Page 1

Thái ất thần kinh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

TTỦ ỦS SÁ ÁC CH H TTỬ ỬV VII LLÝ ÝS SỐ Ố http://www.t u vil yso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

LỜI NHÀ XUÂT BẢN

T

rải qua 500 năm nay, nhà thơ, nhà triết lý, nhà văn hóa vĩ đại: Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã đi vào quần chúng. Nhưng những cổ thư của ông ở chế độ phong kiến thì chỉ đại gia quyền quí mới được phép dùng.

Ngày nay, nhà xuất bản, dựa theo ý kiến c ủa giáo sư Hoàng Như Mai trong hội đồng thẩm định – xin giới thiệu bạn đọc tác phẩm: Thái Ất Thần Kinh của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã được giáo sư Nguyễn Đoàn Tuân và ông Thái Quang Việt góp nhiều công sức biên soạn. Thái Ất Thần Kinh là một công trình nghiên cứu công phu. Nó tổng hợp sức mạnh chuẩn xác của triết học toán rút ra từ những luồng vũ trụ, là nguồn tri thức hữu thể để hiện thực mệnh sống của con người với môi trường cảm ứng giữa người và trời đất cùng vạn vật. Học “Thái Ất” theo dòng đức Trạng Trình là thông hiểu về vũ trụ và con người có luồng thông lưu với nhau trong định luật cảm ứng. Bản thân cơ thể con người là một sinh sơ nhạy bén, quan hệ ba chiều sinh hóa nhiên, với vạn vật và vũ trụ, bằng cả tượng, cả lý và cả số m à “Thái Ất” gọi là Lý Thiên, Lý Địa và Lý Nhân. Nhân cơ thể là một tiểu thiên thể, tự nó tích lũy những quan hệ hỗ tương thông tin với vạn vật và vũ trụ - Con người lại vốn có chân tính cầu tiến không ngừng bằng cách tìm hiểu những thông tin của vạn vật và vũ trụ, với ý hướng thu dụng vật c hất thiên nhiên, biến chúng thành kho tàng phục vụ đời s ống con người, mà lại đối lập, lại muốn thống nhất với toàn khối vũ trụ bao la trong sự thông đạt tình vạn vật mà không còn gì ẩn khuất, dù là quỉ thần... Nay ta gọi là nguồn tri cơ hay dự đoán c ộng đồng, đòi hỏi một bài toán đa tiêu chuẩn, một nguồn dụng đa năng. Những phương pháp hiện đại dùng để thông tin như báo chí, điều tra, phát thanh, truyền hình, vệ tinh, vi tính... nhận thông tin cả vĩ m ô, nhưng chưa vẹn toàn vì nó bị giới hạn tự bản thân của cơ khí. Sách Thái Ất Thần Kinh được tái bản lần này được sửa chữa và bổ sung thêm những phần thiếu sót. Mong ban đọc quan tâm đến vấn đề này, góp những ý kiến quí báu để chúng tôi bổ sung cho lần tái bản sau.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 4 – 2002. NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA DÂN TỘC

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-1-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

LỜI MỞ ĐẦU A. XUẤT XỨ : Bộ s ách Thái Ất Thần Kinh này được soạn ra từ ba bộ Thái Ất: 1. Thái Ất số thống tông đại toàn, tựa cẩn đề do ông Nam Hoài, đề tổng tự là ông Lý Tự Minh, đời Càn Long, năm Ất Mão, được xuât bản và ấn hành do “Chân Thiện - Mỹ”, sách dày 283 trang, khổ 20x14, tại Đài Bắc, năm Trung Hoa Dân quốc thứ 54 (ứng năm Ất Tỵ 1965). Sách gồm 6 thiên, do ông Thương Ba đề đáp. 2. Thái Ất thống tông bửu giám , tựa c ủa Quán Sơn Lão Nhân, gồm 20 quyển, sách chép tay do cụ Trần Trọng Đạt (1900 – 1998) đã cho tôi mượn m ột cách vĩnh viễn. Sác h này đề năm Quý Mão nhằm đời Đại Nguyên Đại Đức năm thứ 7 (ứng 1303 dl). 3. Bộ Huyền Phạm Tiết Yếu, do cư sĩ họ Nguyễn Am Bạch Vân soạn, Đông dã Tiều, họ Phạm sửa lại, được c ụ Nguyễn Ngọc Doãn dịch sang quốc âm, gồm trọn bộ 5 cuốn, đề: Dịch xong ngày 15 Giáp Dần, tháng 6 Kỷ Vị, năm 4851 tuổi Việt, ứng năm Nhâm Tý (1972 dl), có hai cuốn (1 và 2) ghi cả phần chữ Hán. B. NGƯỜI DỊCH T ÁC PHẨM : Cụ Nguyễn Ngọc Doãn (1912 – 1989) lấy bút hiệu là Thái Quang Việt. Thân phụ của cụ là cụ Đồ Khuê (Nguyễn Ngọc Giai) một người có tiếng tăm về Hán văn ở Hà Nội vào đầu thế kỷ XX. Nguyên quán của Cụ là làng Bối Cầu, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Cụ Doãn đã dịch bộ Huyền Phạm Tiết Yếu là Khuôn Huyền Cô Lại – với trọn bộ 5 cuốn. Ngoài ra, c ụ Doãn còn dịch các bộ: Kỳ Môn Độn Giáp, Thái Nhâm; cụ soạn bộ Lịch Việt tính từ Nhâm Tuất, đời Hồng Bàng nguyên niên (-2879 trước Tây lịch) đến năm 2010, trong đó gồm nhiều chi tiết như ngày tốt - xấu, tiết khí, vũ trụ (tức ngày theo Can Chi), lịch Việt lịch, lịch Trung Hoa, lịch Tây... Cụ mất năm 1989 tại Thành phố Hồ Chí Minh. C. LỜI NGƯỜI ĐỀ ĐÁP : 1. Cụ Thái Quang Việt khi dịch bộ Huyền Phạm Tiết Yếu đã có lời nói đầu, nội dung tôi s ẽ xin trích dẫn ở phần sau. Nay, tôi lấy bộ Khuôn Huyền Cô Lại làm nòng cốt, lấy bản dịch của cụ Thái Quang Việt làm gốc để soạn thêm một số những gì còn thiếu sót, và sửa chữa những con số chưa chính xác. Cái hay của bản dịch là cụ Thái Quang Việt dùng quốc ngữ để chuyển c ả những thuật ngữ từ Hán tự sang tiếng Việt, khiến cho ai cũng hiểu được nghĩa lý, nhưng xét trong toàn bộ vấn đề, thì việc cụ làm như thế lại khiến người ta bỡ ngỡ và đôi khi không hiểu hoặc khó hiểu, ví như tên gọi các sao: Đại Du, Tiểu Du, Thái Ất, Thủy Kích, Thái Âm, Thái Dương... dịc h là Du lớn, Du nhỏ, Ất cả, Mới kích, Âm cả, Dương cả... (việc chuyển dịch s ang lời Việt như thế là do chủ trương của Hội nghiên cứu Văn hóa Dân tộc khuyến khích).

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-2-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

2. Cũng nên nói thêm rằng, nếu đọc sách Hán về vấn đề Độn, Dịch, Tam Thao, Ngũ Lược, Thái Ất, Tử Vi mà không được người thông thạo trao cho cái chìa khóa giải mã, và chỉ cách thức sử dụng thì thật là dễ nãn. Ở đây, học về Thái Ất mà nếu không có sách của cụ Trạng Trình dạy vẽ thì không tài nào thành công. Vì một trong hai bộ sác h mà tôi đã dẫn trên, chứa đựng nhiều con s ố rất sai lạc, những con toán tính sai, nhất là bộ Thái Ất số thống tông đại toàn. Mặt khác Thái Ất là thuộc phạm vi Đạo Học cần có duyên và có công phu tu dưỡng mới thu hồi được. 3. Thực ra, lúc sinh thời c ủa cụ Trạng Trình, chính cụ cũng thấy Thái Ất thực là khó. Nó khó nhất trong các môn toán c ủa tiền nhân. Bởi thế cụ Trạng Trình có soạn bộ Du Lỗ và viết bài tựa về Ngọc Tướng Huyền Cơ để giúp riêng những môn đồ nào có bộ óc không được xuất chúng. Riêng về môn Du Đô - Lỗ Đô, tôi có dịch ra rồi, và được cụ Trần Trọng Đạt cho biết rằng ngày xưa khi chỉ có các quan làm việc tại triều đình nhà Nguyễn mới biết và bí mật truyền lại cho con cháu, vì thế cụ tổ của cụ Trần Trọng Đạt mới chép tay được m ột bộ. Nếu đem so sánh với bộ Thái Nhâm m à sau này Lưu Bá Ôn sưu tầm lại và đã viết ra (khi tôi đến chơi nhà cụ Doãn, được cụ cho xem bản Lục Nhâm và cụ cho tôi mang về nhà đọc trong một tháng - gồm chừng 40 quyển – nên tôi có điều kiện đối chiếu với các bản Nhâm khác); khi đối chiếu với Kỳ Môn Độn Giáp (mà Khổng Minh xưa đã nhân đó lập thành “Bảng Ngọc Hạp thư”, để hàng ngày sử dụng trong quân ngủ), tôi mới nhận ra và thảo luận với c ụ Doãn c ùng các thân hữu trong Hội nghiên cứu Văn hóa Dân tộc m ột số vấn đề. D. CHÍN ĐIỀU DẪN KHỞI : Điều I : Khoa Toán Thái Ất không phải gốc từ nhà Hán 1. Phép tính Thái Ất là tìm vị trí m ột số vì sao chừng trên dưới 20 vì, mà tên gọi lại phần lớn dùng xã hội nhà binh để đặt tên. Đọc bộ Quản Khuy - bộ Thiên văn học thời Tần – Hán, nghe tên vì sao Trời, biết ngay rằng sách đó do người Hán làm ra và từ đó được đem dạy. Vì đối với người Tần Hán, học thuật nào đã du nhập vào xã hội họ, m à họ hiểu được thì họ viết sang chữ Hán, rồi dùng m ột triều đình Hán, trong xã hội Hán mà đặt tên. Còn hơn thế nữa, vào thời Khang Hy, các khoa thi thường chú trọng vào người viết chữ nhanh và đẹp hơn là căn cứ vào học lực, được đậu Tiến s ĩ, tuyển họ vào kho sách và viết sang tên các bộ sách, hoặc biến chế khác đi những danh xưng, châu quận... làm mất tích nguyên bản hoặc sai lạc đi đối với nguyên bản. Về điểm này, tôi có đến thảo luận với Giáo sư Nguyễn Hữu Lương – là người làm luận án tiến sĩ vè6 Triết học Đông Phương – đã được vào kho sách tại thành phố, để khảo chứng tài liệu của bộ Tứ khố Toàn thư, thì mới biết rằng môn Thái Ất học chỉ được nhắc đến trong Tứ khố Toàn thư như m ột việc điểm sách m à thôi, không cho ai biết thêm điều gì. Từ đó c ụ Doãn đồng ý với tôi là học thuật Thái Ất không phải do người Hán mà có. Và cụ Doãn đã soạn bộ Lịch lấy tuổi Việt làm mốc các Giáp Tý và các tiết khí trong năm. 2. Lại thử giả thiết rằng: căn cứ vào bài tựa của quyển Thái Ất số thống tông đại toàn do bút hiệu là Nam Hoài, tức là “nhớ Phương Nam”, và đem ghép vào hoàn cảnh vua tôi Lê Chiêu Thống chạy sang Trung Hoa trong hoàn cảnh đất nước Việt Nam thuở ấy – ta có lý do mà nói rằng bộ Thái Ất không phải do Hán mà có ... và sự sai s ót căn bản về con toán trong sách đó c ũng là có chủ ý – có lẽ viết ra là do bị bắt bí... và tương kế tựu kế.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-3-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

3. Còn nếu đem bộ Thái Ất Thống tông Bửu giám (có bài tựa viết vào năm 1303 - thời nhà Nguyên cai trị Trung Hoa, tức vào đời nhà Trần đời Vua Trần Anh Tông (Hưng Long năm thứ 11) đối chiếu với bộ Huyền Phạm Tiết Yếu c ủa cụ Trạng Trình ta thấy hai bộ sách này có phần giống nhau. Truyền thuyết cho rằng Kinh Thái Ất do dòng họ Lương Nhữ Hốt m ang từ Vân Nam về và người biết nó là cụ Lương Đắc Bằng, thân phụ của ông Lương Hữu Khánh. Dòng họ Lương Nhữ Hốt gốc người tỉnh Hải Dương cũng là người đem nghề khắc in từ Vân Nam về áp dụng tại vùng Hải Dương. Và thời nhà Trần, chính Hưng Đạo Vương đã dùng Thái Ất để chiến thắng Mông Cổ, Nguyễn Trãi dùng “Thạch Đồ bàn” – tác phẩm soạn ra nói về Thái Ất - c ủa ông để giúp Lê Lợi chiến thắng quân Minh. 4. Bài tựa cuốn Thái Ất dị giản lục của nhà bác học Lê Quí Đôn cho biết ông đã dựa vào bộ Đào Kim Ca (nấu vàng) của tác giả Khâu Tuấn đời Tống và lấy tài liệu của bộ Vũ bị đăng đàn và Thái Ất Xuân Thu để làm ra Thái Ất giản lục. Ông Lê Quí Đôn chú tâm kêu gọi các tướng binh, tướng văn cùng các nhà mưu lược tận dụng m ôn học Thái Ất để giúp nước. Ông Lê Quế Đường cho biết Thái Ất được nhà Minh bổ c hú thêm và ông Trương Hoa làm ra Thống Tông Kim giám chêm thêm một phần vào gọi là Nhân mệnh. Thái Ất dị giản lục ghi chưa được một nửa Thái Ất thần kinh. Điều II : Khoa Toán Thái Ất thống tất cả Đạo Học, lại thống tất cả mọi thuyết được truyề n lại là Lục Nhâm v à Kỳ Môn đã tản mát trong mọi nhà. 1. Tại sao môn Toán Thái Ất lại thống tất cả các thuyết cổ truyền cùng gốc ở Thiên Văn - Địa lý – Âm dương – Ngũ hành như Chiêm tinh học, Kỳ môn độn giáp, Lục Nhâm... Chính trong bộ Huyền Phạm tiết yếu, cuốn 4, đã nói về Thái Ất m ột cách uyên ảo, xin tríc h câu trả lời “thống tất c ả các thuyết c ổ truyền của Thái Ất thần kinh”. Mão tử nói: Lời của nhà thuật số là nghiêm chỉnh. Bộ Lục Kinh không còn ai dẫn lối; mà tổ được truyền lại chỉ nói là do các Tiên Thái. Nay Tiên Thái đã qua, Lục Kinh không còn được ai truyền nối. Đạo tản mát trong mọi nhà. Mỗi nhà dùng “thuật” mà “vận”. Nếu “vận” thấy hợp với “Đạo” thì có “nghiệm”. Vì thấy, “có nghiệm” nên đem truyền lại. Có ba nhà truyền lại rõ rệ nhất là : Thái Ất, Lục Nhâm và Kỳ Môn. Ba nhà này đều cho rằng do tiên sinh Tề mà có, rồi lưu lại cho Thủy Hậu. Nhưng vì lâu đời quá và do bao nhiêu biến thiên, thành ra không khảo cứu vào đâu được. Đến như Lục Nhâm, lời Phạm Thiếu Bá nói như sau: Ta bảo rằng phép Lục – Nhâm đến nay đã đổi ngược lại, lời đoán không sát, cho nên không thể coi lời đoán đó do Tiên Thái làm ra. Còn như Tề Thái Ất về lý lẽ thì đầy đủ, lại hợp với thuyết của mọi nhà. Vì thế khi nói đến ba nhà, phải lấy Thái Ất thống tất cả (vì lời Thái Ất có 9 tức là 9 số (chữ) của Thơ Lạc (9 số chữ - xưa gọi 9 thiên – là phép Vận Thức của Thái Ất qua Cửu Cung bát quái; kỳ pháp – xưa gọi là Phi pháp phi phi pháp - tức là phép Dẫn Một Cực Ba, rất huyền vi, sẽ nói ở sau) Nói đến Chủ Khách, Đại Tướng, Tham Tướng, Thủy Kích, các loại ấy đều dựa vào việc binh mà đặt tên. Mượn “binh” để gọi ngũ hành, chứ không phải dùng ngũ

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-4-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

hành để gọi “binh”, vì rằng việc binh là việc thiết thực, cho nên nhờ đó m à soạn : Giản dị và minh bạch. Nếu không có đặc tính minh bạch và giản dị, thì chẳng dám “toán về miếu đường” (thành toán Miếu đường: “Đã hay thành toán miếu đường, giúp công cũng có lời nàng mới nên” hoặc câu : “Phi phù, trí quỉ cao tay thông huyền” (Truyện Kiều). Nếu không có đặc tính rõ ràng và đầy đủ, thì chẳng dám tính “khối” bày “ẩn” (Thái Ất có 72 cục (khối) dương, 72 cục âm, xếp thành đồ bản), đoán “trận” ví như đoán “còn có binh tới nữa vậy”. Nếu như suy xét để bày trận là không ngoài việc phải y cứ vào lý thuyết, mà lý thuyết tức là lời xét định. Nếu lời xét định có quá, thì lỗi không phải do lý thuyết. Vì thế khi gặp trận, phải xét định như lời của Thái Ất. Còn như việc làm bùa phép, tế đảo thì Lục Kinh không dạy. Sách Lục Kinh nói: Nếu bói toán, cáo với thần linh, tế, đảo là thế tất phải xảy đến như vậy thôi. Tất cả những lời kinh Thái Ất chứa toàn là những qui luật và lời xét định có tính c hất “ước lược”, còn tuyệt đối không dạy những điều không rõ ràng”. 2. Tại sao khoa toán Thái Ất “thống tất c ả Đạo Học”? Tất cả những gì chứa đựng trong bộ Huyền Phạm Tiết Yếu là câu trả lời: Đạo học chứa đựng trong học thuật Thái Ất. Đạo học xuất phát từ đời 12 Thiên Hoàng, mà sử sách chỉ còn truyền lại qua cuốn Đạo Đức Kinh của Lão Tử (Lão Đam) – Lão là dòng họ Lão Long Cát, và Đam tức là Người theo tiếng Thiền - Việt hóa ghi trong kinh Zend Avesta. Cụ Lão Đam đã gọi Đạo học bằng danh xưng :Đại âm hy thanh, mã giản dị nhất là câu ghi trong Dịch hệ từ truyện: “Đạo học là học về âm dương điệu hợp”. 3. Phân giải mệnh đề Thái Ất là một đại ẩn số đòi hỏi sự hiểu về cả Lý, cả Số. Lý là định luật Tổng thể khám phá vũ trụ sinh mệnh. Số là “Độ - Số” và “Chữ - Số” gói trong Cửu cung (hay Cửu Trù) Bát Quái. Lý và số đồng thể dị thanh với Huyền Phạm , mà Huyền cũng đồng tông với Hồng cho nên “Huyền Phạm” cũng là “Hồng Phạm”, lại đồng tông với “Thái Ất”, đều do các Tiên thái hội đồng với nhau để làm ra môn học dạy cách sử dụng thích nghi định luật cho hòa hợp vào Đời mà không xa lìa gốc tam Tài, nói cách khác: Vũ trụ biến hóa theo Độ, vũ trụ có s ố lịch tùy thời hiện ra bằng các hiện tượng (hiện tượng là tướng và số), mà tiếng Thiền -Mỹ ngữ gọi là Akasha, Lão tử gọi là Hydivi - Việt ngữ là Ý trời, khoa học hiện đại gọi là “phản vật c hất” hoặc Plasma. Tiếng gọi gần giống với ý trời, đó là : Thái Dịch – Thái Tố Thái Sơ hay Thái Thanh. Chỉ lấy “Siêu - Sắc - Tướng – Tâm” mà lãnh hội, và nọi gọn lại là Đạo. Để gợi vài ý tưởng tương đối giúp ta lãnh hội, xin nêu ra ít nhiều điều có “hệ thống Dụng” của Đạo học truyền qua học thuật Thái Ất. Hệ thống Dụng có 5 điểm then chốt, diễn tiến như sau: Điểm 1: Thái Ất nêu lên Định luật biến hóa vô thường và thường hằng. Điểm 2 : Thái Ất xét nghiệm khí hậu và nêu ra Khí tượng học thường hằng và vô thường. Có thường hằng là áp dụng cho nông nghiệp, sau đến công nghệ, đủ mặt đủ chiều : vượt xa, vượt sâu vào khám phá không gian, biển cả, rừng sâu... khiến gây nên được những tác dụng phản ngược, giúp con người khuất phục phong ba lũ lụt, gọi là tránh được nạn dương cửu bách lục. Vô thường là gây nên “chiến

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-5-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

tranh khí tượng”, cần có tri cơ để đề phòng. Thường gây được “Hưng” và tránh được “vong”. Vì có đại tức thì được Hưng Xương mà trí trá thị bị vong, bại. Điểm 3: Thái Ất xét nghiệm việc trị hay loạn, giúp cho tướng văn tướng võ có khả năng thi hành nhiệm vụ, gọi là “Phụng thiên” cho hợp “nhân - vật – tình” ban đức “hành chính” cho thuận lòng người. Nói cách khác, lấy “Thiên đạo” theo vận “Cửu cung”, vì Thái Ất có biệt danh là Danh số Thiên Can, là Thần Trời Đất ngự tại “Nam tinh”, là huyền danh “Kỳ Môn”, là “tinh thần Trời Đất tiêu tức”, nhờ đó mà gọi là môn Thái Ất Thần Kinh, tức là gồm cả vô thường và thường hằng. Thái Ất dùng “cung” làm “kinh”, lấy “tinh” làm “biến”, cho nên nó xét nghiệm cả diễn tiến lịch sử xã hội loài người, và vì có “Lý Thiên”, “Lý Địa”, “Lý Nhân” nên trời đất và m uôn vật nêu ra, biết được hưng vong thế cổ kim, như câu thơ của Trạng Trình: Ngư ông bất ngộ Đào nguyên khách, Khởi thức hưng vong thế cổ kim. (Ngư ông ứng người “đến bên tìm Đạo” mà khách Đào nguyên ứng các vị “Tiên Thái” ví như Thái Công Vọng, nếu không nhờ Thái Ất của “Cửu Thiên Huyền Nữ” (Ngọc Tướng Huyền Cơ) truyền cho, hay như Trương Lương, nếu không được Hoàng Thạch Công truyền cho khoa Thái Ất, thì làm sao mà đời các ông đó biết được Tam lược Lục Thao để xoay vần thế cổ kim, khiến đời sau khâm phục Đạo nói chung và Đạo làm sáng mắt lúc lược trận. Thế là Đạo tàng ẩn trong Thái Ất, mà biết lẽ “tàng ẩn” là có đức “Thông thần”, ứng được “Lý người” làm đẹp nhân tâm, biết được “tình vạn vật” chu lưu ở dưới, thế mới là thuận với “Lý trời”. Nói rộng ra Nhân lý: “cơ – nhân - thể”, sống động như câu thơ của Phạm Đình Hổ: nhân vật nhất sinh cơ dã, nhị hữu c ổ kim chi dị (người – vật đều cùng là m ột tiểu vũ trụ “s ống động sinh tâm vật lý” chứ không phải lấy cơ khí mà thay thế), vậy phải hiểu lẽ Siêu - vật – lý là có Sinh – tinh – tâm - vật hòa hợp trong nấc thang tiến hóa mầu nhiệm mà tiếng nói thời đại gọi là Cận – tâm – lý. Điểm 4 : Binh pháp phải từ Thái Ất mà có ra, được nghĩa như Vô thường. Thái Công Vọng nói : Thuận “Đạo trời” chưa cát, nghịch “Đạo trời” chưa hung m à mất nhân tâm thì ba quân bại. Tôn Tử nói: Miếu toán là tướng giỏi kinh Đạo. Tướng giỏi công địch là huy động toàn quân ở “Cửu Thiên” (cửu thiên tức 9 số mà Thái Ất vận thức). Cửu Thiên xem như Đại Đạo, gồm : Đạo thượng là Trí và Số - Tượng. Đạo trung là Nghĩa và Số - Thuật. Đạo hạ là Thể và bát trận.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-6-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thể tức là Thời mà “Đạo thời” là “Kể mưu” từ “5 tới 9 biến”. Vậy Tướng số hợp chung làm ra “Binh kinh”. Binh kinh gồm có “Kể Thiên”, “Kể Thời”, “Kể Thần” và “Miếu Toán” (4 cụm từ này là thuật ngữ của Thái Ất). Vậy là Thái Ất cao hơn Binh pháp vì nó sinh ra Binh kinh. Cụm từ Tướng số đúng nghĩa lý xưa lại là Thái Ất Thần Kinh. Vấn đề đặt ra là: Đừng cho Thái Ất là dị đoan mê tín (sẽ được bàn sau) Điểm 5: Thái Ất xét nghiệm mệnh số con người Mệnh là chính sự sống. Sự sống là một chu kỳ được tính từ lúc còn trong bụng mẹ, đến lúc lọt lòng, qua tuổi thơ, tuổi trai tráng và lúc về già, trong đó mỗi một kỳ là một hạn. Hạn chung là 25 năm, gọi là một hạn thường, trong hạn thường này được gặp phúc, hay bị gặp họa, đều do con số tiêu chuẩn và con số dương cửu bách lục đo m à biết được, định luận không sai, với điều kiện là: biết rõ lý do m ấu chốt, lấy mức độ hòa làm tấm gương, hay làm một biểu đồ thị của định luật thiên nhiên: Sanh, Lão, Bệnh, Tử, giống như chu kỳ 4 mùa tiết của một năm, do Vũ Trụ Tuyến chuyển vận và phú xạ xuống thành ra các chu kỳ của trái đất liên hệ trong Thái dương hệ. Càng rõ định luật và chu kỳ các vì sao vần xoay theo độ số, ta càng có thêm ý thức sự hiện hữu của Ta, của cái không là Ta, và cái Nó, trong lúc thường, tức là lúc thuận, trong lúc vô thường là lúc có nghịch cảnh. Ta biết rõ chân lý của sự sống là cái mà xưa nay quen gọi là “Mệnh số”, tức là sự sống không phải là một ngẫu nhiên hay một ảo ảnh, mà có mục đích cao cả thiêng liêng. Trước hết, đó là ta làm chủ sự sống của ta, sau là ta phải phát huy cái khả năng mà ta cảm thụ được, trở nên s iêu việt, trong đó các yếu tố tạo nên “tài m ệnh dồi dào cả hai” là: Nhìn sáng suốt - gọi là “thông minh tính Trời”, m à ngôn ngữ hiện đại gọi là : lực thấu thị (clairvoyant). Tài chiêu cảm và tiếp cận luồng vũ trụ tuyến, nay gọi là thần giao cách c ảm (Telepathy) Tài tu ý, hay tài trực quan, trực giác do suy tư chiêm nghiệm tâm linh mà quán triệt, quen gọi là trầm tư m ặc tưởng. Tài năng siêu việt này, gần được gọi là quyền năng “thông thần, xuất quỉ nhập thần”: “cao tay thông huyền” bằng nhờ thấu triệt được chu kỳ của vì sao phi phù, vì nó xuyên tới cửa “U Minh” là nơi hội tụ của “loại tư tưởng” hiện hình dưới dạng quỉ m a (“Phi phù trí quỉ cao tay thông huyền” (K)). Ngôn ngữ ngày xưa gọi là “Tri cơ” là kẻ biết trước (tiên tri) dạy kẻ biết sau (hậu tri), nay tương thể với Anh ngữ (precognition) liên kết với (psycho kinesis), và quốc tế hóa là “cận tâm lý”, hoặc “khả năng dự báo” cộng đồng. Khả năng cao nhất là biết được cõi ba sinh trong “Vũ trụ Thời Không là một”, nhờ tu tập luyện chứng mà đạt “cái lối tu dụng” này. Ngày nay thường nói là: có trí nhớ từ muôn vàn kiếp trước, khả năng nhận thức quá khứ mau lẹ và chính xác, tài giỏi về m ôn Chiêm tinh học. Tử vi học hoặc đuợc gọi là các Thần đồng là các người

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-7-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

biết được các thần lực vũ trụ sẽ hay đã xê dịch vào ngày ứng lịch số, để các luồng vũ trụ tuyến rọi xuống trong độ số liên hệ của hệ thống các bầu tinh tú thích hợp trong chu kỳ với cường độ m ạnh yếu, sâu nông, tạo nên luồng trạng thái, hiện ra qua các hiện tượng có sức tụ hội, gây ra các biến thái m à cái biết của con người vẫn còn là “lỗ hổng đen” lớn đối với các hiện tượng. Thế nên Thái Ất học đâu c ó trừu tượng về lý, lại khá chính xác khoa học. Vì thời gian m à Thái Ất tìm về gốc quá khứ, nếu tính đến năm Canh Thìn (năm 2000dl) là có con toán = 10.155 – 917. Đó là con số “Tích tuế” tính ở điểm “Thất Diệu tề nguyên” nghĩa là ở thời có hiện tượng 7 vì sao cùng đứng hàng ngang với mặt trời và mặt trăng, có biệt danh là “Thượng cổ Giáp Tý”. Nhắc nhở lại các “Giáp Tý còn biệt danh là Thiên Quan” mà thơ Kiều rằng: “Thiên Quan Trủng Tể có bài treo trên”. ĐIỀU III. Thái Ất thần kinh là Định luật Tổng thể Vũ trụ: 1. Về năm, theo một chu kỳ 60, mới xảy ra một lần Giáp Tý. Về ngày, cứ 60 ngày mới có một ngày Giáp Tý phục sinh. Vậy một Giáp Tý đã có biệt danh là Thiên Quan, thì Thượng cổ Giáp Tý cũng là Thượng Cổ Thiên Quan, là lúc xảy ra hiện tượng “c ác bầu Vũ trụ tuyến” làm tấm gương bầu trời chiếu rọi ra một biểu đồ thị chân lý khoa học số một duy nhất và toàn diện về sự thăng giáng, thịnh suy c ủa vũ trụ s inh mệnh, của từng cõi đất nước, từng cõi con người m à ta gọi tắt là Thái Ất thần kinh. 2. Người xưa quan niệm “Tàng Đức” c ầm đầu Dương Đức và Âm Đức, tức là luồng Vũ trụ tuyến, hay là Định luật thiên nhiên. Con toán hay con số được Pythagore gọi là qui luật của vũ trụ, chính là biểu hiện các thuộc tính của các qui luật vũ trụ. Như thế, con số toán đóng vai trò hướng dẫn cả về không gian, c ả về thời gian, làm luật cân bằng (thái hòa) toàn diện vũ trụ. 3. Con toán là Tổng thể sự biến hóa hay sự biến dịch. “Nhân” thì có 9, “quả” thì có 10. Nhân coi như s ố sinh và quả coi như số thành. Từ Nhân đến quả còn biết bao nhiêu c ái “biến”. Trong con toán từ Một Cả - tức Thái Ất - đến vô cùng, không tài nào biết được hằng hà sa số cái biến! Đâu là Vô Thường? Đâu là Vĩnh cữu? Trong “Số” thì “Tượng” lại là gốc. “Tượng” thấy rõ hơn “số”, nhưng vì có vô tận, vô s ố hiện tượng nhìn thấy được trong trời đất và nơi chính bản thân nên thân ta và thân vũ trụ chính là một thông s ố, tức là một “tượng số” trong một Đại ẩn số Thái Ất. Thái Ất nghĩa là m ột tổng thể. Một tổng độ số hay một Thống Tông Đại Toàn, nói c ách khác: Thái Ất thần kinh là một cung s ố (Tượng số) Đẩu Cả, dẫn dụ ta bằng một phương pháp suy tư về sự sống bao la vạn hữu, tiếp nối mãi m ãi mà ta tri cơ được. 4. Từ trong từ ngữ “Tượng” và “Số”. (Hiện tượng quan sát được và đo đạt được bằng ghép đo số, đo độ bằng toán học hình học không gian) mà từ khi xuất hiện thêm cụm từ “Thuật số” gốc đo Âm Dương theo độ và số, để học về cái học Thiên văn (Tinh Tượng) và địa lý (phong hậu, khí hậu, thời tiết) và môi trường (phong thủy) đều qui về những Định luật tổng thể - xưa gọi là Huyền Phạm hay Hồng Phạm – vì có những phạm trù toán - triết – sinh - m ệnh học - xếp theo dãy hoặc 6 số, hoặc 9 số (lục thiên, cửu thiên), để truyền đạt những kinh nghiệm truyền

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-8-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

thống và truyền tiếp Tinh – Sinh – Lý Vật – Nhân – Tâm - Thần – Khí – Lý – Hóa – Nhiên – Nguyên Sinh. 5. Cái học Thái Ất thần kinh từ đó quá cao xa tinh tế, dù nó đã được thịnh hành và tô điểm nên một thời đại cực kỳ thái bình thịnh trị qua ba bậc Thiên Hoàng cuối cùng của dẫy 12 vị Thiên Hoàng. Duy chỉ có sách Nam Hoa Kinh của Trang Tử, ở thiên Mở Níp mới nói về Vua của loài người, từ khi người ta sinh vào hội Dần. Một hội hay c òn gọi là Đại Nguyên, được tính là chu kỳ 129.600 năm dl, theo lối tính của Thiệu Khang Tiết, trong đó gồm có 5 năm Platon; 25.920 x 5 = 129.600 và gồm 30 lần có nạn dương cửu bách lục: 4320 x 30 = 129.600 năm, hay là gồm 1.800 lần chu kỳ Thái Ất: 1800 x 72 = 129.600. Một Đại nguyên gồm 3 nguyên, nguyên có 43.200. Vậy 3 lần 43.200 = 129.600 = 30 lần nạn dương cửu bách lục là đại biến ra Khí Vô cực. Nhưng theo con số thành theo thập phân, thì một hội lại gồm có 10 kỷ, công lại thành 276 vạn năm. Mười hai vị Thiên Hoàng ấy được kể tên: 1. Vua Dong Thành tức Adam (A = đầu, Dam = người) 2. Vua Đại Đinh thời Hữu Viêm làm Viêm Đế. 3. Vua Bá Hoàng. 4. Vua Trung Ương. 5. Vua Lật Lục. 6. Vua Ly Súc. 7. Vua Hiên Viên. 8. Vua Hách Tự. 9. Vua Tôn Lô và ba Vua cuối dãy: 10. Vua Chúc Dung. 11. Vua Phục Hy. 12. Vua Thần Nông – làm Viêm Đế. Và người xưa tính thời kỷ Thần Nông chấm dứt vào thể kỷ V trước C.N thuộc đời Lỗ Ai Công và ứng vào kỷ nguyên mà ba vị chân sư Đông phương xuất hiện: Thíc h Ca, Lão Tử và Khổng Tử. Thế mà thời Thần Nông mang biệt danh là Kỷ Thông Thiền với Đấng chân sư Lão Long Cát được đặt tên là Di hi vi ứng với “Đại âm hy thanh” của Lão Tử mà ta đã chứng minh rằng đó chính là đức Thần Nông của thời Thông Thiền đã phát huy

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-9-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

thêm vào cho Kinh Huyền Phạm – Thái Ất thần kinh là m ôn học Dịch Liên Sơn Qui Tàng - mệnh danh là “Dịch phái Nam học” (phát triển huy hoàng tại hai thời nhà Lý và nhà Trần ở nước ta). Từ thời Thông Thiền, các bậc Tiên Thái như Chúc Dung, Phục Hy, Thần Nông đã hưởng m ệnh Thái Ất từ đấng Tiên Hoàng thứ 7 là đức Hiên Viên truyền xuống, lúc đó chưa đánh mất nguyên lý biến hóa mà thời thông Thiền đã truyền dạy. Nói một cách dễ hiểu rằng môn học Thái Ất đã biến ra “tri lai” thì ít mà “chiêm bốc” thì nhiều, và cuối cùng biến cả cái học Thái Ất chuyên học về Thiên văn Địa lý, thành m ôn Chiêm Tinh, trong đó thuật bốc phệ nắm hết quyền biết và quyền quyết đoán “Hưu Cữu” m ột cách võ đoán. 6.Ta sở dĩ phải nói đến phép bói toán đã biến “thuật số chính nghĩa” thành nghĩa thông tục. Vì phép sử dụng của bọn tham ngu về thuật số trong việc binh, việc hành chính để thành nhân mưu, nhân sự, giả thác, giả dối. Bọn giang hồ hảo hán, mưu sỉ đủ loại cầu cơm, c ầu danh đã lợi dụng thuật số chính nghĩa bằng kiến giải, bàn luận võ đoán mà hão huyền. Thuật số chính tông để giữ “Cơ Vi” lúc chưa phát. Cơ Vi theo thuận hay theo nghịc h. Nếu theo thuận là hiểu nghĩa như theo số, vì số là thuận. Nếu theo nghịch là hiểu nghĩa rằng “tri lai”, đồng tình thế với “Cư Dị” để tiếp đón sự sống. Nói tóm tắt, hiểu từ nguyên “Thuật” chính nghĩa là một phương pháp rất vi diệu qua câu thần diệu: Phi pháp phi phi pháp. 7. Thái Ất thần kinh là một học thuyết của Tiên Hiền, Tiên Thái, truyền lại từ 12 Thiên Hoàng, phát triển cực mạnh từ thời vua thứ 7 Thiên Hoàng Hiên Viên, đến hết thời Thần Nông, thì khoa học này bị tản m át, bị pha trộn với Lục Nhâm, Lục Đinh, Lục Mậu, tứ Bạch rồi từ sau Tần Hán, lại bị pha trộn vào Dịch Tượng Số, Sấm Vĩ, Cổ Vĩ thư, Hà đồ, Lạc thư, Hà lạc, Đồ sấm... với lối giảng nghĩa một cách võ đoán táo bạo của Hán Nho rằng: Đồ xuất hiện ở sông Hà đời Phục Hy Thư xuất hiện ở sông Lạc đời Hạ Vũ. Không có phản ứng gì trước lời võ đoán táo bạo, lại chấp nhận ngoan ngoãn rằng đó là sự kiện lịch sử hiển nhiên. Vậy đầu mối gây nghi ngờ cho học thuyết Thái Ất mà thánh nhân mang tội gây dị đoan m ê tín, chính là sự giải thích một các h võ đoán và ngu tối. Đúng thật, Hà Đồ, về ý nghĩa, mãi tới đời Thiệu Khang Tiết mới được rõ ràng rằng: Đó là sao trời và Hà chỉ sông Ngân Hà, tức là các bảng vẽ sao trời xếp theo Thiên văn học, trong đó giải Ngân Hà là tấm gương hội tụ các sao trời, với các chu kỳ phú xạ luồng vũ trụ tuyến theo 9 cấp. Ngôi sao mà có ảnh hưởng, có liên quan bậc nhất trong các Thái Dương hệ, được mang tên Số Một đó là Thái Ất. Vì trong giải Ngân Hà không biết bao nhiêu hệ thống Thái Dương hệ. 8. Vì thế người xưa dùng thuật ngữ Đạo học để diễn tả bầu trời Thái Ất, vẽ ra 16 cung thần biến hóa. Thuật ngữ Đạo học lại chứa ẩn trong Lạc thư. Vì sách Lạc hay Lạc Thư gốc ngữ nguyên là sách Thần (thuật ngữ Đạo học còn gọi là Lạc thư là Qui Thư = sác h

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 10 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

viết c hữ trên mu (lưng) rùa gồm phép sử dụng 6 s ố, m à 6 s ố là biệt danh của Khôn Nguyên, phối kết với phép biến hóa của 9 số (9 thiên) m à biệt danh là Kiền Nguyên hay Hà Đồ. Sự phối hợp này mang danh là Huyền Qui hay còn gọi Huyền Phạm, hoặc Hồng Phạm, tức Thái Ất thần kinh. Bởi thế nếu cứ lấy nghĩa lý tự nhiên của Hán tự, Hán văn m à hiểu đuợc Huyền Phạm – Thái Ất thần kinh là điều không thể c ó được. 9. Tại sao gọi là Thái Ất thần kinh? Chỉ m ột từ “Thái” với một từ “Ất” đã bao hàm đủ tất cả nguồn tri thức luận của con người mà Đạo học tức là nguồn tri cơ rốt ráo (đại vĩ m ô) nhất trong trí thức luận. Vì Thái Ất thuộc Đạo học, m ột bài học lớn nhất về Vũ Trụ và Nhân sinh mệnh, qua các kinh nghiệm về chu kỳ thiên văn học, địa lý học, m ôi trường học, toán tinh tượng, âm dương tiêu tức, cửu cung, bát quái, hành kim trong thiên nội, quái ngoại vận quĩ cung trị thiên ngoại, theo trục Hội Tam Nguyên vãng phục, Tứ Tượng kinh hành Tinh Tượng Thiên Uy 8 cõi, xét định bàn tướng Nguyên - Hội - Vận - Thế - Nạp giáp Bát quái, Thiên Phù 55, Thiên bào 45 cộng phối hợp nên Bát Quái Cửu Trù, hữu hình sinh trong vô hình, thiên địa hàm tinh, vạn vật hóa sinh, thời gian trừu tượng – âm tính - nằm ngủ trong thời hạn vô cùng - gặp biến hóa làm sự sống muôn thuở - và vì có biến hóa mới làm ra Người. Nên Người đúng thực có gốc biến hóa ở định luật Dần Một Cực Ba – thành ra 4 Thái: Thái Dịch – Thái Sơ – Thái Thủy – Thái Tố, hàn gắn làm 4 hạn kỳ: trẻ, tráng, già, chế. Vì đầu không biết khởi từ đâu thì gọi là Mệnh (số bắt đầu). Cuối không biết hết ở chỗ nào thì gọi là Hóa (tử). Vậy Mệnh Sinh và Kiếp Hóa hoàn toàn là một số âm số tức là không có thời hạn thực, mà nếu có thực một thời hạn thì đó nghĩa của cụm từ Luân hồi – nghĩa biến Luân hồi xuất sinh ở cụm từ Chu kỳ (Chu kỳ nhỏ nhất là một Satna, một ngày đêm gồm 6 tỷ 400 triệu Satna, và 99.980 Satna tương ứng với 2 tỷ 444.4000.000 Hốt Mạng Vi). Một nhịp đập của trái tim, như một chu kỳ tinh lực của một “Sinh Cơ” tiểu Vũ Trụ tinh linh khí đã bị đầu thai làm người. Nghĩa là đã bắt đầu vào cuộc biến hóa c ủa chu kỳ nhỏ 72 của Thái Ất hành kinh, tạo nên con số trung hòa của nhịp đập sự sống con tim loài người bình thường. Con người là Cái Ta thường (Tagatha) hay gọi là Bang Ta Tử của Đạo học, mà đồng thể với “sự phủ nhận cái ta”, gọi là Anatta, vậy nên có “cái tôi”, và có “cái không tôi”, cái không tôi lại là “cái nó”, hoặc nói gọn là Đại ngã. Vì thế Đạo học là học về Cái Tôi, Cái Ta diệu kỳ là Địa c ầu; trong đó, trục địa c ầu gồm có Nó và Cái Không Tôi = Lai cái = Du ti. Địa cầu thì tròn đầy chứa bao nhiêu cái Bang Ta Tử - tròn đầy mà lồi ra kỳ diệu thành một ADI – NIDANA – SVABHAVÂT, nghĩa là một cái vòng vô bờ hay cái cung không số và tối đen. Tuy vòng không số, không bờ, nhưng “hàm tinh số 100 trung hòa” c ủa Thiên phù và Thiên Bào: qua 4 Thái, là khi đem vào dùng thì số Trời Đất Đại Diễn có 50 nhưng dụng có 49, vì luôn để dành số Một Cả, mà gọi là Thái Ất thần kinh: Thái Ất kinh vòng qua cái vòng vô bờ tối đen tạo ra thời giờ lịch pháp. 10. Ta chứng minh dị giản tức là lấy Cư Dị m à xét số Thái Ất kinh hành tạo ra giờ. Thiên phù có 55 + Thiên Bào có 45 thành s ố 100. Lấy 4 Thái làm tứ tượng (Lão Dương, Thiếu Dương, Lão Âm , Thiếu Âm) để chia đồng đều được 25. Xếp 4 thái về Lưỡng Nghị, rồi cộng các số lẻ, các số chẳn trong dãy 10 số như s au: (1+3+5+7+9)+(2+4+6+8+10)=55. trong dãy 9 s ố như sau: (1+3+5+7+9) + (2+4+6+8) = 45.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 11 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Vậy con s ố Đại Diễn cư dị ở 50, mà sử dụng bốc phệ 49 luôn luôn dành lại Số Một Cả - tượng hình, tượng số là Thái Huyền hay Huyền Phạm mà Ngọc Trướng Huyền Cơ biểu lý, biểu hình, biểu số, biểu tượng, biểu tướng, biểu thanh làm nên “Nghĩa” diệu kỳ của Thái Ất thần kinh (“Nghĩa” ở đây gần như một tập thể từ đặc biệt triết lý: Đầu Mối). Điều IV : Cái Một Cả Vô Vi, Vô Tận, tự làm Nhân Quả - Biểu Lý v à Tương Tư lẫn cho nhau, đấy là Thái Ất thần kinh. 1. Tượng số là Hình học Vũ trụ biến hóa từ vô cực sang Thái cực, tức là Châu Vô Diện Hữu, tượng làm Thái Huyền cung (Thái Huyền Kinh), khởi mệnh từ Ngữ Thể/Ất/. /Ất/ đồng thể với 11 điểm ngữ như sau: a. /ADITI/ - trong Kinh Vedas - chỉ bảo ta hiểu là Ánh sáng ban đầu chiếu soi thế giới hiện tượng /AKASHA/. b. Kinh Zohar gọi “Con Một của Cha” là /ADI/. c. Tiếng nói của dân AKKADIEN gọi Hóa công, Cha Tạo công là /AK/, /A/. d. Tiếng Cổ Ảrập gọi hệ thống con cái c ủa Cha Hóa Công /AD/ bằng các từ /AD-M/, /HAVA/, /EVE/, /EDEN/. đ. Các dân tộc tại Trung Á – Âu gọi Thần Linh bằng các từ nguyên: ASTRE, ASTER, ASTRUM, ASES, ASIR, ASIA. e. Người Phénicen gọi Danh Xưng đồng thể /DIEU/, bên Pháp ngữ là /ASE/. f. Người Bắc Âu dùng ngữ thể /AD/ /ON/ hay /ADONAI/ để chỉ ý niệm “duy nhất” - độc hữu, hoặc chủ nghĩa “thứ nhất”: tối cao, chỉ “Chúa Duy Nhất” của người Syrie là /ASTER’nt/, /ASTARDE/, /ASAR/ /ASTAROTH/. g. Đại Chủ Thần c ủa người Babylon là /OSIRIS/, /Mardouk/. h. Trong sách Enoch gọi thần là AZAZEL – Asgard. i. Theo người Araméon gọi cái Một, độc nhất, duy nhất là /ADAD/ k. Theo Lạc Thư Việt tộc gọi Thái Ất là Số Cực Cả tức Một Cả. Xét ra từ nguyên thể m à đồng thanh đồng thể với /ẤT/ trong cụm từ Thái Ất, hay Giáp Ất, mà các dân tộc ngày nay còn mang dấu ấn là duy nhất, thứ nhất, thần linh, tạo hóa... đều có một từ vựng c ăn bản chung: vòng tối, không bờ, không số mà tròn đầy viên mãn, lại biến hóa từ ở một Hỗn Nguyên Nhất Khí (Hồn Vũ Trụ - Siêu tâm s ắc tướng) c ổ ngữ gọi là AKASHA với ý rốt ráo là luôn luôn đổi mới hay là vũ trụ hiện tượng. 2. Hỗn nguyên nhất khí luôn luôn đổi mới làm vũ trụ hiện tượng:

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 12 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khi 4 nguyên tố tự nhiên hợp với khí Vô Cực hay là khí Tiên nhiên “Ether” trong cõi Plasma hay AKASHA – quen gọi là Mẹ Vũ Trụ hay Hồn Vũ Trụ, có tính lai cái Duti hay Yogi, bị tỏa ra từ ở vật chất vũ trụ, tức là đang biến hóa, chưa thành hình tượng nhất định, mà chỉ là hình khối như: khí mây, khí điện, khí bóng, khí bọt như đốm thần vòng vo xoắn ốc, như đường thẳng biểu tượng là Số Một, hình khối cầu, khối vòng, khối ba góc, khối 4, khối 5 cánh dưới dạng hình biểu số, biểu hiện tượng, biểu ứng:

Hình xoắn Ứng số

T €

r

o

ê

ƒ

y

¼

Lại cái

ž

(3/9), (6/12), (5/10) là hình tượng của vật thể như hình: Cái cây m ang 10 quả:

2,3 4,5

làm bội số chung nhỏ nhất trong tập hợp Vì có biến mới sinh ra sự sa ngã c ủa EVE = f = chân khí. Tức là thời vật chất đã đi vào các thế hệ của các đợt tiến hóa mà sinh ra số Một (AD – AK) ž Thái Ất – Thái Cực ž Hai Mầm (Lưỡng Nghi) Một biến làm 7 (hoàn tất). Bảy biến (Phục biến) làm ra Thái tức là “Cửu” dưới hình tượng biểu số tiến thoái = p = số vô cùng 0 = 3 = r = số p - số cực a. Vì cùng cực số thì phải biến = có biến, có Thông ž Tiến thoái ž Thăng Giáng ž Dịch.

Hình 1, Hình 2, Hình 3 trang 23 (chưa vẽ)

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 13 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

4 nguyên tố: Trời lấy • sinh Nước - Đất lấy † để thành lập Nguyên sinh (Thiên bào). Đất lấy ‚ sinh Lửa - Trời lấy ‡ hoàn tất Biến hóa. Trời lấy ƒ sinh Gió - Đất lấy ˆ hoàn thành hình Cong + thẳng của 8 phía. Đất lấy „ sinh Kho tàng - Trời lấy ‰ làm cùng cực cuộc Biến và Phục Biến. 3. Như vậy, Hỗn Nguyên nhất khí không phải ở Vật chất nguyên thủy mà ở Vật chất tỏ hình ra rồi, tức là từ Thái Sơ đang ở quá trình chu kỳ làm Thái tố, nghĩa là vật c hất phản vật chất - chỉ thấy trên bình diện hiện tượng (hiện ra sắc tướng). Vậy Khí đã thành hình tượng s ắc – có khối đo đạc được và từ đó các nguyên tố thiên nhiên theo 4 qui định Sinh số và Thành số từ 1 tới 9. Luật thiên nhiên tổng thể sinh thành và phục biến tức là sức chuyển động không ngừng nghỉ. Và hiện tượng ngưng lại chỉ là sự cực đang biến từ hình này sang hình khác, và đổi hóa chất cũng xảy ra cùng lúc với đổi hình, và đó là biểu tượng trong ba tình trạng diễn tả bằng ba hình ảnh trên đây, diễn tả sự so rút, giản nở từ trung ẩn ra ngoài, tiến từ 1 tới 9 và thoát từ 9 về 1, mà trung ẩn diễn tả cái Tâm Nguyên Thái Cực – Thái Hòa – Thái Ất từ đó Thái Ất thần kinh chính tả Trung tâm vũ trụ - hay là Siêu Tâm Đại Ngã- tức là ẩn s ố chứa thuận nghịch. 4. Trong cái Tâm ấy có một nguồn Không Thanh mà ở trạng thái Thái Thanh hay gọi là Nguyên khí – Chân khí – Thông thiền. Tiếng nói nơi xác thân đều gốc bởi cụm từ Thông Thiền (thiện thông) trong Đạo Học . Thiền hay Thiện chính truyền do các bậc Tiên Thái truyền lại được ghi trong Dịch hệ từ thượng truyện rằng: Một âm, một dương (khí lưu hành diệu hợp) gọi là Đạo: tiếp nối được Nó (cái Đạo ấy) thì gọi là Thiện, m à thực hiện được Nó (cái Đạo ấy) thì gọi là Tính. Trong câu trên có 3 ý rốt ráo về Đạo học: - Đạo là nghiên cứu, chiêm nghiệm về khí Âm Dương. - Thiện là tiếp nối được Đạo học. - Tính là thực hiện, thực hành điều mà Đạo học đã truyền thông cho (thông thiền), đã dạy cho bằng sự tự chiêm nghiệm, tu tập theo phương pháp Vô ngôn trọng tâm truyền. Vậy căn bản ngữ nguyên Thiện được thiết âm thành ra bởi từ nguyên Thiền, đều có tinh nghĩa là thừa đón, thừa kế, tiếp nhận một cách chân thành để mà “noi theo” (thực hiện), mà bảo tồn và di truyền lại cho các thế hệ con cháu về sau. Việc thông thiền như vậy tức là đời con theo nối nghiệp cha, và truyền lại cho đời sau để

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 14 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

thực hiện được chân khí – nguyên Đạo, thì gọi là Tính và Tính thiện đều xuất từ tấm lòng chí thành, chí tĩnh, chí thanh. Vậy Tính cũng đồng thể với Căn là gốc, là nguồn. Căn gốc, nguồn Đạo đều ở sự chân thành của con tim. Vì con tim mở đóng đều do cái then núm mà Đạo tâm (Đạo học về lòng chân thành) phát động ra các tàng đức, âm công, tức là tự giác ngộ trong mọi hành vi, tư tưởng, suy tư, c ảm xúc, tiếp c ận xã hội. Nói rộng ra Tính - Thiện (hay Thiền tu tập) của Đạo học đã có gốc rễ tự nhiên nơi người ta, mà cụ Nguyễn Du đã kết thúc tác phẩm Đoạn trường tân thanh : Thiện căn ở tại lòng ta - Chữ tâm kia mới bằng ba chữ Tài, tức tính thiện là bản thể của Đạo Tâm hay Đạo Học là Đạo nguyên, luyện được, gốc Hỗn nguyên nhất khí, thông thiền với Thái Ất chân nhân. Điều V :Thái Ất Chân Nhân Thái Ất Chân Nhân là một lối phát tưởng của trí tuệ tự phân chia giữa tiếng nói nơi xác thân và tiếng “không nghe tiếng” (không thanh), chỉ thấy ầm ầm ở dưới cái không động (không thành tiếng động) = Đại âm hy thanh (thuật ngữ của Đạo Đức Kinh). Đó là nói Âm thanh sinh chỗ vô ảo, thành ở chỗ hữu hình. 1. Tiếng nói nơi xác thân biết được nhờ có sự diễn tiến của ba chu kỳ liên tiếp trong định luật Pranâyama, nhân cách hóa là Thái Ất Chân Nhân - tức là luật điều hòa hơi thở trong phương pháp Yoga (Thiền Định) từ thấp lên cao (Hathayoga và Râjayoga), tức là cách vận quỹ luồng hơi sống (Hỏa hầu Kundalini) qua 4 bể (khí, huyết, tủy, não) dọc theo hai hệ thần kinh dọc theo cột xương sống gọi là Vận chuyển luân xa, làm sao để biến tới số 7 (cơ quan thứ 7 là Manas – ngoài phạm vi hình chất vật lý) từ đó có nguồn siêu năng lục (thông thiền) tới Thượng Tâm Điền là Huyệt Cung Nê Hoàn (hay gọi là “Đạo cao cả Rồng chầu Hổ phục”, Long Hổ (phải trái) = hòa nhập Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ”, hay còn gọi là : Đạo Thông thần nhập định) trong đó tạo được tư thế quyền năng tạo ra bằng s ự yên lặng nhập định của lương tâm tự giác ngộ tất c ả những sức mạnh siêu việt (thần lực) phát ra bằng niệm lực (faculté de dichologie) trong một chiêu thức “vô song nguyên triều cửu chuyển”, biến sức động từ chỗ lờ mờ âm u thành gió lốc và xoay xoắn. 2. Vậy Hơi sống và Sức động là nguồn gốc của Tiếng nói Một khi Hơi Động – quen gọi là Khí – mà tiếng Phạm gọi là Prâna - được hút vào người thì hơi hút đó biến ra Dương gọi là Apâna; nó hợp nhập hòa với Udâna – là cơ quan phát tiếng - mở lối cho cơ quan thứ 7 là Manas – trí khôn - để tự phân chia dưới 2 hình thức: m ột là hơi hút nhập vào chỗ Đan Điền gọi là Sam âna – quen gọi là vùng Rốn (rún) – thành hình thức “Âm thanh” - được chấp nhận là gốc vật chất cho mọi tiếng nói. Hai là điểm Chân khí tại Trí khôn được nhận như một thần nữ của Lời nói – nói cách khác: hơi thơ ra - tại vùng Sarasvati – phát ra thanh, ra lời, ra tiếng mệnh danh là “Verbum”, dưới hình tượng biểu số tròn đầy như số không [0], tức là vòng tròn trắng (Rỗng) tượng số [10] làm Mẹ tạo dựng Vũ trụ hay là trứng Vũ trụ. Đó là giai đoạn thứ hai gọi là lời và trí khôn hợp lại trong Một - tức là Thái Ất để trừ khử cái nghi ngờ thành xác thực. Đó là công dụng của Apâna.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 15 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

3. Vậy là Prâna biến ra ở chu kỳ ba là hơi thở ra. Apâna biến ra ở chu kỳ ba là: khí sống (năng lực) như gió làm biểu tượng s ố ƒ ở định luật Thiên tam sinh Phong Mộc – thành lốc xoáy mà Trang Tử và Lão Đam đều gọi là “Một sinh Hai – Hai s inh Ba – Ba sinh vạn vật” và “Cái Một từ Đạo mà có ra, từ chỗ vô hình (không thanh) mà sinh ra hữu hình” ž tạo dựng “Chân vô diệu hữu”. Vậy cả hai Prâna và Apâna đi tới Prajapati hay là vùng “Vô vi nê hoàn c ung” làm “tượng thanh” bằng dãy ánh sáng Thái Ất “ADITI” theo một tân thanh là Brahma. Đó là chấm dứt chu kỳ “Sa ngã Eve” – là thời phục biến – hay tái sinh một lần nữa để nuôi được “tiếng nói” tới chỗ Thái Ất Tinh hoa cuối cùng không chia tan, qua các câu thần cú: Cửu cửu càn khôn dĩ định mà nghĩa rốt ráo là Vũ trụ trải qua cuộc Đại hóa. Nghĩa của Đại hóa thông tục có tính chấp nhất, đồng nghĩa với thời kỳ lâm chung của vạn vật, để bước sang m ột Trời Mới - Đất Mới, đã ăn rễ sâu vào định mệnh có chiều tiến hóa vào không gian chín chiều, mà khoa học tâm lý cận đại luôn luôn nhắm tới một Thống Nhất Trường, với nhiều khám phá táo bạo và đầy tính chất phiêu lưu. Điều VI : Thánh Nhân mang tội dị đoan mê tín 1. Đứng về lý thuyết thì bất cứ điều gì trọng đại trên trái đất đều có tính cách lưỡng đầu đối diện. Đó là đặc tính của hiện tượng nghĩa là thế giới hữu hình. 2. Người ta quan niệm vũ trụ là biến hóa dịch chuyển không nhất thiết loại trừ một bản thể vũ trụ im lìm . Vật chất nguyên thủy xuất phát từ sự rung động cắt nghĩa được “Hỗn nguyên nhất khí” mà không quyết đoán chống lại các kiến giải của các nhà Chiêm tinh. Chân Tâm Tinh Thành, không cho rằng: - Vật chất và Tinh thần luôn luôn m âu thuẫn nhau – Tâm với Vật chống nhau, muốn tiêu diệt lẫn nhau. Ai đã phá tan được các định kiến, định lý hạn hẹp, các mặc cảm ngôn ngữ dù cung cấp bởi Tôn giáo? Mấy ai đã biết đoán đúng? 3. Thực tế, đã là Vật thể thì đều có hai m ặt gọi là lứa đôi (lai cáp) là có chính và phi c hính. Còn con người thì lại có Luật xung hòa chi phối. Bảo rằng: tuần hoàn, nhân quả, luân hồi, vuông tròn, động tĩnh là nói theo cái có, cái hiện hữu, cái đã thành, vì thế hiểu sai lầm ý rốt ráo của sự tu ý của người xưa, ví dụ Tướng số c ũng là Tượng số. Tướng và Tượng có phần chung m ột mầm, như một lực sinh ra tức có luật phản lực, m ột vật chất tức có phản vật chất. Thực chất thế giới ở gần kề thế kỷ 21, mà riêng nói tại các nước tiên tiến hùng cường nhất thì s ố tiền đem nướng vào tay c ác thầy tướng số, đứng đầu bảng ngân sách thế giới và c ủa quốc gia. Điều VII: Lời nói đầu trong bộ Huyề n Phạm Tiết Yếu do cụ Thái Quang Việt (dịch giả) viết. 1. Xin trích những đoạn quan yếu nhất để bạn đọc hiểu thêm về Thái Ất thần kinh của cụ Trạng Trình. Lời cụ Doãn: “Mãi đến gần đây, duyên may, tôi gặp bộ Thái Ất thần kinh này, tạm gọi là đủ. Tôi phiên dịch ra tiếng Việt, tốn chừng già nửa năm. Vì thì giờ ngồi phiên dịch hằng ngày quá ít. Và giá có thì giờ chăng nữa thì cũng không làm việc này trong nhiều giờ liên tiếp được, với tôi có thể dễ mụ trí.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 16 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Sách Ất Cả chia làm nhiều cuốn, tôi không biết s ố lượng đích xác. Chỉ nhớ rằng các cụ tôi xưa đã học một bộ Ất bỏ vừa đầy trong chiếc tráp lớn. Chiếc tráp ngày lớn ngày xưa, khuôn khổ mặt đáy nhích hơn cuốn sách chữ Hán viết tay, giấy bản và dày chừng 25 phân tây. Tính trung bình mỗi cuốn 2 phân, thì bộ sách phải trên 10 cuốn. Nhưng sự thể nổi chìm, chỉ còn một bộ 3 cuốn chép tay dày chừng 3 phân, lưu lại với tôi mà thôi. Cuốn thứ hai trùng với 2 bộ này... ... Bộ Ất xưa của nhà tôi, tôi nghe kể lại do một ông tướng, khi trảy quân qua một địa phận, trời tối, vào yên quân trong một căn nhà bỏ hoang. Khi nhìn lên xà nóc, thấy c ó chiếc tráp cột chặt vào xà bằng hai đai sắt. Gỡ đai, hạ tráp: trọn bộ Ất Cả nằm trọn vừa đầy. Bộ Ất ấy truyền sang c ụ tôi bằng cách nào, tôi không nghe nói. ... Còn bộ Ất này có 5 cuốn. Cuốn một dạy quẻ Ất (gọi là Kể Ất mới đúng tên) và ảnh hưởng các sao tóm lược. Cuốn hai, bốn và năm dạy về ảnh hưởng các sao nói riêng. Cuốn ba chứa đủ các Kể Ất dựng thành. Vì là bộ sách chép tay, sao lại, nên nhiều thiết sót và lầm lẫn. Tôi mới phiên dịc h, không kiểm soát lại được các lầm lạc trong con tính trong các số hiệu năm...Vì vậy, dưới đây tôi xin tóm tắt những điều tôi hiểu về cách tính một Kể Ất, để bạn đọc liệu bề s uy gẫm và tự điều chỉnh lại những sai lầm. ... Những câu sách viết, phần đông lờ mờ hay bí hiểm. Nhờ phần dưới mà hiểu phần trên, hay nhờ phần trên mà hiểu phần dưới. Có khi nhận thức chợt đến như người vốn đã biết mà quên đi, rồi nay lại chợt nhớ ra (....) Có những câu hóc búa như âm dương tiêu trưởng (...) “.... Đọc sách Thái Ất với lời văn bí ẩn, lơ lớ, đọc mà hiểu được cũng tốn công phu. Vậy đòi phải gắng gỏi không ngừng, gắng gỏi nhất trong tu dưỡng”. Trong học Ất, chỉ có một phép Đếm. Đếm thì thật dễ mà thật khó. Đếm nhiều dễ buồn ngủ. Buồn ngủ thì phải lầm. Giữ được khối óc sáng láng mãi trong khi đếm , đã mấy ai? ... Sau này, nếu hiểu khá rộng, m à thì giờ cho phép, tôi s ẽ viết lại bộ Ất này. 2. Lời bàn c ủa soạn giả và đề đáp: Cụ Doãn lúc sinh thời đã vì chữ “duyên” mà trao cho tôi được phép chép lại một bản với thời gian kỷ lục một tháng - phải trả lại cho c ụ và bắt tôi hứa (thề) không được cho ai khác đọc, vì cụ rất sợ người có trí, m à thiếu cái Tâm tốt, Cụ hay nói như thế. Trước khi qua đời, c ụ đã cho phép tôi công bố tài liệu Ất Cả. Những phần trong [...] là phần c ụ Doãn dạy các phép tính tìm vị trí 1 s ố vì sao. Sau này kiểm tra lại tôi thấy cụ đã lầm lẫn nhất là các chu kỳ sao cần có cộng thêm “âm dương doanh sai” – như lời cụ đã viết trong phần mở đầu.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 17 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nay tôi, c ũng vì sợ không còn đủ thời gian để giữ riêng Ất Cả, một bộ sách đang là bí mật thuộc riêng cho văn hóa dân tộc Việt Nam, nên dù hay dở thế nào cũng phải đem “trình làng”, trình đồng bào quốc dân công lao của tiền nhân chúng ta. Và cũng vì lẽ ấy, xin bạn đọc thêm điều VIII. Điều VIII : Tại sao Thái Ất thần kinh vắng bóng suốt 500 năm qua tại Việt Nam? 1. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm: Cả nước Việt Nam từ Bắc tới Nam, ai ai cũng được nghe kể về cái tài học tiên tri của cụ Trạng Trình. Nói về tiểu sử của cụ Trạng thì từ xưa đến nay, người ta luôn luôn gắn liền cụ với Thái Ất thần kinh, mặc dù chưa bao giờ người ta biết mặt mũi sách đó ra sao, nhưng sách nào cũng trưng câu nói người Trung Quốc khen cụ Trạng đã vang danh qua tận Trung Quốc, rằng : An Nam lý học hữu Trình Tuyền với nghĩa là ông Trình Tuyền là người có tài nổi tiếng về m ôn Lý học. Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm được phong chức Trình Tuyền Hầu, bên cạnh chức Tả thị lang, Đông Các đại học sĩ vào đời Mạc Đăng Doanh, năm 1536 (di) cụ đậu Trạng Nguyên. Và sau được phong Thái Phó Trình Quốc Công, Lại Bộ thượng thư. Cụ sinh năm Tân Hơi (1491 – dl), thuộc đời vua Lê Thánh Tông Hồng Đức thứ 22, tại thôn Trung Am , làng Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo - Hải Dương. Thân phụ của c ụ là Văn Đình. Thân mẫu là con gái quan Hộ bộ Thượng thư Nhữ Văn Lân, được phong là Từ Thục phu nhân. Bà giỏi văn chương và tài học về Lý - Số học, có mộng lớn sinh con làm vua và rất tin tưởng ở cái phép m à Nguyễn Du đã viết về sau này rằng: “Xưa nay nhân định thắng thiên c ũng nhiều”. Sau này thân mẫu cụ Trạng lại lấy chồng khác, sinh ra Phùng Khắc Khoan – sau gọi là Trạng Bùng (ông Trạng của xứ Phùng) và theo học anh là Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cụ Trạng Trình học giỏi, nhưng tính toán kỹ càng, bàn với mẹ về khoa lý s ố học và cả hai đều biết nhà Lê sẽ trung hưng, nên chờ đúng s ố, đến năm 44 tuổi mới ra thi và đỗ ngay Giải Nguyên. Năm 45 tuổi đỗ Trạng Nguyên - đời Mạc Đăng Doanh. Ra làm quan 8 năm, c ụ dâng sớ hạch tội 18 lộng thần. Không được Vua nghe, cụ xin cáo quan về ở ẩn. Cụ lập Am đặt tên Bạch Vân và tự hiệu Bạch Vân cư sĩ, sống đời ngao du sơn thủy, tu bổ chùa chiền, lập cầu trên Sông Tuyết Giang làm Tuyết Giang Phu Tử cùng các đồ đệ đàm luận. Chính thời gian ẩn dật trước lúc ra thi, và sau 8 năm làm quan lại về ở ẩn, là thời kỳ chính sử không chép, chỉ toàn là dã sử về đời Cụ Trạng, mà chưa có sách nào c hép hết về những điều dã sử, nhất là về sự nghiệp văn học và văn chương của Cụ, trong đó chỉ còn truyền lại có 2 tập thơ là Bạch Vân am thi tập và Bạch Vân quốc ngữ thi tập. Phần lớn các bài thơ trong hai tập trên đã bị thất lạc, người ta chỉ

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 18 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

sưu tầm lại được một số. Bàn về văn học, văn chương hoặc sự nghiệp văn võ, tài kinh bang của cụ Trạng hoặc sưu tầm lịch sử thuộc xã hội đời c ụ Trạng thì ta phải nói rằng: sự nghiệp văn chương của cụ Trạng là cái tinh hoa về triết lý và mở ra Khoa Triết Lý Toán Học. Sự liên quan tới Thái Ất Thần Kinh của cụ Trạng trong phạm vi giới thiệu về tài tiên tri của cụ qua những bài thơ có liên hệ “duyên văn chương” với Thái Ất Thần Kinh, nghĩa là tập thơ Bạch Vân Am và Bạch Vân quốc ngữ chính là phần Triềt học cao siêu về Thái Ất kinh Huyền Phạm. Cụ Trạng mất ngày 28 tháng 11 năm Ất Dậu (1585 – dl), thọ 95 tuổi. Vậy là gần suốt 90 năm cụ Trạng Trình đã đọc sách và nghiên cứu về Lý Số học, và ròng rã 80 năm đọc “Đỗ Thư một quyển”, sống ẩn tàng. Vì lên 4 tuổi, cụ đã nổi tiếng thần đồng, tài thông minh xuất chúng, lại nhờ được một “tiên thiên khí” hùng hậu - tướng m ạo khôi ngô tuấn tú, vóc dáng to lớn đẫy đà, nhờ tú khí non s ông của vùng đất Chí Linh xứ Hải Dương - m ạch núi Yển Tử phát từ đất Quí Châu kéo về tới long mạch, trừ ra 8 năm làm quan và 2 năm dọn thi cử, thế là 80 năm dùng để trau dồi 2 chữ Ẩn Tàng. Nếu biết rằng cả nguồn Đạo Học xây dựng và phát huy trong tư thế “yên lặng” của Thiền định, thì Ẩn Tàng đồng thể với Cư Sĩ, với Tiên Ông, với tu dưỡng tới độ đạt đạo, mà ý nghĩa rốt ráo là có “tài thông thần” là các khả năng s iêu quần quán chúng về thấu thị, về thần giao cách cảm, thông thần, học một biết 10, xuất quỉ nhập thần biết cả quá khứ và tri cơ một tương lai, mà người ta dồn đóng vào cái học Lý Số - để an dưỡng tinh thần: “Già vô sự ấy là tiên”. Cái học Lý số : “Đồ Thư m ột quyển nhà làm của” của cụ Trạng bao trùm ba cái khó nhất trong Đạo học mà cụ đã đắc đạo như “gia bảo” c ủa nhà làm của riêng một quyển. Học lý số qua lối học Giáp (độn Giáp - Kỳ môn) khó nhất là Siêu thần tiếp khí hay Chính siêu nhuận tiếp, nghĩa là đúng vượt thêm nối – thành công như Khổng Minh là điều nghìn năm có một: Thiên tải nhất thì cái tinh hoa tựu đỉnh ở tại hiểu nổi và đặt đựơc chìa khóa giải siêu thần tiếp khí (Ngũ Vận Lục Khí đưa ta đến chỗ biết Siêu thần tiếp khí). Học Lý Số qua lối học Nhâm, khó nhất là Vòng Bậc Quí Nhân - tức là Thiên Ất Quí Nhân - giải m ã trong “Phú Xạ Ca” mà cả đời ông Lê Quí Đôn đã đi tìm mà không thấy. Học Lý Số qua lối học Ất là vượt qua cầu dựng nổi một quẻ Ất vì dựng được quẻ Ất phải qua bước khó nhất là Kể Ất hay Kể Thần và Định Kể, nói gọn là Đếm cho đúng phép, đúng con toán. Nên bàn qua m ột chút về văn chương c ủa cụ, bằng trích hai câu thơ đã dẫn trên: Ngư Ông bất ngộ Đào Nguyên khách, Khởi thức hưng vong thế cổ kim. Hoặc hai câu mở đề bài thơ Cảm hứng (a) Thái hòa vũ trụ bất ngu châu,

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 19 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Hổ chiếu giao tranh tiếu lưỡng thù. Hoặc hai câu thơ mở bài Cảm nhàn (b) Danh toại công thành hưu hỹ hưu Đẳng nhàn thế cố nhất hư châu”. Hoặc hai câu trong Bạch Vân am thi tập (c) Nhàn trung hoa thảo túc Cung Xuân Tà dương độc lập đô vô sự Có thể nói ba dẫn chứng trên chứng tỏ văn chương của cụ Trạng có triết lý của Thái Ất thần kinh. Xin chú giải: “Về hai câu (a): tóm lươc suốt cuốn Nam Hoa kinh của Trang Tử mà sau này Nguyễn Công Trứ đã phảng phất “thiền vị “ đó nhờ ở các cụm từ Thái Hòa vũ trụ để nói về lẽ hòa bình trong văn hóa thời Lão Long Cát. Vì đã đánh m ất đạo Hòa nhất tâm nguyên mà chia thành “lưỡng thù” đáng chê cười. Và cụm từ Hổ chiến giao tranh bao bọc suốt cái học Tam Thao, Ngũ Lược và một phần Thái Ất học ở phần Thất Thuật Thái Ất (Thuật Thái Ất). Về hai câu (b): Tóm lược hết cái ý : “Bất chiến Tự Nhiên Thành”. Trong Thiền y học dọc dài qua bộ sách Đạo Đức Kinh của Lão Đam, tụ hội tại cụm từ “Danh toại công thành” diễn tả nội lực công phu đã đạt 10 thành công lực để tiến vào thế “Phi tưởng phi phi tưởng xứ” tức là thế “Như Lai” thế “Niết Bàn”, thế “Tĩnh lặng tuyệt vời” trong c hiêu thức thần thông biến tạo từ là /Dichologie/. Tương đương với câu “Danh toại công thành hưu hỹ hưu”. Còn cụm từ “nhất hư châu” hoặc “ngư ông”, “ngu châu” đều được thiên hạ gán cho tư tưởng hưởng nhàn hoặc bi quan yếm thế, hoặc bất m ãn với thế cuộc có phảng phất trong thơ Cao Bá Quát về sau này, đó là lối giảng văn chương một các h võ đoán của Hán Nho hoặc Thanh Nho... vớt lấy phần đuôi của bài ca bất hủ được truyền trong khoa Lý Số học tóm lược các “khóa” mà “Kinh Âm Phù đã rao truyền”: /Ngũ khắc / /Lục tặc/ đều qui về phương pháp giải gỡ “vô thường” mà Mệnh lý học với c ác bài Phú thời danh vô cùng uyên áo, nếu không có “công phu” tu tập thì không bao giờ được coi là “công thành danh toại”, để tiến vào vùng “thân thoái”, mà cụm từ “hưu hỹ hưu” đã điệp vần trùng ngôn cho cái khí vị của lương tâm đã giác ngộ, nói cách khác là “ sự bình an nở nụ cười tâm hồn” và nở “Hoa Ngũ Nguyên tựu đỉnh” được truyền cho từ Cửu Thiên Huyền Nữ, qua câu: Hồng Nhật đông thăng tri đại hải Bạch vân tây vọng thị thần châu.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 20 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Từng cặp từ nguyên thể đối đãi nhau như khí m ây, khí bọt, khí sóng, hơi gió, hơi lửa ùn ùn trong luật Biến hóa tổng thể vũ trụ AKASHA, từ sau sự sa ngã của Eva với trái c ấm vườn Eden, để nhập thể vào “Mệnh môn hỏa” tạo nên một Hoàng thai: Mai cốt cách tuyết tinh thần. Về hai câu (c) - Ý thơ “túc cung xuân” của vòng dịch Liên Sơn Qui Tàng, diễn ý “cung xuân” đô tại c on số cửu cung tiến thoái ở hình I dẫn con số xoáy vào tâm, thành 36 c ung xuân, mà từ quẻ Thái tiến vào quẻ Bĩ, từ Thiên Căn tiến vào Nguyệt Quật, từ Thiên nhất sinh Thủy đến Địa tứ thành Kim, từ Thiên môn tiến vào Địa hộ, qua cửa U minh. Và “Đô Vô Sự” ở buổi “độc lập” của ánh “tà dương” chiếu rọi trên m àu xanh thiên cổ của non sông gấm vóc, trong chốn bồng lai tiên cảnh, có bà Tây Vương Mẫu trong hội bàn đào: “Già vô sự ấy là tiên”, mà đời Lê còn vang vọng hai c hữ “Đắc đạo” trong truyện Từ Thức lạc vào đất núi Phù Lai, động Thần Phù như các chân nhân trong câu chuyện được kể trong Tang thương ngẫu lục có liên quan tới Thái Ất thần kinh. 2. Đông Dã Tiều Phạm Đình Hổ (1768 – 1840): Bộ Thái Ất thần kinh do Bạch Vân cư sĩ soạn, sau được Phạm Đình Hổ chuyển tên từ “Huyền Phạm” sang “Huyền Phạm tiết yếu”. Phạm Đình Hổ - tự Tùng Niên, hiệu Đông Dã Tiều, còn gọi là Chiêu Hổ - sinh tại làng Đan Loan, huyện Đường An, tỉnh Hải Dương – con quan Tham Tri Phạm Đình Dư. Ông học rộng tài cao nhưng thi không đỗ, Vua biết tài cho làm quan. Tương truyền ông là bạn văn chương với nữ sĩ Hồ Xuân Hương, Phạm Đình Hổ cùng Nguyễn Án soạn bộ Tang thương ngẫu lục vào đời Vua Gia Long (1802 – 1819). Trong Tang thương ngẫu lục kể chuyện ông Nguyễn Trọng Thường được bộ Thái Ất như sau (truyện 23, trang 74): Ông Nguyễn Trọng Thường người làng Trung Cần huyện Thanh Chương (Nghệ An). Thuở nhỏ ông ngoại nuôi nấng dạy bảo, tuổi trẻ đã biết làm văn, khi lớn theo học ở ngoài. Một đêm ông chiêm bao thấy một mỹ nhân đem trà, quả đến tặng biếu, cùng ông trò chuyện nói cười thân mật. Từ đấy, thường đêm như vậy. Nhưng trải mấy năm giờ, giữa hai người không hề có việc xằng bậy, nhảm nhí. Rồi một đêm m ỹ nhân từ biệt để về, ông cầm tay hỏi lại ngày tái ngộ, thì nói: - Chúng ta sẽ gặp nhau ở trạm Phù Dung, tại hồ Động Đình. Năm 16 tuổi, ông đỗ khoa Hương, sắp sửa tới Kinh, thi hội. Một hôm ông ngoại ra bài cho học trò tập, thấy trong đám đông có một chàng thiếu niên chưa đến giờ ngọ đã nộp quyển rồi ra đi. Ông ngoại nói: - Có lẽ chân nhân Phạm Viên đùa ghẹo ta đây.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 21 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ông liền đặt bút đi theo. Ra đến ngoài đồng thì kịp, bèn theo chân nhân đi chơi Long - Hổ. Đến cửa ải Chấn Nam, ông quì gối thỉnh giáo, Chân nhân nói: - Đây không phải việc của ngươi. Tiền trình rộng lớn, đừng nên theo đuổi việc thừa, vô ích. Liền trao cho Tập Số Thái Ất, hẹn sẽ phải trả lại ở hồ Động Đình. Ông Thường thi đỗ, làm quan trong ngoài nhiều nơi, nhưng rất ơ hờ, không lấy sự làm quan là vui thú. Khi đi sứ Tàu, ông đem việc nhà dặn bảo con cái rồi đem nhiều tiền của đi theo. Qua trạm Phù Dung ở hồ Động Đình, thấy ở hai bên c ạnh đường có hai cái miếu, một cái đã đổ nát. Hỏi dân ở đây nói : “Cái miếu sắp đổ, thần húy là Nguyễn Trọng Thường, hương tàn khói lạnh đã m ấy chục năm rồi, còn cái miếu kia thì thờ bà Phu nhân. Ông giật m ình bừng tỉnh ngộ, liền bỏ tiền ra nhờ người dân ở đấy tu bổ lại. Khi đi sứ trở về, thuyền qua hồ Động Đình, ông giở cái hộp đựng tập số Thái Ất ném xuống, cái hộp theo nước cuồn cuộn mà chìm . Đêm ngủ ở trạm Phù Dung, lại thấy m ỹ nhân đến. Sáng hôm sau, ông mất ở thuyền Sứ bộ đem thi hài về nước (Sách đã dẫn – do Đạm Nguyên dịch – XB 1962). Theo tài liệu để lại, thì ông Trương Thường tức là Nguyễn Trọng Thường đã làm bài ca Tiểu Phi Sa - dịch là bài ca Đãi Vàng nhỏ - Phi Sa là tiếng c ổ Thiền Việt ngữ AKASHA – Bài ca Tiểu Phi Sa được ghi ở cuốn Bốn của bộ Khuôn Huyền. Nguyễn Thuyên làm tập Phi Sa nay đã mất (Lời soạn giả) 3. Sách Thái Ất Di Giản Lục của Lê Quí Đôn Nếu ta được đọc hai bộ Thái Ất do hai soạn giả đồng thời vào thế kỷ 18, là của Phạm Đình Hổ với nhau đề Huyền Phạm Tiết Yếu và của Lê Quí Đôn dưới nhan đề Thái Ất Dị giản lục, ta sẽ thấy ngay rằng, câu chuyện Ông Nguyễn Trọng Thường được Chân nhân Phạm Viên trao cho Tập Số Thái Ất đựng trong hộp và hẹn phải trả lại ở hồ Động Đình... là hai bộ Thái Ất có nội dung và có xuất xứ khác nhau, nhưng cùng một tiết lộ rằng: Thái Ất vốn là một môn học có tính cách bí truyền và không được đem dạy cho bất cứ ai vì cái sợ chung là nếu tập số Thái Ất bị các tay thiếu “tu dưỡng” mà có trí thông m inh, sẽ lợi dụng mà làm việc nghịch đạo luân thường. Tư tưởng “Tài Đức” đi đôi với nhau vào thời trung c ổ dù ở Đông hay Tây đều là mẫu mực chung của xã hội yên bình. Cái học tâm truyền đặt căn bản ở chỗ “Thầy đi, tìm trò để truyền đạo, chứ trò khó lòng tìm đựơc chân nhân”. Về phái theo Đạo học chính tông, từ đời xa xưa vẫn được truyền dạy dưới những dạng thức “tâm truyền” có tính cách khổ công tu luyện. Phái theo Khổng Mạnh – quen gọi là Nho Giáo – là cái học tu tề - trị bình đã bị giải thích theo khuynh hướng trọng hán học và tôn thờ phái Bắc học, coi thường phái Nam học, nghĩa là trọng thầy Tàu hơn trọng thầy bản xứ. Việc đó đã xảy ra tại thời nhà Trần giữa cái học theo Khổng Mạnh qua Ngũ kinh,

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 22 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

nhất là qua Dịch kinh của Khổng Tử, hay qua Chu Dịch và phái Trình Di – còn phái Nam học khởi xướng do Chu An chú trọng cả tam giáo và tìm về Tinh Nghĩa hơn là tầm c hương trích cú theo giáo điền. Về Thiền học ai qua được Thượng s ĩ Trần Quốc Tảng. Truyện vụ án Lệ Chi Viên xảy ra cho dòng họ Nguyễn Trãi, dù được vua Lê Thánh Tông duyệt lại và trả lại sự công bằng cho dòng họ Nguyễn Trãi thế m à ông Lê Quí Đôn còn toan phán xét lại công và tội Nguyễn Trãi - đủ thấy cái học lệ thuộc vào khuôn mẫu Trung Hoa còn rất mạnh. Và cái lối kể truyện của tác giả Phạm Đình Hổ về Nguyễn Trọng Thường gặp Chân nhân Phạm Viên, và Chân nhân Phạm Viên xuất hiện trong tác phẩm đó ở nhiều chuyện khác, c ũng như truyện Phạm Tử Hư, Truyện Từ Thức... được kể trong tác phẩm của học trò Cụ Trạng Trình là Nguyễn Tự (Nguyễn Dữ) và Phùng Khắc Khoan, thành một tác phẩm Thei6n Cổ kỳ bút c ó tên là Tân Biên Truyền Kỳ Mạn Lục - để lại cho đời - truyện và kỳ cả về văn, lẫn về ý, m à phi Đạo Học ra không tài nào hiểu nổi hoặc lãnh hội được. Nếu chỉ theo phái học gọi là Duy lý thì tác phẩm đó cũng như văn chương học thuật của Cụ Trạng bị lên án: không là hoang đường thì c ũng là một việc thừa vô ích vô dụng không nên theo đuổi, như lời nói của Phạm Viên Chân nhân dặn Nguyễn Trọng Thường trước khi trao tập số Thái Ất, và hẹn phải trả lại tại Động Đình hồ, nghĩa rằng không tìm ai xứng đáng đủ căn duyên để luyện được – bí chỉ của Đạo Học. Bởi những điều đã trình bày trên đây về lược sử Cụ Trạng, về lược sử Phạm Đình Hổ, về truyện Nguyễn Trọng Thường với tập số Thái Ất, về tài nhận xét sơ đẳng, về Thái Ất dị lục của ông Lê Quí Đôn rằng: tài liệu cung cấp không đủ để lên được một quẻ Thái Ất” tất cả đều chứng tỏ cho đời thấy rằng chỉ có khối óc mà không c ó tấm lòng “Tính Thiên” thì c ũng như “Có tài m à cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần”, m à cái “Tai” đến thì phải than : “Tài tình chi lắm cho trời đất ghen”. Một lời sau cùng về Thái Ất Thần Kinh của Cụ Trạng được Phạm Đình Hổ soạn lại thành Huyền Phạm Tiết Yếu là một “áng văn học”, vì nó đã dùng luật thơ Lục bát để áp dụng vào lời Hán Việt Âm , ta sẽ thấy ở quyển hai nói về ảnh hưởng các vì sao đối với thời tiết như mưa nắng – bão lụt – giông tố - và trong quyển một, toàn dùng thơ để diễn đạt qui luật “Kể Ất”, và nhất là ở quyển 2,3 + 5, ca và phú đã tạo thành một bài Trường Ca với tên là Hội Hải Minh Châu ca = gom góp hạt châu ngoài biển (trường ca và đoản ca) – (Cụ Doãn lại cũng dịch thành thơ). Trong s ố các bài ca đó, có bài ca Đãi Vàng nhỏ - dịch bởi cụm từ Thiền Việt AKASHA là Tiểu Phi Sa – tác giả Nguyễn Trọng Thường đã nói ở trên. Thực chất đã có Phi Sa tập của Hàn Thuyên và tinh nghĩa /Phi Sa/ là Số Một Cả - c ổ ngữ VIệt từ nguyên /Sa/ là số một duy nhất - /Sa/ ghép vào /Phi pháp phi phi pháp xứ/ thuật ngữ mỵ ngữ ở đời Trần ám chỉ Thiền học. Điều IX : Sự dàn xếp nội dung toàn bộ Thái Ất Thần Kinh Toàn bộ Thái Ất Thần Kinh gồm 7 cuốn, xếp theo: A. Bộ Chính gồm 5 cuốn Dịch Chính Bản Huyền Phạm Tiết Yếu như đã dẫn: Cuốn 1 : Tính Quẻ Ất (có phần Hán văn ở Phụ lục) Cuốn 2 : Gom góp hạt châu ngoài biển (có phần Hán văn: Hội Hải Minh Châu ca - ở Phụ lục).

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 23 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Cuốn 3 : Ảnh hưởng các sao nói riêng và lập các thuật Thái Ất. Cuốn 4 : Gồm 2 cuốn trên và dưới. Cuốn 4 trên : tính 72 khối Âm lập thành quẻ Ất. Cuốn 4 dưới : tính 72 khối Dương lập thành quẻ Ất Cuốn 5 : Thái Ất kể ngày. Cuốn 6 : Để đáp cách tính và lập thành đồ bàn Quẻ Ất – cùng các chi tiết quan yếu. Đó là Thái Ất Thực Dụng I. Cuốn 7 : Để đáp Bí Quyết về Nhân sinh và lên quẻ Thân Mệnh theo quẻ Ất để tìm Vận Hạn diễn tiến theo 64 quẻ Dịch. Đó là Thái Ất Thực Dụng II.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 24 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

CUỐN I TÍNH QUẺ ẤT KHUÔN HUYỀN Cư sĩ họ Nguyễ n Am Bạch Vân biên soạn Đông Dã Tiều, họ Phạm sửa lại VÒNG KỶ GIÁP TÝ – NGUYÊN TRÊN – SUY CƠ THẦN PHÉP DIỆU 1. Tìm Tuế Kể (tức Ất Cả) (Duy thời kể Âm Cục khởi Tốn thượng nghịch hành). Tuế Kể nên tìm vòng Kỷ Dư. Lấy 24 để dần trừ. Trừ c òn không hết, đem 3 rút. Rút khỏi, từ Kiền 1 chuyển khư 3 tuế 1 rời, không thái quá. Thuận quanh, 5 giữa chẳng vào ư. 2. Tìm Thần Kể Khối Dương cũng như vậy mà suy. (Kể giờ khối Âm khởi từ Thân chuyển ngược). Kể Thần sau tìm vòng Kỷ Dư Dư bao nhiêu s ố, 12 trừ Ví trừ không đủ, từ Dần khởi. Mỗi vị một năm ngược chuyển như (chuyển 12 vị: Dần Sửu Tý Hợi... là 1 vòng). 3. Tìm Mắt Trời – Thiên Mục Thiên Mục, Văn Xương chủ Tướng Quân (Bài văn = Văn Xương). Chu Kỷ Dư, trừ đi dần dần cho 18. Còn dư bao nhiêu, mệnh (gọi) khởi nơi Thân Võ Đức Theo lối thuận mà cho lưu hành 16 thần (gồm 12 chi với Kiền Khôn Cấn Tốn). Nếu như qua đất Kiền Khôn thì gọi là 2 toán. Đến chỗ nào tức chỗ ấy là Mục nhất niên luân (một năm luân). 4. Tìm Mắt Đất - Địa Mục (Đến Đông chí, khối dương cũng y như thế. Như hạ chí, khối âm khởi Lữ Thân chuyển thuận 16 thần, gặp Cấn Tốn gọi là 2 toán) Kể Thủy Kích Trên tìm Khách Mục giạt phương nao Kể Thần bày trên đất Cấn cao (thượng)

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-1-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Văn Xương Thiên Mục rơi vào thời ấy (khi bước tới) Là Thần lấy đó làm chốn mới vào (Có điều khác nhau là khối Âm bầy kể trên Thân đi ngược. Mà như khối Dương thì kể bày trên Cấn đi thuận) 5. Tìm 2 Đại Tướng Chủ Khách 2 mắt trú (Mục trú) xem 2 Khách, Chủ, Dựa cung sau Ất là nơi Trú, Ví vào Gián thần giữ một trú, Trước Gián cung nào luôn giữ số Cung Chính mà trên, s ố lấy cung. Tới s au cùng Ất xem bao tụ Đủ 10 thì Khấu (trừ) chỉ dùng Linh Tướng tướng trong Cung Linh ấy ngự 6. Tìm 2 Tham Tướng Suy tìm 2 Đại Tướng Linh Trú Rồi lấy 3 nhân, được dự định Đủ 10, bỏ 10, chỉ dụng Linh 2 Tham giữ số ấy cho tinh. 7. Tìm Tam Cơ (3 nền) Tuế tích, 2 trăm rưỡi lại gia Ba trăm 6 chục lại trừ ra. Lấy ngay ngôi trú mà trừ số. Khởi Ngọ Quân, Thần, Dân Tuất qua (Tuất = Dân đóng). 3 chục năm. Quân Cơ 1 đổi. Thần 3, Dân 1 thuận theo đà. 8. Tìm 5 Phúc Tuế tích (tích năm) thêm 1 – 1 – 5 thông (115) Lấy s ố 2 – 2 – 5 khử dùng (225) Thừa lấy 45 trừ bỏ tiếp. Số dư thu gọn Cấn 2 cung (1 Kiền cung) Kiền qua Cấn Tốn Khôn 5 giữa 5 Phúc trôi qua, lại trở vòng. 9. Tìm Du lớn (đại du) Tuế tích, thêm với số 3 – 4 (34) 2 – 8 – 8 (288) đem lấy để trừ Còn lại thì đem 3 – 6 (36) rút.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-2-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Dư sau này kể, 8 cung thu 7 sang 8, 9, 1, 2 tiếp 3, 4, 6 xuôi, giữa phải trừ (từ bỏ) 10. Tìm 4 Thần (tứ thần) Giáp Tý thuợng nguyên số tích niên (theo sau) Trừ dần 3 – 6 (36) để cho yên Tứ thần khởi 1. Trời cư 6 Đất 9, Trực Phù khởi cung 5 (5 cung) (Từ) 1 đến 9 Giáng Minh, Ngọc (Tỵ, Thân, Dần) 3 năm 1 vị, thuận hành thông thông. 11. Các sao thuộc Ngũ Hành Phi phù (bùa bay) Thủy kích (mới kích) Hỏa tinh tìm. Chủ Đại Kim (đại chủ) thì Thiên Ất Kim Văn, Kể, Địa, Cơ đồng (đều) Phúc Thổ Tiểu Du = Mộc (cũng như) khách tham đều Mộc Chủ Tham, Khách Đại, Thần (tứ thần) thuộc Thủy Xưa nay xem xét để luận ngũ hành. 12. Thập can hóa khí khởi Tràng Sinh Giáp Kỷ Thổ 5 Ngọ

Bính Tân Thủy 1 Thân

Đinh Nhâm Mộc 3 Hợi

Mậu Quý Hỏa 2 Dần

Ất Canh Kim 4 Tỵ

Mỗi hạn 10 năm luân

13. Tìm khởi niên Tuế Tích Năm tích dồn lại Dùng năm Thượng Cổ Giáp Tý tích đến triều Minh chính thống, năm thứ 6 Tân Dậu (ngang triều ta Thái Tông Văn Hoàng Đế Đại Bảo năm thứ 3 (tây lịch 1441 tức Anh Tông triều Minh năm 2 và triều ta Lê Thái Tông Đại Bảo thứ 2 là Tân Dậu) được 10.155.358 toán. Tính ngược về trước thì mỗi năm giảm 1 toán. Tính xuôi về sau thì mỗi năm thêm 1 toán. Số tích tuế trên dùng 360 đem trừ dần còn dư 118 là vòng Kỷ Dư {(14.155.358):360 = 28.229 dư 118} Lấy phép nguyên 72 m à trừ, được 1 lần 72, còn dư 46 toán. Số dư này vào Nguyên thứ hai Tân Dậu khối (c ục) 46. Phàm tính Thái Ất đều lấy s ố 118 làm vòng Kỷ Dư, tức là phép triệt từng vòng Giáp Tý từ thượng cổ. Cứ thế mà suy ra và làm mốc để trừ, từ năm Chính Thống Tân Dậu đến nay. Năm Cảnh Hưng thứ 44 Quý Mão (1783 dl) lại thêm 342 năm nữa, cộng là 460 toán (118 + 342 = 460). Lấy 360 mà trừ, còn dư 100 toán. Lấy năm Giáp Tý Chính Hóa thứ năm làm nguyên trên kỷ thứ 1 (1684 dl).

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-3-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Năm Giáp Tý Cảnh Hưng thứ 5 (1744 dl) làm nguyên giữa kỷ thứ 2. Kỷ 2 mới được 100 toán làm vòng Kỷ Dư. Lấy phép nguyên 72 mà trừ, được 1 lần Giáp Tý nguyên thứ 1. Còn dư 28 (100 – 72 = 28) vào nguyên thứ 2, Quý Mão khối 28. 14. Tuế Kể Thái Ất Hành Cung (chuyể n cung) (Khối Âm khởi Tốn (âm cục) chuyển ngược 8 cung. Dương cục khởi Kiền 1 chuyển xuôi). Vòng Kỷ Dư trên, lấy 24 m à trừ, rồi lấy 3 rút (dương cục) khởi cung Kiền 1, chuyển xuôi 8 cung (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) không vào cung giữa 5. Ba năm 1 cung. 15. Tìm Thiên Mục Văn Xương (Duy âm cục khởi Dần Lữ Thân đi xuôi 16 Thần gặp Cấn Tốn thì tính 2 toán) Dùng vòng Kỷ Dư. Lấy 18 trừ m ãi. Số dư (dương cục) thì khởi Thân Vũ Đức chuyển xuôi 16 Thần, mỗi năm 1 vị gặp Kiền Khôn thì lưu 2 toán. (Xem rõ trong bảng lập thành cục ở dưới. Kể Tý Ngọ Mão Dậu mà không kể Khảm Ly Chấn Đoài. Nếu lại kể Kiền Khôn Cấn Tốn thì không kể 4 cung ấy). 16. Tìm Kể Thần ở đâu Vòng Kỷ Dư lấy 12 trừ. Hoặc không đủ trừ, hoặc còn toán dư, lấy số ấy khởi Dần chuyển ngược 12 thần (Dần Sửu Tý Hợi Tuất Dậu Thân Vị Ngọ Tỵ Thìn Mão). Khối Âm cục từ Thân chuyển ngược. 17. Tìm Địa M ục Thủy Kích Dùng năm nay, Kể Thần ở cung nào. Từ đó khởi Cấn Hòa Đức. Thấy Văn Xương tới cung nào đó là Thủy Kích (mới kích). 18. Tìm 2 Toán Chủ Khách để dựng 2 Đại Tướng Ví như 2 Mục tới cung nào, lấy số cung ấy. Như cung chính thì lấy số cung chính. Như cung gián thì chỉ lấy 1 số mà thôi, những cung gián khác đều không dùng. Điểm xuôi đến sau Ất thì ngưng. Đủ 10, bỏ 10 chỉ dùng số linh đơn. (Như 20 thì lấy 2; 30 lấy 3. Lại như 22 thì lấy 2; 33 lấy 3). Chủ Mục = Thiên Mục = Văn Xương Khác h Mục = Địa Mục = Hạ Mục = Thủy Kích Chủ Mục linh bao nhiêu đó là số Đại Chủ. Khách Mục Linh bao nhiêu là số c ủa Đại Khách ở cung ấy. (Như 2 Mục ở cung Gián thì lấy Gián ấy 1 số, các cung gián khác không lấy số. Như ở cung chính thì đều không lấy cung gián nữa). 19. Tìm hai Tham Tướng Chủ Khách Dùng số cung của 2 Đại Tướng, lấy 3 nhân lên. Đủ 10 thì bỏ 10, chỉ dùng số linh, biết 2 Tham ở đó. 20. Tìm Tứ Kể Thái Ất chuyể n cung (Năm tháng ngày giờ đều cùng. Duy kể giờ âm c ục khởi Tốn, 9 cung đi ngược). Tuế kể Thái Ất 3 năm rời 1 cung. Nguyệt kể thì 3 tháng. Nhật kể thì 3 ngày. Kể giờ thì 3 giờ. Đều cùng Giáp Tý làm Nguyên. Khởi cung 1 đi thuận, hết vòng trở lại.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-4-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

21. Nguyệt Kể dùng tháng 11 năm trước Giáp Tý là tháng Giáp Tý cục, Ất Sửu cục 2 chuyển xuôi 72 c ục, chia làm 5 nguyên Tý. Phép này dùng vòng Kỷ Dư lấy 12 mà nhân lên. Lấy 360 m à trừ. Không hết lấy 72 mà trừ. Dư là cục. Ví như năm Nhâm Tuất, tháng 3 Giáp Thìn. Dùng vòng Kỷ Dư của Tích niên đến Tân Dậu và lấy 12 nhân lên được 1416 tháng (118 x 12 = 1416). Lại dùng thêm toán 1 cho tháng 11, toán 2 cho tháng 12. Sang năm Nhâm Tuất có 3 tháng, được 3 toán thì chỉ. Cộng lại được 1421 toán. Lấy phép Kỷ 360 mà trừ, còn dư 341. (1421:360 = 3 số dư 341). Lấy phép Nguyên 72 mà trừ. Trừ hết 4 lần đủ cho 4 nguyên, còn dư 53 toán (341:72 = 4 còn dư 53), vào nguyên thứ 5, cục 53 tháng Giáp Thìn vậy. Đến năm Quý Hợi, tháng 10 là đủ 72 cục. Đến năm Giáp Tý tháng Giáp Tý lại khởi nguyên trên cục 1. (phép này không dùng cục âm). 22. Kể Ngày Lấy tháng Đông Chí (tháng 11) Giáp Tý thứ 1 là nguyên trên cục 1, Giáp Tý thứ 2: nguyên giữa – Giáp Tý thứ 3 = nguyên dưới. Chỉ nắm giữ về Tướng đi lại. Lấy 72 cục mà trừ, xem luận hết được bao nhiêu nguyên. Đó là s ố vào cục, không phân chia âm dương. 23. Kể Giờ Có Âm Dương 2 Ẩn (Độn), mỗi Độn đều có phép riêng. Sau Đông chí ngày Giáp Tý, hay Giáp Ngọ, nửa đêm giờ Giáp Tý, khởi dùng Dương cục 1, Ất Sửu cục 2, hết vòng lại trở lại. Sau Hạ chí ngày Giáp Tý hoặc Giáp Ngọ, nửa đêm giờ Giáp Tý khởi dùng Độn Âm, 9 cung đi ngược, hết vòng trở lại. 24. Tìm 5 Phúc Đến Đinh Vị, dùng Trung Cổ Giáp Dần tích còn 219 toán vào cung giữa mới được 39 năm. Dùng Trung Cổ Giáp Dần tích đến năm Đinh Vị (Chiêu Thống năm thứ 1 – 1787 dl) được 14.394 toán. Lấy 1.125 (225 x 5) mà trừ. Không hết, lại lấy 225 m à trừ. Còn dư 219 toán (14.394 : 1125 = 12 còn dư 894.894 : 225 = 4 còn dư 39). Sao Phúc vào cung giữa mới được 39 năm , còn thiếu 6 năm nữa mới đủ số cung. Mỗi cung 45 năm mỗi rời. (Khởi 1 Kiền, 2 Cấn, 3 Tốn, 4 Khôn, 5 giữa). 25. Tìm Quân Cơ (nền Vua) Dùng năm Trung Cổ Giáp Dần, tính đến Đinh Vị, Chiêu Thống năm thứ 1 (1787 dl) được 14.394 toán. Lấy 360 mà trừ đi, còn dư thì lấy 30 mà rút. Khởi Bang Ngọ đi thuận 12 vị, 30 năm rời 1 cung. Năm nay, Quân Cơ vào Bang Tỵ đuợc 24 năm. Còn thiếu 6 năm nữa mới đủ số cung. (Đã khảo Thượng Cổ Giáp Tý thêm sai 250 cũng y như Giáp Dần Trung Cổ không sai). 26. Tìm Thần Cơ

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-5-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Dùng năm Trung Cổ Giáp Dần tính đến Đinh Vị, được số toán bằng s ố quân cơ. Lấy 360 mà trừ đi. Lại lấy 36 m à trừ. Còn dư lấy 3 rút. Số còn vào cung, khởi Ngọ chuyển xuôi 12 vị, 3 năm rời 1 cung. 27. Tìm Dân Cơ (nền dân) Dùng năm Giáp Dần tính đến Đinh Vị như trên. Lấy 12 m à trừ, còn dư 8 toán. Khởi Tuất chuyển xuôi 12 vị, mỗi năm một bang (Trên c ũng như Thượng Cổ Giáp Tý, Tích rồi thêm sai 250. Khởi trừ cũng vậy). 28. Tìm 4 Thần, Ất Trời (Thiên Ất), Trực Phù, Địa Ất Dùng năm Thượng Cổ tích đến năm vào việc là bao nhiêu. Lấy 360 mà trừ. Lại lấy 36 mà khử. Nếu không hết 3 m à rút. 4 Thần khởi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giáng cung Tỵ (c ung Ráng Tỵ) Minh Đường Thân, Ngọc Đường Dần (Thềm Quang Thân = Thềm Ngọc Dần) đều đi xuôi 12 cung. Thiên Ất khởi 6, 7, 8... hết vòng lại trở lại. Trực Phù khởi 5,6... cũng như trên. Địa Ất khởi 9... Giáng (ráng) như trên (lệ chuyển) Trên đây đều 3 năm rời 1 cung. Như năm nay Tân Dậu, 4 Thần ở cung 4, mới 1 năm đầu, còn 2 năm nữa mới hết. Đến năm Giáp Tý, rời vào cung 6. Thiên Ất ở cung 9, mới được 1 năm. Trực phù vào cung 8, còn 2 năm là đầy. Địa Ất mới vào Thềm Ngọc Dần (Ngọc Đường Dần) được 1 năm, còn 2 năm nữa mới đầy. 29. Tìm cờ Thái Tuế, Thanh Long (Năm Tỵ, Hợi, Rồng Xanh (Thanh Long) ở Tuất) Dùng Giáp Tý tích đến năm cầu. Lấy phép Kỷ 60 mà trừ, không hết lấy vòng trời nhỏ (12) mà khử. Số dư khởi bang Hợi, đi thuận 12 thần, m ỗi năm rời 1 vị, hết toán thì được Thanh Long. 30. Tìm Khí Cung Xích Kỳ (cờ đỏ) Năm Tỵ Hợi cờ đỏ (Xích Kỳ) ở Thân Dùng Giáp Tý tích đến năm cầu. Rồi thêm một toán sai. Lấy vòng lớn 40 mà trừ. Không hết, lấy vòng nhỏ 4 mà khử. Số dư khởi Hợi chuyển ngược qua 4 Đầu (Mạnh) tức Hợi Thân Tỵ Dần. Mỗi năm rời 1 vị. Ngoài toán thì được cờ đỏ. Tích đến Chiêu Thống (1788 dl) là 10.155.704 31. Tìm (Âm Cả) Thái Âm Hắc Kỳ (cờ đen) Năm Tỵ Hợi có đen ở Vị Dùng Giáp Tý tích đến năm cầu. Thêm 25 toán sai. Lấy 360 mà trừ. Không hết lấy 36 mà khử, còn dư lấy 3 m à rút. Số dư vào Bang. Khởi Bang Hợi, đi ngược 12 vị. Cứ 3 năm mới rời. Hết toán là ngôi Hắc Kỳ.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-6-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

32. Tìm 9 sao Trực Phù Dùng Thượng Cổ Giáp Tý tích đến năm cầu. Lấy vòng lớn 90 mà trừ. Không hết, lấy vòng nhỏ 90 mà khử. Còn dư, lấy xuất sao 10 mà rút. Số dư, khởi Thiên Bồng, chuyển xuôi 9 cung. 1. Thiên Bồng 6 Mậu 2. Thiên Nhuế 6 Kỷ 3. Thiên Xung 6 Canh 4. Thiên Phụ 6 Tân 5. Thiên Cầm 6 Nhâm 6. Thiên Tâm 6 Quý 7. Thiên Trụ 6 Đinh 8. Thiên Nhậm 6 Bính 9. Thiên Ương 6 Ất 4 Kể đều như nhau. Mỗi sao 10 số. Trong điển để suy, lấy 6 giáp làm Đầu, 9 sao làm Phù Sứ của cung Sao, đem gia vào Niên Can. 32a. Trực Phù Ví như Giáp Tý đến năm Sùng Trinh 13 Canh Thìn (triều ta nhằm Thần Tổ, Dương Hòa thứ 6 – 1640 dl) được 10.155.557 toán. Lấy vòng lớn 900 mà trừ. Không hết, lấy vòng nhỏ 90 mà khử. Dư 47 toán. Tuần Giáp Tuất. Chim Trời là Trực Phù (Phép Tôn). Canh Thìn thuộc tuần Giáp Tuất. Lấy Thiên Cầm (chim Trời) trên 6 canh ở cung Cấn 3 Thiên Tâm ở cung 4

Thiên Ương cung 7

Thiên Trụ cung 5

Thiên Nhuế cung 9

Thiên Nhậm cung 6

Thiên Xung cung 1

Thiên Bồng cung 8

Thiên Phụ cung 2.

32b. Trực Sự Như năm Canh Thìn tháng 5, ngày 18 Mậu Tuất dùng gia can ngày. Vào nguyên 2, Cục 23. Lấy Tích Nhật (ngày tích) từ Thượng Cổ đến đây được 3.7,29 3.0,6.535; Dùng vòng kỷ 90 mà trừ, còn dư 5 toán. Khởi Giáp Ngọ, 6 Mậu Thiên Bồng là Trực Sự (thẳng việc), trên can ngày (gia can ngày) 6 Mậu cung 1. (Ngày Mậu Tuất thuộc tuần Giáp Ngọ). 32c. Trực Sự Như năm Canh Thìn, tháng 5. Dùng Tuế Tích, gia can tháng.

Lấy 12 mà nhân lên được 192 à

(10.155.556 x 12 dư 192 360

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-7-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Xong rồi thêm (gia) Thiên Chính, Địa Chính 2 Thẻ. Năm Canh Thìn đã có 5 tháng lưu ngoại rồi. (Trước gia) thêm năm tháng này cộng được 199. Trừ hết, dư 19 toán. Lấy vòng Kỷ 90 mà khử. Không hết lại lấy 10 mà rút. Số dư Khởi cung 1 Thiên Bồng, đi xuôi 9 cung thì được Trực Sự. Như kể giờ (Thời kể) Đông Chí dùng dương cục. Hạ Chí dùng âm cục, cũng theo lẽ ngược xuôi. (Vậy Trực Sự cho tháng 5 của năm Canh Thìn ở trên là sao Thiên Nhuế). 33. Tìm Văn Xương Cửu Tinh (Bài Văn 9 Sao) giữ Phận Dã nào. Cung 1 Kiền Thiên Bồng Lục Mậu, Giáp Cung 2 Kiền Thiên Nhuế Lục Kỷ Cung 3 Kiền Thiên Xung Lục Canh Cung 4 Kiền Thiên Phụ Lục Tân Cung 5 Kiền Thiên Cầm Lục Nhâm Cung 6 Kiền Thiên Tâm Lục Quý Cung 7 Kiền Thiên Trụ Lục Đinh Cung 8 Kiền Thiên Nhậm Lục Bính Cung 9 Kiền Thiên Ương Lục Ất Dùng Giáp Tý nguyên trên tích đến năm cầu. Lấy phép vòng 270 mà khử. Còn dư lấy Xuất cung 30 mà rút là vào cung. Khởi cung 1 Văn Xương chuyển xuôi 9 cung. 1. Bài Văn (Văn Xương) 2. Huyền Phượng 3. Minh Duy 4. Âm Đức 5. Chiêu Dao (Vây Vời) 6. Thừa Minh (gặp Sáng) 7. Huyền Vũ 8. Huyền Minh 9. Hùng Minh (Cưu Minh) (Sáng gốc) Ngoài Toán là cung Trực Sự ở đó. Mỗi 30 năm 1 cung. Gia trên can năm c ầu việc, xem ở Phận Dã nào để xem lành dữ chuyển biến. Như vậy dưới Giáp Ất phận dã ấy có tai nạn: gió sấm, tật bệnh năm tháng càng nặng. Dưới Bính Đinh có tai nạn về hạn hán, ngày tháng càng nặng. Dưới Mậu Kỷ có việc thổ công, sâu lúa chết chóc (hoàng trùng băng tang tử vong) năm tháng càng nặng. Dưới Canh Tân có nạn binh qua, trộm cướp, chết chóc, năm tháng thêm nặng. Dưới Nhâm Quý: mưa dầm, nước lớn, hậu phi không yên.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-8-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ở trên hội cung Ất Cả (Thái Ất) thì tai nạn càng sâu nặng. Gặp Phương Cách Bách (cách ép) Kích Hiệp (Kích cắp) thì có giảm. Còn phạm khác thì nhẹ. Như năm Bính Tý, Huyền Phương là Trực Sự. Đem Huyền Phượng trên can Năm Bính ở Khảm, cung 8 thuận bày 9 cung. Y thế làm lệ. 34. Tìm Chín Tinh Quý Thần. Vòng Kỷ Dư ở nơi cầu. Vòng lớn 90. Vòng nhỏ 9 s ố. Định c ung 1. Thái Nhất (nhất cả) 9. Thiên Hoàng (Hoàng trời) 8. Thái Âm (Âm cả) 7. Hàm Trì (ao liền) 6. Thanh Long (rồng xanh) 5. Thiên Phù (thẻ trời) 4. Chiêu Dao (vẫy vời) 3. Hiên Viên (Hiên xe) 2. Nhiếp Đề (dẫn đàn) Dùng vòng Kỷ dư thêm (3) toán sai. Lấy vòng nhỏ 9 trừ dần. Không hết, khởi cung 1 (Khảm) chuyển ngược 9 cung. Ngoài toán thì được Thần Quý ở đấy và làm Trực Sự. 35. Tìm Thần Quý rút cung bay tới đâu. Cung rút theo thứ tự 1 – 9 1. Thái Nhất

2. Nhiếp Đề

3. Hiên Viên

4. Chiêu Dao

5. Thiên Phù

6. Thanh Long

7. Hàm Trì

8. Thái Âm

9. Thiên Hoàng

Dùng vòng nhỏ 9 m à trừ. Thần ở Phận dư là Trực Sự. Đem rút vào Cung giữa. Thần đứng sau bay ra Cung Kiền. Y thế (chuyển xuôi). (Mỗi năm 1 cung). (Dùng thứ tự 8 cửa: 1 Khảm, 2 Khôn) Kiền Đoài Cấn Ly Khảm Khôn Chấn Tốn. Ví như, trừ xong vòng nhỏ còn dư 3. Thái Âm là Trực Sự. Đem Thái Âm rút vào cung giữa. 9 Thiên Hoàng ở Kiền. (1) = Thái Nhất ở Đoài. (2) = Nhiếp Đề ở Cấn. (3) = Hiên Viên ở Ly. (4) = Chiêu Dao ở Khảm. (5) = Thiên Phù ở Khôn. (6) = Thanh Long ở Chấn. (7) = Hàm Trì ở Tốn. Cung rút tới đâu c ó thể rõ lành dữ vậy. (Thứ tự lấy từ sau cung năm (5) là Kiền ž Đoài ž Cấn ž Ly ž Khảm ž Khôn ž Chấn ž Tốn). 8. Tìm năm, tháng, ngày, giờ, 8 cửa. Niên kể từ Thượng Cổ Giáp Tý đến Chiêu Thống năm 1 (1787). Đinh Vị đã triệt rồi. Còn dư 104 làm Chu Kỷ Dư (làm s ố dư).

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-9-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Dùng Giáp Tý nguyên trên Tích dụng từ Thượng Cổ Giáp Tý cho đến Năm Tháng Ngày Giờ cầu việc. Lấy 240 mà trừ. Không đủ trừ, lấy 30 mà khử. Dư là vào cửa. Khởi cửa Khai, thuận 8 cung. Năm Tháng Ngày cũng làm như nhau. Như năm Tân Dậu ở cửa Kinh mới được 28 năm, còn 2 năm nữa mới đầy và đến năm Giáp Tý, cửa Khai là Trực Sự. Mỗi 30 năm, qua 1 cung. Về giờ, thì từ Đông Chí, Hạ Chí, tìm giờ tích được là bao. Lấy 120 mà trừ. Không hết, lấy 30 m à rút. Số dư là vào cửa. Thế là được Đông Chí, Hạ Chí nhị Chí Thời Kể Trực Sự ở đâu. Sau Đông Chí, ngày Giáp Tý hay Giáp Ngọ, nửa đêm , giờ Giáp Tý là khởi nguyên trên. Dùng Khai Hưu Sinh Thương làm Trực Sự. Sau Hạ Chí, ngày Giáp Tý hay Giáp Ngọ, nửa đêm giờ Giáp Tý là nguyên trên. Dùng Đổ Cảnh Từ Kinh là Trực Sự. 37. Trước đem cửa Trực Sự gia trên Đại tướng chủ, Văn Xương ở dưới Khai, Hưu, Sinh là Cửa Chủ không đủ. Lấy cửa Trực Sự gia vào trên Đại Tướng Khách, Thủy Kích tại dưới Khai Hưu Sinh là cửa Khách không đủ. Đó là điều rất hung trong phép dùng binh, đến nỗi c ó thể quân thua tướng chết. Niên Môn lấy Trực Sự gia trên Thái Ất, Tuế Kể gặp cửa Khai Hưu Sinh thì rất tốt. Gặp cửa Cảnh thì tốt vừa. Gặp cửa Thương Đổ Tử thì rất hung. Gặp cửa Kinh thì hung vừa. Gia trên cửa tốt, lâm phương Vượng Tướng (Mạnh Khá) có khí (thế) thì điều may lành càng bội. Gặp phương đáng sợ, thụ, c hế, (chịu bó) không có khí thì lành bị giảm một nửa. Trên cửa hung mà còn gặp phương có khí thì họa bội thêm. Ở phương thụ c hế (chịu bó) không có khí, đáng lo thì hung giảm một nửa. Lại hội với Du nhỏ ở phương khí tuyệt, khí rời lại thêm. Tù Kích thì có tai nạn cho quân vương. Tại Thiên Mục có Tù Kích thì phụ tướng gặp tai nạn. Gặp Đại Tiểu Tướng Tù Kích đối cách Hiệp thì thường là tử vong. Phận dã ở dưới cửa Thương Đổ thì c ó nạn binh lửa, chết chóc, bệnh tật, dân mắc tai nạn. Ở dưới cửa Kinh thì c ó tai họa cướp bóc úp đột. Nếu như Thủy Kích và Đại Tướng Chủ ở tại Đổ Kinh Tử Thương thì có điều tai vạ tai tiếng và lời yêu quái (Yêu ngôn khẩu thiệt). 38. Thê m. Lấy Trực Sự gia trên Thái Ất. Thiên Mục ở dưới. Khai Hưu Sinh là 3 cửa không đủ. Lấy Khai đối Đổ (Mở đối Đóng) Sinh đối Tử, Hưu đối Cảnh (Lành đối Lớn). Tả hữu ép giữa Đổ Tử cửa hung, c ũng là không đủ. Như không ở dưới Khai Hưu Sinh, 3 cửa là Tránh Hung (Tỵ hung). Tứ Kể (bốn kể) cũng xem như thế. Lấy cửa Khai trên Thái Ất, thấy Thiên Mục không ở dưới Khai Hưu Sinh là cửa Thái Ất đủ. Lấy cửa Khai trên cung Đại Tướng Chủ, thấy Thái Ất , Thiên Mục không ở dưới 3 cửa tốt là c ửa Tướng Chủ đủ. Lấy cửa Khai trên cung Đại Tướng khách, thấy Thái Ất, Thủy Kích không ở dưới 3 cửa tốt là c ửa Tướng Khác h đủ. Lấy cửa Trực Sự trên Mắt Kể Định (Đinh Kế Mục) Mắt Xét (Thảo mục) có đấy thì biết động tĩnh cát hung ở 4 phương di. 39. Tám quẻ Thu Mầm (Bát quái nạn giáp pháp)

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 10 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

KIỀN thu m ầm (nạp) ở Giáp Nhâm Kiền trong : Giáp Tý, Giáp Dần, Giáp Thìn Ngoại Kiền: Nhâm Ngọ, Nhâm Thân, Nhâm Tuất KHÔN thu mầm (nạp) ở Ất Quý: Nội Khôn: Ất Vị, Ất Tỵ, Ất Mão Ngoại Khôn: Quý Sửu, Quý Hợi, Quý Dậu CHẤN thu mầm (nạp) ở Canh: Nội Chấn: Canh Tý, Canh Dần, Canh Thìn Ngoại Chấn : Canh Ngọ, Canh Thân, Canh Tuất. CẤN thu mầm (nạp) ở Bính: Nội Cấn: Bính Thìn, Bính Ngọ, Bính Thân. Ngoại Cấn : Bính Tuất, Bính Tý, Bính Dần. TỐN thu mầm (nạp) ở Tân : Nội Tốn : Tân Sửu, Tân Hợi, Tân Dậu. Ngoại Tốn : Tân Vị, Tân Tỵ, Tân Mão. LY thu m ầm (nạp) ở Kỷ : Nội Ly : Kỷ Mão, Kỷ Sửu, Kỷ Hợi. Ngoại Ly : Kỷ Dậu, Kỷ Vị, Kỷ Tỵ. KHẢM thu mầm (nạp) ở Mậu: Nội Khảm: Mậu Dần, Mậu Thìn, Mậu Ngọ Ngoại Khảm : Mậu Thân, Mậu Tuất, Mậu Tý. ĐOÀI thu mầm (nạp) ở Đinh: Nội Đoài: Đinh Tỵ, Đinh Mão, Đinh Sửu. Ngoại Đoài : Đinh Hợi, Đinh Dậu, Đinh Vị. 40. Tìm 9 Hạn Dương Tai Biến Lớn Nhỏ (Dương Cửu hạn) Dùng Trung Cổ Giáp Dần tích đến năm Tân Dậu triều Minh Chính Thống (1.t 1441) được 14048 toán. Lấy 4560 mà trừ. Số dư là số nguyên lớn. Không hết, lấy 456 m à khử. Số dư là số nguyên nhỏ. Như năm Chính Thống Tân Dậu, dư 368, không ngang với số dương cửu (9 dương) c òn thiếu 88 năm mới ngang số dương 9. Số nguyên lớn hết thì gầm trời tai biến. Số nguyên nhỏ hết thì định là đói rét. Có điển dùng Thượng Cổ Giáp Tý tích đến năm cầu việc, thêm Âm Dương s ai 130 toán, phép trừ như trên. 41. Tìm 106 hạn biến tai (Âm Bách Lục) Dùng Trung Cổ Giáp Dần tích như trên. Lấy phép nguyên lớn 4320 mà trừ, là số hạn lớn. Phần không hết, lấy số hạn nhỏ 288 mà trừ. Phần không đầy là vào hạn nhỏ.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 11 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Hạn nhỏ đến năm Kỷ Tỵ, còn thiếu 8 năm mới đầy. Như Chính Thống Tân Dậu, lấy s ố lớn (và rõ nhỏ) m à trừ, còn 244 toán, thiếu 64 năm tức định s ố ách hạn. Có điển dùng Thượng Cổ Giáp Tý tích đến năm cầu việc. Thêm âm dương doanh s ai 2050 toán. Việc trừ hạn cũng như trên. Dương Cửu Trăm Sáu Đại Số Cực (Hạn Dương Cửu là 106 khi đó thì đại số đến cực). Tôi giết vua, con giết cha, gầm trời rối bời. Số nhỏ đến hạn cực, thì nắng hạn lớn. Âm c ực thì lụt nhỏ, đói hoang. 42. Tìm Âm Dương 9 ách Nước hạn, tai nạn hội Kinh nói : Ất c ả có tai nạn 9 dương, 4560 năm là số 1 nguyên trọn vẹn. Ngoài con số trọn vẹn 1 nguyên thì hóa ra có tai ương nước hạn. Phần chưa đầy số trong nguyên tức là ngoài số trọn vẹn ra thì khi đó có Hội Ách. Chia làm 8 ách. Gọi thông tất cả là âm dương 9 ách đều làm tai: nước và hạn. Dùng Giáp Tý nguyên trên, thêm âm dương sai 130. Lấy phép nguyên 4560 là số 1 nguyên để mà rút. Số dư, khởi âm dương 9, 7, 6, 3 (9 x 7 = 63) là toán hội ách. Ngoài toán sở cầu tức là năm tai nạn 8 ách âm dương nước hạn. Niên dương là nắng hạn. Niên âm là thủy ách. Số 9 dương 106, khoảng năm đầu cuối ra vào c ó binh cách, đói khổ, dân bỏ xứ, không nghề nghiệp. Nếu gặp năm Yếm, Bách, Kích, Cách, Tính, Tù, Đề, Hiệp thì càng hung. Nếu 9 Dương 106 (dương cửu bách lục) cùng ra vào, hung không nói hết. 43. Cách tính Âm Dương 9 ách, nước, hạn, tai nạn Hội Số lớn 1 nguyên là 4560 năm. Lịc h 1 – Hội Ách 1 gồm 106 năm đến hết kỳ. Có 9 năm nắng hạn. Đó là tai 1 của 9 Dương. Lịc h 2 – 374 năm là Hội Ách 2 đến hết kỳ. Có 9 năm nước. Đó là tai 2 c ủa 9 Âm. Lịc h 3 – 480 năm là Hội Ách 3 đến hết kỳ. Có 9 năm nắng hạn. Đó là tai 3 của 9 Dương. Lịc h 4 – 720 năm là Hội Ách 4 đến hết kỳ. Có 7 năm nước. Đó là tai 4 của Âm 7. Lịc h 5 – 720 năm là Hội Ách 5 đến hết kỳ. Có 7 năm nắng hạn. Đó là tai 5 của Dương 7. Lịc h 6 – 600 năm là Hội Ách 6 đến hết kỳ. Có 5 năm nuớc. Đó là tai 6 c ủa Âm 5. Lịc h 7 – Trọn 600 năm là Hội Ách 7 đến hết kỳ. Có 5 năm nắng hạn. Đó là tai 7 của Dương 5. Lịc h 8 – 480 năm là Hội Ách 8 đến hết kỳ. Có 3 năm nước. Đó là tai 8 của Âm 3. Lịc h 9 – 480 năm là Hội Ách 9 đến hết kỳ. Có 3 năm nắng hạn. Đó là tai 9 của Dương 3. Tổng hợp 1 nguyên là số khởi 4560 năm. 44. Tìm Âm Dương 9 Ách - Nước - Hạn tai nạn hội (bài này như bài số 42). Kinh nói: Thái Ất có tai nạn Dương Cửu (9 Dương). 4560 năm là s ố 1 Nguyên chấm dứt. Ngoài số nguyên (tức là ngoài Nguyên chẵn có số dư ra, trong khoảng dư đó) biến hóa mà thành tai ương làm ra hạn hán hay lụt nước. Phần chưa đầy s ố

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 12 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

trong 1 Nguyên là có hội ách. Chia ra làm 8 Ách, nói chung cho thông là tất cả Âm Dương 9 Ách đều chỉ việc sinh tai họa về nước về hạn. Dùng Giáp Tý Nguyên Trên, thêm (gia) s ố doanh sai Âm Dương 130. Lấy phép nguyên 4560 mà rút tức là con số 1 nguyên (4560). Số dư khởi Âm Dương chín bảy sáu ba (9 x 7 = 63) là toán hội ách. Toán ngoài số cầu tức là được Âm Dương 8 Ác h về c ác năm bị nạn nước, hạn. Niên dương là nắng hạn, niên âm là nước. Dương Cửu số = 106, vào ra trong khoảng những năm Đầu Cuối, có binh cách, đói khổ, dân bỏ xứ, dân bị thất nghiệp. Nếu gặp năm Yếm (ếm) Bách (ép) kích cách Bế (chặn) Tù (giam) Đề (đầu) Hiệp (cắp) lại hung dữ. Ví như Dương Cửu 106 cũng ra vào, thì hung không thể nói hết. 45. Tìm Du Lớn. (Ở mỗi cung 36 năm). Dùng Trung Cổ Giáp Dần tích 14.048 toán đến Tân Dậu (năm nay Du vào cung 4 mới được 8 năm, còn 28 năm như số trên...) Lấy 288 (36 x 8) mà trừ. Lại lấy cung xuất 36 mà rút. Khởi cung 7 thuận theo cung Kiền 1, thiếu 63 năm mới tròn s ố cung. Phần trên, còn 1 điển: dùng Thượng Cổ Giáp Tý tích đến Minh Sùng Trinh 13, năm Canh Thình (1.t 1640) như trên. Thêm sai 34. Lấy 288 mà trừ, dư 135. Lấy cung xuất 36 m à rút, (36 x 8) = 288. 46. Tìm Đại Du (du lớn) Thiên Mục (M ắt trời) Dùng Trung Cổ Giáp Dần, tích đến Chính Thống năm Tân Dậu (1441 dl). Du lớn vào cung Vị mới được 8 năm, còn thiếu 4 năm. Số (14.048). Lấy 360 mà trừ. Không hết, lấy 18 mà khử. Số dư khởi bang Vị, bầy thuận 16 thần. Gặp Kiền Khôn thì lưu 2 toán (Vị Khôn Khôn Thân Dậu Tuất) (Kiền Kiền Hợi Tý Sửu Cấn Dần Mão Thìn Tốn Tỵ Ngọ). Còn 1 điển dùng Thượng Cổ Giáp Tý tích đến năm cầu việc. Thêm sai 216. Lấy vòng lớn 180 mà trừ. Không hết, lấy 12 mà khử. Số dư là số vào Bang. Khởi Vị như trên. (18 x 12 = 216) = 72 cục x 3 năm 1 cung = 216 doanh sai. 47. Tìm Du Nhỏ. (Tức Thái Nhất. 3 năm 1 cung. Cùng Thái Nhất cùng lệ. Năm Tân Dậu, Du vào cung 9 mới được 1 năm, còn thiếu 2 năm). Dùng Thượng Cổ Giáp Tý, tích đến năm cầu việc. Lấy phép Kỷ nguyên 360 mà trừ. Không hết, lấy xuất cung 24 mà khử. Còn dư, lấy 3 mà rút. Số còn lại vào cung. Khởi cung 1 thuận theo 8 cung. Không vào cung giữa. 48. Tìm Tiểu Du Thiên Mục (Du nhỏ Mắt Trời) Dùng Giáp Tý tích đến năm Tân Dậu như trên. Lấy 18 m à khử. Số dư (10 toán – Du ở Sửu) thì khởi Khôn thuận theo 16 thần gặp Kiền Khôn lưu 2 toán. (Khôn Khôn Thân Dậu Tuất Kiền Kiền Hợi Tý Sửu Cấn Dần Mão Thìn Tốn Tỵ Ngọ Vị). 49. Tìm Vành Vận Chuyển Của Du Lớn Quẻ Trong. Dùng Thượng Cổ Giáp Tý, đến năm c ầu việc, tích được bao nhiêu toán. Thêm sai 34 toán. Lấy vòng lớn 2880 mà trừ. Không hết, lấy vòng nhỏ 288 m à khử. Số dư

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 13 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

vào c ung. Không đầy, lấy xuất cung 36 m à rút, rồi Khởi Khôn 7 thuận theo 8 cung (7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 6) 10 năm qua quẻ ngoài. Muốn lấy hào động, lấy Du lớn vào trong quẻ 36 năm, chia ra thì 6 năm 1 hào. Thấy niên vào quẻ sâu nông m à rõ. (Như từ 1 đến 6 năm là hào sơ động, đến 7, 8 ngoài là hào 2 động). 50. Số sách Du lớn Quẻ trong, quẻ ngoài trùng. Cung Đại Du đang hành vạch làm quẻ trong. Số trời được bao nhiêu, vạch làm quẻ ngoài. Trong ngoài thông nhau là được trùng, chia Lão Âm Lão Dương, Thiếu Âm Thiếu Dương, Sách của 4 tượng xem được bao nhiêu. Kiền : Lão Dương : 36 sách. Khôn : Lão Âm : 24 sách. Chấn Khảm Cấn : Thiếu Dương : 28 sách. Tốn Ly Đoài : Thiếu Âm : 32 sách. Đó là số sách 4 tượng. Dùng can chi nạp giáp (thu mầm của can chi). 51. Quẻ trong Ví như dùng Giáp Tý tích đến năm Sùng Trinh 13 Canh Thìn (tức triều ta Thần Tổ, Dương Hòa thứ 6) (1640 dl). Thêm sai 34 toán. Cộng thành 1015 vạn 5591 (toán). Lấy 2880 mà trừ. Không hết, lấy 288 m à khử. Còn dư 135 toán, lấy cung xuất 36 mà rút. Được 3 lần, còn dư 27 toán. Vào Kiền quẻ trong mới được 27 năm. Nơi khác thông theo chế. (Ví y trong ngoài này mà xem nghiệm thời không dùng phép thêm sai). Quẻ ngoài : Lại dùng Giáp Tý tích đến năm cầu việc, thêm sai như trên. Lấy vòng lớn 640 mà trừ. Không hết, lấy vòng nhỏ 80 mà khử. Còn dư (năm Canh Thìn) 71 toán. Lấy xuất cung 70 m à khử. Quẻ ngoài : Khởi Khôn chuyển (... 10 năm 1 cung) chuyển 7 lần tính từ cung 7 là được còn một toán, tuế vào cung Đoài (tức cung thứ 7 mang số 4 tức Đoài) quẻ ngoài 1 năm (trong ngoài trùng nhau) được quẻ “Trạch Thiên Quyết” (Chằm trời quyết). Lại lấy vào quẻ trong 27 năm. Trừ 4 x 6 = 24. Dư 3 năm, vào hào 5 thì dùng hào 5. Nạp Giáp Can Chi. 52. Du Nhỏ (Tiểu Du) vận chuyển, Quẻ trong Dùng Thượng Cổ Giáp Tý đến năm cầu, tích được bao toán. Lấy vòng quẻ 192 mà trừ. Không hết, lấy xuất quẻ 24 m à rút, là vào quẻ. Khởi Kiền 1 đi thuận 8 quẻ (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) thì được Du nhỏ (Tiểu Du), 24 năm qua 1 quẻ trong (24 x 8 = 192). 53. Tiểu Du vận chuyển Quẻ ngoài. Dùng Thượng Cổ Giáp Tý đến năm cầu, tích được bao toán. Lấy vòng Kỷ 360 mà trừ. Không hết, lấy vòng quẻ 3 x 8 = 24 m à trừ. Không hết, lấy suất quẻ 3 m à rút. Khởi Kiền 1, đi thuận 8 quẻ như trên thì được Tiểu Du. 3 năm qua một quẻ ngoài. Khi lấy hào động, lấy Tiểu Du vào quẻ trong, ngoài. 24 năm chia ra thì 4 năm qua 1 hào. Ví như năm vào quẻ trong, từ năm 1 đến năm 4 là hào sơ động, từ 21 ngoài đến 24 là hào 6 động (chỗ khác suy theo lệ này). 54. Số Sách Tiểu Du quẻ trong, quẻ ngoài trùng.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 14 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Gặp Tiểu Du trong ngoài, chia Lão Âm, Lão Dương, Thiếu Âm , Thiếu Dương, trong ngoài thông nhau thì được sách quẻ trùng. 55. Số lịch dài ngắn để xe m xa gần. Tích năm vua sáng nghiệp lên ngôi được bao nhiêu s ố, không đầy, lấy Đại Du 640 mà trừ. Lấy số sách của mỗi năm ấy, quẻ trùng trong ngoài 6 hào. Lão Âm, Lão Dương, Thiếu Âm, Thiếu Dương mà trừ. Phần không hết, lấy Đại Du, hào động nạp giáp can chi đều thêm (gia) lên trên thì được kỳ số lịch dài ngắn. 56. Phàm lấy số Nạp giáp Can Chi (can chi thu mầm) Giáp Kỷ Tý Ngọ 9

Ất Canh Sửu Vị 8

Bính Tân Dần Thân 7

Đinh Nhâm Mão Dậu 6

Mậu Quí Thìn Tuất 5

Tỵ Hợi số 4 đơn.

