Page 1

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ

Podpis prezidenta – zákon přijat 29.8.12 Změna zákona o dani z příjmů fyzických osob 1.1.06

' 06

2006

I 2006

IX

2007

V 2007

Zákon vstupuje v účinost 1.1.13

I 2008

2008

IX

V 2009

2009

I 2010

IX

2010

V 2011

I 2012

2011

IX

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ Starostové se bouří proti diskriminaci občanů malých měst a obcí 4.5.06 Změna zákona o dani z příjmú FO 1.1.06

Polčák a Juřenčáková 1.3.06

Tři obce ze Zlínského kraje že podávají stížnost k Ústavnímu soudu ČR 17.5.06 Obce z kraje ženou před soud ministerstvo financí (Zlínské noviny) 18.5.06

Stát likviduje malé obce, stěžují si v Rokytnici (Týdeník Zlínska) 4.4.06 Založena Iniciativa za živý venkov 21.4.06

' 06

2006

I 2006

II

2007

III

IV

2008

V

VI

VII

2009

Juřenčáková a Polčák prezentují návrh RUD 9.8.06 Juřenčáková oznamuje kandidaturu do Senátu 10.8.06 Juřenčáková zvolena překvapivě senátorkou 28.10.06

VIII

IX

2010

X

XI

2011

XII

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ Největší problém s daňovými příjmy obcí nastal kvůli změně zákona o dani z příjmů fyzických osob za rok 2005, kdy stát začal řešit sociální problémy na úkor obcí. Od roku 2005 bylo zavedeno společné zdanění manželů a tyto změny se poprvé projevily při podání přiznání za rok 2005 v březnu 2006. Od roku 2006 se pak začala uplatňovat místo nezdanitelné částky sleva na dani, která se od roku 2008 zvedla u poplatníka a manželky z 7200 Kč na 24840 Kč slevy a sleva na dítě z 6000 na 10680 Kč. Minimální základ daně platil jenom do roku 2007. Princip snížených daňových příjmů pro obce spočíval v tom, že o 30% z vyplacených přeplatků na dani z příjmů fyzických osob díky těmto změnám zákona byly kráceny daňové příjmy obcí a měst. Politici tehdejší vládnoucí koalice učinili před volbami velmi atraktivní gesto – snížili svým voličům daň z příjmu, trochu však pozapomněli, že je to do určité míry i na úkor obcí.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ

1.3. 2006 - se potkali Stanislav Polčák, místostarosta obce Vysoké Pole a právník, s Janou Juřenčákovou, starostkou obce Rokytnice a daňovou poradkyní. Debatovali, proč mají menší města a obce tak malé příjmy na jednoho občana. Dospěli k závěru, že dochází k neoprávněné diskriminaci 80% občanů ČR v neprospěch 20% občanů 4 největších měst

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 4. dubna 2006 – Týdeník Zlínska – Stát likviduje malé obce, stěžují si v Rokytnici – článek v regionálním týdeníku

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 18. 5. 2006 – Zlínské noviny – Obce z kraje ženou před soud ministerstvo financí

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 21. dubna 2006 - založena Iniciativa za živý venkov s podtitulem Petice proti diskriminaci občanů menších měst a obcí, kritizovali daňové změny zavedené vládou ČSSD a odmítli 6,5 násobných rozdíl v příjmech na občana Prahy a občany menších obcí, iniciátoři byli Jana Juřenčáková, Petr Gazdík, starosta obce Suchá Loz, Josef Zicha, starosta obce Vysoké Pole, Vladimír Kráčalík, Jiří Vařecha, starosta města Kunovice, Jiří Randus, starosta města Zubří 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ

4. 5. 2006 – vydána Tisková zpráva: Starostové se bouří proti diskriminaci občanů malých měst a obcí, kde je uvedeno, že jsme oslovili skupinu senátorů, aby v zájmu malých obcí a měst napadli protiústavnost zákona

