K7 Bulletin #8 2013

Page 41

K7 Magasin

K7 Bulletin tirsdag 10. september 2013

We can’t trade analog dollars for digital pennies. –Jeff Zucker, CEO NBC. – Man må ikke være redd for utviklingen. Rolv Erik Ryssdal lar blikket gli over Oslos hustak. Ni etasjer lenger ned blandes norske forleggere med tabloide journalister. Konsolidasjonen i Akersgata. Som en scene i Langelands Wonderboy. Han fester blikket på et punkt i retning VG-passasjen. – Vi har våget kannibalisering av egen virksomhet. Når VG legger ut redaksjonelt innhold på nett, mister de lesere av papiravisen. – Det er bedre å kannibalisere oss selv, snarere enn at andre gjør det. Det Schibsted har gjort er det eneste riktige. Dagens første solstråler skinner gjennom glassveggene rundt ham. Møterommet på byens tak er Tinius Nagell-Erichsens gamle kontor. Som konserndirektør i Schibsted viderefører Ryssdal Nagell-Erichsens tanker som eksponent for en uavhengig og fri presse. – Schibsted spiller en viktig samfunnsrolle gjennom redaksjonelle virksomheter. Vi ønsker å være et konsern som sikrer mangfold i media gjennom redaksjonell frihet og uavhengighet. Han anser ytringsfriheten som en bærebjelke i et mo-

VGs papiravis hadde i 2012 for første gang siden 1979 et oppslagstall på under 200.000.

For VG er veksten på Ipad hele 219 prosent, mens den på mobil er 76 prosent.

derne, demokratisk samfunn. – Den andre delen er å drive markedsplasser som finn. no. Finn er samfunnsnyttig i form av hjelp til store valg her i livet – finne jobb og bytte bolig. Gjenbruk er samtidig et ledd i bærekraftig utvikling.

«Internett har kastet vår forretningsmodell opp i luften. Nå faller den ned i ulike deler» –Rolv Erik Ryssdal, konsernsjef i Schibsted

• • •

Teknologiske fremskritt endrer konkurranseforhold og lesevaner Inntektene fra rubrikkannonser stuper Aviser opplever en leseflukt fra papir til digitale plattformer

Studier av rubrikkannonser i andre land viser at man kan spare enorme mengder CO2-ekvivalenter gjennom gjenbruk. – Det viktigste vi kan gjøre som konsern er å drive de virksomhetene vi har på en god og effektiv måte. Det hjelper ikke bare å gi bort penger til gode formål.

41

Mens de store avisene tidligere forsøkte å favne flest mulig, for dermed å kunne maksimere annonseinntektene, gjør internett at dagens forbrukere heller kan gå til spesialiserte kilder for å søke etter det de ønsker. Ifølge en artikkel i Time om oppkjøpet av Washington Post, bidrar internett til å uthule avisenes tradisjonelle inntektsgrunnlag. – Washington Post er et interessant eksempel. Avisen har blitt kontrollert av familien Graham i 80 år. De har økonomisk ryggrad, men ikke den digitale kompetansen og kraften som skal til for å ta mediebedriften over i den nye digitale verdenen. Den nye eieren, Jeff Bezos, er grunnleggeren av Amazon, så han har antagelig en del tanker om hvordan de skal klare den digitale overgangen. Ryssdal oppfatter oppkjøpet som en utskiftning av tradisjonelle forretningsmodeller, snarere enn en markedssvikt. – Internett har kastet vår tradisjonelle forretningsmodell opp i luften. Nå faller den ned i ulike deler. Det er en brutal påvirkning. Utfordringen blir å finansiere moderne journalistikk.

– Hvordan skal dere klare det? – Først og fremst handler det om å utvikle gode digi-


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.