Như Đại Du ở hào 2 – 5. Được trung chính, thì s ố Can Chi nạp giáp (thu mầm) hào ấy gấp bội. Ở sơ 4, chỉ thêm số can chi nạp giáp các hào. Như ở hào 3 là hào cùng (cực) của nội quái (quẻ trong), hào 6 là hào cực của quẻ ngoài thì không số bội, là số đoản, đây không bội cũng không gia (thêm). Trong mà cùng cực thì chậm, ngoài m à cùng cực thì nhanh. Phàm quẻ Đại Du, đến hào cùng cực của trong ngoài, năm Thái Dương lại gặp Chủ Âm là kỳ thọ hết, lộc cùng. Như gặp năm Tính Tù Yểm Bách (chặn, giam , ếm, ép, cách, đối, kích, cắp). Cách Đối Kích Hiệp, tất có họa binh lửa, tang tóc, đoạt ngôi. Đều lấy 10 can mà quyết. Như Giáp Ất là Di bên đông. Bính Đinh là Muờng bên nam. Canh Tân là Di bên tây. Mậu Kỷ là nước giữa. Nhâm Quí là Di bên bắc. Tôi dưới thoán giết. 57. Lại tìm tên họ thì lấy 5 âm mà quyết. Như Tý Ngọ là giọng (âm) Cung. Sửu Vị Dần Thân = Chủy

Mão Dậu = Vũ

Thìn Tuất = Thương

Tỵ Hợi = Dốc

Đó là 5 âm (giọng). Lại lấy 8 quẻ trong ngoài, dùng Tượng m à xem. Thế trên dưới đắp đổi, rõ phương đã khởi. Như Giáp Ất là phận bên Đông (nơi khác y thế mà suy). Lại xem Đại Du Thiên Mục cung trong ngoài. Lấy vào 6 hào, không gặp thấy gì tới đó. Thì Thần là Đại Du Thiên Mục dựng thành hình thể như vào giữa cung trong ngoài. Trợ thì được đạo, khuyết thì mất đạo. Ở hào 2-5, vua được tôi trợ, thì ơn đức, thương dân quân, đời giàu thịnh lớn. Như gặp hào sơ 4, kỵ niên Bế Tù Yếm Kích (c hận gian ếm kích) không phải là đất yên lành. Gặp hào cực của trong ngoài, là thời đổ vỡ nguy hại, không quay chân lại được. Lại được gặp Thái Dương Chủ Âm ở dưới, thì vua đang thi đức làm ơn, sửa sang chính sự, cúi sợ m ệnh trời, có thể miễn được. 58. Suy đời Yên - Kỳ số Lịch. Đặt số năm lên ngôi vua quẻ trong quẻ ngoài đã được. Xem năm đó đang hành 8 quẻ Đại Du ở hào nào. Như ở hào sơ 2, 4, 5 thì năm ở ngôi dài. Ở hào 3, 6 số ngôi ngắn. Hào dương có ứng thì vua được tôi giúp. Hào âm không ứng, vua không có tôi trợ. Đại Du ở quẻ trong, số lịch dài. Ở quẻ ngoài, số lịch ngắn. Cực ở trong thì tai nạn nhẹ. Cùng ở ngoài thì tai nạn nặng. Cho nên lấy năm lên ngôi gia trên Nghĩa Lớn. Xem dưới Thái Dương Chủ Âm là kỳ hội Ách. Như vào hào cực ở trong ngoài, nghiệm đã rõ ràng. Lại gặp năm Tiểu Du Yếm Kích Tù Bách Cách Cấp, ở cực trong

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 15 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

thì c ó binh qua trộm cướp, tai nạn nước lửa. Ở cung quả ngoài có nạn mất đất, mất nước. Lại gặp 9 dương (Dương Cửu) 106 là năm đầu cuối ra vào, tai họa càng sâu. Đại Du vào quẻ, 6 năm 1 hào, 36 năm là m ột vòng trời. 59. Du nhỏ thống quẻ trong hào rủi may. Kinh nói: Tiểu Du thống quẻ, chủ việc rủi may. Trước rõ ở quẻ, sau rõ ở hào. Quẻ giữ việc, Hào giữ thời. Tượng Lớn nói: nói việc lành, sau tới lành, nói việc hung, sau tới hung. Trước xem thể trong, rồi suy tượng ngoài, tỏ điều đã qua, xét điều sắp tới mà thấy lành dữ. Như Du nhỏ gặp hào 2 – 5 là đời bằng yên. Qua hào sơ 4, toán hòa có ứng là lành. Không hòa, không ứng, vua không tôi trợ, đời không yên ổn. Ở hào cực trong ngoài, việc nhiều hung biến. Như Tiểu Du Lý Trời, trời biến, mặt trăng mất sáng. Lý đất thì gió sấm mất đều, lúa thóc không thành. Lý người, người nhiều tật bệnh, đời nhiều thiếu thốn. Lại gặp năm Bê Tính Tù Ép Kích Hiệp Đối thời hạn nước, gươm đao, đói khổ, tật bệnh, bỏ làng. Cực ở trong thì nhẹ, c ùng ở ngoài thì vong. Dưới Bính Đinh, lửa hạn, cháy, quái, miệng tiếng, lời gở, trong hậu cung có vua. Dưới Mậu Kỷ, sâu lúa, việc thổ công, và gầm trời tang lớn. Dưới Canh Tân thì binh qua trộm cướp. Dưới Nhâm Quí, mưa bay tối tăm, nước lớn ngập sông, bà Hậu Phi không yên. Trong 12 Chi, lấy hào động mà xem. Dưới các phương ấy tất có binh qua, tật bệnh, nước hạn, tai biến nên sửa đức, sáng chính, giảm nộp, nạp gian, trục yêu, để tiêu tan tai biến. 60. Quẻ Thái Tuế lưu niên (năm qua trực quái). Dùng Thượng Cổ Giáp Tý đến năm cầu, được bao toán. Lấy vòng quẻ 64 mà trừ. Số không hết khởi quẻ Kiền là đầu, mỗi năm 1 quẻ. Hết toán thời được quẻ của năm qua (lưu niên). Muốn biết hào động xem năm cầu. Năm dương, hào dương từ dưới lên trên, hết vòng lại trở lại, không lấy hào âm. Số đến Chi năm là ngừng (chỉ) và là hào động. (Thân Tý Thìn Dần Ngọ Tuất là niên Dương). Năm âm, hào âm. Từ trên xuống dưới, hết vòng trở lại, không lấy hào dương. Số đến Chi năm là chi và là hào động (Tỵ Dậu Sửu Hợi Mão Vị là niên âm). Muốn rõ việc trong tháng, lấy quẻ đã được 6 tháng trước, quẻ biến là 6 tháng sau. Gọi từ hào động tức Tý là Kỳ Chính. Ví như năm Bính Ngọ (1.5 1786) (Nhâm Ngọ 1761) gặp năm cầu việc. Lấy vòng quẻ 64 m à trừ. Ngoài không hết, còn 31 số, là được quẻ Hàm và là quẻ lưu niên. Muốn biết hào động. Bính Ngọ thuộc Dương, dùng hào Dương từ dưới mà lên, bắt đầu từ hào chín 3 là Tý, thăng lên tới hào chín 5 là Dần. Lại trở lại chín 3, lên đến chín 5 là Tỵ. Trở lại chín 3 là Ngọ, lùi lại hào của năm Bính Ngọ. Thế là được quẻ Hàm biến ra quẻ Toái. HÀM Tháng 4 Tháng 3

Dần Tỵ

Tháng 2

Sửu Thìn

Tháng 1

Tý Mão Ngọ

Tỵ

Tháng 6

Thìn

Tháng 5

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 16 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

TOÁI Tháng 10

Dậu

Tháng 9

Thân

Tháng 8

Vị

Tháng 7

Ngọ 7

12 Hợi 11 Tuất Trên thấy quẻ Hàm, chín 3 là Tý của tháng giêng, hào 4 là Sửu tháng 2, hào 5 là Dần tháng 3, hào 6 là Mão tháng 4, hào sơ là Thìn tháng 5, hào 2 là Tỵ tháng 6. Thế là hết vòng của quẻ Hàm. Rồi dùng hào quẻ biến ra Toái. Hào sáu 3 là Ngọ của tháng 7. Hào 4 là Vị tháng 8. Hào 5 là Thân tháng 9. Hào 6 là Dậu tháng 10. Hào sơ là Tuất tháng 11. Hào 2 là Hợi tháng 12. Hết vòng quẻ biến. Đó là m ọi việc của 1 năm. Nơi khác dùng chuẩn này. Hào 2 –5 được trung chính là Nhất tốt. Hào sơ 4 thì tốt nhì. Sợ hào cực c ủa trong ngoài. Lấy rõ tượng m à nói lành dữ m ọi việc. Năm (dương) tháng dương được hào dương 36 sách. tháng âm được hào âm 24 sách. Phép bù trừ cho nhau thì m ột tháng được 30 sách. Vậy 1 tháng có 30 sách. Quái nói về việc – Hào nói về thời - Tượng nói lành dữ. Thứ tự 64 quẻ Kiền Khôn sau đi đến Truân Mông Nhu Tụng Sư Tỷ Tiểu Súc thông Lý Thái Bĩ Đồng Nhân Đại Hữu Khiêm chuyền đến Dự tiếp Tùy tòng Cổ Lâm Quan Phệ Hạp rồi Bí Bác Phục dương về Vô Vọng trong Đại Súc sang Di rồi Đại Quá Khảm Ly sau rốt khép kinh xong Hàm Hằng Độn Tráng Tấn Minh Di Gia Nhân Khuê Kiển Giải theo đi Tổn Ích truyền sang hai Quyết Cấu Toái Thăng Khổn Tỉnh Cách nên ghi Đỉnh rồi Chấn Tấn Tiệm Qui Muội Phong Lữ theo sau Tốn m ột khi Đoái Hoán Tiết Trung Phu Tiểu Quá Còn hai Ký tế Vị tế bước về sau.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 17 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

61. Suy thê m 10 Tinh các điển Biết trời, trăng, gió, mưa, tối tăm, sáng tỏ. 62. Tìm Thiên Tôn (Tôn Trời) Dùng Giáp Tý tích đến năm cầu. Dùng vòng Kỷ Dư, lấy 4 mà trừ. Như Chính Thống Tân Dậu (1441 dl) – còn dư 2. Thiên Tôn tại cung Dậu 6. Còn dư là số khởi cung 8 đi ngược. Mỗi năm 1 cung (8, 6, 2, 4). Kể ngày tháng cũng như vậy. Duy kể giờ thì sau Đông Chí Dương cục khởi 8, 6, 2, 4. Sau hạ chí Âm c ục khởi 4, 2, 6, 8. 63. Suy Thiên Hoàng (Hoàng Trời) Dùng Giáp Tý tích đến năm cầu, Vòng Kỷ Dư lấy 20 mà trừ. Như năm Tân Dậu, vòng Kỷ Dư là 118 (Thiên Hoàng ở cung Vị). Trừ mãi còn 18 con toán. Số dư, khởi Thân, đi thuận 16 Thần. Gặp Kiền Khôn Cấn Tốn tính 2 toán. Đi thuận mỗi năm 1 cung. Kể giờ sau đông chí cục Dương cũng y như thế (Thân Dậu Tuất Kiền Kiền Hợi Tý Sửu Cấn Cấn Dần Mão Thìn Tốn Tốn Tỵ Ngọ Vị Khôn Khôn). Sau hạ chí Âm cục, khởi Dần đi ngược (Dần Cấn Cấn Sửu Tý Hợi Kiền Kiền Tuất Dậu Thân Khôn Khôn Vị Ngọ Tỵ Tốn Tốn Thìn Mão). 64. Suy Thời Trời (Thiên Trời) Dùng Giáp Tý tích đến năm cầu. Vòng Kỷ Dư lấy 12 mà trừ. Như Cảnh Hưng 46 Ất Tỵ (1.t.1785) vòng Kỷ Dư còn dư 6 toán (Tuế tích 1.115.702) Thời Trời tại Vị. Số dư, khởi Dần, đi thuận 12 ngôi (như Dần, Mão, Thìn, Tỵ) m ỗi cung mỗi năm 1 rời. Kể giờ, cục Dương cũng y như thế. Duy sa Hạ Chí, âm cục, khởi Thân, đi ngược (như Thân Vị Ngọ). 65. Suy Đế Phù (thẻ Đế) Dùng Giáp Tý tích đến năm cầu. Vòng Kỷ Dư, lấy 20 m à trừ (như năm Cảnh Hưng Ất Tỵ. Dư đã trừ, còn 2 toán ở Kiền). Số dư, khởi Tuất, đi thuận 16 thần. Gặp Tý Ngọ Mão Dậu, lưu 2 toán (Tuất Kiền Hợi Tý Tý Sửu Cấn Dần Mão Mão, Thìn Tốn Tỵ Ngọ Ngọ Vị Khôn Thân Dậu Dậu) qua cung mỗi năm 1 rời, đến cung trùng c ũng trùng lai. Kể giờ dương cục cũng đi thuận như vậy. Duy sau Hạ Chí âm cục, khởi Thìn đi ngược (Thìn Mão Mão Dần Cấn Sửu Tý Tý Hợi Kiền Tuất Dậu Dậu Thân Khôn Vị Ngọ Ngọ Tỵ Tốn). 66. Suy Chim Bay (Phi điểu) Dùng Giáp Tý tích đến năm cầu. Vòng Kỷ Dư, lấy 9 trừ (như năm Ất Tỵ, dư 3 ở Cấn). Số dư. Khởi cung 1 đi thuận 9 cung (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) mỗi năm 1 rời. Kể giờ dương c ục cũng như vậy. Duy sau Hạ Chí âm cục, đi ngược. 67. Suy Ngũ Hành. Dùng Giáp Tý tích đến năm cầu. Vòng Kỷ Dư lấy (9) trừ như năm Ất Tỵ dư (3) ở Cấn (Khảm). Số dư. Khởi cung 1 đi thuận, mỗi năm 1 rời (1 – 8 – 3 – 9 – 7) kể giờ dương cục thì như thế. Duy sau Hạ Chí, khởi âm cục đi ngược (9 – 2 – 7 – 1 –3). 68. Suy 3 Gió (tam phong) Dùng Giáp Tý tích đến năm cầu. Vòng kỷ Dư lấy 90 mà trừ. Không hết, lấy 9 mà khử (như năm Ất Tỵ dư 3 ở cung 2). Số dư khởi 3 đi thuận (3, 7, 2, 6, 1, 5, 9, 4, 8). Trước là dương số lẻ. Sau là âm số chẵn, lần lượt mỗi năm qua 1 cung. Kể giờ dương cục như vậy. Sau Hạ Chí, khởi âm cục (7, 3, 8, 4, 9, 5, 1, 6, 2).

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 18 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

69. Suy 5 Gió Dùng Giáp Tý tích đến năm cầu. Vòng Kỷ Dư lấy 90 mà trừ. Không hết, lấy 9 mà khử còn dư như năm Ất Tỵ dư 3 ở cung 5. Khởi cung 1 (1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8) đi thuận, mỗi năm 1 rời. Kể giờ dương c ục như thế. Âm cục khởi 9, 7, 5, 3, 1, 8, 4, 6, 2. 70. Suy 8 Gió Dùng Giáp Tý tích đến năm cầu. Vòng Kỷ Dư, lấy 9 trừ. Không hết, lại trừ. Số dư (như năm Ất Tỵ dư 3 ở cung 4). Khởi cung 2 (2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 1) đi thuận, m ỗi cung 1 rời. Kể giờ khối dương cũng vậy. Âm cục khởi ngược 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 9. 71. Gom luận dựng phép. Thần Thái Nhất thường động không ngừng, không thể không gặp các hung Yểm, Bách Bế Tù (Ếm Ép Chặn Giam) như Thủy Kích vào cung Thái Ất là Yểm. Yểm (ếm) là âm thịnh, dương ít, luận là bị đánh úp, hoặc ngoài xâm lăng, hoặc chết chôn. Tuế kể mà gặp, kỷ cương nhà vua đổ nát, Vua yếu, tôi mạnh, hung hoang, trộm cướp, nước, hạn, ôn dịch. Ví Ếm Thái Ất ở cung Dịch (rời) cung Tuyệt, vua gặp hung lớn. Ở ngôi Âm tuyệt, Dương tuyệt, tôi gặp hung lớn. Ví Ếm Đại Tướng Chủ mà toán của Chủ không hòa thì hung, nếu toán chủ hòa mà Tiểu Tướng mạnh, Tiểu Tướng có thể đi công trận. Như Tiểu Tướng bị Ếm thì chớ động càn. Bên khác h cũng vậy. Duy phục binh có thể dùng giớ Ếm được. 72. Văn Xương, Đại Tiểu Tướng Chủ Khách và Mục Kể, Tướng Kể. Gần cung Thái Ất là Bách (Ép). Ép là nói bức bách. Ở trước là ép ngoài thì đại thần ngược mạng, nước ngoài xâm lăng. Ở sau là ép trong thì người cùng họ mưu nghịc h, c ung sau 2 lòng. Ví cả trong ngoài cùng Ép thì trong ngoài cùng m ưu. Toán hòa thì mưu thành, không hòa thì mưu hỏng. Ép ở cung rời tuyệt, trước thắng, sau bại. Ví c ác tướng chủ ép cung Thái Ất thì có mưu triều đình, toán hòa thì được, không hòa thì thua. Thần Ép thì mưu gấp, cung Ép thì mưu chậm, tai biến ứng vào. Lại như Thái Tuế ở trước Thái Ất, năm Dương chỉ tai nạn nặng, năm Âm tai nạn nhẹ. Thái Tuế ở sau Thái Ất, năm Âm tai nạn sâu, năm Dương tai nạn nông, dùng binh thì chủ khách đều bại. Hoặc nói : Văn Xương với Đại Tiểu Tướng khách Ép Kể Khách, chỉ có mưu, chiến lớn không lợi. 73. Thủy Kích ở tả hữu Thái Ất là Kích. Kích là khích bác, dối trên. Ở dưới là kích ngoài thì đại thần ngược mạng, nước ngoài công vào sâu. Ở sau là kích trong thời có họa. Tôi yêu cùng họ Hậu cung làm việc thoán giết. Thần kích, tai nạn nhanh. Cung kích, tai nạn chậm. Rõ toán bén nhụt. Rời Tuyệt có không, để xem được thua. Hoặc nói: Vua, tướng gặp kích, làm gì mà lợi được. 74. Đại Tiểu Tướng Chủ Khách Hai bên cùng 1 cung là Chặn (Bế Tính) Đại Tiểu Tướng Khách phạm cung Văn Xương là Khách chặn Chủ. Đại Tiểu Tướng Chủ phạm cung Thủy kích là Chủ c hặn Khác h. Gặp lúc ấy như một hang hai hổ, một mạch hai rắn, tất phải giữ gìn quan ải.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 19 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tuế Kể m à gặp, kỵ quan Tể Tướng súy chặn nhau, không kịp việc thờ vua. Lại còn xem khí có thịnh suy, thế không cùng đứng. Trước xem thời của Hai Mắt, Vượng Tướng (Mạnh Khá) thì thắng. (Hưu) Phế Tù thì thua. Toán nhiều thì thắng. Toán ít thì thua. Hòa thì thắng. Không hòa thì thua. Hoặc có nói hai tướng cùng cung, khách có thể chặn chủ, chủ có thể chặn khách. Lúc ấy mà ra quân thì động trước phải thắng, không nên động sau. 75. Văn Xương, Đại Tiểu Tướng Chủ Khách cùng Thái Ất cùng cung là Tù (giam). Hoặc nói Văn Xương cùng Thái Ất cùng cung là Chặn (Tính). Tướng Chủ Khách với Thái Ất cùng cung là Tù. Tù thì dưới phạm trên, có sự câu chấp. Tuế Kể mà gặp, tất có họa băng vong (vua chết) thoán giết. Ví lại ở đất Rời Tuyệt, hung lắm. Ở đất tuyệt âm, tuyệt dương, tự bại. Lại nói Đại Tướng cùng Thái Ất cùng cung. Tiểu Tướng cũng cùng cung với Thái Ất, tất có mưu nhau. Gần Chủ Mục (m ắt chủ) thì mưu từ trong. Gần Khách Mục (m ắt khách) thì m ưu từ ngoài. Nhìn Hai Mắt (Nhị Mục) thấy toàn hòa thì mưu thành, không hòa thì bại. 76. Lại nói Thời Tính Tù (chặn giam) không lợi làm chủ Thủy Kích cùng Đại Tiểu Tướng đối cung Thái Ất là Cách. Cách là biến đổi. Văn Xương và Đại Tiểu Tướng đối cung Thái Ất là Đối. Đối có nghĩa là xung đột. Cách thì Đại Thần cự mạng. Chính lệnh không theo. Ví ở đất Rời Tuyệt, hung lắm. Đối thì Đại Thần hai lòng. Vua đuổi người trung lương, khiến kẻ gian lừa dối. Tuế Kể mà gặp, vua không lợi bất cứ việc gì. Khách Mục Đại Tiểu Tướng “Cac h” cung Thái Ất là Khách cách Chủ. Chặn thì khách thắng. Chủ Mục cùng Đại Tiểu Tướng “Đối” cung Thái Ất là Chủ đối Khách. Chặn thì chủ thắng. Hoặc 1 Mắt ở chính. Thần Gián bị Thái Ất với Nhị Mục Hiệp (cắp) là Đề Hiệp (Dẫn Cắp). Dẫn Cắp là kẹp giữ để nắm lấy. Thái Ất với Văn Xương và Hai Tướng Hiệp (cặp) Khách thì Khách hung. Thái Ất và Thủy Kích cùng Hai Tướng Hiệp Chủ thì Chủ bại. Ví Khách Chủ cắp Thái Ất là chủ rất kỵ, là khách cũng vậy. Bị Hiệp (cắp) thì cẩn thận, chớ dấy quân. Hoặc nói: Cắp là lấp tấc. 2 m ắt, 4 tướng Cắp cung Thái Ất là tôi hiếp vua. Âm dương hòa, toán trường, cửa đủ thì mưu thành, trái thế thì thua mà c òn bị chu diệt. Khách Mục Hiệp Chủ Mục và Chủ Tướng thì lợi cho khách. Ví Cắp Thái Ất thì trước thắng, sau bại. Ví Mắt Chủ Tướng Chủ Cắp Mắt Khác h Tướng Khách thì lợi chủ. Ví Nhị Mục, tứ Tướng Hiệp lại nhau thì hai địch mưu nhau, bên nào bị Tù Kích sẽ thua. Ví Cắp lệch 1 mắt 1 Tướng, bên bị Cắp s ẽ thua. Chủ tuy bị Cắp mà “ở trong” cũng có thể chiếm được (từ cung 1 đến cung 4 là trong). Khác h tuy bị Cắp m à ở ngoài, c ũng có thể lợi khách (từ 9 đến 6 là ngoài). Nếu gặp đất Tính, Tù, Tử, Tuyệt đều nên cẩn thận mà dùng. Phàm là khách, tuy ở ngoài mà bị Bách Hiệp (Ép Cắp) thì động trước không lợi. Là chủ cũng phỏng thế. 78. Thái Ất và Khai Sinh 2 cửa hợp nhau gọi là Chắp Đề (nắm dẫn) cùng xung đối gọi Đề Cách (Dẫn Cách). Hai thứ này đều có nghĩa là câu Chấp. Tuy Thái Ất ở cửa Cát mà không muốn hợp nhau, xông nhau cũng có nghĩa Tù Cách. Tuế Kể m à gặp, không dùng được việc. Văn Xương Tù cung Thái Ất mà Đại Tiểu Tướng Chủ Khách chặn nhau (tương tính) hoặc Thủy Kích đến cung Thái Ất, Đại Tiểu Tướng Chủ Khách tính nhau, tóm gọi là 4 Quách Cố Đổ (đóng) chỉ nên cố thủ không được động quân.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 20 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tuế Kể mà gặp, tất có họa thoán giết, nhà vua nên dùng đức để cầu đảo Tiểu Tướng Chủ cùng Khách Mục, Tiểu Tướng Khách cùng Chủ Mục, lại kiêm có Yếm Bách, Tính Cách gọi là Tứ Quách Đổ, cũng nên cố giữ. Tuế Kể mà gặp không nên đi chinh phạt, mọi việc đều hung cả, cũng có nghĩa là loại Đề Hiệp (dẫn Cách). 79. Thái Ất 2 Mắt Không ở dưới 3 cửa Cát, gọi là cửa Đủ (cụ) Thái Ất 2 Mắt, 4 Tướng Chủ Khách chia thuộc 5 Hành, gọi là 5 Tướng. (Kim, Kim + Nước, Nước + Gió, Lửa, Đất + Lửa). Thủy Kích không ếm Kích. Văn Xương không Tù, Bách, 4 Tướng không Tính. Cách (tính cách) gọi là Tướng Phát, thì lợi làm chủ. Khách Tướng thì lợi làm khách. 3 cửa Đủ, 5 tướng phát, thời đường lối thông thênh, m ọi việc dùng đến, không gì là không lợi. 80. Thuật Dùng 4 Kể. Thuật dùng Tứ Kể - Trong 4 Kể, phép dùng không đồng đều, nghĩa chia c ao thấp. a. Như Vua thì dùng Tuế Kể để nghiệm lành, dữ và cơ Bắc Nam động tĩnh. b. Công Khanh thì dùng Nguyệt Kể để suy giàu sang, còn mất. c. Còn Nhật Kể thì hạng dưới đều dùng, để xem việc người đối với nhà nước. d. Thời Kể dùng cho Tướng Soái, Tể Tướng để suy chủ khách được thua, cùng tai biến trời biến la, nước ngoài động tĩnh. Dùng việc đều có khác nhau như thế. 81. Thuật dùng chủ khách động tĩnh trước sau. Chủ khách có lễ trước sau, có cơ động tĩnh. Phàm bày quân ngoài đồng, cờ trống gióng nhau, động trước là khách, động sau là chủ. Ví cùng đứng hai bên yên ổn thì động trước là chủ, động sau là khách. Hiểu đạo trời, xét thuận ngược, trước suy người Chủ, sau xem Khách Kể. Nếu chủ Khác h Kể đều được Mỹ Kể, Cửa Đủ, Tướng Phát thì cử trước sẽ thắng. Gặp ác Kể mà cử trước thì bại, Cử sau sẽ thắng. Ví Kể chủ khách, 1 hung, 1 cát thì Kể lợi hơn là thắng. Ví dữ lành ngang nhau thì toán dài s ẽ lợi, toán ngắn không lợi. Ví như Tần Tấn yên hòa, 5 Sử giao sính, Tần bổng nhiên hưng binh đánh Tấn, tuy Tần vào đất Tần. Tần vẫn là kể bên Chủ. 82. Thái Ất trong ngoài trợ chủ khách. Kinh nói Thái Ất ở 1, 8, 3, 4 là trong, trợ bên chủ. Thái Ất ở 9 – 2 – 7 – 6 là ngoài, trợ bên khách. Thời trợ Chủ, cửa Đủ, Tướng Phát m à ra quân gặp chiến, không khởi được trước. Thời trợ Khách, cửa Vượng (Mạnh) Tướng Phát lợi dụng để hưng binh, gặp chiến không nên động sau. Ví Thái Ất ở thời trong, hoặc ở thời ngoài, m à 3 cửa không đủ, 5 tướng không phát, chủ khách đều không có lợi. Lại nói Thiên Mục ở trước là ở trong, có thể công ngoài. Ở sau là ngoài, có thể công trong. Ở ngoài là Lẻ (Cô) ở trong là Hư (Trống) cho nên ví dùng vào mọi việc ở ngoài mà được toán ngoài đến thì cát, dùng vào mọi việc ở trong, được toán trong đến thì đều cát. Từ Kiền Đức Âm đến Thìn Thái Dương thuộc trong. Tự Tốn Đại Linh (Sáng Lớn) đến Tuất Âm Chủ thuộc ngoài vậy. 83. Thái Ất bày quân hoặc Hướng hoặc Tựa.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 21 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Kinh nói: Bày binh phải có hướng ra, bảo rằng: ra nhờ được toán phương hướng. Như toán được 1 thì dàn binh ra từ Kiền. Toán được 2 thì dàn quân ra từ Ly. Khi ra phải hướng về toán. Khi chiến phải tựa vào toán. Như được 16 thì ra lợi hướng đúng Tây, chiến lợi phương chính Đông. Ngoài ra, phỏng theo đó. 84. Thái Ất ra quân gọi thần. Toán được 1, lúc ra quân, quân bộ ở trước, rồi đến xe cưỡi. Đại Tướng ở giữa, đi không ầm ĩ. Ở Tây Bắc lấy thịt trâu khô, rượu 2 chén, lụa đen làm chiếu. Đại Tướng mắt hướng về phương Kiền lạy và chúc rằng: Cung 1 Thái Ất Thần tôn, giúp ba quân tôi, khiến địch không dám đương. Chúc rồi, bày quân trỏ phương Tốn mà tiến đánh. Toán được 2, khi ra quân như trên. Đại Tướng ở giữa, ra không ầm ĩ. Ở Chính Nam lấy thịt trâu khô, rượu 2 chén, lụa vùng làm chiếu. Đại Tướng hướng về phương Ly lại và chúc: Cung 2 Thái Ất Tôn, hộ ba quân tôi, khiến địch tự kinh. Chúc xong, bày quân trỏ phương Bắc tiến đánh. Toán được 3, khi ra quân như trên, không trống ầm ĩ. Ở Đông Bắc trâu rượu như trên lụa xanh làm chiếu. Đại Tướng hướng về phương Cấn lạy và chúc: Cung 3 Thái Ất Thần Tôn, hộ ba quân tôi, khiến địch tự phục. Chúc xong, bày quân trỏ Khôn tiến đánh. Toán được 4, ra quân như trên, không trống ầm ĩ. Lụa lục làm chiếu. Đại Tướng hướng về Đông lạy và chúc: Cung 4 Thái Ất Thần Tôn, hộ ba quân tôi, khiến địc h tự phá. Chúc xong, bày binh trỏ Tây tiến đánh. Toán được 5, không thể cất binh, chỉ nên tựa lưng vào núi, nương nơi hiểm, vững trận, c ố giữ thời lành. Vì 5 là ngôi rất tôn, làm chủ toàn thể. Sách Hoàng Cực đã nói: lấy 1 thống trị 8, có làm mà thành không làm. Toán được 6, ra quân như trên. Ra cửa, khua trống phóng nhanh, quay về hướng Tây. Thịt trâu, rượu như trên. Lụa trắng làm chiếu. Đại Tướng hướng về Tây lạy và chúc: Cung 6 Thái Ất Thần Tôn, hộ ba quân tôi, khiến địch bị giết. Chúc xong, bày binh trỏ Đông tiến đánh. Toán được 7. Ra quân như phép trên. Ở Chính Khôn. Trâu, rượu như trước. Lụa đỏ làm chiếu. Hướng về Khôn lạy và chúc: Cung 7 Thái Ất Thần Tôn, hộ ba quân tôi, khiến địch tự diệt. Chúc xong, trỏ Cấn tiến đánh. Toán được 8. Y phép trên. Ở Chính Bắc. Trâu rượu như trước. Lụa đen làm chiếu. Hương Bắc lạy và chúc: Cung 8 Thái Ất Thần Tôn, hộ ba quân tôi, khiến địc h tự diệt. Chúc xong, trỏ Nam tiến đánh. Toán được 9. Ra quân y phép trước. Ở phương Tốn. Trâu rượu như trước. Lụa đỏ làm chiếu. Hướng về Tốn lạy và chúc: Cung 9 Thái Ất Thần Tôn, hộ ba quân tôi, khiến địch tự vỡ. Chúc xong, trỏ Tây Bắc tiến đánh. 85. Thái Ất bày trận tướng cờ. Toán được 1 – 8, dùng trận khúc (không thẳng) trương cờ đen. Toán được 2 – 5, dùng trận tròn, cờ vàng. Toán được 3, dùng trận thẳng, cờ xanh. 5 Hành phỏng như thế. Chủ Mục (Mắt chủ) không Tù Bách. Khách Mục không Yểm Kích. Cửa Đủ, Tướng Phát, tiến đánh bao giờ c ũng lợi. 86. Thái Ất Kỳ Binh - Phục Binh.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 22 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Kinh nói: nghĩa của Binh Kỳ là phép dụng 3. Cho nên trăm người tuyển lấy 30 người, ngàn người tuyển lấy 300 người. Đó là Kỳ. Phục Binh nên dùng thời Thái Ất bị: Yểm Bách. Kỳ Binh nên ra ở đất giết lớn của chủ khách. Giết lớn là nơi có Văn Xương, Thủy Kích. Kỳ là nơi địch tiện qua lại, ra lệnh phát trộm mà giữ thẳng. Cho nên nói: “Biết rõ Kỳ Phục, chuyển họa làm phúc. Phân hợp không hay, nói sao Kỳ được”. Lại nói: “Ví mong lẫn tránh. Theo dưới Thái Ất đi nhanh, người không biết danh”. Còn nói: “Nấp m ình ẩn vết, phải ở nơi 1” có nghĩa là toán được 10, 11, 21, 31. Lại nên tàng ở nơi rừng núi khe ngòi, cũng không thấy được. Ngoài ra đều phỏng như vậy. Dùng linh số phương vị thì yên vậy 87. Thuật yên doanh. Kinh nói: Thuật yên doanh, nên lấy Thái Ất và 2 m ắt m à định. Như Thái Ất ở bên phải, 2 Mắt ở bên trái là âm dương thuận hòa. Mắt Khách không Yếm Cách. Chủ Mục không Tù, Bách, Đối. Lại Thái Ất, 2 Mắt không ở đất Rời Tuyệt m à Cửa Đủ, Tướng Phát, ngày giờ ấy, đặt doanh yên trại, nên dựng cửa Hiên thì đường lối quang thông. 88. Khí mây khởi thuận hay ngược. Kinh nói: 2 quân giao nhọn, muốn rõ khí m ây khởi thuận hay, xem toán của chủ khách mà quyết. Như khí mây theo toán mà lại là thuận, thì chiến thắng, ngược thì chiến bại. Hoặc nói: Khí m ây, Chim bay nên xem 2 mắt và cung Thái Ất. Theo phương ấy lại thì lành. Từ Phương Hình (Đâm) Xung (xôgn) mà lại thì hung. Bên chủ theo chủ. Bên khách theo khách, 4 Tướng đều nghiệm. Giá như: Nguyên 1, Giáp Tý, khối 13, ngày Bính Tý, đối trận giao công. Ngày ấy Thái Ất ở cung 6. Văn Xương ở cung Đại Linh (sáng lớn). Toán chủ được 18. Đại Tướng Chủ ở cung 8. Phát. Tiểu Tướng Chủ ở cung 4, bị cách. Thủy Kích ở cung Thái Dương, Toán Khác h được 1 – 9, gặp Hòa. Đại Tướng Khách tại cung 9 gặp Phát. Tiểu tướng khách tại cung 7. Thần Kể ở Dần. Cục này chủ khách đều lợi. Toán chủ được 18, như mây theo phương ấy lại, c hủ thắng là phải. Như theo phương Chấn Hình thượng, phương Ngọ xung thượng (là Hình, là Xung) phương Khôn khắc c ung thượng (là Đuổi) m à lại, thì chủ bất lợi. Hãy cẩn thận. Toán khách được 19. Như m ây theo phương Tốn mà lại thì khách được là phải. Như theo Kiền phương xung thượng, Cấn phương Hình thượng, mà lại thì khác h không lợi. Về binh kỳ, các phương cũng phỏng như thế. 89. Thái Ất dùng ngày giờ. Kinh nói: Thái Ất ra quân, dùng phép ngày. Sau Đông Chí dùng Dương cục mà xem. Sau Hạ Chí dùng Âm cục mà xem . Ví 2 Mắt không có các hung Tù, Bác h, Kích, Cách, Yếm , Đối mà cửa đủ, tướng phát thì ngày ấy có lợi cho việc ra quân, dấy chúng. Mọi việc đều tốt. Kể giờ phỏng theo thế. 90. Bài Phú “Kính sáng” Thái Ất 72 cục (khối) Chủ khách rõ điều thua được Trong ngoài xét lệ sâu nông Thái Ất trợ Khách kìa ngồi tại ngôi 9, 2, 7, 6... Thái Ất trợ Chủ kìa tại cung 1, 8, 3, 4 Phải hay môn Tướng được hưng long

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 23 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nếu biết được trước sau chủ khách Toán hướng ra quân m à khi chiến nên tựa Toán theo bày trận cùng với sắc màu cờ 2 – 5 cờ vàng phất trận tròn bầy 1 – 8 cờ đen trận gẫy khúc 6 – 7 cờ trắng trận vuông 4 – 9 cờ hồng trận nhơn Cờ xanh, trận thẳng ứng cung 3 tượng Mộc Trước: cất, sau: động, c ần xem 8 hướng mây tòng Bờ cuối phương lai có giặc Dưới cung 2 Mắt nên phòng Kỳ binh xuất, coi dưới Mắt Chủ Khách Phục binh yếm Thái Ất trong Tuần Xét rõ tinh vi, xem Nguyên Cục (khối nguyên) m à đoán Suy kỹ lặng, động, rõ Văn dạy sẽ thông Phàm mang danh tướng – Xem đấy kiến công (lập công). 91. 7 Thuật Thái Ất Kinh nói: Thái Ất Thuật, Tiên Huyền Nữ truyền cho Hoàng Đế m à Phong hậu đem diễn ra để phá Xuy Vưu. Thuật đã dựng. Khuyên người làm tướng, hành binh không nên bỏ qua. Cần thượng xét hỏi được đến chỗ thực mới làm, cho nên vậy. 92. Thuật Một: Đến bến hỏi Đạo. Phép lấy Lã Thân đặt trên Chi năm, địch khởi, xem Đại Thần lâm đến đất nào, đó là năm Phá Địch. Lại lấy Lã Thân đặt trên năm Phá Địch, xem Đại Thần đến đâu, đó là tháng Phá Địch. Ngày và giờ đều phỏng theo như thế. Ví năm Phá Địch Khởi, Thái Ất tắc ở cửa Đóng (tại cửa Đổ Kiển) thì năm nay phá địc h. Lại lấy Lã Thân trên cung Thái Ất. Đại thần rơi vào cung Đại Tướng thì Đại Tướng vong, rơi vào cung Tham Tướng thì Tham Tướng vong, tiện lấy Vượng Tướng sinh khắc (Mạnh Khá sống đuổi) mà suy có thể được. Giả như ngày Giáp Tý, nước địc h khởi binh. Lấy Lã Thân trên Tý, thấy Đại Thần tới Mão là năm phá địch, tháng, ngày, giờ cũng tính vậy. 93. Thuật 2 : Sư Tử né m lại. Phép lấy Lã Thân trên Chi – năm Địch khởi binh, xem Đại Thần tới đất nào là năm địch phá. Ví tới 4 góc thời 18 năm sau mới phá được. Tới đất Vượng Tướng thì thành khó phá. Tới đất Tù, Tử, Mộ thì địch tự phá bại. Ví như năm Giáp Tuất, nước địc h dấy binh. Lấy Lã Thân trên Tuất. Đại Thần tới Sửu. Sửu thuộc Cấn ở góc Đông Bắc, tất tới năm Tân Mão 18 năm sau mới phá được. 94. Thuật 3: Mây trắng ế m trời.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 24 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phép lấy Lã Thân trên cung Đại Tướng Chủ Khách. Thấy Đại Thần tới Trường Sinh, Đế Vượng thì trăm trận trăm thắng. Ví tới đất không có Khí thì thua. Ví như Đại Tướng Chủ tại cung 7, lấy Lã Thân trên Khôn, thấy Đại Tướng tới Kiền, Kiền thuộc Kim . Kinh nói khắc ngã giả tù. Lửa tới phương Kiền là Đất Mộ. Ví ra trận thì không lợi cho chủ. Đại Tướng Chủ tại cung 3. Lấy Lã Thân đặt trên thì Đại Thần tới Tốn. Tốn thuộc gỗ. Đại Thần thuộc Lửa. Kinh nói: Sinh ta thì Tướng (khá) Lửa vào quẻ Mộc đựơc trợ. Ra trận lúc ấy thì lợi cho khách. Phàm xem trận nên cùng lấy thuật mà xem nữa, để chia thắng phụ. 95. Thuật 4: Hổ mạnh cự nhau. Phép lấy ngày địch cắm doanh trại. Lấy Lã Thân trên Nhật Kể Thái Ất, xem Đại Thần tới trên chỗ đâu. Ví tới nơi Vượng Tướng, thì doanh trại không thể công. Ví tới nơi không có Khí, đừng tiến làm gì. Ví như nước địch dựng doanh trại ngay Canh Ngọ, ngày ấy Thái Ất ở cung 3. Đem Lã Thân trên Cấn, thấy Đại Thần lâm Tốn là đất Tướng, doanh này chưa thể c ông được. 96. Thuật 5: Thần Sấm và Nước. Phép lấy Lã Thân trên cung Thái Ất, xem Đại Thần đến đất nào. Đất ấy Khắc (đuổi) Tướng Chủ Khách nào, tất tướng ấy gặp hung lớn, hoặc s ĩ tốt phản, mất. Ví như Nguyên 5 Nhâm Tý cục 13, Thái Ất ở cung 6. Lấy Lã Thân trên Đoài, thấy Đại Thần tới Khảm , gặp cung Đại Tướng Chủ làm chủ cung đó, Tiểu Tướng Chủ ở cung 4, Đại Tướng Khách ở cung Tốn 9. Tiểu tướng Khách ở cung 7. Ngày ấy, Tướng đều không bị nước Khảm khắc thì đều có thể lợi dụng được. 97. Thuật 6: Rồng trắng gặp mây. Phép lấy Lã Thân trên cung Thái Ất ngày. Xem Đại Thần tới đất nào. Ví các tướng Chủ Khách đều gặp khí Vượng Tướng thời nên động quân ngay. Gặp đất không có Khí thì phải cẩn thận. Ví đất Đại Thần tới mà khắc Chủ thì không lợi cho Chủ. Khắc (đuổi) Khách cũng không lợi cho Khách. Trong 4 Tướng, ai bị đuổi phải khiêng. 98. Thuật 7: Lui quân không nói. Phép lấy Lã Thân trên ngày quân kia mới tới, cung Thái Ất, Đại Thần tới dưới mà quân kia ở đất Vượng Tướng thì tất có phục quân. Ví quân kia tới đất không c ó khí thì địch tự bại mà không có phục. Ví ta ở đất Vượng Tướng, nên mai phục mà đợi. Giả như khối 28 ngày Tân Mão, Thái Ất ở cung 2. Văn Xương tới cung Dần 3. Đại tướng chủ ở 4. Tiểu tướng chủ ở 2. Thủy Kích tại Tốn 9. Đại Tướng Khách ở 9. Tiểu Tướng Khách ở 7. Lấy Lã Thân trên Thái Ất thì Đại Thần trên cung 6 thuộc Kim. Kim hay khắc Mộc. Chủ Khách Nhị Mục và 2 Đại Tướng chịu chế (bó). Tiểu Tướng Chủ bị tù. Tiểu Tướng Khách Hưu (bỏ) đều không lợi. 99. Nước địch không tĩnh. Kinh nói: Muốn biết nước địc h không tĩnh, đều lấy Thời Kể mà quyết. Khách kể vì gặp toán ít, cửa Đổ thì giặc không lại. Ví toán dài, hỏa, cửa đủ, tướng phát, tất có lại. Hoặc chủ khách đều hội ở trước Thái Ất, mỗi điều nghe và thấy đều hay, tất giặc hàng. Trái thế thì giặc nghịch lại. Hoặc nói xem y như thế mà Khách Mục chuyển đi về Nam thời địch lại, chuyển đi về Bắc thì không lại. Phàm nói trước cung Thái Ất là Chủ Khách Nhị Mục Đại Tiểu 2 Tướng, hoặc có 1 đến bên tả hữu Thái Ất. Giả như dùng Độn Âm , khối 52 giờ Ất Mão, Thái Ất ở cung 8. Văn Xương ở Dương Đức. Thủy Kích tại Đại Tộc (nhóm Cả) Đại Tướng

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 25 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khác h tại cung 7. Tiểu Tướng tại cung 1. Thế là chủ khách đều hội ở trước c ung Thái Ất. Huống chi khách toàn hòa, Tướng Phát, chắc giặc lại hàng. 100. Sứ địch hư thực. Kinh nói: Muốn biết Sứ địch hư thực, phải dùng Kể giờ để xem. Như Thái Ất khắc cung Chủ Mục và cung Đại Tướng, điều nói đều thực. Ví Khách Mục và 2 Đại Tướng lại khắc cung Thái Ất thì là tình hư. Như độn dương, khối 25, giờ Mậu Tý, xem có Sứ địch đến, chắc là tình thực. 101. Nước địch có gián điệp không. Lấy Thái Ất, Khách Mục, Đại Tướng Khách mà quyết. Phép lấy cung Thái Ất với cung đối làm giới ngăn, chia trong ngoài sâu nông. Như Khách Mục tới đất ngoài, chắc địch ngoài khiến Sứ tới địa cảnh ta, thám thính dòm nom hư thực. Như Chủ Mục ở đất ngoài. Đại Tướng Khách tới cung ấy, tất c ó gian vào cảnh ta. Ví như Tướng Mục và 2 Tướng Khách đều ở đất ngoài thời địc h khiến tướng và quân vào cảnh. Như Thái Ất tại cung 1 thời các cung 1 – 6 – 7 – 2 là đất ngoài. Cung 6 là tiếp gần. Lấy ngoài là xa. Cung 8 – 3 – 4 – 9 là đất trong, c ung 8 là gần bên. Lấy sau là xa, là kỳ mới phát, 4 Kể cùng suy như thế mà nghiệm. Ví như độn Âm cục 23, Thái Ất cung 1. Khách Mục ngôi Thân. Đại Tướng Khác h cung 7. Tiểu Tướng Khách 1. Thế là Chủ Mục Tướng khách đều ở đất ngoài, địc h khiến tướng đem hết quân vào c ảnh, nhưng toán khách ngắn mà tiểu tướng bị Tù nên cũng không sợ. 102. Biết địch tới nhiều ít. Kinh nói: Gió bụi ánh gươm mới khởi, chưa biết địch nhiều ít, phương nào mà lại. Phải xem Thời kể, toán khách m à quyết. Ở Dương là có địch, ở Âm là không c ó giặc. Lấy lẽ Dương lẻ, Âm chẵn nói thế. Ví toán được từ 16 trở lên, là âm dương hòa, giặc có tướng soái, chúng quân đông. 15 trở xuống thì giặc như chuộc trộm, binh ít mà tướng không tài. Muốn biết phương lại như Khách Mục ở bên Tả Thái Ất thì từ Đông mà lại, ở bên hữu thì theo phương Tây m à lại. Ở trước thì từ Nam lại. Ở sau thì từ Bắc lại. Ở 4 góc và cửa Đổ Kiển (đóng tắc) thì không lại. Giả như Độn dương Cục 8, giờ Tân Vị, xem được Thái Ất ở cung 3. Văn Xương ở Dương Đức. Toán chủ có 1 đơn. Thủy Kích tại Đại Vũ. Toán Khách 22. Âm Dương hòa. Khách Đại ở 2. Khách tiểu ở 6, đều phát. Lúc ấy giặc lại, quân đông. Vả Khách Mục ở tại trước là giặc từ Nam mà lại. Ngoài ra phỏng từ đó.

HẾT CUỐN I

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 26 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

CUỐN II GOM GÓP HẠT CHÂU NGOÀI BIỂN KHUÔN HUYỀN CÔ LẠI BÀI CA GOM HẠT CHÂU NGOÀI BIỂN Thiên Hoàng Hoàng cùng Thái Vượng gió to (Hoàng Trời và Thái Ất một khi hợp ở cung Vượng tướng thì gió khắp bầu trời trong thiên hạ). Trời Trăng quầng ám thăm dò âm dương (Hợp ở cung Dương thì trời quầng. Cung Âm thì trăng quầng). Trời quầng gió lớn Đông Phương Trằng quầng gió khởi Thái, Hoàng cửa Tây (Thái Ất hợp Thiên Hoàng ở cửa Tây) Nam mưa lớn, Bắc mù mây Mưa mù biến khắp, hợp này Thiên Tôn (Thiên Hoàng và Thiên Tôn hợp, mưa m ù lớn, Trời Trăng có biến). Năm gió hội, gió tơi bời, chim m ưa gió nhỏ, thời trời tối om. (Thiên Hoàng và Phi điểu hợp: mưa âm , Thiên Thời hợp: u ám). Thiên Thời Thiên Thời hợp Thái Vượng Môn. Hoặc là mây gió, hoặc còn âm u. (Hợp ở đất Vượng Tướng: mưa âm u). Thiên Tôn Thiên Tôn hợp Thái lịch xưa Gặp phương Vượng Tướng Âm thì mưa rét nhiều Trời quầng cung 4 – 8 nêu. Âm u cung 6; Rét đều cung 2 (Tôn hợp cung 8 thì trời quầng, Rét đều là dương hàn) Tôn, Tinh, Phi, Đế hợp bài, Hoặc mưa nhỏ ấm, Phù này gió rung. (Thiên Tôn hợp Phi điểu: hoặc mưa nhỏ mà ấm; hợp đế phù thì gió mạnh, mưa nhỏ).

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-1-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đế Phù Đế Phù ví như cùng về cung với Thái Nhất. Lại được phương Vượng thì là gió dập mây mù, triệu chứng có mưa bụi bay. Gặp Văn Xương thì trời biến, gió luồng mù mịt âm u. Thái Ất; Phù cùng hợp lâm cung dương thì tạnh ráo mà hạn nỏ, nếu vào c ung Âm thì mờ ám và mưa. Phi Điểu : Phi Điểu hợp lưu cung một ngồi (Thái Nhất) Được ngôi Vượng Tướng thì phương địa bị khí hôn m ông Phi ba Hoàng hội gió tung Tôn đồng tạnh ráo. Thời đồng chủ âm . Vào cung 9 – 6 trời quầng (Chim bay hợp Thiên thời cung 9 – 6: trời quầng) Thiên Hoàng: gió ấm quá chừng, xưa nay Năm hành hợp nhất Vượng phương. Gió cuồng khí tối mưa phùn đại hàn Trời trăng biến đổi đa đoan. Ngũ phong, Tôn Mục cùng “ban” Năm Hành. Ngũ Hành Gió âm nhẹ hợp Phù Tinh. Gió hiu, mưa bụi Ngũ Hành Bát phong Bát phong Bát phong với cả Năm Tôn Phù Mưa dầm nước lũ Hợp Tôn họa nàn (8 gió hợp 5 gió thì gió lớn. Hợp Thiên Tôn : mưa lũ, Hợp Phù thì mưa dầm). Hoàng - Thời luân biến âm trầm (trời trăng có biến) Gió nhiều Dương hợp, mưa tầm cung âm. (tức 8 gió hợp Thái Nhất vậy) Ngũ phong Cũng như Thái hợp ngũ phong. Gặp phương Vượng Tướng, Trời trăng đổi hồng (có biến vậy) Phù: gió lớn, Điểu: tật phong Gió hiu, mưa bụi theo cùng Thiên Tôn m ịt m ù, gió nhỏ bon bon. Ngũ Phong, Thời (thiên) Mục (Văn xương) tương đồng cửa chung. Tam Phong Tam phong Thái lâm đất Vượng

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-2-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trời trăng bị khuất bốn phương tối sầm. Tôn – Phù hợp với Tam Thần (3 gió). Tôn : mưa gió tối. Phù: râm tối mờ. Thiên Mục hơi tối lại có mưa, Ba phong tụ Ngũ, Hoàng thấy âm u luân chuyển. (Ba Gió, Năm Gió, Thiên Hoàng hợp nhau). Thái Tuế Thái Tuế là tượng khí vua trên, gặp Xung vua chẳng được yên bao giờ. Ví như trước Cả (Thái Nhất) đang chờ, Năm dương tai nặng, âm nhờ qua loa. Bằng như sau Cả một cung nhà (Thái Tuế bách Thái Nhất 1 cung sau) Năm dương nạn nhẹ, âm đà nặng thêm 8, 3, 4, 9 Cả (Thái) nêm. Từ Ngọ đến Hợi (Thân Dậu Tuất Hợi Ngọ Mùi) là miền Tuế Xung. 6 là trong năm sát khí lồng trong. Nước dâng, giặc, bệnh, lưu vong, hoang tàn. Những năm khác, khí sống (sinh khí). An, dù xung cũng chẳng gặp cơn cớ gì. Thái lâm, tai nạn không ghì. Ngoài suy ba lẽ, lại suy Cung Thần. Thái Ất Thái Nhất là tượng vua. Lúc chiến là tướng giỏi (Đến đâu, đấy có nắng nỏ, giặc giã, bệnh tật, nên rõ lý Trời Đất Người mà quyết). Đói, khô, nước lửa trùng vần (gặp) Cùng Kim: binh cách, Đất : gần tai ương. (Cùng) Phúc, Quân: vua ít nạn vương, Dùng binh nên tránh lẽ thường không s ai. Dân Di chết hại trời tai, Thái Đồng Thiên Địa thêm bài Đại Du (Thái Ất hợp Thiên Ất, Địa Ất, Đại Du). Nền Dân đói nặng vì ư, Nền Thần dân chẳng lợi cư phương này, 4 Thần, nước hạn đói vay, Phù Đồng binh cách Trời nay tai trời (Thiên Ất đồng Thái Ất). Đất Nhất đồng Thiên khô hạn than ôi. Cỏ cây xơ xác khó nơi mọc cùng. Thái mà Tính Bách Yến 4 ngung. Quyền thần mưu tiếm ngôi rồng rắp manh. Phép nên cầu đảo chí thành. Phúc thừa vua phải thân hành cầu kêu (Nhân, Quân, Du ứng ở phương này). 8 năm Bác h Cáp gặp, ngặt nghèo, Tuyệt, Dịch (rời) Kích, yếm đeo neo chập chùng (Thái Nhất, 8 năm gặp thì rất hung). Ví kỳ 9 – 6 gặp cùng (9 Dương 106) Hạ, Trung nguyên hợp, nạn trùng trùng sâu (công phạt thoán giết). Âm dương trải số gặp đâu, vào quẻ Du Lớn tìm m au đổi lần (việc đổi rời). Thái Âm sau Tuế hai thần. Niên đầu (4 niên đầu Mạnh) Âm, Mục , Tương Thần trọng lai (Văn Xương, Thủy Kích hợp Tứ trọng Tý, Ngọ, Mão, Dậu) = 4 giữa. (Tên Đàn Xú, Hậu mưu hoài. Tuế phùng Ất lại, Âm hồi có nên. (Tuế kể gặp Thái Nhất, Thái Âm đồng cung). Là năm có sự nước bên. Đem dâng gái đẹp làm

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-3-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

duyên tốt lành. Văn tinh cùng với Âm tinh, Tướng, thượng phù mưu hiếp, dưới hành ngược sai. Hậu bị bó vì lòng hại. Vì âm tinh với Thủy Kích bày cùng cung. Vả niên Đàn xú ở trong; thì tai thêm nặng thì hung không thường. Đại Du Du lớn tốt, đất tan hoang (Đại Du là Kim thần, cũng như Tiểu Du phải hiểu lý Trời Đất Người, mỗi Lý 12 năm). Có 5 phúc, nạn chỉa sang đối đầu (tai nạn, binh cách thấy ở phương đối xung) Có Cơ (đồng xung) giảm nửa đao mâu. Tiểu (đồng cung) binh quái lạ, nước, s ầu, nỏ, tang. Phù đổng lửa hạn binh đao. Thần đồng nắng hạn, người ta bỏ làng (rủ nhau ra đi) Địa đồng: trộm cướp lúa sâu (lại thêm cây cỏ không m ọc được). Trời đồng binh cách thêm rầu tai ương (Đến đâu đấy có nạn, tai trời binh cách quái lạ) 1 – 8 – 3 – 4 phần Dương: ngoài yên, trong nước loạn hoang khôn cùng. 9 – 2 – 7 – 6 Âm cung: nước ngoài loạn lạc m à trong yên hàn. Tứ Thần 4 Thần bệnh tật gian nan, xét xem sinh vượng mà bàn Đuối Đâm (Khắc Hình). 4 Thần gom với Thiên Ất, Địa Ất, Trực Phù mà nói, đều là Thần Nước hết cả. Nếu gặp đất Kích Khắc: vua không đạo phải chết, nếu không thì nạn nước, hạn binh cách, hung hoang, trộm cướp làm hại. Gặp đất sống mạnh (Sinh Vượng) có khí, c ó đạo được tốt lành, tai ương giảm hết. Như Thái Tuế gặp đất Thìn Tuất mà 4 thần lâm cung 5, gặp đất Sửu Vị mà 4 thần đến cung 3 – 7 là gặp Khắc Kích. Thái Tuế ở đất Tị - Lửa - Ngọ thì 4 thần tới cung 9 là gặp Khắc Kích. Cao thấp lấn nhau, trên dưới đảo ngôi mất thứ tự thì tai nạn nẩy sinh. Tiểu (nước) đồng: dịch, nước, đói thảm. Lớn đồng (Đại du) loạn lạc dân nhằm phương xa (Hai vị Du này cùng với 4 thần). Đất đồng : nước nổi quả đa (địa ất); Trời đồng: mưa lắm; Phù đồng (Trực phù) là hạn binh (Thiên Ất Trực phù). Phúc đồng: nạn lánh phúc sinh (5 phúc); Quân đồng: lúa 4 mặt thành kém thu (quân cơ); Thần đồng: nước hạn đói bu (Thần cơ) Dân đồng: Khốn khổ cơ đồ tan hoang (Dân cơ). Thiên Ất Thiên Ất cướp trộm binh tang. Trời thu sơ xác tuyết sương lạnh lùng (Thiên Ất là Thần Kim, giữ việc binh cách). Đại du đồng: đói loạn tàn. Tiểu Du đồng trên hấn dưới lăng lộn sòng. (Vùng phận dã này - dưới lăng trên không thể làm gì được). Thần đồng binh giặc kết nên. Đò xe nghẽn lối. Sương c hèn tuyết pha (Phận dã này, sương tuyết nước lụt). Phù đồng đói hạn giặc pha. Địa Ất đồng cùng với Thổ Mộc. Người ta bỏ phế việc nông tang, (mà) giao binh, thù kết hại hung dân sầu. Địa Ất (Địa Ất) Đất thì bệnh chuyển, tạng đau. Dân hoang, lúa gặp dịch sâu hoàng trùng. Trộm c ắp, nước hạn, thổ công. Người tai, lúa hại Đất đồng Tôn giao (Trực Phù).

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-4-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thần đồng: nước hạn lao đao. Người thì tật khốn, đất đào quái yêu. Tiểu Du đồng: bạo ngược theo. Thổ Mộc cùng trộm cướp sinh sôi ra nhiều. Đại Du đồng Địa dân lưu đào. Binh tang trộm cướp xôn xao xóm làng. Trực Phù Trực Phù hạn lụt sâu hoàng. Dịch lây, lửa phá giặc mang tai về (Trực Phù thuộc lửa). Sinh Vượng gặp Thái Ất có khi, Gió lửa, giặc giã, dân thì chẳng an. Cùng Đại Du chẳng lành. Dân phiêu bạt vì giặc, lúa hại đầy tràn lửa tai. Thần Đồng trật tự khôn coi. Dịch lây, nước, han, đói dài binh qua. Thủy Kích Sau bàn Thủy Kích đến nhà. 28 tú chia ra thế nào? Giác Cang 2 khí không đều: Lúa sâu, mưa đá, binh kèo, hạn, nung. Sao Đê biến khởi ngoài trong: Xa phòng tôi phản, gần phòng lửa lan. Sao Phòng làm động quân quyền: Vua trên tướng, tướng lòng phiền lo âu. Sao T6am trong có âm mưu: Thân vương, Thái Tử nạn lưu hoành hành. Vĩ: Hậu Chúa; Cơ Soái binh Hoặc khi miện tiếng hoặc đành lưu vong Đẩu: cầu, quan ải không thông. Đại thần lộc hết muôn chung hết quyền. Ngưu: hy sinh chết khôn toàn. Thóc cao gạo kém dân đen đói m èo. Nữ thì vóc lụa gieo neo, Thíc h thân Hoàng Hậu có chiều đổi thay. (Thủy Kích đến Sao Nữ thì vải vóc quí, hậu phi có lo). Tội tha, chính cải, lệnh rầy. Chư hầu có loạn là bầy sao Hư Nguy: nhiều than thở âm u Thổ mộc, phần mộ niên dư bệnh nhiều Thất: tổn lúa, người gian mưu. Bích: văn chương lửa, giặc kiêu, binh tàn. Khuê phòng trong chết nghiệt ương. Lâu: nhiều trộm cướp tuyến đường không thông.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-5-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Vị thì lúa chẳng chín trông. Mão kia tha lớn lửa hồng sáng soi. Tất: săn bắn cõi Di ngoài. Chủy: coi tôi phản, toi loài ngựa trâu. Sâm thì cung thất lo âu. Lúa phòng mưa đá khí đâu chẳng hòa (âm dương bất hòa). Tỉnh: đao thương nước lúa miêu. Qủi: dân lưu tán, bệnh, tiêu cháy hành. Hậu phi thế đổ quyền khuynh. Vải bông đắt đỏ che m ình khó khăn. Liễu: dân đói khổ điêu tàn. Tinh: lo lửa cháy, trời làm ra tai. Trương thì lễ nghĩa biến rồi. Dực thời không hợp mà trời lắm mưa. Chẩn làm Ngụy lập ngôi vua. Gây điều chết chóc lại vừa thở than. Xích Kỳ Xem Cờ Đỏ (Xích Kỳ) Khí hại bàn, Hợi Thân gốc khởi. Tỵ sau về Dần. Tứ Mạnh về ngược chuyển luân (Hợi Thân Tỵ Dậu là 4 m ạnh chuyển ngược). Qua Hợi: nước, địch, qua Dần: m ộc công. Qua Thân nóng lạnh binh nhung. Qua Tỵ nắng nỏ vật hung, người tàn. Xem Chi còn xét thêm Can. 5 hành sở thuộc, gian nan như rằng Cùng phương tai nạn gia lâm (nơi lâm đến). Hắc Kỳ Cờ Đen (Hắc Kỳ) khởi Hợi 3 tuần m ột đi (1 tuần = 10 năm x 3) Ngược qua khắp 12 chi. Ba mươi sáu Kỳ đủ 1 chu thiên. Nhỏ 3 niên, Lớn 9 niên. Vòng Khảo theo quyền, định tội đói ăn. (3 năm khảo nhỏ, 9 năm khảo lớn. Khảo nhỏ đói ít và lớn đói to). Lý trời gió thổi m ây vần. Lý người bệnh thận. Đất phần nước to (lẽ Trời - Người - Đất). Đến Dần Mão, đêm tối m ò. Quyết âm làm bệnh, liệu lo tìm thầy (Trời Trăng mất sáng). Gặp Tỵ Ngọ Bính Đinh nay, nắng, sâu, mưa gió, đắng cay tơ vừng.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-6-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Canh – Tân băng tuyết lạnh lùng, trong dân cướp bóc, s ống cùng lao đao. Năm Hợi – Tý nước phun rào. Vật xem đổ vỡ, đói cào chịu thay. Sửu – Thìn - Vị Tuất năm này. Đất bồi, nông trở đêm ngày tối tăm. Lâm đâu nơi đấy rối răm. 10 Can cũng vậy đòi năm nạn trời. Thanh Kỳ Cờ xanh, mỗi tuế m ỗi rời. Từ Hợi qua Tý thuận thời chuyển cơ. Lạ thường hại lúa, nước to. Một chung qua lại một lo đói chờ (12 năm là 1 chung). 4 c hung đổi mới, bỏ xưa (48 năm là 4 chung) 9 chung trăm tám năm đưa dâu tàn. Trăm bốn mươi bốn năm lan. 12 chung tới, ngập tràn binh đao. Giáp Ất Dần Mão năm nào. Lụt nối, mưa đá, lúa sao ngóc cùng. Bính Đinh Tỵ Ngọ lửa nung. Dân nhiễm bệnh tật, lửa bùng cháy tin. Mậu Kỷ Sửu Vị Tuất Thìn. Công hưng, phú trọng, trung tin, vườn bồi (có thể việc thổ công hưng thinh5, bồi đắp cung vườn, trong trọng thơ phú ngoài điểm trung lương). Canh Tân Thân Dậu Kim coi, Tuyết sương, trộm cắp, con người dịch xâm. Núi sông, nước nổi, mưa dầm. Cờ xanh Hợi Tý Quí Nhâm một vành. Can chi ứng chiếu cho minh. Theo phương lành dữ, dõi kinh tai phiền (gặp đúng phận dã, tai nạn càng nặng). Tuế hình chiếu rõ như in. (Tý Sửu tại Đông, Dần Mão tại Nam). Ngọ Mùi Thân tại Tây, Dậu Tuất Hợi tại Bắc). Đỏ - xanh cùng hội – chu tuyền nạn khinh. Ba cờ hội họp nặng tình. Mạnh Thần đổi tiết, tai thành đầu niên (Ba cờ họp, họa càng nặng. 4 mạnh niên, ba niên, 1 lần hoản tiết: Dần Thân Tỵ Hợi là 4 Mạnh Thần). Hợp Giáp Ất, Xuân nước lên (3 cờ họp). Hè hạn, Thu sấm, Đông miền tuyết sương. Lúa khô, cỏ héo, cây thương. Người thì dịch lệ, thú nhường bệnh toi. Bính Đinh nước hạn trái thời. Lửa thiêu, trộm cắp, tằm còi ruộng khô. Mậu Kỷ, dầu quí đất thô. Lúa vừng thì hiếm , người chờ đói ăn.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-7-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Canh Tân nước hạn, sương gằn. Thiếu ăn, lúa tổn, cây c ằn, giặc pha. Nhâm Quí nước lụt những là. Muối thiếu gạo kém cá mà khan hung. (Mọi thứ đều theo Can Chi của Thái Tuế. Đến kỳ đổi Chung, xét niên hội họp, Can Chi ở đâu. Nếu Can Chi dưới Tuế Hình thì năm bị ương. Hoặc thái quá, hoặc bất cập là tại số ở trước sau số Chung 1 – 2 năm). Cửu Tinh Văn Xương Huyền Phượng Văn Xương Huyền Phượng tìm tung. Minh Duy Âm Đức thượng cùng Chiêu Dao. Gặp Hoa Minh Huyền Vũ rời coi. Bát Huyền Minh thứ Cửu Duy Minh. Ngược xuôi ngang dọc sao trời. 30 năm mới qua ngoài m ột cung. Việc cầu tìm cát hay hung. Sao nào giữ việc trên cung Can trời. Giáp Ất c ảnh thổ lôi thôi. Quốc dân nhiều bệnh phong tôi lùng đùng. Bính Đinh hạn lửa tin hung. Kia lời yêu nghiệt, đây lòng xôn xao. Canh Tân chết chóc gươm đao. Đánh nhau, c ướp giặc nơi nào tạm yên. Nhâm Quí mưa bụi liên miên. Cung Phi, nữ hậu, có phiền kém vui. Gặp Can Mậu Kỷ thêm xui. Sâu hoàng, chết chóc, đất vùi lắm phen. Trùng năm tháng hạn nặng thêm. Hội cung Thái Ất nặng chêm nữa mà. Phương: Cách Bách Hiệp Kích lâm vào. Là phương tai nặng ngoài ra thì thường. Cửu Tinh Trực Phù Chín sao lành dữ tư lường. Mỗi cung ảnh hưởng một trường 10 niên. (Tới phận dã xem tai tường, lấy 5 hành Suy Vượng mà quyết). Giáp đầu 9 sao đứng trên. Sao nào thuộc, hỏi Can niên trên nhà.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-8-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

1. Thiên Bồng lục Mậu Kiền pha. Việc là khuấy động nên ra đổi rời. 2. Ly lục Kỷ Ong (Nhuế) trời. NổI lên trộm cướp rối bời giáp binh. 3. Thiên Xung Cấn lục Canh. Can qua sát phạt đã đành nhiều phương. 4. Thiên Phụ Tân Chấn hương Giữ gìn 5 lúa lẫm thương chất đầy. 5. Giữa Thiên Cầm, Nhâm, giết say. 6. Thiên Tâm, Quý, Đoài tay phạt người. Đạo trong hiệu lệnh thường soi. 7. Khôn trong có cột Trời (Thiên Trụ) sáu Đinh. 8. Thiên Nhâm, Khảm, Bính minh Phần âm thêm lại mang hình nữ lưu. 9. Thiên Ương, Tốn, Ất chiêu. Đức Dương gọi Chúa, lời chiều quân vương. (Các sao có Thái Nhất nương, Bách Tù Cách Kích Yếm nhường Đề Hiệp Tính. Biến tai trong khoảng chuyển vần. Sao nào việc nấy tự tuần chẳng sai. (Như Thiên Ương là Đức Dương, tượng Vua, ví gặp Bách Yếm các biến, thì vua phát tai nạn. Như Thiên Tâm, giữ việc đánh phạt kẻ không đạo, ví gặp Ếm ép các biến thì đấy quân đánh phạt nước khác). Thủy Kích Biến Hóa Lại xem Thủy Kích tỏ bài. Những năm Giáp Ất hỏi ai dữ lành. Gỗ đồng: kho đụn tràn trành (gỗ là Thủy Kích). Rợ đông quân khởi thuyền mành chật đông. Thành Nam biến động Lửa Đồng. Hè không lúa chín, dân vùng bệnh sinh. (Nếu Thái tại dưới Bính Đinh thì thêm hạn hán, hạn lửa, binh mạnh khởi). Đất đồng nước động đảo doanh (gặp Thái Yếm Bách Cách thì sinh biến, dưới mưu phế trên trong hàng tướng quốc). Thổ công theo đuổi đắp thành những khi Kim Thành Thủy Kích cùng về. Phương đông binh dấy hoặc thì phương tây. Thủy: Nước lớn, năm no đầy. Bắc quân về hợp Đông này cầu thân. (Rợ Bắc khởi binh, được toán hòa, mùa đông có việc hòa hợp cầu thân). Năm Bính Đinh, Kích gỗ Thần (gỗ là Thủy Kích).

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-9-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Xuân hè binh khởi, nước lân cầu hòa. (Xuân hè, nước Di khởi binh, nước có người cầu hòa). Hỏa Thần năm có can qua. Đói ăn, hạn, dịch dân ta phiền tình. Kim đồng quí, tôi tộI hình (bày tôi bị diệt). Quê kim Thủy Kích, giặc hành tây phương (Kim tà Thủy Tích). Thổ cung hấn khởi phương Đông. Thủy cư trung đạo uông dương mị thường. Thủy là Thủy kích không tường. Mùa hè binh Bắc dân thường bỏ đi. Mậu Kỷ Thái Tuế thường khi. Gỗ là mới Kích (Thủy Kích) Đông vi binh cường. Lửa, dân đói, hạn, sâu hoàng. Đất, thổ công, đất động thường núi băng (lở). Kim, binh tây khởi dương hăng. Bắc, Di và Địch vẫn hằng giao phong. Thủy, hè hạn, tuyết sương đông. Đại thần bị giết, chiến công Bắc tìm (đánh Di phương Bắc). Canh Tân Tuế Kích Thủy Kim . Hoặc tây hoặc Bắc dặm nghìn khởi quân. Thổ thì gạo quí vô ngần. Mộc , binh đông động dân dần bỏ đi. Hỏa kia quân chấn phương ly. Sắt đồng cao giá, hè thì nỏ khô. Nước trong nạn hỏa phát to. Phép nên cầu đảo, hoặc lo diệt trừ. Ngũ Phúc Ngũ Phúc thuộc Thổ lưu vùng. Nạn tai tắt hết, dân mừng vua yên. Vua cùng, Vua Phúc thọ niên (nền vua cùng 5 phúc). Hào sơ nối dõi. Đối bên giặc thù. (ở Hào Sơ sinh con nối dõi, ở Đối Xung sinh vua trộm cướp). Quân phúc đồng: Trai Dương Châu. (cùng hội ở cung dương, sinh con trai). Nhâm Quí Tuế ấy nạn dư Thổ là Thủy Kích binh từ nội sinh Kim Thần no đủ, dân bình. Giặc Tây hiến bảo Mộc: binh, dịch tràn. (Mộc là Thủy Kích, có tai nạn này binh đông).

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 10 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đông sương, thu tuyết lan man. Nam tai hè hạn Kích làm hỏa sa. Kích: Thủy: Tây bắc binh qua. Mùa đông tuyết đóng rét pha lạnh lùng. Ngũ Phúc (Tiếp theo bài Ngũ Phúc) Cung âm cùng phát hiền nhu nữ hoàng. Dương sinh âm: nữ c ương cường. (cùng ở cung âm, sinh gái Chúa nữ tính cương cường). Âm s inh dương: nối trai thường nho nhu. Cung Dương ví thấy vua đua. Đối xung với Phúc nền vua ép chèn. Có người âm triệt vị hiền. Là vua giặc cướp tranh quyền cướp ngôi. Hung thần cùng phúc sánh đôi. Biến tai ra Phúc xông trời tán tiêu (giáng tai ở phương Đối Xung). Thần Đồng Tể Phụ phúc nhiều (thần cơ). Hào sơ, sinh biết bao nhiêu tướng hiền. Dân đồng vui nghiệp dân yên. Trạc h vàng đất sỏi tại m iền cung giao. (người hiền sinh ở nhà trắng tức nhà thường dân). Tứ Đại Tiểu gặp Phúc sao? Dữ lành giảm nửa hư hao chớ lầm. (Tứ Thân và Đại Tiểu Du đồng ngũ Phúc thì tai hay phúc giảm nửa). Quân Cơ Nền Vua trị ba chục năm. Lý Trời, Lý Đất lại thăm Lý Người (Lý trời phương ấy sao lành chiếu, Lý đất sinh sản muôn vật, Lý Người dân giàu có). Vẽ bày cung quí dâng ngôi. Vua coi phương lạ tuần chơi đất lành. (làm may cho tùy phương để thuận lẽ trời). Phúc đồng Hoa Hạ tú thanh. Ngôi vàng c ủng c ố, 4 thành đẹp vui. Dân yên, nước lộc, vật tươi. Minh lương Khánh Hội, vua tôi một lòng. (Vua trị nước lấy đạo. Tôi thờ Vua lấy trung). Tiện khi yên nghiệp tang nông. Có khi tuần thú, Quân Đồng Dân dương. Thiên Ất đồng giáng chiếu tường. Luyện quân chinh phạt những phường chẳng nhân. Địa đồng: tường thụy ứng nhân. Ra đi đây đó yên dân vỗ về.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 11 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

(Bỏ xa xỉ, hết việc thổ mộc bồi đắp việc tang nông). Phù đồng (trực phù) vua trị hướng ly. Nịnh, Hiền phân biệt, tục hy nho sùng (sáng sủa). Binh giáp với 4 thần đồng, nên nhờ cảnh phúc tổ tông đảo kỳ (phụng tôn miếu, tế trời đất). Đại Du đồng, nước tán dân ly, họa tai nước hạn thêm vì dịch binh. Tiểu Đồng: nữ hậu hoành hành. Bầy tôi mất lễ, âm hành yếm dương. (2 s ao cùng cung, âm ếm dương: có tượng tranh nhau). Thần Cơ Nền Tôi thuộc Thổ chất thường Hình Uy Phù Bật cột rường nhà vua. Xét xem ba Lý hơn thua. Lý trời thời tốt lành cho đại thần. Lý đất, thần phong có phần. Lý người chiều hướng về thân người hiền. Là năm kẻ s ĩ ra liền. (dùng tướng hiền, năm lúa thóc tốt, được m ùa). Hoặc năm sách quí có miền tiến dâng. Hội 5 phúc cả m ột tầng. Là nơi tể phụ m ệnh vâng m iếu đường. Dân đồng năm tiến hiền lương. Làm cho chính sự cát sương hòa bình. Thiên đồng: nào trộm, nào binh. Có người ngang ngược lộng hành chi ngô (kẻ bày tôi phụ tá). Dân không luật phép bơ phờ, sinh tại, hạn nước. Tôn chờ ở trong (Trực Phù và Thần Cơ đồng) Đất kia hội họp Thần đồng. Thổ công lắm việc thành chung sức nhiều. Thần đồng giặc ít vơ nhiều. Đoạt tiền cướp c ủa, dân điêu đứng vì. Đại Du đồng kiện xử oan khi. Dịch binh, nước, hạn đói thì dân đen. Tiểu Du đồng ép dưới lăng trên. Vua quan tôi dưới. Hầu liền bị chu. Dân Cơ Nền Dân, năm ấy được mùa. Quân Thần cùng gặp thêm đua phúc lành. Giàu sang thọ khỏe phong hanh.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 12 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nhà dân thường phát, nổi danh người hiền. Lúa đau, dân bệnh sao nên. Thổ mộc lắm việc vì xen Địa (Thần) vào. Thiên đồng trộm giặc đói sao. Tuyết sương giết hại, dân nào được yên. Trực cùng bờ cõi hai bên (Trực phù) Sâu hoàng, nước hạn, quân quyền nhiễu nhương. Lớn (du) đồng, binh nước hạn thường. Dân siêu nghiệp bỏ tìm đường kiếm ăn. Thuế tăng, binh giáp khốn thân. Mùa m àng thu nửa là phần nhỏ theo. (Nền dân đồng Tiểu Du) Cửu Cung Chín cung vận chuyển ra sao. Quí Thần Thái Nhất nơi nào cũng m ay. Thái Nhất, Nhiếp Đề, Hiên Viên, Chiêu Dao, Thiên Phù, Thanh Long, Hàm Trì, Thái Âm, Thiên Hoàng (Thiên Ất). Dựng xuân cung Cấn đã bày. Xuân Phân khi ấy gặp ngày Chấn qui. Lập hạ Tốn, Hạ chí Ly. Lập thu Khôn đón Đoài thì Trung Thu. Lập đông khí đến Kiền khu. Đông chí sang Khảm một chu đủ vòng. 9 Thần Quí trải các cung. Theo chân Thái tuế rốt dòng Ất sau Hội họp Đối Cách thấy đâu. Họa tai thêm nặng, tìm đầu Thần suy. Hội hung ương đến phúc đi. Hội lành phúc đến ương thì tiêu tan. Phương Hòa Phương Mạnh liên can, Thì ương giảm nữa luân bàn từng cung. Phương Thắng lợi việc phạt c ông. Phương lo c ố thủ vững lòng ba quân. Thái Nhất Thái Nhất, sông tắc, nước dâng. Mưa dầm tai hại, lúa vừng tổn hao. Đại Du và 4 thần vào. Khí trời độc địa, dân nào bệnh hung. Đại vào Kiền bôn thổ công. Băng sương khí lạnh, nước đông hại người. Yêu trùng, tuyết đóng, mưa rơi. Nước sông đầy rẫy gặp nơi Khảm thần.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 13 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Cấn thủy thổ làm bệnh dân. Chấn làm lúa bị nạn dần trùng gai. (sương rơi nước hạn không kỳ lúa bị trùng gai làm hại). Tốn tôi chuyên m ệnh quyền cai. Mưa nhiều lúa hại, lại cài thổ công. Ly sưu thế nặng chập chồng. Sét rền đánh vật nỏ nồng cháy khô. Khôn binh dùng ít nước to. Đoài can qua phát đánh dân tình. Nước dâng công tác linh đinh. Sửu Vị tháng nặng, sự tình Lớn vương. Nhiếp Đề Nhiếp Đề lạnh lẽo gió sương. Vật tai lúa hại, bệnh thương ôn tì. Người lo phù thũng 4 chi. Mặt thêm vàng vọt, da bì sưng sưng. Du thần hội: tả lị từng. Lửa tai, nước hạn, binh hưng làm càn. Thái đồng Khôn Chấn Đoài Kiền. Dân suy, lúa quí, viêm hàm lắm khi. Cung trung Tốn Cấn Khảm Ly Lạnh lùng chết vật, dân thì dịch ương. Hiên Viên Hiên Viên liêu lý tìm phương. Tốt tươi muôn vật, gió nhường gỗ ra (gặp Thần Lành thì khí trời ấm áp hòa hài, cỏ cây xanh tốt năm lúa thu bội). 4 thần Đại Du đồng qua. Dân lo nóng lạnh lúa sa sót nhiều. Sấm trời sét vật tiêu điều. Lại thêm trộm c ắp có điều khôn ngăn. 9 cung chuyển 4 m ùa luân. Sấm ran sét nổ thêm phần gió to. Chiêu Dao Chiêu Dao gỗ Tốn từng đua, gió lay cây đổ lúa mùa hỏng thu. 4 thần, Đại Du cùng khu. Sâu pha lúa gỗ, dân xơ xác tàn. Chết lăn bạo bệnh từng cơn. Trẻ con sài đẹn thương đơn kép chồng. Địa dư chấn động núi sông. Đao binh nước hạn, dân không an toàn. 9 cung sao Chiêu Dao đến làn. Tháng ngày nhiều gió, mưa tràn tối tăm (ở Tốn gió làm vật cháy chín. Cấn gió mưa liền liền, Ly gió hạn khô vật. Chấn s ấm mưa ra tai). Thiên Phù Thiên Phù 4 thần lớn lâm (4 thần Đồng Du lớn)

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 14 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bụi Trần 4 mặt, dân lầm thuế cao. Thổ công nước lữa binh đao. Cấy cầy ép uổng chờ lao sâu hoàng. Khảm vào, dân bệnh, sông toang. Sương ngưng chết vật vì ngang Cấn Đoài. Kiền rét cóng Ly hạn tai. Tốn khô, mưa đá lúa vùi sấm ran (thêm bọn thổ công). Cung trung quốc sắc hương tàn. Tháng Sửu Mùi hại về khí âm . Chấn tổn lúa hạn sương âm. Thêm mưa, sâu lúa lại căm dịch hành. Khôn thì cháy lúa, nắng hanh. Mưa thưa người bệnh công trình đắp xây. Thanh Long Thanh Long lạnh lẽo sương dày. Bốn phương bụi trắng vật s ầy binh theo. Thần hung hội họp cùng neo. (Đại Du, Tiểu Du, 4 thần là Thần hung). Mệt quân hạn cháy dân siêu dịch hành. Vào Ly nước lụt thêm binh. Vào Trung, tháng cuối, đói rình, rét trao. Các cung khác có Rồng vào. Vận trời lạnh buốt, thêm gào gió sương. Hàm Trì Hàm Trì năm lúa cháy thương Dân tàn, giặc cướp nước thường dâng xa. Người thì bệnh tật khôn qua Núi long cây lở bệnh là trúng phong. Thần Du Thái Ất trùng phùng. Gió tây mằn mặn, quái trùng yêu ma. 9 cung sao đến đâu là. Bốn mùa đắp đổi đều pha sương hàn. Thái Âm Thái Âm tính khí đa đoan. Trời trăng mờ m ịt văng tàn m ấy sao. Thần Du yêu ác cùng vào. Đàn bà giữ chính, Thần cao chuyên quyền. Xây dinh cất viện dân phiền. Gió mưa trái thuở miền miền lúa thương.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 15 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

9 cung Thái Âm tới mở đường. Mây xanh nhiều, tạnh ít sương lạnh hòa. Thiên Ất Thiên Ất khí liệt hạn da. Chướng ôn nóng uất người đà hại đau. Sâu bay bại lúa người mau. Gươm đao khói lửa, gặp màu Thần Du (Đại Tiểu Du, 4 thần). Khảm vào là triệu thuế thu. Người không yên ổn lửa vù nóng nung. Các cung khác lửa nóng cùng. Triệu càn khô nóng yêu trùng ló chân. Đại Chủ Đại Chủ ngôi tướng đại thần. Công Khanh, Tư Mã về phần quan cao. Lớn vào thoán sát nhiễu tao. Ví bằng dương tuyệt nạn vào thế vua. (Đại Tướng thoát nghịch). 4 – 9 – 2 – 7 cung đua. Nạn vào tể tướng, tá thừa việc khinh. Ví ngồi Thương Đổ Tử Kinh. Trụ Bồng Nhuế Ương có tình hại nhau (làm Đại Tướng chết). Đại Khách, Thủy Kích cùng tầu, Khách kia chắc chết có màu bi ai. Bính Đinh dưới, ví cùng vì (Đại chủ, Đại khách, với Thủy Kích tính tù (chắn giam) ở dưới Bính Đinh). Đại Tướng chủ bi, khôn nghề lánh qua. Cấn vào Đại Chủ nhẩn nha. Thiếp yêu trong trướng ngẫm ra chuyên quyền. Đối Thái cung vua tôi cách chiền, Bách Thái Gián thần tìm miền đối vua. Tham chủ Chủ tham nơi ấy nước to Khác h tham vào động can qua ải ngoài. Tuế Kể với Cả (Thái) cùng vai. Đại thần m ất lễ, Hậu cài âm mưu. Cùng Văn Đại Tướng 1 chiều Giáp ngoài quan ải dõi điều mạnh hơn. Ví mà đất tuyệt chết chôn. Cửa hung, tướng dữ và dồn Canh Tân. Ra quân hại đến ba quân, Tham chủ phải chết, dáng lân tiếc tình.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 16 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đại khách Đại khách thuộc Thủy Thìn tinh Là bậc đại tướng oai hình quân sư Hoặc đồng 3 – 7 Thái cư (cung 3, cung 7) Hoặc đồng Chủ Đại Tiểu chờ 1 cung Hoặc cùng ngôi với Tâm Phòng. Gặp nhau nơi ấy đều dòng s ét lao. 1 – 8 gặp, nước tràn dào. 6 – 7 quân khởi về trào Tây Nam . Để (dẫn) Thiên Mục Tướng Tham . (Khách Đại và Thiên Mục đồng cung gọi là Đề dần) Bầy tôi ngoài nước mưu toan hai lòng. Tính (chặn) Khách Chủ Đại lưu đồng. Thái Tinh phù trợ ai nhỉ m à hòng cả hai. Kể Thần Khách Đại đồng bài. Triệu mưu thoán giết, tôi cai chuyên quyền. Ví theo Thái Nhất hậu tiền: Bày tôi áp lấn quyền trên triệu này Ví mà Thần Gián nơi đây. Nước ngoài khẩn khoản thường ngày ngóng trông. Khác h Tham Tướng Khác h Tham Tướng ví cầu m ong Thóc lúa chín ít vì giông gió nhiều Hoặc Tù Bách Hiệp đủ điều Hoặc ngồi dưới Ất hoặc triều Canh Tân Cửa hung tướng ác cùng sân. Đều là chẳng lợi tướng quân nên phòng. Khác h Tham, Chủ Tham ví c ùng. Biên không giặc giã tranh hùng không đoan. Cùng Đại Tiểu tương Tính (chặn) nhau. Suy nghiền Sinh Vượng mới m ong thắng trở về. Văn Xương Văn Xương phù thượng tướng ngôi. Nắm điều lành dữ chuyên đời dở hay Đến đâu đấy phát trung nay. Tính Tù Kiền Một tưởng này mưu đương. (Văn Xương hoặc Tính Tù ở Kiền 1 cung, hoặc bị Bách Kích thỉ tôi dưới mưu hiếp Vua). Ví cùng Di Tuyệt những phương Tiểu Du Vượng Tướng tội vương hạ thần. (Văn Xương cùng Thái Nhất ở cung 1 – 9 – 2 – 6 – 4 – 8, Thái Nhất gặp Vượng Tướng thì Vua giết tôi dưới).

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 17 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Lưu hành hai Thái, 8 Văn – Văn 3 Thái 1 nạn thuần đến vua. 9 Văn, 1 Thái cùng đua, 4 Văn, 6 Thái nạn xưa tướng thần. Cửa hung tướng dữ Canh Tân. Trung cung sai trọng, dối vần nạn khinh. Ở trước sau Thái, Bách rình. Bày tôi nội gián đồng tình âm mưu. Thủy Kích Thủy Kích binh lửa tang ưu. Hồng Lô Tư m ã thêm dìu Tư Không. Vào đâu: nước, hạn, hoang, hung. Dịch tai, binh lửa. Đối cung cũng đồng. Tính còn ghét Thất, Tâm Phòng (Thủy Kích phạm 3 sao ấy). Việc sinh thoán đạt, vì cùng Thái neo. Thái mà tả hữu Kích theo. Bách Phế thua chạy, vua sìu tướng lo (vua tướng đều kiêng). Văn Kích 2 vị đồng đò, Vượng Sinh thì thắng mưu mô chẳng đồng. Ếm Đại Chủ, phế tù đồng. Lợi chi công phạt mà m ong chế người. Cốt xem Toán hóa, xét đoản trường. Hưu Tù Vượng Tướng phân lường ở trong. Họa xâm Tuế Kể Tính phùng. Vua ngồi hư vị mà dùng tướng quân. Xung Đối Chủ Văn Đại Tiểu Thái Xung (Văn Xương, Chủ Đại Tiểu Tướng đối Thái Ất). Đều gọi là Đối, tôi lòng họa tai. Bậc trên đuổi bó lương tài Lại quan gian trá, Dưới bài đối vua. Cách Đại Tiểu Khách, Kích Ất thừa, Điều trong bí mật lại vừa binh nhung. Dưới trên Cách biệt lao lung Đổi thay chính sự Tôi trong khinh nhờn (khinh mạn trộm Vua). Ngoại Di giỏi ngạo, mầm lờn. Phép vua chính sự chẳng hơn lợi gì. Tuế mà Cách, ấy hung nguy. Lo thua vì toán hòa duy chẳng hòa. Đề Hiệp Trước cung Thần, 2 gọi là Đề

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 18 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Sau cung Thần, 2 gọi là Đề Hiệp chính danh. Kích tinh hiệp Văn Xương : chết đến nhanh Văn, Thái, Thủy, Hiệp ở Chủ khách, thì Khách đành phần hung. Nhị, Tứ Thái Chủ Khách hoặc phùng. Hiệp vào Thái Ất tướng vong mang liền. (Toán bất hòa thì họa đến) Cửa đủ Tướng phát mưu đương thành. Thủy Văn Mục và cả Tứ Tướng bị Hiệp là hai tướng mưu m ô. 1 Mục, 1 Tướng Hiệp lưu là Hiệp Bại phải lo âu. Chủ khách Ất Kích Văn chen, là cùng mưu đuổi giết tên bất thần. 1 – 4 Thái Nhất cùng trần, hoặc là Hiệp Ất dưới thần giết vua. Toán không hòa chịu nạn thừa. Cửa đủ tướng phát mưu đua được thành. Kích Văn, Mắt 4 tướng ganh, Hiệp nhau 2 phía mưu đành hại nhau. Một Mục một tướng c ắp cầu. Gọi là Hiệp bại thua đau hẳn rồi. Từ 1 đến 4 cung coi. Chủ tuy Đề Hiệp m à rồi chiến công. Từ 9 đến 6 các cung, Khách tuy Đề Hiệp mà dùng chiến chinh. Hiệp vào Tù Tử dưới thành, Những nơi khí tuyệt binh hành xấu thay (Chủ Khác h dùng binh đều hung). Tướng Kích Hiệp Văn Khách hay (Thủy Kích hiệp Văn Xương về sau Khách thắng) Hiệp Ất sau bại, trước này lo âu. Tướng, Văn Hiệp Kích, Khách rầu (Bài văn, đại, tiểu tướng chủ sự Hiệp Thủy Kích thì Khách lưu vong). Chủ mà tù bách Khách sầu tương nguy. Tứ Quách bền Tứ Quách cố (bền) Văn Tù, Thái nhất suy, Soái Tướng chặn (tính) lẫn chẳng đi cung nào (Thủy Kích cùng cung Thái Nhất. Đại Tiểu Tướng chặn (tính) nhau, Văn Xương Thái Nhất đại tướng chủ chận nhau gọi gom là 4 quách cố (bền). Phàm mọi việc thành công sao? Kể tuế gặp tiếm giết binh đao nghiên phòng. Đóng Mãi Tham Khách với Thiên Mục đồng, Tham Chủ Địa Mục 1 cung chuyển vần. Văn thêm tù bách Yếm tính (ngăn) Đều là Đồ Cổ gian truân với cùng. Đề Chấp Thái, Khai, Sinh Hợp và Xung. Gọi là Đề chấp nghĩa vòng đã suy. Trực Sự, gặp Sinh Khai vì. Mà cung Thái Nhất chẳng hề hợp xung.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 19 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Hợp tuy gặp cửa Cát trong. Tướng ngồi Đồ Tử cửa đồng Đối sang. Gặp năm như thế hung càng. Làm gì cũng xấu chớ màng đưa quân. Thời Đắc lệnh: Vượng tướng Năm gì, năm tướng chuyển vần (Đông Tây Nam Bắc giữa). Bốn mùa được lệnh xét tuần giở hay. Khi mà Vượng Tướng Sinh nay, Phải khi khí chết điềm này thua quân (Sinh thì được - Tử thì thua). Ví như ba tháng Thu lân, Được Phương Tây Dậu, giữ phần tiếp công. Gặp Phương khi chết Mão Đông, Quân tan thua lớn, lệ trong dữ lành. Đóng trại yên doanh Tướng quân đóng trại an doanh Được yên phép phải xây quanh dư đồ Kích không Yến gặp Kích lo, Văn Xương Đối Bách Tính Tù trở không Tuyên dương nhị Mục ngoài vòng Cửa đủ, Tướng Mạnh: doanh trong yên lành Cửa hiên đặt dựng đi quanh. Lại qua đường lối đủ thanh đốn nhà. Đánh thành cướp đất Ba cửa Cát, dẫn quân qua, Đánh thành cướp đất phải qua 2 trù (3 cửa lành: Hưu Sinh Khai). Trù là con toán, như toán được 22, 32 các s ố ấy, 2 thuộc cung Ngọ (Nói rằng văn m inh c hế tạo qua giáp, được khí chính để trừ loạn). 6 – 7 toán khách chủ thu. Trận vuông cờ trắng làm cờ chỉ huy. Toán trong 1 – 8 m à suy, Trận cong cờ sắc đen sì hiệu Canh. Toán 3 trận thắng cờ xanh. 2 – 5 tròn trặn m à phanh cờ vàng. 4 – 9 cờ đỏ nghênh ngang. Ra quân nhìn toán Kích đàng tựa lưng. Ví như được 1 toán dùng. Dẫn quân chạy lại mà công m ặt Kiền. Phục quân Thái Yếm Bách trên (phương có Thái Nhất). Quân Kỳ dự chiến chớ nền Kích Văn. (Phương có Thủy Kích Văn Xương). Kỳ Phá Địch Lã Thân trên dưới khỏi quân. (Lã Thân đặt trên năm địch khởi quân).

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 20 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Xem ngôi Thần Đại mà lần phá đi (Xem Đại Thần lâm đâu, đấy là năm phá địch). Như địch khởi Tính Mộ Kỳ. Năm nay phá được, suy đi tháng ngày. (Như năm địc h khởi là Giáp Tý. Lấy Lã Thân trên Tý, Đại Thần sẽ trên Mão, thì năm Mão có thể phá địch. Lại đem Lã Thân trên Mão, Đại Thần tới Ngọ thì tháng Ngọ phá được. Lại lấy Lã Thân trên Ngọ, Đại Thần tới Dậu thì ngày Dậu phá được. Lại lấy Lã Thân trên Dậu, Đại Thần tới Tý thì giờ Tý địch tan) Ví thần vào 4 góc nay. (Lã Thân trên năm địch khởi, mà Đại Thần tới Kiền Khôn Cấn Tốn) Nhớ rằng 18 năm vay địch tàn. Vị Thần gặp Vượng Tướng bàn, Tiến quân không lợi, nên hoàn quân thôi (Như địc h khởi quân năm Giáp Tuất, Tiến quân không lợi, nên hoàn quân thôi. (Như địc h khởi quân năm Giáp Tuất. Lấy Lã Thân trên Tuất. Đại Thần tới Sửu, Sửu thuộc góc Đông Bắc thì 18 năm sau, đến năm Tân Mão là kỳ phá địch. Ví không đợi thời mà tiến binh thì không đuổi được, mà quân ta phải về không). Lã Thân trên 2 Đại rồi (Đại chủ, Đại Khánh) Đưa hết s ĩ lại công coi thế cường. Ví thần gặp Vượng Tướng, nhường, Ví Hưu Tù Tử Mộ phương: bại tàn (Như cục 1 Đại Tướng chủ tới 7. Đại tướng khách tới 3. Trước lấy Lã Thân trên 7 thì Đại Thần tới 1 Kiền Kim. Đại Thần là Lửa, Lửa đuổi Kim là khí Tù Tử. Lâm trận giao phong thì Chủ bại lớn. Lại lấy lã Thân trên Đại Tướng Khách cung 3. Đại thần tới Tốn mộc . Mộc sinh lửa là Thần được khí Vượng. Bên Khách thắng lợi). Đối trận muốn công trước Hai bên doanh trại đều an. Muốn đưa quân trước mà san trại người Tìm ngày địch hạ doanh coi. Lã Thân trên Thái Nhất rồi lưu đi. Thần vào Tù Tử Mộ Suy. Doanh kia không vững, mau thì tấn công. Thần vào Vượng Tướng cung trung Doanh kia chứa thể sớm cùng tranh hơi (Ví như c ục 7, ngày Canh Ngọ, địch hạ doanh. Thái Nhất ở cung 3. Lấy Lã Thân trên cung 3 thì Thần Lớn tới 9 Tốn Mộc. Mộc sinh Hỏa, Đại Thần gặp khí Tướng, doanh này không công nổi). Dương oai Dương oai tìm 4 tướng coi Lã Thần trên Thái mà soi cho tường (Thái Nhất Cung). Theo Thần đi đến từng phương. Đuổi thì phải chết, tìm đường tháo lui. (Thấy cung Đại Thần tới đuổi Đại Tiểu Tướng Chủ tới. Đuổi tướng nào tướng ấy chết. Đuổi Đại Tướng Khách cũng vậy. Nếu không thể thì là tượng thua thiệt chạy trốn). Ba quân chia ngọt xẻ bùi. Hoặc vào khí tướng hoặc ngồi Vượng cung.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 21 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ra quân xem hạ doanh trại xong. Lã Thần trên Nhất Thần vòng nơi nao. (Lấy Lã Thần trên Nhất c ả, xem Đại Thần tới cung nào). Thế Quân Cùng 2 Đại, sinh tướng đỡ sao. Ra quân Vượng Tướng thế nào cũng hay (Hai Đại chủ khách ở nơi Vượng Tướng, ra quân tốt). Gặp thời Tù Tử Mộ đây. Những nơi không Khí chớ bày quân ra. Tướng người Hình Khắc những là, Tướng ta gặp phải thành ta nguy đòi. Khắc cung tiểu tướng than ôi ! Tiểu tướng phải chết, điềm trời chẳng sai. (Ví như hối 22, ngày Ất Dậu, Thái Nhất tới cung 9. Lấy Lã Thân trên 9 thì Đại Thần tới 7 Khôn thuộc thổ. Chủ Đại Tướng tới 6. Dậu Kim. Thổ sinh Kim. Ra quân chủ thắng. Đại khách tại cung 3. Cấn thuộc Thổ, cùng Đại Thần cùng loài là khí Vượng. Khách ra quân cũng tốt. Khối này chủ khách đều lợi trong việc ra quân). Xuất chiến Đem quân ra chiến khôn tài. Địch quân vừa khởi, ghi coi giờ ngày. Lã trên Thái, xem dưới ngay (Lã Thân trên cung Thái Nhất xem Đại Thần tới đâu). Quân kia Vượng Tướng là tay cao cường. Dưới kia còn có phục tàng. Ta nên phòng thủ, tìm phương dự cần. Quân kia hưu tù một tử lần. Phục m à đối địch điêu tàn mấy nay. Quân ta Vượng Tướng cung này. Cũng nên đặt phục quanh đây đợi người. (Ví như cục 28 ngày Tân Mão, Thái nhất cung 2, Đại tướng chủ cung 4. Đại tướng khách cung 9. Lấy Lã thân trên 2, Đại Thần tới 6 Dậu Kim Đại Tướng Khác h tới Tốn Mộc. Kim khắc Mộc, Khách gặp khí tù tử thì bên kia không có quân phục, tự thua, không làm gì được). Thời kể xe m động tĩnh Thời kể địch động tĩnh coi Khác h vào cửa đóng (đổ) địch ngồi chịu yên. Toán hòa, Tướng phát, cửa nên (3 cửa lành: Phi) Kích Cánh Ếm Hiệp bốn miền cũng không. Chủ khách trước Thái hội đồng. Điều lành nghe nói, địch m ong về hàng. Không làm giặc cướp nhiễu nhương. Ví bằng trái thế, giặc cường chẳng lai. (Ví như cục 25 giờ Ất Mão, Thái Nhất ở cung 8. Chủ mục ở Kiền. Khánh Mục ở Dậu, Đại Khánh ở cung 7, toán bình không phát. Tham khách ở cung 1, tất cả đều hội ở khu trước Thái, thì địch không lại hàng mà sau làm giặc cướp).

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 22 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Xem người thực hư Liệu coi hư thực bên người. Duy thời Thần Thái Nhất cung Phi mà coi cho rành. Cung Thái Khắc Thủy Kích đã đành. Hoặc khắc Khánh Đại tình hình thực y. (Thái Khắc chế 2 cung ấy, sứ địch đều thực cả). Thái Nhất viên, Thủy Kích hình, Khách chế thì, sứ địch nói dối cung nhì mà nên. 2 cung khắc Thái Nhất là họ nói dối không tin được. Ví như khối Dương cục 25, giờ Mậu Tí, Thái Nhất ở Kiền Kim , Thủy Kích ở Hợi Đại Nghĩa, Khách Đại ở cung 4 Chấn Mộc, tức là Kim khắc Mộc, lời nói có thể tin được. Xem địch có không đến Nhòm xem địch có không, trên, Thái, Xung làm giới chia nền ngoài trong (lấy cung Thái Nhất và cung Đối xung làm giới hạn, chia trong ngoài nông sâu. Như Thái Nhất ở 1 thì cung 6, 7, 2 là đất ngoài đất trước, 6 lấy trong là gần, lấy ngoài là xa. Cung 8, 3, 4, 9 là đất trong, đất sau, 8 lấy trong là gần, lấy ngoài là xa. Gần là đã vào cảnh giới, xa là kỳ tướng đang phát. Chia riêng sâu nông mà rõ, 4 Kể đều theo lệ này). Khác h mục, hai tướng ngoài cung. Định vào trong cõi vượt vòng ròm nom. Khách Văn cùng hội một chòm (Văn Xương ở ngoài, Đại khách lại tới cung). Gian tà lén lút vào nhòm thành ta. Binh địch nhiều ít Binh người tứ xứ nào qua? Ít nhiều Giờ Kể (Thần kể) tính m à được hay. Cần xem Khách Mục đâu đây, ở dương thì địch có, m à ở Âm thì không c ó 1 tên, Khách 16 Âm trở lên. Âm dương hòa, Tướng binh trên số nhiều. 15 trở xuống toán điều chẳng gay. Tả theo Đông, hữu theo Tây. Trước Nam, sau Bắc, góc nay toán đồng. Ví mà khách toán 5 trong, gọi là cửa Đổ sau cùng chẳng lai. Xem Mắt trời công trận Thiên Mục xem xét ngắn dài. Trên 12 số hòa hài nên sâu. Toán được 12 trở lên là dài, lợi chiến vào sâu.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 23 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Toán từ 11 trở về sau (11 toán ngắn, không nên vào sâu). Chiến nên ngoài, gấp chớ cầu ruổi rong. (Như năm Đường Trinh Quán thứ 4, Canh Dần, khối 27, Thái Ất ở cung 1, Văn Xương ở cung 3. Chủ toán 31, Đại Tướng Chủ ở 1, Khách toán 28, Khách Đại tướng ở 8. Năm nay, toán dài, Thế Tích Phá Đột Quyết ở Bạch đạo, Lý Tĩnh phá Hiệp Lợi ở Dương Sơn. Đó, nghiệm điều toán khác h lợi vào sâu). Thiên Mục xem rõ cung ngoài hay trong. Từ Thìn vòng ngược về cung Hợi Kiền. Bên trong, động việc mà yên. Văn Thù (Thẻ, Văn) đi lại khoảng miền trong thôi. Từ Tốn đến Tuất, bên ngoài, việc ngoài tất đẹp, ngoài Bài Văn treo. Văn trong, trong đánh ngoài, theo. Đánh trong mà được, Văn neo ngoài mà. (Ví như Đường Đức Hoàng Tông năm Chí Đức thứ 2, Đinh Dậu, cục 10, (11) Thái Nhất ở 4, Văn Xương ở Dần. Năm ấy, tháng 9, Vương Thúc Tử Nghi đem quân phương bắc (sóc phương) thu phục Tây kinh. Khánh Tự chạy về Hà Bắc. Đó là nghiệm Thiên Mục ở trong, lợi công bên ngoài). Thái Ất trợ chủ trợ khách 4 – 3 – 8 – 1 Thái ra. Cung Dương trong Cảnh, lợi là chủ nhân. 9 – 2 – 7 – 6 Thái luân, Cung Âm , ngoài c ảnh trợ lân khách ngoài. Những khi chinh phạt trợ ai? Môn Đủ, Tướng Phát là vai vạn toàn. (khi trợ chủ, chủ nói ra quân công ngoài. Khi trợ khách, khách cũng vậy. Cửa đủ, tướng phát, nắm phần thắng vạn toàn). Xét toán trợ chủ khách Ví xem chủ khách m à bàn, cửa thì không đủ, tướng còn Tù Tính (chẳng phá) 1 – 3 – 7 – 9 dương đơn. 20, 40 là Âm Cô. Chủ mà gặp thế nên lo, án binh phòng thủ, trận đồ mặc ai. Âm đơn: 4 – 6 – 8 – 2. Dương cô: 10 với 30 ấy đường Khách thì dịch khí tai ương. Dấy chẳng binh lợi, phục tàng khỏi lo. Xét toán cát hung Âm đơn cô – Dương đơn cô. Dương chờn nạn lửa, âm lo nước tràn. Tuế kể gặp phải mưu toan, vua nên tu đức cho tan tai trời. (Đường Chiêu Hoàng, năm Quang Hoa thứ 2, Canh Thân, cục 9, Thái Nhất ở cung 3. Toán được số đơn 3. Năm ấy tháng 11, bọn Lý Thuật, Vương Ngạn Phạm âm mưu việc phế lập. Lúc Chiêu Hoàng săn trong vườn say về. Tay giết nhiều lính thị vệ ở Hoàng Môn. Bọn Lý Thuật, Ngạn Phạm giả chiếu lệnh của U Vương ở viện Thiếu Âm , Đó, ứng vào điềm hung c ủa Đơn Âm). Thái Ất trợ chủ khách Thiên Mục từ cung Âm đến nơi: được 39 thẻ coi Dương Thuần (Văn Xương ở 2 – 7 – 6 – 1 – cung Âm, toán được 33 – 39 thuần Dương). Cung Dương, Thiên Mục giữ phần, toán 22 – 26 là thuần Âm đây. (Văn Xương ở 8 – 3 – 9 – 4 cung Dương, toán được thuần Âm 22 – 26).

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 24 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đều là triệu xấu phen này, thuần Âm thì lại càng rầy rà hơn. Vua hại Tướng, thuần dương cơn. Thuần Âm cơn cớ, hại đơn kép chồng. Thuần Dương, vua bạo ngược ngông, Thuần Âm, Tôi vốn thường hòng khoe khoa. Trù (thẻ) tùy nhiều ít chăng mà, Âm hòa chính đục. Dương hòa chính trong. (Gặp năm toán hòa, Dương lợi nhiều cho khách, âm lợi nhiều cho chủ). Văn Xương cát hung Văn trong Dương, Âm tạp trùng 2, 4; 3 (24 – 28) linh trong toán này (Văn Xương ở 8 – 3 – 4 – 9 cung dương, toán được âm tạp 24 – 28) Thiên Mục lưu trong khoảng âm này, toán dương trùng tạp, số rầy bao nơi: 3, 9, 1, 7 thêm 10 đều là những việc trong ngoài mưu mô (Văn Xương ở 8, 3, 4, 9 cung Dương, toán được dương trùng tạp 13, 19, 31, 37). Xem nhi mục đến đâu m à. Toán nhiều hay ít, chỉ hòa quí hơn (nhị m ục toán đa hay quả, lấy hòa là quí) Kỹ xem trong có mưu luồn, khoảng âm có Thiên Mục khuôn mới lành. Trong Âm trùng Dương toán thành, 11 – 17 thẻ linh được dùng (Văn Xương ở 2, 7, 6, 1 cung âm, toán được trong âm có trùng dương tất có trong mưu) Hoặc là ngoài có mưu trùng Thiên Mục tại chảy trôi vùng của âm (tức các cung 2 – 7 – 1 – 6). Trong dương trùng âm toán lâm , 4 – 4 – 8 – 8 đi tầm toán suy (tức 44 và 88) Toán hòa, mưu mẹo thành khi. Chẳng hòa, tai vạ lưu ly đến liền. 1 – 7 số lẻ luân phiên. Đất âm mà phối, lại miền tạp dương (số này tự đến là trong âm trung trùng dương như số 11 – 17). 4 – 8 số chẵn (ngẫu số) đơn tương. Đất dương trôi đến, số thường tạp âm (số này tự đến là trong dương (có) trùng âm như số 44, 88). Âm Dương mà số tạp xâm, khí trời sai lệch, mưa dầm lắm khi. Ngẫu số 2 – 6 Tham Kể. Đất Âm phối cư tức là Thuần Âm (số 26, 22 là thuần Âm, số này tự đến làm Âm). Cơ số 9 – 3 (kỳ số) dương lâm. Làm Thuần Dương số tương tầm đại hung (Số này tự đến là Dương 39 – 33 là toán Thuần Dương). Toán hóa không hòa Nhị Mục (hai mắt) ở tại Chính cung Dương (Chính cung là chính cung bát quái phương vị) ở ngôi Gián Thần cũng là Âm Duy (góc âm) (Gián Thần tức Chi Thần) Âm được Ngẫu, Dương nói: Cơ (kỳ). Âm Dương trùng số đều ra Bất Hòa. Âm Cơ, Dương Ngẫu toán gia. Âm Dương tương trực (cùng gặp) Toán hòa Tương tham. Nhị mục được 1 – 3 – 7 – 9 (11 – 13 – 17 – 19 – 31 – 33 – 37 – 39 thuộc số Dương. Tự tới gọi là Trùng Dương). Dương Trùng dương số họp làm Trùng Dương, 2 – 4 – 6 – 8 – 10 trương 22 – 24 – 26 – 28 là số âm, tự tới gọi là Trùng Âm) Âm trong Âm đóng gọi thường Trùng Âm. Vì tự tới mà số bất hòa. Tại toán học m à Thần lệch cũng xâm vào thì chẳng hòa. Âm Dương tốt đủ, vui nhà. Tai sinh nạn nở tại chẳng có hòa toán m à thôi. Toán thành lành dữ Toán thành lành dữ xét coi. Thiếu 10, chống Tướng thiệt thòi lo âu. Thiếu 5, lại s ĩ lo sầu, phó tướng không lợi, đứng c ầu hưng sư.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 25 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ví dù thiếu 1 kia ư, chiến tranh, s ĩ tốt ngắc ngư thiệt thòi (không 10 là không có tướng, ra quân không lơi cho thống tướng. Không 5 là không sĩ lại, ra quân không lợi cho phó tướng. Không một là không s ĩ tốt, ra quân không lợi cho s ĩ tốt). Toán trong năm Tuế mà toán 1 đơn coi. Không đầy 10 vị, Không Trời gọi tên. Tính Tù Bách Cách những năm. Thêm Di tuyệt, Lý Trời nên những hình. 5 thì tai biến chẳng khinh. Vua và tể tướng quyền hành ngang đôi. Đầy 10 m à thiếu 5 ngôi, gọi là Không Đất toán coi thẻ này. Gặp khi Lý Đất thu đây. Tuyệt Di Ếm Bách Tính Tù : mọi hung Những khi đất biến tai chồng (hoặc đất rung núi lở, sông cạn nước dâng, sâu lúa nạn trời, dân gian đói kém, ăn thịt lẫn nhau). Ứng vào chức vị Tư Không hạng này. Toán 10 không 1 đơn này, số Người Không có, năm nay Lý Người. Nhung Di cướp bóc tơi bời, dịch đau, lời gở, người đời hại nhau. Phải nên tu đức đảo c ầu, ứng vào dân dưới quan hầu đại phu. Toán 10, 6 đến 9 dư. Thẻ này đầy đủ trọn chu 3 tài. Tính Tù Bách Cách không bài. Hợp Đề Yếm Đối niên cài cũng không. Điềm lành trong nước ứng mong. Tứ dân yên nghiệp phú phong đủ vừa. Toán 5 âm 1 – 2 cung Trời ngôi vua. Toán hòa, khí cũng cùng đua được hòa. Coi niên Tính Bách không gia Nạn tiêu trời đẹp, vua ta cát tường (Vua được nhiều phúc khánh. Trái thế thì nhiều tai họa). 4 – 3 toán (thuộc) Lửa Chủy nhường – Nói về tôn m iếu tai tường ra sao. Toán hòa Thần hiệu tôn cao, không hòa Bách Kích hư hao miếu đường. 5 – 6 (toán) - Nước – Vũ – toán thường - ứng vào con cháu, không đương với nhà. Tính Tù Yến Bách không gia. Toán hòa: vui vẻ, chẳng hòa: lo âu. 9 – 10 Mộc Giác chuyển đâu? Thần nào ứng chiếu, vui rầu ra sao? Biến xem dân dưới thế nào. Toán hòa vật thịnh tốt hòa 4 dân. Chẳng hòa Tù Bách gặp lần. Dịch lưu, đói kém, khổ lân thật nhiều. Dữ lành toán định như trên. Du hung, Phúc cát, hiển nhiên như cầu (Toán Ngũ Phúc , với Đại Du toán hung) Nhất Vua, nhì Tể tướng, Vương hầu, ba là Phi hậu, 4 Âu Hoàng Trừ (Phó Vương); 5 dân, 6 trỏ Soái sư. Như về Thượng Tướng toán trù 7 vân, 8 trung, 9 hạ tướng quân. Sĩ tốt, người dưới, nắm chân toán 10. Trốn lánh Trốn đâu? Tìm Thái Nhất noi. Lánh m ình, dấu tích nên ngồi Bài Văn (Văn Xương) Theo y như đã khuyên răn, không ai thấy được, nguy lần sang an. Trải xem 8 cửa luận bàn. Kiền vào cửa Mở, cửa quan mạnh cường. Ra quân cờ dựng phô trương, giao phong chiến đấu, oai dương công thành. Khảm lành (hưu) tụ phát, diễu binh.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 26 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Chiến công đại thắng, trăm vành đều hay. Cấn sinh lĩnh chức quan đây Đắp doanh chiếu trận xưa nay việc thành. Chấn Thương s ăn bắt đuổi nhanh. Đánh thành úp trận, công lênh khỏi ngờ. Đổ máu xa lánh đừng chờ. Việc làm miễn cưỡng, bao giờ cũng xui. Tốn Đóng (đổ) thu nghịch, phục người. Vững thành đợi giặc, tranh hơi thì đình. Ẩn thân, dấu tích, tàng hình. Ra ngoài m ê m uội, thêm sinh m ối ngờ. Ly Lớn hiến kế dâng thư, dương oai, khích lệ, dưới cờ ba quân. Phá vây, thoát hiểm như thần. Giao công thì khó, giữ phần hòa hơn. Khôn Tử phúng điếu cất chôn. Vững thành cao lũy, chiếm đồn chẳng nên. Đi xa cẩn thận lo rèn. Ruổi rong s ăn bắt gặp miền lưới thưa. Đoài Kinh vui thú bạc cờ. Bắt trộm chiếm đất khi xô đổ thành. Dấy quân chấn động oai thanh, đi xa đáng sợ, úp thành mới hay. Số lịch Khảo xem khí vận đời nay. Lên ngôi năm ấy du bầy nông sâu. 2, sơ, 5, 4 hào mong. Là điềm trường vị (dài ngôi) ngắn vòng 6 – 3. Hào dương người giúp đông m à Hào âm phù tá giỏi đà chẳng ai. (Hào dương có ứng, vua tôi được trị Hào âm không ứng, vua không có tôi giúp). Can Chi năm tức vị coi Đặt trên Nghĩa lớn dõi mời Âm Dương. (tức Âm Chủ và Thái dương). Lâm vào vận ách tai ương. Trong ngoài hào cực, phải tường nguyên do. Thái Yếm Cách Kích Tù Hiệp Bách phải lo. Cực trong: nước ách, lửa lò, giáp binh (hoặc trộm cướp). Ví bằng ngoài cực hào kinh (đi qua) Nước vong, đất mất, dời khuynh hạn cùng.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 27 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Dùng 9, trăm sáu trùng phùng. Vào ra đầu cuối, đều trùng tai ương. Quẻ Tiểu Du Tiểu Du là quẻ tai tường. Can chi trước xét. Sau lường hào trong. Tượng lành s ẽ thỏa ước mong. Tượng hung, rồi s ẽ thấy hung đến mà. 2 – 5 hào ví hiện ra. Làm theo đạo giữa, nên đà yên vui. 4 sơ vì toán hòa nên. Lại kiêm có ứng, một niên tốt lành. Không hòa thiếu ứng phòng nhanh. Vua không tôi giúp, đời thành nhiễu nhương. Lý Trời hào cực niên dương. Trời Trăng mất sáng ngày thường âm u. Lý Đất lúa thóc không thu, Gió mưa không thuận hình thù đổi thay. Lý Người thiếu thốn tai bay. Kích Cách Hiệp Bách Yếm bày mọi hung. Đói, đau, nước, hạn, binh nhung. Cực ngoài tai trọng, cực trong nhẹ thường. Nạp Giáp (Thu mầm) hào động rõ ràng. Giáp, Ất tật dịch lỡ làng gió mưa. Bính Đinh nạn lửa, tai đua. Tiếng tai, lời gở trong thừa cơ mưu. Mậu Kỷ sâu lúa tang ưu. Canh Tân binh lửa, hoàng triều chẳng yên. Nhâm Quý mưa rả rích liền. Nước sông đầy rẫy, ưu phiền Hậu phi. Lại xem đủ 12 chi, quyết điềm lành dữ phải suy Ngũ Hành. Quẻ Đại Du Hạn 9 – 6 Đại Du danh (9 Dương 106). Xét xem số lịch so lanh ngắn dài. Quẻ ngoài: 12 một Rời (di). Lý ngoài dương 9 an bài những phương. Hết + 80, gặp tai dương (80 năm qua một c ảnh, giữ số dương 9). 4 – 5 – 6 Tuế lại Vương lớn mà. Quẻ trong 3 năm một qua. Lý trong, 106 số trong quẻ này.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 28 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Hai trăm tám chục niên rầy. Trải qua. 106 đến ngày tai ương. 4 – 3 hai chục (4320) niên vương. Rồi hoàn s ố lớn nguyên dương lại kỳ. Lấy năm tức vị Can Chi, Đặt trên nghĩa lớn xét vì Âm Dương. (Âm Chủ Thái Dương). Vào cung Ách hội tai ương. Lại xem 9 – 6 thêm tường sao Du (9 dương 106). Vào quẻ Du tượng hào thu. Ngắn dài số lịch lẽ trù dễ phân. Niên vua sáng nghiệp hỏi tuần. Trên năm tức vị chuyển vần những chi. Rồi xem trên Mệnh thần gì? Hay : vì Vượng Tướng. Dở: vì Tù Hưu. Từng “nhóm” 3 – 6 đối âm. 7 – 1 Thần Đức Võ làm Trùng Dương. Nghĩa (đại nghĩa) Thần (đại thần) 1 – 4 đơn trương. 2 – 5 Âm Chủ Thái, Dương Cơ (kỳ) (dương số cơ). Địa Chủ Đại Uy 9 – 2. 8 – 1 số âm đối Đạo Trời (Thiên Đạo) Đức Dương (s ố đối âm). Năm tức vị, âm dương tường. Cấn Khôn làm giới hữu nương Khôn cài. Thiên Đạo 1, Đại Uy 2. (Đại Thần s ố 9 Tốn Dương tụng). 4 góc (duy) 9 ngôi Đại Thần. Lã Thân chuyển ngược hữu lần. Như trên đất Cấn thuận chân tả vòng. Vũ Đức, Đại Tộc (nhóm Cả) 6 cung. Âm Chủ và Âm Đức Trùng một linh. Đại Nghĩa, Địa Chủ 8 vành. Dương Đức trên Sửu thuận quanh tả về. Đến hội ách phải ngừng đi, không hội ách gặp thì chuyển theo. Tính Tù Yếm Bách toán gieo. Sau xem khối Ách mà neo tai tường. (Ví như Hán Cao Cổ Bản Mệnh Giáp Dần, lên ngôi năm Ất Vị. Lấy Ất Vị trên Đại Nghĩa. Bản Mệnh Dần, trên thấy âm chủ, số âm 2 – 5, là 25 đế. Lại lấy năm lên ngôi trên Đại Nghĩa, Thái Dương tới thần Âm Chủ tới Dần, từ năm lên ngôi trên Vị Khởi 1 chuyển ngược Đại Uy 2, Đại Linh 9, Cao Tùng 4. Kể 16 năm, đến năm thứ 12, vào cục 67. Năm này Bính Ngọ, Thái Tuế là Thái Nhất bị Cách thì băng vong). Toán Lành Thần Lành trong Toán suy lường. 1, Vua lên điện là xương cát rồi. Thân Vương, Thái Tử dựng ngôi, được 2 con toán là nơi đất lành. Công thần chịu chức tôn vinh. Lành khi Thời Kể toán hình được 3.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 29 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Lập Hoàng Hậu toán 5 ra. Thượng Thư trao chức toán đà 4 Chi. 6 thì toán lợi Tần Phi. Đại Tướng được 7. Thiên tỳ (phó tướng) 8 đơn. Đại Phu trở xuống các quan, thì dùng tóan 9. 10 bàn thứ nhân (người dưới). Tính Tù Bách Cách không trần, Tóan Hòa, Mệnh lại. Xa Thân mới lạ Tướng Quốc Chính Tướng Quốc Chính xét Dần qua (Lã Thân) Lên ngôi năm ấy, chính đã đổi thay. Đổi thay phép chính năm nay. Là khi Đại Tộc có bầy trong năm. Rồi doanh: Vũ Đức đến thăm. Đại Nghĩa gẫy gập, khốn khăn kém tàn. Binh đao, vận ách gian nan. Lơ là kỷ luật, năm tràn ánh dương (Thái Dương). Hoang tàn, tai hại, nhiễu nhương. Tôi gian, mưu ác, niên thường gặp Âm (Thái Âm). Tiếng đồn m iệng lưỡi chọc châm. Quên điều lễ nghĩa, Đất (Địa Chủ) lâm là kỳ Đem năm đặt trên Can Chi, Tóan dài Hòa ấy ứng khi dài đời. Không hòa tóan ngắn: ngắn thôi. Như năm Giáp Tý truyền đời tàn quân. Hòa dài ứng 90 năm xuân. Hoặc trăm tám chục (180) năm lân dài kỳ. Chẳng hòa, tóan ngắn một khi, hoặc thì 2 x 9 hoặc thì 9 niên. Xem Đại Thần ở trong miền, mọi hung lánh được tất nhiên vui mừng (Có Tính Tù c át hung thì không lành. Không có, những hung ấy: rất lành). Hội Ách Hội Ách ứng Châu quận từng. Lấy Thần hợp Tuế trên trên vùng Tháng nay Văn Xương Yếm Bách Thái đây. Thần nào là Tháng. Tai bay ấy kỳ (Như Cục 1, Tý Sửu khi (Tý m à có Sửu hợp) Thái Kiền Văn hợp với Chi Thân - Trời Sửu trên Mão tháng trỏ ngồi. Văn Xương Thân đóng vào ngôi 1 Kiền: Tháng 10 năm ấy còn biên. Văn Xương, Yếm Thái Nhất m à yên vì Hòa (có toán hòa). Không hòa: hung hại càng gia.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 30 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Quận Châu chức Trưởng liệu mà phòng kiêng. Văn Xương và tai nạn Thiên Mục trao có phép riêng. Trên Chi năm kiếm Hợp nghiên Thần nào. (Văn Xương gia trên) Chi Năm). Ác h tai vì tháng đến chào. Đối, Xung phương cũng như sao Bách vì. Thần Hợp Tuế trên Tuế Chi. Văn Xương đến tháng là kỳ có tai. Phương Xung cũng vậy không sai, Thần Hợp tháng đặt trên Chi ngày. Ngày tai Văn đến ngụ nay Đối Xung cũng hại như đây Chính Thần (Phương Xung Đối, tai phát c ũng như Địa có Văn Xương tới) Tai ương đều tại Bài Văn (Văn Xương) Năm Dương: nắng hạn. Âm thần: nước nôi Ví như với Thái đồng lưu (Văn Xương Thái Nhất cùng cung) Cách Tù Yếm Bách Kích Hiệp Đề. Năm nào gặp thế khốn cùng. Vua tôi không hợp chẳng hòng được yên. Thành trì và tai nạn Tên Thành tai phát trong niên (Thành Quách) Chuyển lưu đâu đó, theo liền mà suy. Năm Dương, Dương Đức trên Chi (lấy Dương Đức trên Chi tuế) Đức niên âm cũng phải tùy tuế trên (năm âm , Âm Đức trên Chi tuế) Âm Chủ, Thái Dương đâu m iền. Dương nhiều binh lửa, Âm phiên dịch tàn. Lại s uy thành thuộc Chi Can, rõ điều Hình sát xét ban tháng Thần (nguyệt thần) Thành Tị Dậu Sửu cướp (Kiếp sát) Dần. Tai sát tại Mão. Thiên Luân tại Thìn (Thiên sát) Địa sát gia tại Tỵ giữ gìn Tự Hình tại Dậu y nhiên tai hành Đại Tướng và tướng giữ thành. Trùng niên mạng ấy dụng binh ích gì (Đại Tướng và tướng giữ thành không nên dụng binh)

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 31 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thành Thân Tý Thìn: Kiếp sát tại Tỵ - tai sát tại Ngọ - Thiên Sát tại Vị - Địa sát tại Thân. Hình tại Đông Thân hình Dần. Tý hình Mão. Thìn vẫn tự đâm tự hình. Thành Dần Ngọ Tuất: Kiếp sát ở Hợi – Tai sát ở Tý – Thiên sát ở Sửu - Địa sát ở Dần. Hình tại Nam . Dần hình Tỵ. Tuất hình Vị. Ngọ vẫn tự đâm tự hình. Thành Hợi Mão Mùi – Kiếp sát tại Thân – Tai sát ở Dậu. Thiên sát ở Tuất - Địa sát tại Hợi – Hình tại Bắc. Hợi tự đâm tự hình – Mão hình Tý - Vị hình Tuất. Dùng kể giờ Mọi xem đều xét Chi Giờ Yêm Đối Bách Cách vật vờ ở trong. Việc cầu muộn chẳng xứng lòng Vì Văn Yếm Thái (Nhất) người không yên nào (người đi xa). Tính Tù Khách Yếm tai trao (sinh). Đủ, Hòa, Tướng Phát trăm tao tốt vời. 8 chữ Vượng, Tướng, Thai, Một, Tù, Tử, Hưu, Phế 8 chữ trên tam ngôi coi (8 chữ là Vượng, Tướng, Thai, Một, Tù, Tử, Hưu, Phế) 8 ngôi là 8 quái (Mạnh Khá Thai Mất Giam Chết Thôi (bỏ) Phế (thải) 8 tiết khí của Khí Vượng ngồi ở trên. Lập Xuân Vượng ở 8 biên. Tướng 3 Thai 4 Một liền 0 theo. 2 Tù 7 Tử gieo neo. 6 Hưu 1 Phế vòng gieo tự tuần. Lại như khí thuộc Xuân Phân. Vương Tướng 3 – 4 vân vân thuận chiều (Thai Một Tù Tử Hưu Phế). Thấy Thiên Mục trôi chảy luân lưu, đứng nơi đất Vượng gặp nhiều tốt hanh. Tướng Thần có nói gặp tranh, lại rằng Văn lập, việc lành tốt thay. Thai thần sinh sản việc này (thuộc chữ Sinh vào nơi Thiên Mục tức là Văn Xương tới phương Thai s ản của phương). Một thần chìm đắm kỵ ngày qua sông. Tù thần tù cấm tội đồng (hình cấm, ưu sự) Thái – Văn Xung tới tha hồng ban ân. Tử chôn, Văn gặp (chết) tử thần. Hưu: lo bệnh tật, việc làm chẳng nên. Phế bỏ vất đi: thay đổi từng phen (lo sợ) Cùng vì Phế thần Thiên Mục đồng hành rõ chưa? Cầu tài yế t quí Cầu Tiền, yết Quí tóan chia Văn Xương trong hiện hãy đi yết cầu. Chủ mà Hiệp (cắp) Khách ngay đầu. Văn Xương ngòai c ửa yết cầu làm chi Khác h m à Hiệp Chủ gặp khi. Yết cầu đều được xứng y như lòng.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 32 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thái tinh m à giờ ngày cách cung Xin đơn yết qui chẳng hòng được nên. Chủ nhân m à Vượng Tướng ngồi trên. Người thường đừng đến làm phiền cửa quan. Văn Xương Cách Thái nhất một khỏang gian Đơn từ yết quý rồi hòan cách ly (Trên dưới đều cách rời nhau). Bắt phản Quyết định chỉ dùng Thời khi, để xem bắt phản trong kỳ đao vong. Khác h hiệp, Chủ kích bên trong Chủ nhân và Thái cũng cùng đường lai lâm Sao Văn ví ở trong tầm Bắt thì phải được, trốn: c ầm như chơi. Chủ đề hiệp, khách toán dài Văn Xương ngòai cõi bắt gài được ngay. Thái lâm tính hiệp Bách nay, Trốn: lùng tìm bắt được ngay tức thì Phương vây bắt m à Vượng Tướng khi Bị người lăng nhục quay về tay không Nơi ẩn nấp muốn đoán trông Thời khi Thái Nhất lâm vào thời mong bắt cầm. Được rồi lại mất khôn tầm Thủy Kích Yếm Bách đến xâm Thái Thần Vào tù Vào tù đổi tụng quấy rầy, Tóan Giờ cần tỏ hợp nay các thần Văn Xương Yếm Bách Thái phần Chủ nhân ngòai cõi hoặc gần (Mạnh) Vượng soi Phải nên đối với Lại coi Vào ngục dễ dãi có mòi thân oan. Chủ bên trong có Vượng ban, Đối lại vào ngục việc tòan chẳng nên Vào “Tù” gặp (Cả) Thái sơ len (lưu) Ngày vào cung ấy là phen tù ngồi. Thái và Chủ ví cùng trôi. Văn lâm dễ thoát giải nguôi m ọi phiền. Nghe, xe m hư thực Thực Hư nghe việc biết liền Nghiệm trong Thời Kế quyết nhiên sự tình. Văn Xương Ém Bách Thái tinh. Việc lành thì dõi, ác tính thấp cao.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 33 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Cửa đủ, tướng phát ra sao. Cát thì sự cát, hung nào hư không Văn trong: lo có, mừng không. Văn ngòai: lo vắng và mừng nở sinh Sao Chủ Hiệp Khách rành rành. Hung không, hỷ có, sự tình dễ phân. Cát không, hung có bày trần: Khác h kia Hiệp Chủ là chân toán này Dương trùng: trùng hỷ xưa nay Thái, cung 3 ngự. Tham bầy 9 cung (Tham tướng ở cung 9). Âm trùng: hung c ũng gặp trùng. Như Thái: cung 7; Tham : cung 1 ngồi. (Thái lấy trước là ngòai, lấy sau là trong) Người về địch tới Hành nhân, vết địch tìm xoi. Lại hay chẳng lại hãy coi khách chờ/ Người đi phương Bắc bây giờ (Địch cũng vậy). Số dư 3 – 8 nhỡ cơ chẳng về. (3 – 8 s ố phương Bắc, gặp số này thì không lại) Được hòa 2 – 7 số kề: số phương Nam ấy --> người về ngay kia. Các phương khác cứ thế chia. Biết lai hay chẳng lai kia sự tình (như xem về người phương Nam , được 2 – 7 là số phương Nam thì không lại, được 3 – 8 là s ố phương Bắc thì lại). Xem về người phương Đông, được 4 – 9, s ố phương Đông thì không lại (được 1 – 6; số phương Tây thì lại). Xem về người phương Tây được 1 – 6; số phương Tây, không lại. Mà (được 4 – 9; số phương Đông thì lại). Xem về người phương Bắc được 3 – 8; số phương Bắc thì không lại (được 2 – 7; số phương Nam thì lại). Chủ và Khách thấy cùng vành, hoặc là Tù Bách: loanh quanh chẳng Phát thì về đến ngay kia. Giỏi còn Ếm Kích dặm khuya dùng dằng. Khác h 1 là 1 ngày đăng. Gần thì 10 số, xa bằng 100 cây. (Như tóan Khách dư 1 tóan, gần thì 1 ngày, xa thì 10 ngày, rất xa thì 100 ngày). Tóan 31 xưa nay. Lúc đi, về đếm từng ngày luân phiên. Xem vua tuần thú các miền. Tuế xem Văn Thái đứng m iền 4 duy. Tuế Kể thấy Văn Xương Thái Nhất ở Kiền Khôn Cấn Tốn. Muốn hay phương ra gì. Văn Xương đâu đó quyết ghi được tình. Nhưng tùy s ố chuyển vận Canh. Thái Tù Bác h Cách tháng lành ra đi (Thái Nhất tù bách cách dưới đó là kỳ tháng ra đi) Cấn ra Nam, Kiền Đông khi.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 34 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tốn Tây Khôn Bắc, ra tùy 4 duy (phương). Quận Châu dâng kế cử lương – 16 trở người cử đương hiền tài. Hoặc đo cửa đủ, toán dài. 15 trở xuống cử người hẳn không. Thần Gián biến hóa cát cung Phép xét rõ: Thần Gián biến hóa cát hung Khởi dương: m uôn vật tốt bồng (Địa Chủ ở Khảm , Tính Thủy làm nhuận dưới). Là thần Địa Chủ gọi vòng vật giao. Đức Dương (âm) nuôi (đẻ) vật, ân trao. Đức Hòa, phép xứng, vật bao tựu thành. Duỗi co muôn vật phát sinh (Lã Thần ở Dần là đầu 3 Dương, trước co rồi s au lại duỗi) Vận mưu sửa trị nên danh Lã dùng. Cao Tùng m uôn sự phát bồng. Muôn vật sầm uất đông dậy tà. Thái Dương hội: ách binh qua Tháng Thìn (Kiển Thần) s ấm động tỏ ra oai trời (Thiên Uy) Lục Âm thịnh muôn vật tươi. Đại Linh: hiệu lệnh sự thời tới (gặp) Thân. (Thân là hiệu lệnh, việc tới gấp). Đức Người hóa vật phong ân (thịnh lớn). Nát gẫy phá hoại do Thần Lớn (đại thần) đây. Đại Uy chỉnh đốn việc thay Lớn Lao lẫm liệt việc đầy quang minh. Âm Đức Dương đức lại trình. Lệnh trời cao cả ban hành thích nghi. Chủ Mẫu Tẫn chủ Âm Tư (đực cái, riêng tư...) Đại Vũ Thiên Đạo thuộc vì Vị Khôn. Đại Tộc thay đổi giết m òn. Âm Chủ hội ách lại còn tang binh. Vật muốn chết, kiến mong sinh. Vũ Đức rời đổi, đăng trình, chuyển lưu. Coi về bẻ gãy phá mưu Đại Nghĩa về tháng Hợi dìu dặt nên. Hành quân ứng biến Việc quân ứng đuổi. Đem quân đánh úp các miền. Đằng Xà thấy chạy vào triền nước trong. Chim theo cờ xí đậu vùng. Chim bay kêu vọng, chiến công dập dồn (thấy 3 thứ ấy thắng lớn). Mưa gió thuận, mây xanh tròn. Là điềm tốt lợi, trời son ứng kề. Thấy như nằm phục quay về. Đi chinh rất tốt, điểm phê khỏi bàn. Thấy Rùa: vui vẻ khải hoàn.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 35 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Người treo đao được vô vàn hiển vinh. Tiểu đồng (trẻ 6 – 7 – 8 – 9 tuổi) Xích phục, hách công thành (triệu này cát). Tướng quân hùng tráng, hổ thanh oai hùng. Rửa quân trang cát rồi hung. Mưa to trước thuận sau cùng nghịch suy. Trước thắng sau bại là khi. Gió to trước thuận, mưa lồng nghịch xung. Thấy mây trên sắc trắng, hồng. Gió thì là thuận, mưa lồng nghịch suy. Vành trời quầng tối, hồ ly (con cày hương) Trong thuyền cá nhảy, sư ni thấy hình. Trời không m ây, mưa lại thành. Người lớn đi đái lại quành lại đây. Trẻ mặc trắng áo cắt may (trẻ 3 – 4 – 5 tuổi). Đều là triệu gở, triệu này rất hung (thua lớn). Rắn qua đường, chớ giao phong. Sư tan, tướng bại, tán cùng hết quân. Bướm ong ngày lượn bay vần. Đêm trông lửa khỉ, khi gần đàn lang. Chim đồng la hét đầu hàng. Đều là triệu dịch đặt tràng phục đây. Trâu chọi khắp xứ chim bay. Tướng địch đang tới, ta nay bị phòng. Thấy ông già : nhọc không công. Sợ kinh, vì ngựa chiến còng thêm run. Ra quân không thấy cười vun. Khóc thì đằng trước hãy chùn chớ đi. Thấy người tội trọng m ang nặng khi. Đi thì tổn thiệt, về thì nên công. Chim đàn bay, quân tan trong. Thấy cờ quấn cán, trại không yên nào. Tướng thua, cờ đổ, cán chao. Cờ Lã quân bại lao đao tiền trình. Bên tai gió thổi linh đinh (tiếng chặt câ) Tự nhiên cờ lá chột hình động bay. Quân thua, cờ khiếp triệu này, giặc khu có 1 chim bay thấy kìa.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 36 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Yên doanh ứng biến Yên doanh khắc ứng Trong doanh chiêng trống đặt kia. Tự nhiên vang tiếng là bia công thành. Thú mạnh xông tới trước doanh. Là triệu thắng lớn, tiền trình công quy. Trong doanh, ong hợp không đi. Triệu này thua thiệt còn gì chiến chinh. Heo nai đếm chim liệng thành. “Hư Kinh” sau trước quân tình động giao. Trống, chim đậu. Thành rắn vào. Hoặc khi hình rắn thấy nhào doanh nay. Hiệu là thú lạ chẳng hay. Tự nhiên đột nhập là bày triệu hung. Tướng nên nghiêm bị đề phòng Kể từ bậc s ĩ đến lòng tốt binh Lại m au giặc đến vây thành. Đàn mòng, đầu góc thành nghênh đậu đầy. (chim m òng đậu đầu hướng vào doanh, là triệu có giặc vậy). Huớng vào quân s ĩ hung thay. Đàn mòng trong trại thấy ngay giữa đài. Đàn chim qua lại trở lai. Trước tiến sau thoái trận bài phân m inh. Nên phòng kíp có giặc tranh. Chim đàn bay bội số trình trong quân. Trong doanh đội lại rắn vằn. Hươu nai doanh tới chim quần tới doanh. Hoặc mưu thông với địch tình Hoặc mưu ngầm đặt trong ngành giao thông. Xem mây biến Phép xem mây biến Khí mây trôi ngược xuôi trông Toán chia chủ khách mới lòng xét suy. Giả như được 18 chi, Bắc lai thuận thắng Nam thì ngược thua. Thành trên m ây đỏ che ngừa. Đại hiền trong đó, nên chừa c hớ công. Tựa hình người theo lên trông.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 37 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Quân kia trong có tướng hùng chớ chinh. Mây trắng, dũng tướng cường binh. Giao công sao được. Vững thành hào sâu. Mây năm sắc tựa đầu lâu. Đánh đi chắc phá, địch m an bại tàn. Trên tầng tầng, dưới lương khan. Tướng quân đang đói. Đánh tràn khôn đương. Mây xanh, ví lựa giữa đường Hoặc trên thành nhiễu, đôi phường phục binh (có thứ mây này là có quân phục không công được). Mây đen trên trại trên thành. Sửu Dần Thìn đánh, hẳn dành thắng ngay (Sửu Dần Thìn ba chữ khắc). Tầng tầng đùn lên khởi bay, khởi như chiếc tán từ mây đen xì. Thẩy đều toàn thắng, công đi ! Hoặc như tán loạn khác gì triệu trên (Mây đen khởi tán loạn, nên công giáp, được toàn thắng). Thiếu lương: bay loạn, tụ, tan Tùy phương bay, kíp đánh tràn, nên công. Trên đổ tán loạn đổ cùng. Y dây kíp đánh, địch chung tán bầy. Hình như quỉ đói loạn bay. Theo mây khởi kíp công ngay, máu trào (máu chảy đầy). Mây đen phủ thành trên cao. Ngày đêm liên tiếp lúc nào mà phân. 30 ngày thốc đại quân, rạp bằng tấc cỏ, không phần sống quanh. Dựng doanh nghe gió Xem gió quái gở Tướng quân dựng trại yên doanh. Cán trường trên đặt một ngành mao thương. (ngọn thương có túm lông) Nhìn quanh suốt c ả 4 phương. Gió đằng trước lại: giặc đường đến chinh. Gió theo trên tại lại trình. Ta nên tặng thưởng sư binh, phòng người. Sau lại thắng, công đi thôi. Tả lai bặt tiếng hữu thời giặc lai (gió từ tả lại, nên im tiếng, không nên động binh). Gió bay cát bụi tung trời. Quật người ngã chết, mũi m ôi dập dần. Có binh mạnh đến như thần. Kíp rời doanh trại, lui quân dự phòng.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 38 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Sau trại nổi gió xoáy bồng. Đổ cờ gẫy ngọn, đại hung tránh nào. Kíp rời trại đến gò cao. Lui 30 dặm, đợi ao giặc cường. Trên không, gió xoáy tiếng buông. Phất phơ đuôi ngựa ngọn thương lá cờ. Kíp vì chỉnh bị quân cơ (Rời nơi thấp đến chỗ cao phòng bị). Ruổi rong theo gió mà khu, thắng người. Xem chim gió rõ thắng phụ Hai trận hơn kém chia soi. Chim bay, m ây gió, xét thời biết ngay. Ất cung Xung Đối lại này. Kíp phòng chiến lớn trong ngày mà thôi. (Như Nhật kể, cung Ất, gió m ây chim bay theo hướng đối xung lại, tất có chiến lớn nên phòng bị). Như Nhất ở Tốn Mộc ngôi Từ Kiền lại Kim khắc Mộc thời rất hung. Đại Tướng Chủ Khách đứng trong. Từ phương Đức lại mới mong thắng người. (Năm Tý Sửu Hợi, Đức ở phương Nam. Năm Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ, ở phương Tây. Năm Vị ở phương Bắc. Năm Thân Dậu Tuất ở Đông. Tháng 1, 2 ở phương Tây. Tháng 3 ở Tây Nam . Tháng 4, 5, 12 ở Tây Bắc. Tháng 8, 9 ở Bắc. Tháng 10, 11 ở Đông Nam). Hoặc từ niên tháng những ngôi (Thái Tuế, Nguyệt Kiến: Tháng tử) vào Chủ, chủ bại, Khách coi c ũng tàn. Gió trợ Khách Cấn, Khảm , Càn. Ứng trận: trước thắng, sau hoàn bại bi. Gió trợ Chủ Chấn, Tốn, Ly: Cử trước thảm bại, sau thì thắng công. 7 Khôn, cung Thổ, gió bồng. Hai bên cùng thiệt, mưu dùng chẳng nên. (chủ khách đều không lợi). Khác h có phục, gió Đoài rền. Chủ có phòng bị, phản liền bại vong. (gió này trợ Chủ, cử trước thì hung, cử sau thì thắng). Thế vang sấm động trống cồng, Gió cung, tướng Chủ vốn lòng hòa khoan. Đá vàng va chạm loang soang. Trống chiêng vang vọng. Thương toàn oai thay. (oai m ạnh, thích giết) Phập phập rung động rừng cây. Tướng nhân duy gió Giác nay thổi bồng.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 39 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thế như ngựa chạy, lửa hồng. Gió Chủy: tướng mạnh, giao phong phải chờn. Nước trôi tung sóng rập rờn. Gió Vũ: tướng giỏi trá còn gian tham. (Tướng tham bạo, nhiều tham muốn). Nghe gió thắng địch Trong quân sáng sáng diện đàm . Mặt s au gió thổi, ngựa kham hý lồng. Khơi khơi cờ trỏ địch phòng. Ruổi rong phá giặc, m ọi mong vẹn toàn. Từ bên lại, hướng trước làn. Được làn gió ấy trời ban trợ phù. Bày binh, lượng địch ta thu. Công thành, tiệp tấu, địch sư lại hàng. Trong 3 ngày đất dịch sang, Lâm râm mưa gió, tiếng vang sầm rền Theo ta vào thành địch liền. Được trời trợ, dẹp giặc yên thu toàn. Nghe gió bại Lại đem 3 ngày đường bàn. Phập phồng gió thổi ngược làn công ta. Xí cờ không cất ngọn qua. Lượt theo sau, hoặc tà tà sang bên. Thổi bồng tung cát bụi lên. Ngựa, người vướng cẳng như chen lấn bừa. Gọi là gió quỉ, tên xưa. Ra quân tất bại, lân lưa bị cầm. Năm Tướng chia theo Ngũ Hành Thái Ất

Mộc

Vượng

ở Tam Xuân

Thủy Kích

Hỏa

Vượng

ở Tam Hạ

Văn Xương

Thổ

Vượng

ở Tứ Quý

Chủ Đại Tướng

Thủy

Vượng

ở Tam Đông

Chủ Tham

Mộc

sinh

ở Đông, Vượng ở Xuân

Khác h Đại Tướng

Kim

Vượng

ở Thu

Khác h Tham

Thủy

sinh

ở Thu, mạnh ở Đông.

