PowerPoint 簡報

Page 1

KĂ„YTTĂ–OHJEET

EDSR-900 9-Kanavainen verkotettava Digitaalinen Duplex Videotallennin

EDSR-1600 16 Kanavainen verkotettava Digitaalinen Duplex Videotallennin

V1.02


Turvallisuus Varokeinot VAARA ÄLÄ AVAA LAITE KOTELOA. LAITE EI SISÄLLÄ KÄYTTÄJÄ HUOLLETTAVIA OSIA KÄÄNNY HUOLLOSSA PÄTEVÖITYNEEN HUOLTOLIIKEEN PUOLEEN.

VAROITUS VÄLTÄÄKSESI TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAA, ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI MUULLE KOSTEUDELLE. Turvallisuus Varokeinot

Älä itse yritä huoltaa laitetta Laitteen saa huoltaa vain valtuutettu huoltoliike tai perehtynyt järjestelmän asentaja.

Älä tuki kotelon ilmanvaihtoaukkoja ja huolehdi riittävästä jäähdytyksestä.

Estä ulkoisten osien pääsy laitekoteloon. Ne saattavat vaurioittaa laitetta pysyvästi ja aiheutaa sähköisku- ja palovaaran. Vikatilanteessa katkaise laitteesta virta välittömästi ja ota yhteyttä pätevään huoltoliikkeeseen.

Älä pura itse laitetta. Laite avattuna saatat altistua sähköiskulle, älä poista kannen ruuveja. Laitteen sisällä ei ole huoltoa vaativia osia. Ota yhteyttä asentajaan tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Käsittele laitetta huolella. Älä lyö tai heiluta (laitetta), koska tämä vahingoittaa laitetta .Varsinkin kovalevyt ovat arkoja kolhuille ja tärinälle.

Älä saata laitetta alttiiksi vedelle tai kosteudelle, äläkä yritä käyttää laitetta kosteissa tiloissa. Jos laite kastuu toimi välittömästi. Käännä virta pois ja käänny pätevän huoltohenkilön puoleen. Kosteus voi vahingoittaa laitetta ja myös aiheuttaa sähköiskun vaaran.

Jos joudut puhdistamaan laitetta niin älä käytä vahvoja tai hankaavia puhdistusaineita, Käytä kuivaa liinaa laitteen puhdistukseen.Jos lika on vaikeasti irtoavaa, käytä mietoa puhdistusainetta ja pyyhi kevyesti.

Älä ylikuormita pistorasioita ja jatkojohtoja, sillä seurauksena voi olla tulipalo tai sähköiskun vaara.

Älä käytä laitetta kuin lämpimissä ja kuivissa tiloissa.Käytä oikeaa virtalähdettä. Älä käytä olosuhteissa, joissa on liiankorkeat lämpötilat tai korkea ilmankosteus. Käytä laitetta lämpötiloissa 0oC ~ +40oC ja kosteus alle 90%. Virtalähde tälle laitteelle on tarkoitettu AC100~240V verkkoon.


Turvallisuus Varokeinot Turvallisuus Varokeinot

Tämä symboli tarkoittaa sähköiskuvaaraa Eristämättömän ” vaarallisen sähkö- jännitteen” läsnäolon tuotteen ohessa, se asettaa henkilön sähköiskun vaaraan.

Huutomerkki, tasasivuisen kolmion sisässä, sen tarkoitus on saada käyttäjä huomaamaan tärkeistä käyttö- ja huolto(palvelujen) –ohjeista laitteesta täydentävästä aineistosta.

Varoitus : Estääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran, älä altista laitetta sateeseen eikä kosteuteen, sitä ei ole suunniteltu ulkoilmakäyttöön.

Huomio: Asennuksen tulee suorittaa vain ammattiin pätevöityneen henkilön National Electrical Code :n mukaisesti tai käytettävissä olevan paikallisen lain mukaan.

Varoitus: Sähköstaattisuudelle–herkkä laite. Käytä asianmukaista CMOS/MOSFET käsittelyn turvatoimia välttääksesi sähköstaattisen purkautumisen eli maadoita itsesi.

LAITTEEN PURKAMINEN PAKKAUKSESTA Pura paketti varovasti. Tämä on elektroninen laite ja sitä tulee käsitellä varovasti. Tarkista varmistaaksesi, että seuraavat tarvikkeet ovat pakkauksen mukana ; •1. •2. •3. •4. •5

Digitaalinen Videotallennin Käyttäjän ohjekirja Verkkojohto HDD :n kelkan avain ja ruuveja I/O Hälytyskortti

Jos tavara näyttää vaurioituneen kuljetuksessa, pane laite takaisin laatikkoon kaikkine osineen ja ilmoita siitä kuljetusliikkeelle ja myyjälle.

Älä asenna viallista tai epävakaata laitetta sähköverkkoon. Ota yhteyttä huoltoon.

Virran katkaisu: Laitteessa on ON-OFF –kytkin verkkosyötölle, jatkuva virransyöttö on päällä kun virtapistoke on virtalähteessä; ja laitteen ON-OFF –kytkin on ON –asennossa. Irroittamalla verkkojohdon kaikki virta katkeaa laitteelta

AC100~240V Verkkojohdot

Huomaa: Tämä on A :luokan tuote. Tuote saattaa aiheuttaa koti käyttöympäristössä radiohäiriötä. Tällöin kohteessa saatetaan joutua tekemään riittävät suojaus toimenpiteet.

Huomaa: Ennen laitteen asennusta ja käyttöä, lue tämä ohjekirja huolellisesti. Pidä se saatavilla myöhempää käyttöä varten. Tämän ohjekirjan tiedot ovat voimassa toistaiseksi. Valmistaja pidättää oikeudet muuttaa ja kehittää tuotetta ja sen ominaisuuksia ilman eri-ilmoitusta


Tärkeät Suojakeinot Tärkeät Suojakeinot

Lue Käyttöohjeet---Tutustu laitteen turvallisuus- ja teknisiin käyttöohjeisiin ennen laitteen käyttöönottoa.

Säilytä Käyttöohjeet--- Säilytä turvallisuus- ja tekniset käyttöohjeet

Huomioi Varoitukset—Noudata manuaalissa mainittuja ohjeita ja varoituksia.

Seuraa Käyttöohjeita—Noudata kaikkia toiminta- ja teknisiä käyttöohjeita.

Puhdistus—Irroita laite sähköverkosta ennen puhdistusta . Älä käytä nestemäisiä- tai aerosolipuhdistusaineita. Puhdista kostealla liinalla kevyesti.

Kiinnitykset—Käytä vain valmistajan suosittelemia kiinnitystapoja, koska muuten ne saattavat aiheuttaa vaaraa laitteen toiminnalle ja ympäristölle.

Vesi ja Kosteus—Älä käytä tätä laitetta veden lähellä –esimerkiksi, lähellä kylpyammetta, pesuallasta, tiskiallasta, pyykkiallasta, kosteissa kellaritiloissa tai muuten suojaamattomassa ulkoilma-asennuksessa, tai millään alueella mikä on luokiteltu kosteaksi tilaksi

Huolto—Älä yritä huoltaa tätä laitetta itse avaamalla tai poistamalla koteloita, koska se saattaa sinut alttiiksi vaaralliselle sähköjännitteelle tai muille vaaroille. Käänny pätevän huoltoliikkeen puoleen tarvittaessa.

Virtajohdon Suojaaminen—Virransyöttöjohdot tulee reitittää niin ettei niiden päällä kävellä tai etteivät ne joudu puristuksiin esineiden väleihin tai alle Kiinnitä erityistä huomiota johtoihin ja pistokkeisiin, ja kohtiin, jossa ne erkanevat laitteesta.

Suojaa nesteiltä ja vierailta esineiltä—Älä koskaan työnnä minkäänlaista esinettä tämän laitteen sisään sen aukkojen läpi, koska ne voivat koskettaa vaarallisia jännitteellisiä osia ja siten oikosulku voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun, älä koskaan läikytä nestettä tai muuta vastaavaa laitteen sisään.


Sisällysluettelo 1.

Tuotteen Yleiskatsaus…..………………………….………………..…..…..Page 1 1.1 Pääominaisuudet…..………………………………………………………….....…..….1 1.2 Tekniset tiedot………………………………………………………………..…………..2

2.

Takapaneelin kytkennät…..…………………………………………......………3~4

3.

Järjestelmän kytkentä……..……………….………………………………………..5 Ennen asennusta.……..……………………………………………………………………..5

4.

Etupaneelin näppäimet…….…..………………………………….…………..…6~7

5.

Toiminta……………………………………………………………..……………………..8

6.

Valikossa liikkuminen………………………………………..…………………...9~10 6.1 Kellon asetus valikko.……………………………………...…………………………..11 6.2 Ajastimen asetus valikko..…………………………...……………………………..…12 6.3 Vaihtajan asetus valikko …………………………..…………………………………13 6.4 Nimikkeen asetus valikko..………………………..…………………………………..14 6.5 Salauksen asetus valikko.………..………………..……………………………….…15 6.6 Hälytystallennuksen asetus valikko…… .……………………………………………16 6.7 Liiketallennus asetus valikko…………………………………………………….…….17 6.8 Tallennuksen asetus valikko…………………………………………………………..19 6.9 Verkkoasetus valikko…. .………………………………………….……………….…20 6.10 Hallinnan asetus valikko..…………………………………………………….………21 6.11 Summerin asetus valikko………………………………………………………….…22 6.12 Arkiston asetus valikko.………………………………………………………………23 6.13 Matriisin asetus valikko……..………………………………………………………..24 6.14 Järjestelmän asetus valikko…………………………………………………………25

7.

Tallennus.……………………………………………………………………………..…26 7.1 Jatkuvatallennus……………………………………………………………….……….26 7.2 Hälytystallennus……...…………………………………………………………...…….26

8.

Toisto…………………….………………………………………………….…………...…27 8.1 Normaali toisto……………………………………………………….……………...…..27 8.2 Haun toisto……..………………………………………………….………...……...28~30

9.

Kopiointi………..………………………………………………….…………….……….31 9.1 Pysäytys kuvan kopiointi.……………………………………….………….….………31 9.2 Kopioi liikkuvaa kuva tiedostoa………….……………………….…………...……...32 9.3 Tapahtuman vienti lokilistaan ..............................................................................33

10.

Monitori Näkymät / Toiminta..........................................................34 10.1 Päämonitori........................................................................................................34 10.2 Kutsu- / Matriisimonitori......................................................................................35

11.

Kauko-ohjaus….............………………………………………..………….…… ...36 11.1 RS-485 kauko-ohjaimet.. ………………………………………..………….……….36 11.2 IR – kauko-ohjaus.. ……………………………………………..……….………..…37

12.

Näkymä Internetistä/Intranetistä…………………………………….…....38~41 Lisäys-A LAN toiminnalliset tekniset tiedot…….…….…………………42 Lisäys-B Ajan kuluminen tallennuksen aikataulussa……..…....43~44 Lisäys-C Sarjaliikenteen Tekniset tiedot…………..……………………...45 1. RS-232 pinnien määrittelyt..................................................……….........................45 2. Lähetyksen asetus…..............................................................................................45 3. Kauko-ohjauksen protokolla.............................................................................46~50

Lisäys-D Hälytys I/O pinnien määräytyminen….…..…...……………....51


Tuotteen Yleiskatsaus 1. Tuotteen Yleiskatsaus EDSR-900 / EDSR1600 Dupleksi-digitaalinen videotallennin (DVR), joka on suunniteltu erityisesti turvallisuusalan käyttöön. Laiteessa on kaikki digitaalisen videotallentimen edut;se on helppo asentaa, käyttö on silti perinteistä Aikaviivenauhuria (VCR) muistuttavaa. Erittäin suorituskykyinen pakkaustekniikka ja erinomainen tallennettujen kuvien resoluutio tekevät laitteesta erittäin kilpailukykyisen ja tehokkaan valinnan valvonta tarpeisiisi 9/16 kameraa(sisään) Monipuoliset ulostulot tekevät siitä tehokkaan -jopa 5 kutsu- monitori ulostuloa voidaan asettaa haluamallasi tavalla ilman erillistä jakajaa tai matriisia. Lisäksi reaaliaikainen äänen tallennus omalle kanavalle millä tahansa videon tallennus nopeudella

1.1 Tärkeimmät ominaisuudet Helppokäyttöinen ohjauspaneeli yleisten VCR ja Multiplekseri –toimintojen kanssa Shuttle/Jogi-pyörä valitsin kuva – kuvalta tai nopea/hidas -katselutavalla Ei jatkuvaa VHS -nauhojen vaihtoa, puhdistusta, Tallennetun materiaalin nopea haku monipuolisilla hakuehdoilla(Levyosio, aika, hälytys) Näyttöruudulla asetusvalikko ja järjestelmän ajastin Voidaan liittää Ethernet TCP/IP verkkoon - kaukokatselua ja etähallintaa varten Esihälytys tallennus Sisäänrakennettu M-JPEG pakkaus/purku muokattavalla videon laadulla Ohjelmoitavissa monella erilaisella aika-viive nopeudella Kaksi 3.5” IDE –Tyyppistä Kova Levyä tallentamiseen (“Hot-Swap”) RS232 ja RS485 Kauko-ohjaus porttia IR -kaukosäädin (valinnainen lisävaruste) Reaaliaikainen/ Live – Näyttö kaikilla kameroilla Säädettävät tallennusnopeudet jopa 50 kenttää sekunnissa PAL-formaatissa Hälytys- ja liikeaktivoitu tallennus Tallennetun tiedon vienti (siirto) Compact Flash -kortille 2 –kanavan reaaliaikainen äänen tallennus

1


Tekniset tiedot 1.2 Tekniset tiedot Video Formaatti

NTSC/PAL

Videon Syöttö

9 (EDSR900) / 16 (EDSR1600) kamera syötöt (BNC),1Vp-p/75ohm

Videon Ulostulo

1 BNC video ulos (1Vp-p/75 ohmia) Päämonitorille 1 S-Video ulos Mini DIN Päämonitorille 5 BNC video ulos (1Vp-p/75 ohm) Matriisille / KUTSU Monitori ulostulo 9 (EDSR900) / 16 (EDSR1600) video ulos (1Vp-p/ 75 Ohmia) läpikytkentä

Videon Pakkaus

M-JPEG

Tallennus Resoluutio

720x484 (NTSC); 720x576 (PAL)

Compact Flash Muisti

Sisäänrakennettu Compact Flash –korttipaikka

Hälytyksen Syöttö

9 (EDSR900) / 16 (EDSR1600) hälytys syöttöä, 25 nastainen Sub-D

Hälytyksen Ulostulo

1 hälytyksen ulostulo

Video Näytön tilat

EDSR-900: Täysi, 4, 6, 7, 8, 9, PIP ja 2x zoomia Suoralähetykseen ja Toistoon EDSR-1600: Täysi, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 16, PIP ja 2x zoomia Suoralähetykseen ja Toistoon

Video Signaalin Valvonta

Kyllä

Ethernet

10PohjainenT Ethernet, RJ45 liitin

Tapahtumaloki

Kyllä

Kovalevyt

Kaksi 3.5” IDE -tyyppistä, “hot- swappable”

Tallennustavat

Jatkuva-, Ajastettu- Aikataulu-,UlkHälytys- ja (Video)Liiketunnistus

Tallennuksen Nopeus

60/50 kenttää sekunnissa NTSC/PAL: ssa

Toiston Nopeus

60/50 kenttää sekunnissa NTSC/PAL :ssa

Toiston Haku

Päivän/Ajan, Tapahtuman, Osion(kovalevy) mukaan

Asetus

Näytöllä valittavat asetukset (OSD)

Käyttöliittymä

Valikkopohjainen

Käyttölaite

Etupaneelin painikkeet/Jogi pyörä

Ajastin

Sisäänrakennettu reaaliaikainen kello

Alasajon Valvonta

Kyllä

RS-232

9 –nastainen naaras D-Sub

RS485

2 x RJ45 Liitintä

Ääni

2 x Ääni Sisään / Ulos Cinch 500mV maksimi., 10 K Ohmin impedanssi

Mitat

430mm (L) x 88mm (K) x 300 (S)

Virrankulutus

40W maks.

