Page 1

OSETITE UKUS SVEŽE,

ČISTE VODE

ZA[TITITE SVOJE ZDRAVLJE Najbolji način da za{titite svoje zdravlje i zdravlje svoje porodice je da osigurate konstantno snabdevanje čistom vodom direktno sa česme. Zepter Edel Wasser obezbeđuje čistu vodu za sve potrebe. Ako svakodnevno popijete 2-3 l vode preči{ćene aparatom Edel Wasser, pobolj{aćete op{te stanje organizma, ojačati imunolo{ki sistem i svoje zdravlje. Uklanjanjem opasnih zagađivača iz vode, elimini{ete opasnost od ovih toksičnih materija, koje mogu ostaviti kratkotrajne i dugotrajne posledice, nekad čak i fatalne.

PRONA\ITE SVOJ IZVOR ČISTE VODE 5-stepeni sistem filtera. Antibakterijski sistem. Zahvaljujući zatvorenom rezervoaru za vodu, voda za piće ostaje nezagađena i čista. Efikasan bežični aparat. Jednostavan i pouzdan. Lako se instalira i održava. U{tedite novac sada i za ceo život.

• Neograničena količina čiste pijaće vode • U{tedite energiju i novac i sačuvajte okolinu • Za{titite svoje zdravlje • Ostanite lepi, umivajte se čistom vodom • Koristite kristalno čistu vodu za kuvanje i obroci će biti zdraviji i ukusniji • Očistite svoj dom lak{e i bolje • Pobolj{ajte op{te stanje i izgled svoga tela - pijte vi{e vode • Neka va{a koža izgleda lep{e – umivajte se i pijte savr{eno čistu vodu, bez ikakvih nečistoća • Oslobodite se no{enja te{kih plastičnih fla{a • U{tedite danas, i za ceo život • Neka zdrav život bude na prvom mestu • Postavite ovaj aparat modernog dizajna na centralno mesto u va{oj kuhinji • Stavite čistu vodu u frižider i koristite za pripremanje osvežavajućih hladnih napitaka

NARANDŽASTI ILI CRNI

IZABERITE IZGLED KOJI VAM VI[E ODGOVARA

PWC-670 ORANGE

Od hemijskih procesa koji se koriste za preči{ćavanje vode u gradskom vodovodu može ostati {tetni talog, koji utiče na ukus pijaće vode. On se takođe uklanja 5-stepenim sistemom filtera. Antibakterijski filter elimini{e {tetne bakterije i viruse, od kojih se možete razboleti, i predstavlja poslednju liniju odbrane zdravlja va{e porodice. Ako pijete vi{e vode, izgledaćete lep{e, a koža, kosa, nokti i oči zasijaće novim sjajem. Negujte svoje lice umivanjem samo sa čistom vodom. Va{em telu će prijati povećan unos vode, a oni koji se bave sportom i fitesom, odmah će videti rezultate. Dajte svojim kućnim ljubimcima i biljkama vodu preči{ćenu aparatom Edel Wasser i biće vam zahvalni! Zepter Edel Wasser uklanja sve {tetne materije iz vode – dobijate čistu, izvorsku vodu, koju ćete piti sa uživanjem!

PROMENITE KVALITET ŽIVOTA U{tedite novac, sačuvajte zdravlje i okolinu ovim inteligentnim, efikasnim aparatom koji će pobolj{ati kvalitet va{eg života. Ako perete povrće ili kuvate koristeći čistu vodu, va{a hrana će biti ukusnija, a obroci zdraviji. Zaboravićete na kamenac, a kuhinjski pribor i posuđe zadržaće svoj sjaj i trajaće duže. Čak i ako vodu preči{ćenu aparatom Edel Wasser stavite u ovlaživač vazduha, disaćete lak{e. Zepter Edel Wasser će vam pomoći u raznim situacijama. Sipajte čistu vodu u peglu na paru, i tragovi kamenca neće ostati na va{oj odeći. Čaj i kafa imaće bolji ukus ako koristite vodu preči{ćenu aparatom Edel Wasser. Čuvajte ovu vodu u frižideru za pripremanje hladnih letnjih napitaka. Lep, kompaktan, moderan dizajn izgledaće impresivno na svakom mestu gde odlučite da postavite ovu fontanu zdravlja u va{em domu. Neka Zepter Edel Wasser i koncept zdrave, čiste vode zauzmu centralno mesto u va{em životu.

© COPYRIGHT HOME ART & SALES SERVICES AG - ZEPTER GROUP - PMD-HC-019-11/1-SR - Artwork: BRID MARKETING - ITALY

SA ČESME U VA[OJ KUHINJI

PWC-670 BLACK PROIZVODI STANDARDNE VELIČINE

Sistem je testiran i seritifikovan od strane Asocijacije za kvalitet vode prema NSF/ANSI 42, 53 i 58.