Kinh nói: 5 Tướng 5 Hành, Tùy 4 mùa mà rõ lành dữ. Hễ dàn binh ở đồng, 2 quân đương nhau, được khí sinh thì thắng, khí chết thì bại.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 40 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ví như 3 tháng Thu Kim Vượng. Tháng 8 đánh phương Đông. Thời ấy: Thái Tộc (nhóm cả) là Thủy Kích là được khí sống, chiến chắc được lớn. Ví Cao Tùng là Thủy Kích, tức được khí chết, chiến chắc bị tan tác. Y lệ này mà suy ra. Rõ Kể Thần - Định Kể Hai Thần giữ việc gì Kinh nói: Kể Thần là Sứ của Tuế Kế Thần Thiên Cơ thuộc Hỏa – là cái đuốc – là cái lồng đuốc lửa của Thiên Ất. Quyền hành ở chốn U Minh có thể chiếu Độ Kể. Cho nên gọi là Kể Thần. Mệnh khởi ở Dần Âm Cục khởi ở Thân. Định Kế Mục là phần thừa của Hỏa tiếp, là sứ của Huỳnh Hoặc (đom đóm). Lường độ lành dữ (Hưu Cữu) khi động trước Là Thần xét lại (Trùng Thẩm). Đi lần lượt, không có ngôi, thuộc về Khách.

HẾT CUỐN II

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 41 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

CUỐN III ẢNH HƯỞNG CÁC SAO LẬP THUẬT THÁI ẤT KHUÔN HUYỀN CÔ LẠI Định chủ khách để phân động lặng, được thua, trước sau Dàn quân ngoài đồng, cờ bay trước nhau, thì động trước là khách. Ở yên đôi bờ, đánh trước là (khách) chủ. Chủ khách cửa đủ tướng phát, Âm Dương hòa, lợi dấy quân khởi trước thắng, khởi sau thua. Hoặc cửa không đủ, tướng không phát, nên cố giữ, không để động trước. Ví chủ khách, một lành một dữ, lợi chủ thì chủ thắng, lợi khách thì khách thắng. Ví chủ khách, dữ lành đều nhau, thì bên dài thắng, ngắn thua. Muốn biết chủ khách được thua, xem ở Mắt gần 4 góc thần gì. Ra Đông thì lấy Đức Âm (Kiền), ra Nam thì lấy Đức Hòa (Cấn). Ra Tây thì lấy Sáng lớn (Tốn), ra Bắc thì lấy Vũ lớn (Khôn), làm thần mới phát mà định chủ khác h lúc khởi lúc về. Xét đó mà dùng, tránh họa đổ quân. Khác h m uốn biết chủ, xem toán có thể biết. Chủ muốn biết khách, xem toán có thể biết. Phàm nói kích trước, đều do kể giờ định trước. Đến như, kẻ kia đã đặt doanh yên trại, giữ hiểm . Ta đến kích, khác gì nhiều năm binh cách cầm cự nhau. Kẻ kia đã có hình thế bền bĩ, ta đến công, phải xét laị định kế. Như thời yên ổn không kịp định kế, dùng kể tuế, trước xem khí chủ, rồi xét khí khách để rõ thịnh suy mà chia lành dở, thì tốt xấu biết được. Xem vị phụ tá nước có hiền không? Muốn biết vị đại thần phụ tá nước có hiền không, lấy Lã thân trên Tuế cả, thấy dưới Bài văn là nơi khí sống phương mạnh thì vua được phụ tướng hiền lương, c ó tài tá nước. Ví là nơi Chết Giam Thôi Bỏ, thì tôi tả hữu không đáng người. Xem vị phụ tá nước ngoài Phép lấy Lã thân trên ngôi Tuế, thấy dưới Mới Kích là nơi khí sống, phương Mạnh Khá, thì vị đại thần trung lương, trí tuệ, kham được việc lớn ký thác. Ví là đất Chết Tham Thôi Bỏ, thời là phường nhỏ nhen, chuyên quyền không phải kẽ sĩ trung lương. Xem tướng soái nước hiền không? Như muốn biết vị tướng soái trong nước hiền không, lấy Lã thân trên ngôi Tuế. Xem ngôi Đại tướng chủ ở đất sống mạnh, phương có khí, thì vị đại thần là người trung lương, trí dũng, có thể gánh vác được việc lớn giao thác. Ví phải đất Chết Giam Thôi Bỏ, kẻ kia không trí dũng. Dưới cửa chết, hẳn kẻ kia có triệu bỏ m ình. Xem nước địch động tĩnh Muốn biết bên động tĩnh, lấy toán khách mà quyết. Toán khách, cửa đóng thì địc h không lại. Toán hòa, cửa đủ, tướng phát, không Cắp Ếm Kích Bách, chủ khác h

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-1-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

đều hội ở trước cung Ất cả, chắc địch đến hàng, không làm giặc cướp. Ví 3 cửa không đủ, 5 tướng không phát có ếm kích, chủ khách không hội ở trước cung Ất cả, những điều nghe thấy đều hung, kẻ địch không hàng, định làm giặc cướp. Phàm hai mắt, 4 tướng, có một ở Tả hữu Ất cả, c ũng vậy. Xem sứ địch hư thực Muốn biết sứ địch hư thực, xem Ất cả chốn Kể giờ thế nào. Ất cả đuổi ép Mắt khách đại tướng khách, lời nói của sứ địch đều thực. Mắt khách đại tướng Khách áp Ất cả, lời nói đều nói dối. Xem nước địch có gian tế v ào dòm nom không Phép lấy Đại tướng khách mà quyết, phương Ất cả xông là giới phân trong ngoài. Ví Mắt khách ở đất ngoài. Đại tướng chủ khách tới cung, thì gian tế vào trong cảnh. Ví Ất cả tại cung 1, cung 6, 7, 2, 9 là đất sau trong. Nơi ở, lấy trong là gần, lấy ngoài là xa. Cung 3, 4, 8, 9 là đất trước ngoài lấy trong làm gần, lấy ngoài làm xa. Gần là vào c ảnh đã lâu. Xa là kì mới phát. Lấy 4 kể mà xét. Xem giặc từ đâu lại, quân tướng nhiều ít Toán kể giờ, lấy Mắt khách ở đâu m à quyết. Ví giờ ở Dương thì có giặc, ở Âm thì không có. Toán được 16 trở lên là âm dương hòa, giặc đến có quân tướng đông đảo, từ 15 trở xuống, quân ít tướng không. Muốn biết phương lại, ở bên tả là từ Đông lại, bên Hữu là từ Tây lại, ở trước là từ Nam lại, ở sau là từ Bắc lại, 4 góc thì không có. Ví toán khách cửa đóng, bế tắc không lại. Thấy nghe hư thực Phàm thấy nghe đều lấy kể giờ m à quyết. Nếu Mắt khách ếm kích Ất cả, nghe việc lành thì hư, việc ác thì thực. Cửa đủ tướng phát thì việc lành thực, việc dữ hư. Chủ c ắp, việc hung thực, việc cát hư. Được Mắt trời ở trong (trước Ất là ngoài, sau Ất là trong), việc nghe có mừng không lo, việc lo không lo m à còn mừng. Ất c ả ở trước là ngoài, ở sau là trong. Âm trùng, dương trùng, tất có hung trùng. Hung kỵ ở trong. Thuật xe m binh kì binh phục Kinh rằng: Binh kỳ biết được, chuyển họa làm phước. Trong 1000 người tuyển lấy 300 người, trong vạn người tuyển lấy 3000 người là binh kì. Kì là tùy thế đất mà nấp mình, không thể giữ thường được. Kì, phải theo đất Giết lớn (Văn Kích). Toán nên được 1. Ra quân chiến trận, thế nào lợi. Quân phục quân kì, thế nào nên. Phàm ra quân nên hướng về toán. Chiến trận nên tựa về toán. Quân phục nên vào giờ Ất cả ếm ép. Quân kì nên yên 2 Mắt phương Giết lớn. Giết lớn là đất Bài văn, Mới kích đóng. Chiến nên dự bị phương 2 mắt.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-2-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Yên doanh đặt trận Phép xưa nói tìm Ất Cả hai mắt rồi sẽ quyết định. Ất cả bên tả, 2 mắt bên hữu, là âm dương hòa thuận. Trên Mắt có Ếm kích cắp cách, dưới mắt không Ngăn Giam ép các h, Ất cả, 2 mắt không ở rời tuyệt, cửa đủ tướng phát, có thể yên doanh, dụng cửa viên để chia đường lối. Bày trận tương cờ Phép bày trận trương cờ trong khoa Ất cả, người xưa giữ bí mà không truyền trong đời. Nay xét tìm trong trỏ bảo mà biết được. Nếu toán: được 1 (Kiền), 8 (Khảm) là thuộc Nước, nên bày trận cong, trương cờ đen. Được 3 (Cấn) là thuộc Gỗ, bày trận thẳng trương cờ xanh. Được 4 (Chấn) 9 (Tốn) là thuộc Lửa, bày trận nhọn trương cờ đỏ. Được 2 (Ly) 5 (Giữa) là thuộc Đất , bày trận vuông trương cờ vàng. Được 6 (Đoài) 7 (Khôn) là thuộc Kim, bày trận tròn trương cờ trắng. Ví 3 cửa đủ, 5 tướng phát, lợi dấy quân động chúng. Thấy Bài Văn không ở Ếm Kích, lại không ở dưới 3 cửa Mở Lành Sống, đi là có báo tiệp (được trận). Thuật bày trận theo đất Ví đất sau cao trước thấp, dùng trận nhọn thuộc Lửa, lợi chiến tiến tam địch. Trước c ao sau thấp, không lợi tiến lùi, dùng trận thẳng, thuộc Gỗ, lợi sau đấu sức và giữ, dự bị việc ngăn địch, đợi giặc. Ví thế cao thì dùng trận cong thuộc Nước, lợi để nuốt địch. Ví xiêu vẹo không lợi cho ta thì dùng trận tròn thuộc Đất, lợi việc giữ vững. Ví Đất cao và 4 mặt rộng phẳng thì dùng trận vuông thuộc Đất, lợi việc chiến gấp. Phép Ất cả, khởi quân hướng trận, chủ ở đất xem phương, chế biến vận theo thẻ toán. Đó là đạo dùng binh c ủa bậc vua chúa. Khi mây mới nổi, tìm hiểu thuận hay nghịch Kinh rằng: 2 quân giao chiến, muốn biết khí mây thuận hay nghịch cho quân, xem toán chủ và khách mà quyết. Mây theo toán mà lại là thuận. Từ phương xông toán mà lại là nghịch. Thuận thì thắng, nghịch thì hay. Giả như: ẩn dương. Giáp Tý nguyên trên, khối 13, ngày Bính Tí. Ất cả ở cung 6. Bài văn trên Sáng Lớn (9). Toán chủ, được 13. Mới kích trên Dương Cả. Toán khách 19. Đại chủ ở cung 8. Đại khách ở cung 9. Tham chủ cung 4, Tham khác h cung 7. Chủ khách đều lợi. Chủ gặp trận, lợi động sau, đó là nghĩa củ. Ra quân nên chính Bắc, đó là phép hướng về toán. Chiến nên chính nam, đó là phép tựa vào toán. Lợi trận cong, trương cờ đen vì được toán 18. Thấy mây từ Bắc lại, chủ thắng vì là theo toán m à lại, là thuận nên thắng. Chủ nghe địch dự bị mặt Đông Nam , vì Bài Văn trên Sáng Lớn. Binh kỳ yên ở mặt Đông Nam, vì Mắt chủ Bài Văn ở đất Giết lớn. Binh phục lợi giờ Thân Dậu Tuất, vì Ất Cả gặp giờ Ếm Ép. Phép xem toán khách, gặp trận lợi đông trước, đó là nghĩa khách. Ra quân nên hướng Đông Nam, đó là phép hướng về toán. Chiến lợi Tây Bắc, đó là phép tựa về toán. Lợi trận nhọn, trương cờ đỏ, vì được toán 19. Thấy khí m ây từ Đông Nam lại,

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-3-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

thì khách thắng, vì theo toán m à lại là thuận nên thắng. Khách nghe địch dự bị mặt Đông Nam vì Mới kích trên Dương cả. Binh kì yên ở Đông Nam , vì Mắt khách trên Giết lớn. Binh phục lợi giờ Thân Dậu Tuất, vì là giờ Ếm Ép. Mọi xem, lấy đó làm chuẩn. Xem gió, mây, chim bay Hai quân đối nhau, thắng phụ chưa phân. Hãy xem tính gió m ây, chờ xét chim bay, thì chủ khách thắng phụ có thể biết. Kinh nói: nên xem cung Ất cả, nếu gió m ây từ phương đối xông Ất cả m à lại, là có chiến lớn, kịp phòng bị. Giả như: Ất cả ở cung (9), ngôi Tốn Gỗ. Gió mây từ cung Kiền 1 Kim lại, là xông bó Ất cả, thì hung. Ví, gió mây, chim bay từ phương tướng chủ và cung Ất Cả, phương Đức lại, thì khách thắng. Ví gió mây, chim bay từ phương Tuế Cả, tháng trỏ mà lại, xông trận chủ thì chủ thua, xông trận khách thì khách thua. Xem mây từ 8 quẻ mà chia chủ khách Lý Thuần nói gió: Hai quân đang đấu trước tìm ngôi 8 Quẻ để chia chủ khách được thua, có thể không c ần bói mà dự biết được. Ví gió từ phương Kiền 1 mà lại, với cung (8) cung (3), thì lợi khách, nên cử trước sẽ thắng, ứng sau thất bại. Ví từ cung Chấn (4) mà lại với cung (9) cung (2) thì lợi chủ. Ứng sau sẽ thắng, cử sau ắt bại. Ví từ Khôn (7) mà lại, chủ có mưu không thành. Cả chủ khách đều không lợi. Ví gió từ trời Đoài lại, khách có binh phục, c hủ nên đặt phòng, nếu không thì thua lớn. Nghe 5 giọng, xe m gió, xét tướng Thế gió ầm ầm, như xe chạy, như sấm động, như tiếng trống khua gọi là gió Cung. Tướng này khoan hòa, có trung tín. Tiếng gió như kim gieo, chuông đánh, ngọc vụn loang soang (tạp bội hòa hướng), gọi là gió Thương. Tướng này m ạnh, ưa chém giết. Thế gió hú hú, phầm phập, như động cây rừng, là gió Dốc. Tướng này không thể dối trá được. Thế gió như ngựa chạy, như lửa bốc bừng bừng, là gió Trủy, tướng này mãnh liệt, không thể tranh phong. Thế gió như nước chảy, cuộn sóng tung tóc, gọi là gió Vũ. Tướng này tham bạo, nhiều gian trá. Ra quân, thế thắng bại Lý Thuần xem gió rằng: phàm ra quân, gió từ mặt sau lại, người hùng tráng, ngựa lồng hý, cờ xí như có thế cất lên vẫy địch, trống rung, còi thổi, tiếng như sấm dậy, vua tôi tương đối để điều hòa, tất được toàn thắng, lập công lớn. Ví gió theo bên, vật hướng về trước là có người Trời phù trợ, được lương địch và địch về hàng. Ngày ra quân, gió từ phương 5 - giọng - sống – nhau thổi về, trời đất trong sáng, ngựa xe lồng lộn, trên dưới vui vẻ, khí gió mát mẻ quân hành thắng tiệp, tướng thành công to.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-4-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ví vào đất địch, lối yên doanh, đường thành lũy, trong 3 ngày thấy gió mưa sấm rền, từ quân ta mà chuyển vào cảnh địch, có thế uy Hổ, là có Trời trợ. Đi sẽ thu được vàng ngọc, lại được Rồng Hổ giao nhau, tất là một cuộc tôn chiến. Phàm Gió là chủ, mây là Khách. Ví tiếng gió quá lớn, thế m ây mỏng mảnh thì Chủ thắng, Khách bại. Ví khí mây dày đặc, gió thổi gấp, thế gió yếu nhỏ thì không thắng. Lại nói: Mới ra quân, sau 3 ngày đường đi, thế gió bổng xông lại ngược ta, cờ xí ngã nghiêng, tiếng người khiếp sợ, ngựa không hí, gió hoặc theo mặt sau, hoặc theo bên thổi tung cát bụi, người ngựa đi ngoảnh lại không còn lối bước, gọi là Gió Quỷ, thế binh thua lớn. Ví ra quân, trong 3 ngày, gió to mưa lớn, oai không dậy, quân bại. Ví khí trời tối tăm nặng nề, tiếng gió tán loạn, hoặc u ám đâu không mưa, đều là triệu dưới mưu hại trên, nên phòng bị để tỏ trời răn. Ví ra quân, lặng lẽ, gió quang, cây cỏ không động, không được giặc. Ví mới ra quân, gió cuốn ào lại, cờ xí muốn gãy, đó là thời Trời không thuận, đại tướng tất chết. Ví quân chạy, cờ xí trở lại sau, ba quân thua, tướng chiến chết. Ví giữa đường gặp địch lại, khoảng giữa hai quân hoặc đánh hoặc không gió thổi ngược lại, cờ phan quét chân, không chiến cũng bại đến. Ví cờ xí, thường nhọn hoặc lê thê, hoặc rủ xuống, giao chiến, chết. Hoặc m ây trận lớp lớp, cờ xí vừa mở thì gió bạo chợt đến, quấn m àn quân, nghiêng gãy cờ phan, cây rừng như muốn khô, đó là triệu ác lớn. Tướng mất ngôi, binh sĩ tan tác. Ví gió mưa ngược lại, tung áo mọi người, đó là Trời khóc, quân soái thua lớn. Ví giao chiến m à gió mưa xộc tới, đó là quân lạc tướng, triệu Tướng thua to. Xem người đi về và địch đến hay không đến (Lấy toán khách mà quyết) Xem chờ người đi xa về hay không về, lấy toán chủ và khách mà quyết. Như số Chủ Phương Nam, đó là tự được số Chủ, thì người đi không thể về được. Phép nói: Như xem về người đi phương Bắc, toán Mắt khách ở phương Bắc thì không về được. Được toán Phương Nam thì về ngay. Gặp Ếm Kích tuy đã phát m à chưa tới. Gặp ngăn cách, còn chưa phát. Xem người đi Phương Nam, được 2 – 7 thì không về, được 3 – 8 thì về phương Đông, được 4 – 9 thì không về, được 1 – 6 thì về. Xem người đi phương Bắc, địch Bắc Mắt khách được số 3 – 8 thì không đến, được 2 – 7, số phương Nam thì đến. Xem người đi phương Tây, Địch Tây, Mắt khách được 1 – 6 thì không đến, được 4 – 9 thì đến. Muốn rõ ngày về, như được toán (1) thì, gần là một ngày, chậm là 11 ngày, xa là 100 ngày. Lại lấy toán Mắt khách, 1 là 1 ngày. Như toán được 23 tức ngày xem là ngày bắt đầu, đến ngày thứ 22 là đến kỳ về. Được số toán thì tới. Trên đây xem người đi xa và địch 4 phương tới, cũng như nhau.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-5-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Xem lùng bắt kẻ phản trốn Muốn lùng bắt kẻ phản trốn, lấy kể giờ m à quyết. Ví Khách viếng chủ, hoặc Mắt dưới ở trong, hoặc Ất Cả và đại Chủ cùng cung. Mắt Trời lối đó hoặc mặt Trời ở trong, đều là bắt được. Mắt Trời, lấy nước là trong, lấy sau là ngoài. Ví ở Chủ ngoài được toán ngoài, đều là không bắt được. Lại nói: như Mắt Trời và Mắt Đất ở ngoài, với cùng cung cắp nhau đều là không được. Muốn biết nơi ẩn trốn, dùng kể giờ Ất Cả tới cung Ép Ếm, đi tất bắt được. Như đất vây Bắc mà m ạnh khá, có khí sống, không thể đi, đi tất bị xỉ nhục, không bắt được. Phàm kẻ trốn ẩn mà không động, lấy Mắt đất mà xem. Bắt phản động chúng, úp vết, lùng bắt, lấy Mắt Trời mà xem. Xem cầm tù ứng với đối với người sĩ lại (chấp tù đối lại). Kinh nói: Người hiền gặp nạn cũng có khi, cho nên Ất Cả kể giờ có thuật c ầm tù. Mắt Trời Ếm Kích Ất Cả, hoặc Chủ ở ngoài hay ở thời mạnh, đều nên thưa với người lại mà vào ngục, dễ được giải. Một là: Chủ ở trong, thời mạnh, không thể thưa với quan lại, vào ngục. Còn một: Ất Cả mới vào cung, gọi là gặp nạn vào ngục, việc tất lưu chậm. Ất Cả và chủ cùng cung, Mắt Trời tới, vào ngục dễ ra, gặp bậc quý để giải nạn. Xem cầu sách lược có được không? Phép Cổ nói: được Mắt Trời ở trong, thì sinh yết bậc quý cầu tiền, c ầu vật, ví Mắt Trời ở ngoài không thể xin yết cầu sách được. Mắt Trời ở trước là trong, ở sau là ngoài. Trong là trống (hư), ngoài là lẽ (cô). Ví Chủ cắp Khách, không thể xin yết cầu sách. Như khách cắp chủ, cầu sác h lược đều được. Chủ ở trong là được, ở ngoài là không được. Toán được Mắt trời ở trong, thăm người tất gặp, cầu gì đều được. Đó là toán gặp người trên. Mắt trời ở ngoài, thăm người không gặp, đều cầu không toại. Mắt trời cách Ất cả, gặp bậc Quý, xin yết, giấy tờ kiện cáo, trăm việc, trên dưới đều c ách. Ví chủ gặp thời Mạnh, không thể đến yết, và đến hầu vị tôn trưởng. Lại, Mắt trời, xuân hè 6, thu đông 4, là số khí tuyệt, không thể xin yết cầu mong, gặp bậc Quý. Mắt trời cung 4, cung 9, mà Ất cả cung 3, đều là ngoài. Mắt trời cung 1- 6 gọi là ở trong (Mắt trời ở trong). Biết Kể Giờ để xe m mọi việc Kinh nói: Mắt Trời Ếm Ất cả, các việc chinh chiến, xây dựng, mua bán, trăm việc đều thua thiệt, không lợi. Cửa đủ, tướng phát, âm dương hòa, trăm việc đều lành. Cửa chẳng đủ, tướng chẳng phát, toán không hòa, trăm việc đều hung.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-6-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Âm dương hòa mà cửa không đủ. Ba cửa đủ m à toán không hòa, nên nghe ngóng tin tức m à suy. Chủ Cắp Khách và Ngăn Khách, có thể nói về người quan m à không có nói về người dân. Khách Cắp Chủ và Ngăn Chủ, có thể nói về người dân mà không thể nói về người quan - tức là các bậc Tam công, Tể phụ, Khanh Đại phu. Lại lấy Lã thân trên năm tháng, ngày giờ, thấy Dương cả, Chủ âm tới phương nào, không thể ngẫm nghĩ bồi hồi. Phàm xem muôn sự, lấy Ất cả ở nơi Mạnh Khá hay Thôi Giam m à rõ. Như ở Thần Mạnh, tất nhiên là việc trở lại mới. Ở Thần Khá có việc tranh nhau. Ở Thần Thai, nói việc thai nghén. Ở thần Mất (Một) nói việc lo yếu. Ở thần Chết nói việc chết chôn. Ở thần Giam nói việc hình cẩm. Ví cùng Ất cả đối nhau, lấy việc ân xá mà giải thích. Ở thần Thôi (hưu) lo bệnh tật, người đi xa mưu danh cầu không thành. Ở thần Phế, chủ việc vất bỏ, thay đổi, sợ hãi các việc. Tìm 9 cung Mạnh Khá (v ận v ành trời 24 khí) Năm xem tìm Ất c ả, tháng xem tìm Mắt trời: Dựng xuân

Giữa xuân

Dựng hè

Đến hè

Dựng thu

Giữa thu

Dựng đông

Đến đông

Mạnh vượng

8

3

4

9

2

7

6

1

Khá tướng

3

4

9

2

7

6

1

8

Thai thai

4

9

2

7

6

1

8

3

Mất Một

9

2

7

6

1

8

3

4

Giam tù

2

7

6

1

8

3

4

9

Chết tử

7

6

1

8

3

4

9

2

Thôi hưu

6

1

8

3

4

9

2

7

Phế phế

1

8

3

4

9

2

7

6

Mọi sự mà xem, hỏi cát cung. Mắt trời Ếm Ất c ả đừng mong. Bán buôn xây dựng đều không lợi Mọi việc đem làm ắt chẳng xong. Ví Mắt trời theo bên Ất cả, Muốn đi hay hoãn, chẳng yên cùng. Khác h m à Cắp Chủ đều không lợi Chủ bị Ngăn Giam, ác nẩy trùng (chủ bị khách...)

Mạnh khá 4 mối Ất cả mà vào đất Mạnh xong, Nói về việc mới, chẳng thành công.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-7-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phế thì việc cũ, kiêm thay đổi Ở đó, người xa, xét kỷ càng. Chuyển tới Thai, thì sinh sản sự Mất, thời lo đẻ, đẻ mà hung Đi thuyền, hãy bị phòng thuyền đắm Ở chết, thì lo chết chóc trong Cửa đủ, tướng vượng (phát) muôn việc cát. Ví không, mọi việc chẳng thông dòng. Thuật kỳ ra quân Ất cả ra quân có thuật kỳ Tính từ Mắt (Mắt đất) đến Ất (Ất cả) sau suy (tới sau Ất cả) Được 2 – 8 với 12 số Và số 32, cửa đủ tùy Tướng phát thêm vào, quân dấy lợi, Ra quân, cướp đất, tốt khôn bì Cửa m à không đủ, trong khi Ất, Chủ thắng, còn như khách bại kỳ Ất ở bên ngoài, không cửa đủ, Toán này thắng khách, chủ thua lì Những khi Mắt, Tướng, trên Giềng (Giềng trời) thấy Nam chinh, tìm Giềng, chiếu dưới đi. Vì Giềng trời, trăm gian đều lánh Lại nói: theo Mắt chủ, dưới 3 cửa mà qua, tất lành. Dưới Ất cả có thể trốn đi. Cung Mắt trời có thể ẩn giấu. Muốn trốn chạy, cứ dưới Ất cả mà qua. Muốn ẩn giấu, dưới Mắt trời mà đi, không ai trông thấy. Xem địch có gián điệp không? (Trước Ất là trong, sau Ất là ngoài, suy đấy mà ra). Phép Ất cả, phàm khi chúa lâm trận, tất xem có gián điệp không? Phép này, lấy Mắt khách Đại tướng m à quyết. Tìm cung có Ất cả, và lấy cung đối xông làm giới hạn, chia trong ngoài để phân biệt sâu nông.Ví Mắt Khách ở ngoài, Đại tướng khác h cũng tới c ung đó, thời gian tế vào cảnh ta. Ví Mắt khách với Đại tiểu tướng khách đều ở đất ngoài, thời địch vào hết cảnh ta rồi. Ví Ất cả ở cung 1, các cung 6, 7, 2, 9 đều đứng sau, là trong, cung 6, lấy trong là gần, lấy ngoài là xa. Gần là đã vào c ảnh xa. Xa là kỳ mới phát, lấy sâu nông m à định rõ. Giặc đến nhiều ít (việc này xe m Mới Kích) Cát bụi, ngọn lửa khởi, là có binh. Lấy Kể giờ m à định.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-8-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

(16) trở lên, âm dương hòa, có địch lại, và địch động. (15) trở xuống là ngắn, địch đến ít (s ố này là toán từ Mới Kích đến sau Ất c ả). Lại nói: ở Dương là có địch, ở Âm là không có địch, lấy số chẳn4 lẻ mà chia âm dương. 16 trở lên có tướng có quân. 15 trở xuống là loài chuột, trộm, chó rông. Mới Kích tới đâu, đấy là phương địch lại. Tới c ả thì từ Đông lại, tới hữu từ Tây tới, tới 4 góc là đóng lấp địch không lại. Địch hàng hay không? (Dùng Mới Kích, không dùng Kể Chủ). Ất cả kể giờ xem địch hàng. Lấy Đại tiểu tướng khách mà quyết. Đại tiểu tướng khách ép Ất c ả, hoặc ở trước Ất c ả thì không hàng. Ất cả chọn giờ. Phép chọn giờ, toàn ở toán. Được 1 là vua minh, điện chính. 2 là Thân vương, Thái tử. 3 là tôi Quí, ngôi Tể phụ. 4 là Thượng thư. 5 là Hoàng hậu. 6 là Phi tần, 7 là toán của Đại tướng quân, 8 là toán Thiên tướng quân (phó tướng). Từ Đại Phu trở xuống: số 9; 10 là Dân dưới. Ví không Ngăn – Giam – Các h - Đối, toán kể hòa thì đủ phúc khánh. Ếm là thời ở cùng với Ất cả. Cách là đứng đối xông với Ất cả. Như Ất cả ở cung 8 thì Ngọ là Cách. Các h đối là có lo lắng. Như giờ Dậu, Ất cả ở cung 6 là Ếm, hung tới m au. Đứng bên tả hữu Ất cả là bức ép, tất có thương, như Ất cả cung 2, thời là Tỵ, Vị, Ất cả ếm ép, thời không ép là có sự vui mừng (đây là nói Kể Giờ, Ất cả gặp ép, m à thời không ếm ép, có sự vui mừng nhỏ). 7 thuật Ất cả Lã thân trên xứ, xem Thần lớn Mạnh Khá Thôi Giam biết dữ lành (dùng kể năm). 1. Tới bến hỏi Đạo Lấy Lã Thân trên chi – năm địch khởi, xem dưới Thần lớn là năm phá địch. Lại lấy Lã Thân trên năm phá, xem dưới Thần lớn là tháng phá. Lấy Lã thân trên tháng phá, dưới Thần lớn là ngày phá. Lấy Lã Thân trên ngày phá, dưới Thần lớn là Giờ phá. Nếu năm địch khởi, mà Ất cả được toán 5, là đóng lấp không cửa kẻ kia dấy quân sẽ bại, năm ấy phá được. Lấy Lã thân trên Ất cả dưới Thần lớn là phép nghiêm. Ví đuổi Đại Tướng, Đại Tướng chết; đuổi tham tướng, tham tướng chết. Kinh rằng: Đời bình yên, địch dấy binh đất ta. Ta được kể trỏ thời phá địch, như đến bến hỏi đạo vậy (còn cửa không đủ, tướng không phát, không phải chỉ vì toán 5). 2. Sư tử ném lại

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-9-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Lấy Lã thân trên năm , dưới Thần lớn là năm phá. Vì tới 4 góc thì 18 năm s au mới phá được. Ví ở đất Mạnh Khá cũng không phá được. Ở đất Thôi Giam Chết thì phá được. Như địch lấy Giáp Tuất dấy binh. Lấy Lã Thân trên Tuất. Thần lớn tới Sửu Cấn là góc Đông Bắc. Ở phương 4 góc thời 18 năm sau, đến năm Tân Mão mới phá được. Không đợi kỳ mà cứ tiến binh, thì không thể phá địch được, mà ta bị hoạn ném lại vậy. 3. M ây trắng cuốn trời Ví 2 quân cũng ngang nhau, muốn xem thắng phụ, lấy Lã thân trên Đại tướng chủ. Thấy Thần Lớn gặp Mạnh phá, có khí, chủ thắng. Thần lớn tới Thôi Giam Chết Mộ, chủ bại, như Đại Tướng chủ cung 7. Lấy Lã Thân trên 7. Thần Lớn tới 1. Thần lớn thuộc Lửa, đuổi cung 1 Kim, Kinh rằng: ta đuổi là Giam , Thần lớn gặp khí giam. Đại tiểu tướng chủ sẽ bại. Lại như Đại tướng khách ở cung 3. Lấy Lã thân trên 3. Thần lớn tới cung 9. 9 thuộc Gỗ, Sống, Lửa, Thần Lớn. Sống ta là Khá. Đại tiểu tướng khách thắng. Muốn biết Chủ Khách thắng phụ, dùng thuật này mà xem. Thần lớn tới phương Mạnh Khá. Sống nhau thì s ĩ tốt tinh nhuệ dũng cảm , có binh nhiều không thể phạm được. 4. Hổ m ạnh cự lại Tìm ngày địch hạ doanh. Lấy Lã thân trên Ất cả. Thần lớn tới Mạnh Khá, doanh kia không công phạm được. Thần Lớn tới cung Bỏ Giam Chết Mộ, doanh không lâu tất bị phá, hoặc tự phá, nên tiến quân mà công. Khi m uốn cử quân cướp trại, dùng thuật này (ví 2 quân tương đương, đều cần phải yên trại. Muốn c ất quân trước, dùng Kể giờ m à định). 5. Ông Sấm vào nước Khi binh tán bại. Tìm ngày. Lấy Lã thân trên Ất cả, xem Thần Lớn tới đâu. Cung Thần đuổi Đại chủ thì Đại tướng chủ chết. Đuổi Tham chủ thì tham chủ chết. Không thế thì s ĩ tốt chạy tan. Thần Lớn Sống Mạnh 4 tướng thì không lo. Như ngày Giáp Tý khối 301 Ất cả cung 6. Bài văn cung Sáng lớn. Toán chủ 18. Đại tướng chủ cung 8. Tham tướng chủ cung 4. Thần Kể Dần. Mới Kích Thìn. Toán khách 19. Đại tướng khách cung 9. Tham tướng cung 7. Lấy Lã thân trên cung 6. Thần lớn tới Khảm 8 thuộc Nước. Đại tướng chủ cung 8. Cùng loài là Mạnh, Đại chủ được khí Mạnh. Đại tướng khách cung 9 thuộc Gỗ. Thần lớn ở Khảm Nước. Nước Sống Gỗ. Đại tướng Khách được khí Khá. Chủ khách đều tốt. Nếu gặp cung Đuổi thì tất đến thua ta. 6. Rồng trắng gặp mây Phàm 4 tướng Chủ Khách, muốn ra quân dựng trại. Lấy Lã thân trên Ất cả, xem Thần Lớn tới đâu cùng với Đại tướng chủ Mạnh Khá, có khí thì nên ra quân dựng trại. Bên Khách cũng vậy. Gặp Bỏ Giam Chết, tướng ấy không thể ra quân hạ trại được. Lại nói: Ta là Chủ, kẻ kia chính là Khách. Tướng khách Bỏ Giam, Tướng chủ Mạnh Khá Đuổi Tướng chủ kia, nếu ra quân hạ doanh thì có thể giết tướng kia được, mà ta thắng lớn. Trái thế thì không lành. Nên xét kỷ. 7. Quân quay về không nói Phàm việc binh, quý ở sự biết cơ trời mới thu toàn thắng, ca khúc khải hoàn, trên dưới đẹp lòng, không lời oán giận. Phép tìm ngày kẻ kia mới tới. Lấy Lã thân

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 10 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

trên Ất cả. Thần Lớn đến cung mà Mạnh Khá Đại tướng khách, tất là người trí dũng, kiêm có binh phục, nên cẩn thận đề phòng. Đại tướng khách tới đất Giam Chết, thời quân kia không trí, cũng không có binh phục, địch tự phá tự lui. Ví Tướng chủ Mạnh Khá, nên dùng binh, ra lúc không ngờ, có thể thu được toàn thắng. Ngày ban sư cũng lấy Lã thân trên Ất cả, thấy cung Thần Lớn mà Sống Mạnh Đại tướng khách, thời quân kia có binh phục, muốn cầu đường về, nên cẩn thận phòng bị. Nếu Sống Mạnh Đại Tướng chủ, cũng nên phục quân nơi đường về để đợi mà công quân kia. Chọn phép làm lệ (Kể ngày) Ví nay là nguyên trên Giáp Tý, kỷ thứ 1. Nguyên Giáp Tý khối 28 ngày Tân Mão. Ất cả ở cung 2. Bài văn ở Lã thân. Toán chủ 14. Đại chủ cung 4. Tham chủ cung 2. Thần kể Hợi. Mới kích trên Sáng lớn. Toán khách, được 9 đơn. Đại khác h cung 9. Tham khách cung 7. Lấy Lã thân trên Ất cả ngày địch mới lại. Ất cả cung 2 thì Thần Lớn tới cung Đoài thuộc Kim. Đại tướng khách, cung 9, Tốn Gỗ. Cung Thần Lớn Kim đuổi Gỗ. Kinh nói: Ta đuổi là giam . Đại tướng khách khí giam, thế thì quân kia không có binh phục, tất tự thua, không làm gì được. Phàm các tướng, cùng loài là Mạnh. Sống ta là Khá. Đuổi ta là chết. Ta sống là Thôi. Ta đuổi là Giam. Ví Tùng cao thuộc Gỗ, thời Lã thân là cùng loài, Mạnh, Chủ đất, Nghĩa lớn là Khá Đức âm, Đức võ. Nhóm cả là Chết, Đức Dương, Đức Hòa, Âm cả, Đạo trời, Võ lớn, Chủ âm là Giam. Sáng lớn, Thần lớn là Thôi. Bài ca đãi vàng nhỏ (Trương Thường soạn, trong 407 chữ, gom trọn Âm dương 144 khối). Ất cả trừ vòng hai bốn (24), mỗi cung 3 toán 1 rời, Dương từ cung 1 truyền xuôi, Âm khởi 9 cung chuyển ngược (cứ toán của khối, lấy 24 trừ m ãi. Không hết, lấy 3 rút, là vào cung). Mười tám trừ Dần, khởi Võ Đức, Mắt trời gặp Kiền Khôn lưu 2 (Âm khởi từ Dần, gặp Cấn Tốn cũng lưu 2 toán). Dương Dần, Âm Thân ngược chuyền. Thần kể là đây in lối bước (Đến giờ dùng thì chỉ, qua 12 thần). - Trên Đức Hòa, đặt Thần Kể, tìm ngôi Mắt khách chở Bài văn, toán, c hủ khách, từ Mắt đi, tới Ất sau lưng là s ố được. - Cung chính tính số cung. Gián duy tùy 1 ước. Trên Chi, Thần Hợp, thứ ngôi Kế định chốn Bài Văn. Kế định toán xem, Ất cả đầu này cung 1 vượt. - Đặt ngôi Đại tướng số linh, Tham tướng nhân 3 hỗ ước. - 72 khối đều theo, Giữ đạo ân cần xét nước. - Năm tháng ngày giờ đủ chẳng đủ, 240 số dư trừ Mỗi cửa 30 số trú lưu, cửa. Mở chiếu xuôi dòng khởi trước.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 11 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

- Duy giờ trừ 120, Âm Dương hai Đến không lầm. Dương Mở rồi Lành, Sống đến Thương, Đóng Lớn Chết Kinh Âm lướt. - Hai cửa không đủ Mở và Sống. Ba cửa không đủ Chết Đóng Lành. Ất cả không vào 3 cửa kia, gọi là cửa đủ trời ban phước. - Muốn hay chủ khách được thua, Nội ngoại sâu nông phải lược. - Ất kia trợ khách 9,2,6,7 qua ngôi Ất cả chủ phù, 1,8,3,4 rạo rược. - Ví chia chủ không trước sau sao Cửa đủ tướng phát là bên được. Ra quân hướng hai Đại, chiến hướng mặt xông. Dùng trận theo toán phương, trương cờ số ngước - Đen cong vì 1, 8; vòng tròn bởi 2, 5. Trắng vuông 6 – 7 nên, 4 – 9 hồng nhạn thuộc - Cung 3 là Gỗ, trận cờ nên phải thẳng xanh Bốn hướng m ây bay, chủ khách hướng vào thuận khước. - Nghe địch muốn hay có phục, 2 m ắt phương này. Nhận điều chủ khách ngăn nhau, đều phòng bị cuộc. - Binh kỳ từ hai Mắt mà ra. Binh phục nên ép che (ếm) kì cược. - Tinh vi cùng cứu, xem đoán khởi nguyên Động tĩnh thăm dò, tướng bên chủ khách. Ất cả 10 tinh rõ toán Muời tinh là 9 sao trời vòng Ất trời cộng với Ất c ả gọi là 10 tinh. Làm tướng, xét thời trời để biết tiến lui. 10 sao này gùi về gió mưa. Thấy hợp là xem. Mưa mù tăm tối có thể không vấp. Trương Lương nói: Thẻ đế, thời trời, 5 gió, 3 gió họp ở cung dương thì tạnh, hợp ở c ung âm thì mưa. Hợp là cùng cung với Ất trời. Âm dương thuận khí dự tiên tri, Gom cả 10 tinh để tính suy Tôn trời lấy bốn trừ vòng Dương từ tám sáu về giòng hai tư (8, 6, 2, 4). Âm hai bốn tám sáu giờ (2, 4, 8, 6) Ất va, là đụng phải giờ gió to. Hoàng Trời hai chục trừ lo, Không đầy, Đức vỏ thuận đò dương xuôi.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 12 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Âm từ Lã thân ngược chơi, Kiền, Khôn, Cấn, Tốn gặp thời lưu hai (2). Thẻ đế hai mươi vòng cài (20). Chủ âm dương khởi thuận bài chuyển lưu. Hè từ Dương c ả ngược chiều, Khi qua bốn Giữa nhớ điều bội lên. Chim bay vòng chín s ố liền (9). Đông về, thuận khởi một Kiền trở đi (Kiền 1). Hè về, từ chín ngược vì (9) Cùng cung với Ất là kì sao băng. Năm hành vòng năm số đăng (5) Một tám ba chín bảy chằng dương âm (1, 8, 3, 9, 7) Chín hai bảy một ba, âm (9, 2, 7, 1, 3) Hợp cùng Ất c ả gió ầm ầm bay. Ba gió vòng chín số bầy (9), Dương từ ba bảy hai chầy s áu qua. Một năm chín bốn tám sa (3, 7, 2, 6, 1, 5, 9, 4, 8) Vòng âm bảy đến ba và tám tư Chín năm m ột sáu hai đưa (7, 3, 8, 4, 9, 5, 1, 6, 2) Hợp cùng Ất c ả trời vừa tối tăm. Thời trời mười hai số thăm (12) Lã thân, dương khởi thuận nhằm nẻo xuôi Âm, từ Đức vỏ ngược chôi Ất hòa, mưa gió đôi hồi kéo theo. Năm gió vòng chín gieo neo (9) Dương một ba đến năm leo bảy cùng. Chín hai bốn sáu tám cung (1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8) Âm từ chín bảy năm vòng xuống ba, Một tám sáu bốn hai qua (9, 7, 5, 3, 1, 8, 6, 4, 2) Mặt trời biến sắc, Ất Hòa hợp nên. Tám gió vòng chín thuận chiều (9) Dương từ hai thuận (2), Âm miền tám leo (8 ngược). Ba năm lại hợp Ất trèo (3, 5) Hợp Dương, nắng hạn, gió vèo thổi tung. Hợp Âm , mưa giáng m ây mùng.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 13 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thánh xưa lưu lại để trông cờ trời (Dương 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 Âm 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9) Xét khí mây, xe m mưa tạnh Đợi ngẫm mười tinh với khí mây, Những ngày Ất cả mới rồi đây. Hai ngày dư lại không xem được, Giờ kể cũng theo 1 phép này. Trời mọc lặn và trời tạnh ráo, Dưới, trên, tả, hữu, khí sao vay. Mạnh, xanh, với số 3 và 4 (3, 4) Hẳn biến vào thời Dần Mão nay. Mạnh, s ố chín hai, m àu sắc đỏ (9, 2). Định rằng biến Tỵ Ngọ là chầy Mạnh, m à bảy sáu, pha m àu trắng (7, 6) Thân Dậu là thời phát đổi thay. Một tám, mà màu đen xạm lại (1, 8). Phát thời Hợi Tý lượng cho hay. Hoàng Trời (hợp Ất cả) hiền tướng, vâng thêm phong. Mạnh Khá, ngang trời mưa bụi tung. Ví thấy chiều tà sương sắc hắc, Định rằng Hoàng Ất hợp phương Đông. Hợp tây, mây khí, vầng đều hiện, Nam, định mưa to, chạy ngược vùng. Sao hợp tối rầm , trời sắc ố, Tôn trời mưa giáng, tối mung lung. Hoàng Trời và Ất cả hợp ở cung dương thời trời quầng, ngày mù mịt, ở cung âm thời trăng quầng, đêm tối mịt. Tán rằng: Hoàng trời Ất cả là thần nắm giữ m uôn nước. Ví Hoàng gặp Ất thời trời quầng, gió to. Hợp ở đất m ạnh khá thời, gió s uốt gầm trời. Hợp phương Đông, trời quầng, gió to. Hợp ở Nam , tối mù mịt. Hợp ở Tây, trời quầng, có khí mây. Hợp ở Bắc mặt trời u ám. Hợp với Tôn trời, mưa mù, trời trăng có biến. Hợp với số Ất cả có mưa gió lớn. Hợp với Thời trời, trời hơi tối. Hợp với Năm gió, có gió khởi. Kể ngày, số ấy mà cùng hợp, Âm, định mưa to, Dương ám m ùng. Hợp chín, cung này mờ sắc ố, Khuông trời quầng tối chốn thần cung. Chim bay, hơi tối, mưa nho nhỏ.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 14 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Hợp với thời trời, tạnh sáng trong. Năm gió, thì rồi tung gió gấp, Sáng, mây dần khởi, tối tăm lồng. Chua rằng: Cùng chim bay Ất cả cùng cung, mưa nhỏ, trời mờ. Hợp thời: Trời Ất cả cùng cung, hơi tối. Gặp Năm gió, gió to khởi. Mặt trời, m ây phủ nên xem xét. Thôi, Ép m á vào, chẳng nhỏ mong. Ví lại mưa dầm , Kiêm Ép Kích, Trong âm , nắng hạn giáng tại hung. Chua rằng: Cùng Mắt trời cùng cung, cho nên có ứng này. Trên đây, nói Hoàng Trời, Ất c ả. Thẻ đế, tướng hiền ví hợp c ung, Trời quầng, thêm có gió to bồng. Cậy lay, hiu hắt, vì tươi Mạnh, Mất s áng, trời đi lệch lạc vòng. Thẻ đế và Ất cả hợp cùng cung thì trời quầng, gió to. Nếu hợp ở đất Mạnh Khá, mưa nhỏ, gió cuồng. Hợp cùng Mắt trời, trời quầng, hơi tối, gió mạnh, hoặc trời trăng có biến. Lại nói: Cùng Năm Gió, Năm Hành, Tám gió, Ba gió đều hợp cũng vậy. Hợp cùng Ất cả, ở cung dương thì tạnh ráo, nắng hạn. Ở cung âm , mưa mù. Thời (thời trời) Ví tướng hiền, mưa vả gió, sao gà (kê tinh), xưa chép cũng cùng đồng. Mạnh phương, mưa gió đâu bay đến, Giam chết, làm trời u ám m ung. Tinh tán nói: Gà báo sáng, xem đêm, xét thời trời, cùng Ất cả họp ở đất Mạnh Khá thì mưa mù, có gió chợt khởi. Tôn (Tôn trời) Vị tướng hiền, cùng Ép Bó, Mạnh, thì m ây đặc với mưa trùng. Hai tư tám sáu, trời m ù, lạnh (2, 4, 8, 6) Thẻ đế mưa bồng, gió sóng tung. Ví gặp Chim Bay, mưa nho nhỏ, Cảnh trời ẩm thấp, có bao không. Tôn trời và Ất Cả hợp với đất Mạnh Khá, thì tối mù mưa lạnh. Hợp ở cung 8, trời c ó quầng. Hợp cung 6, tối m ù. Hợp cung 2, tối tăm lạnh lẽo. Hợp cung 4, trời quầng. Cùng Chim bay hợp, trời tối, thấp ướt, mưa nhỏ. Chim bay, ví gặp cung hiền tướng, Mạnh khá phương này tối mịt mùng.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 15 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Biến động sao trời, hay gió nổi, Thời trời mà hợp, gió mưa trùng. Chim trời và Ất c ả cùng cung, tới phương Mạnh Khá, sao trời bay đổi. Không phải đất Mạnh Khá thì có gió to. Trời khí dày thì m ưa, mỏng thì gió. Sương mù vàng thêm đen, đỏ thời gió, trắng, xanh thì gió, lạnh đóng. Như nắng hạn lớn thời thường, xem âm . Mưa lớn thời thường xem dương. Mạnh khá, khí biến rất nhanh, Hợp với Thời Trời. Trời mưa âm . Hợp cung 9, 6 thì trời quầng. Hợp Ba gió Năm gió thì gió lớn. Năm Hành hiền tướng, phong vân bạo Có khí, phương này mưa dễ dàng. Năm gió, Mặt trời, mưa với tới, Hợp với thần gió, gió mưa lồng. Sao trời, gió lồng, không sai suyễn. U ám Tôn trời đóng ở trong, Thời (thời trời) hợp, một trời m ù m ịt tối. Hợp Âm cả sóng nổi m ênh m ông. Năm Hành Ất cả họp cùng cung, gặp đất Mạnh Khá, gió bạo, lạnh lớn, khí m ây mù mịt, hoặc có mưa. Họp với Năm Gió, gió to, trời trăng có biến. Hợp với Thời trời, tối tăm, mây m ù, gió thổi. Hợp với Mắt trời, gió to, trời trăng biến. Hợp với Thẻ đế, gió tới hơi ám. Hợp với Tôn trời, trời trăng biến sắc, hơi ám. Tám gió : Ất chung, Mạnh Khá bàn, Mưa bay nho nhỏ, gió đưa làn. Thêm Ba, mờ mịt càng thêm mạnh, Năm gió mờ tan, gió mạnh tràn. Tôn (Tôn Trời) gặp, mưa dầm, như với Thẻ (Thẻ đế). Thời Trời, m ây ám khó mà tan. Hoàng Trời gặp phải, trời thay đổi. Âm cả làm giờ s ập tối lan. Tám gió với Ất c ả họp ở đất Mạnh Khá, mây khởi, mưa nhỏ. Họp với Ất cả ở cung dương, có gió. Ở cung âm, có mưa. Họp với Thẻ đế, mưa tới. Họp với Hoàng Trời , có gió lớn, trời trăng có biến. Họp với Năm gió, gió lớn tối mù. Họp với Thời Trời, tối m ù, trời trăng có biến. Năm gió, tướng hiến. Mạnh Khá chen. Gió cuồng, mưa bạo nổi theo liền. Tôn trời ví lại cùng ngôi vị, Mưa nhỏ, trời mờ, chẳng rõ phen. Thẻ đế, Chim bay, mưa s ập tới.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 16 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thời (Thời Trời) và Mắt (Mắt Trời) tối, gió m ù liền. Cùng Ất cả họp ở cung Mạnh Khá, trời trăng có biến, m ê m ù không thấy trời, mưa bạo gió cuồng cùng đến. Họp với Tôn trời, có mưa nhỏ, trời trăng có biến. Họp với Thời trời, gió lớn. Họp với Mắt trời, tối m ù, mưa nhỏ, trời trăng có biến. Ba gió tướng hiền, lạnh lẽo mây, Chim, Thời, hôn ám tới liền ngay, Thẻ, thì tăm tối, khôn lay chuyển. Tôn đến, mưa tuôn, hơi tối ngày. Năm gió cùng vào, ấm áp phát, Hoàng trời cũng vậy, luận cho hay. Mắt trời, có gió âm, mưa giáng, Tám gió cùng vào, trời đất lay. Ba gió và Ất cả họp ở đất Mạnh Khá, trời trăng không ánh sáng, gió lạnh, 4 mặt nổi dậy. Họp với Mắt trời, có mưa âm lớn. Họp với Thời trời, có mưa âm nhỏ. Họp với Chim bay, gió mạnh, mây kéo đến. Họp với Thẻ đế, hơi âm u. Với Tôn Trơì, mưa âm. Với Hoàng trời, Năm gió, trời trăng có biến. Thay đổi chính lệnh (tướng quốc chính) Phép lấy Lã Thân (Dần) trên năm vua mới tức vị. Thấy Nhóm cả (Dậu) tôi đâu, là năm nước đổi mới, chính lệnh thay, phong tục rồi, màu mặc biến. Dưới Dương Cả (Thìn), kỷ luật bỏ trễ, ách hội binh đao. Dưới Chủ Âm (Tuất), tội gian giấu m ưu, hung tang, họa lớn. Dưới Chủ Đất (Tý), lễ nghĩa biến mất, lời dâm tiếng tục. Dưới Đức Võ (Thân), rời đất thay nền, xây cung, dựng thất. Dưới Nghĩa Lớn (Hợi), bỏ phế, giập gãy. Kỳ nhanh chậm xa gần, lấy số chi can c ủa năm ấy, suy ra m à biết Toán dài hòa, sự ứng ở xa. Toán ngắn không hòa, sự ứng ở gần. Toán hòa dài, năm trường, xa thì 90 hoặc 180 năm. Toán ngắn, không hòa, gần trong 9 năm. Lại xem Nhóm cả, Dương cả, Chủ âm, Đức vỏ, Nghĩa lớn, Thần lớn (Tỵ) tới cung nào, có Giam Ép Kích, Cắp, Cách, Đóng, dai hay không? Ví có, thì vì c ải các h không hay, biến thành hung. Xem tai phát trong năm Phép lấy Thần - Hợp tuế (Lã thân) trên Chi Năm . Bài Văn ở đâu là tháng phát tai họa. Cung xông biến cũng thế. Như Văn ở Thìn, tai phát tháng 3. Tháng 9 c ũng phát. Muốn biết ngày giờ khởi phát, lấy Thần - Hợp của tháng trên chi tháng. Thấy Bài Văn ở đâu thì biết ngày phát. Phương xông cũng vậy. Lại nói: Thần - Hợp Chi tuế trên ngôi Chi tuế. Thấy Văn tới cung Dương thì năm có nắng hạn. Ở cung âm , năm có nước to. Như trên Cung Ất cả, hoặc trong khoảng Cách, Ếm, Ép, Kích, Dẫn, Cắp thì vua tôi không cùng lòng, năm không được mùa. Bài văn là chủ, c ũng dùng Ếm Cách mà đoán.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 17 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Lấy bản m ệnh chúa sáng nghiệp trên năm ngôi. Tìm Thần trên bản m ệnh, thấy: Thần lớn, Nghĩa lớn là âm trùng, từ 1 đến 4. Thấy Dương cả, Chủ âm là số dương, từ 2 đến 5. Thấy Tùng cao, Nhóm cả là đối âm, từ 3 đến 6. Thấy Lã thân, Đức võ là dương trùng, thì 7 đến 1. Thấy Đức Dương, Đạo trời là số âm, thì 8 đến 2. Thấy Chủ đất, Oai lớn là đối dương, thì 9 đến 3. Khí Mạnh Khá thì bội lên. Chết Bỏ thì bớt đi. Lấy năm lên ngôi trên Nghĩa lớn, thấy Dương Cả, Chủ âm là hội ách. Từ năm lên ngôi chuyển đến đây, biết hạn hết ngôi. Từ năm lên ngôi, dương xuôi âm ngược, tích lại cho đến hội ách thì chỉ. Không có hội ách thì đến Ất c ả, tìm toán là bao nhiêu, mà suy lành dữ. Giá như: Hán – Cao Tổ bản m ệnh Giáp Dần. Lên ngôi năm Ất vị. Lấy Giáp Dần trên Vị, năm lên ngôi, xét thần trên Dần Lã thân, thì thấy Chủ âm là số dương (2) đến (5). Ta Đuổi là khí giam, không tính bội, nên được 25 Đế. Lại lấy năm lên ngôi trên Nghĩa lớn, thấy Chủ âm tới Dần (chú ý: bản nguyên ghi là dương cả tới Thân). Từ Vị khởi 1, chuyển ngược: Đạo trời, Oai lớn. Sáng lớn, Tùng cao, được 16 toán (chú ý: bản nguyên không ghi Oai lớn) nhưng đến năm thứ 12, Kể tuế Ất c ả. Vào khối 67, Tuế Ngọ, cung Ất cả Cách Chủ, thì đế đã băng hà. Lại lấy Vị trên Nghĩa lớn, thấy Chủ âm tới Dần. Sau Vương Mảng, năm Bính Dần thoán ngôi (Toán này thuộc khối âm 272 Ất vị thì phải). Đường Cao Tổ, bản mệnh Bính Tuất, lên ngôi năm Dần. Lấy Tuất trên Lã thân Dần. Thần trên Tuất là dương đối thì 9 đến 3. Sống bản mệnh là khí khá, nên bội thêm 2 x 9 = 18 đế (trong bản nguyên gọi là Khí Mạnh, không phải Khá). Lại lấy Dần trên Nghĩa lớn. Dương cả tới Sửu. Từ Dần khởi 1, chuyển ngược về Cấn, được 4 số. Mạnh thì bội thêm thành 8. Năm thứ 9 thì truyền ngôi. Phàm xem kể tháng, khởi từ năm Giáp Tý đến năm dùng việc, xem được bao nhiêu toán. Giảm 1 toán, rồi lấy 12 nhân lên. Thêm Trời chính, đất chính 2 toán. Như năm nay, tháng 5 xem, thì thêm 5 toán nữa, cộng lại được là bao số. Đem 360 trừ mãi. Số dư, lấy phép khối 12 m à trừ. Còn bao nhiêu là vào toán. Ất cả Mao Tử nói: Lời của nhà thuật số là nghiêm chỉnh. Sáu Kinh không ai dẫn lối. Mà Tổ, thì bảo là Tiên Thái. Tiên Thái qua. Sáu Kinh không truyền. Đạo tản mát trong m ọi nhà. Mỗi nhà dùng thuật mà vận. Vận hợp với đạo thì nghiệm. Nghiệm thì truyền lại. Truyền lại rõ rệt nhất c ó 3 nhà là Ất cả, sáu Nhâm , Cửa kì, đều bảo là do Tiên sinh Tề mà có, lưu cho Thủy Hậu, nhưng không khảo cứu vào đâu được. Đến như Sáu Nhâm, lời Phạm Thiếu Bá nói như sau: ta bảo rằng, phép đến nay đã đổi ngược lại, lời đoán không sát, cho nên bảo phi lời Tiên Thái thì không thể được. Tề Ất c ả, lý lẽ đủ, hợp với thuyết của mọi nhà. Cho nên nói đến 3 nhà, tất lấy Ất cả thống tất. Lời Ất cả có 9 tức 9 s ố của Thơ Lạc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 18 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nói đến chủ khách, Đại tướng, Tham tướng, Mới kích, các loại ấy là đều dựa vào việc binh m à lấy tên. Mượn binh để gọi Năm Hành, chứ không phải dùng Năm Hành để gọi binh, vì rằng việc binh là việc thiết thực, cho nên nhờ đó mà soạn. Giản dị và minh bạch, nếu không chẳng dám toán về m iếu đường. Rõ ràng và đầy đủ, nếu không chẳng dám tính khối bày ẩn, đoán trận. Cho nên nói binh có tới nữa vậy. Nếu như suy xét để bày trận, không ngoài việc cứ vào lý thuyết là lời xét định. Xét định c ó quá không phải là lỗi của lý. Gặp trận, xét định theo trên, còn như bùa phép tế đảo, Sáu Kinh không dạy. Sáu Kinh nói: Nếu bói toán, cáo với thần m inh, đã gặp lẫn rối thì làm bùa phép, tế, đảo, thế tất đến vậy. Cho nên chỉ chứa ước lược, không dạy những điều không rõ.

HẾT CUỐN III

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 19 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

CUỐN IV (Quyển Thượng) LẬP THÀNH QUẺ ẤT 72 KHỐI ÂM (Cả hai khối lập thành QUẺ ẤT để dùng vào việc BINH. Người đề đáp có gài thê m một số Sao về NHÂN MỆNH và NHÂN SINH). KHUÔN HUYỀN CÔ LẠI Sau đến hè, dùng Ẩm Âm . Ngôi thứ trong 72 khối ß Dương à Âm à TỐN Gỗ

TỊ Lửa

NGỌ Lửa

VỊ Đất

KHÔN Đất

Sáng lớn

Thần lớn

Oai lớn

Đạo trời

Vũ lớn

Cung 9

Dương tạp

Dương thuần

Âm thuần

Âm tạp

Cung 2 ngoài

ngoài Dương tuyệt THÌN Đất

9 Dương tuyệt

Cung 7 ngoài 7 THÂN Kim

2 Khí rời

Dương cả

Đức võ

Dương thuần

Âm tạp

M ÃO Gió Tùng cao Dương tạp

DẬU Kim

Đóng 4 Khí tuyệt

Cung 5 giữa

6 Khí tuyệt

Giữ

cung 4 trong

Nhóm c ả Âm thuần cung 6 ngoài

DẦN Gỗ

TUẤT Đất

Lã thân

Chủ âm

Dương

Âm tạp

thuyền 3

8 khí rời

Âm tuyệt 1

CẤN Đất

SỬU Đất

TÝ Nước

HỢI Nước

KIỀN Kim

Đức hòa

Đức dương

Chủ đất

Nghĩa lớn

Đức âm

Dương thuần

Dương tạp

Dương tạp

Âm thuần

Âm tuyệt

cung 3 trong

Tủ sách Tử Vi Lý Số

cung 8 trong

-1-

cung 1 trong

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Chủ Đất

(địa chủ)

Sáng lớn (Đại linh)

Đức dương

(dương đức)

Thần Lớn (Đại thần)

Đức hòa

(hòa đức)

Oai lớn (Đại uy)

Lã thân

(lã thân)

Đạo Trời (Thiên Đạo)

Tùng cao

(cao tùng)

Võ lớn (Đại vũ)

Dương cả

(thái dương)

Đức võ (Vũ đức)

Nhóm c ả

(thái tộc)

Chủ âm (Âm chủ)

Đức Âm

(âm đức)

Nghĩa lớn (Đại nghĩa)

HÌNH VẼ 72 KHỐI ẨN ÂM ẤT CẢ Nhâm Tý

Canh Tý

Mậu Tý

Bính Tý

Giáp Tý

289

217

145

73

1

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Ất cả

Thần Cơ

3 gió

Đại khách

Tôn Trời

Kích

Tứ thần Bay 5 hành

Khách tham

5 gió

Thìn

ĐỊA ẤT - TRỰC PHÙ

Thẻ

(Đại tướng chủ)

Mão

Quân cơ Thần kể

Toán chủ 5 – 8 cửa đóng

Thiên Ất

Thân Thời

Dậu

Đại tiểu chủ không ra cung giữa. Toán khách 29 – dài hòa

Dần

Toán kể 18 – Toán định 7

Hoàng

Kể lại 8 - Kể tiểu 4

Bài Văn

Tuất Âm c ả Dân cơ

Cấn

Sửu

Kế định

Thần hợp

Tuế cả

Ngũ Phúc

8 gió

Phi Phù

Hợi

Kiền

Ất cả cung 9, văn tới Dần. Đại Khách cung 9, giam, Tham khách, phát. Mắt đất chặn - Thần Kể Thân. Mới kích vào Vũ lớn. Khối này toán khách dài hòa, Đại tướng tuy giam , Tham tướng phát, lợi c ho khách, gặp trận, lợi động trước. Ra quân nên hướng Đông nam . Đánh lợi Tây Bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-2-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Lợi trận nhọn, phất cờ đỏ. Khí mây từ Đông nam lại khách thắng. Nghe giặc dự bị mặt tây nam. Quân kỳ tây nam, quân phục lợi giờ Thìn Tỵ. Toán chủ ngắn, không hòa. Đại tiểu tướng đóng khắc, không cửa, không lợi. Nên cố giữ, nghe giặc dự bị m ặt đông bắc. Quý Sửu

Tân Sửu

Kỷ Sửu

Đinh Sửu

Ất Sửu

290

218

146

74

2

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Tứ thần

5 hành

Thần kể

Đại khách

Ất cả

Thần Cơ

Thời

5 gió

Tham chủ

8 gió

Thìn

Thân

Kể định

Quân cơ

ĐỊA ẤT - TRỰC PHÙ

Mão Thiên Ất

Toán chủ : đơn 4 – không hòa

Đại chủ

Toán khách : 17 – Dài hòa

Tôn trời

Toán định 1

Dậu

Bài văn Thẻ Dần

Tuất Mới kích

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Hoàng

Tuế cả

Thần hợp

Âm c ả

Ngũ Phúc

Bay

Dân cơ

Tham khách

5 gió

Phi phù Ất cả, cung 9, trong cắp. Văn tới Mão, trong ép. Đại chủ ở 4, cung trong ép, giam. Chủ tham ở cung 2, cung ngoài ép, cách. Đại khách cung 7, phát. Tham khác h cung 1, c ách. Thần kể Vị, Mới Kích tới chủ âm. Khối này toán khách dài, cửa đủ, tướng phát, lợi về khách. Thấy trận, lợi động trước. Ra quân, nên Tây Nam. Chiến, lợi Đông Bắc. Lợi trận vuông, phất cờ trắng. Khí mây từ Tây Nam lại, Khách được. Nghe giặc, phòng bị phương Đông Bắc. Quân kỳ, lợi tây bắc, quân phục, lợi giờ Thìn Tỵ. Nên công kích gần, không nên c ất quân lớn đi c hinh phạt. Được tin thắng thì rút. Toán chủ ngắn. Không lợi cho đại tiểu chủ. Cung trong ngoài ép, không lợi cho chủ, nên cố giữ. Nghe giặc, dự bị mặt chính Đông.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-3-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Giáp Dần

Nhâm Dần

Canh Dần

Mậu Dần

Bính Dần

291

219

147

75

3

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Tứ thần

Thần Kể

Kể định

Bay

Ất cả

Thần Cơ

5 hành

Thời Thìn

Thân

Bài văn

Quân cơ TRỰC PHÙ - ĐỊA ẤT

Mão

Dậu

Toán chủ 1 Đơn

Thiên Ất Thẻ

Đại khách 8 gió

Toán khách 16 – dài hòa 5 gió

Dần

Tuất

Toán định 31

Tuế cả

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Tham chủ

3 gió

Mới Kích

Phi phù

Hoàng

Dân cơ

Thần Hợp

Ngũ Phúc

Tôn trời

Đại chủ

Tham khách Ất cả cung 9. Văn vào Thìn, trong ép. Đại chủ 1, cắp Đại Tướng người. Tiểu tướng cắp. Tham chủ cung 3, phát. Đại tướng khách, phát. Tham khách bị Đại tiểu tướng c hủ cắp. Thần kể ở Ngọ. Mới kích vào Nghĩa lớn. Khối này Ất cả trợ khách. Khách dài hòa, cửa đủ, tướng phát. Lợi về khách. Ngoài trận, lợi động trước. Ra quân, hướng giữa Tây. Chiến, lợi chính Đông. Lợi trận Vuông, phất cờ trắng. Khi mây từ chính Tây lại, khách thắng. Nghe giặc, dự bị ở mặt Tây bắc. Binh kỳ, lợi Tây Bắc . Binh phục lợi giờ Thìn Tỵ. Nên công gần, nông, không nên cất binh lớn. Toán chủ đơn 1, không hòa. Đại tướng chủ cách, bị Đại tiểu tướng cắp. Không lợi về chủ. Nên cố giữ. Nghe giặc dự bị m ặt Đông nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-4-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ất Mão

Quý Mão

Tân Mão

Kỷ Mão

Đinh Mão

292

220

148

76

4

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Bài văn

Thần Kể

Thần Cơ

Tham khách

Thời

Thìn

Khôn

Thân Quân cơ Toán chủ 25: Cửa đóng Đại chủ, tham tướng không

Mão Địa Ất

ra khỏi cung giữa

Tuế cả

Toán khách 33

Dậu Tôn trời Trực phù

3 gió

Toán định 2

Bay

Dần

8 gió

Tuất

Thẻ

Thần hợp Kể định

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Thiên Ất

Hoàng

Ất cả

Ngũ Phúc

Đại khách

Dân Cơ

Tứ thần

5 hành

5 gió

Âm c ả

Phi phù

Mới kích Ất cả cung 8. Văn tới Tốn. Khách Đại cung 3, ngoài ép. Tham khách cung 9. Mắt trời chặn ếm . Thần kể Tỵ. Mới kích tới Đức Dương. Thời kích ngoài. Khối này, chủ trong đóng tắc, không cửa. Đại tướng khách cung ngoài ép. Tham tướng khách bị Mắt trời chặn ếm. Mất Đất thời kích. Chủ khách đều không lợi. Hai bên đều nên c ố giữ. Chủ nghe địch, dự bị mặt Đông nam . Khách nghe địch, dự bị mặt Đông nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-5-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bính Thìn

Giáp Thìn

Nhâm Thìn

Canh Thìn

Mậu Thìn

293

221

149

77

5

Tốn

Tị

3 gió

Ngọ

Vị

Tôn trời

Thần Cơ

Khôn

Bài văn Tham khách Thìn

Thân

Thời

Quân cơ

Tuế cả

Toán chủ 25: Cửa đóng

Thần kể

Đại tiểu chủ không ra khỏi cung giữa

Mão

Toán định 2

Địa Ất

Trực phù

Toán khách 30

8 gió

Dương cô, không hòa. Bay

Dần

Dậu Thần hợp Tuất

Dân cơ Mới kích Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Thiên Ất

Ất cả

Kế định

Ngũ Phúc

Đại khách

Tứ thần

5 gió

5 hành

Hoàng

Phi phù

Thẻ Ất cả cung 8. Văn vào Tốn. Đại khách cung 3, cung ngoài ép. Tham khách cung 9. Mắt trời chặn. Thần kể Thìn. Mới kích vào Lã thân. Khối này, toán khách, dương cô. Đại tướng khách, cung ngoài ép. Tham tướng tuy phát, Mắt trời chặn, không lợi về khách nên cố giữ. Nghe giặc dự bị mặt Đông bắc. Chủ, đóng tắc, không cửa, cũng không lợi, nên cố giữ. Nghe giặc dự bị mặt Đông Nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-6-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đinh Tỵ

Ất Tỵ

Quý Tỵ

Tân Tỵ

Kỷ Tỵ

294

222

150

78

6

Tốn

Tị

5 hành

Bài văn

Ngọ

Vị

Khôn

Thần Cơ

Đại chủ

Tuế cả

Thìn

Thân

Mới kích

Quân cơ Toán chủ 17:

Thần hợp Dậu

Mão Toán khách 26

Dân cơ Âm c ả

Bay

Địa ất

Thời

Trực phù Đại khách

Ba gió

Tôn trời Toán định 30

Thần kể Dần

Tuất

Kể định Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Thiên Ất

Thẻ

Tứ thần

Hoàng

Ngũ Phúc

8 gió

Ất cả

Tham chủ

5 gió

Phi phù

Tham khách Ất cả cung 8. Văn tới Tỵ. Đại khách cung 7, phát. Tham chủ cung 1, ép, cắp. Đại chủ cung 6, Đại tiểu chủ cắp. Tham khách cung 8, giam. Thần kể Mão, Mới kíc h vào Âm cả. Khối này, Ất cả trợ chủ. Toán chủ dài hòa, cửa đủ, tướng phát, lợi về chủ. Ngoài trận, lợi đông sau. Ra quân nên hướng Tây nam. Kích, lợi Đông Bắc. Lợi trận vuông, phất cờ trắng. Khí mây từ Tây Nam lại, chủ thắng. Nghe giặc dự bị mặt Đông Nam. Binh phục lợi giờ Tý Sửu Hợi. Chủ nên đưa quân tiếp phục, không nên ra quân công kích. Toán khách tuy dài. Ất cả Đại tướng khách cùng Đại tiểu Tham tướng chủ cắp, không lợi. Mọi việc nên cố giữ. Nghe giặc dự bị Đông Nam .

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-7-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Mậu Ngọ

Bính Ngọ

Giáp Ngọ

Nhâm Ngọ

Canh Ngọ

295

223

151

79

7

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Tham khách

Mới kích

Thiên Ất

Thần hợp

Ất cả

Kế định

Tuế Cả

Tứ thần

Bài văn

Phi phù

Đại chủ

Trực phù

8 gió

5 hành

Thìn

Thân

Dân cơ

Quân cơ Toán chủ : 2 đơn, không hòa

Âm c ả Mão

Thần cơ Dậu

Toán khách : 3 đơn

Tham chủ 5 gió

Toán định 3 đơn

Dần

Tuất

Thần kể Thời Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Địa ất

Tôn trời

Ngũ Phúc

Đại khách

Thẻ

Hoàng

Bay

3 gió

Ất cả ở cung 7, chủ cắp. Văn tới Ngọ, trong ép. Đại chủ cung 2, trong ép. Tham chủ cung 6, ngoài ép. Đại khách cung 3, cách. Tham khách cung 9, bỏ. Thần kế Dần. Mới kích đến Thần lớn. Khối này, Ất cả Trợ khách, toán ngắn. Đại tướng Khách cách. Tham tướng phát. 3 cửa đủ, lợi về khách. Ngoài trận lợi động trước. Ra quân, hướng Đông Bắc. Chiến lợi, về Tây Nam. Lợi trận thẳng, phất cờ xanh. Khí mây từ Đông Bắc lại, khách thắng. Nghe giặc dự bị mặt Đông Nam. Binh kỳ, Đông Nam. Binh phục lợi giờ Vị Thân. Toán chủ ngắn. Đại tiểu tướng đều ép. Không lợi về chủ. Vẫn cố giữ. Nghe giặc sẵn ở chính Đông.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-8-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Kỷ Vị

Đinh Vị

Ất Vị

Quý Vị

Tân Vị

296

223

152

80

8

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Dân cơ

Thiên Ất

Tuế cả

Trực phù

Âm c ả

Thần hợp

Bài văn

Tứ thần Kể định Ất cả

Bay

Mới kích Đại khách Phi phù 5 hành Thìn

Thân Toán chủ : 1, ngắn, không hòa

Quân cơ

Toán khách : 7 không hòa

Thần cơ

Mão

Bách – Cách - Yếm

Dậu

5 gió

Lợi chủ và khách

3 gió

Dần

Sợ Tây Nam

Tôn trời

Toán định: 7

Tuất

Cấn

Sửu

Địa ất

Thần kể

Thẻ

Tham chủ

Thời

Hợi

Kiền Ngũ Phúc Đại chủ Tham khách 8 gió

Hoàng

Ất cả cung 7: văn tới Vị, trong ép. Đại chủ 1 phát, chặn. Tham chủ cung 3, cách. Đại khách cung 7, giam , chặn. Tham khách cung 1, chủ chặn. Thần kể Sửu. Mới kích vào Vũ lớn, ếm. Khối này chủ khách đều không lợi, đều nên cố giữ. Chủ nghe giặc dự bị mặt Tây Nam. Khách nghe giặc dự bị m ặt Tây Nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-9-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Canh Thân

Mậu Thân

Bính Thân

Giáp Thân

Nhâm Thân

297

225

153

81

9

Tốn

Tị

Ngọ

Tham khách

Thần hợp

Thiên Ất

Tứ thần

Tôn trời

Trực phù

Dân cơ

Phi phù

5 gió

Đại chủ

3 gió

Bài văn Ất cả

8 gió

Vị

Thìn

Khôn

Thân Quân cơ Thần cơ

Mão

Toán chủ : 7, không hòa

Tuế cả

Toán khách : 33, dài hòa

Dậu

Toán định: 27

Mới kích

Dần

Tuất Hoàng

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Đại khách

Thần kể

Thẻ

Bay

Địa ất

Thời

5 hành Ngũ Phúc Tham chủ Kế định

Ất cả cung 7. Văn tới Khôn, giam , Đại chủ 7, giam , chặn. Tham chủ 1, phát. Đại khách 3, cách, Tham khách 9 phát. Thần kể Tý. Tuế cả tới Nhóm cả, cung ngoài kíc h. Khối này, Ất c ả trợ khách. Toán khách dài hòa. Đại khách tuy cách, Tham tướng phát. Ngoài trận lợi đông trước. Ra quân nên hướng Đông bắc, chiến lợi mặt Tây Nam. Lôi trận thẳng, phất cờ xanh. Khí mây theo Đông bắc lại, khách thắng. Nghe giặc dự bị mặt chính Tây. Binh kỳ ở chính Tây. Binh phục lợi giờ Vị Thân. Toán chủ ngắn. Mắt trời Đại tướng chủ, giam. Tham tướng tuy phát cũng không lợi về chủ. Nên c ố giữ, Nghe giặc dự bị mặt Tây Nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 10 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tân Dậu

Kỷ Dậu

Đinh Dậu

Ất Dậu

Quý Dậu

298

226

154

82

10

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Phi phù

Tham khách

Dân cơ

3 gió

5 gió

Địa Ất

Bay Thìn

Thân

Thần hợp

Quân cơ Bài văn

Mão

Dậu

Toán chủ : 1 Đơn

Tôn trời

Toán khách : 34, dài hòa

Đại khách

Toán định 25

Tuế cả Thần cơ Tứ thần Ất cả

Dần Cấn

Hoàng

Tuất Sửu

Hợi

Kiền

Tham chủ

8 gió

Thần kể

Ngũ Phúc

Kế định

Trực phù

Thời

Đại chủ

Thẻ

Thiên Ất

5 hành

Mới kích Ất cả ở cung 6. Văn tới Thân, ép trong. Đại chủ 1, ép ngoài Tham chủ cung 3, phát. Đại khách cung 4, cách. Tham khách cung 2, phát. Thần kể Hợi. Mới kích tới Đức âm, kích ngoài. Khối này, Mắt trời ép trong. Đại tướng chủ ép ngoài, với Mắt khách chặn. Tham tướng tuy phát, toán chủ ngắn không lợi về chủ. Toán khách tuy dài, Tham tướng tuy phát, Đại tướng khách, cách. Mắt đất ép ngoài, c ũng không lợi. Đều nên cố giữ. Chủ nghe giặc dự bị m ặt Tây nam. Khách nghe giặc dự bị m ặt Tây Bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 11 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nhâm Tuất

Canh Tuất

Mậu Tuất

Bính Tuất

Giáp Tuất

299

227

155

83

11

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Địa Ất

Phi phù

Khôn 5 gió

5 hành

8 gió

Thìn

Thân

Kế định

Quân cơ Dân cơ Hoàng Âm c ả

Mão

Dậu

Toán chủ : 6 Đơn

Thần hợp

Đại chủ

Toán khách : 26

Đại khách

Toán định 19

Bài văn Thần cơ Ất cả Tứ thần

Dần

Tuất Tuế cả

Thời

Thần kể Thẻ Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

3 gió

Mới kích

Trực phù

Ngũ Phúc

Tham chủ

Thiên Ất

Tham khách Tôn trời

Bay

Ất cả cung 6. Văn tới Dậu, giam. Đại chủ cung 6, giam. Tham chủ cung 8, Tham khách, thời chặn. Đại khách cung 6, giam. Tham khách cung 8, Tham chủ thời chặn. Thần kể Tuất. Mới kích tới Đức Dương. Khối này, Toán chủ ngắn. Đại tiểu tướng chặn, giam. Chủ khách đều không lợi, đều nên cố giữ. Chủ nghe giặc phòng bị chính Tây. Khách nghe giặc dự bị mặt Đông Bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 12 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Quý Hợi

Tân Hợi

Kỷ Hợi

Đinh Hợi

Ất Hợi

300

228

156

84

12

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Phi phù

Địa Ất

Kể định

Hoàng

Tham khách

5 Hành

Bay

Thìn

Thân Quân cơ Toán chủ : 35 - Cửa đóng

Mão

Dậu Đại tiểu chủ không ra cung giữa

Thần kể

Thẻ

Dân cơ

Thời

Toán khách: 23 – Dài hòa

Tôn trời

8 gió

5 gió

Thần cơ

Ất cả

Tứ thần Âm cả Toán định 8

Dần

Tuất

Thần hợp

Bài văn

Mới kích Cấn Đại khách

Sửu

Hợi

Kiền

Trực phù

Tuế cả

Ngũ Phúc

3 gió

Thiên Ất

Ất cả cung 6. Bài văn tới Tuất, ép ngoài. Đại khách cung 3 Thời kích. Tham khách cung 9, phát. Thần kể Dậu. Mới kích tới Lã thân. Khối này, Ất cả trợ khách. Toán khách dài, hòa cửa đủ, tướng phát, Lợi về khách. Ngoài trận lợi động trước. Ra quân nên hướng Đông Bắc. Chiến, lợi mặt Tây Nam. Lợi trận thẳng, phất cờ xanh. Khí mây theo Đông bắc lại, khách thắng. Nghe địch dự bị m ặt Đông bắc. Binh kỳ Đông bắc. Binh phục lợi giờ Thân Dậu. Chủ, đóng tắc, không cửa, không lợi, nên cố giữ. Nghe giặc phòng bị m ặt Tây Bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 13 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Giáp Tý

Nhâm Tý

Canh Tý

Mậu Tý

Bính Tý

301

229

157

85

13

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Phi phù

Đại chủ

Đại Khách

Trực phù

Tôn trời

5 Hành Hoàng

Thìn

Thân

Mới kích

Quân cơ TỨ THẦN

Thần kể Thời

Toán chủ: 12

Mão

Dậu

Ất cả

Tham chủ Toán khách: 37, dài, hòa

3 gió Dần

8 gió

Cửa sống

Bay

Thẻ

Tuất Âm c ả

Toán định 13

Kế định Thần cơ Dân cơ

Cấn

Sửu

5 gió

Thần hợp

Tuế cả

Hợi

Kiền Tham khách Ngũ Phúc Thiên Ất Địa ất Bài văn

Ất cả cung 4. Văn tới Kiền. Đại chủ cung 2, phát. Tham chủ cung 6, cách. Bi tiểu tướng, Đại khách cắp, kích. Đại khách cung 7, bị Đại tiểu tướng chủ cắp. Tham khách cung 1, chặn. Thần kể Thân. Mới kích tới Dương cả, ngoài Thời kích. Khối này Ất c ả - trợ chủ, toán chủ hòa. Tham tướng tuy cách. Đại tướng phát. Lợi về chủ. Ngoài trận, lợi động sau. Ra quân nên hướng chính Nam. Chiến, lợi chính Bắc. Lợi trận tròn, phất cờ vàng. Khí này theo chính Đông lại chủ thắng. Nghe giặc dự bị mặt Tây Bắc, Binh kỳ lợi Tây Bắc. Binh phục lợi giờ Dần Mão. Đại tướng khách bị Đại tiểu cắp. Tham tướng với Mắt trời chặn, không lợi cho khách. Nên cố giữ. Nghe giặc phòng bị m ặt Đông nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 14 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ất Sửu

Quý Sửu

Tân Sửu

Kỷ Sửu

Đinh Sửu

302

230

158

86

14

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

3 gió

Đại chủ

Thần kể

Đại khách

Phi phù

Mới kích

Thời hoàng

Trực phù Thìn

Thân Quân cơ

TỨ THẦN Mão Tôn gió Ất cả

Toán chủ : 12

Thẻ

Toán định 11

Dậu

Toán khách: 27, dài, hòa – Bay 8 gió

Dần

Cấn

(Cửa đóng)

(Cửa sống)

â

â

Theo nay

Theo cổ

Tham chủ Tuất Thần cơ

Sửu

Hợi

Kiền

Tuế cả

Thần hợp

Dân cơ

Tham khách

Âm c ả

Ngũ Phúc

Bài văn

Thiên Ất Địa ất 5 hành

5 gió

Ất cả cung 4. Văn tới Hợi. Đại tướng chủ cung 2, phát, bị Mắt đất chặn. Tham chủ c ung 6, cách. Đại tướng khách cung 7, cắp. Chủ đại tiểu tướng cắp. Tham khách cung 1, phát, Văn ép. Thần kể Vị. Mới kích tới Uy lớn. Khối này, toán khách dài hòa. Đại tướng tuy cắp. Tham tướng phát Lợi về khách. Ngoài trận, lợi đông trước. Ra quân, hướng Tây nam. Chiến lợi mặt Đông bắc. Lợi trận sắc bén, phất cờ đỏ Mây khí từ Tây nam lại, khách thắng. Nghe giặc dự bị mặt chính nam. Binh kỳ mặt chính nam. Binh phục lợi giờ Dần Mão Thìn, Đại tướng chủ tuy phát, bị Mắt đất chặn. Tham tướng chủ, phát, cách, không lợi về chủ, nên cố giữ. Nghe địch dự bị m ặt Tây bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 15 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bính Dần

Giáp Dần

Nhâm Dần

Canh Dần

Mậu Dần

303

231

159

87

15

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Trực phù

Thần kể

Mới kích

Phi phù

Thời

Thẻ

Hoàng

Thìn

Thân Quân cơ

Toán chủ : 11 Đại tiểu khách không ra cung giữa

Mão

Dậu

Kế định Ất cả

Toán khách 25 - Cửa Đóng (Sống)

Bay

3 gió

Dần

Toán định 4

Tuất

Tuế cả Cấn

Thần cơ Sửu

Hợi

Kiền

5 Hành

Dân cơ 5 gió

Thần hợp

Thiên Ất

Tham chủ

Âm c ả

Ngũ Phúc

8 gió

Tôn trời

Đại chủ

Bài văn

Địa ất

Ất cả cung 4. Văn tới Tý, chủ cắp. Đại chủ cung 1, phát. Tham chủ cung 3, ép. Thần kể Ngọ. Mới kích tới Vũ lớn. Khối này, Ất cả trợ chủ. Toán chủ hòa, cửa đủ, tướng phát. Lợi về chủ. Ngoài trận, lợi động sau. Ra quân nên hướng Tây bắc. Chiến, lợi Đông nam. Lợi trận cong, phất cờ đen. Khí mây theo Tây bắc lại, chủ thắng. Nghe giặc dự bị chính Bắc. Binh kỳ mặt chính Bắc. Binh phục lợi Dần Mão Thìn. Không nên vào sâu, lại đánh. Đại tướng Tham tướng Khách, đóng tắc, không cửa. Không lợi nên cố giữ. Nghe giặc dự bị mặt Tây Bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 16 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đinh Mão

Ất Mão

Quý Mão

Tân Mão

Kỷ Mão

304

232

160

88

16

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Tham khách

Thời

Phi phù

Văn Xương

Thái ất

Trực phù

Hoàng

8 gió

Thẻ

Thiên ất

5 Hành Thìn

Thân

Toán chủ : 1 Đơn Đại tiểu khách không ra cung giữa

Mão Tứ thần

Cửa (Đóng) (Sống)

Tôn trời

Theo chỗ khác là cửa đóng

Dần

Dậu Thủy kích

Toán khách : 15

Tuế cả

Quân cơ

Toán định 26

Bay

5 gió Tuất Thần hợp

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Ngũ Phúc

Dân cơ

Phi phù

Thần cơ

Ngũ Phúc

Tham chủ

Âm c ả

Định tham

Kể thần

Đại chủ

Định m ục

3 gió

(Kể định)

Địa ất

Ất cả cung 3. Văn tới Sửu, ép trong. Đại tướng cung 1, phát. Kích Tham chủ cung 3, giam. Thần kể Tỵ. Mới kích tới Nhóm cả. Khối này, toán chủ ngắn, cửa đủ, tướng phát. Tướng tham tuy giam. Đại tướng phát, lợi về chủ. Ngòai trận, lợi động sau. Ra quân, nên hướng về Tây bắc. Chiến, lợi về mặt Đông Nam, lợi trận cong, phất cờ đen. Khí mây theo Tây bắc lại. Chủ thắng. Nghe địch, dự bị mặt Đông bắc. Binh kỳ, Đông bắc. Binh phục lợi giờ Sửu Dần. Đại tiểu tướng khách, đóng tắc, không cửa. Nên c ố giữ. Nghe địch dự bị mặt chính Tây.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 17 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Mậu Thìn

Bính Thìn

Giáp Thìn

Nhâm Thìn

Canh Thìn

305

233

161

89

17

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Trực phù

Tôn trời

Tham khách

Tham chủ

5 Hành

Thiên ất

Đại khách

Bay

Hoàng

Thẻ

Thìn

Thân

Tuế cả

Quân cơ

Thời

Kế định

Toán chủ : 3 Đơn

Thần kể Mão

Toán khách : 9 đơn

Tứ thần 5 gió

Thần hợp 3 gió

Toán định 16

Dần

Dậu

Tuất

Dân cơ Âm c ả Cấn Đại chủ

Sửu

Hợi

Kiền

Phi phù

Thần cơ

Ngũ Phúc

Mới kích

Địa ất

Ất cả Bài văn

8 gió

Ất cả cung 3. Bài văn tới Cấn, giam. Đại chủ cung 3, giam. Tham chủ cung 9, Đại tướng khách chặn. Đại khách cung 9, chặn. Tham khách cung 9, cách. Thần kể Thìn. Mới Kích tới Nghĩa lớn. Khối này, Toán chủ, Khách ngắn, đều không lợi. Đều nên cố giữ. Chủ nghe địc h, dự bị m ặt Đông bắc. Khách nghe địch, dự bị mặt Tây Bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 18 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Kỷ Tỵ

Đinh Tỵ

Ất Tỵ

Quý Tỵ

Tân Tỵ

306

234

162

90

18

Tốn

Tị

Ngọ

Trực phù

Tuế cả

3 gió

Tham chủ

5 gió

5 hành

Thẻ

8 gió

Vị

Khôn 5 Hành

Hoàng Thìn

Thân Quân cơ Thần hợp

Mão

Dậu

Tứ thần

Toán chủ : 3

Dân cơ

Toán khách : 8

Âm c ả

Toán định : 9

Tôn trời Thần kể Thời Tham khách Dần Cấn

Tuất Sửu

Hợi

Kiền

Đại chủ

Thủy kích

Thần cơ

Ngũ Phúc

Ất cả

Phi phù

Địa ất

Bài văn

Đại khách

Kế định

Mới kích

Bay

Ất cả cung 3. Văn tới Cấn, giam. Đại chủ cung 3, giam, cắp. Tham chủ cung 9, phát. Đại khách cung 8, ép trong. Tham khách cung 4, ngòai ép, cắp. Thần kể Mão. Mới Kíc h tới Chủ Đất, cung Kích. Khối này, toán chủ ngắn, không lợi. Mắt trời, Đại tướng đều giam, không lợi về chủ. Nên cố giữ, nghe giặc dự bị mặt Đông bắc. Tóan khách ngắn. Đại tướng khách, cung trong ép. Tham tướng, cung ngòai ép, không lợi về khách. Nên cố giữ. Nghe địc h dự bị mặt chính Bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 19 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Canh Ngọ

Mậu Ngọ

Bính Ngọ

Giáp Ngọ

Nhâm Ngọ

304

235

163

91

19

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Thiên ất

Thẻ

Tham chủ

Thần hợp

Địa ất

5 gió

Ất cả

Trực phù

Bay

Tuế cả

Phi phù 3 gió

Thìn

Thân

Dân cơ Âm c ả Hoàng

Toán chủ : 14 hòa

Mão

Dậu

Đại chủ

Toán khách : 16 dài, không hòa

Quân cơ Đại khách

Toán định 16

Dần

Tuất

Bài văn Thần kể Thời Cấn

Sửu

Ngũ Phúc

Thần cơ

Tứ thần

Tham khách

Mới kích

8 gió

Kể định

Tôn trời

Hợi

Kiền 5 Hành

Ất cả cung 2. Văn tới Dần, Đại chủ cung 4, phát, Kích, Văn ép. Tham chủ cung giam. Đại khách cung 6, phát. Tham khách cung 8, cách, Kích. Thần kể Dần. Mới Kích tới Đức Hòa. Khối này, Ất c ả trợ chủ, toán chủ 14, dài, cửa đủ, tướng phát. Lợi về chủ. Ngoài trận, động sau. Ra quân, nên hướng chính Đông. Chiến lợi chính Tây. Lợi trận thắng, phất cờ xanh. Khí mây theo chính Đông lại, chủ thắng. Nghe địc h dự bị mặt Đông bắc. Binh kỳ Đông bắc. Binh phục, lợi giờ Tỵ Ngọ Vị. Toán khách, dài, hòa, Ất cả trợ. Tham khách tuy cách, đại tướng phát, lợi về khách. Ngoài trận, lợi động sau. Ra quân, nên chính Tây. Chiến lợi chính Đông, lợi trận vuông, phất cờ trắng. Nghe địch dự bị mặt Đông bắc. Binh kỳ, Đông bắc. Binh phục, lợi giờ Tỵ Ngọ.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 20 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tân Vị

Kỷ Vị

Đinh Vị

Ất Vị

Quí Vị

308

236

164

92

20

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Thiên ất

Dân cơ

Ất cả

Tuế cả

Phi phù

Tham chủ

Âm c ả

Thần hợp

Trực phù Địa ất

Thẻ

8 gió Thìn

5 gió

Thân

Mới kích

Toán chủ : 13 dài, hòa

Kế định Mão

Toán khách : 10 đơn, dương cô

Bài văn Hoàng

Toán định 10 đơn, dương cô

Dần Cấn

Sửu

Tứ thần

Thần kể

Thần cơ

Tham khách

Thời

Bay

Hợi

Dậu Quân cơ Tôn trời Tuất Kiền Đại khách

Ngũ phúc Đại chủ 5 hành

3 gió

Ất cả cung 2. Văn tới Mão. Đại chủ cung 3, phát, chặn. Tham chủ cung 9, trong ép, Kích. Đại khách cung 1, phát. Tham khách cung 3, chặn. Thần kể Sửu. Mới kíc h tới Dương cả. Khối này, toán chủ hòa, Tham tướng phát, tuy ép, đại tướng phát. Lợi về chủ. Ngoài trận, lợi động sau. Ra quân, hướng Đông bắc. Chiến, lợi Tây nam. Lợi trận thẳng, phất cờ xanh. Khí mây theo Tây bắc lại, chủ thắng. Nghe địch dự bị chính Đông. Binh kỳ chính Đông. Binh phục, lợi giờ Tỵ Ngọ Vị. Toán khách, Dương cô. Tham tướng tuy chặn, đại tướng phát, lợi về khách. Ngoài trận, lợi động trước . Ra quân, hướng về Tây bắc. Chiến, lợi m ặt Đông nam. Lợi trận vuông, phất cờ trắng. Khí m ây theo Tây bắc lại, khách thắng. Nghe địc h, dự bị m ặt Đông nam. Binh kỳ, Đông nam. Binh phục, lợi giờ Tỵ Ngọ Vị.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 21 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nhâm Thân

Canh Thân

Mậu Thân

Bính Thân

Giáp Thân

309

237

165

93

21

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Thiên ất

Mới kích

Dân cơ

Kế định

Địa ất

Thủy kích

Thần hợp

Tôn trời Ất cả

5 hành

Trực phù Âm cả

Phi phù

Thìn

Thân

Bài văn

Tuế cả

Thẻ

Toán chủ : 10 Dương cô

Mão

Toán khách : 1 ngắn 5 gió

Bay

Dậu Quân cơ

Toán định 39

8 gió

Dần

Tuất

Hoàng Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Ngũ phúc

3 gió

Đại khách

Tham chủ

Thời

Đại chủ

Tứ thần

Thần kể

Tham khách

Thần cơ

Ất cả cung 2, ếm. Văn tới Thìn. Đại chủ cung 1, chặn. Tham chủ cung 3, chặn. Đại khách cung 1, cắp. Đại tiểu tướng đều chặn. Tham khách cung 3, chặn. Thần kể Tý, mới Kíc h tới Thần lớn, Thời Kích. Khối này, chủ khách đều không lợi. Khách nên cố giữ. Chủ nghe địch dự bị mặt Đông nam. Khách nghe địch dự bị mặt chính nam Xuân hè, chủ khách đều thua. Thu, khách thua. Đông, chủ thua. Thành lũy kiên cố để giữ là hơn, không nên động cử.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 22 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Quý Dậu

Tân Dậu

Kỷ Dậu

Đinh Dậu

Ất Dậu

310

238

166

94

22

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Thiên Ất

Tứ thần

Dân cơ

Địa ất

Tham chủ

Mới kích

Bài văn

Tham khách

Âm c ả

Khôn

5 Hành Thìn

Toán chủ: 24, dài, hòa

Thần hợp

Toán khách : 14

Mão

Dậu

8 gió

Đại khách

Quân cơ

Toán định 1

Đại chủ

Thân

Phi phù

Tôn trời

Tuế cả

Thẻ

3 gió

Bay

Dần

Tuất Kế định

Cấn

Sửu

Ngũ phúc Hoàng

Hợi

Kiền

Thần cơ

Thần kể

Trực phù

Thời

Ất cả

5 gió

Ất cả cung 1, Văn tới Tốn, cách. Đại chủ khách cung 4, chặn nhau. Tham c hủ khách cung 2, chặn. Kích nhau. Thần kể Hợi. Mới Kích tới Đạo Trời. Khối này, Đại tiểu tướng chủ khách đều không lợi. Đều nên cố giữ. Chủ nghe địc h dự bị mặt Đông nam. Khách nghe địch dự bị mặt Tây nam. So sánh thì chủ dài, khách ngắn. Lợi về chủ, không thể lấy toán hòa hay chẳng hòa mà căn cứ. Lại lấy cung, thần, 5 hành quyết sau. Bài văn ở cung 9 thuộc Gỗ. Mới Kích tới Đạo - Trời Đất, Gỗ đuổi đất, chủ thắng.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 23 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Giáp Tuất

Nhâm Tuất

Canh Tuất

Mậu Tuất

Bính Tuất

311

239

167

95

23

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Thiên ất

Tứ thần

Đại khách

Bài văn

Tham chủ

5 Hành

Địa ất

3 gió

Thìn

Thân Dân cơ Mới kích

Mão

Toán khách : 7 đơn, ngắn

Đại chủ

Phi phù

Toán định 40

Thẻ

Dậu Quân cơ

Bay

Thần hợp 8 gió

Âm c ả

Toán chủ : 24

Dần

Tuất

Ho

Thần kể Tuế cả

Cấn Hoàng

Sửu

Hợi

Kiền

Tôn trời

Kế định

Trực phù

Thời

Tham khách Ất cả

5 gió

Ất cả cung 1. Văn tới Tốn, cách chủ cắp. Đại chủ cung 4, phát, Văn ép. Tham chủ c ung 2, phát. Văn ép. Đại khách cung 7, phát. Tham khách cung 1, giam. Thần kể Tuất. Mới Kích tới Đức Võ. Khối này toán chủ, dài, hòa, cửa đủ, tướng phát. Lợi về chủ. Ngoài trận, lợi động sau. Ra quân, hướng về chính Đông. Chiến, hướng về chính Bắc. Lợi trận sắc bén, phất cờ đỏ. Khí m ây theo hướng chính Đông lại, chủ thắng. Nghe địch dự bị mặt Đông nam. Binh kỳ, Đông nam. Binh phục, lợi giờ Tuất Hợi. Toán khách 7 Đơn. Ất cả trợ khách. Tham tướng khách tuy giam, đại tướng phát lợi về khách. Ngoài trận, lợi động trước. Ra quân, hướng Tây nam, chiến lợi Đông bắc. Lợi trận vuông, phất cờ trắng. Khí mây theo Tây bắc lại, khách thắng. Nghe giặc, dự bị m ặt Đông nam. Binh kỳ, Đông nam. Binh phục, lợi giờ Tuất Hợi.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 24 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ất Hợi

Quý Hợi

Tân Hợi

Kỷ Hợi

Đinh Hợi

312

240

168

96

24

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Thiên ất

Bài văn

Tứ thần

Khôn Định tham

Địa ất Định đại Thìn

Thân

Mão

Dậu Toán chủ : 16, dài, hòa

Bay

Phi phù Quân cơ

Toán khách : 1 đơn

Dân cơ

3 gió

Âm c ả

Thời

Thần kể Toán định 39

Tôn trời

Dần

Tuất

Thần hợp

Mới kích

Kể định

Thẻ

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Ngũ phúc

Thần cơ

Tham chủ

Tuế cả

Ất cả

Tham khách

Hoàng

5 gió

Nhật kể

Hành

8 gió

Trực phù Đại khách

Ất cả cung 1, Tuất Kích. Bài văn tới Tỵ. Đại chủ cung 6, trong ép. Tham chủ cung 8, phát, khách cắp. Đại khách cung 1, giam, chủ cắp. Tham khách cung 3, phát. Thần kể tới Dậu. Mới Kích tới Âm chủ. Thời kích. Khối này, chủ cắp cách, khách c ắp chủ. Chủ khách đều không lợi. Đều nên cố giữ. Chủ nghe địch, dự bị mặt Đông nam . Khách nghe địch, dự bị mặt Tây bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 25 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bính Tý

Giáp Tý

Nhâm Tý

Canh Tý

Mậu Tý

313

241

169

97

25

Tốn

Tị

Ngọ

Ất cả

Vị

Khôn

8 gió Bài văn Tôn trời

Thìn

Thân Thần kể

PHI PHÙ Mão

Thời

Toán chủ 31 – Dương thuần Toán khách 16 – Dương cô, không người Toán định 40 – Dương cô, không người Đại khách cung 4, phát

Dần

Tham khách cung 2, cách

Thần kể

Dậu Đại khách 5 gió Tuất Âm c ả

Thời Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

5 Hành

Thần hợp

Tuế cả

Mới kích

3 gió

Tham chủ

Hoàng

Kể định

Đại chủ

Bay

Tham khách

Thẻ Ất cả cung 9, Văn tới Khảm, kích, ép. Đại chủ cung 1, khách cắp. Tham chủ cung 3, phát. Đại khách cung 6, phát. Tham khách cung 8, Văn cách, chủ cắp. Thần kể Dần. Mới Kích tới Nghĩa lớn, Thời Kích. Khối này, toán khách dài, cửa đủ, tướng phát. Lợi về khách. Ngoài trận, lợi động trước. Ra quân nên hướng chính Đông. Chiến, lợi chính Tây. Lợi trận sắc bén, phất cờ đỏ. Khí mây theo chính Đông lại, khách thắng. Nghe giặc dự bị mặt Tây bắc. Binh phục, lợi giờ Tuất Hợi. Đại tướng chủ, cách. Ất c ả tuy trợ chủ. Đại tướng chủ bị Đại tiểu tướng khách cắp, không lợi, nên cố giữ. Nghe giặc dự bị mặt chính Bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 26 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đinh Sửu

Ất Sửu

Quý Sửu

Tân Sửu

Kỷ Sửu

314

242

170

98

26

Tốn Địa ất

Tị Ất cả

Tham chủ

Ngọ

Vị

Khôn

Bay

Bài văn

Đại khách

5 gió

Thần kể

Hành

Thời

Thìn

Thân PHI PHÙ

Mão

Toán chủ 30 – Dương cô, không hòa

Tôn trời

Toán khách: 7 hòa

5 gió

Toán định : 29

Dần

Dậu Quân cơ 3 gió Tuất

Thần cơ Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Ngũ Phúc

Tuế cả

Thiên ất

Dân cơ

Tham khách

Đại chủ

Thẻ

Thần hợp

Âm c ả

Trực phù

Hoàng

Tứ thần

Mới kích

8 gió Ất cả cung 9. Văn tới Vị. Đại chủ cung 3, phát, chặn. Tham chủ cung 9, giam. Đại khách cung 7, phát. Tham khách cung 1, cách. Thần Kể Vị. Mới kích đến Đức Hòa. Khối này, Ất cả tuy trợ chủ, Toán chủ, Dương cô. Đại tướng tuy phát. Tham tướng c hặn. Tham tướng chủ giam , không lợi về chủ. Nên cố giữ. Nghe địch dự bị mặt Tây nam. Toán khách 7 Đơn. Tham tướng tuy cách, đại tướng phát, lợi về khách. Ngoài trận, lợi động trước. Ra quân, nên hướng Tây nam. Chiến, lợi Đông bắc. Binh kỳ Đông bắc . Binh phục lợi giờ Thìn Tỵ.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 27 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Mậu Dần

Bính Dần

Giáp Dần

Nhâm Dần

Canh Dần

315

243

171

99

27

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Thiên Ất

Tham khách

Tham chủ

Địa ất

Thần kể

Bài văn

Đại chủ

5 gió

Hành

3 gió

Thời

8 gió

Ất cả

Thìn

Thân

Mão

Dậu

PHI PHÙ Toán chủ: 29 – dài, hòa

Mới kích

Quân cơ

Toán khách: 4 đơn

Đại khách

Toán định 16

Dần

Tuất

Thần cơ Tuế cả Cấn Ngũ Phúc

Sửu

Hợi

Kiền

Tôn trời

Thần hợp

Trực phù

Thiên ất

Tứ thần Hoàng

Dân cơ

Kế định Bay

Âm c ả

Thẻ

Ất cả cung 9. Văn đến Khôn. Đại chủ cung 9, giam, cách. Tham chủ cung 7, phát. Đại khách cung 4, cung trong ép. Tham khách cung 2, cung ngoài ép cắp. Thần kể Ngọ. Mới kích đến Tùng cao, kích. Khối này, Ất cả trợ chủ. Toán chủ dài. Đại tướng chủ tuy giam , ếm. Tham tướng phát. Lợi về chủ. Ngoài trận, lợi động sau. Ra quân nên hướng chính Đông. Chiến, lợi chính Tây. Lợi trận vuông, phất cờ trắng. Khí mây theo chính Đông lại, chủ thắng. Nghe địch dự bị mặt Tây nam. Binh kỳ ở Tây nam. Binh phục lợi giờ Thìn Tỵ. Toán khách ngắn. Đại tướng trong cung ép. Tham tướng cung ngoài ép. Không lợi về khác h. Nên cố giữ. Nghe địch dự bị m ặt chính Đông.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 28 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Kỷ Mão

Đinh Mão

Ất Mão

Quý Mão

Tân Mão

316

244

172

100

28

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Mới kích

Thần kể

Trực phù

5 gió

Thời

Khôn Thiên ất 5 Hành

Bay

3 gió

Thìn

Thân Toán chủ: 8 đơn, hòa

Bài văn

Mão

Đại tiểu tướng khách

Dậu

Thần cơ

Không ra cung giữa

Quân cơ

Tham chủ

Tôn trời Toán khách : 25 - cửa đóng

Phi phù Tuế cả

Toán định 32

Dần

Tuất Thần hợp

Cấn

Sửu

Ngũ Phúc

Âm c ả

Đại chủ

Kế định

Hợi

Kiền Tứ thần

Địa ất

Ất cả

8 gió

Thẻ

Hoàng

Ất cả cung 8. Văn tới Thân. Đại chủ cung 8, giam. Tham chủ cung 4 phát, kíc h. Thần kể Tỵ. Mới kích đến Sáng lớn. Khối này, Ất cả trợ chủ. Đại tướng tuy giam. Tham tướng phát. Lợi về chủ. Ngoài trận, lợi động sau. Ra quân, nên chính Bắc. Chiến, nên chính Nam. Lợi trận cong, phất cờ đen. Khí mây theo từ chính Bắc lại, chủ thắng. Nghe địc h dự bị mặt Tây nam. Binh kỳ, m ặt Tây nam. Binh phục, lợi giờ Hợi Tý Sửu. Có thể giàn quân cự địch. Không nên mở rộng trận giao phong, hễ được là rút ngay. Toán khách 25. Đại tiểu tướng khách, đóng tắc, không cửa, không lợi là khách. Nên cố giữ. Nghe địch dự bị mặt Đông nam . Vòng Kỷ Dư 100 toán tính từ 1684 Kỷ I nguyên trên Giáp Tý. Đến năm 1744, năm Giáp Tý Cảnh Hưng 5 làm kỷ 2, nguyên giữa Giáp Tý được 100 toán (100 – 72) vào khối 28 Quý Mão nguyên 2.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 29 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Canh Thìn

Mậu Thìn

Bính Thìn

Giáp Thìn

Nhâm Thìn

317

245

173

101

29

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Trực phù

Mới kích

Thiên ất Đại chủ

Tôn trời

5 gió Thìn

8 gió

Thân

Tuế cả Kế định

Toán chủ: 8 đơn, hòa

Thần kể Thời

Đại tiểu tướng khách

Mão

Không ra cung giữa

Thần cơ

Dậu Quân cơ

Toán khách : 25 - cửa đóng

Phi phù

Bài văn Thần hợp

Toán định 32

Dần

Tuất

Dân cơ

Hoàng

Âm c ả Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Ngũ Phúc

Địa ất

Thẻ

Tứ thần

3 gió

Ất cả

Tham chủ

Bay

Hành

Ất cả cung 8. Văn tới Dậu. Đại chủ cung 7, phát, kích. Tham chủ cung 1, giam, ép. Thần kể Thìn. Mới kích tới Đạo trời. Khối này, Ất cả trợ chủ, cửa đủ, tướng phát. Tham tướng trong tuy ép. Đại tướng phát. Lợi cho chủ. Ngoài trận, lợi động sau. Ra quân, hướng Tây nam. Chiến, lợi Đông bắc. Lợi trận vuông, phất cờ trắng. Khí m ây theo Tây nam lại, chủ thắng. Nghe địch dự bị chính Tây. Binh kỳ nên chính Tây, Binh phục, lợi giờ Hợi Tý Sửu. Toán khách 25. Đại tiểu tướng khách, đóng tắc, không cửa. Không lợi là khách. Nên cố giữ. Nghe địch dự bị mặt Đông nam .

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 30 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tân Tỵ

Kỷ Tỵ

Đinh Tỵ

Ất Tỵ

Quý Tỵ

318

246

174

102

30

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Tuế cả

Trực phù

Kế định

Thiên ất

Đại chủ

Bay

Thìn

Thân Thần hợp Mới kích

Mão

Dậu Toán chủ: 2 đơn, hòa

Tham khách Âm c ả

Toán khách: 8 đơn 5 gió

Tôn trời

Tham chủ 8 gió

Toán định 15

Thần kể Thời

Quân cơ

Hoàng

Dần

Tuất

Dân cơ

Bài văn

Thần cơ Phi phù Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Ngũ Phúc

Đại khách

Tứ thần

Hành

Địa ất

Thẻ

Ất cả

3 gió

Ất cả cung 8. Văn tới Tuất. Đại chủ cung 2, cách. Tham chủ cung 6, giam, kíc h, phát. Thần Kể Mão. Mới kích tới Đức Võ. Khối này, toán chủ ngắn. Đại Tướng Chủ cách. Đại Tướng Khách giam. Tham tướng phát. Tham tướng phát. Mắt Đất chủ cắp. Chủ khách đều không lợi. Đều nên cố giữ. Chủ nghe địch dự bị mặt Tây bắc. Tham tướng khách, được khí mạnh, xua quân vào cõi, hò bên Đông, đánh bên Tây, tiếp theo binh phục, thắng được. Nghe địc h dự bị mặt Tây nam .

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 31 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nhâm Ngọ

Canh Ngọ

Mậu Ngọ

Bính Ngọ

Giáp Ngọ

319

247

175

103

31

Tốn

Tị

Hành

Ngọ

Vị

Khôn

Tuế cả

Thần hợp

Đại chủ Ất cả Địa ất Tứ thần

Thìn

Thân

Dân cơ

Hoàng

Thần cơ Âm c ả Mão

Toán chủ: 27 – Dài, hòa

Tham khách

Dậu

Toán khách: 28 - Dài, hòa

Quân cơ

8 gió

Thiên ất

Toán định 28

Đại chủ

3 gió

Bay Dần

Tuất

Thần kể

Mới kích

Thời

Kế định

Cấn

Sửu

Hợi

Thẻ

Kiền

Ngũ Phúc

Đại khách

Tham chủ

Trực phù

Tôn trời

Bài văn

Phi phù 5 gió Ất cả cung 7. Văn tới Kiền. Đại chủ cung 6, giam. Tham chủ cung 1, kích. Đại khách c ung 8, phát. Văn ép. Tham khách cung 4, phát. Thần kể Dậu. Mới kích tới Chủ âm. Khối này, Ất cả trợ khách. Toán khách dài, hòa, cửa đủ, tướng phát. Lợi là khách. Ngoài trận, lợi động trước. Ra quân, nên chính Bắc. Chiến, lợi chính Nam. Lợi trận cong, phất cờ đen. Khí mây theo chính Bắc lại, khách thắng. Nghe địch dự bị mặt Tây bắc. Binh kỳ, mặt Tây bắc. Binh phục, lợi giờ Vị Thân. Toán chủ tuy hòa. Đại tướng giam. Tham tướng. Mắt trời chặn. Không lợi là chủ. Nên cố giữ. Nghe địch dự bị mặt Tây bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 32 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Quý Vị

Tân Vị

Kỷ Vị

Đinh Vị

Ất Vị

320

248

176

104

32

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

3 gió

Dân cơ

Thần hợp

Tuế cả

Hoàng

Âm c ả

Hành

Đại chủ Ất cả Địa ất Tứ thần

Thìn

Thân

Thần cơ Mão

Dậu

8 gió

Toán chủ: 27 – Không hòa

Quân cơ

Toán khách: 26

Thiên ất Đại khách

Bay Toán định 26

Tôn trời Thẻ

Dần

Tuất

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Ngũ Phúc

Thần kể

Tham khách

Bài văn

Tham chủ

Trực phù

Thời

Kế định

Phi phù

5 gió

Mới kích

Ất cả cung 7. Văn tới Hợi. Đại chủ cung 7, giam . Tham chủ cung 1, cắp, Văn ép. Đại khách cung 6, ép, cắp. Thủy kích cung 8. Mắt đất chặn. Thần kể Sửu. Mới kíc h tới Chủ đất. Khối này, Đại tướng chủ giam. Tham tướng bị Đại Tiểu Tướng khách cắp. Chủ khách đều không lợi. Đều nên cố giữ. Chủ nghe địch dự bị mặt Tây bắc. Khách nghe địc h dự bị chính Bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 33 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Giáp Thân

Nhâm Thân

Canh Thân

Mậu Thân

Bính Thân

321

248

177

105

33

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Thần hợp

Dân cơ

Ất cả

Âm c ả

Địa ất

Tôn trời

Tứ thần

Hành

Hoàng Thìn

Thân

Thần cơ

Tuế cả

Mão

Toán chủ: 26 – Không hòa

Tham khách

Tóan khách: 18 – Dài, hòa

Kể định

3 gió

Bay

Quân cơ Thiên ất Đại chủ

Toán định 15

Bay

Dần Cấn

Dậu

Tuất Sửu

Ngũ Phúc

Đại khách

Trực phù

Thần kể

Phi phù

Thời

8 gió

Tham chủ

Mới kích

Bài văn 5 gió

Hợi

Kiền

Ất cả cung 7. Văn tới Tý. Đại chủ cung 6, ngoài ép. Tham chủ cung 8. Mắt trời và Tham khách chặn. Đại khách cung 8, Mắt trời Tham khách chặn. Tham khác h cung 4, phát. Thần kể Tý. Mới kích tới Đức hòa. Khối này, Ất cả trợ khách. Toán khách dài hòa. Đại tướng Khách tuy bị Mắt trời, Tham tướng chủ chặn. Tham tướng khách phát, lợi là khách. Ngoài trận, lợi động trước. Ra quân, nên chính Bắc. Chiến, lợi chính Nam. Lợi trận cong, phất cờ đen. Khí mây theo chính Bắc lại, khách thắng. Nghe địch dự bị Đông bắc. Binh kỳ, Đông bắc. Binh phục, lợi giờ Ngọ Vị Thân. Đại Tướng Chủ, cung ngoài ép. Tham tướng chủ, Mắt trời chặn. Đại khách không lợi, là chủ nên c ố giữ. Nghe địch, dự bị chính Bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 34 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ất Dậu

Quý Dậu

Tân Dậu

Kỷ Dậu

Đinh Dậu

322

250

178

106

34

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Tứ thần

Thần cơ

Phi phù

Dân cơ

Kế định

Âm c ả

Đại khách

Hoàng

Khôn

8 gió Thìn

Thân

Thần hợp

Thẻ

Mão

Dậu

Phi phù

Ất cả

THIÊN ẤT

Mới kích

Toán chủ: 26 – không hòa

Tôn trời

Toán khách: 22 – Dài, hòa Toán định 9

Tham khách Quân cơ Địa ất Tuế cả Đại chủ 5 gió

Dần

Tuất

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Ngũ Phúc

Bài văn

Tham chủ

Thần kể

Hành

Thời

3 gió

Bay

Ất cả cung 6. Văn tới Sửu. Đại chủ cung 6, giam. Tham chủ cung 8, phát, Văn ép. Đại khách cung 2, phát. Tham tướng khách cung 6, chặn, giam. Thần Kể Hợi. Mới kích tới Tùng cao. Khối này, Ất cả trợ khách. Ngoài trận, lợi động trước. Ra quân, nên hướng chính Nam. Chiến, lợi chính Bắc. Lợi trận tròn, phất cờ vàng. Khí mây từ chính Nam lại, khách thắng. Nghe địch dự bị chính Đông. Binh phục, lợi giờ Thân Dậu Tuất. Nếu không có khí mây ứng, chỉ nên kiên cố giữ. Đại Tướng Chủ giam. Tham tướng có Mắt trời chặn. Thần kể... không lợi là chủ, chỉ nên c ố giữ. Nghe địch dự bị Đông bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 35 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bính Tuất

Giáp Tuất

Nhâm Tuất

Canh Tuất

Mậu Tuất

323

251

179

107

35

Tốn

Tị

Ngọ

Tứ thần

Mới Kích

Phi phù

Dân cơ

Bay

Vị

Khôn Thẻ

Hoàng Thìn

Thân Dân cơ Âm c ả Kế định

THIÊN ẤT

Mão

Dậu

Toán chủ: 25, cửa đóng

Thần hợp

Đại tiểu tướng chủ không ra cung giữa

Trực phù 5 gió

Toán khách: 10 – Dương cô Toán định 1

Dần

Quân cơ Địa ất Ất cả 3 gió Tuất Thần kể Tuế cả Thời

Cấn

Sửu

Ngũ Phúc

Tý Tôn trời

Tham khách

Hợi

Kiền Đại khách 8 gió

Bài văn Hành Ất cả cung 6. Văn tới Cấn. Đại khách cung 1, ngoài ép. Tham khách cung 3, bị Mắt trời chặn. Thần Kể Tuất. Mới kích tới Thần lớn. Khối này, Đại Tướng Khách, cung ngoài ép. Tham tướng là Mắt trời chặn. Đại tiểu tướng chủ đóng tắc, không cửa. Không lợi là chủ. Chủ khách đều không lợi, đều nên cố giữ. Chủ nghe địch dự bị Đông bắc. Khác h nghe địch dự bị mặt Đông nam .

