Page 1

17

Ročník XXV / Cena 13 Kč

22. – 28. dubna 2014 / 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Uvnitř listu: přílohy Varhany pro Královo Pole, Doma a TV program

A–B

5

3 DOMA: NOVOPEČENÍ OTCOVÉ

ROZDĚLENÁ UKRAJINA

 Jak novopečení tatínkové prožívají své otcovství, jak mohou budovat vztah s dítětem a jaké nástrahy zde mohou číhat?

 Ukrajina je vnitřně rozdělena nejen politicky, ale i v církevní oblasti. Přesto právě odsud může pramenit naděje.

12

8–9 FENOMÉN REYNEK

Po celé republice na ni zvou stovky billboardů. Bombastická akce kolem Reynkovy výstavy by však neměla zakrýt hlubší otázky.TÉMA: MADONY DALEKÝCH ZEMÍ

EVANGELIZACE FILMEM

 S P. Vojtěchem Kodetem hovoříme o zdravé mariánské úctě a vydáváme se také za madonami do neevropských koutů světa.

 Slovenská řeholní sestra Ivica Kušíková točí dokumenty. Kamera je pro ni nástrojem, jímž se chce podělit o hodnoty, jež vyznává.

Papežové se stanou svatými Do Říma se chystají miliony poutníků. V ČR budou k dispozici přímé přenosy. V Římě v těchto dnech vrcholí přípravy na svatořečení papežů Jana XXIII. a Jana Pavla II. Vlastní svatořečení se bude konat o neděli Božího milosrdenství dopoledne, předcházet mu budou modlitební vigilie v římských kostelích. Věčné město očekává několik milionů poutníků, mnoho z nich bude z Polska. „Vzpomínám na naše první setkání, na jeho razantnost, otevřenost, veselost i na jeho povahu vždy blízkou činům. Už tenkrát jsem v něm viděl novou kapitolu v dějinách papežství,“ vzpomíná na Jana Pavla II. dlouholetý vatikánský mluvčí Joaquín Navarro Valls, jenž

prožil po boku Jana Pavla II. více než dvacet let. „Krátce poté, co jsem s ním začal spolupracovat, jsem viděl, jak se modlí. V těch chvílích jsem si byl jist, že je to svatý člověk, který je v tak důvěrném vztahu s Bohem, jak to odpovídá představě svatosti v katolické církvi,“ dodává spolupracovník polského papeže. Kanonizační mši bude možné sledovat také na televizních obrazovkách. Přímý přenos odvysílá 27. dubna televize Noe i Česká televize na kanálu ČT 2. Některé farnosti uspořádají veřejnou projekci. Například kina v Kroměříži a Veselí nad Moravou budou tuto událost přenášet na filmová plátna, pro zájemce z okolních obcí bude vypraven speciální autobus. Akce bude přenášena i v centru Českomoravská Fatima v Koclířově, kde projekci doprovodí komentář América Pabla Lópeze Ortize z Portorika. (čbk, ravat, tok)

www.katyd.cz

„Kristus vstal,“ pronesl papež ukrajinsky Vyzvat k míru na Ukrajině, prožít působivou křížovou cestu v římském Koloseu i omýt nohy 12 lidem s postižením. To vše stihl papež František během velikonočního tridua. Při nedělním požehnání Urbi et orbi mluvil papež František o radosti ze vzkříšeného Krista, ale zmínil zároveň řadu problémů, jež lidi tíží. „Pomoz nám odstranit metlu hladu, ztíženého konflikty a nezměrným plýtváním, jehož jsme spoluviníky. Umožni nám pečovat o bratry stižené epidemií eboly v Guineji, Conakry, Sierra Leone a Libérii i o ty, kteří strádají mnoha jinými nemocemi, jež se šíří také netečností a extrémní chudobou,“ zmínil ve velikonočním poselství papež František. Před zraky 150 tisíci přítomných lidí a dalších desítek milionů diváků, kteří sledovali televizní přenos, vyzval k míru i na Blízkém východě, především v Sýrii. A neopomněl ani Ukrajinu. „Pro Tvoje Vzkříšení, jež letos slavíme společně s církvemi, které se drží juliánského kalendáře, prosíme, abys na Ukrajině osvítil a inspiroval snahy o zklidnění, aby všechny zainteresované strany za podpory mezinárodního společenství vyvinuly veškeré

úsilí o zamezení násilí a přičinily se o budoucnost země v duchu jednoty a dialogu,“ řekl František a slova „Kristus vstal“ pronesl pak i v ukrajinštině.

TAM, KDE SE MĚ DOTKLA BOŽÍ MILOST Jen o pár hodin dříve – během sobotní vigilie – papež František pokřtil deset lidí pocházejících nejen z Itálie, ale například i z Běloruska, Senegalu či Vietnamu. Poté zdůraznil potřebu vracet se k okamžikům našeho prvního osobního setkání s Bohem. „Jít do Galileje znamená něco krásného, znamená znovu objevit svůj křest jako živý zdroj, vrátit se k onomu žhnoucímu bodu v počátku cesty, kdy se mne dotkla milost Boží. Touto jiskrou mohu roznítit oheň dnes, každý den, a nést hřejivost a světlo svým bratřím a sestrám. Tato jiskra zažíhá pokornou radost, radost, která neuráží bolest a zoufalství, radost dobrou a mírnou,“ dodal papež. Velkopáteční křížovou cestu prožilo 40 tisíc lidí spolu s papežem v působivých kulisách římského Kolosea. V místech, kde umírali nejen gladiátoři, ale též první křesťané, si jejich následovníci připomínali utrpení Ježíše Krista. (Pokračování na str. 3) Promluvu papeže Františka ze sobotní vigilie přinášíme na str. 7. Ostatní velikonoční promluvy včetně meditací křížové cesty lze nalézt v češtině na www.radiovaticana.cz.

Budoucí svatí – Jan XXIII. a Jan Pavel II.

Snímky ČTK

Výstava o svatých papežích Svatořečením dvou papežů, které se uskuteční o druhé neděli velikonoční, nežije jen Řím. Připomenout si nové světce mohou také lidé v Olomouci, kde se v pátek 25. dubna otevírá výstava nazvaná Jan XXIII. / Jan Pavel II. – Dělníci na vinici Páně. Mimořádná bude jak svým rozsahem, tak vystavenými předměty.

Asi největším lákadlem se může stát škapulíř, který při sobě měl Jan Pavel II. během atentátu v roce 1981. Kromě něj budou návštěvníci moci zhlédnout liturgické předměty, jež papež daroval olomoucké katedrále, a další exponáty související s Janem Pavlem II. či jeho předchůdcem Janem XXIII. (Pokračování na str. 5)

Strany mobilizují před eurovolbami Blogují, přednášejí a hlavně hodně cestují. Měsíc před květnovými volbami do Evropského parlamentu objíždějí kandidáti jednotlivých politických stran republiku ve snaze získat voliče. „Budeme bojovat proti otrokářským praktikám na pracovním trhu,“ slibují jedni. „Jsme odhodláni ve všech unijních institucích bojovat za návrat myšlenky svobodného hospodářského prostoru bez nadbytečných regulací, přebujelé byrokracie a zbytečného rozhazování peněz daňových poplatníků,“ kasají se druzí. Že už jste to někde slyšeli? Nejste sami. I politologové upozorňují na fakt, že politické strany před evropskými volbami mnohdy jen oprášily volební slogany z nedávných voleb do Poslanecké sněmovny a „přešily“ je na evropské poměry. „Dobré myšlenky se jen těžko hledají. A navíc dnes strany mají tendenci slibovat všechno všem, a tak jsou skrze programy jen obtížně identifikovatelné,“ ozřejmuje politolog Michal Pehr. Přesto má podle jeho slov smysl k volbám jít. „I když nám politika Evropského parlamentu připadá vzdálená, je to pro nás obrovská pří-

ležitost přispět, aby se do tohoto orgánu, který usměrňuje chod celé Evropy, dostali naši zástupci. Mohou zde ledacos ovlivnit.“ Obzvlášť to platí podle kněze a publicisty P. Josefa Hurta pro křesťany. „Evropa potřebuje hlasy křesťanů, protože máme být solí a kvasem společnosti a také vývoje Evropy. Rovněž mladí lidé by se měli ozvat a svým hlasem dát najevo svůj názor, neboť jejich současná situace je hodně složitá a svou aktivní účastí u těchto voleb mohou mnohé ovlivnit,“ míní P. Josef Hurt. A podle čeho by se měli křesťané u volebních uren rozhodovat? „Líbí se mi kritéria, jež nabídli evropští biskupové ve svém poselství k letošním volbám: pomoc chudým, nemocným a zranitelným, ochrana tradičních hodnot, solidarita, odpovědnost za imigranty či náboženskou svobodu,“ uzavírá P. Josef Hurt. JIŘÍ PRINZ


2

|

Z domova

Katolický týdeník 17 / 22. – 28. dubna 2014

EDITORIAL Jak na Vánoce, tak na Velikonoce? Ve dnech připomínky umučení a zmrtvýchvstání Páně jsem zpozoroval po několikerý rok částečné katolické „vánoční pohoršení“. Velikonoce totiž vzal na začátku postní doby podobně jako v adventu Vánoce za své byznys a v uplynulých dnech i média. Jejich cíl (zisk) nám však může být ukradený, je tomu tak přeci odjakživa. Místo oblíbené kverulace bychom tedy měli spíš na onu každoroční vlnu obchodu a třeba i vyprázdněného zájmu naskočit a doplnit ji – bez ramen a povýšení – evangeliem, radostí z kostelů, chrámových prostranství a z toho, co se odehrává ve společenství, kde žijeme. I sám sobě kladu ruku na srdce: Neupatlal jsem se i já letos jen čokoládou, nádivkou a vajíčky? Po dnech oběti, almužny, postu a odříkání přišel čas vítězství nad smrtí. A to není fráze – pokud tomu opravdu věříme a jenom to nepapouškujeme po panu faráři. Od metropolí obou církevních provincií až po nejzapadlejší samoty našich diecézí slavíme. Velikonoční doba totiž ještě neskončila... Krásné dny přeje JIŘÍ MACHÁNĚ, vedoucí redakce

JAK TO VIDÍ ČTENÁŘI? Zúčastníte se voleb do Evropského parlamentu? Ano    Ne   

252 62

Anketa na další týden: Růženec se modlím: a) každý den, b) jednou týdně, c) jednou měsíčně, d) vůbec.

Hrkání i Ježíšovy matičky Lidové tradice jsou s Velikonoci nerozlučně spjaty především na Moravě. Obnovují se ale i v Čechách, například v Českých Budějovicích. Komediant Víťa Marčík se tam totiž rozhodl obnovit tradici hrkání – průvodu s hrkačkami, který v určené hodiny nahrazoval vyzvánění zvonů. 72 mladých lidí proto na Zelený čtvrtek večer a třikrát během Velkého pátku prošlo městem. Šli ze čtyř světových stran a setkali se na náměstí Přemysla Otakara II. Byli oblečeni v černém, na obličejích měli masky a v rukou drželi speciální dřevěné trakaře, jimiž vyluzovali potřebný zvuk. „Tradice velikonočního hrkání je víceméně záminka, možná i provokace, která má být základem k pouličnímu dění. Toto pouliční divadlo má symbolicky vyjádřit okamžiky, jež se děly dávno, ale zároveň se neustále opakují,“ přiblížil Víťa Marčík smysl akce. Kromě hrkání ještě několik tesa-

„Ježíšovy matičky“ v Bělkovicích nedaleko Olomouce. Snímek Zita Chalupová řů v centru města ručně vyrobilo sedm křížů, které pak vztyčili.

JEŽÍŠOVY MATIČKY Originální tradici už přes pět set let uchovávají v Bělkovicích nedaleko Olomouce. Jsou to Je-

Hlasujte na www.katyd.cz!

Diecéze hraje GPS hru

My a Evropa KOMENTÁŘ JOSEFA BERÁNKA Deset let jsme členy Evropské unie a na některé otázky stále není lehké odpovědět: Bylo rozšíření Unie vedeno snahou o rozšíření odbytiště pro západní firmy, či vědomím vzájemné sounáležitosti? Jsou evropské fondy nástrojem rozvoje chudších oblastí, nebo nástrojem, jak ovlivňovat vnitřní politiku z Bruselu? Je připomínání zásluh a křesťanských postojů otců zakladatelů Evropského společenství dokladem docenění křesťanských kořenů, nebo společnou (a ke křesťanům macešskou) pozici charakterizuje spíš chybějící odkaz na Boha v úvodu Lisabonské smlouvy? I když odhlédneme od otázek vyvolaných ukrajinskou či hospodářskou krizí, je zřejmé, že odpovědět, kam Unie míří, není snadné. Sám musím s trochou nostalgie přiznat, že ono křesťanské nadšení pro Evropu, které jsem v bruselských úřadech zažil v roce 1992, je pryč. Dnes zde potkáte kariérní úředníky. Svým způsobem je to pochopitelné. Evropské instituce tak trochu odpovídají těm státním, ale zároveň se v mnohém liší. Mezi nimi existuje spletitý systém rolí a pravidel. Tak třeba evropské fondy přinesly Česku nejen obrovské peníze, ale i kontrolovatelné postupy přidělování, zákon o veřejných zakázkách a další pravidla. Mediální zkratka ale většinou hovoří o tom, že Brusel nás nutí utrácet za tu či onu pitomost, ač je konkrétní nastavení dotačních programů věcí místních vlád. Podobně se zdá, že nám Brusel vnucuje „stejnost“ pohlaví, rovnoprávnost sexuální orientace či odstraňování křížů ze škol. Skutečnost bývá složitější. Připomeňme, že Evropský soudní dvůr se zastal letušky, kterou zaměstnavatel nutil, aby nenosila na krku křížek, a v jiném případě jasně prohlásil, že lidské embryo si zaslouží právní ochranu od početí. V nedávné minulosti se také podařilo získat potřebný počet podpisů pod celoevropskou petici požadující zamezení vědeckým pokusům na lidských embryích a komise se jí bude muset zabývat. Podle průzkumů většině Čechů dnešní Unie stačí. Stačí nám mít svobodu pohybu, studia, práce… Ale stačí nám to doopravdy? Neměli bychom si položit otázku, nakolik my nasloucháme Evropě? Chceme spoluvytvářet společnou kulturu, společné dějiny založené na vládě práva a respektu k lidské důstojnosti? Odpověď na tuhle otázku je zároveň odpovědí na všechny v úvodu zmíněné otázky, včetně té, proč deset let váháme s odpovědí…

žíškovy matičky, které mají svůj původ snad v dobách morové epidemie. Každý rok jsou matičky dvě jiná mladá děvčata, která na Bílou sobotu přinesou z kostela v sousedních Dolanech do bělkovické školy sochu Krista. Tam ji

nazdobí a na Hod Boží velikonoční ji se sedmi mládenci v průvodu v krojích s muzikou a korouhvemi odnášejí zpět do Dolan. O letošní velikonoční neděli na matičky čekali lidé už na kraji obce a postupně se připojovali k průvodu další. Kostel sv. Matouše pak zaplnilo několik stovek věřících. „Nejtěžší je vždycky přesvědčit holky, aby šly za matičky. Dřív to bývala čest, chodívaly za ně dívky z bohatších rodin. Ale nakonec jsou děvčata ráda, že šla, mají na co vzpomínat. Před průvodem ještě pokaždé obejdou vesnici, všechny na slavnost pozvou a lidé často přispějí finančně. I díky tomu můžeme tuto tradici stále udržovat,“ popisuje Eva Zatloukalová, která se o slavnost v Bělkovicích stará. Podle jejích slov mělo přinesení Kristovy sochy do Bělkovic dříve i další význam: „Nebyl tady kostel, takže lidé, co by do Dolan nedošli, se mohli u sochy pomodlit.“ A jestli stojí za to tuto tradici i nadále uchovat? V neděli se stačilo rozhlédnout: desítky lidí stály podél silnice a čekaly s beránky a mazanci v rukou na průvod s matičkami, aby pak v dolanském kostele oslavily Kristovo zmrtvýchvstání. (jej, tok)

Na Zelený čtvrtek umyl nohy obyvatelů Charitního domova ve Staré Boleslavi pražský pomocný biskup Václav Malý. Snímek Jiří Prinz

350. výročí založení královéhradecké diecéze si mohou především mladí lidé připomenout také pomocí netradiční hry. Jmenuje se Go & Play hiStory a mohou se do ní zapojit nejen jednotlivci, ale i celé rodiny nebo společenství. Vše je postaveno na bázi geocachingu – hledání ukrytých předmětů pomocí GPS souřadnic. Každý, kdo se zaregistruje, může hledat schránky ukryté na 58 místech po celé diecézi. V nich jsou malé kartičky s informacemi o daném místě. Hra Go & Play hiStory (GPS) odstartovala na Diecézním se-

tkání mládeže a potrvá až do 12. října. „Výsledky budou vyhlášeny o podzimních prázdninách, tedy 25. října na Vesmíru, v centru mládeže v Orlických horách,“ sděluje Ludmila Horáčková z Diecézního centra pro mládež královéhradeckého biskupství, které je právě organizátorem hry ve spolupráci s 3. ročníkem tamního Animátorského kurzu. Podrobné informace a registrační formulář jsou k dispozici na www.gpshk.signaly.cz, kontaktní e-mail: gpshk@bihk.cz. (bihk, tok)

V noci je člověk Bohu blíž Mohli zůstat doma a spát. Místo toho se věřící v mnoha farnostech rozhodli strávit část noci z Velkého pátku na Bílou sobotu v kostele. Smyslem noční adorace před Kristovým hrobem je podle P. Josefa Říhy z Březolup na Uherskohradišťsku úžas nad tichem, které dává možnost vrátit se v myšlenkách k pašijím a ponořit se do osobní modlitby. „Ježíš chodíval v noci na opuštěná místa, aby tam rozmlou-

val s Otcem. A my jdeme na ta ‚opuštěná‘ místa za ním a spolu s ním se modlíme,“ doplňuje P. Jiří Ševčík z Hulína na Kroměřížsku. Význam bdění vnímají též samotní účastníci. „Když je ticho a tma, můžu s Bohem snadněji mluvit tváří v tvář – a Velikonoce

jsou k tomu nejlepší dobou,“ zmiňuje například Jan Drahotuský z Hulína. „Je to něco navíc – a právě to navíc člověka v duchovním životě posunuje,“ podotýká zase Pavel Šintál ze Zlína, podle něhož se člověk v noci cítí Bohu blíž. „Jako bych na své otázky dostával hned odpovědi,“ přidává. Také Ivana Hubáčková z Březolup nedá na bdění u Božího hrobu dopustit: „Tma jako by pohltila hluk i starosti všedních dní a zůstává to podstatné: Boží láska bez podmínek,“ uvádí.

Zájem o noční modlitbu je podle kněží dostatečný. „Poprvé jsem měl velké obavy, byl jsem ale mile překvapen. Popůlnoční hodiny jsou vždy obsazené jako první,“ líčí P. Ivan Fišar ze Zlína. Podle něj účast na bdění od člověka vyžaduje, aby překonal svou pohodlnost. Pro někoho může právě to být motivací. „Chci tuto oběť nabídnout Kristu jako poděkování za tu největší oběť, kterou pro mne podstoupil na kříži,“ uzavírá Petr Klinkovský ze Zlína. JIŘÍ GRAČKA

Vzpomínka na Karla a Zitu Stovkami příznivců historie se v úterý Svatého týdne zaplnil minoritský kostel svatých Janů v Brně. O svých prarodičích, blahoslaveném císaři Karlu I. a jeho manželce Zitě, přijel přednášet arcivévoda Rudolf Rakouský. Přítomné zaujal hlavně množstvím fotodokumentace a osobních vzpomínek. Za účasti představitelů brněnské diecéze a členů českých šlech-

tických rodů zde bratři minorité poprvé představili relikviář s Karlovými vlasy. Byly ustřiženy na Madeiře roku 1922, bezprostředně po císařově předčasné smrti. Badatelé je nalezli teprve nedávno a prostřednictvím Společnosti pro blahořečení císařovny Zity památku předali brněnskému kostelu k veřejnému uctívání. „Po zhotovení bezpečné schránky tento re-

likviář trvale vystavíme společně s ostatky papeže Jana Pavla II., které jsme také nedávno získali,“ slíbil farář od svatých Janů P. Robert Mayer. Současně připomněl, že v jeho chrámu bude až do květnové Noci kostelů přístupna obrazově bohatá výstava o životě bl. Karla I. a jeho rodiny. Slavnostní odpoledne uvedla mše svatá, kterou sloužil ostrav-

sko-opavský biskup František Lobkowicz a mimo jiné zmínil, že církevní praxe uctívání ostatků světců má co říci i dnešní době. „Každý z ostatků nám připomíná, že tito lidé ve svém životě dokázali vykonat veliké věci a že takovou možnost máme i my. Podmínkou je velká láska k Bohu a bližním,“ zdůraznil biskup Lobkowicz. (vaš)


Ze zahraničí | 3

Katolický týdeník 17 / 22. – 28. dubna 2014

Vzkříšení pod rovníkem „Happy Easter!“ zní velikonoční přání černošského kněze Mosese, které opětují stovky přítomných. Už poněkolikáté během čtyřhodinového obřadu zní chrámem Nejsvětější svátosti v keňském hlavním městě Nairobi potlesk věřících shromážděných ke slavení velikonoční vigilie. Vše zaznamenává misijní kamera z České republiky, která si všimla mj. temperamentního kázání a tanců provázejících liturgii. „Keňa patří k zemím, kde pomáháme například s podporou bohoslovců či s projekty místní církve zaměřené na péči o sirotky a opuštěné děti, lidi nakažené virem HIV nebo oběti kmenových a povolebních násilností z minulosti,“ vysvětluje P. Jiří Šlégr, národní ředitel Papežských misijních děl v ČR (PMD). Východoafrická Keňa se v současnosti potýká především s důsledky konfliktů v sousedních zemích – v Jižním Súdánu a Somálsku. Bezpečnostní prohlídky konané z obav před útoky islamistů zaznamenali také čeští návštěvníci, kteří zavítali do diecézí Eldoret a Machakos. V hlavním městě Nairobi se pak účastnili pobožnosti křížové cesty konané v jednom ze slumů této čtyřmilionové metropole známé vysokou mírou kriminality. PMD dále pomáhají v arcidiecézi Mombasa, kde se projekty zaměřují hlavně na pomoc opuštěným, týraným a zneužívaným dětem. „Stejně jako při minulých cestách do Zambie, Guyany, Surinamu či na Srí Lanku jsme chtěli zachytit atmosféru hlavních křesťanských svátků, abychom ji poté prostřednictvím

Křížová cesta v africké Keni. dokumentárního filmu, misijního kalendáře či rozhlasového cyklu tlumočili lidem u nás – a tím posílili jejich misijní zápal,“ vyjadřuje se P. Šlégr k účasti filmaře Martina Rýznara a redaktora Radia Proglas Filipa Breindla, kteří ho doprovázeli i při minulých cestách. Letos je doplnila ředitelka PMD v plzeňské diecézi Miriam Svobodová. „Přivážíme velikonoční radost a také ujištění, že Keňané vědí o štědrosti českých dárců a modlí se za ně. Pořídili jsme i rozsáhlý dokumentační materiál a těší-

Snímek archiv PMD me se, že našim lidem zprostředkujeme slova nairobského arcibiskupa, kardinála Johna Njueho, či apoštolského nuncia, arcibiskupa Charlese Daniela Balva, který v 90. letech působil v Praze a stále česky rozumí. Zachytili jsme ale také životní osud bohoslovce, jenž v dětství nemohl chodit pravidelně do školy, protože rodina na to neměla peníze, nebo svědectví ženy, která o Velikonocích přijala křest, a my jsme s ní mohli v tento pro ni tak výjimečný den hovořit,“ uzavírá P. Šlégr. (pmd)

Ukrajina je rozdělená i nábožensky Ukrajina po rozpadu Sovětského svazu a vyhlášení samostatnosti v  roce 1991 zápasí s nalezením jednotné identity. Vnitřní rozdělení, jež se nyní na Ukrajině naplno projevilo, existuje také v církevní sféře. Mezi sebou se navzájem přou nejen politické strany, samozřejmě v zádech s ekonomicky vlivnými oligarchy, či intelektuálové, ale rovněž představitelé jednotlivých církví, jež zde působí. Přitom právě náboženství hraje v tomto regionu nepřehlédnutelnou roli a podle sociologických průzkumů drží církve jedny z nejvyšších žebříčků důvěryhodnosti. Odlišnosti mezi konfesemi byly zřetelné i při návštěvě papeže Jana Pavla II. v roce 2001.

zve na jedinečné poutní duchovní cesty do Izraele tak trochu jinak…

17. 10. – 26. 10.

STAROZÁKONNÍ CESTA duchovní doprovod P. Prokop Siostrzonek OSB konečná cena 31.990 Kč 1. 11. – 10. 11.

NOVOZÁKONNÍ CESTA duchovní doprovod doc. Mireia Ryšková konečná cena 28.200 Kč 26. 10. – 2. 11. (I) 9. 11. – 16. 11. (II)

PĚŠÍ PUTOVÁNÍ DO JERUZALÉMA duchovní doprovod (I) P. Jan Regner SJ duchovní doprovod (II) P. Vít Zatloukal konečná cena 28.200 Kč Podrobný program cest na www.ckkrizek.cz Přihlášky obratem na: CK Křížek, Hájíčkova 206/15, 143 00 Praha 4, info@ckkrizek.cz, 241 911 248

www.ckkrizek.cz www.ckkrizek.cz

V Kyjevě ji doprovázely protesty pravoslavných a malý zájem lidí, naproti tomu ve Lvově se papež dočkal vřelého přijetí, které dokumentovala i účast skoro milionu věřících na jím slavené bohoslužbě. Rozpory mezi pravoslavnými a řeckokatolíky se ani poté příliš nezmírnily.

DVA PATRIARCHÁTY Napětí však neexistuje jen v rovině vztahů mezi dvěma konfesemi, nýbrž i v rámci pravoslaví. Kyjev je totiž považován za kolébku pravoslaví na Rusi i ruské, běloruské a ukrajinské státnosti. Většina věřících sice uznává autoritu moskevského patriarchátu, ale sílí i vliv „disidentů“, kteří v 90. letech založili kyjevský patriarchát. Nynější krizová situace a anexe Krymu Ruskou federací spory logicky ještě prohloubily, neboť se náboženské problémy prolnuly s politickými. Řeckokatolická církev hrála důležitou roli při protestech, které se od listopadu odehrávaly v centru Kyjeva, protože mezi odpůrci tehdejšího prezidenta převládali obyvatelé západu Ukrajiny, kde má tato konfese silné pozice. Ministerstvo kultury dokonce tehdy pohrozilo zákazem její činnosti (přitom řeckokatolíci byli masivně pronásledováni za sovětské éry, kdy byla jejich činnost znemožněna). Do podpory opozice se aktivně zapojili ortodoxní duchovní i věřící z kyjevského patriarchátu, zatímco promoskevské církevní kruhy byly při tehdejších střetech spíše zdrženlivé. Jihovýchod země, kde v těchto dnech eskaluje další vlna konfliktu, je dnes však vzhledem k výrazně průmyslovému charakteru a k dřívější masivní ateistické kampani spíše nábožensky vlažnější, a to i přes verbální proklamace přihlášení se k religiózním symbolům.

SPOLEČNÝ MÍROVÝ APEL V nynější krizi se už mnohokrát dostaly ke slovu historické reminiscence. Netýkaly se jen srovnávání ruské expanzivní politiky s událostmi roku 1938 a 1968 v Československu. Vzpomínky na minulost vyvolala i záplava rudo-černých vlajek, které připomínaly Ukrajinskou povstaleckou armádu pod vedením Stepana Bandery, spojenou s ultranacionalismem (zejména protipolsky orientovaným) a radikálním antisemitismem. K „banderovským“ tradicím se částečně hlásí též nynější vládní strana Svoboda, jejíž představitelé

získali po pádu Janukovyče vliv v armádních a bezpečnostních složkách a jež má podporu mezi některými řeckokatolíky, na což kriticky poukazují pravoslavné kruhy. Spory existují i při hodnocení užšího zapojení Ukrajiny do evropských struktur. Nemalá část, zejména prorusky orientovaných ortodoxních špiček, kriticky poukazuje na liberální a nemorální přístup vedení EU k otázkám rodinné politiky a upozorňuje na nynější marginalizaci křesťanských hodnot na Starém kontinentě. Řeckokatolická reprezentace se naproti tomu k integračním procesům staví mnohem vstřícněji. Podle metropolity Ilariona, majícího na starosti mezinárodní vztahy ruských pravoslavných, komplikuje ukrajinská krize i možnost schůzky papeže Františka a moskevského patriarchy Kirilla. Rozdělené ukrajinské církve však navenek spojuje apel na mírové řešení konfliktu, což by byl momentálně asi nejdůležitější vklad pro řešení ukrajinských problémů. JAROSLAV ŠEBEK Přestože čtvrteční dohoda v Ženevě o odzbrojení proruských aktivistů na Ukrajině vzbuzovala optimismus, situace na jihu země se ani v čase pondělní uzávěrky KT příliš nelepšila. Víkendové střety ukrajinské armády a proruských ozbrojenců si vyžádaly několik životů. Vůdce proruských sil v ukrajinském Slavjansku Vjačeslav Ponomarjov pak vyzval Rusko, aby do země vyslalo „mírové jednotky“, později žádal o dodávky zbraní. Rozpory kyjevského a moskevského patriarchátu pravoslavné církve ilustrovaly též velikonoční projevy jejich předních duchovních. Kyjevský patriarcha Filaret ostře odsoudil ruskou anexi Krymu. „Země, která nám zaručila územní celistvost, se dopustila agrese. Bůh nemůže být na straně zla, a proto je nepřítel ukrajinského lidu odsouzen k nezdaru,“ řekl patriarcha Filaret, jehož v neděli navštívil současný ukrajinský premiér Arsenij Jaceňuk. Naopak patriarcha Kirill mluvil ve svém velikonočním poselství o jednotě mezi ruským a ukrajinským lidem. „Modlíme se dnes speciálně za to, aby mír zavládl v srdcích a myslích našich bratrů a sester ve víře a naše tolik potřebná spolupráce mohla být obnovena,“ vyzval Kirill a dodal, že je to právě ruská pravoslavná církev, která v zemích spravovaných moskevským patriarchátem svědomitě plní svou misi, hlásá Boží pravdu a neúnavně volá po míru. (tok)

PROMLUVA PAPEŽE FRANTIŠKA Urbi et orbi 2014 Drazí bratři a sestry, požehnané Velikonoce! V církvi rozptýlené po celém světě zní andělova zvěst ženám: „Vy se nebojte, vím, že hledáte Ježíše ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen… Pojďte a podívejte se na to místo, kam byl položen“ (Mt 28,5–6). Toto je vrchol evangelia, povýtce dobrá zvěst: Ježíš ukřižovaný byl vzkříšen! Tato událost je základem naší víry a naší naděje: kdyby Kristus nevstal z mrtvých, křesťanství by bylo bezcenné; veškeré poslání církve by postrádalo svůj podnět, protože odtud vyšlo a stále vychází. Poselství, které křesťané nesou světu, říká: Ježíš je vtělená Láska a zemřel na kříži pro naše hříchy, ale Bůh Otec jej vzkřísil a učinil Pánem života a smrti. V Ježíši Láska zvítězila nad nenávistí, milosrdenství nad hříchem, dobro nad zlem, pravda nad lží, život nad smrtí. Proto říkáme všem: „Pojďte a podívejte se!“ V každé lidské situaci poznamenané křehkostí, hříchem a smrtí je dobrá zvěst nejenom slovem, ale svědectvím nezištné a věrné lásky. Je vyjitím ze sebe vstříc druhému, je to přebývání nablízku tomu, kdo je zdrcen životem, sdílení spolu s tím, kdo se ocitl v nouzi, je to zůstávání po boku toho, kdo je nemocen, starý nebo odstrčený… „Pojďte a podívejte se!“: Láska je silnější, Láska dává život, Láska umožňuje, aby na poušti rozkvetla naděje. S touto radostnou jistotou v srdci se nyní obracíme k Tobě, Vzkříšený Pane! Pomoz nám hledat Tě, abychom Tě všichni mohli potkat, vědět, že máme Otce, a necítit se jako sirotci; kéž Tě můžeme mít rádi a klanět se Ti. (Plné znění na radiovaticana.cz)

„Kristus vstal,“... (Dokončení ze str. 1) A nešlo zdaleka jen o připomínku dva tisíce let starých událostí. Arcibiskup Giancarlo Bregantini, jenž křížovou cestu připravil, propojil jednotlivá zastavení s aktuálními problémy a neduhy současného světa. Lidé se tak mohli modlit kupříkladu za dopady ekonomické krize nebo se přimlouvat za uprchlíky. V jednotlivých meditacích bylo znát, že je připravoval člověk, jehož se mnohé z těchto problémů osobně dotýkají – arcibiskup Bregantini totiž působí na jihu Itálie, kde je až třicetiprocentní nezaměstnanost, a při Italské biskupské konferenci vede komisi pro sociální otázky. Ježíšovo setkání s matkou arcibiskup Bregantini připodobnil situaci matek, jejichž děti trpí. „V jejich setkání se skryly slzy všech matek, které pláčou pro vzdálené děti, pro mladé odsouzené k smrti, zabité nebo naverbované do válek, a zvláště za dětské vojáky. Cítíme v nich mučivý nářek matek, jejichž děti umírají na nádory způsobené spalováním toxického odpadu. Slzy matek chvějících se dlouho do noci o mladé lidi zmítané nejistotou nebo podléhající drogám a alkoholu,“ zněla část meditace u 4. zastavení. Kříž byl nesen nejprve přímo Koloseem a poté prostranstvím před ním. Nesli ho většinou dva až tři lidé – mezi nimi žena na vozíku či děti.

OMYL NOHY TAKÉ MUSLIMOVI Předtím na Zelený čtvrtek omyl papež nohy dvanácti postiženým lidem – osmi mužům a čtyřem ženám. Památku ustanovení Večeře Páně navíc František neslavil v chrámu sv. Petra, nýbrž se vydal do zdravotnického centra Panny Marie od Božské Prozřetelnosti, které v římské čtvrti Boccea provozuje katolická nadace Dona Gnocchiho. Nejmladšímu pacientovi, jemuž papež umyl nohy, bylo 16 let, nejstaršímu pak 86. Byli mezi nimi lidé s dočasnými i chronickými obtížemi ortopedického, neurologického nebo onkologického původu. Většina pocházela z Itálie, nechyběli však ani zahraniční pacienti. Třeba pětasedmdesátiletý muslim Hamed je z Libye, sedmadvacetiletá Giordana zase z Etiopie. Tato žena s diagnózou spastická tetraplegie žije v milánském centru nadace Otce Gnocchiho už dvacet let. Píše básně a pracuje pro nadační rozhlasovou stanici. Před dvanácti lety pozdravila osobně Jana Pavla II., který nadaci přijal při zvláštní audienci u příležitosti stého výročí narození jejího zakladatele. (ravat, tok)


4

|

Publicistika – inzerce

Katolický týdeník 17 / 22. – 28. dubna 2014

Portál zůstává křesťanský Nakladatelství Portál má nového a mladého šéfredaktora. Co přinese práce MARTINA BEDŘICHA pro nakladatelství a co pro čtenáře? Loni jste se stal šéfredaktorem nakladatelství Portál. S jakými ambicemi jste do toho šel? Portál patří mezi kvalitní česká nakladatelství, takže hlavní ambicí bylo nesvést ho z této cesty. Vedle zavedených oblastí je zde další potenciál, který bych rád rozvíjel. Týká se například řady knižních rozhovorů, literatury pro starší děti, ale i spirituální literatury. Portálu je někdy vytýkáno, že přestal být „křesťanským“ nakladatelstvím a stal se

spíše nakladatelstvím „pedagogickým“. Jak byste reagoval na takový soud? Já bych ho doplnil o slovo, které má v určitých křesťanských kruzích ještě démoničtější zvuk: že je Portál nakladatelstvím „psychologickým“. To vše je pravda. Čistě křesťansky či pouze katolicky zaměřené nakladatelství má v naší zemi velmi malý prostor pro působení. Portál se oproti tomu jako jedno z mála nakladatelství odborně a kvalifikovaně věnuje i takovým – z tržního úhlu pohledu – „neperspektivním“, ale o to záslužnějším sférám, jako je speciální pedagogika či sociální práce. Na to si musí někde vydělat. Tím neříkám, že pedagogika či psychologie dotují sociální práci, ale že záběr nakladatelství musí být hodně široký. Ve všech těchto oblastech nicméně platí určitý „portálovský“ kodex, který je přirozeně křesťanský. Takže ve výsledku Portál implicitně křesťanským nakladatelstvím je.

 Změnil se Portál pod vaším vedením?

Změna na pozici šéfredaktora nemůže celek nakladatelství neovlivnit, jde ale o to, v čem

a jak. Přinesl jsem si určitý styl práce a představu o řemeslné kvalitě. Mé tíhnutí k mezioborovosti se projeví mj. ve výběru titulů, tak aby překračovaly například čistě psychologickou oblast směrem ke kultuře a filozofii. Doufám, že se mi podaří i ve spirituálních knihách Portálu otevřít kvalitní zdroje duchovní inspirace pro moderního člověka.

 Jako autor jste podepsán pod knihou roz-

hovorů s Martinem Putnou, kterou vaše nakladatelství také vydalo. Plánujete vydávat častěji vlastní knihy? Ne, to byla doufám výjimka. Nemyslím, že je dobře, aby nakladatelství vydávalo knihy vlastních zaměstnanců. V případě rozhovoru je to trochu jiné, tam jde především o toho, s kým je rozhovor veden. V tomto smyslu se tedy snad nejednalo o velký střet zájmů.

 Budete se i nadále věnovat revui Salve?

V Salve nekončím, pokračuji tam ve své stávající práci výkonného redaktora. Je to srdeční záležitost, kterou jsem ostatně vždy dělal ve

svém volném čase a kterou chápu jako svůj podíl na životě církve u nás.

 Jak podle vás ovlivní knižní trh právě ohlá-

šené snížení DPH na knihy? Je to dostatečná pomoc státu této branži? Snížení DPH je principiálně, ba i politicky nanejvýš rozumná věc. Výrazné snížení cen však čekat nelze. Snížení DPH by mohlo nakladatelům aspoň trochu uvolnit napjaté rozpočty knih, jejich výroba je však dlouhodobě značně podhodnocena. Při snížení DPH z 15 na 10 % bude snížení ceny zcela nepatrné; při snížení na 5 % by byla situace zajímavější. (pal) MARTIN BEDŘICH (*1982) vystudoval češtinu a srovnávací literaturu na FF UK v Praze, doktorát získal tamtéž. Přednášel na KTF UK, jako redaktor pracoval v nakladatelství Academia, nyní působí jako šéfredaktor nakladatelství Portál a výkonný redaktor revue Salve. Spolupracuje s centrem Dominikánská 8.

Hlasy ze svobodného světa Radio Svobodná Evropa, Hlas Ameriky, Vatikánské vysílání… Ty názvy byly ještě před čtvrtstoletím příslibem pravdivých informací a svobodného světa. Právě tyto i další zahraniční rozhlasové stanice, které v období totalitních režimů byly pro posluchače v Československu zásadním zdrojem informací, představují společně Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) a Český rozhlas. „U zrodu této naší spolupráce stál před třemi lety projekt Svobodně, kdy jsme si připomínali 60. výročí založení československé redakce Radia Svobodná Evropa. Při této

příležitosti byl zaveden web www.svobodne. rozhlas.cz. Český rozhlas se k exilové žurnalistice trvale hlásí, ostatně řada rozhlasových novinářů v těchto stanicích působila,“ podotýká redaktorka ČRo Plus Ivana Denčevová, která se této tematice věnuje. „Byly to stanice, které přinášely nejen svobodu a naději, ale také vzdělání a informovanost. Aspoň Radio Svobodná Evropa bylo z dnešního pohledu typickým rádiem veřejné služby, od pořadů o kultuře přes historii až po duchovní pořady.“ V těchto dnech vydal ÚSTR další číslo revue Paměť a dějiny, které je celé věnováno těmto

stanicím, zejména jejich československým redakcím. Mezi jinými je zde představeno Radio Vatikán, které zejména pro věřící posluchače znamenalo za éry komunismu mimořádný zdroj informací i duchovního povzbuzení. Právě této stanici bude věnován pořad na ČRo Plus, v němž badatelka ÚSTRu Stanislava Vodičková představí nejen historii tohoto rádia. „Při práci na monografii o kardinálu Beranovi jsem v Římě navštívila archiv Vatikánského rozhlasu, kde mě upoutaly dokumenty vztahující se k tématu perzekuce katolické církve v době nacismu a komunismu. V písem-

né podobě se dochovaly takřka kompletní relace, a to od roku 1950 do roku 1992,“ říká badatelka. „Po čase se podařilo domluvit spolupráci mezi Ústavem a Vatikánským rozhlasem, archiv jsme převezli z Říma k nám a obsah digitalizovali.“ Nyní můžete tyto pořady najít v elektronické podobě na webu ÚSTRu. (pau) ČRo Plus odvysílá pořad Hovory o Hlasu Ameriky a Radiu Svobodná Evropa ve čtvrtek 24. dubna od 22 hodin a pořad Hovory o Radiu Vatikán ve čtvrtek 1. května od 22 hodin.

