Penta - Käyttäjän käsikirja

Page 1

Penta K채ytt채j채n k채sikirja

AK/22.10.2000


Sisällysluettelo:

1: Esittely............................................................................................................................................................................3 2: Yleistä.............................................................................................................................................................................3 Näppäimistöt ...............................................................................................................................................................3 Tunnistimet .................................................................................................................................................................3 Järjestelmän valvonta ..................................................................................................................................................3 3: Järjestelmän käyttö.......................................................................................................................................................3 Näppäimistökuvaus:....................................................................................................................................................3 3:1 Komentokoodit..........................................................................................................................................................4 3:2 Näppäimistön merkkiäänet: ......................................................................................................................................4 3:3 Käyttäjäkoodit...........................................................................................................................................................4 Ryöstökoodi: ...............................................................................................................................................................5 3.4: Hälytin päälle/pois ...................................................................................................................................................5 Hälytin normaalisti päälle ...........................................................................................................................................5 Pikakytkentä................................................................................................................................................................5 Hälytin päälle osittain - Stay .......................................................................................................................................5 Hälyttimen kytkeminen pois päältä.............................................................................................................................6 Hälytin päälle/pois avainkytkimellä............................................................................................................................6 3.5: Silmukan ohittaminen hälytystä aiheuttamatta ja ohituksen peruutus......................................................................6 3.6: Hätäkutsunäppäimet.................................................................................................................................................6 3.7: Tapahtumarekisterit .................................................................................................................................................7 Tapahtumarekisteri A (Hätä/häiriörekisteri): ..............................................................................................................7 Silmukkahälytysten tapahtumarekisteri (B): ...............................................................................................................7 3:8 Soita minulle - Follow-me ........................................................................................................................................7 Hälytysten siirrot puhelimitse .....................................................................................................................................7 3.9: Lisätoiminnot ...........................................................................................................................................................7 Sireenihälytyksen lopettaminen: .................................................................................................................................7 Ovikello.......................................................................................................................................................................8 Näppäimistön valo päällä/pois ....................................................................................................................................8 3:10 Järjestelmän testaaminen.........................................................................................................................................8 Tiedot järjestelmästä ...................................................................................................................................................8

2


1: Esittely Penta-asentajanne kertoo, miten käytännössä saatte parhaimman hyödyn hälytysjärjestelmästänne. Olkaa hyvä ja tutustukaa huolella myös tähän käyttöoppaaseen. Aktiivinen hälytysjärjestelmän käyttö, mikä on erittäin helposti opittavissa, antaa teille parhaiten kaiken tarvitsemanne käyttökokemuksen.

2: Yleistä Hälytysjärjestelmäänne kuuluu keskusyksikkö, näppäimistöjä, tunnistimia ja ilmaisimia. Metallikoteloon on sijoitettu sekä järjestelmän elektroninen ohjausyksikkö että vara-akku. Keskusyksikölle pääsy tulisi normaalisti rajoittaa lähinnä järjestelmän asentajalle. Näppäimistöt Näppäimistöt sijoitetaan kiinteistön sisään/uloskäynnin läheisyyteen, paikkaan, mistä hälytin on mukavasti kytkettävissä päälle/pois. Näppäimistöltä ohjataan hälyttimen toimintaa ja näppäimistö näyttää myös järjestelmän kulloisenkin tilan. Tunnistimet Penta hälytinjärjestelmä sisältää neljä valvonta-aluetta. Kukin alue voidaan suojata yhdellä tai useammalla tunnistimella. Tunnistimet ovat yleisimmin infrapunaliikeilmaisimia, magneettikytkimiä, lasinrikkotunnistimia tai tärinätunnistimia. Järjestelmän valvonta Järjestelmänne valvonta voidaan hoitaa joko vartiointiliikkeen valvomosta tai tapahtumatiedot voidaan ohjata esimerkiksi teidän matkapuhelimeenne.

3: Järjestelmän käyttö Näppäimistökuvaus: Silmukoiden merkkivalot, palaa jos silmukka auki, vilkkuu jos ohitettu.