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 36 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đinh Hợi

Ất Hợi

Quý Hợi

Tân Hợi

Kỷ Hợi

324

252

180

108

36

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Tứ thần

Thần cơ

Phi phù

Thẻ

Tham khách

Đại khách

Hoàng

Mới kích

Hành

8 gió

5 gió

3 gió

Thìn

Thân

Mão

Dậu

THIÊN ẤT

Trực phù

Quân cơ

Toán chủ: 25, cửa đóng Đại tiểu tướng chủ không ra cung giữa Toán khách: 9 Đơn Toán định 34

Thần kể Địa ất Ất cả Âm c ả Dân cơ Thời

Tôn trời

Tuất

Dần Thần hợp Cấn

Sửu

Ngũ Phúc Bài văn

Hợi

Kiền

Tuế cả

Kế định Bay

Ất cả cung 6, Văn tới Cấn. Đại khách cung 9, phát. Tham khách cung 9, trong ép, kíc h. Thần kể Dậu. Mới kích tới Sáng lớn. Khối này, Ất cả trợ chủ. Toán tuy ngắn. Đại tướng phát. Lợi là khách. Ngoài trận, lợi động trước. Ra quân, nên hướng Đông nam. Chiến, lợi về Tây bắc. Lợi trận sắc bén, phất cờ đỏ. Khí mây theo Đông bắc lại, khách thắng. Nghe giặc dự bị mặt chính Nam. Binh kỳ, chính Nam . Binh phục, lợi giờ Thân Dậu Tuất. Bên chủ, đóng lấp, không cửa. Nên cố giữ. Nghe địch dự bị mặt Đông bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 37 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Mậu Tý

Bính Tý

Giáp Tý

Nhâm Tý

Canh Tý

325

253

131

109

37

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Tứ thần

Thần cơ

Mới kích

Bay

Tôn trời

3 gió

Hoàng

Hành

5 gió

Thẻ

Thìn

Thân ĐỊA ẤT TRỰC PHÙ

Mão

Thần kể

Toán chủ: 1 đơn

Thời

Đại tiểu tướng khách không ra cung giữa

Dậu

Thiên ất

Quân cơ

Ất cả

Âm c ả Toán khách: 25 - cửa đóng Toán định 3

Dần

Tuất

Bài văn

Dân cơ

Cấn

Sửu

Ngũ Phúc

Thần hợp

Tuế cả

Đại chủ

8 gió

Phi phù

Tham chủ

Hợi

Kiền

Kế định Ất cả cung 4. Văn tới Dần, giam. Đại chủ cung 1, phát. Tham chủ cung 3, trong ép. Thần Kể Thân. Mới Kích tới Vũ lớn. Khối này, Ất cả trợ chủ. Đại tướng cung 1, phát. Lợi là chủ. Ngoài trận lợi động sau. Ra quân, hướng Tây nam. Chiến, lợi Đông bắc. Nên trận cong, phất cờ đen. Khí mây theo Đông bắc lại, chủ thắng. Nghe địch dự bị mặt Đông nam. Binh kỳ, Đông nam , Binh phục, lợi giờ Dần Mão Thìn. Toán khách 25. Đại tiểu tướng khách không ra, đóng lấp, không cửa. Không lợi. Nghe địch dự bị m ặt Tây bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 38 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Kỷ Sửu

Đinh Sửu

Ất Sửu

Quý Sửu

Tân Sửu

326

254

182

110

38

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Tứ thần

Thần cơ

Thần kể

Hành

Tham khách

Tham chủ

Thời

8 gió

Định kế

Thẻ

5 gió

Hoàng Thìn

Thân ĐỊA ẤT - TRỰC PHÙ

Mão Bài văn

Toán chủ: 4 đơn

Thiên ất

Toán khách: 13

Tôn trời

Toán định 37

Dậu Quân cơ

Đại chủ Ất cả Dần

Tuất Mới kích

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Ngũ Phúc

Tuế cả

Thần hợp

Dân cơ

Phi phù

Bay

Âm c ả

Đại khách 3 gió

Ất cả cung 4. Bài văn tới Mão, giam. Đại chủ cung 4, giam , cắp. Tham chủ cung 2, phát. Đại khách cung 3, giam, ép. Tham khách cung 9, ngoài ép, c ắp. Thần Kể Vị. Mới kích đến Chủ âm. Khối này, chủ khách đều không lợi. Đều nên cố giữ. Chủ nghe địch dự bị chính Đông. Khách nghe địch dự bị Tây bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 39 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Canh Dần

Mậu Dần

Bính Dần

Giáp Dần

Nhâm Dần

327

255

183

111

39

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Tứ thần

Thần cơ

Thời

Kế định

Đại chủ

Thần cơ

Bay

Đại khách Thần kể Thìn

Thân

Bài văn ĐỊA ẤT - TRỰC PHÙ

Hoàng Mão

Dậu

Toán chủ: 37 – Dài, hòa

Thiên ất

Toán khách : 12 - ngắn, hòa

Ất cả

Tham khách

5 gió

Quân cơ

Toán định 22

3 gió

Dần

Tuất

Tuế cả Cấn Ngũ Phúc

Sửu

Hợi

Kiền

Dân cơ

Mới kích

Phi phù

3 gió

Thần hợp

Tham chủ

Âm c ả

Hành

Tôn trời Ất cả cung 4. Văn tới Thìn, ép. Đại chủ cung 7, phát. Tham chủ cung 1, phát, kíc h. Đại khách cung 2, phát. Tham khách cung 6, cách. Là chủ gặp Đại tiểu tướng cắp. Thần kể Ngọ. Mới kích tới Nghĩa lớn. Khối này, Ất trời trợ chủ, toán chủ dài hòa, lợi là chủ. Ngoài trận, lợi động sau. Ra quân, nên hướng Tây nam . Chiến, lợi Đông bắc. Lợi trận vuông, phất cờ trắng. Khí mây theo Tây nam lại, khách thắng, c hủ nghe địch dự bị m ặt Đông nam. Binh phục, lợi giờ Dần Mão Thìn. Toán khách hòa. Tham tướng, cắp, ngắn. Đại tướng, phát. Lợi là khách. Ngoài trận, lợi động trước. Ra quân, nên chính Nam. Chiến, lợi chính Bắc. Lợi trận tròn, phất cờ vàng. Khí mây theo Đông lại, khách thắng. Nghe địch dự bị Tây bắc. Binh phục, lợi giờ Dần Mão Thìn.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 40 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tân Mão

Kỷ Mão

Đinh Mão

Ất Mão

Quý Mão

328

256

184

112

40

Tốn

Tị

Tham chủ

Thần kể

Bài văn

Thời

Ngọ

Vị

Khôn

Thần cơ

Thẻ Thìn

Thân

Mão

Dậu

Địa ất

Toán chủ: 33 – Dài, hòa

Quân cơ

3 gió

Toán khách : 1

Tôn trời

Tuế cả

8 gió

Hoàng

Toán định 10

Trực phù Bay

Dần

Tuất Thần cơ Kế định

Cấn

Sửu

Hành

Dân cơ

Tứ thần

Ngũ Phúc

Mới kích

Tham khách

Âm c ả

Hợi

Kiền Phi phù Đại khách

Đại chủ Ất cả Thiên ất 5 gió Ất cả cung 3. Văn tới Tốn. Đại chủ cung 3, giam, cắp. Tham chủ cung 9, phát. Đại khách cung 8, giam, ép. Tham khách cung 4, chặn ngoài, ép, cắp. Thần kể Thìn. Mới kích tới Lã Thân, Thời kích. Khối này Tham tướng chủ tuy phát. Mắt trời chặn. Đại tướng chủ, giam, ép, khách cắp. Không lợi là chủ. Đại tiểu tướng khách gặp Ất cả trong ngoài ép. Tham tướng chủ cắp. Chủ khách đều không lợi. Đều nên cố giữ. Chủ nghe địch dự bị mặt Đông nam. Khác h nghe địch dự bị Đông bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 41 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nhâm Thìn

Canh Thìn

Mậu Thìn

Bính Thìn

Giáp Thìn

329

257

185

113

41

Tốn

Tị

Tham chủ

Ngọ

Vị

Tôn trời

Thần cơ

Khôn

Bài văn 3 gió

Hành

Thìn

Thân

Thần kể

Thẻ

Tuế cả

Thời

Mão

Dậu

Đại ất

Toán chủ: 33

Quân cơ

8 gió

Toán khách : 38

Trực phù

Bay

Thần hợp

Tham khách

Toán định 9

Dần

Tuất

Hoàng Dân cơ Âm c ả Đại chủ Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Ngũ phúc

Tứ thần

Phi phù

Đại chủ

Đại khách

5 gió

Ất cả Thiên ất Ất cả cung 3, khách cắp. Văn tới Tốn. Đại chủ cung 3, giam, cắp. Tham c hủ cung 9, phát. Đại khách cung 8, trong ép. Tham khách cung 4, ngoài ép, cắp. Thần kể Thìn. Mới kích tới Lã thân, Thời kích. Khối này, Ất cả, Tham tướng chủ tuy phát, Mắt trời chặn. Đại tướng Chủ giam, ép, khách cắp. Không lợi là chủ. Đại tiểu tướng khách, gặp Ất cả trong ngoài ép, Tham tướng chủ cắp. Chủ khách đều không lợi. Đều nên cố giữ. Chủ nghe địch dự bị Đông nam. Khách nghe địch dự bị Đông bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 42 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Quý Tỵ

Tân Tỵ

Kỷ Tỵ

Đinh Tỵ

Ất Tỵ

330

258

186

114

42

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Tuế cả

Tham khách

Thần cơ

Bài văn

Hành

Khôn

Thìn

Thân

Mới kích

Thần cơ

Mão

Toán chủ: 25 - cửa đóng

Đại khách

Đại tiểu chủ không ra cung giữa

Địa ất Thần kể Thời

Dân cơ

Thẻ

Âm cả

Bay

Tôn trời

Dậu Quân cơ Trực phù

Toán khách : 34 – Dài, hòa 3 gió Toán định 38

Dần

Tuất

Kế định Cấn

Sửu

Ngũ phúc

Tứ thần

Thiên ất

5 gió

Hợi

Kiền Phi phù

Ất cả 8 gió Hoàng Ất cả cung Tỵ. Văn tới Tỵ. Đại khách cung 4, ngoài ép. Tham khách cung 2, phát. Thần kể Mão. Mới kích tới Dương c ả. Khối này, Ất cả trợ khách. Đại tướng khách tuy giam ép. Tham tướng phát, lợi là khách. Ngoài trận, lợi động trước. Ra quân nên hướng chính Đông. Chiến, lợi chính Tây. Lợi trận sắc bén, phất cờ đỏ. Khí mây theo chính Đông lại, khách thắng. Nghe địc h dự bị mặt Đông nam . Binh kỳ, Đông nam. Binh phục, lợi giờ Sửu Dần Mão. Được lợi thì rút ngay, không nên đánh nữa. Toán chủ tuy dài. Đại tiểu tướng đóng tắc, không cửa. Không lợi là chủ. Nên c ố giữ. Nghe địch dự bị Đông nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 43 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Giáp Ngọ

Nhâm Ngọ

Canh Ngọ

Mậu Ngọ

Bính Ngọ

331

259

187

115

43

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Thiên ất

Thần hợp

Trực phù

Đại chủ

Phi phù

Bài văn Ất cả

Tứ thần

8 gió

Hành

Tuế cả

Thìn

Thân

Thần hợp

Thần cơ

Mão

Dậu

Toán chủ: 2 đơn

Phi phù

Toán khách : 1 đơn

Mới kích

Toán định 1 đơn

Tôn trời

Tham chủ Quân cơ 5 gió

Dần

Tuất

Cấn

Sửu

Địa ất

Tý Tôn trời

Ngũ phúc

Hợi

Kiền Đại khách 3 gió

Tham khách Bay

Hoàng

Ất cả cung 2. Văn tới Ngọ. Đại chủ cung 2, giam. Tham chủ cung 6, phát. Đại chủ cung 1, phát. Tham khách cung 3, phát. Thần Kể Dần. Mới kích tới Thần lớn, Thời trong kích. Khối này, Ất cả trợ khách. Toán khách tuy ngắn. Đại tiểu tướng khách đều phát. Lợi là khách. Ngoài trận, lợi động trước. Ra quân, nên hướng Tây bắc. Chiến, lợi Đông nam. Lợi trận cong, phất cờ đen. Khí mây theo Tây bắc lại, khách thắng. Nghe địch dự bị Đông nam . Binh kỳ mặt Đông nam. Binh phục, lợi giờ Tỵ Ngọ Vị. Hễ được là rút ngay. Đại tướng chủ giam. Tham tướng phát. Toán chủ ngắn. Không lợi cho chủ, nên cố giữ. Nghe địch dự bị m ặt chính Nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 44 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ất Vị

Quý Vị

Tân Vị

Kỷ Vị

Đinh Vị

332

260

188

116

44

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Đại chủ

Dân cơ

Thiên ất

Tuế cả

Mới kích

Âm c ả

Thần hợp

Bài văn

Tham chủ

Ất cả

Kế định

Bay

Phi phù Trực phù Tứ thần

Thìn

Thân

Thần hợp

Thần cơ

Mão

Dậu

Phi phù

Toán chủ: 39 - hòa

Mới kích

Toán khách : 38

Tôn trời

Ất cả Tham khách Quân cơ

Toán định 38

Địa ất Tuế cả Đại chủ 5 gió

Dần

Tuất

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Ngũ phúc

Bài văn

Tham chủ

Thần kể

Hành

Thời

3 gió

Bay

Ất cả cung 2, chủ cắp. Văn tới Tị. Đại chủ cung 9, trong ép. Tham chủ cung 7, ngoài ép. Đại khách cung 8, cách. Tham khách cung 4, phát. Thần Kể Sửu. Mới kíc h vào Võ lớn, cung kích. Khối này, toán chủ tuy hòa. Đại tướng chủ cung trong ép. Tham tướng cung ngoài ép. Mắt trời ếm. Không lợi là chủ, nên cố giữ. Nghe địch dự bị m ặt Tây nam. Đại tướng khách, đối, cách. Tham tướng tuy phát. Mắt chủ kích. Không lợi là khách, nên cố giữ. Nghe địch dự bị m ặt Tây nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 45 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bính Thân

Giáp Thân

Nhâm Thân

Canh Thân

Mậu Thân

333

261

189

117

45

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

8 gió

Thần hợp

Thiên ất

Tuế cả

Tứ thần

Ất cả

Âm cả

Trực phù

Dân cơ 3 gió

Phi phù

Tôn trời 5 gió

Bài văn

Thìn

Thân Thần cơ Toán chủ: 38 – Dài, hòa

Mão

Toán khách : 31 – Dài, hòa

Tham chủ

Toán định 5

Dậu Quân cơ Mới kích

Dần Cấn

Tuế cả

Tuất Sửu

Hợi

Kiền

Ngũ phúc

Thời

Đại khách

Tham khách

Thần kể

Kế định

Hành

Đại chủ

Bay

Thẻ

Hoàng

Địa ất Ất cả cung 2, Văn tới Khôn. Đại chủ cung 8, cách, cắp. Tham chủ cung 4, phát. Đại khách cung 1, phát. Tham khách cung 3, chủ cắp. Thần Kể Tý. Mới kích tới Nhóm c ả. Khối này, Ất cả trợ khách. Toán khách dài hòa. Tham tướng tuy c ắp. Đại tướng phát. Lợi là khách. Ngoài trận, lợi động trước. Ra quân, hướng Tây bắc. Chiến, lợi Đông nam . Lợi trận cong, phất cờ đen. Khí mây theo Tây bắc lại, khách thắng. Nghe địch dự bị chính Tây. Binh kỳ, chính Tây. Binh phục, lợi giờ Tỵ Ngọ Vị. Toán chủ tuy dài hòa. Đại tiểu tướng chủ bị cách bị Đại tiểu tướng khách cắp. Không lợi là chủ, nên c ố giữ. Nghe địch dự bị m ặt Tây nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 46 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đinh Dậu

Ất Dậu

Quý Dậu

Tân Dậu

Kỷ Dậu

334

262

190

118

46

Tốn

Tị

Phi phù

Ngọ

Vị

Khôn

Địa ất

Dân cơ

Đại chủ

Âm c ả

3 gió

Hành 5 gió

Bay

Thìn

Thân

Thần hợp

Bài văn

Mão

Dậu

Tôn trời

Toán chủ: 7 đơn

Thần cơ

Toán khách: 1 đơn

Quân cơ

Toán định 31

Tuế cả Tứ thần

Dần

Tuất

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Ngũ phúc

Thẻ

Trực phù

Thần kể

Ất cả

8 gió

Kể thời

Thiên ất

Hoàng

Mới kích

Tham khách Kế định

Đại khách Tham chủ Ất cả cung 1. Văn tới Khôn. Đại chủ cung 7, phát. Tham chủ cung 2, giam. Đại khách cung 1, giam . Tham khách cung 3, phát. Thần kể Hợi. Mới kích Đức Dương, ếm. Khối này, Ất cả trợ chủ, toán chủ hòa, tuy ngắn. Đại tướng chủ cung 7, phát. Lợi c ho c hủ. Ngoài trận, lợi động sau. Ra quân, hướng Tây nam. Chiến, lợi Đông bắc. Lợi trận vuông, phất cờ trắng. Khí mây theo Tây nam lại, chủ thắng. Nghe địch dự bị mặt Tây nam . Binh kỳ Tây nam. Binh phục, lợi giờ Tuất Hợi. Toán khách ngắn. Mắt khác h, Đại tướng giam. Tham tướng tuy phát, toán ngắn. Không lợi là khách, nên cố giữ. Nghe địch dự bị Tây bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 47 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Mậu Tuất

Bính Tuất

Giáp Tuất

Nhâm Tuất

Canh Tuất

335

263

191

119

47

Tốn

Tị

Phi phù

Ngọ

Vị

Khôn

Đại khách

8 gió

Hành

5 gió

Địa ất Thìn

Thân

Kế định

Dân cơ Âm c ả

Mão

Dậu

Thần hợp

Toán chủ: 26 – không hòa Toán khách : 22 – Dài, hòa

Đại chủ Tham khách Quân cơ

Toán định 9

Thần cơ Bài văn Tứ thần

Dần

Tuất Thần kể Tuế cả

Cấn

Sửu

Ngũ phúc

Mới kích

Tham chủ

Thiên ất

Trực phù Bay

Ất cả

Tôn trời

Hoàng

3 gió

Hợi

Thẻ

Thời

Kiền

Ất cả cung 1. Văn tới Dậu, ép. Đại chủ cung 6, trong ép. Tham chủ cung 8, ngoài ép. Đại khách cung 2, phát. Tham khách cung 6, ép, chặn. Thần Kể Tuất. Mới Kích tới Đức âm. Khối này, Ất cả trợ khách. Toán khách, dài, hòa. Tham tướng tuy ép. Đại tướng khách, lợi là khách. Ngoài trận, lợi động trước. Ra quân, nên hướng chính Nam. Chiến, lợi chính Bắc. Lợi trận tròn, phất cờ trắng. Khí mây từ chính Nam lại, khách thắng. Khách nghe địch dự bị Đông bắc. Binh kỳ, lợi Đông bắc. Binh phục, lợi giờ Tuất Hợi. Toán chủ ngắn, Đại tiểu tướng trong ngoài cung ép, không lợi là chủ, nên cố giữ. Nghe địch dự bị chính Tây.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 48 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Kỷ Hợi

Đinh Hợi

Ất Hợi

Quý Hợi

Tân Hợi

336

264

192

120

48

Tốn

Tị

Đại khách

Ngọ

Vị

Khôn

Địa ất

Kế định

Tham khách

Phi phù

Hành

Thìn

Thân

Mão

Dậu

Bay

Thần cơ Toán chủ: 1 Đơn - ngắn

Quân cơ

Toán khách: 29 – hòa

Dân cơ 8 gió

5 gió

Tứ thần Thời

Toán định 14

Âm c ả Thần kể Tôn trời

Dần

Tuất

Thần hợp

Bài văn

Mới kích Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Ngũ phúc

Trực phù

Tuế cả

Thiên ất

Tham chủ

3 gió

Ất cả

Thẻ

Đại chủ

Hoàng

Ất cả cung 1. Văn tới Tuất, ép. Đại chủ cung 1, giam. Tham chủ cung 3, phát. Đại khác h cung 9, cách. Tham khách cung 7, phát. Thần Kể Dậu. Mới kích tới Lã Thân. Khối này, Ất c ả trợ khách. Toán khách dài, hòa. Đại tướng tuy cách, Tham tướng phát, lợi là khách. Ngoài trận, lợi động trước. Ra quân nên hướng Đông nam. Chiến, lợi Tây bắc. Lợi trận sắc bén, phất cờ đỏ. Khí mây theo Đông nam lại, khách thắng. Nghe địc h dự bị mặt Đông bắc. Binh kỳ, Đông bắc. Binh phục, lợi giờ Tuất Hợi. Đại tướng chủ giam, Tham tướng phát, lợi là chủ. Ngoài trận lợi động sau. Ra quân, hướng Tây bắc. Chiến, lợi Đông nam. Lợi trận cong, phất cờ đen. Khí m ây theo Tây bắc lại, chủ thắng. Nghe địch dự bị Tây bắc. Binh kỳ, Tây bắc. Binh kỳ, lợi giờ Tuất Hợi.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 49 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Canh Tý

Mậu Tý

Bính Tý

Giáp Tý

Nhâm Tý

337

265

193

121

49

Tốn

Tị

Ất cả

Ngọ

Vị

Khôn

Tôn trời

Trực phù Phi phù Thìn

Thân

Mới kích

Thần kể Thời

Mão

TỨ THẦN

Dậu

3 gió

Toán chủ: 16 – Dài hòa

Đại chủ

Toán khách: 1 Đơn

Bay

8 gió

Tuất

Dần

Toán định: 17

Quân cơ Thần cơ Dân cơ Hoàng Âm c ả Kế định

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Ngũ phúc

Thần hợp

Tuế cả

Thẻ

Thiên ất Hành

Tham khách

Tham chủ

Đại khách Địa ất

5 gió

Bài văn

Ất cả cung 9. Văn tới Kiền, cách. Đại chủ cung 6, phát. Tham chủ cung 8, phát, Khác h cắp. Đại khách cung 1, cách, cắp. Tham khách cung 3, phát. Thần Kể Thân. Mới kích đến Âm c ả, thời ép. Khối này Ất cả trợ chủ. Toán chủ dài, hòa, cửa đủ, tướng phát. Lợi về chủ. Ngoài trận, lợi động sau. Ra quân, nên chính Tây. Chiến, lợi m ặt chính Đông. Lợi trận vuông, phất cờ trắng. Khí mây theo chính Tây lại, chủ thắng. Nghe địch, phòng bị mặt Tây bắc. Binh kỳ, m ặt Tây bắc. Binh phục, lợi giờ Thìn Tỵ. Đại tướng khách, cung 1, phát, cách. Tham tướng tuy phát, lại toán ngắn, không lợi về khách. Nên cố giữ. Nghe địch dự bị mặt Đông nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 50 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tân Sửu

Kỷ Sửu

Đinh Sửu

Ất Sửu

Quý Sửu

338

266

194

122

50

Tốn

Tị

Trực phù

Ngọ

Vị

Mới kích

Thần kể

Phi phù 3 gió

Khôn

Thời Ất cả

Thìn

Thân TỨ THẦN

Mão

Toán chủ: 16 – Dài hòa

8 gió

Toán khách: 31, hòa

Tôn trời

Bay

Dần

Dậu Đại chủ Hoàng Tuất

Toán định: 15

Quân cơ Thần cơ

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Ngũ phúc

Tuế cả

Thần hợp

Bài văn

Thiên ất Thẻ

Tham khách

Tham chủ

Dân cơ

Đại khách

Hành

Kế định

Âm c ả

5 gió

Địa ất

Ất cả ở cung 9. Văn tới Hợi, Đại chủ cung 6, Tham chủ cung 8, phát, bị khách cắp. Đại khách cung 1, cách, bị chủ cắp. Tham khách, cung 3, phát. Thần Kể Vị. Mới kíc h tới Sáng lớn, cung ngoài ép. Khối này, Ất cả trợ chủ, cửa đủ, tướng phát. Tham tướng tuy cắp. Đại tướng phát. Lợi về chủ. Ngoài trận, lợi động sau. Ra quân, nên chính Bắc. Chiến, lợi chính Đông. Lợi trận vuông, phất cờ trắng. Khí m ây theo chính Tây lại, chủ thắng. Nghe địc h dự bị Tây bắc. Binh kỳ, lợi Tây bắc. Binh phục lợi giờ Thìn Tỵ. Đại tướng khách, cách. Mắt khách, cung ngoài ép không lợi về khách. Nên cố giữ. Nghe địc h dự bị mặt chính Nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 51 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nhâm Dần

Canh Dần

Mậu Dần

Bính Dần

Giáp Dần

339

267

195

123

51

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Trực phù

Thần kể

Tham khách

Phi phù

Thời

Mới kích

Đại khách Ất cả

Hành

Thìn

Thân Hoàng

TỨ THẦN Toán chủ: 15 - cửa đóng

Mão Kế định

Dậu

Đại tiểu tướng chủ không ra khỏi cung giữa

Bay

Toán khách: 29, dài, hòa

Dần

3 gió

Tuế

Toán định 4

Tuất Quân cơ Thần cơ Thẻ

Cấn 8 gió

Sửu

Hợi

Kiền

Tôn trời

Thần hợp

Thiên ất

Âm c ả

Địa ất

Bài văn Dân cơ 5 gió Ất cả cung 9, Văn tới Tý. Đại khách cung 9, giam. Tham khách, cung 7, phát, ếm. Thần Kể, Ngọ. Mới kích tới Võ lớn. Khối này, Ất cả, Đại tiểu tướng chủ, đóng tắc, không cửa, không lợi về chủ. Đại tướng khách, giam . Tham tướng tuy phát. Mắt Đất ếm, không lợi chủ khách. 2 bên đều nên cố giữ. Chủ nghe địch dự bị chính Bắc. Khách nghe địch dự bị Tây nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 52 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Quý Mão

Tân Mão

Kỷ Mão

Đinh Mão

Ất Mão

340

268

196

124

52

Tốn

Tị

Ngọ

Trực phù

Thần kể

Hành

Tham chủ

Thời

Kế định

Vị 8 gió

Khôn Hoàng Đại khách Thiên ất

Thìn

Thân

Mão

Dậu

Tứ thần

Toán chủ: 33

Tôn trời

Tuế cả

Toán khách: 7 đơn

Mới kích

Toán định 16

Thẻ

Dần

5 gió

Tuất Quân cơ Thần hợp

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Ngũ Phúc

Dân cơ

Ất cả

Tham khách

Đại chủ

Âm c ả

Phi phù

3 gió

Bay

Bài văn

Địa ất

Ất cả ở cung 8. Văn tới Sửu, thời ép ngoài. Đại chủ cung 3, ngoài ép. Tham c hủ cung 8, phát. Đại khách cung 7, phát. Tham khách cung 1 trong ép. Thần kể ở Tỵ. Mới kích tới Nhóm cả. Khối này, Ất cả trợ khách. Toán khách ngắn. Tham tướng tuy ép, Đại tướng phát. Lợi về khách. Ngoài trận, lợi động trước. Ra quân hướng Tây nam. Chiến, lợi Đông bắc. Lợi trận vuông, phất cờ trắng. Khí m ây theo Tây nam lại, khách thắng. Nghe địc h dự bị Tây nam . Binh kỳ, lợi Tây nam. Binh phục, lợi giờ Tý Sửu. Đại tướng chủ, ngoài ép, Tham tướng tuy phát. Mắt Trời thời ngoài ép, không lợi về c hủ, nên c ố giữ. Nghe địch dự bị mặt Đông bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 53 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Giáp Thìn

Nhâm Thìn

Canh Thìn

Mậu Thìn

Bính Thìn

341

269

197

125

53

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Đại chủ

Trực phù

Tôn trời

Thiên ất Bay

Hoàng Hành

Thìn

Thân

Thần kể

Kế định

Tuế cả

Thời

Mão Tứ thần

Toán chủ: 32. dài, hòa

Dậu

Toán khách: 1 đơn

Thẻ

Toán định 8 đơn

5 gió

3 gió

Thần hợp Tham chủ

Dần

Tuất

Âm c ả

Quân cơ

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Ngũ Phúc

Phi phù

Mới kích

Đại khách

Tham khách

Ất cả

Thần cơ

Địa ất

Bài văn

8 gió

Ất cả ở cung 8. Vắn tới Cấn, khách cắp, ép, ngăn. Đại chủ cung 2, cách. Tham chủ cung 6, phát. Đại khách cung 1, trong ép. Tham khách cung 3, cung ngoài ép. Mắt Trời ngăn. Thần Kể Thìn. Mới kích tới Nghĩa lớn, Thời kích. Khối này, toán chủ tuy dài, hòa. Đại tướng chủ, cách. Tham tướng tuy phát. Mắt trời cung ngoài ép, không lợi về chủ. Đại tướng khách, trong ép. Tham tướng ngoài ép. Mắt đất, Thời ếm kích, cũng không lợi. Khách nên cố giữ. Chủ nghe địch dự bị Đông bắc. Khách nghe địch dự bị Tây bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 54 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ất Tỵ

Quý Tỵ

Tân Tỵ

Kỷ Tỵ

Đinh Tỵ

342

270

198

126

54

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Trực phù

Tuế cả

Đại chủ

Hoàng

Thiên ất

8 gió

5 gió

3 gió

Thìn

Thân

Âm c ả

Thần hợp Thẻ

Mão

Toán chủ: 32. dài, hòa

Tôn trời

Toán khách: 8 đơn

Tham khách

Dậu Tham chủ

Toán định 1 đơn

Thần kể

Bách - Cách

Tứ thần Dân cơ

Thời

Dần

Tuất Quân cơ

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Ngũ Phúc

Phi phù

Thần cơ

Kế định

Bài văn

Mới kích

Địa ất

Đại khách

Hành

Bay

Ất cả Ất cả ở cung 8. Văn tới Cấn, ép, ngăn. Đại chủ cung 2, cách. Tham chủ cung 6, phát. Đại khách cung 8, giam . Tham khách cung 4. Mới kích tới Chủ Đất, ếm. Thần Kể Mão. Khối này, toán chủ tuy dài, hòa. Đại tướng chủ, cách. Tham tướng tuy phát. Mắt trời cung ngoài ép, không lợi về chủ. Nên cố giữ. Nghe địch dự bị Đông Nam. Đại Chủ tuy cách, được Khí Mạnh. Tham tướng phát, cũng có thể ra quân được, chỉ huy sĩ tốt, nhưng lợi động sau, tốt lành. Ra quân lợi chính Nam. Chiến lợi chính Bắc. Lợi trận tròn, phất cờ trắng. Khí m ây theo chính Nam lại, chủ thắng. Binh kỳ, lợi Đông bắc . Binh phục, lợi giờ Hợi Tý Sửu. Mắt khách, Đại tướng ém, giam, toán ngắn, không lợi về khách. Nên cố giữ. Nghe địc h dự bị mặt chính Bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 55 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bính Ngọ

Giáp Ngọ

Nhâm Ngọ

Canh Ngọ

Mậu Ngọ

343

271

199

127

55

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Thiên ất

Tuế cả

Thần hợp

Địa ất

5 gió

Hoàng

Ất cả

Phi phù 3 gió

Bay

Trực phù Thẻ

Thìn

Thân

Dân cơ Toán chủ: 16. dài, hòa

Mão

Toán khách: 18, dài, hòa

Tham khách

Toán định 18, dài, hòa

Dần

Dậu Đại chủ Tuất Quân cơ

Thời Bài văn Thần kể Cấn

Sửu

Hành

Đại khách

Kế định

Tôn trời

Ngũ Phúc

Tham chủ

Tứ thần

Thần cơ

Mới kích

8 gió

Hợi

Kiền

Ất cả ở cung 7. Văn tới Dần. Đại chủ, cung 6, ngoài ép. Tham chủ cung 3, phát. Đại khách ngăn. Đại khách cung 8, phát. Tham tướng chủ ngăn, Tham khách c ung 4, phát. Thần Kể Dần. Mới kích đến Đức Hòa. Khối này, Đại Tướng Chủ, cung ngoài ép. Tham tướng bị khách chặn. Không lợi về c hủ. Đại tướng khách bị chủ chặn. Tham tướng khách tuy phát, Mắt đất cách, cũng không lợi. Hai bên cùng nên cố giữ. Chủ nghe địch dự bị mặt Đông bắc. Khác h nghe địch dự bị mặt Đông Nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 56 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đinh Vị

Ất Vị

Quý Vị

Tân Vị

Kỷ Vị

344

272

200

128

56

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Thiên ất

Dân cơ

Đại khách

Tuế cả

Ất cả

Hành

Âm c ả

Thần hợp

Thẻ

Địa ất

Hoàng

5 gió

Phi phù 8 gió Trực phù

Thìn

Thân

Mới kích Toán chủ: 15, cửa đóng

Kế định

Đại tiểu tướng chủ không ra cung giữa

Mão

Toán khách: 12, dài hòa

Bài văn

Toán định: 12, dài hòa

Dậu Tôn trời Thẻ Tham khách

Dần

Tuất Quân cơ

Cấn

Sửu

3 gió

Thần kể

Thần cơ

Ngũ phúc

Thời

Bay

Hợi

Kiền

Tứ thần Ất cả ở cung 7. Văn tới Mão. Đại khách cung 2, cung trong ép. Tham khách cung 6, c ung ngoài ép. Thần Kể Sửu. Mới kích tới Âm c ả. Khối này, bên chủ đóng lấp, không cửa. Đại tiểu tướng khách, cung trong ngoài ép. Chủ khách đều không lợi, đều nên cố giữ. Chủ nghe địch dự bị m ặt chính Đông. Khác h nghe địch dự bị mặt chính Nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 57 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Mậu Thân

Bính Thân

Giáp Thân

Nhâm Thân

Canh Thân

345

273

201

129

57

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Thiên ất

Mới kích

Hành Dân cơ

Kế định

Trực phù

Tham khách

Thần hợp

Âm c ả

Hoàng

Thẻ

Phi phù

Đại chủ

Bay

Tôn trời

Địa ất

Thìn

Ất cả

Thân Toán chủ: 12, không hòa

Bài văn

Toán khách: 3 đơn

Mão

5 gió

Tuế cả Dậu Tham chủ

Toán định 1 đơn

8 gió

Dần

Tuất Quân cơ

Cấn

Sửu

Ngũ phúc

Thần cơ

Tứ thần

Thần kể

Đại khách

3 gió

Hợi

Kiền

Thời

Ất cả ở cung 7. Bài Văn tới Thìn. Đại chủ, cung 2, trong ép, kích. Tham c hủ cung 6, cách, ngoài, ép. Đại khách cung 3, cách. Tham khách cung 9, phát, kích. Thần Kể Tý. Mới kích tới Thần Lớn. Khối này, Đại tiểu tướng chủ, cung trong ngoài ép, cùng cắp Ất cả. Không lợi là chủ. Đại tướng Khách, cắp. Toán khách ngắn Tham tướng tuy phát, không lợi là khách. Hai bên đều nên cố giữ. Chủ nghe địch dự bị m ặt Đông Nam. Khách nghe địc h dự bị mặt chính Đông.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 58 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Kỷ Dậu

Đinh Dậu

Ất Dậu

Quý Dậu

Tân Dậu

346

274

202

130

58

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Địa ất

Tứ thần

Âm c ả

Hành

Thiên ất

Thẻ

Dân cơ

Bài văn

Mới kích

Hoàng Thìn

Thân

Thần hợp Mão

Dậu Toán chủ: 18

3 gió

Phi phù

Toán khách: 8 đơn

Tôn trời

8 gió

Tham chủ

Toán định 35

Tham khách Dần

Tuất Quân cơ Bay Ất cả Tuế cả Kể định

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Ngũ phúc

Đại khách

Thần kể

Trực phù

5 gió

Đại chủ

Thời

Ất cả ở cung 6. Văn tới Tốn. Đại chủ cung 8, Khách ngăn. Tham chủ cung 4, cách, ngăn. Đại khách cung 8, chủ ngăn. Tham khách cung 4, cách ngăn. Thần Kể Hợi. Mới kích tới Đạo trời. Khối này, Đại Tướng Chủ khách ngăn. Tham tướng Chủ khách ngăn. Chủ khách đều không lợi. Đều nên cố giữ. Chủ nghe địch dự bị Đông Nam, khách nghe địch dự bị mặt Tây Nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 59 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Canh Tuất

Mậu Tuất

Bính Tuất

Giáp Tuất

Nhâm Tuất

347

275

203

131

59

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

3 gió

Hành

Tứ thần

Thiên ất

Thẻ

Khôn

Địa ất Bài văn Thìn

Thân

Hoàng

Âm c ả Mới kích Toán chủ: 18 dài, hòa

Mão

Toán khách: 1 đơn

8 gió

Ất cả

Toán định 12

Thần hợp

Dậu Phi phù

Bay

Tham chủ

Dân cơ

Tuất

Dần

Tuế cả Quân cơ Thần kể Thời Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Ngũ phúc

Đại chủ

Kế định

Đại khách

Tham khách

Tôn trời

Trực phù 5 gió 5 Hành

Ất cả ở cung 6. Văn tới Tốn. Đại chủ, cung 8, phát, khách cắp. Tham chủ cung 4, cách. Đại khách cung 1, ngoài, ép. Tham khách cung 3, chủ cắp. Thần Kể Tuất. Mới kích tới Đức Võ, trong Thời Kích. Khối này, Ất cả trợ chủ. Chủ khách cắp lại lẫn nhau, lại cùng thêm Ép, Các h. Chủ khách đều không lợi. Đều nên cố giữ. Chủ nghe địch dự bị mặt Đông Nam. Khác h nghe địch dự bị mặt Tây nam .

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 60 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tân Hợi

Kỷ Hợi

Đinh Hợi

Ất Hợi

Quý Hợi

348

276

204

132

60

Tốn

Tị

Ngọ

Thiên ất

Bài văn

Tứ thần

Địa ất

Vị

Khôn

Thẻ

Thìn

Thân

Mão

Dậu

Toán chủ: 10, Dương cô

Bay

Tôn trời

Toán khách: 35 cửa đóng

Hoàng

Đại, Tham tướng khách không ra cung giữa Toán định 23

Ất cả Thần kể Dân cơ Âm c ả

3 gió

Thời

Phi phù

Dần

Tuất

Thần hợp

Quân cơ

Kế định

Mới kích

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Ngũ phúc

Thần cơ

5 gió

Tuế cả

Đại chủ

Tham chủ

5 gió

Hành

Trực phù

8 gió

Ất cả ở cung 6, Văn tới Tỵ. Đại chủ cung 1, ép ngoài. Tham chủ cung 3, phát. Thần Kể Dậu. Mới Kích tới Chủ âm, ngoài kích. Khối này, Ất cả trợ chủ. Đại tướng Chủ tuy ép, Tham tướng phát, và Mắt trời phát. Lộc về chủ. Ngoài trận, lợi động sau. Ra quân, nên hướng Tây Bắc. Chiến, lợi Đông Nam. Lợi trận cong, phất cờ đen. Khí m ây theo hướng Tây Bắc lại, chủ thắng. Nghe địc h dự bị Đông Nam . Binh kỳ, lợi Đông Nam. Binh phục, lợi giờ Thân Dậu Tuất. Đại Tiểu Tướng khách đóng lấp, không cửa. Nên cố giữ. Nghe địch dự bị Tây bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 61 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nhâm Tý

Canh Tý

Mậu Tý

Bính Tý

Giáp Tý

349

277

205

133

61

Tốn

Tị

Ngọ

Địa ất

Kế định

Tôn trời

Vị

Khôn Đại chủ

Đại khách

5 Hành

Bài văn 8 gió Thìn

Thân

Thẻ

Thần kể Thời

PHI PHÙ

Mão

Toán chủ: 27, dài, hòa

Ất cả

Toán khách: 12, hòa Toán định 8

Dần

Dậu Tham khách 5 gió Tuất

Thần cơ

Quân cơ

Hoàng trời

Dân cơ Âm c ả

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Ngũ phúc

Thần hợp

Thiên ất

Mới kích

Tứ thần

Bay

Tuế cả

Tham chủ 3 gió Trực phù

Ất cả ở cung 4. Văn tới Ngọ. Đại chủ cung 7, phát, ếm, cắp. Tham chủ cung 1, phát, kíc h. Đại khách cung 2, ếm. Tham khách cung 6, cách, ếm. Thần kể Thân. Mới kíc h tới Nghĩa lớn. Khối này, Ất cả trợ chủ. Toán chủ, dài, hòa, cửa đủ, tướng phát. Lợi về chủ. Ngoài trận, lợi động về sau. Ra quân, nên hướng Tây Nam . Chiến, lợi Đông bắc. Lợi trận vuông, phất cờ trắng, khí mây theo Tây Nam lại, chủ thắng. Nghe địch dự bị chính Nam. Binh kỳ, lợi chính Nam . Binh phục, lợi giờ Dần Mão Thìn. Đại Tướng Khác h bị Mắt trời ếm. Tham tướng khách, chủ cắp. Không lợi về khách. Nên cố giữ. Nghe địc h dự bị mặt Tây nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 62 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Quý Sửu

Tân Sửu

Kỷ Sửu

Đinh Sửu

Ất Sửu

350

278

206

134

62

Tốn

Tị

Tham khách Địa ất

Ngọ

Vị

Khôn

Hành Bay

Thời

Kế định

Bài văn Thần kể

Thìn

Thân

Mão Ất cả 5 gió

Dậu

Toán chủ: 26, hòa Toán khách: 3 đơn, ngắn, không hòa

Thẻ

Toán định 7 đơn

Tôn trời

Đại chủ 3 gió

Dần

Tuất

Thần cơ

Quân cơ

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Hoàng

Tuế cả

Thần hợp

Âm c ả

Tứ thần

Ngũ phúc

Tham chủ

Dân cơ

Trực phù

Đại khách

Thiên ất

8 gió

Mới kích Ất cả ở cung 4. Văn tới Vị. Đại chủ, cung 6. Tham chủ cung 8, phát. Đại khách cung 3, trong ép. Tham khách cung 9, ngoài ép. Thần Kể Vị . Mới kích tới Đức Hòa, cung trong kích. Khối này, Ất cả trợ chủ. Toán chủ dài hòa. Đại tướng chủ tuy cách Tham tướng phát, lợi về chủ. Khí m ây từ Tây lại, chủ thắng. Nghe địch dự bị Tây nam. Binh kỳ, lợi Tây nam. Binh phục, lợi giờ Dần Mão Thìn. Toán khách ngắn. Đại tiểu tướng khách, cung trong ngoài ép, mắt đất ếm khách, cũng không lợi. Nên c ố giữ. Nghe địch dự bị Đông bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 63 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Giáp Dần

Nhâm Dần

Canh Dần

Mậu Dần

Bính Dần

351

279

207

135

63

Tốn

Tị

Ngọ

Địa ất

3 gió

8 gió

Thần kể

Vị

Khôn

5 gió

Bài văn Hành

Thời Thìn

Thân

Mão Đại khách Mới kích

Dậu

PHI PHÙ Toán chủ: 25 cửa đóng

Tham khách

Đại tiểu tướng chủ không ra khỏi cung giữa

Thẻ

Toán khách: 4 đơn

Ất cả

Toán định 20

Dần

Tuất

Thần cơ

Quân cơ

Tuế cả Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Ngũ phúc

Tôn trời

Thần hợp

Tứ thần

Hoàng

Thiên ất

Trực phù

Dân cơ

Kế định

Âm c ả

Bay

Ất cả ở cung 4. Văn tới Khôn. Đại khách cung 4, Giam Ếm. Tham khách cung 2, phát. Thần Kể Ngọ. Mới kích tới Tùng cao, Ếm. Khối này, Ất cả Đại Tham Tướng chủ, đóng tắc, không cửa. Không lợi là chủ. Đại tướng khách giam .Tham tướng phát, nhưng Mắt đất giam ; Toán ngắn, không lợi là khách. Khách nên cố giữ. Chủ nghe địch dự bị Tây nam. Khách nghe địch dự bị chính Đông.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 64 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ất Mão

Quý Mão

Tân Mão

Kỷ Mão

Đinh Mão

352

280

208

136

64

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Mới kích

Thần kể

Trực phù

Tham khách

Thời

Khôn Thiên ất 3 gió

Ngũ phúc Bay

5 gió

Thìn

Thân Bài văn

Mão

Toán chủ : 16, dài, hòa

Phi phù

Toán khách: 33, không hòa

Thần cơ

Toán định 23

Tuế cả

Dậu Tôn trời Đại chủ

Dần

Tuất

Thẻ

Quân cơ Thần hợp

Cấn

Sửu

Đại khách

Hoàng

Tham chủ

Ất cả Kế định

8 gió

Hợi Địa ất

Kiền Tứ thần 5 Hành

Ất cả ở cung 3. Văn tới Thân. Đại chủ, cung 6. Tham chủ cung 8, ép. Đại khách cung 3, Giam . Tham khách cung 9, phát. Thần Kể Tỵ. Mới kích tới Sáng lớn. Khối này, toán chủ hòa, cửa đủ, tướng phát, lợi về chủ. Ngoài trận, lợi động sau. Ra quân, hướng chính Tây. Chiến, lợi chính Đông, lợi trận vuông, phất cờ trắng. Khí mây theo chính Tây lại, chủ thắng. Nghe địch, dự bị Tây Nam. Binh phục, lợi giờ Sửu Dần, trận được thì rút. Đại Tướng Khách, giam. Tham tướng phát. Ra quân, nên Đông Nam chiến, lợi Tây bắc. Lợi trận thẳng, phất cờ xanh. Khí mây theo Đông Nam lại, khách thắng. Nghe địc h dự bị Đông nam. Binh kỳ, Đông nam . Binh phục, lợi giờ Sửu Dần.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 65 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bính Thìn

Giáp Thìn

Nhâm Thìn

Canh Thìn

Mậu Thìn

353

281

209

137

65

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Tham khách

Tam kể

Mới kích

Thiên ất

Ngũ phúc

Trực phù

5 gió

Đinh thần

8 gió

Tôn trời Thìn

Thân

Kế định Thần kể Tuế cả

Toán chủ: 15, cửa đóng

Thời

Đại tiểu tướng chủ không ra cung giữa

Mão Thần cơ

Toán khách: 23, dài, hoà

Phi phù

Toán định 34

Dậu Bài văn Thần hợp

Định Đại Dần

Tuất

Dân cơ

Quân cơ

Cấn

Sửu

Ất cả

Thẻ

Địa ất

3 gió

Hành

Bay

Đại khách

Hợi

Kiền Tứ thần

Hoàng

Ất cả ở cung 3. Văn tới Dậu. Đại khách cung 3, Giam . Tham khách cung 9, phát. Thần Kể Thìn. Mới kích tới Đạo trời. Khối này, Ất cả trợ khách. Đại tướng khách tuy Giam. Mắt Đất Tham tướng, phát. Lợi về khách. Ngoài trận, lợi động trước. Ra quân, hương Đông Bắc. Chiến, lợi Tây nam. Lợi trận thẳng, phất cờ xanh. Khí m ây theo hướng Đông bắc lại, khác h thắng. Nghe địch dự bị Tây Nam. Binh kỳ, Tây Nam. Binh phục, lợi giờ Sửu Dần. Đại tiểu tướng chủ, đóng lấp không cửa, không có lợi, nên cố giữ. Nghe địch dự bị chính Tây.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 66 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đinh Tỵ

Ất Tỵ

Quý Tỵ

Tân Tỵ

Kỷ Tỵ

354

282

210

138

66

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Ngũ phúc

Tuế cả

Trực phù

Kế định

Thiên ất

Hành

Bay

Thìn

Thân Mới kích Thần hợp

Mão

Dậu

Âm c ả

Toán chủ: 10 đơn, dương cô

Thời

Toán khách: 16, dài, hòa

Đại khách 8 gió

5 gió

Phi phù Thần kể

Toán định 23

Thần cơ Tôn trời Dần

Tuất

Dân cơ

Quân cơ Bài văn

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Tham chủ

Thẻ

Tham khách

Hoàng

Tứ thần

Ất cả

Địa ất

Đại chủ

3 gió Ất cả ở cung 3. Văn tới Tuất. Đại chủ, cung 1, khách Cắp. Tham chủ cung 3, Giam. Đại khách cung 6, phát. Mắt trời Mắt Đất Cắp Tham Khách cung 8, Ép, chủ Cắp. Thần Kể Mão. Mới kích tới Đức Võ. Khối này, Ất cả trợ chủ. Tham tướng giam. Đại tướng tuy phát. Bị Đại Tiểu Tướng khách Cắp. Không lợi cho chủ, nên c ố giữ. Nghe địch dự bị m ặt Tây bắc. Toán khách, dài, hòa. Tham tướng tuy Ép. Đại tướng phát, lợi về khách. Ngoài trận, lợi động trước. Ra quân, nên chính Tây. Chiến, lợi chính Đông. Lợi trận vuông, phất cờ trắng. Khí m ây theo Tây lại, khách thắng . Nghe địch dự bị Tây Nam. Binh phục, lợi giờ Sửu Dần.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 67 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Mậu Ngọ

Bính Ngọ

Giáp Ngọ

Nhâm Ngọ

Canh Ngọ

355

283

211

139

67

Tốn

Tị

Ngũ phúc

Ngọ

Vị

Khôn

Hành Ất cả

Thần hợp

Tứ thần Địa ất

Tuế cả Thìn

Thân

Âm c ả Thần cơ Dân cơ

Toán chủ : 25, cửa đóng

Mão

Đại tiểu tướng chủ không ra cung giữa

3 gió

Toán khách: 26, không hòa 8 gió

Thiên ất Bay Đại khách

Toán định 26

Dần

Dậu

Tuất

Thần kể

Quân cơ

Thời

Mới kích Kế định

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

5 gió

Tôn trời

Bài văn

Trực phù

Tham khách

Hoàng

Phi phù

Thẻ

Ất cả ở cung 2. Văn tới Kiền. Đại khách cung 6, phát, kích. Tham khách cung 8, cách. Thần Kể Dần. Mới kích đến chủ âm . Khối này, toán khách dài, không hòa. Tham tướng khách tuy cách, Đại tướng phát, gặp khí m ạnh. Lợi cho khác h. Ngoài trận, lợi động trước. Ra quân, nên chính Tây. Chiến, lợi chính Đông, lợi trận vuông, phất cờ trắng. Khí mây từ Tây lại, khác h thắng. Nghe địch, dự bị Tây bắc. Binh kỳ, Tây Bắc. Binh phục, lợi giờ Tỵ Ngọ Vị. Bên chủ, đóng lấp, không cửa, nên c ố giữ. Nghe địch dự bị Tây bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 68 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Kỷ Vị

Đinh Vị

Ất Vị

Quý Vị

Tân Vị

356

284

212

140

68

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Ngũ phúc

Dân cơ

Tham khách

Tuế cả

Tứ thần

3 gió

Âm c ả

Thần hợp

Địa ất

Ất cả

Hành

Thìn

Thân

Thần cơ Toán chủ : 25, cửa đóng Mão

Đại tiểu tướng chủ không ra cung giữa

8 gió

Toán khách: 24. dài, hòa

Tôn trời

Bay

Thiên ất

Đại khách

Toán định 26

Dần

Dậu

Tuất Quân cơ

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Trực phù

Thần kể

Mới kích

Bài văn

Hoàng

Phi phù

Thời

Thẻ

5 gió

Kế định Ất cả ở cung 2, Bài Văn tới Hợi. Đại khách cung 4, phát. Tham khách cung 2, giam. Mắt Đất cách. Thần Kể Sửu. Mới kích tới Chủ đất, cách. Khối này, Ất cả trợ chủ. Tham tướng tuy giam. Đại tướng phát. Toán khách dài, hòa, cửa đủ, tướng phát. Lợi về khách. Ngoài trận, lợi động trước. Ra quân, nên chính Đông. Chiến, lợi chính Tây. Lợi trận bên nhọn, phất cờ đỏ. Khí m ây theo hướng chính Đông lại, khách thắng. Nghe địch dự bị mặt chính Đông. Binh kỳ, chính Đông. Binh phục, lợi giờ Tỵ Ngọ Vị.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 69 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Canh Thân

Mậu Thân

Bính Thân

Giáp Thân

Nhâm Thân

357

285

213

141

69

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Ngũ phúc

Thần hợp

Tham chủ

Tứ thần

Ất cả Tôn trời

Địa ất

Dân cơ Âm c ả Thìn

Thân

Thần cơ

Tuế cả

Mão

Toán chủ : 24

Bay

Toán khách: 16, dài, hòa

Đại chủ

3 gió

Kế định

Toán định 13

Dậu Thiên ất Đại khách

Dần

Tuất Quân cơ Hoàng

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

8 gió

Bài văn

Thẻ

Hành

Mới kích

Thần kể

Trực phù

Tham khách

Phi phù

5 gió

Thời

Ất cả cung 2. Bài Văn tới Khảm. Đại khách cung 4, cách, phát. Tham chủ cung 2, Giam. Đại khách cung 6, phát. Tham khách cung 8, cách. Mắt trời ngắn. Thần Kể Tý. Mới kích tới Đức Võ. Khối này, Ất cả trợ chủ, cửa đủ tướng phát. Tham tướng tuy giam . Đại tướng phát. Lợi về chủ. Ngoài trận, lợi động sau. Ra quân, nên chính Đông. Chiến, lợi chính Bắc. Lợi trận sắc bén, phất cờ đỏ. Khí mây theo chính Đông lại, chủ thắng. Nghe địc h dự bị chính Bắc. Binh kỳ, chính Bắc. Binh phục, lợi giờ Tý Ngọ Vị. Toán khách, dài, hòa. Ất cả trợ. Tham tướng tuy cách. Đại tướng phát, lợi về khách. Ngoài trận, lợi động trước. Ra quân, nên chính Tây. Chiến, lợi chính Đông. Lợi trận vuông, phất cờ trắng. Khí mây theo Tây lại, khách thắng. Nghe địch dự bị Đông Bắc. Binh phục, lợi giờ Tỵ Ngọ Vị.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 70 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tân Dậu

Kỷ Dậu

Đinh Dậu

Ất Dậu

Quý Dậu

358

286

214

142

70

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Ngũ phúc

Thần cơ

Đại chủ 8 gió

Dân cơ

Định kế

Âm c ả

Tứ thần

Khôn

Phi phù Thìn

Thân

Thần cơ THIÊN ẤT

Mão

Dậu

Định Đại Định Tham

Tôn trời Trực phù Tham khách Mới kích

Tham chủ

Toán chủ: 32 dài, hòa

Địa ất

Toán khách: 28 dài hòa

Hoàng

Toán định 15

Tuế cả

Bách ngoại – Bách nội Dần

5 gió Tuất Quân cơ

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Hành

Bài văn

Đại khách

Thần kể

Ất cả

Bài văn

3 gió

Bay

Thẻ

Ất cả ở cung 1. Văn tới Sửu. Đại chủ cung 2, phát. Tham chủ cung 6, trong ép. Đại khách cung 8, ép ngoài. Tham khách cung 4, phát, ngắn. Thần Kể Hợi. Mới kíc h tới Tùng cao. Khối này, Ất cả trợ chủ, toán chủ dài, hòa. Tham tướng tuy ép. Đại tướng phát. Lợi về chủ. Ngoài trận, lợi động sau. Ra quân, nên chính Nam. Chiến, lợi chính Bắc. Lợi trận tròn, phất cờ vàng. Khí mây theo chính Nam lại, chủ được. Nghe địch dự bị Đông Bắc. Binh kỳ, Đông Bắc. Binh phục, lợi giờ Tuất Hợi. Toán khách, dài, hòa. Đại tướng tuy ép. Tham tướng phát. Mắt Đất cũng phát. Lợi về khách. Ngoài trận, lợi động trước. Ra quân, nên chính Bắc . Chiến, lợi chính Nam. Lợi trận cong, phất cờ đen. Khí mây chính Bắc lại, khách thắng. Nghe địch dự bị chính Đông. Binh kỳ, chính Đông. Binh phục, lợi giờ Tuất Hợi.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 71 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nhâm Tuất

Canh Tuất

Mậu Tuất

Bính Tuất

Giáp Tuất

359

287

215

143

71

Tốn

Tị

Ngọ

Ngũ phúc

Thần cơ

Phi phù

Tứ thần

Mới kích

Bay

Vị

Khôn

5 hành Thìn

Thân Kế định Âm c ả Hoàng

Mão

Dậu

Trực phù

THIÊN ẤT

Thần hợp

Toán chủ 31

5 gió

Địa ất Dân cơ

Toán khách 16, hòa Toán định 1

Đại khách 3 gió

Dần

Tuất Quân cơ Thần kể Kế định Thời Tuế cả

Cấn

Sửu

Hợi

Thẻ

Kiền

Tham chủ

Tham khách

Đại chủ

Bài văn

Tôn trời

8 gió Ất cả

Ất cả ở cung 1. Văn tới Cấn. Đại chủ cung 1, giam. Tham chủ cung 3, phát. Đại khách cung 6. Giam, ép trong. Tham khách cung 8, ngoài ép. Thần Kể Tuất. Mới kíc h tới Thần lớn. Khối này, Ất cả trợ chủ. Đại tướng chủ tuy Giam. Tham tướng phát. Mắt trời trợ. Lợi về chủ. Ngoài trận, lợi động sau. Ra quân, nên Tây Bắc. Chiến, lợi Đông Nam. Lợi trận cong, phất cờ đen. Khí mây theo Tây bắc lại, chủ thắng. Nghe địch dự bị Đông bắc. Binh kỳ, Đông bắc. Binh phục, lợi giờ Tuất Hợi. Đại tiểu tướng khách, cung trong ngoài ép. Thần kể cũng thời ép không lợi c ho khách, nên cố giữ. Nghe địch dự bị Đông Nam .

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 72 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Quý Hợi

Tân Hợi

Kỷ Hợi

Đinh Hợi

Ất Hợi

360

288

216

144

72

Tốn

Tị

Ngọ

8 gió

Thần cơ

Mới kích

Vị

Khôn Hoàng

Ngũ phúc

Phi phù 3 gió

Tứ thần

Hành

5 gió

Thìn

Thân Âm c ả Thời

Mão

Dậu

Trực phù

THIÊN ẤT

Tôn trời

Toán chủ 31, không hòa

Dân cơ

Đại tiểu khách không ra cung giữa

Thần kể

Toán khách 15, cửa đóng Toán định: 1 đơn

Địa ất Thẻ Đại khách

Dần

Tuất

Thần hợp

Quân cơ

Cấn

Sửu

Tham chủ

Hợi

Kiền

Tuế cả

Đại chủ Kế định

Bài văn

Ất cả Bay Ât cả ở cung 1. Văn tới Cấn. Đại chủ, cung 1, Giam. Tham chủ cung 3, phát, ngắn. Thần Kể Dậu. Mới kích tới Sáng lớn. Khối này, toán chủ không hòa. Đại tướng Giam. Tiểu tướng bị Bài văn Ếm. Toán khách đóng lấp, không cửa. Chủ khách đều không có lợi, đều nên cố giữ. Chủ nghe địch dự bị Đông Bắc. Khách nghe địch dự bị chính Nam.

HẾT CUỐN THƯỢNG

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 73 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

CUỐN IV (Quyển Hạ) LẬP THÀNH QUẺ ẤT 72 KHỐI DƯƠNG KHUÔN HUYỀN CÔ LẠI Sau đến đông, dùng Ẩn Dương. Ngôi thứ trong 72 khối Ẩn Dương Dương

Âm

TỐN Gỗ

TỊ Lửa

NGỌ Lửa

VỊ Đất

KHÔN Đất

Sáng lớn

Thần lớn

Oai lớn

Đạo trời

Vũ lớn

Dương thuần

Âm thuần

Âm tạp

Cung 9 ngoài Dương tạp Dương tuyệt THÌN Đất

9 Dương tuyệt

Cung 2 ngoài

Cung 7 ngoài 7 THÂN Kim

2 Khí rời

Dương cả

Đức võ

Dương thuần

Âm tạp

M ÃO Gỗ Tùng cao Dương tạp

DẬU Kim

Đóng 4 Khí tuyệt

Cung giữa 5

6 Khí tuyệt

Giữ

cung 4 trong

Nhóm c ả Âm thuần cung 6 - ngoài

DẦN Gỗ

TUẤT Đất

Lã thân

Chủ âm

Dương

Âm tạp

thuần 3

8 khí rời

Âm tuyệt 1

CẤN Đất

SỬU Đất

TÝ Nước

HỢI Nước

KIỀN Kim

Đức hòa

Đức dương

Chủ đất

Nghĩa lớn

Đức âm

Dương thuần

Dương tạp

Dương tạp

Âm thuần

Âm tuyệt

cung 3 trong

Tủ sách Tử Vi Lý Số

cung 8 - trong

-1-

cung 1 trong

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Chủ Đất Địa chủ

Sáng lớn Đại Linh

Đức võ Vũ Đức

Đức Dương Dương Đức Thần Lớn Đại thần

Nhóm c ả Đại tộc

Đức hòa Hòa Đức

Oai lớn Đại uy

Chủ âm Âm chủ

Lã Thân Lã Thân

Đạo trời Thiên đạo

Đức âm Âm đức

Tùng cao Cao Tùng

Vũ lớn Đại Vũ

Nghĩa lớn Đại nghĩa

Dương cả Thái dương

HÌNH VẼ 72 KHỐI ẨN DƯƠNG T ẤT CẢ Nhâm Tý

Canh Tý

Mậu Tý

Bính Tý

Giáp Tý

289

217

145

73

1

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Phi phù

Thần cơ

Mới kích

Tham khách

Quân cơ

Đại chủ

8 gió

Kể định

Thìn

Thân

ĐỊA ẤT - TRỰC PHÙ

Bài văn

NGŨ PHÚC Mão

Hoàng

Toán chủ 7 – Dương Đơn – không trời Toán khách 13 – dài hòa Kể định 13

Dần

Đại khách, cung 3 phát.

Thần kể

Tham khách, cung 9, cách

Thời

Dậu Thiên ất Âm c ả Tuất Dân cơ Thẻ

Cấn

Sửu

Đại khách

Thần hợp

Tuế cả

Tham chủ

Tôn trời

Tứ thần

3 gió

Hợi

Kiền

Ất cả

5 gió

Hành

Bay

Ất cả cung 1, âm tuyệt. Văn tới Thân. Mắt đất Kích. Đại chủ cung 7, mắt đất Ếm. Tham chủ, cung 1, Giam, Đại khách cung 3, phát, Tham khách cung 9, cách. Thần kể Dần, Mới kích tới Vũ lớn, Ếm Đại chủ.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-2-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối này, toán khách, dài hòa, cửa đủ, tướng phát. Lợi về khách. Ngoài trận lợi đông trước. Ra quân, Đông Bắc. Chiến, lợi Tây Nam lợi trận cong, phất cờ đen. Khí mây theo Đông bắc lại, khách thắng. Theo Đông nam lại, hướng về Tây bắc mà đi, mau sửa soạn chiến lớn. Nghe địch dự bị Tây Nam. Binh kỳ, Tây nam. Binh phục, lợi giờ Tuất Hợi, tin thắng thời rút. Ất cả tuy trợ chủ. Đại tướng chủ, mắt khách Ếm. Toán không hòa, không lợi cho c hủ. Nghe địch dự bị Tây nam. Quý Sửu

Tân Sửu

Kỷ Sửu

Đinh Sửu

Ất Sửu

290

218

146

74

2

Tốn

Tị

Ngọ

Phi phù

Vị

Khôn

Quân cơ

3 gió

Chim bay Thần cơ Thìn

Thân

ĐỊA ẤT - TRỰC PHÙ NGŨ PHÚC

Mão

Dậu

Toán chủ , không hòa, dương đơn,

Thời

Thiên ất

không trời Toán khách 1, không hòa. Dương đơn không trời đất Định toàn 1, dương đơn, không đất.

Dần

Đại khách cung 1 giam Tham khách, cung 3 phát

Hoàng Đại chủ

Tôn

Bài văn

Trời

Tuất Mới Kích Kể địch

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Tham khách

Thần kể

Tham chủ

Dân cơ

Đại khách

5 gió

Tuế cả

Thần hợp

Âm c ả

Tứ thần

8 gió

Hành

Ất cả

Thẻ

Ất cả cung 1. Văn tới Dậu, cung trong ép, Kích. Đại chủ cung 6, trong ép. Tham chủ cung 8, ngoài cắp, ép. Đại khách cung 1, chủ trong c ắp. Tham khách cung 3, phát. Thần kể Sửu. Mới kích tới Chủ âm, thời kích. Khối này Đại tiểu tướng cắp. Đại tướng khách giam. Chủ khách đều không lợi, đều nên cố giữ. Chủ nghe địch dự bị chính Đông. Khách nghe địch dự bị Tây bắc. ** Năm Kỷ Sửu đời Đường Cao Tông năm thứ hai (lúc đó là lịch tây 893 - Tuế tích 10.154.800). Toán chủ 6 đơn không Thiên, không hòa.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-3-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Toán khách 1, không hòa, Võ Thiên Địa. Toán định 1, vô địa. Nên có sao chổi trong hơn 40 ngày, dọc 37 tầm , dài 1 bộ hậu, vào ngày 17, tháng 4, năm Kỷ Sửu. Sau đó vào chòm Tử Vi rồi quét sang Thiên Thị Viên. Năm 1985 Ất Sửu. Có sao chổi vào gần trái đất và lúc vào gần nhất là cuối tháng 12 năm Ất Sửu và sang năm Dần mới tan. Năm nào toán trung không được 5 thì là vô địa, thời đó có xảy ra sơn băng địa chấn. Thế thì đúng với năm Bính Dần, Ất Sửu 1985 – 1986 thế giới đầy chuyện sơn băng thủy chấn, núi lửa phun ở Phi Châu, hồ núi lửa ở Phi Châu xứ Colombia c ó thứ hơi độc giết hại cả ngàn người và nhiều tai nạn xảy ra. Lại có nạn nước dâng đúng cho toán vô địa. Tại Việt Nam năm 1986 – Bính Dần toán vô địa nên đã xảy ra lụt bão, nước sông Hồng dâng – Vào mùa hè tới thu – bão lớn gây thiệt cho 2 tỉnh Thái Bình và Hà Nam Ninh. Giáp Dần

Nhâm Dần

Canh Dần

Mậu Dần

Bính Dần

291

219

147

75

3

Tốn

Tị

Ngọ

Phi phù

Vị

Khôn

Dân cơ Tham khách Quân cơ Tôn trời 3 gió Đinh Đại

Thìn

ĐỊA ẤT - TRỰC PHÙ

Thời

NGŨ PHÚC

Mão

Toán chủ 1 đơn – không hòa – không đất

Đại khách

Thân

Thiên ất

Toán khách 40 - hòa

8 gió

Toán định 32 - giữa hòa – không đất

Dần

Đại khách cung 4, cung trong ép

Dậu Đinh Tham Tuất

Nhật kể

Tham khách cung 2, phát

Bài văn

Tuế cả

5 gió

Hoàng

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Tham chủ

Kế định

Dân cơ

Mới kích

Đại chủ

Hành

Âm c ả

Thần hợp

Tứ thần

Bay

Thần kể

Thẻ

Ất cả

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-4-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ất cả cung 1. Văn tới Tuất, thời ép. Đại chủ cung 1, cung 3, phát. Đại khách cung 4, phát. Tham khách cung 2, phát. Thần kể Tý. Mới kích tới Nghĩa lớn, ngoài Thời phát. Khối này, Ất cả trợ khách. Toán khách dài hòa, cửa đủ, tướng phát. Lợi về khách. Ngoài trận lợi đông trước. Ra quân, nên chính Đông. Chiến, lợi chính Tây. Lợi trận sắc bén, phất cờ đỏ. Khí m ây theo chính Đông lại, khách thắng. Nghe địc h dự bị chính Tây bắc. Binh kỳ, Tây bắc. Binh phục, lợi giờ Tuất Hợi. Mắt chủ thời Ép, không hòa, toán ngắn. Đại tướng Giam, nên cố giữ. Nghe địch dự bị Tây Bắc. Ất Mão

Quý Mão

Tân Mão

Kỷ Mão

Đinh Mão

292

220

148

76

4

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Phi phù

Thời

Tứ thần

Thần Cơ

Thiên Ất

5 Hành Thìn

Đại khách

Ất cả

5 gió Thân

NGŨ PHÚC

Kể định

Toán chủ 25 - cửa đóng

Mão Tuế cả

Quân cơ

Bay

Toán định 10

Dậu

Toán khách 17 – không hòa

3 gió

Đại tiểu chủ không ra cung giữa

Tôn trời

Đại khách cung 7, phát Dần

Tham khách cung 1, phát 8 gió

Trực phù Địa Ất Tuất Thần hợp

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Định tham

Dân Cơ

Thẻ

Thần kể

Định đại

Mới Kích

Tham khách

Âm c ả

Bài văn Hoàng

Ất cả cung 2, khí rời. Văn tới Kiền. Đại khách cung 7, ngoài Ép. Tham khách cung 1, phát, văn Ếm. Thần kể Hợi, Mới kích tới Đức dương. Khối này, bên chủ đóng tắc, không lợi. Toán không hòa. Đại tướng khách ngoài ép. Chủ khách đều không lợi. Khách nên cố giữ. Chủ nghe địch dự bị Tây bắc. Khác h nghe địch dự bị Đông bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-5-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bính Thìn

Giáp Thìn

Nhâm Thìn

Canh Thìn

Mậu Thìn

293

221

149

77

5

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Phi phù

Kế định

Tứ thần

Thần Cơ

Thiên Ất

5 Gió

Quân cơ

5 Hành

Tham khách Ất cả

Thời

Thìn

Thân

Tuế cả

NGŨ PHÚC

Mão

Dậu

Toán chủ 25 - cửa đóng

Đại khách

Địa Ất

Đại tiểu chủ không ra cung giữa

8 gió

Toán khách 14 – hòa – không đất Toán định 1 – dương đơn – không đất Đại khách cung 4, phát.

Dần

Tham khách cung 2 phát

Dân cơ

Thần hợp Tuất Thần kể

Chim bay

Âm c ả

Trực phù

Mới Kích Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Thẻ đế

Bài văn

Tôn trời

3 gió

Hoàng

Ất cả cung 2. Văn tới Kiền: Đại khách cung 4, phát. Tham khách cung 2, Giam. Thần kể Tuất. Mới kích tới Lã thân. Khối này, Ất cả trợ khách. Toán khách dài, hòa. Đại tướng phát lợi về khác h. Ngoài trận, lợi đông trước. Ra quân, nên chính Đông. Chiến, lợi chính Tây. Lợi trận sắc bén, phất cờ trắng khí mây theo chính Đông lại, khách thắng. Theo chính Bắc lại rồi đi về Nam, kíp dự bị chiến lớn. Nghe địch dự bị Đông bắc Binh Kỳ, Đông bắc, Binh phục, lợi giờ Tỵ Ngọ Vị. Toán chủ đóng lắp, không cửa, không lợi, nên c ố giữ. Nghe địch dự bị Tây Bắc .

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-6-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đinh Tỵ

Ất Tỵ

Quý Tỵ

Tân Tỵ

Kỷ Tỵ

294

222

150

78

6

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Phi phù

Nhật kể

Tứ thần

Thần Cơ

Thiên Ất

Tuế cả

Quân cơ

Thời

8 gió

Ất cả

5 gió Thìn

Thân

Mới kích

Thần hợp Kế định

Toán chủ 25 - cửa đóng Đại tiểu tướng chủ không ra cung giữa

Mão

Dậu Địa Ất

Dân cơ

Toán khách 10 – Dương cô – Không người

Âm c ả

Toán định 32, giữa hòa – không đất

Thần kể

Đại khách cung 1

Trực phù

Tham khách cung 3, phát Dần

3 gió

Cấn

Sửu

Tham khách

Thẻ

Bay

Tôn trời Tuất

Hợi

Kiền

Bài văn

Đại khách

Hoàng

Hành

Ất cả ở cung 2 – Văn tới Hợi. Đại khách cung 1, phát. Tham khách cung 3, phát. Thần kể Dậu. Mới kích tới Âm c ả. Khối này, Ất cả trợ khách. Đại tiểu tướng khách phát. Lợi về khách. Ngoài trận, lợi động trước. Ra quân, nên Tây bắc. Chiến, lợi Đông nam. Lợi trận cong, phất cờ đen. Khí mây theo Tây bắc lại khách thắng. Theo chính Bắc lại, đi về Nam, kíp dự bị chiến lớn. Nghe địch, dự bị Đông nam. Binh Kỳ, Đông bắc. Binh phục, lợi giờ Tỵ Ngọ Vị. Được lợi khi rút, không nên lại kích. Bên chủ đóng lấp, không cửa, không lợi. Nên cố giữ, nghe địch, dự bị Tây Bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-7-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Mậu Ngọ

Bính Ngọ

Giáp Ngọ

Nhâm Ngọ

Canh Ngọ

295

223

151

79

7

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

3 gió

Mới kích

Tuế cả

Thần hợp

Địa Ất

Quân cơ

Trực phù

Tôn trời

Phi phù Bay

Thìn

Thân

Dân cơ

Thời

NGŨ PHÚC

Âm c ả

Thần cơ Thần kể

Toán chủ 8, không hòa Mão

Đại tiểu tướng khách không ra cung giữa

Dậu

Toán khách 25, đóng

Tham chủ 5 gió

Toán định 9. Dương đơn. Không trời

Dần

Đại khách cung 9, phát

Tuất

Tham khách cung 7, cách Cấn

Sửu

Hợi

Tứ thần

Thiên Ất

Kế định

Ất cả

Đại chủ

Thẻ

Bài văn

Kiền

Hành Hoàng 8 gió Ất cả ở cung 3. Văn tới Khảm, cung trong ép. Đại chủ cung 3 trong ép. Tham chủ c ung 4, ngoài ép. Thần kể Thân. Mới kích tới Thần lớn. Khối này, Đại tiểu tướng chủ ép. Bên khách đóng lấp, không cửa. Chủ khách đều không lợi. Đều nên cố giữ. Chủ nghe địch, dự bị chính Bắc. Khách nghe địch, dự bị Đông nam .

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-8-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Kỷ Vị

Đinh Vị

Ất Vị

Quý Vị

Tân Vị

296

224

152

80

8

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

8 gió

Dân cơ

Đại khách

Thần kể

Địa Ất

Âm c ả

Quân cơ

Tuế cả

Trực phù

Thần hợp

Phi phù Mới Kích

Thìn

Thân Thân

NGŨ PHÚC Mão

Thần cơ

Toán chủ 1, dương đơn, không đất

Tôn trời

Toán khách 22, đơn âm

3 gió

Toán định 3, dương đơn, không đất Đại khách cung 2, giam

Dần

Tham khách cung 6, phát

Dậu Tham khách 5 gió Thời Tuất

Thẻ Cấn Ất cả

Hành

Tứ thần

Sửu

Bài văn

Thiên Ất

Hoàng

Bay

Hợi

Kiền Đại chủ

Kế định Tham chủ Ất cả ở cung 3. Văn đến Sửu, thời ép. Đại chủ cung 1, phát. Tham chủ cung 3, giam. Đại khách cung 2, phát. Tham khách cung 6, phát. Thần kể vị. Mới Kích tới Vũ lớn. Khối này, toán khách dài hòa, cửa đủ, tướng phát. Lợi về khách. Ngoài trận, lợi đông trước. Ra trận, nên chính Nam. Chiến, lợi chính Tây. Lợi trận tròn, phất cờ vàng. Khí mây theo chính Nam lại, khách thắng. Nghe địch, dự bị Tây nam. Binh kỳ, Tây nam Binh phục, lợi giờ Sửu Dần. Mắt Chủ ép, toán ngắn. Tham tướng giam , Chủ không lợi, nên c ố giữ. Nghe địc h, dự bị Tây bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-9-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Canh Thân

Mậu Thân

Bính Thân

Giáp Thân

Nhâm Thân

297

225

153

81

9

Tốn

Tị

Ngọ

Tham chủ

Thần hợp

Dân cơ

Địa Ất

Kế định

Quân cơ

Phi phù

Hành

Âm c ả

Trực phù

Bay

Thần kể

Thìn

Vị

Khôn

Thân

NGŨ PHÚC Toán chủ 3, không hòa. Dương đơn – không đất

Mão

Dần

Mới Kích

Đại tham khách không ra cung giữa Toán khách 15, Dương trùng, không đất Đại chủ cung 3, giam Tham chủ cung 9, phát

Cấn

Sửu

Đại chủ

Thiên Ất

Bài văn Ất cả

Tôn trời

Tứ thần

3 gió

Tuế cả Dậu

Toán định 33

Thẻ

Thần cơ

Hợi

Tuất Thời Kiền 8 gió

5 gió

Hoàng Ất cả cung 3. Văn tới Cấn, giam. Tham chủ cung 9, phát Thần kể Ngọ. Mới Kích tới Nhóm c ả. Khối này, Mắt chủ, Đại tướng giam. Khách, đóng lắp, không cửa chủ khách đều không lợi, Khách nên cố giữ. Chủ nghe địch dự bị Đông bắc. Khách nghe địch dự bị chính Tây.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 10 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tân Dậu

Kỷ Dậu

Đinh Dậu

Ất Dậu

Quý Dậu

298

226

154

82

10

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Thiên Ất

Thần kể

Quân cơ

Dân cơ

Kế định

Đại khách

Âm c ả

5 Hành

8 gió Thìn

Thân

Thần hợp Mão

Dậu

NGŨ PHÚC

Tứ thần

Tuế cả

Ất cả

Toán chủ 1 – Dương đơn – không đất

Tham khách

Thẻ

Toán khách 12 – dài hòa – không đất

Thần Cơ

Toán định 25, đóng

Tôn trời

Dần

Tuất

Bài văn Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Tham chủ

Trực Phù

Thời trời

Đại chủ

Hoàng

Địa Ất

3 gió

Phi phù Mới Kích Bay

5 gió

Ất cả ở cung 4, khí tuyệt. Văn tới Dần, thời Kích. Đại chủ cung 1, ếm, Mới Kíc h, Tham chủ cung 3, trong ép. Đại khách cung 2, phát. Tham khách cung 3, cách. Thần kể Tỵ. Mới kích tới Đức Âm. Khối này, toán khách dài hòa. Đại tướng phát. Lợi về khách. Ngoài m ặt trận lợi động trước. Ra quân, nên chính nam. Chiến, lợi chính Bắc. Lợi trận tròn, phất cờ vàng. Khí mây theo từ chính Nam lại, khách thắng. Nghe địch, dự bị Tây bắc. Binh kỳ, Tây Bắc. Binh phục, lợi giờ Dần, Mão, Thìn, Tướng không khí, hễ thắng thì thôi chiến. Mắt Chủ, Tham tướng ép. Ất cả tuy trợ chủ. Toán chủ ngắn, không lợi, nên cố giữ. Nghe địch, dự bị Đông Nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 11 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nhâm Tuất

Canh Tuất

Mậu Tuất

Bính Tuất

Giáp Tuất

299

227

155

83

11

Tốn

Tị

Ngọ

Thiên Ất

Vị

Khôn

Tham chủ

3 gió

Tôn trời Quân cơ Bay Tham khách Thìn

Thân

Kể thần

Dân cơ Âm c ả NGŨ PHÚC

Mão Đại chủ Ất cả Bài văn

Dậu

Toán chủ 4 – không hòa, âm đơn, không đất

Thần Cơ

Toán khách 4 – không hòa

Đại khách

Kế định 13, âm tạp, trùng

Thần hợp

Đại khách, 4, c ắp Ất cả

Tứ thần

Tham khách 2

Dần

Tuất

Hoàng

Kế định Tuế cả

Cấn

Sửu

5 gió

Mới Kích

Thời

Hành

Trực Phù

Phi phù

8 gió

Hợi

Kiền

Địa Ất

Ất cả ở cung 4. Văn tới Mão, ép. Đại chủ cung 4, giam. Tham chủ cung 2, phát. Đại khách cung 4, ngăn, giam. Tham khách cung 2, Tham chủ ngăn. Thần kể Thìn. Mới Kíc h tới Đức Dương. Khối này, đại tướng chủ khách đều giam, ngăn. Chủ đất đều không lợi. Mắt trời bỏ Mắt đất vậy. Chủ khách đều nên cố giữ. Chủ nghe địch dự bị chính Đông. Khác h nghe địch dự bị Đông bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 12 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Quý Hợi

Tân Hợi

Kỷ Hợi

Đinh Hợi

Ất Hợi

300

228

156

84

12

Tốn

Tị

Ngọ

Thiên Ất

Quân cơ

Thẻ

3 gió

Vị

Khôn Đại chủ

Thìn

Thân

Bài văn NGŨ PHÚC

Mão Thần kể

Toán chủ 37, dài, hoà – Dương tạp trùng - đủ

Tôn trời Ất cả Tứ thần Hoàng

Dậu

Toán khách 1 – Dương đơn – không đất Kế định toán 4 – Âm đơn – không đất

8 gió

Đại khách cung 1, giam

Dần

Tham khách cung 3, phát 5 gió

Thần Cơ Dân Cơ Âm c ả Tuất

Mới Kích Thần hợp Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Tham khách

Kế Định

Địa Ất

Tuế cả

Phi phù

Chim Bay

Thời

Trực Phù

Đại khách

5 Hành

Tham chủ

Ất cả ở cung 4. Văn tới Thìn, Thời ngoài ép. Đại chủ cung 7, phát. Tham chủ cung 1, phát, giam. Đại khách cung 1, Tham chủ ngăn. Tham khách cung 3, trong ép. Thần kể Mão, Mối Kích tới Lã Thân, Thời trong Kích. Khối này, Ất cả trợ chủ. Toán chủ dài, hòa, cửa đủ, tướng phát. Ngoài trận lợi động s au. Ra quân, nên Tây nam. Chiến, lợi Đông bắc. Dùng trận vuông, phất cờ trắng. Khí m ây theo Tây nam lại, chủ thắng. Nghe địch dự bị Đông nam . Binh phục, lợi giờ Dần Mão Thìn. Toán khách ngắn. Mắt Khách, Thời Kích. Tham tướng ép, không lợi cho khác h, nên cố giữ. Nghe địch dự bi Đông bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 13 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Giáp Tý

Nhâm Tý

Canh Tý

Mậu Tý

Bính Tý

301

229

157

35

13

Tốn

Tị

Ngọ

Thiên Ất

Thẻ

Quân cơ

Vị

Khôn Tham khách

Địa ất Trực phù

5 gió

Đại khách Bài văn Thìn

Thân

Hoàng Mới Kíc h

TỨ THẦN - NGŨ PHÚC

Kế định

Toán chủ 18, trên hòa, đủ

Mão

Toán khách 19, âm trùng tạp

Tham chủ

Toán định 19, dương trùng tạp,đủ

Bay

Đại khách cung 9

Dần

Tham khách cung 7, trong ép 8 gió

Thần kể Thời

Dậu Ất cả 3 gió Tuất Thần Cơ Dân Cơ Âm c ả

Cấn

Sửu

Hành

Thần hợp

Tuế cả

5 gió

Hợi

Kiền Phi phù

Tôn trời Đại chủ

Ất cả ở cung 6, khí tuyệt. Văn tới Tốn. Đại chủ cung 5, phát. Tham chủ cung 4, cách đối. Đại khách cung 9, phát, Văn ngăn. Tham khách cung 7, phát. Thần kể Dần. Mới Kích tới Dương cả. Khối này, toán chủ dài hòa. Tham tướng tuy phát, Đại tướng phát, lợi về chủ. Ngoài trận lợi đông sau. Ra quân nên chính Bắc. Chiến Bắc lại, chủ thắng, nghe địc h dự bị Đông nam. Binh kỳ, đông nam. Binh phục, lợi giờ Thân Dậu Tuất. Ất cả trợ khách, cửa đủ, tướng phát. Lợi về khách. Ngoài trận lợi động trước. Ra quân nên Đông Nam . Chiến, lợi Tây bắc. Lợi trận nhọn, phất cờ đỏ. Khí mây theo Đông nam lại, khách thắng. Nghe địch dự bị Đông nam. Binh kỳ, Đông nam. Binh phục, lợi giờ Thân Dậu Tuất.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 14 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ất Sửu

Quý Sửu

Tân Sửu

Kỷ Sửu

Đinh Sửu

302

230

158

86

14

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Trực phù

Bài văn

Quân cơ

Thiên ất

Kể định

Đại khách

Thẻ

Địa ất

Mới kích

Khôn Tham khách

Hoàng 5 gió

Hành

Thìn

Thân

Toán chủ 10 – dương cô, không người

Mão

Toán khách 9, Hòa

Thời

Toán định 9 – Dương đơn – Không trời Đại khách cung 9. Tham khách cung 7, trong ép Bay

Dần

Dậu Ất cả 8 gió Tôn trời Tuất Thần cơ

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Tham chủ

Thần kể

Thần hợp

Dân cơ

Phi phù

Tuế cả

5 Hành

Âm c ả

Đại chủ

Ất cả ở cung 6. Văn tới Tỵ. Mắt đất Kích. Đại chủ cung 1, ngoài ép. Tham c hủ cung 3, phát. Đại khách cung 7, phát. Văn ép. Tham khách cung 7, trong ép. Thần kể Sửu. Mới Kích đến Oai lớn. Khối này, Ất c ả trợ khách. Toán khách hòa. Đại tướng phát. Lợi về khác h. Ngoài trận, lợi đông trước. Ra quân, nên Đông nam. Chiến, lợi Tây bắc. Lợi trận sắc bén, phất cờ đỏ. Khí mây theo Đông nam lại, khách thắng . Nghe địch dự bị chính Nam. Binh kỳ, Tây nam . Binh phục, lợi giờ Thân Dậu Tuất. Toán chủ 10, Dương cô. Đại tướng ép. Không lợi về chủ, nên c ố giữ. Nghe địch dự bị Đông nam .

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 15 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bính Dần

Giáp Dần

Nhâm Dần

Canh Dần

Mậu Dần

303

231

159

87

15

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Thiên ất

Tôn Trời

Tham chủ

Trực phù

Quân cơ

Mới kích

Địa ất

Bài văn

Đại khách

Hoàng

Thẻ

5 gió

8 gió - Hành

Đại chủ Thìn

Thân

Thời TỨ THẦN NGŨ PHÚC Mão

Toán chủ 9 hòa – Đơn dương

Dậu

Ngũ phúc - Tứ thần

Ất cả

Toán khách 7. Vô thiên

Bay

Toán định 6 – Đơn âm

Kế định

Dần

Tuất

3 gió

Thần cơ Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Dân cơ

Thần hợp

Phi phù

Âm c ả

Tham khách

Thần kể

Ất cả cung 6. Văn tới Ngọ. Đại chủ cung 9, phát. Tham chủ cung 7, trong ép, ếm. Đại khách cung 7, trong ngăn, ép. Tham khách cung 1, ngoài ép. Thần kể Tý. Mới kích tới Vũ lớn, cung trong Kích. Khối này, Ất cả trợ chủ. Toán chủ hòa. Đại tướng phát. Lợi về chủ. Ngoài trận lợi động sau. Ra quân, nên Đông nam. Chiến lợi Tây bắc. Lợi trận sắc bén, phất cờ đỏ. Khí m ây từ Đông nam lại, chủ thắng. Nghe địch dự bị chính Nam . Binh kỳ, chính Nam. Binh phục, lợi giờ Thân Dậu Tuất. Có thể án quân ở nơi hiểm yếu, bất chợt mà ra là thắng trận. Mắt khách Kích Ất c ả. Mắt c hủ cắp. Đại tiểu tướng khách ép không lợi, nên cố giữ. Nghe địch dự bị Tây bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 16 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đinh Mão

Ất Mão

Quý Mão

Tân Mão

Kỷ Mão

304

232

160

88

16

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Địa ất

Hoàng

Quân cơ

Bài văn

Thiên Ất

Trực phù

Thời

Phi phù

Thẻ

Ất cả

Tham khách 3 gió

Bay

5 Hành

Thìn

Thân NGŨ PHÚC Toán chủ 1 – Dương đơn – không đất

Mão Tuế cả

Toán khách 33 – Đơn dương – dương trùng – không đất

Tôn trời

Toán định 26, thuần âm

5 gió

Đại chủ cung 1 – ngoài ép

Dần

Tham khách cung 9, phát

Dậu Tứ thần Mới kích Tuất Thần hợp

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Tham chủ

Âm c ả

Kế định

Thần cơ

Đại chủ

Đại khách

Dân cơ

8 gió

Thần kể

5 Hành

Ất cả cung 7. Văn tới Vị, Thời Kích ép, Đại chủ cung 1, phát, kích. Tham chủ cung 3, cách. Đại khách cung 3, cách. Tham khách cung 9, phát. Thần kể Hợi. Mới kíc h tới Nhóm cả, ngoài Kích. Khối này, Ất cả trợ khách. Đại tướng tuy cách. Tham tướng phát. Toán khách dài hòa, lợi về khách. Ngoài trận, lợi động trước. Ra quân nên Đông bắc. Chiến, lợi Tây nam . Lợi trận thẳng, phất cờ xanh. Khí mây theo Đông bắc lại, khách thắng. Nghe địch dự bị chính Nam. Binh kỳ, chính Nam, lợi giờ Vị Thân. Không nên giao phong đánh lớn. Mắt chủ, thời Kích, toán ngắn. Tham tướng cách. Không lợi, nên c ố giữ. Nghe địc h, dự bị Tây nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 17 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Mậu Thìn

Bính Thìn

Giáp Thìn

Nhâm Thìn

Canh Thìn

305

233

161

89

17

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Địa ất

Hoàng

Đại chủ

Trực phù

Quân cơ

Ất cả

8 gió

Thời trời

Đại khách

Phi phù

Thiên Ất Thẻ

Bài

Văn Thìn

Thân

Tuế cả

NGŨ PHÚC

Mão

Dậu

3 gió

Toán chủ 7, không hòa Toán khách 27, không hòa Toán định 16, dưới hòa - đủ

Dần

Đại chủ cung 7, ép.

Dân cơ

Tham chủ cung 9, phát.

Âm c ả

Tứ thần Thần hợp 5 gió Tuất Thần kể

Kế định Cấn Ngũ Hành

Sửu

Hợi

Kiền

Tôn trời

Mới kích

Tham khách

Thần cơ

Tham chủ

5 gió

Bay

Ất cả cung 7. Văn tới Khôn, trong. Đại chủ cung 7, trong ngăn. Tham khách cung 1, ngăn. Tham khách cung 1, ngăn. Tham chủ cung 1, phát. Thần kể Tuất. Mới Kích tới Nghĩa lớn. Khối này Mắt chủ giam , Tham tướng. Đại tướng chủ khách giam. Đều không lợi. Tham tướng ngăn, chủ khách đều không lợi. Đã có làm gì đều nên cố giữ. Chủ nghe địch dự bị Tây nam. Khách nghe địch dự bị Tây bắc

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 18 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Kỷ Tỵ

Đinh Tỵ

Ất Tỵ

Quý Tỵ

Tân Tỵ

306

234

162

90

18

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Trực phù

Xích kỳ

Quân cơ

Tiểu du

Thiên Ất

Kế định

Tuế cả

Thời

Bài văn

Địa ất

Trực phù

Hoàng

Ất cả Đại c hủ

Bay Thìn

Thân

Thanh long

Thần hợp

Mão Âm c ả

Xích kỳ

NGŨ PHÚC cung giữa

Thẻ

Dậu

Toán chủ 7 - không hòa Toán khách 26 – không hòa – Dương thuần, đủ Toán định 11 – Dương trùng – không đất Đại chủ cung 7, giam

Thần kể Đại khách Tứ thần Hắc kỳ Tôn trời Tuất

Dần

Thanh Long Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Đại du

Dân cơ

Quân cơ

Thần cơ

Tham chủ

Phi phù

Mới kích

5 Hành

Tham khách

8 gió

5 gió

3 gió

Ất cả ở cung 7. Văn tới Khôn, giam. Đại chủ cung 7, giam. Tham chủ cung 1, khách cắp. Đại khách cung 4, khách ép. Tham khách cung 8, ngăn. Thần kể Dậu. Mới kích tới Chủ đất. Khối này, Ất c ả Đại tiểu tướng chủ cắp. Đại tiểu tướng khách ngoài ép. Đại tiểu tướng khách lại cắp Tham tướng chủ.Chủ khách đều không lợi, đều nên cố giữ. Chủ nghe địch dự bị Tây nam. Khách nghe địch dự bị chính Bắc. Sao Thiên Phụ gia lục kỷ cung 2

Sao Thiên Nhậm cung 6

Sao Thiên Cầm cung 3

Sao Thiên Ương cung 7

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 19 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Sao Thiên Tâm cung 4

Sao Thiên Bồng cung 8

Sao Thiên Trụ cung 5

Sao Thiên Nhuế cung 9

Sao Thiên Xung cung 1 Canh Ngọ

Mậu Ngọ

Bính Ngọ

Giáp Ngọ

Nhâm Ngọ

307

235

163

91

19

Tốn

Tị

5 Hành

Ngọ

Vị

Khôn

Đại khách

Thần hợp

Tứ thần Kế định

Tôn trời Tuế cả

8 gió

Hoàng

Thìn

Thân Trực phù

NGŨ PHÚC

Bài văn

Toán chủ 8 không hòa

Thần kể Thời

Toán khách 32 – Dài hòa

Mão

Dậu

Toán định 14 – Hòa – không đất

Tham chủ

Tham khách

Đại khách cung 2, phát.

Đế phù

Tham khách cung 6, phát

Thẻ

Đại chủ tù – Kích ngoại

Dần

Tuất

Dân cơ Thiên ất Cấn

Hợi

Kiền

Mới kích

Quân cơ

Thần cơ

Bay

Phi phù

Đại chủ

(năm thứ 3)

5 gió

Địa ất

Ất cả

3 gió

Thần cơ (sắp sang cung này)

Tủ sách Tử Vi Lý Số

Sửu

- 20 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ất cả cung 8, khí rời. Văn tới Thân, khách cắp. Đại chủ cung 8, giam. Tham chủ cung 4, phát. Đại khách cung 2, phát, cách. Tham khách cung 6, phát. Thần kể Thân. Mới Kích tới Đức hòa, chủ cắp. Kích ngoài. Khối này, Ất cả, Đại tướng khách tuy phát, cách toán hòa. Đại tiểu tướng cắp Bài văn, khách lợi. Ngoài trận lợi động sau. Ra quân nên chính Nam. Chiến, lợi chính Bắc. Lợi trận tròn, phất cờ vàng. Khí m ây từ chính Tây lại, khách được. Nghe địc h dự bị Đông bắc. Binh kỳ, Đông bắc. Binh phục, lợi giờ Hợi Tý Sửu. Bên chủ toán ngắn. Mắt trời bị khách c ắp. Ất cả giam. Ất cả tuy trợ chủ, không lợi cho chủ, nên cố giữ. Nghe địch dự bị Tây nam. Tân Vị

Kỷ Vị

Đinh Vị

Ất Vị

Quí Vị

308

236

164

92

20

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Dân cơ

Quân cơ

Tuế cả

Đại chủ

Âm c ả

Thần hợp

Thần kể

Hành

Bay

Địa ất

Trực phù 3 gió Tứ thần Hoàng

Thìn

Thân

Mới kích Toán chủ 7 – hòa Toán khách 26 – Dương thuần, đủ.

Mão Tôn trời

Dậu

Toán định 11 – Dương đơn – không đất

Đại khách

Đại chủ cung 7, phát

Thẻ đế

Tham khách cung 8, giam

Bài văn

Dần

Thời

Tuất Kế định

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Phi phù

Thần cơ

Tham chủ

5 gió

Tham khách

Thiên Ất

8 gió

Ất cả

Ất cả cung 8. Văn tới Dậu. Đại chủ, cung 7, phát. Tham chủ cung 1, trong ép. Đại khách cung 6, văn ếm, chủ cắp. Tham khách cung 8, giam. Thần kể Vị. Mới kíc h tới Dương cả. Khối này, Ất cả trợ chủ. Đại tiểu tướng chủ cắp Đại tướng khách Toán chủ hòa. Đại tướng phát, khỏi mong lợi chủ. Ngoài trận, động sau. Ra quân, nên Tây nam. Chiến, lợi Đông bắc. Lợi trận, vuông phất cờ vàng trắng. Khí m ây theo Tây nam lại, chủ thắng. Nghe địch dự bị chính Tây. Binh phục, lợi giờ Hợi Tý Sửu.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 21 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đại tiểu tướng khách bị Đại tiểu tướng chủ cắp, không lợi cho khách nên cố giữ. Nghe địch dự bị Đông nam. Nhâm Thân

Canh Thân

Mậu Thân

Bính Thân

Giáp Thân

309

237

165

93

21

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Ngũ Phúc

Mới kích

Đại chủ

Tứ thần

Thần hợp

Quân cơ

Địa Ất

Dân cơ

Đại khách

Thần kể

Trực phù

Âm c ả

Khôn

3 gió

Thìn

Thân

Dân Cơ

NGŨ PHÚC

Tuế cả

Toán chủ 2, dương đơn, không đất

Tiểu Du

Toán khách 17, dài, dương trùng, đủ

Hoàng

Mão

Toán định 33, dương thần, không đất

Dậu

8 gió

Đại chủ cung 2, cách.

Dần

Tham khách cung 1, trong ép. 5 gió

Tham chủ Tuất Bài văn Thời

Cấn

Sửu

Phi phù

Kế định

Ất cả

Thiên ất

Tôn trời

Tham khách

Bay

Hợi

Thẻ

Kiền

Hành Ất cả ở cung 8. Văn tới Tuất. Đại chủ cung 2, cách, Kích. Tham chủ cung 6, cắp. Đại khách cung 7, chủ cắp. Tham khách cung 1, trong ép. Thần kể Ngọ. Mới kíc h tới Thần lớn. Khối này, Đại tiểu tướng chủ cắp Đại tiểu tướng khách. Khách không lợi. Đại tiểu tướng chủ cách, toán ngắn. Chủ khách thế đều nhau. Khách nên c ố giữ. Chủ nghe địch dự bị Tây bắc. Khách nghe địch dự bị Đông nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 22 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Quý Dậu

Tân Dậu

Kỷ Dậu

Đinh Dậu

Ất Dậu

310

238

166

94

22

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Ất cả

Thần kể

Quân cơ

Dân cơ

5 gió

Âm c ả

Tham khách

Mới kích Thìn

Thân

Kế định

NGŨ PHÚC

Thần hợp

Toán chủ 16, hòa

Mão

Toán khách 30, dương cô, không hòa

Bay

Toán định 1, dương đơn.

Phi Phù

Đại chủ cung 6, phát.

Địa ất

Tham khách cung 9, giam 8 gió

Dần

Dậu Đại chủ Tuế cả

3 gió

Tôn trời Hoàng Tuất

Trực phù Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Đại khách

Thần cơ

Tứ thần

Thiên Thời

Bài văn

Tham chủ Hành

Thẻ

Thiên ất Địa ất Trực phù

Ất cả cung 9. Văn tới Kiền, cách. Đại chủ cung 6, phát. Tham chủ cung 8, phát. Đại khách cung 3, phát. Tham khách cung 9 giam. Thần kể Tỵ. Mới Kích tới Đạo trời. Khối này, đại tiểu tướng chủ, cửa đổ, tướng phát. Lợi về chủ. Ngoài trận, lợi động sau. Ra quân, nên chính Tây. Chiến, lợi chính Đông. Lợi trận vuông, phất cờ trắng. Khí m ây từ chính Tây lại, chủ thắng. Binh kỳ, chính Tây. Binh phục, lợi giờ Thìn Tỵ. Toán khách, dương cô, không hòa. Tham tướng giam, không lợi, nên giữ. Nghe địc h dự bị Tây bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 23 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Giáp Tuất

Nhâm Tuất

Canh Tuất

Mậu Tuất

Bính Tuất

311

239

167

95

23

Tốn

Tị

Ngọ

Ất cả

Kế định

Quân cơ

Tham khách

Vị

Khôn

Tôn trời

5 gió Thìn

Thân

Thần kể

Mới Kích

NGŨ PHÚC

Dân cơ

Toán chủ 16, hòa Toán khách 23, dài, hòa

Mão

Toán định 32, giữa hòa.

Thần hợp

Đại chủ cung 6, phát.

Phi phù

Tham chủ cung 3, phát

Dần

Bay

Âm c ả Dậu Đại chủ 8 gió Tuất Tuế cả Hoàng

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Đại khách

Thần cơ

Tham chủ

Thẻ

Trực Phù

5 Hành

Tứ thần

Thiên Ất

Thời

Địa ất Bài văn 3 gió

Ất cả ở cung 9, Văn tới Kiền, cách. Đại chủ cung 6, phát. Mắt trời Cắp Kíc h. Tham chủ cung 8, phát. Tham khách cung 9, giam. Thần kể Thìn. Mới Kích tới Đức Võ. Khối này, Ất cả, chủ khách đều không lợi. Bên chủ toán hòa, cửa đủ, tướng phát, lợi về chủ. Gặp trận lợi động sau. Ra quân nên chính Tây. Chiến, lợi chính Đông. Lợi trận vuông, phất cờ trắng. Khí mây từ chính Tây lại, chủ thắng. Nghe địc h dự bị mặt Tây bắc. Binh phục, lợi giờ Thìn Tỵ. Toán khách dài, Ất c ả trợ. Tham tướng tuy giam, đại tướng phát lợi về khác h. Gặp trận, lợi động trước. Ra quân, nên Đông bắc. Chiến, lợi Tây nam. Lợi trận thẳng, phất cờ xanh. Khí m ây từ Đông bắc lại, khách thắng. Nghe địch, dự bị Tây bắc. Binh phục, lợi giờ Thìn Tỵ.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 24 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ất Hợi

Quý Hợi

Tân Hợi

Kỷ Hợi

Đinh Hợi

312

240

168

96

24

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Ất cả

Quân cơ

Đại khách

Định tham

5 gió

8 gió

Hành Thìn

Thân Kế định

NGŨ PHÚC Mão

Dậu

Toán chủ 16, dài, hạ hòa

Tôn trời

Toán khách 17, âm trung trùng dương

Âm c ả

Phi phù

Toán định 23, giữa hòa, không đất –

Tam kể

Thần kể

Đại khách cung 7, phát.

Đại chủ

Tham khách cung 1, cách

Dân cơ

Dần

3 gió

Bay

Tuất

Thần hợp

Mới Kích

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Định đại

Thần cơ

Tham chủ

Bài văn

Thiên Ất

Thời

Thẻ

Nhật kể

Trực Phù

Tuế cả

Tham khách Địa ất Hoàng

Ất cả cung 9. Văn tới Hợi. Đại chủ cung 6. Khách Kích, cắp. Tham chủ cung 8, phát. Đại khách cung 7, phát. Tham khách cung 1, cách. 2 Mắt cắp. Thần kể Mão. Mới Kíc h tới Chủ âm. Khối này, Đại tiểu khách cắp Đại tướng chủ. Ất cả trợ khách. Toán khách dài hòa, cửa đủ, tướng phát. Lợi về khách. Gặp trận lợi đông trước. Ra quân, nên Tây nam. Chiến, lợi Đông bắc. Lợi trận vuông, phất cờ trắng. Khí m ây từ Tây nam lại, khách thắng. Nghe địch dự bị Tây bắc. Binh kỳ, Tây bắc. Binh phục lợi giờ Thìn Tỵ. Toán chủ ngắn. Đại tiểu tướng khách c ắp, không lợi, nên cố giữ. Nghe địch dự bị Tây bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 25 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bính Tý

Giáp Tý

Nhâm Tý

Canh Tý

Mậu Tý

313

241

169

97

25

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Đại chủ

Quân cơ

Tham chủ

Tứ thần 3 gió

Thiên Ất

Ngũ phúc

Tham khách

Hành Bay

Thìn

Thân NGŨ PHÚC – PHI PHÙ

Mão

Dậu

Toán chủ 39, dương thuần

Đại khách

Toán khách 40, dương cô, không người

5 gió

Toán định 40, dương cô, không người

Dần

Đại khách cung 4, phát.

Tuất

Thần kể

Tham khách cung 2, cách

Âm c ả

Thần cơ

Đại chủ cách

Dân cơ

Thời Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Thần hợp

Tôn trời

Mới Kích

Địa ất

Bài văn

Kế định

Trực phù

Tuế cả

Tiểu Du

Thẻ

Hoàng

8 gió

Ất cả

Ất cả cung 1. Văn tới Khảm, Kích, ép. Đại chủ cung 9. Khách cắp. Tham chủ cung 7, phát. Đại Khách cung 4, phát. Tham khách cung 2, Văn cách, chủ cắp. Thần kể Dần, Mới Kích tới Nghĩa lớn, Thời Kích. Khối này, toán khách dài, cửa đủ, tướng phát. Lợi về khách gặp trận lợi động trước. Ra quân, nên chính Đông. Chiến, lợi chính Tây. Lợi trận sắc bén, phất cờ đỏ. Khí mây từ chính Đông lại, khách thắng. Nghe địch dự bị Tây bắc. Binh phục, lợi giờ Tuất Hợi. Đại tướng chủ cách. Ất cả tuy trợ chủ. Đại tướng chủ bị Đại tiểu tướng khách cắp, không lợi, nên cố giữ. Nghe địch dự bị chính Bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 26 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đinh Sửu

Ất Sửu

Quý Sửu

Tân Sửu

Kỷ Sửu

314

242

170

98

26

Tốn

Tị

Ngọ

Tứ thần

Đại chủ

8 gió

Quân cơ

Vị

Khôn

Thiên Ất Thìn

Thân NGŨ PHÚC – PHI PHÙ

Mão

Toán chủ 32, dài, hòa trung

Thời

Toán khách 31. Dương trùng, tạp, không đất

3 gió

Toán định 31. Dương trùng, tạp, không đất

Dần

Dậu Tham chủ Tôn trời

Đại khách cung 1, giam

5 gió

Tham khách cung 3, Kích

Tuất

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Tham khách

Thần kể

Thần hợp

Âm c ả

Trực phù

Mới Kích

Bài văn

Bay

Dân cơ

Đại khách

Kế định

Tuế cả

Hoàng

Địa ất 5 Hành Ất cả

Thẻ

Ất cả cung 1, Văn tới Sửu, cách. Đại khách cung 2, phát. Tham chủ cung 6, trong ép. Đại khách cung 1, giam. Tham khách cung 3, kích, ếm Văn. Thần kể Sửu, Mới kích tới Đức Hòa. Khối này Ất cả trợ chủ, toán dài. Đại tướng phát. Lợi về chủ gặp trận, lợi động sau. Ra quân, nên chính Nam . Chiến, lợi chính bắc. Lợi trận tròn, phất cờ vàng. Khí mây từ chính Nam lại, chủ thắng. Nghe địch, dự bị Đông bắc. Binh kỳ, Đông bắc Binh phục , lợi giờ Tuất Hợi. Đại tướng khách giam, toán ngắn, không lợi nên cố giữ. Nghe địc h dự bị Đông bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 27 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Mậu Dần

Bính Dần

Giáp Dần

Nhâm Dần

Canh Dần

315

243

171

99

27

Tốn

Tị

Ngọ

Kế định

Quân cơ

Tứ thần

Tôn trời

Bay

Thiên ất

Vị

Khôn

Thìn

Thân

Thời Mão

NGŨ PHÚC – PHI PHÙ Toán chủ 31, dưới hòa, dương trùng, không đất Dậu

Mới Kích

Toán khách 28, dương trùng, tạp Toán định 24. Dương thuần, không đất

Tham khách

Đại khách cung 4, phát

Dần

Tuất

Tham khách cung 2, phát

Thần cơ Tuế cả Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Tham chủ

Dân cơ

Thần hợp

Địa ất

Bài văn

Đại khách

Trực phù

Thẻ

Thần kể

Đại chủ

Hoàng

5 gió

Ất cả

Hành

3 gió

8 gió

Ất cả cung 1. Văn tới Cấn, khách cắp. Đại chủ cung 1, giam. Tham chủ cung 3, khách cắp. Văn ngắn. Đại khách cung 8, chủ cắp. Tham khách cung 4, phát, kích, ếm. Thần kể Tý. Mới kích tới Tùng cao. Khối này, Ất cả trợ chủ, Đại tướng giam. Tham tướng lại cùng Mắt trời ngăn. Đại tiểu tướng chủ cắp Đại tướng khách. Chủ khách đều không lợi. Đều nên cố giữ. Chủ nghe địch dự bị Đông bắc, khách nghe địch dự bị chính Đông.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 28 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Kỷ Mão

Đinh Mão

Ất Mão

Quý Mão

Tân Mão

316

244

172

100

28

Tốn

Tị

Ngọ

Tứ thần

Thời trời

Địa ất

Kế định

Đại khách

Quân cơ

Tham khách

Mới Kích

Tham chủ Ất cả

Vị

Khôn

8 gió

Trực phù Thìn

Thân

Mão

Dậu

NGŨ PHÚC

Tôn trời

Toán chủ 14, trên hòa. Không đất

Đại chủ

Toán khách 9, Dương đơn. Vô thiên

Thần cơ

Toán định 38. Hạ hòa. Đủ

Phi phù

Đại khách cung 9

Tuế cả Dần

Tham khách cung 7, phát.

Bài văn

Tuất Thần hợp

Thẻ Cấn

Sửu

Thiên Ất

Âm c ả

Hành

Dân cơ

3 gió

Tiểu Du

Hợi

Kiền

Thần kể

Bay 5 gió

Hoàng Ất cả cung 2. Văn tới Dần. Đại chủ cung 4, phát. Tham chủ cung 2, giam. Khác h cắp, kích. Đại, khách cung 9, trong ép chủ ếm . Tham khách cung 7, ngoài ép. Thần kể Hợi. Mới kích tới Sáng lớn. Khối này, Ất c ả tuy trợ khách. Đại tiểu tướng chủ cùng Ất cả để cắp Đại tướng khách. Đại tiểu tướng khách cắp Ất cả cùng Tham tướng chủ. Chủ khách đều không lợi. Đều nên cố giữ. Chủ nghe địch dự bị Đông bắc. Khách nghe địch dự bị Đông nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 29 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Canh Thìn

Mậu Thìn

Bính Thìn

Giáp Thìn

Nhâm Thìn

317

245

173

101

29

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Đại khách

Quân cơ

Mới Kích

Tham khách

Tham chủ

Trực phù

Tứ thần

Địa ất

Thời

Hành

Ất cả

Bay

3 gió

Thìn

Thân

Tuế cả

NGŨ PHÚC

Mão

Toán chủ 13. Dương trùng, tạp

Thần cơ

Toán khách 39. Dương thuần

Bài văn

Toán định 26. Dương thuần

Thẻ đế

Đại khách cung 6, phát.

Dần

Tham khách cung 8, cách

Dậu Phi phù Thần hợp Tuất

Dân cơ

Thần kể

Âm c ả

Kế định

Cấn Hoàng

Sửu

Hợi

Kiền

Tôn trời

Thiên Ất 5 gió Đại chủ 8 gió Ất cả cung 2, Khách cắp. Văn tới Mão. Đại chủ cung 3, phát. Tham chủ cung 9, trong ép. Đại khách cung 9, trong ép. Tham khách cung 7, ngoài ép. Thần kể Tuất. Mới Kíc h tới Đạo trời, ngoài Kích. Khối này, toán chủ hòa. Đại tướng phát. Lợi về chủ. Gặp trận lợi động sau. Ra quân, nên Đông Bắc. Chiến, lợi Tây nam. Lợi trận thẳng, phất cờ xanh. Khí mây từ Đông bắc lại, chủ thắng. Nghe địch dự bị chính Đông. Binh phục, lợi giờ Tỵ Ngọ Vị. Mắt khách Kích. Đại tiểu tướng tuy cùng ép. Ất cả tuy trợ khách, không lợi c ho khách, nên cố giữ. Nghe địch, dự bị Tây nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 30 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tân Tỵ

Kỷ Tỵ

Đinh Tỵ

Ất Tỵ

Quý Tỵ

318

246

174

102

30

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Tứ thần

Tuế cả

Ất cả

Thời Trời

Định đại

Nhật kể

Đại khách

5 Hành

Trực Phù Địa ất

3 gió

Quân cơ Thìn

Thân

Bài văn

Mới Kích

NGŨ PHÚC Toán chủ 10. Dương cô. Không người

Mão

Toán khách 32. Dài,hòa

Thần cơ

Toán định 17. Dương trùng, đủ

Dân cơ

Đại khách cung 7

8 gió

Tham khách cung 1

Thẻ

5 gió

Dần Cấn

Sửu

Tham chủ

Kế định

Thần hợp Dậu Tôn trời Tham khách Phi phù Thần kể Tuất

Hợi

Kiền Đại chủ

Thiên ất

Định tham

Bay Hoàng Ất cả cung 2. Văn tới Thìn. Đại chủ cung 1, phát. Tham chủ cung 2, phát. Đại khách cung 2, giam. Tham khách cung 6, phát. Thần kể Dậu. Mới Kích tới Đức Võ. Khối này, Đại tiểu tướng chủ, cửa đủ, tướng phát. Lợi về chủ. Gặp trận lợi động sau. Ra quân, nên Tây bắc. Chiến, lợi Đông nam. Lợi trận cong, phất cờ đen. Khí m ây từ Tây bắc lại, chủ thắng. Nghe địch dự bị Đông nam. Binh kỳ, Đông nam, binh phục, lợi giờ Tỵ Ngọ Vị. Ất cả tuy trợ khách. Đại tướng giam. Không lợi cho khách. Nên cố giữ. Nghe địc h, dự bị Tây nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 31 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nhâm Ngọ

Canh Ngọ

Mậu Ngọ

Bính Ngọ

Giáp Ngọ

319

247

175

103

31

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Tham chủ

Tuế cả

Quân cơ

Phi Phù

Bài văn

Tôn trời

Thần hợp

Tứ thần 5 gió

Thìn

Thân

Âm c ả

Thần kể

Thần cơ

NGŨ PHÚC

Kế định

Toán chủ 33. Dương thuần. Không đất

Dân cơ

Thẻ

Thời

Toán khách 10. Dương cô. Hòa

Mão Thiên ất Bay

Toán định 34 – không hòa. Không đất

Dậu

Đại khách cung 4, ngoài ép.

3 gió

Tham khách cung 3, phát

Dần

Tuất

Hoàng

Mới Kích

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Ất cả

Đại khách

Địa ất

5 Hành

Tham khách Định đại Trực Phù Ất cả cung 3. Văn tới Tốn. Đại chủ cung 3, giam . Tham chủ cung 9, phát, ngăn. Đại khách cung 1, phát. Tham khách cung 3, giam. Thần kể Thân. Mới Kích tới Chủ âm. Khối này, toán khách hòa. Đại tướng phát. Lợi về khách. Gặp trận, lợi động trước. Ra quân, nên Tây bắc. Chiến, lợi Đông nam . Lợi trận cong, phất cờ đen. Khí mây theo Tây bắc lại, khách thắng. Nghe địch dự bị Tây bắc, Binh kỳ, Tây bắc. Binh phục, lợi giờ Sửu Dần. Ất cả tuy trợ chủ. Toán chủ không hòa. Đại tướng giam. Tham tướng và Mắt chủ, ngăn. Bên chủ không lợi. Nên cố giữ. Nghe địch dự bị Đông nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 32 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Quý Vị

Tân Vị

Kỷ Vị

Đinh Vị

Ất Vị

380

248

174

104

32

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Thẻ

Dân cơ

Thần hợp

Quân cơ

Phi Phù

5 gió

Bài văn

Kế định

Tuế cả

Tứ thần

Âm c ả Thìn

Bay

Mão Thiên ất Tham khách

Dậu

Toán chủ 25, cửa đóng Đại tham tướng chủ không ra cung giữa Toán khách 8. Dương đơn. Không người

Thời 8 gió

Toán định 24. Dương thuần. Không đất

Tôn trời

Đại khách cung 4, ngoài ép

Dần Cấn

Thân

NGŨ PHÚC

Thần cơ Hoàng

Thần kể

Tham khách cung 2, phát Sửu

Ất cả

Hành

Địa ất

Mới kích

Trực phù

Đại khách

Hợi

Tuất Kiền 3 gió

Ất cả cung 3, khách cắp. Văn tới Tỵ. Đại khách cung 8, trong ép. Tham khách cung 4, ngoài ép. Thần kể Vị. Mới kích tới Chủ đất, trong kích. Khối này, bên chủ đóng lấp, không cửa, không lợi. Đại tiểu tướng ép, toán ngắn. Chủ khách đều không lợi. Đều nên cố giữ. Chủ nghe địch dự bị Đông nam, khách nghe địch dự bị Đông bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 33 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Giáp Thân

Nhâm Thân

Canh Thân

Mậu Thân

Bính Thân

321

249

177

105

33

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Tham khách

Thần hợp

Bài văn

Quân cơ

Tứ thần

Thẻ

Dân cơ

8 gió Âm c ả

5 gió

Phi phù

Thần kể Tham chủ Thìn

Thân

Thần cơ

Tuế cả

NGŨ PHÚC

Hoàng

Định Đại Định Tham

Mão

Dậu

Toán chủ 24. Dương tạp. Không đất

Thiên ất

Toán khách 3. Dương đơn. Không trời

Đại chủ

Toán định 15. Cửa đóng 3 gió

Dần

Mắt kể Kế định Bay Tuất Thời

Cấn

Sửu

Ất cả Địa ất

Hợi

Kiền

Tôn trời Hành

Trực phù Mới Kích Đại khách Ất cả ở cung 3, Văn tới Ngọ. Đại chủ cung 4, ngoài ép. Khách cắp. Tham chủ cung 2, phát, ngăn. Đại khách cung 3, giam . Tham khách cung 9, cắp. Thần kể Ngọ. Mới kích tới Đức Hòa. Khối này, Ất cả tuy trợ chủ. Chủ không lợi. Đại tướng giam Đại tiểu tướng khách cắp Đại tướng chủ. Đại tiểu tướng chủ cắp Tham tướng khách. Chủ khác h đều không lợi. Đều nên cố giữ. Chủ nghe địch dự bị chính Nam . Khách nghe địch dự bị Đông bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 34 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ất Dậu

Quý Dậu

Tân Dậu

Kỷ Dậu

Đinh Dậu

322

250

178

106

34

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

3 gió

Thần Cơ

Tham khách

Âm c ả

Bay

5 Hành

Thần kể

Thẻ

Bài văn

Hoàng

Quân cơ Dân cơ

Thìn

Thân

Thần hợp Mão

Dậu

Ất cả

NGŨ PHÚC – THIÊN ẤT

Đại chủ

Đại khách

Toán chủ 26. Thuần Âm .

Tuế cả

Mới Kích

Toán khách 4. Âm đơn. Không đất

Tôn trời

Địa ất

Toán định 11, không hòa. Không đất

5 gió

Trực phù Tuất

Dần Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Phi phù

Thời

Tứ thần

Tham chủ 8 gió

Thẻ

Kế định Ất cả cung 4, Văn tới Vị. Đại chủ cung 6, cách. Tham chủ cung 8, phát. Đại khách c ung 4, giam, kích, ếm. Tham khách cung 2, phát. Thần kể Vị. Mới kích tới Tùng cao, ếm. Khối này, Ất cả trợ chủ. Đại tướng tuy cách, toán dài hòa. Tham tướng phát. Lợi về c hủ. Gặp trận, lợi động sau. Ra quân, nên chính tây. Chiến, lợi chính Đông. Lợi trận vuông, phất cờ trắng. Khí mây từ chính Tây lại, chủ thắng. Nghe địch dự bị tây nam . Binh kỳ, Tây nam. Binh phục, lợi giờ Dần Mão. Mắt khách ếm. Đại khách giam. Không lợi cho khách, nên cố giữ. Nghe địc h, dự bị chính Đông.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 35 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bính Tuất

Giáp Tuất

Nhâm Tuất

Canh Tuất

Mậu Tuất

323

251

179

107

35

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

8 gió

Thần cơ

Thẻ đế

Quân cơ

Bài văn

Hoàng

Mới kích

Tôn trời

5 Hành

Tiểu du Thìn

Thân

Thần kể

Âm c ả

Mão Tham khách

NGŨ PHÚC THIÊN ẤT

Dân cơ

Toán chủ 25. Cửa đóng

Dậu

Đại tiểu tướng chủ không ra cung giữa

5 gió

Trực phù

Toán khách 28. Dương trùng, tạp.

Thần hợp

Toán định 1. Đại khách cung 1, phát.

Địa ất Ất cả

Tham khách cung 4, trong tù

3 gió

Dần

Tuất

Kế định

Tuế cả

Cấn

Sửu

Hợi

Phi phù

Kiền Tứ Thần

Đại khách Thời

Bay

Ất cả cung 4. Văn tới Khôn. Đại khách cung 8, phát. Tham khách cung 4, trong ép tù. Thần kể Thìn. Mới kích tới Thần lớn. Khối này, toán khách dài. Đại tướng phát. Lợi về khách. Gặp trận lợi động trước. Ra quân nên chính Bắc. Chiến, lợi chính Nam. Lợi trận vuông, phất cờ đen. Khí m ây theo chính Bắc lại, khách thắng. Nghe địch dự bị Đông nam. Binh phục lợi giờ Dần Mão Thìn. Toán chủ đóng lấp, không cửa, không lợi. Nên cố giữ. Nghe địch dự bị Tây bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 36 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đinh Hợi

Ất Hợi

Quý Hợi

Tân Hợi

Kỷ Hợi

324

252

180

108

36

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Định kế

Hoàng

Mới kích

Quân cơ

Bài văn

Bay

Thần cơ

Thẻ

Đại khách

Thìn

Thân

Mão

THIÊN ẤT NGŨ PHÚC

Tôn trời

Toán chủ 25. Cửa đóng

Địa ất

Đại tiểu tướng chủ không ra cung 5

Ất cả

Dậu Âm c ả Dân cơ

Toán khách 27, dài hòa

Thần kể

Kế định 36, giữa hòa. Đủ

Trực phù Dần

Tuất

Thần hợp Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Thời

Phi phù

Tuế cả

Tứ Thần

3 gió

Tham khách

5 gió

5 Hành

8 gió

Ất cả cung 4. Văn tới Khôn. Đại khách cung 7, phát. Văn ếm. Tham khách cung 1, phát. Thần kể Mão. Mới kích tới Nghĩa lớn. Khối này, toán khách dài hòa. Đại tiểu tướng khách, cửa đủ tướng phát. Lợi về khách. Gặp trận, lợi động trước. Ra quân, nên Tây nam. Chiến, lợi Đông bắc . Lợi trận vuông, phất cờ trắng. Khí mây từ Tây nam lại, khách thắng. Nghe địch dự bị chính Nam. Binh kỳ, chính Nam . Binh phục, lợi giờ Dần Mão Thìn. Toán chủ đóng lấp, không cửa, không lợi. Nên cố giữ. Nghe địch dự bị Tây nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 37 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Mậu Tý

Bính Tý

Giáp Tý

Nhâm Tý

Canh Tý

325

253

181

109

37

Tốn

Tị

Phi phù

Ngọ

Vị

Khôn

Thần cơ

Quân cơ

Kế định

8 gió

Đại khách

Hoàng

Mới Kích Thẻ

Thìn

Thân NGŨ PHÚC - ĐỊA ẤT

Mão

Toán chủ 1. Dương đơn Không đất Toán khách 7, Dương đơn

Dần

Không trời

Bài văn Dậu Ất cả Thiên ất Tuất

Thần kể

Dân cơ

Thời

Âm c ả

Cấn

Sửu

Tham chủ

Thần hợp

Tuế cả

Đại chủ

5 Hành

Tham khách

Tôn trời

Tứ thần

3 gió

Hợi

Kiền

5 gió Bay Ất cả cung 6. Văn tới Thân, trong thời ép. Đại chủ cung ngoài ép. Tham c hủ cung 3, phát. Đại khách cung 7, trong ép. Tham khách cung 1, ngoài ép. Thần kể Dần. Mới Kích tới Vũ lớn, trong ép, Kích. Khối này, toán chủ ngắn. Đại tướng ép, không lợi cho chủ. Đại tiểu tướng khách ép. Tuy có Ất cả trợ, toán khách dương đơn, không hòa. Chủ khách đều không lợi. Đều nên cố giữ. Nghe địch dự bị Tây nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 38 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Kỷ Sửu

Đinh Sửu

Ất Sửu

Quý Sửu

Tân Sửu

326

254

182

110

38

Tốn

Tị

Phi phù

Ngọ

Vị

Khôn

Thần cơ

Quân cơ

3 gió

Bay

Hoàng

Thìn

Thân Thẻ

Mão

NGŨ PHÚC - TRỰC PHÙ

Thời

Toán chủ 6. Âm đơn. Không trời Đại tham khách không ra cung giữa Toán khách 35, đóng lấp, không cửa. Ngũ Phúc - Trực Phù Toán định 25

Dần

Dậu Tôn trời Bài văn Đại chủ Ất cả Thiên ất Tuất Mới Kích Kế định

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

5 gió

Tuế cả

Tham chủ

Âm c ả

Tứ thần

5 Hành

Thần kể

Thần hợp

Dân cơ

8 gió Ất cả cung 6. Văn tới Dậu, ép. Đại chủ cung 6, giam. Tham chủ cung 8. Thần kể Sửu. Mới Kích tới Chủ âm ngoài thời Kích. Khối này, Mắt chủ Đại tướng giam . khách đóng lấp, không cửa chủ khách đều không lợi. Đều nên cố giữ. Chủ nghe địch dự bị chính Tây. Khách nghe địch, dự bị Tây bắc .

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 39 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Canh Dần

Mậu Dần

Bính Dần

Giáp Dần

Nhâm Dần

327

255

183

111

39

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Phi phù

Tôn trời

Quân cơ

Hoàng

5 Hành

Tham khách 3 gió Dân cơ

Thìn

Thân

Thời

NGŨ PHÚC - ĐỊA ẤT - TRỰC PHÙ

Mão

Toán chủ 35, cửa đóng

Dậu

Toán khách 34. Không hòa. Không đất

Ất cả

Đại khách

Toán định 26

8 gió

Thiên ất

Đại tham chủ không ra cung giữa

Thẻ

5 gió

Tuất

Dần Tuế cả

Bài văn

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Bay

Kế định

Dân cơ

Mới Kích

Âm c ả

Thần hợp

Thần kể Ất cả cung 6. Văn tới Tuất, ép. Đại khách cung 4, cách. Tham khách cung 2, phát. Thần kể Tý. Mới Kích tới Nghĩa lớn. Khối này, Ất cả, Đại khách tuy cách, toán hòa. Ất cả trợ khách. Gặp trận, lợi động trước. Ra quân,nên chính Đông. Chiến, lợi chính Tây. Lợi trận sắc bén, phất cờ đỏ. Khí m ây từ chín Đông lại, khách thắng. Nghe địch, dự bị Tây bắc. Binh kỳ, Tây bắc . Binh phục, lợi giờ Thân Dậu Tuất. Toán chủ, đóng lấp, không cửa, không lợi cho chủ, nên cố giữ. Nghe địch, dự bị Tây bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 40 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tân Mão

Kỷ Mão

Đinh Mão

Ất Mão

Quý Mão

328

256

184

112

40

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Phi phù

Thời

Tứ thần

Quân cơ

Đại chủ

Thần cơ

Tham khách

Đại khách

Thiên ất Hoàng 5 gió Thìn

Ất cả

Thân

Kế định

NGŨ PHÚC

Mão

Toán chủ 27 - Hạ hòa

Tôn trời

Toán khách 19. Dương trùng, tạp

Tuế cả

Toán định 12. Hạ hòa

Bay

8 gió

Dần

Dậu Địa ất

3 gió

Trực phù Thẻ Tuất Thần hợp

Cấn

Sửu

Âm c ả Dân cơ

Hợi

Kiền

Thần kể

Bài văn Tham chủ

Mới Kích Ất cả cung 7. Văn tới Kiền. Đại chủ cung 7, giam. Tham chủ cung 1, phát, giam. Đại khách cung 9, phát. Văn ếm. Tham khách cung 7, giam . Thần kể Hợi. Mới kíc h tới Đức Dương. Khối này, Ất cả trợ khách. Toán khách hòa. Đại tướng phát. Lợi về khách. Gặp trận, lợi động trước. Ra quân, nên Đông nam. Chiến, lợi Tây bắc. Lợi trận s ắc bén, phất cờ đỏ. Khí m ây từ Đông nam lại, khách thắng. Nghe địch dự bị Đông bắc. Binh kỳ, Đông bắc. Binh phục, lợi giờ Vị Thân. Toán chủ hạ hòa. Đại tướng giam. Không lợi cho chủ, nên cố giữ. Nghe địc h dự bị Tây bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 41 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nhâm Thìn

Canh Thìn

Mậu Thìn

Bính Thìn

Giáp Thìn

329

257

185

113

41

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

5 gió

Định kế

Thời

Quân cơ

Ất cả

Thần cơ

Đại chủ

Phi Phù

Thiên ất Thìn

Thân

Tuế cả

Hoàng

Mão

Dậu NGŨ PHÚC

Thần hợp

Toán chủ 27, hạ hòa

Địa ất

8 gió

Toán khách 16, không hòa. Đủ

Đại khách

Toán định 3

Trực phù

Dần

Bay

Tuất

Âm c ả

Thần kể

Dân cơ

Thẻ

Mới Kích Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Tham khách

Tham chủ

Tôn trời

Bài văn Hành 3 gió

Ất cả cung 7. Văn tới Kiền. Đại chủ cung 7, ép, giam. Tham chủ cung 1, phát. Văn ngăn, khách cắp. Đại khách cung 6, chủ cắp, ngoài ép. Tham khách cung 8. Thần kể Tuất. Mới Kích tới Lã Thân. Khối này, Đại tướng chủ giam. Đại tướng khách ép. Đại tướng chủ, khách giam. Đại tiểu tướng lại cắp. Mắt chủ cùng tham tướng chủ. Chủ khách đều không lợi, đều nên cố giữ. Chủ nghe địch dự bị Tây bắc. Khách nghe địch dự bị Đông bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 42 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Quý Tỵ

Tân Tỵ

Kỷ Tỵ

Đinh Tỵ

Ất Tỵ

330

258

186

114

42

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Phi Phù

Tuế cả

Tứ thần

Thời

Đại chủ

Đại khách

Quân cơ

Thiên ất

5 gió

Thần cơ

8 gió

Thìn

Thân

Mới Kích

Kế định

Ất cả

Thần hợp Mão

Dậu

NGŨ PHÚC

Âm c ả

Toán chủ 27. Hạ hòa. Đủ

Dân cơ

Toán khách 12. Hạ hòa. Không đất Toán định 34

Trực phù Tham khách Thần kể Địa ất

3 gió

Tôn trời Dần Cấn

Bay

Tuất Sửu

Hợi

Kiền

5 Hành

Bài văn

Tham chủ Thẻ

Ất cả cung 7, khách cắp. Văn tới Hợi. Đại chủ cung 7, giam. Tham chủ cung 1, phát. Đại khách cung 2, giam, ép. Tham khách cung 6, ngoài ép. Chủ cắp. Thần kể Dậu, ngoài ép. Mới Kích tới Dương cả. Khối này, Đại tiểu tướng khách cắp Ất cả. Đại tướng chủ, giam Đại tiểu tướng khách, trong ngoài ép. Chủ khách đều không lợi, đều nên cố giữ. Chủ nghe địch, dự bị Tây bắc. Khách nghe địch dự bị Đông nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 43 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Giáp Ngọ

Nhâm Ngọ

Canh Ngọ

Mậu Ngọ

Bính Ngọ

331

259

187

115

43

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

3 gió

Mới Kích

Tuế cả

Quân cơ

Đại khách

Tôn trời

Thần hợp

Phi phù Địa ất Bay Trực phù

Thìn

Thân

Dân cơ

Thời

Âm c ả Mão

NGŨ PHÚC

Thần Cơ

Toán chủ 8, Âm đơn. Không trời

Thần kể

Toán khách 17. Dương trùng tạp

Dậu

Toán định 1

Tham chủ 5 gió

Tuất

Dần

Hoàng Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Tứ thần

Đại chủ

Kế định

Tham khách

5 Hành

Thiên ất

Thẻ

Ất cả

8 gió

Bài văn Ất cả tại cung 8. Văn tới Cấn, giam. Đại chủ cung 8, giam. Tham chủ cung 4, phát. Đại khách cung 4, phát. Tham khách cung 1, trong ép. Thần kể Thân. Mới kíc h tới Thần lớn. Khối này, toán khách dài hòa. Tham tướng tuy ép. Đại tướng phát. Lợi về khách. Gặp trận, lợi động trước. Ra quân, nên Tây nam. Chiến, lợi Đông bắc . Lợi trận vuông, phất cờ trắng. Khí mây từ Tây bắc lại, khách thắng. Nghe địch, dự bị Đông nam . Binh kỳ, Đông nam. Binh phục, lợi giờ Hợi Tý Sửu Toán chủ ngắn, không hòa. Đại tướng giam. Không lợi. Nên c ố giữ. Nghe địc h, dự bị chính Bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 44 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ất Vị

Quý Vị

Tân Vị

Kỷ Vị

Đinh Vị

332

260

188

116

44

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Tham chủ

Dân cơ

Tham khách

Thần kể

Trực phù

5 hành

Âm c ả

Thần hợp

Quân cơ

Phi Phù

Tuế cả

Địa ất

8 gió

Mới Kích Thìn

Thân Thần Cơ NGŨ PHÚC

Mão

Toán chủ 33, dương trùng. Không đất

Dậu

Đại khách

Toán khách 14. Trên hòa. Không đất

Thời

Toán định 32.

5 gió

Tôn trời 3 gió Dần

Tuất

Cấn

Sửu

Đại chủ

Bài văn

Ất cả

Tứ thần

Thiên ất

Kế định

Thẻ

Hợi

Kiền Hoàng

Bay

Ất cả cung 8. Văn tới Sửu, ngoài ép. Đại chủ cung 3, ngoài ép. Tham chủ cung 9, Khách cắp. Đại khách cung 4, chủ cắp. Tham khách cung 2, cách. Thần kể Vị. Mới kích tới Vũ Lớn. Khối này, Mắt chủ. Đại tướng ép, Tham tướng bị Đại tiểu tướng khách cắp. Đại tiểu tướng khách lại bị Đại tiểu tướng chủ cắp. Tham tướng, cách. Chủ khách đều không lợi. Đều nên cố giữ. Chủ nghe địch dự bị Đông bắc. Khách nghe địch dự bị Tây bắc .

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 45 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bính Thân

Giáp Thân

Nhâm Thân

Canh Thân

Mậu Thân

333

261

189

117

45

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Kế định

Thần hợp

Âm c ả

Quân cơ

Đại khách

Chim bay

Dân cơ

Trực phù

Thần kể

Phi phù

Đại chủ

Địa ất 5 Hành

Thìn

Thân Thần Cơ

NGŨ PHÚC

Tuế cả

Toán chủ 32, hòa, không đất

Mão

Toán khách 7, Dương đơn, không trời Toán định 25

Dậu Mới kích Tham chủ

Dần

Tuất Thời

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Tứ thần

Thiên ất

Tham khách

Bài văn

Tôn trời

Hoàng

Thẻ

Ất cả

3 gió

5 gió

8 gió

Ất cả cung 8. Văn tới Cấn, ngoài ép. Đại chủ cung 2, cách. Tham chủ cung 6. Khác h cắp, Mắt đất cắp. Đại khách cung 7, chủ cắp. Tham khách cung 1, trong ép. Thần kể Ngọ. Mới kích tới Nhóm cả. Khối này, Đại tướng chủ tuy cách, Tham tướng phát. Ất cả trợ chủ. Toán c hủ dài, hòa. Lợi về chủ. Gặp trận, lợi động sau. Ra quân, nên chính Nam. Chiến, lợi chính Bắc . Lợi trận tròn, phất cờ vàng. Khí mây từ Nam lại, chủ thắng. Nghe địch dự bị Đông bắc. Binh kỳ, Đông bắc. Binh phục, lợi giờ Hợi Tý Sửu. Nhưng vì Đại tướng chủ cách, ở cung Rời Tuyệt, gặp khí giam. Tham tướng chủ bị Mắt khách ếm, cách, lại gặp khí chết. Cũng không nên ra quân, động lớn. Đại tướng khách bị Đại tiểu tướng chủ cắp. Tham tướng khách trong ép, toán ngắn, không hòa, không lợi cho khách. Nên cố giữ. Nghe địch dự bị chính Tây.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 46 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đinh Dậu

Ất Dậu

Quý Dậu

Tân Dậu

Kỷ Dậu

334

262

190

118

46

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Ất cả

Thần kể

3 gió

Dân cơ

Kế định

Thiên ất

Âm c ả Quân cơ

Thìn

Thân

Thần hợp Mão

Dậu

Toán chủ 5, cửa đóng

Tứ thần

Đại khách

Đại tham chủ không ra cung giữa

Thần cơ

Toán khách 16, không hòa

Tuế cả

Toán định 29

Tôn trời

Dần

Tuất

Bài văn Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

3 gió

Thẻ

Tham khách

Thời trời

Mới kích

Địa ất

Hoàng trời

Ngũ phúc

Trực phù

Phi phù 5 gió Hành

Bay

Ất c ả cung 9. Văn tới Dần. Đại khách cung 6, phát. Tham khách cung 8, phát. Thần kể Tỵ. Mới Kích tới Đức Võ, cách. Khối này, toán khách, dài, hòa. Đại tiểu tướng cửa đủ, tướng phát. Lợi về khách. Gặp trận, lợi động trước. Ra quân, nên chính Tây. Chiến, lợi chính Đông. Lợi trận vuông, phất cờ trắng. Khí m ây từ chính Tây lại, khách thắng. Nghe địch, dự bị Tây bắc . Binh kỳ, Tây bắc. Binh phục, lợi giờ Thìn Tỵ. Bên chủ đóng lấp, không cửa, không lợi. Nên cố giữ. Nghe địch dự bị Đông bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 47 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Mậu Tuất

Bính Tuất

Giáp Tuất

Nhâm Tuất

Canh Tuất

335

236

191

119

47

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Ất cả

Tham chủ

Quân cơ

3 gió

Thiên ất

Tôn trời Chim bay

Thìn

Thân

Thần hợp

Âm c ả Dân cơ

Mão

Dậu Toán chủ 4, Dương đơn, không đất

Tứ thần Bài văn

Thần cơ

Toán khách, Âm đơn, không trời

Đại chủ

Toán định 17

Thần hợp Tham khách Dần

Tuất Tuế cả Kế định

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

8 gió

Mới kích

Đại khách

Ngũ phúc

5 gió

5 Hành

Phi phù

Thẻ

Thời Hoàng

Ất cả cung 9. Văn tới Mão, trong ép. Đại chủ cung 4, trong ngăn, ép. Tham chủ cung 2, ngoài ép. Đại khách cung 8, phát. Tham khách cung 4, trong ép, Văn ếm. Thần kể Thìn. Mới Kích tới Đức Dương. Khối này, Ất cả trợ khách. Đại tướng khách phát. Lợi về khách gặp trận, lợi động trước. Ra quân, nên chính Bắc. Chiến, lợi chính Nam. Lợi trận cong, phất cờ đen. Khí mây từ Đông bắc lại, khách thắng. Nghe địch dự bị chính Bắc. Binh kỳ, Đông bắc . Binh phục, lợi giờ Thìn Tỵ. Vì toán khách ngắn, không hòa. Đại tướng, thời Kích. Tham tướng chịu Mắt chủ bó, lại bị Đại tướng chủ ngăn. Chỉ có thể dàn quân cự địch, không nên vẫy cờ giao phong. Đại tiểu tướng chủ c ắp Ất c ả, trong ngoài cung ép.Toán ngắn. Nên cố giữ. Nghe địc h dự bị chính Đông.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 48 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Kỷ Hợi

Đinh Hợi

Ất Hợi

Quý Hợi

Tân Hợi

336

264

192

120

48

Tốn

Tị

Ất cả

Ngọ

Vị

3 gió

Quân cơ

Khôn

Thiên ất Thìn

Thân

Bài văn Mão 8 gió

Toán chủ 1. Dương đơn. Không trời đất Đại tham khách không ra cung giữa

Tứ thần

Toán khách 5, cửa đóng

Thần kể

Dậu Thần cơ Dân cơ

5 gió

Tôn trời

Toán định 8

Dần

Tuất

Mới kích Thần hợp Thẻ Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Tham chủ

Kế định

Địa ất

Tuế cả

Đại chủ

Hành

Thời

Trực phù

Bay

Hoàng

Ngũ phúc Phi phù

Ất cả cung 9. Văn tới Thìn, trong ép. Đại chủ cung 1, cách. Tham chủ cung 3, phát, kíc h. Thần kể Mão. Mới Kích tới Lã thân. Khối này, Mắt khách ép. Đại tướng khách. Khách đóng lấp, không cửa. Chủ khách không lợi, đều nên cố giữ. Chủ nghe địch dự bị Đông nam. Khách nghe địc h dự bị Đông bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 49 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Canh Tý

Mậu Tý

Bính Tý

Giáp Tý

Nhâm Tý

337

265

193

121

49

Tốn Địa ất

Tị Hành

Ngọ

Vị

Khôn

Tham chủ

Quân cơ

5 gió

Thiên ất Trực phù Bài văn Thìn Mới kích Kế định Mão

Thân

TỨ THẦN Toán chủ 24. Dương trùng, tạp, dài, hòa Toán khách 25, cửa đóng

Đại chủ

3 gió

Toán định 15

Bay

Dậu

Đại tiểu tướng khách không ra cung 5

Thẻ

8 gió

Dần

Tuất

Thần kể

Dân cơ

Thời

Thần cơ

Cấn

Sửu

Hoàng

Thần hợp

Tuế cả

Hợi

Kiền Ngũ phúc Phi phù Ất cả

Ất cả cung 1. Văn tới Tốn, cách. Đại chủ cung 4, phát. Tham chủ cung 3, phát. Thần kể Dần. Mới Kích tới Dương c ả. Khối này, Ất cả trợ chủ. Toán chủ dài, hòa. Đại tiểu tướng cửa đủ, tướng phát. Lợi về c hủ. Gặp trận, lợi động sau. Ra quân nên chính Đông. Chiến, lợi chính Tây. Lợi trận sắc bén phất cờ. Khí mây từ chính Đông lại, chủ thắng. Nghe địch dự bị Đông nam . Binh kỳ, Đông nam. Binh phục, lợi giờ Tuất Thìn Hợi. Toán khách đóng lấp không cửa, không lợi. Nên c ố giữ. Nghe địch dự bị Đông bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 50 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tân Sửu

Kỷ Sửu

Đinh Sửu

Ất Sửu

Quý Sửu

338

266

194

122

50

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Trực phù

Bài văn

Mới kích

Quân cơ

5 Hành

Thiên ất

Kế định

5 gió Thìn

Toán chủ 16. Hòa. Ba tài đủ

Mão

Dậu

Toán khách 15, cửa đóng

Thời Thẻ

Thân

TỨ THẦN

Đại chủ

Toán định 15 Đại tham tướng khách không ra cung giữa Bay

Dần

Tôn trời 8 gió Tuất Thần cơ

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Hoàng

Thần kể

Thần hợp

Dân cơ

Ngũ phúc

Tuế cả

Tham chủ

Âm c ả

Phi phù Ất cả

3 gió

Ất cả cung 1. Văn tới Tỵ, Kích. Đại chủ cung 6, trong ép. Tham chủ cung 8, ngoài ép. Thần kể Sửu. Mới kích tới Oai lớn. Khối này, Ất cả tuy trợ chủ. Đại tiểu tướng ép. Khách đóng lấp không cửa. Chủ khách đều không lợi. Đều nên cố giữ. Chủ nghe địch dự bị Đông nam. Khách nghe địc h dự bị chính Nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 51 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nhâm Dần

Canh Dần

Mậu Dần

Bính Dần

Giáp Dần

339

267

195

123

51

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Địa ất

Bài văn

Quân cơ

Mới kích 8 gió

Thiên ất

Tôn trời

Trực phù

5 gió

Tham khách Thìn Thời trời

Toán chủ 15. Cửa đóng

Thẻ đế Mão

Thân

TỨ THẦN Đại tham chủ không ra cung giữa Toán khách 13, dương trùng, không đất 3 gió

Dần

Dậu Kế định Tuất

Toán định 15

Tuế cả

Thần cơ

Hoàng Cấn Đại khách

Sửu

Hợi

Kiền

Âm c ả

Thần hợp

Ất cả

5 hành

Dân cơ

Ngũ phúc

Thần kể

Phi phù

Ất cả cung 1. Văn tới Ngọ, Kích. Đại khách cung 3, phát. Tham khách cung 5, cách. Thần kể Tý. Mới kích tới Võ Lớn. Khối này, toán khách trường hòa. Đại tướng phát. Lợi về khách. Gặp trận, lợi động trước. Ra quân, nên Đông bắc. Chiến, lợi Tây nam. Lợi trận thẳng, phất cờ xanh. Khí mây theo Đông bắc lại, khách thắng. Nghe địch dự bị Tây nam. Binh kỳ Tây nam . Binh phục, lợi giờ Tuất Hợi. Bên chủ, đóng lấp không cửa, không lợi. Nên c ố thủ. Nghe địch dự bị c hính Nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 52 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Quý Mão

Tân Mão

Kỷ Mão

Đinh Mão

Ất Mão

340

268

196

124

52

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Trực phù

Thời

Ất cả

Quân cơ

Thiên ất

Phi phù

Bài văn

Tham chủ

Đại chủ Địa ất

Thẻ 3 gió

Thìn

Thân

Mão

Toán chủ 39. Dương trùng

Dậu

Tuế cả

Toán khách 31. Dương trùng, tạp

Mới kích

Tôn trời

Toán định 24

Tứ thần

Hoàng

5 gió

Dần

Tuất Thần hợp

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Tham khách

Dân cơ

Định kế

Thần cơ

Đại khách

Âm c ả

8 gió

Thần kể

Ngũ phúc

5 hành Ất cả cung 2. Văn tới Vị, ngoài ép. Đại chủ cung 9, trong ép. Tham chủ cung 7, cắp, ngoài ép. Đại khách cung 1, phát. Tham khách cung 3, phát. Thần Kể Sửu. Mới Kích tới Nhóm c ả. Khối này, Ất cả trợ khách. Toán khách hòa. Đại tiểu tướng khách cửa đủ tướng phát, lợi cho khách. Gặp trận, lợi động trước. Ra quân, nên Tây bắc. Chiến, lợi Đông nam. Lợi trận cong, phất cờ đen. Khí mây từ Tây bắc lại, khách thắng. Nghe địc h dự bị chính Tây, Binh kỳ, chính Tây. Binh phục lợi giờ Tỵ Ngọ Vị. Đại tiểu tướng chủ ép, không lợi về chủ. Nên c ố giữ. Nghe địch dự bị Tây nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 53 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Giáp Thìn

Nhâm Thìn

Canh Thìn

Mậu Thìn

Bính Thìn

341

269

197

125

53

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Địa ất

Thẻ

Phi phù

Quân cơ

Bài văn

Ất cả

8 gió

Thiên ất

Thời

Thìn

Thân

Tuế cả Hoàng Mão Tham chủ

Toán chủ 1

Dậu

Đại tham tướng khách không ra cung giữa Toán khách 25

3 gió

Thần hợp Tứ thần

Toán định 14

5 gió

Dần

Tuất

Âm c ả

Thần kể

Dân cơ Kế định Cấn 5 Hành

Sửu

Hợi

Kiền

Đại chủ

Mới kích

Ngũ phúc

Tôn trời

Thần cơ

Bay Ất cả cung 2. Văn tới Khôn, ép. Đại chủ cung 8, cách. Kích, Tham chủ cung 4, phát. Thần kể Tuất. Mới kích tới Nghĩa lớn. Khối này, toán chủ dài hòa. Đại tướng tuy cách, Tham tướng phát. Lợi về chủ. Gặp trận, lợi động sau. Ra quân, nên chính Bắc. Chiến, lợi chính Đông. Lợi trận cong, phất cờ đen. Khí mây từ chính Bắc lại, chủ thắng. Nghe địch dự bị Tây Nam. Binh kỳ, Tây bắc. Binh phục, lợi giờ Tỵ Ngọ Vị. Toán khách, đóng lấp, không cửa, không lợi. Nên cố giữ. Nghe địch dự bị Tây bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 54 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ất Tỵ

Quý Tỵ

Tân Tỵ

Kỷ Tỵ

Đinh Tỵ

342

270

198

126

54

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Kế định

Tuế cả

Tham khách

Quân cơ

Thiên ất

Phi phù

Thời

Bài văn

Trực phù Địa ất

Ất cả

Bay

Hành Hoàng

Thẻ

Thìn

Thân Thần hợp

Mão

Toán chủ 38 - dưới hòa

Dân cơ Đại khách

Dậu

Toán khách 24. Âm trùng tạp

Thần kể

Toán định 9

Tứ thần

Tham chủ

Tôn trời

Âm c ả Dần Cấn

Tuất Sửu

Hợi

Kiền

Mới kích

Thần cơ

Ngũ phúc

Đại chủ 5 gió

8 gió 3 gió

Ất cả cung 2. Văn tới Khôn, ép. Đại chủ cung 8, cách. Tham chủ cung 4, phát, khách, ngăn. Đại khách cung 4, chủ ngăn. Tham khách cung 2, giam. Thần Kể Dậu. Mới kích tới Chủ đất. Khối này, Ất cả trợ khách. Toán khách hòa. Đại tướng phát lợi về khách. Gặp trận, lợi động trước. Ra quên, nên chính Đông. Chiến, lợi chính Tây. Lợi trận sắc bén, phất cờ đỏ. Khí mây từ Đông nam lại, khách thắng. Nghe địch, dự bị chính Bắc. Binh kỳ, chính Bắc. Binh phục, lợi giờ Tỵ Ngọ Vị. Tướng chủ cách. Mắt chủ ép. Không lợi về chủ. Nghe địch dự bị Tây nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 55 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bính Ngọ

Giáp Ngọ

Nhâm Ngọ

Canh Ngọ

Mậu Ngọ

343

271

199

127

55

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Tham khách

Tôn trời

Quân cơ

Địa ất

Hoàng

Tuế cả

Thần hợp

Kế định Hành

Thẻ

Tứ thần

8 gió

Trực phù

Thìn

Thân

Âm c ả

Thần kể

Toán chủ 16. Dưới hòa

Dân cơ

Toán khách 3. Dương đơn. Không đất Toán định 22

Mão

Bài văn Thời Dậu Đai chủ

Dần

Tuất

Cấn Ất cả

Sửu 3 gió

Đại khách

Hợi

Kiền

Tham chủ

Thiên ất

Thần cơ

5 gió

Phi phù

Ngũ phúc

Mới kích

Bay

Ất cả cung 2. Văn tới Thân. Đại chủ cung 6, phát. Tham chủ cung 8, ép. Đại khách cung 3, giam. Tham khách cung 9, phát. Thần kể Thân. Mới kích tới Đức Hòa, ếm. Khối này, Ất cả trợ chủ. Toán chủ hòa. Đại tướng phát. Lợi về chủ. Gặp trận, lợi động sau. Ra quân, nên chính Tây. Chiến, lợi chính Đông. Lợi trận vuông, phất cờ trắng. Khí mây từ Tây lại, chủ thắng. Nghe địch dự bị Tây nam. Binh kỳ, Tây nam. Binh phục, lợi giờ Sửu Dần Vị. Mắt khách ếm , Kích. Đại tướng giam . Không lợi, nên cố giữ. Nghe địch dự bị Đông bắc .

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 56 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đinh Vị

Ất Vị

Quý Vị

Tân Vị

Kỷ Vị

344

272

200

128

56

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Dân cơ

Bay

Tuế cả

Tứ thần

Âm c ả

Tham khách

Quân cơ

Trực phù

Hoàng

Thần hợp

Thần kể Thẻ

Địa ất 3 gió

Thìn

Thân

Mới kích

Toán chủ 15, cửa đóng

Mão

Đại tham chủ không ra cung giữa

Tôn trời

Toán khách 34 – không hòa

Đại khách Dần

Dậu Bài văn Thời Tuất Kế định

Cấn

Sửu

Ất cả

Tý Thần cơ

Phi phù 5 gió

Hợi

Kiền Thiên ất Ngũ phúc

8 gió

5 Hành

Ất cả cung 3. Văn tới Dậu. Đại khách cung 4, ngoài ép. Tham khách cung 2, phát. Thần Kể Vị. Mới kích tới Dương cả. Khối này, toán khách, dài, hòa. Đại tướng tuy ép. Tham tướng phát, gặp khí giam. Có m ây, chim, gió theo chính Đông lại, là trời trợ. Tham tướng ra quân, hướng chính Đông. Gặp địch, dẫn quân hướng chính Tây, Kích trước, thắng lớn. Binh kỳ dự bị Đông nam. Sửu Dần có thể đặt binh phục, được trận thì rút, vì tướng không có khí tốt. Toán chủ, đóng lấp, không cửa, không lợi. Nên cố giữ. Nghe địch dự bị chính Tây.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 57 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Mậu Thân

Bính Thân

Giáp Thân

Nhâm Thân

Canh Thân

345

273

201

129

57

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Mới kích

Âm c ả

Quân cơ

Trực phù

Thần hợp

Hoàng

Thìn

Địa ất

3 gió

Dân cơ

Thẻ

Thần kể

Tứ thần

Tham chủ 10. Dương cô. Không người Đại tham khách không ra cung giữa

Mão

Toán khách 25, cửa đóng

8 gió

5 gió

Dần

Thân Tuế cả Dậu Tuất

Toán định 21

Bài văn Thời Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Tham chủ

Kế định

Tôn trời

Đại chủ

Ất cả

Thần cơ

Ngũ phúc

Bay

5 hành

Thiên ất

Phi phù Ất cả cung 3. Văn tới Tuất. Đại chủ cung 1, phát. Tham chủ cung 3, giam. Thần kể Ngọ. Mới kích tới Thần lớn. Khối này, Ất cả trợ chủ. Toán chủ hòa. Đại tướng phát. Lợi về chủ. Gặp trận, lợi động sau. Ra quân, nên Tây bắc. Chiến, lợi Đông nam. Lợi trận cong, phất cờ đen. Khí m ây từ Tây bắc lại. Binh phục lợi giờ Sửu Dần. Toán khách, đóng lấp, không cửa, không lợi. Nên cố giữ. Phòng bị địch Đông nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 58 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Kỷ Dậu

Đinh Dậu

Ất Dậu

Quý Dậu

Tân Dậu

346

274

202

130

58

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Thần kể

Đại chủ

Dân cơ

5 gió

Quân cơ Mới kích Âm c ả Hoàng Thìn

Thân

Thần hợp

Thẻ

Kế định

Toán chủ 12. Dưới hòa. Không đất

Mão

Toán khách 26, giữa hòa.

Ất cả

8 gió

Phi phù

Tuế cả Đại khách

Toán định 37

Bay

Dậu

Tham chủ Tôn trời 3 gió

Dần

Tuất

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Hành

Thần cơ

Tứ thần

Thời

Địa ất

Tham khách

Thiên ất Ngũ phúc Trực phù Bài văn

Ất cả cung 4. Văn tới Kiền. Đại chủ cung 2, phát, Kích. Tham chủ cung 6, các h. Đại khác h cung 6, cách. Tham khách cung 8, phát. Thần Kể Tỵ. Mới kích tới Đạo trời. Khối này, Ất cả trợ chủ. Toán chủ hòa. Đại tướng phát. Lợi về chủ. Gặp trận, lợi động s au. Ra quân nên chính Tây. Chiến, lợi chính Đông. Lợi trận tròn, phất cờ vàng. Khí mây từ chính Đông lại, chủ thắng. Phòng địch, mặt Tây Bắc. Binh kỳ Tây nam, Binh phục, lợi giờ Dần Mão Thìn.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 59 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Canh Tuất

Mậu Tuất

Bính Tuất

Giáp Tuất

Nhâm Tuất

347

275

203

131

59

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Đại khách

Kế định

Đại chủ

Quân cơ

Tham khách

Hành

5 gió

Tôn trời

Hoàng

Thìn

Thân

Thần kể

Mới kích Toán chủ 12. Dưới hòa. Không đất Toán khách 19. Dương trùng, tạp.

Mão

Bay

Phi phù

Âm c ả Dậu Tham chủ

Toán định 28

Ất cả

Dân cơ

Thẻ

8 gió

Thần hợp Dần

Tuất Tuế cả

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Thần cơ

Tứ thần

Bài văn

Thời

Trực phù Ngũ phúc Thiên ất Địa ất

3 gió

Ất cả cung 4. Văn tới Kiền. Đại chủ cung 2, c ắp. Tham chủ cung 6, Kích. Đại khách cung 9, ép. Tham khách cung 7, cắp. Thần Kể Thìn. Mới kích tới Đức võ. Khối này, Ất cả trợ chủ. Toán chủ, dài, hòa. Tham tướng tuy ép. Đại tướng phát. Lợi về chủ. Gặp trận, lợi động sau. Ra quân, nên chính Tây. Chiến, lợi chính Đông. Lợi trận vuông, phất cờ trắng. Khí mây từ chính Đông lại, chủ thắng. Phòng địc h mặt Tây nam . Binh kỳ, Tây nam. Binh phục, lợi giờ Dần Mão Thìn.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 60 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tân Hợi

Kỷ Hợi

Đinh Hợi

Ất Hợi

Quý Hợi

348

276

204

132

60

Tốn

Tị

Tham khách

Ngọ

Vị

Khôn

Đại chủ

Quân cơ

Hoàng

3 gió

5 Hành 8 gió

Thìn

Thân Kế định

Mão

Toán chủ 12. Không hòa. Không đất

Ất cả

Toán khách 13. Dương trùng, tạp.

Dậu Tham chủ

Phi phù

3 gió

Dân cơ

Thần kể

Toán định 19

Âm c ả

Tôn trời

Thẻ

Dần

Tuất

Thần hợp

Mới kích

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Đại khách

Thần cơ

Tứ thần

Tuế cả

Địa ất

Bài văn

Trực phù

Thời

Bay

Ngũ phúc Thiên ất Ất cả cung 4. Văn tới Hợi. Đại chủ cung 2, phát. Tham chủ cung 6, cách. Kíc h. Đại khác h cung 3, ép trong. Tham khách cung 9, ngoài ép. Thần kể phát, giam. Mới kíc h tới Chủ âm. Khối này, Ất cả trợ chủ. Toán chủ, hòa. Cửa đủ, tướng phát. Lợi về chủ. Gặp trận, lợi động sau. Ra quân, nên chính Nam. Chiến, lợi chính Bắc. Lợi trận tròn, phất cờ vàng. Khí mây từ chính Nam, chủ thắng. Nghe địch dự bị Tây bắc. Binh kỳ, Tây bắc. Binh phục lợi giờ Dần Mão Thìn. Toán khách không hòa. Đại tiểu ép, không lợi. Nên cố giữ. Nghe địch dự bị mặt Tây bắc .

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 61 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nhâm Tý

Canh Tý

Mậu Tý

Bính Tý

Giáp Tý

349

277

205

133

61

Tốn

Tị

Ngọ

3 gió

Thiên ất

Tứ thần

Tham khách

Vị

Khôn Bay

Tham chủ Thìn

Thân PHI PHÙ – TRÙNG DƯƠNG Toán chủ 33. Dương thuần. Đủ

Mão

Toán khách 34. Hạ hòa. Đủ

Đại khách

Toán định 34. Hạ hòa

5 gió

Cắp – Cách

Dần

Quân cơ Hoàng Dậu Ất cả Tuất

Tham khách phát

Thần cơ

Âm c ả

Thần kể

Dân cơ

Thời

Thẻ

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Đại chủ

Thần hợp

Tuế cả

Mới kích

Địa ất

Tôn trời

Kế định

Trực phù

Bài văn

Ngũ phúc

8 gió

5 Hành

Ất cả cung 6. Văn tới Tý. Đại chủ cung 3, phát. Tham chủ cung 9, cắp, khác h. Đại khách cung 4, cách. Chủ c ắp. Tham chủ cung 2, phát. Thần kể Dần. Mới kích tới Nghĩa lớn. Khối này, toán chủ, dài, hòa. Tham tướng chủ tuy bị khách cắp. Đại tướng phát. Lợi về chủ. Gặp trận, lợi động sau. Ra quân nên Đông bắc. Chiến, lợi Tây nam. Lợi trận cong, phất cờ đen. Khí m ây từ Đông bắc lại, chủ thắng. Nghe địch dự bị mặt chính Bắc. Binh kỳ chính Bắc. Binh phục, lợi giờ Thân Dậu Tuất. Ất cả tuy trợ khách. Đại tướng khách bị Đại tiểu tướng chủ cắp, lại cách. Không lợi, nên c ố giữ. Nghe địch dự bị m ặt Tây bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 62 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Quý Sửu

Tân Sửu

Kỷ Sửu

Đinh Sửu

Ất Sửu

350

278

206

134

62

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Thiên ất

8 gió Tứ thần Thìn

Thân Quân cơ

Mão

PHI PHÙ

Dậu

3 gió

Toán chủ 26. Dương thuần. Đủ

Đại chủ

Thời

Đại tham khách không ra cung giữa

Tôn trời

Toán khách 25, cửa đóng

5 gió

Toán định 25

Ất cả Hoàng

Dần

Tuất

Thần cơ Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Mới kích

Thần kể

Thần hợp

Âm c ả

Địa ất

Kế định

Bài văn

Tham chủ

Dân cơ

Thẻ

Tuế cả

5 hành

Ngũ phúc

Bay

Trực phù

Ất cả cung 6. Văn tới Sửu, Kích. Đại chủ cung 6, giam. Tham chủ cung 8, phát. Thần kể Sửu. Mới kích tới Đức Hòa. Khối này, Đại tướng chủ, giam. Khách, đóng lấp, không cửa. Chủ khách đều không có lợi. Nên cố giữ. Nghe địch dự bị m ặt Đông bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 63 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Giáp Dần

Nhâm Dần

Canh Dần

Mậu Dần

Bính Dần

351

279

207

135

63

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Kế định

Đại khách

Tứ thần

Thiên ất

Bay

Tôn trời

Khôn

Thìn

Thân

Thời

Quân cơ Toán chủ 25, cửa đóng

Mão

Dậu

Đại tham chủ không ra cung giữa

Mới kích

Ất cả

Toán khách 22, âm thuần

Tham khách

Toán định 18

Dần

Tuất

Thần cơ

Hoàng

Tuế cả Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Bài văn

Thần kể

Thần hợp

Địa ất

Hành

Dân cơ 3 gió

Thẻ

Ngũ phúc

Âm c ả

5 gió

8 gió

Trực phù

Ất cả cung 6. Văn tới Cấn. Đại khách cung 2, phát. Tham khách cung 6, giam. Thần kể Tý. Mới kích tới Tùng Cao, Kích. Khối này, Ất cả trợ khách. Toán khách dài, hòa. Đại tướng phát. Lợi về khác h. Gặp trận, lợi động trước. Ra quân, nên chính Nam. Chiến, lợi chính Bắc. Lợi trận tròn, phất cờ vàng. Khí mây từ chính Nam lại, khách thắng. Nghe địch dự bị mặt chính Đông. Binh kỳ chính Đông. Binh phục, lợi giờ Thân Dậu Tuất. Cũng vì Mắt khách bị Ất c ả cách, Tham tướng giam, không phải là toàn lợi. Toán chủ đóng lấp, không cửa. Không lợi. Nên cố giữ. Nghe địch dự bị mặt Đông bắc .

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 64 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ất Mão

Quý Mão

Tân Mão

Kỷ Mão

Đinh Mão

252

280

208

136

64

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Tứ thần

Thời

8 gió

Ất cả

Mới kích

Địa ất

Kế định

Hành

Trực phù

Thìn

Thân Quân cơ Toán chủ 16. Hòa. Đủ 3 tài

Mão

Dậu

Tôn trời

Toán khách 11. Trong âm trùng dương

Đại chủ

Thần cơ

Toán định 17

Phi phù

Tuế cả Dần

Tuất

Bài văn

Thần hợp

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Tham khách

Âm c ả

Tham chủ

Thần kể

Đại khách

3 gió

Dân cơ

Thẻ

Ngũ phúc Bay

5 gió

Hoàng Ất cả cung 7. Văn tới Dần. Đại chủ cung 6, ngoài ép. Tham chủ cung 8, khách cắp c hủ. Đại khách cung 1, chủ c ắp. Khối này, Ất cả cách. Đại tiểu tướng chủ cắp. Đại tướng khách. Toán chủ không hòa. Đại tướng ép. Chủ khách đều không lợi. Đều nên cố giữ. Chủ nghe địc h dự bị mặt Đông bắc. Khách nghe địch dự bị mặt Đông nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 65 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bính Thìn

Giáp Thìn

Nhâm Thìn

Canh Thìn

Mậu Thìn

353

281

209

137

65

Tốn

Tị

Tứ thần

Ngọ

Vị

Khôn

Trực phù

Mới kích

Ất cả

Địa ất Bay

5 hành 3 gió Thời

Thìn

Thân

Tuế cả

Quân cơ Toán chủ 15. Cửa đóng

Mão Bài văn

Đại tham chủ không ra cung giữa

Thần cơ

Toán khách 1. Dương đơn, không đất

Dậu Thần hợp Phi phù

Toán định 28 Dần

Tuất

Âm c ả

Thần kể

Dân cơ

Kế định

Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Tham khách

Tôn trời

Đại khách

Thiên ất

Thẻ

Ngũ phúc

5 gió

8 gió

Hoàng

Ất cả cung 7. Văn tới Mão. Đại khách cung 1, phát. Tham khách cung 2, cắp. Thần kể Tuất. Mới kích tới Đạo trời. Thời trong Kích. Khối này. Mắt khách tuy chịu Kích, Ất trời trợ khách. Đại tướng khách phát. Lợi về khách. Gặp trận, lợi động trước. Ra quân, nên Tây bắc. Chiến lợi Đông nam. Lợi trận cong, phất cờ đen. Khí m ây từ Tây bắc lại, khách thắng. Nghe địch dự bị chính Đông. Binh kỳ chính Đông. Binh phục, lợi giờ Vị Thân. Chủ, đóng lấp, không cửa. Không lợi, nên cố giữ. Nghe địch dự bị m ặt c hính Đông.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 66 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đinh Tỵ

Ất Tỵ

Quý Tỵ

Tân Tỵ

Kỷ Tỵ

354

282

210

133

66

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Tứ thần

Tuế cả

Tham khách

Thời

Ất cả

Trực phù Đại chủ Địa ất

3 gió

Thìn

Thân

Bài văn

Mới kích Quân cơ Toán chủ 1. Hạ hòa. Không đất

Mão

Toán khách 34, dưới hòa, không đất

Đại khách

Âm c ả

Tham chủ

Toán định 19

Dân cơ

Dậu Thần kể

5 gió

Thần cơ

Thần hợp

Phi phù

8 gió

Tôn trời Tuất

Dần

Cấn

Sửu

Bay

Kế định

Hợi

Kiền

Hoàng

Ngũ phúc Hành

Ất cả cung 7, chủ cắp. Văn tới Thìn. Đại chủ cung 2, ép. Tham chủ cung 6, ép. Đại khác h cung 4, phát. Tham khách cung 2, trong ép. Thần kể Dậu. Mới kích tới Đức võ, ngoài Kích. Khối này, Ất cả trợ khách. Toán khách dài, hòa. Đại tướng phát. Lợi về khác h. Gặp trận, lợi động trước. Ra quân, nên chính Đông. Chiến, lợi chính Tây. Lợi trận sắc bén, phất cờ đỏ. Khí mây từ chính Đông lại, khách thắng. Nghe địch dự bị Tây nam. Binh kỳ, Tây nam. Binh phục, lợi giờ Vị Thân. Nhưng vì Đại khách ở cung khí tuyệt. Tham khách còn chịu Kích, lại cùng Đại tướng khách ngăn nhau. Cũng chẳng nên dấy quân, cất lớn Đại tiểu tướng chủ ép, không lợi. Nghe địch dự bị mặt Đông Bắc Nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 67 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Mậu Ngọ

Bính Ngọ

Giáp Ngọ

Nhâm Ngọ

Canh Ngọ

355

283

211

139

67

Tốn

Tị

Bài văn

Ngọ

Vị

Khôn

Tuế cả

Thần hợp

Phi phù

Đại khách

Tứ thần

Tôn trời

5 gió

Thìn

Thân

Âm c ả

Thần kể

Thần cơ

Toán chủ 25. Cửa đóng

Dân cơ

Đại tham chủ không ra cung giữa

Kế định

Toán khách 2. Dương đơn, không đất

Mão

Thời Dậu

8 gió

Thiên ất

Quân cơ

Toán định 26

Tham khách

Bay

3 gió

Dần

Tuất Mới kích

Cấn

Sửu

Trực phù

Ất cả

Địa ất

Hành

Thẻ

Hoàng

Hợi

Kiền Ngũ phúc

Ất cả cung 8. Văn tới Tốn. Đại khách cung 2, cách. Tham khách cung 6, phát. Thần kể Thân. Mới kích tới Chủ âm. Khối này, Ất cả trợ khách. Toán khách hòa. Đại tướng tuy cách. Tham tướng phát. Lợi về khách. Gặp trận, lợi động trước. Ra quân nên chính Nam. Chiến, lợi chính Bắc. Lợi trận tròn, phất cờ vàng. Khí mây từ chính Nam lại, khách thắng. Nghe địch dự bị mặt Tây bắc. Binh kỳ, Tây bắc. Binh phục, lợi giờ Hợi Tý Sửu. Nhưng m à toán khách ngắn, không lợi. Đại tướng ở nơi khí giam. Tham tướng c hịu Mắt khách Kích thời, lại gặp khí chết, cũng không gọi là toán lợi được. Chủ, đóng lấp, không cửa. Không lợi. Nên c ố giữ. Nghe địch dự bị mặt Đông nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 68 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Kỷ Vị

Đinh Vị

Ất Vị

Quý Vị

Tân Vị

356

284

212

140

68

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

5 gió

Bài văn

Thần hợp

Tuế cả

Phi phù

Dân cơ

Kế định

Thần kể

Đại chủ

Âm c ả

Tứ thần

Thìn

Thân

Thần cơ

Toán chủ 17. Trong âm trùng dương

Mão

Toán khách 8, âm đơn, không trời

Tôn trời

Bay

Thiên ất

Dậu 8 gió Thời

Toán định 16

Tham khách

Quân cơ

Dần

Tuất

Thẻ Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Địa ất

Hoàng

Ất cả

Tham chủ

Hành

Đại khách

Ngũ phúc

Trực phù

Mới kích

3 gió

Ất cả cung 8. Văn tới Tỵ. Đại chủ cung 7, phát. Tham chủ cung ép trong. Đại khách cung 8, giam . Tham khách cung 4, phát. Thần kể Vị. Mới kích tới Chủ đất, ếm. Khối này, toán chủ dài, hòa. Ất cả trợ chủ. Đại tướng phát. Lợi về chủ. Gặp trận, lợi động sau. Ra quân, nên Tây nam. Chiến, lợi Đông Bắc. Lợi trận vuông, phất cờ trắng. Khí mây từ Tây nam lại, chủ thắng. Nghe địch dự bị Đông nam. Binh kỳ Đông nam. Binh phục, lợi giờ Hợi Tý Sửu. Nhưng vì Đại tướng chủ gặp khí giam. Tham tướng ép, gặp khí thôi. Chỉ nên dàn quân cự địch, không nên dấy quân cất lợn. Toán khách ngắn. Mắt ếm, không hòa. Đại tướng giam không lợi, nên cố giữ. Nghe địc h dự bị chính Bắc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 69 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Canh Thân

Mậu Thân

Bính Thân

Giáp Thân

Nhâm Thân

357

285

213

141

69

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Hành

Thần hợp

Đại khách

Tứ thần

Dân cơ

Phi phù

Bài văn

8 gió

Âm c ả Thần kể 5 gió Thìn

Thân Tuế cả Toán chủ 16, dưới hòa. Đủ

Mão

Toán khách 32, giữa hòa. Không đất

Thẻ

3 gió

Thiên ất

Quân cơ Dậu Tham khách Đại chủ

Toán định 7

Kế định

Dần

Bay

Tuất Thời

Cấn

Sửu

Trực phù

Tham chủ

Mới kích

Tôn trời

Địa ất

Ất cả

Hợi

Kiền Ngũ phúc

Hoàng Ất cả cung 8. Văn tới Ngọ, cách. Đại chủ cung 6, phát, khách ngăn. Tham c hủ cung 8, giam. Đại khách cung 2, cách. Tham khách cung 6, phát, chủ thắng. Thần kể Ngọ. Mới kích tới Đức Hòa, ngoài Kích. Khối này, Ất cả trợ chủ. Hai toán chủ khách tuy dài, hòa. Mắt chủ cách. Mắt khách chịu Kích. Đại tiểu 4 tướng đều giam ngăn, cách, lại khí giam, chết, đều nên cố giữ. Chủ nghe địch dự bị m ặt Đông bắc. Ứng vào năm Kiến An 20, Giáp Thân, tuế tích 10.154.101 Phù Kiên xuất quân đánh Tấn mà bại. Ứng vào Tứ Quách Cố.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 70 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tân Dậu

Kỷ Dậu

Đinh Dậu

Ất Dậu

Quý Dậu

358

286

214

142

70

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Ất cả

Thần cơ

Tham khách

Dân cơ

Hành

Tham chủ

Thần kể

Âm c ả

Bay

3 gió

Bài văn

Thìn

Thân

Thần hợp

Quân cơ

Thủy không Íc h Toán chủ 30 Dương cô. Không đất, người

Mão Đại khách

Toán khách 1, đơn. Dương đơn. Không đất

Tuế cả

Toán định 15

Tôn trời

Địa ất Thẻ

Dậu

5 gió

Trực phù Dần Cấn

Tuất Sửu

Hợi

Kiền

Tham khách

Kế định

Thời

Tứ thần

Hoàng

Phi phù

Đại chủ

8 gió

Ngũ phúc

Ất cả cung 9. Văn tới Vị. Đại chủ cung 3, phát. Tham chủ cung 9, giam , khách cắp. Đại khách cung 4, ép, chủ cắp. Tham khách cung 2, ép ngoài. Thần kể Tỵ. Mới kíc h tới Tùng cao. Khối này, Ất cả, trợ chủ. Tham tướng tuy giam. Đại tướng phát. Lợi về chủ. Gặp trận lợi động sau. Ra quân, nên Đông bắc. Chiến, lợi Tây nam. Lợi trận cong, phất cờ đen. Khí mây từ Đông bắc lại, chủ thắng. Nghe địch dự bị Tây nam. Binh kỳ Tây nam . Binh phục, lợi giờ Thìn Tỵ. Mắt khách, Đại tiểu tướng đều chịu ép. Đại tướng chủ lại c ắp. Đại tướng khác h. Không lợi, nên cố giữ. Nghe địch dự bị chính Đông.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 71 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nhâm Tuất

Canh Tuất

Mậu Tuất

Bính Tuất

Giáp Tuất

359

287

215

143

71

Tốn

Tị

Ngọ

Vị

Khôn

Đại chủ

Mới kích

Tôn trời

Tham chủ

Ất cả

Dân cơ

Đại khách

Bài văn

8 gió Thìn

Thân

Thần kể

Quân cơ

Thẻ

Dân cơ Âm c ả

Mão

THIÊN ẤT

3 gió

Toán chủ 29, giữa hòa, đủ

Dậu

Trực phù

Toán khách 32, giữa hòa, không đất

Thần hợp

Toán định 5

Tham khách 5 gió

Địa ất Dần

Tuất

Kế định

Tuế cả

Hoàng Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Phi phù

Hành

Bay

Ngũ phúc

Thời

Tứ thần

Ất cả cung 9. Văn tới Khôn, khách cắp. Đại chủ cung 9, giam. Tham chủ cung 7, khác h cắp. Đại khách cung 2, ép, chủ cắp. Tham khách cung 6, phát. Thần kể Thìn. Mới kích tới Thần lớn, Kích ngoài. Khối này, Ất cả Mắt trời, Đại tiểu tướng lại cắp mắt khách Đại tướng. Đại tiểu tướng khách lại cắp. Tham tướng chủ. Đại tướng chủ, giam. Khách nên cố giữ. Chủ nghe địch dự bị Tây nam. Khách nghe địch dự bị Đông nam.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 72 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Quý Hợi

Tân Hợi

Kỷ Hợi

Đinh Hợi

Ất Hợi

360

288

216

144

72

Tốn

Tị

Ngọ

Kế định

Thần cơ

Mới kích

Vị

Khôn Bài văn

Ất cả

Tham chủ

Đại chủ Bay

Thẻ

Thìn

Thân Quân cơ

Mão

Dậu

THIÊN ẤT

Thần kể

Toán chủ 29, giữa hòa, đủ

Trực phù

Toán khách 31, Dương trùng

Tôn trời

Âm c ả Dân cơ

Toán định 9

Địa ất Hoàng Dần

Tuất

Thần hợp Cấn

Sửu

Hợi

Kiền

Tham khách

Thời

Phi phù

Tuế cả

Đại khách

Hành 3 gió

Ngũ phúc 5 gió

Tứ thần 8 gió

Ất cả cung 9. Văn tới Khôn. Đại chủ cung 9, giam . Tham chủ cung 7, Văn ngăn, Kích. Đại khách cung 1, cách. Tham khách cung 3, phát. Thần kể Mão. Mới kích tới Sáng lớn, ngoài ép, Kích. Khối này, Ất cả trợ khách. Toán khách, dài, hòa. Đại tướng tuy cách, Tham tướng phát. Lợi về khách. Gặp trận, lợi động trước. Ra quân, nên Tây bắc. Chiến, lợi Đông nam. Lợi trận cong, phất cờ đen. Khí mây từ Tây bắc lại khách thắng. Nghe địc h dự bị Tây nam. Binh kỳ, Tây nam . Binh phục, lợi giờ Thìn Tỵ. Nhưng vì Mắt khách ngoài ép, lại bị Mắt chủ Ất cả. Đại tiểu tướng chủ cắp, không thể toàn lợi được. Đại tướng chủ giam. Mắt chủ cắp. Tham khách, không lợi. Nên c ố giữ. Nghe địc h, dự bị m ặt Tây nam.

HẾT CUỐN HẠ

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 73 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

CUỐN V THÁI ẤT KỂ NGÀY THÁI ẤT KỂ NGÀY Thiên Thái Ất kể ngày chuyên luận về mệnh hạn người đời. Đo biết họa phúc, định luận không sai. Suy rõ m ấu chốt, nên cẩn thận tinh tường, diệu ở huyền vi tỏ biết.

PHẦN I SỐ ẤT TRỜI LẺ CHẴN 1. Kinh nói: Ất cả ở cung Dương, toán được chẵn. Ở cung Âm, toán được lẻ. Âm dương phối hợp nhau, là s ố toán hòa. Hòa thì cát, không hòa thì hung. 2. Người đời, ví được toán rất hòa – như được 14, 18, trời đất khánh hội, âm dương giao thông, kẻ s ĩ đỗ cao, người làm quan vinh hiển, người thường phong thịnh. 3. Nếu toán khá hòa – trung hòa – như được toán 23, 29, 32, 36 – phúc lộc lâu bền, tai nạn không gặp. 4. Toán được hơi hòa – hạ hòa – như được toán 12, 16, 21, 27, 34, 38 tài lợi đầy đủ, tai nạn ít. 5. Được ba toại toán hòa này, tuy gặp tai 9 Dương, nạn 106 (dương cửu, bách lục) cũng đổi hung thành cát được. 6. Nếu được số dương trùng, tạp (Văn Xương ở Khảm, Cấn, Chấn, Tốn toán được 13, 19, 31, 37), là những người tẹp nhẹp, chậm chạp, gặp những vận cùng số cực, những nạn Dương cửu bách lục, chắc chắn gặp quan tai hình ngục, bệnh tật ôn dịc h. Nếu không thì c ũng phải gió cắn răng mà chết. Nên xây đức để cầu đảo. 7. Được số âm trùng, tạp (tức là khi Văn Xương ở Ly, Khôn, Đoài, Kiền toán được 24, 28) là những người phiêu lưu, tẹp nhẹp, gặp vận cùng số cực, những năm Dương Cửu Bách Lục, người của mất, việc không được, họa tai mờ mịt, nếu quá thì mệnh tổn. 8. Được số dương trùng trong âm (Văn Xương ở Ly, Khôn, Đoài, Kiền, toán được 11, 17) là âm loạn trong dương, cũng là những người tẹp nhẹp, gặp nhiều trở ngại. Nếu thêm Giam, ép thì là những hạng giở cuồng, có ách hình ngục. Người Âm mà gặp, để khó huyết băng. Gặp năm Dương cửu, bách lục: tai họa đến tránh được. 9. Toán được số dương 7 thuần (Văn Xương ở Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, toán được 33, 39) là những người quá cường bạo; gặp những năm hạn Dương cửu, bác h lục, tai nạn tổn hại bạo m ạnh, vàng lụa tản m át, nhẹ thì buồn thảm, nặng thời chết tuyệt (tù hình). 10. Toán được thuần âm (Văn Xương ở Ly, Khôn, Đoài, Kiền) toán được 22, 26: là những người nhu nhược; gặp những năm hạn Dương cửu, bách lục, tai họa hình ngục giam lâu. Người nữ mà gặp, là những người không chính, loạn phong tục, gặp trộm , bị trộm hại.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-1-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

11. Được ba toài không toán, lại thêm Ếm, Kích, Giam , Cách, thêm yêu tinh (tinh sát) dưới: là những người 6 thân xa lìa, phá nghiệp bại nhà, làm nhiều điều không chính. Toán không số trời - từ đơn 1 đến 9: nhỏ thì chết cha, phá sản, mất nghiệp; nhỏ không tập lễ nghĩa, lớn không giữ được chính. 12. Toán không số đất: Từ đơn 1 đến 4; 11 đến 14; 21 đến 24; 31 đến 34: nhỏ thì chết mẹ, phá bỏ vườn đất, hại vợ. 13. Toán không số người: Từ đơn 10, 20, 30, 40, nghĩa là không có 1: có nghiệp không dựng, có quan không chính, đi học đo lời mà không chính, việc làm thì hư đổi, dai dẳng, ăn mặc thì không đủ. 14. Đuợc Toán trong ba tài, có 2 mắt, tuy mệnh ở ngôi cao mệnh, mà có sao phúc tới, cũng không khỏi tai nạn hình ngục, hoặc thường gặp nạn sang độc, ôn dịc h. 15. Ba Tài đều không - Được m ột m à thêm Giam: tai họa càng nặng; ví hai mắt, 4 tướng vào đất Ếm – Cách – Ngăn – Giam, gặp nạn 9 – 106 đuổi cách, hoặc Nền Quân Mới Kích Cùng Cung, thêm tuế cả gặp đâm đuổi, định rằng có tai nạn hình biến. 16. Thêm gặp toán Ba Tài không, Ất Cả trong Dương quá thì cứng – Âm quá thì yếu. Lý Trời Đất Tạo Hóa không toàn đủ mười tại ở “nở mòn” vậy.

PHẦN II SỐ THÁI ẤT BẤT THƯỜNG ẤT CẢ ẾM KÍCH ÉP GIAM NGĂN ĐỐI VÀO NĂM QUA 1. ẾM : Mới kích tới cung Ất Cả là Ếm Tuế cả (Thái Tuế) mà gặp: cha con ly biệt, việc khóc lóc. Dương 9 m à gặp: trộm c ắp, xâm lăng hoặc thân giam hình ngục. - Tuổi trẻ mà gặp : rượu gái cuồng mê. - Già m à gặp : tật bệnh thốt chết. - Tuổi đứng mà gặp : phá lui nghiệp nhà. - Trẻ nhỏ mà gặp : tả lỵ nhọt sảy. - Người âm m à gặp : thai thường mất con, huyết băng các tật. Đều nên làm đức để miễn tai nạn. 2. KÍCH : Thủy Kích ở trước Ất Cả là Ngoài Kích, ở sau là Trong Kích. Ở cung gián và ở cung tiết Ất Cả là Thời Kích. Cùng Ất Cả cách một cung là Cung Kích. Thái Tuế mà gặp: cửa nhà kinh quái, gió lửa, trộm cắp, cùng những việc dâm dật không chính, hoặc tai họa bi ai, ôn dịch.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-2-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ví toán không Ba Tài, năm ấy sẽ trúng gió chết bạo. Số hạn m à gặp: quan chết mất chức, lại mất quyền; thầy tăng không trộm cắp thì tục tằn; người dưới thì tật bệnh. Ví gặp Lửa tiêu Kim : hại đến thân. Cung Kích: tai nạn chậm Thời kích: tai nạn gấp. 3. ÉP : Mới kích (Thủy Kích) cùng 4 tướng ở trước hoặc sau Ất Cả là Ép. - Thái tuế (Tuế Cả) mà gặp: tai họa đều phát. - Số hạn mà gặp: tiền vải phá tan. - Tuổi trẻ thì cuồng dâm , mất nghiệp. - Già thì khí lui, tật bệnh. - Quan lại mất quyền. - Người âm m à gặp: đẻ khó. 4. CÁCH : Thủy Kích và Ất Cả đối nhau là Cách. Mắt Khách (Thủy Kích), Tiểu Tướng đối cung Thái Ất (Ất Cả) c ũng là Cách. - Thái Tuế (Tuế Cả) mà gặp: sinh nhiều ách nạn. - Thân Mệnh m à gặp: họa đến thân. - Hạn s ố mà gặp: tai họa, ngục hình đều phát. - Ngày Cách: thê thiếp gặp ương - Thời Cách: con cái tổn thương - Ví toán Ba Tài không: tất gặp đồ hình - Người già mà gặp là hạn hết. 5. GIAM : Bốn tướng và Thái Ất cùng cung Giam (tù) – (Lại có khi Thái Ất cùng Văn Xương và 4 Tướng cùng cung c ũng là GIAM). Dương 9 mà gặp Kim ở đất tuyệt dương (như ở đất Đại Linh – Sáng lớn - tức đất Tốn), thì điên cuồng, mất trí. Bách Lục cùng Thái Tuế hợp nhau, lại Toán Ba Tài không, thì chôn vợ hại con, tật bệnh kinh quái và tai nạn giam hình. Người âm nên phòng đẻ khó hoặc là nạn nhọt sang. 6. CHẶN (TÍNH) (Ngăn) Văn Xương và Thái Ất cùng cung là Ngăn – là Chặn (có khi Văn Xương gặp 4 Tướng cùng cung làm khách chặn chủ; Chủ Đại Tướng phạm nhị tinh: chủ c hặn khách; Khách Đại Tiểu Tướng tự cùng cung cũng là Chặn). - Thái Tuế m à gặp: sáu thân không hòa. - Ngày giờ mà gặp : luôn luôn tiếng khóe. - Số hạn mà gặp : mệnh đến suối vàng

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-3-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

- Ví lâm cung Cha mẹ : có tai họa khóc người trên. - Vào cung nhà đất : thì nhiều tổn hủy. - Vào cung thê thiếp : vợ không yên. - Vào cung quan lộc : thì m ất chức. 7. ĐỐI : Thái Ất và Văn Xương (Bài Văn) đối nhau là Đối (Thái Ất đối cung Đại Tiểu Tướng là Đối (Văn Xương và Thủy Kích tương đối nhau là Giam (tù) ngoại). - Thái tuế m à gặp : có việc lo sợ - Hạn 106 gặp đối xung, lại thêm Toán Ba Tài không: trong năm chết bạo, không thế thì bệnh hoạn. - Hạn Dương 9 m à gặp: năm ấy có tai nạn ngục lao. - Người âm, trẻ nhỏ: có kinh sợ chết thắt c ổ. Nên làm đức để cầu đảo. Trên đây, ếm , kích, ép, cách, giam, ngăn, đối giữ việc tai nạn phát sinh trong năm qua (lưu niên). Nên Kể Ngày, Cung - Sống – Thân - Mệnh, rồi xem Gốc sống – Ngày - Giờ - để định mấu chốt.

PHẦN III YÊN CUNG YÊN CUNG MỆNH THÂN Lấy tháng sinh (Tháng trỏ) trên Chi Năm - Số đến giờ sinh yên Mệnh. Dưới ngày sinh, yên cung Thân (Trai dương, gái âm, thuận). Trai âm, gái dương, ngược): 1. Mệnh 2. Anh em 3. Thê thiếp (phu) 4. Con cái 5. Của cải 6. Nhà đất 7. Quan lộc 8. Đầy tớ 9. Tật bệnh 10. Phúc đức 11. Tướng m ạo

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-4-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

12. Cha mẹ Cung THÂN MỆNH NHẬT THỜI - Nền vua (Quân cơ) Mới kích (Thủy kích) cùng cung, trên Thân MỆNH NGÀY GIỜ: c ó bệnh tim, bệnh ung độc. - Du nhỏ (Thái Ất - Tiểu Du) Phép Tôn (Trực phù) cùng cung, trên THÂN MỆNH, NGÀY GIỜ : có bệnh nùng huyết. - ẤT TRỜI (Thiên Ất) Phép Tôn (Trực phù), trên THÂN MỆNH, NGÀY GIỜ : ho lao. - ẤT ĐỊA (Địa ất), Phép Tôn cùng cung, trên THÂN MỆNH, NGÀY GIỜ : bệnh phổi, tật mắt. 1. MỆNH : - Thấy NỀN QUÂN (Quân Cơ) NỀN THẦN (Thần Cơ) 5 PHÚC, THẦN KỂ: là Quan Thanh hiển. - NỀN DÂN (Dân cơ): chủ tiền lụa, lương dân. - Thấy ĐẠI CHỦ, THAM CHỦ : là chức võ, có binh quyền, gần vua. - Thấy ĐẠI KHÁCH, THAM KHÁCH: chủ binh quyền ngoài biên cương. 2. ANH EM : - Sao cát chiếu nhiều : được nhiều phù trợ - Sao hung : không có sức 3. THÊ THIẾP : - Thấy Sao lành : được lành. - Sao hung thì xấu, mất đoàn tụ. 4. CON CHÁU : - Thấy Sao Cát : con quý. - Sao hung thì hại, xa. Trai 12 sao : - NỀN QUÂN, NỀN THẦN, 5 PHÚC

: được 3

- NỀN DÂN, THẦN KỂ, ĐẠI KHÁCH

: được 2

- BÀI VĂN, ẤT TRỜI

: được 4

- ĐẠI CHỦ

: được 5

- TIỂU CHỦ, TIỂU KHÁCH

: được 1

Gái 4 sao : - BÙA BAY, MỚI KÍCH

: được 3

- ẤT ĐẤT, BỐN THẦN

: được 2

5. CỦA CẢI - Sao cát : rộng và dày - Sao hung : tán tụ

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-5-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

6. NHÀ ĐẤT : - Sao cát : hưởng nhiều nghiệp tổ - Sao hung : phá tổ rồi tự gây dựng lại 7. QU AN LỘC : - Gặp lành : Quí hiển - Gặp hung : hóa bại 8. ĐẦY TỚ : - Lành : được việc - Hung : không được việc 9. T ẬT BỆNH : - Gặp lành : ít bệnh - Hung : nhiều bệnh thêm tật đau. 10. PHÚC ĐỨC : - Cát : Phúc dầy - Hung : lao khổ 11. TƯỚNG M ẠO : - Cát : đẹp đẽ - Hung : xấu xí 12. CHA M Ẹ : - Cát : hoàn toàn - Hung : hại xa Ví gặp 4 vị sao hung. Mới kích thì côi.

PHẦN IV HẠN IV.1. HẠN CHÍN DƯƠNG (Dương Cửu) : Lấy Can Ngày Sinh, dùng 5 Hành theo Gốc Sống khởi hạn - GIÁP KỶ hóa ĐẤT khởi 5 tuế ở NGỌ - ẤT CANH hóa KIM khởi 4 tuế ở TỴ - BÍNH TÂN hóa NƯỚC khởi 1 tuế ở THÂN - ĐINH NHÂM hóa GỖ khởi 3 tuế ở HỢI - MẬU QUÝ hóa Lửa khởi 2 tuế ở DẦN

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-6-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Hỏi : 10 Can hóa khí ra sao? Đáp : Thìn là Đầu, Rồng chót vót, là Thần Rồng Trời. Rồng hay biến hóa, do ý ấy mà nên. Phép Ẩn, nói Giáp Kỷ hoàn trên Giáp. Từ Giáp Tý đến Thìn, thấy Mậu. Mậu Kỷ Đất. Vì vậy, Giáp Kỷ hóa Đất. Ất Canh hóa Kim, từ Bính Tý đến Thìn, gặp Canh Kim. Vì vậy Hóa Kim. Hóa nước, hóa gỗ, hóa lửa cũng theo Lê : - Giáp Kỷ hóa Đất, được số 5. Từ Ngọ khởi số 5 – Trai thuận, gái ngược, m ỗi năm m ột rời. Y thế mà làm. Ví như Mệnh Trai, ngày Giáp Kỷ, từ mới sinh đến 5 tuổi, hạn Dương Cửu ở Ngọ, từ s áu đến 10 tuổi ở Vị. Nơi khác phỏng thế. Thấy Hạn Dương Cửu vào cung nào, ở đấy Họa Phúc ra sao, so sánh mà biết. IV.2. HẠN BÁCH LỤC (106) Phép này, dùng số Can Chi của Ngày, Giờ sinh, cùng thu mầm, thêm số sinh thành tức số trời đất 55 - lấy 60 trừ m ãi, không hết, số dư là số hạn. Lại từ ngày sinh chuyển ngược, đếm đến số hạn, gọi là ngày chịu khí. Can ngày chịu khí, y theo khí hóa ở hạn dương 9 (Nước: 1. Lửa: 2. Gỗ: 3. Kim: 4. Đất: 5). Từ phương gốc sống khởi đi. Hạn lớn 10 năm qua m ột cung. Hạn nhỏ mỗi năm một c ung. (Hạn lớn, trai thuận gái ngược. Hạn nhỏ, trai ngược gái thuận) - Trời s ố 1 sinh nước - Đất s ố 6 thành nước Tổng số Sinh Thành được 7 Nhâm Quý Hợi Tý và thu mầm đều là Nước cũng thế - Đất s ố 2 sinh Lửa - Trời s ố 7 thành Lửa Tổng số được 9 – Bính Đinh Tý Ngọ và Thu Mầm thuộc Lửa cùng thế. Giáp Ất, Canh Tân, Mậu Kỷ với Dần Mão Thân Dậu Sửu Vị, đều suy như thế. Số 1, 3, 5, 7, 9 là số Trời cộng lại được 25. Số 2, 4, 6, 8, 10 là s ố Đất c ộng lại được 30 Số Trời đất thông nhau được 55 mà vận chuyển biến hóa. Giả như, năm qua là 30 tuổi. Sinh năm Giáp Tuất (Lửa), tháng Tân Vị (Đất), ngày Giáp Tý (Kim), giờ Bính Dần (Lửa). - Lấy ngày Giáp Tý Can Chi, số thu m ầm (nạp giáp) được 31. - Giờ Bính Dần và s ố thu m ầm được 29. - Số ngày giờ tính lại được 60. - Thêm s ố trời đất 55, thông nhau được 115 s ố. Lấy 60 trừ, dư 55. Đó là số chịu khí.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-7-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Lấy số chịu khí vừa được, từ ngày sinh Giáp Tý, chuyển ngược toán, được Canh Ngọ là hạn chịu khí. Ất Canh hóa Kim, được số 4. Gốc sống ở Tỵ, Tỵ là kỳ tới hạn. Từ Tỵ, trai thuận, gái ngược, chuyển hạn. Hạn tới 106, từ Tỵ tới Thân được 30 năm như suy hạn nhỏ, từ Tỵ trỏ ngược, mỗi năm một rời, 30 tuổi hạn 106 nhỏ ở Tý. Nơi khác, lấy đó mà suy ra. IV.3. HẠN DƯƠNG 9, BA HẠN LÀNH DỮ * Hạn sơ từ 1 đến 25 tuổi : Trong hạn được cung có sao tốt thì không có họa m à còn phúc. Đầu đến sẽ giàu s ang, phát đạt lớn. Gặp cung Ngăn Giam, Ép, Kích, thêm sao hung thì tuổi nhỏ phá tổ, thân côi. Ví vào thân Mệnh, gặp hình phát nặng. * Hạn trung từ 26 đến 50 tuổi : Trong hạn, gặp sao lành, không thành họa, mà còn thêm phúc. Tuổi trung giàu sang. Ví ở cung Cách, Ép, Đối, Kích thì tuổi trung nhiều thương, hôn nhân, con cái phá hại, điên cuồng. Vào 2 cung Thân Mệnh, có việc thương đổ. * Hạn cuối từ 51 đến 75: Trong hạn, được cung cát sao lành, không thành họa, lại thêm phúc, tuổi già vui vẻ phúc dày. Ở cung Ngăn, Giám , Ép, Tuyệt lại thêm sao hung, gặp hình họa, vào Thân Mệnh giao hội với sao hung, tất gặp tuyệt duyệt, há đựơc yên lành trọn đời sao? IV.4. HẠN 106, VÀO QUẺ, TÌM HÀO HẠN : Lấy Can Chi của năm, tháng, ngày, giờ sinh, thu mầm, số sinh thành, gộp lại. Thêm Trời Đất 55. Lấy vòng quẻ 64 mà trừ mãi. Số dư vào quả đã qua Từ Kiền khởi đầu, đếm số đã được, là quả Đang Sống (Quẻ ra đời). Sau tìm hào vào việc. Chỉ lấy khí thời Đang Sống. Dương dùng Hào Dương. Âm dùng Hào Âm. Dương từ dưới thăng lên. Âm từ trên giáng xuống. Tìm đến Hào Vào Việc (Trực sự). Lấy quẻ gốc là Quẻ Ra Đời (Quẻ Dựng Nghiệp). Quẻ biến là Hạn Quẻ Dựng Nghiệp. Từ Hào Vào Việc đi lên, hào dương 9 năm, hào âm 6 năm, chuyển vận hết vòng rồi thì sang quẻ biến. Y thứ tự vận hành để rõ ra đời dựng nghiệp, m ọi việc hay dở lành dữ. (Khởi Kiền Khôn Mông Nhu Tụng)... 64 quẻ thứ tự, xem xét thiên trên. IV.5. HẠN 106, QUẺ NĂM QUA (Lưu Niên) : Lấy số Can Chi của năm tháng ngày giờ, thu mầm, số sinh thành, thêm số trời đất. Dùng vòng quẻ 64 mà trừ. Số dư, khởi Kiền làm đầu, mỗi số 1 quẻ, tới quẻ Hạn Kiếp Sống. Như được số 1 tức Kiền, số 11 tức Thái... Phép tìm Quẻ Năm Qua, lấy Hạn Kiếp Sống, thêm số tuổi của năm qua. Dùng vòng quẻ 64 mà trừ. Số dư vào quẻ, được quẻ năm qua.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-8-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Lấy Hào Động, cũng như phép đoán hạn quẻ ra đời. Giả như năm qua, tuổi 30... Năm nay, năm Giáp Tuất, tháng Tân Vị, ngày Giáp Tý, giờ Bính Dần. Bốn trụ sinh thành và số thu mầm được 138. Thêm số trời đất 55, vận được 193 thẻ. Dùng vòng 64 mà trừ. Còn dư 1, tức vào quẻ Hàm là Quẻ Hạn Năm Qua. Muốn tìm hào động vào việc, xem hạn 106 đến thời nào. Dương dùng hào dương, từ dưới đi lên trên, thì hạn 106 đến cung Thân Thân thuộc Dương, bắt đầu từ hào c hín 3. Chỉ dùng hào dương, không dùng hào âm, khởi Canh Tý thuận đến Thân thì được hào 9.5. Đó là hào vào việc. (Phàm dùng dương, không lấy âm. Dùng âm không lấy dương, theo lệ này s uy ra). Giả như người sinh năm Giáp Tuất. Quẻ ra đời được Kiền. Muốn tìm hào vào vịêc, phải xem hạn 106 chịu khí sinh. Ngày Giáp Tý, giờ Bính Dần thì Canh Ngọ quản khí. Ngọ thuộc Dương Dương từ dưới đi lên trên. Tức lấy quẻ Kiền hào sơ làm đầu. Gọi Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ, tứ dưới lên trên, hết vòng lại trở lại thì Ngọ tới hào 9 sơ của quẻ Kiền, hào vào việc. Hào dương, 9 năm qua một hạn. Nay 30 tuổi, đến hào 9.4 đã được 3 năm . Đến năm 54 tuổi thì đầy. Đó là hạn ra đời, từ quẻ Kiền. Rồi lấy quẻ Biến làm hạn Quẻ Dựng Nghiệp, Kiền hào sơ vào việc. Động, biến thành quẻ Cấu. Đó là hạn Quẻ Dựng Nghiệp. - 55 tuổi qua hào 6 sơ quẻ Cấu, 6 năm nữa sẽ đầy. - Đến năm 61 tuổi qua hào 9.2, từ đây trở lên, mỗi hào hạn 9 năm. Y thế làm lệ. IV.6. SỐ 106 - QUẺ THÁNG : Lấy quẻ năm qua, thêm 2 toán trời đất đầy. Lấy tháng giêng trỏ Dần làm đầu, mỗi tháng thêm m ột toán, đến tháng 12, thêm 12 toán. Dùng vòng quẻ 64 m à trừ. Số dư, vào quẻ thẳng việc đang c ầu. Muốn biết hào động thẳng việc, lấy quẻ cầu được, tháng dương dùng hào dương, từ dưới đếm lên. Tháng âm dùng hào âm, từ trên xuống dưới, đều như phép trên, thì được hào vào việc. Giả như, người sinh năm Giáp Tuất. Số 106, quẻ năm qua đã được 32, tức quẻ Hàm vào việc. Dùng số 31, thêm 2 toán đầu, thành 33. Tháng giêng trỏ Dần, thêm 1 toán. Thông gồm số được 34. Vậy quẻ tháng gặp Đại Tráng. Như tháng 2 trỏ Mão, thêm 2 toán, tổng số 35, được quẻ Tấn. Y như thế mà tìm, tức được quẻ vào việc từng tháng, lấy hào động như trên. IV.7. TÌM QUẺ NGÀY : Lấy số Quẻ Tháng đã được, thêm số ngày của vòng 60 Giáp Tý. Lấy vòng quẻ 64 mà khử. Số dư, vào quẻ ngày. Như ngày Giáp Tý thêm 1, Giáp Tuất thêm 11. Ất Hợi thêm 12... Y thế mà tìm, tức được Quẻ Ngày cầu việc. Ngày dương dùng dương, ngày âm dùng âm, từ trên xuống, từ dưới lên như trên. IV.8. TÌM THẺ GIỜ : Muốn tìm Quẻ Giờ, cũng như phép tìm quẻ ngày cùng lệ

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-9-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Quẻ Hào Kiếp Sống tìm được, biết đời sống tiến lui lành dở. Quẻ Hào Năm Qua tìm được, biết mọi việc trong năm ấy. Quẻ Hào tháng, ngày, giờ tìm được, biết việc 1 tháng, 1 ngày, 1 giờ.

PHẦN V LỘC BAY - NGỰA BAY Lấy Can của năm sinh. Chiếu số sinh của 5 Hành, từ cung gốc sống khởi đi. Mười năm m ột Rời. Hạn Lộc đi xuôi. Hạn Ngựa đi ngược. Xem đến cung nào, c hia sao cát, sao hung, nặng, nhẹ mà rõ lành dở. Mỗi cung có 3 sao, 4 sao, chia thiện ác mà đoán. Cát nhiều, hung ít, không hại là cát. Hung nhiều, cát ít, không hại là hung. Nét lớn thì người đời không thể toàn mười. Nên châm chước nặng nhẹ, nở m òn, sâu nặng. Cát nhiều, hung ít, mà sao hung ở nơi cao cường, c ũng thành họa hoạn được . Hung nhiều cát ít, sao phúc đến cung Mạnh Khá, phúc cũng sáng tỏ. Diệu ở quyền lượng nhẹ nặng mà xét biến thông, không thể chấp nhất. Như Giáp Ất sinh người, thuộc Gỗ, loại số 3. Hạn Lộc 3 tuổi khởi từ Hợi, đi ngược, 10 năm một cung. Ngoài ra, suy đấy m à tìm.

PHẦN VI CÁC CUNG THÂN MỆNH TRÊN KHÔNG – KHÔNG SAO ĐẾN CHIẾU - Mệnh gặp Không : Trá ngụy, khốn đốn, tàn nhẫn, không tìm óc, không nơi nương tựa, giữ tĩnh, giữ vui. - Anh em Không: Đâm hại, gian dối, bạn rượu bè hoa, du đãng, mỗi người một ngã. - Thê thiếp Không : Đâm đuổi, góa bụa, xa rời, ghen ghét, dối trá, mờ ám. - Con cái Không : Con cháu chết non, qua phòng khác họ, tàn tật không vui, không ăn, không mặc, không nơi nương tựa. - Tiền của Không : Kế nhà nghèo nàn, trộm cướp, cướp đoạt, sáu giống nuôi (lục súc) thương tổn, không trở c ũng bại. - Nhà đất Không : Mướn nhà ở riêng, thấp tệt, cửa hoang, nhà c ỏ xiêu vẹo, vác h đỏ, lửa cháy, nước trôi. - Quan lộc Không : Hổ mượn oai c ọp, chất dê da hổ, đình bãi cung quán, lời khéo kiệt duyệt.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 10 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

- Đầy tớ Không : Bệnh chết, suy bại, gian trá, giả dối, ra tai nhỏ, vào họa luôn, không nương, không tựa. - Tật bệnh Không : Mắt miệng m éo lệch, chân tay đờ đẫn, tai điếc, lao c ổ, s áu ngón. - Phúc đức Không : Thầy thuốc, đãng s ĩ, ẩn cư, tiêu dao, nghề lang thay đổi, ở nhờ nhà giàu sang. - Tướng mạo Không : Luận không bàn lui, hình dung phá đổi, cơ thể gầy, thuyền ngắn chèo nhỏ, nhiều lo, nhiều khuất. - Cha Mẹ Không : Cha mẹ thương, không lợi sáu thân, qua phòng khác họ, bỏ rơi, lìa chôn. - Cung thân Không : Rời châu bỏ giếng, cuồng đãng lang thang, thoát đông lộng tây, vết đi không định. - Năm tháng Không : Mới sinh không nơi nương tựa, không ở quê tổ, cha mẹ đâm thương, chịu nhiều ngang trở. - Ngày sinh Không : Quan quả cô độc,đói khát lo sầu, m ệt nhọc phiền não, thọ không tới số.

PHẦN VII PHÉP ẤT CẢ XEM MỆNH - 16 sao tới cung phận, có mạnh yếu, chia ra trên, trung, dưới 3 bậc. - Trước luận cung Thân Mệnh - Rồi xem Ngôi Ngày Giờ Như vào cung không có sao, lấy Sao Cung Đối mà dùng. Cung đối cũng không, dùng sao các cung ba hợp. Những người bậc trên Cao Mạnh là phúc rất cao.Hạng trung kém hơn. Hạng dưới thuộc bầy dưới. (Cung Đối như Tý Ngọ, Sửu Vị - Ba Hợp như Hợi Mão Vị thành khối – Xin xem ở phần Luận Vũ Trụ Tuyến Truyền Qua Sao Chính ở tập II trong cuốn VI).

PHẦN VIII CÁC THẦN (16 SAO CHIA RA 3 BẬC M ẠNH YẾU) NĂM PHÚC: Trên

: Thìn Sửu Thân Hợi

Trung : Tuất Ngọ Tỵ Dậu Vị Tý

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 11 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Dưới

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

: Dần Mão

NỀN QUÂN : Trên

: Thìn Ngọ Tuất Sửu Vị

Trung : Tỵ Thân Hợi Tý Dưới

: Dần Mão Dậu

NỀN THẦN : Trên

: Thìn Tuất Sửu Mão

Trung : Vị Thân Ngọ Hợi Dưới

: Dậu Tỵ Tý Dần

NỀN DÂN : Trên

: Thân Thìn Hợi Tý

Trung : Vị Tý Ngọ Tuất Sửu Dưới

: Dần Mão Dậu

DU NHỎ : Trên

: Dần Hợi Mão Vị

Trung : Sửu Thìn Tý Tuất Dưới

: Thân Dậu Thìn Hợi

BÀI VĂN Trên

: Thân Sửu Thìn Hợi

Trung : Tỵ Ngọ Vị Dậu Tuất Dưới

: Dần Mão Tuất

THẦN KỂ : Trên

: Thìn Tuất Sửu Vị

Trung : Thân Tý Hợi Tý Ngọ Dậu Dưới

: Dần Mão

MỚI KÍCH: Trên

: Dần Ngọ Tuất Tỵ

Trung : Thìn Vị Dưới

: Sửu Hợi Tý Mão Dậu Thân

ĐẠI TƯỚNG CHỦ: Trên

: Tỵ Dậu Sửu Thân

Trung : Tý Mão Thìn Vị Hợi Dưới

: Dần Ngọ Tuất

ĐẠI TƯỚNG KHÁCH: Trên

: Thân Tý Thìn Hợi

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 12 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trung : Vị Sửu Dần Dầu Dưới

: Tỵ Ngọ Mão Tuất

BỐN THẦN : Trên

: Thân Tý Thìn Hợi

Trung : Ngọ Sửu Tuất Dưới

: Vị Mão Dần Dậu Tỵ

ẤT TRỜI : Trên

: Dậu Sửu Thân

Trung : Tý Thìn Mão Vị Tuất Hợi Dưới

: Tỵ Ngọ Dần

ẤT ĐẤT : Trên

: Thìn Tuất Sửu Vị

Trung : Tỵ Ngọ Thân Tý Dưới

: Dần Mão Dậu Hợi

BÙA BAY: Trên

: Dần Ngọ Tuất Tỵ

Trung : Sửu Vị Thìn Thân Dưới

: Hợi Tý Mão Dậu

THAM TƯỚNG CHỦ: Trên

: Thân Tý Thìn Hợi

Trung : Tỵ Dậu Ngọ Dần Dưới

: Sửu Vị Tuất Mão

THAM TƯỚNG KH ÁCH: Trên

: Hợi Mão Vị Dần

Trung : Thân Tý Thìn Sửu Dưới

: Tỵ Dậu Ngọ Tuất KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG DO ẢNH HƯỞNG CÁC THẦN

NĂM PHÚC Trên

: Làu kinh sử, thông văn võ, công thanh hiền lương, hiếu liêm (cử nhân ngày nay) thành thực, thẳng thắn.

Trung : Giàu bền phúc thọ, văn hay m ặt đẹp, chân dân, cha nông. Dưới

: Thầy thuốc, thầy tăng, dựa văn dựa võ, bầu bạn gốc tùng.

NỀN QUÂN Trên

: Tước có 5 bậc. Kinh luận trị đạo toán tài trí lược, văn học quyền hành, võ giữ tiết việt.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 13 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trung : Quang lộc, hàn lâm, mông thần, tôn thất, giàu vàng ngọc, tư mục châu quận, tổng xuất binh quyền. Dưới

: Xuyên ngọc khuôn vàng, làm chức thợ may, m ài ngọc lưu ly.

NỀN THẦN Trên

: Tể tướng, công khanh, thường thần đế tọa, giảng đọc sư phạm , soạn thảo quốc hiến.

Trung : Thường Thị Viên Lang, chức nơi cấp sự, biên tu, giảng đọc. Dưới

: Đạo viện thầy chùa, giảng thích kinh phật, viết lách nơi hàn viện.

NỀN DÂN Trên

: Sửa trị tài chính, thường lĩnh thuế má, chăn dân khuyến nông.

Trung : Thuờng quản nhà cửa, giàu có hào thương, lúa thóc vàng ngọc. Dưới

: Khai trương nhà in, quán ăn nấu nướng, gói ghém hàng hóa.

DU NHỎ Trên

: Tu mã nguyên soái, phương diện khổn thần, thống lãnh binh mã, luật lệnh hình pháp.

Trung : Tướng quân lại sĩ, thị vệ thuần úy, tiểu hiệu trong quân, để tổng quản hạt. Dưới

: Lính thư lại, đúc gọt, tạo tác điêu khắc, tư chế cổ nhạc, dầu máy móc đủ thứ.

BÀI VĂN Trên

: Quán thông kim cổ, viện sách giảng văn, kiệt tài trên đời. Nước cần người ấy. Ngôi đổng hành quân. Ra tướng vào tướng (quân phủ).

Trung : Lời nói thành khuôn phép. Bẩm khí trung hòa. Chức giữ kinh luân. Quan ngôi hàn uyển. Thầy nho trò phủ, viết sử truyền văn. Dưới

: Nho nghèo, bút thơ, trò trong học xá, vẽ đẹp viết hay, tịch mịch rời ra phố xá.

THẦN KỂ Trên

: Tính toán súc tích, chuyển vận giữ gìn, tiền thóc biếu dâng.

Trung : Thương khố đề cương (nắm trọn kho hàng) Biện châu biệt ngọc. Gánh vác, cầu mưu. Vận dụng giàu bền. Làm quan tư kế. Dưới

: Thương khố lại ty (cai kho), giữ tiền vào ra. Võ làm kho tiền, công sứ du nghệ.

MỚI KÍCH Trên

: Chuyên sứ tiết việt. Kim ngô thống soái. Thiên chức hiệu lệnh. Thần tứ dũng lực. Văn ngôi tả phụ. Võ lĩnh thiên biên. Thâm trầm lắm mưu. Cương nghị quyết đoán.

Trung : Thống lĩnh tham phó. Ứng cơ phụ trong. Tài phong lộc quý, Văn võ kiêm toàn.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 14 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Dưới

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

: Bốn phương rong ruỗi. Thuyền bè lợi nước. Bói toán làm nghề. Cầy bừa làm gốc.

ĐẠI TƯỚNG CHỦ Trên

: Tướng trong khu phủ. Ba vệ sĩ tổng soái. Đai ngọc cá vàng, chức cao quan võ.

Trung : Thi vệ tam phó, lại s ĩ trong quân. Dưới

: Tiểu hiệu trong quân, chầu chực sai bảo.

ĐẠI TƯỚNG KHÁCH Trên

: Nắm quyền tha chết. Trấn thủy biên thùy. Định loạn trừ gian. Soái hiển trên đời.

Trung : Tuần úy binh nhung. Sử tĩ 6 tòa. Dưới

: Bốn phương kiếm việc. Chín dòng tăng đạo. Múa hát nữ lưu.

BỐN THẦN Trên

: Thông minh, đĩnh đạc. Tước lộc dày bền. Muối chè xoay xở. Lợi nước nên phúc.

Trung : Thuế rượu phố trường. Thuyền bè qua sông, ngược xuôi kiếm lợi. Dưới

: Rỡn hát rong đường. Điều sử lời hoa. Đồng bóng trọc đầu.

ẤT TRỜI Trên

: Chinh phạt vinh thân. Đồng sắt... làm giàu, vác đao cửa công.

Trung : Chín dòng đồng bóng. Cắt m ay, thuyền, thợ. Dưới

: Cấp đao lính ngục, lẻ loi không nương tựa.

ẤT ĐẤT Trên

: Tính cách khác đời. Trấn thủ ngoài biên. Hưởng lộc cáng đáng.

Trung : Hoàn toán xem m ạch. Gom góp bồn đá đồ sành. Dưới

: Bôn ba chơi bời. Ôm bệnh hao hụt.

BÙA BAY Trên

: Chí viên tuyên thủ (?) Đốc dụ nhung soái. Múa võ trổ tài. Tiếng tăm nơi quan ải.

Trung : Tiểu hiệu trong quân. Chức lại s ĩ. Đúc nồi nấu sanh. Dưới

: Rời quê độc lập. Lẻ loi riêng lẽ, hay vướng việc quan.

THAM TƯỚNG CHỦ Trên

: Thiêm thư đề điểm (?) Tham phó binh nhung

Trung : Thuyền dụ quản biện. Đầu sai chạy giấy (thị sử). Dưới

: Con thuyền câu lưới, lính lệ, người ngu.

THAM TƯỚNG KH ÁCH Trên

: Có tên hầu việc. Giám ban cáng đáng. Đầu sai trong quân. Nắm binh lại s ĩ.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 15 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trung : Làm thuốc. Xem bói thuê. Chín dòng thuật s ĩ. Dưới

: Lính trơn, nô lại, là bần cùng khốn khổ.

PHẦN IX BÀI PHÚ ẤT CẢ 10 ĐỀ BA NỀN, NĂM PHÚC - ẤT CẢ - Quân - Thần – Dân – Phúc, Hóa đất thành công (tức gặp Giáp Kỷ hóa Thổ). - Thìn Tuất đây, quan ngôi cửu phẩm, - Sửu Vị đấy, bậc tới Tam Công - Giàu có lâu đời, tới vùng Thân Hợi Thiên tư dĩnh ngộ, học hẳn tinh thông. - Dần Mão nay, cả đời tập tễnh, - Tỵ Ngọ tới, hoặc phú hoặc cùng. - Ví gặp Đại Chủ, Bài Văn: c ông khanh ngôi ấy Cùng loài Bùa Bay, Mới Kích, một kiếp ngu hung. BÙA BAY (PHI PHÙ) - Bùa bay thuộc lửa Dần Mạnh là phương Gặp Ngọ thì Thân ngồi tòa m iếu. Gặp Tuất thời lộc khố cao cường. - Hợi Tý, cung ấy, cơ cuồng hại con xa vợ Du Nhỏ sao này kịp đến, m ất lộc ly hương - Hội Bốn Thần, bệnh nhiều tiêu khát (tiểu đường) Hợp Nền Quân phòng c ẩn hình thương. - Trong cung ví thấy Ất Trời, là binh, là trộm, Gặp nhau giao cùng đại chủ, hẳn định điên cuồng. BỐN THẦN (TỨ THẦN) Bốn Thần là Nước, Tính thích Nhâm Can. Thìn Thân ấy, cao thăng chức vị. Hợi Tý nay, phú quý thanh nhàn. Bốn Cuối (tứ quý) tương phùng, quyết phải rời quê mất nghiệp. Sao hung chuyển tới, phòng khi xa dưới cô đơn (khắc hạ: xa dưới)

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 16 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Dần Ngọ đất Trung Lương phò chùa. Mão Tý khi gia sán khôn toàn (sán khôn toàn! gần như khó m à toàn) Mệnh Cung, Mới Kích đi cùng vừa dâm vừa đãng Cung Thân, c ặp kè Đại Khách, ruột thịt tương tàn. ẤT TRỜI (Thiên Ất) - Ất Trời Kim đúc, Cô độc hung thần - Sửu vị, đất lừng danh tướng soái. Thân Dậu nơi quả c ảm công huân - Bay, Đất, cùng cung, hại vợ xa con phá tổ. Ví quèo Tướng Khách, qua phòng gửi rể thành thân. - Năm phúc đến, giọng Thương nên Phúc (người được số Âm Thương tức Kim Cung). Tỵ Ngọ Đây, tàn tật phiên luân. - Mới Kích m à thăm, định rằng hình giết (hình - khắc – sát) Gặp ngôi Đại Chủ, oai chấn ngoài dân. ẤT ĐẤT (ĐỊA ĐẤT) Người phùng Ất Đất, Góa bụa ngoài châu. Thìn Tuất tới, thân vinh giàu đủ. Dần Mão thăm, tập tễnh ếm đau. Tham Chủ cung vào, quyết định là quan là lính Kích, Bay cùng hội, nghèo hèn, no đủ khó cầu Quân, Phúc hội, thuần thành giàu đến. Hai Tham gia, tạ quán tần lâu. Người Âm m à gặp vẻ đẹp, ca âu. DU NHỎ - Du Nhỏ là Gỗ Thông thái cao cường - Dần Mão gặp, công huân vượt bước. Thân Dậu theo, tập tễnh hình thương Học nghiệp đăng khoa, Hợi Tý nơi đây đệ nhất, Thân này tai hại, Kích, Bay hội ngộ cùng phương. - Văn, Phúc kia, thiên tư thanh nhã, Quần, Thần đó, vâng lộc triều đường. - Du, Mã vào Mạnh Khá gặp nơi. Sinh nhiều học s ĩ.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 17 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trời, Đất thần trôi vào đất Tuyệt, ác ngược hình thương. VĂN KỂ (THẦN KỂ) - Gặp sao Văn Kể, c ẩm tú Văn Chương - Thìn Tuất nơi đây, m ột đời nhà chính, Mão Dần chốn ấy, một xứ làm vương. Cao Thăng phú quý Sửu vị tìm phương - Trời Đất cùng cung, đó phường tăng đạo, Nền Quân cùng vị, tất định triều lang. - Nền Thần theo, tài này kinh quốc, Chủ Khách đỗ, võ chấn biên cương. Phúc Dân mạnh khá, Vượt chúng siêu phường (về phương diện phúc – quí) - Kích, Bay gian kế (gặp Kíc h – Bay) Hư trá hình thương. HAI ĐẠI TƯỚNG CHỦ KHÁCH - Đời phùng Chủ Khách, Võ chấn biên thành. - Thân Dậu đây, quan cao ngôi hiển. Hợi Tý kia, muôn dặm dương danh. - Sử thế anh hùng, vốn được Phúc Quân góp sức. Thần cơ hội họp, nơi đây chấp chánh công khanh. - Nền Dân kia, cửa quân phát chức, Kích bay đến, lại trăm việc không thành. - Tập tễnh chết yểu, nghèo nàn. Đất, Trời chiếu phá (Địa Ất Thiên Ất gặp) Tinh phú cương cường dũng cảm , văn kể quang m inh. HAI THAM TƯỚNG CHỦ KHÁCH - Hai tham tướng Nước Gỗ Tính vốn phiêu bồng - Vào đất Mạnh, đời nên phú quý. Đến đất Suy, một kiếp cô cùng. - Gặp được Bài Văn, văn ốc ganh đua mà kém tú. Hội cùng Mới Kích, dưới trăng quạnh quẽ mớ bòng bong. - Năm Phúc kia, quyền hào dần nắm. Nền Thần này, quân lữ gắng công.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 18 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

- Ví đâu nghèo khổ năm này, gặp vùng Trời Đất, Ví có Thần Dân cứu giúp, m iễn khỏi binh hung. MỚI KÍCH (Thủy Kích) - Thần hung Mới Kích. Sao lửa đằng đằng - Dần Ngọ kia, một tay nên quý, Hợi Tý này, tai hại hình thương. - Chợt được Nền Quân, tiếm ngụy rồi đây phá bại. Nên nhà giàu lớn, gặp khi Mậu Quý theo thường. Thần Kể vào, quan sa tù ngục, Tham chủ tới, ngang trái thân vong - Ví gặp Nhỏ Thần (Tiểu Du), sài lang ngược ngạo. Hại con lìa vợ, Bay, Kích cùng phương

PHẦN X PHẦN LUẬN SAO X.1. LUẬN NĂM PHÚC 1. ẤT CẢ NĂM PHÚC là Thần Thời Trời. Tới đâu, đấy không binh cách, đói khổ, tật bệnh dịch các tai. - Ở trời 15 năm, gió đều mưa thuận, hậu hiệp, tiết hòa. - Ở đất 15 năm, núi sinh ngọc quý, đất sản cỏ linh. - Ở nhân gian 15 năm, đời nảy anh hùng, dân yên nước giàu, yên hưởng thái bình. Sao này tới Mệnh người, gặp Ngày, Giờ có 5 Phúc: 1. Thọ 2. Giàu 3.

Yên khỏe

4. Nhiều đức 5. Sống trọn vẹn. Có 5 Phúc ấy, người thông minh, tài giỏi đời không ai bằng, lập được những việc phi thường. - Ở Sửu là Rốn Lộc Thân là Khoa Danh. Thìn là vào Miếu. - Người Tân Nhâm m à được là được sao Đầu Trời Lộc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 19 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

- Sáu Tân, Sáu Nhâm vào Thìn phương Mạnh, gặp Ngày, Giờ: thông minh đĩnh ngộ, học thuật tinh vi, tài tụ, vật đầy, là trụ đá nhà nước. Duy sợ Dần Mão là đất hãm. 2. Năm Phúc, hỏi phúc căn, Khó mà nói một lần. Năm Hành, theo Nước - Gỗ Can thích gặp Nhâm Tân Ví thấy Ngày Giờ gặp. Nên vào Mệnh với Thân. Miễn là ngôi Âm cả Đức Võ giữ khoa danh (tức cung Thân) Hiển lộc, duy vào Sửu Họa tại, tới Mão Dần. Dậu thần còn có tác dụng Phú quý hưởng toàn châu. 3.

NĂM PHÚC NỀN QUÂN cùng cung (Thìn Tuất Thân Hợi) Nền Quân, Năm Phúc ví cùng m iền, Sửu Ngọ Thìn Khôn với lại Kiền Không đuổi, không đâm, không diệu ác, Đoán rằng phú quý hưởng song tuyền.

4. NĂM PHÚC NỀN QUÂN cùng cung, thê m sao lành. Quân, Phúc cùng cung, sao cát trợ. Văn chương lừng lẫy ngang Thai phụ. Võ công oanh liệt tới phong hầu, Dự cũng linh đài, châu quân bộ. 5. NĂM PHÚC, BA NỀN cùng cung Mạnh Khả Năm Phúc Ba Nền, đất Mạnh liên. Một đời phú quý hẹn song tuyền. Gặp khi vận hạn năm du tới, Kho lẫm vàng châu áo đổi thiên. 6. NĂM PHÚC BÀI VĂN BA NỀN cùng đất M ẠNH Bài văn Năm Phúc với Ba Nền, Kho phủ cùng vào, năm phúc truyền. Lừng lẫy văn chương, tài lộc thịnh Xí cờ dàn trước, ngựa vàng chen. 7. NĂM PHÚC, BA NỀN DU NHỎ, ĐẠI TƯỚNG cùng đất Mạnh

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 20 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ba Nền Năm Phúc được hoàn toàn, Lừng lẫy văn chương, chức tước ban, Đại Khách Du Con cùng đến Mạnh, Phong hầu cát đất tướng oai quyền. 8. NĂM PHÚC NỀN QUÂN ở đất Mạnh với 2 sao hung Năm Phúc Nền Quân tới một cung, Đáng lo, chuyển tới có sao hung. Võ không xuất sắc, văn không quán. Mạnh mấy, hung kia vẫn sợ trùng. 9. NĂM PHÚC, MỚI KÍCH (Phúc mạnh ở Thân Tý Thìn Hợi. Kích mạnh ở Dần Ngọ Tuất Tỵ) Phúc, Kích dù mà có họp nhau, Phải cho mạnh, khá tạp, không c ầu Mạnh vì Mới Kích, suy về phúc. Một kiếp lao đao, gió bụi nhàu. 10. NĂM PHÚC VÀO CUNG HÃM (Dần Mão) Năm Phúc cần vào Mạnh Hãm suy chớ có nên. Ví vào cung Tật Ách. Giải tán yếu như sên Dần Mão vào khu ấy, Thân này tiêu hạ lên (tiêu khát: đái đường; hạ: bệnh lỵ) Tầm thường từ thuở thiếu, Vì Kích tới ngay bên. Phá toái, đời nên hận Chết không có đất chôn. 11. NGƯỜI NỮ, NĂM PHÚC tới cung Thân Mệnh chồng Cung Chồng với Mệnh Thân, Phúc vào nổi tiếng tăm Người lành thêm phụ tá Gặp... (?) có dư âm X.2. LUẬN NỀN QUÂN 1. Sao này ở trong Tòa Tử Vi thờ Thiên Hoàng Thượng Đế, giữ sổ ngọc . Lượng xét muôn vật trong trời đất nhân gian. Sao tới đâu, đấy không trộm cướp, dân phong phú, nước yên ổn. Vi ở vào Bốn Trụ, Thân Mệnh người thì là người hiền phù thế, khoa danh chót vót, quan chức hiển thanh, ngôi liệt Thái Xung.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 21 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

2. Ví cùng cung với sao hung, tất sức mạnh có kém. Không được như trên, thì cũng là bậc thần tiên ẩn đất, tránh tới, nhường cử. Bốn Trụ cùng phối thì phát phúc . 3. Cùng cung với Đại Tướng, giỏi binh quyền. 4. Cùng cung với Bài Văn mà không vào miếu, thì c ũng là bậc quý nơi điện các. 5. Tới Bốn Trụ THÂN MỆNH (Không vào cung hàm và cung Thê – Phu) (Trên Năm Tháng, phát phúc sớm Trên ngày thì vận trung Trên giờ thì vận cuối) (Cung Mệnh phát sớm. Cung Thân phát muộn) Mệnh Thân 4 trụ thấy trong cung, Mà được Nền Vua, phúc thịnh long, Năm tháng sớm nên, ngày vận giữa, Giờ thì vận cuối, lợi hanh thông. 6. Cùng NĂM PHÚC vào Miếu (Thìn Tuất) Nền Quân, Năm Phúc cùng vào Miếu, Hoàn vũ tên vang, Thân Mệnh triệu Cắt đất phong hầu, chứa đủ vinh. Thai Phụ, sùng ban, nơi xứng hiệu. 7. Cùng NĂM PHÚC trong M ẠNH Tên nêu bảng Hổ Rồng, Thờ chúa trọn một lòng. Phú quí nhân gian hiếm Muôn kho ngàn lẫm đông. 8. Cùng BA NỀN, BÀI VĂN trong M ẠNH Nền Quân, Ất Cả khó tương phùng, Vào miếu, ngôi sao, lộc chập chồng. Thêm cả sao lành phù trợ nữa. Số này ắt hẳn tới Tam Công. 9. NỀN QUÂN MỚI KÍCH cùng cung Nền Quân, Mới Kích cùng cung độ, Ếm Kích hung tai, nên phải sợ Thân Mệnh mà phùng hạn đến đây. Ở đây phòng bị hung tai mở. X.3. LUẬN DU NHỎ (Tiểu Du) (THÁI ẤT) Mạnh ở Hợi Mãi Vị Dần - Vượng tại Đông Phương

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 22 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

1.

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Du Nhỏ là Sao Gỗ. Ở Hợi là khao danh. Vị là Đáy Lộc. Dần là vào Hầu. Mão là vào Miếu. Ví thuận lẽ trời thì gió đều mưa thuận, dân yên, nước giàu.

Ví ngược, với 4 sao hung, và Mới Kích cùng cung thì gió mưa không kỳ, binh đao c hém giết. 2. Ví ở Thân Mệnh người, được đất Mạnh, hợp với sao Văn, Ba Nền thì học nghiệp tinh thông, thì giỏi trên đời hiếm có. Gặp Ất Trời cùng cung, không sao lành hợp chiếu là người lại bút đao, c ó cách “Văn m à không tú”. 3. MỆNH mà Du Nhỏ chủ khoa Danh Miếu Mão, Hầu Dần, việc dễ thành Tới Mệnh Thân, và Thần Mắt (Mắt trời) trợ (tức Văn Xương) Thanh nhàn, dư sức hái công khanh. 4. Cùng NĂM PHÚC trong Mạnh Thần lành đến xứ Mạnh xem hay, Là khách anh linh tú lệ này, Đợi buổi cưỡi trâu sinh quý tử. Công huân sự nghiệp đời chờ ngày 5. CÙNG NỀN QU ÂN, VĂN, KỂ trong M ạnh Du với Nền Quân, với Kể, Văn Gặp nơi Mạnh Khá, khó cùng khăn. Vào Thân, chiếu Mệnh, khi mà gặp. Duy võ, duy văn, phúc định vần. 6. Cùng NỀN THẦN trong Mạnh Hình dung thần thái, dáng người hiền Là bậc siêu quần, bậc địa tiên. Chủ Khách hai sao cùng chiếu xứ, Không trong đài các, nắm binh quyền. 7. Cùng NĂM PHÚC trong cung ác huyệt (Dù có gặp sao lành đến đó, cũng không tốt). Năm Phúc không thành phúc, Vì vào Ngọ Dậu trong, Gỗ Giam, Kim đánh Đuổi (khắc) Đất lỡ bại, khôn mong. 8. Cùng BÙA B AY trong cung ác tuyệt (Thân Dậu Tỵ) Du trong đất hãm định không tinh,

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 23 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thích rượu thành hoa phản đến m ình. Ví có thần lành lai cứu trợ, Con thì ấm ớ, vợ cuồng kinh. X.4. LUẬN BÀI VĂN 1. M ắt Trời – BÀI VĂN là Sao Cát, thần ĐẤT (Thổ) Bốn trụ, Thân Mệnh gặp được, chủ văn hay chữ tốt học vấn rộng rãi, thành người thanh kỳ, bao hàm nhân nghĩa. Có tài kinh luận quán thế. - Trải qua ngôi thanh hiển, Hợi là vào Miếu. - Thấy Ba Nền, Năm Phúc, Thần Kể, Đại Tướng Chủ, các sao ấy, thời thiếu niên vinh hiển, phú quý. - Không nên đi cùng với Du Nhỏ là vì tuy có văn hay chữ tốt hơn đời, m à khó tránh được cảnh trần ai bụi bậm (khó loại chí). Ví có loại được khoa danh, cũng đáng ngại có danh mất lợi. - Gặp Mới Kích, có văn không hay - Gặp Bốn Thần, văn có hay mà không hiển đạt 2. Sao Văn một cách quý sau đây Thanh hiển khoa danh, vượt bạn bầy, Thềm ngọc, ngựa vàng đường lối s ẵn, Thiếu niên nhẹ gót, hội rồng m ây. 3. BÀI VĂN VÀO MIẾU (Kiêng Du Nhỏ, Mới Kích, Bốn Thần cùng cung) Bài Văn vào Miếu, Hợp phương lành, Tất có anh hùng tự lệnh sinh. Năm Phúc, Nền Quân cùng góp mặt, Lấy Văn làm Võ, tới công khanh. 4. Vận Hạn gặp Mạnh, có khoa danh (Thân Sửu Thìn Hợi) Bài Văn tự thị Văn tứ quý, Chót vót đầu s ừng ngôi thượng vị. Số vận năm qua gặp m ột khi, Tiếng tăm lừng lẫy trong trời bể. 5. Cùng DU NHỎ, BỐN THẦN trong ĐÂM KÍCH NƯỚC ĐẤT GỖ là chốn Kích Đâm, Công kia việc nọ, lắm mưu thâm. Không làm thư lại trong hình hiến Thì cũng nho cuồng, bọn dưới ngầm. 6. BÀI VĂN ĐẤT hãm (Dần Mão Tý)

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 24 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Văn từ dối trá, có hư danh Mong giỏi về già vẫn chưa thành Ví có thần lành phò trợ đến Quan này mới đạt, đã m ai đình. X.5. LUẬN ĐẠI TƯỚNG CHỦ 1.

Đại Tướng Chủ, sao này thụôc Kim Ở Tỵ là khoa Danh Dậu là vào Miếu Sửu là vào Hầu. Là Thần Hiệu Lệnh ở trời.

2. Ở người vào 4 Trụ Thân Mệnh, là người anh hùng quả cảm, cơ toán hoàn mưu. 3.

Nền Quân cùng cung, là bậc quý vương hầu.

4. Nền Thần cùng cung, là ngôi tướng soái. 5. Nền Dân cùng cung, là m ệnh quan võ 6. Văn Kể cùng cung, là người văn võ gồm hai 7. Duy sao này có thể chế được hung của Mới Kích. Nhưng ở Tỵ Ngọ thì không thể chế nổi. 8. Cùng Trời Đất, Bùa Bay cùng trong cung Tỵ thì chết không toàn thây. 9. Mệnh người mà phạm, phần đông là cách cửa quân hưởng lộc. 10.Nơi Trời là Hiệu Lệnh Xử thế, chủ anh hùng. Phúc, Kể, Quân cùng đỗ Oai thêm, Mới Kích tòng. Kể, Văn cung Mạnh trợ Văn Võ được toàn công. 11.Tới Cung Mạnh, được sao lành phù tá Quyền to nắm giữ, mệnh phi thường, Dựng nước an bang, định bốn phương Vận số gặp thời nên sớm phát, Văn thanh, võ quý, chức ai đương. 12. Tới Cung hãm Sao Kim vào đất hãm , Khói Lửa chính gặp kỳ. Mệnh gặp, thưa cùng kiện Liên khiên bệnh bám thi. X.6. LUẬN THẦN KỂ (THỔ)

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 25 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

1. ẤT CẢ sao Cơ Trời Gọi tên là Thần Kể. Mão Dần sợ m ấy nơi Thân Tý Thìn Mạnh Khá, Văn Kim, gặp hung rồi (Kể gặp Văn tại Kim thần thì hung) 2. Cung Mạnh (Thìn Tuất Sửu Vị) Kể vào đất Mạnh, chủ thanh cao, Quán các văn chương, võ kiệt hào. Sĩ lộ hơn người, nên hiển hách, Trời trăng gần gũi, khách thành tiên. 3. ĐẤT HÃM gặp sao Hung đuổi Kích (lại gặp Du Nhỏ, Tham Khách) Thần Kể mưu cao lắm lộc tiền, Cung hung đất hãm tiến lui tiền. Kể m à gặp Đất, tài lương đống. Gặp Khách và Du, tốt hòa hèn. X.7. LUẬN MỚI KÍCH 1. Sao Lửa, thần hung. Mới đầu giữ ngôi kích bác. Thượng đế còn e ngại, Thường làm buộc chân Đại Tướng chủ. Mọc phương Đông gọi là sao Tuệ. Mọc ở phương Tây gọi là sao Bột, phương Nam là Mới Kích, phương Bắc gọi là Ất Cả. Ở giữa gọi là sao Phạt. 2. Ở Dần là khoa danh. Ngọ là vào Miếu. Tuất là Đáy Lửa. Vị là vào Hầu. 3. Người M ậu Quý là sao Ngọn Lộc Trời. 4. Tới đâu, đấy binh đao, trộm cướp, giết chóc nhân dân, máu chảy ngàn dặm . 5. Ở Thân Mệnh người, trai dâm, gái con hát. Trai gái gặp ách đổ máu. Tới 4 trụ chính, chết cha mẹ. Vận số gặp phải, chết không tránh được. 6. Số gặp vận, cùng Bùa Bay, sao hung đuổi đánh, định là ngắn đời chết bạo. 7. Duy người M ậu Quý thì lại phát phúc - Trên Dần, khoa danh - Trên Ngọ là bậc quý nơi hai phủ - Trên Tuất là tiền tài trời, nên phát quý huởng lộc này. Duy kiêng sao ác cùng cung, thì trong mạnh mẽ có mất mát. Người Ất Canh nên làm phúc để cầu đảo. 8. Một vòng chia quá cực, Kích bác đã nên danh Thượng Đế còn e ngại, Chín Châu bụi chẳng khinh

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 26 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nên phòng Thân Mệnh gặp Đáng sợ ngày giờ sanh Hạn số m à vướng phải Suối vàng s ẽ dạo quanh. 9. M ẠNH Ở DẦN NGỌ TUẤT Đằng đằng Dần Ngọ Tuất Mới Kích thích ngôi vì Tài học cao muôn cổ, Khoa danh chấn đế kỳ Trong yên trăm chức vụ, Ngoài thống suốt toàn sư. Mậu Quý đầu trời lộc, Phù trì cũng đáng khi. 10. Người M ậu Quý gặp vận Dần Ngọ Tuất Mậu Quý tương phùng khoang lửa thịnh, Không cùng Nam cực cũng cao quan Vàng châu đầy cửa, vườn nương thịnh, Vận số tương phùng, chẳng khó khăn. 11. Chiếu v ào ngày giờ sinh, hay bên Ví gặp Ngày, Giờ thai khí biệt, Ba niên trở lại, thân đã tuyệt (chết cha) Ví không bú mớm gởi tay người. Thì cũng con nuôi, hay mẹ thiếp (mẹ là vợ lẽ). 12. Cùng Bùa Bay chiếu ngày giờ Ngày Giờ nên kỵ gặp sao hung, Con cái Giờ này, có hoặc không Nếu gọi người âm là gái hóa (góa) Người trai, ở vậy, kiếp long đong. 13. MỚI KÍCH, BÙA BAY và thọ yểu Ngày Giờ xông đối, người nên kỵ, Niên đối ngày giờ, thọ chẳng lâu Giết ác (ác sát), hạn hung mà gặp phải, Suối vàng xuôi đó, hỏi nơi đâu? 14. Cùng BÙA BAY sao lành trong Mạnh Bốn Trụ, ba Nền, năm Phúc cao,

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 27 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tự nhiên danh lợi đến nơi chào, Bùa Bay, Mới Kích thêm soi chiếu, Không phải con nuôi, chẳng chịu nào. 15. Cùng Nền Quân ở nơi Thân Mệnh Ngày Giờ Nền Quân, Mới Kích Ếm là hung. Ví có người nào gặp phải cung. Tiếm ngụy không cương, thành sự khó, Không lâu, chịu dưới lưỡi dao vung. 16. Cùng Nền Thần ở nơi Thân Mệnh Ngày Giờ Mới Kích, Nền Thần tới bản cung, Quan hình không tránh được m à mong. May ra cũng có nhà giam đón, Rồi chết không toàn xác mới xong. 17. Cùng Nền Dân ở cung Thân Mệnh Ngày Giờ Mới Kích với Nền Dân Mệnh Thân Giờ, tới gần, Đất tiền phòng có biến, Đỗ vỡ, lụy vương chân 18. Mới Kích v à Du Nhỏ cùng cung (Mão Dậu) Kích Du rất sợ gặp nhau cùng, Huống Mạng Thân người lại vương cung. Nhất định người này nhiều trái ngược, Phạm vào phép nước, tội tìm gông 19. Cùng Bài Văn trong cung Thân Mệnh Mới Kích, sao hung, chỉ giáng ương, Huống cùng Văn hợp, để người vương. Keo sơn gắn bó không đường lối, Trong có mưu toan, cũng trật đường 20. Cùng Cung Thần Kể Mới Kích ấy sao hung, Há tham Thần Kể cùng. Mưu người, người phản lại, Khôn giữ vẹn thân chung. 21. Cùng cung Tham Chủ Mới Kích và Tham Chủ

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 28 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Cùng cung chớ có nên Đề phòng tôi tớ hại Chớ đợi đến cùng bên. 22. Cùng cung với Tham Khách Kích Cùng Tham Tướng Khách, Đáng ngại ở cùng sân. Tai hại âm mưu tới, Gần chi bọn tiểu nhân. 23. Bay Kích trong cung Thân Mệnh Đàn Bà Thân gặp Bay và Kích, Mười chồng vẫn khóc chồng Hẹn ai những buổi nơi phòng vắng, Chẳng vẹn chồng con, chẳng vẹn lòng. X.8. LUẬN ĐẠI TƯỚNG KHÁCH 1. Tướng Khách sao lành Thần Nước (Thủy) Thân là khoa danh. Tý là vào Miếu. Thìn là vào Hầu. Hợi là cung Mạnh. 2. Cùng Đại Tướng: chủ chia quyền xem xét mọi việc. - Cùng cung Mới Kích là có chiến, ví được phương Mạnh thì thắng. 3. Bốn Trụ Thân Mệnh người mà gặp, được nhiều phúc. 4. Tính vốn nóng thẳng. 5. Đi với Du nhỏ, mưu thâm lo xa, trí trá khác phàm , vun trồng được đức c ủa thánh nhân, oai làm yên họa loạn. 6. Cùng cung Thần Kể, phần nhiều là tai mưu, hoặc giữ việc cơ m ật. 7. Cùng cung Mới Kích, thân cô, phá nghiệp tổ, hay vướng vào những việc quan nha. 8. Cùng Trời Đất, Bốn Thần, Bùa Bay, trai góa, gái bụa, không lợi sáu thân, ít thành, nhiều bại. 9. Cùng cung Nền Quân, ở ngôi tướng soái. - Cùng Nền Thần, oai chấn biên phương. - Cùng Nền Dân là mệnh giàu cự, 10. Cùng Năm Phúc là bậc vận ứng chân tiên. 11. Người âm mà gặp được, được phong ấp hiệu, phú quý toàn hai. 12. Sao lành, thần thuộc Nước Người Bính Tân là phước Dương cả, đất vào Hầu Khoa danh, Thân đứng trước

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 29 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

- Lo xa, Tham Tướng cùng, Thần Kể, cao mưu lược Năm Phúc với Ba Nền, Công huân xây chức tước - Thân Tý Thìn phương khí mạnh mong Bính Tân người ấy phúc to trông. Mưu sâu lo trước, người khôn lượng, Định loạn trừ gian, lập biệt công. 13. Cùng Năm Phúc trong Mạnh (Thân Mệnh Thân Tý Thìn) Đại khách cùng Năm Phúc Trong Thân Tý với Thìn Tướng tài phó chúa sáng, Vận ứng bậc chân tiên. 14. Cùng Bùa Bay trong Mạnh Anh hùng cương liệt phú quý phát gấp. 15. Cùng Nền Dân Tham Chủ trong Mạnh Nền Dân nơi Hợi Tý Người ấy hạng nhà giàu Thử hỏi vì đâu được, Doanh thương, nghiệp nổi m au. 16. Cùng các sao hung trong Hãm (T ý Ngọ) Cùng thần hung đánh đuổi, Mạnh khá, chốn nên tầm, Nhà phá vì sao đó Tự do, cứng cổ xâm. 17. Trong Hãm gặp Mới Kích (M ão T ý Ngọ) Đại khách soái trời ngôi. Hãm hung gặp đủ m ùi Trai phòng âm (người âm) tiểu (tiểu nhân) hại, Gái sợ triệt trong ngoài. X.9. LUẬN NỀN THẦN 1. Nền Thần Sao Lành. Thần chuyển cơ Tạo Hóa. Nắm giữ quyền phúc. 2. Ở Thân Mệnh Ngày Giờ, không sao ác, là bậc cực quý nhân thần (bầy tôi quí nhất) 3. Tuất là vào Miếu. Người 6 Kỷ m à gặp được Sao Lộc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 30 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ví ở Thân Mệnh, là người có tài tuyệt thế, lập những công phi thường. Thông minh chính trực, nắm giữ quyền hành, xuất hết điều tốt đẹp. 4. Kỵ cùng Trời, Đất, Bốn Thần, văn mà không hay. 5. Nền Thần Mão Tuất thêm khoa danh. Hiển đạt công huân, sự nghiệp hanh. Duy kỵ cung Thê (phu) cung Tử gặp, Phong trần vất vả, họa theo m ình. 6. Gặp Mạnh tại Thân Mệnh Ngày Giờ Nền Thần gặp Mạnh, giữ cung Thân, Thêm có sao lành tới Mệnh căn. Hầu cận tôn vinh, ngôi chẳng khó, Thai lang, khanh giám, chức chưa cân. 7. Kiêng Bốn Thần Ất Cả, các sao hung cùng cung. Tới Thân Mệnh Ngày Giờ, là người có tính ngang ngược. Nếu cùng gặp Mạnh thì là phúc Gặp Hãm đánh đuổi, có tai họa diệt vong. Giá có sao lành cứu trợ, trong Mạnh có mất, Họa phúc nép tựa, trước cát sau hung. 8. Nền Thần phát phúc, Bốn Thần tùy, Tới hạn nên phòng lúc khởi đi. Ví có sao lành cùng đến hội, Thì khi lúc vượng, ngại kỳ suy. X.10. LUẬN NỀN DÂN Hãm ở 2 cung Dần Mão 1. NỀN DÂN SAO LÀNH. Là trưởng 10 thần trong tòa Thiếu Vi Là sao Lộc c ủa Ất Cả. Thìn là vào Miếu, Người 6 Mậu, là sao chủ Lộc. 2. Ví Bốn Trụ Mệnh Thân mà gặp, vàng ngọc đầy thềm , tài lộc đều thịnh. 3. Nền Dân tuy chẳng hiển công trình, Vàng ngọc thu nhiều cũng đủ vinh, Gặp được trăm năm yên khoái lạc. Ví kiêm Thân Mệnh có nên danh. Ví gieo trước Lộc cung Dần Mão, Nghèo khó, lêu đêu, chịu m ột m ình. 4. Cùng Văn Kể trong Mạnh (thìn Tỵ Hợi Tý) Nền Dân gặp mạnh, Ngày Giờ an, Ví có Bài Văn tất hiển quan.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 31 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thần Kể thêm vào cùng chiếu sang, Tiền tài đầy dẫy, cửa nhà nên. 5. Nền Dân vào cung Nhà đất Nền Dân vốn đã vượng vườn nhà, Nhà Đất m à vào tốt mãi ra, Thi đỗ, thềm cao nơi bén tới, Ruộng vườn xứ xứ mỡ m ầu pha. X.11. LUẬN BỐN THẦN 1. BỐN THẦN, Thần Nước, sao hung Thần tới đâu, có tai nạn nước lụt, hay làm đói kém , binh cách. 2. Ở cung Thân Mệnh, tiền vật tụ tán, tai nạn việc quan, hay gặp nạn s ông nước. 3. Ví gặp đất Mạnh, có Ba Nền, cũng chủ tiền thóc quan lộc, nhưng không được an hưởng lâu dài. 4. Bốn Thần đáng sợ, vị sao hung, Lộc đã tiêu hao, hạn hoạn nung. Ví được thần lành về cứu trợ Cũng thì chín phá (9 phá) chục (10) thành công. 5. Cùng Năm Phúc trong M ạnh (Thân Tý Thìn Hợi) Thần, Phúc cùng lâm đất mạnh hung, Ngày Giờ Thân Mệnh, s ố tương phùng. Chẳng nhân họ Vũ (tên họ có giọng cung Vũ) mà nên phúc Cá muối sông ngòi, lợi đủ dùng. 6. Cùng Nền Dân trong Mạnh Thần, Dân trong Hợi Tý Là cách bác nhà giàu; Hưởng lộc trời, khi cũng, Bán buôn doanh lợi cầu. 7. Cùng Nền Quân, Du Nhỏ, Văn, Kể trong M ạnh Bốn Thần trong đất Mạnh Mặt nước khá đóng lường Thêm được thần lành trợ, Lái thuyền, lợi lộc cường. 8. Cùng Bùa Bay đâm giờ sinh (đâm = hình khắc) Bốn Thần Ất Cả ở giờ sinh, Bay đến đâm vào họa chẳng khinh

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 32 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nếu chẳng m ai sau thân chết bạo Nữa đời, vợ gặp nạn nguy kinh. 9. Cùng Nền Thần trong cơn ác tuyệ t (Dần Mão Dậu Tỵ) Thần Nước lo gồm Đất, Nền Thần c ũng thế chi Huống hồ vào ác tuyệt Sử thế thấy tai nguy. Làm gái tính tràng trảnh (trỏng trảnh; đỏng đảnh) Làm trai, thấy sắc m ê. Nên phòng Tì Vị bệnh Tiền lúa đã tiêu khuy. 10. Cùng Nền Quân hay Bùa Bay trong Hãm (Hợi Tý) Phúc quả làm sao có? Phiêu lưu, thiếu thốn luôn Tớ tôi, còn khá đó, Cùng quá, khổ theo rồn. X.12. LUẬN ẤT TRỜI (THIÊN ẤT , KIM) 1. ẤT TRỜI, SAO KIM, Thần hung - Đến đâu, đấy nhiều bạo tật, chém giết người dân, máu chảy ngàn dặm . - Ở Thân Mệnh Ngày Giờ, phá nghiệp tổ, thân cô, suốt đời tập tễnh. 2. Ví lại Bùa Bay cùng cung, ngược bạo, chết không toàn thây 3. Cùng ba Nền Năm Phúc, trong cung Mạnh, có khi nhân dân buôn bán nên danh, hoặc nhân binh cách mà phát phúc, nhưng phú quý không bền. 4. Nhân gian khốn khổ với thân cô, Cung m ệnh m à trông Ất, mới lo. Nghiệp tổ mà còn thì phá nốt, Tiếc thay, trời lặn gặp cùng đồ. Suốt đời, Ất vẫn không nơi tựa, Ăn m ặc phần nhiều chẳng đủ no, Chẳng phải người hèn từng bần thiếu, Cũng là tầm gửi sống lơ phơ. 5. Cùng Năm Phúc trong Mạnh (Thân Sửu Thìn) Năm Phúc Ất Trời gặp Mạnh ngôi, Ngày Giờ Thân Mệnh số thêm tươi. Không vì buôn bán mà nên nghiệp, Thì cũng năm kim , lợi mấy mươi (hàng đống sắt).

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 33 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

6. Cùng Nền Quân, Đại Chủ, Thần Kể trong Mạnh (Thân Sửu Dậu) Giòng nhà phú quý, chủ thân này, Buôn lớn giàu to, của chất đầy Đại Chủ còn thêm nơi đất Mạnh, Nhân thời chinh chiến hiển vinh thay. 7. Cùng Nền Dân trong Mạnh Nền Dân họp Ất Trời Hào phú nếp nhà coi. Thêm có thần lành chiếu, Phúc đầy hưởng mấy ai. 8. Cùng Năm Phúc trong Ác Tuyệt (Tỵ Ngọ) Năm Phúc với Ất Trời, Non đã m ẹ cha rời. Cứng cổ theo đau khổ, Tham lòng nghèo khó noi. Hỏi chi vinh với nhục, Khó giữ nổi thân còi. 9. Cùng Bay, Kích trong Ác Tuyệt (Tỵ Ngọ) Lòng còn nhiều táo bạo, Động việc chỉ sai ngờ. Thân có sao hung chiếu, Giữ sao nổi thân cô. 10. Cùng Nền Thần trong Ác Tuyệt (trên Dần càng nặng) Trộm c ắp thường lo nghĩ, Họa tai bám mãi người. Còn nên phòng người ác, Thân chết cửa công soi. 11. Cùng Nền Dân trên T ỵ Ngọ Sao Ất ngại Nam phương, Đề phòng bạn phản thương. Lại phòng đâm với giết, Nhất định chết phi thường. X.13 LUẬN BÙA BAY (Hỏa tinh) 1. BÙA BAY SAO LỬA Đến đâu, đấy có tai nạn lửa bùng hạn nỏ, cây cỏ không sinh, binh các h chém giết.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 34 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

2. THÂN MỆNH NGÀY GIỜ m à gặp, lìa vợ hại con, mệnh bần cùng. - Hội thêm sao hung, chết không toàn thây. - Ví có sao lành cứu trợ, giàu sang không bền. - Bẩm tính cường bạo, không chịu trái lẽ, kiêm có tật ngầm. Sáu thân ít trợ. - Người âm gặp phải, tổn chồng hại con, sinh nhiều bệnh huyết. 3. - Phá tan nghiệp tổ, hỏi vì sao? Chỉ tại Bùa Bay, Mệnh chuốc vào. Ví có sao lành về cứu trợ, Lênh đênh rời tổ, một thân nao. - Bùa Bay sao dữ, bệnh quanh chao, Phá tổ rời quê, bốn hướng chào; Phiêu đãng còn chưa là xấu số, Sống lìa, chôn vợ quá hại lao 4. Vào cung Thân Mệnh Bùa Bay Ất Cả cực hung vì, Thân Mệnh mà chao, nói nổi gì. Tai hại vợ con nhiều m ất m át, Già về, muộn có cháu hài nhi. 5. Vào Thân Mệnh trong M ạnh Bùa Bay sao dữ, vào cung m ạnh, Ất Cả sinh người, Thân Mệnh phùng, Vì phá tiền tài, không quá hại, Ví bằng phá quá, lại nên phong. 6. Bùa Bay vào Ngày Giờ Bùa Bay sao ác, chớ tương phùng, Ví tới Ngày Giờ, thật quá hung, Con gái đầy đường mà chẳng khứng, Về già, thừong các sự thành không. 7. Chiếu Vận Bùa Bay chiếu vận tất hung sinh, Kim, Gỗ hung nhiều. Đất Lửa khinh. Số vận năm qua, mà vướng phải Ốm đau, kiện tụng vướng thân m ình. 8. Tới cung Hợi T ý Của tiền tụ bỗng thành không

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 35 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Năm tháng ngày giờ số gặp trong, Tôi tới ăn xin, hại việc chắc. Lông bông trôi giạt khắp Tây Đông, Mưu ngầm, kế quỷ, nhiều dâm kỵ Không lợi thuyền bè, nạn nước sông. Còn có m ột điều dao nhọn bén, Đều do Mệnh vấp phải Bay lồng. 9. Cung Năm Phúc trong M ạnh, tới Thân Mệnh Ngày Giờ (Tý Ngọ) Năm Phúc cùng trong Tỵ Ngọ phương, Ngày giờ Thân Mệnh đến cùng nương. Nhờ nghề nung đúc mà nên nghiệp, Người Thủy (giọng thủy) dơ tay giúp đỡ nhường 10. Cùng Nền Quân đến Mạnh (Dần Ngọ Tuất Vị Tý) Tim óc thông minh trí vượt quần. Tính tình quân tử, tiếng văn nhân. Không riêng hưởng lộc, còn thiên quý, Lấy Võ xây công nghiệp thế văn. 11. Cùng Ba Nền trong M ạnh (Dần Ngọ Tuất Dậu) Bay vào đất Mạnh gặp Ba Nền, Văn võ gồm hai, nghiệp tướng nên. Đường hoạn hanh thông, thường phát sớm. Bốn phương anh kiệt tiếng tăm rền. 12. Bay tới Thìn Ngọ Vị - Mệnh này Tài Lộc song toàn Bùa Bay mà tới đất cao cường. Vì có Nền Dân, phú quý vương, Quân, Phúc, hốt nhiên cùng chiếu tới. Hơn đời, lành, tốt, nối duyên trường. 13. Cùng Năm Phúc trong Ác Tuyệt (Mão Tý Dậu) Phúc đem phúc thọ, m ãi duyên trường, Ví bị tinh hung đến c ản đường. Tiền của theo tan, không mấu chốt, Long đong trôi giạt tuổi già thương. Ở Cung Mạnh, gặp Ất Trời Mới Kích, cùng cung Mệnh Thân Ngày Giờ (Tỵ Ngọ Thân Thìn) Bản nguyên thiếu m ột trang

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 36 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

(Xin xem ở phần XII, Luận Sao kể Ngày, mục 17 Phi Phù trang 510 – 511 để bổ túc). X.14. LUẬN ẤT ĐẤT 1. ẤT ĐẤT , SAO ĐẤT, THẦN HUNG - Tới đâu, đấy sâu lúa, tật dịch - Mệnh Thân Ngày Giờ mà gặp, thì lìa vợ hại con, trai bụa gái góa. 2. Cùng Du nhỏ Thần Kể thì thân nhiều bệnh chìm, ăn m ặc không đủ. - Bẩm tính tự cường, thích chém giết, làm việc không nhân chẳng nghĩa. 3. Gặp Ba Nền Năm Phúc thì cũng cùng quý nên danh, sau không bền. 4. Tới Thân Mệnh Ngày Giờ trong đất Hãm (Dần Mão Dậu) Ất Đất Thần hung, tính chẳng hòa. Ưa làm chém giết với can qua. Sao này ví lại vào Thân Mệnh. Tập tễnh, nghèo, cô, chết chẳng thà. 5. Cùng Năm Phúc trong Mạnh Ất đất và Năm Phúc họp cùng, Ngày Giờ Thân Mệnh vượng tương phùng. Tơ, vừng, thóc lúa, nhân mà có, Gặp họ cung (giọng Cung) thì cũng phú phong. 6. Cùng Nền Thần trong M ạnh (Thân Hợi Thìn Sửu) Tính ưu nghịch mịch nẻo rừng xanh, Cao sạch, cô đơn, mới khó thành. Ví có Bài Văn cùng chiếu đến, An nhiên hưởng lộc, hiển thanh danh. 7. Cùng Nền Dân trong Mạnh lại thấy Bài Văn (Thân Tý Thìn) Phú quý không người sánh, Văn từ khó kẻ noi. Phù trì thêm Mắt Chủ (Văn Xương) Nếp cũ rạng danh coi. 8. Cùng Nền Quân, Văn, Kể trong Mạnh (Tuất Ngọ Vị Hợi) Tính khí thâm trầm thật khó đo, Quy mô phép dựng, s ĩ danh tô Bài Văn, Thần Kể soi phù trợ, Chấn ngự biên phòng, dự biết cơ. 9. Ở Cung M ão Ất Đất không ưa đến Mão cung

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 37 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đã đi, chẳng ngoảnh cổ xem cùng Việc làm sai suyễn, không thành sự, Một kiếp lao đao, hướng cửa không.

HẾT CUỐN V

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 38 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

CUỐN VI BẦU TRỜI THÁI ẤT THÁI ẤT THỰC DỤNG (QUYỂN 6) CÁCH TÍNH VÀ PHÉP LẬP ĐỒ BẢN THÁI ẤT

LỜI NGƯỜI SOẠN ĐỀ ĐÁP Năm cuốn của bộ Huyền Phạm, với lời văn có tính cách chung của cổ văn, chêm các bài thơ, lại dịch ra cũng dùng thể thơ phú, lời văn lơ lớ, mạch văn bí hiểm, mỗi lúc đọc thêm và đọc lại nhiều lần mới hiểu vỡ ý, nhiều đoạn tưởng như lặp ý, trùng ý lấp vùi, chồng chéo lên nhau, nhưng thực ra có cốt lõi giảng giải lại ở một khía cạnh mới, tiết lộ cái sâu sắc mà ở trên đã giấu ẩn. Vì thế khó có khối óc nào đọc xong, dù đọc kỹ, đọc đi đọc lại - nhất là vì có những thuật ngữ của chuyên đề mà dựng nổi m ột quẻ Ất. Sau khi đọc kỹ lưỡng Cuốn I là cuốn chỉ ra phương cách dựng một quẻ Ất, bạn đọc nên đọc ngay Cuốn 5 để dựng nên m ột quẻ Thái Ất, lần lượt theo dõi các thuật ngữ và các sao ghi trong Cuốn 1 chính bản.

PHẦN MỘT VỊ TRÍ CÁC SAO TRÊN BẦU TRỜI THÁI ẤT I. Chu kỳ và điểm xuất phát các sao Thái Ất: 1.1. Thượng Cổ Giáp Tý – là điểm xuất phát chung thứ nhất: Người xưa đã chọn một điểm xuất phát chung gọi là Thượng Cổ Giáp Tý - để lấy m ốc thời gian mà sao Thái Ất dùng để xoay quanh m ột vòng trời. Năm gọi là gốc thời gian, vì có hiện tượng 7 sao tụ hội, tức là tất cả nhật nguyệt hợp bích, và 5 tinh liên châu đều họp ở cung Tý, cho nên năm , tháng, ngày, giờ, thiên chính, đông chính lấy cung Tý làm mốc đầu hết, gọi là Thượng Cổ Giáp Tý. Rồi s ách vở lại ghi rằng thời Vua Nghiêu cũng có hiện tượng 7 sao tụ hội. Cho nên tạo lịc h pháp đều lấy thời đó gọi là Thượng Nguyên Giáp Tý. Vậy lịch pháp lấy Năm Thái Ất và ngày tháng giờ đều theo con số gốc m à gọi là Thượng Cổ Giáp Tý. 1.1. Từ Thượng Cổ Giáp Tý tính đến các năm: * Nhâm Tý (1972 dl.) được tuổi Việt 4851, tuổi Thái Ất 10.155.889 * Ất Mão (1975 dl) được tuổi Việt 4854, tuổi Thái Ất 10.155.892 * Giáp Tý (1984 dl) được tuổi Việt 4863, tuổi Thái Ất 10.155.901 * Bính Tý (1996 dl) được tuổi Việt 4875, tuổi Thái Ất 10.155.913 * Đinh Sửu (1997 dl) được tuổi Việt 4876, tuổi Thái Ất 10.155.914 * Mậu Dần (1998 dl) được tuổi Việt 4877, tuổi Thái Ất 10.155.915

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-1-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

* Kỷ Mão (1999 dl) được tuổi Việt 4878, tuổi Thái Ất 10.155.916 * Canh Thìn (2000 dl) được tuổi Việt 4879, tuổi Thái Ất 10.155.917 1.2. Từ Thượng Cổ Giáp Tý đến các năm: * Canh Ngọ (1570 dl) được tuổi Việt 4449, tuổi Thái Ất 10.155.487 * Tân Tỵ (1450 dl) được tuổi Việt 4329, tuổi Thái Ất 10.155.367 * Tân Dậu (1441 dl) được tuổi Việt 4320, tuổi Thái Ất 10.155.358 * Quý Mão (1303 dl) được tuổi Việt 4182, tuổi Thái Ất 10.155.210 1.3. Số Tích Tuế và Vòng Kỷ Dư: Số Tích Tuế (số tích năm) tức là con số tuổi Thái Ất – Như các con toán đã tính từ điểm xuất phát chung Thượng Cổ Giáp Tý đến năm muốn xem, ví như đến năm 2000 dl, là năm Canh Thìn được con toán tuổi Thái Ất là 10.155.917, thì đó là con số Tích Tuế. Vậy năm Nhâm Tý (1972) có số Tích Tuế 10.155.889. Năm Nhâm Tý 1972 dl, s ố Tích Tuế được 10.155.889 năm. Lấy đó mà tính về tương lai như đến năm Đinh Mão (1987) là 10.155.904 con toán, tức là năm Nhâm Tý đến Giáp Tý (1984) nếu đếm thì được (12+1) nhưng chỉ cộng 12 toán vào là được (n+1) s ố tích tuế (10.155.889 + 12) = 10.155.901. Như tính đến năm Bính Tý (1996), ta c ộng 12 số nữa = 10.155.913. Nếu ta cộng thêm m ột giáp nữa là năm 2008 dl, thì được Mậu Tý với Tích Tuế = 10.155.925. Thế là tính về tương lai, mỗi năm thêm vào một toán, mà tính lùi về dĩ vãng thì mỗi năm lùi (trừ) một toán. Nên để ý các Can Chi của năm để dễ theo dõi trong Bảng Khối 72 cục âm dương ở Cuốn Đồ Bản Thái Ất lập thành cuốn 4 trên và cuốn 4 dưới. 1.4. Vòng Kỷ Dư: Các cụ ta xưa dùng một bội số chung của nhiều sao là 3.600 và 360 mà loại trừ sẵn trước , cho đến khi còn một số nhỏ hơn 360 gọi là vòng Kỷ Dư. Khởi đầu vòng kỷ này vẫn là điểm xuất phát của các vì sao trên. Số 360 gọi là vòng kỷ Mỗi vòng kỷ có 5 nguyên Mỗi nguyên có 72 khối (cục) Mỗi khối dùng cho m ột (01) năm, m ột tháng, m ột ngày hay một giờ. 1.5. Số âm dương doanh sai: Còn một số sao trong năm Thượng Cổ Giáp Tý, lại không ở điểm xuất phát chung. Khi tính, ta không dùng vòng kỷ dư được, phải dùng số tích tuế và thêm khoảng cách giữa sao và điểm Thượng Cổ Giáp Tý, gọi là số âm dương doanh sai. 1.2. Trung Cổ Giáp Dần là điểm xuất phát chung thứ hai: Người xưa tính từ Trung Cổ Giáp Dần đến năm 4851 tuổi Việt (tuổi Việt lấy năm dl là 2879 trước công nguyên cộng với năm hiện tại của lịch, ví như 1972 là Nhâm Tý = 2879 + 1972 = 4851). Ta dùng sự phục hồi lịch Việt để tính Thái Ất sẽ đỡ mệt hơn các cụ xưa, vì lịch ta mà quen biết chính là lịch âm , tính theo vành trăng, thường lệch lạc với khí trời đất, khi nào lệch quá nhiều thì chêm thêm một tháng thường gọi là tháng nhuận. Như vậy sẽ lủng củng trong tháng thực, tháng nhuận. Chính lịch Việt rất hợp với m ã số Can Chi là những bội số chung nhỏ nhất của chu kỳ 60.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-2-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

2.1. Vậy từ Trung Cổ Giáp Dầna đến 1972 dl, tuổi Việt 4851, năm Nhâm Tý là được 14.573 năm. Còn từ Thượng Cổ Giáp Tý đến Trung Cổ Giáp Dần là cách 10.141.310 năm . 2.2. Trung Cổ Giáp Dần là điểm xuất phát của m ột số nhỏ các vì sao không cùng xuất phát từ điểm chung Thượng Cổ Giáp Tý. Nếu dùng Trung Cổ Giáp Dần để tính những vì sao xuất phát từ điểm chung Thượng Cổ Giáp Tý thì phải thêm số âm dương doanh sai. Các vận hạn thì hầu hết tính lịch từ Trung Cổ Giáp Dần. Trước Trung Cổ Giáp Dần không có gì kê cứu để kiểm soát vận hạn sai hay đúng. 2.3. Phần lớn dùng Trung Cổ Giáp Dần cộng với âm dương doanh sai để tính các sao : Ngũ Phúc, Quân Cơ, Thần Cơ, Dân Cơ. 1.3. Cách tính vòng Kỷ Dư: 3.1. Lấy số Tích Tuế tính đến năm muốn xem , loại dần bằng 360, nghĩa là đem số Tíc h Tuế của năm chia cho 360. Ví dụ như năm Đinh Mão dl Tích Tuế

=

10.155.904

360

360

ta thấy s ố không hết là 304. Vậy đó là vòng Kỷ Dư của Đinh Mão 304 3.2. Muốn tính về tương lai thì thêm mỗi năm một toán. Muốn tính lùi về dĩ vãng thì trừ một toán. Ví dụ 1: Số vòng Kỷ Dư của dl. 1998 là Mậu Dần thì tính từ Đinh Mão đến Mậu Dần là 11, đem cộng số 11 vào 304 bằng 315. Ví dụ 2: Tìm vòng Kỷ Dư của Nhâm Tý dl. 1972 thì trừ đi từ 1987 – 1972 = 15. Đem 15 trừ đi = 304 – 15 = 289. Ví dụ 3 : Vòng Kỷ Dư c ủa năm Mậu Dần dl. 1998 là 315. Vòng Kỷ Dư của năm Nhâm Tý dl. 1972 là 289. Vòng Kỷ Dư của năm Canh Thìn dl. 2000 là 317. (*) Chú ý: Nếu tìm tích nhật thì làm phép trừ rất dễ sai. Ví dụ ngày Giáp Tý là 15 tháng 12 dl, làm tính (13 – 15) = 16 thì sai. Vậy hoặc cộng 1, hoặc đếm thì đúng bằng 17. 1.4. Tìm Tứ Kể Thái Ất chuyển cung: 4.1. Thái Ất có 6 Kể như sau: 1.

Kể Năm (Tuế Kể)

2.

Kể Tháng (Nguyệt Kể)

3.

Kể Ngày (Nhật Kể)

4.

Kể Giờ (Thời Kể) có khi gọi là Thần Kể

5.

Kể Định hay Kể Mục hay Định Mục

6.

Thần Kể hay Kể Thần

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-3-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

4.2. Lý luận Tứ Kể: Năm – Tháng – Ngày - Giờ Tứ Kể là 4 phép xem gọi là thuật dùng Tứ Kể. Phép xem không đồng đều, nghĩa c hia cao thấp. a. Xem về Năm là Tuế Kể: Đó là phép xem sự lành dữ trước nhất liên quan tới quốc gia dân tộc mà xưa ở thời quân c hủ thì trực thuộc công việc của vua chúa và hoàng hậu, xem cơ phát sẽ làm sáng chính hóa, sửa mới và thay đổi đức giáo, lại xét cơ phát về động tĩnh an nguy thịnh vong của quốc gia - c ủa Vua chúa – trải qua 4 phương động tĩnh. b. Xem về Tháng là Nguyệt Kể: Đó là xét xem lành dữ của kẻ sĩ và các bậc công khanh, xét sự được mất trong việc giúp nước, làm sao tìm ra cái lẽ hòa trong mối trị loạn, suy cứu sự giàu sang, còn m ất. c. Xem về Ngày gọi là Nhật Kể: Phép này mọi người dân gian sử dụng để đo lường họa phúc cho m ình, vào đời dựng nghiệp lớn hay nhỏ, được hưng hay suy, biết mấu chốt mà định luận không sai về vận hạn sống trong đời sao cho hợp đạo nhà, đạo nước và đạo học đúng nghĩa quen gọi là Đạo Người. Trong bộ Thái Ất Thần Kinh có cuốn chính bản s ố IV để tính Kể Ngày và cuốn 6 lập Quẻ Ngày. d. Xem về Thời giờ gọi là Thời Kể: Xem thời giờ Thái Ất chú trọng vào con toán nhất, rồi xét các chướng ngại được sử dụng cho công việc làm ăn hàng ngày, nhất là để xem cho việc binh bị, chủ khách thắng thua, nước ngoài động tĩnh, vận trù kế sách; đặc biệt xem thiên văn đổi thay, xã hội lớn nhỏ bị ảnh hưởng về mưa, nắng, bão, gió, động đất, có giặc cướp ập đến hay không, và nhiều chuyện bất ngờ có thể xảy đến, đều được phép Thời Kể dự báo trước. 4.3. Ngoài ra còn hai lối Kể nữa: a. Kể Định - Kể Mục - Định Mục là kể độ số còn u minh của Thái Ất trong tương lai. Kể Định đã sinh ra Toán Định. b. Kể Thần là kể độ s ố sở tại c ủa Thái Ất đóng cung, còn là sự dung hòa giữa 2 sao Văn Xương (Bài Văn) và Thủy Kích (Mới Kích), lại là việc đo lường sự việc trời đất, nhân gian, vạn vật còn ở vòng u minh. 1.5. Các phép tính Thái Ất chuyển cung (Thần Kinh) 5.1. Phép tính Tứ Kể: Tính lệ chung: năm , tháng, ngày, giờ đều cùng lệ giống nhau, nghĩa là Thái Ất cứ 3 số một rời cung – là phép I của luật Dẫn 1 cực Ba – như 3 năm, 3 tháng, 3 ngày, 3 giờ rời 1 cung. Đều cùng Giáp Tý (Thiên Quan) làm Nguyên trên. Đặc biệt chỉ có Kể Giờ mới dùng thêm khối (c ục) âm mà thôi. Dương cục khởi cung (1) đi thuận – không vào cung giữa - hết vòng trở lại. Âm c ục khởi cung (9) đi nghịch – không vào cung giữa - hết vòng trở lại. Chín cung theo số xin coi sau.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-4-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

5.2. Về tính Kể Năm phải tuần tự như sau: 1. Tính được vòng Kỷ Dư như trên đã dẫn. 2. Một khối Thái Ất có 360 năm . 3. Mỗi khối có 5 nguyên: Giáp Tý nguyên 1. Bính Tý nguyên 2 – MT3, CT4, NT5 4. Mỗi nguyên có 72 c ục (khối nhỏ) tức 72 năm. 5.3. Cách vào Nguyên Cục như sau: Lấy vòng Kỷ Dư trừ dần cho 72, còn lại s ố dư là số Cục, số thành là số Nguyên. Công thức:

Khối – Vòng Kỷ Dư Số cục

Nguyên

+ Lấy năm Đinh Mão dl. 1987 làm ví dụ với tuế tích 10.155.904. Vòng Kỷ Dư của Đinh Mão =

304

= 4 (dư 16 số)

72 Ta được 4 nguyên, số dư tức là Cục (16) của Nguyên thứ V. + Lấy ví dụ 2 về năm Nhâm Tý 1972 tuế tích 10.155.889 Tuế tích

a. Vòng Kỷ Dư của Đinh Mão =

= còn số dư 289

360

b. Vào nguyên - Cục =

Vòng Kỷ dư 72

=

289 72

= được 4, dư 1

Vậy là vào Cục 1 của Nguyên V Nếu vòng Kỷ dư là

288 = 4 và không có dư thì đó là Cục 72 của Nguyên IV Tân 72

Hợi. 4.4. Cách tìm Tuế Kể tức là năm Thái Ất chuyển cung Chia ra hai khối: Dương và Âm . (Xin nhắc lại, chỉ có Kể Giờ mới sử dụng khối Âm). Khối Dương : a. Lấy vòng Kỷ Dư chia cho 24 :

Vòng Kỷ dư 24

tức là m ỗi vòng Thái Ất gồm 24 số

b. Nếu số chia không hết, khi đó ta lấy số dư m à chia cho ba, nếu s ố dư nhiều hơn 3 (gọi là lấy 3 mà rút (ước)), để tính cung Thái Ất đóng, vì Thái Ất ở mỗi cung 3 năm, 3 tháng, 3 ngày, 3 giờ (tính theo lối Can Chi). c. Khi rút xong thì an Thái Ất, khởi từ cung Kiền 1 và đi thuận qua 8 cung mà không vào cung giữa (theo thuận 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, tức là theo bầu trời Thái Ất nói ở sau).

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-5-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối Âm : Sau khi đã rút xong, thì an Thái Ất khởi từ cung Tốn 9, và đi nghịch (chuyển ngược từ 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1) không vào cung giữa. Một vòng là 8 cung x 3 = 24 năm (tháng, ngày, giờ) Bài toán giải để tìm cách an Thái Ất + Cho năm Nhâm Tý 1972: Vòng Kỷ Dư =

289 được 12 vòng, dư 1; vậy số (1) đó là vào năm đầu c ủa vòng 24

thứ 13. Vậy năm Nhâm Tý, Thái Ất an tại: - Khối Dương ở cung Kiền 1. - Khối Âm ở cung Tốn 9. + Cho năm Đinh Mão 1987: 304 24

Vòng Kỷ Dư =

được 12, dư 16

Vì số dư nhiều hơn 3 nên lấy 3 mà rút =

16 = 5 dư 1 3

Vậy Thái Ất đã ở 5 cung rồi, và đang ở năm thứ I của cung thứ 6, và còn 2 năm nữa mới qua cung thứ 7. + Ở đây ta an Thái Ất, cho khối Dương, thì an tại cung Khôn 7 (vì Thái Ất không vào cung giữa) và cho khối Âm tại cung Cấn 3 (vì Thái Ất không vào c ung giữa). Vì không vào cung giữa nên cung thứ 6 ứng là cung Khôn ở khối Dương tức là có: Œ

Ž

Càn

Ly

Cấn

Mão

1

2

3

4

Dậu

Khôn

Khảm

Tốn

6

7

8

9

(x) (5)

Cung Khôn nhằm toán cung thứ 6 của bài toán đang giải. Vậy cung thứ 6 tức là an vào cung Khôn. Ngược lại theo nghịch thì cung thứ 6 phải an tại cung Cấn (9 ® 8 – 7 – 6 ... 4 – 3 – 2 – 1)

II. Bầu Trời Thái Ất đóng và chuyển cung thứ: II.1. Cung Chính: Bầu Trời Thái Ất được định ước, có 9 cung chính, m à cung 5 gọi là trung cung (trung ương) thì Thái Ất không vào, và không toán. Mỗi cung chính mang một phối biệt số và gọi chung là Cung chính thần. Cung Kiền phối biệt số (1) trú Càn Cung Ly phối biệt s ố (2) trú Ngọ Cung Cấn phối biệt s ố (3) trú Cấn Cung Mão phối biệt số (4) trú Mão

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-6-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Cung Dậu phối biệt s ố (6) trú Dậu Cung Khôn phối biệt số (7) trú Khôn Cung Khảm phối biệt s ố (8) trú Tý Cung Tốn phối biệt số (9) trú Tốn II.2. Cung Gián hay cung thứ (sao) Các cung gián luôn luôn ăn có một số. Đó là 8 cung thứ, hay gián cung. Đó là: Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Vị (Mùi), Thân, Tuất, Hợi. II.3. Cung Khí ở 16 thần cùng với 16 biệt danh tạo nên bởi Thái Ất làm Bàn Tướng, định thần vị, bao trùm, và thông lưu tam pháp, tam tài, ngũ đức, thất tinh, bát quái, cửu cung (quái = ngoài, cung = trong) biến hóa c ủa trời đất, thuận nghịc h của thời. Nghĩa là Trời có 12 thứ (sao) - Địa có 12 thần (rét nắng..) Trời có 4 thời (mùa) - Đất có 4 duy (phương hướng) Cho nên Thái Ất thành thuộc, thông hội c ả 16 Định Thần Vị, và bao trùm toàn thể cõi vũ trụ. Vậy nên Bầu Trời Thái Ất vẽ ra 16 kinh cung (16 nơi hành cung). Và 16 ấy bao gồm có cung khí, 16 cung đức. 3.1-16 cung khí xếp theo vòng kim đồng hồ ở 12 chi thứ và tứ duy (1) Cung Tý

= khí dương tạp - Thủy

(2) Cung Sửu

= khí dương tạp

(3) Cung Cấn

= khí dương thuần - Thổ

(4) Cung Dần

= khí dương thuần - Mộc

(5) Cung Mão

= khí tạp dương (chấn) - Mộc

(6) Cung Thìn

= khí dương thuần - Thổ

(7) Cung Tốn

= khí dương tuyệt - Mộc

(8) Cung Tỵ

= khí tạp dương - Hỏa

(9) Cung Ngọ

= khí thuần dương - Hỏa

(10) Cung Vị

= khí thuần âm - Thổ

(11) Cung Khôn = khí tạp âm - Thổ (12) Cung Thân = khí tạp âm – Kim (13) Cung Dậu = khí thuần âm (đoài) – Kim (14) Cung Tuất = khí tạp âm - Thổ (15) Cung Kiền = khí âm tuyệt – Kim (16) Cung Hợi

= khí âm thuần - Thủy

3.2. Tam Pháp thành Tam Tài Thái Ất Tam Pháp Thái Ất là : Thanh Pháp thuộc Trời (Thượng Thiên) Hoàng Pháp thuộc Đất (Hạ Địa)

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-7-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Xích Tượng Nhân thuộc Trung ương. (Người xưa còn gọi tam pháp đó là Phi pháp phi phi pháp của Thái Ất tức là Phi thường hay Phi sa. Từ đó gọi là Đấng Thánh nhân thông thần mà Hòa Bắc để thông Đức của Thần Minh và Tình của Vạn Vật, nghĩa là không còn gì ẩn dấu được nữa. Cho nên lời xưa ghi rằng Toại Nhân ngửa xem Đẩu Cực mà định phương danh (đời 12 Thiên Hoàng xưa tính từ Hiên Viên Thiên Hoàng tới Phục Hi). Dòng Bào Hi (Phục Hi), Thần Nông nhân đó diễn hoạch thành Bát quái. Định phương danh là đặt tên 4 phương. Đến đời Hoàng Đế (cầm đầu tam đế: Hoàng Đế - Đế Nghiêu - Đế Thuấn) thụ mệnh. Phong Hậu tạo thức Thái Ất. Từ đó phép Thái Ất ra đời. Xét theo xưa thì dòng Bách Việt, Bách Bộc Lão Việt đều là miêu duệ của Phục Hi (Thái Tộc) và Thần Nông. Nghiêu,Thuấn xuất xứ tại dòng Bách Bộc Việt từ đời Xuyên Húc. Thế thì Thái Ất ra đời thuộc gốc Việt. 3.3. Ngũ Đức tức là Ngũ Tinh mà Thái Ất dùng làm Ngũ Tuớng. Vì ngũ tướng vận hành theo Bàn Tướng Thái Ất mà gọi là Ngũ Hành nghĩa là Ngũ Tinh vận hành, gọi tắt là Ngũ Hành. 3.4. Bát quái, cửu cung là vận hành cái khí của trời đất từ ở Đẩu Cực xuống trung ương diện cực (số 5) mà phân phối ra các phương theo một hướng riêng, để tạo nên khoa học thiên văn, địa văn, nhân văn... quen gọi Phong Thủy học, nay gọi là Môi Trường học - lại quen lấy Tam Dịch, nhất là Dịch Liên Sơn Qui Tàng để giảng cứu, gọi chung là Dịch học hay Kinh Dịch - từ đó phát sinh ra các môn: học Tướng, học Số, dùng trước nhất trong Binh Kinh (Binh Pháp) rồi đem phụng sự xã hội để xu cát, tỵ hung giúp vũ trụ sinh mệnh, gồm trước hết là con người, sau giúp muôn loài, muôn vật – là Phong Thủy hay Môi Trường. Nhưng vì phần lớn các môn học về Tượng, về Số, đánh mất cái huyền diệu của Xíc h Tượng. Nhân tức là Khí Xung Hòa nằm tại Trung ương cục ẩn tàng như vô hình – trong cõi biến hóa vô cùng của trời đất và vạn vật. Từ đó phát sinh nhiều thuật ngữ mới, đánh lạc mất con Số Trung Hòa. (hay Trung Ẩn - số 3 hay số 5 trung ương) nên mới sinh ra âm dương lưỡng đối, nghĩa là đánh mất âm dương diệu hợp. Chính cái diệu hợp của âm dương như Chân – Vô - Diệu - Hữu, vừa Vô thường vừa Thường hằng. (Thường Hằng là con số Đại Trung Ẩn - số trung ương cực) mà chỉ còn c ó c on số biến hóa, thuận nghịch, tiêu tức (tiêu trưởng) tức là biết biến và biết hóa, mà không hiểu tại sao lại biến tới 7 và tại sao và làm sao biến tới 9 để làm nên 16 Nhân Đức c ủa đời người. 3.5. 16 Cung Nhân Đức từ 16 số theo luật dẫn 1 cực 3 a. Nhân Đức: Đức gốc, tức là khí Xung hòa làm ra Người + Vật. Nếu từ cao nhìn xuống, m à lấy trời làm cao, làm sang, làm dương, thì người xưa thấy còn có “Sinh mệnh m ột dòng lưu chảy” (khí) trên mặt địa c ầu, hay c ủa một hành tinh trong dãy Thái Dương hệ 7 tinh (7 diệu); nếu từ địa cầu ngẩng nhìn Bắc Thần (sao Bắc Thần) thì phải “Hòa Bắc”, nghĩa là không chỉ thấy “nếu không âm thì dương” – (từ đó sinh ra trọng âm quá hay trọng dương quá theo thuyết lưỡng nguyên) – “Phi âm tắc dương” và ngược lại “Phi dương tắc âm”. Đúng đắn là phải nhìn thấy cái “Không”, là cái khí đang thăng, đang giáng, đang tiêu, đang tức – quen gọi là Thanh Dương hay Trọc Âm – chính cái Thanh Trọc trộn lẫn bao bọc nhau đó là cái mà tiền nhân “phát trưởng thanh” rằng “Thanh thì làm Trời” (phép của thanh pháp ở thượng thiên), còn Đục (trọc, nặng) thì làm ra Đất (hoàng pháp); cái m à

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-8-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

đang có hiện tượng như mây trắng đẹp ở nơi cao xanh, tức là cái văn, cái vẻ, cái lý, cái tượng chưa thành độ số đo được, xưa gọi là “khí xung hòa” (làm nên cõi Xíc h Tượng Nhân) tức là cõi trung ương. “Xích tượng nhân” là nói theo pháp. Pháp làm gốc đức. Đức là “Sức tự nhiên”, và gốc tự nhiên đồng thể với đạo, hợp hòa = đạo đức = nhân đức. Để diễn tả cái gốc nhân đức, người xưa tạo ra danh xưng “Tam Tài” và “Ngũ Đức” cả hai diệu hợp vào nhau. Theo lẽ Tam Tài thì toán có thì toán có 3 vạch, tượng cho 3 lý luận: xét văn lý, diễn quái, xem tượng. Vậy gạch ra Tam Tài phải dùng s ố “Ba Số”. Từ đó ứng với 3 lý là: Lý Thiên, Lý Địa, Lý Nhân trong Thái Ất. Ba vạch lại xếp theo: “Ý chỉ Càn” (Kiền) được 3 vạch, diễn tả Trời che. Đất chở đối với Con Người. Vậy Trời = 1, Người = 1, Đất = 1 vạch cộng thành 3 gạch: ____________ (1) ____________ (2) ____________ (3) tức là “Đạo Trời” che trên thì ở vạch trên (1), Đất chở mà đội Trời thì ở vạch dưới (2) = Đạo Đất. Người + Vật là “Đạo giữa phải tuân theo trên dưới. Theo đạo trên là đạo trời và ở dưới là đạo đất, còn vì phụ đồng (giúp việc đồng đạo) mà được vạc h ở giữa ® thành Đạo Người. b. Ý tưởng phát ra thanh (lời) rằng: Trời chẳng do cao, to lớn mà thắng được Đất. Đất chẳng vì rộng và dầy (quảng hậu) mà thắng được Người. Người chẳng vì nhỏ hèn (vi m ạt) mà hóa nhỏ trong trời đất. Vậy ý nghĩa của Nhân Đức là : Trời - Đất - Người cả ba hợp hòa để củng cố nhau. c. Củng cố nhau bằng cách nào? Trả lời rằng bằng phương pháp hữu hiệu nhất gọi là “Thuật” hay “Pháp” (Pháp Thuật diệu hợp). Thuật hay pháp chính nghĩa là phép bắt chước theo độ số của Trời Đất mà làm lẽ dụng. “Số” làm nên lịch pháp, lại căn cứ vào cấp “độ” quay, “độ” chuyển c ủa trời trăng để tính ra thập can và thập nhị chi, rồi phối hợp với nhau theo các c ặp bội s ố chung từ nhỏ nhất đến lớn nhất, m à bội số chung ở mức thường độ dễ tính nhất là 5/10 và 6/12, trong đó nguồn gốc vẫn là “học thuyết âm dương” được hội đồng ngay từ thời Thông Thiền, (mà duy nhất trong đời chỉ thấy có m ột người nêu lên sự nghiệp lịc h sử về thuyết Âm Dương đã truyền bá từ đời Thông Thiền, đó là c ụ Lãn Ông trong cuốn thủ của bộ Y Tông Tâm Lĩnh của c ụ. Còn ngoài ra, người ta đều gán ghép theo lối “phản sự thực”, nào là của Hoàng Đế, nào là của thời nhà Chu, thời Chiến Quốc...). Vì thế, đáng lý phải nói: âm dương của ngũ hành, âm dương của 10 can, của 12 chi, của bát quái, thì người đời sau bỏ chữ “âm dương” vì “âm dương diệu hợp” đồng thể với “Đạo” là căn bản. Đạo là đường, là lối, là phương pháp rất tự nhiên, lại trở nên làm danh xưng: bất khả xâm phạm ở một chiều này, bị phản bác và lên án ở chiều khác, lắt léo bằng tặng hai chữ “Dị Đoan”, có người lôi kéo Đạo vào phạm trù duy tâm. Đã “Duy” tức là đã có chiều thiên lệch, chứ hết còn là pháp, là luật, là thuật chính nghĩa nữa, “Duy” trở thành hệ luận của “con số lưỡng nghi”. Lưỡng nghi lại được hiểu sai thành lưỡng nguyên, lưỡng lập, lưỡng cực. d. Nhưng học thuyết Thái Ất lại tôn trọng con số “Ba” củng cố nhau, nói cách khác Thái Ất học đã phát triển con s ố Tam Tài là con s ố hòa hợp chứng minh được

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-9-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

cả bằng số học hiện đại, bằng cả triết lý. Đó là dụng 16 số theo luật Dẫn 1 cực Ba để vẽ ra Bầu Trời Thái Ất Dẫn 1 cực 3. đ. Gọi là Dẫn 1 cực 3 do ý nghĩa Tam Tài đã dẫn trên, là trọng con số hòa hợp, gốc lấy tại cả s ố sinh lẫn s ố thành. Dẫn đầu hệ thống số Sinh Thành là số (1) và (6) ở câu: Trời lấy số (1) để “sinh” ra nước. Đất lấy số (6) để hoàn “thành” công việc trên. Nếu theo s ố Hà Đồ thì số 1 thụôc cung Khảm, còn số 6 thuộc cung Càn. Trong Thái Ất học thì có Cửu Cung Quý Thần lấy gốc tại sao Đẩu Cực, bắt đầu khởi từ c ung (quẻ) Khảm mà Hành – đó là lấy “Khí” mà xét, thì số Sinh được trọng dụng”. Còn Thái Ất bàn tướng tác dụng đến 16 cung gồm cả Chủ và Khách, xét biết tai ương, cai trị mặt đất, thuận hành 8 cung, mỗi cung lưu lại 3 số (năm, tháng, ngày, giờ đều lấy số 3) để “lý thiên, lý địa, lý nhân” (theo Tam Tài) là ba cực, mà đầu của mỗi cực là số 1. Vậy số 1 là chỗ Thái Cực “sơ phán” (bắt đầu chia ra) đồng thể với cung Kiền làm đầu mối cho trời che, đất chở, che chở con người. Vì thế Thái Ất khởi mệnh Càn (Kiền) mà hành, lại dùng số Thành làm Mệnh của Thiên môn tại Càn, hay là Thiên Đạo, (Đạo Trời) của Thái Ất hành dẫn số (1). Và vì số 3 không có cùng cực, được đồng thể với con số p (pi). e. Các phép độn đều dùng Cửu Cung Bát Quái là thuật, dành làm tôn chỉ, tức là xét theo “nghĩa” của Cửu Cung, nói cách khác là không có biến dịch trong phép độn. f. Lại có thuật phối Linh Qui và Hà Đồ mà đặt ra “cửu cung thường đạo”, là đem số 5 vào trung cung, để đặt các số khác theo lối Linh Qui là 2, 4 ở vai, 6, 8 ở chân; tả 3, hữu 7, đạp 1, đội 9, theo hình vẽ: Nhất Khảm , nhì Khôn, tam Chấn, từ Tốn, ngũ Trung, lục Kiền, thất Đoài, bát Cấn, cửu Ly. Tốn

Ly

Khôn

4 Chấn

9 Trung ẩn

2 Đoài

3 Cấn

5 Khảm

7 Kiền

8

1

6

g. Bảng vẽ ở trên là “Thường Đạo” là lúc chưa biến dịch âm dương. Vậy cần phải biến dịch thì mới thành 9 cung biến và mới đem vào “dùng việc” được trong cõi Vô Thường, tức là phải biết vẽ Bầu Trời Thái Ất Dẫn 1 Cực 3 - với 16 cung thứ - hội tụ c ả Lý, cả Tượng, cả Số, do âm dương biến hóa nói gọn là Thông Thần Biến Hóa.

III. Bầu trời Thái Ất * Những gián cung bên trong có 4 mục chữ ăn 1 toán.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 10 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

* Những chính cung bên trong mang 5 mục chữ ăn toán trong vòng 0 và có theo khí ... “Rời Tuyệt”... Lý luận cho 16 Cung thứ c ủa Bầu Trời Thái Ất Trời có 12 thứ - Đất có 12 thần. Trời có 4 thời - Đất có 4 duy. Biến thông tất cả Trời Đất thành 16 Định Thần Vị (thứ) bao trùm tất cả. Đấy là sự biến hóa của Trời Đất và sự thuận nghịch của Thời với Người (Xích Tượng Nhân). Vậy Chính cung là Kiền • ® Ngọ ‚ ® Cấn ƒ ® Mão „ ® Không vào giữa … ® Dậu † ® Khôn ‡ ® Tý ˆ Tốn ‰.

TỐN Gỗ Đại Quỉnh (Sáng lớn) Dương tuyệt cung 9 ngoài THÌN Đất Thái dương (Dương c ả) Dương thuần M ÃO Gỗ Cao tùng Dương tạp cung 4 trong

TỊ Lửa Đại thần (Thần lớn) Dương tạp 9 Dương tuyệt

4 Khí tuyệt

DẦN Gỗ Lã thân Dương thuần CẤN Đất Đức hòa (Hòa đức) Dương thuần cung 3 trong

3 SỬU Đất Đức dương (Dương đức) Dương tạp

KHÔN Đất Đại vũ (Vũ lớn) Âm tạp cung 7 ngoài 7 THÂN Kim Vũ đức (Đức võ) Âm tạp DẬU Kim Thái tộc Cung 5 giữa (Thái Ất không 6 Khí tuyệt (Nhóm cả) vào) Âm thuần cung 6 ngoài TUẤT Đất Âm chủ (Chủ âm) 8 khí rời Âm tuyệt 1 Âm tạp TÝ Nước HỢI Nước KIỀN Kim Chủ đất Đại nghĩa Đức âm (Địa chủ) (Nghĩa lớn) (Âm tuyệt) Dương tạp Âm thuần cung 1 trong cung 8 trong

NGỌ Lửa Đại uy (Oai lớn) Dương thuần cung 2 ngoài 2 Khí rời

VỊ

Đất Thiên đạo (Đạo trời) Âm thuần

PHẦN HAI CÁCH TÍNH THÁI ẤT I. Cách tính kể tháng Thái Ất: (Không dùng cục âm) Kể Tháng, lấy s ố tích tháng từ Thượng Cổ Giáp Tý đến tháng xem, c ộng thêm 2 tháng Giáp Tý và Ất Sửu của năm Quý Hợi - trước năm Giáp Tý – Vì năm Giáp Tý khởi từ tháng Bính Dần – Hai tháng này trong sách gọi là Thiên Chính, Địa Chính. Thực tế, ta dùng Vòng Kỷ Dư của năm xem, lấy 12 m à nhân lên rồi c ộng thêm 2 tháng. Lấy 360 mà trừ dần (chia dễ hơn), số không hết lại lấy 72 m à trừ, số dư là cục - rồi tính theo Nguyên Cục đã dẫn trên.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 11 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ví dụ 1: Xem tháng 3 Giáp Thìn của năm Nhâm Tuất. Bước 1: Ta phải biết thêm cách tính tháng theo một năm, biết luôn cả cách tính giờ theo trong ngày. Trước hết phải nhớ câu: Giáp Kỷ

hóa

Thổ

Ất Canh

hóa

Kim

Bính Tân

hóa

Thủy

Đinh Nhâm

hóa

Mộc

Mậu Quý

hóa

Hỏa

(xin miễn bàn về lý do nguồn gốc tạo nên định luật này). Năm câu trên để tính tháng giêng theo năm có Can Chi nào. Tháng giêng nói chung là tháng Dần – tháng 2: Mão... Vậy ta phải biết Tháng Giêng theo năm lấy Can nào để ghép với Dần. Giải rằng: Các năm có Can: Giáp hay Kỷ

thì lấy chữ

Bính

Ất hay Canh

thì lấy chữ

Mậu

Bính hay Tân

thì lấy chữ

Canh

Đinh hay Nhâm

thì lấy chữ

Nhâm

Mậu hay Quý

thì lấy chữ

Giáp

(Những năm có Can là Giáp hay Kỷ thì tháng Giêng là Bính Dần). Còn tính giờ theo ngày (Can chi), c ũng theo câu: Ngày Giáp - Kỷ

giờ Tý

Giáp Tý

Ngày Ất - Canh

giờ Tý

Bính Tý

Ngày Bính - Tân

giờ Tý

Mậu Tý

Ngày Đinh - Nhâm

giờ Tý

Canh Tý

Ngày Mậu - Quý

giờ Tý

Nhâm Tý

Sau đó ta tiếp theo về tháng từ Dần tính thuận đến hết 12 s ố. Về giờ tiếp theo từ Tý đến hết 12 giờ số. Vòng Can có 10, hết số lại trở lại. Vòng Chi có 12, hết số lại trở lại. Như: Tháng Giêng

của năm Nhâm Tuất

Nhâm Dần thì

Tháng Hai

của năm Nhâm Tuất

Quý Mão

Tháng B

của năm Nhâm Tuất

Giáp Thìn

Cứ theo trên tính đến hết năm Nhâm Tuất. Bước 2 : Dùng vòng Kỷ Dư của Tích Niên đến Tân Dậu (1441 dl.)

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 12 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

là 118 (trước năm Nhâm Tuất = 1442 dl), lấy đó mà nhân với 12 = 118 x 12 = 1416 tháng. Lại dùng 2 toán của tháng thiên chính, địa chính, của Tân Dậu, và sang năm Nhâm Tuất là tháng ba mới xem , thì thêm 3 số, vậy tổng số: 1416 + 2 + 3 = 1421 Lấy phép Kỷ 360 mà trừ, =

1421 = 3 (dư 341) 360 341 = 4 , dư 53. 72

Lấy phép nguyên 72 mà trừ số dư :

Vậy là vào nguyên thứ năm, cục 53, tháng Giáp Thìn c ủa năm Nhâm Tuất. Tính nữa thì đến tháng 10 năm Quí Hợi (1443 dl.) là đủ 72 c ục. Đến năm Giáp Tý (1444 dl.) tháng Bính Tý (tháng 11) lại khởi Nguyên trên (1) cục 1. Ví dụ 2 : Các năm khác, cũng theo lệ trên mà tính. Như năm Đinh Mão tháng 1, giải : Vòng Kỷ Dư :

(304 x 12) + 2 + 1 360

=

3651 360

dư 51 tức là nguyên 2, cục 51

tháng Giáp Dần

II. Cách tính Kể Ngày Thái Ất. (Phép này không dùng cục âm) Sau tiết Đông Chí, tìm ngày Giáp Tý đầu tiên gần nhất, lấy đó làm gốc đếm trở đi, tích cho đến ngày xem, được bao nhiêu là số tích, rồi lấy 72 mà trừ, xem được bao nhiêu nguyên, số dư là cục. Không phân chia âm dương. Như thế lấy từ sau Đông Chí, Giáp Tý thứ nhất là nguyên trên, sau 72 ngày, là nguyên 2 - tức là lấy 72 m à trừ s ố ngày tích. Phép Kể Ngày sẽ được dẫn thêm ở Phần Mệnh Số - Cuốn 6.

III. Cách tính Giờ Thái Ất (Lối kể giờ duy nhất dùng cho cả hai khối Âm – Dương) Kể Giờ chia làm 2 khối Âm , Dương. a. Sau ngày Đông Chí, tìm ngày Giáp Tý hay Giáp Ngọ gần nhất, đếm từ giờ Giáp Tý ngày ấy, tích đến ngày xem kể làm số tức số tích giờ cho Khối Dương. (tức tính từ nửa đêm giờ Giáp Tý). b. Sau tiết Hạ Chí, tìm ngày Giáp Tý hay Giáp Ngọ gần nhất, đem từ giờ Giáp Tý ngày ấy trở đi, tích đến giờ xem kể làm số Tích Giờ dùng cho Khối Âm . c. Dùng số Tích Giờ, thêm số âm dương doanh sai nếu có, đem chia cho số Vòng sao. Dùng số dư, ta tính vị trí của sao m ột cách dễ dàng. Ta không phải dùng số Vòng Kỷ Dư, rút số xuất cung, xuất quẻ như trong sách nói. Giản tiện hơn. Tính xong từng kể. Các sao dàn trên Bầu Trời Thái Ất 16 cung, ảnh hưởng đến muôn sự trong kiếp người thế nào, trong cuốn 2, 3, 4 Huyền Phạm đã trỏ dạy khá đủ. (Chú ý: Trong sách, các phép tính cũng nên kiểm soát lại). d. Nên theo lối tính sau đây dễ dàng nhất cho Kể giờ, là tìm s ố Tích Giờ.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 13 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tính từ ngày Đông chí hay Hạ chí tới ngày c ầu việc, xem được bao nhiêu ngày, rồi giảm đi một ngày, sau đó nhân lên với 12 là số tích. Nên nhớ cứ 3 giờ, Thái Ất mới chuyển một cung, một ngày, một đêm là 12 giờ: Tý, Sửu... tính từ nửa đêm trước ngày sáng, tới 0 giờ đêm của ngày là hết giờ Hợi, thì Thái Ất mới chuyển được 4 cung, vậy là phải m ất 2 ngày đêm, Thái Ất mới đi hết vòng bầu trời. Vậy được số tích giờ rồi thì đem chia cho 72 để tìm Cục. Còn m uốn an Thái Ất thì lấy số tích giờ chia cho vòng 24, số thành là số vòng, số dư nếu nhiều hơn 3, thì lấy 3 mà rút, số còn lại là số an cung Thái Ất, như lối an ở Kể Nam đã dẫn ở trên. Ví dụ xem giờ Đinh Sửu, ngày Canh Thìn (là Âm lịch nhằm 16 tháng 11) năm Canh Ngọ, niên hiệu Chính Trị thứ 13. Xin giải tích giờ: Từ Giáp Tý đến ngày Canh Thìn đếm được 16 số, giảm 1 còn 16, nhân 12 được 192 số, lại đếm từ giờ Tý đến Sửu là 2 số cộng thêm là 194 số. Ngày Canh Thìn thì giờ khởi Bính Tý, Đinh Sửu. Vậy giờ Đinh Sửu, ngày Canh Thìn năm Canh Ngọ có số tích giờ 194 toán. 194 50 được 2 vòng Thái Ất, còn dư 50, lấy 24 mà trừ cho số dư 50 = 72 24 194 được 8, dư 2. Số 2 ít hơn 3, nên là cung đầu vòng Thái được 2, dư 2, hoặc lấy 24 Ất, thì Khối Dương an Thái Ất tại cung Càn •, còn Khối Âm an tại cung Tốn ‰. Dương đi thuận từ 1 đến 9, âm đi nghịch từ 9 về 1, không vào cung giữa. Lấy

Một vài bí mật về Kể Giờ, được ghi trong cuốn 4 chính bản, mục đánh số 129: Biết Kể Giờ để xem mọi việc và mục đánh số 34 – 130 Ất Cả chọn giờ: Phép c họn giờ, toàn ở toán.

PHẦN BA CÁC CÁCH TÍNH KHÁC I. Tính Kể Định và Thần Hợp 1.1. Tính Thần Hợp Năm Thần Hợp được tính theo bảng Thần Hợp sau: Tý

Û

Sửu

Dần

Û

Hợi

Mão

Û

Tuất

Thìn

Û

Dậu

Tỵ

Û

Thân

Ngọ

Û

Vị

Năm Tý Thần Hợp tại Sửu. Năm Sửu Thần Hợp tại Tý. 1.2. Thần Kể Định. Toán Kể Định : tính từ ngôi Kể Định đến giáp ngôi Thái Ất, đếm xem được bao nhiêu toán.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 14 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Kể Định còn có tên Định Mục hay Kể Mục: Cách tính: Tính từ cung Thần Hợp thuận tới cung Văn Xương đóng, xem có bao nhiêu ngôi, rồi khởi từ Thái Tuế năm cầu đếm đủ số ngôi đã tính (từ Thần Hợp tới Văn Xương) ở trên, theo chiều thuận thì an Kể Định. Nhắc nhớ rằng Kể Định làm ra toán Định, hay Kể Mục (như vậy cần phải biết toán Văn Xương, Thái Tuế trước. Ví dụ xem sau Văn Xương). Toán Định là kể độ số còn U Minh của Thái Ất trong tương lai - Lấy toán m à quyết định.

II. Tính Kể Thần tức là Thần Kể. Lấy vòng Kỷ Dư của năm xem trừ dần từng vòng 12 năm, số dư là số để an Thần Kể. Ví dụ 1: Năm Nhâm Tý (dl 1972) có vòng Kỷ Dư là 289 Vậy giải :

289 được 24 vòng, còn dư 1 tức là năm đầu của vòng 25. 12

II.1. An Thần Kể: - Khối Âm, Thần Kể khởi từ Thân chuyển ngược 12 vị là : Thân, Vị, Ngọ, Tỵ, Thìn, Mão, Dần, Sửu, Tý, Hợi, Tuất, Dậu. - Khối Dương khởi từ Dần cũng chuyển ngược 12 vị: Dần, Sửu, Tý, Hợi, Tuất, Dậu, Thân, Vị, Ngọ, Tỵ, Thìn, Mão. Nên năm Nhâm Tý, Thần Kể ở khối Âm, lấy năm đầu c ủa vòng là 1, tức là an tại Thân trong bầu trời Thái Ất. Thần Kể ở khối Dương, an tại cung Dần của Bầu Trời Thái Ất. Ví dụ 2: Năm Đinh Mão (dl 1987) Vòng Kỷ Dư 304 = được 25, dư 4, tức là an Thần Kể 12 24 Khối Âm (Khởi Thân/1, Vị/2, Ngọ/3, Tỵ/4...) là cung Tỵ tại Bầu Trời Thái Ất. Khối Dương Thần Kể (Kể Thần) an tại số 4 (Khởi Dần/1, Sửu/2, Tý/3, Hợi/4...) tức cung Hợi tại Bầu Trời Thái Ất. II.2. Tính Thái Tuế (Tuế Cả) Lấy số tích niên đến năm c ầu việc, lấy 60 m à khử dần. Số không hết, khởi Giáp Tý đến hết số dư là được Thái Tuế đóng tại thần nào.

III. Tính Thiên Mục Văn Xương (Mắt Trời Bài Văn) Thiên Mục Văn Xương còn gọi tắt là Chủ Mục. * Cách tính dùng Vòng Kỷ Dư, lấy 18 trừ dần. Còn số dư dưới 18 thì lấy để làm số an s ao. III.1. Cách An Sao * Khối Dương: sao Văn Xương, khởi từ Thân, tức cung Vũ Đức, chuyển xuôi 16 Thần, nếu khi gặp Kiền Khôn thì lưu 2 toán còn ra mỗi năm 1 toán. * Khối Âm thì khởi Dần tức cung Lã Thân, đi xuôi 16 thần, gặp (Cấn Tốn lưu 2 toán). Ví dụ 1: Giải sao Văn Xương năm Đinh Mão

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 15 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Số Kỷ Dư 304 = được 16, dư 16. Lấy 16 an, khởi Khối Âm từ Dần chuyển xuôi 18 18 Dần: 1, Mão: 2, Thìn: 3, Tốn: 4, Tốn: 5, Tỵ: 6, Ngọ: 7, Vị: 8, Khôn: 9, Thân: 10, Dậu: 11, Tuất: 12, Kiền: 13, Hợi: 14, Tý: 15, Sửu: 16. Vậy Văn Xương đóng tại Sửu ở Khối Âm. Và theo Khối Dương khởi từ Thân, chuyển xuôi, gặp Kiền lưu toán thì số 16 sẽ rơi vào cung Vị. Ví dụ 2: Giải sao Văn Xương năm Nhâm Tý. Số Kỷ Dư 289 = được 16, dư 1. An Văn Xương tại đầu vòng (vì dư 1) cho cả 289 18 Khối Âm , Khối Dương. Vậy năm Nhâm Tý, sao Văn Xương ở Thân, trong khối Dương, và ở Dần trong khối Âm. Ví dụ 3: Văn Xương vào năm Mậu Dần 1998 sẽ tính như sau: Vòng Kỷ Dư 315 = được 17 dư 9. Lấy 9 để an: 18 18 Văn Xương ở khối Âm an tại cung Khôn. Văn Xương ở khối Dương an tại cung Cấn. III.2. Luận về Văn Xương: Thiên mục Văn Xương là Phụ Tướng của Thái Ất, thuộc Thượng Tướng c ủa Chủ Nhân, nắm quyền sinh sát, vì thế mới có thêm Chủ Đại Tướng, Chủ Tham Tướng và vì đó khởi từ Vũ Đức và Thần cầm đầu để khởi hành thuận chiều và lưu toán (lưu 2 toán ở Kiền Khôn và Cấn Tốn).

IV. Tính Địa Mục Thủy Kích (Mắt Đất Mới Kích) Còn gọi là Khách Mục: * Tính từ ngôi có Thần Kể đóng đếm đến ngôi có Bài Văn (Văn Xương) được bao nhiêu? Lại tính từ Cấn trở đi thuận đến đủ số ngôi trên, là đến ngôi an Thủy Kích (Mới Kích). * Ví dụ khối 289 (Nhâm Tý) Thần Kể ở Dần, Văn Xương ở Thân. Từ Thần Kể ở Dần đếm xuôi tới Thân là cung Văn Xương đếm được 9 ngôi. Vậy lại đếm từ Cấn đi xuôi đủ 9 ngôi thì Khôn là cung đóng của Thủy Kích. Đó là về khối Dương. Còn ở khối Âm thì đếm từ Thần Kể (ở Thân) đến Dần an Văn Xương được 9 ngôi, s au đó tính từ Cấn đến Khôn cũng được 9 ngôi, thì cung Khôn an Thủy Kích. Vậy năm Nhâm Tý (1972 dl.), Thủy Kích ở cả độn Âm, độn Dương đều an tại cung Khôn. * Ví dụ tìm Thủy Kích cho năm Đinh Mão (1987 dl.) vòng Kỷ Dư của Đinh Mão là 304. Khối Dương: Kể Thần tại Hợi, Văn Xương tại Vị. Từ Thần Kể (Kể Thần) tại Hợi tới Văn Xương tại Vị, có 11 ngôi. Tính từ Cấn đến Dậu là 11 ngôi thì an Thủy Kíc h tại cung Dậu. Khối Âm (Đinh Mão 304) Kể Thần tại Vị, Văn Xương tại Sửu.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 16 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thủy Kích sẽ tính và an như sau: Từ Kể Thần tại Tỵ đến Văn Xương tại Sửu có 11 ngôi. Tính từ Cấn đến Dậu được đủ 11 ngôi, thì an Thủy Kích tại Dậu.

V. Tìm 2 toán chủ khách để an Chủ Đại Tướng và Khách Đại Tướng. V.1. Tính toán cho Chủ Đại Tướng: * Đếm từ cung Văn Xương đóng đến giáp cung Thái Ất được bao nhiêu số, ấy là Chủ Toán (toán chủ). Bầu Trời Thái Ất, có 9 cung mang 9 biệt số: Kiền = •, Ngọ = ‚, Cấn = ƒ, Mão = „, Trung Cung Thái Ất không vào, Dậu = †, Khôn = ‡, Tý = ˆ, Tốn = ‰. * Còn các cung khác là gián thần thì đều có một toán. * Nếu Văn Xương ở cung gián thì cung gián đó chỉ tính có 1 toán, còn các cung gián khác không tính. Ví dụ khối 304 (Đinh Mão), trong bầu trời đó Văn Xương đóng tại Vị, Thái Ất tại Khôn thì Văn Xu7ng ở tại cung gián được tính 1 toán, mà vì Văn Xương đã ở giáp Thái Ất rồi thì khỏi phải tính nữa và như thế Toán chủ chỉ có 1 toán. Ví dụ khối 289 (Nhâm Tý), trong đó, ta thấy (do toán trước về Văn Xương và Thái Ất) Văn Xương ở Dần, Thái Ất ở Tốn (trong khối âm). Ta tính như sau: (tính từ Dần đến giáp Thái Ất đóng) Dần là cung gián tính 01 số

= 1

Mão là cung chính biệt số 04 = 4 Thìn là cung gián không tính = 0 Cộng lại

= 5

Vậy Toán chủ là … V.2. Cách an Chủ Đại Tướng: Căn cứ vào số toán của Chủ Đại Tướng, được bao nhiêu số thì an tại cung chính c ó biệt số tương ứng. Ví như Toán chủ được 1 ở năm Đinh Mão thì Chủ Đại Tướng ứng tại cung Kiền = 1. Như Toán chủ được 5 ở năm Nhâm Tý thì Chủ Đại Tướng an tại cung giữa. Nếu số Toán trên 10, 20, 30... thì bỏ hàng “10” mà lấy số đơn, như 15 thì lấy 5, 32 thì lấy 2, để an Đại Chủ Tướng. Vậy 10, 20, 30, 40 thì lấy 1, 2, 3, 4. Lối tính toán chỉ lấy số đơn bỏ hàng chục áp dụng c ả cho Toán Khách. V.3. Tính toán và an cho Khách Đại Tướng (Đại Tướng Khách) Khách Đại Tướng lại lấy gốc từ Thủy Kích. Như phép trên, đếm từ Thủy Kích đến ngôi giáp Thái Ất, xem được bao nhiêu toán, đấy là toán khách. Cung gián tính 1, nếu Thủy Kích đóng tại cung gián và các cung gián khác, không tính. Cung Chính thì tính biệt s ố của nó. Ví dụ, khối âm của cục 289 (Nhâm Tý), Thủy Kích tại Khôn, Thái Ất ở Tốn, ta tính như s au;

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 17 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khôn biệt số

7

Dậu

biệt số

6

Kiền biệt số

1

biệt số

8

Cấn

biệt số

3

Mão

biệt số

4

Cộng

29

Vậy Toán Khách Đại Tướng là 29 và an tại cung Tốn. V.4. Tìm hai ngôi Tham Tướng Chủ Khách 4.1. Ngôi của Tham Tướng: Dùng số cung c ủa Chủ Đại Tướng nhân với ba, số thành là cung của Chủ Tham Tướng. Nếu số thành quá 10 thì bỏ hàng chục, lấy hàng đơn. Ví dụ khối Âm năm Nhâm Tý (dl. 1972), ngôi Chủ Đại Tướng là 5 (cung 5) thì Chủ Tham Tướng đóng cùng cung 5. 4.2. Ngôi của Khách Tham Tướng: Cũng theo trên, lấy số cung của Khách Đại Tướng, nhân với ba, số thành là cung của Khách Tham Tướng. Nếu số thành quá 10 thì bỏ hàng chục, lấy số đơn. Ví dụ khối năm Nhâm Tý (1972), ngôi Khách Đại Tướng là (9 x 3 = 27) bỏ hàng chục lấy s ố 7 đơn, tức là an tại cung Khôn 7.

VI. Tìm Ngũ Phúc (năm Phúc) Phép 1 : Dùng số tích năm từ Trung Cổ Giáp Dần đến năm cầu. Lấy 225 mà trừ dần để tính ra vòng. Số dư dưới 225 là số vòng, lại đem trừ cho 45 vì m ỗi c ung của Ngũ Phúc ở 45 năm mới di rời đi cung khác. Ngũ Khúc khởi (có 5 cung) từ 1 Kiền, 2 Cấn, 3 Tốn, 4 Khôn, 5 cung giữa. Ví dụ 1: Tìm Ngũ Phúc năm Đinh Mùi (dl.1787) là năm Chiêu Thống thứ 1. Dùng Trung Cổ Giáp Dần tích đến Đinh Mùi (1787) là 14.394 toán. Giải : cho 45:

14 .394 được 63, dư 219. Lấy 219 (vì nhỏ hơn 225, nhiều hơn 45) chia 225

219 được 4 dư 39. 45

Vậy Ngũ Phúc đã đi được 4 cung, nay đang ở cung giữa được 39 năm, c òn thiếu 6 năm nữa mới đủ số 45. Vòng 5 cung x 45 = Kiền ® Cấn ® Tốn ® Khôn ® Giữa ® là 225 năm. Ví dụ 2: Lấy năm Đinh Mão (dl. 1987) Số tích từ Trung Cổ Giáp Dần đến Đinh Vị (1787) = 14.394. Nếu tích đến năm 1987 thì cộng 200 số năm = 14.594. 14 .594 194 được 64 dư 194. Lấy 194 chia cho 45, được 4, dư 14. Đó 225 45 là Ngũ Phúc đã vào cung 5 được 14 năm (cung giữa là cung 5). Ta giải :

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 18 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ví dụ 3: Lấy năm Nhâm Tý (dl. 1972) Số Tích Tuế từ Trung Cổ Giáp Dần đến Nhâm Tý (1972) = 179;

14 .579 được 64 dư 225

179 đựơc 3, dư 44. 45 Vậy Ngũ Phúc vào cung 4 tức Khôn đã 44 năm. Còn 1 năm nữa sẽ sang cung

giữa. Phép 2: Lấy Tích Tuế từ Thượng Cổ Giáp Tý cộng số doanh sai 125, khử bằng 225. Số dư dưới 225, lấy 45 mà rút. Khởi Càn Cấn Tốn Khôn Trung. 45 năm rời 1 cung.

VII. Tính Quân Cơ (Nền Vua) Nền Vua (Quân Cơ) chuyển thuận 12 vị, cứ 30 năm mới rời 1 vị. Mỗi vòng 30 x 12 = 360 năm . Cách tính: Lấy Tích Tuế từ Trung Cổ Giáp Dần đến năm cầu việc, lấy 360 mà khử, số dư nhiều hơn 30 thì lấy 30 m à rút. Khởi từ Ngọ đi thuận 12 vị. Ví dụ 1 : Tích Tuế của Trung Cổ Giáp Dần đến Đinh Mùi là 14.394. Giải toán

14 .394 354 dư 354; được 11 dư 24, vậy là Quân Cơ ở Tỵ đã 24 năm. 360 30

Còn một phép toán khác dùng cho Quân Cơ là lấy Tích Tuế từ Thượng Cổ Giáp Tý thêm âm dương doanh sai là 250, rồi khử bằng 360 rồi bằng 30 như phép trên đã dẫn. (*) Nếu tính theo Kể ngày thì tích số ngày từ Giáp Tý đầu sang Đông chí đến ngày sinh - cộng thêm 250 rồi khử bằng 360 - lại rút bằng 30 như phép đã dẫn. Ví dụ 2: Tìm Quân Cơ cho năm Đinh Mão dl 1987. Lấy Tích Tuế từ Trung Cổ Giáp Dần đến Đinh Mão: 14.594. Giải : 1/

14 .594 dư 194; 360

2/

194 được 6 dư 14. 30

Vậy là Quân Cơ đã đang ở vị thứ 7 được 14 năm, tức là đóng tại Tý. Hoặc tính cách 2: Lấy vòng Kỷ Dư + s ố doanh sai 250. Giải tính : 1/

304 + 250 dư 194; 360

2/

194 được 6 dư 14. 30

Vậy là Quân Cơ đã đang ở vị thứ 7 được 14 năm, tức ở cung Tý. Ví dụ 3: Quân Cơ của dl 1998 Mậu Dần Giải : Từ Đinh Mão tới Mậu Dần thêm 11 toán cho vòng Kỷ Dư Đinh Mão = 304 + 11 = 315. Lấy 250 cộng thêm = 565 (315 + 250).

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 19 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

1/

565 dư 205; 360

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

2/

205 được 6 dư 25. 30

Vậy Quân Cơ ở cung Tý được 25 năm. Còn 5 năm nữa s ẽ sang cung Sửu.

VIII. Tính Thần Cơ (Nền Thần) Cách tính: Có hai cách tính. Cách 1: Lấy Tích Tuế từ Trung Cổ Giáp Dần tới năm cầu, dùng 360 mà khử, số dư dưới 360 thì khử bằng tiểu chu 36 - thấy số dư nhỏ hơn 36, lớn hơn 3, thì lấy số 3 mà rút, số dư này đem khởi từ Ngọ thuận 12 chi thần. Ví dụ: Năm Đinh Mão dl 1987 – Tích Tuế từ Trung Cổ Giáp Dần tới năm cầu Đinh Mão : 14.594. Ta làm tính a)

14 .594 dư 194; 360

b)

194 dư 14; 36

c)

14 được 4 dư 2. 3

Vậy Thần Cơ đang ở vị thứ 5 được 2 năm. Từ Ngọ thuận tới Tuất là đủ số. Vậy Thần Cơ ở Tuất đã được 2 năm. Cách II – Dùng Vòng Kỷ Dư cộng với 250 doanh sai, lấy 360 mà khử, số dư nhỏ hơn 360 thì lấy 36 mà khử. Số dư lớn hơn ba, nhỏ hơn 36 thì lấy 3 mà rút, s ố dư khởi Ngọ thuận 12 vị. Ví dụ: Tìm Thần Cơ năm Đinh Mão, ta giải toán: a)

304 + 250 dư 194; 360

b)

194 dư 14; 36

c)

14 được 4 dư 2. 3

Vậy là Thần Cơ ở vị thứ năm đã được 2 năm, tức là ở Tuất đã được 2 năm. * Thần Cơ cứ 3 năm mới rời một cung.

IX. Tính Dân Cơ (Nền Dân) Dân Cơ cứ 1 năm rời một cung. Cách tính Dân Cơ có hai cách như Thần Cơ. Cách 1 – Dùng Tích Tuế từ Thượng Cổ Giáp Tý – hay Vòng Kỷ Dư (Vòng Kỷ Dư tương ứng số tích ngày) của năm cầu cộng với số 250, rồi trừ cho 360 - Số dư lại dùng 12 mà khử. Số dư khởi từ Tuất thuận 12 vị thứ. Như năm Nhâm Tý – Tích Tuế + 250 Vòng Kỷ Dư + 250 360 289 + 250 179 dư 179; b) dư 11. 360 12 Ta giải :

a).

Dân Cơ khởi Tuất thì thấy rơi vào Thân - Vậy Thân là chỗ an Dân Cơ. Năm Đinh Mão: a)

304 + 250 dư 194; 360

Tủ sách Tử Vi Lý Số

b)

194 dư 2. 12

- 20 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Dân Cơ tại Hợi Cách II. Dùng Tích Tuế từ Trung Cổ Giáp Dần, lấy 360 mà khử - số dư Khởi Tuất. Ví dụ năm Đinh Mão. a)

14 .594 dư 194; 360

b)

194 dư 2. 12

Dân Cơ tại Hợi.

X. Tính Tứ Thần. Bộ s ao Tứ Thần gồm có 4 sao: Tứ Thần, Thiên Ất (Ất Trời), Trực Phù, Địa Ất. Cách tính: Bộ sao này, cứ 3 năm mới rời một vị. Vòng sao = 36. Lấy vòng Kỷ Dư của năm c ầu việc, trừ dần cho 36. Số dư đem rút (vì 3 năm mới rời 1 cung). X.1. Tứ Thần: Khởi từ cung chính 1 chuyển xuôi qua các cung chính sau đây, tức là: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Tỵ, Thân, Dần (Tỵ = Giáng cung; Thân = Minh Đường; Dần = Ngọc Đường - Đường là thềm). Ví dụ : Năm Tân Dậu, tứ Thần ở cung 5 được 1 năm, còn 2 năm nữa, sẽ vào cung năm Giáp Tý là Dậu 6. Giải: Năm Tân Dậu, Tích Tuế 10.155.718 (dl. 1801) 10 .155 .718 118 dư 118. Lấy 118 khử cho 36: được 3 vòng dư 10. 360 36 Lại rút 3 vì m ỗi 3 năm chuyển 1 cung:

10 được 3 cung, dư 1. 3

Vậy Tứ Thần vào cung 4 (cung Mão đã 1 năm), còn 2 năm nữa, tức đến Giáp Tý (1804) sẽ vào cung giữa 5. Ví dụ: Tìm Tứ Thần năm Nhâm Tý (1972 dl.), vòng Kỷ Dư là 289. Giải: 289 được 8 vòng, dư 1. 36 Vậy Tứ Thần ở Kiền • là vòng đầu thứ 9 được 1 năm. Ví dụ: Tìm Tứ Thần năm Đinh Mão (1987 dl.), vòng Kỷ Dư là 304. Giải : 304 được 8 vòng, dư 16 là vòng ở thứ 9, nên phải rút: 36 16 = 5 dư 1. Tức là Tứ Thần ở cung Dậu 6, được 1 năm. 3 X.2. Tìm Thiên Ất (Ất Trời) Theo cách tính như Tứ Thần. Nhưng Thiên Ất chuyển theo sau Tứ Thần 5 cung tức là Thiên Ất khởi: 6, 7, 8, 9, Tỵ, Thân, Dần 1, 2, 3, 4, 5. Ví dụ:

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 21 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Giải toán Thiên Ất năm Nhâm Tý (1972 dl.) 289 được 8 vòng, dư 1. Vậy Thiên Ất đang ở đầu vòng 9 được 1 năm, vì khởi : 36 6, 7, 8... Vậy Thiên Ất ở Dậu được 1 năm. Ví dụ: Giải toán Thiên Ất năm Đinh Mão (1987 dl) 304 16 được 8 vòng, dư 16; được 5 dư 1 tức vào ngôi thứ 6 – là Thiên Ất 36 3 đóng tại Thân. X.3. Tìm Trực Phù: Trực Phù chuyển xuôi và khởi từ 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - Tỵ - Thân – Dân – 1 – 2 – 3 – 4. Ví dụ: Giải toán Trực Phù năm Nhâm Tý (1972 dl.) 289 được 8, dư 1. Trực Phù khởi từ 5 đã đến đầu vòng thứ 9 tức là ở cung 36 giữa. Vậy Trực Phù đóng tại cung giữa đã được 1 năm. Ví dụ: Giải toán Trực Phù năm Đinh Mão (1987 dl.) 304 16 dư 16, rút 3: được 5, dư 1, tức vào vị thứ là cung Tốn biệt số 9 đã 36 3 được 1 năm. X.4. Giải toán Địa Ất (Ất Đất) Theo lệ như Thiên Ất, khởi từ 9 - Tỵ - Thân – Dần 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8. Chẳng hạn: Năm Nhâm Tý – sau khi làm toán như trên, được 8 dư 1 là Địa Ất đóng tại vòng thứ 9 là c ung 5 giữa đã được 1 năm. Năm Đinh Mão, được 5 cung, dư 1 là vào cung Ngọ ‚ đã đựơc 1 năm.

XI. Tìm Cờ Thái Tuế Thanh Long (Rồng Xanh). Phép tính: Dùng Giáp Tý tích đến năm cầu - Lấy 60 mà trừ, không hết, lấy vòng 12 mà khử. Số dư khởi từ bang Hợi, đi thuận 12 thần, mỗi năm rời 1 vị, hết toán thì được cung Thanh Long - Vậy là 1 vòng gồm 12 s ố. Như năm Đinh Mão: Vòng Kỷ Dư : 304 304 = được 5, dư 4. 60 Khởi từ Hợi thuận đến Tý - Sửu - Dần thì là 4 s ố. Vậy Thanh Long đóng tại Dần.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 22 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Riêng các năm Tỵ, Hợi, Rồng Xanh (Thanh Long) đóng tại Tuất.

XII. Tìm Khí Cung Xích Kỳ (Cờ Đỏ). Phép tính: Vòng Kỷ Dư + 1, lấy vòng 40 mà trừ, không hết lấy vòng 4 m à trừ. Số dư khởi Hợi chuyển ngược qua 4 cung (gọi 4 mạnh) Hợi – Thân - Tỵ - Dần - Mỗi năm 1 rời. Như Đinh Mão :

304 + 1 25 được 7, dư 25; dư 1. 40 4

Vậy Xích Kỳ ở Hợi Các năm Tỵ, Hợi, Xích Kỳ ở Thân.

XIII. Tính Thái Âm Hắc Kỳ (Cờ Đen) Phép tính: Lấy vòng Kỷ Dư thêm 25 toán âm dương doanh sai. Lấy 36 mà khử - không hết lấy số 3 mà rút (nếu số dư nhiều hơn 3). Khởi Hợi đi ngược 12 thần vị. Cứ 3 năm 1 rời. Như năm Đinh Mão :

304 + 25 được 9 vòng, dư 5. 36

Rút 3 thì được Hắc Kỳ đóng tại Tuất. (Vì đã được 1, dư 2) đã 2 năm rồi. Đáng chú ý: Cờ Đen và Cờ Đỏ chuyển chậm hơn toán, và hết một Nguyên chưa trở lại đầu nút. Hết 5 Nguyên cũng chưa trở lại nút đầu.

XIV. Tìm Sao Thái Âm Sao Thái Âm ở trước Thái Tuế 2 cung. Ví dụ năm Tý, Thái Tuế là Tý thì Thái Âm ở Tuất – Các năm khác theo lệ đó m à tính. Sao Thái Âm di chuyển theo Hợp Thần và Thái Tuế - khởi Tuất vào năm Tý thuận qua 12 thứ (sao), như năm Sửu thì Thái Âm chuyển qua Hợi... Người xưa cho Thái Âm là vị của Hậu Phi, gây tai ách cho Tuế Quân như gây mưu mô, tiếm quyền. Vì thế rất kỵ với Nhị Mục (Văn Xương và Thủy Kích) ở cùng cung, chứng tỏ Hậu Phi bất chính, chủ mưu đồ. Hoặc Thái Âm cùng Đại Tướng hợp ở Tứ trọng, lại có cả Nhị mục thì gọi là bọn xú nữ chủ hợp mưu: có kẻ thân cận hợp mưu với hoạn quan, thê thiếp ® chuyên quyền ® loạn. Thái Ất và Thái Âm cùng cung thì có nước láng giềng đem tiến cống con gái đẹp ® đàn bà nhập vương đình. Thái Âm , hợp với Tứ Thần thì tai ương xảy đến rất nhiều. Nhà Vua gặp c ác năm như trên thì phải xa lánh bọn xu nịnh, c ẩn mật với tả hữu, dứt việc nữ sắc để phòng s uy vi, và phải gần các trung thần.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 23 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

PHẦN BỐN CÁCH TÍNH 9 SAO PHÉP TÔN (CỬU TINH TRỰC PHÙ) Nên biết vòng số của sao Trực Phù lúc chưa dịch, s ẽ đổi số khi dịch. Vòng số thứ tự của 9 sao Phép Tôn khi chưa dịch chuyển theo toán như sau: 1. Thiên Bồng (Bồng Trời)

Lục Mậu

2. Thiên Nhuế (Ông Trời)

Lục Kỷ

3. Thiên Xung (Xông Trời)

Lục Canh

4. Thiên Phụ (Đỡ Trời)

Lục Tân

5. Thiên Cầm (Chim Trời)

Lục Nhâm

6. Thiên Tâm (Lòng Trời)

Lục Quý

7. Thiên Trụ (Cột Trời)

Lục Đinh

8. Thiên Nhậm (Gánh Trời)

Lục Bính

9. Thiên Ương (Ương Trời)

Lục Ất

Chú ý: Số thứ tự từ 1 đến 9 đều sẽ ứng cung biệt số khi vòng này đã dịch.

I. Phép Tính: Dùng Thượng Cổ Giáp Tý tích đến năm cầu (hay vòng Kỷ Dư của năm cầu) Lấy vòng lớn 900 mà trừ, vòng nhỏ 90 mà rút. Vì mỗi sao giữ 10 năm. Một vòng 90 năm (9x10 = 90) Số dư, khởi Thiên Bồng, chuyển xuôi 9 cung. Ví dụ 1: Tích Tuế của năm Canh Thìn (1640 dl.), được 10.155.557 toán. Giải toán: 1/

10 .155 .557 dư 857; 900

2/

857 được 9 dư 47 toán 90

3/

47 được 10

4 dư 7. Là Trực Phù vào sao Thiên Cầm 7 năm . Vì Canh Thìn là năm cầu ở tuần Giáp Tuất. Người tính phải biết tra các năm thuộc tuần giáp nào trong 6 tuần (1 tuần là 10), từ Giáp Tý, Giáp Tuất, Giáp Thân, Giáp Ngọ, Giáp Thìn, Giáp Dần. Như thế, tra can năm chữ “Canh” của Canh Thìn, thấy ứng Thiên Xung Lục Canh. Lấy sao Trực Phù của Canh Thìn đóng tại sao Thiên Cầm xếp theo thứ tự thứ 5, còn theo số toán thì sao Thiên Xung có chữ Canh đứng thứ 3, mà năm Canh Thìn, toán được 4 rồi, còn dư 7, tức là đã qua sao thứ 4 là Thiên Phụ, và Thiên Cầm ở hàng 5 thì làm Trực Phù. Nay lấy chữ Canh tại sao Thiên Xung chưa chuyển, để chuyển đổi chữ Canh cho s ao Trực Phù Thiên Cầm. Về số thứ tự ƒ của Thiên Xung Lục Canh gia vào cho Thiên Cầm Trực Phù, thì Thiên Cầm được số ƒ (của Thiên Xung) và số ƒ ứng c ung Cấn ƒ - lên đứng đầu bảng thứ tự của vòng đã chuyển, thì sao tiếp theo thứ tự

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 24 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

chưa chuyển sau Thiên Cầm là Thiên Tâm sẽ ở cung 4. Theo thứ tự chuyển cung như bảng sao dịch chuyển đổi s ố thứ tự để theo biệt số cung của 9 cung chính. Trực Phù Thiên Cầm

ở cung Cấn

ƒ

Thiên Tâm

ở cung Mão

Thiên Trụ

ở cung giữa …

Thiên Nhậm

ở cung Dậu

Thiên Ương ở cung Khôn ‡ Thiên Bồng

ở cung Tý

ˆ (trước khi chưa dịch ở •

Thiên Nhuế

ở cung Tốn

Thiên Xung

ở cung Kiền •

Thiên Phụ

ở cung Ngọ

Kể tháng, kể ngày, kể giờ cũng tính theo phép tính trên, chỉ dùng Dương cục sau Đông Chí, dùng Âm cục sau Hạ Chí cho Kể Giờ mà thôi. Ví dụ 2: Tìm sao Trực Phù cho năm Đinh Mão Tích Tuế

10.155.90 34 4 số dư 34; 10 900 900 Vậy là Trực Phù ở sao thứ 4 được 4 năm . =

được 3 dư 4

Hàng thứ 4 ở vòng chưa dịch là sao Thiên Phụ. Năm Đinh Mão thuộc tuần Giáp Tý – Đinh Mão có can Đinh mà lục Đinh ở vòng sao chưa chuyển ở cung ‡ của Thiên Trụ Lục Đinh - vậy gọi là Thiên Phụ Trực Phù gia. Trên can Đinh thì Thiên Phụ ở cung thứ 7, tiếp theo bảng thứ tự chưa chuyển thì s ao Thiên Cầm sẽ đứng nối vào bảng dịch là ở cung ˆ, Thiên Tâm ‰, Thiên Trụ cung • Kiền... theo bảng vẽ sau về cung chính: Trực Phù Thiên Phụ

ở cung Khôn ‡

Thiên Cầm

ở cung Tý

ˆ

Thiên Tâm

ở cung Tốn

Thiên Trụ

ở cung Kiền •

Thiên Nhậm

ở cung Ngọ

Thiên Ương ở cung Cấn

ƒ

Thiên Cầm

ở cung Mão

Thiên Nhuế

ở cung giữa …

Thiên Xung

ở cung Dậu

Đến đây, người tính thấy cần biết thêm về tuần lục Giáp mà các Can năm đóng theo để hiểu rõ vòng sao 9 tinh Trực Phù khi chưa chuyển đã mang các chữ Lục Mậu, Lục Kỷ, Lục Canh... mà không mang Lục Giáp.

II. Bảng Lục Tuần Giáp - Lục Giáp

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 25 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Tuần 1 Tuần 2

Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 Tuần 6

1 Giáp Tý Giáp Tuất 1 Giáp Giáp Thân Giáp Ngọ Giáp Thìn Giáp Dần

2 Ất Sửu Ất Hợi 2 Ất Ất Dậu Ất Vị Ất Tỵ Ất Mão

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

3 Bính Dần Bính Tý 3 Bính Bính Tuất Bính Thân Bính Ngọ Bính Thìn

4 Đinh Mão Đinh Sửu 4 Đinh Đinh Hợi Đinh Dậu Đinh Vị Đinh Tỵ

5 Mậu Thìn Mậu Dần 5 Mậu Mậu Tý Mậu Tuất Mậu Thân Mậu Ngọ

6 Kỷ Tỵ Kỷ Mão 6 Kỷ Kỷ Sửu Kỷ Hợi Kỷ Dậu Kỷ Vị

7 Canh Ngọ Canh Thìn 7 Canh Canh Dần Canh Tý Canh Tuất Canh Thân

8 Tân Mùi Tân Tỵ 8 Tân Tân Mão Tân Sửu Tân Hợi Tân Dậu

9 Nhâm Thân Nhâm Ngọ 9 Nhâm Nhâm Thìn Nhâm Dần Nhâm Tý Nhâm Tuất

10 Quý Dậu Quý Mùi 10 Quý Quý Tỵ Quý Mão Quý Sửu Quý Hợi

Cách tra: Xem hàng ngang để tra năm – Hàng dọc tra tuần. Xem năm tên Can Chi nào – như Đinh Mão, thấy chữ Đinh Mão ở cột 4 – thì ở cột dọc , Đinh Mão ở tuần Giáp Tý – xem cột dọc theo số 1 ghi Lục Giáp. Điều đáng chú ý: Trực Phù còn gọi là Trực Sự (thẳng việc = xem thẳng vào việc) và thường dùng ở Kể ngày, Kể tháng.

III. Phép lấy Trực Sự gia Can ngày. Như năm Canh Thìn, tháng 5, ngày 18 Mậu Tuất dụng việc. Vào nguyên 2, cục 23 (Xin mở bản đồ bản 72 khối Dương vào cuốn 4 để xem). Được tích nhật (ngày tích) từ thượng cổ đến đây được 37 ức 2930 vạn 6.535 toán (đọc theo xưa 37 ức, 2930 vạn 6535 toán). Dùng vòng 900 trừ còn dư 5 toán. Khởi Giáp Ngọ - vì Mậu Tuất (ngày) ở tuần Giáp Ngọ, và chữ Mậu ở sao Thiên Bồng thì s ao Thiên Bồng làm Trực Sự - ứng Kiền • rồi m uốn chuyển thì theo thứ tự vòng sao đã dẫn để an các cung cho vòng sao từ Thiên Bồng cung Kiền • Thiên Nhuế cung Ngọ 2...

IV. Phép lấy Trực sự gia Can Tháng : Như Canh Thìn, tháng 5, ta sẽ làm như sau theo 2 bước: 1. Lấy 12 nhân với số tích, rồi khử bằng 360 thì còn dư 192 10 .115 .556 x 12 192 dư 192; được 5 dư 12. 360 36 2. Lấy 12 + thêm 5 tháng của Canh Thìn và 2 tháng Thiên Chính, Địa Chính theo lệ đã dẫn, thì số dư là 19. Lại rút bằng 10 thì đuợc 1 dư 9, tức là sao Thiên Nhuế trực sự. Tháng 5 c ủa Canh Thìn là Nhâm Ngọ - Nhâm Ngọ ở tuần Giáp Tuất. Lấy lục nhâm được ở biệt số 5 của Thiên Cầm gia vào Trực Sự Thiên Nhuế thì Thiên Nhuế trực sự tại cung … giữa, và tiếp theo Thiên Xung cung Dậu 6, Thiên Phụ ở cung Khôn 7, cứ theo phép m à an đủ 9 cung.

V. Tính Văn Xương Cửu Tinh (Bài văn 9 sao) giữ Phận Dã Trực Sự.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 26 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

V.1. Phép tính theo lệ chung: Lấy Tuế tích đến năm cầu việc. Lấy vòng 270 mà trừ. Số dư lấy 30 mà rút. Khởi cung Kiền • Văn Xương chuyển xuôi 9 cung. Vì 30 năm 1 cung. Mỗi vòng = 30 x 9 = 270 số. Ví dụ: Năm Đinh Mão 1987 Giải toán Trực Sự Văn Xương: 10 .155 .904 154 được dư 154; được 5, dư 4. 270 30 Số thứ tự của Văn Xương Cửu Tinh: Cung Kiền •

Văn Xương

(Nhâm)

(Bài văn)

Cung Ngọ ‚

Huyền Phượng

(Quý)

(Phượng xám)

Cung Cấn ƒ

Minh Duy

(Ất)

(Góc sáng)

Cung Mão „

Âm Đức

(Bính)

(Đức âm)

Cung Giữa …

Chiêu Dao

(Đinh)

(Vẫy vời)

Cung Dậu †

Hoa Minh

(Mậu)

(Gặp sáng)

Cung Khôn ‡

Huyền Vũ

(Kỷ)

(Rùa xám)

Huyền Minh

(Canh)

(Mờ ảo)

Cưu Minh

(Tân)

(Sáng gốc)

Cung Tý

ˆ

Cung Tốn ‰

Vậy năm Đinh Mão ở tuần Giáp Tý, Can Đinh nhằm Lục Đinh, m à nay đang vào cung 6 được 4 năm (vì được 5 mà dư 4) tức là vào 6 đã 4 năm, mà 6 theo thứ tự là Hoa Minh. Vậy Trực Sự m à gia can Đinh là lấy cung Khởi là cung Hoa Minh. Vì Hoa Minh gia Đinh thì được s ố cung biệt số ‚. Vậy các sao tiếp theo ở chính cung, tính tiếp vào Hoa Minh cung 2: Huyền Vũ

tại cung

Cấn

3

(Mậu)

Huyền Minh

tại cung

Mão

4

(Kỷ)

Cưu (Duy) Minh tại cung

giữa 5

(Canh)

Văn Xương

Dậu

(Tân)

tại cung

6

Huyền Phượng tại cung

Khôn 7

(Nhâm)

Minh Duy

tại cung

8

(Quý)

Âm Đức

tại cung

Tốn

9

(Ất)

Chiêu Dao

tại cung

Kiền 1

(Bính)

9 sao đều chuyển – Can năm gia theo mà chuyển – khác với s ố Can Năm: 1 = Mậu; 2 = Kỷ; 3 = Canh; 4 = Tân; 5 = Nhâm; 6 = Quý; 7 = Ất; 8 = Bính; 9 = Đinh. Ví dụ: Lấy năm Nhâm Tý: Vòng Tích tuế 10.155.889. 10 .155 .889 dư 139; 270

Lấy 30 rút

139 được 4 dư 19. 30

Vậy năm Nhâm Tý, Văn Xương vào cung giữa được 19 năm (vì được 4 là đã qua 4 c ung, mà can Nhâm của Nhâm Tý là gia vào đúng Lục Nhâm của Văn Xương

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 27 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

theo bảng thứ tự). Vậy tức là trên Nhâm mà ở cung giữa … thì vòng sao tiếp theo sẽ như sau: Huyền Phượng (Phượng Sám)

trên cung Dậu

6 tức Quý

Minh Duy (góc sáng)

trên cung Khôn 7 tức Ất

Âm Đức (Đức Âm)

trên cung Tý

8 tức Bính

Chiêu Dao (Vẫy vời)

trên cung Tốn

9 tức Đinh

Hoa Minh (Thừa Minh = Gặp Sáng) trên cung Kiền

1 tức Mậu

Huyền Vũ (Rùa sám)

trên cung Ngọ

2 tức Kỷ

Huyền Minh (Mờ ảo)

trên cung Cấn

3 tức Canh

Cưu Minh (Sáng gốc)

trên cung Mão

4 tức Tân

V.2. Lý luận về Văn Xương 9 sao trực sự phận dã: 2.1. Suy lành dữ tại Phận Dã nào chuyển biến. - Như vậy Giáp Ất phận dã ấy có tai nạn, gió sấm, tật bệnh, năm tháng càng nặng = mưa to, gió lớn, lụt lạo. - Vào Bính Đinh có tai nạn về hạn hán, ngày tháng càng nặng: có hỏa họan, khẩu thiệt, yêu ngôn. - Vào Mậu Kỷ có việc thổ công, sâu lúa, chết chóc, năm tháng càng nặng: mưa lụt, nước lớn, dân bất an, địa chấn. - Vào Canh Tân có nạn binh qua, trộm cướp, chết chóc năm tháng thêm nặng: tử tang, đạo tặc cướp phá. - Vào Nhâm Quý: mưa dầm, nước lớn, hậu phí không yên. Ở trên hội cùng Thái Ất thì tai nạn càng thêm nặng, xảy ra khắp nơi. Nếu gặp Tuế Kể c ó Bách, Cách (ép, cách) Kích, Hiệp (kích c ắp) thì nạn càng nặng thêm ghê gớm. Xin xem về sau Bách, Cách, Kích, Hiệp và luận về sao ở cuốn 6 dưới. 2.2. Kinh nói: Thuở ban đầu Thái Ất phân m à làm Thiên Địa, truyền (thiền trao) mà làm Âm Dương, biến mà làm 4 thời (mùa) phô bày mà làm bát quái, định mà làm 9 cung. Vậy sự lãnh đạo của Thái Ất, khi mới phân nguyên thủy, thì là một khí. Phân chia thành Lưỡng Nghi. Một khí với Lưỡng Nghi hợp lại, tượng mờ mịt, lại có Tam Tài. Vì thế nhân ba lên mà được 9 cung (3 x 3 = 9), lấy 9 sao m à đặt tên. Lại nhân 3 lần 9 (3 x 9) được 27 làm sự biến cung cho 9 tinh, để thành chu kỳ 270. Người xưa nhân vì “Nghĩa” m à lập “Tượng”, nhân vì Tượng mà lấy “Danh”, suy luận rõ được sự ứng nghiệm . Lý quá thâm sâu. V.3. Bảng Phận Dã khối 9 sao Bài Văn (Văn Xương) chiếu soi trên Bầu Trời Thái Ất 9 cung cố định (Lúc chưa chuyển cung)

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 28 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

TỐN 9 Duy Minh Thương châu Bính

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

TỊ

NGỌ (Ly) 2 Huyền Phượng Kinh châu Đinh

VỊ

KHÔN 7 Huyền Vũ; Ích, Lương Châu Canh THÂN

THÌN Cung 5 Giữa Chiêu Dao Tượng Châu Trung Quốc Mậu Quý

(Chấn) M ÃO 4 Âm Đức Dự Châu Ất DẦN CẤN 3 Minh Duy Giáp Thanh Châu

SỬU

8 TÝ (Khảm) Huyền Minh U Châu Quý

(Đoài) DẬU 6 Hoa Minh Duy Châu Tân TUẤT HỢI

KIỀN 1 Dực Châu Nhâm Văn Xương

V.4. Tính Cửu Tinh Quý Thần (9 sao Quý) vào việc (Trực Sự) bằng Phi hành nhập cung giữa Phép tính: a. Mỗi năm 1 cung. Mỗi vòng 9 năm. b. Lấy vòng Kỷ Dư thêm 3 toán doanh sai, trừ dần cho 9, số không hết, lấy số dư đó để khởi cung 1, chuyển ngược 9 cung. c. Lấy Quý thần làm Trực Sự đem rút vào giữa. Thần đứng sau bay ra khỏi cung Kiền •, sao tiếp theo vào Dậu (Đoài) rối Cấn, - Ly, - Khảm, - Khôn, - Chấn, Tốn. d. Vậy s ố thứ tự các 9 sao Quý để tính Trực Sự: 1. Thái Nhất (Nhất Cả) 2. Thiên Hoàng (Hoàng Trời) 3. Thái Âm (Âm Cả) 4. Hàm Trì (Ao Liền) 5. Thanh Long (Rồng xanh) 6. Thiên Phù (Thẻ Trời) 7. Chiêu Dao (Vẫy Vời) 8. Hiên Viên (Hiên Xe) 9. Nhiếp Đề (Dẫn Đem) Giải toán: Ví dụ 1: Năm Đinh Mão (1987 dl.), Kỷ Dư 304

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 29 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

304 + 3 được 34, dư 1, tức là đã được 34 vòng, số dư 1 là sang đầu 9 vòng thứ 35. Số dư 1 là toán để khởi từ cung 1 là Thái Nhất đứng đầu. Vậy Thái Nhất bay vào trung cung làm Trực Sự. * Bước 1 :

* Bước 2 : Sau khi Thái Nhất đứng đầu vào đã vào trung cung thì bảng 9 s ao trong đó 8 sao còn lại sẽ bắt đầu thứ tự ngược từ dưới ‰ lên - gọi là cung rút. Ta có thứ tự rút như sau: Nhiếp Đề ® Hiên Viên ® Chiêu Dao ® Thiên Phù ® Thanh Long ® Hàm Trì Thái Âm ® Thiên Hoàng. Ta được bảng thứ tự trên và theo lệ dẫn ở (c), Nhiếp Đề vào Kiền, Hiên Viên vào Đoài (Dậu), Chiêu Dao vào Cấn... Ta xem bảng vẽ sau:

Chấn Mão

Tốn „ Thiên Hoàng ƒ Thái Âm ˆ Chiêu Dao Cấn

Ly (Ngọ) ‰ Thiên Phù … Thái Nhất • Thanh Long Khảm

Khôn ‚ Hàm Trì ‡ Hiên Viên † Nhiếp Đề Kiền

Đoài (Dậu)

(*) Con số trong vòng là con số theo Ma Phương bậc 3. Chữ vòng ngoài là cung số Thái Ất. Đáng chú ý. Sao Thái Âm này khác Thái Âm đã tính ở trên. Vậy cung rút tới đâu, có thể rõ lành dữ chỗ đó. Ví dụ 2 : Năm Nhâm Tý Kỷ Dư 289 Giải :

289 + 3 được 32 vòng, dư 4 0

Năm nay, số dư 4 ứng vào Hàm Trì (Ao Liền) phi nhập (rút vào) cung giữa, Thái Âm (đứng trên Hàm Trì là tính ngược lên Thái Âm, Thiên Hoàng, Thái Nhất ® Nhiếp Đề - Hiên Viên...) Thái Âm (âm cả) trên Kiền 1 ® Thiên Hoàng (Hoàng Trời) trên Đoài, Thái Nhất (Nhất cả) trên Cấn, Nhiếp Đề (Dẫn Đem) trên Ly (Ngọ), Hiên Viên (Hiên xe) trên Khảm. Chiêu Dao (Vẫy Vời) trên Khôn, Thiên Phù (Thẻ Trời) trên Chấn, Thanh Long (Rồng Xanh) trên Tốn. Ví dụ 3 : Năm Kỷ Tỵ:

306 + 3 được 34 dư 3. 9

Vậy Trực Sự phi nhập vào giữa là Thái Âm (đóng số 3), tính ngược thì Thiên Hoàng vào Kiền, Thái Nhất vào Đoài, Nhiếp Đề vào Cấn, Hiên Viên vào Ngọ (Ly), Chiêu Dao và Khảm (Tý), Thiên Phù trên Khôn, Thanh Long trên Mão (Chấn) Hàm Trì trên Tốn.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 30 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

VI. Tìm 8 cửa vào việc (Bát môn trực sự) VI.1. Tên 8 cửa Thái Ất - ứng Tam Lý – hành 8 cung (không vào cung giữa). Lý Thái Ất là Thái Ất thống 8 quái, điều 8 gió, lý 8 phương, chính 8 thần, giai 8 âm, vũ 8 dật, ích 8 phương. Đó là chung góp công Trời Đất thành 64 quái cực, biến hóa vô cùng. Vì Thái Ất hành và kinh lý 8 cung. Mà 8 cung ứng 8 cửa. Vì Thái là Cực, Ất là Số, cả hai là Đầu, là Cả, tạo phân Trời Đất, hóa thành vạn vật, theo luật Dẫn 1 cực 3, để Lý Thiên, Lý Địa, Lý Nhân, nên 3 năm mới đổi ngôi một lần, một cung. Một năm thứ nhất gọi là Lý Thiên. Thái Ất “tề” Nhật - Nguyệt – Tinh - Thời, chủ sai 7 “diệu” khiến cho không sai lạc, không biến - m ệnh danh là Thiên Đạo. Khi Thái Ất vào tới Phận Dã nào thì ra “Đại Uy” ở đó, mệnh danh là Thiên Trời. (Thiên thời đi đôi với Địa lợi và Nhân hòa). Đấng Thánh Nhân (gồm các bậc tôn trưởng, bề trên, như vua chúa) phải ứng theo mà “tu đức” mệnh danh là Quân trị, có bề tôi (thần dân) phụ lực, thì Trời Đất cũng chiều thuận theo. Vậy khi thấy “hai diệu” sáng tỏ lên, thì như điềm báo trước rằng: dự báo có chuyện phản nghịch như “Ngũ Hành” (Ngũ Tướng) cũng trốn hay biến đổi, tiểu nhân dấy lên, trị hóa thất thường, khí thành u buồn, và cũng s ẽ biến ra vô thường. Tùy theo “luật cảm ứng” mà báo điềm hai diệu mờ nhạt, sao chổi xuất hiện do khí ngũ thường (ngũ hành, ngũ đức) dư ra... Vì thế cho biết lối dự báo nhiều sự quái lạ sẽ xảy ra, và do sự loạn hay sự trị vì chính trị m à sinh ra. Bấy giờ Thái Ất như Thần của Thiên Đế, đóng tại Nam, ngôi Thiên Nhất, chủ động 16 thần, sẽ lại phải can thiệp bằng nhắc nhở một cách cảm ứng của luật trời đất rằng: Có Đức thì có Thịnh Vượng, không đức ắt có tai ương; từ đó thánh nhân cảm thụ bằng tri cơ mà phải xét lại c hính bản thân m ình, soi xét lại “hình luật”. Một Năm thứ hai là Lý Địa Mệnh danh là “Đạo Đất” tức là gồm 4 thời, 4 mùa, 8 tiết khí c hính, chủ mưa, gió, sương tuyết, khí hậu, bão lụt, động đất. Theo về luật tự nhiên thì Đạo Đất là Thừa tiếp Đạo Trời mà hành, như phải hưng thịnh việc thổ công, cầy cấy... đều theo luật hợp khí thiên địa, 4 mùa khí giao, âm dương khí hòa đều c ho điềm dự báo. Còn như các dự báo khác vô thường, thất thường là vì lý do đã ngược lại Đạo Đất thì tức nhiên phải xảy đến các việc mưa nắng, nóng lạnh không điều hòa, không đúng mùa tiết, sinh ra lụt lội, sâu bọ, mưa bão, gió lửa, sương tuyết, mù mây (từ “Đạo Đất” ngang nghĩa với Địa Lợi) Còn m ột Năm thứ ba là Lý Nhân mệnh danh là Nhân Đạo, ứng điềm dự báo tri cơ có bậc hiền lương, tài đức xuất hiện, quốc thái, dân ân... Lý Nhân ngang nghĩa Nhân Hòa. VI.2. Tám cửa Thái Ất 1. Cửa Khai ứng cung Càn - về Tây Bắc – là Thiên Môn cho Thái Ất khởi hành – Âm khí còn tàng ẩn ở dưới – không dùng làm được việc gì - Chủ hình phạt làm cửa Thiên Cải - ứng: lập thành hoàng, xuất quân thì không tốt, chủ việc trấn giữ, hợp cho phương trời mở cửa, chuẩn bị công việc liên hành. 2. Cửa Hưu ứng cung Khảm :

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 31 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Chỗ giao nhau gọi là Khảm triều Ly, chỗ chính của phương Bắc làm Địa hộ, làm Đoan Môn. Cửa này âm khô, dương lớn, làm chỗ hưu binh, an binh, tụ chúng. Làm gì cũng nên cẩn thận. Nơi thích nghi, vì dễ sinh nghi ngờ. Đánh nhẹ thì nên - Tập luyện – Gió lộng. 3. Cửa Sinh ứng cung Cấn - thuộc Đông bắc là chỗ vạn vật xuất sinh, làm gì cũng nên cẩn thận, nên nghi, thì Đại Đức sinh - ứng cho Hậu Phi – làm Hòa Đức: kết hòa, sinh dục. 4. Cửa Thương ứng vào Chấn là nơi Vật đã hoàn toàn xuất ra. Là cửa Lôi Đình - Bệnh tật - Đạo tặc - Tổn thương, mất mát. Vì dương khí tới Chấn là đã mạnh m ẽ lắm, dễ làm cho vạn vật động - tốt cho trưởng nam, câu cá, săn bắn. Thủy Kích m à rơi vào Chấn là có loạn nổi lên từ phương Tây đánh vào. 5. Cửa Đổ (Đóng) ứng cung Tốn – phương Đông Nam làm Địa Hộ. Vì nơi đây dương khí tới chỗ cực và khí dương sẽ tuyệt. Vì thế nên ẩm phục, chờ đợi, đóng lại cửa, nên nghi ngờ, cửa này không thông, sinh có đối nghịch. Không lợi việc hưng binh. Nên cố thủ - Làm gì cũng không tốt, sợ số 9. Cửa Tốn là chỗ mà Trời nghiêng, Đất thiếu. Vì thế Thái Ất đến Tốn là hết 9 số, là chỗ nhập, chỗ đóng lại. Nếu Khách Đại Tướng rơi vào đó là có giặc Bắc phương xâm lăng. 6. Cửa Cảnh ứng cung Ly (Ngọ). Ly là Lệ - Lệ là Đẹp. Là chỗ tôn quí của vua. Thái Ất đến Ly là để trị thiên hạ, khiến nên Văn Minh, làm chỗ Minh Đường cho Thái Ất xem xét biên giới – và cũng lại là chỗ tù ngục, binh giặc. Cửa Cảnh chủ tu đức. Vạn vật đến chỗ ly cách – ly vong, phản bác - bỏ số 2 – nên thu tàng. 7. Cửa Tử ứng cung Khôn – phương Tây Nam - chủ sự tàng ẩn. Vạn vật sinh ở Kiền, chết ở Khôn. Vì thế chủ tử, tang, không nên xuất quân chinh phạt. Đi là c ó bệnh chết. Cung Khôn lại là cung Một biến tới 7, dương đang hóa ôn dư, mà âm khí thì phản liệt, dùng làm Địa Hộ - tìm gió mát, đàn hát - sợ số 7. 8. Cửa Kinh ứng cung Đoài (Dậu) chủ sự kinh hoảng, bôn tẩu, phục binh có lợi ở phương tây, đánh nhau có lợi ở tây. Mùa gió vàng hiu hắt - sợ gió sắm, dễ sinh kinh sợ c ho nhà cửa nên phòng. Cung Đoài là chỗ thiên địa đầy vơi. Khí dương đã qua chỗ trung hòa thì sẽ tới chỗ c ùng, vì thế gọi là “túc sát”. Nếu Đại Tướng tới cửa này là dự báo chỗ có quân Nam xâm, và sẽ có binh đao đi chinh phạt. Làm gì cũng gặp kinh sợ, lo lắng; họa hoạn đi theo khi tới cửa Kinh. Tóm lược : a. Gặp: cửa Khai, Hưu, Sinh thì may lớn; cửa Cảnh thì m ay nhỏ; cửa Đổ, Tử, Thương thì rất dữ, rất xấu; cửa Kinh: hung nhỏ. Nếu gặp thêm Vượng, Tướng thì tốt càng tốt, còn gặp Vượng Tướng tại cửa hung thì hung càng tăng gấp bội.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 32 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

b. Thái Ất ở Tuyệt Dương, Tuyệt Âm , khí rời, tuyệt khí lại bị Tù, Kích nữa thì quốc vương có tai biến. c. Văn Xương bị “Kích Bách” thì phụ tướng gặp tai ách. Nếu Đại Tiểu Tướng bị “Tính Tù” hay “Bách, Kích, Đề, Hiệp” thì có Tử vong. d. Tuế kể m à gặp phải phận dã nào có cửa Đổ, Tử, Thương thì có chết, bệnh, đổ máu, dân gặp nạn tai. Nếu tại cửa Kinhthì có họa suy vong. Nếu Thủy Kích cùng Đại Chủ, Tiểu Chủ ở 4 cửa: Đổ, Tử, Kinh, Thương thì có sự lừa bịp, xảo trá. Nếu cửa Khai có thêm Đại Tướng mà ba cửa Khai, Hưu, Sinh không có Thái Ất, Văn Xương thì làm khách Đại Tướng ở đó. Lại làm cửa Trực Sự gia Định Kể, Kể Mục thì c àng rõ 4 phương yên nguy ra sao. VI.3. Bài toán Bát M ôn Trực Sự: Lấy tuế tích, đem 240 trừ dần. Số dư trên 30 thì lấy 30 mà rút, số dư là vào Cửa. Mỗi cửa 30 năm, khởi từ cửa Khai chuyển Hưu, Sinh, Thương, Đổ, Cảnh, Tử, Kinh. Ví dụ năm Đinh Mão

304 được 1, dư 64. Rút 30 thì vào cửa Sinh đi 4 năm. 240

VI.4. Tính hạn lớn nhỏ thuộc Dương Cửu: Có 2 phép tính với s ố 4560. Vì thần này hành 80 năm 1 cảnh, qua 57 c ảnh, nên có số (80 x 57) = 4.560 năm. 1. Dùng Trung Cổ Giáp Dần tích đến năm tìm xem, lấy 4560 mà trừ. Còn dư nhiều hơn 456 thì lại trừ cho 456 đến khi số dư nhỏ hơn, là vào nguyên nhỏ của Dương Cửu. 2. Lấy Tích Tuế từ Thượng Cổ Giáp Tý đến năm cầu + 130 số âm dương doanh s ai mà lấy 4560 và 456 mà khử như trên. Ví dụ 1: Xem năm Đinh Mão dl. 1987 Giải toán cách 1 :

14 .594 914 dư 914; được 2, dư 2. 4560 456

Giải toán cách 2 : lấy năm Tân Dậu 1441 dl: Tích Tuế =

10 .155 .358 + 130 dư 450. 4560

Vậy số 450 không ngang với số dương cửu, còn thiếu 6 năm mới ngang số dương cửu 456 = s ố nguyên nhỏ = 1992 sẽ gặp Dương Cửu. Số nguyên lớn hết thì định là gầm trời tai biến, rối bời. Số nguyên nhỏ hết thì định là đói rét. Ví như ở năm Đinh Mão là cuối nguyên nhỏ và sắp hết nguyên nhỏ thì định là bắt đầu thiên hạ vào vòng đói rét, binh biến, dân bỏ xứ, không nghề nghiệp... VI.5. Tìm tai biến hạn Bách Lục 106

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 33 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bách Lục là 106, còn gọi là Âm Lục. Về nghĩa văn tự thì đều chỉ cái s ố Thái Ất đến chỗ cùng tận, cực độ mà theo Âm thì lấy Khôn 6 số, rút gọn lại từ mệnh đề “Thần đạo ở dưới Thiên đạo”, trong khí Thiên Đạo là Tượng Dương khí Kiền Nguyên đại hành dùng 9 số, mệnh danh Dương Cửu, còn Khôn Nguyên Âm Lục dùng số 6, mệnh danh Bách Lục 106. Tại sao có số 106? Là vì số Trời 5, số Đất 10. Nay bội thập lên với số doanh sai m à thành 106 - với ý nghĩa “Chính s ố cộng Âm Cực”. VI.6. Lịch Hội Ách Dương Cửu Bách Lục Đó là cả Dương, cả Âm đều đến lúc cùng cực, mà Dương bị khốn ở Cửu Dương, bị cùng ở Âm Lục. Vì cực tai biến, tai họa xảy ra. Số cực c ủa Đại s ố (Nguyên lớn) thì gây thiên hạ loạn, m áu đổ. Số cực của Tiểu số (Nguyên nhỏ) thì nước lớn yếu đi, nước nhỏ mạnh lên, kẻ dưới nghịch trên, nội loạn. Dương cực thì đại hạn. Âm cực thì nước dâng, biển dâng, dân sầu, đói, bỏ xứ, lưu vong. Nếu có cả hai hạn Dương Cửu và Bách Lục cùng ra vào thì tai ương không nói hết. Nếu gặp năm Yểm, Bách, Kích, Tù lại càng hung. Ngoài số chẵn của Nguyên ra, thì trong khoảng cách của s ố dư đó biến hóa mà thành tai ương. Vì thế có “lịch 9 Hội Ách Dương Cửu Bách Lục” (xin xem ở cuốn 1). VI.7. Phép tính Bách Lục: Hành 15 cảnh, m ỗi cảnh gồm 8 cung x 36 = 288 x 15 = 4320 Có 2 phép tính giống như tính Dương Cửu. 1. Lấy tích tuế từ Thượng Cổ Giáp Tý cộng thêm số âm dương doanh sai 2050 toaá, dùng vòng nguyên lớn 4320 m à trừ, số dư lớn hơn nguyên nhỏ 288 thì lại lấy 288 m à trừ nữa. Số dư là số vào hạn. (Vì hết một nguyên lớn, nhỏ lại trở lại 106 s ố). 2. Lấy tích tuế từ Trung Cổ Giáp Dần đến năm xem, lấy 4320 mà trừ. Số dư lớn hơn 288 là số vào hạn. Ví dụ 1: Giải cách 1 – Năm Đinh Mão 10 .155 .904 + 2050 1634 dư 1634; được 5 dư 194. 4320 288 Vậy 194 chưa ngang với nguyên 288, còn 84 năm nữa mới xảy ra tai biến Bách Lục - tức đến năm 2071 theo dương lịch. Ví dụ 2: Giải cách 2 – Năm Đinh Mão 14 .594 dư 194. 4320 Vậy số dư như cách 1 trên. VI.8. Lịch Hội Âm Dương 9 ách Tai, Hạn Hội 1 – 106 năm, trong đó có 9 năm hạn, tai dương 1 c ủa dương cửu. Hội 2 – 374 năm, trong đó có 9 năm lụt, tai âm 2 c ủa dương cửu Hội 3 – 480 năm, trong đó có 9 năm hạn, tai dương 3 c ủa dương cửu.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 34 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Hội 4 – 720 năm, trong đó có 7 năm lụt, tai âm 4 c ủa dương cửu. Hội 5 – 720 năm, trong đó có 7 năm hạn, tai dương 5 c ủa dương cửu. Hội 6 – 600 năm, trong đó có 5 năm lụt, tai âm 6 c ủa dương cửu. Hội 7 – 600 năm, trong đó có 5 năm hạn, tai dương 7 c ủa dương cửu. Hội 8 – 480 năm, trong đó có 3 năm lụt, tai âm 8 c ủa dương cửu. Hội 9 – 480 năm, trong đó có 3 năm hạn, tai dương 9 c ủa dương cửu. Tổng hợp 4560 năm là một trọn nguyên. Vậy muốn biết năm nào có hạn thì cứ lấy lịch hội áp trên chia cho 63. Ví dụ năm Đinh Mão Lấy 450 chia cho 63 :

10 .155 .904 + 130 dư 450 4560 450 dư 9. 63

Vậy là còn 9 năm nữa tức đến 1996 sẽ có tai biến vào lịch 480 năm ở hội lịch ˆ - là hạn tai âm 8, có lụt 3 năm. Bạn thử kiểm điểm xem 1996 là năm Bính Tý, đến 1997 là Đinh Sửu, và năm Mậu Dần 1998 có lụt lớn hay không? Lại xét bài toán trên đây về hạn Dương Cửu c ủa năm Đinh Mão là còn 6 năm mới đến hạn. Giữa sự sai biệt 3 năm thì tính từ năm Quý Dậu 1993 thế giới đã xảy ra nhiều nạn lụt.

PHẦN NĂM TÍNH ĐẠI DU (DU LỚN) I. Khái quát: Đại Du Thái Ất giữ việc “hóa vật” tại cung 7, là khí phối c ủa Kim thần, không vào c ung giữa, chỉ hành 8 cung, mỗi cung ở 36 năm, chia ra 12 năm lý thiên, 12 năm lý địa, 12 hành lý nhân, để thanh trừ thiện ác của bậc nhân quân tử - mất 288 năm mới xong. Một cung, 36 năm chưa xong, mà có số toán cùng với Tiểu Du Thái Ất ở một cung là xảy ra tai ương bất lợi. Về toán hung của Đại Du, lấy toán đơn mà tính như mục Ất Cả chọn giờ. Nay ghi lại s ố toán đơn: 1-11-21-31 không lợi cho quân chủ 2-12-22-32 không lợi cho vương hầu tể tướng 3-13-23-33 không lợi cho hậu phi 4-14-24-34 không lợi cho thái tử 5-15-25-35 không lợi cho dân chúng

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 35 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

6-16-26-36 không lợi cho tướng soái 7-17-27-37 không lợi cho thượng tướng 8-18-28-38 không lợi cho trung tướng 9-19-29-39 không lợi cho hạ tướng 10-20...

không lợi cho sĩ tốt

Đại Du Thái Ất ở các cung dương cùng với Tiểu Du Thái Ất tức là các cung 8, 3, 4, 9 thì không lợi cho đất Thục, Hán và Trung Nguyên, trái lại các dân tộc ở Bắc thuộc âm thì không có loạn binh đao (Kinh nói: Liêu Đông không thấy binh). Đại Du cùng Thái Ất Tiểu Du ở các cung âm: 2, 7, 6, 1 thì tai biến xảy ra tại các nước phương Bắc và Trung Nguyên, Thục, Hán được yên. (Kinh nói: Trung Nguyên được yên m à xứ Di, Địch, Nhung gặp tai). Khi Đại Du ở cung: - Cùng Ngũ Phúc là có tai họa binh đao ở phương âm đối xung. - Cùng Thiên Ất là có loạn binh cách, trời biến động quái dị về khí tượng. - Cùng Tứ Thần là có thủy, hạn, đói kém , dân bỏ xứ. - Cùng Địa Ất là có sâu trùng, cây không sinh, nhiều bệnh tật, trộm cướp. - Cùng Trực Phù là có đại loạn binh, binh cách lớn, hạn hán. - Cùng Tiểu Du là có binh tang, lụt, hạn, hung bạo làm càn, lớn lao.

II. Phép tính Đại Du: Phép tính 1: Tích tuế từ Thượng Cổ Giáp Tý đến năm cầu, gia doanh sai âm dương 34. Lấy vòng 2880 mà trừ, số dư lớn hơn 288 thì lấy 288 mà trừ tiếp. Số dư lấy 36 m à rút, s ố còn dư nhỏ hơn 36 thì ngưng, tính số thành là số cung đã vào, số dư là số không đầy, đã vào cung mới, từ đó khởi thuận từ Khôn 7. Ví dụ 1: Đại Du năm Đinh Mão Giải toán phép 1:

10 .155 .904 + 34 194 dư 194; được 5, dư 14. 288 36

Vậy là Đại Du vào được 5 cung rồi, nay vào cung thứ 6 được 14 năm tức đã qua Khôn 7 – 8 – 9 – 1 – 2 và vào cung Cấn 3. Còn 22 năm nữa tức là đến năm 2009 sẽ vào cung Mão 4. Phép tính 2: Dùng Trung Cổ Giáp Dần tích đến nay – như Đinh Mão - được 14.594. Lấy phép trừ 288 và phép rút 36 như phép tính 1 - số dư là vào cung đã được một s ố năm, số thành là cung đã vào. Giải toán:

14 .594 được 5, dư 194; 288

194 được 5, dư 14. 36

Vậy là Đại Du đã vào Cấn 3 được 14 năm. Biến cố lịch sử ứng vào năm Canh Dần, đời Hậu Đường Minh Tông, Thần Tông nguyên niên, Đại Du ở cung 7. Theo phận dã thì Đại Du nhập phận đã Lương Ích (xem lại - Bảng Phận Dã). Năm đó, binh Đông Xuyên do Nhâm Đổng Chương chỉ huy làm phản, lại kết liên với

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 36 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tây Xuyên do Mạnh Trí Luật chỉ huy, đã chống lại mệnh vua. Vì thế cả hai vùng Đông Tây Xuyên binh khấu liên miên, binh tướng phải đánh nhau máu đổ, xương rơi – dân c húng cơ cực. Cụ Trạng nước Việt ta, đã căn cứ vào Thái Ất để nhở ta nhớ học Thái Ất cho tinh vi để xét trị loạn xảy ra Tiên Hoàng cho đến năm 1999 – 2000 và kết bảng câu: Bình” – Thái Bình đây tượng nền văn minh nhân loại tại hướng tây trong đó có Việt Nam.

làm cả một bài Sấm - nhắc tại nước ta từ năm đời Đinh “Thìn Mão niên lai xuất Thái ven bờ Thái Bình Dương về

III. Tính Tiểu Du (Du nhỏ) Tiểu Du cũng là Thái Ất, phép tính c ũng theo Kể Năm như Thái Ất hành c ung. Cứ 3 năm ở một cung, hành 24 năm một vòng nhỏ, khởi từ Kiền thuận qua 8 cung, không vào cung giữa. Như năm Đinh Mão 1987 – Thái Ất ở cung Kiền ở Khối Dương – thì Tiểu Du cũng ở Kiền (xem lại mục Kể Năm). Vậy, ở đây nói về Tiểu Du để xem về quĩ vận tượng quái, xem xét tai ách. Tiểu Du chủ đói, binh cách, lưu vong. Tiểu Du đồng cung Tứ Thần

: đói khát

Tiểu Du đồng cung Trực Phù : binh qua nổi lớn Tiêu Du đồng cung Thiên Ất

: dân bị tai ương

Tiểu Du đồng cung Địa Ất

: đói, binh cách, cây c ỏ không sinh.

Tiểu Du đồng cung Ngũ Phúc : tai biến, phải làm phúc Tiểu Du đồng cung Quân Cơ

: có biến, không nên cất binh

Tiểu Du đồng cung Thần Cơ

: binh ách

Tiểu Du đồng cung Dân Cơ

: dịch ách

Như năm Đường Chiêu Tông Thiên Hựu, năm đầu, Giáp Tý, Tiểu Du ở cung 6, vùng Ung Châu vào tháng giêng, có loạn Lạc Dương, Tràng An, dân đi ăn xin cả tháng.

IV. Đại Du Thiên Mục và Tiểu Du Thiên Mục Hai “mục” này xét ra c ũng là Văn Xương và Thái Ất hợp khí. IV.1. Đại Du Thiên Mục cũng lấy tích niên từ Thượng Cổ Giáp Tý + 216, khử bằng vòng 180, 18, khởi từ cung Vị - Thiên Đạo - thuận hành 16 cung, gặp Kiền Khôn thì lưu 2 toán. Một cung ở 12 năm (Văn Xương một cung ở 1 năm). Đại Du Thiên Mục là mắt của Đại Du hợp khí Thổ Thần. Chỗ mà có lâm vào là chỗ Đại Du kinh hình phòng sát, vì thế chỗ nào vô đạo thì bị tai ương hoạn nạn lớn không tránh được, ngược lại thì tai ương nhẹ mà dễ thoát. Lại có phép dùng tích niên từ Trung Cổ Giáp Dần đến năm cầu, lấy 360 mà trừ, lấy 180 mà khử, số dư khởi từ Vị đi thuận: Khôn – Khôn – Thân - Dậu - Tuất - Kiền Kiền - Hợi – Tý - Sửu - Cấn - Dần – Mão – Thìn - Tốn - Tỵ - Ngọ. Ví dụ: Năm Đinh Mão 1987, cả hai phép tính đều dư 14.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 37 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Lấy

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

14 = 1 dư 2 là vào Khôn. 12

IV.2. Tiểu Du Thiên M ục Phép tính: Lấy tích niên từ Thượng Cổ Giáp Tý đến năm cầu, lấy 180 mà khử, lấy 18 mà trừ. Số dư lấy khởi thuận: Khôn – Khôn – Thân - Dậu - Tuất - Kiền - Kiền Hợi – Tý - Sửu - Cấn - Dần – Mão – Thìn - Tốn - Tỵ - Ngọ - Vị.

V. Đại Du quĩ vận Tượng Quái - Lịch số dài ngắn (Toán Dịch Quái) Người xưa tìm hiểu vai trò một đời vua cai trị từ lúc lên ngôi đến lúc hết, xem được bao nhiêu năm – thì tìm Đại Du quĩ vận. Kỷ của Đại Du là 64 quái thành ra 384 hào để có Lý - Tượng - Số - Quái – Kinh Vĩ - Lịch. Thể của Đại Du dùng hào để độn. Biết số cai trị dài ngắn để tu đức. Vì lẽ trời có thủy, ắt phải có chung. Đấy là Nghĩa Tồn. Nên ở trên không kiêu, dưới không nhục. Lại nữa, biết “Cơ” là biết được chỗ phải đến, cũng là chỗ tận, chỗ hết, chỗ “chung cục”, đấy cũng là Nghĩa Tồn Vong. Biết thế thì “tùy thời thích nghi”, dù gặp nguy cũng không có lỗi. V.1. Đại Du vào Quẻ Trong (nội quái): Phép tính: Dùng Thượng Cổ Giáp Tý tích đến năm cầu, c ộng thêm số doanh sai 34. Lấy vòng lớn 2880, vòng nhỏ 288 m à khử. Số dư lấy 36 mà rút. Rồi khởi từ Khôn 7 thuận hành 8 cung – không vào cung giữa – toán ngoại tức được Đại Du vào quẻ trong (Đại Du sở tại). Khởi Khôn 7 - Khảm (Tý) 8, Tốn 9, Kiền 1, Ly (Ngọ) 2, Cấn 3, Chấn (Mão) 4 – Đoài (Dậu) 6. V.2. Đại Du vào Quẻ Ngoài gọi là Số Trời (Thiên số): Phép tính: Dùng tích niên từ Thượng Cổ Giáp Tý tới năm cầu gia thêm doanh sai 60. Lấy vòng lớn 640 (có 64 quẻ, m ỗi quẻ 10 năm = 640) m à trừ dần, không hết lấy vòng nhỏ 80 mà khử, số dư là số Đại Du hành quái, lấy 10 m à rút (10 năm là quái số qua quẻ ngoài) khởi Khôn – Khảm - Tốn - Kiền – Ly - Cấn - Chấn – Đoài - mỗi 10 năm rời, toán ngoại là được Đại Du Thiên Số - làm quẻ ngoài. Ví dụ: Tính quẻ trong của Đại Du vào năm 2000 với tích tuế 10.155.917 Giải :

10 .155 .917 + 34 dư 2071; 2880

2071 dư 55; 288

55 được 1, dư 19. 36

Vì m ỗi cung ở 36 năm, thì năm dl.2000 (Canh Thìn) Đại Du Thiên Mục vào Khảm được 19. Ví dụ: Tính quẻ ngoài của Đại Du làm Thiên Số cho năm 2000 dl. Giải :

10 .155 .917 + 60 dư 457; 640

457 được 5, dư 57 ; 80

57 được 5, dư 7 10

tức là vào Cấn được 7 năm, còn 3 năm hết, sẽ sang Chấn. V.3. Đại Du nội ngoại trùng quái:

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 38 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Lấy toán giải quẻ trong, quả ngoài của Đại Du vào năm 2000 thì ta được: quẻ trong Khảm, quẻ ngoài Chấn đã 7 năm. Vậy ta được trùng quái: Lôi Thủy Giải Tức là Đại Du đang hành cung sở tại làm Nội Quái (quẻ trong) và Thiên Số của quẻ ngoài - c ả hai thông nhau. Sau đó phải phân Tứ Tượng như sau: Kiền là Lão Dương :

36 sách

Khôn là Lão Âm :

24 sách

Chấn, Khảm, Cấn là Thiếu Dương 28 sách Tốn, Ly, Đoài là Thiếu Âm

32 sách

Đó là số sách 4 tượng. Dùng Can Chi nạp giáp để tính lịch Dài Ngắn c ủa một đời vua. Mỗi hào của trùng quái ăn 6 năm (6 x 6 = 36 năm) Mà năm 2000 thì còn 3 năm nữa sẽ hết quẻ Giải và “động” đã đến hào cực thượng lục 3 năm rồi, tức là gần chót hạn Giải. Trong sách nói về Quẻ Giải là do sấm mưa tạo nên họa hoạn, nạn tai và thế giới khó bề an ninh, động 8 phương nước lớn, thuộc hạn cửu dương bách lục, nhất là vào cuối năm 2002 là Nhâm Ngọ thì thế giới có nạn lụt lớn vô cùng. Như năm dl. 1997 Đinh Sửu ứng vào hào hai, và nội ngoại cực của quẻ Giải không có ứng – nên xảy ra vào ngày dl ngày 2 – 3 tháng 11 – 97, nhằm ngày Mậu Thân tháng 10 (tháng Tân Hơi) - một trận bão s ố 5 m ang tên Linda quốc tế. Trận bão này như một đại hồng thủy xảy ra tại duyên hải phía Nam Việt Nam và vịnh Thái Lan, sóng cao tới 20m , tàu bè bị dạt lên đồi, cá mắc cạn trên cây như lời cụ Trạng nói: “Thành câu cá lượng tưng bừng Kẻ ngăn đông hải, người rừng bắc lâm” .... Bể thành, cá phải ẩn cây...

VI. Tìm Quẻ Trong, Quẻ Ngoài của Tiểu Du để lập thành trùng quái: VI.1. Tính Tiểu Du vào quẻ trong: Phép tính: Dùng Thượng Cổ Giáp Tý đến năm cầu, xem tích tuế được bao nhiêu rồi lấy 192 mà khử (192 = 24 x 8). Số dư lấy xuất quẻ 24 mà rút, s ố dư là số năm đã vào cung mới, số thành là số đã vào cung rồi. Số khởi từ Kiền đi thuận, không vào giữa. Ví dụ: Năm Đinh Mão – ta giải toán 10 .155 .904 dư 64; 192

64 được 2, dư 16 24

Vậy năm Đinh Mão, Tiểu Du vào quẻ 3 được 16 năm tức là ở quẻ Cấn. VI.2. Tìm Tiểu Du vào quẻ ngoài:

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 39 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phép tính: Tích tuế từ Thượng Cổ Giáp Tý tới năm cầu, lấy đó mà trừ cho vòng 360. Số dư lấy 24 mà trừ. Không hết lấy xuất quẻ 3 mà rút, khởi Kiền đi thuận - tức là 3 năm qua 1 quẻ ngoài (Có thể lấy vòng Quẻ Dư mà trừ dần 24). Giải toán năm Đinh Mão cho Tiểu Du vào quẻ ngoài: 16 304 æ 10 .155 .904 ö =ç được 5 dư 1. ÷ được 12 dư 16; 24 è 360 3 ø Vậy là vào quẻ Khôn được 1 năm (Vì số 5 là đã qua 5 quẻ (cung), vì không vào giữa thì s ang quẻ cung thứ 6 tức là vào Khôn). VI.3. Nay đặt trùng quái Tiểu Du cho năm Đinh Mão dl. 1987 là Địa Sơn Khiêm. Quẻ trong Sơn, quẻ ngoài Đia (Khôn) thông nhau. Khi lấy hào động thì Tiểu Du qua 4 năm là 1 hào vì 24 chia ra 6 hào, thì một hào có 4 năm, vậy 4 năm đầu là động hào 1. Khi tính tới hào 1 động thì biến ra như sau: Khi chưa động

Khiêm (Địa Sơn Khiêm)

Khi động hào 1 thì tính từ sơ hào, đang âm sẽ động ra dương và thành địa hỏa Minh Di. Chú ý: Nên lấy ví dụ trên làm lệ để suy diễn chỗ khác. Nay động hào 2 ở quẻ Khiêm trên thì thành VI.4. Ứng dụng trùng quái của Đại Du - Tiểu Du: Vấn đề thông quẻ chủ việc rủi may. a. Đại Du dùng 36 năm hành một nội quái (quẻ trong) được số sách của Trời Kiền – Dương. Tiểu Du dùng 24 năm hành m ột quẻ trong được số sách c ủa Đất – Khôn – Âm. Âm thì nhờ được Dương mà sinh (hiện hữu) Dương nhờ được Âm m à thành (kết quả) Vậy là Trời đất phối hợp (Âm Dương giao phối) tức là Âm Dương luôn luôn dùng được mà thành Đạo (hằng dụng). b. Đại Du 10 năm hành m ột quái để hết một vòng 64 quái, thế là có Vận 640 năm c ho quẻ trong. Tiểu Du 3 năm hành một quái, thì hết vận quẻ trong là 192 năm . c. Quẻ dùng để biết tai nạn do việc nào xảy ra. Hào để biết tai ách do lúc nào xảy đến. Đó là cách áp dụng cho Tiểu Du, thông quẻ chủ việc rủi m ay Vì thế ở trung quái c ủa Tiểu Du thì: - Hào 2, 5 gọi là Trung Đạo mệnh danh Hòa An, hay trung chính.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 40 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Hào sơ và 4, nếu có toán hòa thì có biến mà tốt, nếu toán không hòa thì có biến mà hung, khó ổn. Hào cực tức hào 3 và 6 diễn ra ý nhiều biến động dữ tợn. Ví như Thái Ất lý thiên ở năm đầu, mà gặp hào cực thì chắc chắn là khi xảy ra: trời trăng mất sáng, nhiều biến đổi khác thường về m à màng thóc lúa, về thiên văn. Nếu gặp năm địa lý thì mưa gió không đều, m ùa màng mất, sinh nhiều cuộc động đất dữ dội. Gặp năm lý nhân là dân chúng bệnh tật, dịch tễ, đói khổ, bỏ xứ đi thiếu thốn nhiều. Nếu còn gặp các ách: Ép, Đối, Giam, Kích thì sinh nhiều thủy nạn, gặp cuộc binh đao... đói khổ, lưu vong, tang tóc. Việc xảy ra ở hào 3 (nội c ực) thì nhẹ, ngoại cực thì nặng. d. Ví như thấy hào động theo nạn giáp can chi, ứng dụng vào phận dã (xem lại Cửu Tinh quý thần). Dưới Giáp Ất là có mưa gió, sấm sét, tật dịch, lưu vong. Dưới Binh Đinh: nắng nỏ, khô hạn, khẩu thiệt gian ngôn, hậu cung có mưu, cháy rừng, lửa hạn. Dưới Mậu Kỷ: có hạn phi trùng, vua lo sợ, tang tóc nhiều. Dưới Canh Tân: có binh biến, trộm, giặc, cướp bóc, trận mạc làm nước mất an, quái dị nhiều, lụt, mưa bay. Dưới Nhâm Quý: có mưa tầm tã, nước lớn, vỡ đê, mưa bay mù m ịt, tối tăm, sông ngòi ngập lụt, tràn lan. Ngoài ra: Giáp Ất

ứng phận dã nước Tề.

Bính

ứng phận dã nước Sở

Đinh

ứng phận dã nước Man

Mậu

ứng phận dã nước Trung Nguyên

Kỷ

ứng phận dã nước Mông

Dưới Canh là vùng đất Tần Dưới Tân

là vùng đất Lương, Ích

Dưới Nhâm là vùng đất Yên, Dực. Dưới Quý

là vùng đất Bắc Địch

Dưới Tý

là vùng đất Tề

Dưới Sửu

là vùng đất Ngô

Dưới Dần

là vùng đất Yên

Dưới Mã

là vùng đất Tống

Dưới Thìn

là vùng đất Trịnh

Dưới Tỵ

là vùng đất Sở

Dưới Ngọ

là vùng đất Chu

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 41 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Dưới Vị

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

là vùng đất Tần

Dưới Thân là vùng đất Tấn Dưới Dậu

là vùng đất Việt - Lỗ

Dưới Hợi

là vùng đất Hoành Nhĩ (Đảo Quảng Đông)

Nói chung, thấy hào động là có biến tật, tật bệnh, binh đao, thủy hạn, tai ương, phế thời, nên tu đức, thi ân, nạp hiền, trục gian để đề phòng và giảm bớt nạn.

VII. Đại Du ứng dụng thông quẻ toán lịch dài ngắn: Người xưa toán số lịch dài ngắn cho một vị vua. Thực ra lối toán lịch dài ngắn c ủa một vị vua có nhiều cách. Xin trình bày một lối toán để cho biết sự ứng nghiệm nhiều điểm trong việc dự đoán. Trước hết, Thái Ất Đại Du dự đoán được cả tên người bằng lấy 5 âm mà quyết như: Tý Ngọ

là ứng giọng Cung số ứng 1, 2 ứng Thổ.

Sửu, Vị, Dần, Thân là ứng giọng Chủy số ứng 3, 4, ứng Hỏa Thìn Tuất

là ứng giọng Thương số ứng 7, 8 ứng Kim

Mão Dậu

là ứng giọng Vũ số ứng 5, 6 ứng Thủy

Tỵ Hợi

là ứng giọng Giốc (giác) số ứng 9, 10 ứng Mộc

Chú ý: Một vài điều cần thiết cần biết liên quan đến lịch dài ngắn là vấn đề Vượng Tướng tho số được đặt ra để dự đoán: Hai số đồng nhau là Vượng (Mạnh) được bội số lên. Đồng sinh

là Mạnh

Sinh ngã

là Tướng (Khá)

Khắc ngã

là Tử (Chết)

Ngã sinh

là Thôi (là không thành) không bội mà giảm

Ngã khắc

là Tù (Giam)

“Ngã” áp dụng là Bản Mệnh. Sinh và Khắc lấy cung mà tính theo ngũ hành. Vượng Tướng lại còn theo khí của 9 cung vận hành trong vòng trời 24 khí – Xem về năm thì tìm Tiểu Du Thái Ất – Xem về tháng thì tìm Thiên Mục Đại Du. Tên của 9 cung khí: Vượng (Mạnh): Việc trở lại mới Tượng (Khá) : Có việc tranh nhau Thai (Thai)

= Việc thai nghén, suy tính

Một (Mất)

= Việc lo, yếu

Tù (Giam)

= Việc hình cấm

Tử (Chết)

= Việc chôn cất

Hưu (Thôi)

= Việc tật bệnh, không thành

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 42 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

= Việc phế bỏ, vứt đi, thay đổi, việc sợ hãi các việc.

Phế (Bỏ)

Bảng Khí Vượng Tướng ứng số với Thái Ất đóng cung sở tại

Lập Xuân

Xuân Phân

Lập Hạ

Hạ Chí

Lập Thu

Thu Phân

Lập Đông

Đông Chí

Vượng

8

3

4

9

2

7

6

1

Tướng

3

4

9

2

7

6

1

8

Thai

4

9

2

7

6

1

8

3

Một

9

2

7

6

1

8

3

4

2

7

6

1

8

3

4

9

Tử

7

6

1

8

3

4

9

2

Hưu

6

1

8

3

4

9

2

7

Phế

1

8

3

4

9

2

7

6

Giải bài toán Lịch số dài ngắn một đời Vua

Ứng vào cuốn 1 số 58, cuốn 2 quẻ Đại Du, cuốn 3 Tai phát trong năm) Cần biểu 3 bước giải toán Lịc h số dài ngắn: 1. Số âm dương trùng đối của 16 gián thần. 2. Biết kỳ, ách hội số thịnh suy. 3. Vận khí cát hung c ủa số tồn. Bước 1: Số Âm Dương trùng và đối của 16 gián thần. Bầu Trời Thái Ất chia lưỡng giới theo trục Dần Thân để phân vòng thuận nghịc h và đối xứng, lấy Đại Vũ ở Khôn và Hòa Đức ở Cấn làm gốc ranh giới, từ đó ta thấy c ác cặp đối nhau như sau: Đại Thần (Tỵ)

đối Đại Nghĩa (Hợi)

Thái Dương (Thìn) đối Âm Chủ

làm trùng âm chủ số 1-4

(Tuất) làm dương chủ số 2-5

Cao Tùng (Mão)

đối Thái Tộc (Dậu) làm đối âm chủ số 3-6

Lã Thân (Dần)

đối Vũ Đức

(Thân) làm trùng dương chủ số 7-1

Dương Đức (Sửu) đối Thiên Đạo (Vị) Địa Chủ (Tý)

đối Đại Uy

làm âma chủ số 8-2

(Ngọ) làm đối dương chủ số 9-3

(Xin xem lại bảng vẽ Bầu Trời Thái Ất). Bước 2: Biết kỳ ách hội số thịnh suy, chỗ đầu cuối c ủa thời vận ách hội: Lấy Can Chi của bản mệnh gia vào cung ứng năm lên ngôi m à vận dịch - thấy tới Âm Chủ thì ngừng.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 43 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ví dụ bản mệnh của Hán Cao Tổ là Giáp Dần, lên ngôi năm Ất Vị - thì diễn tiến như sau, theo bước 2. Bước 2. Ta lấy chữ Giáp đặt trên cung Vị (ở đây có thần Thiên Đạo và ta đếm thuận theo hữu hành, bắt đầu chữ Giáp từ Cung Vị, ta sẽ thấy năm thứ 12 (theo lịc h là Bính Ngọ) ở cung có Thái Dương đổi Âm chủ tức Thân. Bước Thiên Đạo Đại Nghĩa, lại tại Âm Dương.

1. Ta thấy cung Dần có thần Lã Thân đóng, vậy lấy Lã Thân gia trên (trên cung Vị) và đếm theo hữu hành: Hòa Đức, Dương Đức, Địa Chủ, Âm Đức, Âm Chủ - đến Âm Chủ thì ngừng – Đó là cuối kỳ ánh hội ngưng chủ đóng nơi cung Dần – Xin coi bảng vẽ sẽ thấy Âm Chủ đối Thái

Bước 3. Lấy năm lên ngôi gia trên Đại Nghĩa (cung Hợi) và vận dịch, như ở trường hợp Vua Hán Cao Tổ, lên ngôi năm Ất Vị ứng Thiên Đạo thì Thiên Đạo đặt vào (gia trên) Đại Nghĩa – thì thấy Thái Dương lâm vào cung Thân, mà Thái Dương đổi âm chủ đã chuyển dịch từ tại Thìn - Tuất sang tới Thân - Dần. Vậy đến Thái Dương là ngưng. Kết quả: Thái Dương đối Âm Chủ là chủ số 2 đến 5 – là dương số - sách xưa gọi đó là 25 thẻ đế (vua sống từ năm lên ngôi tới lúc chết trong khoảng số dương 25 năm. Vì ở đây thuộc “Ngũ khắc” nên không bội s ố. Nhưng trong bài toán trên từ năm lên ngôi Ất Vị tới vận Âm Chủ, được 16 số năm như s au: Ất Vị (Thiên Đạo)

=1

Đại Uy (Ngọ)

=2

Đại Linh (Tốn)

=9

Cao Tùng (Mão)

=4

Cộng

= 16 toán.

Không toán gián thần Tỵ (Đại Thần), Thìn (Thái Dương). Nhưng vì năm Bính Ngọ, (sau khi lên ngôi năm thứ 12), Thái Ất nhập cục 67, Thái Ất bị “Cách” chủ nên vua Hán Cao Tổ băng, và năm Bính Dần, Vương Mãng cướp ngôi là ứng vào Âm Chủ đã tới Dần. Xin coi bảng vẽ để dễ nhìn ra bài toán đã giải trên. BẢNG VẼ TOÁN LỊCH DÀI NGẮN Hán Cao Tổ Bản mệnh : Giáp Dần

Tủ sách Tử Vi Lý Số

Lên ngôi

: Ất Vị

Băng hà

: Bính Ngọ vào cục 67

Thái Tuế

: bị Cách

- 44 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Đại Linh Tốn Địa Chủ Thái Dương Cao Tùng Lã Thân

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đại Thần Tỵ Dương Đức

Đại Uy

Thiên Đạo

Ngọ Hòa Đức

Vị Lã Thân ẤT VỊ

Thìn Đại nghĩa Mão Âm Đức Dần Âm chủ Cấn (Đại Tộc)

Sửu (Vũ Đức)

Tý (Đại Vũ)

Hòa Đức

Dương Đức

Địa Chủ

Đại Vũ Khôn (Cao Tùng) Thân Thái Dương

Vũ Đức

Dậu Đại Linh

Thái Tộc

Tuất Đại Thần

Âm chủ

Hợi Kiền Thiên Đại Uy Đao Đại Nghĩa Âm Đức

Đường Cao Tổ : bản Mệnh Bính Tuất, lên ngôi năm Dần. Lấy Tuất trên Lã Thân (Dần), thấy Thần trên Tuất là Đại Thần. Lại lấy Dần trên Đại nghĩa, thấy Thái Dương tới Sửu, được 4 số. Vì “Mạnh” nên bội lên = 4x2 = 8. Vậy năm thứ 9 thì truyền ngôi. Chú ý: * Các thần ở vòng ngoài là 16 vị đóng tại lúc chưa dịch. * Các thần viết trong 16 cung gián và chính, là lúc thần chuyển: - bước • + ‚ → viết đứng - bước ƒ → viết nghiêng gạch dưới * Đường chéo diễn tả Thái Dương đối Âm Chủ - thuộc đầu cuối kỳ Ách hội. Thái Dương là Thiên La, Âm Chủ là Thiên Khôi. * Chữ trong ngoặc không xét trong toán này - xếp theo thứ tự diễn tiến.

PHẦN SÁU 10 SAO - DỰ ĐOÁN TRỜI TRĂNG, GIÓ MƯA, TỐI SÁNG (THẬP TINH CÁC ĐIỂN) Phần này người xưa dành cho việc nhà binh nhưng cũng có thể dùng để chiêm đoán khí hậu.

I. Toán Tôn Trời (Thiên Tôn) Lấy vòng Kỷ Dư trừ dần cho 4. Số dư khởi cung 8 đi ngược. Mỗi năm một cung : 8 – 6 – 2 – 4 (Ngọ - Dậu – Tý – Mão) Ví dụ: Năm Đinh Mão 1987 - giải toán: 304/4 không có số dư, tức là ở vào cung 4 (Mão).

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 45 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Riêng kể giờ thì sau Đông Chí khởi (dương cục) 8 – 6 – 2 – 4. Sau Hạ Chí khởi (âm cục)

4 – 2 – 6 – 8.

II. Toán Hoàng Trời (Thiên Hoàng) Lấy vòng Kỷ Dư trừ dần cho 20. Số dư dùng để khởi từ Thân, chuyển xuôi 16 thần cho khối dương gặp Kiền – Khôn - Cấn - Tốn thì lưu 2 năm (toán) - Mỗi vòng 20 năm. Còn khối âm thì dùng cho kể giờ, thì khởi từ Dần đi ngược về Cấn, Sửu... (gặp Cấn Kiền Khôn Tốn thì lưu 2 toán) Ví dụ: Hoàng Trời vào năm dl 2000 Canh Thìn 317 dư 17 ta khởi : Thân, Dậu, Tuất, Kiền - Kiền, Hợi, Tý, Sửu, Cấn, 20 Dần, Mão, Thìn, Tốn - Tốn, Tỵ đến Ngọ đủ 17 s ố. Ta giải :

Vậy là Hoàng Trời tại Ngọ, ở khối dương. Nên ghi nhận: trong bảng lập thành, khối 317 Canh Thìn, dương cục Hoàng Trời ở Cấn là tính theo nguyên 5 vì Hoàng đã được 4 nguyên rồi và năm 2000 – Canh Thìn – Hoàng Trời đã được đầu Nguyên 5, với số 29 năm rồi, tức đã được 1 vòng 20 năm, còn 8 năm nữa sẽ về tới Ngọ. Như thế, còn m ột lối toán Hoàng Trời khác nữa là lấy vòng Kỷ Dư chia cho 72 (1 nguyên nhỏ) số dư lấy mà khởi từ Thân thuận chiều, gặp Kiền, Cấn ,Tốn, Khôn thì lưu 2 toán. Ví dụ: Năm Mậu Dần dl 1998 – Vòng Kỷ Dư: 315, lấy 315 chia cho 72, dư 27 thì – Hoàng Trời đến Tốn. Như năm dl 1997 – c ũng ở Tốn.

III. Toán Thời Trời (Thiên Trời) Lấy vòng Kỷ Dư chia cho vòng 12. Số dư khởi Dần đi thuận 12 ngôi, m ỗi năm một c ung. Kể giờ thì có âm cục, khởi Thân đi ngược 12 ngôi – Năm Canh Thìn dl 2000: 317 dư 5, thì Thời Trời, dương cục, đến Tý, âm cục: tới Thìn. 5

IV. Toán Thẻ Đế (Đế Phù) Lấy vòng Kỷ Dư trừ cho 20, số dư khởi Tuất đi thuận 16 thần, gặp Tý, Ngọ, Mão, Dậu lưu 2 toán. Ví dụ năm Canh Thìn dl 2000, Thẻ Đế đến Khôn. Nếu âm cực khởi Thìn, đi ngược 16 thần và cũng lưu 2 toán ở Mão Tý Dậu Ngọ - Âm cục chỉ dùng cho kể giờ.

V. Toán chim bay (Phi Điểu) Vòng Kỷ Dư lấy 9 mà trừ dần, số dư khởi cung 1. Đi thuận 9 cung, mỗi năm một rời. Kể giờ thì có âm c ục sau hạ chí, đi ngược 9 cung, khởi từ Tốn.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 46 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Canh Thìn

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

347 dư 2 - tức là ở Ly (Ngọ) 9

VI. Toán Năm Hành (Ngũ Hành) Năm Hành của Thái Ất học tức là Năm Tướng, Năm Tinh. - Thái Ất chính khí của hành Mộc, Vượng 3 tháng Xuân – Chủ Vương. - Thủy Kích chính khí của Hỏa Nam phương, Tinh huỳnh hoặc (sao chổi) Vượng ở tháng 3 hạ thuộc Thiên Dương. - Văn Xương, chính khí c ủa Thổ, thuộc Âm Địa, Vượng tại 4 quí (còn mang tên Địa Mục = Mắt Đất). - Chủ Đại Tướng thuộc Kim, tây phương Thái Bạch, chủ binh cách, chiến công, Vượng tại m ùa Thu. - Khách Đại Tướng thuộc thủy thần chủ công phạt, binh cách. Vượng tại mùa Đông - bắc phương. - Khách Tham Tướng thuộc Mộc nhờ sinh bởi thủy, Vượng tại m ùa Xuân, sinh ở mùa Đông – giúp cho khách. Phép toán 5 Hành như sau: Vòng Kỷ Dư

- số dư khởi Dương thuận cung: 1, 8, 3, 9, 7

5 Và khởi âm ngược cung: 9, 2, 7, 1, 3. Ví dụ :

317 dư 2 là * vào cung 8 (Tý) cho khối dương. 5

là * vào cung 2 (Ngọ) cho khối âm .

VII. Toán Ba Gió (Tam phong): Vòng Kỷ Dư

- số dư khởi 9, số còn lại khởi thuận từ cung 3-7-2-6-1-5-9-4-8

90 Kể giờ dùng cả âm cục khởi ngược các cung: 7-3-8-4-9-5-1-6. Ví dụ: Năm Canh Thìn 2000 dl. Thì giải toán: 317 dư 47; 90

47 dư 2 9

thế là Ba gió năm Canh Thìn ở cung Khôn 7.

VIII. Toán Năm Gió (Ngũ phong): Vòng Kỷ Dư

- số dư khởi 9, nếu nhiều hơn 9

90 Số c òn lại lấy khởi thuận theo 9 cung : 1-3-5-7-9-2-4-6-8. Mỗi năm một rời. Kể giờ thì khởi khối âm theo: 9-7-5-3-1-8-4-2. Năm Canh Thìn 2000 dl ở Cấn 3.

IX. Toán Tám Gió (Bát phong):

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 47 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Vòng Kỷ Dư

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

- số dư nhiều hơn 9 thì khử bằng 9, số còn lại khởi:

90 * dương cục : 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 1. * âm c ục : 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 9.

X. Dự đoán ách hội cho Thành - Quận - Quốc : X.1. Hình sát do Thành Danh Hợp Thành. Có 4 loại hình sát là: Hình sát – Tai sát – Thiên sát - Địa sát. Thành danh hợp thành có 4 chia ra như sau: 1. Khi hợp thành – Thân Tý Thìn thì : Hình sát tại

Tỵ

Tai sát

tại

Ngọ

Thiên sát tại

Mùi

Địa sát

Thân

tại

- Khi hợp thành - Thân Tý Thìn mà Hình sát tại Đông Phương thì: Thân

hình Dần

hình Mão

Thìn nghẹt, giết chết).

hình Tỵ (có bản viết Thìn tự hình – Hình là làm khổ, bóp

2. Khi thành danh hợp thành - Hợi Mão Mùi thì: Hình sát tại

Thân

Tai sát

tại

Dậu

Thiên sát tại

Tuất

Địa sát

Hợi

tại

- Nếu hình sát tại Bắc phương thì: Mão

hình Tý

Tuất

hình Vị

Vị

hình Sửu

Hợi

tự

Vị

hình Tuất

Hình

3. Khi hợp thành - Tỵ Dậu Sửu thì: Hình sát tại

Dần

Tai sát

tại

Mão

Thiên sát tại

Thìn

Địa sát

Tỵ

Tủ sách Tử Vi Lý Số

tại

- 48 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

- Nếu hình sát tại Tây Phương thì: Tỵ

hình Thân

Sửu

hình Tuất

Dậu

tự

Hình

4.Khi thành danh hợp thành - Dần Ngọ Tuất thì: Hình sát tại

Hợi

Tai sát

tại

Thiên sát tại

Sửu

Địa sát

Dần

tại

- Nếu hình sát tại Nam phương thì: Ngọ

tự

Hình

Tuất

hình Vị

Dần

hình Tỵ.

X.2. Phi Phù Tứ Sát: Bốn sát trên lập thành Phi Phù Tứ Sát mang các tên Thiên Tặc sát, Thiên Tai sát, Quỉ sát, Nguyệt sát. Nếu muốn biết thành có bị công phá ra sao thì lấy Âm Chủ gia vào năm, tháng, ngày, giờ, khi thấy Địa Chủ lâm tới cung nào là ở đó có tai sát. X.3. Dự đoán ách hội cho thành - quận - quốc: Phép rằng: Lấy Lã Thân gia Thành Danh, thấy cung có Thái Dương là có động binh tại Can Chi Ứng địa phương m à suy xét. Ví dụ Kinh Châu thuộc Đinh Mùi, lấy Lã Thân gia Đinh mà Thái Dương tới Thân, Âm Chủ lâm Ất, rồi lại lấy Lã Thân gia cung Mùi, thấy Thái Dương tới Dậu, Âm Chủ tới Mão. Ta dự đoán rằng năm Tân Dậu hoặc Tân Mão thì thành có binh xâm phạm. Và năm Ất Mão hay Ất Dậu thành bị tai ách bởi bệnh hoạn. Vậy dùng binh mà thấy Phi Phù Tứ Sát cùng có ách hội thì khắc. Ta nên cố thủ rồi dùng thế ngoại giao mà giải hòa là hơn, vì Thiên trời không bằng Địa lợi, và Địa lợi không bằng Nhân hòa. Đắc đạo giả đa trợ. Thất đạo giả quả trợ. Cố quân tử hữu, bất chiến, chiến tất thắng hĩ.

PHẦN BẢY KIỂM CHỨNG THÁI ẤT VÔ THƯỜNG (BIẾN) 13 Thể thức biến Vì Thái Ất thường động không ngừng, nên không thể không gặp các hung dữ. Đó gọi là gom luận dựng thức (phép). Người xưa đã kiểm chứng các thức thời vô thường (gặp hung) cho Tuế Kể gồm 13 cách thể thức Biến: Ếm (Yểm), Ép (Bách), Chăn (Quan, Bế, Tính), Giam (Tù), Kích (Kích bác), Cách, Đối, Xung, Cắp (Hiệp, lấp

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 49 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

tắc), Dẫn cắp (Đề hiệp), Nắm dẫn (Chấp đề), Dẫn cách (Đề cách) và bốn quách Cố Đổ. Trong sách Huyền Phạm Tiết Yếu, các m ục đánh số từ 70, giải thích rất rõ 13 chữ ếm, ép, chặn, giam ... Ở đây xin kiểm chứng tuế kể gặp khi Thái Ất ở thể thức vô thường mà dẫn chứng theo lịch Trung Hoa làm tấm gương soi các sự tích lịch sữ, lịch triều xưa cũ cổ kim vạn thế.

I. Ếm (Yểm) Ếm là âm thịnh dương suy, dương bị âm trù ếm . Tượng cho sự kiện vua yếu, tôi mạnh, c ả vua tôi không nhận kẻ trung lương, hoặc trên hiếp dưới như mặt trời che khuất hết, hoặc tượng cho sự việc trên chẳng thể bỏ dưới, hoặc có sự bao che, có sự chém giết, có xâm lăng, có đánh úp, hung hoang, ôn dịch, nước hạn, kỷ cương đổ nát, trộm c ắp, bạo loạn... Tuế Kể gặp Ếm là hung bạo vô cùng. Khi Thủy Kích đóng cùng cung Thái Ất là Ếm Tuế Kể năm dl. 207 trước dl, là năm Giáp Ngọ, tuế tích 10.153.710 c ục 55 c ủa nguyên thứ 4. Thái Ất đóng cung Thủy Kích tại Cấn 3 là Ếm. Đại Khách đồng cung Thái Ất ở Cấn là Tù (giam) Tham chủ ở cung 8 (Tý) là Ép. Kể Mục (Kể Định) tại Khôn là Cách. Văn Xương ở Thân là Cách Khách và Chủ lại Tù, Tính (Chặn) nhau mà cả hai đều Tù. Toán chủ 16 dưới hòa, Toán khách 3, vô địa. Sự kiện lịch sử thế giới xảy ra: * Bên Trung Hoa xảy ra: Triệu Cao giết vua Hồ Hợi con của Tần Thủy Hoàng và giết cả nhị thần - rồi nhà Tần suy. Lưu Quý khởi binh ở đất Bái Hạ. Ba năm sau, Triệu Cao bị giết là ứng Tù. Hạng Vũ đánh bại quân Tần - Triệu Cao lập Tử Anh lên ngôi. Rồi Triệu Cao bị giết, Hạng Lương lập Sở Hoài Vương. * Bên Việt: Triệu Đà đánh Thục An Dương Vương, xưng làm Nam Việt Vương, đô tại Phiên Ngung (nay là Quảng Châu - thuộc Quảng Đông) nhà Thục bị dứt. * Bên trời Tây: La Mã đánh Tây Ban Nha, cả phá việc quân Gia Thái Cơ (Carthage), giết Ha-tư-đắc-bạt (Hasdrubal).

II. Ép (Bách) 1. Ép là bức bách, nắm giữ, ứng việc bất nghĩa: trên không giữ đạo, dưới không giữ việc trung chính, trên dưới ép nhau, thần ép vua, vua tối vì có lỗi. 2. Khi Văn Xương, Đại Tiểu Tướng chủ khách, Kể Mục, tại tả hữu gần cung Thái Ất là Bách (Ép). 3. Bách (ép) lại chia: Ép ngoài là khi ... ở trước Thái Ất: có xâm lăng, đại thần nghịch. Ép trong là khi ... ở sau Thái Ất : người cùng họ phản.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 50 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ép cả trong cả ngoài thì có âm mưu c ả trong, c ả ngoài. Bách ở cung rời, cung tuyệt dương thì hung lớn cho Vua. Ép trước Thái Ất là việc phản nghịch từ bên ngoài đến. Cung ép thì tai họa nhẹ, gián thần ép thì tai họa nặng và đến m au. Sự kiện lịch sử : Năm Tân Mão dl – 210, tuế tích 10.155.708 Thái Ất ở cung Ngọ 2 Văn Xương ở cung gián Vị (Thiên Đạo) là ngoại bách Chủ Đại Tướng ở cung Tốn 9 là nội bách, cung bách. Tham chủ ở cung Khôn 7 là cắp, ngoại cung ép Toán chủ là 39 Dương trùng Toán khách là 31 Dương trùng tạp Năm đó, Tần Thủy Hoàng làm vua được 37 năm thì ngã bệnh đột ngột băng tại Sa Khâu. Đình Úy, Triệu Cao và Thừa Tướng Lý Tư lập con thứ là Hồ Hợi lên ngôi, giết chết c on trưởng là Phù Tô. Loạn xảy ra! Bên Tây, La Mã đánh Tây Ban Nha. Bên Việt, nhà Thục suy và bị Triệu Đà đánh.

III. Chặn (Bế - Tính – Quan) 1. Đại, Tiểu Tướng Chủ Khách c ả 4 tướng ở cùng cung là Chặn. 2. Đại, Tiểu Tướng Khách ở vào với Văn Xương là khách chặn chủ. 3. Văn Xương cùng cung Thái Ất là chặn ngăn. 4. Chủ Đại Tiểu Tướng chủ ở cùng cung Thủy Kích là chủ Chặn Khách. Chặn ngăn nhau thì cũng như phải quan phòng, kìm hãm, gầm ghè nhau như hai cọp một rừng, hai rắn một hang, hai thuồng luồng một lỗ... thế thì phải thủ, phải đề bị, phải kiêng kỵ. Tuế Kể m à gặp thể thức Chặn ngăn phải xem thời của Hai Mắt (Văn Xương, Thủy Kíc h) có vượng, tướng, hưu, tù, tử, phế không, xem khí thịnh suy, toán nhều thì thắng, toán ít thì thua, toán hòa thì thắng, không hòa thì thua. Toán ngang nhau thì xem trường đoản tại số 9 đơn (19, 29, 39) m à phân biệt thế ngũ hành. - Sự kiện 1: Năm dl 830 ứng năm Canh Tuất, tuế tích 10.154.747 đời Đường Văn Tông Thái Hòa năm thứ 5. Thái Ất ở cung 4. Văn Xương ở cung Mão 4 Cao Tùng (Chặn – Tù giam) Chủ Đại Tướng ở cung 4 (giam). Khách đại ở cung 4 (chặn) giam. Thủy Kích ở gián thần Dương Đức (Sửu) Chủ toán 4 – Khách toán 4 – Không đất – Không hòa, âm tạp. Vậy là Tuế Kể ở cách thức Tù - Chặn.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 51 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Năm Canh Tuất đó có loạn từ tháng hai, chém giết sát phạt nhau... đánh Nam Chiếu mà phải lui, ký hòa ước, thắng lên bại xuống, tướng chết rất nhiều. Bên Việt – ta bị lệ thuộc lần thứ 5, năm thư 35 và bị gọi là Annam đô hộ phủ. - Sự kiện 2: Năm Quý Hợi ứng lịch dương – 298, đời Lỗ Bình Công thứ 9, thời Chu Noãn Vương. Tuế Kể vào c ục 36 nguyên 3. Thái Ất ở cung 4. Văn Xương và Đại Khách ở Khôn 7, chủ toán 25, cửa đóng (đỗ), Thủy Kíc h ở Ngọ, toán khách 27. Vậy là Khách chặn Văn Xương – Toán chủ đóng lấp không lợi lại khách chặn chủ, khách toán dài, hòa. Tần đem quân đánh Sở phải thoái lui quân. Chủ Đại tiểu tướng bay ra cung giữa, toán chủ 25 dài hòa chứng tỏ các tướng đều bất lợi. Thời đó nước Việt ta đang ở đời Hồng Bàng năm thừ 2582. Nước Điều Chi (Séleucie) xâm lăng Ấn Độ. Điều Chi còn có tên là Syrie (Tỵ Lý Á) Thời này Trương Nghi đi du thuyết - Mạnh Thường Quân trốn về khỏi Tần.

IV. Tù (giam) 1. Thái Ất và các tướng Đại Tiểu chủ khách cùng Văn Xương cùng ở m ột cung là thể thức Tù. Tướng chủ khách cùng cung Thái Ất cũng là Tù ở đất khí rời, khí tuyệt thì rất hung. 2. Văn Xương cùng cung Thái Ất lại là vừa Tù vừa Ngăn. Tuế Kể m à gặp thì có nạn vua chạy, quân bại, có nạn băng hoại, s ụp lở đất – không thể cử binh trong thời bình. Nếu 4 Tướng cùng cung Thái Ất lại là vừa Tù vừa Ép – là tượng có âm mưu. Nếu gặp cả Chặn cả Tù thì bất lợi cho chủ. Sự kiện lịch sử: 1. Đời Hán Hiến Đế Kiến an năm 19, năm Giáp Ngọ, lịch dương là 214, tuế tích 10.154.131, Tuế Kể vào cục 43, nguyên 5 Giáp Ngọ. Thái Ất vào cung 8 (Tý) Văn Xương vào cung 8 là Tù, là Ngăn – Toán chủ 8 – Vô thiên. Đại Chủ vào cung 8 là Tù, là Ếm – Toán khách 17. Năm đó Tôn Quyền đem quân tuấn mã qua sông, bị trận hỏa công, người chết thui, xém tóc, m ang thảm bại. Trong khi đó, Lưu bị vào thành đô tự lãnh chức c hâu mục. Đó là ứng quyết: Chặn, Tù bất lợi cho việc binh đánh trước. 2. Cũng như năm dl 384, Giáp Thân, đời Tấn Thái Nguyên thứ 9. Tuế Kể vào cục 9, nguyên 2. Thái Ất ở cung 3, Văn Xương cung 3 là Chặn, Tù, toán chủ là 3 bất hòa, vô địa, đơn dương. Chủ Đại Tướng ở cung 3 là Tù. Năm đó Vương Quách Hựu đến xâm

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 52 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

lăng bại trận, bệnh, chết. Năm sau tướng của Hựu là Tiền Phương lại bại phải thoát quân. Đó là ứng chữ Chặn, Giam không lợi ra quân công chiến.

V. Kích: Kích là nghĩa của việc đâm chém, tranh đoạt, xâm lăng, thao túng, dối trên, khích bác. Thủy Kích ở tả hữu (trước sau) Thái Ất là Kích. Nếu Thủy Kích ở sau Thái Ất m ột thần (cung) là thần kích trong. Nếu sau một cung chính là cung kích trong. Ở dưới (trước Thái Ất) là Kích ngoài. Kích ngoài là chư hầu lăng, thần tử nghịch phản, hay ngoại quốc xâm phạt. Kích trong là kỵ nhau trên lăng hạ xâm. Thần Kích tai nạn nhanh. Cung kích tai nạn chậm. Lại còn phải rõ toán và nơi cung khí rời, cung khí tuyệt ra sao. Sự kiện lịch sử: 1. Đời Tần Thủy Hoàng thứ 6, năm Canh Thân dl 241 trước CN, nhằm đời Thục An Dương Vương bên Việt năm thứ 17. Năm đó, có năm nước Hàn, Ngụy, Triệu, Sở, Vệ hưng binh đánh Tần nhưng cả hai bên đều bại, bị đuổi nhau tán loạn. Đó là ứng chữ thời kích, ngoại kích. Vì Tuế Tích năm – 241 là 10.154.158 Nguyên 5, cục 69 Thái Ất tại Khảm (Tý 8) Văn Xương tại Ngọ chủ toán là 16 Hòa. Thủy Kích tại Cấn – là ngoại cung kích - thời kích. Toán khách 32 – vô địa – hòa Đại khách tại Ngọ - là Cách Đối 2. Năm Nhâm Tuất đời Hán Vũ Đế Nguyên thủ thứ 6 dl. – 119. Tuế Kể ở cục 71 nguyên 5 – Thái Ất ở cung 9 Tốn - Thủy Kích tại Tỵ Đại thần, Văn Xương tại Thân Đại chủ tại cung 9 Tù - Thủy Kích làm ngoại thần kích. Vua sai Lý Quảng Lợi phạt Thiền Vu - chẳng lợi, tự bại. Về sau Lý Quảng Lợi (Lý Lăng) đầu hàng.

VI. Cách: Thủy Kích với 2 Đại Tiểu Tướng Khách ở đối cung với Thái Ất là thể thức Cách. Cách là biến đổi - Cự mạng chính lệnh, trên dưới cách nhau – là khách cách chủ - ở đất rời, tuyệt thì hung lắm - Nếu có thêm chặn mà đánh nhau thì chủ thắng – Toán bất hòa thì bại. Sự kiện lịch sử:

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 53 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Dương lịch 589, Trần hậu chủ Trịnh Minh năm thứ 3, là năm Kỷ Dậu, tuế tích 10.154.506. Tuế kể vào cục 58, nguyên 5. Thái Ất tại cung Mão. Khác h Đại Tướng cung Dậu là Cách – Toán khách 26 Thái Tuế cũng Cách Thái Ất Thủy Kích mới tới Thiên Đạo là cung Vi Tham chủ cũng ở cung 6 là Cách Đại chủ cung 2 bị kích – Toán chủ 12 dưới hòa. Năm đó Gia Quân Bật hung binh diệt Trần hậu chủ, lập vua Tùy Văn Đế, được nhà Chu nhường ngôi. Bên Việt là đời Lý Hậu Đế năm 19.

VII. Đối Đối là xung đột - diễn tả đại thần hai lòng, vua đuổi người trung lương. Văn Xương và Đại Tiểu Tướng ở đối cung Thái Ất là Đối. Văn Xương đối Đại Tiểu Tướng là tự đối. Năm có thể thức Đối thì vua không lợi bất cứ điều gì, có gian thần, dễ có nạn khuynh sắc. Sự kiện lịch sử: Đời Hậu Đường Thiên Phúc năm thứ 5, bên Việt xảy ra Ngô Quyền giết Kiều Công Tiễn, phá quân Nam Hán, đô ở Cổ Loa vào năm Kỷ Hợi dl 839, Thái Ất tại Tốn, Đại Chủ tại Kiền là Đối - Tuế Kể cục 48 – nguyên 5 – tích tuế 10.154.856. Còn năm Canh Tý 940 dl đời Hậu Đường Thiên Phúc 5, tuế kể cục 49 nguyên 5, tuế tíc h 10.154.857. Thái Ất tại cung 1. Văn Xương tại Tốn 9 đối Thái Ất – Toán khách 25 – Toán chủ 24. Khác h đại tiểu tướng cửa đóng, không lợi. Năm đó đại thần hai lòng. Lý Kim Hưng binh làm phản. Bốn phương đại chiến. Lý Kim tang vong. Bên Việt cũng không yên. Năm có thể thức Đối hay Cách – vua nên trừ gian, dùng người trung lương, yên dân bằng c ải tổ đường lối cai trị, thì biến họa ra phúc. Năm Quý Dậu 1993 Tuế Kể gặp Tù - Đối – Cách Xung.

VIII. Cắp - Dẫn Cắp - Nắm Dẫn, Dẫn Cách (Hiệp - đề hiệp - đề cách - chấp đề) 1. Dẫn Cắp (đề hiệp) là kẹp lấy, cắp lấy, nắm giữ lấy. - Nhị m ục hoặc Văn Xương, hoặc Thủy Kích tại tả hữu Thái Ất là Dẫn Cắp. - Hoặc hai tướng chủ khách chặn Thái Ất là dẫn cắp.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 54 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

- Tứ tướng và nhị mục tại chính cung cùng Thái Ất hoặc ở tại gián thần là cắp. Tứ tướng cùng Thủy Kích cùng cung với Văn Xương c ũng là dẫn cắp. Hoặc chủ khác h đại tiểu tướng bị Văn Xương hay Thủy Kích cùng cung c ũng là cắp. 2. Còn Nắm Dẫn (Chấp Đề) là Thái Ất hợp cùng hai cửa Khai và Sinh. 3. Dẫn Cắp (Đề Cách) là Thái Ất đối xung 2 cửa Khai, Sinh. Sự kiện lịch sử dl 213 Đời Đông Hán Hiến Đế Kiến An thứ 18, năm Quý Tỵ, tuế tích 10.154.130. Tuế Kể c ục 43, nguyên thứ 5. Thái Ất ở cung 7 Khôn cùng Đại Chủ cùng cung là chủ cắp lại tù nữa. Đại Khách ở cung 2 Ngọ là nội bách. Tham Khách ở cung 6 Dậu là ngoại bách. Năm đó, Tào Tháo tự lập làm Nguỵ Công, hưng sư ở Tề Kiến khẩu, bị Tôn Quyền đánh cho đại bại, s ĩ tốt chết cả vạn. Đó là ứng lúc Tào Tháo cỡi thuyền động đánh trước mà bởi tại tuế kể có đề hiệp, có nội bách, ngoại bách, đại tướng lại ở thể thức tù thì khách thắng.

IX. Tứ Quách Cố Đỗ dành riêng cho tướng giữ thành Bốn cơ chẳng thông nghĩa của Tứ Quách Cố Đỗ. Bốn cơ là: đô ấp của vua, thành quách 4 phương, 4 quan chẳng thông là : cố thủ kiên bích. Vậy gặp các thể thức sau đây thì phải cố thủ, không được động quân: 1. Văn Xương gặp Tù ở cung Thái Ất m à Chủ Đại Tiểu Tướng chặn nhau. 2. Thủy Kích đến cung Thái Ất m à Đại Tiểu Tướng chủ khách chặn nhau, một đại tướng chặn một tiểu tướng. 3. Tuế kể có 4 thể thức: Ếm, Bách, Tính (chặn), Cách. Cả 3 trường hợp trên là có Tứ Quác Cố Đỗ - đều bất lợi cho việc xuất binh. Vậy phải cố thủ giữ thành. Và việc đời gặp c ảnh ngộ trên cũng chẳng thành công. Sự kiện lịch sử Dương lịch năm 384 nhằm Giáp Thân - tuế tích 10.154.301 Tuế Kể cục 69 nguyên 2. Thái Ất ở cung 8 (Khảm) Tý Văn Xương ở cung 2 Ngọ là Đối – Cách Khác h tham chặn và giam tại cung Đoài 6 có Đại Chủ mà toán chủ 16 - hạ hoa. Thủy Kích tại Cấn 3 ngoại cung kích. Khác h toán 32 vô địa Thế là năm có Tứ Quách Cố Đỗ (các năm Nhâm Thân, Bính Thân, Mậu Thân, Canh Thân giống như thế). Năm 384 – Giáp Thân đó, đời loạn Ngũ Hồ, Tần Phú Kiên xuất binh đánh Tấn, bị bại chết.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 55 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Năm Giáp Ngọ dl – 207 (đã dẫn ở chữ Ếm trên đây) c ũng là năm gặp tứ quách cố đỗ. Năm Giáp Tuất dl 494, cục 11, 83, 155, 227, 299 cũng là tuế kể gặp Tứ Quách Cố. Năm Canh Tuất dl 1790, năm sau cuộc cách m ạng Pháp. 1789 năm Kỷ Dậu (bên Việt, Nguyễn Huệ đánh bại Tôn Sĩ Nghị vì toán khách dài hòa, toán chủ vô địa được đơn dương 1 - Ất cả bị ép, bị ếm, bị cách – đó là Kỷ Dậu) còn năm sau là Canh Tuất bị tứ quách cố đỗ. Nếu như cuộc cách mạng Pháp nổ vào năm Tứ Quác h Cố thì không thành công. Nếu Nguyễn Huệ đánh Tàu vào năm Canh Tuất thì không thành c ông.

PHẦN TÁM THUẬT DÙNG THÁI ẤT I. Cửa đủ - Chủ Khách 5 hành - Động Tĩnh trước sau I.1. Cửa Đủ (Cụ): Khi Thái Ất, Hai Mắt (Thiên M ục Văn Xương, Địa M ục Thủy Kích) không ở dưới 3 cửa Cát thì gọi là Cửa Đủ. I.2. Tướng phát : Khi Thủy Kích không Ếm, Kích, khi Văn Xương không Tù, Bách, khi 4 tướng không Tính (chặn), không Cách, thì gọi là Tướng Phát. Trong những trường hợp trên thì lợi làm chủ, khách tướng thì lợi làm khách. Năm Tướng Phát, Ba Cửa Đủ thì mọi việc dùng đến việc gì cũng đều có lợi, đường lối thông thênh. Điều nói trên áp dụng trong việc ra quân, chỉ riêng cho việc dùng kể ngày và kể giờ. Ngoài ra trăm việc khác cũng dùng phép kể giờ và kể ngày để tìm hanh thông và tốt đẹp. Và kể ngày ở đây thì sau Đông chí dùng dương c ục, sau Hạ chí dùng âm c ục mà xem. Ngày và giờ được: Hai m ắt không có các cung hung biến như Tù, Bách, Yếm, Kích, Đối, Cách mà cửa đủ, tướng phát thì ngày ấy, giờ ấy lợi cho việc ra quân và mưu cầu trăm việc, đều đạt được tốt lành như ý muốn. I.3. Năm Hành thuộc 5 Tướng - Hệ Thống Tướng Chủ Khách Lớn Nhỏ Khoa toán Thái Ất gồm tất cả 9 tướng – phân thuôc 5 Hành (Ngũ Hành là tên gọi lượt bớt c ủa cụm từ Ngũ Đức (Ngũ Tướng) hành cung khí). + Thái Ất (còn gọi Tiểu Du) thuộc Mộc: Nó Vượng tại 3 tháng Xuân, gọi là Đế Vượng (Đế Vượng: vì là thiên sứ của Trời đất đóng tại Ngọc Hành - ngọc hành là biệt hiệu của 4 sao Khu, Toàn, Cơ, Quyền tại phần Khôi của sao Bắc Đẩu – còn ba sao Xung – Khai Dương – Dao Quang, ở phần Tiêu c ủa sao Bắc đẩu – Dao Quang còn thêm tên là Phụ hoặc Bật, là Tham hoặc Tá).

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 56 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thái Ất cầm đầu 9 tinh trong tòa sao Bắc Đẩu. Phần Tiêu tức là phần đuôi hay cán, c huôi (đuôi hán việt là /tiêu/). Phần Khôi là đầu cán. Người thường chỉ biết dùng 7 sao của sao Bắc Đẩu, chỉ có khoa Thái Ất mới dùng tới cả hệ thống tòa sao Bắc Đẩu gồm 9 tinh. Sở dĩ dùng 7 sao là để ứng với thành ngữ: Ba Sáng, Bốn Chiếu = tam quang tứ mộ. Còn dùng cả 9 số là biết dùng số Ẩn để soi thấu cả cõi Thiên Môn, Địa Hộ và cõi Quỉ Minh cai trị xem xét (coi sóc) 4 chiều “U Minh” bằng Kể Độ số của phần Lửa – Dư - Tiếp. Từ Đuốc Lửa Thiên Ất tới khoảng Huỳnh Hoặc (đom đóm = lửa âm) lửa dư vẫn còn tiếp nối tới cõi Vô Cùng Vô Cực. Bởi thế m ột vòng trời gồm 24 khoảng năm, tượng 1 chu kỳ nhỏ Thái Ất. Còn chu kỳ 72 năm là tròn số biến từ Một sang Ba và từ Ba sang Năm gọi là /Một Năm/ “Một Năm” là đồng thể của cụm từ Tham Thiên Lưỡng Địa, được phân tích ra bằng bảng Ma Phương s ố 3, tức là cộng các chiều lại của 9 s ố khác nhau đặt trong 9 ô, đều cộng lại được con số 15 – (xin xem lại m ục 9 Tinh Quí Thần làm trực sự). Tham Thiên tức là “tam thiên” gồm 3 phép của Tam Tài hay là ba số khi biến thì được gọi là Tham Ngũ. Chính tham ngũ biến ẩn vào trung cung đóng vai “Vô Vi” để phần “Hữu Vi” biến lên tới 7 biến và cực biến tới 9 thiên (9 số). Điều này dẫn dụ ta hiểu rằng: Thái Ất là Chủ Tướng, Kiện Tướng, Thiên Tướng, có nội lực vô cùng” (vô vi) mà tất cả “phương, s ức” đều từ trong Thái Ất phát ra, được mệnh danh là các phụ tướng, c ác bật tướng, các tham tả tướng như Kinh Thái Ất đã đặt tên Ngũ Tướng phân thuộc Ngũ Hành. + Thái Ất ở tại Toàn Cơ Ngọc Hành (Khôi của Bắc Đẩu) làm cho hai khí âm dương như lạnh nóng được phát tiết vào trung ương bầu trời, để từ đó ra 4 “phương”. Người xưa qua biểu danh “các thánh nhân thụ mệnh” đã tích dồn được Số mà thấu suốt cái lý u huyền của Trời Đất tới mức tinh vi rất mực. Thế nên ở đây trước nói về cái Khí theo Lý, sau nói về cái Khí theo số. Cái Khí theo lý, quen gọi là Ngũ Hành – nói gọn là “Sức” của Lực. Cái Khí theo số quen gọi là Toán năm sao (Ngũ tinh) bao trùm 9 số. Số của 9 số đều là “dụ số” nghĩa là đã có sự so sánh, có sự dự phòng, có sự tích lũy. Dụ s ố được hiểu là số thường. Số thường là cứ phỏng theo 1 mà tích ba – hay là Dẫn 1 cực 3. Người xưa phát biểu rằng: “tùy Thiên phụ hành 3, 5 được tiết 8, 9 chủ c ông, ngũ để ứng kỳ”. (Thiên là số, tùy thiên là tùy theo số để giúp việc động tĩnh tức là hành khí. 8, 9 chủ công là dụng ra 8 quái, 9 cung; ngũ đế ứng kỳ là việc Thái Ất rảo chạy 4 phương, 4 mùa mà không vào trung cung tức là số 5 làm trung ương diện cực biểu tượng Vô Vi, tác dụng đến 16 thần, tức là do sự động tĩnh tương phản m à phân ra c ó chủ, có khách. Chủ thì thường tĩnh, khách thì thường động. Đó là Pháp. Pháp là bắt chước, c ũng là do phân chia mà chủ chốt là sự biến thiên (biến số). Khi biến thiên để số 5 làm trung ương diện cực, thì con số 5 lại được ứng làm số Thổ hành để nạp giáp các số con số nạp âm, lại cũng dựa theo khí của Ngũ Tinh là Kim Mộc Thủy Hỏa lấy Thổ cực nạp vào trung ương diện cực, biến Ẩn số hiện ra Hiển số 5, được Lý là trị trong tức là Vô Vi, ứng với 8 cửa, 8 quái (quái là ngoài). Vô Vi lại ứng với Bàn Tướng. Vậy Thái Ất vào trung cung (ẩn dụ số) là Vô Vi, để có lẽ tương phản Hữu Vi là trị ngoại hải nội, Hữu Vi vì thế là biến tượng c ủa Thái Ất Bàn Tướng Vô Vi. Vậy Ngũ Tướng của Thiên Đế tướng chỉ là biến tượng số của Thái Ất Bàn Tướng m à có tên, có toán (số) nói cách khác:

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 57 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Sự tương giao giữa trong (ẩn – vô vi) và ngoài (hành - hữu vi) hoặc khí động (chủ) khí tĩnh (khách) tạo ra Pháp chuyển vận, từ ngũ thường số ứng kỳ làm nên chính khí cho 5 tướng, năng nghiệm xét 4 phương mà thành tên Ngũ Hành làm Kim Mộc Thủy Hỏa và Thổ, đó là vận thức của Tuế Tinh (sao Chổi) hay Đuốc Lửa của Trời hay là biến thiên của Chính Nguyên Khí vậy. Một khi đã phân biệt ra, thì Thái Ất thụ chính khí của hành Mộc, chủ cho bậc Đế Vượng, đóng ngôi Mộc thần, vượng tại ba tháng mùa xuân - đầu cán của “Một Năm Trơờ” - mệnh danh Đế Vượng. Kinh nói rằng Thái Ất cai quản Nhân Quân Nhị Mục, Hai tướng là thượng hạ mục, ở chốn Đại hóa trung tổng, một là Thiên Mục, hai là Địa mục. Hai mục tức là hai mắt của Trời và Đất lại phân làm chủ, làm Khách tức là chủ trì chủ khí tĩnh; động là do khí động thuộc phần khách khí, đều là do khí nguyên khí hành mà phát ra, mệnh danh là Văn Xương, làm Thủy Kích, lại phân ra nữa làm Chủ Đại Tướng, Chủ Khác h Tướng. Chủ khách lại có phụ bật, tham tá nên lại phân làm tham chủ, tham tướng khách. Cộng lại thành Năm Tướng, và hai tướng phụ bật cả thảy 7 tướng. Còn hai tướng ẩn là Kể Thần và Kể Mục gốc nguồn làm ra độ số gọi là toán chủ, toán khách, toán định - Tất cả hệ thống c ộng lại là 9 tướng. Bảng Ngũ Hành ứng thuộc 7 tướng và 2 tướng ẩn: Sao 1. Thái Ất 2. Thủy Kích 3. Văn Xương 4. Chủ Đại Tướng 5. Chủ Tham Tướng 6. Khách Đại Tướng 7. Khách Tham Tướng 8. Kể Thần thuộc

Hành Mộc Hỏa Thổ Thủy Mộc Kim Thủy Hỏa là Chủ

Vượng (mạnh) Ba Xuân Ba Hạ Tứ Quí Ba Đông Ba Xuân Ba Thu Ba Đông Thiên Sứ thuộc

Đóng vai hay gốc sinh Kiện Bàn Tướng Địa Mục - Hạ Mục Thiên Mục Chủ toán Gốc sinh ở mùa Đông Thái Bạch Tinh Khách Toán Gốc sinh tại mùa Thu Kể Mục thuộc Khách là Hỏa Dư

Sách Thái Ất Số Thống Tông Đại Toàn ghi: Chủ Đại thuộc Kim – Khách Đại thuộc Thủy, lấy lý là Kim sinh Thủy và cho là Chủ Đại thuộc Kim ... như thế là sai vì lấy khác h sinh chủ. Vậy hệ thống 9 tướng bao hàm cả lý khí, cả số khí đã trình bày ở trên, và sách vở chỉ ghi phần kết quả như sau cho 5 tướng phân thuộc 5 Hành, mục đích để diễn lại xem tai họa gây ra cho 5 Hành, 5 tướng, 5 tinh từ lúc bắt đầu, lúc diễn phát mau chậm bồng lên tới đâu, tới lúc tàn vào khúc đuôi, trong 3 cụm từ chủ chốt: Sinh Vượng - Mộ m à từ Sinh tới Vượng, từ Vượng tới Mộ đều gồm 5 s ố, cả vòng 12 độ ứng với 15 số (3 x 5), ứng với 9 thiên (9 số - 9 cung) ứng với 8 quái, 8 gió, 8 phương, 8 âm... Từ đó có Gốc Trường Sinh là Đầu Cán. I.4. Bàn về Toán Tam Tài, Thái Ất Trong Thái Ất học có ba toán Tam Tài dưới 3 cụm từ: Không Trời, Không Đất, Không Người. 4.1. Toán Không Trời

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 58 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khi trong Toán Chủ, Toán Khách không được 10 là toán Võ Thiên tức là toán số đơn từ 1 – 9, không đến số 10. Nếu Tuế Kể m à gặp toán Vô Thiên lại có các thể thức: Ếm , Ép, Giam, Kíc h, Chặn... thì Trời có đại biến dị, có sao chổi, sấm sét, động đất, bão tố, gây họa, mưa đá, băng trôi, núi lở, khí hậu bất thường, thiên tượng xảy ra nhiều biến cố khác thường gây bối rối lo lắng không nhỏ cho người. Sao Chổi – Tuế Kể năm Kỷ Sửu, dl 629, bên Tàu là đời Đường Thái Tông Trinh Quán năm 3, tuế tích 10.154.546 cục 2, nguyên thứ 3 – Thái Ất ở cung Kiền 1 – tù Đại Khách – toán khách Vô Thiên, Vô Địa, Toán định 1 Vô Thiên. Đại chủ chặn Văn Xương tại cung Dậu 6. Chủ toán được 6 là Vô Thiên. Năm đó có sao chổi hiện ra từ phương Tây Bắc Trung Hoa – kéo lại, người ta thấy sao chổi hơn 40 ngày. Ngày 17 tháng tư năm đó, sao chổi trông thấy dài trên 10 trượng, bắt đầu từ sao Thượng Thai, Trung Thai, Đông Môn vào tòa Thái Vi Viên, quét qua Thái Tông vào tới tòa Thiên Thị Viên, dọc dài qua 37 trạm, gặp âm trầm mới tan. Sao Chổi Halley năm Ất Sửu dl 1985 - tuế tích 10.155.890, nhập cục 2 Nguyên V – Thái Ất vào tuế kể, đóng tại Kiền 1 – Vô Thiên, Vô Địa – Đã xảy ra Sao Chổi vào gần trái đất, toàn thể thế giới đều thấy, khi sao chổi vào gần trái đất nhất là c uối tháng 12 âm lịch năm Ất Sửu, và sang tới năm Bính Dần dl 1986 mới tan. Theo khoa học Tây phương thì chu kỳ sao chổi Halley này là 70 năm ? Nếu thế thì tới năm 2055 sẽ có sao chổi lớn xuất hiện. Nhưng theo chu kỳ Thái Ất, phải tới năm 2057, nhằm năm Đinh Sửu, tuế tích 10.155.854, mới đúng có sao chổi Halley xuất hiện vì tuế kể năm Đinh Sửu 2057 muộn hơn 2 năm so với Tây Phương dự toán. Thực ra con số này có thể linh động du đi c hút ít. Có lẽ sao chổi năm đó không lớn lắm. Vì năm Đinh Sửu 2057, tuế kể Thái Ất rơi vào cục 38 nguyên thứ 4, Thái Ất cùng cung 6 với Đại Chủ và Văn Xương, toán chủ âm đơn 6, vô thiên, vừa tù, chặn, kíc h, ép. Toán định 1 vô thiên vô địa. Tại sao năm Đinh Sửu 1997, lại không thấy nói tới sao chổi. Thực ra có mà ít ai biết, ít ai nói tới chăng? a. Sao Chổi: Thực ra Sao Chổi chính là Đuốc của Trời, là cái Lồng Lửa, luôn luôn hướng tới Mặt Trời mà lao tới, gần tới mặt trời là tan. Vì thế nó biến hóa vô cùng, có loại to, loại nhỏ, loại dài ngắn khác nhau, lại sáng mờ khác nhau, và khác nhau cả về màu sắc. Về tên của nó lại tùy theo hướng mà m ang tên, tùy theo 5 hành m à phân ra: Như hướng Đông thì gọi là Tuế tinh ứng hiệu Nhân Đức. Như hướng Đông m à thấy về mùa xuân lại gọi tên Nhiếp Đề Như hướng Đông m à thấy về mùa hạ gọi tên Trùng Hoa Như hướng Đông m à thấy về mùa thu gọi tên Ứng Tinh Như hướng Đông m à thấy về mùa đông gọi tên Kỷ Tinh. b. Người ta còn tùy thoe cái đuôi mà phân loại sao Chổi, và xếp vào loại sao yêu quái, tùy theo ngũ hành và phương hướng mà được tên như: 1. Sao Chổi đuôi có hình nhọn gọi là Thiên Ngô, Thiên Cách, Giác Tinh.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 59 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

2. Sao Chổi duôi hình cong, sắc đỏ gọi là Xi Vưu Kỳ (cờ Xi Vưu) là Oanh Cảm và là Đảm Kỳ Tinh, Mao Đầu Tinh. 3. Sao Chổi đỏ đuôi giống như bó đuốc mọc gần m ặt đất gọi là Nguyệt Hoa. 4. Sao Chổi lớn, hình dài, đuôi dài mà không có sừng nhọn, có đèo thêm 3 sao ở đầu, khi ở cao, khi xuống thấp gọi là Chiêu Minh (Chiêu Dao) 5. Sao Chổi giống hình sao Thái Bạch, đuôi giống như 2 mũi nhọn, sắc trắng mọc gần mặt đất gọi là Tư Nguy, thường ở hướng tây với Thái Bạch. 6. Sao Chổi giống như hình cây kiếm dài, mọc ở tây gọi là Thiên Sàm có khi giống c ung giương: Trương Cung tinh, Thương Ngân tinh, Thần Xoa tinh. 7. Sao Chổi mọc ở đông, cách xa m ặt đất chừng 7 thước, hình giống như m ũi thương chỉa ra như cái tàn, mũi nhọn dài ló ra gọi là Năm Tàn nghĩa là chia ra 5 phần. Nó có màu đỏ như lửa hoặc có khi màu xanh. 8. Sao Chổi giống như tấm vải dính vào da trời gọi là Trường Canh, có khi giống như sợi chỉ dài, hay 2, 3 sợi ngang: Đới tinh. 9. Sao Chổi màu đỏ, dao động, chiếu sáng m ọc cách đất chừng 6 thước về hướng nam gọi là Thiên Tặc. 10. Sao Chổi giống như sao băng, hình mũi tên, màu xanh đen, xẹt chạy ngung ngang như con rắn có sừng, dài, thường xẹt xuống gọi là Cuồng Thi. 11. Sao Chổi ngắn, bên cạnh có hình giống con chó chạy, trên nhọn dưới tròn, xẹt xuống như ánh lửa, đỏ, có khi trắng, lại có khi phát ra tiếng kêu, có tên chung là Lưu tinh, Phi tinh và Bôn tinh mà Thái Ất gọi chung là Phi Phù, Phi Điểu, sách binh pháp gọi là Thiên Cẩu hoặc còn là Phao Giảng Tinh. 4.2. Toán không Đất (vô địa) Con toán của Chủ, Khách Tướng và Kể Định (Kể Mục) không tới số 5 gọi là toán vô địa, như các số 1-4; 11-14; 21-24; 31-34. Tuế Kể gặp toán Vô Địa mà Thái Ất lại c ó Tù, Chặn, Ép, Kích, Ếm ... thì mặt đất xảy ra nhiều đột biến lạ thường như núi lở, đất động, sông cạn, nước lụt, nước dâng, sóng thần, sâu bọ, dân đói... Sự kiện lịch sử: Năm Giáp Ngọ, lịch tây 634, tuế tích 10.154.551, bên Tàu ứng đời Đường Thái Tông Trinh Quán năm 8, Việt Nam bị nội thuộc lần 3, năm thứ 32 dưới nhà Đường. Tuế kể: Thái Ất ở cung Cấn 3 giam Đại Chủ tại cung 3, giam cả Tham Khách cung 3. Đại Khách ép ngoài tại cung Kiền 1. Tham chủ giam tại Văn Xương nơi cung Tốn 9. Toán chủ 33 thuần dương Vô Địa Toán khách 10 cô dương Vô Nhân Toán định 34 Vô Địa - bất hòa Năm đó có biến dị, có con rắn cực lớn dài 10 trượng xuất hiện, có lở đất - xứ Hoài Nam lụt. + Năm 1986 Bính Dần, tuế kể cục 35 nguyên V xảy ra tại Phi Châu ngày 21/8 dl, nhằm ngày thứ 6, Nhâm Dân, ngày 27 tháng 7 âm lịch, vào giờ Canh Dần, cả ba làng Níôt, Xebun và Cka bị hơi nước độc ở hồ Niốt phun lên, làm nổ tung, 3 làng chết hơn 1200 người, làng Niốt còn sống sót 4 người. Làng Xebun còn con gà sống

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 60 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

sót, Xebun và Cka chết sạch sẽ. Người làng cách đó 10 dặm mới phát giác vào sáng ngày đó, còn chính quyền đến chiều đó mới hay biết. Báo chí thời đó đoán rằng tai dị này xảy ra vào khoảng từ nữa đêm ngày 21. Đó là tại Tuế kể ngày kể, giờ kể đều c ó toán Vô Địa, ở toán chủ 31, toán định 24, có vô thiên cho toán khách 28. Năm đó lại có: cắp, giam, ngăn, ếm tức là Thái Ất cùng cung Đại Chủ ở Kiền 1 là giam Khách cắp, Văn Xương ở Cấn 3 bị Đại Khách ở cung 8 là Văn ngăn, chủ cắp. Thủy kích tại Mão cùng Tham Khách là kích, là ếm. Nước sông Hồng dâng, lụt bão lớn thiệt hại cho Thái Bình, Nam Định năm 1986. + Năm Mậu Dần 1998, tuế kể nhập cục 27, nguyên V khối 315 Mậu Dần có những thể thức xấu như trên: Vô Địa - bị kích, ếm, giam, chặn cắp – đã xảy ra c uối tháng hai dl, trận động đất tại bắc Afganistan, gió lốc tại bang Florida và California (Mỹ) (khi tôi đang viết những dòng này, vào ngày thứ hai 23/2/1998, nhằm ngày Tân Sửu 27 tháng Giêng, Mậu Dần, nghe bản tin thế giới trên đài truyền hình làm 30 người chết, 250 người bị thương và hàng ngàn nhà cửa đổ, bị cuốn đi). + Năm Đinh Sửu 1997, tuế kể nhập cục 26, nguyên V khối 314. Toán khách 31 Vô địa Toán định 31 Vô địa Thái Ất có: cách, trong ép, giam, kích, ếm. Năm đó đã xảy ra vào chiều ngày 2-3 tháng 11 dl nhằm ngày Mậu Thân, tháng 10 Âm lịc h, m ột trận bão lớn vô cùng, số 5, mang tên quốc tế Linda. Xét theo Thái Ất về năm Đinh Sửu khối 314, cục 26 nguyên V, về ngày Mậu Thân tháng 10 thì thấy: Về năm :

Về ngày:

Toán chủ 31 không đất

Toán chủ 24 vô địa

Toán định 24 không đất

Toán khách 3 vô thiên

Lại c ó: cách, cắp, ép, ngăn, giam, ếm kích. Vậy thì toán Vô Địa gây tai hại cho m ặt đất c ũng đáng nghiên cứu. 4.3. Toán Không Người: Khi Toán có con số 10, 20, 30, 40 mà sách nói là chưa qua 1, thì gọi là Toán Vô Nhân. Khi Tuế kể gặp toán vô nhân, lại có các thể thức Ếm, giam ... thì con người có biến đổi lạ thường, như tranh chấp, lật lọng, dối trá, trộm cướp, loạn lạc, tật dịch, phiêu bạt, mất m ùa, chết đói, lưu vong, tương tàn. Nếu gặp Kỳ Lý Nhân c ủa Thái Ất thì có những bậc kỳ tài, vĩ nhân, thiên tử, thánh nhân xuất hiện đểu cứu đời. Sự kiện lịch sử: Ở Việt Nam vào các năm, tuế kể có toán vô nhân, như: Năm Quý Tỵ dl 1413 : Trương Phụ đánh Nghệ An, dân chết - Trần Quí Khoách, Nguyễn Cảnh Dị, Đăng Dung, Nguyễn Súy chết. Năm Tân Sửu dl 1421: Lê Lợi phá quân Trần Trí và Ai Lao. Năm Bính Tý dl 1456 : Thời Lê Nhân Tông - Lộn xộn triều chính - đổ máu.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 61 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bên Trung Hoa dl 809, năm Kỷ Sửu, tuế kể đời Đường Hiển Tông thứ 4, gặp toán Vô Nhân. Năm đó có: trong ép, ngoài ép, xảy ra việc Chu Toàn Trung giết Lao Tương Tam Tỉnh, trung cung có máu đổ thành sông, dân đói khổ chết vô kể...

II. Lý – Khí - Số : II.1. Số toán Âm Dương Ngũ Hành biến hóa Số toán âm dương phối biệt vào 9 cung, 16 thần c ủa Thái Ất. Thái Cực cùng 3 thần và 5 Tịnh ở trên khiến Nguyên Khí thuận chuyển, thống hội 3 Nguyên, 5 Hành ở dưới, để Thái Ất lưu hành 2 phần cương nhu mà chia ra 1. Số toán âm dương tương phối: Bốn thời khí phân 12 thần chi, rồi phối với 9 cung tạo nên 16 thần gián. a. Các cung khi phối biệt số thuộc 9 cung và 16 thần Tuế kể gặp Thái Ất, Văn Xương, Thủy Kích, Chủ Khách Đại Tiểu Tướng - Tại cung 1 (Kiền) gọi là Thuần Dương (Đơn Dương) - Tại cung 9 (Tốn) gọi là Thuần Âm (Đơn âm) b. Cung âm dương của 9 cung Thái Ất: Các cung chính phân ra : 8, 3, 9, 4 là cung Dương : 2, 7, 6, 1 là cung Âm c. 9 cung Thái Ất lưu hành khác số với 9 cung của Hà Đồ. Cung 1 mang biệt số •, m ang tên Càn (Kiền) làm Âm Đức: * Cung Kiền thống lĩnh tất cả Trời - Đất - Người để dự đoán về tương lai. Vì tự bản nguyên, từ /Thái/ là /Kinh/-/Ất/ là số đầu hết tức là số Một Cả kinh hành 9 cung, khởi từ Càn. Số Một Cả Thái Ất dẫn đầu như tạo phân trời đất và hóa vạn vật mệnh danh theo luật Pháp – phi pháp – phi phi pháp trong cụm từ Dẫn 1 mà 3 theo, (dẫn 1 cực 3) m à Lão Tử phát tưởng rằng: Đạo sinh Một, Một sinh Hai, Hai sinh Ba, Ba sinh vạn vật. Trang Tử phát diễn rằng: “Một với Nó (Đạo) là Một”, tương đồng với con Toán Vị Tíc h Phân của Leibnitz (Lai bá ni từ phụ) phát m inh vào thế kỷ 18, gọi là Nhị nguyên toán thuật, lấy ký hiệu 0 và 1 (0 tương đồng với Đạo với Nó, với vô vi nguyên, vô vi cực) thành cụm toán ký hiệu (0 + 1). Nếu dùng phù hiệu Âm Dương thì [- -] tương ứng với [0] mệnh danh là Âm, phù hiệu [ - ] gọi là Dương. Cả c ụm ký hiệu (0 + 1) tức là Âm Dương diệu hợp. Nay Kiền 1 là Đẩu sổ số của Thái Ất để nó dùng mà sinh hóa vạn vật tức là c ần phải có số “Ba Số” trong Số khí: sinh – thành – tuyệt c ủa âm Dương diệu hợp. * Ba khí số ấy – sinh, thành, tuyệt - tại một gốc Xuất Thiên, Thổ Địa: Phép Tượng là Số (Số là Tượng, Tượng là Số) trong Hà Đồ - Lạc Thư qua câu: Sao Trời lấy thông Càn làm chỗ đầu để sinh ra đẩu sổ Số để cho Sách Lạc (Linh Qui) ứng vào số 6 làm chốn sinh – thành - tuyệt ở một gốc, tức là để Thái Ất chủ khách khởi Càn gọi là Dẫn 1 cực Ba.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 62 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Theo bảng Sao Trời (Hà đồ) thì số 1 ở Khảm mà số 6 ở Càn, dùng để cho 9 Sao Quí hợp khởi để hành làm Trực Sự, qua 9 số = 1 ở Khảm, 2 ở Khôn, 3 ở Chấn, 4 ở Tốn, Năm giữa, 6 ở Càn, 7 ở Đoài, 8 ở Cấn, 9 ở Ly. Bảng cung Hà Đồ 4 Tốn 3 Chấn 8 Cấn

9 Ly 5 Trung 1 Khảm

2 Khôn 7 Đoài 6 Càn

Theo về đường Âm Sinh thì cung Ngọ là chỗ âm bắt đầu sinh gọi là một âm sinh, đến Tuất là đơn âm, đến Hợi là thuần âm. Phương Sức của Khí Lực Âm đến Tuất Hợi là cùng Tuyệt. Vậy âm tuyệt tại cung 1 Kiền thuần dương, tức là Càn 1 là chỗ âm tuyệt mà tuyệt tại Dương. Vì Tuất Hợi là gián thần, lại là chỗ âm tuyệt nên hai thần gián cung này cũng hợp số với cung Càn. Tổng kết lại, người xưa còn gọi cung Kiền là Thiên Môn, chủ Thiên Đạo, Địa Đạo, Nhân Đạo tài thành, công c ủa Âm Đức cũng là đức dẫn đầu (càn đức) thế gọi là Thông Càn. Cho nên còn gọi là Càn Đức (đức dẫn đầu). Nếu không có Thông Càn tức là khi Văn Xương tù và Bách Hiệp, thì “tượng” làm đạo vua, cha “tượng” làm Trời, “tượng” làm gốc sinh ra “đầu sổ số” (số đầu của dãy 9 số) không thể dẫn lối cho Lý – Thiên - Địa – Nhân (3 năm 1 cung c ủa Thái Ất) trong 3 đạo Tam Tài. Từ đó pháp độ sẽ mất tính chất ưu việt: phi pháp, phi phi pháp (nghĩa là không phải pháp độ mà không gì là không là pháp độ với ý rốt ráo là Pháp Trời, là phép phi thường đó là tính ưu việt c ủa lý số) Lại nữa, chủ khi đã “thông càn” thì mới hiểu đạo Vua tôi, đạo cha con, đạo vợ chồng. Bởi vì thông Càn rồi, tự nhiên biết Khôn, biết phép lưu Khôn, để xoay vần nổi hai số 6 và 9. Tại sao ra thế? Bởi vì đạo Khôn tiếp nối đạo Càn. Càn làm cha, Khôn làm mẹ. Số của Càn là 1 thuộc số Kỳ, số lẻ; Số của Khôn là 6, thuộc số Ngẫu, số chẵn; cả hai là hai sức diệu hợp như sức âm đức, sức tàng ẩn thuộc trong nguyên ủy là Đạo, khi đem ra dùng thì số 6 ứng làm Khôn (lưu Khôn) làm Địa hộ; có địa hộ hợp Càn Thiên Môn thì mới có Sinh Thành. Phép dùng 6 hào gọi là lục, dùng 9 gọi là cửu. Quẻ Âm Khôn dụng 6 (lục thiên của Lạc Thư). Quẻ dương Càn dùng 9 số (cửu thiên của Hà Đồ). Bởi thế thông Càn trong câu “Hà đồ dĩ thông Càn xuất thiên”, mà được lĩnh hội đúng mức, thì tự nhiên trạng thái Bĩ Thái của Trời Đất mới truyền đến được cho con người đạo phụ mẫu, đạo nam nữ giao thành phu phụ. Đạo phu phụ được hoành thành bởi phép lưu Khôn trong câu: “Bao Lạc dĩ lưu Khôn thổ địa”. Thế là âm khôn 6 diệu giao hòa hợp với Càn dương 9 để thành m ột “Bao Lạc”, tức là một Hoàng Thai mà cụ Nguyễn Du dùng “đạo văn chương” mà phát tưởng: Mai cốt cách, Tuyết tinh thần. Thế là Lý khí âm dương sinh hóa – thành trưởng - tuyệt tàn đều thuộc về Càn Đức, Âm Tàng: phi pháp phi phi pháp Dẫn 1 cực Ba; còn về số thì giản dị là 1 – 6 là “sinh thành” m à tàng ẩn số độ trời đất. Vậy sinh s ố dùng cho Thái Ất Chủ Khác h khởi Càn để hành kinh, vì thế là Lẽ Thành số vậy.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 63 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Sự kỳ diệu của Thông Càn Lưu Khôn Còn m ột then núm trong diệu hợp âm dương từ thông càn đến lưu khôn là khi Thái Ất nguyên khí dẫn 1 cực 3 khiến 9 sao quí đi vào Can Chi để tạo nên “hệ thống bội số chung”. Xin nhắc nhở, mỗi sao trong chuỗi 9 sao quí làm nhiệm vụ ứng xử của cung tinh, tức là sao “Trực Phù”. Trực Phù là phối hợp Thái Ất dùng việc (Trực Sự). Mỗi vòng sao lớn của sao quí là 900 năm, vòng nhỏ 90. Số 90 là bội số của 9 ký hiệu 9 x 10 (chín mươi), mà Trang Tử xếp vào câu: “Ngụ ngôn thập cửu”. Số 9 đơn là số biến cuối cùng, tượng của nó cong, khuất, đặc danh Cửu, quen gọi Cửu là nghĩa c ủa 9 số trong Việt ngữ. Nhưng vì m ỗi sao quí đóng ở mỗi 9 cung là 10 năm rồi mới rời sang cung khác. Trong khi đó nhiệm vụ Trực Phù phải hành qua 10 can, 12 chi thần theo thứ tự để chuyền nguyên khí vào cho vạn vật tại Lưu Khôn 6. Lưu Khôn 6 lại mang 9 tên: Lục Mậu - Lục Kỷ, 6 Canh, 6 Tân, 6 Nhâm . Theo thứ tự vòng sao chưa dịch thì 6 quí ứng vào sao. Lòng Trời (Thiên Tâm). Khi biến sang số 7 thì số thứ tự can chi c ũng biến chỉ dùng 6 Đinh, 6 Bính, 6 Ất m à độn 6 Giáp (độn ẩn) để ứng với 9 sao quí. Vì can có 10 số. Sao quí có 9 số. Độn đi để c ố phối - ứng. Tại sao phải Độn Giáp? Vì Giáp là đầu của Trực Phù (Phép Tôn), là Sử Tinh Cung của trực Phù mà nhân vì Trực Phù mới phải phối 9 cung, điều đó phải dùng bội s ố chung 90. Nhưng vì căn bản của con số về lý thuyết phải có hòa hợp. Con số 6 đóng vai trò thích hợp nhất vì bội số của nó là 60 ký hiệu bằng các bội s ố chung nhỏ nhất là cặp 5/10 và 6/12. Cặp bội số chung này ứng dụng được cho các số theo luật âm dương và từ đó số âm là số chẵn, s ố dương là số lẻ hay quen gọi “Kỳ ngẫu hay Cơ ngẫu”. Lấy số dương 5 nhân với số âm bội s ố 12 (10 + 2) thì có 60 để gọi Can Chi phối hợp thành vòng 6 Tuần Hoa Giáp. Sáu Tuần Hoa Giáp bao gồm 10 can và 12 chi phối vào nhau cho hết vòng và cuối cùng là Quí và Hợi phối nhau, đúng vào số 60. Xin ghi nhận một số ý tứ hàm chứa trong vòng 10 Can và 12 Chi. Nghĩa tượng trưng cho 10 Can - chữ Can là chỉ Ngày, chỉ dương khí: Giáp

: Vạn vật sưng phù như hạt nứt m ộng để chồi mộng xanh ra.

Ất : Số bắt đầu diễn xuất độ sinh của vạn vật - tức là nhìn thấy sự xuất hiện, sự sinh của vạn vật vì dương khí còn ẩn. Bính

: Sáng đẹp, dương đạo sáng sủa - vạn vật đã rõ ràng.

Đinh

: Hỏa thịnh, vạn vật tươi tốt, khỏe mạnh. Dương đã mạnh.

Mậu

: Phong thịnh - vạn vật tới chỗ phong thịnh, tức là đạt thành.

Kỷ

: Đi vào nề nếp nghĩa là không làm gì được riêng cho m ình (Vô Vị).

Canh : Canh cải, biến đổi, vì vạn vật đã tới lúc quá sung mãn, dư thừa rồi, thì phải biến đổi, bao gồm hết rồi.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 64 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tân : Vạn vật đến lúc đã phải ngừng lại thì mới còn sáng sủa, nếu không thì vì quá rậm rạp tốt tươi, sẽ sinh ngưng đọng. Vì lẽ âm cực s ắp đổi mới. Nhâm : Vạn vật nhờ âm khí nuôi dưỡng mà được nhàn rỗi, nay âm khí bắt buộc phải lùi bước vào ẩn sâu trong đất, để cho khí dương sinh như thể, người đàn bà mang thai (Nhâm thần). Quí : Vạn vật ở mức độ cuối cùng trên đường trần phát, nay phải đi về đúng chỗ về của nó (sở qui) là chỗ dứt điểm để có thời sắp phát sinh. Vì thế Quí Nhâm như tàng phục, tàng ẩn, tuyệt khí để phục sinh. Nghĩa tượng trưng của 12 Chi Chi là cành đối gốc, chỉ đêm chỉ giờ. Chín cung quí thần Thái Ất phối biệt 12 Chi thần gián, tạo thành Bầu Trời 16 Thần Thái Ất. Vì thế ta lại xét theo nghĩa của 12 chi đã phối vào 9 cung trong việc tạo lập c on đường diễn tiến lưu hành c ủa Khí số gọi là đường vận hành Nguyên Khí. Đường vận hành của Nguyên Khí theo âm dương, biến ra 2 loại vòng, là vòng dương đạo, vòng âm đạo và vòng trong, vòng ngoài tạo ra một trật tự hiện tượng và số độ ngung ngang như nét vẽ của hình sao chạy lên, chạy xuống, dọc ngang.

Hình bảng vẽ đường Vận Hành Nguyên Khí gọi là Thời. Thời các cung trong, trợ chủ, từ Kiền tới Thìn

:1–8–3–4

Thời các cung ngoài, trợ khách, từ Tốn tới Tuất : 9 – 2 – 7 – 6 4 cửa là 4 góc: a. Tuất - Kiền - Hợi b. Sửu - Cấn - Dần c. Thìn - Tốn - Tỵ d. Vị - Khôn - Thần 1.2. Cung Ngọ 2

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 65 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Cung Tý biệt phối s ố 8 mang tên Địa Chủ, ngồi tại Khảm. Cung Ngọ đối xung cung Tý, được phối số 2, ứng quẻ Ly. Ly là rời, lại là văn minh. Cung Tý là Địa Chủ, kiến Tý nguyệt, còn tên Cổ là Du thần là chỗ Dương khí mới bắt đầu động, vạn vật mới du sinh ở dưới. Vì thế khí dương bắt đầu sinh động và lớn lên tới Thìn, nghĩa là Đơn Dương hay Thuần Dương như cung Kiền. Khi tới Thìn là dương khí tới chỗ cực tuyệt. Vậy là dương khí đã lớn lên trong đất âm và khi tới dương cực thì tuyệt ở âm . a. Tại sao gọi là Dương Sinh? Tại sao gọi là Âm Sinh? Khi âm tuyệt tại đất Dương thì phép tượng số lại gọi là âm phục, dương tàng. Qua một thời tàng thì đến thời phản - phục – Khí dương sinh, khí âm sinh là bắt đầu có khí rời đổi, dương sinh là âm rời đổi tại Tý, âm sinh là dương rời đổi tại Ngọ. Nay cung Ngọ là đối xung cung Tý. Cung Ngọ là thời 1 âm sinh mà cung Tý là thời 1 dương sinh. Âm sinh là dương khí bắt đầu rời khí (dịch khí). Dương sinh cũng vậy. Cho nên Tý Ngọ là cung khí rời. Vì khí rời nên còn gọi là Dương tạp hay Âm tạp. Tượng của khí rời là động, là giao, là sinh, tạo nên Lẽ Phục Phản - Đầy Vơi. Khí dương mới rời tại Ngọ tạo nên tượng quẻ theo “Tiêu” (bớt dương thêm âm) như tượng quẻ:

6 dương Càn Cửu Thiên

5 dương Cấu Thiên

4 dương Độn Thiên

3 dương Bĩ Thiên

Phong

Sơn

Địa

thuần âm Khôn Địa Địa

Khí âm mới rời tại Tý tạo nên tượng quẻ theo “Tức” (trưởng) (bớt âm thêm dương) như:

6 âm

1 dương sinh

2 dương sinh

còn 4 âm

còn 3 âm

Khôn

Địa

ĐỊA

Địa

Lôi

Thiên

PHỤC

THÁI

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 66 -

3 dương sinh

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tiêu Tức là quá trình của 6 đợt biến. Có 6 biến mới tới được số 7 Khôn và có Phục biến mới tới được 9 Tốn (Cửu Thiên = 9 số = Cửu). b. Thiên tượng – Thiên số phối hợp âm dương làm Đạo lý: Tiêu trưởng là lẽ dương trưởng ở trong Đất thì âm sinh ở trời cao, m ệnh danh Thiên Địa Doanh Hư. Ta nhắc nhớ nhau rằng: Đạo gốc bởi 2 khí âm dương diệu hợp, khi động, khi tĩnh, khi lưu hành, qua câu nói “Một Âm Một Dương hòa nhập diệu kỳ vào nhau tạm gọi (m ệnh danh) là Đạo (lý)” Lý ở Đạo là tại chỗ diệu hợp, tức là lấy Tượng, lấy Số một c ả (nhất âm sinh, nhất dương sinh) dẫn độ lưu hành qua 9 cung quí thần Thái Ất để ban bố ra 16 thần, mà thấy cả sự đầy, sự vơi, sự phục, sự phản. Theo đúng “lý” thì Phúc. Theo “lý” sai trệch thì Họa. Vậy có câu 8 chữ rằng: Đầy vơi, nghịch phản, họa phúc, loạn hưng. (Lý) Trời Đất Đầy Vơi - Họa Phúc đắp đổi (tương phản) (Đạo) Họa gửi nhờ trong Phúc Phúc núp náu trong Họa Người hiền xem Tướng Số (Lỗ hay Du hay Du già) Người thường xem Cửa Trời Đất Quỉ Thần (Môn hay Dã) Theo Lý m à xét, thì Loạn c ũng có vì Hưng, vì Thịnh vậy. Cho nên Lý Loạn tương thác. Đành vậy, Toán Hòa khí thuận làm nên Phúc. Toán không hòa, khí không thuận mà thành sai trái m à mang họa. Tự nhiên. c. Cung khí Thuần Âm 9, Thuần Dương 1 mà gặp Tuế Kể có Tù, Bách, Tính, Đối, Yểm, Đổ Cố, khi Thái Ất, Văn Xương Chủ Khách Đại Tiểu Tướng đóng tại hoặc Thuần Dương hoặc Thuần Âm thì năm đó rất hung hiểm và đại loạn, tử vong. (Xin xem chứng minh ở Cung TỐn 9). 1.3. Cung Cấn phối biệt số 3 – làm Cửa Quỉ U Minh, Cửa Xích Quỉ: Cấn là Thổ trung ương cùng với Trung Cung Khôn quái. Vì Khôn chủ cho Hậu Phi thuộc Thổ. Cấn là nơi Dương giao thái vạn vật biệt hiệu Đại Đức toàn sinh, đóng vai Hòa Đức – dung nạp cả Sửu, c ả Dần trong Môn U Minh. 1.4. Cung Chấn rơi vài đất Mão, phối biệt số 4, Xuân Phân Khí giao Chấn là dương khí tráng vinh, sinh khí hảo toàn, tượng cho con trai – làm tiết khí Xuân Phân, giao dương thịnh, rồi tiệm suy đến tuyệt. Mão là tượng khí Mộc và Đức Nhân tới độ đại vượng. Nguyên tự /Mão/ là /Mậu/ chỉ vạn vật tốt tươi, và chỉ lúc trời trăng mọc, chủ cho Đông Phương và làm Xuân Cung. Nhưng dương mạnh lại là lúc đi vào tạm suy rồi đến tạm tuyệt. Rồi khí dương đi vào tuyệt dương tại cung Âm thuần Tốn 9. 1.5. Trung thiên cực tóm thâu 8 phương, Thái Ất không vào cung giữa gọi là cung Vô Vi - phối biệt số 5. 1.6. Cung Đoài biệt số 6, ở địa vị Dậu Thu phân khí giao, khí lưu hành của khí âm đến độ túc sát. Dậu được danh Đại Tộc (Nhóm cả) vì vạn vật đến lúc thành thục thì được phân loại, phân nhóm. Phân ra là tạm suy, rồi tạm tuyệt. Đoài 6 đối Mão 4 đều là đất Khí tuyệt là thế đó.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 67 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Cung Đoài là đất Thuần Âm bắt đầu cuộc âm tuyệt tại đất Kim Càn Đức cung Kiền 1. 1.7. Cung Khôn biệt số 7, tóm cả Vị - Thân vào làm cửa Địa hộ. Cung Khôn tượng cho số 1 đã vượt qua 6, biến tới 7, chỉ ý: khí dương là hỏa đã biến ra thuần âm để ôn dương bị mất dần, và âm khí xâm lấn hết Thuần âm ở Vị mệnh danh Thiên Đạo. Khôn đối Cấn cùng là Thổ trung ương, chủ Hậu Phi - được danh Đại Vũ Khôn bao Vị, vì Vị là thổ thần đã được 2 âm sinh, đủ sức sinh ra Kim, như định luật sinh hóa là Thổ sinh Kim. Vậy Kim ở vào Thân là lúc Kim khí đã vượng (vì Kim gốc sinh tại Tỵ mà vượng tại Thân ở vòng Tràng Sinh). Nhưng vượng thì lại sinh túc sát, cho nên từ từ rơi vào đất “Suy” – Thân Mệnh danh Vũ Đức. 1.8. Cung Khảm ở Vị thứ Tý được phối số 8, thuộc Thủy, làm Địa chủ, làm Đoan Môn nghĩa là ngồi ở Bắc mà chầu hướng sang Nam. Khảm là phương hướng chính Bắc ứng Tử Vi cung Thái Ất nên phải hướng về Ly là chốn rực sáng. Hướng theo m à cai trị, là lấy đức sáng “văn minh”, mệnh danh Đại Uy của Ngọ, c ủa Lửa thuần dương để giáo hóa. Hạ chí khí giao tại Ly là lúc vừa có âm sinh là khí bắt đầu rời dương. Đông chí khí giao tại Khảm , bắt đầu dương sinh là âm có thay đổi. 1.9. Cung Tốn mệnh danh Đai Linh (Đại Quỷnh) là chỗ Thái Ất nhập cung tận cùng của vòng sao. Tốn là Đất Dương tuyệt, biệt phối s ố 9. Tốn thâu tóm Thìn là đất Thái Dương thuần dương và thâu tóm c ả Tỵ là Đại Thần dương tạp, diễn tiến cung Thuần Âm để chuẩn bị việc Xuân Hạ tượng giao và quang m inh để cho vạn vật phát huy (phát hào ánh quang sáng). Thìn là chỗ dương mậu c ủa vạn vật m ệnh danh Thái Dương. Tỵ là nói 6 số dương đã thành, nghĩa là chốn cực thịnh. Tốn là thần trời Thái Ất tượng làm gió trời ra khỏi đất Càn, là thông Càn Xuất Thiên: “nghĩa là thông qua cung Kiền 1 làm số cả”. Cụm từ “thông Càn xuất thiên” ngang ngửa với cụm từ “xuất Càn nhi Vị thủy” để có hệ luận ngũ hành rằng: Thiên nhất sinh Thủy - Địa lục thành chi. Và khi khí Dương tuyệt Tốn, nghĩa là dương tuyệt tại âm, từ đó Tốn cung 9 là cung thuần âm, đối cung Càn cung 1 là cung thuần dương. Vì tuế kể có Tù, Bách, Tính, Yếm, Kích m à Thái Ất, nhị mục Văn Xương, Thủy Kích vào Tốn là có nạn quân Bắc đến xâm lăng. Kiểm chứng: Lịc h sử Việt Nam bị xâm lăng, khớp đúng các năm tuế kể Thái Ất đóng tại cung Tốn, lại có tù, bách, kích, ép, ếm... Năm Đinh Dậu dl 937: quân Nam Hán sang xâm lăng nước ta, bị Ngô Quyền đánh bại Hoàng Thao tại Bạch Đằng. Năm Ất Dậu dl 1285: Mông Cổ xâm lăng bị Đức Trần Hưng Đạo đánh bại ở Hàm Tử.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 68 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Năm Đinh Hợi dl 1287 : giặc Nguyên sai Thoát Hoan sang xâm lăng cùng bọn Ô Mã Nhi, nhưng bại trận ở Vân Đồn và ở Bạch Đằng – Thoát Hoan chạy trốn (1288). Năm Ất Dậu 1405 dl và Đinh Hợi dl 1407: quân Minh sang xâm lăng nước ta và đô hộ s uốt 20 năm, sau bị Lê Lợi đuổi đi được, vào năm 1427 Đinh Vị, Liễu Thăng xin cứu viện, nhưng Vương Thông đã xin hòa, dẫn binh về. Năm Tân Dậu dl 1861: Pháp đánh chiếm Gia Định. Năm Quý Dậu dl 1873: Pháp hãm thành Hà Nội, Hải Dương, Ninh Bình, Nam Định và Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên. Năm Ất Dậu dl 1945: chiến tranh Việt Pháp là do Pháp theo quân đội Anh vào Sài Gòn, chiếm tại nước Việt Nam từ vĩ tuyến 130 trở vô Nam Việt. Ở Trung Hoa năm Ất Dậu dl 1885: Pháp xâm lăng Phúc Kiến. Bên Châu Âu, năm Ất Hợi dl 1935: Ý xâm lăng Ethiopie và mở màn thời kỳ tiền chiến tranh thế giới từ vụ Hitler vi phạm Hiệp ước Versailles, hành hạ người Do Thái trong c ác lò thiên. Và chiến tranh Trung Nhật sắp bùng nổ - Nhật tuyên bố ra khỏi hội quốc liên... 2. Chủ khách âm dương Hòa hay Không Hòa 2.1. Tiền đề: Dùng sự phối hợp con toán để xét số âm dương hòa hay không hòa. Dương không độc sinh (độc lập). Âm không độc thành. Một dương (động sinh), m ột âm (động thành) làm nên Đạo. Toán hòa khí thuận làm nên may lành. Toán không hòa, khí không thuận lại nghịc h, thì làm nên sai trái. Tự nhiên theo Lý như thế. Trương Lương nói: Âm Dương hòa hay không hòa đều do Thái Ất, chủ khách nhị m ục ở tại cả một cung thần. 2.2. Toán Thái Ất hòa hay không hòa: Toán hòa là khi Thái Ất: a. Ở tại cung dương, toán được số chẵn (ngẫu) b. Ở tại cung Âm, toán được số lẻ (kỳ, cơ) 9 cung biệt số: 3 – 8 – 4 – 9 là cung Dương; 2 – 7 – 6 – 1 là cung Âm . Toán không hòa là khi Thái Ất: a. Ở tại cung dương, toán được số Thuần Dương (đơn dương). Số thuần dương là số lẻ 1 – 3 – 5 – 7 – 9 (cung dương Thái Ất : 3 – 8 – 4 – 9). b. Ở tại cung âm toán được số thuần âm, tức là số chẵn 2, 4, 6, 8, 10 (cung âm: 2 – 7 – 6 – 1). 2.3. Toán nhị m ục hòa hay không hòa: Toán nhị mục hòa hay không hòa có hai trường hợp: Trường hợp 1:

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 69 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

a. Cung dương, cung âm c ủa Nhị Mục: - Cung dương là khi Nhị Mục ngồi tại chính cung (cửu cung Thái Ất). - Cung âm là khi Nhị Mục đóng tại Gián thần: Sửu Dần Thìn - Tỵ Vị - Thân Tuất - Hợi. b. Toán Nhị mục hòa hay không hòa là khi Nhị Mục. - ở tại cung dương (chính cung), toán được số Ngẫu (chẵn) - ở tại cung âm (gián thần), toán được số Lẽ (kỳ, cơ) c. Toán Nhị Mục không hòa là tại số toán trùng dương hay trùng âm. Vậy khi nhị m ục ở tại cung dương được s ố lẻ là trùng dương, được số chẵn là trùng âm - c ả hai là toán bất hòa. Vậy toán nhị mục Hòa khi: + Nhị Mục đóng tại cung dương, s ố toán được chẵn. + Nhị Mục đóng tại cung âm (gián thần), s ố toán được lẻ. Trường hợp 2: Nhị Mục toán được 11, 13, 17, 19, 33, 37, 39 (dương s ố tự đến) lại rơi vào cung trùng dương (ở trường hợp 1, trùng dương là bất hòa) lại là Toán nhị mục Hòa – Đó là Khí Hòa là thời Thiên Địa giao khí. Nhị Mục toán được 22, 24, 26, 28 (âm số tự đến) lại rơi vào cung trùng âm, thì lại là Toán nhị mục bất hòa – Đó là khí bất hòa là thời Thiên Địa không giao khí. Còn khi Khí hòa lại gia vào các toán bất hòa của cả Thái Ất, của cả Nhị Mục, thì thiên địa bất giao, âm dương bất thuận, thời c ủa tai ương có cơ hội phát động. Vì thế lại c ần biết Thái Âm âm dương tương tư làm dụng. II.3. Thái Ất, âm dương - nhị mục tương tư làm dụng: 3.1. Kim Cảnh nói các toán có các con số như sau: Con số 3, 9 Dần Thìn

là toán Thuần Dương

Con số 4, 8 Sửu Tỵ

là toán Tạp Dương

Con số 2, 6 Vị Hợi

là toán Thuần Âm

Con số 1, 7 Thân Tuất là toán Tạp Âm Con số 33, 39

là toán Trùng Dương

Con số 22, 26

là toán Trùng Âm

Con số 11, 17

là toán âm trong trùng dương

Con số 44, 48

là toán dương trong trùng âm

Con số 24, 28

là toán trùng âm

Con số 13, 19, 31, 37

là toán tạp trùng dương

3.2. Toán Thái quá – Toán bất c ập - ứng thời bạo chúa, bạo thần - Đại hung: Thái quá là khi Thái Ất Thiên Mục tại dương cung (chú ý Thái Ất cung dương và nhị mục cung dương có khác nhau) mà toán được trùng dương hoặc

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 70 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

* Ở tại âm cung m à toán được trùng âm (tức là 33, 39, 22, 26) đều là Toán Thái Quá. * Toán thái quá, toán thuần dương là thời có bạo quân, bạo chúa Bất Cập là khi Thái Ất, Nhị Mục ở tại âm cung, toán được thuần dương hoặc Thái Ất, Nhị Mục ở tại dương cung, toán được thuần âm. Đó là toán đại hung. Nếu là tuyệt dương thì lại càng sinh tai họa hung hiểm thâm sâu rất mực 3.3. Toán thứ hung là khi: Khi Thất Ất và nhị mục ở cung dương, toán được tạp trùng dương: 13, 19, 31, 37. Khi Thái Ất và nhị m ục ở cung âm, toán được tạp trùng âm: 24, 28. 3.4. Tạp trùng dương họa lớn hơn tạp trùng âm: + Khi Thái Ất Nhị Mục tại dương cung toán được âm trong trùng dương: 11, 17. + Khi Thái Ất Nhị Mục tại âm cung, toán được dương trong trùng âm: 44, 48. Đó là toán chủ Trong Ngoài đều có Mưu. Khi gặp như thế hãy xét nhị m ục được toán nhiều, hòa thì mưu thắng – thành công và ngược lại... Đó là việc xét khí số thâm hiểm , vượng tướng. Năm có toán hòa dương nhiều, lợi khác h, âm nhiều lợi chủ. Toán hòa việc thanh bình. Dương hòa thì đời an, âm hòa thì trọc. Thuần dương: vua bạo. Thuần âm: thần mạnh. Trùng dương: đại hạn. Trùng âm: lụt lớn. Tạp âm, tạp dương thì thất tiết sinh mưa tuyết. Toán Văn Xương ứng cho vua. Toán Thủy Kích ứng các nước lân cận. Nắng mưa có số. Thời tiết do số âm , dương mà ra. II.4. Số Âm Dương Tương Tư làm Tạo Hóa (tức là xét theo lẽ dụng của Trời Đất) Kinh nói : Sự vận hóa của Dương làm nên Âm Sự vinh hoa của Âm thì làm nên Dương Dương được Âm thì toại (thành – theo tới). Âm được Dương thì hanh (trót lọt, thông suốt). 4.2. Hệ luận: Âm Dương tương ứng, (tức là không độc lập, độc thành) để toán hòa, khí thuận = Toán âm dương Thái Ất và số cung tương phối mới thành. Nếu âm dượng tự xử mà toán bất hòa thì khí không thuận. Toán phải luân lưu để nên số Lẻ (Kỳ) 1, 3, 7, 9 để nên s ố Chẵn (Ngẫu) 2, 4, 6, 8. Số c ung phối nhau nên 8, 3, 4, 9 làm dương, nên 2, 7, 6, 1 làm âm. 4.3. Vậy: Do đó số 3, 9 – cơ (kỳ) s ố - phối tại cung Dương làm nên Thuần Dương, đó là số tự lâm (tự đến) mà thành Trùng Dương như đã dụng 33, 39 làm số Trùng Dương.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 71 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Số 2, 6 là số chẵn (ngẫu) mà phối tại âm cung nên gọi Thuần Âm (đồn âm) đó là số tự làm Trùng Âm như Tuế Kể toán được 22, 26. Số 1, 7 - s ố thuộc Cơ - phối tại âm cung thì thành tạp âm, s ố tự lâm gọi là âm trong Trùng Dương với toán được 17, 11. Còn toán khí dương lẻ thì làm tạp trùng dương, được toánlà 13, 19, 31, 37. Số 4, 8 thuộc số chẵn, phối tại cung dương là tạp dương, s ố tự lâm làm nên dương trong trùng âm, toán được số 44, 48. II.5. Số Tương Phối Tự Hòa: 5.1 Số tương phối: Số âm tự hòa tương phối và s ố âm độc lập Số dương tự hòa tương phối và số dương độc lập. 5.2. Số âm dương tự hòa: Số 1, 7 dù là số lẻ nhưng phối tại âm cung. Số 4, 8 dù là số chẵn nhưng phối tại dương cung. 5.3. Số âm dương độc lập và tự hòa: Số 2, 6 là s ố chẵn phối tại âm cung. Số 3, 9 là s ố lẻ phối tại dương cung. 5.4. Có ba loại số tự hòa âm dương tên chung là Trung hòa: a. Số Trung Hòa: Các số 1, 7, 4, 8 đều là do âm dương tự hòa, chúng tương phối nhau mệnh danh là Trung Hòa và Trung Hòa còn đặc danh Thượng Hòa. b. Số toán Thượng Hòa (trên hòa) là con số 14, 18 c. Số toán Thứ Hòa (giữa hòa) tạo nên bởi số 2, 6 và 3, 9 (số âm dương độc lập và tự hòa) Nên con số Thứ Hòa là 22, 29, 32, 36. d. Số toán Hạ Hòa (dưới hòa) tạo bởi số âm tự hòa tương phối (4, 8) và số âm độc lập, hoặc số dương độc lập. Đó là toán có các số: 12, 16, 21, 27, 34, 38. HẾT CUỐN 6

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 72 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

CUỐN VII BÍ QUYẾT NHÂN MỆNH TẬP I NGŨ VẬN LỤC KHÍ TINH HOA CỦA MÔN TOÁN THÁI ẤT - ĐỂ ĐOÁN MỆNH NGƯỜI SỐNG CHẾT

I. Kiếp người với Trời Đất cùng một Thể Chất: Cùng sinh ở một Thời, cùng theo luật biến hóa giống nhau. Về “Lý” thì Kiếp Người cảm thông với Trời Đất. Kiếp người với thời hạn 100 tuổi sống trong thời gian và không gian, không ai là không thấy điều quá tầm thường trước mắt, đó là ý thức về sự thay đổi biến diễn thường và vô thường. Càng ý thức sâu sắc, càng phải đi tìm nguyên do phát sinh Biến Diễn Vô Thường – Và biến dịch không ngừng. Phật học tìm ra nguyên do đó trong cụm từ “Sắc Không – Không Sắc”. Dịch học tìm ra nguyên do đó trong từ nguyên “Vô cực nhi Thái cực”. Lão học tìm ra nguyên do đó trong từ nguyên Đạo Đức. Duy Thái Ất học lại tìm ra c ả Lý, cả Số cùng làm một Thể Chất để làm nguyên do, đó là Tượng Số mà tinh hoa kết ở Ngũ Vận Lục Khí. Nếu đem cả 4 m ôn học trên ra để giải thích, ta thấy đều qui chiếu về “Đạo”. Đó là Đạo c ủa Phật học, Đạo của dịch học, Đạo c ủa Lão học và Đạo c ủa Thái Ất - cả 4 môn Đạo học này đi từ một Lý Nguyên biến dịch không ngừng. Lý Nguyên này đồng thể với Bản Thế Vũ Trụ. Lý Nguyên này bao trùm nguyên lý cơ thể sinh mệnh của vạn hữu. Lý Nguyên này tương quan với Chân Thiện Mỹ và đô tụ trong Ngũ Vân Lục Khí. Vậy Thể Một (bản thể) c ủa Vũ Trụ toàn khối là Cử Động, nghĩa là Đạo Thể, là Thể được Đạo. Vì “Thể” đồng thể dị thanh với Vận hành. Thể được Đạo là tìm ra đường lối (đạo pháp) và phương sức đã từng hàm chứa trong nội lực vô lượng đã phát trần ra sao, nói gọn là Đạo Đức. Vì một âm sinh, một dương sinh gọi là Đạo âm dương - vận hành là Đạo Thể. Đức Thần Nông – ông tổ Bách Việt đã Thể Được Đạo. Lão Tử miêu duệ của ông thầy Cả Lão Long Cát - Thầy Cả Lão Long lại từng dạy Thần Nông cách Thể Được Đạo – đã viết cả hàng ngàn cuốn sách mà chỉ còn sốt lại c uốn Đạo Đức Kinh của thầy Lão Tử - tên thật là Lão Đam với nghĩa ban đầu của từ Đam là Người - Người Lão thu góp lời người xưa viết ra Kinh Đạo Đức. Kinh Đạo Đức được tiếp nối giảng ra, giải ra bằng văn chương trong Liệt Ngữ Khấu của học trò c ủa Thầy Đam là Lão Thành TỬ. Kinh Đạo Đức của Thầy Đam được giải ra bằng Văn Chương trong sách kinh Nam Hoa của Thầy Trang - thầy của Thầy là Lão Thành Tử - cả 3 Thầy được coi là môn phái Lão Tổ Tông Long Cát – Ba cuốn sác h của 3 Thấy phái Lão đều thần thoại “Ông Lão Đánh Cá” là biểu tượng đạt đạo âm dương học. Đời sau cụ Trang Trình cũng nhắc tới lão đánh cá hay Lão Chài” Ngư Ông bất ngộ Đào Khuyên Khách, khởi thức hưng vong thế cổ kim. Có khi biến c hài ra điếu – Khương Tử Nha chẳng đánh cá đó chăng? Nguyễn Du tự lấy hiệu về già là

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-1-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

“Nam Ông Điếu Đồ”. Ai quên được câu thơ của Đặng Dung thanh khi vua tôi Trần Quí Khoác h cùng nhảy xuống biển tự tử: Thời lai đồ điếu thành công dị Sự khứ anh hùng ẩm hận đa.

II. Thời - Sự - Khứ - Lai: Truy nguyên là tại Trời vận - Trời vận tức là Đạo vận - Đạo vận là Cơ Tạo sinh hóa theo chiều bi quan, thì không ai thấy rõ hơn tác giả câu thơ đối đáp: Tuồng huyễn hóa đã bày ra đấy Kiếp phù sinh trông thấy m à đau... (Nguyễn Gia Thiều) - Thì không ai – Theo chiều học Thái Ất – m à không tự xét câu đối của tác giả Phạm Đình Hổ đã góp công vào môn Toán triết Thái Ất – và viết nên Tang Thương Ngẫu Lục : Thiên Địa nhất Hóa Cảnh dã nhi hữu hạp tịch chi phân. Nhân vật nhất Sinh Cơ dã nhi hữu cổ kim chi dị. Nghĩa: Đất Trời vận hóa như bộ máy ảo thuật, nhưng vẫn phân ra đóng mở mà mở đóng của bộ máy thì rất huyền vi: “Máy huyền vi mở đóng khôn lường” (Nguyễn Gia Thiều). - Người Vật như m ột Cơ Thể huyền bí sinh hóa hóa s ống động, nhưng vẫn có khác nhau giữa Xưa với Nay – (Cơ là máy móc, thể là động, Cơ Động).

III. Tu Ý: Có cái phân ra được – có cái khác nhau là do có cái làm then núm - hoặc là cái Rún (rốn) sinh mệnh Vũ Trụ, mà Đạo Văn Chương dùng từ ngữ huyền hư diệu vợi để thi vị hóa cái then núm sinh m ệnh Vũ Trụ. Ví như Nguyễn Du cũng thấy một sự khẩn thiết giữa Đạo Vận với Người Vận mà cũng tu ý như các thi s ĩ cổ kim của Đạo Văn Chương nhìn sự kiện văn chương bằng nhất thốn tâm (1 tấc lòng thành): “Ngẫm hay muôn sự tại Trời...”. Muôn sự, muôn việc, muôn vật của cả Đất - Trời Người, đều vần xoay theo Ý Trời – Ý Đạo như sự vần xoay của bánh xe Hồng Quân : “Hồng Quân với khách hồng quần, đã xoay đến thế vẫn còn chưa tha”. Vậy là Hồng Quân đóng vai Chủ Vận và Khách Vận, còn con người quần hồng tiêu biểu “hành khách” được vận hành – Phương hướng và đích tới là “Còn Vần” vần mãi không nghỉ - hành khách phảia thuận theo ý Trời, nghĩa là Nhân Mệnh theo Thiên Mệnh mà vận hành. Đó là Cơ Tạo sinh hóa hay là Âm Dương tương tự làm Tạo Hóa – nói gọn là Tạo hóa. Ý Trời c ủa Thái Ất học là Bĩ Thái trên Thể Chất Càn Khôn. Ý Trời của Nhân Mệnh học trong Thái Ất học là Ngũ Vận Lục Khí để trong “Thiên Địa Vận giao âm dương, Nam Nữ - Phu Phụ - giao thân.

IV. Hệ luận từ ngôn (Hệ Từ Luận): 1. Thái Ất ứng lịch Chủ Khách Vận: Thái Ất ứng lịch nghĩa là chu kỳ Thái Ất 72 năm, làm sao ứng với vận lịch Chủ Vận và Khách Vận để âm dương, ngũ hành, cương nhu, thiên can, địa chủ, chủ khí,

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-2-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

khách khí diệu hợp với nhau cho khít s ố, kín tượng - rồi cảm thông với Con Người hành khách trên con tàu Hồng Quân. Trong khi đó, chủ khách vận tạo nên vòng chu giáp 60 năm. Ta lấy bội số chung 5/6 thì ứng Ngũ Vận - Lục Khí, cho phối số 60/72 có mẫu số chung 12. Số 12 là số Cửu Tinh hành trên 12 địa chi cho hết số 900. 2. Lịch Chu Kỷ Thế Vận Hội Nguyên – và Lịch Quái – Hào - Thịnh Suy Bĩ Thái – Tương Giao. 2a. Sự phối hợp âm dương của 10 Thiên Can với âm dương của 12 Địa Chi: Âm Dương tạo hóa đuợc coi là Thể của Càn Khôn, vì Thể theo nghĩa xưa có nghĩa là Cử động, vận hành, dịch biến. Thể là hòa hợp với Chất. Chất nghĩa tinh túy nhất là “chính” trong cổ từ như thất chính, ngũ chính để nói về Tinh hay Thô mà được dùng thông tục là Sao Trời; “Chính” lại đồng thể dị thanh với “Diệu”, cho nên cổ văn xưa hay dùng thất chính, thất diệu để chỉ 7 chòm sao sáng nhất trong toà sao Bắc Đẩu (đẩu là ghế, vì cách xếp đặt của 5 sao giống hình cái ghế: 4 sao làm hình vuông như mặt ghế, 3 sao phần tiêu làm lưng ghế) còn ngũ diệu đồng thể với ngũ tinh. Vậy sau này người ta ghép luôn Thể với Chất thành m ột từ kép thì thành ra Thể lại được coi là đối lập với dụng. Và từ đó nảy sinh “Chính khí” cùng Chân Khí trong Y học. Từ /chất/ với nghĩa là “Chính” như trong Chính tinh, Chính khí của tiếng nói theo khoa âm dương học diệu hợp, muốn diễn chủ ý như chữ /hành/ trong Ngũ hành, khi Ngũ hành đồng thể với Ngũ vận được đưa làm Thể, còn tiếng gọi Ngũ hành là lạm Dụng. Vậy Chính = Chất = Tinh túy = Tinh hoa = Diệu hợp. Do đó Thể Chất (động + tinh) là nguyên lại Nhân Mệnh, nó đồng thể dị danh với Tinh + Khí + Thần. Nay ta nhìn lên xem Tướng Trời (thiên tượng), nhìn xuống xem tướng Đất (địa tượng, địa tạng) mà muôn ngàn năm trước tổ tông của mỗi dân tộc xưa kia đã từng chiêm nghiệm, ta sẽ thấy ánh sáng – màu sắc - trời, trăng, sao, đầy vẻ tượng, vẻ hình. Tượng dành cho Trời gọi Thiên Tượng, Hình dành cho Đất và tượng hình của Thể Một - gọi tên là “Lý” (địa lý) đồng thể là Cử Động là Vận hành. Phân cực từ “Thể Một” thành Tượng và thành Hình, tức là “Thể Hành là Càn Thiên, hành ở trên Chất Địa Khôn” – hay nói theo thể Đạo của Dịch (thể của Đạo Dịch) là Thái Cực sinh Lưỡng Nghi – nhưng sau đem vào Đại tượng truyện quẻ Càn rằng: Thiên Hành Kiện là đánh mất lưỡng nghi Thể Chất và Càn Khôn để thêm vào: Quân tử dĩ tự cường bất tức... Thái Ất học phát thanh: “Thể Thiên, Địa Vận sinh ra Bĩ Thái - bắt đầu ở Càn và tận chung ở Thái”. Như thế rằng: Thể vận và chất cũng vận - Vận là vận cả Khí, cả số. Vận khí thể, vận khí chất khởi ở Càn số 1. Trước khí có cái chu kỳ vận bắt đầu, thì là thời khí tuyệt, hoặc tuyệt âm tại đất khí dương, hoặc tuyệt dương tại khí âm, tức làa Khí chưa giao nhau giữa âm dương, thì là Thời, Bĩ, m à khí đã giao nhau âm dương thì là Thời, Thái, m à Thời Thái c ũng Vần Lưỡng Nghi, từ đó phát sinh một vòng sinh mới cho cặp Lưỡng Nghi mới, tức là Thể Một Cử Động vận hành của Càn số 1 đã trải qua một vòng trên Địa Khôn số 6, thế là đã có s ố 5 sinh ra do cuộc Thể Thiên Địa Vận, mang danh là Ngũ Đại Quái (Mẫu Quái). Vậy Thể Quái là Vận quái đã có Vận s ố, lại đóng vai làm Tượng Thiên Địa khí số vận bĩ thaá trong Năm, Tháng, Ngày, Giờ đang vận hành. Nếu như vận gặp Càn

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-3-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

quái thì nghiêng về Càn dương, gặp Khôn quái (quái là thể) thì nghiêng về Âm – Nghiêng theo về dương thì được số quái nghi thái, nghiêng theo về Âm thì chịu số quái nghi Bĩ – Thái quá thì âm dương gió mưa ứng thời. Bĩ quá thì về với Khí Vô Cực Hỗn Nguyên nhất khí. Cái vòng Bĩ Thái Âm Dương vị giao, tương giao hết cuộc, thiên can vận phối nhau, thiên can địa chi tương tư âm dương, là hết một Chu pháp 60 năm. 2b. Nó về Khách khí ứng Thời Bĩ Thái: Âm dương tạo hóa lại hiểu thấu lẽ thiên Can thuộc về trời dương làm gốc, lại theo về âm nghi; địa chi là cành ngọn của đất âm lại theo về khí; do đó âm dương đối thiên c an thành ra năm vận, âm dương đối địa chi thành ra sáu khí. Cho nên khí trời trước khởi từ Giáp, khí đất trước khởi từ Tý, hai dương hợp nhau là Giáp – Tý, làm đầu cho Can Chi hai nghi lứa đôi. Khí của trời đến Quý là hết. Khí của đất đến Hợi là hết. Hai âm tương hợp mà thành ra Quý - Hợi là cuối c ủa Can Chi hai nghi lứa đôi. Âm dương cách nhau, Cương nhu giáp lẫn nhau thành cặp lưỡng nghi đắp đổi nhau. Giáp thuộc dương phối nghi với Tý thuộc dương là lưỡng nghi về m ặt cương. Dương cách Âm – là không để dương cứ tiếp theo nhau tuần tự, còn Cương thì lại luôn luôn giáp mặt Nhu – nay dương âm phải đắp đổi cương nhu, cho nên sau hai dương Giáp Tý, thì kế tiếp là hai âm Ất Sửu - rồi hai dương Bính Dần kế tiếp, hai âm Đinh Mão kế tiếp: Kế tiếp Mậu Thìn

2 dương

Kế tiếp Kỷ Tỵ

2 âm

Kế tiếp Canh Ngọ 2 dương Kế tiếp Tân Vị

2 âm

Kế tiếp Nhâm Thân 2 dương Kế c hót Quí Dậu

2 âm.

Cách và Giáp đắp đổi âm dương cương nhu 10 năm là vòng Chu Kỷ. Được lịch 60 năm là một Chu Thế (ứng lịch mẫu s ố chung 12) Được lịch 12 thế (60 x 12) là một Vận (720 năm). Được lịch 12 vận (720 x 12) là một Hội (8640 năm). Được lịch 12 hội (8640 x 12) là một Nguyên (103.680 năm) Được lịch 3 nguyên (103.680) là một Đại Nguyên (311.040 năm). Nói về Thế, Vận, Hội thịnh suy, Bĩ Thái đi tới Khí Vô Cực. Con số Vận khắp m ột Chu Thế là thời trời đất có tiểu biến. Con số Vận khắp m ột Vận là thời trời đất có đại biến. Con số Vận khắp m ột Hội là thời trời đất có cực biến. Con s ố Vận khắp ba nguyên là thời Dương khí không giáng, âm khí không thăng, trời đất hỗn hợp mà thành Khí Vô Cực - Cực là khi khí chưa giao, khí không giao.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-4-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Cái thời sinh ra Khí Vô Cực được gọi là Thời Hỗn Nguyên Nhất Khí đầu hết, mà sách kinh nói rằng “Vô Cực nhi Thái Cực”, thì không ai biết con số đó lớn đến mức nào. Vậy Thái Cực – Vô Cực là cặp Đại Lưỡng Nghi tạo thời nhân thế “Du Ti” hoặc Lai Cái – Lai Đực. Nó tạo mối đầu cho việc bàn cãi rằng Nhị Nguyên rằng Nhất Nguyên đó chăng? Nhiều người dựa vào Hoàng Cực Kinh Thế của Thiệu Khang Tiết lấy con số Nguyên lớn là 129.600 năm. Con số này ứng với lịch số của Platon và đối với Thái Ất cũng ứng. Vậy khi Thái Ất lấy chu kỷ của Thái Ất thống hội là 72 năm làm chu kỷ nhỏ, thì Thái Ất lấy Hội Ách Dương Cửu Bách Lục làm hội ách ứng với con s ố 4320 năm và 4560 năm – con số sai biệt là 240 = 4 chu thế (60 x 4) và riêng con s ố 4320 năm ứng với ½ Hội (8640/2), lại ứng với con số 129.600 năm (30 lần ứng) và lại rất ứng với cách tính ngày – năm tuổi Phật. Vì một ngày tuổi Phật là 4320 triệu năm gọi là kiếp ngày nhỏ. Một tuổi Phật là 311.040 tỉ năm ở cõi người ta, gọi là một Đại Kỷ Nguyên m à Phật sống đã mới được một Kiếp Vũ Trụ 50 tuổi (50 Đại Kỷ Nguyên). Còn 50 Đại Kỷ Nguyên nữa mới hết một Kiếp Vũ Trụ toàn diện. Sau một tiểu Kỷ Nguyên (4320 triệu năm) có đại biến vũ trụ. Như thế con số vận số lại là đầu m ối tranh cãi rằng ta đúng – ngươi sai. Và chẳng ai dại gì chịu sai cả. Vậy, Vô Cực Nhị Thái Cực chỉ là một thể Cử Động của Trời và Đất, tượng quẻ Bĩ Thái mà quẻ phải có lý, có số, có lời bàn theo. Còn đúng phải là Nhân Phải – Sai Trái không đúng là Nhân Trái - Phải Trái là cặp Lưỡng Nghi văn ngôn thông tục – Cái m à đứng giữa hai tương nghi và tương phản là âm dương tạo hóa có các h nhau, có giáp nhau theo thứ tự mà vận hành theo ý Trời vần xoay, theo Thể Đạo Vận. Con người bắt chước mà vần theo Lý (thể) số của khí Hô Hấp mà làm Đạo Lý Họa – Phúc – Bĩ Thái - Trị Loạn - Thịnh suy mà cốt lõi là s ố Ba Hòa Trung - Số Ba Hòa Trung tức là Dần 1 cực Ba của Thái Ất kinh hành, Lý Nhân, Lý Thiên, Lý Địa – Hòa hay Bất Hòa – Thái quá hay bất cập.

V. Sự cảm thông giữa Thiên Mệnh - Địa Mệnh – Nhân Mệnh – Trên Dưới - Chủ - Khách và cùng với các ông Thần, các Lục Kinh. 1. Các ông Thần có thế lực nhất trong Vũ Trụ sinh mệnh: Đó là Ngũ Vận, Ngũ Hành cảm thông nhau với lục khí, lục kinh để làm Chủ Khí - Chủ Vận và gọi rằng là Năm Đại Quái. 1.a Nói về chủ Vận với Năm Đại Quái hay 5 mẫu quái – Ngũ Đại Quái – Hành tinh khí. Ngũ Vận là ngũ hành. Nói ngũ vận là nói Thể: Vì thể là cử vận. Nói Ngũ Hành (ngũ tướng, ngũ đức) là nói Dụng. Hoặc nói ở người là Ngũ Thường, mà dùng lấy Tinh Khí, thì gọi là Ngũ Hành. 1. Hành Mộc nghĩa là chạm vào, là lúc thời Sinh xuất từ đất. Mộc do Âm dương tạo hóa sinh và ra từ gốc Mệnh Môn Chân Hỏa – Đó là thời khí dương đã sinh ra, sau khi chạm xuống đất, tượng là quẻ khúc trực (như cây chồi mầm cong hay thẳng). Vị thế ở chốn Đông Bắc - Cấn - Thổ. 2. Hành Hỏa nghĩa là Hóa, vì có nóng mới sinh được vạn vật, về quẻ thuộc Viêm thượng (bốc trở lên). 3. Hành Kim nghĩa là Cấm , để chính (chính là chất) cho muôn vật, về quẻ thuộc Tùng cách (theo cũ hay đổi cũ).

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-5-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

4. Hành Thủy nghĩa là Nhuận, để nuôi muôn vật, về quẻ thuộc Nhuận hạ (thấm nhuần xuống). 5. Hành Thổ nghĩa là Thổ ra, để ngậm hay Thổ ra cho muôn vật, về quẻ thuộc Giá sắc (c ày c ấy). Ví như ở đất Cấn Thổ, m uôn vật Sinh xuất, thì nay muôn vật sắp chết, thì về chỗ thời nhập thổ, như thơ rằng: “Bao Lạc Dĩ Lưu Khốn Thổ Địa” thế là đất Tây Nam Khôn quái cày cấy được c ả xương người khi xác thân nhập thổ. Nói là 5 đại mẫu quái là cái lý theo thể dụng tự làm cho nhà Trời đem ngũ hành để dùng 5 thức ăn có mùi vị mặn, đắng, chua, cay, ngọt bùi, rồi sinh ra rét, nắng, ráo, ướt, gió. Người ta có 5 tạng để hòa 5 khí vị mà sinh ra mừng, giận, lo, nghĩ, sợ. Cái lý ngũ hành làm mẫu đại quái bao trùm cả m ệnh trời, đất và con người, cùng m uôn vật, đủ tỏ rõ âm dương tương tư là Cơ Tạo sinh hóa. Vì Mệnh là sự sống. 2. Phép lập chủ khí để điều hành 24 tiết: Chủ khí tức là Địa khí. Dựa theo ngũ hành tương sinh: Mộc ® Hỏa ® Thổ ® Kim ® Thủy ® Mộc nó phân ra 6 bộ khí, mỗi bộ khoảng 60 ngày 87 khắc rưỡi. 1. Sơ khí: Khí bắt đầu hành ở tiết đại hàn thuộc kinh quyết âm Phong Mộc. 2. Nhị khí : Khí thứ hai ở tiết xuân phân thuộc quân hỏa. 3. Tam khí : Khí thứ ba ở tiết tiểu mãn thuộc kinh thiếu dương. 4. Tứ khí: Khí thứ tư ở tiết đại thử thuộc kinh thái âm. 5. Ngũ khí: Khí thứ năm ở tiết thu phân thuộc kinh dương minh. 6. Chung khí : Khí thứ sáu ở tiết tiểu tuyết thuộc kinh thái dương. (5 ngày là 1 hậu, 15 ngày là một khí gồm 3 hậu. 6 khí là 1 thời (Thiều Quang 90 ngày). 4 thời là 1 Tuế gồm 24 tiết, khí. Một tiết gồm 2 khí là 1 lệnh (Tháng) - Tuế = 12 lệnh, 24 khí, 72 hậu). Có ba thứ hỏa: Chân Hỏa, Quân Hỏa, Tướng Hỏa. Mộc Tốn sinh Hỏa. Mộc Tốn được ký gởi m ột thứ Chân Hỏa là hỏa vô hình. Càn Khảm được ký gửi m ột thứ Quân Hỏa chủ Thủy – Quân hỏa trước cư tại Ly, hợp với Hỏa sinh ở Tốn thì làm Tướng Hỏa. Quân Hỏa và Tướng Hỏa là Hỏa hữu hình. Hỏa vô hình gửi ở Mệnh Môn Hỏa. Sự phân biệt này rất cần thiết cho y học. Về Thủy cũng vậy, có thủy vô hình tượng ở quẻ Khảm ký gửi tại Càn Kim gọi là vô chân thủy nghĩa là thủy ở trọng Hỏa. Lý rất huyền diệu. 3. Tiết khí thành lập theo phép lập chủ khí và có Định Số 1, 2, 3, 4, 5, 6: Hàng năm - từ Đại Hàn – qua Lập Xuân, Vũ Thủy đến Kinh Trập là Mộc khí •. Hàng năm - từ Xuân Phân – qua Thanh Minh, Cốc Vũ đến Lập Hạ là Hỏa khí‚. Hàng năm - từ Tiểu Mãn – qua Mang Chủng, Hạ Chí đến Tiểu Thử là Hỏa khíƒ. Hàng năm - từ Đại Thử - qua Lập Thu, Xử Thử đến Bạch Lộ là Thổ khí „.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-6-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Hàng năm - từ Thu Phân – qua Hàn Lộ, Sương Giáng đến Lập đông là Kim khí…. Hàng năm - từ Tiểu Tuyết – qua Đại Tuyết, Đông Chí đến Tiểu Hàn là Thủy khí†. Định số 1 - Vậy vận hành Mộc khí là Phong ở Xuân vì suối trong đất là thấp, hóa ra phong. Định số 1. Định số 2 – Phong nhờ có khí dương c ổ vũ nên hóa ra Quân Hòa. Định số 3 – Quân Hỏa hóa ra nhiệt chủ về cuối Xuân sang đầu Hạ. Định số 4 – Tướng Hỏa chủ về m ùa hạ oi bức nhiều, sinh ra Thổ. Định số 5 – Nóng nhiều sinh ra Táo thuộc hành Kim. Định số 6 – Hành Thổ sinh ra thấp vì thấp thời sinh ra Hàn, khi Thổ sinh hàn thì Hành Thổ chết mà hành Thuỷ được sinh và hóa ra Hàn. Lúc đó suối trong đất là thấp, lại hóa ra Phong. Cộng các khí lại là Lục Khí – Mà Lục Khí là Chủ Khí có định số. 4. Các Ông Thần đồng khí tương cầu – thông cảm mãnh liệt. Thần Đất

Thần Trời

Thần Người

Lục Phủ Ngũ Tạng

Lục Kinh

Phong

Thủy

Giận dữ

Can và Tâm Bao Lạc

Quyết âm

Nhiệt

{ Hỏa

{ Mừng vui

{ Tâm + Thận

Thiếu âm

Hỏa (Thử)

{Thử Thấp hỏa

{ Buồn sầu

{ Đảm + Tam tiêu

Thiếu dương

Thấp

Thổ

Nghĩ ngợi

Phế + Tì

Thái âm

Táo

Kim

Lo

Vị + Đại Trường

Dương minh

Hàn

Thủy

Sợ

Bàng quang Tiểu Trường

Thái dương

Vậy các thần cư ngụ (biểu tượng) đúng nơi, đúng chốn. Phải địa vị gọi là chính, không phải địa vị gọi là tà như Chính Khí của người suy kém thì tà khí (tà thần) vượng lên. Chính tà là gặp lưỡng nghi tương phản. Cho nên là thần thì chỉ có thông c ảm mà thôi. Cho nên thuộc dương thần hay âm thần, ẩn thần hay hiển thần... Thần, nguyên nghĩa là Khí Tiên Thiên hợp Hậu Thiên hóa ra Thần, tức là nguyên lai sự sống là Tinh, hai tinh túy hợp hóa nung động nhau gọi là Thần. 5. Chủ khí, khách khí chỉ có thắng hay tòng nghịch m à không có phục thù – Đó là phép đoán Chủ khí. Chủ khí để phụng cho khách khí. Khách khí hơn chủ là Tòng, là thuận. Chủ hơn khách là nghịch: Cặp lưỡng nghi này chỉ có thắng mà không có phục thù. Chủ thắng thì dẹp bớt đi, để bồi bổ cho khách; khách thắng thì dẹp khách đi để bồi bổ cho chủ. Vì thế chủ khí lâm vào dưới khách khí, thì thời tiết không được cân bằng mà người sinh bệnh tật. Chủ khí ở dưới, lâm vào là như con ở trên, m ẹ ở dưới –

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-7-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thiên khí là khách khí ở trên giúp chủ khí ở dưới phát triển. Vì trên không giúp gì cho dưới là thiên cơ tạo sinh hóa. Chủ khí thuộc về Địa khí, m ỗi năm có 6 khí. Địa khí vận hành ở dưới và tùy thời tiết có s ố nhất định không thay đổi. Dần Mão hành Mộc tháng 1 – 2 = Xuân – Phong Tỵ Ngọ

hành Hỏa tháng 4 – 5 = Hạ - Nhiệt - Hỏa

Thân Dậu hành Kim tháng 7 – 8 = Thu – Táo - Thử Thìn Tuất Sửu Mùi 4 tháng cuối mùa hành Thổ - Thấp. Hợi Tý hành Thủy tháng 10 – 11 = Đông – Hàn Vậy giả như trong năm Thìn Tuất, sơ khí của Khách khí ở trên thuộc Thiếu dương hỏa gia trên chủ khí vào tháng 1, 2 có quyết âm phong mộc, thì theo lý tương sinh Mộc sinh Hỏa, nay khách là Hỏa như con lại ở trên (đáng lý Hỏa ở dưới Mộc) cha s inh. Ngũ vận là lẽ bất dịch: Xuân ấm, hạ nắng, thu mát, đông lạnh, phong động, hỏa ôn, nắng bốc lên, thấp nhuận xuống, ráo khô, rét rắn lại. Đó là Chính Khí của trời đất. Nay khách khí “lâm vào” chủ khí, ví như khách khí là vận hành hỏa, chủ khí là vận hành mộc – thì là chủ sơn khách. Vì Mộc sinh Hỏa - Vậy là khí trời không cân bằng, thì người sinh bệnh. Nhớ rằng: chủ hơn khách là nghịch, là thắng. Khách hơn chủ là tòng, là thuận. Lâm vào dưới là thuật ngữ làm chìa khóa để đoán chủ khí. Công thức khách / chủ = Tòng - Thuận - Hỏa (con) / Mộc (m ẹ) = chủ hơn khách = Nghịc h (Lâm vào). Ngũ vận gồm Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy, Lục khí gồm Phong, Hỏa, Thử, Thấp, Táo, Hàn. Thiên can dùng để tính Vận. Địa chi dùng để tính khí. Thiên Can có 10, phối hợp ra Ngũ Vận. Địa chi gồm có 12, đối xung ra Lục Khí. Thiên khí khởi Giáp, Địa khí khởi Tý.

VI. Nói về Khách vận : 1. Ngũ vận có Chủ vận và Khách vận: * Thái Ất thống trị Ngũ Hành (ngũ tướng) trao nhiệm vụ cho riêng Văn Xương làm Khách khí - động không ngừng. Cho Thủy Kích làm khí Địa, tĩnh mà giữ địa vị chủ khí. * Chủ vận thuộc về địa khí có tính cách bất dịch như đã thấy, ví dụ ngũ đại quái - gồm thể ngũ hành và dụng ngũ hành: Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy. Sự lưu chuyển năm nào cũng như thế, tức là theo tương sinh Xuân Hạ Thu Đông (sinh, trưởng, liễm, tàng). Đó là việc c ủa Thủy Kích. * Âm dương ngũ hành tính lưu đi thập can, theo thứ tự khách vận, mỗi năm lại có thay đổi. Đó là nhiệm vụ Văn Xương và để có Trên Dưới tương lâm, âm dương tương tán, từ đó mới có Biến Hóa, có Hưu Cữu, có doanh hư, tiêu tức, thăng giáng. * Thiên Can có 10 phối hợp với nhau mà chia ngũ vận thì lại có khách vận, tức là khách vận thuộc về thiên khí vận theo 10 phương vị của thiên can ứng với 10 phương vị trong thiên c ầu, phân ra 5 số thuộc Dương và 5 số thuộc Âm. Số và phương (dụng và thể) tương đối với nhau, hợp làm 5 vận đối với ngũ hành.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-8-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

2. Nói về phương vị 5 anh em và âm dương của 10 can: Phương vị anh em và âm dương của 10 can, cùng địa vị với quẻ theo bảng ghi: Can

Dương

Âm

Địa vị

Thuộc quẻ

Hành

Giáp

Dương

Âm

Ở Đông

Chấn Tốn

Mộc

Ở Nam

Ly

Hỏa

Ở trung ương

Khôn

Thổ

Ở Tây

Kiền Đoài

Kim

Ở Bắc

Khảm

Thủy

Ất Bính

Dương

Đinh

Âm

Mậu

Dương

Kỷ

Âm

Canh

Dương

Tân

Âm

Nhâm

Dương

Quý

Âm

3. Phép lập Khách vận: (Tríc h theo Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh ở Vận khí bí điển). (Với ý chỉ nói rằng Cụ Lão Ông giỏi về Thái Ất học). 3a. Theo nghĩa vợ chồng phối hợp, con cháu sinh thành thì ta thấy có 5 hợp hóa như sau: * Giáp là chồng - Kỷ là vợ - Vượng ở Dần, sinh dương hỏa là Bính. Bính là trưởng nam và hỏa Bính sinh hóa Thổ. Thổ là trưởng tôn - Vậy Thổ là hành vận khách vận Giáp Kỷ (hóa Thổ). * Canh là chồng - Ất là vợ, Vượng ở Tỵ, sinh dương Thổ Mậu. Mậu là trưởng nam; thổ sinh Kim, Kim là trưởng tôn. Vận hành Kim hóa của vận Ất Canh (hóa Kim). Các cặp khác là Bính chồng Tân vợ - Đinh chồng Nhâm vợ, Mậu chồng, Quí vợ cũng suy theo lệ trên. Bính Tân Vượng ở Sửu, sinh dương kim Canh trưởng nam , Kim sinh Thủy trưởng tôn - Vậy Bính tân hợp hóa thành hành Thủy (hóa Thủy). Đinh Nhâm Vượng ở Hợi, sinh dương Mộc Giáp trưởng nam: Giáp mộc sinh hỏa thành trưởng tôn. Vậy Đinh Nhâm hợp hóa thành Mộc (hóa Mộc). * Mậu chồng Quí vợ, Vượng ở Mùi (Vị) sinh dương thủy Nhâm trưởng nam, Thủy sinh Mộc trưởng tôn. Vậy Mậu Quí hợp hóa hành Hỏa (hóa Hỏa). 3b. Phép đoán vận hóa khởi đầu của một năm (khách vận) để biết Thái Quá Bất Cập. Thơ ngũ hóa : Giáp Kỷ hóa Thổ, Ất canh Kim.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-9-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đinh Nhâm Mộc Vị tận thành lâm Bính Tân tiên thị tràng lưu Thủy Mậu Quí Ly cung hiệu viễn lâm. 3.b1. Ngũ dương Tiên thiên thì Thái Quá – Ngũ âm hậu thiên thì bất cập Can dương gọi là Tiên Thiên – Thái Quá là : Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm, khí giao, trước tiết Đại hàn 13 ngày. Can âm hậu thiên thì Bất Cập là: Ất, Đinh, Tân, Quí, sau tiết Đại Hàn 13 ngày thời vận trong m ột năm tương giao. 3.b2. Đoán từng 6 năm vận thái quá hay bất cập 30 năm vận thái quá gồm Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm và 30 năm bất c ập. * Sáu năm có chữ Giáp (Thái Quá): Năm Giáp Tý

{ Hỏa, Kim hợp hành Thổ

Năm Giáp Ngọ { Hỏa, Kim hợp thành Thổ Năm Giáp Dần { Trên và dưới mạnh, dưới yếu Năm Giáp Thân { Trên và dưới mạnh, dưới yếu Năm Giáp Thìn { Trên thịnh quá Năm Giáp Tuất { Dưới thịnh quá Hành Thổ thắng khắc hành Thủy, khinh thường hành Thủy. Sắc vàng mà hơi trắng. Vàng là sắc trắng hơn (thắng). Trắng là mẹ sinh ra Thủy, khí của mẹ con tương ứng với nhau. Cho nên cùng hiện ra. Những năm ấy thấp khí nhiều, về người thì hay đau bụng, lạnh chân, nặng mình, bí kết, da vàng, chân m ỏi, lười kém cử động, đều bởi thấp khí nhiều, hại thận trước, sau đến tì vị: ho, bụng to, ngọc hành sưng, người dễ giận hờn vì gan bị hại, hạ bộ bị bệnh. Về trời đất thì gió mưa nhiều và to. Nước sông dâng to (cao) đầm ao nhiều cá. Đất sụp lở, Đồng khô có cá. Thấp khí lẫn vào gió mưa. * Sáu năm có chữ Ất (Bất Cập): Ất Sửu

{ Thổ Thủy hợp với Kim

Ất Mùi (Vị)

{ Thổ Thủy hợp với Kim

Ất Mão

{ Khí hành Kim hợp

Ất Dậu

{ Khí hành Kim hợp

Ất Tỵ, Ất Hợi: hành Kim kém, hành hỏa khắc, hành thủy thịnh. Hành Kim bất c ập, hành hỏa lấn đi, lửa nóng thịnh, hành kim không thắng được hành mộc, hành hỏa mạnh thì hành thủy phục thù. Cỏ cây xanh tốt – Mưa rét dữ dội. Về người sinh hắt hơi, tiện huyết, đi cầu do tại bị tà khí hỏa làm hại. Bệnh về âm thịnh, bốc lên khiến hỏa không về được chỗ nên đầu óc m iệng lưỡi thụ bệnh, đau ở ngực. Về thời tiết thì mưa rét dữ dội vì lý hành thủy phục thù hành hỏa vượng mạnh riêng. Lại thêm băng tuyết nhiều và mưa đá. Muôn vật tai ương, mất mùa. Mùa hạ

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 10 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

có biến về lửa, thì mùa thu bị hại về sương tuyết mưa đá. Lý do: không thắng thời không phục thù. * Sáu năm có chữ Bính (Thái quá): Bính Tý – Bính Ngọ

: Hành thủy hợp mà khắc hành hỏa.

Bính Dần – Bính Thân : Kiêm cả Thủy Hỏa mà không rét lắm. Bính Thìn – Bính Tuất : Hành thủy mạnh quá. Thủy vận thái quá, thắng khắc hành Hỏa. Thủy thắng ® Thổ phục thù. Về người thì hàn khí nhiều sinh bệnh hàn. Tạng tâm là hành hỏa chịu tà khí sinh bệnh nóng ở trong bụng phiền, kinh sợ, âm lạnh mà lạnh chân, nói mê, đau ở ngực. Hành thủy tự sinh ra bệnh như bụng to, ống chân nề, suyễn ho, m ồ hôi trộm , sợ gió. Âm thịnh thì dương suy, khắc đến tì thổ thành chứng sôi bụng đi cầu lỏng, ăn không tiêu. Nếu hành thủy lấn hành thổ thì tạng tâm m ất chức vụ m à sinh chứng khát, m ụ người đi, tâm yếu thì phổi yếu. Về thời tiết vì thổ phục thù thủy thắng, nên có mưa to. Nhân dân dễ sinh bệnh dịc h, ung nhọt. Riêng năm Bính Thìn, Bính Tuất, trên lâm với Thái dương, nên nước mưa và sương tuyết bất thần giáng xuống. Thấp khí nhiều. Âm thịnh thì dương suy. * Sáu năm có chữ Đinh (bất cập): Đinh Sửu, Đinh Mùi, Đinh Mão, Đinh Dậu: 4 năm này hành Mộc bất cập lắm. Đinh Tỵ, Đinh Hợi = Hành Mộc bất cập lắm mà được cứu trợ. Vận hành Mộc bất c ập, hành kim lấn đi hóa ra ráo – táo Về người thì nhiều bệnh về phổi, bệnh táo, đau gân, đau bụng dưới. Vì những năm trên tiết bạch lộ sớm, tiết hàn sớm. Hành thổ yếu, hành hỏa suy, hành kim thịnh thì trong người tự nhiên sinh nhiều trùng lạ gây ra dịch vì tì vị thụ tà khí mà trùng sinh. Người ta dễ bị liệt, ung thư, nề sũng – đau ốm nhiều, đau gân. Các côn trùng sinh nhiều – lúa trắng thu hoạch kém , lúa đỏ được mùa nhiều cỏ cây khô héo, cây cỏ tốt m uộn. Nửa năm sau, loại sâu trùng có cánh sinh sản nhiều. Vì sâu mọt là khí hành hỏa hóa ra. Về thời tiết thì có mưa lạnh - nắng nóng vẫn nhiều – Gió tây nhiều – muôn vật bị hại. Hành Kim thắng hành Mộc thời khí trời sát phạt, hành hỏa phục thù. * Sáu năm có chữ Mậu (Thái Quá): Mậu Tý

: Hỏa vượng không có gì dẹp đi được.

Mậu Ngọ : Hỏa vượng không có gì dẹp đi được. Mậu Dần : Hỏa rất m ạnh. Quân Tướng Hỏa bồng lên. Mậu Thân : Hỏa rất m ạnh. Quân Tướng Hỏa bồng lên. Mậu Thìn, Mậu Tuất : Thủy chế Hỏa. Hành hỏa thịnh, hành kim suy, hành thủy tất lấn đi nhiều.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 11 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Về người: Nhiều bệnh: Sốt rét mà ho, đau bụng nhiệt, đau cạnh sườn, vai lưng đau, người s ốt đau lưng. Nhọt lở - Băng huyết. Về thời tiết: Nhiều mưa, nhiều gió to, nhiều sương tuyết. Hành Hỏa quá thì hành kim phục thù - Nước cạn. * Sáu năm có chữ Kỷ: Kỷ Sửu : Hành thổ yếu nhưng được cứu trợ Kỷ Vị - Kỷ Mão - Kỷ Dậu : Hành thổ bất cập. Kỷ Tỵ: Hành thổ và hành hỏa bất c ập. Hành thủy thắng. Hành Thổ (âm thổ) bất cập thì hành mộc lấn đi. Về người thì bệnh phong nhiều, nặng m ình, đầy ở ruột, thịt hay máy, hay giận dữ. Còn người mạnh thì ít ốm. Năm Mão - Tỵ: nhiều nhọt. Về thời tiết: Hành mộc thịnh nên gió nhiều m à cây cỏ tốt tươi nhưng không sinh nhiều trái vì lý do hành thổ lâm vào kinh quyết âm , ở dưới khắc tướng hỏa nên không đầy đủ. Về thời tiết thì gió to là tại Mộc khắc Thổ - Mùa thu mưa dầm là do Kim phục thù Mộc . Gió to nhiều nhất vào 4 tháng cuối bốn mùa: 3, 6, 9, 12. Hành Thổ yếu thì hành thủy không sợ gì. * Sáu năm có chữ Canh (Thái Quá): Canh Tý

: Hành kim thái quá lại được trợ giúp.

Canh Ngọ

: Hành kim thái quá lại được trợ giúp.

Canh Dần

: Hành kim khắc quá, Hành hỏa hại hành Kim.

Canh Thân : Hành Kim khắc quá, Hành Hỏa thịnh phát hành Kim. Canh Thìn Canh Tuất lấn đi.

: Hành Kim quá không hành nào dẹp đi. : Hành Kim thịnh, Hành Mộc suy, Hành Kim m ạnh quá, Hành Hỏa

Về người thì có bệnh ráo vì vận hành kim thái quá làm cho khí ráo lưu hành. Tạng Can là hành Mộc chịu tà khí. Người ta hay có bệnh về gân, đau mắt, ngứa, tai điếc. Tạng phế chịu ảnh hưởng mà sinh ho ngược lên, đau vai, hạ bộ dễ thụ bệnh. Người dễ chết vì dịch: về bệnh gan và bao tử. Về thời tiết, vì hành kim thịnh thì hành mộc phải suy, do đó cây cỏ kém tươi, dể khô héo. Khí hậu thất thường, nóng rét không đều, mưa sương bất thường. Nhiều sát khí ngay trong mùa xuân, và m ùa xuân đã có mưa nhiều. * Sáu năm có chữ Tân (bất cập): Tân Sửu

: Hành thủy ở trên kém lắm, ở dưới m ạnh.

Tân Vị (Mùi) : Hành thủy ở trên kém lắm, ở dưới m ạnh. Tân Mão

Tủ sách Tử Vi Lý Số

: Hành thủy bất cập.

- 12 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tân Dậu

: Hành thủy bất cập.

Tân Tỵ

: Hành thủy yếu

Tân Hơi

: Hành thủy yếu

Hành thủy bất cập thời hành thổ lấn đi, thấp khí nhiều. Hành thủy đã suy thời hành Thổ và Hỏa đồng hóa. Cho nên khí c ủa hành Hỏa làm việc. Về người thì sinh các bệnh về hạ bộ, sắc mặt biến đổi, gân c ốt co quắp, thịt máy, mắt mờ, phong ngứa, đau bụng trên, bụng dưới. Đó là do thận bị hại, c ần bổ thận để trừ thấp. Về thời tiết thì sinh nắng mưa luôn luôn khiến nhà làm ruộng, trồng rẫy mất mùa. Lại c hợt có gió to, cây gẫy, cỏ lướt. Muôn vật không tươi sáng. * Sáu năm có chữ Nhâm (Thái quá): Nhâm Tý – Nhâm Ngọ

: Hành Mộc thái quá

Nhâm Dần – Nhâm Thân : Hành Mộc thịnh quá. Nhâm Thìn – Nhâm Tuất : Hành Mộc thái quá không có gì dẹp. Hành m ộc thái quá thì khi Hành Mộc thắng là Hành Thổ suy, hành Kim lấn đi, phong khí nhiều hay phát bệnh Thổ - choáng váng, co giật, mắt mờ. Về người dễ sinh trúng phong, trúng gió, tạng tì gặp tà khí sinh ra yếu, do đó sinh ra giận dữ, đau bụng – úa thổ - nôn ọe. Về thời tiết có nghịch khí nhiều, gió to, gió lớn đùng đùng. Cỏ cây không tốt dễ bị héo rụng. Trời đất dễ sinh biến động, trời tối. Những năm Tý Ngọ Dần Thân rất nhiều nghịch khí - chủ về tồi tàn – và kinh sợ. * Sáu năm có chữ Quí (bất cập): Quí Sửu – Quí Vị (Mùi)

: Hành Hỏa và hành Mộc bất cập.

Quí Mão – Quí Dậu

: Hành Hỏa hợp với sao Tuế Hội

Quí Tỵ - Quí Hợi

: Hành Hỏa kém có trợ giúp.

Hành Thủy lấn hành Hỏa s inh nhiều khí hàn, lạnh rét nhiều, có khi m ùa hạ cũng lạnh rét nhất là sau khi mưa to. Lại có nhiều sấm sét – Mưa dầm nhiều - Sấm và mưa dầm là tại khí uất do thủy vượng, thổ phục thù m à uất lên thành mưa to, hoặc hành hỏa ngưng mà sinh ra trời ảm đạm mưa dầm, khí hậu lạnh nhiều. Người ta dễ sinh bệnh âm tà khiến đau tim, gân đau, phong thấp, nhức nhối, cạnh sườn và vai lưng đau nhức - Người thì bị bệnh: đầy bụng, ỉa lỏng, sốt. Chân tay chợt co vào là hay mỏi và tê chân không đứng vững – Đó là hàn tà vào tâm sinh bệnh nên cần bổ tim và trục hàn. Năm bệnh nhiều. Ta nên thuận thời mà theo, trái thời thì dẹp. Năm đồng tuế hội dễ chết lắm. Tuế hội là Vận và khí giống nhau. Can chi c ủa Vận giống khí của 2 can hợp hóa. Vì thế giỏi về Thái Ất và ngũ vận lục khí sẽ đoán đúng ngày chết.

