norwegian and international mentor groups, but actually mixing them together. Then already from day one, brand new Norwegian NHH students can get to know exchange students and vice versa. This idea has been welcomed by the Executive board. One can only conclude that the IC has a long way to go in making the spring welcome week as successful as the one in the fall, and that more can be done to help integrate international students to the Norwegian society. – We will keep trying to make improvements. That is what we do from year to year, Tasha concludes.

u The Welcome Week n Consist of two parts: introduction to subjects and school life organized by the NHH administration and various social events for newcomers. n There are two welcome weeks each academic year, one in August and the other in January. n Is organized by the International Committee (IC) in collaboration with the Executive Board (EB).

17


Uavhengig studentavis ved norges handelshøyskole

www.k7bulletin.no

K7

tirsdag 2. februar 2010 å r g a n g 4 7 , nr. 01

Vil du få relevant skriveerfaring?

Søk nyhetsjournalist Bulle trenger magasinjournalister

Bulle søker journalister Uavhengig stUdentavis ved norges handelshøyskole

ww w.k

Uav hen

den gig stU

norges tav is ved

han del

7bu lle

ole

shøysk

www.k7bulletin.no

k7

tin .no

K7

tirsdag 27. oktober 2009 å r g a n g 4 6 , nr. 11

k7

ag tirsd 2010 ruar 2. feb , nr. 01 ng 47 årga

Foto: Morten Falch Sortland

kalv Kurt Odde 7 side 6 og sin dom

Bakke Ander

Kursevalueringene:

Studentene mener lite om undervisningen side 10 og 11

me Vil berøm ntene Skatteoppgjøret:

Hovedfoto:

n tioand 17 intersec page 16

e toppstud

Håkon Frede

Foss

uble a new do page for nal internatio students:

Les hvem som tjener hva på NHH side 8 og 9

9 side 8 og

et magasin

:

Reportasje Bildeserie:

Ecruise

Tidenes UK

og 37 side 36

Walkover på valgshow n Møt Gudbrand Qvales nye Kjernestyre n Se bildene fra tidenes femtekullshow

magasinet

rte digitalise r ge forelesnin dcast po e 13 gjennom sid

25

magasinet

Bli illustratør

Petter Stordale n til NHH

side 4 og 5

side 4 til 6, 24 og 25

...disse sto i kø for å se disse...

Nor GeS

HAN deL

SHø ySK

oLe

ww w.K

Alt dette, og enda mer i Magasinet

Foto: Ole Hermansen

side 8

n Først ekullisten mer en e samlet ni inn 130 i Malaw fjor. Pengene .000 kro gå i. Kre ne braksukse ativitet og ny r til skolebyggin r g tenkning ssen. bidro til

NHH-grü ndere:

n Se hv a som gik naften. k under Bild ha n Les hv ene fra kvelde mmeren på Int a n gir de jenter og Charter-Svein g oversik ermener ten veldedig om NH het H-

uttene studGen tkortebta.nk o side 26 og

27

13.28

.indd 1

s01_forside

Vil du være med og lage skoleavis for NHH-studentene? Bli med i redaksjonen! side 4 og 5

Søknadsfrist: 10. februar Send en kort søknad til red@k7bulletin.no

7BU LLe

Aksjons u rekordre ken gav sultat

Foto: UKENfoto

02.02.10

Har du en skarp strek?

tAv IS ved

side 10

- Les om køkulturen på NHH - Møt Aqua og se bildene fra konserten

studentene Skippertak er tilbake , 24 og side 23

Stort se positive tt til de rødgrøn ne

magasi net

best Verst eller på miljø? avgir

ets Kjernestyr delig visjon en 11 klar side 10 og

Vi trenger engasjerte sportsjournalister

NHH pr ofessore r:

side 15

Foto: Audun

Sportsidiot?

GIG StU deN

Foto: Coxit

Foto: Ole Herm

ansen

Pass opp for utvekslingsfella

sen

-Reportasjer -Portrett -Baksideredaktør

UAv HeN

29. S tIrS ePte dAG M årGA Ber 200 9 NG 4 6 , Nr. 9

side 4, 28,

29 og 31

tIN .No


FOTO NHHS ANSETTER* *Vil du bli Bullefotograf? Vil du ha relevant fotoerfaring eller videreutvikle den kunnskapen du allerede har? Vi trenger fotografer som har lyst til å jobbe med K7Bulletin.

*Vil du bli fotoredaktør? Du vil jobbe i team med to andre fotoredaktører i tillegg til tett kontakt med Bulle-redaksjonen. Som fotoredaktør bør du ha grunnleggende kunnskaper i forhold til fotoredigering, og øye for et godt foto. Send en kortfattet søknad innen 10. februar til ole.herman@gmail.com vvvv

K7 BulletIN - tIrSDag 2. FeBruar 2010

K7 Bulletin - tirsdag 1. septemBer 2009

Gallakveld:

OPPFANT MELDINGSBOKEN PÅ MOBIL OPPFANT MELDINGSBOKEN PÅ MOBIL

FOTOGRAFENES FAVORITTER

vasilisa s aya p i n a Foto nhhs

v

v

gründer tips Gründertips

[m] Mobilskole.no

n Just do it. Bare gjør det. n Ikke analyser ihjel prosjektet. Prosjekter vil alltid ha en viss risiko, så man må gutse. n Kom deg ut i markedet n Sett sammen et bra team: et team du liker, men som kan bidra på forskjellige måter n Skap medieoppmerksomhet n Diskusjon er viktig n Søk om offentlig støtte n Spør folk om råd; det verste som kan skje er at du får et ”nei”. Få tips og skaff deg et nettverk. n Vær nysgjerrig! Bli med på alt som arrangeres av Innovasjon Norge og andre slike organisasjoner.

n Startet opp av tidligere NHHstudent Håkon Kalbakk i april 2009 UKENs eget danseband er i kjempeform og lokker flere enn fukensjonærene ut på dansegulvet.

n Brukes per i dag av 80 skoler

Foto: Flickr.com, Fle {S_C}

Tidenes UKEcruise Mandag 25. januar kastet 650 fukensjonærer loss og satte kursen mot Danmark. I likhet med de fleste eventyr var ferden viktigere enn destinasjonen. Og for en ferd det var. To dager til ende var danskebåten fylt til randen av UKEglede og feststemte mennesker, klare for å feire seg selv og UKEN som nærmer seg med mange knops hastighet.

digitalistert hverdag: Penn og papir er historie for 80 skoler. Nå er meldingsboken digital.

Nettstedet Mobilskole.no har erstattet meldingsboken fra barneskolen med toveis mobilkommunikasjon. – Papirer flyter hit og dit, og resultatet er rot! Slik beskriver mannen bak Mobilskole.no, Håkon Kalbakk, den lettere kaotiske tilstanden i den norske skolen, hvor alt fra klasseturer til melkeordninger først og fremst koordineres gjennom ranselpost.

this picture was taken in Valaam – an island on the ladoga lake in the north-West of russia. a moment of harmony: two colors, two dimensions, one person.

*

Det er ikke vanskelig å kjenne seg godt igjen scenarioet fra barneskolen: Lappen om foreldremøte som ble liggende på bunnen av sekken i opptil flere uker før vi husket å levere den hjemme. Meldingsboken som tidligere ble brukt til fravær og meldinger om snøballkasting, er gått ut på dato. – Dagens hverdag er mobil. Vi får påminnelser om frisørtimer på mobilen, så hvorfor skulle ikke skolen kunne benytte seg av den samme teknologien? spør den tidligere NHH-studenten.

B u ll e - f o to g r a f e n e h a r m a n g e j u v e l e r i v å r e p r i v a t e s k a t t e k a m r e , s å d e t e r b a r e å g l e d e s e g t il n e s t e g limt*!

31

I tillegg til dagligdagse påminnelser, brukes Mobilskole også til krisekommunikasjon og relasjonsbygging.

