ABSOLUUT 14

Page 1

ABSOLUUT A RCH I T ECT U U R — DESIGN — K U NST — L I F EST Y L E

N°14

L E N T E—ZO M E R 17 — € 7“Een architect zou minder aan de vorm moeten werken en meer aan de maatschappij moeten bouwen.

Patrick Lefebure


KNOKKE ROESELARE S T- M A R T E N S - L A T E M


ABSOLUUT VOORAF

Het spagaat De spreidzit is een gymnastische houding waarbij één naar voren geschoven been en één naar achteren gestrekt been een hoek van 180° vormen. Het hoeft geen betoog dat weinigen in staat zijn dit kunstje uit te voeren zonder dringende nazorg van een orthopedist. Het spagaat waar ik als ondernemer mee geconfronteerd word, heeft evenwel niets te maken met ledematen, maar alles met tegengestelde belangen. Zo wil ik voor mezelf, mijn directe omgeving en het bedrijf zo goed mogelijk doen. Maar evengoed perst mijn groeiende geweten beslissingen uit mijn hersenen die daar op het eerste gezicht diametraal tegenover staan. Kan investeren in stilte en ruimte renderen? Kan ik een gebouw bedoeld om te verhuren twintig procent duurder maken om het milieu een plezier te doen? Is het ontmoedigen van potentiële huurders met een toxisch profiel wel verstandig? Ik ben zo gewend aan het vooropstellen van het allesbeslissende credo van directe en zekere winst dat deze oefening eerder zinloos aanvoelt. En toch heb ik een groeiend vermoeden dat ik, langzaam door mijn benen zakkend, verder en verder geraak met deze onnatuurlijk aanvoelende taekwondo split stretch. Als loper weet ik al langer dat spieren, pezen en gewrichten rekbaar zijn en dat uiteindelijk alleen oefening kunst baart. Dus oefenen zal ik. Lees verder op pagina 88

Anton Gonnissen ABSOLUUT aannemer én uitgever Sint-Martens-Latem


N°14

ABSOLUUT

ZERO

08

28

46

ABSOLUUT ARCHITECTUUR

ABSOLUUT R E P O R TA G E

ABSOLUUT INTERVIEW

Patrick Lefebure / 02 De architect als maatschappelijk vormgever

Water saai? / 20 Drink again!

Onze favoriete collabs 45 / 67 / 81 / 95

Glasdesign / 26 De zomer in je glas

Interview met Thomas Rau / 46 “Duurzaamheid is uitstel van executie”

Centrumwonen 2.0 / 32 Daar hoort een werkplek bij

Absolute favorieten 50 / 70 / 84 / 90

Woord vooraf / 05 Het spagaat

UCO Gent / 08 Vergeten modernisme

Coverbeeld: uit de reportage 'Gentse UCO-toren, vergeten modernisme' vanaf pagina 8 (Thomas De Bruyne)


INHOUD

lente - zomer 2017

72

96

106

ABSOLUUT ART

ABSOLUUT T R AV E L

ABSOLUUT H OTSPOTS

Column Arne Schollaert / 53 Gent mobiel

Art on hold / 72 Verbannen en vergeten kunst

Design & Architectuur flash / 106

Elektrische bedrijfswagens / 54 De overheid aan zet

Column Anton / 88 Spagaat van de ondernemer

Alles uniseks / 108

Travel light / 109 In de wolken van Gent / 60 Binnenkijken bij Veva van Sloun

UP! / 96 Berglovers over de louterende kracht van het klimmen

Gloednieuw in Gent / 111

Expo & books / 112


Patrick Lefebure versus UCO Gent

8


ABSOLUUT ARCHITECTUUR

Elke editie gaan twee kenners in gesprek over Belgische architectuur. Dit keer trekken Anton Gonnissen, zaakvoerder van ABS Bouwteam en uitgever van dit magazine, en architect Patrick Lefebure naar het UCO-gebouw aka het Bellevuecomplex in Gent. Patrick is oprichter van Archipl, een Gentse ontwerpgroep van een tiental architecten die werken rond zeer uiteenlopende opdrachten en thema’s, zoals herbestemming, restauratie, patrimonium, gezondheid en werkplekken. Zijn keuze voor het UCO illustreert perfect zijn missie als architect: het creÍren van architectuur met maatschappelijke relevantie.

9


Gentse UCO-toren Vergeten modernisme Is architectuur meer dan de vorm an sich? Daar heeft de Gentse architect Patrick Lefebure een duidelijk antwoord op. “Een architect heeft ook de verantwoordelijkheid om de stad met de grootste deontologische zin voor levenskwaliteit te ontwikkelen.� Anton Gonnissen is dan weer een ontwikkelaar met een persoonlijke liefde voor Gent en een goede ruimtelijke ordening ervan. Het duo, studiebroeders van 1979 tot 1981 in het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas Gent, ontmoette elkaar in het UCO, een ondergewaardeerde, modernistische parel die bij het binnenrijden van de Arteveldestad meteen de toon zet. In februari 1958 werd het ontwerp voor het Bellevuecomplex aka de UCO-toren ingediend.

10


“De architect van vandaag is een regisseur die alle sociale, economische en culturele aspecten bespeelt.”

“Het UCO is exact even oud als mij”, begint

Het gebouwencomplex is een grote vierhoek

architect Patrick Lefebure. “In februari 1958 werd

met een basis van ongeveer 100 meter. Het

het ontwerp ingediend en dat werd ook meteen

hoofdgebouw heeft een hoogte van 50 meter en

goedgekeurd. De gedachte dat de krijtlijnen

lijkt te zweven boven zijn basis. Patrick: “Precies

van dit icoon en enkele maanden later ook het

een doos op poten. De voor- en achtergevel zijn

gebouw zelf er zijn en staan sinds mijn geboorte,

de eerste vliesgevels in Vlaanderen en maken deze

zet aan tot reflectie. De stad, de tijdsgeest en

constructie uniek. De noord-zuidoriëntatie, met

de omgeving zijn sindsdien zoveel veranderd en

aan de noordzijde uitzicht op de stad en aan de

tegelijk is ook het gebouw lichtjes gemuteerd, zeg

zuidzijde een panoramische view, is magnifiek. Het

maar. Dat boeit me mateloos. De evolutie van het

vooraanzicht volgt parallel de autoweg die het ver-

hoofdgebouw is doorheen de jaren nochtans heel

keer haast letterlijk in het centrum van Gent spuwt.

subtiel gebeurd, want als kantoorruimte is het een

Een dolk recht in het hart van de stad, zouden

star en monofunctioneel bouwwerk. Dat geeft ook

tegenstanders zeggen. Het viaduct is in het licht

niet, want de vorm, ligging en compositie maken

van het Gentse mobiliteitsplan tegenwoordig con-

het DNA ervan ijzersterk.” Het was baron Emile

troversieel, maar we moeten ook kunnen toegeven

Braun, gedelegeerd bestuurder van het Gentse

dat de fly-over ongelooflijk mooi is. Als je vanop

textielbaken Union Cotonnière (UCO), die de

een afstand naar de afgeronde betonkolommen

Duitse architecten Theodor Kelter en H. Feltes de

kijkt, zie je modernistische sculpturen met een

opdracht gaf voor de bouw van het Bellevuecom-

allesverbindende zwevende betonplaat. Ook het

plex. Braun was geïnspireerd door het moder-

UCO zweeft op pilaren. Wat een harmonie tussen

nistische kantoorgebouw dat het architectenduo

die twee. Het idee leeft om de fly-over te slopen,

in Karlsruhe had gerealiseerd, koos voor een

maar ik pleit om via ontwerpend onderzoek een

toplocatie langs de verkeersas Oostende-Brussel/

nieuwe bestemming te zoeken voor deze zweven-

Antwerpen-Rijsel en liet er duidelijk geen gras

de parel.”

over groeien. Eind juli 1958 werden de laatste palen ingeplant.

11


Zelfs al werd de rest van het Bellevuecomplex met iconisch Knoll-meubilair ingericht, baron Braun bleef eigenzinnig met een been in de achttiende-eeuwse interieurvormgeving steken.

12


Kasteeltje op elfde verdieping De eerste verandering aan het gebouw liet niet

Ruim veertig jaar was het UCO een gave en toon-

lang op zich wachten. Nog tijdens de bouw werd

aangevende kantoorrealisatie binnen het Gentse

opdracht gegeven om de hoogste verdieping aan-

naoorlogse architectuurlandschap. Het gebouw

zienlijk te verhogen. Baron Braun had zich duidelijk

oversteeg het niveau van vele inspiratieloze con-

laten verleiden door de troeven van het bouwwerk

structies door de wijze waarop de verschillende

en nam er zijn intrek. Patrick: “Braun maakte van

delen zich tot elkaar verhielden. Elk afzonderlijk

de bovenste verdieping zijn woning. Net als vele

deel van het programma, zoals de inkomhal, de

andere textielbaronnen had hij een kasteeltje buiten

kantoren, de weverij, ... kreeg een afzonderlijk

het stadscentrum, in Heusden meer bepaald, maar

volume in een zuivere modernistische stijl. In 1991

blijkbaar ruilde hij het van tijd tot tijd voor een verblijf

zorgde Jo Crepain voor een toevoeging en vanaf

op het dak van Gent. En zelfs al werd de rest van

2002 onderging de site ingrijpende wijzigingen. In

het Bellevuecomplex met iconisch Knoll-meubilair

dat jaar werden zelfs alle oude gebouwen uit de

ingericht, hij bleef eigenzinnig met een been in de

negentiende eeuw gesloopt en werden er twee

achttiende-eeuwse interieurvormgeving steken.

nieuwe torengebouwen geplaatst. Zowel de over-

Hij kocht lambrisering uit een oud Frans kasteel,

dekte gaanderij met karakteristieke V-pijlers als

hing zijn wandtapijten op, installeerde een glazen

het bijgebouw nabij de ingang van de tunnel sneu-

orangerie en voelde zich de koning te rijk. Vreemd

velden. Anton: “Die nieuwe torens leken wel een

genoeg bleek die clash te werken. Ik hou wel van

soort van visuele concurrentie te willen aangaan

zijn stoutmoedigheid. Braun vond iets leuk, hij wilde

met het UCO, heel jammer. Het illustreert perfect

het hebben en hij kreeg het, zo lijkt het wel. Hij

de ontwerpmethodiek uit de jaren tachtig, waarbij

bouwde het UCO niet als pronkstuk. Het functionele

men ervan uitging dat alles moest verbonden wor-

en het praktische primeerden en hij liet zich daarbij

den en een niet-aflatende zoektocht naar integratie

leiden door zijn eigen smaak. In dat opzicht was

opzette. Ik denk dat het gebouw daar zijn huidige

hij een rasechte Gentenaar. Maar een Gentenaar

anonimiteit aan te danken heeft. Het komt gewoon

is ook nuchter en daardoor missen we soms wel

niet meer tot zijn recht en dat is spijtig. Ook de

wat fierheid, vind ik. We mogen best trots zijn op

materiaalkeuze tijdens de noodzakelijke renovatie

onze stadsarchitectuur, zeker op de hedendaagse

door de huidige eigenaar doet wat afbraak aan

bouwwerken. Ze tonen zich met weinig franjes en

het iconische karakter van het oorspronkelijke ge-

zijn zeer direct in gestalte. Kijk maar naar De Krook.

bouw. Zo moest de vliesgevel bijvoorbeeld worden

Ook dat is een gebouw met ballen aan het lijf en

vervangen, helaas.”

wellicht hebben de Gentenaars het daarom meteen in de armen gesloten.”

13


Mutatie met meerwaarde Tegenwoordig heeft het internationale accountancybureau Mazars een vaste stek op het Braun-verdiep van het UCO, helemaal bovenaan op de elfde etage. In 2013 schreven zij drie architecten aan met de opdracht om het salon te herinterpreteren en in vier te verdelen, zodat elke vennoot een stukje in gebruik zou kunnen nemen. Ook Lefebure kreeg de vraag voorgeschoteld, maar hij weigerde. “Ik vond het geen goed idee om een bouwwerk dat eigenlijk de titel van erfgoed zou moeten krijgen, te verminken. Als je een renovatie kan doen met een link naar het verleden, naar de oorspronkelijke context, dan krijg je een mutatie met meerwaarde. Dat heb ik ook uitgelegd in een brief aan het Mazars-team. Gelukkig zagen ze dit uiteindelijk ook in en heb ik mijn visie in praktijk mogen brengen. Daar waar de lambriseringen van Braun in twee derden van de ruimte plots stopten, heb ik de ruimte als het ware tot halfweg naar binnen geplooid. Aan de ene zijde heb je nu een moderne vergaderzaal met een fenomenaal uitzicht en aan de andere kant een intiem salon/bibliotheek waar meetings niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk op het hoogste niveau kunnen doorgaan. En zowel de vennoten als de klanten kunnen er samen of om de beurt gebruik van maken. Verdelen in vier is dus niet aan de orde. De bovenste verdieping is een relict van een visie van een man die Gent mee heeft gestuurd en als hedendaagse renovatie in een achttiende-eeuwse ruimte in een modernistisch gebouw blijft die ook overeind.”

Het UCO heeft een noord-zuidoriëntatie, met aan de noordzijde uitzicht op de stad en aan de zuidzijde een panoramische view.

14


15


“Het functionele en het praktische primeerden bij Braun en hij liet zich daarbij leiden door zijn eigen smaak. In dat opzicht was hij een rasechte Gentenaar.”

Af keer voor starchitecten

Tegenwoordig heeft het internationale accountancybureau Mazars een vaste stek op het Braun-verdiep van het UCO.

De renovatie door Lefebure illustreert niet alleen zijn

vormen, moet de architect soms te veel rekenschap

ruimte, doen we onszelf tekort, zeker als we met

visie als architect, ze verraadt ook zijn afkeer voor

afleggen aan zijn klandizie, de geldschieter. In dat

steeds meer in de stad moeten samenleven. Het

het fenomeen van de starchitecten. “Tijdens onze

spanningsveld schuilt de schoonheid maar ook de

zijn die onbruikbare vierkante meters die we mee

opleiding in de jaren tachtig werden we gevormd tot

frustratie van architectuur. De architect van vandaag

moeten ontwerpen. Baron Braun was misschien

fantasie-architecten. Tot we afstudeerden, op een

is een regisseur die alle sociale, economische en

bevoorrecht, maar hij koos voor de stad in plaats van

bureau terechtkwamen en met de realiteit gecon-

culturele aspecten bespeelt. Op die manier doet

een kasteel, hij combineerde wonen en werken, ging

fronteerd werden. Een architect zou minder aan de

hij als het ware aan politiek, want dat is uiteindelijk

voor een uitzicht op de historische stad en liet een

vorm moeten werken en meer aan de maatschappij

niet meer of niet minder dan het verbeteren van de

binnentuin aanleggen op 50 meter hoogte. Hij koos

moeten bouwen.” De architect als maatschappe-

leefwereld.” Projectontwikkelaars zouden te veel in

met andere woorden voor kwaliteiten die vandaag

lijke vormgever: het is een stelling die ook Anton

bruikbare vierkante meters rekenen en op die manier

onveranderd zijn gebleven, woon- en leefwensen die

onderschrijft. “Je kan enorm veel veranderen door

de onbruikbare ruimte verwaarlozen die het niveau

we allemaal koesteren. We zijn als architect verplicht

heel bewust architectuur op bepaalde plekken te

van comfort van een woning of gebouw bepaalt. Het

om deze te vertalen in onze projecten, want ze zijn

gaan inplanten, mijn god, je zou zelfs het mobili-

brengt Patrick bij de stelling dat de woonomgeving

de fundamenten van onze levenskwaliteit. Middelho-

teitsprobleem kunnen oplossen. Het is een grote

meer is dan de optelsom van woonfuncties. “We

ge gebouwen zullen een nieuwe standaard worden,

verantwoordelijkheid en het is niet evident, vooral

moeten dichter en compacter wonen, dat klopt,

maar de omslag naar echte hoogbouw zie ik niet

omdat de man met de portefeuille niet altijd aan de-

maar het idee om steeds kleiner te moeten wonen,

gebeuren omdat dat in onze economische context

zelfde kant van de lijn zit.” De oplossing ziet Patrick

kent duidelijk zijn limieten. Toen ik klein was,

onbetaalbaar is. Ruimtegebrek oplossen door de

nochtans heel helder: “De kwaliteit van het leven

hadden we een tuin, een zolder en kelders waarin

luchtruimte boven onze steden aan te spreken, is

wordt onder meer bepaald door de architectuur van

we speelden, waar onze verbeelding de vrije loop

daarom een illusie.”

onze omgeving, maar om die op de juiste manier te

kreeg. Als we die schrappen bij gebrek aan geld of

16


Architect als projectontwikkelaar Volgens Anton zou het ook anders kunnen, namelijk als architecten worden opgeleid tot projectontwikkelaars en als ministers een diploma architectuur op zak zouden hebben. Dan pas zouden we de stad kunnen herscheppen tot een hedendaags baken waar levenscomfort, een heerlijke werkdynamiek en ruimte om samen te ontspannen, samenkomen. “De architect als projectontwikkelaar, het zou een onderdeel moeten worden in de opleiding. Het is ongehoord dat de ruimtelijke ordening van een stad wordt gestuurd door maximaal winstbejag zonder enige rekening te houden met de woonkwaliteit.” Om de daad bij het woord te voegen, zetten Archipl en ABS Bouwteam vandaag een project op dat hun gedeelde visie op architectuur en maatschappij perfect illustreert. In Sint-Denijs-Westrem ontwikkelen beide bedrijven een bouwproject met maatschappelijke meerwaarde. Anton: “We willen aantonen dat het

"Je kan enorm veel veranderen door architectuur heel bewust op bepaalde plekken te gaan inplanten."

mogelijk is om de uitdagingen van vandaag aan te pakken zonder afbreuk te doen aan onze ethische principes. De grens tussen projectontwikkelaar en architect is op dat moment niet meer duidelijk zichtbaar. En dat doet ook niet meer ter zake. Kwaliteit is prioriteit. Altijd.”