∗) Painetaan mm. komentokoodien edessä, ohjelmoinneissa, hexalukuja annettaessa... #) Käytetään ohjelmointien yhteydessä, puhelinhälytysten kuittaamisessa, ohjelmoinnista poistuttaessa... 1-9 ohjelmoinnin numeronäppäimet

1

2

3

READY

4

SYSTEM

1

2

3

4

5

6

0

7

8

9

#

ENTER: Käytetään mm. puhelinhälytysviestien pysäyttämiseen

READY: Kun palaa, hälytin valmis päällekytkemiseksi. SYSTEM: Vilkkuu kun uusia tapahtumia rekisterissä, kun ohjelmointitilassa tai kun järjestelmässä ohitettavia silmukoita.

ARMED POWER

F ENTER

E P

ARMED: Kun palaa, hälytin päällä tai ohjelmoidaan. Vilkkuu kun poistumisviive käynnissä. POWER: Palaa kun sekä verkko- että akkuvirta ovat kunnossa. Vilkkuu jos akkuvirta on vajaa. Ei pala ollenkaan jos verkkovirta on poikki. Hätäkutsupainikkeet F = Palohälytys, E = Hätäkutsu (Emergency), P = Poliisihälytys. Huom! Käyttö edellyttää sopimista vartiointiliikkeen tms. valvomon kanssa.

3


3:1 Komentokoodit Komennot annetaan painamalla ∗ - näppäintä, sen jälkeen toimintoa osoittavaa numeroa ja joissakin tapauksissa näppäilemällä lisäksi voimassa oleva käyttäjäkoodi. Seuraavassa luettelo komentokoodeista: Näppäilyohje:

Tulos:

∗ 0 ∗ 1 + (Käyttäjän koodi) ∗ 2 ∗ 3 ∗ 41 ∗ 42 + (Käyttäjäkoodi nro 1) ∗ 5 + (Käyttäjä koodi nro 1) ∗ 6 ∗ 7 + (Asentajan koodi) ∗ 8 + (Käyttäjän koodi) ∗ 9 + (Käyttäjän koodi) ENTER 1 + (Käyttäjäkoodi nro 1)

Hälytys päälle ilman käyttäjän koodia Ohjelmoidaan ohitus Katsotaan tapahtumarekisteri A (Hätätilanne/Häiriö) Katsotaan tapahtumarekisteri B (Silmukkahälytykset) Sireenitesti Kävelytesti Ohjelmoidaan käyttäjien koodeja Ovikellotoiminta silmukalle Mennään ohjelmointitilaan Hälytin päälle vaikka avoimia silmukoita, ei suositella Hälytin päälle osalle silmukoista ( yötila - Stay) Pysäytä puhelinhälytysviestit

3:2 Näppäimistön merkkiäänet: Ohjelmoinnin tukena ovat seuraavat merkkiäänet: Lyhyt piip-ääni: Pitkä piip-ääni: Matalat piip-äänet: Jatkuvat piip-äänet:

Jokaisen näppäinpainalluksen jälkeen Näppäilty komento on onnistunut Virhe, näppäilykomento hylätty (Error) Sisääntulo-/Poistumisviiveajat käynnissä.

3:3 Käyttäjäkoodit Penta sisältää neljä käyttökoodia, ryöstökoodin ja asentajakoodin. Koodit ovat nelinumeroisia. Neljästä käyttökoodista vain ensimmäisellä koodilla (oletuskoodi 1111) on oikeus muuttaa muita käyttäjä- ja hätäkoodeja. Tämä oletuskoodi on muistettava muuttaa heti asennuksen jälkeen, että sitä ei voida käyttää asiattomasti. Käyttökoodien 1-4 ohjelmointi: 1. Paina ∗, 5. 2. Näppäile käyttäjäkoodi nro 1; Armed- ja System-merkkivalot vilkkuvat ja silmukkavalot osoittavat kunkin koodin ohjelmointitilan seuraavasti: Valot eivät pala (OFF): Valot palavat (ON): Valot vilkkuvat :

EI OHJELMOITU OHJELMOITU AIKAISEMMIN NYT OHJELMOINNISSA

3. Näppäile sen koodin järjestysnumero (1-4), jonka haluat ohjelmoida; LED-merkkivalo (1-4) vilkkuu. 4. Näppäile nyt uusi, nelinumeroinen koodi; LED sammuu. Huom: Jos järjestelmässä olevista koodeista jokin on sama kuin minkä yrität ohjelmoida, näppäin antaa virhetoimintoa merkitsevän äänimerkin, eikä uutta koodia hyväksytä. Koodin poistaminen: 1. Paina ∗, 5. 2. Näppäile käyttäjäkoodi nro 1. 3. Näppäile sen koodin järjestysnumero (1-4), jonka haluat poistaa; kyseinen LED-merkkivalo (1-4) vilkkuu. 4. Näppäile ∗,∗,∗,∗; LED sammuu, koodi on poistettu. Huom: Älä poista koodia nro yksi! Jos poistat ensimmäisen koodin, et voi ohjelmoida muita käyttäjäkoo deja. Jos kuitenkin poistat vahingossa koodi nro 1:n, ota yhteys asentajaan.

4


Ryöstökoodi: Tilanteessa, jossa käyttäjä pakotetaan ottamaan hälytin pois päältä, näppäillään ryöstöä merkitsevä koodi, joka kytkee hälyttimen pois päältä ja lähettää hiljaisen hälytyksen vartiointiliikkeen valvomoon. Ryöstökoodin ohjelmointi: 1. Paina ∗, 5. 2. Näppäile käyttäjäkoodi nro 1. 3. Paina 5; Ready-merkkivalo vilkkuu. 4. Näppäile uusi ryöstökoodi tai ∗, ∗, ∗, ∗ poistaaksesi olemassa olevan ryöstökoodin.

3.4: Hälytin päälle/pois

Hälytin normaalisti päälle 1. Tarkista, että kaikki silmukat (esim. magneeteilla varustetut ovet) ovat kiinni; Ready LED palaa. 2. Näppäile voimassaoleva käyttökoodi; näppäimistö antaa piip-äänen ja Armed LED vilkkuu niin kauan kuin lähtöviiveaika on kulunut loppuun. Hälytin päälle vaikka olisi avoimia silmukoita Tehdas suosittelee, että odotettaisiin kunnes kaikki silmukat ovat asianmukaisesti kiinni ja hälytys voidaan kytkeä päälle normaalisti. Huom! Jos hälytin on kytketty pakolla päälle ja lähtöviiveajan jälkeen järjestelmässä on edelleen avoimia silmukoita, järjestelmä aiheuttaa hälytyksen. Järjestelmä voidaan pakkokytkeä päälle seuraavasti: 1. Paina ∗, 8 2. Näppäile voimassa oleva valtuutettu käyttökoodi; näppäin antaa piip-äänimerkin ja Armed LED vilkkuu niin kauan kunnes lähtöviiveaika on kulunut.

Pikakytkentä Hälytys voidaan kytkeä päälle ilman valtuutetun käyttökoodin näppäilyä. 1. Tarkista, että kaikki silmukat ovat kiinni ja Ready merkkivalo palaa. 2. Paina ∗, 0; kuulet näppäimistön äänimerkin ja Armed merkkivalo vilkkuu niin kauan kunnes lähtöviiveaika on kulunut.

Hälytin päälle osittain - Stay Jos osa järjestelmän tunnistimista, esim. ovimagneetit, on ohjelmoitu “Stay“-silmukoiksi, eli kuorisilmukoiksi (Perimeter), niissä voidaan pitää hälytin päällä esim. yöaikaan. Muiden tunnistimien alueella voidaan liikkua ja oleskella tavalliseen tapaan. Stay-päällekytkentä: 1. Tarkista, että Stay-silmukat ovat normaalisti kiinni ja Ready-merkkivalo palaa. 2. Paina ∗, 9 3. Näppäile voimassa oleva käyttäjäkoodi; Näppäimistön antaa äänimerkkiä ja Armed-valo vilkkuu kunnes lähtöviiveaika on kulunut loppuun.

5


Hälytin päälle välittömästi Hälytin saadaan päälle välittömästi ilman lähtöviiveaikaa. Painamalla ∗ milloin hyvänsä kun lähtöviiveaika on kulumassa, lähtöviiveajan laskeminen keskeytyy ja järjestelmä menee päälle. ∗ - näppäimen painaminen peruuttaa myös tuloviiveajan kun sitä painetaan hälyttimen ollessa päällä.

Hälyttimen kytkeminen pois päältä Hälytin menee pois päältä kun näppäillään voimassa oleva käyttäjäkoodi sisääntuloviiveen aikana. Jos näppäily on virheellinen, paina # ja syötä koodi uudelleen. Järjestelmän hyväksyessä koodin, Armed-valo sammuu ja samoin viivetilaa ilmaisema näppäinääni loppuu. Jos oikeata koodia ei anneta viiveajan kuluessa, järjestelmä hälyttää.

Hälytin päälle/pois avainkytkimellä Toiminto on mahdollinen tavalliseen tapaan, mikäli koodeja ei haluta käyttää. Avainkytkimellä on kaksi mahdollista tilaa: 1. Käännettäessä avainta se jää hälytin-päälle-tilaan (latching), kunnes avainta uudelleen käännettäessä hälytin menee pois päältä. 2. Hälytin menee myös päälle/pois palautuvalla (Momentary) kytkimellä.

3.5: Silmukan ohittaminen hälytystä aiheuttamatta ja ohituksen peruutus. Järjestelmässä on mahdollista ohjelmoida silmukoita (väliaikaisesti) ohitettaviksi ilman, että ne hälyttävät. Ohjelmointi on seuraava: 1. Paina ∗, 1. 2. Näppäile voimassaoleva käyttäjäkoodi; System-valo vilkkuu, samoin syttyvät ne silmukoiden LEDmerkkivalot, jotka ovat ohitustilassa 3. Näppäile ohitettavan silmukan numero (1-4); vastaavan silmukan LED syttyy. 4. Paina # poistuaksesi ohitusohjelmoinnista; ohitettavien silmukoiden valot vilkkuvat. Ohituksen peruutus: 1. Paina ∗, 1. 2. Näppäile voimassaoleva käyttäjäkoodi; System-valo vilkkuu, samoin syttyvät niiden silmukoiden valot, jotka ovat ohitustilassa. 3. Anna ohituksen peruutus näppäilemällä silmukan numero (1-4); vastaava silmukkavalo sammuu. 4. Paina # poistuaksesi ohjelmoinnista. Huom: Kun hälytin kytketään pois päältä, peruuntuvat kaikki ohitusohjelmoinnit automaattisesti.

3.6: Hätäkutsunäppäimet Hätätilanteessa voidaan lähettää vartiointiliikkeen valvomoon kolme eri tyyppistä hätäkutsua painamalla niitä merkitseviä näppäimiä vähintään kahden sekunnin ajan. Lisäksi tulipalosta ilmoittava näppäin saa sireenin/palokellon soimaan. Näppäimet ovat seuraavat:

F

Tulipalo: Sireeni alkaa soida, paloa merkitsevä tapahtumaviesti menee valvomoon ja rekisteröityy hätätapahtumarekisteriin.

E

Muu hätätilanne: Lähettää hätäviestin valvomoon, sireeni alkaa soida (jos ohjelmoitu) ja kirjautuu hätätapahtumarekisteriin.

P

Poliisikutsu: Lähettää poliisikutsun valvomoon, sireeni alkaa soida (jos ohjelmoitu), kirjautuu hätätapahtumarekisteriin.

6


3.7: Tapahtumarekisterit Järjestelmän tapahtumat rekisteröityvät siitä alkaen kun hälytys on edellisen kerran kytketty päälle. Jos tapahtuma on rekisteröitynyt jompaan kumpaan rekisteriin, System-valo vilkkuu kunnes tapahtuma on katsottu. Siinä tapauksessa, että järjestelmässä on toimintahäiriö edelleen, System valo vilkkuu, kunnes tila on palautunut normaaliksi. Tarvittaessa ota yhteys asentajaan.

Tapahtumarekisteri A (Hätä/häiriörekisteri): Silmukoiden luvaton käsittely, näppäimistöhäiriöt sekä hätäkutsut F, E ja P menevät tähän rekisteriin. Rekisteritapahtumien tarkistaminen: 1. Paina ∗, 2; Merkkivalon (1-4) palaessa on tapahtunut seuraavaa: Merkkivalo 1 - Järjestelmään liittyvä häiriö Merkkivalo 2 - Hälytyskutsu näppäimestä P Merkkivalo 3 - Hälytyskutsu näppäimestä F Merkkivalo 4 - Hälytyskutsu näppäimestä E 2. Paina # poistuaksesi tapahtumarekisteristä.