– Skoler rammes av kriser som brann, ekstremkulde og trusler. I 2008 ble vi kontaktet av rektor ved Kjenn ungdomsskole som hadde oppdaget en video på nettstedet Youtube som truet deres elever og ansatte. Mobilskole var da i oppstartsfasen, men vi opprettet raskt en konto for skolen slik at foreldrene fortløpende kunne holdes oppdatert om utviklingen i saken. De var så fornøyde med systemet at de fortsatte å bruke det til dagligdags kommunikasjon.

«

n Vant gründerskolen alumnis gründerpris i 2009

Foto: Håkon Kalbakk (privat)

tidligere nhh-student: Håvard Kalbakk er hjernen bak det nye meldingssystemet.

Som leder av Næringslivsutvalget, var Kalbakk aktiv i studentforeningen ved NHH. – Engasjementet i NHHS er smittsomt. Der er det virkelig et miljø for å starte opp. Du omgås folk med veldig høye ambisjoner.

markedsfører oss gjennom kundene våre og deres nettverk, i tillegg til sosiale medier som Facebook og Twitter.

«

Kalbakk har lagt stor vekt på at Mobilskole skal være sikkert og brukervennlig. Tjenesten fungerer slik at brukeren, for eksempel en klasseforstander, logger inn med brukernavn og passord. Fra Mobilskole.no kan læreren sende ut en beskjed som tikker inn på foreldrenes egen mobiltelefon. Ved å bruke et bestemt kodeord, kan også foreldre sende

Gjennom studentforeningen ble han kjent med folk fra eldre kull som fortalte om Gründerskolen.

Håkon Kalbakk, gründer sms tilbake til læreren. – Mobilskole er tidsbesparende for lærerne som igjen får mer tid til å bruke på forberedelser og undervisning. Skolen sparer dermed både tid og penger.

[m]

oppstarsselskaper, ble tanken på en 8-17 jobb litt kjedelig. Amerikanere er generelt optimister som trives med risiko, og det smittet over til meg også. Halvannet år senere, er Mobilskole.no et faktum. I dag brukes tjenesten av 80 skoler rundt om i landet, og Kalbakk ser lyst på fremtiden til den nyoppstartede bedriften. –

Engasjementet i NHHS er smittsomt. Der er det virkelig et miljø for å starte opp.

Du er ikke troverdig før du har gått på trynet.

Nettopp Kjenn ungdomsskole ble nøkkelen til Mobilskoles raske utvikling. Kalbakk presiserer viktigheten av kundenes tilbakemeldinger og har brukt disse til å nå ut til markedet: – Vi har ikke brukt en krone på PR, men

n Har 3 fulltidsansatte og deler Itavdeling med InCent

Av: HEgE LANDsvIK fOTO: UKEN

spente fukensjonærer gleder seg til smakebiter fra revyen

Hva: Postkasse Hvem: Karina Lange

Men da Kalbakk etter fullført utdanning ved NHH i 2007, startet på Gründerskolen i Boston, var det først og fremst for å få internasjonal erfaring. Etter et halvt år fikk han internship i et amerikansk oljeselskap. – Etter Gründerskolen hadde jeg planer om å finne en vanlig jobb i Norge med fastlønn. Men etter å ha jobbet med to suksessfulle amerikanske gründere som har tjent milliarder av dollar på tidligere,

Håkon Kalbakk, gründer

Etter hvert ønsker vi å ekspandere internasjonalt til land som Frankrike og Tyskland. Om ti år er målet en omsetning på 60 millioner kroner. Men skulle ikke suksessen fortsette, er Kalbakk ikke i tvil om at han er en erfaring rikere. – Du er ikke troverdig før du har gått på trynet. Sånn lærer du. Det handler om å ha «guts». tekst: tONJe t. LANesskOG

[m] 36

[m] 30 s30_31tettpåSETTINGGLIMT.indd 31

n tilbyr meldingsboken på mobil

n Spin-off selskap fra InCent Services som ble startet av tidligere gründerskole-studenter og holder til i Singapore

Foto: Håkon Kalbakk (privat)

g limt* Gründertips

31

[m]

30-08-09 23:59:35

s36_37_uken.indd 36

s30_31_grunder_ny.indd 30

31.01.10 21.55

s30_31_grunder_ny.indd 31

31.01.10 22.21

31.01.10 22.21

L urer du litt på hvordan man egentlig bruker Photoshop? Er du kreativ og har sans for design? Bli med i Grafisk NHHS! Du får nødvendig opplæring, et kreativt fristed og en gjeng med ildsjeler innenfor design.

www.niog.net

Søknadsfrist 16.februar.2010 Send søknad til leder.grafisk@.nhhs.no


20

leserbrev

K7 Bulletin - tirsdag 2. februar 2010

Leserbrev

Vil du ha kommentaren din på trykk i Bergens beste studentavis? Vi ønsker leserbrev om alt mellom himmel og jord. Send dem til red@k7bulletin.no.

kjernestyret 2010

Engasjement og vilje i NHHS

På vegne av KS 2010 har jeg tre overordnede mål; vi skal være handlekraftige, langsiktige og proaktive. Dette er vår største utfordring. Daglig har hver enkelt av oss mange faste oppgaver – utfordringene blir å gjøre disse så effektivt at vi makter å løfte blikket, få oversikt, for deretter å handle. H a n dlek r aft en sk a l merkes i det daglige. Enhetlig rom- og nøkkel booking, gode og rasketilbakemeldinger, velfungerende nettside, aktivitet i fag- og studentpolitikk gjennom et nyopprettet studentpolitisk forum, skal være våre redskaper for handlekraft. Proaktivitet– å ta tak i problemstillingene før de utvikler seg til problemer – er viktig for dynamikken. Her vil vårt arbeid bestå i blant annet å finne de beste løsningene for regnskapsplikten, ta grep for å sikre god økonomi også på lang sikt og se etter løsninger for nye undervisningsmetoder i tilknytning

til nybygget. De siste årene har NHHS investert stort, løft NHHS, løft Campus, AV og PA anlegg har alle vært langsiktige og gode prosjekter som legger til rette for foreningens fremtidige aktiviteter. Hvilke langsiktige prosjekter skal så KS 2010 ta tak i? På nåværende tidspunkt er det tvilsomt at det kommer store økonomiske investeringer det kommende året, men allikevel skal det investeres. Inngangen til et nytt tiår er et naturlig tidspunkt å stoppe opp, gjøre opp status og sette seg nye mål. Nettopp det skal vi gjøre, gjennom en bred prosess der alle interessegrupper og underutvalg får komme med innspill, vil vi kartlegge studentforeningens mål, ønsker og behov på lang sikt. Dette vil være utgangspunktet for å lage en plan som tar for seg den konkrete etterspørsel etter kontor, lager og andre fasiliteter. Utredningen i seg selv vil være en liten økonomisk investering, men allikevel en viktig strategisk investering. Uten mål har man ikke styring. KS 2010 har fått i oppgave å etablere og utvikle den nyopprettede prosjektstillingen. Prosjektstansvarlig skal hente ut potensialet i alle de gode prosjektene, dette er en spennende jobb som vil gi både oss som KS og studentforeningen som helhet mange muligheter og nytt handlingsrom. E nga sj e m e n t o g v i lj e – er noe av mest grunnleggende for å få ting til å skje. Jeg vet det finnes mye av dette i ressurssterke NHHS. Studentforeningen – det er dere. Vi har alle muligheter! Sammen skal vi fortsette og utvikle Norges beste studentforening til å bli enda bedre! gudbrand qvale er leder i kjernestyret