17


by Slimme aanraakschakelaar - fingerprint-proof glas - kies uw kleur - Qbus.beWater saai? Drink again! 20


#ZEROPROMILLE

H2O-bars maken de oversteek van Amerika naar Europa, mocktails zijn geen vreemde eenden meer, we experimenteren met infused water en watersommeliers worden plots au sérieux genomen. Water is hot, of is het poeha? We dompelden ons onder in de wereld van de mineralen en de sprankels.

In februari deden 122.460 Belgen mee aan

wijn meer proeven, maar water.” Roland kreeg in

Tournée Minérale. Samen zamelden ze zo’n

2006 de titel van Watersommelier en was daarmee

200.000 euro in voor kankeronderzoek. Dat zoveel

de eerste in België. Hij maakte de opmars van

mensen zich tegenwoordig engageren voor een

water mee en verdiepte zich in de samenstelling

alcoholvrij leven, verwondert watersommelier

ervan. “De bodem waaruit het water ontspringt,

Roland Vanden Abbeele niet: “Onze eet- en drink-

bepaalt de aanwezigheid van de verschillende

cultuur is de voorbije jaren sterk veranderd.

mineralen, zoals calcium, zout, magnesium, fluor,

Ik denk dat BOB de aanzet heeft gegeven en

enzovoort. Die unieke mix dicteert de smaak.

dat Evi Gruyaert in looppas de zucht naar een

Zo komt het dat het Belgische water Spa eerder

gezondere levensstijl in een stroomversnelling heeft

neutraal proeft. De mineralen zijn er perfect in

gebracht. Die combinatie doet de alcoholconsump-

evenwicht.”

tie jaar na jaar afnemen. Mensen willen plots geen

21


design water

Water is de voorbije jaren geëvolueerd van een functioneel drankje tot een must have aan tafel. Daarbij gaat niet alleen veel aandacht naar het culinaire karakter van het watermerk, maar ook naar het design van de fles. Zo gaf VOSS zijn imago enkele jaren geleden een boost door samen met Calvin Klein een fles te ontwerpen. Het Amerikaanse cultmerk Bling H2O werd dan weer gemaakt in een gelimiteerde oplage. De handgemaakte fles is versierd met echte Swarovski Crystals, goed voor een designprijs in zijn thuishaven. Het allerduurste water is Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani (60.000 dollar), maar dan drink je wel water waar goud(poeder) aan is toegevoegd. Ethisch verantwoord kunnen we dat dus niet echt noemen. Gelukkig bepaalt de prijs van water de kwaliteit niet. “Voor lekker water hoef je niet noodzakelijk diep in de buidel te tasten. Flessenwater is bronwater en dus kwaliteit, maar smaken verschillen en het oog van een liefhebber wil uiteraard ook wat. Bij waterfans is die loep duidelijk net iets zuiverder”, aldus Erwin.

22


5

wondere waters

01_

02_

03_

04_

05_

SNO

VEEN

ISKILDE

VOSS

KINGSDOWN

De verpakking is bescheiden,

VEEN heeft verschillende

Iskilde is Deens en ijskoud.

In Voss in Zuid-Noorwegen

Topwatertje uit de Britse

maar SNO serveert je toch

waters in het gamma. Ze

Het water ontspringt op

word je begroet door

Kingsdown-bron dat van

maar mooi water uit IJsland,

komen uit verschillende

het hoogste punt van

besneeuwde bergtoppen,

klein streeklabel uitgroeide

meer bepaald uit de 20.000

waterbronnen, van

Denemarken, waar de

beboste valleien, rivieren,

tot een zeer gegeerd

jaar oude Eyjafjallajökull,

Lapland tot de Himalaya,

temperatuur het hele jaar

watervallen en meren. Uit een

merk, vooral bij Britse

waar het gefilterd wordt door

en staan bekend om hun

-8°C is. Het waterreservoir

van de natuurlijke bronnen

sterrenzaken. De flessen

de vulkanische lagen van de

fluweelachtige smaak. Drink

ligt 50 meter onder de grond

ontspringt het Voss-water en

van de Kingsdown Sparkling

gletsjer. Geen wonder dat

dit minerale of lichtbruisende

en staat onder constante

dat wordt als het zuiverste

Pressés werden ontworpen

dit water geroemd wordt

water uit de iconische Veen

druk. Dat betekent dat het

water ter wereld beschouwd.

door de gerenommeerde

om zijn ultrafrisse smaak en

Wave 0,66 l fles en je weet

water zonder menselijke

Het water wordt gebotteld

designstudio Lewis Moberly

ultragezonde karakter.

meteen waarom het label al

controle als een fontein het

in een elegante fles en is

en worden gevuld met

heel wat designawards op zijn

aardoppervlak zou bereiken

beschikbaar als mineraal- en

een mix van bronwater en

palmares mocht schrijven.

en dat er geen nieuw water in

lichtbruisend water. Sinds

handgeplukte Siciliaanse

De fles is bovendien 100%

de bron kan dringen. En dat is

kort zijn er ook varianten met

limoenen, Britse rabarber en

recycleerbaar.

dan weer de reden waarom dit

frisse smaakduo’s als limoen/

elderflowers.

water zo zuiver is.

komkommer of sinaasappel/ citroengras.

23


W AT E R W E E TJ E S 01. Drink water op kamertemperatuur en niet gekoeld. Dat beïnvloedt de smaak. Bovendien smaakt water op kamertemperatuur nog altijd fris door de aanwezigheid van zuren.

water + food Erwin Decabooter is watersommelier in zijn restaurant Sofie’s Choice in Roeselare. Hij verdiepte zich de voorbije jaren in het culinaire aspect van

02. Alle waters hebben dezelfde kleur en geur. Heeft je water een muffe smaak? Controleer dan of je glas wel proper is.

water. “Water kan de smaak van een gerecht tot zijn recht doen komen of helemaal onderuithalen. Of het water past bij een gerecht, wordt voor een groot deel bepaald door de hoeveelheid koolzuur. Het komt erop aan het juiste evenwicht te creëren. En te bepalen of water het gerecht gewoon moet begeleiden of het in de kijker moet plaatsen. Zo zal lichtbruisend water smaken accentueren en past bruisend water niet bij complexe gerechten. Bij een

03. Wil je ijsblokjes toevoegen aan je waterglas? Maak ze dan van hetzelfde bron- of mineraalwater, zodat ze de smaak niet beïnvloeden. Om dezelfde reden is citroen in je waterglas een absolute no-go.

zout gerecht serveer ik dan weer nooit zout water. Ook visgerechten verdragen het best water met een laag mineraal- en zoutgehalte, denk maar aan Wattwiller. Een barbecuegerecht heeft wel water met karakter nodig. Gegrild rood vlees combineer je bij voorkeur met sprankelend water, zoals Spa Intense of Ty Nant. Ga je deze zomer voor een koud gerechtje met een zomerse vinaigrette, pair het dan met licht parelend water. Bru of Chateldon bijvoorbeeld.” Ook het gezondheidsaspect bepaalt mee de keuze van water. Erwin: “Mensen zijn zich ondertussen wel bewust van het effect van water op het lichaam. Het hydrateert, zuivert en zorgt

04. Wissel geregeld van watermerk. Zo neem je een evenwichtige mix van mineralen in.

voor een mooie huid, maar het kan ook perfect passen in een bepaald voedingsplan. Bij een zoutarm dieet is het zoutloze Spa Reine of het natriumloze Wattwiller ideaal. Sowieso zijn diëten en bruisend water geen geslaagd huwelijk, want de sprankeling stimuleert het hongergevoel. Om die reden serveer je een alcoholvrij aperitief best schuimend of sprankelend. Het wakkert de eetlust aan en is ook zonder toegevoegde suikers al zoet.

05. Heb je dorst, dan is de waterspiegel in je lichaam niet in evenwicht. Een geoefende waterdrinker weet dat water altijd aangenaam moet smaken en nooit een smeekbede mag zijn.

24

Afsluiten bij het dessert doe je met plat water, zoals Evian of Spa Blauw.”


mocktail o’clock Maak je eigen siroop op basis van: - 200 g zeer fijne suiker, - 200 g water, - 1 kaneelstokje, - 1 vanillestok (zaadjes uithalen en mee laten koken), - 3 x steranijs, - 5 kardemompeulen, - een scheutje citroensap - 5 kruidnagels Laat alle ingrediÍnten samen koken tot je een mooie siroop bekomt. Voeg op het laatste nog een scheutje grenadine toe en laat vijf minuten doorwarmen. Giet 2 cl van de huisbereide siroop in een mooi glas, samen met 6 cl appelsap, 7 cl watermeloensap (via centrifuge) en 12 cl bruisend water met laag mineraalgehalte (Spa Intense). Werk je glas af met crushed ice en een takje munt.


#ZERODENSIT Y

G L AS— DESIGN Wie glasdesign zegt, denkt zomer. De verfijning, de rondingen, een subtiele doorkijk hier en daar: je zit in gedachten zo aan tafel op het Toscaanse platteland. Dat die tafel — en die vrouw — getooid met het mooiste glasdesign, ons in vervoering mag brengen. Met al het moois dat toptalent uit binnen- en buitenland te bieden heeft, kan dat moeilijk anders, toch?

26

van boven naar onder 1. Glas ‘Flores Champagne Roos’ – Serax – 14,45 euro (links in beeld) 2. Armband ‘Bright’ – Ans Houben – 120 euro 3. Glas ‘Flores Wine Roos’ – Serax – 17,50 euro 4. Glas ‘Jellies Family’ – Kartell bij Scoonwoon – 11 euro 5. Vaasje ‘Mini Clear Vase’ – Serax – 4,80 euro 6. Ring ‘Bright’ – Ans Houben – 85 euro 7. Kaarsenhouder ‘Track’ – Klaar Prims – 285 euro per set van 2 8. Object ‘Drop’ – Anja Segers – 160 euro 9. Armband ‘Form Follows Form’ – Ans Houben – 70 euro


27


van boven naar onderen 1. Champagneglas ‘Kiss’ – Klaar Prims – 380 euro per set van 4 2. Glas ‘Jadeite Green’ – Serax – 5,95 euro 3. Fles ‘Green Clear’– Serax – 31,55 euro 4. Oorring ‘One Ball’ – Elisa Lee – 170 euro 5. Kom ‘Kastehelmi’ – Iittala bij bijHuis – 28,90 euro 6. Ring ‘Chewing Gum’ – Elisa Lee – 190 euro

28


van boven naar onderen 1. Armband ‘Form Follows Form’ – Ans Houben – 70 euro 2. Flesje ‘Drop’ – Anja Segers – 120 euro 3. Amorf Copper Ruby – Klaar Prims – 875 euro 4. Waterglas ‘Kiss’ – Klaar Prims – 435 euro per set van 4 5. Oorring ‘One Ball’ – Elisa Lee – 170 euro

29


tuinen . zwembaden . poolhouses . totaalprojecten

www.becaus.be


Tim Van de Velde Photography

tuinarchitect Frederiek Snaet M o l e n s t ra a t 5 2 c 9 8 6 0 B a l e g e m ( O o s t e rz e l e ) 09 362 80 62 info@tuinensnaet.be w w w.t u i n e n s n a e t . b e


32


#GENT

centrum— wonen 2.0 daar hoort een werkplek bij

Nogal wat Gentse centrumbewoners worstelen met een aantal verzuchtingen. Niet zo bij architect Patrick Lefebure en zijn echtgenote Greetje Tuts. Met de renovatie van hun eeuwenoude, beschermde pand in het charmante Prinsenhof pakten ze dan ook in één keer een aantal kritieke punten aan. Het koppel voegde de woon- en werkfunctie netjes samen, creëerde een groen terrastuintje en een dakterras en maakte van de verticale uitbreiding een laag-energieappartement in houtskelet. Een mooie plus is het zicht op de stad en het Gravensteen.

Afgeleefd en nineties

Architect Patrick Lefebure en echtgenote Greetje Tuts renoveerden een afgeleefd woningblok in het centrum van Gent met aandacht voor patrimonium, energie en mobiliteit.

Als architect die zijn

tachtig en negentig is men

carrière uitbouwde rond

met de grove borstel door de

maatschappelijk relevante

straten van de binnenstad

thema’s als energie,

gegaan. Die opkuisactie

patrimonium, restauratie en

maakte het centrum weer

mobiliteit zit Patrick Lefebure

aantrekkelijk, weliswaar vooral

gebeiteld voor een renovatie

om te wonen, te shoppen

van een afgeleefd woningblok

en te feesten. Bedrijven,

tot een majestueus pand met

garages en kantoren werden

luxueus duplexappartement,

gebannen. Gent is wijs en

bed and breakfast en een

de max, maar onze stad

kantoorgedeelte. Zijn expertise

mist de mix van wonen en

leverde hem recent een zitje

werken. Net die verwevenheid

op in de werkgroep Kantoren

is noodzakelijk om een stad

in de Gentse Binnenstad

levendig te houden. Gebouwen

tijdens een co-creatietraject

moeten dan weer flexibel zijn,

dat het beleid van Stad Gent

zodat ze kunnen inspelen

richting helpt geven voor de

op veranderingen van de

volgende jaren. Patrick kent

tijdsgeest.”

de uitdagingen: “In de jaren

33


De bruinrode zijgevel is een historisch patchwork met een mix van verschillende bakstenen, toegemetste ramen, restanten van kruismonelen en een nieuwbouwappartement erbovenop.