Virtalähde

AC100~240V

Toimintalämpötila

0°C ~ 40°C 2


Takapaneelin Kytkennät 2. Takapaneelin Kytkennät

6

5

1

2

3

4

EDSR-900

7

9

8

11

10

14

13

12

3

6

5

4

2

1

EDSR-1600

7

8

9

10

11

13

12

14

1

ON(PÄÄLLÄ)/OFF(POIS PÄÄLTÄ): Pää- on(päälle)/off (pois päältä) kytkin.

2

AC100~240V

Virtapistoke.

3

Matriisiulostulot:

Näihin liittimiin voidaan kytkeä 4:ä ylimääräistä ohjelmoitavaa Kutsu –monitoria 5 täydellisesti ohjelmoitavaa kutsumonioria mm. ohjelmoitava vaihtajakuva Nämä monitorit voivat näyttää vain täysruutu kuvaa, kuten tavalliset kutsumonitorit eli EIVÄT pleksattuna.

4

VIDEO IN(SISÄÄN): BNC –liittimet kameroiden komposiittivideosignaalille, automaattinen 75 Ohmin päättäminen (EDSR-900: 1 ~ 9, EDSR-1600: 1 ~ 16).

5

VIDEO OUT(ULOS): Läpimeno videoulostulot jokaiselle sisäämeno kanavalle. (EDSR-900: 1 ~ 9, EDSR-1600: 1 ~ 16)

6

KUTSU MONITORI: BNC -liitin Kutsu (Spot) Monitori, komposiittivideo signaalille. (Vain täyskuvaruutu näyttö)

7

PÄÄMONITORI:

BNC -liitin päämonitorin komposiittivideosignaalille. Päämonitoriin saadaan täyskuva tai asetettavat Pleksatut/monikuvanäytöt.

8

S-VIDEO:

Mini-DIN -liitin päämonitorille, S-Video signaali. Päämonitoriin saadaan Täyskuva tai asetettavat pleksatut/ monikuvanäytöt.

9

AUDIO IN(SISÄÄN): 2 x RCA liitintä äänen syöttöön 500 mV max., 10 K ohmin impedanssilla. AUDIO OUT(ULOSTULO): 2 x RCA liitintä ääniulostuloon 500 mV maks. 10K ohmia.

3


Takapaneelin Kytkennät

10

HÄLYTYS I/O:

(Katso liittimien ominaisuudet Appendix-C :sta, sivu 44)

HÄLYTYS - SYÖTTÖ:

Normaali Auki (N.O) tai Normaali Kiinni (N.C) tyyppinen hälytyksen tunnistimen sisääntulo. Hälytyksen Syöttö voidaan valita kuten N.O tai N.C. sisääntulona asetuksen valikossa. Kun hälytys tapahtuu, hälytyksen tallennus alkaa automaattisesti.

HÄLYTYS - ULOSTULO: Vaihtorelekontakti hälytyksen ulostulolle. Normaalisti lepotilassa se on kiinni/ N.C. on kontaktissa ALM-COM kanssa. Hälytyksen tilassa, se on auki ALM-NC ja ALM-COM välillä, N.O. on oikosulussa ALM-COM :n. 11

RS232 -liitin:

D-Sub 9 nastainen liitin RS232:n porttiin kauko-ohjausta varten.

12

RS485 -liitin:

2 x RJ-45 liittimet RS-485:n kauko-ohjausta varten, korkea impedanssiset tuetut näppäimistöt ovat KS-KBK, KS-KBJ. Laitteiden maksimimäärä RS-485-väylässä on 32 kpl. Seuraavat EverFocus tuotteet ovat yhteensopivia RS-485-verkonkanssa: - DVR´ät EDSR100H, EDSR100M, EDSR400, EDSR400H, EDSR400M, EDSR900, EDSR1600 - Näppäimistöt KS-KBJ (3 -suuntaisen Joystickin kanssa, DVR ja KS-KBK (vain Tallentimien/DVR –ohjaus)

13

LAN Liitin:

RJ-45 LAN –liitin sisäiseen 10MBit LAN –liittimeen.

14

TUULETIN:

Jäähdytystuuletin, älä peitä.

4


Järjestelmän Kytkentä 3. Järjestelmän Kytkentä Jätä alapuolella kuvailtujen asennustöiden suorittaminen päteville asennus-ja huoltohenkilöille.

Ennen Asennusta Katso seuraava kaavio järjestelmän kytkennöistä.

EDSR 900: Kamera 1~9 / EDSR-1600: Kamera 1 ~ 16

~

Alarm In/Out (Hälytys Sisään/Ulos) Audio Input (Äänen Syöttö) (camera Audio Out) Audio Out RS232 (Kamera Ääni Ulostulo) (Ääni Ulostulo)

Ethernet

(To Speaker) (Kaiuttimiin)

RS485

MAIN Monitor (PÄÄMonitori)

CALL Monitor Remote Keyboard(s) (KUTSU Monitori)

(Kauko –ohjaimet)

KS-KBJ / KS-KBK (optio) (valinnainen lisävaruste)

5

Matrix Outputs (Matriisi Ulostulot)

4 CALL Monitors (4 KUTSU Monitoria)

(Optio) (valinnainen lisävaruste)


Etupaneelin Näppäimet 4. Etupaneelin Näppäimet 12

11

EDSR-900

10

2

1

22 9

8

7

6

5

4

3

13

14

15

16

17

18

19

20

EDSR-1600

1

2

21 2

SHUTTLE Kehä ja JOGI pyörä SHUTTLE :

Toistossa, käännä Jogi ulkokehää(Shutle)myötäpäivään: nopeasti eteenpäin/takaisinkelaukseen(vastapäiv) kuvassa (600X maksimi). Pause/Pysytetty tilassa, käännä Shutlella hitaaseen eteenpäin/takaisinkelaukseen kuvassa (1/32 maksimi).

JOG : (JOGI)

Pause/Pys tilassa, käännä Jogi -valitsinta askellus eteenpäin/takaisinkelaukseen Kuvassa. Valikossa liikkuminen käännä Jogia valitaksesi taulukosta haluttu arvo tai toiminta

KANAVA NÄPPÄIMET:.

Paina näitä näppäimiä (EDSR-900: 1 ~ 9, EDSR-1600: 1 ~ 16) näyttääksesi video kuvaa täysruutu muodossa, vastaava kameran kuva tulee täyttämään koko kuvaruudun monitorin näytöstä. 3

MENU(VALIKKO): Paina tätä näppäintä mennäksesi Asetus Valikkoon (Ole hyvä ja katso sivu 9~25 yksityiskohtia varten).

4

CALL(KUTSU): Paina tätä näppäintä näyttääksesi valitun kameran kuvaa haluamassasi kutsumonitorissa.

5

SEQ (VAIHTAJA) : Paina tätä näppäintä mennäksesi päämonitorin automaatti vaihtaja tilaan .

6

ZOOM(Suurennus): Paina tätä näppäintä samalla kun katsellaan koko kuvaruudun näytöltä X2 zoomaus kuvaan. Liikuttaaksesi Zoomaus aluetta, käytä JOGIA liikkuaksesi vasemmalta oikealle. Paina ENTER vaihtaaksesi pystysuuntaan / vaakasuoraan liikkumista varten.

7

MODE(TILA): Kytke Koko, 4, 6, 7, 8, 9, (10, 13 ja 16 vain EDSR-1600 varten), PIP (kuva kuvassa) Pleksattu/moniruutu reaaliaikaista ja toisto katselua varten.

8

SELECT(VALITSE): Koko kuvaruudun tila: paina tätä näppäintä esiin tuleva taulukko- kuten alapuolella: DISPLAY SETTING MENU CHANNEL 01 BRIGHTNESS CONTRAST COLOR HIT SELECT TO DISCARD CHANGE HIT MENU TO SAVE AND EXIT

6


Etupaneelin Näppäimet Täyskuva näytössä Valikossa voidaan asettaa värien säädöt jokaiselle videokanavalle, kaikki kanavat ovat erikseen säädettävissä. Valittu kohta näytetään punaisella väripalkilla. Käytä JOG(KULJETUSTA) kasvattaaksesi tai vähentääksesi arvoa. Paina ENTER vahvistaaksesi ja mennäksesi seuraavaan kohtaan. Sen jälkeen kun asetus on viimeistelty, paina SELECT(VALINTA) –näppäintä hylätäksesi muutoksen tai paina MENU(VALIKKO) –näppäintä tallentaaksesi ja taulukosta poistumiseen. Monikuva/Plekseri tilassa: Monikuva tilassa SELECT(VALINTA) –näppäin sallii määritellä kamerat kaikkiin monikuva näkymiin. Paina SELECT(VALINTA). Ylemmässä vasemmassa kamerassa monikuva näyttö tulee esiin “SELECT(VALINTA)”. Käytä kameranumero –näppäimiä valitaksesi kameran. Paina ENTER vaihtaaksesi monikuvanäytön. Paina SELECT(VALINTA) poistuaksesi tästä asetuksesta. Huomaa: Jokainen kamera voidaan valita vain kerran monikuva näkymää varten.

9

Display(Näyttö): Paina tätä näppäintä kytkeäksesi ON(PÄÄLLÄ)/OFF(POIS PÄÄLTÄ) kameran otsikon, päivän/ajan ja HDD -tilan. Pidä tätä näppäintä painettuna yli 2 sekuntia tapahtumalokin listan näyttöä varten.

11

Compact Flash Card Slot(Compact Flash –Korttipaikka): Aseta Compact Flash –Kortti videon arkistointia varten. Hard Disk Trays(Kovalevyn Paikat): 2 x Kovalevykelkkaa 3.5” HDD :ä varten.

12

HDD locks(HDD lukot): Käännä HDD virta päälle ja samalla levy lukkiutuu kelkkaan.

13

REC(TALLENNUS): Paina tätä näppäintä aloittaaksesi tallentamisen(Katso näyttö).

14

STOP(SEIS): Paina tätä näppäintä pysäyttääksesi tallennuksen tai toiston.

15

PLAY(TOISTO): Paina tätä näppäintä aloittaaksesi toiston tallennetusta kuvasta (Ole hyvä ja käänny sivulle 27 yksityiskohtia varten). PAUSE(PAUSSI): Paina tätä näppäintä pause(pysäyttääksesi) toistettavan kuvan .

10

16 17

SEARCH(HAKU): Paina tätä näppäintä siirtyäksesi Hakuvalikkoon (Ole hyvä ja mene sivuille 28~30 yksityiskotia varten).

18

COPY(KOPIOI): PAUSSIN tai TOISTON tilassa, paina tätä näppäintä aloittaaksesi pysäytyskuvan tai video leikkeen tallennuksen Compact Flash -kortille (Ole hyvä ja mene sivuille 31~33 yksityiskohtia varten). ENTER(ENTER): Paina tätä näppäintäsiirtyäksesi ali –valikkoon tai vahvistaaksesi asetuksen. Kun on tapahtunut Hälytys, Liike- tai Video puuttuu hälytys, paina tätä näppäintä hälytyksen kuittaamiseksi. Tapahtuma Lokin Dialogi näytetään näytöllä, sitten seuraa ohjeita jatkaaksesi.

19

20

LEDs(LEDit): LEDit HDD1, HDD2 , ALARM ja LAN pääsyä varten (vasemmalta oikealle).

21

IR Remote Controller receiver(IR Kauko-ohjaimen vastaanotin)

22

LCD Panel(LCD Näyttö): Näyttää Päivän/Ajan, Tallennuksen/Toiston ja HDD -tilan.

7


Toiminta 5. Toiminta (1) Aseta HDD (IDE) Kovalevy Paikalleen Aseta yksi tai kaksi HDD :ä (3.5” IDE) Kovalevyä paikalleen. HDD tulee asettaa Kaapelin Valinta/Cable select asetuksiin(kovalevyn takana). (Normaali oletusarvo asetus HDD :le on Master jumpperointi-MUUTA) Huomaa: Kun kovalevy on asetettu pesään,varmista että käännät kotelon lukon –avainta lukko/virta asentoon. Muussa tapauksessa, HDD :ä ei tunnisteta. HUOMIO: Kovelevyjä ei saa vaihtaa tallennuksen aikana, laite päällekytkettynä

(2) Kytke kaapelit videon/äänen syöttöihin ja videon/äänen ulostuloihin Yksityiskohtaiset kytkennät ovat kuvailtu SYSTEM CONNECTION(JÄRJESTELMÄN KYTKENNÄT). (3) Switch Power On(Kytke Virta Päälle) Etupaneelin LCD -näytön (valot) syttyvät, kun kytket virran päälle. (4) Paina MENU näppäintä siirtyäksesi SET UP MENU( ASETUS VALIKKOON). Päävalikosta, löydät siellä olevat 14 asetus sivua kuten alapuolella: Valittuun aktiiviseen kohtaan ilmestyy vaalea kehys. MENU (VALIKKO) MAIN MENU(PÄÄVALIKKO)

CLOCK(KELLO) TIMER(AJASTIN) SEQUENCE(VAIHTAJA) TITLE(NIMIKE) COVERT(PIILOTUS) ALARM(HÄLYTYS) MOTION(LIIKE) RECORD(TALLENNUS) NETWORK(NETWORK) CONTROL(KONTROLLI) BUZZER(SUMMERI) ARCHIVE(ARKISTO) MATRIX(MATRIISI) SYSTEM(JÄRJESTELMÄ)

(5)

Käännä JOG(JOGI) –valitsinta myötä- tai vastapäivään valitaksesi kohdan, paina ENTER(ENTER) –näppäintä yksityiskohtaista asetusta varten jokaiselle kohdalle.

(6) Paina MENU(VALIKKO) painiketta uudelleen poistuaksesi asetus valikosta.