Foto: Audun Bakke Andersen

KS 2 010 h a r i skrivende stund vært i posisjon i noe mindre enn en måned. Så langt har vi lært en hel del, om studentforeningen, fagpolitikk, planlegging og organisering – og vi synes det er fantastisk gøy. Studentforeningen går et travelt semester i møte, og det er en glede å se alt engasjementet som finnes i NHHS. Alle telefonene og henvendelsene på kontoret er en bekreftelse på at ting skjer, og når alle drar i samme retning må resultatet bli bra. Å være tillitsvalgt i NHHS er et privilegium, man får muligheten til å være med å skape noe, man får et felleskap og et eierskap som mangler sidestykke. Når en går hjem etter mange timer med NHHS og egentlig er utslitt, er det nettopp dette som gjør at en klarer og karre seg opp før klokken 8 dagen etter.


leserbrev

K7 Bulletin - tirsdag 2. februar 2010

21

SKRIV SELV.

kursdeltakelse

Gjør som vi sier - ikke som vi gjør Som noen, eller kanskje studenter flest, leser jeg ikke nøye fagbeskrivelsene når jeg velger meg et valgfag. Den slags informasjon har nemlig en tendens til å være like vag som rektors handlingsprogram. I stedet søker jeg informasjon fra kilder som kan gi en mer realistisk beskrivelse av faget, nemlig mine medstudenter. Så var tilfelle også dette semesteret. Voa33, fikk jeg høre, var et greit og interessant fag, med tidlig eksamen. Dessverre var det et adgangsbegrenset kurs, hvor fristen for oppmelding var gått ut, men håpet glimtet i det fjerne: Jeg fikk høre at en student hadde troppet opp på forelesning forrige vår uten å stå på noen liste, og likevel kom med i faget fordi det var færre enn 40 studenter tilstede på første

forelesning, som var obligatorisk. Lykkejegeren satset på flaksen, og vant. Tilbud ble lik etterspørsel. Dette endret seg imidlertid i år. På N H H l æ r e r v i om forskjellige type organisasjoner. På den ene siden har vi den tungrodde, byråkratiske organisasjonen med tydelig hierarkisk struktur, tydelig definerte arbeidsoppgaver og en kultur gjennomsyret av nedskrevne regler. På den andre, den dynamiske, åpne gründerbedriften, der alle har kunnskap om hele virksomheten, stort personlig ansvar, og det hersker en kultur som tilsier at personlig dømmekraft er viktigere enn rigide regler. På NHH lærer vi at det er det er gründerbedriften som er fremtidens løsning. Likevel er Handelshøyskolen

selv et stereotypisk eksempel på det motsatte. Det viste seg nemlig at en eller flere studenter som i fjor hadde stått på venteliste våren før, ikke var blitt informert om at de burde ha dratt til første forelesning i VOA33 og kunne ha sikret seg plass i faget. Dermed oppstod det en aldri så liten krise i studieadministrasjonen: Noen hadde fått en fordel, fordi de av eget initiativ hadde tatt en sjanse på at det ikke kom til å være fullt oppmøte på den første forelesningen. D e t t e r e t t e t m a n da opp i, ved den sedvanlige metoden i et byråkrati. For å opprettholde et skinn av rettferdighetsfølelse , strammet man inn ved å nekte tilgang for andre studenter enn dem

som var innvilget studieplass, inkludert de heldige på ventelisten. Det vil si at selv om det var rundt fem ledige plasser av 40 på første forelesning, var det ikke mulig for meg eller andre lykkejegere å få ta Voa33. De plassene endte i stedet opp i søppelbøtten som ubrukt kapasitet. Jeg kan forstå seniorkonsulent Inger Marie Mildes argument om at man skal ta den tidlige oppmeldingsfristen på alvor, og sådan er jeg ikke veldig bitter over at jeg endte opp med å måtte ta noe annet. Det som irriterer meg mer, er at Milde og resten av studieadministrasjonen velger ikke å fylle opp populære kurs fordi man på død og liv skal følge noen regler. Med Mildes regler må det være 100 % oppmøte blant

de studentene NHH har tatt kontakt med på e-post for å få utnyttet kapasiteten. Å tro at det vil være tilfelle, er naivt. Dessverre er ikke blind tro på ineffektive regler bare en enkelt seniorkonsulents mangel på forståelse av det NHH lærer bort til studenter; det er en dyptliggende kultur for Handelshøyskolen i sin helhet, og spesielt studieadministrasjonen. Kanskje er det på tide de også tar seg noen timer bak pulten i Aud Max. Andreas L. Farberg er 3. kullist

foreningen siviløkonomene

CSR – mote eller realiteter? Fra ord til handling og resultater. CSR er blitt et begrep. Det undervises i CSR på høyskolene og etter hvert har CSR også fått plass i møterommet hvor bedriftens strategi diskuteres. ”Alle” snakker om det. Men hvor mange gjør noe med det? Mye tyder dessverre på at det er mest mote eller ”window dressing” og mindre realiteter, noe den jobbsøkende student bør merke seg. En undersøkelse, som vi gjennomførte i fjor vår, viser at de aller fleste studenter vil prioriterer arbeidsplasser som arbeider med CSR eller samfunnsansvar. Vi vet på den annen side at omtrent alle bedrifter som har bedriftspresentasjoner på høyskolene også tar opp CSR. Men hva

kom først – høna eller egget? Tar bedriftene dette opp fordi de vet at studentene er opptatt av det? Mitt råd er til studentene er at de stiller kritiske spørsmål som –Hvilke områder og utfordringer jobber dere med? –Hva prioriterer dere? –Hva med menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø, etikk generelt og korrupsjon og etisk handel spesielt? –Hvilke konkrete resultater kan dere vise til? I det konkrete jobbintervju vil den kritiske student bli oppfattet meget positivt i den gode bedrift men kanskje noe skremmende i den dårlige. Det siste gjør ikke noe, for der skal man ikke ta jobb

likevel. Som forening har vi et generelt poeng i tillegg. Jo mer kritiske studentene og andre jobbsøkere er, desto mer nødvendig blir det for virksomhetene å gjøre ord om til handling og kunne vise til konkrete resultater. Som studentene må også vi i foreningen Siviløkonomene engasjere oss og da fortrinnsvis gjennom våre ca 16.500 medlemmer. Vi har ikke gjort nok til nå, men er i disse dager i ferd med å ta et krafttak. Gjennom vårt kommende medlemskap i FNs Global Compact (verdens største organisasjon for CSR) vil foreningen forplikte seg til å avgi årlig rapport til FN om hva vi har gjort og hvilke resultater vi har oppnådd.

De fleste av våre medlemmer har et samfunnsengasjement ut over jobben, stort eller lite. Som forening har vi også en samfunnsrolle. Vi må bidra til at medlemmene som gruppe buker sin faglighet som økonomer til samfunnsmessige utfordringer. Aktuelle saksområder er mange og mangeartet. Mer enn 20 mulige prosjekter er listet opp, fra bærekraftig utvikling og fordelingsproblemer/fattigdom til regionale strukturer, virksomhetsetikk og integrering av innvandrere. Men vi kan ikke gjøre alt. En Questback høsten 09 blant medlemmene viser at en stor andel av medlemmene er interessert i å engasjere seg personlig. Det mangler

således verken på ideer eller ressurser. Utfordringen blir å prioritere prosjekter hvor vi kan gjøre skikkelig nytte for oss, finne ildsjeler som kan kjøre prosjektene, og å skape en effektiv organisering. Har du ideer eller innspill ta det gjerne videre via Siviløkonomenes studentgruppe ved NHH.

Elisabeth Kristensen er Administrerende direktør i foreningen Siviløkonomene.


Trainee Bli med å skape framtidens samfunn

Trainee

KS søker høyt utdannede personer som er utviklingsorientert og har interesse for å jobbe i kommunal sektor. KS tilbyr et 18 måneder traineeprogram med kombinasjon av teori og praksis. Som trainee vil du få unike muligheter til å lære mange sider av virksomheten å kjenne. Du kan spesialisere deg innen et fagfelt eller rette deg mot en lederkarriere hvor det arbeides i bredden med flere sektorer. Hver trainee får faglig veiledning og egen mentor gjennom hele perioden.