Hedendaagse citynovelle

In 2002 kocht het koppel een oud pand in het Prinsenhof, pal in het historische centrum van Gent. Patrick: “Ervoor woonden we aan het Citadelpark, maar daar miste mijn vrouw het echte centrumgevoel. Eigenlijk was het pand een samenvoeging van drie oude woningen uit de zeventiende en achttiende eeuw. In de woning met witte pronkgevel woonde ooit burgemeester Vander Haeghen. Door de jaren heen onderging het woningblok heel wat veranderingen, ooit zat hier zelfs een sanitairzaak. Toen wij het kochten, waren er in ware ninetiesmentaliteit maar liefst zeven appartementen in gepropt.” In 2015 was het de beurt aan Patrick en Greetje om hun verhaal te schrijven en dat zou twee jaar duren. Na het afvoeren van tachtig containers bouwafval werd het niet alleen een hedendaagse citynovelle, maar ook een futuristische bijbel die een duidelijke visie op het stadsleven van morgen én op hun eigen toekomst vertelt. “Ik probeer heel vooruitziend te denken en ben daar nogal maniakaal in. Het ontwerp is zo opgevat dat we structureel niet veel hoeven te veranderen om het pand mee te laten evolueren met onze wensen, carrières of levensfase”, aldus de architect. ABS Bouwteam coördineerde mee dit bouw- en verbouwproject en zag vooral een uitdaging in de complexiteit ervan. Patrick: “De balustrade, het terrasje en de vensters op de zijgevel zijn zo georiënteerd dat inkijk vanuit geen enkele hoek mogelijk is. In de witstenen tudorboog hebben we verdiept een gesloten houten poort geplaatst. Het is een discrete toegang waarachter enkel onze privélift verbinding geeft tot het penthouse.”

34


Living like a local En zo komt het dat we op een mooie dag in maart

de compositie van volumes, reliëfs en duidelijke

beste adresjes die je alleen maar van een echte

voor de deur van B&B GREAT staan. Greetje:

verbindingslijnen. De gevel vertelt op die manier

Gentenaar kan krijgen. Het voegt de filosofie van

“Hiervoor runde ik ook een B&B en ik merkte al

het leven van het gebouw.”

een hotel en een B&B perfect samen.” De muren

gauw dat buitenlandse gasten moeite hadden

en dus ook de onderverdeling in ruimtes en

om mijn naam uit te spreken. Great bekt net

In de B&B komen twee functies samen, want

kamers zijn gebleven. Daar zit Monumentenzorg

iets beter (lacht).” De statige, spierwitte gevel is

Patricks werknemers gebruiken de ontbijt- en

voor iets tussen. “In ons initiële plan vroegen we

een van de authentieke elementen die is blijven

polyvalente ruimte op de gelijkvloerse verdieping

ons af of het niet beter was om het hele pand af te

rechtstaan. Het pleisterwerk werd opgeknapt

ook om te lunchen en te vergaderen. Greetje:

breken, tot we te horen kregen dat we bepaalde

en alles werd geschilderd. De bruinrode zijgevel

“Onze gasten kunnen fietsen lenen om de stad te

elementen, zoals de houten trap en de tudorpoort,

evenaart in hoogte en lengte exact de voorge-

verkennen en ook wie hier werkt, verplaatst zich

moesten behouden. Sommige muren waren dan

vel. Hij vormt een historisch patchwork met een

met de fiets of met Cambio. Het maakt wonen

weer in zo’n slechte staat dat we ze moesten

mix van verschillende bakstenen, toegemetste

en werken in het centrum leefbaar. De mix van

heropbouwen, maar dan wel op dezelfde plek.

ramen, restanten van kruismonelen en een

B&B, kantoren en privéwoning maakt het gebouw

Dan vraag je je natuurlijk af wat de waarde daar

nieuwbouwappartement erbovenop. Ook daar

bovendien bijzonder dynamisch en onze gasten

nog van is. Anderzijds zijn er ook voordelen. Je

zitten twee toegangen tot het gebouw. Zo kunnen

hebben écht het gevoel dat ze voor even als een

bewaart uiteindelijk de authenticiteit van het pand,

de gasten van de B&B, werknemers en het

local in Gent wonen. ‘Living like a local with a

en dat zorgt in combinatie met de hedendaagse

koppel in alle privacy het gebouw gebruiken. “De

good neighbour’, dat is zo’n beetje het idee. Onze

aanvullingen voor bijzondere contrasten. We zijn

zijgevel werd min of meer het DIY-project van de

gasten bepalen zelf hoe anoniem ze hier verblijven

best fier dat het verleden en de toekomst in ons

bouwvakkers. Mijn handtekening bleef beperkt tot

en als ze dat willen, gidsen we ze graag naar de

pand samen een thuis hebben gevonden.”

35


Oud worden met opties De vier Scandinavisch ingerichte kamers van de

wat een mannen- en vrouwentoilet kan worden”,

en ingericht met één duidelijk doel voor ogen:

B&B zijn verfraaid met kunst, kiezen heel subtiel

vertelt Greetje. “Ook het kantoorgedeelte is een

samen oud worden met opties. Zo werd een

kleur en kijken uit op een met bamboe aangelegd

flexibele ruimte. Met enkele kleine ingrepen wordt

polyvalente ruimte ingecalculeerd die tot pakweg

miniterrasje. Samen met het appartement van de

dit ooit een appartement.” Hoe hoger we langs

een yogastudio, exporuimte, schilderatelier of extra

B&B en de kantoren nemen ze het gelijkvloers

de majestueuze trap klimmen, hoe meer het pand

appartement kan worden omgevormd. Alle ruimtes

en de eerste etage in. Elke ruimte die bewandeld

de contouren aanneemt van een nieuwbouw. De

zijn ook gemakkelijk met een rolstoel bereikbaar

wordt, getuigt van een haast visionair inzicht,

lift brengt ons naar het penthouse van Patrick en

en de bibliotheekmuur tussen de logeerkamer

want met elk mogelijk toekomstplan van de

Greetje. Dat beslaat de volledige tweede en derde

en de living kan wegdraaien zodat een eventuele

eigenaars werd rekening gehouden. “De kleine

verdieping. De vloer in natuursteen, het verlaagde

bedlegerige partner niet in afzondering hoeft te

berging in de hal grenst aan het B&B-gedeelte.

plafond, de horizontale oriëntatie en de warme,

leven. Of wat dacht je van het dakterras waar

Nu staan de fietsen voor onze gasten er, maar alle

modernistische inrichting: ondanks de openheid

het wonen verlengd wordt met een serre en een

nutsvoorzieningen zijn aanwezig om bijvoorbeeld

heerst een intimistische sfeer in het luxueuze

buitendouche? Genieten van groen in de stad kan

de uitbreiding te maken naar een koffiehuisje,

duplexappartement. “We houden niet van lofts,

in de woning van Patrick en Greetje ook perfect

een galerie, bloemenwinkel, ... Vandaag is onze

want die lijken meestal op een geordende chaos

in de living, de keuken en de eetkamer, want die

buurt een echt woonkwartier, maar vroeger

van spullen. Toch brengen we graag een dialoog

geven allemaal uit op het zuiderse wildtuintje van

bruiste hier de middenstand en waren heel veel

tussen de verschillende ruimtes op gang. We

het koppel. Al het regenwater wordt opgevangen en

woningen een winkel of café. Daarom vind je

hebben dus het beste van beide woonvormen

een computer regelt de bevloeiing naar het groen

op de tussenverdieping ook al een aanzet voor

proberen te verenigen.” Ook hier werd getekend

op de drie terrasniveaus.

36


In de B&B komen twee functies samen, want Patricks werknemers gebruiken de ontbijten polyvalente ruimte op de gelijkvloerse verdieping ook om te lunchen en te vergaderen.

37


In 2015 was het de beurt aan Patrick en Greetje om hun verhaal te schrijven en dat zou twee jaar duren. Na het afvoeren van tachtig containers bouwafval werd het niet alleen een hedendaagse citynovelle, maar ook een futuristische bijbel die heel duidelijk hun visie op het stadsleven van morgen ĂŠn hun eigen toekomst vertelt."

38


39

Filip Dujardin


De vloer in natuursteen, het verlaagde plafond, de horizontale oriĂŤntatie en de warme, modernistische inrichting: ondanks de openheid heerst een intimistische sfeer in het luxueuze duplexappartement.

40


Op het dakterras wordt het wonen verlengd met een serre en buitendouche. Een mooie plus is het zicht op de stad en het Gravensteen.

Lageenergiewoning in houtskelet Een droomwoning als deze, dat is toch enkel

optrekken. Patrick: “In België kiezen we nog

en de nodige zonwering. “We hebben nog geen

voor de happy few? Toch niet volgens Patrick:

altijd graag voor traditionele bouwmethodes,

jaar rond kunnen rekenen, maar ik schat dat onze

“Ons budget was uiteraard niet klein, maar ook

maar in de rest van de wereld wordt voornamelijk

maandelijkse energiekost onder 150 euro zal

niet ongelimiteerd. Het was in feite evenredig met

houtskeletbouw toegepast. In ons geval was het

blijven. Ik vind dat knap, maar voor mij gaat het

de grootte van de verbouwing. We hebben een

een logische keuze. We voldoen er niet alleen

hier vooral over de verwezenlijking van een laag-

terreinoppervlakte van 300 m2, meer dan 1000

mee aan alle energiebesparende bouwmaatre-

energiesysteem binnen het kader van historisch

m2 bruikbare oppervlakte en 130 m2 buitenruimte

gelen, het zorgt er ook voor dat de eeuwenou-

erfgoed. Niet iedereen geloofde in die combinatie,

zonder de omgeving geweld aan te doen. De

de structuren van ons pand het extra gewicht

maar het is ons toch gelukt. Alleen de zonnepa-

berekening van de kostprijs inclusief de aankoop

kunnen dragen.” In de luchtdichte BEN-woning

nelen ontbreken nog”, lacht Patrick. “Helaas heb

van het pand leert dat onze vierkantemeterprijs

aanwezig: buitenmuren van 40 centimeter dik

ik er geen plaats meer voor. Misschien moet ik de

25% lager is dan bij elk hedendaags nieuwbouw-

volgestouwd met cellulose, een warmtepomp op

buren maar eens aanspreken.”

project in deze buurt. Bovendien liet het Gentse

het dak voor de vloerverwarming en -koeling, een

koppel hun duplexappartement in houtskelet

circulair ventilatiesysteem met warmterecuperatie

41


In de luchtdichte BEN-woning aanwezig: buitenmuren van 40 centimeter dik volgestouwd met cellulose, een warmtepomp op het dak voor de vloerverwarming en -koeling, een circulair ventilatiesysteem met warmterecuperatie en de nodige zonwering. Niet iedereen geloofde in de combinatie van een laagenergiesysteem binnen het kader van historisch erfgoed, maar het is toch gelukt.sordoff.com

CONCEPT DEALER LUXURY OUTDOOR FURNITURE

PASTORIESTRAAT 3  9800 MEIGEM  0475 53 53 99  WWW.RECHTSVANDEKERK.BE OPENINGSUREN  WEEK - 10.30 TOT 18.30  ZA & ZO - 10:00 TOT 18:00  DINSDAG GESLOTEN


ABSOLUUT FAVOURITES

# COLLAB

ANOUK X VERA

De grenzen tussen sport en mode zijn de voorbije jaren vervaagd en zo werd een nieuw genre geboren: de fashionable sportswear. Of sporty fashion. Of funky sportkleding, zoals de Nederlandse designers Anouk van de Sande en Vera de Pont hun gezamenlijke project graag omschrijven. In 2015 bundelden ze hun krachten en daar kwam ANOUKXVERA uit voort, met collecties die on demand geproduceerd worden om restmateriaal te voorkomen. Na The Hairy Boob-collectie lanceerde het duo tijdens de Dutch Design Week eind 2016 een tweede collectie. Teeny Tiny is kleurrijk, futuristisch, maar vooral een ludieke manier van de twee ontwerpsters om zich af te zetten tegen de overproductie in de mode-industrie. Een kledingstuk wordt geproduceerd wanneer er nood aan is (lees: wanneer er een bestelling is). Het is misschien een teeny tiny first step, maar in elk geval een mooi voorbeeld dat het ook anders kan. www.webshop-anoukxvera.com

Peggy Kuiper

#collab1

45


46


ABSOLUUT INTERVIEW

“ Duurzaamheid is hoogstens uitstel van executie ” Thomas Rau, architect van nieuw economisch model

Hij wordt weleens de meest radicale bouwmeester van Nederland genoemd, maar Thomas Rau ontpopte zich de voorbije jaren ook tot een van de meest gevraagde én invloedrijkste sprekers boven de Moerdijk. Een architect slash visionaire denker die met zijn pleidooi voor een circulaire economie ook almaar meer grote bedrijven weet te overtuigen.

“Er heerst gigantisch veel verwarring rond de circulaire economie”, valt Rau met de deur in huis wanneer hij ons ontvangt in zijn ruime en lichtrijke kantoor in Amsterdam, aan de overkant van het IJ. Ooit zat hier een garage, vandaag biedt het gebouw onderdak aan een uitgeverij en twee architectenkantoren. “Een vriend van me moest onlangs een duurzaamheidsrapport schrijven voor een grote bank. Net voor hij alles zou afdrukken, kreeg hij een telefoontje van de directie: of hij duurzaam niet overal kon vervangen door circulair? Dat bekt anno 2017 nu eenmaal beter. Wanneer alles nu plots circulair wordt, kunnen we lekker in onze comfortzone blijven zitten. Zo werkt het nochtans niet: de enige mogelijke oplossing ligt in een zeer verregaande transformatie van ons bestaande economische model. En of we het nu willen of niet, dat zal bij momenten heel oncomfortabel zijn. Ook en vooral in de bouwsector, die vandaag ruim veertig procent van alle grondstoffen wereldwijd verbruikt.”

47


U stond jarenlang bekend als grote voorvechter

gerealiseerd. Een bedrijf als Philips heb ik dan weer

van duurzaam bouwen, vandaag bestempelt u

kunnen overtuigen om me voor een aantal nieuwe

duurzaamheid vooral als een deel van het échte

projecten voortaan geen verlichtingsarmaturen,

probleem. Wanneer en hoe bent u tot dat inzicht

maar licht te verkopen. Op basis van een contract

gekomen?

voor een welbepaald aantal jaren, light as a service. Daarbij verbindt de bouwer of leverancier

Thomas Rau: “Dat was in 2009. Mijn

van een product, in dit geval dus Philips, er zich

architectenbureau bestond toen ruim vijftien jaar en

uitdrukkelijk toe om die producten – gebruikte

op een mooie dag – we waren net ingetrokken in een

lampen en armaturen – na afloop van het contract

nieuwe ruimte – wierp ik een blik door het raam en

terug te nemen. Daarna worden ze elders gebruikt

zag ik enkele tientallen afgedankte cv-ketels op straat

of worden de grondstoffen opnieuw gebruikt voor

liggen. Die waren amper enkele jaren gebruikt, maar

de productie van nieuwe armaturen. Dit verandert

werden blijkbaar al goed bevonden voor de schroot.

de aanpak en het businessmodel in een sector

Ik dacht bij mezelf: waar zijn we in godsnaam

radicaal. Een bedrijf heeft er zo immers alle belang

mee bezig? Ik zag toen ook in dat duurzaamheid

bij om producten te maken die voldoende lang

de wereld helemaal niet zal veranderen. Het is

meegaan én die achteraf ook nog eens kunnen

hoogstens uitstel van executie, omdat het niet meer

worden hergebruikt of minstens als grondstof

is dan een optimalisatie van het bestaande systeem.

fungeren voor nieuwe producten.”

Dat is zonde van de tijd en het geld.” Waarom zou een bedrijf als Philips daarin

Het Rau-project 'Alliander' in het Nederlandse Duiven is een voorbeeld van circulaire herhuisvesting.

Dat was hardop vloeken in de kerk: uitgerekend de

meestappen? De verkoop van telkens nieuwe

bouwsector slaat ons al decennia om de oren met

producten levert hen toch gewoon meer geld en

duurzame producten en ecolabels?

minder verantwoordelijkheid op?