DUCHOVNÍ OBNOVA ZA UZDRAVENÍ S OTCEM JAMESEM MANJACKALEM Motto: “Hle, všechno tvořím nové“ Zj,21,5 Otec James Manjackal (www.jmanjackal.net) se narodil 18. dubna 1946 v Kerale v jižní Indii a na kněze byl vysvěcen 23. dubna 1973. Je členem řádu Kongregace misionářů sv. Františka Saleského (M.S.F.S.). Byl univerzitním profesorem. Vykonal mnoho evangelizačních cest po více než 86 zemích celého světa, kde konal exercicie, pořádal konference, vedl bohoslužby s modlitbami za uzdravení a organizoval evangelizační semináře. Je autorem mnoha knih, básní a článků. Mimořádná je jeho evangelizační služba v Perském zálivu při konverzi muslimů ke křesťanství.

Uzdravení Je to jedinečný a nejznámější dar otce Jamese Manjackala M.S.F.S. Nesčetný počet účastníků exercicií dosvědčí zlepšení či uzdravení z nejrůznějších nemocí a závislostí pomocí působení Ducha svatého. I nejtěžší nemoci, např. roztroušená skleróza, byly i v České republice mnohokrát vyléčeny. Pro mnoho účastníků je ještě důležitější vyléčení duchovní a duševní. V současnosti nás sužuje mnoho poruch, fobií a stresů, které nás oddělují od radosti, pokoje, lásky, svobody a svatosti.

Po měsících utrpení a nepředstavitelných bolestí, po úplném ochrnutí a kómatu, se otec James Manjackal M.S.F.S. vrací zpět ke svému životnímu poslání – k evangelizaci. Ve své nové knize Od smrti k životu, kterou napsal v průběhu těžké nemoci, říká: „Vím, že přichází večer mého života, chci dále pokračovat v kázání Království Božího, až do posledního dechu, ať už budu stát, chodit, na vozíčku či upoután na lůžko. Na závěr mého života chci říci, jako svatý Pavel: V boji, který mám za sebou, jsem bojoval ze všech sil, závod jsem dokončil a ve víře vytrval. Teď už mně čeká jen věnec vítěze. To mne Pán – ten spravedlivý Soudce – zprostí všech vin a odmění věčným životem; a nejen mně, ale každého, kdo toužebně vyhlíží jeho příchod.“ (II. Tim 4: 7-8)

Láska Bůh je láska. Miluj bližního svého jako sám sebe. Láska k sobě samému je základem osobnosti a integrity každého člověka. Duchovní obnova Vám pomůže posílit tuto lásku a odstranit to, co ji blokuje. Rovněž láska k nejbližším, k manželovi, k dětem, k rodičům, k našemu okolí bude „pročištěna“ a obnovena. Vzájemná láska mezi Bohem a člověkem tvoří samotnou podstatu jejich vztahu. Duchovní obnova ji může pomoci posílit a prohloubit.

Využijte i Vy jedinečné možnosti spojit se s charismaty otce Jamese Manjackala M.S.F.S. při jeho jediné duchovní obnově v České republice v tomto roce. Připojte se k tisícům lidí, kteří prožili Uzdravení, obnovili a prohloubili Lásku a byli posíleni ve Víře.

Víra Věříme-li v Boha, rozhodli jsme se plně mu důvěřovat a spolehnout se na něj ve všech životních situacích. Víra je základním předpokladem života každého křesťana. Tato duchovní obnova Vám může pomoci lépe pochopit Boží plán pro každého z Vás – cestu k svatosti, radostnému a pokojnému životu. Duchovní obnova s otcem Jamesem Manjackalem M.S.F.S. Vás posílí ve Víře, prohloubí a rozzáří Vaši Lásku. To je základ pro fyzické, duševní a duchovní Uzdravení.

PROGRAM Zahájení: pátek 6. června, 9.00 hod Ukončení: neděle 8. června, 18.00 hod. Program bude vždy ukončen adorací a mší svatou spojenou s modlitbou otce Jamese. Kněží, řeholníci a děti do 10 let účast zdarma. Při včasné registraci do 10. 5. 2014 Možnosti ubytování

Základní cena Rodinné vstupné (2 dospělí, neomezený počet dětí do 15 let)

190,- Kč/os. 290,- Kč

Tělocvična BIGY

Domovy mládeže

Hotely

50,- Kč/noc

200,- Kč/noc

od 500,- Kč/noc

Otec James Manjackal charismatický katolický kněz z indie

6. – 8. červen 2014

Brno, výstaviště BVV – pavilon F

Srdečně Vás zveme na třídenní Duchovní obnovu vedenou otcem Jamesem Manjackalem. Duchovní obnova se uskuteční pod záštitou brněnského děkana Mons. ThLic. Václava Slouka, se souhlasem brněnského biskupa Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho. Využijte v mimořádné době Letnic možnost položit základy Vašeho nového života a zúčastněte se spolu s Vašimi blízkými této duchovní obnovy.

PŘIHLÁŠKA A DALŠÍ INFORMACE na www.duchovniobnova.cz tel.: 607 213 617, 725 062 300 I e-mail: info@duchovniobnova.cz


Kultura | 5

Katolický týdeník 17 / 22. – 28. dubna 2014

Reynek: Co řekne tíha? Zmrtvýchvstalý Kristus vychází z oblaků kouře. Z Pražského hradu kráčí možná dvoutisícový průvod. Po celé republice visí tři stovky billboardů... Tyto – a mnohé další atributy – jsou spojeny s výstavou grafik Bohuslava Reynka, která byla ve středu Svatého týdne zahájena ve Valdštejnské jízdárně. Záštitu nad ní převzal kardinál Dominik Duka. Setkání začalo ve svatovítské katedrále. K zaplněnému chrámu promluvil mimo jiné český primas či herec Jan Kačer. Farníci ze Žďáru nad Sázavou předváděli scény z pašijí při průvodu, který došel po Zámeckých schodech až dolů k jízdárně. Zde se opět ujal slova kardinál Duka: „Jsme vděčni mistru Bohuslavu Reynkovi, Petrkovu i celému tomu koutu Českomoravské vrchoviny. To je ta zem, kde se narodili lidé, kteří nám ukazují, že víra je živá a je možné jenom žít z víry.“ Svou pozornost zaměřil pražský arcibiskup také na reprezentativní vydání Bible Reynek, která v jeruzalémském překladu manželů Halasových vyšla v souvislosti s akcí před několika dny. „Bible Reynek je velikým skvostem. Je rovnocenná s kodexem leskovecko-drážďanské Bible, odvážím se ji srovnat i s Biblí kralickou – s těmi Biblemi, které živily lásku, trpělivost, ale také odvahu v této zemi,“ prohlásil pražský arcibiskup. Poté spolu s organizátory výstavy přestřihl slavnostní pásku a výstava byla otevřena veřejnosti.

REINKARNACE. OPRAVDU? Rozmáchle pojatá reklamní kampaň a zejména billboardy s nápisy jako REinkarnace či REstart jsou nejednomu znalci Reynkova díla trnem v oku. Kunsthistorik Jiří Šerých poukazuje na rozpor mezi umělcovou plachostí a touto nabubřelostí. „Přišel jsem do Petrkova před šedesáti lety jako úplný mladík, takže jsem pana Reynka stačil sledovat při zrodu celé poloviny jeho grafického díla,“ vzpomíná. „Pan Reynek kladl při tisku své zářící listy na ustlanou postel a tiše a pokorně nad nimi rozvažoval, ,co tíha řekne‘.“ Reynek by se podle Šerých otřásal studem nad jakýmikoli fanfárami. „Proto mu je musíme zadout do trub aspoň dnes, aby na věčnosti o něco nepřišel,“ dodává hořce. Majitel agentury BigMedia Richard Fuxa objevil Reynka před dvěma lety. Právě díky jeho

Neobvyklé je rozložení expozice do tří objektů. „Rozhodli jsme se propojit objekty, které Jan Pavel II. osobně navštívil. Stěžejní část je proto umístěna v kryptě katedrály sv. Václava, dvě skromnější pak v Arcibiskupském paláci, kde papež během své návštěvy Olomouce roku 1995 nocoval, a v bazilice na Svatém Kopečku, kde se setkal s mladými lidmi,“ vysvětlil

Ježíš Kristus, tedy jeho představitel Martin Dobrovolný ze Žďáru nad Sázavou, bere na svá bedra kříž. V pozadí kardinál Dominik Duka, který ho nesl o chvilku dřív. Scénky z pašijí byly součástí zahájení výstavy grafik Bohuslava Reynka v pražské Valdštejnské jízdárně. Snímek autor investici mohlo být slavnostní zahájení tak velkolepé, díky němu visí po celé zemi poutače. „Každý návštěvník výstavy si bude moci odnést zajímavý předmět s motivy od Bohuslava Reynka – ať už je to pohlednice, záložka, plakát, obrazová reprodukce v rámu, dětská knížka, katalog výstavy či unikátní vydání Bible,“ vypočítává Fuxa a dodává: „Věřím, že Reynkovo dílo by mohlo být srozumitelné i pro širší publikum.“ Tuto tendenci potvrzuje i spoluautor výstavy Zdeněk Sklenář. Galerista razí tezi: Reynek do každé rodiny. „To, co skrze Reynka vchází do srdcí lidí, je zbožnost a čistota. Všichni se od něj můžeme učit,“ říká s tím, že Reynkova tvorba může mít skutečně mezinárodní ohlas. To se mu potvrdilo před dvěma roky, kdy připravil jeho výstavu v Národní galerii v Pekingu. Ohlas byl nebývalý, následovalo mimo jiné vydání Bible pro Čínu v nákladu 40 milionů exemplářů!

VĚŘÍM JIM Spolupráci s oběma muži si pochvaluje i Reynkova vnučka a kurátorka výstavy Veronika Reynková: „Výstava by nevznikla bez Richarda Fuxy, který se pro dílo mého dědečka nadchnul, a bez Zdeňka Sklenáře, který patří ke špičce ve svém oboru – a to nejen v Česku. A hlavně oběma věřím!“

Ta poslední věta je klíčová. V minulosti byly nejednou zneužity odkaz Bohuslava Reynka a dobrota jeho dědiců. Zápůjčky se mnohokrát do Petrkova nevrátily. Vše vyvrcholilo před dvěma lety vznikem samozvaného Fondu Bohuslava Reynka, v jehož čele stál někdejší agent StB Pavel Chalupa. Fond se pokoušel pozůstalost Bohuslava Reynka uchvátit. Tomuto kroku se podařilo zabránit na poslední chvíli. Jako reakce na tento pokus založila rodina Nadaci Reynek. Jejím smyslem je nejen ochránit Reynkovo dílo, ale také zabránit dalším pirátským novotiskům. Falzifikátů se totiž po republice pohybují stovky. Volba dnes nezní tak, že Petrkov buď zůstane oním rozpadajícím se místem s tvůrcem škrábajícím ve skrytu své destičky, nebo se jeho odkazu na druhé straně chopí marketingová agentura. Volba zní: buď postupné rozkrádání a chátrání, nebo profesionální přístup. Jistě: prezentace díla petrkovského samotáře by mohla (a měla) být příště citlivější, ale žádné marketingové strategie naštěstí nepřekračují práh Valdštejnské jízdárny. Expozice samotná je decentní, uměřená a „petrkovská“ se vším všudy. K vidění bude do poloviny letních prázdnin. ALEŠ PALÁN

kurátor výstavy Martin Kučera z olomouckého arcibiskupství. Připomněl také, že vazbu na naši zemi měl i Jan XXIII. „Ještě jako arcibiskup Roncalli totiž v roce 1929 navštívil Starou Boleslav. V olomoucké pobočce Zemského archivu se zase dochovala vizitka s jeho podpisem a poděkováním arcibiskupu Prečanovi,“ dodal Kučera. Kromě vazeb obou papežů na naši zemi má výstava seznámit s jejich životem a dílem.

Slavnostní zahájení za účasti arcibiskupa Jana Graubnera proběhne v pátek 25. dubna od 17.00 hodin v kryptě katedrály, všechny expozice budou pak přístupné až do 28. září. V souvislosti s výstavou se v Arcibiskupském paláci uskuteční i dvě přednášky církevního historika a diplomata Františka X. Halase. První z nich, věnovaná Janu XXIII., je plánována na 5. května od 18.00 hodin. Druhá o Janu Pavlu II. se uskuteční v září. JIŘÍ GRAČKA

Zpívající kněz okouzlil Irsko Díky sociálním sítím obletěl téměř celý svět příběh řeholní sestry Cristiny, která nadchla porotu italské pěvecké soutěže. Podobný osud potkal v minulých dnech irského kněze, který velmi neobvykle ukončil svatbu. V jedné malé irské farnosti právě končí svatba. Kněz jde k mikrofonu a všichni čekají už jen krátké ohlášky a závěrečné požehnání. Místo toho se ale ozve zvuk kytary a kněz začíná zpívat Hallelujah od Leonarda Cohena. Nikdo z přítomných to nečeká a nevěsta má slzy

 Aleš Opatrný: Jak potěšit zpovědníka

(Karmelitánské nakl. 2014) „Sloužit lidem ve zpovědnici je krásná část kněžské služby. Člověk při ní zažije nejedno úžasné Boží působení… Hříchy mají všichni lidé, ale odpouštějícího Boha znají v plnosti jen křesťané. A toto poznání je nesmírným darem, který přeji každému v co nejvyšší míře,“ píše autor, jenž se snaží co nejvíc přiblížit velikost tohoto Božího působení. Díky této svátosti může odpouštějící a uzdravující Bůh víc a víc zářit v našich životech a my mu budeme stále víc důvěřovat.

 Benjamin Boisson: V krvi je život

Výstava o svatých papežích (Dokončení ze str. 1)

NOVINKY

na krajíčku. P. Ray Kelly totiž nezpívá originální text, nýbrž upravenou verzi, která je velmi srdečným přáním novomanželům. „Jsme tu dnes, abychom pomohli Leah a Chrisovi vyjít na společnou cestu a ukázali jim, jak moc nám na nich záleží, hallelujah,“ zní část textu, který do melodie velmi přesně pasuje a je od originálu téměř k nerozeznání. Kněz zpívá intonačně čistě a za jeho podání by se nemusel stydět leckterý profesionální zpěvák. Když dozpívá, svatebčané mu aplaudují ve stoje. Celý výstup by zůstal jen dárkem pro novomanžele, kdyby ovšem na místě nebyl kameraman a amatérské video následně neumístil na server youtube.com. Tam si ho za týden pustilo neuvěřitelných 28 milionů lidí! Pro srovnání – nejsledovanější video s originálním Hallelujah od Leonarda Cohena nasbíralo za pět let „jen“ 20 milionů zhlédnutí. Po zadání slova Hallelujah do vyhledávače na youtube.com se

zobrazí video s irským knězem hned jako třetí či čtvrtý odkaz, přestože jde o píseň, kterou nazpívali desítky, možná stovky zpěváků. P. Ray Kelly se díky videu dostal do velkého zájmu médií a vystoupil i v talk show irské televize RTE. Tam přiznal, že ho zpěv baví od mládí, a mluvil i o své cestě ke kněžství. Televize si pro něj připravila překvapení a pustila mu video z právě probíhající svatební cesty Chrise a Leah. „Nemůžeme uvěřit, že jste náš den učinil pro nás a naši rodinu tak úžasným. Díky, že jste svůj talent sdílel s námi, a těšíme se, až se znovu setkáme,“ děkovala na videu dojatě novomanželka Leah. „Píší mi lidé z celého světa a dostal jsem už pozvánky na svatby do Litvy, Chorvatska nebo Japonska. Ale nevím, co by mi na to řekl můj biskup,“ dodal s úsměvem o chvíli později P. Kelly, který už osm let vede farnost v Oldcastle severozápadně od Dublinu. (tok)

(Karmelitánské nakl. 2013) Kniha je svědectvím o autorově neobvyklé cestě, vedoucí od zázračného uzdravení z leukémie až k povolání ke kněžství. Boisson si čtenáře získá svou přímočarostí, zemitostí i smyslem pro humor. Vážná nemoc u něj propuká v pouhých dvanácti letech. Tehdy si začne zapisovat do deníku své smíšené pocity, bystré postřehy o rodině a škole, ale též o svých životních plánech, které se ocitají v troskách. Pozdější klikatá cesta vede až k rozpoznání Božího hlasu a nalezení duchovního domova.

 Guy Gilbert: Partnerství (Portál 2013)

Autor si v této útlé knížce klade otázku, jak mluvit o životě v partnerském páru v dnešní společnosti, kde mají manželské svazky stále kratší trvání. Jaký je dnes smysl závazku na „celý život“? Za svého více než padesátiletého kněžského i výchovného působení viděl už množství neúspěchů, ale i úspěchů v partnerské lásce. Nabízí své názory, reflexe, rady protkané krátkými příběhy ze života, jak je jeho zvykem, a poskytuje opěrné body pro rozhodnutí v různých životních situacích.

 Zdeněk Kalista: Tvář baroka

(Vyšehrad 2014) Esejistická knížka z pera vynikajícího českého historika byla poslední jeho knihou, jejíhož vydání se už nedočkal. Když ve svých pětasedmdesáti letech začal ztrácet zrak, vyťukával naslepo, závislý na pomoci svých přátel, na psacím stroji své úvahy o barokní epoše. Historické prameny mu byly nedostupné, a tak jediným zdrojem, z něhož mohl čerpat při promýšlení svého celoživotního tématu, byla jeho obdivuhodná paměť. Baroko a jeho duchovní rozměr zaměstnávaly Kalistu už od třicátých let 20. století, ale teprve v Tváři baroka nabývají jeho úvahy působivě emotivního, osobního rázu.

 Miloš Trapl, Karel Konečný, Pavel Marek:

Politik dobré vůle (Vyšehrad 2013) Mons. Jan Šrámek (1870–1956) byl za války předsedou londýnské exilové vlády a patřil mezi významné politiky našich novodobých dějin. Kniha tří historiků sleduje životní příběh jednoho ze zakladatelů křesťansko-demokratického politického směru u nás, jeho cestu ke kněžství a posléze k sociální a politické činnosti, jakož i podíl na sjednocení moravských a českých křesťanských stran v ČSL v roce 1919. Už za první republiky si vydobyl vlivné postavení, ale kniha si všímá též jeho působení za války v emigraci a dramatického závěru života po únoru 1948, kdy byl po neúspěšném pokusu o útěk až do smrti zadržován v internaci. (pau)

Velikonoční kalendář ČT

S neobvyklým velikonočním nápadem přišla Česká televize. Pomocí Velikonočního kalendáře představuje dětem křesťanskou podstatu těchto svátků, jakož i jejich zvyky či prolnutí do hudebních a výtvarných děl. Kalendář, který je přístupný na webových stránkách dětského kanálu ČT :D, je spuštěn od Květné neděle a on-line bude až do 8. června. Kalendář je pojatý jako živý obraz české návsi a den za dnem odkrývá dětem velikonoční obyčeje, hry, pohádky, ale také kapitoly pašijového příběhu. Je zde řada pohyblivých postaviček a animací, pod nimiž se jednotlivé aktivity schovávají. Spouštějí se přitom den po dni podle toho, jak Svatý týden plyne. Děti mohou na webu posílat i virtuální velikonoční pohlednice, prohlížet si Velikonoční obrazárnu, vyzkoušet si recepty na tradiční pokrmy, uplést si pomlázku, pěstovat osení či sledovat Velikonoční televizi. (apha, red)


6

|

Liturgie

Katolický týdeník 17 / 22. – 28. dubna 2014

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 27. DUBNA 2014

LITURGICKÝ KALENDÁŘ 27. 4. – DRUHÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) barva bílá, mše vlastní, Gloria 1. čtení Sk 2,42–47 Žl 118 (117),2–4.13–15.22–24, odp.: Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky; nebo Aleluja 2. čtení 1 Petr 1,3–9; sekvence není povinná zpěv před evangeliem: Aleluja. Protože jsi mě uviděl, Tomáši, uvěřil jsi, praví Pán; blahoslavení, kdo neviděli, a uvěřili. Aleluja. evangelium Jan 20,19–31 Krédo, preface 1. velikonoční („zvláště nyní, o Velikonocích“), v římském kánonu vlastní „V tomto společenství… Přijmi tedy…“, nakonec „Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja.“ 28. 4. – pondělí po 2. neděli velikonoční barva bílá, mše feriální 1. čtení Sk 4,23–31 Žl 2,1–3.4–6.7–9, odp.: Blaze všem, kdo se uchylují k Hospodinu; nebo Aleluja evangelium Jan 3,1–8 Nebo: Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka nezávazná památka, barva červená, mše o sv. Petru Chanelovi Nebo: Sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze nezávazná památka, barva bílá, mše o sv. Ludvíkovi Ve mších, které nemají vlastní prefaci, se bere až do slavnosti Nanebevstoupení Páně preface velikonoční. 29. 4. – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy barva bílá, mše vlastní, Gloria 1. čtení Jan 1,5–2,2 Žl 103 (102),1–2.3–4.8–9.13–14.17–18a, odp.: Veleb, duše má, Hospodina; nebo Aleluja evangelium Mt 11,25–30 preface o pannách a řeholnicích nebo o svatých

1. ČTENÍ SK 2,42–47 Při Letnicích apoštol Petr vystoupí a hlásá. Po tomto impulzu z druhé kapitoly Skutků se začíná budovat první církev. Náš text popisuje její typické (lze říci také ideální) znaky. Je třeba podotknout, že jde o jakousi souhrnnou zprávu a také idealizující stav, který v realitě vypadal asi složitěji, jak se zakrátko objeví v textu o ustanovení jáhnů (Sk 6,1–6).

Čtení ze Skutků apoštolů (Křesťané) setrvávali v apoštolském učení, v (bratrském) společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Všechny naplňovala bázeň, poněvadž se prostřednictvím apoštolů dělo mnoho divů a znamení. Všichni, kteří přijali víru, drželi pevně pohromadě a měli všechno společné. Prodávali všechen svůj majetek a dělili ho mezi všechny, jak kdo potřeboval. Každý den zůstávali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a jedli pokrm v radosti a s upřímností srdce, chválili Boha a těšili se všeobecné oblibě. A Pán rozmnožoval den co den počet povolaných ke spáse a církvi.

MEZIZPĚV ŽL 118,2–4.13–15.22–24 Velikonoční žalm s obdivem zpívá o Božím záměru. Je Boží dílo vykoupení „podivuhodné“ i pro nás?

* Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky. Nebo: Aleluja.

30. 4. – středa po 2. neděli velikonoční barva bílá, mše feriální 1. čtení Sk 5,17–26 Žl 34 (33),2–3.4–5.6–7.8–9, odp.: Ubožák zavolal, a Hospodin slyšel; nebo Aleluja evangelium Jan 3,16–21 Nebo: Sv. Zikmunda, mučedníka nezávazná památka, barva červená, mše o sv. Zikmundovi Nebo: Sv. Pia V., papeže nezávazná památka, barva bílá, mše o sv. Piovi 1. 5. – čtvrtek po 2. neděli velikonoční barva bílá, mše feriální 1. čtení Sk 5,27–33 Žl 34 (33),2+9.17–18.19–20, odp.: Ubožák zavolal, a Hospodin slyšel; nebo Aleluja evangelium Jan 3,31–36 Nebo: Sv. Josefa Dělníka nezávazná památka, barva bílá, mše o sv. Josefovi 2. 5. – památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve barva bílá, mše vlastní 1. čtení Sk 5,34–42 Žl 27 (26),1.4.13–14, odp.: Jedno od Hospodina žádám, abych směl přebývat v Hospodinově domě; nebo Aleluja evangelium Jan 6,1–15 první pátek v měsíci 3. 5. – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů barva červená, ranní mše vlastní, Gloria 1. čtení 1 Kor 15,1–8 Žl 19 (18),2–3.4–5, odp.: Všude na zemi pronikl jejich hlas; nebo Aleluja evangelium Jan 14,6–14 preface o apoštolech 4. 5. – TŘETÍ NEDĚLE VELIKONOČNÍ barva bílá, mše vlastní, Gloria 1. čtení Sk 2,14.22–28 Žl 16 (15),1–2a+5.7–8.9–10.11, odp.: Ukaž mi, Pane, cestu k životu; nebo Aleluja 2. čtení 1 Petr 1,17–21 zpěv před evangeliem: Aleluja. Pane Ježíši, odhal nám smysl Písma, učiň, ať naše srdce hoří, když k nám mluvíš. Aleluja. evangelium Lk 24,13–35 Krédo, preface velikonoční Žaltář 3. týdne (jpa)

Nechť řekne dům Izraelův: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“ – Nechť řekne dům Árónův: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“

EVANGELIUM JAN 20,19–31

– Nechť řeknou ti, kdo se bojí Hospodina: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“ * Vrazili do mě, abych padl, – avšak Hospodin mi pomohl. – Hospodin je má síla a statečnost, – stal se mou spásou. – Jásot ze spásy – zní ve stanech spravedlivých. * Kámen, který stavitelé zavrhli, – stal se kvádrem nárožním. – Hospodinovým řízením se tak stalo, – je to podivuhodné v našich očích. – Toto je den, který učinil Hospodin, – jásejme a radujme se z něho! *

Jan uvádí ve dvacáté kapitole několik příběhů, kdy se především apoštolové setkávají se Vzkříšeným. Zvláštní roli zde hraje Tomáš, který se s ním setká až o týden později. Jeho příběh je výzvou pro všechny, kdo „nebyli u toho“ v den vzkříšení.

Slova svatého evangelia podle Jana Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a (přesto) uvěřili.“ Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu.

2. ČTENÍ 1 PETR 1,3–9 První epištola sv. Petra začíná hned po vstupním pozdravu hymnem. Objeví se dvě témata: základní dar vykoupení a otázka zkoušek, které přicházejí.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, (na dědictví) skvělé a trvalé. Je pro nás připraveno v nebi; protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc (a vede) ke spáse, která se má ukázat (nyní) v poslední době. A proto budete potom jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to k chvále, slávě a cti. Toho milujete, ačkoli jste ho neviděli; v něho věříte, třebaže ho ještě nevidíte. Zato budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti; až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše.

DENNÍ TICHÁ CHVÍLE neděle 27. 4. Jan 20,19–31 Ježíšův dar pokoje a Ducha je darem pro celou církev, i pro tebe. I ty jsi blahoslavený, blahoslavená, protože jsi uvěřil. V síle Ducha dávej jeho pokoj dál. pondělí 28. 4. Jan 3,1–8 Ježíš zve k důvěře v Boží zastání a odvaze k hlásání i v nepříznivé situaci.

úterý 29. 4. Mt 11,25–30 Prožij dnešní den ve světle, kterým je Bůh sám; ve společenství, do kterého tě uvádí; očištěn a očišťován krví jeho Syna Ježíše Krista. středa 30. 4. Sk 5,17–26 Slova toho života musí být hlásána! Apoštolové tak činí navzdory zákazu a hrozbě nového uvěznění. Nic takového ti nehrozí. Komu dnes přineseš slova života?

čtvrtek 1. 5. Gn 1,26–2,3 Člověk stvořený k Božímu obrazu, stvořený ve dvou „vydáních“ – mužském a ženském – je zván k práci, k vytváření nového, k péči o stvořené. To platí i pro mne a nejen pro dnešní den. pátek 2. 5. Sk 5,34–42 Boží dílo nejde zničit, i když je ničí nejen jeho nepřátelé, ale někdy i jeho přátelé – svojí lhostejností, nevnímáním po-

třeby hlásat radostnou zvěst – ať vhod či nevhod… sobota 3. 5. Jan 14,6–14 Já jsem cesta, pravda a život. Vyber si jeden z těchto pojmů vztažených na Krista, vezmi si jej do svého dne a nech se provázet Ježíšem. Připravilo Pastorační středisko, Arcibiskupství pražské

HOMILIE

Naše pochybnosti a víra Pochybovat, klást otázky, usilovat o objasnění toho, co není na první pohled zřejmé, patří k člověku. Známý filozof náboženství Romano Guardini svému známému několik týdnů před smrtí řekl, že Bůh se ho určitě zeptá na mnohé. Ale i já se ho zeptám, proč jsou ke spáse člověka nutné strašné okliky přes utrpení a hřích. A dodal, že očekává odpověď, kterou nenašel v žádné knize, a dokonce ani v Písmu. Také my máme své otazníky, které se týkají např. některých méně jasných míst v Bibli, a hledáme vysvětlení. Písmo samo na mnoha místech dosvědčuje, jak hluboce může být víra ovlivněna různými pochybnostmi. Ptejme se, zda vůbec existuje jediný věřící, který si je ve věcech duchovního života tak jistý, že je prost jakékoliv pochybnosti, a v němž by tedy nebyl přítomen nevěřící Tomáš. Dokud neuvidím, neuvěřím, řekl tento učedník. Uveďme ještě přiznání sv. Terezie z Lisieux, neboť i ona musela prožít své temné hodiny, což se veřejnosti

dlouho tajilo: Ocitla jsem se v nějaké bezútěšné poušti. Vše bylo černé jako v nejtemnější noci. Pronásledovaly mě hrozné myšlenky, přepadaly mě myšlenky nejhorších materialistů. Vraťme se k Tomášovi, abychom viděli, že i Ježíšovi současníci to s vírou neměli nijak lehké. Díky bratrství ostatních učedníků našel tento pochybovač cestu zpět k plné důvěře ve Zmrtvýchvstalého; oni ho nevyloučili ze svých řad, ale přijali ho i nadále jako toho, kdo k nim náleží, s jeho otázkami a problémy. Podobně by se mělo chovat každé společenství křesťanů, aby přijalo každého, jaký je, se všemi úzkostmi i hříchy, bez předsudků a výhrad. Vzájemně si tedy pomáhat nést břemena druhých, nedivit se lidským nedokonalostem, ale naopak odpouštět a vzájemně se posilovat ve víře. Křesťanská obec, tím méně světová církev, nebyly a nejsou bez problémů. Není to zvláštní, že právě do takového společenství přišel vzkříšený Pán, aby je pozdravil slovy

Pokoj vám? Pokoj Kristův a jeho přítomnost spojuje všechny navzájem: lidi silné i slabé víry, znejistěné i pochybující, hledající a ty, kteří jsou naplněni novou nadějí, váhavé, vzdělance i lidi prosté. Ti všichni do Kristovy církve patří, jsou jejími plnoprávnými členy. V realitě dneška občas někdo prohodí, že v Boha sice věří, ale církev k tomu nepotřebuje. Evangelium říká něco jiného: s Pánem je možno se setkat ve shromáždění bratří a sester. I kritický Tomáš znovu nachází víru v něho ne mimo, ale uvnitř společenství; a vzkříšený Ježíš tam přichází právě kvůli tomuto jedinému nevěřícímu člověku. Věděl o jeho pochybnostech a dobře zná i naše nejistoty. Ví, co nás tíží; ví to dřív, než mu to řekneme. Z toho plyne, že je nám blíž, než si myslíme. Právě dnes si připomínáme jeho nekonečnou lásku a milosrdenství, které platí lidstvu jako celku i každému z nás. P. MILOSLAV FIALA OPraem

B R E V I Á Ř P R O L A I K Y Kompletář Závěrečná modlitba

Prosby

Antifona ke kantiku Panny Marie

Krátké čtení a zpěv

Žalmy

Antifony

Hymnus

Nešpory Závěrečná modlitba

Krátké čtení a zpěv

Žalmy

Antifony

Hymnus

Závěrečná modlitba

Modlitba uprostřed dne

Prosby

Antifona k Zachar. kantiku

Krátké čtení a zpěv

Žalmy

Antifony

Ranní chvály

Hymnus

Žalm

Antifona

Cyklus Uvedení do první A modlitby dne

Ne 27. 4. 471 539 783 881 471 539 472 528 813 914 514 577 515 578 515 578 515 578 482 541 474 530 474 530 476 532 515 578 477 538 478 534 478 534 516 579 516 579 516 579 515 578 1242 1379 Po 28. 4. 518 582 783 881 518 582 935 1046 936 1046 520 584 520 584 520 585 521 585 519 583 519 584 940 1052 521 585 521 585 517 581 945 1057 945 1057 522 586 522 587 522 587 521 585 1247 1384 Út 29. 4. 1741 1961 786 881 1742 1961 1742 1062 813 1063 1743 1962 1355 1507 1744 1963 1355 1507 519 583 519 584 955 1068 1745 696 1355 1507 1746 1965 1747 1073 1747 1073 1749 1968 1356 1507 1750 1969 1355 1507 1250 1387 St 30. 4. 518 582 783 881 518 582 965 1079 965 1079 526 591 526 592 526 592 527 592 519 583 519 584 971 1085 527 593 527 592 517 581 976 1091 976 1091 528 593 528 594 528 594 527 592 1254 1391 Čt 1. 5. 518 582 783 881 518 582 981 1097 981 1097 529 595 530 595 530 595 530 596 519 583 519 584 987 1103 530 596 530 596 517 581 992 1109 992 1109 531 597 532 598 532 598 530 596 1257 1395 Pá 2. 5. 1734 1941 783 881 1734 1941 998 1115 998 1115 1735 1942 1735 1943 1724 1943 1359 1511 519 583 519 584 1004 1121 534 600 533 600 1736 1946 1009 1126 1009 1126 1737 1949 1737 1950 1731 1950 1359 1511 1260 1398 So 3. 5. 1673 1892 786 881 1673 1893 1359 1512 813 914 1674 1512 1360 1512 1675 1512 1360 1513 519 723 519 723 911 1138 1676 732 1360 1513 517 581 538 1144 1025 1144 538 605 539 605 539 606 541 608 1238 1374 Čísla uvedená v tabulce jsou stránkami Breviáře pro laiky. První číslo v pořadí uvádí stranu ve starším vydání, tučné pak ve vydání novém. Modlitba breviáře nabízí více možností, volíme tu nejjednodušší.


Odpovědny | 7

Katolický týdeník 17 / 22. – 28. dubna 2014

BŮH V MÉM ŽIVOTĚ I ROHLÍK JE VZÁCNÝ DAR Při procházce městem jsem se nedávno zastavil u naší kostelní vývěsky. Při četbě různých informací jsem si všiml páru mladých lidí, kteří vyšli z kostela. Zamířili ke mně a po slušném pozdravu se ptali na možnost práce. A začali vyprávět, jak v našem městě pochodili. Přijeli na inzerát nabízející zaměstnání. Po jediném dni v práci je ale podnikatel bez platu vyprovodil se slovy, že když odečetl své náklady, už na ně nic nezbylo. Hodnocení takového jednání nechám na čtenáři. Ti lidé nežebrali. Když jsem ale viděl jejich zármutek, zalovil jsem v kapsách a daroval jim všechny nalezené drobné s omluvou, že jako důchodce s sebou víc nemám. Žena se na mě usmála a poděkovala. Přiznala, že i to se moc hodí, protože už vlastně nemají ani na rohlík. Byla to smutná zkušenost a já jsem si přitom vzpomněl na úplně jiný rohlík z příběhu, který mi kdysi vyprávěl jeden známý kněz. Bylo to nedlouho po válce, když uviděl skupinu chlapců, z nichž jeden odhodil rohlík do odpadkového koše. Kněz jej napomenul slovy, že plýtvání Božími dary je hřích. Tehdy, v době všeobecného nedostatku a potravinových lístků, to bylo jistě i společensky nevhodné jednání. Kněz ale nevěděl, že chlapec je z rodiny komunistického funkcionáře a že si na něj bude doma stěžovat. Také se to stalo a pan farář pak prožil mnoho obav, co s ním bude. Nakonec se bouře přehnala a on mohl v místě zůstat. Bůh mu pomohl. Nebeský Dárce, jak ten kněz říkával, mu přece nemohl onen rohlík zůstat dlužen… (lf) Také vám někdy Bůh pomohl v životních nesnázích? Napište nám o tom!

Já jsem, nebo To jsem já? Co vlastně řekl Ježíš při zatýkání v Getsemanské zahradě? Kralická Bible uvádí odpověď: „Já jsem!“ Řekl-li to v podobném smyslu jako v J 8,58, je logické, že „couvli a padli na zem“, protože vyslovil Boží jméno. Novější překlady uvádějí odpověď: „To jsem já.“ Nechci to zlehčovat, ale po této odpovědi by se dalo spíše očekávat, že se Pán legitimuje, a ne že to se zatýkajícími praští o zem. Přiznám se, že nevím. Nešla jsem s Ježíšem za potok Cedron a nevstoupila jsem s ním do zahrady, neslyšela jsem jeho slova… Evangelista Jan snad ano, a tak budu vycházet z jeho výpovědi. Možná že kdybych na místě tenkrát byla, moje výpověď by se lišila právě tak, jako se v detailech liší výpověď autorů ostatních evangelií. Všichni čtyři byli zřejmě svědky téže události, ale každý z nich ji popisuje jinak, aniž je některý z popisů nepravdivý. Seznámíme-li se s různými pohledy, můžeme popisovanou událost vnímat plastičtěji.

Zatímco například Lukáš představuje Ježíše jako muže modlitby, Janovým záměrem bylo představit ho jako Pána. Tento záměr je patrný i v autorově líčení velikonočního příběhu. Již ve 12. kapitole (ve verši 23) dává Jan čtenáři na srozuměnou, že Ježíš ví o brzkém příchodu své smrti, s níž je smířen, a nazývá ji hodinou svého oslavení. O hluboké úzkosti, kterou Pán prožíval, když se opuštěn všemi v zahradě modlil, se Jan na rozdíl od synoptických evangelií nezmiňuje. V jeho podání je Ježíš i ve chvílích svého utrpení Pánem a také pánem situace. Odpovědí těm, kdo ho přišli zatknout, to potvrzuje. V původním řeckém znění textu nacházíme slova, „Egó eimi“, tedy skutečně, „Já jsem“ (nikoliv „Já jsem to“), čímž Ježíš patrně naráží na Boží jméno, „Jsem, který jsem“, a poukazuje na svůj božský statut. Velekněží, farizeové a stráž, to znamená držitelé moci, pak bázlivě padají na zem před zdánlivě bezmocným. Jan vyzdvihuje Spasitelovu iniciativu a ujiš-

KDYŽ SE NEVĚŘÍCÍ ZEPTÁ...

Zpovědník a jeho psychologická příprava

DUCHOVNÍ SLOVO Jak je to s penězi v našem životě? Představují směnnou hodnotu. Bez nich bychom se dnes těžko najedli. Na druhou stranu nejde jen o množství peněz, ale i o to, s kým se srovnáváme, jaké jsou naše představy o tom, kolik peněz je třeba k životu a jak to vztahujeme k tomu, co sami máme. Kolikrát se setkáváme s falešným přesvědčením, že „za peníze se dá koupit všechno“. Pravda to není. Za peníze není možno získat úctu druhých lidí – a zvláště ne těch, kteří si naši úctu nejvíce zaslouží. Za peníze není možno koupit moudrost. Žádné peníze nevedou k prožití kvalitního, smysluplného života. A k tomu ještě platí: „Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí, kdo miluje hojnost, nemá nikdy dost (Kaz 5,9). Za peníze není možno koupit lásku. Výzkumy ukazují, jak je nebezpečné udělat si z peněz modlu. Čím více peněz kdo získá, tím více je přesvědčen o tom, že si to zaslouží. Při tom se ukazuje, že ti, kteří jsou závratně bohatí, nejsou ani moudřejší, ani kulturnější než ostatní, naopak často jim chybí cit pro druhé, pro ty chudší. Prorok Izaiáš i nás vybízí: „Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko!“ A ten, kdo toto přináší, nám říká: „Člověk nebude živ jenom chlebem, ale každým slovem Božím“ (Lk 4,4). Z knihy Jara Křivohlavého Není radost jako radost (Karmelitánské nakl. 2013). Připraveno ve spolupráci s knihkupectvím Cesta v Brně.