8


VALIKOSSA LIIKUMINEN

6. VALIKOSSA LIIKKUMINEN Sarakkeet aaltosuluissa () pätevät vain EDSR-1600 :n

CLOCK[KELLO]

TITLE[NIMIKE]

( Katso sivu 11 )

( Katso sivu 14 )

MOTION[LIIKE] ( Katso sivu 17 )

TITLE SETTING MENU

CH OP SEN

DURATION

CH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10 (11 (12 (13 (14 (15 (16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10 (11 (12 (13 (14 (15 (16

07 SECS 07 SECS 07 SECS 07 SECS 07 SECS 07 SECS 07 SECS 07 SECS 07 SECS 07 SECS) 07 SECS ) 07 SECS) 07 SECS) 07 SECS) 07 SECS) 07 SECS)

CLOCK SETTING MENU DATE TIME

: 2003/07/04 FRI : 13:01:02

MENU LANGUAGE: ENGLISH VIDEO SYSTEM: NTSC VERSION: 0.96 11/23

TITLE CH01:_ _ _ _ _ CH02:_ _ _ _ _ CH03:_ _ _ _ _ CH04:_ _ _ _ _ CH05:_ _ _ _ _ CH06:_ _ _ _ _ CH07:_ _ _ _ _ CH08:_ _ _ _ _ CH09:_ _ _ _ _ CH010:_ _ _ _ _ ) CH011:_ _ _ _ _ ) CH012:_ _ _ _ _ ) CH013:_ _ _ _ _ ) CH014:_ _ _ _ _ ) CH015:_ _ _ _ _ ) CH016:_ _ _ _ _ )

ON HIGH ON HIGH ON HIGH ON HIGH ON HIGH ON HIGH ON HIGH ON HIGH ON HIGH ON HIGH ON HIGH ON HIGH ON HIGH ON HIGH ON HIGH ON HIGH

TIMER[AJASTIN] ( Katso sivu 12 ) TIMER SETTING MENU WEEK START SUN SUN SUN SUN SUN SUN SUN SUN SUN SUN SUN SUN SUN SUN SUN SUN

00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

STOP SPEED SET 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59

60 IPS 60 IPS 60 IPS 60 IPS 60 IPS 60 IPS 60 IPS 60 IPS 60 IPS 60 IPS 60 IPS 60 IPS 60 IPS 60 IPS 60 IPS 60 IPS

OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

COVERT[PIILO]

RECORD[TALLENNUS]

( Katso sivu 15 )

( Katso sivu 19 )

COVER SETTING MENU CH OP 1 OFF 2 OFF 3 OFF 4 OFF 5 OFF 6 OFF 7 OFF 8 OFF 9 OFF (10 OFF) (11 OFF) (12 OFF) (13 OFF) (14 OFF) (15 OFF) (16 OFF)

RECORD SETTING MENU NORMAL RECORD SPEED : 60 IPS QUALITY : STANDARD DISK FULL : REWRITE ALARM RECORD OPERATION ON SPEED : 60 IPS QUALITY : STANDARD PRE-ALARM RECORD OPERATION ON

SEQUENCE[VAIHTAJA] ( Katso sivu 13 ) SEQUENCE SETTING MENU CH OP DWELL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10 (11 (12 (13 (14 (15 (16

ON 03 SECS ON 03 SECS ON 03 SECS ON 03 SECS ON 03 SECS ON 03 SECS ON 03 SECS ON 03 SECS ON 03 SECS ON 03 SECS) ON 03 SECS) ON 03 SECS) ON 03 SECS) ON 03 SECS) ON 03 SECS) ON 03 SECS)

ALARM[HÄLYTYS]

NETWORK[VERKKO/DATA]

( Katso sivu 16 )

( Katso sivu 20)

CH OP TYPE DURATION 1 2 3 4 5 6 7 8 9. (10 (12 (13 (14 (15 (16

ON N.O ON N.O ON N.O ON N.O ON N.O ON N.O ON N.O ON N.O ON N.O ON N.O ON N.O ON N.O ON N.O ON N.O ON N.O

05 SECS 05 SECS 05 SECS 05 SECS 05 SECS 05 SECS 05 SECS 05 SECS 05 SECS 05 SECS) 05 SECS) 05 SECS) 05 SECS) 05 SECS) 05 SECS)

RST ON N.O

9

NETWORK SETTING MENU

IP ADDRESS NET MASK GATEWAY USER-MANE GUEST GENERAL SUPER

:192.168.010.005 :255.255.255.000 :192.168.010.001 PASSWORD GUEST GENERAL SUPER

LEVEL GUEST GENERAL SUPER


VALIKOSSA LIIKK Sarakkeet aaltosuluissa () pätevät vain EDSR-1600 :n

CONTROL[OHJAUS] ( Katso sivu 21)

MATRIX[MATRIISI]

MATRIX[MATRIISI] SUB-MENU [ALI –VALIKKO]

( Katso sivu 24 )

MONITOR-3 SETTING MENU CONTROL SETTING MENU

RS232 BAUD RATE RS232 STOP BIT RS232 PARITY RS232 DATA BIT

: 9600 BPS :1 : NONE :8

RS485 BAUD RATE RS485 STOP BIT RS485 PARITY RS485 DATA BIT

: 9600 BPS :1 : NONE :8

RS232/RS485 ID

:1

BUZZER[SUMMERI] ( Katso sivu 22 ) BUZZER SETTING MENU BUZZER

:

ENABLE

RECORD-IN : ON ALARM-IN

MATRIX SETTING MENU

1 2 3 4 5 6 7 00 00 (00 (00 (00 (00 (00 (00 (00

MONITOR-0 MONITOR-1 MONITOR-2 MONITOR-3 MONITOR-4

SYSTEM[JÄRJESTELMÄ] ( Katso sivu 25 ) SYSTEM SETTING MENU PLAY WITH AUDIO-1:

ON

PLAY WITH AUDIO-2:

ON

MULTI-EVENT DWELL: 02 SECS

: ON

PASSWORD ENABLE:

MOTION-IN : ON

PASSWORD:

DISK FULL : ON

DISK RENEW:

: ON

NO

SYSTEM UPDATE: NO LOAD DEFAULT:

ARCHIVE[ARKISTO] ( Katso sivu 23 )

ARCHIVE SETTING MENU

PICTURE SIZE TIME STAMP TIME STAMP POS WATER MARK WATER MARK POS

DISABLE 888888

VIDEO LOSS: ON TIMER

CH DWELL

: 720 X 480 : ON : TOP : ON : TOP

10

NO

07 SECS 07 SECS 07 SECS 07 SECS 07 SECS 07 SECS 07 SECS 07 SECS 07 SECS 07 SECS 07 SECS 07 SECS 07 SECS 07 SECS 07 SECS 07 SECS

EVENT NONE NONE NONE NONE NONE NONE NONE NONE NONE NONE) NONE) NONE) NONE) NONE) NONE) NONE)


VALIKKO 6.1 CLOCK SETTING MENU (KELLON ASETUS VALIKKO) CLOCK SETTING MENU KELLON ASETUS VALIKKO

DATE : 2003/07/04 FRI TIME : 13:01:02 : ENGLISH MENU LANGUAGE : NTSC VIDEO SYSTEM

VERSION: 0.79

11/23

KELLON/KIELEN ASETUS VALIKOSSA , määritellään: (1) DATE(PÄIVÄN) : Kuluvan päivän, muoto: YYYY/MM/DD Year: 2000 ~ 2099, Month: 01~ 12, Date: 01~31, Week: Sunday~Saturday (Vuosi) (Kuukausi) (Viikko) (2) TIME(AJAN) : Kuluvan ajan, muoto: HH:MM:SS Hour: 00 ~ 23, Minute : 00 ~ 59, Second: 00 ~ 59 (Tunti) (Minuutti) (Sekunti) (3) MENU LANGUAGE(VALIKON KIELI): ENGLANTI tai Muut (4) VIDEO SYSTEM(VIDEO JÄRJESTELMÄ): Tehtaan oletusarvoasetukset riippuvat laitteen “NTSC” tai “PAL” . (5) VERSION(VERSIO): Kuluvan S/W eli ohjelmaversion tarkastus ja julkistamispäivän.

Käännä JOG(JOGI) –valitsinta myötä- tai vastapäivään valitaksesi asetukset.

ENTER

Paina ENTER(ENTER) –näppäintä vahvistaaksesi valinnan ja liikkuaksesi seuraavaan sarakkeeseen.

(ENTER)

MENU (VALIKKO)

Paina MENU(VALIKKO) –näppäintä palataksesi Päävalikkoon, ja paina uudelleen poistuaksesi Asetusvalikosta.

11


VALIKKO 6.2 TIMER SETTING MENU(AJASTIMEN ASETUS VALIKKO) TIMER SETTING MENU (AJASTIMEN ASETUS VALIKKO)

WEEK START SUN 00:00 SUN 00:00 SUN 00:00 SUN 00:00 SUN 00:00 SUN 00:00 SUN 00:00 SUN 00:00 SUN 00:00 SUN 00:00 SUN 00:00 SUN 00:00 SUN 00:00 SUN 00:00 SUN 00:00 SUN 00:00

STOP 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59

SPEED 50 IPS 50 IPS 50 IPS 50 IPS 50 IPS 50 IPS 50 IPS 50 IPS 50 IPS 50 IPS 50 IPS 50 IPS 50 IPS 50 IPS 50 IPS 50 IPS

SET OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

AJASTIN VALIKOSSA määritellään automaattisesti käynnistyvä tallennus aikakataulu Ajastetussa tallennuksessa voi olla määriteltynä 12 yksilöllistä aloitus- ja lopetusaikaa. (1) WEEK(VIIKKO): Tässä valitaan haluttu viikonpäivä ajastetulletallennuksella. DLY(DLY) tarkoittaa päivittäistä tallennusta. (2) START(ALOITUS): “Näppäile” aloitusaika ajastettua tallennusta varten. (3) STOP(SEIS): “Näppäile” lopetusaika ajastettua tallennusta varten. HUOMAA: Tallennin tallentaa minuutin loppuun asti, joka on asetettu tässä kohdassa. EXAMPLE(ESIMERKIKSI): START(ALOITUS) 07:00 END(LOPETUS) 08:00 Tallennin tallentaa alkaen 07:00:00 08:00:59 asti. Jokainen päivä tulee asettaa erikseen: EXAMPLE(ESIMERKIKSI): Päivittäinen tallennus alkaen 20:00 seuraavaan päivään 07:00 asti WRONG(VÄÄRIN): DLY START(ALOITUS) 20:00 STOP(SEIS) 07:00 CORRECT(OIKEIN) : DLY START(ALOITUS) 20:00 STOP(SEIS) 23:59 DLY START(ALOITUS) 00:00 STOP(SEIS) 06:59 (4) SPEED(NOPEUS) : Valitse tallennuksen nopeus. Maksimi / 50 (PAL). (5) SET(ASETA): Aseta “ON(PÄÄLLÄ)” kun käytetään ajastettua tallennusta. Aseta “OFF(POIS PÄÄLTÄ)” kun ei käytetä ajastettua tallennusta.

Käännä JOG(KULJETUS) –valitsinta myötä- tai vastapäivään valitaksesi valinnat. ENTER (ENTER)

MENU (VALIKKO)

Paina ENTER(ENTER) –näppäintä vahvistaaksesi valinnan ja liikkuaksesi seuraavaan sarakkeeseen. Paina MENU(VALIKKO) –näppäintä palataksesi Päävalikkoon, ja paina uudelleen poistuaksesi Asetus Valikosta.

12


VALIKKO 6.3 SEQUENCE SETTING MENU(SEKVENSSIN ASETUS VALIKKO) SEQUENCE SETTING MENU (VAIHTAJAN ASETUS VALIKKO)

CH OP

DWELL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10 (11 (12 (13 (14 (15 (16

03 SECS 03 SECS 03 SECS 03 SECS 03 SECS 03 SECS 03 SECS 03 SECS 03 SECS 03 SECS) 03 SECS) 03 SECS) 03 SECS) 03 SECS) 03 SECS) 03 SECS)

ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON

Sarakkeet aaltosuluissa () pätevät vain EDSR-1600 :n

VAIHTAJA ASETUS VALIKOSSA, määritellään Päämonitoria varten

(1) CH (Channel/Kanava): Syötön kanavat. 1~9 EDSR-900 varten, 1~16 EDSR-1600 varten. (2) OP (Operation/Toiminta): ON(PÄÄLLÄ) sisällyttää kameran vaihtajalle, OFF(POIS PÄÄLTÄ) jättää kameran pois vaihtajasta . (3) DWELL (DWELL TIME/LEPOVAIHEEN AIKA) : Lepovaiheen Aika on yksilöllisesti säädettävissä jokaiselle kanavalle. Lepovaiheen aika vaihtajalle voidaan asettaa välillä 0-99 sekuntia

Huomaa: Vaihtaja asetus kutsumonitoreille määritellään MATRIISI valikossa.

Käännä JOG(JOGI) –valitsinta myötä- tai vastapäivään valitaksesi asetukset.

ENTER

Paina ENTER(ENTER) –näppäintä vahvistaaksesi valinnan ja liikkuaksesi seuraavaan sarakkeeseen.

(ENTER)

MENU (VALIKKO)

Paina MENU(VALIKKO) –näppäintä palataksesi Päävalikkoon, ja paina uudelleen poistuaksesi Asetusvalikosta.

13


VALIKKO 6.4 TITLE SETTING MENU(NIMIKKEEN ASETUS VALIKKO)

TITLE SETTING MENU (NIMIKKEEN ASETUS VALIKKO)

CH TITLE 1 2 3 4 5 6 7 8 (9 (10 (11 (12 (13 (14 (15 (16

CH01:_ _ _ _ _ CH02:_ _ _ _ _ CH03:_ _ _ _ _ CH04:_ _ _ _ _ CH05:_ _ _ _ _ CH06:_ _ _ _ _ CH07:_ _ _ _ _ CH08:_ _ _ _ _ CH09:_ _ _ _ _ CH010:_ _ _ _ _ ) CH011:_ _ _ _ _ ) CH012:_ _ _ _ _ ) CH013:_ _ _ _ _ ) CH014:_ _ _ _ _ ) CH015:_ _ _ _ _ ) CH016:_ _ _ _ _ )

Sarakkeet aaltosuluissa () pätevät vain EDSR-1600 :n

NIMIKKEEN ASETUS VALIKOSSA , määrittellään: Nimikkeen asetusvalikossa voit kirjoitaa kamerakohteisen nimen. Maksimissaan12 Kirjainmerkkinen nimi voidaan kirjoittaa kanavakohtaisesti. Käytettävissä oleva aakkosnumeeriset kirjainmerkit ovat: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, A,B,C,D,…X,Y,Z. /( ).-*&@:” Oletusarvo asetus on CH01~CH09 EDSR-900 varten, CH01~Ch16 EDSR1600 varten.

Käännä JOG(JOGI) –valitsinta myötä- tai vastapäivään valitaksesi asetukset.

ENTER

Paina ENTER(ENTER) –näppäintä vahvistaaksesi valinnan ja liikkuaksesi seuraavaan sarakkeeseen.

(ENTER)

MENU (VALIKKO)

Paina MENU(VALIKKO) –näppäintä palataksesi Päävalikkoon, ja paina uudelleen poistuaksesi Asetusvalikosta.