Traineene får jobbe med:

• innovasjon og nytenkning • nye teknologiske løsninger • kommunenes samfunnsansvar • utvikling av livskraftige kommuner • kommunen som fremste velferdsleverandør

Søknadsfrist 1. mars 2010, med oppstart i september 2010.

www.ks.no/trainee

Kommunesektorens Traineeprogram

Bli med å skape framtidens samfunn

annonse 122x144.indd 1

04.12.09 14.50

KS søker høyt utdannede personer som er utviklingsorientert og har interesse for å jobbe i kommunal sektor. KS tilbyr et 18 måneder traineeprogram med kombinasjon av teori og praksis. Som trainee vil du få unike muligheter til å lære mange sider av virksomheten å kjenne. Du kan spesialisere deg innen et fagfelt eller rette deg mot en lederkarriere hvor det arbeides i bredden med flere sektorer. Hver trainee får faglig veiledning og egen mentor gjennom hele perioden.

Traineene får jobbe med: • innovasjon og nytenkning • nye teknologiske løsninger • kommunenes samfunnsansvar • utvikling av livskraftige kommuner • kommunen som fremste velferdsleverandør

Søknadsfrist 1. mars 2010, med oppstart i september 2010. www.ks.no/trainee

Kommunesektorens Traineeprogram annonse 122x144.indd 1

[m] 22

04.12.09 14.50


K7 Bulletin - tirsdag 2. februar 2010

Stille etter stormen Nr. 1

Tirsdag 2. februar 2010

Et nytt semester byr p책 nye muligheter, men lesesalene p책 NHH st책r tomme. Tekst: Ingeborg S. Christensen Foto: Ole Kristian Hermansen


Eksamensrushet på Merino er over. I det tidligere ullspinneriet er lesekapasiteten langt fra sprengt, og gir ikke akkurat inntrykk av at NHH har for få leseplasser. Det er så stille at fotografen blir møtt med hissige «hysj!» fra to konsentrerte studenter når Bulle kommer innom for å sjekke forholdene. En student som ikke vil la seg intervjue, sier kort at «jeg er her fordi jeg har ting å gjøre». Salen som rommer 414 hardtarbeidende studenter på det meste, har et titalls studenter i slutten av januar. Det ser ikke ut til at nyttårsforsettene om å bli en flittigere lesesalsstudent, har trådt i kraft enda. Den såkalte streberlesesalen ved siden av bachelorlesesalen, kjent for annekterte leseplasser for ivrige ubåter, er også tom. «Ubåt» brukes om studentene som dukker ned i bøkene ved semesterstart, og ikke kommer opp igjen før eksamen er over. Opphengte navnelapper for vårsemesteret 2010 og strenge advarsler om å ikke okkupere

[m] 24

«eierens» leseplass, vitner likevel om at det har vært studenter her etter nyttår. Navnene viser at jenter ikke har adgang og at skolens lacrosselag er sterkt representert, sammen med flere plakater av en lettkledd Hege fra Oslo. Kanskje den vaskeekte streberen har hjemmekontor?

«

– Å bruke skippertak som studiemetode er et valg, mener andrekullisten som er leder av

med forberedelser til Uken på Servicebygget. Tidligere var mottoet hans at «man kan alltids konte». – Men å bruke det som motivasjon fungerer dårlig, forteller Olsen. Å arbeide jevnt og trutt gjør han likevel ikke, engasjementet i NHHS er morsommere. – Jeg studerer i skippertak to ganger i semesteret. Første gang når det er oppgaveinnlevering, og andre gang til eksamen.

– Skippertak er en ond sirkel. Det blir en del konting, som gjerne ødelegger for de ordinære fagene, sier han. – På master ble jeg motivert av å velge retning og fag selv. Der er det mer kontinuitet, det krever mer av deg, og man må jobbe hele semesteret. Det blir et helt annet skoleliv enn på bachelor, men med litt struktur i hverdagen går det fint å kombinere dette med et aktivt NHHSliv.

Da jeg var student, leste jeg fagene semesteret før og regnet alle oppgavene.

regnskapsgruppen, IKT-ansvarlig for Næringslivsutvalget, gruppeleder i logistikk for Uken og leder i budsjettkomiteen i Velferdstinget. Christian Olsen er i full gang

Jan Ubøe, NHH-professor

Etter ti semester som stud.nhh vet masterstudent og Svæverist Carl Jørgen Basberg Johannessen hvilken studiemetode som ikke fungerer:

Oppe i høyblokken sitter professor Jan Ubøe. For å bli en god student foreslår han sin egen tilnærming til å ta emner: – Da jeg var student leste jeg fagene semesteret før


K7 Bulletin - tirsdag 2. februar 2010

og regnet alle oppgavene. Det er et godt utgangspunkt for å ta et kurs, forteller han. – Matematikk og statistikk bygger på alt man har lært, og jeg tror aldri en student har fått A ved å bruke skippertak i mine kurs, sier Ubøe. – Skippertak har ikke effekt annet enn å få en karakter, og det fungerer greit for et ok resultat. Men gjentatt over tid blir man ikke flink på den måten. I 2007 og 2008 var SAM010, «Innføring i mikroøkonomi», et av de mest populære kontefagene på NHH. Dette semesteret er det Victor Norman som skal lose studentene gjennom kurset. Som høyremann er det kanskje ikke overraskende at han ikke synes noe om «idealstudenten». – Det viktigste er at man jobber med fagene, ikke hvordan man jobber. Noen lærer best ved å få ferdigtygget stoff, andre ved å lese selv. Folk må finne sin egen måte, sier han. Derfor er han heller ikke skeptisk til skippertaksmetoden: – Det er bedre enn ingen metode, sier han.

Å ta et såkalt «kontesemester» er ikke uvanlig på NHH. Av bachelorstudentene på 2004kullet, fullførte 73,5 prosent av studentene på normert tid, mens 87 prosent hadde gjennomført etter 3,5 år. Våren 2009 strammet bachelorprogramutvalget inn muligheten til å konte emner. Studentene bør altså ikke skusle bort muligheten til å sette inn støtet tidlig. – Konting fører til at studentene blir forsinket i studiet; de blir opptatt av

«

blir hengende igjen i studiet og kan fullføre på normert tid, sier dekan for bachelorprogramutvalget Kjetil Bjorvatn. For noen studenter oppleves studiestress og eksamenssituasjonen som vanskelig å hanskes med. – Noen studenter sliter med å innfri egne forventninger, som alltid er noe man har med seg i den prestasjonssituasjonen som studiene er, forteller psykolog ved studentenes psykologtjeneste på Studentsenteret,

Skippertak er en ond sirkel.

Carl Jørgen Basberg Johannessen, Svæverist

å forbedre karakteren fremfor å se fremover. Innstramningene ble gjort for å unngå at studentene bruker for mye tid på forbedring, og at de ikke

Frode Andreassen. – De opplever gjerne at de ikke mestrer eksamenssituasjonen. Flere har hatt dårlige akademiske

arbeidsvaner, og føler at det er krevende å legge opp studieløpet selv, og kommer bakpå. Studenter er i en spesiell situasjon, man har studiet i hodet fra man står opp til man går og legger seg. For en stud.nhh som er bitt av kræsjkursbasillen, tilbyr Studentrådgivningen hos Studentsamskipnaden i Bergen, et knippe kurs som kan hjelpe deg å holde kontinuiteten oppe gjennom hele semesteret. – Vi tilbyr blant annet kurs for stressmestring, hvordan være en effektiv student og kurs for hvordan takle eksamensangst, forteller Line Fleischer ved Studentveiledningen. – I tillegg til kurs, kan studentene også få individuell veiledning. Har du enda ikke begynt å lese, er det med andre ord ingen grunn til å fortvile - det er enda lenge igjen til eksamen. Og skulle tiden bli for knapp kan man jo alltids ta et skippertak...

