__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 13

NYHETER 13

K7 Bulletin tirsdag 11. oktober

LESERINNLEGG Fokus på slikkerier i standsøyemed Atter en gang er det høstvalg på NHH, og jeg observerer til min store forundring at fokuset på slikkerier (godteri og snacks, red. anm.) ikke er blitt mindre med årene. I løpet av de to dagene standsvirksomheten utøves, kan den gjengse stud.nhh gå fra stand til stand og lempe i seg med de herligste slikkerier av ymse slag. For meg er det to helt åpenbare grunner til at dette er til ugunst for studenter, så vel som ansatte, ved NHH. Det første er at det etter mitt syn blir alt for stort fokus på boller og brus. Jeg ønsker på ingen måte å bygge opp under det kroppspresset som ligger latent i gangene på NHH, men det er utilbørlig at stud. nhh manes opp til å trykke i seg usunnheter rett før eksamensperioden. Dette fører helt klart til dårligere konsentrasjon og trøttere stemning rundt lunsjbordet. Mitt åpenbare spørsmål er: Hvorfor

serveres ikke frukt, grønt og kornbaserte er et nødvendig onde for å få gjennomprodukter på stands? ført en høvelig standsuke. Jeg foreslår da Videre er det helt åpenbart et at alle de som stiller til valg går sammen demokratisk problem. Hvem som vin- og lager en felles slikkeristand med et ner valget betak på mengstemmes av den slikkerier hvem som har en student kan Jeg bryr meg om studentbredest utvalg hente ut i løpet foreningens utvikling, og av slikkerier av en dag. Kanpå stand og didatene kan da trenden vi ser med slikkeriikke av hvem konsentrere seg er på stand er ikke til NHHS’ som kommer om å spre sitt til å gjøre den budskap uten beste. beste jobben de ugunstige for NHHS. forstyrrelsene THOMAS EDVARD JUST, NHH-STUDENT Fokuset til slikkerier repregruppene og senterer i dag. Jeg bryr meg personene på stand må være å kommunisere sine val- om studentforeningens utvikling, og gløfter, fremfor å konkurrere om slikke- trenden vi ser med slikkerier på stand er riutvalget. Mange vil mene at slikkerier ikke til NHHS’ beste.

Thomas Edvard Just NHH-student

Thomas Just: Her er det altså bare å elte i seg et bredt utvalg slikkerier.

Vatn dekkar 70% av verda. Bulle dekker resten!

Lurer du på hvordan media fungerer? Det gjorde vi også. Så ble vi med i Bulle. Nå vet vi det. Eller ikke. Det er enda ikke for sent å bli en bullist. Søk Bulle nå. Send en søknad til red@k7bulletin.no. Erfaring er ikke nødvendig.

Profile for NHH Alumni

K7 Bulletin #10 2016  

K7 Bulletin #10 2016  

Profile for nhhalumni
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded