Newz #12

Page 29

ll i t r a p p a l k l Ju n e j l i m a ss f a l e h du hos o

Nyhet! silversmycken med cubicstenar från

hittar

Stort sortiment av Svensktillverkade ringar för;Vigsel, förlovning och fest.

God Jul & r! tt Å Gott Ny

Välkomna till oss för att designa din drömring!

Nathalie’s Guld Kvalitet - Service- Kunskap

Jovisgatan 10, södertälje | 08-550 109 08 | www.nathaliesguld.com

g!

nin r ö k m He

NU KA N BESTÄ DU ÄVEN OCH C LLA GODIS HIPS HOS O SS! SE HE LA VÅ RT SORT IMENT PÅ:

Oxbacksgatan 25 - www.blixtenspizzeria.se - Tel. 08-550 327 77

OOK Å FACEB ER P S S O ” ”GILLA NYHET L AV FLER N! E D A T H E OC JUDAND OCH ERB


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.