25

[m]


"MASTERSTUDENTENE HAR EN ANALYTISK TILNÆRMING SOM GJØR DEM ATTRAKTIVE FOR OSS" Anne Solvang Hoff HR-direktør Statens Pensjonskasse

Les mer om hvilket av våre 8 masterstudier som passer deg på www.bi.no/msc

TYNGDEN DU TRENGER


*

PwC

nce e i r e p Ex

// Finn ut hvordan det er å jobbe med revisjon! // Et virkelighetsnært revisjonsoppdrag i høyt tempo // Bygg nettverk med andre studenter // Bli kjent med revisjon // Bli kjent med PwC // Søknadsfrist: 14.02.2010 // Se våre karrieresider: www.pwc.no/ karriere //

e-

gav p p o r Maste ipend* st

// Eget stipend for deg som skal skrive masteroppgave // Vi søker masterstipendiater som skal skrive innen fagområdene finansiell rapportering, økonomisk styring eller finansiering og verdsettelse // Stipend fra 20 000 til 40 000 // Søknadsfrist 1. mars eller 20. april 2010 // Se våre karrieresider www.pwc.no/karriere //

*den gode starten

© 2010 PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers-navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers-organisasjonen.


t e l l Buullet B Fredrik Næss Fredrik Næss

Oppvåkning Oppvåkning Engasjement - et så kraftfullt ord, men samtidig så utrolig pompøst. «Engasjement» - et så kraftfullt ord,jamen erEngasjement ordet alle trenere, toppledere, til og med samtidig så utrolig «Engasjement» hæren, bruker for å pompøst. understreke noe de ikke er ordet alle trenere, til og klarer å formulere medtoppledere, en setning.jaSelv harmed hæren, bruker for å understreke noe de ikke jeg aldri helt forstått betydningen av ordet, klarer å formulere med en setning. Selv har helt til et brutalt møte litt ut på sensommeren i jeg fjor.aldri helt forstått betydningen av ordet, helt til et brutalt møte litt ut på sensommeren i fjor. Det var en mandag morgen, klokken var knapt rundet åttetallet, og kroppen føltes Det om var den en mandag morgen, var som var tråkket på avklokken en moskusokse. knapt åttetallet, og kroppen føltes For detrundet første var jeg imponert over at somrundt om den tråkket på av en moskusokse. folk megvar klarte å være hyggelig mot For det første var jeg imponert over at rundt hverandre, og ikke minst, prate så livlig folkJeg rundt megmeg klarte å være hyggelig mot seg. nøyde med et nikk til kjente hverandre, og ikke minst, opp pratedesåaltfor livlig rundt fjes, og prøvde å avansere seg. Jegtrappetrinnene nøyde meg medi Aud et nikk tilEtter kjente avlange Max. å fjes, og prøvde å avansere opp de altfor ha plassert meg trygt på bakerste rad, i håp avlange trappetrinnene i Aud Max. Etter å om å la morgenkaffen restituere kroppen, ha plassert på hadde bakerste rad, i siden håp opplevde jegmeg noe trygt jeg ikke opplevd om å la morgenkaffen restituere kroppen, Romøren satte verdensrekord i skyflygning opplevde jeg noe ikke hadde opplevd siden og Arne Scheie gikkjeg fullstendig amok. Inn kom Romøren eller sattedet verdensrekord i skyflygning Optimum, vil si, allerede ute i gangen og Arne fullstendig amok. Inn kom hørte jeg Scheie bassengikk av menneskestemmer som Optimum, eller det vil si, allerede ute i gangen utvilsomt introduserte «Eg ve te Bergen». Og hørte jegenbassen av menneskestemmer som det med entusiasme og et engasjement utvilsomt introduserte te Bergen». Og som tok fullstendig luven«Eg av ve meg. Det stoppet det der, medfor en ientusiasme og ettimene engasjement ikke de påfølgende og dagene somSvæveru’ tok fullstendig luven av meg. Det og stoppet kom og Direksjonsmusikken, ikke der, for i de påfølgende timene og dagene en hel haug andre interessegrupper og tok kom Svæveru’ Direksjonsmusikken, fullstendig overog showet. Jeg var målløs, og en hel haug andre interessegrupper og tok overrumplet, og tilsynelatende tilbakestående fullstendig over showet. Jeg var målløs, i gjerningsøyeblikket. Jeg hadde aldri sett og tilsynelatende tilbakestående etoverrumplet, slikt engasjement før. Rekruttering var i gjerningsøyeblikket. hadde aldri sett stikkordet, og det med Jeg en nådeløs effekt. et slikt engasjement før. Rekruttering var stikkordet, og det med enjeg nådeløs Jeg tror jeg ble imponert, huskereffekt. dessverre ikke helt, det kom sånn i skyggen av Jegdet tror jeg ble husker alt andre. Jegimponert, trodde enjeg stund at noen av dessverre ikkeble helt, det kom sånn i skyggen av Newtons lover brutt, at gravitasjonsloven alt det andre. Jeg trodde en stakk stund innom. at noen av opphørte, at Märthas engler Newtons lover ble brutt, at gravitasjonsloven Alt dette var, utrolig nok, helt feil. Med tiden opphørte, at Märthas innom. fant jeg nemlig ut at deengler fleste stakk som gikk her Altskolen, dette var, nok, helt feil. Med tiden på var utrolig særdeles kvikke mennesker fantet jegenormt nemligengasjement. ut at de flesteOg som med detgikk er her på skolen, var særdeles kvikke mennesker dette engasjementet kroppen min så lenge med et enormt engasjement. Og deter erhelt har foraktet, men som jeg nå forstår dette engasjementet minindre. så lenge nødvendig for å hengekroppen med i siste Ikke har det foraktet, som jeg nåmed forstår er helt rart gikk tilmen Guantanamo eksamen, nødvendig for å henge med i siste indre. gjennom halvåret som var gått hadde jeg Ikke rart som det gikk til Guantanamo med eksamen, vært en gretten bjørn som brått ble gjennom som gått vekket fra halvåret dvale. Det varvar som omhadde pulsenjeg aldri vært som en gretten bjørn som brått ble ville overstige hvilepuls, og kroppen forkastet fra dvale. Det var som om pulsen etvekket sideantall som nærmet seg tosifret. Detaldri var ville overstige hvilepuls, og kroppen forkastet allerede for sent. et sideantall som nærmet seg tosifret. Det var allerede foret sent. Så her, med dugelig nyttårsforsett i bakhodet, hyller jeg engasjementet som tok Så her, med et dugeligutnyttårsforsett i fullstendig livsgnisten av en fjorfjamset bakhodet, jeg mandagsmorgen engasjementet som tok ung studenthyller en tidlig i 2009. fullstendig livsgnisten ut av en fjorfjamset Godt nytt semester! ung student en tidlig mandagsmorgen i 2009. Godt nytt semester!

[m] 28 [m] 28

De er vakre. De er vellykkede. Nå debuterer de i K7Bulletin.

Ræder & Ræder kommer snart 16. februar

S. Ræder

A. Ræder GRAFISK GRAFISK GRAFISK

STUDENTFORENINGENS DESIGNBYRÅ

STUDENTFORENINGENS DESIGNBYRÅ

STUDENTFORENINGENS DESIGNBYRÅ


K7 Bulletin - tirsdag 2. februar 2010

I anledning relanseringen av Kvarteret satte Bulle i gang en duell mellom klubblederne, for å avgjøre om lederen av veletablerte Kjellern eller nyåpnede Kvarteret er best i Quiz.