ťuje nás o tom, že proti Božímu Synu, Králi, by žádná světská moc nic nezmohla, kdyby k tomu sám nesvolil. On, ačkoli je způsobem bytí roven Bohu, však nelpí na svém božství a sám sebe se zříká. V tom tkví Ježíšova velikost. Musím dát čtenáři za pravdu, že překlad Kralické Bible uvádějící slova, „Já jsem“, je pravděpodobně věrnější interpretací Janova sdělení. Nerada bych ale o mladších překladech, které zmiňuje, tvrdila, že jsou horší. Různé překlady jsou vždy do určité míry výklady. Nám pak – podobně jako rozdílné pohledy svatopisců – mohou pomoci k uvědomění si mnoha rozměrů pojmově neuchopitelného tajemství a k plnějšímu poznání Pravdy, kterou nikdo z nás nevlastníme, ale sloužíme jí. KATEŘINA BRICHCÍNOVÁ, TF JČU České Budějovice

Rozvážný a moudrý. Takový má být kněz, který začne zpovídat. Ilustrační snímek Štefan Muráň Zpovědník může mít svým přístupem velký vliv na zpovídaného, může mu i ublížit, pokud se zachová necitlivě. Procházejí kněží nějakou psychologickou průpravou? Každý kněz, který zpovídá, k tomu musí být zplnomocněn svým biskupem. Má být rozvážný a moudrý. Než se posadí poprvé do zpovědnice, má za sebou pětiletou přípravu nejen v teologických předmětech, ale i v základech psychologie. A právě ty představují problém, na který míří čtenářova otázka. Kněz má být vlídný a vstřícný ke každému, kdo k němu přichází nejen pro odpuštění vin, ale kdo potřebuje zároveň radu, jak dál. Vyža-

duje to od něho nejen znalost aspoň základů psychologie, teoretickou i praktickou, ale i svědomitost a otevřenost. Z vlastní zkušenosti vím, že rovněž potřebuje svátost smíření, a je si také vědom, že každý hřích je proviněním jak proti Bohu, tak proti bratrství v Kristu. V míře mnohem větší než kterýkoliv lékař je lékařem duše, neboť ti, kdo touží po svátosti pokání, potřebují, aby je kněz trpělivě vyslechl a měl porozumění pro jejich hledání a potíže. Velkou útěchou je zpovědní tajemství. Nic tak nenarušuje důvěru jako poznání, že jsme svá tajemství svěřili nehodné osobě. Zpovědník smí sice poznat lidský hřích, ale nesmí toto poznání zneužít, neboť naše hříchy

patří Bohu. Zpovědníkovy uši zastupují uši Boží a jeho jazyk nesmí prozradit, co bylo jeho prostřednictvím řečeno Bohu. Zpovědník nesmí odmítnout žádné sebedůvěrnější sdělení, ani kdyby ho přivedlo do nebezpečí nebo mu způsobilo vážné nepříjemnosti. Nesmí také ani naznačit, že se u něho určitá osoba zpovídala, protože by se z toho dalo usoudit, že se dopustila vážného hříchu, pro který potřebovala zpověď. Ale každý člověk hledá ve zpovědnici něco víc než odpuštění hříchů. Duše, která se z nich vyznala, potřebuje ideál, k němuž by se mohla upnout a který by ji inspiroval v dalším životě. Svět je plný ztrápených a nešťastných lidí, což se projevuje nejen ve vztazích k bližním, ale i v nepřátelství mezi národy. Proto když kněz uděluje svátost pokání, plní službu dobrého pastýře, který hledá zbloudilou ovci. Anebo službu milosrdného Samaritána – a také otce, který čeká na ztraceného syna. Plní ovšem i službu spravedlivého soudce, který nedělá rozdíl v osobách a jehož soud je spravedlivý a zároveň milosrdný. Kněz přitom není pánem, ale služebníkem Božího milosrdenství. Papež František napomenul nedávno zpovědníky, aby pásli Pánovo stádce s láskou; pokud tak nečiní, sami hřeší a nekonají svou službu v duchu pověření samotným Kristem. Jak napsal koncil, mají se spojit s Kristovým úmyslem a jeho láskou. Mají projevit úctu a jemnocit vůči tomu, kdo klesl; mají milovat pravdu, být věrní učitelskému úřadu církve a trpělivě vést kajícníky k uzdravení a plné dospělosti ve víře. Mají se za ně modlit, konat pokání a svěřovat je do milosrdenství našeho Pána. P. MILOSLAV FIALA OPraem

HOMILIE FRANTIŠKA PŘI VELIKONOČNÍ VIGILII 19. DUBNA 2014 Evangelium o zmrtvýchvstání Ježíše Krista začíná cestou žen ke hrobu za úsvitu den po sobotě. Jdou vzdát poctu Pánovu tělu, ale nacházejí otevřený a prázdný hrob. Anděl jim řekl: „Nebojte se!“ (Mt 28,5) a přikazuje jim, aby šly a doručily učedníkům zprávu: „Byl vzkříšen z mrtvých. Jde před vámi do Galileje.“ Ženy hned běží a cestou potkají samotného Ježíše, který jde proti nim a říká: „Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, ať odejdou do Galileje. Tam mě uvidí.“ Nemějte strach, nebojte se – tento hlas dodává odvahy k otevření srdce, aby přijalo tuto zvěst. Po Mistrově smrti se totiž učedníci rozptýlili. Jejich víra se narušila, zdálo se, že vše

Vraťme se do Galileje skončilo – zhroutily se jistoty, zhasly naděje. Avšak zpráva, kterou jim oznámily ženy, třebaže byla neuvěřitelná, je zasáhla jako blesk ve tmě a začala se šířit: Ježíš vstal z mrtvých, jak předpověděl. Také příkaz, aby šli do Galileje, slyšely ženy dvakrát. Galilea je místem prvního povolání, kde vše začalo! Tam se mají vrátit, na místo prvního povolání. Tam k jezeru, kde jako rybáři spravovali sítě, když je Ježíš povolal, a oni zanechali všeho a šli za ním (srv. Mt 4,18–22). Vrátit se do Galileje znamená znovu všechno projít. Beze strachu. Nebojte se. Znovu pochopit kázání, zázraky, nové společenství, nadšení a selhání, včetně zrady. Znovu chápat všechno…

Každý má u počátků své cesty s Ježíšem také svou Galileu. „Jít do Galileje“ znamená něco krásného – znovu objevit svůj křest jako živý zdroj, čerpat novou energii z kořenů naší víry a naší křesťanské zkušenosti. Vrátit se do Galileje znamená především vrátit se k onomu žhnoucímu bodu v počátku cesty, kdy se mne dotkla milost Boží. Touto jiskrou mohu roznítit oheň dnes, každý den, a nést hřejivost a světlo svým bratřím a sestrám. Tato jiskra zažíhá pokornou radost, radost, která neuráží bolest a zoufalství, radost dobrou a mírnou. Také v životě křesťana nastává po křtu jiná, více existenciální „Galilea“: zkušenost osobního setkání s Ježíšem Kristem, který mě povolal následovat ho a podílet se na jeho

poslání. Vrátit se do Galileje v tomto smyslu znamená opatrovat v srdci živou památku tohoto povolání, kdy se Ježíš ubíral mou cestou, milosrdně na mne shlédl a požádal, abych jej následoval. Vrátit se do Galileje znamená znovu se upamatovat na onu chvíli, kdy se jeho oči zkřížily s mýma; chvíli, v níž mi dal pocítit, že mne má rád. Dnes si každý z nás může položit otázku: Co je mou Galileou? Kde je moje Galilea? Pamatuji si ji? Zapomněl jsem na ni? Šel jsem cestami a stezkami, které mne vedly k jejímu zapomnění? Pane, pomoz mi: řekni mi, co je mojí Galileou! Víš, že se tam chci vrátit a nechat se obejmout Tvým milosrdenstvím. Evangelium je jasné: je třeba se tam vrátit, aby bylo možné spatřit vzkříšeného Ježíše a stát se svědky jeho vzkříšení. Není to návrat zpět, není to stesk. Je to návrat k první lásce, abychom přijali oheň, který Ježíš ve světě rozžehl, a nesli jej všem až na konec země. Vraťte se do Galileje beze strachu. Dejme se na cestu!


8

|

Téma – Madony dalekých zemí

Katolický týdeník 17 / 22. – 28. dubna 2014

Maria – růže rozvitá pro celý svět Za dveřmi je květen – krásné jarní období, kdy se křesťané radují ze vzkříšeného Krista a očekávají slíbeného Utěšitele. Církev tyto dny prožívá tradičně s Pannou Marií – ať už oslavou jejích svátků, jež na květen připadají (8. května si ji připomínáme jako

Prostřednici všech milostí, 13. květen je zasvěcen Panně Marii Fatimské, 31. května slavíme její Navštívení), nebo májovými pobožnostmi a procesími. „Ona je vlastně tím nejkrásnějším květem stvoření, růží, jež se rozvinula v plnosti času, kdy Bůh posláním svého Syna daroval světu nové jaro. A současně je pokornou protagonistkou prvních kroků křesťanského společenství,“ zdůvodnil mariánské ukotvení tohoto měsíce papež Benedikt XVI. Katolíkům se někdy vyčítá, že je jejich úcta k Panně Marii v rozporu s uctíváním jediného

Boha. Druhý vatikánský koncil však důrazně připomněl nutnost mít vždy na vědomí rozdíl mezi Mariiným lidstvím a božstvím Ježíše a zdržet se „nesprávného přepínání“. Ani umenšování Mariina významu ale není podle církevního učení na místě. „Maria není cestou, tou je sám Kristus. Ona je ale na této cestě znamením,“ parafrázujme kardinála Joachima Meisnera. Její pokyn: „Udělejte všechno, co vám Ježíš řekne“, který směřovala učedníkům na svatbě v Káni, platí i nám všem a po všechny časy.

Na této dvoustraně se chceme vydat za Pannou Marií mimo Evropu, dozvědět se, jak rozumějí její výzvě národy, jež ze středu našeho kontinentu pokládáme za exotické. Pomyslnou pouť zahájíme v Nazaretě – místě, kde Maria žila a kde dnes její baziliku zdobí desítky různých mariánských vyobrazení. Zastavíme se v Brazílii s její lidovou vírou, Číně, kde je mariánský kult symbolem protirežimního odporu, i v černé Africe. Téma doplní zamyšlení P. Vojtěcha Kodeta. ALENA SCHEINOSTOVÁ

Radikálně se spolehla na Boha v otevřenosti Duchu Svatému, životu pod vedením Ducha.

Mariina moc a mateřská láska přitahují lidi napříč kulturami. S pohanskými bohyněmi však Matka Boží nemá nic společného. O  hloubce i hranicích mariánského kultu jsme hovořili s P. VOJTĚCHEM KODETEM. Mariánská zbožnost oslovuje lidi po celém světě, a to často i mezi nekřesťany. Co je na Panně Marii tak univerzálního? Nejsem si jist, zda je to právě osoba Panny Marie, nebo spíše obecně postava ženy, a zvláště matky s dítětem. Ve všech starých kulturách byla žena a matka vnímána posvátně především v souvislosti s plodností, spojovanou s plodností země. Možná některé lidi láká i to, co se často za mariánskou zbožnost vydává, a sice zájem o soukromá zjevení a poselství s tím spojená. Pokud přece jen oslovuje někoho mimo církev sama osoba Panny Marie, pak jistě pro svou vnitřní čistotu, neporušenost a mateřskou lásku.

 Přijmout Marii jako svou duchovní matku

tedy znamená dovolit jí, aby nás uváděla do života v Duchu Svatém? Ano, ona vždy žila a dodnes žije plně tím, čím žije její syn Ježíš, proto se tolik podílí na jeho plánu spásy. Avšak nikdy svého syna nezastiňovala ani od něho neodváděla – už na svatbě v Káni Galilejské se stala jeho spolupracovnicí v jeho poslání. Sama poslušná Božímu slovu vyzvala služebníky, aby udělali vše, co jim Pán řekne. Jsou to poslední slova Panny Marie zaznamenaná v Písmu svatém, tedy jakýsi její testament, něco důležitého pro život celé církve po všechna staletí. Lze Pannu Marii – Matku a Královnu

chápat jako pokračování kultu dávných bohyň? Pannu Marii nelze v žádném případě spojovat s jakýmkoli kultem ženských či mateřských bohyň starých kultur. Liší se od nich stejně, jako se liší pravý Bůh od všech model a božstev, která si vytvořil člověk pro uspokojení své náboženské potřeby. Bohyně pohanských náboženství jsou lidským výmyslem a jejich uctívání je pro křesťana modloslužbou. Panna Maria nebyla a není bohyně. Od všech bohyň se odlišuje svou podstatou a posláním. Byla prostou věřící dívkou, již si Bůh vyvolil k velikému úkolu: aby se stala matkou Spasitele, Božího Syna. Celá její velikost spočívá v Božím vyvolení a v její ochotě

 Jak chápat její význam dnes?

V bazilice Zvěstování v Nazaretě se sešla mariánská vyobrazení ze všech koutů světa. Každý si tu najde svou – přestože skutečná Matka Boží je jen jediná. Snímky Pavel Lagner spolupracovat s Bohem, v její otevřenosti pro Boží vůli a působení Ducha Svatého v jejím životě, v její pokoře a služebnosti, s níž naplnila Bohem svěřené poslání. Způsob, jakým to Bůh učinil, je lidsky nevymyslitelný. Víme to pouze z Písma svatého a z tradice církve. Pro mnohé je ale biblická zbožnost ve vztahu k Panně Marii nedostačující, a tak si z ní o své vůli dělají jakousi křesťanskou bohyni, čímž překrucují její postavení v Božím plánu spásy.

 Jaké je tedy správné, zdravé křesťanské

chápání Panny Marie? Kde je její „místo“? Místo Panny Marie v životě církve, a tím i v životě každého věřícího, je dáno od samého začátku Bohem. V evangeliích se o Panně Marii mnoho nepíše, ale všechny zmínky o ní ukazují na její velmi úzký vztah ke Kristu, na její místo v rodící se církvi a v celém Božím plánu záchrany.

Náš vztah k Panně Marii jednak vychází z toho, že je matkou Božího Syna, našeho Spasitele, a pak nám ji Pán Ježíš při svém umučení dal jako matku nás všech, když učedníku Janovi stojícímu pod křížem řekl: „Hle, tvá matka.“ Panna Maria také sehrála důležitou úlohu při zrodu církve. Její význam je naznačen mj. tím, že kromě apoštolů je jedinou osobou, jež je výslovně zmiňována jménem, když spolu s apoštoly prosila v Jeruzalémě o dar Ducha Svatého. Je tím ukázán začátek její stálé přítomnosti uprostřed modlící se církve. Ona jediná z celého společenství měla zkušenost s plností Ducha Svatého a po odchodu Ježíše k Otci mohla už svou přítomností uvádět jeho učedníky do plnosti nového života v Duchu. Tak jako Duch Svatý při zvěstování způsobil, že se stala matkou Božího Syna, stala se o Letnicích jeho působením matkou církve. Po Ježíšově odchodu k Otci se tedy učedníci měli učit od Panny Marie životu

Panna Maria má samozřejmě své poslání i v dnešní době. Jestliže Kristus je v nebi na pravici Boží a přimlouvá se za nás, ona jistě nedělá nic jiného. Je však třeba stále pamatovat, že i když se stala Matkou Boží, a to je veliká důstojnost, není žádná „bohyně“. Sama se nazvala služebnicí Páně a byla by první, kdo by odmítl být stavěn na roveň Bohu. V úctě k Panně Marii si musíme dávat pozor, abychom ji nikdy nedávali do protikladu s Bohem a jeho vůlí.

 Jak by tedy měla či neměla vypadat zdravá

mariánská úcta? Někteří se nechali ovlivnit falešnými zjeveními, kdy Panna Maria prý například drží ruku trestajícího Boha a chrání nás před jeho hněvem. To je naprosto nekřesťanské vnímání Boha, který jediný je pramenem veškerého milosrdenství, tedy i takového, jež k nám proudí skrze Pannu Marii. Ona nám byla dána za matku, aby s celou církví a s každým zvlášť putovala jeho životem a pomáhala nám dojít k cíli. Přitom je pro nás důležitá i jako vzor člověka věřícího a milujícího, pokorně naslouchajícího Božímu slovu, vždy připravená konat vůli Boží. Panna Maria je vzorem ženy, která radikálně odpověděla na Boží volání, která se dokázala spolehnout na Boha a jeho slovo ve velmi obtížných životních situacích. Proto je nám tak blízká zvláště v obdobích utrpení a životních zkoušek. (sch)

Zastavení na místě Ježíšova dětství Pro někoho nepříjemně kolotající místo s tlačenicí turistů, pro jiného bod kontemplace a neopakovatelné atmosféry Obojí je pravda: dnešní Nazaret, někdejší pozemský domov Panny Marie, má tu i onu tvář. Bazilika Zvěstování se tyčí na místě, kde podle tradice oznámil archanděl Gabriel Ježíšovo narození – budova dokončená roku 1969 je dílem italského architekta Giovanniho Muzia a postupně už pátou stavbou nad jeskyní, kde se měla Maria s andělem setkat. Poutníci si ji pamatují podle „plisované“ kopule symbolizující obrácený liliový květ. Na jejím obvodu se v ambitech skrývají vyobrazení Bohorodičky podle různých států a tradic.

BOHORODIČKA V ČEPCI „Zobrazení jednotlivých madon obvykle vychází z dané kultury, například čínská madona má tradiční čínský účes i oděv a šik-

mé oči, thajská má asijský čepeček, madona z Walesu vypadá jako středověká britská královna,“ popisuje Jana Heiserová z cestovní kanceláře CK Křížek. „Svoji madonu tu mají i Slováci, Češi se ale musejí spokojit s madonou Československa.“ Ne vždycky daný obraz zachycuje některou ze známých národních madon – ta slovenská je sice vyvedena podle Panny Marie z Šaštína, Litvu reprezentuje Maria Ostrobranská, ale například čínská madona je „pouze“ krásná čínská dáma. Jak poutníci na exotické podoby Boží Matky reagují? „My Evropané jsme zvyklí, že Maria vypadá tak a tak. Pak tu ale vidíme spoustu verzí z jiných zemí, kde si ji představují docela jinak, a jsme konfrontováni s tím, že i tyto představy jsou správné,“ usmívá se Jana Hei-

serová. Ostatně Maria je Matkou všech, nejen Evropanů.

KUDY ŠLY JEŽÍŠOVY KROKY K Matce Boží tu poutníky neobracejí jen národní ikony. Na průčelí chrámu je citována andělova řeč z Ave, na nádvoří vítá plastika samotné scény Zvěstování. Počet aktérů Ježíšova dětství dorovnává blízký kostel sv. Josefova, na místě, kde měl malý Ježíš pomáhat v pěstounově tesařské dílně. „Nedaleko se dochovala také podlaha synagogy, která prokazatelně pochází z Ježíšových dob, a je tedy vysoká pravděpodobnost, že právě po ní Ježíš chodil,“ doplňuje Jana Heiserová. Snad právě tam Ježíš řekl ona slova, „žádný prorok není vítán ve své vlasti“...

Zkušení poutníci se shodují, že je lépe chrám navštívit v časných ranních hodinách, a nejlépe se šikovným průvodcem, jenž ví, kdy a jak se vyvarovat hlučných zástupů turistů. „Zavezli nás sem rovnou z letiště na sedmou ranní,“ vzpomíná na Nazaret paní Karolína. „V bazilice se právě konala mše, a tak jsme budovu moc neprolézali. Postáli jsme a vstřebávali zdejší úžasnou atmosféru.“ Pocítí tu příchozí něco jako vzpomínku na pokornou dívku z Nazareta? „To se těžko popisuje,“ zamýšlí se paní Karolína. „Všechno je tu velmi opravdové. Zpěv, vůně, emoce, žádná naše evropská zdvořilá důstojnost, aby si o nás někdo něco nepomyslel. To se dá zažít jenom ve Svaté zemi.“ A proto prý stojí za to se sem alespoň jednou podívat. ALENA SCHEINOSTOVÁ


Téma | 9

Katolický týdeník 17 / 22. – 28. dubna 2014

Betlém v Brazílii, Nazaret v Betlémě Brazilci – to jsou Indiáni, ale i potomci Portugalců, Holanďanů, Němců, Afričanů či Poláků. Více než polovina z nich jsou katolíci. A „Maria“ tu znamená takřka totéž co „žena“ – ač i zde je už úcta k Matce Boží často pouhou tradicí.

na ulici k utlačení,“ usmívá se Marie Eliášová. „Pro Evropana je to navíc docela nezvyklá podívaná: lidé, kteří přišli poprosit o uzdravení nějakého údu, se šoupou po schodech chrámu po kolenou s příslušným orgánem vyvedeným ze dřeva – hlavou, nohou a podobně,“ přidává. Někteří místní věří, že k vyslyšení jejich proseb stačí dotknout se vozu, na němž madona jede. Jinou stranou mince této temperamentní lidové zbožnosti jsou však živé a radostné bohoslužby se zvučným zpěvem, na něž jsou kolemjdoucí zváni od otevřených dveří kostelů.

„Krátce po našem příjezdu jsem šla po ulici a nějaká žebračka na mě zavolala: Dona Maria! A já se lekla, že tu i žebračky hned vědí, jak se jmenuju…“ Úsměvná historka patří mezi řadu vzpomínek, které k Brazílii vážou Marii Eliášovou. S manželem-hydrologem a třemi syny tu strávila v 70. a 80. letech minulého století vždy několik roků a dodnes se sem vrací za přáteli. To je dost času na to, aby si člověk tuto pestrou, temperamentní a různorodou zemi zamiloval. Vyprávíme si s Marií v jejím pražském domku a společnost nám dělá Naše Paní z Belému (tedy „Betléma“) – města na severu země, ve státě Pará, romanticky zvaného Brána Amazonie. Sošku si Eliášovi přivezli na památku a nechali si ji speciálně napatinovat, aby tolik nezářila barvami, jež evropskému oku mohou připadat kýčovité. „Jednou jsme se vrátili zvenku a babička nám povídá: ‚Tak jsem vám tu ušmudlanou madonku trochu vycídila!‘“ směje se paní Marie nad růžolící Bohorodičkou. Křesťanská víra a tradice jsou pevnou součástí brazilské identity i mariánský kult je zde velmi hluboký – i ta žebračka mínila svým oslovením „paní“, protože „Maria“ se tu jmenuje každá žena: Maria Creuza,

POZAPOMENUTÁ ZBOŽNOST?

Madonka z brazilského Belému s evropským růžencem. Maria Socorro, Maria Aparecida a mnoho dalších. Právě „Aparecida“ není jen Mariin přívlastek, ale též jméno nejznámějšího brazilského poutního místa: na počátku 18. století zde rybáři vylovili z moře tělo a poté i hlavu mariánské sošky a dali jí jméno „Aparecida“ – Nalezená. Jak by se asi divili, kdyby věděli, že je dnes někdejší Aparecidina kaplička čtvrtým nejnavštěvovanějším poutním místem světa s bazilikou pro 45 tisíc lidí, že má tato madona svou svatyňku i v Ježíšově soše nad Riem, a že dělá společnost dokonce Pražskému Jezulátku kdesi v České republice?! „Tu ‚svou‘ Pannu Marii má ale v Brazílii

Snímek autorka

každý stát a pomalu též každé město,“ vysvětluje Marie Eliášová. Belém tak chrání Panna Maria Nazaretská: každoroční pouť „Círio di Nazare“ do novoklasicistní katedrály Naší Paní přivítá poutníky z celé země, kteří po dobu slavnosti úplně obsadí aglomeraci velikostí srovnatelnou s Prahou. Sochu madony, již do Brazílie přivezli z Evropy jezuitští misionáři a jejíž zmenšenina nyní bydlí v pražském domku paní Marie, odvezou pořadatelé dvacet kilometrů za město a s procesím pak putuje – dílem po Amazonce, dílem na ozdobeném voze – zpátky do katedrály. „Belém je v tropickém pásmu, tudíž je tam neustále velké horko a vlhko, a tak je to o pouti

S čím se Evropan v Belému nesetká, jsou například májové pobožnosti. „Zato sloupů je tam hodně, ale obvykle jsou na nich hodiny,“ podotýká paní Marie. Severní část Brazílie totiž kolonizovali především Portugalci, tudíž tu nezdomácněly formy zbožnosti typické pro Středoevropany. Naopak růžencový říjen se zde těší velké popularitě, věřící se modlí říjnové mariánské novény a právě na druhou neděli v říjnu připadá belémská poutní slavnost. Jako v městech po celém světě, i v brazilských metropolích se však živé jádro křesťanství postupně dostává do menšiny. „Už tehdy místním připadalo zvláštní, že jsme s rodinou každou neděli trvali na návštěvě mše,“ zmiňuje paní Marie. „Většina lidí mé generace má klášterní výchovu, jde tedy u nich možná o podvědomý vzdor.“ A zatímco Brazílie bohatne a stoupá vzhůru, náboženský život se zdá padat dolů. Přesto však za každým příslibem Brazilec stále ještě řekne, „dá-li Bůh“ – a na příští říjen si nejspíš uchystá dřevěnou nohu na cestu za Marií. ALENA SCHEINOSTOVÁ

Nepřicházím jen pro Afriku 28. listopadu 1981 chystala šestnáctiletá Alphonsine Mumureke ve školní jídelně na stůl, když na ni někdo zavolal. „Ndi Nyina wa Jambo – Jsem Matka vtěleného Slova,“ představila se jí krásná snědá žena. Jako Pannu Marii Sedmibolestnou ji dnes do rwandského Kibeho přicházejí uctít zástupy poutníků. Alphonsine nezůstala sama, komu se v klášterní škole v městečku na jihu Rwandy Maria ukázala. Od prvního zjevení až do 28. listopadu 1989 Boží Matka navštěvovala ještě další studentky. „Přicházím nejen pro Kibeho, nejen pro tuto diecézi, nejen pro Rwandu, nejen pro Afriku, ale pro celý svět,“ zdůraznila vizionářkám. Všem lidem bez rozdílu jsou určeny její naléhavé výzvy k obrácení, pokání a opravdové modlitbě. „Lidé již dnes nechápou věci tak, jak skutečně jsou: kdo páchá zlo, už ani nepoznává,

že je to špatné,“ vzkázala mezi jiným Maria. „Proč vám chybí horlivost ve službě Bohu, zatímco na službu satanovi soustřeďujete všechno své úsilí a hledáte všechny možné způsoby, abyste dosáhli svého cíle? Mluvím k vám, ale neslyšíte. Chci vás pozdvihnout, a vy nechcete vstát. Volám vás, a děláte hluché. Kdy začnete konat, o co vás prosím?!“

PŘEDPOVĚĎ GENOCIDY? 19. srpna 1982 viděly dívky Pannu Marii plakat. Děsivé mnohahodinové zjevení, jež

následovalo, odhalilo „potoky krve, lidi, kteří zabíjeli jeden druhého, opuštěné mrtvoly, jež nikdo nepochovával, stromy v plamenech, bezhlavá těla“. Ve Rwandě tehdy vládl mír a nikdo nepomyslel, že se hrůzy, před nimiž chtěla Maria varovat, stanou za pouhých dvanáct let skutečností. V občanské válce, jež vypukla na jaře roku 1994 mezi rwandskými kmeny Tutsiů a Hutuů, bylo během sta dní zavražděno na osm set tisíc lidí, převážně Tutsiů. Před válečným běsněním lidé hledali ochranu v katolických kostelích a klášterech, ty však byly nejednou zahlazeny i s uprchlíky. V plamenech tak skončil i areál v Kibeho a během genocidy zahynula též jedna z vizionářek Marie-Claire Mukangango.

KDE HOŘÍ OHEŇ DUCHA K listopadovému výročí počátku vizí byla roku 1995 po válce opravena kaple Zjevení, na místě stojí i moderní svatyně, již mají ve správě pallotini. Socha Panny Marie z Kibe-

ho má bílé roucho a modrý plášť, sepjaté ruce směřují k nebi a snědá tvář nenese ani čistě bělošské, ani africké rysy – tak, aby zobrazení podpořilo Mariinu větu: „Nepřicházím jen pro Afriku, ale pro celý svět.“ Takřka od svého počátku byla zjevení podrobena přísnému zkoumání církevní komise. Roku 1988 povolil diecézní biskup veřejný kult se slovy: „Není nám dovoleno tlumit oheň Ducha Svatého ani znevažovat dary, které volně a hojně uděluje.“ Od roku 2001 je pravost zjevení uznána též apoštolskou stolicí a do Kibeho každoročně cílí statisíce poutníků, v duchu přání zdejšího biskupa Augustina Misaga: „Ať je Kibeho cílem poutí a setkání lidí hledajících Boha, privilegovaným místem obrácení, zadostiučinění za hříchy světa a smíření.“ Kromě zpodobení Panny Marie charakterizuje toto místo sedmimetrová socha Božího milosrdenství, již při své návštěvě Rwandy osobně požehnal papež Jan Pavel II. (sch)

Za Matkou Číny v rudém stínu Procesí za asistence policie s rudými transparenty, zátarasy, vrtulníky, obrněnými vozidly. Tak vypadá rok co rok na konci května Dong Lü – vesnice na jihozápadě Číny. Věřící sem navzdory nevůli režimu přicházejí uctít Pannu Marii Pomocnou. Pouti do Dong Lü, vzdáleného 140 kilometrů od metropole Pekingu, jsou pro komunistickou vládu Číny nelegální náboženskou čiností. Měsíce příprav proto vždy provází riziko, že bude pouť pod nějakou záminkou zcela zakázána. Stovky lidí jsou vystaveny násilí, jsou jim zabavovány řidičské průkazy, aby se nemohli dostat do regionu, na přístupových cestách vznikají objížďky a uzavírky. Květnem státní šikana vrcholí – třeba i tak, že se jízdné či ubytování v okolí poutního místa

v tomto období poskytují výhradně nekatolíkům. Ve dnech konání slavnosti, jež připadá na 24. května, policie uzavře všechny trasy do vesnice a dohlíží na veškeré dění. A přesto lidé přijíždějí. Tradice mariánského poutního místa sahá až do roku 1900, kdy se zde během Boxerského povstání (jež cílilo jako proti kulturně cizorodému také proti katolictví) zjevila Panna Maria. Počty poutníků stoupaly až ke sto tisícům v osmdesátých a devadesátých letech

20. století. Přes 30 tisíc věřících se tak roku 1995 stalo v předvečer svátku Marie Pomocnice svědky nového zjevení. „Při slavnostní bohoslužbě, již pod širým nebem sloužili čtyři biskupové a sto deset kněží podzemní církve, nadešel během vstupní modlitby nadpřirozený úkaz pohybujícího se slunce, podobně jako ve Fatimě,“ popsal Joseph Kung z americké Nadace kardinála Kunga na pomoc katolíkům v Číně. „Sluneční kotouč najednou ztratil jas, takže se na něj lidé mohli pohodlně dívat, a začal se pohybovat zprava doleva. Střed měl bílý a z něj zářily různobarevné paprsky. Postupně se v něm objevovaly obrazy kříže, Svaté rodiny, Panny Marie a eucharistie. Lidé slyšeli výkřiky: ‚Svatá Matko, smiluj se nad námi, svými dětmi,‘ či: ‚Svatá Matko, odpusť mi mé hříchy!‘“ vylíčil Kung.

Úkaz, který posléze zakončil bílý záblesk, potvrdil jako skutečný i diecézní biskup. Podle vedení čínské podzemní církve chtěla Panna Maria věřícím poskytnout posilu a útěchu a „ukázat svou velkou moc, aby podpořila víru těch, kteří kvůli pouti do Dong Lü museli překonat nesmírné překážky“. Pro vládní úředníky však jde o další ohrožení jejich suverenity ze strany Vatikánu. Také proto v následujícím roce odřízli za pomoci pěti tisíc ozbrojených policistů na celý duben a květen vesnici od světa. Nejinak tomu nejspíš bude letos. 24. května se však v modlitbě k Naší Paní Číny spojí krajané a další věřící po celém světě: právě toto datum ustanovil papež Benedikt XVI. v roce 2009 jako Den modliteb za Čínu. (sch)


10

|

Informace – inzerce BRNO

 BRNO, Cenap (Vodní 13). Ženy, které

mají touhu se s někým sdílet, chtějí lépe poznat sebe sama a povzbudit vědomí vlastní hodnoty a sebeúcty, jsou zvány dne 28. 4. na Klub žen, budoucí rodiče dne 30. 4. na workshop Poprvé s miminkem. Více na www.cenap.cz. TŘEBÍČ, Poradna Ruth (Vltavínská 1376). Jste zváni dne 29. 4. od 17.00 do 18.30 hod. na poslední setkání kurzu Cyklus o výchově – Způsoby reagování na nevhodné chování dětí. Osvojíte si praktické metody a techniky, jak se zachovat při odmlouvání a neposlouchání, alternativy trestů. Nutné přihlášení předem na www.trebic.charita, termín pro podání přihlášky je min. den před konáním kurzu. Vstupné dobrovolné. BRNO, katedrála sv. Petra a Pavla. Dne 1. 5. v 11.00 hod. bude slavit brněnský biskup Vojtěch Cikrle slavnostní mši sv. za účasti členů vietnamské komunity působící v České republice. VII. PĚŠÍ POUŤ MUŽŮ z Vranova nad Dyjí do Jevišovic ke svatému Josefovi – patronovi mužů se koná dne 1. 5. Start v 10.00 hod. z Vranova nad Dyjí od kostela, v Jevišovicích bude ve 14.30 hod. sloužena mše sv. Délka trasy je 25 km, doprovodné vozidlo zajištěno, návrat si zajišťuje každý sám. Přihlášky na tel. 515 296 384, 731 402 742, e-mail: marek@fatym.com. Pořádá a zve Poutní bratrstvo. ŽAROŠICE, kostel sv. Anny. Jste zváni dne 3. 5. na Charitní pouť. V 17.30 hod. modlitba růžence, v 18.00 hod. mše sv. a svátostné požehnání. BRNO-HUSOVICE, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně. Dne 4. 5. v 10.00 hod. bude otec biskup Vojtěch Cikrle celebrovat mši svatou k oslavě 120. výročí narození brněnské rodačky blahoslavené Restituty. Při mši bude konána sbírka na stavbu kostela v Brně-Lesné. V 15.00 hod. bude k její poctě tamtéž koncert Akademického pěveckého sdružení Moravan. KŘTINY. Zveme všechny na první etapu České cesty do Cách dne 4. 5. ve 13.00 hod. Májovou přírodou budeme putovat ze Křtin na Vranov (15 km). I ten, kdo se přidá třeba jen na malý kousek, se stává poutníkem. Mše sv. ve Křtinách bude slavena v 10.30 hod., cestou se v 15.00 hod. zastavíme u mariánského světelského oltáře v Adamově a na Vranově bude večer májová pobožnost. SLAVONICE, Hotel u Růže (nám. Míru 452). 1. 5. – 30. 6. jste zváni na výstavu obrazů Magdaleny Křenkové-Florianové. Více informací na tel. 725 047 502, e-mail: krenkovi.jm@post.cz, www. obrazy-krenkova.cz.

ČESKÉ BUDĚJOVICE VRČEŇ, studánka Dobrá voda, kaple sv. Vojtěcha. Jste zváni dne 27. 4. v 11.30 hod. na poutní mši sv. MILČICE u Myslíva, kaple sv. Josefa. Jste zváni dne 27. 4. v 15.00 hod. na poutní bohoslužbu slova. SEPEKOV, kostel Panny Marie. V neděli 27. 4. na svátek Božího milosrdenství bude mše sv. slavena v 15.00 hod., v závěru mše sv. bude adorace, Te Deum na poděkování za svatořečení papežů Jana XXIII. a Jana Pavla II. a svátostné požehnání. * Zveme také dne 3. 5. na zahájení poutní sezony. V 16.30 hod. příležitost ke svátosti smíření, v 17.00 hod. mše svatá + májová pobožnost s biskupem Pavlem Posádem. Liturgii doprovodí sepekovská schola mládeže. LŠTĚNÍ u Vimperka. Dne 27. 4. v 10.30 hod. bude slavena mše sv. při Svatovojtěšské pouti. Hlavním celebrantem bude P. Jozef Gumenický, liturgii doprovodí pražský sbor Musica pro Sancta Cecilia. TÁBOR-KLOKOTY. Jste zváni dne 3. 5. na 1. květnovou sobotu s P. Janem Hambergrem, farářem v Soběslavi. Program: 16.00 hod. modlitba Klokotských zpívaných hodinek, 16.30 hod. růženec a svátost smíření, 17.00 hod. mše svatá. Po mši sv. následuje svátostné požehnání a možnost vykonat pouť ke kapli Dobrá Voda. ŘÍMOV. Jste zváni dne 4. 5. na Jarní pouť. (Mše sv. v předvečer pouti bude slavena dne 3. 5. v 18.00 hod.). Pro-

Katolický týdeník 17 / 22. – 28. dubna 2014 gram pouti: 7.15 hod. a 9.00 hod. mše sv., v 11.00 hod. slavná mše sv., slouží biskup Pavel Posád. Během dopoledne příležitost ke svátosti smíření. Ve 14.30 hod. proběhne svátostné požehnání a zakončení pouti.

HRADEC KRÁLOVÉ JAMNÉ NAD ORLICÍ, fara. Dne 29. 4. ve 20.00 hod. jste zváni na promítání filmového dokumentu s diskusí v rámci Net for God: Zimní olympijské hry v ruském Soči, mistrovství světa ve fotbale v Brazílii. Sport může také zprostředkovat duchovní zkušenost, vyznává hodnoty, které nalezneme i ve víře. CHRUDIM, fara. Dne 2. 5. v 19.00 hod. jste zváni na promítání filmového dokumentu s diskusí v rámci Net for God: Zimní olympijské hry v ruském Soči, mistrovství světa ve fotbale v Brazílii. Sport může také zprostředkovat duchovní zkušenost, vyznává hodnoty, které nalezneme i ve víře. HOJEŠÍN, Školské sestry sv. Františka. Dne 2. 5. se koná noční adorace. Program: 19.00 hod. mše sv., výstav Nejsv. svátosti – hodina společné adorace, pokračuje noční adorace. Kontakt: sr. Terezie, tel. 469 676 181, mob. 723 180 121. PARDUBICE, kostel sv. Václava, salesiánské středisko mládeže. Dne 3. 5. od 13.00 hod. zde proběhne diecézní setkání hnutí Modlitby matek. Všechny maminky srdečně zveme. MALÉ SVATOŇOVICE, kostel Sedmi radostí Panny Marie. Jste zváni na liturgii mariánského měsíce – dne 3. 5. v 8.30 na mši sv., dne 4. 5. v 10.30 hod. na mši sv., v 17.00 hod. na májovou pobožnost s uctíváním sošky Panny Marie Sedmiradostné. DŘÍZNA u Přepych. Dne 4. 5. ve 14.30 hod. zde bude slavena pontifikální mše sv., celebruje biskup Jan Vokál. Před mší svatou modlitba svatého růžence, možnost přistoupit ke svátosti smíření, po mši sv. následuje mariánská pobožnost. Soukromě i pobožnost křížové cesty. Diecézní centrum pro seniory, biskupství královéhradecké nabízí ve dnech 12. – 15. 5. duchovní obnovu pro seniory a osamělé seniory s Mons. ThLic. Bohumilem Kolářem v Marianum, Janské Lázně. Přihlášky: Biskupství královéhradecké, Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové, tel. 495 063 661, 737 215 328, web: www.dcshk.cz. Centrum pro manželství a rodinu pořádá letní exercicie pro manželské páry ve dnech 13. – 19. 7. v Domě setkání v Albeřicích v Krkonoších. Exercitátor: P. ICLic. Karel Moravec. Ubytování: samostatný pokoj pro manželský pár. Stravování: plná penze. Cena pobytu: pokoj se sociálním zařízením na patře 5 800 Kč za manželský pár, sociální zařízení na pokoji 7 500 Kč za manželský pár. Bližší informace a přihlášky na www.manzelstviarodina.cz.

