Page 1

49 1. – 7. 12. 2009 / 2. NEDĚLE ADVENTNÍ

Ročník XX / Cena 11 Kč

Adventní věnec si připravili sami Když se minulou sobotu rozzářila na jasném nebi první hvězda, začala podle dávného zvyku i v naší vlasti adventní doba. Řada farností se na ni také letos připravila společnou tvorbou rodinných adventních věnců. Mezi prvními se k jejich výrobě sešly už v pátek odpoledne děti v obci Deblín nedaleko Tišnova. Ve vstupní hale fary byly připraveny stoly s chvojím a přírodními ozdobami, které shromáždily maminky Jana Klusáková a Markéta Weiglová. Obě také chystají výstavu betlémů a připravují i vánoční besídku. „Pátky v naší farnosti patří dětem. Po setkání na faře vždy následuje mše svatá, kde mají i ti nejmenší důležitou roli,“ vysvětluje správce farnosti P. Oldřich Chocholáč. A zatímco ze sousedního sálu zaznívají tóny sborové zkoušky, děti postupně dotvářejí svá dílka. Ty menší s pomocí maminek, sedmiletý Filip si ale na věnec troufl sám – i ozdoby v podobě neloupaných burských oříšků nalepených na stuhách si vymyslel a přinesl. „Jen ty svíčky mi tam bude muset dát maminka, nějak mi to nedrží,“ připustil malý umělec. S VŮNÍ CHVOJÍ I DŘEVA Z KRBU „Je to naše první akce tohoto druhu a už tak úspěšná,“ pochvaluje si Lenka Pohlová, organizátorka sobotní společné výroby adventních věnců na faře v Boskovicích. „Během prvních dvou hodin se tady shromáždilo nečekané množství lidí, velkých i malých; počet hotových věnců se blíží padesátce. A to ještě někteří lidé určitě přijdou,“ konstatuje Lenka Pohlová. Všechny místnosti klubu voní chvojím a dřevem praskajícím v krbu, na stolech lákají talíře s cukrovím, které hospodyňky přinesly

Ve čtvrtek 26. listopadu uplynulo přesně patnáct let od okamžiku, kdy byl pražský arcibiskup Miloslav Vlk jmenován kardinálem. Své výročí si připomněl v kruhu svých spolupracovníků a přátel v kapli Arcibiskupství pražského. O dva dny později pak kardinál Vlk vedl v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bohoslužbu slova k přijetí do katechumenátu, po které následovalo setkání s katechumeny v sále kardinála Berana v Arcibiskupském paláci. (čbk)

Švýcaři odmítli výstavbu minaretů

Během uplynulého víkendu se na mnoha místech celé republiky vyráběly adventní věnce. Snímek Aleš Masner pro dobrou pohodu zúčastněných. Z kuchyňky zase voní káva a exotické čaje. „Je to právě rok, co byly tyto prostory přestavěny z bývalého hospodářství,“ vysvětluje další z boskovických maminek Martina Odehnalová. „Tady se scházíme rádi, s dětmi i bez nich, jedna akce střídá druhou. Už se také blíží naše farní zabíjačka,“ těší se paní Odehnalová. VĚNCE ZDOBENÉ VIZOVICKÝM Na pětadvacet lidí si přišlo v sobotu vyrobit adventní věnec také na faru u kostela sv. Máří Magdalény v Přerově-Předmostí. Adventní

tvořivé odpoledne zde uspořádalo Centrum pro rodinu Ráj z Pavlovic u Přerova. „Věnce zdobíme tradičním vizovickým pečivem. Připravila jsem dvě kila těsta, nyní z něho budeme vyrábět různé tvary – andělíčky, rybičky, holubičky a ozdoby na svíčky,“ vysvětluje koordinátorka odpoledne Veronika Zapletalová. „Technika zdobení pomocí vizovického pečiva je moc krásná, ale zdlouhavá. Účastníci si své výrobky musí vzít po vytvoření domů a nechat je sušit několik hodin v troubě. Pak si je teprve mohou připevnit na adventní věnec,“ doplňuje Veronika Zapletalová. (vaš, str)