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ

17.5.2006 - tři obce ze Zlínského kraje - Rokytnice (Juřenčáková), Suchá Loz (Petr Gazdík), Vysoké Pole (Zicha, Polčák) oznamuji, že podávají stížnost k Ústavnímu soudu ČR proti diskriminaci – TZ Obce na Zlínsku zažalovaly ministerstvo financí u Ústavního soudu a brojí proti daňové diskriminaci svých občanů.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ

9. srpna 2006 - po patových volbách Jana Juřenčáková a Stanislav Polčák prezentují první návrhy na změnu Rozpočtového určení daní, chtějí mimo jiné nastavení stabilních parametrů financování samospráv, zrušení netransparentního porcování medvěda (poslanecké pomníčky), navrhují zavedení koeficientu výměry území 3% a zvýšit motivační prvek pro obce.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ

10.8. 2006 - za starostovské hnutí oznamuje kandidaturu do Senátu jako nezávislá Jana Juřenčáková s programem „Spravedlivé peníze obcím a městům“ , kandiduje jakožto předsedkyně Iniciativy za živý venkov

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 28. 10. 2006 - starostka Juřenčáková zvolena překvapivě senátorkou, zlínské hnutí starostů se stává parlamentním subjektem, prezentuje se tímto obrázkem, který se stává symbolem diskriminace.

Zatímco občan Prahy přinese do pokladny svého města 650 Kč, stát z daní občana malé obce posílá takové obci jen 100 Kč.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ Jana Juřenčáková prezentuje v senátní kampani Sedm hříchů vlád proti obcím

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ Žalujeme stát ve Štrasburku 20.8.07 STAN v Senátu, start kampaně proti fin samospráv 21.5.07

Obce a senátorka Juřenčáková u ministra Kalouska 23.8.07 Dohoda s MF - stažení stížnosti 30.8.07 MF předkládá novelu k RUD, ODS blokuje 24.9.07 Starostové vyzívají vládu k přijetí novely! 27.9.07 SMO - leták protí zlínské výzvě 30.9.07 Vláda se shodla na RUD 3.10.07 Pražský primátor u starostů 9.11.07

Smlouva obcí a měst proti daňové diskriminaci 12.6.07

Pražské zastupitelstvo zamítlo petici olymp. referenda 24.1.07

' 07

2006

I 2007

II

2007

III

IV

2008

V

VI

VII

2009

VIII

IX

2010

X

XI

2011

XII

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ

24. 1. 2007 – Pražské zastupitelstvo zamítlo petici za vypsání celostátního olympijského referenda 25. 1. 2007 – Zastupitelstva v obcích Suchá Loz a Vysoké Pole rozhodli o podobě referend o Olympiádě

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ

21.5.2007 - starostovské hnutí prezentuje v Senátu Návrh reformy financování obcí z daňových výnosů, rozjíždí se celostátní kampaň proti způsobu financování samospráv

21. 5. 2007 – senátorka Jana Juřenčáková předala Návrh reformy předsedovi vlády Mirkovi Topolánkovi, ministrovi vnitra a ministrovi financí

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 12. června 2007 - podepsána Smlouva obcí a měst proti daňové diskriminaci, zakládající obce ze Zlínského kraje (téměř 100 obcí a měst), Středočeského kraje (např. Chýně, Chotětov), Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje,

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 1.srpen 2007 - ke Smlouvě se připojuje přes 1500 obcí a měst z celé České republiky, podle Smlouvy má vzniknout nové sdružení obcí a měst, protože Svaz měst a obcí podle iniciátorů příliš nadržuje 4 největším městům, vzniká první předsednictvo ve složení: 1. Ing. Jana Juřenčáková, senátorka a předsedkyně Iniciativy za živý venkov jakožto mluvčí obcí a měst 2. Jiří Vařecha, starosta města Kunovice (Zlínský kraj) 3. Jan Pijáček, starosta obce Vlčnov (Zlínský kraj) 4. Ing. Věra Kovářová, místostarostka obce Chýně (Středočeský kraj) 5. Ing. Jan Horník, starosta města Boží Dar a senátor (Karlovarský kraj) 6. Antonín Venclík, starosta obce Daskabát (Olomoucký kraj) 7. Ladislav Šifta, starosta obce Chotétov, (Středočeský kraj) 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 10.8.2007 - obce Vysoké Pole a Suchá Loz oznamují, že uspořádají referendum, zda občané těchto dvou obcí chtějí podat na stát žalobu za diskriminaci ve srovnání s příjmy Prahy, účast v místním hlasování je vysoké, 70% občanů dorazí k hlasování, 95% hlasujících je pro podání žaloby na stát 20.8.2007 - na společném zasedání zastupitelstev obcí Suchá Loz a Vysoké Pole zastupitelé rozhodují, že obě obce podají stížnost na stát pro diskriminaci do Štrasburku