LITOMĚŘICE MODLIVÝ DŮL u Svojkova. Jste zvá-

ni dne 1. 5. v 15.00 hod. na poutní mši sv. v lurdské jeskynní kapli. Hlavním celebrantem bude děkan kapituly J. M. Karel Havelka. LIBEREC-HANYCHOV, kostel sv. Bonifáce. Jste zváni dne 1. 5. od 18.00 hod. na koncert duchovní hudby, zazní skladby autorů G. F. Handela, J. CH. Bacha, J. S. Bacha, E. H. Griega a V. Trojana v podání dechového kvintetu 4+1. Výtěžek z koncertu bude věnován na úpravy kostela sv. Bonifáce. VŠEŇ v Českém ráji. Dne 3. 5. od 10.30 hod. zde bude slavena slavnostní poutní mše sv. ke cti sv. Filipa a Jakuba, celebruje prelát J. M. Karel Havelka, děkan kapituly a královský kanovník, za zpěvného a hudebního doprovodu sopranistky Elišky Josifové a dipl. umělkyně Zdeňky Nečesané. LOMNICE NAD POPELKOU, Orlovna. Jste zváni dne 3. 5. na stolní tenis – jednotlivci. Kvalifikace + otevřený turnaj proběhne od 9.00 do 14.30 hod., pro ročníky 1999 a ml., 1996 a ml., dospělí. Propozice na web.quick.cz/orel.zupa. sv.zdislavy. Přihlášky a informace na e-mailu: zupa.sv.zdislavy@orel.cz, tel. 481 685 237, 732 943 265.

 JIŘETÍN POD JEDLOVOU, Penzion

Kongregace dcer Božské lásky (Klášterní 254, Lužické hory). Ve dnech 30. 5. – 1. 6. zde proběhne duchovní obnova pro dívky ve věku 14–18 let na téma Ježíš Zmrtvýchvstalý ve společenství církve (…kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich; Mt 18,20). Vede P. Mirek Šimáček. S sebou: spacák, přezůvky, psací potřeby, Bibli, růženec, breviář (kdo má). Program obnovy začíná v 18.00 hod. večeří. Cena: 150 Kč, hlaste se do 25. 5. sr. Markétě Hluchníkové FDC na e-mail: marketafdc@seznam.cz, tel. 739 258 166.

OLOMOUC UHERSKÉ HRADIŠTĚ, kostel Nepo-

skvrněného Početí Panny Marie. Jste zváni dne 27. 4. v 19.00 hod. na Koncert pro Gabču – benefiční akce na podporu Gabriely Gougelové z Otrokovic, která má diagnózu dětské mozkové obrny. Od dětství je upoutaná na invalidní vozík a závislá na každodenní péči své maminky. V současné době si z finančních důvodů nemůže dovolit rehabilitace ani sociální a dovednostní aktivity. Na koncertech vystoupí cimbálová muzika Cifra z Uh. Hradiště, pěvecký sbor schola Nekonečno z Dolního Němčí, mužský pěvecký sbor Dolněmčané. Další koncert proběhne dne 11. 5. v 18.00 hod. v Uherském Brodě. Pokud se nemůžete zúčastnit koncertů, ale rádi byste pomohli, přispějte prosím na: 2800 565 869 / 2010 (Fio banka). Děkujeme. Za organizátory: Petra Hajdůchová, tel. 721 283 029. KYJOV, Městská knihovna. MSKA zve dne 27. 4. ve 14.30 hod. na přednášku Ing. Michaely Šojdrové na téma Křesťanské hodnoty v Evropě. ZÁBŘEH, Katolický dům. ČKA zve dne 29. 4. od 18.00 hod. na přednášku Doc. RNDr. Pavla Nováčka na téma Od udržitelného rozvoje k udržitelnému ústupu? SVATÝ KOPEČEK u Olomouce. Sestry premonstrátky zvou na duchovní obnovu na téma Laskavý papež Jan XXIII., která má přímou souvislost s vyhlášeným Rokem rodiny. Koná se ve dnech 3. – 4. 5., program začíná v 9.00 hod. mší sv. v bazilice Navštívení Panny Marie a pokračuje v Norbertinu (vede sr. Siarda L. Trochtová). Zakončení v neděli ve 13.00 hod. Z důvodu omezené kapacity je nutné se přihlásit do 28. 4. na e-mail: info@premonstratky.cz. VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, kostel Nanebevzetí Panny Marie. WAF ČR zve dne 4. 5. na mariánskou duchovní obnovu. V 15.00 hod. proběhne modlitba Korunky k Božímu milosrdenství, v 15.45 hod. informace a nácvik zpěvu. Program obnovy: 16.00 hod. zahájení a společná modlitba sv. růžence, 16.30 hod. přednáška Prof. América Pabla Lópeze Ortize, mezinárodního prezidenta Světového apoštolátu Fatimy z Portorika, 18.00 hod. mše sv. + adorace, hl. celebrantem a kazatelem bude P. Roland Berngeh (z Kamerunu). Na závěr proběhne obnova zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Více informací získáte na tel. 731 621 222, 603 383 373, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz. BLATNICE POD SV. ANTONÍNKEM. Dne 4. 5. v 15.00 hod. zde bude slavena pouť Jízdy králů (Vlčnov, Kunovice, Hluk, Skoronice). RAJNOCHOVICE, táborové středisko Archa. O víkendu 9. – 11. 5. zveme všechny ministranty na akční program CROSS FORCE. Čeká vás velká bojová hra, setkání a diskuse s armádním specialistou z mise v Afghánistánu a samozřejmě katecheze o „speciální službě“ i společné slavení liturgie. Do naší jednotky rádi přijmeme jak jednotlivce, tak skupiny ministrantů z farností. Podrobné informace a přihlášky najdete na www.ado.cz/mladez. Moravsko-slezská křesťanská akademie Olomouc si vás dovoluje pozvat na exkurzi Vídeňské Nové Město, Heiligenkreuz, která proběhne dne 14. 6. Program: 6.00 hod. odjezd z Olomouce, 9.30–14.00 hod. Vídeňské Nové Město (prohlídka města, pozdně románský farní kostel – dnešní dóm, katedrála sv. Jiří z 15. století, Vojenská akademie – bývalý hrad, volno na oběd a kávu), 14.30–17.30 hod. Heiligenkreuz (prohlídka slavného cisterciácké-

ho kláštera), 17.30 hod. návrat, 20.30 hod. příjezd do Olomouce. Přihlášky do 7. 6., cena exkurze je 480 Kč a je nutné ji uhradit předem na kurii v Olomouci v pondělky a úterky u pí Orságové nebo se domluvit na tel. 603 458 840. ŠVÁBENICE u Vyškova, Vlastivědné muzeum a Muzejní galerie betlémů. Každou neděli (do 29. 6.) je zde k významné události tohoto roku svatořečení dvou papežů Jana Pavla II. a Jana XXIII. otevřena životopisná výstava o těchto osobnostech Dvě nová zářivá světla na nebi. Otevřeno vždy od 14.00 do 17.00 hod. Vstupné dobrovolné.

OSTRAVA–OPAVA OSTRAVA-MORAVSKÁ OSTRAVA, katedrála Božského Spasitele. Jste zváni na oslavu kanonizace Jana XXIII. a Jana Pavla II. Dne 26. 4. vigilie: 17.30 hod. modlitba růžence, 18.00 hod. mše sv., 19.00 hod. duchovní promluva o Janu XXIII. a Janu Pavlu II. s filmovou produkcí, 20.00 hod. adorace Nejsvětější svátosti, 20.30 hod. svátostné požehnání. Dne 27. 4.: 7.30 hod. ranní mše sv. (z důvodu přímého televizního přenosu kanonizace mše sv. v 9.30 hod. nebude), 15.00 hod. modlitba slavného růžence, 15.30 hod. pontifikální mše sv. na poděkování za kanonizaci Jana XXIII. a Jana Pavla II., hlavním celebrantem bude biskup František Lobkowicz, 19.00 hod. večerní mše sv. OPAVA, aula Církevní konzervatoře (Beethovenova 1). Jste zváni dne 28. 4. v 18.00 hod. na absolventský koncert Aleny Juřenové (klavír). DOBRATICE POD PRAŠIVOU. Farnost zve dne 4. 5. na pouť k apoštolům sv. Filipovi a Jakubovi. Mše sv. budou slaveny v 9.00 a v 10.30 hod., celebruje P. Bogdan Stępień OSPPE. Od 12.00 hod. navazuje farní odpoledne: Teátr Víti Marčíka, pohoštění, atrakce pro děti. ČESKÝ TĚŠÍN, Exerciční dům TJ (Masarykovy sady 24). Jste sváni ve dnech 15. – 18. 5. na duchovní cvičení – IV. týden: Sdílet velkou radost s Kristem vzkříšeným pod vedením P. Františka Lízny SJ. Přihlášky na e-mailu: ex.dum. tesin@jesuit.cz, tel. 737 930 713.

PLZEŇ SKOKY u Žlutic, kostel Navštíve-

ní Panny Marie. Jste zváni dne 1. 5. na Českoněmeckou pouť porozumění. V 10.00 hod. vyjde procesí od křížku nad bývalou obcí u cesty od Polomu, poutní mše sv. začíná v 11.00 hod., hlavním celebrantem bude P. Zdeněk Filip Lobkowicz OPraem, opat Kanonie premonstrátů v Teplé. Během bohoslužby zazní v podání Ludmily Nové (soprán) a Víta Aschenbrennera (varhany) anonymní Missa in A pro hlas a varhany z konce 18. století, dále skladby J. S. Bacha a anonymní skladby z františkánského kláštera v Neukirchen beim Heiligen Blut. Více informací na www.skoky.eu.

PRAHA PRAHA-MALÁ STRANA, kostel sv. Tomáše. Ctitelé Božího milosrdenství zvou všechny věřící, ale i nevěřící na oslavy svátku Božího milosrdenství dne 27. 4., které se budou konat v kostele sv. Tomáše na Malé Straně u augustiniá-

nů (tradiční oslavy se tentokrát nebudou konat v kostele Pražského Jezulátka!). Program: 14.45 hod. Korunka k Božímu milosrdenství, 15.00 hod. slavná mše sv. Po mši sv. bude následovat pobožnost k Božímu milosrdenství s eucharistickým průvodem Zmrtvýchvstalého, zastavením u Ježíšova dětství před replikou Pražského Jezulátka a svátostným požehnáním. Slavnost bude zakončená hymnem Kristus vítězí, rozdáváním požehnaných květů a zpěvem duchovních hitů. Předpokládaný konec slavnosti v 17.00 hod. PRAHA-DEJVICE, Pastorační středisko, Arcibiskupství pražské (Kolejní 4). Místní skupina ČKA zve dne 28. 4. ve 20.00 hod. na přednášku PhDr. Václava Peřicha na téma Chytrá horákyně jako Evropanka. PRAHA-STARÉ MĚSTO, kostel Nejsv. Salvátora. Ekologická sekce ČKA zve dne 29. 4. od 19.00 hod. na tradiční bohoslužbu ke Dni Země s následnou besedou. PRAHA. Dne 3. 5. proběhnou přijímací zkoušky na Kurz pro varhaníky při Arcibiskupství pražském. Kurz je určen jak varhaníkům, kteří při liturgii již hrají, tak i zájemcům bez předchozích zkušeností (podmínkou je určitá zručnost ve hře na klavír, zájem o liturgii a ochota po absolvování kurzu skutečně prakticky sloužit ve farnostech arcidiecéze). Kurzovné činí 1 500 Kč za půl roku, studenti a sociálně slabší účastníci mají nárok na slevu. Více informací na e-mailu: psen@centrum.cz. SVATÁ HORA, bazilika Nanebevzetí Panny Marie. Jste zváni dne 3. 5. na 13. arcidiecézní pouť za duchovní. V 11.00 hod. bude slavena pontifikální mše sv. (celebruje kardinál Dominik Duka), ostatní mše sv. budou slaveny v 7.00, 9.00, 17.00 hod. PRAHA-HRADČANY, Loreta, klášter kapucínů. Jste zváni dne 3. 5. na Poutní sobotu. Od 18.00 hod. bude v kostele Narození Páně sloužena mše sv., následuje loretánská pobožnost v ambitu. PRAHA-STARÉ MĚSTO, Galerie Nová síň (Voršilská 3). Do 4. 5. zde probíhá výstava Lenky Vilhelmové Zimní lidé – skutečné události, které se promítají do tištěných obrazů, objektů a autorských knih. Hlavním exponátem je objekt ze železa, dřeva a skla s pigmentem. Otevřeno denně mimo pondělí od 11.00 do 18.00 hod. PERUC, kostel sv. Petra a Pavla. Dne 4. 5. v 18.00 hod. jste zváni na koncert flétnového uskupení Flauti Domini, které vystoupí se skladbami klasiků (Mozart, Čajkovskij, Telemann), a uskupení LPx-tet, které vystoupí s duchovními písněmi. PRAHA-VINOHRADY, Galerie Josipa Plečnika (krypta kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na nám. Jiřího z Poděbrad, vstup zezadu přes zahrádku). 29. 4. – 25. 5. jste zváni na výstavu Adriana Skálová: 365. Cyklus čítá 365 akvarelů alla prima, mapujících den po dni průběh jednoho roku. K projektu patří trojrozměrný model kláštera z přírodních a odpadových materiálů. Otevřeno od středy do neděle v čase 15.00 až 18.00 hod. Vstup zdarma. (Dne 23. 5. proběhne doprovodný program na Noc kostelů – setkání s autorkou výstavy v čase od 21.00 do 23.00 hod.). Více informací na www.artium-os.cz.

KAM V LÉTĚ NA DOVOLENOU? Máte-li chatu, penzion, hotel nebo jiné zajímavé ubytování, jež rádi nabídnete čtenářům KT k rodinné rekreaci nebo pro účely setkání farního společenství, využijte možnosti inzerce na našich stránkách. Poskytujeme slevy 15–25 % u opakované plošné inzerce. Své nabídky zasílejte na inzerce@katyd.cz nebo volejte na 222 513 103. Ceníky naleznete na

www.katyd.cz


Inzerce | 11

Katolický týdeník 17 / 22. – 28. dubna 2014

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ Dne 1. 5. 2014 oslaví své 65. narozeniny P. Ing. Karel Dachovský, kněz, spisovatel a vydavatel nakladatelství Řád. Boží Milost, dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie mu vyprošují sestra Dagmar a přátelé. ŽV 17–253VÝROČÍ SVATBY

80 let aktivního a 55 let společně prožívaného života oslaví manželé Štěpánka a Jindřich Cigánkovi. Za vše jim děkují a přejí B. P. děti a vnoučata. VS 17–283žitnosti. Prosíme pouze kvalitní a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky a pozůstalosti. Info René Simon, mob.: 736 127 661, e-mail: simonrene@seznam. cz K 17–88

 Prodám prostorný rod. dům – hru-

bá stavba, Záhořany u Mníšku pod Brdy. Mob.: 777 813 700, artlio@ artlio.cz K 17–208

 Koupím bakelitovou lampičku, rá-

dio, kafemlýnek, tel.: 274 814 448. K 17–266 Koupím péřový vánoční stromeček, betlém, ozdoby, tel.: 274 814 448. K 17–267 Odkoupím staré mince, bankovky a vojenské věci – šavle a tak. Nabídněte i sbírky nebo pozůstalosti. Mob.: 722 777 672. K 17–148 Koupím zlaté české dukáty z let 1923 –1938. Dvoudukát od 25 000, pětidukát od 80 000, desetidukát od 150 000. Info mob.: 736 127 661. K 17–292

SEZNÁMENÍ Hledám praktik. katoličku, do 32 let,

z Prahy. Sms na 604 600 068. S 17–129 Svobodný, VŠ, 43/180, nekuřák, mladšího vzhledu, hledá VŠ, SŠ, z okolí Pardubic. Foto potěší. S 17–265 Katolík, 175/44, hledá milou nenáročnou ženu. Mobil: 603 917 346. S 17–278 35, mladší vzhled, hledám ženu štíhlou, milou, Praha. Mob.: 774 952 404. S 17–285 VŠ, 66/172, má vážný zájem o seznámení s VŠ/SŠ, katoličkou, pro cestu životem. Zn.: Ostrava. S 17–270

Proč čtu Katolický týdeník? Inu proto, že ho mám rád. Proč jej mám rád? Protože je jako dobrý kamarád. Vždy potěší, často povzbudí, dosti poučí, někdy překvapí, leckdy pobaví, tu a tam pokárá či trkne. A je sveřepě věrný, neboť se každý týden pravidelně vrací. Při svém pracovním vytížení na něj mám prostor spíše navečer, kdy jej nejraději beru do vany a listuji jím v lázni horké vody. Je tak i čtením do nepohody, neboť dojde-li k úhoně, vím, že nejpozději další středu na mne bude ve schránce čekat jeho další mladší bráška. Svižný, milý dobrák. ROBERT HUNEŠ, ředitel prachatického hospice

Předplaťte si KT a získejte jako dárek sadu dětských velikonočních misálků z nakladatelství Triton

CYRILOMETODĚJSKÝ KALENDÁŘ 2014

RŮZNÉ

VZPOMÍNÁME Dne 27. dubna 2014 uplyne 10 let od

úmrtí naší maminky, babičky, prababičky, paní Barbory Větrovcové z Kadova u Blatné. Vzpomínají syn Karel a dcera Mařenka s rodinami. V 17–251 Dne 30. 4. by se náš tatínek, pan Jan Němec z Lysé nad Labem, dožil 100 let. Byl dlouhá léta kostelníkem v kostele sv. Jana Křtitele v Lysé. S láskou, díky a modlitbami na něj stále vzpomínáme. Děti. V 17–284

mám zájem o dárek (zaškrtněte)

 www.ChatkyNaJihu.cz u Třeboně. Cyklovýlety a koupání. Mob.: 732 755 676. R 17–255

Před 20 lety si náš Pán povolal Jana Ekla, varhaníka, předsedu ČSL z Jezeřan u Mor. Krumlova. V modlitbách vzpomínají dcery a syn s rodinami. Za modlitbu děkujeme. V 17–291

SLUŽBY – PRÁCE Pozor, skvělá nabídka wellness a rekondičních pobytů v srdci Nízkých Tater. Wellnes hotel Alexandra a Relax Hotel Avena v Liptovském Jáně Vám nabízí jarní akční týdenní i víkendové pobyty s výraznou slevou. K dispozici 25 m bazén, wellness, sauny, fitness, sportovní hala, venkovní hřiště, bowling, masáže, rehabilitační procedury a mnoho jiného. Krásné horské prostředí Jánské doliny a mnoho aktivit v okolí. Tel.: 00421–44–2901000 nebo www.avena.sk R 17–276Repase špaletových oken, fládr, zednické a zámečnické práce. Ondřej Rus, mob.: 777 813 700. B 17–207 Účetní a mzdová kancelář se specializací na neziskové organizace, školy, církve. Mob.: KH a L kraj Mgr. K. Bůna 603 508 784, JM Bc. L. Šebová 777 982 286. B 17–188 Renovace, rekonstrukce, interiéry

pro byty, r. domy, chaty a chalupy – komplexní činnost; bytová jádra, obklady, dlažby. Maličkost i pomyšlení za slušné ceny. Mob.: 720 685 989; e-mail: rem.serv.ivok@seznam.cz B 17–244

Ráda vypomohu jako farní hospodyně či kostelnice (celá ČR) za menší finanční příspěvek. B 17–185 Absolventka VOŠ-sociální práce hledá zaměstnání, Praha a okolí. Mob.: 604 327 340. B 17–279KOUPĚ – PRODEJ Staré odznaky, gramodesky a pohledy koupím. Mob.: 602 336 945. K 17–64 Koupím knihy (duchovní, filozofie, umění, poezie, cestopisy atd.), nejlépe celé pozůstalosti či knihovny. Platba ihned. Nabídněte. Mob.: 720 254 225. K 17–246 Koupím hudební nástroje smyčcové a dechové. Staré, nové a poškozené. Mob.: 775 342 765, tel.: 266 610 542. K 17–247 Aukční ceny v hotovosti zaplatíme za obrazy 17. – 20. století, zlaté a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, sochy, šperky s brilianty a veškeré staro-

 Ubytování u Antonínka. U známého slováckého poutního místa. 9–10 lůžek ve třech pokojích. Úschova kol. Posezení u grilu s výhledem na kopec. Rodiště a muzeum P. A. Š. Mob.: 732 837 434. R 17–193 ANTIKVARIÁT „Přečtené-knihy.cz“. Náboženské knihy můžete věnovat nebo prodat, a podpořit tak myšlenku tiskového apoštolátu. Josef Míček, mob.: 732 261 067, www.prectene-knihy.cz R 17–74 Farní penzion Dolní Žandov, s kapacitou 21 lůžek, nedaleko všech západočeských lázní (Mariánské Lázně, Lázně Kynžvart, Františkovy Lázně, Karlovy Vary), nabízí ubytování skupinám či jednotlivcům, prožít dovolenou nebo jen pár dní v klidu a tichu přírody. Informace na www.penzion.farnostcheb. cz nebo na mob.: 723 292 088. Těšíme se na Vás. R 17–293 Věnujte mladým sběratelům pošt. známky, odznaky, pohlednice, telefon. karty, staré peníze. Sběratel. kroužek při zákl. šk. mob.: 777 736 422. Děkujeme. R 17–277 Nabízím ubytování s kompletním vybavením, o dovolené, až pro 8 osob, u Teplickoadršpašských skal ve vých. Čech. Mob.: 607 679 788. R 17–273 PODNÁJEM – PRONÁJEM Zařízený byt na pomezí pražských

Vinohrad a Vršovic k dlouhodobému pronájmu. Obývací pokoj, kuchyně s jídelnou, patro se dvěma lůžky, koupelna s WC a sprchovým koutem. Vyvýšené přízemí, situován do vnitrobloku. Mob.: 736 500 706. PP 17–294

Nabídka platí pouze pro nové předplatitele až do vyčerpání zásob, případně do zveřejnění nové nabídky.

O b j e d n á v k a

Roční předplatné 676 Kč

PLÁTCE

PLATBA:

p ř e d p l a t n é h o

Poukázkou

Zahájení odběru1)

SIPO spoj. č. .....................................................................

E−platba: e−mail: ...............................................................................

KONTAKTNÍ ADRESY:

Příjmení a jméno:

Karmelitánské nakladatelství pro JEDNOTLIVCE: Zásilková služba KNA, Kostelní Vydří 58, 380 01 Dačice Tel: 384 420 295, zasilky@kna.cz, www.ikarmel.cz Pečovatelka do Německa. Nabízíme pečovatelskou službu v soukromé domácnosti seniorky, seniora. Měsíční odměna je 1 300–1 500 EUR, ubytování, strava zdarma, cestovné hrazeno. Němčina nutná. Mob.: 731 761 083, www.pecovatelka.com B 17–157

Dosud neznámá povídka o P. Josefu Toufarovi. Cyklus zamyšlení papeže Františka. Životní příběh Juliany Jirousové. Nové básně Miloše Doležala. Ukázky z  nevydaných deníků Věroslava Mertla. Příběh slavného orientalisty, biblisty a cestovatele Aloise Musila. Texty Marka Váchy, Petrušky Šustrové, Dany Němcové, Jaroslava Meda či Aleše Opatrného. To vše a  mnohé další slibuje nový Cyrilometodějský kalendář na rok 2014.

Telefon:

Adresa a PSČ:

ODBĚRATEL

Objednávky pro KNIHKUPCE A INSTITUCE: obchod@kna.cz, telefon: 230 233 591 Morava: e-mail: kn.brno@kna.cz, tel./fax: 543 237 064

Vyplňte pouze v případě, že údaje nejsou shodné s plátcem nebo předplatné objednáváte jako dárek.

Příjmení a jméno:

Telefon:

Adresa a PSČ:

Hosana: U Vodojemu 1237, 757 01 Valašské Meziříčí, e-mail: hosana.vm@tiscali.cz, tel.: 571 620 751

Předplatitelský vztah se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami. 1) Pokud není písemně zrušeno, předplatné se automaticky prodlužuje.

P&A Nebojsa: Uhřice 76, 683 33, telefony: 602 789 568, 517 367 656, e-mail: pnebojsa@cmail.cz

Datum a podpis .................................................................

Pokud objednávku vyplňujete na www.katyd.cz a máte zájem o nabízený dárek, odešlete spolu se žádostí kopii potvrzené objednávky na e-mail podhorska@katyd.cz.

KUPON PRO ŘÁDKOVOU INZERCI

RUBRIKA životní výročí

výročí svatby

úmrtí

služby – práce

různé

kněžské výročí

poděkování

vzpomínáme

koupě – prodej

seznámení

T E X T I N Z E R ÁT U

ZVEŘEJNIT V ČÍSLE dopisování

C E N A Z A K A Ž D Ý Z A P O Č AT Ý Ř Á D E K:

50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč Za každým slovem a znaménky je nutné dělat mezeru. Zkratky slov používejte výjimečně. fotografie, logo 80 Kč

rámeček 50 Kč

počet uveřejnění inzerátu Opakováním se samozřejmě násobí cena za inzerát!

Platba:

CELKEM:

poštovní poukázkou typu „A“ na č. ú. 5314101034/5500 (majitel účtu: Katolický týdeník, Londýnská 44, 120 00 Praha 2) bankovním převodem – č. účtu 5314101034/5500, Raiffeisenbank a. s. v hotovosti v inzertním oddělení – návštěvní den čtvrtek 9.00–16.30 hod. nebo dle telefonické domluvy VYPLNĚNÝ KUPON A DOKLAD O PLATBĚ ZAŠLETE NA ADRESU PRAŽSKÉ REDAKCE, INZERCE.

Příjmení a jméno (firma) ....................................................... PSČ .................... Obec ........................................................ Ulice, číslo ................................... IČO ................... Telefon ........................... Datum ............ Podpis .............................


12

|

Rozhovor

Katolický týdeník 17 / 22. – 28. dubna 2014

V nebi pochopíme skutečný záběr pak dalšími silnými a nadčasovými momenty filmu. Dokument též ukazuje, jak různě člověk reaguje na mezní situace. Historička Veronika Zwiewková o tom píše: „Při střetu bezmocného člověka a dočasné moci režimu nakonec paradoxně vítězí ten, kdo v očích světa prohrává. A jeho odpuštění je znamením naděje pro ty, kteří touží vymanit se ze sítě zla.“

Boha ještě nikdo nikdy neviděl. Je ale možné o něm hovořit a ztvárňovat naši představu o něm. Po téhle evangelizační cestě již mnoho let kráčí řeholní sestra ze Slovenska IVICA KUŠÍKOVÁ.

 Mnohá témata ve vaší práci se týkají komu-

nismu. Proč? Je třeba o nich mluvit. Musím ale říct, že tato témata si záměrně nevybírám. Přicházejí jako nabídka, která mě dosud vždy oslovila.

 Je mnoho řeholních sester na Slovensku,

které filmují? Dnes už není neobvyklé vidět řeholní sestry s fotoaparátem, nebo jak si natáčejí video na mobil. Takže si myslím, že nás natáčí mnoho. Otázkou je, jak se pak natočený materiál dále zpracuje a použije.

 Období

 Co vás přivedlo k točení filmů?

Přivedl mě k němu jakýsi neklid, dilemata spojená se způsobem hlásání evangelia, který by byl současný a člověka dokázal oslovit a posunout. Vizuální forma „převyprávění“ příběhu je totiž velmi atraktivní a perspektivní. Dokonce i papež František ve své apoštolské exhortaci o hlásání evangelia říká, jak důležité je umět využívat obraz ke zdůraznění poselství – protože se vizuální zobrazování přímo dotýká naší každodennosti. Tomu lidé rozumějí a následně se dokážou k tématu vyjádřit nebo ho posunout dál.

 Kde se zrodil váš vztah k dokumentu?

Ze svého vztahu k dokumentárnímu filmu „obviňuji“ Boží prozřetelnost a vedení naší kongregace, které mi studium dokumentu doporučilo a umožnilo. Jsem člověk, jenž asi ví, co v životě chce – a jde si za tím. A když to nevyjde, nepláču. Vnímám to jako novou možnost, ale i výzvu posunout se dál. Život je o výstupu na náš osobní vrchol. Učím se důvěřovat.

 Uměla byste si představit život bez kamery?

Musím se přiznat, že asi ne, ale uvidíme, co je pro mě ještě připraveno… Kamera je nástroj, jímž se dokážu vyjádřit a podělit o hodnoty, které tak vnímám a věřím, že budují život.

 Je náročné prosadit se jako filmařka v kon-

kurenčním prostředí? Cílem evangelizace není prosazování se. A ani dokumentární tvorbu nevnímám jako konkurenci. Nejsem filmařka, jež honí trofeje, i když se snažím dělat věci co nejlépe, protože dnešní divák je velmi náročný. A já chci svou tvorbou pozvat člověka k reflexi a nabídnout mu vnímání reality, v níž žije, z jiného úhlu pohledu. Mou ambicí je vytvořit prostor pro dialog, prostor pro objevování.

 Jako filmařka jste navštívila mnoho zemí.

Natáčela jste někdy i v Česku? Na české pohraničí mám ty nejkrásnější vzpomínky. Se staršími sestrami jsme natáčeli jejich svědectví o životě v 50. letech ve vyhnanství a o práci v textilních továrnách. Setkali jsme se s velkou ochotou a vstřícností. Je však smutné pozorovat, jak mnohé z těchto průmyslových budov chátrají a ztrácejí své opodstatnění.

 Nakolik souvisí váš duchovní život s režisér-

skou prací? Snažím se tvořit příběhy ve světle evangelia – jeho hodnot, i když formy, které používám, nemusí být prvoplánové a na první pohled takto vnímané. Fascinuje mě objevování „Boží stopy“ v lidském příběhu a z toho vyplývající dobrodružství člověka při realizování jeho povolání. Myslím tedy, že moje misionářské poslání je s dokumentaristikou propojené.

„Misijní území se dnes už nevnímají ve smyslu geografickém,“ říká dokumentaristka sestra Ivica Kušíková. Snímek archiv I. Kušíkové

 Bude film i nadále prostředkem evangeliza-

ce, nebo ho nahradí nové způsoby sdělení? Vždy tu bude něco nového, ale film se svým potenciálem vizuální komunikace bude mít perspektivu ještě v daleké budoucnosti. Podělím se o myšlenku německého benediktina Anselma Grüna, který ve své knize Uzdravení skrze obrazy píše: „Obrazy nám zprostředkovávají kontakt s naší schopností soucitu. Umožňují nám podílet se na osudu jiných lidí. Vytrhávají nás z izolace a zprostředkovávají nám vnitřní kontakt s ostatními lidmi. Vyvolávají v nás emoce.“ Jak bude tvorba probíhat, si nedovolím odhadnout. Vždyť ještě nedávno byly HD kamery revolucí. Dnes se natáčí 2K, 4K a co bude za rok, za dva? Ale to až tak důležité není. Důležité je, aby byl člověk ochotný se podělit o svůj příběh, jakož i nechat se obohacovat příběhy druhých. Aby chtěl být součástí celku.

 Bylo by možné prostřednictvím kamery za-

chytit Boha? Kdyby se to někomu povedlo, určitě by nešlo o Boha. Byla by to pouze naše představa. V tvorbě, resp. umění jako takovém, se snažíme pouze o postupné odhalování krásy, pravdy a lásky. Finále nastane až na věčnosti. Tehdy pochopíme, kdo jsme, a budeme vidět Boha tváří v tvář. Tam pochopíme, o čem je „skutečný záběr“ a o co všechno jsme se marně snažili. Co vše zůstalo v našich příbězích nepochopené a nedopovězené.

 Který ze svých filmů máte nejraději?

Nemám takový film. Každý ve mně zanechal stopu a odhalil nové, nepoznané – i o mně samé. Také každé setkání s protagonistou dokumentu vnímám jako dar. Moje tvorba je tak spojena s velkou vděčností.

 Vaším významným projektem byla „Piláto-

va amnestie“. V čem vidíte jeho přínos? Film „Pilátova amnestie“ byl už jen jakýmsi výstupem tříleté audiovizuální archivace svědectví a vzpomínek řeholních sester, které přežily likvidaci svých klášterů a dlouhé roky ve vyhnanství. Mapovali jsme hlavně období let 1945–1965. Význam tohoto dokumentu vidím hlavně v tom, že toto téma bylo dlouho neotevřené. Jako by se nic nestalo! Škoda, že se tento projekt neuskutečnil ještě v 90. letech, kdy těch svědectví mohlo být zaznamenáno víc…

 Nedávno jste se představila filmem „Suď

mne a zkoušej“, který pojednává o likvidaci

ženských klášterů v době komunismu. Jaké pro vás bylo mluvit se staršími sestrami, jež likvidaci klášterů prožily na vlastní kůži? Myslím, že jsem s nimi velmi rychle našla společnou řeč. Nebýt jejich ochoty a vstřícnosti, ale také odvahy a důvěry při našich dobrodružných výpravách, tento film by nevznikl. Patří jim dík, že navzdory svému věku, zdravotním problémům a různým jiným omezením ještě chtěly o svých vzpomínkách mluvit. A to na místech, kde prožívaly svá životní dramata.

komunismu už patří minulosti. Tehdy režim představoval pro víru ohrožení. Je nyní možné věřit opravdu svobodně? V první řadě je třeba říct, že víra je dar. Člověk může věřit za každých okolností – tak tomu bylo tehdy i nyní. Je to naše svobodné rozhodnutí, které nám nikdo nemůže vzít. Může mít své konsekvence, může být spojeno s utrpením, odmítáním, vyloučením i smrtí. Ale člověk je ve svém rozhodnutí vždy svobodný.

 V řádu zřejmě hodně záleží na tom, jak va-

še povolání vnímají představené. Právě od nich může i nemusí vzejít návrh, abyste si rozšířila vzdělání nebo se třeba věnovala dokumentaristice. Našla jste v komunitě pochopení? Moje řehole je misijní a naším úkolem je hlásat evangelium. Dokumentární tvorbu považuji pouze za jednu z forem hlásání. I řeholníci musí být invenční, aby Boží slovo bylo srozumitelné dnešnímu člověku. Ano, řád mi vytváří prostor a podmínky pro mou práci.

 Umíte si představit, že byste v padesátých Čím se jako Služebnice Ducha Svatého lišíte

letech prožila něco podobného? Zvládla byste to? Nevím, asi ne. Už jsem však ve svém životě zakusila sílu společenství a vím, jaká je to energie. S takovou podporou se dá přežít mnoho věcí. Kdybychom věděli, co všechno nás v životě potká, nevím, jestli by se nám do toho chtělo. Ale v životě to naštěstí funguje jinak. Nevíme, co přinese zítřek, ale máme naději, že to vše má v našem bytí své místo. Neboť jen když člověk dokáže uvěřit smyslu i toho těžkého, co ho potkalo, a nechá se tím vším proměňovat, dozrává ve svém poslání. Dozrává do plnosti lidství.

 Aktuální je i váš dokument o blahoslavené

Zdence Schelingové, trpitelce z doby komunismu. O čem je? Dokument „Zdenka“ přibližuje divákovi atmosféru počátku padesátých let, pronásledování domnělých odpůrců komunistického režimu i metody práce tajné policie. Je příběhem o jemné, ale zároveň silné ženě snažící se chránit nevinné za cenu vlastního života. Zdenka byla obyčejný člověk se svými touhami a potřebami. Její výjimečnost spočívá ve velikosti její lásky a odvaze za tuto lásku zaplatit. Riskovala svůj život, aby zachránila pronásledované kněze. Její činnost však odhalila Státní bezpečnost a tehdejší soud ji za údajnou velezradu odsoudil na 12 let. Sestru Zdenku jako první Slovenku prohlásil papež Jan Pavel II. za blahoslavenou v září 2003.

 Proč vás zaujala právě ona?

Můj zájem byl inspirován historickým zkoumáním a podrobným zmapováním událostí. Příběh sestry Zdenky se prolíná s příběhem soudce, který stál v čele Státního soudu, instituce, která odsoudila mnoho nevinných politických vězňů. O vzestupu, pádu a obrácení tohoto soudce hovoří ve filmu jeho syn. Katarze, touha po odpuštění a ochota odpustit jsou

od ostatních? Naším úkolem je hlásat evangelium na místech, kam se ještě nedostalo. V 19. a 20. století to byly zámořské misie, ale nyní je situace jiná. Dnes se mi zdá, že je spíše potřeba re-evangelizovat. Misijní území se už nevnímají ve smyslu geografickém. Chudoba má dnes různé podoby a země, které kdysi vysílaly misionáře, se dnes samy stávají misijním územím.

 Na vašem webu se píše, že jste misionářky

z lásky a pro lásku… Někdy se mi zdá, že slovo „láska“ dokážeme skloňovat ve všech pádech. Nevím, zda se o lásce dá vůbec mluvit, aniž ubíráme na jejím významu. Pro mě jsou podstatné vztahy a svědectví. Láska se žije a pro lásku se umírá.

 A lásku je možné také šířit…

To je naše poslání. Největší mise každého z nás. Lidé nás mají poznat „po ovoci“, a ne podle příslušnosti k tomu či onomu „klubu“. Láska je výzva. MATÚŠ DEMKO Sestra IVICA KUŠÍKOVÁ SSpS vystudovala dokumentární film na Univerzitě v Bornemouth ve Velké Británii. V letech 2000–2003 přednášela na Univerzitě Božího Slova v Papui Nové Guinei. Od roku 2004 se podílela na projektu Lux communication Moja misia a od roku 2007 pracuje jako dokumentaristka pro Konferenci vyšších představených ženských řeholí na Slovensku. Je autorkou mnoha dokumentárních filmů, momentálně je též doktorandkou v ateliéru dokumentární tvorby na VŠMU v Bratislavě.

Jak objednat KT? Kontaktujte nás: Londýnská 44, 120 00 Praha 2, tel. 224 250 395, e-mail: sekretariat@katyd.cz.

PŘÍŠTĚ: SVATOŘEČENÍ PAPEŽŮ Zpravodaj KT sleduje událost na místě Nové album písničkářky Radůzy Reportáž z velikonočního slavení v Chile Přílohy PONS 21, Perspektivy a TV program

Vydává Katolický týdeník, s. r. o., s církevním schválením. Internetová adresa: http://www.katyd.cz. Šéfredaktor: Mgr. Antonín Randa. Redakce a administrace: Londýnská 44, 120 00 Praha 2, tel.: 224 250 395, 736 500 703, fax: 224 257 041, e-mail: sekretariat@katyd.cz; příjem inzerce: Londýnská 44, L I S T Č E S K Ý C H A M O R A V S K Ý C H D I E C É Z Í 120 00 Praha 2, tel.: 222 513 103, e-mail: inzerce@ katyd.cz, AKompas, Štefánikova 51 (vchod ul. Šumavská), Brno, tel.: 541 236 975. Kontakt na brněnského redaktora: mobil: 736 500 709, e-mail: staud@katyd.cz. Odpovědný redaktor přílohy Perspektivy: Jaroslav Šubrt, e-mail: perspektivy@katyd.cz. Návštěvy v redakcích po předchozí domluvě. Uzávěrka zpravodajských stran v neděli v 18 hodin. Grafická úprava a zlom Pavel Vodička, Lucie Vodičková, tel.: 224 250 395. Tiskne Ringier Axel Springer Print CZ, a. s. Hromadné objednávky přijímá Karmelitánské nakladatelství, s. r. o., Kolejní 4, 160 00 Praha 6, bezplatná zákaznická linka: 800 888 714, e-mail: katyd@kna.cz. Objednávky jednotlivců přijímá jménem vydavatele firma SEND Předplatné, Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9, Horní Počernice. Tel.: 225 985 225, fax: 225 341 425, mobil: 777 333 370, SMS: 605 202 115, e-mail: katyd@send.cz, www.send.cz. Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele. Administrace pro Slovensko: Kristina Balková, fa Rodeny, Vinohradnícka 11, 949 01 Nitra, tel.: 00421 377 418 383. Předplatné v SR: Slovenská pošta, SPT, nám. Slobody 27, 810 05 Bratislava. Objednávky přijímá každá pošta a poštovní doručovatel, e-mail: predplatne@slposta.sk, tel.: 00421 254 419 912, fax: 00421 254 419 906. Podávání novinových zásilek v SR povolilo ZsRP Bratislava č. j. 3336–OPČ 20 dne 21. 5. 1996. ISSN 0862–5557.