Ježíšek vytlačuje Santa Clause Zatímco ještě před pár lety se mohlo zdát, že Santa Claus postupně nahradí v českých domácnostech tradičního Ježíška, nyní se situace obrací. Letošní Vánoce budou ve znamení českých tradic a Santa Clause zřejmě čeká osud jeho předchůdce Dědy Mráze – vrátí se, odkud přišel.

www.katyd.cz

Vánoce s betlémy ze dřeva, papíru i keramiky a s Ježíškem v jesličkách. K tomu hrající koledy a ozdobený stromeček. Taková je kulisa tradičních českých Vánoc, k níž se začínají vracet i obchodníci. Není to projev jejich konzervatismu, ale obchodního kalkulu. Lidé totiž jiné než tradičně české Vánoce nechtějí. „Doporučuji obchodům, aby se vrátily ke klasice a tradicím,“ říká marketingový odborník

Pro běžné čtenáře jsou důležité především dvě věci. Za prvé – Jeruzalémská Bible obsahuje i deuterokanonické knihy (Tobiáš, Judit, Ester, Kniha moudrosti, Sirachovec, knihy Makabejské aj.). Za druhé – čtenář má po ruce nejen text Písma, ale i celek důmyslně uspořádaných úvodů, komentářů a poznámek. Spojení překladu s výkladem Písma patří k osvědčené katolické tradici, která vychází z toho, že na cestu náročným biblickým terénem je třeba mít dobrého průvodce. Jeruzalémská Bible

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Lubomír Zábavník a vysvětluje, proč je to pro obchodníky důležité: „Dětství vnímá mnohý z nás jako nejkrásnější období života. Na tu dobu se nezapomíná, a protože byla u většiny lidí pěkná, člověk ji chce dál zprostředkovat svým dětem. A tak tradice Vánoc s Ježíškem přežije všechno. Nedokázali je přehlušit komunisté a nepovede se to ani kapitalistickému trhu.“ Obchodníci dávají jeho slovům za pravdu, a tak Santa Claus začíná pomalu mizet i ze supermarketů, kde ještě před pár lety pro tradiční české Vánoce nebylo místa. „V minulosti bývala naše vánoční výzdoba různorodá, měli jsme tu i soby a Santa Clause, loni jsme se ale rozhodli udělat výzdobu poprvé zcela v duchu tradičních českých Vánoc,“ vysvětluje Kateři-

na Ježková, ředitelka Avion Shopping Parku v Ostravě. Návratu tradic do českých obchodů se snaží napomoci i iniciativa Zachraňte Ježíška, která již druhým rokem shromažďuje podpisy na podporu domácích vánočních tradic. „Smyslem je otevřít diskusi o zahraničních vlivech na české tradice s Ježíškem a o útoku červeného muže na výkladní skříně českých obchodních domů,“ říká Jana Kodysová z iniciativy Zachraňte Ježíška, podle níž v minulém roce podepsalo petici na obranu tradičních Vánoc bezmála třicet tisíc lidí. „V letošním roce chceme získat 100 000 podpisů a předat je českému premiérovi s tím, aby vláda vyčlenila finanční prostředky na podporu českých tradic,“ uzavírá Jana Kodysová. (pri, hol)

Vychází Jeruzalémská Bible Po více než šedesáti letech vychází úplný katolický překlad Písma svatého do češtiny. Jeruzalémská Bible je jeden z nejuznávanějších moderních biblických překladů. Vyšel z práce francouzských biblistů a teologů, kteří kvůli studiu Písma založili v Jeruzalémě před sto dvaceti lety Biblickou školu. Ta zde velmi plodně působí dodnes.