Silmukkahälytysten tapahtumarekisteri (B): Näyttää hälyttäneen silmukan siitä alkaen kun hälytys edellisen kerran kytkettiin päälle. Tapahtumien tarkistaminen: 1. Paina ∗, 3; LED-valo (1-4) näyttää hälyttäneen silmukan. 2. Paina # poistuaksesi tapahtumarekisteristä. Molemmat rekisterit nollautuvat automaattisesti kun hälytys seuraavan kerran kytketään päälle.

3:8 Soita minulle - Follow-me Hälytysten siirrot puhelimitse Jos hälytystiedot on ohjattu esim. käyttäjän matkapuhelimeen, Penta soittaa kyseiseen numeroon ja ilmoittaa tapahtuneesta hälytyksestä kahdella piip-äänellä. Näppäilemällä sen jälkeen puhelimeen numerot 3 6 9, tai #, puhelimesta kuuluu piip-ääniä, joiden lukumäärä ilmoittaa hälyttävän silmukan: 1 ääni 2 ääntä 3 ääntä 4 ääntä

Hälytys silmukasta 1 Hälytys silmukasta 2 Hälytys silmukasta 3 Hälytys silmukasta 4

1 pitkä ääni 2 pitkää ääntä

Hälytys (F) Palonäppäimestä Hälytys (E) Hätäkutsu- tai (P) Poliisinäppäimestä tai silmukan/näppäimistön kansikytkimestä (Tamper), järj.häiriö.

Äänien loputtua näppäilemällä 3 6 9 tai # keskuslaite katkaisee yhteyden tai jatkaa uudella sarjalla piip-ääniä mikäli järjestelmästä tulee uusia hälytyshavaintoja. Huom! Suunnittele etukäteen toimintatapa, miten menetellä hälytyksen tullessa. Jos Penta hälyttää järjestelmähäiriöstä, ota yhteys asentajaan.

3.9: Lisätoiminnot Sireenihälytyksen lopettaminen: Näppäile voimassa oleva käyttäjäkoodi tai kytke hälytin pois päältä avainkytkimellä jos sellainen on asennettu.

7


Ovikello Näppäimistö voidaan ohjelmoida antamaan merkkiäänen kun viiveellinen kuori-ilmaisin (esim. ovimagneetti) tai muu kuoriilmaisin avautuu tai sulkeutuu. Tämä ominaisuus on käytössä vain kun hälytin ei ole päällä. Ohjelmointi on seuraava: Paina ∗, 6. Näppäimistö lähettää yhtäjaksoisen äänimerkin, ovikellotoiminto on ohjelmoitu. Sarja lyhyitä piipääniä merkitsee, että ovikellotoiminto on ohjelmoitu pois päältä

Näppäimistön valo päällä/pois Pidä # - näppäintä alaspainettuna vähintään 2 sekunnin ajan. 3:10 Järjestelmän testaaminen Electronics Line suosittelee, että seuraavat testaustoimenpiteet tehdään vähintäin kerran viikossa: Tarkista, että jokainen tunnistin toimii asianmukaisesti. Kun tunnistin aktivoituu, vastaava LED-merkkivalo syttyy näppäimistöllä. Sireeni- ja LED-merkkivalotesti: Näppäile ∗, 4. Sireeni ulvahtaa ja kaikki merkkivalot palavat kahden sekunnin ajan.

Tiedot järjestelmästä (Asentaja täyttää) Asentaja:

Puhelin:

.

Osoite:

Asennuspvm:

Vartiointiliike:

Puhelin:

.

Silmukka 1:

Kuorisilm.

Sisäsilm.

Äänetön

Kuuluva

Silmukka 2:

Kuorisilm.

Sisäsilm.

Äänetön

Kuuluva

Silmukka 3:

Kuorisilm.

Sisäsilm.

Äänetön

Kuuluva

Silmukka 4:

Kuorisilm.

Sisäsilm.

Äänetön

Kuuluva

E-näppäin: Äänetön

Kuuluva

P-näppäin: Äänetön Poistumisviive:

Kuuluva sek.

Sisääntuloviive:

sek.

Sireenin sointiaika:

sek.

8


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.