50%

PROIZVODI MANJIH DIMENZIJA Lak{i za instaliranje od običnih proizvoda. Zauzimaju 50% manje prostora.

SISTEM ZA FILTRIRANJE VODE KOJI NE KORISTI ELEKTRIČNU ENERGIJU S obzirom da ne koristi električnu energiju, aparat je bezbedan i nije potrebno napajanje električnom energijom.

UGRADNJA? ZEPTER BRINE O VAMA. SAMO SEDITE I PIJUCKAJTE! Zepter Edel Wasser se instalira na radnu povr{inu u va{oj kuhinji. Zahvaljujući modernom i elegantnom dizajnu, možete ga postaviti u svakoj kuhinji, kancelariji, ateljeu, teretani... Svi članovi porodice mogu uživati u čistoj vodi kad god požele. Impresionirajte svoje goste: za tren oka napunite ča{e čistom izvorskom vodom iz va{eg Edel Wasser aparata. Kompanija Zepter International izgradila je svetsku reputaciju baziranu na kvalitetu proizvoda i usluga kupcima. Lokalni Zepter servis će instalirati va{ Edel Wasser. Ne treba ni{ta da radite...samo sedite i pijuckajte!

TEHNIČKI PODACI NAZIV PROIZVODA MODEL

EDEL WASSER PWC-670 BLACK PWC-670 ORANGE

METOD PREČI[ĆAVANJA

REVERZIBILNA OSMOZA

ZAPREMINA REZERVOARA

3,9 L

DIMENZIJE NETO TEŽINA KAPACITET PREČI[ĆAVANJA RADNI PRITISAK RADNA TEMPERATURA

200 mm ({ir.) x 390 mm (dub.) x 370 mm (vis.) ( ) 4,5 kg 76.8 L/d (25 °C, 138 kPa) 138 kPa - 827 kPa 5 °C - 35 °C

Zepter International, 11070 Novi Beograd, Bul Mihaila Pupina 117, tel: 011/311 32 33, www.zepter.rs

PIJTE ZDRAVO – ŽIVITE DUŽE


ČISTA IZVORSKA VODA DIREKTNO EDEL WASSER TEHNOLO[KI NAJUSAVR[ENIJI SISTEM ZA PREČI[ĆAVANJE VODE

neograničeno snabdeva va{ dom čistom i zdravom vodom. BEŽIČNI SISTEM - EKOLO[KI - ZDRAV Edel Wasser menja kvalitet vode koju pijete – i kvalitet va{eg života!

Za{to je Edel Wasser tako poseban? Edel Wasser je bežični sistem za preči{ćavanje vode. To znači da vas snabdeva najvalitetnijom čistom vodom ne koristeći električnu energiju. Vama i va{oj porodici on obezbeđuje pijaću vodu iz koje su uklonjene sve nečistoće. Posebno je dizajniran tako da ga možete postaviti na radnu povr{inu u kuhinji. To znači da vam neće zauzeti prostor ispod sudopere. Za{to je Edel Wasser tako efikasan? Edel Wasser koristi reverzibilnu osmozu i 5-stepeni sistem filtera, najefikasniji način za filtriranje čiste vode za piće. Sertifikovan je od strane Asocijacije za kvalitet vode. Kad god vam je potrebno, Edel Wasser će vam obezbediti čistu vodu. Za{to je Edel Wasser tako praktičan? Edel Wasser je bežični aparat, {to znači da možete dobiti onoliko vode koliko želite bez ikakvih tro{kova za električnu energiju. Zahvaljujući aparatu Edel Wasser, {tedite novac, jer ne morate da kupujete fla{iranu vodu, i istovremeno {titite okolinu od zagađenja.

SAMO SEDITE I PIJUCKAJTE! ZEPTER EDEL WASSER JE PAMETAN NAČIN Zepter Edel Wasser je pametan sistem za preči{ćavanje vode, koji se postavlja na radnu povr{inu u kuhinji. On {tedi va{ novac, jer ne morate da kupujete fla{iranu vodu i nemate tro{kove za utro{enu energiju. Ipak, pre svega, on {titi va{e zdravlje i okolinu. Kompaktan, lep i jednostavan za ugradnju; on izgleda odlično u svakoj kuhinji i svuda gde poželite da ga instalirate – u kancelariji, ateljeu, sobi za prijeme… Zepter Edel Wasser je pametan, savremen sistem, kreiran da pobolj{a kvalitet života i za{titi va{e zdravlje. Svojim inteligentnim konstrukcionim re{enjem, koje ispunjava moderne imperative zdravlja, dizajna, ekologije i ekonomičnosti, Zepter Wasser je spreman da odgovori svim budućim izazovima. S obzirom na sve veće potrebe za čistom pijaćom vodom i sve manje zalihe, Zepter Edel Wasser daje na{im kupcima sopstveni izvor čiste pijaće vode u neograničenim količinama, za sve potrebe. Kompaktan i elegantan dizajn nosi brend Zepter Internationala, kompanije koja je poznata {irom sveta po proizvodima koji čuvaju va{e zdravlje i obezbeđuju bolji kvalitet života. Unesite Zepter Edel Wasser u svoj dom i uživajte svakog dana u nepresu{nom izvoru čiste izvorske vode!

• 5-stepenim filtriranjem obezbeđuje se potpuno čista voda • Filter za reverzibilnu osmozu, jedan od najvi{e kori{ćenih postupaka za preči{ćavanje vode u svetu • Antibakterijski sistem • Sertifikovan i testiran od strane Asocijacije za kvalitet vode prema međunarodnom standardu NSF/ANSI 42, 53 i 58 • Neprekidni mlaz vode • Ravnomerni pritisak vode • Zatvoreni rezervoar sprečava sekundarno zagađenje • Be{uman – radi na pritisak vode, {to znači da nema motor ni električne delove • Ne koristi električnu energiju

5

• Ekonomičan – vi{e nećete tro{iti novac na kupovinu fla{irane vode • [tedi energiju – ne koristi električnu energiju, već samo pritisak vode • Ekolo{ki – nema vi{e plastičnih fla{a • Kompaktan, {tedi prostor – idealan za manje prostorije/kuhinje • Pogodan za postavljanje na radnu povr{inu - prostor ispod sudopere ostaje slobodan • Efikasan – uživajte u besprekorno svežem ukusu čiste vode • Lako se instalira i održava – Zepter će se postarati o svemu • Jednostavan, pouzdan i efikasan • Elegantan, lep, moderan dizajn

-STEPENI SISTEM FILTERA GARANTUJE KVALITET I SIGURNOST FILTER SA REVERZIBILNONEO-SENSE FILTER

OSMOTSKOM MEMBRANOM

Uživajte u svežoj vodi, bez nečistoća.

[titi va{e posuđe, jer ova voda ne sadrži kamenac.

• napredno tehničko re{enje • nenadma{an kvalitet materijala • da je proizvod sertifikovan i testiran od strane Asocijacije za kvalitet vode prema međunarodnom standardu NSF/ANSI 42, 53 i 58. • izuzetan estetski izgled i kompaktan dizajn • pouzdanost proizvoda kompanije Zepter International. EDEL WASSER TEHNOLO[KI UNAPRE\ENE FUNKCIJE • Bežični aparat za preči{ćavanje vode – ne koristi električnu energiju • Neprekidan mlaz vode • Ujednačen pritisak vode • Zatvoreni rezervoar sprečava sekundarno zagađenje i obezbeđuje dodatnu sanitarnu za{titu • Antibakterijski sistem u rezervoaru za vodu sprečava razmnožavanje mikroorganizama

INNO-SENSE FILTER

ANTIBAKTERIJSKI FILTER

ČISTA, SVEŽA VODA!

Sadrži srebro, koje sprečava razmnožavanje mikroorganizama.

Čaj i kafa imaće nov, izvanredan ukus. Redukuje estetske karakteristike: neprijatan miris hlora i isparljivih organskih jedinjenja.

Čista voda bez zagađivača idealna je za pranje voća i povrća.

EDEL WASSER NOSI IME KOMPANIJE ZEPTER INTERNATIONAL, KOJE GARANTUJE:

Reverzibilna osmoza je način preči{ćavanja vode. Voda pod pritiskom prolazi kroz membranu, koja uklanja zagađivače rastvorene u vodi.

ZAGA\IVAČI VODE

Za lepu kožu, oči, kosu i nokte, pijte čistu vodu.

NAPREDNA TEHNOLOGIJA, MODERAN DIZAJN, POTPUNO EFIKASAN EKOLO[KI APARAT

Di{ite lak{e, stavite čistu vodu u ovlaživač vazduha.

1. i 2. FAZA

Uklanja zagađivače iz vode: petovalentni arsen, barijum, kadmijum, selen, radijum 226/228, trovalentni hrom, {estovalentni hrom, olovo, nitrate/nitrite.

3. FAZA

5. FAZA

4. FAZA Uklanja materije neprijatnog mirisa i pobolj{ava ukus vode. Takođe, redukuje estetske karakteristike hlora i isparljivih organskih jedinjenja.

Profile for Zepter International

Edel Wasser (SRB)  

Edel Wasser (SRB)  

Advertisement