14


VALIKKO 6.5 COVERT SETTING MENU(SALAUKSEN ASETUS VALIKKO)

COVERT SETTING MENU (PIILOTETTAVIEN ASETUS VALIKKO)

CH OP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10 (11 (12 (13 (14 (15 (16

OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF) OFF) OFF) OFF) OFF) OFF) OFF)

Sarakkeet aaltosuluissa () pätevät vain EDSR-1600 :n

PIILOTUS ASETUSVALIKOSSA, määritellään: Piilotusasetusvalikko piilottaa haluamasi kameran näytöltä siniseen taustaan. Muuta asetusta ON(PÄÄLLÄ) kameran peittämistä varten. Kamera ei ole näkyvissä oleva reeliaikaisessanäytössä ja toistossa, ellei tätä toimintoa ole purettu piilotusvalikossa eli takaisin (OFF). Oletusarvoasetus on OFF(POIS PÄÄLTÄ) kaikille kameroille. Eli kaikki näkyvät normaalisti Huomaa: Verkonyhetyden kautta salattu kamera on näkyvä vain käyttäjille “ADMIN/YLLÄPITO” salasana tasolla. Käyttäjille “GENERAL/YLEINEN” ja “GUEST/VIERAS” tasolla salattu kamera ei ole näkyvissä. Käännä JOG(JOGI) –valitsinta myötä- tai vastapäivään valitaksesi asetukset

ENTER

Paina ENTER(ENTER) –näppäintä vahvistaaksesi valinnan ja liikkuaksesi seuraavaan sarakkeeseen.

(ENTER)

MENU (VALIKKO)

Paina MENU(VALIKKO) –näppäintä palataksesi Päävalikkoon, ja paina uudelleen poistuaksesi Asetusvalikosta.

15


VALIKKO 6.6 ALARM RECORD SETTING MENU (HÄLYTYSTALLENNUS ASETUKSET VALIKKO) ALARM SETTING MENU HÄLYTYKSEN ASETUS VALIKKO

CH OP

TYPE DURATION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10 (12 (13 (14 (15 (16 RST

N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O

ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON

05 SECS 05 SECS 05 SECS 05 SECS 05 SECS 05 SECS 05 SECS 05 SECS 05 SECS 05 SECS) 05 SECS) 05 SECS) 05 SECS) 05 SECS) 05 SECS)

Sarakkeet aaltosuluissa () pätevät vain EDSR-1600 :n

HÄLYTYSTALLENNUS VALIKOSSA, me määrittelemme (1) CH (Alarm input/Hälytys sismeno) : Valitse hälytyksen sisäänmeno tai RST hälytyksen kuittauksen syöttöä varten. (2) OP (OPERATION/TOIMINTA) : ON(PÄÄLLÄ) : Tallentaa, kun hälytys tapahtuu. OFF(POIS PÄÄLTÄ) : Ei reaktiota, kun hälytys tapahtuu. (3) TYPE/TYYPPI : Valitse hälytyssisäänmenon tyyppi: N.C. : Normaalisti Kiinni aikakatkaisu toiminnon kanssa laskenta alkaen hälytyksen alusta (aseta KESTOAIKA) N.C. + TRANS : Normaali Kiinni, hälytyksen kestoaika niin kauan kuin kontaktit on aktiiviset + ajan loppumiseen (aseta KESTOAIKA) N.O. : Normaali Auki ajan loppumisen toiminnon kanssa laskenta alkaen hälytyksen alusta (aseta KESTOAIKA) N.O. + TRANS: Normaali Auki, hälytyksen kestoaika niin kauan kuin kontaktit on aktiiviset + ajan loppumiseen (aseta KESTOAIKA) (4) DURATION/KESTOAIKA : Hälytyksen kestoaika jokaiselle tapahtumalle. Säädettävissä 0~99 sekuntia .

Käännä JOG(JOGI) –valitsinta myötä- tai vastapäivään valitaksesi valinnat.

ENTER

Paina ENTER(ENTER) –näppäintä vahvistaaksesi valinnan ja liikkuaksesi seuraavaan sarakkeeseen.

(ENTER)

MENU (VALIKKO)

Paina MENU(VALIKKO) –näppäintä palataksesi Päävalikkoon, ja paina uudelleen poistuaksesi Asetus Valikosta.

16


VALIKKO 6.7 MOTION SETTING MENU (LIIKKEEN ASETUS VALIKKO)

MOTION SETTING MENU (LIIKE ASETUS VALIKKO)

CH OP

SEN

DURATION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10 (11 (12 (13 (14 (15 (16

HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH

05 SECS 05 SECS 05 SECS 05 SECS 05 SECS 05 SECS 05 SECS 05 SECS 05 SECS 05 SECS) 05 SECS) 05 SECS) 05 SECS) 05 SECS) 05 SECS) 05 SECS)

ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON

Sarakkeet aaltosuluissa () pätevät vain EDSR-1600 :n

LIIKETALLENNUS ASETUS VALIKOSSA, määritellään (1) CH (Channel/Kanava) : videosisäänmenon kanava (2) OP (Operation/Toiminta) : Oletusarvo: OFF(POIS PÄÄLTÄ) ON(PÄÄLLÄ): Laite ohjaa tallentannusta, kun liikettä tapahtuu. OFF(POIS PÄÄLTÄ): Laite ei vaikuta tallentamiseen, kun liikettä tapahtuu. (3) SEN (Sensitivity/Herkkyys) : HIGH/KORKEA, MIDDLE/KESKI TAI LOW/MATALA säädettävä. Oletusarvo: KESKI. (4) DURATION/KESTOAIKA: Kestoaika liikkeetallennukselle ja Hälytysulostulo -releelle. säädettävissä 0~99 sekuntia . Oletusarvo: 05 sekuntia.

Käännä JOG(JOGI) –valitsinta myötä- tai vastapäivään valitaksesi valinnat.

ENTER

Paina ENTER(ENTER) –näppäintä vahvistaaksesi valinnan ja liikkuaksesi seuraavaan sarakkeeseen.

(ENTER)

MENU (VALIKKO)

Paina MENU(VALIKKO) –näppäintä palataksesi Päävalikkoon, ja paina uudelleen poistuaksesi Asetus Valikosta.

17


VALIKKO

(5) HIT 1-9/16 TO MANUAL EDIT/PAINA 1-9/16 KÄSIN MUOKKAUKSELLEI: Käytä numeronäppäimiä (1~9 EDSR-900 ssä / 1~16 EDSR-1600 ssa) valitaksesi kameran ja asettaaksesi sen liiketunnistus alueen kentässä . Valitut kamerat tulevat esiin 16 x 12 ruudukkoon (liiketunnistus maski):

PAINA ENTER VALITAKSESI TILAN KÄYTÄ JOGI PYÖRÄÄ ON PÄÄLLE/ OFF(POIS PÄÄLTÄ) PAINA MENUA POISTUAKSESI

ENTER(ENTER) hyppää seuraavaan liiketunnistus maskin kenttään.

JOG wheel(Jogipyörä) kytkee vyöhykkeen ON(PÄÄLLÄ) – aktiivinen täytetty) tai OFF(POIS PÄÄLTÄ) – passiivinen (alue tyhjä) liikkeentunnistus liipaisua varten.

(alue

MENU(VALIKKO) –näppäin poistumiseksi alue asetuksesta ja hypätäksesi takaisin MOTION SETUP MENU(LIIKETUNNISTUS ASETUS VALIKKOON).

Käännä JOG(JOGIA) –valitsinta myötä- tai vastapäivään valitaksesi asetukset.

ENTER

Paina ENTER –näppäintä vahvistaaksesi valinnan ja liikkuaksesi seuraavaan sarakkeeseen.

(ENTER)

MENU (VALIKKO)

Paina MENU(VALIKKO) –näppäintä palataksesi Päävalikkoon, ja paina uudelleen poistuaksesi Asetusvalikosta.

18


VALIKKO 6.8 RECORD SETTING MENU(TALLENNUKSEN ASETUSVALIKKO) RECORD SETTING MENU (TALLENNUKSEN ASETUS VALIKKO)

NORMAL RECORD : 50 IPS SPEED : STANDARD QUALITY : REWRITE DISK FULL ALARM RECORD ON OPERATION : 50 IPS SPEED : STANDARD QUALITY PRE-ALARM RECORD ON OPERATION

NORMAALIN TALLENNUKSEN VALIKOSSA, määritellään (1)

NORMAL RECORD(NORMAALI TALLENNUS): SPEED(NOPEUS) : Asettaaksesi normaalin tallennuksen nopeuden.Maksimi 50 (PAL). QUALITY(LAATU): Video tallennuksen laadun asetus asettaaksesi video laadun kuvalle valitsemalla pakkauksen tason. On olemassa kuusi laatutasoa tallentamista varten LOWER(ALEMPI) : 15 KB LOW (MATALA) : 19 KB BASIC(PERUS) : 23 KB STANDARD(NORMAALI) : 27 KB HIGH(KORKEA) : 31 KB SUPERIOR(ERINOMAINEN) : 35 KB DISK FULL(LEVY TÄYNNÄ): Aseta REWRITE(UUDELLEEN KIRJOITA) tai STOP(SEIS)kun HDD on täynnä.

(2)

ALARM RECORD(HÄLYTYKSEN TALLENNUS) (Hälytyssisäänmeno ja Liiketallennus ):

OP (Operation/Toiminta): Valitse ON(PÄÄLLÄ) tai OFF(POIS PÄÄLTÄ) aktivoidaksesi hälytyksen tallennuksen. SPEED(NOPEUS) : Asettaaksesi hälytys- ja liiketallennuksen nopeuden. Maksimi 50 kuvaa/sekunti(PAL). QUALITY(LAATU): Video tallennuksen laadun asetus, tässä asetetaan laatu tallennetavalle videokuvalle, valitsemalla pakkauksen taso. HUOMAA: Tallennus tasot ovat koko järjestelmälle: Yhden kameran tallennuksen taso on: Kameran tallennuksen taso=Järjestelmän tallennuksen taso / Kytkettyjen kameroiden lukumäärällä Esimerkiksi: Tallennus Taso 50 Ips, 6 kytkettyä kameraa: ~ 8,3 Ips / kamera (3)

PRE-ALARM RECORD(ESIHÄLYTYSTALLENNUS): (Hälytyssisäänmenon ja Liikkeen kanssa)

Esihälytyksen kestoaika on riippuvainen tallennuksen laadusta (noin 8-15 sekuntia). OP (Operation/Toiminta): Valitse ON(PÄÄLLÄ) tai OFF(POIS PÄÄLTÄ) aktivoidaksesi esihälytyksen tallennuksen tai ei. Käännä JOG(JOGI) –valitsinta myötä- tai vastapäivään valitaksesi valinnat. ENTER (ENTER)

MENU (VALIKKO)

Paina ENTER(ENTER) –näppäintä vahvistaaksesi valinnan ja liikkuaksesi seuraavaan sarakkeeseen. Paina MENU(VALIKKO) –näppäintä palataksesi Päävalikkoon, ja paina uudelleen poistuaksesi Asetus Valikosta. 19


VALIKKO 6.9 NETWORK SETTING MENU(VERKONASETUS VALIKKO) NETWORK SETTING MENU (NETWORKIN ASETUS VALIKKO)

IP ADDRESS NET MASK ADDRESS GATEWAY ADDRESS MAC ADDRESS USER-NAME GUEST--GENERALSUPER---

: 192.168.010.005 : 255.255.255.000 : 192.168.010.001 : 00:5A:56:A3:87:1A

PASSWORD GUEST--GENERALSUPER---

LEVEL GUEST--GENERALSUPER---

NETWORKIN ASETUS VALIKOSSA, määritellään (1)

IP ADDRESS(IP –OSOITTEEN) : Aseta määritetty IP –osoite tälle laitteelle, esimerkiksi:192.168.010.005

(2)

NET MASK ADDRESS(ALIVERKON PEITE): Määrää aliverkon maskiksi verkossa tälle laitteelle, esimerkiksi:255.255.255.000

(3)

GATEWAY ADDRESS(OLETUSREITITTIMEN OSOITE): Määrää yhdyskäytävän oletusarvoksi tälle laitteelle, esimerkiksi:192.168.010.001

(4)

MAC ADDRESS(MAC :N OSOITE): Näyttää määritetyn laitteiston osoitteen verkon liittymässä. Huomaa: Sen jälkeen kun olet muuttanut asetuksia, esiin tulee kuvaruutu kuten seuraavassa

Network setting(Verkonasetus)………………………………. Please reboot to effect network setting(Ole hyvä ja käynnistä uudelleen jotta verkon asetukset tulevat käyttöön)

Uudelleen käynnistämisen jälkeen EDSR:n uudet verkko asetukset ovat voimassa. (5)

USER-NAME PASSWORD LEVEL(KÄYTTÄJÄNIMEN SALASANATASO) Sisään kirjautumisnimeä ja salasanaa käytetään vahvistamaan verkon jatkoyhteys laitteelle. PASSWORD(SALASANAN) asetus sallii sen ylläpitäjän asettaa uuden Sisään kirjautumisnimen ja salasanan, hän pääsee käsiksi “SUPER”,”YLEINEN” tai “VIERAS” tasoihin. Järjestelmä sallii neljän käyttäjätyypin yhteyden laitteeseen erilaisin käyttöoikeus tasoin. “ADMIN/YLLÄPITO ” : voi katsella suoraa lähetystä/toiston videota, salattua kameraa ja kontrolloida kaikkia toimintoja/asetuksia. “GENERAL/YLEINEN” : voi katsella suoraa lähetystä ja toistaa videota. “GUEST/VIERAS” :voi katsella vain suoraa lähetystä näytöltä.

Käännä JOG(Jogi) –valitsinta myötä- tai vastapäivään valitaksesi valinnat.

ENTER (ENTER)

MENU (VALIKKO)

Paina ENTER(ENTER) –näppäintä vahvistaaksesi valinnan ja liikkuaksesi seuraavaan sarakkeeseen. Paina MENU(VALIKKO) –näppäintä palataksesi Päävalikkoon, ja paina uudelleen poistuaksesi Asetus Valikosta. 20


VALIKKO 6.10 CONTROL SETTING MENU(OHJAUS ASETUS VALIKKO) CONTROL SETTING MENU (OHJAUSASETUS VALIKKO)

RS232 BAUD RATE RS232 STOP BIT RS232 PARITY RS232 DATA BIT

: 9600 BPS :1 : NONE :8

RS485 BAUD RATE RS485 STOP BIT RS485 PARITY RS485 DATA BIT

: 9600 BPS :1 : NONE :8

RS232/RS485 ID

:1

Ohjaus ASETUS VALIKOSSA, määritellään (1) RS232 BAUD RATE(BAUDINOPEUS): On olemassa 6 erilaista nopeutta, joita voidaan käyttää ohjausten tai tiedonsiirron kuljettamiksesi läpi RS232 –laitteen portin läpi, 1200 baudia,2400 baudia,4800 baudia,9600 baudia, 19200 baudia, ja 3840 baudia. Oletusarvo asetus tehtaalta on 9600 baudia. (2) RS232 STOP BIT(LOPETUS BITTI): Valitse stop bitti: 1 tai 2 (3) RS232 PARITY(PARITEETTI):Valitse pariteetti -taso:NONE(EI MITÄÄN)/ODD(PARITON)/EVEN(TASAN) (4) RS232 DATA BIT(TIEDON BITTI): Valitse tiedon bitti : 8 tai 7 (5) RS485 BAUD RATE(BAUDI TASO): On olemassa 6 erilaista nopeutta, joita voidaan käyttää ohjausten ja tiedonsiirron siirtämiseksi RS485 –laitteen portin läpi, 1200 baudia,2400 baudia,4800 baudia,9600 baudia, 19200 baudia, ja 3840 baudia. (6) RS485 STOP BIT(LOPETUS BITTI): Valitse stop bitti: 1 tai 2 (7) RS485 PARITY(PARITEETTI): Valitse pariteetti -taso:NONE(EI MITÄÄN)/ODD(PARITON)/EVEN(TASAN) (8) RS485 DATA BIT(TIEDON BITTI): Valitse tiedon bitti : 8 tai 7 (9) RS232/RS485 ID: RS232/RS485 -osoite. Osoitteen alue DVR: 1~200 varten. HUOMAA: Asetukset kauko- näppäimistöjä KS-KBK ja KS-KBJ varten: RS-485 Baudin taso: 9600, 1 Stop bitti, Pariteetti NONE(EI MITÄÄN), ID (laitteen numero) alue 1~32

Käännä JOG(JOGI) myötä- tai vastapäivään valitaksesi valinnat.