“Absoluut, maar in realiteit is het een van de

“Daar leg je de vinger op de wonde: als de hele

meest conservatieve sectoren die ik ken. Ook

lichtdivisie van een gigant als Philips vandaag van

architecten hebben lang gedacht dat heel die

het lineaire naar het circulaire model is overgestapt,

duurzaamheidsrage wel zou overwaaien. Toen dat

dan doen ze dat niet voor Moeder Aarde of voor

niet het geval bleek, werden allerlei certificaten

onze kleinkinderen. Ze doen dat omdat deze

en labels bedacht, zodat we ons comfortabel

aanpak hen op termijn meer oplevert. Het financiële

zouden blijven voelen. Dat is evenwel de verkeerde

aspect is dus de trigger waar we moeten op

benadering: een gebouw is steeds meer een

inspelen.”

steen geworden businessmodel, waarin toevallig ook nog eens mensen moeten werken of wonen.

Hoe lastig is het om de circulaire principes in de

Ik denk dat architectuur vooral een gezonde

architectuur te introduceren?

ruimte moet faciliteren waarin mensen zich op evenwichtige wijze kunnen ontwikkelen. In 2009

“De eerste jaren was er onvoorstelbaar veel

heb ik me gerealiseerd dat het anders moest, en

weerstand. Ik begrijp dat wel: een circulair

hebben we een nieuwe start gemaakt met het

economisch model zet alle bestaande

architectenbureau. Een jaar later heb ik Turntoo

businessmodellen volledig op de helling. Maar

opgericht, een onderzoeks- en adviesbureau voor

vandaag krijg ik almaar meer opdrachtgevers

nieuwe, circulaire businessmodellen.”

over de vloer die mijn boek gelezen hebben (Material Matters – Het alternatief voor onze

In welke nieuwe bouwprojecten probeert u die

roofbouwmaatschappij) en die me vragen: kan u

circulaire principes al maximaal in praktijk te

voor mij ook een gebouw ontwerpen volgens de

brengen?

circulaire principes?”

“In Antwerpen hebben we het nieuwe gebouw van de Karel de Grote Hogeschool gebouwd, in Gent werken we aan het nieuwe hoofdkantoor voor Vandemoortele, en hier in Nederland hebben we het gloednieuwe Alliander-gebouw in Duiven

48


Hoe pakt u zo’n vraag dan in de praktijk aan?

Met het oog daarop richtte u vorige maand ook een nieuwe stichting op, de Madaster Foundation?

“In Duiven hebben we het nieuwe kantoor gebouwd voor het netwerkbedrijf Alliander, waar

“Klopt, dit moet een wereldwijd kadaster

1500 mensen aan de slag zijn. Daarvoor hebben

worden voor in gebruik zijnde materialen. Een

we eerst drie maanden met de opdrachtgever

publiek platform waar iedereen al zijn data,

nagedacht over wat hij precies wilde en hoe we dat

zoals een bouwplan, in kan neerleggen. Via

konden invullen. Daarna hebben we bekeken hoe

een softwareprogramma leveren wij dan een

we zo’n gebouw ook maximaal circulair konden

materialenpaspoort af. Met dit initiatief mikken

maken. Essentieel daarin is het materialenpaspoort.

we in eerste instantie op bestaande gebouwen,

Daarmee kunnen we precies registreren welke

omdat daar nu natuurlijk de grootste uitdaging

grondstoffen en materialen we in dat nieuwe

ligt. Dit platform is internationaal en heeft een

gebouw verwerkt hebben. Hierdoor kunnen we,

publiek karakter, zodat data vrij te raadplegen

mocht het gebouw op een mooie dag niet meer

zijn. Finaal belanden we zo bij de eigenaarsvraag:

nodig zijn of te fel verouderd zijn, alle materialen

wie is eigenaar van bepaalde materialen? De

en componenten er ook weer uithalen en elders

huiseigenaar, de bouwhandel die de materialen

opnieuw gebruiken. Wie vandaag een gebouw wil

verkoopt, het staalbedrijf dat ijzererts tot staal

slopen, moet daarvoor flink wat centen ophoesten.

heeft verwerkt of misschien zelfs het mijnbedrijf

Met een materialenpaspoort in de hand verandert

dat het ijzererts heeft opgedolven? We moeten

dit radicaal: een gebouw wordt zo een materialen-

die materiaalstromen dus goed documenteren. In

depot. Je hoeft dan niet langer te betalen voor

eerste instantie is dit uiteraard interessant voor wie

de ontmanteling, vaak zal je er als eigenaar zelfs

veel gebouwen of huizen in bezit heeft, maar op

nog aan verdienen. Je hoeft een gebouw ook

termijn zal dit ook doorstromen naar de particuliere

niet meer zomaar af te schrijven naar nul, maar

markt.”

naar de minimale waarde van de materialen in dat Het gemeentehuis van Brummen werd ontworpen als een grondstoffendepot, waarbij waardevolle grondstoffen en bouwelementen na gebruik door hun leveranciers en fabrikanten worden teruggenomen.

gebouw. Via bepaalde modellen kan je nu al perfect berekenen wat dat gebouw binnen pakweg twintig jaar nog waard is.”

49


Thomas De Bruyne

’T GROEN KWARTIER LOFT Uitvoerder: Architectslab Locatie: Antwerpen Concept: inrichting van een loft in een gerestaureerde vleugel van het voormalige militair hospitaal, aka ’t Groen Kwartier. Met een casco dubbelhoge ruimte als vertrekpunt werd gewerkt naar een geraffineerde ruimte die vandaag authentieke elementen behoudt binnen een hedendaagse vormgeving.

ABSOLUU T TR AVEL


ABSOLUUT PORTFOLIO


Uw specialist in warmtepompen & airconditioning

Kortrijksesteenweg  1114/01 9051 Sint-Denijs-Westrem www.geeroms.be


C O L U M N

Arne Schollaert is Project Manager bij ABS Bouwteam. Hij is geboren en getogen in Gent, is

Ow, stap terug. “Voldoende handtekeningen

beslissen? U doet uw job, en doet het mogelijke

voor referendum over mobiliteitsplan Gent”,

om de daarvoor nodige informatie en kennis

kopte De Standaard begin maart. En verder,

te behappen. Ik doe de mijne, met dezelfde

voor het evenwicht De Morgen deze keer: “Gent

overgave. En allebei komen we daarvoor al tijd

kan niet om volksraadpleging van 1 miljoen

tekort, laat staan dat we ook nog eens alle ins

euro heen”. Eén miljoen euro. Dat is wat wij,

and outs van het mobiliteitsvraagstuk van onze

Gentenaars, leken te gaan spenderen aan een

stad doorkauwd krijgen. Kozen en onderhouden

volksraadpleging. “Tijd voor échte inspraak.”

we niet exact dáárvoor vertegenwoordigers? Akkoord, eer en geweten, Pu-bli-part/in-ter-

ervan overtuigd dat betaalbare mobiliteit een van de cruciale voorwaarden is voor een inclusieve gemeenschap en deelt vanuit dat oogpunt zijn visie op het Gentse mobiliteitsplan.

Gent mobiel Het volk aan zet!

com-mu-na-le, het galmt wat ironisch, maar

Akkoord, het referendum struikelt uiteindelijk over 673 handtekeningen, maar toch: met de woorden van Michael Van Peel: Serieus?

sinds wanneer ontslaat je werk niet goed doen, je van je werk te doen?

De angst van de middenstand

Van de zo al moeizaam bijeengeschraapte stadsmiddelen zouden we – een democratische

Tot slot, for the record toch ook nog mijn

grendel – zomaar eventjes één miljoen kunnen

gedacht ten gronde: ik snap de angst van

verkwanselen om aan ons, Jannen met petten,

de middenstand niet. Of moet ik zeggen, het

te vragen wat wij ervan denken? Los uit de pols,

gebrek aan zelfvertrouwen? Alsof ze het hevige

gehinderd door van alles behalve kennis ter

verzet tegen het eerste mobiliteitsplan – Sas en

zake: uw gedacht graag. Se-ri-eus? Is er echt

Frank herinneren zich de dreigbrief met kogel

iemand die het zinnig vindt om een derma-

ongetwijfeld wél nog – en hun achteraf bekeken

te complexe kwestie over te laten aan onze

onmiskenbare vergissing daarin, al vergeten

gezamenlijke oordeelkunde? Akkoord, Geert lijkt

zijn? Tuurlijk heeft Gent meer dan genoeg te

inmiddels min of meer afgewend, maar Farage,

bieden om ook zonder die overigens-nooit-vrije

“Het zal misschien niet allemaal kloppen wat

Johnson en Trump liggen toch niet alleen bij mij

parkeerplaats-voor-de-deur het hinterland te

Geert vertelt. Maar het is wel waar.” Zo luidde

nog altijd zwaar op de maag?

bekoren. Jazeker, ook op shoppingvlak. En ja,

de repliek van een dame in Nederlands Brabant

ik beken, ik behoor tot diegenen die vinden dat

toen ze geconfronteerd werd met de onzin en

Ongetwijfeld, de kundige oordelen beslaan een

we onze gewoontes in vraag moeten blijven

moedwillige misleiding van Wilders’ retoriek.

aanzienlijk spectrum. Van “doodsteek voor de

stellen en (laten) bijsturen. Vergt het geen heel

Ware het niet dat we intussen weten hoe onthut-

binnenstad” tot “zege van het gezond verstand”.

erg blinde vlek om niet te zien dat er intelligen-

send dit soort oordeelkunde kan uitdraaien, het

Van “weg kleinhandel, weg West-Vlamingen en

tere manieren zijn om mobiliteit in een stad te

zou een glimlach om de mond toveren.

dus weg leef-én-feestdynamiek die leven in Gent

organiseren en, als het even kan, meteen ook

zo heerlijk maakt”, tot “te gek voor woorden hoe

te garanderen voor iedereen én betaalbaar te

Maar genoeg over Trump and the likes.

we, ondanks alle alarmerende wetenschappe-

houden?

Wie Gent af en toe met de wagen binnen moet,

lijke evidentie, op zoek naar een parkeerplaats,

heeft wel wat anders aan zijn hoofd: stapvoets,

onverantwoorde hoeveelheden fijne en minder

Trouwens, hoe lang kunnen we drie elektrische

bumper aan bumper, werkelijk alles zit strop

fijne stofdeeltjes onze longen in blijven jagen”.

bussen laten rondrijden voor één miljoen euro?

(pun intended). En dan ben je nog geen parkeer-

Maar betalen we eigenlijk onze beleidsmakers

plaats aan het zoeken. Een Gentenaar die naam

niet om dit soort dingen voor ons – in eer en

waardig ziet het nieuwe circulatieplan dan ook

geweten en met alle beschikbare wetenschap-

met gezonde scepsis, doch vooral verwach-

pelijke, ecologische, demografische en sociolo-

tingsvol tegemoet.

gische kennis – uit te klaren, af te wegen en te 53


ELEKTRISCHE BEDRIJFS— WAGENS DE OVERHEID AAN ZET Tegen 2025 enkel nog elektrische wagens als bedrijfsauto? “Totaal onrealistisch”, klinkt het bij Febiac, de belangenorganisatie van de autosector in ons land. Die visie wordt ook ondersteund door een Europees rapport over de trage opmars van de elektrische wagen, maar tegelijk lijkt er op heel wat vlakken toch een en ander te bewegen.

54


Nissan Leaf

#ZEROEMISSION

Als het van CD&V afhangt, dan zouden lease-

Het voorstel van CD&V lijkt vooral geënt op een

rijker nog: vervuilende benzine- en dieselwagens

maatschappijen in ons land vanaf 2025 enkel nog

aantal initiatieven in Noord-Europa. In Noorwegen

worden daar gewoon veel zwaarder belast, en dat

zero-emission – lees elektrische – wagens mogen

bijvoorbeeld zet de overheid al enkele jaren zwaar in

beleid werpt zijn vruchten af. Zo leg je een spaarpot-

aanbieden aan hun klanten. In de wetenschap dat

op maatregelen om de elektrische auto te promo-

je aan om het gebruik van voorlopig nog duurdere

er vandaag ruim 830.000 bedrijfsvoertuigen op onze

ten. “In dat Scandinavische land is de fiscaliteit

wagens te subsidiëren en dus ook te stimuleren.

wegen rondrijden, zou deze maatregel een forse

aangepast in het voordeel van elektrische wagens,

Waarom zouden we het ook hier niet over die boeg

impuls moeten geven aan de vergroening van ons

worden busbanen opengesteld en tunnels tolvrij

kunnen gooien?” Joost Kaesemans, woordvoerder

wagenpark en tegelijk de CO2-uitstoot sterk doen

gemaakt voor wie elektrisch rijdt en zijn lage-emis-

van automobielfederatie Febiac, toont zich behoorlijk

dalen. Het voorstel is even ambitieus als opmer-

siezones heel courant”, weet professor Joeri Van

sceptisch. “Ten eerste beperkt die Noorse aanpak

kelijk: anno 2016 was in ons land amper 1 nieuw

Mierlo, directeur van de aan de VUB verbonden

zich niet tot de bedrijfsvoertuigen. Daarnaast lijkt dit

verkochte wagen op 400 elektrisch. Ook een recent

MOBI-onderzoeksgroep (Mobility, Logistics and

voorstel me vooral een zoveelste illustratie van een

(2016) rapport van het Europees Milieuagentschap

Automotive Technology). “Met resultaat overigens:

typisch Belgisch fenomeen: men wil lopen alvorens

bevestigt dat het idee om tegen 2025 enkel nog

zowat dertig procent van de nieuw verkochte

deftig te kunnen stappen. Er gebeurt momenteel in

elektrische bedrijfswagens de weg op te sturen

wagens in Noorwegen zijn vandaag elektrisch. Nu

ons land extreem weinig om elektromobiliteit te faci-

onrealistisch lijkt. Van alle nieuwe auto’s die in 2015

kan je natuurlijk aanhalen dat Noorwegen financieel

literen en populair te maken, en dan zouden we plots

in de EU verkocht werden, was amper 1,2 procent

iets meer armslag heeft dan België om dergelijke

een Europese voorloper moeten worden? Laat ons

elektrisch, zo blijkt uit dat rapport. Sterker nog: anno

ondersteunende maatregelen ook te financieren. Dat

om te beginnen een concreet ondersteuningsplan

2015 maken die elektrische voertuigen nog maar

klopt wellicht, maar tegelijk is het ook een olieprodu-

voor elektrische voertuigen invoeren in een handvol

0,15 procent uit van alle auto’s die op de Europese

cerend land dat die olie dus niet langer wenst in te

grote steden. Ik denk daarbij aan aparte rijstroken,

wegen rondrijden. Minder dan peanuts dus.

zetten voor het lokale wagenpark. En veel belang-

voldoende laadinfrastructuur, gratis parkeerplaatsen

55


#ZEROEMISSION

voor wie elektrisch rijdt. Met andere woorden: maak

moeten worden om de stap te zetten – en die bewe-

het sexy, doe mensen twijfelen. Want laat ons eerlijk

ging is vandaag overigens ook volop bezig – maar

zijn: anno 2017 zijn er ook nog flink wat nadelen

een veralgemeende verplichting tegen 2025 lijkt me

verbonden aan de aankoop van zo’n elektrische

echt niet haalbaar. Een ruime elektrische break van

auto. Hoeveel is mijn auto binnen pakweg zes jaar

pakweg 30.000 euro voor een vertegenwoordiger

nog waard, als de batterijtechnologie intussen

bestaat vandaag zelfs nog niet in een elektrische

razendsnel blijft evolueren? Hoe ver raak ik met zo’n

uitvoering. En ook het hele fiscale kader voor elektri-

auto, en waar laad ik mijn batterij op als die ergens

sche wagens moet toch eerst eens grondig bekeken

tussen Brussel en Aarlen leegloopt?”

worden. Daarbovenop komt de batterijtechnologie: zal die tegen 2025 voldoende geëvolueerd zijn om

