Page 1

32 4. – 10. srpna. 2009 / 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Ročník XX / Cena 11 Kč

Cyklisté vyjeli na poutní místa Necelá stovka cyklistů vyrazila 30. července z Chebu na osmisetkilometrovou pouť napříč celou republikou. Během cyklopouti pořádané ke stému výročí založení sportovní organizace Orel navštíví cyklisté významná poutní místa v Čechách i na Moravě. „Trasa byla zvolena tak, aby většina noclehů byla spojená s místy českých světců,“ říká hlavní organizátor pouti Petr Gabriel, podle něhož tak cyklisté během jedenácti etap navštíví například místo narození Jana Nepomuckého v Nepomuku, premonstrátský klášter v Teplé, který založil blahoslavený Hroznata, Křižanov, kde působila Zdislava z Lemberka, či Velehrad spojený s cyrilometodějskou misí. Účastníci pouti ujedou denně 60 až 100 kilometrů a po jedenácti dnech by měli dospět do Uherského Brodu, kde bude pouť ukončena. „V pelotonu sice převládají muži, ale jede s námi i dvacet žen. Nejstaršímu účastníkovi je čtyřiasedmdesát, nejmladšímu pět let – je to syn starosty uherskobrodského Orla Filip Janík,“ prozrazuje Petr Gabriel. V pelotonu jsou k vidění i některé zajímavé stroje, jako jsou dvě lehokola, na nichž šlapající sedí jako v pohodlném křesle, nebo třicetiletý bicykl Favorit, který patří nejstaršímu účastníkovi pouti, čtyřiasedmdesátiletému Karlu Kunčickému z Frýdku-Místku. „Na kole jezdím spoustu let a chci si ověřit, jestli na to ještě mám. Ale hlavně jedu kvůli atmosféře a výborné partě,“ tvrdí Karel Kunčický. Jednotlivé etapy zdolávávají poutníci po skupinkách. Cestu s nimi absolvuje doprovodný servisní vůz a pro všechny případy je připraven i zdravotník. JIŘÍ PRINZ

Až sto kilometrů denně ujedou cyklisté na své pouti Českou republikou. Snímek www.plzenskonakole.cz ORLI BUDOU SLAVIT V KROMĚŘÍŽI Oslavy stého výročí založení sportovní organizace Orel proběhnou od 20. do 22. srpna v Kroměříži. Bohatý program bude složen z řady kulturních bloků, v jejichž rámci vystoupí mimo jiné Marta Kubišová, skupina Čechomor či Dechovka z Hustopeče nad Bečvou. V rámci sportovního programu se pak v Kroměříži uskuteční turnaje ve florbalu, fotbalu, stolním tenisu, kuželkách, pétanque a nohejbalu. Uskuteční se i atletická soutěž rodin a představí se nové sporty, jako je ringo, bränball, kubb, frisbee či šprtec. Slavnosti ukončí v neděli 23. srpna bohoslužba na Svatém Hostýně, kterou bude celebrovat kardinál Tomáš Špidlík. (pri)

www.katyd.cz

Ještě důkladnější bezpečnostní opatření, než byla ta při dubnové návštěvě amerického prezidenta Baracka Obamy, čekají v září Českou republiku. Nad bezpečností Svatého otce Benedikta XVI. bude bdít na dvě stě bodyguardů.

S nápadem prodloužení stezky o zhruba 50 kilometrů přišla Matice Svatokopecká (MSK). „Rádi bychom protáhli již vybudovanou poutní cestu až k nám na Svatý Kopeček, a spojili tak tato tři významná moravská poutní místa,“ sděluje KT jednatelka MSK Zora Krejčí a dodává, že projekt je nyní ve fázi příprav. „Zatím jsme objížděli obce, kterými by měla tato stezka vést, a jednali se starosty o umístění informačních panelů. Všude jsme