ENTER

Paina ENTER(ENTER) –näppäintä vahvistaaksesi valinnan ja liikkuaksesi seuraavaan sarakkeeseen.

(ENTER)

MENU (VALIKKO)

Paina MENU(VALIKKO) –näppäintä palataksesi Päävalikkoon, ja paina uudelleen poistuaksesi Asetus Valikosta.

21


VALIKKO 6.11 BUZZER SETTING MENU(SUMMERIN ASETUS VALIKKO)

BUZZER SETTING MENU( SUMMERIN ASETUS VALIKKO) BUZZER

:

ENABLE

RECORD-IN

:

ON

ALARM-IN

:

ON

MOTION-IN

:

ON

DISK FULL

:

ON

VIDEO LOSS

:

ON

TIMER

:

ON

SUMMERIN ASETUS VALIKOSSA, määritellään summerin toiminta ON(PÄÄLLÄ)/OFF(POIS PÄÄLTÄ) seuraavissa tilanteissa:

TALLENNUS SISÄÄN, HÄLYTYS SISÄÄN, LIIKE SISÄÄN, LEVY TÄYNNÄ, VIDEO HÄVIÖ(SIGNAALI) JA AJASTIN

Käännä JOG(JOGI) –valitsinta myötä- tai vastapäivään valitaksesi valinnat.

ENTER

Paina ENTER(ENTER) –näppäintä vahvistaaksesi valinnan ja liikkuaksesi seuraavaan sarakkeeseen.

(ENTER)

MENU (VALIKKO)

Paina MENU(VALIKKO) –näppäintä palataksesi Päävalikkoon, ja paina uudelleen poistuaksesi Asetus Valikosta.

22


VALIKKO 6.12 ARCHIVE SETTING MENU(ARKISTON ASETUS VALIKKO)

ARCHIVE SETTING MENU (ARKISTON ASETUS VALIKKO)

: 720 X 480 : ON : TOP : ON : TOP

PICTURE SIZE TIME STAMP TIME STAMP POS WATER MARK WATER MARK POS

ARKISTON ASETUS VALIKOSSA, määritellään kuvan ja liikkuvan kuvan vienti CF – kortille: (1) PICTURE SIZE(KUVAN KOKO) : Valitse kuvakoko kuvan kopiointia varten CF -kortille: Kuvakoko: 720x480 / 720x576 NTSC / PAL varten. Pieni koko: 352x240 / 352x288 NTSC / PAL varten. (2) TIME STAMP(AIKALEIMA) : ON(PÄÄLLÄ): Näyttää aikaleiman kuvassa, kun kopioidaan kuvaa CF –kortille. OFF(POIS PÄÄLTÄ): Tämä pyyhkii aikaleiman kuvasta, kun kopioidaan kuvaa CF –kortille. (3) TIME STAMP POS (Position)(AIKALEIMAN Sijainti): BOTTOM(ALAOSASSA): Aikaleima näytetään kuvan alaosassa. TOP(YLÄOSASSA): Aikaleima näytetään kuvan yläosassa. (4) WATER MARK(VESILEIMA): ON(PÄÄLLÄ): Näyttää vesileiman kuvassa, kun kopioidaan kuvaa CF –kortille. OFF(POIS PÄÄLTÄ): Ei vesileimaa kuvaan, kun kopioidaan kuvaa CF –kortille. (5) WATER MARK POS (Position)(VESILEIMAN Sijainti): BOTTOM(ALAOSASSA): Vesileima näytetään kuvan alaosassa. TOP(YLÄOSASSA): Vesileima näytetään kuvan yläosassa.

Käännä JOG(JOGI) –valitsinta myötä- tai vastapäivään valitaksesi valinnat.

ENTER

Paina ENTER(ENTER) –näppäintä vahvistaaksesi valinnan ja liikkuaksesi seuraavaan sarakkeeseen.

(ENTER)

MENU (VALIKKO)

Paina MENU(VALIKKO) –näppäintä palataksesi Päävalikkoon, ja paina uudelleen poistuaksesi Asetus Valikosta.

23


VALIKKO 6.13 MATRIX SETTING MENU(MATRIISIN ASETUS VALIKKO) MONITOR-0 SETTING MENU (MONITORI-0 ASETUS VALIKKO)

MATRIX SETTING MENU (MATRIISIN ASETUS VALIKKO)

CALL MONITOR MONITOR-0 MONITOR-1 MONITOR-2 MONITOR-3 MONITOR-4

ENTER (ENTER)

CH

DWELL

00 00 00 00 00 00 00 00 00

07 SECS 07 SECS 07 SECS 07 SECS 07 SECS 07 SECS 07 SECS 07 SECS 07 SECS

EVENT NONE NONE NONE NONE NONE NONE NONE NONE NONE

(Valintaikkuna 1) (Valintaikkuna 2) MATRIISIN ASETUS VALIKOSSA, määritellään vakio vaihtovälit jokaista matriisi –monitoria ja tapahtumaa varten, jotka ohittavat nämä vaihtajat. Käyttäjät voivat asettaa 5 kutsumonitoria (Valintaikkuna 1) mukaisesti. Huomaa: KUTSUMONITORI on tavallinen KUTSUMONITORI . MONITORI -1~4 ovat ylimääräisiä 4 kutsu -monitoria video matriisin toimintoja varten. Valitse haluamasi kutsu –monitori ja sitten paina ENTER -näppäintä. SUB-MENU(ALI –VALIKKO) näytetään kuten Valintaikkunassa 2. CH, DWELL, EVENT(KANAVA, PITO, TAPAHTUMA): (1)

CH (Channel/Kanava): Valitse kamera jota näytetään standardi vaihtajassa tässä kutsu – monitorissa. Asetuksella “00” kanava tulee hyppäämään sekvenssiin.

(2)

(DWELL (Dwelling time/Vaihtaja-aika): Aseta 0~99 sekuntia pitoaikaa jokaista kameraa varten.

(3)

EVENT/TAPAHTUMA: Aseta hälytys ja vastaava liiketunnistus kameralle. NONE(EI MITÄÄN): ei hälytystä tai liikkeen toimintaa annettuna tälle kameralle. MOTION(LIIKE): Jos liiketunnistus on aktiivinen tässä kamerassa, kamera ponnahtaa näyttöön, jos liikettä on tarpeeksi. Hälytyksen tallennuksen kestoajan jälkeen monitori kytkeytyy takaisin vakio vaihtajalle tai kiinteäksi kameranäytöksi (riippuen toiminnasta). A01 ~ A09: Kamera ponnahtaa näyttöön, jos valittu hälytyssisäämeno on aktiivinen.

Käännä JOG(JOGI) –valitsinta myötä- tai vastapäivään valitaksesi valinnat.

ENTER

Paina ENTER(ENTER) –näppäintä vahvistaaksesi valinnan ja liikkuaksesi seuraavaan sarakkeeseen.

(ENTER)

MENU (VALIKKO)

Paina MENU(VALIKKO) –näppäintä palataksesi Päävalikkoon, ja paina uudelleen poistuaksesi Asetus Valikosta.

24


VALIKKO 6.14 SYSTEM SETTING MENU(JÄRJESTELMÄN ASETUS VALIKKO) SYSTEM SETTING MENU(JÄRJESTELMÄN ASETUS VALIKKO) PLAY WITH AUDIO-1 :

ON

PLAY WITH AUDIO-2 :

ON

PLAY SPEED

50 IPS

:

PASSWORD ENABLE :

DISABLE

PASSWORD:

888888

DISK USAGE

HDD-1

HDD-2 160

SIZE (GB)

:

160

RECORD POS

:

* 30.7%

0%

PLAY POS

:

*30.7%

0%

DISK RENEW:

NO

SYSTEM UPDATE:

NO

LOAD DEFAULT:

NO

NO

JÄRJESTELMÄN ASETUS VALIKOSSA, määritellään (1) PLAY WITH AUDIO(TOISTO ÄÄNEN KANSSA): ÄÄNI-1, ÄÄNI-2 ON(PÄÄLLÄ)/OFF(POIS PÄÄLTÄ): Toistaa äänellä tai ilman ääntä. (2) PLAY SPEED(TOISTON NOPEUS): Aseta toiston nopeus. Maksimi 60 (NTSC) / 50 (PAL). (3) PASSWORD ENABLE(SALASANA MAHDOLLINEN: Mahdollinen/Ei mahdollinen salasanasuojaus. (4) PASSWORD(SALASANA): Aseta salasana 6 yksinumeroisella luvulla (5) DISK USAGE(LEVYN KÄYTTÖ): HDD-1, HDD-2 SIZE(KOKO): Sovellettu HDD koko. RECORD POS(TALLENNUKSEN SIJ): HDD :n käytön määrä, tallennuksen sijainti, “*” näyttää aktiivisen HDD :n PLAY POS(TOISTON SIJ): Tämänhetkisen toiston sijainti, “*” näyttää aktiivisen HDD :n DISK RENEW(LEVYN UUDISTAMINEN): Pyyhkii pois HDD-1:n, HDD-2 :n vanhat tallenteet (6) SYSTEM UPDATE(JÄRJESTELMÄN PÄIVITYS): Valitse YES(KYLLÄ)/NO(EI) päivittääksesi järjestelmän. YES(KYLLÄ): Lataa päivitys S/W :n C.F –kortille PC :n kautta ja aseta CF –kortti korttipaikkaan DVR :n etupaneeliin. Paina ENTER -näppäintä aloittaaksesi. Huomioi: Sen jälkeen kun järjestelmä on onnistuneesti päivitetty, ole hyvä ja “boottaa” järjestelmä. (7) LOAD DEFAULT(LATAA OLETUSARVOT): Valitse YES(KYLLÄ)/NO(EI) ladataksesi tehtaan oletusarvoasetukset, välttämätön päivityksen jälkeen muuten ne eivät astu voimaan !!!!

Käännä JOG(JOGI) –valitsinta myötä- tai vastapäivään valitaksesi valinnat.

ENTER

Paina ENTER(ENTER) –näppäintä vahvistaaksesi valinnan ja liikkuaksesi seuraavaan sarakkeeseen.

(ENTER)

MENU (VALIKKO)

Paina MENU(VALIKKO) –näppäintä palataksesi Päävalikkoon, ja paina uudelleen poistuaksesi Asetus Valikosta.

25


Tallennus 7.1 INSTANT RECORDING(VÄLITÖN TALLENNUS)

REC (TALL)

Paina REC(TALL) –näppäintä aloittaaksesi jatkuvan tallennuksen “NORMAL RECORD(NORMAALI TALLENUS” -kanssa. Tallennuksen taso ja tallennuksen laatu ovat asetetut RECORD SETTING MENU(TALLENNUKSEN ASETUS VALIKOSSA). LCD –kuvaruutu DVR :n etupaneelissa tulee näyttämään seuraavaa:

2003/11/23

REC

21:56:47

50

HDD1 IPS

70%

21:56:52

Näyttö näyttää toiminnan tilan, aktiivisen HDD :n, tallennuksen sijainnin aktiivisessa HDD :ä, tallennus kuvan tason ja kuluvan ajan. REC(TALL), Maksimi 60 (NTSC) / 50 (PAL) kenttää tullaan myös näyttämään päämonitorin näytössä, jos painat DISPLAY(NÄYTTÖ) –näppäintä nähdäksesi kameran nimikkeen ja päivän/ajan.

Paina STOP(SEIS) –näppäintä pysäyttääksesi tallentamisen. STOP Koska DVR :llä on Dupleksi –ominaisuus, STOP(SEIS) -näppäin voidaan aktivoida sekä (SEIS) Toiston että Tallennuksen -tilassa. Dupleksin tilassa ensimmäinen STOP(SEIS) tulee pysäyttämään toiston, toinen STOP(SEIS) tulee pysäyttämään tallennuksen. Kun HDD on täynnä, laite pysäyttää tallennuksen automaattisesti tai jatkaa automaattisesti päällekirjoittamalla HDD :n alusta alkaen. Riippuen RECORD SETTING MENU(TALLENNUKSEN ASETUS VALIKKO) asetuksesta.

7.2 ALARM RECORDING(HÄLYTYSTALLENNUS) Kun ALARM OPERATION(HÄLYTYKSEN TOIMINTA) asetus on “ON(PÄÄLLÄ)”, DVR tallentaa automaattisesti , kun hälytys tapahtuu, ja lopettaa automaattisesti tallennuksen hälytysjakson loputtua. Esimerkiksi, asetamme ALARM RECORDING SPEED(HÄLYTYSTALLENNUS NOPEUDEN) 60 (NTSC) / 50 (PAL) kenttää, näytössä lukee kuten alapuolella,

A. A. DISK:

REC (50IPS)

REC (60 IPS) DISK: 39 GB 39 GB (0)

Välitön jatkuva- ja ajastettutallennus pysähtyy, hälytyksen tapahtuessa. Ole hyvä ja katso viittaukset yksityiskohdista RECORD SETTING MENU (TALLENNUKSEN ASETUS VALIKOSTA) (sivu 19).

26


Toisto 8.1 NORMAL PLAYBACK(NORMAALI TOISTO) (1) Playback(Toisto) Paina PLAY(TOISTO) –näppäintä aloittaaksesi toiston tallennetusta kuvasta/äänestä viimeisimmästä Sektorista alkaen. PLAY (TOISTO)

HUOMAA: Dupleksi –tilassa (samanaikaisessa tallennuksessa ja toistossa) toiston nopeus on rajoitettu 25 IPS :ä. Reaaliaikaisessa näytössä 50 IPS: ä tallennin pysäyttää tallennuksen ennen toiston aloitusta.

(2) Fast Forward/Reverse Playback (Nopea Eteenpäin/Taaksepäin Toisto) Toiston aikana, käännä SHUTTLE(SYSÄYS) –rengasta myötäpäivään aloittaaksesi nopean eteenpäin toiston. Nopeus näytetään kuvaruudussa, sen näytön alaosassa. >> 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 600X Käännä SHUTTLE –rengasta vastapäivään aloittaaksesi nopean takaisinpäin toiston. Nopeus näytetään näytöllä. << 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 600X (3) Slow Forward/Reverse Playback (Hidas Eteenpäin/Taaksepäin Toisto)

Toiston aikana, paina PAUSE(PAUSSI) –näppäintä pysäyttääksesi toistettavan kuvan. PAUSE (PAUSSI)

Käännä SHUTTLE –rengasta myötäpäivään aloittaaksesi hitaan eteenpäin toiston.Nopeus näytetään näytön alaosassa. >> 1/2, 1/4, 1/8, 1/10, 1/16, 1/32 Käännä SHUTTLE –rengasta vastapäivään ja hidas takaisinpäin toisto alkaa. Nopeus näytetään NÄYTÖLLÄ sen näytön nurkassa. << 1/2, 1/4, 1/8, 1/10, 1/16, 1/32

(4) Field advance Forward/Reverse(kuva kuvalta Eteenpäin/Taaksepäin PAUSE(TAUKO) –tilan aikana, käännä JOGi -valitsinta myötäpäivään edetäksesi pysäytetystä kuvasta kenttä kentältä. Käännä JOGi –valitsinta vastapäivään kelataksesi taaksepäin pysäytetyssä kuvassa kenttä kentältä. (5) Press STOP key to stop playing back (Paina STOP–näppäintä pysäyttääksesi toiston). Huomioi: Paina STOP(SEIS) –näppäintä uudelleen, se pysäytään tallentamisen. Ole hyvä ja tarkasta REC(TALL) –näppäin jos sen (valo) palaa niin tallennus jatkuu.