Kaesemans heeft ook zijn twijfels bij het voorne-

ook technisch een voldoende groot draagvlak te

men om in eerste instantie op de bedrijfswagens

creëren? Het spijt me, maar het is wel heel naïef te

te mikken. “Voor sommige deelvloten kan ik dat

denken dat we daarop een fundamentele impact

idee volgen. Neem nu het wagenpark van De Post,

zouden kunnen hebben door in een kleine markt als

of van het Wit-Gele Kruis. Dit zijn auto’s die heel

België de eerste van de klas te willen zijn.”

korte afstanden afleggen, vaak moeten remmen en opnieuw optrekken en die dagelijks ook een heel voorspelbaar traject afleggen. Een elektrisch voertuig leent zich bij uitstek voor dit soort gebruik,

Handicaps

maar dat kan niet gezegd worden van de vertegenwoordiger die met zijn bedrijfswagen enkele

De cijfers lijken Febiac voorlopig gelijk te geven. De

honderden kilometers per dag aflegt. Bedrijven

elektrische wagen die vandaag het dichtst in de

zouden inderdaad nog wat meer gestimuleerd

buurt van een doorsneegezinswagen komt, is de Nissan LEAF. Die staat vanaf 30.500 euro op uw oprit te pronken. Niet goedkoop uiteraard, maar wel veel betaalbaarder dan de elektrische bolide waarvan vandaag de meeste exemplaren over onze wegen snorren: de Tesla model S. Voor de allergoedkoopste versie daarvan, met een rijbereik van zowat 400 kilometer, telt u al minstens 87.000 euro neer. De allerduurste versie, waar u zowat 600 kilometer ver mee komt, kost zowat het dubbele. Mocht u zich afvragen waarom de LEAF dan zoveel goedkoper kan: dat is niet enkel een veel kleinere en minder luxueuze wagen, met een autonomie van zowat 150 kilometer blijft dit toch ook vooral een geschikte wagen voor korte verplaatsingen in de stad. De kans dat pakweg vertegenwoordigers of journalisten zich overmorgen massaal tot de LEAF zullen bekeren, lijkt dus gering. Ergens tussenin de LEAF en de Tesla S – vandaag de twee bestverkochte elektrische wagens in ons land – zweeft de BMW I3. Dat is een guitig ogende maar ook weer relatief kleine auto die om en bij de 40.000 euro kost. Met een theoretisch bereik van zowat 300 kilometer is dit model voor de doorsneeconsument wellicht al iets aanvaardbaarder.

BMW I3

56


De populairste e-wagens in ons land (verkoopcijfers 2016) 1. Tesla Model S (675) 2. Nissan LEAF (466) 3. BMW I3 (314) 4. Renault ZOE (208) 5. Mercedes Serie B (96)

BMW I3

Wanneer elektrische wagens met een aanvaardbaar

op morgen. Daar gaat toch al snel tien tot vijftien

over de juiste aanpak en volgorde. In plaats van

rijbereik vandaag nog zoveel duurder zijn dan een

jaar over. Tegelijk stel ik vast dat een aantal nieuwe

te vertrekken bij elektrische bedrijfswagens, zou

vergelijkbare diesel- of benzineversie, dan heeft dat

modellen stilaan ook financieel behapbaar worden

ik eerder durven pleiten voor de omgekeerde

alles te maken met de batterijtechnologie. Mede

voor de doorsneeconsument. Er beweegt dus wel

redenering. Honderdduizenden Belgen beschikken,

door het beperkte aantal afnemers, blijven zware

wat, maar het zou niet slecht zijn mochten onze

naast hun bedrijfswagens, ook over een vaak relatief

batterijen die een aanvaardbaar rijbereik garanderen

overheid en het bedrijfsleven een voorbeeld nemen

compacte tweede wagen waarmee doorgaans

voorlopig nog heel duur. Toch lijkt er ook daar stilaan

aan een aantal Scandinavische landen.”

weinig kilometers worden afgelegd. Zou het niet veel

beterschap op komst. “Het zal je verbazen, maar

gemakkelijker zijn om voor dat soort wagens een

het gaat vandaag zelfs een stuk sneller dan ik enkele

Kijken de meeste autoconstructeurs de kat voorlopig

elektrisch alternatief te pushen? Met die wagen trek

jaren terug verwacht had”, geeft professor Joeri

nog even uit de boom, dan viel er onlangs uitgere-

je doorgaans niet op vakantie naar Zuid-Frankrijk of

Van Mierlo aan. “De gemiddelde actieradius van die

kend in ons land toch opvallend nieuws te rapen.

verder, je moet er al evenmin lange afstanden mee

wagens is op enkele jaren tijd stevig toegenomen

Audi kondigde immers aan dat het in 2018 in de

afleggen voor het werk. Soms moet je realistisch

door betere batterijtechnologie. Onder meer dankzij

fabriek in Vorst zal starten met de productie van een

zijn, en eerder de weg van de minste weerstand

onderzoek dat wij hier aan de VUB verrichten. Ik

ruime, volledig elektrische SUV. Tegelijk zullen er

kiezen. Wat niet belet dat het soms niet slecht is dat

durf te stellen dat we nu heel dicht bij een echt

in de Brusselse fabriek ook batterijen van de band

er vanuit de politiek eerder onrealistische denkpistes

omslagpunt zitten. Toegegeven, elektrische wagens

rollen. Nog maar eens een signaal dat almaar meer

gelanceerd worden. Zo zet je mensen minstens aan

kampen nog altijd met een aantal andere handi-

grote merken zelf ook de bocht richting elektrische

het denken.”

caps: ze blijven relatief duur en er is onvoldoende

auto hebben ingezet. Kaesemans: “Op langere

laadinfrastructuur in ons land. Bovendien vernieuw

termijn wordt de toekomst sowieso elektrisch, maar

je een wagenpark nu eenmaal niet van vandaag

misschien moeten we toch eens goed nadenken

57


Less and nothing more

F.R.E.D.T.

Coming soon... 2017


bulthaup van damme team

hogeheerweg 3 9051 sint-denijs-westrem 09 222 23 40 martelaarslaan 200 9000 gent 09 248 05 55 foto cafeine.be - vorm ingedingen.be

info@bulthaupgent.be

www.gent.bulthaup.be


IN DE WOLKEN VA N GENT

Ze is een fanatieke huizenkijker, een Jorge Pardo-adept en een keramieklover. Wie de puzzel legt, komt uit bij Veva van Sloun, bezielster van het Gentse hotspottrio cafĂŠ Clouds in my Coffee, B&B Oasis of Dreams en (web)shop I/Object, maar tegelijk initiatiefneemster van een wolk van een woon- en werkproject in de Dendermondsesteenweg. Dat verenigt niet alleen verschillende functies, het is ook het ideale startpunt voor het verkennen van eigenzinnig design.

Binnenkijken bij Veva van Sloun

60


#GENT

61


De witte blokken naar het voorbeeld van de Portugese architect Aires Mateus springen aan beide zijden van de loftwoning als een soort van halve mezzanine naar binnen en maken vanop de tweede verdieping het interieur lichter en speelser.

62

Na acht jaar in de Sleepstraat te hebben gewoond,

Veva en Wim verstuurden een uitnodiging naar

in een klein appartementje boven Gök II, viel

een netwerk van vrienden en de vrienden van

het oog van Veva van Sloun, Maaseikse met

hun vrienden, en na twee kijkweekends waren

Nederlandse roots, op een oude schoolsite in

alle woningen verkocht. Tien gezinnen kregen

de Dendermondsesteenweg, vlak achter station

daarmee niet alleen de sleutel van een te renoveren

Gent-Dampoort. “Ik had er tijdens die jaren een

woning, maar ook de bevoegdheid om mee te

hobby van gemaakt om alle vastgoedmakelaars

beslissen over ... alles. “Ik besef nu pas hoeveel

van Gent tussen mijn favorieten te zetten en ze elke

geluk we hebben gehad met de samenstelling

avond opnieuw te overlopen, zonder bovengrens

van onze groep. Niet alleen naar vaardigheden

voor de verkoopprijs. Op een dag botste ik op dit:

toe – van architect tot burgerlijk ingenieur – maar

veel te groot en veel te duur, maar zo mooi. Ik nam

ook naar samenhorigheid. We hebben héél veel

architect en vriend Wim Depuydt mee en ook hij

pech gehad met onze aannemer. We hadden

was meteen verkocht. Even later bezochten we de

de goedkoopste gekozen en dat bleek duidelijk

site ook met een projectontwikkelaar, maar toen

geen goede zet. Op een bepaald moment was

die duidelijk maakte dat hij een nieuwbouw van

hij onze gemeenschappelijke vijand, allen tegen

een aantal verdiepingen wilde neerpoten, en naar

één. Gelukkig was er Jef Vervoort, een van

de maximale output voor elke vierkante meter zou

de medebewoners en burgerlijk ingenieur. Hij

streven, wisten we dat onze voldoening elders zou

heeft bij gebrek aan werfopvolging veel taken

liggen. Via het buurtschooltje van onze kinderen

op zich genomen. Bovendien voerde hij een

kenden we al ouders die een school verbouwd

energiestudie uit die heeft geleid tot de installatie

hadden tot woonproject. Met dit voorbeeld

van warmtepompen, een ventilatiesysteem en sinds

in gedachten, besloten we andere mensen te

kort ook zonnepanelen. Jef is een echte specialist

mobiliseren om samen de site te renoveren, met

geworden op het vlak van energiezuinig wonen en

respect voor zijn authentieke schoonheid.”

hij verdient een standbeeld.”


Nu de jarenlange trubbels besproken, bediscussieerd en uitgeklaard zijn, is het voor de groep een uitdaging om niet vast te roesten in een vergadercultuur. “Op den duur krijg je afkooksels van ideeën omdat iedereen zijn zegje wil doen

De site was ooit een katoenfabriek,

over elk agendapunt. Ik pas daar niet in en weet

later een school en vandaag een

in een puur cohousingproject waarbij er nog veel

fijne verzameling van verschillende woningen en functies.

daardoor nu ook dat ik niet zou kunnen aarden meer gemeenschappelijke ruimtes en activiteiten zijn en waarbij je nóg meer afspraken moet maken met elkaar. Het is al heel wat om met je gezin op één lijn te zitten. Neen, geef mij maar een simpel stemsysteem en wat minder vergadertijd. (lacht)” De site in de Dendermondsesteenweg was ooit een katoenfabriek, later een school en vandaag een fijne verzameling van verschillende woningen en functies. Aan de straatzijde werd het voorhuis omgevormd tot café Clouds in my Coffee. Een kleurrijk terras verbindt de Gentse koffie- en ontbijthotspot met het woonhuis van Veva en haar gezin. Daar hoort ook de kapel bij, die op zijn beurt de B&B en de I/Object-shop herbergt. Aan de andere zijde van de woning grenst de binnentuin, die verder omringd wordt door de woningen van de negen andere gezinnen. Zes jaar duurden de verbouwingen, een periode waar Veva met gemengde gevoelens op terugkijkt. “Mijn man Jan Wauters hield zich vooral met het financiële luik bezig. Ik nam de opvolging voor mijn rekening, onderhandelde met aannemers, boog me over de esthetische details, materiaalkeuzes, enzovoort.

Tegels spot je in elke ruimte: ze volgen elkaar op, soms opvallend dan weer zigzag, zacht en zwart.

63


De immense bedbank, overladen door exotisch textiel van onder meer lænd en Chevalier Masson, werd gebombardeerd tot favoriete plek van het hele gezin.

Witte blokken van Aires Mateus

Na alle verzuchtingen is het vandaag vooral genieten

immense bedbank die overladen door exotisch

overzichtelijk te maken, bundelde ik het onder de

en stapvoets de laatste verbouwwerkjes uitvoeren.

textiel van onder meer lænd en Chevalier Masson

noemer Clouds 9000. De verwijzing naar het liedje

“Wim Depuydt tekende de basisindeling van onze

werd gebombardeerd tot favoriete plek van het

Clouds in my coffee kwam tijdens een autorit.

woning uit. Ik wilde graag een open ruimte, maar

hele gezin. Voor verbinding zorgen dan weer de

Wolkjes in je koffie komen en gaan zoals dat gaat

dan wel met afgescheiden kamers. We hebben

keramiek- en lavasteentegels. Samen met Josephine

met zoveel dingen in het leven. Daarom leer je maar

vier kinderen. Dan is de mogelijkheid om je af

Akvama Hoffmeyer, creative director van File Under

beter koesteren. Het leek me de perfecte gedachte

te zonderen essentieel. Wim suggereerde om

Pop, tekende Veva de patronen. Tegels spot je in

bij mijn shop. Ook die is doorheen de jaren duidelijk

te werken met witte blokken naar het voorbeeld

elke ruimte: ze volgen elkaar op, soms opvallend dan

veranderd, wat volwassener geworden misschien,

van de Portugese architect Aires Mateus en dat

weer zigzag, zacht en zwart. “De aannemer wou in

met minder gadgets en meer meubels. Ik heb me

sprak me wel aan. De blokken springen aan beide

onze leefruimte de overgang tussen de houten vloer

altijd al geïnteresseerd voor architectuur en interieur.

zijden van onze loftwoning als een soort van

en de tegelvloer niet in een zigzaglijn shapen omdat

Ik neig daarbij naar de koloniale, Zuid-Amerikaanse

halve mezzanine naar binnen en maken vanop

we vloerverwarming hebben. Ik heb er dan maar zelf

stijl, zoals het werk van de Cubaan Jorge Pardo. Hij

de tweede verdieping het interieur lichter en

iemand voor gezocht.”

ontwerpt alles zelf, van het huis tot de tegels erin.

speelser. Voor de verdere interieurinrichting kon

Modetrends volgt hij niet en steevast kiest hij voor

ik rekenen op mijn neef Maurice Mentjens. Hij gaf

Veel minder zichtbaar is de grens tussen het leven

een eigenzinnig kleurgebruik. Dat maakt wat hij

onder meer het interieur vorm van het café van

en werk van Veva. Beide mengen zich als zout in

doet, heel persoonlijk en mij een ontzettend grote

het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Strak, dat

water en volgen de weg langs de persoonlijke loves

fan. De samenvatting van dat alles is wat Clouds

is zijn ding. Een klein beetje warmte, dat is mijn

en likes van de creatieve estheet. “Na de geboorte

typeert. Ik verkoop waar ik van hou, alles is mijn

ding. (lacht) Hij bepaalde dus de vorm, terwijl ik

van onze tweeling, nu drie jaar geleden, heb ik I/

persoonlijke selectie en mijn selectie is wie ik ben.

me op de invulling met materialen toespitste.” Een

Object geleidelijk aan weer opgestart. De woonsite

Mijn aanbod is daardoor minder commercieel, maar

eyecatcher op de benedenverdieping is de Koreaans

zou natuurlijk ook deel uitmaken van het verhaal,

wel sterker en misschien wel tijdlozer. ‘What you see

geïnspireerde houten schuifwand die de leefruimte

want het concept werd uitgebreid met de (web)

is what you buy, zeg maar’ (lacht).”

van de lagergelegen tv-en leesruimte scheidt. In

shop I/Object, het café Clouds in my Coffee en

die ruimte geen klassieke zetels, maar wel een

de B&B Oasis of Dreams. Om het allemaal wat

64


WOLKJES IN JE KO FFI E KO M EN EN G A A N ZOA L S D AT G A AT M E T ZOV EEL D I N G EN IN HET LEVEN. DA AROM LEER JE MA AR BETER KO EST ER EN. HET LEEK ME DE PERFECTE GEDACHTE BIJ M I J N S H O P.