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ Dvě obce chtějí kvůli daním žalovat stát ve Štrasburku Suchá Loz na Uherskohradišťsku a Vysoké Pole na Zlínsku si budou kvůli údajné daňové diskriminaci stěžovat na českou vládu u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Na společném zasedaní v Suché Lozi o tom dnes rozhodli zastupitelé obou obcí. Nelíbí se jim, že stát menším sídlům dává až 6,5krát méně peněz na občana, než kolik získají na obyvatele největší města. 20.8. 2007 19:51 SUCHÁ LOZ/VYSOKÉ POLE - "Společná stížnost bude vypravena ještě tento týden. Do Štrasburku musí být doručena do 28. srpna," řekl po skončení hlasování místostarosta Vysokého Pole a právník Stanislav Polčák. Pro stížnost se v hlasování vyslovili i obyvatelé obou obcí. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku foto: Archiv Novinky

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ Suchá Loz a Vysoké Pole jsou jediné dvě obce v Česku, které v této věci mohou podat stížnost k evropskému soudu. S celou věcí se totiž už obrátily na Ústavní soud. Ten se ale podle starosty Suché Lozi Petra Gazdíka věcí odmítl zabývat s odůvodněním, že si obce nemohou stěžovat na samotný zákon.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ Dvě moravské obce poženou Česko do Štrasburku Dvě moravské vesnice si budou stěžovat na český stát ve Štrasburku. Suché Lozi a Vysokému Poli se nelíbí, že Praha dostává z daní na jednoho člověka čtyřikrát více než ony. Podání stížnosti podpořila v hlasování drtivá většina občanů. Večer jejich verdikt potvrdilo zastupitelstvo. Stát prý při přerozdělování daní diskriminuje malé obce. Zatímco Praha dostane na občana ročně třicet tisíc korun, obce jako Stará Loz se musí spokojit se sedmi tisíci. Starostové se bouří a dva z nich se dokonce rozhodli podat stížnost k Evropskému soudnímu dvoru. Podporu obyvatel jim mělo potvrdit neoficiální referendum. V Suché Lozi na Uherskohradišťsku a Vysokém Poli na Zlínsku se hlasovalo od poloviny minulého týdne. foto: Dalibor Glück, MAFA

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ Vesnice ženou stát k soudu ve Štrasburku