27


Haun Toisto 8.2 SEARCH PLAYBACK(HAUN TOISTO) (1) Segment List search playback (Sektorilista hakujen toisto) Paina SEARCH(HAKU) –näppäintä mennäksesi HAKU VALIKKO –valintaikkunaan. SEARCH

SEARCH MENU

(HAKU)

(HAUN VALIKKO)

BY SEGMENT LIST BY ALARM LIST BY DATA TIME

Käännä JOG(JOGI) –valitsinta valitaksesi SEKTORI LISTAN MUKAAN ja paina ENTER(ENTER) -näppäintä. Segmentti on alue Kovalevyllä, alkaen tallennuksen alusta (manuaalinen, hälytys, liike tai virta (katko) signaalin jälkeen) ja loppuen tallennuksen pysäytykseen. HUOMAA: Jos tallennin alkaa päällekirjoittamaan HDD :ä, myös uusi sektori luodaan. Sub/Ali –valikko tulee näyttöön kuten seuraavassa:

SEGMENT SEARCH 0001 0002 0003

2003/04/24 2003/04/25 2003/05/20

19/03/29 HDD1 12/30/30 HDD1 12/00/00 HDD2

Käännä JOG(JOGI) –valitsinta valitaksesi haluamasi kohdat.

Paina ENTER(ENTER) –näppäintä aloittaaksesi toiston valitusta sektorista. ENTER (ENTER)

STOP

Paina STOP(STOP) –näppäintä lopettaaksesi toiston ja palataksesi pysyvään kuvanäyttöön.

(SEIS)

28


Haun Toisto (2) Alarm List search playback(Hälytyslista haun toisto)

Paina SEARCH(HAKU) –näppäintä mennäksesi HAUN VALIKKO –valintaikkunaan. SEARCH (HAKU) SEARCH MENU (HAUN VALIKKO)

BY SEGMENT LIST BY ALARM LIST BY DATA TIME

Käännä JOG(JOGI) valitsinta valitaksesi SEGMENTIN LISTAN MUKAAN ja paina ENTER(ENTER) -näppäintä. Sub –valikko tulee kuvaruutuun kuten seuraavassa:

ALARM SEARCH 00001 00002 00003

M01 2003/04/24 19:03:29 HDD 1 A03 2003/04/25 12:30:30 HDD1 M03 2003/05/20 12:00:00 HDD2

A01 : Hälytystallennus Hälytys –sisääntulo 1:n mukaan. M03: Liiketallennus kamera 3 :la. T : Ajastin tallennus. PL: automaattinen tallennus käynnistyy udelleen sen jälkeen kun virransyöttä palaa katkon jälkeen. : seuraavalle sivulle

: edelliselle sivulle.

Paina ENTER(ENTER) –näppäintä aloittaaksesi toiston valitusta hälytys listasta. ENTER (ENTER)

STOP

Paina STOP(SEIS) –näppäintä lopettaaksesi toiston ja palataksesi staattiseen kuvaruutuun.

(SEIS)

29


Haun Toisto (3) Date/Time Search Playback(Päivä/Aika Haun Toisto)

SEARCH

Paina SEARCH(HAKU) –näppäintä siirtyäksesi HAKUVALIKKO –valintaikkunaan.

(HAKU) SEARCH MENU (HAUN VALIKKO)

BY SEGMENT LIST BY ALARM LIST BY DATA TIME

Käännä JOG–valitsinta valitaksesi PÄIVÄN/ AJAN MUKAAN ja paina ENTER(ENTER) -näppäintä. Alivalikko ja käyttöohjeet tulevat näyttöön kuten seuraavassa:

DATE/TIME SEARCH (PÄIVÄ/AIKA HAKU)

VUOSI/KK/PP Kovalevy YEAR/MM/DD HH:MM:SS HDD 2003 /01 /01 21: 33: 26 1 PRESS SEARCH TO START SEARCH(Paina SEARCH aloittaaksesi Haun) PRESS MENU TO EXIT (Paina MENU kun haluat poistua)

Käännä JOG –valitsinta valitaksesi haluamasi päivän/ajan ja haku kovalevyiltä

SEARCH (HAKU)

STOP

Paina SEARCH(HAKU) –näppäintä aloittaaksesi toiston päivän/ajan haun mukaan tai paina MENU(VALIKKO) –näppäintä poistuaksesi. Huomioi: Jos tallennettua kuvaa ei löydy päivä/ajka määritetyssä (kohdassa), silloin laite aloittaa automaattisesti toiston lähimmästä tallennetusta materiaali ajasta. Paina STOP(SEIS) –näppäintä lopettaaksesi toiston ja palataksesi pysyvään näyttöön

(SEIS)

30


TIEDON VIENTI 9. DATA EXPORT(TIEDON VIENTI) Aseta Compact Flash –kortti Compact Flash –korttipaikkaan DVR :n etupaneeliin(paksu nuoli kuvassa) Kun asetetaan Compact Flash –korttia, ole varma että asetat sen oikeassa asennossa. HUOMAA: COPY(KOPIOINTI) toiminto ei ole mahdollinen RECORD(TALLENNUKSEN) aikana. Pysäytä tallennus jotta voit kopioida COPY !

9.1 STILL IMAGE COPY(PYSÄYTETYN KUVAN KOPIOINTI)

PAUSE (PAUSSI)

Pysäytetyn kuvan toiminto on mahdollinen kaikissa toiston näkymän tiloissa. Paina PLAY(TOISTO) –näppäintä aloittaaksesi toiston. Paina PAUSE(PAUSSI) –näppäintä pysäyttääksesi toiston . OSD Monitori näyttää “PAUSE ON/PAUSSI PÄÄLLÄ (1~9 EDSR-900 varten, 1~16 EDSR-1600 varten)” . Näytettävä numero näyttää aktiivisen kanavan COPY(KOPIOINTI) toiminnolle. Käännä JOG-pyörää myötäpäivään valitaksesi haluamasi kuvan.

COPY

Kun kuvaa toistetaan kuten valitsit haluamasi kuvan toistettavan, paina COPY(KOPIOINTI) –näppäintä. “ Copying/Kopiointi …” näkyy näytöllä prosessin aikana.

(KOPIOINTI)

Huomioi: Kopioidut kuvat on tallennettu kuten yksittäiset kuvat. Kopioidut tiedostot tallennetaan JPG –tiedosto muodossa Huomioi: Ole hyvä ja odota “DONE/TEHTY” ilmoituksen jälkeen noin 5 sekuntia ennen kuin otat CF –kortin pois, varmistaaksesi virheettömän tallennuksen kortille.

31


TIEDON VIENTI 9.2 COPY TO MOVIE FILE(KOPIOI LIIKKUVAA TIEDOSTOA) HUOMAA: COPY(KOPIOINTI) toiminto ei ole mahdollinen RECORD(TALLENNUKSEN) aikana. Pysäytä tallentaminen mahdollistaaksesi COPY(KOPIOINTI) toiminnon! PLAY

Paina PLAY(TOISTO) –näppäintä aloittaaksesi toiston.

(TOISTO)

COPY

Paina COPY(KOPIOINTI) –näppäintä ja sitten kopiointi valikko ja käyttöohjeet tuleevat näyttöön. Päämonitori kytkeytyy täyskuva näyttöön seuraavan OSD :n kanssa:

(KOPIOINTI)

CH01 COPY TO MOVIE FILE(Kopioi liikk video)

USE JOG TO SELECT PICTURE (Jogilla valitset kuvan) PRESS COPY TO START COPY (paina Copy aloittaaksesi Kopionnin) PRESS PAUSE TO PAUSE COPY (paina PAUSE pysäytt. Kopionnin) PRESS STOP TO CLOSE FILE (paina STOP sulkeaksesi tiedoston) PRESS MENU TO EXIT (paina MENU poistuaksesi) 2003/11/01

00:08:08

Käännä JOGia –Valitsinta myötäpäivään valitaksesi haluamasi kanavan(kameran) kopiointia varten.

COPY

Samalla kun näytetään valitsemaasi kuvaa, Paina COPY(KOPIOINTI) –näppäintä aloittaaksesi kuvan kopioinnin.

(KOPIOI)

Paina PAUSE(PAUSSI) –näppäintä pysäyttääksesi kuvan kopioinnin. PAUSE (PAUSSI)

Paina STOP(SEIS) –näppäintä lopettaaksesi kopioinnin ja sulkeaksesi tiedoston. STOP (SEIS)

MENU

Paina MENU(VALIKKO) –näppäintä palataksesi toistoon. Paina STOP(SEIS) pysäyttääksesi toiston.

(VALIKKO)

Huomioi: Ole hyvä ja odota “DONE/TEHTY” jälkeen noin 5 sekuntia ennen kuin otat CF –kortin pois, varmistaaksesi virheettömän kopioinnin kortille. Tämä voi kestää ! Huomioi : Kopioidut kuvat tallennetaan kuten liikkuva kuva. Kopioidut tiedostot tallenentaan MOV –tiedostona. Käytä esim. “QuickTime” ohjelmaa toistaaksesi kopioidut MOV –tiedostot. Voit ladata ilmaisen “QuickTime:le” toisto-ohjelman netistä www.apple.com. . 32


TIEDON VIENTI 9.3 EXPORT EVENT LOG LIST(TAPAHTUMALOKI LISTAN VIENTI) Tämä toimintolla voit siirtää tapahtumalokilistan Compact Flash –Kortille. Luotu tekstitiedosto *.txt muodossa.

Paina „DISPLAY/NÄYTTÖ“ –näppäintä ja pidä näppäintä painettuna noin 2 sekuntia. DISPLAY

EVENT LOG

(NÄYTTÖ)

(TAPAHTUMALOKI) TYPE

ID

TIME

MOTION

2

2004/01/02

12:12:54

VL

1

2004/01/02

12:12:54

VL

3

2003/12/29

12:12:54

VL

1

2003/12/28

12:12:54

USE JOG TO SWITCH PAGE(Vaihda sivua JOGILLA) HIT CALL TO TURN OFF BUZZER(Hiljennä summeri CALL napilla) HIT COPY TO SAVE EVENT TO CF CARD(tallenna kortille painamalla COPY HIT MENU TO EXIT(paina MENU poistuaksesi)

Tapahtumalokilista näkyy seuraavassa muodossa: TYPE(TYYPPI): tapahtuman tyyppi:

MOTION(LIIKE) : liikketunnistus hälytys ALARM(HÄLYTYS): hälytys sisääntulo VL: video (puuttuu) signaali PL: uudelleen käynnistys sen jälkeen kun Virta on katkennut ID: Video kanavan(Kameran) numero liikketunnistukselle ja video (puuttuu) signaalille, hälyytys sisäänmeno kontakti hälytyksille. TIME(AIKA): Tapahtuman aloitusaika Käännä JOGi –Valitsinta hypätäksesi seuraavaan tapahtumalistan sivuun. Paina CALL(KUTSU) kytkeäksesi summerin pois, jos se on aktivoitu. CALL(KUTSU)

COPY(KOPIOI)

Paina COPY(KOPIOI) tallentaaksesi nykyisen tapahtumalistan sivun Compact Flash –Kortille. Paina MENU(VALIKKO) poistuaksesi tapahtumalokilistasta.

MENU(VALIKKO)

33


MONITORI NÄKYMÄT / TOIMINTA 10. MONITOR VIEWS / OPERATION(MONITORI NÄKYMÄT/TOIMINTA) EDSR900/1600 digitaaliset tallentimet mahdollistavat 1 päämonitori ja 5 matriisi/kutsu -monitoria. Näillä monitoreilla on erilaiset ominaisuudet: Päämonitori:

- Täyskuva ja monikuva(plekseri) näyttö: EDSR-900: Koko, 4, 6, 7, 8, 9, PIP, ja 2x zoomattu EDSR-1600:Koko, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 16, PIP,vaihtaja ja 2x zoomattu - Realiaikainen- ja Toiston näyttö - OSD(Valikko) kameran nimikeitä, tilaviestejä, asetus valikkoa varten

CALL / Matrix monitors:

- Täyskuva näyttö

(KUTSU/Matriisi –monitorit)

- Vaihtaja –tila tai määrätyn kameran pysyvä näyttö - liikketunnistusliipaisusta tai hälytyssisäänt liipaisemat kamerat - OSD kameran nimikettä ja hälytys viestejä varten

10.1. MAIN MONITOR(PÄÄMONITORI)

MODE(TILA) –näppäin kytkee erilaiset monikuva(plekseri) tilat. MODE (TILA)

Numero –näppäimet kytkevät koko kuvaruudun tilan valitulle kameralle.

DISPLAY(NÄYTTÖ) kytkee OSD :n kameran nimikkeen ja tilan viestejä varten DISPLAY

ON(PÄÄLLE)/OFF(POIS PÄÄLTÄ).

(NÄYTTÖ)

ZOOM (ZOOMI)

ZOOMI –toiminto on käytettävissä vain koko kuvaruudun tilassa. Paina ZOOM(ZOOMI) aktivoidaksesi elektronisen 2 x zoomauksen. Käytä JOGi-pyörää liikkuaksesi vasemmalle/oikealle kuvassa. ENTER(ENTER) kytkee pystysuuntaisen- / vaakasuuntaisen liikkeen.

34


MONITORI NÄKYMÄT / TOIMINTA 10.2. CALL / MATRIX MONITORS(KUTSU / MATRIISI –MONITORIT) Paina KUTSU muuttaaksesi asetuksia CALL(KUTSU) / MATRIX(MATRIISI) monitoreja varten. Päämonitori näyttää seuraavanlaisen valintaikkunan: CALL (KUTSU)

MATRIX NORMAL STATE SETTING MENU PRESS CALL TO SET CALL MONITOR PRESS 1-4 TO SELECT MATRIX PRESS MENU TO EXIT Valitse monitori painamalla CALL(KUTSU) tai numeronäppäimiä 1~4. Päämonitori näyttää seuraavanlaisen valintaikkunan (esimerkiksi monitori 1 :n kanssa):

SETTING MATRIX 1 SEQUENCE OSD

ON

PRESS 1 – 16 TO SELECT SPOT CAMERA PRESS SEQUENCE TO SEQUENCE PRESS DISPLAY TO TURN OSD ON/OFF PRESS MENU TO EXIT

Valittujen monitorien tämänhetkinen tila näytetään toisessa tai kolmannessa sarakkeessa (Vaihtaja / Spotti, OSD ON[PÄÄLLÄ]/OFF[POIS PÄÄLTÄ]). SEQUENCE

Paina sequence aktivoidaksesi normaalin vaihtajan tätä monitoria varten (asetus tätä vaihtajaa varten on MATRIX(MATRIISI) –valikossa, sivu 24)

(SEKVENSSI)

Numeronäppäimet kytkevät koko kuvaruudun tilan valitulle kameralle.