Doma

Novopečení tatínkové Je otcovství v krizi?

R O D I N N Á

P Ř Í L O H A

K T

č .

Více na str. D

1 7

I otec byl měl umět žasnout Když se mu narodila dcera, oči mu svítily radostí. Po roce a půl seděl sklesle v hospodě a vysvětloval, proč se jejich manželství rozpadlo. Vojtěch a Hana se brali po dvouleté známosti a jejich vztah do té doby nezaznamenal žádný krizový moment. „To bude takové pohodové manželství,“ glosoval jejich vztah nejeden známý. Pak přišlo první dítě a následně první vážná krize. „Vlastně jsem si to vůbec neuvědomila, že to takhle může brát,“ vzpomíná paní Hana na dobu, kdy se veškerou svou péčí upnula na dítě a myslela si, že to samé prožívá její manžel. Ten se pořád snažil vypadat „v pohodě“, takže první varovné signály jeho žena nezahlédla. Že něco nehraje, si uvědomila, až když trávil doma stále méně času, kvůli čemuž mezi nimi vznikaly napětí i hádky. A protože je Vojtěch introvert, hádky končily obvykle tím, že se uzavřel do sebe a přestal komunikovat. Paní Hana pořád nevěděla, co se děje a proč je její muž najednou tak jiný. Často ale byla z celodenní péče o dítě a domácnost tak unavená, že večer byla ráda, když byl klid. Vojtěch zpětně popisuje ten stav jako „ocitnutí se na vedlejší koleji“. Měl pocit, že se z jejich vztahu zcela vytratil náboj, že veškeré city manželka dává dítěti a že oni dva se vzdalují. Jeho práce mu nedovolovala být doma ve všední den dřív, takže večer zastihl už jen unavenou ženu, která ztratila zájem o mnohé, o čem si předtím celé hodiny povídali. A o víkendech, pokud neměl v práci službu, se cítil v roli otce hrozně nejistý. O svém dítěti a jeho potřebách nevěděl vlastně skoro nic. V tomto stavu citové zmatenosti a vlastní bezradnosti se k němu v práci uměla přitočit jeho kolegyně, která o něj už předtím usilovala. A při společných obědech a odpoledních kávách mu začala poskytovat to, co doma už delší dobu postrádal. „Problémem bylo, že tehdy jsme kolem sebe neměli nikoho, kdo by měl podobnou zkušenost či potřebný nadhled. Vojtovi kamarádi v práci byli buď rozvedení, nebo se

Také otec je schopen poznat, co dítě potřebuje. tvářili jako svobodomyslní lidé. A když ten vztah začal, Vojtovi ještě ‚vznešeně‘ radili, aby nežil ve lži a šel za svým srdcem. Vyhledat manželskou poradnu mě předtím bohužel nenapadlo, neviděla jsem ani důvod, proč to řešit se zpovědníkem. Myslela jsem si, že se to nějak srovná,“ říká dnes paní Hana.

Ilustrační snímek Miroslav Čačík Zapojit

tatínka

Jako rajská hudba zní naopak příběh pana Karla. Možná je to i tím, že už je trojnásobným otcem a do manželství vstupoval ve zralejším věku. „Na první dítě jsem se těšil. A protože prožívám hodně věcí emotivně, bylo to silné,

intenzivní období, kdy jsem prožíval těhotenství spolu s manželkou,“ vzpomíná Karel. „Tím, že jsem viděl, čím vším po celých devět měsíců i při samotném porodu procházela a jak to po narození syna vše zvládala, stoupl můj obdiv k ní. Muž to má vždy jednodušší, odejde si do práce, ale žena musí být s dítětem čtyřiadvacet hodin denně.“ Když se narodí dítě, pozornost všech se primárně upíná na ženu a dítě – a čerstvého otce se většinou nikdo neptá, jak se cítí. I proto si může někdy připadat odstrčený. Karel přiznává, že i na něj občas přicházely chvilky, kdy si říkal, že se vše točí kolem ženy a dítěte. „Ale pak jsem si uvědomil, že je to můj egoismus. Proto když někdo z kamarádů čeká dítě, ptám se, jak to prožívá, a pak mu gratuluji ke zplození potomka,“ zmiňuje Karel s tím, že je určitě dobré, když se okolí o novopečeného tatínka zajímá a plácá ho po zádech. Sám se snažil manželce pomáhat hned od začátku. „Měl jsem práci, která pro mě nebyla psychicky ani fyzicky vyčerpávající, takže jsem mohl trávit hodně času s rodinou, jít třeba ven s kočárkem, aby si žena mohla odpočinout. Myslím si, že ne všichni muži jsou do péče o dítě od počátku zapojeni. Ale i když má žena představu, že bude přebalovat pětkrát denně, a on přebalí jen jednou, přesto by ho měla za tyto drobnosti chválit,“ radí Karel. Co se týče vlastního otcovství, podle Karla je důležité vnímat, že „jsem synem vlastního otce“, ale ještě mnohem zásadnější je vnímat spojení s Bohem jako milujícím otcem, který je stále s námi. „Myslím, že do otcovství roste chlap celý život. Ne všechno člověk zvládá podle svých představ, a proto je důležité svěřovat to Pánu,“ míní Karel. A přiznává, že být otcem je moc pěkný pocit a že ho třeba fascinují dětské oči, jak dokážou nad vším žasnout. „Myslím si, že i otec by měl nad vším žasnout. Prožívat den za dnem, žít přítomností a postupovat dopředu.“ (čap, kš)

Vzkaz pro tátu: Hlavně se toho nebát Příběhy dvou otců – Vojtěcha a Karla – navozují spoustu otázek. Jak vůbec muži vnímají při narození potomka svou novou roli? Jak mají uchopit své otcovství? Na tyto a další otázky hledáme odpovědi s psychoterapeutem JAKUBEM HUČÍNEM.

 Mnoho

„tvrdých chlapů“ příchod dítěte naprosto změní – najednou například jezdí autem ohleduplně, úrazy i cizích dětí se jich víc dotýkají, náhle jsou z nich starostliví otcové… Co se to s nimi děje? Nevím, jestli to lze o novopečených otcích říct obecně, ne všech „tvrdých“ mužů se narození dítěte takto silně dotkne. Záleží, jestli se na dítě těší, počítají s ním. Někteří se nové role bojí nebo si s ní neví rady a drží si odstup. Pokud se ale otcovství otevřou, je pravda, že jsou citlivější. Není divu, zkušenost narození vlastního dítěte a otcovství jsou emocionálně nejsilnější zkušenosti v životě muže. Vědomí, že mám v náručí své vlastní dítě, v muži aktivizuje nejhlubší citové vrstvy a pečující pudy, které jsou do naší psychiky vložené. Aktivizuje se pud zaměřený na ochranu rodiny, zajištění jejích potřeb…

 Nicméně při narození prvního dítěte neje-

den otec po úvodní radosti z potomka po čase pociťuje, že se ocitá jakoby na druhé koleji. Nakolik je ten pocit oprávněný? Vše se přirozeně točí kolem malého dítěte, zvlášť pokud je to první dítě a rodiče teprve získávají zkušenosti s péčí o ně. Péče o malé

dítě je nesmírně náročná a většinou pohltí veškerou energii obou rodičů, matka se zcela zaměřuje na dítě a otec může trochu začít vypadávat. Ale není to nutné. Muž dokáže malé dítě stejně dobře pohlídat a pečovat o jeho potřeby jako žena. Nedokáže sice kojit, ale s pomocí současných vynálezů, jako je odsávačka mateřského mléka nebo náhradní mléčná výživa, je schopen dítě krmit i v noci a umožnit mamince se vyspat. Myslím, že by se muži neměli nechat od péče o malé dítě odstrčit. Je ale důležité, aby se toho nebáli.

 Mnohdy otec začne trávit víc času v práci

než doma – prý aby vydělával. Ale není kolikrát pravým důvodem, že se v tom trojúhelníku necítí dobře? Myslím, že důvod je ještě jiný. Ženy obvykle snášejí dlouhodobý stres lépe než muži a péče o dítě dlouhodobým stresem je (samozřejmě vedle silných a krásných chvil, které dítě rodičům dává prožít). A práce muži umožňuje na chvíli změnit prostředí, vystoupit z domácího stresu. Když se otců zeptáte, většinou se po práci na svou rodinu a na děti těší, i když vědí, že to doma bude zase náročné. Díky odstupu, který jim práce umožní, alespoň na chvíli mentálně zrelaxují a pak se mohou znovu s chutí zapojit. Jen na okraj – neznamená to ale, že se otcové jezdí do práce rekreovat, stejně jako mateřská dovolená žádnou dovolenou není.

 Má

novorozenec opravdu blíže k matce – tím, že ho nosila pod srdcem – nebo je to mýtus? Jinými slovy: novorozenec pozná matku, ale pozná i otce?

Pozná oba. Dítě si vytváří silnou citovou vazbu (tzv. attachment) vůči komukoliv, kdo mu slouží jako blízká pečující osoba. Je to pravděpodobně vrozený instinkt, díky němuž dítě rozeznává hlas blízkých lidí, pozná je třeba i čichem. Něco podobného mají též zvířecí mláďata. Takovou citovou vazbu si může dítě vytvořit i vůči dospělému zvířeti, pokud by o ně pečovalo, stejně jako mládě zvířete vůči člověku. Dítě si nevytváří citovou vazbu pouze k jednomu člověku a v různých vývojových obdobích může mít blíže k matce, v dalších zase k otci. Pokud je vztah mezi rodiči a dítětem v pořádku, a přesto dítě jednoho z rodičů „odmítá“, nemusí rodiče ztrácet hlavu – většinou jde jen o určitou fázi vývoje a vše se během nějaké doby zase spontánně srovná.

 Novopečená

matka většinou instinktivně nebo intuitivně pozná, jak se k dítěti chovat. Je to dáno i otci, nebo si musí svou cestu hledat? I otec je schopen poznat, co dítě potřebuje. Je ale pravda, že ženy jsou oproti mužům ve výhodě. Zdá se totiž, že jsou obecně schopnější interpretovat neverbální komunikaci druhých (žena například snáze odhalí na základě neverbálních signálů svého partnera, že jí lže, než by to dokázal muž u své partnerky). Jde pravděpodobně o evoluční vymoženost, kterou ženy získaly právě proto, že to byly především ony, kdo pečoval o malé děti, které ještě nemluví, a byly nuceny jejich potřeby vyčíst právě z neverbálních signálů.

 Jaká je vlastně role otce u miminka, které pořád jen pláče, spí nebo se nechává kojit?

To všechno přece může zajistit i otec – může ho chovat, vozit na procházky, přebalovat, a jak jsem už říkal, vlastně i „kojit“. Nesmí se toho ale tolik bát.

 Přesto – dříve otcové nepřebalovali a ne-

koupali, nebyla to zkrátka práce pro chlapy. Co se změnilo? Jsem přesvědčený, že kromě praktických důvodů, kdy byl muž v práci a o dítě nemohl pečovat, byly hlavními důvody jeho strach a bezradnost. Mnozí muži mají z některých činností spojených s domácností iracionální strach (vedle péče o děti je to třeba vaření, praní). Přitom jsou to činnosti, které jsou určitě jednodušší, než je třeba spravování auta. Je pravda, že se muži v současnosti zapojují mnohem více než v minulosti. Jednak proto, že je k tomu ženy ochotněji pustí, a jednak proto, že přestávají mít strach. Vyzkoušeli si, že to zvládnou.

 Někteří

otcové tvrdí, že si počkají, až si s dítětem budou moct hrát, že jejich čas teprve přijde… Většinou mají právě stále strach se k malému dítěti přiblížit a tvrzení, že si počkají, je jen výmluva. Je to škoda, protože přicházejí o velmi silné a neopakovatelné momenty. Je ale pravda, že někteří muži mohou být skutečně tak silně nastaveni na věcné a technické vnímání světa kolem sebe, že je pouhé pozorování nebo hraní si s nemluvnětem neuspokojuje, nedokážou se na dítě naladit a jsou schopni s ním komunikovat až tehdy, když se naučí mluvit a chodit. (Pokračování na str. B)


B

DOMA – RODINNÁ PŘÍLOHA

KATOLICKÝ TÝDENÍK 17/2014

Fyzická blízkost by se neměla vytratit! Doposud měli mladí manželé jen sebe navzájem. Ovšem najednou je tu někdo třetí, kdo chce mít maminku celou pro sebe. Jak změní rodičovství vztah mezi mužem a ženou? O tom jsme si povídali s Hanou a Petrem Imlaufovými, kteří už pětadvacet let připravují snoubence na manželství.

hormonálními změnami a někdy též celkovou nejistotou v nové roli. Žena si připadá někdy také neatraktivní, jinak vnímá své tělo,“ říká psycholožka a radí, aby byl manžel v tomto období co nejpozornější v projevech něžnosti a fyzickou intimitu se ženou sdílel více v oblasti nesexuální. Například aby jí namasíroval záda, objímal ji, vzal ji kolem ramen. „Fyzická blízkost by se vytratit rozhodně neměla!“ zdůrazňují oba manželé.

„Mladým manželům, nastávajícím rodičům vždy radíme, aby si po narození dítěte vzal manžel po návratu ženy z porodnice týden dovolené a byli spolu. Jen oni dva se svým miminkem,“ říká Hana Imlaufová a vypočítává výhody: „Nejenže manžel pomůže ženě v těch prvních náročných dnech po porodu, ale je to velký vklad právě pro manžele samotné v jejich nové rodičovské roli. Díky tomu se nevzdalují jeden druhému,“ potvrzují Hana a Petr, kteří jsou sami trojnásobní rodiče a už i prarodiče.

Pozorný

Pozor na „druhou kolej“

V rodině se totiž změní, nejen že jsou najednou tři, miminko vyžaduje mnoho času, ve dne i v noci. Manželé si tak musí čas úplně nově zorganizovat. Hana Imlaufová zdůrazňuje, že žena by měla svého muže do starostí o dítě vtáhnout a dát mu nějaký úkol. Hlavně nemít pocit, „já to udělám lépe“. „Když si muži už od narození nezvyknou o dítě pečovat, v jeho pozdějších měsících či letech se to nastavuje hůř. Pak se právě cítí ‚odsunuti na vedlejší kolej‘, mají pocit nepotřebnosti, a mnozí proto z domova unikají. Manželé v tomto období musí vědomě o svůj vztah pe-

Společné chvíle s tátou mohou být i romantické.

Ilustrační snímek archiv KT

čovat a plánovat si čas, jak být pouze spolu,“ přitakává Petr. Hana a Petr zdůrazňují, že je dobré vědět, že v manželství jsou různá zátěžová období. Jedno z nich je právě po narození potomka. Zároveň by manželé měli vědět, že do vztahu je třeba stále investovat, posilovat blízkost a jednotu, a tedy i intimitu. Bez ohledu na to,

zda spolu zrovna v tomto období sexuálně žijí nebo ne. Novopečené rodičovství totiž většinou přináší změny i do manželské ložnice. Hana Imlaufová zdůrazňuje, že se v tomto období nevytrácí sexualita, ale vytrácí se u ženy obvykle sexuální apetence. „To souvisí s její únavou, vyčerpaností, nočním vstáváním,

Vzkaz pro tátu: Hlavně se...

vítěz

Hana Imlaufová je přesvědčena, že pokud bude muž laskavý, pozorný a trpělivý, může u své ženy „vyhrát“ na celé čáře. Takového muže si bude žena vážit, bude její oporou a ona bude cítit, že je milována „pro ni samu“, jak říkal Jan Pavel II., a ne pouze pro její tělo. Manželé Imlaufovi proto radí: „Buďte vynalézaví v jiných projevech lásky než jen sexuálních!“ To koneckonců říkají i snoubencům při přípravě na svatbu: „Intimitu mají manželé prožívat též v jiných rovinách vztahu – v duševní a duchovní. Tak, jak se to naučili už v době chození. Pokud se ve svém vztahu naučí pozitivně vnímat období zdrženlivosti, budou právě tyto jiné druhy intimity rozvíjet. Když totiž prožívají společně zážitky jednoty a blízkosti například při vzájemných rozhovorech, procházkách, společné práci, společné četbě, společné modlitbě a podobně, neprožijí období sexuální zdrženlivosti negativně,“ uzavírají manželé Imlaufovi. Zejména společná modlitba je zde velkou výzvou. „Je škoda, že mnohé manželské páry tento typ intimity vůbec neprožívají,“ podotýká Hana Imlaufová. (kš)

Marie Šulcová

STRACH BUŠÍ NA DVEŘE Příběh kněze ve spárech StB

(Dokončení ze str. A)

 A je skutečně nějaký čas v životě dítěte, kdy

je otec nezastupitelný, kdy se dostává na „první místo“? Určitě. Tato období se teprve zkoumají a u řady z nich ještě neznáme důvody. Nejvíce prozkoumané je období prepuberty a puberty, kdy otec pomáhá dítěti se oddělovat od matky, budovat si vlastní nezávislost. Pro syny často slouží jako vzor, pro dcery jako první a bezpečný zástupce mužského rodu, u něhož si dívka může zkoušet, jaké je být ženou.

 Co tedy mohou otcové dát dětem, co matky

nemohou? V čem tkví jedinečnost otcovství? Záleží samozřejmě na individualitě každého otce, ale otcové jsou zpravidla ti, kteří posilují samostatnost dítěte (protože mužská péče bývá trochu spartánštější než péče matky), vedou dítě víc do kontaktu se světem mimo rodinu, zprostředkovávají mu zážitky, dobrodružství. Ne že by to matky nedělaly,

ale otcové jsou v tom zpravidla přeci jen akčnější.

ně rád obě děti, má k synovi jiný vztah než k dceři.

 A co když otec v této roli selhává? Jaké to

 Proč?

může mít pro dané dítě důsledky? To vidíme v přímém přenosu u rodin, kde otec není – nejčastěji kvůli rozvodu rodičů, kdy dítě vyrůstá jenom s matkou. Některé takové děti, zejména chlapci a později mladí muži, mají potíže se od matky odpoutat, chybí jim vzor muže-otce, který pak ve svém životě pracně hledají a často v této roli sami selhávají a předávají černého Petra další generaci. Dívky a později mladé ženy zase tápou ve vztazích s muži, protože mužský svět neznají nebo je pro ně ohrožující.

 Proměňuje se role otce při narození dalšího

dítěte? Podstata role se neproměňuje, pečující a ochranitelský postoj zůstává stejný, jen se rozšiřuje na další dítě, získává další rovinu. Pokud je druhé dítě jiného pohlaví než první, mění se i přístup k dítěti. I když má otec stej-

Rodič se vždy nějakým způsobem podvědomě identifikuje se svým dítětem – muž se snáze identifikuje s mužem, žena s ženou. Často vidíte, že otcové si přejí mít chlapce a matky holčičky. Obvykle ale nakonec se stejnou radostí umí přijmout i dítě opačného pohlaví. Nezřídka také rodič ve své ratolesti v určitém smyslu prožívá znovu své vlastní dětství – uvědomuje si, jaké to asi bylo v jeho rodině, když byl malý, a někdy si znovu sahá i na těžké okamžiky, které jako dítě prožil, a opětovně si je odžívá. A zase – otec se snáze dostává ke svému příběhu, pokud má před očima svého syna-muže. Na druhé straně i pro otce-muže je velmi příjemné a obohacující setkání s jemnější ženskou energií dcery. Navíc ve vztahu otec – dcera nevzniká tak často rivalita jako mezi jedinci stejného pohlaví, tedy mezi otcem a synem nebo matkou a dcerou, což bývá časté zejména v období dospívání potomka. (pau, kš)

I S K! DOT

Příběh kněze, který přistoupil na spolupráci s StB. Příběh kněze, který vdechl jedné vlažné farnosti nový život a řada mladých lidí s ním objevila svou vlastní víru. Příběh kněze, který poskytoval informace i zprostředkování. Co převáží na vahách života? Vydal Katolický týdeník, 200 stran, 229 Kč

KONTAKTNÍ ADRESY: Karmelitánské nakladatelství pro JEDNOTLIVCE: Zásilková služba KNA, Kostelní Vydří 58, 380 01 Dačice Tel: 384 420 295, zasilky@kna.cz, www.ikarmel.cz Objednávky pro KNIHKUPCE A INSTITUCE: obchod@kna.cz, telefon: 230 233 591 Morava: e-mail: kn.brno@kna.cz, tel./fax: 543 237 064 Hosana: U Vodojemu 1237, 757 01 Valašské Meziříčí, e-mail: hosana.vm@tiscali.cz, tel.: 571 620 751 P&A Nebojsa: Uhřice 76, 683 33, telefony: 602 789 568, 517 367 656, e-mail: pnebojsa@cmail.cz

Zdánlivě je všechno v pořádku… „Je pravda, že všechny děti běží nejprve ke své matce. Já však běžím ke svému dítěti. Právě v tom spočívá otcovství.“ Tento citát A. Iselly si vzal známý duchovní autor P. Józef Augustyn jako výchozí bod ve své úvaze o důležitosti přítomnosti otce v prvních letech života dítěte. „V prvních měsících hledá dítě nejprve matku a existenci otce si jakoby neuvědomuje. Ten by měl proto hledat cestu ke svému dítěti jako první,“ soudí tento polský jezuita a autor několika knížek o otcovství. Podle něj je proto důležitým úkolem otce budování silného vztahu s potomkem už od nejranějšího období jeho života. „Budování tohoto vnitřního pouta s dítětem už od chvíle početí usnadňuje otci budoucí setkání s ním.“ Jedno mayské přísloví říká, že otec musí vzít dítě na nejvyšší kopec, aby se mohlo podívat, jaký je jeho svět. Jinými slovy: otec otevírá dítěti bránu světa, který leží mimo domov. „Jeho povinností je v pravý čas touto branou dítě provést a zůstat na dosah ruky,

pokud bude potřebovat jeho pomoc. Bez této pomoci a doprovodu se z dítěte může stát ztroskotanec bez kormidla na širém a bouřlivém oceánu života,“ varuje jiná duchovní autorka Mary Pytches. A polský jezuita s ní souhlasí: „Hluboký citový vztah k otci během dětství se stává pro děti – jak pro chlapce, tak pro děvčata – základem citové stability, pocitu bezpečí a otevřenosti vůči světu pro celý příští život,“ míní P. Augustyn ve své knížce O otcovství (Karmelitánské nakl. 2001) Jsme civilizací bez otce?

Navzdory těmto slovům jsme však dnes často svědky pravého opaku, kdy současná civilizace je trochu provokativně nazývána „civilizací bez otce“. Obraz otce je dnes velmi křehký. Místo otce hlavy rodiny zaujal místo otec outsider, který navíc vedle často soběstačné či dominantní matky není ani aktivním partnerem. „Pravděpodobně proto jsou si v mnoha případech otcové a děti všech věko-

vých skupin tak cizí,“ míní socioložka Helga Prossová. Podle ní si toho otcové nejsou ani vědomi. Žijí v iluzi, že jsou „živiteli rodiny“, že občas rozhodnou rodiné konflikty a jednou týdně splní svou povinnost nedělní vycházky. Ale i té vycházce cosi chybí, jak trefně popsala v jednom rozhovoru polská básnířka Wislawa Szymborska, nositelka Nobelovy ceny za literaturu: „Otec se jde se synem projít, jenže nemá svému potomkovi co říct. Neumí mu ukázat: ‚Podívej, tohle je javor a tohle bříza.‘ Neřekne to, protože to sám neví. Nenaučí dítě dělat na vodě žabky, protože zapomněl, že se něco takového dá dělat. Jdou a nic neříkají. Zdánlivě je všechno v pořádku, protože je tu čerstvý vzduch, je neděle, chlapec zdravě dýchá – ale v tom dítěti je prázdno a v otci také.“ Tato krize otcovství se pak promítá i do duchovní roviny. „Je pochopitelné, že v kultuře prožívající krizi otcovství nastává také krize náboženství, které hlásá, že Bůh je náš Otec. Jestliže mladý člověk v době dospívání nedokáže najít správný vztah ke svému otci, vede to i ke krizi jeho vztahu k Bohu Otci. Mladí

lidé, kteří dnes v tak velké míře podléhají východním náboženstvím, patří často právě k těm, kteří hledají svou identitu a mají potíže se vztahem k otci,“ míní kněz a přírodovědec Joseph M. Verlinda, jehož cesta do kněžského semináře vedla právě přes východní náboženství. Podle něj je totiž mystika Východu mystikou matky-přírody. P. Józef Augustyn se ve své knize Být otcem (Karmelitánské nakl. 2004), kde najdeme i výše uvedené varovné hlasy, touto krizí otcovství – i v duchovní rovině – detailně zabývá. A dochází k závěru, že „otcovství dnes už není spontánním, přirozeným darem, který si člověk přináší z vlastní rodiny. Mladí muži je musí nejprve odhalit, uvědoměle si je zvolit, kultivovat je a uvádět do života“. Jenže k tomu často potřebují konkrétní pomoc – ať už psychologickou, pedagogickou, duchovní nebo i terapeutickou. „Vzhledem k velké důvěře, kterou ještě pořád vkládají mnozí lidé do církve, by se měla této pomoci ujmout právě ona,“ uzavírá polský jezuita. (pau)


DOMA – RODINNÁ PŘÍLOHANedělní lit urgie pro děti

C

KATOLICKÝ TÝDENÍK 17/2014

Nevěřící Tomáš / Cesta do Emauz

Nevěřící Tomáš 27. DUBNA – 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (A)

Cesta

Pán Ježíš nám ukazuje cestu do nebe.

Když byl Pán Ježíš ukřižován, začali se učedníci bát o své životy. Dál se scházeli a vzpomínali na Pána Ježíše, ale dělali to tajně. Dokonce zamykali dveře, aby se k nim nikdo nemohl dostat. Jednou byli všichni spolu, jen Tomáš s nimi nebyl. Vtom se mezi nimi objevil Pán Ježíš. Učedníci se polekali, protože ho nemohli poznat. Pán Ježíš jim ale řekl: „Nebojte se!“ Pak jim ukázal svoje ruce, na nichž byly vidět rány od hřebů, a svůj probodnutý bok. Když učedníci Pána Ježíše poznali, měli velikou radost. Druhý den vypravovali Tomášovi, co zažili, ale on jim nevěřil. Řekl jim: „Dokud sám Pána Ježíše neuvidím živého, nebudu tomu věřit.“ Za týden byli zase všichni spolu, tentokrát i s Tomášem. Pán Ježíš za nimi znovu přišel. Pozdravil je a vyzval Tomáše: „Podívej se na mě. Poznáváš mě?“ Jakmile Tomáš Pána Ježíše uviděl, měl velikou radost a řekl: „Ty jsi Pán Ježíš. Teď už věřím, že jsi vstal z mrtvých. Proto budu dělat už jenom to, co chceš ty.“ (Podle Jan 20,19–31)

 křížovka

Emauz

4. KVĚTNA – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (A)

Pán můj a Bůh můj!

Zamyšlení: Jaký by měl být tvůj nejlepší kamarád? Zkusíme si ho namalovat. A začneme pěkně od hlavy. Měl by si se vším vědět rady? (Namalujeme hlavu – jen kolečko a vlasy.) Měl by být taky veselý? (Namalujeme ústa.) Měl by si všimnout, když potřebuješ s něčím pomoci? (Namalujeme oči.) Měl by poslouchat, když mu něco říkáš? (Namalujeme uši.) Měl by být tak silný, aby ti mohl pomoci úplně se vším? (Namalujeme tělo a ruce.) Měl by dokázat překonat každou překážku? (Namalujeme nohy.) Chtěl bys, aby takový skvělý kamarád byl vždycky a všude s tebou? Takového kamaráda ty přece máš. A ještě lepšího. Takového, který překonal i smrt. Víš, kdo to je? Pán Ježíš. On je vždycky s námi a ve všem nám pomáhá. Překonal smrt a pomůže nám překonat i naše starosti. A když si od něj necháme pora-

do

Když skončily Velikonoce, vydali se dva učedníci z Jeruzaléma do nedaleké vesnice. Cestou si povídali o tom, co se o Velikonocích stalo, o Pánu Ježíši a o jeho smrti na kříži. Jak šli, připojil se k nim Pán Ježíš. Učedníci ho ale nepoznali. Pán Ježíš se jich zeptal: „O čem si povídáte?“ Jeden z učedníků mu odpověděl: „Ty nevíš, co se stalo v Jeruzalémě? Že zabili Pána Ježíše?“ On se jen usmál a pověděl jim, proč se to všechno muselo stát. Když došli do vesnice, zastavili se v ní všichni na večeři. Teprve když Pán Ježíš začal rozdávat učedníkům chléb, poznali ho. V tu chvíli ale Pán Ježíš zmizel. Když učedníci Pána Ježíše poznali, měli velikou radost. Hned se vrátili a všem vypravovali, že viděli Pána Ježíše. (Podle Lk 24,13–35)

Ilustrace JANA VAŇKOVÁ

Co pociťovali apoštolové, když poznali Pána Ježíše? To se dozvíš, když vyluštíš tajenku (do jednotlivých okének doplň počáteční písmena odpovídajících zvířátek). Pod tajenkou vidíš, jak se Tomáš tvářil, než poprvé uviděl zmrtvýchvstalého Pána Ježíše. Domaluj obličej, jak se asi tvářil po setkání s ním. dit a budeme se řídit tím, co nám říká, setkáme se s ním v nebi. Proto mu dnes můžeme říct jako Tomáš: „Pane Ježíši, odteď budu dělat už jenom to, co chceš ty.“

Pán Ježíš je náš kamarád. Chceme mu dělat radost.

Papež František, Život a výzvy

O knihu Saveria Gaety Papež František, Život a výzvy mohou soutěžit ti čtenáři, kteří správně vyluští tajenku naší křížovky a do 14 dnů ji zašlou na e-mailovou (krizovky@ katyd.cz) nebo poštovní adresu redakce. Knihy do soutěže věnovalo nakladatelství Paulínky. Ukázka: Rizikem, jehož se my – faráři a biskupové – musíme vyvarovat, je podlehnutí klerikalismu, který je karikaturou náboženského života… (viz tajenka). Tajenka z Doma v KT č. 13 zněla: „rodičovské představy a sny“. Knihu O. H. Pesche Desatero Božích přikázání z nakladatelství Vyšehrad získávají Božena Bícová z Českých Budějovic, Marie Baráčková z Otnice a Peter Kompas ze Znojma. Blahopřejeme.

Zamyšlení: Čím začíná dnešní evangelium? Tím, že dva učedníci šli po cestě. Koho cestou potkali? Pána Ježíše. Poznali učedníci hned, že je to Pán Ježíš? Poznali ho až při večeři. My také jdeme po cestě. Naší cestou je celý náš život. Můžeme dětem nakreslit „cestu života“ – jak se narodily, jezdily v kočárku, učily se chodit, jezdit na tříkolce, na kole, začaly chodit do školky… Co je cílem našeho života? Dojít do nebe. I nás na naší cestě provází Pán Ježíš, i když ho často nepoznáváme. Někdy k nám mluví skrze maminku nebo tatínka, jindy skrze naše svědomí, jindy zase skrze krásnou přírodu, kterou kolem sebe vidíme. Vždycky nám říká, že nás má moc rád. Ukazuje nám správnou cestu, kterou se dostaneme do nebe. Musíme jen dobře poslouchat, abychom slyšeli, co nám chce říct. A když si někdy nebudeme jisti, co máme dělat, stačí si představit, co by na našem místě udělal Pán Ježíš. Když se tím budeme řídit, určitě se s ním v nebi setkáme.

Budeme se snažit poslouchat, co nám chce Pán Ježíš říct. Ve spolupráci se serverem www.kanan.cz


D

DOMA – RODINNÁ PŘÍLOHA

 zdraví

KATOLICKÝ TÝDENÍK 17/2014

Bolavé nohy mohou hlásit problém hnědá pigmentace bérců, ztenčení kůže či projizvování podkožní tkáně, jež pak mohou vyústit až v bércový vřed. Žilní nedostatečnost je buď vrozená, nebo získaná. Vrozená znamená, že se porucha funkčnosti žilního systému projeví ihned po narození, s tím se však setkáváme velmi zřídka. Získanou dělíme na primární a sekundární. Primární žilní nedostatečnost je nejčastější. Oslabuje se při ní žilní stěna, a v důsledku toho přichází porucha funkčnosti žilních chlopní: s tím se setkáváme asi u 80 % případů. Sekundární žilní nedostatečnost (necelých 20 % případů) je ta, kdy se žíla poškodí následkem krevní sraženiny, jež vyvolá žilní zánět, a i když ten je úspěšně léčený a sraženina se rozpustí, žíla zůstane poškozená.

 Můžeme vznik křečových žil ovlivnit?

Zdravý a přiměřený pohyb je dobrou prevencí celé řady neduhů. Patří mezi ně i křečové žíly. Ilustrační snímek Miroslav Čačík Tíha v nohou, otoky, nevzhledné zduřelé žíly – to vše s sebou může nést žilní nedostatečnost – problém, s nímž se potýká až 70 % evropské populace, a to častěji ženy. O potížích s cévami a jejich řešení hovoří LUKÁŠ HNÁTEK z Ambulance estetické flebologie – ambulantní léčby křečových žil.

 Co to vlastně jsou křečové žíly a jak vzni-

kají? Křečová žíla čili varix je taková žíla, ve které nastane při určitých situacích změna toku krve: krev v ní teče opačně, než má. Tím se zvýší tlak v žíle a ten způsobuje její další rozšíření, které celý proces dále zhoršuje. Křečové žíly jsou jedním z projevů chorobného procesu, který nazýváme chronická žilní nedostatečnost. Mezi jeho ostatní projevy patří tíže v nohou, křeče, otoky, ve vyšších stadiích pak

Na tvorbě křečových žil se kromě popsaných bezprostředních příčin podílí celá řada zevních faktorů, jako sedavé zaměstnání nebo naopak pracovní zatížení, kde se stojí, nadváha či obezita, rodinná zátěž (dědičnost), u žen počet těhotenství. Nejlepší prevencí je tedy dostatek pohybu, plavání, chůze, při sedu lehké zvednutí končetin. Vhodné je též sprchovat nohy chladnější vodou. Termální koupele naopak křečovým žilám nesvědčí. Vhodným a účinným doplňkem je nošení kompresních punčoch. Pomohou dietní opatření ke snížení nadváhy a důležité je vyvarovat se dehydratace a dodržovat pitný režim. Naprosto zásadním momentem je potom včasné stanovení diagnózy a zahájení léčby včetně příslušných zákroků.

 Jaké kompresní punčochy používat a kdy

Kompresní terapie je základem konzervativní (udržovací) léčby. Vybírá se z několika tříd. Tzv. první kompresní třída je vyloženě preventivní, druhá až čtvrtá jsou již terapeutické. Velkou chybou je však zvolit kompresní punčochy, aniž je pacient řádně vyšetřen cévním specialistou, protože míra komprese vychází z rozsahu postižení.

 A co si představit pod „léčbou a příslušný-

mi zákroky“? Při udržovací léčbě nelze opomenout venofarmaka, tedy látky, které zmírňují žilní bolest a zhusta též snižují otok. U některých léků je prokázaný i dobrý efekt při léčbě bércového vředu. Na trhu je celá řada preparátů, avšak vhodnější je vybrat ty, které jsou registrované Státním ústavem pro kontrolu léčiv, nikoli pouhé potravinové doplňky. Základem léčby chronického žilního onemocnění, a tedy i varixů je však terapie odstraňující vlastní příčinu, což je v případě sekundární žilní nedostatečnosti včasné zprůchodnění ucpané žíly. Dnešní medicína nabízí různé miniinvazivní postupy, které dokážou zcela nahradit klasickou operaci, a přitom probíhají ambulantně. (sch)

Více informací najdete na stránkách www.zilniporadna.cz (žilní trombóza, zánět žil, křečové žíly, lymfedémy, bércové vředy, oteklé a bolavé nohy, hemoroidy), kam je také možné obracet se s dotazy. Odpovídají a odbornost obsahu garantují lékaři-specialisté na konkrétní onemocnění žilního systému.

začít?

 hádanky

Počítáme zvířátka Na zahradě se sešly paní Slepičková a paní Králíčková se svými dětmi. Zkuste zjistit, jestli je na obrázku víc malých králíčků, nebo kuřátek. MARKÉTA OVSÍKOVÁ

Soutěžte s námi o dárky z Déčka Katolický týdeník ve spolupráci s Českou televizí pořádá dětskou soutěž. Nemusíte být diváky dětské stanice ČT Déčko. N e vá Stačí mít chuť se připojit. h

SOUTĚŽ Je ti mezi čtyřmi a dvanácti lety? BAVÍ TĚ KRESLIT? LIT IT?? Můžeš si vybrat ze dvou možností:

ej a p t ě ší m ř i de j s e , e se na o b rá z k y!

1. Nakresli svůj oblíbený televizní pořad a získej některý z atraktivních dárků. 2. Nakresli maminčin nebo tatínkův oblíbený televizní pořad a vyhraj pro ně tričko. Stačí, když obrázek s popisem, svým jménem, věkem a adresou pošleš do konce května na adresu redakce: Katolický týdeník – DOMA, Londýnská 44, 120 00 Praha 2 Obálku označ heslem „Soutěž“.


televize – rozhlas TIPY – PROGRAMY

28. 4. – 4. 5. 2014 TIPY RADIA PROGLAS

Středa 30. 4. 16.55 – Folklorní okénko: Daniel Sloboda

ladíme k vám, ladíte k nám

Čtvrtek 1. 5. 9.30 – Mezi slovy: Dřevo se listem odívá

 Osobnost evangelického faráře Daniela Slobody představí další díl cyklu Po stopách sběratelů lidových písní. V 19. století působil v obci Rusava nedaleko Bystřice pod Hostýnem. Jeho osvětová, kulturní a vědecká činnost daleko přesahovala hranice obce. Rodák ze slovenské Skalice spolupracoval s řadou osobností, především s Františkem Sušilem, který jej několikrát navštívil a Sloboda pro něj zaznamenal na dvě stovky rusavských písní.

Tip Proglasu – Měsíc květen patří Panně Marii, kterou si zvlášť připomínáme při májových pobožnostech. K této tradici lidové zbožnosti se můžete připojit prostřednictvím Proglasu ve čtvrtek 1. května od 17.40, kdy nabídneme přenos z brněnského kostela sv. Augustina. Májové pobožnosti ve stejném čase přinesou také následující čtvrteční podvečery během května.

 V máji všechno kvete a stromy se zelenají. „Strom“ jako motiv v české poezii přiblíží literární historik Prof. Jiří Trávníček. O památných stromech hovoříme se spisovatelkou PhDr. Marií Hruškovou. A přímo do lesa se vypravíme za hajným Jiřím Nohelem, kterého možná znáte jako kapelníka hudební skupiny Žalozpěv. Komponovaný pořad „Dřevo se listem odívá“ naladíte v cyklu Mezi slovy ve čtvrtek 1. května v 9.30.