Pensumlitteratur For å lykkes i emnet «Sex og samliv» er god pensumlitteratur og mengdetrening et must. For absolutte nybegynnere og dem som trenger oppfriskning, kan klassikeren «Hot Sex» av Tracy Cox og den rikt illustrerte mursteinen «Guide to Getting it On» anbefales. Som alltid er det viktig å huske at øvelse gjør mester - det er liten nytte i å være teoretiker når man ikke kan applisere kunnskapen i praksis. Rikskringkastingen har lansert et webbasert charter av sex-stillinger hvor man kan finne den stillingen som gir mest nytelse basert på kroppsfasong, dagsform og selvsagt også penisog vaginastørrelser. Det hele demonstreres i et frigjort og usladdet bildegalleri. Boken «The Little (Bit Naughty) Book of Sex Positions» kan også være hendig å ha i nærheten, men det anbefales ikke å stoppe opp i akten for å bla fram til neste stilling. Hvis du skulle kjøre deg fast i det gylne triangelet, «misjonæren-bakfra-klassisk ridestilling», er Kamasutra og tantrisk sex spennende alternativer. Her er veien målet i jakten på nytelse.

Foto: Foto nhhs

Foto: Rune johansen, BA

Stian Dahle

Leder for Kvarteret Bergen

The Pink Robots

Tomat i alle fall, og gin, kanskje? Og svart pepper, smaker i grunn helt forferdelig.

Eehh.. Port-au-Prince?

En god stund, tipper rundt 37.

1 2 3 4 5 6 7

Hva heter arvtakeren etter senator Ted Kennedy, og hvilket parti representerer han?

Hvor mange dager har snøen ligget i Bergen?

Husker heller ikke det.

Hvem ble kåret til «Årets ildsjel» på Idrettsgallaen 2010?

34567

Det har ikke gått meg hus forbi at en andel av skolens studiner lar seg selvpine av hjerteknusende stud.nhh som de «holder på med». Han sier alle de rette tingene og lar så plutselig være å ta kontakt. Been there, done that. Bøkene titulert «He’s Just Not That Into You« og «It’s Called a Break-up Because it’s Broken» taler for seg selv, og er skrevet av Greg Behrendt, produsenten av «Sex and the City». Titlene er også filmatisert, og kan forhåpentligvis gi studinene et aha-øyeblikk. «Ten Stupid Things Women Do to Mess Up Their Lives» av Laura Schlessinger er også ypperlig lektyre.

Gambler på demokrat, vet ikke navnet.

Hva er hovedstaden på Haiti?

Hva er navnet på den nylig avgåtte sjefsredaktøren i Dagbladet?

K12

Åh.. ehhm.. Pass.

Margarita? Nei, det er en drink det. Hva er ingrediensene i en Bloody Mary? Tomatjuice og en eller annen dårlig sprit? Hakke peil.

Leser ikke så mye Dagbladet, så det vet jeg ikke.

1/2

Leder i KKU

Hvilken artist vant Urørtfinalen 2010?

1) The Pink Robots 2) Tomatjuice, vodka og tabasco-saus 3) Republikaneren Scott Brown 4) Port-au-Prince 5) 41 6) Anne Aasheim 7) Vidar Bøe, bedre kjent som han som syklet Trondheim-Oslo med blinde Tahir

TJA

Vet ikke, tipper republikaner.

Thomas Høy

VS.

Mens faglitteraturen gjerne blir tørr og kjedelig, er skjønnlitteraturen heldigvis fargerik og spenstig. De gamle klassikerne er fremdeles best; Mads Larsens «Pornopung» blekner mot vår egen selvbiograferende NHH-kjendis, Agnar Mykle, i «Lasso rundt fru Luna» og «Sangen om den røde rubin». Har du en time til overs, er Jens Bjørneboes «Uten en tråd» ufrivillig morsom, og vel verdt tiden.

Port-au-Prince.

Jeg vil avslutte med en filmanbefaling, som skiller seg ut fra den opplagte pornosjangeren: «Eyes Wide Shut» av Stanley Kubrick fra 1999 for erotisk spenning, og fjorårets «The Reader» for rørende kjærlighet.

Snøen falt vel 16. desember? Jeg sier 50 dager.

God lesning!

Aasheim, fornavn Hilde eller noe sånt?

TJA

Solskjær, nei, han gjør ikke noe fornuftig lenger.. Ikke Peter Müller i alle fall. Sier Kjetil Andre Aamodt, fordi han er Unicefambassadør.

K1

1/2

234567

Ingeborg S. Christensen er journalist i k7 bulletin

29

[m]


ips

OPPFANT MELDIN v

gründer ips Gründerttips

Foto: Flickr.com, Fle {S_C}

n Just do it. Bare gjør det. n Ikke analyser ihjel prosjektet. Prosjekter vil alltid ha en viss risiko, så man må gutse. n Kom deg ut i markedet n Sett sammen et bra team: et team du liker, men som kan bidra på forskjellige måter n Skap medieoppmerksomhet n Diskusjon er viktig n Søk om offentlig støtte n Spør folk om råd; det verste som kan skje er at du får et ”nei”. Få tips og skaff deg et nettverk. n Vær nysgjerrig! Bli med på alt som arrangeres av Innovasjon Norge og andre slike organisasjoner.

digitalistert hverdag: Penn og papir er historie for 80 skoler. Nå er meldingsboken digital.

Nettstedet Mobilskole.no har erstattet meldingsboken fra barneskolen med toveis mobilkommunikasjon. – Papirer flyter hit og dit, og resultatet er rot! Slik beskriver mannen bak Mobilskole.no, Håkon Kalbakk, den lettere kaotiske tilstanden i den norske skolen, hvor alt fra klasseturer til melkeordninger først og fremst koordineres gjennom ranselpost. Det er ikke vanskelig å kjenne seg godt igjen scenarioet fra barneskolen: Lappen om foreldremøte som ble liggende på bunnen av sekken i opptil flere uker før vi husket å levere den hjemme. Meldingsboken som tidligere ble brukt til fravær og meldinger om snøballkasting, er gått ut på dato. – Dagens hverdag er mobil. Vi får påminnelser om frisørtimer på mobilen, så hvorfor skulle ikke skolen kunne benytte seg av den samme teknologien? spør den tidligere NHH-studenten. I tillegg til dagligdagse påminnelser, brukes Mobilskole også til krisekommunikasjon og relasjonsbygging.

[m] 30

– Skoler rammes av kriser som brann, ekstremkulde og trusler. I 2008 ble vi kontaktet av rektor ved Kjenn ungdomsskole som hadde oppdaget en video på nettstedet Youtube som truet deres elever og ansatte. Mobilskole var da i oppstartsfasen, men vi opprettet raskt en konto for skolen slik at foreldrene fortløpende kunne holdes oppdatert om utviklingen i saken. De var så fornøyde med systemet at de fortsatte å bruke det til dagligdags kommunikasjon.

«

markedsfører oss gjennom kundene våre og deres nettverk, i tillegg til sosiale medier som Facebook og Twitter. Kalbakk har lagt stor vekt på at Mobilskole skal være sikkert og brukervennlig. Tjenesten fungerer slik at brukeren, for eksempel en klasseforstander, logger inn med brukernavn og passord. Fra Mobilskole.no kan læreren sende ut en beskjed som tikker inn på foreldrenes egen mobiltelefon. Ved å bruke et bestemt kodeord, kan også foreldre sende

Du er ikke troverdig før du har gått på trynet.

Nettopp Kjenn ungdomsskole ble nøkkelen til Mobilskoles raske utvikling. Kalbakk presiserer viktigheten av kundenes tilbakemeldinger og har brukt disse til å nå ut til markedet: – Vi har ikke brukt en krone på PR, men

Håkon Kalbakk, gründer sms tilbake til læreren. – Mobilskole er tidsbesparende for lærerne som igjen får mer tid til å bruke på forberedelser og undervisning. Skolen sparer dermed både tid og penger.