VII. Định đoán được ngày chết:

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 13 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

1. Thái Ất Thiên phù: Thiên phù là vận và khi tư thiên phù hợp với nhau. Vì có phù hợp nên Khí hòa mãnh liệt. Không những xem về năm mà xem cả ngày, tháng. Người ốm vào hôm ấy thờ nguy khốn, không chết cũng chậm khỏi. Nếu lại gặp năm tuế hội (ngày tháng tuế hội) tức là Thái Ất thiên phù – nghĩa là thiên phù và tuế hội gặp nhau (Tính năm Thiên phù gặp ngày thắng Tuế hội) có nghĩa là sát bệnh. Nếu gặp năm ngày tháng ngày có Thái Ất thiên phù là chết. Ví dụ ngày Đinh Hợi, năm Đinh Mão lại có tháng Đinh Mão hoặc Quý Mão, hoặc Đinh Hợi thì đó là ngày người bệnh phải chết nếu là tuổi Đinh Mão. Đinh Hợi hay Quí Mão thì lại càng chắc phải chết. 2.12. Năm Thiên Phù: Những năm (tháng ngày) trong sổ tên 12 năm thuộc Thiên Phù, nghĩa là Khí hóa khác vận và khí tư thiên hội họp đồng hóa. Những năm thuộc Thổ vận, Thái âm tư thiên Thượng hiện. Đó là năm Kỷ Sửu, Kỷ Vị Kỷ thuộc Thổ Vận - Sửu Vị thuộc chủ khí Thái âm thấp Thổ tư thiên – Đó là Thổ khí và Thấp khí đồng hóa. Những năm thuộc Hỏa vận: Mậu Dần, Mậu Thân, Mậu Tý, Mậu Ngọ: Mậu thuộc Hỏa vận. Dần Thân chủ Hỏa thuộc Thiếu dương tướng hỏa tư thiên, Tý Ngọ c hủ nhiệt thuộc Thiếu âm quân hỏa. Đây là hỏa khí, thử khí đồng hóa. Những năm thuộc Kim vận: Ất Mão, Ất Dậu. Ất thuộc Kim vận. Mão Dậu chủ Táo, thuộc Dương Minh táo kim tư thiên. Đây là Kim khí, Táo khí đồng hóa. Những năm thuộc Mộc vận: Đinh Tỵ, Đinh Hợi Đinh thuộc Mộc Vận. Tỵ Hợi chủ Phong thuộc Quyết âm Phong Mộc. Đây là Mộc khí và Phong khí đồng hòa. Những năm thuộc Thủy vận: Bính Thìn, Bính Tuất Bính thuộc Thủy vận, Thìn Tuất chủ hàn, thuộc Thái dương hàn thủy. Đây là thủy khí và Hàn khí đồng hóa. 3. 8 năm Tuế Hội: Tuế Hội là khí vận trung vận và khí “tuế chi” tương đồng hóa, nghĩa là Bản vận lâm bản khí, nên bản khí thừa lên bản vận. 1 Năm Đinh Mão – Đinh thuộc Mộc vận, Mão nằm chính vị của Mộc. 2 Năm Mậu Ngọ - Mậu thuộc Hỏa vận, Ngọ nằm chính vị của Hỏa. 3, 4, 5, 6 Năm Giáp Thìn, Giáp Tuất, Kỷ Sửu, Kỷ Vị Giáp, Kỷ thuộc Thổ vận, Thìn, Tuất, Sửu, Vị nằm gửi tại Thổ. 7 Năm Ất Dậu - Ất thuộc Kim Vận. Dậu là chính vị của Kim. 8 Năm Bính Tý – Bính thuộc Thủy vận. Tý là chính vị của Thủy. 4. 6 năm Đồng Thiên Phù: Những năm “dương niên”, tức khí trung vận thái quá, tương hợp với khách khí tại tuyền gọi là Đồng Thiên Phù - tức là Dương vận đồng hóa với bản khí tại tuyền.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 14 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

1.2. Năm Giáp Thìn – Giáp Tuất (ngày tháng giờ cũng tính theo) Giáp là dương thổ, khí trung vận thái quá. Thìn và Tuất thuộc Thái âm thấp thổ tại tuyền. Đây là Dương Thổ hợp với thấp khí tại tuyền. 3.4. Năm Nhâm Dần – Nhâm Thân: Nhâm là Dương Mộc - Dần Thân thuộc quyết âm Phong Mộc tại tuyền. Đây là vận Dương Mộc hợp với Phong khí tại tuyền. 5.6. Năm Canh Tý, Canh Ngọ: Canh thuộc Dương Kim , thuộc Thái Dương. Tý và Ngọ thuộc Dương Minh Táo kim tại tuyền. Đây là trường hợp vận Dương Kim hợp với Táo khí tại tuyền. (Chứng thực lịch sử: Bà Từ Hy Thái Hậu chết ngày 15/11/1908, nhằm ngày 22/10 năm Mậu Thân. Ngày 22/10 ứng Giáp Tuất, là ngày đồng thiên phù. Năm 1908 là Mậu Thân, là năm Thiên Phù. Thế là ngày và năm thuộc Thái Ất Thiên Phù. Vua Quang Tự chết trước bà 2 ngày thuộc ngày Nhâm Thân – cũng là thuộc Thái Ất Thiên Phù – cho ngày và năm). 5.6 năm Đồng Tuế Hội: Những năm âm niên tức là khí trung vận bất cập tương hợp với khách khí tại tuyền, gọi là Đồng Tuế Hội. a. Bốn năm : Quý Tỵ, Quý Hợi, Quý Mão, Quý Dậu: Bốn năm trên có chữ Quý thuộc Hỏa vận bất c ập. Những năm Tỵ và Hợi thuộc Thiếu dương tướng hỏa tại tuyền. Những năm Mão và Dậu thuộc Thiếu âm quân hỏa tại tuyền. Đây là Âm Hỏa vận, một hợp với Thiếu dương tướng hỏa của khách khí tại tuyền (Tỵ Hợi), một hợp với Thiếu âm quân hỏa của khách khí tại Tuyền. b. Hai năm Tân Sửu – Tân Vị: Tân thụôc âm thủy, Sửu và Vị là thuộc Thái Dương hàn thủy tại tuyền. Đây là Âm thủy vận hợp với Thái Dương hàn thủy của khách khí tại tuyền.

VIII. Những sao tốt xấu thế nào, trong Ngũ vận lục khí quen gọi là Vận niên – Vận khí của 60 năm: 1. Thuận Hóa (Tính cho cả năm, tháng, ngày, giờ): Thuận Hóa là Khí sinh ra vận - thời thuận lý, năm tương đắc. Những 12 năm sau đây dù là năm thái quá mà gặp thuận hóa thì c ũng không thái quá cho lắm m à giải được. Đó là các năm Tư thiên sinh trung vận (đại vận) gồm 12 năm/60. - Quý Tỵ, Quý Hợi: Mộc sinh âm Hỏa. - Giáp Tý, Giáp Ngọ, Giáp Dần, Giáp Thân:Hỏa sinh dương Thổ. - Ất Sửu, Ất Vị: Thổ sinh âm Kim. - Tân Mão, Tân Dậu: Kim sinh âm Thủy. - Nhâm Thìn, Nhâm Tuất : Thủy sinh dương Mộc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 15 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đó là thượng sinh hạ. Nếu chữa bệnh mà gặp năm bất cập có thuận hóa thì nên trị lối thẳng trị (chính trị) 2. Tiểu nghịch: Vận sinh Thiên khí tức trung vận sinh tư thiên. Có 12/60 năm tiểu nghịch (ngày tháng tính cũng thế) tức là hạ sinh thượng thuộc hạn bệnh nhẹ (tử cư m ẫu thượng), hạn nhỏ. - Quý Sửu, Quý Vị: Âm hỏa sinh Thổ. - Nhâm Tý, Nhâm Ngọ, Nhâm Dần, Nhâm Thân: Dương mộc sinh Hỏa. - Tân Tỵ, Tân Hợi: Âm thủy sinh Mộc. - Canh Thìn, Canh Tuất: Dương kim sinh Thủy. - Kỷ Mão, Kỷ Dậu: Âm thổ sinh Kim. 3. Thiên hình: Có 12/60 năm, khí tư thiên khắc trung vận (vận hóa). Là thượng khắc hạ. Đó là bất tương đắc. Gặp các năm ấy, nếu là thái quá, hay bất cập đều xấu. Người ta gọi chung m ột tên là Hình Sát, nghĩa là có thể chết. Người đang bệnh m à gặp Thiên hình thì c ác chứng bệnh xấu nguy nảy sinh ra gọi là ác chứng. Có 5 trường hợp Thiên hình như sau: - Kỷ Tỵ, Kỷ Hợi: Mộc khắc âm Thổ. - Tân Sửu, Tân Vị: Thổ khắc âm Thủy. - Mậu Thìn, Mậu Tuất: Thủy khắc dương Hỏa. - Canh Tý, Canh Ngọ, Canh Dần, Canh Thân: Hỏa khắc dương Kim. - Đinh Mão, Đinh Dậu : Kim khắc âm Mộc. 4. Bất hòa : Có 12/60 năm bất hòa, tức là Vận Khắc Thiên khí, nghĩa là trung vận khắc Tư Thiên, đó là Hạ khắc thượng, dưới làm hại trên, khí không được hòa mà có tai ương, c hủ bệnh nặng. Có 5 trường hợp Bất hòa tính cho năm tháng ngày: - Ất Tỵ, Ất Hợi: Âm kim khắc Mộc. - Bính Tý, Bính Ngọ, Bính Dần, Bính Thân: Dương thủy khắc Hỏa. - Đinh Sửu, Đinh Vị: Âm m ộc khắc Thổ. - Quý Mão, Quý Dậu: Âm hỏa khắc Kim . - Giáp Thìn, Giáp Tuất: Dương thổ khắc Thủy. 5. Tương đồng: Vì vận có thái quá, có bất cập, có tư thiên, có tại tuyền, nên người xưa tính rằng tuy là đồng khí, là tương đồng, nhưng c ũng phân ra nhiều trường hợp nhu Chi đức phù, Can đức phù, Thiên phù, Chính hóa, Đối hóa, Thiên kim phù, Tuế thủy hội... với các sự tốt xấu rất phức tạp. Đây xin kể về Tương đồng: - Đinh Tỵ, Đinh Hợi: vận và khí đều Mộc.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 16 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

- Mậu Tý, Mậu Ngọ, Mậu Dần, Mậu Thân: vận và khí đều Hỏa. - Kỷ Sửu, Kỷ Vị: vận và khí đều Thổ. - Ất Mão, Ất Dậu: vận và khí đều Kim. - Bính Thìn, Bính Tuất : vận và khí đều Thủy. Đó là do Thiên Can hóa khí. Địa chi hóa khí, cả hai trường hợp hòa hóa khí. a. Thiên Can hóa khí (Ngũ Vận): Giáp và Kỷ

hợp hóa Thổ

Ất và Canh

hợp hóa Kim.

Bính và Tân

hợp hóa Thủy

Đinh và Nhâm hợp hóa Mộc Mậu và Quí

hợp hóa Hỏa.

b. Địa chi hóa khí (thành Lục khí): Sửu và Vị

hợp hóa Thổ, đồng hóa khí

Thái âm thấp.

Mão và Dậu

hợp hóa Kim, đồng hóa khí

Dương minh táo.

Thìn và Tuất

hợp hóa Thủy, đồng hóa khí

Thái dương hàn.

Tý và Ngọ

hợp hóa quân Hỏa, đồng hóa khí Thiếu âm nhiệt.

Dần và Thân

hợp hóa tướng hỏa, đồng hóa khí Thiếu dương hỏa.

Tỵ và Hợi

hợp hóa Mộc, đồng hóa khí

Quyết âm phong.

6. Chi đức phù: Giáp, lộc ở Dần; Bính lộc ở Tỵ, Canh lộc ở Thân; Nhâm lộc ở Hợi. Nếu gặp vận Mộc c hi, Mộc nguyệt thì gọi là Chi đức phù - Hỏa và Kim - Thủy cũng xem như thế. Khi xem m à gặp sao Chi đức phù là trên tốt gặp dưới xấu. 7. Can đức phù: Giáp Kỷ - Ất Canh, Bính Tân, Đinh Nhâm, Mậu Quí - cả 2 can đều hợp nhau thành bộ. Gặp sao ấy thời tốt thêm , xấu thì được cứu trợ. 8. Thiên mộc phù: Năm mộc vận mà gặp Dần Thân (hỏa) thì xấu. Các vận hóa khác cứ theo Thiên can vận hóa khí và Địa chi hóa mà xét. Dựa vào nguyên lý trên của Thiên mộc phù mà người xưa đoán bệnh nặng nhẹ, chết sống ra sao, hoặc để đi tìm đồ vật đã mất, hoặc giờ tốt xấu theo ngày. Đó là luật Ngã sinh – Sinh ngã vì Ngã Sinh: hưu không gần với, không ở với Sinh Ngã giả vượng. Mộc vận sinh (Ngã Sinh) Mộc sinh Hỏa (Sinh ngã : Vượng). Ví dụ: 12 m ệnh sợ tháng mắc bệnh, sợ tuổi trùng tháng như tuổi Tý sợ bệnh tháng 11. 12 nhật xem có bệnh nam nữ nặng nhẹ như Tý là ngày bệnh giờ Sửu: chết. Dõi theo Thiên Can ngày để xem bệnh sống chết nặng nhẹ, trị được hay không, hoặc nguy đến sự sống, như năm (tháng ngày) Bính Tý thì bệnh nặng. Mậu

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 17 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tý bệnh thì chết. Bính Tý bệnh khó trị. Canh Tý bệnh sẽ chữa khỏi. Nhâm Tý thì bệnh dai dẳng. Dõi theo ngày giờ liền nhau m à bệnh thì chết. Ngày Tý bệnh vào giờ Sửu thì chết. Ngày Sửu bệnh vào giờ Dần thì chết. Đặt ra ngày Không Vong, Tuần không Vong (tuần là 10) hoặc Triệt (áp dụng nhiều nhất trong phép Độn và Tử Vi, tử Bình). Riêng về Không Vong là áp dụng hai sao Chính hóa và Đối hóa (Chính hóa là “thực”, Đối hóa là “hư”). Hư thực – không vong, cũng là Cô hư – là lúc sinh khí và lúc tuyệt khí của Thái Ất kinh hành 9 cung, nhờ Ngũ tướng (Ngũ hành). Hay còn có lý xung đối nhau. Cho nên không vong thì mừng gặp hơn, lúc đó là Cát thần. Không vong hợp với “Kỵ” và ghép hợp cho nên Không vong gặp nhiều hung tinh thì nó đồng hóa hung tinh và trở nên Thiên hình hay Tiểu nghịch. Thực là khí hữu dư – khí quá vượng sắp sang vùng Suy. Hư là khí bất túc – khí tuyệt. Hữu dư thì dẹp - Bất túc thì bồi thêm. 9. Chính hóa và đối hóa: Chính hóa là số Can chi (không phải lý Can và Chi) chia đều nhau, và lý Ngũ hành (hóa khí) đều được địa vị. Xem về nhân sự, đoán định là “thực” (trái với Không vong) nên có tác dụng để theo đuổi. Đối hóa là số can chi xung nhau, ngũ hành cũng tương xung, xem về nhân sự thời “hư” (c ô dương, hay cô âm hoặc tuyệt khí sắp đến thời suy bệnh – xung sát – tam tai s át: Tử Mộ). Sách Vận khí tổng luận nói: Những năm chính hóa là Ngọ, Mùi (Vị), Dần, Thìn, Dậu, Hợi. Những năm đối hóa là Tý, Sửu, Thân, Tuất, Mão, Tỵ - Ngọ ở phương chính Nam

là hành hỏa vượng

- Vị ở phương Tây Nam

là hành thổ vượng

- Dần ở phương Bắc

là hành hỏa vượng

- Thìn ở phương Đông Nam

là kho tàng của thủy.

- Dậu ở phương chính Tây

là hành kim vượng

- Hợi ở phương Tây Bắc

là hành m ộc vượng

- Tý đối với Ngọ

được khí c ủa hành hỏa.

- Sửu đối với Vị

được khí c ủa hành thổ

- Thân đối với Dần

được khí c ủa hành hỏa

- Tuất đối với Thìn

được khí c ủa hành thủy

- Mão đối với Dậu

được khí c ủa hành kim.

- Tỵ đối với Hợi

được khí c ủa hành thủy.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 18 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Vậy chính hóa và đối hóa là gốc s ố sinh hay thời lệnh thực hư mà Thái Ất biết dùng Thái Ất học, dùng số 5 là số khí hóa c ủa Giáp Kỷ là Thổ, khởi tại đất Ngọ hỏa vượng để tính hạn Dương cửu, căn cứ vào Can c ủa ngày sinh của từng người. Vậy theo gốc sống khởi hạn: - Giáp Kỷ hóa Thổ, khởi (5) tuế ở Ngọ (hỏa vượng) - Ất Canh hóa Kim, khởi (4) tuế ở Tỵ (gốc s ống c ủa Kim , vượng tại Dậu). - Bính Tân hóa Thủy, khởi (1) tuế ở Thân (Thân đối với Dần là gốc sinh hành Thủy vì nhờ thế của Dần gốc s ống của Hỏa). Đinh Nhâm hóa Mộc, khởi (3) tuế ở Hợi (hành m ộc vượng) - Mậu Quí hóa Hỏa, khởi (2) tuế ở Dần (hành hỏa vượng).

IX. Bàn về Tam Âm – Tam Dương tức là bàn về Khách khí : Khác h khí tức là Thiên khí, là khí tại thiên của tam âm và tam dương. Về thứ tự an bài thì ba âm trước và ba dương sau. Tam âm, tam dương ứng với Lục kinh, thông cảm với Lục khí, được kể theo lối tính của học phái Đạo học rằng: 1. M ột – sinh Hai – Hai sinh Ba: Tam âm

Quyết Âm

Thiếu Âm

Thái Âm

1 âm

2 âm

3 âm

Thiếu Dương

Dương Minh

Thái Dương

1 dương

2 dương

3 dương

Tam dương

Lục kinh: phong hóa với Quyết âm. Nhiệt hóa với Thiếu âm quân hỏa, Thấp hóa với Thái âm. Hỏa hóa với Thiếu dương tướng hỏa. Táo hóa với Dương Minh. Hàn hóa với Thái dương. 2. Phương thức vận động (thể) của 6 bộ không khí: a. Phân bố theo thứ tự trên dưới, tả, hữu, tạo thành sự biếnd hóa của 6 bộ khí.

TƯ THIÊN BẢN Thuộc đất

TAM KHÍ Hữu gian

NHỊ SƠ Thuộc trời

Tả gian

‚ •

ƒ †

Tả gian

TỨ

NGŨ Hữu gian

Thuộc trời

Thuộc đất

CHUNG

TẠI TUYỀN TIÊU

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 19 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đó là: Tư thiên - Tại Tuyền - tứ gian khí. Tư thiên là nói về Bản (gốc) – tam khí. Tại tuyền là nói về Tiêu (ngọn) – chung khí. Tứ gian khí: bên tả là sơ khí - nhị khí; bên hữu là tứ, ngũ khí. b. Mỗi bộ khí chiếm khoảng 60 ngày 87 khắc rưỡi. Tư Thiên và Tại Tuyền là sự đối đãi giữa 1 âm và 1 dương. Tư Thiên ở trên thuộc phương Nam là Bản. Tại Tuyền, thuộc phương Bắc là Tiêu. c. Hóa của khí Tư Thiên: Mỗi bộ khí của Khách khí bắt đầu từ sơ khí, tiến lên hai bậc thì tới tam khí làm Tư Thiên, đến tứ, ngũ qua 2 bậc thì đến chung khí là Tại tuyền. Vậy: - Khí Quyết Âm tư thiên thì hóa của nó là

Phong (1 âm)

- Khí Thiếu Âm tư thiên thì hóa c ủa nó là

Nhiệt (2 âm)

- Khí Thái Âm tư thiên thì hóa của nó là

Thấp (3 âm)

- Khí Thiếu dương tư thiên thì hóa c ủa nó là

Hỏa (1 dương)

- Khí Dương m inh tư thiên thì hóa của nó là

Táo (2 dương)

- Khí Thái dương tư thiên thì hóa của nó là

Hàn (3 dương)

d. Khí hậu bất tề sinh ra dịch lệ: Sáu khách khí chủ lấy 12 địa chi đối xung mà chia ra: Tý đối Ngọ: quân hỏa giữ về Ngọ thuộc nhiệt hóa Thiếu Âm làm tư thiên. Từ Ngọ tiến lên 3 vị là Dậu, thuộc hóa Táo kim, Dương minh làm Tại Tuyền (Thân Dậu địa vị hành Kim). Vậy là ta có bảng Khách khí. Năm T ý và năm Ngọ: Tư Thiên

: Thiếu âm quân hỏa (tam khí)

Tại Tuyền : Dương minh táo kim (chung khí) Sơ khí

: Thái dương Hàn Thủy (3 dương)

Nhị khí

: Quyết âm Phong Mộc (1 âm)

Tứ khí

: Thái âm Thấp Thổ (3 âm)

Ngũ khí

: Thiếu dương tướng hỏa (1 dương).

Năm Sửu, năm Vị (Mùi): Tư Thiên

Tủ sách Tử Vi Lý Số

: Thái âm Thấp Thổ

- 20 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tại Tuyền : Thái dương Hàn Thủy. Sơ khí

: Quyết âm phong Mộc

Nhị khí : Thiếu âm quân Hỏa

Tứ khí

: Thiếu dương tướng Hỏa

Ngũ khí : Dương minh táo Kim

* Thổ ứng vào giữa m ùa hạ là địa vị của Vị (Mùi), Vị là thứ nhì của Ngọ. Năm Dần, năm Thân: Tư Thiên

: Thiếu dương tướng hỏa

Tại Tuyền : Quyết âm phong Mộc. Sơ khí

: Thiếu âm quân Hỏa

Nhị khí : Thái âm thấp Thổ

Tứ khí

: Dương minh táo Kim

Ngũ khí : Thái dương Hàn Thủy

* Tướng hỏa giữ ở Dần. Dần là thứ hai của Sửu. Năm Mão, năm Dậu : Tư Thiên

: Dương minh táo kim

Tại Tuyền : Thiếu âm quân hỏa Sơ khí

: Thái âm Thấp Thổ

Nhị khí : Thiếu âm quân hỏa.

Tứ khí

: Thái dương Hàn Thủy

Ngũ khí : Quyết âm phong Mộc.

* Kim ở Tây, quẻ Đoài, chủ tạng Phế, dương vị trên cách mô, ở địa vị Kim vì Kim phải đợi dương mới phát ra được, cho nên thuộc Kinh Dương minh. Năm Thìn, năm Tuất : Tư Thiên

: Thái dương Hàn Thủy

Tại Tuyền : Thái âm Thấp Thổ Sơ khí

: Thiếu dương tướng Hỏa

Nhị khí : Dương minh táo Kim

Tứ khí

: Quyết âm phong Mộc

Ngũ khí : Thái âm Thấp Thổ

Năm T ỵ, năm Hợi : Tư Thiên

: Quyết âm phong Mộc

Tại Tuyền : Thiếu dương tướng hỏa. Sơ khí

: Dương minh táo Kim

Nhị khí : Thái dương Hàn Thủy

Tứ khí

: Thiếu âm quân hỏa

Ngũ khí : Thái âm Thấp Thổ.

* Sở dĩ gọi là Quyết âm phong Mộc vì Mộc ở Đông, địa vị quẻ Chấn, ở người chủ gan, dưới cách mô, ở địa vị của Âm, Mộc phải đợi âm mới sinh được Quyết Âm tức là nhất âm sinh. e. Dịch lệ bởi đâu m à có? Như vậy là Sáu Khách khí tòng, nghịch, thắng mà sinh khí hậu biến đổi khác thường như mùa xuân có gió lạnh, m à hạ có khí ẩm, mùa thu có mưa nhiều, mùa đông lại nóng. Phong thắng lên thời sinh động đất. Hỏa thắng lên thời đất chắc. Thử thắng lên thời đất nước nóng lên (hiện tượng Elnĩnõ)

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 21 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thấp thắng lên thời đất nhuận. Táo thắng lên thời đất khô nứt nẻ ra. Khí hậu bất tề m à sinh Dịch lệ.

X. Vận và khí làu bậc ngũ âm : Cái học tột độ c ủa người xưa qua Kinh Thái Ất là Âm Thanh. Âm thanh được đo bằng “đơn vị Âm Dương đặc biệt” ứng cả với vòng sao chạy trong Bầu trời, ứng với Sông Núi và sự Hô Hấp của con người - gọi là Âm Điệu. 1. Luật Lã làm Âm luật, gốc sinh tại Tòa sao Bắc Đẩu: Cặp lưỡng nghi Âm và Thanh còn gọi là Luật Lã, lấy lý tinh Luật là Mẹ, Lã là con. Âm thanh thì có vô cùng. Nó như hơi thở của con người. Một Hô, một Hấp. Hô thì mở, Hấp thì đóng. Hấp hút khí vào thì gọi là Hạp (Hợp), tống hơi từ khí Đan Điền lên (Bao Trung, Bao Lạc là đồng thể với khí Đan Điền) thì gọi rằng Hô, rằng thở ra, rằng phát âm. Thở hút của Trời đất gọi là Hạp Tịch (mở đóng). Riêng về âm thanh thì c ách phát âm mỗi người m ỗi phương phát ra khác nhau. Dù thế âm thanh đều chung m ột luật gốc. Đó là độ số của Âm, độ số của Thanh. Hút vào, khí âm dương của Trời Đất biến ra khí sống, hóa thành dương, rúc chui xuống Đan điền mà thành hình thức Âm Thanh. Khó lấy trí thức m à suy diễn được Âm Thanh là cái gì ngoài việc coi đó là sự va chạm, sự rung động, s ự vận hành, sự cử động của Khí Nguyên hay Tiên Thiên khí, đồng thể dị danh với Khí vô cực. Chứng cớ là: đo tần số Âm Thanh, và có luồng Hạ Âm không thể nào đo được, không nói được. 2. Kinh Thái Ất cho biết Thái Ất (số Một cả) thống hành 9 tinh ở tòa Sao Bắc Đẩu, tại tòa sao Bắc Tử Vi Viên. Người xưa biết trong tòa Bắc Đẩu gồm có một sao Ẩn gọi là Trung tâm Thiên Cực - được tên gọi là Bắc Thần - để 7 sao chính và 1 sao ẩn xoay quanh và xếp tượng hình cái ghế, con gấu, cái gáo... cực lớn. Khoa học ngày nay mới khám phá ra ngôi sao Ẩn đó nằm gần sao giữa chuôi cán (4 sao bầu Gáo và 3 sao chuôi cán). Nếu hình dung tòa sao Bắc đẩu như hình cái gáo lớn thì 2 sao sáng + 1 sao ẩn bên cạnh ngôi sao sáng giữa chuôi cán, tên gọi là Misar và Alcor theo truyền thuyết người Hindou. Tổng số Bắc Đẩu là 9 sao, gồm 4 sao tạo hình cán chuôi và 4 sao bầu gáo, với sao Bắc thần làm trụ, để 8 sao quay vòng theo. Khoa học ngày nay cho rằng tòa s ao Bắc Đẩu là m ột Bầu trời, mà mỗi Mặt trời trong bầu giáo và cán chuôi đều sẽ thay hình đổi dạng. Như: a. Nếu ngược dòng thời gian về năm Chúa Giáng sinh, thời kỷ xuất hiện Đạo Thiên Chúa thì ta hình dung tòa sao Bắc Đẩu có lẽ không khác gì cái gáo lớn (The big dipper). b. Nhưng nếu ngược thời gian tới 50.000 năm trước, thì hình dung không c òn đúng là c ái gáo nữa. c. Và nếu ngược thời gian tới 100.000 năm trước, thì không còn nhận ra hình tượng đó là tòa sao Bắc Đẩu nữa. Hình sao Bắc Đẩu theo 3 khoảng (a), (b), (c) về

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 22 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

thời gian được vẽ ra như sau (phỏng theo sách A Dipper full of stars – Lou William Page, Ph.D. Sacram ento 1959 trang 17).

(a)

(b)

(c)

Người học Thái Ất đều biết câu “Tam Quang Tứ Mộ”, nghĩa thông tục là 3 sáng, 4 mờ (4 chiều). Đó là sự phân biệt về hai phần Sáng Mờ của Toà Bắc Đẩu. Sáng Mờ đều cùng Thể (cử động) cùng chất (chính thực). Chất chính đó là Tinh thần thể hiện nơi Vật chất đầu tiên là Ngũ hành. Bốn sao Mờ tạo hình bầu gáo được sách ghi là Phần Khôi. Ba s ao Sáng tạo hình cán chuôi được sách ghi là Phần Tiêu. Một sao ẩn nằm cách hai phần Khôi Tiêu. Phần Khôi gồm 4 sao với các danh xưng: 1

2

3

Toàn -

â

â

â

â

Trời

Đất

Người

Thời

Khu

-

Tủ sách Tử Vi Lý Số

4 -

Quyền với 4 vị thế ứng hợp.

- 23 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Sao Ẩn (cách dương) có tên rất lạ là Ngọc Hành giữ về Âm Thanh. Phần Tiêu gồm 3 sao sáng với 3 vị thế ứng hợp: “Xung” Vị thế Âm , tên khác là Tiêu “Khai dương” Vị thế Luật, tên khác là Dao “Dao Quang” Vị thế Độ làm Phụ Bật, tên khác là Du. Bộ Tiêu Dao Du làm nên Ngũ Hành (Ngũ âm), Nhân Quân và tượng hình cho Vận Động bằng tên Đế Xa, tức là Bánh Xe Hồng Quân. Mắt thường thấy hình dáng Tòa Sao Bắc Đẩu như sau:

« «

ALCOR ¶6’ ¶

7

«

MIZAR 5¶ 4¶ 1¶ 3¶ 2¶

Phần Tiêu: gồm 3 sao + 1 s ao ẩn Ngọc Hành. Chuôi Cán Gáo gồm 3 sao với tên: TIÊU DAO VU (5)

(6)+6’ (7)

là Tam Quang Bốn sao PHẦN KHÔI làm nên Bầu Gáo gọi là TỨ MỘ * Khoa Tự Vi học gọi 1 Tham Lang, 2 Cự Môn, 3 Lộc Tồn, 4 Văn Khúc, 5 Liêm Trinh, 6 Vũ Khúc, 7 Phá Quân. Thứ tự 7 sao Bắc Đẩu tạo nên Khúc Vũ Lăng Ba Vi Bộ và Vũ Bộ Văn Đẩu Cái Pháp tức Vân Bộ Đẩu Cân nói trong Tây Du Ký mà Tề Thiên Đại Thánh học được ở Đông Nguyệt Tà Tam Tinh (hình dáng chữ Tâm), chỉ nghĩa sâu xa là Đạo Tâm . 3. Sự thành hình Âm Thanh nơi Vũ Trụ Sinh Mệnh: 3a. Vùng tối không bờ, không số mà tròn đầy Viên mãn được Phục biến. Trong vùng tối đen kịt đó hàm chứa một Khí Vô Cực (Thái Ất) tượng bằng Hồn Vũ Trụ, là Hỗn Nguyên Nhất Khí m à tiếng xưa của Thiền Việt gọi là AK – AS – HA – ½AC – Cơ – Văn -½hay AK – EV - ½hay Phi – Sa - biến âm ra A – QA ® AKA ®

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 24 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

AQUA ® với tinh Nghĩa “Nước Một”, được phát thanh thành “số độ”; Thiên Nhất Sinh Thủy - Địa Lục Thành Chi = Vòng s ố 1 bởi s ố sinh = Vòng bọc ngoài 1, là số 6 làm số thành - tức là s ố Phi thường – hay là Mẹ Vũ Trụ phục biến. Cái vùng tối bao la ấy tạm dùng từ nguyên Biển - Bể - Cả - siêu tâm sắc tướng luôn luôn rung động, đổi mới mà chỉ lộ ra rằng các hiện tượng, trong đó Âm Thanh chiếm lãnh phần s ố một và trước hết tất cả: Đại Âm Hy Thanh. Bốn nguyên tố (*) ban đầu được tỏa ra từ cõi A K A S H A rung động. Vận hành, thành một Đại Âm Hy Thanh = Tiếng Ầm Ầm rộn lời không tỏ - mà Nguyễn Du gọi là Không Thanh, là tiếng ầm ầm mà không nghe ra tiếng - được cụ thể hóa theo lối Nam Hoa Kinh là Ông Hỗn Độn, theo lối học Thái Ất là Thái Ất Chân Nhân. Tên gọi 4 nguyên tố ban đầu là khí ETHER* lờ mờ âm u như gió lốc “phát phóng” vào Vũ Trụ m ột “Thể Chất được thay cũ” đổi mới gọi là “Hợi Sống”, trong từ ngữ này bao chứa được “AKEV” (óc eo) hình thái của “Thể Nước” mà sách xưa còn gọi là Số Sa Ngã của EVA - tức là Vật Chất Ban Đầu của Mẹ Vũ Trụ Thiên Nhiên. Từ đó phát sinh cặp lưỡng nghi giao hoán cho nhau rằng: Tinh Thần làm thể hiện ra Vật Chất – Tinh Thần đuợc ví như Mẹ, như Thể, như Âm Luật, như Hơi Sống (Thanh khí, Thần khí) của Vũ Trụ. Còn Vật Chất được sánh bằng Chính Chính tinh ròng ban đầu đã nhập thể (Vận động) và nhập thế (đầu thai) tức là có Phục Biến Âm Thanh. Vì Âm Thanh không thể rời nhau như Vô - Hữu vì đó là cặp lưỡng nghi Sinh Mệnh Âm Dương. Như vậy chu trình Âm Thanh có Sinh – có Thành – có phục biến từ âm sang thanh – Đó là ý chỉ của Đại Âm Hy Thanh (nghĩa chữ là ầm ầm không tỏ lời) hay là Không Thanh của cái Vùng Tối. (*) Nguyên tố ban đầu là ở giai đoạn “Thể” khí - tức là khí chất còn trộn lẫn vào nhau và đang vận động vần xoay như gió lốc, được tinh ròng trọn vẹn và m ang tên chung Tiên Thiên khí – khí Vô cực. Nói cách khác Hơi Sống và Sức Động là Nguồn Gốc Âm Thanh. 3b. Âm Thanh là nguồn gốc tiếng Nói và chữ Viết nơi Con Người. Sự hình hiện Âm Thanh nơi con người trải qua 3 chu kỳ. Đó là chu kỳ Hút, chu kỳ Thở, và chu kỳ nín hơi sâu lúc hút vào, trước khí thở ra gọi là Đạo Dẫn hay Đạo khí. Cả 3 chu kỳ đồng thể với câu: Một sinh hai – Hai sinh Ba – Ba sinh vạn vật. Chu kỳ I diễn tiến tại Tâm điền và Đan điền: Hơi sống (sinh khí) và sức sống được vận hành bằng sự hút hấp vào nơi thân xác con người – xưa gọi là “Prâna” theo Phạn ngữ, thì hơi hút đó biến ra Thể Dương gọi là Apâna. Biến ra thể dương nghĩa là nó hợp nhập, hội tụ, hòa đồng với cơ quan phát tiếng và lộn lẫn với khí Đan Điền. Cơ quan phát tiếng Udana. Khí Đan Điền ở vùng rốn bên trái gọi là Samâna. Chu kỳ II diễn tiến trong im lìm, nín hơi (Thiền định: Đạo dẫn) Như vậy hơi hút hấp vào tự phân cực, một thể lên mở lối cho cơ quan thứ bảy là Manas – Trí khôn (ý thức – tinh thần) gọi là Chân nguyên khí hay tượng bằng thần nữ lời nói, còn m ột thể phản cực kia hòa vào khí Đan Điền. Hai thể lưỡng nghi phân cực biến thành thể Âm thanh và hình thái Âm thanh trong giai đoạn chuẩn bị

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 25 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

sang chu kỳ III. Vậy giai đoạn chu kỳ II tạo ra m ột biểu tượng mới là Vòng tròn trắng, tượng thanh là Verbum thần nữ, tượng hình là một Bao trung hay Bao lạc như hình số [0] hay quả trứng, kiểu số 10 viên mãn, làm tên gọi Mẹ tạo dựng vũ trụ lời nói và trí khôn hợp Một tại cung Nê Hoàn* (Prajapati) biểu ngữ là giải Ánh sáng, biểu thanh là Brahm a. Chu kỳ III diễn tiến theo hơi thở ra, từ ba Đan Điền hợp Một: Khi Prâna khí s ống đã chuyển biến thành năng lực thì tống lực ra qua cơ quan phát thanh, ở đó cộng hưởng với giây thanh (thanh đới) ở một Thước kiều, với thần nữ Verbum tại cơ quan thứ 7 là Manas (trí tuệ) rồi cùng hợp hóa m à thành âm. Những âm đó lại cộng hưởng với cúa, lưỡi, một, răng, mũi mà thành ra thanh, ra lời gọi là tiếng nói Quá trình của chu kỳ III là tổng thể Prâna và Apâna thông đi tới Prajapati và khua động Sarasvati và Samâna, tức là có c ộng hưởng của cả 3 thể khí hội tụ và được biến hóa từ 1 – 2, từ 2 – 3. Con số 3 là biểu tượng tổng thể cho việc Đại hóa. Đại hóa được văn chương ghi là Thiên tam sinh Phong mộc. Do đó âm thanh được hiện hữu (hiện thể) từ gốc Phong mộc và được ứng với Ngũ hành với tên gọi là Ngũ âm, và Ngũ âm lấy Thổ vận laà trung ương diện cực cho các Âm khác quay vòng tương sinh Thái Thiếu. Người xưa gọi đó là Ngũ âm Kiến vận, Thái thiếu tương sinh và Ngũ bộ Thôi vận. 4. Ngũ âm kiến vận, Cung Thương làu bậc Ngũ âm: Khí ở tại Ngũ vận trong Chủ vận có phân ra thái quá, bất cập, có Tề hóa, kiêm hóa, lại phải ứng với Khách vận lục khí. Cho nên Âm luật trước hết phải lấy âm phối hợp với Ngũ hành. 4a. Người ta như Thiệu Khang Tiết chia ra rằng: Âm là Hấp của Hô tức là ba chu kỳ tạo sự diễn tiến của âm thanh thành hình tức là nói về Thể âm. Thể âm có 3 lần, ba chu kỳ đi lần lượt nhau, vòng quanh trung cung là “tiếng cung Thương”. Lại thăng giáng theo khí địa chi gọi là “tức”, gọi là “tiêu” thành 2 lần tiếng. Tiếng là thanh, gặp số lẻ thì trong, ứng khi khí hô (mở ra hạp). Tiếng là thanh gặp số chẳn thì đục, ứng khi khí hấp (đóng) là lúc gốc tạo hình âm thanh của 3 chu kỳ diễn tiến nói trên, cần thanh lọc tự phân cực âm dương ra Ngũ Âm gọi đó là Luật Lã. Luật để gọi 6 âm thuộc trong (dương thanh). Lã để gọi 6 âm thuộc đục (âm thanh). Lấy nhạc khí để hòa hợp Ngũ âm thì lấy ống sáo mà thổi ra 6 âm thuộc Luật và đặt tên: Hoàng Chung, Thái, Cô Tiền, Sanh Tân, Di Tắc, Vô dịch. Lấy Tiêu (sáo đất – sáo ống dài và to thổi dọc khác thổi sáo là thổi ngang) để hòa âm thuộc Lã (âm đục nặng) và đặt tên: Đại Lã, Giáp Chung, Trọng Lã, Lâm Chung, Nam Lã, Ứng Chung. 4b. Luật Xướng thì Lã Hòa - Số Hòa là số ứng “Cung Thương” và cung Thương trước hết là định luật Hòa số của Thái Ất: Âm thanh trọng nhất tại chỗ Hòa. Âm thanh phải lấy số mà khởi, lấy độ (cung bậc, âm điệu) mà hợp. Như vậy gọi là Toàn số âm thanh.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 26 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Toàn số âm thanh tức là có lý khí, lý số khí, số ngũ âm , số nạp giáp, s ố can chi, số nạp âm, số hợp quẻ, số hòa... mà Thái Ất học cung cấp cho ta. Vậy nhờ toàn số âm thanh, trong đó cung Thương chủ lẽ âm hòa, dương hòa, âm dương hòa hợp theo số Thái Ất, mà người ta dự đoán như thật xảy ra trước mắt các việc lành dữ, thành bại, trị loạn, hưng suy, hoãn cấp, cương nhu, chậm mau, xa gần. Lại nhờ biết Sáo trời (Đạo trời), Sáo đất (Đạo đất), Sáo người (nghệ sĩ tài ba) mà biết việc trời đất, luật lệ vạn vật thiên nhiên, xưa nay, tình hình các nước trong ngoài, và tính tình các dân tộc khắp 4 phương. Vậy “Cung Thương” làu bậc Ngũ âm, ngoài ra còn có gì? Đó là Ngũ âm kiếm vận. 4c. Lục thuộc: Canh thuộc Chán, Tân thuộc Tốn. Mậu thuộc Khảm, Kỷ thuộc Ly, Bính thuộc Cấn, Đinh thuộc Đoài. Tý Ngọ thuộc Canh. Sửu Mùi thuộc Tân. Dần Thân thuộc Mậu. Mão Dậu thuộc Kỷ. Thìn Tuất thuộc Bính.Tỵ Hợi thuộc Đinh. 5. Ngũ Âm kiến vận: Năm Âm được đặt tên theo Ngũ hành: Giốc (Giác), Chủy, Cung, Thương, Vũ. 5a. Ngũ Âm ứng sao Trời vận: Tiêu là từ Ngọ đến Hợi có 6 vị địa chi, là lúc khí âm bắt đầu sinh đến lúc tuyệt, nhưng lại là thời khí dương từ chỗ vượng đến tuyệt. Trục tiêu tức lấy ranh giới đối xung Tỵ - Hợi ứng số 9 – 1 của 9 cung Thái Ất chu lưu c ác sao Trời trong nhị thập bát tú. Ngũ âm vòng theo sao Trời bằng vận khí gốc của Thanh văn: Thánh nhân xưa ngửng mặt nhìn trời xem Thiên tượng vận khí. Khi thánh nhân thấy trong ngày Đông chí, một khí m ây xanh ở phương Đông đi tới mà tắt qua trên hay dưới các sao Quỉ, Liễu, Nguy, thất thì lập : Đinh Nhâm làm Mộc Vận, Thanh văn là âm “Giốc”. Thanh văn là “nghe ra”, tương thể với “dường như vậy”, chứ không thật sự là thế. Đó là m ột c ảm nghĩ mà phát tưởng thanh ra. - Thấy khí mây đỏ ở phương Nam đi tắt qua các sao - hoặc trên hoặc dưới – sao Khuê, Bích, Ngưu, Nữ thời lập Tuất Hợi làm Hỏa vận, Thanh văn là âm “Chủy”. - Thấy khí m ây vàng ở giữa trời đi tắt qua trên hay dưới sao Tâm, Vĩ, Chẩn, Giác m à lập Giáp Kỷ làm Thổ vận, Thanh văn là âm “Cung”. Thấy khí m ây trắng ở phương Tây đi tắt qua trên hay dưới sao: Cang Đê, Tất, Chủy m à lập Ất Canh làm Kim vận, Thanh văn là âm “Thương”. Thấy khí mây đen ở phương Bắc đi tắt qua trên hay dưới sao: Trương, Dực, Lâu, Vị mà lập Bính Tân làm Thủy vận, Thanh văn là âm “Vũ”. 5b. Ngũ âm kiến vận: * Khí ở Địa chi gọi là Mộc thì ở Âm gọi là Giốc (Tỵ, Hợi: Giốc).

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 27 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

* Khí ở Địa chi gọi là Hỏa thì ở Âm gọi là Chủy (Sửu, Mùi, Dần, Thân là Chủy). * Khí ở Địa chi gọi là Thổ thì ở Âm gọi là Cung (Tý, Ngọ là Cung). * Khí ở Địa chi gọi là Kim thì ở Âm gọi là Thương (Thìn, Tuất là Thương) * Khí ở Địa chi gọi là Thủy thì ở Âm gọi là Vũ (Mão, Dậu là Vũ) 5c. Thái Thiếu ứng Âm Dương ngũ hành tương sinh: Ta đã biết 10 niên can trong ngũ vận có dương, có âm: dương can thì thái quá, âm can thì bất cập. Thái quá trong ngũ âm là Thái. Bất cập trong ngũ âm là Thiếu. * Những năm Giáp và Kỷ thuộc Thổ vận, âm là Cung. Dương thổ Giáp gọi là Thái Cung. Âm thổ Kỷ gọi là Thiếu Cung. * Những năm khác cũng theo đó mà gọi tên: Ất Canh Kim vận có Thái Thương - Thiếu Thương. Bính Tân Thủy vận có Thái Vũ - Thiếu Vũ. Đinh Nhâm Mộc vận có Thái Giốc - Thiếu Giốc. Mậu Quí Hỏa vận có Thái Chủy - Thiếu Chủy. 5d. Ngũ bộ thôi vận hoặc ngũ bộ thôi hành: Phân tích từng trường hợp Thái Thiếu tương sinh trong Ngũ âm, ta đã thấy Thái s inh Thiếu theo chiều giáng khí của Thiên khí xuống lưu chảy để giúp cho Địa khí. Nếu ta đi ngược lên là để địa khí thăng lên thì khí bay tỏa ở Thiên làm mây mưa gió. Sự tìm ra Thái để Giáng, Thiếu để thôi đẩy thúc ép lên theo vòng “tiêu tức”, theo luật thái thiếu tương sinh, ta thu được 5 bộ thôi vận. Ví dụ: Năm Giáp thuộc Dương Thổ, vận c ủa dương thổ thuộc Thái Cung. ta coi Thái Cung là bản thân, từ bản thân Thái Cung m à đẩy thúc lên tức là thôi vận lên, ta s ẽ thấy rằng: đó là luật Dẫn một cực ba. Vì: Sinh ra Thái Cung là Thiếu Chủy (tức hỏa sinh thổ, thổ là con, hỏa là m ẹ). Đó là 1 sinh 2. - Sinh ra Thiếu Chủy là Thái Giốc (một sinh hỏa chủy thì hỏa chủy là con của Thái Giốc mộc). Đó là 2 sinh 3. Lại nếu theo luật giáng khí thì sự tương sinh cho thấy: Thái dương là số khởi đầu của chủ vận (tức sơ vận) năm Giáp (vì Giáp dương thổ vận thuộc Thái cung). Chủ vận sơ Thái cung sinh Thiếu Thương nhị vận (Thổ sinh Kim). Thiếu Thương (âm Kim) sinh Thái Vũ tam vận (Kim sinh Thủy). Thái Vũ (dương Thủy) sinh Thiếu giốc tứ vận (Thủy sinh Mộc).

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 28 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thiếu Giốc (dương Mộc) sinh Thái Chủy chung vận (Mộc sinh Hỏa). Những năm khác suy ra theo: Giáp dương Thổ (Thái Cung) sinh Âm Kim Ất (Thiếu Thương). Ất âm Kim (Thiếu dương) sinh Dương Thủy Bính (Thái Vũ). Bính dương Thủy (Thái Vũ) sinh Âm Mộc Đinh (Thiếu Giốc). Đinh âm Mộc (Thiếu Giốc) sinh Dương Hỏa Mậu (Thái Chủy). Mậu dương Hỏa (Thái Chủy) sinh Âm Thổ Kỷ (Thiếu cung). Kỷ âm Thổ (Thiếu cung) sinh Dương Kim Canh (Thái Thương). Canh dương Kim (Thái Thương) sinh Âm Thủy Tân (Thiếu Vũ). Tân âm Thủy (Thiếu Vũ) sinh Dương Mộc Nhâm (Thái Giốc). Nhâm dương Mộc (Thái Giốc) sinh Âm Hỏa Quí (Thiếu Chủy). Quí âm Hỏa (Thiếu Chủy) sinh Dương Thổ Giáp (Thái Cung). Có 10 tương sinh Thái thiếu âm dương thì cũng 10 tương khắc. 6. Ngũ Âm suy ra tai biến của khoa Thái Ất: a. Đây là nói về Toàn Số Âm Thanh và đem dùng vào công việc hằng ngày xảy ra trong Trời Đất, m uôn vật, căn cứ vào Thái Hòa Nguyên Khí chung đúc trong con số Thái Ất, mà nhà học về Âm Nguyên Thanh điệu trong đạo rất trung, âm rất hòa. Về số thì trọng con số 6 và số 9, cả hai số phải ứng với âm dương tương tư thuận hòa, làm Đại số 12 luật lã. Đại số đó đem vào dùng theo luật Dẫn 1 cực 3 của Thái Ất. Luật số Dẫn 1 Cực 3 được diễn tả theo Âm Luật, Thanh Luật qua các câu quyết bí hiểm bao trùm và gói trọn Trời Đất Người Vật qua Ngũ Vận Lục Khí. Ví như câu: - Tam tam điệt vân (là ba lần ba lần lượt vần xoay đi có cách nhau, có giáp nhau, c ó tiêu tức nhau, thôi đẩy nhau lên xuống). - Cửu Cửu Tương Thừa (9 lần củng nhân với nhau mà được chia số thiên trong đó 1, 2, 3, 4, 5 là vòng trong của Hà Đồ - số thiên địa ở vòng ngoài 6, 7, 8, 9, 10 m à rút ra được số nạp can Giáp, nạp Âm , nạp Chi, để có số 5 rút vào số 10 m à nạp Thổ Trung ương diện cục để có câu kết luận chung cục cửu chuyển). Rằng: Cửu Cửu Càn Khôn dĩ định = Trời đất vần xoay 9 x 9 cương nhu. b. Ba lần ba lần lượt tương cách, tương giáp âm dương, tạo nên bài thơ sau đây để tính số và khởi s ố theo Can Chi cho Năm – Tháng – Ngày - Giờ: Bài thơ đó như sau: Giáp Kỷ hoàn gia Giáp = năm Giáp, năm Kỷ tính Giáp ở Tý. Ất Canh Bính táo sơ

= năm Ất, năm Canh khởi Bính ở Tý.

Bính Tân tầm Mậu khởi = năm Bính, năm Tân tính Mậu ở Tý. Đinh Nhâm Canh Tý vi = năm Đinh, năm Nhâm tính Canh ở Tý.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 29 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Mậu Quí tầm Nhâm Tý = năm Mậu, năm Quí tính Nhâm ở Tý. c. Cách tính can chi cho Tháng và Giờ qua bài thơ Ngũ Hóa và bài thơ Tam tam diệt vận: Con người ở vào địa vị giao khí giữa khí thiên, khí địa ở trên, dưới. Về Năm, Tháng, Ngày, Giờ, âm dương can chi đều định sẵn từ ngày, giờ, năm, tháng của thời Thượng Cổ Giáp Tý, là lúc có hiện tượng giao khí - của Thất Diệu Tề Nguyên – (Cửu cửu càn khôn dĩ định). Vậy vận khí của Năm làm căn bản giao khí cho tháng - Vận khí của ngày làm căn bản giao khí cho giờ - 12 giờ cho ngày đêm. Muốn biết tháng (lệnh) thì lấy Dần làm tháng giêng. Muốn biết giờ thì lấy Tý làm giờ khởi đầu. d. Can khởi tháng cho Năm (Nguyệt Can) Muốn biết tháng Dần của m ỗi năm thì phải biết Can của nó thuộc Can nào. Lấy cặp Giáp Kỷ - Ất Canh – Bính Tân – Đinh Nhâm - Mậu Quí để làm trụ sở để tính can tháng và can giờ khởi. Các năm Giáp và Kỷ khởi Bính Dần làm tháng giêng. Các năm Ất và Canh khởi Mậu Dần làm tháng giêng. Các năm Bính và Tân khởi Canh Dần làm tháng giêng Các năm Đinh và Nhâm khởi Nhâm Dần làm tháng giêng Các năm Mậu và Quí khởi Giáp Dần làm tháng giêng. Các tháng tiếp theo cứ lần lượt từ tháng Dần mà tính tiếp theo, hết vòng trở lại. Ví dụ, năm Mậu Dần thì khởi Giáp Dần làm tháng giêng, tháng 2 là Ất Mão, tháng 3 – Bính Thìn, tháng 4 – Đinh tỵ, tháng 5 - Mậu Ngọ, tháng 6 – Kỷ Vị, tháng 7 – Canh Thân, tháng 8 – Tân Dậu, tháng 9 – Nhâm Tuất , tháng 10 – Quí Hợi, tháng 11 – Giáp Tý, tháng 12 (chạp) - Ất Sửu. e. Can khởi giờ cho ngày (Thời Can): Lấy bài thơ “Giáp kỷ hoàn gia giáp” để ứng dụng khởi giờ cho ngày có can Giáp hay Kỷ. Ví dụ ngày âm lịch 21 tháng Ất Mão của năm Mậu Dần, tức là tháng 2, ứng ngày 19 tháng 3 năm 1998 dl, thì ngày 21 đó có định s ẵn là ngày Ất Sửu (thứ 5 trong tuần), lúc đó lấy câu Ất Canh bính táo sơ làm khởi can giờ Bính Tý. Các giờ tiếp theo là Đinh Sửu, Mậu Dần, Kỷ Mão... Ngày có chữ Bính, Tân thì khởi Mậu Tý (Bính Tân tầm Mậu Khởi) Ngày có chữ Đinh, Nhâm thì khởi Canh Tý (Đinh Nhâm Canh Tý vi) Ngày có chữ Mậu, Quí thì khởi Nhâm Tý (Mậu Quý tầm Nhâm Tý). f. Mười can còn dùng để chia Phận Dã: Giáp: phía Đông như Tề, Ất: đất Di, Bính: Sở, Đinh: Man, Miêu. Canh : phía Tây như Tần, Tấn, Nam Di. Nhâm : Yên, Dực, Quí, Bắc Địch.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 30 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Mậu Kỷ: trung ương – Trung Quốc.

XI. Ngũ âm suy ra tai biến: Số ngũ Âm của Thái Ất: sinh chỗ Vô Ảnh, Thành ở chỗ Hữu Hình, Đầu ở trên trời, Vận ở dưới đất (Tốn). Mối “Manh” ở “Nha” đã có “Manh sinh lá “Nha”. 1. Toán số Ngũ âm tượng hình Thịnh Suy của Thái Ất: Con toán số Ngũ Âm rút ra từ Toán Chủ trong quẻ Ất lập thành và được sắp xếp như s au: Toán Số 1, 2 thuộc Cung - Thổ ứng tượng vua chúa, cha, m ẹ Toán Số 3, 4 thuộc Chủy - Hỏa ứng tông miếu, m ồ mả. Toán Số 7, 8 thuộc Thương – Kim ứng tượng con cháu. Toán Số 9, 10 thuộc Giốc - Mộc ứng tượng bệnh - dịch. Toán Số 5, 6 thuộc Vũ - Thủy ứng tượng hậu phi, thê tài và c ảnh dị. 2. Kiểm chứng lịch sử có tai biến theo số toán Ngũ Âm a. Toán số 1, 2 thuộc cung ứng tượng Vua: Năm dl 619, là năm Kỷ Mão, tuế tích 10.154.536 ứng vào đời Đường Cao Tổ Vũ Đức năm 2. Quẻ Thái Ất rơi vào cục 16 Thái Ất ở cung 7 Khôn – Văn Xương tại Thiên Đạo - Vị Chủ toán 1 đơn thuộc “Cung” tượng vua. Năm đó yên – vua mới lên ngôi – không có biên thiến vì mới bình định xong. Thiên hạ qui phục nhà Đường. * Toán số 1 – 2 thuộc Chủy Cung ứng tượng vua. Cung = 1. Bắc Cung = 2. (Tý - Ngọ c ũng thuộc âm cung chủ Đế vượng). * Năm Quí vị, 683 dl, tuế tích 10.154.600 - đường Cao Tông Hoằng Đạo Nguyên niên. Quẻ Thái Ất ở cục 8 Nguyên 2. Thái Ất đóng ở cung 3 Cấn – Văn Xương ở Đức Dương Sửu. Chủ toán 1. Năm đó Thái Ất và Thái Tuế cách nhau, chủ có Băng Vong. Vì thế ngày 4 tháng 12, vua băng hà tại cung Lạc Dương, tứ di vào xâm chiếm. b. Toán số 3 – 4 : 3 là “Chủy”, 4 là “Bắc Chủy” – có biến tại Tông Miếu (Sửu Mùi Dần Thân cũng thuộc Âm Chủy, chủ Thổ Công và Thư Hịch). - Đường Minh Hoàng khai nguyên thứ 10 - tuế tích 10.154.639 năm Nhâm Tuất dl 722 - nhằm năm Mai Thúc Loan bên Việt ở Hoan châu xưng đế - và bị nhà Đường sai quân đánh dẹp. Năm đó Thái Ất cục 47 nguyên 2. Thái Ất cung 9 – Văn Xương tại Cao Tùng Mão. Chủ toán 4.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 31 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Năm đó xảy ra việc xây Cửu Trùng Đài vào tháng 5 taạ Thái Miếu. Năm Giáp Thân, dl 684: tuế tích 10.154.601 - c ục 9 nguyên 2, Thái Ất tại cung 3, c ách Thái Tuế, Văn Xương. Văn Xương tại Hòa Đức – tù Thái Ất tại Cấn 3 – Toán chủ 3 không hòa. Năm đó tháng 8 xảy ra cháy tại Thái Miếu và 4 nước họp nhau đánh phá, dân chết, nhiều thiên tai, trong triều dâm loạn. Vì Vũ Hậu Võ Tắc Thiên phế vua mới, đem em vua mới lên ngôi. c. Toán được 5 là Vũ, 6 là Bắc Vũ - Bắc Vũ có biến, tại Hậu phi lộn xộn. (Mão - Dậu cũng là âm Vũ, chủ sương Tuyết, mưa gió, sấm chớp, trời u ám hôn trầm) Năm dl 626, Bính Tuất, Đường Cao Tông Vũ Đức năm 9 tuế tích 10.154.543 cục 23 nguyên 5. Thái Ất tại cung Tốn 9, Văn Xương tại Âm Đức Kiền 1, chủ toán 16 (bỏ chục lấy đơn là 6). Năm đó tháng 8, ngày 9, Thái Tông khởi vị (Lý Thế Dân giết Thái Tử Kiến Thành, Tần Vương làm thái tử) sai quan Tư Không đến Nam Bang chọn 3000 cung nữ, lập cháu lên làm hậu phi. Năm dl 289 Kỷ Dậu, đời Tần Vũ đế Hưng Nguyên niên, Thái Ất nhập cục 46. Thái Ất tại cung 9 – Văn Xương tại Lã Thân Dần. Chủ toán 5. Năm đó bà Phi Dương Thị bắt phải tự sát. d. Toán được 7 là Thương, 8 là Bắc Thương – có tang có biến tại con cháu (Thìn Tuất cũng là thuộc âm Thương chủ binh lực, tướng soái). Năm dl 620, Canh Thìn, Đường Cao Tổ Vũ Đức thứ 3, tích tuế 10.154.537, Thái Ất vào cục 17, nguyên 1. Thái Ất ở Khôn tù, Văn Xương tại Khôn 7, toán chủ được 7 đơn, toán bất hòa. Năm đó phong hoàng tử Tần vương là Lý Thế Dân – cả Hoàng tôn 8 người con cháu đều xưng vương và chống nhau. Năm dl 404, Giáp Thìn, tuế tích 10.154.321 – Thái Ất ở nguyên 3 cục 17, Toán chủ 7 đơn, Thái Ất Văn Xương ở cung 7. Năm đó có việc vua nước Tấn An Đế lập Thái tử làm Hoàng Thái tử. e. Toán được 9 là Giốc, 10 là Bắc Giốc – có biến tại nhân dân như dịch bệnh (Tỵ Hợi là âm Giốc chủ bệnh, hoạn nạn, tử tang...) Năm dl 196, Bính Tý, đời Hán Hiến đế nguyên niên, Táo Tháo là châu mục Duyệt c hâu, dời vua về đất Hứa và tự làm Tư Không, tuế tích 10.154.113, Thái Ất vào cục 25, nguyên 5. Thái Ất ở cung Kiền 1. Văn Xương ở cung Địa Chủ Tý. Chủ toán là 39 (lấy số đơn bỏ hàng chục là 9) tức là âm Giốc. Năm đó vua tôi bệnh, dân có dịch, yêu tang, thiên hạ đại dịch tễ, chết vô kể. - Năm dl 916, Bính Tý, đời Lương Mạt Đế Trinh Minh 2, Thái Ất nhập cục 25 Nguyên V - chủ toán 39.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 32 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Năm đó ứng bên Việt, Khúc Thừa Hạo làm Tiết Độ Sứ. Năm Bính Tý đó tuế tích 10.154.833. Vào tháng 3 Nhâm Thìn, có đại chiến ở Nguyên Thành. Vua bệnh, dân có nạn chết vô số.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 33 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

CUỐN VII BÍ QUYẾT NHÂN MỆNH TẬP II LẬP QUẺ ẤT KỂ NGÀY I. BẢNG QUẺ ẤT NHÂN MỆNH (Địa bàn chờ sao Thiên bàn đến An vị và chờ Nhân Bàn an mệnh) Chú ý : 4 góc a – b – c – d, mỗi góc ăn 3 cung để đoán số - Sao nằm trong chính cung (Càn – Khôn - Tốn - Cấn) ảnh hưởng cho gián cung tả hữu. a. Thìn Tỵ Tốn

b. Vị Thân Khôn

c. Sửu Dần Cấn

d. Tuất Hợi Càn

Tuyệt dương Tạp dương

TỐN mộc

TỴ hỏa Đại thần

Thuần Dương

Thuần dương Thuần âm

NGỌ hỏa Đại uy Khí Rời

VỊ thổ

KHÔN thổ

Thiên đạo Tạp âm

Vũ Đức

Thái dương THÌN thổ

THẦN kim Khí tuyệt

Khí Tuyệt Đại tộc

Cao Tùng Dương Tạp

Tạp âm

MÃO mộc

DẬU kim

Thuần âm

Lã thân Âm chủ

Thuần Dương

Dương Đức

DẦN mộc

CẤN thổ

SỬU thổ

Thuần dương Dương tạp

Tủ sách Tử Vi Lý Số

Tạp âm

Địa chủ Khí rời

TÝ thủy Dương tạp

-1-

TUẤT thổ

HỢI thủy Thuần âm

CÀN kim Âm tuyệt

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

II. TOÁN SỐ NĂM THÁNG NGÀY GIÒ : Số 1, 3, 5, 7, 9 là số Trời cộng lại được 25 - Số 2, 4, 6, 8, 10 cộng được 30. Số Trời, Số Đất thông nhau được 55 mà vận chuyển biến hóa. 1. Bảng số nạp Giáp Can Chi : Tính từng Can từng Chi theo 5 Định lý = Trời 1 sinh Nước, Đất số 6 thành Nước, được 1 + 6 = 7. Đất 2 sinh Lửa, Trời 7 thành Lửa được 2 + 7 = 9 v.v... Can Nhâm Quý Bính Đinh Giáp Ất Canh Tân Mậu Kỷ

Chi Hợi Tý Tỵ Ngọ Dần Mão Thân Dậu Sửu, Vị Thìn Tuất

Nạp giáo Thủy (Nước) Hỏa (Lửa) Mộc (Gỗ) Kim (Kim) Thổ (Đất)

Được số 7 9 11 13 15

Các số 7, 9, 11, 13, 15 là tổng số sinh thành cộng số Ngũ hóa và nạp Giáp Can Chi mà có, như Giáp Ất, Dần Mão và nạp Giáp thuộc Mộc = Trời 3 sinh Mộc, Đất 8 thành Mộc được 3 + 8 = 11. 2. Bảng Số Nạp Âm : Tính cả hai Can Chi một năm trong Lục thập hoa Giáp Năm sinh tuổi Âm Đinh Mão Ất Sửu Quí Hợi Tân Dậu Kỷ Vị Đinh Tỵ Ất Mão Quý Sửu Tân Hợi Kỷ Dậu Đinh Vị Ất Tỵ Quý Mão Tân Sửu Kỷ Hợi Đinh Dậu Ất Vị Quý Tỵ Tân Mão Kỷ Sửu Đinh Hợi Ất Dậu Quý Vị Tân Tỵ Kỷ Mão

Tủ sách Tử Vi Lý Số

Năm sinh tuổi Dương Bính Dần Giáp Tý Nhâm Tuất Canh Thân Mậu Ngọ Bính Thìn Giáp Dần Nhâm Tý Canh Tuất Mậu Thân Bính Ngọ Giáp Thìn Nhâm Dần Canh Tý Mậu Tuất Bính Thân Giáp Ngọ Nhâm Thìn Canh Dần Mậu Tý Bính Tuất Giáp Thân Nhâm Ngọ Canh Thìn Mậu Dần

-2-

Nạp âm tức Mệnh Hỏa Kim Thủy Mộc Hỏa Thổ Thủy Mộc Kim Thổ Thủy Hỏa Kim Thổ Mộc Hỏa Kim Thủy Mộc Hỏa Thổ Thủy Mộc Kim Thổ

Số 9 13 7 11 9 15 7 11 13 15 7 9 13 15 11 9 13 7 11 9 15 7 11 13 15

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đinh Sửu Ất Hợi Quý Dậu Tân Vị Kỷ Tỵ

Bính Tý Giáp Tuất Nhâm Thân Canh Ngọ Mậu Thìn

Thủy Hỏa Kim Thổ Mộc

7 9 13 15 11

3. Tổng số của Ngày, của Giờ, của Năm, của Tháng : Mỗi một đơn vị Năm, Tháng, Ngày, Giờ đều phải tính ra số riêng ba lần, rồi cộng chung lại thành số chung. Ví dụ: Năm Giáp Tý = ta phải tính số riêng chữ Giáp, số riêng chữ Tý, và số nạp âm của Giáp Tý. Bài tính như sau: Chữ

Giáp

được số 11 (theo bảng nạp giáp Can Chi) Mộc

Chữ

được số 7 (theo bảng nạp giáp Can Chi) Thủy

Chữ

Giáp Tý được số 13 (theo bảng nạp âm) Kim

Cộng chung

được số 31

Năm, Tháng, Ngày, Giờ đều làm như thế. 4. Tổng số Ngày và Giờ - Tổng số Năm + Ngày + Tháng + Giờ Giả như một người sinh : Năm Giáp Tuất Tháng Tân Vi Ngày Giáp Tý Giờ Bính Dần Ta phải làm tính cho số Năm Giáp Tuất, cho Tháng Tân Vị, cho ngày Giáp Tý, cho giờ Giáp Tý – (dựa vào 2 bảng số nạp Giáp và nạp âm). Bài giải : 1. Giáp Tuất

Giáp = 11 Tuất = 15 Giáp Tuất = 9

cộng chung 35 – năm Giáp Tuất được số 35

2. Tân Vị

Tân Vị Tân Vị

= 13 = 15 = 15

cộng 43 – Tháng Tân Vị được số 43

3. Giáp Tý

Giáp Tý Giáp Tý

= 11 =7 = 13

cộng 33 – Ngày Giáp Tý được số 31

4. Bính Dần

Bính =9 Dần = 11 Bính Dần = 9

cộng 29 – Giờ Bính Dần được số 29

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-3-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Vậy: Số Ngày và Giờ là 33 + 29 = 62 Tổng số năm, tháng, ngày, giờ

= 140

Ta ghi rõ vào đầu lá số Thái Ất của Người X Năm Giáp Tuất 35 Tháng Tân Vi

45

Số ngày + giờ : 62

Ngày Giáp Tý

33

Tổng số : 140

Giờ Bính Dần

29

60 năm, 60 ngày, 12 tháng, 60 giờ đều cứ dựa vào hai bảng đều cứ dựa vào hai bảng Số Nạp Giáp Can Chi và Nạp Âm để tính ra số - lấy ví dụ trên mà suy tìm.

III. THÁI ẤT KỂ NGÀY VÀO CỤC 1. Tính tổng số ngày tích lại cho một người đã ra đời : a. Tính từ ngày Giáp Tý đầu tiên sau ngày Đông chí (của năm trước) cho đến ngày ra đời. Xem được bao nhiêu ngày. Số ngày đã tích được đó coi như là số Kỷ Dư của vòng Thái Ất, để lấy đó mà tính cục. Nên nhớ rằng không tính Khối Âm cho Thái Ất kể ngày. Số Kỷ Dư đó ta gọi là “Số ngày tích lại”. Số tích này để tính các sao chính. Giả như : Trường hợp 1: Người sinh ngày 24 – tháng Chạp (12) năm Canh Thân, (dl 1980) tức ngày Đinh Mùi tháng Kỷ Sửu năm Canh Thân. Ta tính ngày Giáp Tý đầu tiên sau ngày Đông Chí (năm trước, ngày Đông Chí rơi vào ngày thứ bảy, ngày Quí Hợi - ứng 4 tháng Một (11) năm Kỷ Mùi) là ngày Giáp Tý: ứng dl 23/12/1979 và âm lịch là ngày 5/11 năm Kỷ Mùi. Vậy kể từ ngày 5 tháng 11, Kỷ Mùi, đến ngày sinh là 24 tháng Chạp năm Canh Thân, toán được 404 số/ngày tích. Và ngày sinh đó là ngày Đinh Mùi – tháng Kỷ Sửu – năm Canh Thân Trường hợp 2: Người sinh ngày 3/4 năm Nhâm Dần dl 1902 (ứng dl ngày 10/5/1902). Ta tính ngày Giáp Tý đầu tiên sau ngày Đông chí, là ngày Giáp Tý mồng 3 tháng Giêng, Nhâm Dần, ứng ngày 10 tháng 1 năm 1902. Kể từ ngày Giáp Tý đó (10/1/1902) đến ngày sinh là ngày 3/4 năm Nhâm Dần (ngày Quý Tỵ tháng Ất Tỵ năm Nhâm Dần) toán được 90 số/ngày tích lại. Các trường hợp khác cũng cứ dựa theo lịch mà toán ra số ngày tích. Nên hết sức cẩn thận vì dễ sai lạc lắm. Nếu số tính sai thì vào cục sẽ sai. 2. Thái Ất kể ngày vào Cục - Nguyên: Lấy số ngày tích đã toán được - kể từ ngày Giáp Tý đầu tiên sau ngày Đông chí năm trước đến ngày sinh – ta chia cho 72 - Số thành là số Nguyên 1 – 2 – 3 – 4 – 5, còn số dư là số Cục. a. Giả như người sinh vào Đinh Vị (Đinh Mùi) tháng Kỷ Sửu (12) năm Canh Thân (24/12 Canh Thân) ở trường hợp I trên đây – có số toán ngày tích là 404 – Ta lấy 404 chia cho 72 = 5 dư 44. Ta được số thành là 5, còn số dư 44. Vậy là vào Cục 44 – Đinh Vị - ở Nguyên I.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-4-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ta mở bảng Thái Ất Lập thành ở quyển VI dưới, 72 khối Dương rà soát xem có đúng cục, đúng năm không - Nếu không thấy khít thì phải coi lại phép kể ngày tích, phép giải có sai lỗi chỗ nào đó. Ở đây ta thấy cục 44 đúng là Đinh Vị. Còn tại sao gọi là “ở nguyên V rồi – và đang ở Nguyên năm Đinh Vị cục 44” – Vì lẽ bảng Lập Thành là tính Năm – ta mượn để so sánh Thái Ất kể ngày mà số ngày quá dư với số 360 – dư 44 – nên phải lý luận cho hợp lý rằng vào Nguyên I... b. Giả như trường hợp II, người sinh ngày 3 tháng 4 năm Nhâm Dần, ứng ngày Quý Tỵ, năm Nhâm Dần (dl là 10 – 5 – 1902) được số toán ngày là 90. Ta toán: 90 : 72 được 1 dư 18 - Số 1 là đã vào 1 nguyên - Số dư 18 là cục 18. Vậy là Thái Ất vào cục 18, ở nguyên II Quý Tỵ cục 90 (tức là đã được 1 nguyên và đang ở nguyên II thuộc Quý Tỵ). Ta rà soát trong bảng Thái Ất lập thành khối 72 dương, ta thấy cục 18 thuộc nguyên I – năm Tân Tỵ - và Nguyên 2 cục 90 - thuộc năm Quý Tỵ. Thế là ăn khít rồi. c. Giả sử người sinh ngày âm lịch mồng 2, năm Bính Ngọ (nhuận tháng Ba) là ngày Tân Hợi – tháng Nhâm Thìn – năm Bính Ngọ, ứng dl 22/4/1966. Ta toán được như sau: Ngày Giáp Tý đầu tiên sau Đông chí là ngày 5/1/1966 dl (ứng âm lịch là 14/12/ Ất Tỵ 1965). Từ đó đến ngày sinh được số ngày 108. Vào cục : 108 : 72 = được 1 dư 36 - Vậy là cục 36 Kỷ Hợi ở Nguyên II vào cục 108 là Tân Hợi.

IV. AN CUNG MỆNH THÂN VÀ CÁC CUNG KHÁC CÙNG CÁC SAO 1. Cung Mệnh: a. Dương Nam Âm Nữ đi thuận: Lấy tháng sinh, gia cung chi năm sinh, rồi khởi từ số của Chi tháng sinh tuần tự đủ số giờ sinh, tới cung nào thì an Mệnh tại đó. Dương Nam Âm Nữ đi thuận. Các Cung dùng là gián cung: Tý - Sửu - Dần – Mão – Thìn - Tỵ - Ngọ - Vị - Thân - Dậu - Tuất Hợi. Giả như con trai sinh năm Giáp Tý - thuộc Dương Nam, ngày sinh là 15 tháng Giêng, giờ sinh là giờ Thìn. Ta lấy tháng Giêng (tháng sinh) là Dần, gia cung (đặt vào) Chi năm sinh là chi Tý, từ đó khởi Dần (chữ chi tháng sinh) đếm thuận (từ cung Tý) khởi Dần, thuận sang Mão - tới chữ Thìn (giờ sinh) rơi vào cung Dần. Vậy Mệnh an tại Dần – trên bảng Quẻ Ất Nhân Mệnh. Giả như sinh: năm Giáp Tý, Dương Nam, ngày 15 tháng Giêng mà là giờ Thân thì sinh. Ta khởi tháng Dần tại chi năm sinh ở Tý và đếm thuận – Mão – Thìn - Tỵ - Ngọ Vị - Thân (giờ sinh) thì thấy đến cung Ngọ. Vậy an Mệnh tại cung Ngọ trên Bảng Quẻ Ất Nhân Mệnh. b. Âm Nam Dương Nữ đi nghịch: * Giả như Dương Nam sinh Giáp Tý – thì con gái gọi là Dương Nữ

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-5-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Vậy con gái sinh năm Âm là thuận tức là Âm Nữ - Con trai sinh năm Dương là thuận – sinh năm Âm là Âm Nam, cũng như Dương Nữ là đi nghịch. * Giả như con trai sinh năm Ất Sửu - thuộc Âm Nam – Âm Nam, Dương Nữ đi nghịch – sinh tháng Giêng – (Mậu Dần) – ngày 15âl. (năm Ất Sửu dl 1925 - nhuận tháng 4 – năm Ất Sửu dl 1985 nhuận tháng hai – Năm 1925 - Ất Sửu ngày 15 tháng Mậu Dần là Chúa Nhật – Quý Hợi – Năm 1985 - Ất Sửu – Ngày 15 tháng Mậu Dần là thứ hai ngày lập Xuân – Giáp Tuất – Sinh vào giờ Thân. Ta đặt tháng Mậu Dần (tháng Giêng) trên chi năm là Sửu, đếm nghịch: Dần

Mão

Thìn

Tỵ

Ngọ

Vị

Thân

(Sửu)

(Tý)

(Hợi)

(Tuất)

(Dậu)

(Thân)

(Vị) Mùi

-thấy chữ giờ Thân rơi vào cung Vị. Vậy an Mệnh tại cung Vị. c. Các cung khác an theo Mệnh: * Tuổi dương Nam, âm Nữ đi thuận: Ta lấy tuổi Giáp Tý là ví dụ - xếp các cung khác theo thứ tự thuận như sau: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Mệnh Huynh Thê (Phu) Tử Tài Điền Quan Nô Tật Phúc Tướng Phụ

tại tại tại tại tại tại tại tại tại tại tại tại

Ngọ Vị Thân Dậu Tuất Hợi Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Mệnh Huynh Thê (phu) Tử Tài Điền Quan Nô Tật Phúc Tướng Phụ

tại tại tại tại tại tại tại tại tại tại tại tại

Dần Mãi Thìn Tỵ Ngọ Vị Tý Dậu Tuất Hợi Tý Sửu

* Tuổi Âm Nam, Dương Nữ đi nghịch: Người tuổi Ất Sửu – Âm Nam – sinh giờ Thân trên đây: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

Mệnh Huynh Thê (Phu) Tử Tài Điền Quan Nô Tật Phúc Tướng

-6-

tại tại tại tại tại tại tại tại tại tại tại

Vị Ngọ Tỵ Thìn Mão Dần Sửu Tý Hợi Tuất Dậu

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

12. Phụ

tại

Thân

2. Cung Thân: Về cung Thân an tại đâu, các sách nói khác nhau. Ở đây theo sách của Cụ Trạng để lại: Cung Thân an tại dưới Ngày Sinh. Như sinh ngày Kỷ Hợi thì Thân an tại Hợi. Như sinh ngày Tý thì Thân an tại Tý. a. Tứ trụ: Năm sinh – Tháng sinh – Ngày sinh - Giờ sinh đều mang Can Chi - gọi là Tứ Trụ: Can Tuế - Chi tuế (năm) Can Lệnh - Chi Lệnh (Can nguyệt – chi nguyệt) (tháng) Can Nhật - Chi Nhật (ngày) Can Thần - Chi Thần (giờ) Điều trên rất cần thiết khi Đoán Vận Số của Khoa Thái Ất – Thái Ất kể ngày thì Can ngày đứng hàng đầu - đứng chủ chốt.

V. TÌM HẠN DƯƠNG CỬU BÁCH LỤC (106) Trong cuốn chính bản đánh số Cuốn 4 trong bộ Thái Ất Thần Kinh đã nói về cách tìm Hạn Chính Dương và Hạn Bách Lục 106. 1. Hạn Dương Cửu (Chín Dương): Dựa vào Ngũ hóa của 10 Can thuộc Can Ngày Sinh (Nhật can) lấy số Nạp Giáp Can Chi nói trong cuốn I, và đã phân tích ở Ngũ Vận Lục Khí. Giáp Kỷ Ất Canh Bính Tân Đinh Nhâm Mậu Quý

hóa Thổ hóa Kim hóa Thủy hóa Mộc hóa Hỏa

khởi khởi khởi khởi khởi

5 tuế ở 5 tuế ở 1 tuế ở 3 tuế ở 2 tuế ở

Ngọ (gốc Sống) Tỵ (gốc Sống) Thân (gốc Sống) Hợi (gốc Sống) Dần (gốc Sống)

Ví như: Mệnh trai, ngày sinh thuộc Giáp Kỷ, thì hạn từ mới sinh tới 5 tuổi, hạn Dương Cửu ghi 5 tại Ngọ, từ 6 đến 10 tuổi ghi ở Vị, từ 10 – 20 tuổi ghi tại Thân... Thế là thấy hạn dương cửu rơi vào cung nào năm nào, ở đấy họa phúc ra sao, xem sao an tại đó, so chiếu với kinh (bộ luận các sao ở Cuốn 4 Thái Ất Thần Kinh) mà biết. Hạn Dương cửu ghi khởi theo Ngũ hóa – luân lưu các thập niên hạn như nói trên thì theo lối: Trai hạn dương 9 đi thuận. Gái thì đi nghịch. 2. Hạn 106 (Bách lục): Phép toán : 1. Dùng số Can Chi của Ngày và Giờ sinh và số nạp giáp (đã nói ở mục 2A4 trên) rồi cộng thêm số 55 là số trời đất, rồi lấy 60 mà trừ mãi. Số không hết, lấy số dư làm số hạn.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-7-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phép toán: 2. Lại từ ngày sinh có cả Can Chi – ta chuyển ngược hàng Can, tới khi khít với “số hạn” vừa tính được ở trên – xem khớp vào Can nào – và gọi đó là Can Ngày Chịu Khí (tức là ngày chịu thai). Tùy theo Can ngày chịu khí mà tìm Ngũ hóa như ở hạn Dương Cửu, (tức là Thủy 1, Hỏa 2, Mộc 3, Kim 4, Thổ 5) từ Gốc Sống (Ngọ, Tỵ, Thân, Hợi, Dần là gốc Tràng Sinh - gốc sống) - khởi đi – Trai thuận, gái nghịch cho hạn lớn 10 năm qua 1 cung. Còn hạn nhỏ 1 năm thì trai ngược, gái thuận, qua 1 cung. Ví dụ: Người năm nay được 30 tuổi (năm qua – lưu niên – 30 tuế - mà sinh năm Giáp Tuất, tháng Tân Vị, ngày Giáp Tý, giờ Bính Dần) Giải toán để tìm ngày chịu khí. 1. Dựa vào mục II.3 trên mà tìm Tổng số Ngày và Giờ sinh a. Ngày sinh Giáp Tý được số Can, Chi và số nạp âm được 31. Giáp (Mộc)

= 11 số nạp giáp

Tý (Thủy)

= 7 số nạp giáp

Cộng lại là 31

Giáp Tý (Kim) = 13 số nạp âm b. Giờ sinh Bính Dần được số Can Chi và nạp âm được 29 Bính (Hoả)

=9

Dần (Mộc)

= 11

Cộng lại là 29

Bính Dần (Hỏa) = 9 c. Số ngày và giờ tích lại (31 + 29) được 60 d. Thêm số Trời Đất 55 (60 + 55) được 115 e. Lấy số 60 mà trừ, còn dư 55. Đó là số hạn chịu khí. f. Tìm Can ngày chịu khí bằng cách lấy ngày ra đời là Giáp Tý chuyển ngược hàng Can Chi từ Giáp Tý đủ khít 55 số thì được Canh Ngọ. Vậy Canh Ngọ là Ngày Chịu khí. (xem và tra bảng tìm Can Chi ở V.3 dưới). g. Can ngày chịu khí y theo khí ngũ hóa ở hạn Dương Cửu (số V,1) thì Ất Canh hóa kim, được số 4, ghi Gốc Sống (Tràng Sinh) ở cung Tỵ. Vậy Tỵ là Kỳ tới hạn. Từ Tỵ, trai thuận, gái ngược, chuyển hạn. Từ sinh tới 4 tuổi ở Tỵ, hạn lớn 106 (Bách Lục) chuyển đến năm 30 tuổi là ở cung Thân. Vì 10 năm là 1 cung. Nếu tính nhỏ, thì tự Tỵ trở ngược mỗi năm một cung, và như vậy hạn nhỏ năm 30 tuổi rơi vào cung Tý. Nơi khác lấy đó mà suy ra.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-8-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

3. Bảng tìm Can Chi để toán ngày Can hạn chịu khí Giáp

Ất

Bính

Đinh

Mậu

Kỷ

Canh

Tân

Nhâm

Quý

Lục Mậu

1 Tý

2 Sửu

3 Dần

4 Mão

5 Thìn

6 Tỵ

7 Ngọ

8 Vị

9 Thân

10 Dậu

Lục Kỷ

11 Tuất

12 Hợi

13 Tý

14 Sửu

15 Dần

16 Mão

17 Thìn

18 Tỵ

19 Ngọ

20 Vị

Lục Canh

21 Thân

22 Dậu

23 Tuất

24 Hợi

25 Tý

26 Sửu

27 Dần

28 Mão

29 Thìn

30 Tỵ

Lục

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Tân Lục

Ngọ 41

Vị 42

Thân 43

Dậu 44

Tuất 45

Hợi 46

Tý 47

Sửu 48

Dần 49

Mão 50

Nhâm

Thìn

Tỵ

Ngọ

Vị

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Sửu

Lục Quý

51 Dần

52 Mão

53 Thìn

54 Tỵ

55 Ngọ

56 Vị

57 Thân

58 Dậu

59 Tuất

60 Hợi

(*) Từ Giáy Tý (ngày sinh) kể 1 số, ngược về Quý Hợi, Nhâm Tuất, đủ đến số 25, ta thấy hàng ngang là hàng Can, thấy chữ Canh, và số 55 khớp vào chữ Ngọ nằm trong ô 7. - Những con số trong ô đánh số từ 1 đến 60 – là số địa chi - Muốn tìm Can cho Chi thì xem hàng Ngang (Can: Giáp Ất... Quý) như Quý Dậu 10, Quý Vị 20, Quý Tỵ 30, Quý Mão 40, Quý Sửu 50, Quý Hợi 60.

VI. VÀO QUẺ DỰNG NGHIỆP Quẻ Dựng nghiệp liên quan tới Quẻ Lưu Niên, Quẻ Đang Sống và hạn 106 - Cần biết trước vòng 64 Quẻ Dịch. 1. Vòng quẻ Dịch 64 quẻ xếp thứ tự. (Thứ tự 64 quẻ Dịch đã nói ở cuốn I số 79, và xin xem bảng thứ tự 64 quẻ Dịch). 1a. Điều đáng chú ý: Vòng 64 quẻ Dịhc có chia làm hai Kỳ Thời: Kỳ 1. Thể quái tức là Tượng được Thái Ất thống 12 vận Quái Tượng gọi tắt là Quái Vận thay cho Thể Quái. Vậy Quái Vận lại chia làm Nội Quái của Mẫu Quái tức Ngũ Đại Quái Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ, nghĩa là nói về Khí Tượng Trời Đất. Vì Khí Tượng làm Thể Cự Động để giao khí thành Thời lai vãng, mà Âm Dương Phong Vũ ứng thời mà vận theo - hoặc thái quá hoặc bất cập. Cầm đầu 12 vận Quái Tượng là quẻ Bĩ, Thái. 12 vận Quái Tượng ấy là: Kiền, Khôn, Bĩ, Thái, Hằng, Chấn, Ích, Khảm, Ly, Vị, Tế, Ký Tế, Cấn. Kỳ 2. Thái Ất thống 12 vận quái chủ Nam Nữ Phu Phụ giao thân: Nam trị thế - Nữ sử dụ. Lý do tại Nam giữ Chất Chính là Dương tinh làm Nhân hạt cho sự biến dịch, cho

Tủ sách Tử Vi Lý Số

-9-

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

sự vận giao, co sự giao dịch sử xự tùy thời. Quẻ khởi đầu cho Vận giao thân là Đại Tráng. Và lại chia làm 12 lớp (kỳ) chấm dứt vào Quẻ Khuể, Cách. 1b. Quái để tính Sự nghiệp – Hào để tính thời nghiệp Sự nghiệp tượng làm Nguyên như Nguyên Thể, Nguyên Chất, Nguyên Nhân, thuở bắt đầu, Nguyên thỉ. Thời nghiệp tượng làm Hanh - Lợi (Lỵ) – Trinh – Nghĩa. Bốn chữ này về sau đánh mất từ /Nghĩa/ vì đem từ /Nguyên/ với ý là Hạt nhân bị đánh mất. /Thể và Chất (chính)/, đem vào hệ thống Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh, tức đánh mất gốc của Dịch học là cái Nhân, cái Hạt, nói cách khác ví von là từ thời Nguyên Thỉ Vũ Trụ đã phải có Ba Cái Chủ Chốt của Thái Ất. Đó là Thể, Chất (chính) và Tượng Số, trong khi đó Thể, Chất là Nguyên Nhân ứng từ /Nguyên/ như từ /Nhân quả/, ví như hạt giống gieo xuống đất, nứt ra mầm sống (manh nha nửa ẩn nửa hiện, manh là mầm nứt, nha là lá mới nhú ra). Vậy đã manh nha bằng mầm “Nguyên” thì phải theo đà phát triển ra cành, ra lá, ra hoa, ra quả. Vậy đó là “Hanh - Lợi” như là điều kiện tất có tự nhiên là luật nhân quả. Nếu trung gian đã là Lợi – Hanh, thì ắt là phải có quả “Trinh”. Hanh - Lợi ví như cuộc thuận lợi, được ngôi chính đính, chính trung, không thái quá, không bất cập, thì quả giống, hạt giống nguyên khi xưa lại tái sinh giống như di truyền để lại - đấy là được chắc chắn, lâu dài, bền bĩ. Và đó là ý nghĩa của chữ Trinh. Chữ Trinh ấy dựa trên sự chính, bền, đúng thời vận, mà được giá : “Chữ Trinh đáng giá ngàn vàng” (Nguyễn Du) hoặc là phải hiểu trọn ý từ “Thể Chất nguyên nhân”, đến lúc thành quả tốt đẹp, từ Nguyên Thỉ Vũ Trụ đã diễn ra luật Nhân – Nghĩa. Nhưng từ /Nghĩa/ bị lạc hướng như sau: Nguyên khí biến ra ý nghĩa. Trong cuộc sống thì giống Sống nguyên là Số khí vận ra Ngũ Hóa của cả Thiên Can, của cả Địa Chi, nay chỉ còn giữ lại phần Triết lý mà dạy vẽ. Triết là đã chặt chia ra rồi, và cái rơi rụng mất chính là cái “Nghĩa Lý” hàm chứa, chỉ còn lại cái Nghĩa của chữ, nghĩa của từ vựng mà thôi. Nhân làm gốc, làm Bản (Thể cử động - chất cử động là nguyên bản) lại được diễn ý chỉ lòng nhân từ, nhân ái, yêu thương phát ra từ gốc Tình cảm (thái quá hay bất cập). Vậy Nguyên bị đánh mất nguyên ý. Nghĩa trong nguyên bản cũng bị mất gốc theo Nguyên ý trong từ nguyên /Nghĩa/, nói được là gốc của Nghĩa, chỉ sự xử sự của Con theo đạo Cha dạy (Hiếu). Gốc của từ /Việc/ (Sự) là Vợ hành theo đạo Chồng (Tùy) Gốc của từ /Chính/ hiểu ý là cai trị) là tôi hành theo Đạo Vua (Tòng). Vậy /Nghĩa/ trong nguyên bản của Nhân thể, Nhân nguyên, đích thực là Đạo Hiếu cầm đầu trong việc xử sự, việc xử thế, và xử chính – hay là Đạo Thái Ất (đạo vận động) thống vận đạo Phụ Mẫu (mục 2 trước đây). Nếu Đạo gốc là Thể vận, Chất vận, Khí vận, thì /Nghĩa/ trong hệ thống “Hanh, Lợi, Trinh, Nghĩa’ là thời quĩ vận của Thái Ất, vòng theo Nam Nữ Giao Thân để nảy sinh Quái Vận kỳ thứ hai (sau kỳ Bĩ Thái làm Nguyên Đạo – Nguyên bản dịch). Đó là Quả trong Nhân – Nhân trong Quả = Nhân Quả lẫn cho nhau, thành một chuỗi Nhân Quả vô tận. 1c. Ý chỉ tu số làm Tôn chỉ của Đạo Dịch Cụ Trang nói: Có “cái bắt đầu”. Đó là nói về “Vô Cực nhi Thái Cực”. Nếu có cái bắt đầu tượng là Quái Vận, biểu ý tu số làm tôn chỉ cho thời kỳ vận Quái Tượng. Đó là thời Lưỡng Nghi tạo số Lưỡng Nghi và phản Lưỡng Nghi. Thời Lưỡng và Phản Lưỡng Nghi, là Thời Tượng và Tứ Tượng.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 10 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thời tượng Bĩ Thái và Thời tượng Nam Nữ Giao Thân - tất cả nằm trong lý âm dương tiêu trưởng, miêu tả Nhất Dương sinh từ quẻ Phục đến quẻ Càn. Nhất âm sinh từ quẻ Cấn đến quẻ Khôn - tổng số 64 quẻ. Thời tượng Bĩ Thái là quái vận nghiêng theo Càn Khôn. Thời tượng Nam Nữ Phu Phụ giao thân nghiêng theo Tứ Tượng. Tứ Tượng - Tứ tượng là Lão Dương, Lão Âm, Thiếu Dương, Thiếu Âm. * Để xét về khí, thì quái theo tôn chỉ Sách 120 (khí số) Sách của Tứ Tượng gồm có từ việc chia sách 120 gọi là “Thi sách”. Kiền là Lão Dương được 36 sách. Khôn là Lão Âm được 24 sách. Chấn, Khảm, Cấn là Thiếu Dương được 28 sách. Tốn, Ly, Đoài là Thiếu Âm được 32 sách. * Số khí để Thi Sách 120 đã đem dùng vào việc bói cỏ thi. * Để xét về Số Trời, Số Đất (lẻ, chẵn) cộng phối được Số 100 thì gọi là Khí Số khí quái vận số phải dùng “Hào” làm thời gian, dương hào là 9, âm hào là 6. Nếu tính số hào của 64 quái thì được 384 hào. Trong số 384 hào gồm có 189 hào dương và 195 hào âm. * Nếu hào dương là được 1 số, và hào âm được 2 số. Số 1 là cơ, lẻ; số 2 là ngẫu – là chẵn, tượng lẽ = [ ], tượng chẵn = [ ] thì có việc Nguyên Thể Càn Khôn sinh con cái được 3 trai, 3 gái (3 thiếu dương, 3 thiếu âm). * Khi số của quẻ Kiền (6 số) chư lưu qua 189 dương hào thì dư lẻ 9 số. Vậy là quẻ tiếp theo Kiền là Ly vì Ly được 9 số. Ly ở chính Nam. Còn số quẻ Khôn (12 số) chu lưu qua 195 âm hào thì dư lẻ 6 số, ứng Khảm - ở chính Bắc theo định lý: Trời 1 sinh Nước (Khảm) Đất 6 thành Nước. Khảm được hào chính giữa của Càn vào đóng chỗ chính thể Khôn, tượng

, được 5 số. Ly được hào chính giữa quẻ Khôn đóng chỗ Càn Thể

chính trung, tượng

được 4 số. Nếu cộng phốI 5+4, thành 9 số.

Nạp giáp Can Chi Giáp Kỷ Tý Ngọ được 9 số. Vậy phương vị Tý Ngọ ứng Khảm Ly, thuộc lý tám quẻ nạp giáp ứng vào thiên can: Khảm nạp Mậu, Ly nạp Kỷ, thành ra Mậu Kỷ - Mậu Kỷ ở phận dã Trung Ương của Mệnh và Hóa tức là sống và chết (xem Nạp giáp ở quyển I chính bản, đánh số 42). Vậy Khảm – Tý - Mậu giữ nước Thủy, Ly - Ngọ - Kỷ giữ lửa Hỏa. Khi hai nguồn sinh Nước và Lửa không còn hòa hợp với nhau nơi thân mệnh con người, thì tất là phải chết – vì “chết” chỉ là : “Thác là thể phách, còn là Tinh Anh” – Vì “Khí Thiêng (Tinh Anh) khi đã về Thần”... Cho nên chết là Hóa về thể chất hữu hình mà thôi, tức là đã đi hết Vòng Dịch theo thứ từ từ Càn Khôn đến Ký Tế, Vị Tế. Cái “Tinh Anh” là “Thần Khí” thuộc Tính Linh mà Thái Ất học gọi đó là cung Đại Linh số 9. Có lẽ vì thế Nước Trời đuợc Thái Ất biểu tượng làm cho Cửu Thiên đó chăng? Cửu Thiên từ gốc 9 số thông số với 9 tầng trời.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 11 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

1d. Bảng thứ tự và nghĩa lý biểu trưng của 64 quẻ kép

Số TT

Quái tượng Tên thành phần

1

2

3

4

5

6

7

8

Tủ sách Tử Vi Lý Số

KIỀN Kiền ngoại (trên) Kiền nội (dưới) KHÔN (Khôn ngoại Khôn nội)

Ngũ hành

Nghĩa lý biểu trưng

Kim Tùng cách

Trời - Mạnh - Tốt – Kiêu sa – Vàng bạc. Cứng

Thủy Nhuận hạ

Nhu - Thuận – Thiên phù Đức dầy Đất Mềm

Thủy lôi Truân (chấn dưới khảm trên)

Thủy Nhuận hạ

Non nớt - Mới sinh – Khó khăn. Chẳng mất Còn đầy Hiện ra mà không mất chỗ

SƠN THỦY Mông (Khảm dưới Cấn trên)

Hỏa (Ly) Đẹp tốt Văn vẻ Trẻ thơ

THỦY THIÊN Nhu (Kiền dưới Khảm trên)

Thổ (Khôn)

Chưa sáng sủa - Mờ mịt Chưa đạt thành – Còn non Khó thông suốt - Bệnh mùa xuân thì chết. Chỉ ý không tiến. Trộm cướp. Phức tạp mà rõ ràng. Mùa xuân có tang – Không tiến lên được Được hưởng ăn uống. Nhàn hà – Nên làm - Tiến hành đều. Cần chờ

THIÊN THỦY Tụng (Khảm dưới Kiền trên)

Hỏa (Ly) Đẹp Văn

ĐỊA THỦY Sư (Khảm dưới Khôn trên)

Thủy Nhuận Hãm bí – Đông đúc - Quần hạ chúng Không tụ Chẳng tự giới - Phải lo Chẳng tự giác Chẳng an nhà cửa

THỦY ĐỊA Tỵ (Tỷ) (Khôn dưới Khảm trên)

Thổ (Khôn) Hậu (dày) Thuận

- 12 -

Bàn luận - Kiện cáo - Chẳng an – Có tranh chấp - Việc mới manh nha đủ thứ tranh cãi, Chỗi dậy – Không thân

Thân gần - Hợp hòa – Vui Tương liên – Tương thân - Kẻ dưới thuận – Nên phòng ly tán - Giữ chính trung trong việc gần gũi.

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

PHONG Thiên Tiểu Súc (Kiền dưới Tốn trên

Mộc (Phong) Chứa góp - Việc nội tàng (Tốn) Thuận Cô quả - Ít ỏi Được Cơ cực - Đợi chờ - Phải theo nhu đạo – Văn đức – Cương nhu nên đúng lúc.

THIÊN TRẠCH Lý (Kiền dưới Khôn trên)

Thổ (Cấn) giá sắc

Lễ phép Định chí Định phận Giữ an – Không yên

11

ĐỊA THIÊN Thái (Kiền dưới Khôn trên)

Thổ (Khôn)

Thông suốt - Đạt thành Có sự trợ giúp. Trái ngược nhau Có sự hòa thuận. Thái hòa Thời không trở lại.

12

THIÊN ĐỊA Bĩ (Khôn dưới Kiền trên)

Kim (Càn) Tùng cách

Bế tắc Không về lại được Không được đi khỏi Trái ngược

THIÊN HỎA Đồng Nhân (Ly dưới Kiền trên)

Hỏa (Ly) Đẹp Văn vẻ

Cùng với người – Thân mình – Có thai - Chết Lấy nhân đức mà làm nên thân thiết - Chỉ sợ thân thiết.

HỎA THIÊN Đại hữu (Kiền dưới Ly trên)

Kim (Càn) Tùng cách

Có nhiều – Khoan thai Rộng rãi - Lớn lao – Đám đông Nhiều ơn huệ được hưởng Thuận hòa – Gặt hái nhiều.

ĐỊA SƠN Khiêm (Cấn dưới Khôn trên)

Kim (Trạch Đoài)

Khiêm tốn – lún xuống Thoái lui - Hỏng việc Bình tâm mà làm – Xem nhẹ Chớ tự kiêu - Chớ tự tôn

LÔI ĐỊA Dự

Mộc (Chấn) Khúc trực

Vui vẻ - Tốt lành Tác lạc – Hòa sự Vui hợp – Nhàn tản Chỉ sự làm biếng

TRẠCH LÔI Tùy (Chấn dưới Đoài trên)

Mộc (Chấn) Khúc trực

Đạo tùy. Thuận theo. Không chí hướng – Hay suy nghĩ khi đêm về. Vô cớ. Có gái theo, hoặc theo gái, theo trai – Theo bạn - Chiều người

9

10

13

14

15

16

17

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 13 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

18

19

20

21

22

23

24

25

Tủ sách Tử Vi Lý Số

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

SƠN PHONG Cổ (Tốn dưới Cấn trên)

Mộc (Tốn) (Phong)

Nhiều việc xảy ra rắc rối Binh cách - trộm cướp Tang tóc. Đổ nát. Đòi sửa lại. Tính hối cải. Dừng lại.

ĐỊA TRẠCH Lâm (Đoài dưới Khôn trên)

Thổ (Khôn) giá sắc

Lớn thịnh - Tốt tươi Việc hay - Triều phục Đức hóa – Tìm đến nhau. Phòng mất khi – Đi với nhau

PHONG ĐỊA Quan (Khôn dưới Tốn trên)

Kim (Càn) Tùng cách

Xem xét. Mùa thu có tang Biểu tỏ cho người thấy. Dòm ngó, chủ việc – Dâng tiến – tin cậy chính giáo – Phân tích kỹ lưỡng

HỎA LÔI Phệ Hạp (Chấn dưới Ly trên)

Mộc (Tốn Phong)

Hợp phản lại - Việc nội bộ – chưa sáng. Phòng ngừa nhiều rối loạn, nhiều họa xảy đến. Chịu hình phạt, chịu oan, ăn uống, bị cắn, bị gián cách, bị tù - Hủy bỏ.

SƠN HỎA Bí (Ly dưới Cấn trên)

Thổ (Cấn) giá sắc

Trang sức - đẹp đẽ - an lành – Có bệnh - Chết Ngưng tụ Hạn chế, có trật tự - Có trau dồi – Có văn sức - Sợ đầu, sợ cuối.

SƠN ĐỊA Bác (Khôn dưới Cấn trên)

Kim (Càn)

Bóc lột – Mùa thu có bệnh Chết – Lá rụng - Sự tiêu tan – Hoang phế - Nên âm thầm Chớ lòe loẹt – Gặp thủ đoạn xấu – Gặp tiểu nhân hại - Mục nát.

ĐỊA LÔI Phục (Chấn dưới Khôn trên)

Thổ (Khôn)

Mùa đông có tang chết Bị phản - Bạn xấu - Bế tắc - Bế quan - Đảo ngược Biến đổi – Có nhiều hy vọng Trở lại

THIÊN LÔI Vô vọng (Chấn dưới Kiền trên)

Mộc (Tồn)

Việc ẩn tàng, nội bộ mất sáng suốt. Họp lại, rung động mạnh như sấm sét. Còn u ám. Còn vọng động. Không thi thố ra được. Tai nạn.

- 14 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

26

27

28

29

30

31

32

33

Tủ sách Tử Vi Lý Số

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

SƠN THIÊN Đại Súc (Kiền dưới Cấn trên)

Thổ (Cấn) Giá sắc

Chứa chất – Đoàn tụ. Hợp hòa. Nhiều phúc ân sinh ra, được hưởng nhiều. Ân huệ dồi dào. Tới đích, trở lại - Thời vận tới.

SƠN LÔI Di (Chấn dưới Cấn trên)

Mộc (Phong Tốn)

Nuôi dưỡng, hao tốn. Tai biến. Bất thuận. Phí tốn. Bất hòa. Cẩn thận ăn uống. Cẩn thận lời nói. Nên giữ tĩnh an chớ nên phí sức – Nuôi điều chính.

TRẠCH PHONG Mộc Đại Quá (chấn) (Tốn dưới Đoàn trên)

Có bệnh chết vì gặp thái quá Có họa lớn – Có lỗi lớn. Ngã đỗ. Gặp điên đảo - Thời đen tối Gặp hiểm ác – Không tự lập được - Hết quyền.

KHẢM Khảm trên Khảm dưới

Thủy

Hãm tù – Gặp rũi ro - Tối tăm Không tụ - Không bình an Không chí hướng – sa sút - đổ vỡ Đi xuống - thụt lùi. Thấm xuống

LY (Hỏa) Ly dưới Ly trên

Hỏa Đẹp tươi Văn vẻ

Bám dính – Trung chính Mỹ lệ - Sáng láng. Đi lên Chắc chắn Văn chương – Thư tín – Chia lìa - Tựa nương – Khí rời.

TRẠCH SƠN Hàm Cấn dưới Đoài trên

Kim

Giao cảm mau lẹ - Hợp đồng – Trai gái hợp nhau – Bạn bè tương hợp tự nhiên. Vô tư. Mau lẹ

LÔI PHONG Hằng Tốn dưới Chấn trên

Mộc (Chấn)

Lâu dài – Khó thay đổi Thành công chậm – Khó thành công – Không dễ thuận lợi.

THIÊN SƠN Độn (Cấn dưới Kiền trên)

Kim Tùng cách

Lui bước - Lui về - Mông lung Không nên làm tiếp – Nên tránh né - ẩn núp – cao bay – lùi lại Xa chạy – khoan khoái.

- 15 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

34

35

36

37

38

39

40

41

Tủ sách Tử Vi Lý Số

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

LÔI THIÊN Đại Tráng

Thổ (Khôn)

Lớn mạnh – Có chí lớn Bất hòa – Có sự xâm phạm xâm lăng – ngưng lại Danh vọng

HỎA ĐỊA Tấn Khôn dưới Ly trên

Kim (Càn)

Tiến lên – Dùng tốt - Thuận lợi Thông lý – Sáng sủa như trời mới sáng. Có đức tốt. Thịnh dân mà không vượng lớn Tấn tới – Ban ngày - buổi sáng.

ĐỊA HỎA Minh Di Ly dưới Khôn trên

Thủy Nhuận Tổn hại. Bệnh chết - chiều tà hạ khi có khi không. Gặp đau thương, mất đức, mất hòa, tiêu (Khảm) tan tự trong - Tự lập - Tự vị Mù tối - Bị thương tổn.

PHONG HỎA Gia Nhân (Ly dưới Tốn trên)

Mộc (Tốn)

Người nhà - Đồng ý – An bình – Có trật tự Ngấm ngầm có biến, có họa chỉ ở trong.

HỎA TRẠCH Khuê (Đoài dưới Ly trên)

Thổ (Cấn) Giá sắc

Ngang trái - Phản bội – Trái ý Sầu thảm - Chống đối. Đe dọa – Cô quả. Ngõ hẹp gặp ác nhiều. Chỉ ở ngoài.

THỦY SƠN Kiển (Cấn dưới Khảm trên)

Kim (Đoài) Trạch

Khó mở mang – Gặp tai nạn. Gay go - hiểm trở - khốn cùng - bị vây hãm. Phải tu đức trừ hung. Nên lập công để thoát nạn.

LÔI THỦY Giải Khảm dưới Chấn trên

Mộc (Chấn)

Cởi mở - giải tan – Thoát nợ Thong dong – Hòa xướng Hết ưu tư phiền não - Dễ dàng – Bừng vui – Cơ hội tốt phát động thành công. Hoãn lại.

SƠN TRẠCH Tổn (Đoài dưới Cấn trên)

Thổ (Cấn) Giá sắc

Suy vị - Tổn thất - Thiệt hại Thiếu nền tảng - Hỏng việc từ đầu - Giảm bớt – Ít thành thực. Gặp hư rối - Đổ bể - Hư thối Dữ

- 16 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

42

43

44

45

46

47

48

49

Tủ sách Tử Vi Lý Số

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

PHONG LÔI Ích Chấn dưới Tốn trên

Mộc (Tốn) Phong

Thêm vào - Thịnh vượng lên. Có giúp đỡ ngầm - Mở mang phát đạt. Thành công vui vẻ Có phúc khánh. Bớt trên, bồi dưới - Đẹp lòng mát ruột. Tăng lên.

(Quyết) TRẠCH THIÊN Quải (Kiền dưới Đoài trên)

Thổ (Khôn)

Quả quyết - Thiếu thốn - Rạn nứt. Có thai chết - Kết quả ít. Chập chững - Luộm thuộm – Hủy diệt cái xấu. Có đối thủ. Cứng diệt mềm.

THIÊN PHONG Cấu (Tốn dưới Kiền trên)

Kim (Càn)

Yếu gặp gỡ cứng. Gặp mệnh Thế lực ngầm – Tương ngộ Đồng hành - Thuận buồm xuôi gió. Mở lối đi lên – Gặp bạn – Tài sử dụng - Lấy vợ - Lấy chồng

TRẠCH ĐỊA Tụy (Khôn dưới Đoài trên)

Kim (Đoài)

Tụ họp – Sum họp – Đông đúc Khí giới tu lại - Khẩu thiệt. Trộm cướp dấy lên - Kết bè đảng. Khởi xướng lên mà không đạt đích.

ĐỊA PHONG Thăng (Tốn dưới Khôn trên)

Mộc (Chấn) Lôi

Lên – Tích thiện – hành thuận. Đi không trở lại - Chồng chất cao vời như xây tháp - đền – thang gác. Không đến. Cơ hội tốt làm thang bước lên.

TRẠCH THỦY Khốn

Kim (Đoài)

Gặp. Khốn cùng – Phương tiện, đường lối đều bị khốn cùng – Lo âu khốn khổ - Bị bới móc tội ra - bị lên án - Hết vận - mắc chông gai.

THỦY PHONG Tỉnh Tốn dưới Khảm trên

Mộc (Lôi) (Chấn)

TRẠCH HỎA Cách (Ly dưới Đoài trên)

Thủy (Khảm) Nhuận hạ

Thông - Giếng – Yên Tịnh Vất vả - Việc không thành – Nghi ngờ - Ngưng đọng – Lo âu – công dã tràng – Khó thay đổi – Không được sử dụng Cải cách - Biến đổi – Nhào trộn – Tai ương - Bỏ cũ (chưa có đổi ra mới). Mạt vận - Hết sinh khí – Máu lửa

- 17 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

50

51

52

53

54

55

56

57

Tủ sách Tử Vi Lý Số

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

HỎA PHONG Đỉnh (Tốn dưới Ly trên)

Hỏa (Ly)

Định việc – Lành nhiều dữ ít Đại an – Theo mới – Tương ứng - Việc lớn thành công tuyệt đỉnh

CHẤN (Lôi) (Chấn dưới Chấn trên)

Mộc Khúc trực

Động rung - Sợ trời động - Đất rung - Sợ người dấy động – Lay chuyển. Trường Nam – Tai ương bất kỳ - Lo sợ nơm nớp – Chìm đắm - Mỏi mệt – Nguy

CẤN (núi) (Cấn dưới Cấn trên)

Thổ Giá sắc

Thời ngưng trệ - đình chỉ Quang minh - Mọi việc đều cản trở, ngăn cách - Khựng lại hết – Không có trợ lực – Không được cứu vớt.

PHONG SƠN Tiệm (Cấn dưới Tốn trên)

Thổ Giá sắc

Từ từ tiến lên - thứ tự - Không vội Hòa thịnh - Chọn lọc Phòng hoạn đến – Gái đòi trai tiến hành.

LÔI TRẠCH Qui Muội (Đoài dưới Chấn trên)

Kim (Đoài)

LÔI HỎA Phong (Ly dưới Chấn trên)

Thủy (Khảm)

Mùa xuân có bệnh chết – Áp chế - Quẻ qui hồn - Quyền thủy chung của phụ nữ - Gái về nhà chồng. Truyền ngôi – ban chức – chuyên quyền mất cân bằng – sai lạc – hư danh. Tận cùng của con gái. Lớn thịnh – Có thai chết. Phương pháp hay – Võ đoán – Bưng bít – Mê mẩn – táo bạo – Dễ mất lòng người - Nhiều cớ.

HỎA SƠN Lữ Cấn dưới Ly trên

Hỏa (Ly)

Mùa đông có bệnh - chết – đi xa khách bất nhân, bất chính – Chán nản - mất danh giá – nhu nhược – lưu vong - ở đậu người thân ít đi.

TỐN (Phong) Tốn dưới Tốn trên

Mộc (Tốn)

Thuận hành - Được - Việc nội tàng – Vào trong – Xâm nhập. Theo nhau đồng hành - tụ lập – Có thay đổi canh cải - ẩn đi.

- 18 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

58

59

60

61

62

63

64

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

ĐOÀI (Trạch) Đoài trên Đoài dưới

Kim

Giải thoát - Tốt – Vui vẻ nương tựa - Ở ngoài đến Việc bên ngoài có sự giúp đỡ của đàn bà - Hợp tác - dễ xiêu lòng - chiều người - Hiện ra.

PHONG THỦY Hoán Khảm dưới Tốn trên

Hỏa (Ly)

Nhiều mối lìa tan - mối nguy hư ảo, hư hại - đổi thay tứ tung, tan tành. Khó an thân. Tán tài. Mất sức.

THỦY TRẠCH Tiết (Đoài dưới Khảm trên)

Thủy (Khảm)

Mùa thu có tang - chết - bị hiểm. Thôi không làm - Bất an khổ sở, không vững đường đi – Bất lực – Ngăn lại. Hạn chế trăm đường - Phải vui vẻ. Nên ra ngoài.

PHONG TRẠCH Thổ Trung Phu (Cấn) (Đoài dưới giá sắc Tốn trên)

Tin trong lòng - Cứng lòng – Thôn tính lẫn nhau - Ngờ vực – Có ứng thì được an thịnh. Có trung thực thì thành công. Chỉ sự quá đi.

LÔI SƠN Tiểu Quá (Cấn dưới Chấn trên)

Kim (Đoài)

Bệnh chết - Quẻ du hồn Đủ thứ họa – Có binh tang Mất mát – Quân yếu – Thu rút - Tự giới hạn - Chỉ quá đi.

THỦY HỎA Ký Tế (Ly dưới Khảm trên

Thủy (Khảm)

Sự đã thành – Hùn hạp giao dịch – Phòng nạn sẽ đến – Nên cầm chừng – Không lâu bền. Đã định

HỎA THỦY Vị Tế (Khảm dưới Ly trên)

Hỏa (Ly)

Việc chưa xong - Ngừa họa đến việc sau cùng. Còn biến hóa. Mạt vận – Trái thời. Trái phương hướng - Gặp hiểm. Tận cùng của con trai.

1e. Cách vào quẻ dựng nghiệp: Phải làm ba toán tuần tự như sau: 1. Lấy Can Chi của 4 trụ Năm, Tháng, Ngày, Giờ sinh theo phép tính số ở mục 2A3, tìm tổng số sinh thành, số thu mầm (nạp giáp can chi), rồi cộng thêm số trời đất 55. 2. Sau đó lấy vòng quẻ 64 mà trừ mãi. Số dư là số vào quẻ đã qua. Khởi đầu là Kiền, đếm số dư đã được, xem khớp vào số nào là đúng quẻ hạn của kiếp đời. Còn gọi

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 19 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

quẻ đó là quẻ ra đời dụng nghiệp. Như dư 1 là Kiền, dư 15 là Khiêm – dõi theo bảng thứ tự 64 quẻ ở mục VI.1d. 3. Cuối cùng tìm hào vào việc (hào trực sự) tức hào động - Việc tìm hào vào việc phải tùy theo số tuổi Nam Qua (lưu niên). Giả như: Người sinh năm Giáp Tuất, tháng Tân Vị, ngày Giáp Tý, giờ Bính Dần. Tuổi năm qua là 30 - tức là được 30 thẻ, thế là đã thông qua được 31 số, quẻ hạn Dựng Nghiệp là quẻ 1 Kiền thì số 31 là quẻ Trạch Sơn Hàm. Ta giải bài toán như sau: 1. Tổng số tứ trụ Sinh Thành cộng số Trời Đất 55 được 193. Năm Giáp Tuất:Hỏa 9 Giáp : Mộc 11 Tuất : Thổ 15 Cộng : 35

Tháng Tân Vị: Thổ 15 Tân : Kim 13 Vị : Thổ 15 Cộng : 43

Ngày Giáp Tý: Kim 13 Giáp : Mộc 11 Tý : Thủy 7 Cộng : 31

Giờ Bính Dần: Hỏa 9 Bính : Hỏa 9 Dần : Mộc 11 Cộng : 29

Tổng cộng số Tứ Trụ : 35 + 43 + 31 + 29 = 138 Toàn số : 138 + 55 = 193 193 2. Số dư vào quẻ hạn : dư 1 là quẻ Kiền Dựng Nghiệp 64 3. Số quẻ năm qua: 1 + 30 = 31 vào quẻ 31 Trạch Sơn Hàm Tượng Quái Trạch Sơn Hàm Cách tìm hào vào việc – nói chung: Tìm hào vào việc cần hội đủ: - Chỉ lấy thời khí – đang sống. - Hạn 106 cũng là Hạn Dựng Nghiệp đến thời nào. - Dương dùng Hào Dương tính từ dưới đi lên trên. - Âm dùng hào Âm, tính từ trên giáng xuống dưới. - Quẻ gốc là hạn ra đời – hay là Quẻ Dựng nghiệp. - Quẻ biến là hạn 106 hay là Hạn dựng nghiệp. - Dương dùng Hào Dương tính từ dưới đi lên trên. - Âm dùng Hào Âm tính từ trên giáng xuống dưới. - Quẻ gốc là quẻ ra đời, hay là Quẻ Dựng nghiệp. - Quẻ biến là hạn 106 hay là Hạn Quẻ dựng nghiệp. - Từ hào vào việc đi lên, hào dương ăn 9 năm, hào âm ăn 6 năm. Và ngược lại từ hào vào việc đi xuống, hào âm ăn 6 năm, hào dương ăn 9 năm. - Khi chuyển vận hết vòng quẻ gốc rồi thì sang quẻ biến.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 20 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Vòng quẻ 64 khởi theo thứ tự đã dẫn ở VI.1d. Cách tìm hào vào việc của Hạn 106 – (Bách Lục) Chú ý: Tìm hào động vào việc của Hạn 106 (Bách Lục) thì phàm dùng hào dương thì không lấy âm hào. Dùng hào âm thì không lấy dương hào. Dựa vào bài toán tìm hạn 106 ở mục V.2, khoản “g” để xét, thì hạn 106 đến cung Thân là năm 31 tuổi (của người sinh ngày Giáp Tý, giờ Bính Dần, năm Giáp Tuất, tháng Tân Vị). Ta thấy Thân thuộc Dương, thế là chỉ tính hào dương từ dưới lên. Vậy quẻ năm qua là Trạch Sơn Hàm đã tính được ở trên, mà năm qua thuộc Thân là Dương thì ta khởi từ Tý lần lượt theo 3 hào dương của quẻ Hàm từ dưới lên, hết vòng trở lại theo hình vẽ sau đây: Chỉ dùng hào dương mà thôi - khởi Tý - Sửu - Dần... Ở ba hào dương của quẻ Hàm, hết vòng trở lại Mão, Thìn, Tỵ... Tượng quẻ Hàm

Dần Sửu Tý

Tỵ Thìn Mão

Thân Vị Ngọ

Không dùng Hào Âm trong Quẻ Hàm. Ta được hào vào việc (ở cung Thân đã ứng) ở hào 9/5. Đó là hào vào việc cho hạn 106 đến thời hạn 9/5 quẻ Hàm. (Xin nhắc nhở: Quẻ để tính sự nghiệp, công việc, còn hào để tính Thời nào của việc, của sự nghiệp). Trong 6 hào của một quẻ, có hào 2 và hào 5 là hai hào giữa của nội, ngoại quái (dưới, trên). Hào sơ, hào 3, hào 5 là dương vị, nếu dương vị ở đúng ngôi vị thì là được vị, chính vị. Ngược lại 2, 4, 6 là âm vị. Như thế thì hào 9/5 quẻ Hàm là đúng vị, đúng chínhl ại ứng với hào 2 (âm vị). Quẻ biến: Lấy hào 5 làm hào động thì quái tượng Hàm biến ra Hàm động hào 5 biến ra Tiểu Quá).

hào dương ra hào âm = Tiểu Quá (Lôi Sơn

2. Cách tìm hào vào việc của Hạn Quẻ Dựng Nghiệp: Quẻ ra đời Dựng Nghiệp hay Hạn 106. Muốn tìm hào vào việc của Quẻ ra đời Dựng Nghiệp phải xem hạn 106 chịu khí sinh – mà ta đã giải ở trên. Xin lấy trường hợp Người sinh năm Giáp Tuất, tháng Tân Vị, ngày Giáp Tý, giờ Bính Dần để giải toán. 1. Ngày Giáp Tý, giờ Bính Dần thì Canh Ngọ quản khí (chịu khí). Ngọ thuộc Dương – Dương từ dưới đi lên trên.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 21 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

2. Tổng số Tứ Trụ của người tuổi Giáp Tuất trên cùng số 55 của trời đất đã vào quẻ Kiền Dựng Nghiệp. Tượng quẻ Kiền có 6 hào dương, ta tính ra như sau. Hào sơ quẻ Kiền làm đầu ứng gọi Tý - từ dưới lên Sửu Dần Mão Thìn Tỵ - hết vòng trở lại, thì Ngọ tới hào 9/ sơ quẻ Kiền. 6...

________

Tỵ

5...

________

Thìn

4...

________

Mão

3...

________

Dần

2...

________

Sửu

Sơ... ________

Ngọ

Vậy là hào sơ quẻ Kiền là hào vào việc Hào Dương 9 năm qua 1 hạn. Nay đã 30 tuổi thì đã đến hào 4 (cửu tứ) được 3 năm. Vậy đến năm 54 tuổi (6 x 9) thì đầy. Đó là Quẻ Hạn Ra Đời từ quẻ Kiền (hay là Quẻ Hạn Kiếp Đời) Rồi lấy Quẻ Biến làm Hạn Quẻ Dựng Nghiệp – Ta tính như sau: Kiền hào sao vào việc thì Động, biến ra hào sơ lục của Quẻ Thiên Phong Cấu. Đó là Hạn Quẻ Dựng Nghiệp Đến 55 tuổi qua hào 6 – Sơ của Quẻ Cấu, 6 năm nữa sẽ đầy. Đến năm 61 tuổi qua hào 9 – 2 quẻ Cấu. Từ đây trở lên, mỗi hào hạn 9 năm. Như đến 70 tuổi thì gặp hào 9 – 3 của Quẻ Cấu – Y thế làm lệ. 3. Hạn 106 - quẻ lưu niên (năm qua): Lấy số Can Chi Năm Tháng Ngày Giờ, nạp giáp, số sinh thành, lại cộng thêm số Trời Đất 55. Dùng vòng quẻ 64 mà trừ. Số dư, khởi 1 Kiền làm đầu sổ số 64, mỗi số ăn một quẻ, tới số quẻ Lưu niên. Ví như theo bảng số thứ tự vòng 64 quẻ, được dư 1 là Kiền, số 11 là Thái... (lối tính như tìm quẻ hạn ra đời). Vậy nếu người đang ở tuổi 30, muốn tìm quẻ lưu niên thì thêm số tuổi của năm qua là 30 (20 tuổi thì thêm 20 số) vào, từ Kiền là quẻ hạn ra đời - hạn kiếp sống – thêm 30 thành số 31, tức là số 31 là quẻ Trạch Sơn Hàm. 4. Hạn số 106 - quẻ tháng vào việc (trực sự) : Lấy quẻ năm qua, thêm 2 toán trời đất đầy. Tháng giêng là Dần làm đầu. Mỗi tháng thêm một toán. Đến tháng chạp (tháng 12) thêm 12 toán. Giả như quẻ của người sinh năm Giáp Tuất đã nói ở trên, tính được quẻ, năm qua là 31 Trạch Sơn Hàm, ta thêm hai số trời đất đầy thành 33, tháng giêng - Dần – thêm 1 toán, thông gồm 34 toán. Vậy số 34 gặp quẻ Lôi Thiên Đại Tráng; Tháng 2 – Mão –

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 22 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

thêm 2 toán là 35, gặp quẻ 35 Hỏa Địa Tấn. Cứ y thế mà tìm cho đủ 12 tháng – thì ta cứ thêm số tháng rồi tra theo số thứ tự vòng 64 quẻ - tức là được quẻ vào việc. Còn việc tìm hào động quẻ vào việc, thì lấy quẻ đã tìm được: - Tháng dương (Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Tý) dùng hào dương, từ dưới đếm lên. - Tháng âm , dùng hào âm, từ trên xuống dưới. Tất cả đều theo phép trên (mục VI). 5. Tìm quẻ ngày : Lấy số quẻ tháng đã được, thêm số ngày của vòng 60 Giáp Tý. Rồi lấy vòng quẻ 64 mà khử. Số dư, vào quẻ ngày. Việc quan trọng ở đây là biết số của ngày theo vòng Giáp Tý. Ta mở bảng tìm Can Chi ở mục V.3 mà tìm, trong các ô vuông đều đánh số như Giáp Tý 1, Giáp Tuất 11, Ất Sửu 2, Ất Mão 52, Nhâm Thân 57... Ví dụ: Quẻ tháng Giêng là 34 Lôi Thiên Đại Tráng - nay tìm Quẻ Ất Hợi, thì ta xem Ất Hợi số 60, cộng 34 với 60 thành 94, lấy 64 khử thì số dư là 30. Số 30 gặp quẻ bát thuần Ly. Vậy quẻ Ly là quẻ ngày cầu việc. Muốn tìm hào động là hào vào việc thì y theo luật trên: - Ngày dương dùng hào dương từ dưới lên trên. - Ngày âm dùng hào âm từ trên xuống dưới. 6. Tìm quẻ giờ : Quẻ giờ cũng cùng lệ quẻ ngày. Vậy tìm số quẻ ngày rồi cộng thêm số giờ theo bảng mục V.3: Giáp Tý 1, Ất Sửu 2... rồi khử bằng số 64 - số dư vào số quẻ. 7. Tôn chỉ quẻ hào: Quẻ để nói tổng lược biểu trưng các công việc đã qua và dự đoán về tương lai. Hào để tìm ra chu kỳ diễn tiến và sự thích ứng vào thời biểu giờ nào việc nấy xảy ra. Quẻ hào phải “sàng qua”, tức là biến thông, biến dịch, tiêu tức, tức là có vận động cả Thể, cả Chính (Chất), có phi, có phục, có tàng, có ẩn, có thăng, có giáng, có liên kết, có rã rời và cái thời động đó thảy thảy đều xét tại “sự sàng qua” (hào chi = chi là sàng qua sàng lại ngoằng ngèo như chữ Z (zig zag) gọi là Biến. Vậy có động tức có biến. Có hào động mới làm cho quẻ Biến được. Khi cả hệ thống: Việc, thời cùng biến theo lối “sàng qua” mới đuổi theo kịp, luồng vũ trụ tuyến vun vút, được hình dung là Bóng Thiều Quang Thái Ất: “Ngày xuân con én đưa thoi Thiều quang 90 đã ngoài 60” (Nguyễn Du) Vì thế: Quẻ hào Kiếp Sống tìm được, biết đời sống tiến lui lành dữ Quẻ hào Năm Qua tìm được, biết mọi việc và khi nào xảy ra trong năm ấy. Quẻ hào Tháng – Ngày - Giờ tìm được, biết việc một tháng, một ngày, việc một giờ

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 23 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khao khát cái biết là mệnh số con người Biết được thân phận mình là một bí quyết nhân mệnh.

VII. TÌM PHI LỘC – PHI MÃ (LỘC BAY - NGỰA BAY) Lấy Can của Năm sinh, chiếu số sinh của 5 Hành, từ cung gốc Sống khởi đi. Cứ 10 năm, rời một cung trong 12 gián thần. Hạnh Phi Lộc đi xuôi. Hạn Phi Mã đi ngược. Ví như người sinh năm có can tuế Giáp, Ất thì xem bảng sau, thấy Giáp Ất thuộc Mộc - gốc sống ở Hợi số 3 – thì ta ghi rằng: 1. Lộc từ khi sinh tới 3 tuổi ở Hợi = Hợi Lộc 3 Lộc 13 ở Tý - Lộc 23 ở Sửu... 2. Mã ở Hợi 3 – Mã 13 ở Tuất – Mã 23 ở Dậu... Bảng ngũ hành của can và gốc sống cùng số áp dụng cho Lộc Mã Can Tuế Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý

Gốc sống ở Hợi Dần Ngọ Tỵ Thân

Hành - Số Mộc 3 Hỏa 2 Thổ 5 Kim 4 Thủy 1

Cách giải xin xem tại Cuốn Thái Ất kể ngày - Lộc bay - Ngựa bay, hay xem phần X-c ở cuốn Bí Quyết Nhân mệnh. 1. Tìm lộc chủ: Theo Ngũ hóa của Thập Can tuế mà xét theo bảng sau:

Giáp Ất Bính Đinh Mậu

Can Tuế Kỷ Canh Tân Nhâm Quý

Sao Lộc Chủ Quân Cơ Chủ Đại Tướng Đại Khách Tiểu Du, Thái Ất Thủy Kích

Thổ Kim Thủy Mộc Hỏa

2. Tìm sao Tiểu Du (sao Thái nhất) Dùng Thượng Cổ Giáp Tý tích đến năm cầu. Lấy 360 mà trừ. Số không hết mà lớn hơn 24 thì lấy 24 mà rút. Số dư nếu lớn hơn 3 thì lấy 3 mà rút. Số cung khởi cung Kiền 1 thuận 8 cung, không vào cung giữa. Ở 3 năm một cung. Ví dụ: Năm Đinh Mão 1987 tuế tích 10.155.904 Ta giải toán:

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 24 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

10 .155 .904 kỷ dư 304 360 304 2. dư 16 24 16 3. được 5 dư 1 (số 5 là số đã vào được 5 cung) 3 Vậy Tiểu Du cũng giống Thái Ất – là đã vào 5 cung, vậy nay đang vào cung thứ 6. Nhưng vì Thái Ất Tiểu Du không vào cung giữa 5 cho nên cung thứ 6 ở đây là cung Khôn. 1.

Vậy Tiểu Du ở năm Đinh Mão đóng tại Khôn 7 đã được 1 năm. 3. Tìm Đại Hạn: Lấy Chi của tháng sinh, năm năm đóng tại chi của tháng sinh, khởi từ chi đó, mỗi năm rời một cung, dương nam âm nữ đi thuận, âm nam dương nữ đi nghịch. 4. Tìm tiểu hạn: Có 2 cách: Cách 1: Lấy Can ngày sinh, số theo Ngũ hóa, 1 năm, 1 cung. Nam đi thuận. Nữ đi nghịch – vòng theo 12 chi gián thần. Như Nam – sinh ngày Mậu hay Quý thì 2 tuổi hạn ở chi ngày sinh - từ đó tính năm 3 tuổi ở cung sau tiếp - thuận hay nghịch. Cách 2 : lấy trực số Trú cung của Chi ngày sinh mà ghi ngay dưới Chi ngày sinh – luân lưu Nam thuận Nữ nghịch mà vòng theo cung tiếp - mỗi cung = 1 năm. Số trực trú cung: Tý Sửu = 1, Ngọ Vị = 2, Mão = 3, Thìn Tuất = 4, Tỵ = 9, Dần Thân = 8, Dậu = 7, Hợi = 6.

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 25 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

VIII. PHI PHÙ (BÙA BAY – SAO LỬA) BẢNG I 24 Cục Dương Phi Phù an tại tùy theo cục ở Tốn... Càn... GIÁP

ẤT

BÍNH

ĐINH

MẬU

KỶ

CANH

TÂN

NHÂM

QUÝ

c/13 Càn TÝ P.P. Tốn c/1

c/14 Càn SỬU Tốn c/2 c/24 Mão HỢI Càn c/12 c/22 Mão DẬU Càn c/10 c/20 Cấn VỊ Khôn c/8 c/18 Ngọ TỴ Tốn c/6 c/16 Tốn MÃO Tốn c/4 SỬU c/26 Giữa HỢI c/36 Tý

c/15 Càn DẦN Tốn c/3 c/13 Càn TÝ P.P. Tốn c/1 c/23 Mão TUẤT Càn c/11 c/21 Cấn THÂN Khôn c/9 c/19 Cấn NGỌ Khôn c/7 c/17 Ngọ THÌN Tốn c/5 DẦN c/27 Giữa

c/16 Tốn MÃO Tốn c/4 c/14 Càn SỬU Tốn c/2 c/24 Mão HỢI Càn c/12 c/22 Mão DẬU Càn c/10 c/20 Cấn VỊ Khôn c/8 c/18 Ngọ TỴ Tốn c/6 MÃO c/28 Dậu

c/17 Ngọ THÌN Tốn c/5 c/15 Càn DẦN Tốn c/3 c/13 Càn TÝ P.P. Tốn c/1 c/23 Mão TUẤT Càn c/11 c/21 Cấn THÂN Khôn c/9 c/19 Cấn NGỌ Khôn c/7 THÌN c/29 Dậu

c/18 Ngọ TỴ Tốn c/6 c/16 Tốn MÃO Tốn c/4 c/14 Càn SỬU Tốn c/2 c/24 Mão HỢI Càn c/12 c/22 Mão DẬU Càn c/10 c/20 Cấn VỊ Khôn c/8 TỴ c/30 Dậu

c/19 Cấn NGỌ Khôn c/7 c/17 Ngọ THÌN Tốn c/5 c/15 Càn DẦN Tốn c/3 c/13 Càn TÝ P.P. Tốn c/1 c/23 Mão TUẤT Càn c/11 c/21 Cấn THÂN Khôn c/9 NGỌ c/31 Khôn

c/20 Cấn NGỌ Khôn c/7 c/18 Ngọ TỴ Tốn c/6 c/16 Tốn MÃO Tốn c/4 c/14 Càn SỬU Tốn c/2 c/24 Mão HỢI Càn c/12 c/22 Mão DẬU Càn c/10 VỊ c/32 Khôn

c/21 Cấn THÂN Khôn c/9 c/19 Cấn NGỌ Khôn c/7 c/17 Ngọ THÌN Tốn c/5 c/15 Càn DẦN Tốn c/3 c/13 Càn TÝ P.P. Tốn c/1 c/23 Mão TUẤT Càn c/11 THÂN c/33 Khôn

c/22 Mão DẬU Càn c/10 c/20 Cấn VỊ Khôn c/8 c/18 Ngọ TỴ Tốn c/6 c/16 Tốn MÃO Tốn c/4 c/14 Càn SỬU Tốn c/2 c/24 Mão HỢI Càn c/12 DẬU c/34 Tý

c/23 Mão TUẤT Càn c/11 c/21 Cấn THÂN Khôn c/9 c/19 Cấn NGỌ Khôn c/7 c/17 Ngọ THÌN Tốn c/5 c/15 Càn DẦN Tốn c/3 TÝ c/25 Giữa TUẤT c/35 Tý

Tủ sách Tử Vi Lý Số

- 26 -

http://www.tuvilyso.com


THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

BẢNG II Từ cục 25 đến cục 72 độn Dương (Sao Phi Phù an tại cung nào tùy theo cục viết tắt c/ như c/25 ở cung giữa) GIÁP

ẤT

BÍNH

SỬU

DẦ N

ĐINH

MẬU

KỶ

CANH

TÂN

NHÂM

TỴ

NGỌ

VỊ

THÂ N

QUÝ

MÃ O

THÌN

c/25 Giữa c/26 Giữa c/27 Giữa

c/28 Dậu

c/29 Dậu

c/30 Dậu c/31 Khôn c/32 Khôn c/33 Khôn

c/37 Tốn

c/38 Tốn

c/39 Tốn

c/40 Tốn

c/41 Tốn

c/42 Tốn

c/43 Khôn c/43 Khôn c/45 Khôn

c/46 Càn

c/49 Càn

c/50 Càn

c/51 Càn

c/52 Ngọ

c/53 Ngọ

c/54 Ngọ

c/55 Cấn

c/58 Mão

c/61 Giữa c/62 Giữa c/63 Giữa

c/64 Dậu

c/65 Dậu

c/66 Dậu c/67 Khôn c/67 Khôn c/69 Khôn

SỬU

DẦ N

TUẤT

HỢI

c/35 Tý

c/36 Tý

c/47 Càn

c/48 Càn

c/59 Mão

c/60 Mão

c/71 Tý

c/72 Tý

THÂ N

DẬ U

c/33 Khôn

c/34 Tý

c/45 KHôn c/46 Càn

c/25 Giữa c/26 Giữa c/27 Giữa

c/28 Dậu

c/29 Dậu

c/30 Dậu c/31 Khôn c/32 Khôn

c/37 Tốn

c/38 Tốn

c/39 Tốn

c/40 Tốn

c/41 Tốn

c/42 Tốn

c/43 Khôn c/44 Khôn

c/49 Càn

c/50 Càn

c/50 Càn

c/52 Ngọ

c/53 Ngọ

c/54 Ngọ

c/55 Cấn

c/61 Giữa c/62 Giữa c/62 Gi