PROGRAM RADIA PROGLAS (týden 18/2014) PONDĚLÍ 28. DUBNA 0.05 Kafemlýnek: Babičky do školky! (R) 2.00 Z archivu regionálních pořadů (R) 3.00 Slyšte, lidé! (R) 5.05 Ranní hudebně-zpravodajský magazín (informace z domova i ze světa, výběr z očekávaných událostí, zpravodajství z regionů) 6.00 Evangelium: Jan 3,1–8 6.05 Ranní chvály 6.20 Duchovní slovo 6.45 Ranní zíváček (modlitba, soutěž-hádanka a písničky pro děti) 7.15 Putování po regionech 8.45 Radio Vatikán (včerejší relace) 9.15 TWR: Stopy – svědectví o Božím jednání 9.30 Královéhradecká diecéze v proměnách času – Diecézní instituce, konzistoř, kapituly (R) 10.30 Vonička lidových písní 11.05 Čtení na pokračování: Marcelle Auclairová: Životopis Terezie z Avily 41/55 12.05 Hudební siesta: Antonín Dvořák: Holoubek. Vincenzo Bellini: Koncert pro hoboj Es dur. Franz Schubert: Symfonie h moll Nedokončená 15.40 Kukadlo (informace ze zákulisí redakce) 16.00 Křesťanští teologové prvních tří století – Apoštolští otcové III 3/11 16.30 Shalom Winton! (rozhovor s organizátory Malého židovského festivalu Mažif) (R) 16.55 Kolem se toč (posluchačská hitparáda) (R) 18.00 Modlitba růžence (radostný) 19.00 Večerní zíváček: O třech kameníčcích – Jak čekali na zatmění 19.15 Jak se vám líbí: Rozhovor se skladatelem Danielem Kyzlinkem o projektu The Rock Mass 20.15 Bible v liturgii: Sk 2,14–28 (výkladový cyklus) 20.45 Radio Vatikán (aktuální relace) 21.05 Večerní chvály 21.30 Čtení na pokračování: Marcelle Auclairová: Životopis Terezie z Avily 41/55 (R) 22.00 Po stopách Konstantina a Metoděje – Pohansko 22.30 Noční linka s Igorem Dostálkem 23.50 Duchovní slovo

ÚTERÝ 29. DUBNA 0.05 Křesťan a svět (R) 2.00 Křesťanští teologové prvních tří století 3/11 (R) 3.00 Jak se vám líbí (R) 5.05 Ranní hudebně-zpravodajský magazín (informace z domova i ze světa, výběr z očekávaných událostí, zpravodajství z regionů) 6.00 Evangelium: Mt 11,25–30 6.05 Ranní chvály 6.20 Duchovní slovo 6.45 Ranní zíváček (modlitba, soutěž-výroky a písničky pro děti) 7.15 Putování po regionech 8.45 Radio Vatikán (včerejší relace)

9.15 TWR: Tichá pošta 9.30 Kafemlýnek: Zahradnická výchova 10.30 Vonička pro milovníky dechovky 11.05 Čtení na pokračování: Marcelle Auclairová: Životopis Terezie z Avily 42/55 12.05 Hudební siesta: Georg Philipp Telemann: Koncert D dur pro trubku, dva hoboje a continuo. Arcangelo Corelli: Concerto grosso C dur. Antonio Vivaldi: Koncert č. 3 D dur pro flétnu a smyčcový orchestr. Marin Marais: Sonata pro housle a basso continuo C dur 16.00 Barvínek (magazín pro děti): Dubnový magazín Barvínku (vyhodnocení povídkové soutěže, Sto českých nej a další) 16.55 Slyšte, lidé! Přehled vítězů hudebních cen za roku 2013 (R) 18.00 Mše svatá ze studia Proglasu 19.00 Večerní zíváček: O třech kameníčcích – Jak si přihoukali výra 19.15 Jak se vám líbí: Rozhovor s Hanou Ulrychovou o půlstoletí zpívání 20.15 Bible v liturgii: Žalm 16 (výkladový cyklus) 20.45 Radio Vatikán (aktuální relace) 21.05 Večerní chvály 21.30 Čtení na pokračování: Marcelle Auclairová: Životopis Terezie z Avily 42/55 (R) 22.00 Z regionálních studií 22.30 Modlitba živého růžence (světla) 23.00 Duchovní hudba 23.50 Duchovní slovo

STŘEDA 30. DUBNA 0.05 Oktáva (R) 2.00 Po stopách Konstantina a Metoděje – Pohansko 3.00 Folklorní okénko: Pošumavská dudácká muzika ze Strakonic – 25 let (R) 5.05 Ranní hudebně-zpravodajský magazín (informace z domova i ze světa, výběr z očekávaných událostí, zpravodajství z regionů) 6.00 Evangelium: Jan 3,16–21 6.05 Ranní chvály 6.20 Duchovní slovo 6.45 Ranní zíváček (modlitba, soutěž-matematika a písničky pro děti) 7.15 Putování po regionech 8.45 Radio Vatikán (včerejší relace) 9.15 TWR: Zrcadlo 9.30 Dopoledne s Magdou Hauserovou 10.30 Vonička lidových písní 11.05 Čtení na pokračování: Marcelle Auclairová: Životopis Terezie z Avily 43/55 12.05 Hudební siesta: Nikolaj Rimskij-Korsakov: Ruská velikonoční ouvertura. Franz Liszt: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 A dur. Benjamin Britten: Interludia čtyř moří 13.05 Tržiště (telefonická inzerce) 16.00 Než zazvoní zvonec (soutěžní pořad pro 11leté a starší) 16.55 Folklorní okénko:

Po stopách sběratelů lidových písní – Daniel Sloboda 18.00 Modlitba růžence (slavný) 19.00 Večerní zíváček: O třech kameníčcích – Jak šli na maliny 19.15 Jak se vám líbí: Rozhovor se slovenskou skupinou Korben Dallas o albu Karnevalová vrana 20.15 Bible v liturgii: 1 Pt 1,17–21 (výkladový cyklus) 20.45 Radio Vatikán (aktuální relace) 21.05 Večerní chvály 21.30 Čtení na pokračování: Marcelle Auclairová: Životopis Terezie z Avily 43/55 (R) 22.00 Šmrnc – magazín pro mladé 22.30 Noční cukrárna s Radkem Habáněm a Marianou Ambrožovou

ČTVRTEK 1. KVĚTNA 0.05 Křesťanští teologové prvních tří století 3/11 (R) 2.00 Kukadlo (R) 3.00 Hrajte, kapely!l (R) 5.05 Ranní hudebně-zpravodajský magazín (informace z domova i ze světa, výběr z očekávaných událostí, zpravodajství z regionů) 6.00 Evangelium: Mt 13,54–58 6.05 Ranní chvály 6.20 Duchovní slovo 7.15 Putování po regionech 8.45 Radio Vatikán (včerejší relace) 9.15 TWR: Slova naděje 9.30 Mezi slovy: Dřevo se listem odívá (R) 10.30 Vonička pro milovníky dechovky 11.05 Čtení na pokračování: Marcelle Auclairová: Životopis Terezie z Avily 44/55 12.05 Hudební siesta ke 110. výročí narození A. Dvořáka: Antonín Dvořák: Slovanské tance 14.00 Sváteční pohádka: Božena Němcová: Hadí kůže 16.00 Po stopách Konstantina a Metoděje – Pohansko (R) 16.55 Hrajte, kapely! Áda Školka 17.40 Májová pobožnost 18.00 Mše svatá (kostel sv. Augustina, Brno)

19.00 Večerní zíváček: O třech kameníčcích – Jak se chtěli napít 19.15 Jak se vám líbí: Rozhovor s Vladimírem „Lábusem“ Drápalem z vydavatelství Guerilla Records o 5CD Svědek spálenýho času s nahrávkami skupiny DG 307 20.15 Bible v liturgii: Lk 24,13–35 (výkladový cyklus) 20.45 Radio Vatikán (aktuální relace) 21.05 Večerní chvály 21.30 Čtení na pokračování: Marcelle Auclairová: Životopis Terezie z Avily 44/55 (R) 22.00 Mariánská úcta ve spiritualitě redemptoristů 22.30 Křesťan a svět: S emeritním biskupem Slezské církvi evangelické augsburského vyznání a dlouholetým předsedou Ekumenické rady církví v ČR Vladislavem Volným (R) 23.00 Písničky k usínání 23.50 Duchovní slovo

PÁTEK 2. KVĚTNA 0.05 Všimli jsme si (R) 2.00 Šmrnc (R) 3.00 Jak se vám líbí (R) 5.05 Ranní hudebně-zpravodajský magazín (informace z domova i ze světa, výběr z očekávaných událostí, zpravodajství z regionů) 6.00 Evangelium: Jan 6,1–15 6.05 Ranní chvály 6.20 Duchovní slovo 6.45 Ranní zíváček (modlitba, soutěž-památky a písničky pro děti) 7.15 Putování po regionech 8.45 Radio Vatikán (včerejší relace) 9.15 TWR: Rýmování o životě 9.30 Úvod do teologie Trojjediného Boha 12/28 – Duch Svatý 10.00 Knihovnička Proglasu: Z nových knih Karmelitánského nakladatelství (R) 10.30 Vonička lidových písní 11.05 Čtení na pokračování: Marcelle Auclairová: Životopis Terezie z Avily 45/55 12.05 Hudební siesta:

Igor Stravinský: Ebony concerto. Josef Bohuslav Foerster: Symfonie č. 4 c moll “Veliká noc” 15.10 Modlitba litanií 16.00 Všimli jsme si: Svatí papežové Jan Pavel II. a Jan XXIII. (ohlédnutí za jejich svatořečením) 16.55 Oktáva: Dvořákova Olomouc 2014 18.00 Mše svatá (sv. Augustin, Brno) 19.00 Večerní zíváček: O třech kameníčcích – Jak hráli na babu 19.15 Jak se vám líbí: Koncert skupiny Hrozen ze studia Proglasu 20.15 Bible v liturgii: Následování (výkladový cyklus) 20.45 Radio Vatikán (aktuální relace) 21.05 Večerní chvály 21.30 Čtení na pokračování Marcelle Auclairová: Životopis Terezie z Avily 45/55 (R) 22.00 Dotýkání světla 22.30 Modlitba živého růžence (radostný) 23.00 Duchovní hudba 23.50 Duchovní slovo

SOBOTA 3. KVĚTNA 0.05 Jazz 1.00 Dopoledne s Magdou Hauserovou (R) 3.00 Z archivu slovesných pořadů (R) 5.05 Ranní hudebně-zpravodajský magazín (informace z domova i ze světa, výběr z očekávaných událostí) 6.30 Evangelium: Jan 14,6–14 6.35 Ranní chvály 6.50 Duchovní slovo 7.00 Radio Vatikán (včerejší relace) 7.30 Komentář týdne (předpremiéra) 8.00 TWR: Na sobotní frekvenci Proglasu 9.30 Barvínek: Dubnový magazín Barvínku (R) 10.30 Vonička pro milovníky dechovky 11.05 Všimli jsme si: Svatí papežové Jan Pavel II. a Jan XXIII. (R) 12.05 Hudební siesta ke 310. výročí úmrtí H. I. F. Bibera: Heinrich Ignaz Franz von Biber: Missa Salisburgensis C dur pro 53 hlasů. Heirich Ignaz Franz von Biber: Battalia a 10 14.30 Tržiště (telefonická inzerce) 15.00 Jak se vám líbí: Rozhovor se skupinou Nezmaři o albu Stopy bláznů (R) 16.05 Čteme z křesťanských periodik 16.25 Hudební listování 17.00 Záchranná stanice pro dravé ptáky v Rajhradě u Brna (R) 18.00 Zprávy Radia Proglas a zpravodajský souhrn Zrcadlo týdne 18.20 Komentář týdne 18.30 Vonička lidových písní 19.00 Večerní zíváček: O třech kameníčcích – Jak vytrestali Čihátka 19.15 Slyšte, lidé! Profil písničkářky Radůzy 20.15 Radio Vatikán (aktuální relace) 20.30 Modlitba ze sbírky Totus tuus 20.35 Modlitba růžence a litanií

21.05 Večerní chvály 21.20 Vstupenka na operetu: Antonín Dvořák: Šelma sedlák 2/3 22.10 Mezi slovy 23.05 Písničky k usínání 23.50 Duchovní slovo

NEDĚLE 4. KVĚTNA 0.05 Kolem se toč! (předpremiéra) 1.05 Úvod do teologie Trojjediného Boha 12/28 (R) 3.00 Z archivu hudebních pořadů (R) 5.00 Varhanní hudba 6.00 Čteme z křesťanských periodik (R) 6.30 Evangelium: Lk 24,13–35 6.35 Ranní chvály 6.50 Duchovní slovo 7.00 Radio Vatikán (včerejší relace české i slovenské redakce) 7.45 TWR: Studna slova 8.00 Duchovní hudba: Antonín Dvořák: Mše D dur pro sóla, smíšený sbor a varhany. Antonín Dvořák: Preludia a fugy 9.00 Mše svatá (kosel Nanebevzetí Panny Marie, Havlíčkův Brod) 10.30 Křesťanští teologové prvních tří století – Apoštolští otcové III 3/11 (R) 11.00 Proglaso (biblický kvíz pro děti) 12.05 Hudební siesta a Střípek poezie: Edvard Hagerup Grieg: Klavírní koncert a moll. Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll Z Nového světa 13.20 Knihovnička Proglasu: Z nabídky nakladatelství Paulínky 14.00 Nedělní pohádka: Irena Novotná: Lenoch Jouza 14.30 Blahopřání 16.05 Putování za lidovou písničkou 16.25 Písničky z archivu 17.00 Křesťan a svět 17.30 Dotýkání světla (R) 18.00 Modlitba rodin 18.30 Večerní zíváček: O třech kameníčcích – Jak pomohli jezevcovi 19.00 Kolem se toč! (posluchačská hitparáda) 20.15 Radio Vatikán (aktuální relace) 20.30 Koncert vážné hudby: Antonín Dvořák: Svatební košile. Antonín Dvořák: Scherzo capriccioso 22.05 Večerní chvály 22.20 Písničky k usínání 23.00 Komorní hudba 23.50 Duchovní slovo Zprávy: ve všední den zprávy ČRo 2 v 7.00, 8.00 a zprávy Proglasu v 11.00, 13.00, 15.00 a 20.00, v sobotu v 11.00 a 16.00. Pozvánky: každý den od 14.00, v sobotu v 9.00. Dnešek v kalendáři: každý den ve 13.50. Myšlenka na den: každý den 5.27, 11.57, 17.55. Třikrát z Proglasu: pondělí–pátek 7.45, 14.30.


PROGRAMOVÉ TIPY TELEVIZE NOE (týden 18/2014)

TELEVIZE DOBRÝCH ZPRÁV Podrobný program naleznete na www.tvnoe.cz a na teletextu TV NOE.

Hovory o Evropě

Televize Noe

Mezinárodní salesiánské hry 2014

U příležitosti deseti let České republiky v Evropské unii chystá televize Noe čtyřdílný pořad Hovory o Evropě, v němž bude Pavel Svoboda v úloze moderátora hovořit se svými hosty – Markem O. Váchou, Pavlem Fischerem, Janem Švejnarem a Zuzanou Roithovou. Premiéra druhého dílu pořadu Hovory o Evropě bude v úterý 29. 4. v 21.15 a reprízy ve čtvrtek 1. 5. v 6.50, v sobotu 3. 5. v 10.50 a v neděli 4. 5. v 23.55. Ve druhém dílu „Bezpečná Evropa“ budou Pavel Svoboda a Pavel Fischer, bývalý velvyslanec a politický poradce, diskutovat o tom, co ohrožuje dnešní Evropu, o míru v Evropě, o Ukrajině a Turecku a o roli náboženství v mezinárodní politice.

 vysílá na celé území střední Evropy

Od čtvrtka 1. května až do neděle 4. května se uskuteční Mezinárodní salesiánské sportovní hry 2014. Jejich historie se ale začala psát už přibližně v roce 1967. V tom roce totiž v Itálii založil Gino Borgogno první organizovaný sportovní turnaj. Postupně se turnaje rozšiřovaly po celé Evropě. Letos se přesunuly na Slovensko. Mezi sporty, na něž se můžete těšit, již tradičně patří fotbal, futsal, volejbal, stolní tenis a basketbal. A těšit se také můžete na přímé přenosy, které bude zprostředkovávat vaše televize Noe. Ve čtvrtek přesně ve 20.00 můžete zhlédnout zahajovací ceremoniál, v pátek v 21.00 adoraci ze sportovních her a v neděli dva další přímé přenosy.

z družice Astra 3A;

 prostřednictvím kabelových operátorů, poskytovatelů IPTV a v síti O2 TV;

 na internetu; v systému DVB-T z vysílače Klimkovice

a Hrabyně, v 1. regionálním multiplexu Gimi TV pro České Budějovice a okolí, z Ještědu a na vysílačích DVB-T pro Bratislavu a Trnavu.

PROGRAM TELEVIZE NOE (týden 18/2014) PONDĚLÍ 28. 4.

ÚTERÝ 29. 4.

STŘEDA 30. 4.

ČTVRTEK 1. 5.

PÁTEK 2. 5.

SOBOTA 3. 5.

NEDĚLE 4. 5.

6.05 Vatican magazine (765) 6.35 Poselství svatých. Papež Jan XXIII. 6.45 Guyanská Diana 7.10 Život koncilu (7) 7.25 Hrdinové víry (10). Křesťanský politik Jaroslav Cuhra 8.30 Youth Alive. Vzdělání pro změnu chování v životě 8.45 Pan profesor. Portrét profesora Vladimíra Štěrby 9.10 Revoluce Jana XXIII.: Druhý vatikánský koncil 10.05 Nedělní čtení. 2. neděle velikonoční 10.35 Harfa Noemova 11.00 Noekreace (224) 11.10 Cirkus Noeland (12) 11.40 Sedmihlásky (41). O Kačenkách Kateřinkách 11.45 Bible pro nejmenší. David v nebezpečí 11.55 Minuty s Janem Sokolem (8). O čem je svoboda? 12.00 Polední modlitba [L] 12.05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12.50 Tajemství Jana Pavla II.: Z Fatimy k pádu komunismu 13.35 Přejeme si... 13.55 Vatican magazine (765) 14.25 Unitate. Nezapomenutelný dojmem z papežské návštěvy v Rumunsku 14.40 Duchovní malby (4). Zjevení Páně. Cesta dějin spásy skrze mistrovská díla vatikánských muzeí 15.05 Noční univerzita. P. Jacques Philippe – Dvojjediná láska (2) 16.00 V souvislostech (51) 16.20 Zázrak v Kostarice 16.55 Věrni odkazu sv. Cyrila a Metoděje 17.30 Ars Vaticana (23) 17.40 Salesiánský magazín 18.00 Krasohled (5) 18.30 Bible pro nejmenší. Eliáš 18.40 Sedmihlásky (41) 18.45 Pod lupou. Potratová pilulka 19.15 Přejeme si... 19.30 Světoznámé výšivky z Cífera 19.45 Zprávy z Věčného města 19.55 Minuty s Janem Sokolem (8). O čem je svoboda? O etické výchově 20.00 Klapka s... (82) MUDr. Bohumírem Novákem 21.00 Na koberečku (164) s Klárou Řezníčkovou 21.10 Terra Santa News 21.30 Proplout Svatou zemí. Dokument o skupině Hava Nagilla Band 21.35 Vladyka 22.00 Noční univerzita. P. Vojtěch Kodet – Eucharistie (1) 22.50 Noekreace (224) 23.00 Vatican magazine (765) 23.35 Kulatý stůl (141). Pracovní osud ve vlastních rukách

6.05 Zprávy z Věčného města 6.15 Koncert Janáčkovy konzervatoře 2011 7.30 Byl člověk poslaný Bohem, jeho jméno bylo Jan 7.40 Outdoor Films (26) s Heřmanem Volfem 9.15 Budu pomáhat. Centrum integrace dětí a mládeže Praha 8. Integrace zdravotně postižených a sociálně slabých dětí 9.25 Nevzdají se. Pronásledovaní křesťané ve státě Orissa v Indii 9.45 Poselství svatých. Papež Jan XXIII. 10.00 Vatican magazine (765) 10.30 Noční univerzita. P. Vojtěch Kodet – Eucharistie (1) 11.15 O dvou pochodech. Srovnání dvou akcí s diametrálně odlišným pozadím 11.25 Bet Lechem – vnitřní domov (20). Marie Chatardová – velvyslankyně České republiky ve Francii 11.40 Sedmihlásky (41) 11.45 Bible pro nejmenší. Eliáš 11.55 Minuty s Janem Sokolem (9). Proč musíme jezdit vpravo? 12.00 Polední modlitba [L] 12.05 Post Scriptum 12.15 Platinové písničky (18) 12.45 Ars Vaticana (23) 12.55 Unitate. Nezapomenutelný dojmem z papežské návštěvy v Rumunsku 13.10 Zprávy z Věčného města 13.20 Země pod Tolštejnem 13.40 Život koncilu (7) 13.55 Andělka. Portrét 93leté Andělky Ambrůzové 14.30 Kulatý stůl (141). Pracovní osud ve vlastních rukách 16.05 Přejeme si... 16.20 Román o dospívání (1). Konec nevinnosti. Dokumentární seriál sleduje cestu sedmi adolescentů v průběhu sedmi let 18.00 Cirkus Noeland (12) 18.30 Bible pro nejmenší. Ester 18.35 Sedmihlásky (41) 18.40 Hermie a přátelé. Flo show, která způsobila rozruch 19.15 Noekreace (224) 19.25 Odkaz vysočanských předků 19.35 Zpravodajské Noeviny 19.50 Minuty s Janem Sokolem (9). Proč musíme jezdit vpravo? 20.00 Na pořadu rodina (11) [L] 21.00 Zpravodajské Noeviny 21.15 Hovory o Evropě (2). Bezpečná Evropa 22.05 Post Scriptum 22.15 Zprávy z Věčného města 22.25 Transport 23.00 Terra Santa News 23.25 Doteky času a kamene 23.45 Přejeme si... 0.05 U nás aneb od cimbálu o lidové kultuře (93)

6.05 Zpravodajské Noeviny 6.20 Noční univerzita. P. Jacques Philippe – Dvojjediná láska (2) 7.10 Ars Vaticana (23) 7.20 Krasohled (5) 7.50 Zprávy z Věčného města 8.00 Mezi pražci (27). Duben 2014 8.40 Pro vita mundi (93). Jan Rajnoch II 9.20 Angola – mladá země 9.45 Zprávy z Věčného města 10.00 Přímý přenos generální audience papeže [L] 11.20 Noekreace (224) 11.30 Proplout Svatou zemí 11.35 Bratr Prem Bhai 11.45 Bible pro nejmenší. Ester 11.50 Sedmihlásky (41) 11.55 Minuty s Janem Sokolem (10). Co když moje osobní svoboda naráží na svobodu toho druhého? 12.00 Polední modlitba [L] 12.05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12.50 U nás aneb od cimbálu o lidové kultuře (93) 14.15 Klapka s... (82) MUDr. Bohumírem Novákem 15.15 Zpravodajské Noeviny 15.30 Sestra Sára 16.00 Charita ve středu – pomoc lidem s roztroušenou sklerózou 17.00 Můj Bůh a Walter. Kristus 17.20 Historie českých hospiců aneb První hospic v Čechách 17.40 Světoznámé výšivky z Cífera 18.00 Vatican magazine (765) 18.30 Bible pro nejmenší. Šadrak, Méšak a Abed-nego 18.40 Sedmihlásky (41). O Kačenkách Kateřinkách 18.45 Na koberečku (164) s Klárou Řezníčkovou 18.55 Noekreace (224) 19.05 Poselství svatých. Papež Jan XXIII. 19.15 Terra Santa News 19.35 Přejeme si... 19.55 Minuty s Janem Sokolem (10) 20.00 Léta letí k andělům (58). Jana Dominika Bohušová 20.20 Noční univerzita. P. Vojtěch Kodet – Eucharistie (2) 21.05 Jezuitské redukce v Paraguayi 21.25 Jde o život (7). Církev II 22.55 Generální audience papeže 23.25 Salesiánský magazín 23.40 Duchovní malby (4). Zjevení Páně. Cesta dějin spásy skrze mistrovská díla vatikánských muzeí 0.10 Koncert Janáčkovy konzervatoře 2011. Koncert Symfonického orchestru Janáčkovy konzervatoře v Ostravě pod vedením dirigentů Petra Šumníka a Marka Prášila

6.05 Terra Santa News 6.25 Hladanie. Ján Flajžík 6.50 Hovory o Evropě (2). Bezpečná Evropa 7.40 Platinové písničky (18) 8.10 Román o dospívání (1). Konec nevinnosti 10.00 Kulatý stůl (141). Pracovní osud ve vlastních rukách 11.30 Přejeme si... 11.45 Bible pro nejmenší. Šadrak, Méšak a Abed-nego 11.50 Sedmihlásky (41) 11.55 Minuty s Janem Sokolem (11). K čemu je dobrý společenský mrav? 12.00 Polední modlitba [L] 12.05 Post Scriptum 12.15 Koncert Janáčkovy konzervatoře 2011 13.30 Generální audience papeže 14.00 Harfa Noemova 14.25 Youth Alive 14.45 Pro vita mundi (93). Jan Rajnoch II 15.25 Pod lupou. Potratová pilulka 16.45 Život koncilu (7). Pohled do zákulisí významné události církve ve 20. století 17.00 Guyanská Diana. Amazonské pralesy, život domorodců a misionářů na vlastní oči, setkání se vzácnými lidmi 17.25 Drslavice. Pohlednice obce z mikroregionu Dolní Poolšaví 17.35 Ars Vaticana (24) 17.45 Noekreace (224) 18.00 Hermie a přátelé. Flo show, která způsobila rozruch 18.35 Bible pro nejmenší. Ježíšovy zázraky 18.40 Sedmihlásky (41) 18.45 Můj Bůh a Walter. Kristus 19.05 Anton Neuwirth – lékař, filozof, humanista. Dokument o statečnosti mladého slovenského lékaře 19.25 Putování po evropských klášterech. Notker Wolf, generální představený benediktinů 19.55 Minuty s Janem Sokolem (11). K čemu je dobrý společenský mrav? 20.00 Zahajovací ceremoniál Mezinárodních salesiánských sportovních her 2014 [L]. Přímý přenos ze sportovního areálu Pasienky Bratislava 22.05 Přejeme si... 22.20 Vatican magazine (765) 22.50 Post Scriptum 23.00 Krasohled (5) 23.30 Nevzdají se 23.50 Jak potkávat svět (18) s Ing. Janem Kašpaříkem a jeho synem Vítem Kašpaříkem a dětmi. Únorové setkání Jiřího Pavlici s výrobcem a vynálezcem mnoha zajímavých hudebních nástrojů a také muzikantem

6.05 Salesiánský magazín 6.20 Noekreace (224) 6.30 Krasohled (5) 7.00 Misie na živo (21) s pracovníky misijní organizace Likvidace lepry 8.00 Duchovní malby (4). Zjevení Páně 8.25 Chiara Luce Badano – Neobyčejný příběh obyčejné dívky 9.10 Noční univerzita. P. Vojtěch Kodet – Eucharistie (2) 10.00 Na koberečku (164) s Klárou Řezníčkovou 10.10 Klapka s... (82) MUDr. Bohumírem Novákem 11.10 Skryté poklady. Vladimír 11.40 Sedmihlásky (41) 11.45 Bible pro nejmenší. Ježíšovy zázraky 11.55 Minuty s Janem Sokolem (12). Co se u nás v Česku nedělá, ale v jiných zemích ano? 12.00 Polední modlitba [L] 12.05 Mše svatá z kaple Telepace [L] 12.50 Přejeme si... 13.05 Ars Vaticana (24) 13.15 Léta letí k andělům (58). Jana Dominika Bohušová 13.40 Koncert skupiny MRRK /CZ/. Festival pod věží 2010 14.05 Dům nejen ze skla (5) 15.05 Angola – mladá země. Film přibližuje práci salesiánů v Angole, kteří zde brzy oslaví 30. výročí svého působení 15.30 Pod lupou. Potratová pilulka 16.05 Štětcem a píšťalou 16.25 Marina. Dokument Petra Barana přibližuje tvorbu a životní osudy grafičky Mariny Richterové 16.55 Na pořadu rodina (11) 18.00 Cirkus Noeland (12) 18.30 Bible pro nejmenší. Saul se stal Pavlem 18.35 Sedmihlásky (41) 18.40 Můj Bůh a Walter. Kristus 19.00 Putování po evropských klášterech. Notker Wolf, generální představený benediktinů 19.30 Plečnikův kostel sv. Františka v Lublani. Dokument o dílu architekta Josipa Plečnika 19.40 Zprávy z Věčného města 19.55 Minuty s Janem Sokolem (12). Co se u nás v Česku nedělá, ale v jiných zemích ano? 20.00 Noemova pošta [L]. Květen. Kontaktní a informační diskusní pořad pro diváky TV Noe 21.00 Mezinárodní salesiánské sportovní hry 2014. Adorace 21.30 Don Rua – nástupce 22.00 Nedělní čtení. 3. neděle velikonoční 22.30 Přejeme si... 22.45 Outdoor Films (26) s Heřmanem Volfem 0.20 Život koncilu (7) 0.35 Hluk 0.50 Proplout Svatou zemí

6.05 Zprávy z Věčného města 6.15 Plečnikův kostel sv. Františka v Lublani 6.25 Léta letí k andělům (58). Jana Dominika Bohušová 6.45 Poselství svatých. Papež Jan XXIII. 7.00 Hluk 7.15 Na pořadu rodina (11) 8.20 Cirkus Noeland (12) 8.50 Sedmihlásky (41) 8.55 Hermie a přátelé. Flo show, která způsobila rozruch 9.35 Krasohled (5) 10.05 Dotek naděje 10.30 Můj Bůh a Walter. Kristus 10.50 Hovory o Evropě (2). Bezpečná Evropa 11.35 Proplout Svatou zemí 11.40 Salesiánský magazín 11.55 Minuty s Janem Sokolem (13). Mravní jednání je to – „co se u nás dělá a nedělá“. Ale co když je to špatně? 12.00 Angelus Domini 12.05 Post Scriptum 12.15 Zprávy z Věčného města 12.25 Nedělní čtení. 3. neděle velikonoční 12.55 Přejeme si... 13.15 Román o dospívání (1). Konec nevinnosti 15.00 Terra Santa News 15.20 Noekreace (224) 15.30 Platinové písničky (18) 16.05 Plečnikův kostel sv. Františka v Lublani 16.15 Nevzdají se 16.30 Jak potkávat svět (18) s Ing. Janem Kašpaříkem a jeho synem Vítem Kašpaříkem a dětmi 18.00 Duchovní malby (5). Ježíšovo veřejné působení 18.25 Sedmihlásky (41) 18.30 Bible pro nejmenší. Saul se stal Pavlem 18.35 Život koncilu (8) 18.45 Posledný deň v úradě 18.55 Mezi pražci (28). Květen 2014 19.35 Minuty s Janem Sokolem (13). Mravní jednání je to – „co se u nás dělá a nedělá“. Ale co když je to špatně? 19.40 V souvislostech (52) 20.00 Mezinárodní salesiánské sportovní hry 2014. Koncert Summertime Choir + ABA [L]. Přímý přenos 21.15 Hlubinami vesmíru. Společně se světlem opustíme sluneční soustavu a vydáme se do hlubokého vesmíru 22.00 Post Scriptum 22.10 Zprávy z Věčného města 22.20 Unitate 22.35 Anton Neuwirth – lékař, filozof, humanista 22.55 Noční univerzita. P. Jacques Philippe – Dvojjediná láska (2) 23.45 Youth Alive 0.05 Klapka s... (82) MUDr. Bohumírem Novákem

6.05 Evangelium. 3. neděle velikonoční 6.15 Pod lupou. Potratová pilulka 6.45 Ars Vaticana (24) 7.00 Jak potkávat svět (18) s Ing. Janem Kašpaříkem a jeho synem Vítem Kašpaříkem a dětmi 8.20 Angola – mladá země 8.45 Marina 9.20 Probuzení Haiti 9.50 Zprávy z Věčného města 10.05 Evangelium. 3. neděle velikonoční. Lk 24,13–35. Možnost k zastavení během dne a rozjímání nad slovy evangelia 10.15 Řeckokatolická liturgie sv. Jana Zlatoústého z katedrály sv. Klimenta v Praze [L]. Hlavním celebrantem Mons. Ladislav Hučko, biskup – apoštolský exarcha 11.45 Na koberečku (164) s Klárou Řezníčkovou 11.55 Minuty s Janem Sokolem (14). Jaké chování je lepší a nejlepší? 12.00 Polední modlitba Sv. otce Františka [L] 12.20 V souvislostech (52) 12.40 Zpravodajské Noeviny 12.55 Terra Santa News 13.20 Mše svatá z Mezinárodních salesiánských sportovních her 2014 14.30 Můj Bůh a Walter. Kristus 14.50 Noční univerzita. P. Vojtěch Kodet – Eucharistie (2) 15.35 Přejeme si... 15.50 Minuty s Janem Sokolem (14). Jaké chování je lepší a nejlepší? 16.00 Noekreace (225) 16.10 Hermie a přátelé. Kdo to tu vlastně řídí? 16.45 Sedmihlásky (42). Kravičky, vy moje kravy a Pastě se, kravičky 16.50 Noeland (39) 17.20 Román o dospívání (1). Konec nevinnosti. Dokumentární seriál sleduje cestu sedmi adolescentů v průběhu sedmi let 19.00 Závěrečný ceremoniál Mezinárodních salesiánských sportovních her 2014 [L] 20.30 Vatican magazine (766) 21.00 Má vlast. Otrokovice. Hudební koncert z cyklu Má vlast 21.45 V souvislostech (52) 22.10 Na pořadu rodina (11). Manželé Zajíčkovi a pořad TV Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě 23.10 Nedělní čtení. 3. neděle velikonoční 23.40 Polední modlitba Sv. otce Františka 23.55 Hovory o Evropě (2). Bezpečná Evropa 0.40 Charita ve středu – pomoc lidem s roztroušenou sklerózou. Třetí díl pořadu nás zavede také do Domova sv. Josefa v Žirči


PONDĚLÍ 28. 4.

5.59 Studio 6 8.45 Vše o vaření 9.00 McLeodovy dcery VI (16/32) 9.45 Fenomén Šmejdi. Dok. 10.10 Ilínek. Ilja Prachař 11.05 První republika (15/22). Čes. 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy, Události v regionech plus 12.30 Sama doma. Magazín 14.00 Vše o vaření 14.20 Hercule Poirot. Br. krimi 16.00 Uvolněte se, prosím. Talk show 16.45 Cestománie. Francie 17.15 AZ-kvíz 17.40 Černé ovce. Reportáže 17.55 Události v regionech za okamžik a počasí 18.00 Události v regionech 18.25 Taxík. Soutěž 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 Události 19.50 Branky, body, vteřiny 20.00 Clona (1/7). Čes. 21.00 Marta a Věra (4/8). Čes. 21.30 Reportéři ČT 22.09 Losování Šťastných 10 a Šance milion 22.10 Kriminálka Paříž (16/92) 23.05 MI5 III (7/10) 0.00 Na stopě

5.59 Dobré ráno 8.30 Kouzelná školka 9.00 Duše Evropy (1/3) 9.20 Kamera na cestách: Jihoafrická republika 10.15 Hans Hass – Muž, který objevil podmořský svět 11.10 Babylon 11.40 Televizní klub neslyšících 12.10 V nebi, pod zemí 13.10 Československý filmový týdeník 1964 (987/2379) 13.25 O poklad Anežky České. Soutěž 14.05 Věda na vlastní kůži 14.55 Vesmír: Mars – nové poznatky 15.40 Tankisté 16.40 Druhá světová válka: zapomenuté filmy (5/10) 17.25 Kancl IV. Am 17.50 Velikonoční ostrov: Stopy 18.45 Večerníček 18.55 Příběhy Alfreda Hitchcocka (56/80) 19.15 Příběhy Alfreda Hitchcocka (57/80) 19.40 Postřehy odjinud 19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce 20.00 Nejvýznamnější operace 2. světové války: Bitva o Rýn (1/2) 21.05 Eurofighter Typhoon. Am. dok. 21.55 Dobré světlo. Čes. film 23.25 Cesty k úspěchu. Portréty 23.35 Malý New York. Am. film

5.59 Snídaně s Novou 9.05 Ulice (2595). Čes. 9.55 Doktoři z Počátků (46). Čes. 11.20 Střepiny. Nazýváme věci pravými jmény 11.50 Tescoma s chutí. Módní trendy a vše kolem jídla 12.00 Polední televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.30 Dallas (1). Am. 13.25 Beze stopy IV (3). Am. krimi 14.20 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly IV (7) 15.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (15). Čes. 16.30 Krok za krokem IV (21). Am. 17.00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 17.35 Kriminálka Miami IV (7) 18.25 Ulice (2596). Čes. 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Kriminálka Anděl III (12). Čes. 21.25 Mentalista V (1). Am. krimi 22.20 Lovci zločinců (21). Am. krimi 23.10 Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti XII (18)

6.05 Policie Hamburk VI (12) 7.05 Vraždy v Kitzbühelu III (6) 8.20 M*A*S*H (65). Am. válečný 9.10 To je vražda, napsala II (12) 10.15 Policie Hamburk VI (13) 11.15 Julie Lescautová I (7). Fr. krimi 13.10 Walker, Texas Ranger IX (2). Am. akční 14.10 Siska I (7). Něm. krimi 15.25 Castle na zabití III (4). Am. krimi 16.25 Komisař Rex III (11) 17.30 Odpolední zprávy 18.00 Prostřeno! Kdo se stane nejlepším hostitelem? 18.55 Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40 Divácké zprávy. Zprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! 19.55 VIP zprávy 20.15 Cesty domů II (264). Čes. 21.30 TOP STAR magazín. Zavede do světa hvězd 22.40 Partička. Improvizační show 23.25 Deuce Bigalow: Evropský gigolo. Am. kom. 1.15 Nedokonalé zločiny VI (15)

10.25 Rozpaky kuchaře Svatopluka (11) 11.30 Teleshopping 11.45 Nemocnice Chicago Hope V (22) 12.45 Mission: Impossible. Am. film 14.45 Robin Hood, král zbojníků. Am. dobr. 17.20 Upíří deníky III (7) 18.10 Amazing Race: O milion kolem světa XIV (5) 19.05 90210: Nová generace (1) 20.00 Pravidla moštárny 22.35 Štvaná žena. Kan. thriller 0.15 Patty Hewes: Nebezpečná advokátka V (7)

5.30 Králův korzár (2) 6.35 Animáček 9.25 Cordierovi, soudce a policajt (45) 11.50 Láska pod bílými plachtami. Něm. rom. 13.40 Doktor z hor (38) 14.40 Červené růže (27) 15.40 Pauline a Leonard (96) 16.45 Jake a Tlusťoch (5) 17.55 Kašpárku, vař! 18.30 Naše zprávy 19.00 Velkolepé století III (59) 20.10 Kurňa, co to je? 21.15 Sejdeme se na Cibulce 22.20 Kam nikdo nesmí

10.10 Kdo přežije: Thajsko (13) 11.10 Mstitel Cape I (3) 12.10 Akta X II (22) 13.10 Faktor strachu XI (1) 14.10 Simpsonovi XXII (16) 14.40 Simpsonovi XXII (17) 15.10 Bořiči mýtů VI (6) 16.15 Skladiště 13 II (9) 17.10 Jmenuju se Earl IV (6) 17.40 Grimm II (18) 18.30 Simpsonovi XXII (18) 18.55 Simpsonovi XXII (19) 19.20 Kdo přežije: Thajsko (14) 20.15 Grimm III (9) 21.20 Teorie velkého třesku V (19) 21.50 Doteky osudu II (6) 22.45 Král džungle 2 0.35 The Big Bang Theory V (19)

7.00 Svätá omša 7.30 Ruženec 8.05 Doma je doma z Prešova 9.05 Katechéza 9.30 Majstrova šifra. Kresťanský kód (5) 10.35 Poltón magazín 11.05 Luxáreň 12.15 Ruženec 12.50 Doma je doma z Banskej Bystrice 13.50 Čaviareň 15.30 Ruženec z Lúrd 16.05 Univerzita tretieho veku 17.00 Správy zo Svätej zeme 17.30 Doma je doma 19.20 Vatikánsky magazín 19.50 Pozvánka 20.10 Môj názor 20.30 U Pavla 21.55 Interview s Milosrdnou láskou

12.20 Upíří deníky III (7) 13.10 90210: Nová generace (1) 14.05 Ten, kdo tě chrání II (15) 15.00 Pravidla moštárny. Am. film 17.20 Upíří deníky III (8) 18.10 Amazing Race: O milion kolem světa XIV (6) 19.05 90210: Nová generace (2) 20.00 Agent z Hong-Kongu. Hong. akční 21.45 Gabriel: Anděl pomsty 23.55 Patty Hewes: Nebezpečná advokátka V (8) 0.50 Teleshopping 1.05 Gabriel: Anděl pomsty

9.15 Cordierovi, soudce a policajt (46) 11.40 Lilly Schönauer: Láska na druhý pohled. Něm. rom. 13.35 Doktor z hor (39) 14.35 Červené růže (28) 15.40 Pauline a Leonard (97) 16.45 Jake a Tlusťoch (6) 17.55 Kašpárku, vař! 18.30 Naše zprávy 19.00 Velkolepé století III (60) 20.10 Pomsta a spravedlnost. Am./Kan. western 22.00 Pouliční rváč. Am. akční 0.10 Vražedné odhalení 2.15 Věřte nevěřte (16, 17)