K7 Bulletin - tirsdag 2. februar 2010

NGSBOKEN PÅ MOBIL [m] Mobilskole.no n Startet opp av tidligere NHHstudent Håkon Kalbakk i april 2009 n Tilbyr meldingsboken på mobil n Brukes per i dag av 80 skoler n Spin-off selskap fra InCent Services som ble startet av tidligere Gründerskole-studenter og holder til i Singapore n Har 3 fulltidsansatte og deler ITavdeling med InCent n Vant Gründerskolen Alumnis gründerpris i 2009

Foto: Håkon Kalbakk (privat)

tidligere nhh-student: Håvard Kalbakk er hjernen bak det nye meldingssystemet.

Som leder av Næringslivsutvalget, var Kalbakk aktiv i studentforeningen ved NHH. – Engasjementet i NHHS er smittsomt. Der er det virkelig et miljø for å starte opp. Du omgås folk med veldig høye ambisjoner.

«

Gjennom studentforeningen ble han kjent med folk fra eldre kull som fortalte om Gründerskolen.

oppstarsselskaper, ble tanken på en 8-17 jobb litt kjedelig. Amerikanere er generelt optimister som trives med risiko, og det smittet over til meg også. Halvannet år senere, er Mobilskole.no et faktum. I dag brukes tjenesten av 80 skoler rundt om i landet, og Kalbakk ser lyst på fremtiden til den nyoppstartede bedriften. –

Engasjementet i NHHS er smittsomt. Der er det virkelig et miljø for å starte opp. Etter hvert ønsker vi å ekspandere internasjonalt til land som Frankrike og Tyskland. Om ti år er målet en omsetning på 60 millioner kroner. Men skulle ikke suksessen fortsette, er Kalbakk ikke i tvil om at han er en erfaring rikere. – Du er ikke troverdig før du har gått på trynet. Sånn lærer du. Det handler om å ha «guts».

Foto: Håkon Kalbakk (privat)

Men da Kalbakk etter fullført utdanning ved NHH i 2007, startet på Gründerskolen i Boston, var det først og fremst for å få internasjonal erfaring. Etter et halvt år fikk han internship i et amerikansk oljeselskap. – Etter Gründerskolen hadde jeg planer om å finne en vanlig jobb i Norge med fastlønn. Men etter å ha jobbet med to suksessfulle amerikanske gründere som har tjent milliarder av dollar på tidligere,

Håkon Kalbakk, gründer

tekst: TONJE T. LANESSKOG

31

[m]


prestisje: De gamle ØVL-styrene konkurrerte i stompeskiløp, hvor NHH fortjent stakk av med seieren.

Økonomiske V

VINTERIDYLL: I slutten av januar gikk for 27. gang de Øko stedet Hemsedal, hvor studenter fra NHH og BI-Nydalen m after-ski på den legendariske Stavkroa, der et tohundretal

I Kyllingdrakt: Maskoten, Marius Skaara fra BI, var kommentator under stompeskikonkurransen.

stemning: De aller fleste brukte mer tid på pils og pølse i campen enn på å stå på ski i bakken.

[m] 32

risikosport: X-Games eller bare ØVL?


K7 Bulletin - tirsdag 2. februar 2010

Westernaften: Indianerkostymer var flittig representert, her ved Hanne Henriksen og Ingrid Vinje.

I finstasen: Lørdag kveld var det duket for gallamiddag på Skogstad. Fra venstre: Kristiane Nybakk, Hans-Christian Vatne og Christopher Elsrud.

konkurranser: Gjeve premier lokket frem konkuranseinnstinktet hos deltakerne.

2010

Vinterleker

onomiske Vinterleker av stabelen. I år som i fjor var møttes til fartsfylte vinterleker. Stemningen toppet seg på lls deltakere danset på bordene. Bulle har bildene...

I farta: Caroline Jenssen og Rikke Helsing ga full gass i akekonkurransen.

PrivatE Foto: Stian tuv

Tradisjon: Kick-off med tenning av ØVL-ilden og allsang utenfor Skogstad hotell.

33

[m]


Er du klar for en bratt læringskurve? Som en av Selmers finansielle rådgivere får du en bred plattform og mulighet til å utvikle en verdifull forreningsforståelse. Koblingen til de juridiske fagfeltene muliggjør en helhetlig rådgiving som er unik.

Selmer utfordrer deg til å satse på en spennende karriere!

Advokatfirmaet Selmer DA • 23 11 65 00 • www.selmer.no


visma.no/trainee

Vil du bruke din kompetanse til å bidra til internasjonal utvikling? Visma er Nordens ledende leverandør av effektiviserende løsninger basert på et bredt utvalg av programvare, outsourcingstjenester og administrative tjenester. For å forme Visma sin fremtidige strategiske retning trenger vi dyktige og ambisiøse medarbeidere. I Visma arbeider økonomene også mye med teknologi, i tillegg til mange andre områder. Det gjør oss til et unikt, sammensatt og høyt utdannet fagmiljø. I Visma er vi opptatt av kompetanse, og våre fagpersoner arbeider kort og godt med alt som er nødvendig for å kunne levere de mest effektive løsningene. Visma har over 220 000 virksomheter som kunder i Europa.

Norges ledende fagmiljø innen økonomi og IT


Gallakveld:

UKENs eget danseband er i kjempeform og lokker flere enn fukensjonærene ut på dansegulvet.

Tidenes UKEcruise Mandag 25. januar kastet 650 fukensjonærer loss og satte kursen mot Danmark. I likhet med de fleste eventyr var ferden viktigere enn destinasjonen. Og for en ferd det var. To dager til ende var danskebåten fylt til randen av UKEglede og feststemte mennesker, klare for å feire seg selv og UKEN som nærmer seg med mange knops hastighet. Av: Hege Landsvik foto: uken

Spente fukensjonærer gleder seg til smakebiter fra revyen

[m] 36

Hva: Postkasse Hvem: Karina Lange


K7 Bulletin - tirsdag 2. februar 2010

Beste kostymer

Hva: Prima vera Hvem: Hilde Karine Sæberg, Audun Bakke Andersen og Ole Hermansen

Hva: Polly peanøtter Hvem: Marie Skjelbred K8 (ekstrapoeng for dobbel P)

Fukensjonærer på P-party eller bare vanlige gjester på danskebåten? Fremdeles uvisst.

Flinke vakter sørger for at ingen går ut på dekk og faller over bord, eller enda verre; mister fukensjonærstatusen sin.

Når tax-freen omsider åpner er det viktig å hamstre.

37

[m]


g limt*

FOTOGRAFENES FAVORITTER

AUDUN BAKKE A N D E R S E N FOTO NHHS

*

Vi pampene i NHHS er vant til at det ofte bl책ser en del p책 toppen, men som oftest er det bare digg.

[m] 38


K7 Bulletin - tirsdag 2. februar 2010

18

#

vaishali Lara Kathuria

Ink

Trendspotting

The statement that sticks. With Inked, Miami Inc, L.A. Inc and probably some other American city Inc, running on TV, tattoos and the eternal discussion about it, is heated once again. Getting a tattoo was long considered an antisocial activity. The Nazis used tattoos to mark their prisoners in the concentration camps. Gulag prisoners in Soviet used them to express their life experiences and for protection. If they tattooed the picture of Stalin or Lenin, they believed the prison guards wouldn’t shoot at them. Even today, the soldiers in Iraq tattoo a phone number so it will be easier to contact their families in case of an emergency. Anthropologists have even gone so far as

«

Can you put something on your body that you are absolutely sure you will never regret? Is there such a thing as a «good tattoo»? First of all, getting a tattoo these days is as easy as getting a haircut. And tattoo parlors don’t only have names such as «House of Pain» or «Eternal Blood» anymore, nor are they located in sketchy alleys. Tattoos are more available, not to mention cheaper. And with commodity comes trends. We have been witnessing Chinese signs, big coloured ones, not to mention the tribal tattoos. These days, tattoos are more about expressing who you are. I believe the main reason to get a tattoo today is to literally

