Blink Media - Voorjaar 2021

Page 1

DEEL 5

van de spannende jeugdboekenreeks

HET NEST VAN DE TIJGER Verschijnt voorjaar 2021 Vanaf 9 jaar Hardcover NUR: 283 € 16,99 ISBN: 978-94-90764-98-2 ISBN 978-94-90764-98-2

9 789490 764982

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Het Nebula-mysterie

De veer van de valk

De dubbele helix

De sterrenduinen

ISBN 978-94-90764-90-6

ISBN 978-94-90764-93-7

ISBN 978-94-90764-95-1

ISBN 978-94-90764-96-8

€ 14,99

€ 14,99

€ 16,99

€ 16,99


Deel 4 De sterrenduinen Verschijnt september 2020 Deel 4 Vanaf 8 jaar De sterrenduinen Hardcover Verschijnt september 2020 NUR: 283 Vanaf 8 jaar €Hardcover 16,99 uinen is het vierde deel van de spannendeISBN: kinderboekenreeks 978-94-90764-96-8 NUR: 283

** DEEL 4 ** DEEL 47-delige National **Geographic **

9 789490

fictie kinderboekenreeks DE EXPLORER ACADEMY JEUGDBOEKENREEKS National Geographic 7-delige

In 2019 lanceerde de National Geographic

fictie kinderboekenreeks Vriendschap, geheime codes en een school mysterieuze organisatie Nebula die ook achter € 16,99 echte avonturen van de National Geographic Society Society Het Nebula-mysterie, het eerste In 2019 lanceerde de National Geographic ISBN: 978-94-90764-96-8 voor ontdekkingsreizigers. In de zevendelige de puzzelstukken aan zit, en achter Cruz! boek van de 7-delige boekenreeks van Society Het Nebula-mysterie, het eerste National Geographic ga jemaar ntdekking boekenreeks zet de Explorervan Academy in de schijnwerpers,

Explorer Academy. Deelde twee, Degaan veer Cruz en zijn 7-delige boekenreeks op avontuur Cruz Coronado. zit opglorie. de boek van Inde het nest van tijgervan do heeft veel meer aan met zijn hoofd dan vijftienHij minuten van de vrienden valk, verscheen intwee, september 2019 Explorer Academy. Deel Dein veer Explorer Academy:naar eenAfrika. school waardan kinderen op avontuur Azië. Houd je ogen zijn vrienden is hij onderweg Maar slaat> 9 789490 764968 en deel drie, De dubbele helix,symbolen, in februari de valk, verscheen in september 2019 codes en en belandtvan iemand bij Cruz op het randjeopgeleid van de dood. overdicht de hele wereld worden tot van open voor geheime 9 789490 764968 > 1 Deel 2 Deel 3 2020. In september 2020 verschijnt het Deel drie, De dubbele helix,boek in februari Het Nebula-mysterie ng van zijnontdekkingsreizigers. moeders volgende aanwijzing leidtheeft Cruz ook naar de en deel puzzels Maar Cruz die in het verborgen zitten! De veer van de valk De dub ISBN 978-94-90764-90-6 ISBN 978-94-90764-93-7 ISBN 9 vierde deel: De sterrenduinen. 2020. In september 2020 verschijnt het €14,99 €14,99 €16,99 sche locatie tot nu toe: een grootse woestijn. Zonder verdere een geheime missie! Samen met zijn beste vierde deel: De sterrenduinen. om hem devrienden weg te wijzen, schietCruz een stukken onwaarschijnlijke probeert van een Explorer Academy is gebaseerd op Explorer Academy is een superspannende Cruz te hulp bij het vinden van het volgende stukje van de puzzel te vinden die zijn moeder hem heeft echte avonturen van de National Explorer Academy is een superspannende kinderboekenreeks waarin deDe twaalfjarige als alles goed lijkt te komen, heeft Dr. Fanchon Quills een achtergelaten. De stukken liggen verstopt over Geographic Society. boeken zijn kinderboekenreeks waarin deraakt twaalfjarige Cruz Coronado verwikkeld in een che doorbraak. Een doorbraak die Cruz een glimp in het de hele wereld en kunnen alleen gevonden inmiddels in twintig landen in Europa Cruz Coronado verwikkeld raakt in een internationale zoektocht naar een eft en meer over zijn toekomst onthult dan hij echt wil weten. worden door gecodeerde aanwijzingen op te en Amerika verschenen en veroveren Inzet eigen media ter promotie internationale zoektocht naar een Deel 1 Deel 2 Deel 3 formule die alleen hij kan ontcijferen. omen boven water en laten Cruz achter met meer vragen dan lossen. Dit wordt moeilijker de ook Nederland! Het Nebula-mysterie De veer van de valk gemaakt De dubbeledoor helix Deel 1 National Geographic Junior magazine Explor Deel978-94-90764-93-7 2 Deel 3978-94-90764-95-1 ISBN 978-94-90764-90-6 formule die alleen hij kan ontcijferen. ISBN ISBN Het Nebula-mysterie n. open voor codes die in De veer van de valk en puzzels De dubbele helix €14,99geheime symbolen, €16,99 ISBN 978-94-90764-90-6 €14,99 ISBN 978-94-90764-93-7 ISBN 978-94-90764-95-1 €14,99 rborgen zitten. €14,99 €16,99 De boeken zijn inmiddels in n open voor geheime symbolen, codes en puzzels die in De boeken zijn inmiddels in twintig landen in Europa en Amerika rborgen zitten. twintig landen in Europa en Amerika verschenen en veroveren nu ook verschenen en veroveren nu ook Nederland! StErRiN GeEfT AnTwOoRd:

WaArOm hEbBeN RePtIeLeN ScHuBbEn?

15

Inzet eigen media ter promotie Inzet eigen media ter promotie National Geographic Exploreracadmy.nl JuniorGeographic magazine National Junior magazine National Geographic Junior magazine StErRiN GeEfT AnTwOoRd:

WaArOm hEbBeN RePtIeLeN ScHuBbEn?

15

JAAR

StErRiN GeEfT AnTwOoRd:

WaArOm hEbBeN RePtIeLeN ScHuBbEn?

DoE Je oOk mEe mEt De fOtOwEdStRiJd? fOtOwEdStRiJd

JAAR

MEDIA

V I E RW E K E L I J KS - P- 4 0 8 8 0 9 - B L I N K M E D I A

WAT

rEdT De 100% GEVAARLIJK DOET DEZE OvErStEeK WEL / NIET HaNwE JAGER IN DE KLIMMEN ONTDEK BEESTACHTIGE NIEUWE ZONDER TAFELMANIEREN WiL aMAzONE? GENOTEN SkYdIvEn LAND TOUW

23-10-19 10:39 NGJ02-1819-P001 Cover.indd 1

DeZe zEbRa

Boektrailers op Youtube NGJ05-1920-P001 Cover.indd 1

Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven

NGJ01-1920-P001 Cover.indd 1

13-06-19 12:00

BLAUWE BLAFFER 13-08-19 12:59

Boektrailers op YouTube

15 15

JAAR

JAAR

2

SEPTEMBER 2019 NATGEOJUNIOR.NL

AU G U ST U S 20 1 9 N ATG EOJ U N I O R. N L

MEDIA

VIERWEKELIJKS - P-408809 - BLINK

VIERWEKELIJKS - P-408809 - BLINK

V IERW EKEL IJ KS - P- 40 880 9 - BL IN K M EDIA

V I E RW E K E L I J KS - P- 4 0 8 8 0 9 - B L I N K M E D I A

VIERWEKELIJKS - P-408809 - BLINK

MEDIA

MEDIA

MEDIA

DECEMBER 2019 NATGEOJUNIOR.NL

Nieuwsbrieven

2019

2

1

5

StErRiN: gEk oP GiGA-GiFsLAnGeN

Exploreracademy.nl Exploreracademy.nl

HOE GEVAARLIJK IS SEE?