15 let kardinálem

poskytuje klíčové poznatky k orientaci v biblickém textu, ale přitom čtenáře nezatěžuje dlouhým rozsahem. SYROVĚJŠÍ FORMULACE Pro styl českého překladu je charakteristická věrnost originálu, a to i za cenu méně obvyklé či „syrovější“ formulace. Od protestantských edic Písma se Jeruzalémská Bible liší širším pojetím biblického kánonu a tím, že přísněji zachovává důležité biblické termíny (rejstřík klíčových slov najde čtenář na konci svazku), ale také větším důrazem na interpretaci biblického textu. Jeruzalémská Bible je životním překladatelským počinem manželů Dagmar a Františka X. Halasových. V roce 2009 jde o již třetí český překlad Písma, který se objevuje na knižních pultech. (čbs, red)

Většina Švýcarů se vyslovila pro zákaz výstavby nových minaretů u islámských modliteben v zemi. Vyplývá to z konečných výsledků nedělního referenda, v němž se měli voliči vyjádřit k návrhu, který předložily krajně pravicové strany. Pro zákaz se vyslovilo 57,5 % hlasujících a práva vyjádřit se využilo 2,67 milionu voličů – oznámily úřady. Výsledek je podle agentury AFP považován za překvapivý jak pro vládu, tak pro umírněné strany. Účast v referendu dosáhla 54 procent, což je považováno za nečekaně vysoký zájem. Pouze ve čtyřech kantonech z celkem 26 byl návrh zamítnut – jde o frankofonní kantony Ženeva, Vaud, Neuchâtel a Basilej-město. Tak byla splněna požadovaná dvojí většina: většina hlasujících ve většině kantonů. Výsledek znamená, že zákaz výstavby minaretů bude doplněn k 72. článku ústavy helvetské konfederace, který se týká vztahu mezi státem a církvemi, jako „opatření k zajištění míru mezi příslušníky různých náboženských komunit“. S iniciativou zakázat výstavbu nových minaretů přišly krajně pravicové strany v čele s lidovci (SVP), kteří tyto věže považují za symboly militantního islámu a za hrozbu islamizace země. Referendu předcházela vyhrocená kampaň. Odpůrci minaretů zaplavili Švýcarsko plakáty se zahalenou muslimkou, na nichž z vlajky s helvetským křížem trčí tyto věže jako rakety. Na internetu zase spustili hru, jejímž cílem je sestřelovat minarety, které vyrůstají mezi siluetami švýcarských památek. (čtk)

Joel Ruml v čele ERC Během šestého zasedání Valného shromáždění Ekumenické rady církví si její členové zvolili nového předsedu. Ve čtvrtek 26. listopadu se jím tak na další dva roky stal Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické. V dalších kolech byli postupně zvoleni také první místopředseda ERC Daniel Fajfr – od ledna 2010 současně i nový předseda Rady církve bratrské – a Dušan Hejbal, biskup starokatolické církve, který se do předsednictva ERC vrací po dvouleté přestávce. (tok)

Nechte zvony znít

Nakladatelství Krystal OP Karmelitánské nakladatelství PRÁVĚ VYCHÁZÍ

JERUZALÉMSKÁ BIBLE První kompletní české vydání. Vychází ve dvou vázaných provedeních. 101400 Váz., 2229 str., standardní provedení – 650 Kč 101500 luxusní provedení – 1400 Kč

V týdnu od 30. 11. expeduje KNA Bible do knihkupecké sítě. Objednávky přijímáme také prostřednictvím internetu.

www.ikarmel.cz www.krystal.op.cz

Nejdůležitější jednání konference OSN o klimatu v Kodani budou probíhat v neděli 13. prosince. V 15 hodin, na závěr ekumenické bohoslužby v luteránské katedrále v Kodani, se pak rozezní kostelní zvony v celém Dánsku a křesťané celého světa jsou vyzýváni, aby se připojili. Komise pro otázky životního prostředí při Synodní radě ČCE spolu s Ekologickou sekcí České křesťanské akademie a Pravoslavnou akademií Vilémov proto vybízejí sbory a farnosti, aby se 13. prosince zapojily do této akce nazvané Bellringing 350 a 350 údery zvonů manifest podpořily. Číslo 350 je symbolické – 350 ppm (parts per million, tj. 0,035 %) je hodnota koncentrace oxidu uhličitého v zemské atmosféře v roce 1988, o níž většina klimatologů předpokládá, že je ještě trvale udržitelná a nezpůsobuje nevratnou klimatickou změnu. (drap, tok)

49-prvni