Page 1

44

Ročník XXIII / Cena 13 Kč

30. října – 5. listopadu 2012 / 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Uvnitř listu: přílohy Betlém nenarozeným, Doma a TV program

5

A–B

JMÉNO VOKOLEK

DOMA: SPOLEČNÉ SOUŽITÍ Na jakých „základech“ by měl stát dům, ve kterém bydlí více generací současně? Jak lze žít společně s úctou a respektem.Příběh rodiny Vokolkových, který právě vyšel knižně, vypráví o podnikatelské poctivosti, nezlomné víře a nezištné lidskosti.12

8–9

7 VZPOMÍNÁME NA ZEMŘELÉ Modlíme se za všechny věrné zemřelé. Existují tedy i nevěrní zemřelí? Proč se za ně nemodlíme a co o nich vůbec víme?TÉMA: JAK SE VYROVNAT S CHUDOBOU

JIŘÍ ŠKOCH A PETRKOV

O různých tvářích dnešní chudoby, o jejích dopadech na psychické i fyzické zdraví pojednává tematická dvoustrana.

 „Buď tě pověsí, nebo budeš pre-zidentem!“ prorokovali mu. Stal se „jen“ fotografem, jehož proslavily fotomontáže z Petrkova.

Prezident vyznamenal hrdiny Několik bojovníků proti totalitním režimům z řad věřících křesťanů bylo mezi 22 osobnostmi, které v den výročí vzniku Československa vyznamenal prezident Václav Klaus.

www.katyd.cz

„Byl bych pokrytec, kdybych říkal, že mi to ocenění neudělalo radost. I když mi kněží máme jiné vrcholy,“ říká s úsměvem čerstvý držitel Řádu Tomáše Garrigua Masaryka Mons. Karel Fořt. Dlouholetého vedoucího náboženského vysílání Svobodné Evropy v Mnichově podle jeho slov velmi potěšilo, že se ještě před udílením cen mohl spolu s ostatními oceněnými soukromě setkat s prezidentem. „Poděkoval jsem mu při té příležitosti za to, jak se podílí na svatováclavských oslavách ve Staré Boleslavi,“ dodává. Plni zážitků z mimořádné události byli spolu s ním i manželé Třebínovi, kteří zanedlouho jedenadevadesátiletému Karlu Fořtovi dělali doprovod. „Pořád jsem z toho jak v Jiříkově vidění. Působila na nás vznešenost i to, jak nám členové Hradní stráže pomá-

Mons. Karel Fořt s vyznamenáním od prezidenta republiky.

Snímek ČTK

Češi na své předky nezapomínají

Červená karta pro Williamsona

Evropané, neustupujte a věřte!

Neuvěřitelnou jednu miliardu korun utratí letos Češi za dušičkové věnce a svíčky. Jen svíček se podle statistiky prodá za několik dní před 2. listopadem zhruba tolik, kolik jejich výrobci vyprodukují za celý půlrok.

Kněžské bratrstvo sv. Pia X. vyloučilo ze svých řad biskupa Williamsona. Za neposlušnost. Richard Williamson se stal takřka před čtyřmi lety kontroverzní osobou, když veřejně zpochybnil masové vyvražďování Židů za 2. světové války. Bylo to tehdy o to horší, že krátce předtím Benedikt XVI. z něj a z jeho dalších třech lefèbvristických kolegů sňal exkomunikaci za nedovolené svěcení, a tak Williamsonovy názory, o nichž papež nevěděl, dočasně zatížily vztahy i mezi Židy a Vatikánem. Důvodem, proč se Bratrstvo zbavilo Williamsona, jsou víceré projevy neposlušnosti. Poslední kapkou byla Williamsonova výzva, aby generální představený biskup Bernard Fellay odstoupil ze své funkce. Ten je v posledních letech zároveň mluvčím Bratrstva při věroučných rozhovorech s Vatikánem o znovusjednocení. Papežská komise „Ecclesia Dei“ oznámila, že následovníci arcibiskupa Lefèbvra požádali o delší čas k reflexi a studiu, aby mohli dát vlastní odpověď na poslední iniciativy Svatého stolce. (mtz, RaVat)

Církev chce být víc misijní a zároveň víc katolická – tak si to přeje biskupský synod konaný v Římě, který papež Benedikt XVI. minulou neděli slavnostně ukončil.