WIE IS DE ÉCHTE KONING DE CHIMPAN

g! DE JUNGLE? VAN De uItSlA

SPELEN DIEREN TONEEL?

SEPTEMBER 2019 NATGEOJUNIOR.NL

AUGUSTUS 2019 NATGEOJ UNIOR.NL

DECEMBER 2019 NATGEOJUNIOR.NL

VIERWEKELIJKS - P-408809 - BLINK

15

1

5

StErRiN: gEk oP GiGA-GiFsLAnGeN

DoE Je oOk mEe mEt De fOtOwEdStRiJd? fOtOwEdStRiJd

VIERWEKELIJKS - P-408809 - BLINK

MEDIA

VIERWEKELIJKS - P-408809 - BLINK

Inzet eigen media ter promotie

KAN DEZE SLANG JE LEVEN REDDEN?

Nederland!

2

AU G U ST U S 201 9 NATG EOJ U NI OR . NL

DECEMBER 2019 NATGEOJUNIOR.NL

15

JAAR

SEPTEMBER 2019 NATGEOJUNIOR.NL

1

5

StErRiN: gEk oP GiGA-GiFsLAnGeN

DoE Je oOk mEe mEt De fOtOwEdStRiJd? fOtOwEdStRiJd

JAAR

KAN DEZE SLANG JE LEVEN DEZE SLANG KANREDDEN? HOE GEVAARLIJK IS JE LEVEN REDDEN? WIE IS DE ÉCHTE KONING GEVAARLI DE HOE CHIMPAN SEE?JK IS g! WIE VAN DE JUNGLE? IS DE ÉCHTE KONING De uItSlA DE CHIMPANSEE? g! DE JUNGLE? VAN De uItSlA

SPELEN DIERENSPELEN DIEREN TONEEL? TONEEL? NGJ05-1920-P001 Cover.indd 1

NGJ05-1920-P001 Cover.indd 1

2019

Social

WAT

DeZe zEbRa rEdT De 100% GEVAARLIJK DOET DEZE OvErStEeK WAT WEL / rEdT De NIET DeZe zEbRa HaNwE LIJK GEVAAR BEESTACHTIGE ONTDEK 100% JAGER IN DEDEZE DOET KLIMMEN HaNwE NIEUWE OvErStEeK WEL / NIET BLAUWE N WiL ONTDEK BEESTACHTIGE JAGER IN DE TAFELMANIERE KLIMMEN ZONDER EN WE WE NIEU WiL NaMAzONE? BLAU SkYdIvEn FER LANDGENOT aMAzONE? TOUW ZONDER TAFELMANIERE BLAF SkYdIvEn LANDGENOTEN TOUW BLAFFER 2019

NGJ01-1920-P001 Cover.indd 1 NGJ01-1920-P001 Cover.indd 1

23-10-19 10:39 NGJ02-1819-P001 Cover.indd 1 23-10-19 10:39 NGJ02-1819-P001 Cover.indd 1

13-06-19 12:00 13-06-19 12:00

13-08-19 12:59 13-08-19 12:59

Boektrailers opopYouTube Boektrailers YouTube Social media

Social media media Social

NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY Een deel van de opbrengsten van de boekenreeks Explorer Academy gaat naar de National Geographic Society, een van de grootste non-profit organisaties ter wereld. De Society financiert wetenschappelijke expedities en ondersteunt onderzoek op het gebied van o.a. natuurbehoud. Kopers dragen dus een steentje bij aan het goede doel.

09-03-20 16:01

09-03-20 16:01

Contact Blink Media 073 850 0046

Verkoop Nederland New Book Collective 020 226 0238

verkoop@newbookcollective.nl


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.