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

V den dvacátého výročí svatořečení Anežky České, 12. listopadu 2009, uvede v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně na Petrově agentura Musia premiéru hudebně-dramatického pořadu „Tobě a nám, Anežko Česká“. Autoři chtějí především připomenout význam této světice pro novodobé české dějiny. Anežka Přemyslovna byla papežem Janem Pavlem II. svatořečena pouhých pět dní před pádem totalitního režimu v tehdejší ČSSR a dala událostem sametové revoluce výrazný duchovní rozměr. „Po celé zemi se tradovalo, že až bude Anežka Česká svatořečena, přijde do Čech svoboda. To se vyplnilo beze zbytku, a proto jsme se rozhodli celý dramaturgický projekt k oslavám pádu komunismu věnovat právě jí,“ vysvětluje Marie Urbánková z agentury Musia, která pořad ve spolupráci s dalšími připravuje. Literární scénář pořadu vychází z prózy Františka Křeliny a dalších textů pojednávajících o historických a duchovních aspektech osobnosti této světice. Svatou Anežku v rozličných životních situacích ztvární herečky Vlasta Chramostová, Daniela Kolářová a Martha Issová. (čbk)

PAPAMOBIL BUDE ŘÍDIT ČESKÝ POLICISTA

z policejního prezidia ČR. Podle jejích slov bude součástí bezpečnostních opatření nejspíš i bezletový prostor nad Prahou. S obnovením kontrol na hranicích se během papežské návštěvy naopak nepočítá. „Do akce budou nasazeny policisté pořádkové a dopravní policie krajského ředitelství Praha, Jihomoravského kraje a Středočeského kraje. Jejich počty nelze v této chvíli ještě sdělit. Specifické úkoly pak bude plnit okolo dvou set policistů z útvaru pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby,“ tvrdí Dagmar Bednarčíková.

Tak jako při papežských návštěvách kdekoli na světě bude i v České republice zajišťovat bezpečnost Svatého otce legendární papamobil. Lépe řečeno papamobily, neboť podle ředitele policejní ochranné služby Lubomíra Kvíčaly budou tyto speciálně upravené automobily na našem území hned dva. „My si pro ně pojedeme do Vatikánu,“ vysvětluje Lubomír Kvíčala a dodává, že auta budou do ČR dopravena na kamionech. Řidičem papamobilu v průběhu papežské návštěvy pak bude český řidič z policejní ochranné služby. Veškeré náklady na bezpečnostní opatření organizovaná Policií ČR budou hrazeny z rozpočtu policie. „Tyto náklady nejsou vyčíslovány, a to s ohledem na skutečnost, že je ochrana takových osob pro Policii ČR plněním úkolů vyplývajících ze zákona,“ uzavírá Dagmar Bednarčíková. JIŘÍ PRINZ

Z Velehradu pěšky nebo na kole až na Svatý Kopeček Až na Svatý Kopeček u Olomouce by měla vést poutní cesta, která spojuje Velehrad se Svatým Hostýnem a po níž už více než rok putují poutníci nejen před cyrilometodějskými slavnostmi.

Dálnice D1 se u Brna kvůli návštěvě papeže Benedikta XVI. o víkendu 26. a 27. září na více než 24 hodin zcela uzavře. Sdělil to mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka s tím, že dálniční plocha se využije jako parkoviště pro více než 2 000 očekávaných autobusů s poutníky. „Chceme vzkázat řidičům, aby si na uvedené období naplánovali pokud možno jinou trasu,“ uvedl Hanzelka. Dálnice bude od soboty 18 hodin do neděle 20 hodin zavřená mezi sjezdy na 196. a 203. kilometru. Daný úsek je v docházkové vzdálenosti od letiště Tuřany, kde bude papež sloužit mši sv., na níž se očekává účast až 150 000 lidí. Ministerstvo ve spolupráci s policií nyní připravuje objízdné trasy v obou směrech, o nichž prý bude včas informovat. Dálnice byla podobně uzavřena také před čtyřmi lety při oslavách kulatého výročí bitvy u Slavkova. (čtk)