Ačkoli by vysoké sumy, které Češi vynakládají na zkrášlení rodinných hrobek, mohly svádět k domněnce, že jsou pro ně Dušičky jen dalším z řady konzumně zaměřených svát-

ků, opak je pravdou. Většina Čechů má ke svým zemřelým vztah – a to i navzdory tomu, že se o nich hovoří (Pokračování na str. 2)

DUŠIČKOVÉ ZAJÍMAVOSTI  Během dušičkového setkání v koste-

le sv. Víta v bývalém městečku Zahrádka u Ledče nad Sázavou si minulou sobotu věřící připomněli umučeného faráře P. Josefa Toufara a byla zde slavnostně uvedena nová kniha o něm. Obec Zahrádka byla jeho prvním působištěm, odkud byl přeložen do Číhoště.

 S téměř třítýdenním předstihem před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé se 13. října uskutečnila dušičková pouť na Svatém Hostýně. Součástí oslav byl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

hali, kdykoli jsme něco potřebovali. V těch obrovských prostorách Pražského hradu se nám totiž podařilo se ztratit,“ líčí své dojmy Irena Třebínová, která vede Kněžský domov v Českých Budějovicích, v němž Mons. Fořt pobývá. Oceněný Mons. Karel Fořt je ale jen jedním z několika statečných křesťanů, kteří ve 20. století bojovali proti totalitním režimům a které 28. října prezident vyznamenal. Mezi oceněnými jsou například i političtí vězni Jaromír Jarmara a tzv. „vatikánský špion“ Josef Plocek, jehož komunistický režim odsoudil k 13 letům vězení za to, že se podílel na přípravě dopisu adresovaného do Vatikánu. JIŘÍ PRINZ (V příštím čísle KT se Mons. Karel Fořt podělí se čtenáři o své zkušenosti z misií.)

tradiční světelný průvod na lesní hřbitov. Nevšední uctění památky zesnulých připravuje na pondělí 5. listopadu olomoucké Vysokoškolské katolické hnutí. Studenti se rozhodli uspořádat štafetový Běh za všechny věrné zemřelé, za něž se na závěr běhu sportovci společně pomodlí.

 V neděli 4. listopadu proběhne v kostele sv. Mořice v Olomouci dušičkový koncert, který bude obohacen o promítání fotografií zemřelých, které za tímto účelem poskytnou jejich blízcí. (jej, gra, vaš)

„Mnoho je lidí, kteří potřebují novou evangelizaci, tedy nové setkání s Ježíšem Kristem, Synem Božím, který jim může znovu otevřít oči a uvést na cestu,“ pravil papež v homilii při závěrečné mši před 40 kardinály a 200 biskupy v bazilice sv. Petra. Podle něj „má Boží slovo co říci zvláště nám, kteří jsme se v těchto dnech konfrontovali s naléhavostí zvěstovat Krista nově tam, kde ochablo světlo víry“. Synod, který trval tři týdny a zabýval se novou evangelizací v již dříve křesťanských oblastech, ale také na misijních územích, přinesl i překvapení. A to zejména tehdy, když Benedikt XVI. na jeho samém závěru ohlásil jmenování šesti nových kardinálů, přičemž ani jeden z nich není z římské kurie, z Itálie nebo z Evropy, což se stalo poprvé od roku 1924. Po-

dle vatikánologa Sandra Magistera tím papež reagoval na kritiky letošní únorové konzistoře, kdy kardinálský

Benedikt XVI.: „Chtěl jsem ukázat, že církev není církví jednoho kontinentu.“ purpur získali především Evropané. Jeden z právě jmenovaných kardinálů pochází z USA a ostatní působí v zemích tzv. třetího světa. „Chtěl jsem touto konzistoří doplnit tu únorovou právě v kontextu nové evangelizace – a tak ukázat, že církev je církví Letnic – nikoli církví (Pokračování na str. 3)

44-prvni  
44-prvni  
Advertisement