65


I/Object wordt The Chapel De Clouds-family is een welgekend trio bij elke designminnende Gentenaar. Tijd voor verandering, moet bezielster Veva gedacht hebben. “Deze zomer wordt onze fysieke shop omgedoopt tot The Chapel. Daarmee volgen we het enthousiasme van de mensen voor deze ruimte met hoge plafonds en grote kapelramen. We zullen er een multifunctionele, creatieve plek van maken die zal worden ingericht als showroom voor I/Object, maar tegelijk dienst zal doen als een huiselijke ruimte voor workshops, fotoshoots, private sales, enzovoort. We zijn benieuwd wat voor moois dat met zich zal meebrengen.� www.clouds9000.com

66


ABSOLUUT FAVOURITES

# COLLAB

DILS & MANDER X PAARL

Een unieke handtas, handmatig gevouwen uit ĂŠĂŠn stuk leder en afgewerkt met een fijn plaatje beton: dat is het resultaat van de collab tussen het exclusieve handtassenlabel Paarl en betonstudio Dils & Mander. Het past perfect in de reeks handtassen die de Gentse ontwerpster Pearl-Lisa De Buck momenteel vervaardigt uit natuurlijke materialen. Ook in de pijplijn: een handtas uit hout of met marmerafwerking, stuk voor stuk ontwikkeld in samenwerking met creatieve ambachtsmensen. Met juweelontwerper Siegfried De Buck als vader en galeriehoudster Hermine De Groeve als moeder, leek het lot van PearlLisa wel op voorhand vast te liggen. In hun voetsporen treden, betekent voor de Gentse designer de resolute keuze voor slow fashion, voor eenmalige en unieke uitvoeringen van een tasmodel, die je bovendien op je eigen voorkeuren kan afstellen. Aan de andere zijde van de collab: Jeroen Dils en Jonas Vermander, bouwkundige ingenieurs en betonlovers die na meer dan vijf jaar onderzoek een ultrasterke betonsamenstelling hebben ontwikkeld die ultraslank design mogelijk maakt. Behoren tot hun collectie: meubels en accessoires met beton in de hoofdrol. En er is ook maatwerk, zoals deze samenwerking illustreert. www.dils-mander.com / www.paarl.be

67


TRADITION De traditie van echt vakmanschap

HARINCK n.v.

Heirweg 95, 8710 Wielsbeke, BelgiĂŤ T +32 (0)56 67.40.50 F +32 (0)56 67.40.51 info@frager-fralu.com

www.frager-fralu.com


MINIMAL Huisdeuren in hun puurste vorm

HARINCK n.v.

Heirweg 95, 8710 Wielsbeke, BelgiĂŤ T +32 (0)56 67.40.50 F +32 (0)56 67.40.51 info@frager-fralu.com

www.frager-fralu.com


David Chipperfield Architects

KUNSTHAUS Uitvoerder: David Chipperfield Architects Opdrachtgever: Kunsthaus Zürich Jaar: 2009-2019 Locatie: Zürich Concept: uitbreiding van Kunsthaus Zürich, ontworpen door de Zwitserse architect Karl Moser en gebouwd tussen 1904 en 1910. Het museum ligt op Heimplatz, een plein in het stadscentrum, en wordt uitgebreid met een nieuw gebouw aan de overkant dat als strak geometrisch volume met traditionele stenen gevel perfect de link zal maken tussen de klassiekmodernistische kunstcollecties en het hedendaagse stadsleven.


ABSOLUUT ART


72

ART foto's Sanne Delcroix


#ZEROEXPOSURE

ON HOLD

Voor de renovatie van het Koninklijk Museum voor MiddenAfrika in Tervuren verhuisde de savanneolifant in 2013 naar Technopolis Mechelen. Vandaag is de publiekslieveling eindelijk weer thuis. De olifant staat al op zijn nieuwe plek, maar voorlopig blijft hij nog ingepakt tot de officiĂŤle heropening van het prestigieuze museum in juni 2018. De olifant werd in de jaren vijftig in de toenmalige Belgische kolonie Congo geschoten en kreeg een ereplaats tijdens Expo 58. Na de wereldtentoonstelling verhuisde hij naar het KMMA, waar hij volgend jaar zijn zestigste jaar in BelgiĂŤ viert. Ook elders in de diepste krochten van het Belgische kunstlandschap verschuilen zich werken die verbannen zijn, vergeten of tijdelijk opzij geschoven. Wij pikten er enkele uit en brengen een eerbetoon aan deze art on hold.

73


LA GIOSTRA

Naam: La Giostra Artist: Alessandro Mendini, Alessi Jaar van productie: 2000-2001 Eigenaar: Design museum Gent

74

Reden van opslag: La Giostra is een draaimolen met 35 objecten uit de ‘Droomfabriekcollectie’ (lees: de bestsellers) van Alessi in miniatuurvorm. Het werk van Alessandro Mendini (1931) en Alessi is uitgebreid vertegenwoordigd in de collectie Italiaans postmodernisme van Design museum Gent. Het prototype van deze carrousel ontstond in 2000 naar aanleiding van een tentoonstelling in Bonn. Het collectiestuk van Design museum Gent is naast dit prototype het enige gerealiseerde exemplaar. Meer dan tien jaar lang stond dit object opgesteld in het midden van de permanente expo hedendaags design op de bovenste verdieping van het Gentse designmuseum. Met zijn dansende objecten en zijn muziekje werd de carrousel in 2004 uitgeroepen tot het favoriete tentoongestelde object. Misschien was dat eerbetoon net iets te groot, want vandaag staat La Giostra in het depot, wachtend op een onzekere toekomst.


ALESSANDRO MENDINI, ALESSI

75


76


Reden van opslag: Toen hij een tijd in het huis van een privéverzamelaar verbleef, schilderde de Belgische beeldende kunstenaar Matthieu Ronsse zijn interpretatie van Manets L’Asperge op de muur van de bureauruimte. Het past perfect in de filosofie van de kunstenaar die gefascineerd is door de weg die een kunstwerk aflegt, een weg die veel verder gaat dan een mensenleven. Zo maakte Ronsse ook van zijn eigen huis een groot kunstwerk. Het zal later door andere mensen overschilderd worden en ooit weer zichtbaar gemaakt worden. Een kunstwerk dat vast deel uitmaakt van het patrimonium vormt een verhaal in een verhaal. Boeiend, vindt hij dat.

MATTHIEU RONSSE

Artist: Matthieu Ronsse Jaar van productie: 2012 Eigenaar: privécollectie

77


DIVERSIONS IN 7FLIP2 78

Artist: Boris Tellegen aka DELTA Jaar van productie: 2008 Eigenaar: Alice Gallery OFFICE

Reden van opslag: Alice Gallery brengt werken die specifiek voor zijn expo’s geconcipieerd worden. Zo ook het werk van Boris Tellegen, nu voor onbepaalde duur gestockeerd in de Brusselse galerie. Het werk van de Amsterdammer Tellegen, in een vorig leven graffitikunstenaar en zoon van dichter Toon Tellegen, is een gelaagde, houten sculptuur van extreem gedeconstrueerde letters en typo’s. En de compositie is zodanig georkestreerd dat ze doet denken aan werken uit de periode van het kubisme en constructivisme of aan bepaalde modernistische wallpapers. Hoe het ook zij, het werk staat op zich en trekt je aandacht ergens op de grens tussen orde en chaos.


BORIS TELLEGEN

79


Slank design voor maximale transparantie

W W W. A L U L I M . B E Openingsuren ma - vr: 9u00 - 17u00 za - zo: gesloten Showroom Nijverheidslaan 1563 3660 Opglabbeek Info & advies T +32 (0)475 98 93 88 jan@alulim.be


ABSOLUUT FAVOURITES

# COLLAB

Seem Soap & Say Hi To

De Parijse designstudio Seem Soap, opgericht in 2015 door vormgeefster Mathilde Lehmann en productdesigner Valentine Sée, heeft iets met alledaagse voorwerpen, zo alledaags dat je ze zou vergeten. Zoals zeep. Het duo shapet ze tot designobjecten, vergankelijk – dat wel, maar wel bijzonder verrassend. De natuurlijke zeepjes in piramide- of tolvorm volgen immers de ergonomie van de hand, transformeren met de tijd en vervagen zo details of geven nieuwe vrij. In samenwerking met het creatieve showcaseplatform Say Hi To werd een limitededitioncollectie gecreëerd. De reeks bestaat uit vier zeepjes die, grafisch van stijl en fel of pastel van kleur, de wereld van Seem Soap en Say Hi To perfect samenbrengen.

Violaine Carrère

www.sayhito-mag.com / www.seemsoap.fr

81


Met een terrasoverkapping geniet u langer én meer van het buitenleven, ongeacht het weer. Vertoeft u ook graag buiten? De tuin staat niet meer los van uw huis, beiden worden aan elkaar gelinkt en vormen één geheel. Daarom willen we ook buiten in onze tuin meer sfeer creëren en streven we naar optimaal comfort en leefplezier. Maak kennis met onze terrasoverkappingen.

TORCK BVBA POORTEN & ZONWERING Bezoek onze toonzaal: E3-laan 60, 9800 Deinze T. 09 381 66 00 | F. 09 381 66 01 info@torck.be | WWW.TORCK.BE


OOG VOOR DE TAIL ZIN VOOR PERFECTIE

Van der Waerden interieur Steenweg 480, 9470 Denderleeuw (België) T. +32 53 66 86 45 E. info@vanderwaerden.be www.vanderwaerden.be

ROLF BENZ LOUNGE Ghelamco Arena Ottergemsesteenweg Zuid 808 9000 Gent T. +32 09 330 23 77


estudio tampiquito

NOVELTY BOUTIQUE Uitvoerder: Anagrama Opdrachtgever: Novelty Jaar: 2017 Locatie: Mexico Concept: Interieurdesign dat geometrische lijnen volgt langs verschillende hoogtes, rozetinten, materialen zoals metalen en marmer en een spel van licht, schaduw en contrast. Het resultaat is een warm en vrouwelijk gevoel in een gestileerde high-endfashionboetiek.

ABSOLUU T TR AVEL


ABSOLUUT SHOP


Energiebewust voor uw toekomst Trendsetter in warmtepompen en klimatisatie


SPECIALISTEN IN GLAZEN BALUSTRADES

De glazen balustrades voor het prestigieuze project Light Falls in Melle werden geïnstalleerd door ALUMINCO en AIGLASS.

GLAZEN BALUSTRADES / GLAZEN WANDEN & DEUREN / EXCLUSIEVE INTERIEURPROJECTEN

ALUMINCO Belgium Rijksweg 3 2870 Puurs info@aluminco.be www.aluminco.be

AIGLASS / MEYVAERT DOK NOORD 3 9000 GENT bernard@meyvaert-glas.be www.aiglass.be


C O L U M N

Met de aankoop van de terreinen naast ons geliefde ABS kantoorhoofdkwartier-clubhuis ontstond de ambitie om een zeer mooi, zeer energieneutraal en zeer functioneel gebouw te creëren om zo ons imago, en in het verlengde daarvan de hele wereld, een plezier te doen. Als morele marktleider van het BVV – Betere Vlaamse Vastgoed – leek ons geen berg te hoog, geen rivier te diep. De aarde en het hemelwater zouden ons gebouw probleemloos voorzien van de nodige energie, lees: nul CO2-uitstoot, de verschillende bestemmingen zouden conform de heersende maatstaven voor ruimtelijke ordening verdichtend, divers en wederzijds ondersteunend zijn (handel-burelen-wonen) en de bouwschil en bouwknopen zouden een voorbeeld worden van moderne bouwkunst. Het Gentse ethische architectenbureau Archipl werd aangetrokken, Engitop zou het gebouw earthquake proof maken en hp engineers zou op zijn beurt voor het ecologische kloppende hart van het gebouw zorgen. En zo geschiedde, ABSoluut Plaza was geboren.

88


C O L U M N

HET SPAGAAT VAN DE ONDERNEMER Na de moeizame toekenning van de

en de calorieën hernieuwbaar opwekt op de plek

een microwereldschaal, maar evengoed op een

bouwvergunning, met hulp van de immer

waar ze verbruikt worden (does it get any better?),

macro-omgevingsschaal. Heb ik dus wel een

welwillende Gentse Administratie die we hierna

dan wordt de businesscase nog gekker: elke

keuze? Enkel iemand met de nodige professionele

eeuwig dankbaar zullen zijn om zo rigoureus

inspanning die je doet om het verlies aan calorieën

autoriteit kan tonen wat vandaag bouwkundig

elk voluntaristisch bouwenthousiasme te

terug te dringen (de beste calorie is tenslotte nog

mogelijk is. In mijn unieke positie als architect,

verambtelijken, werden de mouwen opgestroopt

altijd de niet verbruikte), kost dubbel: meer kost,

aannemer en bouwheer tegelijk is het – ja, mijn

om vervolgens alras vast te lopen in de

minder baat. De omgekeerde wereld quoi.

plaat blijft hangen – dus mijn morele plicht om

onverbiddelijke regelgeving van de brandweer

die ogenschijnlijke tegenstrijdigheid te omarmen.

en de valse wetenschap rond ventilatie en tutti

Precies daar ontstaat een meervoudig spagaat

quanti. Honderden duizenden euro’s bleken

voor de ondernemer met een ethisch kompas.

nodig om statistisch nooit voorkomende

Als we per calorie zouden afrekenen (het

Staat ten andere de halve wereld niet voor

uitzonderingssituaties (cero, cero, cero, …) in

oldskoolmodel), hebben we er alle belang bij dat

datzelfde vraagstuk? Wordt niet elke alerte

te dekken en horden vertegenwoordigers van

de huurder zoveel mogelijk verbruikt, wat niet

staatsman geplaagd door zijn geweten om zo snel

zwaar gelobbyde bouwmaterialen kwamen

goed is. Als we echter een – onder de marktprijs –

mogelijk solide wetten te gieten rond het beperken

hun verluchtingsroosters, liften, jaloezieën en

forfait per vierkante meter aanrekenen, hebben

van de opwarming van de aarde? Is niet elke

glasfilters opdringerig aandragen met als zweep

wij er alle belang bij dat de huurders zo weinig

ondernemer gemotiveerd om de maatschappij

de totalitaire banbliksem van de boetes van het

mogelijk verbruiken, wat een positieve incentive

waarin zijn onderneming floreert positief te

VEA (Vlaams Energieagentschap). Maar waar een

is. Door het aanrekenmodel te wijzigen, komt

ondersteunen en zijn niet alle bezoldigden

wil is, is een weg en in de wetenschap dat gras

alles weer op zijn plaats. Vanaf het moment dat

begaan met de zorg om hun omgeving? Ik zie

niet sneller groeit door eraan te trekken, sleutelde

we warme/koele/verse lucht verkopen in plaats

u glimlachen. Inderdaad, het evenwicht tussen

ons dreamteam geduldig aan wat vandaag ter

van branders en radiatoren hebben we er alle

welvaartcreatie en de verdeling ervan is meer

plan staat als een zeer slim en uitzonderlijk mooi

belang bij dat onze installatie niet te veel verbruikt,

een zaak geworden van individuele beslissingen

gebouw.