Paina MENU(VALIKKO) hypätäksesi takaisin monitorin valinta valikkoon. MENU (VALIKKO)

HUOMAA:

MATRIX(MATRIISIN) –valikossa määritellään tapahtumat liikettä ja hälytystä varten, niillä on korkeampi etuoikeus ja ne tulevat ohittamaan manuaaliset asetukset. Minkä tahansa tapahtuman kuluttua (loppuun) monitori kytkeytyy takaisin manuaaliseen asetukseen. 35


11. KAUKO-OHJAUS JA LAITTEET 11.1 RS-485 REMOTE CONTROL(RS-485 KAUKO-OHJAUS) EverFocus EDSR kauko-ohjaus –protokolla sallii vaativat asennukset DVR :n kauko-ohjaukseen erilaisiin asennuskohteisiin. EDSR kauko-ohjaus tukee näppäimistöjä KS-KBJ (3-suunt joystick/ohjaussauvan ja 2 sivu- RS-485:n liittämistä – Portteihin.Kauko-ohjauksen hallitsemiseen itsenäisellä kauko-ohjausprotokollalla) ja KS-KBK pailallisesti(ei kauko-ohjausta). 32 laitetta voidaan liittää RS-485 : väylään. RS-485 väylä edellyttää sarja –johdotusta 2-johdon suojattua kierrettyä parikaapelia(“daisy chain/ketjutus”) kanssa. Maksimi kaapeli pituus väylälle on 1200 m. Tähti –kaapelointi on mahdollinen vain erityisellä -RS-485 :n väyläjakajalla. Samaan verkkoon asennus on mahdollista seuraavien tallennin tyyppien kanssa: EDSR100H, EDSR100M, EDSR400, EDSR400H, EDSR400M, EDSR900, EDSR1600 Asennuksen yksityiskohdista löydät lisää KS-KBK :n ja KS-KBJ –näppäimistöjen käyttöohjeista. Asennus esimerkki (2 kauko- ohjainta, 1 EDSR900, 1 EDSR1600) :

MAIN1

M1-1

M1-2

M1-3

DVR1: EDSR1600

M1-4

Video 1 x

Video 5 x

RS-485 2 wire DVR2: EDSR900

Video 5 x Video 1 x CALL 1

MAIN2

CALL 2

M2-1

M2-2

RS-485 2 wire

Operator 1: 1x Full screen view DVR1 1x Full screen view DVR2

M2-3

M2-4

RS-485 2 wire

Operator 2: 1x Multi screen view DVR1 (MAIN) 4x Full screen view DVR1 (MATRIX) 1x Multi screen view DVR1 (MAIN) 4x Full screen view

RJ45 (RS485) nastan määräytyminen Kaksi RJ-45 (RS-485) –liitintä sijaitsevat DVR :n takapaneelissa ( läpikytketyt). Ole hyvä ja katso viittaus seuraavasta, siinä on nastojen kytkentöjen määrittely laitteille. PIN NASTA

1 2 3 4 5 6 7 8

36

FUNCTION TOIMINTO

1

GND

2

NC

3

RX +

4

NC

5

NC

6

RX -

7

NC

8

NC


IR Kaukosäädin

11.2 IR Remote Controller (optional) / IR Kaukosäädin (valinnainen lisävaruste)

Kaukosäätimellä (RC-200, Kuva 1) laajennat kätevästi DVR :n toimintaa. Voit tehdä kaikki asetukset ja toiminnot kaukosäätimellä. Toiminta-alue on 10 metriin saakka esteettömällä alueella. Näppäintoiminnot ovat samat kuin DVR :n etupaneelissa olevien keskeisten painikkeiden toiminnot.

Osaa JOG-PYÖRÄn JA SHUTTLEN toimintoja voidaan käyttää myös painikkeilla, määritelmät ovat:

JOG

: Sama kuin kääntää JOGIA myötäpäivään.

JOG

: Sama kuin kääntää JOGIA vastapäivään.

SHUTTLE 1: nopea eteenpäin 2X tai hidas eteenpäin 1/2X. 2: nopea eteenpäin 4X tai hidas eteenpäin 1/4X. 3: nopea eteenpäin 8X tai hidas eteenpäin 1/8X. 4: nopea eteenpäin 16X tai hidas eteenpäin 1/10X. 5: nopea eteenpäin 32X tai hidas eteenpäin 1/16X. 6: nopea eteenpäin 600X tai hidas eteenpäin 1/32X.

SHUTTLE 1: nopea takaisinkelaus 2X tai hidas takaisinkelaus 1/2X. 2: nopea takaisinkelaus 4X tai hidas takaisinkelaus 1/4X. 3: nopea takaisinkelaus 8X tai hidas takaisinkelaus 1/8X. 4: nopea takaisinkelaus 16X tai hidas takaisinkelaus 1/10X. 5: nopea takaisinkelaus 32X tai hidas takaisinkelaus 1/16X. 6: nopea takaisinkelaus 600X tai hidas takaisinkelaus 1/32X.

Huomaa: Kanavanäppäimet #10~16 toimivat vain EDSR-1600 –tallentimen kanssa

Kuva 1

37


Näkymä Internetistä/Intranetistä 12. View From Internet/Intranet(Näkymä Internetistä/Intranetistä)

Perustoiminnot ja sisäänkirjaatumisen näyttö: Avaa Internet Explorer, avain verkon :n IP –osoitteeseen, esimerkiksi, http://192.168.10.5 (tulee olla sama kuin IP –osoite kuin se, joka on määritetty yksikölle Network Setting Menussa(Verkko Asetus Valikkossa). Tarvitset FIXED IP(KIINTEÄN IP) –Osoitteen, ole hyvä ja ota yhteyttä ISP :ään (Internet palvelun tarjoajaasi yleensä Puhelinoperaattorisi) IP-asetuksia varten(Palomuurit yms.) Verkkoonliittyvät asetukset, toimivuus ja turvallisuus riippuvat asiakkaan verkosta ja asetuksista !

SISÄÄNKIRJAANTUMIS –valintaikkuna tulee esiin kuvaruudulle. Käyttäjän tulee näppäillä oikea käyttäjänimi ja salasana, joka on määritetty Network Setting menu(Verkonasetus valikossa). Esimerkiksi: Näppäile ADMIN käyttäjänimeksi ja ADMIN salasanaksi ja sitten Klikkaa On (Päällä) “submit” päästäksesi järjestelmään.

38


Näkymä Internetistä/Intranetistä Main Screen (Päämonitori)

10 11

19

12 13 14

1 2 3 4 5 6

7

8

9

15 16 17 18

Yläpuolella oleva kaavio(kuva) on pääkuvaruudun näyttö. Kuvakkeet alemmassa kuvaruudun kulmassa ovat pääasiassa kontrollointia ja Kokoonpanoa varten, ne jotka ovat oikeassa kulmassa ovat tilan osoitusta varten. Jos joku kuvake on harmaana, se tarkoittaa että tietty toiminto ei ole avoin nykyisessä tilassa. Seuraavassa on lyhyt kuvaus jokaisesta kuvakkeesta.

1.

REV. PLAY(REV.TOISTO) : Videon Toisto taaksepäin.

2.

STOP(SEIS) : Paina tätä näppäintä pysäyttääksesi Videon Toiston.

3.

PLAY(TOISTO): Toistaa Videota kuvaruudulla.

4.

STEP FORWARD(ASKEL ETEENPÄIN) Videon Toiston näyttö kuva kerrallaan.

5.

PAUSE(PAUSSI): Pysäytetyn Videotoiston näyttö.

6.

STEP BACKWARD(ASKEL TAAKSEPÄIN) Videotoisto näyttö taakseppäin.

7.

C

CONTROL MODE(KONTROLLIN TILA): Kauko-ohjauksen käyttötilaan. Huomaa: Sallittu vain käyttäjälle käyttäjän tasolla “ADMIN”.

8. Control for Playback Video Speed ( Video toistonopeuden ohjaus) 9. Control for Playback Position (Toiston Sijainnin ohjaus)

39


Näkymä Internetistä/Intranetistä 10. Järjestelmä sallii 3 tapaa toistaa videota, SEGMENT(SEKMENTIN), ALARM LIST(HÄLYTYS LISTAN) ja DATE TIME(PÄIVÄN AJAN) mukaan. (Toisto Vaihtajalistan mukaan, klikkaa Refresh(Virkistä) nähdäksesi listan)

(Toisto HÄLYTYSLISTAN mukaan, klikkaa Refresh(Virkistä) nähdäksesi listan)

(Toisto Päivän Ajan mukaan)

40


Näkymä Internetistä/Intranetistä 11. Käytettävissä olevat sektorit/segmentit näkyvät listalla. Klikkaa valitaksesi ja korostaaksesi. 12. Klikkaa toisto valittuun video sektoriin. 13. Paina tätä kuvaketta nähdäksesi sektorin tai listan. 14. Nykyiset kytkennät ja toiston tila näytetään päivä ja ajka merkillä . 15. Koko/Täyskuva näyttö. 16. Quad /Nelikuva–kuvaruutu näyttö. 17. Yhdeksään (osaan) jaettu kuvaruutu näkymä. 18. Kuuteentoista (osaan) jaettu kuvaruutu näkymä (vain 16 CH DVR :ä varten). 19. Ponnahdus valikko jossa kameran näkymä valitaan painamalla hiiren oikeaa nappia.

41


Lisäys-A LAN Toiminnan Tekniset tiedot)

Tekniset tiedot: VerkkoLiitäntä: 10Mbits/s Ethernet (10Base T) LAN laiteohjaimen Siru: RealTek 8019 LAN Liitin: RJ-45 Protokolla: HTTP,TCP/IP.ICMP,ARP Etäkäyttö: Standardi selain kuten Internet Explorer / Netscape JAVA tuella Kuvan Pakkaus: JPEG Käytetyt Portit: 80, 1111, 2222, 3333, 4444, 6666 Maksimi käyttäjä määrä: 4 Kuvanopus/IPS: Maksimi 1,5 IPS riippuen verkon edellytyksistä

42


Lisäys-B Aikaviivetallennuksen aika taulukko Kun Tallennetaan 160GB HDD :n kanssa (Arvioitu tyypillinen alahainen–kuvakohinan taso)

Alhaisin Alhainen Perus Normaali Korkea Super

: 15 kB : 19 kB : 23 kB : 27 kB : 31 kB : 35 kB

Yksikkö:Tuntia NTSC Tallennus Nopeus ALHAISIN ALHAINEN (kps/fps) 15 19 60 49,4 39 30 98,8 78 20 148,1 117 15 197,5 155,9 10 296,3 233,9 5 592,6 467,8 1 2963 2339,2 0,5 5925,9 4678,4 0,3 9876,5 7797,3 0,2 14814,8 11695,9

järjestelmä varasto (GB): KUVAN LAATU (KB) PERUS NORMAALI KORKEA 23 27 31 32,2 27,4 23,9 64,4 54,9 47,8 96,6 82,3 71,7 128,8 109,7 95,6 193,2 164,6 143,4 386,5 329,2 286,7 1932,4 1646,1 1433,7 3864,7 3292,2 2867,4 6441,2 5487 4779 9661,8 8230,5 7168,5

SUPER 35 21,2 42,3 63,5 84,7 127 254 1269,8 2539,7 4232,8 6349,2

Yksikkö: Tuntia PAL Tallennus Nopeus ALHAISIN ALHAINEN (Kps/kps) 15 19 50 59,3 46,8 25 118,5 93,6 10 296,3 233,9 5 592,6 467,8 2 1481,5 1169,6 1 2963 2339,2 0,5 5925,9 4678,4 0,4 7407,4 5848 0,2 14814,8 11695,9 0,1 29629,6 23391,8

KUVAN LAATU (KB) PERUS NORMAALI 23 27 38,6 32,9 77,3 65,8 193,2 164,6 386,5 329,2 966,2 823 1932,4 1646,1 3864,7 3292,2 4830,9 4115,2 9661,8 8230,5 19323,7 16460,9

SUPER 35 25,4 50,8 127 254 634,9 1269,8 2539,7 3174,6 6349,2 12698,4

KORKEA 31 28,7 57,3 143,4 286,7 716,8 1433,7 2867,4 3584,2 7168,5 14336,9

Viite:24TUNTIA=1 päivä. 168TUNTIA=1 viikko, 720TUNTIA=kuukausi,8760 TUNTIA=1vuosi

43

160


Lisäys-B Kun Tallennetaan 320GB Kovalevylle (Arvioitu tyypilliseksi matala –kuvakohinataso)

Yksikkö:Tuntia NTSC Tallennus Nopeus Alhaisin (kps) 15 60 98,8 30 197,5 20 296,3 15 395,1 10 592,6 5 1185,2 1 5925,9 0,5 11851,9 0,3 19753,1 0,2 29629,6

Alhainen 19 78 155,9 233,9 311,9 467,8 935,7 4678,4 9356,7 15594,5 23391,8

Uksikkö: Tuntia PAL Tallennus Nopeus LOWER LOW (kps) 15 19 50 118,5 93,6 25 237 187,1 10 592,6 467,8 5 1185,2 935,7 2 2963 2339,2 1 5925,9 4678,4 0,5 11851,9 9356,7 0,4 14814,8 11695,9 0,2 29629,6 23391,8 0,1 59259,3 46783,6

Alhaisin Alhainen Perus Normaali Korkea Superior

: 15 kB : 19 kB : 23 kB : 27 kB : 31 kB : 35 kB

320 Kovalevyjenkoko(GB): KUVAN LAATU (KB) Perus Normaali Korkea SUPERIOR 23 27 31 35 64,4 54,9 47,8 42,3 128,8 109,7 95,6 84,7 193,2 164,6 143,4 127 257,6 219,5 191,2 169,3 386,5 329,2 286,7 254 772,9 658,4 573,5 507,9 3864,7 3292,2 2867,4 2539,7 7729,5 6584,4 5734,8 5079,4 12882,4 10973,9 9557,9 8465,6 19323,7 16460,9 14336,9 12698,4

KUVANLAATU (KB) BASIC STANDARD 23 27 77,3 65,8 154,6 131,7 386,5 329,2 772,9 658,4 1932,4 1646,1 3864,7 3292,2 7729,5 6584,4 9661,8 8230,5 19323,7 16460,9 38647,3 32921,8

HIGH 31 57,3 114,7 286,7 573,5 1433,7 2867,4 5734,8 7168,5 14336,9 28673,8

Viite:24TUNTIA=1 päivä. 168TUNTIA=1 viikko, 720TUNTIA=kuukausi,8760 TUNTIA=1vuosi

44

SUPERIOR 35 50,8 101,6 254 507,9 1269,8 2539,7 5079,4 6349,2 12698,4 25396,8


Appendic C: Sarjaan Liitännän Tekniset tiedot

Serial Interface Specifications (Sarjaliitännän tekniset tiedot) 1. RS-232 pin assignment(RS-232 –pinni järjestys) DVR :ää voidaan ohjata tietokoneella tai päätteellä D-SUB 9-napaisen RS-232 –sarjaportti liittimen kautta.