7.40 Grimm II (18) 8.25 Teleshopping 8.40 Futurama V (11) 9.10 Pevnost Boyard II (2) 10.10 Kdo přežije: Thajsko (14) 11.10 Grimm III (9) 12.10 Akta X II (23) 13.10 Faktor strachu XI (2) 14.10 Simpsonovi XXII (18) 14.40 Simpsonovi XXII (19) 15.10 Bořiči mýtů VI (7) 16.15 Skladiště 13 II (10) 17.10 Jmenuju se Earl IV (7) 17.40 Grimm II (19) 18.30 Simpsonovi XXII (20) 18.55 Simpsonovi XXII (21) 19.20 Kdo přežije: Thajsko (15) 20.15 Liga mistrů UEFA 23.15 Tulák z širých plání. Am. western

7.30 Ruženec 9.30 Pod sudánskym slnkom 10.30 Medzi nebom a zemou 11.15 Vatikánsky magazín 11.40 Môj názor 12.15 Ruženec 14.35 Správy zo Svätej zeme 15.30 Ruženec z Lúrd 16.05 Slovo Božie podľa Jána (7) 16.35 Vlastná cesta 17.05 Klbko. Jakub Alfejov 17.30 Doma je doma 18.40 Ruženec z Lúrd 19.30 Povolanie 20.00 Krátke správy 20.15 O pôsobení diabla (1) 21.15 Áno, beriem: Kľúč k šťastnému manželstvu. Poznáš svojho partnera? (1) 21.25 Ahoj, pútnik! Svetové dni mládeže RIO 2013

11.50 Nemocnice Chicago Hope V (24) 12.45 Upíří deníky III (8) 13.40 90210: Nová generace (2) 14.25 Ten, kdo tě chrání II (16) 15.30 Dlouhá cesta. Am. film 17.20 Upíří deníky III (9) 18.10 Amazing Race: O milion kolem světa XIV (7) 19.05 90210: Nová generace (3) 20.00 Kosmetička a zvíře. Am. kom. 22.00 Eurotrip. Am. kom. 23.45 Patty Hewes: Nebezpečná advokátka V (9) 0.40 Teleshopping

9.15 Cordierovi, soudce a policajt (47) 11.40 Pomsta a spravedlnost. Am./Kan. western 13.35 Doktor z hor (40) 14.35 Červené růže (29) 15.40 Pauline a Leonard (98) 16.40 Jake a Tlusťoch (7) 17.55 Kašpárku, vař! 18.30 Naše zprávy 19.00 Velkolepé století III (61) 20.10 Vtip za stovku! 21.15 Chicago Fire I (9) 22.10 112 22.35 Lovec (5) 23.35 Pouliční rváč. Am. akční 1.55 Chicago Fire I (9)

11.10 Americký chopper II (23) 12.10 Akta X II (24) 13.10 Faktor strachu XI (3) 14.10 Simpsonovi XXII (20) 14.40 Simpsonovi XXII (21) 15.10 Bořiči mýtů VI (8) 16.15 Skladiště 13 II (11) 17.10 Jmenuju se Earl IV (8) 17.40 Grimm II (20) 18.30 Simpsonovi XXII (22) 18.55 Simpsonovi XXIII (1) 19.20 Kdo přežije: Thajsko (16) 20.15 Pyrotechnická hlídka: Afghánistán (1) 21.20 Teorie velkého třesku V (20) 21.50 Partička 22.40 Zámotek 2: Návrat. Am. sci-fi kom. 0.50 The Big Bang Theory V (20)

7.00 Svätá omša 7.30 Ruženec 9.05 Vlastná cesta 9.30 Ahoj, pútnik! Svetové dni mládeže RIO 2013 10.00 Generálna audiencia 12.15 Ruženec 13.50 O pôsobení diabla (1) 15.30 Ruženec z Lúrd 16.05 Povolanie 16.35 Správy zo Svätej zeme 17.30 Doma je doma z Banskej Bystrice 19.30 Zlatá niť viery na Britských ostrovoch (1) 20.00 Krátke správy 20.10 Prehľad katolíckych periodík 20.20 Fundamenty 21.15 Hudobné pódium

12.40 Nemocnice Chicago Hope VI (1) 13.35 Upíří deníky III (9) 14.25 Ten, kdo tě chrání II (17) 15.25 Kosmetička a zvíře 17.20 Upíří deníky III (10) 18.10 Amazing Race: O milion kolem světa XIV (8) 19.05 90210: Nová generace (4) 20.00 Námořní vyšetřovací služba (22) 20.55 Námořní vyšetřovací služba (23) 21.55 Czech Made Man 23.25 Patty Hewes: Nebezpečná advokátka V (10) 0.30 Teleshopping

5.30 Králův korzár (5) 6.25 Animáček 8.55 Čarodějky ze země Oz (1/2) 10.45 Táto, sežeň štěně! Čes. rodinná kom. 12.10 Filip a Leticie. Šp. film 14.35 Důvod k rozvodu. Čes. kom. 16.15 Beethoven: Velký trhák. Am. kom. 18.30 Naše zprávy 19.00 Velkolepé století III (62) 20.10 Dobrý voják Švejk. Čes. film 22.00 Půlnoc v Paříži. Am. rom. kom. 23.55 Svůdná lež. Kan. film 1.50 Věřte nevěřte (18, 19)

10.20 Kdo přežije: Thajsko (16) 11.10 Pyrotechnická hlídka: Afghánistán (1) 12.10 Akta X II (25) 13.10 Faktor strachu XI (4) 14.10 Simpsonovi XXII (22) 14.40 Simpsonovi XXIII (1) 15.10 Bořiči mýtů VI (9) 16.15 Skladiště 13 II (12) 17.10 Jmenuju se Earl IV (9) 17.40 Grimm II (21) 18.30 Simpsonovi XXIII (2) 18.55 Simpsonovi XXIII (3) 19.20 Kdo přežije: Amazonie (1) 20.15 Simpsonovi XXV (1) 20.45 Simpsonovi XXV (2) 21.15 Teorie velkého třesku V (21) 21.45 Timecop. Am. akční sci-fi 0.55 The Big Bang Theory V (21)

7.00 Svätá omša 7.30 Ruženec 8.05 Doma je doma 9.05 Univerzita tretieho veku 9.45 Prehľad katolíckych periodík 10.30 Čaviareň 11.30 Saleziánsky magazín 11.45 Áno, beriem: Kľúč k šťastnému manželstvu. Poznáš svojho partnera? (1) 12.15 Ruženec 13.50 Medzi nebom a zemou 14.35 Peter medzi nami 15.30 Ruženec z Lúrd 16.05 U Pavla 17.30 Doma je doma z Prešova 18.40 Ruženec z Lúrd 19.30 Festrom 20.15 Chvály 20.45 Zlatá niť viery na Britských ostrovoch (1) 21.10 Katechéza

ÚTERÝ 29. 4.

5.59 Studio 6 8.45 Vše o vaření 9.05 McLeodovy dcery VI (17/32) 9.50 Nejchytřejší Čech 11.15 Reportéři ČT 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy, Události v regionech plus 12.30 Sama doma. Magazín 14.00 Vše o vaření 14.15 Slovácko sa nesúdí 14.50 Objektiv. Magazín 15.20 Televarieté. Revuální pořad 16.40 Cestománie 17.05 Postřehy odjinud 17.15 AZ-kvíz 17.40 Černé ovce. Reportáže 17.55 Události v regionech za okamžik a počasí 18.00 Události v regionech 18.25 Taxík. Soutěž 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 Události 19.50 Branky, body, vteřiny 19.59 Losování loterie Euromiliony 20.00 Vyprávěj 21.00 Dobrodružství kriminalistiky (17/26). Čes. 21.49 Losování Šťastných 10 a Šance milion 21.50 Nejlepší Bakaláři. V režii Dušana Kleina I 22.55 Protiúder III (3/10) 23.45 MI5 III (7/10)

5.59 Dobré ráno 8.30 Kouzelná školka 9.00 Duše Evropy (2/3) 9.20 Český žurnál 10.15 Nedej se. Investigativní žurnalistika 11.10 Boží mlýny na prodej 11.50 Velká vlastenecká válka: Operace Bagration 12.40 Letecké katastrofy: Osudná výška 13.25 Dobrodružství vědy a techniky 14.10 Hans Hass – Muž, který objevil podmořský svět 15.05 Planeta dinosaurů: Neznámý svět 15.55 Největší bomba na světě 16.50 Eurofighter Typhoon 17.35 Kancl IV 17.55 Vesmír: Magnetická bouře 18.45 Večerníček 18.55 Příběhy Alfreda Hitchcocka (58/80) 19.15 Příběhy Alfreda Hitchcocka (59/80) 19.40 Postřehy odjinud 19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce 19.55 Cesty k úspěchu. Portréty 20.00 Velká vlastenecká válka: Od Dněpru k Odře 20.55 Letecké katastrofy: Tíživá nejistota 21.45 ...a pátý jezdec je Strach. Čes. film 23.25 Sestřička Jackie II (3/12)

5.59 Snídaně s Novou 9.05 Ulice (2596). Čes. 9.55 Kriminálka Anděl III (12) 11.20 Krok za krokem IV (21). Am. 11.50 Tescoma s chutí 12.00 Polední televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.30 Dallas (2). Am. 13.25 Beze stopy IV (4). Am. krimi 14.20 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly IV (8) 15.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (16). Čes. 16.30 Krok za krokem IV (22). Am. 17.00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 17.35 Kriminálka New York II 18.25 Ulice (2597). Čes. 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (491). Čes. 21.35 Víkend. Příběhy štěstí, proher a objevů 22.25 Lovci zločinců (22). Am. krimi 23.10 Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti XII (19)

6.05 Policie Hamburk VI (13) 7.05 Vraždy v Kitzbühelu IV (1). Rak. krimi 8.15 M*A*S*H (66). Am. válečný 9.05 To je vražda, napsala II (13) 10.05 Policie Hamburk VI (14). Něm. krimi 11.05 Julie Lescautová I (8). Fr. krimi 13.10 Walker, Texas Ranger IX (3). Am. akční 14.10 Siska I (8). Něm. krimi 15.25 Castle na zabití III (5). Am. krimi 16.25 Komisař Rex III (12) 17.30 Odpolední zprávy 18.00 Prostřeno! Kdo se stane nejlepším hostitelem? 18.55 Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40 Divácké zprávy. Zprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! 19.55 VIP zprávy 20.15 Léto s kovbojem. Čes. film 22.05 Ano, šéfe! Kulin. show 23.20 Myšlenky zločince VIII (10). Am. krimi 0.20 Spravedlnost v krvi II (14)

STŘEDA 30. 4.

5.59 Studio 6 8.45 Vše o vaření 9.00 McLeodovy dcery VI (18/32) 9.50 Polopatě. Hobby magazín 10.30 168 hodin 11.05 Dobrodružství kriminalistiky (17/26). Čes. 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy, Události v regionech plus 12.30 Sama doma. Magazín 14.00 Vše o vaření 14.15 Profesionálové (8/57) 15.10 Kuchařská pohotovost 15.30 Televarieté. Revuální pořad 16.45 Cestománie. Itálie – Sicílie 17.15 AZ-kvíz 17.40 Černé ovce. Reportáže 17.55 Události v regionech za okamžik a počasí 18.00 Události v regionech 18.25 Taxík. Soutěž 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 Události 19.50 Branky, body, vteřiny 19.59 Losování Sportky a Šance 20.00 Pošta pro tebe 21.05 Život se smrtí (7/7). Dok. 21.47 Losování Šťastných 10 a Šance milion 21.50 Lásky mezi kapkami deště. Čes. film 23.55 Tělo jako důkaz II (3/16)

5.59 Dobré ráno 8.30 Kouzelná školka 9.00 Duše Evropy (3/3) 9.20 Země opět beze jména. Esej 10.05 Století létání (8/26) 11.00 Nejvýznamnější operace 2. světové války: Bitva o Rýn (1/2) 12.00 Největší bomba na světě 12.55 Náš venkov 13.20 Ta naša kapela 13.50 Chcete je? 13.55 Folklorika 14.25 Naše tradice 14.50 Evropa dnes 15.20 Když odplula loď 16.15 Velikonoční ostrov: Stopy 17.05 Klíč. Magazín 17.35 Kancl IV 18.00 Život na pobřeží: Kostarika 18.45 Večerníček 18.55 Příběhy Alfreda Hitchcocka (60/80) 19.15 Příběhy Alfreda Hitchcocka (61/80) 19.40 Postřehy odjinud 19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce 20.00 Český žurnál: Zločin pana Chytila. Dok. 21.00 Na cestě po Rwandě 21.30 Trabantem Jižní Amerikou (5/12) 21.55 Luther (6/6). Br. krimi 22.50 Děvčátko. Čes. film 0.15 Pot, slzy a naděje (2/6). Dok.

5.59 Snídaně s Novou 9.05 Ulice (2597). Čes. 9.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (491). Čes. 11.20 Krok za krokem IV (22) 11.50 Tescoma s chutí. Módní trendy a vše kolem jídla 12.00 Polední televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.30 Dallas (3). Am. 13.25 Beze stopy IV (5). Am. krimi 14.20 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly IV (9) 15.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (17). Čes. 16.30 Krok za krokem IV (23). Am. 17.00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 17.35 Kriminálka Miami IV (8). Am. krimi 18.25 Ulice (2598). Čes. 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Hlas 22.05 Případ Pelikán. Am. film 0.45 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly IV (9)

6.05 Policie Hamburk VI (14) 7.05 Vraždy v Kitzbühelu IV (2) 8.15 M*A*S*H (67). Am. válečný 9.05 To je vražda, napsala II (14) 10.05 Policie Hamburk VI (15) 11.05 Julie Lescautová I (9). Fr. krimi 13.10 Walker, Texas Ranger IX (4). Am. akční 14.10 Siska I (9). Něm. krimi 15.25 Castle na zabití III (6). Am. krimi 16.25 Komisař Rex IV (1). Něm. krimi 17.30 Odpolední zprávy 18.00 Prostřeno! Kdo se stane nejlepším hostitelem? 18.55 Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40 Divácké zprávy. Zprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! 19.55 VIP zprávy 20.15 Cesty domů II (265). Čes. 21.30 Očima Josefa Klímy. Publicistická show 22.20 Pípšoubazar 23.35 Hawaii 5-0 III (7). Am. krimi 0.35 Myšlenky zločince: Chování podezřelých (5). Am. krimi

ČTVRTEK 1. 5.

6.00 Rozsudky soudce Ooky. Čes. pohádka 7.00 Lístek do památníku. Čes. tv. film 8.30 O Popelákovi. Čes. poh. 9.35 Ať se lidi mají rádi... aspoň dnes. Zábavný pořad 10.30 Kouzelná tetička Valentýna. Čes. poh. 11.30 Koloběžka první. Čes. poh. 12.40 Tři vejce do skla. Čes. kom. 14.10 Pyšná princezna. Čes. poh. 15.40 Smrt krásných srnců. Čes. film 17.15 Nesmrtelná teta. Čes. poh. 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny 20.00 Vůně vanilky. Čes. film 21.30 Dva muži ve městě. Fr./It. drama 23.04 Losování Šťastných 10 a Šance milion 23.05 Řetěz. Čes. krimi 0.35 Sváteční slovo ředitele Charity Ostrava Martina Pražáka

6.00 Eurofighter Typhoon 6.45 Letecké katastrofy: Tíživá nejistota 7.35 Auto Moto Revue 8.00 Architektura (40/45) 8.30 Kouzelná školka 9.00 Tvoje, moje a naše 10.25 Vzestup a pád pyramid 11.20 Leptis Magna 12.15 Svět ticha 13.40 Příběh Katynčina rovu. Dok. 13.55 Tajemství života KHM. Dok. 14.50 Postřehy odjinud 15.00 Trabantem Jižní Amerikou (5/12) 15.25 Zázračná planeta: Afrika (1/5) 16.15 Korsika v barvách čtyř ročních období. Dok. 17.10 Jedna nebo dvě ženy. Fr. kom. 18.45 Večerníček 18.55 Příběhy Alfreda Hitchcocka (62/80) 19.15 Příběhy Alfreda Hitchcocka (63/80) 19.40 Postřehy odjinud 19.45 Laurel a Hardy: Bílá křídla 20.00 Televise bude! Esej 21.00 Parta Analog. Dok. 22.10 Muž v pozadí (3/4). Čes. 23.30 Queer: Chudožnici na útěku 23.55 Bratři a sestry V (20/22)

6.00 Oggy a Škodíci. Kan./Fr. anim. 6.10 Americký ocásek. Am. anim. 7.35 Sněhurka. Něm. film 8.45 Hlas. Z každého souboje odchází jen jeden vítěz 10.30 Pták Ohnivák. Čes./Něm. film 12.20 Mr. Bean. Odpal, pane Beane 12.50 Cesta do hlubin študákovy duše. Čes. kom. 14.25 Kopí osudu. Něm. dobr. 16.35 Co ta holka chce. Am. rom. kom. 18.25 Ulice (2599). Čes. 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (492). Čes. 21.30 PRÁSK! Nikdo neví o celebritách více než my! 22.10 Kat. Am./Něm. akční 0.20 Kopí osudu. Něm. dobr. 2.10 Novashopping 2.40 DO-RE-MI. Rodinné týmy v oblíbené pěvecké soutěži

6.05 Zpravodajství FTV Prima 6.55 O princezně na hrášku. Am. poh. 8.50 Dr. Dolittle 4. Am. rodinná kom. 10.45 Kačenka a strašidla. Čes./Něm. poh. kom. 12.45 Prázdniny pana Beana. Br./Fr./Něm. kom. 14.40 U pokladny stál. Čes. kom. 16.30 Dovolená s Andělem. Čes. kom. 18.00 Prostřeno! Kulin. show 18.55 Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40 Divácké zprávy. Zprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! 19.55 VIP zprávy 20.15 Kurýr. Am./Fr. akční 22.10 Ano, šéfe! Kulin. show 23.25 Šestej smysl (4). Am. 0.25 Myšlenky zločince: Chování podezřelých (6). Am. krimi 1.20 Firma (22). Am. 2.10 Kurýr. Am./Fr. akční 3.40 Receptář prima nápadů. O bydlení, zahradě a chalupě


PÁTEK 2. 5.

5.59 Studio 6 8.45 Vše o vaření 9.00 McLeodovy dcery VI (19/32) 9.45 Doma je doma. Povídka z cyklu Bakaláři 10.00 Kluci v akci 10.30 Pošta pro tebe 11.25 Toulavá kamera 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy, Události v regionech plus 12.30 Sama doma 14.00 Vše o vaření 14.20 Smrt v ráji II (8/8) 15.15 Tak neváhej a toč speciál 16.20 AZ-kvíz 16.45 Malá farma 17.05 Besipky 17.10 Polopatě. Hobby magazín 17.55 Události v regionech za okamžik a počasí 18.00 Události v regionech 18.25 Taxík. Soutěž 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 Události 19.50 Branky, body, vteřiny 20.00 První republika (16/22). Čes. 21.00 13. komnata Moniky Kvasničkové 21.28 Losování Šťastných 10 a Šance milion 21.30 Všechnopárty. Talk show 22.15 Kolo plné hvězd. Zábavný večer 23.10 Profesionálové (9/57)

5.59 Dobré ráno 8.30 Kouzelná školka 9.00 Leptis Magna. Dok. 9.55 Vesmír: Magnetická bouře 10.40 Chcete mě? 11.10 Život na pobřeží: Kostarika 11.55 Vínečko II. Zábavný pořad 12.20 Každý po svém. Dok. 12.50 Když odplula loď. Dok. 13.45 Století létání (8/26) 14.40 Druhá světová válka: zapomenuté filmy (5/10) 15.25 Dva domovy. Dok. 15.55 Dobrodružství vědy a techniky 16.40 Věda na vlastní kůži 17.35 Kancl IV. Am. kom. 18.00 Pot, slzy a naděje (2/6). Dok. 18.45 Večerníček 18.55 Příběhy Alfreda Hitchcocka (64/80) 19.15 Příběhy Alfreda Hitchcocka (65/80) 19.40 Postřehy odjinud 19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce 20.00 Zázračná planeta: Afrika (2/5) 20.55 Návštěva staré dámy 22.45 Ex. It./Fr. Tragikom. 0.40 Exil (1/2). Br. thriller

5.59 Snídaně s Novou 8.50 Ulice (2598, 2599). Čes. 10.35 Ordinace v růžové zahradě 2 (492). Čes. 11.50 Tescoma s chutí. Tipy na víkend s I. Vodochodským 12.00 Polední televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.35 Dallas (4). Am. 13.25 Beze stopy IV (6). Am. krimi 14.20 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly IV (10) 15.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (18). Čes. 16.30 Krok za krokem IV (24). Am. 17.00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 17.35 Kriminálka Miami IV (9). Am. krimi 18.25 Ulice (2600). Čes. 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Alvin a Chipmunkové 2. Am. anim. kom. 21.55 Habermannův mlýn. Čes. film 23.55 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly IV (10)

6.05 Policie Hamburk VI (15) 7.05 Vraždy v Kitzbühelu IV (3). 8.15 M*A*S*H (68). Am. válečný 9.05 To je vražda, napsala II (15) 10.05 Policie Hamburk VI (16). Něm. krimi 11.05 Julie Lescautová I (10). Fr. krimi 13.10 Walker, Texas Ranger IX (5). Am. akční 14.10 Siska I (10). Něm. krimi 15.25 Castle na zabití III (7). Am. krimi 16.25 Komisař Rex IV (2). Něm. krimi 17.30 Odpolední zprávy 18.00 Prostřeno! Kdo se stane nejlepším hostitelem? 18.55 Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40 Divácké zprávy. Zprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! 19.55 VIP zprávy 20.15 Julie Lescautová X (1). Fr. krimi 22.15 Show Jana Krause. Bez cenzury, nejlepší late night show 23.15 Znamení. Am. sci-fi thriller 1.30 Lež má krátké nohy

11.35 Upíří deníky III (10) 12.30 90210: Nová generace (4) 13.20 Ten, kdo tě chrání II (18) 14.15 Námořní vyšetřovací služba (22) 15.05 Námořní vyšetřovací služba (23) 15.55 Pták Ohnivák. Čes./Něm. poh. 17.45 Mr. Bean 18.10 Amazing Race: O milion kolem světa XIV (9) 19.05 90210: Nová generace (5) 20.00 O rodičích a dětech. Čes. kom. 22.10 Nic než pravda. Am. thriller 0.15 Appaloosa

8.50 Čarodějky ze země Oz (2) 10.50 Dobrodružství na Zlaté zátoce. Čes. film 12.00 Wallis a Edward. Br. film 14.05 Půlnoc v Paříži. Am. rom. kom. 16.05 Když Burian prášil. Čes. kom. 17.50 Kašpárku, vař! 18.30 Naše zprávy 19.00 Velkolepé století III (63) 20.10 Četník a mimozemšťané. Fr. kom. 22.00 Intim s Heidi Janků 22.35 Strážce zákona. Am. western 0.40 GSG 9: Speciální jednotka II (6)

11.10 Simpsonovi XXV (1) 11.40 Simpsonovi XXV (2) 12.10 Akta X III (1) 13.10 Faktor strachu XI (5) 14.10 Simpsonovi XXIII (2) 14.40 Simpsonovi XXIII (3) 15.10 Bořiči mýtů VI (10) 16.15 Skladiště 13 II (13) 17.10 Jmenuju se Earl IV (10) 17.40 Grimm II (22) 18.30 Simpsonovi XXIII (4) 18.55 Simpsonovi XXIII (5) 19.20 Kdo přežije: Amazonie (2) 20.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (5) 21.15 Námořní vyšetřovací služba L. A. IV (6) 22.10 Tyranosarie. Am. akční sci-fi film 0.05 Zemětřesení

7.00 Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou 9.05 Medzi nebom a zemou 10.20 Môj názor 10.35 U Pavla 12.15 Ruženec 13.55 Vatikánsky magazín 14.30 Festrom 15.30 Ruženec z Lúrd 16.05 Univerzita tretieho veku 16.45 Katechéza 17.00 Animované biblické príbehy. Ježiš žije! 17.30 V tieni času 18.40 Ruženec z Lúrd 20.00 Spravodajský súhrn 20.25 Effeta (Lk 24,13–35) 21.55 Svätý Peter (1). Film

8.10 90210: Nová generace (5) 8.50 Ten, kdo tě chrání II (18) 9.40 Beze stopy IV (6) 10.30 Teleshopping 10.50 Cesta do hlubin študákovy duše. Čes. kom. 12.20 Appaloosa. Am. akční 14.20 Habermannův mlýn. Čes./ Rak. film 16.25 Alvin a Chipmunkové 2. Am. anim. kom. 18.00 Všichni dobří rodáci. Čes. drama 20.00 A.I. Umělá inteligence. Am. sci-fi 22.50 Vymítač ďábla. Am. horor 1.05 Otis

9.25 Drtivá porážka V (12) 10.50 Když Burian prášil. Čes. kom. 12.30 Rowan Atkinson: Instantní smích. Br. kom. 13.05 Důvod k rozvodu 14.50 Inga Lindström: Svatba v Hardingsholmu. Něm. rom. 16.45 Columbo (23) 18.30 Naše zprávy 19.00 Velkolepé století III (64) 20.10 Vše nejlepší 21.35 Exkluziv Kateřiny Brožové 22.10 Sejdeme se na Cibulce 23.15 Každý chce být Ital 1.35 Wallis a Edward. Br. film

10.20 Chuck IV (23) 11.15 Vítejte doma V (20) 12.15 Autosalon 13.30 RE-PLAY 14.05 Applikace 14.40 Dobyvatelé ztracené pravdy IV (8) 15.40 Simpsonovi XXIII (4) 16.10 Simpsonovi XXIII (5) 16.40 Americký chopper II (12) 17.40 Mstitel Cape I (4) 18.30 Simpsonovi XXIII (6) 18.55 Simpsonovi XXIII (7) 19.30 Simpsonovi XXIII (8) 20.00 Upírův pomocník. Am. dobr. 22.15 Timecop 2: Pohyb v čase. Am. akční sci-fi 23.55 Simpsonovi XXIII (6) 1.20 Timecop 2: Pohyb v čase. Am. akční sci-fi 2.40 RE-PLAY

7.00 Ruženec 7.55 Klbko 8.15 Animované biblické príbehy 9.10 Čaviareň 10.10 Fundamenty 11.10 Poltón magazín 11.40 Saleziánsky magazín 12.15 Ruženec 12.50 Generálna audiencia 14.00 Zlatá niť viery na Britských ostrovoch (1) 14.35 Vlastná cesta 15.15 Ruženec z Lúrd 15.50 O pôsobení diabla (1) 16.55 Povolanie 17.20 Hudobné pódium 18.00 Luxáreň 18.40 Ruženec z Lúrd 19.25 Effeta (Lk 24,13–35) 20.25 Svätý Peter (1). Film 22.15 Chvály

6.45 Zathura: Vesmírné dobrodružství. Am. film 8.25 Všichni dobří rodáci. Čes. drama 10.25 Funebrák. Čes. kom. 12.00 Teleshopping 12.20 Koření 13.10 Terminál. Am. film 15.30 A.I. Umělá inteligence. Am. sci-fi 18.15 Vražedná čísla VI (12, 13) 20.00 Švindlíři. Am. krimi kom. 22.10 Bílý Elephant. Am. akční 23.55 Tudorovci IV (5) 0.50 Teleshopping 1.10 Mission: Impossible 2

8.35 Drtivá porážka V (13) 9.55 Hvězda padá vzhůru. Čes. film 12.20 Dobrý voják Švejk. Čes. film 14.15 Inga Lindström: Léto u jezera Lilja. Něm. rom. 16.15 Columbo (24) 18.30 Naše zprávy 19.00 Velkolepé století III (65) 20.10 Únos za bílého dne. Kan. krimi 21.50 Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti VIII (15) 22.45 Bastardi. Čes. film 0.30 Každý chce být Ital 2.35 Vše nejlepší. Show

10.35 Chuck IV (24) 11.35 Vítejte doma V (21) 12.35 Návrat z bronzového lesa. Fr. dobr. 14.35 Top Gear 2010 (14) 15.40 Simpsonovi XXIII (7) 16.10 Simpsonovi XXIII (8) 16.40 Americký chopper II (13) 17.40 Mstitel Cape I (5) 18.30 Simpsonovi XXIII (9) 18.55 Simpsonovi XXIII (10) 19.30 Simpsonovi XXIII (11) 20.00 Ztracená budoucnost. Am./Jihoafr./ Něm. dobr. 22.05 American Horror Story: Coven (1) 23.05 Spartakus: Bohové arény (2) 0.10 Simpsonovi XXIII (9) 1.35 Ztracená budoucnost

8.15 Animované biblické príbehy 8.40 Slovo Božie podľa Jána (7) 10.30 Svätá omša z Bratislavy 12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná 12.15 Ruženec 12.50 U Pavla 14.40 Môj názor 15.50 Fundamenty 16.55 Effeta (Lk 24,13–35) 17.20 Godzone magazín 18.10 Klbko. Šimon a Júda 19.10 Katechéza 19.30 Spojení oceánom 20.25 Medzi nebom a zemou 21.10 Lajf Pravidelné programy: Raduj sa, nebies Kráľovná: denne o 12.00 Božie milosrdenstvo: denne o 15.00

SOBOTA 3. 5.

6.00 Kouzelné bylinky 6.25 Kde bydlely princezny 6.45 Okouzlení IV (13/52) 7.40 Na cestě po Rwandě 8.05 Slovácko sa nesúdí 8.40 Co teď a co potom? (4/8) 9.45 Všechnopárty. Talk show 10.30 Pyšná princezna. Čes. poh. 12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25 Hobby naší doby 12.50 Postřehy odjinud 13.00 Zprávy 13.05 Princezna Ano. Čes. poh. 14.05 Paní Liška. Čes. poh. 14.35 Šťastnou cestu. Čes. film 16.10 Vražda před večeří. Čes. detektiv. 17.25 My všichni školou povinní (9/13). Čes. 18.25 Kluci v akci. Kulin. show 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny 19.57 Losování loterie Euromiliony 20.00 Nejchytřejší Čech 21.25 Jak básníci přicházejí o iluze. Čes. kom. 23.08 Losování Šťastných 10 a Šance milion 23.10 Operace Corned Beef. Fr. kom. 0.55 Galashow s latinou. Latinskoamerické tance

6.00 Raníček 6.10 Atlas zvířat 6.35 Malý princ II 7.00 Mikulášovy patálie II 7.15 Garfieldova show III 7.30 Studio Kamarád 9.00 Náš venkov 9.25 Ta naša kapela 9.55 Folklorika 10.20 Velká vlastenecká válka: Od Dněpru k Odře 11.10 Století létání (9/26) 12.05 Nejvýznamnější operace 2. světové války: Bitva o Rýn (1/2) 13.05 GEN: František Fajtl pohledem Jána Sebechlebského 13.20 Babylon. Magazín 13.50 Korsika v barvách čtyř ročních období 14.45 Le Mans. Am. akční 16.30 Vzestup a pád pyramid 17.25 Zázračná planeta: Afrika (2/5) 18.15 Auto Moto Revue 18.45 Večerníček 18.55 Příběhy Alfreda Hitchcocka (66/80) 19.15 Příběhy Alfreda Hitchcocka (67/80) 19.40 Cesty k úspěchu. Portréty 19.45 Grotesky: Charlie Chaplin 20.00 Sherlock III. Znamení tří. Br. krimi 21.30 Křížová palba. Fr. thriller 23.05 Luther (6/6). Br. krimi 0.00 Malá Velká Británie

6.15 Oggy a Škodíci. Kan./Fr. anim. 6.35 Senzační Spiderman (15). Am. anim. 7.00 Liga Špačků (1). Am. anim. 7.25 Taz-mania III (14). Am. anim. 7.50 Král džungle (11). Am. anim. 8.20 Tučňáci z Madagaskaru (10). Am. anim. 8.45 Krok za krokem IV (24). Am. 9.15 Zathura: Vesmírné dobrodružství. Am. film 11.05 Koření. Všechny vůně světa 12.00 Volejte Novu. O TV Nova 12.35 Funebrák. Čes. kom. 14.10 Místo v životě (9). Čes. 15.15 Terminál. Am. film 17.35 Rady ptáka Loskutáka. Poradíme, inspiraci přinášíme! 18.45 Babicovy dobroty. Kulin. show 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Román pro ženy. Čes. film 22.20 Elitní zabijáci. Am. akční 0.30 Svůdná touha. Am. thriller 2.00 Novashopping 2.35 Volejte Novu. O TV Nova

6.25 Jake a piráti ze Země Nezemě II (5). Am. anim. 6.55 Avengers – Sjednocení (16). Am. anim. akční 7.25 Dokonalý Spider-Man I (23). Am. anim. 8.00 Autosalon. Světové novinky, nelítostné testy 9.10 Top Gear 2010. Br. 10.35 Vyznání lásky. Něm. rom. 12.35 Pátek není svátek. Čes. kom. 14.25 Big Ben III (13). Něm. krimi 16.30 Vraždy v Midsomeru V. Br. krimi 18.55 Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40 Divácké zprávy. Zprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! 19.55 VIP zprávy 20.15 Souboj národů. Vědomostní bitva Čechů a Slováků 22.00 Havran. Am. mysteriózní thriller 0.25 Moje krev. Kan. thriller

NEDĚLE 4. 5

6.00 Zajímavosti z regionů 6.25 Postřehy odjinud 6.35 Okouzlení IV (14/52) 7.25 Šťastnou cestu. Čes. film 9.00 Polopatě. Hobby magazín 9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá kamera 10.30 Objektiv. Magazín 10.55 Hříchy pro pátera Knoxe (5/10) 12.00 Otázky Václava Moravce 13.00 Zprávy 13.05 Nepovedený kouzelník 14.05 O princezně, která nesměla na slunce 14.40 Duhová kulička. Čes. film 16.00 Příběhy slavných – Karel Černoch 16.55 Přísahám a slibuji (1/4). Čes. 18.25 Kouzelné bylinky. Pro dobrou náladu 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 Události 19.45 Branky, body, vteřiny 19.57 Losování Sportky a Šance 20.00 Poslední cyklista (1/2). Čes. tv. film 21.30 168 hodin 21.59 Losování Šťastných 10 a Šance milion 22.00 Sametoví vrazi 2/2. Čes. film 23.20 Komisař Moulin. Fr. krimi 0.50 Zkus mít vkus

9.00 Československý filmový týdeník 1964 (988/2379) 9.15 Hledání ztraceného času: Vltava v obrazech (62) 9.35 Český žurnál: Zločin pana Chytila 10.25 Nedej se. Investigativní žurnalistika 11.20 Chcete mě? 11.45 Život se smrtí (7/7) 12.30 Život na pobřeží: Okinawa 13.15 Sváteční slovo pedagoga a publicisty Jiřího Zajíce 13.20 Křesťanský magazín 13.45 Uchem jehly. Setkání 14.10 Cesty víry 14.40 Na cestě po Rwandě 15.05 Trabantem Jižní Amerikou (5/12) 15.35 Křídla přírody: Jak se cyklus natáčel 16.30 Jeden oceán: Zrození 17.20 Naše tradice 17.50 Vínečko II. Zábavný pořad 18.15 Na plovárně s Petrem Nováčkem 18.45 Večerníček 18.55 Příběhy Alfreda Hitchcocka (68/80) 19.15 Příběhy Alfreda Hitchcocka (69/80) 19.40 Grotesky: Charlie Chaplin 20.00 Pot, slzy a naděje (3/6). Dok. 20.45 S kuchařem kolem světa: Québec 21.45 Pozor, vizita! Čes. film 23.10 Tito – Poslední svědci testamentu. 777 týdnů

6.05 Oggy a Škodíci. Kan./Fr. anim. 6.25 Senzační Spiderman (16) 6.50 Liga Špačků (2). Am. anim. 7.20 Taz-mania III (15). Am. anim. 7.40 Looney Tunes: Úžasná Show (2). Am. anim. 8.10 Kung Fu Panda: Legendy o mazáctví (9). Am. anim. 8.35 PRÁSK! Vstupte s námi do života hvězd 9.10 Víkend. Příběhy štěstí, proher a objevů 10.00 Sedm let v Tibetu. Am./Br. film 12.30 Mr. Bean. Zpátky do školy, pane Beane 13.00 Vlak do stanice Nebe. Čes. film 14.25 Zapomenutý ostrov. Am. dobr. 16.15 Twister. Am. katastr. 18.15 Rozpaky kuchaře Svatopluka (12). Čes. 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Doktoři z Počátků (47). Čes. 21.30 Střepiny. Nazýváme věci pravými jmény 22.05 Mission: Impossible 2 0.25 Twister. Am. katastr.

6.20 Jake a piráti ze Země Nezemě II (6) 6.55 Avengers – Sjednocení (17). Am. anim. 7.25 Dokonalý Spider-Man I (24) 7.55 Peklo v Pacifiku (2). Br. dok. 9.10 Prima SVĚT. To nejzajímavější ze zahraničí 9.40 Synové a dcery Jakuba skláře (10). Čes. 11.00 Partie. Souboj názorů a argumentů 11.45 Receptář prima nápadů. O bydlení, zahradě a chalupě 13.20 Show Jana Krause 14.25 Big Ben IV (1). Něm. krimi 16.30 Vraždy v Midsomeru V. Br. krimi 18.55 Zprávy FTV Prima 19.25 Krimi zprávy 19.40 Divácké zprávy. Zprávy z nejzajímavějších záběrů od vás! 19.55 VIP zprávy 20.15 X FACTOR. Nejúspěšnější pěvecká show! 21.50 Na odstřel. Am./Br./Fr. thriller 0.30 Policejní bažanti II (9)

ROZHLASOVÉ TIPY

TIPY ČESKÉ TELEVIZE

NEDĚLE 4. 5., 14.10 ČT 2

 Cesty víry – Lovci duší

Jak a proč mladí křesťané misijně působí mezi svými vrstevníky Studenti Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích a jejich spirituál Josef Prokeš se snaží oslovit mladé lidi křesťanskými myšlenkami. I když se v tomto záměru shodují a společně pracují na řadě akcí, mají na misii různé názory. Jednotliví protagonisté příběhu vedou v dokumentu debatu o smyslu křesťanské misie a jejích způsobech. Je v dnešní době vůbec nutné propagovat křesťanství a organizovat misijní aktivity? Křesťanství samo sebe deklaruje s odvoláním na příkaz Ježíše Krista jako misijní náboženství. Misií se tak zabývají i významné dokumenty II. vatikánského koncilu. Křesťané různých tradic přistupují k misii různým způsobem – od intelektuálního, spíše

vyčkávajícího postoje, přes důsledně argumentační a někdy až agresivní přístup hraničící s metodami podomních prodejců či psychologickou manipulací. Cílem dokumentu není popis křesťanské evangelizace, ale vyjádření názoru, že křesťanství má sice za povinnost misijně působit, avšak nesmí v žádném případě používat nečestné, manipulativní nebo agresivní metody. 13.15 ČT 2

 Sváteční slovo pedagoga

a publicisty Jiřího Zajíce Mezi beznadějí a vděčností Jiří Zajíc je katolický pedagog a publicista. Publikuje zejména v oblasti výchovy, vzdělávání, občanské společnosti, médií, náboženství a duchovního života. Zakládal a vedl Redakci náboženského života Českého rozhlasu, podílel se na založení České rady dětí a mládeže, jejíž kancelář vedl v le-

tech 2001–2005. Je spoluautorem knižních rozhovorů s Erazimem Kohákem a kardinálem Vlkem. 13.20 ČT 2 Křesťanský magazín Zajímavosti a aktuality ze světa náboženství 13.45 ČT 2

 Uchem jehly s textařem

Michalem Horáčkem Dnešním hostem Pavla Klineckého je textař Michal Horáček, muž mnoha profesí – je spisovatelem, novinářem, esejistou, textařem, básníkem, producentem, spoluzakladatelem sázkové společnosti Fortuna. Pozor, změna v programu: Svatořečení Jana XXIII. a Jana Pavla II. v neděli 27. 4. na ČT 2 začíná již v 9.50 hod. (původně v 10.00 hod.). Pořad Cesty víry se ruší.