VYSOKÉ POLE, SUCHÁ LOZ - Zastupitelé vesnic Vysoké Pole na Zlínsku a Suchá Loz na Slovácku už mají dost finanční diskriminace vesnic, a proto se rozhodli podat stížnost Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Starostům se nelíbí, že vesnice dostávají na jednoho obyvatele výrazně menší dotaci než velká města. Zatímco v Praze magistrát obdrží na jednoho občana asi 24 tisíc korun, třeba sucholozský obecní úřad dostane na osobu jen pět a půl tisíce. Starostové chtěli znát názor občanů, proto je oslovili v dobrovolném hlasování. „Z pěti set devadesáti osmi voličů hlasovali čtyři sta dva. Z toho jeden hlas byl proti podání žaloby,“ shrnul starosta Vysokého Pole na Zlínsku Josef Zicha. „Ano“ převážilo i v Suché Lozi na Slovácku. 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ „Sto padesát jedna voličů bylo pro, šest proti a dva lístky byly neplatné,“ sdělil starosta Suché Lozi Petr Gazdík. Potenciálních voličů zde bylo 820. Podání stížnosti zastupitelé obou obcí včera schválili na společném zasedání v Suché Lozi. Listinu chtějí zaslat už pozítří. Svým rozhodnutím potěšili řadu lidí. „Vypadá to, jako bychom byli méněcenní. Na vesnici máme přece stejné potřeby jako ve městech,“ míní František Gregovský ze Suché Lozi. „Moc se tím nezabývám, ale jedno mi to není. Proto jsem hlasovala pro,“ sdělila zase Božena Baláčková z Vysokého Pole. Rozhodnutí fandí i v jiných obcích. „Je to také můj názor, pod to bych se klidně podepsal,“ netajil se starosta Doubrav na Zlínsku Jiří Šulák. „Souhlasíme s takovým postojem,“ ujistil zase starosta Hostišové na Zlínsku Milan Šesták. Naopak poslání stížnosti do Štrasburku neschvaluje starosta Tlumačova Jaroslav Ševela. „Jestli připustíme tuto formu protestu, můžeme zapomenout na parlamentní zastupitelskou demokracii. Je to čistě záležitost České 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ republiky.Měla by se spíše vyvíjet aktivita na naše volené zástupce,“ poukázal Ševela. Mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob se domnívá, že žaloba u Evropského soudu pro lidská práva neuspěje. „Nechci předjímat rozhodování soudů. Nemyslím si však, že by uspěli. Neděje se totiž nic, co by bylo proti zákonům České republiky či mezinárodním dokumentům,“ komentoval Jakob. Doplnil, že ministerstvo financí připravuje nový zákon o rozpočtovém určení daní, který je v současné době ve vnějším připomínkovém řízení. „Pevně věřím, že výsledný návrh zlepší postavení malých obcí,“ řekl mluvčí ministerstva Jakob. Anna Novotná, Milan Zámečník

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ Starostové pošlou stížnost na stát evropskému soudu Zlínský kraj - Obce Suchá Loz a Vysoké Pole ještě tento týden podají k evropskému soudu pro lidská práva stížnost proti státu. Nelíbí se jim přerozdělování daní. Podle starostů jsou menší obce, respektive jejich občané, diskriminováni. „Při přerozdělování daní ze státního rozpočtu dostáváme 6,5krát méně peněz na obyvatele než Praha,“ řekl starosta Suché Lozi Petr Gazdík. O podání stížnosti včera rozhodli zastupitelé obou obcí na společném zasedání v Suché Lozi. Jejich rozhodnutí předcházelo veřejné hlasování občanů Suché Lozi a Vysokého Pole o tom, zda stížnost do Štrasburku podat. Drtivá většina hlasujících byla pro. „Hlasování bylo vodítkem pro zastupitele,“ řekl starosta Vysokého Pole Josef Zicha. Regionální mutace| Mladá fronta DNES - jihovýchodní Morava Autor: (ill, ver)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ Rozhodne Štrasburk Suchá Loz a Vysoké pole podají kvůli daním stížnost k evropskému soudu Zlínský kraj - Obce Suchá Loz a Vysoké Pole se cítí být diskriminovány státem. Vadí jim, že po přerozdělení daní dostávají mnohem méně peněz než největší česká města. Proto se jejich starostové obrátí na mezinárodní tribunál do Štrasburku. Ve veřejném hlasování vyjádřili obyvatelé obou obcí svým starostům podporu. Jejich názor včera v podvečer formou usnesení posvětili i zastupitelé Suché Lozi a Vysokého Pole na společném jednání. „Podáme stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva do Štrasburku proti tomu, že občané menších obcí jsou na úkor těch ve městech diskriminováni. Dá se říci, že je dotují,“ řekl starosta Suché Lozi Petr Gazdík. V praxi to funguje tak, že města a obce odvádějí za každého občana na daních stejnou částku. Po přerozdělení se ale menším samosprávám ze státního rozpočtu vrací menší 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ částka než těm větším. Některé vesnice dostávají dokonce až 6,5krát méně peněz na obyvatele než Praha. „Žít na venkově není tak jednoduché, jak si možná někteří politici a úředníci v Praze myslí. Trápí nás řada problémů. Ty bychom si dokázali vyřešit sami, kdyby nám stát svěřil z daní odváděných našimi občany víc prostředků, než které si nechává,“ řekl starosta Vysokého Pole Josef Zicha. Zastupitelé Suché Lozi a Vysokého Pole chtějí současnou situaci změnit stížností u evropského soudu. Její součástí bude i požadavek na velkou finanční kompenzaci. „Nejsem ekonom, takže teď nedokáži tuto částku přesně vyjádřit. Ale bude značná,“ řekl Gazdík. Obě obce vyhlásily dobrovolné veřejné hlasování pro své občany. Ptali s jich, zda za svoji pravdu bojovat u mezinárodního tribunálu ve Štrasburku. Odpověď byla jednoznačná. „Z 598 voličů jich bylo 401 pro a jeden proti,“ řekl Zicha. 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ V Suché Lozi se vyslovilo pro podání stížnosti 151 lidí z 820 voličů. Proti jich bylo jen šest. Podle Gazdíka v této obci mnoho lidí nehlasovalo, protože jim problém nebyl dostatečně srozumitelný. To se týkalo zejména starších lidí. Situaci kolem stížnosti proti České republice sleduje také ministerstvo financí. A to s relativním poklidem. „Nemůžou uspět,“ je přesvědčen Jakub Haas z tiskového centra ministerstva financí. Obce se už loni obrátily na ústavní soud. Ten jejich stížnost z formálních důvodů zamítl. **** Co vadí starostům Při přerozdělování daní ze státního rozpočtu dostávají až 6,5krát méně peněz na obyvatele než Praha. Tím se cítí být diskriminovány, protože všechny samosprávy podle nich musejí jen s drobnými rozdíly zajišťovat občanům tytéž služby. Obce požadují jiné, podle nich spravedlivější přerozdělování daní. Vysoké Pole a Suchá Loz 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ se svého práva chtějí domoci u evropského soudu ve Štrasburku, kam podají stížnost, jejíž součástí bude také požadavek na značnou finanční kompenzaci. O autorovi| MILAN LIBIGER, s přispěním Veroniky Kapitánové Regionální mutace| Mladá fronta DNES - jihovýchodní Morava Autor: MILAN LIBIGER