Napojen järjestys 9-pinnisessä D-SUB liittimessä 1 2 3 4 5

6 7 8 9 HOST(ISÄNTÄ)

DVR(DVR) NAPA #

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NIMI EI KYTKETTY TXD RXD EI KYTKETTY MAADOITUS EI KYTKETTY EI KYTKETTY EI KYTKETTY EI KYTKETTY

NAPA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NIMI EI KYTKETTY RXD TXD EI KYTKETTY MAADOITUS EI KYTKETTY EI KYTKETTY EI KYTKETTY EI KYTKETTY

2. Tiedonsiirto asetukset On 6 erilaista nopeutta, joita voidaan käyttää lähettämään käskyjä ja tietoja RS232/RS485 –porttien läpi laitteelle, 1200 baudia, 2400 baudia, 4800 baudia, 9600 baudia, 19200 baudia ja 3840 baudia. Tehtaalla asetettu oletusarvo on 9600 baudia. Ole hyvä ja katso Taulukosta 6.10 (Sivu21) yksityskohdat.

45


Appendic C: Sarjaan Liitännän Tekniset tiedot 3. Remote Control Protocol(Kauko-ohjauksen Protokolla) Tietokonetta tai näyttöpäätettä voidaan käyttää ohjaamaan laitetta lähettämällä seuraava paketti.

1-1. Sample control code packets(Esimerkki ohjaus–koodi paketeista

Esimerkki 1 : Paketti, joka lähettää "REC(TALLENNUS)" –käskyn DVR :le (ID=5)

0x85

(pituus)

0x00

(Vastaanottimen ID kork/high bitti)

0x05

(Vastaanottimen ID alh bitti)

0x4B

(OPcode = käsky )

0x08

(DATA1 = “Tallennus" käskykoodi )

0x5D

(Tarkistus)

Esimerkki 2 : Paketti, joka lähettää "PAUSE/PAUSSI" –käskyn DVR :le (ID=4999)

0x85

(Pituus)

0x27

(Vastaanottimen ID kork bitti)

0x07

(Vastaanottimen ID alh bitti)

0x4B

(OPcode = käsky )

0x0C

(DATA1 = "Pause" painike käsky )

0x0A

(Takistus)

Esimerkki 3 : Paketti, joka lähettää "PLAY/TOISTO" –käskyn kaikille DVR :le (lähetys)

0x85

(Pituus)

0x7f

(Vastaanotin ID kork bitti)

0x7f

(Vastaanotin ID alh bitti)

0x4B

(OPcode = käsky )

0x0B

(DATA1 = “Toista" käsky koodi )

0x59

(Tarkistus)

46


Lisäys C: Sarjaliitännän Tekniset tiedot 2-1. Viestipaketin muoto on seuraavalainen:

Pituus Bitti (Prefix: 0x86, 0x87, or 0x88 ..... ) Vastaanotin ID kork bitti Vastaanotin ID alh bitti Opcode Bitti Data Bitti1 Data Bitti2 Data Bitti3

Takistus Bitti

2-2. Length Byte(Pituus Bitti)

Tämä pituus Byte/Bitti on myös prefix. Bit7 täytyy olla 1.

ESIM:

0x87 ==> tämä paketti on 7 bittiä pitkä. ( ei sisällä itse Pituus Bittiä )

47


Lisäys C: Sarjaliitännän Tekniset tiedot 2-3. Receiver ID(Vastaanottimen ID)

2-3. Vastaanottimen ID

1). Yksittäinen ID –Vastaanottaja

Desimaali

14bit binääriarvo

Hbyte

Lbyte

Vastaanottimen ID (EDSR)

0

0000000 0000000

00

00

ID = 0

1

0000000 0000001

00

01

ID = 1

2

0000000 0000010

00

02

ID = 2

126

0000000 1111110

00

7e

ID = 126

127

0000000 1111111

00

7f

ID = 127

128

0000001 0000000

01

00

ID = 128

129

0000001 0000001

01

01

ID = 129

255

0000001 1111111

01

7f

ID = 255

256

0000010 0000000

02

00

ID = 256

0000011 1111111

03

7f

ID = 511

1111111 1111110

7f

7e

ID = 16382

Vastaanotin ID

....

.... 511 .... 16382

2). Lähettimen ID

Desimaali

14bit binääriarvo

Hbyte

Lbyte

16383

1111111 1111111

7f

7f

48

kaikki EDSR:ät yhdistä RS485/RS232


Appendic C: Sarjaan Liitännän Tekniset tiedot 2-4. Opcode Byte & Data bytes(AvausTavu & Tiedontavu) 2-4-1. Opcode(Avaustavu) OPcode

Data1

Toiminta

0x4B

Painikekoodi

Etäpainiketta painettu

0x4D

käsky

Matriisi käsky

2-4-2. Remote keys(Etäpainike) (OPcode=0x4B) ---------------------------------------------------------------------------------------------------Data1

Painike

Data1

0x00

CH1

(KANAVA 1)

0x1e

JOG<

0x01

CH2

(KANAVA 2)

0x1f

JOG> CH5

0x02

CH3

(KANAVA 3)

0x20

0x03

CH4

(KANAVA 4)

0x21

CH6 CH7

0x04

MODE

(TILA)

0x22

0x05

ZOOM

(ZOOMI)

0x23

CH8

0x06

SEQ

(VAIHTAJA)

0x24

CH9 CH10

0x07

MENU

(VALIKKO)

0x25

0x08

REC

(TALLENNUS)

0x26

CH11

0x09

REV.PLAY

(TAAKSP TOISTO) 0x27

CH12 CH13

0x0A

STOP

(SEIS)

0x28

0x0B

PLAY

(TOISTA)

0x29

CH14 CH15

0x0C

PAUSE

(PAUSSI)

0x2a

0x0D

SEARCH

(ETSI)

0x2b

CH16

0x0E

COPY

(KOPIO)

0x2c

SELECT

(NÄYTTÖ)

0x2d

CALL

0x0F

DISPLAY

0x10

SHUTTLE<<x1

0x2e

ENTER

0x11

SHUTTLE<<x2

0x2f

(reserve)

0x12

SHUTTLE<<x4

0x30

(reserve)

0x13

SHUTTLE<<x8

0x31

(reserve)

0x14

SHUTTLE<<x16

0x32

(reserve)

0x15

SHUTTLE<<x32

0x33

(reserve)

0x16

SHUTTLE<<x600

0x34

(reserve)

0x17

SHUTTLE>>x1

0x18

SHUTTLE>>x2

0x19

SHUTTLE>>x4

0x1a

SHUTTLE>>x8

0x1b

SHUTTLE>>x16

0x1c

SHUTTLE>>x32

0x1d

SHUTTLE>>x600

49

Painike


Lisäys C: Sarjaan Liitännän Tekniset tiedot 2-4-3. Matrix command (Matriisin käsky) (OPcode=0x4D) Data1

Matriisi toimta

Data1

Matrix function

Data1

Matriisi toiminta

0x00

Matrix monitor0 - ch01 spot

0x21

Matrix monitor2 - ch02 spot

0x42

Matrix monitor4 - ch03 spot

0x01

Matrix monitor0 - ch02 spot

0x22

Matrix monitor2 - ch03 spot

0x43

Matrix monitor4 - ch04 spot

0x02

Matrix monitor0 - ch03 spot

0x23

Matrix monitor2 - ch04 spot

0x44

Matrix monitor4 - ch05 spot Matrix monitor4 - ch06 spot Matrix monitor4 - ch07 spot

0x03

Matrix monitor0 - ch04 spot

0x24

Matrix monitor2 - ch05 spot

0x45

0x04

Matrix monitor0 - ch05 spot

0x25

Matrix monitor2 - ch06 spot

0x46

0x05

Matrix monitor0 - ch06 spot

0x26

Matrix monitor2 - ch07 spot

0x47

Matrix monitor4 - ch08 spot

0x06

Matrix monitor0 - ch07 spot

0x27

Matrix monitor2 - ch08 spot

0x48

Matrix monitor4 - ch09 spot

0x07

Matrix monitor0 - ch08 spot

0x28

Matrix monitor2 - ch09 spot

0x49

Matrix monitor4 - ch10 spot Matrix monitor4 - ch11 spot

0x08

Matrix monitor0 - ch09 spot

0x29

Matrix monitor2 - ch10 spot

0x4a

0x09

Matrix monitor0 - ch10 spot

0x2a

Matrix monitor2 - ch11 spot

0x4b

Matrix monitor4 - ch12 spot

0x0a

Matrix monitor0 - ch11 spot

0x2b

Matrix monitor2 - ch12 spot

0x4c

Matrix monitor4 - ch13 spot Matrix monitor4 - ch14 spot

0x0b

Matrix monitor0 - ch12 spot

0x2c

Matrix monitor2 - ch13 spot

0x4d

0x0c

Matrix monitor0 - ch13 spot

0x2d

Matrix monitor2 - ch14 spot

0x4e

Matrix monitor4 - ch15 spot

0x0d

Matrix monitor0 - ch14 spot

0x2e

Matrix monitor2 - ch15 spot

0x4f

Matrix monitor4 - ch16 spot

0x0e

Matrix monitor0 - ch15 spot

0x2f

Matrix monitor2 - ch16 spot

0x50

Matrix monitor0 - sequence

0x0f

Matrix monitor0 - ch16 spot

0x30

Matrix monitor3 - ch01 spot

0x51

Matrix monitor1 - sequence Matrix monitor2 - sequence Matrix monitor3 - sequence

0x10

Matrix monitor1 - ch01 spot

0x31

Matrix monitor3 - ch02 spot

0x52

0x11

Matrix monitor1 - ch02 spot

0x32

Matrix monitor3 - ch03 spot

0x53

0x12

Matrix monitor1 - ch03 spot

0x33

Matrix monitor3 - ch04 spot

0x54

Matrix monitor4 - sequence Matrix monitor0 - turn OSD on

0x13

Matrix monitor1 - ch04 spot

0x34

Matrix monitor3 - ch05 spot

0x60

0x14

Matrix monitor1 - ch05 spot

0x35

Matrix monitor3 - ch06 spot

0x61

Matrix monitor1 - turn OSD on

0x15

Matrix monitor1 - ch06 spot

0x36

Matrix monitor3 - ch07 spot

0x62

Matrix monitor2 - turn OSD on

0x16

Matrix monitor1 - ch07 spot

0x37

Matrix monitor3 - ch08 spot

0x63

Matrix monitor3 - turn OSD on

0x17

Matrix monitor1 - ch08 spot

0x38

Matrix monitor3 - ch09 spot

0x64

Matrix monitor4 - turn OSD on Matrix monitor0 - turn OSD off

0x18

Matrix monitor1 - ch09 spot

0x39

Matrix monitor3 - ch10 spot

0x70

0x19

Matrix monitor1 - ch10 spot

0x3a

Matrix monitor3 - ch11 spot

0x71

Matrix monitor1 - turn OSD off

0x1a

Matrix monitor1 - ch11 spot

0x3b

Matrix monitor3 - ch12 spot

0x72

Matrix monitor2 - turn OSD off Matrix monitor3 - turn OSD off Matrix monitor4 – turn OSD off

0x1b

Matrix monitor1 - ch12 spot

0x3c

Matrix monitor3 - ch13 spot

0x73

0x1c

Matrix monitor1 - ch13 spot

0x3d

Matrix monitor3 - ch14 spot

0x74

0x1d

Matrix monitor1 - ch14 spot

0x3e

Matrix monitor3 - ch15 spot

0x1e

Matrix monitor1 - ch15 spot

0x3f

Matrix monitor3 - ch16 spot

0x1f

Matrix monitor1 - ch16 spoz

0x40

Matrix monitor4 - ch01 spot

0x20

Matrix monitor2 - ch01 spot

0x41

Matrix monitor4 - ch02 spot

2-5. Checksum Byte(Tarkistussumman Tavu)

Tarkistussumma on laskettu kaikkien edellisten summien tavuina (sisällyttäen tavun pituuden), sitten maskin 0x7f kanssa.

50


Appendix-D Alarm I/O pin assignment(Hälytys I/O –napojen määräytyminen Hälytys liitin, Kuva 1, käytetään toimittamaan yhden ilmaisimen hälytyksen syötön jokaisen kameran syöttöä varten. Helppoa toimintoa varten, hälytyslaajennustaulukko, Kuva 2, toimittaa kytkennän hälytys liittimeen. Jokainen hälytys syöttö edellyttää kahta johtoa, yksi johto kytketään halutun hälytys syötön napaan, toinen johto kytketään maadoitukseen. Hälytys signaalin määräytyminen näytetään seuraavassa.

1

13

2

1 2

3 4

5

6

7 8 9 10 11 12 13 14

25

<Kuva 1> D-SUB 25 pinnin naarasliitin (DVR)

28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15

PR16D00400

TALLENNIN / DVR PIN # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

<Kuva2> PR16D00400 Hälytysliitäntäkortti

NAME / Function GND Ground ALM 1 Alarm In 1 ALM 2 Alarm In 2 ALM 3 Alarm In 3 ALM 4 Alarm In 4 ALM 5 Alarm In 5 ALM 6 Alarm In 6 ALM 7 Alarm In 7 ALM 8 Alarm In 8 ALM 9 Alarm In 9 ALM 10* Alarm In 10 ALM 11* Alarm In 11 ALM 12* Alarm In 12 ALM 13* Alarm In 13 ALM 14* Alarm In 14 ALM 15* Alarm In 15 ALM 16* Alarm In 16 ALMRST Alarm Reset REC Record In GIN10 Reserved DISKFULL Disk Full Out GO1 Reserved ALM-N.C Alarm Out N.C. ALM-N.O Alarm Out N.C. ALM-COM Alarm OUT COM

ISÄNTÄ PIN # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

NIMI MAA/GND ALM 1 ALM 2 ALM 3 ALM 4 ALM 5 ALM 6 GND ALM 7 ALM 8 ALM 9 ALM 10* ALM 11* ALM 12* ALM 13* ALM 14* ALM 15* ALM 16* ALMRST REC-IN GND SPARE-IN DISKFULL SPARE-OUT ALM-N.C ALM-N.O ALM-COM GND

* ALM10~ALM16 ovat aktiiviset vain EDSR-1600 :ä varten 51


EverFocus Electronics Corp. Head Office: 12F, No.79 Sec. 1 Shin-Tai Wu Road, Hsi-Chi, Taipei, Taiwan TEL : +886-2-26982334 FAX : +886-2-26982380 www.everfocus.com.tw

USA Office: 2445 Huntington Drive, San Marino, CA 91108, U.S.A. TEL : +1-626-844-8888 FAX : +1-626-844-8838 Toll free : +1-888-383-6287 or +1-888-EV-FOCUS www.everfocus.com

European Office: Albert-Einstein-Strasse 1 D-46446 Emmerich, German www.everfocus.de

Beijing Office: Room 609, Technology Trade Building, Shandgdi Information Industry Base, Haidian District, Beijing,China TEL : +86-10-62971096 FAX : +86-10-62971432 www.everfocus.com.tw

Suomi: Maahantuoja: Fonel Security Marketing Oy FSM Oy Beckerintie 6 00410 Helsinki www.fsm.fi

EverFocus

P/N: edsr900_1600_ma_en_r1.02


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.