Can you put something on your body that you are absolutely sure you will never regret?

to suggest that the origin of tattoos may be directly linked to war. But from being a phenomenon reserved to gangs in LatinAmerica, prisoners, sailors or Hells Angels, tattoos are now to be seen on individuals from all walks of life. However, for many critics of the art form, tattoos represent what it was originally meant to represent, a way of expressing being an outcast of mainstream society. The trend has changed; it’s now used to express individuality, or as a statement. During a summer program at a London based fashion school, I had an Italian teacher named Filippo. Filippo was the upper dog of fashion, with his impeccable style and hardcore hipster lifestyle. For our class, he was the God of coolness. Up until one day. Even though he had a lot of tattoos, there was one he had taken in the nineties that he admitted to regretting taking. He turned around and showed the bottom of his back decorated with a tribal tattoo picturing a dolphin jumping into a sunset. It was horrible, and Filippo was never again what we had picture him to be.

wear your heart on your sleeve. And if that is the reason for you getting a tattoo, the myth about having regrets when you are fifty remains just that. The problem lies in being forever stuck with an identity that doesn’t represent who you are after a few years. Like Jimmy Buffett recognizes in his song, your tattoo becomes a permanent reminder of a temporary feeling.

Foto: flickr.com/Reggie b

[m] Tattoo n Ötzi the Iceman was found in the Ötz valley in the Alps and had

approximately 57 carbon tattoos consisting of simple dots and lines on his lower spine, behind his left knee, and on his right ankle. n It is commonly believed that the original root word of tattoo is the Tongan or the Tahitian word tatau, meaning to mark or strike twice (the latter referring to traditional methods of applying the designs).

Sometimes, one can only talk of personal experiences. I have a tattoo. My tattoo is a reminder of where I’m from, a fact that will never change, and I believe I will never regret getting it. I don’t think Filippo thinks of, or have ever thought of himself as a dolphin jumping into a sunset. The conclusion being that when it comes to ink, never follow a trend, follow you own personality. And that is a strong statement coming from this column.

Lese mer?

thasource.blogspot.com

39

[m]


Morgendagens Næringsliv www.mn.no

Kan endelig slippe seg løs

BREAKING NEWS

Etter et år i fangenskap kunne endelig det gamle Kjernestyret slippe seg løs slik de pleide å gjøre før lenkene ble satt på armer og ben. Fra Uken-cruiset ble det raskt rapportert at Synne Sanne Svaberg og Kriss Toner var de aller første av cruisegjestene til å legge seg ned på gulvet og rulle rundt. Dette skjedde etter kun å ha inntatt én halvliter til maten (på deling).

Påvirket av bølgene Selv påstår de at bølgene hadde mye av skylden. – Vi ble nok litt påvirket av det velkjente ”kinderegget”; stemningen, bølgene og halvliteren gjorde oss litt ville. Men dette var jo tross alt den aller første ordentlige festen siden vi kom ut fra Kjernestyrehulen, så vi føler ingen grunn til å bli flaue, forteller tokløveret. Tolv på formiddagen

perfection Tirsdag 07. september 1988 Nr. 1 Årg. 21 Løssalg: Over the top 400 lesere per forelesning

To i Campus MN var på åpningen av Campus og spurte: Hvordan er stemingen akkurat nå?

- Nå har jeg akkurat kommet ut fra toalettet etter å ha brukt to timer på å ordne håret mitt etter å ha stått ute i kø i kraftig vind. Nå er jeg rimelig fornøyd med sveisen assa! Du skjønner, jeg prøver nemlig å være sleik-trendsetteren for andre kull, sånn som Moholdt prøvde for sitt kull, uten særlig hell.

BFFs Forever Mange hadde sett frem til å bli foreviget på et bilde sammen med celebre Charter-Sven da han tidligere denne måneden besøkte NHH. Dessverre var det kun èn han ønsket å bli tatt bilde sammen med. I forbindelse med Start NHHs Venture Cup Kick-Off hadde Charter-Sven, eller Sven Vestvik som han egentlig heter, takket ja til å delta som underholder. Dette førte selvfølgelig til hysteriske tilstander, og arrangørene måtte se seg nødt til å leie inn noen skikkelige bodyguards for at Sven ikke skulle skades av den enorme fanskaren. – Vi så jo hvordan NHH-studentene reagerte når vi hadde DDE på besøk under Uken 08, så vi hadde ikke noe valg, sier arrangementansvarlig i Start NHH.

Ville bare avbildes med èn Det likevel mange stusset over var nemlig ikke antallet bodyguards, men det faktum at Sven ikke lot seg avbilde med andre enn èn av festdeltagerne. Mange måtte gå slukøret fra festen uten å ha fått så mye som et snapshot med kjendisen. – Vi kan ikke bestemme hvem Sven ønsker å avbildes med eller ikke, det får dere ta opp med han, sier arrangementansvarlig videre. Møttes på Ayia Napa Morgendagens Næringsliv tok selvfølgelig på seg oppgaven, og ringte Sven i etterkant for å få oppklaring i forvirringen. Han forklarer det hele med at han hadde lovet å bruke kvelden på sin BFF (Best Friends Forever, red. anm.).

– Ta bilde nå! Nå! Mens jeg holder denne looken. Jeg kaller denne looken ”ser ut i evigheten”. Jeg prøver å finne noen på NHH som har kontakter i modellverden, hvis ikke kan jeg alltids bli en trophe-wife for en av de kjekke hunksene som finnes her! Tihi.

7 0835256027649838642

Nyheter N/A Annonser 11 Under nattbordet 9-01 EtterBørs 2

Gjesten som fikk foreviget dette øyeblikket mener derimot at det ble litt i meste laget. – Klokken var jo bare tolv på formiddagen den første dagen. Vi andre hadde knapt fått inntatt lunsj før de var helt i hundre. Men vi var jo vant til at de oppførte seg sånn før de ble med i Kjernestyret, så det var vel bare et tidsspørsmål før alumni-statusen ble for kjedelig for party-Synne og partyKriss.

– Martinius Schüss og jeg har vært BFFs siden vi møttes på Ayia Napa sommeren 2006. Vi har så utrolig mange like interesser; begge ligger heller på en flytemadrass enn i en seng og begge foretrekker en oljete og solbrun kropp fremfor en grå og kjedelig en.

Aldersforskjell ingen hindring Selv om det er en vesentlig aldersforskjell mellom de to gode kompisene, ser ikke det ut til å bekymre de to noe særlig. – Mentalt er vi like gamle, humrer Sven.

NØKKELTALLENE

Børsen opp 21%

Wii-bordtennis - 1 eks-redaktør

Ukecruiset + 600 P’er

ØVL + 1 tepperens

Ekstrem tusjing + 1 A.D. Bulle

Ukerevyen + 1 Amatør

Bergen + 20 cm nysnø

Hønefoss kirke - 1 stykk Sjakk-seier + 1 nerd MS Bergensfjord - 1 dør K7 Bulletin + 10 nye bullister Kriminelle til Uken + 3 gangstas

Smugling A.D. Bulle Eksotisk innslag Fobi G-punktet

Kongen av Mallorca Og hvordan gikk kvelden sammen med Start NHH? – Festen ble jo holdt på Metro, så det var nok av smårips å sjarmere for oss begge. Jeg dro jo selvfølgelig et par flere enn Martinius på grunn av min kjendissjarm. Jeg er jo trossalt kongen av Mallorca, blunker Sven. Morgendagens Næringsliv ble forøvrig sjarmert.

+ ∞ liter alkohol +2 + 1 same + 1 fedmefobi + 1 myte

8 13 21

Øl, Vold og Ligg

K7 Bulletin nr 01 - 2010  
K7 Bulletin nr 01 - 2010  

Tidenes UKEcruise Verst eller best på miljø? Kurt Oddekalv avgir sin dom side 8 og 9 a new double page for international students: Reportasj...