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 23.8.2007 - ministr financí Miroslav Kalousek pozval na jednání o zástupce obcí, které podali stížnost ke štrasburskému soudu za účasti senátorky Jany Juřenčákové

24.8.2007 - na Ministerstvu financí se uskuteční první společné jednání MF ČR, SMO, Zlínské iniciativy, Asociace krajů, ministr financí přislibuje změnu RUD, kterou chce předložit v září 2007 ke schválení

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ Ze zápisu jednání zástupců MF, Svazu měst a obcí, „Zlínské iniciativy“ a Asociace krajů ČR (a dalších) dne 24.8.2007

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ Ministerstvo financí ČR Ondřej Jakob, vedoucí oddělení Komunikace, tiskový mluvčí Letenská 15, 188 10 Praha 1, telefon: 257 042 660, fax: 257 042 648 30. srpna 2007 - Tisková zpráva Ministr financí Miroslav Kalousek se dnes sešel se zástupci iniciativy „Smlouva obcí a měst proti daňové diskriminaci“ senátorkou Janou Juřenčákovou, starostou Suché Loze Petrem Gazdíkem a místostarostou Vysoké Pole Stanislavem Polčákem na téma legislativy sdílených daní. Dohodli se na účasti zástupců iniciativy v pracovních skupinách a na jednáních, která budou mít za cíl spravedlivé sdílení centrálně přerozdělovaných daní s motivem podpory venkova. Ministr financí přislíbil zástupcům iniciativy plnohodnotné postavení při všech jednáních o této problematice. 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ Zástupci iniciativy tento postoj ocenili jako vstřícný krok a navrhnou proto v příslušných zastupitelstvech obcí stažení žalob proti Vládě ČR podané ve Štrasburku. Ondřej Jakob