CO2-vrij is en zo lang mogelijk meegaat. Ondanks

dan een gestructureerde evidentie. Maar terwijl

het op het eerste gezicht verlieslatende resultaat

iedereen op iedereen zit te wachten, neemt hier

MEER KOST, MINDER BAAT

ontstaat dan toch een win/win… Wereld/ABS: 1/1.

en daar al iemand beslissingen die als lood op de

Maar de echte verrassing moest nog komen. Bij

POSITIEF VERSCHIL OP MICROWERELDSCHAAL

Natuurlijk doe ik het!

schouders wegen. Het lijkt een eenzame tocht, de beslissing dat het hele gebouw een centrale

maar toch moet het zo.

warmte/koude/ventilatievoorziening zou krijgen met geothermie als krachtbron om zo meer

Doe ik het? Ik heb al lang begrepen dat de

dan een dozijn klassieke gaswandketels en

mens van nature slecht is en dat we in deze

dito boilers te vermijden, werd de knoop waar

moderne tijden alle precaire beslissingen voor

je als ondernemer voor staat al snel duidelijk:

onszelf moeten nemen zonder te wachten op het

de kost van energiebewust bouwen is voor de

initiatief van anderen, de overheid of derden. Ik

investeerder, de baat voor de verbruiker. En het

heb als ondernemer absoluut de mogelijkheid

wordt nog pijnlijker. Als je het écht goed wil doen

om een positief verschil te maken, weliswaar op

Anton Gonnissen Sint-Martens-Latem, 28 februari 2017

89


SANTA CLARA 1728 Uitvoerder: Manuel Aires Mateus, vriend van de eigenaars Opdrachtgever: Joao en Andrea Rodrigues, eigenaars van verschillende vakantiewoningen in Portugal Jaar: 2016 Locatie: Lissabon Concept: de renovatie van een achttiende-eeuws gebouw tot een guesthouse met zes suites en woning voor het koppel en hun kinderen. De realisatie respecteert niet alleen de historische schoonheid van het gebouw, maar voegt er een sfeer van sereniteit en puurheid aan toe die zo kenmerkend is voor de realisaties van Mateus.


ABSOLUU T TR AVELEXCLUSIEVE KWALITEIT EN COMFORT

DOMUSLIFT, DÉ ENIGE EN ECHTE HUISLIFT! Eenvoudig in gebruik, comfortabel, energiezuinig, geruisloos en bovenal: oerdegelijk. Ons ruim aanbod aan types, maten en

OVERTUIG UZELF! Test de DomusLift in onze showroom en ervaar de absolute klasse!

Eedstraat 7 - 9052 Zwijnaarde 09 220 79 78 - info@verolift.be

www.verolift.be

www.eeuwenaert.be

afwerkingen verzekert een huislift volledig naar wens!


© CAYMAN.BE | FOTOGRAFIE SAM GILBERT

must C casteelken OOSTKAMP

casteelken RUMBEKE

casteelken SHOP

Gaston Roelandtsstraat 1 · Oostkamp

St. Petrus & Paulusstraat 2 · Rumbeke

Koestraat 181 · Rumbeke

w w w. c a s t e e l k e n . b e


ABSOLUUT FAVOURITES

# COLLAB

Studio Kan/o & Atelier Tactile

Het Belgische label Studio Kan/o bundelt graag de krachten met andere creatievelingen, zoals eerder al met Murmuur architecten en Original Eskimo. Dit keer sloegen Valérie Hellebaut en Stien Bekaert, het Gentse duo achter Studio Kan/o, de handen in elkaar met Atelier Tactile van stadsgenoot Lennert Dejonghe. Samen brengen ze een reeks van zes genummerde banken, vervaardigd uit afrormosiahout en afgewerkt met twee kussens. De langwerpige kussens liggen opgevouwen en roepen zo de huiselijke warmte van opgeplooide dekens op. Dankzij hun hedendaagse, uitgepuurde design doen ze dat evenwel zonder in te boeten aan verfijning. De kussens werden speciaal voor de gelegenheid ontworpen en handmatig voorzien van de karakteristieke Kan/o-marmerprint. Het donkere hout werd zacht vernist. Bank en kussens, when two become one. Of zoals Lennert het zo mooi verwoordt: “Samen gemaakt om één te zijn”.

Nathalie Samain

www.studiokano.com / www.ateliertactile.com

95#ZEROGR AVIT Y

UP! Het is niet de berg die ze willen veroveren, maar zichzelf. Aan het woord zijn vier berglovers, elk met hun eigen doel en verhaal, over de louterende kracht van het klimmen.


01 Marie Monsieur Noorwegen reisjournaliste

“Vorige zomer bracht een persreis me in Beitostølen, een filmisch schoon Noors dorp met authentieke houten huisjes pal in het centrum van het land, op zo’n drie uur rijden van Oslo. Dit is de plek waar je de Bessegen Hike kan ondernemen, de populairste wandeling van de streek en misschien wel van heel het land. De Lonely Planet tipt deze hike zelfs als een van de mooiste ter wereld.”

“Hoewel het ons werd afgeraden, besloot ik samen

periode in je leven een fysieke inspanning van dat

met een bevriende fotografe af te wijken van het

kaliber levert en onderweg wordt getrakteerd op

reisprogramma om deze mythische tocht te kunnen

adembenemende uitzichten, dan zet je dat toch aan

ondernemen. Acht uur lang stapten we in een

het denken. Op het hoogste punt (1743 m), net voor

wondermooi decor, overweldigd door de stunning

de hemel dieprood kleurde, hebben we een halfuur

views over het heldergroene gletsjermeer Gjende en

vol ongeloof en in alle stilte zitten genieten van de

het diepblauwe bergmeer Bessvatnet. De Bessegen

grote natuurlijke schoonheid voor ons. Op het dak

bergrug, een kam met aan weerszijden een afgrond,

van de wereld, daar kan je je alleen maar heel nietig

was het meest uitdagende stuk en daar stonden we

en dankbaar voelen.”

toch even op onze benen te trillen.” “Achteraf gezien kan ik de wandeling in één woord samenvatten: louterend. Als je na een moeilijke

98


Kaat De Malsche Panama freelancefotografe

“Begin april vertrok ik op reis met vier vrienden. Discussie over onze bestemming is er nooit geweest. We kozen Panama, simpelweg omdat de vliegtickets ontzettend goedkoop waren.”

“Nooit eerder vertrok ik zo onvoorbereid op reis. Een

“Zes uur na ons vertrek kwam ik totaal uitgeput aan

top 3 van de dingen die elk van ons absoluut wou

op de top van de vulkaan, perfect op tijd voor the

doen, was er wel. Op onze gemeenschappelijke

golden hour. De jongens waren er al een tijdje bezig

to-dolijst: diene vulkaan, aka de Volcán Barú, met

met een uitgebreide fotoshoot van de slapende

zijn 3474 meter het hoogste punt van Panama. We

vulkaan. Het gaf me de kans om een paar meter

planden een hike van 13,5 km met een hoogtever-

verder op adem te komen en te genieten van het

schil van 1700 meter. Dat is meer dan dat de Grand

meest adembenemende landschap dat ik ooit zag.

Canyon diep is, just saying. We hadden online

Het zicht reikte tot de Stille Oceaan en de Caribi-

gelezen dat de meeste mensen ’s nachts naar boven

sche Zee. Mijn tranen kon ik nog net bedwingen.

vertrekken om op de top van de zonsopgang te

Nooit eerder voelde ik zo veel voldoening. Ik bleef

kunnen genieten. Omgekeerd hadden vrienden de

maar herhalen hoe intens gelukkig ik was dat we dit

route overdag gedaan om zo de zonsondergang

hadden gedaan. En toen ik van een Spaans koppel

te kunnen zien en daarna in het donker af te dalen.

hoorde dat zij drie uur langer hadden geklommen,

Omdat kiezen verliezen is, besloten wij om bovenop

kon ik een grijns moeilijk onderdrukken. Apetrots

de vulkaan te kamperen. Zo konden we de zon zien

was ik op mijn spaghettibeentjes.”

ondergaan én opgaan.”

02

99


03

Sam Van Brempt Alaska

alpinist

“Drie jaar geleden trok ik met een bevriende alpinist op expeditie naar Alaska. Ons hoofddoel was de beklimming van de Moonflower Buttress, een beruchte klimroute op Mount Hunter in het Denali National Park. Deze route wordt als een van de moeilijkste van Alaska beschouwd. Elk jaar wagen meerdere klimteams er vruchteloze pogingen, maar wij slaagden erin deze beklimming al na vier dagen met succes af te ronden.”

“Met nog een kleine twee weken marge hoopten

De rest van de dag gebruikten we om op krachten te

we ook ons B-plan, namelijk de Cassin Ridge op

komen, te eten en van het uitzicht te genieten. Vanuit

Denali, te kunnen uitvoeren. De grootste beproeving

onze tent zagen we links Mount Hunter en rechts

zou de herinnering worden aan mijn eerste poging in

Mount Foraker door het wolkendek priemen. De

2010. Die kostte het leven aan mijn goede vriend en

volgende ochtend wilden we onze klimtocht voort-

toenmalige klimpartner Joris Van Reeth. Ik heb altijd

zetten, maar de wind stond hevig, het was zwaar-

willen terugkeren naar de plaats van het ongeval, in

bewolkt en we kregen onze lichamen niet warm.

de hoop dat het zou helpen in mijn verwerkingspro-

Toen ook het gevoel uit onze tenen verdween, was

ces, maar ik wist ook dat het niet gemakkelijk zou

dat het teken dat we helaas rechtsomkeer moesten

worden.”

maken. Sindsdien kijk ik er elk jaar naar uit om terug te keren, maar concrete plannen zijn er nog niet. Dat

“Na een week acclimatiseren en uitrusten, vertrok-

de beklimming enkel mogelijk is in mei en juli en je

ken we vanuit het basiskamp voor een relatief rustige

een vergunning drie maanden op voorhand moet

klimdag. In de late namiddag kwamen we op een

aanvragen, maakt deze expeditie ook niet evident.”

vlak stuk en beslisten om daar onze tent op te slaan.

100


Debbie Pappyn Nepal

04

reisjournaliste

“Het stond al jaren op ons lijstje: het vergeten en geheime koninkrijk van Upper Mustang. Ooit was dit stukje Himalaya onafhankelijk, maar toen de koning van Nepal in 2008 werd afgezet, voegde het Kingdom of Lo zich officieel bij Nepal. Toch blijft het een wereld veraf, letterlijk en figuurlijk. Wij trokken er in juni 2016 naartoe: de beste periode, zo net na een ijskoude winter en net voor de moesson.”

“Terwijl de meeste reizigers de

authentieke, Tibetaanse cultuur

bekende hikes van Nepal doen,

zonder invloeden van buitenaf. Af

trokken wij wat verder: naar

en toe maakten we een zijsprong

het charmante dorp Kagbeni,

te voet, zoals hier op de foto,

de toegangspoort tot het oude

ergens op een hoge bergpas met

koninkrijkje. Vanaf hier is een permit

zicht op het rotsachtige decor.

van 500 dollar nodig om Upper

Geen andere ziel te bespeuren.

Mustang te betreden. Sommigen

Alleen onze voetstappen en

doen het te voet, anderen te paard,

hijgende ademhaling wanneer we

wij met de 4x4, langs de enige

boven de 4000 meter klimmen.”

weg die er sinds 2011 is. Weg is overigens een overstatement: het

“Deze trip bleek een

ongeplaveide paadje zwiert zich

aaneenschakeling van

vervaarlijk langs steile bergwanden

sensationele landschappen,

en door groene valleien.”

wowervaringen en unieke momenten in de dorpjes, goed

“Lunchen en overnachten deden

weggestopt in de vruchtbare

we in charmante maar eenvoudige

valleien. Tien dagen was Upper

theehuisjes. Ver van de moderne

Mustang compleet van ons.

maatschappij. Geen elektriciteit,

Waar ter wereld kan je dit nog

geen gsm-ontvangst en al zeker

meemaken?”

david de vleeschauwer

geen internet, maar wel de

101


innerlijk en uiterlijk welzijn.

Showroom Olsene Grote Steenweg 13 9870 Olsene - Zulte +32 93 88 91 11

N AT U U R S T E E N | K E R A M I E K | C O M P O S I E T

stone.be


Vakmanschap zit in de details. Al 25 jaar bouwen we, schaven en polijsten we en petit comitĂŠ aan maatwerkprojecten met meerwaarde. Het heeft ons ervaring gebracht op het vlak van massiefwerk, coriantoepassingen, hoogwaardige vernis, fineer eigenverlijming van alle houtsoorten, enzovoort. Het zijn stuk voor stuk natuurlijke kwaliteitsmaterialen en hoogwaardige afwerkingen die we met een fijne handeling en heel veel zorg samenbrengen in hedendaagse interieurprojecten, inclusief keukens, bad- en slaapkamers, dressings, bureaus, vestiaires, enzovoort. Zoek je onze website? Die is er niet. Bel ons en kom even langs in ons atelier. Daar nemen we graag de tijd om je totaalproject persoonlijk te bespreken.


MAATMEUBILAIR & BINNENINRICHTING OP MAAT

3 generaties ervaring in schilderwerk en decoratie Sinds 1960 is onze onderneming ervaren in alle hedendaagse en klassieke vormen van interieurdecoratie. Bij Veldeman kan je terecht voor echt vakmanschap. We zijn je partner voor: −−binnen- en buitenschilderwerk −−wand en vloerbekleding −−gehele binnenafwerking

Maatwerk van de hoogste kwaliteit Veldeman staat ook voor schrijnwerk met uitzonderlijk vakmanschap. Wij kunnen daarom al jouw binnenschrijnwerk op maat feilloos realiseren. Telkens kan je rekenen op de hoogste kwaliteit, afgewerkt in ons eigen atelier: −−kasten en dressings −−sierhaarden −−alle maatmeubilair −−keukens op maat

Veldeman bvba 9200 Dendermonde | Tel. +32 52 21 67 32 | Fax +32 52 20 01 18 info@veldeman-bvba.be | www.veldeman-bvba.be


5 kantoren in de Provence

Onze vastgoedgroep is, met 5 kantoren in het zuiden van Frankrijk, van de Mont Ventoux, Luberon tot Saint-Rémy-de-Provence en Saint-Tropez, de belangrijkste speler in de Provence. Onze Vlaamse roots gecombineerd met de internationale luxevastgoedgroep Knight Frank biedt u :

T. Rudi Janssens: 0033 6 87 55 36 43 E. contact@janssensimmobilier.com www.janssens-immobilier.com

• bijna 1000 mooie kwaliteitseigendommen te koop en te huur • totaalbegeleiding door onze viertalige teams • 200.000 jaarlijkse bezoekers via onze website • een deur naar kwaliteitsvastgoed wereldwijd via 417 kantoren in 52 landen


DESIGN & ARCHITECTUUR FLASH

RED DOT DESIGN AWARDS Begin april werden naar jaarlijkse gewoonte de Red Dot Design Awards uitgereikt. Die eer viel deze editie ook twee Belgen te beurt. KOVR, het nieuwe designlabel van het West-Vlaamse bedrijf Depro Profiles, kreeg een award voor HYDE: wand- en plafondpanelen met ingewerkte ledverlichting. Het product werd ontwikkeld in samenwerking met designer Danny Venlet en Designregio Kortrijk. BelgiĂŤs akoestiekspecialist Incatro viel dan weer in de prijzen met Soundleaves, een nieuwe reeks akoestische wand- en plafondelementen en bureauschermen. De jury loofde Soundleaves in het bijzonder om de uitgekiende synergie tussen design en maximale geluidsabsorptie. www.kovr.be / www.soundleaves.com

Solo Houses Initiatiefnemer van het opmerkelijke Solo Houseproject is de Parijzenaar Christian Bourdais en zijn intentie laat niets aan de verbeelding over: de plaats en het prestige van architecten in een door regulatie en klanten opgeĂŤiste markt terugclaimen door het geven van carte blanche voor het ontwerpen van ongeziene vakantiehuizen. Na de realisatie van het Chileense architectenduo Pezo von Ellrichshausen, is sinds april ook het droomhuis van OFFICE Kersten Geers en David Van Severen klaar. Het cirkelvormige huis ligt op een plateau in de wildernis van Cretas, in het noorden van Spanje. Een dik betonnen dak rust op 36 kolommen voor een zwevend effect, de allround plexiglasgevel schuift volledig open en in de binnencirkel werd een getrapt zwembad gegraven. Denk daarbij de aanvulling met prachtig, minimalistisch designmeubilair en je hebt een plek die vakantie tot het ultieme genot verheft. www.solo-houses.com

106


DESIGN & ARCHITECTUUR FLASH

Flexibele nieuwkomer YKOON Het Belgische designlabel ykoon breidt zijn meubelcollectie uit met Eklips. Ontwerper Steven Gosseye gaf zijn massief houten eettafel een ovalen blad mee en shapete het met een asymmetrisch potenstel. Ook als bureau of vergadertafel doet Eklips het goed.

luca beel

www.ykoondesign.be

Designshop met mediterrane flair In april gingen de virtuele deuren van de Brusselse webshop Sabellar open. Slowdown to the Mediterranean way of life luidt het motto van de shop en dat blijkt duidelijk uit het uitgekiende aanbod van sobere, uitgepuurde homedeco en vintage mode. “Elk object draagt een verhaal in zich”, vertelt de Spaanse María Noval-Quílez, die sinds 2012 in België woont. “Alles is handgemaakt, authentiek en vervaardigd uit natuurlijke materialen of textiel, zoals een vintage blouse met ingestikte initialen.” De eigenares van Sabellar speurt naar de juiste items op antiekmarktjes in Mallorca en brengt zo het zuiderse leven via het net in Belgische huizen binnen.