Brno si připomene sv. Anežku

Papež bude chráněn lépe než Obama

Především mnohatisícová účast na setkáních se Svatým otcem je hlavním důvodem, proč ochrana papeže vyžaduje tak rozsáhlá bezpečnostní opatření. Zatímco Baracka Obamu si přišlo v dubnu na pražské Hradčanské náměstí poslechnout zhruba 15 tisíc lidí, na setkání s papežem se jen do Staré Boleslavi chystá lidí minimálně dvakrát tolik. Do Brna pak zavítá více než 100 000 poutníků. „Rizikovými místy jsou ta, kde je na otevřených prostranstvích shromážděn velký počet osob. To klade zvýšené nároky na bezpečnostní opatření, a proto lze již nyní říci, že budou rozsáhlejší než při návštěvě Baracka Obamy,“ prozrazuje Dagmar Bednarčíková

Dálnice bude uzavřená

se setkali s porozuměním a zájmem,“ říká jednatelka. Pokud se vše podaří, bude v úseku nových padesáti kilometrů do jara vybudováno dvacet zastřešených panelů s informačními tabulemi. Ty budou obsahovat například informace o významných rodácích, památkách a přírodních zajímavostech obce, v níž se konkrétní poutní zastavení nachází, a také vybraný citát z evangelia. Navrhovaná trasa by měla vést ze Svatého Kopečku přes Bukovany, Velkou Bystřici, Svésedlice, Vacanovice, Tršice, Lázníky, Buk, Prosenice, Radslavice, Pavlovice u Přerova, Hradčany, Nahošovice, Dřevohostice, Lipovou, Slavkov pod Hostýnem až k hostýnské

bazilice. Cesta bude sloužit nejen pěším poutníkům, ale i cyklistům. „Rádi bychom začali na projektu intenzivně pracovat, abychom stezku dokončili a uvedli do provozu v květnu příštího roku, kdy si připomeneme patnácté výročí navštívení Svatého Kopečku papežem Janem Pavlem II.,“ prozrazuje vizi matice Zora Krejčí. Čas zahájení stavby nové poutní cesty závisí na tom, zda se najde dostatek sponzorů a dárců, kteří by její vytvoření pomohli zaplatit. „Budeme vděčni za každý i sebemenší dar, který lze poslat buď složenkou na adresu Matice Svatokopecké, nebo na bankovní účet 43-4740250257 založený speciálně pro tento účel,“ uzavírá Krejčí. MICHAELA STRAKOVÁ

Násilí ve Vietnamu V Saigonu a Hanoi koncem července demonstrovaly tisíce věřících proti násilí, jemuž jsou křesťané ve Vietnamu vystaveni čím dál častěji. Na pokojné demonstranty hrubě zaútočili policisté a gangsteři. Při incidentu byli zraněni dva kněží, jeden je v kritickém stavu (byl zbit, až upadl do kómatu, a poté byl vyhozen z druhého patra nemocnice, kam ho odnesli). Ozbrojenci se zaměřili na každého, kdo měl na sobě kříž, např. zbili ženu a její devítileté dítě. Už po cestě ke kostelu napadli tři ženy i kněze, který se jich zastal. Sedm věřících bylo následně uvězněno. (mtz, res.claritatis)

Poselství bude o životním prostředí Příští poselství Svatého otce ke Světovému dni míru, který připadá na 1. ledna 2010, bude věnováno tématu: Chceš-li rozvíjet mír, chraň stvoření. Zvolené téma, jak informuje ve svém sdělení Papežská rada Iustitia et pax, chce zdůraznit úzkou spojitost, která existuje v našem globalizovaném světě mezi ochranou životního prostředí a mírem. Toto pouto je stále více diskutováno v souvislosti s četnými ekologickými problémy, přírodními zdroji a klimatickými změnami, ale i kvůli užívání biotechnologií a demografickému růstu. Pokud lidská rodina nebude na tyto nové výzvy reagovat obnovením smyslu pro spravedlnost, sociální rovnost a mezinárodní solidaritu, riskuje podle papežské rady násilí mezi národy a mezi současnými a budoucími generacemi. (RaVat,AFP)

32-prvni  
32-prvni  
Advertisement