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 24.9.2007 - ministr financí Miroslav Kalousek předkládá vládě novelu rozpočtového určení daní, kde navrhuje snížit rozdíl mezi Prahou a ostatními obcemi, ODS však blokuje její projednání

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 27. 9. 2007 – TZ Starostové z obcí vyzývají vládu k přijetí novely financování měst a obcí. Její neschválení podle nich přinese propad v čerpání fondů EU právě obcemi.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 30.9. 2007 - Svaz měst a obcí vydává leták proti Zlínské výzvě,

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 3.10.2007 - po vlně protestů se vláda shodla nad návrhem změny RUD, rozdíl v příjmech se sníží ze 6,5 násobku na 4,5 násobek, jsou zavedeny nové koeficienty rovnosti a velikosti území, obce získávají navíc 4,5 miliardy

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 9. 11. 2007 – TZ Zlínští starostové přes neshody pražského primátora přivítali.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ

vzniká Sdružení místních samospráv (SMS ČR) 31.1.08

' 08

2006

I 2008

II

2007

III

IV

2008

V

VI

VII

2009

VIII

IX

2010

X

XI

2011

XII

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 30.11. 2007 - obce ze zlínské iniciativy oznamují, že Svaz měst a obcí (SMO ČR) neprosazuje zájmy všech obcí a měst a založí vlastní sdružení

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 31.1.2008 – vzniká Sdružení místních samospráv (SMS ČR), do kterého vstupuje téměř 1000 obcí

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ

Daňově diskriminovaná obec 26.5.09 Podpis smlouvy s TOP 09 9.7.09 Pád vlády - konec RUD 28.3.09

Analýza VŠE 5.1.09

' 09

2006

I 2009

II

2007

RUD v programu TOP 09 a STAN 30.8.09

III

IV

2008

V

VI

VII

2009

VIII

IX

2010

X

XI

2011

XII

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 5.1.2009 – po téměř roční práci je vypracována Analýza VŠE v Praze k přípravě nového zákona o RUD. Ministr financí Miroslav Kalousek její výsledky hodlá zapracovat do další změny financování samospráv, která má být předložena v létě 2009

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 28.3.2009 – pád Topolákovy vlády znamená konec příprav dalších změn RUD

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 26.5.2009 – starostové jsou nespokojeni s politickou situací, protože je jasné, že další změny v RUD se odkládají po plánovaných předčasných volbách (říjen 2009). Po celé zemi proto vyvěsí značky o diskriminaci jejich obcí

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 9.7.2009 – podpis smlouvy mezi TOP 09 a hnutím Starostové a nezávislí o společném postupu do parlamentních voleb

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 30.8. 2009 – do programu TOP 09 s podporou Starostů je zahrnuta pasáž o změně RUD a požadavek zmenšení rozdílů mezi největšími městy a ostatními obcemi a městy 08 Financování obcí, samospráva a prvky přímé demokracie Pro stabilní a předvídatelné financování života a rozvoje obcí navrhne vláda nový zákon o rozpočtovém určení daní. Vláda návrh předloží na základě intenzívní diskuse se zástupci samospráv – Svazu měst a obcí, Spolkem pro obnovu venkova, Sdružením místních samospráv a dalšími. Východiskem bude pečlivá analýza nákladů výkonu státní správy na obcích všech stupňů. Dále bude vláda diskutovat dosud nezohledňované parametry pro podíl obcí na sdílených daních, jako jsou existence školy, nadmořská výška či negativní zátěž životního prostředí. Zájmem vlády je rovněž zvýšit finanční motivaci obecních zastupitelstev na příznivém podnikatelském prostředí v obci. Cílem pak je dlouhodobá stabilní dohoda, která formou zákona stanoví příjmy obcí tak, aby se snížil současný diskriminační rozdíl příjmů na obyvatele mezi „nejchudší“ a „nejbohatší“ obcí. Současný rozdíl je zhruba 4,5násobek příjmů na obyvatele, cílový stav vláda stanoví v intervalu 2,5–3násobku. To zcela odpovídá i situaci ve vyspělých zemích Evropské unie. Příjmová základna obcí bude posílena zejména na úkor celostátních dotačních programů, ze kterých jsou doposud centrálně, a tudíž málo efektivně financovány rozvojové projekty v obcích.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ

Volby 2010 a 16,7% 28.5.10 Restart komise pro změnu fin. samospráv 15.11.10

RUD v koaliční smlouvě 30.7.10

' 10

2006

I 2010

II

2007

III

IV

2008

V

VI

VII

2009

VIII

IX

2010

X

XI

2011

XII

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 28.5.2010 – TOP 09 s podporou Starostů získává v poslaneckých volbách 16,7%, 41 poslanců

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 30.7. 2010 – do koaliční smlouvy ODS, TOP 09 a VV se dostává prakticky stejná pasáž, jak byla obsažena v programu TOP 09 s podporou Starostů, závazek max. 3násobného rozdílu v příjmech Prahy a ostatních obcí přislíbil předseda ODS, v textu smlouvy však číslovka uvedena není

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 15.11. 2010 – ministr financí Miroslav Kalousek obnovuje činnost komise pro změnu financování samospráv, účastní se SMS ČR, SPOV, SMO ČR, Asociace krajů ČR

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


od myšlenky po skutečnost

Klíčový dopis premiérovi 21.8.11 1000 starostů na demonstraci 21.9.11 Zveřejnění záměru změny RUD 1.4.11

' 11

2006

I 2011

II

2007

III

IV

2008

V

VI

VII

2009

TOP 09 a STAN předkládá novelu 28.11.11

VIII

IX

2010

X

XI

2011

XII

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 1.4. 2011 – ministr financí zveřejňuje záměr změny RUD, ta má snížit příjmy 4 největších měst o 4,5 miliardy Kč a přidat obcím a městům téměř 13 miliard Kč, ODS s návrhem nesouhlasí, podle premiéra návrh ministerstva financí je levičácký a jánošíkovský, který bohatým bere a chudým dává. Návrh ministra financí premiér odmítá zařadit na jednání vlády

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 21.8.2011 – obce zasílají premiéru Nečasovi KLÍČOVÝ DOPIS, v němž posílají na Úřad vlády klíč od budovy svého úřadu, žádají ho ať jako klíčová osoba podpoří návrh ministra financí na změnu RUD a dosažení trojnásobku rozdílu v příjmech samospráv. Na Úřad vlády dorazí téměř tisícovka klíčů.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 21.9.2011 – na tisíc starostů demonstruje v Praze proti diskriminaci ve financování samospráv, premiér Nečas jim slibuje změnu RUD do konce října.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 28.11.2011 – z důvodu nečinnosti premiéra Nečase při předložení novely RUD na vládu předkládá poslanecký klub TOP 09 a Starostové novelu sám

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ

Představení kompromisu na sněmu STAN 18.5.12 Sněmovna schválila zákon o RUD! 13.7.12 Senát schválil zákon o RUD 16.8.12 Vláda přijala změnu RUD 23.5.12

' 12

2006

V 2012

VI

2007

VII

2008

Zákon vstupuje v účinnost

Podpis prezidenta - zákon přijat 29.8.12

VIII

IX

2009

X

1.1.13

XI

2010

I 2013

XII

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 18.5.2012 – ministr financí na sněmu hnutí Starostové a nezávislí představuje politický kompromis změny financování samospráv, na kterém se dohodli strany koalice

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 23.5.2012 – vláda přijala návrh změny RUD, výsledný poměr je 3,2 násobek rozdílu, obcím a městům přibude podle návrhu 12 miliard Kč ročně nárokově navíc

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 13.7.2012 – Sněmovna schvaluje návrh zákona o změně RUD, ze 180 poslanců pro hlasovalo 158

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 16.8.2012 – Senát schvaluje návrh zákona o změně RUD, z 66 přítomných bylo 58 senátorů pro

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 29.8.2012 – návrh zákona podepisuje prezident, ZÁKON BYL PODLE ÚSTAVY TÍMTO PŘIJAT

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ

1.1.2013 zákon vstupuje v účinnost a přináší samosprávám téměř 12 miliard ročně navíc 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Rud  

prezentace

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you