Hilde van Gerwen

www.sabellar.com

107


LIFESTYLE UNISEKS

voor hem en haar

2/ Mansour Badjoko is een uniseks mode-

4/ Extreme Cashmere is een Amsterdams

merk dat in België ontworpen en in Europa

modelabel, opgericht door Saskia Dijkstra.

geproduceerd wordt. Onder het motto ‘minder

Samen met designer Camille Serra ontwerpt

maar beter’ wil dit nieuwe label de kwalitatieve,

ze high-enditems, uniseks en van de beste

modulaire basis vormen voor zowel zijn als haar

kasjmierkwaliteit. Het merk focust niet op

dressing.

seizoenen, maar des te meer op slow fashion. Dit past helemaal in het nieuwe concept van

www.mansour-badjoko.com

Graanmarkt 13, waar deze duurzame stukken geregeld over de toonbank gaan. 2

www.extreme-cashmere.com 4

1/ Líkami is IJslands voor ‘lichaam’, wat verwijst

3/ Mensen hebben meer overeenkomsten dan

naar de zuiverheid, kracht en schoonheid van

verschillen. Dat is de filosofie achter Yunit, het

5/ Is hij goudsmid of chef de cuisine? Zet

het land, zonder filters. Deze uniseks beau-

uniseks label van Josine Castelein. De knappe

zij tatoeages of roert ze in de potten? Deze

typroducten bevatten een unieke ingredi-

basiscollectie werd onlangs aangevuld met

schort van Niyona is dé handlanger voor man

ëntenmix – van wilde kruiden tot etherische

de added styles boyfriend fitted shirts én een

of vrouw. Het design van de zwarte volnerf

oliën. De vier actieve bestanddelen zorgen

aantal minimalistische items met frisse, maritie-

lederen schort is 100% puur, eenvoudig en

voor een helende, hydraterende, verzorgende

me strepen en nieuwe kleuren zoals zeegroen

handgemaakt. Extra plus: hij is bijzonder

én beschermende werking. Kortom: super-

en grey mélange. Het ontbreken van de schou-

afwasbaar.

food voor je huid.

dernaden zorgt voor een unieke pasvorm.

www.likami.com

www.yunit-studio.com

www.lechaperonunlimited.com/product/zwar-

1

108

te-lederen-schort - € 266 3

5


LIFEST YLE TR AVEL

Travel light

2/ Pluto staat voor high-quality nachtkledij en

4/ De Oostenrijkse Susanne Kaufmann is de

homewear. De elegante zomercollectie mixt

vrouw achter het gelijknamige beautylabel.

wederom comfortabele stofjes met fijne lijnen

Haar skincarelijn bevat uitsluitend organische

en delicate details. Het kleurenpalet balanceert

en natuurlijke ingrediënten. Met de zomer in

tussen genuanceerde pastellen en felle

zicht brengt het merk drie prachtige reiskits op

schakeringen van geel en blauw. Wat er zich

de markt: de Travel Kit Body, de Flight Kit en de

onder deze romantische silhouetten ontpopt?

Mommy Kit. Zo kan je zorgeloos die zomerva-

Dat is nog maar de vraag …

kantie tegemoet. Scoor jouw kit bij Blos of Fin du Jour.

www.plutoonthemoon.com 4 2

1/ Technologisch vernuft, mooi design én Italiaans vakmanschap: dat is TAVAT. De

Travel Kit Body € 68, Flight Kit € 80,

felbegeerde Soupcan-collectie van dit (zonne)

Mommy Kit € 61

brillenmerk valt op door haar ronde brillenglazen, metalen afwerking en uitgesproken urban look. Nieuw onder de zon is het bijzondere Blinder-model, geïnspireerd op het pilotenmontuur uit de jaren dertig. Deze zonnebril is nu al dé must have voor de zomer. Vanaf 415 euro www.tavat-eyewear.com 5/ Vakantiefoto’s zijn een must, net als een 1

3/ Het stijlvolle kledingmerk Amatør dompelt je

stevige cameratas om je toestel en toebehoren

deze zomer onder in een eentonig bad. Want

veilig in op te bergen. Het ontwerp van Sarah

monochroom is mooi. Classy voor de dag

Deruwe ademt vakmanschap. Voor haar geen

komen, zonder na te denken over de kleur die

massaproductie, maar wel pure materialen

je vandaag best aantrekt? Deze two-piece is

en uren handwerk. Alleen zo komt ze tot

zonder twijfel een schot in de roos.

een resultaat dat stevig, duurzaam, uniek én

Broek € 219, blazer € 319

simpelweg mooi is.

www.amatorcollection.com

www.lechaperonunlimited.com/product/ lederen-cameratas - € 1165 3 5

109


ABSOLUUT FAVOURITES

Wilder at the villa

Tine Claerhout

Nadat hij drie jaar lang tijdelijke restaurants had gelanceerd in de buurt van Mechelen – van gastronomische foodtruck tot pop-up in een voormalig houtdrooghok – ging Maarten Van Essche vorig jaar voor een private dining van onbeperkte duur. Het idee? In Beersel bij Brussel, in een villa waar ooit de directeur van een geuzebrouwerij woonde, kan je van woensdag tot zaterdag om 20 uur aanschuiven voor een zevengangenmenu aan één lange gastentafel. De filosofie draagt de chef al van voor de hype met zich mee: koken gebeurt met ingrediënten van lokale producenten, ‘omdat biologisch gewoon logisch is’, dixit Van Essche. Het resultaat zijn uitgepuurde creaties, bijna simpel, maar met veel oog voor detail. Dat de chef ook een diploma interieurvormgeving op zak heeft, merk je snel. De intimistische setting van de villa voert je door een verwilderde tuin, langs een vuurtje aan de buitendeur naar een zorgvuldig gedekte gastentafel. Die mix van de nonchalante chic van de villa met verfijnde gerechten met hoog Desramaults-gehalte, werkt. Ook aanschuiven? www.maartenvanessche.be

110


LIFEST YLE HOTSPOTS

1

Gloednieuw in Gent 1/ The Wonder Years is Gents nieuwste hotspot voor mama’s met kinderen tot zes jaar. In deze shop vind je fijne kledij, speelgoed en design van coole merken zoals onder andere Stella McCartney, Huxbaby en Tiny Cottons. Geraak je niet in Gent? Geen nood, ook online kan je

2

snuisteren én shoppen. Serpentstraat 8, 9000 Gent / www.thewonderyears.be

2/ Je kent Charlene De Buysere mogelijk van haar tijdelijke koffiebar in het Gentse WATT. Haar nieuwe uitdaging: WAY, in het hippe Dok Noord. Samen met Melissa Ackhurst presenteert Charlene wekelijks de meest creatieve gerechten. Ook voor (h)eerlijke koffie ben je meer dan welkom bij WAY. Dok Noord 4E 001, 9000 Gent

3

3/ Met Ampla House krijgt Gent er binnenkort een nieuwe coworkingspace bij. Cosy is er het codewoord, world-class hospitality de norm. Het interieur zal het best omschreven worden als stijlvol en warm. Deze plek aan de Coupure wordt de thuishaven voor menig ondernemer die in een inspirerend kader wil (flex)werken, vergaderen, brainstormen én trainen, al dan niet onder begeleiding van een personal trainer. Coupure 88, 9000 Gent / www.amplahouse.com

4/ Het verhaal van OHNE begon twee jaar geleden in 4

de Steendam 59. Sophie Deren opende er, samen met haar zus Emmanuelle en vriendin Gabrielle, de eerste verpakkingsarme winkel in Gent. In mei 2017 is het tijd voor een tweede vestiging in de Koningin Elisabethlaan 22. Naast vegetarische voeding en ecologisch vervaardigde onderhouds- en verzorgingsproducten kan je er ook terecht voor workshops, boeken en duurzame tips. Koningin Elisabethlaan 22, 9000 Gent

111


EXPO & BOOKS

1/ Designgeschenken & galerie

3/ MAD Brussels in het nieuw

4/ Albasten sculpturen

GLTCH heeft net zijn deuren geopend in

Op 20 april opende tussen de Nieuwe

Twee jaar geleden begon de Gentse

een mooi gerestaureerd hoekpand aan de

Graanmarkt en de Papenvest het nieuwe

kunstenares Sofie Muller ambachtelijk met

Kaasbrug 8 in Antwerpen. Op de schappen:

hoofdkwartier van MAD Brussels. MAD zet

albast te werken. Een gedurfde keuze, want dit

een exclusief en uniek aanbod van design

zich in voor de ondersteuning, promotie en

materiaal wordt slechts zelden voor sculpturen

geschenkartikelen met daarnaast of beter

begeleiding van de Brusselse mode- en

gebruikt. Het resultaat is ‘Alabaster Mentalis’,

daaronder, in de zeventiende-eeuwse kelder

designsector. Dat doen ze voortaan vanuit een

een reeks van geïsoleerde hoofden die hun

van het pand, een galerie die als een platform

gloednieuwe centrale locatie in het hart van de

fysieke en psychische kwetsuren op een rauwe,

dient om het werk te tonen van jonge grafici en

Dansaertwijk. Het opvallende, witte gebouw is

maar tegelijk poëtische manier tonen. Het boek

illustratoren. www.gltch.be

een ontwerp van het architectencollectief V+ in

met gelijknamige titel geeft een overzicht van

samenwerking met het designteam ROTOR. De

Mullers werk van 2015 tot 2017. En dat kan niet

volumes en structuren van het vorige gebouw

anders dan beroeren.

zijn grotendeels behouden, maar kregen een

Uitgeverij Hannibal – 32,50 euro.

broodnodige update. De nieuwe thuishaven van MAD doorkruist een volledig huizenblok en kan langs twee kanten betreden worden. Binnen ontstond een grootse, open en lichtrijke ruimte. Het vele wit zorgt voor een blank canvas waarin de expo’s, workshops, lezingen, … helemaal tot hun recht zullen komen. Met eenvoudige ingrepen creëerde het Belgische ontwerpteam een krachtig resultaat. Ook het interieur kreeg een lokaal tintje. La Fabrika, een designstudio

2/ Axel Vervoordt voor M HKA

en interieurwinkel om de hoek van het nieuwe gebouw, koos waar mogelijk voor lokaal talent.

Eind april heropende het Museum van

Vergaderen doe je dan ook op kleurrijke stoelen

Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA). De

van Muller Van Severen, om te coworken zit je

intense verbouwingswerken in samenwerking

aan tafels van PJMARES.

5/. De verliefde camera

met designer Axel Vervoordt en architect

Het boek ‘De verliefde camera’ is het

Tatsuro Miki zorgden voor een heuse

belangrijkste retrospectieve overzicht ooit van

metamorfose. Het M HKA kreeg een andere

de Nederlandse straatfotograaf Ed van der

look & feel met unieke inkomruimte, ging

Elsken. Het is een unieke verzameling van de

van een kunsthalwerking naar een museaal

mooiste werken uit zijn oeuvre, die inmiddels tot

programma en toont nu voor het eerst ook

de meest iconische beelden uit de Nederlandse

een permanente basiscollectie met nationale

fotogeschiedenis behoren.

en internationale referentiekunstenaars uit de

Uitgeverij Hannibal – 39,95 euro.

collectie van het museum. www.muhka.be

112


ABSOLUUT FAVOURITES

Jesse Willems

Heb je de cover van het debuutalbum Different Waters van de Vlaamse hiphopartieste Coely al gespot? Dan heb je al werk van Jesse Willems gezien. Het vat het jonge oeuvre van de freelancefotograaf goed samen: een mix van commercieel werk als portretfotograaf en eigen werk dat duidelijk wortelt in de collagekunst. Dat laatste krijgt voor het eerst aandacht in een expo die nog tot 5 juni loopt in de Samuel Maenhoudt Gallery in Knokke. Het idee voor de tentoongestelde reeks The future – and other jet age inventions kwam samen met een gigantisch aantal National Geographics-magazines die Jesse van zijn grootvader kreeg. Al bladerend groeide het besef hoe die stapel een illustratie was van het begin van de consumptiemaatschappij. En al knippend en plakkend met beelden uit de jaren vijftig, kwamen ook de vorm en de composities én het besef bij de Antwerpse fotograaf dat het samenbrengen van abstracte stukken ook de manier is waarop hij de straten scant. Jesse Willems nam zijn grootste inspiratiebronnen genre Saul Leiter en Fernand Léger mee, diepte het thema van de consumptiemaatschappij verder uit in Parijs, Londen en New York en toont ze in de expo samen met zijn collages. En die hebben een duidelijke boodschap: dat je schoonheid - weliswaar heel gefragmenteerd - uit het alledaagse leven kan filteren.

113


COLOFON Uitgever Anton Gonnissen ABS Bouwteam, Schoonzichtstraat 33, 9051 Sint-Denijs-Westrem,

ABSOLUUT ONLINE

T 09 242 85 65 info@absbouwteam.be www.absbouwteam.be Hoofdredactie Leslie Vanhecke – Savvy PR & Communicatie www.savvy.be Lay-out www.newdays.be

YOUR DAILY SHOT OF PURE ARCHITECTURE & GREAT LIFESTYLE

Redactie Leslie Vanhecke Stijn Vanbiervliet (eindredactie) Filip Michiels (p. 46 – 49 en p. 54 – 57) Styling Dimitra Apostolidis (p. 28-31) Beeld Thomas De Bruyne (coverbeeld, p. 11, 12-19) Tim Van de Velde (p. 32 – 37, p. 40-43 en p. 60-66) Frederik Vercruysse (p. 26-29) Sanne Delcroix (p. 72-79) Jesse Willems (p. 2, 5, 8-9) Beeldcollectief (p. 25) Redactie bereiken? redactie@absoluutmagazine.be Adverteren? contacteer Ann De Roo - ann@absoluutmagazine.be ABSoluut verschijnt tweemaal per jaar. Het volgende nummer komt uit in november 2017. U kunt alle edities integraal online raadplegen op onze website www.absoluutmagazine.be

follow

Uitgever en auteurs betrachten grote zorgvuldigheid bij de samenstelling van dit magazine. Zij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van onjuiste vermelding en/of zetfouten. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvou-

read the blog www.absoluutmagazine.be

digd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Ten aanzien van hetgeen in deze uitgave is opgenomen is getracht voor zover deze niet bekend waren de auteursrechthebbende te achterhalen. Voor zover er sprake is van onjuiste vermelding van auteursrechthebbende is dit gebaseerd op te goeder trouw verkregen gegevens. Uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel ontbreken van toestemming van auteursrechthebbenden.


Coming soon...

Less and nothing more...


BOSMANS +

P L A C E S

AD + FOTO: CAFEINE.BE

F I R E

ARCHITECTURE: INTERIEURLABO 05

CONTACT BOSMANSHAARDEN EEGENE 91-93, 9200 DENDERMONDE WWW.BOSMANSHAARDEN.BE

GET OUR MAGAZINE FIRE + PLACES . 09 MAIL US : MAGAZINE@BOSMANSHAARDEN.BE


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.