ČRo Plus v Praze a okolí na 92,6 MHz

likán světové dramatiky šestnáctého století

6.00–10.00 Živě vysílaný proud zpravodajství, 9.30 Pro a proti – diskuse, 16.10 Studio Leonardo, 16.40 Trendy – pořad o tom, co hýbe společností, 17.10 Den podle… – osobnosti komentují události daného dne, 18.10 Názory a argumenty, 18.40 Zaostřeno – analytická reportáž, 19.10 Radiofórum – diskuse s posluchači, 19.40 Svět ve 20 minutách, 20.40 Trendy, 21.10 Pro a proti, 21.40 Magazín Leonardo, 22.10 Hovory

STŘEDA 30. 4. 17.05 Kolotoč. Zajímavosti, písničky a zábava 21.00 Country pohoda. „Na cestách“ Mirka Černého

ČRo Dvojka PONDĚLÍ 28. 4. 8.30 Jak to vidí Ivan Hoffman. Pohledy známých osobností 9.30 Příběhy slavných. William Shakespeare (1/5). Anglický ve-

SOBOTA 3. 5. 8.05 Meteor. Populárně-vědecký magazín Českého rozhlasu 11.05 Tobogan v pyžamu aneb s Cibulkou do světa. Nejen o Antonínu Dvořákovi. Host: Zdeněk Mahler 17.05 Den pro Pustevny s ČRo. Hlavní část odpoledního programu v rámci charitativního dne na podporu vyhořelé chaty Libušín na Pustevnách. Přímý přenos z Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Účinkují: Javory, Fleret, Spirituál kvintet, Buty

NEDĚLE 4. 5. 8.05 Toulky českou minulostí. Zubáček a Tonda Hlavatej (opakování ve čtvrtek v 18.30 hodin) (ČRo Brno) 9.00 Bohoslužby. Přímý přenos bohoslužby Církve římskokatolické z kostela Všech svatých v Litoměřicích. Slouží P. Stanislav Přibyl 10.30 Stopy, fakta, tajemství... Česká stopa Buffalo Billa. Chladnokrevný zabiják, nebo romantický dobrodruh a hrdina? Podmanil si celý americký Západ. Skončil jako stárnoucí klaun předvádějící zálesácké kousky. Předváděl tyto kousky také v Praze na Štvanici? (opakování v pondělí od 18.30 hodin) 13.05 Anulka a pan pětiočko. Na motivy pohádky Josefa Štefana Kubína pro rozhlas napsal František Pavlíček. Hudba Leoš Kosek


příloha KATOLICKÉHO TÝDENÍKU

Nejtěžší je vybrat první milion Usměvavý, energický a v davu snadno přehlédnutelný JAN HANÁČEK pracuje ve firmě, která se zabývá plošným tvářením. Téměř všechen svůj volný čas ale věnuje chrámovému sboru v Králově Poli a v poslední době i projektu obnovy místních varhan.

me nejvíce příspěvků od soukromých firem, přestože kvůli ekonomické krizi mnoho dárců odpadlo. Situace se ale pomalu zlepšuje.

V roce 2011 jste založili spolek pro obnovu varhan ve farnosti. Co vás k tomu vedlo? Už když jsem před 20 lety jako mladý varhaník začínal hrát, byl nástroj v Králově Poli ve špatném stavu. Od té doby se sice podařila výměna hracího stolu, ale ani to nestačilo. Stávající nástroj je sice z 50. let 20. století, postupně jsme však zjistili, že některé píšťaly pocházejí ještě ze staršího nástroje. Pro tehdy nové píšťaly byl zase použit v té době dostupný, ale málo kvalitní materiál. Chodili nám sem hrát varhaníci z konzervatoře nebo JAMU a ptali se, co s varhanami budeme dělat. Zároveň se objevilo několik lidí, kteří měli chuť a potenciál se do nového projektu zapojit. Tak jsme s tím šli za panem farářem. Ten se jen usmál a řekl nám, že jen čekal, kdy za ním přijdeme. Věděl, že nástroj je ve špatném stavu. V Brně navíc nejsou po- Stejně jako stávající nástroj by měly být nové varhany v Králově Poli třímanuálové. řádné koncertní varhany. Hraje se většinou u sv. Augustina, většina ostatních nástrojů je ve stavu, kdy se na nich koncerty dělat nedají.Jak jste obnovu zahájili? Co byly první kroky spolku? Nejprve jsme museli založit sdružení. Vidíme v tom řadu výhod oproti tomu, kdyby vše bylo pod hlavičkou farnosti. Otevírá nám to cestu i k lidem, kteří církvi přímo přispět nechtějí, ale rádi podpoří kulturní projekty. Zároveň s tím vším není úplně málo práce, takže jsme nechtěli příliš zatěžovat farnost a odvádět kněze od jeho dalších povinností. To se myslím podařilo. Pak jsme podrobně prozkoumali úspěšné projekty z posledních let – v Praze na Břevnově, u Nejsvětějšího Salvátora nebo v Napajedlích. Zjistili jsme, že struktura příjmů byla velmi podobná a lze ji rozdělit zhruba na třetiny – peníze od věřících, podnikatelé a firmy, dotace. My zatím má-Máte už nyní představu, kolik by celková obnova varhan měla stát? Krátce po vzniku občanského sdružení jsme udělali první kolo poptávek a oslovili firmy, většinou zahraniční, které se výrobou varhan zabývají. Všechny to vzaly zodpovědně – přijely, prohlédly si kostel a vyslechly si naše požadavky. Následně každá firma zpracovala svou nabídku. Jejich cenové rozpětí bylo mezi 16 a 18 miliony korun.Přeji, ať se dílo podaří

Varhany tradičně patří k bohoslužbám v kostelích. Většinou o nich moc nepřemýšlíme, protože jsme je převzali od dřívějších generací návštěvníků kostela. Pouze se snažíme je v dobrém stavu předat těm, kteří přijdou po nás. Když se ovšem vyskytne potřeba pořídit nové varhany, je to pro farnost událost. Především obtížná – protože varhany jsou drahou investicí a finanční prostředky se obvykle dávají dohromady několik let. Zároveň jsou událostí, která může farníky spojit při společném díle. A to je pro farnost šance. Přeji královopolským farníkům, aby ji využili. Vědomí, že píšťala, na kterou jsem třeba přispěl, bude ke slávě Boží hrát celá desetiletí, třeba i po mé smrti, by se mohlo označit jako dobrý pocit. Přeji, ať se dílo podaří a ať má dobrý pocit mnoho lidí dobré vůle. Mons. VÁCLAV SLOUK, brněnský děkan a kanovník kapituly svatého Petra a Pavla v Brně

Co kdyby se vám ale tolik peněz sehnat nepodařilo? Máme i ústupovou – záložní variantu, tu bychom ale uskutečňovali jen velmi neradi. Byla by to jen oprava a úprava stávajícího nástroje, ale to by bylo málo kvalitní a hlavně jen dočasné řešení. Máme konkrétní nabídku od české firmy, že by se taková minimalistická varianta dala pořídit za zhruba dva miliony korun. Z podobných sbírek je ale patrné, že nejtěžší je začátek – vybrat první jeden až dva miliony. Pak vás okolí začne brát vážně, víc vám věří a přestanou se bát, že jde o tunel. My máme momentálně vybráno něco přes milion korun. Chtěli bychom žádat o příspěvek i z Norských fondů, ale na to máme stále příliš malý vstupní kapitál. Loni jsme se více soustředili na propagaci – benefiční koncerty, lokální média, letáky, letos bychom se chtěli více soustředit na vlastní shánění peněz.Jak na vaši snahu reagují soukromé firmy? Až překvapivě dobře. Většinou za nimi chodím přímo já a zpočátku jsem se obával, jak se u toho budu cítit. Člověk si ale nepřipadá jako žebrák, naopak se často setkávám s oceněním toho, že děláme něco veřejného – ne pouze pro sebe a svou rodinu. Není to skutečně projekt jen pro naši farnost, ale koncertních možností je tu celá řada. Na nový nástroj budou moci hrát studenti konzervatoře, JAMU, využije se také při mezinárodním festivalu varhaníků, který se v Brně koná pravidelně. A kvalitní varhany potřebuje ke své produkci i náš chrámový sbor, který je v okolí uznávaný. (Pokračování na str. B)ANKETA: Těšíme se na kolaudační koncert Řada osobností a veřejně činných lidí, kteří kostel v Králově Poli osobně znají, dala najevo svou podporu nápadu vytvořit tam zbrusu nové varhany.

nástroj dostal vše, co potřebuje ke krásnému zvuku a modernímu vybavení k radosti interpretů i posluchačů, vzkazuji, že nepochybuji o jejich prozíravosti a poskytnutí potřebných prostředků. Prosím o postupné informace ZDENĚK POLOLÁNÍK, a hlavně brzké uskutečnění vašeho záměru. varhaník a skladatel Těším se na oznámení brzkého kolaudačního Jelikož jsou mi zná- koncertu na obnovených varhanách! mé všechny aktivity na kůru kostela Nejsv. TroANDREA PAZDEROVÁ, jice v Králově Poli, rád místostarostka MČ se stavím za uskutečněBrno-Královo Pole ní záměru s varhanami, Dovolte mi, abych s hlavním a základním i já podpořila projekt na nástrojem hudebního dění. Bylo by velkou podporu obnovy varhan škodou, kdyby kvůli špatnému stavu, v němž v Králově Poli. Velice si by varhany setrvaly, stagnovalo provozovávážím zájmu lidí, kteří ní tolika kvalitních skladeb ročně, jako tomu v dnešní uspěchané a nebylo doposud. Všem, kdo mají vliv, aby tento lehké době věnují úsilí a snahu tomuto projek-

tu bez nároku na jakýkoliv honorář. Občanské sdružení si předsevzalo nelehký úkol, ale pevně věřím, že se najde dostatek těch, kteří věnují finanční prostředky na pořízení nových varhan. Kostel Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli je významným místem v naší městské části, a proto doufám, že se za čas dočkáme obnovy zastaralého hudebního nástroje. S podporou radnice v Brně-Králově Poli se konal i koncert na podporu obnovy varhan.

světější Trojice v Králově Poli. Nástroj, který splňuje požadavky kvalitního doprovodu liturgických obřadů a přitom koncertních varhan, musíme v Brně skutečně velmi hledat. Jako koncertní varhanice a především jako organizátorka Brněnského varhanního festivalu vítám tedy každou možnost rozšíření oblíbených varhanních koncertů do dalších krásných a akusticky vhodných prostor. HANA BARTOŠOVÁ, A pokud se podaří zrealizovat plány na varhanice výstavbu nástroje skutečně nejvyšší kvality a dramaturgyně od špičkové zahraniční varhanářské firmy, Brněnského nezbývá mi nic jiného, než se těšit, že si buvarhanního festivalu du mít možnost zahrát na další nástroj odVelmi mě zaujal povídající uměleckým požadavkům dnešní projekt výstavby nových doby a uskutečnit zde i některý z koncertů varhan v kostele Nej- Brněnského varhanního festivalu.


B

VA R H A N Y P R O K R Á LO V O P O L E

Pneumatické, nebo mechanické varhany? Když klavírista stiskne klávesu, příslušné kladívko úderem rozkmitá strunu, která vydá požadovaný zvuk. Jelikož je klavír relativně kompaktní nástroj, kladívko ovládá poměrně jednoduchá mechanika. U varhan je vše mnohem komplikovanější. Zvuk nevzniká pomocí strun, ale pomocí píšťal, do kterých je vháněn vzduch. Aby se vzduch dostal do správné píšťaly, musí se potřebná informace dostat zhruba dva metry za varhaníka, kde jsou píšťaly umístěné. K tomu slouží vedení – tzv. traktura. Ta je většinou mechanická nebo pneumatická (vzduchová). Většina nástrojů v kostelích dnes využívá pneumatickou trakturu, která je ale poruchovější a u nových nástrojů se od ní upouští. Je to i případ varhan v Králově Poli. Původní traktura je pneumatická, nová by měla být mechanická. „Dnes jsme technologicky mnohem dál, což nám umožňuje stavět i mnohem větší nástroje s mechanickou trakturou než dříve,“ vysvětluje Ondřej Múčka, brněnský diecézní organolog. Podle něj mají mechanickou trakturu raději i varhaníci, protože se zvuk nezpožďuje a mají mnohem lepší kontrolu nad výsledným zvukem. Potvrzuje též větší poruchovost pneumatických nástrojů. „Máme u nás například mechanické varhany z poloviny 18. století, které jsou ve velmi dobrém stavu, naopak na mnoho pneumatických nástrojů z 19. nebo i 20. století se už téměř nedá hrát a prakticky je nelze ani

Mechanická traktura varhan je dvojího druhu: hrací – tónová, která přenáší stisk klávesy manuálu či pedálu na ventil ve vzdušnici (pod píšťalami), a rejstříková – přenášející pohyb ovládacích rukojetí a pák na rejstříkové ventily či zásuvky. Součástí traktury jsou pomocná zařízení (spojky). Mechanická traktura je složena z celé řady mechanických komponentů na principu pák, táhel a hřídelů. V nástroji s pneumatickou trakturou je médiem, které zprostředkovává přenos impulzu od klávesy k ventilu ve vzdušnici, stlačený vzduch. Mezi prsty varhaníka a píšťalou se nachází celá řada pneumatických prvků (míšky, ventilky, rourky, relé), zcela tedy chybí bezprostřední mechanické spojení s ventilem ve vzdušnici. Díky tomu je ovládání všech prvků snadné a nezávislé na velikosti nástroje. Na druhé straně chybí varhaníkovi pocit přímého ovládání ventilu v prstech. Další nepříjemnou vlastností pneumatické traktury je zpoždění, které vzniká konečnou rychlostí proudění vzduchu v rourkách. Od stisku klávesy po otevření ventilu tak uplyne určitý čas, který může způsobovat problémy při rychlejší hře.

Detail píšťal u stávajícího nástroje v Králově Poli. opravit,“ doplňuje organolog. Zároveň ale přiznává, že pneumatický systém velmi ovlivňuje preciznost jeho výroby. „Když zapnete české nástroje, slyšíte, jak šumí – vzduch různě uniká. V Rakousku a Švýcarsku jsem viděl

staré pneumatické nástroje, které byly dokonale zatěsněné a nikde nic neunikalo,“ uznává Múčka. Mnohým varhanám u nás také podle něj ublížily neodborné přestavby a zásahy především v druhé polovině 20. století.

Zvuku chybí ostrost a jas

Proč jsou varhany tak drahé?

Přestože jsou stávající varhany v Králově z varhan špatně šíří, a z celkového akusPoli „jen“ z 50. let minulého století, jejich tického dojmu se tak vytrácí ostrost a jas. stav je špatný. Proč tak dopadly? A jak by Cílem současného projektu jsou kvaměl vypadat jejich nástupce? litní moderní třímanuálové varhany s mechanickou trakturou. Předpokládaný počet Současné pneumatické varhany po- rejstříků je 30 až 40. Preferované členění chází z roku 1950. Vznikaly v těžké do- jednotlivých strojů: hlavní stroj, žaluziový bě, a tak na jejich stavbu byly přes veškeré stroj, sólový stroj a pedál. Kromě doprosnahy realizačního týmu použity nekvalitní vodu liturgie budou mít varhany koncertmateriály odpovídající tehdejším možnos- ní využití, proto bude při návrhu dispozice tem. Některé rejstříkové řady byly tehdy a menzury kladen důraz na co největší bapoužity ze starých varhan, a některé do- revnost a rozmanitost rejstříků. Varhany by konce nebyly podle navržené dispozice měly umožňovat interpretaci co nejširšího instalovány vůbec. Pro dokreslení situace spektra varhanní literatury. K tomu napomůuveďme, že celý hrací stůl musel být po že kombinace mechanického a elektrickéčtyřiceti letech kompletně vyměněn. Od- ho ovládání rejstříků. Na návrhu koncepce borné posudky dispozice z hlediska akus- varhan se podílel a na činnost spolku odtiky shledávají základní problém v tom, borně dohlíží Ondřej Múčka, který vystuže varhanní skříň je příliš hluboká a není doval Hudební a výtvarnou vysokou školu uzavřená (v zadní části varhan je zvuk po- v rakouském Grazu a nyní působí ve funkci hlcován stěnou). Z tohoto důvodu se zvuk brněnského diecézního organologa.

Na kvalitní koncertní klavírní křídlo stačí půl sestaví, pak ho rozebere a převeze na místo milionu až milion korun. Varhany stojí deset- určení. Tam ho teprve dolaďuje a dotváří jekrát i dvacetkrát tolik. Proč? ho zvuk. Tato instalace trvá též velmi dlouho. Proč musí být každý nástroj jedinečný? Faktorů je celá řada, ale první z nich je „Také se nevyrábí 40 stejných oltářů – každý ten, že každý nástroj vzniká pro unikátní pro- je originál. I varhany jsou součástí liturgickéstor a je jedinečný. Nejde o žádnou sériovou ho prostoru – musí s daným kostelem hrát,“ výrobu. Mnoho věcí se dělá ručně, a vše tak doplňuje Ondřej Múčka, podle něhož je pro prodražuje odborná lidská práce. A také ma- výsledný zvuk neméně důležité zvolit správteriály, které musí mít speciální vlastnosti. nou velikost nástroje vzhledem k danému „Mnoho částí se dělá z jádrového dubu nebo prostoru. „V minulosti se varhany i přenášetéž resonančního smrku. Varhanáři proto jez- ly, hodně v době Josefa II. při rušení klášterů. dí po pilách a vybírají vhodné dřevo. Musí ho Transfer se ale málokdy povedl, varhanáři se pak též dobře vysušit – zhruba 10–12 let,“ vy- s ním většinou dost trápili a nástroj stejně nepočítává Ondřej Múčka, brněnský organolog. fungoval dobře,“ zmiňuje organolog. Drahý je i varhanářský kov – směs cínu a oloA kdo je dnes schopen varhany vyrova. U různých rejstříků se dělá různý poměr bit? Záleží na jejich velikosti, ale varhany tak těchto dvou kovů. Drahá je i projekce nástro- veliké, jako se plánují v Králově Poli, u nás je. Navrhuje ho detailně architekt, který tím zvládne postavit cca 15 firem. Velkou tradici stráví stovky, někdy tisíce hodin práce. Vše se má ale varhanářství na západ od našich hramusí přesně zaměřit a rozvrhnout,“ přibližu- nic. V Německu je takových firem zhruba 70, je Ondřej Múčka. Hotový nástroj firma celý v Rakousku a Švýcarsku okolo 20.

Nejtěžší je vybrat první milion (Dokončení ze str. A) Je poměrně mladý a má velkou budoucnost. Přivádí mě v úžas, že se najdou mladí lidé, kteří zpívají vážnou hudbu. Do sboru chodí šestnáctiletá děvčata a s nadšením trénují klasické autory. Máme 45 členů a někdy vystupujeme ještě s dvacetičlenným orchestrem. To už je posluchačský zážitek. Kolik lidí se na obnově varhan podílí? Ve spolku je pět lidí ve výboru, celkem má osm členů. Ve farnosti je pak mnoho především mladých lidí, kteří nás podporují a přináší různé návrhy – přijdou například s tím, že jejich zaměstnavatel by mohl přispět. Všemožně se snaží sehnat kontakty na dárce. Starší lidé často přispívají přímo, například při koncertech. Je vidět, že farnost náš projekt vzala za svůj. Ani bez velké podpory pana faráře by to nešlo.Ve stanovách spolku se píše, že „předpokladem členství je nadšení pro varhanní hudbu a ochota obětovat projektu svůj čas bez nároku na mzdu“. Bylo těžké takové lidi najít? Vyšli jsme z toho, že takoví lidé tady jsou. Známe se ze sboru i z farnosti. Jsou mezi námi lidé různých profesí – učitel, právník, spo-lumajitel firmy, zastupitel městské části. Jsme Jednotlivé etapy lze časově plánovat jen z různých oborů, ale spojuje nás stejný cíl těžko, protože se někdy například objeví je– dotáhnout tento projekt do zdárného konce. den velký dar, který vše výrazně uspíší. Až budeme mít třetinu až polovinu potřebných peněz, zkusíme udělat aktualizaci cenových Co aktuálně spolek řeší? Nyní především přílohu v KT. Na po- nabídek, případně rozšíříme poptávku na slední schůzce spolku jsme se také rozhod- další firmy. Možnosti se neustále vyvíjejí a je li, že bychom uspořádali benefiční koncert šance, že nám nabídnou lepší řešení, než kteznámé osobnosti. Nevím, jestli to můžu pro- rá se objevila v původních nabídkách. zrazovat, ale rodiče houslisty – koncertního mistra České filharmonie Josefa Špačka jsou Za jak dlouho by mohly být nové varhaodsud a on je tu pokřtěn. Setkal jsem se s niny funkční? mi a mluvili jsme předběžně o tom, že byNáš první odhad byl sedm let – pět let chom mohli zorganizovat jeho koncert. Rádi na shánění peněz, dva roky na vlastní vybychom spustili i prodej CD s varhanní hud- tvoření varhan. Zřejmě to ale celé bude trvat bou, jehož výtěžek by podpořil náš projekt. tak deset let. Tvorba varhan ale zabere minimálně dva roky, takže jejich výrobu může Které jsou momentálně hlavní překážky me spustit i o něco dříve, než budeme mít a obtíže, s nimiž se musíte potýkat? cílovou částku pohromadě. Když už je vidět Technické věci problémem nejsou, vždy něco konkrétního, vybírá se lépe, nabízí se se nějak vyřeší. A pomáhá mi i podpora far- i možnost využití úvěrů. Užitečným nástronosti – vždy když mám pocit, že to jde po- jem je též adopce konkrétních píšťal, případmalu, povzbudí mě svým zájmem. Oporou ně prodej menších píšťal ze starého nástroje. je nám i diecézní organolog, který je skutečným odborníkem – sedm let studoval varha- Jak komplikovaná bude instalace novény v rakouském Grazu. ho nástroje? Nové varhany budou zřejmě o něco Jaké etapy v projektu nových varhan vás menší než stávající. Budou mít ale také třímanuálový stroj a 40 rejstříků. Viděl jsem, ještě čekají?

jak varhanářské firmy pracují – nástroj nejprve kompletně složí u sebe v hale, pak ho rozeberou, převezou a znovu staví v daném kostele. Tam se pak i dolaďují a intonují – dává se jim správný zvuk. Varhanářské firmy dnes pracují naprosto profesionálně, žádné problémy by nastat neměly. Nový nástroj nebude těžší než současný, přesto si vyžádáme posudek statika a vše konzultujeme i s památkáři. Za nynějšími varhanami je zakryté obrovské okno, rádi bychom, aby za novým nástrojem bylo alespoň částečně otevřené. Do kostela by pak šlo mnohem více světla. Nový nástroj vzniká i v jezuitském kostele v centru Brna. Nebudou si konkurovat? Jak jsem říkal na začátku – varhan v dobrém stavu je v Brně tak málo, že ani dva nové nástroje si konkurovat nebudou. U jezuitů navíc stavějí univerzální moderní nástroj, naše varhany bychom chtěli udělat trochu specifičtější a zařadit je do konkrétního období. Takový nástroj pak bude velmi ojedinělý. Konkrétně uvažujeme o romantismu, období Franze Schuberta. Nástroj samozřejmě nesmí varhaníky omezovat, ale právě svým stylovým zaměřením by je měl lákat, aby si vyzkoušeli něco trochu neobvyklého.
C

VA R H A N Y P R O K R Á LO V O P O L E

Sdružení podporuje celá farnost Už dvacet let je v Králově Poli farářem P. JOSEF JAHODA. Farnost označuje jako svou rodinu a je rád, že se část této rodiny pustila do ambiciózního projektu vytvoření nových varhan. Kdy jste se o projektu poprvé dozvěděl? Hned na jeho počátku. Mezi mnou, farníky i ředitelem kůru je opravdu dobrá spolupráce, takže jakmile o nových varhanách začali uvažovat, přišli hned za mnou a vše se mnou probírali. Máme k sobě vzájemně velkou důvěru.

Nové varhany budou určitě impulzem i pro lidi mimo farnost. Už teď chodí na koncerty mnoho lidí, které neznám. Je jich možná dokonce více než farníků. A co samotný proces jejich obnovy? Je to něco, co vaše farníky spojuje? Určitě ano. Farníci jsou rádi, když vidí, že se něco děje. Nejenže to přijmou a ocení, ale jsou ochotni podílet se na tom i finančně. Přestože na varhany ještě oficiálně v kostele nevybíráme, už se mě mnozí ptají, zda mohou sdružení podpořit.

Jak jste na nápad reagoval? A překvapil vás? Velmi jsem ho přivítal a ani mě příliš nepřekvapil. Čekal jsem, že něco takového přijde. Ke stávajícím varhanám se totiž musí často volat opravář, před většími svátky téměř pravidelně, a jejich stav je špatný. Zároveň vidím, že jde opravdu o veliké dílo. Vše probíhá v souladu s vedením diecéze. Od začátku jsem ale chtěl, aby pro projekt vzniklo samostatné občanské sdružení a jeho celá tíha neležela jen na farnosti. Tato cesta navíc otvírá větší manévrovací prostor například při shánění peněz.V čem vy osobně vidíte největší překážky v instalaci nových varhan? Největší obtíží je sehnat potřebné finance. Je naplánovaná sbírka v kostele, ale členové sdružení jsou natolik vstřícní, že čekají, až se dokončí restaurování chórových lavic, které v kostele právě probíhá. Nemám z toho obavy. Zároveň bych byl rád, kdyby se stavba nových varhan podařila tak, aby bylo alespoň částečně vidět okno, které bude za nimi v průčelí chrámu. Kvůli současným varhanám je celé zakryté.Vaše farnost je hudebně velmi aktivní. Kromě sboru, o kterém jste mluvil, u vás funguje dětský sbor Trojlístek. To je pravda. Hudba tu má velikou tradici. Už za P. Simajchla, který přišel v roce 1968 a brzy musel odejít, se tu konaly rytmické mše svaté. Už před Sametovou revolucí tu bylo velké hudební zázemí. Chrámový sbor v dnešní podobě vyrostl okolo Jana Hanáčka, Trojlístek vznikl už za mého působení. Začínali v něm se zhruba čtyřmi dětmi, dnes jich je přes třicet. Nešlo by to bez veliké obětavosti učitelky zpěvu, která děti vede, a díky jejich velkému počtu je tu i značný K prvnímu svatému přijímání chodí ve farnosti v Králově Poli každý rok mnoho dětí. Snímek archiv farnosti Brno-Královo Pole potenciál pro sbor. Rád činnosti Trojlístku využívám i v pastoraci. Zkoušky mají ve středu a já k nim připojil dětské mše svaté. A je krásné, jak se oba sbory doplňují. Nežárlí na sebe a při větších svátcích se střídají, a velmi dobře se tak doplňují. Větší děti pak z Trojlístku často odcházejí do dospělého sboru, takže jsou obě tělesa provázaná.Budou nové varhany impulzem pro kulturní život kostela a farnosti? Myslím, že ano. I dnes se v našem kostele pořádají různé koncerty, kvůli špatnému stavu varhan však nejsou tak časté jako dříve. Máme tu sbor plný nadšených mladých lidí, pro něž budou nové varhany povzbuzením. A i ostatní lidé ve farnosti jsou k hudbě velmi vnímaví. Na koncerty i jiné hudební projekce bývají jejich ohlasy velmi pozitivní. Říká se, že u nás máme jeden z nejlepších sborů široko daleko. Nové varhany už vznikají v jezuitském kostele v centru Brna, přesto si myslím, že si nebudou vzájemně konkurovat. Nabídka Pálení hříchů jako symbol odmítnutí zla a špatných skutků. koncertů bude díky nim pestřejší. Snímek archiv farnosti Brno-Královo PoleI když odhlédneme od hudby, vypadá farnost alespoň z pohledu zvenčí jako velmi živá. Jak ji hodnotíte vy z pozice kněze? Ve světském zaměstnání bych byl už několik let v důchodu, takže si snad mohu dovolit trochu srovnávat a potvrdit, že tahle farnost opravdu funguje. Je tu mnoho ministrantů, konají se manželská setkání, tábory pro děti, akce pro mládež… Jsem přesvědčen, že farnost musí být schopna fungovat i bez kněze, a vidím, že tady je opravdu mnoho aktivních lidí, kteří se do dění zapojují. Věnují nezištně svůj čas a energii a mnoho věcí je jejich dílem. A já to oceňuji. Někdy mě i nakopnou k něčemu novému. Naši farnost vnímám jako přirozené centrum radostné zvěsti.

Je něco, co byste rád změnil, co vám dělá starosti? (Pokračování na str. D)

Bez nadšení pro hudbu by sbor nefungoval Kdyby nebylo chrámového sboru v Králově Poli, projekt nových varhan by zůstal zřejmě jen v rovině přání. Právě díky čilému hudebnímu „podhoubí“ farnosti bylo možné tak velkou akci zahájit. Chrámový sbor v Králově Poli má dlouhou historii. V jeho čele stanuli Stanislav Kyselák nebo Radko Fronc, od roku 1992 jej vede jeho současný dirigent Jan Hanáček. A ohledně účasti si nemá na co stěžovat. Sbor totiž čítá 45 členů, za což by se nemusela stydět řada profesionálních těles. Při významných liturgických příležitostech pak sbor doprovází dvacetičlenný orchestr, takže účastníci bohoslužeb i návštěvníci koncertů si z jeho produkce vždy odnášejí silný zážitek. V roce 2009 sbor natočil album, na něm například Missu brevis od Jiřího Pavlici, a tak si chrámový sbor mohou poslechnout i lidé, kteří se na jeho koncert nedostanou. „Ta mše se nám moc líbila, takže jsme Jiřího Pavlicu oslovili a nakoupili u vydavatele notový materiál. Kromě toho, že jsme ji nahráli, ji máme stále v repertoáru a rádi ji čas od času hrajeme,“ svěřuje se sbormistr Jan Hanáček. Sbor interpretuje skladby našich i světových autorů od renesance a baroka až po současnou tvorbu a spolupracu- Chrámový sbor v Králově Poli během koncertu.

je i s katedrou dirigování při absolventských koncertech posluchačů JAMU. PŘÍPRAVY DO TŘÍ RÁNO Členové sboru jsou studenti i pracující, lidé z Králova Pole i z jiných částí Brna, lidé různých profesí. Těleso je otevřené pro všechny mladé lidi ochotné věnovat jednou týdně čas sborovému zpěvu. Zkoušky bývají po celý školní rok jednou týdně. Díky různým soustředěním a speciálním příležitostem se ale zpěváci často vidí i dvakrát týdně. Vést takový sbor vyžaduje mnoho času, přestože díky internetu je to nyní snazší než dříve. „Dříve jsem strávil mnoho času v archivech – vyhledával jsem, kopíroval a půjčoval si noty,“ popisuje Jan Hanáček. V neděli pak často třeba až do tří do rána rozepisoval partitury a upravoval noty pro specifické potřeby sboru. „V pondělí jsem je pak v práci nakopíroval a hned večer jsme měli zkoušku,“ doplňuje sbormistr. Dnes mnoho notových zápisů nachází právě na internetu, díky moderní technice jsou partitury výrazně dostupnější. Pomáhá též obsáhlý archiv, který si sbor za dobu svého působení již vytvořil. „Přesto musím vyzdvihnout svou tolerantní manželku. Bez její pomoci a velkorysosti bych se sboru nikdy takto věnovat neSnímek archiv sboru mohl,“ zmiňuje sbormistr Hanáček.


D

VA R H A N Y P R O K R Á LO V O P O L E

Do kostela směli dříve jen mniši

Původně kartuziánský klášterní kostel Nejsvětější Trojice je dnes centrem života místní farnosti. Nové varhany jsou plánované pro kostel Nejsvětější Trojice v Králově Poli. Jde o unikátní kostel, který byl postaven jako součást jediné dochované kartouzy na našem území. Tu dnes využívá Vysoké učení technické v Brně a kolemjdoucí zaujme její propojení skleněným můstkem s moderní skleněnou budovou, která stojí naproti přes ulici. Kostel spolu s klášterem založil roku 1375, tři měsíce před svou smrtí, moravský markrabě Jan Jindřich spolu se svou čtvrtou manželkou Alžbětou Oettigenskou a svými syny Joštem, Janem Soběslavem a Prokopem. Stavba kostela i kláštera probíhala zhruba do roku 1387. Původně gotický kostel

byl v druhé polovině 18. století přestavěn do barokní podoby. Uvnitř se barokní umění uplatnilo jednak v bočních kaplích, jejichž stěny vymaloval v letech 1766–1779 Franz Anton Maulbertsch, jednak ve výbavě hlavního prostoru. Kromě bohatě vyřezávaných chórových lavic z počátku 17. století přibyly v 60. letech následujícího století oltáře, kazatelna a obrazy dvanácti apoštolů od Josefa Sterna. Podobně jako ostatní brněnské kostely, i kostel Nejsvětější Trojice s klášterem byl v průběhu let, zejména ve válkách, mnohokrát i vážně poškozen. Za více než čtyři století své existence klášter dvakrát vyhořel snad vlastním zaviněním (poprvé po zhruba patnácti letech od dokončení první stavby),

Snímky v příloze Tomáš Kutil třikrát byl vydrancován a zapálen husity, jedenkrát byl zapálen a rozbořen uherskými vojsky, jedenkrát vydrancován stavovskými vojsky, třikrát vojsky švédskými, jednou vojsky pruskými. KLÁŠTER ZRUŠIL JOSEF II. Roku 1782 byl za Josefa II. klášter zrušen a klášterní majetek zabrán náboženským fondem určeným pro potřeby katolické církve, který byl řízen státem. V průběhu dojednané pětiměsíční lhůty se mniši rozešli. Císařským nařízením ze dne 4. září 1784 byl objekt kláštera určen pro využití vojskem. Krátce po převzetí objektu armádou nastaly některé stavební úpravy a v roce 1786 zde byl umístěn Laudonův dělostřelecký pluk. Vojáci objekty

obývali až do konce roku 1963. Dne 1. ledna 1964 převzalo od vojenské správy klášter Vysoké učení technické v Brně, jež zde sídlí dodnes. V dobách existence kláštera byl kostel Nejsvětější Trojice v jeho areálu přístupný pouze mnichům. Obyvatelům Králova Pole sloužil kostelík sv. Víta, který stál na dnešním Mojmírově náměstí. Ten byl likvidací kláštera roku 1783 zrušen a 1785 zbořen. Farním kostelem se stal původně klášterní chrám Nejsvětější Trojice, kde začal bohoslužby vykonávat tzv. lokální kurát. Až v roce 1853 byla prozatímní duchovní správa přeměněna v samostatnou faru a prvním královopolským farářem se stal P. Kašpar Deabis z Brna.

Kartuziáni na území Čech a Moravy Kartuziánský řád založil v roce 1084 svatý Bruno, který býval profesorem filozofie na pařížské vysoké škole a kanovníkem v Remeši. Ten se, spolu s šesti druhy, usadil v horském masivu La Chartreuse (Cartusium) poblíž Grenoblu a tam vznikl první klášter. Zdejší konvent – velkokartouza – se později stal sídlem generálního převora řádu. Roku 1176 byl tento řád schválen Apoštolským stolcem a patřil mezi nejpřísnější řády vůbec. Členové řádu se dělili na kněze (patres) a laiky (conversi). Kněží-otcové bydleli v oddělených domcích zvaných cely. Modlili se a pracovali, zachovávajíce ustavičné mlčení. Bratři-laici, kteří žili pohromadě, hospodářsky zajišťovali celou klášterní komunitu.

V kartuziánské řeholi je spojen život poustevnický s klášterní pospolitostí a tento rozdílný způsob života otců a bratří se rovněž odráží v charakteristickém uspořádání kartuziánských klášterů – kartouz. Řeholním oděvem byla žíněná sutana, na ní bílý hábit přepásaný bílým koženým pásem a bílý škapulíř s kapucí. Laičtí bratři nosili hábit hnědý nebo šedý. DNES V OSMI ZEMÍCH Do Čech byli kartuziáni uvedeni králem Janem Lucemburským a první kartouza „Dům zahrady svaté Máří“ (Hortus B. Mariae Virginis) byla založena králem Janem 1. února 1342 mezi Újezdskou branou Menšího Města pražského a vesnicí Smíchovem. Zanikl na samém počátku husitských válek

roku 1419. Sesterský moravský klášter „Maria v údolí Josafat“ při Dolanech u Olomouce byl rovněž obsazen husity a sloužil jim od roku 1426 jako opěrný bod při obléhání Olomouce. V roce 1437 byl rozbořen. Mezi nejvýznačnější pobělohorské konventy patřila kartouza ve Valdicích, založená v roce 1627 na jičínském panství Albrechtem z Valdštejna. Kartouzy v Čechách a na Moravě patřily ke středověké hornoněmecké provincii, která zanikla v roce 1782. V současnosti je královopolský kartuziánský klášter s kostelem Nejsvětější Trojice jedinou dochovanou kartouzou na našem území. Dnes ve světě existuje 17 kartouz v osmi zemích pro mnichy a 6 kartouz ve třech zemích pro sestry kartuziánky. JAROSLAV ANTL

Sdružení podporuje celá farnost (Dokončení ze str. C)

mitě a nezapojuje se. Nabídky lze jen trpělivě opakovat a připomínat si, že rozhodnout se už musí každý sám. Myslím, že i nabídka nedělních bohoslužeb je pestrá. Na ranní chodí spíše starší lidé, dopolední navštěvují především rodiny s dětmi. Na večerní moc lidí nechodilo a uvažoval jsem, že ji zruším, ale v poslední době se to změnilo. Začali na ni chodit mladí lidé, především studenti, takže každá bohoslužba má svůj specifický charakter.

Mohlo by tu být více svateb a křtů, ale i tak je tady stále hodně rodin, které mají více dětí. Trochu větší aktivitu bych ocenil i při adoračních dnech. Lidé sice přicházejí, ale už méně je jich ochotno se zapsat, že budou v konkrétní čas v kostele a dohlédnou na něj. Také bych byl rád, aby farníci brali kostel za svůj. Když mi někdo řekne: „Pane faráři, nemáte vodu v kopence,“ říkám – tamhle je voda, můžete ji dolít. Lidé nesmí brát Poměrně neobvyklá jsou ve vaší farnosti kostel jako farářův. Musejí si uvědomit, že je rodinná setkání. O co přesně jde a jak jejich. Je to ale spíš problém starší generavznikla? ce, mladší a střední generace si to už docela Přišla s nimi jedna rodina, která se o ně uvědomuje. stará i nyní. Jsou to pravidelná setkání rodin s dětmi – chodí na společné procházky, opé Máte pocit, že si každý příchozí může ve kají buřty, vytvářejí společenství. Děti tak vaší farnosti najít „to svoje“? společně vyrůstají, rodiče si mohou povídat Kdo o to stojí, může být přijat opravdu o svých problémech, vzájemně se posilují plně. Od předškolních dětí až po ty nejstarší. a podporují. Pomáhají i k tomu, že si rodiče Ve farnosti je celá řada pastoračních nabídek. udělají dost času na své děti a nevěnují se Mnoho lidí přesto žije své křesťanství v anony- místo toho třeba jiným koníčkům. Neméně

mě těší, že oba rodiče, kteří setkání vedou, jsem jako dospělé křtil. Nezapomínáte ani na potřebné – funguje u vás i farní charita. Na co se zaměřuje? Věnuje se hlavně lidem v blízkém okolí, kteří jsou osamoceni a potřebují praktickou pomoc. Skrze brněnskou charitu se pak zapojuje i do větších akcí – Tříkrálové sbírky nebo sbírky šatstva pro bezdomovce. Některé potřebné lidi vyhledá sama charita, na jiné upozorní farníci. Lidé z farnosti také před Vánoci pekli cukroví, které jim pak posílali. Máme tu i akolyty, kteří nosí nemocným svaté přijímání. Ti pak tlumočí jejich potřeby. Pomoc nabízejí někteří lidé též formou inzerátu na farní nástěnce. V rámci farnosti funguje i sdružení Archa Community, skrze něž lidé pomáhají tělesně postižením. Především dětem a mladým lidem z Kociánky – domova pro tělesně postižené v Brně. Texty v příloze TOMÁŠ KUTIL

Kontakty Webové stránky:

www.varhanyprokrpole.czAdresa: Loosova 741/23, 638 00 Brno Bankovní spojení:

249610162/0300 Telefon:

+420 603 893 162 E-mail:

info@varhanyprokrpole.cz Kontaktní osoba:

Ing. Jan Hanáček

17_